75 yılın gücü geleceği şekillendiriyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "75 yılın gücü geleceği şekillendiriyor"

Transkript

1 T Ü R K İ Y E Ş İ Ş E V E C A M F A B R İ K A L A R I A. Ş. 75 yılın gücü geleceği şekillendiriyor 2010 Yıllık Rapor

2 Kısaca Topluluk Şişecam Topluluğu ana faaliyet alanları cam ve kimyasal üretimi olan bir sanayi topluluğudur. Topluluk düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan işkollarında lider konumdadır. Atatürk ün direktifleriyle 1935 yılında Türkiye İş Bankası tarafından kurulan Şişecam, 2010 yılında 75. yaşını geride bırakmıştır. Kuruluşunun ardından geçen ilk dönemde önceliği ülkenin temel cam ürünleri gereksinimini karşılamaya veren Şişecam, 1960 lardan itibaren pazarımız dünyadır ilkesi doğrultusunda dünya pazarlarına güçlü ve iddialı bir şekilde giriş yapmış, 1970 ten sonra faaliyetlerini çeşitlendirerek hızlı büyüme sürecine girmiştir. Farklı sıralama kriterlerine göre dünyadaki yeri üçüncülük ile yedincilik arasında değişen Şişecam, ulaştığı ölçek, ihtisaslaşma derecesi ve rekabet gücü yüksek faaliyetleriyle işkolunda dünyanın en seçkin üreticileri arasında değerlendirilmektedir. Şişecam ı bugünlere taşıyan çağdaş yönetim ve sanayicilik ilkeleri, yüksek kurumsallaşma düzeyi, pazara ve Ar-Ge ye odaklılık gibi hususlardır ve geleceğin daha da güçlü Şişecam ının temellerini oluşturmaktadır. Topluluğun vizyonu faaliyet alanlarında çevre ülkeleri kapsayan yaşamsal coğrafyasının lider üreticisi olmaktır. Son yıllarda yurtdışında gerçekleştirdiği büyük ölçekli yatırımların yanı sıra diğer bazı ülkelerde planladığı ve uygulama aşamasında bulunduğu girişimleri, Şişecam ın vizyonuna doğru yolculuğunda en önemli adımları oluşturmaktadır. Küreselleşen günümüz dünyasında, faaliyet alanındaki diğer şirketlerle gerçekleştirilecek olan ortak girişim ve stratejik işbirlikleri de Şişecam ın parlak geleceğinde kilit rol oynayacaktır. Faaliyetlerini sekiz ülkede kurulu tesisler ve çalışanı ile sürdürmekte olan Topluluğun ana şirketi Şişecam ın yanı sıra, Trakya Cam, Anadolu Cam, Denizli Cam ve Soda Sanayii şirketlerinin hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem görmektedir. Topluluk, zaman içinde tüm ana işkollarını halka açmayı ve sermaye tabanını genişletmeyi hedeflemektedir. İçindekiler Özetle Faaliyetler 02 Finansal Göstergeler 05 Ortaklarımıza 06 Yönetim Kurulu 08 Üst Yönetim 10 Düzcam Grubu 12 Cam Ev Eşyası Grubu 18 Cam Ambalaj Grubu 24 Kimyasallar Grubu 30 Araştırma-Teknoloji 36 İnsan Kaynakları 38 İş Sağlığı ve Güvenliği 40 Çevre 41 Bilgisayar ve İletişim 42 Konsolide Finansal Tablolar Yılı Kârının Dağıtımı Yılı Denetleme Kurulu Raporu 111 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 112 Olağan Genel Kurul Gündemi 120 İletişim Bilgileri 121

3 75 yılın gücü geleceği şekillendiriyor 2010 da 75. yılını kutlayan Şişecam, küresel düzeyde nadiren yaşanan bir resesyon döneminden ana önceliklerini değiştirmeden başarıyla geçmiş, koşulların en olumsuz olduğu dönemde geleceğe yönelik adımlarına kararlılık ve güvenle devam etmiştir. Bu tutum sayesinde 2010 yılında Şişecam, fiziki büyüklükler kadar, mali performansını da hızla ekonomik krizin daraltıcı etki sahasından çıkararak tarihi düzeylere taşımıştır. Satış gelirleri %15 oranında artarak 4,2 milyar TL ile kriz öncesi düzeyi aşmıştır. Küresel daraltıcı etkilerin geçici ve istisnai bir durum oluşturduğunun ayırdında olan Şişecam ın bu başarısının ardında, faaliyet alanındaki uzmanlığı, kararlı kurumsal yönetimi, doğru sanayi politikaları, nitelikli ve üretken insan gücü, uzun vadeli bakış açısı gibi yapısında barındırdığı özellikler kadar, büyüklüğünün çok üzerinde hızlı ve esnek olabilme becerisi yatmaktadır. Bu beceri ve karar alma gücü sayesinde Topluluğun kârlılık düzeyi 2010 yılında dört katına çıkarılmıştır. 484 milyon TL olan net dönem kârının oluşumunda satış hasılatının artırılması için pazar potansiyellerini değerlendirmek kadar, maliyetleri düşürme ve kontrol etme konusundaki ısrarlı tutum da önemli rol oynamıştır. Topluluk, kısa vadedeki bu kazanımların yanı sıra uzun vadeli varlığını güvenceye kavuşturacak projelere de öncelik tanımaktadır. Şişecam Topluluğu nun bugün olduğu gibi yarın da önemle gözeteceği maliyet düşürme, yüksek katma değere yönelme, rasyonelleşme, kaynakların etkin kullanımı ve verimlilik gibi süreklilik gösteren özelliklerinin yanı sıra bölgesinin lider cam üreticisi olma vizyonu, 2010 da elde edilen başarının tekrarlanmasının, hatta daha da geliştirilmesinin en büyük güvencesini oluşturmaktadır.

4 ÖZETLE FAALİYETLER Düzcam Cam Ambalaj Cam Ev Eşyası Kimyasallar Bölgesel Üretim, Küresel Etkinlik Şişecam, uzun vadeli geleceğini tüm dünyada etkin ve bölgesinde lider bir sanayi kurumu olarak tasarlamaktadır. Bu vizyonun gereği olarak yaşam alanındaki bütün fırsatları yakından izleme ve değerlendirme çabalarını başarıyla sürdürmektedir. Böylelikle varlığının güvencesini oluşturan sürdürülebilir büyüme sağlanırken, riskleri azaltan önemli esneklikler elde edilmekte ve ölçek ekonomilerinin maliyet/verimlilik avantajları kazanca dönüştürülmektedir. Halen 8 ülkede 101 tesis ana faaliyet sahalarında üretim yapmakta ve cam üretiminin yurtdışında gerçekleştirilen kısmı %35 e ulaşmaktadır. Giderek daha yüksek oranda yurtdışı üretimden beslenen uluslararası satışlar 2010 yılında %15 oranında artışla 2,0 milyar TL seviyesine ulaşmış ve toplam satışların %47 sini oluşturmuştur. Şişecam, uluslararasılaşmanın öneminin bilincinde olarak büyümesini yurtiçi ve yurtdışında genişleyen bir coğrafyada planlamaktadır. Pazarını tüm dünya olarak gören rekabetçi yaklaşım, ihracatta bugüne kadar 140 ülkeye ulaşılmasını sağlamıştır. Satışların Yurtiçi-Uluslararası Dağılımı Uluslararası Satışların Bölgesel Dağılımı %20 %53 %47 %65 %10 % YILLIK RAPOR Yurtiçi Uluslararası Avrupa Afrika+Ortadoğu Asya+Okyanusya Amerika

5 DÜZCAM GRUBU CAM EV EŞYASI GRUBU Trakya Cam, önceki dönemde küresel krize koşut daralan geleneksel pazarlarındaki genişlemeye tam kapasite üretimle cevap vermiş, yeni yatırımlar, ürünler, tanıtım-tutundurma, Ar-Ge ve ortak girişim faaliyetleriyle sektöründeki konumunu pekiştirmiştir. Yurtiçi ve yurtdışında başta otomotiv ve inşaat olmak üzere girdi sağlanan pazarlardaki genişleme tam kapasite kullanımı ile karşılanmıştır. Çevre ve maliyet tasarrufu bağlamında enerji kullanımının rasyonelleştirilmesi ve verimlilik artışları önemli maliyet avantajları oluşturmuştur. Trakya I. Float Hattı soğuk onarımı, Mersin Enerji Camları, Bulgaristan Otomotiv Camları tesisi, Mısır düzcam yatırımları tamamlanarak devreye alınmıştır. St. Gobain ortak girişim çerçevesinde Rusya düzcam, ayna ve lamine fabrikasının temeli atılmış, otomotiv camı yatırımı için Niyet Anlaşması imzalanmıştır. Grup bir yandan yüksek katma değere, bir yandan da coğrafi hâkimiyete dayalı iddiasını, uygun projelerle hayata geçirmektedir. Paşabahçe Cam, kriz sonrası genişleme konjonktürüne tüm üretim yeteneklerini devreye alarak başarıyla ve hızla uyum göstermiş, pazarlarındaki konumunu geliştirmiş, verimlilik ve maliyet optimizasyonuna yönelik geleneksel tutumunu tavizsiz sürdürmüştür. Ağırlıkla gelişmekte olan ekonomilerle orta-alt tüketici grubuna dayalı cam ev eşyası talep büyümesi Paşabahçe Cam ın iç ve dış satışlarda önemli ve anlamlı artışlar sağlamasına olanak tanımıştır. Yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda yaşanan gelişmelere paralel olarak kriz sırasında durdurulan kapasiteler hızla devreye alınmış ve performans, tüketici talebini canlandırma projeleri, yüksek kapasite kullanımı ve verimlilik artışlarıyla desteklenmiştir. İşletme sermayesinin etkin yönetimi ile başarılı sonuçlar ek kaynak ihtiyacı yaratılmadan elde edilmiştir. Mali performansı artırmaya yönelik projelerin yanı sıra, lojistik, yeni ürün ve bilgi teknolojileri yatırımları Grubun elde ettiği olumlu sonuçların sürekliliğine ciddi katkı sağlamaktadır. Ambalaj, El İmalatı ve Mağazacılık taki etkinlikler ana faaliyet alanını desteklemektedir. CAM AMBALAJ GRUBU Anadolu Cam, Türkiye ve Rusya daki toparlanmanın cam ambalaj talebine olumlu etkilerini üretim kısıtlamalarını sonlandırıp, tüm tesislerde tam kapasite üretime geçerek değerlendirmiş, bu arada büyüme projelerinde de bölgesinde lider cam ambalaj üreticisi olmanın gereklerini başarıyla gerçekleştirmiştir. Grup, bölgesinin en büyük ve dünyanın önde gelen cam ambalaj üreticilerinden biri olma iddiasını sürdürmüş ve krizden çıkışın talepte yarattığı olumluluklar başarıyla değerlendirilmiştir. Fırın soğuk onarımları ve modernizasyonlarının yanı sıra, yeni ürün geliştirme, verimlilik, maliyet tasarrufu ve çevre yatırımlarıyla bölgedeki cam ambalaj liderliğinin devamlılığı sağlanmıştır yılı başında Ukrayna da mevcut bir cam tesisinin bünyeye katılmasıyla Grup, dört ülkedeki 10 tesisle 2 milyon tonluk bir kapasiteye sahip hale gelmiştir. Böylelikle Türkiye ve Rusya cam ambalaj pazarının liderliğini sürdürürken, 2011 ve sonrasındaki büyüme projeleriyle uluslararası alanda daha güçlü bir konuma yönelmiştir. KİMYASALLAR GRUBU Soda Sanayii, ekonomik canlanma fırsatını hem soda, hem krom bileşiklerinde artan üretim kapasitesi, yeni ürünler, tam kapasite kullanımı ve pazarlama etkinlikleriyle değerlendirerek başarılı sonuçlar elde etmiştir. Mersin Soda fabrikası ve Bulgaristan daki soda tesisindeki kapasite artışları kullanılarak, beklentilerin üzerinde bir büyüme gösteren soda pazarlarında hedeflenen satışlar gerçekleştirilmiş, gelişen pazarlarda ise etkinlik artırılmıştır. Krom III ürününü portföyüne katan Kromsan Krom Bileşikleri fabrikası dünya lideri konumunu sürdürmüş, her iki ürün grubunda başarının temel anahtarlarından Ar-Ge faaliyetleri yoğun olarak devam ettirilmiştir. Kriz koşullarında durdurulan II. Fırın ını yeniden devreye alan ve otomasyon/direkt kırpma yatırımlarıyla verimlilik ve maliyet bazını geliştiren Cam Elyaf ta mali performans hızla gelişmektedir. Madencilik şirketleri, bölgesel büyüme hedefini desteklemek amacıyla faaliyetlerini daha geniş bir coğrafyaya yaymıştır. Halen Türkiye nin önemli elektrik üreticilerinden biri olan Camiş Elektrik, var olan avantajlarını sürdürmenin yanı sıra enerji piyasasında oluşan yeni fırsatlara odaklanmıştır. Gruplar Bazında Sonuçlar Satış Gelirleri 4,2 milyar TL Uluslararası Satışlar* 2,0 milyar TL Yatırımlar 381 milyon TL FAVÖK** 1,0 milyar TL %23 %26 %16 %33 %24 %24 %31 %27 %26 %25 %26 %25 %25 %27 %16 %26 * İhracat ve yurtdışı üretimden satışları kapsar ** Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr 2010 YILLIK RAPOR 3

6 Satış Gelirleri (m TL) Uluslararası Satışlar (m TL) Yatırımlar (m TL) Ana Ortaklık Kârı/(Zararı) (m TL) FAVÖK (m TL) Net Finansal Borçlar (m TL) Özkaynaklar (m TL) Çalışan Sayısı Cam Üretimi (000 Ton) Soda Üretimi (000 Ton) Finansal Oranlar (%) Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler Net Finansal Borçlar/Toplam Kaynaklar , , , , , , , , , ,0 Özkaynaklar/Toplam Kaynaklar FAVÖK/Satış Gelirleri , , , , , , , , , , YILLIK RAPOR

7 Finansal Göstergeler Özet Bilanço m TL m USD m TL m USD m TL m USD Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Toplam Varlıklar Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam Kaynaklar Özet Gelir Tablosu m TL m USD m TL m USD m TL m USD Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (2.971) (1.982) (2.764) (1.787) (2.642) (2.037) Brüt Kâr/(Zarar) Faaliyet Giderleri (669) (446) (646) (418) (649) (500) Faaliyet Kârı/(Zararı) Özkaynak Yöntemiyle Muhasebeleştirilen Yatırımların Kâr/(Zararlarındaki) Payları Finansal Gelirler/(Giderler)(Net) 13 9 (92) (60) (199) (153) Vergi Öncesi Kâr/(Zarar) Vergi Gelir/(Gideri) (102) (68) (36) (23) (68) (52) Dönem Vergi Gelir/(Gideri) (120) (80) (67) (43) (83) (64) Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri) Dönem Kârı/(Zararı) Dönem Kârı/(Zararının) Dağılımı Azınlık Payları Ana Ortaklık Payları Faiz, Vergi Öncesi Kâr (FVÖK)(*) Amortismanlar Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK)(*) İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Net Finansal Borçlar Finansal Oranlar (%) Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler 3,1 2,5 2,0 Özkaynaklar/Toplam Kaynaklar 61,3 55,5 56,4 Toplam Yükümlülükler/Özkaynaklar 63,3 80,2 77,4 Net Finansal Borçlar/Toplam Kaynaklar 5,8 13,7 20,8 Net Finansal Borçlar/Özkaynaklar 9,5 24,6 36,9 Brüt Kâr/Satış Gelirleri 29,4 24,4 29,4 FAVÖK(*)/Satış Gelirleri 24,2 18,8 23,0 FVÖK(*)/Satış Gelirleri 13,5 6,7 12,1 Net Finansal Borçlar/FAVÖK(*) 0,4 1,3 1,5 (*) FVÖK ve FAVÖK hesaplanmasında faaliyet kârı dikkate alınmıştır YILLIK RAPOR 5

8 ORTAKLARIMIZA 75 yıllık tarihi boyunca Topluluğumuzun çok değerli deneyimleri ve buna bağlı kazanımları olmuştur. Topluluğumuz faaliyetlerini ölçek ekonomileri düzeyine çıkarmış, küreselleşen dünyada küresel kurallarla çalışmış, teknolojiye hâkimiyet konusu da dâhil olmak üzere her alanda en yüksek standartlara yönelmiştir. Değerli Ortaklarımız, Şişecam Topluluğu nun 75. faaliyet döneminin heyecan verici sonuçlarıyla huzurunuzdayız. Olağan Genel Kurul vesilesiyle sizlerle yeniden bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyarken, tüm Şişecamlılar olarak hepinizi en içten duygularla, sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Cumhuriyet döneminin en önemli sanayi kuruluşlarından biri olan Topluluğumuzun 75. faaliyet dönemi, bir yandan güçlü kurum kültürünün ve doğru sanayiciliğin artık gelenekselleşmiş ve Şişecam la iş yapanların kanıksadığını düşündüğümüz yansımalarını taşırken, bir yandan da önemli bir yaş dönemini geride bırakmış olmak, küresel kriz döneminin ardından hızla ve kararlı bir şekilde büyüme temposunu hemen hayata geçirmek ve koşulların tam bir krizden çıkış görünümü vermediği bir dönemde tarihi mali sonuçlara imza atmak gibi sıra dışılıklar da taşımaktadır. Şirketimizin ilk yapı taşının konulduğu 1935 ten bugüne aldığı mesafe, başlangıç değerlerinin bin misli olarak ifade edilebilir. Bu, büyümenin sürekli olarak gerçekleştirilmesi anlamına gelmektedir. Ama asıl önemlisi gelişmenin niteliksel boyutu ve bunun itici gücü olan felsefemizdir. Bulunduğu nokta ile hiçbir zaman yetinmeyen ve sürekli olarak daha yüksek değer içeren hedeflere yönelen Şişecam bu vizyoner tutumunun karşılığını, dünyanın önde gelen cam kuruluşu ve giderek genişlettiği coğrafyasında camın kendisinden sorulduğu bir üretici olmakla almış, almaya da devam etmektedir. Geride kalan 75 yılda gerçekleştirilenler, bu tutumun kişisel becerilerden öte güçlü bir kurumsal yapıdan beslendiğinin ve gelecekte de daha büyük hedefleri gerçekleştirmeyi olanaklı kılacağının en önemli kanıtıdır. Dördüncü çeyrek asra dair beklentilerimizin artırılmasında, hayallerimizin büyütülmesinde ve çok daha geniş coğrafyalarda sadece ürünlerini pazarlayan değil gerektiğinde üreten bir Şişecam düşünmemizde, bugüne kadar kazanılan deneyimler ve sizlerden aldığımız desteğin payı büyüktür. Dahası geçmişte başarılanlar bizleri ne kadar gururlandırıyorsa, gelecekte yapabileceklerimizi de o kadar onur konusu olarak görüyor, her zaman geleceğin ürünü olma özelliğini taşıyan camın üreticisi olmanın dayanılmaz hafifliğini hissediyoruz. Faaliyetlerin değerlendirmesine geçmeden önce, içinde bulunduğumuz ekonomik ortamı ve koşulların gelişimini kısaca hatırlatmak istiyoruz li yıllar bir ekonomik büyüme, genişleme ve refah dönemi olarak başlamış, küresel mekanizmalar sayesinde hemen bütün ekonomiler böylesi bir konjonktürde olumlu sonuçlar kaydetmiştir. Ancak bu durum özellikle varlık fiyatlarında ve finansal piyasalarda bazı dengesizlikler yaratmış, nihayet 2008 sonbaharında küresel ekonomik kriz net bir şekilde oluşmuştur. Kamu otoriteleri krizin en tipik göstergesi olan talep daralmasını gidermek amacıyla gevşek bütçe ve para politikalarını devreye sokmuş ve fiyat istikrarı yerine büyümeye odaklanmıştır. En ciddi tahribatın yaşandığı istihdam alanında işsizlik ciddi boyutlara ulaşmış, beklentiler hızla kötüleşmiştir. Bu arada ekonomiler arası ayrışma gözlenmiş, küresel büyümede öncülük görevi gelişmekte olan ülkelere geçmiştir. Daralma üretim ve satış faaliyetlerimizin yoğunlaştığı bazı coğrafyalarda sınırlayıcı düzeylere gelmiştir. Krizin uluslararası bir eşgüdümle yönetilmesi gerekliliğinin tartışıldığı 2010 yılında ise yoğunca krizden çıkış strateji YILLIK RAPOR

9 leri ve krizin formu tartışılmış, ekonomiler arası bir uzlaşma oluşturulamamış, buna karşın sıra dışı bir büyüme veya daralma da gözlenmemiştir. Bu açıdan bakıldığında 2010, tam bir krizden çıkış ve sürekli büyüme dönemine girilmediği, yüksek mali borçluluk, borç çevirme, işsizlik gibi parametreler açısından ekonomiler özelinde duyarlılıkların devam ettiği, buna karşın kriz sonrası politikaların da hazırda bekletildiği bir yıl olarak tamamlanmıştır. Türkiye ekonomisi ise, gerçekleştirilen mali iyileştirme, makroekonomik ve siyasi istikrar, kamu maliyesindeki disiplinli duruş ve uluslararası fon akışları açısından olumlu konjonktürün kazançları sayesinde diğer ekonomilere kıyasla daha avantajlı bir pozisyonda krizi göğüslemiştir. Öte yandan krizle birlikte ihracat pazarlarında yaşanan keskin düşüşler, kötüleşen beklentiler nedeniyle yurtiçi tüketim ve yatırım talebinin ertelenmesi, düşük yurtiçi tasarruf nedeniyle dış kaynak daralmasına karşı artan hassasiyetin yarattığı olumsuzluklarla başlangıçta ortaya çıkan daralma, uygulanan ekonomik önlemler sonucunda beklentileri olumluya çevirmiş, ekonomik göstergeler iyileşmiştir. Topluluk olarak hem Türkiye ekonomisinde, hem de ilgili olduğumuz coğrafyalarda bu iyileşmeyi gözlemlemekten dolayı mutluyuz. Topluluğumuz açısından, performans artışı, içinde yaşanılan ekonomik ortamlardan çok daha yüksek düzeylerde oluşmuştur. Değerli Ortaklarımız, Topluluğumuzun 75.yılında tüm dönemlerin en iyi sonuçları elde edilmiştir. Satış gelirlerimiz %15 artarak toplamda 4,2 milyar TL ye ulaşmış, iddiamızın temel alanı olan uluslararası satışlar, toplamın %47 sini oluşturmuştur. Cam üretimimiz %28 artışla 3,4 milyon tonu aşmış, bu miktarın %35 i yurtdışında gerçekleştirilmiştir. Soda kapasitelerimizden yapılan üretim 1,7 milyon tona yükselmiş, kum, kalker ve feldspat gibi maden üretimimiz ise 2,8 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Uluslararası faaliyetlerimize paralel olarak daha çok yurtdışı şirketlerimizde artan istihdamla çalışan sayımız toplamda 18 bine yaklaşmıştır yılı için planlanan yatırımlarımızın zorunlu ve stratejik öneme sahip olanları tamamlanmış; şirket satın alma ve ortak girişimler de dâhil olmak üzere 381 milyon TL tutarında yatırım gerçekleştirilmiştir. Yılbaşında Topluluk gündemindeki yatırımların bir kısmı pazar beklentileri, kısmen devam eden kriz ortamı gözetilerek ve kısmen de projelerin netleştirilmesi ihtiyacı nedeniyle ötelenmiştir. Net finansal borcumuz %57 düzeyinde gerileyerek 392 milyon TL olmuş, likit değerlerimiz özellikle kriz fırsatlarını değerlendirmek ve olağanüstü koşullarda hızla hareket edebilmek politikası doğrultusunda 1,5 milyar TL boyutlarına ulaşmıştır. Öz varlığımız %12 oranında artışla 4,1 milyar TL ye ulaşmıştır. Öz varlıklarımızın hızla büyümesinde geçen yılın %307 üzerinde oluşan 484 milyon TL düzeyindeki net dönem kârının payı büyüktür. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârımız 1,0 milyar TL ye ulaşmış, ana ortaklık itibariyle net kârımız ise 412 milyon TL gibi yüksek düzeylerde gerçekleşmiştir. Artan üretim ve iş hacmine bağlı olarak ortaya çıkan işletme sermayesi ihtiyacının dengelenmesinde öngörülü yönetimle işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımımız 506 milyon TL ile katkı yaratmıştır. Değerli Ortaklarımız, Son birkaç dönemdir ve yoğun bir şekilde kriz konuşmak zorunda kaldık ve ekonomik krize karşı yapılması gerekenler göreceli olarak diğer konuların önüne geçti. Bununla birlikte bu dönemde kriz etkilerine karşı alınan tedbir ve yapılan uygulamaların yanı sıra bu tecrübelerden de yararlanarak geleceğe yönelik yapıları oluşturduk, planlamaların değişimleri izleyecek bir anlayışta oluşturulması suretiyle zor ekonomik koşullara rağmen gerekli önlemleri zamanında uygulamaya koyduk, doyurucu performans düzeyini devam ettirerek varlığımızı geliştirerek koruduk. Bu görünür gerçeğin ötesinde daha önemli olan husus ise kriz sonrası atağın gereklerini de bu dönemde oluşturma yönündeki çalışmalarımız olmuştur. Faaliyetlerimizin bugün sizlerle paylaşmaktan büyük memnuniyet duyduğumuz olumlu yapısı artarak devam edecektir. Çünkü 75 yıllık tarihi boyunca Topluluğumuzun çok değerli deneyimleri ve buna bağlı kazanımları olmuştur. Her şeyden önce Topluluğumuz, bu türden başarıları sürekli yeşertecek, büyü- tecek bir kurum kültürü yaratmış; bunun sayesinde doğru yerde, doğru zamanda, doğru şekilde konumlanmıştır. Topluluğumuz faaliyetlerini ölçek ekonomileri düzeyine çıkartmış, küreselleşen dünyada küresel kurallarla çalışmıştır. Teknolojiye hâkimiyet konusu da dâhil olmak üzere her alanda en yüksek standartlara yönelmiş, sadece kendi ulusal pazarında var olmak yerine potansiyellerinin bir gereği olarak uluslararası alanda iddia sahibi olmuş ve uzun vadeli stratejilerinin gereğini ısrarla sürdürmüştür. Bütün memnuniyetimize rağmen bugün gelinen noktayı yeterli görmüyoruz. Şişecam Topluluğu nun potansiyellerinin başta ortakları ve çalışanları olmak üzere, birikimleri, donanımları ve kurumsal varlığıyla çok daha yüksek değerler üreteceğine inanıyoruz. Bu inanç nedeniyledir ki, gelecekte bugünkünden daha yüksek düzeyde memnuniyet sağlayacak projeler için şevkle çalışıyor, fırsatları Topluluğumuzu büyütmek ve başarılı kılmak adına en verimli biçimde değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Kuşkusuz, paylaştığımız olumlu sonuçların yaratılmasında Şişecamlıların gayretli, ilkeli ve özverili çalışma özelliğinin rolü büyüktür. Büyüyen, gelişen ve geleceği cesaretle kucaklayan Şişecam ın temel gücü çalışanın bu ayırt edici özellikleridir. Bu vesileyle tüm çalışanlarımıza şükranlarımızı sunarken, onların varlığını ve üretme azmini, hedeflerimizin gerçekleştirilmesindeki en büyük şans olarak gördüğümüzü bir kez daha ifade etmek isteriz. Topluluğumuzun bu anlamlı yaş dönümünde birlikte oluşturduğumuz sonuçlar nedeniyle duyduğumuz memnuniyeti ifade eder ve geleceğimizi 75 yılın verdiği güçle şekillendirerek çok daha parlak sonuçlar elde edeceğimize olan inancımızı yenilerken, bize duydukları güven ve verdikleri destek için ortaklarımıza, üstün bir enerji ve adanmışlıkla üreten çalışanlarımıza, hayallerimizde bize eşlik eden iş ortaklarımıza içtenlikle teşekkür ediyor, sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Prof. Dr. Ahmet Kırman Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye 2010 YILLIK RAPOR 7

10 YÖNETİM KURULU Prof. Dr. Ahmet Kırman * Başkan ve Murahhas Üye (52) Ankara da doğan Prof. Dr. Ahmet Kırman, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun olmuş, Türkiye İş Bankası A.Ş. bünyesinde 1982 yılında başlayan çalışmaları ile bankacılık, sigortacılık ve sınai faaliyet alanlarında uzun süre görev yapmış, Türkiye İş Bankası A.Ş., Milli Reasürans T.A.Ş., Petrol Ofisi A.Ş. başta olmak üzere çok sayıdaki kuruluşta Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Nisan 2006 tarihinden bu yana Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Mart 2008 tarihinden itibaren ise Murahhas Üye olarak da görev yapmaktadır. Prof. Dr. Ahmet Kırman, AB Rekabet Hukuku alanında yüksek lisans, Ticaret Hukuku dalında doktora yapmış, Mali Hukuk alanında doçent ve profesör unvanlarını kazanmıştır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi nde öğretim üyeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Enstitü Müdürlüğü, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Bilkent Üniversitesi İİBF öğretim üyeliği yapmış, TCMB, TBB, TSRŞB, Vergi Konseyi, Avcılık ve Atıcılık Federasyonu gibi kuruluşlarda görevlerde bulunmuştur. TEPAV Mütevelli Heyeti, BTHE, İAV Yönetim Kurulu Başkan ve üyeliği yapan Prof. Dr. Ahmet Kırman ın çok sayıda yayınlanmış eseri bulunmaktadır. Alev Yaraman Başkan Vekili (63) ODTÜ Kimya Bölümü, İngiltere Sheffield Üniversitesi Cam Teknolojisi Bölümü yüksek lisans eğitimini tamamlayan Yaraman,1970 yılında Şişecam Topluluğu nda iş hayatına başlamış, çeşitli yönetim kademelerinde görev almıştır yılları arasında Düzcam Grup Başkanlığı görevinde bulunmuş, 25 Nisan 2008 tarihinde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ne seçilmiştir. Köksal Burkan Üye (60) Erzurum Eğitim Enstitüsü nden mezun olan Burkan, yılları arasında öğretmenlik yapmış, 1980 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. de memur olarak göreve başlamış, çeşitli birim ve yönetim kademelerinde bulunmuştur arasında Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır YILLIK RAPOR

11 Kadir Akgöz * Üye (60) ODTÜ Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü nden mezun olan Akgöz, 1978 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. Organizasyon Müdürlüğü nde Sistem Uzman Yardımcısı olarak çalışma hayatına başlamış, 1986 yılında aynı müdürlükte Müdür Yardımcısı, 1988 yılında Bilgi İşlem Müdürlüğü Grup Müdürü, 1990 yılında da Müdür, yılları arasında Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Yılmaz Ertürk ** Üye (46) İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü nden mezun olan Ertürk, 1987 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. İktisadi Araştırmalar ve Planlama Müdürlüğü nde Stajyer İktisat Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamıştır yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalında yüksek lisans öğrenimini tamamlamıştır da Fon Yönetimi Müdürlüğü ne Fon Yönetimi Uzman Yardımcısı olarak atanmış, aynı müdürlükte yönetim kademelerinde çalışmış, 2003 te İktisadi Araştırmalar ve Planlama Müdürü, 2006 da Dış İşler Müdürü olmuştur den bu yana Uluslararası Bankacılık Bölüm Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. Murat Bilgiç * Üye (42) 1990 yılında ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü nden mezun olan Murat Bilgiç, aynı yıl Türkiye İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak işe başlamıştır yılında Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü ne Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır yılları arasında Kurumsal Krediler Müdürlüğü nde Bölge Müdürü olarak görev alan Bilgiç, yılları arasında Birmingham Üniversitesi nde Para, Bankacılık, Finans konusunda yüksek lisans yapmıştır. Bilgiç, 30 Nisan 2008 tarihinden bu yana Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü Müdürü olarak görevine devam etmektedir. Z. Hansu Uçar Üye (39) ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü nde eğitimini tamamlayan Uçar, çalışma hayatına 1994 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü nde Yatırım Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. Aynı bölümde çeşitli grup şirketlerinden sorumlu olarak yönetim kademelerinde görev alan Uçar, 2007 yılından bu yana İştirakler Bölümü Birim Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. * Denetimden Sorumlu Komite Üyesi ** 16 Şubat 2011 de ayrılmış, yerine Dr. Ateş Kut seçilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri dönemi için görevlendirilmiş olup yetkileri Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Şirket Ana Sözleşmesi ile belirlenmiştir YILLIK RAPOR 9

12 Prof. Dr. Ahmet Kırman Başkan ve Murahhas Üye ÜST YÖNETİM (52) Ankara da doğan Prof. Dr. Ahmet Kırman, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun olmuş, Türkiye İş Bankası A.Ş. bünyesinde 1982 yılında başlayan çalışmaları ile bankacılık, sigortacılık ve sınai faaliyet alanlarında uzun süre görev yapmış, Türkiye İş Bankası A.Ş., Milli Reasürans T.A.Ş., Petrol Ofisi A.Ş. başta olmak üzere çok sayıdaki kuruluşta Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Nisan 2006 tarihinden bu yana Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Mart 2008 tarihinden itibaren ise Murahhas Üye olarak da görev yapmaktadır. Prof. Dr. Ahmet Kırman, AB Rekabet Hukuku alanında yüksek lisans, Ticaret Hukuku dalında doktora yapmış, Mali Hukuk alanında doçent ve profesör unvanlarını kazanmıştır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi nde öğretim üyeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Enstitü Müdürlüğü, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Bilkent Üniversitesi İİBF öğretim üyeliği yapmış, TCMB, TBB, TSRŞB, Vergi Konseyi, Avcılık ve Atıcılık Federasyonu gibi kuruluşlarda görevlerde bulunmuştur. TEPAV Mütevelli Heyeti, BTHE, İAV Yönetim Kurulu Başkan ve üyeliği yapan Prof. Dr. Ahmet Kırman ın çok sayıda yayınlanmış eseri bulunmaktadır. Gülsüm Azeri * Düzcam Grup Başkanı (59) Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü nü tamamlayan Azeri, aynı üniversitede Endüstri Mühendisliği Bölümü nden yüksek lisans derecesi almıştır yılında Çukurova Holding de iş hayatına başlayan Azeri, 1981 yılında Şişecam Topluluğu na katılmış, çeşitli yönetim kademelerinde görev almıştır yılları arasında Cam Ev Eşyası Grup Başkanlığı görevinde bulunmuş, 2007 yılından 2011 Şubat ayına kadar Düzcam Grup Başkanlığı görevini sürdürmüştür. A. Taner Uz Cam Ev Eşyası Grup Başkanı (57) ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü nde lisans ve Mühendislik Bilimleri Bölümü nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Uz, 1976 yılında Ankara Erg İnş. Tic. ve San. A.Ş. de iş hayatına başlamıştır yılında Şişecam Topluluğu na katılan Uz, çeşitli yönetim kademelerinde görev almıştır Eylül ayından bu yana Cam Ev Eşyası Grup Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Teoman Yenigün ** Cam Ambalaj Grup Başkanı (58) Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü nde eğitimini tamamlayan Yenigün, 1975 yılında Şişecam Topluluğu nda göreve başlamıştır. Çeşitli yönetim kademelerinde görev alan Yenigün, 1998 yılından 2011 Şubat ayına kadar Cam Ambalaj Grup Başkanlığı görevini sürdürmüştür. Dr. Ateş Kut *** Kimyasallar Grup Başkanı (61) Ankara Üniversitesi Kimya Yüksek Mühendisliği Bölümü nden mezun olan Kut, aynı üniversitede doktora eğitimini tamamlamış, iş hayatına Atom Enerji Komisyonu nda başlamıştır yılında Şişecam Topluluğu na katılan Kut, çeşitli yönetim kademelerinde görev almıştır yılından itibaren Kimyasallar Grup Başkanlığı görevini sürdürmüş, 2011 Şubat ayında emekli olmuştur YILLIK RAPOR

13 İbrahim Babayiğit Finansal İşlemler Grup Başkanı (CFO) (51) ODTÜ İşletme Bölümü nde eğitimini tamamlayan Babayiğit, Türkiye İş Bankası A.Ş. de yılları arasında Müfettiş olarak görev yapmış, yılları arasında bankanın Genel Müdürlük birimlerinde Müdür Yardımcısı ve Grup Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur yılları arasında Türkiye İş Bankası A.Ş. Muhasebe Müdürlüğü görevini yürüten Babayiğit, yılları arasında Sultanhamam Şubesi Müdürü olarak görev yapmıştır Temmuz ayında Şişecam Topluluğu na katılan Babayiğit, Finansal İşlemler Grup Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Mehmet Kara **** Planlama Genel Müdür Yardımcısı (60) Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü nde lisans, ABD Cleveland State Üniversitesi nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır yılında Şişecam Topluluğu nda Planlamacı olarak iş hayatına başlayan Kara, çeşitli yönetim kademelerinde görev almıştır yılından itibaren Planlama Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmüş, 2010 Ağustos ayında emekli olmuştur. Dr. Yıldırım Teoman Araştırma ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı (56) İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü nde lisans, Birmingham Üniversitesi nde doktora eğitimini tamamlayan Teoman, 1979 yılında Birmingham Üniversitesi nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. İTÜ Temel İşlemler ve Termodinamik Ana Bilim dalında doçent unvanını alan Teoman, 1983 yılında Şişecam Topluluğu na katılmış, çeşitli yönetim kademelerinde görev almıştır yılından bu yana Araştırma ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Ali Nafiz Konuk İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı (63) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun olan Konuk, yılları arasında serbest Avukatlık, yılları arasında Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası nda Hukuk Müşaviri olarak görev yapmıştır yılında Şişecam Topluluğu na Endüstri İlişkileri Müdürü olarak katılan Konuk, Temmuz 2007 de Şişecam Genel Sekreterliği ne atanmıştır. Aralık 2007 den itibaren İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmüş olan Konuk, Kasım 2010 dan bu yana Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Dr. Atilla Gültekin Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı (45) İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü nde lisans ve yüksek lisans, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü nde doktora eğitimini tamamlayarak aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır. Daha sonra sırasıyla Siemens Nixdorf ta Sistem Yazılım Mühendisi, Yapı ve Kredi Bankası nda Sistem ve Network Yöneticisi, Grup Lideri, Proje Müdürü, Grup Müdürü ve Bölüm Başkanı, TradeSoft ta Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Gültekin, Şubat 2009-Temmuz 2010 tarihleri arasında Türkiye İş Bankası A.Ş. de Proje Koordinatörü ve Başdanışman olarak görev yaptıktan sonra, Ağustos 2010 da Şişecam Topluluğu nda Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı na atanmıştır. Özgün Çınar Risk Yönetimi ve İç Denetim Başkanı (41) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü nden mezun olan Çınar, University of Southampton dan Uluslararası Bankacılık ve Finansman alanında yüksek lisans derecesi almıştır yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Müdürlüğü nde Yatırım Uzman Yardımcısı olarak iş hayatına başlayan Çınar, aynı müdürlükte yönetim kademelerinde çalıştıktan sonra Türkiye İş Bankası Grubu şirketlerinde görev almıştır. Çınar, Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü Birim Müdürlüğü görevini ve Temmuz ayına kadar Şişecam Yönetim Kurulu üyeliğini sürdürmüştür. Temmuz 2010 tarihinden bu yana Şişecam Risk Yönetimi ve Denetim Başkanlığı görevini sürdürmektedir. * 16 Şubat 2011 de Genel Müdür Danışmanlığı görevine atanmıştır. ** 15 Şubat 2011 de Düzcam Grup Başkanlığı görevine getirilmiş, yerine (Cam Ambalaj Grup Başkanlığı) Ekrem Barlas atanmıştır. *** 15 Şubat 2011 de emekli olmuş, 16 Şubat 2011 de Şişecam Yönetim Kurulu Üyeliği ne seçilmiş, yerine (Kimyasallar Grup Başkanlığı) Sabahattin Günceler atanmıştır. **** 30 Ağustos 2010 da emekli olmuş, yerine (Planlama Genel Müdür Yardımcılığı) 1 Şubat 2011 de Gizep Sayın atanmıştır YILLIK RAPOR 11

14 YILLIK RAPOR Trakya Cam

15 DÜZCAM GRUBU Türkiye de üç farklı lokasyonda ve Bulgaristan da kurulu düzcam, ayna, lamine cam, kaplamalı cam, buzlu cam, otomotiv camı, enerji camı ve beyaz eşya camı tesislerinde gerçekleştirdiği üretimle bölgemiz düzcam pazarının öncü kuruluşu olan Trakya Cam, 2010 yılında satış gelirlerini %17 oranında artırmıştır. PAZARLARDAKİ GÖRÜNÜM VE SATIŞLAR Küresel ekonomik kriz nedeniyle 2008 ve 2009 yıllarında küçülen dünya düzcam talebi, ekonomik ve sektörel gelişmeler doğrultusunda 2010 yılından itibaren özellikle gelişmekte olan ülkelerde artış eğilimine girmiştir. Trakya Cam ın ana pazarlarını oluşturan bölge ve ülkelerde de girdi verilen sektörler 2010 yılında çoğunlukla büyümüştür. İnşaat sektörü Türkiye de inşaat sektörü 2008 ve 2009 yıllarında toplamda %23 e varan küçülmenin ardından 2010 yılında %17,1 büyümüştür. Düzcam tüketiminden en fazla pay alan inşaat sektöründe gerçekleşen bu çarpıcı büyüme, yenileme pazarı ağırlıklı olmak üzere, cam talebine de yansımıştır. Trakya Cam, yükselen pazardaki rekabete bölgesel faaliyetleri ve yüksek hizmet kalitesi ile cevap vermiş ve tüm ürün gruplarında satışlarını artırmıştır. İnşaat faaliyetleri ve buna bağlı olarak düzcam talebi, Trakya Cam ın faaliyet gösterdiği bölgelerden Orta Doğu ve Rusya da da önemli bir artış göstermiştir. Düzcam pazarı Orta Avrupa da yatay bir seyir izlerken, Doğu Avrupa ve Balkanlar da ekonomik faaliyetlerdeki daralmalar doğrultusunda gerilemiştir. Trakya Cam, uluslararası pazarlarda 2009 yılında yoğunlaştırdığı penetrasyon çalışmalarını 2010 yılında da sürdürerek müşteri portföyünü genişletmiş, tüm bölgelerde satışlarını ve özellikle yerel üretici olduğu Bulgaristan ve komşu piyasalardaki pazar payını yükseltmiş ve bu çabalarının bir sonucu olarak uluslararası pazarlardaki toplam düzcam satışlarını miktar bazında bir önceki yıla göre %27 artırmıştır. Binalarda yalıtım camları bünyesinde kullanılarak enerji verimliliğine katkı sağlayan Low-E kaplamalı camlar, Türkiye de ve uluslararası pazarlarda talebi en fazla artan ürün gruplarından biri olmuştur YILLIK RAPOR 13

16 Duracam Lameks Toflex Toglas Otomotiv sektörü 2010 yılında Türkiye de otomotiv üretimi %26 gibi yüksek bir oranda büyürken, krizin olumsuzluklarını telafi etmeye çalışan Avrupa daki otomotiv üretiminde %9 artış gerçekleşmiştir. Trakya Cam, pazardaki büyümeye paralel olarak 2010 yılında otomotiv camı satışlarını yaklaşık %20 düzeyinde artırmış ve önümüzdeki dönemde Renault, Dacia, Ford, Daimler ve Honda firmalarının yeni projelerinde yer almak üzere anlaşmalar yapmıştır. Enerji sektörü Güneş enerjisi alanında, Avrupa da elektrik üreten güneş pillerinin (fotovoltaik- PV) kurulumları 2009 yılına göre önemli oranda artmıştır. Kurulumlardaki bu artış, Uzakdoğu menşeli ürünlerin payının yükselmesi ve geçen yıldan kalan stokların tüketilmesi nedeniyle Avrupa daki PV üretimine aynı oranda yansımamıştır. Türkiye pazarında ise Yenilenebilir Enerji Kanunu nda yapılması planlanan değişikliğin ancak 2010 un son günlerinde gerçekleşmiş olması nedeniyle yıl içinde yapılması beklenen PV modül yatırımları hayata geçmemiştir. Güneş enerjisinden yararlanarak sıcak su üreten güneş kolektörleri alanında ise Avrupa ve Türkiye pazarlarında %5 düzeyinde küçülme yaşanmış ve bu gelişmeler doğrultusunda Trakya Cam ın enerji camı satışlarında kısmi bir daralma meydana gelmiştir. Sürdürülebilirlik bağlamında büyük önem taşıyan yenilenebilir güneş enerjisi alanı, önümüzdeki dönemde yüksek büyüme potansiyeli vaat etmekte, Trakya Cam da bu doğrultuda güneş enerjisi sistemlerinin verimini artırmaya katkı sağlayan cam ürünlerini geliştirmeye ve çeşitlendirmeye devam etmektedir. Beyaz eşya sektörü 2010 yılında Avrupa da beyaz eşya üretimi 2009 yılı düzeyinde gerçekleşirken, Türkiye de Trakya Cam ın girdi verdiği buzdolabı ve fırın segmentlerinde üretim 2009 yılına göre %14 artmıştır. Trakya Cam, fırın ve buzdolabı alanlarına yönelik beyaz eşya camı satışlarını pazardaki büyümenin çok üzerine çıkarmayı başarmış ve bir önceki yıla göre miktar bazında %30 ları aşan satış artışı gerçekleştirmiştir. Trakya Cam Konsolide Göstergeleri* m TL Satış Gelirleri Uluslararası Satışlar Brüt Kâr Faaliyet Kârı Ana Ortaklık Kârı/(Zararı) FAVÖK Net Finansal Borçlar (190) Özkaynaklar Varlıklar Toplamı Yatırımlar Çalışan Sayısı * Trakya Cam, Trakya Cam Investment, Trakya Glass Bulgaria, Trakya Yenişehir, Trakya Polatlı Cam, Trakya Glass Kuban, Trakya Glass Logistics ve Trakya Investment ı kapsamaktadır YILLIK RAPOR

17 ÜRETİM VE YATIRIMLAR Tam kapasite üretim Trakya Cam, 2010 yılında gerek Türkiye deki talep artışı, gerekse uluslararası pazarlara yönelik satış hamlesi doğrultusunda mevcut düzcam üretim kapasitesini maksimum düzeyde kullanmıştır. Maliyet tasarrufu Şirketimiz, planlanan maliyet düşürme ve geliştirme projelerinin hayata geçirilmesi ve proseslerde verimlilik artışı sağlanması paralelinde 2010 yılında tüm faaliyet alanlarında önemli maliyet tasarrufları sağlamıştır. Çevre duyarlılığı ve maliyet tasarrufu bağlamında cam üretim prosesinin daha az enerji kullanılarak gerçekleştirilmesine büyük önem veren Trakya Cam, 2010 yılında bu yönde aldığı başarılı sonuçları önümüzdeki yıllarda da geliştirerek sürdürmeyi hedeflemektedir. Yurtiçi yatırımlar Trakya Cam, 2010 yılında bazı önemli yatırım projelerini hayata geçirmiştir. Lüleburgaz daki tesislerden TR 1 Float Hattı, soğuk onarım yatırımı tamamlanarak Ekim ayında devreye alınmıştır. Yenilenen hattın hizmete girmesiyle, inşaat ve otomotive yönelik renkli camların her çeşidini yüksek verimle üretme imkânı kazanılmıştır. Mersin de aşamalı olarak devreye alınan Enerji Camı İşleme yatırımı, Temmuz 2010 da tamamlanmıştır. Tesiste, güneş enerjisi sistemlerinde kullanılan yüksek performanslı camlar işlenmektedir. İnşaat ve enerji camı alanlarına yönelik buzlu cam ihtiyacını karşılamak üzere Mersin de devam etmekte olan iki hatlı buzlu cam yatırımı ise 2011 yılında aşamalı olarak devreye alınacaktır. Trakya Cam, Lüleburgaz daki otomotiv camı tesisine ek olarak, Balkanlar ve Avrupa ya yönelik üretimlerini gerçekleştirmeyi planladığı ikinci tesisini Temmuz 2010 da Bulgaristan da devreye almıştır. Isıcam Isıcam Klasik Isıcam Sinerji Isıcam Konfor TRC Ecotherm TRC Ecosol TRC Helio clear TRC Helio extra clear TRC Helio TRC Tentesol TRC Tentesol T TRC Aura Reflekta TRC Lameks TRC Acoustic Lameks TRC Duracam TRC Elit Glass TRC Deco classic TRC Deco wired TRC Flotal TRC Flotal S TRC Gökkuşağı TRC Durasolar P+ TRC Solar P+ Rusya ve Mısır yatırımları Saint-Gobain firmasıyla Mısır ve Rusya da düzcam faaliyetlerinin ortaklaşa geliştirilmesi kararı çerçevesinde 2010 yılında yoğun çalışmalar yapılmış ve bir dizi gelişme sağlanmıştır. Bu doğrultuda Rusya daki düzcam, ayna ve kaplamalı cam fabrikalarının temeli 4 Mayıs 2010 da Tataristan Cumhurbaşkanı Rustem Minnikhanov un da katıldığı bir törenle atılmış ve söz konusu yatırımların %70 Trakya Cam - %30 Saint-Gobain ortaklığında gerçekleştirilmesine yönelik Ortak Girişim Sözleşmesi (JV) 12 Ekim 2010 tarihinde imzalanmıştır. Ayrıca Rusya da otomotiv camı üretimi ve satışı yapmak üzere eşit paylı bir ortaklık kurulmasına ilişkin Niyet Anlaşması 26 Nisan 2010 tarihinde imzalanmış olup, bu yönde bir Ortak Girişim Sözleşmesi (JV) yapılması için çalışmalar devam etmektedir. Trakya Cam ın Mısır da %14,87 oranında iştirak ettiği Saint-Gobain Glass Egypt fabrikası ise Temmuz ayında devreye girmiştir. Tataristan Mısır 2010 YILLIK RAPOR 15

18 GELİŞTİRME VE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Sürdürülebilirlik için Ar-Ge Trakya Cam, sürdürülebilirlik bağlamında önem arz eden ürünlerine yönelik Ar-Ge çalışmalarında önemli ilerlemeler sağlamakta ve başarılı sonuçlar elde etmektedir yılı, Trakya Cam için yenilenebilir enerji alanına yönelik ürünler ile daha az enerji tüketen, çok fonksiyonlu ve çevreye duyarlı cam sistemleri konularındaki araştırmaların ağırlıkla ele alındığı bir yıl olmuştur. Bu kapsamda sürdürülen araştırma projelerinde mimari uygulamalar için laboratuvar boyutunda çok fonksiyonlu, ısıl işleme dayanıklı yeni ürünler geliştirilmiş ve bazıları için başarılı üretim denemeleri gerçekleştirilmiştir. İki proje için yurtdışı Ar-Ge kurumlarından hizmet alınmış, iki proje de TÜBİTAK - TEYDEB bünyesindeki Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı nca desteklenmiştir. Avrupa da otomotiv sektörüne yönelik teşviklerde öncelik çevreci teknolojilere verildiğinden, CO 2 emisyonlarının düşürülmesi ve bu amaçla araçların hafifletilmesi, soğutma yükünün azaltılması, yakıt tasarrufu ve kurşunsuz malzeme kullanılması gibi konular giderek önem kazanmaktadır. Bu doğrultuda Trakya Cam, 2010 yılında otomotiv camları alanında da çeşitli Ar-Ge projelerine devam etmiş ve ısı yansıtma özelliğine sahip özgün bir otomobil ön camı geliştirerek ilk üretim denemelerini başarıyla tamamlamıştır. Tedarik zincirinin etkinliğini artırma çalışmaları Trakya Cam, operasyonlarını ve sistemlerini daha müşteri odaklı kılmak, değişen piyasa koşullarına hızla uyum sağlamak ve maliyet optimizasyonu yoluyla rekabet gücünü artırmak amacıyla başlattığı Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Projesi ni 2011 yılının 2. çeyreğinde devreye alacak şekilde planlamış ve bu yöndeki çalışmalarına devam etmiştir. Tedarik zincirinin etkinliğini artırmak amacıyla bazı yeni projeler de planlanmıştır. Bu kapsamda, Şirketin ulaştığı büyüklüğe ve büyüme vizyonuna paralel olarak, maliyet optimizasyonu yoluyla rekabet gücünü artırmak amacıyla tedarik zinciri için İleri Planlama ve Optimizasyon projesinin başlatılmasına karar verilmiştir. Ayrıca 2010 yılında mevcut Üretim Planlama/Satış/Stok sistematiği yenilenmiş olup, 2011 yılında sistemin geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam edilecektir. Artan rekabet ortamında satış hedeflerinin desteklenmesi için 2010 yılında optimal maliyetlerle lojistik alternatiflerin yaratılmasına önem verilmiştir. Bu kapsamda yurtiçinde bölge depolarının ikmali gerçekleştirilmiş, yurtdışında ise intermodal taşıma denemeleri hayata geçirilmiştir. TANITIM TUTUNDURMA FAALİYETLERİ VE SEKTÖREL ETKİNLİKLER Trakya Cam, yapı, otomotiv, beyaz eşya ve enerji sektörlerine yönelik ürünlerini 2010 yılında Ortadoğu, Balkanlar, Batı Avrupa, Rusya ve Türkiye de katıldığı çeşitli sektör fuarlarında sergilemiş ve özellikle sektör profesyonellerine yönelik ürün tanıtımları yapmıştır. Söz konusu fuar etkinlikleri Trakya Cam ın pazardaki imajını güçlendirmiş ve yeni ticari bağlantılar kurulmasını sağlamıştır. Fuarlar dışında ürün tanıtımına yönelik olarak müşterilere, alt müşterilere ve sektör ilgililerine çeşitli eğitim ve seminerler verilmiştir YILLIK RAPOR

19 Trakya Cam ın ana pazarlarından biri olan Balkanlar da enerji verimliliğine katkı sağlayan kaplamalı cam ürünlerinin tanıtımına ağırlık verilmiş, yürütülen pazarlama faaliyetleri dergi ilanları ve web sitesi banner çalışmalarıyla desteklenmiştir. Marka çalışmaları Artan rekabet ortamında Trakya Cam, ürünlerinin benzer ürünlerden ayırt edilmesini sağlamak, bilinirliğini artırmak ve kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla, tüm ürün portföyünü içerecek şekilde ve tüm pazarlarda ortak kullanılmak üzere markalandırma çalışmalarını tamamlamıştır. Lobi faaliyetleri Trakya Cam, düzcam ürünlerinin ekonomiye ve enerji tasarrufuna katkısını ortaya koymak amacıyla 2010 yılı boyunca Europe s Manufacturers of Building, Automotive and Transport Glass (Glass for Europe), İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) ve Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) bünyesinde aktif üye olarak çeşitli çalışmalarda bulunmuştur. Lamine cam kullanma zorunluluğu Binalarda ve güvenlik ihtiyacı olan alanlarda güvenlik camı kullanımının zorunlu hale getirilmesi amacıyla Trakya Cam ın 2009 dan bu yana Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığı (BİB) ile ortak sürdürdüğü çalışmalar 2010 yılında tamamlanmış ve hazırlanan TS Cam - Yapılarda Kullanılan - İnsan Çarpmasıyla İlgili Güvenlik için Uygulama Kuralları standardı Ağustos 2010 da yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği nin revize edilerek yeni hazırlanan güvenlik camı standardına atıfta bulunmasını sağlamak amacıyla BİB ve İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği nezdinde çalışmalar sürdürülmektedir. Yönetmeliğin TS standardını referans göstermesi ile güvenlik ihtiyacı olan alanlarda lamine cam kullanımı zorunlu hale gelecektir. BEKLENTİLER VE BÜYÜME HEDEFLERİ Avrupa nın 4 üncü ve dünyanın 7 nci büyük düzcam üreticisi olan Trakya Cam, yüksek büyüme potansiyeli sunan ve rekabetin her geçen gün arttığı bir bölgede faaliyet göstermekte ve bölgesinde lider üretici olma vizyonu çerçevesinde yatırımlarını sürdürmektedir. Rusya-Tataristan Cumhuriyeti nde gerçekleştirilecek ortaklık yatırımına ilişkin olarak Saint-Gobain firmasıyla birlikte çalışmalar sürdürülmektedir yılının ikinci yarısından itibaren aşamalı olarak devreye alınması planlanan düzcam, ayna, kaplamalı cam ve otomotiv camı yatırımları, büyüyen Rusya pazarından yerel üretim ve satışlarla kısa zamanda pay alma iddiası taşımaktadır. Trakya Cam, Balkanlar ve Orta Avrupa pazarlarındaki faaliyetlerini genişletmek ve özellikle katma değeri yüksek ürünlerle penetrasyon sağlamak amacıyla Bulgaristan daki mevcut tesislerine ilaveten bölgede yeni yatırımlar yapmayı planlamaktadır. Trakya Cam ın son üç yılda önemli bir büyüme hamlesi gerçekleştirdiği Ortadoğu bölgesi, özellikle inşaat alanında sahip olduğu gelişme potansiyeli itibariyle şirketin büyüme planları içinde değerlendirilmektedir. Trakya Cam, en büyük pazarı olan Türkiye de de, sektörel büyümelerin ivme kazanmasıyla birlikte kısa vadede yeni yatırım projelerini hayata geçirmeyi planlamaktadır. Trakya Cam, ürün gamına eklemeyi planladığı yeni ürünler, yerel üretim/satış yapılanması ve teknik pazarlama faaliyetleriyle müşterilerine en yüksek kalitede ürün ve etkin hizmet sunarak, özellikle katma değeri yüksek ürünlerde rekabet gücünü geliştirmeyi, maliyet düşürme ve geliştirme projelerini kararlılıkla sürdürmeyi ve bu doğrultuda kârlılığını artırmayı hedeflemektedir YILLIK RAPOR 17

20 YILLIK RAPOR Paşabahçe Cam

Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar

Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar Esen Bulca, Trakya Cam Pazarlama Müdürü Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar Şişecam Grubu bünyesinde düzcam üretim ve pazarlama faaliyetleri,

Detaylı

Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı.

Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı. Basın Bülteni Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı. Şişecam, Yenişehir Cam Kompleksi nde yer alan Anadolu Cam Fabrikası 4. Cam

Detaylı

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Temmuz 2014 1 Milyar $ I. Cam Sektörü Hakkında 80 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan düzcam (işlenmiş camlar dahil),

Detaylı

SERİ : XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 ARALIK 2010 DÖNEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ : XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 ARALIK 2010 DÖNEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ : XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 ARALIK 2010 DÖNEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. Sayfa No: 1 A. Kısaca Grup Türkiye düzcam pazarının lider ve bölgemiz düzcam pazarının öncü kuruluşu

Detaylı

...küresel vizyon, dinamik yapı

...küresel vizyon, dinamik yapı T Ü R K İ Y E Ş İ Ş E V E C A M F A B R İ K A L A R I A. Ş....küresel vizyon, dinamik yapı 2011 Yıllık Rapor Kısaca Topluluk Şişecam Topluluğu ana faaliyet alanları cam ve kimyasal üretimi olan bir sanayi

Detaylı

1. Dünyada ve Türkiye de Ekonomik Durum Yılda Şişecam Faaliyet Sonuçları 4. İş Alanları 5. Beklentiler 6. Yatırımlar 7.

1. Dünyada ve Türkiye de Ekonomik Durum Yılda Şişecam Faaliyet Sonuçları 4. İş Alanları 5. Beklentiler 6. Yatırımlar 7. 14 Nisan 2011-1- Gündem 1. Dünyada ve Türkiye de Ekonomik Durum 2. 75.Yılda Şişecam 3. 2010 Faaliyet Sonuçları 4. İş Alanları 5. Beklentiler 6. Yatırımlar 7. Kapanış -2- Küresel Ekonomik Durum Dünya ekonomisi

Detaylı

FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN

FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN 74 KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU biz değilsek KIM FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN BIZIZ KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2011 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2014 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU FİNANS Koç-Amerikan Bank ile 1980 li yıllarda büyümeye başladığımız bankacılık sektöründe ülkemiz ekonomisi ve sektördeki değişimleri doğru okuduk ve 2005 yılında Yapı Kredi Bankası nı bünyemize katarak

Detaylı

2009 Yıllık Rapor. etkin yönetim, güçlü strateji, sürdürülebilir büyüme ve beklentiler

2009 Yıllık Rapor. etkin yönetim, güçlü strateji, sürdürülebilir büyüme ve beklentiler 2009 Yıllık Rapor etkin yönetim, güçlü strateji, sürdürülebilir büyüme ve beklentiler Kısaca Topluluk Şişecam Topluluğu ana faaliyet alanları cam ve kimyasal üretimi olan bir sanayi topluluğudur. Topluluk

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2011 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2012 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2012 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 1 Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII.128.1 Sayılı Pay Tebliği

Detaylı

Rusya nın DTÖ Üyeliğinin Türk-Rus Ticari İlişkilerine Olası Etkileri

Rusya nın DTÖ Üyeliğinin Türk-Rus Ticari İlişkilerine Olası Etkileri Rusya nın DTÖ Üyeliğinin Türk-Rus Ticari İlişkilerine Olası Etkileri Türkiye ve Rusya Rusya, Türkiye tarihinde önemli yer tutmuş bir coğrafya Geçmişte ve günümüzde Rusya ile olan ilişkilerimiz DTÖ üyeliği

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

SERİ : XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 30 EYLÜL 2010 DÖNEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ : XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 30 EYLÜL 2010 DÖNEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ : XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 30 EYLÜL 2010 DÖNEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. Sayfa No: 1 A. Kısaca Grup Türkiye düzcam pazarının lider ve bölgemiz düzcam pazarının öncü kuruluşu

Detaylı

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2011 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Haziran 2010. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Haziran 2010. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Haziran 2010 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2010 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

Yatırımcı Sunumu 2014 Birinci Çeyrek Finansal Sonuçlar

Yatırımcı Sunumu 2014 Birinci Çeyrek Finansal Sonuçlar Yatırımcı Sunumu 2014 Birinci Çeyrek Finansal Sonuçlar M. Buğra Koyuncu İcra Kurulu Başkanı Gülnur Anlaş İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, Hukuk ve Mali İşler 9 Mayıs 2014 Yasal Uyarı Bu sunum, Şirket hakkında

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

FİNANS 2013 yılında bankacılık sektörü Koç Topluluğu Finans Grubu 2013

FİNANS 2013 yılında bankacılık sektörü Koç Topluluğu Finans Grubu 2013 FİNANS KOÇ-AMERIKAN BANK ILE 1980 LI YILLARDA BÜYÜMEYE BAŞLADIĞIMIZ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ÜLKEMIZ EKONOMISI VE SEKTÖRDEKI DEĞIŞIMLERI DOĞRU OKUDUK VE 2005 YILINDA YAPI KREDI BANKASI NI BÜNYEMIZE KATARAK

Detaylı

1960 lardan... 1966: İlk Türk yapımı otomobil; Anadol

1960 lardan... 1966: İlk Türk yapımı otomobil; Anadol 1960 lardan... 1966: İlk Türk yapımı otomobil; Anadol 1966 yılında, Koç Topluluğu, ilk Türk yapımı otomobil Anadol u Otosan A.Ş. fabrikalarında üretti. Büyük bir coşkuyla karşılanan ve üretildiği yıllar

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2012. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2012. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2012 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2012 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

SERİ : XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2011 DÖNEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ : XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2011 DÖNEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ : XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2011 DÖNEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. Sayfa No: 1 A. Kısaca Grup Türkiye düzcam pazarının lider, bölge düzcam pazarının ise öncü kuruluşu

Detaylı

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Mart Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Mart Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Mart 2010 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'ün Mart 2010 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 Ocak-31 Mart 2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

LOGO YAZILIM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 Ocak-31 Mart 2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU LOGO YAZILIM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 Ocak-31 Mart 2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Sayfa No: 3 1. Çeyrek Özeti LOGO, üç yıldır sürdürdüğü çift haneli büyüme ivmesini 2013 yılının ilk çeyreğine de taşıdı.

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2012 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2012 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz.

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz. bankacılık ve sigortacılık Müşteri odaklı yaklaşımlarımız, güçlü finansal yapımız, milyonlarca aktif müşteri sayımızla Türkiye nin lider bankacılık ve sigortacılık grubu olarak anahtar biziz! Yapı Kredi

Detaylı

1920 lerden... 1928: Türkiye nin ilk özel enerji girişimi

1920 lerden... 1928: Türkiye nin ilk özel enerji girişimi 1920 lerden... 1928: Türkiye nin ilk özel enerji girişimi 1928 yılında genç ve öngörülü bir işadamı Standart Oil (Mobil) Ankara temsilciliğini alarak enerji sektörüne ilk adımını attı. Enerji sektörünün

Detaylı

SERİ : XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2010 DÖNEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ : XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2010 DÖNEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ : XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2010 DÖNEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. Sayfa No: 1 A. Kısaca Grup Türkiye düzcam pazarının lider ve bölgemiz düzcam pazarının öncü kuruluşu

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem :

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 30.06.2010 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2009. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2009. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2009 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'ün Haziran 2009 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

1Y12 Finansal Sonuçları Analist Toplantısı. 1 Ağustos 2012

1Y12 Finansal Sonuçları Analist Toplantısı. 1 Ağustos 2012 1Y12 Finansal Sonuçları Analist Toplantısı 1 Ağustos 2012 Ajanda Son Gelişmeler Haydar Yenigün Global Ford ve Güncel Pazar Verileri Grant Belanger 1Y12 Finansal Sonuçları Oğuz Toprakoğlu Soru & Cevap Sayfa

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Haziran 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1- KISACA AKSA Faaliyet Konusu Ana faaliyet konusu akrilik esaslı tow, tops ve elyaf

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı ? UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE

Detaylı

Logo Yazılım A.Ş. Türkiye nin Teknoloji Markası. 2012 1. Yarıyıl Finansal Sonuçları Yatırımcı Toplantısı. 5 Eylül 2012-İstanbul

Logo Yazılım A.Ş. Türkiye nin Teknoloji Markası. 2012 1. Yarıyıl Finansal Sonuçları Yatırımcı Toplantısı. 5 Eylül 2012-İstanbul Logo Yazılım A.Ş. Türkiye nin Teknoloji Markası 2012 1. Yarıyıl Finansal Sonuçları Yatırımcı Toplantısı 5 Eylül 2012-İstanbul LOGO ya Genel Bakış 2012 ye Genel Bakış 30.06.2012 Finansal Sonuçları 2012

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

SERİ : XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE 1 OCAK 30 HAZİRAN 2008 DÖNEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ : XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE 1 OCAK 30 HAZİRAN 2008 DÖNEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ : XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 30 HAZİRAN 2008 DÖNEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. Sayfa No: 1 A. Kısaca Grup Trakya Cam Sanayii Grubu ( Grup ), ana şirket olan Trakya Cam Sanayii

Detaylı

DENİZLİ CAM SANAYİİ ve TİCARET A.Ş. Genel Bakış 2015

DENİZLİ CAM SANAYİİ ve TİCARET A.Ş. Genel Bakış 2015 DENİZLİ CAM SANAYİİ ve TİCARET A.Ş. Genel Bakış 2015 Tarihçe ve Gelişim 1935 te Atatürk ün direktifiyle kurulan Paşabahçe, o dönemde başlatılan el imalatı üretimini bugün Türk «Camcılık» geleneğinin de

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2008 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2008 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2008 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1- KISACA AKSA Faaliyet Konusu Ana faaliyet konusu akrilik esaslı tow, tops ve elyaf

Detaylı

PETKİM 2Ç2016 Sonuçları

PETKİM 2Ç2016 Sonuçları Ağustos 15 Eylül 15 Ekim 15 Kasım 15 Aralık 15 Ocak 16 Şubat 16 Mart 16 Nisan 16 Mayıs 16 Haziran 16 Temmuz 16 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 26 Ağustos 2016 PETKİM 2Ç2016 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

2015 Yıl Sonu. Yatırımcı Sunumu

2015 Yıl Sonu. Yatırımcı Sunumu 2015 Yıl Sonu Yatırımcı Sunumu İçindekiler 3 Finansal Performans ve Faaliyet Sonuçları 9 15 Trakya Cam Şişecam Topluluğu 2 Finansal Performans ve Faaliyet Sonuçları 2015 Yılı Gelişmeleri Temel Finansal

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI A.Ş. DYO BOYA FABRİKALARI A.Ş Y Finansal Sunumu.

DYO BOYA FABRİKALARI A.Ş. DYO BOYA FABRİKALARI A.Ş Y Finansal Sunumu. DYO BOYA FABRİKALARI A.Ş. DYO BOYA FABRİKALARI A.Ş. 2017-1Y Finansal Sunumu yatirimciiliskileri@dyo.com.tr 2017-1Y Başlıca Gelişmeler 1 Türkiye Boya Pazarı Petrol* Fiyatları ve Hammadde Maliyetleri Verimlilik

Detaylı

ZAMANIN RUHUNU OKUMAK

ZAMANIN RUHUNU OKUMAK KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU ZAMANIN RUHUNU OKUMAK KURUMSAL DEĞERLER Kurucumuz Vehbi Koç un belirlediği değerler, dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de Topluluğumuza yön vermeye devam edecektir. Müşterilerimiz

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) Hane Halkı İşgücü İstatistikleri 2014 te Türkiye de toplam işsizlik %10,1, tarım dışı işsizlik ise %12 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta ise işsizlik

Detaylı

SERİ : XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE 1 OCAK 31 MART 2008 DÖNEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ : XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE 1 OCAK 31 MART 2008 DÖNEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ : XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2008 DÖNEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. Sayfa No: 1 A. Kısaca Grup Trakya Cam Sanayii Grubu ( Grup ), ana şirket olan Trakya Cam Sanayii

Detaylı

Bilici Yatırım San. Ve Tic. A.Ş. Halka Arz Bilgilendirme Notu

Bilici Yatırım San. Ve Tic. A.Ş. Halka Arz Bilgilendirme Notu Bilici Yatırım San. Ve Tic. A.Ş. Ödenmiş sermayesi 20.073.320 milyon TL olan şirket 9.926.680 TL (nominal) sermaye artırımında bulunacaktır. Halka açıklık oranı ise %33,1 olarak gerçekleşecektir. Halka

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 01 Temmuz 2015 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 14 Aralık 2015, Sayı: 39 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

Haziran. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Haziran. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Haziran 2015 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın 2015 Dönemi Değerlendirmeleri ve

Detaylı

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Hazırlayan: Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı Türkiye Düzenli Ekonomi Notu ve Raporun İçeriği Hakkında

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2015. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2015. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2015 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın 2015 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş. 30 EYLÜL 2008 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş. 30 EYLÜL 2008 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş. 30 EYLÜL 2008 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1- KISACA AKSA Faaliyet Konusu Ana faaliyet konusu akrilik esaslı tow, tops ve elyaf

Detaylı

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu 18 Mayıs 2016 Raporun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK, Kurul ) tarafından yayınlanan Seri

Detaylı

Yatırımcı Sunumu 2013 Birinci Yarıyıl

Yatırımcı Sunumu 2013 Birinci Yarıyıl Türkiye nin Teknoloji Markası Yatırımcı Sunumu 2013 Birinci Yarıyıl M. Buğra Koyuncu İcra Kurulu Başkanı Gülnur Anlaş İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, Hukuk ve Mali İşler 6 Ağustos 2013 Yasal Uyarı Bu sunum,

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2008 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2008 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2008 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1- KISACA AKSA Faaliyet Konusu Ana faaliyet konusu akrilik esaslı tow, tops ve elyaf

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 44 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türkiye

Detaylı

POLİSAN HOLDİNG HALKA AÇILIYOR. Talep Toplama Tarihleri 16-17-18 Mayıs 2012 Hisse Birim Fiyatı 2,25 TL KONSORSİYUM LİDERİ

POLİSAN HOLDİNG HALKA AÇILIYOR. Talep Toplama Tarihleri 16-17-18 Mayıs 2012 Hisse Birim Fiyatı 2,25 TL KONSORSİYUM LİDERİ Polisan Holding Tesisleri - Dilovası POLİSAN HOLDİNG HALKA AÇILIYOR Talep Toplama Tarihleri 16-17-18 Mayıs 2012 Hisse Birim Fiyatı 2,25 TL KONSORSİYUM LİDERİ www.denizyatirim.com 444 0 800 www.polisanholding.com.tr

Detaylı

20 Kasım YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUÇLARI AÇIKLAMASI

20 Kasım YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUÇLARI AÇIKLAMASI 20 Kasım 2007 2007 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUÇLARI AÇIKLAMASI Mali Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar Şirket in işlevsel ve raporlama para birimi Yeni Türk Lirası dır ( YTL ). Ekte sunulan bağımsız denetimden

Detaylı

Logo yeni iş modeli firma yatırımlarına ivme kazandıracak

Logo yeni iş modeli firma yatırımlarına ivme kazandıracak Bu sunum, Şirket hakkında bilgi ve finansal tabloların analizinin yanısıra, Şirket Yönetimi'nin gelecekte olmasını öngördüğü olaylar doğrultusunda, ileriye yönelik beklentilerini içeren görüşlerini de

Detaylı

Logo Yazılım A.Ş. Türkiye nin Teknoloji Markası

Logo Yazılım A.Ş. Türkiye nin Teknoloji Markası Logo Yazılım A.Ş. Türkiye nin Teknoloji Markası 2012 3. Çeyrek Sonuçları 1984 yılında kurulan LOGO Türkiye nin en büyük bağımsız yazılım kuruluşudur. 28 yılı geride bırakırken LOGO, Ar-Ge ye ve inovasyona

Detaylı

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ

Detaylı

Ford Otosan 2Ç2016 Sonuçları

Ford Otosan 2Ç2016 Sonuçları 08 15 09 15 10 15 11 15 12 15 01 16 02 16 03 16 04 16 05 16 06 16 07 16 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 9 Ağustos 2016 Ford Otosan 2Ç2016 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr GAYE AKSONGUR gaksongur@ziraatyatirim.com.tr

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 32 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Mayıs 2017, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Mayıs 2017, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015 Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 21 Ocak 2015 Sunum Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ın değerlendirmesi Küresel ekonomi Türkiye ekonomisi Bankacılık sektörü 2 Değerlendirme

Detaylı

13 Mart Çeyrek GSD Grubu

13 Mart Çeyrek GSD Grubu 13 Mart 2017 2016 4.Çeyrek GSD Grubu Kuruluş 1986 2015 sonu itibarıyla 214.483 Bin TL Konsolide net kar 2 şirketi ile Borsa İstanbul da (BIST) işlem gören bir grup 2016 sonu itibarıyla 1.453.703 Bin TL

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 27 Temmuz 2015, Sayı: 20. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 27 Temmuz 2015, Sayı: 20. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 20 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI A.Ş. 2015 1. Yarıyıl Finansal Sunumu

DYO BOYA FABRİKALARI A.Ş. 2015 1. Yarıyıl Finansal Sunumu DYO BOYA FABRİKALARI A.Ş. 2015 1. Yarıyıl Finansal Sunumu 2015-1Y Başlıca Gelişmeler 1 2015 yılının ilk yarısında, Türkiye Boya Pazarı %2-3 aralığında büyüdü. Sektörde seçim ortamının getirdiği, siyasal

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 2015 1. Yarıyıl Finansal Sunumu

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 2015 1. Yarıyıl Finansal Sunumu PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 2015 1. Yarıyıl Finansal Sunumu 2015 1Y - Başlıca Gelişmeler Toplam süt ürünleri pazarı 2015 yılının ilk altı aylık döneminde ciro bazında %9,9 oranında büyüdü ancak yoğurt

Detaylı

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI. Genel ve Sanayi İhracatında Tekstil ve Hammaddeleri Sektörünün Payı

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI. Genel ve Sanayi İhracatında Tekstil ve Hammaddeleri Sektörünün Payı Mart 2015 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 03/2015 TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE CAM

ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE CAM ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE CAM Türkiye İMSAD Sektörel Gelişim Toplantıları-Adana 3 Eylül 2015 Şişecam Düzcam Cam Ev Eşyası Cam Ambalaj Kimyasallar Şişecam Düzcam Düzcam üretiminde 50 yıllık tecrübe 1981 den

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlük

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE CAM 07 Kasım 2014 GAZİANTEP. 7 Nisan 2013

ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE CAM 07 Kasım 2014 GAZİANTEP. 7 Nisan 2013 ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE CAM 07 GAZİANTEP 7 Nisan 2013 0 Şişecam Topluluğu ŞİŞECAM Düzcam (Trakya Cam Sanayii A.Ş.) Cam Ev Eşyası (Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.) Cam Ambalaj (Anadolu Cam Sanayii A.Ş.)

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

SAP Analitik & İnovasyon Forum İstanbul Oyun Devam Ediyor. SAP Hazine ve Finansal Risk Yönetimi Konuşmacı Adı : Oya SARI Firma Adı : ŞİŞECAM

SAP Analitik & İnovasyon Forum İstanbul Oyun Devam Ediyor. SAP Hazine ve Finansal Risk Yönetimi Konuşmacı Adı : Oya SARI Firma Adı : ŞİŞECAM SAP Analitik & İnovasyon Forum İstanbul Oyun Devam Ediyor SAP Hazine ve Finansal Risk Yönetimi Konuşmacı Adı : Oya SARI Firma Adı : ŞİŞECAM Gündem Neden SAP TRM? SAP TRM Ürün ihtiyacı ve Danışman seçim

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

Eylül Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Eylül Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2014 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2014 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

9A 2013 Finansal Sonuçları

9A 2013 Finansal Sonuçları 9A 2013 Finansal Sonuçları 1 Kasım 2013 Ajanda Üçüncü Çeyrekteki Gelişmeler Ford Motor Company ve Pazar Verileri 2013 Dokuz Aylık Finansal Sonuçlar Sayfa 2 Üçüncü Çeyrekteki Gelişmeler Haydar Yenigün,

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 Ocak-31 Mart 2010 Dönemi FAALİYET RAPORU

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 Ocak-31 Mart 2010 Dönemi FAALİYET RAPORU DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 Ocak-31 Mart 2010 Dönemi FAALİYET RAPORU Ticari Ünvanı : Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Kuruluş Tarihi : 22 Eylül 1980 Çıkarılmış Sermaye Kayıtlı Sermaye Tavanı

Detaylı

Y Y T 2018T

Y Y T 2018T 2Ç17 Sonuçları Telekomünikasyon Sektörü 27 Temmuz 2017 Türk Telekom Kuvvetli operasyonel performans ve beklentilerin üzerinde net kar R. Fulin Önder Analist fonder@sekeryatirim.com Türk Telekom 2Ç17 de,

Detaylı

ENKA İNŞAAT 3Ç2016 Sonuçları

ENKA İNŞAAT 3Ç2016 Sonuçları Kas 15 Ara 15 Oca 16 Şub 16 Mar 16 Nis 16 May 16 Haz 16 Tem 16 Ağu 16 Eyl 16 Eki 16 Kas 16 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 15 Kasım 2016 ENKA İNŞAAT 3Ç2016 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr Enka İnşaat

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 2015 3. Çeyrek Finansal Sunumu

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 2015 3. Çeyrek Finansal Sunumu PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 2015 3. Çeyrek Finansal Sunumu 2015 3Ç - Başlıca Gelişmeler Toplam süt ürünleri pazarı 2015 yılının ilk dokuz aylık döneminde ciro bazında %6 oranında büyüdü ancak yoğurt

Detaylı

TÜPRAŞ 3Ç2017 Sonuçları

TÜPRAŞ 3Ç2017 Sonuçları Kasım 16 Aralık 16 Ocak 17 Şubat 17 Mart 17 Nisan 17 Mayıs 17 Haziran 17 Temmuz 17 Ağustos 17 Eylül 17 Ekim 17 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 10 Kasım 2017 TÜPRAŞ 3Ç2017 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 23 Aralık 2015 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle yıllık kredi büyüme

Detaylı