SEKTÖR HABERLER TOBB TÜRKİYE SEKTÖR MECLİSLERİNDEN. EKONOMİK FORUM 73i

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEKTÖR HABERLER TOBB TÜRKİYE SEKTÖR MECLİSLERİNDEN. EKONOMİK FORUM 73i"

Transkript

1 SEKÖR OBB ÜRKİYE SEKÖR MECLİSLERİNDEN HABERLER EKONOMİK FORUM 73i

2 SEKÖR İklimlendirme sektörü yeni yıl faaliyetlerini planladı OBB ürkiye İklimlendirme Meclisi yaptığı toplantıda 2015 yılına yönelik faaliyetlerini planladı. oplantı gündemine enerji verimliliği ve iç hava kalitesi konuları damgasını vurdu. OBB ürkiye İklimlendirme Meclisi bir araya gelerek yeni dönemde yapacağı çalışmaların kapsamını görüştü. oplantıya katılan Gazi Üniversitesi eknoloji ransfer Ofisi Müdürü Prof. Dr. Hacı Mehmet Şahin eknoloji ransfer Ofisinin modül faaliyetleri ve sanayiciye yönelik verilen hizmetler konusunda bilgi verdi. oplantıda, öncelikle 10 uncu Kalkınma Planı çerçevesinde enerji verimliliği konusunda idari ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik önemli bir başlık açıldığını, bu bağlamda yıllardır somut bir ilerleme kaydedilemediğine dikkat çekildi. Sektörü yakından ilgilendiren Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı Eylem Planı çerçevesinde Meclis bünyesinde sistematik bir çalışma yapılmasının gerekliliği tartışılarak iç hava kalitesi konusunda çalışmalar yürütecek bir alt komite kurulmasına karar verildi. İç hava kalitesi konusunun ilk olarak Meclis toplantısı öncesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk e yapılan ziyarette dile getirildiğini belirten Meclis Başkanı Zeki Poyraz, Sektörde iç hava kalitesi standartları konusunda ciddi eksiklik var ancak bizim uzmanlığımızla giderilebilir, üzerimize düşen görevi yapacağız sözünü verdik dedi. Meclis oplantısı öncesinde Yüksek Fen Kurulu Üyesi Osman Kayum da ziyaret edildi. Söz konusu ziyaret hakkında bilgi veren Meclis Başkan Yardımcısı Metin Duruk, görüşme çerçevesinde iklimlendirme sektöründe güncellenmesi gereken veya tedavülden kaldırılan ürünlerin poz paketinden çıkartılması, birim fiyatlardaki haksızlıkların giderilmesi, piyasa fiyatlarının ayarlanması ve haksız rekabetin önlenmesiyle ilgili olarak ortak çalışma yapılması konusunda mutabakat sağlandığını söyledi. MADEN OCAKLARINDA HAVALANDIRMA VE EHLİKELİ GAZLAR İLE MÜCADELE oplantıda ayrıca Maden Ocaklarında Havalandırma ve ehlikeli Gazlar ile Mücadele konusu tartışıldı. Madenlerin havalandırılmasına yönelik Maden Mevzuatı ndan sadece tek cümlelik bir ifade geçtiğini dile getiren Meclis Üyesi Vural Eroğlu, ürkiye'de bu konudaki yasal düzenlenmenin eksikliğine dikkat çekti. Maden Havalandırma Yönetmeliği aslağı için genel çerçeve ve esaslar belirlenerek hazırlanacak çalışmanın Meclis onayından geçtikten sonra ilgili kamu kurumuna sunulmasına karar verildi. YERLİ ARA MAMUL ÜREİMİNİN DESEKLENMESİ oplantıda son olarak Meclis Üyesi Bayram Kömürcü, yerli ara mamul (komponent) üretiminin desteklenmesi konusunda ortak bir çalışma yapıldığı ve bu kapsamda yerli üretimi bulunan komponentleri altı grupta bir araya getirildiğini ifade etti. Kömürcü, çalışmanın detaya indirgenmesi adına ürkiye ye ne kadar komponent girişi olduğu hususunda resmi kurumlardan bir takım bilgilerinin alınması ve üretimlerin ürkiye de yapılması için teşvik kapsamına girmesi gerektiğini vurguladı. Bölgesel teşviklerin yanı sıra sektörel teşviklerin de geliştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Kömürcü, komponent üretimlerinde sektörel teşviklerin 6 ncı Bölge olarak değerlendirilmesi gerektiğini önerdi. 74 EKONOMİK FORUM

3 SEKÖR Perakende icaretin Düzenlenmesi Kanun asarısı görüşüldü OBB ürkiye Perakendecilik Meclisi, Perakende icaretin Düzenlenmesi Kanun asarısı nı görüşmek üzere bir araya geldi. Meclis üyeleri, üketicinin Korunması Hakkında Kanun sonrasında yayımlanan yönetmelikler hakkında değerlendirmede bulundu. OBB ürkiye Perakendecilik Meclisi, Perakende icaretin Düzenlenmesi Kanun asarısı nı görüşmek üzere OBB İstanbul Hizmet Binası nda Mehmet Nane başkanlığında toplandı. oplantıda ilk olarak Gümrük ve icaret Bakanlığı İç icaret Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Adem Başar tarafından Perakende icaretin Düzenlenmesi Kanun asarısı hakkındaki son gelişmeler dile getirildi. asarı hakkında görüşlerini aktaran Meclis üyeleri, asarı nın ağırlıklı olarak organize perakende zincirleri ve AVM ler ile esnaf arasında esnaf lehine ayrımcılık yapılması riskini taşıdığı, ehil olmayan ellerde organize perakendeciliğe ağır bir darbe getireceğini vurguladı. ESNAFIN KENDİ YAPISAL VE EKONOMİK SORUNLARININ SEBEBİ AVM LER DEĞİL Meclis üyeleri tarafından özellikle, esnafın kendi yapısal ve ekonomik sorunlarını AVM lerin varlığına bağlamalarının son derece yanlış olduğu vurgulanarak, esnafın tek taraflı baskısının asarı nın içeriğini etkilemesiyle sektöre ve ülke ekonomisine kalıcı zarar vereceği belirtildi. üm sektörü ve ülke ekonomisini derinden etkileyecek bu tasarının içeriğinin bireysel çıkarlar gözetilmeden belirlenmesinin kritik öneme sahip olduğu ifade edildi. Mevcut yasa tasarısındaki bazı hükümlerin ürkiye nin bölgesinin alışveriş üssü olması hedefiyle çeliştiğinin önemli bir uyarı olarak dikkate alınması belirtildi. ÜKEİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN YÖNEMELİKLERİ Gümrük ve icaret Bakanlığı üketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yakup Güzel in bilgi paylaşımı sonrası, üketicinin Korunması Hakkında Kanun sonrasında yayımlanan yönetmelikler hakkında değerlendirme yapıldı. Bu noktada yayımlanmış olan ayıplı mal, tüketicinin cayma hakkı, tanıtma ve kullanım kılavuzu, fiyat etiketi, garanti belgesi ile satış sonrası hizmetlere dair yönetmelikler görüşüldü. Özellikle fiyat etiketlerine dair denetim faaliyetlerinde, sektörde önceki yıllardan elde kalmış olan ürünler için ek süre talep edildi. Bunlara ek olarak, taklit ürünlerle mücadelenin önemine vurgu yapılarak, bunun bir ülke sorunu olduğu ve çözümü için topyekün bir seferberlik gerektiğinin altı çizildi. oplantıda son olarak, Gıda İşletmelerinde Yerel, Marjinal ve Sınırlı Faaliyetlerin Düzenlenmesine Dair ebliğ in getirdiği belirsizlikler görüşüldü. Bu noktada kasap kavramının sadece bağımsız çalışan esnaf niteliğinde olmadığı, süpermarkette et reyonunun da kasap niteliğinde olduğu Bakanlık tarafından kabul edilmesinin sağlanması gerektiği, aksi takdirde tebliğdeki muğlaklık sebebiyle süpermarketlerin belli ilave izinlere tabi olan sınırlı marjinal yerel faaliyet denilen faaliyet niteliğine girdiği belirtildi. EKONOMİK FORUM 75i

4 SEKÖR LPG sektörünün 2014 yılı değerlendirmesi yapıldı LPG kullanan araçların park edebileceği otoparklara ilişkin standart tasarısı S 9881 in 24 Aralık 2014 tarihinde hızlıca yayımlandığını belirten OBB ürkiye Sıvılaştırılmış Petrol Gazı Meclis üyeleri, LPG li araçların kapalı park yerlerine alınması yönünde çalıştıklarını belirtti. OBB ürkiye Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Meclisi, OBB Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Öztürk ün katılımıyla Ankara Birlik Merkezi nde toplandı. oplantıda, Meclis Başkanı Yağız Eyüboğlu tarafından 2014 yılı LPG sektörünün değerlendirmesi yapıldı. üplü LPG pazar daralmasının %5,1 olduğunu belirten Meclis Başkanı Eyüpoğlu, 78 bin tonluk dökme pazarının 71,5 bin tona gerilediği, 2,31 milyon tonluk otogaz pazarının 2,38 milyon tona çıkarak % 2,8 artış gösterdiğini belirtti. Eyüpoğlu, Ocak-Ekim döneminde tüplü LPG nin % 21,5, dökme LPG nin %2,3 ve otogaz LPG nin %76,2 paya sahip olduğunu söyledi. Eyüboğlu aynı zamanda, aerosolde kullanılan LPG satışının aynı dönemde %1,9 artarak 55,6 bin tondan 56,7 bin tona yükseldiğini açıkladı. LPG MEVZUA DEĞİŞİKLİKLERİ DEĞERLENDİRİLDİ Meclis üyeleri, LPG Piyasası Kanunu ile birçok firmanın lisans iptalleri gibi ağır cezalarla yükümlendirilerek mağdur edilmelerinin önüne geçilmesi gerektiğini, bu kapsamda, Kanun daki 17. Madde de değişikliğe gidilmesi gerektiğini yineledi. Meclis üyeleri, ayrıca zorunlu stok yü- kümlülüğünün karşılanmasına yönelik sektörel kısıtları değerlendirdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından gündeme getirilen ikame ürün kavramının yanı sıra, stok yükümlülüğünün 10 güne indirilmesinin önemi vurgulandı. LPG Lİ ARAÇLARIN KAPALI PARK YERLERİNE ALINMASI LPG li araçların kapalı park yerlerine alınması konusunu gündeme getiren çalışma grubu üyeleri de, asıl amaçlarının araçlardaki güvenlik sorununun çözümlenmesi olduğunu ve tüm LPG li araçların kapalı park yerlerine alınması yönünde çalıştıklarını belirtti. LPG kullanan araçların park edebileceği otoparklara ilişkin standart tasarısı S 9881 in 24 Aralık 2014 tarihinde hızlıca yayımlandığını belirten Meclis üyeleri, yasağın tamamen kaldırılması için Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği ile Araçların İmal, adil ve Montajı Hakkında Yönetmeliği nde revizyona gidilmesi gerektiğini dile getirdi. Meclis Başkanı Eyüboğlu, sektör olarak beklentilerinin, ilerleyen zamanlarda kamu araç parkında LPG li araçların da yer alması olduğunun altını çizdi.. 76 EKONOMİK FORUM

5 SEKÖR OBB ürkiye Girişim Sermayesi Meclisi İstanbul da toplandı OBB ürkiye Girişim Sermayesi Meclisi, 2014 yılı dördüncü toplantısını Meclis Başkanı Göktekin Dinçerler in başkanlığında OBB İstanbul Hizmet Binası nda, Meclis üyelerinin yanı sıra gündeme yönelik davet edilen ilgili kamu ve özel sektör üst düzey temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Son Meclis toplantısından sonra gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi verilen toplantıda, Meclis Başkanı Göktekin Dinçerler açılış konuşmasını yaptı. oplantıya davet edilen kamu ve özel sektör temsilcileri Bireysel Emeklilik Sistemi hakkında Meclise bilgi verdi. Soru ve cevapla devam eden toplantı sonunda Bireysel Emeklilik Sistemi ne yapılan devlet katkı payı ve girişim sermayesi yatırım fonlarına Bireysel Emeklilik Şirketleri tarafından yatırım yapılabilmesi konusunun daha iyi irdelenebilmesi için alt komite kurulmasına karar verildi. OBB Kozmetik ve emizlik Ürünleri Sanayi Meclisi, piyasa gözetim ve denetim uygulamalarını değerlendirdi OBB Kozmetik ve emizlik Ürünleri Sanayi Meclisi üyeleri İstanbul da gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. oplantıda sektörle ilgili piyasa gözetim ve denetim uygulamaları, mevzuattan kaynaklanan sorunlar görüşüldü. Meclis Başkanı Ahmet Pura, hem mevzuattan hem de uygulamalardan kaynaklı bazı aksaklıkların bulunduğunu belirterek, konuyla ilgili sorunların çözümüne yönelik bir yol haritasının çıkarılmasının önemini dile getirdi. Pura, ilgili kurumlar tarafından sektöre yönelik piyasa ve gözetim uygulamalarının etkin olarak gerçekleştirildiğini, ancak gerçekleştirilen uygulamalarda firmaları olumsuz yönde etkileyen durumlarla karşılaşıldığını söyledi. Pura, konunun kuruluşlarla firmalar arasındaki iletişim eksikliğinden kaynaklandığını, piyasa denetim ve gözetim kuruluşlarıyla sektörün yer alacağı bir çalıştayın gerçekleştirilmesinin, aksaklıkların giderilmesinde büyük rol oynayacağını belirtti. Meclis toplantısında, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında aslak Yönetmelik, Serbest Satış Sertifikası, Reklam Yönetmeliği hakkında görüşlerin ilgili kurumlara iletilmesine ve klinik araştırmalara yönelik ürkiye İlaç ve ıbbi Cihaz Kurumu na ziyarette bulunulmasına karar verildi. EKONOMİK FORUM 77i

TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ TOPLANTISI

TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ TOPLANTISI TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ TOPLANTISI Tarih 21 Ocak 2015 Saat 14.00 Yer TOBB Sosyal Tesisler, Ankara Toplam Katılım 85 Hazırlayan: Memduha YÖRÜK TOBB Türkiye Sektör Meclisleri Müdürlüğü T. Kimya Sanayi

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni sürecinde elde edilen deneyimlerin aktarılması ve yeni tedbirler alarak daha ileri düzeyde tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla 2003 yılında kanun değişikliğine gidilmiştir. YENĠ KANUNLA BĠRLĠKTE

Detaylı

Ocak 2015 ANKARA ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ SEKTÖR ARAŞTIRMASI

Ocak 2015 ANKARA ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ SEKTÖR ARAŞTIRMASI Ocak 2015 ANKARA ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ SEKTÖR ARAŞTIRMASI ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ PİYASASI SEKTÖR ARAŞTIRMASI Raportörler Cengiz SOYSAL Metin PEKTAŞ Selen Yersu ŞAHİN

Detaylı

Petrol sektörü Bolu da buluştu Bakan Yıldız önemli mesajlar verdi

Petrol sektörü Bolu da buluştu Bakan Yıldız önemli mesajlar verdi AYLIK PETROL BÜLTENİ /ŞUBAT 2012 Petrol sektörü Bolu da buluştu Bakan Yıldız önemli mesajlar verdi Enerji Bakanı Yıldız, EPDK Başkanı Köktaş ile petrol sektörünün farklı aktörlerini buluşturan Petrol Sektörü

Detaylı

SEKTÖR ÖNGÖRÜLERİ Yeni ürünlerimizle satış adetlerimizi artıracağız MERT GÜÇLÜER Mazda Türkiye Bayi ve Satış Organizasyonları Direktörü HUKUK

SEKTÖR ÖNGÖRÜLERİ Yeni ürünlerimizle satış adetlerimizi artıracağız MERT GÜÇLÜER Mazda Türkiye Bayi ve Satış Organizasyonları Direktörü HUKUK OYDER DEN MESAJ Çocuklarımıza bırakacağımız mesleğimizi geliştirmeli ve geleceğe hazırlamalıyız Z. ALP GÜLAN OYDER Yönetim Kurulu Başkanı HUKUK İş Davalarında İbraname İBRAHİM HALİL ŞUA İstanbul Anadolu

Detaylı

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri MART 2012 YIL: 24 SAYI: 279 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi TÜSİAD Başkanı Ümit BOYNER ile Röportaj Sanayi Genel Müdürü Süfyan EMİROĞLU ile Röportaj Sanayimizin Yol Haritası:

Detaylı

Yeni Bir Yayın İle Karşınızdayız

Yeni Bir Yayın İle Karşınızdayız ÇSGB BÜLTEN ÇALIŞMA VE HABER BÜLTENİ Sayı:1 Mart-Nisan 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Adına İmtiyaz Sahibi Mustafa APAYDIN Yazı İşleri Müdürü Muhammet ERGÜN Yayın Kurulu Kayhan ÜNAL Mehmet ÖZER

Detaylı

Anemon Otel de düzenlenen panele, Denizli Valisi Abdülkadir

Anemon Otel de düzenlenen panele, Denizli Valisi Abdülkadir Hisarcıklıoğlu: Yeni Anayasa nın temeli; ifade hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti ile teşebbüs hürriyeti olsun Sayfa 4 te Bu yıl 60 ıncı yaşını kutlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin (TOBB) 67.

Detaylı

ebülten Sayı: 61 15 Aralık 31 Aralık 2013

ebülten Sayı: 61 15 Aralık 31 Aralık 2013 ETKİNLİKLER. 1 DUYURULAR.. 5 İHALELER.... FUARLAR.... DIŞ TİCARET TALEPLERİ.. İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ. MEVZUAT... 5 Türk Standartları Enstitüsü ile Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası nın işbirliği ile gerçekleştirilen

Detaylı

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ İZLEME KOMİTESİ OTUZUNCU TOPLANTISI RAPORU. (Ankara, 7-8 Mayıs 2014)

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ İZLEME KOMİTESİ OTUZUNCU TOPLANTISI RAPORU. (Ankara, 7-8 Mayıs 2014) Aslı: İngilizce İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ İZLEME KOMİTESİ OTUZUNCU TOPLANTISI RAPORU (Ankara, 7-8 Mayıs 2014) 1. İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari

Detaylı

Çaycuma nın 3 bin yıllık tarihi hayranlık uyandırıyor. TSO Konsey toplantısı Ankara da yapıldı. Ergün: Şimdi reformları hayata geçirme zamanı

Çaycuma nın 3 bin yıllık tarihi hayranlık uyandırıyor. TSO Konsey toplantısı Ankara da yapıldı. Ergün: Şimdi reformları hayata geçirme zamanı Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi Dergisi u Yıl: 2 Sayı: 5 u Sahibi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat SARSIK u Sorumlu Müdür Önder ALKAN u Yayın Kurulu Rıfat SARSIK

Detaylı

ALİAĞA, LOJİSTİK ÜS OLACAK

ALİAĞA, LOJİSTİK ÜS OLACAK Temmuz 2011 Aliağa Ticaret Odası, Aliağa'nın gelişmesine ve ilerlemesine katkıda bulunmak adına Aliağa'da lojistik merkez kurulmasına ilişkin ön çalışmalarına düzenlediği bir sempozyumla devam etti ALİAĞA,

Detaylı

02-04 05-19 20-33 34-37 38-39 40-43 44-45 46-60 61-68 69-71. 72 mevzuat

02-04 05-19 20-33 34-37 38-39 40-43 44-45 46-60 61-68 69-71. 72 mevzuat Yıl: 3 Sayı: 15-2013 Sahibi T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Adına Strateji Geliştirme Başkanı Fatih İslam KARAOĞLU Yazı İşleri Müdürü Stratejik Yönetim Dairesi Başkanı Cem

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT İÇİNDEKİLER I GENEL BİLGİLER 1-4 Şirket Bilgileri 1 Kısaca Gayrimenkul Sektörü ve Akiş GYO 1 Misyon 2 Vizyon 2 Hedefler 3 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3 Yönetim Kurulu

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

ÇMD 2014 Faaliyet Raporu 1

ÇMD 2014 Faaliyet Raporu 1 ÇMD 2014 Faaliyet Raporu 1 2 ÇMD 2014 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 4 2014 Nasıl Geçti 6 Önsöz 9 Çağrı Merkezleri Derneği Hakkında 10 Yönetim ve Denetim Kurulumuz 12 Üyelerimiz 14 Projelerimiz ve Faaliyetlerimiz

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ GENELKURMAY ASKERÎ TARİH VE STRATEJİK ETÜT BAŞKANLIĞI YAYINLARI Türkiye Cumhuriyeti nin 80 nci Yılı Armağanı Özel Sayısı YIL: 1 Eylül 2003 SAYI: 2 Dergimizdeki yazı ve resimlerin

Detaylı

BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ

BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ BEKO PLC, İNGİLTERE DE EN İYİ TÜRK YATIRIMCI SEÇİLDİ Business Network Derneği tarafından İngiltere nin başkenti Londra da bu yıl üçüncüsü düzenlenen En Başarılı Türkler ödül töreninde Beko plc, En iyi

Detaylı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı Basyazı, Yıl: 52 Sayı: 611 NİSAN 2013 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bilal DURDALI Yayına Hazırlayanlar Semra AYTEMİZ Aslıhan KÖKER Canan DOĞAN Türkay

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Kasım 2005,

Detaylı

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu Bakan Sunuşu Bu yıl ikincisini yayımladığımız 2013 yılı Türkiye İlerleme Raporu, Hükümetimizin reform sürecindeki kararlılığını ve bu meyanda 2013 yılında her alanda gerçekleştirilen çalışmaları somut

Detaylı

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin ATAÇ, Odamız Yönetim

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin ATAÇ, Odamız Yönetim OCAK 2008 FAALİYETLERİ Türkiye ve İtalya Yerel Bölge Ticaret ve Sanayi Odaları nın Genişletilme İşbirliği kapsamında düzenlenen çalışma ziyaretine iştirak edildi. Söz konusu ziyarette, Veneto Bölgesi Ticaret

Detaylı

POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU TR 07-IB-FI-02- Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU Çalışma ziyaretine katılanlar: Sn Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe

Detaylı

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME)

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) 1- AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanlarının 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleştirdikleri

Detaylı

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

Değerli Okurlar, BAŞKAN DAN. TKYD Kolektif Yatırım Araçları Sektör Toplantısı, yeni

Değerli Okurlar, BAŞKAN DAN. TKYD Kolektif Yatırım Araçları Sektör Toplantısı, yeni BAŞKAN DAN Değerli Okurlar, Sektörümüzün tüm ilgili taraflarının katılımıyla Eylül ayı sonunda Antalya da gerçekleştirdiğimiz 7. TKYD Kolektif Yatırım Araçları Sektör Toplantısı, yeni düzenlemelerin hayata

Detaylı

GüNDeM SAYI 117 MAYIS 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 117 MAYIS 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 117 MAYIS 2012 ISSN 1304-8155 Yatırımcı Seferberliği Arama Konferansı Sonuç Raporu (sayfa 7) Altyapı Yatırımlarının Finansmanı (sayfa 15) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi

Detaylı

Kamu alımlarında yerli katkı tartışmaları

Kamu alımlarında yerli katkı tartışmaları HAZİRAN 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Devlet Geleceği Gördü korhan@ostim.com.tr Kamu alımlarında yerli katkı tartışmaları gündemdeki sıcaklığını koruyor. KOBİ ler başta olmak üzere tüm sanayiciler,

Detaylı

TEKSTIL DEVLERI 1 YILDA YÜZDE 27 BÜYÜDÜ TEKSTIL PUANLARI NEDEN DÜŞÜYOR? HAZIR GIYIMIN KÂRI DA VERGISI DE ARTTI SÜMERBANK I BIR DE BIZDEN DINLEYIN!

TEKSTIL DEVLERI 1 YILDA YÜZDE 27 BÜYÜDÜ TEKSTIL PUANLARI NEDEN DÜŞÜYOR? HAZIR GIYIMIN KÂRI DA VERGISI DE ARTTI SÜMERBANK I BIR DE BIZDEN DINLEYIN! TEKSTİL İŞVEREN TÜRKIYE TEKSTIL SANAYII İŞVERENLERI SENDIKASI AYLIK DERGISI SAYI: 404 EYLÜL 2014 SÜMERBANK I BIR DE BIZDEN DINLEYIN! SEKTÖRÜMÜZ SOSYAL SORUMLULUKTA VITES YÜKSELTTI TÜRKIYE TEKSTIL SANAYII

Detaylı