AB NİN BATI BALKANLAR BÖLGESİNE YÖNELİK POLİTİKASI VE BATI BALKAN ÜLKELERİNİN AB ÜYELİK SÜREÇLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AB NİN BATI BALKANLAR BÖLGESİNE YÖNELİK POLİTİKASI VE BATI BALKAN ÜLKELERİNİN AB ÜYELİK SÜREÇLERİ"

Transkript

1 AB NİN BATI BALKANLAR BÖLGESİNE YÖNELİK POLİTİKASI VE BATI BALKAN ÜLKELERİNİN AB ÜYELİK SÜREÇLERİ Giriş: Soğuk Savaş ın bitişi ve komünizmin çökmesiyle Balkanlar da yaşanmaya başlanan sancılı dönüşüm sürecinin ardından bölgede göreceli bir sükûnet hüküm sürmektedir ların başlarına göre koşullar ve ortam büyük ölçüde değişmiştir. Balkan ülkelerine sunulan Avrupa perspektifi nedeniyle bölgede geniş çaplı çatışma riski azalmış, etnik sorunların çözümünde kayda değer gelişmeler yaşanmıştır. Bölge ülkeleri, demokratik rejimler oluşturmaya ve serbest piyasa ekonomisinin kurallarını uygulamaya yönelmişler, AB ve NATO gibi Batı kurum ve kuruluşlarında yer almayı, dış politikalarında ana hedef kabul etmişlerdir. Bu sayede anılan ülkelerde radikal reformların hayata geçirilmesinde ve etnik sorunların çözümünde önemli mesafeler kaydedilmiştir. Batı nın da teşvik ve desteğiyle hızla devam etmekte olan bölgedeki bu güçlü yönelişten bir geriye dönüş beklenmemektedir. AB ülkelerinin Batı Balkanlara yönelik politikaları ve Batı nın teşvik ve desteği dikkate alındığında, Batı Balkan ülkelerinin de AB üyesi olmaları, kuvvetli bir ihtimal olarak görülmektedir. Günümüzde bölge ülkelerinin AB ne üyeliklerine kesin gözüyle bakılmakla birlikte, bu üyeliklerin zamanlaması konusunda tartışmalar sürmektedir. Soğuk Savaş Sonrası AB nin Batı Balkanlar Politikası ile Batı Balkanlara Yönelik Temel Hedefleri ve Bu Politika ve Hedefler Doğrultusunda İzlediği Strateji: AB nin Soğuk Savaş sonrası Batı Balkanlar Politikası; SSCB nin çöküşünün ardından Batı Balkan ülkeleri üzerinde siyasi ve iktisadi denetim kurmak, Soğuk Savaş ın ardından Batı Balkanlarda yaşanan çatışma ve savaşların önlenerek, AB nin siyasi derinleşme ve genişleme sürecine zarar vermesini engellemek ve 1990 larla serbest piyasa ekonomisine geçen Batı Balkan ülkelerini, belli bir tarihsel sıralamayla AB içine almak şeklinde özetlenebilir. AB nin Soğuk Savaş sonrası Batı Balkanlara yönelik temel hedefleri ise, etnik çatışmaların tekrar başlamaması için tedbir almak, Batı Avrupa ya göçü azaltmak, demokrasiyi ve pazar ekonomisini geliştirmek olarak açıklanabilir yılında yaşanan Kosova Krizi nin ardından AB, yukarıda anılan politika ve hedefler doğrultusunda, Balkanlar daki güvenlik sorunlarının çözümlerine yönelik eskisinden farklı bir strateji izlemeye başlamıştır. AB nin, 1999 yılına kadar bölgede uyguladığı strateji, krizlerin ortaya çıkmasından sonra çözüm arayışlarına girmek yönündeydi. Ancak, bu strateji, Batı Balkanlardaki kriz yönetiminde yeterli olamamıştır Kosova Krizi nin ardından ise AB, Batı 1

2 Balkanlara yönelik strateji değişikliğine giderek, bu bölgede kriz yönetiminin yerine kriz çıkmasını önleyecek araçlara ağırlık vermeye başlamıştır. Bu bağlamda AB, 1999 yılında, Batı Balkan ülkelerinin ekonomik ve siyasi açıdan AB ye daha yakın hale gelmelerini sağlayacak ve böylelikle bölgede çatışmaları ve krizleri önleyecek İstikrar ve Ortaklık Süreci ni başlatmıştır. İstikrar ve Ortaklık Süreci, tüm Batı Balkan ülkelerini kapsamaktadır. Bugün itibariyle Batı Balkan ülkeleri kendi içinde aday ülkeler ve potansiyel aday ülkeler olarak ikiye ayrılmış durumdadır. Aday ülkeler, Karadağ, Sırbistan ve Makedonya, potansiyel aday ülkeler ise Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Kosova dır. Hırvatistan ın ise, 1 Temmuz 2013 tarihi itibariyle AB ne üye olmuştur. AB nin Batı Balkanlar a ilişkin politikasının temel çerçevesini oluşturan İstikrar ve Ortaklık Süreci, AB ve Batı Balkan devletleri arasında İstikrar ve Ortaklık Anlaşmalarını, mali desteği, tek taraflı ticari ödünleri ve çok yönlü bölgesel işbirliğini kapsayan dört alanı hedefleyen bir süreçtir. Bu sürecin en önemli ayağı, Batı Balkan ülkelerinin bazı koşulları yerine getirmeleri halinde AB ile imzalayabilecekleri İstikrar ve Ortaklık Anlaşmaları dır. İstikrar ve Ortaklık Süreci nin temel unsurlarından biri olan İstikrar ve Ortaklık Anlaşmaları, bölgesel işbirliği, demokratikleşme, sivil toplumun gelişimi ve devlet kurumlarının oluşturulması konularına odaklanmıştır. İstikrar ve Ortaklık sürecinin ikinci ayağı ve ekonomik boyutunu oluşturan mali yardımlar ise, döneminde Batı Balkanlarda Yeniden Yapılanma, Kalkınma ve İstikrara Yönelik Topluluk Yardımı (kısa adıyla CARDS) vasıtasıyla yapılırken, döneminde ise aday ülkelere sağlanan mali yardım mekanizmasında değişikliğe gidilerek aday ve potansiyel aday ülkelere yapılan mali yardımlar, Katılım Öncesi Yardım Aracı (Instruments for Pre-Accession Assistance-IPA) adı altında birleştirilmiştir. Böylelikle AB tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere yapılan mali yardımlar, IPA adıyla tek bir çerçeve altında toplanmıştır. Bu değişiklikle IPA, CARDS yardımının yerine geçmiştir. Katılım Öncesi Mali Yardımlar Batı Balkanlardaki aday ülkelerin yanı sıra, henüz aday olmayan ancak potansiyel aday olarak görülen Arnavutluk, Kosova ve Bosna-Hersek e de tahsis edilmiştir. İstikrar ve Ortaklık Süreci nin üçüncü ayağı olan tek taraflı ticari ödünlerin temel hedefi ise, AB ithalatının çok küçük bir oranını oluşturan Batı Balkan ülkelerinin katkı payını artırarak, bölge ülkelerinin siyasi ve ekonomik istikrarına katkıda bulunulmasıdır. Tek taraflı ticari ödünler sayesinde, bazı istisnalar dışında, Batı Balkan ülkelerinde üretilen malların tamamı AB pazarlarına kotasız ve gümrüksüz girme şansına sahip olmuştur. İstikrar ve Ortaklık Süreci, sadece AB ve Batı Balkan ülkeleri arasında değil, bölge ülkelerinin de kendi aralarında işbirliğine dayanan bir süreçtir. AB, bu tür bölgesel işbirliğinin bölge ülkelerinin iç istikrarına ve bölgesel istikrara katkıda bulunacağı düşüncesindedir. İstikrar ve Ortaklık Süreci çerçevesinde, AB bir taraftan bölgedeki her ülkeyi ayrı ayrı değerlendirmeye 2

3 tabi tutarken, diğer taraftan bölgesel işbirliği yoluyla bu ülkelerin ekonomik ve siyasi açıdan birbirleriyle daha da bağlantılı hale gelmelerini teşvik etmektedir. Böylelikle, AB yle bütünleşme sürecinde, Balkan ülkeleri arasında benzer ekonomik kalkınmışlık seviyesinin yakalanmasına ve benzer dış politika tercihleri sergilenmesine zemin hazırlayarak farklılıkların azaltılması hedeflenmektedir. AB, 1999 yılında Batı Balkan ülkelerine yönelik olarak başlattığı İstikrar ve Ortaklık Süreci ni bölgeye yönelik yaptığı zirvelerle de desteklemektedir. Nitekim, 2000 yılında yapılan Zagreb Zirvesi, AB nin Batı Balkan ülkelerine yönelik yaptığı ilk zirve olup, bu zirveyle İstikrar ve Ortaklık Süreci ne bir dinamizm kazandırılmış ve Batı Balkan ülkelerinin AB ile daha yakın işbirliği içine girmesi amaçlanmıştır. Zagrep Zirvesi nin en önemli sonucu, AB ye entegrasyon sürecinde bölgesel işbirliğinin Batı Balkan ülkeleri için bir ön koşul haline gelmiş olmasıdır yılında yapılan Selanik Zirvesi ise, AB ve Batı Balkan ülkeleri arasında yapılan ikinci önemli zirvedir. Bu zirvede kabul edilen Selanik Gündemi ile İstikrar ve Ortaklık Süreci nin daha etkin uygulanması için bazı kararlar alınmıştır. Bu kararların en önemlisi, Avrupa ortaklıkları sürecinin Batı Balkan ülkelerine yönelik olarak da başlatılmış olmasıdır. Her bir Batı Balkan ülkesinin durumu ayrı ayrı dikkate alınarak düzenlenen Avrupa Ortaklıkları Belgesi yle, ilgili ülkenin kısa ve orta vadede yerine getirmesi gereken öncelikler ve yükümlülükler belirlenmektedir. AB, Batı Balkan Ülkeleri ne yönelik yaptığı zirvelerde, İstikrar ve Ortaklık Süreci ne dâhil olan Batı Balkan ülkelerinin üyelik sürecini hızlandırmalarının kendi ellerinde olduğunu ve bu hızın her ülkenin reformları uygulamak konusundaki performansına bağlı bulunduğu, bu yönde kendilerine her türlü desteğin verileceği mesajını vererek, Batı Balkan ülkelerinin dış politikalarında AB perspektifini ulusal hedef olarak korumaya çalışmaktadır. Nitekim, yukarıda anılan Zagrep ve Selanik Zirveleri ile Selanik Gündemi, Batı Balkan ülkelerinin, AB gündemindeki yerini korumasını sağlamış ve bunun sonucu olarak AB, Batı Balkanlar konusunu, 21 Kasım 2004 tarihinden itibaren, Dış İlişkiler Komiseri nin görev alanından alıp, Genişleme Komiseri ne vermiştir. Bu değişiklik, AB nin Batı Balkan ülkeleri ile ilişkilerini genişleme temelinde sürdürmek yönündeki politikasını açıkça ortaya koymuş olması açısından önemlidir yılına gelindiğinde ise, AB, Batı Balkan ülkelerinin üyelik perspektifine ilişkin birtakım değişiklikler getirmiştir. Bölge ülkelerinin üyelik perspektifini aynı yıl ilan ettiği Salzburg Deklarasyonu çerçevesinde belirlenen başlıklar kapsamında değerlendirme yaparak belirleyeceğini açıklamıştır. Bu çerçevede, AB nin değerlendireceği birinci kriter, her Batı Balkan ülkesinin Kopenhag Kriterleri ne ne ölçüde uyum sağladığının belirlenmesidir. İkinci kriter, Batı Balkan ülkelerinin Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) yle işbirliği yapmalarının AB ile ilişkilerin ilerletilmesi açısından kesin bir şart olarak konmasıdır. Üçüncü ve son kriter ise, İstikrar ve Ortaklık Süreci yükümlülüklerinin yerine getirilmesidir. Anılan üç kriteri 3

4 asgari düzeyde de olsa yerine getiremeyen bölge ülkesinin AB sürecinde ilerlemesi çok güç olmaktadır. İstikrar ve Ortaklık Sürecinde Batı Balkan Ülkelerinin Son Durumu: Bugüne kadar, İstikrar ve Ortaklık Süreci nin tüm Batı Balkan ülkelerinde aynı etkinlikte işletilebilmesi mümkün olmamıştır. Bu nedenle AB, Batı Balkan ülkelerinin üyelik sürecini, her ülkenin performansını ayrı ayrı değerlendirerek belirlemektedir. Bugün itibariyle, AB ne aday olan Batı Balkan ülkeleri, Karadağ, Sırbistan ve Makedonya dır. AB ile müzakerelere başlayan aday ülke ise, Karadağ dır. AB ne potansiyel aday ülkeler ise; Arnavutluk, Bosna Hersek ve Kosova dır. Kosova dışındaki tüm Batı Balkan ülkeleri AB ile İstikrar ve Ortaklık Anlaşması nı imzalamış ve vize serbestisini elde etmişlerdir. Sözkonusu ülkeler bu çerçevede irdelendiğinde; Hırvatistan, 2001 yılında AB ile İstikrar ve Ortaklık Anlaşması nı imzalamış, 2003 yılında üyelik başvurusunda bulunmuş, 2004 yılında ise aday ülke statüsü kazanmıştır. Hırvatistan, Batı Balkan ülkeleri içinde AB ile tam üyelik müzakerelerine başlayan ilk ülkedir. Ancak, Hırvatistan ın AB ile üyelik müzakere süreci, AB üyesi Slovenya ile 1991 den beri süren ve her iki ülkenin de hak iddia ettikleri Adriyatik Denizi nde bulunan Piran Koyu krizi nedeniyle zaman zaman durma noktasına gelmiştir. Ancak Almanya ve Fransa nın baskısıyla Slovenya nın Hırvatistan a uyguladığı veto kalkmıştır yılında müzakerelere başlayan Hırvatistan, 1 Temmuz 2013 tarihinde AB ne üye olmuştur. Karadağ, 2006 yılında Yugoslavya Federasyonu ndan ayrılarak bağımsız olmuştur. Bu ülke, Batı Balkanların nüfus bakımından en küçük ülkesidir. Ayrıca, diğer bölge ülkelerine kıyasla etnik sorunların daha az yaşandığı bir ülkedir. Bu nedenle, Karadağ ın tam üyelik sürecinde önemli bir engelle karşılaşmadan ilerleme sağlayabilecek şartlara sahip olduğu değerlendirilmektedir. Karadağ ile AB arasında 2007 yılında İstikrar ve Ortaklık Anlaşması imzalanmıştır yılında, AB ne tam üyelik başvurusunda bulunan Karadağ, 17 Aralık 2010 tarihinde aday ülke statüsünü elde etmiştir. AB ile 2012 yılında üyelik müzakerelerine başlayan Karadağ, Hırvatistan dan sonra AB ile üyelik müzakerelerine başlayan ikinci Batı Balkan ülkesidir. Makedonya, 2001 yılında sınırları içinde yaşayan Arnavutlar ile Makedonlar arasında başlayan iç çatışmaları Arnavutlar ile anlaşarak sonlandırmıştır. Bu anlaşma, Arnavutlara geniş haklar tanıyan 2001 tarihli Ohri Barış Anlaşması ile sağlanmıştır. AB başta olmak üzere uluslararası toplumun yönlendirmesiyle imzalanan Ohri Barış Anlaşması nın ardından AB, istikrarı korumak amacıyla Makedonya yı, İstikrar ve Ortaklık müzakerelerini başlatmak için davet etmiştir de İstikrar ve Ortaklık Anlaşması imzalayan ilk Batı Balkan ülkesi olan Makedonya, 2004 yılında tam üyelik başvurusunda bulunmuştur yılında ise aday ülke statüsü alan Makedonya, AB inden henüz bir müzakere tarihi alamamıştır. Bunda en büyük 4

5 engelin, AB üyesi Yunanistan ile devam eden isim sorunu olduğu değerlendirmeleri yapılmaktadır. Sırbistan ile AB arasında 2007 yılında parafe edilen İstikrar ve Ortaklık Anlaşması, Kosova nın bağımsızlığının hemen ardından, 29 Nisan 2008 tarihinde imzalanmıştır. İstikrar ve Ortaklık Anlaşması nın Kosova nın 17 Şubat 2008 tarihli bağımsızlık ilanının hemen ardından imzalanmasının temelinde, Sırbistan daki milliyetçi kesimin güçlenmesini önlemek, ülkedeki AB yanlısı çevreleri destekleyerek AB perspektifini güçlendirmek ve Sırbistan ın AB hedefinden sapmasını önlemek yatmaktadır. 19 Aralık 2009 tarihinde, AB ne vizesiz seyahat hakkı tanınan Sırbistan, 1 Mart 2012 tarihinde adaylık statüsünü elde etmiştir. AB, Sırbistan ın AB üyeliğinin Kosova ile ilişkilerin normalleştirilmesi şartına bağlı olduğunu her fırsatta belirtmektedir. Son olarak, Sırbistan ve Kosova arasında, AB arabuluculuğunda sürdürülen müzakere sürecinin 19 Nisan 2013 tarihinde yapılan 10. turunda, Kuzey Kosova nın statüsüne ilişkin on beş maddelik Brüksel Anlaşma sı imzalanmıştır. Belgrad-Priştine diyalog süreci neticesinde varılan anlaşmanın uygulanması, Sırbistan ın ve Kosova nın birbirleriyle olduğu kadar, AB yle ilişkilerinin geleceği bakımından da büyük önem taşımaktadır. Sırbistan ın AB tam üyelik müzakerelerine başlaması ve AB'nin Kosova ile İstikrar ve Ortaklık Anlaşması nın imzalanmasını müzakere etmeye başlaması, AB nin diğer taleplerinin yanı sıra, sözkonusu anlaşmayla da yakından ilişkilidir. Nitekim, AB Komisyonu tarafından 22 Nisan 2013 günü yayımlanan iki ayrı raporda, Sırbistan'la tam üyelik müzakerelerine başlama tarihi verilmesi tavsiye edilmiş ve Kosova'nın AB ile İstikrar ve Ortaklık Anlaşması nı imzalamak üzere görüşmelere başlamaya hazır olduğu kaydedilmiştir. 28 Haziran 2013 tarihinde gerçekleştirilen AB Zirvesi nde ise, Sırbistan ile üyelik müzakerelerine en geç 2014 Ocak ayında başlanması kararı alınmıştır. Ancak, Kosova sorunu, hala Sırbistan ile AB arasında üyelik sürecini etkileyebilecek potansiyel bir sorun olarak durmaktadır. Bosna Hersek teki savaş, Dayton Barış Anlaşması yla sona ermiş olmakla birlikte, bu anlaşma ülke içinde istikrarı sağlayamamıştır. Yoğun uluslararası çabalara rağmen bugün bile, Bosna-Hersek istikrarın çok uzağındadır yılında AB ile İstikrar ve Ortaklık Anlaşması imzalayan Bosna-Hersek, Batı Balkan Ülkeleri arasında AB ile bütünleşme sürecini tamamlayabilecek en son ülke olarak görülmektedir. Bosna-Hersek te kalıcı istikrarın sağlanmasının önündeki en büyük engelin, bu ülkede milliyetçi partilerin hala çok güçlü olması ve iktidara gelen milliyetçi hükümetlerin AB üzerinden uzlaşmaya varmak yerine, Sırp, Boşnak ve Hırvat kimlikleri arasındaki ayrılıkları pekiştirmeye çalışmaları olduğu değerlendirilmektedir. Henüz üyelik başvurusunda bulunmayan Bosna-Hersek, AB tarafından potansiyel aday ülke olarak tanınmaktadır. Bosna-Hersek, 2010 yılının Aralık ayında AB ne vizesiz seyahat hakkı kazanmıştır. 5

6 Arnavutluk, AB tarafından Batı Balkanlar bölgesinde bir istikrar unsuru olarak görülmektedir. Bunun nedeni, Karadağ gibi, diğer Batı Balkan ülkelerine kıyasla etnik açıdan daha homojen bir ülke olmasıdır. Organize suçlar, kaçakçılık, rüşvet, kamu yönetimi alanları başta olmak üzere İstikrar ve Ortaklık Süreci nin yükümlülüklerinin sağlanması için gereken siyasi kararlılığı göstermesi halinde, tam üyelik sürecinde ilerleme kaydedebilecek bölge ülkeleri arasında değerlendirilmektedir. AB tarafından potansiyel aday ülke olarak tanınan Arnavutluk, AB ile 2006 yılında İstikrar ve Ortaklık Anlaşması nı imzalamıştır yılının Aralık ayında, Arnavutluk vatandaşlarına AB tarafından AB ne vizesiz seyahat hakkı verilmiştir. Kosova, 17 Şubat 2008 tarihinde bağımsızlığını ilan etmiş olan Batı Balkanlar bölgesinin en genç ülkesidir. Bağımsızlık ilanından bu yana AB üye ülkeleri, Kosova nın bağımsızlığının tanınmasına yönelik farklı tutumlar sergilemektedirler. Bu nedenle AB bugüne kadar, Kosova nın bağımsızlığın tanınmasına ilişkin bir birlik kararı çıkaramamıştır. Yunanistan, Slovakya GKRY, İspanya ve Romanya hala Kosova yı tanımayan AB ülkeleridir. Kosova nın AB üyeliği yolundaki en önemli engelin, üye ülkelerin Kosova nın tanınması konusunda ikiye bölünmeleri olduğu değerlendirilmektedir. Bu bölünmüşlüğe rağmen, AB, Kosova ile İstikrar ve Ortaklık Anlaşması nın izlenebilmesinin hukuki yollarını araştırmaktadır. Bugün itibariyle, Kosova vatandaşları AB nin vize muafiyetinden yararlanamayan tek Batı Balkan ülkesidir. Ocak 2012 tarihi itibariyle AB ile Kosova arasında vize muafiyeti müzakereleri başlatılmıştır. Sırbistan ve Kosova arasında, AB arabuluculuğunda sürdürülen Belgrad-Priştine diyalog sürecinin 19 Nisan 2013 tarihinde yapılan 10. turunda, varılan Brüksel Anlaşması nın uygulanması, Kosova nın, AB yle ilişkilerinin geleceği bakımından da büyük önem taşımaktadır. Anlaşma nın 14. maddesi ne göre, Sırbistan ve Kosova birbirinin AB sürecini engellemeyeceğini veya başkalarını engellemeye teşvik etmeyeceğini taahhüt etmektedirler. Bu maddeye göre, Sırbistan ın yanı sıra, Kosova nın bağımsızlığını tanımayan beş AB üyesi ülkenin de önümüzdeki süreçte Kosova-AB ilişkilerinin gelişmesinin önünde engel olamayacağı değerlendirilmektedir. Nitekim AB Komisyonu tarafından 22 Nisan 2013 günü yayımlanan raporunda, Kosova'nın AB ile İstikrar ve Ortaklık Anlaşması nı imzalamak üzere görüşmelere başlamaya hazır olduğu kaydedilmiştir. Kosova henüz AB üyeliği için başvuruda bulunmamış olup, AB tarafından potansiyel aday ülke olarak tanınmaktadır. Sonuç: SSCB nin dağılışı ve Soğuk Savaş ın sona ermesiyle Balkan ülkeleri, siyasi, ekonomik ve güvenlik gerekçeleriyle demokrasiyi ve serbest piyasa ekonomisini benimseyerek, Batı kurum ve kuruluşları içinde yer almayı siyasetlerinin ana hedefi haline getirmişlerdir. Rusya nın müdahale imkânının zayıfladığı Balkanlar bölgesindeki yeni ortamda, Batı ülkelerinin de 6

7 desteklediği bu güçlü yönelişten bir geriye dönüş beklenmemektedir. Bu yöneliş bölgede reformların devamı bakımından en önemli teşvik unsuru olmakta, bölge ülkelerini aralarındaki sorunları çözmeye zorlamaktadır. Balkan ülkelerinin, AB üyelik süreçlerine ilişkin müzakereler bu ülkelerin iç dinamiklerine göre farklı hızlarda işlemektedir. AB her Batı Balkan ülkesini ayrı ayrı değerlendirmeye tabi tutarak, bu ülkelerin üyelik sürecini, her ülkenin reformları uygulamak konusundaki performansına bağlı kılmaktadır. Bugün itibariyle, tüm Batı Balkan ülkelerine yönelik AB üyelik süreci işlemeye devam etmekte olup, bu ülkelerin AB ne üyeliklerine kesin gözüyle bakılmakta ve üyelikleri değil, üyeliklerinin zamanlaması tartışma konusu olmaktadır. 7

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: 2004 GENİŞLEMESİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: 2004 GENİŞLEMESİ KISA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: 2004 GENİŞLEMESİ A. LÜKSEMBURG GRUBU ÜLKELERİ - Çek Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne Katılım Süreci 41 Muzaffer Akdoğan - Estonya'nın Avrupa Birliği'ne Katılım Süreci 81

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ MALİ İŞBİRLİĞİ TARİHSEL GELİŞİM Avrupa Komisyonu tarafından sunulan öneri üzerine, Avrupa Konseyi 17 Temmuz 2006 tarihinde yeni bir Katılım

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİNDE SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VE DEĞERLENDİRME NOTU

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİNDE SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VE DEĞERLENDİRME NOTU Serbest Ticaret sı (STA), iki ya da daha fazla ülke arasında ticareti etkileyen tarife ve tarife dışı engellerin kaldırılarak, taraflar arasında bir serbest ticaret alanı oluşturulmasını sağlayan, ancak

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN-MAKEDONYA CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN-MAKEDONYA CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ İZMİR TİCARET ODASI TÜRKİYEHIRVATİSTANMAKEDONYA CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ DENİZ İNAN Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü Stajyeri TEMMUZ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ Avrupa

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 113 Şubat 2015 İKV DEĞERLENDİRME NOTU TÜM AB VATANDAŞLARI İÇİN VİZESİZ TÜRKİYE Deniz SERVANTIE İKV Uzman Yardımcısı Deniz SERVANTIE 27 Ekim 2014 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr TÜM AB VATANDAŞLARI

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI 26- DIŞ İLİŞKİLER I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 26.1 Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi ÖNCELİK 26.2 Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) ÖNCELİK 26.3 Çift Kullanımlı Mallar II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Eylül 2013 Sunum Planı STA ların Yasal Çerçevesi Türkiye nin

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI UMUT AZAK AB İŞLERİ UZMANI 0312 218 16 60 uazak@ab.gov.tr adım adım üyelik 1996 Ticaret Gümrük Birliği 1999 Adaylık 2002

Detaylı

Balkan Sivil Toplum Müktesebatı STK ların Savunuculuk ve İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi 2 8. 0 3. 2 0 1 3

Balkan Sivil Toplum Müktesebatı STK ların Savunuculuk ve İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi 2 8. 0 3. 2 0 1 3 Balkan Sivil Toplum Müktesebatı STK ların Savunuculuk ve İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi 2 8. 0 3. 2 0 1 3 BCSDN Hakıında Balkan Sivil Toplum Geliştirme Ağı (BCSDN) Arnavutluk, Bosna-Hersek,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU I. AVRUPA DA BİR B İR LİK YARATILMASI FİK R İN İN DOĞUŞU... 1 II. 9 MAYIS 1950 BİLDİRİSİ

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Ülke de yaş arası işsizlerin toplam işsizlerin içerisindeki payı % 41 dir. Bu oranla dünya sıralamasında 11. sırada yer almaktadır.

Ülke de yaş arası işsizlerin toplam işsizlerin içerisindeki payı % 41 dir. Bu oranla dünya sıralamasında 11. sırada yer almaktadır. KARADAĞ ÜLKE RAPORU KARADAĞ HAKKINDA GENEL BİLGİLER Karadağ, Güneydoğu Avrupa'da bir ülkedir. Doğusunda Arnavutluk ve Kosova, kuzeyinde Sırbistan, batısında Hırvatistan, Bosna-Hersek ve güneyinde Adriyatik

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2 Hazırlayan: Müge ÇAKAR İÇİNDEKİLER 1. AB- TÜRKİYE SON DAKİKA 1.1. AB-Türkiye İlişkileri nde Kıbrıs 2. AB den ÖNEMLİ BAŞLIKLAR 2.1. Avrupa Birliği nde Tarihi Genişleme AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 41 Ekim 2011 İKV DEĞERLENDİRME NOTU Diğer AB Aday ve Potansiyel Aday Ülkelerinin 2011 İlerleme Raporları Hakkında Değerlendirme Damla CİHANGİR İKTİSADİ KALKINMA VAKFI 1 www.ikv.org.tr DİĞER AB ADAY VE

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 159 Kasım 2015 İKV DEĞERLENDİRME NOTU YENİ NESİL İLERLEME RAPORLARINI NASIL OKUMAK GEREKİR? Melih ÖZSÖZ İKV Genel Sekreter Yardımcısı ve Araştırma Müdürü İlke TOYGÜR İPM-Mercator Araştırmacısı 0 İKTİSADİ

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim?

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Hayır. Türkiye de patent başvurusu yapmakla ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Sadece, 1 Kasım 2000 tarihinden itibaren Türkiye nin de dahil olduğu 38 Avrupa ülkesi tarafından kabul edilen ve ayrıca

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ

AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ Hazırlayan: Berna Özşar Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği AB, Mevzuat ve Projeler Birimi Uzmanı AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ TSRŞB Yayın

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

İKTİSADİ KALKINMA VAKFI

İKTİSADİ KALKINMA VAKFI İKTİSADİ KALKINMA VAKFI Melih ÖZSÖZ Genel Sekreter Yardımcısı ve Araştırma Müdürü İktisadi Kalkınma Vakfı AKIŞ AB-TÜRKİYE MÜLTECİ UZLAŞISI YENİ NESİL İLERLEME RAPORLARI 2015 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

BOSNA HERSEK ÜLKE BÜLTENİ

BOSNA HERSEK ÜLKE BÜLTENİ BOSNA HERSEK ÜLKE BÜLTENİ Başkent Resmi Dil(ler) Yönetim Biçimi Devlet Başkanı Başbakan Saraybosna Boşnakça, Hırvatça, Sırpça Cumhuriyet Haris Sladziç Nikola Špirić Kuruluş 1 Mart 1992 Yüzölçümü 51.129

Detaylı

TÜRKIYE-AB KATILIM SÜRECİNDE KAYDEDİLEN GELİŞMELER. Avrupa Komisyonu Tarafından Türkiye İçin Hazırlanan Müzakere Çerçevesi

TÜRKIYE-AB KATILIM SÜRECİNDE KAYDEDİLEN GELİŞMELER. Avrupa Komisyonu Tarafından Türkiye İçin Hazırlanan Müzakere Çerçevesi T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI AB Genel Müdürlüğü TÜRKIYE-AB KATILIM SÜRECİNDE KAYDEDİLEN GELİŞMELER Avrupa Komisyonu Tarafından Türkiye İçin Hazırlanan Müzakere Çerçevesi 16-17 Aralık 2004

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran: Türkiye ile AB arasındaki gelir uçurumu azalmadı arttı Tarih : 14.12.2012 2011 DE HIZLI KALKINMA MASALINA ULUSLARARASI YALANLAMA TÜİK, EUROSTAT ve OECD işbirliğiyle

Detaylı

Dr. Zerrin Ayşe Bakan

Dr. Zerrin Ayşe Bakan Dr. Zerrin Ayşe Bakan I. Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Yeni Güvenlik Teorilerine Bir Bakış: Soğuk Savaş'ın bitimiyle değişen Avrupa ve dünya coğrafyası beraberinde pek çok yeni olgu ve sorunların doğmasına

Detaylı

BATI BALKAN ÜLKELERİ İLE TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK OLASILIKLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

BATI BALKAN ÜLKELERİ İLE TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK OLASILIKLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME BATI BALKAN ÜLKELERİ İLE TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK OLASILIKLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Yrd. Doç. Dr. Elif Uçkan Dağdemir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özet

Detaylı

MAYIS AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Avrupa Parlamentosu Seçimleri nde Aşırı Sağın Yükselişi

MAYIS AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Avrupa Parlamentosu Seçimleri nde Aşırı Sağın Yükselişi MAYIS AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Avrupa Parlamentosu Seçimleri sonuçlandı. Avrupa Parlamentosu Seçimleri nde Aşırı Sağın Yükselişi 2014 Avrupa Parlamentosu Seçimleri, 22-25 Mayıs tarihlerinde

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU ( TASLAK VİZYON BELGESİ ) 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi, Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, Titanic Business Hotel Europe,

Detaylı

2007 2013 MALİ PERSPEKTİFİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ FONLARININ YAPISI

2007 2013 MALİ PERSPEKTİFİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ FONLARININ YAPISI 2007 2013 MALİ PERSPEKTİFİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ FONLARININ YAPISI GİRİŞ İbrahim ÇELİKTAŞ Avrupa Birliği, barış, refah, özgürlük ve demokrasiyi sağlamak ve kanlı çatışmaları önlemek

Detaylı

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı.

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. AB ile üyelik müzakerelerinde üç yıllık aradan sonra, 22. Fasıl müzakereye

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 149 Eylül 2015 İKV DEĞERLENDİRME NOTU VİYANA ZİRVESİ NDEN 2015 GENİŞLEME PAKETİ NE DOĞRU BATI BALKANLAR Yeliz Şahin İKV Uzmanı 0 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr Viyana Zirvesi nden 2015 Genişleme

Detaylı

Sırplar ve Karadağlılar. Ders birimi % Ders birimi % Balkan yarımadası 2+1 4, , , , ,55

Sırplar ve Karadağlılar. Ders birimi % Ders birimi % Balkan yarımadası 2+1 4, , , , ,55 288 DERS İÇERİKLERİ Kategori Alt kategori Ders birimleri Arnavutlar Sırplar ve Karadağlılar Boşnaklar Türkler Hırvatlar Ders birimi % Ders birimi % Ders birimi % Ders birimi % Ders birimi % Balkan yarımadası

Detaylı

IMF ve Avrupa. Avro Bölgesinin Değerlendirilmesi

IMF ve Avrupa. Avro Bölgesinin Değerlendirilmesi IMF ve Avrupa IMF, politika tavsiyeleri, finansman ve teknik yardım sağlamak suretiyle Avrupa da aktif olarak faaliyette bulunmaktadır. Biz, hem bağımsız olarak hem de Avrupa Komisyonu ve Avrupa Merkez

Detaylı

01/07/2015 31/07/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/07/2015 31/07/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/07/2015 31/07/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 04 01 05 10 04 Almanya 13 01 01 70 01 186 69 135 161 Avustralya 01 01 Avusturya 01 09

Detaylı

Kısa. Kısa... Avrupa. Birliği. Öğrenciler AB yi Öğreniyor Projesi

Kısa. Kısa... Avrupa. Birliği. Öğrenciler AB yi Öğreniyor Projesi Kısa Kısa... Avrupa Birliği Öğrenciler AB yi Öğreniyor Projesi Avrupa Birliği nin Tarihsel Gelişimi İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa da barışın yeniden kurulması, Avrupa ülkelerinin ortak değerler

Detaylı

JENS STOLTENBERG İLE SÖYLEŞİ: NATO-RUSYA İLİŞKİLERİ VE BÖLGESEL İSTİKRARSIZLIK

JENS STOLTENBERG İLE SÖYLEŞİ: NATO-RUSYA İLİŞKİLERİ VE BÖLGESEL İSTİKRARSIZLIK JENS STOLTENBERG İLE SÖYLEŞİ: NATO-RUSYA İLİŞKİLERİ VE BÖLGESEL İSTİKRARSIZLIK NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, TPQ yla gerçekleştirdiği özel söyleşide Rusya ile yaşanan gerginlikten Ukrayna nın

Detaylı

Ders birimi % Ders birimi % Balkan yarımadası 2+1 4, , , , ,55

Ders birimi % Ders birimi % Balkan yarımadası 2+1 4, , , , ,55 306 Kategori Alt kategori Ders birimleri Arnavutlar Sırplar ve Karadağlılar Boşnaklar Türkler Hırvatlar Ders birimi % Ders birimi % Ders birimi % Ders birimi % Ders birimi % Balkan yarımadası 2+1 4,55

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

MYK/MUB ların İşleyişi

MYK/MUB ların İşleyişi A joint initiative of the OECD and the European Union, principally financed by the EU MYK/MUB ların İşleyişi Anket Sonuçları Brian Finn Kıdemli Politika Danışmanı OECD SIGMA Üçüncü Bölgesel KİMK Konferansı

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011

İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011 GELECEK İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011 SARIKONAKLAR İŞ TÜRKĠYE MERKEZİ C. BLOK ĠÇĠN D.16 BÜYÜME AKATLAR İSTANBUL-TÜRKİYE ÖNGÖRÜLERĠ 02123528795-02123528796 2025 www.turksae.com Nüfus,

Detaylı

AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ

AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ 25.07.2017 İhracatımızın %47,9 u (68,3 milyar $) İthalatımızın %39,1 i (77,6 milyar $) Gümrük Birliği nden Kazanımlarımız AB ye ihracatta orta-üst teknolojili sektörlerin

Detaylı

Merkezi: İstanbul. Kurucu Üyeler: Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya

Merkezi: İstanbul. Kurucu Üyeler: Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Uluslararası Örgüt Künyesi Örgütün Amacı: KEİ, üyesi ülkelerin potansiyellerinden, coğrafi yakınlıklarından, ekonomilerinin birbirlerini tamamlayıcı özelliklerinden

Detaylı

EUROPEAN UNION FOREIGN POLICY IN A CHANGING WORLD DEĞİŞEN DÜNYADA AVRUPA BİRLİĞİ DIŞ POLİTİKASI

EUROPEAN UNION FOREIGN POLICY IN A CHANGING WORLD DEĞİŞEN DÜNYADA AVRUPA BİRLİĞİ DIŞ POLİTİKASI Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (18) 2009, 167-171 EUROPEAN UNION FOREIGN POLICY IN A CHANGING WORLD DEĞİŞEN DÜNYADA AVRUPA BİRLİĞİ DIŞ POLİTİKASI Yazar : Karen E. Smith Basım : Polity Press, Cambridge, 2008

Detaylı

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ STRATEJİK VİZYON BELGESİ ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ Ekonomi, Enerji ve Güvenlik; Yeni Fırsatlar ( 20-22 Nisan 2016, Pullman İstanbul Otel, İstanbul ) Karadeniz - Kafkas coğrafyası, tarih boyunca

Detaylı

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar

Detaylı

MOLDOVA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU. Hazırlayan: Hande Türker ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

MOLDOVA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU. Hazırlayan: Hande Türker ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MOLDOVA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Hazırlayan: Hande Türker ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Şubat 2015 1 1. GENEL BİLGİLER Ülke adı: Moldova Yönetim biçimi: Cumhuriyet Başkent: Kişinev Nüfus: 3.583.288 (2014)

Detaylı

BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU

BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU Kasım 29, 2006-12:00:00 BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK

Detaylı

Türkiye ve Avrupa Birliği

Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkisi Avrupa Birliği 25 Mart 1957 tarihinde imzalanan Roma Antlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu adı altında doğdu. Türkiye 1959 yılında bu topluluğun

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 79 Ocak 2014 İKV DEĞERLENDİRME NOTU 2014 YILINDA BATI BALKANLAR IN AB İLE BÜTÜNLEŞME SÜRECİ: BEKLENTİLER VE ÖNGÖRÜLER Yeliz ŞAHİN İKV Uzman Yardımcısı İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr 2014 YILINDA

Detaylı

Dış Ticaretin Gelişimi Bölgesel Yaklaşımlar Anket Sonuçları AVRUPA

Dış Ticaretin Gelişimi Bölgesel Yaklaşımlar Anket Sonuçları AVRUPA Dış Ticaretin Gelişimi Bölgesel Yaklaşımlar Anket Sonuçları AVRUPA I. Ticaret Müşavirleri Konferansı 25-30 Nisan 2011 28 Nisan 2011 TİM Dış Ticaret Kompleksi Fırsatlar Bölgenin potansiyeli en yüksek pazarı

Detaylı

OCAK-EYLÜL 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ

OCAK-EYLÜL 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ 12.10.2017 OCAK-EYLÜL 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ Türk İhracat Taşımalarında Yoğunluk Haritası İHRACAT TAŞIMALARI Geçen yıl Ocak-Eylül toplamına bakıldığında 2016 yılında 849.247

Detaylı

TARİHLERİ ARASINDAKİ YOLCU TAŞIMA SINIR GEÇİŞLERİ. A2 Yetki Belgeli Geçiş

TARİHLERİ ARASINDAKİ YOLCU TAŞIMA SINIR GEÇİŞLERİ. A2 Yetki Belgeli Geçiş 01/08/2015 31/08/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ TAŞIMA SINIR GEÇİŞLERİ DİLUCU SINIR KAPISI A2 Yetki Belgeli Geçiş Türkiye 322 325 TOPLAMLAR: 322 325 ESENDERE SINIR KAPISI Türkiye 05 05 TOPLAMLAR: 05 05 Türkiye

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ KAVRAMI ve TARİHÇESİ. Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi

AVRUPA BİRLİĞİ KAVRAMI ve TARİHÇESİ. Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi AVRUPA BİRLİĞİ KAVRAMI ve TARİHÇESİ Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi AVRUPA BİRLİĞİ KAVRAMI ve TARİHÇESİ Avrupa Birliği Kavramı Avrupa Birliği nin Tarihçesi Türkiye AB İlişkileri:

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI 5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ Prof. Dr. Atilla SANDIKLI Karadeniz bölgesi; doğuda Kafkasya, güneyde Anadolu, batıda Balkanlar, kuzeyde Ukrayna ve Rusya bozkırları ile çevrili geniş bir havzadır.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

Genişlemeyi Anlamak. Avrupa Birliği nin genişleme politikası

Genişlemeyi Anlamak. Avrupa Birliği nin genişleme politikası Genişlemeyi Anlamak Avrupa Birliği nin genişleme politikası Önsöz tarak Avrupa ekonomisini daha da güçlendirmiştir. Günümüzde AB, dünyanın en büyük ekonomi alanıdır. Çünkü daha geniş bir iç pazar ve yeni

Detaylı

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ 1. AVRUPA TOPLULUKLARI 1.1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu nun kurulması yönündeki ilk girişim, 9 Mayıs 1950 tarihinde Fransız

Detaylı

TARİHLERİ ARASINDAKİ YOLCU TAŞIMA SINIR GEÇİŞLERİ. A2 Yetki Belgeli Geçiş

TARİHLERİ ARASINDAKİ YOLCU TAŞIMA SINIR GEÇİŞLERİ. A2 Yetki Belgeli Geçiş 01/12/2014 31/12/2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ TAŞIMA SINIR GEÇİŞLERİ DİLUCU SINIR KAPISI A2 Yetki Belgeli Geçiş Türkiye 327 332 TOPLAMLAR: 327 332 Türkiye 55 59 TOPLAMLAR: 55 59 Türkiye 137 327 TOPLAMLAR:

Detaylı

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Özlen Kavalalı Müsteşar Yardımcısı V. 50 yıldan fazla bir geçmişe sahip Türkiye-AB ilişkileri günümüzde her iki tarafın da yararına olan

Detaylı

ASGARİ ÜCRETLER SIRBĠSTAN DA YATIRIM OLANAKLARI

ASGARİ ÜCRETLER SIRBĠSTAN DA YATIRIM OLANAKLARI SIRBĠSTAN DA YATIRIM OLANAKLARI Sırbistan, Balkan ülkeleri arasında, Romanya ve Yunanistan dan sonra üçüncü en büyük nüfusa sahip; doğal kaynakları ve iş gücü ile Balkan ülkeleri arasında yatırım için

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ Bölüm 1 TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNİN GENEL ÇERÇEVESİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ Bölüm 1 TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNİN GENEL ÇERÇEVESİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 Bölüm 1 TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNİN GENEL ÇERÇEVESİ TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI... 9 Murat Ercan Giriş... 9 1. Türkiye-AB İlişkilerde Ortaklıktan-Adaylık Sürecine

Detaylı

BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları

BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları 2017 BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGE SİSTEMİNDE ULUSLARARASI ANLAŞMA KODLARININ GÜNCELLENMESİ BİLGE sisteminde tercihli ticaret düzenlemelerine

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014

AVRUPA KOMİSYONU KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16.10.2013 COM(2013) 700 nihai KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {SWD(2013) 411 } {SWD(2013)

Detaylı

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır:

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır: İLTİCA HAKKI NEDİR? 27 Ekim 1946 tarihli Fransız Ana yasasının önsözü uyarınca özgürlük uğruna yaptığı hareket sebebiyle zulme uğrayan her kişi Cumhuriyet in sınırlarında iltica hakkına başvurabilir. 13

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI SLOVAKYA ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI SLOVAKYA ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI SLOVAKYA ÜLKE RAPORU TEMMUZ 2016 ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı : Slovak Cumhuriyeti Nüfus : 5.447.502 Dil Din : Slovakça (official) 78.6%, Macarca 9.4%,

Detaylı

KOPENHAG ZİRVESİ IŞIĞINDA TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ

KOPENHAG ZİRVESİ IŞIĞINDA TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ 16 Prof. Dr. Atilla ERALP KOPENHAG ZİRVESİ IŞIĞINDA TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ Prof. Dr. Atilla ERALP ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Kopenhag Zirvesiyle ilgili bir düşüncemi sizinle paylaşarak başlamak

Detaylı

AB KRİTERLERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN UYUM SÜRECİ VE BEKLENTİLER

AB KRİTERLERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN UYUM SÜRECİ VE BEKLENTİLER AB KRİTERLERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN UYUM SÜRECİ VE BEKLENTİLER DOÇ. DR. ÇİĞDEM NAS İKTİSADİ KALKINMA VAKFI GENEL SEKRETERİ SUNUM PLANI AB İLE İLİŞKİLERDE DÖNÜM NOKTALARI MÜZAKERELERDE SON DURUM VE SORUNLAR

Detaylı

8. ULUSLARARASI BALKAN FORUMU

8. ULUSLARARASI BALKAN FORUMU STRATEJİK VİZYON BELGESİ 8. ULUSLARARASI BALKAN FORUMU Ticaret, Yatırım, Finans ve Rekabet ( 15-16 Ocak 2016, İstanbul ) Balkanlaşma kelimesi Birinci Dünya Savaşından sonra kullanılmaya başlayan, Yugoslavya

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Ekonomik Entegrasyon (Avrupa Birliği Örneği)

Ekonomik Entegrasyon (Avrupa Birliği Örneği) Ekonomik Entegrasyon (Avrupa Birliği Örneği) EKONOMİK ENTEGRASYON Ekonomik Entegrasyon (İktisadi Birleşme) bir grup ülkenin aralarındaki ticareti serbestleştirici politikalar izlemelerini konu edinir.

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

BATI BALKANLARIN GELECEĞİNDE AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE NİN ROLÜ

BATI BALKANLARIN GELECEĞİNDE AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE NİN ROLÜ Dosya Konusu BATI BALKANLARIN GELECEĞİNDE AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE NİN ROLÜ Uluslar Arası Balkan Üniversitesi fagca@ibu.edu.ink ÖZET Avrupa coğrafyasının bütününü kapsayan bir siyasi birlik oluşturulabilmesi

Detaylı

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI.

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. 28 Şubat 2014 BASIN BÜLTENİ AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2014 yılı Ocak ayında 2013 yılı aynı ayına göre %5 büyüdü ve toplam

Detaylı

AB, 2030 İKLİM VE ENERJİ PAKETİ ÜZERİNDE ANLAŞMAYA VARDI

AB, 2030 İKLİM VE ENERJİ PAKETİ ÜZERİNDE ANLAŞMAYA VARDI Brüksel de yapılan AB Liderler Zirvesi nde, AB üyesi 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanları 2030 İklim ve Enerji Paketi üzerinde anlaştı. Zirve de varılan mutabakat, sera gazlarının %40 azaltılması, yenilenebilir

Detaylı

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR AB Göç politikalarında uyum ve koordinasyon için: Amsterdam Anlaşması 2.10.1997 Tampere Zirvesi 15-16.10.1999 GÖÇ VEGÖÇMEN POLİTİKALARININ

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

Afrika Sanayici ve İşadamları Derneği «Türk Özel Sektörünün Afrika ya Açılan Kapısı»

Afrika Sanayici ve İşadamları Derneği «Türk Özel Sektörünün Afrika ya Açılan Kapısı» Afrika Sanayici ve İşadamları Derneği «Türk Özel Sektörünün Afrika ya Açılan Kapısı» AFRİKA 5 BÖLGE - Kuzey Afrika - Batı Afrika - Orta Afrika - Doğu Afrika - Güney Afrika Vizyonumuz Küreselleşen dünyada

Detaylı

NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ(TÜRKÇE) 2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ(TÜRKÇE) 2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ(TÜRKÇE) 2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ULU101 Uluslararası İlişkiler (3+0)6 Uluslararası ilişkilerin temel

Detaylı

Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması

Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması Hasan Çoban ( hcoban@dpt.gov.tr ) 04 Mart 2008 İller Bankası Tesisleri Ankara Hazine Müsteşarlığı - İller Bankası Genel Müdürlüğü İşbirliğinde

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

5. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Türkiye - AB Sivil Diplomasi İnşası: Kapasite İnşası Yönetimi ve Çok Boyutlu İşbirliği

5. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Türkiye - AB Sivil Diplomasi İnşası: Kapasite İnşası Yönetimi ve Çok Boyutlu İşbirliği STRATEJİK VİZYON BELGESİ 5. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Türkiye - AB Sivil Diplomasi İnşası: Kapasite İnşası Yönetimi ve Çok Boyutlu İşbirliği ( 20-21 Kasım 2014, İstanbul - Türkiye ) Avrupa Birliği çerçevesinde

Detaylı

01/03/ /03/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/03/ /03/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/03/2016 31/03/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ AKÇAKALE SINIR KAPISI Geçici Plaka İzni Geçiş Bulgaristan 01 TOPLAMLAR: 01 ÇEŞME SINIR KAPISI Türkiye 15 01 TOPLAMLAR: 15

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

Mali Kaynaklar / Fon (Hibe) Kaynakları. Mali Kaynaklar

Mali Kaynaklar / Fon (Hibe) Kaynakları. Mali Kaynaklar Mali Kaynaklar / Fon (Hibe) Kaynakları Mali Kaynaklar 1 Mali Kaynaklar I. AB Katılım Öncesi Mali Yardım (Hibeler) II. AB Topluluk Programları III. Diğer Fon Kaynakları Mali Kaynaklar I. AB Katılım Öncesi

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılında % 7,3 oranında bir artışla kapanmış ve 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 2015 yılında ise halı ihracatımız bir önceki yıla kıyasla

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. 21. Reform İzleme Grubu Toplantısı Basın Bildirisi Ankara, 26 Temmuz 2010

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. 21. Reform İzleme Grubu Toplantısı Basın Bildirisi Ankara, 26 Temmuz 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 21. Reform İzleme Grubu Toplantısı Basın Bildirisi Ankara, 26 Temmuz 2010 Reform İzleme Grubu nun (RİG) 21. Toplantısı, İçişleri Bakanımız Sayın Beşir

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRİLMESİ Seval İskender Katılım Politikası Başkanı Müzakere Süreci Türkiye nin AB ye üyelik süreci her iki

Detaylı

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi HALI SEKTÖRÜ 2014 AĞUSTOS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ EYLÜL 2014 1 2014 YILI AĞUSTOS AYINDA HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemizin halı

Detaylı

DOSTA! YETER! ÖN YARGILARIMIZI AŞARAK, ROMANLARI KARŞILAMAYA GIDELIM!

DOSTA! YETER! ÖN YARGILARIMIZI AŞARAK, ROMANLARI KARŞILAMAYA GIDELIM! DOSTA! YETER! ÖN YARGILARIMIZI AŞARAK, ROMANLARI KARŞILAMAYA GIDELIM! ROMANLAR İÇİN BİLİNÇLENDİRME KAMPANYASI Not: Burada kullanılan Roman Roma terimi, Sintilerin (Manush), Kale (İspanyol çingeneler),

Detaylı

ARALIK AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye ile AB arasında Vize Serbestisi Diyalog Süreci başladı

ARALIK AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye ile AB arasında Vize Serbestisi Diyalog Süreci başladı ARALIK AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Türkiye ile AB arasında Vize Serbestisi Diyalog Süreci başladı AB ile vize serbestisi diyalog süreci başladı. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki

Detaylı