2013/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 6 Nisan 2013-Cumartesi 17:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 6 Nisan 2013-Cumartesi 17:00"

Transkript

1 2013/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 6 Nisan 2013-Cumartesi 17:00 gibidir. SORULAR SORU 1) İstanbul ilinde avukatlık yapan Bay (X) in, 2012 takvim yılı faaliyet ve işlemleri aşağıdaki Bay (X); a) Bakmış olduğu davalar kapsamında vekalet ücreti olarak brüt lira elde etmiştir. b) Ayrıca, yurt dışında bulunan ve Türkiye de ev almak isteyen yabancılara toplamı Euro eden danışmanlık hizmeti vermiş, bu tutarın Eurosu banka hesabına transfer edilmek suretiyle yıl içinde tahsil edilmiş, kalan Euro henüz müşteriler tarafından gönderilmemiştir. (Not:Yurt dışından elde edilen dövizlerin tahsil tarihlerindeki TCMB döviz alış kuru 2,3 TL dir.) c) Dava takiplerine ilişkin lira gider yapmıştır. ç) Sosyal Güvenlik Kurumu (Bağ-Kur) a lira prim ödemesi, İstanbul Barosuna 500 TL yıllık aidat ödemesi yapmıştır.bireysel Emeklilik Şirketine, bireysel emeklilik sigorta primi olarak kendisi ve eşi için er lira toplam TL ödemiştir. d) Bürosu için yıllık lira kira ödemesi ve lira elektrik, su yakıt, apartman aidatı ödemesi, kullanmış olduğu telefonlar için lira ödeme yapmıştır. e)bürosunda çalışan personele brüt (gelir vergisi kesintisi ve sigorta prim ödemeleri dahil) lira maaş ödemesi yapmıştır. f) (B) ilçe belediyesine kısmi statüde sözleşmeli personel olarak avukatlık hizmeti sunmuş ve yıllık net TL gelir elde etmiştir.(b belediyesi bu ödemeler üzerinden TL gelir vergisi kesintisi yapmıştır.) g) Vekaletini üstlendiği bir müşterisi, dosyası hakkında eksik takibat yapıldığı iddiasıyla tazminat davası açmış ve Bay (X) bu davayı kaybetmiştir. Bu nedenle ilgiliye mahkeme masrafları için TL, tazminat olarak da TL ödemiştir. h) Envanterine kayıtlı olan ve özel işlerinde de kullandığı arabası için TL yakıt gideri, TL trafik sigorta primi ve 500 TL da Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemiştir. ı) 2009 yılında veraseten kendisine intikal eden endekslenmiş değeri TL olan arsasını, 2011 yılında kat karşılığı arsa sözleşmesi uyarınca müteahhide teslim etmiş, inşaatın bitmesi hasebiyle, 2012 yılının Ağustos ayında müteahhitten 2 daire almıştır. Müteahhidin ortalama daire inşaat maliyeti ( ) lira üzerinden iki dairenin kat mülkiyeti tapusu için masraflar dahil lira ödeme yapmıştır. (KDV oranının % 0 olduğu varsayılacaktır.) i) Bu daireleri mesken olarak kiraya vermek suretiyle lira kira geliri elde etmiştir. j) Bankada vadeli hesabında tuttuğu paraların neması olarak TL faiz geliri elde etmiştir. (Banka tarafından 180.-TL gelir vergisi tevkifatı uygulanmıştır.)

2 k) Babasından kalma (veraset yoluyla kendisine geçen) tarlasını, ürünün %40 ını alma karşılığında bir köylüsüne ektirmiş ve hasat sonunda payına düşen ürünü Toprak Mahsulleri Ofisine satmış ve karşılığında TL almıştır. Bu tutarı da, (kalkınmada öncelikli yörede bulunan) köyündeki ilköğretim okulunun ihtiyaçlarında kullanılması şartıyla makbuz karşılığında köyünün bağlı olduğu ilçe milli eğitim mürdürlüğüne bağışlamıştır. l) Yazmış olduğu hukuki bir makalenin, Baronun çıkardığı dergide yayımlanması karşılığında lira almıştır. (Baro tarfından bu ödeme nedeniyle 51.- lira gelir vergisi stopajı uygulanmıştır.) m) Makale konusu nedeniyle, dört sefer televizyon programına katılmış, bunun karşılığında televizyon şirketinden toplam lira almıştır. n) Kendisine yapılan serbest meslek ödemelerinden dolayı kesilen vergi tutarı liradır. o) Çocuğunun özel okul ücreti olarak belge karşılığında lira ödemiştir. p) Toplam lira geçici vergi ödemiştir. Bay (x) in, 2012 yılındaki faaliyet ve işlemleri nedeniyle elde ettiği gelir ve yaptığı harcamaları, Gelir Vergisi Kanunu (GVK) ve ilgili mevzuat uyarınca değerlendirip hangi tür gelir ya da kazanç kapsamına gireceğini, Gelir Vergisi hesaplanmasında dikkate alınıp alınmayacağını, Gelir Vergisi Beyannamesine dahil edilip edilmeyeceğini dayanakları ile belirtiniz. İlgilinin yıllık gelir beyannamesi vermesi gerekiyor ise, beyannamesini düzenleyiniz ve ödeyeceği gelir vergisini hesaplayınız. (Not: 2012 yılında Asgari Ücretin yıllık tutarı: tl dir.)kişinin danışmanlık hizmeti verdiği yabancıların bulunduğu ülkeler ile Türkiye arasında Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmasının olmadığı varsayılacaktır. Gayrimenkul Sermaye İradı (GMSİ) na ilişkin hesaplamada kişinin götürü gider usulünü seçtiği varsayılacaktır yılı için, binaların mesken olarak kiraya verilmesi nedeniyle uygulanacak istisna miktarı TL dir.) SORU 2) A)Türk ve İngiliz vatandaşlığı bulunan Bay (x), 2012 yılının Ocak ayında İngiltere de emekli olmuş ve Mart ayında Türkiye ye gelmiştir. Antalya da bir villa satın almış ve buraya yerleşmiştir. Bay (x), 2012 yılında, a)ingiltere Sosyal Sigortalar Kurumundan İngiltere de yerleşik iken Ocak-Şubat-Mart ayları için (TL karşılığı) Lira, Türkiye ye döndükten sonra da Nisan ayından Aralık ayı sonuna kadar, Bay (x) in bildirdiği bir Türk bankasına aktarılmak suretiyle (TL karşılığı), lira emekli aylığı almıştır. b) Londra da faaliyet gösteren bir bankada bulunan vadeli hesabı nedeniyle (TL karşılığı) brüt lira faiz geliri elde etmiş, banka bu ödeme nedeniyle (TL karşılığı) lira vergi stopajı uygulamış kalan tutar yıl içerisinde ilgilinin Türkiye deki hesabına transfer edilmiştir. c) İngiltere de faaliyet gösteren (İ) A.Ş. ne ilişkin, 15 mart 2011 tarihinden beri sahip olduğu %10 hisse nedeniyle (TL karşılığı) brüt lira kar payı almıştır. (Bu ödeme nedeniyle İngiltere de % 10 vergi stopajı uygulanmıştır.kar payının net tutarı yıl içinde ilgilinin Türkiye deki hesabına aktarılmıştır.) ç) Şubat ayında bir Türk firmasının Londra da arz edilen döviz cinsinden 6 ay vadeli tahvilini satın almış, Ağustos ayında vadesi dolan bu yatırımı nedeniyle (TL karşılığı) brüt TL faiz geliri elde etmiş, firmanın uyguladığı kesinti sonrasında tasarrufuna geçen 900 liraya isabet döviz tutarını, bir Türk bankasının Londra şubesindeki hesabına aktarmış ve burada tutmuştur. d)türkiye de faaliyet gösteren bir (T) A.Ş. ne ilişkin, Nisan 2012 tarihinden itibaren sahip olduğu %15 hisse nedeniyle brüt lira kar payı elde etmiştir.

3 e)londra da boşaltmış olduğu evini Mayıs ayından itibaren mesken olarak kiraya vermiş,yıl sonuna kadar döviz olarak elde ettigi gelirler-(tl karşılığı lira)türkiye deki hesabına transfer edilmiştir. f) Satın almış olduğu villasının zemin katında bulanan (3 adet) odaları yaz aylarında (sadece konaklama hizmeti sunmak suretiyle) turistlere haftalık kiraya vermiş ve lira kira geliri elde etmiştir. Bay (x) in yukarıdaki gelirlerinin (Gelir Vergisi açısından) hangi gelir unsuruna girdiğini, gelir unsurları itibarıyla vergilemeye tabi olup olmayacağını, istisna veya muafiyetin bulunup bulunmadığını, vergilemeye hangi tutarlar üzerinden tabi tutulacağını mevzuatını da belirterek açıklayınız. Kişiye vergi doğuyor ise tarh yerini, vergilendirme dönemini, beyan türü ve zamanını belirtiniz. (İngiltere ile Türkiye arasında çifte vergilemeyi önleme anlaşmasının bulunmadığı varsayılacaktır.) B) Bay (x) in villasında bulunan odaları kiraya vermesi yanında, turistlere yemek hizmeti de sunuyor olsa idi, vergileme açısından durumun değişip değişmeyeceğini, gelir unsurlarını da dikkate almak suretiyle açıklayınız. SORU 3) A)Türkiye`de tam mükellef olan (X) A.Ş., inşaat-taahhüt işi ile iştigal etmektedir. (X) A.Ş., Kazakistan da market işletmeciliği yapan (Y) Limited Şirketinin %30 oranındaki hissesine 25 Mayıs 2010 tarihinden itibaren sahiptir. (Y)Limited Şirketinin Kazakistan da, 2012 yılında elde ettiği kurumlar vergisinden istisna edilen birim dahil birim kurum kazancı bulunmaktadır.(kazakistan da kurumlar vergisi oranı %20 dir.)kurumlar vergisi ödendikten sonra bu kazancın (yedek akçe vs ayrılmaksızın) hissedarlara dağıtıldığını, kar payları üzerinden Kazakistan da %10 oranında gelir vergisi tevkifatı (iştirak kazancı vergisi) uygulandığını varsayalım.(x) A.Ş. nin,(y) Limited Şirketinden alması gereken iştirak kazancını hesaplayınız ve bu iştirak kazancını 2013 yılının Ocak ayında Türkiye ye getirdiği ve 2012 yılı gelirlerine kattığı varsayımı altında, Türk Kurumlar Vergisi açısından vergilenip vergilenmeyeceğini mevzuatıyla açıklayınız. (Diğer veriler: Türkiye ile Kazakistan arasında Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmasının olmadığı ve yapılan ödemenin emsallerine uygun olduğu kabul edilecektir. Kazakistan da iştirak kazancı vergisinin hesaplanmasında, istisnalara isabet eden kısım indirim konusu değildir.) B) (X) A.Ş.nin yukarıdaki fıkrada belirtilen 2012 yılı yurt dışı iştirak kazancı TL karşılığının lira olduğunu varsayalım. Bu şirketin 2012 yılındaki diğer faaliyet ve işlemleri aşağıda açıklanmıştır. 1) (X) A.Ş.nin 2012 yılındaki; - Brüt faaliyet karı TL dir. Bu karın lirası, Kazakistan da yapılmış olan taahhüt işinden kaynaklanmaktadır. (Bu tutar, tarihinde Türkiye deki gelir hesabına yansıtılmış, ancak parası henüz Türkiye ye getirilmemiştir.) - Kanunen Kabul Edilmeyen Gideri (KKEG) TL dir. - Pazarlama ve Reklam Gideri TL dir. -Genel Yönetim Gideri TL dir. -Proje ihtiyaçları için kullandığı krediler nedeniyle lira faiz gideri bulunmaktadır. -Bankalarda bulunan mevduatları nedeniyle lira faiz geliri elde etmiştir. (Bankalar tarafından bu ödemelere ilişkin lira vergi kesintisi uygulanmıştır.) 2) (X) A.Ş. Mayıs ayı içerisinde yaptığı sponsorluk protokolü uyarınca, profesyonel bir kulübe ait spor salonu parkesinin yenilenmesini üstlenmiştir. Bunun karşılığında firma isminin 5 yıllığına reklam amacıyla parkenin üzerinde yazılı kalması kararlaştırılmıştır. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce de uygun görülen bu protokol kapsamında yapılacak harcamanın yarısının sponsorluk masrafı diğer yarısının ise reklam gideri

4 olacağı belirlenmiştir.(şirket parke yapımı için lira harcamış ve yıl içerisinde giderleri ilgili hesaplara yansıtmıştır.) 3) Şirket 29 Haziran 2010 tarihinde bir alacağına karşılık liraya edinmiş olduğu dükkanı 30 Eylül 2012 tarihinde liraya satmış ve parasını tahsil etmiştir. (Bu işlemden elde edilen kazanç gelirlere yansıtılmış ve karşılığında fon ayrılmıştır.) 4) Şirket 6111 sayılı Kanun uyarınca 2009 yılı gelirlerine ilişkin matrah artırımında bulunduğundan dolayı 2012 yılının ilk üç ayına sirayet eden lira vergi borcunu ödemiş ve gidere kaydetmiştir. 5) Şirket 25 Nisan 2010 tarihinde lira ödemek suretiyle sermayesine katıldığı Türkiye de yerleşik bir kuruma ait hisse senetlerini, 28 Eylül 2012 tarihinde liraya satmıştır. (Bu işlemden elde edilen kazanç gelirlere yansıtılmıştır.) 6) Şirket, lira alacağı bulunan (Z) A.Ş. nin iflası istendiğinden, bu alacağını iflas masasına kayıt ettirmiş ve alacağın tamamı için karşılık ayırmıştır. 7) Şirketin 2009 yılından devreden TL geçmiş yıllar zararı bulunmaktadır. 8) Şirketin, GVK nun mülga 19 uncu maddesi kapsamına giren tünel kalıp yatırımı nedeniyle 2012 yılına devreden yatırım indiriminin endekslenmiş tutarı liradır. 9) Şirket dönem kazancından lira girişim sermayesi fonu ayırmış ve pasifte özel bir fon hesabına kaydetmiştir. (İlk defa ayrılan bu tutar şirket özsermayesinin %20 sini geçmemektedir.) 10) Şirket 2012 yılı içerisinde lira Geçici Vergi ödemiştir. Şirketin 2012 yılına ilişkin faaliyet ve dönem karını, kurumlar vergisi matrahını ve ödemesi gereken kurumlar vergisini hesaplayınız, bu hesaplamaya giren gelir ve harcama kalemlerinin miktar ve oranlarını yasal dayanaklarıyla açıklayınız. SORU 4) A) Bireysel Katılım Yatırımcısı Tam Mükellef Gerçek Kişilere Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici 82 nci maddesiyle sağlanan kolaylıkları ve şartlarını, B) İndirimli kurumlar vergisini, C) Kurumlar Vergisinden muaf olabilmek için yapı kooperatiflerinin taşıması gereken şartları, Gelir veya Kurumlar Vergisi Kanunlarında düzenlendiği şekliyle (şartların ihlali ve ihlalin ortaya çıkması durumunda uygulanacak müeyyidelere yer vermeksizin) açıklayınız. SORU 5)Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımını tanımlayınız. Emsallere uygunluk ilkesinin neyi ifade ettiğini, iç emsal ve dış emsalin ne oldugunu belirtiniz. Emsal fiyatın tespitinde kullanılabilecek geleneksel işlem yöntemlerini, Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili mevzuata yer alan düzenlemeler uyarınca açıklayınız.

5 CEVAPLAR CEVAP 1) Bay (x) yürütmüş olduğu avukatlık hizmeti karşılığında elde ettiği gelirler Gelir Vergisi Kanununa (madde 65) göre serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek kazancı bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı tahsil edilen para..ve parayla temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonar kalan farktır (madde67). Bay (X) Gelir Vergisi Kanunu (GVK) nun 85 inci maddesi uyarınca (kazanç temin etmemiş olsa) bile yıllık beyanname vermek zorundadır. Yalnız Bay (X) in, (B) ilçe belediyesine verdiği sözleşmeli statüdeki avukatlık hizmet karşılığı elde ettiği gelir ücret geliridir. Tek işverenden alınan ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretlerin beyannameye dahil edilmeyeceği GVK nun 86 ncı maddesinde düzenlenmiştir. Bay (X) in 2009 yılında veraseten iktisap etmiş olduğu gayrimenkulü (ivazsız) suretle elde etmiş olması nedeniyle (beş yıllık süre şartı dahi aranmaksızın) elden çıkarması suretiyle elde ettiği kazanç değer artış kazancı olarak vergilendirilemeyecek ve beyannameye dahil edilmeyecektir. Ayrıca serbest meslek kazancının elde edilmesiyle ilgili olmayan Tapu harcı ve masrafının serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün değildir. Bay (X) in bankada vadeli hesabında tuttuğu paraların neması olarak elde ettiği TL faiz geliri Bankaca tevkifata tabi tutulmuş olduğundan, GVK nun Geçici 67/7 nci maddesi uyarınca yıllık beyannameye dahil edilmeyecektir. Bay(X) in yazmış olduğu makale uyarınca elde ettiği gelir GVK nun 18 inci maddesinde düzenlenen serbest meslek kazancı istisnasına girecektir. (Ayrıca sözkonusu kazanç üzerinden tevkifat da yapılmıştır. Bu gelir, Serbest Meslek kazancına veya beyannameye dahil edilmeyecektir. Ancak ilgilinin mesleki bilgisini sunmak amacıyla katıldığı TV programlarından aldığı gelir istisna kapsamına girmeyecektir. Bu nedenle serbest meslek kazancına dahil edilmesi gerekmektedir. Bu açıklamalardan sonra Bay (X) in beyannameye dahil edilecek kazançlarının tespiti ile ödeyeceği gelir vergisinin hesaplanması aşağıdaki gibi olacaktır. İlgilinin 2012 yılına ilişkin Serbest Meslek Kazancı: -Davalara ilişkin aldığı vekalet ücreti -Yurt dışı.müşt. verilen danışmanlık geliri (Not: Serbest meslek kazancında tahsil esası bulunduğundan henüz tahsil edilmemiş hizmet bedellerinin beyan edilecek kazanca dahil edilmemesi gerekmektedir.) : Lira -Televizyon programlarından elde edilen kazanç : lira Toplam Serbest Meslek Kazancı( ) Giderler Dava Takip giderleri Büro Kirası Elektrik, su, yakıt, telefon giderleri Personel maaş ödemesi : Lira ( Eurox2.3) : TL : TL : TL : TL : TL

6 Bag Kur Prim ödemesi : TL Baro Aidatı : 500.-TL Tazminat ve mahkeme masrafları (ilgilinin mesleği nedeniyle ödemek zorunda kaldığı gider : TL ve tazminatların serbest meslek kazancından düşülmesi mümkündür. Eger bu tazminat ilgilinin işlemiş olduğu bir suçtan kaynaklanmış olsaydı bu tutarın gider olarak düşülmesi mümkün değildir.) Taşıt Aracının yakıt ve sigorta primi gideri : TL ( ) GİB nın verdiği görüş uyarınca taşıt giderlerinin kazancın tespitinde Düşülemeyeceği yönünde veya yorumla ancak yarısının düşülebileceği şeklinde verilen cevaplar doğru kabul edilmiştir. (MTV kanunu uyarınca ödenen MTV, Gelir vergisinin tespitinde gider olarak düşülemez) Toplam Giderler : Beyan Edilecek Serbest Meslek Kazancı : TL ( ) Beyan Edilecek GMSİ : TL ( =4.400)x.25=1.100TL götürü gider =3.300TL (GVK nun 21 maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanların GMSİ na ilişkin istisnadan faydalanmaları mümkün değildir. Tarladan elde edilen hasılatn (emsal) bedeli de GVK nun 70 inci maddesine göre GMSİ dır. Vergiye tabi GMSİ nın belirlenmesinde kişi götürü gideri seçmiştir.) Beyan Edilecek Toplam Gelir : TL Beyanname Üzerinden Yapılacak İndirimler Bireysel emeklilik sigorta primleri : TL (GVK madde 89/ 1- Beyan edilen gelirin %10 unu ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla kişinin kendisi, eşi ve küçük çocukları için ödeyeceği sigorta... primlerinin indirim konusu yapılabilmesi mümkündür.) Eğitim Gideri : TL (GVK madde 89/2-çocuğunun eğitim gideri lira olmasına rağmen beyan edilen gelirin ancak %10` u kadarı indirilebilecektir.)

7 Yapılan Bağış ve Yardım : TL (GVK Madde 89/5 uyarınca makbuz karşılığı okula yapılan bu bağış indirilebilecektir.) İndirimler Toplamı( ) : TL Vergiye Tabi Gelir ( ) : TL Hesaplanan Gelir Vergisi : TL ( için TL, + ( için X%35=)5.334 TL) Kesinti yoluyla ödenen vergi : TL Geçici Vergi : TL Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi( ) : TL dir. CEVAP 2) A) Gelir Vergisi Kanunu (GVK) nun 3 üncü maddesine göre Türkiye de yerleşmiş olan gerçek kişilerin, Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratlar nedeniyle vergilendirmeye tabi olmaları gerekmektedir. Bir takvim yılında Türkiye de devamlı olarak altı aydan fazla oturanlar Türkiye de yerleşmiş olacaklardır. Bay (x) 2012 takvim yılında altı aydan fazla Türkiye de kaldığı için Türkiye de yerleşik kişidir. a)bay(x) in İngiltere de ve Türkiye de yerleşik iken, İngiltere Sosyal Güvenlik Kurumundan almış olduğu emekli aylığı GVK açısından ücret geliri kapsamına girmekle beraber, GVK nun (23/13) maddesi (ücret istisnası) uyarınca Gelir Vergisinden istisna edildiğinden G.V. ne tabi değildir. b) İlgilinin, Londra daki bankadan elde etmiş olduğu ve Türkiye ye getirdiği faiz geliri, GVK açısından menkul sermaye iradıdır. Yurt dışında elde edilen bu gelir, Türk Vergi Kanunlarına göre herhangi bir vergi tevkifatına tabi tutulmamış olması nedeniyle GVK nun 86/1-d maddesine göre 2012 yılı için belirlenen ( TL beyana tabi olma) haddini aştığından dolayı, kişinin 2012 yılına ilişkin gelir vergisi beyannamesinde Menkul Sermaye İradı olarak ( TL) brüt tutarıyla beyan edilmesi gerekir. (GVK 280 nolu Tebliğ) Diğer taraftan gelirinin elde edildiği ülkede bu gelir nedeniyle herhangi bir (kesinti suretiyle olsa dahi) vergi ödenmiş ise, bu tutarın, GVK nun 123 üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Türkiye de ödenecek vergiden mahsup edilmesi gerekecektir. c) Bay (X) in İngiltere de faaliyet gösteren (İ) firmasına ilişkin hissesi nedeniyle elde ettiği brüt lira tutarındaki (kesinti sonrası Türkiye de ilgilinin hesabına transfer edilen) kar payı da, GVK açısından menkul sermaye iradıdır. Ancak yabancı memlekette elde edildiğinden dolayı Türkiye de vergi kesintisine tabi olmaması ve de GVK nun 86/1-d maddesine göre (2012 yılı gelirleri için 1.290TL) beyan haddini aşması nedeniyle, bu iradın (brüt liranın), ilgilinin2012 yılına ilişkin gelir vergisi beyannameye dahil edilmesi gerekir. Ayrıca, (İ) firması Türkiye de tam mükellef kurum olmadığından, ilgilinin bu firmadan almış olduğu kar pay (yarısı)nın, GVK nun 22/2 maddesinde belirtilen istisnadan faydalanması mümkün değildir. (İngiltere de bu gelirin ilgiliye ödenmesi nedeniyle kesilen verginin, yukarıdaki fıkrada belirttiğimiz çerçevede mahsup edilmesi gerekecektir.) ç)bay (x) in Londra da satın aldığı tahvil faizi GVK nun 75/5 md uyarınca menkul sermaye iradı olup bu tutar üzerinden, tahvili ihraç eden Türk firması tarafından ödeme yapılmadan önce GVK nun 94 üncü

8 maddesi uyarınca tevkifat yapılması gerekmektedir. Bu kesintinin yapılmış olması nedeniyle faiz gelirinin, GVK nun 86 ncı maddesi uyarınca 2012 yılına ilişkin beyannameye dahil edilmesine gerek yoktur. d)bay (x) in elde etmiş olduğu bu kazanç da GVK nun (75/2-1) inci maddesine göre menkul sermaye iradıdır. Ancak, GVK nun (22/2) nci maddesi uyarınca tam mükellef kurumlardan elde edilen kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisnadır. Bu nedenle gelirin yarısı ( /2= TL) beyan edilmeyecek, kalan yarısı (brüt TL) ise ilgilinin GVK nun 86/1-c ncı maddesinde atıfta bulunulan TL haddi aşan geliri olduğunda beyannameye dahil edilmesi gerekecektir.(bu durumda, kar payının kalan yarısının kendisine ödenmesi sırasında yapılmış olan vergi stopajı beyannamede mahsup edilecektir.) Ancak, Bay (x) in 2012 yılında bu nitelikte elde ettiği gelir sadece bu fıkrada belirtilen gelirdir ve liranın altında olduğundan beyannameye dahil edilmemesi gerekir. GVK nun 86 ncı maddesi uyarınca, geçek bir kişinin vergiye tabi (anılan maddenin a ve b bendinde belirtilenler dışında kalan) gelir toplamının 2012 yılı için liranın altında kalması ve Türkiye de tevkifata tabi tutulması koşuluyla, birden fazla işverenden elde ettiği ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları için beyanname vermeye gerek olmadığı gibi, diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde bu gelirlerin beyannameye dahil edilmesine gerek yoktur. e) Bay (x) in Londra daki evini kiraya vermesinden elde ettiği gelir GVK nun 70 inci maddesi uyarınca Gayrimenkul Sermaye İradıdır. GVK nun 85 inci maddesi uyarınca bu iradın Türkiye ye getirilen lirası 2012 yılınn iradı olarak hesaba katılabilecektir. Ayrıca GVK nun 25 inci maddesi uyarınca, mesken olarak kiraya verilen gayrimenkulden elde edilen iradın (2012 yılı için) lirası da istisna olacaktır. (Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar bu istisnadan faydalanamaz.) Bu nedenle Bay (x) in liralık istisnadan faydalanması mümkündür.bay (x) istisna sonrası kalan = TL gayrisafi kira geliri üzerinden, seçeceği (gerçek veya götürü) gider yöntemine göre (istisnaya isabet eden kısım hariç) düşeceği giderden sonra kalan tutarı safi irat olarak beyan edecektir. Bu geliri nedeniyle kişi, İngiltere de vergi ödemiş ise GVK nun 123 üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Türkiye de ödenecek vergiden mahsup edilmesi gerekecektir. f)bay (x) in villasının zemin katında bulanan odaları yaz aylarında (sadece konaklama hizmeti sunmak suretiyle) kiraya vermesi nedeniyle elde etmiş olduğu gelir de Gayrimenkul Sermaye iradıdır. Bu tutar (gayrisafi lira), yukarıdaki e fıkrada belirtilen GMSİ na eklenmek suretiyle beyannameye dahil edilmesi gerekecektir. Böylece ( = lira) üzerinden (istisnaya isabet eden kısım hariç) gider düşüldükten sonra kalan tutar safi irat olarak beyan edecektir. Bay (x)in, 2012 yılına ilişkin ( dönemine ait) yukarıda belirttiğimiz beyana tabi gelirleri için (MSİ, GMSİ) hazırlayacağı yıllık gelir vergisi beyannamesini, 2013 yılının Mart ayının başından 25 inci günün akşamına kadar (Görev alanı ikametgahının bulunduğu bölge sınırlarını içeren) tarha yetkili vergi dairesine vermesi veya taahhütlü posta ile gönderilmesi gerekmektedir. B) Bay (X) evinin odalarını kiraya verirken kahvaltı hizmeti de sunacak olursa, işin mahiyeti değişecek, faaliyeti ticari faaliyet kapsamına girecektir. Bu kapsamda, evinin odalarını kiraya vermesi suretiyle elde edeceği gelir ticari gelir olacaktır. Tam mükellef olarak gelir vergisi beyannamesi vermesi gerekecektir. Ayrıca (GVK nun 86/1-a,b bentlerinde belirtilen emeklilik şirketlerinde belirli sürelerden önce ayrılmalar nedeniyle yapılan geri ödemeler ile tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler dışında kalan) vergiye tabi gelir toplamı GVK nun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan yılı için Lira- tutarı aşan (birden fazla işverenden elde edilen ücretler, MSİ ve GMSİ) gelirlerin tevkifata tabi tutulmuş olsalar bile bu beyannameye dahil edilmesi gerekecektir.

9 Bay (x) in vergiye tabi gelirlerinin toplamı; 1- Londra daki bankadan elde ettiği faiz geliri (MSİ) : TL 2- İngiliz firmasından elde ettiği kar payı(msi) : TL 3- Türk Firmasından elde ettiği tahvil faizi(msi) : TL 4- Türk firmasından elde ettiği kar payı(msi) : TL 5- Londra daki evden GMSİ (3.000.TL istisna uygulanamayacaktır.) : TL ( TL %25 Götürü Gider= TL) 6- Türkiyedeki evin Odalarının Turistlere kahvaltı dahil kiraya verilmesinden elde edilen ticari kazanç :2.500.TL Toplam : TL Vergiye Tabi Toplam Gelir, TL nin altında olduğundan (GVK md 86 ya göre) Bay (x), Türkiye de tevkifata tabi tutulmuş (3 üncü ve 4 üncü sırada yer alan) MSİ nı beyannameye dahil etmeyecektir. 1. ve 2. sırada yer alan MSİ ile 5. sırada yer alan GMSİ, kişinin 6 ncı sırada yer alan ticari geliri nedeniyle verilmesi gereken beyannamesine dahil edilecek, ancak kişinin, GVK nun 21/2 inci maddesi uyarınca GMSİ na ilişkin (2012 yılı için geçerli olan tl) GMSİ istisnasından faydalanması mümkün olamayacaktır. CEVAP 3) A)Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-b maddesinde, kurumların yurt dışından elde ettikleri iştirak kazançları, belli koşullar altında kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Bu şartlar 1- İştirak edilen yurt dışındaki kurumun anonim veya limited şirket niteliğinde olması ve kurumun kanuni ve iş merkezinin Türkiye de olmaması gerekmektedir. (x) A.Ş. nin iştiraki (Y) Limited Şirketdir ve Kazakistan da faaliyet göstermektedir. Kanuni ve iş merkezinin Kazakistan da olduğu anlaşılmaktadır. 2- İştirak payının iştirak edilen şirketin özsermayesinin en az 10 u oranında olması ve bu payın kazancın elde edildiği tarih itibarıyla kesintisiz olarak en az bir yıl süreyle elde tutulması gerekmektedir. (x) A.Ş. 25 Mayıs Aralık 2012 tarihleri arasında (Y) limited şirketinin % 30 oranında hissesine sahiptir. 3- İştirak kazancının, kar payı dağıtımına kaynak olan kazançlar üzerinden ödenen vergiler dahil iştirak edilen kurumun faaliyette bulunduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az %15 oranında gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergi yükü taşıması gerekmektedir. Bu yükün hesaplanması gerekmektedir. 4- İştirak kazancının elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye ye transfer edilmesi gerekmektedir.

10 2012 yılına ilişkin iştirak kazancı 2013 yılının Ocak ayında Türkiye ye getirilmiş ve (x) A.Ş. nin 2012 yılı gelirlerine katılmış olduğundan bu şart yerine gelmiştir. Türkiye de kurumlar vergisi mükellefi (X) A.Ş.nin, elde ettiği yurt dışı iştirak hissesi gelirinin KVK 5/1-b de belirtilen istisnadan faydalanabilmesi için yukarıda 1, 2, ve 4 üncü satırlarda sayılan koşulları açıkça sağladığı gözükmektedir. Ancak 3 üncü satırda belirtilen koşulun var olup olmadığını anlamak için iştirak kazancının taşıdığı vergi yükünün hesaplanması gerekmektedir. Kazakistanda faaliyet gösteren (Y) Limited şirketinin; Vergiye tabi kurum kazancı ( =): 500 birimdir. Kurumlar Vergisi 500x %20= 100 birimdir. Dağıtılabilir Kurum kazancı ( KV)= 500 birimdir. (Y) Ltd. Şti nin dağıtacağı kar payları için hesaplanması gereken iştirak kazancı vergisi (500 birim X %10) = 50 birimdir. Toplam Vergi Yükü: 100 birim(kv)+ 50 birim (İKV)/kurum kazancı= 150/600= 0,25 Toplam Vergi Yükü %25 dir. Bu koşullar altında (X) A.Ş. nin yurt dışından elde ettiği (500X%30)= *150 birim iştirak kazancı KVK nun 5/1-b maddesinde belirtilen tüm şartları taşıması nedeniyle Kurumlar Vergisinden istisna olacaktır. *Bu kar payı dağıtılması sırasında Kazakistan da iştirak kazancı vergisine tabi tutulacağı için, (X) A.Ş. nin net eline geçen tutar ( x%10 )=135 birim olacaktır. (Y) Limited Şirketinin Kazakistan da ödemiş olduğu kurumlar vergisi ve kar paylarının dağıtılması nedeniyle yapacağı (iştirak kazancı vergisi) tevkifatı dikkate alındığında, (X) A.Ş. nin net olarak elde etmiş olduğu 135 birim kar payının, taşımış olduğu vergi yükleri nedeniyle brüt tutarı (135 birim net kar payı+ 15 birim tevkifat tutarı +30 birim KV den bu kar payına düşen tutar)180.-birim olacaktır. B) Şirketin 2012 yılına ilişkin ödenmesi gereken Kurumlar Vergisinin hesaplanmasına yönelik aşamalar aşağıda yer almaktadır. Şirketin Brüt Faaliyet Karı : TL (Kazakistan daki tahhüt işinden elde edilen TL ile Kazakista dan elde edilen TL iştirak kazancı bu tutara dahidir.) Not: TL iştirak kazancını ayrıca faaliyet karına eklemek suretiyle hesaplayanların cevabı da doğru kabul edilmiştir. Pazarlama ve reklam gideri (-) : TL (Bu giderin icinde sponsorluk anlasmasinda belirlenen ve spor salonunda firma isminin yer alması nedeniyle yapılan liralik reklam gideri de bulunmaktadır.) Genel Yönetim Gideri (-) : TL

11 Faaliyet Karı Faiz geliri (Brüt tutar olacaktır.)(+) Karşılık Gideri (-) (Firmanın alacağının bulunduğu (Z) A.Ş. nin iflas ıistendiğinden : TL : TL : TL VUK nun 323 md uyarınca bu alacak tutarının tamamı için karşılık ayrılmıştır.) Faiz Gideri (-) Ticari Bilanço Karı Kanunen Kabul Edilmeyen Gider (+) (6111 sayılı Kanun kapsamına giren vergilerin, kazancın tespitinde gider yazılamayacağı aynı Kanunda düzenlenmiş olduğundan ödenen bu tutar tl- ile Sponsorluk harcamasının yarısı (50.000/2= TL si KKEG dahil edilmiştir. ) Kar ve İlaveler Toplamı Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler 1-Yurt Dışı İnşaat işinden elde edilen kazanç istisnası (-) (25/12/2012 tarihinde firmanın genel sonuç hesaplarina intikal ettirilen yurt dışı tahhüt işi geliridir. KVK nun 5/1-h maddesi uyarinca istisna edilmisitir.) 2-Yurt Dışı İstirak Kazancı İstisnası (-) (KVK 5/1-b maddesi uyarinca istisna edilmistir.) : TL : TL : TL : TL : TL : TL 3- Gayrimenkul Satis Kazanci İstisnası (-) : TL (KVK 5/1-e, kurumlarin en az iki tam yil sureyle aktiflerinde yer alan tasinmazlarin satisindan dogan kazaclarin % 75 i istisnadir = X%75) 4-İstirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası (-) (KVK 5/1-e, kurumlarin en az iki tam yil sureyle aktiflerinde yer alan istirak hisselerinin satisindan dogan : TL kazaclarin % 75 i istisnadir = X%75).... Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı : TL Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları ( x%50) : TL

12 (Firma 6111 sayili Kanun uyarinca 2009 yilina iliskin matrah artiriminda bulunmus oldugu icin anilan Kanunun 6/9 uncu maddesi uyarinca 2009 yilina iliskinzararin % 50 si indirilebilecektir.)... İndirime EsasTutar ( ) : TL Kazancın Bulunması Halinde İndirilebilecek İstisna ve İndirimler 1- Bagış ve yardimlar (-) : TL (sponsorluk protokolu uyarinca reklam gideri disinda kalan ve profesyonel spor dali icin yapilan harcamanin TL-% 50 si KVK nun 10/1-b maddesi uyarinca kurum kazancindan idirilebilecektir.) 2- Yatırım İndirimi İstisnası (-) : TL (firmanin GVK nun mulga 19 uncu maddesi kapsamina giren ve 2012 yilina devreden yatirim indiriminin endekslenmis miktari GVK nun gecici 69 uncu maddesi uyarinca indirilebilecektir.) 3- Girişim Sermayesi Fonu (-) : TL (KVK nun 10/1-g maddesi uyarinca beyan edilen gelirin %10 u ve ozsermayenin %20 sini asmayacak sekilde ayrilacak girisim sermaye fonu indirim konusu yapilabilecektir.)... Kurumlar Vergisi Matrahı ( ) : TL Hesaplanan Kurumlar Vergisi ( x %20) : TL Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı ( ) (-) : TL 1- Ödenen Geçici Vergi ( TL) 2- Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergi ( TL) (Faiz geliri nedeniyle bankalar tarafindan uygulanan vergi tevkifati)... İadesi Gereken Kurumlar Vergisi : TL

13 CEVAP 4) A) tarihli ve 6327 Kanunun 10. Maddesi GVK nuna eklenen Geçici 82 nci madde ile, 31/12/2017 tarihine kadar, Hazine Müsteşarlığı Kanununda belirlenen kapsama giren bireysel katılım yatırımcısı tam mükellef gerçek kişilerin,...iktisap ettikleri tam mükellef anonim şirketlere ait iştirak hisselerini en az iki tam yıl elde tutmaları şartıyla, 213 sayılı VUK nun değerlemeye ait hükümlerine göre hesapladıkları hisse tutarlarının %75'ini yıllık beyannamelerine konu kazanç ve iratlarından hisselerin iktisap edildiği dönemde indirebilecekleri; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından belirlenen araştırma, geliştirme ve yenilikçilik programları kapsamında projesi son beş yıl içinde desteklenmiş kurumlara iştirak sağlayan bireysel katılım yatırımcıları için bu oranın %100 olarak uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Ancak, yıllık indirim tutarının TL'yi aşamayacağı, ilgili yıl kazancından indirilemeyen kısımın, izleyen yıllarda 213 sayılı VUK nu hükümlerine göre yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınacağı düzenlenmiştir. Bireysel katılım yatırımcılarının vergi desteklerinden yararlanabilmesi için; 1)Birinci fıkrada belirtilen iştirak hisselerini iktisap etmeden önce Hazine Müsteşarlığına başvurarak bireysel katılım yatırımcısı lisansı almış olmalarının ve lisans kapsamında ortaklık kurdukları kurumlar tarafından yapılacak faaliyetleri beyan etmelerinin şart olduğu, 2)Bireysel katılım yatırımcılarının, iştirak ettikleri kurumun doğrudan veya dolaylı olarak ya da ayrı ayrı veya birlikte hakim ortağı olamayacakları; eşinin, kendisinin veya eşinin altsoyu ve üstsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımlarının ya da idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunan ya da nüfuzu altında bulunan kurumlara iştirak edemeyecekleri belirlenmiştir. Bakanlar Kurulu, birinci fıkrada yer alan 31/12/2017 tarihini beş yıla kadar uzatmaya, bu madde kapsamında indirim oranını ve azami indirim tutarını %50'sine kadar artırmaya ve bu oran ve tutarları sıfıra kadar indirmeye yetkili kılınmıştır. B)İndirimli Kurumlar Vergisi, Kurumlar Vergisi Kanunun 32/A maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar hariç olmak üzere,.ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançların, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulacaktır. Bu maddenin uygulamasında yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını, bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oranın ise yatırıma katkı oranını ifade edeceği belirtilmiştir. Bakanlar Kurulu; -İstatistiki bölge birimleri sınıflandırması ile kişi başına düşen milli gelir veya sosyoekonomik gelişmişlik düzeylerini dikkate almak suretiyle illeri gruplandırmaya, sektörleri. yatırım ve istihdam büyüklüklerini,. yatırıma katkı oranını % 65'i geçmeyecek şekilde belirlemeye, kurumlar vergisi oranını % 90'a kadar indirimli uygulatmaya,

14 -Yatırım döneminde kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi oranı uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını kısmen kullandırmaya, bu oranı her bir il grubu için sıfıra kadar indirmeye veya %80'e kadar artırmaya, yatırım harcamalarını harcandığı yerlere göre farklı oranlarda veya topluca farklı oranlarda indirime tabi tutmaya veya sınırlandırmaya, Yetkili kılınmıştır. -Yatırıma katkı ve vergi oranı farklı illerde aynı mükellef tarafından yapılan yatırımlarda, toplam yatırımın her bir ile isabet eden oranına göre ilgili ilin yatırıma katkı oranı ve indirimli vergi oranı uygulanacağı, -Tevsi yatırımlarda, elde edilen kazancın işletme bütünlüğü çerçevesinde ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespit edilebilmesi halinde, indirimli oranın bu kazanca uygulanacağı, -Kazancın ayrı bir şekilde tespit edilememesi halinde ise indirimli oran uygulanacak kazanç, yapılan tevsi yatırım tutarının, dönem sonunda kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarına (devam eden yatırımlara ait tutarlar da dahil) oranlanması suretiyle belirleneceği, bu hesaplama sırasında işletme aktifinde yer alan sabit kıymetlerin kayıtlı değeri, yeniden değerlenmiş tutarları ile dikkate alınacağı, - İndirimli oran uygulamasına yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği geçici vergi döneminde başlanacağı, -Yatırımın faaliyete geçmesinden önce devri halinde, devralan kurumun, aynı koşulları yerine getirmek kaydıyla indirimli vergi oranından yararlanacağı, -Yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçmesinden sonra devri halinde indirimli vergi oranından devir tarihine kadar devreden, devir tarihinden sonra ise devralan, aynı koşulları yerine getirmek kaydıyla yatırıma katkı tutarının kalan kısmı için yararlanacağı, Hükme bağlanmıştır. Ayrıca bu madde hükümlerinin gelir vergisi mükellefleri hakkında da uygulanacağı belirtilmiştir. C)Kurumlar Vergisi Kanunun 1 inci maddesine göre kooperatif kazançlarının kurumlar vergisine tabi olduğu düzenlenmiş ancak, mezkur Kanununun 4/k maddesi uyarınca (tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç) ana sözleşmesinde; 1- Sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması, 2- Yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi, 3- Yedek akçelerin ortaklara dağıtılmaması, 4- Sadece ortaklara iş görülmesine, ilişkin hükümler bulunan ve bu şartlara fiilen uyan kooperatiflerin kurumlar vergisinden muaf olacağı düzenlenmiştir. Aynı maddede ayrıca, yapı kooperatiflerinin kendilerine ait arsalarını kat karşılığı vererek her bir hisse için bir işyeri veya konut elde etmelerinin ortak dışı işlem sayılmayacağı belirtilmiştir. Bunlara ilaveten kuruluşundan inşaatın bitim tarihine kadar yönetim ve denetim kurullarında, söz konusu inşaat işlerini kısmen veya tamamen üstlenen gerçek kişilerle tüzel kişi temsilcilerine veya Kanunun 13 üncü maddesine göre bunlarla ilişkili olduğu kabul edilen kişilere veya yukarıda sayılanlarla işçi ve işveren ilişkisi içinde bulunanlara yer vermeyen ve yapı ruhsatı ile arsa tapusu kooperatif tüzel kişiliği adına tescil edilmiş olan yapı kooperatiflerinin kurumlar vergisinden muaf olacağı hüküm altına alınmıştır.

15 CEVAP 5)Bu husus KVK nun 13 uncu maddesinde düzenlenmiştir. Kurumların, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunması durumunda, kazancın tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış olduğu kabul edilir. Emsallere uygunluk ilkesi, iç emsal ve dış emsalin ne olduğu, emsal fiyatın tespitinde kullanılabilecek geleneksel işlem yöntemleri ise bu konuda çıkartılmış olan Bakanlar Kurulu Karalarında yer almıştır. Buna göre; Emsallere uygunluk ilkesi: İlişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade eder. İç emsal: Mükellefin ilişkisiz kişilerle yaptığı işlemlerde kullandığı fiyat ya da bedeli ifade eder. Dış emsal: İlişkisiz kişilerin kendi aralarında yaptıkları karşılaştırılabilir nitelikteki işlemlerde kullandığı fiyat ya da bedeli ifade eder. Geleneksel işlem yöntemleri: Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi, maliyet artı yöntemi ve yeniden satış fiyatı yöntemleridir. a)karşılaştırılabilir fiyat yöntemi, bir mükellefin uygulayacağı emsallere uygun satış fiyatının, karşılaştırılabilir mal veya hizmet alım ya da satımında bulunan ve aralarında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilerin birbirleriyle yaptıkları işlemlerde uygulayacağı piyasa fiyatı ile karşılaştırılarak tespit edilmesini ifade eder. b)maliyet artı yöntemi, emsallere uygun fiyatın, ilgili mal veya hizmetin maliyetine makul bir brüt kâr oranının eklenmesi suretiyle hesaplanmasını ifade eder. c) Yeniden satış fiyatı yöntemi, emsallere uygun fiyatın, işlem konusu mal veya hizmetlerin aralarında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilere yeniden satılması halinde uygulanacak fiyattan makul bir brüt satış kârı düşülerek hesaplanmasını ifade eder. Makul brüt satış kârı, söz konusu mal veya hizmetin yeniden satışında yüklenilen satış ve diğer faaliyet giderleri ile üstlenilen riskler ve kullanılan varlıklar esas alınarak gerçekleştirilen işlevlerin gerektirdiği kâr tutarını ifade etmektedir.

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 SORULAR SORU 1: (X) Anonim Şirketi 2000 yılında 10.000.000-TL sermaye

Detaylı

İSA KARŞI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

İSA KARŞI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ VE UYGULAMA ÖRNEĞİ TARİH 10.05.2012 BÜLTEN NO 2012/006 Teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilecek kazançların indirimli orana tabi kurumlar vergisine tabi tutulmasına

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/17 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI KÂR PAYININ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA 15 KAR DAĞITIMI VE KAR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI KAR

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı

Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı Bilindiği üzere; Mart ayı vergi mükellefi gerçek kişiler için, bir önceki yıl elde etmiş oldukları gelirlerin beyan edileceği

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 05.03.2014 Sirküler No : 2014/11 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR GERÇEK KİŞİLERCE 2013 YILINDA ELDE EDİLEN FAİZ, KAR PAYI, REPO VE BENZERİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU Vergi uygulamasında aşağıda

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 09. Gelir Vergisi mükellefleri tarafından 2008 yılında elde ettikleri kazanç ve iratların beyan esasları aşağıdaki gibi olacaktır.

SİRKÜLER 2009 / 09. Gelir Vergisi mükellefleri tarafından 2008 yılında elde ettikleri kazanç ve iratların beyan esasları aşağıdaki gibi olacaktır. Ankara, 10 / 03 / 2009 SİRKÜLER 2009 / 09 KONU: 2008 YILI KAZANÇLARININ BEYANI Gelir Vergisi mükellefleri tarafından 2008 yılında elde ettikleri kazanç ve iratların beyan esasları aşağıdaki gibi olacaktır.

Detaylı

Yatırımların Teşvik Edilmesinde Vergi İndirimi

Yatırımların Teşvik Edilmesinde Vergi İndirimi Yatırımların Teşvik Edilmesinde Vergi İndirimi Daha önceki yazılarımızda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere; Yatırımların teşvik edilmesine yönelik olarak yayımlanan 14/07/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2005 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2005 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ K KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/21 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları 4 O c a k 2 0 1 1 www.onerymm.com.tr Genel Olarak SİRKÜLER 2011 / 01 Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları Vergi Usul Kanununun

Detaylı

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler Bireysel emeklilik sistemi ve diğer şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin matrahın tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi anlatılmıştır. Tarih 13/08/2003 Sayı GVK-3/2003-3/Bireysel

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : 62030549-125[32A-2013/331]-269 17/02/2015 Konu : İndirimli kurumlar vergisi uygulaması.

Detaylı

Sirküler No: 2011 Sirküler Tarihi:

Sirküler No: 2011 Sirküler Tarihi: Altınova Mah. İstanbul Cad. Buttim Plaza No: 424-4 / 1702 16250 Osmangazi / BURSA T: +90 (0224) 211 42 24 F: +90 (0224) 211 42 49 www.saymmas.com.tr Sirküler No: 2011 Sirküler Tarihi: 13.01.2017 KONU:

Detaylı

2014 YILINDA ELDE EDİLEN BAZI GELİRLERİN BEYAN DURUMUNA İLİŞKİN ÖRNEKLER

2014 YILINDA ELDE EDİLEN BAZI GELİRLERİN BEYAN DURUMUNA İLİŞKİN ÖRNEKLER Sirküler Tarihi : 01.03.2015 Sirküler No : 2015/033 2014 YILINDA ELDE EDİLEN BAZI GELİRLERİN BEYAN DURUMUNA İLİŞKİN ÖRNEKLER Örnek 1 : Bay (A) nın 2014 yılı geliri tek bir işverenden alınmış ve tamamı

Detaylı

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF KOOPERATİFLERİN ELDE ETMİŞ OLDUKLARI MEVDUAT FAİZLERİ VE REPO GELİRLERİ ÜZERİNDEN YENİ DÜZENLEMELERE GÖRE TEVKİFAT YAPILIP YAPILMAYACAĞI İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ

Detaylı

ÖRNEK KİRA GELİRİ BEYANLARI -2

ÖRNEK KİRA GELİRİ BEYANLARI -2 Tarih: 06.03.2015 Sayı : 2015/46 ÖRNEK KİRA GELİRİ BEYANLARI -2 İŞYERİ VE KONUT KİRA GELİRLERİNİN İSTİSNA HADDİNİ AŞMASI HALİNDE BEYANNAME NASIL DÜZENLENECEK? Uygulama 8: Bay C konut olarak kiraya verdiği

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü. Sayı : [ÖZG-15/59]

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü. Sayı : [ÖZG-15/59] T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü Sayı : 17192610-125[ÖZG-15/59]-228 03.10.2016 Konu : Diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88 GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88 HÜSEYİN F. SALTIK İSTANBUL YMM ODASI İSTANBUL, 18.02.2016 Page 1 Emsal Kira Bedeli Esası

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 016 Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. KAPSAM : 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Tarih: 23.02.2016 Sayı : 2016/38 KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Kira Gelirinde Hasılatın Tespiti Nasıl Olacaktır? Mükelleflerce bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Volkan YÜKSEL * Öz Vergi uygulamasında, bir kazancın elde edilmesi sırasında yapılan giderler vergilendirilecek kazancın tespitinde gider olarak

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/95. KONU Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi Hakkında Tebliğ Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/95. KONU Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi Hakkında Tebliğ Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması,

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması, KURUMLARIN AKTİFİNDE EN AZ İKİ TAM YIL SÜREYLE BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞLARININ KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İSTİSNAYA KONU EDİLMESİNİN ŞARTLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Detaylı

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ Rehber VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ 1. VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ HANGİ KANUN İLE DÜZENLENMİŞTİR? 08.03.2017 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

GELİR VERGİSİ NDE ÖNE ÇIKAN NOKTALAR ETHEM YÜKSEL KAHVECİ SMMM / İSTANBUL ÜNİ. ÖĞR. GÖREVLİSİ

GELİR VERGİSİ NDE ÖNE ÇIKAN NOKTALAR ETHEM YÜKSEL KAHVECİ SMMM / İSTANBUL ÜNİ. ÖĞR. GÖREVLİSİ GELİR VERGİSİ NDE ÖNE ÇIKAN NOKTALAR ETHEM YÜKSEL KAHVECİ SMMM / İSTANBUL ÜNİ. ÖĞR. GÖREVLİSİ GELİR VERGİSİ 1. ADIM : GELİR VERGİSİ İLE İLGİLİ MUHASEBE VE KAYIT USULÜ 2. ADIM : 2016 YILI GELİRLERİNİN BEYANI

Detaylı

YURTDIŞI İŞTİRAKTEN ELDE EDİLEN KAR PAYLARININ VERGİSEL DURUMU

YURTDIŞI İŞTİRAKTEN ELDE EDİLEN KAR PAYLARININ VERGİSEL DURUMU Yurtdışında yerleşik kurumlardan elde edilen kazançların Türkiye de vergilendirilmesi şirketler açısından sıklıkla sorgulanan konular arasındadır. Bu çalışmamızda, yurtdışında yerleşik dar mükellef kurumlara,

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri SİRKÜ : 2013/04 KAYSERİ Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile 25.01.2013 şahıs sigorta primleri 29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6327 sayılı Bireysel Emeklilik

Detaylı

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**)

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Kurum Dar

Detaylı

GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA MESKEN KİRA GELİRİ İSTİSNASI UYGULAMASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA MESKEN KİRA GELİRİ İSTİSNASI UYGULAMASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA MESKEN KİRA GELİRİ İSTİSNASI UYGULAMASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER Gelir Vergisi Kanunun 21.maddesinde yapılan ve 01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olan değişiklik ile, mesken

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 12/2014 İstanbul,

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 12/2014 İstanbul, MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 12/2014 İstanbul, 18.02.2014 KONU: Mesken Kira Geliri İstisnasının Uygulanmasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı. ÖZET: 18.02.2013 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Sirküler Tarihi: 22.04.2008 Sirküler No: 2008/53

SİRKÜLER RAPOR 2 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Sirküler Tarihi: 22.04.2008 Sirküler No: 2008/53 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 22.04.2008 Sirküler No: 2008/53 2 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun uygulanmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 1 seri

Detaylı

S İ R K Ü L E R : / 1 2

S İ R K Ü L E R : / 1 2 19.02.2014 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 1 2 286 Sıra No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğ Yayınlandı Gelir Vergisi Kanununun 21. maddesinde 6322 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, Ticari, zirai veya

Detaylı

SAYI : 2014 / 14 İstanbul,18.02.2014. KONU : Kira gelirlerinin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi

SAYI : 2014 / 14 İstanbul,18.02.2014. KONU : Kira gelirlerinin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi SĠRKÜLER SAYI : 2014 / 14 İstanbul,18.02.2014 KONU : Kira gelirlerinin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi Gelir Vergisi Kanunu nun 86. Maddesinde yıl içinde elde edilen gelirlerin hangi

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA HAZİNE ZARARI. Ramazan BİÇER. I. Giriş

TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA HAZİNE ZARARI. Ramazan BİÇER. I. Giriş TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA HAZİNE ZARARI Ramazan BİÇER I. Giriş Bilindiği üzere, 5520 sayılı yeni Kanunu 2006 yılı başından itibaren yürürlüğe girerken, diğer bazı hükümler gibi Transfer Fiyatlaması Uygulaması

Detaylı

Bu makale Eylül 2006 tarihinde Vergici ve Muhasebeci İle Diyolog Dergisi nin 222 numaralı sayısında yayımlanmıştır.

Bu makale Eylül 2006 tarihinde Vergici ve Muhasebeci İle Diyolog Dergisi nin 222 numaralı sayısında yayımlanmıştır. Bu makale Eylül 2006 tarihinde Vergici ve Muhasebeci İle Diyolog Dergisi nin 222 numaralı sayısında yayımlanmıştır. YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SONRASI KOOPERATİFLERCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Detaylı

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir DUYURU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU Sayı: 2006/019 Tarih: 22 / 06 / 2006 Değerli müşterimiz, 21.06.2006 tarih ve 26205 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5520 sayılı kurumlar vergisi

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2013/190 Ref: 4/190. Konu: BİREYSEL KATILIM YATIRIMCISI İNDİRİMİ HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ NO: 1) YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2013/190 Ref: 4/190. Konu: BİREYSEL KATILIM YATIRIMCISI İNDİRİMİ HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ NO: 1) YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 27.08.2013 Sayı: 2013/190 Ref: 4/190 Konu: BİREYSEL KATILIM YATIRIMCISI İNDİRİMİ HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ NO: 1) YAYINLANMIŞTIR 21.08.2013 tarih ve 28742 sayılı Resmi Gazete de Bireysel

Detaylı

2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler

2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler 2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde yazılı mal ve hakların (Arazi, bina, haklar, motorlu taşıtlar vs.) kiraya verilmesinden elde edilen

Detaylı

Gelir Vergisi Kanunu 21. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

Gelir Vergisi Kanunu 21. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Tarih: 18.02.2014 Sayı: 2014/03 S İ R K Ü L E R R A P O R Konu: Gelir Vergisi Kanunu 21. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Özet: Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesine göre, binaların

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/22 İstanbul, 9 Mart 2007 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Tam Mükellef

Detaylı

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete 6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

Sayı: İstanbul, Konu: Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı nın Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri.

Sayı: İstanbul, Konu: Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı nın Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri. Sayı: 2017 106 İstanbul, 2017 Konu: Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı nın Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri. Sayın; Mükellefimiz, Başta bazı Vergi Kanunları olmak

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında

SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, 07.04.2014 Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında Sayın Mükellefimiz, Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.gib.gov.tr internet

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/76

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/76 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 10)

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 10) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 10) MADDE 1 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 286)

TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 286) 18 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28917 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 286) 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile

Detaylı

No: 2014/22 Tarih:

No: 2014/22 Tarih: No: 2014/22 Tarih: 21.02.2014 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8)

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) Maliye Bakanlığı (Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı) ndan: KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) MADDE 1- Aynı Tebliğin (II/F-4.7.1.) bölümünün birinci ve

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Dar Mükellef (*) Tam Mükellef Sermaye Şirketi

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri Y YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri İçin) YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ VE GELİRİN TOPLANMASI

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2012/ 72 İST. 04/07/2012 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI. Katılımcılardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra;

SİRKÜLER NO: POZ-2012/ 72 İST. 04/07/2012 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI. Katılımcılardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra; SİRKÜLER NO: POZ-2012/ 72 İST. 04/07/2012 29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanun da; Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile bazı kanun ve kanun

Detaylı

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASININ ESASLARI

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASININ ESASLARI MAKALE Tahir ÖZIRMAK I. Giriş: İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASININ ESASLARI İndirimli kurumlar vergisi oranı uygulaması Kurumlar Vergisi Kanunu' nun 32/A maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu madde

Detaylı

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd.

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd. 14. Pratik bilgiler 14.1 Gelir vergisi oranları 14.1.1 2009 yılı gelirlerine uygulanan tarife Gelir dilimi Vergi oranı 8.700 TL ye kadar 22.000 TL'nin 8.700 TL'si için 1.305 TL, fazlası % 20 50.000 TL'nin

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : 07.01.2014 Sayı : 2014/1

Ö z e t B ü l t e n Tarih : 07.01.2014 Sayı : 2014/1 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 07.01.2014 Sayı : 2014/1 Değerli Müşterimiz, Yeni yılda uygulanacak maktu had, tutar ve oranlarla ilgili özet bilgiler aşağıda gönderilmiştir. 1) 2014 Yılı Gelirlerine Uygulanacak

Detaylı

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN GELİR VERGİSİ BEYANI

2012 YILINDA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN GELİR VERGİSİ BEYANI 2012 YILINDA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN GELİR VERGİSİ BEYANI Tam mükellef gerçek kişiler tarafından 2012 takvim yılında elde edilen menkul ve gayrimenkul sermaye iradı, değer artış kazancı, ücret geliri gibi

Detaylı

Sirküler Rapor / SERİ NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / SERİ NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 18.02.2014/71-1 286 SERİ NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde; 6322 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde 1/1/2013 tarihinden

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 19.02.2014 Sayı: 2014/037 Ref: 4/037. Konu: MESKEN KİRA GELİRİNDE İSTİSNA UYGULAMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 19.02.2014 Sayı: 2014/037 Ref: 4/037. Konu: MESKEN KİRA GELİRİNDE İSTİSNA UYGULAMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 19.02.2014 Sayı: 2014/037 Ref: 4/037 Konu: MESKEN KİRA GELİRİNDE İSTİSNA UYGULAMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR Gelir Vergisi Kanunu nun 21. maddesi uyarınca, gelir vergisi mükelleflerince

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 19 İST, 24.02.2014. Konut kira gelirlerinde istisna uygulaması hakkında genel tebliğ yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 19 İST, 24.02.2014. Konut kira gelirlerinde istisna uygulaması hakkında genel tebliğ yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 19 İST, 24.02.2014 ÖZET: Konut kira gelirlerinde istisna uygulaması hakkında genel tebliğ yayımlandı. KONUT KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI

Detaylı

BİLGİ GÜNCELİ 17.05.2013 2013/50

BİLGİ GÜNCELİ 17.05.2013 2013/50 Konusu : Gelirin toplanması ve beyanı Tarihi : Sayısı : T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 21, 85, 86 İlgili olduğu

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 34 İST, 25/01/2004. ÖZET: 2003 yılı gelirlerinin toplanması ve beyanı.

SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 34 İST, 25/01/2004. ÖZET: 2003 yılı gelirlerinin toplanması ve beyanı. SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 34 İST, 25/01/2004 ÖZET: 2003 yılı gelirlerinin toplanması ve beyanı. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünün 11/02/2004 tarih ve 16 sayılı gelir vergisi sirküleri yayımlanmıştır.bu

Detaylı

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME Yatırım ortaklıkları,sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslar arası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

Sayı : 2013/192 5 Tarih : 06.08.2013 Ö Z E L B Ü L T E N İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI

Sayı : 2013/192 5 Tarih : 06.08.2013 Ö Z E L B Ü L T E N İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI Sayı : 2013/192 5 Tarih : 06.08.2013 Ö Z E L B Ü L T E N İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI 1 1- Yasal Düzenlemeler 1.1. Kurumlar Vergisi Kanunu Yatırım indirimi uygulamasının kaldırılmasından doğan

Detaylı

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ 1) Borsa İstanbul da (BİST) işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı dışındaki

Detaylı

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR, UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR VE ÖZKAYNAKLAR 12.10.2015 2 Örnek 1 ABC Ltd

Detaylı

İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket

İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket *connectedthinking PwC Kontrol edilen yabancı kurum Kontrol edilen yabancı kurum Tam mükellef gerçek kişi ve kurumların doğrudan veya dolaylı

Detaylı

HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ

HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI 1.1.2006 tarihinden ÖNCE iktisap edilmiş hisse

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/26 İstanbul, 11 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ :

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ : YENİ BİR TEVKİFAT UYGULAMASI: MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ELDE TUTULMASI VE ELDEN ÇIKARILMASI NEDENİYLE SAĞLANAN GELİRLER ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT I- GİRİŞ : İrfan VURAL

Detaylı

09/03/2017 SİRKÜLER 2017/31. Sayın Yetkili; Mükelleflere Vergi İndirimi de Sağlayan Torba Kanun Yayımlandı.

09/03/2017 SİRKÜLER 2017/31. Sayın Yetkili; Mükelleflere Vergi İndirimi de Sağlayan Torba Kanun Yayımlandı. SİRKÜLER 2017/31 09/03/2017 Sayın Yetkili; Mükelleflere Vergi İndirimi de Sağlayan Torba Kanun Yayımlandı. 08/03/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

Sayı : 2009/161-01 Tarih: 11.03.2009 VERGİ SİRKÜLERİ

Sayı : 2009/161-01 Tarih: 11.03.2009 VERGİ SİRKÜLERİ Sayı : 2009/161-01 Tarih: 11.03.2009 VERGİ SİRKÜLERİ Son günlerde vergi mevzuatında yapılan önemli değişikliklerden bazıları aşağıdaki gibidir. 1. Teşvik Belgeli Yatırımlarda İndirimli Kurumlar Vergisi

Detaylı

No: 2012/117 Tarih: 29.10.2012. Konu: 85 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirküleri 23/10/2012 tarihinde yayımlanmıştır.

No: 2012/117 Tarih: 29.10.2012. Konu: 85 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirküleri 23/10/2012 tarihinde yayımlanmıştır. No: 2012/117 Tarih: 29.10.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87

Detaylı

DUYURU: / tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 10 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği nde;

DUYURU: / tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 10 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği nde; 1 DUYURU: 16.08.2016/51 05.08.2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 10 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği nde; Sermaye avansı olarak ödenen tutarların nakdi sermaye arttırımında geçerli faiz indirimi

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/42 İstanbul, 22 Nisan 2008 KONU : 5520 Sayılı Yeni Kurumlar

Detaylı

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR.

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. Vezin Sirküler 2016 044 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. KAPSAM : 02.10.2016 tarih ve 29845 sayılı resmi gazetede yayınlanan 293 no lu Gelir Vergisi

Detaylı

15. BEYANNAME ÖZETLERİ

15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15.1. Gelirden Alınan Vergilere İlişkin Yıllık Beyanname Özetleri 2003 yılı vergilendirme dönemine ait bilgi giriş işlemi sonuçlandırılmış Türkiye genelindeki Gelir Vergisi, Gelir

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-125[30-2014]-1264 20.01.2017 Konu : Almanya'da mukim grup firmasından temin edilen

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/106 İstanbul, 29 Aralık 2005 KONU : Gelir Vergisi Kanunu

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

2013 TAKVİM YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERİN BEYANI

2013 TAKVİM YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERİN BEYANI 2013 TAKVİM YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERİN BEYANI 1. KONU: Bu çalışmamızda; tam mükellef gerçek kişiler tarafından 2013 takvim yılında elde edilen menkul ve gayrimenkul sermaye iradı, değer artış kazancı,

Detaylı

Konu: Gelir Vergisi Kanunu nda 6728 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler Hakkında

Konu: Gelir Vergisi Kanunu nda 6728 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler Hakkında Sayı: 2016/19 Konu: Gelir Vergisi Kanunu nda 6728 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler Hakkında (293 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, 02/10/2016 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanmıştır) Yayımlanan

Detaylı

SAYI: 2014/27 Ankara,09/04/2014 KONU: Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler SİRKÜLER

SAYI: 2014/27 Ankara,09/04/2014 KONU: Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler SİRKÜLER SAYI: 2014/27 Ankara,09/04/2014 KONU: Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler SİRKÜLER Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.gib.gov.tr internet adresindeki beyanname düzenleme programında 2013

Detaylı

IÇINDEKILER BIRINCI BOLUM. BIREYSEL EMEKLILIK SISTEMI VE ŞAHıS SIGORTA SISTEMI HAKKıNDA GENEL AÇıKLAMALAR

IÇINDEKILER BIRINCI BOLUM. BIREYSEL EMEKLILIK SISTEMI VE ŞAHıS SIGORTA SISTEMI HAKKıNDA GENEL AÇıKLAMALAR IÇINDEKILER ÖNSÖZ IH GİRİŞ 1 BIRINCI BOLUM BIREYSEL EMEKLILIK SISTEMI VE ŞAHıS SIGORTA SISTEMI HAKKıNDA GENEL AÇıKLAMALAR 1. Genel Açıklamalar 9 2. Şahıs Sigorta (Hayat Sigortalan) Sistemi Hakkında Genel

Detaylı

: 6728 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler

: 6728 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler Sirküler No : 2016-59 Sirküler Tarihi : 15.08.2016 Konu : 6728 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler 09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 6728 sayılı "Yatırım

Detaylı

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9)

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-19 6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) www.taxand.com 1 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI Gelir ve Kurumlar Vergisinde

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[30-2015/280]-14801 17.01.2017 Konu : Yurt Dışı Mukim Firmadan Alınan

Detaylı

Konu: 295 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği 23 Aralık 2016 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Konu: 295 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği 23 Aralık 2016 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. No: 2016/98 Tarih: 28.12.2016 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:1 Flora Residence K:11 D.141-142 Ataşehir/İSTANBUL Tel : 0.216.340

Detaylı

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03.

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03. İstanbul, 12.03.2007 08.03.2007 tarih ve 26456 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 263 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile kanunun geç. 67. maddesi kapsamında elde edilen gelirlerin ihtiyari beyanı

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından:

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK 28 Aralık 2007 CUMA Resmi Gazete Sayı : 26740 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 266) 1 / 14 193 sayılı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 04.04.2014 Sayı: 2014/073 Ref: 4/073

SİRKÜLER İstanbul, 04.04.2014 Sayı: 2014/073 Ref: 4/073 SİRKÜLER İstanbul, 04.04.2014 Sayı: 2014/073 Ref: 4/073 Konu: E-BEYANNAME SİSTEMİNDE 2013 YILI KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ İLE İLGİLİ YAPILAN YENİLİKLER Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.gib.gov.tr internet

Detaylı