Yeni Türk Ticaret Kanunu Yol Haritası

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeni Türk Ticaret Kanunu Yol Haritası"

Transkript

1 Yeni Türk Ticaret Kanunu Yol Haritası Başarının Anahtarı Değişimi Doğru Yönetmektir

2 Yeni Türk Ticaret Kanunu Yol Haritası Yaklaşık 55 yıldır ülkemizdeki ticari yaşamı düzenleyen Türk Ticaret Kanunu nun yerini Yeni Türk Ticaret Kanunu ( Yeni Kanun ) alıyor. Bu süre içerisinde ticari yaşamda gerçekleşen büyük değişim ve gelişime cevap verecek ve ülkemizi geleceğe taşıyacak Yeni Kanun, yasalaşma sürecini tamamlamıştır. Yeni Kanun a hakim olan düşünce; Kurumsal Yönetim in, halen borsada işlem gören şirketler için öngörülen kurallar bütünü olmasına rağmen, esasında tüm işletmelere uygulanması gereken bir yatırımcıya güven verme, sürdürülebilir gelişme sağlama kodeksi olduğudur. Yeni Kanun bu yönü ile Türk şirketlerinin kurumsallaşmasına ve rekabetçi olabilmesine destek sağlayacak zemini oluşturmaktadır. Kurumsal Yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere birçok maddede yer verilerek, kurumsal yönetim ilkelerinin şeffaflık, adillik, hesap verebilirlik ve sorumluluk kriterlerinin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Yeni Kanun un yürürlük tarihi 1 Temmuz 2012 olmakla beraber getirdiği köklü değişikliklere uyum sağlanabilmesi için hızla ve profesyonel bir şekilde çalışmalara başlanması gerekmektedir. olarak bu çalışmalar bütününün önemli bir proje olarak ele alınmasının doğru olacağı inancı ve Türk iş hayatına destek olmak amacıyla bu Yol Haritası nı hazırlamış bulunmaktayız. olarak, Yeni Kanun a uyum için yapılması gereken iş ve işlemlerin zamanında, verimli ve doğru olarak planlanıp uygulanmasında bilgi ve tecrübemizle, uzmanlık ve liderlik vasfı kanıtlanmış üstün nitelikli kadrolarımızla sizler için çözüm üretmeyi hedeflemekteyiz. I. Aşama Durum Değerlendirmesi II. Aşama Yapısal Tasarımların Analizi III. Aşama Eğitim Şirketler Tek Şirket Uyumluluk Testi TTK Check Up Test Sonuçlarının ve Raporlanması II. Aşama Şirket ve Şirketler Yapısal Tasarımlarının Analizi III. Aşama Eğitim Hisse Yapısının (Tek Kişilik Şirket vb.) Hissedarlar, ve Üst Düzey Yöneticiler Tür Değiştirme Ara Çalıştaylar Mali İşler - UFRS/TFRS - Bütçe - Risk Yönetimi Şirket Tasfiyesi, Bölünme ve Birleşme İşlemleri Hukuk Bölümü - İşletme - Şirketler Hukuku I. Aşama II. ve III. Aşamalar 1-3 gün 1-4 hafta* Başlangıç ve Planlama Kaynaklar Bütçe Proje Sorumlusu

3 Türk Ticaret Kanunu na Uyum ve Kurumsal Yönetim Organizasyonel Yapı Denetim Komitesi Riskin Erken Teşhisi Komitesi İnsan Kaynakları - nun - Profesyonel YK Oluşumu - Tüzel Kişinin YK Üyeliği, Bağımsız Üyelik - TC Vatandaşı YK Üyesi Zorunluluğu - Denetim Komitesi nin - Denetim Komitesi nin Uygunluk Analizi - Riskin Erken Teşhisi Komitesi nin - Komite Çalışma Teknikleri - İnsan Kaynaklarının ve Birimlerin Yeniden - İnsan Kaynakları Gelişim Önerileri - İnsan Kaynakları Uygulamaları - Gerekli Komite ve Departmanlar - Planlama - Regülasyon - Şeffaflık - Halkla İlişkiler - Mali Analiz İç Denetim İç Kontrol Risk Yönetimi İç Denetim Mali İşler - İç Kontrol Sisteminin - TTK Check Up İç Kontrol - Süreç Bazlı Operasyonel Kontroller - Bilgi İşlem Kontrolleri - Yönetim Seviyesi Kontrolleri Muhasebe ve - Grup Rehberi - Konsolidasyon Rehberi - TFRS Açılış Bilançosunun Hazırlanması - TFRS Eğitimleri - Operasyonel Riskler - Riskler - Hukuki Risk - Çevre Riski - Bilgi Teknolojileri Riski - İş Güvenliği - Risk Yönetimi Sistemleri Bağımsız Denetim - Bağımsız Denetçi Seçimi - Bağımsız Denetim - Tabloların Denetimi - Faaliyet Raporu Denetimi - Risk Yönetimi ve İç Kontrol Denetimi - İşlem Denetimi ve Özel Denetim - İç Denetim Fonksiyonunun - TTK Check Up İç Denetim Faaliyet Raporu - Faaliyet Raporu Rehberi - Değerlendirmesi - Yönetim Değerlendirme ve Analizlerine Destek - İç Denetim Programları - İç Denetim Yazılımları Hazine - Tedarikçi Sözleşmelerinin Uyumu - Nakit Akım - Planlama (Bütçe) - Likidite Yönetimi - Ticari Kar - Mali Kar Geçişi Proje Kapanış Toplantıları Bilgi Teknolojileri Muhasebe ve Olmayan İnternet Sitesi Elektronik Ticari Defter ve Belgeler Elektronik İşlemler Bilgi Güvenliği - Muhasebe Sistemlerin Uyarlanması - Konsolidasyon Altyapısının Oluşturulması - Faaliyet Raporu - Kurulum Sonrası Değerlendirme - Bütçe Sistemleri - Faaliyet Raporu - Olmayan Veri Altyapısının Oluşturulması - sı - İç Sistemleri - İçeriğinin Belirlenmesi - Sitenin Uyumlulaştırılması - Asgari İlan Süreleri - Sorumluluk - Elektronik Ticari Defter Tutma - Elektronik Fatura - Elektronik Teyit Mektubu - Cari Hesap Mutabakatı - Elektronik İmza - Kayıtlı E-Posta - Güvenli Ortamda Elektronik Bilgilerin Saklanması - Yetkilendirme ve Görevlerin Ayrılığı - Elektronik Ortamda YK - Elektronik Ortamda GK Hukuk Kuruluş, Esas Sözleşme ve Ortak Sayısı Genel Kurul Sermaye, Paylar ve Payların Devri Şirketler ve Yöneticilerin Sorumluluğu Ticari İşlemler Haksız Rekabet - Şirket Esas Sözleşmesinin Uyumu - Sermayenin Asgari Tutara Tamamlanması - Hissedar veya Ortak Sayısında Değişiklik - Tek Kişilik Şirket Kurma - Hissedarlar Sözleşmeleri - Aile Anayasası - Tüzel Kişinin Üye Olması veya Bağımsız Üyelik - Elektronik Ortamda Toplantı İmkanı - Temsile Yetkili En Az Bir TC Vatandaşı Üye - nun Devredilemez Yetkileri - Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisapları - Elektronik Ortamda Genel Kurul ve İç Tüzük - Pay Sahibi Haklarının Gözden Geçirilmesi - Genel Kurul İlanı ve Komiser Bulundurma - Genel Kurul Kararları İlanı ve Geçerlilik - Payların Devri ve Kısıtlamalar - İmtiyazlarda Uyum - Esas Sermaye - Kayıtlı Sermaye - Hakimiyet Sözleşmesi - Uluslararası Şirketler - Bağlı Şirketin Görevi - Denkleştirme - Güvenden Doğan Sorumluluk - Hukuki Sorumluluk Halleri - Cezai Sorumluluk Halleri - Terhis ve Murahhaslık / Delegasyon - Mesleki Sorumluluk Sigortası - Bileşik faiz - Vadeler - Geç Ödeme ve Gecikme Faizi - Tacirler Arası İhtar ve İhbarlar - Haksız Rekabetin Değişen Tanımı - Haksız Rekabet Halleri - Sorumluluk ve Dava Hakları - Ticari İşletme ve Devri - Ticari Defterler ve Onay - Elektronik Ortamda Defterler - Şirkete Karşı Ortağın Borçlanma Yasağı - Şirkete Karşı Yönetim Kurulu nun Borçlanma Yasağı 1-3 ay* 1-3 ay* Yeni TTK ya Uyum ve İyileştirme Gözetim Yürütme Sonuçların İzlenmesi * Yukarıda belirtilen süreler şirket yapıları ve büyüklüklerine göre değişkenlik gösterebilir.

4 Genel Tarihler 13 Ocak 2011 Yeni Türk Ticaret Kanunu nun TBMM de kabul ediliş tarihi 14 Şubat 2011 Yeni Türk Ticaret Kanunu nun Resmi Gazete de yayınlanış tarihi 1 Temmuz 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu genel yürürlük tarihi Özel Yürürlük Tarihleri 1 Temmuz Temmuz 2012 tarihinden itibaren elektronik ortamda yönetim kurulu ve genel kurul yapılması imkanlarından faydalanılması için gerekli esas sözleşme tadillerinin yapılması. (Kapalı şirketler için seçimlik) 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren kayıtlı sermaye sistemine geçmek isteyen şirketlerin gerekli prosedürleri başlatması 14 Ağustos 2012 Esas sözleşme hükümlerinin Yeni Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi için son gün Tüzel kişi ortakların temsilcisi olan yönetim kurulu üyelerinin istifa etmesi ve yeni atamaların yapılması için son gün 1 Ekim 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 8. maddesi uyarınca sözleşmelerden bileşik faiz öngören hükümlerin çıkartılması için son gün Konsolide ve solo finansal tablo hazırlanmasında ve ticari defterlerin tutulmasında Türkiye Standartları nın (TMS/TFRS) uygulanmaya başlaması 1 Ocak 2013 Esas sözleşmelerde yer alan farklı genel kurul toplantı ve karar nisaplarının kanun ile uyumlu hale getirilmesi 14 Şubat 2013 Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 201. maddesinin 1. fıkrasında öngörülmüş bulunan oy haklarının kullanılmasına ilişkin sınırlamaya dair hükmün yürürlüğe girmesi 1 Mart 2013 Bağımsız denetçinin atanması (Denetçinin anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin yetkili organı tarafından en geç 1 Mart 2013 tarihine kadar atanması gerekmektedir) Anonim şirketlerin esas sözleşmelerinde bulunan nama yazılı payların devri ile ilgili kısıtlama ve özel düzenlemelerin Yeni Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi için son gün 1 Temmuz Temmuz 2013 tarihinden itibaren her sermaye şirketi bir internet sitesi açmak, şirketin internet sitesi zaten mevcutsa bu sitenin belli bir bölümünü Yeni Türk Ticaret Kanunu nda belirtilen hususlara ayırmak zorundadır 14 Şubat 2014 Mevcut sermayelerin Yeni Türk Ticaret Kanunu nda belirtilen asgari sermayelere yükseltilmesi için son gün Paylar üzerindeki oy hakkında aşan imtiyazların Yeni Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi 1 Temmuz 2014 Bağlı şirketler nezdinde Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 202. maddesi kapsamına giren kayıplar var ise hakim şirket tarafından denkleştirilmesi için son gün 1 Temmuz 2015 Pay sahibi ve ortakların şirkete karşı olan borçlarının nakdi ödeme yapılarak kapatılması için son gün

5 PwC şirketleri tüm dünyada en üst düzey sektör uzmanlığı ile sundukları denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri ile müşterilerine aradıkları değeri katar. 154 ülkede i aşkın çalışanı ile PwC şirketleri yeni bir yaklaşım ve pratik tavsiyeler üretmek üzere müşterileri ile düşünce, deneyim ve çözüm önerilerini paylaşırlar. PwC 1981 den bugüne 30 yıldır faaliyet gösterdiği Türkiye de, İstanbul da iki, Ankara da, Bursa da ve İzmir de birer ofis olmak üzere toplam 5 ofiste, yaklaşık kişilik profesyonel kadrosu ile Türk iş dünyasının aradığı değeri yaratmak için hizmet sunmaktadır. İletişim Zeynep Uras Denetim Hizmetleri Lideri Tel: +90 (212) E-posta: Zeki Gündüz Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri Lideri Tel: +90 (212) E-posta: Gökhan Yüksel Denetim Hizmetleri Şirket Ortağı Tel: +90 (212) E-posta: Nilgün Serdar Şimşek Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri Direktörü Tel: +90 (212) E-posta: Mehmet Ali Demirkaya Regülasyon Grubu Kıdemli Müdürü Tel: +90 (212) E-posta: [2011]. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede PwC ibaresi, her bir üye şirketinin ayrı birer tüzel kişilik olduğu PricewaterhouseCoopers International Limited in bir üye şirketi olan yi ifade etmektedir., Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ticari unvanları ile Türkiye de kurulmuş tüzel kişiliklerden oluşan organizasyonunu ifade ve temsil etmektedir.

www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012

www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012 www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012 Ortak Hükümler ile Anonim ve Limited Şirketlere İlişkin Hükümlerde Değişiklikler Yeni Türk Ticaret Kanunu ( Yeni TTK ) 1 Temmuz 2012

Detaylı

www.pwc.com.tr Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik

www.pwc.com.tr Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik www.pwc.com.tr Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik Birinci Bölüm Amaç,

Detaylı

www.transferfiyatlamasi.com 10 Soruda Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları

www.transferfiyatlamasi.com 10 Soruda Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları www.transferfiyatlamasi.com 10 Soruda Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile birlikte Türk vergi sistemine getirilen yeniliklerden biri olan Peşin Fiyatlandırma Anlaşması

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2015 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 1 Kurumsal Profil... 1 Şube Bilgileri... 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3 Ortaklar Hakkında Genel Bilgi... 4 Türkiye Garanti Bankası A.Ş....

Detaylı

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Güreli Yayınları Eylül, 2012 1 2 ÖNSÖZ Ülkemizde ticari hayatın son 50 yılını önemli ölçüde etkilemiş olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 31 MART 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Rapor Dönemi : 01.01.2015 31.03.2015 Tescilli Şirket Adı : ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. Tescil

Detaylı

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015 DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SAN. ve TİC. A.Ş. ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015 (II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ne İstinaden Hazırlanmış)

Detaylı

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7.

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7. İçindekiler İnsan Kaynakları Hizmetleri 3 İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4 Neden PwC? 7 Uzman Ekibimiz 9 Hizmetlerimizden Örnekler 11 Eğitimlerimiz - Business School 17 İnsan

Detaylı

01.01.2014 30.06.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

01.01.2014 30.06.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2014 30.06.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Seri II 14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmıştır. Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. DRT Bağımsız Denetim

Detaylı

2014 YILINA AĠT 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME NOTU

2014 YILINA AĠT 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME NOTU 2014 YILINA AĠT 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME NOTU 1. 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve

Detaylı

Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, Akbank ın her zaman önceliği olmuştur.

Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, Akbank ın her zaman önceliği olmuştur. 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, Akbank ın her zaman önceliği olmuştur. Akbank; Temettü politikasını açıklayan ilk bankadır (2003). Kurumsal

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bağımsız denetim ile bağımsız denetim kuruluşlarına ve denetçilere ilişkin

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

Halka Arz Seyri: Türkiye ye Bakış 2013 yılının ilk çeyreği

Halka Arz Seyri: Türkiye ye Bakış 2013 yılının ilk çeyreği www.pwc.com.tr Halka Arz Seyri: Türkiye ye Bakış 2013 yılının ilk çeyreği Sermaye Piyasaları Giriş 2013 yılının 1. çeyreğinde, tek bir halka arzdan toplamda 106 milyon Euro gelir elde edildi Borsa İstanbul

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE GENEL KURULUN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03.

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE GENEL KURULUN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE UN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03.2013 Prof. Dr. NECDET SAĞLAM SMMM MEHMET YOLCU GEREKÇESİ 6102 Sayılı

Detaylı

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP Gelişen İşletmeler Piyasası GIP www.imkb.gov.tr İÇİNDEKİLER İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) Nedir? 1 Hisse Senetleri Piyasası (HSP) ile GİP e Yapılacak Başvuru Sürecinin Temel Farkları Nelerdir?

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN ĠÇ SĠSTEMLERĠ VE ĠÇSEL SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME SÜRECĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ

Detaylı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi KAMUDA İÇ DENETİM (I) Umut KORKMAZ Devlet Bütçe Uzmanı 1. GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun getirdiği yeni anlayış çerçevesinde mali yönetim ve kontrol alanında önemli değişimlerin

Detaylı

Yaşamın Her Yerinde...

Yaşamın Her Yerinde... Yaşamın Her Yerinde... ÇİMSA FAALİYET RAPORU 2010 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde

Detaylı

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI 1. KADRO GÖREV TANIMLARI 2. ROL TANIMLARI 1. KADRO - GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMI VE İŞ GEREKLERİ TANIMLAR Görevin Adı / Kodu Genel Müdür / GM-0-00 NİTELİK ve BECERİLER Eğitim

Detaylı

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: 2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİNİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KARAR 2014-2016 Dönemi Kamu İç Denetim Strateji Belgesi, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber SERMAYE PİYASASI KURULU Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber Sermaye Piyasası Kurulu nun i-spk.37.1 (27.06.2014 tarih ve 20/661 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul

Detaylı

6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli)

6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli) 6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli) 1 2 FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU Kanun No : 6361 Kabul Tarihi : 21.11.2012 R.G. Yayım

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ II, 14.1 NOLU SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR. Şirketimizin, 2014 yılı dokuz aylık faaliyetleri

Detaylı

86. yıl. 1929 dan bugüne

86. yıl. 1929 dan bugüne 1929 dan bugüne 86. yıl Tercih Edilen İş Ortağı Faaliyet Raporu 2014 Genel Bilgiler 2014 Yılı Faaliyet Raporu Merkez: Harbiye Mah. Maçka Caddesi No: 35 34367 Şişli - İstanbul Telefon : (0212) 231 47 30

Detaylı