2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 204 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2 2

3 3

4 4

5 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 204 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Erdoğan Akdağ Kampüsü Divanlı Yolu 7. Km Merkez/YOZGAT 205 5

6 6

7 Üst Yönetici Sunuşu 2006 yılında kurulan Üniversitemiz bünyesinde 204 yılı sonu itibarıyla; 9 Fakülte, 4 Yüksekokul, 0 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü, Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 7 Araştırma Merkezi bulunmaktadır. Fakültelerimizden; Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik- Mimarlık Fakültesi, Tıp Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve Eğitim Fakültesi nde eğitim-öğretim devam etmektedir. Turizm ve İletişim Fakültelerimiz ise kurulmuş olup önümüzdeki yıllarda öğrenci kabulüne başlayacaktır. Hukuk Fakültesi nin kuruluşu ise son aşamada olup, bakanlar kurulu gündemine girmesi beklenmektedir. Enstitülerimizden; Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri öğrenci kabul etmekte olup Sağlık Bilimleri Enstitümüz, Kırıkkale ile Hemşirelik Anabilim Dalı nda Ortak Yüksek Lisans programı açarak 204 yılında ilk kez öğrenci almıştır. Yüksekokullarımızdan; Sağlık Yüksekokulu nda eğitim-öğretim devam etmekte olup, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuza eğitim öğretim yılında öğrenci alımı planlanmaktadır. 0 Meslek Yüksekokulumuzdan Yozgat Meslek Yüksekokulu, Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu, Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu ve Sorgun Yüksekokulumuzda eğitim-öğretime devam edilmektedir. Araştırma ve Uygulama Hastanemizde ise 204 yılsonu itibariyle 26 branşta, 33 poliklinikte, 8 profesör, 5 doçent, 53 yardımcı doçent, 4 uzman doktor, 27 araştırma görevlisi ile 223 bin 703 hastamıza hizmet verilmiş olup, 204 yılında Acil Servis ve MR Ünitesi de hizmete girmiştir. Üniversitemizde 204 yılsonu itibariyle 670 akademik, 444 idari personel ve 39 yardımcı personelimiz olmak üzere toplam.433 personelle 3 bine yakın öğrencimize hizmet verilmektedir. Bu yıl 9. yaşını kutladığımız 508 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca hesap verilebilirlik ve kamu kaynaklarını etkin, verimli ve ekonomik bir şekilde kullanabilmek için olağanüstü haller dışında her 5 yılda bir Stratejik Plan hazırlanmaktadır. Stratejik plan dâhilinde birimlerimizin gerçekleştirdiği idari faaliyetlerin yer aldığı ve yıllık bazda yapılan çalışmaları içeren bu kitapçık üniversitemizin bir yıllık faaliyetlerini göstermektedir. Hızla ilerlediğimiz bu yolda bizden desteklerini esirgemeyen değerli devlet adamlarımıza, tüm hayırseverlerimize, akademik, idari ve yardımcı personelimize, yarınlarımızın teminatı olan öğrencilerimize teşekkürlerimi sunarım. Prof. Dr. Tamer UÇAR Rektör 7

8 İÇİNDEKİLER I.GENEL BİLGİLER 9 A. Misyon ve Vizyon 0 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler 2 C. Fiziki Alanlar 2 C.2 Teşkilat Yapısı 8 C.3 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 20 C.4 İnsan Kaynakları 23 a) Akademik Personel 23 b) İdari Personel 28 C.5 Sunulan Hizmetler 37 a) Öğrenci Sayıları 38 b) Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı 39 c) Yatay Geçişle Eğitim-Öğretim Yılında Üniversiteye Gelen, Üniversiteden Ayrılan, Kurum 43 İçi Geçiş Yapan Öğrencilerin Sayıları ve Bölümleri d) Yatay Geçiş Dışındaki Nedenlerle Üniversiteden Ayrılan Öğrencilerin 47 e) Disiplin Cezası Alan Öğrencilerin ve Aldıkları Cezalar 53 f) Öğrenci Başarı Durumu 54 g) Akademik Hizmetler 55 C.6 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 65 II. AMAÇLAR ve HEDEFLER 67 A. nin Stratejik Amaç ve Hedefleri 67 E. Temel Politika ve Öncelikler 69 a) Politikalar 69 b) Öncelikler 69 III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER 7 A. Mali Bilgiler 7 B. Mali Bilgilere Ait Tablo ve Grafikler 72. Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Enstitülere İlişkin Temel Tablolar İdari Birimlerle İlgili Mali Bilgiler 83 C. Performans Bilgileri 87 a) Faaliyet Bilgileri 87 b) Proje Bilgileri 72 c) İdari Birimlerin Faaliyetleri 92 IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 28 A. Kurumun Özdeğerlendirme Çalışmaları 28 B. Kurumun Çevresel Değerlendirilmesi 22 V. ÖNERİ ve TEDBİRLER 225 VI. EKLER 227 A. İç Kontrol Güvence Beyanı 227 B. Mali Hizmetler Birimi Yöneticisinin Beyanı 228 8

9 GENEL BİLGİLER 9

10 A. Misyon ve Vizyon Misyonumuz; nin misyonu; ülkemizin gelişmiş ülkeler düzeyine ulaşma amacına uygun eğitim sunmak, küresel düzeyde geçerliliği olan bilgi ve beceriler ile donatılmış üst düzey yeterliliklere sahip idealist bireyler yetiştirmek; bilime katkı sağlayan, ülkede ve dünyada kullanılabilir, özgün bilgi ve teknoloji üretmek; şehrinde yüksek standartlarda sağlık hizmetleri sunmak; şehrindeki kurum ve kuruluşlarla işbirliğine giderek, mensuplarının ve toplumun ekonomik, sosyal, kültürel ve sportif gelişimine katkı sağlayacak faaliyetler düzenlemektir. Vizyonumuz; nin vizyonu; bilgi ve teknoloji üretiminde, bilimsel, kültürel, sosyal, sanatsal ve sportif alanlarda Türkiye de önde gelen ve dünyada saygın; mezunları tercih edilen ve aranan; katılım, şeffaflık ve ölçülebilirlik odaklı kurumsallaşmanın geliştirildiği; toplumun hızlı gelişim ve değişim sürecinde iletişim araçlarından faydalanan, hayat boyu eğitim anlayışına sahip, uluslararası nitelikte öğrenci ve öğretim elemanı yapısına sahip bir üniversite olmaktır. 0

11 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 30. maddesi ile 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu nun 2. maddesinde sayılan görevlerin yerine getirilmesi için 5467 sayılı Kanun ile Mart 2006 tarihinde kurulmuştur. Anayasanın 30. maddesinde yer aldığı üzere Yükseköğretim Kurumları Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile orta öğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip kurumlar olarak tanımlanmıştır. Anayasanın Yükseköğretim Kurumlarının kuruluş ve organları ile işleyişleri ve bunların seçimleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile mali kaynakların kullanılması kanunla düzenlenir hükmü gereğince hazırlanan ve yürürlükte bulunan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 2. maddesinde yükseköğretim kurumlarının görevleri aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır: a) Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, b) Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, c) Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, d) Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, e) Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, f) Eğitim - öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, g) Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, h) Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, i) Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim - öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır.

12 Binadaki İdari İşlerin Yürütüldüğü Birimlerin Alan Toplamı Derslikler Laboratuar Kantin Kafeterya Lojman /Camii Yurtlar Açık Spor Tesisleri Kapalı Spor Tesisleri Binadaki İdari İşlerin Yürütüldüğü Birimlerin Alan Toplamı Derslikler Laboratuar Kantin Kafeterya Lojman /Camii Yurtlar Açık Spor Tesisleri Kapalı Spor Tes. İdari Alanlar (A) Eğitim Alanları (B) Sosyal Alanlar (C) Spor Alanları (D) TOPLAM ALAN (A+B+C+D) İdari Alanlar (A) Eğitim Alanları (B) Sosyal Alanlar(C) Spor Alanları (D) TOPLAM ALAN (A+B+C+D) C. İdareye İlişkin Bilgiler C- Fiziksel Yapı 204 YILI MEVCUT FİZİKİ KAPALI ALANLAR(m²) 205 YILINDA HİZMETE AÇILACAK KAPALI ALANLAR(m²) KAPALI ALAN ADI FAKÜLTELER Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İlahiyat Fakültesi Müh.- Mimarlık Fakültesi Müh.- Mimarlık Fakültesi Ek bina Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi ENSTİTÜLER Fen Bilimleri Ens. Sosyal Bilimler Ens Sağlık Bilimleri Ens. ARA TOPLAM

13 Binadaki İdari İşlerin Yürütüldüğü Birimlerin Alan Toplamı Derslikler Laboratuar Kantin Kafeterya Lojman /Camii Yurtlar Açık Spor Tesisleri Kapalı Spor Tesisleri Binadaki İdari İşlerin Yürütüldüğü Birimlerin Alan Toplamı Derslikler Laboratuar Kantin Kafeterya Lojman /Camii Yurtlar Açık Spor Tesisleri Kapalı Spor Tes. İdari Alanlar (A) Eğitim Alanları (B) Sosyal Alanlar (C) Spor Alanları (D) TOPLAM ALAN (A+B+C+D) İdari Alanlar (A) Eğitim Alanları (B) Sosyal Alanlar(C) Spor Alanları (D) TOPLAM ALAN (A+B+C+D) 204 YILI MEVCUT FİZİKİ KAPALI ALANLAR(m²) 205 YILINDA HİZMETE AÇILACAK KAPALI ALANLAR(m²) KAPALI ALAN ADI YÜKSEK OKULLAR Sağlık Yüksekokulu Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu MESLEK YÜKSEKOKULLARI Akdağmadeni MYO Boğazlıyan MYO Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri MYO Sorgun MYO Yerköy Adalet MYO HASTANELER Araştırma veuygulama Hastanesi ARA TOPLAM

14 Binadaki İdari İşlerin Yürütüldüğü Birimlerin Alan Toplamı Derslikler Laboratuar Kantin Kafeterya Lojman /Camii Yurtlar Açık Spor Tesisleri Kapalı Spor Tesisleri Binadaki İdari İşlerin Yürütüldüğü Birimlerin Alan Toplamı Derslikler Laboratuar Kantin Kafeterya Lojman /Camii Yurtlar Açık Spor Tesisleri Kapalı Spor Tes. İdari Alanlar (A) Eğitim Alanları (B) Sosyal Alanlar (C) Spor Alanları (D) TOPLAM ALAN (A+B+C+D) İdari Alanlar (A) Eğitim Alanları (B) Sosyal Alanlar(C) Spor Alanları (D) TOPLAM ALAN (A+B+C+D) 204 YILI MEVCUT FİZİKİ KAPALI ALANLAR(m²) 205 YILINDA HİZMETE AÇILACAK KAPALI ALANLAR(m²) KAPALI ALAN ADI DİĞER HİZMET BİNALARI Rektörlük Binası Rektörlük Hizmet Binası Erdoğan Akdağ Misafirhanesi Yemekhane ve Merkezi Kafeterya Binası Çarşı Binası Merkezi Kütüphane Binası Merkezi Araştırma Laboratuarı Teknopark Kongre ve Kültür Merkezi Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu T.K.A.M. Erdoğan Akdağ Camii Ün. Konuk Evi İnşaatı (Kütüphane) ARA TOPLAM

15 GENEL TOPLAM Binadaki İdari İşlerin Yürütüldüğü Birimlerin Alan Toplamı Derslikler Laboratuar Kantin Kafeterya Lojman /Camii Yurtlar Açık Spor Tesisleri Kapalı Spor Tesisleri Binadaki İdari İşlerin Yürütüldüğü Birimlerin Alan Toplamı Derslikler Laboratuar Kantin Kafeterya Lojman /Camii Yurtlar Açık Spor Tesisleri Kapalı Spor Tes. İdari Alanlar (A) Eğitim Alanları (B) Sosyal Alanlar (C) Spor Alanları (D) TOPLAM ALAN (A+B+C+D) İdari Alanlar (A) Eğitim Alanları (B) Sosyal Alanlar(C) Spor Alanları (D) TOPLAM ALAN (A+B+C+D) 204 YILI MEVCUT FİZİKİ KAPALI ALANLAR(m²) 205 YILINDA HİZMETE AÇILACAK KAPALI ALANLAR(m²) KAPALI ALAN ADI SPOR TESİSLERİ Kapalı Spor Salonu Futbol Sahası Halı Saha Basketbol/Voleybol Sahası Tenis Kortu Kapalı Tenis Kortu ARA TOPLAM 'nin Fiziksel Büyüklüğü, Altyapısı Ve Yeterliliği Kurumun Fiziksel Büyüklüğü ve Altyapısı (m²) ve Yeterliliği (203 Yılı Verileri) Kampüs Alanı ,00 m² Toplam Kapalı Alan m² Eğitim-öğretim ve Araştırma Alanları m² Sosyal ve Diğer Hizmet Alanları m² Hizmet Binaları m² Kurumun Fiziksel Büyüklüğü ve Altyapısı (m²) ve Yeterliliği (204 Yılı Verileri) Kampüs Alanı ,5 m² Toplam Kapalı Alan m² Eğitim-Öğretim ve Araştırma Alanları m² Sosyal ve Diğer Hizmet Alanları m² Hizmet Binaları m² 5

16 'nin Eğitim Alanları Sayıları a) Fakültelerin Eğitim Alanı Sayıları Eğitim Alanı Eğitim Alanları Derslikler Anfi Sınıf (Adet) Bilgisayar Lab(Adet) Diğer Lab(Adet) Toplam Adet 0-50 Kişilik Kişilik Kişilik Kişilik Kişilik Üzeri Kişilik Toplam Kaynak: Fakültelerin Birim Faaliyet Raporları b) Enstitülerin Eğitim Alanı Sayıları Eğitim Alanı Eğitim Alanları Derslikler Anfi Sınıf (Adet) Bilgisayar Lab(Adet) Diğer Lab(Adet) Toplam Adet 0-50 Kişilik Kişilik Kişilik Kişilik Kişilik Üzeri Kişilik Toplam Kaynak: Enstitülerin Birim Faaliyet Raporları c) Yüksekokulların Eğitim Alanı Sayıları Eğitim Alanı Eğitim Alanları Derslikler Anfi Sınıf (Adet) Bilgisayar Lab(Adet) Diğer Lab(Adet) Toplam Adet 0-50 Kişilik Kişilik Kişilik Kişilik Kişilik Üzeri Kişilik Toplam Kaynak: Yüksekokulların Birim Faaliyet Raporları Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıfları Ortak kullanmaktadır. 6

17 d) Meslek Yüksekokullarının Eğitim Alanı Sayıları Eğitim Alanı Eğitim Alanları Derslikler Anfi Sınıf (Adet) Bilgisayar Lab(Adet) Diğer Lab(Adet) Toplam Adet 0-50 Kişilik Kişilik Kişilik Kişilik Kişilik Üzeri Kişilik Toplam Kaynak: Meslek Yüksekokulların Birim Faaliyet Raporları e) Eğitim Alanı Sayıları Genel Toplamı Eğitim Alanı Eğitim Alanları Derslikler Anfi Sınıf (Adet) Bilgisayar Lab(Adet) Diğer Lab(Adet) Toplam Adet 0-50 Kişilik Kişilik Kişilik Kişilik Kişilik Üzeri Kişilik Genel Toplam Kaynak: Akademik Birimlerin Birim Faaliyet Raporları 7

18 C 2- Teşkilat Yapısı 8

19 9

20 C 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Üniversitemiz internet çıkış hızını 204 yılında 00Mbps den 200Mbps ye yükseltilmiştir. Metro ethernet bağlantısı ile ULAKNET üzerinden internet erişimine sahiptir. Ağ Topolojisi Yılları Ulusal Akademik Ağ Kullanım İstatistikleri (Tera Byte) 20

21 Kaynaklar Dizüstü Bilgisayar Bilgisayar Projeksiyon Tarayıcı Fotokopi Yazıcı Faks FAKÜLTELER Eğitim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi İlahiyat Fakültesi İletişim Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tıp Fakültesi Turizm Fakültesi ENSTİTÜLER Fen Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü YÜKSEKOKULLAR Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Hayvansal Üretim Yüksekokulu Sağlık Yüksekokulu MESLEK YÜKSEKOKULLARI Akdağmadeni MYO Boğazlıyan MYO MYO Sağlık Hizmetleri MYO Sorgun MYO Yerköy Adalet MYO

22 HASTANELER Kaynaklar Araştırma ve Uygulama Hastanesi(Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi) GENEL SEKRETERLİĞE BAĞLI BİRİMLER Dizüstü Bilgisayar Bilgisayar Projeksiyon Tarayıcı Fotokopi Yazıcı Faks Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği İdari ve Mali İşler Başkanlığı İletişim, Protokol ve Enformasyon Müdürlüğü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başk Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı MERKEZLER Bilimsel Araştırmalar ve Projeler Birimi Bilgisayar Bilimleri Araştırma Ve Uygulama Merkezi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu Tarih ve Kültür Arş. Ve Uygulama Merkezi Proje Koordinasyon Arş. Ve Uygulama Merkezi Sürekli Eğitim Araştırma Ve Uygulama Merkezi Laptop 2 Tablet 7 Laptop Tablet GENEL TOPLAM

23 PROF. DOÇ. YRD. DOÇ. ÖĞR. GÖR. ARŞ. GÖR. OKT. UZM. TOPLAM C 4- İnsan Kaynakları a) Akademik Personel( 6/a ve Yabancı Uyruklular Hariç) GENEL İCMAL BİRİMİ REKTÖRLÜK (TÜRK DİLİ BÖL. BŞK.) 5 5 REKTÖRLÜK (YABANCI DİLLER BÖL. BŞK.) 9 9 REKTÖRLÜK (GÜZEL SANATLAR BÖL. BŞK.) 0 REKTÖRLÜK (BEDEN EĞT. VE SPOR BÖL. BŞK.) 3 3 REKTÖRLÜK (ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR. BÖL. BŞK.) 3 3 REKTÖRLÜK (DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ) 3 3 REKÖRLÜK (İLETİŞİM PROTOKOL VE ENF. MÜD.) REKTÖRLÜK (BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI) 2 2 REKTÖRLÜK (YAPI İŞLERİ TEKNİK DAİRE BAŞK.) MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ FEN- EDEBİYAT FAKÜLTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ TARIM VE DOĞA BİL. FAK EĞİTİM FAKÜLTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 8 9 İLAHİYAT FAKÜLTESİ TURİZM FAKÜLTESİ 3 3 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 0 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 0 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 0 SAĞLIK YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 4 4 AKDAĞMADENİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 0 HAYVANSAL ÜRETİM YÜKSEKOKULU 2 2 MESLEK YÜKSEKOKULU AKDAĞMADENİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2 2 YERKÖY ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 7 8 BOĞAZLIYAN MESLEK YÜKSEKOKULU 9 0 SORGUN MESLEK YÜKSEKOKULU 6 7 BİLİM VE TEKNOLOJİ UYG. VE ARŞ. MERKEZİ 3 3 SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARŞ. MERKEZİ 0 BİLGİSAYAR BİL. UYGULAMA VE ARŞ. MERKEZİ 0 DİL EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ UYG. VE ARŞ. MRK. 0 PROF. DR. E. İHS. TAR. VE KÜL. ARŞ. VE UYG. MRK 0 PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARŞ. MRK 0 UZAKTAN ÖĞRETİM UYG. VE ARAŞTIRMA MRK. 0 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ 0 ENGELSİZ BOZOK BİRİMİ 0 PATENT DESTEK BİRİMİ 0 TOPLAM

24 PROF. DOÇ. YRD. DOÇ. ÖĞR. GÖR. ARŞ. GÖR. OKT. UZM. TOPLAM PROF. DOÇ. YRD. DOÇ. ÖĞR. GÖR. ARŞ. GÖR. OKT. UZM. TOPLAM PROF. DOÇ. YRD. DOÇ. ÖĞR. GÖR. ARŞ. GÖR. OKT. UZM. TOPLAM GENEL İCMAL KADROSU BAŞKA ÜNİVERSİTEDE OLUP ÜNİVERSİTEMİZDE GÖREV YAPAN ÖĞRETİM ÜYELERİ BİRİMİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KADROSU BAŞKA ÜNİVERSİTEDE OLUP ÜNİVERSİTEMİZDE GÖREV YAPAN ÖYP'LİLER BİRİMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİRİMLER BAZINDA YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANLARI BİRİMİ MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ 3 4 FEN- EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2 İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 2 BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARŞ. MRK. TOPLAM GENEL TOPLAM Akademik Kadrolara Yükseltilen ve Atanan Öğretim Elemanları Unvanı Kurum Dışı Atanan Kurum İçi Atama Profesör 4 3 Üniversitemize Atanan Doçent 2 5 Öğretim Elemanları Yardımcı Doçent 20 2 Öğretim Görevlisi 4 - Araştırma Görevlisi 49 - Okutman 3 - Uzman 5 - TOPLAM

25 2- Unvan Bazında Ayrılan Öğretim Elemanları Unvanı Ayrılan Profesör 5 Doçent 3 Üniversitemizden Ayrılan Yardımcı Doçent 9 Öğretim Elemanları Öğretim Görevlisi 4 Araştırma Görevlisi 6 Okutman - Uzman 2 TOPLAM Akademik Kadrolara Kurum İçinden Yükseltilen Öğretim Elemanlarının Atandıkları Birimler Birimler Profesör Doç. Dr. Yrd. Doç. Öğr. Gör. Okt. Arş. Gör. Uzman Tıp Fakültesi 3 Eğitim Fakültesi 2 Fen-Edebiyat Fakültesi 2 Mühendislik- Mimarlık Fakültesi 5 Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi İlahiyat Fakültesi Akdağmadeni MYO: MYO TOPLAM

26 4- Akademik Kadrolara Üniversite Dışından Atanan Öğretim Elemanlarının Atandıkları Birimler Birimler Profesör Doç. Dr. Yrd. Doç. Öğr. Gör. Okt. Arş. Gör. Uzman Rektörlük 3 2 Tıp Fakültesi Eğitim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi 3 8 İİBF 3 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi 4 İlahiyat Fakültesi 3 3 Turizm Fakültesi İletişim Fakültesi Sağlık YO 6 Akdağmadeni MYO: 5 MYO 2 BESYO 2 Boğazlıyan MYO Sağlık Hizm. MYO 3 Sorgun MYO Yerköy MYO TOPLAM Unvanlar Bazında Yıllara Göre Akademik Personel Sayıları UNVAN 200 YILI 20 YILI 202 YILI 203 YILI 204 YILI 2 PROFESÖR DOÇENT YARDIMCI DOÇENT ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OKUTMAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ UZMAN TOPLAM yılında tüm öğretim elemanları dâhil edilmiştir. 26

27 Akademik Personellerle İlgili Çeşitli Sayısal Veriler ve Grafikler Tüm Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 2-25 Yaş Yaş 3-35 Yaş Yaş 4-50 Yaş 5 ve Üzeri Yaş Toplam Kişi Yüzde 3,43 27,6 28,66 7,9 4,33 82,69 00,00 Tüm Akademik Personelin Erkek-Kadın Sayıları İtibarıyla Dağılımı Erkek Kadın Toplam Kişi sayısı Yüzdesi 62,24 37,

28 Yıllara Göre Akademik Personel Yıllara Göre Akademik Personel Yıl Kişi b) İdari Personel Yıllara ve Hizmet Sınıflarına Göre İdari Personel YIL GİH SHS THS AHS DHS YHS TOPLAM

29 204 Yılı İdari Personelin Eğitim Durumu 204 Yılı İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.Lisans TOPLAM Kişi Yüzde 3,38 7,57 23,20 52,92 2,93 00 Sözleşmeli Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı Sözleşmeli Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı YILLAR GİH SHS THS AHS DHS YHS TOPLAM Yüzde

30 4/B Sözleşmeli Personelin Eğitim Durumu 4/B Sözleşmeli Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y. Lisans TOPLAM Kişi Yüzde ,33 6,67 0,00 00 İdari Personelin Hizmet Süreleri İdari Personelin Hizmet Süreleri -3 Yıl 4-6 Yıl 7-0 Yıl -5 Yıl 6-20 Yıl 2-Üzeri TOPLAM Kişi Yüzde 58, 0,59 7,2 6,08 4,95 3,

31 4/B Sözleşmeli Personelin Hizmet Süreleri 4/B Sözleşmeli Personelin Hizmet Süreleri -3 Yıl 4-6 Yıl 7-0 Yıl -5 Yıl 6-20 Yıl TOPLAM Kişi Yüzde İdari Personelin Yaş İtibarıyla Dağılımı İdari Personelin Yaş İtibarıyla Dağılımı 8-20 Yaş 2-25 Yaş Yaş 3-35 Yaş Yaş 4- Üzeri TOPLAM Kişi sayısı Yüzde 0 8,78 36,94 23,20,49 9,59 00,00 3

32 4/B Sözleşmeli Personelin Yaş İtibarıyla Dağılımı 4/B Sözleşmeli Personelin Yaş İtibarıyla Dağılımı 8-20 Yaş 2-25 Yaş Yaş 3-35 Yaş Yaş 4-50 Yaş TOPLAM Kişi sayısı Yüzde 8,33 50,00 25,00 6,67 0,00 0,

33 Engelli Personel ENGELLİ İDARİ PERSONELİN UNVAN VE HİZMET SINIFINA GÖRE DAĞILIMI Engelli Personel Toplam İdari Hizmet Sınıfı Unvanı Personele Kadın Erkek Toplam Oranı GİH Memur 2 2 0,45 GİH Bilgisayar İşletmeni 0,23 SHS Sağlık Teknikeri 2 2 0,45 SHS Laborant 0,23 TOPLAM 2 4 6,59 Engelli Personel Özür Oranı KRİTER ÖZÜR ORANI AÇIKLAMALAR ENGELLİ PERSONEL SAYISI KADIN ERKEK TOPLAM TOPLAM Engelli Personel Özür Grubu ÖZÜR GRUBU GÖRME İŞİTME ZİHİNSEL ORTOPEDİK DİL VE KONUŞMA SÜREĞEN (KRONİK) 2 2 RUHSAL DUYGUSAL 2 2 TOPLAM Engelli Personel Eğitim Durumu EĞİTİM DURUMU İLKÖĞRETİM ORTA ÖĞRETİM LİSE ÖN LİSANS 2 2 LİSANS 4 4 YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TOPLAM

34 İdari Personelin Erkek-Kadın Sayıları İtibarıyla Dağılımı İdari Personelin Erkek-Kadın Sayıları İtibarıyla Dağılımı Erkek Kadın Toplam Kişi sayısı Yüzdesi % Akademik ve İdari Kadroların Doluluk Oranları İle İlgili Veriler 3 UNVAN DOLU BOŞ Profesör 29 5 Doçent 3 30 Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman 24 Araştırma Görevlisi Uzman 7 5 TOPLAM Yabancı Uyruklu ve Kadrosu Başka Üniversitede Olan Öğretim Elemanları dâhil edilmemiştir. 34

35 AÇIKTAN KURUMLAR ARASI NAKİL İSTİSNALAR 657 S.K 4/B SÖZ. TOPLAM EMEKLİLİK ÖLÜM İSTİFA KURUML ARASI NAKİL İSTİSNALAR 657 s.k. 4/b söz. TOPLAM İdari Personel (Hizmet Sınıfı Kadro Durumu ) İdari Personel (Hizmet Sınıfı Kadro Durumu ) Dolu Boş Toplam Genel İdari Hiz.Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hiz.Sınıfı 2 3 Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli Sınıfı Toplam Yılı Atanan Ayrılan vb. İdari Personel BİRİMİ İÇ DENETÇİ 3 3 ENSTİTÜ SEKRETERİ ARAŞTIRMACI (ÖZELLEŞTİRME) MEMUR SANTRAL MEMURU BİLGİSAYAR İŞLETMENİ AVUKAT MÜHENDİS KÜTÜPHANECİ TEKNİKER TEKNİSYEN DİŞ TABİBİ FİZYOTERAPİST ECZACI PSİKOLOG HEMŞİRE SAĞLIK MEMURU SAĞLIK TEKNİKERİ LABORANT DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 5 BÜRO PERSONELİ HİZMETLİ TOPLAM

36 Birimler Bazında İdari Dolu Boş Kadrolar BİRİM ADI GİH THS SHS AHS DHS YHS TOP. Dol Boş Dol Boş. Dol. Boş. Dol. Boş. Dol. Boş. Dol. Boş. Dol. Boş. GENEL TOP REKTÖRLÜK GENEL SEKRETERLİK HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ PERSONEL DAİRE BŞK BİLGİ İŞLEM DAİRE BŞK KÜTÜPHANE VE DOK. DAİ. BŞK ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BŞK İDARİ VE MALİ İŞL. DAİRE. BŞK YAPI İŞL. VE TEK. DAİRE BŞK SAĞLIK KÜL. SPOR DAİRE BŞK STRATEJİ GEL. DAİRE BŞK FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAK FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARIM VE DOĞA BİL. FAK MÜH-MİM FAKÜLTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ AKDAĞMADENİ MESLEK YO AKDAĞMADENİ SAĞLIK YO SORGUN MESLEK YO TURİZM FAKÜLTESİ ÜNİVERSİTE HASTANESİ YERKÖY ADALET MESLEK YO BOĞAZLIYAN MESLEK YO TIP FAKÜLTESİ SAĞLIK YÜKSEKOLULU MESLEK YÜKSEKOKULU HAYVANSAL ÜRETİM YO BEDEN EĞİTİMİ SPOR YO 0 0 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK HİZ. MESLEK YÜK DÖNER SERMAYE İŞL. MÜD GENEL TOPLAM

37 C 5- Sunulan Hizmetler Fakülte ve Yüksekokullara Göre Lisans Program Sayıları Fakülte Ve Yüksekokullara Göre Lisans Program Sayıları Fakülteler/Yüksekokullar Lisans Program Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 0 Fen-Edebiyat Fakültesi 2 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4 Tıp Fakültesi Eğitim Fakültesi 4 İlahiyat Fakültesi 4 İletişim Fakültesi Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi 3 Turizm Fakültesi - Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu - Hayvansal Üretim Sağlık Yüksekokulu - Sağlık Yüksekokulu TOPLAM 39 Kaynak: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Meslek Yüksekokullarına Göre Ön Lisans Program Sayıları Meslek Yüksekokullarına Göre Ön Lisans Program Sayıları Meslek Yüksekokulları Ön Lisans Program Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu 2 Boğazlıyan MYO. 2 Meslek Yüksek Okulu 26 Sağlık Hizmetleri MYO. 4 Sorgun MYO. Yerköy Adalet MYO. 4 TOPLAM 49 Kaynak: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Enstitülere Göre Lisansüstü Program Sayıları Enstitülere Göre Lisansüstü Program Sayıları Enstitüler Yüksek Lisans Doktora Program Program Toplam Fen Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kaynak: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 37

38 Öğrenci Sayıları Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Erkek Kız GENEL E K Toplam E K Toplam Toplam Toplam TOPLAM Eğitim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi İlahiyat Fakültesi İletişim Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tıp Fakültesi Turizm Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Hayvansal Üretim Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yüksekokulu Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu Boğazlıyan MYO Meslek Yüksek Okulu Sağlık Hizmetleri MYO Sorgun MYO Yerköy Adalet MYO Toplam Kaynak: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı( 0/2/204 itibariyle Öğrenci sayıları) 38

39 Yıllara Göre Öğrenci Sayılarındaki Artış 203 Yılı Öğrenci sayıları( itibariyle) 204 Yılı Öğrenci sayıları( itibariyle) Öğrenci Sayılarındaki %'lik Artış. Öğretim 2. Öğretim Erkek Kız Erkek Kız Öğretim 2. Öğretim Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız Toplam Erkek Toplam Kız Genel Toplam Toplam Erkek Toplam Kız Genel Toplam Toplam Erkek Toplam Kız Genel Toplam % 0,02 %,6 %0,54 %,2 % 0,6 %,7 % 0,57 Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı Birimin Adı Bölümü ÖSS Kont. Yerleşen Biyosistem Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doluluk Oranı Boş Kalan 36 6 % %00 - Jeoloji Mühendisliği 4 3 %7 38 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği(İ.Ö) % %00 - Fen-Edebiyat Fakültesi İnşaat Mühendisliği %00 İnşaat Mühendisliği(İ.Ö) %00 - Mimarlık 4 4 %00 - Şehir ve Bölge Planlama 4 4 %00 - Türk Dili ve Edebiyatı %00 - Türk Dili ve Edebiyatı(İ.Ö) %00 - Tarih %00 - Tarih(İ.Ö) %

40 Birimin Adı Bölümü ÖSS Kont. Yerleşen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Doluluk Oranı Boş Kalan İşletme %00 - İşletme(İ.Ö) %82 2 İktisat %00 - İktisat(İ.Ö) %96 4 Tıp Fakültesi Tıp %00 - Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 4 %00 - Okul Öncesi Öğretmenliği 4 4 %00 - Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği(İ.Ö) 4 4 %00 - Sınıf Öğretmenliği 4 4 %00 - İlahiyat %00 - İlahiyat(İ.Ö) %00 - İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak %00 - Bilgisi Öğretmenliği İlköğretim Din İlahiyat Fakültesi Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği(İ.Ö) %00 - İletişim Fakültesi Bahçe Bitkileri 3 6 %5 5 Tarım ve Doğa Bilimleri Tarla Bitkileri 3 20 %64 Bitki Koruma 3 3 %00 - Beden Eğitimi ve Spor YO. Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik %00 - Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO. Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon(İ.Ö) İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Geleneksel El Sanatları Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö) %00-30 % % % % %

41 Birimin Adı Bölümü ÖSS Kont. Yerleşen Doluluk Oranı Boş Kalan Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı(İ.Ö) % %99 Elektrik %00 - Elektrik (İ.Ö) %26 55 Elektronik Teknolojisi 65 3 %47 34 İnşaat Teknolojisi %00 - İşletme Yönetimi %76 8 Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi (İ.Ö) 75 8 %0 67 Makine %78 7 Makine (İ.Ö) 80 6 %20 64 Makine-Resim Konstrüksiyon Mobilya ve Dekorasyon Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö) 40 0 % % % %8 74 Pazarlama 30 0 %33 20 Tarım Makineleri 30 2 %40 8 Tohumculuk 50 3 %6 47 Bahçe Tarımı 30 7 %56 3 Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık(İ.Ö) Bilgisayar Programcılığı % % %38 37 Elektirik 30 %36 9 4

42 Birimin Adı Bölümü ÖSS Kont. Yerleşen Doluluk Oranı Boş Kalan Makine 30 %36 9 Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu Boğazlıyan MYO. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 45 7 %37 28 Otobüs Kaptanlığı %0 - Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bilgisayar Programcılığı % %46 7 Gıda Teknolojisi 30 4 %46 26 Çocuk Gelişimi %00 - Çocuk Gelişimi(İ.Ö) %00 - Sağlık Hizmetleri MYO. Yaşlı Bakımı %00 - Yaşlı Bakımı(İ.Ö) %00 - Sorgun MYO. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 30 2 %40 8 Adalet %00 - Adalet(İ.Ö) %00 - Yerköy Adalet MYO. Sosyal Güvenlik %00 - Sosyal Güvenlik(İ.Ö) %00 - TOPLAM %

43 Yatay Geçişle Eğitim- Öğretim Yılında Üniversiteye Gelen, Üniversiteden Ayrılan, Kurum İçi Geçiş Yapan Öğrencilerin Sayıları ve Bölümleri Birimin Adı Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Bölüm Biyosistem Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği(İ.Ö) İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği(İ.Ö) Kurum Dışı Kurum İçi Gelen Giden Gelen Giden Mimarlık 2 Şehir ve Bölge Planlama 2 3 Fizik Kimya Biyoloji Matematik Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik(İ.Ö) Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı(İ.Ö) Tarih 6 6 Tarih(İ.Ö) 3 İşletme 6 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme(İ.Ö) 2 5 İktisat

44 Birimin Adı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kurum Dışı Kurum İçi Bölüm Gelen Giden Gelen Giden İktisat(İ.Ö) 7 5 Temel Tıp Bil. 2 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bil. Eğitim Fakültesi Cerrahi Tıp Bil. Fen Bilgisi Öğretmenliği Okul Öncesi Öğretmenliği Okul Öncesi Öğretmenliği(İ.Ö) Sınıf Öğretmenliği 3 3 İlahiyat 5 8 İlahiyat(İ.Ö) 4 İlahiyat Fakültesi İletişim Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği(İ.Ö) Bahçe Bitkileri Tarım ve Doğa Bilimleri Tarla Bitkileri 2 Bitki Koruma Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu Hayvansal Üretim Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik

45 Birimin Adı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO. Bölüm Kurum Dışı Kurum İçi Gelen Giden Gelen Giden Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon(İ.Ö) İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Geleneksel El Sanatları Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö) Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı(İ.Ö) Elektrik Elektrik (İ.Ö) 2 Elektronik Teknolojisi 3 İnşaat Teknolojisi İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İ.Ö) Makine 2 Makine (İ.Ö) 45

46 Birimin Adı Bölüm Makine-Resim Konstrüksiyon Kurum Dışı Kurum İçi Gelen Giden Gelen Giden Mobilya ve Dekorasyon Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö) 2 Pazarlama Tarım Makineleri Tohumculuk Bahçe Tarımı Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık(İ.Ö) Bilgisayar Programcılığı Elektirik Makine Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Otobüs Kaptanlığı Turizm ve Seyahat Hizmetleri 46

47 Birimin Adı Boğazlıyan MYO. Bölüm Bilgisayar Programcılığı Gıda Teknolojisi Kurum Dışı Kurum İçi Gelen Giden Gelen Giden Sağlık Hizmetleri MYO. Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi(İ.Ö) Yaşlı Bakımı 2 Yaşlı Bakımı(İ.Ö) 2 Sorgun MYO. Yerköy Adalet MYO. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Adalet Adalet(İ.Ö) 2 4 Sosyal Güvenlik Sosyal Güvenlik(İ.Ö) Toplam Yatay Geçiş Dışındaki Nedenlerle Üniversiteden Ayrılan Öğrencilerin Birimin Adı Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Ayrılanların (Kaydı Silinenlerin) Bölüm Yük. Öğr. Toplam Kendi İst. Başarısızlık Diğer Çıkarma Biyosistem Mühendisliği Elektrik- Elektronik 5 5 Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği Makine Mühendisliği 8 8 Makine Mühendisliği(İ.Ö)

48 Birimin Adı Bölüm Kendi İst. Ayrılanların (Kaydı Silinenlerin) Başarısızlık Yük. Öğr. Çıkarma Diğer Toplam Mühendislik- Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği(İ.Ö) 2 2 Mimarlık 4 4 Şehir ve Bölge Planlama Fizik Kimya Biyoloji 2 2 Matematik 2 2 Matematik(i.ö) 3 3 Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 3 3 Türk Dili ve Edebiyatı(İ.Ö) 4 4 Tarih 2 2 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tarih(İ.Ö) 6 6 İşletme 8 8 İşletme(İ.Ö) 8 8 İktisat 5 5 İktisat(İ.Ö)

49 Birimin Adı Bölüm Kendi İst. Ayrılanların (Kaydı Silinenlerin) Başarısızlık Yük. Öğr. Çıkarma Diğer Toplam Temel Tıp Bilimleri Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Cerrahi Tıp Bilimleri Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Okul Öncesi Öğretmenliği Okul Öncesi Öğretmenliği(İ.Ö) Sınıf Öğretmenliği İlahiyat 3 3 İlahiyat(İ.Ö) İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği(İ.Ö) İletişim Fakültesi Bahçe Bitkileri 3 3 Tarım ve Doğa Bilimleri Tarla Bitkileri Bitki Koruma 49

50 Birimin Adı Bölüm Kendi İst. Ayrılanların (Kaydı Silinenlerin) Başarısızlık Yük. Öğr. Çıkarma Diğer Toplam Beden Eğitim ve Spor YO. Sağlık Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO. Hemşirelik 4 4 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (İ.Ö) İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Geleneksel El Sanatları 2 2 Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı(İ.Ö) Elektrik Elektrik (İ.Ö) 8 8 Elektronik Teknolojisi 9 9 İnşaat Teknolojisi 8 8 İşletme Yönetimi

51 Birimin Adı Bölüm İşletme Yönetimi (İ.Ö) Kendi İst. Ayrılanların (Kaydı Silinenlerin) Başarısızlık Yük. Öğr. Çıkarma Diğer Toplam 5 5 Makine Makine (İ.Ö) 3 3 Meslek Yüksekokulu Makine-Resim Konstrüksiyon Mobilya ve Dekorasyon Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö) Pazarlama Halıcıkık Kilimcilik 2 2 Tarım Makineleri 2 2 Tohumculuk Bahçe Tarımı Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık(İ.Ö) Bilgisayar Programcılığı Elektirik 5 5 5

52 Birimin Adı Bölüm Kendi İst. Ayrılanların (Kaydı Silinenlerin) Başarısızlık Yük. Öğr. Çıkarma Diğer Toplam Makine 5 5 Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 6 6 Otobüs Kaptanlığı 2 2 Boğazlıyan MYO. Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bilgisayar Programcılığı Gıda Teknolojisi 5 5 Çocuk Gelişimi Sağlık Hizmetleri MYO. Çocuk Gelişimi(İ.Ö) Yaşlı Bakımı Yaşlı Bakımı(İ.Ö) Sorgun MYO. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Adalet 7 7 Yerköy Adalet MYO. Adalet(İ.Ö) Sosyal Güvenlik Sosyal Güvenlik(İ.Ö) 52

53 Birimin Adı Bölüm Kendi İst. Ayrılanların (Kaydı Silinenlerin) Başarısızlık Yük. Öğr. Çıkarma Diğer Toplam Fizik (y.l.) 2 2 Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Mekatronik Mühendisliği (Y.L.) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Y.L.) Matematik (Y.L.) Makine Mühendisliği (Y.L.) İnşaat Mühendisliği (Y.L.) İşletme Yüksek Lisans 3 3 Türk Dili Ve Edebiyatı (Y.L.) Toplam Disiplin Cezası Alan Öğrencilerin ve Aldıkları Cezası Birimin Adı Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yük. Öğr. Çıkarma 2 Y. Yıl Uzakl. Y. Yıl Uzakl. Hafta- Ay Arası Uzakl. Kınama Uyarma Toplam Boğazlıyan MYO. Meslek Yüksek Okulu Toplam

54 Öğrenci Başarı Durumu FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL Eğitim Öğretim Yılı Başarı Oranı Mühendislik-Mimarlık Fakültesi %7,38 Fen-Edebiyat Fakültesi %85,02 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi %74,54 Tıp Fakültesi - Eğitim Fakültesi %88,69 İlahiyat Fakültesi %95,56 İletişim Fakültesi - Tarım ve Doğa Fakültesi %86,5 Ziraat Fakültesi %90,04 Turizm Fakültesi - Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu - Beden Eğitimi ve Spor YO. - Sağlık Yüksekokulu %97,55 Hayvansal Üretim Sağlık Yüksekokulu - Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO. - Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu %77,8 Boğazlıyan MYO. %83,77 Meslek Yüksek Okulu %68,38 Sağlık Hizmetleri MYO. %95,3 Sorgun MYO. %85,95 Yerköy Adalet MYO. %90,47 Fen Bilimleri Enstitüsü %87,5 Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Sosyal Bilimler Enstitüsü %86,57 ÜNİVERSİTEMİZ GENEL BAŞARI ORANI %85,27 54

55 AKADEMİK HİZMETLER - Fakülteler a) Eğitim Fakültesi Eğitim Fakültesi 2008 yılında kurulmuştur. Eğitim Fakültemizin amacı, öğretmen adaylarını analitik düşünme becerilerini güçlendirerek ve problem çözme becerilerini geliştirerek yaşam boyu devam edecek öğrenme süreci için hazırlamaktır eğitim öğretim yılında Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği (I. ve II. Öğretim) ve Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans programlarına 60 öğrenci ve İlköğretim anabilim dalı bünyesinde Fen Bilgisi Eğitimi Yüksek lisans programına 5 öğrenci almak üzere Yüksek Öğretim Kurumu kontenjan vermiştir. Erdoğan Akdağ Kampüsü yerleşkesinde bulunan Eğitim Fakültesi binası 20 yılında tamamlanmış ve teslim alınmıştır. Eğitim Fakültesi binasında her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde 7 adet derslik, adet 65 kişi kapasiteli konferans salonu, adet öğrenci kafeteryası, 2 adet dil laboratuarı, 2 adet bilgisayar laboratuarı, adet kütüphane ve adet drama salonu mevcut ve kullanıma hazırdır. Mezunlarımız, Milli Eğitim Bakanlığı kamu ve özel eğitim kurumlarında öğretmen olarak çalışabilmektedirler. b) Fen-Edebiyat Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 3 Kasım 994 tarih ve 2200 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tarih ve 94/638 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Erciyes Rektörlüğü ne bağlı Yozgat ilinde kurulmuştur. 0 Mart 2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanunla kurulan Rektörlüğü ne bağlanmıştır. Fen Edebiyat Fakültesi, öğrencilerini bölümlerden mezun ederken, kendi sahalarında bilimin sınırlarını ilerleterek insanlığa hizmet edecek, mesleklerinde önder, bilimsel ve eleştirel düşünceye açık her türlü ortamda başarılı olabilecek yetenekte yetişmiş bireyleri toplum hizmetine sunmayı temel görev bilmektedir. Fakültemizde yürütülen bilimsel araştırmaların, evrensel bilgi hazinesinin gelişmesine katkı sağlayacağı ve ülkemizdeki sosyo-ekonomik alandaki gelişimi olumlu yönde etkileyeceğine inanılmaktadır. Fakültemize bağlı bölümlerde eğitime öğretim süresi 4 yıldır (8 yarıyıl). Dört yıllık eğitim programını başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir. İlk 4 yarıyıllık (2 yıl) eğitim programını tamamlayan öğrencilere istekleri doğrultusunda ön lisans diploması almaya hak kazanmıştır yazısı veya kaydı silinmek şartıyla ön lisans diploması verilmektedir. Mezunlarımız özel ve kamu sektöründe öğretmen, sağlık çalışanı vb. pozisyonlarda iş bulabilmektedirler. 55

56 c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 994 yılında Erciyes ne bağlı olarak Yozgat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adı altında kurulmuş; eğitim öğretim yılında İşletme Bölümü ne öğrenci alarak faaliyetlerine başlamıştır yılında nin kurulmasının ardından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adını alan Fakültemiz bünyesinde İşletme, İktisat, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Maliye olmak üzere 4 bölüm bulunmaktadır. Fakülte; çağdaş işletmeciliğin ihtiyaç duyduğu, dünya standartlarına uygun ve aynı zamanda ülkemizin gereksinimlerini en iyi şekilde karşılayabilecek, nitelikli eğitim görmüş, yabancı dil bilen, küçülen dünyada aktif görev üstlenebilecek, bilgisayar ve internet kullanımı ile farklı bir boyut kazanan yenidünya işletmeciliğinde rol alabilecek dinamik işletmeciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mezunlar; kamu kurumlarında uzmanlık, kontrolörlük, müfettişlik ve kaymakamlık gibi kadrolarda ya da memur statüsünde çalışmayı tercih edebilmektedirler. Özel sektörde çalışmayı düşünenler ise; SPK Lisanslama Sınavları sonucuna göre alacakları uzmanlık belgeleri ile bankalarda, sigorta şirketlerinde, derecelendirme şirketlerinde ve aracı kurumlarda yetkili personel olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca, Mali Müşavirlik sınavı sonucunda alacakları Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ruhsatı ile isterlerse kendi bürolarını açabilirler, isterlerse de özel bir şirkette imzaya yetkili Mali Müşavir olarak çalışabilirler. Şirketlerin pazarlama, muhasebe, finans, satın alma ve dış ticaret gibi departmanlarında da iş imkânı bulabilmektedirler. d) İlahiyat Fakültesi İlahiyat Fakültesi, Bakanlar Kurulu nun 3/09/200 tarihli kararı ile kurulmuştur. Fakültenin amacı; İslami ilimler konusunda bilgili, İslam Medeniyeti ni yorumlayabilen, diğer dinleri ve bu dinlerin felsefelerini idrak edebilen öğrenciler yetiştirmektir. Fakülte bünyesinde; Felsefe ve Din Bilimleri, Temel İslam Bilimleri ve İslam Tarihi ve Sanatları olmak üzere üç bölüm bulunmaktadır. Fakültemizde, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni ve Din hizmeti verebilecek alanlarda üstün nitelik taşıyan, bu görevleri hakkıyla yerine getirecek bilgi ve irfan birikimine sahip elemanlar yetiştirmektir. Eğitim dili Türkçe olmakla birlikte, İlahiyat lisans programında hazırlık sınıfında eğitim Arapçadır. Dört yılı aşkın bu lisans programında eğitim gören öğrencilerimiz, ülkenin milli ve manevi değerlerine bağlı, ülkesini, milletini ve mesleğini seven, milletine ve bütün insanlığa yararlı olma ülküsünü içselleştirmiş, sistematik, tutarlı, analiz ve sentez yapabilme kabiliyetine sahip, inançlı kültürlü ve erdemli ilim adamları olarak yetiştirmektir. Öğrencilerimizden gerekli şartları yerine getirenler çift anadal ve yandal lisans programı uygulaması ile diğer fakültelerin programlarından birini izleyerek iki diplomaya birden sahip olabilirler. Fakülte içinde derslikler, kantin, kütüphane, uygulama camii bulunmaktadır. Mezunlarımız, Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı okullarda öğretmenlik yapabilir, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi çeşitli dini kurum ve kuruluşlarda çalışabilmektedir. 56

57 e) İletişim Fakültesi Fakültemiz Bakanlar Kurulu nun 2009/464 karar sayısı gereğince tarihinde kurulmuştur sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca tarihinde Yüksek Öğretim Kurulu kararıyla İletişim Bilimleri ile Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümleri açılmıştır. Daha sonra tarih ve sayılı YÖK kararıyla Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümleri de açılmıştır. Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olacak olan öğrencilerimiz; Radyo, televizyon ve sinema sektörlerine yapımcı, yönetmen, görüntü yönetmeni, senarist olarak çalışabilecektir. İletişim Bilimleri Bölümü öğrencileri ise, her türlü kamu kuruluşlarında, özel sektör işletmelerinde ve sivil toplum örgütlerinde, iletişimle ilgili sorumluluklar üstlenebilecek profesyoneller olarak yetiştirilecektir. Bölüm mezunlarından, çeşitli örgütlerdeki iletişimle ilgili sorunları çözümlemeleri, bu sorunlara işlevsel çözümler üretmeleri, çözüme yönelik uygun ortamlar geliştirmeleri, geliştirdikleri iletişim stratejilerini uygulamaları ve uygulamaların etkililik ve verimliliğini değerlendirmeleri beklenmektedir. Henüz öğrenci almayan Fakültemizden mezun olacak öğrenciler; ulusal ve yerel medya organlarında (gazete, TV, radyo, dergi vb.), reklam ajanslarında, organizasyon firmalarında, kamu ve özel sektörde basın ve halkla ilişkiler bölümlerinde iş bulabilecektir. f) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Fakültemiz Erciyes ne bağlı Yozgat Mühendislik-Mimarlık Fakültesi adıyla gün ve 3837 sayılı Kanun ile kurulmuş olup, Eğitim-Öğretim yılında Makine ve İnşaat Mühendisliği Bölümlerine ellişer öğrenci alınarak lisans öğrenimi vermeye başlamıştır Eğitim-Öğretim yılında da Jeoloji Mühendisliği Bölümüne otuz öğrenci, Mimarlık Bölümüne 20 öğrenci alınarak bu iki bölüm de faaliyete geçmiştir yılında nin kurulması ile nin bünyesine geçmiştir. Halen Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Elektrik Elektronik Mühendisliği ve Biyosistem Mühendisliği Bölümleri ile eğitim-öğretimine devam etmektedir. Bilgisayar, Çevre ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinde eğitim-öğretim yılında öğrenci alımı olmamıştır. Fakültemiz, çağdaş ders araç ve gereçleri, laboratuar, bilgisayar ve internet bakımından Rektörlüğümüzün sağladığı imkânlarla ve öğretim elemanlarımızın özverili çalışmaları ile hızla gelişmektedir. Öğrencilerimizin güzel bir ortam içerisinde başarılı ve mutlu olabilmeleri için barınma, burs, ulaşım, araştırma, spor ve kültürel olanaklar mevcut olup, geliştirilmeye devam edilmektedir. Mezun olan öğrenciler kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde iş bulma olanaklarına sahiptir. olarak kuruldu. g) Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gün ve 3837 Sayılı Kanun ile Erciyes ne bağlı Yozgat Ziraat Fakültesi 57

58 da 5467 Sayılı Kanun ile adı ve bağlantısı değiştirilerek Erciyes nden ne Ziraat Fakültesi olarak aktarıldı. Yozgat ta kurulan ilk iki fakülteden biri olan Ziraat Fakültesi ne Ondokuz Mayıs Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali GÜLÜMSER Kurucu Dekan olarak tarihinde atanmış, tarihinde görevine başlamıştır. Rektörlüğü bünyesinde yer alan Ziraat Fakültesi nin adının Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak değiştirilmesi; Millî Eğitim Bakanlığı nın 26/7/202 tarihli ve 8842 sayılı yazısı üzerine, 28/3/983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek-30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 3/8/202 tarihinde kararlaştırılmıştır. Fakültemizin amacı; yerel ve ulusal alanda tarımsal sorunların çözümüne yönelik araştırma faaliyetleri yürütmek, mesleki bilgi ve becerisi yüksek, araştıran, geliştiren, tarımsal gelişmeler için katkı sağlayan çağdaş ve nitelikli Ziraat Mühendisleri yetiştirmektir. Bölümler; Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Zooteknik bölümleridir. Bunlardan Tarla Bitkileri Bölümünde öğrencilerin eğitimi devam etmektedir. Fakülte binasının inşaatının tamamlanmasının ardından tüm bölümlerde eğitim öğretim yapılması planlanmaktadır. Mezunlar; Kamuda; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Köy Hizmetleri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı bünyelerinde Ziraat Mühendisi, Uzman yardımcısı, Uzman gibi kadrolarla istihdam edilmektedir. Ayrıca tarımsal üretim ve işleme ile alakalı özel sektör işletmelerinde Mühendis olarak iş bulabilmektedir. h) Tıp Fakültesi Fakültemiz 2007 yılında kurulmuştur. Bünyesinde bölüm ve anabilim dallarının kurulması 23/08/2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu nda; 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesiyle 2809 Sayılı Kanunun 3. maddesi uyarınca uygun bulunmuştur. Fakültenin amacı, Ülkemize ve Yozgat halkına iyi hizmet verebilecek evrensel ölçülere uygun mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası eğitim veren, çağdaş pratisyen ve uzman hekimler yetiştiren, yerel ve ulusal ölçekte toplumun sağlık problemlerine yönelik koruyucu ve tedavi edici hizmetler sunan, bilimsel araştırmalarda ulusal ve uluslararası düzeyde başarı sağlamış bir Tıp Fakültesi oluşturmaktır. Ayrıca Fakülte, Ülkenin sağlık sorunlarını tanıyan ve araştırmaları ile bunlara çözüm arayan bölgesel ve ulusal bazda yaptığı hizmetlerle toplum sağlığının ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesine dönük hizmetler sunmak, yöresel yer altı jeotermal kaynaklardan faydalanarak fizik tedavi alanında yöremizi bir merkez haline getirmek, kaliteli sağlık hizmeti sunmak, yapılan bilimsel çalışmalarda ulusal ve uluslararası düzeyde ismini duyurmak vizyonundadır. Fakültemizin eğitim-öğretim yılı sonu itibarıyla akademik kadrosunda 8 Profesör doktor, Doçent doktor, 5 Yardımcı Doçent doktor, Uzman doktor, Öğretim görevlisi, 27 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 00 personel bulunmaktadır. 58

59 Fakültemize akademik yılında 4, akademik yılında 4 öğrenci alınmıştır Akademik yılı sonu itibarıyla öğrenci sayımız 60 Erkek ve 73 Kız olmak üzere 33 olmuştur. Fakültemiz fiziki yapısı ve öğretim üyesi tamamlanıncaya kadar öğrenciler öğrenimlerini Üniversitemiz adına Hacettepe Tıp Fakültesi nde sürdürecektir. i) Turizm Fakültesi Mevcut olan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu nun Fakülteye dönüştürülmesine ilişkin Üniversite Senatosu tarafından alınan karar Bakanlar Kurulu nda onaylanarak resmi gazetede yayınlanmıştır. Senatosu tarafından Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu nun Turizm Fakültesi ne dönüştürülmesine ilişkin senatomuz bir karar alınmış ve resmi başvuru YÖK e yapılmıştır. Bakanlar Kurulu nca da olumlu görülerek karara bağlanmasının ardından 7 Nisan 204 tarihli sayılı resmi gazetede de yayınlanarak resmi kuruluşu tamamlanmıştır. 204 yılında öğrenci alımı olmamıştır. 2- ENSTİTÜLER a) Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü; tarih ve 26 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5467 sayılı kanunla 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu na eklenen yeni ek maddelerle ne bağlı olarak kurulmuştur. Lisansüstü eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir kurum olarak yüksek düzeyde bilimsel araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal ve bölgesel anlamda gelişmeye ve kalkınmaya destek olmak amaçlanmaktadır. Enstitümüz, gelişen teknoloji ve piyasanın ekonomik gereklerini bilen, nitelikli, üretken araştırmacılar yetiştirmek ve yapılan bilimsel çalışmalarla ulusal ve uluslararası bazda bilimsel ve teknolojik bilgiye katkı sağlayan, sosyal ve ekonomik kalkınmaya katkısı olacak her tür plan, proje ve bilimsel çalışmanın yürütüldüğü ve desteklendiği bir merkez olmayı da amaçlamaktadır. Enstitüde eğitim, ders ve tez dönemlerinden oluşmaktadır. Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler danışmanların atanması ile tez aşamasına geçmekte, tez projeleri hazırlanıp tezlerin tamamlanmasından sonra tezlerini jüri önünde başarıyla savunanlar mezuniyet belgelerini almaktadırlar. Halen; enstitümüzde fen ve teknik bilimlere dayalı olarak Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Tarla Bitkileri Anabilim Dallarında yüksek lisans eğitimi verilmektedir. Ayrıca Mekatronik Mühendisliği ve Makine Mühendisliği Anabilim Dalında doktora eğitimi verilmeye başlanmıştır. 59

60 b) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü; tarih ve 26 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5467 sayılı kanunla 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu na eklenen yeni ek maddelerle ne bağlı olarak kurulmuştur. Enstitü lisansüstü eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir kurum olarak yüksek düzeyde bilimsel araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal ve bölgesel anlamda gelişmeye ve kalkınmaya destek olmak amacıyla kurulmuştur. Enstitüye henüz öğrenci alınmamaktadır. c) Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü; tarih ve 26 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 5467 sayılı kanunun ile 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa eklenen yeni ek maddelerle ne bağlı olarak kurulmuştur. Enstitümüz lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir kurum olarak yüksek düzeyde bilimsel araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal ve bölgesel anlamda gelişmeye ve kalkınmaya destek olmak, kamu kuruluşlarında, işletmelerde ve çeşitli bilimsel kuruluşlarda fakülte mezunlarını yüksek lisans ve doktora seviyesinde yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak dünyadaki gelişmeleri, araştırmacı, sorgulayıcı, eleştirel bir yaklaşımı, çok çalışmayı önemseyen, kaliteli bilimsel çalışmaları ile ilkeli bir kuruluş olmamızı sağlayacak Enstitümüzün misyonunu, Üniversitemizin ilgili bölümlerinin öğretim elemanı açığını karşılamak, lisansüstü öğrencilerimize bilimsel düşünme katkısını kazandırmak, ülkemizde çeşitli kamu kuruluşlarının yetişmiş insan gücüne duyduğu ihtiyacı karşılamak, kamuoyu ve sosyal çevreyi ilgilendiren konularda araştırma yaparak, yönlendirici olmayı sağlamaktır. Enstitümüzde Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve İşletme ve Temel İslam Bilimleri olmak üzere dört anabilim dalında yüksek lisans Temel İslam Bilimleri ve Türk Dili ve Edebiyatı anabilim dalında bir doktora programı olmak üzere 6 program bulunmaktadır. Doktora programının süresi en fazla 2, yüksek lisans programlarının ise en fazla 6 yarıyıldır. Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler danışmanlarının atanması ile tez aşamasına geçmekte, bu aşamada tez projelerini hazırlayıp tezlerinin tamamlanmasından sonra tezlerini jüri önünde başarıyla savunanlar mezuniyet belgelerini almaktadırlar. 3- YÜKSEKOKULLAR a) Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu Rektörlüğüne bağlı olarak Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 0//202 tarihli ve 5804 sayılı yazısı üzerine, 28/3/983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 26//202 tarihinde kararlaştırılmıştır. Yüksekokulumuzun amacı; temel mesleki bilgi ve beceriyle donatılmış, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, yenilikçi, rekabetçi ve girişimci profesyonel hemşire ve sağlık personeli 60

61 yetiştirerek bireylerin sağlıklarının korunmasını ve geliştirilmesi ayrıca hasta bakım kalitesini artırarak sağlıklı toplumun oluşmasına katkıda bulunmaktır. Yüksekokulumuzun hizmet binası henüz proje aşamasında olup, henüz öğrenci almamakta ve gerekli akademik ve idari yapılanmanın tamamlanmasından sonra eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayacaktır. b) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yüksekokul; Bakanlar Kurulunun tarih ve 200/03 sayılı kararnamesinin tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanması ile kurulmuştur. Amacı; ilköğretim ve lise düzeyindeki okullara Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri ile çeşitli branşlarda antrenör, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü nün çeşitli kademelerine yönetici yetiştirmektir. Yüksekokula henüz öğrenci alınmamaktadır. c) Hayvansal Üretim Yüksekokulu Tarımsal faaliyetin diğer alanlarında olduğu gibi hayvancılık alanında da nitelikli eleman ihtiyacının karşılamak amacıyla açılmıştır. Hayvansal Üretim Yüksekokulu bünyesinde; Hayvansal Yetiştirme ve Besleme ve Hayvan Sağlığı olmak üzere 2 anabilim dalının yer alması planlanmakta olup, henüz öğrenci alımı yapılmamaktadır. d) Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yüksekokulu, tarih ve 96/8655 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ve Yüksek Öğretim Kurulunun onayı ile kurulmuştur öğretim yılında Erciyes Yozgat Sağlık Yüksekokulu hemşirelik bölümünün açılmasıyla faaliyete geçmiştir. Sağlık Yüksekokulu, tarihinde yeni kurulan 'ne bağlanmıştır. Yüksekokulumuzun amacı; temel mesleki bilgi ve becerilerle donatılmış; ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, yenilikçi rekabetçi ve girişimci profesyonel hemşireler yetiştirerek bireylerin sağlıklarının korunması ve geliştirilmesi; ayrıca hasta bakım kalitesini artırarak sağlıklı toplumun oluşmasına katkıda bulunmaktır. Yüksekokulda, dört yıl süreli mesleki ağırlıklı teorik ve uygulamalı dersleri içeren bir müfredat programı uygulanmakta olup, öğrenciler derslerin uygulamalarını çeşitli düzeyde sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda yapmaktadırlar. Öğrencilerimizin bilimsel ve sosyal gelişimini sağlamak için dönem içinde çeşitli konferanslar düzenlenmekte ve öğretim elemanlarının danışmanlığında hazırladıkları çalışmalarla çeşitli bilimsel kongrelere aktif olarak katılmaktadır. 6

62 Mezunlar; sağlığı korumak ve geliştirmek amacıyla hizmet veren birinci basamak sağlık hizmetlerinde, tedavi hizmeti veren resmi ve özel kuruluşlarda, rehabilitasyon merkezlerinde, okul ve işyerlerinde hemşire; sağlık meslek liselerinde öğretmen olarak çalışabilmektedirler. 4- MESLEK YÜKSEKOKULLARI a) Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu Cumhuriyet Senatosunun tarih ve 97/3 numaralı kararıyla Yükseköğretim kuruluna açılması teklif edilmiş, Yükseköğretim Kurulu Genel kurulu nun tarihli toplantısında açılmasına karar verilmiş, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısıyla bildirilen Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu 4 Eylül 997 de Metal İşleri ve Maden Programları ile Eğitim ve Öğretime başlamış ve kısa sürede açılan yeni programları ile gelişme göstermiştir. Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu 2006 da kurulan bünyesine katılmıştır. Amacı; evrensel insanlık değerlerini ve anlayışlarını benimsemiş, donanımlı, pozitif düşünen, üretken, katılımcı, araştırma ve problem çözme yeteneğine sahip, kendisi ve çevresiyle uyumlu, Atatürk İlke ve İnkılâpları na bağlı, laik ve demokratik Cumhuriyetimizin vazgeçilmez kurumlarına sahip çıkacak; bilgisayar teknolojisine hâkim ve bilgi teknolojilerinden haberdar, yabancı dil bilen, teorik ve uygulamalı olarak mesleki bilgi ile donatılmış meslek elemanları ve teknikerler yetiştirmektir. Öğretim programlarında ağırlıklı olarak uygulamalı eğitim yapılmaktadır. Uygulamalı eğitimler teknik açıdan ihtiyaç duyulan araç ve gereçlerle donatılmış; elektrik atölyesi, tekstil atölyesi, bilgisayar laboratuarı, mobilya ve dekorasyon atölyelerinde ve teknik çizim atölyelerinde yapılmaktadır. Tekniker ve meslek elemanı unvanları ile mezun olan öğrencilerimiz, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında rahatlıkla iş bulabilmektedirler. b) Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu Boğazlıyan ilçemizde kurulması için Üniversitemiz tarafından teklif edilen Meslek Yüksekokulumuz, Yükseköğretim Genel Kurulu nun tarihli toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanun la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülerek kurulmuştur. Meslek Yüksekokulumuzun amacı; sanayileşme, tarımsal gelişim, teknolojik alanlar ve ekonomide ülke ve bölgeye büyük katkılar sağlayacak alanında teknik bilgi ve becerilerle donatılmış, kalifiye ara teknik eleman yetiştirmektir. Meslek Yüksekokulu programlarına YGS ve 2002 yılında yapılan bir kanuni düzenleme ile meslek liselerinden sınavsız geçiş ile öğrenci alınmaktadır. Bünyesinde Bilgisayar Programcılığı,, Dış Ticaret, Elektronik, Geleneksel El Sanatları, Gıda Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi, Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği, Lojistik ve Organik Tarım Programları bulunmaktadır. 62

63 204 eğitim-öğretim yılında Bilgisayar Programcılığı ve Gıda Teknolojisi programında eğitimöğretim faaliyetleri devam ederken yukarıda ismi geçen diğer programlarda henüz öğrenci alımı yapılmamıştır. Bilgisayar Programcılığı programından mezun öğrencilerimiz sanayi kuruluşları başta olmak üzere, yazılım firmaları, bilgisayar teknik destek ve satış firmaları, bankalar, sigorta şirketleri, araştırma şirketleri, ulaştırma, eğitim, lojistik firmaları vb. geniş bir yelpazede iş bulabilmektedir. c) Meslek Yüksekokulu Yüksekokulumuz eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Meslek Yüksekokulu olarak kurulmuştur. Daha sonra 20 Temmuz 982 tarih ve 4 sayılı kanun hükmünde kararname ile Erciyes ne bağlanmış; tarihinde ise 4567 sayılı kanunla kurulan ne devredilmiştir. Yüksekokulumuzun amacı; ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli ara insan gücünü yetiştirmek olup sanayileşme, tarımsal gelişim, teknolojik alanlar ve ekonomide ülke ve bölgeye büyük katkılar sağlamak ve bu katkıları eğitim-öğretimin kalitesini her gün daha da yükselterek devam ettirmektir. Yüksekokul Yozgat İl Merkezine 4 km. uzaklıkta olup, E-88 karayolu üzerindedir. Yerleşkesinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu na bağlı öğrenci yurtları bulunmaktadır. Öğrencilerimiz şehir merkezine belediye otobüsleri ve dolmuşlar ile ulaşabilmektedir. Öğretim programı temelde mesleki bilgi ve beceri kazandırmaya odaklı olduğundan, uygulamalı derslere önem verilmekte olup okul bünyesindeki atölyelerde öğrencilerin teorik dersler yanında uygulamalı derslerle teknik bilgi ve becerileri geliştirilmektedir. Eğitim öğretimde, normal öğretim programının yanı sıra ikinci öğretim uygulaması da yapılmaktadır. Sosyal ve teknik olmak üzere iki ana grupta bölümleri olan okulun sosyal programlarında daha çok teorik dersler ağırlık taşırken, teknik programlarda öğrencilerin beceri eğitimine ağırlık verilmektedir. Öğrenciler, birinci ve ikinci sınıf sonlarında yaz döneminde 20 günlük toplamda 40 günlük staj yapmaktadırlar. Meslek Yüksekokulu nda sosyal ve teknik programlar uygulanmaktadır. Mezunlarımız sanayi kuruluşları başta olmak üzere, yazılım firmaları, bilgisayar teknik destek ve satış firmaları, bankalar, sigorta şirketleri, araştırma şirketleri, ulaştırma, eğitim, lojistik firmaları vb. geniş bir yelpazede iş bulabilmektedir. d) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Erciyes ne bağlı olarak kurulan Yüksekokul 2006 yılında nin kurulmasının ardından YÖK Başkanlığı nın 2457 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca üniversitemiz bünyesine katılmıştır. Amacı; ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek eğitim standartlarına sahip olan, kültürel ve sosyal açıdan donanımlı, kendi alanarında uluslararası düzeyde bilgi seviyesine ulaşmış, 63

64 eğitim ve öğretimdeki mükemmeliyet düzeyi yüksek, çağdaş, yenilikçi ve öncü uygulamalarıyla kaliteli ara eleman yetiştirmektir. Mezunlar, kreş ve anaokullarında, yetiştirme yurtlarında, huzur evleri, rehabilitasyon merkezlerinde, yataklı hastanelerde, özel yaşlı bakım merkezlerinde, geriatri merkezlerinde rahatlıkla iş bulabilmektedirler. e) Sorgun Meslek Yüksekokulu Sorgun Meslek Yüksekokulu kurulması ile ilgili Üniversitemiz Senatosu nun 24/08/200 tarihli teklifi, 05/05/20 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş olup, 2547 Sayılı Kanun un 2880 Sayılı Kanun la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca söz konusu teklif uygun görülmüştür. Bu bağlamda, Sorgun Meslek Yüksekokulu 20 yılında kurulmuştur. Meslek Yüksek Okulumuz bünyesinde 3 ön lisans programının açılması teklifi 3/02/203 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında kabul edilmiş olup, Yerel Yönetimler, Bilgisayar Programcılığı, Otomotiv Teknolojisi, Dış Ticaret, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Özel Güvenlik ve Koruma, Maden Teknolojisi, Elektrik, İşletme Yönetimi, İnşaat Teknolojisi, Makine, Sondaj Teknolojisi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programları hali hazırda açık olan programlarımızdır. Öğrenci alım dosyasının YÖK tarafından kabul edilmesiyle birlikte eğitim-öğretim yılında Meslek Yüksekokulumuz eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Sorgun Meslek Yüksekokulunda Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Programı ve Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı eğitimöğretime devam etmektedir. f) Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu 200 yılında kurulan Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu, Hukuk Bölümü, Adalet Programı ile eğitim öğretim hayatını sürdürmektedir. Meslek Yüksekokulunun amacı; hâkim ve savcılara yardımcı elemanlar yetiştirmektir. Adliyelerde görevlendirilmek üzere öğrenci yetiştiren ve öğrencileri hukuki bilgilerle donatan UYAP Projesi kapsamında olan Yüksekokulumuzda, adliyelerin temel taşı olan UYAP programı ders olarak öğretilmektedir. Bu özelliği ile tüm Türkiye genelinde ilk ve tektir. Mezun öğrenciler, Adalet Bakanlığı teşkilatında mahkemelerin yazı işleri, icra memurluğu birimlerinde, infaz kurumlarında çalışabilmektedirler. Ayrıca; noterliklerde, avukatlık bürolarında, şirketlerin hukuk departmanlarında, bankacılık ve finans sektöründe çeşitli özel kurum kuruluşların hukuk servislerinde de istihdam olanağı bulabilmektedirler. 64

65 C-6 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi İç kontrol; Üniversitemizin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür. İç kontrol işlemleri 3/2/2005 tarih ve sayılı 3 nolu mükerrer Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde harcama birimleri ve başkanlığımız tarafından yürütülmeye çalışılmaktadır. Türkiye de kamu mali yönetimi ve kontrol sistemini yeniden düzenleyen 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve buna ilişkin ikincil mevzuat ile COSO Modelini esas alan bir İç Kontrol Sisteminin kurulması hedeflenmektedir. 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun öngördüğü, Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme çalışmaları kapsamında hazırlanan; hedefler, proje ve faaliyetler, performans programı, faaliyet raporları ve performans göstergeleri çalışmaları, ancak sağlıklı veriyle doğru performans değerlerine ulaşabilecektir. Bu amaçla, yapılan İç Kontrol Sistemi çalışmaları ile öncelikle temel süreçlerin gerçekte nasıl çalıştığı açıklanmakta, sürecin çıktılarını gösteren performansın sürekli ve düzenli olarak izlenmesi ve kontrol edilebilmesi için kontrol noktaları belirlenmekte, böylece riskli ve iyileştirilebilecek alanlar daha kolay değerlendirilebilmektedir. nde yürütülen tüm faaliyetlerin doğru, hızlı, etkili, verimli ve tutumlu bir yapıda, sürekli daha kaliteliyi arama, iyileştirme ve geliştirme anlayışı ile yürütülerek, özellikle hizmet verilen kitleye hatasız hizmet sunulmasını sağlamak için süreçleri tanımlamak, iyileştirme yapılabilecek alanlarını kontrol altına almak, böylece karar alma süreçlerini hızlandırmak, sağlıklı bir İç Kontrol Sistemi oluşturarak, performans esaslı bütçeleme çalışmalarında doğru performans göstergeleri ile Üniversite performansının ölçülmesini sağlamak ve Üniversitenin diğer süreçlerine de yaygınlaştırılmak üzere İç Kontrol Sistemi konusunda diğer üniversitelere örnek olabilecek bir model oluşturmak da hedeflenmiştir. Üniversitemizin malî yönetim ve kontrol sistemleri; harcama birimleri, muhasebe ve malî hizmetler ile ön malî kontrol ve iç denetimden oluşmaktadır. Üniversitemiz web sitesinden 02/07/204 tarihinde verilen ilan ile kurumumuzda istihdam edilmek üzere naklen atama yoluyla İç Denetim Koordinasyon Kurulu onaylı Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip İç Denetçiler alınmıştır. 204 yılı itibariyle 3 adet İç Denetçimiz görevlerine başlamıştır. 65

66 II. AMAÇ VE HEDEFLER 66

67 II. AMAÇ ve HEDEFLER A. nin Stratejik Amaç ve Hedefleri nin yıllarını kapsayan stratejik planı uygulanmıştır tarihli senato kararıyla Stratejik Planlama Komisyonu oluşturulmuş ve dönemini kapsayacak olan Stratejik Planlama Süreci başlatılmıştır. Bu süreçle birlikte yıllarını içeren Stratejik Plan hazırlık çalışmaları tamamlanmıştır. Tasarı halindeki Stratejik Planı 205 yılında değerlendirilmesi için Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilecektir. Yönetmelik gereği; Müsteşarlıkça Üniversitemize değerlendirme raporu gönderilmesi hâlinde, değerlendirme raporu dikkate alarak stratejik planımıza son şekli verilecek ve kamuoyuna sunulacaktır yılı Stratejik Planının Müsteşarlığa gönderilecek tasarı halinde belirlenen 5 stratejik amaç, 5 stratejik hedef aşağıda yer almaktadır. STRATEJİK AMAÇ Stratejik Amaç-: Eğitim ve Öğretimin Güncelliğini Sağlamak. STRATEJİK AMAÇ Stratejik Amaç-2: Eğitimde ve Bilimsel Faaliyetlerde Yüksek Kalite Düzeyine Ulaşmak. STRATEJİK AMAÇ Stratejik Amaç-3: İç ve Dış Paydaşların Sunacağı Önerilerle Gelişmiş Bir Üniversite Olmak. STRATEJİK HEDEFLER Hedef ) Öncelikle ülkemizdeki gelişmiş üniversitelerin standartlarına daha sonra da dünya standartlarına ulaşmak Hedef 2) Eğitim programlarının güncellenmesinde ağırlıklı olarak ülkemizin ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması Hedef 3) Yabancı dil eğitimini güçlendirecek alt yapının kurulması ve geliştirilmesi STRATEJİK HEDEFLER Hedef ) Öğretim elemanına başına düşen öğrenci sayısının makul düzeye çekilmesi Hedef 2) Öğretim elemanlarının niteliklerinin artırılması Hedef 3) Bilimsel çalışmaları desteklemek Hedef 4) Akademisyen başına düşen bilimsel yayın sayısını artırmak Hedef 5) Yüksek kaliteli araştırma altyapısına sahip olmak ve sürekli güncel tutmak STRATEJİK HEDEFLER Hedef ) İç ve dış paydaşlar arasındaki iletişimin artırılması Hedef 2) Yerel kalkınmaya katkıda bulunacak ar-ge çalışmalarının desteklenmesi 67

68 STRATEJİK AMAÇ Stratejik Amaç-4: Güçlü Bir Kurum Kültürüne Sahip Olmak. STRATEJİK HEDEFLER Hedef ) Üniversite çalışanlarının kurumsal bilincinin pekiştirilerek kurum kültürünün benimsetilmesi Hedef 2) Kurumsal eğitim ve sosyal alt yapının geliştirilmesi Hedef 3) Üniversiteler ve kamu kurumları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi STRATEJİK AMAÇ Stratejik Amaç-5: Eğitim Öğretim ve Araştırma Kalitesinin Artırılması İçin Gelişmiş Fiziki Alt Yapıya Sahip Olmak. STRATEJİK HEDEFLER Hedef ) Üniversitemiz kampüs alanı ve ilçelerdeki fiziki mekânların tamamlanması Hedef 2) Sosyal ve kültürel tesislerin inşaatı 68

69 B. Temel Politikalar ve Öncelikler a) Politikalar Üniversitemiz 5227 Sayılı Kamu Yönetiminin Kuruluş ve İşleyişinin Temel İlkeleri Kanununun 5. maddesi gereğince Kamu yönetiminin kuruluş ve işleyişinde, idarenin bütünlüğünü esas almaktadır. nin başlıca temel politikaları aşağıdaki gibidir. Eğitim öğretim kalitesini yükseltmek. Bilimsel ve Teknolojik gelişime katkı sağlamak. Bilimsel çalışmaları teşvik etmek. Başarılı öğrencileri ve personeli teşvik etmek. Öğrencilerin ve personelin gelişimine katkıda bulunmak. Üniversite-Sanayi işbirliğini geliştirmek. Toplumsal İşbirliğini geliştirmek. Şehrin ve bölgenin gelişimine katkı sağlamak. b) Öncelikler Eğitim programlarını sürekli gözden geçirmek, Eğitimde yeni teknolojilerin kullanılmasını sağlamak ve bilimsel gelişmeleri eğitim programlarına yansıtmak, Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerin başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyon, insan kaynağı, sistem ve süreçleri sürekli gözden geçirmek. Kamu kaynakların etkin, ekonomik ve verimli olarak kullanılması sağlanarak üniversitemizin cari ve yatırım ihtiyaçlarının öngörülen süreler içerisinde kazanımının sağlanmasına çalışılacaktır. 69

70 III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 70

71 III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler 203 yılı gider bütçesi ise bir önceki yıl başlangıç ödeneğine göre yaklaşık olarak % 36,4 oranında artışla ,00 TL olarak belirlenmiştir. Bu ödenek 203 yılı ihtiyaçlarını karşılamadığından yıl içerisinde yapılan aktarma ve ekleme işlemleri neticesinde, net ,00TL ilave ödenek kaydı yapılarak yılsonu ödenek toplamı TL ye yükselmiştir. Bu ödenekten de ,00 TL düşüldükten sonra, 203 yılındaki toplam ödenek miktarı ,00 TL olmuştur. Yılsonu ödeneğinin ,00 TL si harcanmış olup, yılsonu ödeneğine göre harcama oranı % 94,7 olarak gerçekleşmiştir. 204 yılı gider bütçesi ise bir önceki yıl başlangıç ödeneğine göre yaklaşık olarak % 35 oranında artışla ,00 TL olarak belirlenmiştir. Bu ödenek 204 yılı ihtiyaçlarını karşılamadığından yıl içerisinde yapılan aktarma ve ekleme işlemleri neticesinde, net ,83TL ilave ödenek kaydı yapılarak yılsonu ödenek toplamı ,83 TL ye yükselmiştir. Bu ödenekten de ,00 TL düşüldükten sonra, 204 yılındaki toplam ödenek miktarı ,83 TL olmuştur. Yılsonu ödeneğinin ,98 TL si harcanmış olup, yılsonu ödeneğine göre harcama oranı % 86,28 olarak gerçekleşmiştir. 7

72 B. Mali Bilgilere Ait Tablo ve Grafikler 0- Personel 02- Sosyal Güvenlik 03- Mal ve Hizmet Alımı 05- Cari Transferler 06- Sermaye Giderleri BOZOK ÜNİVERSİTESİ GENEL Kbö Eklenen Düşülen Ödenek Miktarı Harcanan Kalan , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,98 379, , , , , , ,43 TOPLAM , , , , , ,85 72

2015 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2015 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 205 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 3 4 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 205 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Erdoğan Akdağ Kampüsü Divanlı Yolu 7. Km 66900 Merkez/YOZGAT

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN-2012 1 2 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 3 Sunuş Bozok Üniversitesi 01.03.2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanunla kurulmuştur. Üniversitemiz;

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE KURUMLAR ARASI VE YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE KURUMLAR ARASI VE YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE KURUMLAR ARASI VE YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI Başvuru Koşulları 1-Bozok Üniversitesine önlisans ve lisans düzeyinde kurumlar

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN-204 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 Sunuş Bozok Üniversitesi kurulduğu 2006 yılından bugüne eğitim-öğretim faaliyetlerini 0 yerleşkede

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ 202 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN-203 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 202 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 Sunuş Bozok Üniversitesi 0.03.2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanunla kurulmuştur. Üniversitemiz;

Detaylı

2016 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2016 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2016 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 3 4 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Erdoğan Akdağ Kampüsü Divanlı Yolu 7. Km 66900 Merkez/YOZGAT

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU OKULUMUZ HAKKINDA Okulumuz 1995 yılında Tokat İli nin bir doğa harikası olan Almus İlçesi nde kendisine tahsis edilen 32 dönüm kampüs alanı içerisinde

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR Fakülte / Yüksekokullar / Meslek Yüksekokulları En Küçük En Küçük Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği MF-3 475,84818 MF-3 451,90389 MF-3 449,49584 Diş

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci İstatistikleri * 06.10.2015 tarihinde düzenlenmiştir Birimler / Programlar Haz.

Dumlupınar Üniversitesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci İstatistikleri * 06.10.2015 tarihinde düzenlenmiştir Birimler / Programlar Haz. Dumlupınar Üniversitesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci İstatistikleri * 06.10.2015 tarihinde düzenlenmiştir. Birimler / Programlar Haz. 1 2 3 4 5 6 Genel Toplam Altıntaş Meslek Yüksekokulu 1 166

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANS / ÖNLİSANS KONTENJANLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANS / ÖNLİSANS KONTENJANLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANS / ÖNLİSANS KONTENJANLARI Fakülte / Yüksekokul / Konservatuar Süresi Kontenjan Özel Koşul Yıllık Ücreti Ceyhan Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN. Not: Başvurular ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine yapılacaktır.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN. Not: Başvurular ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine yapılacaktır. HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin

Detaylı

2014-2015 Eğitim - Öğretim Bahar Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları

2014-2015 Eğitim - Öğretim Bahar Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları Fakülte/YO Adı Bölüm/Program Adı 2. Yarıyıl 4. Yarıyıl Özel Koşullar (*) Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya 1 1 Coğrafya (İÖ) 1 1 Fizik 5 Kimya 2 2 Biyoloji 2 2 Matematik(İÖ) 5 Türk Dili ve Edebiyatı 3 3

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 1992 yılında kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir. KSÜ bünyesinde Avşar, Bahçelievler ve Karacasu olmak üzere üç kampus bulunmaktadır. KSÜ ana

Detaylı

Çukurova Üniversitesi Taban Puanları

Çukurova Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversite

Detaylı

Önlisans Programları Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam

Önlisans Programları Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYM EK-YERLEŞTİRME BİLGİLERİ Program Seviyesi Program Türü Ek Kontenjan Yerleşen Tercih Oranı Açıköğretim 1438 1026 71 Lisans Programları Tablo Örgün

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme Misyon ve Vizyon 1.1 Misyonumuz: Üniversitemiz, evrensel değerler ışığında,

Detaylı

2015 2016 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI

2015 2016 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI 2015 2016 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI lı Yerleştirme Program Afyon Sağlık Yüksekokulu (Yerleşme Oranı : % 100,00 ) 100410554 Beslenme ve Diyetetik YGS-2

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GENEL BİLGİLER 11.07.1992 tarihli ve 21281 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3837 sayılı kanunla Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

İLAN AYRINTILI BİR ŞEKİLDE YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞININ İNTERNET SİTESİNDEKİ AKADEMİK-AKADEMİK KADRO İLANLARI KISMINDA YAYINLANMIŞTIR.

İLAN AYRINTILI BİR ŞEKİLDE YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞININ İNTERNET SİTESİNDEKİ AKADEMİK-AKADEMİK KADRO İLANLARI KISMINDA YAYINLANMIŞTIR. 22726 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagatı Öğr.Gör. 1 1 22727 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Öğr.Gör. 3 1 22728 İletişim Fakültesi

Detaylı

2014 2015 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 2015 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI 2014 2015 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI PROGRAM KODU GENEL KONTENJAN OKUL BİRİNCİLERİ KONTENJANI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Eğitim Fakültesi

Detaylı

--- TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI ----

--- TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI ---- --- TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI ---- YÖK TARAFINDAN VERİLEN KONT. Kod Yüksekokul Adı Program Adı SGK YGSK Okul Bir. TOPLAM KONT. 108350336 Teknik Bilimler

Detaylı

Lisans Toplam Açıköğretim Önlisans Programları Örgün Öğretim Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam

Lisans Toplam Açıköğretim Önlisans Programları Örgün Öğretim Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYM YERLEŞTİRME BİLGİLERİ Program Seviyesi Program Türü Kontenjan Yerleşen Tercih Oranı Açıköğretim 5638 5638 100 Lisans Programları Tablo 4 Örgün Öğretim

Detaylı

Çankırı Karatekin Üniversitesi TANITIM

Çankırı Karatekin Üniversitesi TANITIM Çankırı Karatekin Üniversitesi TANITIM 1 2 Çankırı Karatekin Üniversitesi ULUYAZI KAMPÜSÜ MİSYON Eğitim-öğretim ve araştırmada evrensel ölçüt ve etik değerleri benimseyen, toplum yararını ve paydaş memnuniyetini

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

GENEL KONTENJAN OK.BİR. KONTENJAN PUAN TURU 2011-EN

GENEL KONTENJAN OK.BİR. KONTENJAN PUAN TURU 2011-EN KODU BÖLÜM ADI GENEL KONTENJAN OK.BİR. KONTENJAN PUAN TURU BÜYÜK PUAN BAŞARI SIRASI Eğitim Fakültesi 100410527 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 60 2 YGS-1 356,547 150000 100410687 Fen Bilgisi

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Kont. Yer. Türü

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Kont. Yer. Türü Programın Kodu 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük ları Listesi (Tablo 4) Genel Genel Okul Kontenjan Kontenjan Birincisi Programın Adı Kont. Yer. Türü En Küçük En Büyük En Küçük

Detaylı

Çukurova Üniversitesi Kozan Meslek Yüksekokuluna HOŞGELDİNİZ

Çukurova Üniversitesi Kozan Meslek Yüksekokuluna HOŞGELDİNİZ Çukurova Üniversitesi Kozan Meslek Yüksekokuluna HOŞGELDİNİZ Çukurova Üniversitesi Kozan Meslek Yüksekokulu, Tel: 0322 5165477-78-79-80 Fax: 0322 5153826 http: //kozan.cu.edu.tr Yüksekokulumuzun Kısaca

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ * FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kuramlarımız arasında Farabi Değişim Programı kapsamında işbirliği yapmayı kararlaştırmış bulunmaktayız.

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GENEL DEĞERLENDİRME..1 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz 3. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Taban Puanları

Erciyes Üniversitesi Taban Puanları 2012-201 Üniversitesi Taban Puanları 2012-201 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversit

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi, 2011-2012

Detaylı

ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI

ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI 2013 2014 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN LARI GEL KONTJAN 05.05.2014 OKUL BİRİNCİSİ KONTJANI KODU BÖLÜMÜN ADI TÜRÜ KÜÇÜK BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK Eğitim Fakültesi 100410527 Bilgisayar

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE BAŞVURU BELGELERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE BAŞVURU BELGELERİ 216-217 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE BAŞVURU BELGELERİ 1- Başvuru Dilekçesi 2- Transkript (1 lük Sistemde transkript veya Üniversitesinin Dönüşüm Tablosu)

Detaylı

2014-2015 Eğitim - Öğretim Güz Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları

2014-2015 Eğitim - Öğretim Güz Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları Fakülte/YO Adı Bölüm/Program Adı 3. Yarıyıl 5. Yarıyıl Özel Koşullar (*) Fen-Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İlahiyat Fakültesi Müh.Fakültesi Coğrafya 1 1 Coğrafya (İÖ) 1 1 Fizik

Detaylı

5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU

5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU 5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2809 Kabul Tarihi : 28/3/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 30/3/1983 Sayı : 18003 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi 81620 Konuralp / DÜZCE 15/06/2016 2 İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU A. Kurum Hakkında Bilgiler

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA MESLEK YÜKSEKOKULU Yüksekokulda, 1989-1990 eğitim-öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ait binada Turizm ve Otelcilik

Detaylı

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları Fakülte/MYO Adı Bölüm/Program Adı 3. Yarıyıl 5.Yarıyıl 7.Yarıyıl Özel Koşullar (*) Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya 1 1 Coğrafya

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU OKULUMUZ HAKKINDA Okulumuz 1995 yılında Tokat İli nin bir doğa harikası olan Almus İlçesi nde kendisine tahsis edilen 32 dönüm kampüs alanı içerisinde

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI Taban Tavan Puanı Puanı TIP FAKÜLTESİ 543,699 527,246 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 412,719 351,322 Çalışma Ekonomisi

Detaylı

5.SINIF KONTENJAN 4.SINIF KONTENJAN 3.SINIF EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2.

5.SINIF KONTENJAN 4.SINIF KONTENJAN 3.SINIF EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2. 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2.SINIF KONTENJAN FAKULTE PROGRAM YIL Yurt İçi Yurt Dışı ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PR. 2016_2017 3 ADALET MESLEK

Detaylı

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 1245 Mobilya ve Dekorasyon 2 9077 Ağırlama Hizmetleri 2 5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği

Detaylı

Kont. Kont. Kont. Kont. FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL / MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM / BÖLÜM. 5. Sınıf Kont. 5. Sınıf Yurtdışı

Kont. Kont. Kont. Kont. FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL / MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM / BÖLÜM. 5. Sınıf Kont. 5. Sınıf Yurtdışı 2. Sınıf 3. Sınıf 4.Sınıf 5. Sınıf Altıntaş M.Y.O. GIDA TEKNOLOJİSİ PR. 2 1 Altıntaş M.Y.O. GIDA TEKNOLOJİSİ PR. (İÖ) 2 1 Altıntaş M.Y.O. SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ PR. 2 1 Altıntaş M.Y.O. GIDA KALİTE

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2015 HUKUK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2015 HUKUK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2015 HUKUK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 3 I- GENEL BİLGİLER 4 A- Misyon ve Vizyon 4 C- İdareye İlişkin Bilgiler 5 1- Fiziksel

Detaylı

2015-2016 Eğitim - Öğretim Güz Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları

2015-2016 Eğitim - Öğretim Güz Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları Fakülte/YO Adı Bölüm/Program Adı 3. Yarıyıl 5. Yarıyıl Özel Koşullar (*) Eğitim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mühendislik Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2 Sosyal

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS ÖĞRENCİ KONTENJANLARI, YERLEŞEN ADAY SAYILARI VE EN DÜŞÜK-EN YÜKSEK PUANLAR

HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS ÖĞRENCİ KONTENJANLARI, YERLEŞEN ADAY SAYILARI VE EN DÜŞÜK-EN YÜKSEK PUANLAR HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS ÖĞRENCİ KONTENJANLARI, YERLEŞEN ADAY SAYILARI VE EN DÜŞÜK-EN YÜKSEK PUANLAR Program Kodu Program Adı Puan Türü Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı En

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ w _,s, FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Farabi Değişim Programı kapsamında işbirliği yapmayı kararlaştırmış bulunmaktayız.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI LİSANS. 2.Sınıf

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI LİSANS. 2.Sınıf 217-218 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI LİSANS YOPKODU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) Eğitim Fakültesi YOPADI 2.Sınıf 3.sınıf 4.sınıf 5.Sınıf Yurt İçi Yurt

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF 5.SINIF

2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF 5.SINIF ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PR. 2 1 ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ PR. 2 1 ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ PR. (İÖ) 2

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI 1- Başvuru Dilekçesi 2- Transkript 3-Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge 4-Ders İçerikleri 5- OSYM Sonuç Belgesi İnternet

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2016 MEZUN MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ Fakültemiz, 13 Kasım 2010 tarih ve 2010/25 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kapatılan FenEdebiyat Fakültesi yerine kurulan iki fakülteden (Fen Fakültesi ve

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ KÜRTÜN MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ KÜRTÜN MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ KÜRTÜN MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, Gümüşhane Üniversitesinin Gelişen ve Geliştiren Üniversite sloganıyla beraber misyon ve vizyonunu bu doğrultuda belirleyen Meslek Yüksekokulumuz,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONELİ 2014 UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İLANI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONELİ 2014 UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İLANI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONELİ 2014 UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İLANI İLAN TARİHİ : 12.06.14 SON BAŞVURU TARİHİ : 27.06.14 SINAV TARİHİ : Unvan Değişikliği sınavının tarih, yer ve saati biriminize

Detaylı

Personel Dairesi Başkanlığı Birim Faaliyet Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yılı Birim İdare Faaliyet Raporu

Personel Dairesi Başkanlığı Birim Faaliyet Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yılı Birim İdare Faaliyet Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yılı Birim İdare Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER: 1- SUNUŞ 2- MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ -Misyon -Vizyon 3-YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ 4-DAİRE BAŞKANLIĞIMIZA

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI z 2.SINIF KONTENJAN 3.SINIF KONTENJAN 4.SINIF KONTENJAN 5.SINIF KONTENJAN FAKULTE BOLUM PROGRAM YIL Yurt İçi Yurt Dışı Yurt İçi Yurt

Detaylı

Ek 2 BİRİMLERDE KAYITLI ÖĞRENCİ SAYILARI

Ek 2 BİRİMLERDE KAYITLI ÖĞRENCİ SAYILARI Ek 2 BİRİMLERDE KAYITLI ÖĞRENCİ SAYILARI Birimler / Bölümler Kadın Erkek Toplam Altıntaş Meslek Yüksekokulu 323 172 495 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 82 24 106 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (İÖ) 46

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Yükseköğretim Kurumu Başkanlığının 21.09.2013 tarih ve 28772 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında

Detaylı

2017-ÖSYS TERCİH KILAVUZU 179 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF , Eğitim Fakültesi

2017-ÖSYS TERCİH KILAVUZU 179 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF , Eğitim Fakültesi TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ÖĞR. PUAN GENEL OK.BİR ÖZEL KOŞUL VE 2016-ÖSYS 2016-ÖSYS P.DR. D.DR. Y.D.DR. PROGRAM PROGRAM ADI (2) SÜRE TÜRÜ KONT. KONT.

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN-2011 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sunuş Bozok Üniversitesi 01.03.2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanunla kurulmuştur. Üniversitemiz;

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN AYRILAN YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN AYRILAN YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI SINIF 2 SINIF 3 SINIF 4 SINIF 5 2014-2015 eğitim öğretim yılı Güz yarıyılında Akdeniz Üniversitesi diploma programlarına yatay geçiş ile uluslararası öğrenci alınacak olup, Yükseköğretim Kurulu tarafından

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumları olarak, kurumlarımız arasında Farabi Programı kapsamında işbirliği yapmayı kararlaştırmış bulunmaktayız. 547 sayılı

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TARİHÇEMİZ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; temeli 1944 te kurulan Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu na dayanan bir fakültedir. Bu okulun ismi 1959 tarihinde İktisadi

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI T.C SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : OCAK 0 TOPLANTI SAYISI : 0 KARAR 6: Üniversitemize, 0-06 öğretim yılında, yurtdışından öğrenci kabul edilecek aşağıda belirlenen yükseköğretim programları ve kontenjanların

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları

Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban ve tavan puanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversite

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Karadeniz Teknik Üniversitesi, Yan Dal ve Yaz Dönemi Yönetmeliği uyarınca 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında ve Yan Dal eğitim-öğretimine başvuru şartları, gerekli

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI -3-4 AYNI PUAN TÜRÜ BÖLÜM/PROGRAM

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI -3-4 AYNI PUAN TÜRÜ BÖLÜM/PROGRAM -1 - ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 015-016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ ENJANLARI -3-4 AYNI FARKLI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 4 4 8 8 1 1 Maliye 1 1 Kamu Yönetimi İktisat TM-1

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YANDAL PROGRAMI KONTENJANLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YANDAL PROGRAMI KONTENJANLARI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 55 İktisat 5 Tüm İktisat (İÖ) 3 Tüm Maliye 5 Tüm İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Programları Maliye (İ.Ö) 3 Tüm İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Programları

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YÖS KONTENJANLARI 2017

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YÖS KONTENJANLARI 2017 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YÖS KONTENJANLARI 2017 FAKULTE-MYO BİRİM KONTENJAN AÇIKLAMA AKÖREN ALİ RIZA ERCAN MESLEK Y.O. BANKACILIK VE SİGORTACILIK 8 AKÖREN ALİ RIZA ERCAN MESLEK Y.O. BANKACILIK VE SİGORTACILIK

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2008 yılında kurulmuş ve 2009

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞLERDE BAŞVURU YAPILABİLECEK EŞDEĞER BÖLÜMLER ve KONTENJANLAR

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞLERDE BAŞVURU YAPILABİLECEK EŞDEĞER BÖLÜMLER ve KONTENJANLAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞLERDE BAŞVURU YAPILABİLECEK EŞDEĞER BÖLÜMLER ve KONTENJANLAR Fakülte Adı Bölüm Yatay Geçişi Kabul Edilecek Bölümler

Detaylı

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER Yükseköğretim: Ortaöğretime dayalı ve en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitimöğretimin tümüdür. Yükseköğretimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

BİRİM. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI EK MADDE-1 (Merkezi Yerleştirme Puanı ile Geçişler) KONTENJANLARI

BİRİM. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI EK MADDE-1 (Merkezi Yerleştirme Puanı ile Geçişler) KONTENJANLARI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI EK MADDE-1 (Merkezi Yerleştirme Puanı ile Geçişler) KONTENJANLARI BİRİM TIP FAKÜLTESİ Tıp - 270 275 275 275 230 225 81 83 83 83 69 68 İktisat

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARS-2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 1 I GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon. 2 B- Yetki Görev Ve Sorumluluklar. 3-4 C- Teşkilat Yapısı... 5 D- Fiziksel Kaynaklar...

Detaylı

(4) Disiplin cezası almış olanlar yatay geçiş başvurusu yapamazlar.

(4) Disiplin cezası almış olanlar yatay geçiş başvurusu yapamazlar. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURU ŞARTLARI VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

Mart Üniversitesi Taban Puanları

Mart Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversit

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014-2015GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI 1- Başvuru Dilekçesi 2- Transkript (100 lük Sistemde transkrip veya Üniversitesinin Dönüşüm Tablosu)(Aslı) 3- Öğrenci

Detaylı

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ Ağlasun Meslek Yüksekokulu ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ 1 Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 8 3 11 Bilgisayar Programcılığı 68 46 114 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.) 31 26 57 Büro Yönetimi ve Yönetici

Detaylı

4- Başvurular, Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi>Yatay Geçiş Başvuru İşlemleri modülü üzerinden online olarak yapılacaktır.

4- Başvurular, Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi>Yatay Geçiş Başvuru İşlemleri modülü üzerinden online olarak yapılacaktır. 2017 2018 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME SINAVI İLE YATAY GEÇİŞ KILAVUZU 1- Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ ENJANLARI - - -3 AYNI FARKLI TIP FAKÜLTESİ MF-3 - MF-3 İLE ALAN TÜM BÖLÜMLER İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 50 4

Detaylı

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ 16.09.2015

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ 16.09.2015 Ağlasun Meslek Yüksekokulu ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ.09.05 Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 3 5 Bilgisayar Programcılığı 9 38 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.) 3 3 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Detaylı

2014-2015 BAHAR YARIYILI ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ (26.03.2015)

2014-2015 BAHAR YARIYILI ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ (26.03.2015) 2014-2015 BAHAR YARIYILI ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ (26.03.2015) Ağlasun Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 5 2 7 Bilgisayar Programcılığı 64 44 108 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.)

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılına kurum içi yatay geçiş ile ilgili kontenjanlar, başvuru

Detaylı

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının;

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim larının; - Minimum (taban) puan: a en son yerleşen öğrencinin puanı - Maksimum (taban) puan: a en yüksek puanla yerleşen öğrencinin puanı - OBK Minimum puan:

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılına kurum içi yatay geçiş ile ilgili kontenjanlar, başvuru koşulları,

Detaylı