EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI"

Transkript

1 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS PROGRAMI

2 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS PROGRAMI

3 Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için en hakiki yol gösterici ilimdir, fendir; ilim ve fennin haricinde kılavuz aramak dalgınlıktır, bilgisizliktir, doğru yoldan sapmaktır. Mustafa Kemal Atatürk

4 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Rektör : Prof. Dr. Sezer KOMSUOĞLU TIP FAKÜLTESİ Dekan : Prof. Dr. Şükrü HATUN Dekan Yardımcısı : Prof. Dr. Füsun YILDIZ Dekan Yardımcısı : Prof. Dr. İlhan TARKUN DÖNEM III Dönem III Koordinatörü : Doç. Dr. Füruzan YILDIZ AKAR Dönem III Koordinatör Yard. : Dönem III Koordinatör Yard. : Prof. Dr. Fetiye KOLAYLI Doç. Dr. Ayla GÜNLEMEZ İletişim: Tıp Fakültesi (santral) : (0262) Dönem Koordinatörü (dahili) : (0262)

5 DÖNEMİN AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ AMAÇ Hastalıkların; etyopatogenezi, farmakolojisi, mikrobiyolojisi, klinik ve radyolojik bulguları, tedavi yöntemleri ile ilgili güncel bilgileri kazanmak, Başlıca toplum sağlığı sorunları ve uygulamaları konusunda bilgi edinmek, Klinik stajlar öncesinde hekimliğe hazırlık amacıyla mesleğin gerektirdiği temel beceri ve tutumları kazanmaktır. HEDEFLER: Bilgi: Hastalıkların nedenlerini (Genetik, gelişimsel, metabolik, toksik, mikrobiyolojik, otoimmün, neoplastik, dejeneratif, travmatik, v.b.) tanımlama. Toplumda sık görülen hastalıkların klinik, laboratuvar, radyolojik ve patolojik bulgularını sıralama ve yorumlama. Hastalıkların hücre, doku ve organlarda oluşturdukları zedelenmenin mekanizmalarını, yapısal değişiklikleri ve hastalıkların zaman içindeki gelişimlerini kavrama. Tedavide kullanılan ilaçların etkisini, etki mekanizmasını (farmakodinami), yan etkilerini, farmakokinetik özelliklerini, ilaç-ilaç etkileşimlerini, kullanım endikasyonları ve kontrendikasyonlarını tanımlama. Enfeksiyon hastalıklarını oluşturan mikrobiyolojik etkenleri ve hastalık oluşum mekanizmalarını kavrama. Hekimlik sanatının etik kavram ve ilkelerini tanımlama ve ortaya çıkabilecek etik sorunları yorumlama. Türkiye de sağlık hizmetleri ve sorunlarını tanımlama, epidemiyolojik araştırmaların uygulama alanlarını ve kullanım yerlerini açıklama Bir tıbbi makaleyi oluşturan bölümleri ve amaçlarını öğrenme. Beceriler: Patoloji laboratuvar eğitimi sonunda, hastalıkların organ, doku ve hücre düzeyinde yol açtığı temel değişiklikleri tanımak ve gösterebilmek. Mikrobiyoloji laboratuvar eğitimi sonunda, mikrobiyolojik örnek alabilmek, işleyebilmek ve mikroorganizmaların mikroskobik görünümlerini tanıyabilmek. Klinik beceri laboratuvarları eğitimi sonunda, a. Önceki yıllarda edindiği klinik becerileri tekrarlayarak pekiştirmek, b. Dikiş atma, kadında ve erkekte idrar sondası takma, buruna tampon yerleştirme, meme muayenesi, rektal muayene yapma, spekulum takma ve jinekolojik muayene yapma becerilerini kazanmak. Ayrıntılı ve güvenilir öykü alma becerisi kazanmak. Bir tıbbi makaleyi oluşturan bölümleri değerlendirebilme becerisi kazanma.

6 Tutum: Hekimin öncelikli görevinin, hastalıkları önlemek ve hastalıkları iyileştirmeye çalışarak insan yaşamını ve sağlığını korumak olduğunu benimsemek. Hasta ile sağlıklı bir iletişim kurmanın tedavi başarısındaki öneminin farkında olmak. Hastalıkların nedenleri, oluşum mekanizmasını anlama, tanı ve tedavilerine karar vermede bilimsel yöntemlerin gücünü anlama ve benimsemek. Tıp mesleğini uygulamada bilimsel ve etik değerleri benimsemek.

7 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM III AKADEMİK TAKVİMİ (15 Eylül Temmuz 2015) GÜZ DÖNEMİ ( I. Yarıyıl ) 15 Eylül Ocak 2015 I. Ders Kurulu: HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELLERİ Başlama Tarihi : 15 Eylül 2014 Bitiş Tarihi : 20 Ekim 2014 II. Ders Kurulu: DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMI HASTALIKLARI Başlama Tarihi : 21 Ekim 2014 Bitiş Tarihi : 28 Kasım 2014 III. Ders Kurulu: SİNDİRİM VE HEMATOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI Başlama Tarihi : 01 Aralık 2014 Bitiş Tarihi : 05 Ocak 2015 IV. Ders Kurulu: ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI Başlama Tarihi : 06 Ocak 2015 Bitiş Tarihi : 23 Ocak 2015 YARIYIL TATİLİ 24 Ocak 08 Şubat 2015

8 BAHAR DÖNEMİ ( II. Yarıyıl ) 09 Şubat Haziran 2015 V. Ders Kurulu: ENDOKRİN VE ÜREME SİSTEMLERİ Başlama Tarihi : 09 Şubat 2015 Bitiş Tarihi : 09 Mart 2015 VI. Ders Kurulu: SİNİR SİSTEMİ VE PSİKİYATRİ Başlama Tarihi : 10 Mart 2015 Bitiş Tarihi : 03 Nisan 2015 VII. Ders Kurulu: KAS VE İSKELET SİSTEMLERİ Başlama Tarihi : 06 Nisan 2015 Bitiş Tarihi : 24 Nisan 2015 VIII. Ders Kurulu: TOPLUM SAĞLIĞI VE ETİK Başlama Tarihi : 27 Nisan 2015 Bitiş Tarihi : 03 Haziran 2015 Mazeret Sınavları Haziran 2015 Final Sınavı 22 Haziran 2015 Pazartesi Bütünleme Sınavı 07 Temmuz 2015 Salı

9 Dersler Teorik Pratik Toplam Saat Saat Saat Patoloji Mikrobiyoloji Halk Sağlığı Farmakoloji Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İç Hastalıkları Kardiyoloji Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Tıp Tarihi ve Etik Kadın Hastalıkları ve Doğum Enfeksiyon Hastalıkları Nöroloji Göğüs Hastalıkları Ortopedi ve Travmatoloji Radyoloji Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Göğüs Cerrahisi Üroloji Tıbbi Genetik Genel Cerrahi 7-7 Radyasyon Onkolojisi 6-6 Aile Hekimliği 7-7 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 6-6 Adli Tıp 4-4 Kalp ve Damar Cerrahisi 4-4 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 2-2 Çocuk Cerrahisi 1-1 Nükleer Tıp 1-1 Kanıta Dayalı Tıp Oturumları PDÖ Sosyal Dersler 4-4 TOPLAM

10 I. DERS KURULU: HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELLERİ Teorik Pratik Toplam Dersin Adı Saat Saat Saat Mikrobiyoloji Patoloji Farmakoloji Tıbbi Genetik 9-9 Radyasyon Onkolojisi 6-6 Enfeksiyon Hastalıkları 5-5 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 4-4 Nükleer Tıp 1-1 TOPLAM DERS KURULU BAŞKANI: ÖĞRETİM ÜYELERİ: Prof. Dr. Aynur KARADENİZLİ Prof. Dr. Ayşe WILLKE Prof. Dr. Fatma BUDAK Prof. Dr. Funda ÇORAPÇIOĞLU Prof. Dr. Gülcan TÜRKER Prof. Dr. Güner ULAK Prof. Dr. Kürşat YILDIZ Prof. Dr. M. Görkem AKSU Prof. Dr. Sema KEÇELİ Prof. Dr. Sevgiye KAÇAR ÖZKARA Prof. Dr. Sıla AKHAN Prof. Dr. Tijen UTKAN Prof. Dr. Zeki YUMUK Prof. Dr. Aynur KARADENİZLİ Doç. Dr. Binnaz SARPER Doç. Dr. Devrim DÜNDAR Doç. Dr. Füruzan YILDIZ AKAR Doç. Dr. Hakan SAVLI Yrd. Doç. Dr. Çiğdem VURAL Yrd. Doç. Dr. Eda YİRMİBEŞOĞLU Yrd. Doç. Dr. Emel AZAK Yrd. Doç. Dr. Gözde D. GÖRÜR Yrd. Doç. Dr. Naci ÇİNE Yrd. Doç. Dr. Sertaç Ata GÜLER Dr. Deniz SÜNNETÇİ AKKOYUNLU Dr. Esen GÜMÜŞLÜ Dr. Seda EREN KESKİN Kurul Başlama Tarihi : 15 Eylül 2014 Kurul Bitiş Tarihi : 20 Ekim 2014

11 DERS KURULUNUN AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ Bu kurulda öğrencilerin yangı, enfeksiyon etkenleri ve onkogenez gibi temel patolojik kavramları, bakteri, virus ve mantar gibi etkenlere bağlı hastalık oluşma mekanizmalarını, enfeksiyon etkenlerine yönelik farmakolojiyi öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Bu ders kurulunun sonunda öğrenciler Enfeksiyon etkenlerinin ve genetik hastalıkların doku ve organ sistemleri üzerinde yarattığı değişiklikleri tanımlayabilecek Bakteriler ve bakteriyel patogenezle ilgili bilgi sahibi olabilecek Virusler ve viral patogenezle ilgili bilgi sahibi olabilecek Mantar ve fungal patogenezle ilgili bilgi sahibi olabilecek Enfeksiyon etkenlerinin tanısında kanıta dayalı, etkinliği yüksek yöntemleri seçebilecek Enfeksiyon etkenlerinin tanımlanmasında temel laboratuvar testlerini uygulayabilecek (Örnek: Hastaya ait örneklerden preparat hazırlama, Taze preparat değerlendirme, Gram boyama ve ışık mikroskobunda preparat değerlendirme vb) Antimikrobiyal ilaç gruplarını ve etki mekanizmalarını bilecek

12 15 Eylül 2014 Pazartesi 09:40 10:30 Dönem 3 ders programına genel bakış Dr. F. Y. Akar 10:40 11:30 Klinik mikrobiyolojinin temel prensipleri Dr. A. Karadenizli 11:40 12:30 Normal mikrobiyal flora Dr. F. Budak 13:30 15:20 Kemoterapötiklerin temel özellikleri: farmakokinetik ve farmakodinamik yaklaşım Dr. G. Ulak 16 Eylül 2014 Salı 08:40 10:30 Virülans faktörleri ve patogenez Dr. F. Budak 10:40 12:30 Akut yangı (vasküler ve hücresel değişiklikler) Dr. Ç. Vural 13:30 14:20 Bakterilere karşı immün yanıt Dr. A. Karadenizli 17 Eylül 2014 Çarşamba 08:40 09:30 Gram pozitif aerob sporlu basiller Dr. A. Karadenizli 09:40-10:30 Kromozomal hastalıklar Dr. H. Savlı 10:40-12:30 Kronik yangı ve kimyasal mediatörler Dr. Ç. Vural 13:30 17:20 Mikrobiyoloji pratik 1: Normal flora bakterileri Mikrobiyoloji AD Öğretim Üyeleri 18 Eylül 2014 Perşembe 08:40 10:30 Stafilokoklar Dr. A. Karadenizli 10:40 12:30 Beta laktam antibiyotikler: Penisilinler Dr. G. Ulak 13:30 17:20 Patoloji pratik 1 Dr. Ç. Vural 19 Eylül 2014 Cuma 08:40 10:30 Streptokoklar Dr. A. Karadenizli 10:40 11:30 Poststreptokokkal hastalıklar Dr. A. Karadenizli 11:40 12:30 13:30-14:20 14:30-15:20 Hemofilus ve Bordetella Gram pozitif aerob sporsuz basiller Medikal fotoğraf ve video çekimi Dr. F. Budak Dr. Z. Yumuk Dr. S. A. Güler

13 22 Eylül 2014 Pazartesi 08:40 09:30 Antibiyotiklerin etki mekanizmaları Dr. D. Dündar 09:40-10:30 Sefalosporinler ve diğer beta-laktam antibiyotikler Dr. G. Ulak 10:40 11:30 11:40 12:30 13:30 15:20 Sülfonamidler ve ko-trimoksazol Aminoglikozidler Tek gen hastalıkları Dr. G. Ulak Dr. G. Ulak Dr. E. Gümüşlü 23 Eylül 2014 Salı 08:40 09:30 Brusella Dr. Z. Yumuk 09:40 11:30 Anaerob bakteriler Dr. F. Budak 11:40 12:30 Aktinomicez, nokardiya Dr. S. A. Keçeli 13:30 15:20 Döküntülü enfeksiyonlar Dr. S. Akhan 15:30 16:20 Radyoterapinin tanımı, temel prensipleri Dr. E. Yirmibeşoğlu 24 Eylül 2014 Çarşamba 08:40 09:30 Enfeksiyon hastalıklarının tanısında rutin ve spesifik tanı Dr. A. Willke yöntemleri 09:40 10:30 Riketsiyalar Dr. S. Keçeli 10:40 11:30 11:40 12:30 Florokinolonlar Tetrasiklinler ve kloramfenikol Dr. G. Ulak Dr. G. Ulak 13:30-14:20 Tetrasiklinler ve kloramfenikol Dr. G. Ulak 14:30 16:20 İntrauterin enfeksiyonlar Dr. G. Türker 25 Eylül 2014 Perşembe 08:40 09:30 09:40 10:30 Neisseria Francisella Dr. A. Karadenizli Dr. A. Karadenizli 10:40 12:30 Glikopeptid antibiyotikler, nitroimidazoller, polimiksinler Dr. G. Ulak 13:30 17:20 Mikrobiyoloji pratik 2: Stafilokokların mikrobiyolojik İncelenmesi Mikrobiyoloji Öğretim Üyeleri

14 26 Eylül 2014 Cuma 08:40 10:30 Tüberküloz ve diğer mikobakteri İnfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ilaçlar Dr. G. Ulak 10:40 11:30 Makrolidler, linkozamidler ve streptograminler Dr. G. Ulak 11:40 12:30 Hastane enfeksiyonlarının genel özellikleri Dr. A. Willke 13:30 17:20 Mikrobiyoloji pratik 3: Streptokokların mikrobiyolojik İncelenmesi Mikrobiyoloji Öğretim Üyeleri 29 Eylül 2014 Pazartesi 08:40 09:30 09:40 10:30 10:40 11:30 11:40 12:30 Otoimmün hastalıkların temel mekanizmaları Enfeksiyona yangısal yanıt Ateş ve nedeni bilinmeyen ateş Radyoterapide temel uygulamalar Dr. Ç. Vural Dr. Ç. Vural Dr. E. Azak Dr. E. Yirmibeşoğlu 13:30 17:20 Patoloji pratik 2 Dr. Ç. Vural 30 Eylül 2014 Salı 09:40 10:30 Nükleer tıbba giriş, radyasyon ve radyasyondan korunma Dr. G. D. Görür 10:40 12:30 Doku onarımı Dr. Ç. Vural 13:30 17:20 Mikrobiyoloji pratik 4: Neisseria, hemofilus ve şarbon basilinin mikrobiyolojik incelenmesi Mikrobiyoloji Öğretim Üyeleri 1 Ekim 2014 Çarşamba 08:40-10:30 Neoplazi I (tanımlar, benign-malign ayırımı) Dr. S. Özkara 10:40 12:30 Karsinojenler Dr. K. Yıldız 13:30 17:20 Mikrobiyoloji pratik 5: Aerob sporlu basillerin ve anaerobik bakterilerin mikrobiyolojik incelemesi Mikrobiyoloji Öğretim Üyeleri 2 Ekim 2014 Perşembe 09:40 11:30 Neoplazi II (derecelendirme, evreleme, epidemiyoloji) Dr. S. Özkara 11:40 12:30 Neoplazi II (derecelendirme, evreleme, epidemiyoloji) Dr. S. Özkara 13:30 15:20 Non-mendelyan kalıtım Dr. D. S. Akkoyunlu

15 3 Ekim 2014 Cuma 09:40 10:30 Prenatal tanı Dr. N. Çine 10:40 12:30 Kanser genetiği ve immünogenetik Dr. S. E. Keskin 4-7 Ekim 2014 Kurban Bayramı 8 Ekim 2014 Çarşamba 08:40 09:30 09:40 10:30 10:40 12:30 13:30-17:20 Kanser tanısında patolojinin yeri Tümör immünolojisi Radyasyon onkolojisinde acil durumlar ve tedavi uygulamaları Patoloji pratik 3 Dr. K. Yıldız Dr. K. Yıldız Dr. M. G. Aksu Dr. S. Özkara 9 Ekim 2014 Perşembe 08:40 10:30 Tümör biyolojisi Dr. Ç. Vural 10:40 12:30 Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar Dr. T. Utkan 13:30 15:20 15:30-16:20 Radyoterapinin erken ve geç yan etkileri Antibiyotiklere karşı direnç mekanizmaları Dr. B. Sarper Dr. D. Dündar 10 Ekim 2014 Cuma 08:40 10:30 Kanserin moleküler temeli ve karsinogenez Dr. Ç. Vural 10:40 11:30 Çocukluk çağı kanserlerinin epidemiyolojik ve genetik özellikleri Dr. F. Çorapçıoğlu ve biyolojisi 11:40 12:30 Çocukluk çağı kanserlerinde tedavi prensipleri Dr. F. Çorapçıoğlu 13:30 17:20 Mikrobiyoloji pratik 6: Antibiyogram yapımı ve değerlendirme Mikrobiyoloji Öğretim Üyeleri 13 Ekim 2014 Pazartesi 08:40 09:30 09:40 10:30 10:40 11:30 13:30 17:20 Antiseptikler ve dezenfektanlar Antimikrobiyal duyarlılık testleri Genetik danışma Patoloji pratik 4 Dr. F. Y. Akar Dr. D. Dündar Dr. D. S. Akkoyunlu Dr. K. Yıldız

16 Ekim 2014 Serbest çalışma 17 Ekim 2014 Cuma 08:40 12:30 Mikrobiyoloji Pratik Sınavı 13:30-17:20 Patoloji Pratik Sınavı 20 Ekim 2014 Pazartesi 13:30-17:20 Ders Kurulu Teorik Sınavı

17 II. DERS KURULU: DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI Dersin Adı Teorik Saat Pratik Saat Toplam Saat Mikrobiyoloji Farmakoloji Patoloji Kardiyoloji Göğüs Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Göğüs Cerrahisi 8-8 Kalp ve Damar Cerrahisi 4-4 Radyoloji 2-2 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 2-2 Enfeksiyon Hastalıkları 2-2 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 2-2 PDÖ Kanıta Dayalı Tıp Oturumu 2-2 TOPLAM DERS KURULU BAŞKANI: Prof. Dr. Dilek URAL ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet ILGAZLI Prof. Dr. Ahmet VURAL Prof. Dr. Ali DEMİRCİ Prof. Dr. Aynur KARADENİZLİ Prof. Dr. Fetiye KOLAYLI Prof. Dr. Bahar MÜEZZİNOĞLU Prof. Dr. Birsen MUTLU Prof. Dr. Cengiz ERÇİN Prof. Dr. Dilek URAL Prof. Dr. Ertan URAL Prof. Dr. Fatma BUDAK Prof. Dr. Füsun YILDIZ Prof. Dr. Haşim BOYACI Prof. Dr. İlknur BAŞYİĞİT Prof. Dr. İrem YALUĞ ULUBİL Prof. Dr. Kadir BABAOĞLU Prof. Dr. Kamil TOKER Prof. Dr. Metin AYDOĞAN Prof. Dr. Muhip KANKO Prof. Dr. Nejat GACAR Prof. Dr. Salih TOPÇU Prof. Dr. Sema KEÇELİ Prof. Dr. Ş. Tuba LİMAN Prof. Dr. Tamer AKER Prof. Dr. Tijen UTKAN Prof. Dr. Turan BERKİ Prof. Dr. Zeki YUMUK Doç. Dr. Ayşen AĞAÇDİKEN AĞIR Doç. Dr. Devrim DÜNDAR Doç. Dr. Füruzan YILDIZ AKAR Doç. Dr. Göksel KAHRAMAN Doç. Dr. Oğuz MUTLU Doç. Dr. Şadan YAVUZ Doç. Dr. Tayfun ŞAHİN Doç. Dr. Teoman KILIÇ Doç. Dr. Ulaş BİLDİRİCİ Doç. Dr. Umut ÇELİKYURT Doç. Dr. Zeynep Seda UYAN Yrd. Doç. Dr. Aslı Gül AKGÜL

18 Yrd. Doç. Dr. Emel AZAK Yrd. Doç.Dr. Esin KULAÇ Yrd. Doç. Dr. Murat DEVECİ Yrd. Doç. Dr. Sevtap GÜMÜŞTAŞ Kurul Başlama tarihi: 21Ekim 2014 Kurul Bitiş Tarihi:28 Kasım 2014

19 DERS KURULU AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ Dolaşım ve Solunum Sistemleri ders kurulunun amacı erişkinlerde ve çocuklarda sık görülen dolaşım ve solunum sistemi hastalıklarının patolojisi, patofizyolojisi, klinik bulguları, temel tanı yöntemleri ve farmakolojik tedavileri ile ilgili bilgileri edindirmek ve klinik stajlar öncesi bu sistemlerin hastalıkları ile ilgili temel kavramları öğretmektir. Bu kurulun sonunda öğrenciler; Solunum sistemi anatomisi ve fizyolojisini bilecek, Dolaşım ve solunum sistemi hastalıklarına ait yakınmalar ve fizik muayene bulgularını kavrayacak, Erişkinlerde ve çocuklarda normal ve patolojik kalp seslerinin patofizyolojisini ve özelliklerini anlatabilecek, Dolaşım ve solunum sistemi hastalıklarının invazif ve noninvazif, radyolojik, nükleer tıp tanı yöntemlerini bilecek, Üst ve alt solunum yollarının yangısal hastalıklarının patolojisi ve klinik bulgularını bilecek, Solunum ve dolaşım sistemi hastalılarına yol açan temel risk faktörlerini ve tedavi yöntemlerini bilecek, Trakeotominin nasıl yapıldığını tarif edebilecek, Akut bronşit, pnömoni gibi alt solunum yolları enfeksiyonlarının epidemiyolojisi,fizyopatolojisini, tanısını, klinik seyrini ve tedavisini anlatabilecek, Tüberküloz enfeksiyonunun fizyopatolojisini, tanısını, klinik seyrini açıklayabilecek, Tütün ürünlerinin zararlarını ve bu ürünlerin kullanımını bıraktırma yöntemlerini sayabilecek, Çevresel ve mesleki akciğer hastalıklarını sayabilecek, İnterstisyel akciğer hastalıklarının fizyopatolojisini ve tanının nasıl koyulduğunu açıklayabilecek, Hava yollarında daralma ile giden hastalıkların fizyopatolojisini, tanısını, klinik seyrini açıklayabilecek, Yükseklik ve dalma hastalıklarının fizyopatolojisini, tanısını, klinik seyrini açıklayabilecek, Kalp yetmezliğinin fizyopatolojisini, tanısını, klinik seyrini açıklayabilecek ve tedavi seçeneklerini sayabilecek, Elektrokardiyogram ve değerlendirmesi hakkında bilgiye sahip olacak ve sık görülen aritmilerin temel prensiplerini açıklayabilecek, Hipertansiyonun epidemiyolojisini, tanısını, komplikasyonlarını, tedavi seçeneklerini ve korunma yollarını sayabilecek, İskemik kalp hastalıklarının tanısını, klinik seyrini, morfolojik özelliklerini, tedavisini, epidemiyolojik özelliklerini, risk faktörlerini ve korunma yollarını sayabilecek, İnfektif endokarditin patolojisini, tanı, tedavi ve proflaksisinin nasıl yapıldığını tarif edebilecek, Akut romatizmal ateşin patolojisi, tanı, tedavi ve proflaksisini açıklayabilecek, Konjenital kalp hastalıklarını sayabilecek,, Kardiyopulmoner resusitasyon uygulamasının nasıl yapıldığını tarif edebilecek ve maket üzerinde gösterebilecek, Kalp sesleri için dinleme odaklarını sayabilecek, patolojik kalp seslerinin özelliklerini tarif edebilecek, Otonom Sinir Sistemini etkileyen ilaçların etki mekanizmasını, farmakokinetiğini, toksik etkilerini, ilaç etkileşimlerini açıklayabilecek ve klinik kullanımını açıklayabilecek, Kardiyovasküler sistem ve solunum sitemi hastalıklarında kullanılan ilaçların etki mekanizmasını, farmakokinetiğini, toksik etkilerini, ilaç etkileşimlerini ve klinik kullanımını açıklayabilecek,

20 21 Ekim 2014 Salı 08:40 09:30 Ders kuruluna giriş Dr. D. Ural 09:40 10:30 Kalp hastalıklarında öykü Dr. T. Şahin 10:40 11:30 Virüslere karşı immün yanıt Dr. F. Kolaylı 11:40 12:30 Ders kurulu değerlendirmesi Dr. F. Y. Akar 13:30 14:20 Kalp hastalıklarında fizik bakı Dr. T. Kılıç 14:30 16:20 Yetişkinlerde kalp sesleri ve üfürümler Dr. T. Kılıç 22 Ekim 2014 Çarşamba 08:40 10:30 Çocuklarda dolaşım sistemi muayenesi, kalp sesleri ve üfürümler Dr. K. Babaoğlu 10:40-12:30 Kanıta dayalı tıp oturumu Dr. E. Kulaç 13:30 14:20 Solunum sistemi semptomlarına yaklaşım Dr. F. Yıldız 14:30 15:20 Tütün ve sağlık Dr. F. Yıldız 15:30 16:20 Adenovirüs, pox grubu virüsler Dr. F. Budak 23 Ekim 2014 Perşembe 08:40 10:30 Herpes grubu virüsler Dr. Z. Yumuk 10:40 12:30 Kızamık, kabakulak, kızamıkcık virüsleri Dr. D. Dündar 13:30 14:20 RSV, parainfluenza, coronavirüs, metapnömovirüs Dr. D. Dündar 14:30-16:20 Antiviral ilaçlar Dr. N. Gacar 24 Ekim 2014 Cuma 08:40 9:30 Konjenital kalp hastalıklarında hemodinamik değişiklikler Dr. M. Deveci 09:40 10:30 Parvovirüs Dr. D. Dündar 10:40 11:20 Rabdovirüsler Dr. D. Dündar 11:40 12:30 Arbovirüsler Dr. Z. Yumuk 13:30 14:20 Solunum sistemi anatomisi Dr. H. Boyacı 14:30 15:20 Solunum sistemi fizyolojisi Dr. İ. Başyiğit 15:30 16:20 Sanat müziği Dr. Z. Utkan

21 27 Ekim 2014 Pazartesi 08:40 10:30 Otonom sinir sistemi farmakolojisine giriş Dr. N. Gacar 10:40 12:30 Normal EKG bulguları Dr. A. Ağır 13:30 15:20 Normal dışı EKG bulguları Dr. A. Vural 15:30 16:20 Kardiyolojide tanı yöntemleri Dr. U. Çelikyurt 28 Ekim 2014 Salı 08:40 09:30 Solunum sistemi fizik muayenesi Dr. H. Boyacı 09:40 10:30 Solunum sistemi hastalıklarında tanı yöntemleri Dr. H. Boyacı 10:40 11:30 Oral kavitenin yangısal lezyonları ve tümörleri Dr. C. Erçin 11:40 12:30 Üst solunum yolu hastalıkları patolojisi Dr. C. Erçin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 30 Ekim 2014 Perşembe 08:40 10:30 Kan damarları, ateroskleroz ve hipertansif değişiklikler Dr. B. Müezzinoğlu 10:40 12:30 Sistemik hipertansiyon Dr. D. Ural 13:30 14:20 Dolaşım sistemleri radyolojisine giriş Dr. A. Demirci 14:30 17:20 Koroner kalp hastalıkları patofizyolojisi Dr. E. Ural 31 Ekim 2014 Cuma 08:40 10:30 İskemik kalp hastalığı patolojisi Dr. B. Müezzinoğlu 10:40 12:30 Antianginal ilaçlar Dr. T. Utkan 13:30 14:20 Parasempatomimetik ilaçlar ve kolinesteraz inhibitörleri Dr. N. Gacar 14:30 15:20 Mantar zehirlenmeleri Dr. N. Gacar 15:30 16:20 Valvuler, endomiyokardial hastalıklar, kardiyomiyopatiler Dr. B. Müezzinoğlu

22 03 Kasım 2014 Pazartesi 08:40 10:30 Açık kalp cerrahisinde acil girişimler Dr. T. Berki 10:40 11:30 Parasempatolitik ilaçlar Dr. N. Gacar 11:40 12:30 Sempatomimetik ilaçlar Dr. N. Gacar 13:30 14:20 Siyanoz Dr. M. Deveci 14:30 15:20 Solunum sistemi radyolojisine giriş Dr. S. Gümüştaş 15:30 16:20 Mediasten anatomisi ve hastalıkları Dr. T. Liman 04 Kasım 2014 Salı 08:40 10:30 Asiyanotik ve siyanotik doğumsal kalp hastalıkları Dr. K. Babaoğlu 10:40 11:30 Sempatolitik ve ganglion bloke edici ilaçlar Dr. N. Gacar 11:40 12:30 Myokardit ve kardiyomyopatiler Dr. T. Şahin 13:30 14:20 Aritmilerin patofizyolojisi Dr. A. Vural 14:30 16:20 Kalp yetersizliği patofizyolojisi ve klinik bulguları Dr. D. Ural 05 Kasım 2014 Çarşamba 08:40 10:30 Picornavirüsler Dr. F. Budak 10:40 12:30 Mikobakteriler Dr. D. Dündar 13:30 14:20 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı Dr. F. Yıldız 14:30 16:20 Akciğer tüberkülozu Dr. A. Ilgazlı 06 Kasım 2014 Perşembe 08:40 10:30 Bronşial astım Dr. F. Yıldız 10:40 12:30 Antihipertansif ilaçlar ve temel etki mekanizmaları Dr. N. Gacar 13:30 14:20 Antihipertansif ilaçlar ve temel etki mekanizmaları Dr. N. Gacar 14:30 16:20 Tüberküloz ve KOAH patolojisi Dr. C. Erçin

23 07 Kasım 2014 Cuma 08:40 10:30 Çocuklarda astım bronşiale Dr. M. Aydoğan 10:40 12:30 Konjestif kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçlar Dr. N. Gacar 13:30 14:20 Hışıltılı çocuk Dr. Z. S. Uyan 14:30 15:20 Antitüssif ve ekspektoran ilaçlar Dr. F. Y. Akar 15:30 16:20 İnfluenza Dr. D. Dündar 10 Kasım 2014 Pazartesi 08:40 09:30 Prionlar Dr. F. Kolaylı 09:40 10:30 Onkojenik virüsler ve onkogenez Dr. A. Karadenizli 10:40 11:30 Üst solunum yolu enfeksiyonlarına yaklaşım Dr. B. Mutlu 11:40 12:30 Alt solunum yolu enfeksiyonları Dr. A. Ilgazlı 13:30 15:20 Bronkodilatör ilaçlar Dr. F. Y. Akar 15:30 16:20 Göğüs cerrahisinde invazif tanı yöntemleri Dr. S. Topçu 11 Kasım 2014 Salı 08:40 9:30 Alt solunum yolu enfeksiyonlarına yaklaşım Dr. E. Azak 09:40 10:30 Olgu Sunumları Dr. İ. Başyiğit 10:40 12:30 Doğumsal akciğer hastalıkları ve enfeksiyonları Dr. C. Erçin 13:30 17:20 Mikrobiyoloji pratik 1: Virüslerin mikrobiyolojik incelemesi Mikrobiyoloji AD Öğretim Üyeleri 12 Kasım 2014 Çarşamba 08:40 09:30 Pnömotoraks Dr. A. G. Akgül 09:40 10:30 Akciğer tümörleri Dr. A. Ilgazlı 10:40 12:30 PDÖ 1. Oturum 13:30 17:20 Patoloji pratik 1 Dr. C. Erçin 13 Kasım 2014 Perşembe 08:40 10:30 Kapak hastalıkları ve enfektif endokardit Dr. G. Kahraman 10:40 12:30 Akciğer tümörleri patolojisi Dr. C. Erçin 13:30 14:20 Psikosomatik hastalıklar Dr. I. Y. Ulubil 14:30 16:20 Akut romatizmal ateş Dr. K. Babaoğlu

24 14 Kasım 2014 Cuma 08:40 09:30 Kardiyak tümörler ve perikard hastalıkları Dr. B. Müezzinoğlu 09:40 10:30 Perikard hastalıkları Dr. T. Şahin 10:40 12:30 Antitrombositik ilaçlar Dr. N. Gacar 13:30 14:20 Arter cerrahisinde acil girişimler Dr. M. Kanko 14:30 15:20 Venöz hastalıkların patolojisi ve damar tümörleri Dr. B. Müezzinoğlu 15:30 16:20 Venöz cerrahide acil girişimler Dr. Ş. Yavuz 17 Kasım 2014 Pazartesi 08:40 10:30 Mikoplazma ve klamidya Dr. S. Keçeli 10:40 11:30 Yabancı cisim aspirasyonları Dr. T. Liman 11:40 12:30 Akciğerin soliter kistik ve kaviter hastalıkları Dr. T. Liman 13:30 15:20 PDÖ 2. Oturum 15:30 16:20 Şok patofizyolojisi ve kardiyojenik şok Dr. U. Bildirici 18 Kasım 2014 Salı 08:40 10:30 Periferik damar gevşetici ilaçlar Dr. N. Gacar 10:40 12:30 Kardiyopulmoner resüsitasyon Dr. K. Toker 13:30 14:20 Legionella Dr. A. Karadenizli 14:30 15:20 Antiaritmik ilaçlar Dr. O. Mutlu 15:30 16:20 Hiperlipidemi tedavisinde kullanılan ilaçlar Dr. N. Gacar 19 Kasım 2014 Çarşamba 08:40 12:30 Mikrobiyoloji pratik 2: Mikobakterilerin mikrobiyolojik incelemesi Mikrobiyoloji AD Öğretim Üyeleri 13:30 14:20 Hemoptizi Dr. S. Topçu 14:30 15:20 Olgu sunumları Dr. S. Topçu 15:30 16:20 Göğüs cerrahisi ve akciğer grafisi Dr. A. G. Akgül 16:30 17:20 Plevra sıvısı Dr. İ. Başyiğit

25 20 Kasım 2014 Perşembe 08:40 09:30 Stres ve stresin hastalık gelişimindeki rolü Dr. T. Aker 09:40 10:30 CORE Sınavı tanıtımı 10:40 11:30 Plevra Hastalıkları Dr. S. K. Özkara 11:40 12:30 Güncel önemi olan mikroorganizmalar Dr. A. Karadenizli 13:30 14:20 Oksijen ve diğer tedavi gazları Dr. O. Mutlu 21 Kasım 2014 Cuma CORE SINAVI 09:40 12:30 13:30 17:20 Patoloji pratik Kasım 2014 Serbest çalışma 28 Kasım 2014 Cuma II. Ders Kurulu Teorik Sınavı Patoloji Pratik Sınavı

26 III. DERS KURULU: SİNDİRİM SİSTEMİ VE HEMATOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI Dersin Adı Teorik Saat Pratik Saat Toplam Saat Mikrobiyoloji Patoloji İç Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Farmakoloji Enfeksiyon Hastalıkları 5-5 Genel Cerrahi 4-4 Radyoloji 2-2 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 1-1 Kanıta Dayalı Tıp Oturumu 2-2 TOPLAM DERS KURULU BAŞKANI: Prof. Dr. Nazan SARPER ÖĞRETİM ÜYELERİ: Prof. Dr. Abdullah HACIHANEFİOĞLU Prof. Dr. Tijen UTKAN Prof. Dr. Arzu ARSLAN Prof. Dr. Yeşim GÜRBÜZ Prof. Dr. Ayşe WILLKE Doç. Dr. Altay ÇELEBİ Prof. Dr. Ayşe SEVİM GÖKALP Doç. Dr. Aslıhan POLAT Prof. Dr. Birsen MUTLU Doç. Dr. Ayşen AYDOĞAN Prof. Dr. Cengiz ERÇİN Doç. Dr. Devrim DÜNDAR Prof. Dr. Fatma BUDAK Doç. Dr. Emine ZENGİN Prof. Dr. Fetiye KOLAYLI Doç. Dr. Erdem OKAY Prof. Dr. Güner ULAK Doç. Dr. Füruzan YILDIZ AKAR Prof. Dr. Metin AYDOĞAN Doç. Dr. Gülden SÖNMEZ TAMER Prof. Dr. Nazan SARPER Doç. Dr. Meliha MERİÇ Prof. Dr. Nejat GACAR Doç. Dr. Oğuzhan BÜYÜKGEBİZ Prof. Dr. Nuri GÖNÜLLÜ Yrd. Doç. Dr. Elif Birtaş ATEŞOĞLU Prof. Dr. Sadettin HÜLAGÜ Yrd. Doç. Dr. Erdener BALIKÇI Prof. Dr. Sibel GÜNDEŞ Yrd. Doç. Dr. Oktay YİRMİBEŞOĞLU Prof. Dr. Şükrü HATUN Yrd. Doç. Dr. Pınar TARKUN Kurul Başlama Tarihi : 01 Aralık 2014 Kurul Sonu Sınav Tarihi : 05 Ocak 2015

27 DERS KURULU AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFELERİ Bu ders kurulunun amacı gerek çocuk gerek erişkin hastalarda sindirim ve hematopoetik sistem hastalıklarının patolojisini, fizyopatolojisini, etyolojisini, klinik belirti ve bulgularını, tanısında kullanılan laboratuar yöntemlerini, radyoloji ve nükleer tıp yöntemlerini ve tedavisinde kullanılan temel ilaçları öğretmektir. Kurulu tamamlayan öğrencinin bu iki sistemin hastalıklarını öğrenmesi, bu bilgilerin ileriki yıllardaki stajlar için teorik bilgi temelini oluşturması; stajlardaki teorik ve hasta başı eğitimlerle birleştirerek hastalıkların tanısına doğru yaklaşabilmesi hedeflenmektedir.

28 01 Aralık 2014 Pazartesi 08:40 09:30 Ders kuruluna giriş Dr. N. Sarper 09:40 10:30 Özofagusun yangısal hastalıkları ve tümörleri Dr. Y. Gürbüz 10:40 11:30 Ders kurulu değerlendirmesi Dr. F. Y. Akar 11:40 12:30 Özofagusun motor hastalıkları ve yutma güçlüğü Dr. A. Çelebi 13:30 14:20 Gastritler Dr. A. Çelebi 14:30 15:20 Malabsorbsiyon sendromları Dr. A. Çelebi 15:30 16:20 Tıbbi parazitolojinin temel prensipleri Dr. G. S. Tamer 02 Aralık 2014 Salı 08:40 10:30 Gastrit ve peptik ülser Dr. Y. Gürbüz 10:40 11:30 Çocukluk çağında peptik hastalıklar ve gastroözofageal reflü Dr. A. Aydoğan 11:40 12:30 Malabsorbsiyon Dr. A. Aydoğan 13:30 15:20 Ürogenital ve gastrointestinal sistem protozoonları Dr. G. S. Tamer 15:30 16:20 Vibriolar Dr. F. Kolaylı 03 Aralık 2014 Çarşamba 08:40 12:30 Mikrobiyoloji pratik 1 : Dışkı inceleme yöntemleri ve barsak protozoonlarının incelenmesi Mikrobiyoloji Öğretim Üyeleri 13:30 16:20 Ateş ve anemi nedeni olan paraziter hastalık etkenleri Dr. G. S. Tamer 16:30 17:20 Mide-duodenum hastalıkları Dr. N. Gönüllü 04 Aralık 2014 Perşembe 08:40 12:30 Mikrobiyoloji pratik 2 : Kan preparatı hazırlama, boyama, kan ve doku protozoonlarının incelenmesi 13:30 14: 20 Gram negatif enterik bakteriler Mikrobiyoloji Öğretim Üyeleri Dr. D. Dündar 14:30 16:20 Salmonella, Shigella, Yersinia Dr. D. Dündar 16:30 17:20 Toksoplasma gondii ve toksoplazmozis Dr. G. S. Tamer 05 Aralık 2014 Cuma 08:40 09:30 Nonfermentatif bakteriler Dr. F. Budak 09:40 10:30 Campylobacter, helicobacter Dr. F. Kolaylı 10:40 12:30 Nematodlar ve hastalıkları Dr. G. S. Tamer 13:30 15:20 15:30 16:20 İnflamatuar barsak hastalıklari Mide tümörleri Dr. S. Hülagü Dr. Y. Gürbüz

29 08 Aralık 2014 Pazartesi 08:40 09:30 Kronik inflamatuvar barsak hastalıkları Dr. Y. Gürbüz 09:40 10:30 Apendiks ve peritonun yangı ve tümörleri Dr. Y. Gürbüz 10:40 12:30 Peptik ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar ve Dr. G. Ulak sindirime yardımcı ilaçlar 13:30 14:20 Gastrointestinal sistem radyolojisine giriş Dr. A. Arslan 14:30 15:20 15:30 16:20 Ekstrahepatik safra yolları hastalıkları Karaciğer hastalıkları Dr. O. Büyükgebiz Dr. E. Okay 09 Aralık 2014 Salı 08:40 10:30 İnce barsak ve kolon tümörleri Dr. Y. Gürbüz 10:40 12:30 Malnütrisyon Dr. Ş. Hatun 13:30 14:20 Besin allerjileri Dr. M. Aydoğan 14:30 16:20 Sestodlar ve hastalıkları Dr. G. S. Tamer 10 Aralık 2014 Çarşamba 08:40 09:30 Kolon, rektum ve perianal bölge hastalıkları Dr. O. Yirmibeşoğlu 09:40 10:30 Trematodlar ve hastalıkları Dr. E. Balıkçı 10:40 12:30 Kanıta dayalı tıp oturumu Dr. Ş. Hatun 13:30 14:20 Gastrointestinal sistemin paraziter hastalıkları ve divertikülozis Dr. A. Çelebi 14:30 15:20 Laksatif ve pürgatif İlaçlar Dr. F. Y. Akar 15:30 16:20 Yeme bozuklukları Dr. A. Polat 11 Aralık 2014 Perşembe 08:40 10:30 Hepatit virüsleri Dr. D. Dündar 10:40 11:30 Antidiyareik ilaçlar Dr. F. Y. Akar 11:40 12:30 Antihelmentik ilaçlar ve diğer ektoparazitlere karşı Dr. F. Y. Akar kullanılan ilaçlar 13:30 14:20 Malabsorbsiyon, infeksiyöz enteritler ve enterokolitler Dr. Y. Gürbüz 14:30 15:20 Reovirüsler ve norovirüsler Dr. F. Kolaylı 12 Aralık 2014 Cuma 08:40 09:30 Artropodlar ve tıbbi önemleri Dr. E. Balıkçı 09:40 10:30 Akut hepatitler Dr. A. Çelebi 10:40 12:30 Bilirubin metabolizması ve yenidoğan sarılığı Dr. A. S. Gökalp

30 15 Aralık 2014 Pazartesi 08:40 09:30 Parazitlerin neden olduğu sistemik hastalıklar Dr. M. Meriç 09:40 10:30 Antiamibik ve diğer antiprotozoal ilaçlar Dr. F. Y. Akar 10:40 11:30 Alkol ve karaciğer Dr. S. Hülagü 11:40 12:30 Non-alkolik yağlı karaciğer hastalıkları Dr. S. Hülagü 13:30 14:20 Karaciğer hastalıklarına genel yaklaşım Dr. Y. Gürbüz 16 Aralık 2014 Salı 08:40 09:30 Fırsatçı parazitler Dr. E. Balıkçı 09:40 11:30 Viral ve otoimmün hepatitlerin patolojisi ve siroz Dr. Y. Gürbüz 11:40 12:30 Antimalaryal ilaçlar Dr. F. Y. Akar 13:30 17:20 Patoloji pratik 1 Dr. Y. Gürbüz 17 Aralık 2014 Çarşamba 08:40 09:30 Paraziter hastalıkların aboratuar tanısı Dr. G. S. Tamer 09:40 10:30 Karaciğerin ailesel toksik alkolik ve metabolik hastalıkları, ve non-alkolik steatohepatit Dr. Y. Gürbüz 10:40 11:30 İlaçlar ve karaciğer Dr. S. Hülagü 11:40 12:30 Emetik ve antiemetik ilaçlar Dr. T. Utkan 13:30 17:20 Mikrobiyoloji pratik 3 : Enterik bakterilerin mikrobiyolojik incelenmesi I Mikrobiyoloji AD Öğretim Üyeleri 18 Aralık 2014 Perşembe 08:40 09:30 Sarılık, kolestatik karaciğer hastalıkları Dr. Y. Gürbüz 09:40 10:30 Karaciğer tümörleri Dr. Y. Gürbüz 10:40 12:30 Kronik hepatitler Dr. S. Hülagü 13:30 14:20 Olgu tartışması (Parazitoloji) Dr. G. S. Tamer 19 Aralık 2014 Cuma 08:40 10:30 Safra kesesi ve pankreas hastalıkları Dr. Y. Gürbüz 10:40 11:30 Siroz Dr. S. Hülagü 11:40 12:30 Hepatobiliyer sistemleri radyolojisi Dr. A. Demirci 13:30 17:20 Patoloji pratik 2 Dr. Y. Gürbüz

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI. 2010 - Ankara

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI. 2010 - Ankara T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ KOMİSYONU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI 2010 - Ankara 1 TUK Kadın Hastalıkları

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ Sağlık hizmetlerinde, bundan tam 30 yıl önce, yola çıkışımız iki katlı bir binada diyaliz çalışmalarıyla başladı. Dönemin koşulları göz önüne alındığında, bitmek

Detaylı

2014 2015 Eğitim Rehberi 1

2014 2015 Eğitim Rehberi 1 2014 2015 Eğitim Rehberi 1 Yayın Hakları; 2014 Cumhuriyet Üniversitesi 2014-2015 YILI EĞİTİM REHBERİ Cumhuriyet Üniversitesi Tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Matbaasında 100 adet basılmıştır

Detaylı

HERKES İÇİN. Dr. Mustafa Emeksiz Yönetim Kurulu Başkanı

HERKES İÇİN. Dr. Mustafa Emeksiz Yönetim Kurulu Başkanı Herkes için 1 HERKES İÇİN Kitlelerin değil bireylerin ön plana çıktığı zamanın içerisindeyiz. Sağlık, insanlık tarihi boyunca her şeyin merkezi olmuş bir kavramdır. Günümüzde ise bireylerin en çok önem

Detaylı

AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 Ankara İletişim Bilgileri: Adres: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Etlik /Ankara Tel:312-3230130

Detaylı

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. : Prof. Dr. Behice ERCİ

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. : Prof. Dr. Behice ERCİ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Programın yürütücüsü: Programın Kadrolu Öğretim Üyeleri :Prof. Dr. Behice ERCİ : Prof. Dr. Behice ERCİ Doç. Dr. Rukuye AYLAZ Yrd. Doç. Dr. Meral

Detaylı

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ ACİL TIP REHBERİ REÇETE REHBERİ LAB. DEĞERLERİ MEZUNİYET SONRASI ve MECBURİ HİZMET HEKİM EL KİTABI Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu 3 Güncel Reçete Rehberi 3 Tüm Branşlarda Reçete Örnekleri 3 Acil Tanı

Detaylı

SINAV UYGULAMA DUYURUSU

SINAV UYGULAMA DUYURUSU SINAV UYGULAMA DUYURUSU SINAVIN ADI - Sağlık Bakanlığı Yan Dal Sınavı SINAV ÜCRETİ ve SINAV BAŞVURUSU - Aday, sınav ücreti olarak 960 TL yi ( Dokuzyüzaltmış Türk Lirası KDV dâhil), MEB Destek Hizmetleri

Detaylı

SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. REMEDY HOSPİTAL

SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. REMEDY HOSPİTAL SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. CHECK UP Pendik Sapağı Pendik Sahil Işıklar Pendik İlçe REMEDY HOSPİTAL Check up nedir? SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. SİZİ AVANTAJLI CHECK UP PAKETLERİNDEN YARARLANMANIZ

Detaylı

Sağlık İstanbul un merkezinde! Acıbadem Fulya Hastanesi

Sağlık İstanbul un merkezinde! Acıbadem Fulya Hastanesi Sağlık İstanbul un merkezinde! Acıbadem Fulya Acıbadem Sağlık Grubu nun yeni halkası Acıbadem Fulya, İstanbul un en merkezi noktalarından biri olan Beşiktaş Fulya da hizmete açıldı. Tıbbın her dalında

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU EKİM 2014 İÇİNDEKİLER A. FAKÜLTENİN TANITIMI VE ARA DEĞERLENDİRME SÜRECİ 2 B. SON ÜÇ YILDAKİ

Detaylı

MODÜL KODU : PED2022 MODÜL ADI : Çocuk Güvenliği İçin Danışmanlık MODÜL SORUMLUSU : Prof. Dr. Serpil Uğur BAYSAL MODÜL TÜRÜ : Sosyal Sorumluluk ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 10 Projenin başında, sorumlu öğretim

Detaylı

T. C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ. TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI 1. SINIF REHBERİ

T. C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ. TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI 1. SINIF REHBERİ T. C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI 1. SINIF REHBERİ ŞANLIURFA-2011 Mustafa Kemal Atatürk Sevgili Öğrencilerimiz, Adını tarihten alan bin yıl kadar köklü bilimin ışığında

Detaylı

YDI 101-YABANCI DİL I: Cümle yapısı ve ses bilgisi, Zamanlar, Zamirler, Aktif ve pasif yapılar.

YDI 101-YABANCI DİL I: Cümle yapısı ve ses bilgisi, Zamanlar, Zamirler, Aktif ve pasif yapılar. BİRİNCİ YARIYIL TUR 101-TÜRK DİLİ I: Dil ve diller, Türk Dili nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk Dili'nin tarihi gelişimi ve devirleri, Ses bilgisi, Kelimelerin yapısı, Anlam bilgisi, Cümle bilgisi.

Detaylı

ÖNCE SAĞLIK. DUMANSIZ HAVA SAHASI'na destek veriyoruz. 315 55 45 (pbx) Lütfen Randevu Alınız. Tıp merkezi olarak

ÖNCE SAĞLIK. DUMANSIZ HAVA SAHASI'na destek veriyoruz. 315 55 45 (pbx) Lütfen Randevu Alınız. Tıp merkezi olarak ÖZEL BÜYÜK ORTADOĞU TIP MERKEZİ www.buyukortadogutip.com.tr BÜYÜK ORTADOĞU'NUN SESİ Yıl 3 Sayı 9 ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR - Ücretsizdir - 2009/TEMMUZ DERGİSİ ISSN 1308-1810 ÖNCE SAĞLIK Tıp merkezi olarak

Detaylı

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji -Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

Numune Sağlık GEBELİK, ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI. İnfluenza Çalıştayı ANEAH ta Gerçekleştirildi. Gebelikte Günlük Yaşam. Gebelikte Beslenme

Numune Sağlık GEBELİK, ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI. İnfluenza Çalıştayı ANEAH ta Gerçekleştirildi. Gebelikte Günlük Yaşam. Gebelikte Beslenme Numune Sağlık Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi yayınıdır ISSN 1309-9213 OCAK 2011 GEBELİK, ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI İnfluenza Çalıştayı ANEAH ta Gerçekleştirildi Gebelikte Günlük Yaşam Gebelikte

Detaylı

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. H. Nezih DAĞDEVİREN EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri

Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri 2015 ANKARA Periyodik Sağlık

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yüksek ventrikül hızlı atrial fibrilasyonu olan bir hastada, fizik muayenede nabzın aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir? A) Pulsus bisferiens

Detaylı

ISSN 1308-1810. Yıl 5 Sayı 18 ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR - Parasızdır - 2011/OCAK KIŞ SAĞLIK. Sağlıklı Yıllar. Lütfen Randevu Alınız 315 55 45

ISSN 1308-1810. Yıl 5 Sayı 18 ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR - Parasızdır - 2011/OCAK KIŞ SAĞLIK. Sağlıklı Yıllar. Lütfen Randevu Alınız 315 55 45 Yıl 5 Sayı 18 ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR - Parasızdır - 2011/OCAK ISSN 1308-1810 KIŞ ve SAĞLIK Sağlıklı Yıllar 2011 Lütfen Randevu Alınız 315 55 45 Yıl 5 Sayı 18 ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR Parasızdır - 2011/OCAK

Detaylı

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005)

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) Cevaplar ** ile gösterilmiştir. 1. Pelvis sabitken tek taraflı olarak kasıl-dığında gövdeyi karşı tarafa döndüren kas aşağıdakilerden hangisidir? A) m. obliquus externus abdominis**

Detaylı

içindekiler HASTANE SERVİSLERİ VE HİZMET STANDARDIMIZ HASTANEMİZİN BİNA VE TEKNOLOJİK ALTYAPISI YURTDIŞINDAN GELEN HASTALARIMIZ

içindekiler HASTANE SERVİSLERİ VE HİZMET STANDARDIMIZ HASTANEMİZİN BİNA VE TEKNOLOJİK ALTYAPISI YURTDIŞINDAN GELEN HASTALARIMIZ içindekiler Önsöz HASTANE SERVİSLERİ VE HİZMET STANDARDIMIZ HASTANEMİZİN BİNA VE TEKNOLOJİK ALTYAPISI YURTDIŞINDAN GELEN HASTALARIMIZ Tıbbi Ünitelerimiz / Servislerimiz 1. Dahili Tıp Bilimleri 1.1. ACİL

Detaylı

PARAMEDİK PROGRAMI. Akademik Yıl / Dersin Ders tipi Dil düzeyi. Kod Dersin Adı

PARAMEDİK PROGRAMI. Akademik Yıl / Dersin Ders tipi Dil düzeyi. Kod Dersin Adı PARAMEDİK PROGRAMI Kod Dersin Adı Akademik Yıl / Dersin Ders tipi Dil derece Dönem düzeyi LC ECTS PRM 187 Beden Eğitimi ve I 1 / Güz Temel Türkçe Temel 3 3 PRM 141 Davranış Bilimleri 1 / Güz Yardımcı Türkçe

Detaylı

POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS

POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS 50. Türk Pediatri Kongresi P-00 Saçlı deride lokalize şişlik ile acil polikliniğine başvuran kız hasta: Olgu sunumu Çisem Aksu Limon, Ayşe Deniz Yücelten, Burak Tekin,

Detaylı

KONUŞMA ÖZETLERİ AÇILIŞ PANELİ (PANEL 1) Bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadele programları Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nafiz BOZDEMİR Konuşmacılar: Doç. Dr. Adem ÖZKARA Uzm. Dr. A. Refik İMAMECİOĞLU Doç.

Detaylı

Sağlık Akademi Derneği - Avrupa ve Türkiye genelinde en çok görülen 50 hastalık ve hasta yakınlarına yönelik hastalık yönetme rehberi

Sağlık Akademi Derneği - Avrupa ve Türkiye genelinde en çok görülen 50 hastalık ve hasta yakınlarına yönelik hastalık yönetme rehberi AVRUPA VE TÜRKİYE GENELİNDE EN SIK GÖRÜLEN 50 HASTALIK VE HASTA YAKINLARINA YÖNELİK HASTALIK YÖNETME REHBERİ Bu çalışma bir AB Hayat Boyu Öğrenme Programı LdV Ortaklık Projeleri türünde çok ortaklı bir

Detaylı

Doğan Hastanesi Doğan Tıp Merkezi Doğan Diyaliz Merkezi Doğan Aile Danışma Merkezi Doğan Görüntüleme Merkezi Doğan Havacılık Tıp Merkezi

Doğan Hastanesi Doğan Tıp Merkezi Doğan Diyaliz Merkezi Doğan Aile Danışma Merkezi Doğan Görüntüleme Merkezi Doğan Havacılık Tıp Merkezi HAYATINIZIN SAĞLIKLI TERCİHİ Doğan Hastanesi Doğan Tıp Merkezi Doğan Diyaliz Merkezi Doğan Aile Danışma Merkezi Doğan Görüntüleme Merkezi Doğan Havacılık Tıp Merkezi DOĞAN HASTANESİ Doğan Hastanesi İstanbul

Detaylı

KORONER BAYPAS AMELİYATI NEDİR? Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi DOWN SENDROMU İÇİN ANNE KARNINDA TANI. Bu sayıda:

KORONER BAYPAS AMELİYATI NEDİR? Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi DOWN SENDROMU İÇİN ANNE KARNINDA TANI. Bu sayıda: DOKTORU ARAYIN YA DA ACİL SERVİSE BAŞVURUN! Diz kireçlenmesinde ağrılar, en küçük hareketle, istirahatte, hatta sizi uykudan uyandıracak kadar şiddetli olabilir. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

içindekiler ODYOLOJİ İşitme kayıplarında ileri ileri tanıda BERA testi GÖĞÜS HASTALIKLARI Astımın tek belirtisi uzun süre devam eden öksürük

içindekiler ODYOLOJİ İşitme kayıplarında ileri ileri tanıda BERA testi GÖĞÜS HASTALIKLARI Astımın tek belirtisi uzun süre devam eden öksürük sayi2:bizimşifa DERGİSİ 24.05.2012 11:22 Page 1 içindekiler 04 06 08 10 BASINDA KADIKÖYŞİFA GÖĞÜS HASTALIKLARI Astımın tek belirtisi uzun süre devam eden öksürük İÇ HASTALIKLARI Yorgunluk hastalık mı?

Detaylı