T. Halk Bankası A.Ş Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. Halk Bankası A.Ş. 2015 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu. 2015 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu"

Transkript

1 2015 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu 2015 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu

2 2015 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Sunuş 31 Mart 2015 dönemine ait solo finansal veriler üzerinden hazırlanan Ara Dönem Faaliyet Raporu nda, Bankanın ilk 3 aylık süreçteki faaliyetleri, yönetim organları ve organizasyonu ile yöneticileri hakkında detaylı açıklamalara yer verilmiştir. Bankamızın bağlı ortaklıklarından Halk Sigorta A.Ş., Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Halk Banka A.D., Skopje, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Halk Finansal Kiralama A.Ş., Halk Portföy Yönetimi A.Ş. ve Halk Faktoring A.Ş. tam konsolidasyon yöntemine göre, iştiraklerden Demir-Halk Bank (Nederland) N.V. ve KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ise özsermaye yöntemine göre konsolide finansal tablolara dahil edilmişlerdir. Finansal olmayan bağlı ortaklıklarımızdan Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.Ş. (Bileşim A.Ş.), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun (BDDK) Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında yıl sonları ve Haziran ayı sonu itibarıyla tam konsolidasyon yöntemine göre finansal ve finansal olmayan tüm ortaklıkların yer aldığı konsolide finansal tablolara dahil edilmekte olup, ilgili tablolar internet sitemizde yayımlanmaktadır. Şirketlerin finansal değerleri, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları nda belirtilen konsolidasyon işlemleri sonrasında oluşturulan konsolide finansal tablolardan alınmıştır. Bu nedenle; konsolide finansal tablolara göre oluşturulan şirket finansal değerleri şirketlerin kendi konsolide olmayan finansal tablo değerlerinden konsolidasyon işlemleri kadar fark edebilecektir. Bankamız Bağlı Ortalıklarından Halk Sigorta A.Ş.'nin portföyünde yer alan Türk P&I Sigorta A.Ş.'nin %16,6667'lik hisse paylarının satın alınması işlemi, tarihinde tamamlanmış olup Türk P&I Sigorta A.Ş. Bankamızın iştiraki durumuna gelmiştir. Türk P&I Sigorta A.Ş döneminden itibaren özsermaye yöntemine göre konsolide finansal tablolara dahil edilecektir. Bankamızca yapılan müzakereler sonucunda Sırbistan'da bankacılık faaliyetinde bulunan Cacanska Banka A.D nin satışa sunulan %76,76'lık hisselerinin alımı ile ilgili Hisse Satın Alım Sözleşmesi imzalanmış olup hisselerin transfer işlemlerine ilişkin süreç devam etmektedir. Bağlı ortaklıklarımızdan Halk Sigorta A.Ş. ile Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. nin sermayesindeki Bankamız hisselerinin T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri uyarınca blok satış yöntemi ile satılmasına ilişkin ÖİB tarafından tarihinde yapılan İhale İlanlarında ÖİB tarafından değişiklik yapılmış olup yeni İlanlara göre; son teklif verme tarihi olarak değiştirilmiş ve detaylı inceleme sürecinin tarihleri arasında gerçekleştirileceği ve daha önce yapılan ön yeterlilik başvurularının değerlendirilmesinin başlangıç tarihinin olacağı belirtilmiştir. 1

3 2015 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin ödenmiş sermayesi TL dir. Banka nın sermayesinin %99, si T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı na ait iken, hisseler T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı na devredilmiş ve söz konusu paya karşılık gelen hisselerin %24,98 i; Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih ve 2007/08 sayılı Kararı, Banka nın tarihli Genel Kurul Kararı ve SPK nın tarih 16/471 sayılı Kararı ile tarihinde halka arz edilmiştir. Banka nın ikincil halka arzı kapsamında ise Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih 2012/150 sayılı Kararı ile T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı na ait toplam sermayedeki %23,92 lik hisselerin halka arzı, tarihinde tamamlanmıştır. Nitelikli paya sahip hissedar, %51,10604 lük hisse oranı ile T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı dır. (Adres: Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş/Ankara) Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür ile Yönetim Kurulu Üyeleri Banka da pay sahibi değildir. 1-T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı * , Halka Açık Kısım* , Diğer** , Toplam , * T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın toplam hisseleri içerisinde TL'lik hisse, Borsa'da işlem görebilir nitelikte olup bu paylarla birlikte Banka sermayesinin %48,90'lık kısmı halka açıktır. ** "Diğer" grubunda yer alan hisselerin TL'si kendi hesaplarında kaydileştirilmekle birlikte Borsa'da işlem görmeyen hisse sahibi ortaklarımıza, TL'si ise devam eden hukuki süreçleri nedeniyle hisseleri MKK nezdindeki KAYDBOH'ta izlenmeye devam eden ortaklarımıza aittir tarih 6327 sayılı Kanun ile 4603 sayılı Kanun un 2 nci maddesine eklenen 3 üncü fıkra hükmü kapsamında Banka daki kamu paylarının satış işlemleri tamamlanıncaya kadar kamuya ait bu hisseler Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Banka nın bağlı bulunduğu Bakan tarafından idare ve temsil edilecektir. 2

4 2015 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Başlıca Finansal Göstergeler Özet Bilanço (Milyon TL) Mart 2015 Aralık 2014 Değişim (%) Toplam Aktifler ,8 Krediler TP ,0 YP ,2 Menkul Kıymetler ,9 Mevduat ,0 TP ,7 YP ,4 Toplam Özkaynaklar ,5 Özet Gelir/Gider Tablosu (Milyon TL) Mart 2015 Mart 2014 Değişim (%) Faiz Geliri ,2 Kredilerden Alınan ,2 Menkul Değerlerden Alınan ,6 Faiz Gideri ,6 Mevduata Verilen ,8 Net Faiz Geliri ,9 Net Ücret ve Komisyonlar ,0 Faaliyet Gelirleri ,6 Vergi Öncesi Kar ,9 Net Dönem Karı ,3 Rasyo (%) Mart 2015 Aralık 2014 Faiz Getirili Aktifler/Aktif Toplamı 82,9 82,1 Krediler/Aktif Toplamı 66,3 64,7 Takipteki Alacaklar/Toplam Krediler (Brüt) 3,40 3,57 Vadesiz Mevduat/Toplam Mevduat 20,0 20,8 Mevduatın Krediye Dönüşüm Oranı 101,5 98,2 Ortalama Aktif Kârlılığı (ROA) 1,6 1,5 Ortalama Özkaynak Kârlılığı (ROE) 16,3 15,7 Net Faiz Marjı 4,1 4,4 Sermaye Yeterlilik Rasyosu 12,4 12,7 3

5 2015 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Halk Sigorta A.Ş. Halk Sigorta A.Ş., Halkbank öncülüğünde, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve esnaf - sanatkârların katılımı ile her türlü sigortacılık faaliyetinde bulunmak amacıyla ülkemizin ilk kooperatif şirketi olarak 1958 yılında kurulmuştur tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile Şirketin Birlik Sigorta A.Ş. olan unvanı Halk Sigorta A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Şirket, tam konsolidasyon yöntemiyle konsolidasyona tabi tutulmuştur. Şirket Yönetim Kurulu nun tarihli kararı ile Şirketin TL lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ödenmiş sermayenin TL den TL ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Sermaye artırımı sonrası Bankamız sermaye tutarı ,13 TL ye yükselmiştir. Şirketin prim üretimi 2015 Mart döneminde 151 milyon TL ve prim üretimi pazar payı %2,3 olarak gerçekleşmiştir. Prim üretiminin kaynaklara göre dağılımına bakıldığında Bankamız kaynaklı üretim 2015 Mart döneminde toplam 66 milyon TL, acente kaynaklı üretim 77 milyon TL, broker kaynaklı üretim 5 milyon TL ve merkez kaynaklı üretim ise 3 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket 2015 Mart döneminde toplam 65 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirmiştir. Net hasar prim oranı ise %76,2 olarak gerçekleşmiştir. Şirketin 2015 Mart itibari ile toplamda 630 adet acentesi bulunmaktadır. 1- Türkiye Halk Bankası A.Ş ,13 89,18 2- Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş ,74 4,31 3- Diğer ,13 6,51 Toplam ,00 100,00 Ali Fuat TAŞKESENLİOĞLU (Başkan) İsmail Erol İŞBİLEN (Başkan Vekili) Sadık TILTAK Mehmet Akif AYDEMİR Mehmet Sebahattin BULUT Ömer Faruk ŞENEL Yusuf Duran OCAK Cenk NİKSARLI Bülent SOMUNCU Yönetim Kurulu* T. Halk Bankası A.Ş Genel Müdür * tarihli Genel Kurul sonucuna göre oluşmuştur. * Aktif Toplamı ,7 Özkaynak ,2 Sabit Varlık Toplamı ,0 Faiz Gelirleri ,4 Menkul Değer Gelirleri ,4 Dönem Kar/Zararı ,6 4

6 2015 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Türkiye de ve yabancı ülkelerde kişiye yönelik her türlü hayat ve ferdi kaza sigortası, koasürans, reasürans ve retrosesyon işlerini gerçekleştirmek amacıyla Birlik Hayat Sigorta A.Ş. unvanı ile 1998 yılında kurulmuş olan Şirket, bireysel emeklilik alanında da faaliyet göstermek üzere Hazine Müsteşarlığı ndan BES faaliyet ruhsatı almıştır. Şirketin tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ticaret unvanı Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. tam konsolidasyon yöntemiyle konsolidasyona tabi tutulmuştur. Şirketin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı nda, TL olan sermayesinin TL artırılarak TL ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Sermaye artırımı sonrası Bankamız sermaye tutarı TL ye yükselmiştir. Bankamızın tarihli Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, Şirket sermayesinde Bankamız dışında kalan ortaklara ait hisse paylarının satın alınması işlemlerinden sonra Bankamızın sermaye tutarı TL ye ve pay oranı ise %100 e yükselmiştir. Şirket bireysel emeklilik faaliyetleri kapsamında tarihi itibarıyla adet sözleşme düzenleyerek TL lik fon büyüklüğüne ulaşmıştır. Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş., tarihi itibarıyla adet poliçe tanzim ederek 120,2 milyon TL lik prim üretimi gerçekleştirmiştir Türkiye Halk Bankası A.Ş ,00 100,00 Toplam ,00 100,00 Salim KÖSE (Başkan) Mehmet Hakan ATİLLA (Başkan Vekili) Mustafa AYDIN Doç. Dr. Şahap KAVCIOĞLU Murat OKTAY Levent GÜZEN Ali Tunç AKINCI Mustafa ATLI Nurullah OKUR Yönetim Kurulu* Genel Müdür * tarihli Genel Kurul sonucuna göre oluşmuştur. Aktif Toplamı ,7 Özkaynak ,1 Sabit Varlık Toplamı ,1 Faiz Gelirleri ,5 Menkul Değer Gelirleri ,2 Dönem Kar/Zararı ,7 5

7 2015 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., sermaye piyasası faaliyetinde bulunmak, sermaye piyasası araçlarının alım satımını yapmak ve borsa işlemlerini yürütmek üzere kurulmuştur. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., tam konsolidasyon yöntemiyle konsolidasyona tabi tutulmuştur. Şirketin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı nda, TL olan sermayesinin TL artırılarak TL ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Bankamızın tarihli Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda Şirket sermayesinde Halk Sigorta A.Ş. ve Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. ye ait hisse paylarının satın alınması işlemlerinden sonra Bankamızın sermaye tutarı ,94 TL ye ve pay oranı ise %99,96 ya yükselmiştir. Şirketin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı nda, TL olan sermayesinin TL artırılarak TL ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Sermaye artırımı sonrası Bankamız sermaye tutarı ,92 TL ye yükselmiştir. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ocak-Mart 2015 döneminde Borçlanma Araçları Piyasası nda toplam 67,2 milyar TL hacim ile işlem yapan 46 aracı kurum arasında 2., Pay Senedi Piyasası nda toplam 8 milyar TL hacim ile işlem yapan 79 aracı kurum arasında 26., Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası nda ise toplam 2,2 milyar TL hacim ile işlem yapan 70 aracı kurum arasında 31. sırada yer almıştır. 1- Türkiye Halk Bankası A.Ş ,92 99,96 2- Tasfiye Halinde Halk Emlak İnş. ve Tic. A.Ş ,00 0,04 3- Bileşim Alternatif Dağ. Kan. ve Öd. Sis. A.Ş. 0,08 0,00 Toplam ,00 100,00 Yönetim Kurulu* Murat UYSAL (Başkan) Selahattin SÜLEYMANOĞLU (Başkan Vekili) Kadir YAYLAK Vahdet BÜYÜKER Dursun ALİ ALEV Serdar SÜRER Ayşegül SAYIN Hilali YILDIRIM Murat ÇETİNKAYA T. Halk Bankası A.Ş Genel Müdür * tarihli Genel Kurul sonucuna göre oluşmuştur. Aktif Toplamı ,1 Özkaynak ,4 Sabit Varlık Toplamı ,9 Faiz Gelirleri ,8 Menkul Değer Gelirleri ,2 Dönem Kar/Zararı ,4 6

8 2015 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Halk Banka A.D., Skopje Halk Banka A.D., Skopje, Makedonya da her türlü bankacılık faaliyetlerini yapmaktadır. Bankamızın Halk Banka A.D., Skopje nin ödenmiş sermayesindeki Demir-Halk Bank (Nederland) N.V. ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası na (European Bank for Reconstruction and Development) ait hisseleri tarihinde devralması sonucunda, Banka bağlı ortaklık konumuna gelmiştir. Halk Banka A.D., Skopje tam konsolidasyon yöntemiyle konsolidasyona tabi tutulmuştur. Halk Banka A.D., Skopje Makedonya da faaliyet gösteren ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. nin hakim ortağı olduğu Ziraat Banka A.D., Skopje yi tüm aktif, pasif, şube ve personeli ile tarihi itibarıyla devralmıştır. Bu devirle birlikte Halk Banka A.D., Skopje nin sermayesi MKD den MKD ye, Bankamızın pay oranı ise %98,12 den %98,78 e yükselmiştir. Tutarı (MKD) 1- Türkiye Halk Bankası A.Ş ,78 2- Diğer ,22 Toplam ,00 Yönetim Kurulu Mehmet Hakan ATİLLA (Başkan) Mustafa AYDIN (Başkan Vekili) Erol GÖNCÜ Bilal SUCUBAŞI Hilali YILDIRIM Sonja PETRUSHEVA Borıs PETROVSKI Mehmet Hakan ATİLLA Mustafa AYDIN Erol GÖNCÜ Sonja PETRUSHEVA Kiril SAVOVSKI Denetim Komitesi Lisanslı Bağımsız Denetçi Aktif Toplamı ,8 Özkaynak ,3 Sabit Varlık Toplamı ,5 Faiz Gelirleri ,6 Menkul Değer Gelirleri ,3 Dönem Kar/Zararı ,6 7

9 2015 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Halkbank öncülüğünde, Sermaye Piyasası Kurulu nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak amacıyla tarihinde kurulmuştur. Şirket, tam konsolidasyon yöntemiyle konsolidasyona tabi tutulmuştur. 7 Şirketin TL lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin TL den TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilen TL lik pay halka arz yolu ile satılmış ve söz konusu hisseler 22 Şubat 2013 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul A.Ş. de işlem görmeye başlamıştır. Şirketin tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile çıkarılmış sermayesinin TL lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak ve 2013 yılı karından karşılanmak üzere TL artırılarak TL den TL ye yükseltilmesine karar verilmiştir. Bankamızın tarihli Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda Şirket sermayesinde Halk Sigorta A.Ş. ve Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. ye ait hisse paylarının satın alınması işlemlerinden sonra Bankamızın sermaye tutarı ,423 TL ye ve pay oranı %71,96 ya yükselmiştir. Şirketin tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı nda alınan karar ile çıkarılmış sermayesinin TL lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak ve 2014 yılı karından karşılanmak üzere TL artırılarak TL den TL ye yükseltilmesine karar verilmiştir. Bankamızın sermaye tutarı da ,940 TL ye yükselmiştir. 1- Türkiye Halk Bankası A.Ş ,940 71,96 2- Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş ,322 0,04 3- Halk Finansal Kiralama A.Ş. 1,120 0,00 4- Halka Açık Kısım ,618 28,00 Toplam , ,00 Hasan CEBECİ (Başkan) Ahmet YARIZ (Başkan Vekili) Yunus KARAN Osman BEKTAŞ Yüksel GÖRGEÇ Yahya BAYRAKTAR Yönetim Kurulu* * tarihli Genel Kurul sonucuna göre oluşmuştur. Aktif Toplamı ,7 Özkaynak ,3 Sabit Varlık Toplamı ,9 Faiz Gelirleri ,4 Menkul Değer Gelirleri ,2 Dönem Kar/Zararı ,3 8

10 2015 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Halk Finansal Kiralama A.Ş. Halk Finansal Kiralama A.Ş. satın alma, ithalat ve diğer hukuki yollarla taşınır taşınmaz mal, makine, araç ve teçhizatı edinmek ve bu iktisadi değerleri yurtiçi ve yurtdışı finansal kiralama faaliyetlerinde kullanmak ve her türlü leasing işlemi yapmak üzere 1991 yılında faaliyete geçmiştir. Şirket, tam konsolidasyon yöntemiyle konsolidasyona tabi tutulmuştur. 8 Şirketin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı nda TL olan sermayesinin artırılarak TL ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Sermaye artırımı sonrası Bankamız sermaye tutarı TL ye yükselmiştir. Bankamızın tarihli Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda Şirket sermayesinde Halk Sigorta A.Ş. ve Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. ye ait hisse paylarının satın alınması işlemlerinden sonra Bankamızın sermaye tutarı TL ye yükselmiştir. Şirketin tarihi itibarıyla net kiralama alacakları toplamı milyon TL, takipteki kiralama işlemlerinden alacakları ise net 114 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 1- Türkiye Halk Bankası A.Ş ,99 2- Halk Portföy Yönetimi A.Ş. 4 0,00 3- Halk Faktoring A.Ş. 4 0,00 4- Bileşim Alternatif Dağ. Kan. ve Ödeme Sist. A.Ş. 4 0,00 5-Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 4 0,00 Toplam ,00 Yönetim Kurulu* Murat OKTAY (Başkan) Murat UYSAL (Başkan Vekili) Coşkun GÖKÇE Zafer ÜNAL Recep GÜLEÇ Yalçın KAYA Hüseyin ZEYBEK Ünsal UYSAL Hasan TUNCAY T. Halk Bankası A.Ş T. Halk Bankası A.Ş T. Halk Bankası A.Ş T. Halk Bankası A.Ş T. Halk Bankası A.Ş Genel Müdür * tarihli Genel Kurul sonucuna göre oluşmuştur. Aktif Toplamı ,0 Özkaynak ,0 Sabit Varlık Toplamı ,4 Faiz Gelirleri ,7 Menkul Değer Gelirleri - - Dönem Kar/Zararı ,4 9

11 2015 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Halk Portföy Yönetimi A.Ş., sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyleri, müşterileriyle portföy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle ve vekil sıfatı ile yönetmek, yatırım danışmanlığı ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak amacıyla 5 milyon TL sermaye ile tarihinde kurulmuştur. Şirket, tam konsolidasyon yöntemiyle konsolidasyona tabi tutulmuştur. Bankamızın tarihli Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda Şirket sermayesinde Halk Sigorta A.Ş. ve Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. ye ait hisse paylarının satın alınması işlemlerinden sonra Bankamızın sermaye tutarı TL ye ve pay oranı %74,99 a yükselmiştir. 1- Türkiye Halk Bankası A.Ş ,99 2- Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş ,00 3- Halk Finansal Kiralama A.Ş. 1 0,00 Toplam ,00 Yönetim Kurulu* Ali Ulvi SARGON (Başkan) Okan Hasan GÖR (Başkan Vekili) Olcay DOĞAN Rifat Ertuğ KOÇ Alim TELCİ Genel Müdür * tarihli Genel Kurul sonucuna göre oluşmuştur. Aktif Toplamı ,2 Özkaynak ,2 Sabit Varlık Toplamı ,1 Faiz Gelirleri ,6 Menkul Değer Gelirleri ,5 Dönem Kar/Zararı ,6 10

12 2015 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Halk Faktoring A.Ş. Halk Faktoring A.Ş., her türlü yurtiçi ve uluslararası ticari muameleye yönelik ödünç para verme işleri hakkındaki mevzuata aykırı olmamak üzere faktoring hizmeti vermek amacıyla 20 milyon TL sermaye ile tarihinde kurulmuştur. Şirket, tam konsolidasyon yöntemiyle konsolidasyona tabi tutulmuştur. Şirketin tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı gereği ödenmiş sermayesi TL den TL ye yükseltilmiştir. Bankamızın tarihli Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda Şirket sermayesinde Halk Sigorta A.Ş. ve Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. ye ait hisse paylarının satın alınması işlemlerinden sonra Bankamızın sermaye tutarı TL ye ve pay oranı %97,50 ye yükselmiştir. Şirketin tarihli Olağan Genel Kurul kararı gereği şirket sermayesi TL ye Bankamızın sermaye tutarı ise TL ye yükselmiştir. Şirketin tarihi itibarıyla faktoring alacakları toplamı 494 milyon TL, takipteki faktoring alacakları toplamı 9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir 1- Türkiye Halk Bankası A.Ş ,50 2- Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş ,24 3- Halk Finansal Kiralama A.Ş ,24 4- Halk Portföy Yönetimi A.Ş ,01 5- Bileşim Alternatif Dağ. Kan. ve Ödeme Sist. A.Ş ,01 Toplam ,00 Erdal ERDEM (Başkan) Mehmet Akif AYDEMİR (Başkan Vekili) Selim EMANET Mustafa Cenk ULUDAĞ Elvan ÖZTABAK Deniz TEKCİ Korkmaz KAYA Yalçın MADENCİ Menderes CİHANER Yönetim Kurulu* Genel Müdür * tarihli Genel Kurul sonucuna göre oluşmuştur. Aktif Toplamı ,1 Özkaynak ,4 Sabit Varlık Toplamı ,5 Faiz Gelirleri ,4 Menkul Değer Gelirleri - 1 Dönem Kar/Zararı ,8 11

13 2015 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.Ş. Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.Ş. (Bileşim A.Ş.), kredili bankacılık ürünleri, kartlı ve/veya elektronik ödeme sistemleri, çağrı merkezleri, internet bankacılığı, ATM ve diğer elektronik bankacılık uygulamaları, üye işyeri çalışmaları alanlarında mevcut veya teknolojik gelişmelerden ötürü ortaya çıkacak her türlü faaliyette bulunmak ve her türlü hizmet ile risk içeren bankacılık ürünlerinin gerektirdiği risk değerlendirme sürecinin tüm hizmetlerini vermek üzere 1998 yılında kurulmuştur. Şirket sermayesindeki Ziraat Bankası Grubu na ait %76 oranındaki (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. nin hisse payı %61, Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. nin hisse payı %15) hisse payının tarihi itibarıyla satın alınması ile Bileşim A.Ş., %100 hisse payı ile Bankamız bağlı ortaklığı konumuna getirilmiştir. Şirketin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, TL olan sermayesinin TL artırılarak TL ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Finansal olmayan bağlı ortaklıklarımızdan Bileşim A.Ş., BDDK nın Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında yıl sonları ve Haziran ayı sonu itibarıyla tam konsolidasyon yöntemine göre finansal ve finansal olmayan tüm ortaklıkların yer aldığı konsolide finansal tablolara dahil edilmektedir. Türkiye Halk Bankası A.Ş ,00 Toplam ,00 Yönetim Kurulu* Selahattin SÜLEYMANOĞLU (Başkan) Ergin KAYA (Başkan Vekili) İsmail Öngen AKIN Ahmet KARAKAŞ Mehmet Zeki SAYIN Mustafa RUMELİ Ufuk Hacer DENİZCİ YÜCE Genel Müdür * tarihli Genel Kurul sonucuna göre oluşmuştur. Aktif Toplamı ,6 Özkaynak ,7 Sabit Varlık Toplamı ,9 Faiz Gelirleri ,2 Menkul Değer Gelirleri ,4 Dönem Kar/Zararı ,9 12

14 2015 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş yılında faaliyete geçen KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., gelişme potansiyeli yüksek olan ve kaynak ihtiyacı içinde bulunan küçük ve orta boy işletmelerin büyümeleri için gerekli sermaye ihtiyacını ve stratejik desteği temin ederek firmaların gelişmelerine katkıda bulunmayı sağlamaktadır. Şirket ayrıca, çekirdek ve başlangıç aşamasındaki sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla melek yatırımcıların organize edileceği ve finansman eşleşmelerinin yapılacağı bir iş melekleri ağının oluşturulması, yönetilmesi konuları ile portföy yöneticiliği alanında da faaliyet gösterebilir. Halkbank ın iştirak payı %31,47 dir. Şirket, özsermaye yöntemiyle konsolidasyona tabi tutulmuştur. 1- Türkiye Halk Bankası A.Ş ,47 2- TOBB ,12 3- KOSGEB ,33 4- İzmir Ticaret Odası ,20 5- Halk Finansal Kiralama A.Ş ,65 6- Diğer ,22 Toplam ,00 Uğur GÜNDÜZ (Başkan Vekili) Ozan BOYACI Müjdat KEÇECİ (Başkan) Zeki KIVANÇ Savaş Mehmet ÖZAYDEMİR İsmail KARAMAN Mustafa KAPLAN Yönetim Kurulu TOBB TOBB TOBB Aktif Toplamı ,3 Özkaynak ,1 Sabit Varlık Toplamı ,0 Faiz Gelirleri ,2 Menkul Değer Gelirleri - - Dönem Kar/Zararı ,7 13

15 2015 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Demir-Halk Bank (Nederland) N.V NLG ( USD) sermaye ile kurulan Bankaya Bankamız tarih ve 92/3800 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile %30 oranında iştirak etmiştir. Bankanın bugünkü sermayesi EUR dur. Demir-Halk Bank (Nederland) N.V. özsermaye yöntemiyle konsolidasyona tabi tutulmuştur. Tutarı (EUR) 1- Türkiye Halk Bankası A.Ş ,00 2- HCBG Holding B.V ,00 Toplam ,00 Yönetim Kurulu Süleyman KALKAN Dr. Nurzahit KESKİN Theodoor. J. BARK HCBG Holding B.V. İsmail Hasan AKÇAKAYALIOĞLU HCBG Holding B.V. Henk SLIEDRECHT Bağımsız üye Hanno RIEDLIN (Başkan) Bağımsız üye M. Shafık GABR Bağımsız üye Hans J.Ph.RİSCH Bağımsız üye Hans J.Ph.RİSCH (Başkan) Dr. Nurzahit KESKİN İsmail Hasan AKÇAKAYALIOĞLU Henk SLIEDRECHT Denetim Komitesi T. Halk Bankası A.Ş HCBG Holding B.V. Aktif Toplamı ,1 Özkaynak ,0 Sabit Varlık Toplamı ,8 Faiz Gelirleri ,4 Menkul Değer Gelirleri Dönem Kar/Zararı ,8 14

16 2015 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Türk P&I Sigorta A.Ş. Şirket 5684 Sayılı Sigortacılık Kanununa göre Hayat Dışı sigorta branşlarından münhasıran Su Araçları Sorumluluk Sigortası konusunda faaliyette bulunmak üzere tarihinde kurulmuştur. Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe göre; Su Araçları Sorumluluk, branşında faaliyet göstermek üzere tarihinde de faaliyet ruhsatı almıştır. Şirket TL sermaye ile kurulmuş olup tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda sermayesinin TL arttırılarak TL ye yükseltilmesine karar verilmiştir. Şirketin iştiraki konumunda olan Halk Sigorta AŞ nin %16,6667 lik hisse payları tarihinde Bankamızca satın alınmıştır. Şirket, döneminden itibaren özsermaye yöntemiyle konsolidasyona tabi tutulacaktır. Ziraat Sigorta A.Ş. (A Grubu) ,67 Güneş Sigorta A.Ş. (B Grubu) ,67 Türkiye Halk Bankası A.Ş. (C Grubu) ,67 Omur Denizcilik A.Ş. (D Grubu) ,75 Metropole Denizcilik ve Tic. Ltd. Şti. (D Grubu) ,50 Vitsan Denizcilik A.Ş. (D Grubu) ,75 Toplam ,00 Yönetim Kurulu Mustafa AYDIN (Başkan Vekili) Osman BEKTAŞ M. Akif EROĞLU Ziraat Sigorta A.Ş. Kerem KÜÇÜKKORUCU Ziraat Sigorta A.Ş. Serhat Süreyya ÇETİN Güneş Sigorta A.Ş. Hasan ALTANER Güneş Sigorta A.Ş. Korkut OMUR Omur Denizcilik A.Ş. Ahmet Can BOZKURT Omur Denizcilik A.Ş. Mıgırdıç Aret TAŞÇİYAN (Başkan) Omur Denizcilik A.Ş. Murat DALYAN Omur Denizcilik A.Ş. Miraç Onur UZUN Metropole Denizcilik ve Tic. Ltd. Şti. Suat Hayri AKA T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Remzi Ufuk TEKER Genel Müdür 15

17 2015 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Ortaklık Portföyü Halkbank, gelişmiş bankacılık hizmetlerinin yanı sıra müşterilerine, çeşitli alanlardaki ürün ve hizmetleri de sağlayan toplam 22 şirketten oluşan geniş bir ortaklık portföyüne sahiptir. Halkbank ın ortaklık politikası gereğince ortaklık portföyünü oluşturan şirketler; Artı değer yaratarak, farklı hizmet alanlarında bireysel ve kurumsal müşterilerine sunduğu ürün ve hizmet yelpazesini zenginleştirmekte, çapraz ve tamamlayıcı ürün sunum ve satış olanakları yaratmaktadır. Diğer işletmelerle iyi ilişkiler kurmakta veya mevcut ilişkileri genişletmekte ve devam ettirmektedir. Operasyonel verimliliği artırarak hizmet üretim maliyetlerini düşürmektedir. Müşterilerin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin kaliteli bir şekilde sunulmasını sağlamaktadır. Bu politika ile hareket eden Halkbank, ortaklıkları ile gerçekleştirdiği sinerjik işbirliği sayesinde, müşterilerine ihtiyaç duydukları hizmetleri hızlı ve etkin bir şekilde sunmaktadır. Bağlı Ortaklıklar; Ortaklık Adı Şirket Sermayesi Bankamız Pay Halk Sigorta A.Ş TL %89,18 Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş TL %100,00 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş TL %99,96 Halk Banka A.D., Skopje MKD %98,78 Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş TL %71,96 Halk Finansal Kiralama A.Ş TL %99,99 Halk Portföy Yönetimi A.Ş TL %74,99 Halk Faktoring A.Ş TL %97,50 Bileşim Alternatif Dağ. Kan. ve Öd. Sis. A.Ş TL %100,00 İştirakler; Ortaklık Adı Şirket Sermayesi Bankamız Pay KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş TL %31,47 Demir-Halk Bank (Nederland) N.V EUR %30,00 Bankalararası Kart Merkezi A.Ş TL %18,95 Kredi Kayıt Bürosu A.Ş TL %18,18 Türk P&I Sigorta A.Ş.* TL %16,67 * Bağlı Ortalıklarımızdan Halk Sigorta A.Ş. nin portföyünde yer alan Türk P&I Sigorta A.Ş. nin %16,6667 lik hisse paylarının satın alınması işlemi, tarihinde tamamlanmış olup Türk P&I Sigorta A.Ş. Bankamızın iştiraki durumuna gelmiştir. Satılmaya Hazır Menkul Değerler; Ortaklık Adı Kredi Garanti Fonu A.Ş. Sberbank Magyarorszag Zrt. (Sberbank Macaristan) Uluslararası Garagum Ortaklar Bankası (International Joint Stock Bank Garagum) İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Mersin Serbest Bölge İşleticisi A.Ş. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Alanya Liman İşletmeleri Denizcilik Turizm Tic. ve San. A.Ş. Borsa İstanbul A.Ş. 16

2015 Yılı 1. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

2015 Yılı 1. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu 2015 Yılı 1. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu İçindekiler Sayfa No Genel Bilgiler 1 Tarihsel Gelişim 2 Ortaklık Yapısı 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Değerlendirmesi 3 Genel Müdür ün Değerlendirmesi 4 Yönetim

Detaylı

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu 27 Nisan 2015 Bu rapor, 2 sayfa sınırlı denetim raporu ve 98

Detaylı

2014 FAALIYET RAPORU

2014 FAALIYET RAPORU 2014 FAALIYET RAPORU İÇINDEKILER KURUMSAL PROFİL 8 Kurumsal Profil 9 Kısaca Halkbank 9 2014 Yılı Esas Sözleşme Değişiklikleri 10 Ortaklık Yapısı 11 Başlıca Göstergeler ve Oranlar 14 Halkbank ın Tarihsel

Detaylı

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU

TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1- İletişim Bilgileri... 4 2- Döneme Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler... 4 3-

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.. tarih ve sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına

Detaylı

2013 Faaliyet Raporu

2013 Faaliyet Raporu 2013 Faaliyet Raporu İçindekiler KURUMSAL PROFİL 02 Kurumsal Profil 04 Kısaca Halkbank 04 2013 Yılı Esas Sözleşme Değişiklikleri 05 Ortaklık Yapısı 06 Başlıca Göstergeler ve Oranlar 09 Halkbank ın Tarihsel

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2008 YILI III. DÖNEM

FAALİYET RAPORU 2008 YILI III. DÖNEM FAALİYET RAPORU 2008 YILI III. DÖNEM İçindekiler Sunuş 1 Sermaye Yapısı 1 Finansal Göstergeler 3 Genel Müdür ün Değerlendirmesi 4 Birim Faaliyetleri 10 Ortaklıklar Yönetim Bilgileri ve Kurumsal Yönetim

Detaylı

HALK FAKTORİNG A.Ş. FAALİYET RAPORU

HALK FAKTORİNG A.Ş. FAALİYET RAPORU HALK FAKTORİNG A.Ş. FAALİYET RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER GİRİŞ KISACA HALK FAKTORİNG TEMEL GÖSTERGELER VİZYON, MİSYON YÖNETİMDEN YÖNETİM KURULU GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI ÜST YÖNETİM VE KOMİTELER KURUMSAL YAPI

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013 www.halkgyo.com.tr www.halkgyo.com.tr 2013 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER UYGUNLUK RAPORU YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI GENEL MÜDÜR MESAJI I II III IV V

Detaylı

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1) GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 31.12.2012 Şirketin Unvanı : Denge Yatırım Holding Anonim

Detaylı

TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE ORTAKLIKLARI

TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE ORTAKLIKLARI VE ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU TEB Holding A.Ş. Yönetim

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR Bu izahname Taslak İzahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan kayda alma başvurusunun incelenmekte olduğu, izahnamenin

Detaylı

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 31 Mart 2014 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 31 Mart 2014 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu A. GİRİŞ 1. Garanti Hakkında: TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 31 Mart 2014 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 1946 yılında Ankara'da kurulan Garanti Bankası, 31 Mart 2014

Detaylı

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I- Şirket Profili Şirketin Faaliyet Konusu ve Bilgileri Yönetim Kurulunda Görev Alan

Detaylı

2014 EYLÜL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

2014 EYLÜL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 2014 EYLÜL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇERİK BÖLÜM SAYFA NO VAKIFBANK HAKKINDA 3 VAKIFBANK IN ORTAKLIK YAPISI 3 YÖNETİM KURULU, DENETİM KURULU VE DENETİM KOMİTESİ ÜYELERİ 4 ÜST YÖNETİM 5 BAŞLICA FİNANSAL

Detaylı

Şirket in işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum adet miktarı 10.000 lot olarak uygulanacaktır. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

Şirket in işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum adet miktarı 10.000 lot olarak uygulanacaktır. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TARİH: 08/05/2007 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 08.05.2007 tarihli toplantısında Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin (Banka) halka arz edilen 312.250.256 YTL nominal değerli hisse senetlerinin,

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER A. GENEL BİLGİLER... 3 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi... 3 Sermaye

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2011 YILI III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2011 30 Eylül 2011. : www.bankasya.com.

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2011 YILI III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2011 30 Eylül 2011. : www.bankasya.com. ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2011 YILI III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2011 30 Eylül 2011 Bankanın Ticaret Unvanı Genel Müdürlük Adresi : Asya Katılım Bankası A.Ş. : Saray

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 19 Aralık 2011 İÇİNDEKİLER Derecelendirme Sonucu ve Özeti....... 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Şirket Hakkında......... 6 1.KISIM: PAY

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 31 Aralık 2014 Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim Şirketi Kuruluş Tarihi :13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA I- Şirket Profili 2 Sermayesi ve Ortaklık Yapısı 2 Yönetim ve Denetim Kurulu 3 Kar Dağıtım Politikası

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2014 Yılı II. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık...

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler 1. GENEL

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2012 Yılı Faaliyet Raporu

HSBC Bank Anonim Şirketi 2012 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2012 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 31 Aralık 2012 Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim Şirketi Kuruluş Tarihi : 13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (eski ünvanıyla İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.)

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (eski ünvanıyla İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.) 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 'NİN 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu na: SINIRLI

Detaylı

ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları

ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı