Organ Bağışı ve Transplantasyon Tıbbı: Etik Çerçeve ve Çözüm Tartışmaları *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Organ Bağışı ve Transplantasyon Tıbbı: Etik Çerçeve ve Çözüm Tartışmaları *"

Transkript

1 ISSN DOI /tjbe Copyright 2014 Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği İş Ahlakı Dergisi Güz (2) Başvuru 11 Ağustos 2014 Kabul 26 Kasım 2014 OnlineFirst 20 Şubat 2015 Organ Bağışı ve Transplantasyon Tıbbı: Etik Çerçeve ve Çözüm Tartışmaları * Hakan Ertin a İstanbul Üniversitesi Özet Cerrahideki gelişmeler ve bağışıklık sistemini baskılayan ilaçların kullanıma girmesi, transplantasyon tıbbının önünü açmıştır. Günümüzde kalp, böbrek, karaciğer, akciğer, pankreas, kornea, kemik iliği ve yüz gibi doku ve organların bağışı ve nakli mümkün hale gelmiştir. Transplantasyon tıbbı, yeni etik ve hukuki tartışma alanları yaratmıştır. Bu tartışmalarda tıp etiğinde genel kabul gören dört etik ilke, yararlılık, zarar vermeme, özerklik ve adalet, farklı boyutlarda yer almakta, zarar vermeme ve özerklik ilkeleri karşı karşıya gelmektedir. Organ bekleyenlerin sayısındaki dramatik artış, konu ile ilgili çözümsüzlüğün birçok kişinin ölümü anlamına geldiğini, toplumun değer yargılarına uygun çözüm bulunmasının önemli olduğunu göstermektedir. Çalışmada, dünyada var olan yöntemler tartışılmakta, temel etik ikilemler ele alınmakta ve etik perspektife uygun etkili bir çözüm yöntemi aranmaktadır. Anahtar Kelimeler Transplantasyon, Etik, Yararlılık, Zarar Vermeme, Özerklik, Adalet * 9 Mayıs 2014 tarihinde Malatya da Tıp, Etik, Din, Sosyoloji ve Hukuk Bağlamında Organ Nakli, Sorunlar ve Çözüm Önerileri sempozyumunda sunulan bildirinin yeniden düzenlenmiş metnidir. a Doç. Dr. Hakan Ertin, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Çapa, Fatih, İstanbul Çalışma alanları: Psikiyatri etiği, transplantasyon etiği, tıbbi patentler ve etik, tıbbi sahtekarlık Elektronik posta:

2 İş Ahlakı Dergisi Transplantasyon Tarihçesi Dünyada Transplantasyon On dokuzuncu yüzyıla kadar insan bedeni işlevsel bir bütün olarak ele alınmış, hastalıkların beden sıvılarındaki denge halinin bozuluşu sonucu ortaya çıktığı düşünülmüş, sıvıları yeniden dengelemek amacıyla ilaçlara ve kusturma, kan alma, bağırsak temizleme gibi yöntemlere başvurulmuştur lerden itibaren ise hekimler bedeni belli işlevlerden sorumlu doku ve organların bir bileşimi olarak görmeye başlamış, bu bileşenlerden hastalıklı olanları bedenden uzaklaştırmak üzere cerrahiye yönelmişlerdir. Cerrahi tekniklerin gelişimiyle birlikte, hastanın sağ çıkabildiği başarılı ameliyatlar artmıştır (Schlich, 2011). Cerrah Emil Theodor Kocher, guatrın nüksünü önlemek için tiroid bezlerini çıkardığı hastalarda gelişen kilo alımı, saç kaybı, idrak ve konuşmada tutukluk, kansızlık gibi belirti ve bulguların tiroid hormonlarının eksikliğinden kaynaklandığını anlamış (Parangi ve Phitayakorn, 2011; Schlich, 2011; Ziegler, 2001), ve 1883 te işlemi bu kez tersine çevirerek, önceden tiroid bezini çıkardığı bir hastaya tiroid dokusu nakletmiştir. İlk organ nakli sayılabilecek bu uygulama, cerrahların, bedendeki işlevlerini anlamak üzere organları çıkarıp yeniden naklettiği birçok hayvan deneyini başlatmıştır. Kocher, tiroid bezinin işlevini keşfinden ötürü 1909 da Nobel Fizyoloji / Tıp Ödülü nü kazanmıştır (Schlich, 2011; Testi, 1991). Yirminci yüzyılın ilk yıllarında cerrah Emerich Ullmann bir köpekten diğerine böbrek nakletmiş, verici canlı ve alıcı canlının genetik yakınlığı arttıkça nakledilen organın işlevselliğini daha uzun süre koruduğunu ileri sürmüştür lerin sonlarında insanda deri nakline girişilmiş ve tek yumurta ikizlerinde doku reddi yaşanmadığı görülmüştür (Flaman, 1994) larda tavşanlar üzerinde deneyler yürüten biyolog Peter Medawar, nakil denemelerini başarısız kılan doku reddinin bir bağışıklık tepkisi olduğunu, ancak nakledilen dokuya karşı tolerans sağlanabileceğini göstermiştir. Bu bulgu üzerine alıcının bağışıklık sistemini baskılayarak doku reddini önleyen ilaçlar kullanıma girmiş (Starzl, 1995), 1954 te tek, 1959 da çift yumurta ikizleri arasında ilk başarılı böbrek nakli, 1966 da ilk başarılı pankreas nakli, 1967 de ilk başarılı karaciğer ve 92

3 Ertin / Organ Bağışı ve Transplantasyon Tıbbı: Etik Çerçeve ve Çözüm Tartışmaları kalp nakilleri, 1968 de ilk başarılı kemik iliği nakli gerçekleştirilmiştir de Harvard Tıp Okulu tarafından ilk kez nörolojik kriterlere göre beyin ölümü tanımlanmıştır te ilk başarılı akciğer nakli, 1989 da ilk başarılı ince bağırsak nakli, 1998 de ilk başarılı el nakli, 2005 te ilk başarılı yüz nakli uygulanmıştır (U.S. Department of Health & Human Services, t.y.). Yaklaşık yüz yıldır aralıklarla denenmekte olan hayvandan insana doku organ nakli (ksenotransplantasyon) ise 1990 larda, bu kez genetik mühendisliğinden yararlanma fikriyle yeniden ilgi görmüştür. Ancak, domuzdan kalp kapakçığı sağlamak gibi doku düzeyinde uygulamalar mevcutsa da, bugüne dek hayvandan insana tam organ nakli başarılamamıştır (Ekser ve ark., 2012). Son yıllarda ksenotransplantasyon yerine kök hücre teknolojisi, nakledilebilir organ sayısını arttırmak üzere bir diğer cazip seçenek olarak öne çıkmaktadır. Türkiye de Transplantasyon Türkiye de organ transplantasyonu ilk kez 1968 de Ankara Yüksek İhtisas Hastanesinde gerçekleştirilmiş, ancak bu kalp nakli başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bunu 1975 te Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde canlı vericiden, 1978 de ise kadavradan hastaya ilk başarılı böbrek nakilleri izlemiştir (Bayezid, Balkanay, Öztek ve ark., 1990; Erek, Süleymanlar ve Serdengeçti, 2002) da organ nakli işlemlerine yönelik ilk yasal düzenleme olan Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir. Kadavradan ilk karaciğer nakli 1988 de, ilk başarılı kalp nakli ise 1989 da gerçekleştirilmiştir (Ateş, Çanakçı, Alkış ve Saygın, 1994; Bayezid, Balkanay, Carin ve ark., 1990). Organ Bağışının Etik Analizi Canlıdan Organ Bağışı Bugün ülkemizde, kalp, böbrek, karaciğer, akciğer, pankreas, kornea, kemik iliği gibi doku ve organların bağışı ve nakli mümkündür. Son yılların başarısı ise 2012 de yapılmaya başlanan yüz nakilleridir. Türkiye de canlıdan organ bağışı genellikle derece akrabalar arasında gerçekleştirilmektedir. Verici ile alı- 93

4 İş Ahlakı Dergisi cının akraba olmadığı nakiller, bir etik komisyon tarafından mevzuata ve etiğe uygunlukları onaylandıktan sonra yapılmaktadır (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2012). Tıpta çoğu tedavi yalnızca hastayı kapsar; canlıdan organ transplantasyonunda ise bir hasta alıcı ve bir sağlıklı verici söz konusudur. Transplantasyon, tamamen hasta alıcının çıkarına yönelik bir işlemdir. Sağlıklı vericiyi bu tıbbi müdahaleye maruz bırakan -idealde- gönüllülüğüdür. Hekim, verici ve alıcının birbirlerini önceden tanıdığı akraba arası organ bağışlarında, vericinin bağışı baskı altında veya maddi manevi bir beklenti ile yapmadığından emin olmalıdır (Sorun 1). Transplantasyon alıcı için başarısızlıkla sonuçlanabilir. Vericide ağır bir fiziksel komplikasyon gelişebilir veya minnet görememekten, vaat edilen karşılığı alamamaktan kaynaklanan öfke ve boşunalık hissi gibi depresif duygular ortaya çıkabilir. Organ transplantasyonu, tıp etiğinin zarar vermeme ve özerklik ilkelerinin karşı karşıya geldiği bir süreçtir (Sorun 2). Hekim, verici karşısında bir ikilemdedir: Her cerrahi müdahale yüksek veya düşük bir risk içerir ve bu durum, zarar vermemeye ant içmiş hekimin sağlıklı vericiye neşter vurmamasını gerektirir. Ancak verici özerktir, çıkarlarıyla çelişse de bedeninden doku veya organı bağışlama hakkına sahiptir ve hekim de vericinin kendi bedeni üzerindeki tasarruf yetkisine saygı duymakla yükümlüdür. Sorun 1 ve 2 ancak sağlıklı bir rıza (aydınlatılmış onam) süreci ile çözüme kavuşabilir. Organ bağışı, verici için büyük bir özveri örneği ve hasta alıcı için eşsiz bir şifa şansıdır. Ancak hekim, gereğince zaman ayırarak ve tıbbi terimlerden arındırılmış açık bir dil kullanarak verici ve alıcıya ameliyatın riskleri, komplikasyonları, başarısızlık ihtimali, ameliyat sonrası fiziksel sıkıntılar ve performans düşüklüğü gibi konularda ayrıntılı bilgi vermekle yükümlüdür ve iki tarafın da aydınlandığından emin olmalıdır. Böylece bağışın yeterli bilgiyle, bir baskı beklenti olmaksızın, salt bir gönüllülükle yapılması temin edilir. Bu sağlandıktan sonra hekime, vericinin kendi bedeni üzerindeki tasarruf yetkisine dayanarak ve bir hasta alıcının tedavisi adına, işlemi gerçekleştirmek kalmaktadır. Artık eylemin referansı hastanın rızasıdır. Hekimin insani ve mesleki yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılabilmesi, taraflardan titizlikle alınacak aydınlatılmış onama bağlıdır. 94

5 Ertin / Organ Bağışı ve Transplantasyon Tıbbı: Etik Çerçeve ve Çözüm Tartışmaları Çocuklardan organ alınması da etik yönüyle tartışılan önemli bir konudur. 3 Haziran 1979 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanunun 5. maddesinde On sekiz yaşını doldurmamış ve mümeyyiz olmayan kişilerden organ ve doku alınması yasaktır. ifadesi yer alır. Türkiye nin imzaladığı Avrupa İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesinin (Oviedo, 4 Nisan 1997) 20. maddesi ise şöyledir: Muvafakatini açıklama yeteneg i bulunmayan bir kimseden organ veya doku alınamaz. İstisnai olarak ve kanun tarafından öngörülmüş koruyucu şartlar altında, muvafakat verme yeteneg i olmayan bir kimseden kendisini yenileyen dokuların alınmasına aşag ıdaki şartların gerçekleşmesi halinde izin verilebilir: i) muvafakat verme yeteneg i bulunan uygun bir vericinin bulunmaması; ii) alıcı şahsın, vericinin erkek veya kız kardeşi olması. Görüldüğü üzere Oviedo Sözleşmesi bazı hallerde erişkin olmayanlardan da organ ve doku alınmasına cevaz vermektedir. Türkiye 9 Aralık 2003 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 5013 sayılı kanunla Oviedo Sözleşmesini mevzuata kazandırırken şu çekinceyi koymuştur (Mumcu ve Küzeci, 2005): Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi nin 36ncı maddesi uyarınca, Sözleşmenin 20nci maddesinin, muvafakat verme yeteneg i olmayan kimselerden kendisini yenileyen dokuların alınmasını mümkün kılan 2 numaralı bendinin, 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanunun 5 inci maddesiyle uyum halinde olmaması nedeniyle, işbu madde fıkrasını uygulamamak hakkını saklı tutar. ( Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından, 2003). Ülkemizde yasak olmakla birlikte, çocuklarda organ alımı ve nakli konusunu etik yönüyle tartışabiliriz. Bir verici (genellikle doku donörü) olarak sağ çocuk ve adölesanlara, çoğunlukla kardeşinin hayatı sağlığı söz konusu olduğunda başvurulmaktadır. 18 yaş altı vericilere, erişkin vericilerden ve kadavradan doku organ sağlanamadığında ve başka bir tedavi seçeneği kalmadığında etik ikilemler en aza indirilerek başvurulması makul bulunabilir. Çocuklar herhangi bir tıbbi müdahale için karar ve onam veremez. Hekim, ebeveynin mu- 95

6 İş Ahlakı Dergisi hakemesine ve kendileri için biricik ve vazgeçilemez olan iki çocukları adına alacakları karara güvenir. Bununla birlikte küçük verici, hekim ve aile tarafından muhatap alınmalı ve tıpkı reşit vakalardaki gibi, yaşayacağı deneyime dair bilgilendirilmelidir. 7 ve 17 yaşındaki iki vericinin, organ bağışını, riskini ve alıcı için değerini anlamaları aynı olmayacaktır. Vericinin bilgilendirilmesi yaşı gözetilerek yeterince açık bir dille yapılmalı, ardından ameliyata dair görüşü yine yaşı gözetilerek değerlendirilmelidir. Süreç, sağ kefede ebeveynin verici adına alacakları kararın, sol kefede ise vericinin kendi kararının bulunduğu bir teraziye benzetilebilir. Başlangıçta 18 tuğlanın tamamı sağ kefedeyken, vericinin yaşı yasal sınıra yaklaştıkça, her yıl sağ taraftan sol kefeye bir tuğla aktarılmalıdır. 18 yaş altı bireyden onam alınmasını gerektiren her tıbbi müdahale için bu benzetme yapılabilir. 18 yaş altı bireyin bağışta bulunmak istemediğinden kuşkulanılıyorsa, diğer aile üyelerince buna yönlendirilmediği temin edilmelidir. Hasta bebekler için de organ transplantasyonu yaşam kurtarıcıdır. Ancak pediatrik transplantasyonlar için uygun boyutta organ az olduğundan, organ temini erişkin vakalara göre daha da zorlaşmaktadır. Buna bir çözüm olarak, beyin ve kafatası noksan doğan ve hayatta kalması mümkün olmayan (anensefalik) bebeklerin organ kaynağı olarak kullanımı gündeme gelmiş ve ilk kez 1980 lerde uygulanmıştır. Ancak beyindeki noksanlığa karşın, mevcut beyin sapı kalp atışını ve solunumu sürdürdüğünden, anensefalik bebekler doğumdan sonra kısa süre yaşamaktadır. Doğuştan beyin ölümü kriterlerine uymayan bu bebeklerin kalp-solunum ölümü beklendiğinde ise organlar transplantasyon için elverişsiz hale gelmektedir (Bioethics Committee, Canadian Paediatric Society 2005). Verici olarak anensefalik bir yenidoğana başvurulduğunda, henüz sağ bir bireyden organ almış olma tehlikesi ve suçu söz konusudur. Anensefali görülme sıklığı (ABD, Avrupa ve Türkiye için) %0,5 ten (Lie, 2006) düşük olduğundan, anensefalik bebekler doku organ temini için küçük bir kaynaktır. Bu bireylere organ kaynağı olarak öncelik verilmemesi ve kalp-solunum ölümü gerçekleşene dek palyatif tedavinin sürdürülmesi etik açıdan en uygun seçenek gibi görünmektedir. 96

7 Ertin / Organ Bağışı ve Transplantasyon Tıbbı: Etik Çerçeve ve Çözüm Tartışmaları Kadavradan Organ Bağışı Transplantasyon ameliyatlarının başlangıcından beri ölü verici kuralı 1 geçerli olmuş, ölü vericiler canlılara tercih edilmiştir (Truog ve Miller, 2008). Organ transplantasyonunda ölü, bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde ventilatör desteğindeyken beyin ölümü gerçekleşen hastadır. Sağken organ bağışçısı olmuş kişilerde beyin ölümü halinde, yasalar gerektirmese de yakınlarından görüş alınması tercih edilmektedir. Bağış beyanında bulunmamış kimseler için ise, organların alımında yakınları yasal karar vericidir. Ancak tedavinin başarısızlıkla sona erdiğinden ve beyin ölümünün gerçekleştiğinden haberdar edilen hasta yakınları, mekanik destek sayesinde sürmekte olan kalp atışı nedeniyle veya kaybın acısından kaçmak için hastanın hâlâ yaşadığı inancını ve yaşayacağı ümidini koruma eğilimindedir. Bazıları ise beyin ölümü ile koma ve bitkisel hayatı karıştırmaktadır. 2 Hasta yakınları, beyin ölümünün ölüm olduğuna ve hastanın kaçınılmaz sonuna dair hassasiyetle aydınlatılmalıdır. 3 Sonrasında gerekçeleriyle açıklanarak organ bağışı için onayları aranabilir. Bir diğer zorlu senaryo, bir yakınına ulaşılamayan kimsesizler ve naaşı tanınmayacak haldeki kişilerle ilgili olandır. Doğal olarak bu kişilere ait olumlu veya olumsuz bir bağış kararı mevcut olmayacaktır. Bireyin kararı bilinmiyor ve tahmin de edilemiyorsa, organların alımının bireysel özerkliğe aykırı olacağı öne sürülebilir. Bu, güvenli ancak o denli kolaycı bir yaklaşımdır. Geride kalanlar, pekâlâ, hayatını kaybeden insan adına, aslında insanlık adına, ölü ve faydalı olmayı ölü ve özerk olmaya yeğ tutabilir ve organların alımı lehine karar verebilir. Ömrü kürtajla biten fetüse ait hücre, doku ve organların transplantasyon, tedavi ve araştırma amaçlı kullanımı da tartışmalıdır. Fetal dokuların kullanımının 1 İng. Dead donor rule. Canlılara zarar vermemek için organ nakillerinde ölüleri canlı vericilere tercih eden yaklaşımdır. 2 ABD de yapılan bir ankette, katılımcıların bir kısmının beyin ölümü gerçekleşmiş hastaları ölü saymadığı, çoğunluğun ise beyin ölümünün tanımını doğru bilmediği, ayrıca koma ve bitkisel hayattaki hastaları ölü kabul ettiği ortaya çıkmıştır. Robert Veatch, yasalara göre yaşıyor olan koma ve bitkisel hayattaki hastalardan organ almanın nasıl meşru kılınabileceğini sorgulamıştır: Koma ve bitkisel hayattaki hastaları sağ sayarak ve buna rağmen organlarını alarak mı, yoksa beyin ölümünün tanımını bu hastaları da kapsayacak biçimde genişleterek ve böylece organları ölülerden almış olarak mı? (Siminoff, Burant ve Youngner, 2004; Veatch, 2004). 3 Beyin ölümü halinde ölümün sahiciliği kimi hekimler tarafından da tartışılmıştır. Bu vakalarda, beyin işlevlerinin geri dönüşsüz kaybından sonra dahi ventilasyon nedeniyle kalp atışı ve solunum sürdüğünden, ventilasyon öncesi devirde gözlemlenen geleneksel ölüm gerçekleşememektedir. Beyin ölümü, tıbbi teknolojinin gelişiminin bir sonucu -veya bedeli- niteliğindedir ve ölümün insan müdahalesine maruz kalmasından sonra aldığı yeni formdur. 97

8 İş Ahlakı Dergisi tercihe bağlı kürtajların sayısını arttırabileceği, bazı gebelerin doku sağlamak amacıyla gebeliklerini sonlandırabileceği düşünülmüştür (Sanders, Giudice ve Raffin, 1993). Sırf ihtiyaç halindeki çocuklarına doku organ sağlamak için yeni bir gebelik planlayan anne-babalar bulunabilir. Ancak kürtaj, talep üzerine gerçekleştirilebildiği yasal sürenin bitiminden sonra, ancak fetüsün veya annenin iyiliği için yapılırsa yasal ve etik olur. Diğer deyişle, ağır fetal özürlülük vakaları dışında kürtaj, bir alıcının değil annenin fiziksel zihinsel sağlığına yönelik risklerle gerekçelendirilmeli, aksi halde onaylanmamalıdır. Transplantasyon etiğinde birkaç tartışma konusu bir soru(n)da buluşabilir. Örneğin; fetüsünde anensefali teşhis edilen bir anne, gebeliği o anda sonlandırmak seçeneğine karşın, bebeği doğurmak ve böylece diğer hasta bebeklere organ sağlamak gibi bir karar alırsa, bu karara itiraz etmemek bir hekim için etik midir? Tedavi edilemez bir hastalıkla ve kısa süre içinde ölmek üzere doğmak, fetüsün iyiliğine aykırı düşecektir. Öte yandan, anne özerk olduğu için gebeliği sonlandırıcı bir girişime zorlanamaz. Anensefalik fetüsün iyiliği mi, yoksa onun ölümü ve organları sayesinde diğer bebeklerin tedavisi ve onları yaşatarak talihsiz gebeliğini anlamlandırmak isteyen annenin bu surette tesellisi mi daha önemli ve önceliklidir? Birinin zararı pahasına diğer bebeklerin tedavisinin kabul edilemezliği anneyle tartışılmalıdır. Organ Bağışına Yaklaşımlar Organ bağışı konusunda, pekçok insan habersiz, duyarsız veya eylemsizdir. Habersizler, organ bağışlayarak hastaların tedavisinde rol alabileceklerini bilmemektedir. Duyarsızlar bunu bilmekle birlikte umursamamaktadır. Eylemsizler ise, bağışın önemini bilmekte ve genellikle yardım isteği taşımakta, ancak ilgili bir kuruma gitmek ve organlarını bağışlayıp bağış kartı edinmek için eyleme geçmemektedir. Üç grubun ortak noktası, bağışçı olmak veya olmamak üzere herhangi bir seçimde bulunmamaktır. Bugün Türkiye de çoğunluk bağışçı değilse, ölüm sonrası organlarının kullanımını reddettikleri için değil, yalnızca buna dair bir onay beyanında bulunmamış oldukları içindir. Yeraltında işlenmemiş bir maden gibi, toplumda da değerlendirilmemiş bir bağış potansiyeli vardır. 98

9 Ertin / Organ Bağışı ve Transplantasyon Tıbbı: Etik Çerçeve ve Çözüm Tartışmaları Aksi beyan edilmediği takdirde ölüleri verici varsayan ülkelerde yükselişe geçen bağış oranları, çoğunluğun retçi değil eylemsiz olduğunun bir göstergesidir. Bununla birlikte, başta dini yanılgılar olmak üzere yanlış bilgiden ötürü organ bağışından kaçınan insanların sayısı da azımsanamaz. Oysa organ bağışında bulunmak ve organ naklinden yararlanmak, dini otoritelerce tasvip ve teşvik edilmektedir. Papa II. John Paul, başka bir umudu kalmayan hastalara sağlık, hatta hayat şansı vermek üzere ve etik açıdan kabul edilebilir bir biçimde gerçekleştirildiğinde, organ bağışını olumlu değerlendirmiştir (Papa II. John Paul, 2000). Halefi Papa XVI. Benedict kardinallik yıllarında bağış kartı taşımıştır (Squires, 2011). İslam da organ bağışına ve nakline karşı çıkmamaktadır. Domuz gibi yenmesi yasaklanan hayvanların dahi zorunluluk halinde doku organ sağlamak üzere kullanımı uygun görülmüştür (Atighetchi, 2007). T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu hastanın hayatını veya hayati bir uzvunu kurtarmak için bundan başka çaresi olmaması; organ veya dokusu alınan kişinin bu işlemin yapıldıg ı esnada ölmüş olması, sag ise alınacak organ veya dokunun hayati bir organ olmaması, organ veya dokusu alınacak kişinin ölmeden önce buna izin vermiş olması veya hayattayken aksine bir beyanı yoksa yakınlarının rızasının sag lanması; alınacak organ veya doku karşılıg ında hiçbir şekilde ücret alınmaması; tedavisi yapılacak hastanın da kendisine yapılacak bu nakle razı olması halinde ölüden ve canlıdan organ naklini onaylamıştır (T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı, 1980). Tedavi için başka çare olmaması; bağışçının, yakınlarının ve alıcının rızasının sağlanması gibi şartlar, tıbbi otoritelerce de gözetilmekte, hastaya zarar vermeme ilkesi ve aydınlatılmış onam ile hareket edilmektedir. Geriye, bu görüşleri dini çekinceleri olan insanlara iletmek ve doğru sanılan yanlışları düzeltmek kalmaktadır. Alıcının Seçimi Transplantasyon öncesinde verici ile alıcı birbirini tanıdığı takdirde, ikisi arasında vaat, beklenti ve pazarlıklar olabilir. Alıcının resmi bir kurum tarafından belirlendiği sistemlerde, bağışın yalnızca gönüllülükten ileri geldiğini temin etmek kolaylaşır. Organ bağışından yararlanmak için öncelikli bir alıcı grubu ve seçim kriterleri olmalı mıdır? Nakledilecek organ kıtlığı göz önüne alındığında, çok sayıdaki 99

10 İş Ahlakı Dergisi alıcı adayı arasından, transplantasyonun başarı ve en yüksek yararla sonuçlanması daha muhtemel görünen aday seçilmelidir. Buna göre, alıcı adayı ile verici arasındaki kan ve doku uyumu, ayrıca alıcının yaşı, halihazırdaki sağlık durumu ve motivasyonu başlıca faktörlerdir. Alıcının seçiminde bu yol gösterici kriterlerle dahi birtakım zorluklar gündeme gelebilir. Örneğin, İngiltere ve ABD deki uygulamalar, böbrek transplantasyonu adayları arasından gençleri, ileri yaştaki hastalara göre önceliklendirmektedir (Beauchamp ve Childress, 2001). Adalet ilkesi ise organ için beklenen süreyi göz ardı etmemeyi gerektirecektir. Bir böbrek, verici ile biyolojik uyum sağlayan iki alıcı adayı arasından, beş yıldır organ bekleyen 55 yaşındaki hastaya mı, bir yıldır organ bekleyen 25 yaşındaki hastaya mı nakledilmelidir? Veya sözü edilen diğer parametreler denkse, örneğin, bir anne bir hayat kadınından öncelikli olmalı mıdır? Alkolizmden ötürü karaciğer nakline ihtiyaç duyan bir hastayı kendi hatasıydı diye öteleyen bir yaklaşıma, hata yapmak insana özgüdür gibi basit bir cevapla karşı çıkılamaz mı? En önemlisi, bu gibi sorulara öznel yargılardan uzak cevaplar vermek mümkün müdür? Alıcıyı belirleyecek formülü, mümkün olduğunca, biyolojik uyum oranı, tıbbi başarı şansı ve bekleme süresi gibi sayısal parametrelerden ibaret tutmak etiğe uygun olandır. Dünyadaki Organ Bağışı Modelleri Hayat kurtarıcı organ transplantasyonları öncelikle organ bağışıyla mümkündür. Ölüden ve canlıdan organ bağışını arttırmak için farklı uygulamalara gidilmiştir (Ertin, Harmancı, Mahmutoğlu ve Başağaoğlu, 2010). İspanya Modeli İspanya da düşük bağış oranını arttırmak için 1989 da Ulusal Transplantasyon Kurumu 4 kurulmuş, organ bağışı süreci özel eğitimli organ nakli koordinatörlerinden oluşan takımlara bırakılmıştır. Takımların süreci iyi idare edebilen ve güven telkin eden doğru kişilerden oluşmasına, bağış talebinden önce aileyle 4 İsp. Organización Nacional de Trasplantes (ONT) 100

11 Ertin / Organ Bağışı ve Transplantasyon Tıbbı: Etik Çerçeve ve Çözüm Tartışmaları iyi ilişkiler kurmasına ve organ talep etmek için en uygun zamanı belirlemesine önem verilmiştir. Ailenin, ölümün gerçekleştiğini anlaması sağlandıktan sonra organ bağışı için talepte bulunulmaktadır. Sistem öncelikle yoğun bakımdaki potansiyel vericileri tespit etmekte ve beyin ölümlerinin kaçırılmadan rapor edilmesini sağlamaktadır. Böylece her beyin ölümü vakasında aileye bağışta bulunma seçeneği sunulabilmektedir. Koordinatörlere göre organ bağışındaki asıl sorun uygun bağışçı yokluğu değil, potansiyel vericilerin bulunmasında ve onam alınmasında yaşanan zorluklardır. Çalışmalar sayesinde son yıllarda ailelerin organ bağışını ret oranı %21,5 e inmiş, İspanya bağış oranı yüksek ülkeler kategorisine girmiştir. Bu başarı, insanların gönüllülük ve azimle organize olmaları halinde organ bağışının artabileceğini göstermiştir (Ertin ve ark., 2010). Sağlık çalışanlarının verici yakınlarını organ bağışına ikna etme kabiliyetine dayanan İspanya yönteminin, ticari amaçlı çağdaş pazarlama ve ikna yöntemlerine benzediği, ancak tüketimi körükleyen yaygın pazarlama taktiklerinin ahlaki bir dönüşüme uğramış hali olduğu söylenebilir. Belçika Modeli Belçika da yürürlükte olan varsayılan onam yasasına göre, organ bağışında öncelik isteklilere aittir. Kişiler ilgili merkezlerde bağış formu doldurmakta ve bilgiler ulusal kayıt merkezine gönderilmektedir. Bu bilgilere yalnızca transplantasyon takımı elemanları ulaşabilmektedir. Bağış formu dolduran kişinin organları ölümünden sonra ailesi istemese de alınabilmekte, doldurmayan kişinin ise bağışa gönüllü olduğu varsayılmakta ve organ alımı için ailenin izni aranmamaktadır. Organların alınacağını aileye bildirme yükümlülüğü yoktur, ancak aile reddederse organlar alınamaz. Aydınlatılmış onamı ortadan kaldıran ve aksi belirtilmemişse onamı varsayan bu uygulama nasıl askerlik vatani bir görevse, doku organ bağışı da öyle olmalıdır teziyle savunulmaktadır. Bu sayede Belçika nüfusunun %98 i organ bağışçısı durumundadır. Ancak sağken fikir belirtmemiş kişilerin böyle bir isteği olmayabileceği düşünüldüğünde, bu uygulamanın, insanın kendi bedeni üzerinde tasarruf özgürlüğüne ve tıbbi etiğin özerklik ilkesine aykırı olduğu söylenebilir (Ertin ve ark., 2010). 101

12 İş Ahlakı Dergisi İran Modeli İran modelinin çarpıcı özelliği, birçok ülkeden farklı olarak, vericinin bağış için maddi bir bedel almasıdır. Akraba olmayan sağ kişilerden böbrek bağışının kabulüne yönelik 1998 tarihli düzenlenmeyle birlikte, İran da artık böbrek bekleyen olmadığı belirtilmektedir. Bazı düşünürler, organlar satılamasa da vericinin bağış için ödüllendirilebileceğini, organ için alınan maddi bedelin ödüllendirici bir hediye olduğunu dile getirmiştir. Bazıları da vericiye organı karşılığında ödeme yapmanın, üzerinde fiyat etiketi olan bir malı satın almakla aynı olmadığını, vericiyi fedakarlığı ve hayatından ödün vererek başkasının hayatını kurtarma çabası için takdir etmek anlamına geldiğini belirtmiştir. Robert Veatch gibi bazı düşünürler ise ödüllendirici hediye ifadesini dilin çarpıtılması olarak yorumlamış, maddi bedelin bir ödül değil açıkça bir ödeme olduğunu söyleyerek uygulamaya karşı çıkmıştır. Bununla birlikte vericinin masraflarını karşılamak makul bulunmuştur. Organların aracı kurumlarca satımı ve satın alımı yaygın kabul görmemektedir (Nuffield Council on Bioethics, 1995). İran da birçok kişi bu uygulama sayesinde organ bularak ölmekten kurtulmuş olsa da, başarı, riskleri ortadan kaldırmamaktadır. Uygun yeterli bedelin miktarı toplumdan topluma, aynı toplumda kişiden kişiye değişebilir ve kışkırtıcı miktar ile arasındaki sınır oldukça ince ve sübjektiftir. Paranın bir kötü niyet ve kötüye kullanım aracına dönüştüğü örnekler sayısızdır; çaresiz insanlara geri çeviremeyecekleri miktarlar teklif etmek etik olmayacaktır. İran ve Belçika daki uygulamalara dair sözü edilen sakıncalar dolayısıyla, organ teminine yönelik bu üç farklı çözüm arasından İspanya modeli, tıp etiğince en kabul edilebilir uygulama olarak öne çıkarılabilir. Bu modelde toplumu duyarlı kılmak ve ikna etmek amaçlanmaktadır. Böylelikle bireylerden ölüm sonrasında organlarının kullanımı için onay alınabilir. Özerk birey herhangi bir uygulamaya zorlanmaz, önerileni kabul eder veya geri çevirir. İkna süreci, organ bağışının bireyin kendisine ve topluma katacağı değer ve yararların hepsini vurgulayacak kadar kapsayıcı, ancak bireyin insani ve dini değerlerini istismar etmeyecek kadar ölçülü olmalıdır (Ertin ve ark., 2010). 102

13 Ertin / Organ Bağışı ve Transplantasyon Tıbbı: Etik Çerçeve ve Çözüm Tartışmaları Türkiye de Organ Bağışı ve Sorunlar Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun a göre Türkiye de 18 yaşından büyük ve mümeyyiz kişiler, organlarını bağışlama isteklerini iki tanık huzurunda ve yazılı olarak beyan ettiklerinde bağışçı haline gelirler. Sağken bağış beyanında bulunulmamışsa, beyin ölümü teşhisinin ardından organ alımı için kişinin yakınlarından yazılı izin sağlanması şarttır. İlgili kanuna bağlı olarak 28 Mayıs 2008 tarihinde yürürlüğe giren Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi Yönergesi bir Ulusal Koordinasyon Sistemi getirmiştir. İspanyol modeline benzeyen bu sistemde Türkiye coğrafi yakınlık temel alınarak 9 bölgeye ayrılmıştır. Beyin ölümü gerçekleşmiş vericiler hastane koordinatörleri tarafından Bölge Koordinasyon Merkezine, buradan da Ulusal Koordinasyon Merkezine bildirilmekte ve dağıtım sıralamaya göre yapılmaktadır. Örneğin, böbreklerin dağıtımında kan doku uyumu, diyalize girme süresi ve yaş gibi faktörlerin etkili olduğu bir puanlama sistemi kullanılır. Kadavradan temin edilen böbrek, daha önce bilgileri sisteme girilmiş hastalar arasından en yüksek puan alan hastanın bekleme listesinde olduğu hastaneye gönderilir. ABD de organ nakil koordinatörlüğü büyük oranda hemşireler tarafından yapılır. İngiltere de Organ Nakli Koordinasyon Sistemi bütünüyle hemşireler üzerine kurulmuştur. Dünyaca örnek alınan İspanya da ise tek tek koordinatörler yerine koordinasyon takımları rol almakta, bu takımlarda yoğun bakım uzmanları ve hemşireler sıklıkla birlikte çalışmaktadır. Türkiye de de çözüm için hemşirelerden yararlanılabilir. Verici sayısının azlığı Türkiye için önemli bir sorundur. Bekleyen hastalara organ sağlanamazken her yıl binlerce yeni hasta listeye eklenmektedir. Organ ihtiyacının çözümünde mevcut yaklaşımların ötesine geçmek şarttır. 103

14 ISSN DOI /tjbe Copyright 2014 Turkish Entrepreneurship and Business Ethics Association Turkish Journal of Business Ethics Autumn (2) Received 11 August 2014 Accepted 26 November 2014 OnlineFirst 20 February 2015 Organ Donation and Transplantation Medicine: Ethical Framework and Solutions * Hakan Ertin a Istanbul University Abstract Advances in surgery and the introduction of drugs that suppress the immune system have paved the way for transplantation medicine. Today, the donation and transplantation of tissues and organs (including heart, kidney, liver, lung, pancreas, cornea, bone marrow, and face) are feasible. Transplantation medicine has created new areas of ethical and legal discussion. In these discussions, four principles generally accepted in medical ethics beneficence, non-maleficence, autonomy, and justice have featured in their different aspects. In particular, the principles of non-maleficence and autonomy can collide. The dramatic increase in the number of people waiting for an organ shows that any deadlock on this subject means the death of many; hence, it is important to find a solution appropriate to the values held in society. In this study discussing current transplantation methods throughout the world, basic ethical dilemmas are addressed and effective solutions sought in accordance with ethical perspectives. Keywords: Transplantation, Ethics, Beneficence, Nonmaleficence, Autonomy, Justice * Revised version of the paper presented at Transplantation, Problems and Solution Proposals in the Context of Medicine, Ethics, Religion, Sociology and Law symposium in Malatya, Turkey on May 9, a Correspondence Hakan Ertin, MD., Ph.D., Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Department of Medical History and Ethics, Capa, Fatih, Istanbul Turkey Research areas: Psychiatric ethics, transplantation ethics, medical patents and ethics, medical fraud

15 Ertin / Organ Donation and Transplantation Medicine: Ethical Framework and Solutions The History of Transplantation Transplantation in the World Until the nineteenth century, the human body was viewed as a functional whole. Diseases were thought to occur as the result of an imbalance in bodily fluids, and treatment methods such as medication, emesis, blood letting, and purging were often employed to rebalance these fluids. In the 1850s, physicians began to see the body as a composite of tissues and organs responsible for specific functions and therefore became more prone to use surgery to remove diseased components from the body. Advances in surgical techniques have increased the success of operations and patient survival rates (Schlich, 2011). In the last quarter of the nineteenth century, surgeon Emil Theodor Kocher found that in patients from whom he removed the thyroid gland to prevent the recurrence of goiter, signs and symptoms such as weight gain, hair loss, cognitive and speech slowness, and anemia developed. These complaints resulted from the lack of thyroid hormones (Parangi & Phitayakorn, 2011; Schlich, 2011; Ziegler, 2001). He reversed this operation in 1883 by transplanting thyroid tissue into a patient whose thyroid gland previously had been removed. This event can be considered as the first organ transplant. Surgeons then initiated a number of animal experiments in which they removed and transplanted organs in order to understand their functions in the body. Kocher was awarded the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 1909 for discovering the function of the thyroid gland (Schlich, 2011; Testi, 1991). In the early years of the twentieth century, surgeon Emerich Ullmann transferred kidneys from one dog to another. He argued that the functionality of the transplanted organ was more prolonged with closer genetic proximity between donor and recipient. In the late 1920s, skin transplantations were initiated in humans, and it was found that no tissue rejection occurred between monozygotic twins (Flaman, 1994). Biologist Peter Medawar, who was conducting experiments on rabbits in the 1940s, showed that the tissue rejection that made transplantation attempts fail was an immune response and that tolerance to the transplanted tissue could be achieved. Upon these findings, 105

16 Turkish Journal of Business Ethics medications to suppress the immune system and prevent tissue rejection were introduced (Starzl, 1995). The first successful kidney transplantation was conducted between monozygotic twins in 1954 and between dizygotic twins in 1959; the first successful liver and heart transplants were performed in 1967; and the first successful bone marrow transplant was done in In the same year, at Harvard Medical School brain death was for the first time defined according to neurological criteria. The first successful lung transplantation was performed in 1983; the first successful small intestine transplantation in 1989; the first successful hand transplantation in 1998; and the first successful face transplantation in 2005 (U.S. Department of Health & Human Services, n.d.). Tissue or organ transplantations from animals to humans (xenotransplantation), having been studied intermittently for around a hundred years, gained renewed popularity in the 1990s this time with the idea of benefitting from genetic engineering. Although there have been some applications, such as providing heart valve tissues from pigs, animal-to-human organ transplantation has not yet been fully achieved (Ekser et al., 2012). In recent years, stem cell technology, rather than xenotransplantation, has become a more attractive option for increasing the number of transplantable organs. Transplantation in Turkey Organ transplantation in Turkey was performed for the first time in 1968 at Ankara High Specialty Hospital; however, this heart transplantation attempt failed. This was followed by the first successful kidney transplants at Hacettepe University Hospital, in 1975 from a live donor and in 1978 from a cadaver (Bayezid, Balkanay, Öztek et al., 1990; Erek, Süleymanlar, & Serdengeçti, 2002). In 1979, the first law covering organ transplant surgery, the Law on Organ and Tissue Removal, Retention, and Transport, took effect. Thereafter, the first liver transplantation from a cadaver was conducted in 1988 and the first successful heart transplantation the following year (Ateş, Çanakçı, Alkış, & Saygın, 1994; Bayezid, Balkanay, Carin et al., 1990). 106

17 Ertin / Organ Donation and Transplantation Medicine: Ethical Framework and Solutions Ethical Analysis of Organ Donation Organ Donation from Live Donors Today, the donation and transplantation of many tissues and organs heart, lung, liver, pancreas, kidney, bone marrow, and cornea is possible in Turkey. The greatest success of recent years has been face transplants, which began in Live organ donation in Turkey is usually performed between firstto fourth-degree relatives. Transplants between non-relatives are carried out only after approval by an ethics committee, in compliance with legislation and ethical standards (T.C. Sağlık Bakanlığı [Republic of Turkey, Ministry of Health], 2012). Most medical treatments in medicine cover only the sick person; however, in live organ transplantation, both a healthy donor and a recipient patient are involved, while the transplantation is conducted solely for the benefit of the sick recipient. The healthy donor is undergoing this medical intervention ideally entirely of his/her own accord. In organ donations between relatives, where both the donor and the recipient already know each other, physicians must ensure that the donor is making the donation without being pressured to do so and without any material or non-material expectations (Problem 1). The outcome of the transplantation may be unsuccessful for the recipient or result in serious physical complications in the donor. Strong emotions like anger, depression, or a sense of futility may develop when the desired result is not obtained, and anger in the donor can arise if perceiving a lack of gratitude in the recipient. Organ transplantation is a process in which two ethical principles, beneficence and autonomy, may conflict (Problem 2). The physician is in a dilemma regarding the donor: Given that every surgery involves risks, the physician, who has sworn not to do harm, should not operate on a healthy donor. However, the donor is autonomous; he/she has the right to donate tissues or organs from his/her body altruistically, even if this act goes against his/her interests. The physician is responsible for respecting this right of self-determination that the donor has over his/her own body. 107

18 Turkish Journal of Business Ethics Problems 1 and 2 can be resolved only through a healthy process of approval that we call informed consent. Organ donation is an excellent example of the donor s sacrifice and a unique healing chance for recipient. However, the physician is responsible for spending an adequate amount of time explaining the various aspects of the procedure (the risks and complications of the surgery, the possibility of failure, postoperative physical difficulties, and poor outcomes) to both the donor and the recipient in lay language (i.e. free of medical terms), making sure that both parties are sufficiently enlightened. Thus it can be made sure that an organ donation is made with sufficient information, without pressure or unwarranted expectations, and entirely voluntarily. Once this is achieved, the physician is entitled operate on the donor, despite the latter s authority over his or her own body, in the name of healing the recipient, whose consent remains the reference point for the operation. The physician s fulfillment of his/her humanitarian and professional obligations depends on meticulously obtaining the informed consent of both parties. Removal of organs from children is another issue with important ethical aspects. Article 5 of Law No on Removal, Retention, Grafting and Transplantation of Organ and Tissues, dated June 3, 1979, states that, It is forbidden to take organs or tissues from individuals under the age of 18 or non-compos mentis. Article 20 of the European Convention on Human Rights and Biomedicine (Oviedo, April 4, 1997), which was signed by Turkey, reads as follows: (1) No organ or tissue removal may be carried out on a person who does not have the capacity to consent. (2) Exceptionally and under the protective conditions prescribed by law, the removal of regenerative tissue from a person who does not have the capacity to consent may be authorised provided the following conditions are met: i. there is no compatible donor available who has the capacity to consent; ii. the recipient is a brother or sister of the donor; Apparently then, the Oviedo Convention in some cases permits harvesting organs or tissues from non-adults. Turkey, while codifying the Oviedo Convention into Law No (published in the Official Gazette on December 9, 108

19 Ertin / Organ Donation and Transplantation Medicine: Ethical Framework and Solutions 2003), has put in place the following reservations (Mumcu & Küzeci, 2005): The government of the Republic of Turkey, conforming to art. 36 of the Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine, has reserved the right not to apply art. 20 clause 2 of the convention, as it is not in conformity with art. 5 of law 2238 on Removal, Retention, Grafting, and Transplantation of Organs and Tissues allowing the removal of self-regenerating tissues from a person who does not have the capacity to consent. ( Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından, 2003). Although being banned in Turkey, a discussion of the ethical aspects of organ donation and transplantation in children is still warranted. Living children and adolescents are often referred to transplantation specialists as potential donors (usually as tissue donors) when their sibling s life or health is in question. The referring of such donors under the age of 18 can be deemed reasonable when tissues or organs cannot be obtained from an adult donor or cadaver and when no other treatment option is left, thus minimizing the ethical dilemmas. Children cannot make decisions or give legal consent for a medical intervention. A physician trusts the parents judgment and their decision regarding their dear and indispensable two children. Nevertheless, the little donor should be addressed by physician and family and, just as with adults, should be informed about the procedure. The challenge of understanding organ donation, the risks involved, and its importance for the recipient would not be the same for two donors at ages 7 and 17. Considering his/her age, informing the donor should be done in sufficiently clear language. Then, his/her opinion regarding the operation should be sought and evaluated, again, considering the age. The process can be compared to a pair of scales in which the decision made by the parents on behalf of the donor weighs on the right pan and the donor s own decision on the left. At birth, all 18 weights are on the right pan, while one weight is transferred from the right pan to the left for every year the donor s age approaches the legal limit. This analogy can be made for any medical intervention that requires the consent of an individual under the age of 18. If it is suspected that a young person does not 109

20 Turkish Journal of Business Ethics want to make an organ donation, then it should be ensured that he/she is not being directed to do so by other family members. Organ transplantation can be lifesaving for an infant patient. However, there are few organs of suitable size for pediatric organ transplantation available; organ procurement is more difficult than in adult cases. As a solution, the use of non-viable anencephalic babies (those born lacking a skull and brain) as organ donors was first admitted in the 1980s. However, despite the absence of the endbrain, anencephalic babies can maintain a heartbeat and respiration due to the presence of the brainstem; therefore, they can live for a short while after birth. These babies do not fulfil the brain death criteria, so their organs cannot legally be used for transplantation while waiting for the cardiorespiratory death of these babies (Bioethics Committee, Canadian Paediatric Society, 2005). When an anencephalic newborn is dedicated as a prospective donor, there is the danger of harvesting an organ from a living individual who cannot give consent which constitutes a crime. Anencephalic babies are a limited source for tissue/organ procurement, given that the incidence of anencephaly in the United States, Europe, and Turkey is below 0.5% (Li, 2006). The best ethical option regarding these cases seems to be not giving priority to these individuals as a source for organ donation but maintaining palliative treatment until natural cardiorespiratory death takes place. Organ Donation from Cadavers Since the beginning of transplantation surgeries, the dead donor rule 1 has been valid and dead donors have been preferred to living donors (Truog & Miller, 2008). The cadavers in organ transplantation are patients who have been diagnosed brain-dead and are on ventilator support in a hospital intensive care unit. For brain-dead individuals who had declared to be organ donors when alive it is still recommended to ask for their relatives opinion (although this is not legally required). For those who had not made a declaration of donation, close relatives are their legal decision-makers. 1 The organ transplantation approach in which dead donors are preferred rather than living ones not to harm the latter group. 110

Elemeci Kürtaj: Öjenizmin Yeni Yüzü

Elemeci Kürtaj: Öjenizmin Yeni Yüzü ISSN 1308-4070 DOI 10.12711/tjbe.2014.7.2.0163 Copyright 2014 Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği İş Ahlakı Dergisi www.isahlakidergisi.com Güz 2014 7(2) 53-90 Başvuru 16 Eylül 2014 Kabul 7 Aralık

Detaylı

Gürkan SERT a, Tolga GÜVEN b, Şefik GÖRKEY c. Özgün Makale/Original Articlec

Gürkan SERT a, Tolga GÜVEN b, Şefik GÖRKEY c. Özgün Makale/Original Articlec Özgün Makale/Original Articlec Türkiye deki organ aktarımı merkezlerine ait internet sitelerinde yer alan bilgilerin tıp etiği açısından değerlendirilmesi: Niteliksel bir çalışma Evaluation of the information

Detaylı

TTB ETİK KURUL GÖRÜŞLERİ 1 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ETİK KURUL GÖRÜŞLERİ

TTB ETİK KURUL GÖRÜŞLERİ 1 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ETİK KURUL GÖRÜŞLERİ TTB ETİK KURUL GÖRÜŞLERİ 1 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ETİK KURUL GÖRÜŞLERİ Haziran 2001 2 TTB ETİK KURUL GÖRÜŞLERİ TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4, 06570

Detaylı

International Conference Of Interdisciplinary Studies, ICIS 2015, San Antonio

International Conference Of Interdisciplinary Studies, ICIS 2015, San Antonio International Conference Of Interdisciplinary Studies, ICIS 2015, San Antonio Ersan OZ, Pamukkale University Department of Public Finance www.ersanoz.com MÜKELLEF HAKKI (The right to taxpayer) Mükellef

Detaylı

TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ TURKISH BIOETHICS ASSOCIATION BİYOETİK ARAŞTIRMALARI BIOETHICS STUDIES

TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ TURKISH BIOETHICS ASSOCIATION BİYOETİK ARAŞTIRMALARI BIOETHICS STUDIES TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ TURKISH BIOETHICS ASSOCIATION BİYOETİK ARAŞTIRMALARI BIOETHICS STUDIES İSTANBUL, 2012 n TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ 1 TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ TURKISH BIOETHICS ASSOCIATION BİYOETİK

Detaylı

Bitcoin: Bir Sanal Para Birimi Olarak Regülasyonu ve Kara Para Aklanması Bakımından Durumu

Bitcoin: Bir Sanal Para Birimi Olarak Regülasyonu ve Kara Para Aklanması Bakımından Durumu PART Mehmet Ata Sarıkatipoğlu, Timur Arif Çapkın, Fatma Karaalioğlu Bitcoin: Its Regulation as a Virtual Currency and Its Position with Respect to Money Laundering Bitcoin: Bir Sanal Para Birimi Olarak

Detaylı

Milletlerarası Sözleşmeler

Milletlerarası Sözleşmeler 11.08.2003 Pazartesi Sayı: 25196 (Asıl) Milletlerarası Sözleşmeler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2003/5923 Bakanlar Kurulundan:

Detaylı

ORGAN BAĞIŞI VE ORGAN NAKLİNDE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR

ORGAN BAĞIŞI VE ORGAN NAKLİNDE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR hakemli makaleler Şafak PARLAK ORGAN BAĞIŞI VE ORGAN NAKLİNDE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR Şafak PARLAK 1. Organ Nakli, Konuya İlişkin Yasal Düzenlemeler ve Tarihi Gelişim I. Genel Olarak Hayatın kaçınılmaz gerçeklerinden

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELECEĞİ THE FUTURE OF HEALTH TOURISM

SAĞLIK TURİZMİNİN GELECEĞİ THE FUTURE OF HEALTH TOURISM Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği nin Ücretsiz Yayın Organı Ocak-Şubat 2009 Yıl: 2 Sayı: 7 ISSN: 1308-0563 SAĞLIK TURİZMİNİN GELECEĞİ THE FUTURE OF HEALTH TOURISM TERMAL TURİZMİN BEŞİĞİ YALOVA YALOVA,

Detaylı

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Employee Handbook and Rules of Business Ethics Şubat 2012 Rev: 01 İçindekiler 1 Kurumsal Değerlerimiz 5 Kurumsal Misyonumuz Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 7 Performans

Detaylı

13. Uluslararasıı Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu 13th International Eastern Mediterranean Family Medicine SymposiumSymposium DAAHS -2014

13. Uluslararasıı Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu 13th International Eastern Mediterranean Family Medicine SymposiumSymposium DAAHS -2014 Özetler / Abstracts 1 2 A Salonu 23 Mayıs 2014 Cuma B Salonu ( İngilizce ) C Salonu D Salonu E Salonu (Aile Sağlığı Elemanı Oturumları) 16:00-17:30 17:30 18:00 18:00 18:50 Kayıt Açılış Töreni Oturum Başkanı:

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI NA BAĞLI HASTANELERDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI NA BAĞLI HASTANELERDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı SAĞLIK BAKANLIĞI NA BAĞLI HASTANELERDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İshak Aydemir Doktora Tezi Ankara, 2010

Detaylı

GLOBAL EKONOMİK KRİZ SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR Global Economic Crisis Increases The Importance Of Health Tourism

GLOBAL EKONOMİK KRİZ SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR Global Economic Crisis Increases The Importance Of Health Tourism Kasım - Aralık 2008 6 GLOBAL EKONOMİK KRİZ SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR Global Economic Crisis Increases The Importance Of Health Tourism SAĞLIK TURİZMİNDE KÜTAHYA NIN KONUMU THE POSITION OF KUTAHYA

Detaylı

2003-2004 YILI HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS MEZUNLARI TEZ ÖZETLERİ

2003-2004 YILI HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS MEZUNLARI TEZ ÖZETLERİ Zeliha KAYA, Yüksek Lisans Tezi, 46 sayfa Danışmanı : Prof.Dr.Ümit SEVİĞ Hastanede Çalışan Hemşirelerde Değişimi Etkileyen Faktörler Bu araştırma hastanede çalışan hemşirelerin değişimini etkileyen faktörleri

Detaylı

Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties

Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties About the law Law 67/2005 Consolidated in Turkish Law 67/2005 Main in English About the law This is a consolidating law incorporating

Detaylı

TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİ VE ORTADOĞU DAKİ ÖNEMİ

TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİ VE ORTADOĞU DAKİ ÖNEMİ Eylül - Ekim 2008 TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİ VE ORTADOĞU DAKİ ÖNEMİ HEALTH TOURISM IN TURKEY AND ITS IMPORTANCE FOR THE MIDDLE EAST TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİ BİLİNCİ ARTIYOR HEALTH TOURISM CONSCIOUSNESS

Detaylı

SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU 2013

SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU 2013 ISBN: 9789944048651 Uluslararası Katılımlı SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU 2013 2830 Kasım 2013, Kocaeli Türkiye de Çocuğun Refahı ve Korunması Kapsayıcı Bir Yaklaşım Arayışı Gündem Çocuk Derneği Türkiye de Çocuğun

Detaylı

Kadın İstihdamında Eğretileşme Eğilimleri Ve Atipik İstihdam Gündemi. Eylül 2014

Kadın İstihdamında Eğretileşme Eğilimleri Ve Atipik İstihdam Gündemi. Eylül 2014 Kadın İstihdamında Eğretileşme Eğilimleri Ve Atipik İstihdam Gündemi Eylül 2014 kadın İstİhdamında eğretileşme eğilimleri ve atipik İstİhdam gündemi Eylül 2014 kadın emeği ve istihdamı girişimi women's

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices İçindekiler Önsöz Teşekkür Giriş 4 6 8 1. Bölüm: Genel Bilgi Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Detaylı

LİDERLER İÇİN DÖRT GERÇEK

LİDERLER İÇİN DÖRT GERÇEK KONFERANS METNİ 234 Liderler için Dört Gerçek Four Facts for Leaders LİDERLER İÇİN DÖRT GERÇEK Vincent LUİZZİ Çev. Metin BAL Liderler hakkında, liderlik ve Afrika da liderlik ile ilgili düşünce için önem

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ AND PSYCHOLOGICAL Mayıs / Temmuz / Ağustos 205 Sayı: 03 Cilt: 02 İlkbahar Yaz May / June / July / August 205 Issue: 03 Volume: 02 Spring

Detaylı

İnternet Ortamında Haksız Rekabet

İnternet Ortamında Haksız Rekabet PART Özge Bosnalı, Büşra Özçelik Unfair Competition on the Internet İnternet Ortamında Haksız Rekabet abstract New types of unfair competition have emerged as a result of the increase of competition and

Detaylı

Sayı 4 / 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

Sayı 4 / 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Sayı 4 / 2011 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNE BAĞLI ORGAN NAKLİ MERKEZLERİ Başkent Üniversitesi Hastanelerine Bağlı Organ Nakil Merkezlerimize nakil olmak için

Detaylı

TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ TURKISH BIOETHICS ASSOCIATION DEĞİŞEN DÜNYADA BİYOETİK BIOETHICS IN A CHANGING WORLD

TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ TURKISH BIOETHICS ASSOCIATION DEĞİŞEN DÜNYADA BİYOETİK BIOETHICS IN A CHANGING WORLD TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ TURKISH BIOETHICS ASSOCIATION DEĞİŞEN DÜNYADA BİYOETİK BIOETHICS IN A CHANGING WORLD İSTANBUL, 2012 Değişen Dünyada Biyoetik TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ TURKISH BIOETHICS ASSOCIATION

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES Ocak / Şubat / Mart / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January /

Detaylı

MÜLTECİ ÖLÜMLERİ RAPORU 2014

MÜLTECİ ÖLÜMLERİ RAPORU 2014 Göçmenlerin ve Sığınmacıların Yaşadığı Tekne Faciaları Hakkında MÜLTECİ ÖLÜMLERİ RAPORU REPORT OF REFUGEES' DEATH CASES on Boat Disasters Befallen by Immigrants and Refugees İMKANDER (İnsanı Müdafaa ve

Detaylı

From the editors. Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews.

From the editors. Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews. From the editors Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews. The first article is about the knowledge that mothers with children aged 0-6 years

Detaylı

G. Pelin SARIOĞLU HOLLANDA DA METU JFA 2007/2KONUT POLİTİKALARI METU JFA 2007/2 (24:2) 1-16

G. Pelin SARIOĞLU HOLLANDA DA METU JFA 2007/2KONUT POLİTİKALARI METU JFA 2007/2 (24:2) 1-16 HOLLANDA DA METU JFA 2007/2KONUT POLİTİKALARI METU JFA 2007/2 (24:2) 1-16 Hollanda da Konut politikaları ve İpoteklİ kredi Sİstemİ G. Pelin SARIOĞLU Alındı: 04.09.2006; Son Metin: 19.10.2007 Anahtar Sözcükler:

Detaylı

Sosyal GÜVENCE Dergisi Sayı: 6 - Yıl: 3. Sahibi Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği Adına M. Taha SÖKÜCÜ. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Kadir GÜRSOY

Sosyal GÜVENCE Dergisi Sayı: 6 - Yıl: 3. Sahibi Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği Adına M. Taha SÖKÜCÜ. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Kadir GÜRSOY Sosyal GÜVENCE Dergisi Sayı: 6 - Yıl: 3 Sahibi Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği Adına M. Taha SÖKÜCÜ Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Kadir GÜRSOY Yayın Türü : Ulusal Süreli Yayın Yayının Aralığı : 6 Aylık

Detaylı

EDİTÖRLER VE YAYINA HAZIRLAYANLAR İÇİNDEKİLER CONTENTS

EDİTÖRLER VE YAYINA HAZIRLAYANLAR İÇİNDEKİLER CONTENTS EDİTÖRLER VE YAYINA HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Ayşegül DEMİRHAN ERDEMİR Prof. Dr. Öztan USMANBAŞ Prof. Dr. Seyfettin ULUDAĞ İÇİNDEKİLER CONTENTS 4. ULUSLARARASI TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU KONGRESİ TIP ETİĞİ

Detaylı