T.C. Maliye Bakanlığı. Muhasebat Genel Müdürlüğü. Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Maliye Bakanlığı. Muhasebat Genel Müdürlüğü. Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni"

Transkript

1 T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni Şubat 2015

2 Hazırlık Baskı SES Reklam İletişim Hizmetleri Tel:

3 İçindekiler Tanımlar...4 Meta Data...5 Tablo Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri (Ay İçi)...8 Tablo Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri (Ay İçi)...9 Tablo Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri (Kümülatif)...10 Tablo Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri (Kümülatif)...11 Tablo Yılları Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri (Kümülatif)...12 Tablo Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri (Ekod1/Fkod1)...13 Tablo Yılı Merkezi Yönetim Personel Giderleri ve SGK na Devlet Primi Giderleri (Ay İçi)...14 Tablo Yılı Merkezi Yönetim Mal ve Hizmet Alımları ve Faiz Giderleri (Ay İçi)...15 Tablo Yılı Merkezi Yönetim Cari Transferleri (Ay İçi)...16 Tablo Yılı Merkezi Yönetim Sermaye Giderleri ve Sermaye Transferleri (Ay İçi)...18 Tablo Yılı Merkezi Yönetim Borç Verme ve Yedek Ödenekler (Ay İçi)...19 Tablo Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri Ay İçi Gerçekleşmeleri (Ekod2)...20 Tablo Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Ödenek ve Giderleri (Ekod2)...21 Tablo Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri Ay İçi Gerçekleşmeleri (Fkod2)...22 Tablo Yılı Genel Bütçeli İdarelerin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Giderleri...24 Tablo Yılı Genel Bütçeli İdarelerin Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Giderleri...25 Tablo Yılı Özel Bütçeli İdarelerin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Giderleri...26 Tablo Yılı Özel Bütçeli İdarelerin Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Giderleri...27 Tablo Yılı Genel Bütçeli İdarelerin Aylık Gider, Ödenek ve Başlangıç Ödenekleri...29 Tablo Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (Ay İçi)...30 Tablo Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gelirlerinin Ay İçi Gerçekleşmeleri (Ekod 2)...32 Tablo Yılı Mahalli İdare Paylarının Ay İçi Gerçekleşmeleri...34 Tablo Yılı Fon ve Kuruluş Paylarının Ay İçi Gerçekleşmeleri...35 Tablo Yılları Konsolide Bütçe Gerçekleşmeleri...36 Tablo Yılları Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri...37 Tablo Yılları Konsolide Bütçe Gerçekleşmelerinin GSMH/GSYH Oranları...38 Tablo Yılları Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmelerinin GSYH Oranları...39 ENGLISH VERSION OF BASIC TABLES Table Monthly Realizations of Central Government Budget...42 Table Cumulative Realizations of Central Government Expenditures (Ecode1/Fode1)...43 Table Monthly Realizations of Central Government Expenditures (ECode2)...44 Table Monthly Realizations of Central Goverment Budget Revenues (Ecode2)...45

4 TANIMLAR: Bu yayında kullanılan;» Bütçe Dengesi: Bütçeye konulan harcama yetkisi (ödenek) çerçevesinde kamu idarelerince nakden veya mahsuben ödenen bütçe giderleri ile tahsil edilen bütçe gelirleri tutarları arasındaki farkı,» Cari Transferler: Mal ve hizmet alımları, personel giderleri, faiz giderleri gibi cari nitelikli harcamaların finansmanı amacıyla kişi veya kurumlara yapılan karşılıksız ödemeleri,» Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli III sayılı cetveldeki idareleri,» Faiz Dışı Denge: Bütçe gelirleri toplamından faiz giderleri hariç bütçe giderleri toplamının çıkarılmasıyla bulunan dengeyi,» Genel Bütçeli İdareler: 5018 sayılı Kanuna ekli I sayılı cetveldeki idareleri,» Merkezi Yönetim: Genel bütçeli idareler, özel bütçeli idareler ve düzenleyici ve denetleyici kurumları,» Özel Bütçeli İdareler: 5018 sayılı Kanuna ekli II sayılı cetveldeki idareleri,» Özgelirler: Kurumun faaliyeti sonucu elde edilen ve merkezi yönetim kapsamındaki başka bir birimden aktarılmayan gelir kalemlerini,» Say2000i: Sistem kapsamındaki muhasebe birimlerini birbirine bağlayan sanal bir ağ üzerinde, web tabanlı (internet teknolojilerine dayalı) teknoloji çerçevesinde Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen otomasyon sistemini,» Sermaye Giderleri: Bütçe kanunları ile belirlenmiş asgari değeri aşan ve normal ömrü bir yıldan daha uzun olan mal ve hizmet alımlarını,» Sermaye Transferleri: Bina ve diğer inşaat işleri, ulaşım araçları, makineler, demirbaşlar gibi sermaye nitelikli harcamaların finansmanı amacıyla kişi veya kurumlara yapılan karşılıksız ödemeleri, ifade eder. 4 Muhasebat Genel Müdürlüğü

5 META DATA 1.1 Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni Kapsamı Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 3/b maddesinde tanımlanan Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamındaki kamu idarelerinin ağırlıklı olarak bütçe gelirleri ve bütçe giderleri verilerinden oluşturulan tablolardan oluşur. Merkezi yönetim kapsamındaki idareler ise Kanuna ekli I sayılı cetveldeki (47) adet Genel Bütçeli İdare, II sayılı cetveldeki (147) adet Özel Bütçeli İdare ile III sayılı cetvelde yer alan (9) adet Düzenleyici ve Denetleyici Kurum olmak üzere toplam (203) adet kamu idaresinden oluşur. 1.2 Merkezi Yönetim Veri Derleme Metodolojisi ve Veri Yayımlama Takvimi Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden genel bütçeli idarelerin muhasebe hizmetleri Bakanlığımız tarafından sağlanmakta olup, muhasebe birimlerinin tamamı muhasebe işlemlerini Bakanlığımız otomasyon sistemi (say2000i) üzerinden yürütmektedir. Genel bütçeye dâhil idareler muhasebe birimlerinden Cumhurbaşkanlığı Muhasebe Birimi ve Hazine Müsteşarlığı Devlet Borçları Muhasebe Birimi say2000i sistemi dışında faaliyet göstermekte ve verilerini sırasıyla aylık ve haftalık dönemlerde Bakanlığımız veri tabanına aktarmaktadır. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü dışındaki özel bütçeli idareler, Kamu İhale Kurumu ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu dışındaki düzenleyici ve denetleyici kurumlar muhasebe işlemlerini say2000i sistemi üzerinden yürütmektedir. Sistem dışındaki idarelere ait veriler ise ilgili olduğu ayı takip eden ayın beşinci günü akşamına kadar veri tabanımıza aktarılmaktadır. Merkezi yönetim kapsamındaki idareler mali işlemlerini, 5018 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde Bakanlığımızca hazırlanan bütçe sınıflaması ve detaylı hesap planına uygun olarak muhasebe kayıtlarına almaktadır. Tüm idareler tarafından aynı hesap planı kullanıldığından, idarelere ait hesaplar say2000i sistemi tarafından konsolide edilebilmekte ve merkezi yönetim konsolide mali tabloları sistem tarafından otomatik olarak oluşturulabilmektedir. Merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçları günlük olarak takip edilebilmekte ve Sn. Bakanımızın Onayıyla yürürlüğe konulan ve adresinde yer alan veri yayımlama takvimine uygun olarak ilgili olduğu ayı takip eden ayın 15 inci günü (tatile rastlaması halinde izleyen iş günü) saat de elektronik ortamda kamuoyuna duyurulmaktadır. 1.3 Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Raporlama Esasları Merkezi yönetim mali istatistikleri bülteninde; bütçe dengesi, bütçe giderleri ve bütçe gelirlerine ait özet ve detaylı tablolar ve grafikler, mahalli idareler, fon ve kuruluş payları ile merkezi yönetim geçmiş yıllar bütçe dengesi tabloları ve grafikleri yer almaktadır. Bülten tabloları ile daha detaylı tablolara adresinden ulaşılabilecektir. Bültendeki tablolar hakkında genel açıklamalar aşağıda verilmiş olup, tablolar özelinde verilmesi uygun görülen açıklayıcı dipnotlara ilgili tablolarda yer verilmiştir. Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni / Şubat

6 1.3.1 Bütçe Dengesi Tablosu: Bütçeye konulan harcama yetkisi (ödenek) çerçevesinde kamu idarelerince nakden veya mahsuben olarak ödenen bütçe giderleri ile tahsil edilen bütçe gelirleri tutarları arasındaki farkı göstermektedir. Bütçe Gelirleri Bütçe Giderleri Bütçe Dengesi (Açık/Fazla) Merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin bütçe dengesi bulunurken, bütçe gelir ve giderleri konsolide edilmektedir. Buna göre bir idareden örneğin genel bütçeden, diğer bir idareye örneğin özel bütçeli bir idareye aktarılan ve genel bütçede bütçe gideri, özel bütçede ise bütçe geliri olarak kaydedilen hazine yardımları elimine edilmektedir. Böylece gelir ve giderin çift sayılması engellenmiş olmaktadır Bütçe Gider Tabloları: Tablolarda bütçe giderleri; Bakanlığımızca oluşturulan ve merkezi yönetim kapsamındaki idarelerce bütçenin hazırlanması ve uygulanması ile kesin hesabın verilmesinde esas alınan analitik bütçe sınıflamasında yer alan, giderin ekonomik ve fonksiyonel sınıflamasına uygun olarak özet ve detaylı olarak raporlanmaktadır. Bütçe giderleri, giderin ekonomik mahiyetine göre birinci düzeyde (Ekod 1); 1-Personel Giderleri 2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4-Faiz Giderleri 5-Cari Transferler 6-Sermaye Giderleri 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme (Sermaye İştirakleri ve Diğer Borç Vermeler) ve giderin hangi fonksiyonun gerçekleştirilmek üzere yapıldığını gösteren fonksiyonel amacına göre birinci düzeyde (Fkod 1); 1-Genel Kamu Hizmetleri 2-Savunma Hizmetleri 3-Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 4-Ekonomik İşler ve Hizmetler 5-Çevre Koruma Hizmetleri 6-İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 7-Sağlık Hizmetleri 8-Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 9-Eğitim Hizmetleri 10-Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri şeklinde ikili bir sınıflandırmaya ve daha detaylı alt sınıflandırmalara tabi tutulmuş bulunmaktadır. 6 Muhasebat Genel Müdürlüğü

7 1.3.3 Bütçe Gelir Tabloları: Tablolarda bütçe gelirleri; bütçenin hazırlanması ve uygulanması ile kesin hesabın verilmesinde esas alınan analitik bütçe sınıflamasının gelirin ekonomik mahiyetini gösteren ekonomik sınıflamasına uygun olarak özet ve detaylı olarak raporlanmaktadır. Bütçe gelirleri, gelirin ekonomik mahiyetine göre birinci düzeyde (Ekod 1); 1-Vergi Gelirleri 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4-Alınan Bağış ve Yardımlar 5-Faizler, Paylar ve Cezalar 6-Sermaye Gelirleri 8-Alacaklardan Tahsilatlar şeklinde sınıflandırılmış ve daha alt detaylara ayrılmış bulunmaktadır Mahalli İdareler, Fonlar ve Kuruluşlar Payları Tablosu: Bu tabloda genel bütçe geliri olarak tahsil edilen vergi ve benzeri gelirler üzerinden mevzuat gereği hesaplanan ve mahalli idareler ile diğer idarelere aktarılan paylar yer almaktadır. Merkezi yönetim gelirleri brüt olarak raporlanmakta olup, bu gelirlerden ayrılan ve tabloda gösterilen paylar merkezi yönetim giderleri içerisinde transfer giderleri içerisinde gösterilmektedir Geçmiş Yıllar Bütçe Dengesi Tabloları: yılları için genel ve katma bütçelerden oluşan konsolide bütçe; 2004 yılından itibaren ise merkezi yönetim için bütçe gelirleri ve giderleri raporlanmaktadır. Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni / Şubat

8 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ (AY İÇİ) (Milyon TL) Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Toplam Toplam İçindeki Payı (%) Bütçe Tahmini (1) Toplam İçindeki Payı (%) Bütçe Giderleri , ,00 1-Faiz Hariç Bütçe Giderleri , ,58 Personel Giderleri , ,20 SGK na Devlet Primi , ,30 Mal ve Hizmet Alımları , ,70 Cari Transferler , ,30 Sermaye Giderleri , ,66 Sermaye Transferleri , ,44 Borç Verme , ,23 Yedek Ödenekler ,76 2-Faiz Giderleri , ,42 Bütçe Gelirleri , ,00 1-Genel Bütçe Gelirleri , ,57 Vergi Gelirleri , ,18 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , ,10 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , ,43 Faizler, Paylar ve Cezalar , ,38 Sermaye Gelirleri , ,31 Alacaklardan Tahsilat , ,18 2-Özel Bütçeli İdarelerin Öz Gelirleri , ,72 3-Düzen. ve Denet. Kurumların Gelirleri , ,71 Bütçe Dengesi Faiz Dışı Denge (1) Bu tutarlar 2015 Yılı Bütçe Kanunu A Cetvelinde verilen ödenek ve B Cetvelinde tahmin edilen gelir hedefleridir Not 1: Merkezi Yönetim Konsolide Bütçe Dengesi hesaplanırken; 2015 Yılı Ocak-Şubat Döneminde Genel Bütçeli İdareler, Özel Bütçeli İdareler ile Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların birbirleri arasındaki transferlerden kaynaklanan Bin TL bütçe geliri, Bin TL bütçe gideri elimine edilmiştir. Not 2: 2 Mart 2015 tarihi itibarıyla 6552 Sayılı Kanun kapsamında tahsil edilen gelirlerin toplam tutarı Bin TL dir YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE DENGESİ (AY İÇİ) (Milyon TL) , Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gider Gelir Bütçe Dengesi Muhasebat Genel Müdürlüğü

9 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ (AY İÇİ) (Milyon TL) Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Toplam Bütçe Tahmini (1) Bütçe Giderleri Faiz Hariç Bütçe Giderleri Personel Giderleri SGK na Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımları Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Faiz Giderleri Bütçe Gelirleri Genel Bütçe Gelirleri Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Faizler, Paylar ve Cezalar Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilat Özel Bütçeli İdarelerin Öz Gelirleri Düzen. ve Denet. Kurumların Gelirleri Bütçe Dengesi Faiz Dışı Denge (1) Bu tutarlar 2014 Yılı Bütçe Kanunu A Cetvelinde verilen ödenek ve B Cetvelinde tahmin edilen gelir hedefleridir Not 1: Merkezi Yönetim Konsolide Bütçe Dengesi hesaplanırken; 2014 Yılı Ocak-Aralık Döneminde Genel Bütçeli İdareler, Özel Bütçeli İdareler ile Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların birbirleri arasındaki transferlerden kaynaklanan Bin TL bütçe geliri, Bin TL bütçe gideri elimine edilmiştir. Not 2: 31 Mayıs 2014 tarihi itibarıyla 6111 Sayılı Kanun kapsamında tahsil edilen genel bütçe vergi gelirleri, teşebbüs mülkiyet gelirleri ile faiz, pay ve ceza gelirleri toplam tutarı Bin TL dır YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE DENGESİ (AY İÇİ) (Milyon TL) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gider Gelir Bütçe Dengesi Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni / Şubat

10 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ (KÜMÜLATİF) (Milyon TL) Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Bütçe Tahmini (1) Bütçe Giderleri Faiz Hariç Bütçe Giderleri Personel Giderleri SGK na Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımları Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Faiz Giderleri Bütçe Gelirleri Genel Bütçe Gelirleri Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilat Özel Bütçeli İdarelerin Öz Gelirleri Düzen. ve Denet. Kurumların Gelirleri Bütçe Dengesi Faiz Dışı Denge (1) Bu tutarlar 2015 Yılı Bütçe Kanunu A Cetvelinde verilen ödenek ve B Cetvelinde tahmin edilen gelir hedefleridir Not 1: Merkezi Yönetim Konsolide Bütçe Dengesi hesaplanırken; 2015 Yılı Ocak-Şubat Döneminde Genel Bütçeli İdareler, Özel Bütçeli İdareler ile Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların birbirleri arasındaki transferlerden kaynaklanan Bin TL bütçe geliri, Bin TL bütçe gideri elimine edilmiştir. Not 2: 2 Mart 2015 tarihi itibarıyla 6552 Sayılı Kanun kapsamında tahsil edilen gelirlerin toplam tutarı Bin TL dir YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE DENGESİ (KÜMÜLATİF) (Milyon TL) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gider Gelir Bütçe Dengesi Muhasebat Genel Müdürlüğü

11 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ (KÜMÜLATİF) (Milyon TL) Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara (Milyon TL) Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Bütçe Tahmini (1) Bütçe Giderleri Faiz Hariç Bütçe Giderleri Personel Giderleri SGK na Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımları Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler Faiz Giderleri Bütçe Gelirleri Genel Bütçe Gelirleri Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Faizler, Paylar ve Cezalar Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilat Özel Bütçeli İdarelerin Öz Gelirleri Düzen. ve Denet. Kurumların Gelirleri Bütçe Dengesi Faiz Dışı Denge (1) Bu tutarlar 2014 Yılı Bütçe Kanunu A Cetvelinde verilen ödenek ve B Cetvelinde tahmin edilen gelir hedefleridir Not 1: Merkezi Yönetim Konsolide Bütçe Dengesi hesaplanırken; 2014 Yılı Ocak-Aralık Döneminde Genel Bütçeli İdareler, Özel Bütçeli İdareler ile Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların birbirleri arasındaki trans ferlerden kaynaklanan Bin TL bütçe geliri, Bin TL bütçe gideri elimine edilmiştir. Not 2: 31 Mayıs 2014 tarihi itibarıyla 6111 Sayılı Kanun kapsamında tahsil edilen genel bütçe vergi gelirleri, teşebbüs mülkiyet gelirleri ile faiz, pay ve ceza gelirleri toplam tutarı Bin TL dır YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE DENGESİ (KÜMÜLATİF) (Milyon TL) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gider Gelir Bütçe Dengesi Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni / Şubat

12 YILLARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ (KÜMÜLATİF) (Milyon TL) 2013 Şubat 2014 Şubat 2014/2013 Değişim Oranı (%) 2015 Şubat 2015/2014 Değişim Oranı (%) Bütçe Giderleri , ,68 1-Faiz Hariç Bütçe Giderleri , ,81 Personel Giderleri , ,63 SGK na Devlet Primi , ,83 Mal ve Hizmet Alımları , ,59 Cari Transferler , ,02 Sermaye Giderleri , ,27 Sermaye Transferleri , ,91 Borç Verme , ,90 2-Faiz Giderleri , ,70 Bütçe Gelirleri , ,96 1-Genel Bütçe Gelirleri , ,79 Vergi Gelirleri , ,67 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , ,62 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , ,81 Faizler, Paylar ve Cezalar , ,97 Sermaye Gelirleri , ,33 Alacaklardan Tahsilat , ,52 2-Özel Bütçeli İdarelerin Öz Gelirleri , ,81 3-Düzen. ve Denet. Kurumların Gelirleri , ,43 Bütçe Dengesi , ,56 Faiz Dışı Denge , ,72 ŞUBAT AYI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE DENGESİ (KÜMÜLATİF) (Milyon TL) Gider Gelir Bütçe Dengesi Muhasebat Genel Müdürlüğü

13 2015 YILI ŞUBAT AYI MERKEZİ YÖNETİM KÜMÜLATİF BÜTÇE GİDERLERİ (EKOD1 / FKOD1) (Milyon TL) Personel Giderleri SGK na Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımları Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Toplam Sermaye Transferleri Borç Verme Toplam İçindeki Payı (%) Genel Kamu Hizmetleri ,72 Savunma Hizmetleri ,77 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri ,25 Ekonomik İşler ve Hizmetler ,47 Çevre Koruma Hizmetleri ,02 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri ,48 Sağlık Hizmetleri ,58 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri ,94 Eğitim Hizmetleri ,50 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri ,26 Toplam ,00 Toplam İçindeki Payı (%) 28,48 4,88 5,24 15,10 36,49 5,11 1,74 2,96 100, YILI ŞUBAT AYI MERKEZİ YÖNETİM KÜMÜLATİF BÜTÇE GİDERLERİ (EKOD1) Cari Transferler 36,49% Sermaye Giderleri 5,11% Sermaye Transferleri 1,74% Borç Verme 2,96% Personel Giderleri 28,48% Faiz Giderleri 15,10% Mal ve Hizmet Alımları 5,24% SGK na Devlet Primi 4,88% 2015 YILI ŞUBAT AYI MERKEZİ YÖNETİM KÜMÜLATİF BÜTÇE GİDERLERİ (FKOD1) E ğ i t i m H i z m e t l e r i 16,50% Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hiz. 19,26% Genel Kamu Hizmetleri 32,72% Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 1,94% S a ğ l ı k H i z m e t l e r i 4,58% İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 1,48% Çevre Koruma Hizmetleri 0,02% Ekonomik İşler ve Hizmetler 12,47% Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 7,25% Savunma Hizmetleri 3,77% Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni / Şubat

14 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM PERSONEL GİDERLERİ VE SGK NA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ (AY İÇİ) (Milyon TL) Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Toplam Başlangıç Ödeneği (1) 1. Personel Giderleri Memurlar İşçiler Sözleşmeli Personel Geçici ve Diğer Personel SGK na Devlet Primi Giderleri Memurlar İşçiler Sözleşmeli Personel Geçici ve Diğer Personel (1) Bu tutarlar 2015 Yılı Bütçe Kanunu A Cetvelinde verilen ödeneklerdir MERKEZİ YÖNETİM PERSONEL GİDERLERİ (Ocak-Şubat 2015) İşçi 3,56% Sözleşmeli Personel 2,22% Geçici ve Diğer Personel 2,98% Memur 91,25% MERKEZİ YÖNETİM SGK NA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ (Ocak-Şubat 2015) İşçi 3,92% Sözleşmeli Personel 1,75% Geçici ve Diğer Personel 2,43% Memur 91,89% 14 Muhasebat Genel Müdürlüğü

15 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM MAL VE HİZMET ALIMLARI VE FAİZ GİDERLERİ (AY İÇİ) (Milyon TL) Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Toplam Başlangıç Ödeneği (1) 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri a) Savunma-Güvenlik Milli Savunma Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü b) Sağlık Giderleri Kamu Personeli Sağlık Giderleri Genel Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri Genel İlaç Giderleri c) Borçlanma Genel Giderleri d) Diğer Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri a) İç Borç Faiz Ödemeleri Kamu Kesimi Tahvil Faizi Diğer İç Borç Faiz Ödemeleri Tahvil Faizi Bono Faizi b) Dış Borç Faiz Ödemeleri c) İskonto ve Kısa Vadeli Nakit İşlemlere Ait Faiz Gid d) Türev Ürün Giderleri 500 e) Kira Sertifikası Giderleri (1) Bu tutarlar 2015 Yılı Bütçe Kanunu A Cetvelinde verilen ödeneklerdir MERKEZİ YÖNETİM MAL VE HİZMET ALIMLARI (Ocak-Şubat 2015) MERKEZİ YÖNETİM FAİZ GİDERLERİ (Ocak-Şubat 2015) Savunma Güvenlik 17,36% Sağlık Giderleri 0,60% Dış Borç Faiz Ödemeleri 14,94% İskonto ve Kısa Vadeli Nakit İşlemlere Ait Faiz Gid. 0,79% Kira Sertifikası Giderleri 1,64% Borçlanma Genel Giderleri 1,24% Diğer Mal ve Hizmet Alım Giderleri 80,80% İç Borç Faiz Ödemeleri 82,63% Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni / Şubat

16 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM CARİ TRANSFERLERİ (AY İÇİ) (Milyon TL) Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Toplam Başlangıç Ödeneği (1) 4. Cari Transferler a) Görev Zararları KİT Görev Zararları Halk Bankası Ziraat Bankası Diğer Görev Zararları b) Hazine Yardımları SGK na Hazine Yardımları İşsizlik Sigorta Fonu Sandıklara 5 Puan Prim Desteği 244 Sağlık, Emeklilik ve Sosyal Yardım Giderleri Devlet Sosyal Güvenlik Katkısı Faturalı Ödemeler Ek Karşılıklar Emeklilere Ek Ödeme İşveren Sigorta Primi 5 Puan İndirimi Sosyal Güvenlik Açık Finansmanı Sosyal Güvenliği Omayanların Sağlık Primi Mahalli İdarelere Hazine Yardımları Belediyelere Yardım (Denkleştirme Ödeneği) 359 -İl Özel İdareleri (Köy Hiz. Personeli Ücret Ödemesi) Sokak ve Caddelerin Aydınlatılması Hizmetleri Diğer Hazine Yardımları DFİF (İhracat Desteği) Diğer c) Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler Siyasi Partilere Yardım Diğer d) Hane Halkına Yapılan Transferler Burslar ve Harçlıklar Eğitim Amaçlı Diğer Transferler Sağlık Amaçlı Transferler Yiyecek Amaçlı Transferler Barınma Amaçlı Transferler e) Tarımsal Destekleme Ödemeleri Alan Bazlı Tarımsal Destekler Fark Ödemesi Destekleme Hizmetleri Hayvancılık Destekleme Hizmetleri Kırsal Kalkınma Amaçlı Tarımsal Destekler Tarım Sigortası Destekleme Hizmetleri 404 Telafi Edici Öd. İlişkin Tarımsal Destekler 137 Diğer Tarımsal Amaçlı Destekler Muhasebat Genel Müdürlüğü

17 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM CARİ TRANSFERLERİ (AY İÇİ) (Milyon TL) Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Toplam Başlangıç Ödeneği (1) f) Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler Ekonomi Bakanlığı Teşvik Ödemeleri Turizm Enerji Teşvik Ödemeleri 64 KOSGEB (Kobi Desteği) Tabii Afetten Zarar Gören Çiftçilere Yardım Bireysel Emeklilik Devlet Katkısı Diğer g) Sosyal Amaçlı Transferler SHÇEK Yardımları Kanun Aylık Ödemeleri Diğer Sosyal Amaçlı Transferler h) Yurtdışına Yapılan Transferler Kıbrıs Uluslararası Kuruluşlara Katılım Payı Diğer i) Gelirden Ayrılan Paylar Mahalli İdare Payları İl Özel İdarelerine Büyükşehir Belediyelerine Büyükşehir İlçe Belediyelerine Diğer Belediyelere Fon Payları SSDF SYDTF Diğer Fon Payları Gelirden Ayrılan Diğer Paylar Eğitime Katkı Payı Toplu Konut İdaresine Aktarılan Diğer (1) Bu tutarlar 2015 Yılı Bütçe Kanunu A Cetvelinde verilen ödeneklerdir MERKEZİ YÖNETİM CARİ TRANSFERLERİ (Ocak-Şubat 2015) Gelirden Ayrılan Paylar 31,49% Görev Zararları 2,16% Hazine Yardımları 44,83% Yurtdışına Yapılan Transferler 0,81% Sosyal Amaçlı Transferler 5,85% Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler 2,38% Tarımsal Destekleme Ödemeleri 7,61% Hane Halkına Yapılan Transferler 1,85% Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 3,03% Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni / Şubat

18 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM SERMAYE GİDERLERİ VE SERMAYE TRANSFERLERİ (AY İÇİ) (Milyon TL) Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Toplam Başlangıç Ödeneği (1) 5. Sermaye Giderleri Mamul Mal Alımları Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması Gayrimenkul Sermaye ve Üretim Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Diğer Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri a) Yurtiçi Sermaye Transferleri KÖY-DES Projesi BELDES 590 TÜBİTAK AR-GE Ödeneği Kalkınma Ajansları 371 SODES 231 İller Bankası Diğer b) Yurtdışı Sermaye Transferleri Kıbrıs Diğer (1) Bu tutarlar 2015 Yılı Bütçe Kanunu A Cetvelinde verilen ödeneklerdir MERKEZİ YÖNETİM SERMAYE GİDERLERİ (Ocak-Şubat 2015) Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 2,55% Diğer Sermaye Giderleri 1,08% Mamul Mal Alımları 2,51% Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması 8,28% Gayrimenkul Sermaye ve Üretim Giderleri 85,59% MERKEZİ YÖNETİM YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ (Ocak-Şubat 2015) KÖY-DES Projesi 27.22% Diğer 62.36% TÜBİTAK AR-GE Ödeneği 10.41% 18 Muhasebat Genel Müdürlüğü

19 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BORÇ VERME VE YEDEK ÖDENEKLER (AY İÇİ) (Milyon TL) Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Toplam Başlangıç Ödeneği (1) 7. Borç Verme a) Yurtiçi Borç Verme KİT Risk Hesabı 15 Öğrenim ve Harç Kredisi Kredi Garanti Fonuna Diğer b) Yurtdışı Borç Verme Kıbrıs (Kredi) Kıbrıs (Teşfik) 10 Diğer Yedek Ödenekler Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği 750 Yedek Ödenek Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği 100 Yatırımları Hızlandırma Ödeneği 633 İlama Bağlı Borçları Karşılama Ödeneği 460 Özellikli Giderleri Karşılama Ödeneği 38 Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği 45 (1) Bu tutarlar 2015 Yılı Bütçe Kanunu A Cetvelinde verilen ödeneklerdir MERKEZİ YÖNETİM YURTİÇİ BORÇ VERME (Ocak-Şubat 2015) Öğrenim ve Harç Kredisi 29.15% Kredi Garanti Fonuna 0,13% Diğer 0.53% KİT 70.20% Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni / Şubat

20 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GİDERLERİ AY İÇİ GERÇEKLEŞMELERİ (EKOD2) (Milyon TL) Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Toplam Başlangıç Ödeneği (1) Bütçe Giderleri Faiz Hariç Bütçe Giderleri I. Personel Giderleri Memur Sözleşmeli Personel İşçi Geçici Diğer Personel Milletvekilleri Cumhurbaşkanı Ödeneği İstihbarat Personeli Giderleri II. SGK na Devlet Primi Memur Sözleşmeli Personel İşçi Geçici Personel Diğer Personel Milletvekilleri İstihbarat Personeli III. Mal ve Hizmet Alımları Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Temsil ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım,Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Tedavi ve Cenaze Hizmetleri IV. Faiz Giderleri Kamu İderesine Ödenen İç Borç Faiz Giderleri Diğer İç Borç Faiz Giderleri Dış Borç Faiz Giderleri İskonto Giderleri Kısa Vadeli Nakit İşlemlere Ait Faiz Giderleri 400 Türev Ürün Giderleri 500 Kira Sertifikası Giderleri V.Cari Transferler Görev Zararları Hazine Yardımları Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler Hane Halkına Yapılan Transferler Yurtdışına Yapılan Transferler Gelirden Ayrılan Paylar VI.Sermaye Giderleri Mamul Mal Alımları Menkul Sermaye Üretim Giderleri Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Stok Alımları (Savunma Dışında) 1 Diğer Sermaye Giderleri VII.Sermaye Transferleri Yurtiçi Sermaye Transferleri Yurtdışı Sermaye Transferleri VIII.Borç Verme Yurtiçi Borç Verme Yurtdışı Borç Verme IX.Yedek Ödenekler Personel Yedek Ödeneği 750 Yatırımları Hızlandırma Ödeneği 633 Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği 100 Yedek Ödenekler Yeni Kurulacak Dai. Ve İda. İht. Karşılama Ödeneği 45 Diğer Yedek Ödenek 498 (1) Bu tutarlar 2015 Yılı Bütçe Kanunu A Cetvelinde verilen ödeneklerdir 20 Muhasebat Genel Müdürlüğü

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ Temmuz 2014 Adres E-Posta : Dikmen Caddesi Merasim Sokak Dikmen/ANKARA : maliraporlama@muhasebat.gov.tr Grafik

Detaylı

2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER

2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER T.C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı http://strateji.dsi.gov.tr

Detaylı

EK-1 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI

EK-1 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 01 Vergi Gelirleri 01 01 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 01 01 01 Gelir Vergisi 01 01 01 01 Beyana Dayanan Gelir Vergisi Gelir İdaresi Başkanlığı 01 01 01 02 Basit Usulde

Detaylı

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ Eylül 2014 2013 yılı Genel Uygunluk Bildirimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji

Detaylı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÖDENEK CETVELLERİ 2013 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2 İÇİNDEKİLER 1-2014 Yılı Bütçe Kararnamesi...4 2- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...7 3- Ödenek (A) Cetveli... 11 4- Gelirlerin Ekonomik

Detaylı

(Bin TL) OCAK-ARALIK 0 Bütçe Gelirleri 448,518,232 0 Vergi Gelirleri 260,887,709 0 Gelir, Kar ve Sermaye Kazançları Üz. Al.

(Bin TL) OCAK-ARALIK 0 Bütçe Gelirleri 448,518,232 0 Vergi Gelirleri 260,887,709 0 Gelir, Kar ve Sermaye Kazançları Üz. Al. 0 0 0 0 Bütçe Gelirleri 448,518,232 1 0 0 0 Vergi Gelirleri 260,887,709 1 1 0 0 Gelir, Kar ve Sermaye Kazançları Üz. Al. Ver, 75,799,248 1 1 1 0 Gelir Vergisi 48,806,565 1 1 1 1 Beyana Dayanan Gelir Vergisi

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü BÜTÇE GELİRLERİ YARDIMCI HESAPLARININ İRDELENMESİ, HUKUKİ DAYANAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE BÜTÇE GELİRLERİ YARDIMCI HESAPLAR CETVELİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2014 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2013

Detaylı

GENEL YÖNETİM BÜTÇE TÜRLERİ MAHALLİ İDARE. BİRLİK VE İDARE DÜZ. VE DENT. KURUM BÜTÇELERİ BÜTÇELERİ MAHALLİ İDARELER BÜTÇESİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ

GENEL YÖNETİM BÜTÇE TÜRLERİ MAHALLİ İDARE. BİRLİK VE İDARE DÜZ. VE DENT. KURUM BÜTÇELERİ BÜTÇELERİ MAHALLİ İDARELER BÜTÇESİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ BÜTÇE KAVRAMI VE BÜTÇELERİN ÖZELLİKLERİ BÜTÇE UYGULAMASI 5018 SAYILI KANUN UYARINCA 2006 YILINDAN İTİBAREN KONSOLİDE BÜTÇE UYGULAMASINDAN, KANUNDA YENİ İFADELERLE TANIMLANAN MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMASINA

Detaylı

2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu na ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan idareler ödenek tekliflerini; Orta Vadeli Program, Orta

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER Temmuz DAHA ÇOK YATIRIM İÇİNDEKİLER KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 3 01.Personel

Detaylı

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri )

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri ) T.C. BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri ) ÖDENEK CETVELLERİ ( 2. ve 4. Düzey ) 2011 yılı Merkezi Yönetim

Detaylı

-i- İÇİNDEKİLER. 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı...

-i- İÇİNDEKİLER. 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... -i- İÇİNDEKİLER 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... x BİRİNCİ BÖLÜM...1 2011 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMİK AMAÇ VE POLİTİKALARI...1 I. MAKROEKONOMİK

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Temmuz-2008 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I Sayılı Cetvelde

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

16) Sağlık Bakanlığı 17) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı(8) 19) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

16) Sağlık Bakanlığı 17) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı(8) 19) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 5018 SAYILI KANUNA EKLİ CETVELERDE YER ALAN İDARE, KURUM VE KURULUŞLAR (I) SAYILI CETVEL (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI İÇİNDEKİLER nın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... ix BİRİNCİ BÖLÜM I. GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ,

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. İçindekiler ULUSAL FONLAR... 12 A. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 14 1. YENİ TEŞVİK

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2014 2014 ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK

Detaylı

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI MAL VE HİZMET ALIM FAİZ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEK CUMHURBAŞKANLIĞI 80.441.000 7.400.000 141.834.000 2.125.000 143.959.000

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI KONU BAŞLIKLARI 375 SAYILI KHK UYGULAMASI Döner sermaye işletmelerinde ek ödeme işlemleri 666 sayılı KHK uygulaması 657

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 3 Temmuz 2015 2 İçindekiler 1. GÜNDEMDEKİ SON GELİŞMELER (Slayt 3) 2. ORTA

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ E K O D GELİR TÜRÜ NİSAN 14 NİSAN 1 NİSAN DEĞİŞİM % 1 Vergi Gelirleri 8.717.1.4,14 9.61.1.34, 1,3 1 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 6.16.816,39

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 28.07.2014 İçindekiler Üst Yönetici Sunuşu... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı