EĞİTİM KATALOĞU. Eylül

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞİTİM KATALOĞU. Eylül 2012 1"

Transkript

1 EĞİTİM KATALOĞU Eylül

2 İ Ç İ N D E K İ L E R 1.FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ ve İÇ KONTROL SİGORTA VE BİREYSEL EMEKLİLİK MUHASEBESİ PARA VE SERMAYE PİYASALARI SİGORTA İŞLETMECİLİĞİ SİGORTA PAZARLAMASI HASAR YÖNETİMİ FİNANSÇI OLMAYANLAR İÇİN FİNANS BÜTÇE & STRATEJİK PLANLAMA UFRS UFRS 7 Nakit Akım Raporu SİGORTA ŞİRKETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ FİNANS MATEMATİĞİ REASÜRANS SİGORTA ŞİRKETLERİ İÇİN UYGULAMALI UFRS SİGORTA ŞİRKETLERİ Yeni TTK BİREYSEL EMEKLİLİK EĞİTİMLERİ

3 1.FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ ve İÇ KONTROL Amaç Bu eğitimin amacı, isletmelerin üst düzey ve orta kademe yöneticilerinin Finansal Risk Yönetimi ve iç kontrol konularında bilgilendirmektir. Katılımcılar Finansal Risk Yönetimi ve iç kontrol konularda bilgi ve birikimlerini artırmayı amaçlayan tüm yönetici, yönetici adayları. Yöntem Eğitim eğitim anlatım, tartışma seklinde yapılacak ve örnek olay tartışmalarıyla desteklenecektir. Katılımcılar her fırsatta tartışmalara katılmaya teşvik edileceklerdir. Program Eğitim programı içeriği eğitim ihtiyacınız doğrultusunda revize edilebilir Eğitim Süresi 2 gündür. 3

4 PROGRAM 1. GÜN Risk Nedir? İşletmeler için Ne İfade Eder? Risk Yönetim Süreci Riskin Tanımlanması Riskin Ölçümü Riskin Analiz Edilmesi Riskin Kontrol Edilmesi Riskin Transferi Riskin Raporlanması Risk Çeşitleri Finansal Riskler Kredi Riski Enflasyon Riski Faiz Riski Kur Riski ( Currency Risk ) Vade Riski ( Maturity Risk ) Yeniden Yatırım Riski Operasyonel Riskler ( Bilanço Dışı Riskler ) Yönetim Riski ( Üst Düzey Yöneticiler ) Strateji ve İletişim Marka ve İtibar Yasal Uyum Riskleri Teknoloji, IT İş Ortamı Personel Finansal Risk Yönetim Teknikleri Menkul Kıymetleştirme Sigorta Türev Enstrümanlar Forward Kontratlar Futures Options Swap Arbitraj 4

5 2. GÜN Alternatif Finansman Teknikleri Leasing ( Finansal Kiralama ) Faktoring Forfaiting Para ve Sermaye Piyasaları İMKB T.C. Merkez Bankası Uluslararası Fon Piyasaları Uluslararası Finansal Raporlama Standartları UFRS US GAAP TRFS BASEL II Portföy Yönetimi Ülke Analizi Şirket Analizi Portföy Analizi 5

6 2.SİGORTA VE BİREYSEL EMEKLİLİK MUHASEBESİ Amaç Bu eğitimin amacı, sigorta ve bireysel emeklilik şirketlerinin muhasebe bölümü çalışanlarının ve yöneticilerinin hayat ve hayat dışı sigorta muhasebesi ve bireysel emeklilik ve fon muhasebesi konularında bilgi ve becerilerini artırmaktır. Katılımcılar Sigorta ve bireysel emeklilik konularda bilgi ve birikimlerini artırmayı amaçlayan tüm yönetici, yönetici adayları. Yöntem Eğitim seminer/anlatım, tartışma seklinde yapılacak ve örnek olay tartışmalarıyla desteklenecektir. Katılımcılar her fırsatta tartışmalara katılmaya teşvik edileceklerdir. Program Eğitim programı içeriği eğitim ihtiyacınız doğrultusunda revize edilebilir Eğitim Süresi 2 gündür. KONULAR Temel Sigorta Muhasebesi (1 gün) 6

7 Üretim Muhasebesi: Yazılan Primler, Vergi ve Fonlar, BSMV Muhtasar Damga Vergisi Üretim Giderleri (Komisyon vs.) Kazanılmamış Primler Karşılığı Üretim Reasürans Muhasebesi Diğer Teknik Konular: Devam Eden Riskler Karşılığı, (yeni) Dengeleme Karşılığı, (yeni) İkramiye ve İndirim Karşılığı (yeni) Hasar Muhasebesi: Ödenen Hasarlar, Muallâk Tazminat Karşılığı, IBNR, INCURRED BUT NOT REPORTED Muallâk Hasar ve Tazminat Karşılığı Yeterlilik Tablosu, Davalık Hasarlar, Rücu Alacakları ve Sovtaj Varlıkları, Hasar Reasürans Muhasebesi Kar Komisyonları Bireysel Emeklilik Muhasebesi BES Fon Kuruluş Kayıtları Katılımcı Geçici Hesapları BES Tahsilat Kayıtları Nakit Kredi Kartı Fon Alım İşlemleri Fon Satış İşlemleri Kesintiler Giriş Aidatı Geçici GA Tahakkuk & Tahsilatları Tahakkuk Tahsilat İptal & İade İşlemleri Fon İşletim Gideri Tahakkuk & Tahsilat Kayıtları Yönetim Gider Kesintisi Tahakkuk & Tahsilat Küsurat İşlemleri Dövize Endeksli Sözleşmeler & Kur Farkları Vergi Uygulamaları Şirketler Şahıslar Çıkış Vergilendirmeleri Sigorta Şirketleri İçin TDHP / Tek Düzen Hesap Planı 7

8 Amaç 3.PARA VE SERMAYE PİYASALARI Bu eğitimin amacı, katılımcıların para ve sermaye piyasaları konularında konularında bilgi ve becerilerini artırmaktır. Katılımcılar Para ve sermaye piyasaları konularda bilgi ve birikimlerini artırmayı amaçlayan tüm yönetici, yönetici adayları. Yöntem Eğitim seminer/anlatım, tartışma seklinde yapılacak ve örnek olay tartışmalarıyla desteklenecektir. Katılımcılar her fırsatta tartışmalara katılmaya teşvik edileceklerdir. Program Eğitim programı içeriği eğitim ihtiyacınız doğrultusunda revize edilebilir Eğitim Süresi 1 gündür. PROGRAM 8

9 Finansa Giriş Finansal Raporlar Bilanço Kar / Zarar Tablosu ( Gelir Tablosu ) Kar Dağıtım Tablosu Nakit Akım Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Hisse Senedi Hisse Senedi Nedir? Çeşitleri, Şekil Şartları Sahibine Sağladığı Haklar Kar Payı Hakkı Rüçhan Hakkı Bilgi Alma Hakkı Tasfiye Bakiyesinden Pay Alma Tahvil Tahvil Nedir.? Çeşitleri İhraç Koşulları Türev Ürünler Nedir? Kullanım Amaçları Hedging Spekülasyon Arbitraj Forward Kontratlar Futures Options Swap Arbitraj Para ve Sermaye Piyasaları İMKB T.C. Merkez Bankası Uluslararası Fon Piyasaları Uluslararası Finansal Raporlama Standartları UFRS US GAAP TRFS BASEL II Alternatif Finansman Teknikleri Leasing ( Finansal Kiralama ) Faktoring Forfaiting 9

10 Portföy Yönetimi Ülke Analizi Şirket Analizi Portföy Analizi Genel Değerlendirme & Sorular 10

11 Amaç 4.SİGORTA İŞLETMECİLİĞİ Bu eğitimin amacı, sigorta şirketlerinin operasyon ve genel işletme esasları konularında konularında katılımcıların bilgi ve becerilerini artırmaktır. Katılımcılar Sigorta işletmeciliği konularda bilgi ve birikimlerini artırmayı amaçlayan tüm yönetici ve yönetici adayları. Yöntem Eğitim eğitim/anlatım, tartışma seklinde yapılacak ve örnek olay tartışmalarıyla desteklenecektir. Katılımcılar her fırsatta tartışmalara katılmaya teşvik edileceklerdir. Program Eğitim programı içeriği eğitim ihtiyacınız doğrultusunda revize edilebilir Eğitim Süresi 2 gündür. 11

12 PROGRAM Giriş Risk Nedir, Kaynakları, Çeşitleri Sigorta Şirketlerinin Hukuki ve Organizasyonel Yapısı Sigorta Pazarlaması Sigorta çeşitleri, Sosyal Sigortalar Özel Sigortalar Sigorta Sözleşmesinin Tarafları ve Sorumlulukları Özel Sigortalar Mal Sigortaları Özel Sigortalar Sorumluluk Sigortaları Özel Sigortalar Can Sigortaları Sigorta Şirketlerinde Risk Yönetimi Risk Prim Hesaplamaları Risk Kabul Politikaları Reasürans Anlaşmaları Sigorta Şirketlerinin Muhasebesi Sigorta Şirketlerinin Denetimi 12

13 Amaç 5.SİGORTA PAZARLAMASI Bu eğitimin amacı, sigorta pazarlaması, ürün planlaması ve konumlandırması konularında katılımcıların bilgi ve becerilerini artırmaktır. Katılımcılar Sigorta pazarlaması konularda bilgi ve birikimlerini artırmayı amaçlayan tüm yönetici, yönetici adayları. Yöntem Eğitim seminer/anlatım, tartışma seklinde yapılacak ve örnek olay tartışmalarıyla desteklenecektir. Katılımcılar her fırsatta tartışmalara katılmaya teşvik edileceklerdir. Program Eğitim programı içeriği eğitim ihtiyacınız doğrultusunda revize edilebilir Eğitim Süresi 1 gündür. 13

14 PROGRAM Tanım, Genel Bilgiler Pazarlama Yönetimi & Planlaması Pazar ve Tüketici Özellikleri Ürün Geliştirme Süreçleri Dağıtım Kanalları - Acenteler Dağıtım Kanalları - Brokerler Dağıtım Kanalları - Bankasürans Dağıtım Kanalları - ADK Pazar Araştırmaları Pazarlama Karması Ürün Pazarlama Karması - Fiyatlandırma Pazarlama Karması - Dağıtım Pazarlama Karması Tutundurma Pazarlama Karması Konumlandırma 14

15 Amaç 6.HASAR YÖNETİMİ Bu eğitimin amacı, hasar yönetimi ve lojistiği konularında bilgi ve becerilerini artırmaktır. Katılımcılar Hasar yönetimi ve lojistiği konularda bilgi ve birikimlerini artırmayı amaçlayan tüm yönetici, yönetici adayları. Yöntem Eğitim seminer/anlatım, tartışma seklinde yapılacak ve örnek olay tartışmalarıyla desteklenecektir. Katılımcılar her fırsatta tartışmalara katılmaya teşvik edileceklerdir. Program Eğitim programı içeriği eğitim ihtiyacınız doğrultusunda revize edilebilir Eğitim Süresi 1 gündür. 15

16 PROGRAM Giriş Hasar Yönetiminin Önemi Sigorta Şirketlerinde Hasar Bölümü Organizasyonu Türk Ticaret Kanunu Sigorta Genel Şartları Sigorta Özel Şartları Ekspertiz İşlemleri Sigorta Şirketlerinde Risk Kabul Politikaları Aşkın Sigorta - Eksik Sigorta Hasar Durumunda Tarafların Sorumlulukları Sigortalının Sorumlulukları Sigorta Şirketinin Sorumlulukları Güvence Hesabı DASK Hasar Reasürans İşlemleri 16

17 Amaç 7.FİNANSÇI OLMAYANLAR İÇİN FİNANS Bu eğitimin amacı, finans konusunda eğitim almamış, yönetici ve yönetici adaylarının bilgi ve becerilerini artırmaktır. Katılımcılar Temel Finansal konularda bilgi ve birikimlerini artırmayı amaçlayan tüm yönetici, yönetici adayları. Yöntem Eğitim seminer/anlatım, tartışma seklinde yapılacak ve örnek olay tartışmalarıyla desteklenecektir. Katılımcılar her fırsatta tartışmalara katılmaya teşvik edileceklerdir. Program Eğitim programı içeriği eğitim ihtiyacınız doğrultusunda revize edilebilir Eğitim Süresi 2 gündür. 1. GÜN 17

18 Genel ekonomik değerlendirmeler Reel Nominal faiz Serbest Piyasa Ekonomisi - Kapitalizm Enflasyon- Deflasyon Cari işlemler dengesi-dış ticaret dengesi Devalüasyon Sabit kur değişken kur Likidite Makroekonomi - mikroekonomi Güncel ekonomik ve finansal terimler Finans kavramı Finansın İşletmelerdeki Yeri ve Önemi Geleneksel ve modern finansal yönetim anlayışı Türev Piyasalar Forward Kontratlar Futures Options 2. GÜN Muhasebenin gelişimi - Muhasebenin bölümleri Muhasebenin Temel İlkeleri Mali Tablolar Bilanço Varlıklar Dönen Varlıklar 18

19 Duran Varlıklar Borçlar Kısa Vadeli Borçlar Uzun Vadeli Borçlar Özsermaye... Gelir Tablosu Gelirler Giderler Özkaynaklar Değişim Tablosu Nakit akım tablosu Mali tabloların birbirleriyle ilişkileri Gelir Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Bilanço Finansın fonksiyonları Finansal analiz Neden ve nasıl finansal performans ölçümü Karşılaştırmalı tablolar analizi (Yatay analiz ) Yüzde yöntemi ile analiz (Dikey analiz) Trend analizi Oran (Rasyo) analizi Karlılık Likidite Varlık kullanımı etkinliği oranları 19

20 Finansal kaldıraç (borçlanma) oranları Pazar değeri ve oranları Finansal Planlama ve Denetim Finansal planlama yöntemleri Finansal planlama aşamaları Bütçe ve Bütçe yönetimi Bütçe denetimi 20

21 8.BÜTÇE & STRATEJİK PLANLAMA Amaç Bu eğitimin amacı, isletmelerin üst düzey ve orta kademe yöneticilerinin bütçe ve planlama konularında bilgi ve becerilerini artırmaktır. Katılımcılar Bütçe ve planlama konularda bilgi ve birikimlerini artırmayı amaçlayan tüm yönetici, yönetici adayları. Yöntem Eğitim seminer/anlatım, tartışma seklinde yapılacak ve örnek olay tartışmalarıyla desteklenecektir. Katılımcılar her fırsatta tartışmalara katılmaya teşvik edileceklerdir. Program Eğitim programı içeriği eğitim ihtiyacınız doğrultusunda revize edilebilir Eğitim Süresi 2 gündür. 21

22 PROGRAM 1. Gün Bütçeleme Bütçe Tanımı Bütçenin Amaçları Planlama Koordinasyon Kontrol Bütçenin Yararları Bütçenin Etkinliğini Arttıran Unsurlar Bütçe Çeşitleri Yıllık Kısa Vadeli Bütçeler Orta ve Uzun Vadeli Bütçeler ( İş Planları ) Kar Merkezleri & Masraf Merkezleri Teknik Bütçe Prim Hasar Reasürans Teknik Karşılıklar Kazanılmamış Primler Karşılığı Muallak Hasarlar & IBNR Hayat Matematik Karşılıkları Hayat Kar Payı Karşılıkları Ödenen Komisyonlar Alınan Komisyonlar 2. Gün Finansal Gelirler Faaliyet Giderleri Personel Giderleri Genel Yönetim Giderleri Pazarlama, Satış, Dışarıdan Sağlanan Danışmanlık ve Diğer Hizmetler Sermaye Bütçeleme Nakit Bütçesi Proforma Bilanço ve Gelir Tablosu İşletme Bütçelerinin Revizyonu ve Kontrol Bütçe Kontrol Sapma Analizleri Kontrol Raporları Yönetim Kontrolü Kontrol Edilebilir Maliyetler ve Kontrol Edilemez Maliyetler Sorumluluk Merkezleri & Maliyet Merkezleri Yönetici Etkinliğinin Ölçülmesi 22

23 9.UFRS Amaç Bu eğitimin amacı, isletmelerin üst düzey ve orta kademe yöneticilerinin muhasebe, bütçe ve raporlama bölümü çalışanlarının Uluslar arası Finansal Raporlama Standartları konularında bilgi ve becerilerini artırmak ve TFRS konusunda genel farkındalık yaratmaktır. Katılımcılar Uluslararası Finansal Raporlama Standartları konularda bilgi ve birikimlerini artırmayı amaçlayan tüm yönetici, yönetici adayları. Yöntem Eğitim seminer/anlatım, tartışma seklinde yapılacak ve örnek olay tartışmalarıyla desteklenecektir. Katılımcılar her fırsatta tartışmalara katılmaya teşvik edileceklerdir. Program Eğitim programı içeriği eğitim ihtiyacınız doğrultusunda revize edilebilir Eğitim Süresi 2 gündür. 23

24 PROGRAM 1. GÜN UMS 1 UMS 2 UMS 7 UMS 8 UMS 10 UMS 12 UMS 16 UMS 17 UMS 18 UMS 19 Mali Tabloların Sunumu Stoklar Nakit Akım Tabloları Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Gelir Vergisi Maddi Duran Varlıklar Kiralama Sözleşmeleri Hasılat Çalışanlara Sağlanan Faydalar 2. GÜN UMS 21 UMS 23 UMS 24 UMS 27,28, 31 UFRS 3 UMS 32, 39 UMS 34 UMS 36 UMS 37 UMS 38 Kur Değişiminin Etkileri Borçlanma Maliyetleri İlişkili Taraflar Konsolide Mali Tablolar, İştirakler, İş Ortaklıkları ve İş Birleşmeleri Finansal Araçlar: Mali Tablolarda Gösterimi ve Açıklamalar, Kayda Alma ve Ölçüm, UFRS 7 Finansal Araçlar: Dipnotlar Ara Dönem Mali Tablolar Varlıklarda Değer Düşüklüğü Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlıklar ve Yükümlülükler Maddi Olmayan Varlıklar 24

25 UMS 40 UFSR 5 UFRS 6 UFRS 7 UFRS 8 UFRS 10 UFRS 10 UFRS 11 UFRS 12 Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Satılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi Finansal Araçlar: Açıklamalar Faaliyet Bölümleri Finansal Araçlar Konsolide Finansal Tablolar Müşterek Anlaşmalar Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar 25

26 10.UFRS 7 Nakit Akım Raporu Amaç Bu eğitimin amacı, Finansal raporlar setinde yer alan Nakit Akım Raporunun UFRS 7 kapsamında incelenmesidir. Katılımcılar UFRS - 7 Nakit Akım Raporu konularda bilgi ve birikimlerini artırmayı amaçlayan tüm yönetici, yönetici adayları. Yöntem Eğitim seminer/anlatım, tartışma seklinde yapılacak ve örnek olay tartışmalarıyla desteklenecektir. Katılımcılar her fırsatta tartışmalara katılmaya teşvik edileceklerdir. Program Eğitim programı içeriği eğitim ihtiyacınız doğrultusunda revize edilebilir Eğitim Süresi 1 gündür. 26

27 Tanımlar Finansal Raporlar Temel Mali Tablolar Bilanço Gelir Tablosu Ek Mali Tablolar Kar Dağıtım Tablosu Satılan Malın Maliyeti Tablosu Fon Akım Tablosu Nakit Akım Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Fon Tanımı Nakit Akım Tablosunun Bölümleri Ana Faaliyetlerle İlgili Nakit Akımları Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımları Finansman Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımları UMS 7 Nakit Akım Raporu Nakit Akım Raporu İle İlgili SPK Düzenlemeleri Örnek Tablo ve Uygulamalar 27

28 Amaç 11.SİGORTA ŞİRKETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ Bu eğitimin amacı, sigorta ve bireysel emeklilik şirketlerinin vergilendirilmeleri konusundaki mevzuat ve uygulamaları konularında katılımcıları bildilendirmektir. Katılımcılar Sigorta şirketlerinin yöneticileri ve mali işler bölümü çalışanları Yöntem Eğitim seminer/anlatım, tartışma seklinde yapılacak ve örnek olay tartışmalarıyla desteklenecektir. Katılımcılar her fırsatta tartışmalara katılmaya teşvik edileceklerdir. Program Eğitim programı içeriği eğitim ihtiyacınız doğrultusunda revize edilebilir Eğitim Süresi 1 gündür. 28

29 TEMEL KAVRAMLAR Matrah Mükellef Vergi Sorumlusu İstisna Muafiyet VERGİLENDİRME AŞAMALARI VERGİ SINIFLANDIRMASI a- Vergi Yükünün Devrine Göre b- Kaynaklarına Göre KURUMLAR VERGİSİ Mükellefler İndirim ve İstisnalar Kabul Edilmeyen Giderler (KKEG) Hesaplama GELİR VERGİSİ Temel Kavramlar Mükellefler İndirim ve İstisnalar Kabul Edilmeyen Giderler (KKEG) Hesaplama Gelir Türleri Ticari Kazançlar Ücret Serbest Meslek Kazancı Zirai Kazanç Menkul Sermaye Gelirleri Gayrimenkul Sermaye İradı Sair Gelirler DİĞER VERGİ VE FONLAR Veraset ve İntikal Vergisi BSMV Yangın Sigorta Vergisi ( YSV ) Damga Vergisi Garanti Fonu VERGİ TEŞVİKLERİ Sigorta ve Bireysel Emeklilik Şirketleri İşverenler Sigortalılar & Katılımcılar BEYAN & ÖDEME TAKVİMİ 29

30 Amaç 12.FİNANS MATEMATİĞİ Bu eğitimin amacı, sigorta ve bireysel emeklilik şirketlerinin çalışanlarının finans matematiği konusundaki teori ve pratik bilgilerinin geliştirilmesidir. Katılımcılar Sigorta ve bireysel emeklilik şirketlerinin yöneticileri ve direkt satış temsilcileri Yöntem Eğitim seminer/anlatım, tartışma seklinde yapılacak ve örnek olay tartışmaları ve uygulamalarla desteklenecektir. HP 17 Iıb + finansal hesap makinasının kullanımı konusunda bilgilendirme yapılacaktır. Katılımcılar her fırsatta tartışmalara katılmaya teşvik edileceklerdir. Program Eğitim programı içeriği eğitim ihtiyacınız doğrultusunda revize edilebilir Eğitim Süresi 2 gündür. 30

31 TANIMLAR HP 17 IIb+ FİNANSAL HESAP MAKİNASI YÜZDE HESAP YÖNTEMİ FİNANSAL ÜRÜN FİYATI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER PARANIN ZAMAN DEĞERİ, FAİZ KAVRAMLARI VE HESAPLAMALAR PARANIN ZAMAN DEĞERİ VE FAİZ KAVRAMLARI Paranın Zaman Değeri Basit Faiz Bileşik Faiz Sürekli Faiz Nominal Faiz ve Efektif Faiz FAİZLENDİRME VE İSKONTOLAMA Faizlendirme İskontolama ANÜİTE HESAPLARI Anüitenin Bugünkü Değeri Anüitenin Gelecekteki Değeri HAZİNE BONOSU & DEVLET TAHVİLİ FİYATLAMALARI BANKA İŞLEMLERİNDE FİNANSAL MATEMATİK Fonlama Maliyeti O/N İşlemler 31

32 Amaç 13.REASÜRANS Bu eğitimin amacı, sigorta ve bireysel emeklilik şirketlerinin çalışanlarının reasürans konusundaki teori ve pratik bilgilerinin geliştirilmesidir. Katılımcılar Sigorta ve bireysel emeklilik şirketlerinin yöneticileri ve resaürans bölümü çalışanları Yöntem Eğitim seminer/anlatım, tartışma seklinde yapılacak ve örnek olay tartışmalarıyla desteklenecektir. Katılımcılar her fırsatta tartışmalara katılmaya teşvik edileceklerdir. Program Eğitim programı içeriği eğitim ihtiyacınız doğrultusunda revize edilebilir Eğitim Süresi 2 gündür. 32

33 TANIMLAR REASÜRANS ANLAŞMALARININ ÖZELLİKLERİ GELENEKSEL REASÜRANS VE TÜRLERİ İHTİYARİ REASÜRANS ANLAŞMALARI BÖLÜŞMELİ REASÜRANS ANLAŞMALARI Kot-par Eksedan İhtiyari Zorunlu Anlaşmalar Kotpar Eksedan Karışık Anlaşmalar BÖLÜŞMESİZ REASÜRANS ANLAŞMALARI Hasar Fazlası ( Excess of Loss ) Hasar Oranı Fazlası ( Stop Loss ) FİNANSAL REASÜRANS VE TÜRLERİ Kontrat Çeşitleri Hasar Portföy Transferi ( LPT s ) Ters Gelişme Teminatları ( ADC s ) Zaman ve Mesafe Kontratları ( TD s ) Sınırlı Kot-Par ( Finite Quota Share ) Geleceğe Yönelik Toplam Hasar Fazlası Yuvarlamalar Beta Makro Karma Yöntemler KONSERVASYON TESBİTİ 33

34 14. SİGORTA ŞİRKETLERİ İÇİN UYGULAMALI UFRS Amaç Bu eğitimin amacı, sigorta şirketlerinin muhasebe, bütçe ve finansal raporlama bölümleri çalışanlarının Uluslar arası Finansal Raporlama Standartları konularında bilgi ve becerilerini artırmaktır. Katılımcılar Sigorta şirketlerinin finans bölümlerinde çalışan ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları konularda bilgi ve birikimlerini artırmayı amaçlayan finans bölümü yönetici ve çalışanları Yöntem Eğitim seminer/anlatım, tartışma seklinde yapılacak ve örnek olay tartışmalarıyla desteklenecektir. Katılımcılar her fırsatta tartışmalara katılmaya teşvik edileceklerdir. Program Eğitim programı içeriği eğitim ihtiyacınız doğrultusunda revize edilebilir Eğitim Süresi 5 gündür. 34

35 PROGRAM Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve UMS 1 UMS 2 UMS 7 UMS 8 UMS 10 UMS 12 UMS 16 UMS 17 UMS 18 UMS 19 UMS 20 UMS 21 UMS 23 UMS 24 UMS 26 UMS 27 UMS 28 UMS 29 UMS 31 UMS 32 Finansal Tabloların Sunuluşu Stoklar Nakit Akış Tablosu Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar Raporlama Döneminden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olaylar Gelir Vergileri Maddi Duran Varlıklar Kiralama İşlemleri Hasılat Çalışanlara Sağlanan Faydalar Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması Kur Değişiminin Etkileri Borçlanma Maliyetleri İlişkili Taraf Açıklamaları Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama Bireysel Finansal Tablolar İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama İş Ortaklıklarındaki Paylar Finansal Araçlar: Sunum 35

36 UMS 33 UMS 34 UMS 36 UMS 37 UMS 38 UMS 39 UMS 40 UFRS 1 UFRS 2 UFRS 3 UFRS 4 UFRS 5 UFRS 7 UFRS 8 UFRS 9 UFRS 10 UFRS 11 UFRS 12 Hisse Başına Kazanç Ara Dönem Finansal Raporlama Varlıklarda Değer Düşüklüğü Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması Hisse Bazlı Ödemeler İşletme Birleşmeleri Sigorta Sözleşmeleri Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler Finansal Araçlar: Açıklamalar Faaliyet Bölümleri Finansal Araçlar Konsolide Finansal Tablolar Müşterek Anlaşmalar Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar 36

37 15. SİGORTA ŞİRKETLERİ Yeni TTK Amaç Bu eğitimin amacı, sigorta şirketlerinde imza yetkili olarak görev yapan yöneticilerin Yeni TTK ile yapılan düzenlemeler konusunda bilgilendirmektir. Katılımcılar Sigorta şirketlerinin imza yetkili yönetici ve çalışanları Yöntem Eğitim seminer/anlatım, tartışma seklinde yapılacak ve örnek olay tartışmalarıyla desteklenecektir. Katılımcılar her fırsatta tartışmalara katılmaya teşvik edileceklerdir. Program Eğitim programı içeriği eğitim ihtiyacınız doğrultusunda revize edilebilir Eğitim Süresi 2 gündür. 1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER 37

38 DERS KONU 1. Genel Hükümler 2. Ticari İşletme 3. Ticaret Sicil 4. Acentelik 5. Anonim Şirketler - Genel 6. Yönetim Kurulu 7. Denetim 8. Genel Kurul 9. Finansal Tablolar 10. Kurumsal Yönetişim 2. SİGORTA DERS KONU 1. Sözleşme 2. Geçerli Olmayan Sigorta, Sigorta Menfaatinin Yokluğu 3. Fesih ve Cayma 4. Tebliğler ve Bildirilmer 5. Tarafların Aczi 6. Prim İadesi 38

39 7. Zamanaşımı 8. Aydınlatma Yükümlülüğü 9. Tarafların Yükümlülükleri 10. Kusur 11. Temerrüt 12. Beyan Yükümlülüğü 13. Sigortacının Hakları 14. Hayat Sigortaları 15. Lehtar Atanmasi 16. Grup Sigortaları 17. Sağlık Sigortaları, Yeni Doğan, Bilgi İsteme Hakkı 39

40 16.BİREYSEL EMEKLİLİK EĞİTİMLERİ Amaç Bu eğitimin amacı, ilgili bölümlerde çalışanların Bireysel Emeklilik şirketlerinde yasa gereği alınması gerken BES lisanslama sınavlarına hazırlanmasıdır. Katılımcılar Bireysel Emeklilik şirketlerinin satış ekibinde çalışanlar ve yöneticiler Yöntem Eğitim seminer/anlatım, tartışma seklinde yapılacak ve örnek olay tartışmalarıyla desteklenecektir. Katılımcılar her fırsatta tartışmalara katılmaya teşvik edileceklerdir. Program Eğitim programı içeriği eğitim ihtiyacınız doğrultusunda revize edilebilir Eğitim Süresi 5 gündür. 40

41 3. Eğitim Programı 1.Gün 2.Gün 3.Gün 4.Gün 5.Gün Temel Sigortacılık Sosyal Güvenlik Sistemi BES Mevzuatı Vergi Mevzuatı Finans Piyasaları Finans Matematiği Temel İşletme & Ekonomi KONU 41

MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015

MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015 MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ 1990 Sonrası süreçte gümrük duvarlarının kalkması, 3. Dünya ülkelerinde ucuz iş

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

ING Emeklilik Anonim Şirketi

ING Emeklilik Anonim Şirketi 1 Ocak - 2010 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal tablolar hakkında bağımsız sınırlı denetim raporu 1 Ara dönem bilanço 2-6

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARI VE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU (İNGİLİZCE ASLINDAN TÜRKÇE YE TERCÜME EDİLMİŞTİR.). İNGİLİZCE ASLINDAN TÜRKÇE

Detaylı

AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER 1. KOBİLER İÇİN TFRS... 1 1.1. KOBİ UFRS ve KOBİ UFRS'nin Oluşum Süreci... 1 1.2. KOBİ UFRS'nin Amacı... 4 1.3. KOBİ TFRS'nin Ortaya Çıkışı ve Gelişim

Detaylı

DEMİR SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

DEMİR SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM RAPORU Demir Sigorta A.Ş. Yönetim

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

2013 II. Dönem. Bitiş Tarihi. Toplam Süresi. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat. 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat

2013 II. Dönem. Bitiş Tarihi. Toplam Süresi. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat. 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat 2013 II. Dönem Eğitimin Adı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Toplam Süresi Eğitim Yeri Bedeli Finansal Yönetim Uzmanlığı Sertifika Programı 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat Titanic

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin SINIRLI DENETİM RAPORU Ace European Group Limited Merkezi İngiltere Türkiye - İstanbul Şubesi

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU (eski unvanıyla DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş.) 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU nin (eski unvanıyla DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş.) BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Dubai

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31MART TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 ÖZET KONSOLİDE GELİR TABLOSU

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK ve SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK ve SİGORTACILIK PROGRAMI 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ Ekonomiye Giriş

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri(BLG101)(Z-3-5) Bilgisayara giriş

Detaylı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları 31 Mayıs 2013 Bu rapor 66 sayfa

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 VE 2013 HESAP DÖNEMİNLERİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU... 3 NAKİT AKIM TABLOSU... 4 FİNANSAL TABLOLARA

Detaylı

GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU

GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU Generali Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. nin SINIRLI DENETĐM RAPORU

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİSINIRLI DENETİM RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİSINIRLI DENETİM RAPORU (eski ünvanıyla AXA OYAK SİGORTA A.Ş.) 1 OCAK 30 HAZİRAN 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİSINIRLI DENETİM RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi (Eski adıyla Türkiye Genel Sigorta Anonim Şirketi) 1 Ocak 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar ve dipnotlar Đçindekiler Sayfa Finansal

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin SINIRLI DENETİM RAPORU Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. nin ( Şirket

Detaylı

DUBAİGROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

DUBAİGROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Dubai Group Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na DUBAİGROUP SİGORTA A.Ş. nin 1 OCAK 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL

Detaylı

NOT 1 - İRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Başkent Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.. ( irket ) 20.01.2006 tarihinde İstanbul da kurulmuştur. irket, Sermaye Piyasası Kurulu nun Menkul Kıymet

Detaylı

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Tablolara İlişkin Dipnotlar İÇİNDEKİLER KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU...

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı