ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Murat ŞEKER Doğum Tarihi: 1982 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 2003 Y. Lisans Maliye İstanbul Üniversitesi 2005 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Maliye İstanbul Üniversitesi 2009 Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı: Dış Borçlanma, Borç Krizleri ve Türkiye Prof.Dr. Esfender KORKMAZ Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı: Rüşvet Ekonomisi (Kamu Ekonomisi Açısından Bir Analiz) Prof.Dr. E.Figen ALTUĞ Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Ar.Gör. İktisat Fakültesi İstanbul Üniversitesi Misafir Faculty of Economy, Florida State University, USA Araştırmacı Dr.Ar.Gör. İktisat Fakültesi İstanbul Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. İktisat Fakültesi İstanbul Üniversitesi Misafir Öğretim Üyesi Faculty of Economy, Florida State University, USA Doç. İktisat Fakültesi İstanbul Üniversitesi Devam Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : Yusuf ATILGAN, Hazine Taşınmaz Mallarının Değerlemesi ve Türkiye Ekonomisine Etkileri, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı, Turan TEKPINAR, Transfer Harcamaları ve Gelir Dağılımı İlişkisi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı, Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

2 Projelerde Yaptığı Görevler : Proje Yürütücülüğü: İstanbul Kalkınma Ajansı, İstanbul da Bilgi Odaklı Küresel Rekabet, (Proje Yürütücüsü), KBO-28, TÜBİTAK, "Mutluluk Ekonomisi", (Proje Yürütücüsü), BİDEB/2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, , ABD. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul da Kentsel Yaşam Kalitesi, (Proje Yürütücüsü), Projem İstanbul, İ.Ü. Bilimsel Araştırmalar Fonu, "Türkiye de Yaşam Kalitesi Araştırması", (Proje Yürütücüsü), YADOP, İ.Ü. Bilimsel Araştırmalar Fonu, "Mutluluk Ekonomisi", (Proje Yürütücüsü), Normal Kapsamlı Bilimsel Proje, İ.Ü. Bilimsel Araştırmalar Fonu, "Rüşvet Ekonomisi, Proje No: 1262, Doktora Tez Projesi, Proje Koordinatör Yardımcılığı: CFCU, (Merkezi Finans ve İhale Birimi), Okuyan Nesiller, (Proje Koordinatör Yrd.), Yardımcı Araştırmacı: Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kayıtdışı Ekonomi ile Mücadele, (Proje Danışmanı), Kıbrıs, IBP (International Budget Partnership), "Open Budget Initiative 2012", (National Expert), Turkey, UNDEF (The United Nations Democracy Fund), "Monitoring and Influencing the Central Budget by Civic Empowerment", (National Expert), Turkey, IBP (International Budget Partnership), "Open Budget Initiative 2010", (National Expert), Turkey, İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, "Türkiye de Vergi Bilinci ve Kamu Harcamaları Araştırması", (Yardımcı Araştırmacı), Proje No: 3709, Normal Kapsamlı Bilimsel Proje, İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Türkiye'nin Rekabet Gücü: Mali ve Kurumsal Göstergeler Açısından Avrupa Birliği Ülkeleri İle Karşılaştırmalı Analiz, (Yardımcı Araştırmacı), Proje No: 4022, Normal Kapsamlı Bilimsel Proje, İstanbul, 2009-Devam.

3 İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, "Yerel Yönetimlerde Patronaj İlişkiler ve Halkın Yerel Yönetimlerden Memnuniyeti", (Yardımcı Araştırmacı), Proje No: 1866, Normal Kapsamlı Bilimsel Proje, Florida State University & FTW, "The Global Competitiveness", Florida, USA, TÜBİTAK, Sosyolojik Açıdan Türk Vergi Sisteminin Yeniden Yapılandırılması ve Çözüm Önerileri, (Yardımcı Araştırmacı), Proje No: 106K-101, İstanbul, İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, "Devlet ve Özel İlköğretim Kurumları Mezunlarının Başarı Ölçümü", (Yardımcı Araştırmacı), Proje No: 466, Normal Kapsamlı Bilimsel Proje, İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, " Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattının, Türkiye Ekonomisi ve Bölgesel Kalkınma Üzerindeki Etkilerinin Analizi, (Yardımcı Araştırmacı), Proje No: 536, Normal Kapsamlı Bilimsel Proje, İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Vergiye Karşı Tepkiler: Mükellef Davranışları, (Yardımcı Araştırmacı), Normal Kapsamlı Bilimsel Proje, İstanbul, İdari Görevler : İ.Ü. Sosyal Tesisler Yürütme Kurulu Üyeliği ( ) Avrasya Enstitüsü (Ek Görevlendirme) İktisat Fakültesi Satın Alma Komisyon Üyesi (2010-Devam ediyor) (2010- Devam ediyor) Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : International Institute of Public Finance Ödüller : TÜBİTAK, BİDEB/2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, Mayıs 2011-Kasım 2011, ABD.

4 Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir): Akademik Yıl Lisans Dönem Güz Haftalık Saati Öğrenci Dersin Adı Teorik Uygulama Sayısı Türk Vergi Sistemi Kamu Maliyesi (Uzaktan Eğitim) Bahar Kamu Maliyesi Lisans Güz Kamu Maliyesi (Uzaktan Eğitim) İlkbahar Kamu Maliyesi Lisans Güz Bahar Kamu Maliyesi 1-50 (Uzaktan Eğitim) Kamusal Tercihler Kamu Maliyesi (Ekonometri) Kamu Maliyesi (İşletme) Proje Yönetimi (Yeditepe Üniversitesi) 6-75 ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A.1. "School Resources, Family Characteristics and Student Performance: Evidence from Secondary School Entrance Exam in Turkey", (Hassan Mohammadi, Pınar Akkoyunlu, Murat Şeker), Education and Science, Vol.36, No.159, pp B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : B.1. "Türkiye'de İller ve Bölgeler Arası Rekabet Endeksi: Rekabetin Belirleyicilerine Yönelik Ampirik Bir Analiz", 4.Uluslararası İstanbul İktisatçılar Zirvesi, 8-10 Ekim 2012, İstanbul. B.2. "Üniversitelerin Bulundukları Bölgelere Sosyo Ekonomik Etkileri", (Selman Yılmaz, Murat Şeker), Uluslararası Yükseköğretim Kongresi UYK-2011, İstanbul, Mayıs B.3. "Corruption Perception On Local Government", Symposium on Local Government and Ethics, Marmara University - Council of Ethics for Public Officials of the Prime Ministry, and Union of Municipalities of the Marmara Region (UMMR) Istanbul, 17 May 2010.

5 B.4. "Kadın Eğitiminin Önemi - Öğrenci Başarısında Eğitimli Annenin Etkisi Üzerine Bir Saha Araştırması", (Pınar Akkoyunlu, Murat Şeker), Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi (13-16 Ekim 2009), 21. Yüzyılın Eşiğinde Kadınlar, Bildiri Kitabı, Cilt III, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, İzmir, Nisan 2010, ss C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. "İstikrar Politikası Aracı Olarak Bütçe Uygulamaları", İ.Ü. İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, Yıl: 2005, 47. Seri, Prof.Dr. Türkan ÖNCEL'e Armağan, İstanbul, D2. Türk Vergi Sisteminde Dolaylı-Dolaysız Vergiler ve AB Vergi Sistemi ile Uyumlaştırma Süreci, Vergi Raporu, Yıl: 14, Sayı: 80, Ankara, Şubat-Mart D3. Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Yaşanan Sorunlar ve Bir Alan Araştırması, (Binhan Elif Yılmaz, Murat Şeker), Sigorta Araştırmaları Dergisi, Sayı:2, İstanbul, D4. Kayıtdışı Ekonominin Tahmini: Türkiye Örneği I-II, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, Yıl: 21, Sayı: , İstanbul, Mayıs-Haziran D5. Dış Borçlanmaya Teorik Bir Bakış ve Dış Borçların Ekonomik Etkileri, SosyoEkonomi, Yıl: 2, Sayı: 3, , Ankara, D6. Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi ve Vergisel Sorunlar (I)-(II), Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Sayı: 30-31, İstanbul, Haziran-Temmuz D7. Türk Sosyal Güvenlik Sistemi ve Bireysel Emeklilik Üzerine Bir Alan Araştırması", İktisat Dergisi, Sosyal Politika-2, Sayı: , İstanbul, Kasım-Aralık D8. Kurumlar Vergisi İndirimi mi, Transfer Harcaması mı?, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, Yıl: 21, Sayı: 224, İstanbul, Aralık D9. "Osmanlı Devletinde Mali Bunalım ve İlk Dış Borçlanma", Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 2, Sivas, D.10. Kamu Ekonomisi Açısından Rüşvet, İ.Ü. İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, Yıl: 2007, 50. Seri, İstanbul, D.11. Cinsiyet ve Yolsuzluk İlişkisi", (Murat Çak, Murat Şeker), İ.Ü. İktisat Fakültesi Mecmuası, Yıl: 2008, Seri No: 58-1, İstanbul, D.12. The Correlation between the Social Genders and Reaction to Tax, SosyoEkonomi, Yıl:5, Sayı:10, , Ankara, D.13. "Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattının Türkiye Ekonomisi ve Bölgesel Kalkınma Üzerindeki Etkilerinin Analizi", (Selman Yılmaz, Murat Çak ve Murat Şeker), İ.Ü. Avrasya Konferansları, İstanbul, 2010.

6 D.14. Mutluluk Ekonomisi, İktisat Fakültesi Sosyoloji Konferansları, 39. Seri, İstanbul, D.15. "Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Sosyal Projelerin Etkisi: Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM) Projesi Örneği", İktisat Fakültesi Sosyoloji Konferansları, 43. Seri, İstanbul, E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. İstanbul İli Örneğinde Sosyal Güvenlik Sistemi ve Bireysel Emeklilik Üzerine Bir Araştırma, 22. Türkiye Maliye Sempozyumu, Antalya, Mayıs E.2. Uluslararası Vergi Rekabetinin Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Açısından Karşılaştırılmalı Bir Analiz, (B.Elif Yılmaz, Murat Çak, Murat Şeker), 23.Türkiye Maliye Sempozyumu, Antalya, Mayıs E.3. "Yerel Yönetimlerde Yolsuzluk Algısı", Yerel Yönetimlerde Yolsuzlukla Mücadele ve Denetim Sorunları Sempozyumu, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı-İngiltere Büyükelçiliği, 13 Mart F. Kitaplar: F.1. Sosyal Güvenlikte Yeni Yaklaşım: Bireysel Emeklilik, (Esfender Korkmaz, Tekin Akgeyik, B.Elif Yılmaz, Nagihan Oktayer, Nazan Susam, Murat Şeker), İTO Yayınları, Yayın No: , İstanbul, F.2. En Büyük Karadelik: Sosyal Güvenlik Açıkları ve Reform Tartışmalarının Sosyo- Ekonomik Yansımaları, (Tekin Akgeyik, B.Elif Yılmaz, Murat Şeker), TSEV Yayınları, Sigorta Araştırma ve İnceleme Yayınları-11, İstanbul, F Soruda Mortgage Uygulamaları, (Burhan Baloğlu, Filiz Baloğlu, B.Elif Yılmaz, Nazan Susam, Murat Şeker), İTO Yayınları, Yayın No: , İstanbul, F.4. Vergiye Karşı Tepkiler Mükellef Davranışları: İstanbul Örneği, (B.Elif Yılmaz, Murat Şeker), İSMMMO Yayınları, Yayın No: 86, İstanbul, F Mali İzleme Raporu (Ara Rapor), Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, (B.Elif Yılmaz, Murat Çak, Murat Şeker), İSMMMO Yayınları, Yayın No:89, İstanbul, F.6. Türkiye Ekonomisine Bakış, Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, (B.Elif Yılmaz, Murat Çak, Murat Şeker), İSMMMO Yayınları, Yayın No: 101, İstanbul, F.7. Yerel Yönetimlerde Hizmetlerden Memnuniyet ve Yolsuzluklar-İstanbul Araştırması, (Figen Altuğ, Murat Çak, Murat Şeker, Önder Bingöl), İSMMMO Yayınları, Yayın No: 121, İstanbul, F.8. Yolsuzluk Ekonomisi ve Yolsuzlukla Mücadele, (içinde) Kamu Ekonomisi ve Yolsuzluklar, (İzzettin Önder, vd.; Ed.Kitap), TOBB Yayın Sıra No: , Ankara, 2008.

7 F.9. Türkiye'de Vergi Bilinci - İstanbul Araştırması, (Figen Altuğ, Murat Çak, Murat Şeker, Önder Bingöl), İSMMMO Yayınları, No:134, İstanbul, Mart F.10. Mahalli İdareler Maliyesi Üzerine Yazılar, (içinde) Yerel Yönetimlerde Sosyal Bütçe Anlayışı, (Figen Altuğ, vd.; Ed.Kitap),Ekin Yayınevi, Bursa, Nisan F.11. Sosyolojik Açıdan Türkiye'de Halkın Vergiye Bakışı, (Burhan Baloğlu, Filiz Baloğlu, B.Elif Yılmaz, Murat Şeker), İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul, F.12. Yerel Yönetimlerde Sosyal Bütçeyi İzleme Rehberi, TESEV Yayınları, İstanbul, Nisan F.13. İstanbul'da Yaşam Kalitesi Araştırması, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Yayın No: , İstanbul, F.14. "2012 İstanbul Rekabet Endeksi", İstanbul Kalkınma Ajansı, (Proje Koordinatörü), İstanbul, F.15. "2012 Küresel Rekabet Endeksi 26 Bölge-81 İl", İstanbul Kalkınma Ajansı Projesi, (Proje Koordinatörü), İstanbul, F.16. Kamu Bütçesinde Yeni Yaklaşımlar, (Ed. Figen Altuğ, Murat Şeker, Ahmet Kesik), Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2013.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Adı Soyadı: Erhan ÇANKAL Doğum Tarihi: 1..1966 Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Ekonometri Gazi Üniversitesi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat CUNY Brooklyn Üniversitesi 1990

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat CUNY Brooklyn Üniversitesi 1990 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: H. Vedat Akman Doğum Tarihi: 02.06.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat CUNY Brooklyn Üniversitesi 1990 Y. Lisans İktisat CUNY Brooklyn Üniversitesi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erhan BİRGİLİ Doğum Tarihi: Ekim 1960 E-mail: birgili@hotmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Fakültesi, Ege Üniversitesi 198 Pazarlama Bölümü

Detaylı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VEDAT ZEKİ YENEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1969 3. Unvanı: YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME MÜH. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa Serhan OKSAY 2. Doğum Tarihi : 25/04/1963 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : erece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi, İktisat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nazan Alioğlu Doğum Tarihi: 14 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe İstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maliye AİTİ A. 1979 Yüksek Lisans İktisat Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BİRKAN TAPAN 2. Doğum Tarihi: 09.11.1980 3. Unvanı: YARD. DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003 Y. Lisans Uluslararası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm 1. Adı Soyadı : A.Celil ÇAKICI 2. Doğum Tarihi : 01.01.1962 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm Çukurova Üniversitesi 1984 İşletmeciliği İİBF Mersin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. ALİ KONAK

Yrd. Doç. Dr. ALİ KONAK Yrd. Doç. Dr. ALİ KONAK ÖZGEÇMIS Adres : Karabük Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü, Demir Çelik Kampüsü, Balıklar Kayası Mevki, Pk. 78050, Karabük Telefon : E-posta : doktor_dr77@hotmail.com, alikonak@karabuk.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Murat EMĠR 2. Doğum Tarihi: 24 ġubat 1983 3. Unvanı: AraĢtırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı : Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi : 07.11.1978 3. Ünvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek

Detaylı

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 1 ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanunla

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ (CV) 1. Adı Soyadı: Mustafa KIRLI 2. Doğum Tarihi: 15.05.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans SİYASAL BİLGİLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1995 FAKÜLTESİ

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Mehmet Ali KÖSEOĞLU 2. Doğum Tarihi: 22/08/1977 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Orman Endüstri İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ELİF IŞIK 2. Doğum Tarihi : 11.05.1978 3. Unvanı : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu : YÜKSEK LİSANS 5. Çalıştığı Kurum :ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU Derece

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Jülide Kesken Doğum Tarihi: 16 Ocak 1966 Akademik Dereceler: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çalışma Ekonomisi ve Ankara Üniversitesi 1986 Endüstri İlişkileri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST.

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST. ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Adı Soyadı Ünvanı/Mesleği : Mehmet Hanifi AYBOĞA : Prof. Dr. Öğretim Üyesi Doğum Yeri ve Tarihi : Mersin 21.12. 1961 Adres : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler. 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler. 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Radyo Televizyon Sinema Ege Üniversitesi 1996-2000

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali HALICI Doğum Tarihi: 08 Ağustos 1964 Unvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Ön lisans Turizm Hacettepe Üniversitesi 1983 Ankara

Detaylı