OFTALMOLOJİDE MALPRAKTİS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OFTALMOLOJİDE MALPRAKTİS"

Transkript

1 TÜRK OFTALMOLOJ DERNE E T M YAYINLARI NO: 14 OFTALMOLOJİDE MALPRAKTİS HEKİMİN YASAL HAK ve SORUMLULUKLARI 2012

2

3 TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ EĞİTİM YAYINLARI NO: 14 OFTALMOLOJİDE MALPRAKTİS HEKİMİN YASAL HAK ve SORUMLULUKLARI GALENOS YAYINEVİ 2012

4 Türk Oftalmoloji Derneği Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Yayınları No: 14 OFTALMOLOJİDE MALPRAKTİS HEKİMİN YASAL HAK ve SORUMLULUKLARI 5846 ve 2936 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası gereğince bu kitabın tamamı veya bir bölümü hiçbir suretle manyetik, elektronik fotokopi vs. yöntemlerle tekrarlanamaz, basılamaz, kopyalanamaz ve çoğaltılamaz Birinci Baskı BU KİTAP, TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİNİN BİR HİZMETİDİR. YAZILARIN VE ŞEKİLLERİNİN SORUMLULUĞU İLGİLİ BÖLÜMÜN YAZARINA AİTTİR. KAYNAK BELİRTİLEREK EĞİTİM AMAÇLI YAYINLARDA İZİNSİZ KULLANILABİLİR. BASILI VE SANAL ORTAMLARDA YAYINLANARAK, DAĞITILARAK, KOPYALANARAK SATILAMAZ. Tasarım, Kapak ve Grafik Galenos Yayınevi Tic. Ltd. Şti. Molla Gürani Mah. Kaçamak Sk. No: 21/1, Fındıkzade-İstanbul-Türkiye Tel: Faks: E-posta: Baskı Özgün Ofset Tic. Ltd. Şti. İstanbul Tel: Faks: ISBN:

5 KİTABI YAYINA HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Süleyman KAYNAK, FEBO Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir Türk Oftalmoloji Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Zeliha YAZAR Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Kars Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Planlama Birimi Başkanı

6 Sayın Meslektaşlarım, Tarih öncesinde insanlık, hastalık ve ölüm gibi, ızdırap acı ve üzüntüye yol açan ve kendince bilinmez olan olguların nedeninin kötü ruhlar olduğunu sanmıştır. Birçok bilinmez doğa olayı ile bunları yine bilinmezlik perdesi altında birleştirmeye çalışmıştır. Bilinmez kaynaklı acılar, felaketler, ölümler içiçe geçmiştir. Bu olguların bir nedeni olmalı ve bir de çözümü olmalıydı. Çözüm başlangıçta kendince tapınma ve adak törenleriyle üretilmeye çalışılır. Bu toplumsal etkinlikler bir süre sonra kötü ruhları, fırtına, şimşek vb doğa olaylarının kaynağı olan bilinmezlikleri yatıştırıp, bunların gazabından insanları korumayı bildiğini, kimi zaman otlar, hayvan kalıntıları vb ile insanlara iyilik vaadinde bulunan büyücüler in ortaya çıkmasına neden oldu. Büyücüler, insanları sadece iyileştirmek için değil, aynı zamanda gerektiğinde hasta edecek tılsım ve büyüleri de becerir, kötü talih ve hastalık ya da ölümü uzakta tutacak maharetler gösterir, gerektiğinde çok sayıda ot ve diğer doğal malzemelerden yararlanarak adeta yaşamsal sırların anahtarlarını keşfedip insanlara binbir çeşit ayinle bu hizmeti sunarlardı. Büyücü tıp dönemi çok uzun sürdü.bunlar toplumda ayrışıp ayrı bir sınıf bile oluşturdular. İnsan bedenine girmiş olduğu varsayılan kötü ruhların değişik yollar ile temizlenmesi, belki de cerahatin akıtılması, ya da kan akıtılarak ruhun temizlenmesi gibi giderek cerrahi anlam taşıyan bir çok süreç te, yine arkaik dinsel ayinlerle, tedavi ve iyileştirme süreçlerinin iç içe geçmesine yolaçmıştır. Bu noktada, yine ayrışmış bir başka sınıf, yani din adamı, bu beden-ruh-tedavi ilişkisinden hareketle, büyücü tıbbı nın yerine ruhban tıbbının geçmesine yol açmışlardır. Artık insanlığın sırrına vakıf tanrılar ve onların temsilcileri olan ruhbanlar, tedaviden sorumlu oldular. Bir insanın ya da toplumun, günahlarına karşılık, kötü ruhlar, tanrılar tarafından yaratılıp görevlendirilir, bu yüzden salgınlar ya da hastalıklar ve kazalar olur ve insanlar kaybedilirdi. Elbette bu durumda rahip-doktor ön plana çıkar ve olayın yorumunu yapar, kötü ruhları kovma ayinlerinden, şeytan çıkarmaya, ya da tövbe ve kefaret işlemlerinden, ot ve diğer doğal kaynaklı ilaçlara ve tütsülere kadar pek uygulama ile insanların affını sağlardı. Her ne kadar M.Ö arasında yaşamış olan Babilin 6. Kralı Hammurabi, hazırladığı kanun serisinin 215. maddesinde doktor, bir operasyon veya bir göz hastalığını tedavi ettiğinde on altın sikke ile ödüllendirilir ; ancak, hasta operasyon sırasında ölür veya gözünü kaybederse elleri kesilir şeklindeki ibare yeralmakta ise de, hekimin ödüllendirilmesi ya da cezalandırılması konusu çok uzun yıllar toplumların gündemine bu kadar net ve kesin girmemiştir. Bunun belki de en önemli nedeni hasta insan ile hekim insan arasında hala çok büyük olan bilgi ve beceri farkı ya da asimetrisi idi. Modern çağda, hasta- insan da, hekim-insan da bir vatandaştır. Vatandaşlıkta eşit olan bu iki unsur, tıp bilgisi ve uygulaması anlamında çok yüksek bir bilgi asimetrisine sahiptirler. Konuyu bilen hekim-insan, konuyu hiç bilmeyen hasta-insan üzerinde bir tedavi uygulayacaktır. Sonuçta iki vatandaş taraftır ve konuyu bilmeyen ama, doğrudan konunun öznesi olan hasta- insan ın bilgilendirilmesi ve korunması gerekmektedir ve hekim-insan ise uygulamalarında sadece iyileştirmeye odaklı olmalıdır; bazı olumsuz süreçlerde de hekim- insan, hukukun koruması altında olmalıdır.

7 Sağlık Hukuku bu ihtiyaçtan doğmuştur. Tıp fakültesini bitiren hekim, tedavi özgürlüğü kazanmış olur. Bu özgürlük diploması aracılığı ile kullanılır. Bu özgürlük tedavi amacı ve niyeti ile tıbbi kurallar ve bilimsel veriler içinde insan vücuduna müdahele yetkisi ve mesleki özerklik kazandırmaktadır. Açıkçası, hekimin hastaya uyguladığı tedavi aslında nerdeyse müessir fiil altında özetlenecek bir uygulama olmakta, ancak bunu Hekimin mesleki özerkliğinin hukuki dayanağı ile tedavi halini alması mümkün olmaktadır arasındaki 20 yılda Türk Tabipler Birliği ne, tabiplik uygulamaları ile yapılan müracaatların sayısı 1521 iken sadece son 4 yılda bu sayı 956 dır. Adli Tıp Kurumu nun ilgili dairelerine, bu alanda yöneltilen dosya sayısı ise son 5 yıl içinde yaklaşık olarak 20 kat artmış bulunmaktadır. Almanya da yıllık olarak hekimler aleyhine açılan tazminat davası sayısı yaklaşık bin arasında seyretmektedir. Bu, Birleşik Amerikada çok daha yüksek rakamlar ile ifade edilmektedir. Hekimlik, doğaüstü güçlerle donanmış büyücülük ve yine aynı yoldan giden rahip hekimlikten, uzun süre paternal yani baba hekimlikle devam etmiş ama artık, hekim ve hasta, vatandaş olarak partner haline gelmiştir. Bu partnerlikte, asimetrik olarak az bilgi sahibi olan hasta-vatandaş ne kadar bilgilendirilip korunacak ise, yine asimetrik olarak tıbbi bilgisi çok olan hekim-vatandaş ta diğer partnerine karşı yine bilgilendirilip korunmalıdır. Hekimin bu bilgilendirilmesi ve korunması sadece tıbbi boyuttaki sürekli eğitim süreçleriyle sınırlı kalmayıp aynı zamanda hukuki kapsamında da olmak zorundadır. Hekimlerimiz artık yaptıkları her fiilin sadece bir tıbbi işlem değil aynı zamanda hukuki bir işlem olduğu konusunda da çok duyarlı olmak ve bir bakıma, kendilerini hukuki olarak koruyacak tedbirleri almak üzere yeterli donanıma ve eğitime sahip olmak zorundadırlar. Bu nedenle Türk Oftalmoloji Derneği olarak, 23 Haziran 2012 de İzmirde yapmış olduğumuz, TOD Eğitim ve Planlama Birimi Sempozyumu nun konusu Tıbbi Malpraktis ve Hekimlik olarak tespit edilmişti. Bu konuda, pek çok meslektaşımız ve konuyla ilgili yetkili arkadaşlarımız emek vererek sunumlar yaptılar. Bu kitap, bu toplantının, sunumlarının makaleler haline getirilmiş metinlerinden oluşmaktadır. TOD Eğitim Planlama Biriminin kuruluşundan bu yana, gösterdiği çok yüksek performansta, görev alan geçmiş dönem başkanları merhum Dr. Ercan Öngör ü saygıyla anar, Dr. Sunay Duman ile şimdiki Başkanı Dr. Zeliha Yazar a verdikleri emek ve çabalar için teşekkür ederim. Bu kitabın hazırlanmasında çok büyük zaman ve emek harcayan Zeliha Yazar a bu özverisi için de ayrıca teşekkür etmek isterim. Bu çalışmanın oluşumunda ayrıca katılım ve katkı sağlayan oftalmoloji camiamızın konukları Dr. Erdem Özkara, Dr. Nadir Arıcan, Dr. Özer Özbek, Dr. Özgür Can, Dr. Behiye Kazancı, Dr. Sadullah Güzel ve Selcen Güçhan a özellikle teşekkür ederim. Bu toplantıya maddi manevi destek veren, TOD İzmir Şube Başkanı Dr. Alp Alaluf ve TOD İzmir Yönetim Kurulu ile TOD geçmiş dönem başkanımız Dr. Nevbahar Tamçelik ve TOD MYK na da şükranlarımızı sunarız. Prof. Dr. Süleyman KAYNAK, FEBO Türk Oftalmoloji Derneği Genel Başkanı Merkez Yönetim Kurulu adına

8 ÖNSÖZ Son yıllarda yazılı ve görsel basında hekimlerin uygulama hataları, tanı ve tedavi komplikasyonları ile ilgili, giderek artan oranlarda haberlerin yer aldığını, bunların bir kısmının adalete intikal ettiğini üzülerek izlemekteyiz. Bu konuda, tahmin ettiğimizden daha fazla risk taşımakta olduğumuzu, haklarımız ve sorumluluklarımız konusunda yeterince eğitim almadığımızı düşündüğümüz için konuyu gündeme getirmeyi uygun gördük. Bu amaçla Oftalmolojide Eğitim Buluşması Toplantılarının yedincisini İzmir de 23 Haziran 2011 tarihinde düzenledik. Toplantının ana konusu olan Oftalmolojide Malpraktis-Hekimin Yasal Hak ve Sorumlulukları bu kitabın da temelini oluşturmaktadır. Oftalmolojide Eğitim Buluşması-7 Toplantısı nda, malpraktis konusunda araştırmaları bulunan, çalışma alanları doğrudan bu konular olup toplantılar düzenleyen, konusunda bilinen isimler olan hukuk ve adli tıp uzmanlarını davet ederek onların gözünden değerlendirmeler yapmayı, farklı bakış açıları yakalamayı amaçladık. Ayrıca 20 yıldır Adli Tıp Kurumu nda malpraktis konusunda çalışan bir adli tıp uzmanı hekim ile, konuyla ilgili doktora tezi hazırlayan, yazı ve haber sunumları olan bir gazeteciyi de konuşma yapmak üzere davet ettik; böylece konuyu tüm yönleri ile incelemeyi hedefledik. Daha sonra tüm konuşmacılar sunumlarını yazılı metin haline getirdiler ve böylece kitabımız ortaya çıktı. Bu kitap Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) Eğitim Yayınları kapsamında yayınlanan son basılı kitap olma özelliğini taşımaktadır. Bundan sonra TOD kitaplarının e-kitap şeklinde olacağı TOD Merkez Yönetimi tarafından bildirilmiştir. Kitabımız aynı zamanda Oftalmolojide Malpraktis alanında yayınlanan ilk Türkçe kitap olmasıyla da ayrı bir öneme sahiptir. Konu, asistan ve uzman göz hekimleri, hukuk ve adli tıp uzmanları ve gazeteci gözüyle teorik ve olgu sunumları şeklinde örnekler de vererek her yönüyle detaylı olarak yazılmıştır. Kitabın son bölümünde ise Oftalmolojide Eğitim Buluşması-7 Toplantısı nın sonuç bildirgesi bulunmaktadır.

9 Toplantı programının oluşmasında emeği geçen Prof. Dr. Erdem Özkara ya; konunun ortaya çıkışında, kitap haline getirilmesinde bizleri yüreklendiren ve büyük destek olan TOD Genel Başkanımız Prof. Dr. Süleyman Kaynak a; kitabın basımında maddi destek sağlayan Théa Pharma Firması na, bu konuda bilgi birikimi ve deneyimlerini önce sözlü, sonra yazılı olarak paylaşan, emeklerini esirgemeyen tüm konuşmacı-yazarlara sonsuz teşekkür ve şükranlarımızı sunarız. Yönetmeliklerin değişmesi sonucunda, kitabın bir süre sonra güncelliğini yitirmesi ihtimali olsa da, malpraktis ve yasal haklarımız-sorumluluklarımız konusunda her zaman başucu kitabı olma özelliğini sürdüreceğine inanıyoruz. Kitabın hepimize yararlı olması dileğiyle saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Prof. Dr. Zeliha YAZAR Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Planlama Birimi Başkanı Birim Yürütme Kurulu adına

10 YAZARLAR Yazar isimleri kitaptaki konu başlıklarına göre sıralanmıştır. Prof. Dr. Nadir ARICAN İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul Dr. Ece UZUN Sağlık Bakanlığı İstanbul Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği, İstanbul Prof. Dr. Sait EĞRİLMEZ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir Prof. Dr. Haluk ERTÜRK Bursa Acıbadem Hastanesi Göz Kliniği, Bursa Prof. Dr. Süleyman KAYNAK, FEBO Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir Yard. Doç. Dr. İ. Özgür CAN Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, İzmir Dr. Burcu KASIM Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara Prof. Dr. Kadircan KESKİNBORA Ph.D. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Tekirdağ Doç. Dr. Nurten ÜNLÜ Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği, Ankara Prof. Dr. Erdem ÖZKARA Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, İzmir Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK Dokuz Eylül Ünivrsitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Anabilim Dalı, İzmir Uz. Dr. Sadullah GÜZEL İstanbul Adli Tıp Kurumu - Adli Tıp Uzmanı, İstanbul Prof. Dr. Nezir SUYUGÜL İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

11 Yard. Doç. Dr. Behiye Eker KAZANCI Dokuz Eylül Ünivrsitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı, İzmir Prof. Dr. Nazmi ZENGİN Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya Prof. Dr. Zeliha YAZAR Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Kars Ayşe Selcen GÜÇHAN, M.Sc. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü - Gazeteci, İstanbul Yard. Doç. Dr. Taner GÜVEN Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul Prof. Dr. Özlem YILDIRIM Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin

12 İÇİNDEKİLER BÖLÜM A HEKİMİN HAK ve SORUMLULUKLARI 1. Uzman Hekimin Yasal Hakları, Hukuki Sorumlulukları ve Aydınlatılmış Onam Nadir ARICAN Asistan Hekimin Yasal Hakları ve Sorumlulukları Ece UZUN Hekimlik Uygulamasında, Hekim Dışı Nedenlerle Oluşan Kusurlar ve Hekimin Sorumluluğu Sait EĞRİLMEZ Hekimlikte Hasta ile İlgili Belgelendirme Süreçleri, Dökümantasyon ve Raporlama Haluk ERTÜRK Oftalmolojide Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı Süleyman KAYNAK...21 BÖLÜM B TIBBİ UYGULAMA HATALARINDA DEĞERLENDİRME 1. Tibbi Uygulama Hatalariyla İlgili Tanimlar ve Kusur Oluşturan Eylemlere Örnekler İ. Özgür CAN Asistanın Mesleki Yaşamında Malpraktise Yol Açan Süreçler Burcu KASIM Komplikasyon ve Malpraktisin Yönetimi Kadircan KESKİNBORA Mesleki Soruşturma ve Disiplin Cezalarında Yaklaşım Nurten ÜNLÜ...62 BÖLÜM C Tıbbi Bilirkişilik Erdem ÖZKARA...71

13 BÖLÜM D TIBBİ UYGULAMA HATALARINDA YASAL SÜREÇ 1. Tıbbi Uygulama Hatalarına İlişkin İddialarda Hukuksal Yaklaşım Veli Özer ÖZBEK Tıbbi Uygulama Hatalarında Adli Tıp Kurumu ve Yüksek Sağlık Şurası Kararları Sadullah GÜZEL Oftalmik Malpraktis Olgularından Örnekler Nezir SUYUGÜL Karşılaştırmalı Hukukta Tıbbi Uygulama Hatası Behiye Eker KAZANCI BÖLÜM E TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN KORUNMA 1. Oftalmolojide Malpraktis Nasıl Önlenebilir? Nazmi ZENGİN Malpraktisten Korunmada İhtisas Sürecinde Asistan Eğitimi Nasıl Yapılmalı? Zeliha YAZAR Malpraktis Suçlamalarında Etkili Savunma ve Adli Tıp Uzmanının Rolü Erdem ÖZKARA Medyada Tıbbi Uygulama Hatalarına Yaklaşım Nasıl İşbirliği Yapılabilir? Ayşe Selcen GÜÇHAN Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Taner GÜVEN BÖLÜM F Oftalmolojide Malpraktis Konulu Eğitim Buluşmasının Sonuç Bildirgesi Özlem YILDIRIM...163

14

15 BÖLÜM A: HEKİMİN HAK VE SORUMLULUKLARI 1 UZMAN HEKİMİN YASAL HAKLARI HUKUKİ SORUMLULUKLARI ve AYDINLATILMIŞ ONAM Prof. Dr. Nadir ARICAN Günümüzde hak arama bilincinin gelişiyor olması, hekim hasta ilişkisi geçmişle kıyaslandığında egemenlik anlayışının değişime uğraması ve varoluştan kaynaklanan insan hakları temelinde hasta haklarının şekillenmesine, süreç içerisinde yasal düzenlemelerin gerçekleşmesine de olanak sağlamıştır. Son yıllarda, haklar temelinde öncelikli olarak hasta haklarının tartışıldığı görülmektedir. Elbette sağlık konusunda değişen istekler, medya ve sağlığın ticari boyutu da hasta haklarının farklı boyutlarda, zaman zaman özensiz biçimde ve hakların çatışacağı ortama da zemin hazırlamaktadır. Etik, sosyal ve ekonomik olumsuz yaklaşımlara rağmen, hasta haklarının ulaştığı aşama sevindiricidir. Hasta hakları çerçevesinde bu değişim izlenirken, sağlık çalışanları ve özelinde hekim hakları açısından aynı ivme yakalanamamış, hatta farklı açılardan değerlendirildiğinde, önemli hak kayıpları bulunduğu, dahası hasta hekim hakları dengesinin hekimleri defansif tıbba yöneltecek derecede bozduğu tartışmalarına neden olmuştur. Dolayısıyla, hasta hakları yanısıra sistemin önemli bileşeni olan mevzuat ve uygulama bakımından ihmal edilen sağlık çalışanları ve hekim hakları nın da kapsamlı tartışılmasını gerektirmektedir. TTB Hekim Hakları Bildirgesinde, hekim haklarının hasta hakları kavramına karşı geliştirilmiş haklar olmayıp, hekim haklarının hasta hakları temel alınarak gerekçelendirilemeyeceği ve hasta haklarının getirdiği sorumlulukları azaltmayacağı bildirilmiştir. Yanlış bir algı biçimi ile karşıt kutuplarda olduğu ve birbirinin alanını sınırlayan kavramlar gibi düşünülse de güncel yaklaşım, bu iki kavramı, birbirinin karşıtı olmaktan çıkarıp süreci birlikte tamamlayan taraflar olarak tanımlanması şeklindedir. Bu kapsamda genel hukuk çerçevesinde yasa, yönetmelik ve tüzüklerde kısıtlı olarak yer almış olmasına rağmen alanın profesyoneli olması ve

16 2 UZMAN HEKİMİN YASAL HAKLARI, HUKUKİ SORUMLULUKLARI ve AYDINLATILMIŞ ONAM humanist bir yaklaşım ile hekimlerin; nitelikli eğitim alma ve gelişmeleri takip edebilme, "yeterli" ücret edinme, mesleki uygulamaları sırasında ise etik kuralları gözeterek uygulamada bulunma, baskı altında olmadan mesleğini uygulayabilme, güncel bilimsel olanaklardan yararlanma, mesleki risklerden korunma ve sağlığını koruma, hastaya yeterli zaman ayırma, bir başka hekim ya da birime danışma, iyileşme garantisi vermeme, tedavi yöntemini seçebilme, aydın kimliği oluşturabilme ve bunu sürdürebilme, koşulları oluştuğunda hastayı reddetme, tanıklıktan çekilme, medya tarafından yargısız taciz, teşhir edilmeme ve sağlık sistemi içerisinde yönetsel sürece katılma haklarından söz edilmektedir. TTB Hekim Hakları Bildirgesi nde de hekim haklarını hekimin sağlık hizmeti sunduğu kişi ve topluma karşı hakları ve sağlık hizmetini örguẗleyen ve finanse eden kurumlar ve çalıştığı kurumlara ilişkin hakları olarak iki şekide tanımlanmaktadır. Hekimin sağlık hizmeti sunduğu kişi ve topluma karşı hakları kapsamında; tıbbi ölçuẗler dışında hiçbir özellik ya da ölçuẗe göre ayrım yapmadan hizmet sunma, sağlık hizmeti sunulan kişi ve yakınlarından gelebilecek istemleri, bilimsel bilgiye uyumluluğu temelinde değerlendirerek geri çevirme hakkına sahip olduğunu, sağlık hizmetini örguẗleyen ve finanse eden kurumlar ve çalıştığı kurumlara ilişkin haklar kapsamında da; çalışma koşullarına ilişkin, hekimlik meslek ahlakına uygun olmayan davranışlara ortak olmayı reddetme, özlük, demokratik haklar, geri ödeme kurumları ya da çalıştığı hastane gibi kurumların bilimsel bilgiyle gerekçelendirilmeyen istemlerini reddetme/uygulamama hakkına, ayrıca su rekli tıp eğitimi ve su rekli mesleki gelişim haklarının olduğunu vurgulamaktadır. Yukarıda tanımlanan hakların -Sağlık sistemi tüm bileşenleri ile düşünüldüğündegöstermelik ya da zorlamalı değil ancak, sistemi iyileştirici-geliştirici olduğu ön kabulü ve paydaşlara hissettirilmesi ile hekimlik uygulamalarının daha sağlıklı olması sağlanabilecektir. Ancak, mevcut sağlık politikaları gözönüne alındığında, hekimlik uygulamalarının bu çerçevede hakların sağlıklı olarak kullanılabilmesi tartışılır durumdadır. Hekime tanınması gereken bu haklar yanı sıra kuşkusuz hekimin de tıp uygulamaları sırasında uyulması beklenen sorumlulukları söz konusudur. Görev ve sorumlulukları ile ilgili önemli belgeler yasa, yönetmelik, tüzük ve bildirgeler ile belirlenmiştir. Bu belgeler kapsamında hekimin; ceza, hukuki (tazminat sorumluluğu), idari (657 veya 2547 kapsamında) ve mesleki sorumluluğu (TTB Onur Kurulu) söz konusudur. Yasal anlamda sağlık hizmeti üretirken yürürlükteki yasal düzenlemelere, meslek etiği değerlerine ve kurallarına bağlı kalma ve güncel bilimsel kurallarını takip ederek bunlara uyma zorunluluğu vardır. Dolayısıyla hekimin hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği bir uygulamada bulunduğunda ortaya çıkan durumdan kaynaklanan bir sorumluluğu olacaktır. Uygulamadaki yasalara göre tıbbi uygulama hatası iddiası söz konusu olduğunda ne yazık ki sağlık personeline özgü bir yasa kapsamında yargılama yapılamamaktadır. Bazı hukukçular tarafından yapılan değerlendirmelerde, özel bir yasaya gerek olmadığı, genel yasalar ve hukuk normları çerçevesinde olayların çözümlenebileceği şeklinde yaklaşım söz konusudur. Ancak tıp biliminin kendine has özellikleri, dinamikleri ve olası tıbbi uygulama hatasındaki olayın bileşenleri çözümü daha da karışık hale getirmektedir. Giderek artan tıbbi uygulama hatası davaları ve özel tıp uygulamaları koşullarının

17 UZMAN HEKİMİN YASAL HAKLARI, HUKUKİ SORUMLULUKLARI ve AYDINLATILMIŞ ONAM 3 varlığı dikkate alındığında, ihtiyacı karşılayabilecek nitelikte ve alana özgü yasaların çıkartılmasının sorunların çözümüne önemli katkıda bulunacağı açıktır. Aydınlatılmış Onam Malpraktis davalarında hekimlerin azımsanmayacak düzeyde sorumlu tutuldukları ve araştırılması gereken bir diğer konu da kişinin ya da kanuni temsilcisinin aydınlatılmış onamlarının alınıp alınmadığıdır. Hekimlerin mesleki uygulamalarında olası kusur ile ilgili iddialar söz konusu olduğunda değerlendirilmesi gereken ve uygulamayı yasalara uygun hale getiren temel koşul aydınlatılmış onam varlığıdır. Bu kapsamda hekimlerin hasta hekim ilişkisindeki tüm aşamalarda aydınlatma ve onam alma yükümlülüklerini de yerine getirmeleri gerekmektedir. Aydınlatılmış onam iyi hekimlik uygulamaları ön koşulu olarak kabul edilmektedir. Karar verme yeterliliğine sahip bir bireyin, kendisine uygulanacak tanı, tedavi yöntemleri ve diğer uygulamalar konusunda tüm seçenekleri, bu yöntemlerin olası olumlu ya da olumsuz sonuçlarına ilişkin bilgileri aldıktan sonra, yapılacak işlemlere izin verme, kabul etme süreci (TTB Bildirgesi, 2010) ve Kaboğlu na göre İrade özerkliği ilkesinin insan vücudu statüsüne uygulanması olarak tanımlanmaktadır. Aydınlatma: Bir konunun içeriği hakkında bilgi verme Onam: Rıza, kişinin kendisi ile ilgili bir konuda başka bir kişinin tasarrufta bulunmasına izin vermesi şeklinde tanımlanmaktadır. Türkiye Biyoetik Derneği önerilerinde; aydınlatılmış onamın, tıbbi etiğin temel ilkelerinden özerklik ilkesine dayandığını, özerkliğin, bir kişi ya da topluluğun kendisine ilişkin konularda, kendi değerlerine dayanarak kararlar vermek ve bunları uygulamak üzere eylemlerde bulunma olanağı olarak tanımlamaktadır. Aydınlatılmış onam ise, hastanın kendisine uygulanacak herhangi bir tıbbi işleme onay verebilmesi ya da reddedebilmesi için yeterince bilgilendirilmesi sürecidir. Uygulanacak tanı ve tedavi yöntemlerinin niteliği, beklenen yararları, olası yan etkileri, alternatif tanı ve tedavi yöntemleri ve bunların özellikleri hastaya anlatılmalıdır. Bunun yanında, kişinin durumu hakkında aydınlanması ve kendisine önerilen tıbbi girişime onay verebilmesi için çeşitli koşullar söz konusudur. Bilgilerin uygun bir dil ile açıklanması, bunların hasta tarafından anlaşılması, hastanın gönüllü olması ve onay vermeye yeterli olması gerekir. Bu koşulların yerine getirilmesi, doğrudan ve/veya dolaylı olarak hekimin sorumluluğundadır olarak belirtmektedir. Aydınlatılmış onamın temel bileşenleri; bilginin açıklanması sonrası, hasta tarafından anlaşılması, verilen onamın gönüllü ve hastanın onam vermeye yeterli olması, anlaşıldığının bilgilendirmeyi yapan tarafından denetlenmesi ve yetkilendirmedir. Aydınlatılmış onam temelde insan onurunu ve bütünlüğünü korumayı hedeflemektedir. Hekimlerin tıbbi girişimlerini hukuka uygun hale getiren ana nedenlerin, işlemden uygun bir süre önce ve karar verme yeterliliği olan hastanın aydınlatılarak onamı alınması, girişimin hekimler tarafından (yasal olarak yetkisi olan ve ehliyetli kişiler) yapılması ve meslek uygulamalarında yetkinlik-izin verilen alan içerisinde olması, tıp biliminin verilerine göre gerekli ve uygun tıbbi müdahale yapılması olarak sayıldığı göz önüne alındığında, aydınlatılmış onamın tıbbi işlemi hukuka uygun hale getiren önde gelen unsur olduğu açıktır.

18 4 UZMAN HEKİMİN YASAL HAKLARI, HUKUKİ SORUMLULUKLARI ve AYDINLATILMIŞ ONAM Aydınlatılmış onam, hekim merkezli paternalistik yaklaşım yerine, hasta merkezli (hastanın kendisini ifade etmesine hekimle uyumunu iyi iletişim kurulmasını hedefleyen) yaklaşım öncelik olmalıdır. Ancak, hekimlere yönelik tazminatla ilgili dava konularının en azından bir kısmında hastayı aydınlatma ve bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, hastanın ve yakınlarının onamı alınmadan tedaviye başlanması ve ameliyat yapılmış olması nedeniyle yaşandığı bilinmektedir. Öngörülemeyen ve önlenemeyen istenmeyen sonuç ve aydınlatılmış onam varlığında ya da öngörülse bile tıbbi standartlara uygun davranılarak önlenemeyen istenmeyen sonuç ve aydınlatılmış onam alınmış ise, bu durum hekimi malpraktis iddialarından önemli ölçüde korumaktadır. Etik değerler ve yasal düzenlemelere göre, ayrıca hastanın yüksek yararını gözeterek yapılması beklenen uygulamada yaşanan bazı sorunlara ışık tutma amacıyla bu konuda yanıtlanması gereken sorular önemlidir. Bu çerçevede, aydınlatmayı, kim yapmalı, kime, ne zaman yapılmalı, neleri içermeli, nasıl yapılmalı sorularına da açıklık getirilmesi gerekir. Onam, hekim tarafından ve yeterince bilgilendirilerek alınmalıdır. Bu görev hemşireye, hasta bakıcıya veya paramediklere bırakılamaz. Tıbbi müdahale bir hekimler topluluğu tarafından yapılacaksa, müdahaleye katılan hekimlerden her birinin kendi uzmanlık alanı için hastayı aydınlatması düşünülebileceği gibi, bu işi sorumlu hekimin yapması yeterli sayılabilir. Olağan dışı koşullar ayrı olmak üzere her girişim için ayrı onam alınmalıdır. Yasal düzenlemelerde belirtilen girişimlerde onam mutlaka yazılı alınmalıdır. Sorun çıktığında hekim aydınlatılmış onamın varlığını kanıtlamak durumundadır. Ancak, aydınlatılmış onam formlarının olabildiğince detaylı ve ayrıntıları düşünerek hazırlanmış olması hekimler için daha fazla koruyuculuk anlamına gelmemektedir. Kanuni temsilciden veya mahkemeden izin alınması zaman gerektirecek ve hastaya derhal müdahale edilmediği takdirde hayatı veya yaşamsal organlarından birisi risk altına girecek ise, izin şartı aranmaz. Kanuni temsilci tarafından muvafakat verilmeyen hallerde, müdahalede bulunmak tıbben gerekli ise, velayet veya vesayet altındaki hastaya tıbbi müdahalede bulunulabilmesi için mahkeme kararına ihtiyaç bulunmaktadır. Hekim, temsilcinin izin vermemesinin kötü niyetine dayandığını düşünüyor ve bu durum hastanın yaşamını tehdit ediyorsa durum adli birimlere bildirilerek izin alınmalıdır. Bunun mümkün olmaması durumunda yalnızca yaşamı kurtarmaya yönelik girişimlerde bulunur. TTB Meslek Etiği Kurallarının 27. maddesinde, hastanın hastalığı konusunda bilgilendirilmek istemediğini belirtmesi halinde, hekimin bilgi vermesinin gerekmediği, bilinçsiz durumdaki hastalar için yakınlarının bilgilendirilip bilgilendirilmemesine hekimin karar vereceği düzenlenmiştir Aydınlatma, hastalığın seyri ve sonuçlarını, tıbbi girişimin yararları ve olası risklerini, varsa farklı tedavi yöntemlerini, tedavinin reddi durumunda ortaya çıkabilecek olası sonuçları içermelidir. Hangi oranın üstündeki risklerden söz edilmeli sorusunun yanıtı hastanın mesleği, yaşadığı ortam, ameliyatın riskleri, işlemin gerçekleşeceği sağlık kuruluşu fizik altyapı gibi veriler ortaya konularak değerlendirilmelidir.

19 UZMAN HEKİMİN YASAL HAKLARI, HUKUKİ SORUMLULUKLARI ve AYDINLATILMIŞ ONAM 5 Aydınlatma, hasta hasta yakınlarının anlayabileceği tarzda dilde, gerektiğinde tercüman kullanarak, tıbbi terimler kullanmadan, hasta/yakınlarında şüphe ve kararsızlık oluşturmayacak biçimde, kişilerin ruhsal durumları göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Yazılı olarak alınması gereken durumlar ilgili yasal düzenleme olmakla birlikte, ameliyatlar, endoskopi gibi invaziv girişimler (1219 sayılı yasa), tedavinin reddi, kabul etmeme, araştırma ve deneysel nitelikteki çalışmalarda (TCK, HHY), rahim tahliyesi işlemlerinde (rahim tahliyesi tüzüğü), organ transplantasyonunda (2238 sayılı organ nakli yasası), genetik incelemelerde mutlaka yazılı alınmalıdır. Hastanın anlayıp anlamadığı bilgilendirmeyi yapan tarafından denetlenmelidir. Örneğin; yapılacak göz ameliyatı öncesi, acil durumlar dışında, hastaya gereken bilgiler ve açıklayıcı bir form verilerek bir süre tanınmalı ve sonra hasta yeniden geldiğinde hastanın yapılacak işlemi ve sonraki süreci anlayıp anlamadığı değerlendirilmeli komplikasyon oranları, hastanın işine geri dönüş zamanı gibi daha ayrıntılı bilgiler daha önceden verilmediyse tamamlanmalıdır. Ayrıca imza aşamasında bir sağlık personeli (hemşire gibi) ortamda bulunması ve imza sürecine katılması önerilmektedir. Bilgilendirme anında daha sonra bu duruma tanıklık edebilecek kişilerin hasta yanında bulundurulması hekimin yararına olacaktır. Yasal yönden kısıtlılığı olmayan, herhangi bir veli-vasi gibi yasal temsilci atanmasına gerek olmayan hastalarda hastanın süreci anlamadığı düşünülüyorsa onamın yinelenmesi ve hastanın uygun gördüğü (mahremiyeti bozmayacak) bir yakının da sürece dahil edilmesi önerilmektedir. Kliniklerde aydınlatılmış onam için standart bir formun yeterli olup olmayacağı alınan aydınlatılmış onamın kapsam ve niteliğine bağlıdır. Ancak, her uzmanlık alanının, bu konuda yürüteceği çalışmaların ve hazırlanacak formların, o alanda çalışan hekimlerin uygulamalarında önemli katkısı olacağı açıktır. Uzmanlık Dernekleri aracılığı ile hekimlerin bilgilendirilmesi, formların kullanılmasına yönelik hekimlerin teşviki bu alanda yaşanan sorunların önemli ölçüde azalmasına neden olacaktır. (http://www.todnet.org//html/onamformlari.asp) Hasta herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurduğu zaman tansiyon, nabız ölçülmesi, oksültasyon palpasyon gibi yöntemlerle muayene edilmeyi, öykü alımı, steteskop, var otoskop vb. temel gereçlerle incelenme ve aksine bir beyanı yoksa, ilk karşılaştığı hekimin muayenesini gönüllü olarak kabul etmiş varsayılır. TTB bildirgelerinde, tıbbi girişimi kabul etmeyen hastalar için Tanısal, Tedavi Amaçlı Girişim ve Tedaviler İçin Aydınlatılmış Onam Geri Çekme Tutanağı kullanılabileceği belirtilmektedir. Aydınlatma yapılmadan alınması, tüm tıbbi girişimleri kapsaması, kandırma, baskı altında alınması, yasla düzenlemeler aykırı olduğu halde alınması, ötenazi, rızanın geri alınması gibi durumlar söz konusu olduğunda, aydınlatılmış onamın geçersiz olduğu kabul edilir. Özellikle araştırma etiğinde aydınlatma ve onam önemli bir konudur. Kısıtlılar (mahkumlar, çocuklar, loğusa-gebe-emziren kadınlar, engelliler ) için etik ilkelere göre iyi belirlenmiş kurallar ve özel koruyucu önlemlerle olmalıdır. Ülkemizde Türk Ceza Kanunu tıbbi deney ve deneme ifadeleriyle çerçeveyi çizmekte ve Klinik Araştırmalar Yönetmeliği ise kısıtlılarda, duyarlı gruplarda yasal temsilci onayı, reddetme durumunda kendi onamları konularını ele almaktadır.

20 6 UZMAN HEKİMİN YASAL HAKLARI, HUKUKİ SORUMLULUKLARI ve AYDINLATILMIŞ ONAM Aydınlatılmış onamın muayenenin bir parçası olduğu, hekim hasta ilişkisinin gizliliği, hasta mahremiyetinin sağlandığı bir ortamda aydınlatma ve onam sürecinin yaşanması gerektiği ve yapılacak müdahaleyi hukuka uygun hale getiren temel unsurlardan olduğu unutulmamalıdır. KAYNAKLAR 1. Altun G, Yorulmaz C. Yasal Değişiklikler Sonrası Hekim Sorumluluğu ve Malpraktis. Trakya Univ Tıp Fak Derg., 2010; 27 Suppl 1: Ates T. Hekimlerin Cezai ve Hukuki Sorumlulukları. Nobel Tıp Kitabevi, 2010, İstanbul. 3. Can İÖ, Özkara E, Can M. Yargıtayda karara bağlanan tıbbi uygulama hatası dosyalarının değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011; 25(2): Civaner M, Kavas V. Aydınlatılmış onam almak üzerine öneriler. Türkiye Biyoetik Derneği Yayınları. Ocak Civaner M, Yürür K, Pala K. Sağlık alanında hizmet kaynaklı zarar. İçinde: Hekimler ne diyor. Tu rk Tabipleri Birliği Yayınları. Birinci Baskı, Haziran 2011, Ankara. 6. Egemen G. Hekim Hakları. Medimagazin, Erdoğan N, Kara M, Hızal A, Hızal AS. Aydınlatılmış Onam: Uygulama ve Tıp Hukuku Açısından Sorunlar. Erciyes Tıp Dergisi 2011; 33(2): Hakeri H. Tıp Hukuku. 3. Baskı. Şeçkin Matbaası, 2010, Ankara, 9. Hasta Hakları Yönetmeliği, T.C. Sağlık Bakanlığı, Resmi Gazete, Tarih: ; Sayı: ET: Kaboğlu İ. Özgürlükler Hukuku. İmge Kitabevi, 2002, Ankara. 12. Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete, Tarih: ; Sayı: Kurtulus A, Acar K, Boz B. Hekimin Yasal Sorumlulukları. Akademik Dizayn Dergisi, 2008;2(1): Özaslan A. Aydınlatılmış Onam. İçinde: Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, Tıbbi Malpraktis ve Adli Raporların Düzenlenmesi. Ed: Çetin G, Yorulmaz C. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Sürekli Tıp Eğitimi Klinikleri Semp Dizisi, 2006; Özdemir Ç, Arıcan N. Hekimlerin yasal sorumlulukları. Journal of Academic Emergency Medicine. 2008; 7(3): Savaş H. Yargıya yansıyan tıbbi müdahale hataları. Tıbbi malpraktis. Tıbbi Davaların Seyri ve Sonuçları. Seçkin Matbası Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanun. (ET: 2011). 18. TTB-UDEK Etik Çalışma Grubu. Uzmanlık Dernekleri için etik kılavuzlar. Aydınlatılmış Onam, Hasta Hakları, Etik Kurullar, Hekim Endüstri ilişkileri. Türk Tabipleri Birliği Yayınları, Birinci Baskı, Ağustos 2010, Ankara. 19. TTB-UDEK. Etik Çalışma Grubu Aydınlatılmış Onam Kılavuzu, (http://www.ttb.org.tr/udek/files/aydinlatilmisonamklavuz.pdf- ET: 2011) 20. Tuğcu H, Yorulmaz C, Koç S. Hekim Sorumluluğu ve Tıbbi Malpraktis. İçinde: Birinci Basamakta Adli Tıp. Ed: Koç S, Can M, 2009: Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu. Türk Tabipleri Birliği Hekim Hakları Bildirgesi. Türk Tabipleri Birliği Etik Bildirgeleri, Tu rk Tabipleri Birliği Yayınları, Birinci Baskı, Mayıs 2010, Ankara,

Anestezi Uzmanlarının Mesleki ve Hukuki Sorumlulukları, Yasal Hükümler, İlgili Yasa ve Yönetmelikler

Anestezi Uzmanlarının Mesleki ve Hukuki Sorumlulukları, Yasal Hükümler, İlgili Yasa ve Yönetmelikler TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ Türk Anest Rean Der Dergisi 2009; 37(6):333-349 Derleme Anestezi Uzmanlarının Mesleki ve Hukuki Sorumlulukları, Yasal Hükümler, İlgili Yasa ve Yönetmelikler Ali

Detaylı

MEDİKOLEGAL DÜZLEM TIPTA UYGULAMA HATALARI

MEDİKOLEGAL DÜZLEM TIPTA UYGULAMA HATALARI MEDİKOLEGAL DÜZLEM TIPTA UYGULAMA HATALARI EDİTÖRLER: Prof.Dr.Yaşar BİLGE Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Prof.Dr. İ.Ethem GEÇİM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi

Detaylı

Basım Tarihi 11.09.2009 - ANKARA. Sahibi Ankara Barosu Adına Başkan Av. V. Ahsen COŞAR. Sorumlu Müdür Av. Cahid DOĞAN

Basım Tarihi 11.09.2009 - ANKARA. Sahibi Ankara Barosu Adına Başkan Av. V. Ahsen COŞAR. Sorumlu Müdür Av. Cahid DOĞAN Ankara Barosu Başkanlığı Sağlık Hukuku Digestası Dergisi ISSN 1309-1735 Yıl: 1 Sayı:1 Sağlık Hukuku Digestası; Sağlık Hakları, Tıp Etiği ve Sağlık Hukuku problemleri, yargı kararları tahlilleri, mevzuat

Detaylı

HASTANIN YASAL SORUMLULUKLARI VE HAKLARI BİTİRME TEZİ

HASTANIN YASAL SORUMLULUKLARI VE HAKLARI BİTİRME TEZİ T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı HASTANIN YASAL SORUMLULUKLARI VE HAKLARI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Elif İPEK Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr.Fethi DOĞAN İZMİR-2009 ÖNSÖZ

Detaylı

DOKTORUN MALPRAKTİS EL KİTAPÇIĞI. Bu kitapçık hekimlerimize TUSDATA nın hediyesidir.

DOKTORUN MALPRAKTİS EL KİTAPÇIĞI. Bu kitapçık hekimlerimize TUSDATA nın hediyesidir. DOKTORUN MALPRAKTİS EL KİTAPÇIĞI Bu kitapçık hekimlerimize TUSDATA nın hediyesidir. Kitapçık taleplerinizi info@tusdata.com ve bilgi@ankarahukukburosu.org e-posta aracılığı ile iletebilirsiniz. Tusdata

Detaylı

HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU

HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU > Makaleler 25 HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU Hekimin cezai sorumluluğu geniş anlamda hekimin tıp mesleğini icra ederken işlediği suçlarla, bu mesleğin icrası dolayısıyla işlemiş

Detaylı

TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2012 sayı: 7

TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2012 sayı: 7 TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2012 sayı: 7 2012 de Neredeyiz? 2013 de Neler Yapmalıyız? Dr. İskender Sayek Yeniden Belgelendirme (Resertifikasyon) Dr. Mehmet Demirhan TTB-UDEK 2011-2012 Dönemi Çalışma Raporu

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING) İLE MÜCADELEDE İŞLETME REHBERİ

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING) İLE MÜCADELEDE İŞLETME REHBERİ TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING) İLE MÜCADELEDE İŞLETME REHBERİ 2. BASKI TEMMUZ 2012 TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 1. Baskı: 5 Mart 2012 2. Baskı: 2 Temmuz

Detaylı

Farklı Ülkelerin Malpraktis Konusunda Yasal Düzenleme Girişimleri, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Farklı Ülkelerin Malpraktis Konusunda Yasal Düzenleme Girişimleri, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ZKTB DERLEME Farklı Ülkelerin Malpraktis Konusunda Yasal Düzenleme Girişimleri, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 1 Pınar GÜNGÖR, 2 Yeliz DOĞAN MERİH, 3 Meryem YAŞAR KOCABEY 1 Hem. Zeynep Kamil Kadın Ve

Detaylı

Yasal Değişiklikler Sonrası Hekim Sorumluluğu ve Malpraktis

Yasal Değişiklikler Sonrası Hekim Sorumluluğu ve Malpraktis Trakya Univ Tip Fak Derg 2010;27 Suppl 1:7-12 Derleme / Review Yasal Değişiklikler Sonrası Hekim Sorumluluğu ve Malpraktis Physician Responsibilty and Medical Malpractice After the Legal Regulations Gürcan

Detaylı

Yargıya Yansıyan Tıbbi Müdahale Hataları Tıbbi Malpraktis Tıbbi Davaların Seyri ve Sonuçları

Yargıya Yansıyan Tıbbi Müdahale Hataları Tıbbi Malpraktis Tıbbi Davaların Seyri ve Sonuçları Yargıya Yansıyan Tıbbi Müdahale Hataları Tıbbi Malpraktis Tıbbi Davaların Seyri ve Sonuçları Halide SAVAŞ YARGIYA YANSIYAN TIBBİ MÜDAHALE HATALARI Tıbbi Malpraktis Tıbbi Davaların Seyri ve Sonuçları Emsal

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI Doç. Dr. Aydın DURMUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 1 Önsöz Geçmişte toplumumuzda, İşçinin alın teri

Detaylı

TÜRK TABİPLE Rİ BİRLİ Ğİ M E R K E Z K O N S E Y İ

TÜRK TABİPLE Rİ BİRLİ Ğİ M E R K E Z K O N S E Y İ TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ETİK BİLDİRGELER ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORLARI Türk Tabipleri Birliği Etik Bildirgeler Çalıştayı Sonuç Raporları Birinci Baskı, Haziran 2008, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları

Detaylı

Türk Tabipleri Birliği, Etik Bildirgeler Çalıştayı Sonuç Raporları

Türk Tabipleri Birliği, Etik Bildirgeler Çalıştayı Sonuç Raporları Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2009;37 Suppl 3 51 EK 3 Türk Tabipleri Birliği, Etik Bildirgeler Çalıştayı Sonuç Raporları Birinci Baskı, Haziran 2008, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları,

Detaylı

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği K I L A V U Z U I. GİRİŞ: PERYÖN OLARAK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA KOBİ LERİN YANINDAYIZ II. REHBERİN SUNUMU: KONULAR VE İNCELENMESİ I. BÖLÜM: GENEL İLKELER

Detaylı

TTB-UDKK BÜLTEN 5-9 10-12 13-16 17-20 21-22 24-29 30-31 32-33 34-39 40-50 51-52. TTB-UDKK Yürütme Kurulu Başkan Dr.Cem Terzi. 2. Başkan Dr.

TTB-UDKK BÜLTEN 5-9 10-12 13-16 17-20 21-22 24-29 30-31 32-33 34-39 40-50 51-52. TTB-UDKK Yürütme Kurulu Başkan Dr.Cem Terzi. 2. Başkan Dr. TTB-UDKK Doç. Dr. Cem Terzi 3 ÖNSÖZ Dr. Füsun Sayek 2 TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ- UZMANLIK DERNEKLERİ KOORDİNASYON KURULU (TTB-UDKK) VE TARİHİ Prof. Dr. Oya Bayındır 5-9 DÜNÜ BÜGÜNÜ VE YARINIYLA TIPTA UZMANLIK

Detaylı

Tıbbi Uygulama Hatalarında Hekim Sorumluluğu

Tıbbi Uygulama Hatalarında Hekim Sorumluluğu DERLEME Adli Tıp Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 2 Sayı: 3 Temmuz 2011 Tıbbi Uygulama Hatalarında Hekim Sorumluluğu Oğuz Polat 2, Işıl Pakiş 1 1 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Ulusal İlk Rapor Türkiye-1999 Ankara İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİR TÜRKİYE: PROFİL 1.Coğrafya 2.Tarih 3.İdari Yapı 4.Ekonomik Yapı 5.Demografik Yapı 6.İşçi-İşveren

Detaylı

XIV. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI

XIV. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU XIV. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI DÜZENLEYENLER TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ-UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU ve ANKARA TABİP ODASI YAYINA HAZIRLAYANLAR

Detaylı

İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRME VAKFI 2012

İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRME VAKFI 2012 İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRME VAKFI 2012 Bu kitabın hazırlanması İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı nın İsveç Başkonsolosluğu ndan aldığı destekle gerçekleşmiştir. HAZIRLAYAN İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİNİ TAKMAZSAN KAYBEDERSİN! Sen, ailene ve ülkene lazımsın GÜVENLİ ÇALIŞ!

İŞ GÜVENLİĞİNİ TAKMAZSAN KAYBEDERSİN! Sen, ailene ve ülkene lazımsın GÜVENLİ ÇALIŞ! samsun Iş guvenlığı İŞ GÜVENLİĞİNİ TAKMAZSAN KAYBEDERSİN! Sen, ailene ve ülkene lazımsın GÜVENLİ ÇALIŞ! İLK İ GERÇEKLEŞTİRMEK samsun Uzm. Dr. Hasan Rıza AYDIN Genel Sekreter Uzm. Dr. Ahmet A. İSMAİLOĞLU

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ. Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ. Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR ÇİSAM-2014 Sayın İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Üyesi Çukurova Üniversitesi içindeki ilgili

Detaylı

Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir.

Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Genel Yayın Sıra No: 232 2013/13 ISBN No: 978-605-5316-62-4

Detaylı

0542 KADININ ADI YOK K. 24/2/10 14:32 Page 1. Kadın Yurttaşın El Kitabı

0542 KADININ ADI YOK K. 24/2/10 14:32 Page 1. Kadın Yurttaşın El Kitabı 0542 KADININ ADI YOK K. 24/2/10 14:32 Page 1 Kadın Yurttaşın El Kitabı 1 0542 KADININ ADI YOK K. 24/2/10 14:32 Page 2 Heinrich Böll Vakfı ve Hollanda Konsolosluğu nun katkılarıyla. İletişim Yayınları 542

Detaylı

İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU KOMİSYONU III. ULUSAL SAĞLIK HUKUKU SEMPOZYUMU MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK BİNASI. 30 Kasım 2007

İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU KOMİSYONU III. ULUSAL SAĞLIK HUKUKU SEMPOZYUMU MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK BİNASI. 30 Kasım 2007 İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU KOMİSYONU III. ULUSAL SAĞLIK HUKUKU SEMPOZYUMU MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK BİNASI 30 Kasım 2007 Av. SUNAY AKYILDIZ- Sayın Dekanım, sayın yönetim kurulu üyelerim, değerli

Detaylı

BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ, CEZAİ VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU

BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ, CEZAİ VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ, CEZAİ VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU Dr. Mustafa SALDIRIM Yargıtay 19.Hukuk Dairesi Tetkik Hâkimi KISALTMALAR CETVELİ AİHS AY AYM AYMK BK c CMK DMK HGK HMK HUMK İYUK m MÖHUK s S :Avrupa İnsan

Detaylı

774.815 kilometre kare yüzölçümüne sahip bir ülke olan Türkiye nin topraklarının yüzde 97 si Asya kıtasında, geri kalan yüzde 3 ü ise Avrupadadır.

774.815 kilometre kare yüzölçümüne sahip bir ülke olan Türkiye nin topraklarının yüzde 97 si Asya kıtasında, geri kalan yüzde 3 ü ise Avrupadadır. BÖLÜM BİR TÜRKİYE NİN PROFİLİ 1. Coğrafya Doğunun batıyla ve kuzeyin güneyle buluştuğu üç kıtanın birleştiği noktada bulunan Türkiye aynı zamanda hem Avrupa hem de Balkan, Kafkas, Orta Doğu, Akdeniz ve

Detaylı

4 Hasan GERÇEKER Yargıtay Birinci Başkanı

4 Hasan GERÇEKER Yargıtay Birinci Başkanı Sayın Cumhurbaşkanım, Değerli konuklar, Değerli meslektaşlarım, Yazılı ve görsel basının değerli mensupları, Sözlerime başlarken sizleri saygı ve sevgi ile selamlıyorum. İslâm dünyasının kutsal ayı olan

Detaylı

Kişi Hakları. aep. www. www. gov.tr. Özgür Sevgi GÖRAL. Kişi Hakları. Parayla Satılmaz. Özgür Sevgi GÖRAL

Kişi Hakları. aep. www. www. gov.tr. Özgür Sevgi GÖRAL. Kişi Hakları. Parayla Satılmaz. Özgür Sevgi GÖRAL Özgür Sevgi GÖRAL Parayla Satılmaz. Özgür Sevgi GÖRAL www aep gov.tr www agoivl.etr Özgür Sevgi Göral Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje İzleme

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde kişinin dokunulmazlığı,

Detaylı