T Ü R K İ Y E B A R O L A R B İ R L İ Ğ İ B A Ş K A N L I Ğ I Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K İ Y E B A R O L A R B İ R L İ Ğ İ B A Ş K A N L I Ğ I Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı"

Transkript

1 1. Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi, İki toplantı arasındaki olaylar, görüşmeler, temsili toplantılar, girişim sonuçları ve çalışmalar hakkında Başkan tarafından bilgi 2. Meslekte ve 60 yılı dolduran meslektaşlarımıza verilecek plaketler için düzenlenecek tören tarihi ve yerlerinin belirlenmesi konusu, Mayıs 2011 tarihlerinde Ankara'da yapılacak Türkiye Barolar Birliği 32. Olağan Genel Kurul Gündem Taslağına ilişkin görüşme, 4. Yönetim Kurulumuzun Şubat 2013 günlü toplantısında görüşülerek "gelecek toplantıda görüşülmesine" karar verilen, SYDF Tedavi Yardımları Usul ve Esaslarını Gösteren 1 Nolu Yönerge de değişiklik yapılması konusu, 5. Turuncu Holding'in, BaroKart ve AdaletKart'ın geçerli olduğu alanlarda uyumlu çalışabilmesi için gerekli işlemlerin nasıl yürütüleceği ile ilgili sözleşme imzalanması konusu, 6. Avukatlar Haftası Etkinlikleri kapsamında 02 Nisan 2013 günü yapılması planlanan "Anjelika Akbar Konseri" ile ilgili fiyat teklifi, 7. Manisa Barosu Başkanlığı'nın, 13 Nisan 2013 günü Manisa'da yapılacak olan CMK Eğitim Seminerine katılacak hocaların gidiş-dönüş ve konaklama masraflarının ödenmesi konusunda yardım istemini içeren günlü ve 2013/332 sayılı yazısı, 8. Bitlis Barosu Başkanlığı'nın, hizmet binası baro sekretaryasında kullanılmakta olan fotokopi makinesinin işlevsiz hale gelmesi nedeniyle yenisinin alınması veya nakdi yardımın yapılması hususuna ilişkin günlü ve 36 sayılı yazısı, 9. Malatya Barosu Başkanlığı'nın, Malatya Valiliği ile Baro arasında yapılan protokol uyarınca 33 yıllığına barolarına tahsis edilen tarihi Karakaş Konağı nın mülkiyeti Hazine'de kaldığı 2013 yılı itibariyle avukatlıkta 40,50 ve 60 yıllık meslek kıdemini idrak etmiş İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Bursa Baroları mensubu meslektaşlarımızın plaket törenlerinin İstanbul da daha sonra yeri ve saatleri belirlenecek bir yerde, yukarıda sayılan barolar dışında kalan barolarımız mensubu meslektaşlarımızın plaket törenlerinin 03 Nisan 2013 günü, saat dan itibaren TBB nin Barış Manço Cad. Özdemir Özok Sok. No:8 Balgat Ankara adresindeki Özdemir Özok Kongre Merkezi, Teoman Evren Konferans Salonu nda yapılmasına, karar dayanak dosyasında bulunan 40,50,60 yıllık kıdemi bulunan meslektaşlara verilecek plaket örnekleri ve rozet örneklerine göre teklif alınmak suretiyle, en uygun teklifi veren firmaya plaket ve rozetlerin yaptırılmasına, bedellerinin ödenmesine, plaket verileceklere davet yazılarının gönderilmesine, konuya ilişkin yapılması gereken tüm işler ve uygulamalar için gerekli kararları almak ve ödemeleri yapmak üzere Başkanlık Divanının görev ve yetkili kılınmasına, toplantıda hazır bulunanların oybirliğiyle karar Genel sekreterlikçe hazırlanan gündem taslağının kabulüne oybirliğiyle karar Dr. Cengiz Yavuz tarafından verilen bilgi notunda bahsedilen hususlardan özel oda ücretine ilişkin hususun azami 250 TL ye kadar ödenmesine yönelik önerinin kabulüne, diğer önerilerin reddine, toplantıda hazır bulunanların oybirliğiyle karar Turuncu Holding'in, BaroKart ve AdaletKart'ın geçerli olduğu alanlarda uyumlu çalışabilmesine yönelik gerekli işlemlerin nasıl yürütüleceği ile ilgili sözleşme taslağının hazırlanması ve hazırlanacak sözleşme taslağının Y.K. onayından geçirilmesinden sonra imzalanmasına, toplantıda hazır bulunanların oybirliğiyle karar Avukatlar Haftası Etkinlikleri kapsamında 02 Nisan 2013 günü yapılması planlanan "Anjelika Akbar Konseri" ile ilgili önerilen teklifin 3 kişilik konaklama gideri, gidiş dönüş uçak ulaşım gideri karşılanmak suretiyle kabul edilebileceğinin kendisine bildirilmesine, toplantıda hazır bulunanların oybirliğiyle karar Manisa Barosu ile ortak etkinlik yapılmasına, etkinliğe katılacak hocaların sadece ulaşım ve konaklama giderlerinin TBB tarafından karşılanmasına, diğer masrafların yemek giderleri dahil Manisa Barosun ca karşılanması suretiyle etkinliğe katkı sunulmasına, toplantıda hazır bulunanların oybirliğiyle karar Bitlis Barosu na fotokopi makinesi alınıp gönderilmesine, gerekli işlemlerin ve ödemelerin yapılması hususunda saymanlığın görevlendirilmesine, toplantıda hazır bulunanların oybirliğiyle karar Malatya Barosu ile Malatya İl Özel İdaresi arasında bağıtlanan tarihli protokole konu konağın, Malatya Barosu tarafından kullanılmak üzere TBB ne tahsisi ile

2 sürece baro tarafından kullanımının mevzuat açısından mümkün olamayacağından bahisle, Malatya Valiliği ile yapılan protokolün feshedilerek İl merkezi Dernek Mah. Ş. Hamit Fendoğlu Cad. Battalgazi Sokak adresindeki toplam 455 m2 kullanım alanına sahip yerin alınarak barolarına tahsisi istemini içeren günlü ve 2013/148 sayılı yazısı, 10. Türkiye Barolar Birliği Denetleme Kurulu'nun Şubat 2013 günleri yaptığı 42 Nolu toplantı tutanağı ile ilgili görüşme, 11. TBB-SYDF İktisadi İşletmesi Litai Hotel & Spa Denetleme Kurulu'nun Şubat 2013 günleri yaptığı 26 no lu toplantı tutanağı ile ilgili görüşme, 12. Antalya Barosu Başkanlığı'nın; "vefat eden meslektaşlarımızın 1.derece yakınları için bir ödeme kalemi çıkarılması ve konunun Birliğimiz 32.Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemine taşınması" istemini içeren günlü ve 26 sayılı yazısı, 13. Sivas Barosu Başkanlığı'nın, Sivas merkezde Valilik Binası na 500 metre mesafede bulunan üç katlı bahçeli müstakil otoparklı binanın Birliğimiz tarafından alınarak, Barolarına tahsis edilmesi istemini içeren günlü yazısı, 14. Çorum Barosu Başkanlığı'nın, Yönetim Kurulumuzun Şubat 2013 günlü toplantısında görüşülerek "...satın alınmasına" karar verilen taşınmazın satıcının güven vermeyen tavırları ve satıştan caymaya ilişkin beyanları nedeniyle alımın gerçekleştirilemediğinden bahisle, Çorum İli Merkez İlçesi Ulukavak Mah.959 Ada, 45 Parselde kayıtlı taşınmazın Birliğimiz tarafından alınarak Barolarına tahsis edilmesi istemini içeren günlü ve 2013/88 sayılı yazısı, 15. Şırnak Barosu Başkanlığı'nın 4 yıldır hizmet veren Baro Sosyal Tesislerinin tadilat ve tefrişat masrafları ile Dünya Kadınlar Günü, Avukatlar Günü ve Avukat Spor Oyunlarında kullanılmak üzere toplam TL gönderilmesi istemini içeren günlü ve 2013/65 sayılı yazısı, 16. Erzincan Barosu Başkanlığı'nın; Yeni Adliye Binasında Baroya tahsis edilen yerlerin tefrişat giderlerinde kullanılmak üzere TL gönderilmesi talebini içeren günlü ve 2013/66 sayılı yazısı, 17. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun,"Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı" hakkında görüş istemli gün ve 234 sayılı yazısı ile konuya ilişkin Birliğimiz Hukuk Müşavirliğince hazırlanan günlü rapor, 18. İstanbul Barosuna kayıtlı Av. ın,istanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şubesi Müdürü iken işlediği fiili nedeniyle meslekten çıkarma cezası ile cezalandırıldığı gerekçesiyle adının İstanbul Barosu levhasından silinmesi isteminin reddine ilişkin Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu ısrar kararının Adalet Bakanlığı tarafından Ankara 6.İdare Mahkemesinin E.2012/1416 sayılı dosyasında açılan davada tesis edilen yürütmenin durdurulması kararı hakkında görüşme, ilgili işlemlerin akıbetinin sorulmasına, gelecek cevap üzerine gerekli işlemlerin yapılması için Başkan a yetki verilmesine, Malatya Barosunun diğer taleplerinin bilahare değerlendirilerek karara bağlanmasına, toplantıda hazır bulunanların oybirliğiyle karar Hazırlanan gündemde ölüm yardımının miktarı konusunda bulunan madde kapsamında talebin değerlendirilebileceğinin Antalya Barosu na bildirilmesine, toplantıda hazır bulunanların oybirliğiyle karar Teknik heyet tarafından gerekli incelemelerin yapılıp rapor düzenlenmesinden sonra talebin değerlendirilmesine, toplantıda hazır bulunanların oybirliğiyle karar Teknik heyet tarafından gerekli incelemelerin yapılıp rapor düzenlenmesinden sonra talebin değerlendirilmesine, toplantıda hazır bulunanların oybirliğiyle karar Şırnak Barosu Başkanlığına baro sosyal tesislerinin tadilat ve tefriş giderlerinde kullanılmak üzere TL destek ödemesi yapılmasına, diğer taleplerin mevzuat gereği karşılanmasının mümkün olmadığına, toplantıda hazır bulunanların oybirliğiyle karar Erzincan Barosu Başkanlığı'nın; yeni adliye binasında Baroya tahsis edilen yerlerin tefriş giderlerinde kullanılmak üzere, 2013 Mart ayında TL, Nisan 2013 ayı içinde TL. ödenmesine, toplantıda hazır bulunanların oybirliğiyle karar Hukuk Müşavirliği görüşünün Y.K. görüşü haline dönüştürülmek suretiyle Kamu Denetçiliği Kurumu na gönderilmesine toplantıda hazır bulunanların oybirliğiyle karar Yürütmenin durdurulması kararı ve dosya okundu, görüşüldü; Yasa yollarına başvurudan doğacak haklar saklı kalmak kaydı ile Ankara 1.Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurulunun, TBB ne günü tebliğ edilen tarih, 2013/4761 sayılı yürütmenin durdurulması kararı gereğince, TBB Yönetim Kurulu nun tarih ve 2012/620 E., 2012/605 K. sayılı ısrar kararın iptaline, Adalet Bakanlığı nın tarih sayılı geri gönderme yazısı gerekçesine uyulmasına, TBB Yönetim Kurulunun tarih ve 489/485 E/K sayılı İstanbul

3 19. Türkiye Halk Bankası A.Ş. Yenişehir Şubesi ile vekalet pullarının ülke çapındaki Barolara satışına ilişkin vekalet pulu dağıtım sözleşmesinin 1 yıl süre ile uzatılması konusunun görüşülmesi, 20. Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu yardımlarından baro çalışanlarının da yararlandırılmasına olanak verecek düzenlemelerin yapılması hususu, 21. Antalya Barosu delegelerinin daha önce; Yönetim Kurulumuzun Şubat 2013 günlü toplantısında görüşülerek "Talep konusuna ilişkin Adana Barosu tarafından etkinlik düzenlenmiş olmakla bu etkinliğe katılınacağının ve dilekçelerinde konu etkinliğin bu suretle karşılanacağı hususunun bildirilmesine, etkinliğe manevi olarak destek verilmesine" karar verilen, Türkiye genelinde avukatların katılımı ile hukuki eylem yapılması taleplerini, yapılanlarla yetinilmeyip tüm baroların görüşü alınarak etkin bir hukuki eylem olarak ortaya konulması istemi ile yineledikleri günlü dilekçesi, 22. Av. Rıza Saka'nın; Beyoğlu 57.Noterliğinden İstanbul Barosu Başkan ve lerine çekilen "1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun amir mahiyeti haiz ilgili maddeleri gereğince, seçilme yeterlilikleri ve keza, Yönetim Kurulu likleri sona ermiş bulunan sayın muhataplara yasal zorunlulukların yerine getirilmesine yönelik bildirimden ibarettir" konulu 25 Şubat 2013 günlü ihtarname, 23. Birlik Müdürü Necati Kaya'nın; Hotspot ve Hotspot+Log Yönetimi alımı ile ilgili günlü yazısı, 24. Yapılması düşünülen "Türkiye'de Yeni Anayasa Çalışmaları" konulu sempozyuma ilişkin Taslak Program ile ilgili görüşme, 25. Avukatlar Haftası Etkinlikleri çerçevesinde 02 Nisan günü yapılması düşünülen "İnsan Hakları Bağlamında Hükümlü ve Tutuklu Hakları" konulu panel programına ilişkin görüşme, 26. Yönetim Kurulumuzun Şubat 2013 günlü toplantısında görüşülerek "TBB Teknik Heyetinin gerekli incelemeleri ve tespitleri yapmak üzere görevlendirilmesine, binada teknik heyet tarafından yapılması gereken işlem nevileri, miktar ve değerlerinin belirlenmesine, teknik heyet raporu geldiğinde, gerekli değerlendirmelerin yapılmasına..." karar verilen, Nevşehir Barosu Başkanlığı'nın 2010 yılında baronun öz kaynaklarından karşılanmak Barosu Y.K.nun ın baro levhasından silinmesi isteminin reddine ilişkin tarih 11/169 kararına vaki itirazın reddine ilişkin kararımızın kaldırılmasına, şikayetçi nın itirazının kabulüne, İşbu kararımızın ve YD. Kararının bir örneğinin yasal gereklerinin yapılması için İstanbul Barosu Başkanlığına gönderilmesine, Adalet Bakanlığına yapılan işlem hakkında bilgi verilmesine, ruhsat dosyası geldiğinde bu kararımızın dosya içine konularak işlem tekemmülü için Adalet Bakanlığına gönderilmesine, toplantıda hazır bulunanların oybirliğiyle karar Türkiye Halk Bankası A.Ş. Yenişehir Şubesi ile vekalet pullarının ülke çapındaki Barolara satışına ilişkin vekalet pulu dağıtım sözleşmesinin 1 yıl süre ile uzatılmasına, toplantıda hazır bulunanların oybirliğiyle karar Talebin mevzuata göre mümkün görülmediğinin ilgi başvuruya cevaben bildirilmesine, toplantıda hazır bulunanların oybirliğiyle karar erildi. Belirtilen konuda barolar tarafından yapılacak etkinlik ve eylemlere destek verilmekte olunduğunun ve devam edileceğinin başvuruya cevaben bildirilmesine, toplantıda hazır bulunanların oybirliğiyle karar erildi. Birlik Müdürü Necati Kaya'nın; Hotspot ve Hotspot+Log Yönetimi alımı önerisine ilişkin tekliflerin alınmasına, teklifler alındığında gerekli değerlendirmenin yapılarak karar verilmesine, toplantıda hazır bulunanların oybirliğiyle karar Taslağın kabulüne, 13 Mart 2013 günü Türkiye de Yeni Anayasa Çalışmaları konulu sempozyumun TBB tesislerinde yapılmasına, gerekli işlemlerin Başkanlıkça yürütülmesine oybirliğiyle karar Avukatlar Haftası Etkinlikleri çerçevesinde 02 Nisan 2013 Salı günü TBB tesislerinde, "İnsan Hakları Bağlamında Hükümlü ve Tutuklu Hakları" konulu panel yapılmasına, gerekli işlemlerin Başkanlıkça yürütülmesine oybirliğiyle karar Teknik heyet raporu doğrultusunda TL ödenmesine oybirliğiyle karar

4 suretiyle hayata geçirilen "Hukukçular Konağı"nın bakım/onarım gibi eksik ve noksanlıklarının tamamlanabilmesi için Birliğimiz tarafından TL destek verilmesi istemini içeren günlü ve 2013/137 sayılı talebi sonrasında Teknik Heyet tarafından hazırlanan tarihli rapor, 27. Yönetim Kurulumuzun Ocak 2013 günlü toplantısında görüşülerek "TBB Teknik Heyetinin mahallinde gerekli incelemeleri yaparak rapor hazırlamasına, rapor geldikten sonra gerekli değerlendirmelerin yapılarak karar oluşturulmasına..." karar verilen, Hatay Barosu Başkanlığı'nın Baro Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere taşınmaz alımına ilişkin günlü talebi sonrasında Teknik Heyet tarafından hazırlanan tarihli rapor, 28. Yönetim Kurulumuzun Şubat 2013 günlü toplantısında görüşülerek "TBB Teknik Heyeti tarafından mahallinde gerekli incelemelerin yapılmasına, alternatif yerlerin de değerlendirilerek rapor hazırlanmasına, rapor geldiğinde gerekli değerlendirmenin yapılarak karar oluşturulmasına..." karar verilen, Samsun Barosu Başkanlığı'nın Avukat Evi, Hizmet ve Sosyal Hizmetlerde kullanılmak üzere Birliğimiz tarafından Bina alınarak barolarına tahsisi talebini içeren günlü ve 2013/57 K. sayılı talebi sonrasında Teknik Heyet tarafından hazırlanan tarihli rapor, 29. Batman Barosu levhasına kayıtlı Av. hakkında disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına ilişkin Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun ısrar işleminin iptali istemi ile Adalet Bakanlığı tarafından Ankara 9.İdare Mahkemesi nin E.2012/344 sayılı dosyasında açılan iptal davasında tesis edilen kabul kararı hakkında görüşme, 30. Barolarımıza Adli Yardım, CMK ve diğer faaliyetlerde kullanılmak üzere verilen SMS hizmeti süresinin 1 yıl daha uzatılarak Turkcell A.Ş ile taahhütname imzalanması konusu, 31. Aylık olarak Web Sitemizde yayımlanan "Türkiye Barolar Birliği E-Bülteni"nin Yönetim Kurulumuzun günlü toplantısında alınan "...basılması" kararı üzerine, Sahibinin, Sorumlu Yazı İşleri Müdürünün ve Editörünün belirlenmesi konusu, 32. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrenci Topluluğunun, Hukuk Fakültesi lisans öğrencilerine Avukatlık Hukuku ve Avukatlık Uygulaması konusunda Mart 2013 TBB SYDF amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere belirtilen binanın KDV TL satış masrafları ödenerek TBB adına satın alınmasına oybirliğiyle karar Teknik heyetçe olumlu bulunan taşınmazın TL + alıcıya düşen tapu masrafları ödenerek TBB- SYDF amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere satın alınmasına, oybirliğiyle karar İptal kararı ve dosya okundu, görüşüldü; Batman Barosu Y.K.nun gün ve 2011/45 sayılı Av. hakkındaki C.Başsavcılığı şikayetine ilişkin disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına ilişkin kararına vaki itirazın reddine yönelik TBB Y.K.nun tarih 2011/1033 E. 2012/3 sayılı TBB Y.K.nca verilen ısrar kararının iptaline, Adalet Bakanlığı nın itirazın bir daha görüşülmesine ilişkin geri gönderme yazısı içeriğine uyulmasına, tarh 2011/680 E. 2011/907 K. sayılı TBB Yönetim Kurulumuzun Batman C. Başsavcılığının disiplin soruşturması açılmasına yer olmadığına ilişkin Batman Barosu Y.K.nun gün ve 2011/45 sayılı kararına vaki itirazının kabulüne, şikayet konusu imcelenmeye değer görüldüğünden Batman barosu Y.K.nun tarih 2011/45 sayılı kararın kaldırılmasına, Av. hakkında disiplin kovuşturması açılması için Batman Barosu tarafından yasal gereklerinin yapılmasına, yapılan işlem hakkında Adalet Bakanlığına bilgi verilmesine, toplantıda hazır bulunanların oybirliğiyle karar Barolarımıza Adli Yardım, CMK ve diğer faaliyetlerde kullanılmak üzere verilen SMS hizmeti süresinin 1 yıl daha uzatılarak Turkcell A.Ş ile taahhütname imzalanmasına toplantıda hazır bulunanların oybirliğiyle karar Sahibinin V..Ahsen Coşar, Sorumlu Yazı İşleri Müdürünün M. Turgay Bilge, Editörün Nesrin Turhan olarak belirlenmesine ve ilgili yerlere bildirilmesine, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrenci Topluluğunun, Hukuk Fakültesi lisans öğrencilerine Avukatlık Hukuku ve Avukatlık Uygulaması konusunda Mart 2013

5 veya Mart 2013 günlerinde Birliğimiz tarafından eğitim verilmesi talebini içeren günlü yazısı, 33. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulamalarına yönelik Barolardan istenecek temsilcilerle birlikte eğitim toplantısı yapılması konusu, veya Mart 2013 günlerinde Birliğimiz tarafından eğitim verilmesi talebinin kabulüne, gerekli çalışmayı gerçekleştirmek üzere Sitare Sağsen in görevlendirilmesine, toplantıda hazır bulunanların oybirliğiyle karar İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulamalarına yönelik Barolardan istenecek temsilcilerle birlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü uzmanlarının katılımı sağlanarak, Cumartesi günü, TBB Balgat tesislerinde İş Sağlığı ve güvenliği mevzuatına yönelik Barolara ve avukatlara düşen yükümlülükler konusunda, gerekli bilgi aktarımını sağlamak üzere eğitim toplantısı yapılmasına, konuya ilişkin Sayın Genel Müdür Yardımcısı İsmail Gerim ile varılan sözlü mutabakat kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile gerekli yazışmanın yapılmasına, barolara eğitim çalışmasına katılmak üzere mümkünse Baro Yönetim Kurulu üyelerinden bir üyenin veya konuyu kavrayıp baro ve avukatları bilgilendirebilecek baro idari yönetim görevlisi bir personelin katılımlarının sağlanması hususunda duyuru gönderilmesine, eğitim toplantısının canlı olarak TBB TV den yayınlanmasına, toplantıda hazır bulunanların oybirliğiyle karar 34. Erzurum Barosu bünyesinde SYDF hizmetlerinde çalıştırılmak üzere alınacak personel hk. Erzurum Barosu SYDF hizmetlerinde çalıştırılmak üzere önerilen personelin işe alınması ile ilgili olarak önerilen personelin Erzurum Barosu ile yasal hakları ödenmek suretiyle ilişiği kesildikten sonra TBB adına istihdamına, istihdam edildiğinde ücretinin belirlenmesi için Başkanlık Divanının grev ve yetkili kılınmasına, toplantıda hazır bulunanların oybirliğiyle karar 35. SYDF tarafından uygulama çalışmalarına başlanılan eş ve çocuklar için tedavi yardımı çalışmalarının görüşülmesi hk. 36. Litai Hotel & Spa nın, Birliğimize her ay kesilen TL tutarındaki bahçıvan ve teknik servis hizmet faturası bedelinin TL ye yükseltilmesi istemini içeren günlü yazısı, SYDF tarafından uygulama çalışmalarına başlanılan eş ve çocuklar için tedavi yardımı konusunda barolara durumun anlatılarak destek olmalarının istenmesine, aksi halde gerçekleştirilmek istenen çalışmadan vazgeçilmek zorunda kalınacağının barolara bildirilmesine, toplantıda hazır bulunanların oybirliğiyle karar Litai Hotel & Spa nın, Birliğimize her ay kesilen TL tutarındaki bahçıvan ve teknik servis hizmet faturası bedelinin TL ye yükseltilmesine oybirliğiyle karar Av V. Ahsen COŞAR Başkan Av. Berra BESLER Başkan Yardımcısı Av. Talay ŞENOL Başkan Yardımcısı Av. Cengiz TUĞRAL Genel Sekreter Av. Sitare SAĞSEN Sayman Av. Kadri Necati MARKOÇ Av. Celal ÜLGEN Av. Asude ŞENOL Av. Ahmet GÜREL Av. Serhan ÖZBEK Av. M. Turgay BİLGE

T Ü R K İ Y E B A R O L A R B İ R L İ Ğ İ B A Ş K A N L I Ğ I Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı

T Ü R K İ Y E B A R O L A R B İ R L İ Ğ İ B A Ş K A N L I Ğ I Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı 1. Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi, Başkanlık Divanınca yapılan tüm personele 2012 yılı 2. yarısında yapılacak ücret zamlarına ilişkin çalışmalar hakkında bilgi verildi. İki toplantı arasındaki

Detaylı

T Ü R K İ Y E B A R O L A R B İ R L İ Ğ İ B A Ş K A N L I Ğ I Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı

T Ü R K İ Y E B A R O L A R B İ R L İ Ğ İ B A Ş K A N L I Ğ I Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı 1. Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi, İki toplantı arasında gelişen olaylar ve sorunlar hakkında görüşüldü, bazı konularda bilgilendirme yapıldı. 2. 07-08 Aralık 2012 günlü toplantıda görüşülerek

Detaylı

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 1. Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi, Başkan tarafından sivil toplum kuruluşları ile ülke gündemindeki yeni anayasa yapılması konusuna ilişkin yapılan ön görüşmeler hakkında bilgi verildi.

Detaylı

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 1. 2. 3. 4. Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi, 31 Ekim 2011 günlü Yönetim Kurulu toplantısında "Davanın, müdahil olarak Türkiye Barolar Birliği tarafından takip edilmesine, Hukuk İşleri Müdürlüğünce

Detaylı

T Ü R K İ Y E B A R O L A R B İ R L İ Ğ İ B A Ş K A N L I Ğ I Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı

T Ü R K İ Y E B A R O L A R B İ R L İ Ğ İ B A Ş K A N L I Ğ I Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı 1. Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi, İki toplantı arasındaki olaylar hakkında görüşüldü, Serhan Özbek ve Kadri Markoç anayasa çalışmalarına ilişkin görüşlerini yazılı olarak bildireceklerini

Detaylı

T Ü R K İ Y E B A R O L A R B İ R L İ Ğ İ B A Ş K A N L I Ğ I Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı

T Ü R K İ Y E B A R O L A R B İ R L İ Ğ İ B A Ş K A N L I Ğ I Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı 1. Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi, İki toplantı arasındaki gelişen olaylar hakkında görüşüldü. 2. Başkan Yardımcısı Av. Berra Besler'in önerisi üzerine; TBB Eğitim Merkezi Seçim sonucu oluşacak

Detaylı

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 1. Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi Başkan tarafından güncel olaylar hakkında bilgilendirme yapıldı. 2. CCBE'nin 21 Ocak 2011 tarihinde Brüksel'de gerçekleştirilecek Daimi Komite Av. Serhan

Detaylı

T Ü R K İ Y E B A R O L A R B İ R L İ Ğ İ B A Ş K A N L I Ğ I Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı

T Ü R K İ Y E B A R O L A R B İ R L İ Ğ İ B A Ş K A N L I Ğ I Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı 1. Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi, İki toplantı arasındaki TBB ni ilgilendiren konulara ilişkin görüşler YK mensuplarınca beyan edildi. 2. Artvin Barosu Başkanlığı'nın; Artvin İli Merkez

Detaylı

T Ü R K İ Y E B A R O L A R B İ R L İ Ğ İ B A Ş K A N L I Ğ I Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı

T Ü R K İ Y E B A R O L A R B İ R L İ Ğ İ B A Ş K A N L I Ğ I Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı 1. Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi, Başkan tarafından iki toplantı arasındaki süreçte gelişen olaylar hakkında bilgi Av. Kadri Markoç 3 ayda bir insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkeleri

Detaylı

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 1. Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi, Başkan V. Ahsen Coşar ve Başkan Yardımcısı Talay Şenol un 21-22 Nisan 2011 tarihlerinde gerçekleştirdikleri, Kocaeli ve İstanbul ziyaretleri, ceza davalarının

Detaylı

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 1. Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi, Başkan tarafından meslek sorunlarının çözümü noktasında yapılan temaslar ve gelişmeler hakkında bilgi verildi. Yargıtay ve Danıştay kanunlarında yapılan

Detaylı

YÖNETİM KURULU 11 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 11 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 11 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 23 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 23 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 23 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 1. Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi, İstanbul 12.Ağır Ceza Mahkemesi nde görülmekte olan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Davasını izleyen yönetim kurulu üyelerimizin izlenimleri, hukuka aykırı

Detaylı

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 1. Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi, Kamuoyuna yönelik yapılan Başkanlık açıklamaları hakkına Av. Kadri Markoç ve Av. Serhan Özbek tarafından görüş ve önerilerde bulunuldu. Başkan tarafından

Detaylı

YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti. 26.11.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

11.12.2012. Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 07.12.2012 tarihli 27149 gelen evrak sayılı,h. O. Ş.'ye vasi atanması istemli yazısı.

11.12.2012. Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 07.12.2012 tarihli 27149 gelen evrak sayılı,h. O. Ş.'ye vasi atanması istemli yazısı. 11.12.2012 Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 07.12.2012 tarihli 27149 gelen evrak sayılı,h. O. Ş.'ye vasi atanması istemli Yazı okundu, listede sırada bulunan Av. G. Ç.'nin vasi olarak atanabileceğinin

Detaylı

22.10.2013. Gerekli çalışmaları yapmak üzere Av.Özkan YÜCEL'in görevlendirilmesine O.B.K.V.

22.10.2013. Gerekli çalışmaları yapmak üzere Av.Özkan YÜCEL'in görevlendirilmesine O.B.K.V. 22.10.2013 Av.E. B.'nin 11.10.2013 tarihli 28292 gelen evrak sayılı, yangın nedeniyle zarar gören avukatlık bürosu için İzmir Barosu'ndan yardım isteminin Av.E. B.'nin 11.10.2013 tarihli 28292 gelen evrak

Detaylı

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 1. TÜBAKKOM'un yeniden yapılandırılması konusu, Başkanlık sunuşlarının 2. maddesi ile birlikte gerekli işlemlerin yapılmasına 2. Yönetim Kurulu'nun 08 Temmuz 2010 günlü 2010-651 sayılı kararıyla Türkiye

Detaylı

YÖNETIM KURULU 26 SUBAT 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 26 SUBAT 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 26 SUBAT 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi.

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Karar No Konu Karar 3233 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. 3234 Yemin Töreni. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme

Detaylı

YÖNETİM KURULU 21 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR GÜNDEM MADDELERİ. Sıra. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı.

YÖNETİM KURULU 21 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR GÜNDEM MADDELERİ. Sıra. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. YÖNETİM KURULU 21 MAYIS 2013 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 2 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yemin

Detaylı

19-25 AĞUSTOS 2010 GÜNLERİ ARASINDA YAPILAN TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

19-25 AĞUSTOS 2010 GÜNLERİ ARASINDA YAPILAN TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 19-25 AĞUSTOS 2010 GÜNLERİ ARASINDA YAPILAN TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 1- SYDF İktisadi İşletmesinin kurulmasına toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 2- Avukatlık Yasası'nın

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti. 19.02.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

YÖNETIM KURULU 26 MART 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 26 MART 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 26 MART 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Yönetim Kurulu üyelerinin Yemin Töreni'ne katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu üyelerinin Yemin Töreni'ne katılımı gerçekleşti. 15.01.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 09 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 09 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 09 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 14 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 14 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 14 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti. 12.02.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

1-C.Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, gereği için Hukuk İşleri Birimine tevdiine,

1-C.Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, gereği için Hukuk İşleri Birimine tevdiine, 01.07.2013 PTT Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 25.06.2014 tarih ve 17182 gelen evrak sayılı, baroların KEP Hesap Adresi alması hakkındaki yazısının bildirimi. PTT Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı'nın

Detaylı

YÖNETİM KURULU 18 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 18 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 18 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti. 17.12.2013 Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim Kurulu'nun

Detaylı

Karar No. Karar Tarihi

Karar No. Karar Tarihi Karar Tarihi 06/11/2012 06/11/2012 Karar No 06/11/2012 4115 06/11/2012 4123 Konu İzmir 1. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nin 19.102.2012 tarih ve 2012/379 esas sayılı dosyasına sanık müdafii olarak

Detaylı

YÖNETİM KURULU 28 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 28 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 28 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETIM KURULU 18 SUBAT 2014 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 18 SUBAT 2014 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 18 SUBAT 2014 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 26 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 26 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 26 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Karar Tarihi Karar No Konu Karar

Karar Tarihi Karar No Konu Karar Karar Tarihi Karar No Konu Karar 08.04.2014 2420 SAYMANLIK 1- Ayna Reklam 07.04.2014 tarihli 28069 no lu afis basimi 2.655 tl nin baro yazilmasi,2- Akintürk 15.03.2014 tarihli 107571 no lu yakit bedeli

Detaylı

YÖNETİM KURULU 16 NİSAN 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 16 NİSAN 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 16 NİSAN 2013 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 05 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 05 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 05 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 25 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 25 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 25 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı.

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Karar No Konu Karar Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 08.07.2014 tarihli, Av.F. B.'nın kayıt durumu hakkındaki yazısı. Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 08.07.2014 tarihli, Av.F. B.'nın kayıt durumu hakkındaki

Detaylı

1-Av.A. Y. Ç., Av.S. G., Av.A. M. Y., Av.O. Y.'nin CMK Uygulama Yönergesi'nin 13.maddesinin 1.fikrasinin b bendi geregince uyarilmasi gerektiginin

1-Av.A. Y. Ç., Av.S. G., Av.A. M. Y., Av.O. Y.'nin CMK Uygulama Yönergesi'nin 13.maddesinin 1.fikrasinin b bendi geregince uyarilmasi gerektiginin Konu CMK YÜRÜTME KURULU ÖNERILERI: Karar CMK YÜRÜTME KURULU ÖNERILERI: 1-Av.A. Y. Ç., Av.S. G.,Av.A. M. Y., Av.O. Y.'nin CMK Uygulama Yönergesi'nin 13.maddesinin 1.fikrasinin b bendi geregince uyarilmasi

Detaylı

Karar No. Av.Z. D.'nin 03.06.2014 tarih 15494 gelen evrak sayılı, Av.M. B.'nın adres kayıtları hakkında yaşadığı sıkıntıyı bildirir dilekçesi.

Karar No. Av.Z. D.'nin 03.06.2014 tarih 15494 gelen evrak sayılı, Av.M. B.'nın adres kayıtları hakkında yaşadığı sıkıntıyı bildirir dilekçesi. Karar No Konu Karar PTT Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 25.06.2014 tarih ve 17182 gelen evrak sayılı,baroların KEP Hesap Adresi alması hakkındaki yazısının bildirimi okundu, bilgi alındı. PTT

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti. 20.08.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi.

Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. 02.04.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Türkiye Barolar Birliği'nin

Detaylı

Erzurum Karayazı Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kayyım atanması davasının açık yargılanmasının sonucunun bildirimine ilişkin yazısı okundu.

Erzurum Karayazı Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kayyım atanması davasının açık yargılanmasının sonucunun bildirimine ilişkin yazısı okundu. 02.01.2013 Av. Y. G.'ün 28.10.2012 tarihli 29290 gelen evrak sayılı,izmir Barosu Yönetim Kurulu'nun 27.11.2012 tarihli 5/11 sayılı görevlendirme yazısının Av. Y. G.'ün 28.10.2012 tarihli 29290 gelen evrak

Detaylı

YÖNETIM KURULU 26 KASI M 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 26 KASI M 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 26 KASI M 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 02 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 02 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 02 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETIM KURULU 25 SUBAT 2014 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 25 SUBAT 2014 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 25 SUBAT 2014 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti. 26.12.2013 Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim Kurulu'nun

Detaylı

27/11/2012 4498 27/11/2012 4501

27/11/2012 4498 27/11/2012 4501 27/11/2012 4498 27/11/2012 4501 27/11/2012 4503 27/11/2012 4504 Antalya Milletvekili Av. Gürkut Acar'ın 21.11.2012 tarih 25621 gelen evrak sayılı, serbest çalışan avukatların gelirleriyle ilgili hazırlamak

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AV.. Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın. Esas sayılı dosyalarına ulaşan Av.. hakkında verilen. Ceza Mahkemesi'nin. gün ve. Esas,. Karar sayılı kararı doğrultusunda

Detaylı

YÖNETIM KURULU 05 KASI M 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 05 KASI M 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 05 KASI M 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

yılı İzmir Barosu Asgari Ücret Tarifesi'nin belirlenmesi.

yılı İzmir Barosu Asgari Ücret Tarifesi'nin belirlenmesi. 18.12.2012 2013 yılı İzmir Barosu Asgari Ücret Tarifesi'nin belirlenmesi. 2012 yılı İzmir Barosu Tavsiye Niteliğinde Asgari Ücret Tarifesi incelendi, tavsiye edilen ücretlerde artış yapılmamasına ve belirli

Detaylı

YÖNETIM KURULU 07 OCAK 2014 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 07 OCAK 2014 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 07 OCAK 2014 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI. 17 Ocak 2015

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI. 17 Ocak 2015 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI 17 Ocak 2015 31.05.2013-31.12.2014 tarihleri arasında 10.814 yeni meslektaş aramıza katıldı TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU 29.05.2013-31.12.2014

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 2013-2014 ADLİ YILINDA TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ NİN AVUKATLARA YÖNELİK ÇALIŞMALARINDAN BAZI BAŞLIKLAR Eylül 2014 ANKARA Hastalıkta, Yaşlılıkta, Cezaevinde, Cenazede Her Yerde Avukatın

Detaylı

YÖNETIM KURULU 01 EKI M 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 01 EKI M 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 01 EKI M 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETIM KURULU 02 OCAK 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 02 OCAK 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 02 OCAK 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETIM KURULU 10 ARALI K 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 10 ARALI K 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 10 ARALI K 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETIM KURULU 12 SUBAT 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 12 SUBAT 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 12 SUBAT 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Yayın Komisyonundan sorumlu Yönetim Kurulu üyelerimizden Av. Doğan Alper'in Yazı İşleri Müdürü olarak belirlenmesine, O.B.K.

Yayın Komisyonundan sorumlu Yönetim Kurulu üyelerimizden Av. Doğan Alper'in Yazı İşleri Müdürü olarak belirlenmesine, O.B.K. 20/11/2012 4406 20/11/2012 4407 20/11/2012 4408 20/11/2012 4409 20/11/2012 4411 20/11/2012 4413 İzmir Barosu Dergisi ve Bülten için Yazı İşleri Müdürünün belirlenmesi. Yeminli Mali Müşavir Umman TÜMER'in

Detaylı

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi. Av.Z.T. Ç. ve Av.B. Y.'nin 14.03.2014

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi. Av.Z.T. Ç. ve Av.B. Y.'nin 14.03.2014 Karar No Konu Karar Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim 2297 Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi. 2298

Detaylı

YÖNETİM KURULU 25 ARALIK 2012 GÜNDEMİ. Yemin törenine katılım gerçekleşti.

YÖNETİM KURULU 25 ARALIK 2012 GÜNDEMİ. Yemin törenine katılım gerçekleşti. YÖNETİM KURULU 25 ARALIK 2012 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

13/07/2016. Avukat olarak kaydının yapılmasına, Ruhsatnamesinin verilmesine durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine

13/07/2016. Avukat olarak kaydının yapılmasına, Ruhsatnamesinin verilmesine durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine 13/07/2016 Baromuzun 2180 staj sicil numarasında kayıtlı Cemre Andaç ın 30.06.2016 tarihli dilekçesi ile staj kaydının silinmesini istediğinden, adı geçenin isteminin kabulüne, staj kaydının silinmesine,

Detaylı

YÖNETİM KURULU 07 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 07 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 07 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU HİZMET ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU HİZMET ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satın Alma Bürosu Hizmet Alımları Sorumlusu Bağlı Olduğu Pozisyon: Şube Müdürü Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657 Sayılı Devlet Memurları

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ AVUKAT ALIMINA İLİŞKİN DUYURU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ AVUKAT ALIMINA İLİŞKİN DUYURU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ AVUKAT ALIMINA İLİŞKİN DUYURU Sosyal Güvenlik Kurumu taşra teşkilatında serbest avukatlardan veya avukatlık ortaklıklarından vekalet akdi yoluyla istihdam

Detaylı

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI):

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI): YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI):. ADINA BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI VEKİLİ: AV. BASRİ VURAL Esentepe Mah. Emekli Subay Evleri Cemil Cahit Toydemir Sk. 53.

Detaylı

Avukat olarak kaydının yapılmasına, Ruhsatnamesinin verilmesine durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine,

Avukat olarak kaydının yapılmasına, Ruhsatnamesinin verilmesine durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine, 27/07/2016 Staj için Baromuza müracaat eden Kenan Can KURT ın Avukatlık Kanunu nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Kenan Can KURT nın stajyer levhasına kayıt ve kabulüne, gereğinin bilahare

Detaylı

YÖNETIM KURULU 04 SUBAT 2014 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 04 SUBAT 2014 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 04 SUBAT 2014 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU 17 NOLU TOPLANTI KARARLARI

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU 17 NOLU TOPLANTI KARARLARI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU 17 NOLU TOPLANTI KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 03 Aralık 2016, Cumartesi TOPLANTI SAATI : 17.00 TOPLANTI YERİ : ANTALYA TOPLANTI BAŞKANI ÜYELER GENEL

Detaylı

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA Esas No : 1995/1983 Karar No: 1997/519 Temyiz İsteminde Bulunan :. : Türk Dişhekimleri Birliği : Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA İstemin Özeti : Dişhekimi olan davacıya, Türk Dişhekimleri

Detaylı

YÖNETIM KURULU 19 MART 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 19 MART 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 19 MART 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

33.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi /33 PERŞEMBE

33.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi /33 PERŞEMBE 33.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi 1 2012/33 PERŞEMBE 12.09.2013 1 2012/33 PERŞEMBE 12.09.2013 Staj Eğitimi ve Süreçleri Hakkında Genel

Detaylı

Avukat Olabilme Koşulları, Staj, Mesleğe Kabül,Yemin,Ruhsat (B)

Avukat Olabilme Koşulları, Staj, Mesleğe Kabül,Yemin,Ruhsat (B) 4.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU 1 2013/4 PAZARTESİ 16.09.2013 Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi 1 2013/4 PAZARTESİ 16.09.2013 Staj Eğitimi ve Süreçleri Hakkında Genel

Detaylı

YÖNETİM KURULU 4 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 4 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 4 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 24 NİSAN 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 24 NİSAN 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 24 NİSAN 2013 GÜNDEMİ KARAR Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

1.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU /1 PAZARTESİ Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi

1.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU /1 PAZARTESİ Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi 1.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU 1 2013/1 PAZARTESİ 09.09.2013 Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi 1 2013/1 PAZARTESİ 09.09.2013 Staj Eğitimi ve Süreçleri Hakkında Genel

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

Adli Yadım Bürosu ADLİ YARDIM BÜROSU

Adli Yadım Bürosu ADLİ YARDIM BÜROSU Adli Yadım Bürosu 8 ADLİ YARDIM BÜROSU Adli Yardım Bürosu Adli Yadım Bürosu 8. BÖLÜM ADLİ YARDIM BÜROSU Bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve hak arama özgürlüğünün kullanımda

Detaylı

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar N0:292 12.02.2007 KARAR

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar N0:292 12.02.2007 KARAR ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:292 12.02.2007 KARAR 30000 metre kareyi geçen yeşil alanların rekreasyon alanlarının, kapalı ve açık spor alanlarının, oyun alanlarının, kooperatifler

Detaylı

GENÇ OFİS PROJESİ. Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇ OFİS PROJESİ. Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇ OFİS PROJESİ Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- İşbu Yönergenin amacı; Genç Ofis projesinin çalışma esas ve usullerinin,

Detaylı

KURULUŞ: Madde 2. Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi, Ankara Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kurulur ve üyeleri atama yolu ile belirlenir.

KURULUŞ: Madde 2. Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi, Ankara Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kurulur ve üyeleri atama yolu ile belirlenir. ANKARA BAROSU AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (2012) AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı Avukat Hakları Merkezi'nin kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Detaylı

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN Karar Tarihi : 01.05.2015 24344638-301.05/ Karar No: 2015 / : 1. birleşim Türkeli Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi gereğince 01.05.2015 Cuma günü saat 15:00 da Belediye Başkanlığı

Detaylı

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi.

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi. Karar No Konu Karar Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda 2135 Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi. 2136

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ 26 Temmuz 2013 ANKARA Türkiye Barolar Birliği Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok Sokağı No: 8 06520 Balgat ANKARA Tel: (312) 292 59 00 (pbx)

Detaylı

İzmir Barosu Kent ve Çevre Davalarının Son Durumunu Gösterir Listedir. Dosya No Dava Konusu Davacı Davalı

İzmir Barosu Kent ve Çevre Davalarının Son Durumunu Gösterir Listedir. Dosya No Dava Konusu Davacı Davalı Mahkeme Adı Dosya No Dava Konusu Davacı Davalı İzmir 2. İdare 2010/1322 12.08.2010 tarihli dava Aliağa İlçesi, Horozgediği Köyü,Hayatlıdere Mevkii yakınlarında İzmir Demirçelik A.Ş. nin mülkiyetinde olan

Detaylı

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL SENATO

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL SENATO Unvanı: Satınalma Bürosu Hizmet Alımları Personeli Bağlı Olduğu Pozisyon: Satınalma Bürosu Hizmet Alımları Sorumlusu Vekili: 1. Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: Sayfa No : 1

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

YÖNETİM KURULU 11 ARALIK 2012 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 11 ARALIK 2012 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 11 ARALIK 2012 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 70 ÖZÜ : (Önerge) Belediyemizce Yapılacak Asfalt Yapım İşi İçin İhtiyaç Duyulan Ödeneğin; İller Bankası, Yurt İçindeki Fonlardan, Özel Veya Kamu

Detaylı

YÖNETIM KURULU 21 OCAK 2014 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 21 OCAK 2014 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 21 OCAK 2014 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na

Detaylı

T.C AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIGI ÇOCUK HİzMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ

T.C AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIGI ÇOCUK HİzMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ T.C AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIGI ÇOCUK HİzMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇOCUK HİzMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İLE GÜVEN EGİTİM VE SAGLIK VAKFı ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ HAZİRAN 2012 Ankara Konu MADDE 1-

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 MECLİS KARAR KAĞIDI Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Melis 1.Başkanı Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN,

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 24099 HÜMMET ERCAN İktisadi İşletme Personeli Hümmet Ercan'ın sürdürmekte olduğu görevinden ayrılma talebini içeren dilekçesinin değerlendirilmesi. 2 23787 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

2.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi /2 ÇARŞAMBA

2.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi /2 ÇARŞAMBA 2.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi 1 11.09.2013 1 11.09.2013 Staj Eğitimi ve Süreçleri Hakkında Genel Bilgilendirme( Staj Kurulu, Alt

Detaylı

12.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi /12 PERŞEMBE

12.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi /12 PERŞEMBE 12.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi 1 2013/12 PERŞEMBE 10.10.2013 1 2013/12 PERŞEMBE 10.10.2013 Staj Eğitimi ve Süreçleri Hakkında Genel

Detaylı