İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ - ING BANK A.Ş. İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ - ING BANK A.Ş. İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ"

Transkript

1 02/08/2012 İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ - İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ MADDE 1 - TARAFLAR Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:8 Sarıyer/İstanbul (34467) adresinde mukim ING Bank A.Ş. Genel Müdürlüğü (kısaca Banka olarak anılacaktır) ile Çobançeşme Mevki Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi B Blok Yenibosna/Bahçelievler/İstanbul (34196) adresinde mukim İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) (Kısaca Birlik olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen hususlarda mutabakata varmışlardır. MADDE 2 - TANIMLAR Banka : ING Bank A.Ş. Birlik : İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Üye : İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birliğine Üye Firmalar Kredi : Bankacılık mevzuatı ve Banka nın Genel Kredi Politikalarınca mümkün görülen nakit ve gayrinakit krediler Forward : İleri bir tarihte teslimi söz konusu olacak döviz tutarının vadesi, miktarı ve fiyatının taraflarca bugünden belirlenerek sözleşmeye bağlanması işlemidir. MADDE 3 KONU VE KAPSAM Sözkonusu protokol kapsamında; Banka nın Birlik üye firmalarının ticari kapasitelerinin ve ihracat faaliyetlerinin gelişimine imkan tanıyacak; üyelere özel avantajlar içeren ürün ve hizmetlere ait genel esaslar düzenlenmektedir. Bu protokol ile Banka tarafından Birlik üyelerine, hammadde ve mal alım kredisi, ihracat kredileri, ihracat reeskont kredisi / Türk Exımbank gayrinakit krediler, ticari nakdi/ taksitli ve gayri nakdi krediler, mevduat ve yatırım ürünleri, hazine ürünleri/opsiyon-swap-forward-vob işlemler, bireysel emeklilik planı ve sigortanın yanısıra diğer Bankacılık ürün ve hizmetlerinin sunulmasına ilişkin detaylar protokolün ilgili maddelerinde detayları ile yer almaktadır. Protokolde detaylarına yer verilen ürün ve hizmetlerden iflas etmemiş, konkordato ilan etmemiş, tasfiyeye girmemiş, devlet ihalelerinden yasaklı olmayan ve ticari açıdan faal durumda olan Birlik üyeleri, Banka tarafından yapılacak istihbarat ve değerlendirme sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmaması ve Banka mevzuatı dahilinde gerekli sair şartları taşımaları ve uygun teminatları vermeleri halinde yararlanabilecektir. MADDE 4 BAŞVURU Protokol kapsamında sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanmak isteyen Birlik üyesi, faaliyette bulunduğu en yakın Banka Şubesine (Banka tarafından gerekli görülen belgeler ve Birlik üyesi olduğuna dair yazı ile) başvuruda bulunabilecektir. 1

2 Başvurular, genel bankacılık mevzuatı ve Banka nın kredi politikaları esasları doğrultusunda değerlendirilecektir. Bankaya müracaat eden Birlik üyeleri lehine kredi tahsis edilmesi ve kullandırılması, kredi tesisi için talep edilecek teminatlar vb konularda son karar Banka tarafından verilecektir. MADDE 5 BİRLİK ÜYELERİNE SUNULACAK AVANTAJLI ÜRÜN VE HİZMETLER A. İHRACATÇIYA DESTEK KREDİLERİ a. İhracatçıya Özel Hammadde ve Mal Alım Kredileri (Dövize Endeksli veya Döviz Cinsinden) İhracatçı firmalarımızın gerek yurtiçi gerekse de yurtdışından yapacakları hammadde ve mal alımları uygun vade ve geri ödeme koşullarıyla desteklenmektedir. Kullandırılacak olan krediler sayesinde ihracatçılarımız mal alımlarında nakit ödeme avantajından faydalanarak girdi maliyetlerini daha etkin bir şekilde yönetebileceklerdir. Hammadde Finansmanı: Müşterilerin faaliyet döngüsüne uygun olarak, proforma fatura veya fatura aslı karşılığında, hammadde ihtiyaçlarının finansmanına yönelik özel kredi desteği sağlanmaktadır. Mal Alım Finansmanı: Proforma fatura veya fatura aslı karşılığında müşterilerin faaliyet konuları ile ilgili malzeme ve mal alımlarının finansmanına yönelik özel kredi desteği sağlanmaktadır. Kredi kullandırımları fatura karşılığı olarak müşterinin hammadde ve mal tedarikçisine gönderilecektir. Ayrıca ihracatçı müşterilerimize destek olmak amacıyla ilgili kredi değerlendirme süreçlerinde bu kapsamda gelen taleplere öncelik verilecektir. b. İhracat Kredileri (Döviz/TL) İhracatçı üyelerin ihracatının finansmanı amacı ile azami 12 ay vadeli olarak kullandırılacaktır. Asgari 3 ay, azami 12 ay vadeli olarak aşağıdaki kredi türleri sunulmaktadır. İşleyiş dahilinde İhracat Döviz Kredisi kullanan üyeler ihracat bedellerini ING Bank üzerinden gerçekleştirecektirler. Spot İhracat Döviz Kredisi Spot TL İhracat Kredisi Rotatif TL ve USD İhracat Döviz Kredisi İhracatçıya destek kredilerini kullanan Birlik üyeleri için döviz alım-satım, ithalat transferi, havale, eft gibi bankacılık işlem ücretleri/masraflar ve fiyatlamalar, protokolün ilgili maddelerinde belirtildiği şekilde devam edecektir. 2

3 NAKİT KREDİLER a. Taksitli Ticari Krediler Yatırım Kredisi (Makine Ekipman) Üyelerin faaliyet alanı ile ilgili makine alımları için TL cinsinden azami 36 ay vadeli eşit taksitli olarak Banka tarafından uygun görülen teminat şartları ile kullandırılacaktır. İşletme Sermayesi Kredisi Hammadde, küçük demirbaş, vb. alımı, iç dekorasyon yenileme vb. amaçlar için TL cinsinden azami 24 ay vadeli eşit taksitli olarak kullandırılabilecek olup, Banka tarafından uygun görülen teminat şartları ile kullandırılacaktır. İşyeri Kredisi İşyeri alımına yönelik olarak TL cinsinden azami 60 aya kadar vadeli eşit taksitli ve gayrimenkul ipoteği ve uygun görülen sair teminatlar karşılığı kullandırılacaktır. Ticari Araç Kredileri Üyelerin iş amaçlı kullanacağı 0 Km. TL cinsinden ağır ve hafif ticari araç kredileri için azami 48 ay vadeli eşit taksitli olarak araç rehni ve uygun görülen sair teminatlar karşılığı kullandırılacaktır. b. Kısa Vadeli Nakdi Krediler Spot / Rotatif krediler Üyelerin kısa vadeli finanman ihtiyaçlarının karşılanması ve ana firmaların tedarikçi firmalara vereceği sipariş üzerine avans kredisi olarak TL cinsinden azami 12 ay vade ile güncel faiz oranları ve Banka tarafından uygun görülen teminat şartları ile kullandırılacaktır. Tüzel Kredili Mevduat Hesabı Üyelerin günlük nakit ihtiyaçları, çek fatura ödemeleri vb. ihtiyaçları için her an kullanıma hazır Ticari Kredili Mevduat Hesabı tanımlanacaktır. Bankanın Kredili Mevduat Hesabı açılması için üyeden teminat talep hakkı saklıdır. c. Diğer Nakdi Krediler Emtia Finansmanı Üyelerin faaliyet döngüsünü ve ihtiyaçlarını anlayarak, tarım ürünleri başta olmak üzere ekonomik değeri olan ürünleri Bankalar Kanunu çerçevesinde teminat alınabilir bir yapı içinde değerlendirilerek Emtia Finansmanı çözümleri sunulabilecektir. Emtia özelliklerine sahip ürünler üye depolarında ya da üçüncü parti depolarda rehin alınarak, teminat yönetim (CMA) / teminat gözetim (SMA) ve benzeri anlaşmalar kapsamında tesis edilecek emtia rehni veya Lisanslı Depoculuk kapsamındaki ürünlerin Lisanslı Depolarda ürün 3

4 senedi rehni alınarak sağlanacak finansman seçenekleri ile stoktaki ürünlerin hemen nakde dönüştürmek yerine değerleri beklenerek doğru zamanda satışları gerçekleştirilebilecektir. B. Gayri Nakdi Krediler a. Teminat Mektupları Firmalara Teminat Mektubu Kredisi tahsis edilerek taahhüt, mal alımı, bayilik amaçlı kullandırılabilecektir. Diğer konulardaki teminat mektupları için Banka ayrıca değerlendirme yaparak uygun görülenleri işleme konu edecektir. Süresiz teminat mektubu talepleri Banka tarafından değerlendirilecektir. b. Akreditif Bankaca kredibilitesi uygun bulunan firmalara Akreditif Kredisi kullandırılabilecektir. c. Diğer Krediler Üyelerin yurtdışı kaynaklı yatırım amaçlı, makine alımı amaçlı veya işletme sermayesi finansmanı amaçlı kredi talepleri ve ülke kredileri işlem bazlı olarak değerlendirilecektir. C. MEVDUAT VE YATIRIM ÜRÜNLERİ a. Vadeli Döviz Mevduat Hesabı Piyasa şartlarına göre günlük olarak belirlenen rekabetçi oranlar uygulanabilecektir. b. Kasa Mevduatı Üye firmalara özel aylık anlaşmalarla gecelik avantajlı faiz oranı imkanı sunulacaktır. D. HAZİNE ÜRÜNLERİ /OPSİYON-SWAP-FORWARD- VOB İŞLEMLER Üye firmalara, finansal risklerini (gelecekteki kur dalgalanmaları ve/veya mal fiyatının yaratacağı muhtemel zararları) vadeli işlem piyasalarını kullanarak azaltmaları veya ortadan kaldırmaları amacıyla; firmaların dış ticaret hacimleri ve döviz işlemleri dikkate alınarak Hazine İşlem Limitleri atanabilecektir. Söz konusu limitler, Bankanın genel kredi politikası kapsamında değerlendirilecek olup üyelerin faaliyet hacmi, dış ticaret işlemlerinin büyüklüğü, döviz cinsi nakit akışı gibi unsurların gerektirdiği teminat oranlarının sağlanması suretiyle kullanılabilecektir. Teminat oranı piyasa koşullarına ve işlem vadesine bağlı olarak değişmektedir. Üye firmaların yapacakları vadeli işlemlerde uygulanacak teminat oranı minimum % 10 dan başlayarak vade, para birimi ve ilgili para birimlerinin volatilitesine göre farklılaşacaktır. Üye firmanın faaliyet hacmi, dış ticaret işlemlerinin büyüklüğüne göre teminat oranında esneklik sağlanabilecektir. İşleyiş dahilinde ihracata bağlı türev piyasalara yönelik işlem talebinde bulunan üyeler ihracat bedellerini ING Bank üzerinden gerçekleştirecektirler. 4

5 Üye firmaların ihtiyaçları doğrultusunda USD, EUR, GBP, CHF, SEK, DKK, CAD, NOK, JPY, AUD, RUB para birimleri cinsinden TL ye karşı ve USD ye karşı forward işlemleri fiyatlanabilecektir. Üye firmalarla yapılabilecek günlük kur işlemlerinde, kur anlaşmalarında ve forward işlem taleplerinde spot kur olarak Reuters TLFX 11:00 kuru baz alınarak fiyatlama yapılabilecektir. Taleplerin en eç saat 10:00 a kadar iletilmiş olması gerekmektedir. Spot işlem tutarı minimum USD forward işlemlerde minimum tutar ise USD olabilecektir. İŞLEM TUTARI 1 milyon USD ye kadar 1 milyon USD- 5 milyon USD 5 milyon USD üstü TLFX 11:00 ALIŞ KURU İLE FİYATLAMA TLFX 11:00 alış kuru + binde 1.5 TLFX 11:00 alış kuru + binde 1 TLFX 11:00 alış kuru + binde 0.5 Yukarıdaki tutarların muadili Eur alış işlemlerinde aynı sayfada açıklanan Eur/Usd bid paritesi geçerli olacak; GBP gibi diğer para birimlerinde ilgili para biriminin 11:00 deki paritesi hesaplamada baz alınacaktır. Üye firmalar, protokol kapsamında Banka tarafından kendilerine tahsis edilecek Hazine İşlem Limitleri içerisinde kalmak kaydıyla aynı vadeye birden fazla forward işlemi gerçekleştirilebilecektir. Üye firmalar, Hazine İşlem Limitleri içerisinde kalmak kaydıyla opsiyon ve swap işlemleri ile finansal risklerini minimize edebileceklerdir. Üye firmalar, Internet Bankacılığı kanalı ile VOB işlemlerini de gerçekleştirebilecek; organize piyasada işlemlerini takip edebilecektir. Forward işlemlerinde vadeden önce cayma veya erken kapama mümkün olmamaktadır. Ancak üye firmaların talebine bağlı olarak tesis edilen Hazine İşlem limitlerin yeterli olması kaydı ile ilgili vadeye ters işlem yapılarak pozisyon kapatılabilecektir. Talep doğrultusunda üye firmalar ile Bankanın Ekonomik Araştırmalar Bölümü tarafından hazırlanan Bültenler düzenli olarak paylaşılabilecektir. E. BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI ING Emeklilik BES paketi ile şirketlerin kurumsal ihtiyaçları ve çalışanlarının özel emeklilik planlarını kapsayan özel çözümler sunulacaktır. ING Emeklilik BES planında başlangıçta giriş aidatı alınmayacaktır. Sistemden üç seneden önce çıkılması halinde giriş aidatı 250 TL olarak yansıtılacaktır. 5

6 Genel uygulamada %8 olarak uygulanan Yönetim Gider Kesintisi Birlik üyelerine özel olarak yatırılan katkı payı tutarına göre %5 den %0 a kadar azalan oranlarda uygulanacaktır. ING Emeklilik bünyesinde üyelerin yatırımları 6 adet fona yönlendirilmektedir. Üyelerin, yatırım davranışlarına göre istediği sayıda ve içerikte fonu seçme hakkı bulunmaktadır. Yeni düzenleme ile üyeler tarafından yatırılan her katkı payı için devletten %25 oranında ek destek alınacaktır. Sistemde asgari üç sene kalan her üye bu imkandan faydalanabilecektir. Devlet tarafından sağlanan ek katkı payı toplamda yıllık brüt asgari ücretin %25 ini geçemeyecektir. Yatrıılan katkı payı tutarları ile üyeler, vergi avantajlarından faydalanma şansını yakalayabilecektir. Birlik üyeleri tüm bu imkanlar ve daha fazlası hakkında detay bilgiyi ING Bank Şubelerinden edinebilecektir. Ayrıca Banka tarafından, Birlik üyelerinin işveren katkılı veya aracılı Grup Hayat ve Grup Ferdi Kaza taleplerinde ING Emeklilik tarafından avantajlı çalışma koşulları sağlanması yönünde gerekli koordinasyon ve bilgi akışı sağlanacaktır. F. SİGORTA Acentesi olunan Sigorta şirketleri aracılığı ile Birlik üyelerinin her türlü sigorta ihtiyaçları karşılanabilecektir. ING Bank şubeleri, Birlik üyelerinin nakliyat poliçeleri, işyeri, endüstriyel yangın vb. sigorta taleplerine ilişkin bilgiyi alarak sigorta şirketine gerekli bilgi akışını sağlayacak; ilgili konularda danışmanlık hizmeti verebilecektir. Bankamız şubeleri aracılığı ile acentesi olunan sigorta şirketlerinden Axa Sigorta üzerinden yapılacak olan her türlü sigorta işlemlerinde üyeler tarafından ödenen prim tutarının vergi hariç %5 ine varan oranlarda Banka tarafından işlem bazında prim iadesi yapılabilecektir. G. İHRACAT REESKONT KREDİSİ / TÜRK EXIMBANK GAYRİNAKİT KREDİLER (TEMİNAT MEKTUBU VE AVAL) Birlik üyelerinin işletme sermayesi finansmanına yönelik Eximbank kredilerinde aracılık hizmeti verilecek olup Türk Eximbank Reeskont Kredilerine verilen avaller, Türk Eximbank tan kredi teminine yönelik teminat mektupları, Eximbank Performans Mektupları ve Niyet Mektupları nda üye firmaların ilgili işlemlerindeki taleplerinde ihracat bedelinin 2 işgünü Bankada Üye firma adına açılan vadesiz hesapta tutulması kaydıyla Birlik üyelerine özel aşağıdaki tabloda yer alan komisyon oranı uygulanacaktır. Eximbank İhracat Reeskont Kredilerine Verilen Avaller (yıllık) Eximbank Performans Mektupları (yıllık) İTKİB Üyelerine Uygulanacak Özel Komisyon Oranı %1 (asgari komisyon tutarı 150 TL) %1 (asgari komisyon tutarı 150 TL) 6

7 Niyet Mektupları %01 (asgari komisyon tutarı 50 TL) H. SİGORTALI İHRACATIN FİNANSMANI Üye firmalar, ING Bank ve Türk Eximbank arasında sağlanan anlaşmaya bağlı olarak Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programı kapsamında teminat altına alınan ihracat bedeli alacaklarını finanse edebilecektir. Üye firmalardan Türk Eximbank tarafından talep edilen Temlikname, İbraname ve Taahhütname nin alınması gerekmektedir. Üye firmaların sigortalı temlikin teminatı ile kredi talepleri Bankamız Kredi Politikalarına uygun olarak değerlendirmeye alınacaktır. Firmaların ihracat taahhütlü Döviz Kredi taleplerinde Eximbank a yaptıracakları Sevk Sonrası Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası priminin belli bir kısmının Banka tarafından karşılanması söz konusu olabilecektir. Banka tarafından katkıda bulunulacak prim oranı, üye firmanın ihracat bedeli tutarına bağlı olarak değerlendirmeye alınacaktır. I. DİĞER BANKACILIK ÜRÜN VE HİZMETLERDE SUNULACAK AVANTAJLAR 40 ı aşkın ülkede faaliyet gösteren ING Bank uluslararası ticareti mümkün kılmak, iş fırsatlarını artırmak için merkezi Hollanda da bulunan ve 23 farklı ülkede faaliyet gösteren Avrupa Ticaret Masası aracılığı ile dış ticaret ile iştigal eden Birlik üyelerini Avrupalı meslektaşları ile buluşturmak üzere destek hizmeti sunulabilecektir. Eximbank kredi başvurularında banka tarafından yapılacak değerlendirmelerden sonra ITKIB üyelerine öncelik verilmesi için azami çaba gösterilecektir. Üyelerin ihracat ve ithalat işlemlerinde avantajlı fiyatlama yapılacaktır. Anlaşma süresince Birlik üye firmaların USD ye kadar olan tüm ithalat transfer işlemlerinde transfer masrafı alınmayacaktır sadece swift masrafı olarak standart 10 USD alınacaktır. Banka kredi kullanan üyelereişbu sözleşmenin imzasına müteakip bir yıl boyunca hesap işletim masraf muafiyeti sağlayacak ve bir yıl boyunca internet kanalı ile yapılan havale ve EFT işlemlerinde masrafsızlık uygulayacaktır. Banka kredi kullanan her üyeye kredi kullandırımını takip eden ilk 6 ay boyunca (yasal yükümlülükler hariç olmak üzere) çek karnesi masrafı alınmaksızın gerekli şartları taşıyan müşterilerine çek karnesi verecektir. Bu krediden yararlanacak olan üyelerden Banka ca uygun bulunanlara Teminat Mektubu kredisi kullandırılabilecektir. Kullandırılacak teminat mektubu kredisinin konusu tüm ihtiyaçlar 7

8 için (Gümrüğe Hitaben, Ata Karnesi vs.) üçer aylık devreler halinde alınmak üzere yıllık yüzde 1 (yüzde bir) oranında ve devrevi asgari 125 TL olacak şekilde komisyon uygulanacaktır. Gerek ITKIB kaynaklı gerek Banka kaynaklı nakit kredi kullanan ihracatçı vasfına haiz üyelerin ihracat akreditifleri vesaik gönderim masrafı olarak 40 USD (ABD, Avrupa, Uzakdoğu) uygulanacaktır. ING Leasing işlemlerinde 60 aya kadar vadeli eşit taksitli ve tüm tekstil makinalarında geçerli olmak üzere yapılacak finansman işlemlerinde öncelikli ve hızlı değerlendirme yapılacaktır. Kredi kullanan üyelerin diğer işlemlerinde Banka masraf ve komisyonları %50 indirimli uygulanabilecektir. Üyelerin SSK Prim ödemeleri için 2 iş gününe kadar 0 Faizli Nakit Yönetimi kredisi kullandırılabilecektir. ITKIB ve Banka arasında gerçekleştirilecek işbirliği süresince Banka, ITKIB in yaptığı ve ITKIB hesabına gelecek havaleler ve ITKIB in yaptığı işlemlerden her ne ad altında olursa olsun masraf, komisyon, ücret talep etmeyecektir. İş bu teklif Birlik ile yapılan çalışma kapsamında kullandırılacak krediler ve diğer bankacılık ürün ve hizmetleri için geçerlidir. Bankamız yukarıda belirtilen tüm şartları değiştirmek, ürünleri kaldırmak, uygulamayı değiştirmek ve sair Bankacılık hizmetlerinin verilmesine esas tüm hususlarda değişiklik yapmak konusunda tam yetkili olup tek taraflı olarak hizmetler ve şartlarda revizyon yapabilir. MADDE 6 KREDİ LİMİT, FAİZ VE KOMİSYON ORANLARI HAKKINDA Kredi limiti; (Birlik üyeleri için) yapılacak istihbarat sonucu moralitelerinde herhangi bir olumsuzluk bulunmaması kaydıyla, Banka kredi politikaları doğrultusunda belirlenecektir. Ek 1 de belirtilen nakit krediye uygulanacak faiz oranlarında, Banka mevzuatı doğrultusunda hareket edilecek olup, faiz oranlarındaki artışlar krediye yansıtılabilecektir. Kullandırım tutarları asgari USD/EUR, azami USD/EUR olarak uygulanacaktır. Bu aralığın dışındaki tutarlar için ayrıca fiyatlama yapılacaktır. İş bu protokol kapsamında yapılacak kredi kullandırımlarında kullandırım başına 250 USD dosya masrafı alınacaktır. Bu anlaşmaya istinaden kullandırılan kredilerden dolayı, Birlik sadece kredi talep eden üyelerinin kredi talebinde bulunduğu tarih itibariyle Birlik üyesi olduğuna dair Kayıt Belgesini kayıtlarına göre aslına uygun olarak düzenleyip vermekle yükümlü olup, bunun dışında kredi ödemeleri ile ilgili olarak Banka ya karşı Birlik in hiçbir hukuki, cezai ve ödeme sorumluluğu bulunmamaktadır. 8

9 MADDE 7 TEMİNATLAR HAKKINDA Protokol kapsamında kullandırılacak kredilere ilişkin teminat tür ve kapsamı Banka tarafından belirlenecek ve gerekli görünen teminatlar Birlik Üye sinden talep edilecektir. MADDE 8 YÜRÜRLÜK VE SÜRE Bu protokol taraflarca karşılıklı olarak imzalanmasını müteakiben yürürlüğe girer. Protokol hükümleri 02 Ağustos 2013 tarihine kadar geçerli olup, taraflardan biri yürürlük süresinin bitiminden 1 (bir) ay öncesine kadar diğer tarafa yazılı olarak protokolü feshetme talebini iletmediği taktirde protokol süresi 02 Ağustos 2013 itibariyle 1 (yıl) süresince tekrar geçerlilik kazanacaktır. MADDE 9 DİĞER HUSUSLAR Taraflar, bu protokolün uygulanmasında karşılaşabilecekleri sorunları karşılıklı iyi niyet esasına dayaranarak çözümlemeyi ve gerektiğinde karşılıklı mutabakatla protokolde değişiklik ve ekler yapmayı kabul eder. Taraflar arasında bu protokol nedeni ile doğacak her türlü ihtilafların hallinde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Sözleşmenin 1.maddesinde belirtilen adresler tarafların yasal tebligat adresleridir. Taraflar, bu adreslerdeki vaki değişiklikleri diğer tarafa yazılı olarak bildirmedikleri taktirde, eski adreslerine yapılacak tebligatların yasal, geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. Toplam 9 (dokuz) madde ve 1 (bir) ekten ibaret bu protokol, 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca okunarak içeriğinin iradelerine uygunluğunun teyidini takiben 02 Ağustos 2012 tarihinde imzalanmıştır. İSMAİL GÜLLE KOORDNATÖR BAŞKAN İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ PINAR ABAY GENEL MÜDÜR 9

10 EK 1: İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ PROTOKOLÜ FAİZ ORANLARI ING BANK İTKİB İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA KULLANDIRILACAK KREDİLERE UYGULANACAK FAİZ ORANLARI USD/EUR USD/EUR arası krediler için Para Birimi TL USD EUR İHRACAT KREDİLERİ Rotatif Kredi : Spot Kredi (12 ay) : Para Birimi TL USD EUR HAMMADDE VE MAL ALIM KREDİSİ VADE 4ay : ay : USD/EUR USD/EUR arası krediler için Para Birimi TL USD EUR İHRACAT KREDİLERİ Rotatif Kredi : Spot Kredi (12 ay) : Para Birimi TL USD EUR HAMMADDE VE MAL ALIM KREDİSİ VADE 4ay : ay : Yukarıda yer alan fiyatlamalar, banka tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir. Bu protokol kapsamında üye firmalara, nakit ve gayrinakit kredi taleplerinde indirimli faiz/komisyon oranlarından faydalanabilme olanağı sunulmaktadır. Bu imkandan faydalanmak için üye firmaların aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir: 1. Kullandırılacak kredilerin karşılığı olan ihracat bedellerinin ING Bank a getirilmesi; 2. ING Bank tarafından üyelere sunulan (Çek Karnesi, ING Bonus Business Card, Ticari Kredili Mevduat Hesabı, Otomatik Ödeme, Vergi/SSK Ödemesi, Vadeli Mevduat, Sigorta Ürünleri, Internet Bankacılığı) ürünlerden en az 3 adedini kullanıyor olması veya 3 ay içerisinde aktif olarak kullanır hale getirilmesi gerekmektedir. 10

İZMİR TİCARET ODASI - ING BANK A.Ş. İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

İZMİR TİCARET ODASI - ING BANK A.Ş. İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İZMİR TİCARET ODASI - ING BANK A.Ş. İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ ODA ÜYELERİNE SUNULACAK AVANTAJLI ÜRÜN VE HİZMETLER A. İHRACATÇIYA DESTEK KREDİLERİ Banka Oda üyesi firmaların ihracatın finansmanına yönelik talep

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ (İHTİYAÇ / OTOMOBİL) SÖZLEŞMESİ. İşbu Sözleşme nin uygulanmasında aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

TÜKETİCİ KREDİSİ (İHTİYAÇ / OTOMOBİL) SÖZLEŞMESİ. İşbu Sözleşme nin uygulanmasında aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası TÜKETİCİ KREDİSİ (İHTİYAÇ / OTOMOBİL) SÖZLEŞMESİ 1. AMAÇ İşbu Tüketici Kredisi Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile düzenlenen tüketici kredisi, müşterinin

Detaylı

T 00000000 İ R T K E N R Ö

T 00000000 İ R T K E N R Ö T 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

12.Bölüm. Bankaların Kredi İşlemleri. Yrd. Doç. Dr.Oruç ALKILINÇ

12.Bölüm. Bankaların Kredi İşlemleri. Yrd. Doç. Dr.Oruç ALKILINÇ 12.Bölüm Bankaların Kredi İşlemleri Yrd. Doç. Dr.Oruç ALKILINÇ Amaçlarımız: Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz. Bankaların fonksiyonları Bankaların Kredi

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :...

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :... BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Soyadı, Adı/Unvanı :..... TCKN/VKN :... Amaç ve Kapsam: Müşterinin, Türkiye İş Bankası A.Ş. nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesaplarının kullanılmasında;

Detaylı

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR Müşteri Numarası HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR herhangi birisinin Türk hukukuna uygun olmaması halinde o şart hükümsüz olup, diğer şartlar geçerli kalmaya

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :...

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :... BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Soyadı, Adı/Unvanı :..... TCKN/VKN :... Amaç ve Kapsam: Müşterinin, Türkiye İş Bankası A.Ş. nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesaplarının kullanılmasında;

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ I. GENEL HÜKÜMLER: Finansbank A.Ş. (kısaca Banka diye anılacaktır.) ile ismi bu Sözleşmenin son sayfasında yer alan Müşteri (kısaca Müşteri diye anılacaktır.), aşağıdaki hüküm ve şartlarda anlaşmışlar

Detaylı

MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ

MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ Protokol Taslağı (Ek-2) Madde 1- Taraflar MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ Bir tarafta Nasuh Akar Mh. 1407 Sk., Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde mukim Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu diğer tarafta.. adresinde

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIMLAR VE KISALTMALAR İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. KREDİYE İLİŞKİN MALİ BİLGİLER 1.1. Tutar Bilgileri Kredi Anapara Tutarı: Kredi Kâr Payı Tutarı: Kredinin Masrafları Toplamı: Toplam Borç Tutarı: 1.2. Toplam

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Şube Adı / Adresi: Telefon Numarası: KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredi Tutarı Vade (Ay) Para Cinsi (TL, USD, EUR vb.) Ödeme Planı

Detaylı

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR Müşteri Numarası HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR herhangi birisinin Türk hukukuna uygun olmaması halinde o şart hükümsüz olup, diğer şartlar

Detaylı

Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No Bir taraftan BURGAN BANK A.Ş GENEL MUHASEBE ("Banka" olarak anılacaktır), diğer taraftan ("Borçlu" olarak anılacaktır)

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi,5582 sayılı Konut Finansmanına İlişkin Çeşitli

Detaylı

SABİT KAR PAYLI KREDİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT KAR PAYLI KREDİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT KAR PAYLI KREDİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu bilgi formu konut edinmeleri amacıyla bankamızca müşterilerimize kredi kullandırılması, sahip oldukları konutların

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (işbu Sözleşme de kısaca BANKA olarak anılacaktır) diğer taraftan KART

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu 2009 YILI I. DÖNEM FAALİYET RAPORU Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu Sunuş Rakamlarla Halkbank - 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Değerlendirmesi - 3 Genel Müdür ün Değerlendirmesi - 4 2009 Yılı

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 3001/PBY/27/0215/100.000 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 1 TARAFLAR Bir taraftan, sözleşmenin 32.sayfasında

Detaylı

MÜŞTERİ NO:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

MÜŞTERİ NO:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ NO:.... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 1 1 TARAFLAR Bir taraftan, sözleşmenin 32.sayfasında imzası bulunan MÜŞTERİ

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI TARİH : 01/02/2015 BİRİM : Operasyon ve Raporlama Müdürlüğü Müşteri İlişkileri Müdürlüğü Ankara Bölge Sigorta Müdürlüğü Tazminat

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 10/B maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Numarası HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR Küresel Şartlar, Banka ve Müşteri (taraflar) arasında Bankacılık İşlemleri Sözleşmesinin (BIS) parçası olarak

Detaylı