75 yılın gücü geleceği şekillendiriyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "75 yılın gücü geleceği şekillendiriyor"

Transkript

1 T Ü R K İ Y E Ş İ Ş E V E C A M F A B R İ K A L A R I A. Ş. 75 yılın gücü geleceği şekillendiriyor 2010 Yıllık Rapor

2 Kısaca Topluluk Şişecam Topluluğu ana faaliyet alanları cam ve kimyasal üretimi olan bir sanayi topluluğudur. Topluluk düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan işkollarında lider konumdadır. Atatürk ün direktifleriyle 1935 yılında Türkiye İş Bankası tarafından kurulan Şişecam, 2010 yılında 75. yaşını geride bırakmıştır. Kuruluşunun ardından geçen ilk dönemde önceliği ülkenin temel cam ürünleri gereksinimini karşılamaya veren Şişecam, 1960 lardan itibaren pazarımız dünyadır ilkesi doğrultusunda dünya pazarlarına güçlü ve iddialı bir şekilde giriş yapmış, 1970 ten sonra faaliyetlerini çeşitlendirerek hızlı büyüme sürecine girmiştir. Farklı sıralama kriterlerine göre dünyadaki yeri üçüncülük ile yedincilik arasında değişen Şişecam, ulaştığı ölçek, ihtisaslaşma derecesi ve rekabet gücü yüksek faaliyetleriyle işkolunda dünyanın en seçkin üreticileri arasında değerlendirilmektedir. Şişecam ı bugünlere taşıyan çağdaş yönetim ve sanayicilik ilkeleri, yüksek kurumsallaşma düzeyi, pazara ve Ar-Ge ye odaklılık gibi hususlardır ve geleceğin daha da güçlü Şişecam ının temellerini oluşturmaktadır. Topluluğun vizyonu faaliyet alanlarında çevre ülkeleri kapsayan yaşamsal coğrafyasının lider üreticisi olmaktır. Son yıllarda yurtdışında gerçekleştirdiği büyük ölçekli yatırımların yanı sıra diğer bazı ülkelerde planladığı ve uygulama aşamasında bulunduğu girişimleri, Şişecam ın vizyonuna doğru yolculuğunda en önemli adımları oluşturmaktadır. Küreselleşen günümüz dünyasında, faaliyet alanındaki diğer şirketlerle gerçekleştirilecek olan ortak girişim ve stratejik işbirlikleri de Şişecam ın parlak geleceğinde kilit rol oynayacaktır. Faaliyetlerini sekiz ülkede kurulu tesisler ve çalışanı ile sürdürmekte olan Topluluğun ana şirketi Şişecam ın yanı sıra, Trakya Cam, Anadolu Cam, Denizli Cam ve Soda Sanayii şirketlerinin hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem görmektedir. Topluluk, zaman içinde tüm ana işkollarını halka açmayı ve sermaye tabanını genişletmeyi hedeflemektedir. İçindekiler Özetle Faaliyetler 02 Finansal Göstergeler 05 Ortaklarımıza 06 Yönetim Kurulu 08 Üst Yönetim 10 Düzcam Grubu 12 Cam Ev Eşyası Grubu 18 Cam Ambalaj Grubu 24 Kimyasallar Grubu 30 Araştırma-Teknoloji 36 İnsan Kaynakları 38 İş Sağlığı ve Güvenliği 40 Çevre 41 Bilgisayar ve İletişim 42 Konsolide Finansal Tablolar Yılı Kârının Dağıtımı Yılı Denetleme Kurulu Raporu 111 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 112 Olağan Genel Kurul Gündemi 120 İletişim Bilgileri 121

3 75 yılın gücü geleceği şekillendiriyor 2010 da 75. yılını kutlayan Şişecam, küresel düzeyde nadiren yaşanan bir resesyon döneminden ana önceliklerini değiştirmeden başarıyla geçmiş, koşulların en olumsuz olduğu dönemde geleceğe yönelik adımlarına kararlılık ve güvenle devam etmiştir. Bu tutum sayesinde 2010 yılında Şişecam, fiziki büyüklükler kadar, mali performansını da hızla ekonomik krizin daraltıcı etki sahasından çıkararak tarihi düzeylere taşımıştır. Satış gelirleri %15 oranında artarak 4,2 milyar TL ile kriz öncesi düzeyi aşmıştır. Küresel daraltıcı etkilerin geçici ve istisnai bir durum oluşturduğunun ayırdında olan Şişecam ın bu başarısının ardında, faaliyet alanındaki uzmanlığı, kararlı kurumsal yönetimi, doğru sanayi politikaları, nitelikli ve üretken insan gücü, uzun vadeli bakış açısı gibi yapısında barındırdığı özellikler kadar, büyüklüğünün çok üzerinde hızlı ve esnek olabilme becerisi yatmaktadır. Bu beceri ve karar alma gücü sayesinde Topluluğun kârlılık düzeyi 2010 yılında dört katına çıkarılmıştır. 484 milyon TL olan net dönem kârının oluşumunda satış hasılatının artırılması için pazar potansiyellerini değerlendirmek kadar, maliyetleri düşürme ve kontrol etme konusundaki ısrarlı tutum da önemli rol oynamıştır. Topluluk, kısa vadedeki bu kazanımların yanı sıra uzun vadeli varlığını güvenceye kavuşturacak projelere de öncelik tanımaktadır. Şişecam Topluluğu nun bugün olduğu gibi yarın da önemle gözeteceği maliyet düşürme, yüksek katma değere yönelme, rasyonelleşme, kaynakların etkin kullanımı ve verimlilik gibi süreklilik gösteren özelliklerinin yanı sıra bölgesinin lider cam üreticisi olma vizyonu, 2010 da elde edilen başarının tekrarlanmasının, hatta daha da geliştirilmesinin en büyük güvencesini oluşturmaktadır.

4 ÖZETLE FAALİYETLER Düzcam Cam Ambalaj Cam Ev Eşyası Kimyasallar Bölgesel Üretim, Küresel Etkinlik Şişecam, uzun vadeli geleceğini tüm dünyada etkin ve bölgesinde lider bir sanayi kurumu olarak tasarlamaktadır. Bu vizyonun gereği olarak yaşam alanındaki bütün fırsatları yakından izleme ve değerlendirme çabalarını başarıyla sürdürmektedir. Böylelikle varlığının güvencesini oluşturan sürdürülebilir büyüme sağlanırken, riskleri azaltan önemli esneklikler elde edilmekte ve ölçek ekonomilerinin maliyet/verimlilik avantajları kazanca dönüştürülmektedir. Halen 8 ülkede 101 tesis ana faaliyet sahalarında üretim yapmakta ve cam üretiminin yurtdışında gerçekleştirilen kısmı %35 e ulaşmaktadır. Giderek daha yüksek oranda yurtdışı üretimden beslenen uluslararası satışlar 2010 yılında %15 oranında artışla 2,0 milyar TL seviyesine ulaşmış ve toplam satışların %47 sini oluşturmuştur. Şişecam, uluslararasılaşmanın öneminin bilincinde olarak büyümesini yurtiçi ve yurtdışında genişleyen bir coğrafyada planlamaktadır. Pazarını tüm dünya olarak gören rekabetçi yaklaşım, ihracatta bugüne kadar 140 ülkeye ulaşılmasını sağlamıştır. Satışların Yurtiçi-Uluslararası Dağılımı Uluslararası Satışların Bölgesel Dağılımı %20 %53 %47 %65 %10 % YILLIK RAPOR Yurtiçi Uluslararası Avrupa Afrika+Ortadoğu Asya+Okyanusya Amerika

5 DÜZCAM GRUBU CAM EV EŞYASI GRUBU Trakya Cam, önceki dönemde küresel krize koşut daralan geleneksel pazarlarındaki genişlemeye tam kapasite üretimle cevap vermiş, yeni yatırımlar, ürünler, tanıtım-tutundurma, Ar-Ge ve ortak girişim faaliyetleriyle sektöründeki konumunu pekiştirmiştir. Yurtiçi ve yurtdışında başta otomotiv ve inşaat olmak üzere girdi sağlanan pazarlardaki genişleme tam kapasite kullanımı ile karşılanmıştır. Çevre ve maliyet tasarrufu bağlamında enerji kullanımının rasyonelleştirilmesi ve verimlilik artışları önemli maliyet avantajları oluşturmuştur. Trakya I. Float Hattı soğuk onarımı, Mersin Enerji Camları, Bulgaristan Otomotiv Camları tesisi, Mısır düzcam yatırımları tamamlanarak devreye alınmıştır. St. Gobain ortak girişim çerçevesinde Rusya düzcam, ayna ve lamine fabrikasının temeli atılmış, otomotiv camı yatırımı için Niyet Anlaşması imzalanmıştır. Grup bir yandan yüksek katma değere, bir yandan da coğrafi hâkimiyete dayalı iddiasını, uygun projelerle hayata geçirmektedir. Paşabahçe Cam, kriz sonrası genişleme konjonktürüne tüm üretim yeteneklerini devreye alarak başarıyla ve hızla uyum göstermiş, pazarlarındaki konumunu geliştirmiş, verimlilik ve maliyet optimizasyonuna yönelik geleneksel tutumunu tavizsiz sürdürmüştür. Ağırlıkla gelişmekte olan ekonomilerle orta-alt tüketici grubuna dayalı cam ev eşyası talep büyümesi Paşabahçe Cam ın iç ve dış satışlarda önemli ve anlamlı artışlar sağlamasına olanak tanımıştır. Yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda yaşanan gelişmelere paralel olarak kriz sırasında durdurulan kapasiteler hızla devreye alınmış ve performans, tüketici talebini canlandırma projeleri, yüksek kapasite kullanımı ve verimlilik artışlarıyla desteklenmiştir. İşletme sermayesinin etkin yönetimi ile başarılı sonuçlar ek kaynak ihtiyacı yaratılmadan elde edilmiştir. Mali performansı artırmaya yönelik projelerin yanı sıra, lojistik, yeni ürün ve bilgi teknolojileri yatırımları Grubun elde ettiği olumlu sonuçların sürekliliğine ciddi katkı sağlamaktadır. Ambalaj, El İmalatı ve Mağazacılık taki etkinlikler ana faaliyet alanını desteklemektedir. CAM AMBALAJ GRUBU Anadolu Cam, Türkiye ve Rusya daki toparlanmanın cam ambalaj talebine olumlu etkilerini üretim kısıtlamalarını sonlandırıp, tüm tesislerde tam kapasite üretime geçerek değerlendirmiş, bu arada büyüme projelerinde de bölgesinde lider cam ambalaj üreticisi olmanın gereklerini başarıyla gerçekleştirmiştir. Grup, bölgesinin en büyük ve dünyanın önde gelen cam ambalaj üreticilerinden biri olma iddiasını sürdürmüş ve krizden çıkışın talepte yarattığı olumluluklar başarıyla değerlendirilmiştir. Fırın soğuk onarımları ve modernizasyonlarının yanı sıra, yeni ürün geliştirme, verimlilik, maliyet tasarrufu ve çevre yatırımlarıyla bölgedeki cam ambalaj liderliğinin devamlılığı sağlanmıştır yılı başında Ukrayna da mevcut bir cam tesisinin bünyeye katılmasıyla Grup, dört ülkedeki 10 tesisle 2 milyon tonluk bir kapasiteye sahip hale gelmiştir. Böylelikle Türkiye ve Rusya cam ambalaj pazarının liderliğini sürdürürken, 2011 ve sonrasındaki büyüme projeleriyle uluslararası alanda daha güçlü bir konuma yönelmiştir. KİMYASALLAR GRUBU Soda Sanayii, ekonomik canlanma fırsatını hem soda, hem krom bileşiklerinde artan üretim kapasitesi, yeni ürünler, tam kapasite kullanımı ve pazarlama etkinlikleriyle değerlendirerek başarılı sonuçlar elde etmiştir. Mersin Soda fabrikası ve Bulgaristan daki soda tesisindeki kapasite artışları kullanılarak, beklentilerin üzerinde bir büyüme gösteren soda pazarlarında hedeflenen satışlar gerçekleştirilmiş, gelişen pazarlarda ise etkinlik artırılmıştır. Krom III ürününü portföyüne katan Kromsan Krom Bileşikleri fabrikası dünya lideri konumunu sürdürmüş, her iki ürün grubunda başarının temel anahtarlarından Ar-Ge faaliyetleri yoğun olarak devam ettirilmiştir. Kriz koşullarında durdurulan II. Fırın ını yeniden devreye alan ve otomasyon/direkt kırpma yatırımlarıyla verimlilik ve maliyet bazını geliştiren Cam Elyaf ta mali performans hızla gelişmektedir. Madencilik şirketleri, bölgesel büyüme hedefini desteklemek amacıyla faaliyetlerini daha geniş bir coğrafyaya yaymıştır. Halen Türkiye nin önemli elektrik üreticilerinden biri olan Camiş Elektrik, var olan avantajlarını sürdürmenin yanı sıra enerji piyasasında oluşan yeni fırsatlara odaklanmıştır. Gruplar Bazında Sonuçlar Satış Gelirleri 4,2 milyar TL Uluslararası Satışlar* 2,0 milyar TL Yatırımlar 381 milyon TL FAVÖK** 1,0 milyar TL %23 %26 %16 %33 %24 %24 %31 %27 %26 %25 %26 %25 %25 %27 %16 %26 * İhracat ve yurtdışı üretimden satışları kapsar ** Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr 2010 YILLIK RAPOR 3

6 Satış Gelirleri (m TL) Uluslararası Satışlar (m TL) Yatırımlar (m TL) Ana Ortaklık Kârı/(Zararı) (m TL) FAVÖK (m TL) Net Finansal Borçlar (m TL) Özkaynaklar (m TL) Çalışan Sayısı Cam Üretimi (000 Ton) Soda Üretimi (000 Ton) Finansal Oranlar (%) Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler Net Finansal Borçlar/Toplam Kaynaklar , , , , , , , , , ,0 Özkaynaklar/Toplam Kaynaklar FAVÖK/Satış Gelirleri , , , , , , , , , , YILLIK RAPOR

7 Finansal Göstergeler Özet Bilanço m TL m USD m TL m USD m TL m USD Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Toplam Varlıklar Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam Kaynaklar Özet Gelir Tablosu m TL m USD m TL m USD m TL m USD Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (2.971) (1.982) (2.764) (1.787) (2.642) (2.037) Brüt Kâr/(Zarar) Faaliyet Giderleri (669) (446) (646) (418) (649) (500) Faaliyet Kârı/(Zararı) Özkaynak Yöntemiyle Muhasebeleştirilen Yatırımların Kâr/(Zararlarındaki) Payları Finansal Gelirler/(Giderler)(Net) 13 9 (92) (60) (199) (153) Vergi Öncesi Kâr/(Zarar) Vergi Gelir/(Gideri) (102) (68) (36) (23) (68) (52) Dönem Vergi Gelir/(Gideri) (120) (80) (67) (43) (83) (64) Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri) Dönem Kârı/(Zararı) Dönem Kârı/(Zararının) Dağılımı Azınlık Payları Ana Ortaklık Payları Faiz, Vergi Öncesi Kâr (FVÖK)(*) Amortismanlar Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK)(*) İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Net Finansal Borçlar Finansal Oranlar (%) Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler 3,1 2,5 2,0 Özkaynaklar/Toplam Kaynaklar 61,3 55,5 56,4 Toplam Yükümlülükler/Özkaynaklar 63,3 80,2 77,4 Net Finansal Borçlar/Toplam Kaynaklar 5,8 13,7 20,8 Net Finansal Borçlar/Özkaynaklar 9,5 24,6 36,9 Brüt Kâr/Satış Gelirleri 29,4 24,4 29,4 FAVÖK(*)/Satış Gelirleri 24,2 18,8 23,0 FVÖK(*)/Satış Gelirleri 13,5 6,7 12,1 Net Finansal Borçlar/FAVÖK(*) 0,4 1,3 1,5 (*) FVÖK ve FAVÖK hesaplanmasında faaliyet kârı dikkate alınmıştır YILLIK RAPOR 5

8 ORTAKLARIMIZA 75 yıllık tarihi boyunca Topluluğumuzun çok değerli deneyimleri ve buna bağlı kazanımları olmuştur. Topluluğumuz faaliyetlerini ölçek ekonomileri düzeyine çıkarmış, küreselleşen dünyada küresel kurallarla çalışmış, teknolojiye hâkimiyet konusu da dâhil olmak üzere her alanda en yüksek standartlara yönelmiştir. Değerli Ortaklarımız, Şişecam Topluluğu nun 75. faaliyet döneminin heyecan verici sonuçlarıyla huzurunuzdayız. Olağan Genel Kurul vesilesiyle sizlerle yeniden bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyarken, tüm Şişecamlılar olarak hepinizi en içten duygularla, sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Cumhuriyet döneminin en önemli sanayi kuruluşlarından biri olan Topluluğumuzun 75. faaliyet dönemi, bir yandan güçlü kurum kültürünün ve doğru sanayiciliğin artık gelenekselleşmiş ve Şişecam la iş yapanların kanıksadığını düşündüğümüz yansımalarını taşırken, bir yandan da önemli bir yaş dönemini geride bırakmış olmak, küresel kriz döneminin ardından hızla ve kararlı bir şekilde büyüme temposunu hemen hayata geçirmek ve koşulların tam bir krizden çıkış görünümü vermediği bir dönemde tarihi mali sonuçlara imza atmak gibi sıra dışılıklar da taşımaktadır. Şirketimizin ilk yapı taşının konulduğu 1935 ten bugüne aldığı mesafe, başlangıç değerlerinin bin misli olarak ifade edilebilir. Bu, büyümenin sürekli olarak gerçekleştirilmesi anlamına gelmektedir. Ama asıl önemlisi gelişmenin niteliksel boyutu ve bunun itici gücü olan felsefemizdir. Bulunduğu nokta ile hiçbir zaman yetinmeyen ve sürekli olarak daha yüksek değer içeren hedeflere yönelen Şişecam bu vizyoner tutumunun karşılığını, dünyanın önde gelen cam kuruluşu ve giderek genişlettiği coğrafyasında camın kendisinden sorulduğu bir üretici olmakla almış, almaya da devam etmektedir. Geride kalan 75 yılda gerçekleştirilenler, bu tutumun kişisel becerilerden öte güçlü bir kurumsal yapıdan beslendiğinin ve gelecekte de daha büyük hedefleri gerçekleştirmeyi olanaklı kılacağının en önemli kanıtıdır. Dördüncü çeyrek asra dair beklentilerimizin artırılmasında, hayallerimizin büyütülmesinde ve çok daha geniş coğrafyalarda sadece ürünlerini pazarlayan değil gerektiğinde üreten bir Şişecam düşünmemizde, bugüne kadar kazanılan deneyimler ve sizlerden aldığımız desteğin payı büyüktür. Dahası geçmişte başarılanlar bizleri ne kadar gururlandırıyorsa, gelecekte yapabileceklerimizi de o kadar onur konusu olarak görüyor, her zaman geleceğin ürünü olma özelliğini taşıyan camın üreticisi olmanın dayanılmaz hafifliğini hissediyoruz. Faaliyetlerin değerlendirmesine geçmeden önce, içinde bulunduğumuz ekonomik ortamı ve koşulların gelişimini kısaca hatırlatmak istiyoruz li yıllar bir ekonomik büyüme, genişleme ve refah dönemi olarak başlamış, küresel mekanizmalar sayesinde hemen bütün ekonomiler böylesi bir konjonktürde olumlu sonuçlar kaydetmiştir. Ancak bu durum özellikle varlık fiyatlarında ve finansal piyasalarda bazı dengesizlikler yaratmış, nihayet 2008 sonbaharında küresel ekonomik kriz net bir şekilde oluşmuştur. Kamu otoriteleri krizin en tipik göstergesi olan talep daralmasını gidermek amacıyla gevşek bütçe ve para politikalarını devreye sokmuş ve fiyat istikrarı yerine büyümeye odaklanmıştır. En ciddi tahribatın yaşandığı istihdam alanında işsizlik ciddi boyutlara ulaşmış, beklentiler hızla kötüleşmiştir. Bu arada ekonomiler arası ayrışma gözlenmiş, küresel büyümede öncülük görevi gelişmekte olan ülkelere geçmiştir. Daralma üretim ve satış faaliyetlerimizin yoğunlaştığı bazı coğrafyalarda sınırlayıcı düzeylere gelmiştir. Krizin uluslararası bir eşgüdümle yönetilmesi gerekliliğinin tartışıldığı 2010 yılında ise yoğunca krizden çıkış strateji YILLIK RAPOR

9 leri ve krizin formu tartışılmış, ekonomiler arası bir uzlaşma oluşturulamamış, buna karşın sıra dışı bir büyüme veya daralma da gözlenmemiştir. Bu açıdan bakıldığında 2010, tam bir krizden çıkış ve sürekli büyüme dönemine girilmediği, yüksek mali borçluluk, borç çevirme, işsizlik gibi parametreler açısından ekonomiler özelinde duyarlılıkların devam ettiği, buna karşın kriz sonrası politikaların da hazırda bekletildiği bir yıl olarak tamamlanmıştır. Türkiye ekonomisi ise, gerçekleştirilen mali iyileştirme, makroekonomik ve siyasi istikrar, kamu maliyesindeki disiplinli duruş ve uluslararası fon akışları açısından olumlu konjonktürün kazançları sayesinde diğer ekonomilere kıyasla daha avantajlı bir pozisyonda krizi göğüslemiştir. Öte yandan krizle birlikte ihracat pazarlarında yaşanan keskin düşüşler, kötüleşen beklentiler nedeniyle yurtiçi tüketim ve yatırım talebinin ertelenmesi, düşük yurtiçi tasarruf nedeniyle dış kaynak daralmasına karşı artan hassasiyetin yarattığı olumsuzluklarla başlangıçta ortaya çıkan daralma, uygulanan ekonomik önlemler sonucunda beklentileri olumluya çevirmiş, ekonomik göstergeler iyileşmiştir. Topluluk olarak hem Türkiye ekonomisinde, hem de ilgili olduğumuz coğrafyalarda bu iyileşmeyi gözlemlemekten dolayı mutluyuz. Topluluğumuz açısından, performans artışı, içinde yaşanılan ekonomik ortamlardan çok daha yüksek düzeylerde oluşmuştur. Değerli Ortaklarımız, Topluluğumuzun 75.yılında tüm dönemlerin en iyi sonuçları elde edilmiştir. Satış gelirlerimiz %15 artarak toplamda 4,2 milyar TL ye ulaşmış, iddiamızın temel alanı olan uluslararası satışlar, toplamın %47 sini oluşturmuştur. Cam üretimimiz %28 artışla 3,4 milyon tonu aşmış, bu miktarın %35 i yurtdışında gerçekleştirilmiştir. Soda kapasitelerimizden yapılan üretim 1,7 milyon tona yükselmiş, kum, kalker ve feldspat gibi maden üretimimiz ise 2,8 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Uluslararası faaliyetlerimize paralel olarak daha çok yurtdışı şirketlerimizde artan istihdamla çalışan sayımız toplamda 18 bine yaklaşmıştır yılı için planlanan yatırımlarımızın zorunlu ve stratejik öneme sahip olanları tamamlanmış; şirket satın alma ve ortak girişimler de dâhil olmak üzere 381 milyon TL tutarında yatırım gerçekleştirilmiştir. Yılbaşında Topluluk gündemindeki yatırımların bir kısmı pazar beklentileri, kısmen devam eden kriz ortamı gözetilerek ve kısmen de projelerin netleştirilmesi ihtiyacı nedeniyle ötelenmiştir. Net finansal borcumuz %57 düzeyinde gerileyerek 392 milyon TL olmuş, likit değerlerimiz özellikle kriz fırsatlarını değerlendirmek ve olağanüstü koşullarda hızla hareket edebilmek politikası doğrultusunda 1,5 milyar TL boyutlarına ulaşmıştır. Öz varlığımız %12 oranında artışla 4,1 milyar TL ye ulaşmıştır. Öz varlıklarımızın hızla büyümesinde geçen yılın %307 üzerinde oluşan 484 milyon TL düzeyindeki net dönem kârının payı büyüktür. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârımız 1,0 milyar TL ye ulaşmış, ana ortaklık itibariyle net kârımız ise 412 milyon TL gibi yüksek düzeylerde gerçekleşmiştir. Artan üretim ve iş hacmine bağlı olarak ortaya çıkan işletme sermayesi ihtiyacının dengelenmesinde öngörülü yönetimle işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımımız 506 milyon TL ile katkı yaratmıştır. Değerli Ortaklarımız, Son birkaç dönemdir ve yoğun bir şekilde kriz konuşmak zorunda kaldık ve ekonomik krize karşı yapılması gerekenler göreceli olarak diğer konuların önüne geçti. Bununla birlikte bu dönemde kriz etkilerine karşı alınan tedbir ve yapılan uygulamaların yanı sıra bu tecrübelerden de yararlanarak geleceğe yönelik yapıları oluşturduk, planlamaların değişimleri izleyecek bir anlayışta oluşturulması suretiyle zor ekonomik koşullara rağmen gerekli önlemleri zamanında uygulamaya koyduk, doyurucu performans düzeyini devam ettirerek varlığımızı geliştirerek koruduk. Bu görünür gerçeğin ötesinde daha önemli olan husus ise kriz sonrası atağın gereklerini de bu dönemde oluşturma yönündeki çalışmalarımız olmuştur. Faaliyetlerimizin bugün sizlerle paylaşmaktan büyük memnuniyet duyduğumuz olumlu yapısı artarak devam edecektir. Çünkü 75 yıllık tarihi boyunca Topluluğumuzun çok değerli deneyimleri ve buna bağlı kazanımları olmuştur. Her şeyden önce Topluluğumuz, bu türden başarıları sürekli yeşertecek, büyü- tecek bir kurum kültürü yaratmış; bunun sayesinde doğru yerde, doğru zamanda, doğru şekilde konumlanmıştır. Topluluğumuz faaliyetlerini ölçek ekonomileri düzeyine çıkartmış, küreselleşen dünyada küresel kurallarla çalışmıştır. Teknolojiye hâkimiyet konusu da dâhil olmak üzere her alanda en yüksek standartlara yönelmiş, sadece kendi ulusal pazarında var olmak yerine potansiyellerinin bir gereği olarak uluslararası alanda iddia sahibi olmuş ve uzun vadeli stratejilerinin gereğini ısrarla sürdürmüştür. Bütün memnuniyetimize rağmen bugün gelinen noktayı yeterli görmüyoruz. Şişecam Topluluğu nun potansiyellerinin başta ortakları ve çalışanları olmak üzere, birikimleri, donanımları ve kurumsal varlığıyla çok daha yüksek değerler üreteceğine inanıyoruz. Bu inanç nedeniyledir ki, gelecekte bugünkünden daha yüksek düzeyde memnuniyet sağlayacak projeler için şevkle çalışıyor, fırsatları Topluluğumuzu büyütmek ve başarılı kılmak adına en verimli biçimde değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Kuşkusuz, paylaştığımız olumlu sonuçların yaratılmasında Şişecamlıların gayretli, ilkeli ve özverili çalışma özelliğinin rolü büyüktür. Büyüyen, gelişen ve geleceği cesaretle kucaklayan Şişecam ın temel gücü çalışanın bu ayırt edici özellikleridir. Bu vesileyle tüm çalışanlarımıza şükranlarımızı sunarken, onların varlığını ve üretme azmini, hedeflerimizin gerçekleştirilmesindeki en büyük şans olarak gördüğümüzü bir kez daha ifade etmek isteriz. Topluluğumuzun bu anlamlı yaş dönümünde birlikte oluşturduğumuz sonuçlar nedeniyle duyduğumuz memnuniyeti ifade eder ve geleceğimizi 75 yılın verdiği güçle şekillendirerek çok daha parlak sonuçlar elde edeceğimize olan inancımızı yenilerken, bize duydukları güven ve verdikleri destek için ortaklarımıza, üstün bir enerji ve adanmışlıkla üreten çalışanlarımıza, hayallerimizde bize eşlik eden iş ortaklarımıza içtenlikle teşekkür ediyor, sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Prof. Dr. Ahmet Kırman Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye 2010 YILLIK RAPOR 7

10 YÖNETİM KURULU Prof. Dr. Ahmet Kırman * Başkan ve Murahhas Üye (52) Ankara da doğan Prof. Dr. Ahmet Kırman, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun olmuş, Türkiye İş Bankası A.Ş. bünyesinde 1982 yılında başlayan çalışmaları ile bankacılık, sigortacılık ve sınai faaliyet alanlarında uzun süre görev yapmış, Türkiye İş Bankası A.Ş., Milli Reasürans T.A.Ş., Petrol Ofisi A.Ş. başta olmak üzere çok sayıdaki kuruluşta Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Nisan 2006 tarihinden bu yana Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Mart 2008 tarihinden itibaren ise Murahhas Üye olarak da görev yapmaktadır. Prof. Dr. Ahmet Kırman, AB Rekabet Hukuku alanında yüksek lisans, Ticaret Hukuku dalında doktora yapmış, Mali Hukuk alanında doçent ve profesör unvanlarını kazanmıştır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi nde öğretim üyeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Enstitü Müdürlüğü, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Bilkent Üniversitesi İİBF öğretim üyeliği yapmış, TCMB, TBB, TSRŞB, Vergi Konseyi, Avcılık ve Atıcılık Federasyonu gibi kuruluşlarda görevlerde bulunmuştur. TEPAV Mütevelli Heyeti, BTHE, İAV Yönetim Kurulu Başkan ve üyeliği yapan Prof. Dr. Ahmet Kırman ın çok sayıda yayınlanmış eseri bulunmaktadır. Alev Yaraman Başkan Vekili (63) ODTÜ Kimya Bölümü, İngiltere Sheffield Üniversitesi Cam Teknolojisi Bölümü yüksek lisans eğitimini tamamlayan Yaraman,1970 yılında Şişecam Topluluğu nda iş hayatına başlamış, çeşitli yönetim kademelerinde görev almıştır yılları arasında Düzcam Grup Başkanlığı görevinde bulunmuş, 25 Nisan 2008 tarihinde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ne seçilmiştir. Köksal Burkan Üye (60) Erzurum Eğitim Enstitüsü nden mezun olan Burkan, yılları arasında öğretmenlik yapmış, 1980 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. de memur olarak göreve başlamış, çeşitli birim ve yönetim kademelerinde bulunmuştur arasında Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır YILLIK RAPOR

11 Kadir Akgöz * Üye (60) ODTÜ Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü nden mezun olan Akgöz, 1978 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. Organizasyon Müdürlüğü nde Sistem Uzman Yardımcısı olarak çalışma hayatına başlamış, 1986 yılında aynı müdürlükte Müdür Yardımcısı, 1988 yılında Bilgi İşlem Müdürlüğü Grup Müdürü, 1990 yılında da Müdür, yılları arasında Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Yılmaz Ertürk ** Üye (46) İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü nden mezun olan Ertürk, 1987 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. İktisadi Araştırmalar ve Planlama Müdürlüğü nde Stajyer İktisat Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamıştır yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalında yüksek lisans öğrenimini tamamlamıştır da Fon Yönetimi Müdürlüğü ne Fon Yönetimi Uzman Yardımcısı olarak atanmış, aynı müdürlükte yönetim kademelerinde çalışmış, 2003 te İktisadi Araştırmalar ve Planlama Müdürü, 2006 da Dış İşler Müdürü olmuştur den bu yana Uluslararası Bankacılık Bölüm Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. Murat Bilgiç * Üye (42) 1990 yılında ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü nden mezun olan Murat Bilgiç, aynı yıl Türkiye İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak işe başlamıştır yılında Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü ne Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır yılları arasında Kurumsal Krediler Müdürlüğü nde Bölge Müdürü olarak görev alan Bilgiç, yılları arasında Birmingham Üniversitesi nde Para, Bankacılık, Finans konusunda yüksek lisans yapmıştır. Bilgiç, 30 Nisan 2008 tarihinden bu yana Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü Müdürü olarak görevine devam etmektedir. Z. Hansu Uçar Üye (39) ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü nde eğitimini tamamlayan Uçar, çalışma hayatına 1994 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü nde Yatırım Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. Aynı bölümde çeşitli grup şirketlerinden sorumlu olarak yönetim kademelerinde görev alan Uçar, 2007 yılından bu yana İştirakler Bölümü Birim Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. * Denetimden Sorumlu Komite Üyesi ** 16 Şubat 2011 de ayrılmış, yerine Dr. Ateş Kut seçilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri dönemi için görevlendirilmiş olup yetkileri Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Şirket Ana Sözleşmesi ile belirlenmiştir YILLIK RAPOR 9

12 Prof. Dr. Ahmet Kırman Başkan ve Murahhas Üye ÜST YÖNETİM (52) Ankara da doğan Prof. Dr. Ahmet Kırman, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun olmuş, Türkiye İş Bankası A.Ş. bünyesinde 1982 yılında başlayan çalışmaları ile bankacılık, sigortacılık ve sınai faaliyet alanlarında uzun süre görev yapmış, Türkiye İş Bankası A.Ş., Milli Reasürans T.A.Ş., Petrol Ofisi A.Ş. başta olmak üzere çok sayıdaki kuruluşta Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Nisan 2006 tarihinden bu yana Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Mart 2008 tarihinden itibaren ise Murahhas Üye olarak da görev yapmaktadır. Prof. Dr. Ahmet Kırman, AB Rekabet Hukuku alanında yüksek lisans, Ticaret Hukuku dalında doktora yapmış, Mali Hukuk alanında doçent ve profesör unvanlarını kazanmıştır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi nde öğretim üyeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Enstitü Müdürlüğü, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Bilkent Üniversitesi İİBF öğretim üyeliği yapmış, TCMB, TBB, TSRŞB, Vergi Konseyi, Avcılık ve Atıcılık Federasyonu gibi kuruluşlarda görevlerde bulunmuştur. TEPAV Mütevelli Heyeti, BTHE, İAV Yönetim Kurulu Başkan ve üyeliği yapan Prof. Dr. Ahmet Kırman ın çok sayıda yayınlanmış eseri bulunmaktadır. Gülsüm Azeri * Düzcam Grup Başkanı (59) Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü nü tamamlayan Azeri, aynı üniversitede Endüstri Mühendisliği Bölümü nden yüksek lisans derecesi almıştır yılında Çukurova Holding de iş hayatına başlayan Azeri, 1981 yılında Şişecam Topluluğu na katılmış, çeşitli yönetim kademelerinde görev almıştır yılları arasında Cam Ev Eşyası Grup Başkanlığı görevinde bulunmuş, 2007 yılından 2011 Şubat ayına kadar Düzcam Grup Başkanlığı görevini sürdürmüştür. A. Taner Uz Cam Ev Eşyası Grup Başkanı (57) ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü nde lisans ve Mühendislik Bilimleri Bölümü nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Uz, 1976 yılında Ankara Erg İnş. Tic. ve San. A.Ş. de iş hayatına başlamıştır yılında Şişecam Topluluğu na katılan Uz, çeşitli yönetim kademelerinde görev almıştır Eylül ayından bu yana Cam Ev Eşyası Grup Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Teoman Yenigün ** Cam Ambalaj Grup Başkanı (58) Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü nde eğitimini tamamlayan Yenigün, 1975 yılında Şişecam Topluluğu nda göreve başlamıştır. Çeşitli yönetim kademelerinde görev alan Yenigün, 1998 yılından 2011 Şubat ayına kadar Cam Ambalaj Grup Başkanlığı görevini sürdürmüştür. Dr. Ateş Kut *** Kimyasallar Grup Başkanı (61) Ankara Üniversitesi Kimya Yüksek Mühendisliği Bölümü nden mezun olan Kut, aynı üniversitede doktora eğitimini tamamlamış, iş hayatına Atom Enerji Komisyonu nda başlamıştır yılında Şişecam Topluluğu na katılan Kut, çeşitli yönetim kademelerinde görev almıştır yılından itibaren Kimyasallar Grup Başkanlığı görevini sürdürmüş, 2011 Şubat ayında emekli olmuştur YILLIK RAPOR

13 İbrahim Babayiğit Finansal İşlemler Grup Başkanı (CFO) (51) ODTÜ İşletme Bölümü nde eğitimini tamamlayan Babayiğit, Türkiye İş Bankası A.Ş. de yılları arasında Müfettiş olarak görev yapmış, yılları arasında bankanın Genel Müdürlük birimlerinde Müdür Yardımcısı ve Grup Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur yılları arasında Türkiye İş Bankası A.Ş. Muhasebe Müdürlüğü görevini yürüten Babayiğit, yılları arasında Sultanhamam Şubesi Müdürü olarak görev yapmıştır Temmuz ayında Şişecam Topluluğu na katılan Babayiğit, Finansal İşlemler Grup Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Mehmet Kara **** Planlama Genel Müdür Yardımcısı (60) Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü nde lisans, ABD Cleveland State Üniversitesi nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır yılında Şişecam Topluluğu nda Planlamacı olarak iş hayatına başlayan Kara, çeşitli yönetim kademelerinde görev almıştır yılından itibaren Planlama Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmüş, 2010 Ağustos ayında emekli olmuştur. Dr. Yıldırım Teoman Araştırma ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı (56) İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü nde lisans, Birmingham Üniversitesi nde doktora eğitimini tamamlayan Teoman, 1979 yılında Birmingham Üniversitesi nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. İTÜ Temel İşlemler ve Termodinamik Ana Bilim dalında doçent unvanını alan Teoman, 1983 yılında Şişecam Topluluğu na katılmış, çeşitli yönetim kademelerinde görev almıştır yılından bu yana Araştırma ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Ali Nafiz Konuk İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı (63) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun olan Konuk, yılları arasında serbest Avukatlık, yılları arasında Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası nda Hukuk Müşaviri olarak görev yapmıştır yılında Şişecam Topluluğu na Endüstri İlişkileri Müdürü olarak katılan Konuk, Temmuz 2007 de Şişecam Genel Sekreterliği ne atanmıştır. Aralık 2007 den itibaren İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmüş olan Konuk, Kasım 2010 dan bu yana Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Dr. Atilla Gültekin Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı (45) İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü nde lisans ve yüksek lisans, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü nde doktora eğitimini tamamlayarak aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır. Daha sonra sırasıyla Siemens Nixdorf ta Sistem Yazılım Mühendisi, Yapı ve Kredi Bankası nda Sistem ve Network Yöneticisi, Grup Lideri, Proje Müdürü, Grup Müdürü ve Bölüm Başkanı, TradeSoft ta Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Gültekin, Şubat 2009-Temmuz 2010 tarihleri arasında Türkiye İş Bankası A.Ş. de Proje Koordinatörü ve Başdanışman olarak görev yaptıktan sonra, Ağustos 2010 da Şişecam Topluluğu nda Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı na atanmıştır. Özgün Çınar Risk Yönetimi ve İç Denetim Başkanı (41) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü nden mezun olan Çınar, University of Southampton dan Uluslararası Bankacılık ve Finansman alanında yüksek lisans derecesi almıştır yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Müdürlüğü nde Yatırım Uzman Yardımcısı olarak iş hayatına başlayan Çınar, aynı müdürlükte yönetim kademelerinde çalıştıktan sonra Türkiye İş Bankası Grubu şirketlerinde görev almıştır. Çınar, Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü Birim Müdürlüğü görevini ve Temmuz ayına kadar Şişecam Yönetim Kurulu üyeliğini sürdürmüştür. Temmuz 2010 tarihinden bu yana Şişecam Risk Yönetimi ve Denetim Başkanlığı görevini sürdürmektedir. * 16 Şubat 2011 de Genel Müdür Danışmanlığı görevine atanmıştır. ** 15 Şubat 2011 de Düzcam Grup Başkanlığı görevine getirilmiş, yerine (Cam Ambalaj Grup Başkanlığı) Ekrem Barlas atanmıştır. *** 15 Şubat 2011 de emekli olmuş, 16 Şubat 2011 de Şişecam Yönetim Kurulu Üyeliği ne seçilmiş, yerine (Kimyasallar Grup Başkanlığı) Sabahattin Günceler atanmıştır. **** 30 Ağustos 2010 da emekli olmuş, yerine (Planlama Genel Müdür Yardımcılığı) 1 Şubat 2011 de Gizep Sayın atanmıştır YILLIK RAPOR 11

14 YILLIK RAPOR Trakya Cam

15 DÜZCAM GRUBU Türkiye de üç farklı lokasyonda ve Bulgaristan da kurulu düzcam, ayna, lamine cam, kaplamalı cam, buzlu cam, otomotiv camı, enerji camı ve beyaz eşya camı tesislerinde gerçekleştirdiği üretimle bölgemiz düzcam pazarının öncü kuruluşu olan Trakya Cam, 2010 yılında satış gelirlerini %17 oranında artırmıştır. PAZARLARDAKİ GÖRÜNÜM VE SATIŞLAR Küresel ekonomik kriz nedeniyle 2008 ve 2009 yıllarında küçülen dünya düzcam talebi, ekonomik ve sektörel gelişmeler doğrultusunda 2010 yılından itibaren özellikle gelişmekte olan ülkelerde artış eğilimine girmiştir. Trakya Cam ın ana pazarlarını oluşturan bölge ve ülkelerde de girdi verilen sektörler 2010 yılında çoğunlukla büyümüştür. İnşaat sektörü Türkiye de inşaat sektörü 2008 ve 2009 yıllarında toplamda %23 e varan küçülmenin ardından 2010 yılında %17,1 büyümüştür. Düzcam tüketiminden en fazla pay alan inşaat sektöründe gerçekleşen bu çarpıcı büyüme, yenileme pazarı ağırlıklı olmak üzere, cam talebine de yansımıştır. Trakya Cam, yükselen pazardaki rekabete bölgesel faaliyetleri ve yüksek hizmet kalitesi ile cevap vermiş ve tüm ürün gruplarında satışlarını artırmıştır. İnşaat faaliyetleri ve buna bağlı olarak düzcam talebi, Trakya Cam ın faaliyet gösterdiği bölgelerden Orta Doğu ve Rusya da da önemli bir artış göstermiştir. Düzcam pazarı Orta Avrupa da yatay bir seyir izlerken, Doğu Avrupa ve Balkanlar da ekonomik faaliyetlerdeki daralmalar doğrultusunda gerilemiştir. Trakya Cam, uluslararası pazarlarda 2009 yılında yoğunlaştırdığı penetrasyon çalışmalarını 2010 yılında da sürdürerek müşteri portföyünü genişletmiş, tüm bölgelerde satışlarını ve özellikle yerel üretici olduğu Bulgaristan ve komşu piyasalardaki pazar payını yükseltmiş ve bu çabalarının bir sonucu olarak uluslararası pazarlardaki toplam düzcam satışlarını miktar bazında bir önceki yıla göre %27 artırmıştır. Binalarda yalıtım camları bünyesinde kullanılarak enerji verimliliğine katkı sağlayan Low-E kaplamalı camlar, Türkiye de ve uluslararası pazarlarda talebi en fazla artan ürün gruplarından biri olmuştur YILLIK RAPOR 13

16 Duracam Lameks Toflex Toglas Otomotiv sektörü 2010 yılında Türkiye de otomotiv üretimi %26 gibi yüksek bir oranda büyürken, krizin olumsuzluklarını telafi etmeye çalışan Avrupa daki otomotiv üretiminde %9 artış gerçekleşmiştir. Trakya Cam, pazardaki büyümeye paralel olarak 2010 yılında otomotiv camı satışlarını yaklaşık %20 düzeyinde artırmış ve önümüzdeki dönemde Renault, Dacia, Ford, Daimler ve Honda firmalarının yeni projelerinde yer almak üzere anlaşmalar yapmıştır. Enerji sektörü Güneş enerjisi alanında, Avrupa da elektrik üreten güneş pillerinin (fotovoltaik- PV) kurulumları 2009 yılına göre önemli oranda artmıştır. Kurulumlardaki bu artış, Uzakdoğu menşeli ürünlerin payının yükselmesi ve geçen yıldan kalan stokların tüketilmesi nedeniyle Avrupa daki PV üretimine aynı oranda yansımamıştır. Türkiye pazarında ise Yenilenebilir Enerji Kanunu nda yapılması planlanan değişikliğin ancak 2010 un son günlerinde gerçekleşmiş olması nedeniyle yıl içinde yapılması beklenen PV modül yatırımları hayata geçmemiştir. Güneş enerjisinden yararlanarak sıcak su üreten güneş kolektörleri alanında ise Avrupa ve Türkiye pazarlarında %5 düzeyinde küçülme yaşanmış ve bu gelişmeler doğrultusunda Trakya Cam ın enerji camı satışlarında kısmi bir daralma meydana gelmiştir. Sürdürülebilirlik bağlamında büyük önem taşıyan yenilenebilir güneş enerjisi alanı, önümüzdeki dönemde yüksek büyüme potansiyeli vaat etmekte, Trakya Cam da bu doğrultuda güneş enerjisi sistemlerinin verimini artırmaya katkı sağlayan cam ürünlerini geliştirmeye ve çeşitlendirmeye devam etmektedir. Beyaz eşya sektörü 2010 yılında Avrupa da beyaz eşya üretimi 2009 yılı düzeyinde gerçekleşirken, Türkiye de Trakya Cam ın girdi verdiği buzdolabı ve fırın segmentlerinde üretim 2009 yılına göre %14 artmıştır. Trakya Cam, fırın ve buzdolabı alanlarına yönelik beyaz eşya camı satışlarını pazardaki büyümenin çok üzerine çıkarmayı başarmış ve bir önceki yıla göre miktar bazında %30 ları aşan satış artışı gerçekleştirmiştir. Trakya Cam Konsolide Göstergeleri* m TL Satış Gelirleri Uluslararası Satışlar Brüt Kâr Faaliyet Kârı Ana Ortaklık Kârı/(Zararı) FAVÖK Net Finansal Borçlar (190) Özkaynaklar Varlıklar Toplamı Yatırımlar Çalışan Sayısı * Trakya Cam, Trakya Cam Investment, Trakya Glass Bulgaria, Trakya Yenişehir, Trakya Polatlı Cam, Trakya Glass Kuban, Trakya Glass Logistics ve Trakya Investment ı kapsamaktadır YILLIK RAPOR

17 ÜRETİM VE YATIRIMLAR Tam kapasite üretim Trakya Cam, 2010 yılında gerek Türkiye deki talep artışı, gerekse uluslararası pazarlara yönelik satış hamlesi doğrultusunda mevcut düzcam üretim kapasitesini maksimum düzeyde kullanmıştır. Maliyet tasarrufu Şirketimiz, planlanan maliyet düşürme ve geliştirme projelerinin hayata geçirilmesi ve proseslerde verimlilik artışı sağlanması paralelinde 2010 yılında tüm faaliyet alanlarında önemli maliyet tasarrufları sağlamıştır. Çevre duyarlılığı ve maliyet tasarrufu bağlamında cam üretim prosesinin daha az enerji kullanılarak gerçekleştirilmesine büyük önem veren Trakya Cam, 2010 yılında bu yönde aldığı başarılı sonuçları önümüzdeki yıllarda da geliştirerek sürdürmeyi hedeflemektedir. Yurtiçi yatırımlar Trakya Cam, 2010 yılında bazı önemli yatırım projelerini hayata geçirmiştir. Lüleburgaz daki tesislerden TR 1 Float Hattı, soğuk onarım yatırımı tamamlanarak Ekim ayında devreye alınmıştır. Yenilenen hattın hizmete girmesiyle, inşaat ve otomotive yönelik renkli camların her çeşidini yüksek verimle üretme imkânı kazanılmıştır. Mersin de aşamalı olarak devreye alınan Enerji Camı İşleme yatırımı, Temmuz 2010 da tamamlanmıştır. Tesiste, güneş enerjisi sistemlerinde kullanılan yüksek performanslı camlar işlenmektedir. İnşaat ve enerji camı alanlarına yönelik buzlu cam ihtiyacını karşılamak üzere Mersin de devam etmekte olan iki hatlı buzlu cam yatırımı ise 2011 yılında aşamalı olarak devreye alınacaktır. Trakya Cam, Lüleburgaz daki otomotiv camı tesisine ek olarak, Balkanlar ve Avrupa ya yönelik üretimlerini gerçekleştirmeyi planladığı ikinci tesisini Temmuz 2010 da Bulgaristan da devreye almıştır. Isıcam Isıcam Klasik Isıcam Sinerji Isıcam Konfor TRC Ecotherm TRC Ecosol TRC Helio clear TRC Helio extra clear TRC Helio TRC Tentesol TRC Tentesol T TRC Aura Reflekta TRC Lameks TRC Acoustic Lameks TRC Duracam TRC Elit Glass TRC Deco classic TRC Deco wired TRC Flotal TRC Flotal S TRC Gökkuşağı TRC Durasolar P+ TRC Solar P+ Rusya ve Mısır yatırımları Saint-Gobain firmasıyla Mısır ve Rusya da düzcam faaliyetlerinin ortaklaşa geliştirilmesi kararı çerçevesinde 2010 yılında yoğun çalışmalar yapılmış ve bir dizi gelişme sağlanmıştır. Bu doğrultuda Rusya daki düzcam, ayna ve kaplamalı cam fabrikalarının temeli 4 Mayıs 2010 da Tataristan Cumhurbaşkanı Rustem Minnikhanov un da katıldığı bir törenle atılmış ve söz konusu yatırımların %70 Trakya Cam - %30 Saint-Gobain ortaklığında gerçekleştirilmesine yönelik Ortak Girişim Sözleşmesi (JV) 12 Ekim 2010 tarihinde imzalanmıştır. Ayrıca Rusya da otomotiv camı üretimi ve satışı yapmak üzere eşit paylı bir ortaklık kurulmasına ilişkin Niyet Anlaşması 26 Nisan 2010 tarihinde imzalanmış olup, bu yönde bir Ortak Girişim Sözleşmesi (JV) yapılması için çalışmalar devam etmektedir. Trakya Cam ın Mısır da %14,87 oranında iştirak ettiği Saint-Gobain Glass Egypt fabrikası ise Temmuz ayında devreye girmiştir. Tataristan Mısır 2010 YILLIK RAPOR 15

18 GELİŞTİRME VE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Sürdürülebilirlik için Ar-Ge Trakya Cam, sürdürülebilirlik bağlamında önem arz eden ürünlerine yönelik Ar-Ge çalışmalarında önemli ilerlemeler sağlamakta ve başarılı sonuçlar elde etmektedir yılı, Trakya Cam için yenilenebilir enerji alanına yönelik ürünler ile daha az enerji tüketen, çok fonksiyonlu ve çevreye duyarlı cam sistemleri konularındaki araştırmaların ağırlıkla ele alındığı bir yıl olmuştur. Bu kapsamda sürdürülen araştırma projelerinde mimari uygulamalar için laboratuvar boyutunda çok fonksiyonlu, ısıl işleme dayanıklı yeni ürünler geliştirilmiş ve bazıları için başarılı üretim denemeleri gerçekleştirilmiştir. İki proje için yurtdışı Ar-Ge kurumlarından hizmet alınmış, iki proje de TÜBİTAK - TEYDEB bünyesindeki Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı nca desteklenmiştir. Avrupa da otomotiv sektörüne yönelik teşviklerde öncelik çevreci teknolojilere verildiğinden, CO 2 emisyonlarının düşürülmesi ve bu amaçla araçların hafifletilmesi, soğutma yükünün azaltılması, yakıt tasarrufu ve kurşunsuz malzeme kullanılması gibi konular giderek önem kazanmaktadır. Bu doğrultuda Trakya Cam, 2010 yılında otomotiv camları alanında da çeşitli Ar-Ge projelerine devam etmiş ve ısı yansıtma özelliğine sahip özgün bir otomobil ön camı geliştirerek ilk üretim denemelerini başarıyla tamamlamıştır. Tedarik zincirinin etkinliğini artırma çalışmaları Trakya Cam, operasyonlarını ve sistemlerini daha müşteri odaklı kılmak, değişen piyasa koşullarına hızla uyum sağlamak ve maliyet optimizasyonu yoluyla rekabet gücünü artırmak amacıyla başlattığı Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Projesi ni 2011 yılının 2. çeyreğinde devreye alacak şekilde planlamış ve bu yöndeki çalışmalarına devam etmiştir. Tedarik zincirinin etkinliğini artırmak amacıyla bazı yeni projeler de planlanmıştır. Bu kapsamda, Şirketin ulaştığı büyüklüğe ve büyüme vizyonuna paralel olarak, maliyet optimizasyonu yoluyla rekabet gücünü artırmak amacıyla tedarik zinciri için İleri Planlama ve Optimizasyon projesinin başlatılmasına karar verilmiştir. Ayrıca 2010 yılında mevcut Üretim Planlama/Satış/Stok sistematiği yenilenmiş olup, 2011 yılında sistemin geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam edilecektir. Artan rekabet ortamında satış hedeflerinin desteklenmesi için 2010 yılında optimal maliyetlerle lojistik alternatiflerin yaratılmasına önem verilmiştir. Bu kapsamda yurtiçinde bölge depolarının ikmali gerçekleştirilmiş, yurtdışında ise intermodal taşıma denemeleri hayata geçirilmiştir. TANITIM TUTUNDURMA FAALİYETLERİ VE SEKTÖREL ETKİNLİKLER Trakya Cam, yapı, otomotiv, beyaz eşya ve enerji sektörlerine yönelik ürünlerini 2010 yılında Ortadoğu, Balkanlar, Batı Avrupa, Rusya ve Türkiye de katıldığı çeşitli sektör fuarlarında sergilemiş ve özellikle sektör profesyonellerine yönelik ürün tanıtımları yapmıştır. Söz konusu fuar etkinlikleri Trakya Cam ın pazardaki imajını güçlendirmiş ve yeni ticari bağlantılar kurulmasını sağlamıştır. Fuarlar dışında ürün tanıtımına yönelik olarak müşterilere, alt müşterilere ve sektör ilgililerine çeşitli eğitim ve seminerler verilmiştir YILLIK RAPOR

19 Trakya Cam ın ana pazarlarından biri olan Balkanlar da enerji verimliliğine katkı sağlayan kaplamalı cam ürünlerinin tanıtımına ağırlık verilmiş, yürütülen pazarlama faaliyetleri dergi ilanları ve web sitesi banner çalışmalarıyla desteklenmiştir. Marka çalışmaları Artan rekabet ortamında Trakya Cam, ürünlerinin benzer ürünlerden ayırt edilmesini sağlamak, bilinirliğini artırmak ve kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla, tüm ürün portföyünü içerecek şekilde ve tüm pazarlarda ortak kullanılmak üzere markalandırma çalışmalarını tamamlamıştır. Lobi faaliyetleri Trakya Cam, düzcam ürünlerinin ekonomiye ve enerji tasarrufuna katkısını ortaya koymak amacıyla 2010 yılı boyunca Europe s Manufacturers of Building, Automotive and Transport Glass (Glass for Europe), İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) ve Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) bünyesinde aktif üye olarak çeşitli çalışmalarda bulunmuştur. Lamine cam kullanma zorunluluğu Binalarda ve güvenlik ihtiyacı olan alanlarda güvenlik camı kullanımının zorunlu hale getirilmesi amacıyla Trakya Cam ın 2009 dan bu yana Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığı (BİB) ile ortak sürdürdüğü çalışmalar 2010 yılında tamamlanmış ve hazırlanan TS Cam - Yapılarda Kullanılan - İnsan Çarpmasıyla İlgili Güvenlik için Uygulama Kuralları standardı Ağustos 2010 da yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği nin revize edilerek yeni hazırlanan güvenlik camı standardına atıfta bulunmasını sağlamak amacıyla BİB ve İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği nezdinde çalışmalar sürdürülmektedir. Yönetmeliğin TS standardını referans göstermesi ile güvenlik ihtiyacı olan alanlarda lamine cam kullanımı zorunlu hale gelecektir. BEKLENTİLER VE BÜYÜME HEDEFLERİ Avrupa nın 4 üncü ve dünyanın 7 nci büyük düzcam üreticisi olan Trakya Cam, yüksek büyüme potansiyeli sunan ve rekabetin her geçen gün arttığı bir bölgede faaliyet göstermekte ve bölgesinde lider üretici olma vizyonu çerçevesinde yatırımlarını sürdürmektedir. Rusya-Tataristan Cumhuriyeti nde gerçekleştirilecek ortaklık yatırımına ilişkin olarak Saint-Gobain firmasıyla birlikte çalışmalar sürdürülmektedir yılının ikinci yarısından itibaren aşamalı olarak devreye alınması planlanan düzcam, ayna, kaplamalı cam ve otomotiv camı yatırımları, büyüyen Rusya pazarından yerel üretim ve satışlarla kısa zamanda pay alma iddiası taşımaktadır. Trakya Cam, Balkanlar ve Orta Avrupa pazarlarındaki faaliyetlerini genişletmek ve özellikle katma değeri yüksek ürünlerle penetrasyon sağlamak amacıyla Bulgaristan daki mevcut tesislerine ilaveten bölgede yeni yatırımlar yapmayı planlamaktadır. Trakya Cam ın son üç yılda önemli bir büyüme hamlesi gerçekleştirdiği Ortadoğu bölgesi, özellikle inşaat alanında sahip olduğu gelişme potansiyeli itibariyle şirketin büyüme planları içinde değerlendirilmektedir. Trakya Cam, en büyük pazarı olan Türkiye de de, sektörel büyümelerin ivme kazanmasıyla birlikte kısa vadede yeni yatırım projelerini hayata geçirmeyi planlamaktadır. Trakya Cam, ürün gamına eklemeyi planladığı yeni ürünler, yerel üretim/satış yapılanması ve teknik pazarlama faaliyetleriyle müşterilerine en yüksek kalitede ürün ve etkin hizmet sunarak, özellikle katma değeri yüksek ürünlerde rekabet gücünü geliştirmeyi, maliyet düşürme ve geliştirme projelerini kararlılıkla sürdürmeyi ve bu doğrultuda kârlılığını artırmayı hedeflemektedir YILLIK RAPOR 17

20 YILLIK RAPOR Paşabahçe Cam

YÖNETİMDEN 4 Genel Müdür'ün Mesajı 4 Sürdürülebilirlik Koordinatörü'nün Mesajı 7

YÖNETİMDEN 4 Genel Müdür'ün Mesajı 4 Sürdürülebilirlik Koordinatörü'nün Mesajı 7 İÇİNDEKİLER YÖNETİMDEN 4 Genel Müdür'ün Mesajı 4 Sürdürülebilirlik Koordinatörü'nün Mesajı 7 ŞİŞECAM'A BAKIŞ 8 Küresel Ölçek 10 Topluluğun Yapısı 11 Finansal Performans 16 Kurumsal Yönetim 18 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Detaylı

Vestel Elektronik 2013 Faaliyet Raporu. Vestel: Deneyim, Teknoloji, Vizyon

Vestel Elektronik 2013 Faaliyet Raporu. Vestel: Deneyim, Teknoloji, Vizyon Vestel Elektronik 2013 Faaliyet Raporu Vestel: Deneyim, Teknoloji, Vizyon İçindekiler Giriş 2 Özet Finansal ve Operasyonel Göstergeler Derecelendirme Notları 4 Vestel de 2013 Yılının Satırbaşları 6 Yönetim

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. Genel Bilgiler Şirket Türkiye de kayıtlıdır ve merkez haberleşme bilgileri aşağıda sunulmuştur. İş Kuleleri Kule

Detaylı

KURUMSAL PROFİL VESTEL GLOBAL TÜKETİCİLERİN BEĞENİSİNE HİTAP EDİYOR

KURUMSAL PROFİL VESTEL GLOBAL TÜKETİCİLERİN BEĞENİSİNE HİTAP EDİYOR 2 KURUMSAL PROFİL VESTEL GLOBAL TÜKETİCİLERİN BEĞENİSİNE HİTAP EDİYOR Vestel Şirketler Grubu (Vestel), tüketici elektroniği, beyaz eşya, dijital ürün segmentlerinde, Türkiye ve uluslararası pazarların

Detaylı

Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz.

Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz. Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz. FAALİYET RAPORU 2010 Medenİyetİn doğduğu topraklarda yükselen güç: A&T Bank Medeniyetin doğduğu topraklarda tam 34 yıldır hızla büyümeye devam ediyoruz. Geleceğe bu

Detaylı

Şimdi Vestel zamanı VESTEL ELEKTRONİK 2014 FAALİYET RAPORU

Şimdi Vestel zamanı VESTEL ELEKTRONİK 2014 FAALİYET RAPORU Şimdi Vestel zamanı VESTEL ELEKTRONİK 2014 FAALİYET RAPORU GİRİŞ 2 ÖZET FİNANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER- DERECELENDİRME NOTLARI 10 VESTEL DE 2014 YILININ SATIR BAŞLARI 16 VESTEL İN 2014 YILI ÖDÜLLERİ

Detaylı

86. yıl. 1929 dan bugüne

86. yıl. 1929 dan bugüne 1929 dan bugüne 86. yıl Tercih Edilen İş Ortağı Faaliyet Raporu 2014 Genel Bilgiler 2014 Yılı Faaliyet Raporu Merkez: Harbiye Mah. Maçka Caddesi No: 35 34367 Şişli - İstanbul Telefon : (0212) 231 47 30

Detaylı

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ

Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ Daha büyük hedefler için BİZ HAZIRIZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Bilgiler 2 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 3 Ortaklık Yapısı ve Sermaye 4 Finansal Göstergeler 6 Mali Durum, Kârlılık ve Borç

Detaylı

bir Aksigorta 2011 Faaliyet Raporu

bir Aksigorta 2011 Faaliyet Raporu bir Aksigorta 2011 Faaliyet Raporu KURUMSAL Profil Gücüne güç katan, büyümeye ve kârlılığa odaklı bir şirket 2011 yılı, Aksigorta nın tarihi için önemli bir kilometre taşına işaret etmektedir. Şirket in

Detaylı

Türkiye nin Sabancı sı...

Türkiye nin Sabancı sı... Türkiye nin Sabancı sı... 1 sabancı holding 2009 faaliyet raporu Değer Yaratan... Sorumlu... 3 sabancı holding 2009 faaliyet raporu Aktif Katılımcı... 5 sabancı holding 2009 faaliyet raporu Yaratıcı...

Detaylı

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi Faaliyet Raporu 2 TSKB Faaliyet Raporu 2014 26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 1. Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması

Detaylı

Yenilik üstüne yenilik... VESTEL ELEKTRONİK 2012 Faaliyet raporu

Yenilik üstüne yenilik... VESTEL ELEKTRONİK 2012 Faaliyet raporu Yenilik üstüne yenilik... VESTEL ELEKTRONİK 2012 Faaliyet raporu İçİndekİler GİRİŞ 2 Kısaca Vestel Elektronik 4 Finansal Göstergeler 6 Vestel in Stratejisi 8 Vestel in Küresel Faaliyet Ağı 10 Kısaca Zorlu

Detaylı

TÜRKİYE NİN BANKASI 2012 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE NİN BANKASI 2012 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE NİN BANKASI CUMHURİYET İN İLK KURUMLARINDAN BİRİ OLAN NIN KURULUŞ MİSYONU TÜRKİYE NİN KALKINMASINA, İNŞASINA VE GELİŞMESİNE HER ALANDA KATKI SAĞLAMAK OLMUŞTUR. 88 YILDIR TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞAN, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN

Detaylı

Sunuş. Bölüm I: Sunuş

Sunuş. Bölüm I: Sunuş Sunuş Bölüm I: Sunuş 006 Kısaca Bank Asya 007 Vizyon, Misyon, Stratejik Hedefler 008 Başlıca Göstergeler 010 Bank Asya nın Sektördeki Konumu 012 Bank Asya nın Büyüme Stratejisi 016 Bank Asya Kilometre

Detaylı

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011 BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Tavsiye Edilen Taslak Format * YOİKK 2011 * Bu rapor 2010 yıl sonu gecerli olan mevzuat hükümlerine göre

Detaylı

zor koşulların İstİkrarlı bankası 2011 faaliyet raporu

zor koşulların İstİkrarlı bankası 2011 faaliyet raporu zor koşulların İstİkrarlı bankası 2011 faaliyet raporu içindekiler I. Sunuş 02 Kısaca Anadolubank 03 HABAŞ Grubu 04 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 06 Genel Müdür ün Mesajı 08 Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Detaylı

Herşey değişir tutkumuz kalır.

Herşey değişir tutkumuz kalır. Herşey değişir tutkumuz kalır. 2012 Faaliyet Raporu GÜNDEM Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. 2012 Yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2013 Saat:10.00 Şirket Merkezi Nispetiye

Detaylı

2011 FAALİYET RAPORU DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

2011 FAALİYET RAPORU DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Bir Bakışta 1 Vizyon ve Misyon 2 Kurum Profili 4 Yatırım Alanları 6 Başlıca Göstergeler Yönetim 8 Onursal Başkan ın Mesajı 10 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 12 İcra

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 2011 FAALİYET RAPORU

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 2011 FAALİYET RAPORU 2011 FAALİYET RAPORU Nisan 2012 İçerik 1. Bir Bakışta 1.1. Vizyon ve Misyon 1.2. Yatırım Alanları 1.3. Hissedar Değeri 2. Yönetim 2.1. Onursal Başkan ın Mesajı 2.2. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 2.3.

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU İş GYO doğru zaman, doğru lokasyon ve doğru fiyatlamayla birlikte fizibilite çalışmalarının detaylı analizlere dayandırılması sonucunda her projesinin

Detaylı

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var.

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. İçindekiler Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. 2010 Faaliyet Raporu Sunuş 2 Vizyonumuz 2 Misyonumuz 3 Kurumsal Profil 4 Başlıca Finansal Göstergeler 6 T.C. Ziraat Bankası Tarihinden Satırbaşları 8 Yönetim

Detaylı

Doğan Şiṙketler Grubu Holdiṅg A.Ş. 2010 FAALİYET RAPORU

Doğan Şiṙketler Grubu Holdiṅg A.Ş. 2010 FAALİYET RAPORU Doğan Şiṙketler Grubu Holdiṅg A.Ş. 2010 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Vizyon ve Misyon 02 Kurum Profili 04 YÖNETİM Onursal Başkan Mesajı 08 Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 10 Yönetim Kurulu 12 2010 YILI FAALİYETLERİ

Detaylı

Kurumsal Profil. Misyon, Vizyon, Güç Odakları ve Yatırım Stratejileri. Başlıca Göstergeler. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 8.

Kurumsal Profil. Misyon, Vizyon, Güç Odakları ve Yatırım Stratejileri. Başlıca Göstergeler. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 8. Faaliyet Raporu 2014 Kurumsal Profil Misyon, Vizyon, Güç Odakları ve Yatırım Stratejileri 2 3 İçindekiler Başlıca Göstergeler Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 8 4 Yönetim Kurulu 10 Genel Müdür ün Mesajı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ 8 Olağan Genel Kurul Gündemi 9 2014 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi ve Kâr Dağıtım Politikası 10 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 11 Sorumluluk Beyanı 12 Kısaca VakıfBank 13 VakıfBank

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 31 Mart 2014 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 1960 DAN BUGÜNE: AKSİGORTA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMENİN KİLOMETRE TAŞLARI İlk poliçe 1961 yılında Aksigorta çalışanları tarafından ilk poliçe hazırlanmıştır.

Detaylı

Yeni ufuklara doğru... 2013 Faaliyet Raporu

Yeni ufuklara doğru... 2013 Faaliyet Raporu Yeni ufuklara doğru... 2013 Faaliyet Raporu İçindekiler Kurumsal Profil 1 Başlıca Göstergeler 2 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4 Yönetim Kurulu 6 Genel Müdürün Mesajı 8 Üst Yönetim 10 Makroekonomik Görünüm

Detaylı

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar FAALİYET RAPORU 2009 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU GİRİŞ Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Genel Müdür ün Mesajı A&T BANK Hakkında Finansal Göstergeler Hissedarlar Tarihsel Gelişim & Kilometre Taşları

Detaylı

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. FAALİYET RAPORU 2014 HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı nın Oluşturulması, 2. 2014 Yılına Ait Yönetim Kurulu

Detaylı

2008 FAALİYET RAPORU

2008 FAALİYET RAPORU 2008 FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler 2 Kısaca Ülker Bisküvi 3 Ülker Bisküvi nin Vizyonu 4 Ülker Bisküvi nin Tarihçesi 6 Yıldız Holding e Genel Bakış 8 Başlıca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 8 Sermaye

Detaylı

MİGROS SİZE İYİ GELECEK...

MİGROS SİZE İYİ GELECEK... MİGROS SİZE İYİ GELECEK... İÇİNDEKİLER 2 FORMATLARIMIZ 4 KURUMSAL PROFİL 4 VİZYON-MİSYON-STRATEJİLER- İLKELER 5 BİR BAKIŞTA 2014 YILI 8 BAŞLICA GÖSTERGELER 10 TARİHÇE 12 BAŞKAN MESAJI 14 EKONOMİK DEĞERLENDİRME

Detaylı