7. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU Haziran 2010 ODTÜ/ANKARA BİLDİRİ ÖZETLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "7. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU. 28-30 Haziran 2010 ODTÜ/ANKARA BİLDİRİ ÖZETLERİ"

Transkript

1 7. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU 8-30 Hazira 00 ODTÜ/ANKARA BİLDİRİ ÖZETLERİ

2 SEMPOZYUM ONUR KURULU Prof. Dr. Ahmet Acar, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Cüeyt Ca, ODTÜ Fe ve Edebiyat Fakültesi Dekaı Prof. Dr. Caa Özge, ODTÜ Fe Bilimleri Estitüsü Müdürü SEMPOZYUM DANIŞMA KURULU Prof. Dr. Fikri Akdeiz, Çukurova Üiversitesi Prof. Dr. Soer Göe, Gazi Üiversitesi Prof. Dr. Hüseyi Tatlıdil, Hacettee Üiversitesi Prof. Dr. Serdar Kurt, Dokuz Eylül Üiversitesi Prof. Dr. Ömer L. Gebizlioğlu, Akara Üiversitesi Doç. Dr. Mehmet Ali Cegiz, Odokuz Mayıs Üiversitesi SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. H. Öztaş Ayha Prof. Dr. Ayşe Deer Akkaya Doç. Dr. İci Batmaz Doç. Dr. Barış Sürücü Yard. Doç. Dr. Zeye Kalaylıoğlu Öğr. Gör. Dr. Özlem İlk Öğr. Gör. Dr. B. Burçak Başbuğ Erka Öğr. Gör. Dr. Ceyla Talu Yozgatlıgil Öğr. Gör. Dr. Vilda Purutcuoğlu Arş.Gör. Dr. Ayça Dömez Arş.Gör. Sia Asla Arş.Gör. Sibel Balcı Arş.Gör. Köül Bayramoğlu Arş.Gör. Elçi Kartal Arş.Gör. Gül İa Arş.Gör. Tuğba Erdem Arş.Gör. Özgür Asar Arş.Gör. Ceyda Yazıcı Arş.Gör. Olcay Öztürk

3 SEMPOZYUM BİLDİRİLER LİSTESİ DAVETLĠ KONUġMACI OTURUMU Oturum Başkaı: Prof. ÖztaĢ Ayha, Orta Doğu Tekik Üiversitesi Davetli Kouşmacı: Prof. Orha Güvee, Bilket Üiversitesi ĠSTATĠSTĠK BĠLĠMĠ, ETĠK, DÜNYA DĠNAMĠKLERĠ, BĠLGĠ TAHRĠFATI VE KARAR SĠSTEMLERĠNE ETKĠLERĠ DAVETLĠ KONUġMACI OTURUMU Oturum Başkaı: Doç. Ġci Batmaz, Orta Doğu Tekik Üiversitesi Davetli Kouşmacı: Prof. Burha TürkĢe, TOBB Ekoomi ve Tekoloji Üiversitesi BULANIK KÜME KURAMINDA GELĠġMELER 3 DAVETLĠ KONUġMACI OTURUMU 3 Oturum Başkaı: Doç. BarıĢ Sürücü, Orta Doğu Tekik Üiversitesi Davetli Kouşmacı: Prof. Ġsmiha Bayramoğlu, İzmir Ekoomi Üiversitesi SIRA ĠSTATĠSTĠKLERĠ VE ORTALAMA GERĠYE KALAN YAġAM FONKSĠYONLARI 4 DAVETLĠ KONUġMACI OTURUMU 4 Oturum Başkaı: Yrd. Doç. Zeye Kalaylıoğlu, Orta Doğu Tekik Üiversitesi Davetli Kouşmacı: Prof. Fikri Akdeiz, Çukurova Üiversitesi YARIPARAMETRĠK REGRESYON MODELLERĠNDE TAHMĠN YÖNTEMLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ 5 OTURUM İstatistik Teorisi Oturum Başkaı: Prof. Ömer L. Gebizlioğlu, Akara Üiversitesi GENELLEŞTİRİLMİŞ T BIRNBAUM-SAUNDERS DAĞILIMLARI Ali İhsa Geç 6 VEKİL DEGİŞKEN KULLANILAN LİNEER REGRESYON MODELİNDE VARYANSIN ALIŞILMIŞ TAHMİN EDİCİSİ İLE YİNELENMİŞ STEİN-RULE TAHMİN EDİCİSİNİN PİTMAN YAKINLIK ÖLÇÜTÜNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI Deiz Üal ve Güzi Yüksel 8 BERNSTEİN POLİNOMLARININ BAZI ÖZELLİKLERİ VE İSTATİSTİKSEL ÇIKARSAMALARI Muhammet Burak Kılıç, Selahatti Aydoğdu ve Mehmet Gürca 0 PROF. MOTI L. TIKU ÖZEL OTURUMU Oturum Başkaı: Prof. Fetih Yıldırım, Çakaya Üiversitesi RASGELE TASARIM DEĞİŞKENLİ KUADRATİK REGRESYON Ayşe D. Akkaya SAĞLAM GEN EKSPRESYON İNDEKSİ VE GENİŞLETİLMİŞ HALİ Vilda Purutçuoğlu 4 OTURUM Öreklem ve Araştırma Tekikleri Oturum Başkaı: Prof. Hülya Çıgı, Hacettee Üiversitesi İKİ SAFHALI ÖRNEKLEME YÖNTEMİNDE ORTANCA TAHMİNİ Sibel Al ve Hülya Çıgı 6 HANEHALKI ARAŞTIRMALARINDA YERİNE CEVAPLAYICIDAN ELDE EDİLEN BİRİM CEVAPLANMAMA HATASI ORTAK DEĞİŞKENLERİNİN BİLEŞENLERİ Sia Türkyılmaz ve Öztaş Ayha 8 SIRALI KÜME ÖRNEKLEMESİ TASARIMLARINDA YIĞIN ORTALAMASINA İLİŞKİN HİPOTEZ TESTİ Yarak Arzu Özdemir ve Fikri Gökıar 0

4 L-SIRALI KÜME ÖRNEKLEMESİ KULLANILARAK YIĞIN ORTALAMASININ TAHMİN EDİLMESİ Nilay Akıcı ve Yarak Arzu Özdemir YEREL ALAN KARAKTERİSTİKLERİNE İLİŞKİN DOĞRUDAN VE DOLAYLI TAHMİNLERİN ELDE EDİLMESİ Volka Seviç 4 OTURUM 3 Veri Aalizi Oturum Başkaı: Dr. B. Burçak BaĢbuğ Erka, Orta Doğu Tekik Üiversitesi İZMİR İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN SPLİNE REGRESYON İLE MODELLENMESİ Nesliha Demirel 6 ÇOK DEĞİŞKENLİ VERİDE GRUP YAPISININ GÖSTERİMİ İÇİN KANONİK DEĞİŞKEN ANALİZİ BİPLOT KULLANIMI B. Barış Alka ve Cemal Ataka 8 TÜRKİYE VE HONG KONG-ÇİN DEKİ ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK ÖĞRENME STRATEJİLERİ MODELİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: ÇOKLU GRUP YAPISAL EŞİTLİKMODELLERİ YAKLAŞIMI Fatma Noya ve Gülhayat Gölbaşı Şimşek 30 YAĞIŞ VERİLERİNDE STANDART NORMAL TÜRDEŞLİK TESTİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN BENZETİM YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ceyla Yozgatlıgil, Vilda Purutçuoğlu, Ceyda Yazıcı ve İci Batmaz 3 OTURUM 4 Doğrusal ve Doğrusal Olmaya Modeller Oturum Başkaı: Dr. Ceyla Yozgatlıgil, Orta Doğu Tekik Üiversitesi İKİ AŞAMALI EN KÜÇÜK KARELER YÖNTEMİNİN KOMPARTMAN MODELİ ÜZERİNE UYGULANMASI Barış Aşıkgil ve Aydı Erar 35 KANTİL REGRESYON YÖNTEMİ VE BİR UYGULAMA İlkay Altıdağ ve Nimet Yaıcı Pehliva 37 DOĞRUSAL OLMAYAN REGRESYONDA AYKIRI DEĞERLERİN M-TAHMİN EDİCİSİ İLE TESPİTİ VE BİR SİMÜLASYON ÇALIŞMASI Ahmet Pekgör ve Aşır Geç 39 DOĞRUSAL OLMAYAN REGRESYONDA BAZI PARAMETRE ARALIK TAHMİNİ YÖNTEMLERİNİN KIYASLANMASI Atıf Evre 4 OTURUM 5 Bayesci İstatistik/ Biyoistatistik Oturum Başkaı: Dr. Özlem Ġlk, Orta Doğu Tekik Üiversitesi BAYES YÖNTEMİNİN META-ANALİZİNDE KULLANILMASI Filiz Karama 43 TÜRKİYE SÜPER LİGİ FUTBOL MAÇ SONUÇLARININ BAYESCİ MODELLENMESİ Mehmet Ali Cegiz, Naci Murat, Haydar Koç ve Yüksel Bek 45 COX REGRESYON'DA ÖRNEK GENİŞLİĞİ VE GÜÇ ANALİZİ Nesri Alka, Yüksel Terzi, Erol Terzi ve Naci Murat 47 EEG SİNYALLERİNDE İSTATİSTİKSEL BENZERLİK ANALİZİ Aler Vahalar, C. Cegiz Çelikoğlu ve Murat Özgöre 49 OTURUM 6 Yöeylem Araştırması ve Otimizasyo Oturum Başkaı: Prof. Ali Uzu, Çağ Üiversitesi SONLU KAPASİTELİ HETEROJEN KUYRUK MODELİ İÇİN GEÇİŞ OLASILIKLARININ ELDE EDİLMESİ H. Oka İşgüder ve C. Cegiz Çelikoğlu 5 REKTUM KANSERİ TEDAVİ YÖNTEMİNİN SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE KARAR AĞACI YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI Aslı Suer, Ca Cegiz Çelikoğlu ve Oğuz Dicle 53 GÜVENİLİR OLMAYAN SİSTEMLERDE ÖNLEYİCİ BAKIM ZAMANLARININ BAYES YAKLAŞIMI İLE BELİRLENMESİ Selma Gürler, Deiz Türsel Eliiyi, Diçer Göksülük ve Ayça Şahi 55

5 AĞIRLIKLI HEDEF PROGRAMLAMA VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE DEKİ İLLERİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ H.Hasa Örkcü ve Hasa Bal 57 RCMARS-SAĞLAM CMARS YÖNTEMİ VE SAYISAL BİR UYGULAMA Ayşe Özme, Gerhard-Wilhelm Weber ve İci Batmaz 59 OTURUM 7 İstatistik Teorisi Oturum Başkaı: Prof. AyĢe D. Akkaya, Orta Doğu Tekik Üiversitesi ÖLÇEK PARAMETRELERİ İÇİN YENİ BİR TAHMİN EDİCİ Barış Sürücü 6 BURR XII DAĞILIMININ PARAMETRELERİNİN İLERLEYEN TÜR İLK BOZULMA SANSÜRLEMEYE DAYALI GÜVEN ARALIKLARI VE GÜVEN BÖLGELERİ Coşku Kuş ve Yuus Akdoğa 63 SIRA İSTATİSTİKLERİNİN YEREL BAĞIMLILIK FONKSİYONLARI Olcay Bozkurt ve İsmiha Bayramoğlu 65 İKİ DEĞİŞKENLİ GEOMETRİK DAĞILIM VE GENELLEŞMELERİ, BAĞIMLILIK ÖLÇÜLERİ VE DAĞILIM ÖZELLİKLERİ Özge Elmastaş Gülteki ve İsmiha Bayramoğlu 67 AYARLAMANIN DİSKRİMİNANT ANALİZİNDE HATA ORANLARINA ETKİSİ Hayriisa Demirci Biçer ve Cemal Ataka 69 KAPULA TAHMİN YÖNTEMLERİ VE İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA SEKTÖRLER ARASI BAĞIMLILIK YAPILARI Aslıha Alha ve Salih Çelebioğlu 7 OTURUM 8 Veri Madeciliği Oturum Başkaı: Prof. Gülser Köksal, Orta Doğu Tekik Üiversitesi OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİRLİKTELİK KURALLARININ BELİRLENMESİNDE APRİORİ VE FP-GROWTH ALGORİTMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI Meltem Ayeri Bölükbaş ve Semra Erolat 73 ÖĞRENME BAŞARISINI DEĞERLENDİRMEDE ID3, BULANIK ID3 VE OLASILIKSAL BULANIK ID3 ALGORİTMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI Semra Erolat YILLARI ARASINDAKİ TÜRKİYE YAĞIŞ VERİLERİNİN TANIMLAYICI VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİ İLE ANALİZİ Özgür Asar, Elçi Kartal, Sia Asla, Muhammed Z. Öztürk, Ceyla Yozgatlıgil, İsmail Çıar, Ici Batmaz, Gülser Köksal, Murat Türkeş ve Hasa Tatlı 77 İMALAT SANAYİNDE KALİTELİ ÜRÜN VE SÜREÇ GELİŞTİRME İÇİN VERİ MADENCİLİĞİ YAKLAŞIMLARI Gülser Köksal ve İci Batmaz 80 OTURUM 9 Veri Madeciliği/İstatistiksel Hesalama/Hesalamalı İstatistik ve Yaay Siir Ağları Oturum Başkaı: Prof. ReĢat Kasa, Gazi Üiversitesi VARYANSLARIN HETEROJENLİĞİ ALTINDA ORTALAMALARIN EŞİTLİĞİ İÇİN BAZI TESTLER VE KARŞILAŞTIRMALARI Esra Yiğit ve Hamza Gamgam 83 İSTATİSTİK'TE ENTROPİYE DAYALI UYUM ÖLÇÜLERİNİN DİĞER UYUM ÖLÇÜLERİ İLE KIYASLANMASI Atıf Evre 85 FAKTÖR SAYISINININ BELİRLENMESİNDE BİLEŞİK GÜVENİLİRLİĞİ YAKLAŞIMI Gülhayat Gölbaşı Şimşek ve Fatma Noya 87 SARIMA MODELİ VE ELMAN YAPAY SİNİR AĞININ MELEZ YAKLAŞIMI İLE ANKARA HAVA KALİTESİ VERİLERİNİN ÇÖZÜMLENMESİ Çağdaş Haka Aladağ, Ufuk Yolcu ve Erol Eğrioğlu 89

6 OTURUM 0 Zama Serileri Aalizi Oturum Başkaı: Prof. Tayla Ula, Yeditee Üiversitesi İLERİ BESLEMELİ YAPAY SİNİR AĞLARI İLE ÖNGÖRÜ İÇİN GİZLİ TABAKA SAYISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Faruk Alasla, Ebruca Tirig ve Erol Eğrioğlu 90 ANKARA HAVA KİRLİLİĞİ ZAMAN SERİSİNİN ÇÖZÜMLENMESİNDE KLASİK VE BULANIK ZAMAN SERİLERİ YAKLAŞIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Erol Eğrioğlu, Ufuk Yolcu, Çağdaş Haka Aladağ ve Vedide Reza Uslu 9 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BEYİN CERRAHİSİ POLİKLİNİĞİNDE SİMÜLASYON YARDIMIYLA HASTA BEKLEME SÜRESİNİN AZALTILMASI Faruk Alasla, Özge Cağcağ ve Erol Eğrioğlu 94 USD DÖVİZ KURU VERİLERİNİN BULANIK ZAMAN SERİSİ YAKLAŞIMLARI İLE ÖNGÖRÜSÜ Cem Koçak, Erol Eğrioğlu, Ufuk Yolcu ve Çağdaş Haka Aladağ 96 ESENBOĞA VE ATATÜRK HAVAALANLARINDAKİ MEVSİMSEL HAREKETLİLİĞİN GÖSTERMELİK DEĞİŞKENLİK YÖNTEMİYLE TESPİT EDİLMESİ Deiz Koak ve Vilda Purutçuoğlu 98 DOĞRUSAL OLMAYAN DİNAMİK ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ VE KORELASYON BOYUTUNUN KAYIP VERİ ATAMA YÖNTEMLERİNDE BAŞARIM ÖLÇÜTÜ OLARAK KULLANILMASI Sia Asla, Ceyla Yozgatlıgil, Cem İyigü ve İci Batmaz 00 OTURUM Parametrik Olmaya İstatistik Oturum Başkaı: Dr. Vilda Purutçuoğlu, Orta Doğu Tekik Üiversitesi PARAMETRİK OLMAYAN BASİT DOĞRUSAL REGRESYON MODELİNDE KATSAYILARIN TAHMİNLEMESİ Mehmet Fatih Karaasla ve Filiz Karama 03 DERİNLİKLERE DAYALI YÜZDELİK KONTURLARININ BOOSTRAP YÖNTEMİ İLE OLUŞTURULMASI İhsa Karabulut ve E.Burcu Mamak Ekici 05 KARIŞIM DAĞILIMLARI PROBLEMİ İÇİN PARAMETRİK OLMAYAN BİR YAKLAŞIM: OLASILIKLI UZAKLIK KÜMELEME YÖNTEMİ Cem İyigü 07 OTURUM Olasılık Teorisi/Bulaık Matık ve İstatistik Uygulamaları Oturum Başkaı: Doç. Sevta Kestel, Orta Doğu Tekik Üiversitesi EN YÜKSEK M VE EN DÜŞÜK M SKOR LİSTELERİ İLE GENELLEŞTİRİLMİŞ SIRA İSTATİSTİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Halil Taıl ve Agah Koza 09 GAUSS RASGELE YÜRÜYÜŞ SÜRECİNİN MAKSİMUMUNUN MOMENTLERİ İÇİN YAKLAŞIK FORMÜLLER Tahir Khaiyev ve Fikri Gökıar BAĞIMLI DEĞİŞKENİN SİMETRİK BULANIK SAYI OLMASI DURUMUNDA PARAMETRE TAHMİNİ Kamile Şalı Kula, Türka Erbay Dalkılıç ve Ayşe Aaydı 3 SAYISAL GÖRÜNTÜLERDE TANECİKLERİN BULANIK YÖNELİMLERİNİN BELİRLENMESİ Orha Keseme ve Gülay Karakaya 5 OTURUM 3 Stokastik Süreçler Oturum Başkaı: Prof. Aladdi ġamilov, Aadolu Üiversitesi GECİKMELİ ÜÇGENSEL MÜDAHALELİ RASTGELE YÜRÜYÜŞ SÜRECİNİN MOMENTLERİ ÜZERİNE Rovsha Aliyev, Zafer Küçük ve Tahir Khaiyev 7 NORMAL MÜDAHALELİ ÖDÜLLÜ YENİLEME SÜRECİNİN SINIR FONKSİYONELLERİ ÜZERİNE Tahir Khaiyev, İhsa Üver ve Zulfiyya Mammadova 9 PARETO MÜDAHALELİ YARI-MARKOV RASTGELE YÜRÜYÜŞ SÜREÇİ İÇİN ASİMPTOTİK SONUÇLAR Rovsha Aliyev, Tülay Keseme ve İhsa Üver 0 HİSSE SENETLERİ FİYATLANDIRMALARI İÇİN STOKASTİK MODELLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Aladdi Şamilov ve Batuha Bozdağ

7 GAMMA DAĞILIMLI GEOMETRİK SÜREÇ İLE TAMİR EDİLEBİLEN BİR SİSTEMİN KULLANILABİLİRLİĞİ Niha Odabaşı ve Halil Aydoğdu 4 LOG-LOGİSTİK DAĞILIM DURUMUNDA GEOMETRİK SÜRECİN PARAMETRELERİNİN TAHMİNİ Mahmut Kara ve Halil Aydoğdu 6 ÖMER SITKI GÜCELĠOĞLU ÖZEL OTURUMU Oturum Başkaı: Prof. Ġsmail Erdem, Başket Üiversitesi ARALIKLAR ÜZERİNE UYUM İYİLİĞİ TESTLERİ Barış Sürücü 7 ÖLÇÜM YETERLİLİK PARAMETRELERİNİN TAHMİN EDİCİLERİ VE GÜVEN ARALIKLARI Ümit Yama, Yuus Akdoğa, Ahmet Pekgör ve Coşku Kuş 9 İSTATİSTİK ÖĞRENCİLERİNİN SES (SOSYO EKONOMİK STATÜ) PUANLARI Doğa Yıldız ve Atıf Ahmet Evre 3 OTURUM 4 Modelleme/Bezetim Oturum Başkaı: Doç. A. Sia Türkyılmaz, Hacettee Üiversitesi KISMİ EN KÜÇÜK KARELER REGRESYONU İÇİN MODEL SEÇME KRİTERLERİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ Elif Bulut ve Özlem Gürülü Alma 33 UYARLANMIŞ DURBİN TESTİ İÇİN PERMÜTASYON TESTİ VE BİR SİMÜLASYON ÇALIŞMASI Fikri Gökıar ve Hülya Bayrak 35 TÜRKİYE İKLİM BÖLGELERİNİN HİYERARŞİK KÜMELEME YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ Elçi Kartal Koç, Fida M. Fahmi, Cem İyigü, Vilda Purutçuoğlu, İci Batmaz ve Gülser Köksal 37

8 Özet: İSTATİSTİK BİLİMİ, ETİK, DÜNYA DİNAMİKLERİ, BİLGİ TAHRİFATI VE KARAR SİSTEMLERİNE ETKİLERİ Orha Güvee Matematik bilimi dilidir. İstatistik, bilimi her alaıda, tüm yaşam, yer küre ve evreler boyutuda uygulaa temel bilimdir. Mutlak gerçek edir bilmiyoruz. Acak; göreceli, olasılık kasamıda, gözlemleebilir bir İstatistik gerçek bilim sistemide değerledirilebilir.. Yüzyıl bilim metodolojiside, bilimlerarası metodoloji, uygulamak koumudadır. Yirmici yüzyıl, özellikle tolum bilimlerde alt küme ve kısmi tahlil yaklaşımıyla, kısa döemci, mekaist ve yüksek alteratif maliyetli bir yaı oluşturdu. Bilimlerarası metodoloji kullaımıı yoğulaşması, istatistik bilimie ola talebi daha çok arttıracak ve sağladığı katma değer, üstel bir foksiyola gelişme eğilimide olacaktır. Güç ve araı gücüü yöledirdiği düya diamikleri belirleyici olmaktadır 00 ları düyasıda (Sistem ). Bu yaıı getirdiği ve getireceği tahribat, özel bir ögörüyü gerektirmemektedir. Olması gereke (ormativ) bilim, tekoloji, iovasyo, üretim, etik, kültür, değerler sistemii yöledirdiği küresel otimali içselleştire bir düya diamiklerie ve karar sistemlerie geçme zoruluğudur (Sistem ). Birey, kurum, firma, ulus devlet ve uluslararası ortamlarda herhagi bir sistem otimali sistemde etik faktörüü, zama ve meka diamiğide, değişe deklemler yaısıda, sabit (costat) almak koumudadır. Bu hususu gerçekleşmemesi, diamik süreçte, sistemi otimal dışıda tutmak durumudadır. Bilgi sistemleri tahlil edildiğide, akademik kasamda bilimsel itelikte bilgii tolam bilgi akışıı %3 ü düzeylerii aşmadığıı belirtmei, öemli bir hata ayı taşımadığı düşücesideyim. Bilimsel itelikte bilgide de hata ayları olabilmesi doğaldır. Bu hata aylarıı bir kısmı bilim dürüstlüğü kasamıda, belirli bir kısmı ise, çok yüksek tale yaılarıda bilie, kısmi de olsa, biliçli tahrifat kasamıa girmektedir. Düya diamikleride, sürekli yoğulaşa, bu %3 dışıdaki bilgi akışı ve bilgi sistemleri, geelde bir talebi ve Sistem i bir uzatısı olarak yasımaktadır. Bu hususu değişik alalarda çok sayıda, somut öreklerii vermek mümküdür. Karar sistemleri, acak asgari hatada bilgi, kasamlı bilimlerarası çözüm, sorumluluk, açıklık, biliç, etik soucu bir yaklaşımla, küresel kasamda katma değer getirebilmek durumudadırlar. Bilket Üiversitesi Düya Sistemleri, Ekoomileri ve Stratejik Araştırmalar Estitüsü Direktörü (DSEE), Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölüm Başkaı, UNAM Malzeme Bilimi ve Naotekoloji Estitüsü Yöetim Kurulu Üyesi ve Strateji, Ekoomi ve Saayi Daışma Kurulu Başkaı, Paris Üiversitesi Davetli Profesörü, Alied Ecoometrics Associatio Başkaı

9 Tüm bu olgularda, istatistik bilimii asgari hatada bilgi oluşturma, tahlil, bilimsel iteliğe maksimum düzeyde sadık kalmada getireceği çok büyük katma değer, ikamesi mümkü olmaya bir öem taşımaktadır.

10 BULANIK KÜME KURAMINDA GELİŞMELER İ. Burha TÜRKŞEN TOBB Ekoomi ve Tekoloji Üiversitesi Edüstri Mühedisliği Bölümü Akara Bulaık Küme Kuramıı temelleri yıllarıda Prof. Dr. Lotfi Asker Zadeh tarafıda atılmıştır. Sugeo-Yasukawa girdi ve çıktıları bulaık kümelerde oluşa Bulaık Kural tabalarıı ilk uygulamalarıı yayıladı. Tagaki-Sugeo 985 yılıda sol-tarafı bulaık kümelerde oluşa ve sağ-tarafı doğrusal bir deklemde oluşa kural tabaları sistemii ve uygulamalarıı gösterdi. Daha sora Taaka (99) ve Taaka ve arkadaşları (98, 99, 995), Celmis (987), Savic ve Pedrycz (99) çeşitli yölerde bulaık regresyo metodları öreklerii sudular. Hathaway ve Bedzek (993), öce bulaık kümeleri veri aaliziyle asıl çıkarılacağıı belirleye Bulaık Öbekleme Metodu (FCM) yayılayarak ilk olarak doğrusal Bulaık C- Regresyo Modeli i öerdiler. Daha sora Höer ve Klawo (003) buu doğrusal olmaya yöüü geliştirdiler. Türkşe ( ) Bulaık Foksiyolar ı temellerii attı. Devam ede yayılarla da Celikyılmaz ve Türkşe ( ) Bulaık Foksiyolar ı Geetik Algoritma ve Bulaık Destek Vektör yötemleriyle asıl geliştirileceği koularıa değidiler. Buları yaı sıra Türkşe 995 lerde başlaya yayılarıyla öce Aralık Değerli Ti Bulaık Sistem Modelleri i temellerii Bulaık Kesişim ve Bileşim formüllerii ayrışımıı göstererek attı. So zamalarda Tam Ti Bulaık Sistem Modelleri i temellerii atma çalışmaları yamaktadır. Bütü bu koular ayrıtılarıyla suulacaklardır. 3

11 S ra istatistikleri ve ortalama geriye kala yaşam foksiyolar Ismiha Bayramo¼glu Izmir Ekoomi Üiversitesi, Matematik Bölümü Özet Simetrik ba¼g ml rasgele degişkeleri s ra istatistiklerii da¼g l mlar bulumas roblemi icelemektedir. Tek s ra istatisti¼gii da¼g l m foksiyou ve iki s ra istatisti¼gii ortak da¼g l m foksiyou simetrik ba¼g ml rasgele de¼gişkeleri ortak da¼g l m foksiyolar ve yaşam foksiyolar ciside ifade edilmiştir. Bu souçlar güveirlik aalizide uyumlu (coheret) sistemleri ortalama geriye kala yaşam (OKGY) foksiyolar icelemeside kulla lmaktad r. Ba¼g ms z bileşelerde oluşa uyumlu sistemleri OGKY foksiyolar icelemesi kousu so y llarda istatistik ve mühedislik literatürüde büyük ilgi görmektedir ve bu çal şmalarda s ra istatistikleri öemli rol oyamaktad r. Uyumlu sistemlerde OGKY foksiyolar s ra istatistiklerii içere ta m ve özellikleri ilk defa olarak aralel sistemler içi Bairamov, Ahsaullah ve Akhudov (00) makaleside yay lam şt r. Daha sora karmaş k ya lara sahi uyumlu sistemler ici bir çok araşt rmalar ya lm ş, bu sistemleri güveirli¼gii ve OGKY foksiyolar s ra istatistiklerii ve "Samaiego imzas " yard m ile icelemesii, ay zamada stokastik karş laşt rmalar içere bir çok araşt rma soucu literatürde yerii alm şt r. Bu suumda ba¼g ms z bileşelerde oluşa uyumlu sistemler içi OGKY foksiyolar ile ilgili çal şmalar özeti verilecek ve simetrik ba¼g ml l k durumuda elde edilmiş yei souçlar takdim edilecektir. Kayaklar Bairamov, I.G., Ahsaullah, M. ad Akhudov, I. (00) A residual life fuctio of a system havig arallel or series structure. J. Statist. Theor. Al., (), 9-3. Asadi, M. ad Bairamov, I. (005) A Note o the Mea Residual Life Fuctio of a Parallel System. Comm.Stat..-Theor.Meth.,34 (), Asadi, M. ad Bairamov, I. (006) The mea residual life fuctio of a k-out-ofstructure at the system level. IEEE Tras. Reliab., 55(), Bairamov, I ad Parsi, S. (00) Order statistics from mixed exchageable radom variables. J. Com. Al. Math., i res. Navarro, J ad Rubio, R. (00) Comutatios of Sigatures of Coheret Systems with Five Comoets. Comm. Stat.-Simul.Comut. 39(), She, Y., Xie, M. ad Tag, L.C. (00) O the chage oit of the mearesidual life of series ad arallel systems. Aust. N. Zealad. J. Statist. 5(),09-. Zhag, Z.C. ad Yag, Y.H. (00) Ordered roerties o the residual life ad iactivity time of (-k+)-out-of- systems uder double moitorig. Statist. Prob. Let., 80( 7-8),

12 YARIPARAMETRİK REGRESYON MODELLERİNDE TAHMİN YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ Fikri AKDENİZ Çukurova Üiversitesi İstatistik Bölümü Bu çalışmada öcelikle yarıarametrik regresyo model taımlaacaktır. Yarıarametrik regresyo modelide tahmi yötemleri olarak a) Backfittig Algoritması b) Seckma yötemi c) Farka dayalı tahmi yötemi d) İki aşamalı tahmi edici iceleecektir. Ayrıca yarıarametrik regresyo modelleride kısıtlı tahmiler ve kısıtlı tahmi ediciler açıklaacaktır. Kouşmada (i) Yarıarametrik regresyo modelide Ridge ve Liu tahmi edicileri (ii)yarıarametrik regresyo modelide kısıtlı Ridge ve Liu tahmi edicileri (iii) Yarıarametrik regresyo modelide farka dayalı Ridge ve Liu Tahmi edicileri iceleecektir. Ayrıca so bölüm Yarıarametrik regresyo modelide farka dayalı Ridge ve Liu Tahmi edicileri MSEM ölçütüe göre karşılaştırılmasıa ayrılacaktır. Aahtar kelimeler: Farka dayalı tahmi edici, Fark matrisi, İçilişki, İki aşamalı tahmi edici, Liu tahmi edici, Ridge tahmi edici, Yarıarametrik regresyo model. 5

13 GENELLEŞTİRİLMİŞ T BIRNBAUM-SAUNDERS DAĞILIMLARI Ali İhsa GENÇ Matematik Bölümü, Niğde Üiversitesi, Niğde Geelleştirilmiş T (GT) dağılımı McDoald ve Newey (988) tarafıda regresyo içi dayaıklı kısmi adate kestirimde kullaılmak üzere taımlamıştır. GT dağılımıı yoğuluk foksiyou aşağıdaki gibidir: f GT ( x;, q) q / x B(/, q) q ( q / ), x,, q 0 Öte yada, Birbaum ve Sauders (969) yorguluğa maruz kalmış metaller içi tükeme sürelerii modellemede yoğuluk foksiyou aşağıda verile dağılımı taımlamışlardır: x / x x / / x / f BS ( x;, ), x,, 0. x Burada (.), N (0, ) ile gösterile stadart ormal dağılımı yoğuluk foksiyouu göstermektedir. Soraları dağılım güveilirlik aalizide oldukça fazla kullaılmıştır ve dağılımı adı literatüre Birbaum-Sauders (BS(, )) dağılımı olarak geçmiştir. BS dağılımı ile stadart ormal dağılım arasıdaki ilişki aşağıda gösterildiği şekildedir: Z ~ N (0, ) ise X Z Z ~ BS(, ). So yıllarda elitik dağılımlar kullaılarak BS dağılımıı geelleştirmeleri taımlamıştır (Diaz-Garcia ve Leiva-Sachez 005; Vilca-Labra ve Leiva-Sachez, 006; Sahueza, Leiva ve Balakrisha 008; Gomez, Olivares-Pacheco ve Bolfarie 009). Bu çalışmada, BS dağılımıı GT dağılımı kullaılarak yaıla bir geelleştirmesi (Geç 00) taıtılacaktır. Geelleştirimiş T Birbaum-Sauders (GTBS) dağılımı olarak adladırılacak dağılım şekilsel özelliklerii GT dağılımıda miras almakta ve çeşitli çarıklık ve sivrilik durumlarıyla baş edebilmektedir. Buu görmek ve dağılımı mevcut ola diğer yötemlerle karşılaştırmak içi çeşitli veri kümelerii kullaılmıştır. 6

14 Aahtar Kelimeler: Geelleştirilmiş T (GT) dağılımı, Birbaum-Sauders dağılımı, çarıklık, sivrilik, modelleme. KAYNAKLAR Birbaum, Z. W., Sauders, S. (969). A ew family of life distributios. Joural of Alied Probability 6(), Diaz-Garcia, J. A., Leiva-Sachez, V. (005). A ew family of life distributios based o the ellitically cotoured distributios. Joural of Statistical Plaig ad Iferece 8, Geç, A. İ. (00). The geeralized T Birbaum-Sauders family. (Submitted). Gomez, H. W., Olivares-Pacheco, J. F., Bolfarie, H. (009). A extesio of the geeralized Birbaum-Sauders distributio. Statistics ad Probability Letters 79, McDoald, J. B., Newey, W. K. (988). Partially adative estimatio of regressio models via the geeralized t distributio. Ecoometric Theory 4, Sahueza, A., Leiva, V., Balakrisha, N. (008). The geeralized Birbaum-Sauders distributio ad its theory, methodology, ad alicatio. Commuicatios i Statistics-Theory ad Methods 37, Vilca-Labra, F., Leiva-Sachez, V. (006). A ew fatigue life model based o the family of skew-ellitical distributios. Commuicatios i Statistics-Theory ad Methods 35,

15 Vekil Değişke Kullaıla Lieer Regresyo Modelide Varyası Alışılmış Tahmi Edicisi ile Yielemiş Stei-rule Tahmi Edicisii Pitma Yakılık Ölçütüe Göre Karşılaştırılması Deiz Üal Güzi Yüksel İstatistik Bölümü, Çukurova Üiversitesi, Adaa ÖZET: Pitma yakılık (PC) ölçütü tahmi edicileri erformaslarıı karşılaştırmak içi sıkça kullaıla bir yötemdir ve ilk kez Pitma (937) tarafıda ortaya kouldu. PC ölçütü kullaılarak stei-rule (SR) kestiricisii (Stei, 956), e küçük kareler (EKK) kestiricisie göre daha tercih edilebilir bir kestirici olduğu Keatig ve Czitrom (989) tarafıda gösterildi. Ohtai (987) çalışmasıda hataları varyasıı iteratif stei-rule tahmi edicisii (ISRE) taımladı ve modeldeki arametre sayısıı 5 te fazla olduğu durumlarda hataları varyasıı alışılmış tahmi ediciside daha iyi souç vermediğii gösterdi. Üal (009) vekil değişke kullaıla modelde hataları varyasıı ISRE tahmi edicisi ile hataları varyasıı alışılmış tahmi edicisii MSE öçütüe göre karşılaştırarak bezer soucu sağladığıı gösterdi. Üal ve Yüksel (009) bu tahmi edicileri PC ölçütüe göre iceleyerek daha ayrıtılı bir karşılaştırma yatı. Bu çalışmada vekil değişke kullaıla lieer regresyo modelide varyası yielemiş Stei-rule tahmi edicisi ile varyası alışılmış tahmi edicisi Pitma yakılık ölçütüe göre karşılaştırıldı. Pitma yakılık ölçütü içi teorik ifade elde edildi ve ümerik olarak iceledi. Bu karşılaştırma içi y = X β + X β + ɛ, ɛ N(0, σ I ), () lieer regresyo modelide X gözleemediğide yerie kullaılabilecek vekil değişkeler matrisi X kullaılarak y = X β + X β + u, u N(X β X β, σ I ), () şeklide taımlaa lieer regresyo modeli ele alıdı. Burada u = X β X β + ɛ olu, X = [X, X ] i tam raklı olduğu kabul edildi. Vekil değişke kullaıla lieer regresyo modelide hataları varyasıı alışılmış tahmi edicisi s = (y X b ) (y X b ) k (3) 8

16 ve b SRP = [ ae e b S b ]b olmak üzere hataları varyasıı ISRE tahmi edicisi ˆσ IP = (y X b SRP ) (y X b SRP ) k (4) olarak taımlaır. Bu çalışmada s ve b SRP tahmi edicileri P C(ˆσ s, s ) = P r([ ˆσ s σ σ ] < [ s σ σ ] ) (5) ile taımlaa PC ölçütüe göre karşılaştırılarak, P C(ˆσ s, s ) > 0.5 olduğu durumlar içi ˆσ s tahmi edicisii s de daha iyi olduğu bölgeler belirledi. Aahtar Kelimeler: Iteratif Stei-rule tahmi edicisi, Pitma Yakılık ölçütü ve Stei-rule tahmi edicisi, Vekil değişke. KAYNAKLAR Keatig, J.P., Czitrom, V. (989): A comariso of James-Stei regressio with least squares i the Pitma earess sese. Joural of Statistical Comutatio ad Simulatio, 34, -9. Ohtai, K. (987): Iadmisibility of the Iterative Stei-rule estimator of the disturbace variace i a liear regressio. Ecoomics Letters, 4, Proceedigs of the Cam- Pitma, E.J.G. (937): The closest estimates of statistical arameters. bridge Philosohical Society, 33, -. Rao, CR. (98): Some commets o the miimum mea square error as a criterio of estimatio. I: Csorge M, Dawso DA, Rao JNK, Saleh AKMdE (eds) Statistics ad related toics, North Hollad, Amsterdam, Stei, C., 956, Iadmissibility of the Usual Estimator for The Mea of a Multivariate Normal Distributio, Proc. Third Berkeley Symosium i Mathematical Statistics ad Probability,, (Uiv. of Califoria Press) Üal, D., Yüksel, G. (009): Comariso of the iterative Stei-rule ad the usual estimators of the error variace uder the Pitma earess criterio. Hacettee Joural of Mathematics ad Statistics, 38(3), Üal, D. (009): The effects of the roxy iformatio o the iterative Stei-rule estimator of the disturbace variace. Statistical Paers, 0.007/s

17 BERNSTEİN POLİNOMLARININ BAZI ÖZELLİKLERİ VE İSTATİSTİKSEL ÇIKARSAMALARI M.B. KILIÇ S. AYDOĞDU M. GÜRCAN İstatistik Bölümü, FIRAT, Elazığ Moder bilimi geldiği bugükü oktada, istatistiksel aaliz koularıda matematiksel aaliz metotlarıı sıkça kullaılması kaçıılmaz bir hale gelmiştir. Özellikle matematiksel istatistikte olasılıksal yötemleri matematiksel alt yaıya bağlı olarak gelişmesiyle yei kavram ve özellikleri ortaya çıkartılması ve bua bağlı olarak uygulamalı istatistiği vazgeçilmez bir bölümü ola büyüme eğrilerii yaıladırılmasıda ve daha geiş kasamlı bakıldığıda lieer olmaya regresyo aalizide yei yötem ve teorik bulguları geliştirilmeside öemli yol kat edilmiştir. Çalışmamızda matematiksel aalizi öemli materyalleride ola Berstei oliomları ele alıarak bu oliomlarla ilgili so yıllarda ortaya koula öemli bulgu ve özelliklerde bahsedilerek bu souçları hagi istatistiksel aalizlerde kullaılabileceği vurgulaacaktır. [a,b] aralığıda taımlı ve sürekli bir f(x) foksiyou yardımıyla -ici derecede Berstei oliomu B f; x = i=0 i x a i b x i f(x i ) şeklide taımlaır. Burada x i = a + i/ (b a) alıacaktır. Özel olarak a, b = [0,] alıdığıda B f; x = i=0 i x i x i f(i/) = E f(s ) olarak yazılabilir. Burada S, (, x) arametreli biom dağılımıa sahi tesadüfî değişkei göstermektedir. Bu oliomla ilgili e öemli iki özellik B f, x f(x) (3 )w( ), I(i)B f, x f(x) B f, x f(x), olu burada, I i B f x = B i+ f x, i = 0,,, ve w(x), f(x) i süreklilik modülü olarak alımıştır (Ashok Sahai.(004) ). Bu iki souç sürekli foksiyoları oliomlarla yaklaşımıda oldukça öemli olu kullaılabilirliği diğer yötemlerde daha avatajlıdır. Özellikle lieer olmaya regresyo aalizide uygu bir model oluşturulabilmesi, 0

18 gözlem sayısı sabit kalmak koşulu ile diğer iteratif metotlarla oldukça kısıtlı kalmakla birlikte bu yötemde başarılı olabilmektedir. Hiotetik veri üzeride yaıla çalışmada veri sayısı sabit kalmak koşulu ile ilgileile yötemle yaıla aalizde hata kareler tolamı diğer yötemlerde daha küçük bulumuştur. Tablo : Lieer Olmaya yötemler ile İteratif Yötemleri HKT Karşılaştırılması Modeller Model Foksiyou HKT R İteratif Yötem I B 0 f x = B 3 0 f x 0, Gomertz Y=α ex { e k(x γ) } 0, Moomoleküler Y=α( e k x γ ) 0, Üstel Y = e k x γ ) 0, , 994 Lojistik Y=α/( + βe kx ) 0, Tablo de hiotetik veriler içi, kullaıla iteratif yötemde elde edile HKT ile diğer büyüme modelleride elde edile HKT değerleri verilerek yötemi kullaılabilirliği vurgulamıştır. Aahtar Kelimeler: Berstei oliomu, Lieer olmaya regresyo yötemleri, Veri aalizi Kayaklar: Ashok Sahai.(004). A Iterative Algorithm for Imroved Aroximatio by Berstei s Oerator Usig Statistical Persective. Alied Mathematics ad Comutatio, Naokat Deo, Muhammad Aslam Noor ad M.A Sidiquie.(008). O Aroximatio by A Class of New Berstei Tye Oerators. Alied Mathematics ad Comutatio, Lise Xie.(005) Poitwise Simultaeous Aroximatio by Combiatios of Berstei Oerators. Joural of Aroximato Theory,37 - Dietrich Braess ad Thomas Sauer.(004).Berstei Polyomials ad Learig Theory. Joural of Aroximatio Theory, George Karabatsos, Stehe G. Walker.(007). Bayesia Noarametric Iferece of Stochastically Ordered Distributios, with Po' lya Trees ad Berstei Polyomials. Statistics & Probability Letters,

19 RASSAL TASARIM DEĞİŞKENLİ KUADRATİK REGRESYON Ayse D. Akkaya Deartmet of Statistics, Middle East Techical Uiversity, 0653 Akara, Turkey ÖZET Geleeksel regresyo modelleride X tasarım değişkeii stokastik olmadığı varsayılır. Acak gerçek hayatta karşılaşıla roblemleri çoğuda tasarım değişkei stokastiktir ve olasılık dağılımı ormal değildir. Bu çalışmada hem tasarım değişkei X i hem de hata terimi ε i ormal dağılıma sahi olmadığı varsayımı altıda uyarlamış e çok olabilirlik metodu kullaılarak kuadratik regresyo arametreleri tahmi edilmiş, elde edile tahmicileri etki ve sağlam oldukları gösterilmiştir. Aahtar kelimeler: Kuadratik regresyo, E küçük kareler, Uyarlamış e çok olabilirlik, Etkilik, Sağlamlık. Eşitlik () de belirtile geleeksel regresyo deklemide. GİRİŞ y (x) e () X rassal olmaya tasarım değişkei, e ormal, N(0, ), dağılıma sahi hata terimi ve (x) ise doğrusal veya doğrusal olmaya bir foksiyodur. Gerçek hayatta karşılaşıla bir çok roblemde ise X değişkei stochastik olu e ve X ormal olmaya dağılımlara sahitir (Hutchiso ve Lai (990), Vaugha ve Tiku (000), Sazak ve diğerleri (006), Tiku ve diğerleri (008)). E çok kullaıla iki tahmi metodu ola (a) e küçük kareler (EKK), ve (b) e çok olabilirlik metodlarıı ormal olmaya dağılımlar altıda etki ve sağlam olmadıkları belirlemiştir (Islam ve Tiku (004), Sazak ve diğerleri (006), Tiku v diğerleri (008, 009) ve Akkaya ve Tiku (008a). E çok olabilirlik metodu ile elde edile deklemleri çözümü içerdikleri doğrusal olmaya foksiyolar edeiyle çok zordur. İteratif çözüm yaılsa bile a) yavaş yakısama, (ii) yalış değerlere yakısama ve (iii) hiç bir değere yakısamama (Putheura ad Siha (986), Qumsiyeh (007,. 8-4)) gibi roblemlerle karşılaşmak mümküdür. Tiku (967, 968, 989) tarafıda öerile ve Tiku ve Suresh (99) tarafıda geliştirile uyarlamış e çok olabilirlik (UEÇO) tahmi metodu bu roblemlere çözüm getirmektedir. Uyarlamış e çok olabilirlik tahmicileri gözlemleri foksiyolarıdır ve kolaylıkla hesalaabilir. Bu tahmiciler özellikle öreklem büyüklüğü fazla olduğuda e küçük kareler tahmicileride çok daha etkidir. Uyarlamış e çok olabilirlik tahmi metodu üç basamakta özetleebilir: (i) e çok olabilirlik deklemleri sıralı istatistikler ciside yazılır (ii) doğrusal olmaya foksiyolar doğrusal foksiyolara yaklaştırılır ve (iii) elde edile deklemler çözülür.bu çözümlerde elde edile tahmicilere uyarlamış e çok olabilirlik tahmicileri deir. Eşitlik () de verile quadratik regresyo modelide yi 0 u i ui ei ( i ), ui (xi ) / ; (). μ ve σ sırasıyla X i dağılımıı koum ve ölçek arametreleridir. Burada E(e)=0, V(e)=, X ve e bağımsız değişkelerdir. Bu çalışmada öce ( xi ) / ve e i / i (sırasıyla = ve = arametreleri ile) eşitlik (3) ile gösterile uzu kuyruklu simetrik dağılıma sahi olduğu varsayılmıştır. f ( z) ( / ) z k (/ ) ( / ) k, - z ; (3)

20 Acak gerçek hayatta karşılaşıla bir çok roblemde U=(X- )/ u eşitlik (4) ile verile kısa kuyruklu simetrik (KKS) dağılıma sahi olabileceği de gözlemiş (Akkaya ad Tiku (008b)) ve bu varsayım altıda da eşitlik () de verile regresyo modelii arametreleri tahmi edilmiştir. f (u) A { h u } e u /, - u ; j (j)! A /{ } (4) j 0 j h j (j)! h=-d ve d< sabit bir sayıdır. Yukarıda bahsedile dağılım varsayımları altıda EKK ve UEÇO metodu kullaılarak arametre tahmicileri bulumuş ve UEÇO tahmicisii etki ve sağlam olduğu görülmüştür. Tasarım değişkeii ormal olmaya dağılıma sahi olmasıı EKK tahmicii etkiliğii olumsuz yöde etkilediği gözlemiştir. KAYNAKLAR Akkaya, A. D. ve Tiku, M. L. (008a). Robust estimatio i multile liear regressio model with No-Gaussia oise. Automatica, 44, Akkaya, A. D. ad Tiku, M. L. (008b). Short-tailed distributios ad iliers. Test, 7, Hutchiso, T. P. ve Lai, C. D. (990). Cotiuous Bivariate Distributios Emhasisig Alicatios. Rumsby Scietific: Adelaide. Islam, M. Q. ve Tiku, M. L. (004). Multile liear regressio model uder o- ormality. Putheura, S. ve Siha, N. K. (986). Modified maximum likelihood method for the robust estimatio of system arameters from very oisy data. Automatica,, Qumsiyeh, S. B. (007). No-ormal bivariate distributios: Estimatio ad hyothesis testig. Ph. D thesis, Middle East Techical Uiversity: Akara. Sazak, H. S., Tiku, M. L. ve Islam, M. Q.(006). Regressio aalysis with a stochastic desig variable. Iteratioal Statistical Review, 74, Tiku, M. L. (967). Estimatig the mea ad stadard deviatio from a cesored ormal samle. Biometrika, 54, Tiku, M. L. (968). Estimatig the arameters of ormal ad logistic distributios from cesored samles. Austral.J.Statistics, 0, Tiku, M. L. (988). Order statistics i goodess-of-fit tests. Commu. Stat.-Theory Methods, 7, Tiku, M. L. (989). Modified likelihood estimatio. I: Kotz,S. ad Johso, N.L.(Eds), Ecycloedia of Statistical Scieces, Sulemet Volume, 4. Tiku, M. L. ad Suresh, R. P. (99). A ew method of estimatio for locatio ad scale arameters. J.Stat.Pla.Iferece, 30, 8-9. Tiku, M. L., Islam, M. Q. ve Sazak, H. S. (008). Estimatio is bivariate oormal distributios with stochastic variace fuctios. Comutatioal Statistics ad Data Aalysis, 5, Tiku, M. L., Islam, M. Q. ve Qumsiyeh, S. B. (009). Mahalaobis distace uder oormality. Statistics, -6, DOI:0.080/ Vaugha, D. C. ve Tiku, M. L. (000). Estimatio ad hyothesis testig for a o- ormal bivariate distributio. J.Math.Com.Modellig, 3,

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Alpteki SÖKMEN İrfa YAZICIOĞLU ÖZET İşletmeler arası büyük rekabetleri yaşadığı, adeta ekoomik

Detaylı

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İstabul Ticaret Üiversitesi Fe Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s 65-80 KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İrfa ERTUĞRUL *,

Detaylı

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Gazi Üiversitesi Kastamou Eğitim Dergisi Gazi Uiversity Kastamou Educatio Joural Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Eğitim Bilimleri Eğitimde Stratejik

Detaylı

GRACE Uydu Verileri İle Yer Sistemi İçerisindeki Kütle Değişimlerinin İzlenmesi

GRACE Uydu Verileri İle Yer Sistemi İçerisindeki Kütle Değişimlerinin İzlenmesi İçerisideki Kütle Değişimlerii İzlemesi GRACE Uydu Verileri ile Yer Sistemi İçerisideki Kütle Değişimlerii İzlemesi (Moitorig the Mass Variatios withi the Earth System from GRACE Satellite Data) Mehmet

Detaylı

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.1, s.123-142. Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Faculty of Ecoomics ad Admiistrative Scieces Y.2012, Vol.17,

Detaylı

XIII. ULUSAL BİYOİSTATİSTİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

XIII. ULUSAL BİYOİSTATİSTİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI XIII. ULUSAL BİYOİSTATİSTİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI Editör: Doç. Dr. Erdem Karabulut Yardımcı Editörler: Doç. Dr. Ersin Öğüş Doç. Dr. Atilla Halil Elhan Yrd. Doç. Dr. Serdar Kenan Köse 12-14 Eylül

Detaylı

ULUSLARARASI KATILIMLI 15. ULUSAL BİYOİSTATİSTİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

ULUSLARARASI KATILIMLI 15. ULUSAL BİYOİSTATİSTİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI ULUSLARARASI KATILIMLI 15. ULUSAL BİYOİSTATİSTİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 20-23 Ağustos 2013 Didim, Aydın DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Mevlüt TÜRE Doç. Dr. İmran KURT ÖMÜRLÜ Araş. Gör. Merve KATRANCI

Detaylı

İMKB ŞİRKETLERİNİN HİSSE SENEDİ GETİRİ BAŞARILARININ LOJİSTİK REGRESYON TEKNİĞİ İLE ANALİZİ

İMKB ŞİRKETLERİNİN HİSSE SENEDİ GETİRİ BAŞARILARININ LOJİSTİK REGRESYON TEKNİĞİ İLE ANALİZİ ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 10, 2009, ss. 139 158 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 5, Number 10, 2009, pp. 139 158 İMKB ŞİRKETLERİNİN HİSSE SENEDİ GETİRİ BAŞARILARININ LOJİSTİK REGRESYON

Detaylı

KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE DECISION MAKING

KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE DECISION MAKING Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.29-56. KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE

Detaylı

Uluslararası 7. İstatistik Kongresi International 7 th Statistics Congress. 28 Nisan - 01 Mayıs 2011 Antalya 28 April - 01 May 2011 Antalya

Uluslararası 7. İstatistik Kongresi International 7 th Statistics Congress. 28 Nisan - 01 Mayıs 2011 Antalya 28 April - 01 May 2011 Antalya Uluslararası 7. İstatistik Kongresi 8 Nisan - 01 Mayıs 011 Antalya 8 Nisan - 01 Mayıs 011 Antalya İçindekiler Düzenleme Kurulu Organization Committee... 19 Bilim Kurulu Scientific Committee... 19 Danışma

Detaylı

Saha Geri Dönüş Oran n AR-GE Aşamas nda İndikatör ile Tahmin Etme Yöntemi Field Return Rate Estimation in R&D Phase with an Indicator

Saha Geri Dönüş Oran n AR-GE Aşamas nda İndikatör ile Tahmin Etme Yöntemi Field Return Rate Estimation in R&D Phase with an Indicator Tekca A. T., Kahramaoğlu G., Yatır M. N., Kirişke B., Güdüzalp M., Saha Geri Döüş Oraıı AR-GE Aşamasıda İdikatör ile Tahmi Etme Yötemi, EMO Bilimsel Dergi, Cilt 1, Sayı 2, Syf 67-74, Aralık 2011 Saha Geri

Detaylı

Firma Derecelendirme Çalışmaları Konusunda Çok Değişkenli İstatistiksel Analize Dayalı Karar Destek Sistemlerinin Kullanımı

Firma Derecelendirme Çalışmaları Konusunda Çok Değişkenli İstatistiksel Analize Dayalı Karar Destek Sistemlerinin Kullanımı Bankacılar Dergisi, Sayı 54, 2005 Firma Derecelendirme Çalışmaları Konusunda Çok Değişkenli İstatistiksel Analize Dayalı Karar Destek Sistemlerinin Kullanımı Hüseyin Tatlıdil 1, Murat Özel 2 1. Giriş Kredi

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM. Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar

T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM. Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar Programı: Matematik-Bilgisayar Tez DanıĢmanı: Yard. Doç. Dr. S.

Detaylı

Amerika da Tüketici Fiyat Endeksi İncelenmesi (TÜFE), 1947-2013

Amerika da Tüketici Fiyat Endeksi İncelenmesi (TÜFE), 1947-2013 Amerika da Tüketici Fiyat Endeksi İncelenmesi (TÜFE), 947-03 Elif AKÇA * Ebru ÖZTÜRK* Tuğçe AYDOĞAN 3 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, Türkiye, eliff.akca@gmail.com

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl:11 Sayı: 21 Bahar 2012 s. 1-23 VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ Serkan SAVAŞ 1, Nurettin TOPALOĞLU 2, Mithat YILMAZ 3 Geliş: 11.01.2012

Detaylı

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)...

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)... ÜNİTE PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK Bölüm PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM VE OLASILIK! = (...... ) PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,

Detaylı

AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA

AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA Halil İbrahim ÇİÇEKDAĞI 1, Şafak KIRIŞ 2 1 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü,Afet Yöetim Merkezi, Kütahya, hi.cicekdagi@kutahyaafetacil.gov.tr

Detaylı

ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ. Enerji Üretim ve İletiminde Elektrik ve Otomasyon Sistemleri KONTROLMATİK 1

ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ. Enerji Üretim ve İletiminde Elektrik ve Otomasyon Sistemleri KONTROLMATİK 1 ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ Eerji Üretim ve İletimide Elektrik ve Otomasyo Sistemleri KONTROLMATİK 1 Eerji üretim ve iletimide elektrik ve otomasyo sistemleri Güümüzü e

Detaylı

15 th ISEOS ABSTRACT BOOK

15 th ISEOS ABSTRACT BOOK 15 th ISEOS ABSTRACT BOOK 15 th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 22-25 May 2014 Suleyman Demirel University II ORGANIZING COMMITTEE Hakan DEMİRGİL Abdullah EROĞLU

Detaylı

YABANCI YATIRIMCILARIN SERMAYE PİYASASI ALGISI: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR UYGULAMA

YABANCI YATIRIMCILARIN SERMAYE PİYASASI ALGISI: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR UYGULAMA Alınış Tarihi: 053014 Kabul Ediliş Tarihi: 253014 YABANCI YATIRIMCILARIN SERMAYE PİYASASI ALGISI: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR UYGULAMA THE PERCEPTION OF FOREIGN DIRECT INVESTORS: AN APPLICATION ON ISTANBUL

Detaylı

ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ. Enerji Üretim ve İletiminde Elektrik ve Otomasyon Sistemleri KONTROLMATİK 1

ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ. Enerji Üretim ve İletiminde Elektrik ve Otomasyon Sistemleri KONTROLMATİK 1 ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ Eerji Üretim ve İletimide Elektrik ve Otomasyo Sistemleri KONTROLMATİK 1 Eerji üretim ve iletimide elektrik ve otomasyo sistemleri Güümüzü e

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİNDE KARAR AĞACI ALGORİTMALARI İLE BİLGİSAYAR VE İNTERNET GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

VERİ MADENCİLİĞİNDE KARAR AĞACI ALGORİTMALARI İLE BİLGİSAYAR VE İNTERNET GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 5 Sayý: 3-4 Sayfa: (-19) Makale VERİ MADENCİLİĞİNDE KARAR AĞACI ALGORİTMALARI İLE BİLGİSAYAR VE İNTERNET GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Aslı ÇALIŞ, Sema KAYAPINAR*,

Detaylı

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1 EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM Eskişehir Osmagazi Üiversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özet Bu çalışmada ilk olarak çizge kuramıı temel kavramları

Detaylı

ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI

ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI İsmet DAŞDEMİR, Ersin GÜNGÖR ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, BARTIN ÖZET Bu çalışmada çok boyutlu karar verme metotlarının anlam ve önemi,

Detaylı

Diferansiyel Gelişim Algoritmasının Termik Birimlerden Oluşan Çevresel Ekonomik Güç Dağıtım Problemlerine Uygulanması

Diferansiyel Gelişim Algoritmasının Termik Birimlerden Oluşan Çevresel Ekonomik Güç Dağıtım Problemlerine Uygulanması Diferasiyel Gelişim Algoritmasıı Termik Birimlerde Oluşa Çevresel Ekoomik Güç Dağıtım Problemlerie Uygulaması Differetial evolutio algorithm applied to evirometal ecoomic power dispatch problems cosistig

Detaylı

KURUMSAL VERİLERİN YAPAY ZEKÂ MODELLERİ İLE İŞLENMESİ İÇİN MODELLEME ARACI ALT YAPI TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ

KURUMSAL VERİLERİN YAPAY ZEKÂ MODELLERİ İLE İŞLENMESİ İÇİN MODELLEME ARACI ALT YAPI TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ KURUMSAL VERİLERİN YAPAY ZEKÂ MODELLERİ İLE İŞLENMESİ İÇİN MODELLEME ARACI ALT YAPI TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ DESIGN AND IMPLEMENTATION OF MODELLING TOOL FOR PROCESSING ENTERPRISE DATA BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Detaylı

İLK BEŞ YÜZ İMALAT SANAYİ KURULUŞUNUN ETKİNLİK ANALİZİ VE SİGMA YAKINSAMASI-TÜRKİYE ÖRNEĞİ: 1993-2000

İLK BEŞ YÜZ İMALAT SANAYİ KURULUŞUNUN ETKİNLİK ANALİZİ VE SİGMA YAKINSAMASI-TÜRKİYE ÖRNEĞİ: 1993-2000 M. Ensar YEŞİLYURT ** Özet İLK BEŞ YÜZ İMALAT SANAYİ KURULUŞUNUN ETKİNLİK ANALİZİ VE SİGMA YAKINSAMASI-TÜRKİYE ÖRNEĞİ: 993- Recep KÖK * Etkinlik analizi yapılan çalışmalarda kullanılan yöntemlerden elde

Detaylı

2007-2010 YILLARINDA ADLİ TIP KURUMU GÖRÜNTÜ ANALİZİ LABORATUARINA GELEN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2007-2010 YILLARINDA ADLİ TIP KURUMU GÖRÜNTÜ ANALİZİ LABORATUARINA GELEN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 7- Yıllarıda Adli Tıp Kurumu Görütü Aalizi Laboratuarıa Gele Olguları Değerledirmesi 7- YILLARINDA ADLİ TIP KURUMU GÖRÜNTÜ ANALİZİ LABORATUARINA GELEN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ > Uz.Dr. Gürol BERBER

Detaylı

ÖMÜR YILDIZ. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı İşletme Bilim Dalı YÜKSEK LİSANS TEZİ

ÖMÜR YILDIZ. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı İşletme Bilim Dalı YÜKSEK LİSANS TEZİ DÖVİZ KURU TAHMİNİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANIMI ÖMÜR YILDIZ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İşletme Bilim Dalı YÜKSEK LİSANS TEZİ Eskişehir Temmuz,

Detaylı

PİYASA RİSKİ ÖLÇÜMÜ OLARAK RİSKE MARUZ DEĞER VE HİSSE SENEDİ PORTFÖYLERİ İÇİN BİR UYGULAMA

PİYASA RİSKİ ÖLÇÜMÜ OLARAK RİSKE MARUZ DEĞER VE HİSSE SENEDİ PORTFÖYLERİ İÇİN BİR UYGULAMA T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SERMAYE PİYASALARI VE BORSA ANABİLİM DALI PİYASA RİSKİ ÖLÇÜMÜ OLARAK RİSKE MARUZ DEĞER VE HİSSE SENEDİ PORTFÖYLERİ İÇİN BİR UYGULAMA Yüksek Lisans

Detaylı