2013 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ FERT VERİ SETİ DEĞİŞKEN TANIMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ FERT VERİ SETİ DEĞİŞKEN TANIMLARI"

Transkript

1 2013 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ FERT VERİ SETİ DEĞİŞKEN TANIMLARI Değişkeni 1. BULTEN : Bülten numarası VERİ TÜRÜ: TEMEL VERİ - Tüm fertler Liste Bülten numarası tüm veri setlerini (Tüketim, Hane ve ) birbirine bağlayan ve diğer veri setlerindeki mevcut değişkenler arasında ilişki kurmaya yardımcı olan anahtar değişkendir. Her hanehalkı, den başlayıp, e kadar devam eden ve birer birer atlayan unique (eşsiz) bir numara almıştır yılından itibaren ankette ikame yaklaşımı yerine cevapsızlık düzeltmesi kullanılmaktadır. Bu nedenle hanehalkı ile çeşitli nedenlerden dolayı anket yapılamaması durumunda (hanehalkının anketi red etmesi, evde bulunaması, yeterli ve doğru bilgi alınamaması, anketin yarıda bırakılması vb.) bu hanehalklarına ilişkin bülten numarası gözükmemektedir. 1

2 Değişkeni 2. FERTNO : sıra no VERİ TÜRÜ: HANEHALKI BİLEŞİMİ Sayısal, 2 basamak Cari Tüm fertler Anket yapılan dönem itibariyle hanehalkı ferdi tanımına uyan fertlerin tamamı listelenmektedir. Hanehalkı fertlerinin listelenmesinde, öncelikle hanehalkı sorumlusundan başlanarak ferdin bitirdiği yaşa göre diğer fertler sırasıyla kaydedilmiştir. 2

3 Değişkeni 3. CINSIYET : Ferdin cinsiyeti VERİ TÜRÜ: HANEHALKI BİLEŞİMİ Sayısal, 1 basamak Cari Tüm fertler Kayıt desenindeki yeri : 9. sütun 1 Erkek 2 Kadın Anket yapılan dönem itibariyle hanehalkı ferdi tanımına uyan tüm fertlerin cinsiyeti kaydedilmiştir. 3

4 Değişkeni 4. YAS : Bitirdiği yaş VERİ TÜRÜ: HANEHALKI BİLEŞİMİ Sayısal, 2 basamak Cari Tüm fertler Hanehalkı fertlerinin anket ayında bitirmiş olduğu yaş verilmiştir: 4

5 Değişkeni 5. YAKINLIK : Hanehalkı sorumlusuna yakınlığı VERİ TÜRÜ: HANEHALKI BİLEŞİMİ Sayısal, 2 basamak Cari Tüm fertler 0 Hanehalkı sorumlusu 1 Eşi 2 Oğlu/Kızı 3 Babası/Annesi 4 Kayınpederi/Kayınvalidesi 5 Damadı/Gelini 6 Kardeşi 7 Torunu 8 Diğer akrabası 9 Evde kalan hizmetli 10 Akraba olmayanlar Eşi belirlenirken, resmi nikah olsun olmasın kişinin beyanı esas alınmıştır. Evlat edinilen çocuklar Oğlu/Kızı olarak alınmıştır. Hanehalkı öğrencilerden veya bekar kalan fertlerden oluşuyor ise, hanehalkı sorumlusu; kira kontratı, oturulan konut sahipliliği veya harcamada kimin daha fazla söz sahibi olduğu dikkate alınarak belirlenmiştir. 5

6 Değişkeni 6. SAGLIKS : Sağlık sigortasının olup olmadığı VERİ TÜRÜ: HANEHALKI BİLEŞİMİ Sayısal, 1 basamak Cari Tüm fertler 1 Evet - Sosyal güvenlik kurumu 2 Evet - Özel sağlık sigortası 3 Evet - Banka, vakıf vb. 4 Evet - İsteğe bağlı sigortalı 5 Evet - GSS (Yeşil kart dahil 6 Hayır Bu değişkenle, hanehalkı fertlerinin herhangi bir sağlık problemi olduğunda tedavi masraflarının kısmen veya tamamının herhangi bir kuruluş tarafından karşılanıp karşılanmadığı belirlenmektedir. Ferdin sağlık giderleri, yaptığı işi karşılığı zorunlu olarak kayıtlı olduğu Sosyal Güvenlik Kuruluşu tarafından karşılanıyor ise, bakmakla yükümlü olduğu fertler de dahil olmak üzere zorunlu sigortalı kapsamında değerlendirilmiştir. Ferdin sağlık giderleri çalışmadan isteğe bağlı olarak kayıtlı olduğu Sosyal Güvenlik Kuruluşu ve özel sigorta şirketleri tarafından karşılanıyor ise isteğe bağlı sigortalı kapsamında değerlendirilmiştir. 6

7 Değişkeni 7. GUNENGEL : Günlük faaliyete engel fiziksel ya da zihinsel problem olup olmadığı VERİ TÜRÜ: HANEHALKI BİLEŞİMİ Sayısal, 1 basamak Cari Tüm fertler 1 Evet 2 Hayır Araştırmada, fiziksel veya zihinsel bir sorun/hastalık ya da engellilik durumunun tanımlanmasında en az 6 aylık bir dönem baz alınmıştır. 7

8 Değişkeni 8. CALENGEL : Çalışmaya engel fiziksel ya da zihinsel problem olup olmadığı VERİ TÜRÜ: HANEHALKI BİLEŞİMİ Sayısal, 1 basamak Cari Tüm fertler 1 Evet 2 Hayır Bu soruya cevap veremeyecek düzeydeki fertler için; bilgiler hanedeki diğer bir fertten alınmıştır. Çalışma çağında olmayan fertler için; ileride çalışmasına engel olacak herhangi bir sağlık sorunu olup olmadığı gözönünde bulundurularak cevap alınmıştır. 8

9 Değişkeni 9. EGITIM : Eğitim durumu VERİ TÜRÜ: HANEHALKI BİLEŞİMİ Sayısal, 2 basamak Cari 5 ve daha yukarı yaştaki fertler 1 Okur-yazar değil 2 Okur-yazar olup bir okul bitirmedi 3 İlkokul 4 İlköğretim 5 Ortaokul 6 Orta dengi meslek 7 Lise 8 Mesleki veya teknik lise yıllık yüksekokul 10 4 yıllık yüksekokul, fakülte 11 Yüksek lisans, doktora Diploması alınan öğretim kurumu kaydedilmiştir. Bitirilen kurslar, bir öğrenim kurumu sayılmamıştır. Kişinin eğitiminin tam zamanlı, yarı zamanlı veya uzaktan olması dikkate alınmadan kaydedilmiştir. 9

10 Değişkeni 10. OGRENCI :Bir öğrenim kurumunda okuma durumu VERİ TÜRÜ: HANEHALKI BİLEŞİMİ Sayısal, 1 basamak Cari 5 ve daha yukarı yaştaki fertler 1 Evet 2 Hayır Herhangi bir öğrenim kurumuna kayıtlı olmaksızın bilgisayar, yabancı dil, üniversite hazırlık vb. kurslara devam eden fertler bir öğrenim kurumunda okuyor kabul edilmemiştir. Dışarıdan bitirme sınavına katılanlar, bir öğrenim kurumunda okuyor sayılmamıştır. Açık ilköğretime, açık liselere, açık öğretim fakültesine, gece okuluna gidenler için 1 kodu verilmiştir. 10

11 Değişkeni 11. EGITIM_DEVAM :Devam edilen öğretim kurumu VERİ TÜRÜ: HANEHALKI BİLEŞİMİ Sayısal, 1 basamak Cari 5 ve daha yukarı yaştaki fertler 1 ilkokul 2 Ortaokul 3 Genel Lise 4 Mesleki veya teknik lise yıllık yüksekokul 6 4 yıllık yüksek okul, fakülte 7 Yüksek lisans, doktora Hanehalkı ferdinin anket döneminde bir öğrenim kurumuna kayıtlı ve öğrenimine devam etmesi dikkate alınmıştır. 11

12 Değişkeni 12. KACINCI_SINIF: Devam edilen öğretim kurumunda kaçıncı sınıfa gidildiği VERİ TÜRÜ: HANEHALKI BİLEŞİMİ Sayısal, 1 basamak Cari 5 ve daha yukarı yaştaki fertler Hanehalkı ferdinin anket döneminde bir öğrenim kurumuna kayıtlı ve öğrenimine devam etmesi durumuna kaçıncı sınıda gittiği bilgisi derlenmektedir. 12

13 Değişkeni 13. MEDENIDR : Medeni durum VERİ TÜRÜ: HANEHALKI BİLEŞİMİ Sayısal, 1 basamak Cari 15 ve daha yukarı yaştaki fertler 1. Hiç evlenmedi 2. Evli 3. Eşi öldü 4. Boşandı lerin boşanmış olması, evliliklerin resmen sona ermiş olması demektir. ler ayrı yaşıyor ise, boşanma resmen gerçekleşmemiştir. Resmi nikahı olmaksızın beraber yaşayanlar, fertlerin beyanı doğrultusunda değerlendirilmiştir. 13

14 Değişkeni 14. CALIS_AY : Anket ayındaki çalışma durumu VERİ TÜRÜ: HANEHALKI BİLEŞİMİ Sayısal, 1 basamak Anket ayı 15 ve daha yukarı yaştaki fertler 1 Evet 2 Hayır Çalışma, anket ayının son haftasında bir saat bile olsa ücret veya kar elde etmek amacıyla bir iş yapma veya işle bağlantılı olma anlamındadır. Kendi küçük tarlalarında çalışarak sadece kendi tüketimleri için üretimde bulunan ve ürün satışı yapmayan kişiler; üretimleri hanehalkı tüketimi içinde önemli bir paya sahip ise çalışıyor kabul edilmiştir. Kendi hesabına çiftçilikle uğraşan, ancak anket ayının son haftasında çalışmayan fertler, işi ile bağlantısı olması sebebi ile çalışıyor olarak değerlendirilmiştir. Ücretsiz aile işçileri ve yevmiyeli çalışanlar, anket ayının son haftasında çalışmamışlar ise, mevsimlik çalışıyor olarak kabul edilmiştir. Anket ayının son haftasında doğum izni, işten uzaklaştırma, iş yavaşlatılması, tatil, izin vb. nedenlerle çalışmayan, ancak işi ile ilgisi ve bağı devam eden fertler de çalışıyor olarak kabul edilmiştir. 14

15 Değişkeni 15. IS_ARAMA : Son 4 hafta içinde iş arama durumu VERİ TÜRÜ: HANEHALKI BİLEŞİMİ Sayısal, 1 basamak Anket ayı 15 ve daha yukarı yaştaki fertler 1 Evet 2 Hayır Ferdin iş arıyor kabul edilmesi için, fiilen bir teşebbüste bulunmuş (bizzat işyerlerine başvurmak, iş bulmaları için eşe-dosta ricada bulunmak, İş-Kur a başvurmak, gazeteye iş ilanı vermek veya gazete ilanlarını cevaplandırmak, işçi simsar ve aracılarına başvurmak, kendi işyerini kurmak amacıyla kredi, mekan, araç gereç temin etmek için girişimde bulunmak vb. iş arama kanallarını kullanmış) ve 15 gün içinde işbaşı yapabilir durumda olması gerekmektedir. Eğitimler, kendini geliştirme metodları bir iş arama yöntemi olarak değerlendirilmemektedir. 15

16 Değişkeni 16. ISNEDEN : İş aramama nedeni VERİ TÜRÜ: HANEHALKI BİLEŞİMİ Sayısal, 2 basamak Anket ayı 15 ve daha yukarı yaştaki fertler 1 İş buldu-işini kurdu başlamak için bekliyor 2 Eğitim ve öğretimine devam ediyor 3 Ev işleriyle meşgul 4 Emekli 5 İrad sahibi 6 Yaşlı (Emekli değil ancak çalışmak için yaşlı olduğunu düşünüyor, 65+ yaştakiler) 7 Özürlü 8 Hasta 9 Ailevi ve kişisel nedenler 10 Mevsimlik çalışıyor 11 Diğer (Belirtiniz) İş buldu-işini kurdu başlamak için bekliyor: Hanehalkı ferdi anket ayı içinde çalışmamış olmasına rağmen bir işyeri ya da işveren ile yazılı ya da sözlü iş akdinde bulunmuş, eksik belgelerinin tamamlanmasını bekliyor olması nedeniyle iş aramıyor ise veya kendi adına bir iş kurmak amacıyla bir girişimde bulunmuş olanlar bu kapsamda alınmıştır. Askerlik dönüşü işbaşı yapmayı bekleyenler de burada değerlendirilmiştir. Eğitim ve öğretimine devam ediyor: Öğrenime devam eden fertler aynı zamanda çalışıyor ise, çalıştığı esas alınmıştır. Ev işleriyle meşgul: Ev işlerini yürütmekle beraber, anket ayında ücreti karşılığı çocuk bakıcılığı, ev temizliği veya kendi işinde ekonomik faaliyette bulunanlar, çalışıyor olarak kabul edilmiştir. Emekli: Çalıştığı kurumdan emekli olmuş, Emekli sandiği, SSK, Bağ-Kur gibi sosyal güvenlik kuruluşlarının birinden emekli maaşı alıp, anket ayı içerisinde herhangi bir işte çalışmayan fertler burada kapsanmıştır. İrad Sahibi: Kişinin sahip olduğu ev, bağ, bahçe, apartman, dükkan, depo gibi mal varlığından kira veya bankadaki mevduat hesaplarından, hisse senedi gibi menkul değerlerinden bir gelir elde eden ve bir işte çalışmayan fertler bu kapsamda değerlendirilmiştir. Yaşlı: Emekli değil ancak çalışmak için yaşlı olduğunu düşünen 65 ve daha yukarı olanlar yaşlı olarak değerlendirilmiştir. 16

17 Özürlü: Kişi çalışamayacak şekilde bedensel ya da ruhsal özürlü olanlar burada kapsanmıştır. Hasta: Kişi rahatsız ve dirençsiz olması nedeniyle çalışamayacak durumda olup, yani rahatsızlığı çalışmasına engel durumda olanlar hasta olarak değerlendirilmiştir. Ailevi ve kişisel nedenler: Kişi ailesine karşı sorumluluklarını yerine getirebilmek ya da kişisel işlerini yapabilmek gibi nedenlerden dolayı anket ayında çalışmamış olanlar bu neden altında toplanmıştır. Mevsimlik çalışıyor: Anket ayında çalışmayan ancak yılın belli dönemlerinde çalışan fertlerdir. Diğer: Yukarıda tanımlanan nedenlerin dışındaki nedenlerden dolayı çalışmayan fertler burada alınmıştır. 17

18 Değişkeni 17. ISBASI : 15 gün içinde işbaşı yapma durumu VERİ TÜRÜ: HANEHALKI BİLEŞİMİ Sayısal, 1 basamak Anket ayı 15 ve daha yukarı yaştaki fertler 1. Evet 2. Hayır Ferdin referans dönemi dahil 15 gün içinde işbaşı yapmasına engel bir halinin olup olmadığı belirtilmektedir. 18

19 Değişkeni 18. SEKKOD : Çalıştığı işindeki ana sektör kodu VERİ TÜRÜ: İSTİHDAM VE GELİR DURUMU Sayısal, 2 basamak Cari 15 ve daha yukarı yaştaki iktisaden faal olan fertler Harici dosyadan aktarma İktisadi Faaliyet Sınıflaması ana sektör kodları aşağıda verilmiştir. Bu değişkende ana sektör kodları NACE Rev.2 ye göre verilmiştir: 1. Tarım, ormancılık, balıkçılık 2. Madencilik ve taş ocakcılığı 3. İmalat Sanayi 4. Elektrik gaz, buhar, su ve kanalizasyon 5. İnşaat 6. Toptan ve perakende ticaret; motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı 7. Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri 8. Ulaştırma ve depolama 9. Bilgi ve iletişim 10. Finans ve sigorta faaliyetleri 11. Gayrimenkul faaliyetleri 12. Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 13. İdari ve destek hizmet faaliyetleri 14. Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik 15. Eğitim 16. İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri 17. Kültür, sanat eğlence, dinlence ve spor 18. Diğer faaliyetler 19

20 Değişkeni 19. MESLEK : Çalıştığı işindeki meslek kodu VERİ TÜRÜ: İSTİHDAM VE GELİR DURUMU Sayısal, 1 basamak Cari 15 ve daha yukarı yaştaki iktisaden faal olan fertler Harici dosyadan aktarma Meslek Sınıflaması bknz. Kodlama, Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması na (ISCO 08) göre yapılmıştır. Meslek, ferdin esas işinde yaptığı işin tanımı, görev ve sorumluluklarına göre sınıflandırılmıştır. Meslek grupları aşağıda verilmiştir. 1. Yöneticiler 2. Profesyonel meslek mensupları 3. Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları 4. Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar 5. Hizmet ve satış elemanları 6. Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları 7. Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar 8. Tesis ve makine operatörleri ve montajcıları 9. Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar 20

21 Değişkeni 20. CAL_SEKLI : Çalışma şekli VERİ TÜRÜ: İSTİHDAM VE GELİR DURUMU Sayısal, 1 basamak Anket ayı 15 ve daha yukarı yaştaki fertler 1. Tam zamanlı 2. Yarı zamanlı Ferdin çalıştığı işinde tam zamanlı mı, yarı zamanlı mı çalıştığı belirtilmektedir. Türkiye de geçerli olan kanunlara göre (4857 Sayılı İş Kanunu Madde 6) kısmi çalışma, işyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışma şeklinde tanımlanmaktadır. Seçeneklerde geçen tam zamanlı ve yarı zamanlı kavramları bu çerçevede, yasada geçen tam süreli ve kısmi süreli kavramlarına uygun olarak değerlendirilmektedir. 21

22 Değişkeni 21. SURE_YIL : Çalıştığı işindeki çalışma süresi (Yıl) VERİ TÜRÜ: İSTİHDAM VE GELİR DURUMU Sayısal, 2 basamak Cari 15 ve daha yukarı yaştaki iktisaden faal olan fertler Çalışılan süre, ferdin iktisadi faliyet değişkeninde belirtilen faaliyetindeki çalıştığı süre olarak alınmıştır. Çalışılan süre 6 aydan az ise 0 olarak alınmıştır. 22

23 Değişkeni 22. CALSUR : Çalıştığı işteki haftalık çalışma süresi (saat) VERİ TÜRÜ: İSTİHDAM VE GELİR DURUMU Sayısal, 2 basamak Cari 15 ve daha yukarı yaştaki iktisaden faal olan fertler Ferdin bir haftada genellikle haftalık normal çalışma süresi saat cinsinden kapsanmıştır. Fazla çalışma saatini kapsar ancak, öğle yemek aralarını ve kişinin işe gidip gelirken harcadığı zamanı içermez. Kişi kesin bir çalışma saati veremediği durumda, son dört haftadaki fiili çalışma süresinin ortalaması esas alınmıştır. Kendi işinde çalışanlar için, evde çalışılan planlama, rapor tutmada harcanan saatler dahil edilmiştir. 23

24 Değişkeni 23. ISDUR : İşteki durum VERİ TÜRÜ: İSTİHDAM VE GELİR DURUMU Sayısal, 1 basamak Cari 15 ve daha yukarı yaştaki iktisaden faal olan fertler 1 Düzenli ücretli 2 Yevmiyeli 3 İşveren 4 Kendi hesabına 5 Ücretsiz aile işçisi Düzenli Ücretli: İşveren ile aralarında mevcut olan yazılı ve sözlü çalışma sözleşmesine göre; işletmenin satış ve karından tamamen bağımsız olarak belirlenecek bir temel ücret karşılığında çalışanlardır. Bir iş ya da meslekte bilgi, beceri kazanıp meslek sahibi olmak amacıyla çalışan çıraklar da bu grup içinde kapsanmıştır. Anonim şirket ve kooperatif ortakları, işyerinde bir fiil çalışıyorlar ise düzenli ücretli olarak alınmıştır. Yevmiyeli: Bir işverene bağlı olarak, düzenli ve sürekli olmadan işine göre mevsimlik veya geçici olarak ya da iş buldukça çalışan fertlerdir. İşveren: Kendi işyerinde en az bir ücretli veya yevmiyeli personel çalıştıran kişidir. Kendi Hesabına: Kendi işinde, tek başına, ortak veya ücretsiz aile fertleri ile birlikte (yanında ücretli veya yevmiyeli kişi çalıştırmaksızın) nakdi ya da ayni olarak bir gelir elde etmek amacıyla çalışanlar bu kapsama girmektedir. Ücretsiz aile işçisi: Aynı hanede yaşayan birisi tarafından işletilen (sahip olunan) ve piyasaya yönelik faaliyet gösteren işletmelerde çalışan, fakat işletmenin ortağı konumunda olmayan kişilerdir. Bazı durumlarda ise, arada akrabalık bağı olmak kaydıyla, bir hanehalkı ferdi, farklı bir hanede yaşayan bir akrabasına ait işyerinde de ücretsiz olarak çalışıyor olabilir. 24

25 Değişkeni 24. IST_SEK : İstihdam edilme şekli VERİ TÜRÜ: İSTİHDAM VE GELİR DURUMU Sayısal, 1 basamak Cari 15 ve daha yukarı yaştaki iktisaden faal olan fertler (Ücretli) 1 Sürekli istihdamda 2 Geçici istihdamda veya sabit süreli sözleşmeli 3 Sözleşmesiz olarak arada sırada çalışan 25

26 Değişkeni 25. UCRN_YIL : Yıllık ücret geliri (Nakdi) VERİ TÜRÜ: İSTİHDAM VE GELİR DURUMU 15 ve daha yukarı yaştaki iktisaden faal olan fertler (Ücretli) Bu gelir, maaş ücret veya yevmiye adı altında kişilere ödenen; emeklilik, sosyal sigortalar keseneği ve vergiler hariç, eline geçen net yıllık gelir olarak kapsanmıştır. Maaş içinde ödenen asgari geçim indirimi bu değişkende kapsanmıştır. 26

27 Değişkeni 26. IKRPRIM_YIL : Yıllık ikramiye geliri ile prim, bahşiş, bayram/yılbaşı harçlığı vb. şeklindeki gelirler VERİ TÜRÜ: İSTİHDAM VE GELİR DURUMU 15 ve daha yukarı yaştaki iktisaden faal olan fertler (Ücretli) Ücretli, maaşlı veya yevmiyeli olarak çalışan ferdin ikramiye şeklinde yılın belirli dönemlerinde (3 ayda bir, 6 ayda bir vb.) elde ettiği ikramiye geliri ile prim, bahşişler, yılbaşı veya bayram harçlığı şeklinde elde ettiği gelirlerin toplamı kapsanmıştır. Bahşiş, çalışmayı teşvik edici ve satışı artırıcı primler, yılda bir kez öğretmenlere verilen eğitim ödenekleri bu değişken altında kapsanmıştır. Alınan prim ve ek görevlerden elde edilen gelirler, bilirkişi, danışmanlık ücreti, bahşiş vb. gelir bileşenleri maaş, ücret ve yevmiye gelirine dahil edilmemiş ayrı bir soruda kapsanmıştır. 27

28 Değişkeni 27. UCRA_YIL : Yıllık ücret gelirleri toplamı (Ayni) VERİ TÜRÜ: İSTİHDAM VE GELİR DURUMU 15 ve daha yukarı yaştaki iktisaden faal olan fertler (Ücretli) Ferdin, son 12 ay içinde ücretli olarak elde ettiği ayni gelir bileşenlerinin toplamı olarak alınmıştır. Hanehalkı fertlerinin son 12 ay içinde bir işte çalışarak elde ettikleri mal ve hizmetler (servis, toplu taşım, elektrik, gaz, su, telefon faturalarında indirim, seyehat hizmetlerinde indirim, yemek, kreş ücreti, giyecek, yiyecek, içecek vb.) yıllık ayni gelir olarak kapsanmıştır. Elde edilen ayni gelirler işverene mal oluş fiyatları ile değerlendirilmiştir. 28

29 Değişkeni 28. KONAYNI : Konut ayni geliri (Yıllık) VERİ TÜRÜ: İSTİHDAM VE GELİR DURUMU 15 ve daha yukarı yaştaki iktisaden faal olan fertler (Ücretli) Ücretli, maaşlı olarak çalışan hanehalkı fertlerine işyerleri tarafından ücretsiz olarak veya düşük bir ücret karşılığında tahsis edilen konutlara ilişkin izafi kira değeri ile gerçek kira değeri arasındaki fark, ayni gelir olarak kapsanmıştır. 29

30 Değişkeni 29. ULSAYNI : Ulaşım ayni geliri (Yıllık) VERİ TÜRÜ: İSTİHDAM VE GELİR DURUMU 15 ve daha yukarı yaştaki iktisaden faal olan fertler (Ücretli) Kamu ve özel sektörün çalışanlarının işe gidiş dönüşlerini sağlamak amacıyla verdiği özel taşıt veya servis, otobüs kartı, otobüs bileti vb. bedava toplu taşım imkanları ayni gelir olarak kapsanmıştır. 30

31 Değişkeni 30. EGSAYNI : Elektrik, gaz ve su indirim geliri VERİ TÜRÜ: İSTİHDAM VE GELİR DURUMU 15 ve daha yukarı yaştaki iktisaden faal olan fertler (Ücretli) Kamu ve özel sektördeki işverenlerin, son 12 ay içinde, çalışanlarına belirli bir miktarını veya tamamını ödediği elektrik, gaz, su, telefon faturalarının değeri veya indirim tutarı kapsanmıştır. 31

32 Değişkeni 31. YEMAYNI : Yemek ayni geliri (Yıllık) VERİ TÜRÜ: İSTİHDAM VE GELİR DURUMU 15 ve daha yukarı yaştaki iktisaden faal olan fertler (Ücretli) Ferdin işyerinde yediği yemekler, işveren tarafından sağlanıyorsa mal oluş fiyatı üzerinden değerlenirilmiştir. 32

33 Değişkeni 32. KRESAYNI : Kreş ayni geliri (Yıllık) VERİ TÜRÜ: İSTİHDAM VE GELİR DURUMU 15 ve daha yukarı yaştaki iktisaden faal olan fertler (Ücretli) Kreş ücretinin tamamı işveren tarafından ödendiği taktirde kapsanmıştır. 33

34 Değişkeni 33. GIYAYNI : Giyecek ayni geliri (Yıllık) VERİ TÜRÜ: İSTİHDAM VE GELİR DURUMU 15 ve daha yukarı yaştaki iktisaden faal olan fertler (Ücretli) Diğer ayni gelirlerde olduğu gibi, işverene mal oluş fiyatı üzerinden değerlendirilmiştir. 34

35 Değişkeni 34. GIDAAYNI : Gıda ayni geliri (Yıllık) VERİ TÜRÜ: İSTİHDAM VE GELİR DURUMU 15 ve daha yukarı yaştaki iktisaden faal olan fertler (Ücretli) Diğer ayni gelirlerde olduğu gibi, işverene mal oluş fiyatı üzerinden değerlendirilmiştir. 35

36 Değişkeni 35. DIGAYNI : Diğer ayni gelirler (Yıllık) VERİ TÜRÜ: İSTİHDAM VE GELİR DURUMU 15 ve daha yukarı yaştaki iktisaden faal olan fertler (Ücretli) Ücretli, maaşlı, yevmiyeli olarak çalışan ferdin işyeri tarafından verilen yakacak (odun, kömür vb.), temizlik (deterjan, sabun vb.) maddeleri, ilaç vb. maddeler ile işveren tarafından verilen hizmetlerin (doktor muayene ücreti, diş tedavisi, saç kesimi, araba tamiri vb.) değeri ayni gelir olarak değerlendirilmiştir. 36

37 Değişkeni 36. ISFAAL : İşyerinin faaliyeti (Tarım, tarım-dışı) VERİ TÜRÜ: İSTİHDAM VE GELİR DURUMU Sayısal, 1 basamak Cari 15 ve daha yukarı yaştaki iktisaden faal olan fertler (Müteşebbis) 1 Sadece tarım 2 Sadece tarım-dışı 3 Hem tarım, hem tarım-dışı 4 müteşebbis olarak çalışmadı 15+ yaştaki çalışan hanehalkı ferdinin son 12 ay içinde herhangi bir işte kendi hesabına veya işveren olarak çalışıp çalışmadığı, çalışmış ise ana faaliyetinin tarım olup olmadığı sorgulanmaktadır. 37

38 Değişkeni 37. MUTSN_YL : Yıllık müteşebbis geliri (Nakdi) VERİ TÜRÜ: İSTİHDAM VE GELİR DURUMU 15 ve daha yukarı yaştaki iktisaden faal olan fertler (Müteşebbis) Müteşebbis olarak çalışan ferdin, yaptığı iş karşılığında son bir yıl içinde nakdi olarak elde ettiği net gelir (brüt hasıladan işyeri masrafları, ödenen dolaysız vergiler ve yatırım harcamaları çıktıktan sonra) kapsanmıştır. Telif haklarından elde edilen gelirler, bu değişken altında kapsanmıştır. 38

39 Değişkeni 38. MUTSA_YL : Yıllık müteşebbis geliri (Ayni) VERİ TÜRÜ: İSTİHDAM VE GELİR DURUMU 15 ve daha yukarı yaştaki iktisaden faal olan fertler (Müteşebbis) Bu değişken, müteşebbis olarak çalışan ferdin, son 12 ay içerisinde işyerinde ürettiği ya da sattığı ürünlerden tüketmek üzere hanesine getirdiği ürünlerin toplam değeri olarak tanımlanmıştır. Müteşebbis (işveren ya da kendi hesabına) olarak çalışan fertlerin işyerinde verdiği hizmetlerden hanehalkı fertlerinin yararlanması anket kapsamında değerlendirilmemektedir. Hanehalkı kullanımı için getirilen ürünler, müteşebbis ferde mal oluş fiyatı üzerinden değerlendirilmiştir. 39

40 Değişkeni 39. TARG_YL : Yıllık net tarım geliri VERİ TÜRÜ: İSTİHDAM VE GELİR DURUMU 15 ve daha yukarı yaştaki iktisaden faal olan fertler (Müteşebbis) Tarım bölümünden elde etme Tarımsal gelir aşağıda belirtilen bileşenlere göre hesaplanmıştır. içinde; + Hasat edilen ürünlerden elde edilen hasıla - Hasat edilen ürünlere yapılan masraflar + Hayvan varlığı envanter değer artışı + Hayvansal üretimden elde edilen hasıla - Hayvansal üretim için yapılan masraflar + Tarımsal araç, gereç ve makinaları işletme dışında işleterek elde edilen net gelir + Ormancılık, balıkcılık ve avcılıktan elde edilen net gelir 40

41 Değişkeni 40. DURUM_YIL : Ferdin son 12 ay içindeki durumu VERİ TÜRÜ: İSTİHDAM VE GELİR DURUMU Sayısal, 2 basamak 15 ve daha yukarı yaştaki fertler 1 Tam zamanlı çalışıyor 2 Yarı zamanlı çalışıyor 3 İş arıyor 4 Eğitim ve öğretimine devam ediyor (ücretsiz staj dahil) 5 Emekli veya işten ayrılmış 6 Yaşlı, engelli veya çalışamaz halde 7 Zorunlu askerlik 8 Ev işleri ve çocuk, yaşlı, hasta vb. kişilerin bakımı ile meşgul 9 Mevsimlik çalışıyor 10 Diğer 41

42 Değişkeni 41. CALAY_YIL : Ferdin son 12 ay içinde çalıştığı ay sayısı VERİ TÜRÜ: İSTİHDAM VE GELİR DURUMU Sayısal, 2 basamak 15 ve daha yukarı yaştaki fertler

43 Değişkeni 42. GMKN_YL : Yıllık gayrimenkul kira geliri (Nakdi) VERİ TÜRÜ: GAYRİMENKUL GELİRİ 15 ve daha yukarı yaştaki tüm fertler 43

44 Değişkeni 43. GMKA_YL : Yıllık gayrimenkul kira geliri (Ayni) VERİ TÜRÜ: GAYRİMENKUL GELİRİ 15 ve daha yukarı yaştaki tüm fertler 44

45 Değişkeni 44. BANKA_YL : Yıllık banka hesabından elde edilen faiz VERİ TÜRÜ: MENKUL KIYMET GELİRİ 15 ve daha yukarı yaştaki tüm fertler Mevduatın kendisi gelir unsuru olarak alınmayıp sadece faiz gelirleri alınmıştır. Vergiler kesildikten sonra ele geçen net faiz değeri alınmıştır. 45

46 Değişkeni 45. OZEMEK_YL : Bireysel emeklilik sistemlerinden (banka, vakıf vb.) elde edilen yıllık nakdi gelir VERİ TÜRÜ: MENKUL KIYMET GELİRİ 15 ve daha yukarı yaştaki tüm fertler lerin son 12 ay içinde bireysel emeklilik sistemlerinden elde elde ettiği toplam maaş tutarı kapsanmaktadır. Bireysel emekliliğe hak kazanan kişinin son on iki ay içinde elde ettiği toplu para (emekli ikramiyesi) ile belli bir süre ödeme yapıp daha sonra emekliliğe hak kazanmadan sistemden ayrılan kişinin yine son on iki ay içinde çektiği toplu para kullanılabilir gelir bileşeni değildir; sadece ortaya çıkan artış payı (faiz) gelir olarak kapsanmaktadır. 46

47 Değişkeni 46. ORTAKCIN_YL : Ortakçıya verilen araziden son 12 ay içinde elde edilen nakdi gelir VERİ TÜRÜ: MENKUL KIYMET GELİRİ 15 ve daha yukarı yaştaki tüm fertler Ferdin başka bir işletmeciye kar ve zararlarına ortak olacak şekilde verdiği toprağından son on iki ay içerisinde elde ettiği net nakdi gelirler kapsanmıştır. 47

48 Değişkeni 47. ORTAKCIA_YL : Ortakçıya verilen araziden son 12 ay içinde elde edilen ayni gelir VERİ TÜRÜ: MENKUL KIYMET GELİRİ 15 ve daha yukarı yaştaki tüm fertler Ferdin başka bir işletmeciye kar ve zararlarına ortak olacak şekilde verdiği toprağından son on iki ay içerisinde elde ettiği net ayni gelirler kapsanmıştır. 48

49 Değişkeni 48. EMEKL_YL : Yıllık emekli maaş geliri (Nakdi) VERİ TÜRÜ: TRANSFER GELİRİ 15 ve daha yukarı yaştaki tüm fertler Hanehalkı ferdinin son 12 ay içinde devletten elde ettiği emekli maaşı gelir olarak kaydedilmiştir. Eşinden dolayı alınan emekli maaşları ise, dul, yetim ve öksüz maaşlarında kapsanmıştır. 49

50 Değişkeni 49. YASLI_YL : Yıllık yaşlılık maaşı (Nakdi) VERİ TÜRÜ: TRANSFER GELİRİ 15 ve daha yukarı yaştaki tüm fertler 65 yaşından yukarı ihtiyaç sahiplerine Emekli Sandığı tarafından ödenen yaşlılık maaşı kapsanmıştır. 50

51 Değişkeni 50. SOSY_YL : Yıllık sosyal yardım fonu ve aile yardımı (Nakdi) VERİ TÜRÜ: TRANSFER GELİRİ 15 ve daha yukarı yaştaki tüm fertler Hanehalkı fertlerinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Yardım Kurumu, Belediyeler vb. kurum ve kuruluşlardan son 12 ay içinde elde ettiği nakdi (parasal) yardımların toplam değeri kaydedilmiştir. 51

52 Değişkeni 51. DUL_YL : Yıllık dul, yetim, öksüz maaşı (Nakdi) VERİ TÜRÜ: TRANSFER GELİRİ 15 ve daha yukarı yaştaki tüm fertler 52

53 Değişkeni 52. HASTA_YL : Yıllık hastalık yardımı (Nakdi) VERİ TÜRÜ: TRANSFER GELİRİ 15 ve daha yukarı yaştaki tüm fertler 53

54 Değişkeni 53. GAZI_YL : Yıllık gazilik ve malüllük maaşı, hastalık yardımı (Nakdi) VERİ TÜRÜ: TRANSFER GELİRİ 15 ve daha yukarı yaştaki tüm fertler 54

55 Değişkeni 54. BURS_YL : Yıllık öğrenci burs geliri (Nakdi) VERİ TÜRÜ: TRANSFER GELİRİ 15 ve daha yukarı yaştaki tüm fertler Kredi Yurtlar Kurumunun yükseköğrenim öğrencilerine verdiği kredi, gelir niteliği taşımadığından kapsanmamıştır. 55

56 Değişkeni 55. ISSIZ_YL : Yıllık işsizlik maaşı (Nakdi) VERİ TÜRÜ: TRANSFER GELİRİ 15 ve daha yukarı yaştaki tüm fertler 56

57 Değişkeni 56. DDESTEK_YL : Yıllık doğrudan destek, akaryakıt, süt parası ödemesi (Nakdi) VERİ TÜRÜ: TRANSFER GELİRİ 15 ve daha yukarı yaştaki tüm fertler Çiftçilere ödenen doğrudan gelir desteği ile akaryakıt ve süt parası şeklindeki destekler bu değişkende kaydedilmiştir. 57

58 Değişkeni 57. DAYNI_YL : Devletten elde edilen yıllık ayni gelir VERİ TÜRÜ: TRANSFER GELİRİ 15 ve daha yukarı yaştaki tüm fertler Devlet tarafından hanehalkı fertlerine verilen battaniye, kömür, yiyecek, giyecek, vb. maddelerin toplam değeri kapsanmıştır. 58

59 Değişkeni 58. YDEMK_YL : Yurt dışından yıllık emeklilik maaşı (Nakdi) VERİ TÜRÜ: TRANSFER GELİRİ 15 ve daha yukarı yaştaki tüm fertler 59

60 Değişkeni 59. YDDOV_YL : Yurt dışından karşılıksız elde edilen döviz, yardım, burs vb. şeklinde yıllık nakdi gelir VERİ TÜRÜ: TRANSFER GELİRİ 15 ve daha yukarı yaştaki tüm fertler Hanehalkının yurt dışında bulunan akraba, eş, dost, vb. kişilerden son 12 ay içinde elde ettiği karşılıksız nakdi gelir kaydedilmiştir. 60

61 Değişkeni 60. YDAYN_YL : Yurt dışından elde edilen yıllık ayni gelir VERİ TÜRÜ: TRANSFER GELİRİ 15 ve daha yukarı yaştaki tüm fertler Burada, gelir kapsamına alınacak mal ve hizmetlerin süreklilik arz etmesi ve hanehalkının geçimine etki etmesi önemli bir husustur. Hediye niteliğindeki ürünler kapsanmamıştır. 61

62 Değişkeni 61. DGNFK_YL : Özel kişi ve kurumlardan elde edilen nafaka, yardım, burs vb. şeklindeki yıllık nakdi gelir VERİ TÜRÜ: TRANSFER GELİRİ 15 ve daha yukarı yaştaki tüm fertler 62

63 Değişkeni 62. DGAYN_YL : Özel kişi ve teşebbüslerden elde edilen yıllık ayni gelir VERİ TÜRÜ: TRANSFER GELİRİ 15 ve daha yukarı yaştaki tüm fertler Hanehalkına eş, dost, akraba ya da akraba olmayan kişiler veya özel kurum ve kuruluşlar (özel şirketler, dernekler vb.) tarafından son 12 ay içinde verilen her türlü mal (yiyecek, giyecek, yakacak, ev eşyası vb.) veya hizmetlerin (diş tedavisi vb.) TL cinsinden toplam değeri kaydedilmiştir. 63

64 Değişkeni 63. TOPGN_YL : Toplam yıllık fert geliri (Nakdi) VERİ TÜRÜ: YILLIK FERT GELİRİ 15 ve daha yukarı yaştaki tüm fertler Hesaplama yolu ile elde etme (UCRN_YIL + IKRPRIM_YIL + MUTSN_YL + TARG_YL + GMKN_YL + BANKA_YL + OZEMEK_YL + ORTAKCIN_YL+ EMEKL_YL + YASLI_YL + SOSY_YL + DUL_YL + HASTA_YL + GAZI_YL + BURS_YL + ISSIZ_YL + DDESTEK_YL + YDEMK_YL + YDDOV_YL + DGNFK_YL) formülasyonu ile hesaplanmıştır. 64

65 Değişkeni 64. TOPGA_YL : Toplam yıllık fert geliri (Ayni) VERİ TÜRÜ: YILLIK FERT GELİRİ 15 ve daha yukarı yaştaki tüm fertler Hesaplama yolu ile elde etme (UCRA_YIL + MUTSA_YL + GMKA_YL + ORTAKCIA_YL +DAYNI_YL + YDAYN_YL + DGAYN_YL) formülasyonu ile hesaplanmıştır. 65

66 Değişkeni 65. TOPGELYL : Toplam yıllık fert geliri VERİ TÜRÜ: YILLIK FERT GELİRİ 15 ve daha yukarı yaştaki tüm fertler Hesaplama yolu ile elde etme (TOPGN_YL + TOPGA_YL) formülasyonu ile hesaplanmıştır. 66

67 Değişkeni 66. INDEKS : Yıllık geliri 2013 yılına inflate eden katsayı VERİ TÜRÜ: TAHMİN DEĞİŞKENLERİ Sayısal, 5 basamak Cari Tüm fertler Hesaplama yolu ile elde etme 0..9,999 Yıllık gelirlerin referans dönemi son 12 ay olduğundan dolayı, her ay anket yapılan haneler için sorgulanan gelir, anketin uygulama yöntemi gereği farklı bir referans dönemi ile alınmaktadır. Yıllık gelirler, ay bazında tüketici fiyat indeksi ile inflate edilerek 2013 yılına getirilmiştir Aylar 11 aylık indeks 10 aylık indeks 9 aylık indeks 8 aylık indeks 7 aylık indeks 6 aylık indeks 5 aylık indeks 4 aylık indeks 3 aylık indeks 2 aylık indeks 1 aylık indeks kendisi 67

2011 NÜFUS VE KONUT ARAŞTIRMASI SORU KAĞIDI

2011 NÜFUS VE KONUT ARAŞTIRMASI SORU KAĞIDI 2 0 1 1 Nüfus ve Konut A r a t r m a s 2011 NÜFUS VE KONUT ARAŞTIRMASI SORU KAĞIDI Form D TÜİK T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DİKKAT! Ülkemizde yaşayan nüfusun yerleşim yerlerine göre büyüklüğü,

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN SOSYAL GÜVENLİK 344MV0065 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ Bu rehber, merkezi yönetim bütçesine dâhil idarelerin 2012-2014 dönemi bütçe hazırlıklarında esas alınacaktır. Bu rehberin birinci bölümünde harcamaların

Detaylı

BÜTÇE HARCAMA REHBERİ

BÜTÇE HARCAMA REHBERİ BÜTÇE HARCAMA REHBERİ Bu rehber, Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerini, yapmış oldukları giderlerin hangi harcama kaleminde gösterecekleri konusunda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ Bu rehber, merkezi yönetim bütçesine dâhil idarelerin 2010-2012 dönemi bütçe hazırlıklarında esas alınacaktır. Bu rehberin birinci bölümünde harcamaların

Detaylı

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına. İlişkin Rehber

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına. İlişkin Rehber Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ Bu rehber, merkezi yönetim bütçesine dahil idarelerin 2014-2016 dönemi bütçe hazırlıklarında esas alınacaktır. Bu rehberin birinci bölümünde harcamaların

Detaylı

BALIKESİR MERKEZ İLÇELERDE BULUNAN İŞLETMELERİN DURUM, İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

BALIKESİR MERKEZ İLÇELERDE BULUNAN İŞLETMELERİN DURUM, İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU BALIKESİR MERKEZ İLÇELERDE BULUNAN İŞLETMELERİN DURUM, İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (MART 2015) BALIKESİR

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. 2004 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (Sıra No: 9 )

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. 2004 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (Sıra No: 9 ) SAYI : B.07.0.BMK.0.027.310 KONU: Harcamaların Ekonomik Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 2004 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (Sıra

Detaylı

BAFRA KAYITLI İSTİHDAMIN ÖZENDİRİLMESİ PROJESİ

BAFRA KAYITLI İSTİHDAMIN ÖZENDİRİLMESİ PROJESİ BAFRA KAYITLI İSTİHDAMIN ÖZENDİRİLMESİ PROJESİ EĞİTİM PROGRAMLARI KAYITLI İSTİHDAM VE KAZANIMLARI EĞİTİMİ (8 SAAT) Eğitimi Veren: Prof.Dr.Birol ELEVLİ 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 BÖLÜM 1 TANIMLAMALAR...

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU YASALAR 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31.5.2006 SOSYAL SİĞORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 1 2 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM

GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM DÜZCE İL GELİŞME PLANI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI T.C. DÜZCE VALİLİĞİ GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOÇ. DR. RAMAZAN SARI DÜZCE TİCARET ve SANAYİ ODASI DÜZCE BELEDİYESİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN VERGİ KAYIP VE KAÇAKLARI ÜZERİNE ETKİSİ

TÜRKİYE DE KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN VERGİ KAYIP VE KAÇAKLARI ÜZERİNE ETKİSİ TÜRKİYE DE KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN VERGİ KAYIP VE KAÇAKLARI ÜZERİNE ETKİSİ Yazar: Ahmet Burçin YERELİ(*) Oğuz KARADENİZ(*) E-yaklaşım / Haziran 2004 / Sayı: 11 I- GİRİŞ Literatürde vergi kayıp ve kaçakları

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 : BİRİNCİ

Detaylı

Gelirin toplanması ve beyanı

Gelirin toplanması ve beyanı Gelirin toplanması ve beyanı I. GİRİŞ Yıllık beyanname, gerçek kişinin çeşitli gelir unsurlarından bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların bir araya getirilip toplanmasına ve bu şekilde

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU KANUN NO: 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kabul Tarihi: 31 Mayıs 2006 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 16 Haziran 2006 - Sayı: 26200 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç

Detaylı

AGSoft Yazılım Personel Bordro Takip Programı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK

AGSoft Yazılım Personel Bordro Takip Programı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK AGSoft Yazılım Personel Bordro Takip Programı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006

Detaylı

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BĠRĠNCĠ

Detaylı

KKTC TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ KAVRAM, YÖNTEM VE KAYNAKLAR

KKTC TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ KAVRAM, YÖNTEM VE KAYNAKLAR KKTC TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ KAVRAM, YÖNTEM VE KAYNAKLAR (2008=100) KKTC BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ İSTATİSTİK VE ARAŞTIRMA DAİRESİ İÇİNDEKİLER SAYFA 1. GİRİŞ 1 2. TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ'NİN

Detaylı

ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ

ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ Ekim 2008, Ġstanbul Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R GĠRĠġ I. EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠNĠN TEMEL PARAMETRELERĠNE

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2013 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNU

SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNU SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 5754, 5763, 5797 Sayılı Kanunlarla Değişik 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5754 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU

8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU 8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU SOSYAL-İŞ SENDİKASI MART 2010 Bu çalışma direnişteki TEKEL işçisi kadınlara armağan edilmiştir 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ ve TABLOLAR

Detaylı

100 Soruda İŞKUR, UMEM ve SGK PRİM TEŞVİKİ UYGULAMASI DESTEKLERİ

100 Soruda İŞKUR, UMEM ve SGK PRİM TEŞVİKİ UYGULAMASI DESTEKLERİ 100 Soruda İŞKUR, UMEM ve SGK PRİM TEŞVİKİ UYGULAMASI DESTEKLERİ Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi

Detaylı