TEMEL BANKACILIK Nisan 2013 Emre Hasan SAYLIK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMEL BANKACILIK Nisan 2013 Emre Hasan SAYLIK"

Transkript

1 TEMEL BANKACILIK Nisan 2013 Emre Hasan SAYLIK

2 Finansal Sistemin Temeli

3 Finansal Sistemin Temeli Hane halkı geliri Firma Firma gelirleri Hane halkı Harcamaları Hane halkı Alınan krediler Bankalar (Finansal Sistem) Tasarruflar

4 Faaliyet Alanı: Net Faiz Geliri

5 Bankacılık ve Paranın Tarihçesi

6 Paranın Fonksiyonları } Paranın değişim aracı işlevi Para taşıdığı değer itibarı ile bir hakediş ölçüsüdür. } Paranın hesap ve değer birimi işlevi Paranın hesap ve değer birimi olarak işlevi, onun bir değişim aracı ve ölçü birimi olma işlevinden kaynaklanır. } Paranın tasarruf işlevi Para bir tasarruf aracıdır. Atıl kalan kısım yani birim sonrası kalan kısım yatırım amacı ile kullanılır. } Paranın bir iktisat politikası aracı olması işlevi Gelişmiş bir para ekonomisine sahip ülkelerin otoriteleri 20. Yüzyılda, faiz oranları ve para arzını kontrol etmek yoluyla, parayı bir iktisat politikası aracı olarak kullanmışlardır.

7 Dünya da Bankacılıgın Tarihi Dünya da ilk bankacılık işlemleri M.Ö 3500 yılında Sümer ve Babilliler tarafından yapılmıştır. Dünyadaki ilk banka Amsterdam Bankası (1609) İlk para birimi florin ve mark Dünya da ilk çek ve banknot kullanımı Venedik Bankasında yapılır (1637) 1640 yılında İngiltere de kralın altınlara el koymasıyla ilk banknot sistemi oluşturulur. Goldsmithler ortaya çıkar. Dünyadaki ilk merkez bankası İngiltere MB( 1694) Amerikan Merkez Bankası(FED )

8 Türkiye de Bankacılıgın Tarihi Cumhuriyet Öncesi Bankacılık.. İlk banka iki Galata Bankeri tarafından kurulan İstanbul Bankası (1847) Osmanlı Bankası (1868) yılları arasında 19 adet Ulusal Banka kurulur. Cumhuriyet ten sonra.. Devletin öncülügünde kurulan İşbankası ve hemen sonrasında Emlak Kredi, Sümerbank, Halkbankası, Akbank ve İmar Bankası Yapı Kredi, Garanti,Vakıflar, Şekerbank,Pamukbank vs. ( ) Devlet Yatırım Bankası, Sınai Yat ve Kredi Bankası ( ) Yapısal Değişim ( )

9 Türkiye de Bankacılıgın Tarihi 80 Öncesi Bankacılık Faiz < enflasyon, hızlı holdingleşme süreci, bankerler dönemi, dış ticaret yasakları, karaborsa dönemi. 80 Sonrası Bankacılık 24 Ocak kararları, 1 Temmuz 80, banka vs banker rekabeti dorukta, sermaye piyasasında gelişmeler li yıllarda Bankacılık 2001 Büyük Kriz ve Bankaların Tasfiyesi, Birleşmesi Süreci BDDK ve TMSF tarafından yapılan yeni bankacılık düzenlemeleri ve Yeni Bankalar Kanunu

10 2001 Krizinin Sektördeki Etkileri Ø Faiz Zararları Kasım 2000 Krizi (O/N) Faiz Oranı: % 1900 Şubat 2001 Krizi (O/N) Faiz Oranı: % 7500 Ø Kur Zararları $ Kuru: $ Kuru: Ø Kredilerin Geri Dönmemesi Takipteki Alacaklar / Toplam Krediler= % 30

11 Örnek: Krizlerin Sektördeki Etkileri Takipteki Alacaklar / Toplam Krediler (%) , , , , ,

12 Konsolidasyon Başlangıcı Banka Batışları : (Bankexpres, Interbank, Esbank, Yaşarbank, Egebank, Sümerbank,Yurtbank, Bank Kapital,Etibank, İktisat..vs) Birleşmeler : (Osmanlı/Körfez- Osmanlı/Garanti TekfenYat/Bank Expres- Tarişbank/Denizbank-Finansbank/Fibabank.. vs) İç borçların vade yapısının ve para cinsinin degiştirilmesi q Yeniden yapılandırma programının hayata geçirilmesi

13 Diğer Finansal Kurumlar

14 Piyasa Çeşitleri

15 Döviz Piyasalarının Özellikleri Bankalar müşterileriyle yaptıkları döviz işlemleri döviz pozisyonlarında ortaya çıkan bir açık veya fazlayı birbirlerinden karşılayarak denkleştirirler. Bankaların kendi aralarında yaptıkları işlemler de döviz interbankı nı veya Toptan Döviz Piyasasını oluşturur. Bankanın çalışma günü sonunda alınan döviz miktarı, satılan döviz miktarından fazla ise fazla (uzun) pozisyon; Alınan döviz miktarı, satılan döviz miktarından az ise eksik (kısa) pozisyon; Her iki durumu birden ifade etmek için açık pozisyon deyimi kullanılır. Açık pozisyon durumunda banka döviz kuru riski ile karşı karşıyadır. Fazla pozisyon durumunda, elde tutulan dövizin kurunda meydana gelen düşüşten zarara uğrar. Eksik pozisyonda ise dövizin kurunda meydana gelen artıştan zarara uğrar.

16 Dünya da Sigortacılık Tarihi Dünya da ilk bankacılık işlemleri M.Ö 4000 yılında Sümer ve Babilliler tarafından yapılmıştır. MÖ. 6 yy da Hindistan da kredilendirme mantığında sigorta görülür Denizci uluslardan Kartacalılar, Romalılar, Yunanlılar arasında deniz taşımacılığında geminin limana ulaşması sonrası yük üzerinde baştan anlaşılan tutarın faiz mantığında tahsil edilmesi görülür. Prim esaslı (ön ödemeli) sistem 12yy dan itibaren İtalya devletlerinde uygulanmaya başlamıştır. İlk sigorta poliçesi 1347 yılında imzalanmıştır. 17 yy da deniz ulaşımında çalışanların da sigortalanmasında hayat sigortası doğmuştur. Özellikle İngilter de gelişmiştir. 17 yy da Londra yangını gibi felaketler diğer sigorta branşlarının gelişmesini sağlamıştır. Lloyd s 1871 yılında İngiltere Parlamentosunun çıkardığı bir kanunla Birlik haline getirilmiştir. Lloyd s bir sigorta şirketi olmayıp, sigorta teminatı veren şahısların oluşturduğu bir topluluk, bir birlik ve aynı zamanda dünya gemicilik istihbaratı konusunda bir merkezdir yılında dünyada toplam prim hacmi 4,6 trilyon dolardır. Kişi başına 660 dolar sigorta düşmektedir. %60 yakını ise hayat dışı sigortalardır.

17 Sigorta Satış Bilgileri 2011 yılıda 250 Milyar TL ye ulaşan prim de Aktif Büyüklüğü 50 Milyar TL BRANŞ Tüm Şirketlerin Yazılan Primlerinin Branş ve Sa9ş Kanalı Payları (%) 2011 Merkez Acente Banka Broker Kaza 7,02% 41,51% 46,53% 4,94% Hastalık/Sağlık 20,14% 41,72% 11,92% 26,21% Kara Araçları 0,64% 85,54% 8,01% 5,82% Raylı Araçlar 54,61% 0,00% 63,29% Hava Araçları 62,15% 20,29% 6,55% 11,02% Su Araçları 2,69% 50,39% 13,66% 33,26% Nakliyat 9,47% 58,73% 5,51% 26,29% Yangın ve Doğal Afetler 6,59% 49,31% 27,80% 16,29% Genel Zararlar 8,27% 50,52% 29,80% 11,41% Kara Araçları Sorumluluk 1,10% 93,80% 1,35% 3,74% Hava Araçları Sorumluluk 52,43% 19,06% 10,35% 18,15% Su Araçları Sorumluluk 21,76% 20,03% 0,00% 58,21% Genel Sorumluluk 10,63% 53,41% 9,16% 26,81% Kredi 35,46% 10,56% 9,65% 44,33% Emniyeti Suistimal 30,03% 11,28% 28,42% 30,27% Finansal Kayıplar 9,74% 24,81% 31,24% 34,21% Hukuksal Koruma 0,58% 73,84% 22,56% 3,02% Destek 99,49% 0,00% 0,51% 0,00% TOPLAM HAYAT DIŞI 6,39% 67,73% 14,06% 11,82% TOPLAM HAYAT 9,02% 12,96% 77,39% 0,63% GENEL TOPLAM 6,75% 60,24% 22,72% 10,29%

18 Bireysel Emeklilik Sistemi 27 Ekim 2003 tarihinde ilk emeklilik planlarının tasdiki ile emeklilik şirketleri faaliyete başlamıştır. Halen 17 şirket faaliyet göstermektedir. Şirketlerin emeklilik faaliyetleri Hazine Müsteşarlığı nın, şirketin fonlarına, portföy yöneticilerine ve saklayıcılara ilişkin hesap ve işlemleri Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) denetimine tabidir sonu itibariyle; Katılımcı Sayısı 3,2 milyon Katımcı Fon Tutarı 20,5 milyar TL Emekli Olan Katımcılar 5400 kişi

19 TCMB

20 TCMB Görevleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın temel amacı fiyat istikrarını saglamak ve sürdürmektir. Ø Hükümetle birlikte Türk Lirasının iç ve dış değerini korumak için gerekli tedbirleri almak ve yabancı paralar ile altın karşısındaki muadeletini tespit etmeye yönelik kur rejimini belirlemek, Türk Lirasının yabancı paralar karşısındaki değerinin belirlenmesi için döviz ve efektiflerin vadesiz ve vadeli alım ve satımı ile dövizlerin Türk Lirası ile değişimi ve diğer türev işlemlerini yapmak, Ø Para Arzını etkileme yolları; 1. Zorunlu karşılıklar : Bankaların ve diger mali kurumların yükümlülüklerini esas alarak zorunlu karşılıklar ve umumi disponibilite ile ilgili usul ve esasları belirlemek, 2. Reeskont ve avans işlemleri yapmak 3. Açık Piyasa İşlemleri yapmak Ø Ülke altın ve döviz rezervlerini yönetmek, Ø Türk Lirasının hacim ve tedavülünü düzenlemek, ödeme ve menkul kıymet transferi ve mutabakat sistemleri kurmak, bunların denetimini sağlayacak düzenlemeleri yapmak, ödemeler için elektronik ortam da dahil olmak üzere kullanılacak yöntemleri ve araçları belirlemek,

21 TCMB Yetkileri Ø Türkiyede banknot ihracı imtiyazı tek elden Bankaya aittir. Ø Banka, Hükümetle birlikte enflasyon hedefini tespit eder, buna uyumlu olarak para politikasını belirler. Banka, para politikasının uygulanmasında tek yetkili ve sorumludur. Banka, fiyat istikrarını sağlamak amacıyla bu Kanunda belirtilen para politikası araçlarını kullanmaya, uygun bulacağı diğer para politikası araçlarını da doğrudan belirlemeye ve uygulamaya yetkilidir. Ø Banka, olağanüstü hallerde ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kaynaklarının ihtiyacı karşılamaması durumunda, belirleyeceği usul ve esaslara göre bu Fona avans vermeye yetkilidir. Ø Banka, nihai kredi mercii olarak bankalara kredi verme işlerini yürütür. Ø Banka, bankaların ödünç para verme işlemlerinde ve mevduat kabulünde uygulayacakları faiz oranlarını, belirleyeceği usul ve esaslara göre bankalardan istemeye yetkilidir. Ø Banka, mali piyasaları izlemek amacıyla bankalar ve diğer mali kurumlardan ve bunları düzenlemek ve denetlemekle görevli kurum ve kuruluşlardan gerekli bilgileri istemeye ve istatistiki bilgi toplamaya yetkilidir

22 Merkez Bankası vs Hazine ü Merkez Bankasının Hazine ile temel ilişkisi nedir? ü ü ü Hazine adına DİBS lerle ilgili mali servis hizmetlerini yerine getirir. (Birincil piyasada ihracına aracılık etmekte, vadesi gelen senetlerin geri ödemeleri vs. ) Hükümetin haznedarı sıfatı ile gerek yurt içinde gerek yurt dışında Devletin tüm tahsilat ve ödemelerini, her türlü para nakil ve havale işlerini ücretsiz olarak yürütmekle görevlidir. Ayrıca Hükümetin mali ve ekonomik müşavirliğini yapma görevi çerçevesinde Merkez Bankası, iç borç yönetimi başta olmak üzere mali ve ekonomik konularda Hazineye danışmanlık yapmaktadır.

23 Merkez Bankası nın Para Politikası Merkez Bankalarının birincil görevleri arasında fiyat istikrarını (enflasyon) ve ulusal paranın değerini korumak bulunmaktadır. Bu görevini gerçekleştirmek üzere TCMB sı dolaylı ve doğrudan müdahaleler ile piyasada aktif rol alabilir. Doğrudan Kontrol : Mevduat veya kredi miktarına üst sınır koymak, faiz ve kurlara limit getirmek veya belirlemek gibi. Dolaylı Kontrol : Zorunlu Karşılıklar, Açık Piyasa İşlemleri, Bankalararası Para Piyasası İşlemleri, Döviz Ve Efektif Piyasası İşlemleri

24 Kaydi Para Yaratımı Bankaların mevduat toplama işlemlerinin ekonomide var olan paradan daha fazla para yaratılmasına ve kullanılmasına katkısı bulunmaktadır. Buna göre ; Toplam Kaydi Para (Toplam Mevduat )= 1 / İlk Mevduat x Zorunlu Karşılıklar Örneğin ; İlk mevduat 10 TL. ve zorunlu karşılık % 20 ise toplam mevduat ilk mevduatın beş katı olarak 50 TL olarak gerçekleşmektedir.

25 Bankacılıkta Temel Kavramlar

26 Mevduat Bir gerçek veya tüzel kişinin, daha önce belirlenmiş bir süre sonunda veya istenildiginde çekilmek üzere bankalara belirli bir faiz karşılıgı beklentisiyle ya da faiz karşılıgı beklenmeden yatırdıgı para mevduat olarak tanımlanır. Mevduat hesabı açılışında hesaba yatırılacak tutarı sınırlayan bir düzenleme bulunmamaktadır. Mevduat TL veya YP olarak yapılabilir. Bankalar vadesiz hesaplardan masraf talep edebilir, tespit edecekleri bakiyenin altında bulunan vadesiz mevduat hesaplarına faiz tahakkuk ettirmeyebilirler ya da vadeli mevduat hesabı açılabilmesi için bir alt sınır getirebilir. Türkiye de faaliyet gösteren bankaların yurtiçi şubelerinde açılmış olan tasarruf mevduatı ile tasarruf mevduatı niteliğini haiz altın depo ve DTH hesapları YTL tutarı sigorta kapsamındadır.

27 Bankalarda TL Mevduat Dagılımı vadesiz((61)( 1(ay(87)( 3(ay((243)( 6(ay((17)( 1(yıl(7)( 2011 (MİA TL)

28 Bankalarda DTH Mevduat Dagılımı 2011 (MİA TL)

29 Kredi Latince de inanma anlamına gelen credere kökünden gelmektedir. Tanım : Bir bankanın yapacagı istihbarat sonucunda yasaları ve kendi özkaynaklarını gözönünde bulundurarak para ya da teminat vermek şeklinde tanıdıgı olanaktır. Kredi verilirken temel olarak gözönünde bulundurulması gereken 4 temel unsur vardır. Bunlar; Ø Ø Ø Ø Zaman Unsuru ( Vade) Güven Unsuru (İtimat) Risk Unsuru (Teminat) Gelir Unsuru (Verim)

30 Kredilerin Toplam Varlıklara Oranı

31 Bankaların Faaliyet Alanları

32 Bankalar Kanunu Bu kanunun amacı finansal piyasalarda güven ve istikrarın saglanmasına kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. ( Resmi Gazete) Kanunda banka olarak kullanılan terim mevduat bankaları, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarını kapsamaktadır.

33 Bankaların Sınıflandırılması Mevduat Bankaları : Kendi nam ve hesabına mevduat kabul etmek ve kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlar ile yurtdışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye deki şubelerini kasteder. Kalkınma ve Yatırım Bankaları, Mevduat toplama yetkisi olmayan, az gelişmiş bölgelerde üretken yatırımların gelişmesine, teknik yatırım ve orta-uzun vadeli fon teminine yönelik kurulmuş bankalardır. Mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında; kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren ve/veya özel kanunlarla kendilerine verilen görevleri yerine getiren kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye deki şubelerini ifade etmektedir. Katılım Bankaları, Mevduat bankalarına benzer nitelikte olan fakat mevduat bankalarındaki sabit getirili mevduat yerine kar ve zarara katılım fonu toplayan banka türüdür.

34 Bankaların Fonksiyonları Bankaların temel fonksiyonu kısaca her türlü ticari ve finansal işlemlere aracılık etmek şeklinde özetlenebilir. Fon Toplama (Mevduat, Yatırım Ürünleri) Kredi Verme (Dış Ticaret Fin., Yatırım, Bireysel Kredi vb) Kaydi Para Yaratma Fonksiyonu Hizmet Fonksiyonu (Kambiyo, Para Transferi vb)

35 Bankalar Birligine Üye Olan Bankalar Bankacılık Sistemi Mevduat Bankaları Kalkınma ve Yatırım Bankaları Kamu Sermayeli Özel Sermayeli Yabancı Sermayeli Kamu Sermayeli Özel Sermayeli Yabancı Sermayeli Türkiye de Kurulmuş YB Türkiye de Şube Açmış YB

36 Bankalar Birligine Üye Olan Bankalar Bankacılık Sistemi Mevduat Bankaları Kalkınma ve Yatırım Bankaları Kamu Sermayeli Ziraat Halk Vakıflar Özel Sermayeli Adabank Akbank Alternatifbank Anadolu Bank Fibabank Şekerbank Tekstil B. Turkish B TEB Garanti İşbankası TR de Kurulmuş YB Arap Türk B Citibank Denizbank DeutscheBk Euro Tekfen Finansbank HSBC ING Yabancı Sermayeli TR de Şube Açmış YB Bank Mellat Habib Bank JP Morgan Societe Generale The Royal Bank of Scotland WestLB AG Kamu Sermayeli İller Bankası Türk Eximbank Türkiye Kalkınma Bankası Özel Sermayeli Aktif Yatırım Diler Yatırım GSD Yatırım İMKB Takas ve Saklama Nurol Yatırım TSKB Yabancı Sermayeli Bank Pozitif Credit Agricole Meryll Lynch TAIB Yat Yapı Kredi

37 Mevduat Bankaları Faaliyet Konuları Mevduat kabulu Nakdi/G.Nakdi kredi verme işlemleri Çek düzenleme ve çek hesabı açma Nakit ve kaydi ödeme, fon transferleri hesapları Ödeme ve Tahsilat işlemleri Saklama Hizmetleri Kambiyo işlemleri, her türlü efektifin para piyasasında alım ve satımı. Sermaye Piyasası araçlarının alım ve satım işlemleri, halka arz işlemlerinde aracılık etme fonksiyonu

38 Mevduat Bankaları Faaliyet Konuları Farklı türev araçlar kullanılarak oluşturulan karmaşık yapıdaki finansal araçların alım/satım/aracılık işlemleri Üçüncü şahıslar için teminat, garanti vb taahhütleri vermek ve yerine getirmek. Danışmanlık hizmeti vermek Leasing, Factoring, Forfaiting işlemleri Bankalararası ve Merkez Bankası ile karşılıklı işlemler Sigorta acentalıgı, bireysel emeklilik sözleşmelerini çıkarmak ya da aracılık etmek. Kredi kartı, banka kartı, seyahat çeki gibi ödeme araçlarının ihracı ve bunlarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi faaliyetleri

39 Bankacılık Sisteminde Banka/Şube Sayısı Katilim Bankalari

40 Bankacılık Çalışanlar (Kamu/Özel)

41 Bankacılık Çalışanlar (Kamu/Özel)!

42 Çalışan Eğitim Profili (Kamu/Özel) Orta Öğretim Bitiren Yüksek Öğretim Bitiren Yüksek Lisans ve Doktora İlkokulu Bitiren Toplam Mevduat bankaları Kamu sermayeli b Özel sermayeli b Fondaki b Yabancı sermayeli b Kalkınma ve yatırım bank Toplam

43 Bankaların Bölümleri

44 Klasik ve Modern Bankacılık Ürün Odaklı Bankacılık Ürün bazında karlılık Şubeler operasyon merkezi Yetersiz ve egitimsiz şube personeli Genel müdürlük karar merkezi Müşteri odaklı Bankacılık Müşteri bazında karlılık Şubeler kar merkezi Donanımlı ve ilişki yönü kuvvetli şube personeli Genel Müdürlük destek merkezi

45 Müşterinin Bilançoya Direkt Etkisi Müşterinin Bankayı Terk Etme Sebepleri * # 1 - Sistem Hataları Müşteri bu nedenle basit işlemleri bile yapamaz olur ve bu terk etmeye giden bir memnuniyetsizlik yaratır # 2 - Süreç ve uygulamalar müşteriye uygun oluşturulmamıştır Bu müşterinin bağlılığını azaltan ve kendisine uygun alternatifler aramaya iten bir nedendir. # 3 - Neye ihtiyacı olduğu anlaşılamaz ve ihtiyacı olmayan ürünler teklif edilir Bu durum sadece müşterinin teklifi reddetmesini değil, aynı zamanda kurumun onu anlamadığı fikrini doğuran bir davranıştır. * Intelligent Results ta Strategy Bölüm Başkanı olan Trevor Rubel %100 %100 increase artış Current Müşteri level of pasifleşmesinin customer mevcut churn %si %5 decrease düşüş %25 %25 artış increase Harvard Business araştırmalarına göre, müşteri pasifleşmesindeki % 5 düşüş karlılığı %25 ile %100 arasında artırabilmektedir Müşteri Customer Pasifleşme Churn Oranı Kaynak: Customer Satisfaction: The Fundamental Basis of Business Survival, Profitability Karlılık

46 Bankaların Birimleri Hazine Yönetimi Yurtdışı İlişkiler Yatırım Bankacılığı Kurumsal Ticari İşletme Bireysel Özel Bankacılık Kurumsal Ticari İşletme Bireysel Şube Dışı Kar Merkezleri Pazarlama Krediler Banka Operasyon Org.ve İK Muhasebe ve Raporlama Teknoloji Destek Hizmetler Operasyon Teftiş Kurulu Risk Yönetimi İç kontrol Risk Yönetimi Kontrol

47 Bankacılık Ürün Yelpazesi - I Ø Kaynak Ürünleri Vadeli/vadesiz mevduat türleri Yatırım Ürünleri Ø Sabit Getirili Menkul Kıymetler (SGMK) Ø D İ B S/Eurobond Ø Yatırım Fonları Ø Hisse Senetleri Ø Türev Ürünler Ø Forward, Futures, Opsiyonlar Ø Varantlar Ø Özel Yapılandırılmış Ürünler Ø Structured Notes Ø Anapara Korumalı Fonlar Ø Repo/Ters repo Kredi Türleri Ø Nakit Krediler Ø İskonto/İştira Kredileri Ø Borçlu Cari Hesap Kredisi Ø Spot Kredi Ø İşletme Kredisi Ø Interbank/Eximbank Kredileri Ø Döviz Kredileri Ø Dövize Endeksli Krediler Ø Bireysel Krediler / KMH Ø Kredi Kartı Ø Gayri Nakdi Krediler Ø Akreditif Ø Teminat Mektupları Ø Harici Garanti

48 Kredilerin Gelişimi

49 Tüketici Kredileri Gelişimi I. Tüketici Kredileri, Milyon TL Kullandırılan Bakiye Dönem Miktar Kişi Sayısı, (Adet) Miktar Kişi Sayısı, (Adet) 2005 TP Aralık YP*** Toplam TP Aralık YP Toplam Dönem II. Tüketici Kredisi Dağılımı Bakiye Miktar, Milyon TL Bakiye Kişi Sayısı Taşıt Konut İhtiyaç Diğer Toplam Taşıt Konut İhtiyaç Diğer 2005 TP Aralık YP Toplam TP Aralık YP Toplam

50 Tüketici Kredileri Gelişimi Dönem Kullandırılan Miktar, Milyon TL 3-12 ay ay ay ay ay ay 73 + Sınıflandırma yapmayanlar Toplam 2005 TP TP Kullandırılan Miktar, Milyon TL Dönem TL TL TL TL TL Sınıflandırma yapmayanlar Toplam 2005 TP TP

51 Plastik Kartlar Ø Ø BKM: Yurtiçi Bankalararası Kart Merkezidir. Visa/Mastercard: Uluslararası Kredi Kart Merkezidir. Visa Amerika da, MasterCard İngiltere de kurulmuştur. Kart Sahibi Üye İşyeri ( P.O.S.) Üye İşyeri Banka ( P.O.S.Bankası) Visa/Mast BKM Kart Basan Banka

52 Ödeme Sistemleri Kanalları Destekliyor

53 Kart Sayıları

54 Alternatif Dağıtım Kanalları

55 Mevduat Ürünleri Vadesiz Mevduat: Hiçbir kayıt ve şarta bağlı olmaksızın istenildiğinde para çekilebilen ve hesapta bulunan paraya faiz oranı uygulanmayan hesaplardır. Vadeli Mevduat: Banka ile mevduatı yapan arasında kararlaştırılan vadeden itibaren çekilebilen hesaplardır. Vade sonunda daha önceden belirlenmiş olan faiz oranı üzerinden müşteriye faiz ödemesi yapılır. TL olarak açılan hesaplara Mevduat Hesabı, YP olarak açılan hesaplara Döviz Tevdiat Hesabı denir. Vadeli hesapların vade sonunda yenilenmesine Temdit denir. Müşterinin talimatı üzerine yapılır. Hesabın aynı veya farklı bir vade ile yeniden açılması anlamındaki yenilemede, yenileme tarihinde banka tarafından uygulanan faiz oranı geçerli olacaktır.

56 Bankacılık Ürün Yelpazesi - II Nakit Yönetimi Ürünleri Ø Döviz Alış/Satış İşlemleri Ø Maaş Ödemeleri Ø Kredi Kartı Ø Çek/Senet Tahsilatları ve Ödemeleri Ø Kurum Ödemeleri Ø SSK, Vergi Ödemeleri Ø Elektrik, su, vb fatura ödemeleri Kurumsal Finansman İşlemleri Ø Firma Değerlemesi Ø Şirket birleşmeleri, satın almalar Ø Kurumsal Danışmanlık Dış Ticaret İşlemleri Ø İthalat /İhracat Ø Kambiyo İşlemleri Ø Teminat verme, garantörlük Ø Akreditif

57 Nakit Yönetimi Yeni Bankacılık anlayışında müşterilerin mükemmel hizmet beklentilerini karşılayabilmek, kaynak ve plasman işlevlerini takiben bankacılığın temel odak noktası olacaktır. Bu resim içerisinde kurumsal firmalardan bireysel tüketicilere kadar tüm para akışı zincirinin bir bütün olarak görülmesi gerekmektedir. Bu zincir içindeki nakit akışlarının aynı banka içinde kalması, çapraz satışı dolayısı ile komisyon getirisi ile paranın zaman değerinden doğan karı arttıracaktır. Müşteri nakit akışlarının aynı banka içinde kalması bu yüzden kritiktir. Elektronik Bankacılık Sistemi Efektif Kaydi Para Hizmet Kurumları (Fatura Ödemeleri) Merkez Bankası Müşteriler Elektronik Banka Şube Ağı Banka ATM Ağı POS Tüzel İşletmeler Perakendeciler Ödeme Sistemleri Çek Elektronik

58 Bilanço Nedir Aktif Pasif K A Y N A K L A R Hazir Degerler Alacaklar Sabit Kiymetler Yabanci Kaynaklar / Borclar + - = Isletme Sermayesi KISA VADE UZUN VADE Odenmis Sermaye Dagitilmamis Karlar Y U K U M L U L U K L E R

59 Nazım Hesaplar/Bilanço Dışı Yükümlülükler Bilanço Dışı Yükümlülükler (Milyon TL) Mart 2009 Mart 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam Garanti ve Kefaletler 4,422 10,615 15,037 3,938 10,316 14,254 Teminat Mektupları 4,337 7,248 11,585 3,938 6,836 10,774 Banka Kredileri Akreditifler 0 3,173 3, ,346 3,346 Garanti Verilen Prefinansmanlar Cirolar Diğer Garanti ve Kefaletler Taahhütler 14,788 4,458 19,246 13,102 4,225 17,326 Cayılamaz Taahhütler 14,788 4,457 19,245 13,102 4,224 17,326 Cayılabilir Taahhütler Türev Finansal Araçlar 16,764 29,069 45,833 8,020 15,328 23,348 Riskten Korun. Amaç. Türev Finan. Araçlar Alım Satım Amaçlı İşlemler 16,764 29,066 45,830 8,020 15,324 23,344 Emanet ve Rehinli Kıymetler 162, , , ,315 88, ,525 Emanet Kıymetler 45,224 16,290 61,514 42,352 13,977 56,330 Rehinli Kıymetler 117, , ,581 92,963 74, ,195 Kabul Edilen Avaller ve Kefaletler Toplam Bilanço Dışı Hesaplar 198, , , , , ,453

60 Sermaye Yeterlilik Rasyosu Bu tablolara ek olarak bankaların performans ve güvenilirliklerini ölçen bir çok rasyo BDDK Tarfından oldukça sıkı bir şekilde kontrol edilmektedir.. Bunlardan en önemlisi Sermaye Yeterlilik Rasyosu dur. SYR=Sermaye Yeterlilik Oranı Sermaye Tabanı >=8% (Kredi+Piyasa+Operasyonel)Riskleri q Likidite Rasyosu q Aktif Karlılık

61 Sektör Sermaye Yeterlilik Oranı

62 Teşekkürler EMRE HASAN SAYLIK

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI:

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI: 1.GİRİŞ Hemen her ülkede para ve kredi işlerinin ekonomik ihtiyaca göre ayarlanması zorunluluğu, devletin ve bankaların kısa vadeli kredi ihtiyacını karşılayan nihai bir kredi kurumuna ihtiyaç duyulması

Detaylı

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Bankalar mevduat kabul eden en büyük finansal kurumlardır. Geleneksel anlamda ticari bankalar işletmelere çalışma sermayesi sağlamak amacıyla ticari ve bireysel

Detaylı

TÜRKİYE DE FİNANS SEKTÖRÜNDE BANKACILIĞIN YERİ

TÜRKİYE DE FİNANS SEKTÖRÜNDE BANKACILIĞIN YERİ TÜRKİYE DE FİNANS SEKTÖRÜNDE BANKACILIĞIN YERİ Müge ÜNAL Türkiye de finansal sistem içerisinde, bankacılık sektörü büyük orandaki payı ile önemli bir yere sahiptir. Sigorta şirketleri, yatırım fonları,

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2010. The Royal Bank of Scotland NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

FAALİYET RAPORU 2010. The Royal Bank of Scotland NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi FAALİYET RAPORU 2010 The Royal Bank of Scotland NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi THE ROYAL BANK OF SCOTLAND NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ 31 ARALIK 2010 YILLIK FAALİYET RAPORU BÖLÜM

Detaylı

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır 1 İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca...

Detaylı

12.Bölüm. Bankaların Kredi İşlemleri. Yrd. Doç. Dr.Oruç ALKILINÇ

12.Bölüm. Bankaların Kredi İşlemleri. Yrd. Doç. Dr.Oruç ALKILINÇ 12.Bölüm Bankaların Kredi İşlemleri Yrd. Doç. Dr.Oruç ALKILINÇ Amaçlarımız: Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz. Bankaların fonksiyonları Bankaların Kredi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2015 (Son Dönem Karşılaştırmalı)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2015 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2015 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Rapor Kodu : DT08 Haziran 2015 İçindekiler Sayfa No. Türkiye'de Bankacılık Sistemi

Detaylı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 01.10.2013 tarih ve 33/1105 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç

Detaylı

Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait sınırlı denetim raporu. Odea Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na:

Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait sınırlı denetim raporu. Odea Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na: ODEA BANK A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2015 ara hesap dönemine ait sınırlı bağımsız denetim raporu, konsolide olmayan finansal tablolar ve finansal tablolara ilişkin dipnotlar Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart

Detaylı

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi MART 2010 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BANK OF TOKYOMITSUBISHI UFJ TURKEY A.Ş 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

1. Geçmişten Günümüze Merkez Bankaları

1. Geçmişten Günümüze Merkez Bankaları 1. Geçmişten Günümüze Merkez Bankaları İlk merkez bankacılığı faaliyeti, 1668 yılında kurulan Swedish Riksbank adındaki İsveç bankasının 1668 yılında anonim şirket formunda bir ticari banka iken devleti

Detaylı

ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları

ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.. tarih ve sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına

Detaylı

ABN AMRO NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2007 YILLIK FAALİYET RAPORU BÖLÜM I GENEL BİLGİLER ABN AMRO tarihi 1824 yılına kadar uzanan,

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU MSKÜ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Güz 2013 İÇİNDEKİLER 1. FİNANSAL SİSTEM, FİNANSAL KURUMLAR VE BANKALAR 2.

Detaylı

ASBANK LTD. 2014 YILI MALİ RAPORU

ASBANK LTD. 2014 YILI MALİ RAPORU ASBANK LTD. 2014 YILI MALİ RAPORU ASBANK LİMİTED 2014 MALİ YIL HESAPLARI İÇİNDEKİLER Sayfa 1. Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim 1 2. Yönetim Kurulu Raporu 2 3. Yönetim Kurulunun Hesaplarla İlgili Sorumlulukları

Detaylı

FAİZSİZ SİSTEMDE BANKACILIK ANLAYIŞI VE KREDİ İŞLEMLERİ

FAİZSİZ SİSTEMDE BANKACILIK ANLAYIŞI VE KREDİ İŞLEMLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI FAİZSİZ SİSTEMDE BANKACILIK ANLAYIŞI VE KREDİ İŞLEMLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fırat KINALI Danışman Doç.Dr.

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KATILIM BANKALARINDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE İŞLEYİŞİ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KATILIM BANKALARINDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE İŞLEYİŞİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KATILIM BANKALARINDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE İŞLEYİŞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Bayram KAYA Danışman Yrd.Doç.Dr.C.

Detaylı

31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu 5 Mayıs 2015 Bu rapor 1 sayfa sınırlı

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2012 Yılı Faaliyet Raporu

HSBC Bank Anonim Şirketi 2012 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2012 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 31 Aralık 2012 Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim Şirketi Kuruluş Tarihi : 13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No

Detaylı

İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir

İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 10.000.000.000 toplam

Detaylı

31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu 5 Mayıs 2015 Bu rapor 1 sayfa

Detaylı

2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI

2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI 2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR Bu izahname Taslak İzahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan kayda alma başvurusunun incelenmekte olduğu, izahnamenin

Detaylı

ÖDEME SİSTEMLERİ TÜRKİYE DE ÖDEME SİSTEMLERİ

ÖDEME SİSTEMLERİ TÜRKİYE DE ÖDEME SİSTEMLERİ ÖDEME SİSTEMLERİ TÜRKİYE DE ÖDEME SİSTEMLERİ 1 ÖDEME SİSTEMLERİ TÜRKİYE DE ÖDEME SİSTEMLERİ 1 www.tcmb.gov.tr 2014 Bu yayın, TCMB Genel Ağ sitesi üzerinden talep etmeniz halinde adresinize ücretsiz olarak

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (eski ünvanıyla İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.)

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (eski ünvanıyla İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.) 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 'NİN 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN

Detaylı

ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR

ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR ULUSAL VE ULUSLARARASI PİYASALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 1 Bu kılavuz, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu 27 Nisan 2015 Bu rapor, 2 sayfa sınırlı denetim raporu ve 98

Detaylı