\Wİ X. ULUSAL NÜKLEER BİLİMLER VE TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ BİLDİRİ TAM METİNLERİ CİLT -1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "\Wİ X. ULUSAL NÜKLEER BİLİMLER VE TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ BİLDİRİ TAM METİNLERİ CİLT -1"

Transkript

1 \Wİ X. ULUSAL NÜKLEER BİLİMLER VE TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ BİLDİRİ TAM METİNLERİ CİLT EKİM 2009, Muğla Üniversitesi, Atatürk Kültür Merkezi, MUĞLA

2 X. ULUSAL NÜKLEER BİLİMLER VE TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ 6-9 EKİM 2009, Muğla Üniversitesi, Atatürk Kültür Merkezi, MUĞLA BİLDİRİ TAM METİNLERİ CİLT-I ÇAĞRILI KONUŞMACILAR NÜKLEER TEKNİKLERİN UYGULANMASI

3 DESTEKLEYEN KURUM VE KURULUŞLAR MUĞLA MUĞLA ÜKÎVERSİTE Sİ T A E K ^ ti ' \ & TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU SITKI KO ÇMAN VAKFI ıı

4 X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009, Muğla Üniversitesi,Muğla ÖNSÖZ Temel bilimci veya uygulayıcı olarak Nükleer Bilimler ve Teknolojileri ile ilgili bilgi ve çalışma sonuçlarımızı paylaşmak, tartışmak ve yeni ufuklar açmak üzere bir araya geldiğimiz, 28 yıllık geçmişi olan Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresinin onuncusunu Muğla Üniversitesinde düzenlemekten siz değerli konuklarımızı Muğla'da ağırlamaktan onur duyduğumuz belirtmek isteriz: Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri kongrelerinin amacı; temel nükleer bilimler ve nükleer teknolojiler ile fizik, kimya, biyoloji, tarım, veterinerlik, mühendislik ve tıp gibi temel bilimler ve uygulama alanlarında üniversite ve araştırma kurumlarında çalışan akademisyen ve uzmanların bir araya gelerek araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi, birikimlerin değerlendirilmesi ve paylaşılması, tartışma ortamının sağlanması, bilimsel etkinlikleri sosyal etkinliklerle destekleyerek ortak bilimsel çalışmalara farklı bir bakış açısı ve süreklilik kazandırılmasıdır. Bu kitapta sunulan bildiriler de; temel nükleer bilimler, nükleer eneıji ve güvenlik ile nükleer tekniklerin tıp, çevre, eczacılık, endüstri, malzeme bilimleri, tarım, hayvancılık vb alanlarında uygulama çalışmalarının sonuçlandır. Gelişmiş ülkelerin büyük çoğunluğu nükleer enerji kullanımı ve nükleer teknolojide ileri düzeyde bulunmaktadır. Ülkemizde 1956 yılında Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliğinin; Ülkemiz Nükleer Politikasının Esaslarını Belirlemek, Halkın, Radyasyonla Çalışanların ve Çevrenin Radyasyondan Korunmasını Sağlamak, Radyasyon Güvenliğini Sağlamak, Nükleer Güvenliğin Sağlandığını Garanti Altına Almak, Ülkenin Nükleer Tehlikelere Karşı Korunma Stratejisini Belirlemek, Nükleer Bilimler ve Teknoloji Alanlarında Araştırma Yapmak ve Araştırmayı Teşvik Etmek, Ülkenin Nükleer ve Radyolojik Tekniklerden Faydalanmasına Yönelik Çalışmaları Teşvik Etmek, Nükleer Alanda Görev Yapacak Personel Yetiştirmek, Uluslararası Kuruluşlarla Nükleer Alanda İşbirliği yapmak, Nükleer Alanda Ulusal ve Uluslararası Hukuk ile ilgili Çalışmalar Yapmak ve Nükleer Konularda Halkı Bilgilendirmek amacıyla; 1962 ve 1967 yıllarında Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi ve Ankara Nükleer Araştırma Merkezi'nin nükleer alanda üniversite üstü profesyonel araştırma, geliştirme, uygulama ve eğitim çalışmaları yapmak amacıyla kurulduğu düşünülürse ülkemizin 54 yıldır nükleer teknoloji iii

5 ve uygulamaları alanında istenen düzeye erişememiş olduğu görülmektedir. Kongrenin son günü yapılacak panelde bu konunun tartışılması amaçlanmıştır. Nükleer bilimler ve uygulamalarına dayanan çalışmaları tartışmak, bilgi ve deneyim aktarımını sağlamak, kişiler ve kurumlar arası iletişimi kurmak amacıyla gerçekleştirilen bu kongreye aktif olarak katkıda bulunan, çalışmalarım bizlere sunan değerli katılımcılara öncelikle teşekkür ediyoruz. Kongremizi destekleyen başta Muğla Üniversitesi ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu olmak üzere Sıtkı Koçman Vakfı, diğer firma ve kuruluşlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu yıl Muğla Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ve ülkemizde nükleer alanda yapılan bilimsel ve teknolojik çalışmaların sunulduğu X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi'nin nükleer alanda yeni ufuklar açan çalışmalarla başarılı olması ve yeni çalışmalara ışık tutması dileğimizdir. Düzenleme Kurulu Ekim 2009, Muğla iv

6 X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009, Muğla Üniversitesi,Muğla ONURSAL BAŞKANLAR Prof.Dr. Şener OKTİK, Muğla Üniversitesi Rektörü Zafer ALPER, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkam KONGRE BAŞKANI Prof.Dr. Gül Asiye AYÇIK, Muğla Üniversitesi Doç.Dr. Tayfun BÜKE, Muğla Üniversitesi (Başkan Yardımcısı) DANIŞMA KURULU Prof.Dr. Vural ALTIN Prof.Dr. Namık Kemal ARAS Prof.Dr. Doğan ÖNER Prof.Dr. Emin ÖZBAŞ Prof.Dr. Yalçın SANALAN Prof.Dr. Mehmet TOMAK Prof.Dr. Cengiz YALÇIN v

7 BİLİM KURULU Prof.Dr. Doğan BOR, Ankara Üniversitesi Prof.Dr. Yeter GÖKSU, Ankara Üniversitesi Prof.Dr. Ayşe AKTAŞ, Başkent Üniversitesi Prof.Dr. Cevdet TEZCAN, Başkent Üniversitesi Prof.Dr. Hasan Niyazi ERTEN, Bilkent Üniversitesi Prof.Dr. Gülsen ÖNENGÜT, Çukurova Üniversitesi Prof.Dr. Meral ERAL, Ege Üniversitesi Prof.Dr. Perihan ÜNAK, Ege Üniversitesi Prof.Dr. Güngör YENER, Ege Üniversitesi Prof.Dr. Üner ÇOLAK, Hacettepe Üniversitesi Prof.Dr. Belkıs ERBAŞ, Hacettepe Üniversitesi Prof.Dr. Mehmet TOMBAKOĞLU, Hacettepe Üniversitesi Prof.Dr. Haluk UTKU, Hacettepe Üniversitesi Prof.Dr. Okan ZABUNOĞLU, Hacettepe Üniversitesi Prof.Dr. Ahmet BAYÜLKEN, İstanbul Teknik Üniversitesi Prof.Dr. Ahmet DURMA YAZ, İstanbul Teknik Üniversitesi Prof.Dr. Melih GEÇKİNLİ, İstanbul Teknik Üniversitesi Prof.Dr. Atilla ÖZGENER, İstanbul Teknik Üniversitesi Prof.Dr. Bilge ÖZGENER, İstanbul Teknik Üniversitesi Prof.Dr. Beril TUĞRUL, İstanbul Teknik Üniversitesi Prof.Dr. Gül Asiye AYÇIK, Muğla Üniversitesi Doç.Dr. Tayfun BÜKE, Muğla Üniversitesi Prof.Dr. İbrahim YOKAŞ, Muğla Üniversitesi Prof.Dr. Güngör GÜNDÜZ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Prof.Dr. Mehmet KILDIR, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Prof.Dr. Orhan YEŞİN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Prof.Dr. Osman YILMAZ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Prof.Dr. Ali Nezihi BİLGE, Yeditepe Üniversitesi Prof.Dr. Metin SUBAŞI, Yıldız Teknik Üniversitesi vi

8 X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009, Muğla Üniversitesi,Muğla ÇAĞRILI KONUŞMACILAR Prof.Dr. Yeter GÖKSU, Ankara Üniversitesi Prof.Dr. Hasan Niyazi ERTEN, Bilkent Üniversitesi Prof.Dr. Perihan ÜNAK, Ege Üniversitesi Prof.Dr. Mehmet TOMBAKOĞLU, Hacettepe Üniversitesi Prof.Dr. Atilla ÖZGENER, İstanbul Teknik Üniversitesi DÜZENLEME KURULU Prof.Dr. Gül Asiye AYÇIK Doç.Dr. Tayfun BÜKE Doç.Dr. Ramazan GÜP Yrd.Doç.Dr. Metin KANTAR Arş.Gör. Ezgi EREN BELGİN Arş.Gör. Bülent KIRKAN Arş.Gör. Gamze KARAYEL Arş.Gör. Lütfı ERDEN Arş.Gör. İlyas DEVECİ vii

9 İÇİNDEKİLER ÇAĞRILI KONUŞMACILAR RADYASYON KAZALARI VE GERİYE DÖNÜK DOZ ÇALIŞMALARI H. Yeter Göksu 2 RADYOAKTİF ATIKLAR VE ÇEVRE Hasan N. Erten 10 SAĞLIK BİLİMLERİNDE NÜKLEER UYGULAMALAR Perihan Ünak 11 NÜKLER ATIK SORUNU VE URANYUM ÖTESİ ELEMENTLERİN DÖNÜŞÜMLERİ H. Atilla Özgener 27 NÜKLEER TEKNİKLERİN UYGULANMASI ÇEVRESEL FORENSİK UYGULAMALARDA NÜKLEER ANALİTİK TEKNİKLERİN ÖNEMİ: DOĞU AKDENİZ BÖLGESİNDE BAZI UYGULAMALAR Gürdal Tuncel 48 GAMA TRANSMİSYON TEKNİĞİ İLE Cs-137 GAMA KAYNAĞI KULLANILARAK FARKLI METALLER İÇİN KALINLIK TAYİNİ Bülent Büyük, A. Beril Tuğrul 49 PASLANMAZ FERRİTİK 430 TİPİ ÇELİĞİN RADYASYON ZIRHLAMA ÖZELLİKLERİ iskender Akkurt, Adnan Çalık, Hakan Akyıldırım, Betül Mavi, Kadir Günoğlu 59 BARİTLİ BETONLAR VE NÖTRON ZIRHLAMASI Hakan Akyıldırım, İskender Akkurt, Betül Mavi, Kadir Günoğlu, Şemsettin Kılınçarslan, Celalettin Başyiğit 60 NÖTRONLARLA İNDÜKLENMİŞ GAMA IŞINLARININ ÖLÇÜLMESİYLE KARA-MAYINLARININ TESPİT EDİLMESİ Derya Yılmaz Baysoy, Metin Subaşı 61 BİTKİ SU TÜKETİMİNİN BELİRLENMESİNDE NÖTRONMETRE KULLANIMI Onur Can, Yasemin S. Kukul Kurttaş 69 viii

10 X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009, Muğla Üniversitesi,Muğla VAN GÖLÜ'NDE RADYOİZOTOPİK YÖNTEMLE SEDİMENTASYON HIZI TAYİNİ VE TARİHLEME Nergiz Yıldız, Güngör Yener, Aysun Uğur, îlkersert 77 TERMAL UYARTIMLI IŞIMA TEKNİĞİ İLE NEOLİTİK DÖNEME AİT ARKEOLOJİK ÖRNEKLERİN TARİHLENDİRİLMESİ Elçin Tekin (Ekdal), Arzu Ege, Turgay Karalı 78 LÜMİNESANS TARİHLENDİRMEDE YILLIK DOZUN BELİRLENMESİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER Arzu Ege, Elçin (Ekdal) Tekin, Turgay Karalı, Nurdoğan Can 79 NÜKLEER TIP UYGULAMALARI İÇİN ETKİN DOZUN GÖRÜNTÜSEL BİR VÜCUT MODELİ VE MONTE CARLO YÖNTEMİ İLE HESAPLANMASI Nuri Yorulmaz, Ahmet Bozkurt 89 PET/BT GÖRÜNTÜLEMESİ YAPILAN HASTALARIN MARUZ KALDIKLARI F- 18 FDG RADYASYON DOZLARININ ARAŞTIRILMASI Gülten Yılmaz, A. Beril Tuğrul, Mustafa Demir 96 PET/BT' DE HASTA REFAKATÇİLERİNİN RADYASYONDAN KORUNMASI Bayram Demir, Mustafa Demir, A. Beril Tuğrul, Gülten Yılmaz, Metin Halaç, İlhami Uslu 106 TÜRK HIZLANDIRICI MERKEZİ PROTON HIZLANDIRICISININ TEDAVİ AMAÇLI KULLANIM POTANSİYELİ Bayram Demir, Murat Okutan, İffet Özgür, Yeşim Öktem, Baki Akkuş 107 MİKRODEMET RADYASYON TERAPİSİNİN MODELLENMESİ VE BENZEŞİMİ Gürdal Gökeri, Cemil Kocar, Mehmet Tombakoğlu 108 NÜKLEER TIP MERKEZLERİNDE KULLANILAN RADYOİZOTOP KALİBRATÖRLERİNDE KALİTE SAĞLANMASI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Kemal Koç, Güneş Tanır, Daryuş Amirhaşimi 119 TIP'TA KULLANILAN RADYOFARMASÖTİKLER, KULLANIM ALANLARI VE ATIKLARIN BERTARAFI Mustafa Özyürt 120 FOLIKÜLER B HÜCRELİ NON HODGKIN LENFOMA TEDAVİSİNDE Y-90 İLE İŞARETLİ İBRITUMOMAB TIUKSETAN 'IN İŞARETLEME VE İŞARETLEME VERİMİNİN ZEVALİN YOL HARİTASI YARDIMIYLA ARAŞTIRILMASI Serdar Aday, Aynur Dağlar, Cüneyt Türkmen 126 FITC İLE İŞARETLİ D-PENİSİLAMİNİN MANYETİK NANOPARÇACIKLARA KONJUGASYONU VEHÜCREDE GÖRÜNTÜLENMESİ E. İlker Medine, Perihan Ünak, Serhan Sakarya 127 ix

11 LİNEZOLİD'İN İLE İŞARETLENMESİ, ENFEKSİYON DEDEKSİYONU İÇİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Fatma Yurt Lambrecht, Perihan Ünak, Osman Yılmaz, Kübra Durkan 134 RADYOİŞARETLİ D-PENİSİLAMİN GLUKORONİD TÜREVİNİN BİYOLOJİK AKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ Serap Teksöz, Çiğdem îçhedef, Seniha Özyüncü, Fazilet Zümrüt Biber Müftüler, Perihan Ünak 135 BİR ANTİ ESTROJEN GLUKURONİD BİLEİĞİNİN SENTEZİ VE RADYOİŞARETLENMESİ F. Zümrüt Biber Müftüler, Perihan Ünak, Hüseyin Enginar, Seniha Yolcular, Ayfer Yurt, Çiğdem Acar, Serhan Sakarya m Tc(CO) 3 + ile RADYOİŞARETLİ GUANİN Çiğdem İçhedef, Serap Teksöz, Perihan Ünak 137 TÜMÖR HEDEFLİ RADYOFARMASÖTİK KULLANIMI İÇİN 99m Tc-SİTRO- FOLAT'IN SENTEZİ VE İN VİVO DEĞERLENDİRİLMESİ Burcu Altıparmak, Fatma Yurt Lambrecht, Elif Bayrak, Kübra Durkan 138 DİETİLSTİLBESTROL'ÜN (DES) GLUKURONİD ASYONU VE 131 I İLE İŞARETLENEREK RADYOFARMASÖTİK POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ Tayfun Yilmaz, Perihan Ünak, F. Zümrüt Biber Müftüler, Çiğdem Acar içhedef, E. İlker Medine, Turan Ünak 139 ESTROJEN TÜREVİ BİR BİLEŞİĞİN MANYETİK NANOPARTİKÜLLERE KONJUGASYONU VE 99m Tc İLE İŞARETLENMESİ Kubra Özmen, Perihan Ünak, F. Zümrüt Biber Müftüler, Çiğdem Acar İçhedef, E. İlker Medine, Turan Ünak I-EGCG'NİN SIÇANLARDA BİYODAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Gamze Kocagözoğlu, Elif Bayrak, Feriha Toksöz, İlknur Demir, Mehmet Onursal, Gülgün Karademir, Fatma Yurt Lambrecht 148 TEBAİNİN 131 I İLE İŞARETLENMESİ VE RATLARDAKİ BİYODAĞILIMI Hüseyin Enginar, Perihan Ünak, F. Zümrüt Biber Müftüler, Fatma Yurt Lambrecht, İlknur Demir, İbrahim Bulduk I İLE İŞARETLİ RALOKSIFENIN RADYOFARMASÖTİK POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ Elif Bayrak, Fatma Yurt Lambrecht, Kübra Durkan, Osman Yılmaz 150 YAKIN KIZIL ÖTESİ FOTONLARIN İNSAN BEYNİNDE SAÇILMASININ İNCELENMESİ Mehmet Mercimek, Hüseyin Yıldırım, E. Dilara Aydın, Melih Geçkinli, Murat Aydın..151 OPTİK TOMOGRAFİ AMAÇLI FOTONLARIN BİYOLOJİK EŞYÖNSÜZ SAÇILMALARININ İNCELENMESİ DOKULARDA x

12 X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009, Muğla Üniversitesi,Muğla Mehmet Mercimek, Hüseyin Yıldırım, E. Dilara Aydın, Melih Geçkinli, Murat Aydın..160 POZİTRONLARIN BAZI BİYOLOJİK BİLEŞİKLERDEKİ ELEKTRONİK ENERJİ KAYBI VE MENZİL HESAPLAMALARI Tuba Şimşek, Hasan Gümüş 171 EGE BÖLGESİ DENİZ EKOSİSTEMİNDE 210 Po VE 210 Pb'UN MEVSİMSEL OLARAK İZLENMESİ Aysun Uğur, Güngör Yener, Serpil Aközcan, Ebru Çatal, Fulya Gönülalan, Banu Özden, Mutlu İçhedef..172 PALAMAR (MOORİNG) SİSTEMİ KULLANIMININ DENİZ RADYOEKOLOJİSİNDEKİ ÖNEMİ, ÜLKEMİZDE YAPILMIŞ VE YAPILMAKTA OLAN ARAŞTIRMALAR Önder Kılıç, Murat Belivermiş, Yavuz Çotuk, Sayhan Topcuoğlu 173 GÜLBAHÇE KÖRFEZİ, HİDROTERMAL ÇIKIŞ BÖLGESİNDE SEDİMENTASYON HIZI ve 210 Po İlker Sert, Güngör Yener, Aysun Uğur, Nergiz Yıldız, E. Özel, M. Eftelioğlu, B. Pekçetinöz 180 POLONYUM-210 İLE MİDYE VE BALIKLARDAKİ H 2 0 2, PROLİN VE MDA AKÜMÜLASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ersan Aslan, Aysun Uğur, Seda Becerik, Tülin Aydemir, Selma Katalay, Banu Özden, Işık Filizok, İlker Sert 181 İZMİR'DE 210 Po ve 210 Pb'UN ATMOSFERİK BİRİKİMİNİN TAYİNİ Aysun Uğur, Banu Özden, Işık Filizok 182 İZMİR'DE ORGANİK VE GELENEKSEL TARIM ALANLARINDAKİ TOPRAK VE BİTKİ ÖRNEKLERİNDE 210 Po KONSANTRASYONUNUN BELİRLENMESİ Mehmet Bakım, Aysun Uğur, Yusuf Kurucu, Işık Filizok, İlker Sert, Banu Özden 183 ORTA GEDİZ HAVZASI TOPRAKLARINDA 210 Pb KONSANTRASYONLARI İLE BÜNYE VE ORGANİK MADDE DAĞILIMLARI ARASINDAKİ KORELASYONUN İNCELENMESİ Banu Özden, Aysun Uğur, Güngör Yener, Ramazan Manav, İlker Sert, Nergiz Yıldız, Yusuf Kurucu, Kirami Ölgen, Tolga Esetlili, Bihter Çolak Esetlili 184 ORTA GEDİZ HAVZASI (KARGIN KÖYÜ) TARIM YAPILAN ALANDA TOPRAK EROZYONU HIZININ 210 Pb TEKNİĞİ İLE BELİRLENMESİ Ramazan Manav, Aysun Uğur, Banu Özden, Güngör Yener, İlker Sert, Nergiz Yıldız, Yusuf Kurucu, Kirami Ölgen, Tolga Esetlili, Bihter Çolak Esetlili 185 KUZEY EGE TERMAL SULARININ RADYOAKTİVİTE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ M. Revan, E. Tabar, M. M. Saç, M. İçhedef, S. Aydemir, D. Göker, A. Ankpınar, B. Camgöz, M. Bolca, F. Özden ; 186 xı

13 TRAKYA BÖLGESİNDE DOĞAL YE YAPAY RADYONÜKLİDLERİN BİYOİNDİKATÖR ORGANİZMALARLA İZLENMESİ Murat Belivermiş, Önder Kılıç, Yavuz Çotuk, Sayhan Topcuoğlu 187 TOPRAK ÖRNEKLERİNDE RADYOAKTİF KONTAMİNASYON KONUSUNDA YAPILAN VE YAPILMASI GEREKLİ ARAŞTIRMALAR Murat Belivermiş, Önder Kılıç, Sayhan Topcuoğlu, Yavuz Çotuk, Gülşah Kalaycı, Didem Peştreli! 195 ÇEŞME PLAJ KUMLARININ RADYOAKTİVİTESİ Filiz Gür, Mehmet Tarakçı, Özden Yaşar 202 BODRUM- TURGUTREİS SAHİLİNİN DOĞAL RADYOAKTİVİTE SEVİYESİNİN BELİRLENMESİ VE BÖLGENİN JEOLOJİK YAPISIYLA İLİŞKİLENDİRİLMESİ Gamze Karayel, Bülent Kırkan, Ezgi Eren Belgin, Gül Asiye Ayçık, Murat Gül 203 GÜLBAHÇE KÖRFEZİ HİDROTERMAL BACA ÇIKIŞ BÖLGELERİNDEKİ MERCANLARDA 210 Pb ve 226 Ra BİRİKİMİNİN İNCELENMESİ Ahmad Nafısa, Güngör Yener, İlker Sert, Filiz Gür 211 ÜZÜLMEZ YERALTI TAŞ KÖMÜRÜ İŞLETMESİNİN RADYOLOJİK ETKİSİNİN İNCELENMESİ Hüseyin Aytekin, Rıdvan Baldık 212 SOMA TERMİK SANTRALI UÇUCU KÜLÜ İÇEREN ÇİMENTOLARDA RADYOAKTİVİTE DÜZEYİNİN ARAŞTIRILMASI Avni Aslan, Nagihan Özer, Ümmühani Süner 213 TÜRKİYE'DEKİ İÇME SULARINDA TOPLAM ALFA/BETA RADYOAKTİVİTE ANALİZLERİ Simay Yüksek, Sultan Akçay, Mihriban Şengör, Recep Acar, Halil İ. Kaya 221 TÜRKİYE VE BULGARİSTAN ARASINDA ORTAK NEHİRLERİN RADYOLOJİK VE KİMYASAL OLARAK İZLENMESİ Şule Aytaş, Sema Akyıl, Mahmoud A.A.Aslani, D. Alkım Türközü, Sabriye Yuşan, Cem Gök, Turgay Karalı, Melis Gökçe 222 SIVI SİNTİLASYON CİHAZI İLE ESKİŞEHİR VE ÇEVRESİ İÇİN İÇME SUYU NUMUNLERİNDE TRİTYUM SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ GülcanTop 227 ERZİNCAN KAPLICA SULARINDAKİ DOĞAL RADYOAKTİVİTE DÜZEYİ Paşa Yalçın, Erol Kam, Ahmet Bozkurt 232 TÜRK ÇAYLARININ 137 Cs RADYOAKTİVİTELERİ Filiz Gür 233 xii

14 X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009, Muğla Üniversitesi,Muğla ZKÜ KAMPÜS KÜTÜPHANESİNDE RADON KONSANTRASYONU ÖLÇÜMLERİ 0 Mehmet Ertan Kürkçüoğlu, Bülent Haner, Alaattin Yılmaz, İhsan Toroğlu 234 ÇORUM İLİNDE RADON GAZI ÖLÇÜMÜ Sefa Uzbey, Nilgün Çelebi 235 S.D.Ü. SABANCI ÖĞRENCİ YURDUNDA CR-39 DETEKTÖRLERİ KULLANARAK RADON ÖLÇÜMLERİ Gökhan Bayraktar, Vahap Karakılıç, Ali Karadem, Mehmet Ertan Kürkçüoğlu 245 GAMA IŞINLARI İLE IŞINLANMIŞ ŞEKER ÖRNEKLERİNİN ESR TEKNİĞİ İLE TEŞHİS EDİLMESİ Canan Aydaş, Birol Engin, Talat Aydın, C. Tuğrul Zeyrek 253 IŞINLANMIŞ GIDALARDA 2-ALKİLSİKLOBÜTANONLARIN GC/MS İLE TESPİT EDİLMESİ Ayça Aylangan, Emine Denli, Mine Uygun Sarıbay 260 IŞINLANMIŞ BILDIRCIN ETİNİN DNA KOMET ANALİZ YÖNTEMİ İLE DEDEKSİYONU Yakup Erel, Nizamettin Yazıcı, Sümer Özvatan, Demet Erçin 267 MİNİMAL İŞLEM GÖRMÜŞ MEYVE VE SEBZELERİN IŞINLAMA İLE KALİTESİNİN ARTTIRILMASI Pelin K. Yücel, HilalB.D. Halkman IŞINLANMIŞ GIDALARIN BELİRLENMESİNDE DEFT/APC YÖNTEMİ Pelin K. Yücel, Turhan Köseoğlu, Hilal B.D. Halkman 279 IŞINLAMANIN TAZE MEYVE VE SEBZELERİN KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ Vasfıye Başbayraktar, Hülya Güçlü 284 GIDA IŞINLAMADA KOMBİNE UYGULAMALAR Mine Uygun Sarıbay 290 MUTANT ARPA POPULASYONUNDA ABİYOTİK STRES KOŞULLARINDA ARAŞTIRMALAR Hayrettin Peşkircioğlu, İhsan Tutluer, Zafer Sağel, Burak Kunter, Yaprak Kantoğlu KAVUN SOLGUNLUK ETMENİ FUSARİUM OXYSPORUM.SP.MELONİS IRK 1,2'E KARŞI DOKU KÜLTÜRÜ VE MUTASYON TEKNİKLERİ KULLANARAK DAYANIKLI KAVUN TİPLERİNİN SEÇİLMESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Yaprak Kantoğlu, Emine Seçer, Kudret Erzurum, Burak Kunter, Süreyya Şekerci, Nüket Kayabaşı, Mustafa Özçoban, İhsan Tutluer, Hayrettin Peşkircioğlu, Zafer Sağel, Salih Maden, Ruhsar Yanmaz 302 xiii

15 GAMA RADYASYONU İLE TEŞVİK EDİLMİŞ TUZA TOLERANSLI PATATES (Solunum tuberosum L.) MUTANTLARINDA BİYOKİMYASAL DEĞİŞMELERİN İNCELENMESİ Sema Alikamanoğlu, OrkunYaycili, Ayşe Şen, AlpAyan 312 NOHUTTA MUTASYON ISLAHI Zafer Sağel, M.îhsan Tutluer, Hayrettin Peşkircioğlu, Yaprak Kantoğlu, Burak Kunter.313 MUTASYON ISLAHIYLA KİRAZDA YENİ TİPLERİN GELİŞTİRİLMESİ Burak Kunter, Mehmet Baş, Yaprak Kantoğlu, Masum Burak 321 SEÇİLMİŞ MUTANT VE DÜNYA SUSAM MATERYALİNİN VERİM VE VERİM KOMPONENTLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ragıp Soner Silme, M. İlhan Çağırgan 333 MAKARNALIK BUĞDAYDA (Triticum durum Desf.) MUTASYON ISLAHI ÇALIŞMALARI Ali Şenay, Süreyya Şekerci 340 MUTANT NOHUT HATLARININ ÜLKEMİZDEKİ MEVCUT NOHUT ANTRAKNOZU [Ascochyta rabiei (Pass.) Labr.] IRKLARINA KARŞI REAKSİYONLARININ BELİRLENMESİ Gülizar Aydın, Zafer Sağel, Y. Zekai Katırcıoğlu 347 NÜKLEER TEKNİKLERLE HIYARLARDA PESTİSİT KALINTISI ANALİZ METODUNUN VALİDE EDİLMESİ Dilan Baysoyu, Osman Tiryaki, Emine Seçer, Gülizar Aydın 355 xiv

16 ÇAĞRILI KONUŞMACILAR

17 X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,27-46 H.A.Özgener RADYASYON KAZALARI VE GERİYE DÖNÜK DOZ ÇALIŞMALARI H. Yeter Göksu* Ankara Üniversitesi, Tandoğan Yerleşkesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, Ankara Radyasyon kazalarının en önemli bölümü, kapalı radyoaktif kaynakların ( 192 Ir, 60 Co, 137 Cs) ya da X-ışını cihazlarının, malzeme analizinde veya tıpta kullanımından kaynaklanmaktadır. Tüm kazaların üçte biri radyoizotopların endüstride kullanımında, bunların sekizde biri de radyoizotopların tıpta kullanımı için üretilmesinden kaynaklanmaktadır. Kazaların en nadir olanları ise nükleer enerji üretiminden kaynaklanan kazalar olmasına rağmen toplumda algılanmaları gereğinden fazla abartılmışlardır. Bu konuşmada, uzun süreli, düşük doz hızlarında yaşayan halk topluluklarını kapsamına alan radyo-epidemiyolojik çalışmalara katkısı olabilecek radyasyon kazaları ve kazalardan etkilenen alanlarda sürdürülen geriye dönük doz çalışmalarında kullanılan fiziksel, biyolojik yöntemler ve sonuçlan özetlenecektir. Bu kapsamda, yılları arasında IAEA ve daha sonra Avrupa Topluluğunun desteklemiş olduğu uluslararası projeler kapsamı içinde Çernobil kazası ve Sovyetlerin Plütonyum üretim tesisleri nedeni ile radyoaktif sızıntılara maruz kalan Techa nehri kıyılarında sürdürdüğümüz geriye dönük radyasyon doz çalışmaları ve bu çalışmalar süresinde edindiğimiz deneyimler ve gözlemler özetlenecektir. Bu iki bölgede yürütülen geriye dönük doz çalışmalarında (Lüminesans (TL/OSL ), Elektron Çift Rezonans( EPR) ve FISH yöntemleri ile beraber çevreyle ilgili modellemeler kullanılarak radyo epidemiyolojik çalışmalarda kullanılmak üzere yayınlanmıştır (Jacob et al 2000; 2003). Son yıllarda, düşük dozlarda uzun süreli yaşayan toplulukları konu alan radyo epidemiyolojik çalışmalarla önem kazanmasının nedeni de günümüzde kullanılan radyasyon risk katsayıları, Hiroşima ve Nagazaki bombaları kurtulanlarına, yani kısa sürede, yüksek radyasyon doz hızına maruz kalan topluluklar temel alması nedeniyle, gereğinden fazla abartılmış olduğundandır. Anahtar Kelimeler: Radyasyon Kazaları, Geriye Dönük Dozimetere, Radyo Epidemiyoloji 12 * 2

18 X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,27-46 H.A.Özgener 1. RADYASYON RİSK KATSAYILARININ TEMELİ Günümüzde kullanılan radyasyon risk katsayıları, Hiroşima ve Nagazaki bombalarından sağ kalan, oldukça yüksek radyasyon dozu alan yaklaşık kişinin sağlık durumunun ömür boyu takibine dayanan radyo-epidemiyolojik çalışmaların sonucudur (Roesch et al. 1987; Preston 2004; 2007; UNSCEAR, 2000; 2001). Nagazaki ve Hiroşima bombalarının atıldığı anda, bomba merkezi ile 1,0 km arasında bulunan kişinin ısı ve basıncın etkisi ile hiçbir yaşama şansı olmadı yılında bomba atıldığında, nükleer bombaların tahrip gücünün sadece ısı ve basınçtan kaynaklanacağı tahmin ediliyordu. Çevreye yayılan radyasyonun geç etkisi henüz bilinmiyordu. Oysa bomba atıldığında merkezinden 1,0-4,0 km uzakta yaşayan, ısı ve basınçtan etkilenmeyen ancak radyasyona maruz kalan şehir halkında birkaç yıl sonra lösemi vakalarındaki artma gözlenmeğe başlandı. Doğal radyasyonun birkaç katı ile bin katı arasında radyasyon dozuna maruz kalan kişi izlenmeye alındı. Radyasyona maruz kalan bu insanların almış oldukları radyasyon dozları ve onları takip eden üç kuşağın sağlık durumu ile ilgili veriler her iki yılda bir yenilenerek yayımlanır (UNSCEAR 2006). Bu veriler radyasyona maruz kalmamış bomba kurtulanları ile benzer ekonomik sosyal düzeyde olan bir kontrol grubu ile karşılaştırılır. Radyasyonun neden olduğu kanserli insan sayısındaki artma miktarından, her cins insan ve organ için kanser riski saptanır. Hiroşima ve Nagazaki bombalarından sağ kalanlarının yılları arasında takibini kapsayan çalışmaların 2004 yılında yapılan son analiz sonuçlarına göre, takibe alınan kişiden sinin kanserden öldüğü saptanmıştır. Bu veriler, radyasyona maruz kalmayan ama benzer ekonomik, sosyal ve yaş grubu içindeki grupla karşılaştırıldığında radyasyonun neden olduğu kanserli insan sayısının 479 olduğu saptanmıştır (Çizelge 1). Sonuç olarak radyasyonun neden olduğu kanserli insan sayısındaki artma tüm başka nedenlerle kanser olanların sayısından % 5, lösemi vakalarındaki artma ise % 30 kadardır. Radyasyon dozuna bağlı kanser vakalarındaki artışa bakıldığında, doğal radyasyonun birkaç katı ile 100 katı arasında radyasyon dozu alanlarda kanserli insan sayısında bir artma gözlenmemiştir. Bu durum lösemi-vakaları için de geçerlidir (Walsh et al. 2004; Rühm & Walsh 2007, Preston 2004; 2007). Radyasyonun dışında bir insanın gerek çevre koşullarından gerekse günlük tükettiği maddelerden aldığı pek çok kanserojen madde vardır. Ancak, kimyasal ve spektroskopik yöntemlerle radyoaktif olmayan maddelerin en düşük ölçülebilir miktarları radyoaktif maddelere göre çok yüksektir. Bu nedenle, diğer kanserojen maddeler için, kabul edilebilir olası kanser riski, radyasyon için kabul edilebilir riskin yaklaşık yüz katıdır. Yani, bilinen tüm diğer kanserojen maddeler içinde sadece radyasyonun ölçüm limitinin düşük olmasından dolayı, olası çok az miktarlardaki kanser vakalarını sayısal olarak saptamak mümkündür. 3

19 X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,27-46 H.A.Özgener Çizelge 1. Hiroşima- Nagazaki kurbanlarını kapsayan yaşam boyu izlemeye dayalı ( ) epidemiyolojik (nüfus) çalışmaların sonuçlarına göre radyasyonun neden olduğu kanser ve lösemi ölümlerinin, tüm diğer nedenlerle kanser ölümleri ile karşılaştırılması (Preston et al.2004) yılarına ait verileri olan çalışma kapsamına alınmış insan sayısı Tüm diğer doğal nedenlerle ölenlerin sayısı Radyasyon dışındaki nedenlerle kanserden ölenlerin sayısı (Tüm ölümlerin % 20 si olup dünya ortalamasına yakındır) Radyasyon nedeni ile kanserden ölen insan sayısı 479 Radyasyon dışındaki nedenlerle lösemiden ölenlerin sayısı 269 Radyasyonun neden olduğu lösemiden ölen insan sayısı 93 Hiroşima ve Nagazaki bombalarından kurtulanlarının hayat boyu izlenmesine dayalı verilerin dışında, radyasyonun insan sağlığına etkileri konusunda önemli bir veri tabanı da, radyasyon işçilerinin sağlık durumlarının ve aldıkları radyasyon dozlarının her ülkede kaydedilmesine dayanan bilgilerdir. Bugün nükleer enerjinin yaygın biçimde kullanıldığı ülkelerde radyasyon işçisi olarak tanımlanan 5 milyon insan bulunmaktadır (Radyasyon işçilerinin maruz kalabileceği yıllık radyasyon doz sınırı da 1990 yılında beş yılın ortalaması 20 msv olarak sınırlandırılmış olup, doğal kaynaklardan alınan radyasyonun dozunun yaklaşık on katıdır). Radyasyon işçilerinin yıllık sağlık kontrolleri ile beraber aldıkları radyasyon dozları, ulusal ve uluslar arası kurumlar tarafında analiz edilir ve belirli aralıklarla UNSCEAR raporlarında izlenebilir. Doğal radyasyonun 10 katına kadar radyasyon alan bu grup içinde şu ana kadar hiçbir ülkede herhangi bir kanser tipinde artma saptanmamıştır. Hatta radyasyon işçilerinin, genel halka göre daha sağlıklı oldukları gözlenmesine rağmen 'çalışan insanın' sağlıklı olduğu gerekçesi ile bu türlü veriler göz ardı edilmektedir. Günümüzde, sağlık hizmetlerinin oldukça gelişmiş olduğu ülkelerde bir insanın radyasyon ışınlaması dışında kalan tüm nedenlerle kanserden ölme riski % 20-23, hayat boyu kanser teşhisi konulma riski ise % 40 tır. Her kanser vakası ölümcül olmadığı için, kanser olduğu saptanan 4 kişiden iki veya üçü kanserden ölmekte, diğerleri yaşamlarını sürdürmekte veya başka nedenlerle ölmektedir. Bu nedenle, en kapsamlı radyo-epidemiyolojik araştırmalarda bile, tüm vücut dozunun 250 msv'in altında olduğu değerlerde kanser vakalarındaki artışı gözlemek mümkün değildir. Henüz 250 msv' in altındaki dozlarda gerek kanser gerekse de lösemi vakalarında artış olduğuna dair bilimsel bir kanıt olmadığı gibi düşük dozlarda radyasyonun faydalı etkileri olduğunu gösteren pek çok araştırma vardır. Buna rağmen, UNSCEAR raporlarında bile bu türlü gözlemler göz ardı edilmiştir (Lucky 1980,1982). 2. ÇERNOBİL KAZASI SONRASI GERİYE DÖNÜK DOZ ÇALIŞMALARI Çernobil kazasından etkilenen yerleşim yerlerinde yıllan arasında Avrupa Topluluğunun desteklediği geriye dönük doz çalışmalarında Lünıinesans yöntemi (TL/ OSL) Elektron Paramagnetik Resonanas (EPR) ve FISH yöntemleri kullanıldı ve kuramsal modellemeler kullanılarak sonuçlar karşılaştırıldı (Bailiff et al, Karaoglu 1996, Stoneham et al. 1993; Stoneham et al. 96, Hütt et al 1993 ) Bu çalışmaların sonunda radyo epidemiyoloji için anlamlı tek grubun kurtarma işçileri olduğu saptanmıştır. Kazadan 4

20 X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2008,2-S H.Y.Göksu birkaç yıl sonra Pripyat kentinde yapılan geriye dönük doz çalışmaları sonunda, şehirde 20 yıl boyunca yaşayan bir kişinin 2-2,5 Gy doz almış olacağı saptandı. Bu dozun önemli bir kısmını ilk iki yıl içinde almış olacaklardı. Ancak, Pripyat kentinde yaşayan kişi, kenti 48 saat içinde boşaltıldığı ve gerekli önlemler hemen alındığı için gerek toplam dış doz gerekse de tiroit dozları epidemiyolojik çalışmalara konu olacak kadar yüksek değildir. Nitekim bunlarda tiroit kanserinde bir artma gözlenmemiştir (Zvanova 1998). Tiroit kanserindeki artma, kazadan sonra yörenin sütüyle beslenen ve zamanında önlem alınamayan, reaktörden 30 km. daha uzakta bulunan yerleşim yerlerinde, önlemlerin alınmasından sonra da kendi yetiştirdikleri ineklerin sütüyle beslenen yetişkin ve özellikle çocuklarda gözlendi. Yapılan ölçüm ve modelleme çalışmaları sonunda reaktörde 30 ile 350 km arasında kalan alan içinde yapılan çalışmalar da serpintiden etkilenen bölgelerde 20 yıllık birikmiş dozun 10 mgy ile 200 mgy arasında değiştiği saptandı (Bailiff et al. 2003, Likhtarev et al. 1994; 1996) 2.1 Çernobil Kazası Sonrası Yürütülen Radyo- Epidemiyoloji Sonuçları Dünyada hiç bir kaza bu kadar araştırmaya konu olmadı, ancak etkileri üzerinde tartışmaların da sonu gelmedi. Bunun nedeni, kazanın insan sağlığına olan etkilerinin büyüklüğü değil, radyasyonun neden olduğu kanser riskinin, radyasyon dışındaki tüm diğer nedenlerden çok daha az olması ama daha iyi hesaplanabilmesidir. Çernobil kazasının insan sağlığına etkilerini incelemek için dünyanın en üst düzey radyasyon uzmanları 20 yıl boyunca çok kapsamlı araştırmalar yürüttüler ve araştırmalarının sonuçları 2006 yılında UNSCEAR raporlarında özetlenerek yayınlandı. TAEK (2006 ) de bu konuda çok ciddi çalışmalar yaparak Çernobil Serisi başlıklı 7 kitaptan meydana gelen bir doküman ortaya koydu. Sonuç olarak özetlenirse: Kazadan hemen sonra toplam 237 nükleer reaktör çalışanı hastanelik oldu. Bunlardan 134 kişide ani radyasyon hastalığı belirtisi gözlendi. 28 kişi hemen, 14 kişi ise 3 ay sonra öldü yılında toplam 51 kişinin kazadan doğrudan etkilenerek yaşamlarını yitirdiği saptandı. Yaklaşık kişi (yaşları 20-45) kurtarma ve temizleme işlerinde çalıştı. Bunlardan yıllarında çalışan kişinin almış olduğu ortalama dozun 250 msv olduğu saptandı. İncelemeye alınan kişide tiroit kanseri tespit edildi, bunun yansından azının radyasyon kaynaklı (1.800 kişi) olduğu sonucuna varıldı. Kanser hastalarının çoğu iyileştirildi yılına kadar toplam 9 kişinin tiroit kanserinden öldüğü belirlendi. Tiroit kanserinin güncel teknoloji ile teşhis kolaylığı ve tedaviye kolay cevap vermesi de ayrı bir gerçektir. Çernobil kazasından dolayı kan kanseri (Lösemi) ve başka cins kanser olaylarının artması ile ilgili henüz hiçbir bilimsel kanıt yoktur. Çernobil'in olası uzun süreli etkileri ile ilgili olarak yapılan kuramsal kesti rimlerde, reaktör çevresinde değişik düzeyde radyasyona maruz kalan kişiden radyasyon nedeniyle kanserden öleceklerin sayısı tüm başka nedenlerle kanser olacakların sayısının sadece % 3 ünden az olacağı öngörülmektedir. Bu nedenle, Çernobil kazasının neden olduğu kanser vakalarmdaki artmayı radyo-epidemiyoiojik çalışmalarla belirlemek olanaksızdır, Uluslararası Radyasyondan Korunma Kumlu 1990 yılında sivil halkın normal zamanlarda yapay nedenlerle etkilenebileceği radyasyon doz list smırmı 5,0 msv den 1,0 msv e düşürmesi sonucunda Çernobil reaktörü çe vresinde 30 km den uzak kalan, pek çok yerleşim yeri de boşaltılmak zorunda kaimdi. Şu anda yerleşimine izin verilmiş olan bölgelerde

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ NEVŞEHİR İLİ VE İLÇELERİNDE TÜKETİLEN İÇME VE KAPLICA SULARINDA Kİ RADYOAKTİVİTENİN ÖLÇÜLMESİ

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ NEVŞEHİR İLİ VE İLÇELERİNDE TÜKETİLEN İÇME VE KAPLICA SULARINDA Kİ RADYOAKTİVİTENİN ÖLÇÜLMESİ T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ NEVŞEHİR İLİ VE İLÇELERİNDE TÜKETİLEN İÇME VE KAPLICA SULARINDA Kİ RADYOAKTİVİTENİN ÖLÇÜLMESİ Tezi Hazırlayan Esra ÖZÇITAK Tezi Yöneten Doç.Dr. Şeref

Detaylı

Eğer yürüdüğünüz yolda güçlük ve engel yoksa, bilin ki o yol sizi bir yere ulaştırmaz. Bernard Shaw

Eğer yürüdüğünüz yolda güçlük ve engel yoksa, bilin ki o yol sizi bir yere ulaştırmaz. Bernard Shaw 2 RADYOGRAFİ Eylül Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Adına İmtiyaz Sahibi: Heybet ASLANOĞLU Yazı işleri Müdürü: Özer ERDEN Genel Yayın Yönetmeni Hamide AKÇAY Editör Çiğdem ÖZCAN (GORIL

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ HALK SAĞLIĞI KOLU AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ PROJESİ ÇED RAPORU DEĞERLENDİRMESİ

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ HALK SAĞLIĞI KOLU AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ PROJESİ ÇED RAPORU DEĞERLENDİRMESİ TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YAYINLARI - 2014 ISBN 978-605-5867-89-8 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ HALK SAĞLIĞI KOLU AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ PROJESİ ÇED RAPORU DEĞERLENDİRMESİ TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ HALK SAĞLIĞI

Detaylı

Bildiri Özleri Kitabı

Bildiri Özleri Kitabı 2.TIBBİ JEOLOJİ ÇALIŞTAYI Bildiri Özleri Kitabı Abstracts Book 4-6 Aralık 2013/December 2013 Akdeniz Üniversitesi OLBIA Kültür Sitesi / Antalya Editörler: Doç.Dr.M.Gürhan YALÇIN Prof.Dr.Alper BABA İsrafil

Detaylı

KURULLAR. Kongre Onur Kurulu: Prof. Dr. Şükrü BOYLU.. Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü

KURULLAR. Kongre Onur Kurulu: Prof. Dr. Şükrü BOYLU.. Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü KURULLAR Kongre Onur Kurulu: Prof. Dr. Şükrü BOYLU.. Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa ALTINIŞIK.. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Engin BERMEK Türk Biyofizik Derneği Kurucusu ve TUBA

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III. ULUSLARARASI SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE KONGRESİ POSTER BİLDİRİLER KİTABI Editörler Umut BEYLİK Özlem ÖNDER Dr. Hasan GÜLER Dr. Abdullah

Detaylı

2013-2018 ULUSAL KANSER KONTROL PLANI

2013-2018 ULUSAL KANSER KONTROL PLANI 2013-2018 ULUSAL KANSER KONTROL PLANI ULUSAL KANSER KONTROL PLANI 2013-2018 Editörler Prof. Dr. Seçil Özkan Uz. Dr. Bekir Keskinkılıç Doç. Dr. Murat Gültekin Doç. Dr. Ahmet Serdar Karaca Uz. Dr. Cansu

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ IAEA NIN TRS 277 VE TRS 398 PROTOKOLLERİNE GÖRE FARKLI ENERJİLER İÇİN SOĞRULAN DOZ DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Hale AKKOR YÜKSEK LİSANS TEZİ Fizik Anabilim

Detaylı

22-25. Ekim. Radyoloji Teknisyenleri Mesleki Eğitim Toplantıları. Porto Bello Otel 5* ANTALYA

22-25. Ekim. Radyoloji Teknisyenleri Mesleki Eğitim Toplantıları. Porto Bello Otel 5* ANTALYA 22-25 Ekim 2009 2005 Porto Bello Otel 5* ANTALYA 3. Radyoloji Teknisyenleri Mesleki Eğitim Toplantıları DÜZENLEME KURULU ~ TÜM RADYOLOJİ TEKNİSYENLERİ ve TEKNİKERLERİ DERNEĞİ (TÜMRAD-DER) Tepecik Mah.

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ i TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Hazırlayan : Pelin SENCAR Danışman : Yrd. Doç. Dr. Berkan DEMİRAL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Kamu Yönetimi Anabilim dalı için

Detaylı

TEMEL RADYOLOJİ EDİTÖR PROF. DR. İBRAHİM TANZER SANCAK

TEMEL RADYOLOJİ EDİTÖR PROF. DR. İBRAHİM TANZER SANCAK TEMEL RADYOLOJİ EDİTÖR PROF. DR. İBRAHİM TANZER SANCAK Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Hastanesi Radyoloji Bölümü GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ TEMEL RADYOLOJİ Copyright

Detaylı

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU A Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU 1 Türkiye Çevre Durum Raporu / 2011 Yayın no: 11 ISBN: 978-605-5294-01-4 Hazırlayanlar Dr. A. Çağatay DİKMEN, Daire Başkanı Erdal SARAÇOĞLU, Şube Müdürü Ziya DURUCAN,

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ

YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ TE-L-2015-0000 YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ Merve DOĞAN Tez Danışmanı Dr. Altuğ ÖZDEN AYDIN 2015 T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YAPI İŞLETMESİ/ YAPIM YÖNETİMİ

YAPI İŞLETMESİ/ YAPIM YÖNETİMİ TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ 5. KONGRESİ YAPI İŞLETMESİ/ YAPIM YÖNETİMİ BİLDİRİLER KİTABI 22-23 EKİM 2009 ANEMON OTEL ESKİŞEHİR TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Büyükdere

Detaylı

HİMAYELERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

HİMAYELERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. BU KONGRE, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, ISPARTA VALİLİĞİ, ISPARTA BELEDİYESİ, ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASI, ISPARTA TİCARET BORSASI VE T.C. MERKEZ BANKASI HİMAYELERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. T.C SÜLEYMAN

Detaylı

Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi Cilt:7, Sayı:2. : Yrd. Doç.Dr. Aybike Ayfer KARADAĞ. : Arş. Gör. Ömer ÖZYÜREK : Arş. Gör.

Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi Cilt:7, Sayı:2. : Yrd. Doç.Dr. Aybike Ayfer KARADAĞ. : Arş. Gör. Ömer ÖZYÜREK : Arş. Gör. i Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi Cilt:7, Sayı:2 Fakülte Adına Sahibi Baş Editör Konu Editörü Konu Editörü Konu Editörü Dizgi Sorumluları Kapak Tasarım : Prof.Dr. Süleyman AKBULUT : Doç.Dr. Oktay

Detaylı

Sağlıkta Kalite Standartları Hastane

Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı SKS-Hastane (Versiyon-5; Revizyon-00) 1.Baskı: Ankara, Temmuz 2015 ISBN: 978-975-590-558-7

Detaylı

HEMŞİRELERİN KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMASI İLE KARŞILAŞMA DURUMLARI VE KARŞILAŞMA SONRASI İZLEDİKLERİ YÖNTEMLER

HEMŞİRELERİN KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMASI İLE KARŞILAŞMA DURUMLARI VE KARŞILAŞMA SONRASI İZLEDİKLERİ YÖNTEMLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELERİN KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMASI İLE KARŞILAŞMA DURUMLARI VE KARŞILAŞMA SONRASI İZLEDİKLERİ YÖNTEMLER Zehra DİŞBUDAK YÜKSEK

Detaylı

23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şube Karanfil Sokak 19/5 Kızılay Çankaya ANKARA Tel: 0 312 418 20 51 Fax: 0 312 418 16 54 GSM:

Detaylı

(SÜTAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı) (Aksaray MYO Süt topluluğu Başkanı)

(SÜTAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı) (Aksaray MYO Süt topluluğu Başkanı) ONURSAL BAŞKANLAR Prof.Dr.Mustafa ACAR Prof.Dr.Kamil DİLEK Muharrem YILMAZ BAŞKAN Doç.Dr.Necmettin ŞAHİN KONGRE SEKRETERİ Yard.Doç.Dr.Ayhan DURAN Öğr.Grv.Emel DEMİRTAŞ DÜZENLEME KURULU Yard.Doç.Dr.Olga

Detaylı

ALANGÜLLÜ (AYDIN) JEOTERMAL KAYNAĞININ KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ÇEVREYE OLAN ETKİLERİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS KULLANILARAK BELİRLENMESİ

ALANGÜLLÜ (AYDIN) JEOTERMAL KAYNAĞININ KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ÇEVREYE OLAN ETKİLERİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS KULLANILARAK BELİRLENMESİ A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) ALANGÜLLÜ (AYDIN) JEOTERMAL KAYNAĞININ KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ÇEVREYE

Detaylı

ELEKTROMANYETİK ALAN VE SAĞLIK ETKİLERİ

ELEKTROMANYETİK ALAN VE SAĞLIK ETKİLERİ ELEKTROMANYETİK ALAN VE SAĞLIK ETKİLERİ Editör Yrd. Doç. Dr. Alpaslan TÜRKKAN Yazarlar Prof. Dr. Osman ÇEREZCİ Zerrin KARTAL Çevre Mühendisi Prof. Dr. Kayıhan PALA Yrd. Doç. Dr. Alpaslan TÜRKKAN 1 HAZIRLAYANLAR

Detaylı

13. Uluslararasıı Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu 13th International Eastern Mediterranean Family Medicine SymposiumSymposium DAAHS -2014

13. Uluslararasıı Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu 13th International Eastern Mediterranean Family Medicine SymposiumSymposium DAAHS -2014 Özetler / Abstracts 1 2 A Salonu 23 Mayıs 2014 Cuma B Salonu ( İngilizce ) C Salonu D Salonu E Salonu (Aile Sağlığı Elemanı Oturumları) 16:00-17:30 17:30 18:00 18:00 18:50 Kayıt Açılış Töreni Oturum Başkanı:

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat 2015 ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN Kapsamlı Müfredat HAZIRLAYANLAR ve ÇALIŞMA GRUBU Prof. Dr. Maksut Coşkun Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi moskun@ankara.edu.tr Prof. Dr. Bülent Gümüşel Hacettepe

Detaylı

TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Murat SARIKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ

Detaylı

BİLDİRİ KİTABI. 7-9 Ekim 2011 Ilıca Otel - ÇEŞME. Radyoloji. Radyoterapi. Nükleer Tıp. ilk Derneği. Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği

BİLDİRİ KİTABI. 7-9 Ekim 2011 Ilıca Otel - ÇEŞME. Radyoloji. Radyoterapi. Nükleer Tıp. ilk Derneği. Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği 9. Ulusal Radyoteknoloji Kongresi ve Mesleki Eğitim Seminerleri RADYOLOJİ RADYOTERAPİ NÜKLEER TIP TEKNİSYEN TEKNİKER VE İYONİZAN RADYASYON ÇALIŞANLARINA YÖNELİK Radyoloji

Detaylı

Çernobil in İnsan Sağlığına Etkileri

Çernobil in İnsan Sağlığına Etkileri German Affiliate of International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) Nükleer Savaşın Önlenmesi İçin Uluslararası Hekimler Birliği (IPPNW) Almanya Şubesi Gesellschaft für Strahlenschutz

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI TIBBİ CİHAZ VE TIBBİ MALZEME ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI TIBBİ CİHAZ VE TIBBİ MALZEME ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI TIBBİ CİHAZ VE TIBBİ MALZEME ÇALIŞMA GRUBU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-9041-17-1 YAYIN NO: KB: 2909 - ÖİK: 747 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı