TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI BİBLİYOGRAFYASI BÜLENT AĞAOĞLU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI BİBLİYOGRAFYASI BÜLENT AĞAOĞLU"

Transkript

1 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI BİBLİYOGRAFYASI BÜLENT AĞAOĞLU

2 BU ESERİN YAYINLANMASI İLE İLGİLİ SPONSORLUK GÖREVİNİ ÜSTLENEN ÜLKER GIDA SANAYİ A.Ş. ERCİYAS BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş. PAK ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş.. UNILEVER TÜRK A.Ş. MARMARA HOLDİNG A.Ş. MİS SÜT SANAYİ A.Ş. HENKEL TURYAĞ A.Ş. VE DİĞER KURULUŞLARA TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNUYORUZ. TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI BİBLİYOGRAFYASI Veri Bankası Düzenlemesi MİKROBETA Elektronik & Bilgisayar Ltd. Şti. (0312) Tüm Hazırlıklar ve Baskı HAMUS MATBAACILIK (0212) Bu eserin her türlü yayın hakları SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI Zeytinburnu Şubesine aittir. (0212) adet basılmıştır. Ağustos 1996 İSTANBUL

3 S AĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI BİBLİYOGRAFYASI BÜLENT AĞAOĞLU

4

5 Ö N S Ö Z Halk Sağlığı tıbbın hemen hemen tüm dallan ile iç içe ve günümüzde değeri daha iyi anlaşılan, geçmişi insanlık tarihi kadar eski bir bilim dalıdır. Bununla birlikte ilerleyen yıllar içerisinde tıp pratiğinde özel çalışma alanlarının ortaya çıkışı bir zorunluluk olmuş ve bu bağlamda Halk Sağlığının önemi giderek daha da belirginleşmiştir. 2000'li yılların eşiğinde dünyanın, koruyucu sağlık hizmetlerine vermiş olduğu önemi gözönünde bulundurursak bu gerçeği daha net bir şekilde kavrayabiliriz. Ülkelerin sağlık politikalarının belirlenmesinde halk sağlığına yönelik çalışmaların ayrı bir yeri vardır. İleriye yönelik faaliyetlerde bulunabilmek, ciddi ve kararlı adımlar atabilmek ancak geçmişe ait sağlıklı bilgilerin elde edilebilmesi ve mevcut durumun objektif bir şekilde tesbiti ile mümkündür. Halk Sağlığı alanında yapılan bilimsel çalışmaları gösteren çeşitli yayınlar mevcut ise de 1929 yılından günümüze kadar bu eserleri bir arada toparlayan yayın mevcut değildir. Bu açıdan bakıldığında da yapılan bu çalışma gerek tıp tarihi, gerekse halk sağlığı bakımından ayrı bir değer ve önem taşımaktadır. Yoğun emek verilerek ve özen gösterilerek hazırlanan bu eserin çok faydalı olacağına inanıyor, bu ihtiyacı belirleyenler ile eseri sağlık dünyamıza kazandıran değerli araştırmacıyı ve Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı'mızın yöneticilerini kutluyorum. 1 TEMMUZ 1996 Dr. Yıldırım AKTUNA Sağlık Bakanı

6

7 S U N UŞ Bilim, sanat, teknik, bir kelime ile kültür; ruhi ve bedeni çalışmaların eseridir. Böyle doğar, böyle gelişir. Düşünce, duygu ve bulguların yazılı tesbiti ile yaşamını sürdürür. Nesilden nesile aktarılır. Çalışmalarda birtakım kolaylıkların sağlanabilmesi, gelişimi hızlandırabileceği gibi araştırma isteğini de arttırır. Araştırıcının herşeyden önce hareket noktasının tesbitine yani kendisinden önce nelerin nasıl yapıldığını bilmeye ihtiyacı vardır. Neyin, nerede, nasıl bulunabileceğini belirten bir kaynağın var olması araştırmacıya yön verir, hız verir. Bu duygu ve düşüncelerin ışığı altında Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı'nın katkıları ile hazırlatılmış ve 185 konu başlığı altında künye olarak Türk Tıp Literatürüne kazandırılan "TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI BİBLİYOGRAFYASI" adlı bu yapıtın sağlık alanında çok faydalı olacağına inanıyorum. Kendisi için hiçbir çıkar düşünmeden Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı adına maddi ve manevi her türlü katkıyı sağlamak için yılmadan, usanmadan çalışarak kitabın yayınlanmasını sağlayan Vakfın Zeytinburnu Şube Başkanı Sayın Namık Kemal FUNDA'ya teşekkür eder, emeği geçen kurum, kuruluş ve kişilere sonsuz saygılarımı sunarım. 27 Haziran 1996 Dr. Abdurrahman KOÇER Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Yönetim Kurulu II. Başkanı

8

9 B AŞLARKEN Bu bibliyografyanın hazırlanması çalışmaları, vakfımızın hizmet alanı içinde yer alan İstanbul Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü'nde 1994 yılında yaptığımız bir toplantı sonrasında başladı. Bu sunuşu hazırlandığı şu günlerde Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı'na atanarak görevine başladığını memnuniyetle öğrendiğimiz, 1994'ün İstanbul Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürü Sayın Yrd. Doç. Dr. Vecdet ÖZ ve çalışma arkadaşları, pratik ve bilimsel çalışmalarında ihtiyaç duydukları bilgi kaynaklarına erişmekte zorlandıklarını, bu problemin hizmet kalitesinin arttırılmasına karşı engel teşkil ettiğini belirttiler. Vakfımızın temel amaçlarını göz önüne alarak, yapılan bir dizi toplantıda halk sağlığı bilgisine erişmeye yardımcı bir eserin hazırlanmasının en kalıcı icraatlardan biri olacağı kanaatine varıldı. Yrd. Doç. Dr. Vecdet ÖZ'ün başkanlığında teşekkül eden bilimsel ve teknik kurulca yapılan ön hazırlık çalışmaları sonunda eserin ana hatları ve özellikleri belirlendi.. Kurul ve vakıf yönetimimizce yapılan seçim sonunda eseri hazırlamayı, Dr. Şükran ÇELİK koordinatörlüğünde bibliyografya ve bilgi bankası konusunda ülkemizde saygın bir yere ve etkileyici bir portföye sahip, Sayın Enformasyon Uzmanı Bülent AĞAOĞLU üstlendi. Bu çalışmaya başlarken, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Yıldız TÜMERDEM'in ilgi ve yardımlarını gördük. Vakfımız Genel Yönetim Kurulu Üyesi, Hacettepe Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Zafer ÖZTEK değerli zamanının bir kısmını Bülent Ağaoğlu ile paylaşarak eserin oluşturulmasında ve kapsamının geliştirilmesinde çok değerli katkılarda bulundu. Çalışmanın bütün aşamalarını yakından izleyerek, fikirleri ve bilgisiyle eserin oluşumunu destekleyen Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Yrd. Doç. Dr. Vecdet ÖZ'e, İstanbul Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdür Yardımcısı Mikrobiyoloji Uzmanı Sayın Dr. Şükran ÇELİK'e, Halk Sağlığı Uzmanı Sayın Dr.Ahmet KİREMİTÇİGİL'e, göreve başlamasından sonra çalışmalara desteğini esirgemeyen İstanbul Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürü Sayın Prof. Dr. Salih CENGİZ'e, heyecanı ve dinamizmi ile vakfımızın çalışmalarına da büyük katkıları olan Zeytinburnu Sağlık Grup Başkanı Sayın Dr. Nazan SARAÇOĞLU'na, şubemizin çalışmalarına gösterdikleri güven ve verdikleri destekten dolayı başta Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Genel Başkanı Sayın Dr. Aytun ÇIRAY ve İkinci Başkanı Sayın Dr. Abdurrahman KOÇER olmak üzere Genel Yönetim Kuruluna, Genel Müdürlük yöneticilerine ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız. Büyük bir özveri ve emek ürünü olan TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI BİBLİYOGRAFYASI, devamını düşündüğümüz bu alandaki çalışmaların temelini teşkil edecek, ilerki yıllarda güncelleştirilerek daha da zenginleşecektir. Bu çalışmayı bilgisayar ortamına aktararak erişimi kolaylaştırmak, ve Internet aracılığıyla kullanımını yaygınlaştırmak da hedeflerimiz arasındadır. İstanbul, 25 Haziran 1996 Saygılarımızla, Namık Kemal FUNDA Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Zeytinburnu Şubesi Başkanı

10

11 E S E Rİ H A Z I R L A Y A N I N N O T U Bibliyografyaların araştırma faaliyetleri için temel kaynaklar arasında yer alması gerçeğine rağmen ülkemizde bu alan büyük boşluklar içermektedir. Bu, Halk Sağlığı için de geçerli idi. Elinizde tuttuğunuz bu kitapla bu boşluğun doldurulması için ülkemizde Halk Sağlığı konusunda yazılan kitap, makale, tez, rapor, teksir, tebliğ ve röportaj türü eserler saptanmaya çalışılmıştır. Bibliyografik künyeleri derleme çalışmalarının ilk başlarında Halk Sağlığı'nın geniş kapsamlı bir konu olmasından kaynaklanıyor olsa gerek, ülkemizde konu hakkında onbinlerce eser tespit edilebileceği gerçeğini fark ettik. Bu tam tespit çalışması da, hem bibliyografya hazırlığının çok uzun zamana yayılmasına hem de maliyetin artmasına sebep olabilirdi. Bu bakımdan kitaplar için zaman sınırı getirilmese de, makaleler için yayın yılı bakımından tahdidi kondu. Tam tespit yapılamamasının handikapını kısmen ortadan kaldırmak için de ülkemizde Halk Sağlığı ve tüm ilgili konularında günümüze dek üretilmiş bibliyografyalar tespit edilmiştir. Henüz yayınlamadığımız "Türkiye Bibliyografya Bibliyografyası" adlı eserimizden hareketle büyük bir kısmı tespit edilen bu bibliyografyalar da, ayrıca içindeki bölümler itibariyle referans gösterilmiştir. Böylece Halk Sağlığı Bibliyografyası içerdiği net künyenin kat be kat üstünde bir bibliyografik künye potansiyelini bünyesinde barındırır bir yapıya kavuşturulmuştur. Bunun ülkemizde ilk kez yapıldığını söyleyebiliriz. Yine ülkemizde bibliyografyalarda bulunmayan bir özelliğe Halk Sağlığı Bibliyografyası'nda yer verilmiştir. Bu da tespit edilen kaynakların bulunduğu yerin (birkaç istisna dışında) belirtilmesidir. Bu şekilde kullanıcının işine yarayan kaynağın nerede bulunduğu bilgisine vakit kaybetmeden sahip olması amaçlanmıştır. Bu çalışmanın hazırlanmasını önererek ülkemizin Bilgi Çağı'nı yakalaması yönündeki hazırlıklara Halk Sağlığı yönünden katkıda bulunulmasını sağlayan Sayın Namık Kemal FUNDA başta olmak üzere, kapsam ve sınıflandırma konusundaki engin bilgilerinden istifade etmemi sağlayan Sayın Prof. Dr. Zafer ÖZTEK, Sayın Prof. Dr. Yıldız TÜMERDEM ve Sayın Dr. Sabahattin KOÇ'a teşekkür ederim. İstanbul, Haziran 1996 Bülent AĞAOĞLU

12 ESER HAKKINDA BİLGİLER I.AMAÇ Bu araştırmanın amacı Türkiye'de Halk Sağlığı konusunda yayınlanmış yazılı eserleri tespit etmek ve bu eserleri konularına göre sınıflandırarak kullanışlı bir bibliyografya meydana getirmektir. II. KAPSAM Araştırmanın kapsamını konusuna, yayın türüne, tarama dönemine ve yayın yerine göre şu şekilde açıklayabiliriz. Konu Kapsamı: Bibliyografya Halk Sağlığı konusundan oluşmaktadır. Bu konu bütün alt ve dolaylı ilgili konuları ile birlikte araştırmada kapsanmaya çalışılmıştır. Yayın Türü Kapsamı: Araştırmada kitap, makale, tez, rapor, teksir, tebliğ, ayrıbaskı, röportaj ve dergi türü dokümanlar yer almaktadır. Gazetelerde çıkan yazılar çalışmada kapsam dışıdır. Yayın Yeri Kapsamı: Halk Sağlığı Bibliyografyası Türkiye'de yayınlanmış yerli ve çeviri eserleri içermektedir. Yayın Tarihi Kapsamı: Kitap, tez, rapor ve benzeri dokümanlar bakımından araştırma, Türkiye'de Latin harfleri ile yazımın başladığı 1928 yılından 1995 yılı sonuna kadar yayınlanmış eserleri içermektedir. Makale ve tebliğ türü dokümanlar için de, arasında yayınlanmışları kapsamaktadır. III. YÖNTEM Bibliyografik bilgilerin toplanması için masabaşında ve sahada tarama yöntemi uygulanmıştır. Bu yöntem uygulanırken; Türkiye Bibliyografyası, Türkiye Makaleler Bibliyografyası, Türkiye Bibliyografya Bibliyografyası, Hacettepe Üniversitesi Tıp Kütüphanesi Beyazıt Devlet Kütüphanesi taranmıştır. IV. PROJE EYLEM PLANI. Konu kapsamının belirlenmesi ve terimlerle ifade edilmesi. Mevcut durumun saptanması. Taranacak kaynakların saptanması (Bibliyografyaların, yayın kataloglarının, kütüphanelerin, dergilerin, görüşülecek kişilerin ve gidilecek kuruluşların listelerinin hazırlanması). Tarama ve kataloglama (Bilgi toplama ve yazım) Türkiye Bibliyografyası Türkiye Makaleler Bibliyografyası Dergiler Kütüphaneler Bibliyografyalar Uzmanlarla görüşmeler İlgili kuruluşların saptanması Veri Girişi

13 Kontrol 1 (Hav verilerle bilgisayar çıktıları arasında) Düzeltmelerin bilgisayara girişi Düzeltmelerin kontrolu Kontrol 2 (Mükerrer künyelerin tespiti ve ayıklanması) Kontrol 3 (Kapsam dışı künyelerin tespiti ve ayıklanması) Sınıflandırma planı hazırlama (Künyelere sınıf kodu verme) Sınıflandırma (Sınıf kodlarının bilgisayara girişi) Sınıf kodları veri girişinin kontrolu Yazar adlarında standardın sağlanması için kontrol Bilgisayar programları (Masaüstü yayıncılık sistemlerine uyarlama) Laser yazıcıdan bibliyografik listenin alınması Raporlama Kalite Kontrol Çoğaltma K U L L A N I M KILAVUZU Bibliyografik künyelerin yazım düzeni yayın türüne göre şöyledir. I-YAZIM DÜZENİ A. KİTAP, RAPOR, TEKSİR, BROŞÜR Eser adı. Baskı,. Cilt. (Yazar adı). Yayın yeri: Yayınlayan, Yayın Tarihi. Sayfa. Diğer fiziksel öğeler. Seri. Not. [Kaynak Kodu/Bulunduğu Yer Kısaltması] B. TEZLER Eser adı. (Yazar adı). (Tez türü, Tezin hazırlandığı kurum). Yayın yeri: Yayın tarihi. Sayfa. Diğer fiziksel öğeler. [Kaynak Kodu/Bulunduğu Yer Kısaltması] C. MAKALE, TEBLİĞ Eser adı. (Yazar adı). Süreli yayın Adı, Cilt, Numara, Yıl, Sayfa. Not. [Kaynak Kodu/Bulunduğu Yer Kısaltması] C.1. TEBLİĞ (KİTAP İÇİNDE) Tebliğin adı. (Yazar Adı). İçinde: Bulunduğu kitabın adı. Yayın Yeri: Yayınlayan, Yayın Tarihi. Sayfa. Diğer fiziksel öğeler. Seri. Not. [Kaynak Kodu/Bulunduğu Yer Kısaltması] D. RÖPORTAJLAR Röportajın başlığı. (Röportaja katılan). Süreli Yayın Adı, Cilt, Numara, Yıl, Sayfa. Not. [Kaynak Kodu/Bulunduğu Yer Kısaltması] E. DERGİ-BÜLTEN Dergi-Bülten adı. Yayına başlama tarihi. Yayın Yeri: Yayınlayan. -Süresi- Not. [Kaynak kodu/bulunduğu Yer Kısaltması] Yazım düzeni hakkında not: Seri kaydında yayıncının adı geçen eserler kataloglanırken; Yayın Yeri: Yayın Tarihi. Sayfa. Seri. Not düzeni uygulanmıştır.

14 Seri kaydı bulunmayan ya da seri kaydında yayıncının adı bulunmayan eserler kataloglanırken de; Yayın Yeri: Yayınlayan, Yayın Tarihi. Sayfa. Not düzeni uygulanmıştır. II. ERİŞİM 2.1. Konuya Göre Erişim Konu temelinde erişimin yapılabilmesi için konulara göre alfabetik bir sınıflandırma düzeni hazırlanmıştır. Bu sınıflandırma düzeni kitabın I,II sayfaları arasında yer almaktadır Yazan Adına Göre Erişim Yazan adına göre erişimin yapılabilmesi için kişi ve kurum yazar adlarını birlikte içeren Yazar Adları Dizini hazırlanmıştır. Bu dizin araştırmanın sayfaları arasında yer almaktadır.

15 KISALTMALAR LİSTESİ ATÜSABE Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü BDK Beyazıt Devlet Kütüphanesi C Cilt CERRK Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kütüphanesi ÇEV. Çeviren DAGM Başbakanlık, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü DPT Devlet Planlama Teşkilatı D.T. Derleme Tarihi DEÜSABE Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü DİEK Devlet İstatistik Enstitüsü Kütüphanesi DTCF Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ENFO Bülent Ağaoğlu ENST. Enstitüsü FAK. Fakültesi FÜSBE Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü HAZ. Hazırlayan hrt. Harita HÜHSABD Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı HÜNEEK Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Kütüphanesi HÜTK Hacettepe Üniversitesi Tıp Kütüphanesi İÜK İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi MİLBBM Milliyet Gazetesi Belge-Bilgi Merkezi MK Milli Kütüphane MÜD. Müdürlüğü MÜTF Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi N Numara, Sayı S. Sayfa SS. Sayfa Sırası TB Türkiye Bibliyografyası TMB Türkiye Makaleler Bibliyografyası t.y. Tarih Yok YÖKD Yüksek Öğretim Kurulu Dokümantasyon Merkezi ÜNİV. Üniversitesi YÖKK Bkz: YÖKD Y Yıl Y. Yaprak YAYL. Y. Yayınlayan Yok

16

17 BİBLİYOGRAFYA

18 BİBLİYOGRAFYA ADÖLESAN SAĞLIĞI 1 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI 3 AIDS...5 AİLE PLANLAMASI 18 AİLE SAĞLIĞI 26 AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ 26 AKIL SAĞLIĞI 27 AKRABA EVLİLİKLERİ 27 ALKOL BAĞIMLILIĞI 28 ANA SAĞLIĞI 30 ANEMİ 43 ANTİBİYOTİKLER 44 AŞILAMA (bkz.:immünoloji) BAĞIŞIKLAMA (bkz.:immünoloji) BARSAK PARAZİTLERİ 48 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLERİ 49 BESLENME 50 BETA TALASEMİ 57 BİBLİYOGRAFYALAR-AİLE PLANLAMASI 58 BİBLİYOGRAFYALAR-ANA SAĞLIĞI 58 BİBLİYOGRAFYALAR-BESLENME 58 BİBLİYOGRAFYALAR-BULAŞICI HASTALIKLAR 59 BİBLİYOGRAFYALAR-BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR 61 BİBLİYOGRAFYALAR-ÇEŞİTLİ 61 BİBLİYOGRAFYALAR-ÇEVRE SAĞLIĞI 62 BİBLİYOGRAFYALAR-ÇOCUK SAĞLIĞI 63 BİBLİYOGRAFYALAR-DİŞ SAĞLIĞI 63 BİBLİYOGRAFYALAR-DÜŞÜK 64 BİBLİYOGRAFYALAR-EPİDEMİYOLOJİ 64 BİBLİYOGRAFYALAR-FARMAKOLOJİ 65 BİBLİYOGRAFYALAR-FRENGİ 65 BİBLİYOGRAFYALAR-GIDA KALİTESİ/KONTROLU...65 BİBLİYOGRAFYALAR-HALK SAĞLIĞI 66 BİBLİYOGRAFYALAR-HAVA KİRLİLİĞİ 66 BİBLİYOGRAFYALAR-HEMATOLOJİ 66 BİBLİYOGRAFYALAR-HİJYEN 66 BİBLİYOGRAFYALAR-İLAÇ KALİTESİ/KONTROLU 66 BİBLİYOGRAFYALAR-İMMÜNOLOJİ 66 BİBLİYOGRAFYALAR-İNTİHAR 67 BİBLİYOGRAFYALAR-İŞ SAĞLIĞI 67 BİBLİYOGRAFYALAR-KANSER 67 BİBLİYOGRAFYALAR-KAZALAR 67 BİBLİYOGRAFYALAR-KOLERA 67 BİBLİYOGRAFYALAR-KÖY SAĞLIĞI 68 BİBLİYOGRAFYALAR-LEPRA 68 BİBLİYOGRAFYALAR-MİKOLOJİ 68 BİBLİYOGRAFYALAR-MİKROBİYOLOJİ 68 BİBLİYOGRAFYALAR-NÜFUS PLANLAMASI 68 BİBLİYOGRAFYALAR-OKUL SAĞLIĞI 69 BİBLİYOGRAFYALAR-ORGAN NAKLİ 69 BİBLİYOGRAFYALAR-PARAZİTOLOJİ 69 BİBLİYOGRAFYALAR-RADYASYON 69 BİBLİYOGRAFYALAR-RUH SAĞLIĞI 69 BİBLİYOGRAFYALAR-SAĞLIK EĞİTİMİ 70 BİBLİYOGRAFYALAR-SAĞLIK YÖNETİMİ 70 BİBLİYOGRAFYALAR-SİGARA 71 BİBLİYOGRAFYALAR-SOSYAL HİZMETLER 71 BİBLİYOGRAFYALAR-SPORCU SAĞLIĞI 71 BİBLİYOGRAFYALAR-SU KİRLİLİĞİ 71 BİBLİYOGRAFYALAR-TIBBİ İSTATİSTİK 71 BİBLİYOGRAFYALAR-TOKSİKOLOJİ 72 BİBLİYOGRAFYALAR-TRAFİK KAZALARI 72 BİBLİYOGRAFYALAR-TÜBERKÜLOZ 72 BİBLİYOGRAFYALAR-UYUŞTURUCU MADDELER BİBLİYOGRAFYALAR-YAŞLILIK VE SORUNLARI 73 BİYOGRAFİLER 73 BOĞMACA 73 BOĞULMA 73 BRUCELLOSİS 73 BULAŞICI HASTALIKLAR 75 BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR 88 ÇEŞİTLİ 91 ÇEVRE SAĞLIĞI 91 ÇİÇEK HASTALIĞI 125 ÇOCUK FELCİ 126 ÇOCUK SAĞLIĞI 126 DEONTOLOJİ 170 DEZENFEKSİYON-STERİLİZASYON 171 DİFTERİ 173 DİZANTERİ 173 DOĞAL AFETLER 173 DÜŞÜK 173 EPİDEMİYOLOJİ 175 FRENGİ 175 GENÇ SAĞLIĞI 176 GENETİK DANIŞMA 179 GIDA KALİTESİ VE KONTROLU 179 GIDA ZEHİRLENMELERİ 191 GRİP 191 GÜRÜLTÜ SORUNLARI 192 HALK HEKİMLİĞİ 194 HALK İLAÇLARI 194 HALK SAĞLIĞI EĞİTİMİ 194 HALK SAĞLIĞI-GENEL 195 HALKA YÖNELİK SAĞLIK REHBERLERİ 197 HASTA HAKLARI 198 HASTANE ENFEKSİYONLARI 199 HASTANE YÖNETİMİ 200 HAVA KİRLİLİĞİ 201 HEMATOLOJİ 207 HEPATİT 208 HEPATİT A 209 HEPATİT B 209 HEPATİT C 212 HEPATİT D 213 HEPATİT E 213 HİJYEN 213 HİPERTANSİYON 215 İLAÇ KONTROLU 220 İLKYARDIM, HAYAT KURTARMA 220 İMMÜNOLOJİ 223 İNTİHAR 228 İSHALLİ HASTALIKLAR 228 İŞ KAZALARI 231 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 231 KABAKULAK 242 KALITSAL HASTALIKLAR 242 KALP HASTALIKLARI 242 KANSER 243 KARANTİNA 256 KAYGI 256 KAZALAR 257 KIZAMIK 258 KIZAMIKÇIK 259 KIZIL HASTALIĞI 259 KİST HİDATİK 259 KOLERA 260 KORUYUCU HEKİMLİK 260 KOZMETİK KALİTESİ VE KONTROLU 261

19 KUDUZ 261 KÜRTAJ 263 LABORATUVARLAR 263 LEKELİ HUMMA 263 LEPRA 264 MENENJİT 265 MİKOLOJİ MİKROBİYOLOJİ 267 NÜFUS PLANLAMASI 271 OKUL SAĞLIĞI 273 ORGAN NAKLİ 274 OZON TABAKASI SORUNU 275 ÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 275 ÖZÜRLÜLÜK EPİDEMİYOLOJİSİ VE SAKATLIK 276 PARATİFO 277 PARAZİTOLOJİ 277 RADYASYON 280 RUH SAĞLIĞI 284 SAĞLIK EĞİTİMİ 285 SAĞLIK EKONOMİSİ 288 SAĞLIK HİZMETLERİ 289 SAĞLIK İNSANGÜCÜ 296 SAĞLIK MEVZUATI 299 SAĞLIK YÖNETİMİ 301 SITMA 302 SİGARA 303 SOLUNUM YOLLARI ENFEKSİYONLARI 309 SPORCU SAĞLIĞI 311 STRES 311 SU KİRLİLİĞİ 313 ŞARBON 324 ŞARK ÇIBANI 325 ŞİDDET 325 TARIM İLAÇLARI VE İNSAN SAĞLIĞI 325 TETANOZ 326 TIBBİ ANTROPOLOJİ 326 TIBBİ COĞRAFYA 326 TIBBİ İSTATİSTİK 326 TIBBİ SOSYOLOJİ 332 TIP EĞİTİMİ 332 TİFO 332 TOKSİKOLOJİ 333 TOKSOPLAZMOZ 339 TRAFİK KAZALARI 340 TRAHOM 342 TURİZM VE SAĞLIK 343 TÜBERKÜLOZ 343 UYUŞTURUCU MADDELER 355 UYUZ 356 VEBA 356 VİRAL HEPATİT 357 VİROLOJİ 358 YANGIN 360 YAŞLILIK VE SORUNLARI 361 ZÜHREVİ HASTALIKLAR 363 YAZANLAR DİZİNİ 365

20

21 İNDEKS

22

23 ADÖLESAN SAĞLIĞI YAŞ GRUBUNDA SİGARA VE ALKOL KULLANIM DÜZEYLERİ (EPİDEMİYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA) (SPOR, YAŞAR; ÇELİK, YUSUF; ERTEM, MELİKŞAH; İLÇİN, ERSEN; SAKA, GÜNAY). İÇİNDE: 3. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ (30 NİSAN-2 MAYIS 1992, ANKARA) KONGRE ÖZET KİTABİ. ANKARA: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI, [D.T.1992]. 149.S. [10/BDK-İÜK] YAŞ GRUBU KIZ ÖĞRENCİLERDE KIZAMIKÇIK VİRUSUNA KARŞI OLUŞAN ANTİKORLARIN HEMAGLÜTİNASYON-İNHİBİSYON YÖNTEMİ İLE SAPTANMASI VE SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (GÜNGÖR, SABRİ; KOCABEYOĞLU, ÖMER; SAĞLAM, MEHMET). TÜRK HİJYEN VE DENEYSEL BİYOLOJİ DERGİSİ, C43, N2, 1986, 25-32SS. [TMB86/MK] YAŞ GRUBUNDAKİ KIZ ÖĞRENCİLERDE RUBELLA VİRÜS IgG VE IgM ANTİKOR DÜZEYLERİNİN ELISA VE FLUORESAN ANTİKOR TESTLERİYLE ARAŞTIRILMASI MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ, C22, N1, , 36-44SS. [TMB88/MK] ORTA-LİSE ÖĞRENCİSİNDE SİGARA EPİDEMİYOLOJİSİ VE SPİELBERGER ANKSİETE PUANLARI (SALTIK, AHMET; YILMAZ, TÜLİN; YORULMAZ, FARUK; SPOR, YAŞAR). İÇİNDE: II. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ MAYIS 1990 İSTANBUL. BİLDİRİ ÖZET KİTABI. İSTANBUL: İ.Ü. TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI, [TARİH YOK], [10/BDK] 5. ABİDİNPAŞA SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI BÖLGESİNDEKİ DÖRT LİSEDE GENÇLERİN ERGENLİK DÖNEMİ İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİ VE ETKİLİ FAKTÖRLER (ÇALIŞKAN, DENİZ). (TIPTA UZMANLIK TEZİ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ). ANKARA: Y. [21/ 6. ADANA BARAJ LİSESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AİDS KONUSUNDA BİLGİ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (KARAÖMERLİOĞLU, Ö.; TANIR, F.; APAN, E.; AKBABA, M.). İÇİNDE: IV. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, EYLÜL 1994, DİDİM. DÜZENLEYENLER: DOKUZ EYLÜL ÜNİV. TIP FAK. HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI-EGE ÜNİV. TIP FAK. HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI. İZMİR: SS. [10/ 7. ADOLESAN ÇAĞDA SİGARA İÇMEDE ETKİLİ OLABİLECEK FAKTÖRLER (APAN, E.; KARAÖMERLİOĞLU, Ö.; TANIR, F.; AKBABA, M.). İÇİNDE: IV. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, EYLÜL 1994, DİDİM. DÜZENLEYENLER: DOKUZ EYLÜL ÜNİV. TIP FAK. HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI-EGE ÜNİV. TIP FAK. HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI. İZMİR: SS. [10/ 8. ADOLESAN DÖNEMİ GEBELİKLERİNDE FİZYOLOJİK VE PSİKOLOJİK DEĞİŞİKLİKLERİN İNCELENMESİ VE BU GEBELİKLERE SOSYO-EKONOMİK KÜLTÜREL FAKTÖRLERİN ETKİNLİĞİ (COŞKUN, ANAHİT). (DOKTORA TEZİ, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ). İSTANBUL: Y. TABLO. [TB92/MK] 9. ADOLESAN GENÇLER DEMİR EKSİKLİĞİ BAKIMINDAN RİSKTE MİDİR? (ŞİMŞEK, G.; "KÖKSAL, C; ŞİMŞEK, C; YİĞİT, G.). İÇİNDE: HALK SAĞLIĞI GÜNLERİ (ERİŞKİN SAĞLIĞI). ÖZET KİTABI EYLÜL 1995, SAMSUN. SAMSUN: ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. TIP FAK. HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI, S-58.S. [10/BDK] 10 ADOLESAN KADINLARDA DOĞURGANLIK ARAŞTIRMASI (PEKŞEN, YILDIZ; ERDAL, RENGİN). İÇİNDE: III. HALK SAĞLIĞI GÜNLERİ: GENÇLERİN SAĞLIK SORUNLARI, 5-7 MAYIS EDİTÖR: YUSUF ÖZTÜRK. KAYSERİ: S. (ERCİYES ÜNİV. YAYINLARI NO: 46). [10/ 11. ADOLESANLARDA AİLE PLANLAMASI BİLGİ-TUTUM ARAŞTIRMASI. (BOSTANCI, MEHMET). (UZMANLIK TEZİ, GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAK. HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI). ANKARA: Y. [HÜTK/HÜTK] 12. ADÖLESAN (DELİKANLILIK) SAĞLIĞI (PEKCAN, HİKMET). İÇİNDE: HALK SAĞLIĞI (TEMEL BİLGİLER). ANKARA: GÜNEŞ KİTABEVİ, SS. [10/ 13. ADÖLESAN ÇAĞI ESANSİYEL HİPERTANSİYONUNDA LÖKOSİT ZARI... HÜCRE İÇİ ELEKTROLİT DEĞİŞİKLİKLERİ (SAFİ, İHSAN). (UZMANLIK TEZİ, HACETTEPE ÜNİV. TIP FAK.). ANKARA: Y. [TB89/MK] 14. ADÖLESAN ÇAĞDAKİ GENÇLERİN CİNSEL EĞİTİM GEREKSİNMELERİ (ODABAŞI, MEHMET; ÖZCAN, BİROL). (BİTİRME TEZİ, MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ). İSTANBUL: [19/MÜTF] 15. ADÖLESAN ÇAĞI GENÇLERDE SAÇ VE SERUM BAKIR DÜZEYLERİ (KAYAKIRILMAZ, KADRİYE; OZBAY, NERMİN; ÇÖRDÜK t GÜLAY; YÜCECAN, SEVİNÇ; OĞUZ, NİLGÜN). İÇİNDE: III. HALK SAĞLIĞI GÜNLERİ: GENÇLERİN SAĞLIK SORUNLARI, 5-7 MAYIS 1993.EDİTÖR: YUSUF ÖZTÜRK. KAYSERİ: SS. (ERCİYES ÜNİV. YAYINLARI NO: 46). [10/ 16. ADÖLESAN ÇAĞ GENÇ KIZ ÖĞRENCİLERİNDE MENARŞ VE MENSTURASYON ÖZELLİKLERİ (MUSAL, BERNA; UÇKU, REYHAN). İÇİNDE: III. HALK SAĞLIĞI GÜNLERİ: GENÇLERİN SAĞLIK SORUNLARI, 5-7 MAYIS EDİTÖR: YUSUF ÖZTÜRK. KAYSERİ: SS. (ERCİYES ÜNİV. YAYINLARI NO: 46). [10/ 17. ADÖLESAN ÇAĞ KIZ ÖĞRENCİLERDE MENARŞ VE MENSTURASYON ÖZELLİKLERİ (MUSAL t BERNA; UÇKU, REYHAN). SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI DERGİSİ, Y3, N2, 04/ , 21-24SS. [10/BDK] 18. ADÖLESAN DÖNEMİ (DELİKANLILIK) SORUNLARI (PEKCAN, HİKMET). SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI DERGİSİ, Y2, N1, , 19-20SS. [10/BDK] 19. ADÖLESAN EVLİLİKLERİ, ADÖLESAN EVLİLİKLERİNİN VE DOĞURGANLIKLARININ SOSYO-EKONOMİK BELİRLEYİCİLER AÇISINDAN YETİŞKİN EVLİLİKLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI (BULUT, IŞIL). (DOKTORA TEZİ, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ). ANKARA: Y. [22/HÜNEEK] 20. ADÖLESAN VE OKUL SAĞLIĞI (PEKCAN, HİKMET). İÇİNDE: HALK SAĞLIĞI (TEMEL BİLGİLER). ANKARA: GÜNEŞ KİTABEVİ, SS. [10/ 21. ADOLESANLARDA CİNSELLİK BİLGİ DÜZEYİ VE EĞİTİM GEREKSİNİMLERİ (AKSAYAN, SEÇİL; HAYRAN, OSMAN; ODABAŞI, MEHMET; ÖZCAN, BİROL). İÇİNDE: II. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ MAYIS 1990 İSTANBUL. BİLDİRİ ÖZET KİTABI. İSTANBUL: İ.Ü. TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI, [TARİH YOK]. [10/BDK] 22. ADÖLESANLARIN CİNSEL BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (ÖZVARIŞ, ŞEVKET BAHAR; KOLER, NİLGÜN; ERBAY, ASLI; GENÇ, SAFİYE). SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI DERGİSİ, Y5, N2, 04/ , 2-7SS. [10/BDK] 23. ANKARA'DA SANAYİ VE SİTELER İŞÇİ KESİMİNDE ÇALIŞAN YAŞ İŞÇİLERİN BESLENME VE SAĞLIK DURUMLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. (BEYHAN, YASEMİN; KARAKURT, ÖZLEM). TÜRK HİJYEN VE DENEYSEL BİYOLOJİ DERGİSİ, C44, N1, 1987, 81-90SS. [TMB88/MK] 24. ANTALYA'DA LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İSTEYEREK DÜŞÜK KONUSUNDA TUTUMLARI (ÇALI, ŞANDA; AKTEKİN, MEHMET). AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, C9, N3/4, 1992, 39-46SS. [10/ 25. BANA DOKUNMAYIN ERGENLİKTEYİM FORMSANTE, N18, , 42-43SS. [10/MİBBM] 26. ÇALIŞMA ŞARTLARI FARKLI İKİ AYRI OTO SANAYİİNDE ÇALIŞAN ÇOCUK İŞÇİLERİN (11-15 YAŞ) SAĞLIK VE PSİKOSOSYAL DURUMLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA (VARGEL, SERPİL; BİLİR, NAZMİ). İÇİNDE: III. HALK SAĞLIĞI GÜNLERİ: GENÇLERİN SAĞLIK SORUNLARI, 5-7 MAYIS EDİTÖR: YUSUF ÖZTÜRK. KAYSERİ: SS. (ERCİYES ÜNİV. YAYINLARI NO: 46). [10/ 27. ÇOCUK VE ERGENLERDE İNTİHAR DÜŞÜNEN ADAM, C3, N1, , 17-19SS. [TMB89/MK] 28. ÇOCUKLUK VE GENÇLİK ÇAĞINDA GÖRÜLEN İNKİŞAF BOZUKLUKLARINDA CHORION GENADOTRIPHİNİ TEDAVİSİ (LUFT, R.). HEKİMLİKTE YENİ GÖRÜŞLER MECMUASI, N5/6, 1950'DEN AYRIBASKI. İSTANBUL: FAKÜLTELER MATBAASI, S. [TB51/MK] 29. ÇOCUKLUK VE ADOLESAN DÖNEMİNDE KONVERSİYON BOZUKLUKLARI (ÖZKAN, AYSEN; ARIK, ALİ C). EGE TIP DERGİSİ, C30, N3, , SS. [TMB92/MK] 30. ÇUBUK SAĞLIK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA BÖLGESİ ORTA ÖĞRETİM GENÇLİĞİNDE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (YELSALI, İSMAİL). (DOKTORA TEZİ, HACETTEPE ÜNİV. SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ). ANKARA: VIII+101+XVIIY. [TB88/MK] 31. DİYARBAKIR İLKOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNDE HEPATİT B. YÜZEY ANTİJEN İNSİDANSI (CAN, İSMAİL). (TIPTA UZMANLIK TEZİ, DİCLE ÜNİV. TIP FAK.). DİYARBAKIR: Y. [YÖKD/YÖKD] 32. DİYARBAKIR SANAYİ BÖLGESİNDE ÇALIŞAN ÇIRAKLARIN BESLENME DURUMLARI (TOKSÖZ, PERRAN; ÇELİK, FATMA; DAVRAN, ŞENİZ; SAKA, GÜNAY). İÇİNDE: III. HALK SAĞLIĞI GÜNLERİ: GENÇLERİN SAĞLIK SORUNLARI, 5-7 MAYIS EDİTÖR: YUSUF ÖZTÜRK. KAYSERİ: SS. (ERCİYES ÜNİV. YAYINLARI NO: 46). [10/ 33. EDİRNE MERKEZİNDE YÜKSEK KAYGILI OLAN VE OLMAYAN ORTAOKUL 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAZİ ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (YORULMAZ, FARUK; YAPRAK, MEVLÜT). SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI DERGİSİ, Y3, N4, 10/ , 17-20SS. [10/BDK] 34. EDİRNE'DE 2363 ORTAOKUL ÖĞRENCİSİNDE SPİELBERGER ENVANTERİ İLE ÖLÇÜLEN SÜREKLİ KAYGI DÜZEYİ VE BAZI OLASI SOSYO EKONOMİK DETERMİNATLARI (YORULMAZ, FARUK; SALTIK, AHMET; SALTIK, GÜLİZAR; YORULMAZ, DENİZ; KELEŞ, FİGEN). İÇİNDE: 3. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ (30 NİSAN-2 MAYIS 1992, ANKARA) KONGRE ÖZET KİTABI. ANKARA: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI, [D.T.1992]. 178.S. [10/BDK-İÜK] 35. EDİRNE'DE 2278 LİSE ÖĞRENCİSİNDE SPİELBERGER ENVANTERİ İLE ÖLÇÜLEN SÜREKLİ KAYGI DÜZEYİ VE OLASI BAZI SOSYO-EKONOMİK DETERMİNANTLARI (YORULMAZ, FARUK; SALTIK, AHMET; SALTIK, GÜLİZAR; YORULMAZ, DENİZ). İÇİNDE: 3. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ (30 NİSAN-2 MAYIS 1992, ANKARA) KONGRE ÖZET KİTABI. ANKARA: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI, [D.T.1992]. 180.S. [10/BDK-İÜK] 36. ELAZIĞ'DA LİSE VE DENGİ OKUL SON SINIF ÖĞRENCİLERİNDE SİGARA İÇME DURUMU 1989 (SEZER, R. EROL; ÖZTÜRK, ZAFER; BİLGİN, NEVZAT; AÇIK, YASEMİN). İÇİNDE: II. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ MAYIS 1990 İSTANBUL. BİLDİRİ ÖZET KİTABI. İSTANBUL: İ.Ü. TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI, [TARİH YOK]. [10/BDK] 37. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA KULLANIMI ALIŞKANLIĞI, FEV1 VE PEAK FLOW DEĞERLERİ (ACUN, SEVİNÇ; ÖZESMİ, ÇİĞDEM; ÖZESMİ, MUSTAFA). TÜBERKÜLOZ VE TORAKS, C35, N3, 07/ , SS. [TMB87/MK] 38. ERGENLERDE SİGARA, ALKOL VE MADDE KULLANIMININ BENLİK İMAJI, DEPRESYON VE ANKSİYETE ÖLÇÜMLERİ İLE İLİŞKİLERİ DÜŞÜNEN ADAM, C4, N3, 1991, 53-58SS. [TMB91/MK] 39. ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ GENÇLERİN SOSYAL VE PSİKO-SEKSÜEL GELİŞİMLERİ (ERDOĞAN, EMİNE). (BİLİM UZMANLIĞI TEZİ, HACETTEPE ÜNİV. SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI PROGRAMI). ANKARA: VI+150Y. [BDK/BDK] 40. ERGENLİK: BUNALIMLI BİR DÖNEMEÇ (ATABEK, ERGENLİK). FORMSANTE, N23, , 60-81SS. [10/MİBBM] 41. ERZURUM İL MERKEZİNDE BULUNAN ORTA VE YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ALKOLLÜ İÇKİ KULLANMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. UZMANLİK TEZİ (KIVANÇ, HASAN ULVİ). ERZURUM: Y. [TB82/MK] 42. ETİMESGUT SAĞLIK OCAĞI MERKEZİNDE YAŞ YETİŞTİRME YURDU ÇOCUKLARI İLE AYNI YAŞ GRUBUNDAKİ ORTAOKUL

24 ÖĞRENCİLERİNİN RUHSAL DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (ÇAKIR, BANU; TEZCAN, SABAHAT; BEDİR, ERCÜMENT; DERVİŞOĞLU, MEHMET; DİNLER, ÖZKAN). İÇİNDE: III. HALK SAĞLIĞI GÜNLERİ: GENÇLERİN SAĞLIK SORUNLARI, 5-7 MAYIS EDİTÖR: YUSUF ÖZTÜRK. KAYSERİ: S. (ERCİYES ÜNİV. YAYINLARI NO: 46), [10/ 43. FARKLI SOSYO-EKONOMİK KÜLTÜREL ÇEVRELERDEKİ LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME BİLGİ VE ALIŞKANLIKLARININ ÖLÇÜLMESİ (SAGUN, PEYKER). (BİLİM UZMANLIĞI TEZİ, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ). ANKARA: Y. [TB88/MK] 44 FATİH İLÇESİNDE İLK VE ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE AKUT ROMATİZMAL ATEŞ SIKLIĞI CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, C17, N1/4, 01/ , 63-72SS. [TMB88/MK] 45. FATİH İLÇESİNDE İLK VE ORTA ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNDE KALP HASTALIKLARI PREVALANSI CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, C17, N1/4, 01/ , 49-55SS. [TMB88/MK] 46. GELİŞME ÇAĞI LİSELİ KIZLARDA HEMOTOLOJİK DEĞİŞMELERİN SOSYAL, EKONOMİK VE KÜLTÜREL ETKİLERLE İLİŞKİSİ FATİH KIZ LİSESİ HEMATOLOJİK TARAMA SONUÇLARI HASEKİ TIP BÜLTENİ, C27, N3, 07/ , SS. [TMB89/MK] 47. GENÇLİĞE İLK ADIM: ERGENLİK FORMSANTE, N11, , [2]S. [10/MİLBBM] 48. GENÇLİK DÖNEMİ: 13 İLE 19 YAŞ ARASI İÇİNDE: MAYO CLINIC. GENEL EDİTÖR: DAVID E. LARSON. 1. CİLT. İSTANBUL: HÜRRİYET YAYINLARI A.Ş., SS. [10/ 49. GÜLVEREN GECEKONDU BÖLGESİNDEKİ KIZ ADOLESANLARDA SERUM, ÇİNKO, MAGNEZYUM VE BAKIR DÜZEYLERİNİN DİYET İLE İLİŞKİSİ (GÜNERAL, FEZA; AVCIOĞLU, E. FİGEN; ÖZALP, İMRAN). BESLENME VE DİYET DERGİSİ, C17, N2, 1988, SS. [TMB89/MK] 50 İKİ İLÇEMİZDE LİSE ÇAĞINDAKİ GENÇLERDE SİGARA KULLANMANIN MEDİKO-SOSYAL YÖNÜ (METİNTAŞ, SELMA; KALYONCU, CEMALETTİN; ETİZ, SAİT). ANADOLU TIP DERGİSİ, C13, N2, 1991, 63-74SS. [18/ 51 KARATAŞ'DAKİ ADOLESANLARDA SİGARA İÇMEYİ DENEMEDE AİLENİN ETKİSİ (AĞRIDAĞ, GÜLSEREN; ALPARSLAN, NAZAN; KARAÖMERLİOĞLU, ÖNDER; APAN, ELÇİN). İÇİNDE: III. HALK SAĞLIĞI GÜNLERİ: GENÇLERİN SAĞLIK SORUNLARI, 5-7 MAYIS EDİTÖR: YUSUF ÖZTÜRK. KAYSERİ: SS. (ERCİYES ÜNİV. YAYINLARI NO: 46). [10/ 52 KEÇİÖREN ÇEVRE SAĞLIĞI MESLEK LİSESİNDE OKUYAN GENÇLERİN SİGARA İÇME DAVRANIŞLARI (ONAT, ÜMİT). SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI DERGİSİ, Y3, N3, 07/ , 36- SS. [10/ENFO] 53. KIRSAL BÖLGEDE YAŞ GRUBU GENÇ KIZLARIN CİNSİYETE İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (BUMİN, ÇİĞDEM; ÖZBİLEN, GÖNÜL; DALDA, NİLGÜN). İÇİNDE: III. HALK SAĞLIĞI GÜNLERİ: GENÇLERİN SAĞLIK SORUNLARI, 5-7 MAYIS EDİTÖR: YUSUF ÖZTÜRK. KAYSERİ: S. (ERCİYES ÜNİV. YAYINLARI NO: 46). [10/ 54 KIZ VE ERKEK ÖĞRENCİLERDE SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ VE SİGARANIN ETKİSİ (ÇALIŞKAN, SADETTİN; TAN, ÜNER). TÜRKİYE KLİNİKLERİ TIP BİLİMLERİ ARAŞTIRMA DERGİSİ, C3, N , 54-62SS. [TMB82/MK] 55. LİSE ÇAĞI GENÇLİĞİNİN SİGARA İÇME DURUMU (ÖNDER, ÖMER RIFKI; EGEMEN, AYTEN). TÜRK HİJYEN VE DENEYSEL BİYOLOJİ DERGİSİ, C44, N1, 1987, SS. [TMB88/MK] 56. LİSE ÇAĞI GENÇLERİNİN AİLE PLANLAMASI KONUSUNDA BİLGİ VE TUTUMLARI (BOZKURT, ZEYNEP; EKŞİOĞLU, BİRSEN). (BİTİRME TEZİ, MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ). İSTANBUL: [19/MÜTF] 57. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA VE SAĞLIK KONUSUNDA BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN ARAŞTIRMA (ÖNDER, ÖMER RIFKI). (UZMANLIK TEZİ, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ). ANKARA: Y. [TB85/MK] 58. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA İÇME ALIŞKANLIĞI İLE BAZI DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER (DOĞAN, ORHAN). DÜŞÜNEN ADAM, C3, N1, , 19-24SS. [TMB89/MK] 59. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ALKOL KULLANIMINI ETKİLEYEN BAZI DEĞİŞKENLER (TOL, CANAN), (BİLİM UZMANLIĞI TEZİ, HACETTEPE ÜNİV. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ). ANKARA: S. [YÖKD/YÖKD] 60. LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA SİGARA KULLANIMI (KIYAK, MİTHAT; DAĞOĞLU, TEMEL). İSTANBUL HALK SAĞLIĞI BÜLTENİ, C4, N11, 1990, 7-13SS. [18/ 61. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN, SİGARA VE SAĞLIK KONUSUNDA BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN ARAŞTIRMA (ÖNDER, ÖMER RIFKI). (UZMANLIK TEZİ, HACETTEPE ÜNİV. SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ). ANKARA: Y. [HÜTK/HÜTK] 62. LİSE ÖĞRENCİLERİNDE AİLE PLANLAMASINA İLİŞKİN BİLGİ VE TUTUMLAR (AKBABA, MUHSİN; ALPARSLAN, NAZAN; KARAÖMERLİOĞLU, ÖNDER; HAMZACEBİ, HASAN). İÇİNDE: 3. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ (30 NİSAN-2 MAYIS 1992, ANKARA) KONGRE ÖZET KİTABI. ANKARA: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI, [D.T.1992]. 4.S. [10/BDK-İÜK] 63. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN AİLE PLANLAMASI KONUSUNDA BİLGİ VE TUTUMLARI.(KAYHAN, MELDA; AKSAYAN, SEÇİL; BOZKURT, ZEYNEP; EKŞİOĞLU, BİRSEN; HAYRAN, OSMAN). İÇİNDE: II. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ MAYIS 1990 İSTANBUL. BİLDİRİ ÖZET KİTABI. İSTANBUL: İÜ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI, [TARİH YOK]. [10/BDK] 64 LİSE ÖĞRENCİLERİNDE İÇKİ VE SİGARA KULLANIMI (OKAN, NECLA; ŞIVKA, SADİ; RESMİ, ŞÜKRAN; ŞIVKA, NEBAHAT). İÇİNDE: III. HALK SAĞLIĞI GÜNLERİ: GENÇLERİN SAĞLIK SORUNLARI, 5-7 MAYIS EDİTÖR: YUSUF ÖZTÜRK. KAYSERİ: S. (ERCİYES ÜNİV. YAYINLARI NO: 46). [10/ 65. LİSE ÖĞRENCİLERİNDE STRESS DÜZEYİNİN SİGARA İÇME DURUMU İLE KARŞILAŞTIRILMASI (KARAVUŞ, MELDA: HAYRAN, OSMAN; ÇALİ, ŞANDA; DALKILIÇ, ALİCAN; ERCAN, SİNA). İÇİNDE: III. HALK SAĞLIĞI GÜNLERİ: GENÇLERİN SAĞLIK SORUNLARI, 5-7 MAYIS EDİTÖR: YUSUF ÖZTÜRK. KAYSERİ: SS. (ERCİYES ÜNİV. YAYINLARI NO: 46). [10/ 66. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ERGENLİK KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ (KARABABA, ALİ OSMAN; ARI, GÜLSÜM; BERKTAŞ, SELDA; ÇOLAKOĞLU, SERRA M.; DEVECİ, ÖZLEM). İÇİNDE: III. HALK SAĞLIĞI GÜNLERİ: GENÇLERİN SAĞLIK SORUNLARI, 5-7 MAYIS EDİTÖR: YUSUF ÖZTÜRK. KAYSERİ: SS. (ERCİYES ÜNİV. YAYINLARI NO: 46). [10/ 67. METROPOLİTEN BİR KENTTE ÖĞRENİMDEKİ GENÇLERİN SİGARA VE ALKOL KULLANIM BOYUTLARI VE ETKİNLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI (TÜMERDEM, YILDIZ; DİŞÇİ, RİAN; AYHAN, BEDİA). İÇİNDE: TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ, (XXIV. İSTANBUL, ), 1986, SS. [TMB87/MK- BDK] 68. OKUL ÇOCUĞU VE ADOLESAN DÖNEMİNDE SAĞLIK: 7. PEDİATRİ GÜNLERİ RAPORLARI, DÜZENLEYENLER: HÜLYA GÜNÖZ - RÜVEYDA BUNDAK İSTANBUL: KERVAN KİTAPÇILIK BASIN SANAYİİ, S. [TB86/MK] 69. ORTA DERECELİ OKUL ÖĞRENCİLERİNDE SİGARA İÇME ALIŞKANLIĞI (KOCABAŞ, ALİ), A.Ü. TIP FAKÜLTESİ MECMUASI, C41, N1, 1988, 9-22SS. [TMB88/MK] 70. ORTA DERECELİ OKUL ÖĞRENCİLERİNDE SİGARA İÇME ALIŞKANLIĞI, OKUL İÇİ ETKİNLİKLER VE BAZI AİLE ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER (KOCABAŞ, ALİ). A.Ü. TIP FAKÜLTESİ MECMUASI, C41, N1, 1988, 41-54SS. [TMB88/MK] 71. ORTA ÖĞRENİMDE GENÇLERİN SİGARA İÇMELERİNDEKİ ETKİNLİKLER İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ MECMUASI, C51, N2, 1988, SS. [TMB90/MK] 72. ORTA ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNDE BEDEN İMGESİ İLE BENLİK SAYGISI İLİŞKİSİ (MUSAL, BERNA; UÇKU, R.; ERGİN, S.; SANDIKLI, E.; TEKİN, B.). İÇİNDE: III. HALK SAĞLIĞI GÜNLERİ: GENÇLERİN SAĞLIK SORUNLARI, 5-7 MAYIS EDİTÖR: YUSUF ÖZTÜRK. KAYSERİ: SS. (ERCİYES ÜNİV. YAYINLARI NO: 46). [10/ 73. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE STRES FAKTÖRLERİ (BARUT, YAŞAR) ANKARA: [YAYLY.], Y. [TB90/MK] 74. ÖĞRENCİLERİN SİGARANIN SAĞLIĞA ZARARLARI KONUSUNDAKİ BİLGİ DURUMLARI İLE VERİLEN EĞİTİMİN ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ (AYDEMİR, GÜLSÜN; VE DİĞERLERİ). İÇİNDE: III. HALK SAĞLIĞI GÜNLERİ: GENÇLERİN SAĞLIK SORUNLARI, 5-7 MAYIS EDİTÖR: YUSUF ÖZTÜRK. KAYSERİ: S. (ERCİYES ÜNİV. YAYINLARI NO: 46). [10/ 75. ÖYS YAKLAŞIRKEN ADAYLARIN HEYECANI ARTIYOR. STRES KONTROLÜ BAŞARININ ANAHTARI FORMSANTE, N17, , 68-70SS. [10/MİBBM] 76. PSİKİYATRİ KLİNİĞİ ADOLESAN BÖLÜMÜNE YAPILAN BAŞVURULARIN, SCL 90 R TARAMASI SONUÇLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI (ÇALIŞKAN, DENİZ; ÇÖL, MELTEM; BİLGİN, YAŞAR, CANAT, SAYNUR). İÇİNDE. III. HALK SAĞLIĞI GÜNLERİ: GENÇLERİN SAĞLIK SORUNLARI, 5-7 MAYIS EDİTÖR: YUSUF ÖZTÜRK. KAYSERİ: S. (ERCİYES ÜNİV. YAYINLARI NO: 46). [10/ 77. SAĞLIĞA ZARARLI DAVRANIŞLARDAN SİGARA İÇME ALIŞKANLIĞININ YAYGINLIĞI VE NEDENLERİNİN KARA HARP OKULU ÖĞRENCİLERİNDE ARAŞTIRILMASI (HASDE, METİN; SAYER, SAMİ; AKBAY, TAHİR). GATA BÜLTENİ, C33, N3, , SS. [TMB91/MK] 78. SAĞLIK MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN AİLE PLANLAMASINA İLİŞKİN BİLGİ VE TUTUMLARI (ETER, MÜZEYYEN). (AİLE SAĞLIĞI PROGRAMI BİLİM UZMANLIĞI TEZİ). ANKARA: IV+42+17Y.[TB82/MK] 79. SAĞLIK MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNDE BETA HEMOLİTİK STREPTOKOK YAYGINLIĞININ ARAŞTIRILMASI (AKBAY, TAHİR; DEMİRÖZ, PEKCAN; SAYER, SAMİ). TÜRK HİJYEN VE DENEYSEL BİYOLOJİ DERGİSİ, C48, N2, 1991, SS. [18/MK] 80. SAMSUN DOĞUM VE ÇOCUK BAKIMEVİNE BAŞVURAN ADOLESANLARIN JİNEKOLOJİK SORUNLARI (MALATYALIOĞLU, ERDAL; AYDIN, MURAT; DABAK, ŞENNUR). ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, C9, N3/4, [18/ 81. SAMSUN DOĞUM VE ÇOCUK BAKIMEVİNE BAŞVURAN ADOLESANLARIN OBSTETRİK SORUNLARI (MALATYALIOĞLU, ERDAL; AYDIN, MURAT; DABAK, ŞENNUR). ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, C9, N3/4, 1992, SS. [18/ 82. SAMSUN İL MERKEZİNDEKİ LİSE ÇAĞI ÖĞRENCİLERİNDE BAZI ALIŞKANLIKLAR ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA İÇİNDE: TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ, (XXIV. İSTANBUL, ), 1986, SS. [TMB87/MK] 83. SAMSUN İLİ ATARİ VE BİLGİSAYAR SALONLARINI KULLANAN KİŞİLER ARASINDA ADOLESANLARIN YERİ (DABAK, ŞENNUR; PEKŞEN, YILDIZ; ERDAL, RENGİN). İÇİNDE: III. HALK SAĞLIĞİ GÜNLERİ: GENÇLERİN SAĞLIK SORUNLARI, 5-7 MAYIS EDİTÖR: YUSUF ÖZTÜRK. KAYSERİ: S. (ERCİYES ÜNİV. YAYINLARI NO: 46). [10/ 84. SANAYİ KESİMİNDE ÇALIŞAN YAŞ ARASINDAKİ ÇIRAKLARIN ENERJİ HARCAMALARI BESLENME VE SAĞLIK DURUMLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA (ÖZARSLAN, ÜLKER). (BİLİM UZMANLIĞI TEZİ). ANKARA: VIIIS. [TB81/MK] 85. SİVAS İL MERKEZİNDEKİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK BİLGİSİ (ÖZGÜR, SERVET; KILIÇARSLAN, SERKİS; EKİCİ, ÖMER). İSTANBUL HALK SAĞLIĞI BÜLTENİ, C4, N12, 1990, 17-22SS. [18/ 2

KONGRE KURULLARI ONUR KURULU DÜZENLEME KURULU

KONGRE KURULLARI ONUR KURULU DÜZENLEME KURULU KONGRE KURULLARI ONUR KURULU Dr. Hasan CANPOLAT - Denizli Valisi Prof. Dr. Fazıl Necdet ARDIÇ - Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI - PAÜ Tıp Fakültesi Dekanı DÜZENLEME KURULU Eşbaşkanlar

Detaylı

BİR YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE HASTANE ENFEKSİYONU MALİYETİ OLGU-KONTROL ÇALIŞMASI

BİR YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE HASTANE ENFEKSİYONU MALİYETİ OLGU-KONTROL ÇALIŞMASI BULAŞICI HASTALIK ANTALYA DA 2015 YILI LEJYONER HASTALIĞI SÜRVEYANSININ ANTALYA DA OTEL ÇALIŞANLARINA VERİLEN LEJYONER HASTALIĞI EĞİTİMLERİNİN AŞILAR VE AŞILAMA HAKKINDA 18 YAŞ ÜZERİ BİREYLERİN BİLGİ,

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, BİYOİSTATİSTİK, TIP TARİHİ VE ETİK

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, BİYOİSTATİSTİK, TIP TARİHİ VE ETİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017 2018 DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, BİYOİSTATİSTİK, TIP TARİHİ VE ETİK 24.04.2018 28.05.2018 Dersler Teorik Pratik Toplam Halk Sağlığı 82 --- 82 Biyoistatistik

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. M. Hilmi ERGİNÖZ Doğum Tarihi: 17 09 1931 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans TIP İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1958 Y. Lisans

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Hacettepe Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi Hacettepe Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi YÖNETİM KURULU Prof. Dr. Ali Naci Yıldız Prof. Dr. Alpaslan Kılıçaslan Doç. Dr. Sergül Duygulu Prof. Dr.

Detaylı

PROF. DR. AYKUT KAZANCIGİL İN HAZIRLADIĞI KAYNAKÇALAR. Bülent Ağaoğlu

PROF. DR. AYKUT KAZANCIGİL İN HAZIRLADIĞI KAYNAKÇALAR. Bülent Ağaoğlu PROF. DR. AYKUT KAZANCIGİL İN HAZIRLADIĞI KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22 Mayıs 2009 KİTAPLAR 1. KAZANCIGİL, AYKUT : OSMANLILARDA BİLİM VE TEKNOLOJİ * İSTANBUL: 1999. 366S. (GAZETECİLER VE YAZARLAR

Detaylı

EMEKLİLİK TARİHİ SIRA NO ÜNVAN AD SOYAD 1 MUSTAFA NECAT TUNÇER PROFESÖR ELİF FATMA ERBAY PROFESÖR

EMEKLİLİK TARİHİ SIRA NO ÜNVAN AD SOYAD 1 MUSTAFA NECAT TUNÇER PROFESÖR ELİF FATMA ERBAY PROFESÖR SIRA NO AD SOYAD ÜNVAN EMEKLİLİK TARİHİ 1 MUSTAFA NECAT TUNÇER PROFESÖR 05.09.2016 2 ELİF FATMA ERBAY PROFESÖR 18.08.2016 3 MÜYESSER SARAÇ PROFESÖR 08.03.2016 4 İHSAN HAKAN ÖZYUVACI PROFESÖR 18.02.2016

Detaylı

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2013-TUS Sonbahar Dönemi Tercih Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı

Detaylı

TÜR Ü K R İ K Y İ E E DE D ERM R ENİ N L İ E L R R HA H KK K I K ND N A D Kİ K İ KA K YNA N KÇA Ç LA L R A Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01.

TÜR Ü K R İ K Y İ E E DE D ERM R ENİ N L İ E L R R HA H KK K I K ND N A D Kİ K İ KA K YNA N KÇA Ç LA L R A Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01. TÜRKİYE DE ERMENİLER HAKKINDAKİ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01.2005 İÇİNDEKİLER 1950... 3 1968... 3 1972... 3 1976... 3 1981... 3 1983... 3 1984... 3 1985... 3 1986... 3 1987... 3 1988... 4

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Fadime ÜSTÜNER TOP 2. Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye 20.06.1977 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Y. Lisans Sağlık Bilimleri

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2015-TUS Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, BİYOİSTATİSTİK, TIP TARİHİ VE ETİK

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, BİYOİSTATİSTİK, TIP TARİHİ VE ETİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 2017 DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, BİYOİSTATİSTİK, TIP TARİHİ VE ETİK 03.05.2017 05.06.2017 Dersler Teorik Pratik Toplam Halk Sağlığı 82 82 Biyoistatistik 14 14

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ AFET TIBBI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (HAMER) ACİL VE AFET DURUMLARINDA SAĞLIK YÖNETİMİ KURSU. (09-14, 17-19 Haziran 2013)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ AFET TIBBI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (HAMER) ACİL VE AFET DURUMLARINDA SAĞLIK YÖNETİMİ KURSU. (09-14, 17-19 Haziran 2013) BİRİNCİ GÜN (09 Haziran 2013, Pazar) 13.30-14.20 KAYIT, AÇILIŞ, TANIŞMA 14.30-15.20 ÖN TEST, KATILIMCI ANKETİ 15.30-16.20 Afet Tıbbında Tanımlar ve Terminoloji Prof. Dr. Hakan Altıntaş 1 İKİNCİ GÜN (10

Detaylı

AÜTF HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI /

AÜTF HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI / AÜTF HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI / 2017-18 TARİH/MODÜL BAŞLIKLAR (Konular) ÖĞRETİM ÜYESİ MODÜL 1 9 Ekim 2017 Halk Sağlığı tanımı, kavramı ve yaklaşımı Geleneksel ve Çağdaş

Detaylı

Adı Soyadı Ünvanı. : Fatma Figen Uğurlu : Uzman Hemşire

Adı Soyadı Ünvanı. : Fatma Figen Uğurlu : Uzman Hemşire Adı Soyadı Ünvanı : Fatma Figen Uğurlu : Uzman Hemşire Doğum Tarihi : 08-09-1963 Doğum Yeri : Ankara Uyruğu : T.C. Medeni Durumu : Evli Yabancı Dili : İngilizce İş telefonu : 0212 660 11 25 / 27618 İş

Detaylı

309 HALK SAĞLIĞI-ADLİ TIP-DEONTOLOJİ- BİYOİSTATİSTİK

309 HALK SAĞLIĞI-ADLİ TIP-DEONTOLOJİ- BİYOİSTATİSTİK Ders Kurulu 309 Akademik Yılın 36. Haftası 12 Mayıs 13 Mayıs 14 Mayıs 15 Mayıs 16 Mayıs Halk Sağlığı Kavramı Sarp Üner Uluslararası Sağlık Bakış Açısıyla Ulusların Sınıflandırılması Epidemiyolojinin Kullanım

Detaylı

YAYINCILIK YAYINCILIK. MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSELERİ SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI

YAYINCILIK YAYINCILIK. MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSELERİ SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI YAYINCILIK MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSELERİ SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİ HEMŞİRELİK - ACİL TIP - ANESTEZİ VE REANİMASYON vd. ALANLAR 2015-2016 ÖĞRETİM YILI YAYIN KATALOĞU www.songurticaret.com

Detaylı

Tıp Fakültesi. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem III Ders Programı. BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER

Tıp Fakültesi. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem III Ders Programı. BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER Tıp Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem III Ders Programı BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Vedat GÖRAL DÖNEM III KOORDİNATÖR YARDIMCISI Yrd. Doç. Dr. Önder

Detaylı

2012-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 1 / 9

2012-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 1 / 9 2012-YDUS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN VE LAR () 100111034 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ 1 1 0 67,50000 67,50000 100311032 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, TIP EĞİTİMİ, BİYOİSTATİSTİK, BİYOFİZİK, TIP TARİHİ VE ETİK

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, TIP EĞİTİMİ, BİYOİSTATİSTİK, BİYOFİZİK, TIP TARİHİ VE ETİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, TIP EĞİTİMİ, BİYOİSTATİSTİK, BİYOFİZİK, TIP TARİHİ VE ETİK 26.04.2016 30.05.2016 Dersler Teorik Pratik Toplam Halk Sağlığı 78

Detaylı

2015-2016 GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMI UYGULAMA DANIŞMAN DAĞILIMLARI

2015-2016 GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMI UYGULAMA DANIŞMAN DAĞILIMLARI Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN SOH606 Sosyal Hizmet Ortamlarında Uygulama II SHO 605 Sosyal Hizmet Ortamlarında Uygulama I Serdar TAŞ-Altındağ Sosyal Hizmet SHO 706 - SHO 726 Alan Çalışması I-II Ömer KÖSEOĞLU-

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI VE KOMİTE LİSTESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI VE KOMİTE LİSTESİ /8. KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ Doç. Dr. Murat YENİSEY Başhekim 2. KALİTEDEN SORUMLU İDARECİ Prof. Dr. Selim ARICI Dekan 3. KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ÇALIŞANLARI Kalite Yönetim Direktörü Doç. Dr. Murat YENİSEY

Detaylı

Eğitim Süresi Puan Türü

Eğitim Süresi Puan Türü Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar*

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Öğr. Gör. Uzm. Berin Bayraklı Doğum Tarihi: 01.01.1967 Öğrenim Durumu: Yüksek Lİsans Yabancı Dil: İngilizce Medeni Durum: Evli-2 çocuk sahibi Derece Bölüm/Program

Detaylı

SAĞLIK MESLEK LİSELERİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ XII. SINIF BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI

SAĞLIK MESLEK LİSELERİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ XII. SINIF BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAĞLIK MESLEK LİSELERİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ XII. SINIF BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI ANKARA 2007 GİRİŞ

Detaylı

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI /6

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI /6 Üniversitemiz Senatosu 29.01.2016 tarihinde saat 09:00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2014-TUS İlkbahar Tercih Kılavuzu Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU VE BULAŞICI HASTALIK KONTROL PROGRAMLARI ÇALIŞMALARI

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU VE BULAŞICI HASTALIK KONTROL PROGRAMLARI ÇALIŞMALARI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU VE BULAŞICI HASTALIK KONTROL PROGRAMLARI ÇALIŞMALARI Dr. Mehmet Ali Torunoğlu Kurum Başkan Yardımcısı 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, 12 Kanser Savaş Daire Başkanlığı

Detaylı

Aile Hekimliginde Sık Görülen Çocukluk Çagı Enfeksiyonları

Aile Hekimliginde Sık Görülen Çocukluk Çagı Enfeksiyonları Aile Hekimliginde Sık Görülen Çocukluk Çagı Enfeksiyonları Editörler Salim Özenç Şirzat Yeşilkaya Erkan Sarı Ediz Yeşilkaya Şubat 2013 Copyright 2012 ISBN : 978-605-4758-10-4 Eser Editörler : Aile Hekimliğinde

Detaylı

Halk Sağlığı Tezli Yüksek Lisans Programı Mezunları: Yılı Adı Soyadı Danışman Tez Konusu

Halk Sağlığı Tezli Yüksek Lisans Programı Mezunları: Yılı Adı Soyadı Danışman Tez Konusu Halk Sağlığı Tezli Yüksek Lisans Programı Mezunları: Yılı Adı Soyadı Danışman Tez Konusu 1992 MEHMET HULKİ UZ DOÇ. DR. LEVENT AKIN 1992 LEYLA AVAR HOŞABCIOĞLU PROF. DR. HİKMET PEKCAN 1993 GÜLAY ÖZPERK

Detaylı

Ağız Hastalıkları (2 0) Doç. Dr. Osman A. ETÖZ

Ağız Hastalıkları (2 0) Doç. Dr. Osman A. ETÖZ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI /GÜZ/ ADI Dt. Halis Ali ÇOLPAK Dt. Ömer ÜLKER Dt. Halis Ali ÇOLPAK Dt. Ömer ÜLKER Dt. Veysel KALKAN Dt. Halis Ali ÇOLPAK Dt. Ömer

Detaylı

AKADEMİK ve ETİK KURUL KOMİTESİ

AKADEMİK ve ETİK KURUL KOMİTESİ AKADEMİK ve ETİK KURUL KOMİTESİ Doç. Dr. M. Özerk OKUTAN Tıbbi Direktör/ Yardımcısı Prof. Dr. Metin ÇAPAR Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Niyazi GÖRMÜŞ Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr.

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI DERS KATALOĞU

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI DERS KATALOĞU ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI DERS KATALOĞU SAĞLIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALLARI VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI 01.07.2015 Hemşirelik Anabilim Dalı > Hemşirelik (Tezli Yüksek

Detaylı

A.SAĞLIK VE SAĞLIKLA İLGİLİ KAVRAMLAR B.SAĞLIĞA ETKİ EDEN ETMENLER

A.SAĞLIK VE SAĞLIKLA İLGİLİ KAVRAMLAR B.SAĞLIĞA ETKİ EDEN ETMENLER I. ÜNİTE: SAĞLIKLI YAŞAM EYLÜL 1. Sağlık, hastalık ve engellilik kavramlarını açıklar A.SAĞLIK VE SAĞLIKLA İLGİLİ KAVRAMLAR Anlatım Deney Gösteri ATATÜRK ÜN BİLİME VERDİĞİ ÖNEMİ ANLATMA EKİM 1 1 2. Bünyesel,

Detaylı

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 15. DÖNEM KOMİSYON ÜYELERİ KOMİSYONLAR KOMİSYON ÜYELERİ ODASI. Nevin KİLECİOĞLU. Kadir Tümay İMRE Doç.Dr.

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 15. DÖNEM KOMİSYON ÜYELERİ KOMİSYONLAR KOMİSYON ÜYELERİ ODASI. Nevin KİLECİOĞLU. Kadir Tümay İMRE Doç.Dr. KOMİSYONLAR ODASI Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerinin Sunumu ve Finansmanı Basın Yayın Dişhekimliğinde İnsangücü Planlaması Dişhekimliğinde Mevzuat ve AB Müktesebatı Uyumlaştırma Çalışmaları İrfan KARABABA

Detaylı

Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl

Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl Soyadı: Abdullah Utku Şenol Doğum Tarihi: 24/04/1966 Prof.Dr. Lisans Tıp Hacettepe 1986 Yüksek Lisans Tıp Hacettepe 1988 Tıpta Uzmanlık Radyoloji Akdeniz 1993 Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1998 Doçentlik

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü'nde Yapılan Tezler Kaynakçası : 1972-1990

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü'nde Yapılan Tezler Kaynakçası : 1972-1990 TÜRK KÜTÜPHANECİLİĞİ, 4,2 (1990)83-87 Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü'nde Yapılan Tezler Kaynakçası : 1972-1990 Bülent Yılmaz * GİRİŞ Kaynakçalar, dünyanın herhangi bir

Detaylı

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : BEHİCE EKİCİ İletişim Bilgileri Adres Mail 2. Doğum Tarihi : 20.10.1963 3. Unvanı : Yard. Dr. 4. Öğrenim Durumu : : Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü

Detaylı

Prof. Dr. Yıldız Tümerdem. Mesleksel Yaşam Öyküsü

Prof. Dr. Yıldız Tümerdem. Mesleksel Yaşam Öyküsü Prof. Dr. Yıldız Tümerdem Mesleksel Yaşam Öyküsü 1. Adı Soyadı: Yıldız Tümerdem 2. Doğum Tarihi: 01.01.1937 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Ankara Üniversitesi

Detaylı

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Değerlendirme Formu Sıra No Adı Soyadı Sicili Görev Yeri Eğitim

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

FİZYOTERAPİ ÖNLİSANS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAM ÇİZELGESİ ŞUBE:F-1A Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

FİZYOTERAPİ ÖNLİSANS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAM ÇİZELGESİ ŞUBE:F-1A Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma FİZYOTERAPİ ÖNLİSANS PROGRAMI ŞUBE:F-1A MESLEK ETİĞİ EMİNE KARAKUŞ KİNEZYOLOJİ ERDOĞAN ARSLAN FİZYOTERAPİDE MASAJ UYGULAMALARI EBRU DÖNER HİDROTERAPİ EBRU DÖNER MESLEK ETİĞİ EMİNE KARAKUŞ HİDROTERAPİ YÖNTEMLERİ

Detaylı

Sağlık Göstergeleri II.1. ÜREME SAĞLIĞI II.2. AŞILAMA II.3. MORTALİTE II.4. MORBİDİTE

Sağlık Göstergeleri II.1. ÜREME SAĞLIĞI II.2. AŞILAMA II.3. MORTALİTE II.4. MORBİDİTE 2 Sağlık Göstergeleri II.. ÜREME SAĞLIĞI II.2. AŞILAMA II.. MORTALİTE II.. MORBİDİTE II. Üreme Sağlığı TABLO: TÜRKİYE'DE YERLEŞİM YERLERİNE GÖRE ÜREME SAĞLIĞI (%, 2) ÖZELLİKLER KENT KIR TOPLAM DOĞURGANLIK

Detaylı

ISSN : 1307-4474. Ege Journal of Education 2013 (14): 1

ISSN : 1307-4474. Ege Journal of Education 2013 (14): 1 ISSN : 1307-4474 2013 (14): 1 EGE EĞİTİM DERGİSİ Sahibi / Owner Prof. Dr.Süleyman DOĞAN Eğitim Fakültesi adına Editör (Editor) Doç. Dr. Dilek Yelda KAĞNICI Editör Yardımcıları (Asistant-Editor) Yrd. Doç.

Detaylı

BULAŞICI HASTALIKLARA GİRİŞ

BULAŞICI HASTALIKLARA GİRİŞ BULAŞICI HASTALIKLARA GİRİŞ Öğr. Gör. Blm. Uzm. F. Özlem ÖZTÜRK AHE 206 Enfeksiyon Hastalıkları Hemşireliği SUNU PLANI Enfeksiyon, enfeksiyon hastalığı kavramı Epidemiyoloji ve kullanılan kavramlar Sürveyans

Detaylı

HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI BİTİRİLEN TEZLER LİSTESİ (1988-2014) Ankara-Ocak 2017 HALK SAĞLIĞI DOKTORA PROGRAMI ARŞİV NO ÖĞRENCİ ADI TEZ BAŞLIĞI DANIŞMAN

Detaylı

I. SINIF. Dersin Adı Kodu Dersi Veren Öğretim Elamanının Adı-Soyadı

I. SINIF. Dersin Adı Kodu Dersi Veren Öğretim Elamanının Adı-Soyadı EK-3 I. SINIF T101 Doç. Dr. Kerem KILIÇ 1. Dönem Doç. Dr. Mustafa ZORTUK 2. Dönem K.Ö.U. T102 Doç. Dr. Kerem KILIÇ 1. Dönem Doç. Dr. Mustafa ZORTUK 2. Dönem Biyofizik T107 Doç. Dr. Rahmi KÖSEOĞLU Organik

Detaylı

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HİZMET KALİTE STANDARTLARI KOMİTELERİ

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HİZMET KALİTE STANDARTLARI KOMİTELERİ DOKÜMAN NO: TY-KOM-01 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA 1/6 KOMİTE ve EKİP LİSTESİ HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ ÜYELERİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ ÜYELERİ EĞİTİM KOMİTESİ

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS YÜKÜ I. SINIF

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS YÜKÜ I. SINIF 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS YÜKÜ I. SINIF Protetik Diş Tedavisi T101 Prof. Dr. Bülent Kesim Protetik Diş Tedavisi K.Ö.U. T102 Prof. Dr. Bülent Kesim Biyofizik T107 Doç. Dr. Rahmi KÖSEOĞLU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi 1986-1990 Y. Lisans Halk Sağlığı Erciyes Üniversitesi 1992-1995

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi 1986-1990 Y. Lisans Halk Sağlığı Erciyes Üniversitesi 1992-1995 1. Adı Soyadı: Ümit ERTEM 2. Doğum Tarihi: 20.04. 1969 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi 1986-1990 Y. Lisans Halk Sağlığı

Detaylı

Erken Uyarı-Cevap ve Saha Epidemiyolojisi

Erken Uyarı-Cevap ve Saha Epidemiyolojisi Erken Uyarı-Cevap ve Saha Epidemiyolojisi Dr. Mustafa Bahadır Sucaklı 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 12 Kasım 2013 Antalya 1 Akut Sağlık Olaylarına Cevap İnceleme ve risk değerlendirmesi İnceleme

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Rektörlüğü SENATO KARARI Toplantı Sayısı Karar Tarihi Karar Sayısı 12 19/08/2015 2015/1-13

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Rektörlüğü SENATO KARARI Toplantı Sayısı Karar Tarihi Karar Sayısı 12 19/08/2015 2015/1-13 T.C. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Faruk KOCACIK Başkanlığında toplandı. Karar No 1- Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri gereğince Fen Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) 2011 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) İLKBAHAR DÖNEMİ TERCİH KILAVUZU Ölçme, Seçme Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ankara Tablo 2 Ünirsitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar Kontenjanları

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IX. DERS KURULU (4 HAFTA)

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IX. DERS KURULU (4 HAFTA) T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IX. DERS KURULU (4 HAFTA) HALK SAĞLIĞI-ADLİ TIP-BİYOİSTATİSTİK DERS KURULU DEKAN DEKAN YRD. BAŞKORDİNATÖR

Detaylı

KOMİTE ÜYELERİ İSİM LİSTESİ BEYİN ÖLÜMÜ TESPİT KURULU KOMİTESİ. Anestezi Uzmanı BİLGİ YÖNETİMİ KOMİTESİ BİLGİ GÜVENLİĞİ SORUMLU EKİBİ EĞİTİM KOMİTESİ

KOMİTE ÜYELERİ İSİM LİSTESİ BEYİN ÖLÜMÜ TESPİT KURULU KOMİTESİ. Anestezi Uzmanı BİLGİ YÖNETİMİ KOMİTESİ BİLGİ GÜVENLİĞİ SORUMLU EKİBİ EĞİTİM KOMİTESİ KOMİTE ÜYELERİ İSİM LİSTESİ BEYİN ÖLÜMÜ TESPİT KURULU KOMİTESİ Başkan Dr. Enis GÜMÜŞTEKİN Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Dr. Mustafa ŞİMŞEK Anestezi Uzmanı Sekreterya Meltem YILDIZ Organ ve Doku Nakli

Detaylı

Â Ş IK V E Y SE L B İB L İ YOGB A F Y A S I

Â Ş IK V E Y SE L B İB L İ YOGB A F Y A S I KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MÎLLÎ FOLKLOR ARAŞTIRMA DAÎRESÎ YAYINLARI: 43 BİYOGRAFİLER-BİBLİYOGRAFYALAR DİZİSİ: 10 TÜRK HALK ŞÂİRLERİ BİBLİYOGRAFYALARI Â Ş IK V E Y SE L B İB L İ YOGB A F Y A S I (ölümünün

Detaylı

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TARİHİNDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANI (ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE OKUTMAN) İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TARİHİNDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANI (ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE OKUTMAN) İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 06.09.2013 TARİHİNDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANI (ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE OKUTMAN) İLANI ÖN SONUÇLARI Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan

Detaylı

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2013 Eylül TUS Taban Puanları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Acil Tıp K 3 - - Afyon Kocatepe Üniversitesi Acil Tıp K 2 - - Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp K 2

Detaylı

lık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 11 15 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29089 ATAMA KARARLARI Yardımcılığından: Karar Sayısı : 2014/936 1 Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık

Detaylı

2002-2003 Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi (teorik temel) Eğitmen: Prof. Dr. M. Z. Sungur/ İstanbul

2002-2003 Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi (teorik temel) Eğitmen: Prof. Dr. M. Z. Sungur/ İstanbul H. GAYE TOLUN Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Kişisel Bilgi: Doğum tarihi: 19.10.1971 Doğum yeri: Ankara Medeni durum: Evli, 1 çocuklu Eğitim ve Görev: 2008 Serbest Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ Sira No Personel Fotoğrafı Adı Soyadı Unvanı 1 ABDURRAHMAN ÖZDEMİR BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 2 AHMET ALPER İNAL 3 AHMET EKİNCİ

Detaylı

Ocak Ayında...7... planlı eğitime toplam...224... kişi katılmıştır.

Ocak Ayında...7... planlı eğitime toplam...224... kişi katılmıştır. 2015 YILI OCAK AYI HİZMET İÇİ İ Güvenlik Raporlama Ve Bildirimi 05.01.2015 46 Sağlık İstatistikleri,Tıbbi Terminoloji,Veri Toplama Ve Veri Girişi,Veri Değerlendirme Yöntemleri CENK YÜCELTEKİN 06.01.2015

Detaylı

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 2017 YILI HİZMET KALİTE STANDARTLARI EĞİTİM PLANI

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 2017 YILI HİZMET KALİTE STANDARTLARI EĞİTİM PLANI DOK. KOD: PL.03 YAYIN TARİHİ: 01.04.2012 REVİZYON NO:00 REVİZYON TARİHİ:00 SAYFA NO: 1 / 6 Sıra No EĞİTİM ANA BAŞLIK 1 HASTA HAKLARI 2 RAHİM AĞZI KANSERİ 3 4 BÖLÜM BAZLI EGİTİMLER LABORATUVAR SÜREÇ EĞİTİMİ

Detaylı

YILLARI YERLEŞTI RME I STATI STI KLERI

YILLARI YERLEŞTI RME I STATI STI KLERI 2009-2015 YILLARI YERLEŞTI RME I STATI STI KLERI NİHAT KÖSE ~ 1 ~ SON YEDİ YILIN ÖSYM YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ VE SONUÇLARI 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Öğrenci oranı S. Y Öğrenci oranı S.Y Öğrenci

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ I.KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ I.KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ I.KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Ayşe Kuzu Doğum Tarihi: 22.04.1976 Ünvanı: Öğretim Görevlisi İş Adresi: Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kozlu/ZONGULDAK

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL TURİZM BİBLİYOGRAFYASI Bülent Ağaoğlu İstanbul 24 Nisan 1986 İÇİNDEKİLER GENEL...3 TÜRKİYE'DE SOSYAL TURİZM...4 2 GENEL 1. ADALILAR, Ayça: "Sosyal Turizm". T.C. Ziraat Bankası Postası, Sayı:

Detaylı

GENEL LİSE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER

GENEL LİSE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER DERS KATEGORİLERİ GENEL LİSE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ 9. 10. 11. 12. DİL VE ANLATIM 2 2 2 2 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 1 1 1 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK - - 2 - SAĞLIK BİLGİSİ 1 - - - YABANCI

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BİTİRME SINAV TARİHLERİ

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BİTİRME SINAV TARİHLERİ ANESTEZİ I Türk Dili I 03.01.2011 13:45 G 101 Öğr. Gör. Dr. Osman ESİN Öğr. Gör. Dr. Birkan TAPAN Anatomi 05.01.2011 15:00 G 201 Öğr. Gör. Ayten ŞAHİN Öğr. Gör. Dr. Osman ESİN Mesleki Uygulamalar 06.01.2011

Detaylı

KAZALARIN DEMOGRAFİSİ ve EPİDEMİYOLOJİSİ ANABİLİM DALI

KAZALARIN DEMOGRAFİSİ ve EPİDEMİYOLOJİSİ ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAZALARIN DEMOGRAFİSİ ve EPİDEMİYOLOJİSİ ANABİLİM DALI BİTİRİLEN TEZLER LİSTESİ (1993-2015) Ankara - Ocak 2017 KAZALARIN DEMOGRAFİSİ ve EPİDEMİYOLOJİSİ

Detaylı

2016 YILI OCAK DÖNEMİ İL İÇİ BİRLİKLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI

2016 YILI OCAK DÖNEMİ İL İÇİ BİRLİKLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI 1 İlkin SARIDİLEK DİŞ HEKİMİ FATİH KHB A.KUZEY KHB UYGUN 2 Emine ÇELİK DİŞ HEKİMİ FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN 3 MELİHA ÖZER EBE FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN 4 REYHAN ÇAVKAÇTI EBE FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN

Detaylı

HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI Programın Yürütücüsü Programın Kadrolu Öğretim Üyeleri : Prof. Dr. M.Fikret GENÇ : Prof. Dr. Erkan PEHLİVAN Prof. Dr. Gülsen GÜNEŞ Doç. Dr. Ali ÖZER Programa Kabul Koşulları

Detaylı

08 Mayıs Haziran 2017

08 Mayıs Haziran 2017 SINIF KURUL HAFTA 08 Mayıs 2017 16 Haziran 2017 TARİH 08.05.2017 09.05.2017 10.05.2017 11.05.2017 12.05.2017 09: 15 GEÇEN DERS KURULUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DERS KURULUNUN TANITIMI Hipertansiyon Ölüm

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ. Ege Üniversitesi- Hemşirelik Yüksekokulu. Gaziantep Üniversitesi-Halk Sağlığı Hemşireliği ABD 2006 AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

EĞİTİM BİLGİLERİ. Ege Üniversitesi- Hemşirelik Yüksekokulu. Gaziantep Üniversitesi-Halk Sağlığı Hemşireliği ABD 2006 AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM Ünvanı Adı-Soyadı Doğum Tarihi ve Yeri Fakülte Bölüm Öğretim Görevlisi N.Nesrin İPEKÇİ Adana/1976 Sağlık Hizmetleri MYO İlk ve Acil Yardım E-posta/Web nesrinipekci@kilis.edu.tr Telefon/Faks 348-813 93

Detaylı

2016 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

2016 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI 2016 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI Döküman No Yayın Tarihi EY.PL.01 OCAK 2016 Revizyon Tarihi./../.. Revizyon No 00 Sayfa No 1/1 NO EĞİTİM AŞAMALARI EĞİTİMİN KONUSU ALT BAŞLIKLAR AMAÇ VE HEDEFLER EĞİTİM

Detaylı

Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan

Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan Prof. Dr. K. Gülbün Baydur a Armağan Yayına Hazırlayanlar Özgür Külcü, Tolga Çakmak ve Nevzat Özel Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Ankara, 2012

Detaylı

Fakülte/Yüksekokul Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (İ.Ö) Danışman Öğr. Gör. Ercan ARAS 1. Sınıf Ders Çizelgesi.

Fakülte/Yüksekokul Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (İ.Ö) Danışman Öğr. Gör. Ercan ARAS 1. Sınıf Ders Çizelgesi. (YÖKi) Çocuk Gelişimi (İ.Ö) Danışman Öğr. Gör. Ercan ARAS 1. Sınıf Çizelgesi Güz/Baha r 2014 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I 2 2 2 X Güz Yrd. Doç. Dr. Cengiz ATLI 2014 Türk Dili I 2 2 2 X Güz Okt. Dinçer

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Fatih Özcan ÖZGEÇMİŞ

Yrd. Doç. Dr. Fatih Özcan ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Fatih Özcan ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Yeri Mesleği Uzmanlığı Yabancı Dil : Fatih : Özcan : Çorum : Tıp Doktoru : Aile Hekimliği : İngilizce İletişim Adresi: Manisa Celal Bayar Üni. Tıp Fakültesi

Detaylı

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () 100411013 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 1 0 1 --- --- 101411019 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 0 3 --- --- 700111019 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Aysel TOPAN Doğum Tarihi: 03 Mayıs 1981 Yabancı Dil: İngilizce Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans lik Y. Lisans lik Doktora lik Zonguldak

Detaylı

Veremsiz. yönelik. durdurmak. Durdurma. taahhüt. Durdurma. çalıştayın. önemi

Veremsiz. yönelik. durdurmak. Durdurma. taahhüt. Durdurma. çalıştayın. önemi Türkiye de Veremle Mücadeledee Ortak Hareket Çalıştayı Veremsiz bir Türkiye oluşturmak ülküsünü gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yapmak amacıyla 14.07.2010 tarihinde Ankara da Türkiye de Veremle Mücadelede

Detaylı

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 20 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 GÜRCAN TOPUZ ÇİĞDEM DİLAVER FATMA ÇALIK HANDAN KOCALAR ARZU ARMAĞANCI (PROTEZ) RUKİYE UĞURLU ERTUĞRUL ÖZGÜR ÖZTÜRK (PROTEZ)

Detaylı

:Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Eyüp Yerleşkesi Eyüp/İstanbul. Derece Alan Üniversite Yıl

:Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Eyüp Yerleşkesi Eyüp/İstanbul. Derece Alan Üniversite Yıl KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Adres :Elif KOYUNCUOĞLU :Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Eyüp Yerleşkesi Eyüp/İstanbul Telefon-GSM : 0 542 435 42 00 e-mail Doğum yeri

Detaylı

EĞİTİM PLANI VERİLECEK GRUPLAR

EĞİTİM PLANI VERİLECEK GRUPLAR REVİZYON : Sayfa 1 / 9 1 2 3 4 5 KİŞİLER ARASI İLETİŞİM HASTA HAKLARI -Etik ve Hasta Hakları -Hasta Memnuniyeti -Hasta Hakları ve Sorumlulukları ÇALIŞAN HAKLARI -Beyaz Kod -Mobbing TEMİZLİK -Hastane ve

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS SAYI : Öğretmenlik Uygulaması I

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS SAYI : Öğretmenlik Uygulaması I Fakültemiz lisans programı Eğitim-Öğretim Yılı Uygulama Okulunun Mihralibey Ortaokulu Murat GÖKTAŞ Emrah ERTONGA 1.Grup Fakülte No Soyadı 140406002 SEMRA BAŞKUTLU 140406004 YAĞMUR LALE 140406005 MIZGİN

Detaylı

2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Acil Tıp 4 K 2 - - Adıyaman Üniversitesi Acil Tıp 4 K 1 - - Adnan Menderes Üniversitesi Acil Tıp 4 K

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 700111064 Genel Cerrahi 5 K 1 - - 700111082 İç Hastalıkları 4 K 1 - - Ankara Dışkapı

Detaylı

2015.1 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2015.1 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2015.1 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Kadrolar Adıyaman Üni. Tıp F. Acil 4 K 2 - - Adnan Menderes Üni. Tıp F. Acil 4 K 2 - - Afyon Kocatepe Üni. Tıp F. Acil 4 K 1 - - Akdeniz

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HIV/AIDS TEDAVİ VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (HATAM) OCAK 2009 ARALIK 2009 FAALİYET RAPORU

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HIV/AIDS TEDAVİ VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (HATAM) OCAK 2009 ARALIK 2009 FAALİYET RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HIV/AIDS TEDAVİ VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (HATAM) OCAK 2009 ARALIK 2009 FAALİYET RAPORU HATAM web sayfasının güncelleştirilmesi, www.hatam.hacettepe.edu.tr Danışmanlık Hizmeti Yüzyüze

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisansüstü Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisansüstü Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : FİLİZ ALBAYRAK 2. Doğum tarihi / İli : 15 Mayıs 1957 / Düzce 3. Unvanı : Öğr.Gör.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisansüstü Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi

Detaylı

2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () 100111043 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 2 2 0 60,48456 61,13287 100111088 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI LİSTESİ KOD: KY. LS.20 YAY. TRH: REV. TRH: REV.

Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI LİSTESİ KOD: KY. LS.20 YAY. TRH: REV. TRH: REV. KURUMSAL HİZMETLER BİRİMİ ADI-SOYADI ÜNVANI ÖMER AYDIN Başhekim Kurumsal Yapı LEMAN ÇEVİK ÇELİK Kalite Yönetim Direktörü Kalite Yönetimi LEMAN ÇEVİK ÇELİK Kalite Yönetim Direktörü ESRA ALTUNER Doküman

Detaylı

KAYITTA İSTENEN BELGELER

KAYITTA İSTENEN BELGELER 2017-2018 Öğretim yılı Özel Yetenek sınavı ile Kesin kayıt Hakkı Kazananların listesi aşağıda ilan edilmiştir. Özel Yetenek sınavı ile kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, 14-18 AĞUSTOS 2017 tarihleri arasında

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 142,47 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 266,18 (Borçlu) 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 82,87 (Borçlu) 4 C2-0406 HACER MİRZA 126,15 (Borçlu) 5 C2-0410 MUTLU İLANLI 65,16

Detaylı

TÜRKİYE DE HIV/AIDS EPİDEMİYOLOJİSİ VE KONTROL PROGRAMI

TÜRKİYE DE HIV/AIDS EPİDEMİYOLOJİSİ VE KONTROL PROGRAMI TÜRKİYE DE HIV/AIDS EPİDEMİYOLOJİSİ VE KONTROL PROGRAMI Dr. M. Bahadır Sucaklı Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Klinik HIV/AIDS Sempozyumu 26-27 Kasım 2011 Antakya HIV/AIDS Kontrol

Detaylı

Türkiye de Veremle Mücadelede Ortak Hareket Çalıştayı Raporu

Türkiye de Veremle Mücadelede Ortak Hareket Çalıştayı Raporu Türkiye de Veremle Mücadelede Ortak Hareket Çalıştayı Raporu Yrd. Doç. Dr. Hamza BOZKURT Verem Savaşı Dairesi Başkanı 14.07.2010 Ankara 1 Veremsiz bir Türkiye oluşturmak ülküsünü gerçekleştirmeye yönelik

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ UYGULAMA ÖĞRENCİ-DANIŞMAN LİSTESİ

2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ UYGULAMA ÖĞRENCİ-DANIŞMAN LİSTESİ Uygulama Danışmanı Tezsiz Yüksek Lisans Tezli Yüksek Lisans Doktora Prof. Dr. İlhan TOMANBAY Zühal ŞAHİN- Kırıkkale Aile ve Sosyal Politikalar İl Murat AKKAYA- Hande ALBAYRAK- Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

EYLÜL 2013 TUS (PUAN/BÖLÜM) fl0ral

EYLÜL 2013 TUS (PUAN/BÖLÜM) fl0ral KONT 100711019 AKDİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 2 2 0 59,07666 61,95058 102911011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 1 1 0 55,29796 55,29796 105631018 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA

Detaylı