2013 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ FERT VERİ SETİ DEĞİŞKEN TANIMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ FERT VERİ SETİ DEĞİŞKEN TANIMLARI"

Transkript

1 2013 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ FERT VERİ SETİ DEĞİŞKEN TANIMLARI Değişkeni 1. BULTEN : Bülten numarası VERİ TÜRÜ: TEMEL VERİ - Tüm fertler Liste Bülten numarası tüm veri setlerini (Tüketim, Hane ve ) birbirine bağlayan ve diğer veri setlerindeki mevcut değişkenler arasında ilişki kurmaya yardımcı olan anahtar değişkendir. Her hanehalkı, den başlayıp, e kadar devam eden ve birer birer atlayan unique (eşsiz) bir numara almıştır yılından itibaren ankette ikame yaklaşımı yerine cevapsızlık düzeltmesi kullanılmaktadır. Bu nedenle hanehalkı ile çeşitli nedenlerden dolayı anket yapılamaması durumunda (hanehalkının anketi red etmesi, evde bulunaması, yeterli ve doğru bilgi alınamaması, anketin yarıda bırakılması vb.) bu hanehalklarına ilişkin bülten numarası gözükmemektedir. 1

2 Değişkeni 2. FERTNO : sıra no VERİ TÜRÜ: HANEHALKI BİLEŞİMİ Sayısal, 2 basamak Cari Tüm fertler Anket yapılan dönem itibariyle hanehalkı ferdi tanımına uyan fertlerin tamamı listelenmektedir. Hanehalkı fertlerinin listelenmesinde, öncelikle hanehalkı sorumlusundan başlanarak ferdin bitirdiği yaşa göre diğer fertler sırasıyla kaydedilmiştir. 2

3 Değişkeni 3. CINSIYET : Ferdin cinsiyeti VERİ TÜRÜ: HANEHALKI BİLEŞİMİ Sayısal, 1 basamak Cari Tüm fertler Kayıt desenindeki yeri : 9. sütun 1 Erkek 2 Kadın Anket yapılan dönem itibariyle hanehalkı ferdi tanımına uyan tüm fertlerin cinsiyeti kaydedilmiştir. 3

4 Değişkeni 4. YAS : Bitirdiği yaş VERİ TÜRÜ: HANEHALKI BİLEŞİMİ Sayısal, 2 basamak Cari Tüm fertler Hanehalkı fertlerinin anket ayında bitirmiş olduğu yaş verilmiştir: 4

5 Değişkeni 5. YAKINLIK : Hanehalkı sorumlusuna yakınlığı VERİ TÜRÜ: HANEHALKI BİLEŞİMİ Sayısal, 2 basamak Cari Tüm fertler 0 Hanehalkı sorumlusu 1 Eşi 2 Oğlu/Kızı 3 Babası/Annesi 4 Kayınpederi/Kayınvalidesi 5 Damadı/Gelini 6 Kardeşi 7 Torunu 8 Diğer akrabası 9 Evde kalan hizmetli 10 Akraba olmayanlar Eşi belirlenirken, resmi nikah olsun olmasın kişinin beyanı esas alınmıştır. Evlat edinilen çocuklar Oğlu/Kızı olarak alınmıştır. Hanehalkı öğrencilerden veya bekar kalan fertlerden oluşuyor ise, hanehalkı sorumlusu; kira kontratı, oturulan konut sahipliliği veya harcamada kimin daha fazla söz sahibi olduğu dikkate alınarak belirlenmiştir. 5

6 Değişkeni 6. SAGLIKS : Sağlık sigortasının olup olmadığı VERİ TÜRÜ: HANEHALKI BİLEŞİMİ Sayısal, 1 basamak Cari Tüm fertler 1 Evet - Sosyal güvenlik kurumu 2 Evet - Özel sağlık sigortası 3 Evet - Banka, vakıf vb. 4 Evet - İsteğe bağlı sigortalı 5 Evet - GSS (Yeşil kart dahil 6 Hayır Bu değişkenle, hanehalkı fertlerinin herhangi bir sağlık problemi olduğunda tedavi masraflarının kısmen veya tamamının herhangi bir kuruluş tarafından karşılanıp karşılanmadığı belirlenmektedir. Ferdin sağlık giderleri, yaptığı işi karşılığı zorunlu olarak kayıtlı olduğu Sosyal Güvenlik Kuruluşu tarafından karşılanıyor ise, bakmakla yükümlü olduğu fertler de dahil olmak üzere zorunlu sigortalı kapsamında değerlendirilmiştir. Ferdin sağlık giderleri çalışmadan isteğe bağlı olarak kayıtlı olduğu Sosyal Güvenlik Kuruluşu ve özel sigorta şirketleri tarafından karşılanıyor ise isteğe bağlı sigortalı kapsamında değerlendirilmiştir. 6

7 Değişkeni 7. GUNENGEL : Günlük faaliyete engel fiziksel ya da zihinsel problem olup olmadığı VERİ TÜRÜ: HANEHALKI BİLEŞİMİ Sayısal, 1 basamak Cari Tüm fertler 1 Evet 2 Hayır Araştırmada, fiziksel veya zihinsel bir sorun/hastalık ya da engellilik durumunun tanımlanmasında en az 6 aylık bir dönem baz alınmıştır. 7

8 Değişkeni 8. CALENGEL : Çalışmaya engel fiziksel ya da zihinsel problem olup olmadığı VERİ TÜRÜ: HANEHALKI BİLEŞİMİ Sayısal, 1 basamak Cari Tüm fertler 1 Evet 2 Hayır Bu soruya cevap veremeyecek düzeydeki fertler için; bilgiler hanedeki diğer bir fertten alınmıştır. Çalışma çağında olmayan fertler için; ileride çalışmasına engel olacak herhangi bir sağlık sorunu olup olmadığı gözönünde bulundurularak cevap alınmıştır. 8

9 Değişkeni 9. EGITIM : Eğitim durumu VERİ TÜRÜ: HANEHALKI BİLEŞİMİ Sayısal, 2 basamak Cari 5 ve daha yukarı yaştaki fertler 1 Okur-yazar değil 2 Okur-yazar olup bir okul bitirmedi 3 İlkokul 4 İlköğretim 5 Ortaokul 6 Orta dengi meslek 7 Lise 8 Mesleki veya teknik lise yıllık yüksekokul 10 4 yıllık yüksekokul, fakülte 11 Yüksek lisans, doktora Diploması alınan öğretim kurumu kaydedilmiştir. Bitirilen kurslar, bir öğrenim kurumu sayılmamıştır. Kişinin eğitiminin tam zamanlı, yarı zamanlı veya uzaktan olması dikkate alınmadan kaydedilmiştir. 9

10 Değişkeni 10. OGRENCI :Bir öğrenim kurumunda okuma durumu VERİ TÜRÜ: HANEHALKI BİLEŞİMİ Sayısal, 1 basamak Cari 5 ve daha yukarı yaştaki fertler 1 Evet 2 Hayır Herhangi bir öğrenim kurumuna kayıtlı olmaksızın bilgisayar, yabancı dil, üniversite hazırlık vb. kurslara devam eden fertler bir öğrenim kurumunda okuyor kabul edilmemiştir. Dışarıdan bitirme sınavına katılanlar, bir öğrenim kurumunda okuyor sayılmamıştır. Açık ilköğretime, açık liselere, açık öğretim fakültesine, gece okuluna gidenler için 1 kodu verilmiştir. 10

11 Değişkeni 11. EGITIM_DEVAM :Devam edilen öğretim kurumu VERİ TÜRÜ: HANEHALKI BİLEŞİMİ Sayısal, 1 basamak Cari 5 ve daha yukarı yaştaki fertler 1 ilkokul 2 Ortaokul 3 Genel Lise 4 Mesleki veya teknik lise yıllık yüksekokul 6 4 yıllık yüksek okul, fakülte 7 Yüksek lisans, doktora Hanehalkı ferdinin anket döneminde bir öğrenim kurumuna kayıtlı ve öğrenimine devam etmesi dikkate alınmıştır. 11

12 Değişkeni 12. KACINCI_SINIF: Devam edilen öğretim kurumunda kaçıncı sınıfa gidildiği VERİ TÜRÜ: HANEHALKI BİLEŞİMİ Sayısal, 1 basamak Cari 5 ve daha yukarı yaştaki fertler Hanehalkı ferdinin anket döneminde bir öğrenim kurumuna kayıtlı ve öğrenimine devam etmesi durumuna kaçıncı sınıda gittiği bilgisi derlenmektedir. 12

13 Değişkeni 13. MEDENIDR : Medeni durum VERİ TÜRÜ: HANEHALKI BİLEŞİMİ Sayısal, 1 basamak Cari 15 ve daha yukarı yaştaki fertler 1. Hiç evlenmedi 2. Evli 3. Eşi öldü 4. Boşandı lerin boşanmış olması, evliliklerin resmen sona ermiş olması demektir. ler ayrı yaşıyor ise, boşanma resmen gerçekleşmemiştir. Resmi nikahı olmaksızın beraber yaşayanlar, fertlerin beyanı doğrultusunda değerlendirilmiştir. 13

14 Değişkeni 14. CALIS_AY : Anket ayındaki çalışma durumu VERİ TÜRÜ: HANEHALKI BİLEŞİMİ Sayısal, 1 basamak Anket ayı 15 ve daha yukarı yaştaki fertler 1 Evet 2 Hayır Çalışma, anket ayının son haftasında bir saat bile olsa ücret veya kar elde etmek amacıyla bir iş yapma veya işle bağlantılı olma anlamındadır. Kendi küçük tarlalarında çalışarak sadece kendi tüketimleri için üretimde bulunan ve ürün satışı yapmayan kişiler; üretimleri hanehalkı tüketimi içinde önemli bir paya sahip ise çalışıyor kabul edilmiştir. Kendi hesabına çiftçilikle uğraşan, ancak anket ayının son haftasında çalışmayan fertler, işi ile bağlantısı olması sebebi ile çalışıyor olarak değerlendirilmiştir. Ücretsiz aile işçileri ve yevmiyeli çalışanlar, anket ayının son haftasında çalışmamışlar ise, mevsimlik çalışıyor olarak kabul edilmiştir. Anket ayının son haftasında doğum izni, işten uzaklaştırma, iş yavaşlatılması, tatil, izin vb. nedenlerle çalışmayan, ancak işi ile ilgisi ve bağı devam eden fertler de çalışıyor olarak kabul edilmiştir. 14

15 Değişkeni 15. IS_ARAMA : Son 4 hafta içinde iş arama durumu VERİ TÜRÜ: HANEHALKI BİLEŞİMİ Sayısal, 1 basamak Anket ayı 15 ve daha yukarı yaştaki fertler 1 Evet 2 Hayır Ferdin iş arıyor kabul edilmesi için, fiilen bir teşebbüste bulunmuş (bizzat işyerlerine başvurmak, iş bulmaları için eşe-dosta ricada bulunmak, İş-Kur a başvurmak, gazeteye iş ilanı vermek veya gazete ilanlarını cevaplandırmak, işçi simsar ve aracılarına başvurmak, kendi işyerini kurmak amacıyla kredi, mekan, araç gereç temin etmek için girişimde bulunmak vb. iş arama kanallarını kullanmış) ve 15 gün içinde işbaşı yapabilir durumda olması gerekmektedir. Eğitimler, kendini geliştirme metodları bir iş arama yöntemi olarak değerlendirilmemektedir. 15

16 Değişkeni 16. ISNEDEN : İş aramama nedeni VERİ TÜRÜ: HANEHALKI BİLEŞİMİ Sayısal, 2 basamak Anket ayı 15 ve daha yukarı yaştaki fertler 1 İş buldu-işini kurdu başlamak için bekliyor 2 Eğitim ve öğretimine devam ediyor 3 Ev işleriyle meşgul 4 Emekli 5 İrad sahibi 6 Yaşlı (Emekli değil ancak çalışmak için yaşlı olduğunu düşünüyor, 65+ yaştakiler) 7 Özürlü 8 Hasta 9 Ailevi ve kişisel nedenler 10 Mevsimlik çalışıyor 11 Diğer (Belirtiniz) İş buldu-işini kurdu başlamak için bekliyor: Hanehalkı ferdi anket ayı içinde çalışmamış olmasına rağmen bir işyeri ya da işveren ile yazılı ya da sözlü iş akdinde bulunmuş, eksik belgelerinin tamamlanmasını bekliyor olması nedeniyle iş aramıyor ise veya kendi adına bir iş kurmak amacıyla bir girişimde bulunmuş olanlar bu kapsamda alınmıştır. Askerlik dönüşü işbaşı yapmayı bekleyenler de burada değerlendirilmiştir. Eğitim ve öğretimine devam ediyor: Öğrenime devam eden fertler aynı zamanda çalışıyor ise, çalıştığı esas alınmıştır. Ev işleriyle meşgul: Ev işlerini yürütmekle beraber, anket ayında ücreti karşılığı çocuk bakıcılığı, ev temizliği veya kendi işinde ekonomik faaliyette bulunanlar, çalışıyor olarak kabul edilmiştir. Emekli: Çalıştığı kurumdan emekli olmuş, Emekli sandiği, SSK, Bağ-Kur gibi sosyal güvenlik kuruluşlarının birinden emekli maaşı alıp, anket ayı içerisinde herhangi bir işte çalışmayan fertler burada kapsanmıştır. İrad Sahibi: Kişinin sahip olduğu ev, bağ, bahçe, apartman, dükkan, depo gibi mal varlığından kira veya bankadaki mevduat hesaplarından, hisse senedi gibi menkul değerlerinden bir gelir elde eden ve bir işte çalışmayan fertler bu kapsamda değerlendirilmiştir. Yaşlı: Emekli değil ancak çalışmak için yaşlı olduğunu düşünen 65 ve daha yukarı olanlar yaşlı olarak değerlendirilmiştir. 16

17 Özürlü: Kişi çalışamayacak şekilde bedensel ya da ruhsal özürlü olanlar burada kapsanmıştır. Hasta: Kişi rahatsız ve dirençsiz olması nedeniyle çalışamayacak durumda olup, yani rahatsızlığı çalışmasına engel durumda olanlar hasta olarak değerlendirilmiştir. Ailevi ve kişisel nedenler: Kişi ailesine karşı sorumluluklarını yerine getirebilmek ya da kişisel işlerini yapabilmek gibi nedenlerden dolayı anket ayında çalışmamış olanlar bu neden altında toplanmıştır. Mevsimlik çalışıyor: Anket ayında çalışmayan ancak yılın belli dönemlerinde çalışan fertlerdir. Diğer: Yukarıda tanımlanan nedenlerin dışındaki nedenlerden dolayı çalışmayan fertler burada alınmıştır. 17

18 Değişkeni 17. ISBASI : 15 gün içinde işbaşı yapma durumu VERİ TÜRÜ: HANEHALKI BİLEŞİMİ Sayısal, 1 basamak Anket ayı 15 ve daha yukarı yaştaki fertler 1. Evet 2. Hayır Ferdin referans dönemi dahil 15 gün içinde işbaşı yapmasına engel bir halinin olup olmadığı belirtilmektedir. 18

19 Değişkeni 18. SEKKOD : Çalıştığı işindeki ana sektör kodu VERİ TÜRÜ: İSTİHDAM VE GELİR DURUMU Sayısal, 2 basamak Cari 15 ve daha yukarı yaştaki iktisaden faal olan fertler Harici dosyadan aktarma İktisadi Faaliyet Sınıflaması ana sektör kodları aşağıda verilmiştir. Bu değişkende ana sektör kodları NACE Rev.2 ye göre verilmiştir: 1. Tarım, ormancılık, balıkçılık 2. Madencilik ve taş ocakcılığı 3. İmalat Sanayi 4. Elektrik gaz, buhar, su ve kanalizasyon 5. İnşaat 6. Toptan ve perakende ticaret; motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı 7. Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri 8. Ulaştırma ve depolama 9. Bilgi ve iletişim 10. Finans ve sigorta faaliyetleri 11. Gayrimenkul faaliyetleri 12. Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 13. İdari ve destek hizmet faaliyetleri 14. Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik 15. Eğitim 16. İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri 17. Kültür, sanat eğlence, dinlence ve spor 18. Diğer faaliyetler 19

20 Değişkeni 19. MESLEK : Çalıştığı işindeki meslek kodu VERİ TÜRÜ: İSTİHDAM VE GELİR DURUMU Sayısal, 1 basamak Cari 15 ve daha yukarı yaştaki iktisaden faal olan fertler Harici dosyadan aktarma Meslek Sınıflaması bknz. Kodlama, Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması na (ISCO 08) göre yapılmıştır. Meslek, ferdin esas işinde yaptığı işin tanımı, görev ve sorumluluklarına göre sınıflandırılmıştır. Meslek grupları aşağıda verilmiştir. 1. Yöneticiler 2. Profesyonel meslek mensupları 3. Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları 4. Büro hizmetlerinde çalışan elemanlar 5. Hizmet ve satış elemanları 6. Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları 7. Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar 8. Tesis ve makine operatörleri ve montajcıları 9. Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar 20

21 Değişkeni 20. CAL_SEKLI : Çalışma şekli VERİ TÜRÜ: İSTİHDAM VE GELİR DURUMU Sayısal, 1 basamak Anket ayı 15 ve daha yukarı yaştaki fertler 1. Tam zamanlı 2. Yarı zamanlı Ferdin çalıştığı işinde tam zamanlı mı, yarı zamanlı mı çalıştığı belirtilmektedir. Türkiye de geçerli olan kanunlara göre (4857 Sayılı İş Kanunu Madde 6) kısmi çalışma, işyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışma şeklinde tanımlanmaktadır. Seçeneklerde geçen tam zamanlı ve yarı zamanlı kavramları bu çerçevede, yasada geçen tam süreli ve kısmi süreli kavramlarına uygun olarak değerlendirilmektedir. 21

22 Değişkeni 21. SURE_YIL : Çalıştığı işindeki çalışma süresi (Yıl) VERİ TÜRÜ: İSTİHDAM VE GELİR DURUMU Sayısal, 2 basamak Cari 15 ve daha yukarı yaştaki iktisaden faal olan fertler Çalışılan süre, ferdin iktisadi faliyet değişkeninde belirtilen faaliyetindeki çalıştığı süre olarak alınmıştır. Çalışılan süre 6 aydan az ise 0 olarak alınmıştır. 22

23 Değişkeni 22. CALSUR : Çalıştığı işteki haftalık çalışma süresi (saat) VERİ TÜRÜ: İSTİHDAM VE GELİR DURUMU Sayısal, 2 basamak Cari 15 ve daha yukarı yaştaki iktisaden faal olan fertler Ferdin bir haftada genellikle haftalık normal çalışma süresi saat cinsinden kapsanmıştır. Fazla çalışma saatini kapsar ancak, öğle yemek aralarını ve kişinin işe gidip gelirken harcadığı zamanı içermez. Kişi kesin bir çalışma saati veremediği durumda, son dört haftadaki fiili çalışma süresinin ortalaması esas alınmıştır. Kendi işinde çalışanlar için, evde çalışılan planlama, rapor tutmada harcanan saatler dahil edilmiştir. 23

24 Değişkeni 23. ISDUR : İşteki durum VERİ TÜRÜ: İSTİHDAM VE GELİR DURUMU Sayısal, 1 basamak Cari 15 ve daha yukarı yaştaki iktisaden faal olan fertler 1 Düzenli ücretli 2 Yevmiyeli 3 İşveren 4 Kendi hesabına 5 Ücretsiz aile işçisi Düzenli Ücretli: İşveren ile aralarında mevcut olan yazılı ve sözlü çalışma sözleşmesine göre; işletmenin satış ve karından tamamen bağımsız olarak belirlenecek bir temel ücret karşılığında çalışanlardır. Bir iş ya da meslekte bilgi, beceri kazanıp meslek sahibi olmak amacıyla çalışan çıraklar da bu grup içinde kapsanmıştır. Anonim şirket ve kooperatif ortakları, işyerinde bir fiil çalışıyorlar ise düzenli ücretli olarak alınmıştır. Yevmiyeli: Bir işverene bağlı olarak, düzenli ve sürekli olmadan işine göre mevsimlik veya geçici olarak ya da iş buldukça çalışan fertlerdir. İşveren: Kendi işyerinde en az bir ücretli veya yevmiyeli personel çalıştıran kişidir. Kendi Hesabına: Kendi işinde, tek başına, ortak veya ücretsiz aile fertleri ile birlikte (yanında ücretli veya yevmiyeli kişi çalıştırmaksızın) nakdi ya da ayni olarak bir gelir elde etmek amacıyla çalışanlar bu kapsama girmektedir. Ücretsiz aile işçisi: Aynı hanede yaşayan birisi tarafından işletilen (sahip olunan) ve piyasaya yönelik faaliyet gösteren işletmelerde çalışan, fakat işletmenin ortağı konumunda olmayan kişilerdir. Bazı durumlarda ise, arada akrabalık bağı olmak kaydıyla, bir hanehalkı ferdi, farklı bir hanede yaşayan bir akrabasına ait işyerinde de ücretsiz olarak çalışıyor olabilir. 24

25 Değişkeni 24. IST_SEK : İstihdam edilme şekli VERİ TÜRÜ: İSTİHDAM VE GELİR DURUMU Sayısal, 1 basamak Cari 15 ve daha yukarı yaştaki iktisaden faal olan fertler (Ücretli) 1 Sürekli istihdamda 2 Geçici istihdamda veya sabit süreli sözleşmeli 3 Sözleşmesiz olarak arada sırada çalışan 25

26 Değişkeni 25. UCRN_YIL : Yıllık ücret geliri (Nakdi) VERİ TÜRÜ: İSTİHDAM VE GELİR DURUMU 15 ve daha yukarı yaştaki iktisaden faal olan fertler (Ücretli) Bu gelir, maaş ücret veya yevmiye adı altında kişilere ödenen; emeklilik, sosyal sigortalar keseneği ve vergiler hariç, eline geçen net yıllık gelir olarak kapsanmıştır. Maaş içinde ödenen asgari geçim indirimi bu değişkende kapsanmıştır. 26

27 Değişkeni 26. IKRPRIM_YIL : Yıllık ikramiye geliri ile prim, bahşiş, bayram/yılbaşı harçlığı vb. şeklindeki gelirler VERİ TÜRÜ: İSTİHDAM VE GELİR DURUMU 15 ve daha yukarı yaştaki iktisaden faal olan fertler (Ücretli) Ücretli, maaşlı veya yevmiyeli olarak çalışan ferdin ikramiye şeklinde yılın belirli dönemlerinde (3 ayda bir, 6 ayda bir vb.) elde ettiği ikramiye geliri ile prim, bahşişler, yılbaşı veya bayram harçlığı şeklinde elde ettiği gelirlerin toplamı kapsanmıştır. Bahşiş, çalışmayı teşvik edici ve satışı artırıcı primler, yılda bir kez öğretmenlere verilen eğitim ödenekleri bu değişken altında kapsanmıştır. Alınan prim ve ek görevlerden elde edilen gelirler, bilirkişi, danışmanlık ücreti, bahşiş vb. gelir bileşenleri maaş, ücret ve yevmiye gelirine dahil edilmemiş ayrı bir soruda kapsanmıştır. 27

28 Değişkeni 27. UCRA_YIL : Yıllık ücret gelirleri toplamı (Ayni) VERİ TÜRÜ: İSTİHDAM VE GELİR DURUMU 15 ve daha yukarı yaştaki iktisaden faal olan fertler (Ücretli) Ferdin, son 12 ay içinde ücretli olarak elde ettiği ayni gelir bileşenlerinin toplamı olarak alınmıştır. Hanehalkı fertlerinin son 12 ay içinde bir işte çalışarak elde ettikleri mal ve hizmetler (servis, toplu taşım, elektrik, gaz, su, telefon faturalarında indirim, seyehat hizmetlerinde indirim, yemek, kreş ücreti, giyecek, yiyecek, içecek vb.) yıllık ayni gelir olarak kapsanmıştır. Elde edilen ayni gelirler işverene mal oluş fiyatları ile değerlendirilmiştir. 28

29 Değişkeni 28. KONAYNI : Konut ayni geliri (Yıllık) VERİ TÜRÜ: İSTİHDAM VE GELİR DURUMU 15 ve daha yukarı yaştaki iktisaden faal olan fertler (Ücretli) Ücretli, maaşlı olarak çalışan hanehalkı fertlerine işyerleri tarafından ücretsiz olarak veya düşük bir ücret karşılığında tahsis edilen konutlara ilişkin izafi kira değeri ile gerçek kira değeri arasındaki fark, ayni gelir olarak kapsanmıştır. 29

30 Değişkeni 29. ULSAYNI : Ulaşım ayni geliri (Yıllık) VERİ TÜRÜ: İSTİHDAM VE GELİR DURUMU 15 ve daha yukarı yaştaki iktisaden faal olan fertler (Ücretli) Kamu ve özel sektörün çalışanlarının işe gidiş dönüşlerini sağlamak amacıyla verdiği özel taşıt veya servis, otobüs kartı, otobüs bileti vb. bedava toplu taşım imkanları ayni gelir olarak kapsanmıştır. 30

31 Değişkeni 30. EGSAYNI : Elektrik, gaz ve su indirim geliri VERİ TÜRÜ: İSTİHDAM VE GELİR DURUMU 15 ve daha yukarı yaştaki iktisaden faal olan fertler (Ücretli) Kamu ve özel sektördeki işverenlerin, son 12 ay içinde, çalışanlarına belirli bir miktarını veya tamamını ödediği elektrik, gaz, su, telefon faturalarının değeri veya indirim tutarı kapsanmıştır. 31

32 Değişkeni 31. YEMAYNI : Yemek ayni geliri (Yıllık) VERİ TÜRÜ: İSTİHDAM VE GELİR DURUMU 15 ve daha yukarı yaştaki iktisaden faal olan fertler (Ücretli) Ferdin işyerinde yediği yemekler, işveren tarafından sağlanıyorsa mal oluş fiyatı üzerinden değerlenirilmiştir. 32

33 Değişkeni 32. KRESAYNI : Kreş ayni geliri (Yıllık) VERİ TÜRÜ: İSTİHDAM VE GELİR DURUMU 15 ve daha yukarı yaştaki iktisaden faal olan fertler (Ücretli) Kreş ücretinin tamamı işveren tarafından ödendiği taktirde kapsanmıştır. 33

34 Değişkeni 33. GIYAYNI : Giyecek ayni geliri (Yıllık) VERİ TÜRÜ: İSTİHDAM VE GELİR DURUMU 15 ve daha yukarı yaştaki iktisaden faal olan fertler (Ücretli) Diğer ayni gelirlerde olduğu gibi, işverene mal oluş fiyatı üzerinden değerlendirilmiştir. 34

35 Değişkeni 34. GIDAAYNI : Gıda ayni geliri (Yıllık) VERİ TÜRÜ: İSTİHDAM VE GELİR DURUMU 15 ve daha yukarı yaştaki iktisaden faal olan fertler (Ücretli) Diğer ayni gelirlerde olduğu gibi, işverene mal oluş fiyatı üzerinden değerlendirilmiştir. 35

36 Değişkeni 35. DIGAYNI : Diğer ayni gelirler (Yıllık) VERİ TÜRÜ: İSTİHDAM VE GELİR DURUMU 15 ve daha yukarı yaştaki iktisaden faal olan fertler (Ücretli) Ücretli, maaşlı, yevmiyeli olarak çalışan ferdin işyeri tarafından verilen yakacak (odun, kömür vb.), temizlik (deterjan, sabun vb.) maddeleri, ilaç vb. maddeler ile işveren tarafından verilen hizmetlerin (doktor muayene ücreti, diş tedavisi, saç kesimi, araba tamiri vb.) değeri ayni gelir olarak değerlendirilmiştir. 36

37 Değişkeni 36. ISFAAL : İşyerinin faaliyeti (Tarım, tarım-dışı) VERİ TÜRÜ: İSTİHDAM VE GELİR DURUMU Sayısal, 1 basamak Cari 15 ve daha yukarı yaştaki iktisaden faal olan fertler (Müteşebbis) 1 Sadece tarım 2 Sadece tarım-dışı 3 Hem tarım, hem tarım-dışı 4 müteşebbis olarak çalışmadı 15+ yaştaki çalışan hanehalkı ferdinin son 12 ay içinde herhangi bir işte kendi hesabına veya işveren olarak çalışıp çalışmadığı, çalışmış ise ana faaliyetinin tarım olup olmadığı sorgulanmaktadır. 37

38 Değişkeni 37. MUTSN_YL : Yıllık müteşebbis geliri (Nakdi) VERİ TÜRÜ: İSTİHDAM VE GELİR DURUMU 15 ve daha yukarı yaştaki iktisaden faal olan fertler (Müteşebbis) Müteşebbis olarak çalışan ferdin, yaptığı iş karşılığında son bir yıl içinde nakdi olarak elde ettiği net gelir (brüt hasıladan işyeri masrafları, ödenen dolaysız vergiler ve yatırım harcamaları çıktıktan sonra) kapsanmıştır. Telif haklarından elde edilen gelirler, bu değişken altında kapsanmıştır. 38

39 Değişkeni 38. MUTSA_YL : Yıllık müteşebbis geliri (Ayni) VERİ TÜRÜ: İSTİHDAM VE GELİR DURUMU 15 ve daha yukarı yaştaki iktisaden faal olan fertler (Müteşebbis) Bu değişken, müteşebbis olarak çalışan ferdin, son 12 ay içerisinde işyerinde ürettiği ya da sattığı ürünlerden tüketmek üzere hanesine getirdiği ürünlerin toplam değeri olarak tanımlanmıştır. Müteşebbis (işveren ya da kendi hesabına) olarak çalışan fertlerin işyerinde verdiği hizmetlerden hanehalkı fertlerinin yararlanması anket kapsamında değerlendirilmemektedir. Hanehalkı kullanımı için getirilen ürünler, müteşebbis ferde mal oluş fiyatı üzerinden değerlendirilmiştir. 39

40 Değişkeni 39. TARG_YL : Yıllık net tarım geliri VERİ TÜRÜ: İSTİHDAM VE GELİR DURUMU 15 ve daha yukarı yaştaki iktisaden faal olan fertler (Müteşebbis) Tarım bölümünden elde etme Tarımsal gelir aşağıda belirtilen bileşenlere göre hesaplanmıştır. içinde; + Hasat edilen ürünlerden elde edilen hasıla - Hasat edilen ürünlere yapılan masraflar + Hayvan varlığı envanter değer artışı + Hayvansal üretimden elde edilen hasıla - Hayvansal üretim için yapılan masraflar + Tarımsal araç, gereç ve makinaları işletme dışında işleterek elde edilen net gelir + Ormancılık, balıkcılık ve avcılıktan elde edilen net gelir 40

41 Değişkeni 40. DURUM_YIL : Ferdin son 12 ay içindeki durumu VERİ TÜRÜ: İSTİHDAM VE GELİR DURUMU Sayısal, 2 basamak 15 ve daha yukarı yaştaki fertler 1 Tam zamanlı çalışıyor 2 Yarı zamanlı çalışıyor 3 İş arıyor 4 Eğitim ve öğretimine devam ediyor (ücretsiz staj dahil) 5 Emekli veya işten ayrılmış 6 Yaşlı, engelli veya çalışamaz halde 7 Zorunlu askerlik 8 Ev işleri ve çocuk, yaşlı, hasta vb. kişilerin bakımı ile meşgul 9 Mevsimlik çalışıyor 10 Diğer 41

42 Değişkeni 41. CALAY_YIL : Ferdin son 12 ay içinde çalıştığı ay sayısı VERİ TÜRÜ: İSTİHDAM VE GELİR DURUMU Sayısal, 2 basamak 15 ve daha yukarı yaştaki fertler

43 Değişkeni 42. GMKN_YL : Yıllık gayrimenkul kira geliri (Nakdi) VERİ TÜRÜ: GAYRİMENKUL GELİRİ 15 ve daha yukarı yaştaki tüm fertler 43

44 Değişkeni 43. GMKA_YL : Yıllık gayrimenkul kira geliri (Ayni) VERİ TÜRÜ: GAYRİMENKUL GELİRİ 15 ve daha yukarı yaştaki tüm fertler 44

45 Değişkeni 44. BANKA_YL : Yıllık banka hesabından elde edilen faiz VERİ TÜRÜ: MENKUL KIYMET GELİRİ 15 ve daha yukarı yaştaki tüm fertler Mevduatın kendisi gelir unsuru olarak alınmayıp sadece faiz gelirleri alınmıştır. Vergiler kesildikten sonra ele geçen net faiz değeri alınmıştır. 45

46 Değişkeni 45. OZEMEK_YL : Bireysel emeklilik sistemlerinden (banka, vakıf vb.) elde edilen yıllık nakdi gelir VERİ TÜRÜ: MENKUL KIYMET GELİRİ 15 ve daha yukarı yaştaki tüm fertler lerin son 12 ay içinde bireysel emeklilik sistemlerinden elde elde ettiği toplam maaş tutarı kapsanmaktadır. Bireysel emekliliğe hak kazanan kişinin son on iki ay içinde elde ettiği toplu para (emekli ikramiyesi) ile belli bir süre ödeme yapıp daha sonra emekliliğe hak kazanmadan sistemden ayrılan kişinin yine son on iki ay içinde çektiği toplu para kullanılabilir gelir bileşeni değildir; sadece ortaya çıkan artış payı (faiz) gelir olarak kapsanmaktadır. 46

47 Değişkeni 46. ORTAKCIN_YL : Ortakçıya verilen araziden son 12 ay içinde elde edilen nakdi gelir VERİ TÜRÜ: MENKUL KIYMET GELİRİ 15 ve daha yukarı yaştaki tüm fertler Ferdin başka bir işletmeciye kar ve zararlarına ortak olacak şekilde verdiği toprağından son on iki ay içerisinde elde ettiği net nakdi gelirler kapsanmıştır. 47

48 Değişkeni 47. ORTAKCIA_YL : Ortakçıya verilen araziden son 12 ay içinde elde edilen ayni gelir VERİ TÜRÜ: MENKUL KIYMET GELİRİ 15 ve daha yukarı yaştaki tüm fertler Ferdin başka bir işletmeciye kar ve zararlarına ortak olacak şekilde verdiği toprağından son on iki ay içerisinde elde ettiği net ayni gelirler kapsanmıştır. 48

49 Değişkeni 48. EMEKL_YL : Yıllık emekli maaş geliri (Nakdi) VERİ TÜRÜ: TRANSFER GELİRİ 15 ve daha yukarı yaştaki tüm fertler Hanehalkı ferdinin son 12 ay içinde devletten elde ettiği emekli maaşı gelir olarak kaydedilmiştir. Eşinden dolayı alınan emekli maaşları ise, dul, yetim ve öksüz maaşlarında kapsanmıştır. 49

50 Değişkeni 49. YASLI_YL : Yıllık yaşlılık maaşı (Nakdi) VERİ TÜRÜ: TRANSFER GELİRİ 15 ve daha yukarı yaştaki tüm fertler 65 yaşından yukarı ihtiyaç sahiplerine Emekli Sandığı tarafından ödenen yaşlılık maaşı kapsanmıştır. 50

51 Değişkeni 50. SOSY_YL : Yıllık sosyal yardım fonu ve aile yardımı (Nakdi) VERİ TÜRÜ: TRANSFER GELİRİ 15 ve daha yukarı yaştaki tüm fertler Hanehalkı fertlerinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Yardım Kurumu, Belediyeler vb. kurum ve kuruluşlardan son 12 ay içinde elde ettiği nakdi (parasal) yardımların toplam değeri kaydedilmiştir. 51

52 Değişkeni 51. DUL_YL : Yıllık dul, yetim, öksüz maaşı (Nakdi) VERİ TÜRÜ: TRANSFER GELİRİ 15 ve daha yukarı yaştaki tüm fertler 52

53 Değişkeni 52. HASTA_YL : Yıllık hastalık yardımı (Nakdi) VERİ TÜRÜ: TRANSFER GELİRİ 15 ve daha yukarı yaştaki tüm fertler 53

54 Değişkeni 53. GAZI_YL : Yıllık gazilik ve malüllük maaşı, hastalık yardımı (Nakdi) VERİ TÜRÜ: TRANSFER GELİRİ 15 ve daha yukarı yaştaki tüm fertler 54

55 Değişkeni 54. BURS_YL : Yıllık öğrenci burs geliri (Nakdi) VERİ TÜRÜ: TRANSFER GELİRİ 15 ve daha yukarı yaştaki tüm fertler Kredi Yurtlar Kurumunun yükseköğrenim öğrencilerine verdiği kredi, gelir niteliği taşımadığından kapsanmamıştır. 55

56 Değişkeni 55. ISSIZ_YL : Yıllık işsizlik maaşı (Nakdi) VERİ TÜRÜ: TRANSFER GELİRİ 15 ve daha yukarı yaştaki tüm fertler 56

57 Değişkeni 56. DDESTEK_YL : Yıllık doğrudan destek, akaryakıt, süt parası ödemesi (Nakdi) VERİ TÜRÜ: TRANSFER GELİRİ 15 ve daha yukarı yaştaki tüm fertler Çiftçilere ödenen doğrudan gelir desteği ile akaryakıt ve süt parası şeklindeki destekler bu değişkende kaydedilmiştir. 57

58 Değişkeni 57. DAYNI_YL : Devletten elde edilen yıllık ayni gelir VERİ TÜRÜ: TRANSFER GELİRİ 15 ve daha yukarı yaştaki tüm fertler Devlet tarafından hanehalkı fertlerine verilen battaniye, kömür, yiyecek, giyecek, vb. maddelerin toplam değeri kapsanmıştır. 58

59 Değişkeni 58. YDEMK_YL : Yurt dışından yıllık emeklilik maaşı (Nakdi) VERİ TÜRÜ: TRANSFER GELİRİ 15 ve daha yukarı yaştaki tüm fertler 59

60 Değişkeni 59. YDDOV_YL : Yurt dışından karşılıksız elde edilen döviz, yardım, burs vb. şeklinde yıllık nakdi gelir VERİ TÜRÜ: TRANSFER GELİRİ 15 ve daha yukarı yaştaki tüm fertler Hanehalkının yurt dışında bulunan akraba, eş, dost, vb. kişilerden son 12 ay içinde elde ettiği karşılıksız nakdi gelir kaydedilmiştir. 60

61 Değişkeni 60. YDAYN_YL : Yurt dışından elde edilen yıllık ayni gelir VERİ TÜRÜ: TRANSFER GELİRİ 15 ve daha yukarı yaştaki tüm fertler Burada, gelir kapsamına alınacak mal ve hizmetlerin süreklilik arz etmesi ve hanehalkının geçimine etki etmesi önemli bir husustur. Hediye niteliğindeki ürünler kapsanmamıştır. 61

62 Değişkeni 61. DGNFK_YL : Özel kişi ve kurumlardan elde edilen nafaka, yardım, burs vb. şeklindeki yıllık nakdi gelir VERİ TÜRÜ: TRANSFER GELİRİ 15 ve daha yukarı yaştaki tüm fertler 62

63 Değişkeni 62. DGAYN_YL : Özel kişi ve teşebbüslerden elde edilen yıllık ayni gelir VERİ TÜRÜ: TRANSFER GELİRİ 15 ve daha yukarı yaştaki tüm fertler Hanehalkına eş, dost, akraba ya da akraba olmayan kişiler veya özel kurum ve kuruluşlar (özel şirketler, dernekler vb.) tarafından son 12 ay içinde verilen her türlü mal (yiyecek, giyecek, yakacak, ev eşyası vb.) veya hizmetlerin (diş tedavisi vb.) TL cinsinden toplam değeri kaydedilmiştir. 63

64 Değişkeni 63. TOPGN_YL : Toplam yıllık fert geliri (Nakdi) VERİ TÜRÜ: YILLIK FERT GELİRİ 15 ve daha yukarı yaştaki tüm fertler Hesaplama yolu ile elde etme (UCRN_YIL + IKRPRIM_YIL + MUTSN_YL + TARG_YL + GMKN_YL + BANKA_YL + OZEMEK_YL + ORTAKCIN_YL+ EMEKL_YL + YASLI_YL + SOSY_YL + DUL_YL + HASTA_YL + GAZI_YL + BURS_YL + ISSIZ_YL + DDESTEK_YL + YDEMK_YL + YDDOV_YL + DGNFK_YL) formülasyonu ile hesaplanmıştır. 64

65 Değişkeni 64. TOPGA_YL : Toplam yıllık fert geliri (Ayni) VERİ TÜRÜ: YILLIK FERT GELİRİ 15 ve daha yukarı yaştaki tüm fertler Hesaplama yolu ile elde etme (UCRA_YIL + MUTSA_YL + GMKA_YL + ORTAKCIA_YL +DAYNI_YL + YDAYN_YL + DGAYN_YL) formülasyonu ile hesaplanmıştır. 65

66 Değişkeni 65. TOPGELYL : Toplam yıllık fert geliri VERİ TÜRÜ: YILLIK FERT GELİRİ 15 ve daha yukarı yaştaki tüm fertler Hesaplama yolu ile elde etme (TOPGN_YL + TOPGA_YL) formülasyonu ile hesaplanmıştır. 66

67 Değişkeni 66. INDEKS : Yıllık geliri 2013 yılına inflate eden katsayı VERİ TÜRÜ: TAHMİN DEĞİŞKENLERİ Sayısal, 5 basamak Cari Tüm fertler Hesaplama yolu ile elde etme 0..9,999 Yıllık gelirlerin referans dönemi son 12 ay olduğundan dolayı, her ay anket yapılan haneler için sorgulanan gelir, anketin uygulama yöntemi gereği farklı bir referans dönemi ile alınmaktadır. Yıllık gelirler, ay bazında tüketici fiyat indeksi ile inflate edilerek 2013 yılına getirilmiştir Aylar 11 aylık indeks 10 aylık indeks 9 aylık indeks 8 aylık indeks 7 aylık indeks 6 aylık indeks 5 aylık indeks 4 aylık indeks 3 aylık indeks 2 aylık indeks 1 aylık indeks kendisi 67

2012 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ FERT VERİ SETİ DEĞİŞKEN TANIMLARI

2012 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ FERT VERİ SETİ DEĞİŞKEN TANIMLARI 2012 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ FERT VERİ SETİ DEĞİŞKEN TANIMLARI Değişkeni 1. BULTEN : Bülten numarası VERİ TÜRÜ: TEMEL VERİ - Tüm fertler Liste 1200001-1213248 Bülten numarası tüm veri setlerini (Tüketim,

Detaylı

3. Veri Seti Yapısı, Fert, 2012 (Kesit Veri) (15 + Yaştaki Fertler) (GYK12_F)

3. Veri Seti Yapısı, Fert, 2012 (Kesit Veri) (15 + Yaştaki Fertler) (GYK12_F) BULTEN Her hane için verilen numara (Bülten numarası) 5 1...17562 FERT_ID Fert kimlik numarası (Bülten no + Fert sıra no) 7 FB010 Anket yılı 4 2012 FB030 Fert için ağırlık katsayısı 4 Format 4.7 FB100

Detaylı

3. Veri Seti Yapısı, Fert, 2014 (Kesit Veri) (15 + Yaştaki Fertler) (GYK14_F)

3. Veri Seti Yapısı, Fert, 2014 (Kesit Veri) (15 + Yaştaki Fertler) (GYK14_F) BULTEN Her hane için verilen numara (Bülten numarası) 5 1 24554 FERT_ID Fert kimlik numarası (Bülten no + Fert sıra no) 7 FB010 Anket yılı 4 2014 FB030 Fert için ağırlık kat 4 Format 4.7 FB100 Ferdin medeni

Detaylı

3. Veri Seti Yapısı, Fert, 2013 (Kesit Veri) (15 + Yaştaki Fertler) (GYK13_F)

3. Veri Seti Yapısı, Fert, 2013 (Kesit Veri) (15 + Yaştaki Fertler) (GYK13_F) BULTEN Her hane için verilen numara (Bülten numarası) 5 1 21813 FERT_ID Fert kimlik numarası (Bülten no + Fert sıra no) 7 FB010 Anket yılı 4 2013 FB030 Fert için ağırlık kat 4 Format 4.7 FB100 Ferdin medeni

Detaylı

1 1- Evli 2- Hiç evlenmedi 3- Eşi öldü 4- Boşandı 5- Ayrı yaşıyor 1 1- Evet 2- Hayır

1 1- Evli 2- Hiç evlenmedi 3- Eşi öldü 4- Boşandı 5- Ayrı yaşıyor 1 1- Evet 2- Hayır HKIMLIK Hane kimlik numarası (Hane anahtar değişkeni) 7 FKIMLIK Fert kimlik numarası (Fert anahtar değişkeni) 9 FB010 Anket yılı 4 2010-2011-2012-2013 FB100 FB110 FE030 FS010 FS020 Ferdin medeni durumu

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2011 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

TÜRKİYE ORTOPEDİK ENGELLİLER FEDERASYONU EĞİTİM BURSU BAŞVURU FORMU

TÜRKİYE ORTOPEDİK ENGELLİLER FEDERASYONU EĞİTİM BURSU BAŞVURU FORMU TÜRKİYE ORTOPEDİK ENGELLİLER FEDERASYONU EĞİTİM BURSU BAŞVURU FORMU * Bu form Üniversiteler ile Lisede okuyacak/okuyan engelilere yönelik olduğundan bu şartı haiz olmayan başvurular dikkate alınmaz. *

Detaylı

T.C FORM 1 BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SORU KAĞIDI

T.C FORM 1 BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SORU KAĞIDI T.C FORM 1 BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SORU KAĞIDI DİKKAT: Bu anket ülkedeki işgücünün yapısını ortaya koymak, istihdam edilenlerin; ekonomik faaliyet, meslek, işteki

Detaylı

KIRKLARELİ İLİ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM MEMNUNİYET ANKETİ NİSAN 2014

KIRKLARELİ İLİ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM MEMNUNİYET ANKETİ NİSAN 2014 KIRKLARELİ İLİ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM MEMNUNİYET ANKETİ NİSAN 2014 Sayın katılımcı, bu araştırma Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Anketi cevaplamak için ayırdığınız

Detaylı

Nuhoğlu Vakfı ndan kırtasiye yardımı talep etmenizin nedenlerini kısaca belirtiniz.

Nuhoğlu Vakfı ndan kırtasiye yardımı talep etmenizin nedenlerini kısaca belirtiniz. Nuhoğlu Vakfı ndan kırtasiye yardımı talep etmenizin nedenlerini kısaca belirtiniz. ÖNEMLİ NOTLAR: Kırtasiye yardımı isteğinde bulunacak üyelerin, bu formu eksiksiz olarak doldurup, istenilen belgelerle

Detaylı

1. Veri Seti Yapısı, Hane, 2012 (Kesit Veri) (GYK12_H)

1. Veri Seti Yapısı, Hane, 2012 (Kesit Veri) (GYK12_H) BULTEN Her hane için verilen numara (Bülten numarası) 5 1...17562 HB010 Anket yılı 4 2012 HB020 Hanehalkının yaşadığı yer 1 1- Kır 2- Kent HB030 İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması, 1. Düzey 3 Kod-Coğrafi

Detaylı

2011 NÜFUS VE KONUT ARAŞTIRMASI SORU KAĞIDI

2011 NÜFUS VE KONUT ARAŞTIRMASI SORU KAĞIDI 2 0 1 1 Nüfus ve Konut A r a t r m a s 2011 NÜFUS VE KONUT ARAŞTIRMASI SORU KAĞIDI Form D TÜİK T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DİKKAT! Ülkemizde yaşayan nüfusun yerleşim yerlerine göre büyüklüğü,

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK İLETİŞİM MERKEZİ (ALO 170) Bilgi Notu 03.06.2014 1.

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK İLETİŞİM MERKEZİ (ALO 170) Bilgi Notu 03.06.2014 1. Bilgi Notu T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK İLETİŞİM MERKEZİ (ALO 170) 03.06.2014 1. GENEL BİLGİLER; 15 Kasım 2010 tarihinde 50 kişi ile hizmete başlayan Çalışma ve

Detaylı

İŞ KAZALARI VE İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİ

İŞ KAZALARI VE İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİ İŞ KAZALARI VE İŞE BAĞLI SAĞLIK PROBLEMLERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İşgücü ve Yaşam Koşulları Daire Başkanlığı İşgücü İstatistikleri Grubu Ocak 2014 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş...

Detaylı

GYK10111213_H Hane veri setinin kapsamı: Anket uygulanan hanehalklarından ankete cevap verenlerin bilgilerini içermektedir.

GYK10111213_H Hane veri setinin kapsamı: Anket uygulanan hanehalklarından ankete cevap verenlerin bilgilerini içermektedir. Kayıt HKIMLIK Hane kimlik numarası (Hane anahtar değişkeni) 7 Seçenekler HB010 Anket yılı 4 2010-2011-2012-2013 HB050 Hanehalkı tipi 2 5-Tek kişilik hanehalkı 1-64 yaşın altında* *: "1", "2", "3" ve "4"

Detaylı

1. Veri Seti Yapısı, Hane, 2013 (Kesit Veri) (GYK13_H)

1. Veri Seti Yapısı, Hane, 2013 (Kesit Veri) (GYK13_H) BULTEN Her hane için verilen numara (Bülten numarası) 5 1 21813 HB010 Anket yılı 4 2013 HB020 Hanehalkının yaşadığı yer 1 1- Kır 2- Kent HB030 İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması, 1. Düzey 3 Kod-Coğrafi

Detaylı

Bu bağlamda, sigorta primine tabi olan kazançlardan;

Bu bağlamda, sigorta primine tabi olan kazançlardan; AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE HAK EDİLEN ÜCRET VE PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ İSTİHKAK IN AYRI GÖSTERİLMESİNE İLİŞKİN SGK AÇIKLAMASI SGK, uygulamalarda zaman zaman ortaya çıkan karışıklıkları ortadan

Detaylı

2011 NÜFUS VE KONUT ARAŞTIRMASI SORU KAĞIDI

2011 NÜFUS VE KONUT ARAŞTIRMASI SORU KAĞIDI 2 0 1 1 Nüfus ve Konut A r a t r m a s 2011 NÜFUS VE KONUT ARAŞTIRMASI SORU KAĞIDI Form D TÜİK T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DİKKAT! Ülkemizde yaşayan nüfusun yerleşim yerlerine göre büyüklüğü,

Detaylı

KOSGEB TARAFINDAN VERİLECEK DESTEK/KREDİLERDEN

KOSGEB TARAFINDAN VERİLECEK DESTEK/KREDİLERDEN KOSGEB TARAFINDAN VERİLECEK DESTEK/KREDİLERDEN YARARLANAMAYACAK KOBİ'LERİN SEKTÖRLERİNİ GÖSTEREN TABLO (Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE Rev. 2'ye göre) 1 / 6 NACE

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BURS VE KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA BAŞVURU FORMU

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BURS VE KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA BAŞVURU FORMU KİMLİK BİLGİLERİ T.C. Kimlik No : Adı Soyadı : Baba Adı : Ana Adı : Doğum Yeri : Doğum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) : Medeni Hali : İli: İlçesi: Mah/Köy : Cinsiyet : Cilt No : Aile Sıra No : Sıra No : ÖĞRENİM BİLGİLERİ

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI VE GELİR TESTİ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI VE GELİR TESTİ GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI VE GELİR TESTİ Gelir Testi nasıl başladı, kimler muaf? Sosyal Güvenlik Reformu ile tüm vatandaşların sağlık güvencesi kapsamına alınması 1 Ocak 2012 tarihinde başladı.

Detaylı

2013 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ TÜKETİM VERİ SETİ DEĞİŞKEN TANIMLARI

2013 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ TÜKETİM VERİ SETİ DEĞİŞKEN TANIMLARI 2013 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ TÜKETİM VERİ SETİ DEĞİŞKEN TANIMLARI Tüketim Değişkeni 1. BULTEN : Bülten numarası VERİ TÜRÜ: TEMEL VERİ (Anahtar değişken) Format : Sayısal, 7 basamak Referans dönemi : - Birim

Detaylı

Seçenekler. 1 1- Ev sahibi 2- Kiracı 3- Lojman 4- Diğer (Herhangi bir kira ödemeyen) 4 1900...2014

Seçenekler. 1 1- Ev sahibi 2- Kiracı 3- Lojman 4- Diğer (Herhangi bir kira ödemeyen) 4 1900...2014 HKIMLIK Hane kimlik numarası (Hane anahtar değişkeni) 7 HB010 Anket yılı 4 2011-2012-2013-2014 HB050 Hanehalkı tipi 2 5-Tek kişilik hanehalkı 1-64 yaşın altında* *: "1", "2", "3" ve "4" kodları FK070 (fert

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ... VALİLİĞİNE GENELGE

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ... VALİLİĞİNE GENELGE T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100THG0100008 KONU : Özürlü Kimlik Bilgi Formu 24.10.03 * 20198... VALİLİĞİNE GENELGE Başbakanlığın 20 Haziran 2002 tarih ve 2002/22 sayılı

Detaylı

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR Dök. No: AUZEF-FR-3.1-24 Yayın Tarihi:12.09.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM ANALİTİK BÜTÇE KODLARINA GÖRE

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BURS VE KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA BAŞVURU FORMU

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BURS VE KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA BAŞVURU FORMU KİMLİK BİLGİLERİ T.C. Kimlik No : Adı Soyadı : Baba Adı : Ana Adı : Doğum Yeri : Doğum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) : Medeni Hali : İli: İlçesi: Mah/Köy : Cinsiyet : Cilt No : Aile Sıra No : Sıra No : ÖĞRENİM BİLGİLERİ

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

KOSGEB TARAFINDAN VERİLECEK DESTEK/KREDİLERDEN

KOSGEB TARAFINDAN VERİLECEK DESTEK/KREDİLERDEN KOSGEB TARAFINDAN VERİLECEK DESTEK/KREDİLERDEN YARARLANAMAYACAK KOBİ'LERİN SEKTÖRLERİNİ GÖSTEREN TABLO (Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE Rev. 2'ye göre) 1 / 5 NACE

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2015 / 18

SİRKÜLER NO: 2015 / 18 DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SİRKÜLER NO: 2015 / 18 08.01.2015 KONU: Çalışanlarla ilgili 2015 yılına ilişkin bazı vergi ve sigorta bilgileri Hk. Çocuk zammı, aile yardımı, yemek yardımı ve özel

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETLERİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMA

HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETLERİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMA HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETLERİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMA Tarihçe Türkiye'de planlı kalkınma dönemine geçişle birlikte iktisaden faal nüfus yapısı hakkındaki bilgiler, beş yılda bir yapılan Genel Nüfus Sayımlarından

Detaylı

SimgeRA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BAHRİ OLGUN ALİ NİHAT TARLAN CAD. ERYILMAZLAR SOK.

SimgeRA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BAHRİ OLGUN ALİ NİHAT TARLAN CAD. ERYILMAZLAR SOK. SimgeRA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BAHRİ OLGUN ALİ NİHAT TARLAN CAD. ERYILMAZLAR SOK. ERYILMAZLAR APT. NO 1/1 ATAŞEHİR -İSTANBUL TEL-FAX:0 216 572 90 70-0 216 573 18 55 S İ R K Ü L E R R A P O R. SİMGE RA

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

SimgeRA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. BAHRİ OLGUN ALİ NİHAT TARLAN CAD. ERYILMAZLAR SOK.

SimgeRA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. BAHRİ OLGUN ALİ NİHAT TARLAN CAD. ERYILMAZLAR SOK. SimgeRA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. BAHRİ OLGUN ALİ NİHAT TARLAN CAD. ERYILMAZLAR SOK. ERYILMAZLAR APT. NO 1/1 ATAŞEHİR -İSTANBUL TEL-FAX:0 216 572 90 70-0 216 573 18 55 S İ R K Ü L E R R A P O R. SİMGE

Detaylı

İŞKUR DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

İŞKUR DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI İŞKUR DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI İŞKUR DESTEKLERİ A. AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI Aktif İstihdam Politikaları İş Birliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI İşgücü piyasasında ihtiyaç duyulan

Detaylı

Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular

Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular PLATFORM NOTU'15 / P-3 Yayınlanma Tarihi: 05.02.2015 * Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular Cem Başlevent 1 YÖNETİCİ ÖZETİ Son yıllarda yaşanan olumlu gelişmelere rağmen, kayıtdışı

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ ARAŞTIRMASI HAKKINDA GENEL AÇIKLAMA

HANEHALKI İŞGÜCÜ ARAŞTIRMASI HAKKINDA GENEL AÇIKLAMA HANEHALKI İŞGÜCÜ ARAŞTIRMASI HAKKINDA GENEL AÇIKLAMA Tarihçe Türkiye'de planlı kalkınma dönemine geçişle birlikte iktisaden faal nüfus yapısı hakkındaki bilgiler, beş yılda bir yapılan Genel Nüfus Sayımlarından

Detaylı

22. BANKACILIK İSTATİSTİKLERİ

22. BANKACILIK İSTATİSTİKLERİ Kalkınma Göstergeleriyle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesi Bankacılık İstatistikleri 22. BANKACILIK İSTATİSTİKLERİ 22.1. Banka Şube Sayısı 2007-2011 Türkiye TR41 Bursa Eskişehir Bilecik 2007 7 906 365

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir.

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir. EMEKLİLİK Emekli Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı alanlar ile geçirdiği iş kazası veya tutulduğu meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlara emekli denir. Sigortalının

Detaylı

DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI

DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI www.nku.edu.tr DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI Varol BOZ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şube Müdürü 1 Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında

Detaylı

Nuhoğlu Vakfı ndan burs talep etmenizin nedenlerini kısaca belirtiniz.

Nuhoğlu Vakfı ndan burs talep etmenizin nedenlerini kısaca belirtiniz. Nuhoğlu Vakfı ndan burs talep etmenizin nedenlerini kısaca belirtiniz. ÖNEMLİ NOTLAR: Burs başvurusunda bulunacak üyelerin, bu formu eksiksiz olarak doldurup, istenilen belgelerle birlikte vakıf merkezine

Detaylı

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2014 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

İSTİHDAM FAALİYETLERİ

İSTİHDAM FAALİYETLERİ İSTİHDAM FAALİYETLERİ Aktif İstihdam Politikaları Pasif İstihdam Politikaları Girişimcilik Programları İşsizlik Sigortası İşbaşı Eğitim Programları Ücret Garanti Fonu Toplum Yararına Çalışma Programları

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ OCAK 2014 OCAK 2015 OCAK DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 1.071.862.867,43 1.167.829.232,66 8,95 1 1 0 0 Memurlar 1.038.286.996,43

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI AĞRI İLİ SONUÇ RAPORU

İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI AĞRI İLİ SONUÇ RAPORU İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI AĞRI İLİ SONUÇ RAPORU 1 İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI AĞRI İLİ SONUÇ RAPORU İÇİNDEKİLER 1.ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI... 2 2.AĞRI İLİNİN TEMEL İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİLERİ... 3

Detaylı

HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ

HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ 20 Aralık 2008 1 SUNUM PROGRAMI Hanehalkı bütçe anketi amaç, tarihçe, örnekleme yapısı, uygulama, yayımlama, temel tanım ve kavramlar Türkiye deki harcama yapısı 2 Amaç Tüketici

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2014

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2014 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2014 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Anket formu. 2. Bilgilerini girmek üzere olduğunuz kurum aşağıdaki hangisidir?

Anket formu. 2. Bilgilerini girmek üzere olduğunuz kurum aşağıdaki hangisidir? Anket formu Bu anket formu www.monitor.coop adresinde de doldurulabilir. Eğer anket formunu kağıt üzerinde doldurmayı tercih ederseniz, lütfen doldurulmuş formu şu adrese gönderiniz: Alex Rigotti (Eposta:

Detaylı

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GEÇİCİ PERSONEL (4/C) REHBERİ

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GEÇİCİ PERSONEL (4/C) REHBERİ T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GEÇİCİ PERSONEL (4/C) REHBERİ T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI Bu çalışmanın tüm yasal hakları Başkanlığa aittir. Yayımlanması izne bağlıdır. GEÇİCİ PERSONEL STATÜSÜ NEDİR?

Detaylı

Tablo 41. 2011 Yılında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey-1 e göre Bireylerin Bilgisayar ve İnternet Kullanım Oranı

Tablo 41. 2011 Yılında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey-1 e göre Bireylerin Bilgisayar ve İnternet Kullanım Oranı 1.9 Hanehalklarında Bilişim Teknolojileri Kullanımı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre, 2011 yılında Türkiye genelinde internete erişim imkânı olan hanehalkı oranı %42,9

Detaylı

Türkiye İş Kurumu İşverenlere Sunulan Hizmetler Kadri KABAK İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü kadri.kabak@iskur.gov.tr

Türkiye İş Kurumu İşverenlere Sunulan Hizmetler Kadri KABAK İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü kadri.kabak@iskur.gov.tr Türkiye İş Kurumu İşverenlere Sunulan Hizmetler Kadri KABAK İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü kadri.kabak@iskur.gov.tr 28 Nisan 2015 İşgücü Piyasasının Fotoğrafını Çekiyoruz! Yılda en az 2 kez, tüm

Detaylı

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS III. ÜCRETLER Ücret, işverene tabi ve belli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen

Detaylı

i hangi ülkede tamamladınız? (bugünkü devlet sınırları) (Avusturya da değilse, lütfen ülkeyi belirtiniz )

<höchste abgeschlossene Ausbildung K9, K11> i hangi ülkede tamamladınız? (bugünkü devlet sınırları) (Avusturya da değilse, lütfen ülkeyi belirtiniz ) K14 i hangi ülkede tamamladınız? (bugünkü devlet sınırları) (Avusturya da değilse, lütfen ülkeyi belirtiniz ) 1 Avusturya da 2 Avusturya dışında, yani: V0 Şimdi

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) 38 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142 81.440.000 89.064.000 96.898.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142

Detaylı

Aktif İşgücü Hizmetleri İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI

Aktif İşgücü Hizmetleri İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI Aktif İşgücü Hizmetleri İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI Aktif işgücü hizmetleri, İstihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel

Detaylı

Özel Alman Lisesi Deutsche Schule Istanbul

Özel Alman Lisesi Deutsche Schule Istanbul Özel Alman Lisesi Deutsche Schule Istanbul EK:1 İHTİYAÇ VE BAŞARI BURSU FORMU Formda istenen bilgileri büyük harfle yazınız. ÖĞRENCİ VE AİLESİ HAKKINDA BİLGİLER Fotoğraf 1. Öğrencinin : Adı: Soyadı: Sınıfı:

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014 EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR OCAK 2014 İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

ÖLÜM SİGORTASINDAN YAPILAN YARDIMLAR

ÖLÜM SİGORTASINDAN YAPILAN YARDIMLAR ÖLÜM SİGORTASINDAN YAPILAN YARDIMLAR Ölen sigortalının hak sahiplerine hangi yardımlar yapılır? Ölüm aylığı bağlanması, İş kazası ve meslek hastalığı sonucu yada sürekli iş göremezlik geliri almakta iken

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

2012 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ HANE VERİ SETİ DEĞİŞKEN TANIMLARI

2012 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ HANE VERİ SETİ DEĞİŞKEN TANIMLARI 2012 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ HANE VERİ SETİ DEĞİŞKEN TANIMLARI Hane Değişkeni 1. BULTEN : Bülten numarası VERİ TÜRÜ: TEMEL VERİ Sayısal, 7 basamak Liste 1200001-1213248 Bülten numarası tüm veri setlerini

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: İl Müdürlüğünde, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine tabi olarak çalışan personelin Aile ve Çocuk Yardımı ödenmesi ile ilgili tereddüte düşülen konular hakkında. 1-657 Sayılı Devlet

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER 13/02/2011 tarih ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 830 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 830 01 1 1 01 Temel Maaşlar 3,040,891.55

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2016 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BATMAN İLİ SONUÇ RAPORU

İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BATMAN İLİ SONUÇ RAPORU İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BATMAN İLİ SONUÇ RAPORU 1 İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BATMAN İLİ SONUÇ RAPORU İÇİNDEKİLER ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI... 2 BATMAN İLİNİN TEMEL İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİLERİ...

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETLERİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMA

HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETLERİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMA HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETLERİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMA Tarihçe Türkiye'de planlı kalkınma dönemine geçişle birlikte iktisaden faal nüfus yapısı hakkındaki bilgiler, beş yılda bir yapılan Genel Nüfus Sayımlarından

Detaylı

TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM ve EĞİTİM VAKFI YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ BURS DUYURUSU

TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM ve EĞİTİM VAKFI YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ BURS DUYURUSU TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM ve EĞİTİM VAKFI YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ BURS DUYURUSU Vakfımız, Devlet üniversitesi bünyesinde yer alan fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunda

Detaylı

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Giderin Türü Gelirin Türü 630 630 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ÖDENEKLER 630 ÖDENEKLER 630 SOSYAL HAKLAR 630 SOSYAL

Detaylı

Afyonkarahisar ın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri

Afyonkarahisar ın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Afyonkarahisar ın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Manisa Bölge Müdürlüğü 01.12.2014 Sunum İçeriği Nüfus Demografik Yapı Eğitim Kültür Sağlık İşsizlik Sanayi Dış Ticaret Tarım Motorlu Taşıtlar Enerji Çevre

Detaylı

Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına

Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına Bu çalışmanın ş tüm yasal hakları Devlet Personel Başkanlığına aittir. Yayımlanması izne bağlıdır. Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI BURS İSTEK FORMU

ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI BURS İSTEK FORMU ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI BURS İSTEK FORMU Burs formundaki bütün alanların doldurulması zorunlu olup, eksik formlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Adı - Soyadı :... T.C.Kimlik No :... Nüfusa Kayıtlı

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

Ücret Sistemleri Dersi Prof. Dr. Mustafa Yaşar TINAR

Ücret Sistemleri Dersi Prof. Dr. Mustafa Yaşar TINAR Ücret Sistemleri Dersi Prof. Dr. Mustafa Yaşar TINAR Ücret Hesaplama ve Bordrolama Sunum : Ümit KACAR 10 Aralık 2013, Salı Ücret Nedir? 2 Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara

Detaylı

Bu raporun bir özeti mahiyetinde olan 2012 Yılı Karaman İşgücü Piyasası Talep Araştırması Haber Bültenine aşağıdadır.

Bu raporun bir özeti mahiyetinde olan 2012 Yılı Karaman İşgücü Piyasası Talep Araştırması Haber Bültenine aşağıdadır. DUYURU NOTU: Yerel internet sitesi olan Kurum veya Kuruluşlarda Haber Bülteni ile ilgili yerel internet sitesinde yayımlanabilecek haber duyuru notudur. İlimizdeki istihdam ve işsizlik sorununun çözümüne

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ. İşsizlik Sigortası Ödemeleri

İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ. İşsizlik Sigortası Ödemeleri İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalan sigortalılardan; hizmet akdinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde İŞKUR birimlerine veya elektronik ortamda

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 23 GİDERLER HESABI 5.4.6,44 GELİRLER HESABI 24.379.724,42 PERSONEL GİDERLERİ 2.676.786,21 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 33.1,70 MEMURLAR 2.643.2,45 Mal ve Hizmet

Detaylı

Ödev Teslimi Ortalama İntihal. Sunum. Sonuç

Ödev Teslimi Ortalama İntihal. Sunum. Sonuç Ödev Konusu Öğrenci Adı-Soyadı Sunum Ödev Teslimi Ortalama İntihal Sonuç 1 Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Riskler 2 Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Dünya daki Gelişimi 3 Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 7 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 53,132,315.89 630 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 7,044,749.59 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 3,520,342.71

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER (28.02.2009 ve 28.09.2009 tarihli değişikliklerle güncellenmiştir.) Mehmet TURŞUCU Mali Hizmetler

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 SUNUM PLANI İşe Yerleştirme Hizmetleri İstihdam Teşvikleri Kısa Çalışma Ödeneği 2 İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ 3 İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ İş arayanların kayıtlarının

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

Mert AK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Mert AK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mert AK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sayı : 2009/03 Konu : 2009/121 Sayılı SGK Genelgesine Göre Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi İle İlgili İşlemler 5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle hizmet akdine

Detaylı

2015 YILINDA BELİRLENEN ASGARİ ÜCRET, SGK TAVANI, ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ VE MAAŞ HESAPLAMALARI

2015 YILINDA BELİRLENEN ASGARİ ÜCRET, SGK TAVANI, ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ VE MAAŞ HESAPLAMALARI 2015 YILINDA BELİRLENEN ASGARİ ÜCRET, SGK TAVANI, ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ VE MAAŞ HESAPLAMALARI 2015 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarları, 4857 sayılı İş Kanunu nun 39. maddesi gereğince, iş sözleşmesi

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

1.Teslim Tutanağı 2. Zimmet Fişi 3. Barkod Fişi

1.Teslim Tutanağı 2. Zimmet Fişi 3. Barkod Fişi SIRA NO HİZMETİN ADI EK-2 T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Belgesi Dilekçe

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELERDEN ÜCRET HESAPLARINA VE MUHASEBE İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI KONULARIN AÇIKLANMASI 15 5510 SAYILI SOSYAL

Detaylı