CityEngine Yardım Dokümanı. Bölüm 5 YOL AĞLARI. Esri Türkiye

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CityEngine 2012.1. Yardım Dokümanı. Bölüm 5 YOL AĞLARI. Esri Türkiye www.esriturkey.com.tr"

Transkript

1 CityEngine Yardım Dokümanı Bölüm 5 YOL AĞLARI Esri Türkiye

2 İçindekiler 1. Yol Ağlarının Tanımı... 1 Genel... 1 Bloklar / Yapı Adaları Yol Ağlarının Manuel Olarak Oluşturulması ve Düzenlenmesi... 2 Yol Oluşturma Araçları... 2 Yol Oluşturma Ayarları... 3 Edit Street Aracı... 5 Yolların Düzenlenmesi... 6 Eğri Tutma Kolu... 6 Yol Genişliği Tutma Kolu Yol Ağlarının Üretilmesi (Growing Street Networks)... 7 Ayarlar... 8 Basic Settings (Temel Ayarlar)... 9 Pattern Specific Settings (Dokuya Özel Ayarlar) Advanced Settings (İleri Düzey ayarlar) Environment Settings ( Çevre Ayarları) Adaptation to Elevation (Yükseltiye Adaptasyon) Street Width Settings (Yol Genişliği Ayarları) Grafik Ağların İçe Aktarımı Grafik Ağların Dışa Aktarımı Desteklenen Dosya Formatları SHP Formatına Aktarma DXF Formatına Aktarma Grafik Ağların Terraine Hizalanması Grafik Analizi Ayarlar Tanımlar ii

3 YOL AĞLARI (STREET NETWORKS) 1. Yol Ağlarının Tanımı Genel Yol ağları, bir şehrin arterlerini temsil eder ve yapı adalarını, bina parsellerini ve bunların arasındaki mekanları tarifleyerek ve etkileyerek onun biçimsel şeklini ve yapısını tanımlarlar. CityEngine, yolların olşturulmasına ilişkin çok güçlü araçlara sahiptir. Bunlardan biri yolların manuel olarak tasarlanmasını sağlar ve diğeri ise prosedürsel yol üreticisi ile yol ağlarının geliştirilmesini sağlayarak kullanıcının çok çeşitli ve gerçekçi yol görüntüleri oluşturmasına imkan verir. Ayrıca, yol ağları, AUTOCAD gibi üçüncü şahıs uygulamalardan dışa aktarılıp, CityEngine ortamına yol katmanları olarak aktarılabilmektedir. CityEngine,.shp,.osm,.dxf gibi birçok dosya formatını desteklemektedir. Bloklar / Yapı Adaları Yol katmanları, ağ (kenar, düğüm) ve bloklardan oluşur. Scene editördeki bir yol katmanı. Network=ağ, Blocks= bloklar Etiketlerin solunda bulunan göz ikonuna tıklayarak, alt-katmanların (Network & Blocks) görünebilirlikleri arasında geçiş yapılabilir. Grafik ağlarının kapalı bir alan oluşturduğu alanlarda bir blok üretilr. Bir blok bir öznitelik kümesine işaret edebilir ve parselasyonunu kontrol edebilir. Bloklar otomatik olarak güncellenirler ve silinemezler. Bunun yanısıra, shapecreation etkisiz hale getirilebilir. 1

4 Grafik ağına ait 4 blok Bloklar, kesiklik çizgiye tıklanarak seçilebilirler. 2. Yol Ağlarının Manuel Olarak Oluşturulması ve Düzenlenmesi Yol ağlarının kolay ve sezgisel düzenlenmesine imkan veren birçok düzenleme modu vardır.seçim aracı yol düğümlerinin ve kenarlarının seçilmesini sağlar. Nesne seçilince, seçime ait özniteliklerin görüntülenmesine ve üzerlerinde değişiklik yapılmasına imkan sağlayan Inspector penceresi belirir. Segmentler ve düğümler (node), Move, Scale, Rotate araçları kullanılarak dönüştürülebilirler. Yol Oluşturma Araçları Freehand/ Polygonal Street Creation aracını seçin ve yeni bir yol segmenti oluşturmak için fareye tıklayın ve sürükleyin. Fareyi hareket ettirildiğinde ve sürüklendiğinde, başlangıç ve bitiş noktaları, varolan yol ağlarına ait segmentleri ve düğümleri yakalar (Shifte basılı tutarak yakalama modunu etkisiz hale getirebilirsiniz). Eğer başlangıç ve bitiş noktaları varolan bir segment üzerinde ise, bu segment bölünür ve segmenti yakaladığı başlangıç bitiş noktalarına yeni düğümler eklenir. Çizimi bitirmek için ESC veya Enter tuşuna basın veya Viewport dışındaki bir yere tıklayın. NOT: Freehand aracı kullanılırken, fareyi hareket ettirirken LMB basılı tutun. Eğer Polygonal aracı kullanılıyorsa, başlangıç düğümü için yapılacak ilk tıklamadan sonra butonu bırakın, fareyi hareket ettirin ve bitiş düğümü için yeniden tıklayın. Yeni oluşturulan segmentin hangi katmana ekleneceği şu sırayla belirlenir: 1. Başlangıç noktası için yakalanan segment veya düğüme ait katman, 2. Bitiş için yakalanan segment veya düğüme ait katman, 3. Mevcut seçili olan katman, 4. Yeni katman oluşturulur. 2

5 Polygonal aracı ile yeni bir segmentin yakalama modu açıkken oluşturulması Eğer başlangıç noktası da bitiş noktası da yakalanmışsa ve bu yakalanan segmentler farklı katmanlardaysa, bu durumda kırmızı renkli yakalama işareti belirir. Bununla beraber, yeni bir segment oluşturabilirsiniz. Bu segment başlangıç için yakalanan nesnenin katmanında yer alacaktır. Segment düğümü varolan yol ağına ait düğümleri yakalar (seçili olan yol katmanı). Eğer hiçbir katman seçili değilse, yeni bir yol katmanı oluşturulur. Yol Oluşturma Ayarları Yeni oluşacak yollara ait ayarlar, Street Creation Settings penceresinden kontrol edilebilmektedir. Bu ayarlar, yol genişliği, blok parselasyon tipi, otomatik grafik temizleme, terraine hizalama ve model üretme gibi değişkenleri içerir. Bu ayarlar, geçerli olan fırça gibi düşünülmelidir. Bu fırçaları kaydetmek mümkündür (preset). Bu ayarların her ekran için ayrı kaydedildiğini unutmayınız. Graph-> Street Creation Settings 3

6 Varsayılan yol oluşturma ayarları Genel Değişken Re-use settings from neighbors Apply graph cleanup Align terrain Street Parameters Değişken Street width Left sidewalk width Right sidewalk width Görevi Etkinse, ayarlar komşu yollardan (mümkünse)kopyalanır. Eğer varolan bir yol uzatılıyorsa, ayarlar bu segmentten kopyalanır. Etkinse, her düzenleme işlemi sonrasında graph cleanup aracı çalıştırılır. NOT: Graph cleanup ayarları Graph-> Cleanup Graph seçilerek kontrol edilebilir. Etkinse, terrain katmanları yeni yollara otomatik olarak hizalanır. Görevi Yol genişliği Sol kaldırım genişliği Sağ kaldırım genişliği 4

7 Precision Block Generation Değişken Rule-based Model Generation Değişken Rule file Apply rule-based model generation ShapeCreation için olan hassasiyet Görevi Yeni oluşacak bloklardaki parselasyon tipi Görevi Ayarlanmışsa, yeni oluşturulacak tüm yol şekillerine bu kural dosyası atanır. Etkinse, model üretimi otomatik olarak tetiklenir. Edit Street Aracı Yol Düzenleme Aracı grafiksel olarak yol genişliği, kaldırım genişliği ve genel eğrilik düzenlemek için kullanılır. Bu araç, doğrudan Edit Street Tool butonuna tıklayarak veya kısaca C tuşuna basarak çalıştırılabilir. Yollar oluşturulurken düz (varsayılan) veya yumuşak eğri seçimi mümkündür. Bu ikisi arasında geçiş yapmak için, Graph menüsündeki veya sağ tuş ile açılan İçerik Menüsündeki Set Curve Straight Set Curve Smooth seçeneklerini kullanabilirsiniz. Set Curve Straight Set Curve Smooth 5

8 Yolların Düzenlenmesi Street Editing aracı çalıştırıldığında, seçili olan her grafik segmenti veya düğüme ilişkin tutma araçları/ kolu görünür hale gelir. İki çeşit tutma aracı vardır: Eğri (curve) ve Yol Genişliği (StreetWidth) Eğri tutma kolu: Yönelim YolGenişliği tutma kolu Eğri tutma kolu: Ağırlık Eğri kollarını düzenlerken, kullanıcı, SHIFT e basılı tutarak doğrultuyu veya ağırlığı kilitleyebilir. Eğri Tutma Kolu Her grafik segmenti iki eğri tutma aracına sahiptir. Bunlardan biri segmentlerin başlangıç düğümüne diğeri ise bitiş düğümüne konumlanmıştır. Yeşil tutma araçları sokağın başlangıç ve bitiş doğrultusunu yönetir. İmleç eğri tutma araçlarından birinin üzerinde gezdirildiğinde ortaya çıkan mavi araç ise eğrinin ağırlığını yönetir. Eğri ve Yol Genişliği Tutma Araçları Eğri kollarının hem yatay hem de dikey ögelerini düzenlemek için, kullanıcının sadece o segmente ilişkin görüş açısını değiştirmesi gerekir. Dik açı kullanıcıya yatay bileşenleri düzenleme imkanı sağlarken, perspektif bakış açısı bileşenleri dikeyde düzenleme imkanı sağlar. 6

9 Yol şekillerinin bölümlenmesi, onlara komşu olan parsel şekillerinin bölümlenmesini tanımlar. Yani, kullanıcı, oluşabilecek sorunları (cephelerin dar parsellenmesi gibi) önlemek için eğri başına düşen toplam segment sayısına dikkat etmelidir. Görüş açısına bağlı olarak düzenlenen yatay ve dikey bileşenler Yol Genişliği Tutma Kolu Yol Genişliği tutma kolu, yolların farklı boyutlarda oluşturulmasına imkan sağlar. Yol şekli genişliğinin yanısıra sağ ve sol kaldırımların genişlikleri bu araç ile ayrı ayrı kontrol edilebilmektedir. YolGenişliği (StreetWidth) Tutma Kolu Yol genişliklerine ilişkin değerler Inspector daki Street Parameters panelinden de ayarlanabilir. 3. Yol Ağlarının Üretilmesi (Growing Street Networks) Street Grow Aracı tipik yol ağları üretmek için kullanılmaktadır. Üç farklı yol dokusu (organic/ organik, raster/ızgara, radial/ışınsal) isteğe bağlı olarak birleştirilebilmektedir. Bazı ayarların bulunduğu Grow Streets penceresi, kullanıcıya ihtiyacı doğrultusunda yol ağları üretme imkanı sağlar. 7

10 Bu araç farklı yollarla kullanılabilir: Yeni bir yol ağı üretmek ( tümünün seçimini kaldır ve aracı başlat) Grow işleminden önce varsolan yol ağını seçerek varolan yol ağını genişletmek Varolan yol ağının bir kısımı genişletmek ( varolan yol ağının bazı sokaklarını seçin ve aracı uygulayın) Bu araç viewporttaki veya scene editördeki içerik menüsünden Grow Streets seçilerek veya ana menüden Graph-> Grow Streets ile çalıştırılabilir. Algoritma, ana (major) ve ara (minor) yolları ayırt eder. Temel olarak, ana yollar, kapalı bir alan oluşturana kadar oluşturulur buna quarter denir. Bu quarter ara yollarla bölünür. Daha sonra, algoritma ana yolları oluşturmaya devam eder vs. Ayarlar Sihirbaz, kullanıcının belirlediği sayıda yol oluşturur. Her yeni yol varolan yol ağına, ayarların sayısına bağlı olarak eklenir. Basic Settings: Üretilecek yol sayısını ve yol dokusunu belirler. 8

11 Pattern Specific Settings: Yol dokusunu daha açık bir şekilde tanımlar. Advanced Settings: Algoritma davranışını ve algoritma kısıtlamalarını belirler. Environment Settings: Yolların oluşturulacağı alanları kısıtlaması için obstaclemap ve oluşturtulacak yolları yüksekliğe uyarlamak için terrain harita katmanlarını belirler. Street Width Settings: oluşturulacak yolların genişlik değerlerini belirler. Basic Settings (Temel Ayarlar) Üretilecek yol sayısını, yol dokusunu ve yol uzunluklarını belirler. Organic ana yol dokusu ve raster ara yol dokusu Radial ana ve radial ara yol dokusu Yol dokuları iki tane uzunluğa ihtiyaç duyar: Uzun ve kısa uzunluk. Organic doku sadece tek bir uzunluğa gerek duyar: Kısa uzunluk Değişken Number of Streets Pattern of Major Streets Pattern of Minor Streets Long Length Long Length Deviation Short Length Short Length Deviation Görevi Toplamda üretilecek yolların sayısı Ana yollar için kullanılacak yol dokusu: Organic, raster veya radial Ara yollar için kullanılacak yol dokusu: Organic, raster veya radial Uzun yolların ortalama uzunluğu (Raster ve radial dokular için kullanılır) Bir "quarter"ın bölünmesinden önce, uzun yolların uzunluğu rastlantısal olarak, [Uzun uzunluk-uzun uzunluk sapması, uzun uzunluk+uzun uzunluk sapması] aralığında belirlenir. Kısa yolların ortalama uzunluğu (Tüm dokular için kullanılır) Bir "quarter"ın bölünmesinden önce, kısa yolların uzunluğu rastlantısal olarak, [Kısa uzunluk-kısa uzunluk sapması, kısa uzunluk+kısa uzunluk sapması] aralığında belirlenir. (Organic dokularda bu değer her yeni yol için rastlantısal olarak belirlenir. 9

12 Pattern Specific Settings (Dokuya Özel Ayarlar) Yol dokularını daha detaylı bir şekilde belirler. Değişken Max. Bend Angle (Organic) Görevi Organic yolların maksimum eğilme açısı. Yeni organic yolların açısı [Önerilen açı- Max. Bend Angle, Önerilen açı+ Max. Bend Angle] aralığında rastlantısal olarak belirlenir. Yol genişlemesine uygun alanları tanımlar. (aşağıdaki örnekteki yeşil alanlar) City Center (Radial) Max. Bend Angle (Radial) Street Alignmen t (Radial) Organic doku için genişleme fonksiyonları Radial doku için kullanılır. Yollar, merkezin etrafından veya dışından radial (ışınsal) veya centripetal (merkezcil) olarak gider. Radial yolların maksimum eğilme açısı. Algoritma, önerilen yolları radial veya centripetal doğrultuya uydurmaya, adapte etmeye çalışır. En büyük adaptasyon açısı bu değişkenle kısıtlandırılır. Radial yollar için uzun ve kısa uzunluk değerleri vardır. Bu değişken, uzun yolların radial mı, centripetal mı, yoksa randomly (rastlantısal) olarak mı hizalanacağına karar verir. Radial street alignment Centripetal street alignment 10

13 Advanced Settings (İleri Düzey ayarlar) Algoritma davranışını ve algoritma kısıtlamalarını belirler. Değişken Snapping Distance Minimal Angle Street to Crossing Ratio Development Center Preferences Angle Offset of Major Streets Angle Offset of Minor Streets Görevi Eğer yeni yol düğümü ile varolan bir düğüm arasındaki mesafe bu değerden daha azsa, yeni düğüm varolanı yakalar. Bu yolla, kullanıcı herhangi iki düğüm arasındaki minimum mesafeyi kontrol edebilir. NOT: Daha gerçekçi quarter bölünmeleri için, ara yollar ana yollarla kesiştiğinde bu değerin yarısı uygulanır. Yol ağının herhangi iki komşu sokağı arasındaki minimum açı. Daha küçük açı meydana gelmeyeceği garantilenmiş olur. "quarter"ların ortalama boyutu bu değişkenle belirlenebilir. Algoritma, bu oranı tutturmaya çalışır (sadece ana yollar ve ana kesişimler göz önüne alınır).bu oran büyükse quarter büyük, küçükse küçük olur. Street to Crossing Ratio= # ana yol düğümleri / # ana kesişim düğümleri (yol düğümünün 1, valansın 2 olduğu ve kesişim düğümünün2, valans değerinin # ana kesişim düğümlerinin 2, valansının 2den büyük olduğu yerlerde). (valans= dışa dönük grafik segmentlerinin sayısı) Eğer büyükse, merkezin yakınındaki yol düğümlerinin geliştirilmesi uzaktakilerden daha muhtemeldir. Eğer küçükse, tüm düğümler eşit şekilde geliştirilir. Ana yolların oluşturulmasından önce, bu açı (kaydırma açısı), önerilen yol açılarına eklenir. Ara yolların oluşturulmasından önce, bu açı (kaydırma açısı), önerilen yol açılarına eklenir. Environment Settings ( Çevre Ayarları) Terrain, obstaclemap gibi çevre haritalarını kullanarak kullanıcı sınır şartlarını tanımlayabilir. 11

14 Değişken Adapt to Elevation Critical Slope Maximal Slope Adaptation Slope Terrain Obstaclemap Görevi Yüksekliğe adaptasyonu geçerli veya geçersiz kılar. Sadece Critical Slope değerinden daha büyük eğim değerine sahip olan öneri yolları adapte eder. İzin verilen maksimum yol eğimi Öneri yolun adapte edildiği maksimum açı ( y-ekseni etrafında dönme) Eğer bir terrain seçiliyse, yeni yollar bu terraine hizalanır ve eğer etkinse yollar yüksekliğe hizalanır. Açılır kutuda (combo box), ekrandaki tüm terrainler listelenir. Terrain, askıda kalma özniteliği olan elevation değerini tanımlayan bir öznitelik haritasıdır. Eğer bir obstaclemap seçiliyse, yeni yol düğümleri bu engellerden sakınır. Yol algoritması, engelli alanlardan sakınır ve etrafından dolaşır. Açılır kutuda (combo box), tüm obstaclemap haritaları listelenir. Obstaclemap, boolean özniteliği olan obstacle'ı tanımlayan bir öznitelik haritasıdır. Yolların bir obstaclemap ile oluşturulması Adaptation to Elevation (Yükseltiye Adaptasyon) Adaptasyon etkinse ve terrain seçilmiş ise, yeni yolların yükseltiye adaptasyonu aktif haldedir. Eğer önerilen yolun uzunluğu Long Length e yakınsa, önerilen yol, eşyükselti eğrileri boyunca adapte edilir çünkü arzulanan durum yolun eğiminin sıfıra yakın olmasıdır. Yolların terrain yükseltisine adaptasyonu 12

15 Eğer uzunluk Short Length e yakınsa, önerilen yollar yükseltinin maksimum olarak aşağıya yukarıya gittiği düzende adapte edilir. Street Width Settings (Yol Genişliği Ayarları) Yol ve kaldırım genişlikleri yeni yollara atanır. Eğer varolan yollar genişletiliyorsa (yani varolan yollara yeni yollar ekleniyorsa), varolan yol ve kaldırım genişlikleri yeni oluşturulanlara kopyalanır. Aksi takdirde, yol ve kaldırım genişlikleri aşağıdaki parametrelere göre rastlantısal olarak ayarlanır. Değişken Width of Major Streets Width Deviation of Major Streets Sidewalk Width of Major Streets Sidewalk Width Deviation of Major Streets Width of Minor Streets Görevi Ana yolların ortalama genişliği. Ana yolların yol genişliği sapması. Yol genişlikleri [Width of Major Streets - Width Deviation of Major Streets, Width of Major Streets + Width Deviation of Major Streets] aralığında rastlantısal olarak atanır. Ana yollara ait kaldırımların ortalama genişliği. Ana yollara ait kaldırımların yol genişliği sapması. Kaldırım genişlikleri [Sidewalk Width of Major Streets - Sidewalk Width Deviation of Major Streets, Sidewalk Width of Major Streets + Sidewalk Width Deviation of Major Streets] aralığında rastlantısal olarak atanır. Ara yolların ortalama genişliği. Width Deviation of Minor Streets Sidewalk Width of Minor Streets Ara yolların yol genişliği sapması. Yol genişlikleri [Width of Minor Streets - Width Deviation of Minor Streets, Width of Minor Streets + Width Deviation of Minor Streets] aralığında rastlantısal olarak atanır. Ara yollara ait kaldırımların ortalama genişliği. Sidewalk Width Deviation of Minor Streets Ara yollara ait kaldırımların yol genişliği sapması. Kaldırım genişlikleri [Sidewalk Width of Minor Streets - Sidewalk Width Deviation of Minor Streets, Sidewalk Width of Minor Streets + Sidewalk Width Deviation of Minor Streets] aralığında rastlantısal olarak atanır. 13

16 4. Grafik Ağların İçe Aktarımı Bölüm 8 Verinin İçe Aktarımı kısmına bakınız. 5. Grafik Ağların Dışa Aktarımı Harici kaynak formatlarına veri aktarmak için: File-> Export-> CityEngine-> Export Selected Graph Objects sonrasında aktarılacak dosya formatını seçin. Export Penceresi Desteklenen Dosya Formatları SHP Formatına Aktarma ESRI Shapefile ya da basitçe söylemek gerekirse shapefile coğrafi bilgi sistemleri yazılımları için geliştirilmiş popüler bir coğrafi vektör verisi formatıdır. Bir shafile genellikle bir dosyalar kümesine tekabül eder. Ana dosya (.shp), her şeklin özniteliklerini tutan bir şekil verisi ve veri tabanı dosyası (.dbf) içerir. Grafik segmentler ve bunların öznitelikleri bu dosyalara aktarılır. Ayrıca, exporter (dışa aktarıcı) bir index dosyası (.shx) yazar. NOT: Dışa aktarıcı, şekillerin dışa aktarımında da kullanılır. NOT: Shapefile, CityEngine in tüm versiyonlarında desteklenen bir format değildir. 14

17 Dosya adı ve 3B seçenekleri File: Dışa aktarılacak SHP dosyasının seçileceği pencereyi açmak için Browse tıklayın. 3B Options: 3B Option Shapefile Type Data none Polygon 2D PolygonZ PolygonZ 3B NOT: Dışa aktarıcının.prj dosyası yazamayacağını unutmayınız. Veri her zaman geçerli ekran koordinat sistemindeki kartezyen koordinatlarda saklanır. DXF Formatına Aktarma AutoCAD DXF formatı (Drawing Interchange Format/ Drawing Exchange Format), Autodesk tarafından geliştirilmiş bir CAD verisi formatıdır. Dışa aktarıcı, seçili olan her grafik segmenti kapalı Line öge tipinde yazar. NOT: Dışa aktarıcı, şekillerin dışa aktarımında da kullanılır. 15

18 DXF Export Penceresi File: Dışa aktarılacak DXF dosyasının seçileceği pencereyi açmak için Browse butonuna tıklayın. Export Street Width: Etkin olduğunda, DXF Line ın Thickness alanına bu genişlik değerlerini yazar. 6. Grafik Ağların Terraine Hizalanması Yol ağları, bir terraine ( yükselti elevation özniteliğine sahip harita katmanları) veya y=0 seviyesine herhangi bir zamanda hizalanabilir. Terraine hizalanmamış yol ağları Terraine hizalanmış yol ağları Bir grup grafik node kümesi veya grafik katmanını seçtikten sonra Graph-> Align Graph... veya ana menüden Align Graph... 16

19 Hizalama işlemi aşağıdaki değişkenlerle kontrol edilir: Align function:grafik düğümlerine uygulanacak olan hizalama fonksiyonu. Project All: Tüm düğümleri terraine hizalar. Project Below: Yalnızca terrainin altında kalan düğümleri terraine hizalar. Terrain: Grafiklerin hizalanacağı terraindir. elevation özniteliği olan tüm öznitelik katmanları ve y=0 seviyesi burada listelenir. Offset: Düğümlerin y-koordinatına hizalama sonrası eklenecek kaydırma miktarıdır. 7. Grafik Analizi Grafik ağları, global integration (küresel bütünleşme), local integration (yerel bütünleşme) ve inbetween centrality hesaplanarak analiz edilebilir. Her yol için nesne özniteliği (object attribute) olarak üç değer hesaplanır ve saklanır; bunlar integrationglobal, integrationlocal ve inbetweencentrality dir. Bu değerler görselleştirilebilir veya yol genişliklerini yaklaşık olarak değerlendirmek için kullanılabilir. Bir grup grafik segment veya grafik katmanı seçtikten sonra Graph-> Analyze Graph 17

20 Varsayılan analyze graph ayarları Ayarlar Mode: 3 mod mevcuttur. Calculate analysis only (as object attribute): Her yol için iç analiz değeri hesağlanır. Bunlar global integration, local integration ve inbetween centrality dir. Bu değerler object attribute olarak saklanmaktadır. Visualize analysis (assign rule): Üç analiz değerini hesaplar ve yol şekillerine görselleştirme kural dosyası atar. Model üretimi otomatik olarak tetiklenir. Görselleştirme, yol şekilleri seçilmek suretiyle Inspector penceresinden yapılandırılabilmektedir. Set street width (based on integration): Üç analiz değerini hesaplar ve Street Width Min ve Street Width Max değerlerinin belirlediği aralığa local integration ı eşleştirir. Inspector da katman özniteliklerinden eşleme kodunu (mapping code) görüntülemek veya değiştirmek için aracı çalıştırıldıktan sonra yol katmanını seçin. Depth of local integration: Local integration değerinin hesaplanmasında gerekli olan 90 derecelik dönüşlerin sayısı. Street Width Min: Yol genişliği alt sınırı (yalnızca Set street width modunda kullanılır) Street Width Max: Yol genişliği üst sınırı (yalnızca Set street width modunda kullanılır) Tanımlar Global integration: Her yol segmenti için, tüm diğer segmentlere olan en kısa yolu özetler. Local integration: Her yol segmenti için Depth of local integration 90 degree turns değerinden daha yakında olan tüm diğer segmentlere olan en kısa yolu özetler. Inbetween centrality: Her yol segmenti için, o segmentten geçen en kısa yolların sayısını hesaplar. 18

21 Bir yol ağına ait global integration 19

GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2

GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2 GeoGebra Yardım Resmi Kullanım Kılavuzu 3.2 Yazanlar: Markus Hohenwarter ve Judith Hohenwarter Çevirenler: Mustafa Dogan ve Erol Karakırık www.geogebra.org GeoGebra Yardım 3.2 Son Düzenleme: Aralık 11,

Detaylı

Bölüm 12: Çizim. Vektör grafikleri çizme. Şekiller ve yollar çizme. Çizim modları

Bölüm 12: Çizim. Vektör grafikleri çizme. Şekiller ve yollar çizme. Çizim modları 378 Bölüm 12: araçları (Kalem ve şekil araçları) vektör şekilleri oluşturmanıza ve düzenlemenize olanak verir. Şekillerle, şekil katmanlarında ve yollar olarak çalışabilirsiniz; ayrıca boyama araçlarıyla

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. PROTEUS 6.2 SP 5 KURULUMU... 1

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. PROTEUS 6.2 SP 5 KURULUMU... 1 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. PROTEUS 6.2 SP 5 KURULUMU... 1 3. ISIS... 1 3.1. Araç Çubukları... 3 3.1.1.Dosya Araç Çubuğu... 3 3.1.2. Görünüm Araç Çubuğu... 4 3.1.3. Düzen Araç Çubuğu... 4 3.1.4.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ ÖZELLİK VE TANIMLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ ÖZELLİK VE TANIMLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ ÖZELLİK VE TANIMLAMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

METATRADER Kullanım Kılavuzu

METATRADER Kullanım Kılavuzu METATRADER Kullanım Kılavuzu 1/99 İÇERİK Yeni Hesap Kaydı (Demo hesabına ilk giriş).4 Program Kurulumu.7 Mevcut Hesaba Giriş..11 MetaTrader Çalışma Alanı.14 Piyasa Gözlemi..16 Sembol Pencereleri 17 İzleme

Detaylı

V40, S60, V60, XC60, V70, XC70 & S80 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM - RTI

V40, S60, V60, XC60, V70, XC70 & S80 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM - RTI V40, S60, V60, XC60, V70, XC70 & S80 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM - RTI Ekran üzerindeki metin ve semboller Bir sonraki kılavuz noktasındaki olay Sonraki kılavuz noktasına olan mesafe Bir sonraki

Detaylı

Ç İ Z İ M N E S N E L E R İ

Ç İ Z İ M N E S N E L E R İ Ç İ Z İ M N E S N E L E R İ İ L E Ç A L I Ş M A K. Ç i z i m A r a ç Ç u b u ğ u : Belgenize çizim nesneleri eklemek için başka bir yardımcı programa ihtiyacınız yok. Word sizin için kolaylıkla düz çizgiler,

Detaylı

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa MODEL AL-0 AL-04 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU AL-0 Sayfa İÇİNDEKİLER... GİRİŞ... KAĞIT YÜKLEME...9 YAZILIMIN KURULMASI...4 KOPYALAMA FONKSİYONLARI...5 YAZICI İŞLEVLERİ...7 TARAYICI

Detaylı

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU İstanbul, Mayıs 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 1.1 KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA... 8 2 BORSA İSTANBUL-VİOP İŞLEM SİSTEMİ TEMSİLCİ

Detaylı

OPEN OFFİCE KULLANIM KILAVUZU

OPEN OFFİCE KULLANIM KILAVUZU OPEN OFFİCE KULLANIM KILAVUZU OpenOffice.org'nin Sistem Menüsünden Başlangıcı OpenOffice.org çoğu zaman işletim sisteminizin başlangıç menüsünden başlatılır. Sistem menünüz (başlangıç) birçok program için

Detaylı

ABBYY FineReader 10 Kullanıcı Kılavuzu

ABBYY FineReader 10 Kullanıcı Kılavuzu ABBYY FineReader 10 Kullanıcı Kılavuzu 2009 ABBYY. Tüm hakları saklıdır. Bu belgedeki bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir ve ABBYY Software House kendi adına hiçbir taahhüt taşımamaktadır. Bu

Detaylı

SURFCAM VELOCİTY. Şimdi SURFCAM i biraz tanıyalım. Şekil 5. SURFCAM Ana Sayfası

SURFCAM VELOCİTY. Şimdi SURFCAM i biraz tanıyalım. Şekil 5. SURFCAM Ana Sayfası SURFCAM VELOCİTY Şimdi SURFCAM i biraz tanıyalım Şekil 5. SURFCAM Ana Sayfası Tasarım Alanı: İşlenecek parçanın çizildiği ve bütün görsel olayların meydana geldiği yerdir. Noktasal Koordinatlar: SURFCAM

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

, Japonya ve diğer ülkelerde RISO KAGAKU CORPORATION firmasının tescilli ticari markasıdır. RISO KAGAKU CORPORATION firmasının ticari markasıdır.

, Japonya ve diğer ülkelerde RISO KAGAKU CORPORATION firmasının tescilli ticari markasıdır. RISO KAGAKU CORPORATION firmasının ticari markasıdır. Riso, bu el kitabının kullanımından doğabilecek hiçbir hasar veya maddi zarardan sorumlu tutulamaz. Ürünlerimizi sürekli olarak yenilediğimiz için, makine bazı yönlerden bu el kitabında kullanılan resimlerden

Detaylı

UTM 4000 (600kN) BC 100 ÜNİTELİ ÜNİVERSAL TEST CİHAZI

UTM 4000 (600kN) BC 100 ÜNİTELİ ÜNİVERSAL TEST CİHAZI KULLANMA KILAVUZU UTM 4000 (600kN) BC 100 ÜNİTELİ ÜNİVERSAL TEST CİHAZI BMS Bulut Makina Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Ada 4 No :7-9 Başakşehir/ İSTANBUL

Detaylı

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ ve ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ ve ÇALIŞMA PRENSİPLERİ UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ ve ÇALIŞMA PRENSİPLERİ Universal Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. 2010. Tüm hakları saklıdır. Sayfa 1 ALTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ MODELLEME VE

Detaylı

IC-V/-LV Serie. TR Infrared Camera - Operating Manual... I - 1

IC-V/-LV Serie. TR Infrared Camera - Operating Manual... I - 1 IC-V/-LV Serie TR Infrared Camera - Operating Manual... I - 1 TRT-BA-ICVSERIES-HS-00-TR TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.de

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI EDİTÖR: YRD. DOÇ.DR. HASAN H. BALIK TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Ahmet TEKİN Ayhan AKBAL Bahadır SEVİNÇ Fatih ERTAM Harun H. TUZSUZOĞLU İhsan SERHATLIOĞLU Kemal BALIKÇI M. Fatih TALU Musa ÇIBUK

Detaylı

BÖLÜM 7. Şekil 7.1. Modify Araç Çubuğu

BÖLÜM 7. Şekil 7.1. Modify Araç Çubuğu BÖLÜM 7 7. ÇİZİMİN DÜZENLENMESİ Şekil 7.1. Modify Araç Çubuğu 7.1. ERASE Seçilen nesneleri siler. ERASE komutu ile, çizime son şeklini vermek, fazla çizilen elemanları kaybetmek amacıyla Autocad2000 de

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI Sisteme Nasıl Girilir? İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI Sisteme girmek için Kurum Portal/Intranet sayfasından Kurumsal Uygulamalar İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi

Detaylı

1. SQL, ORACLE VB VERİTABANI KULLANAN ÖZELLİKLE MUHASEBE PROGRAMLARI

1. SQL, ORACLE VB VERİTABANI KULLANAN ÖZELLİKLE MUHASEBE PROGRAMLARI 1. SQL, ORACLE VB VERİTABANI KULLANAN ÖZELLİKLE MUHASEBE PROGRAMLARI CLIENTLERDE BELLİ BİR SÜRE SONRA KİLİTLENİYOR. Çözüm: Tüm clientler de yapılması gereken ayarlar 1- Eset Nod32 Antivirus programını

Detaylı

Bordro LOGO Kasım 2011

Bordro LOGO Kasım 2011 Bordro LOGO Kasım 2011 içindekiler Bordro... 5 Hesap Şablonları... 6 Şablon Tanımları... 7 Puantaj Öndeğerleri... 11 Öndeğer Tanımları... 12 Öndeğer Tanım ve Fonksiyonları... 13 Geçerli olacak parametre

Detaylı

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004 İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÖZELLİKLER... 4 2. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 3. SERTİFİKALAR... 6 3.1. Yönetmelikler ve Standartlar... 6 4. AÇIKLAMALAR... 7 4.1. Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Sırasında Dikkat Edilecek

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-11326A Turkish. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-11326A Turkish. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

SZ-10/SZ-20. Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ

SZ-10/SZ-20. Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ SZ-10/SZ-20 Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu Bir Olympus dijital fotoğraf makinesi satın aldığınız için teşekkür ederiz. Yeni fotoğraf makinenizi kullanmaya başlamadan önce,

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-10783A Turkish. 11/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-10783A Turkish. 11/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

KULAKTAN KİŞİ VE KİMLİK TESPİTİ İÇİN ÖRNEK BİR UYGULAMA

KULAKTAN KİŞİ VE KİMLİK TESPİTİ İÇİN ÖRNEK BİR UYGULAMA BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Sayı 7(2) 2014, 21 46 KULAKTAN KİŞİ VE KİMLİK TESPİTİ İÇİN ÖRNEK BİR UYGULAMA Naci FIRTINA Beykent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar

Detaylı

CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ

CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ BÜ KRDAE JEODEZİ ANABİLİM DALI KAVRAMLAR Bilgi: Verinin işlenmiş hali Sistem: Ortak bir amaç için etkileşimli faaliyetlerin ve varlıkların oluşturduğu bir gruptur. Bilgi Sistemi:

Detaylı

Bölümün Amacı: Bu bölümde işletim sistemleriyle ilgili teorik konular verilerek, güncel işletim sistemleri tanıtılmıştır.

Bölümün Amacı: Bu bölümde işletim sistemleriyle ilgili teorik konular verilerek, güncel işletim sistemleri tanıtılmıştır. GİRİŞ Bölümün Amacı: Bu bölümde işletim sistemleriyle ilgili teorik konular verilerek, güncel işletim sistemleri tanıtılmıştır. Neler Öğreneceksiniz: Bu bölümü bitiren kişi: 1.İşletim sistemleriyle ilgili

Detaylı