Muhasebenin Temel Kavramları 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Muhasebenin Temel Kavramları 10"

Transkript

1 Finansal Muhasebe Muhasebenin Temel Kavramları Alacak senetlerine reeskont ayırmış olmasına rağmen borç senetleri için reeskont ayırmayan bir işletme aşağıdaki muhasebe temel kavramlarından hangisine aykırı davranmış olur? A) Dönemsellik Kavramı B) İhtiyatlılık Kavramı C) Tutarlılık kavramı D) Özün Önceliği Kavramı E) Sosyal Sorumluluk Kavramı Çözüm 1) Tutarlılık kavramının iki boyutu vardır. Birinci boyutu benzer muhasebe işlemlerinde benzer muhasebe uygulamalarının yapılmasının gereğini ifade eder. Yani alacak senetlerine reeskont ayıran bir işletme bu temel kavram gereğince borç senetlerine de reeskont ayırmak durumundadır. Tutarlılık muhasebe temel kavramının ikinci boyutu ise birbirini izleyen dönemler boyunca kullanılan muhasebe politikalarının değiştirilmemesinin gereğini ifade eder. Bu anlamda 2007 yılında reeskont uygulayan ancak 2008 yılında reeskont uygulaması yapmayan bir işletme tutarlılık kavramının gereğini yerine getirmemiş olur. 2. İşletmenin tarihinde TL bedelle satın alarak aktifine dahil ettiği hisse senetlerinin tarihinde borsadaki fiyatının TL olduğu tespit edilmiştir. Bu amaçla dönem sonunda yapılması gereken muhasebe uygulaması aşağıdaki muhasebe temel kavramlarından hangisinin gereği olarak yapılmak zorundadır? A) Tutarlılık Kavramı B) İhtiyatlılık Kavramı C) Dönemsellik kavramı D) Özün Önceliği Kavramı E) Tam Açıklama Kavramı Çözüm 2) Olası gider ve zararların gerçekleşmeden muhasebe kayıtlarında dikkate alınmasını gerektiren muhasebe temel kavramı ihtiyatlılık kavramıdır. Bu kavram gereğince olası gider ve zararlar gerçekleşmeden, karşılık ayırmak suretiyle dikkate alınır. Bu soruda dönem sonunda meydana gelen değer azalışı = 300 TL için karşılık ayrılacaktır. Ancak ihtiyatlılık kavramı gereğince olası gelir ve karlar için herhangi bir işlem yapılmaz. Soruda dönem sonu borsa değeri TL tespit edilmiş olsaydı, dönem sonunda herhangi bir muhasebe uygulaması yapılmayacaktı. 3. Bir işletme tarihinde bir yıllık kira bedeli olan TL yi nakden ödeyerek bir satış mağazası kiralamıştır. Yapılan ödemenin tamamı gider olarak kaydedilmiştir. Yapılan muhasebe uygulaması sonucu aşağıdaki muhasebe temel kavramlarından hangisi çiğnenmiştir? A) Tutarlılık kavramı B) Tam açıklama kavramı C) Dönemsellik kavramı D) İhtiyatlılık kavramı E) Tarafsızlık ve objektif belgelendirme Çözüm 3) Peşin ödenen bu kira giderinin sadece 8 aylık kısmı 2006 muhasebe dönemine aittir. Kalan 4 aylık gider ise 2007 muhasebe dönemine aittir. Dönemsellik kavramı gereğince peşin yapılan bu gider ödemesinin iilk önce 180 gelecek Aylara Ait Giderler hesabına alınmalı ve dönem sonlarında ait oldukları dönemin gelir tablosuna aktarılmalı idi. Dolayısıyla soruya göre çiğnenen muhasebe temel kavramı dönemsellik kavramıdır. 367

2 Aktif Akademi Eğitim Merkezi 4) I- Reeskont ayırma II- Amortisman ayırma III- Karşılık ayırma Yukarıdaki üç muhasebe uygulaması sırasıyla hangi muhasebe temel kavramlarının gereği olarak yapılan uygulamalardır? A) Dönemsellik Dönemsellik - İhtiyatlılık B) Dönemsellik Süreklilik İhtiyatlılık C) Süreklilik Dönemsellik Tutarlılık D) Tutarlılık Süreklilik Tam Açıklama E) Tam açıklama Dönemsellik Süreklilik Çözüm 4) Reeskont uygulaması dönemsellik kavramı gereğince, amortisman uygulaması süreklilik kavramı gereğince ve karşılık ayırma uygulamaları ihtiyatlılık kavramı gereğince yapılan muhasebe uygulamalarıdır. 5. Peşin ödenen sigorta bedellerinden cari döneme ait olan kısmı aşağıdaki finansal tabloların hangisinde ve hangi muhasebe temel kavramı gereği raporlanır? A) Bilanço Tam açıklama B) Bilanço Dönemsellik C) Gelir Tablosu Dönemsellik D) Gelir Tablosu Tam açıklama E) Bilanço İhtiyatlılık Çözüm 5) Peşin ödenen sigorta bedellerinin o döneme düşen kısmı o dönemin gelir tablosunda raporlanır. Gelecek muhasebe dönemine ait olan ve faydası gelecek muhasebe döneminde tükenecek olan kısmı ise bilançoda Gelecek Aylara Ait Giderler hesabında bekletilir. Bu uygulama dönemsellik kavramı gereğince yapılan bir uygulamadır Dolar 1.3 TL iken alınan Dolarların dönem sonu kurunun 1.35 TL olduğu tespit edilmiş ve gerekli değerleme kayıtları yapılmıştır. Yapılan bu değerleme kayıtları hangi muhasebe temel kavramı gereği yapılmaktadır? A) Tam açıklama kavramı B) Dönemsellik kavramı C) Tarafsızlık ve objektif belgelendirme kavramı D) Parayla ölçülme kavramı E) İhtiyatlılık kavramı Çözüm 6) Yabancı paralar alındıklarında işlem tarihindeki kurla Türk lirasına çevrilip dönem sonunda ise dönem sonu kuru ile Türk lirasına çevrilip değerlenir. Yapılan bu işlem para ile ölçülme kavramının gereği olarak yapılan bir işlemdir. Bu kavram işlemlerin muhasebe kayıtlarına ortak bir ölçü olarak ulusal para birimi ile geçirilmesinin gereğini ifade eder. 7. Alacak senetlerine reeskont ayırdığı dönem borç senetlerine reeskont ayırmayan bir işletme aşağıdaki muhasebe temel kavramlarından hangisini çiğnemiş olur? A) Tam açıklama kavramı B) Dönemsellik kavramı C) Tarafsızlık ve objektif belgelendirme kavramı D) Parayla ölçülme kavramı E) Tutarlılık kavramı Çözüm 7) Tutarlılık kavramının birinci boyutu, benzer işlemler için benzer muhasebe uygulamalarının yapılmasının gerekliliğini ifade eder. O halde alacak senetlerine reeskont ayırıp ta borç senetlerine reeskont ayırmayana işletme tutarlılık kavramının gereğini yerine getirmemiş olur. Cevap E şıkkıdır. 368

3 Finansal Muhasebe 8. I- Amortisman ayrılması II- Karşılık ayrılması III- Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) Yalnız III Çözüm 8) Amortisman uygulaması süreklilik kavramının gereği olarak yapılan bir uygulamadır. Reeskont ayırma uygulamaları dönemsellik kavramının gereğidir. Bu uygulamlardan sadece karşılık ayrılması uygulaması ihtiyatlılık kavramının gereğidir. 9. I- Alacak senetlerine reeskont ayrılması borç senetlerine ayrılmaması II- Alacak senetlerine 2006 yılında reeskont uygulanması, 2007 yılında uygulanmaması III- Amortisman ayırmada azalan bakiyeler yönteminden normal amortisman yöntemine geçilmesi Yukarıdaki muhasebe politikası seçimleri sonucunda aşağıdaki muhasebe temel kavramlarından hangisi çiğnenmiş olur? A) Süreklilik kavramı B) Dönemsellik kavramı C) Tarafsızlık ve objektif belgelendirme kavramı D) Parayla ölçülme kavramı E) Tutarlılık kavramı Çözüm 9) Muhasebenin temel kavramlarından tutarlılık kavramı, benzer ekonomik işlemler için benzer muhasebe uygulamalarının yapılmasının gereğini ve kullanılan muhasebe politikalarının birbirini izleyen donemler boyunca değiştirilmeden kullanılmasının gereğini ifade eden kavramdır. Cevap E şıkkıdır. 10. Peşin ödenmiş kiranın ödendiği dönem ait olan kısmının gider yazılması, sonraki döneme ait kısmının Gelecek Aylara Ait Giderler hesabında izlenmesi aşağıdaki muhasebe temel kavramlarından hangisinin gereğidir? A) Süreklilik kavramı B) Tutarlılık kavramı C) Dönemsellik kavramı D) Tarafsızlık ve objektif belgelendirme kavramı E) Maliyet esası kavramı Çözüm 10) Peşin ödenmiş bir giderin o dönem faydası tükenen kısmının gelir tablosuna gider yazılması, o döneme ait olmayan kısmının ise dönem ayırıcı gider hesaplarında bilançoda izlenmesi dönemsellik kavramının gereğidir. 369

4 Aktif Akademi Eğitim Merkezi Hesap Kavramı Aşağıdakilerden hangisi aktifi düzenleyici hesaplardan bir tanesi değildir? A) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri B) Gelecek Aylara Ait Giderler C) Birikmiş Amortismanlar D) İştirakler Sermaye Taahhütleri E) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Çözüm 1) Aktifte yer alan karşılık hesapları, amortisman ve tükenme payı hesapları ile taahhüt hesapları düzenleyici niteliktedir. 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı da düzenleyici nitelikteki hesaplardan biridir. Aktifi düzenleyici hesaplar aktiften indirim olarak gösterilen hesaplardır. 2. Aşağıdaki hesaplardan hangisi aktif hesaplardan bir tanesi değildir? A) Demirbaşlar B) Alacak senetleri C) Özel Maliyetler D) Ödenecek Vergi ve Fonlar E) Ticari Mallar Çözüm 2) Ödenecek vergi ve fonların borç temsil ettiği açıktır. O halde bu hesap bilançonun pasifinde yer almalıdır. Aktifte varlıklar ve alacaklar yer almakta pasifte ise borçlar ve özkaynaklar yer almaktadır. 3.Aşağıdakilerden hangisi bilançonun pasifinde yer alan hesaplardan birisi değildir? A) Dönem Net Karı B) Ödenmemiş Sermaye C) Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları D) Borç Senetleri E) Ödenecek Vergi ve Fonlar Çözüm 3) Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları hesabı aktifte menkul kıymetler sınıfında yer alan bir hesaptır. 4. Aşağıdaki hesaplardan hangisi pasif bir hesap değildir? A) Banka Kredileri B) Çıkarılmış Tahviller C) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri D) Ödenecek Vergi ve Fonlar E) Kıdem Tazminatı Karşılıkları Çözüm 4) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı aktifte indirim kalemi olarak gösterilen aktifi düzenleyici bir hesaptır. 5. Aşağıdaki hesaplardan hangisi aktif karakterli bir hesap değildir? A) Kasa B) Hisse Senetleri C) Ödenecek Vergi ve Fonlar D) Taşıtlar E) Ticari Mallar Çözüm 5) Ödenecek vergi ve fonlar hesabı işletmenin vergi dairesine olan borçlarını izlediği pasif bir hesaptır. 370

5 Finansal Muhasebe 6. Aşağıdaki hesaplardan hangisi aktif karakterli bir hesaptır? A) Dönem karı B) Ticari mallar C) Borç senetleri D) Çıkarılmış tahviller E) Ödenmemiş sermaye Çözüm 6) Ticari mallar hesabı aktifte dönen varlıklar grubunda stoklar sınıfında yer alan bir varlık hesabıdır. 7.Aşağıdaki hesap kalemlerinden hangisi bir bilanço hesabı değildir? A) Hisse Senetleri Hesabı B) İştirakler Hesabı C) İştirakler Yeniden Değerleme artışları D) İştiraklerden Temettü Gelirleri E) Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları Çözüm 7) İştiraklerden temettü gelirleri hesabı gelir tablosunda diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar sınıfında yer alan bir hesaptır. 8. İşletmede bulunan ancak işletmeye ait olmayan değerler ile işletmeye ait olmakla birlikte işletmede bulunmayan varlıkların izlenmesi için kullanılan hesaplar aşağıdakilerden hangisidir? A) Geçici hesaplar B) Nazım hesaplar C) Aktifi düzenleyici hesaplar D) Pasifi düzenleyici hesaplar E) Yardımcı hesaplar Çözüm 8) İşletmenin varlıklarında ve kaynaklarında, gelirlerinde ve giderlerinde değişmeye neden olmayan, İşletmede bulunan ancak işletmeye ait olmayan değerler ile işletmeye ait olmakla birlikte işletmede bulunmayan varlıkların izlenmesi için kullanılan hesaplara nazım hesap adı verilmektedir. 9.Aşağıdaki işletmelerden hangisi Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile düzenlenen Tekdüzen Hesap Planına (TDHP) uymak zorunda değildirler? A) Tarım İşletmeleri B) Konaklama İşletmeleri C) Eczaneler D) Finansal Kiralama Şirketleri E) Üretim İşletmeleri Çözüm 9) Finansal kurumlardan olan bankalar, sigorta şirketleri, Factöring şirketleri, finansal kiralama (leasing) şirketleri, aracı kurumlar vb Maliye Bakanlığı TDHP kapsamı dışındadırlar. Bu işletmelerin kendilerine ait ayrı hesap planları bulunmaktadır. 10.Aşağıdaki hesaplardan hangisi hesap kesiminde borç kalanı vermez? A) Verilen Avanslar B) Alınan Çekler C) Özel Maliyetler D) Borç Senetleri E) Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Çözüm 10) Aktif hesaplar borç tarafına kayıtla çalışmaya başlar. Varlıklarda artma olduğunda aktif hesabın borç tarafına varlıklarda bir azalma olduğunda aktif hesabın alacak tarafına kayıt yapılır. Aktif hesaplar dönem sonunda borç kalanı verirler. Pasif hesaplar alacak tarafına kayıtla çalışmaya başlar. Kaynaklarda artma olduğunda pasif hesabın alacak tarafına, kaynaklarda artma olduğunda pasif hesapların borç tarafına kayıt yapılır. Pasif hesaplar dönem sonunda alacak kalanı verirler. Borç senetleri hesabı pasif bir hesap olduğuna göre hesap kesiminde yani dönem sonunda alacak kalanı verir. 371

6 Aktif Akademi Eğitim Merkezi Muhasebe Süreci Yevmiye defterine yapılan muhasebe kayıtlarının defteri kebir hesaplarına doğru olarak aktarılıp aktarılmadığını test etmeye yarayan çizelgeye ne ad verilir? A) Mizan B) Bilanço C) Envanter D) Yardımcı defter E) Gelir Tablosu Çözüm 1) Mizan muhasebe sürecinde oto kontrol görevi gören ve envanter çalışmalarına ve finansal tabloların hazırlanmasına bir ön hazırlık çalışması niteliğinde bir çizelgedir. Mizandaki rakamlar kesinleşmiş rakamlar olmadığı için analizde kullanılamaz. Cevap A şıkkıdır. 2. Bir işletmenin varlık ve borçlarının bilanço günündeki değerlerinin, çeşitli ölçütler kullanılarak belirlenmesine ne ad verilir? A) Muhasebeleştirme B) Aktifleştirme C) Değerleme D) Menkulleştirme E) İtfa etme Çözüm 2) Varlıklara ve borçlara değer atama süreci değerleme olarak adlandırılmaktadır. 3.Kesin mizanla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kesin mizanda hesaplar son durumlarıyla yer alırlar. B) Kesin mizan envanter işlemlerinden sonra düzenlenir. C) Kesin mizanın Kalanlar sütunu gelir tablosunu verir. D) Kesin mizanın Kalanlar sütunu dönem sonu bilançosunu verir. E) Yevmiye defterinin borç-alacak toplamı ile kesin mizanın Toplamlar sütunu birbirine eşittir. Çözüm 3) Gelir tablosu hesapları kesin mizanda kalan vermez. Çünkü envanter işlemlerinin son aşamalarında tüm gelir ve gider hesapları 690 Dönem Karı veya Zararı hesabına aktarılarak kapatılmış olurlar. Kesin mizanın kalan sütunu dönem sonu bilançosunu verir. 4. Aşağıdaki işlemlerden hangisi muhasebe dışı envanter sırasında yapılan işlemlerden biridir? A) Aralıklı envanter yönteminde satılana ticari malların maliyetine ait kaydın yapılması B) Alacak senetlerine reeskont ayrılması C) Maddi duran varlıklara amortisman ayrılması D) Stokların sayılması E) Gelir ve gider hesaplarının dönem karı veya zararı hesabına aktarılarak kapatılması Çözüm 4) Envanter, varlıkların ve borçların sayılmak, tartılmak ve ölçülmek suretiyle değerlenmesi ve sonuçların muhasebe kayıtlarına aktarılması işlemidir. Saymak, tartmak ve ölçmek işlemleri muhasebe dışı envanter sırasında gerçekleştirilmektedir. Ortaya çıkan sonuçların ve değerleme işlemleriyle ilgisi kayıtların yapılması ise muhasebe içi envanter olarak adlandırılmaktadır. 372

7 Finansal Muhasebe 5. Dönem sonunda yapılması gereken muhasebe işlemlerinden hangisi diğerlerine göre daha önce yapılan bir işlemdir? A) Geçici mizanın düzenlenmesi B) Gelir tablosunun düzenlenmesi C) Dönem sonu bilançosunun düzenlenmesi D) Kesin mizanın düzenlenmesi E) Muhasebe içi envanterin yapılması Çözüm 5) Dönem sonunda öncelikle geçici mizan düzenlenir. Daha sonra muhasebe dışı envanter çalışmaları yürütülür. Arkasından muhasebe içi envanter işlemleri gerçekleştirilir. Envanter işlemleri bittikten sonra kesin mizan düzenlenir. Kesin mizan düzenlendikten sonra gelir tablosu ve dönem sonu bilançosu hazırlanır. Cevap A şıkkıdır. 6. I- Açılış (Dönem başı) bilançosunun yevmiye (günlük deftere ) açılış kaydı. II- Defter-i kebir e (büyük deftere) kayıt. III- Envanter kayıtları ( dönem sonu ) IV- Kesin mizan V- Aralık tarihi itibari ile genel geçici mizan Yukarıdaki verilen işlemlerin muhasebe sürecindeki doğru sıralaması aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) I, II, II, IV ve V B) I, II, V, III ve IV C) II, I, III, IV ve V D) IV, V, I, II, III E) III, III, I, IV, V Çözüm 6) Muhasebe sürecindeki işlemlerin sıralaması aşağıdaki gibidir: 1-Açılış (Dönem başı) envanterinin yapılması, 2-Açılış (Dönem başı) bilançosunun düzenlenmesi, 3-Açılış (Dönem başı) bilançosunun yevmiye defterine açılış kaydı, 4-Yevmiye defterine günlük işlemlerin kaydedilmesi, 5-Defteri kebire kayıt, 6- genel geçici mizanın düzenlenmesi, 7-Envanter kayıtlarının yapılması (dönem sonu), 8- Kesin mizanın düzenlenmesi, 9-Gelir tablosunun ve dönem sonu bilançosunun düzenlenmesi, 10- Yevmiye defterine kapanış kaydı (ters kayıt). 7. Mizanın tanımı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? A) Ekonomik İşlemlerin tarih ve sıra numarasıyla günlük olarak kaydedildiği defterdir. B) Ek bir finansal tablodur. C) Yevmiye defterinden büyük deftere geçirilen hesapların aritmetiksel olarak doğru aktarılıp aktarılmadığını kontrol etmeye yarayan tabloya mizan adı verilir. D) Envanter kayıtlarının yapıldığı defterdir. E) Bilanço düzenlenmesidir. Çözüm 7) A şıkkında yevmiye defterinin tanımı verilmiştir. Mizan bir defter değildir. B şıkkı yanlıştır. Çünkü mizan bir finansal tablo da değildir. C şıkkında verilen ifade mizanın tanımıdır. 373

8 Aktif Akademi Eğitim Merkezi 8. Aşağıdaki işlemlerden hangisi muhasebe dışı envanter sırasında gerçekleştirilen işlemlerden biridir? A) Envanter listelerinin hazırlanması B) Satılan ticari mallar maliyetinin hesaplanıp kaydının yapılması C) Gelir ve gider hesaplarının dönem karı/zararı hesabına aktarılarak kapatılması D) Duran varlıklara amortisman ayrılması E) Alacak senetlerine reeskont ayrılması Çözüm 8) Envanter listelerinin hazırlanması muhasebe dışı envanter işlemi sırasında gerçekleştirilen bir işlemdir. Yani varlıkların sayılması, tartılması ve ölçülmesi muhasebe dışı envanterin kapsamındadır. Bu anlamda envanter listelerinin hazırlanması muhasebe dışı envanter işlemi olarak kabul edilir. Cevap A şıkkıdır. 9. Dönem başı bilançosu düzenlendikten sonra dönem başı bilançosuna dayanarak yapılacak muhasebe işlemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Açılış kaydının yapılması B) Genel geçici mizanın düzenlenmesi C) Dönem başı envanterinin yapılması D) Günlük işlemlerin yevmiye defterine kaydedilmesi E) Kesin mizanın düzenlenmesi Çözüm 9) Dönem başı bilançosu düzenlendikten sonra dönem başı bilançosuna dayanarak yapılacak ilk işlem dönem başı bilançosunun yevmiye defterine ilk madde olarak kaydedilmesidir. Bu işlem sırasında dönem başı bilançosunun aktif tarafında yer alan hesaplar ilk yevmiye maddesinin (açılış maddesi) borç tarafına kaydedilir. Dönem başı bilançosunun pasif tarafında yer alan hesaplar ise yevmiye defterinin alacak tarafına kaydedilerek açılır. Bu işlem sırasında sadece düzenleyici hesaplara dikkat etmek gerekir. Düzenleyici hesaplar bulundukları tarafın ters mantığı ile çalışmaya başlar. Aktifi düzenleyen bir hesap pasif karakterli, pasifi düzenleyen bir hesap aktif karakterli çalışır. Cevap A şıkkıdır. 10. Mizan aracılığı ile defterler arasında otokontrolün sağlanabilmesi için, mizanının borç ve alacak toplamı ile aşağıdakilerden hangisi karşılaştırılır? A) Defteri kebir toplamıyla B) Bilanço toplamlarıyla C) Yevmiye defteri toplamlarıyla D) işletme defteri toplamlarıyla E) Mizan kalanlarıyla Çözüm 10) Mizanda aranan eşitlik mizan toplamının yevmiye defteri toplamına eşit olmasıdır. Eğer bu eşitlik sağlanmıyorsa yevmiye defterine yapılan kayıtların defteri kebirlere aktarılması sırasında rakamsal hata yapılmış demektir. 374

9 Finansal Muhasebe Temel Muhasebe Denklemi 10 1.İşletme TL nakit mevcudu ile işe başlamıştır. Bu işletme TL yarısı peşin diğer yarısı vadeli olmak üzere ticari mal satın almıştır. Maliyet bedeli TL olan ticari malları TL ye peşin olarak satmıştır. Buna göre işletmenin yapmış olduğu bu iki ekonomik işlemden sonra bilançonun görünümü nasıl değişir? A) Aktif ve Pasif Toplamı artar. B) Aktif ve Pasif Toplamı değişmez. C) Aktif Toplamı artar, Pasif Toplamı azalır. D) Aktif ve Pasif Toplamı azalır. E) Bilançoda herhangi bir değişiklik olmaz. Çözüm 1) Yarısı peşin yarısı vadeli olarak ticari mal satın alındığında veresiye sayılan tutar kadar aktif ve pasif toplamı artar. Daha sonra maliyet bedeli TL olan ticari mallar TL ye satıldığında kar kadar daha aktif ve pasif toplamı artar. Cevap A şıkkıdır. 2.İşletme TL lik ticari mal mevcudu ile işe başlamıştır. Bu işletme TL lik ticari malı maliyet bedeliyle peşin olarak satmıştır. Bu ekonomik işlemden sonra bilançoda nasıl bir değişme olur? A) Aktif ve Pasif toplamı artar. B) Aktif ve Pasif toplamı azalır. C) Aktif ve Pasif toplamı değişmez. D) Gelir tablosunda zarar gerçekleşir. E) Aktif toplamı artar, Pasif toplamı değişmez. Çözüm 2) Ticari malların maliyet bedeli ile satılması durumunda kar veya zarar söz konusu olmadığına göre aktif ve pasif toplamı da değişmeyecektir. 3.İşletme TL lik ticari mal mevcudu ile işe başlamıştır. Bu işletme maliyet bedeli TL olan ticari malı TL ye vadeli olarak satmıştır. Bu ekonomik işlemden sonra bilanço düzenlenirse bilançoda nasıl bir değişme olur? A) Aktif ve Pasif toplamı artar. B) Aktif ve Pasif toplamı azalır. C) Aktif ve Pasif toplamı değişmez. D) Aktif toplamı azalır, Pasif toplamı artar. E) Aktif toplamı artar, Pasif toplamı azalır. Çözüm 3) Maliyet bedeli TL olan ticari mallar TL ye satıldığına göre kar kadar aktif ve pasif toplamında artma olacaktır. Cevap A şıkkıdır. 4.Aşağıdaki işlemlerden hangisi bilanço toplamını değiştirmeyen bir mali işlemdir? A) Karlı olarak nakden ticari mal satılması, B) Duran varlıklara amortisman ayrılması, C) Bankaya olan kredi borcunun geri ödenmesi, D) Alacak senetlerinin teminat olarak verilmesi, E) Bankadaki mevduat hesabına faiz tahakkuk ettirilmesi, Çözüm 4) A- Karlı olarak nakden ticari amla satılırsa; aktif ve pasif toplamı kar kadar artar. B- Duran varlıklara amortisman ayrıldığında ayrılan amortisman kadar aktif ve pasif toplamı azalacaktır. C- Bankaya olan kredi borcunun geri ödenmesi durumunda ödenen tutar kadar aktif ve pasif toplamı azalacaktır. D- Alacak senetlerinin teminat olarak verilmesi durumunda asli hesaplarda bir değişme olmayacaktır. Aktif ve pasif toplamı da değişmeyecektir. E- Bankadaki mevduat hesabına faiz yürütülmesi durumunda aktif ve pasif toplamı faiz kadar artar. 375

10 Aktif Akademi Eğitim Merkezi 5.Bilanço eşitliği ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) Bir varlıkta bir artma olursa aynı tutarda bir başka varlık azalır. B) Bir varlıkta artma olursa kaynaklarda da aynı tutarda artma olur. C) Kaynaklarda bir azalma olursa varlıklarda da bir azalma olur. D) Varlıklardaki bir artma gelirdir ve kaynak tutarını artırır. E) Varlıklarda bir artma olduğunda kaynaklarda azalma olur. Çözüm 5) Varlıklarda artma olduğunda kaynaklarda azalma olması olasılığı yoktur. Cevap E şıkkıdır. 6. Aşağıdaki işlemlerden hangisi bilanço toplamını artırıcı bir etkide bulunur? A) Bankaya para yatırılması B) Nakden taşıt satın alınması C) Tahvil çıkarılması D) Alacak senetlerinin tahsil edilmesi E) Satıcılara olan borcun ödenmesi Çözüm 6) A- Bankaya para yatırıldığında iki aktif kalem arasında bir yer değiştirme olur kasa azalır banklara hesabı artar, aktif toplamında bir değişme olmaz. B- Nakden taşıt satın alındığında dönen varlıklarda kasada azalma olurken duran varlıklarda aynı tutarda taşıtlarda artma olur, aktif toplamı değişmez. C- Tahvil çıkarıldığında dönen varlıklarda gelen para kadar artma olur, pasifte uzun vadeli yabancı kaynaklarda artma olur, aktif pasif toplamı artar. D) Alacak senetleri tahsil edildiğinde iki dönen varlık hesabı arasında değişme olur, kasa artarken alacak senetlerinde azalma olur, aktif toplamı değişmez. E) Satıcılara olan borcun ödenmesi durumunda aktifte kasada bir azalma olurken pasifte de satıcılar hesabında bir azalma olur, aktif pasif toplamı azalır. 7.İşletme TL lik ticari mal mevcudu ile işe başlamıştır. Bu işletme maliyet bedeli TL olan ticari malı TL ye vadeli olarak satmıştır. Bu ekonomik işlemden sonra bilanço düzenlenirse bilançoda nasıl bir değişme olur? A) Aktif ve Pasif toplamı artar. B) Aktif ve Pasif toplamı azalır. C) Aktif ve Pasif toplamı değişmez. D) Aktif toplamı azalır, Pasif toplamı artar. E) Aktif toplamı artar, Pasif toplamı azalır. Çözüm 7) Yapılan satış karlı bir satış olduğuna göre kar kadar aktif ve pasif toplamı artacaktır. Cevap A şıkkıdır. 8.A işletmesi 2007 dönemi süresinde toplam olarak TL'lik ticari mal satmış olup bu malların maliyeti TL'dir. Ayrıca TL kira gideri, TL'lik elektrik gideri ve TL'lik ücret ödemiştir. Bu verilere göre işletmenin faaliyet sonucu nedir? A) TL kar B) TL kar C) TL zarar D) TL zarar E) TL kar Çözüm 8) Brüt Satışlar Satışların Maliyeti ( ) Brüt Satış Karı Faaliyet Giderleri ( ) - Kira Gideri: Elektrik Gideri: İşçilik Gideri: Faaliyet Karı TL dir. Cevap A şıkkıdır. 376

11 Finansal Muhasebe 9. Aşağıdaki işlemlerden hangisi bilançonun hem aktifini hem pasifini etkileyerek bilanço toplamının artmasına sebep olan mali bir işlemdir? A) Senet keşide edilerek ticari mal alınması B) Çek ciro ederek ticari mal satın alınması C) Peşin parayla taşıt satın alınması D) Bankadaki hesaptan para çekilmesi E) Peşin parayla ticari mal satın alınması Çözüm 9) A- Senet keşide edilerek ticari mal satın alınması durumunda hem aktifte hem de pasifte aynı tutarda bir artma olacaktır. B- Çek ciro edilerek ticari mal alınması durumunda bir aktifte azalma olurken bir başka aktifte aynı tutarda artma olacaktır. Bu işlem aktif pasif toplamını değiştirmeyecektir. C- Peşin para ile taşıt satın alınması durumunda aktifte bir yer değiştirme olacaktır. Aktif pasif toplamı değişmeyecektir. D- Bankadan mevduat hesabından para çekildiğinde aktif pasif toplamı değişmeyecektir. E) Peşin para ile ticari mal satın alınması durumunda aktif pasif toplamı değişmeyecektir. Cevap A şıkkıdır. 10. "D" İşletmesine ait bazı bilgiler aşağıda verilmiştir. Dönem başı varlıkları : Dönem sonu varlıkları : Dönem başı borçları : Dönem sonu borçları : İşletmenin faaliyetleri sonucu elde ettiği kar veya zararı kaç TL' dir? A) Kar B) Kar C) Kar D) Kar E) Zarar Çözüm 10) Bilanço yaklaşımına göre kar, dönem başı öz sermayesi ile dönem sonu öz sermayesi arasındaki olumlu farktır. Varlıklar = Sermaye + Borçlar temel muhasebe denkleminden hareket edersek: Dönem başı = Sermaye Sermaye (Dönem başı) = TL dir. Dönem sonu = Sermaye Sermaye (Dönem sonu) = TL dir. O halde dönem başındaki TL sermaye dönem sonunda TL ye çıktığına göre TL kar gerçekleşmiştir. 377

12 Aktif Akademi Eğitim Merkezi Defterler Ve Belgeler 10 1.Aşağıdakilerden hangisi VUK a göre defter tutma ile ilgili usul hükümlerinden biri değildir? A) Defterler Türkçe tutulmak zorundadır. B) Defterlere TL cinsinden kayıt yapılması zorunludur. C) Defterlerin yaprağı ciltten koparılamaz. D) Defterlerin tasdikinin yaptırılması gerekmektedir. E) Defterler bilgisayar ortamında tutulmak zorundadır. Çözüm 1) VUK a göre defterlerin bilgisayar ortamında tutulma zorunluluğu bulunmamaktadır. İsteğe bağlı olarak işletmeler bilgisayar ortamında kayıt tutabilmektedirler. Buna rağmen defterlerin çıktılarının daha önceden tasdik ettirilmiş sürekli formlara alınması ve VUK a göre yasal süre olan 5 yıl saklanması gerekmektedir. Cevap E şıkkıdır. 2. Aşağıdaki bilgilerden hangisi bir ücret bordrosunda yer almaz? A) Gelir vergisi stopajı B) SSK işçi payı kesintisi C) İşsizlik sigortası işçi payı kesintisi D) Kıdem tazminatı yükü E) Net ücret Çözüm 2) Ücret bordrosu VUK na göre hazırlanması gereken ispatlayıcı belgelerden bir tanesidir. İşverenin vergi sorumlusu sıfatı ile düzenlemek zorunda olduğu bir belgedir. Brüt ücretten net ücrete nasıl ulaşıldığını göstermektedir. Kıdem tazminatı yükünün ücret bordrosunda gösterilmesi söz konusu değildir. 3. Vergi usul Kanunu na göre defter ve belgelerin kaç yıl süreyle saklanması gerekmektedir? A) 3 yıl B) 5 yıl C) 7yıl D) 10 yıl E) 15 yıl Çözüm 3) Vergi Usul Kanununun defter ve vesikaları muhafaza başlıklı 253. maddesine göre, Vergi Usul kanunu hükümlerine göre defter tutmak mecburiyetinde olanlar, tuttukları defterlerle Vergi Usul Kanununun 227. maddesinden sonra başlayan kısımda belirtilen düzenledikleri vesikaları, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza etmeye mecburdurlar. 4.Satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır. A) Sevk irsaliyesi B) Fatura C) Serbest meslek makbuzu D) Ücret bordrosu E) Yolcu taşıma bileti Çözüm 4) Soruda bahsedilen belge faturadır. Faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunması gerekir: 1. Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası; 2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası; 3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası; 4. Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı; 5. Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası. 378

13 Finansal Muhasebe 5. Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanununda düzenlenen belgelerden birisi değildir? A) Poliçe B) Çek C) Müstahsil makbuzu D) Konşimento E) Hisse senedi Çözüm 5) Türk Ticaret Kanunu nda düzenlenen belgeler aşağıdaki gibidir: Poliçe, bono, çek, hisse senedi, tahvil, emtia senetleri, ordino, konşimento, manifesto, hamule senedi, taşıma senedi. Müstahsil makbuzu, Vergi Usul Kanununda düzenlenen bir belgedir. 6.Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanununda düzenlenen belgelerden biri değildir? A) Fatura B) Sevk İrsaliyesi C) Gider Pusulası D) Taşıma senedi E) Yolcu listeleri Çözüm 6) Vergi usul Kanununda yer alan ispatlayıcı belgler şunlardır: Fatura, sevk irsaliyesi, perakende satış belgeleri, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, ücret bordrosu, yolcu listeleri, günlük müşteri listeleri, muhabere evrakı ve diğer belgeler. Taşıma senedi ise Türk Ticaret Kanununda yer alan belgelerden biridir. 7. KASA ALICILAR YURTİÇİ SATIŞLAR HESAPLANAN KDV Yukarıdaki yevmiye maddesi ne tür bir maddedir? A) Basit madde B) Bileşik madde C) Karma madde D) Kompleks madde E) Düzeltme maddesi Çözüm 7) Bu madde karma maddeye bir örnektir. Yevmiye maddesi türleri aşağıdaki gibi açıklanabilir: Basit madde: Bir hesap borçlanırken diğer hesabın alacaklandığı madde türüdür. Bileşik Madde: Bir hesaba karşılık iki hesabın borçlandığı veya alacaklandığı maddedir. Karma Madde (Karmaşık madde): Birkaç borçlu hesaba karşılık, birkaç alacaklı hesabın veya birkaç hesaba karşılık, birkaç borçlu hesabın izlediği maddedir. 8. Defteri kebirde tek bir sayfaya işlenen ana hesabın alt hesaplarını izlediğimiz defterlere yardımcı defterlere ne ad verilir? A) Ana defter B) Yardımcı defter C) Amortisman defteri D) Alt defter E) Yevmiye defteri Çözüm 8) Defter-i kebirde tek bir sayfaya işlenen ana hesabın alt hesaplarını izlediğimiz defterlere yardımcı defterler denir. Yardımcı defterlerdeki alt hesapların borç toplamları ana hesabın borç toplamına alacak toplamları ana hesabın alacak toplamına eşit olmalıdır. B 102 Bankalar A B İş Bankası A B Ziraat Bankası

14 Aktif Akademi Eğitim Merkezi 9. Ekonomik işlemlerin tarih ve sıra numarası ile maddeler halinde yazıldığı muhasebe defterine ne ad verilir? A) Yevmiye defteri B) Defteri kebir C) Envanter defteri D) Muavin defter E) İmalat defteri Çözüm 9) Ekonomik işlemlerin tarih ve sıra numarsı ile kaydedildiği deftere yevmiye defteri (günlük defter) adı verilmektedir. Yevmiye defterinde her bir ekonomik işlemin ayrı olarak kaydedildiği aralığa yevmiye maddesi adı verilmektedir. Bir yevmiye maddesi örneği aşağıdaki gibidir Tarih BORÇLU HESAP ALACAKLI HESAP / Borç Tutarı Alacak Tutarı 10. Yevmiye defterine maddeler halinde kaydedilmiş olan ekonomik işlemleri buradan alarak sistemli bir şekilde ilgili hesaplara dağıtan ve sınıflandırılmış olarak bu hesaplarda toplamaya yarayan defter aşağıdakilerden hangisidir? A) Yevmiye defteri B) Defteri kebir C) Envanter defteri D) Muavin defter E) İmalat defteri Çözüm 10) Hesapların sınıflandırılması için kullanılan ve hesapların yer aldığı defter defteri kebirdir. İlk kayıt yevmiye defterine yapılır buradan defteri kebire aktarılır. 380

15 Finansal Muhasebe Bilanço 10 1.Aşağıdakilerden hangisi bir bilanço hesabı değildir? A) Gelir Tahakkukları B) Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri C) Özel Maliyetler D) Genel Yönetim Giderleri E) Bankalar Çözüm 1) Gider ve gelir hesapları gelir tablosu hesaplarıdır. Adında gider geçmekle birlikte, Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri bilançoda, maddi olmayan duran varlıklar grubunda yer alan bir hesaptır. 2.Aşağıdakilerden hangisi mali tabloların amaçlarından birisi değildir? A) Yatırımcılar, kredi verenler ve diğer ilgililer için karar almada yararlı bilgiler sağlamak B) Gelecekteki nakit akımlarını değerlendirmede yararlı bilgiler sağlamak, C) Varlıklardaki, kaynaklardaki değişiklikler ile işletme faaliyetlerinin sonuçları hakkında bilgi sağlamak D) Defterlere kayıt yapılmasını kolaylaştırmak E) Karlılık analizleri yapabilmek Çözüm 2) Defterlere kayıt yapılmasının mali tablo amaçları ile ilgisi bulunmamaktadır. Mali tabloların amacı karar vericilerinin, karar almasına yardımcı olmaktır. Aşağıdaki 2 soruyu verilere göre cevaplayınız. AA işletmesinin bilanço kalemleri aşağıdaki gibidir. KASA : BİNALAR : MAKİNE TESİS VE CİHAZLAR : TİCARİ MALLAR : ALICILAR : SATICILAR : Buna göre bilançonun pasif toplamı kaç TL'dir? A) B) C) D) E) Çözüm 3) AA İşletmesi Tarihli Bilançosu AKTİF PASİF KASA SATICILAR ALICILAR SERMAYE TİCARİ MALLAR BİNALAR TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR AKTİF TOPLAMI PASİF TOPLAMI Cevap E şıkkıdır. 4.Buna göre işletmenin sermayesi kaç TL'dir? A) B) C) D) E) Çözüm 4) 381

16 Aktif Akademi Eğitim Merkezi 5.Aşağıdaki bilançoda hangi hesap yanlış tarafa yazılmıştır? Aktif Pasif KASA SATICILAR ALACAK SENETLERİ BANKA KREDİLERİ BORÇ SENETLERİ DÖNEM NET KARI BİNALAR DEMİRBAŞLAR A) Kasa B) Dönem Net Kârı C) Satıcılar D) Borç Senetleri E) Sermaye Çözüm 5) Borç senetleri hesabı bilançonun pasifinde ticari borçlar sınıfında yer alan bir hesaptır. 6.Aşağıdaki bilançoda verilen hesaplardan hangisi yanlış tarafa yazılmıştır? Aktif Pasif KASA SATICILAR BANKALAR BANKA KREDİLERİ ALACAK SENETLERİ ALACAK SENETLERİ REESKO. TİCARİ MALLAR SERMAYE DEMİRBAŞLAR DÖNEM NET KARI A) Alacak Senetleri B) Demirbaşlar C) Alacak Senetleri Reeskontu D) Dönem Net Karı E) Sermaye Çözüm 6) Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı aktifte ticari alacaklar sınıfından indirim kalemi olarak gösterilen aktifi düzenleyici bir hesaptır. 7.Aşağıdaki bilgilere göre işletmenin kâr ya da zararını hesaplayınız. TİCARİ MALLAR BİNALAR ALACAK SENETLERİ MAKİNE TESİS VE CİHAZLAR BANKA KREDİLERİ ALICILAR BORÇ SENETLERİ SATICILAR SERMAYE KASA A) ZARAR B) KAR C) ZARAR D) KAR E) KAR Çözüm 7) AKTİF PASİF KASA BANKA KREDİLERİ ALICILAR SATICILAR ALACAK SENETLERİ BORÇ SENETLERİ TİCARİ MALLAR SERMAYE BİNALAR DÖNEM NET KARI TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR AKTİF TOPLAMI PASİF TOPLAMI

17 Finansal Muhasebe 8. Bilanço ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Bilançoda varlıklar dönen varlıklar ve duran varlıklar olmak üzere sınıflandırılır. B) Bilanço işletmenin yatırımlarının durumunu ve finansal durumunu gösteren bir finansal tablodur. C) Bilançoda işletmenin nakit akımları da görülebilir. D) Bilanço tahakkuk esasına göre düzenlenen bir finansal tablodur. E) Özkaynaklar bilançonun pasifinde yer alır. Çözüm 8) Bilançoda işletmenin nakit hareketlerini görmek mümkün değildir. Nakit ile ilgili olarak bilançoda sadece kasa hesabının kalanı görülebilir. Nakit hareketleri nakit esasına göre düzenlenen bir finansal tablo olan nakit akım tablosunda görülebilir. 9. Aktif toplamı TL olan bir işletme yarısı peşin yarısı veresiye olarak TL + % 18 KDV bedelle ticari mal aldıktan sonraki aktif toplamı ne olur? A) TL B) TL C) TL D) TL E) TL Çözüm 9) TL TL = TL KDV Dahil Tutar / 2 = TL kasadan ödenmiştir / 2 = TL veresiye borçlanılmıştır. O halde aktif pasif toplamındaki net artış TL olacaktır. İşlemden önce aktif toplamı TL olduğuna göre yeni toplam TL olacaktır. 10. Aşağıda bilanço verileri yer alan işletmenin sermayesi kaç TL dir? Kasa Bankalar Ticari Mallar Demirbaşlar Birikmiş Amortismanlar Alacak Senetleri Satıcılar Banka Kredileri A) B) C) D) E) Çözüm 10) AKTİF KASA BANKALAR ALACAK SENETLERİ TİCARİ MALLAR DEMİRBAŞLAR BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (40.000) BANKA KREDİLERİ SATICILAR SERMAYE PASİF

18 Aktif Akademi Eğitim Merkezi Gelir Tablosu 10 1.Aşağıdaki hesaplardan hangisi gelir tablosunda "faaliyet giderleri" grubunda yer alır? A) Genel Yönetim Giderleri Hesabı B) Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı C) Menkul Kıymet satış Zararları Hesabı D) Karşılık Giderleri E) Kambiyo Zararları Çözüm 1) Gelir tablosunun Faaliyet Giderleri sınıfında yer alan hesaplar aşağıdaki gibidir: 63 Faaliyet Giderleri 630 Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 631 Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri 632 Genel Yönetim Giderleri Cevap A Şıkkıdır. 2.Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu hesabı değildir? A) Komisyon Gelirleri B) Önceki Dönem Gelir ve Karları C) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri D) Borç ve Gider Karşılıkları E) Yurtiçi Satışlar Çözüm 2) Borç ve gider karşılıkları, bilançoda yabancı kaynaklar arasında raporlanır. Gelir tablosu hesabı değildir. 3.Gelir tablosu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) İşletmenin belirli bir tarihteki karının kimlere dağıtıldığını gösterir. B) İşletmenin belli bir dönemde elde ettiği gelirleri ve katlandığı giderleri gösterir. C) İşletmenin belli bir dönemdeki nakit kaynak ve kullanımını gösterir. D) İşletmenin belirli bir tarihteki gelir ve giderlerini gösterir. E) İşletmenin belirli bir tarihteki varlıklarını ve kaynaklarını gösterir. Çözüm 3) Gelir tablosu bir işletmenin belirli bir döneme ait gelir ve hasılatı ile gider maliyetini karşılaştırmak suretiyle faaliyet sonuçlarını yani kar zararını gösteren dinamik bir finansal tablodur. 4. Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabı, gelir tablosunda aşağıdaki hangi hesap grubu içinde yer alır? A) Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar B) Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar C) Faaliyet Giderleri D) Olağandışı Gelir ve Kârlar E) Olağandışı Gider ve Zararlar Çözüm 4) Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabı gelir tablosunun diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar hesap sınıfında yer almaktadır. Cevap A şıkkıdır. 384

19 Finansal Muhasebe 5.Aşağıdaki hesaplardan hangisi Gelir Tablosunda faaliyet giderleri grubu içinde yer alan hesaplardan bir tanesidir? A) Araştırma ve Geliştirme Giderleri B) Komisyon Giderleri C) Finansman Giderleri D) Karşılık Giderleri E) Reeskont Faiz Giderleri Çözüm 5) Gelir tablosunda 63 Faaliyet Giderleri sınıfında yer alan 3 adet hesap bulunmaktadır. Bunlar: 630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 631 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri 632 Genel Yönetim Giderleri Cevap A şıkkıdır. 6.Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosunun Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar bölümünde yer almaz? A) Faiz Gelirleri B) Kambiyo Karları C) Menkul Kıymet Satış Karları D) Yurtiçi Satışlar E) İştiraklerden Temettü Gelirleri Çözüm 6) Yurtiçi Satışlar Hesabı, işletmenin ana faaliyet geliri olarak Satışlar bölümünde yer alır. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar hesap sınıfında yer alan hesapların görünümü aşağıdaki gibidir: 64 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 640 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ 641 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ 642 FAİZ GELİRLERİ 643 KOMİSYON GELİRLERİ 644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI 646 KAMBİYO KARLARI 647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ 649 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 7.Aşağıdaki hesaplardan hangisi dönem sonunda Dönem Kârı veya Zararı hesabına devredilmez? A) Karşılık Giderleri Hesabı B) Satıştan İadeler Hesabı C) Yurtiçi Satışlar Hesabı D) Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı E) Ticari Mallar Hesabı Çözüm 7) Ticari mallar hesabı bir bilanço hesabıdır. 690 nolu Dönem Karı veya Zararı hesabına devredilerek dönem sonunda kapatılan hesaplar gelir ve gider hesaplarıdır. Cevap E şıkkıdır. 385

20 Aktif Akademi Eğitim Merkezi Aşağıdaki 2 soruyu aşağıdaki verilere göre cevaplayınız. BRÜT SATIŞLAR FAALİYET GİDERLERİ SATIŞLARIN MALİYETİ DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR FİNANSMAN GİDERLERİ SATIŞ İNDİRİMLERİ OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR İşletmenin gelir tablosu ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Brüt Satış kârını ya da zararını bulunuz. A) Brüt Kâr B) Brüt Kâr C) Brüt Kâr D) Brüt Kâr E) Brüt Kar Çözüm 8) BRÜT SATIŞLAR SATIŞ İNDİRİMLERİ ( ) NET SATIŞLAR SATIŞLARIN MALİYETİ ( ) BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI İşletmenin faaliyet kârı kaç TL dir.? A) B) C) D) E) Çözüm 9) BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI FAALİYET GİDERLERİ ( ) FAALİYET KARI VEYA ZARARI Cevap A şıkkıdır. 10.İşletmenin olağan kârı ne kadardır? A) B) C) D) E) Çözüm 10) FAALİYET KARI VEYA ZARARI DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (----) FİNANSMAN GİDERLERİ ( ) OLAĞAN KAR VEYA ZARAR

21 Finansal Muhasebe Hazır Değerler 15 1.Aşağıdaki işlemlerden hangisinden sonra kasa hesabının alacak tarafına kayıt yapılmaz? A) Bankaya mevduat hesabına para yatırılması B) Bankaya kredi borcu için para ödenmesi C) Borç senetlerinin ödenmesi D) Kasa fazlasının tespit edilmesi E) Peşin olarak ticari mal satın alınması Çözüm 1) Kasa hesabı aktif bir hesap olup artışlar kasa hesabının borcuna azalışlar ise kasa hesabının alacak tarafına kaydedilir. Kasa fazlası tespit edildiğinde 100 Kasa hesabının borç tarafına 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabının alacak tarafına kayıt yapılması gerekmektedir. 2. Aşağıdaki ekonomik işlemlerden hangisi banka hesabının alacak tarafına kaydedilmez? A) Bankadan para çekilmesi B) Verilen çeklerin bankadan ödendiğinin öğrenilmesi C) Banka hesabı üzerinden hisse senedi satın alınması D) Kredi kartı slipi ile satış yapılması E) Olumsuz kur farkından dolayı bankadaki paranın Türk Lirası karşılığının azalması Çözüm 2) Bankalar hesabı aktifte dönen varlıklar grubunda, hazır değerler sınıfında yer alan bir hesaptır. Artışlar için hesabın borç tarafına, azalışlar için hesabın alacak tarafına kayıt yapılır. Kredi kartı ile satış yapıldığında Bankalar hesabına değil 108 Diğer Hazır Değerler hesabında (yoldaki para ) olarak izlenmektedir. Diğer şıklarda bankadaki parada azalmaya neden olan işlemler olduğu için Bankalar hesabının alacak tarafına kayıt yapılır. 3. Çek keşide edilerek ticari mal satın alındığında aşağıdaki hesaplardan hangisinin alacak tarafına kayıt yapılır? A) Ticari Mallar B) İndirilecek KDV C) Hesaplanan KDV D) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri E) Borç Senetleri Çözüm 3) Çek keşide edildiğinde 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabının alacak tarafına kayıt yapılır. Verilen (keşide edilen) çek bankadaki mevduat hesabı üzerine yazılan bir ödeme emridir. Çek keşide edildiğinde 102 Bankalar hesabındaki paranın ileride çeki elinde bulunduran kişinin çektiğinde azalma olacağı düşüncesiyle aktifte düzenleyici bir hesap olan 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabında izlenir. Çeki alanın bunun bankadaki hesabımızdan çektiği öğrenildiğinde hesap borç tarafına kayıtla kapatılır. Sorudaki ekonomik işlemle ilgili kayıt ise aşağıdaki gibi olacaktır / TİCARİ MALLAR 191 İNDİRİLECEK KDV 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ / XXX XXX XXX 387

22 Aktif Akademi Eğitim Merkezi 4. Bankadaki mevduat hesabına işleyen ve kesinleşen TL faiz üzerinden banka kaynağında % 15 Gelir Vergisi Stopajı yapmıştır. Buna göre bankanın yaptığı bu kesinti hangi hesabın ne tarafından izlenmelidir? A) Bankalar Hesabı borç kaydı B) Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar alacak kaydı C) Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar borç kaydı D) Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı alacak kaydı E) Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı borç kaydı Çözüm 4) Bankadan elde edilen faiz üzerinden banka vergi sorumlusu sıfatı ile kaynağında % 15 GV stopajı yapmaktadır. Banka tarafından kaynağında kesilen bu vergi 193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar hesabında izlenecektir. Dönem sonunda bu hesaptaki tutar hesaplanan kurumlar vergisinden indirilecektir. Sorudaki işleme ait yevmiye kaydı ise aşağıdaki gibi olacaktır / BANKALAR 193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR 642 FAİZ GELİRLERİ / Bankadaki mevduat hesabı için tarihinde TL faiz tahakkuk kaydı yapılmıştır. Ancak 2007 yılında vadesi beklenmeden mevduat hesabı bozdurulmuş ve sadece anapara olan TL çekilebilmiştir. Buna göre 2007 yılında yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? A) Bankalar hesabının borcuna TL B) Gelir Tahakkukları Hesabının borcuna TL C) Faiz Gelirleri hesabının borcuna TL D) Geçmiş Yıllar Zararları hesabının borcuna TL E) Finansman Giderleri hesabının borcuna TL Çözüm 5) tarihinde tahakkuk kaydı yapılırken 181 Gelir Tahakkukları hesabının borcuna 642 Faiz gelirleri hesabının alacak tarafına kaydedilmişti. Ancak 2007 yılında vade beklenmeden hesap bozdurulduğuna göre 2006 yılında tahakkuk ettirilen gelirinde iptali gerekmektedir de yapılacak iptal kaydında 181 Gelir Tahakkukları hesabının alacak tarafına kayıt yapmak suretiyle iptal edilecektir yılı sonunda Faiz gelirleri hesabına kaydedilen rakam ise dönem atladığı için Geçmiş Yıllar Zararları hesabına yapılan borç kaydı ile iptal edilecektir. 6.İşletme elinde bulundurduğu özel kesim tahvillerine faiz kuponlarını kopararak tahsile göndermiştir. Bu işlem hangi hesaba kaydedilmelidir? A) Diğer Hazır Değerler B) Diğer Menkul Kıymetler C) Gelir Tahakkukları D) İştiraklerden Alacaklar E) Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları Çözüm 6) Tahvillerin üzerinde faiz kuponları, hisse senetlerinin ise temettü kuponları bulunmaktadır. Tahvillerin faiz kuponunun vadesi geldiğinde tahsile gönderilmek üzere koparılır. Bu durumda kuponun üzerinde yazılı tutar yoldaki para hükmündedir. Bu sebeple 108 Diğer Hazır Değerler hesabına alınır. Tahsil edildiğinde bu hesap kapatılıp kasa hesabına alınır. Cevap A şıkkıdır. 388

23 Finansal Muhasebe 7.Kasa hesabının borç toplamı TL, alacak toplamı TL iken, kasa fiilen sayılmış ve kasada TL olduğu tespit edilmiştir. Buna göre yapılan tespitle ilgili olarak yapılacak kayıtta aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı borçlu B) Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı alacaklı C) Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabı borçlu D) Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabı alacaklı E) Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabı borçlu Çözüm 7) Kasa hesabının kaydi durumunda kasada TL TL = TL olması gerekirken kasada fiilen TL vardır. O halde kasada TL noksanlık var demektir. Bu tespitle ilgili olarak yapılacak yevmiye kaydı aşağıdaki gibi olacaktır / SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI KASA / Cevap A şıkkıdır Daha önce tespit edilen TL kasa noksanının sebebinin daha önce % 18 KDV dahil ödenen elektrik faturasının muhasebe kayıtlarına geçirilmemesinden kaynaklandığı anlaşılmıştır. Buna göre yapılması gereken düzeltme kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI GENEL YÖNETİM GİDERLERİ B GENEL YÖNETİM GİDERLERİ SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI C GENEL YÖNETİM GİDERLERİ İNDİRİLECEK KDV SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI D SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESAPLANAN KDV E DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI Çözüm 8) Kasa noksanı daha önce tespit edilmiştir. Sebebi bulunduğu zaman 197 sayım ve Tesellüm Noksanları hesabının kapatılması gerekmektedir. 197 sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı aktifte yer alan bir hesap olduğundan borç tarafına kayıtla çalışmaya başlar. Kapatılırken alacak tarafına kayıtla kapatılacaktır. O halde A ve D şıkları hemen elenir. KDV dahil elektrik faturasının kayıtlara getirilmesi unutulduğuna göre yapılacak kayıtta İndirilecek KDV hesabının yer alması gerekmektedir. 389

24 Aktif Akademi Eğitim Merkezi 9. Daha önce tespit edilen TL tutarındaki kasa fazlasının sebebinin daha önce alıcılardan yapılan tahsilatın muhasebe kayıtlarına geçirilmemesi olduğu tespit edilmiştir. Buna göre yapılması gereken düzeltme kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A ALICILAR SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI B SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI ALICILAR C SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR D SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI PERSONELE BORÇLAR E SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI KASA Çözüm 9) Kasa fazlası sebebi bulununcaya kadar 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabında izlenecektir. Bu hesap bilançonun pasifinde yer almakta olup alacak tarafına kayıtla çalışmaya başlamaktadır. Fazlalığın sebebi bulunduğunda bu hesabı kapatmak üzere borç tarafına kayıt yapılması gerekmektedir. O halde A şıkkı hemen elenecektir. Diğer şıkların hepsinde Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabının borç tarafına kayıt yapılmıştır. Ancak Alacaklanması gereken hesabın hangisi olduğunu tespit etmek gerekmektedir. Alıcılardan yapılan tahsilattın kayıtlara alınmamasından kaynaklandığına göre doğru cevapta 120 Alıcılar hesabının alacaklanması gerekmektedir. 10. Daha önce 1 Dolar = 1.3 TL iken satın alınan Doların 500 Doları daha önce kur 1.25 iken gerçekleşen satıcılara 500 Dolarlık borca karşılık olarak ödenmiştir. 500 Doların ödendiği gün 1 Dolar = 1.4 TL dir. Buna göre yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir? A SATICILAR 700 KASA 700 B SATICILAR KAMBİYO ZARARLARI KASA 700 C SATICILAR 700 KASA KAMBİYO KARLARI D SATICILAR KAMBİYO KARLARI KASA 650 E SATICILAR KAMBİYO ZARARLARI KASA

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 01.02.2016 da kurulmuş olan. ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)?

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)? 1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı 100.01 Problem 1. a) Gelir tahakkukları b) hisse senetleri c) gelecek aylara ait giderler d) özel fonlar

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında gerçekleşen ekonomik işlemler ile 2013 mali yılına ait dönem sonu envanter işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir MUHASEBE SÜRECİ Açılış Bilançosu Düzenlenir Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir Günlük İşlemler Kaydedilir Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir KDV Hesapları (191-391)

Detaylı

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Örnek Ticaret işletmesinin 31.12.2010 Tarihli Bilançosu, 2011 yılında gerçekleştirdiği

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 Lale Ticaret Ltd. Şti. nin 01.01.2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir; Lale

Detaylı

Genel Muhasebe 100 Soruluk Test

Genel Muhasebe 100 Soruluk Test Genel Muhasebe 100 Soruluk Test 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin temel amaçlarından biri değildir? A) Topluma hizmet B) Kar elde etmek C) Kamuyu aydınlatmak D) Müşteri ilişkilerinin üst düzeyde devamı

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

GENEL MUHASEBE SORULARI

GENEL MUHASEBE SORULARI GENEL MUHASEBE SORULARI 1) Hesapların bulunduğu muhasebe defterine ne ad verilir? a) Büyük defter b) Yevmiye defteri c) Envanter ve Bilanço defteri d) Đşletme defteri 2) Büyük defterdeki kayıtların ayrıntılarını

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 1.1. İşletme Kavramı, Amaçları ve Fonksiyonları... 1 1.2. İşletmelerin Sınıflandırılması... 2 1.3.Tacir...

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI SERMAYE: 153.734.111 TL GROUPAMA SA. 153.734.111 TL YÖNETİM VE DENETİM KURULU Yönetim Kurulu Başkan Üye Üye Dominique

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

SORU BANKASI FİNANSAL MUHASEBE FUAT HOCA. www.fuathoca.net

SORU BANKASI FİNANSAL MUHASEBE FUAT HOCA. www.fuathoca.net SORU BANKASI FİNANSAL MUHASEBE FUAT HOCA www.fuathoca.net Test01-Kasa Hs. 1. Dönem sonunda kasa hesabıyla fiili kasa mevcudu arasındaki 10.000 TL tutarındaki olumsuz farkın ödenen borç senedinin kayda

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.152.015,44 A-Hazır Değerler 752.741,38 1-Kasa 6.784,43 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 504.207,55 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 241.749,40

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.193.254,70 A-Hazır Değerler 552.452,37 1-Kasa 1.545,75 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 107.005,38 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 443.901,24

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR

İçindekiler. Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR İçindekiler Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR 1. Muhasebenin Tanımı... 3 2. Muhasebenin Temel Kavramları... 4 2.1. Sosyal Sorumluluk Kavramı:... 4 2. 2. Kişilik Kavramı... 5 2.3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı...

Detaylı

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 17 Mart 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Orta Doğu Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 Ortadoğu Ticaret İşletmesi nin 31.12.2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir.

Detaylı

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR KASIM 008-008/. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR Bilgin Ticaret LTD. nin 007 yılı açılış bilançosu ve 007 yılı işlemleri aşağıdaki gibidir. (Rakamlarda yuvarlaklaştırma

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00)

2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00) 2015/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 22 Mart 2015 PAZAR (09.00-12.00) SORU AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ (01.01.2013 31.12.2013 )BİLANÇOSU PASİF I DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2 Aralık 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: AHMETLER A.Ş., ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz.

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. SORU: (A) İşletmesi nin 31.12.2008 Tarihli Genel Geçici Mizanı aşağıdaki

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:29/01/2014 Dönem: 2013 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

1. AKKURT TİCARET İşletmesinin ve Ocak ayında yaptığı işlemler aşağıdaki gibidir. Gerekli Muhasebe kayıtlarını (yevmiye defteri) yapınız?

1. AKKURT TİCARET İşletmesinin ve Ocak ayında yaptığı işlemler aşağıdaki gibidir. Gerekli Muhasebe kayıtlarını (yevmiye defteri) yapınız? Sorular 1. AKKURT TİCARET İşletmesinin ve Ocak ayında yaptığı işlemler aşağıdaki gibidir. Gerekli Muhasebe kayıtlarını (yevmiye defteri) yapınız? a) 03.01.2015 Tarihinde işletmenin Ziraat Bankasındaki

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Muhasebede Kayıt Yöntemleri Hesap Kavramı Muhasebe Süreci. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Muhasebede Kayıt Yöntemleri Hesap Kavramı Muhasebe Süreci. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE Muhasebede Kayıt Yöntemleri Hesap Kavramı Muhasebe Süreci Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi HESABIN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI Aynı nitelikteki işlemlerin

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI SORU Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın Adı Tutar Kalan Borç Alacak Borç Alacak 1 100 Kasa Hs. 145. 135. - 2 101 Alınan Çekler Hs 35.000 32.000 3.000-3

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0)

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.ġ. nin 30.1.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

2015/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 22 Mart 2015-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2015/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 22 Mart 2015-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: AKTİF I DÖNEN VARLIKLAR 20151.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 22 Mart 2015-Pazar 09:00-12:00 SORULAR X ANONİM ŞİRKETİ ( 01.01.2013-31.12.2013 ) BİLANÇOSU PASİF

Detaylı

18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi

18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi 18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi içinde ilgili gider hesaplarına kaydedilmemesi gereken,

Detaylı

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 29 Haziran 2014-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 30 Haziran 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) DERNEK 12/2015 AYRINT A I-DÖNEN VARLIKLAR 1.923.702,33 A B A-Hazır Değerler 452.021,16 A C 1-Kasa 7.189,99 B C 2-Alınan Çekler 0,00 C C 3-Bankalar 442.553,65 C C 4-Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR

FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR FİNANSAL MUHASEBE ÇIKMIŞ SORULAR 02.11.2013 1. İşletme 11.000 Türk Lirası nakit teminat ödeyerek katıldığı bir ihaleyi kaybetmiş ve parasını geri almıştır. 11.000 Türk lirasının alınışı ile ilgili yapılacak

Detaylı

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR, UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR VE ÖZKAYNAKLAR 12.10.2015 2 Örnek 1 ABC Ltd

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU (DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR) 01.01.2016 01.01.2015 31.03.2016 31.03.2015 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 6.253.237,88 3.814.161,48 63,95% 600 -Yurtiçi Satışlar 6.237.343,79 3.814.161,48

Detaylı

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF 2013/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Güney Batı Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

2015 / 3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI

2015 / 3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 2015 / 3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI SORU: Anonim Şirketi nin 01.01.2015 Tarihli Açılış Bilançosu aşağıda verilmiştir. AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin

Detaylı

2-) İşletmenin çıkardığı tahvillere dönem sonunda tahakkuk eden faizlerin Gider

2-) İşletmenin çıkardığı tahvillere dönem sonunda tahakkuk eden faizlerin Gider 1-) İleride doğabilecek olası zararlar için cari dönemde gider yazılması (karşılık kaydı) hangi muhasebe kavramı gereğidir? A) Tutarlılık B) İhtiyatlılık C) Dönemsellik D) Önemlilik 2-) İşletmenin çıkardığı

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2014 01.01.2013 31.03.2014 31.03.2013 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 5.731.679,10 4.179.741,10 37,13% 600 -Yurtiçi Satışlar 5.731.557,77 4.179.741,10 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI SORU Güney Batı Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF GÜNEY BATI TİCARET İŞLETMESİ 31/12/2011 TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF I. DÖNEN VARLIKLAR I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış 1. E İşletmesi nin 201. yılına ait B Malına ait stok bilgileri aşağıdaki gibidir: Tarih Açıklama GİREN ÇIKAN KALAN Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar 01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.-

Detaylı

2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Muhasebe ve Finansal Raporlamada Tahakkuk Esası ne demektir? Kısaca açıklayınız.

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

GENEL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI

GENEL MUHASEBE I DERSİ FİNAL SINAVI Açıklamalar Sınav süresi altmış (60) dakikadır. SORU 1 (A) İşletmesi mal hareketlerini devamlı envanter yöntemine göre izlemektedir. İşletmenin döneme ilişkin bilgileri şöyledir. (Soruları sırasıyla cevaplandırınız)

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE Dönen Varlıklar- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri Dönen Varlıklar- Aktif Nitelikli Dönem Ayırıcı Hesaplar Dönen Varlıklar- Diğer Dönen Varlıklar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE

Detaylı

2010/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 5 Aralık 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2010/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 5 Aralık 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2010/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 5 Aralık 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Aşağıdaki soruları cevap kâğıdınızın 11. sayfasına kısaca cevaplandırınız.

Detaylı

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 (BAĞIMSIZ DENETİM ÇUMSAN ÇUMRA GIDA SANAYİ VE TİCARET. A.Ş. 31.12.20123 ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 I DÖNEN VARLIKLAR A Hazır Değerler 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4 Verilen Çekler ve

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016 60 Mali Tablolar 61 Ayrıntılı Bilanço Aktif Dönem 31/12/2015 31.12.2016 1 Dönen Varlıklar 9,045,991.31 10,024,339.68 10 Hazır Değerler 5,021,070.19 6,665,583.60 100 Kasa Hesabı 621.58 622.28 102 Bankalar

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Mustafa FEVZİ (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para? B

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 2016/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 ARALIK 2016 PAZAR Soru : (X) Anonim Şirketimin 01.01.2015 tarihli açılış yevmiye maddesi aşağıdaki gibi yapılmış,

Detaylı

ENVANTER VE DEĞERLEME / ÇALIŞMA SORU ve CEVAPLARI

ENVANTER VE DEĞERLEME / ÇALIŞMA SORU ve CEVAPLARI ENVANTER VE DEĞERLEME / ÇALIŞMA SORU ve CEVAPLARI 1. E İşletmesi, stoklarına ait envanter işleminde toplam 800 adet cep telefonunun teknik nedenle değer kaybettiğini tespit etmiştir. Cep telefonlarının

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI 1 AHMETLER AŞ,, ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin 31.12.212 tarihinde aldığı mizan, bu tarih itibariyle gerçekleştirilen ekonomik faaliyetler ve dönem sonu envanter işlemleri

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL)

işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL) işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU AKTIF (VARlıKLAR) ÖNCEKi DÖNEM CARi DÖNEM 1-DÖNEN VARlıKLAR 29,182,524.48 24,064,054.32 A. Hazır Değerler 14,247,903.79 15,751,650.95 1-Kasa 628,589.68 456,419.48 2-Alınan Çekler

Detaylı

2011 BS 3204- GENEL MUHSEBE 1. Çok sayıdaki bilgilerin anlamlı bir şekilde kısaltılması ve bilgilerden çeşitli mali tabloların ve raporların hazırlanması ne ad verilir? ) Yorumlama Sınıflandırma C) Özetleme

Detaylı

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE TİCARET ÜNVANI Osmangazi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi MERKEZ ADRESİ Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Cad. No:30 Çankaya / Anakara BAĞLI OLDUĞU TİCARET SİCİL MEMURLUĞU Ankara

Detaylı

GENEL MUHASEBE nsanları n ihtiyaçları nıkarş

GENEL MUHASEBE nsanları n ihtiyaçları nıkarş GENEL MUHASEBE İnsanların ihtiyaçlarınıkarşılamak amacıyla para, araç-gereç, malzeme, hammadde, personel gibi faktörleri bilinçli ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek ve faaliyetlerde bulunarak

Detaylı

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar ENERVİS ENERJİ SERVİS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 1 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 1.155.393,33 10 Hazır Değerler 333.817,62 100 Kasa - 101 Alınan çekler - 102 Bankalar 333.817,62 103

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) FIRAT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 30.04.2014-18:35:38 Vergi Kimlik Numarası 6130693067 Ticaret Sicil No 14232 İrtibat Tel No 422 2128322 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015)

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) Bin T L GELİR VE GİDERLER ÖNCEKİ DÖNEM EYLÜL 2014 CARİ DÖNEM EYLÜL 2015 1- GAYRİSAFİ SATIŞ HASILATI 442.749 546.948 MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç) 442.749 546.948

Detaylı

Komisyon MUHASEBE ÇEK KOPAR SORU BANKASI ISBN 978-605-364-579-5. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon MUHASEBE ÇEK KOPAR SORU BANKASI ISBN 978-605-364-579-5. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon MUHASEBE ÇEK KOPAR SORU BANKASI ISBN 978-605-364-579-5 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay.

Detaylı