YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI"

Transkript

1 YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI A Eylül 2005 B Temmuz 2006 Rev No DSİ, Kredi Kuruluşları ve Konsorsiyum Sunumu DSİ, Kredi Kuruluşları ve Konsorsiyum Sunumu İŞ, ÖÖ, GT, ŞA, GE, MD, SS, ED, BM, AG, GK, Tİ, UD, OE, FA, SG, DA, ST, MC İŞ, ÖÖ, GT, ŞA, GE, MD, SS, ED, BM, AG, GK, Tİ, UD, OE, FA, SG, DA, ST, MC HT, HÇ, TB, OB HT, HÇ, TB, OB Tarih Tanım Hazırlayan Onaylayan Doküman Kodu ENC YSF YYP 02 Firma Kodu Proje Kısalt. Dok. Türü Dok. Sıra. No. Rev. No B

2 İÇİNDEKİLER TABLOSU İçindekiler Tablosu Bölümler Tablolar Listesi Şekiller Listesi Ekler Listesi (A-P) Kısaltmalar Teknik Terimler Sözlüğü iii iii viii xii xiv xvii xix BÖLÜMLER Sayfa 1. GİRİŞ Proje Özeti Proje Tanımı Projenin Amaçları Proje Birimleri ve İlgili Tesisler İlgili / Sorumlu Kurumlar Yeniden Yerleşim Eylem Planının Stratejisi ve Kapsamı Yusufeli Projesi nin Stratejisi Yasal Çerçeve YYEP Kapsamlaştırma Çalışmaları Proje Etkilerinin Özeti Raporun Yapısı Projenin Etkilerinin ve Etkilenen Nüfusun Saptanması Etkilerin Kapsam ve Kategorileri Etkilerin Kapsamı Etkilerin Kategorisi Doğrudan Etkilenen Yerleşim Birimleri Toplum ve Hane Bazındaki Etkiler Doğrudan Etkilenen Yerleşim Birimlerinde Yaşayan Hanelerin 2-6 Görüşleri 2.3. Yusufeli Kasabasındaki Diğer Yerleşim Merkezleri Potansiyel Olarak Hassas Gruplar Paydaş Analizi 2-37 YENİDEN YERLEŞİM PLANI Revizyon : B Pg.iii/ xxiii

3 3. Yeniden Yerleşimin Minimize Edilmesi Projenin Planlanması ve Tasarımı Esnasında Yeniden Yerleşimin 3-1 Minimize Edilmesi Çoruh Havzası Hidroelektrik Gelişme Planı Alternatif Baraj Alanı Konumu Alternatif Proje Büyüklükleri Projenin Uygulaması Esnasında Yeniden Yerleşimin Minimize Edilmesi YASAL ÇERÇEVE VE İLKELER Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Kamulaştırma Süreci Kamulaştırma Kanunu Arazi ve Diğer Varlıkların Kaydı Kıymet Takdiri ve Özel Mülklerin Kamulaştırılması Kamu Mallarının İstimlak Edilmesi Yeniden Yerleşim Süreci İskan Kanunu İskan için Hak Sahipliği Devlet Eliyle Kırsal/Kentsel İskan Rezervuarın Yukarısına Kredi İle Taşınma Kendi İmkanları ile İskan Devlet Yardımları ve Krediler Çevre ve Kültürel Varlıklar ile İlgili Mevzuat Halkın Katılımı ve Bilgilendirilmesine İlişkin Yasal Çerçeve İlgili Mevzuat Uyarınca Mahkemeye Başvuru ve Hak Talebi Prosedürleri Türk Mevzuatları ile Dünya Bankası Politikaları Arasındaki Mevzuat 4-21 Boşluklar 5. SOSYOEKONOMİK ARAŞTIRMA VE NÜFUS TESPİTİ Projeye Özel Anketin Amaç ve Önemi Proje Üzerinde Yapılan Araştırmanın Araçları ve Metodolojisi Bilgi Toplama Araçları Nüfus Sayımı, Arazi ve Mülk Envanterleri, Sosyoekonomik Soru 5-14 Formu Anahtar Kişiler ile Yapılan Anketler Odak Grup Çalışması Halk Toplantıları/Forumları Alan Araştırmaları Veri Kodlama Süreci Veri Analiz Süreci Arazi ve Yapı Değerlendirmesi Metodolojisi Sınırlandırma Tarihi Yeniden Yerleşim için Sınırlandırma Kamulaştırma için Sınırlandırma Tarihi Etkilenen Hanelerin ve Nüfusun Karakteristiği Hane Halkı Büyüklüğü 5-32 YENİDEN YERLEŞİM PLANI Revizyon : B Pg.iv/ xxiii

4 Yaş Dağılımı Eğitim Gelir Kaynakları ve Gelir Düzeyi Tüketim Meslek ve İstihdam Sosyal Güvenlik ve Sağlık Mal Varlığı Ev Sahipliği Diğer Mal Varlıkları Mali Varlıklar Hayvan Varlığı Toprak Varlığı Ormanların Değerlendirilmesi Evlerin Özellikleri Odaların Büyüklüğü ve Sayıları Ev Eşyaları Ev Hizmetleri Su Elektrik Isıtma Kanalizasyon Katı Atık Toplanması Baraj Yapımından Kaynaklı Algılanan Risk Yeniden Yerleşimden Sonra Hayatı Devam Ettirme Hakkındaki Algılar YENİDEN YERLEŞİM ALANLARI Yusufeli İlçesi için Yer Seçim Süreci (Kentsel Yeniden Yerleşim) PEİ lerin Yeniden Yerleşim Tercihleri Kırsal Yeniden Yerleşim için Yerleşim Alanları Yerleşim Alanı Seçimi Kırsal Yeniden Yerleşim Alan Seçiminin Sonuçlandırılması için 6-42 Yapılan Çalışmalar 6.4. Toplumsal Bütünleşme ve Uyum TAZMİN, HAK SAHİPLİĞİ VE GELİR RESTORASYONU Gelir Akışı Analizi Projenin Etkilenen Yerleşim Birimlerindeki Gelir Kaynakları Gelir Seviyesi ve Gelir Kaynaklarının Dağılımı Gelir Getiren Faaliyetlerde Erkek ve Kadının Payı Hanelerin Üretim ve Tüketim Yapıları Projenin Etkileri Kamu/Kültür Malları Üzerindeki Etkiler Haneler Üzerindeki Etkiler Tazmin ve Gelir Restorasyonu Stratejileri için Yaklaşım Gelir İyileştirmek için Kullanılan Yöntemler Gelir Kayıplarının Tanımlanması ve Tazminin Belirlenmesi için 7-24 Kullanılan Yöntem Hak Sahipliği Matrisi 7-32 YENİDEN YERLEŞİM PLANI Revizyon : B Pg.v/ xxiii

5 Kamulaştırma Tazmini Devlet Eliyle İskan Devlet Kredileri ve Destekleri Ulaştırma Sırasında Yardım İnşaat Aşaması Yararları Eksta Krediler Gelir Kaynaklarının Özeti ve Bu Kayıpların Tazmini için Gereken 7-45 Ödenek Miktarları Kaybedilen Kamu Mallarının Tazmini için Alınacak Önlemler Gelir Restorasyonu için Dolaylı Yöntemler Kapasite Arttırma Tarımsal Gelişme Çiftlik ve Kümes Hayvancılığında ki Gelişme Ormancılık Turizm Arıcılığın Geliştirilmesi Balıkçılığın Geliştirilmesi El Sanatları Sektör Değiştirmek İsteyenler için Destek Kalkınma Projeleri KURUMSAL DÜZENLEMELER VE UYGULAMA PROGRAMI Yeniden Yerleşim için İdari Stratejiler Kamulaştırma ve Yeniden Yerleşimle İlgili Kurumlar Yeniden Yerleşim Birimi Yeniden Yerleşim Komiteleri Kamulaştırma ve Yeniden Yerleşim Süreci İle Uygulama Programı Kamulaştırma ve Yeniden Yerleşim Aşamaları Uygulama Takvimi KATILIM VE DANIŞMANLIK PLANI Yeniden Yerleşim Planlama Aşaması Sürecinde Katılım ve Danışmanlık Danışmanlık Takımının Kurumsal Yapısı Katılım Araçları Proje Bilgilendirme Ofisi Halkın Katılımı Toplantısı Köy Bilgilendirme Toplantıları Halk Toplantıları/Forumları Odak Grup Toplantıları Anketler Çocukları için Resim ve Kompozisyon Yarışması Resmi ve Gayri Resmi Paydaş Toplantıları/Görüşmeleri Tebliğ Mektupları Değerlendirme Yeniden Yerleşim Eylem Planının Uygulaması Sırasında Halkın Katılımı 9-25 ve Halka Danışma YENİDEN YERLEŞİM PLANI Revizyon : B Pg.vi/ xxiii

6 10. ŞİKAYETLER VE MEMNUNİYETSİZLİKLERİN GİDERİLMESİ PROSEDÜRÜ Şikayetin Giderilmesi Prosedürünün Amacı Görevler ve Sorumluluklar Şikayet Türleri Şikayet, Başvuru ve Talep Alımı ile Yanıt Prosedürü İZLEME VE DEĞERLENDİRME Performans İzleme (İç İzleme) Etki İzleme (Dış İzleme) Nihai Denetim (Tamamlama Denetimi) MALİYETLER VE BÜTÇE İskan ile İlgili Faaliyetleri için Maliyet Hesaplaması Yaklaşımı Maliyet Kalemleri ve Bilgilendirme Gerekliliği Maliyet Kalemi için Hesaplama Yöntemleri Kamulaştırma Maliyeti (Maliyet Kalemleri A, B, C, D ve E Kamulaştırma Maliyeti Binasız Arsalar (Maliyet Kalemi A1) Tarım Alanları (Maliyet Kalemi A2-A8) Meralar için Ot Bedeli (Maliyet Kalemi A9) Evler ve Binalar (Maliyet Kalemi B1 ve B2) Ortak Mülkler ve/veya Kamu Kuruluşları Mülkleri (Maliyet Kalemi C) Mücavir Taşınmazlar (Maliyet Kalemi D) Kadastro Çalışmaları ve Kamulaştırma Planlarının Hazırlanması (Maliyet Kalemi E, E1 ve E2 dahil) Kamulaştırma Tazminatı Maliyetleri (A, B, C, D ve E Maliyet Kalemlerinin Toplam Tutarları) Yeniden Yerleşim Maliyetleri Kentsel Yeniden Yerleşim (Maliyet Kalemi F) Kırsal Yeniden Yerleşim (Maliyet Kalemi G) Tarihi Varlıkların Taşınmasının Maliyeti (Maliyet Kalemi H) Ulaşım ve Taşınma Harcırahı Maliyetleri (Maliyet Kalemi I) Finansal Yardımlar (Maliyet Kalemi J) Gelir Restorasyonu Maliyetleri (Maliyet Kalemi K) Yeniden Yerleşim Bölgesine Ek Köprü İnşası (Maliyet Kalemi L) İzleme Maliyetleri (Maliyet Kalemi M) Beklenmedik Maliyetler Diğer Maliyetler (Maliyet Kalemi N) Finansal Olarak Sorumlu Olan Kurumlar ve İdareler YYEP Genel Bütçesi YENİDEN YERLEŞİM PLANI Revizyon : B Pg.vii/ xxiii

7 Tablolar Listesi Sayfa Tablo 1.1. Çoruh Nehri Kalkınma Projeleri 1-3 Tablo 1.2. Yusufeli Projesinden Dolayı Su Altında Kalacak Yerleşim Yerleri ve Kamulaştırılacak Alanlar 1-12 Tablo 2.1. Doğrudan Etkilenen Yerleşim Birimlerine Projenin Etkileri 2-5 Tablo 2.2. Projenin Gelir Kaynakları Üzerindeki Beklenen Etkileri ile İlgili Köy 2-11 Muhtarlarının Görüşleri Tablo 2.3. Yerleşim Birimlerindeki Potansiyel Hassas Grupların Dağılımları 2-16 Tablo 2.4. Kadın Hane Reislerinin Eğitim Durumları 2-18 Tablo 2.5. Kadın Hane Reislerinin Mesleklere Göre Dağılımı 2-18 Tablo 2.6. Yaşlı Hane Üyelerin Yerleşim Birimlerine Göre Dağılımı 2-26 Tablo 2.7. Yoksulluk Sınırının Altında Yaşayan Hanelerin Yerleşim Birimlerine 2-27 Göre Dağılımı Tablo 2.8. Engelli Kişilerin Yerleşim Birimlerine Göre Dağılımı 2-28 Tablo 2.9. Engelli Kişilerin Yaşadığı Hanelerin Yerleşim Birimlerine Göre 2-29 Dağılımı Tablo Olası Hassas Gruplar ve Hak Sahipliği Durumları 2-36 Tablo 2.11 Yusufeli Projesi için Paydaş Analizi 2-40 Tablo 3.1. Orta Çoruh Kalkınma Projesi için 2 Baraj ve 3 Baraj Alternatiflerinin 3-6 Ekonomik Değerlendirmesi Tablo 3.2. Alternatif Su Seviyelerine göre Su Altında Kalan Alanların Arazi 3-7 Kullanımı Tablo 3.2. Fizibilite Raporunda İncelenen Maksimum Su Kotlarının Etkilerine 3-9 Göre Karşılaştırması Tablo 3.3. Yerleşim Alanındaki Arazi Kullanımı (Yansıtıcılar) 3-14 Tablo 4.1. Kamulaştırma ve Yeniden Yerleşim (İskan) Süreç Haritası 4-5 Tablo 4.2. Türk Mevzuatları ile Dünya Bankası Politikaları Arasındaki Temel Boşluklar ve Bu Boşlukları Giderebilmek için Bazı Projeye Özel Mekanizmalar 4-22 Tablo 5.1. Yusufeli Projesinden Doğrudan Etkilenecek Olan Yerleşim Yerlerinin 5-8 Listesi Tablo 5.2. Doğrudan Etkilenen Yerleşimlerin Haneleri ve Nüfusu 5-13 Tablo 5.3. İlçe Merkezindeki ve Köylerdeki Ortalama Hane Halkı Büyüklükleri 5-32 Tablo 5.4. Köyleri Göre Ortalama Hane Halkı Büyüklükleri 5-33 Tablo 5.5. Yusufeli ve Köylerde Birey Sayısı Olarak Hane Halkı Büyüklüğü 5-33 Tablo 5.6. Dışarıda Yaşayan Hane Halkı Üyelerinin Frekans Dağılımı 5-34 Tablo 5.7. Evden Ayrı Yaşama Gerekçelerinin Frekans Dağılımı 5-34 Tablo 5.8. Türkiye Geneli ve Proje Alanındaki Bağımlılık Oranlarının 5-36 Karşılaştırılması Tablo 5.9. Bölgede Yaşayan Projeden Etkilenen Halkın Yaş Dağılımı 5-37 Tablo İş Gücüne Katılım Açısından Nüfusun Yaş Dağılımı 5-39 Tablo Nüfusun Eğitim Durumunun Frekans Dağılımı 5-40 YENİDEN YERLEŞİM PLANI Revizyon : B Pg.viii/ xxiii

8 Sayfa Tablo Türkiye Geneli ile Projeden Etkilenen Bölgenin Okur-Yazarlık ve 5-41 Okullaşma Oranlarının Karşılaştırılması Tablo Gelir Kaynaklarına Dair Verilen Çok Yönlü Yanıtlar 5-42 Tablo Yerleşim Yerlerine Göre Hane Başına Düşen Yıllık Hane Halkı Geliri 5-44 (YTL) Tablo Yerleşim Yerine Göre Hane Başına Düşen Ortalama Borç (YTL) 5-45 Tablo Yerleşim Yerlerine Göre Aylık Ortalama Beslenme Harcaması 5-46 Tablo Araştırma Bölgesindeki İnsanların Meslek Dağılımları (Birinci Meslek) 5-47 Tablo Araştırma Bölgesindeki İnsanların Meslek Dağılımları (İkinci Meslek) 5-48 Tablo Araştırma Bölgesindeki İnsanların Meslek Dağılımları (Üçüncü 5-48 Meslek) Tablo Türkiye ve Projeden Etkilen Alanın İşsizlik Oranının Karşılaştırılması 5-49 Tablo Çalışmama Nedenlerinin Yaygınlık Dağılımı 5-49 Tablo Sosyal Güvenlik Çeşitlerinin Yaygınlık Dağılımı 5-50 Tablo Konut Birimine Göre Sosyal Güvenlik Sigortası Çeşitlerinin Yaygınlık 5-51 Dağılımı Tablo Yerleşim Yerlerine Göre Ev Sahipliği (HH nin %) 5-52 Tablo İkamet Yerlerine Göre Diğer Mal Varlıklarının Sahipliği (HH nin %) 5-53 Tablo Tasarruf Değerlendirme Araçlarının Dağılımı 5-54 Tablo İkamet Yerlerine Göre Ortalama ve Toplam Hayvan Stoku 5-55 Tablo İkamet Yerlerine Göre Toplam Hayvan Stoku 5-56 Tablo Yerleşim Yerlerine Göre Hane Başına Düşen Tarım Arazisi Miktarları 5-58 Tablo Yerleşim Yerlerine Göre HH Başına Düşen Ev Arsası Büyüklüğü 5-59 Tablo Panoramik Açıdan Yerleşim Yerlerinin Ormanlara Uzaklıkları 5-60 Tablo Ormanla ilgili Sorulara verilen Olumlu Yanıtların Yaygınlığı (HH nin 5-61 %) Tablo Köylere Göre Ortalama Ev Büyüklüğü 5-62 Tablo Yerleşim Yerlerine Göre Ev Olanaklarının Dağılımı (%) 5-63 Tablo Yerleşim Bazında Hanelerin Sahip Olduğu Eşyalar ve Tarım 5-64 Ekipmanları (Sahip Olan Hanelerin Yüzdeleri) Tablo Yerleşim Bazında Hanelerin Sahip Olduğu Eşyalar ve Tarım 5-65 Ekipmanları (Sahip Olan Hanelerin Yüzdeleri) Tablo Yerleşim Bazında Hanelerin Sahip Olduğu Eşyalar ve Tarım 5-66 Ekipmanları (Sahip Olan Hanelerin Yüzdeleri) Tablo Yerleşim Yerlerine Göre Ortalama Dizin Sayıları 5-67 Tablo Yerleşim Yerlerine Göre Ortalama Dizin Sayıları 5-69 Tablo İkamet Yerlerine Göre Ev İçindeki Su Kaynağı Karşılaştırması 5-70 Tablo Yerleşim Yerlerine Göre Sulama Suyu Kaynağı Karşılaştırması 5-71 Tablo Elektrik Sahip Hanelerin Yüzdesi 5-71 Tablo İkamet Yerlerine Göre Isıtma Kaynağı Yaygınlığı Dağılımı 5-72 Tablo Konut Birimine Göre Kanalizasyon Sistemleri 5-73 Tablo Yerleşim Yerlerine Göre Katı Atık İdaresinin Yaygınlık Dağılımı 5-74 Tablo Projeden Sırasında Baraj Yapımından Kaynaklanabilecek Olası 5-75 Risklerin Yaygınlık Dağılımı Tablo Baraj Yapımından Kaynaklanan Olası En Önemli Üç Riskin Yaygınlık 5-76 Dağılımı Tablo Yeniden Yerleşimden Dolayı Algılanan Risklerin Yerleşimlere Göre Dağılımı (EVET Cevaplarının Yüzdeleri) 5-78 YENİDEN YERLEŞİM PLANI Revizyon : B Pg.ix/ xxiii

9 Sayfa Tablo Olası Riskler Arasında Karşılaştırma 5-80 Tablo Yeniden Yerleşimden Sonra Tercih Edilen İşlerin Yaygınlık Dağılımı 5-80 Tablo Yeteneklerin Frekans Dağılımı 5-81 Tablo Mesleki Programlara Verilen Olumlu Yanıtların Sıklıkları 5-81 Tablo 6.1. İlçe Merkezinde Yaşayan Hane Reislerinin Tercihleri (2000 de 6-5 Yapılan Araştırmalara Göre) Tablo 6.2. İlçe Merkezindeki Hane Reislerinin Yeniden Yerleşim Alanının 6-6 Seçme Nedenleri (2000 de Yapılan Araştırmalara Göre) Tablo 6.3. Köylerde Yaşayan Hane Reislerinin Tercihleri (2000 de Yapılan 6-6 Araştırmalara Göre) Tablo 6.4. Köylerdeki Hane Reislerinin Yeniden Yerleşim Alanını Seçme 6-6 Nedenleri (2000 de Yapılan Araştırmalara Göre) Tablo 6.5. Köy ve Mahalle Muhtarlarının Tercihleri 6-6 Tablo 6.6. PEİ lerin Yeni İlçe Merkezi için Yer Tercihleri 6-8 Tablo 6.7. Yeni İlçe Merkezine Dair PEİ lerin Kaygı ve Beklentileri 6-11 Tablo 6.8. Alternatif Yeniden Yerleşim Yerleri Değerlendirme Matrisi 6-12 Tablo 6.9. Projeden Etkilenen Hanelerin Yeniden Yerleşim Tercihleri 6-21 Tablo Yeni İlçe Merkezi Tercih Ettiğiniz Yerde Kurulmazsa Fikrinizi 6-23 Değiştirir misiniz? Sorusuna Verilen Yanıtlar Tablo Projeden Etkilenen Yerleşim Birimlerindeki Kentsel/Kırsal İskan 6-23 Tercihleri Tablo Projeden Etkilenen Yerleşim Birimlerindeki İskan Tipi Tercihleri 6-25 Tablo Alternatif Kırsal Yeniden Yerleşim Alanları Belirlenirken Dikkate 6-33 Alınan Faktörler (PEİ lerin Endişe ve Beklentilerini Yansıtmaktadır) Tablo Alternatif Kırsal Yeniden Yerleşim Alanlarının Özellikleri 6-39 Tablo Ev Sahibi Nüfus ile İyi Geçinemeyeceğini Düşünen Haneler 6-45 Tarafından Beyan Edilen Sebepler Tablo Yeniden Yerleştirilen İnsanların Ev Sahibi Nüfus ile Olan İlişkilerinin Bağlı Olduğu Koşullar 6-46 Tablo 7.1. Gelir Kaynağı Kategorileri 7-3 Tablo 7.2. İş Gücünün Erkek ve Kadın Arasındaki Dağılımı 7-11 Tablo 7.3. Hanelerin Ortalama Yıllık Harcamaları 7-12 Tablo 7.4. Yerleşim Birimlerinin İlçe Merkezine Baraj Gölünde Su Tutulmasına 7-14 Önceki ve Sonraki Uzaklıkları Tablo 7.5. Risk Taşıyan Gelir Kaynakları ve İlgili Restorasyon Yöntemleri 7-26 Tablo 7.6. Hak Sahipliği ile İlgili Örneklerin Açıklamaları 7-34 Tablo 7.7. Arazi ve Yapı Varlıklarını Kaybeden Haneler 7-35 Tablo 7.8. Örneklere Göre Hanelerin Hak Sahipliği Durumu 7-36 Tablo 7.9. Kayıp Riski Olan Gelirler ve Yerleşim Yerleri için Gerekli Ek Krediler 7-46 Tablo Projeden Etkilenen Köylerde Bulunan Tabiat Varlıkları 7-57 Tablo ve 2. Aşamada Kamulaştırılacak Araziler 8-20 Tablo 9.1. Bilgilendirme ve Danışma Faaliyetleri Özeti 9-3 YENİDEN YERLEŞİM PLANI Revizyon : B Pg.x/ xxiii

10 Sayfa Tablo 9.2. Hane Reislerinin Yusufeli Projesi ile İlgili Bilgi Seviyeleri 9-22 Tablo 9.3. YYEP Uygulama Aşamasında Hedeflenen Paydaşlar ve İletişim Araçları 9-27 Tablo Etki İzleme Göstergeleri 11-8 Tablo Önerilen İzleme Planı (Maliyet Tahminleri USD olarak yapılmıştır) Tablo Binasız Arsaların Kamulaştırma Bedelleri Tablo Artvin ve Diğer Bölgelerdeki Arazilerin Birim Fiyatları (DSİ, 2005) Tablo Yerleşim ve Arazi Cinsine Göre Kamulaştırma Bedelleri Tablo Ev Arsalarının Birim Fiyatları (DSİ) Tablo Yapılar için Birim Fiyatlar (DSI, 2005) Tablo Binaların Yıpranma Payı Oranları Tablo Yapıların Tipleri ve Kamulaştırma Bedelleri Tablo Ortak Mülklerin Birim Fiyatları Tablo Su Altında Kalacak Ortak Mülklerin Yerleri Tablo Ortak Mülklerin ve Kamu Binalarının Kamulaştırma Maliyetleri Tablo Kamulaştırma Maliyetleri Tablo Kentsel Yeniden Yerleşim İmar Planında Kullanılan Katsayılar (ŞPO) Tablo Yüzey Alanına Göre İmar Planı Baz Fiyatı (ŞPO) Tablo Yeni Yusufelinin (Yansıtıcılar Bölgesi) Alan Hazırlığı Faaliyetleri (DSİ Hesaplarına göre, 2005) Tablo Yeni Yusufelinde Kurulacak Olan Mülkler ve Maliyetleri Tablo Kentsel Yeniden Yerleşim Alanında Yapıların İnşaat Maliyetleri Tablo Kırsal İmar Planında Kullanılan Katsayılar (ŞPO) Tablo Kırsal Yeniden Yerleşim Alanının Planlanması için Birim Fiyatlar Tablo Kırsal Yerleşim Alanlarının Hazırlanması (DSİ Hesaplarına Göre, ) Tablo Kırsal Alanda İnşa Edilecek Ortak Mülkler ve Altyapı Tablo Kısmen Etkilenen Köylerde Su Altında Kalacak Ortak Mülklerin Yeniden İnşa Edilmesinin Maliyeti Tablo Gelir Restorasyonu için Gereken Krediler (Devletin Sağladığı ile Birlikte) Tablo Devlet Sağladığı Krediye Ek Olarak Ekstra Krediye İhtiyacı Olan Haneler Tablo Diğer Finansal Desteklerin Maliyeti Tablo Eğitim Maliyetleri Tablo Yeniden Yerleşim Maliyet Kalemleri Tablo Relokasyon Yollarının Maliyeti Tablo YYEP Genel Bütçesi YENİDEN YERLEŞİM PLANI Revizyon : B Pg.xi/ xxiii

11 Şekiller Listesi Sayfa Şekil 1.1. Yusufeli Proje Alanı 1-14 Şekil 1.2. Varyant, Geçici Ana Servis, İkincil Servis, Kalıcı Servis Yolları ve Yol Relokasyonları Şematik Gösterimi Şekil 1.3. Yusufeli Projesi İnşaat Tesisleri Şekil 2.1. PEİ lerin Yusufeli Projesinden Bekledikleri Yararlar 2-6 Şekil 2.2. PEİ lere Göre Yusufeli Projesinin Zararları 2-8 Şekil 2.3. Karşılaşılabilecek Olumsuz Etkilerin Azaltılması Konusunda PEİ lerin 2-9 Önerileri Şekil 2.4. Köylerden Kadın Fotoğrafları 2-20 Şekil 2.5. Çocukların Resimlerinden Örnekler 2-23 Şekil 2.6. Paydaşların Önem ve Etkisi 2-54 Şekil Baraj Alternatifine Göre Su Altında Kalacak Alan 3-3 Şekil Baraj Alternatifine Göre Su Altında Kalacak Alan 3-4 Şekil m, 710 m, 700 m ve 690 m Kotları için Su Altında Kalan Alanlar 3-8 Şekil 3.4. Su Tutmadan Sonra Tekkale Kalesi nin Durumu 3-11 Şekil 3.5. Su Tutmadan Sonra Hamzat 1 ve Hamzat 2 Kiliselerinin Durumu 3-12 Şekil 4.1. İstimlak Sürecinin Şematik Sunumu 4-2 Şekil 5.1. YYEP Çalışmaları Kapsamında Saha Araştırması Yapılan 5-9 Yerleşimler Şekil 5.2. GİS Saha Çalışması Örneği 5-28 Şekil 5.3. Türkiye Nüfus Piramidi 5-38 Şekil 5.4. Projeden Etkilenen Bölge Nüfus Piramidi 5-38 Şekil 5.5. Yerleşim Yerlerine Göre Durum Dizin Çubuk Grafiği 5-68 Şekil 5.6. Yerleşim Yerlerine Göre Ulaşım Dizini Çubuk Grafiği 5-68 Şekil 5.7. Yerleşim Yerlerine Göre Tarım Dizininin Çubuk Grafiği 5-69 Şekil 6.1. Yeni İlçe Merkezi için Yer Tercihleri 6-10 Şekil 6.2. Projeden Etkilenen Alandan Ev Fotoğrafları 6-16 Şekil 6.3. Yeniden Yerleşim Seçenekleri 6-19 Şekil 6.4. Yeniden Yerleşim Tercihleri ile İlgili Sorular ve Hanelerin Cevapları 6-20 Şekil 6.5. Yeniden Yerleşim Yeri Alternatifleri 6-38 Şekil 6.6. Toplumsal Bütünlük ile İlgili Beklentiler 6-45 Şekil 7.1. Şekil 7.2. Şekil 7.3. Çeşitli Kaynaklardan Gelir Sağlayan Hane Sayısı ve Gelir Seviyeleri (Araştırma Kapsamında İncelenen 3031 Hane için) Projeden Etkilenen Alanda Yıllık Gelirin Gelir Kaynaklarına Göre Dağılımı Çeşitli Kaynaklardan Gelir Sağlayan Hane Sayısı ve Gelir Seviyeleri (Araştırma Kapsamında İncelenen 2080 Hane için) YENİDEN YERLEŞİM PLANI Revizyon : B Pg.xii/ xxiii

12 Sayfa Şekil 7.4. Projeden Etkilenen Alanda Yıllık Gelirin Gelir Kaynaklarına Göre 7-8 Dağılımı Şekil 7.5. Yusufeli İlçesinde Çeşitli Kaynaklardan Gelir Sağlayan Hane 7-9 Sayısı ve Gelir Seviyeleri (Araştırma Kapsamında İncelenen 951 Hane için) Şekil 7.6. Yusufeli İlçesinde Projeden Etkilenen Alanda Yıllık Gelirin Gelir 7-10 Kaynaklarına Göre Dağılımı Şekil 7.7. Relokasyon Yolları Güzergahı 7-15 Şekil 7.8. Gelir Restorasyonu için Alınacak Doğrudan Önlemlerin Akım Şeması 7-21 Şekil 7.9. Gelir Restorasyonu için Alınacak Dolaylı Önlemlerin Akım Şeması 7-22 Şekil Kalkınma Projelerinin Akım Şeması 7-23 Şekil Yusufeli Projesinden Dolayı PEİ lerin Arazi ve Yapı Varlıkları 7-34 Kayıplarının Sınıfları Şekil Tarım Faaliyetlerine İlişkin Fotoğraflar 7-52 Şekil Tekkale Kalesinin Fotoğrafları 7-58 Şekil Projeden Etkilenen Alanın Bir Görüntüsü 7-59 Şekil El Sanatları Örnekleri 7-61 Şekil 8.1. Yeniden Yerleşim Birimi 8-13 Şekil 8.2. Kamulaştırma ve Yeniden Yerleşim Akım Şeması 8-21 Şekil 8.3. Yusufeli İlçe Merkezi için Yeniden Yerleşim Alanı Yer Seçimi Karar 8-22 Verme Süreci Şekil 8.4. Kırsal Yeniden Yerleşim Alanı Yer Seçimi Süreci 8-23 Şekil 9.1. Yeniden Yerleşim Eylem Planlaması Aşamasında Yürütülecek 9-6 Bilgilendirme Danışma Faaliyetlerinin Zaman Çizelgesi Şekil 9.2. Halkın Bilgilendirilmesi ve Halka Danışma Sürecinin Kurumsal Yapısı 9-7 Şekil 9.3 Proje Bilgilendirme Ofisinin Fotoğrafları 9-10 Şekil 9.4. Halkın Katılımı Toplantısının Fotoğrafları 9-11 Şekil 9.5. Köy Bilgilendirme Toplantılarının Fotoğrafları 9-13 Şekil 9.6. Halk Forumlarının Fotoğrafları (Erkekler ve Kadınlarla Ayrı Ayrı 9-15 Yapılmıştır) Şekil 9.7. Hane Halkı Anketlerinin Fotoğrafları 9-20 Şekil 9.8. Kısmen yada Tamamen Bilgilendirildiğini Düşünen Hanelerin Bilgi 9-23 Almak için İlk Olarak Tercih Ettiği Kaynaklar Şekil 9.9. PEİ lerin Bilgi Almak İstediği Konular 9-24 Şekil Yeniden Yerleşim Uygulaması Aşamasında Yürütülecek Bilgilendirme ve Danışmanlık Faaliyetleri Zaman Çizelgesi 9-29 Şekil Şikayetlerle ilgili Başvuru, Talep Alımı ve Yanıt Prosedürü Akım Şeması 10-6 Şekil Geri Besleme Entegrasyon Kavramsal Modeli 11-4 YENİDEN YERLEŞİM PLANI Revizyon : B Pg.xiii/ xxiii

13 EK A-P Ek A. Sosyo-Ekonomik Analiz Detayları A.1. Anket Yapılan Nüfusun Yaş Dağılımı A.2. Yerleşim Birimlerinde Tüketim Eğilimleri A.3. Sosyoekonomi, Ulaşım, Tarım Endeksi A.4. Hane Halkı Araştırması A.4.1. Nüfus Sayımı ve Sosyoekonomik Anket A.4.2. Arazi Envanteri A.4.3. Yapı Envanteri A.5. Genel Bilgi Anketi (Kilit Bilgilendirici Köy Muhtarı) A.6. Genel Bilgi Anketi (Kilit Bilgilendirici Mahalle Muhtarı) A.7 Seyyar Satıcı Anketi Ek B. Alternatif Yeniden Yerleşim Yerleri Hakkında Bilgiler B.1. Yansıtıcılar Alternatifi için Kavramsal Planlama Çalışmaları B.1.1. Yansıtıcıların Uydu Görüntüsü B.1.2. Yansıtıcılar Nazım İmar Planı ve Konsept Çalışması B.1.3. Yansıtıcılar Güneşlenme ve Eğim Analizi B.1.4. Yansıtıcılar Karayolu Güzergahı Öneri Alternatifi B.2. Çevreli Alternatifi Için Kavramsal Planlama Çalışmaları B.2.1. Çevrelinin Uydu Görüntüsü B.2.2. Çevreli Nazım İmar Planı ve Konsept Çalışması B.2.3. Çevreli Güneşlenme ve Eğim Analizi B.2.4. Çevreli - Karayolu Güzergahı Öneri Alternatifi B.3. Yansıtıcılar Köprüsü ve Yansıtıcılar Alternatifinin Arazi Kullanım Haritası B.4. Alternatif Kırsal Alanların Haritaları, B.4.1. Alternatif Kırsal Alanların Yükseklik Haritası B.4.2. Alternatif Kırsal Alanların Eğim Haritası B o ve Daha Aşağıdaki Eğimlerde Bulunan Alternatif Kırsal Alanları Gösteren Harita B.4.4. Alternatif Kırsal Alanların Arazi Kullanımı ve Toprak Kullanım Kabiliyeti Sınıfları Haritası Ek C. Hak Sahipliği Matrisi Ek D. Yerleşim Birimlerinin Etki Durumları D.1. Yusufeli İlçe Merkezi D.2. Alanbaşı Köyü D.3. Arpacık Köyü D.4. Bahçeli Köyü D.5. Bostancı Köyü D.6. Çeltikdüzü Köyü D.7. Çevreli Köyü D.8. Çıralı Köyü YENİDEN YERLEŞİM PLANI Revizyon : B Pg.xiv/ xxiii

14 D.9. Darıca Köyü D.10. Dereiçi Köyü D.11. Irmakyani Village D.12. Ishan Village D.13. Kilickaya Village D.14. Kinalicam Village D.15. Kupluce Village D.16. Morkaya Village D.17. Pamukcular Village D.18. Sebzeciler Village D.19. Tekkale Village D.20. Yenikoy Village D.21. Yerleşimlere Göre Etki Durumu Özet Tablosu D.22. Baraj Özelinde İstihdam Olanağı Yaratılmasına İlişkin Proje Önerileri Ek E. Uygulama Zamanlama Tablosu Ek F. Halkın Katılımı ve Danışmanlık Faaliyetleri F.1. Halkın Katılımı Toplantıları ve Bilgilendirme Ofisi nin Açılışı ile İlgili Yerel Basında Yer Alan Haberler F.2. Proje Bilgilendirme Ofisi Kayıtları F.3. Proje Bilgilendirme Kitapçığı F.4. Köy Bilgilendirme Toplantılarında Kullanılan Sunum F.5. Köy Bilgilendirme Toplantıları Bulgu ve Notları F.6. Halk Toplantıları/Forumları Hakkında Bilgi F.6.1. Halk Forumları için Yönerge F.6.2. Halk Forumu Tutanak Formatı F.6.3. Halk Forumu Döküm Örneği F.7. Halk Toplantıları/Forumlarının Bulguları ve Notları F.8. Odak Grup Toplantılarına İlişkin Bilgi F.8.1. Odak Grup Toplantıları için Yönerge F.8.2. Odak Grup Toplantıları Tutanak Formatı F.8.3. Odak Grup Toplantılarının Döküm Örneği (Yusufeli Genç) F.9. Odak Grup Toplantılarının Bulgu ve Notları F.10. Kayda Değer Gayri Resmi Toplantıların Tarihleri ve Katılımcıları F /2001 Yıllarında Yapılan Toplantıların Tarihleri ve Katılımcıları Ek G. Şikayetlerin Giderilmesi Mekanizması G.1. Şikayet Formu G.2. Şikayet Sonuç Formu Ek H. İnşaat, Yeniden Yerleşim ve Kamulaştırma Uygulamaları Aşamaları için Performans İzleme Tablosu Ek I. Harcamalar ve Bütçe Hakkında Bilgiler I.1. Yeniden Yerleşim Eylem Planı için Nakit Akışı I.2. Nakit Alkışının Grafik Gösterimi I.3. İkame Maliyeti ve Resmi Kıymet Takdirinin Karşılaştırılması YENİDEN YERLEŞİM PLANI Revizyon : B Pg.xv/ xxiii

15 Ek J. Batardo için Kamulaştırılacak Alanlar Ek K. Potansiyel Hassas Grupların Hak Sahipliği Durumu K.1. Yusufeli İlçe Merkezindeki Potansiyel Hassas Grupların Hak Sahipliği Durumu K.2. Alanbaşı Köyü ndeki Potansiyel Hassas Grupların Hak Sahipliği Durumu K.3. Arpacık Köyü ndeki Potansiyel Hassas Grupların Hak Sahipliği Durumu K.4. Bahçeli Köyü ndeki Potansiyel Hassas Grupların Hak Sahipliği Durumu K.5. Bostancı Köyü ndeki Potansiyel Hassas Grupların Hak Sahipliği Durumu K.6. Çeltikdüzü Köyü ndeki Potansiyel Hassas Grupların Hak Sahipliği Durumu K.7. Çevreli Köyü ndeki Potansiyel Hassas Grupların Hak Sahipliği Durumu K.8. Çıralı Köyü ndeki Potansiyel Hassas Grupların Hak Sahipliği Durumu K.9. Darıca Köyü ndeki Potansiyel Hassas Grupların Hak Sahipliği Durumu K.10. Dereiçi Köyü ndeki Potansiyel Hassas Grupların Hak Sahipliği Durumu K.11. Irmakyanı Köyü ndeki Potansiyel Hassas Grupların Hak Sahipliği Durumu K.12. İşhan Köyü ndeki Potansiyel Hassas Grupların Hak Sahipliği Durumu K.13. Kılıçkaya Köyü ndeki Potansiyel Hassas Grupların Hak Sahipliği Durumu K.14. Kınalıçam Köyü ndeki Potansiyel Hassas Grupların Hak Sahipliği Durumu K.15. Küplüce Köyü ndeki Potansiyel Hassas Grupların Hak Sahipliği Durumu K.16. Morkaya Köyü ndeki Potansiyel Hassas Grupların Hak Sahipliği Durumu K.17. Pamukçular Köyü ndeki Potansiyel Hassas Grupların Hak Sahipliği Durumu K.18. Sebzeciler Köyü ndeki Potansiyel Hassas Grupların Hak Sahipliği Durumu K.19. Tekkale Köyü ndeki Potansiyel Hassas Grupların Hak Sahipliği Durumu K.20. Yeniköy Köyü ndeki Potansiyel Hassas Grupların Hak Sahipliği Durumu Ek L. Halkın Katılımı ve Danışmanlık Planı Ek M. Yeniden Yerleşim Yeri Secimi ve Hazırlanması Süreci Ek N. Gelir Restorasyonu Planı Ek O. Kaynaklar Ek P. Hazırlayanların ve Katkıda Bulunanların Listesi YENİDEN YERLEŞİM PLANI Revizyon : B Pg.xvi/ xxiii

16 KISALTMALAR BİB CBS ÇED ÇOB ÇSGB DİE DOKAP DPT DSİ EİE ENCON EPC EPDC ERM ERG ETKB EÜAŞ GR GWh HES HH IFC IFC Rehberi (IFC El Kitabı) İKO JICA KHGM KONSORSİYUM MW ORKÖY PEİ ler Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Çevresel Etki Değerlendirmesi Çevre ve Orman Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Devlet İstatistik Enstitüsü Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı Devlet Planlama Teşkilatı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü ENCON Çevre Danışmanlık Ltd. Şti., Ankara Ekipman-Satın alma-inşaat (Equipment-Procurement-Construction) Japon Elektrik Gücü Geliştirme (Japan Electric Power Development Company) Environmental Resources Management GmbH Almanya Swiss Export Risk Guarantee, İsviçre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Üretim A.Ş. Gelir Restorasyonu Giga Watt saat Hidroelektrik Santral Hanehalkı Uluslararası Finans Kuruluşu (International Finance Corporation) Yeniden Yerleşim Eylem Planı Hazırlanması için IFC El Kitabı (IFC Handbook for Preparing a Resettlement Action Plan) İhracat Kredi Organizasyonu (Export Credit Agency [ECA]) Japon Uluslararası İşbirliği Kurumu (Japan International Cooperation Agency) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü DOĞUŞ İnşaat ve Ticaret A.Ş. (Lider), ALSTOM (İsviçre) Ltd., ALSTOM Power Hydro, ALSTOM Power Hydraulique, ALSTOM Brasil Ltda, COYNE et BELLIER Bureau d Ingénieurs Conseils, ve DOLSAR Mühendislik Ltd. Şti. den oluşan Konsorsiyum Mega Watt Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü (Çevre ve Orman Bakanlığı na bağlı) Projeden Etkilenen İnsanlar YENİDEN YERLEŞİM PLANI Revizyon : B Pg.xvii/ xxiii

17 PBO PSO SAHARA SB SRAP STK (NGO) TCK TEİAŞ TKGM TKİB TŞ UNDP USD WB YYEP YTL Proje Bilgilendirme Ofisi Proje Sahibi (Proje Sponsoru) Sahara Mühendislik Ltd. Şti., Ankara Sağlık Bakanlığı Sosyal Riski Azaltma Projesi Sivil Toplum Kuruluşları, Gönüllü Kuruluşlar (Non-governmental organizations) Karayolları Genel Müdürlüğü Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı na bağlı) Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Teknik Şartname Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (United Nations Development Programme) Amerikan Doları Dünya Bankası (World Bank) Yeniden Yerleşim Eylem Planı Yeni Türk Lirası YENİDEN YERLEŞİM PLANI Revizyon : B Pg.xviii/ xxiii

18 TANIMLAR SÖZLÜĞÜ Bu sözlük IFC El Kitabı nın (IFC Handbook for Preparing a Resettlement Action Plan, Nisan 2002) Sözlük bölümü temel alınarak hazırlanmıştır. IFC Sözlük te yer alan terimlerden başka, yine IFC El Kitabı nda geçen diğer tanımlar da bu sözlüğe eklenmiştir. Sözlük, Türkiye de yeniden yerleşim planlamacıları tarafından sıkça kullanılan ek terimlerle daha da genişletilmiştir. Türk mevzuatında veya projeye özgü koşullar nedeniyle Yusufeli Projesi nde az da olsa farklı anlamlar taşıyabilecek bazı terimler için açıklamalara da yer verilmiştir. Bu tür açıklamalar ilgili tanımı takiben ve ( 1 ) şeklinde numaralandırılmış olarak sunulmaktadır. Arazi kamulaştırması (Land expropriation) Bir kamu kurum / kuruluşunun, bir kişi, hanehalkı, ya da topluluğun oturduğu ya da diğer şekilde kullandığı arazilerine ait haklardan, genellikle tazminat karşılığında, feragat etmesini istediği proses. Arazi kullanımı haritaları (Survey maps) bakınız Haritalandırma. Doğrudan etkilenen insanlar (Directly affected persons) proje sonucu bütün geçim kaynaklarını, arazi ve diğer taşınmaz mallarını kaybeden insanlar Dolaylı etkilenen insanlar (Indirectly affected persons) proje sonucu geçim kaynaklarını, arazi ve diğer taşınmaz mallarını kısmen kaybeden insanlar Ekonomik yer değiştirme (Economic displacement) Bir proje ya da ilgili tesislerinin inşaatı ya da işletilmesi nedeniyle arazi alımı ya da kaynaklara (toprak, su, ya da orman) ulaşımın sınırlanması sonucunda gelir kaynaklarının ya da geçim kaynaklarının kaybı. Fiziksel yer değiştirme (Physical displacement) Etkilenen kişi(ler)in başka bir yere taşınmasını gerektiren bir proje kapsamındaki arazi alımı sonucunda barınak, arazi ve diğer taşınmazların kaybı. Geleneksel haklar / Zilyetlik hakları (Customary / Traditional rights) Herhangi bir yasal mülkiyet durumu olmadan, ortak arazi ya da taşınmazları kullanma ve/veya ortak arazi ve taşınmazlardan geleneksel olarak yararlanma hakkı. Arazi ve diğer taşınmazlar üzerinde geleneksel hakları olan yeniden yerleşecek kişiler de IFC nin politikasında tazminat hakkına sahiptir: Bir başka deyişle, arazi ve diğer taşınmazlar üzerinde yasal hakkın olmaması, kaybedilen taşınmazlar için tazminat almaya ya da diğer yeniden yerleşim yardımlarından yararlanmaya engel oluşturmamaktadır. Ayrıca bakınız: Zilyetlik (1). (1) Türkiye deki zilyetlik uygulaması IFC nin geleneksel haklar tanımı kapsamındadır. Ancak, Türkiye deki zilyetlik uygulaması tek başına IFC nin geleneksel haklar ile ifade ettiği tüm durumları kapsamamaktadır. Kişiye ait olmayıp tüm halkın kullandığı doğal kaynaklar (mera, orman, su, vb) üzerindeki geleneksel haklar buna örnektir. Hak sahiplerinin belirlenmesinin tamamlandığı tarih (Cut-off date) Projeden etkilenen kişilerin nüfus tespiti ve varlıklar envanteri çalışmalarının tamamlandığı tarih (2). Hak sahiplerinin belirlenmesinin tamamlandığı tarihten sonra proje alanında oturanlar tazminat ve/veya yeniden yerleşim yardımı alma hakkına sahip değildirler. Benzer şekilde, varlıklar envanterinin tamamlandığı tarihten, ya da ortak olarak üzerinde anlaşılan bir başka tarihten sonra tesis edilen taşınmazlar (örneğin inşaa edilmiş yapılar, tarla ürünleri, meyve ağaçları, ve diğer ağaçlar) için de tazminat ödenmez. YENİDEN YERLEŞİM PLANI Revizyon : B Pg.xix/ xxiii

19 (2) Dünya Bankası nın tanımladığı şekliyle, hak sahiplerinin belirlenmesinin tamamlandığı tarihi tarif eden açık bir prosedür Türk mevzuatında yer almamaktadır. Hak sahipliği matrisi (Entitlement matrix) Projeden etkilenen kişilerin kategorileri ile bunlara karşılık gelen tazminat, yeniden yerleşim yardımı ve tahsisat haklarından oluşan bir matris. Haritalandırma (Mapping) Halkın ayrılacağı alanın yanı sıra yeniden yerleşecekleri yerin de ayrıntılı olarak haritalandırılması gerekmektedir. Proje sahibi, etkilenen hanelerin her birinin sınırlarının üzerinde işaretlendiği (nüfus tespitinden elde edinilen kayıt numaraları ile işaretleme) büyük-ölçekli ayrıntılı (mümkünse hava fotoğrafları ile desteklenen) bir harita hazırlamalıdır. Ayrıntılı ve kapsamlı haritalandırma proje sahibini asılsız tazminat iddialarından koruyabilecektir. arazi kullanımı haritaları (survey maps) Proje sahibi arazi çalışmaları gerçekleştirmeli ve arazi türlerini mevcut kullanıma ve potansiyel kullanıma (örneğin ürün uygunluğu değerlendirmesi, doğal bitki örtüsü, ve hayvancılık taşıma kapasitesi değerlendirmesi) göre haritalandırmalıdır. tematik haritalar (thematic maps) Bu arazi kullanımı haritalarından yararlanarak, yeniden yerleşim planlamacıları önemli arazi kullanım şekillerinin yerlerini ve kapladığı alanı gösteren çeşitli tematik haritalar hazırlayabilirler. Bunlara ek olarak; arazi kullanım sınıflarını, ortak taşınmazların yerlerini, kültürel varlıkları (örneğin dinsel önemi olan yerler, mezarlıklar, ve anıtlar), yolları ve ulaşım altyapısını, ve işyerleri ve hizmet merkezlerinin yerlerini gösteren tematik haritalar da hazırlanmalıdır. Hassas gruplar (Vulnerable groups) Cinsiyet, etnik köken, yaş, fiziksel ya da zihinsel engel, ekonomik dezavantaj, ya da sosyal konumları nedeniyle yeniden yerleşimden diğerlerine göre daha fazla olumsuz etkilenebilecek olan ve yeniden yerleşim yardımından ve diğer ilgili kalkınma faydalarından yararlanma yetenekleri sınırlı olabilecek kişiler. İkame maliyeti (Replacement cost) Taşınmazların tazminat miktarı toplam ikame maliyetine göre hesaplanmalıdır, bir başka deyişle, taşınmazın piyasa değeri artı muamele masrafları. Arazi ve yapılar için ikame maliyeti ni IFC aşağıdaki gibi tanımlamaktadır: tarım arazisi (agricultural land) etkilenen arazinin yakınlarında yer alan eşdeğer verime ya da potansiyel verime sahip bir arazinin piyasa değeri, artı etkilenen arazinin verim düzeyine ya da daha iyi bir düzeye gelmesi için hazırlık çalışmalarının maliyeti, artı her türlü muamele masrafları ve transfer vergileri; kentsel arazi (land in urban areas) aynı büyüklükte ve aynı kullanıma sahip, benzer ya da daha iyi altyapı, tesis ve hizmetleri olan ve tercihan etkilenen arazinin yakınlarında yer alan bir arazinin piyasa değeri, artı her türlü muamele masrafları ve transfer vergileri; hanehalkına ait yapılar ve kamu yapıları (household and public structures) etkilenen yapı ile aynı alana ve özelliklere ya da daha iyisine sahip yeni bir yapı satın almanın ya da inşa etmenin, ya da kısmen etkilenen bir yapıyı tamir etmenin işgücü ve müteahhit ücretleri ile her türlü muamele masrafları ve transfer vergileri dahil maliyeti. İkame maliyeti belirlenirken taşınmazın değer kaybı (yıpranma gibi) ve malzemelerin hurda değeri göz önüne alınmaz, ayrıca etkilenen taşınmaz için bedel belirlenirken projeden sağlanacak faydaların değeri de düşülmez. YENİDEN YERLEŞİM PLANI Revizyon : B Pg.xx/ xxiii

20 (Mütemmim cüz) (Associated facility) IFC tarafından desteklenen bir projenin inşaatı ya da işletilmesi için gerekli olan ancak finansı IFC tarafından sağlanmayan tesisler. (3) IFC nin zorunlu yeniden yerleşim politikasının bu tür tesislerin neden olduğu yeniden yerleşim için de uygulanması mümkündür. (3) Ulaşım yolları gibi gerekli tüm tesisler proje kapsamındadır. Yusufeli Projesi nin inşaatı ya da işletilmesi için gerekli olmamakla birlikte, iki relokasyon yolu da (Artvin- Erzurum ve Artvin-Bayburt yolları) proje kapsamına alınmıştır. Üretilen elektriğin iletilmesi için gerekli olan enerji iletim hatları Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından planlanacak ve inşa edilecek olup; ilgili tüm çalışmalar TEİAŞ ın sorumluluğundadır. Dolayısıyla, Yusufeli Projesi YYEP relokasyon yollarını içerecek, ancak enerji iletim hatlarını kapsamayacaktır. Bu enerji iletim hatlarından bazıları Dünya Bankası finansmanı ile gerçekleştirilmektedir ve enerji iletim hatları için gereken ÇED ve diğer çalışmalar TEİAŞ tarafından yürütülmektedir. Enerji iletim hatları genellikle kalıcı arazi alımı (kamulaştırma) gerektirmemektedir. Geçici arazi alımı için irtifak bedellerinin ödenmesinin yanı sıra (eğer gerekirse) kamulaştırma yapılması Kamulaştırma Kanunu na göre TEİAŞ nin sorumluluğundadır. Nüfus tespiti (Census) Etkilenen kişilerin sayıldığı ve ikamet yerlerine göre kayıt altına alındığı projeye özel nüfus tespiti çalışması. Nüfus tespiti, birbiriyle ilgili beş önemli işleve sahiptir: (1) projeden etkilenecek kişilerin sayımı ve haklarında temel bilgilerin derlenmesi; (2) etkilenecek nüfusun ikamet ve yerleşim kayıtlarının alınması; (3) yasal hak sahiplerinin bir listesinin çıkartılarak, proje başlamadan önce yalnızca projenin faydalarından istifade etmek üzere alana yerleşenlerin haksız taleplerinin önlenebilmesi; (4) sosyo-ekonomik araştırmalar için bir çerçeve oluşturulması; ve (5) izleme ve değerlendirme için bir veritabanı oluşturulması. Nüfus tespiti, yasal durumlarına arazi sahibi, arazi haklarına sahip kişi, kiracı, yasadışı işgalci ya da nüfus tespitinin yapıldığı zamanda projeden etkilenen alanda yaşayıp yaşamadıklarına bakılmaksızın projeden etkilenen tüm kişileri kapsamalıdır. Bir başka deyişle, arazi üzerinde yasal hakkının olmaması, bir kişinin yeniden yerleşim yardımlarından yararlanmasına engel oluşturmamaktadır. Ayrıca, hassas gruplara özel önem verilmelidir. Benzer şekilde, nüfus tespiti sırasında alanda bulunmayan kişiler de göz önüne alınmalıdır. Projenin (mali ve insan gücü) kaynaklarından tasarruf etmek için, ve etkilenen halkın peşpeşe yapılan anketlerden bezginlik duymasını en az seviyeye indirmek için veri toplama çalışmaları birarada gerçekleştirilmelidir. Örneğin, nüfus tespiti çalışmaları, ilgili demografik (yaş, cinsiyet, hanehalkı büyüklüğü, doğumlar ve ölümler), sosyal ve ekonomik bilgilerin (etnik durum, sağlık, eğitim, iş, gelir kaynakları) toplanması ile birleştirilebilir. Bu bilgiler, takip eden sosyo-ekonomik araştırmaların tasarlanmasında kullanılabilir. OD 4.30 Dünya Bankası Grubu nun Zorunlu Yeniden Yerleşim hakkındaki Operasyonel Yönergesi (Operational Directive). OD4.30 da IFC nin destek sağladığı yatırım projelerinde zorunlu yeniden yerleşim söz konusu olduğunda IFC nin bu konuya yaklaşımına temel oluşturan ana ilkeler ve prosedürler yer almaktadır. OP 4.12 ve BP 4.12 Dünya Bankası Grubu nun Zorunlu Yeniden Yerleşim hakkındaki Operasyonel Yaklaşımı (Operational Policy) ve Banka Prosedürü (Bank Procedure). Bu yaklaşımda (OP 4.12), eğer önlem alınmazsa, zorunlu yeniden yerleşim nedeniyle ortaya çıkabilecek ekonomik, sosyal ve yoksullaşma riskleri ile çevresel risklerin belirlenmesi ve azaltılması için önlemler yer almaktadır. YENİDEN YERLEŞİM PLANI Revizyon : B Pg.xxi/ xxiii

21 Paydaşlar (İlgili taraflar) (Stakeholders) Bir proje ile ilgilenen ve potansiyel olarak projeden etkilenebilecek ya da bir projeyi etkileme yeteneği olmayan herhangi bir ve bütün birey, grup, örgüt ve kuruluşlar. Projeden etkilenen hanehalkı (Project-affected household) Projeden etkilenen bir hanedeki, akraba olsun ya da olmasın, tek bir ekonomik birim olarak çalışan tüm bireyler. Projeden etkilenen kişi (Project-affected person) Projenin gerçekleştirilmesi nedeniyle inşa edilmiş yapı, arazi (meskun, tarım, ya da otlak), yıllık ya da çokyıllık tarla ürünleri ve ağaçlar, ya da diğer taşınmaz varlıklar üzerindeki mülkiyet, kullanma, ya da diğer şekilde yararlanma hakkını tamamen ya da kısmen, sürekli ya da geçici olarak kaybeden kişi. Proje sahibi (Project sponsor) Bir proje için, doğrudan ya da IFC tarafından desteklenen bir finansal aracı kuruluş vasıtasıyla, IFC finansmanı arayan tüzel kişi. (4) (4) DSİ Yusufeli Projesi nin sahibidir ve proje için finansman aramaktadır. Dolayısıyla, Yusufeli Projesi nde IFC Elkitabı ndaki tanımıyla proje sahibi (project sponsor) DSİ dir. Ancak, inşaat aşamasından sonra DSİ tesisi, hidroelektrik santralların işletilmesinden sorumlu kuruluş olan Elektrik Üretim A.Ş. ne (EÜAŞ) devredebilir. Benzer şekilde, Artin-Erzurum ve Artvin-Bayburt yolları da, karayollarının planlanması, inşaası ve işletilmesinden sorumlu kurum olan Karayolları Genel Müdürlüğü ne devredilecektir. Risk matrisi (Risk bertarafı matrisi) [Risk matrix (Risk reversal-action matrix)] Risk matrisi (risk bertarafı matrisi), olası risklerin ve yoksullaşma risklerini bertaraf etmek / tersine çevirmek için alınması gereken önlemlerin, gösterim kolaylığı açısından, kolonlarda risklerin ve satırlarda bertaraf önlemlerinin (ya da tersi) yer aldığı bir tablo formatında sunulduğu analitik bir araçtır. Sınırları işaretleme (Demarcation) Etkilenen her bir hanenin, projeye özel nüfus tespiti çalışmasından elde edilen kayıt numaraları kullanılarak uygun bir harita üzerinde işaretlenmesi. Sosyo-ekonomik saha çalışmaları ve incelemeler (Socio-economic surveys and studies) Adil tazminat miktarlarının belirlenebilmesi ve sürdürülebilir bir gelir restorasyonu ve kalkınma için gerçekleştirilecek girişimlerin dizaynı, izlenmesi ve değerlendirilebilmesi için gereken ve etkilenen herkesi (mevsimsel, göçebe ve yeni yerleşim yerindeki evsahibi nüfuslar dahil) kapsayan sosyo-ekonomik saha çalışmaları ve incelemeler. Hanehalkı temelindeki sosyo-ekonomik verilerin büyük bir kısmı nüfus tespiti ve varlıklar envanteri çalışmaları ile toplanmaktadır. Bununla birlikte, iki önemli konuda nicel (ve nitel) bilgi toplamak için sosyo-ekonomik çalışmalar gerekmektedir: (1) nüfus tespiti ve varlıklar envanteri çalışmalarında belirlenemeyen hanehalkı temelindeki gelir ve geçim kaynakları / stratejileri; ve (2) projeden etkilenen toplumun yapısı, organizasyonu, ve toplum içinde ekonomik açıdan birbirine bağlı olan birimler. Bu verilerin analizi, fiziksel ve/veya ekonomik yer değiştirme nedeniyle en fazla risk altında olan hanelerin belirlenmesini sağlayacaktır. Bu nedenle, hanehalkı gelir kaynakları hakkında eksiksiz veri toplayabilmek için sosyo-ekonomik çalışmalar nüfus tespiti ve varlıklar envanteri ile bağlantılı olarak yürütülmelidir. Tazminat (Compensation) Proje için alınan (kamulaştırılan) ya da projeden etkilenen taşınmaz bir varlık ya da kaynak için, söz konusu taşınmazın yerinden taşınması gerektiği sırada yapılan nakit ya da aynı cinsten (araziye karşılık arazi gibi) ödeme. Tematik haritalar (Thematic maps) bakınız Haritalandırma. YENİDEN YERLEŞİM PLANI Revizyon : B Pg.xxii/ xxiii

22 Varlıklar envanteri (Assets inventory) Proje nedeniyle kaybedilen ve projeden etkilenen arazi ve diğer varlıkların hanehalkı ve ekonomik girişim temelinde ve toplumun genelinde envanteri. Proje sahibi, projeden etkilenecek her bir hane, ekonomik girişim ya da topluluğun bütün kayıplarını kapsayan ayrıntılı bir envanter çalışması gerçekleştirmelidir. Envanter çalışmasında arazi alımı ve fiziksel yapıların kaybının yanı sıra ekonomik yer değiştirme nedeniyle geçici ya da sürekli gelir kaybı da göz önüne alınmalıdır. Ekonomik yer değiştirme iş ya da gelir kaynaklarına erişimin ortadan kalkması şeklinde ortaya çıkabilir (örneğin, çömlekçilerin kil malzeme alanlarından, balıkçıların balık tutma alanlarından, küçük ölçekli firmaların ya da satıcıların müşterilerinden uzaklaşması). Ortak olarak yararlanılan taşınmazlar, örneğin su kaynakları, otlaklar, sulama sistemleri, ve kamu yapıları, ayrı bir liste olarak kaydedilmelidir. Yeniden yerleşim (Resettlement) bakınız Zorunlu yeniden yerleşim (Involuntary resettlement). Yeni yerleşim yerindeki mevcut nüfus (Evsahibi nüfus) (Host population) Proje nedeniyle fiziksel olarak yer değiştirmeleri gereken kişilerin yeniden yerleştirilecekleri yerde ya da yakınlarında yaşayan, ve yeniden yerleşim gerçekleştiğinde bundan (olumlu ya da olumsuz yönde) etkilenebilecek kişiler. Yeniden Yerleşim Eylem Planı (YYEP) [Resettlement Action Plan (RAP)] Proje sahibinin ya da diğer sorumlu kurum/kuruluşun olumsuz etkileri bertaraf etmek, kayıpları karşılamak, ve projeden etkilenen kişi ve topluluklara kalkınma faydaları sağlamak için uygulayacağı prosedürleri ve alacağı önlemleri ayrıntılarıyla belirttiği dokuman. Yeniden yerleşim yardımı / desteği (Resettlement assistance) Proje nedeniyle fiziksel olarak yer değiştirmek zorunda kalan kişilere sağlanan yardım/destek. Bu yardımlar, etkilenen kişilerin yer değiştirmeleri sırasında sağlanacak ulaşım, gıda, barınak yardımı ve sosyal hizmetleri kapsayabilir. Yardım kapsamında yeniden yerleşimin neden olduğu rahatsızlığı ve yeni bir yere geçişten kaynaklanan taşınma giderleri ve kayıp iş günleri gibi masrafları karşılamak üzere nakit ödeme de yapılabilir. Yeniden yerleşim yaklaşımı / politikası (Resettlement policy framework) Projenin (banka tarafından) onayından önce belirlenmesi mümkün olmayan altprojeleri ya da birden fazla bileşeni olan projeler için bir yeniden yerleşim yaklaşımı geliştirilmesi gerekmektedir. Bu araç, yeniden yerleşimin gerçekleştirilmesinin ertelenmesi için geçerli nedenlerin olduğu durumlarda da, uygulayıcı kurum/kuruluşun bu yaklaşımı gelecekte uygulayacağı konusunda uygun ve açık bir taahhüt vermesi koşuluyla mümkün olabilir. Her koşulda, bu yaklaşım OD 4.30 da belirtilen ilkeler ve hedeflere uygun olmalıdır. Zilyetlik (Customary ownership) Tapu kaydı olmadan görünür (gerçekte [de facto]) arazi sahipliği. Bu terim, arazi sahibinin tapu senedi olmadığı ancak araziyi uzun süreden beri kullanmakta olduğu (ve büyük olasılıkla araziyi yine tapu kaydı olmadan kullanmış olan akrabalarından miras olarak aldığı) durumlara işaret etmektedir. Ayrıca bakınız: Geleneksel haklar / Zilyetlik hakları. Zorunlu yeniden yerleşim (Involuntary resettlement) Yeniden yerleşim, yer değiştirecek kişilerin haberdar edilip onayı alınmadan gerçekleştirildiği ya da bu kişilerin onayı alınmakla birlikte yeniden yerleşimi reddetme haklarının olmadığı durumlarda zorunlu dur. YENİDEN YERLEŞİM PLANI Revizyon : B Pg.xxiii/ xxiii

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI EK C HAK SAHİPLİĞİ

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI EK M YENİDEN YERLEŞİM

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI BÖLÜM 1 GİRİŞ Çevre

Detaylı

EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ Açıklığı ve tutarlılığı sağlamak adına bu bölümde; ÇED raporlarında

Detaylı

YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S.

YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S. ARAZI TEMIN RAPORU ARAZİ TEMİN RAPORU AREM

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI BÖLÜM 3 YENİDEN YERLEŞİMİN

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI ve HES

YUSUFELİ BARAJI ve HES YUSUFELİ BARAJI ve HES Projenin Tanımı Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi; Doğu Karadeniz Bölgesi nde, Çoruh Nehri üzerinde yer almaktadır. Çoruh Türkiye sınırları içinde 390 km lik bir

Detaylı

12. MALİYETLER VE BÜTÇE

12. MALİYETLER VE BÜTÇE 12. MALİYETLER VE BÜTÇE Yeniden yerleşim faaliyetleri ile ilgili bütün maliyetler detaylı şekilde hesaplanmış ve YYEP bütçesine dahil edilmiştir. Arazilerin ve fiziksel varlıkların tazminine ve yeniden

Detaylı

AYANCIK HES PROJESI VE GUZELCAY I-II HES PROJESI ILK ELEKTRIK URETIM A.S.

AYANCIK HES PROJESI VE GUZELCAY I-II HES PROJESI ILK ELEKTRIK URETIM A.S. AYANCIK HES PROJESI VE GUZELCAY I-II HES PROJESI ILK ELEKTRIK URETIM A.S. ARAZI TEMIN RAPORU 1. Proje Hakkında Bilgi Alt Proje Adı ve Yeri Proje Sponsoru ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU ILK ENERJİ

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI BÖLÜM 7 TAZMİN, HAK

Detaylı

HES PROJELERİNDE ÇEVRE, EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MART, 2010 ANKARA

HES PROJELERİNDE ÇEVRE, EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MART, 2010 ANKARA HES PROJELERİNDE ÇEVRE, EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MART, 2010 ANKARA SUNU KAPSAMI TÜRKİYE DE HES PROJELERİNİN GEÇMİŞİ FİNANSMAN İHTİYACI FİNANSMAN İLE İLGİLİ AKTÖRLER KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER ILISU ÖRNEĞİ

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI REVİZE EK ÇALIŞMALAR. Türkiye Cumhuriyeti ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI REVİZE EK ÇALIŞMALAR. Türkiye Cumhuriyeti ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Türkiye Cumhuriyeti ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI REVİZE EK ÇALIŞMALAR Environmental

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI BÖLÜM 11 İZLEME VE

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI EK F Halkın Katılımı

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI YÖNETİCİ ÖZETİ Çevre

Detaylı

MURATLI HES ARMAHES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU. E2065 v69. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized

MURATLI HES ARMAHES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU. E2065 v69. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized MURATLI HES ARMAHES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. E2065 v69 ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU

Detaylı

ARTVİN VALİLİĞİ İL İDARE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ. 13.01.2007 tarih ve 470 sayılı yazısı ile görevlendirilen komisyonca hazırlanan,

ARTVİN VALİLİĞİ İL İDARE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ. 13.01.2007 tarih ve 470 sayılı yazısı ile görevlendirilen komisyonca hazırlanan, ARTVİN VALİLİĞİ İL İDARE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 13.01.2007 tarih ve 470 sayılı yazısı ile görevlendirilen komisyonca hazırlanan, YUSUFELİ BARAJI ve HES PROJESİNDEN ETKİLENEN KÖYLER VE KÖY ALTI YERLEŞİMLER İLE

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 25 28 Mart 2014, Ankara

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 25 28 Mart 2014, Ankara TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 25 28 Mart 2014, Ankara YUSUFELİ BARAJI KAMULAŞTIRMA BİLGİ SİSTEMİNDE MOBİL LİDAR + 360 DERECE GÖRÜNTÜLEME ÇALIŞMALARI

Detaylı

GÖK HES. GÖK ENERJİ ELEKTRİK SAN. ve TİC. A.Ş. ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU. E2065 v70. Public Disclosure Authorized

GÖK HES. GÖK ENERJİ ELEKTRİK SAN. ve TİC. A.Ş. ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU. E2065 v70. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized GÖK HES GÖK ENERJİ ELEKTRİK SAN. ve TİC. A.Ş. ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU E2065

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI BÖLÜM 5 SOSYOEKONOMİK

Detaylı

KOCAK HES PROJESI ARAZI TEMIN RAPORU

KOCAK HES PROJESI ARAZI TEMIN RAPORU KOCAK HES PROJESI PRESTİJ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.S. ARAZI TEMIN RAPORU ARAZİ TEMİNİ RAPORLAMA FORMU PRESTİJ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 1. Proje Hakkında Bilgi Alt Proje Adı ve Yeri Proje Sponsoru Proje

Detaylı

ARAZİ TEMİN RAPORU MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. EGE RES İzmir ili, Kemalpaşa ilçesindedir. MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş

ARAZİ TEMİN RAPORU MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. EGE RES İzmir ili, Kemalpaşa ilçesindedir. MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş 1. Proje Hakkında Bilgi ARAZİ TEMİN RAPORU MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Adı ve Konumu Proje Sponsoru Proje Maliyeti Kurulu Güç Temel Uygulama Tarihleri EGE RES İzmir ili, Kemalpaşa ilçesindedir.

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI İÇİNDEKİLER İçindekiler Tablo ve şekil listesi

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

380 kv KARTAL GIS TRAFO MERKEZİ

380 kv KARTAL GIS TRAFO MERKEZİ 1 380 kv KARTAL GIS TRAFO MERKEZİ (A) Proje Bileşenleri Hakkında Genel Bilgiler : -Proje bileşenleri tanımının özeti/tipi: Yapım işleri Dünya Bankası APL-6 kapsamında alınan kredi ile sürdürülmektedir.

Detaylı

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA GÜÇ KIRIKKALE ENERJİ İLETİM HATTI PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM VE İZLEME PLANI MGS PROJJE MÜŞAVİİRLİİK MÜHENDİİSLİİK TİİCARET LTD..ŞTİİ..

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI BÖLÜM 8 KURUMSAL DÜZENLEMELER

Detaylı

EK K HALKIN KATILIMI FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

EK K HALKIN KATILIMI FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU EK K HALKIN KATILIMI FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU K. HALKIN KATILIMI ve BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ Yusufeli

Detaylı

GAP BÖLGESEL TAŞIMACILIK VE ALTYAPI GELİŞTİRME PROJESİ

GAP BÖLGESEL TAŞIMACILIK VE ALTYAPI GELİŞTİRME PROJESİ GAP BÖLGESİ ULAŞIM VE ALTYAPI GELİŞTİRME PROJESİ (Türkçe ve İngilizce); Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (TBDST - Temel Mühendislik, Dapta Mühendislik, Su-Yapı Mühendislik ve Danışmanlık,

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi 3.ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU 29-30 NİSAN 2013 Haliç Kongre Merkezi, İSTANBUL Cemal KAYNAK Teknik Uzman -Y.Şehir Plancısı İller Bankası A.Ş. Mekansal

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi 13 Şubat 2013 Ethem Cem ÖZKAN BİL 588 1 Akış Soybis Projesi Hakkında Bütünleşik Projesi Hakkında Proje Bilgileri Proje Amacı Projenin Hedefleri

Detaylı

BİLGİ FÖYÜ BULUNDUĞU YER ÇEŞME- ALAÇATI - PAŞALİMANI KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ. : İzmir MÜLKİYET.

BİLGİ FÖYÜ BULUNDUĞU YER ÇEŞME- ALAÇATI - PAŞALİMANI KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ. : İzmir MÜLKİYET. BİLGİ FÖYÜ BULUNDUĞU YER ÇEŞME- ALAÇATI - PAŞALİMANI KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İL İLÇE MÜLKİYET : İzmir : Çeşme : Orman / Hazine BAKANLIĞIMIZA TAHSİSİ YAPAN KURUM / TARİHİ : Çevre ve Orman

Detaylı

EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ ve SONUÇ RAPORU

EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ ve SONUÇ RAPORU EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ ve SONUÇ RAPORU GİRİŞ Takım Çalışmanın kapsamı İş planı Yöntem İş Takvimi Çıktılar TAKIM EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ TAKIMI İnsan Kaynaklar Uzmanı: Zeynep Kırhan Yasatekin Eğitim İhtiyaç

Detaylı

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI TÜRKİYE 17. ESRI KULLANICILARI TOPLANTISI ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI Kıvanç ÇALIŞKAN Harita Mühendisi 25 Mayıs 2012 - ANKARA SUNUM İÇERİĞİ GİRİŞ AMAÇ VE KAPSAM MATERYAL,

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 24 YILI BÜTÇESİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. BÜTÇE... 2 2.1. Gelir Bütçesi... 2 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar... 2 2.1.2. İl Özel İdarelerinden

Detaylı

ÖRNEK_2 ENERJİ TESİSLERİ KAMULAŞTIRILMASI

ÖRNEK_2 ENERJİ TESİSLERİ KAMULAŞTIRILMASI ÖRNEK_2 ENERJİ TESİSLERİ KAMULAŞTIRILMASI 1 ANAYASA NIN 35 VE 46 NCI MADDELERİ İdarenin kamu yararı düşüncesiyle ve kamu gücüne dayanarak, karşılık parasını peşin vermek şartıyla bir taşınmazı zorla yani

Detaylı

1. SOSYAL SERMAYE 1. (1) (2) 2. (3). (4) 3. (5) (6) 4.

1. SOSYAL SERMAYE 1. (1) (2) 2. (3). (4) 3. (5) (6) 4. 1. SOSYAL SERMAYE 1. Sosyal sermaye OECD tarafından grup içerisinde ya da gruplar arasında işbirliğini kolaylaştıran anlayışlar, paylaşılan değerler, normlarla birlikte ağlar olarak tanımlanmaktadır (1).

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI Ali Baran AKGÜN Egemen ÇAKIR Melike ERSOY Özlem PALABIYIK Danışman: Y. Doç. Dr. Esin ERGEN 1 İçerik CBS nedir? CBS nin inşaatta kullanım alanları

Detaylı

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum Politika ve Strateji Geliştirme Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Ozon Tabakasının Korunması İklim Değişikliği Uyum 1 Birleşmiş Milletler İklim değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve ilgili uluslararası

Detaylı

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI 03/04/2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YATIRIMLARIN GENEL DURUMU İKİNCİ BÖLÜM a) Yatırımların Sektörlere

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK YETKİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 644 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 648 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Madde-13/A. (c) Milli parklar, tabiat parkları,

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri 5 Toprak Etüt Hizmetleri 6 Yol Geçiş İzinleri

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ YÖNERGESİ

BORSA İSTANBUL A.Ş. ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ YÖNERGESİ Belge Adı ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ YÖNERGESİ Türü YÖNERGE Kodu 29.YON.01 Onay Tarihi 24/12/2015 Revizyon Tarihi - Revizyon Numarası - Hazırlayan ARAŞTIRMA VE İŞ GELİŞTİRME BÖLÜMÜ Onaylayan YÖNETİM KURULU

Detaylı

Harita Mühendisliği iş alanında iş kazaları

Harita Mühendisliği iş alanında iş kazaları KTÜ Harita Mühendisliği Bölümü DERS NO#6 KONU: Harita Mühendisliği iş alanında iş kazaları Yrd. Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr İş alanlarımız.. Arazi Yönetimi Taşınmaz mal hukuku-kadastrosu Kentsel

Detaylı

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI 01/04/2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YATIRIMLARIN GENEL DURUMU İKİNCİ BÖLÜM a) Yatırımların Sektörlere

Detaylı

TOPLUM TANILAMA SÜRECİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL

TOPLUM TANILAMA SÜRECİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL TOPLUM TANILAMA SÜRECİ Prof. Dr. Ayfer TEZEL TOPLUMUN TANIMI A.Ü.AHE 402 Halk Sağlığı Hemşireliği Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

CAMLICA HES, KAYSERI ILI, ZAMANTI NEHRI ARAZI EDINIMI IÇIN RAPOR FORMU / PORTFOLYO PROJELERININ SOSYAL ETKILERI

CAMLICA HES, KAYSERI ILI, ZAMANTI NEHRI ARAZI EDINIMI IÇIN RAPOR FORMU / PORTFOLYO PROJELERININ SOSYAL ETKILERI RP762 v23 CAMLICA HES, KAYSERI ILI, ZAMANTI NEHRI ARAZI EDINIMI IÇIN RAPOR FORMU / PORTFOLYO PROJELERININ SOSYAL ETKILERI Arazi Edinimi için Rapor Formu / Portfolyo Projelerinin Sosyal Etkileri Alt-Projenin

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ KASTAMONU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ KASTAMONU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ KASTAMONU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ GEÇ) (EN 1.Talep Dilekçesi

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Yem Bitkileri Tohumu Desteği 3 Meyvecilik desteği (Çilek, Kiraz,Elma) 4 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 5 6 Orman Köylüsünü Destekleme

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

BELEDİYE VERİLERİNE AİT İSTATİSTİKLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ (MAPPING) ÇALIŞMASI. Doç. Dr. H. Hakan Yılmaz 21.12.2012 Ankara

BELEDİYE VERİLERİNE AİT İSTATİSTİKLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ (MAPPING) ÇALIŞMASI. Doç. Dr. H. Hakan Yılmaz 21.12.2012 Ankara BELEDİYE VERİLERİNE AİT İSTATİSTİKLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ (MAPPING) ÇALIŞMASI Doç. Dr. H. Hakan Yılmaz 21.12.2012 Ankara Sunum Planı Çalışmanın Amaçları Belediye İstatistiklerinin Eşleştirilmesi Belediyeler

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

Proje Yönetimi. Ölçüm Verileri ve Micrositing. ÇED Süreci Ġdari Ġzinler Planlama

Proje Yönetimi. Ölçüm Verileri ve Micrositing. ÇED Süreci Ġdari Ġzinler Planlama Proje Yönetimi Ölçüm Verileri ve Micrositing ÇED Süreci Ġdari Ġzinler Planlama ÇED Yönetmeliği nde yapılan değişiklikle 75 MW ve üzeri kurulu güce sahip rüzgar santralleri için ÇED Olumlu kararı alınması

Detaylı

MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME. Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü.

MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME. Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü. MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü. Madrid 1 STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME (SÇD) SÇD, sürdürülebilirliğe

Detaylı

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA POWER KIRIKKALE DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ PROJESİ MGS PROJJE MÜŞAVİİRLİİK MÜHENDİİSLİİK TİİCARET LTD.. ŞTİİ.. ANKARA HAZİRAN/2014

Detaylı

ARTVİN İLİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI

ARTVİN İLİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI 1 ARTVİN İLİ 2015 YILI KAMU YATIRIMLARI (İL İLÇESİ) 2014 SONUNA KADAR TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA ADÜAŞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞIDEVLET SU İŞLERİ GN. MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET SU İŞLERİ GN. MÜDÜRLÜĞÜ b) 2015

Detaylı

Proje Kapsamı ve Genel Bakış

Proje Kapsamı ve Genel Bakış Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Proje Kapsamı ve Genel Bakış Volker Irmer, Takım Lideri Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

Detaylı

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4 İçmesuyu

Detaylı

Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması

Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması Hasan Çoban ( hcoban@dpt.gov.tr ) 04 Mart 2008 İller Bankası Tesisleri Ankara Hazine Müsteşarlığı - İller Bankası Genel Müdürlüğü İşbirliğinde

Detaylı

ÖNSÖZ ŞEKİL LİSTESİ TABLO LİSTESİ

ÖNSÖZ ŞEKİL LİSTESİ TABLO LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ii ŞEKİL LİSTESİ v TABLO LİSTESİ vii ÖZET viii SUMMARY ix BÖLÜM 1. GİRİŞ 1 1.1. YÜKLENİCİ FİRMALARDA İNŞAAT EKİPMANI YÖNETİMİ PROBLEMİNİN ÖNEMİ 1 1.2. PROBLEMİN TANIMLANMASI 3 1.3. YÜKLENİCİ

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24 iv İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... İ ÖZET... İİ ABSTRACT... İİİ İÇİNDEKİLER... İV KISALTMALAR DİZİNİ... X ŞEKİLLER DİZİNİ... Xİ ÇİZELGELER DİZİNİ... Xİİİ GİRİŞ GİRİŞ... 1 ÇALIŞMANIN AMACI... 12 ÇALIŞMANIN

Detaylı

ŞİRKET HAKKINDA Şirket: Ortaklar: Yönetim / Ekip Toplam Çalışan Sayısı: Açıklama:

ŞİRKET HAKKINDA Şirket: Ortaklar: Yönetim / Ekip Toplam Çalışan Sayısı: Açıklama: ŞİRKET HAKKINDA Şirket: Z & S Yenilenebilir Enerji Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Ortaklar: Zeki KÜÇÜKYARMA, Yönetim / Ekip: Zeki KÜÇÜKYARMA / Genel Müdür Stephan RİNDİSBACKER / Avrupa Temsilcisi Ufuk UĞUR

Detaylı

20 AY (24 Mart 2006-30 Kasım 2007) 2.075.000 AVRO 925.000 AVRO Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (ECD)

20 AY (24 Mart 2006-30 Kasım 2007) 2.075.000 AVRO 925.000 AVRO Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (ECD) SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN SEKTÖREL POLİTİKALARA ENTEGRASYONU PROJESİ KÜNYE İsim Süresi Bütçe Hibe Bütçesi Finansman Faydalanıcı Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu Projesi 20

Detaylı

GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI. Son Güncelleme

GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI. Son Güncelleme TÜRKİYE ŞEKER SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL MERKEZİ GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI 2008 Son Güncelleme 29/07/2010 Şeker-İş Sendikası Genel Merkezi AR-GE(Araştırma Geliştirme) Birimi Karanfil Sokak,

Detaylı

KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER

KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER 1- Kalkınma Ajansı Destekleri A. Mali Destekler 50.000 500.000 TL arasında değişen bölgesel önceliklere göre farklı konu başlıklarında

Detaylı

EK-1 HİZMET ENVANTER TABLOSU HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLER HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

EK-1 HİZMET ENVANTER TABLOSU HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLER HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI 20.05.0987 tarih ve 3367 sayılı kanun Köyde İkamet eden veya edecek vatandaşlar İl si Genel İSTENEN BELGELER İÇ YAZIŞMALAR Müd.,D.S.İ, Çevre ve Orman Md.vb.) 8-10 Ay DIŞ YAZIŞMALAR 1 2 Köy Gelişim planı

Detaylı

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetim Planlaması Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Detaylı

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD 2 3 PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin

Detaylı

Strateji Analizi 1/20

Strateji Analizi 1/20 Strateji Analizi Deniz GümüşelG REC TürkiyeT 1/20 Strateji Nedir? Strateji Analizi Önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol. Strateji Analizi Nedir? Paydaşların, sorun ve hedeflerin aratırıldığı

Detaylı

ARAZİ TEMİN RAPORU TEMMUZ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

ARAZİ TEMİN RAPORU TEMMUZ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 1. Proje Hakkında Bilgi Adı& Konumu Proje Sponsoru Proje Maliyeti Kurulu Gücü ARAZİ TEMİN RAPORU TEMMUZ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ONUR HES, Tokat ili Reşadiye ilçesi TEMMUZ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 29.660.862 USD

Detaylı

Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri

Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü ITU Faculty of Civil Engineering Department of Geomatics Engineering http://web.itu.edu.tr/tahsin

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

ÜLKEMİZDE RÜZGAR ENERJİ BAŞVURULARI GEREKÇE, USUL VE BAZI GERÇEKLER. Burak Tevfik DOĞAN, Uğur AKBULUT, Olcay KINCAY

ÜLKEMİZDE RÜZGAR ENERJİ BAŞVURULARI GEREKÇE, USUL VE BAZI GERÇEKLER. Burak Tevfik DOĞAN, Uğur AKBULUT, Olcay KINCAY ÜLKEMİZDE RÜZGAR ENERJİ BAŞVURULARI GEREKÇE, USUL VE BAZI GERÇEKLER Burak Tevfik DOĞAN, Uğur AKBULUT, Olcay KINCAY RÜZGAR Rüzgar nedir? Rüzgarı etkileyen faktörler Türbülans Tepe etkisi Tünel etkisi Rüzgar

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

CBS de Kocaeli Modeli. Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi

CBS de Kocaeli Modeli. Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi CBS de Kocaeli Modeli Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi Kocaeli 12 ilçesi bulunan Kocaeli 1.6 milyon nüfusa sahiptir. Ülkemizin en büyük sanayi kuruluşları Kocaeli nde bulunmaktadır. Kişi başına düşen

Detaylı

GAP EYLEM PLANI. (14 Mart 2008)

GAP EYLEM PLANI. (14 Mart 2008) GAP EYLEM PLANI (14 Mart 2008) GAP ın Gelişme Aşamaları 1960 Fırat ve Dicle Nehirleri üzerinde yürütülen çalışmalar 1977 Çalışmaların GAP adı altında birleştirilmesi (GAP Su Kaynakları Geliştirme Proje

Detaylı

FİNAL (11 TEMMUZ 2016)

FİNAL (11 TEMMUZ 2016) ÇEVRESEL VE SOSYAL EYLEM PLANI OKSUT ALTIN MADENİ, TURKİYE (PROJE) FİNAL (11 TEMMUZ 2016) PG1 Çevresel ve in ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi 1.1 Projenin çevresel ve sosyal 1 performansı ve

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4

Detaylı

VI.2.6.1.1. Mansaptaki Baraj İnşaatları Bağlamında Aşağı Akışların İlgisi

VI.2.6.1.1. Mansaptaki Baraj İnşaatları Bağlamında Aşağı Akışların İlgisi Not: Aralık 2006 tarihli bu kısım Ağustos 2006 da yayımlanmış olan Kısım VI.2.6.1 in yerine geçmiştir. Bu bağlamda, Aralık 2006 da Ek P eklenmiştir. VI.2.6.1. İnşaat ve Su Tutulması Aşamasında Aşağı Akış

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI BÖLÜM 2 PROJENİN ETKİLERİNİN

Detaylı

TKDK DESTEKLERİ KAPSAMINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI

TKDK DESTEKLERİ KAPSAMINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI TKDK DESTEKLERİ KAPSAMINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI 1 2 YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI Yenilenebilir Enerji Nedir? Doğal süreç içerisinde kendini yenileyebilen enerji kaynaklarına, yenilenebilir

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4

Detaylı

ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI

ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI ön koşul kavramsal uzlaşı niçin planlama? toplumsal-ekonomikhukuksal gerekçe plan kapsam çerçevesi plan yapımında yetkiler planın ilkesel doğrultuları ve somut koşulları plan

Detaylı