TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI BİBLİYOGRAFYASI BÜLENT AĞAOĞLU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI BİBLİYOGRAFYASI BÜLENT AĞAOĞLU"

Transkript

1 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI BİBLİYOGRAFYASI BÜLENT AĞAOĞLU

2 BU ESERİN YAYINLANMASI İLE İLGİLİ SPONSORLUK GÖREVİNİ ÜSTLENEN ÜLKER GIDA SANAYİ A.Ş. ERCİYAS BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş. PAK ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş.. UNILEVER TÜRK A.Ş. MARMARA HOLDİNG A.Ş. MİS SÜT SANAYİ A.Ş. HENKEL TURYAĞ A.Ş. VE DİĞER KURULUŞLARA TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNUYORUZ. TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI BİBLİYOGRAFYASI Veri Bankası Düzenlemesi MİKROBETA Elektronik & Bilgisayar Ltd. Şti. (0312) Tüm Hazırlıklar ve Baskı HAMUS MATBAACILIK (0212) Bu eserin her türlü yayın hakları SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI Zeytinburnu Şubesine aittir. (0212) adet basılmıştır. Ağustos 1996 İSTANBUL

3 S AĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI BİBLİYOGRAFYASI BÜLENT AĞAOĞLU

4

5 Ö N S Ö Z Halk Sağlığı tıbbın hemen hemen tüm dallan ile iç içe ve günümüzde değeri daha iyi anlaşılan, geçmişi insanlık tarihi kadar eski bir bilim dalıdır. Bununla birlikte ilerleyen yıllar içerisinde tıp pratiğinde özel çalışma alanlarının ortaya çıkışı bir zorunluluk olmuş ve bu bağlamda Halk Sağlığının önemi giderek daha da belirginleşmiştir. 2000'li yılların eşiğinde dünyanın, koruyucu sağlık hizmetlerine vermiş olduğu önemi gözönünde bulundurursak bu gerçeği daha net bir şekilde kavrayabiliriz. Ülkelerin sağlık politikalarının belirlenmesinde halk sağlığına yönelik çalışmaların ayrı bir yeri vardır. İleriye yönelik faaliyetlerde bulunabilmek, ciddi ve kararlı adımlar atabilmek ancak geçmişe ait sağlıklı bilgilerin elde edilebilmesi ve mevcut durumun objektif bir şekilde tesbiti ile mümkündür. Halk Sağlığı alanında yapılan bilimsel çalışmaları gösteren çeşitli yayınlar mevcut ise de 1929 yılından günümüze kadar bu eserleri bir arada toparlayan yayın mevcut değildir. Bu açıdan bakıldığında da yapılan bu çalışma gerek tıp tarihi, gerekse halk sağlığı bakımından ayrı bir değer ve önem taşımaktadır. Yoğun emek verilerek ve özen gösterilerek hazırlanan bu eserin çok faydalı olacağına inanıyor, bu ihtiyacı belirleyenler ile eseri sağlık dünyamıza kazandıran değerli araştırmacıyı ve Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı'mızın yöneticilerini kutluyorum. 1 TEMMUZ 1996 Dr. Yıldırım AKTUNA Sağlık Bakanı

6

7 S U N UŞ Bilim, sanat, teknik, bir kelime ile kültür; ruhi ve bedeni çalışmaların eseridir. Böyle doğar, böyle gelişir. Düşünce, duygu ve bulguların yazılı tesbiti ile yaşamını sürdürür. Nesilden nesile aktarılır. Çalışmalarda birtakım kolaylıkların sağlanabilmesi, gelişimi hızlandırabileceği gibi araştırma isteğini de arttırır. Araştırıcının herşeyden önce hareket noktasının tesbitine yani kendisinden önce nelerin nasıl yapıldığını bilmeye ihtiyacı vardır. Neyin, nerede, nasıl bulunabileceğini belirten bir kaynağın var olması araştırmacıya yön verir, hız verir. Bu duygu ve düşüncelerin ışığı altında Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı'nın katkıları ile hazırlatılmış ve 185 konu başlığı altında künye olarak Türk Tıp Literatürüne kazandırılan "TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI BİBLİYOGRAFYASI" adlı bu yapıtın sağlık alanında çok faydalı olacağına inanıyorum. Kendisi için hiçbir çıkar düşünmeden Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı adına maddi ve manevi her türlü katkıyı sağlamak için yılmadan, usanmadan çalışarak kitabın yayınlanmasını sağlayan Vakfın Zeytinburnu Şube Başkanı Sayın Namık Kemal FUNDA'ya teşekkür eder, emeği geçen kurum, kuruluş ve kişilere sonsuz saygılarımı sunarım. 27 Haziran 1996 Dr. Abdurrahman KOÇER Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Yönetim Kurulu II. Başkanı

8

9 B AŞLARKEN Bu bibliyografyanın hazırlanması çalışmaları, vakfımızın hizmet alanı içinde yer alan İstanbul Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü'nde 1994 yılında yaptığımız bir toplantı sonrasında başladı. Bu sunuşu hazırlandığı şu günlerde Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı'na atanarak görevine başladığını memnuniyetle öğrendiğimiz, 1994'ün İstanbul Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürü Sayın Yrd. Doç. Dr. Vecdet ÖZ ve çalışma arkadaşları, pratik ve bilimsel çalışmalarında ihtiyaç duydukları bilgi kaynaklarına erişmekte zorlandıklarını, bu problemin hizmet kalitesinin arttırılmasına karşı engel teşkil ettiğini belirttiler. Vakfımızın temel amaçlarını göz önüne alarak, yapılan bir dizi toplantıda halk sağlığı bilgisine erişmeye yardımcı bir eserin hazırlanmasının en kalıcı icraatlardan biri olacağı kanaatine varıldı. Yrd. Doç. Dr. Vecdet ÖZ'ün başkanlığında teşekkül eden bilimsel ve teknik kurulca yapılan ön hazırlık çalışmaları sonunda eserin ana hatları ve özellikleri belirlendi.. Kurul ve vakıf yönetimimizce yapılan seçim sonunda eseri hazırlamayı, Dr. Şükran ÇELİK koordinatörlüğünde bibliyografya ve bilgi bankası konusunda ülkemizde saygın bir yere ve etkileyici bir portföye sahip, Sayın Enformasyon Uzmanı Bülent AĞAOĞLU üstlendi. Bu çalışmaya başlarken, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Yıldız TÜMERDEM'in ilgi ve yardımlarını gördük. Vakfımız Genel Yönetim Kurulu Üyesi, Hacettepe Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Zafer ÖZTEK değerli zamanının bir kısmını Bülent Ağaoğlu ile paylaşarak eserin oluşturulmasında ve kapsamının geliştirilmesinde çok değerli katkılarda bulundu. Çalışmanın bütün aşamalarını yakından izleyerek, fikirleri ve bilgisiyle eserin oluşumunu destekleyen Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Yrd. Doç. Dr. Vecdet ÖZ'e, İstanbul Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdür Yardımcısı Mikrobiyoloji Uzmanı Sayın Dr. Şükran ÇELİK'e, Halk Sağlığı Uzmanı Sayın Dr.Ahmet KİREMİTÇİGİL'e, göreve başlamasından sonra çalışmalara desteğini esirgemeyen İstanbul Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürü Sayın Prof. Dr. Salih CENGİZ'e, heyecanı ve dinamizmi ile vakfımızın çalışmalarına da büyük katkıları olan Zeytinburnu Sağlık Grup Başkanı Sayın Dr. Nazan SARAÇOĞLU'na, şubemizin çalışmalarına gösterdikleri güven ve verdikleri destekten dolayı başta Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Genel Başkanı Sayın Dr. Aytun ÇIRAY ve İkinci Başkanı Sayın Dr. Abdurrahman KOÇER olmak üzere Genel Yönetim Kuruluna, Genel Müdürlük yöneticilerine ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız. Büyük bir özveri ve emek ürünü olan TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI BİBLİYOGRAFYASI, devamını düşündüğümüz bu alandaki çalışmaların temelini teşkil edecek, ilerki yıllarda güncelleştirilerek daha da zenginleşecektir. Bu çalışmayı bilgisayar ortamına aktararak erişimi kolaylaştırmak, ve Internet aracılığıyla kullanımını yaygınlaştırmak da hedeflerimiz arasındadır. İstanbul, 25 Haziran 1996 Saygılarımızla, Namık Kemal FUNDA Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Zeytinburnu Şubesi Başkanı

10

11 E S E Rİ H A Z I R L A Y A N I N N O T U Bibliyografyaların araştırma faaliyetleri için temel kaynaklar arasında yer alması gerçeğine rağmen ülkemizde bu alan büyük boşluklar içermektedir. Bu, Halk Sağlığı için de geçerli idi. Elinizde tuttuğunuz bu kitapla bu boşluğun doldurulması için ülkemizde Halk Sağlığı konusunda yazılan kitap, makale, tez, rapor, teksir, tebliğ ve röportaj türü eserler saptanmaya çalışılmıştır. Bibliyografik künyeleri derleme çalışmalarının ilk başlarında Halk Sağlığı'nın geniş kapsamlı bir konu olmasından kaynaklanıyor olsa gerek, ülkemizde konu hakkında onbinlerce eser tespit edilebileceği gerçeğini fark ettik. Bu tam tespit çalışması da, hem bibliyografya hazırlığının çok uzun zamana yayılmasına hem de maliyetin artmasına sebep olabilirdi. Bu bakımdan kitaplar için zaman sınırı getirilmese de, makaleler için yayın yılı bakımından tahdidi kondu. Tam tespit yapılamamasının handikapını kısmen ortadan kaldırmak için de ülkemizde Halk Sağlığı ve tüm ilgili konularında günümüze dek üretilmiş bibliyografyalar tespit edilmiştir. Henüz yayınlamadığımız "Türkiye Bibliyografya Bibliyografyası" adlı eserimizden hareketle büyük bir kısmı tespit edilen bu bibliyografyalar da, ayrıca içindeki bölümler itibariyle referans gösterilmiştir. Böylece Halk Sağlığı Bibliyografyası içerdiği net künyenin kat be kat üstünde bir bibliyografik künye potansiyelini bünyesinde barındırır bir yapıya kavuşturulmuştur. Bunun ülkemizde ilk kez yapıldığını söyleyebiliriz. Yine ülkemizde bibliyografyalarda bulunmayan bir özelliğe Halk Sağlığı Bibliyografyası'nda yer verilmiştir. Bu da tespit edilen kaynakların bulunduğu yerin (birkaç istisna dışında) belirtilmesidir. Bu şekilde kullanıcının işine yarayan kaynağın nerede bulunduğu bilgisine vakit kaybetmeden sahip olması amaçlanmıştır. Bu çalışmanın hazırlanmasını önererek ülkemizin Bilgi Çağı'nı yakalaması yönündeki hazırlıklara Halk Sağlığı yönünden katkıda bulunulmasını sağlayan Sayın Namık Kemal FUNDA başta olmak üzere, kapsam ve sınıflandırma konusundaki engin bilgilerinden istifade etmemi sağlayan Sayın Prof. Dr. Zafer ÖZTEK, Sayın Prof. Dr. Yıldız TÜMERDEM ve Sayın Dr. Sabahattin KOÇ'a teşekkür ederim. İstanbul, Haziran 1996 Bülent AĞAOĞLU

12 ESER HAKKINDA BİLGİLER I.AMAÇ Bu araştırmanın amacı Türkiye'de Halk Sağlığı konusunda yayınlanmış yazılı eserleri tespit etmek ve bu eserleri konularına göre sınıflandırarak kullanışlı bir bibliyografya meydana getirmektir. II. KAPSAM Araştırmanın kapsamını konusuna, yayın türüne, tarama dönemine ve yayın yerine göre şu şekilde açıklayabiliriz. Konu Kapsamı: Bibliyografya Halk Sağlığı konusundan oluşmaktadır. Bu konu bütün alt ve dolaylı ilgili konuları ile birlikte araştırmada kapsanmaya çalışılmıştır. Yayın Türü Kapsamı: Araştırmada kitap, makale, tez, rapor, teksir, tebliğ, ayrıbaskı, röportaj ve dergi türü dokümanlar yer almaktadır. Gazetelerde çıkan yazılar çalışmada kapsam dışıdır. Yayın Yeri Kapsamı: Halk Sağlığı Bibliyografyası Türkiye'de yayınlanmış yerli ve çeviri eserleri içermektedir. Yayın Tarihi Kapsamı: Kitap, tez, rapor ve benzeri dokümanlar bakımından araştırma, Türkiye'de Latin harfleri ile yazımın başladığı 1928 yılından 1995 yılı sonuna kadar yayınlanmış eserleri içermektedir. Makale ve tebliğ türü dokümanlar için de, arasında yayınlanmışları kapsamaktadır. III. YÖNTEM Bibliyografik bilgilerin toplanması için masabaşında ve sahada tarama yöntemi uygulanmıştır. Bu yöntem uygulanırken; Türkiye Bibliyografyası, Türkiye Makaleler Bibliyografyası, Türkiye Bibliyografya Bibliyografyası, Hacettepe Üniversitesi Tıp Kütüphanesi Beyazıt Devlet Kütüphanesi taranmıştır. IV. PROJE EYLEM PLANI. Konu kapsamının belirlenmesi ve terimlerle ifade edilmesi. Mevcut durumun saptanması. Taranacak kaynakların saptanması (Bibliyografyaların, yayın kataloglarının, kütüphanelerin, dergilerin, görüşülecek kişilerin ve gidilecek kuruluşların listelerinin hazırlanması). Tarama ve kataloglama (Bilgi toplama ve yazım) Türkiye Bibliyografyası Türkiye Makaleler Bibliyografyası Dergiler Kütüphaneler Bibliyografyalar Uzmanlarla görüşmeler İlgili kuruluşların saptanması Veri Girişi

13 Kontrol 1 (Hav verilerle bilgisayar çıktıları arasında) Düzeltmelerin bilgisayara girişi Düzeltmelerin kontrolu Kontrol 2 (Mükerrer künyelerin tespiti ve ayıklanması) Kontrol 3 (Kapsam dışı künyelerin tespiti ve ayıklanması) Sınıflandırma planı hazırlama (Künyelere sınıf kodu verme) Sınıflandırma (Sınıf kodlarının bilgisayara girişi) Sınıf kodları veri girişinin kontrolu Yazar adlarında standardın sağlanması için kontrol Bilgisayar programları (Masaüstü yayıncılık sistemlerine uyarlama) Laser yazıcıdan bibliyografik listenin alınması Raporlama Kalite Kontrol Çoğaltma K U L L A N I M KILAVUZU Bibliyografik künyelerin yazım düzeni yayın türüne göre şöyledir. I-YAZIM DÜZENİ A. KİTAP, RAPOR, TEKSİR, BROŞÜR Eser adı. Baskı,. Cilt. (Yazar adı). Yayın yeri: Yayınlayan, Yayın Tarihi. Sayfa. Diğer fiziksel öğeler. Seri. Not. [Kaynak Kodu/Bulunduğu Yer Kısaltması] B. TEZLER Eser adı. (Yazar adı). (Tez türü, Tezin hazırlandığı kurum). Yayın yeri: Yayın tarihi. Sayfa. Diğer fiziksel öğeler. [Kaynak Kodu/Bulunduğu Yer Kısaltması] C. MAKALE, TEBLİĞ Eser adı. (Yazar adı). Süreli yayın Adı, Cilt, Numara, Yıl, Sayfa. Not. [Kaynak Kodu/Bulunduğu Yer Kısaltması] C.1. TEBLİĞ (KİTAP İÇİNDE) Tebliğin adı. (Yazar Adı). İçinde: Bulunduğu kitabın adı. Yayın Yeri: Yayınlayan, Yayın Tarihi. Sayfa. Diğer fiziksel öğeler. Seri. Not. [Kaynak Kodu/Bulunduğu Yer Kısaltması] D. RÖPORTAJLAR Röportajın başlığı. (Röportaja katılan). Süreli Yayın Adı, Cilt, Numara, Yıl, Sayfa. Not. [Kaynak Kodu/Bulunduğu Yer Kısaltması] E. DERGİ-BÜLTEN Dergi-Bülten adı. Yayına başlama tarihi. Yayın Yeri: Yayınlayan. -Süresi- Not. [Kaynak kodu/bulunduğu Yer Kısaltması] Yazım düzeni hakkında not: Seri kaydında yayıncının adı geçen eserler kataloglanırken; Yayın Yeri: Yayın Tarihi. Sayfa. Seri. Not düzeni uygulanmıştır.

14 Seri kaydı bulunmayan ya da seri kaydında yayıncının adı bulunmayan eserler kataloglanırken de; Yayın Yeri: Yayınlayan, Yayın Tarihi. Sayfa. Not düzeni uygulanmıştır. II. ERİŞİM 2.1. Konuya Göre Erişim Konu temelinde erişimin yapılabilmesi için konulara göre alfabetik bir sınıflandırma düzeni hazırlanmıştır. Bu sınıflandırma düzeni kitabın I,II sayfaları arasında yer almaktadır Yazan Adına Göre Erişim Yazan adına göre erişimin yapılabilmesi için kişi ve kurum yazar adlarını birlikte içeren Yazar Adları Dizini hazırlanmıştır. Bu dizin araştırmanın sayfaları arasında yer almaktadır.

15 KISALTMALAR LİSTESİ ATÜSABE Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü BDK Beyazıt Devlet Kütüphanesi C Cilt CERRK Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kütüphanesi ÇEV. Çeviren DAGM Başbakanlık, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü DPT Devlet Planlama Teşkilatı D.T. Derleme Tarihi DEÜSABE Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü DİEK Devlet İstatistik Enstitüsü Kütüphanesi DTCF Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ENFO Bülent Ağaoğlu ENST. Enstitüsü FAK. Fakültesi FÜSBE Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü HAZ. Hazırlayan hrt. Harita HÜHSABD Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı HÜNEEK Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Kütüphanesi HÜTK Hacettepe Üniversitesi Tıp Kütüphanesi İÜK İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi MİLBBM Milliyet Gazetesi Belge-Bilgi Merkezi MK Milli Kütüphane MÜD. Müdürlüğü MÜTF Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi N Numara, Sayı S. Sayfa SS. Sayfa Sırası TB Türkiye Bibliyografyası TMB Türkiye Makaleler Bibliyografyası t.y. Tarih Yok YÖKD Yüksek Öğretim Kurulu Dokümantasyon Merkezi ÜNİV. Üniversitesi YÖKK Bkz: YÖKD Y Yıl Y. Yaprak YAYL. Y. Yayınlayan Yok

16

17 BİBLİYOGRAFYA

18 BİBLİYOGRAFYA ADÖLESAN SAĞLIĞI 1 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI 3 AIDS...5 AİLE PLANLAMASI 18 AİLE SAĞLIĞI 26 AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ 26 AKIL SAĞLIĞI 27 AKRABA EVLİLİKLERİ 27 ALKOL BAĞIMLILIĞI 28 ANA SAĞLIĞI 30 ANEMİ 43 ANTİBİYOTİKLER 44 AŞILAMA (bkz.:immünoloji) BAĞIŞIKLAMA (bkz.:immünoloji) BARSAK PARAZİTLERİ 48 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLERİ 49 BESLENME 50 BETA TALASEMİ 57 BİBLİYOGRAFYALAR-AİLE PLANLAMASI 58 BİBLİYOGRAFYALAR-ANA SAĞLIĞI 58 BİBLİYOGRAFYALAR-BESLENME 58 BİBLİYOGRAFYALAR-BULAŞICI HASTALIKLAR 59 BİBLİYOGRAFYALAR-BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR 61 BİBLİYOGRAFYALAR-ÇEŞİTLİ 61 BİBLİYOGRAFYALAR-ÇEVRE SAĞLIĞI 62 BİBLİYOGRAFYALAR-ÇOCUK SAĞLIĞI 63 BİBLİYOGRAFYALAR-DİŞ SAĞLIĞI 63 BİBLİYOGRAFYALAR-DÜŞÜK 64 BİBLİYOGRAFYALAR-EPİDEMİYOLOJİ 64 BİBLİYOGRAFYALAR-FARMAKOLOJİ 65 BİBLİYOGRAFYALAR-FRENGİ 65 BİBLİYOGRAFYALAR-GIDA KALİTESİ/KONTROLU...65 BİBLİYOGRAFYALAR-HALK SAĞLIĞI 66 BİBLİYOGRAFYALAR-HAVA KİRLİLİĞİ 66 BİBLİYOGRAFYALAR-HEMATOLOJİ 66 BİBLİYOGRAFYALAR-HİJYEN 66 BİBLİYOGRAFYALAR-İLAÇ KALİTESİ/KONTROLU 66 BİBLİYOGRAFYALAR-İMMÜNOLOJİ 66 BİBLİYOGRAFYALAR-İNTİHAR 67 BİBLİYOGRAFYALAR-İŞ SAĞLIĞI 67 BİBLİYOGRAFYALAR-KANSER 67 BİBLİYOGRAFYALAR-KAZALAR 67 BİBLİYOGRAFYALAR-KOLERA 67 BİBLİYOGRAFYALAR-KÖY SAĞLIĞI 68 BİBLİYOGRAFYALAR-LEPRA 68 BİBLİYOGRAFYALAR-MİKOLOJİ 68 BİBLİYOGRAFYALAR-MİKROBİYOLOJİ 68 BİBLİYOGRAFYALAR-NÜFUS PLANLAMASI 68 BİBLİYOGRAFYALAR-OKUL SAĞLIĞI 69 BİBLİYOGRAFYALAR-ORGAN NAKLİ 69 BİBLİYOGRAFYALAR-PARAZİTOLOJİ 69 BİBLİYOGRAFYALAR-RADYASYON 69 BİBLİYOGRAFYALAR-RUH SAĞLIĞI 69 BİBLİYOGRAFYALAR-SAĞLIK EĞİTİMİ 70 BİBLİYOGRAFYALAR-SAĞLIK YÖNETİMİ 70 BİBLİYOGRAFYALAR-SİGARA 71 BİBLİYOGRAFYALAR-SOSYAL HİZMETLER 71 BİBLİYOGRAFYALAR-SPORCU SAĞLIĞI 71 BİBLİYOGRAFYALAR-SU KİRLİLİĞİ 71 BİBLİYOGRAFYALAR-TIBBİ İSTATİSTİK 71 BİBLİYOGRAFYALAR-TOKSİKOLOJİ 72 BİBLİYOGRAFYALAR-TRAFİK KAZALARI 72 BİBLİYOGRAFYALAR-TÜBERKÜLOZ 72 BİBLİYOGRAFYALAR-UYUŞTURUCU MADDELER BİBLİYOGRAFYALAR-YAŞLILIK VE SORUNLARI 73 BİYOGRAFİLER 73 BOĞMACA 73 BOĞULMA 73 BRUCELLOSİS 73 BULAŞICI HASTALIKLAR 75 BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR 88 ÇEŞİTLİ 91 ÇEVRE SAĞLIĞI 91 ÇİÇEK HASTALIĞI 125 ÇOCUK FELCİ 126 ÇOCUK SAĞLIĞI 126 DEONTOLOJİ 170 DEZENFEKSİYON-STERİLİZASYON 171 DİFTERİ 173 DİZANTERİ 173 DOĞAL AFETLER 173 DÜŞÜK 173 EPİDEMİYOLOJİ 175 FRENGİ 175 GENÇ SAĞLIĞI 176 GENETİK DANIŞMA 179 GIDA KALİTESİ VE KONTROLU 179 GIDA ZEHİRLENMELERİ 191 GRİP 191 GÜRÜLTÜ SORUNLARI 192 HALK HEKİMLİĞİ 194 HALK İLAÇLARI 194 HALK SAĞLIĞI EĞİTİMİ 194 HALK SAĞLIĞI-GENEL 195 HALKA YÖNELİK SAĞLIK REHBERLERİ 197 HASTA HAKLARI 198 HASTANE ENFEKSİYONLARI 199 HASTANE YÖNETİMİ 200 HAVA KİRLİLİĞİ 201 HEMATOLOJİ 207 HEPATİT 208 HEPATİT A 209 HEPATİT B 209 HEPATİT C 212 HEPATİT D 213 HEPATİT E 213 HİJYEN 213 HİPERTANSİYON 215 İLAÇ KONTROLU 220 İLKYARDIM, HAYAT KURTARMA 220 İMMÜNOLOJİ 223 İNTİHAR 228 İSHALLİ HASTALIKLAR 228 İŞ KAZALARI 231 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 231 KABAKULAK 242 KALITSAL HASTALIKLAR 242 KALP HASTALIKLARI 242 KANSER 243 KARANTİNA 256 KAYGI 256 KAZALAR 257 KIZAMIK 258 KIZAMIKÇIK 259 KIZIL HASTALIĞI 259 KİST HİDATİK 259 KOLERA 260 KORUYUCU HEKİMLİK 260 KOZMETİK KALİTESİ VE KONTROLU 261

19 KUDUZ 261 KÜRTAJ 263 LABORATUVARLAR 263 LEKELİ HUMMA 263 LEPRA 264 MENENJİT 265 MİKOLOJİ MİKROBİYOLOJİ 267 NÜFUS PLANLAMASI 271 OKUL SAĞLIĞI 273 ORGAN NAKLİ 274 OZON TABAKASI SORUNU 275 ÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 275 ÖZÜRLÜLÜK EPİDEMİYOLOJİSİ VE SAKATLIK 276 PARATİFO 277 PARAZİTOLOJİ 277 RADYASYON 280 RUH SAĞLIĞI 284 SAĞLIK EĞİTİMİ 285 SAĞLIK EKONOMİSİ 288 SAĞLIK HİZMETLERİ 289 SAĞLIK İNSANGÜCÜ 296 SAĞLIK MEVZUATI 299 SAĞLIK YÖNETİMİ 301 SITMA 302 SİGARA 303 SOLUNUM YOLLARI ENFEKSİYONLARI 309 SPORCU SAĞLIĞI 311 STRES 311 SU KİRLİLİĞİ 313 ŞARBON 324 ŞARK ÇIBANI 325 ŞİDDET 325 TARIM İLAÇLARI VE İNSAN SAĞLIĞI 325 TETANOZ 326 TIBBİ ANTROPOLOJİ 326 TIBBİ COĞRAFYA 326 TIBBİ İSTATİSTİK 326 TIBBİ SOSYOLOJİ 332 TIP EĞİTİMİ 332 TİFO 332 TOKSİKOLOJİ 333 TOKSOPLAZMOZ 339 TRAFİK KAZALARI 340 TRAHOM 342 TURİZM VE SAĞLIK 343 TÜBERKÜLOZ 343 UYUŞTURUCU MADDELER 355 UYUZ 356 VEBA 356 VİRAL HEPATİT 357 VİROLOJİ 358 YANGIN 360 YAŞLILIK VE SORUNLARI 361 ZÜHREVİ HASTALIKLAR 363 YAZANLAR DİZİNİ 365

20

21 İNDEKS

22

23 ADÖLESAN SAĞLIĞI YAŞ GRUBUNDA SİGARA VE ALKOL KULLANIM DÜZEYLERİ (EPİDEMİYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA) (SPOR, YAŞAR; ÇELİK, YUSUF; ERTEM, MELİKŞAH; İLÇİN, ERSEN; SAKA, GÜNAY). İÇİNDE: 3. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ (30 NİSAN-2 MAYIS 1992, ANKARA) KONGRE ÖZET KİTABİ. ANKARA: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI, [D.T.1992]. 149.S. [10/BDK-İÜK] YAŞ GRUBU KIZ ÖĞRENCİLERDE KIZAMIKÇIK VİRUSUNA KARŞI OLUŞAN ANTİKORLARIN HEMAGLÜTİNASYON-İNHİBİSYON YÖNTEMİ İLE SAPTANMASI VE SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (GÜNGÖR, SABRİ; KOCABEYOĞLU, ÖMER; SAĞLAM, MEHMET). TÜRK HİJYEN VE DENEYSEL BİYOLOJİ DERGİSİ, C43, N2, 1986, 25-32SS. [TMB86/MK] YAŞ GRUBUNDAKİ KIZ ÖĞRENCİLERDE RUBELLA VİRÜS IgG VE IgM ANTİKOR DÜZEYLERİNİN ELISA VE FLUORESAN ANTİKOR TESTLERİYLE ARAŞTIRILMASI MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ, C22, N1, , 36-44SS. [TMB88/MK] ORTA-LİSE ÖĞRENCİSİNDE SİGARA EPİDEMİYOLOJİSİ VE SPİELBERGER ANKSİETE PUANLARI (SALTIK, AHMET; YILMAZ, TÜLİN; YORULMAZ, FARUK; SPOR, YAŞAR). İÇİNDE: II. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ MAYIS 1990 İSTANBUL. BİLDİRİ ÖZET KİTABI. İSTANBUL: İ.Ü. TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI, [TARİH YOK], [10/BDK] 5. ABİDİNPAŞA SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI BÖLGESİNDEKİ DÖRT LİSEDE GENÇLERİN ERGENLİK DÖNEMİ İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİ VE ETKİLİ FAKTÖRLER (ÇALIŞKAN, DENİZ). (TIPTA UZMANLIK TEZİ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ). ANKARA: Y. [21/ 6. ADANA BARAJ LİSESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AİDS KONUSUNDA BİLGİ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (KARAÖMERLİOĞLU, Ö.; TANIR, F.; APAN, E.; AKBABA, M.). İÇİNDE: IV. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, EYLÜL 1994, DİDİM. DÜZENLEYENLER: DOKUZ EYLÜL ÜNİV. TIP FAK. HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI-EGE ÜNİV. TIP FAK. HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI. İZMİR: SS. [10/ 7. ADOLESAN ÇAĞDA SİGARA İÇMEDE ETKİLİ OLABİLECEK FAKTÖRLER (APAN, E.; KARAÖMERLİOĞLU, Ö.; TANIR, F.; AKBABA, M.). İÇİNDE: IV. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, EYLÜL 1994, DİDİM. DÜZENLEYENLER: DOKUZ EYLÜL ÜNİV. TIP FAK. HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI-EGE ÜNİV. TIP FAK. HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI. İZMİR: SS. [10/ 8. ADOLESAN DÖNEMİ GEBELİKLERİNDE FİZYOLOJİK VE PSİKOLOJİK DEĞİŞİKLİKLERİN İNCELENMESİ VE BU GEBELİKLERE SOSYO-EKONOMİK KÜLTÜREL FAKTÖRLERİN ETKİNLİĞİ (COŞKUN, ANAHİT). (DOKTORA TEZİ, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ). İSTANBUL: Y. TABLO. [TB92/MK] 9. ADOLESAN GENÇLER DEMİR EKSİKLİĞİ BAKIMINDAN RİSKTE MİDİR? (ŞİMŞEK, G.; "KÖKSAL, C; ŞİMŞEK, C; YİĞİT, G.). İÇİNDE: HALK SAĞLIĞI GÜNLERİ (ERİŞKİN SAĞLIĞI). ÖZET KİTABI EYLÜL 1995, SAMSUN. SAMSUN: ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. TIP FAK. HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI, S-58.S. [10/BDK] 10 ADOLESAN KADINLARDA DOĞURGANLIK ARAŞTIRMASI (PEKŞEN, YILDIZ; ERDAL, RENGİN). İÇİNDE: III. HALK SAĞLIĞI GÜNLERİ: GENÇLERİN SAĞLIK SORUNLARI, 5-7 MAYIS EDİTÖR: YUSUF ÖZTÜRK. KAYSERİ: S. (ERCİYES ÜNİV. YAYINLARI NO: 46). [10/ 11. ADOLESANLARDA AİLE PLANLAMASI BİLGİ-TUTUM ARAŞTIRMASI. (BOSTANCI, MEHMET). (UZMANLIK TEZİ, GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAK. HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI). ANKARA: Y. [HÜTK/HÜTK] 12. ADÖLESAN (DELİKANLILIK) SAĞLIĞI (PEKCAN, HİKMET). İÇİNDE: HALK SAĞLIĞI (TEMEL BİLGİLER). ANKARA: GÜNEŞ KİTABEVİ, SS. [10/ 13. ADÖLESAN ÇAĞI ESANSİYEL HİPERTANSİYONUNDA LÖKOSİT ZARI... HÜCRE İÇİ ELEKTROLİT DEĞİŞİKLİKLERİ (SAFİ, İHSAN). (UZMANLIK TEZİ, HACETTEPE ÜNİV. TIP FAK.). ANKARA: Y. [TB89/MK] 14. ADÖLESAN ÇAĞDAKİ GENÇLERİN CİNSEL EĞİTİM GEREKSİNMELERİ (ODABAŞI, MEHMET; ÖZCAN, BİROL). (BİTİRME TEZİ, MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ). İSTANBUL: [19/MÜTF] 15. ADÖLESAN ÇAĞI GENÇLERDE SAÇ VE SERUM BAKIR DÜZEYLERİ (KAYAKIRILMAZ, KADRİYE; OZBAY, NERMİN; ÇÖRDÜK t GÜLAY; YÜCECAN, SEVİNÇ; OĞUZ, NİLGÜN). İÇİNDE: III. HALK SAĞLIĞI GÜNLERİ: GENÇLERİN SAĞLIK SORUNLARI, 5-7 MAYIS 1993.EDİTÖR: YUSUF ÖZTÜRK. KAYSERİ: SS. (ERCİYES ÜNİV. YAYINLARI NO: 46). [10/ 16. ADÖLESAN ÇAĞ GENÇ KIZ ÖĞRENCİLERİNDE MENARŞ VE MENSTURASYON ÖZELLİKLERİ (MUSAL, BERNA; UÇKU, REYHAN). İÇİNDE: III. HALK SAĞLIĞI GÜNLERİ: GENÇLERİN SAĞLIK SORUNLARI, 5-7 MAYIS EDİTÖR: YUSUF ÖZTÜRK. KAYSERİ: SS. (ERCİYES ÜNİV. YAYINLARI NO: 46). [10/ 17. ADÖLESAN ÇAĞ KIZ ÖĞRENCİLERDE MENARŞ VE MENSTURASYON ÖZELLİKLERİ (MUSAL t BERNA; UÇKU, REYHAN). SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI DERGİSİ, Y3, N2, 04/ , 21-24SS. [10/BDK] 18. ADÖLESAN DÖNEMİ (DELİKANLILIK) SORUNLARI (PEKCAN, HİKMET). SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI DERGİSİ, Y2, N1, , 19-20SS. [10/BDK] 19. ADÖLESAN EVLİLİKLERİ, ADÖLESAN EVLİLİKLERİNİN VE DOĞURGANLIKLARININ SOSYO-EKONOMİK BELİRLEYİCİLER AÇISINDAN YETİŞKİN EVLİLİKLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI (BULUT, IŞIL). (DOKTORA TEZİ, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ). ANKARA: Y. [22/HÜNEEK] 20. ADÖLESAN VE OKUL SAĞLIĞI (PEKCAN, HİKMET). İÇİNDE: HALK SAĞLIĞI (TEMEL BİLGİLER). ANKARA: GÜNEŞ KİTABEVİ, SS. [10/ 21. ADOLESANLARDA CİNSELLİK BİLGİ DÜZEYİ VE EĞİTİM GEREKSİNİMLERİ (AKSAYAN, SEÇİL; HAYRAN, OSMAN; ODABAŞI, MEHMET; ÖZCAN, BİROL). İÇİNDE: II. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ MAYIS 1990 İSTANBUL. BİLDİRİ ÖZET KİTABI. İSTANBUL: İ.Ü. TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI, [TARİH YOK]. [10/BDK] 22. ADÖLESANLARIN CİNSEL BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (ÖZVARIŞ, ŞEVKET BAHAR; KOLER, NİLGÜN; ERBAY, ASLI; GENÇ, SAFİYE). SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI DERGİSİ, Y5, N2, 04/ , 2-7SS. [10/BDK] 23. ANKARA'DA SANAYİ VE SİTELER İŞÇİ KESİMİNDE ÇALIŞAN YAŞ İŞÇİLERİN BESLENME VE SAĞLIK DURUMLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. (BEYHAN, YASEMİN; KARAKURT, ÖZLEM). TÜRK HİJYEN VE DENEYSEL BİYOLOJİ DERGİSİ, C44, N1, 1987, 81-90SS. [TMB88/MK] 24. ANTALYA'DA LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İSTEYEREK DÜŞÜK KONUSUNDA TUTUMLARI (ÇALI, ŞANDA; AKTEKİN, MEHMET). AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, C9, N3/4, 1992, 39-46SS. [10/ 25. BANA DOKUNMAYIN ERGENLİKTEYİM FORMSANTE, N18, , 42-43SS. [10/MİBBM] 26. ÇALIŞMA ŞARTLARI FARKLI İKİ AYRI OTO SANAYİİNDE ÇALIŞAN ÇOCUK İŞÇİLERİN (11-15 YAŞ) SAĞLIK VE PSİKOSOSYAL DURUMLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA (VARGEL, SERPİL; BİLİR, NAZMİ). İÇİNDE: III. HALK SAĞLIĞI GÜNLERİ: GENÇLERİN SAĞLIK SORUNLARI, 5-7 MAYIS EDİTÖR: YUSUF ÖZTÜRK. KAYSERİ: SS. (ERCİYES ÜNİV. YAYINLARI NO: 46). [10/ 27. ÇOCUK VE ERGENLERDE İNTİHAR DÜŞÜNEN ADAM, C3, N1, , 17-19SS. [TMB89/MK] 28. ÇOCUKLUK VE GENÇLİK ÇAĞINDA GÖRÜLEN İNKİŞAF BOZUKLUKLARINDA CHORION GENADOTRIPHİNİ TEDAVİSİ (LUFT, R.). HEKİMLİKTE YENİ GÖRÜŞLER MECMUASI, N5/6, 1950'DEN AYRIBASKI. İSTANBUL: FAKÜLTELER MATBAASI, S. [TB51/MK] 29. ÇOCUKLUK VE ADOLESAN DÖNEMİNDE KONVERSİYON BOZUKLUKLARI (ÖZKAN, AYSEN; ARIK, ALİ C). EGE TIP DERGİSİ, C30, N3, , SS. [TMB92/MK] 30. ÇUBUK SAĞLIK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA BÖLGESİ ORTA ÖĞRETİM GENÇLİĞİNDE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (YELSALI, İSMAİL). (DOKTORA TEZİ, HACETTEPE ÜNİV. SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ). ANKARA: VIII+101+XVIIY. [TB88/MK] 31. DİYARBAKIR İLKOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNDE HEPATİT B. YÜZEY ANTİJEN İNSİDANSI (CAN, İSMAİL). (TIPTA UZMANLIK TEZİ, DİCLE ÜNİV. TIP FAK.). DİYARBAKIR: Y. [YÖKD/YÖKD] 32. DİYARBAKIR SANAYİ BÖLGESİNDE ÇALIŞAN ÇIRAKLARIN BESLENME DURUMLARI (TOKSÖZ, PERRAN; ÇELİK, FATMA; DAVRAN, ŞENİZ; SAKA, GÜNAY). İÇİNDE: III. HALK SAĞLIĞI GÜNLERİ: GENÇLERİN SAĞLIK SORUNLARI, 5-7 MAYIS EDİTÖR: YUSUF ÖZTÜRK. KAYSERİ: SS. (ERCİYES ÜNİV. YAYINLARI NO: 46). [10/ 33. EDİRNE MERKEZİNDE YÜKSEK KAYGILI OLAN VE OLMAYAN ORTAOKUL 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAZİ ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (YORULMAZ, FARUK; YAPRAK, MEVLÜT). SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI DERGİSİ, Y3, N4, 10/ , 17-20SS. [10/BDK] 34. EDİRNE'DE 2363 ORTAOKUL ÖĞRENCİSİNDE SPİELBERGER ENVANTERİ İLE ÖLÇÜLEN SÜREKLİ KAYGI DÜZEYİ VE BAZI OLASI SOSYO EKONOMİK DETERMİNATLARI (YORULMAZ, FARUK; SALTIK, AHMET; SALTIK, GÜLİZAR; YORULMAZ, DENİZ; KELEŞ, FİGEN). İÇİNDE: 3. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ (30 NİSAN-2 MAYIS 1992, ANKARA) KONGRE ÖZET KİTABI. ANKARA: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI, [D.T.1992]. 178.S. [10/BDK-İÜK] 35. EDİRNE'DE 2278 LİSE ÖĞRENCİSİNDE SPİELBERGER ENVANTERİ İLE ÖLÇÜLEN SÜREKLİ KAYGI DÜZEYİ VE OLASI BAZI SOSYO-EKONOMİK DETERMİNANTLARI (YORULMAZ, FARUK; SALTIK, AHMET; SALTIK, GÜLİZAR; YORULMAZ, DENİZ). İÇİNDE: 3. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ (30 NİSAN-2 MAYIS 1992, ANKARA) KONGRE ÖZET KİTABI. ANKARA: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI, [D.T.1992]. 180.S. [10/BDK-İÜK] 36. ELAZIĞ'DA LİSE VE DENGİ OKUL SON SINIF ÖĞRENCİLERİNDE SİGARA İÇME DURUMU 1989 (SEZER, R. EROL; ÖZTÜRK, ZAFER; BİLGİN, NEVZAT; AÇIK, YASEMİN). İÇİNDE: II. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ MAYIS 1990 İSTANBUL. BİLDİRİ ÖZET KİTABI. İSTANBUL: İ.Ü. TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI, [TARİH YOK]. [10/BDK] 37. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA KULLANIMI ALIŞKANLIĞI, FEV1 VE PEAK FLOW DEĞERLERİ (ACUN, SEVİNÇ; ÖZESMİ, ÇİĞDEM; ÖZESMİ, MUSTAFA). TÜBERKÜLOZ VE TORAKS, C35, N3, 07/ , SS. [TMB87/MK] 38. ERGENLERDE SİGARA, ALKOL VE MADDE KULLANIMININ BENLİK İMAJI, DEPRESYON VE ANKSİYETE ÖLÇÜMLERİ İLE İLİŞKİLERİ DÜŞÜNEN ADAM, C4, N3, 1991, 53-58SS. [TMB91/MK] 39. ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ GENÇLERİN SOSYAL VE PSİKO-SEKSÜEL GELİŞİMLERİ (ERDOĞAN, EMİNE). (BİLİM UZMANLIĞI TEZİ, HACETTEPE ÜNİV. SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI PROGRAMI). ANKARA: VI+150Y. [BDK/BDK] 40. ERGENLİK: BUNALIMLI BİR DÖNEMEÇ (ATABEK, ERGENLİK). FORMSANTE, N23, , 60-81SS. [10/MİBBM] 41. ERZURUM İL MERKEZİNDE BULUNAN ORTA VE YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ALKOLLÜ İÇKİ KULLANMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. UZMANLİK TEZİ (KIVANÇ, HASAN ULVİ). ERZURUM: Y. [TB82/MK] 42. ETİMESGUT SAĞLIK OCAĞI MERKEZİNDE YAŞ YETİŞTİRME YURDU ÇOCUKLARI İLE AYNI YAŞ GRUBUNDAKİ ORTAOKUL

24 ÖĞRENCİLERİNİN RUHSAL DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (ÇAKIR, BANU; TEZCAN, SABAHAT; BEDİR, ERCÜMENT; DERVİŞOĞLU, MEHMET; DİNLER, ÖZKAN). İÇİNDE: III. HALK SAĞLIĞI GÜNLERİ: GENÇLERİN SAĞLIK SORUNLARI, 5-7 MAYIS EDİTÖR: YUSUF ÖZTÜRK. KAYSERİ: S. (ERCİYES ÜNİV. YAYINLARI NO: 46), [10/ 43. FARKLI SOSYO-EKONOMİK KÜLTÜREL ÇEVRELERDEKİ LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME BİLGİ VE ALIŞKANLIKLARININ ÖLÇÜLMESİ (SAGUN, PEYKER). (BİLİM UZMANLIĞI TEZİ, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ). ANKARA: Y. [TB88/MK] 44 FATİH İLÇESİNDE İLK VE ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE AKUT ROMATİZMAL ATEŞ SIKLIĞI CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, C17, N1/4, 01/ , 63-72SS. [TMB88/MK] 45. FATİH İLÇESİNDE İLK VE ORTA ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNDE KALP HASTALIKLARI PREVALANSI CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, C17, N1/4, 01/ , 49-55SS. [TMB88/MK] 46. GELİŞME ÇAĞI LİSELİ KIZLARDA HEMOTOLOJİK DEĞİŞMELERİN SOSYAL, EKONOMİK VE KÜLTÜREL ETKİLERLE İLİŞKİSİ FATİH KIZ LİSESİ HEMATOLOJİK TARAMA SONUÇLARI HASEKİ TIP BÜLTENİ, C27, N3, 07/ , SS. [TMB89/MK] 47. GENÇLİĞE İLK ADIM: ERGENLİK FORMSANTE, N11, , [2]S. [10/MİLBBM] 48. GENÇLİK DÖNEMİ: 13 İLE 19 YAŞ ARASI İÇİNDE: MAYO CLINIC. GENEL EDİTÖR: DAVID E. LARSON. 1. CİLT. İSTANBUL: HÜRRİYET YAYINLARI A.Ş., SS. [10/ 49. GÜLVEREN GECEKONDU BÖLGESİNDEKİ KIZ ADOLESANLARDA SERUM, ÇİNKO, MAGNEZYUM VE BAKIR DÜZEYLERİNİN DİYET İLE İLİŞKİSİ (GÜNERAL, FEZA; AVCIOĞLU, E. FİGEN; ÖZALP, İMRAN). BESLENME VE DİYET DERGİSİ, C17, N2, 1988, SS. [TMB89/MK] 50 İKİ İLÇEMİZDE LİSE ÇAĞINDAKİ GENÇLERDE SİGARA KULLANMANIN MEDİKO-SOSYAL YÖNÜ (METİNTAŞ, SELMA; KALYONCU, CEMALETTİN; ETİZ, SAİT). ANADOLU TIP DERGİSİ, C13, N2, 1991, 63-74SS. [18/ 51 KARATAŞ'DAKİ ADOLESANLARDA SİGARA İÇMEYİ DENEMEDE AİLENİN ETKİSİ (AĞRIDAĞ, GÜLSEREN; ALPARSLAN, NAZAN; KARAÖMERLİOĞLU, ÖNDER; APAN, ELÇİN). İÇİNDE: III. HALK SAĞLIĞI GÜNLERİ: GENÇLERİN SAĞLIK SORUNLARI, 5-7 MAYIS EDİTÖR: YUSUF ÖZTÜRK. KAYSERİ: SS. (ERCİYES ÜNİV. YAYINLARI NO: 46). [10/ 52 KEÇİÖREN ÇEVRE SAĞLIĞI MESLEK LİSESİNDE OKUYAN GENÇLERİN SİGARA İÇME DAVRANIŞLARI (ONAT, ÜMİT). SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI DERGİSİ, Y3, N3, 07/ , 36- SS. [10/ENFO] 53. KIRSAL BÖLGEDE YAŞ GRUBU GENÇ KIZLARIN CİNSİYETE İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (BUMİN, ÇİĞDEM; ÖZBİLEN, GÖNÜL; DALDA, NİLGÜN). İÇİNDE: III. HALK SAĞLIĞI GÜNLERİ: GENÇLERİN SAĞLIK SORUNLARI, 5-7 MAYIS EDİTÖR: YUSUF ÖZTÜRK. KAYSERİ: S. (ERCİYES ÜNİV. YAYINLARI NO: 46). [10/ 54 KIZ VE ERKEK ÖĞRENCİLERDE SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ VE SİGARANIN ETKİSİ (ÇALIŞKAN, SADETTİN; TAN, ÜNER). TÜRKİYE KLİNİKLERİ TIP BİLİMLERİ ARAŞTIRMA DERGİSİ, C3, N , 54-62SS. [TMB82/MK] 55. LİSE ÇAĞI GENÇLİĞİNİN SİGARA İÇME DURUMU (ÖNDER, ÖMER RIFKI; EGEMEN, AYTEN). TÜRK HİJYEN VE DENEYSEL BİYOLOJİ DERGİSİ, C44, N1, 1987, SS. [TMB88/MK] 56. LİSE ÇAĞI GENÇLERİNİN AİLE PLANLAMASI KONUSUNDA BİLGİ VE TUTUMLARI (BOZKURT, ZEYNEP; EKŞİOĞLU, BİRSEN). (BİTİRME TEZİ, MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ). İSTANBUL: [19/MÜTF] 57. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA VE SAĞLIK KONUSUNDA BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN ARAŞTIRMA (ÖNDER, ÖMER RIFKI). (UZMANLIK TEZİ, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ). ANKARA: Y. [TB85/MK] 58. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA İÇME ALIŞKANLIĞI İLE BAZI DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER (DOĞAN, ORHAN). DÜŞÜNEN ADAM, C3, N1, , 19-24SS. [TMB89/MK] 59. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ALKOL KULLANIMINI ETKİLEYEN BAZI DEĞİŞKENLER (TOL, CANAN), (BİLİM UZMANLIĞI TEZİ, HACETTEPE ÜNİV. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ). ANKARA: S. [YÖKD/YÖKD] 60. LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA SİGARA KULLANIMI (KIYAK, MİTHAT; DAĞOĞLU, TEMEL). İSTANBUL HALK SAĞLIĞI BÜLTENİ, C4, N11, 1990, 7-13SS. [18/ 61. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN, SİGARA VE SAĞLIK KONUSUNDA BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN ARAŞTIRMA (ÖNDER, ÖMER RIFKI). (UZMANLIK TEZİ, HACETTEPE ÜNİV. SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ). ANKARA: Y. [HÜTK/HÜTK] 62. LİSE ÖĞRENCİLERİNDE AİLE PLANLAMASINA İLİŞKİN BİLGİ VE TUTUMLAR (AKBABA, MUHSİN; ALPARSLAN, NAZAN; KARAÖMERLİOĞLU, ÖNDER; HAMZACEBİ, HASAN). İÇİNDE: 3. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ (30 NİSAN-2 MAYIS 1992, ANKARA) KONGRE ÖZET KİTABI. ANKARA: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI, [D.T.1992]. 4.S. [10/BDK-İÜK] 63. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN AİLE PLANLAMASI KONUSUNDA BİLGİ VE TUTUMLARI.(KAYHAN, MELDA; AKSAYAN, SEÇİL; BOZKURT, ZEYNEP; EKŞİOĞLU, BİRSEN; HAYRAN, OSMAN). İÇİNDE: II. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ MAYIS 1990 İSTANBUL. BİLDİRİ ÖZET KİTABI. İSTANBUL: İÜ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI, [TARİH YOK]. [10/BDK] 64 LİSE ÖĞRENCİLERİNDE İÇKİ VE SİGARA KULLANIMI (OKAN, NECLA; ŞIVKA, SADİ; RESMİ, ŞÜKRAN; ŞIVKA, NEBAHAT). İÇİNDE: III. HALK SAĞLIĞI GÜNLERİ: GENÇLERİN SAĞLIK SORUNLARI, 5-7 MAYIS EDİTÖR: YUSUF ÖZTÜRK. KAYSERİ: S. (ERCİYES ÜNİV. YAYINLARI NO: 46). [10/ 65. LİSE ÖĞRENCİLERİNDE STRESS DÜZEYİNİN SİGARA İÇME DURUMU İLE KARŞILAŞTIRILMASI (KARAVUŞ, MELDA: HAYRAN, OSMAN; ÇALİ, ŞANDA; DALKILIÇ, ALİCAN; ERCAN, SİNA). İÇİNDE: III. HALK SAĞLIĞI GÜNLERİ: GENÇLERİN SAĞLIK SORUNLARI, 5-7 MAYIS EDİTÖR: YUSUF ÖZTÜRK. KAYSERİ: SS. (ERCİYES ÜNİV. YAYINLARI NO: 46). [10/ 66. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ERGENLİK KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ (KARABABA, ALİ OSMAN; ARI, GÜLSÜM; BERKTAŞ, SELDA; ÇOLAKOĞLU, SERRA M.; DEVECİ, ÖZLEM). İÇİNDE: III. HALK SAĞLIĞI GÜNLERİ: GENÇLERİN SAĞLIK SORUNLARI, 5-7 MAYIS EDİTÖR: YUSUF ÖZTÜRK. KAYSERİ: SS. (ERCİYES ÜNİV. YAYINLARI NO: 46). [10/ 67. METROPOLİTEN BİR KENTTE ÖĞRENİMDEKİ GENÇLERİN SİGARA VE ALKOL KULLANIM BOYUTLARI VE ETKİNLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI (TÜMERDEM, YILDIZ; DİŞÇİ, RİAN; AYHAN, BEDİA). İÇİNDE: TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ, (XXIV. İSTANBUL, ), 1986, SS. [TMB87/MK- BDK] 68. OKUL ÇOCUĞU VE ADOLESAN DÖNEMİNDE SAĞLIK: 7. PEDİATRİ GÜNLERİ RAPORLARI, DÜZENLEYENLER: HÜLYA GÜNÖZ - RÜVEYDA BUNDAK İSTANBUL: KERVAN KİTAPÇILIK BASIN SANAYİİ, S. [TB86/MK] 69. ORTA DERECELİ OKUL ÖĞRENCİLERİNDE SİGARA İÇME ALIŞKANLIĞI (KOCABAŞ, ALİ), A.Ü. TIP FAKÜLTESİ MECMUASI, C41, N1, 1988, 9-22SS. [TMB88/MK] 70. ORTA DERECELİ OKUL ÖĞRENCİLERİNDE SİGARA İÇME ALIŞKANLIĞI, OKUL İÇİ ETKİNLİKLER VE BAZI AİLE ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER (KOCABAŞ, ALİ). A.Ü. TIP FAKÜLTESİ MECMUASI, C41, N1, 1988, 41-54SS. [TMB88/MK] 71. ORTA ÖĞRENİMDE GENÇLERİN SİGARA İÇMELERİNDEKİ ETKİNLİKLER İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ MECMUASI, C51, N2, 1988, SS. [TMB90/MK] 72. ORTA ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNDE BEDEN İMGESİ İLE BENLİK SAYGISI İLİŞKİSİ (MUSAL, BERNA; UÇKU, R.; ERGİN, S.; SANDIKLI, E.; TEKİN, B.). İÇİNDE: III. HALK SAĞLIĞI GÜNLERİ: GENÇLERİN SAĞLIK SORUNLARI, 5-7 MAYIS EDİTÖR: YUSUF ÖZTÜRK. KAYSERİ: SS. (ERCİYES ÜNİV. YAYINLARI NO: 46). [10/ 73. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE STRES FAKTÖRLERİ (BARUT, YAŞAR) ANKARA: [YAYLY.], Y. [TB90/MK] 74. ÖĞRENCİLERİN SİGARANIN SAĞLIĞA ZARARLARI KONUSUNDAKİ BİLGİ DURUMLARI İLE VERİLEN EĞİTİMİN ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ (AYDEMİR, GÜLSÜN; VE DİĞERLERİ). İÇİNDE: III. HALK SAĞLIĞI GÜNLERİ: GENÇLERİN SAĞLIK SORUNLARI, 5-7 MAYIS EDİTÖR: YUSUF ÖZTÜRK. KAYSERİ: S. (ERCİYES ÜNİV. YAYINLARI NO: 46). [10/ 75. ÖYS YAKLAŞIRKEN ADAYLARIN HEYECANI ARTIYOR. STRES KONTROLÜ BAŞARININ ANAHTARI FORMSANTE, N17, , 68-70SS. [10/MİBBM] 76. PSİKİYATRİ KLİNİĞİ ADOLESAN BÖLÜMÜNE YAPILAN BAŞVURULARIN, SCL 90 R TARAMASI SONUÇLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI (ÇALIŞKAN, DENİZ; ÇÖL, MELTEM; BİLGİN, YAŞAR, CANAT, SAYNUR). İÇİNDE. III. HALK SAĞLIĞI GÜNLERİ: GENÇLERİN SAĞLIK SORUNLARI, 5-7 MAYIS EDİTÖR: YUSUF ÖZTÜRK. KAYSERİ: S. (ERCİYES ÜNİV. YAYINLARI NO: 46). [10/ 77. SAĞLIĞA ZARARLI DAVRANIŞLARDAN SİGARA İÇME ALIŞKANLIĞININ YAYGINLIĞI VE NEDENLERİNİN KARA HARP OKULU ÖĞRENCİLERİNDE ARAŞTIRILMASI (HASDE, METİN; SAYER, SAMİ; AKBAY, TAHİR). GATA BÜLTENİ, C33, N3, , SS. [TMB91/MK] 78. SAĞLIK MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN AİLE PLANLAMASINA İLİŞKİN BİLGİ VE TUTUMLARI (ETER, MÜZEYYEN). (AİLE SAĞLIĞI PROGRAMI BİLİM UZMANLIĞI TEZİ). ANKARA: IV+42+17Y.[TB82/MK] 79. SAĞLIK MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNDE BETA HEMOLİTİK STREPTOKOK YAYGINLIĞININ ARAŞTIRILMASI (AKBAY, TAHİR; DEMİRÖZ, PEKCAN; SAYER, SAMİ). TÜRK HİJYEN VE DENEYSEL BİYOLOJİ DERGİSİ, C48, N2, 1991, SS. [18/MK] 80. SAMSUN DOĞUM VE ÇOCUK BAKIMEVİNE BAŞVURAN ADOLESANLARIN JİNEKOLOJİK SORUNLARI (MALATYALIOĞLU, ERDAL; AYDIN, MURAT; DABAK, ŞENNUR). ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, C9, N3/4, [18/ 81. SAMSUN DOĞUM VE ÇOCUK BAKIMEVİNE BAŞVURAN ADOLESANLARIN OBSTETRİK SORUNLARI (MALATYALIOĞLU, ERDAL; AYDIN, MURAT; DABAK, ŞENNUR). ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, C9, N3/4, 1992, SS. [18/ 82. SAMSUN İL MERKEZİNDEKİ LİSE ÇAĞI ÖĞRENCİLERİNDE BAZI ALIŞKANLIKLAR ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA İÇİNDE: TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ, (XXIV. İSTANBUL, ), 1986, SS. [TMB87/MK] 83. SAMSUN İLİ ATARİ VE BİLGİSAYAR SALONLARINI KULLANAN KİŞİLER ARASINDA ADOLESANLARIN YERİ (DABAK, ŞENNUR; PEKŞEN, YILDIZ; ERDAL, RENGİN). İÇİNDE: III. HALK SAĞLIĞİ GÜNLERİ: GENÇLERİN SAĞLIK SORUNLARI, 5-7 MAYIS EDİTÖR: YUSUF ÖZTÜRK. KAYSERİ: S. (ERCİYES ÜNİV. YAYINLARI NO: 46). [10/ 84. SANAYİ KESİMİNDE ÇALIŞAN YAŞ ARASINDAKİ ÇIRAKLARIN ENERJİ HARCAMALARI BESLENME VE SAĞLIK DURUMLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA (ÖZARSLAN, ÜLKER). (BİLİM UZMANLIĞI TEZİ). ANKARA: VIIIS. [TB81/MK] 85. SİVAS İL MERKEZİNDEKİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK BİLGİSİ (ÖZGÜR, SERVET; KILIÇARSLAN, SERKİS; EKİCİ, ÖMER). İSTANBUL HALK SAĞLIĞI BÜLTENİ, C4, N12, 1990, 17-22SS. [18/ 2

BORSA YAYINLARI ARAŞTIRMASI

BORSA YAYINLARI ARAŞTIRMASI BORSA YAYINLARI ARAŞTIRMASI NİSAN 1992 Ölçek Sokak 48/5 80230 Harbiye-İstanbul Tel: 146 17 94 Tic. Sicil No: 262950 210522 C 1992, ENFO BİLGİ ERİŞİM 5846 SAYILI YASA VE BU YASADA YAPILAN EKLER VE DEĞİŞİKLİKLER

Detaylı

Sağlıkta Kalite Standartları Hastane

Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı SKS-Hastane (Versiyon-5; Revizyon-00) 1.Baskı: Ankara, Temmuz 2015 ISBN: 978-975-590-558-7

Detaylı

ISBN : 978-975-590-259-3 Sağlık Bakanlığı Yayın No : 743

ISBN : 978-975-590-259-3 Sağlık Bakanlığı Yayın No : 743 Bu yayının tüm hakları Temel Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne aittir. Kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz. Alıntı yapıldığında kaynak gösterimi SB,TSHGM,yayın no ve tarihi şeklinde olmalıdır. 5846 sayılı

Detaylı

Çok Sektörlü Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı 2013-2023

Çok Sektörlü Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı 2013-2023 Çok Sektörlü Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı 2013-2023 Bölüm 1: Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesine Çok Sektörlü Yaklaşım Özet Kitap ANKARA, 2014 Çok Sektörlü Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme

Detaylı

2013-2018 ULUSAL KANSER KONTROL PLANI

2013-2018 ULUSAL KANSER KONTROL PLANI 2013-2018 ULUSAL KANSER KONTROL PLANI ULUSAL KANSER KONTROL PLANI 2013-2018 Editörler Prof. Dr. Seçil Özkan Uz. Dr. Bekir Keskinkılıç Doç. Dr. Murat Gültekin Doç. Dr. Ahmet Serdar Karaca Uz. Dr. Cansu

Detaylı

HALK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR

HALK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR HALK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR Yayına Hazırlayan Doç. Dr. Dilek ASLAN Ankara Tabip Odası MART 2009 ANKARA 2 Halk Sağlığı İle İlgili Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Bu kitabın tüm

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2013-2017) ANKARA

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2013-2017) ANKARA 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI () ANKARA, 2013 2 1. Basım : Şubat 2010, Ankara, 3500 adet 2. Basım: Mart 2011, Ankara, 1000 adet

Detaylı

ULUSAL KANSER PROGRAMI 2009-2015

ULUSAL KANSER PROGRAMI 2009-2015 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KANSERLE SAVAŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSAL KANSER PROGRAMI 2009-2015 Editör Murat Tuncer Yardımcı Editörler Nejat Özgül Emire Özen Olcayto Murat Gültekin Bengü Erdin ISBN 978-975-590-285-2

Detaylı

Uluslararası Çocuklar için Adalet Sempozyumu. 05-07 ARALIK 2012 Hilton Oteli, ANKARA. KORUMA/ ÖNLEME Oturumları

Uluslararası Çocuklar için Adalet Sempozyumu. 05-07 ARALIK 2012 Hilton Oteli, ANKARA. KORUMA/ ÖNLEME Oturumları Uluslararası Çocuklar için Adalet Sempozyumu 05-07 ARALIK 2012 Hilton Oteli, ANKARA KORUMA/ ÖNLEME Oturumları PROJE PAYDAŞLARI Adalet Bakanlığı Türkiye Adalet Akademisi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ARAŞTIRMA RAPORU. Dönem: 22 Yasama Yılı: 5. Nisan 2007

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ARAŞTIRMA RAPORU. Dönem: 22 Yasama Yılı: 5. Nisan 2007 Dönem: 22 Yasama Yılı: 5 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİME DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERDE VE CEZA ve İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ ÇOCUKLARDA ŞİDDET VE BUNU ETKİLEYEN ETKENLERİN

Detaylı

YAYIN DANIŞMA KURULUMUZ

YAYIN DANIŞMA KURULUMUZ YAYIN DANIŞMA KURULUMUZ AYLIK SAĞLIK VE YAŞAM DERGİSİ Yıl: 1 Sayı: 5 MAYIS 2012 EsasMedya Ltd. Şti. adına Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü M. Esat GÜZELGÖZ Yayın Editörü Hande AYDEMİR Hukuk Danışmanı Av. Bekir

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU

TÜRKİYE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU TÜRKİYE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Mart 2008 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TÜRKİYE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Mart 2008 ANKARA 1 TÜRKİYE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Bakanlık Yayın

Detaylı

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003 Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Ankara, Türkiye Katkıda bulunan: Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

HABER PAÜ Hastanelerinden Son Dönemin Haberleri GEZİ Çin Halk Cumhuriyeti RÖPORTAJ Prof. Dr. Ercan Lütfi Gürses

HABER PAÜ Hastanelerinden Son Dönemin Haberleri GEZİ Çin Halk Cumhuriyeti RÖPORTAJ Prof. Dr. Ercan Lütfi Gürses İlkbahar 2015 Sayı 26 Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri Dergisi HABER PAÜ Hastanelerinden Son Dönemin Haberleri GEZİ Çin Halk Cumhuriyeti RÖPORTAJ Prof. Dr. Ercan Lütfi Gürses Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri

Detaylı

- KONGRE KİTAPÇIĞI -

- KONGRE KİTAPÇIĞI - - KONGRE KİTAPÇIĞI - Kongre Başkanı İsmail Talha Özdoğan (İngilizce 2. Sınıf), talhaozdogan@hotmail.com Kongre Sekreteri Özge Gündoğdu (İngilizce 3. Sınıf), beyzag91@hotmail.com Onursal Kurul Prof. Dr.

Detaylı

2008 EMCDDA YILLIK RAPORU Reitox Ulusal Temas Noktası

2008 EMCDDA YILLIK RAPORU Reitox Ulusal Temas Noktası T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı

Detaylı

Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri

Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri 2015 ANKARA Periyodik Sağlık

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ MERSİN DERNEĞİ ÜNİVERSİTESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ

SPOR BİLİMLERİ MERSİN DERNEĞİ ÜNİVERSİTESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ SPOR BİLİMLERİ DERNEĞİ MERSİN ÜNİVERSİTESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ 14-16 Mayıs 2015 Mersin Üniversitesi Yer: Mersin Üniversitesi Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi www.osbk2015.org ʻGELECEK SİZSİNİZʼ 2 Mersin

Detaylı

Prof. Dr. Vural KAVUNCU. MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Burada Hayat Var! Eray KAPICIOĞLU. Seksenler in Rukiye si: Özlem TÜRKAD. Çikolata ve Dantel Şehri: BRÜJ

Prof. Dr. Vural KAVUNCU. MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Burada Hayat Var! Eray KAPICIOĞLU. Seksenler in Rukiye si: Özlem TÜRKAD. Çikolata ve Dantel Şehri: BRÜJ AYLIK SAĞLIK VE YAŞAM DERGİSİ / SAYI 12 / ARALIK 2012 Röportaj: Prof. Dr. Vural KAVUNCU Hayatın İçinden: Seksenler in Rukiye si: Özlem TÜRKAD Portre: Dünyagöz Yönetim Kurulu Başkanı: Eray KAPICIOĞLU Kurumlarımız:

Detaylı

ISSN 1308-1810. Yıl 5 Sayı 18 ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR - Parasızdır - 2011/OCAK KIŞ SAĞLIK. Sağlıklı Yıllar. Lütfen Randevu Alınız 315 55 45

ISSN 1308-1810. Yıl 5 Sayı 18 ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR - Parasızdır - 2011/OCAK KIŞ SAĞLIK. Sağlıklı Yıllar. Lütfen Randevu Alınız 315 55 45 Yıl 5 Sayı 18 ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR - Parasızdır - 2011/OCAK ISSN 1308-1810 KIŞ ve SAĞLIK Sağlıklı Yıllar 2011 Lütfen Randevu Alınız 315 55 45 Yıl 5 Sayı 18 ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR Parasızdır - 2011/OCAK

Detaylı

Hatay Hemoglobinopati Tanı, Kontrol ve Eğitim Merkezi nin Çalışmalarının Kesitsel Değerlendirilmesi

Hatay Hemoglobinopati Tanı, Kontrol ve Eğitim Merkezi nin Çalışmalarının Kesitsel Değerlendirilmesi S ü r e k l i T ı p E ğ i t i m i D e r g i s i Cilt: 23 Sayı: 5 Eylül Ekim 2014 ISSN 1300-0853 E-ISSN 2148-5348 Hatay Hemoglobinopati Tanı, Kontrol ve Eğitim Merkezi nin Çalışmalarının Kesitsel Değerlendirilmesi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 ARALIK - 2012 BAKAN SUNUŞU İnsan Önce İnsan Eşref-i mahlûkat insan Bu düstur ile yola çıktık. Rehberimiz İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir.

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ ORDU ÜNİVERSİTESİ ISSN: 1309-9302 SOSYAL BİLİMLER E N S T İ T Ü S Ü ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (OÜSBAD) TEMMUZ 2014 ISSN: 1309-9302 SAHİBİ Ordu

Detaylı

TÜRK YE B YOET K DERNE VI. TIP ET KONGRES

TÜRK YE B YOET K DERNE VI. TIP ET KONGRES TÜRK YE B YOET K DERNE VI. TIP ET KONGRES Biyoetikte Yeni Ufuklar 25-26 Kas m 2010, stanbul www.biyoetik.org.tr Biyoetikte Yeni Ufuklar TÜRK YE B YOET K DERNE VI. Tıp Etiği Kongresi Biyoetikte Yeni Ufuklar

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III. ULUSLARARASI SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE KONGRESİ POSTER BİLDİRİLER KİTABI Editörler Umut BEYLİK Özlem ÖNDER Dr. Hasan GÜLER Dr. Abdullah

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (S. Sayısı: 323) Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ UYUŞTURUCU BAŞTA OLMAK ÜZERE MADDE BAĞIMLILIĞI VE KAÇAKÇILIĞI SORUNLARININ ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ

Detaylı

2007 Türkiye Gençlerde Cinsel Saðlýk ve Üreme Saðlýðý Araþtýrmasý

2007 Türkiye Gençlerde Cinsel Saðlýk ve Üreme Saðlýðý Araþtýrmasý 2007 Türkiye Gençlerde Cinsel Saðlýk ve Üreme Saðlýðý Araþtýrmasý BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER NÜFUS FONU 2007 TÜRKİYE GENÇLERDE CİNSEL SAĞLIK VE ÜREME SAĞLIĞI ARAŞTIRMASI Nüfusbilim Derneği ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

İNSANI ANLAMAK İSTİYOR MUSUN? Bilinç, beyin ve davranış arasındaki ilişkiyi keşfet!

İNSANI ANLAMAK İSTİYOR MUSUN? Bilinç, beyin ve davranış arasındaki ilişkiyi keşfet! İNSANI ANLAMAK İSTİYOR MUSUN? Bilinç, beyin ve davranış arasındaki ilişkiyi keşfet! Günümüzde, bilim ve teknolojinin gelişmesi artık farklı disiplinleri de bir arada çalışmaya zorluyor. Biz de uygulamadaki

Detaylı