ULAŞTIRMA HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TALEPLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULAŞTIRMA HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TALEPLER"

Transkript

1 ULAŞTIRMA HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TALEPLER 1- Bakanlık Taşra Teşkilatında Yol Denetim istasyonlarında çalışan Personelin belirlenecek kadro karşılığında bir unvan tahsis edilerek Yüksek dereceli devlet memuru ücretinin %10 ile 50 si arası denetim tazminatı ile desteklenerek özlük haklarının düzenlenmesi. Ücretlerinin oluşturulması talep edilmektedir. 2- Bakanlığa bağlı yol kenarı denetim istasyonunda çalışan denetim memurlarının çalışmaları esnasında 3.şahıslarla yaşanan olumsuz olaylarda (Örn. Kamyon şoförlerine yazılan ceza sonrası şoförün denetim memurunu darp etmesi gibi) polis veya jandarmanın olaya müdahalesi geç olduğu gibi denetim istasyonlarında güvenlik imkânları düşük olduğundan sorunlar yaşanmaktadır. Olay sonrası denetim memurları mahkeme karşısında da kurumca savunulmamakta ve kaderlerine terk edilmektedir. Yol kenarı denetim istasyonlarının güvenlik zafiyetlerinin çözülmesi. 3- Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinde denetim memurlarının dış görevlendirmelerinde klm. Veya il esas alınmadan görev tazminatı almaları sağlanmalıdır. 4- Yeni yapılan YHT hatları başta olmak üzere diğer konvansiyonel hatlar elektrikli hale dönüştürülmektedir. Yüksek gerilim hattının geçtiği işyerlerinde çalışan personellere işin riski ile orantılı % arası ek tazminat ödenmelidir. 5- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Yol Denetim İstasyonları, DHMİ, TCDD ve Limanlarda görev yapan Ağır ve tehlikeli işler sınıfında çalışan personelin fiili hizmet zammından yararlanması ( Koruma güvenlilik görevlileri ve PAT sahasında çalışanlar, makinist v.b.) Ayrıca ARFF Memurlarına verilmekte olan fiili hizmet süresi zammının yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 6- Tren Teşkil Memuru ve manevrada görevli diğer personelin kendi merkezleri dışında bulunan harici merkezlerin yeniden belirlenmesi, iltisak hatlarında yapılan manevralara karşı manevra tazminatı ödenmesi için çalışma yapılması gerekmektedir. 7- Liman Başkanlıkları, Yol kenarı Denetim İstasyonları, TCDD ve DHMİ de Gece gündüz vardiyalı olarak çalıştırılan personellerimize vardiya primi verilmesi hususunda çalışma yapılması gerekmektedir. 8- TCDD personellerinin maaş dışında bir ek ödemesi bulunmamaktadır. Yüksek Planlama Kurulu tarafından belirlenen sözleşmeli personel ücret grubunun tavan ücretine takılması nedeniyle herhangi bir ücret ayarlaması yapılamayan başta Tren Teşkil Memuru, Hareket Memuru, Vagon Teknisyeni olmak üzere faal pozisyonlarda görev yapan tüm personele

2 yaptığı hizmetlerinin karşılığı olarak %10 ila 40 arasında ek ödemelerinin artırılmasına yönelik Yönetim Kurullarına yetki verilmesi talep edilmektedir. 9- Koruma Güvenlik Memurlarına Silah Tazminatı veya iş riski tazminatı adı altında (polislerde olduğu gibi) ödeme yapılmalıdır. 10- Kurumda çalışan tüm Makinistlerin imkânlarının eşitlenmesi. Makinistlerin eşit şartlar ve eşit sosyal haklara sahip olması talep edilmektedir. 11- Makinist personelimizin ek ödemelerinin tren şefi seviyesine getirilerek % 67 olarak ödenmesi ayrıca teknik personel kısmına alınması, teknik şef makinist unvanı verilmesi hususunda gerekli çalışmaların yapılması. 12- TCDD bünyesinde görev yapan tüm kontrolörlerin temel ücretleri eşitlenmeli ve harcırahlarının müfettiş harcırahlarına denkleştirilmesi talep edilmektedir.(örn. Trafik kontrolörleri diğer kontrolörlerden düşük ücret almaktadırlar.) 13- Permi Hakkı: a-tcdd çalışanının eşine, çalışsın veya çalışmasın permi hakkı verilmelidir. Personelimizin anne babasına da bu hak verilmelidir. Çocukları eşinin üstüne de olsa Personelin çocukları Permi hakkından yararlanmalıdır. Emekli olan personel ve eşlerinin de bu haktan yararlandırılması talep edilmektedir. b- DHMİ Personeline ve 1. Derecedeki yakınlarına Permi hakkı verilmesi. (Yılda 2 adet Yurtiçi, 1 adet yurtdışı gidiş-dönüş uçak bileti tahsisi) c- UDH bakanlığı personellerinin tren ve Thy seferlerinden faydalanabilmeleri için permi hakkı verilmesi 14- Görev Başında Hayatını Kaybeden Personele Şehit Unvanı Verilmesi: TCDD, DHMİ, Liman Başkanlıkları ve Yol Denetim İstasyonları, kurum olarak, tehlikeli ve ağır işleri olan ve ayni şartlarda personel çalıştıran kamu kurumu olarak değerlendirilmeye alınmış bulunmaktadır. Şehitlik unvanının verildiği kamu kurum ve kuruluşlarına bakıldığında, görevi başında hayatını kaybeden personelin şehitlik unvanını hak etmesi söz konusudur. Çalışma şartlarımızın ve şehitlik unvanının hak edilirliği karşılaştırıldığında, bazı unvanların şehitlik unvanını hak ettiği kesinlik kazanmaktadır 15- TCDD personeli ve eşleri, çocukları, anne ve babaları ana hat yolcu trenlerinden %50 indirimli olarak yararlanmalıdır. DHMİ personelinin kendileri ve birinci derece yakınlarının THY iç hat uçuşlarında %50 indirimle yaralandırılması talep edilmektedir. 16- Havacılık tazminatlarının hakkaniyet ölçüsünde tekrar düzenlenmesi, DHMİ Kurumunda çalışan 8300 personel uygulanan Havacılık Tazminatı sonucu mağdur edilmiş olup, konunun çözümüne yönelik olarak personel arasındaki tazminat farlılıklarının giderilmesi, homojen ve

3 adaletli bir dağılım sağlanması için personelin almış olduğu net maaş tutarının %80 oranında diğer personele ve %100 oranında ise hava seyrüsefer personeline havacılık Tazminatı ödenmesine yönelik düzenleme yapılması hem iş barışını sağlayacak hem de ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacaktır. Yada (Ücret grubunun öncelikle tek gruba düşürülmesi aksi halde ise En-rote kapsamında ödenmeyen kısmın HAVA TERMİNAL gelirlerinden karşılanması. Kurum içerisinde çalışma barışının sağlanması bakımından ücret farklılaştırmasında %30 u geçmemesi.) 17- Tren Teşkil Memurlarının yerine getirdikleri görev ve üstlendikleri sorumluluk bakımından Teknik Personel kapsamına alınmaları uygun olacaktır. Kurumumuzda bunun benzeri daha önce Revizörlük unvanından Vagon Teknisyenliği unvanına geçişle sağlanmıştır. 18- YPK kararıyla belirlenen sözleşmeli personel ücret gruplarının 5 den 3 e indirilmesi uygun görülmektedir. 19- Koruma ve Güvenlik Memurlarından 45 yaşını dolduranlar ile sağlık nedeniyle bu görevi yapamayacak olanların yetkili hastanelerden alacakları raporlar esas olmak üzere yapabilecekleri görevlere kurum içersinde atanmalarının sağlanması talep edilmektedir. 20- Hareket Memurlarına, Trafik İşletmeni, Tren Teşkil Memurları içinde tren hazırlama işletmeni unvanı verilerek bu unvana göre yeniden ücret ve grup tespiti yapılmalıdır. 21- Kurumumuzda yüksek lisans ve lisans öğrencileri için verilmekte olan haftada 2 yarım gün idari izin hakkı 2007 de kaldırılmıştır. Kurumumuzda çalışmakta olan personelin lisans sonrası eğitimlerine devam etmesi, personelin kuruma daha faydalı olmasına sebep olacaktır. Bu izin tekrar verilmelidir. 22- Sistem Programcısı, Bilgisayar İşletmenleri, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenleri, Programcı ve Çözümleyici pozisyonlarının 657 sayılı DMK nun 1 sayılı Cetvelin II -Teknik Hizmetler sınıfı (a) bendi kapsamına alınmasını bu kapsamın 399 sayılı KHK de görev yapan personelin de faydalandırılması talep edilmektedir. 23- Teknisyenler diplomalarını kurumlarına verdikleri halde, tekniker kadrolarını alamamışlardır. Yani kadro ihdası yapılmamıştır, aksaklık giderilmeli ve tekniker maaşından yararlandırılması gerekmektedir. 24- ARFF memurlarının yaptıkları görevleri itibarıyla Genel İdari Hizmetler sınıfından teknik hizmet sınıfa alınması talep edilmektedir. 25- DHMİ 'deki AIM Memuru olarak görev yapan personelin ICAO uluslar arasında AIM dünya konseptinde ihtisas gerektiren niteliklerle kabul edildiğinden uluslar arasında memur örneği yoktur. (1-Stajyer Havacılık Bilgi Yönetim (AIM) kontrolörü, 2-Havacılık Bilgi Yönetim kontrolörü,

4 3-Havacılık Bilgi Yönetim Baş kontrolörü.) memur ünvanın değiştirilip bir üst guruba çıkartılması gerekmektedir. ICOAO gereği yukarıdaki örnek unvanların karşılığı ICAO uluslar arasında mevcuttur. 26- Apron Yönetim Servisi Memurları yapılan iş itibariyle teknik bir hizmet vermiş olup kadro unvanının önceki ismi olan Apron Makinistliği unvanı yaparak teknik hizmetler sınıfına alınması talep edilmektedir. 27- Kontrolörler Bölge Müdürlüklerinde, Yol, Cer, Trafik kontrolörü, Tesisler, Yolcu, Yük, Trafik Müdürlükleri ve Teftiş Kuruluna Bağlı olarak dağınık bir şekildebulunmakta, Servis Müdürlükleri bünyesinde bulunmaları sebebiyle de verimli çalışamamaktadır. Kontrolörlerin daha verimli çalışmaları için, Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığında Kontrolörlerin Müfettiş yapıldığı gibi (Maliye Bakanlığı 646 nolu KHK nin geçici 12. Maddesi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 640 no.lu KHK nin geçici 3. maddesi 12 fıkrası) Müfettişliğe alınması veya Teftiş Kuruluna bağlı olarak tek çatı altında toplanması uygun olacaktır. 28- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Bağlı Ortaklıklarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine göre yapılan sınavlarda personel puanlarının hesaplanmasında kullanılan ve tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtilen puanlama esaslarından olan ceza almış personelin cezasından dolayı hesaplanan puanından düşülmesi uygulamasının iptal edilerek puanlama tablosunun bu şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. 29- TCDD Personel yönetmeliği 100/ 5. Madde kaldırılması.102. madde a bendi kasıt unsurunun eklenmesi talep edilmektedir. 30- Maddi Zararların Personelden Tazmini: Personel yönetmeliğinin 129. maddesinde disiplin cezasını gerektiren kusurlu hareketiyle bir zarara yol açan personele, disiplin cezası verilmekle birlikte gerektiğinde zarar tazmin ettirilir denilmektedir. Devlet memurları kanununun 12. maddesinde, devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır denilmektedir. TCDD sigorta yönergesinin 8. maddesinde, sorumlular hakkında TCDD personel yönetmeliği hükümleri gereğince işlem yapılır denilmektedir.

5 TCDD Sigorta yönergesinin 13. maddesinde herhangi bir nedenle hasar bedelinin sorumlulardan tahsil edilememesi halinde meydana gelen kuruluş zararları dahili sigorta fonundan karşılanır denilmektedir. Yukarıda belirtilen maddeler dolaylı olarak sonuçta kuruluş zararlarının personele ödetilmesi yönünde sabittir. Kaza ve olaylarda kurumun eksikleri, çalışma şartları, teknolojik anlamda geri kalmışlık, bazı olayların zuhur etmesinin kaçınılmaz oluşu, diğer kurumlarla karşılaştırıldığında TCDD nin farklı işleyişinin oluşu göz önünde bulundurulması gerektiği kanaatindeyiz. Personel yönetmeliği, Devlet memurları kanunu ve TCDD sigorta yönergesinde değişiklik yapılarak, maddeler arasındaki çelişkilerin kaldırılıp netleşmesi sağlanmalıdır. Örneğin; Kusurlu görülen personelin alacağı ceza, personel yönetmeliği dâhilinde disiplin kurullarının vereceği ceza ile sınırlıdır denilmesi yeterli olacaktır 129. Maddenin iptali ve personele herhangi bir rücu yapılmaması talep edilmektedir Sayılı KHK nın II sayılı cetveline tabii görev yapan Alan Müdür Yardımcılarının 1 Sayılı cetvele geçirilmesi talep edilmektedir. 33-DHMİ Genel Müdürlüğü nde haberleşme, seyrüsefer ve gözetim (radar ve radar bilgi işlem) sistemlerinden sorumlu olarak görev yapan elektronik personelinin ATSEP (Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli) kadro tahsislerinin yapılarak bu kadroları atanmaları talep edilmektedir. 34-Engelli Personellerimiz için a-unvanlar için yapılacak görevde yükselme sınavlarında aranan şartlar içerisinde bulunan hizmet yılının engelli personeller için 1-2 yıl daha geriye çekilmesi sağlanmalıdır. Bu sayede Engelli Çalışanlar normal emeklilik süresi olan 15 yıl içerisinde daha üst unvanlara gelebileceklerdir. b-bilindiği üzere engelli statüsünde çalışan bir memur, emekliliğini 15 sene sonunda hak etmekte ve emekli ikramiyesini 15 yıl üzerinden almaktadır. 15 hizmet yılı, engelli çalışanın hem çalışma zamanı hem de engelinden dolayı yıpranma süresi olarak belirlenmiştir. Engelli statüsünde çalışan bir personel, 15 yıl üzerinden emekli olduğunda en az 5 yıl yıpranma süresi de dahil edilerek 20 yıl üzerinden emekli ikramiyesine hak kazanmalıdır. 35-Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT)görev yapan Daire Başkan Yardımcısı Daire Başkanı ile Şube Müdürü arasında, yerine göre kendisine 3-5 şubenin bağlı bulunduğu bir unvandır. Yerine getirdiği görevin önemine binaen Daire Başkanları gibi atamaları Yönetim Kurulunun yetkisinde bulunmakta ve sendikalara üyelikleri ve sendika kurmaları 5688 sayılı kanunla engellenmiş bulunmaktadır. Bununla birlikte ücret konusunda Daire Başkanlarından 1800 TL civarında az almakta 3 ila 5 Şube Müdürü kendisine bağlı olduğu halde bunlardan da100 TL civarında fazla ücret alabilmektedir. Eşit işe eşit ücret kapsamında TRT Genel Müdürlüğünde

6 çalışan Daire Başkanları TCDD deki Daire Başkanları ile aynı ücreti alırken iki kurumun Daire Başkan Yardımcılarının da aynı ücreti almaları hakkaniyete uygun olacaktır. Halen uygulamada Daire Başkan Yardımcısı TRT de 5000 TL civarında ücret alırken TCDD de 3300 TL ücret almaktadır. Farklılığın giderilmesine yönelik Daire Başkan Yardımcılarına 1000 puan üzerinden Makam Tazminatı verilmesi ile özel hizmet tazminatının %145 den %200 e çıkarılması ve ek tazminatın artırılması talep edilmektedir.

ÜRETEN SENDİKA VE ÇÖZÜM SEN YOKSAN BİR EKSİĞİZ KAZANDIRAN SESSİZ OLMAZ SENSİZ HİÇ OLMAZ

ÜRETEN SENDİKA VE ÇÖZÜM SEN YOKSAN BİR EKSİĞİZ KAZANDIRAN SESSİZ OLMAZ SENSİZ HİÇ OLMAZ SEN YOKSAN BİR EKSİĞİZ Büro Memur-Sen olarak gerçekleştirdiğimiz her kurum ziyaretinde ya da sendika üyesi olmayan her memurla konuştuğumuzda dudaklardan dökülen ilk cümle sendika ne işe yarıyor ya da

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ PERSONEL REJİMİNİN DÜZENLENMESİ VE 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Tarihi: 22.01.1990

Detaylı

İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı - 1 - İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 1

İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı - 1 - İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 1 - 1-2015 İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 1 - 2 - İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 2 İÇİNDEKİLER HABERLEŞME TARİHİ. 4 KURUM TARİHÇEMİZ.. 5 ETİK POLİTİKAMIZ... 7 MESLEKÎ ETİK İLKELERİMİZ..

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ İDARİ VE TEKNİK PERSONELİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 04-05 NİSAN 2015

YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ İDARİ VE TEKNİK PERSONELİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 04-05 NİSAN 2015 YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ İDARİ VE TEKNİK PERSONELİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 04-05 NİSAN 2015 Sendikamız Eğitim Sen, Ortak Yaşam İlkelerimiz de ifade ettiğimiz üzere akademik,

Detaylı

3046 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN

3046 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN Not: Kitabımız basıldıktan sonra bu Kanun da değişiklik yapılmıştır. 306 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN Kapsam: Bu Kanun, Milli Savunma Bakanlığı hariç diğer bakanlıkların

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. İLE ÖZ BANKA, FİNANS VE SİGORTA ÇALIŞANLARI SENDİKASI ARASINDA İMZALANAN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. İLE ÖZ BANKA, FİNANS VE SİGORTA ÇALIŞANLARI SENDİKASI ARASINDA İMZALANAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. İLE ÖZ BANKA, FİNANS VE SİGORTA ÇALIŞANLARI SENDİKASI ARASINDA İMZALANAN I.DÖNEM 01.01.2015-31.12.2016 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER Sayfa I. BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER...

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU HĐZMETE ÖZEL T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 2006-2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemlerinin Denetlenmesi Đşbu

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI Doç. Dr. Aydın DURMUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 1 Önsöz Geçmişte toplumumuzda, İşçinin alın teri

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

BELEDİYELERDE PERSONEL SİSTEMİ VE UYGULAMASI

BELEDİYELERDE PERSONEL SİSTEMİ VE UYGULAMASI BELEDİYELERDE PERSONEL SİSTEMİ VE UYGULAMASI Metin ADIGÜZEL Sayıştay Denetçisi Evrensel tanımıyla mahalli idareler, belirli bir coğrafi alanda yaşayan yerel topluluğun bireylerine bir arada yaşaması nedeniyle

Detaylı

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları)

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) I. EK DERS ÜCRETİ Ders Saati Ücreti A. Polis Akademisinde ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanlığı ADAY MEMUR EĞİTİMLERİ İstanbul SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

4 : 3/6/2011 KHK-643/1

4 : 3/6/2011 KHK-643/1 6439 BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI

Detaylı

Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması,

Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması, KADEME İLERLEMESİ Kademe, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 38'inci maddesinde; "Kademe, derece içerisinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, Devlet memurunun olumlu sicil almasına ve bulunduğu

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ 19 Aralık 2008 ANKARA TÜHİS Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev

Detaylı

www.kanunum.com 25.Şubat.2014 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI

www.kanunum.com 25.Şubat.2014 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI AÇIKLAMALAR Bu çalışmada 4857 sayılı İş kanunun ilk 62 maddesinin gerekçeleri ile söz konusu maddelere

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003

İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 8423 İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam

Detaylı

KAMU KESİMİNDE HARCIRAH VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1. Giriş

KAMU KESİMİNDE HARCIRAH VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1. Giriş KAMU KESİMİNDE HARCIRAH VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR 1. Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Anayasa nın 128 inci maddesine göre kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER FİHRİST 1) 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 2) 6331 SAYILI KANUNA TABİ OLMAYAN İSTİSNALAR 3) KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER 4) İŞVERENİN KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 5754, 5763, 5797 Sayılı Kanunlarla Değişik 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5754 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER VE YÜKÜMLÜLÜKLER

BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER VE YÜKÜMLÜLÜKLER DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUNU Kanun Numarası : 5402 Kanun Kabul Tarihi : 03/07/2005 Resmi Gazete Tarihi : 20/07/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25881 BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER

Detaylı