KURUMSAL YÖNETIM ILKELERI UYUM RAPORU Kurumsal ve organizasyonel yapısını güçlendiren Bizim Toptan, geleceğe güvenle bakmaktadır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURUMSAL YÖNETIM ILKELERI UYUM RAPORU Kurumsal ve organizasyonel yapısını güçlendiren Bizim Toptan, geleceğe güvenle bakmaktadır."

Transkript

1 1 KURUMSAL YÖNETIM ILKELERI UYUM RAPORU Kurumsal ve organizasyonel yapısını güçlendiren Bizim Toptan, geleceğe güvenle bakmaktadır. 1. Kurumsal Yönetim Ilkelerine Uyum Beyanı BÖLÜM 1 PAY SAHIPLERI Kurulduğu günden bu yana Sermaye Piyasası Kurulu nun belirlediği Kurumsal Yönetim İlkeleri ni benimsemenin ve aktif bir şekilde uygulamanın öneminin bilincinde olan şirketimiz, son yıllarda bu yöndeki çalışmalarını daha da yoğunlaştırmış ve inşa ettiği kurumsal kimliğiyle emsallerine öncülük eder konuma gelmiştir. Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyum sağlamak adına bugüne kadar; Pay sahipleri ile ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi adına Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü oluşturmuş, İçeriden alınan bilgilerin ticareti ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapmış, Yönetim Kurulu na bağlı olarak görev yapacak olan Kurumsal Yönetim, Denetim, Riskin Erken Saptanması, Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri ni oluşturmuş, İnternet sitesini ilkelerde belirtilen şekilde düzenlemiş ve esas sözleşme nin Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyumlu hale gelmesi için gerekli düzenlemeleri yapmış bulunmaktadır. 2. Pay Sahipleriyle Ilişkiler Birimi Pay sahipleriyle ilişkiler, Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü bünyesinde yürütülmektedir. Bu birimin yöneticiliğini, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim Lisansları nın her ikisine de sahip olan Işıl Bük yapmaktadır. Söz konusu birim, mevcut ve potansiyel paydaşlarımız tarafından yazılı, sözlü veya internet vasıtasıyla yapılan başvuruları yanıtlamakla birlikte, yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen yatırımcı konferanslarına da düzenli katılım göstermektedir. Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğümüz 2013 yılı içerisinde 2 adet roadshow ve 13 adet konferansa katılmış; mevcut ve potansiyel pay sahipleri ile toplam 381 adet görüşme gerçekleştirmiştir. Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğümüz ile ilgili iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır: Işıl Bük Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar / İstanbul Paydaşların bilgilendirilmesine yönelik Borsa İstanbul, SPK, MKK açıklamaları ve bu kurumlarla sürdürülen iletişim bu birim tarafından yürütülmektedir. Paydaşlarımızla, olağan ve olağanüstü genel kurullar dışında, proje bazında veya talep doğrultusunda çeşitli toplantılar düzenlenmektedir.

2 2 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Dönem içinde pay sahiplerimizden gelen yazılı ya da sözlü bilgi talepleri, ticari sır niteliğinde olan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere karşılanmıştır. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgiler çeyreklik ve yıllık faaliyet raporlarımızda, özel durum açıklamalarımızda ve bireysel talepler vasıtasıyla pay sahiplerimizin kullanımına sunulmaktadır. Aynı zamanda, ve www. biziminvestorrelations.com adresinde de gerekli bilgiler pay sahiplerinin kullanımına elektronik ortamda sunulmuştur. Şirketimiz Esas Sözleşmesi nde özel denetçi atanması talebi düzenlenmemiş olup, dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır. 4. Genel Kurul Bilgileri tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) maddesinde; anonim şirket genel kurullarına elektronik ortamda katılma, öneride ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurduğu, genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin borsaya kote şirketler açısından zorunlu olduğu hükmüne bağlı olarak e-genel Kurul yapılmaktadır yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, TL lik ödenmiş sermayenin yaklaşık %77 sini temsil eden pay sahiplerimizin katılımıyla, Maltepe Cad. No: 8 Bayrampaşa İSTANBUL adresinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya menfaat sahipleri ve medyadan katılım olmamıştır. şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve 8290 sayılı nüshasında, günlük neşredilen Dünya Gazetesi nin tarihli nüshasında, Şirket in resmi internet sitesi olan com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu nda ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Yıllık faaliyet raporu dahil mali tablo ve raporlar, kar dağıtım önerisi, ihtiyaç duyulan Genel Kurul gündem maddeleriyle ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgelerle esas sözleşmenin son hali Genel Kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren şirketimizin merkez ve şubelerinde pay sahiplerimizin incelemelerine açık tutulmuştur. Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılmış; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmiş ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılmıştır yılına ait Genel Kurul da pay sahipleri tarafından soru sorulmamış ve gündem maddeleri dışında herhangi bir öneri verilmemiştir. Genel Kurul a ait tutanak ve gündem maddeleri internet adresinde yayınlanmıştır. Toplantıya ait davet, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek

3 3 GENEL KURUL BILGILERi yılı faaliyet raporu, 2012 yılı murakıp ve 2012 yılı hesap dönemine ait mali tablolarla ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim raporu oy birliği ile kabul edildi. -T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği nde belirlenmiş olan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru biçimde yansıtan 2012 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi. -Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edilmelerine karar verildi. Yine yapılan oylama sonucunda murakıpların oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edilmelerine karar verildi. -Tamamı olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere brüt TL {net TL) nin esas sözleşmenin kar dağıtım maddesine göre dağıtılmasına; yine olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere ,00 TL nin ikinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına dağıtılacak karın tamamının nakit olarak verilmesine ve 27 Mayıs 2013 tarihinden itibaren dağıtılmasına, dağıtım ile ilgili diğer hususların tespiti hususunda şirket yöneticilerinin yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi. -Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ücretin tahakkuk ettiği tarihteki asgari ücretin bir aylık tutarı kadar aylık brüt ücret ödenmesi oy çokluğu ile kabul edildi. -Yönetim Kurulu toplam üye sayısının 9 ve bağımsız üye sayısının 3 olarak tespit edilmesine, genel kurul günü itibarıyla yazılı istifa dilekçesi vererek istifa ettiğini bildiren Rıfat Saban, Mahmut Levent Ünlü ve Hüseyin Avni Metinkale nin 18/04/2013 Tarihi itibariyle istifalarının kabulü ile kalan 8 kişilik yönetim kurulu üye sayısını 9 a tamamlamak üzere, aday gösterme komitesi tarafından önerilen Talat İçöz ün toplantı tarihi bir gün öncesi itibariyle mazeret bildirmesi sebebiyle Yönetim Kurulu Üyeliği kabul beyanını bildirmiş olan Ersin Taranoğlu nun mevcut üyelerin görev süresi dolana kadar görev yapmak üzere bağımsız üye olarak seçilmesine ve aylık net asgari ücret ödenmesine oy çokluğu ile karar verildi. - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Bağımsız Denetim ile ilgili Tebliğ esaslarına uygun olarak, Denetim Komitesinin tavsiyesi dikkate alınarak; Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş olan Sun Plaza Dereboyu Sokak No:24 Maslak İstanbul adresinde bulunan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(a member of Deloitte Touche Tohmatsu) nin, 2013 yılında şirketimizin bağımsız dış denetimini yapmak üzere seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

4 4 -Şirketin 2012 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hususunda Genel Kurul a bilgi verildi. -Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:IV No:41 Tebliği nin 5.maddesi kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Sermaye Piyasası Finansal Raporlama Standardına göre hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş 6. Kar Payı Hakkı Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında kar dağıtımı ile ilgili alınan karar ile Şirketimizin temettü politikası belirlenmiştir. Şirket karına katılım konusunda esas sözleşmemizde herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası, faaliyet raporları ve internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanmıştır. Şirketimizin söz konusu politikası aşağıda verilmiştir: Şirketimiz, uzun vadeli büyüme stratejileri çerçevesinde işlemler hususunda Genel Kurul a bilgi verildi. - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu nun şirketle işlem yapmak yasağını düzenleyen 395., Rekabet yasağını düzenleyen 396. Maddelerinde belirtilen iznin verilmesi, oy birliğiyle kabul edildi. - Sermaye Piyasası Kurulunun15 Mart 2013 tarih ve 733 numaralı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 27 Mart 2013 tarih ve 2266 sayılı izinleriyle Şirket esas sözleşmesinin 3,6,8,10,12,13,14,17,18,22,23 maddelerinin tadil edilmesine ilişkin tadil tasarıları ortakların onayına sunuldu, oy birliğiyle onaylanmasına karar verildi. 5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları Ana sözleşmemiz gereğince her pay bir oy hakkına sahiptir. Ana sözleşmemizde, pay sahibi olmayan kişilerin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen hükümler bulunmamaktadır. Şirketimizin karşılıklı iştirak içinde olduğu bir şirket bulunmamaktadır. alınarak, SPK tebliğ ve düzenlemelerine istinaden Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Genel Kurul un onayına sunulan tutarda temettüyü, nakit veya bedelsiz pay vermek veya belli oranda nakit ve belli oranda bedelsiz pay vermek suretiyle dağıtabilir. İlgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçlarımız olanak verdiği sürece, dağıtılabilir net karın %50 sinin pay sahiplerine nakden temettü olarak dağıtılması Şirketimizin temettü politikası olarak belirlenmiştir ve bu politikanın Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul onayına sunulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir. İleriki dönemlerde bu politikada herhangi bir değişiklik olması durumunda kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir. Şirketimizin, tarihli 2012 yılı Olağan Genel Kurulu nda, tamamı olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere brüt TL (net TL) nin esas sözleşmenin kar dağıtım maddesine göre dağıtılmasına; yine olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere ,00 TL nin ikinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına dağıtılacak karın tamamının nakit olarak verilmesine ve 27 Mayıs 2013 tarihinden itibaren dağıtılmasına, dağıtım ile ilgili diğer hususların tespiti hususunda şirket yöneticilerinin yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiş, kar dağıtım işlemi 29 Mayıs 2013 tarihinde tamamlanmıştır.

5 5 7. Payların Devri Ana sözleşmemizin 6. Maddesinde payların devri hususuna yer verilmiştir. Buna göre Şirket paylarının devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir. BÖLÜM 2 KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 8.Şirket Bilgilendirme Politikası Şirketimizin Bilgilendirme Politikası, yasal düzenlemeler, SPK mevzuatı ve yayımlanan tebliğlerle belirlenen kurallar çerçevesinde yürütülür. Şirket kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme konusunda yazılı bir doküman hazırlamış ve söz konusu doküman, Yönetim Kurulu nun onayından geçirilerek hissedarlara ve kamuoyuna Şirket internet sitesi aracılığıyla duyurulmuştur. Şirketimizin bilgilendirme politikasının oluşturulmasında ve politikada yapılacak değişikliklerde Yönetim Kurulu yetkilidir. Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu nun onayını takiben şirketin internet sitesinde yayınlanır ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında da ortakların bilgisine sunulur. Bilgilendirme politikasını yürütmekten Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü sorumludur. Ayrıca talep olması halinde kamuya açıklanmış her türlü bilginin ilgili kişiye en kısa sürede ulaştırılması temel prensip olarak benimsenmiştir. Pay sahiplerinden bilgi talebi olduğu takdirde yazılı ya da sözlü bilgilendirme yapılmaktadır. Yıl içinde kamuya açıklanacak önemde gelişmeler olması halinde gerekli özel durum açıklamaları da zamanında yapılmaktadır. Faaliyet raporumuz, kamunun Şirket in faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır. Özel Durum Açıklamaları Şirketimiz 2013 yılı Ocak-Aralık döneminde SPK düzenlemeleri uyarınca 20 adet özel durum açıklaması yapmıştır. Bahse konu Özel Durum Açıklamalarına KAP (Kamu Aydınlatma Platformu) ve Şirketimiz internet sitesinden de ulaşılabilir. Şirketimiz tarafından zamanında yapılmamış özel durum açıklaması bulunmamaktadır. Şirketimizin yaptığı Özel Durum Açıklamaları na Sermaye Piyasası Kurulu ndan herhangi bir ilave açıklama talebi gelmemiştir. 9. Şirket Internet Sitesi ve Içeriği Şirketimizin internet sitesi Türkçe ve İngilizce olarak adresinde yer almaktadır. Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerini bilgilendirme kapsamında aşağıdaki bilgiler yer almaktadır; -Bizim Toptan hakkında bilgiler, -Yatırımcı İlişkileri -Kampanyalar -Ürünler -Müşteri uygulamaları -Şirket Vizyonu ve Misyonu -Tedarikçilerimize sunduğumuz avantajlar -Faaliyet alanımız -Türkiye ekonomisine olan katkımız -Şirket Esas Sözleşmesi -Organizasyon şeması -Finansal raporlar -Finansal Takvim

6 6 -Özel durum açıklamaları -Genel Kurul toplantı tutanakları -İzahname ve halka arz sirküleri -İçeriden öğrenenler listesi -Yatırımcı Sunumları -Analist Bilgileri -Ortaklık yapısı -Bilgilendirme ve Kar Dağıtım Politikaları -Üst Yönetim Kadrosu Bilgileri -Bilgi Toplumu Hizmetleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği ne uygun olarak Şirketimizin internet sitesinin adresi Şirket antetli kağıdında bulunmaktadır. 10. Faaliyet Raporu Şirket faaliyet raporu, hissedarların ve kamuoyunun Şirket in faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmalarını sağlayacak ayrıntıda, Kurumsal Yönetim İlkelerine ve mevzuatta belirtilen hususlara uygun olarak hazırlanmaktadır. BÖLÜM 3 MENFAAT SAHIPLERI 11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ya da sözleşmeyle düzenlenmediği durumlarda menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket olanakları ölçüsünde, şirketin itibarı da gözetilerek korunur. Ayrıca şirket çalışanlarına, şirket içi internet portalı ile sirküler ve duyurulara erişim imkanı sağlanmakta, önemli duyurular e-posta yoluyla anında tüm çalışanlara iletilmektedir. 12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı Ana sözleşmemize göre Yönetim Kurulu en az 5 üyeden oluşur ve bu üyeler ana sözleşmede yer alan hükümler doğrultusunda muhtelif hisse senedi sahiplerinin önerisiyle Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu 3 si bağımsız üye olmak üzere 9 üyeden oluşmaktadır. İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü önlem alınmış olup Şirketimizin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticileriyle hizmet aldığı diğer kişi/ kurumlara ilişkin bilgi yürürlükteki mevzuat uyarınca ilgili kurumlara bildirilmekte ve şirketin internet sitesinde yayınlanmaktadır. Şirketimizin Faaliyet Raporu nda da yer verdiği sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticileri ile hizmet aldığı diğer kişi/kurumlar aşağıda sunulmuştur.

7 AD SOYAD ÜNVAN AD SOYAD ÜNVAN 7 MURAT ÜLKER MUSTAFA YAŞAR SERDENGEÇTI YÖNETIM KURULU BAŞKANI YÖNETIM KURULU BAŞKAN VEKILI ÖZGÜR KALYONCU NAGIHAN ŞENGÜL KARPUZ YATIRIMCI ILIŞKILERI MÜDÜRÜ VERGI KOORDINATÖRÜ ALI ÜLKER YÖNETIM KURULU ÜYESI ILTER OKTAY VERGI MÜDÜRÜ AHMET ÖZOKUR YÖNETIM KURULU ÜYESI NESRIN ÖZEL YASAL KAYITLAR YÖNETICISI TAHSIN PAMIR YÖNETIM KURULU ÜYESI SEZGIN SELIMOĞULLARI YASAL KAYITLAR UZMANI MEHMET ATILLA KURAMA YÖNETIM KURULU ÜYESI BURCU ATEŞ YASAL KAYITLAR UZMANI GÜVEN OBALI BAĞIMSIZ YÖNETIM KURULU ÜYESI CIHANGIR ÇIMENOĞLU YASAL KAYITLAR UZMANI CENGIZ SOLAKOĞLU BAĞIMSIZ YÖNETIM KURULU ÜYESI EMRE ŞAHSUVAROĞLU IÇ DENETIM BAŞKANI ERSIN TARANOĞLU BAĞIMSIZ YÖNETIM KURULU ÜYESI SERKAN KARADAĞ IÇ DENETIM DIREKTÖRÜ HALIL CEM KARAKAŞ MALI IŞLER BAŞKANI BORA DAL IÇ DENETIM DIREKTÖRÜ BAYRAM ALI YILDIRIM GENEL MÜDÜR BAYRAM EROL IÇ DENETIM MÜDÜRÜ ZIYA KAYACAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DUYGU ARTUÇ KIDEMLI IÇ DENETÇI IŞIL BÜK YATIRIMCI ILIŞKILERI YÖNETICISI EMRAH EBEPERI KIDEMLI IÇ DENETÇI FERHAT ÖZER GENEL MÜDÜR ASISTANI EVREN BAYRAKTAROĞLU KIDEMLI IÇ DENETÇI SADULLAH AYDIN MALI VE IDARI IŞLER DIREKTÖRÜ A. ERDEM TOPÇU KIDEMLI IÇ DENETÇI ISA ÇELIK FINANS VE BÜTÇE GRUP MÜDÜRÜ MUSTAFA YAĞIZ KIDEMLI IÇ DENETÇI TUNÇ EMRE ESIN TICARI PAZARLAMA GRUP MÜDÜR VEKILI E.EMRE TERZI KIDEMLI IÇ DENETÇI CEMAL TEKBAN MUHASEBE ŞEFI ZEYNEP SINEM ÜLKER YARAR KIDEMLI IÇ DENETÇI ŞENOL YAŞA MUHASEBE VE IDARI IŞLER MÜDÜRÜ FATMA BUKET UĞUR HASER KIDEMLI IÇ DENETÇI MUHSIN METIN BILGI IŞLEM MÜDÜRÜ SEMRA AHÇIOĞLU KIDEMLI IÇ DENETÇI MURAT YILDIZ INSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ ELIF BAŞMAN iç DENETÇI HAKAN HANCIOĞLU MUHASEBE ŞEFI BABÜR KAAN ŞENER BILGI TEKNOLOJILERI DENETÇISI MURAT ILER MUHASEBE UZMANI KADIR DAMAR KIDEMLI IÇ DENETÇI AHMET RIFAT MANGIRCI FINANS VE BÜTÇE ŞEFI MEHMET DAIM DURSUN BILGI TEKNOLOJILERI DENETÇISI YUNUS EMRE GEDIKLI KAR PLANLAMA MÜDÜRÜ GÜNSELI ÇAKMAKÇI IÇ DENETÇI YUNUS ÖZKAN IÇ DENETIM MÜDÜRÜ SAFIYE AYYILDIZ IÇ DENETÇI ADNAN ADIL BÖLGE MÜDÜRÜ ERDEM SARI BILGI TEKNOLOJILERI DENETÇISI NAZIF KOCA BÖLGE MÜDÜRÜ TALAT ÇALLAK MALI IŞLER VE KURUMSAL IŞLEMLER GRUP MÜDÜRÜ TEKIN AKKUŞ BÖLGE MÜDÜRÜ LEVENT TAŞÇI KURUMSAL IŞLEMLER MÜDÜRÜ MUSTAFA TOPUZ INŞAAT, TEKNIK SATINALMA EMIR ERÇEL FINANSAL STANDARTLAR MÜDÜRÜ ve IŞ GÜVENLIĞI GRUP MÜDÜRÜ MELIS EĞERYILMAZ KONSOLIDASYON UZMANI MURAT YANIK S ATIŞ OPERASYON MÜDÜRÜ MUHAMMED RAŞIT DERECI FINANSAL STANDARTLAR VE KONSOLIDASYON MÜDÜRÜ AZIZ BÜLENT EKER TICARET DIREKTÖRÜ SEZEN ÖZTÜRK KONSOLIDASYON UZMANI MURAT ŞENTÜRK SATINALMA GRUP MÜDÜRÜ HASAN RIZA BAYAR FINANSAL STANDARTLAR VE RISK MÜDÜRÜ CAN KESKEN SATINALMA GRUP MÜDÜRÜ IREM SADIKOĞLU FINANSAL STANDARTLAR MÜDÜRÜ VEDAT KAYA BÜTÇE KONTROL ve RAPORLAMA MÜDÜRÜ FATIH KARACA FINANSAL KONTROL UZMANI EMRE ÖZDEMIR B ÜTÇE KONTROL ve RAPORLAMA YÖNETICISI MURAT KILIÇ KONSOLIDASYON UZMANI HÜSEYIN AVNI METINKALE GENEL MÜDÜR GÜLAY ÇUĞU BAL MALI IŞLER DIREKTÖRÜ YUSUF GÜMÜŞ HUKUK MÜŞAVIRI MURAT SORKUN STRATEJIK FINANSMAN MÜDÜRÜ BARIŞ ÖNER KIDEMLI HUKUK MÜŞAVIRI MEHMET ARIKAN STRATEJIK FINANSMAN UZMANI AYŞEGÜL ÖZFINDIK UZMAN AVUKAT MURAT KARABABA STRATEJIK FINANSMAN MÜDÜRÜ IBRAHIM TAŞKIN HUKUK IŞLERI GRUP BAŞKANI AYŞE ERTÜRKOĞLU FINANSAL KONTROL UZMANI BAHAR ERBENGI KURUMSAL ILETIŞIM DIREKTÖRÜ GÜLNUR CANAN BAŞARAN FINANSAL KONTROL UZMANI ZUHAL ŞEKER TUCKER KURUMSAL ILETIŞIM GENEL MÜDÜRÜ SELDA ŞENKUL YÖNETICI ASISTANI LEYLA ŞEN KURUMSAL ILETIŞIM GRUP MÜDÜRÜ YASEMIN HOCAOĞLU ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ CEM KÜTÜK IŞ GELIŞTIRME MÜDÜRÜ SERRA KARAPINAR YÖNETICI ASISTANI HAFIZE NURTAÇ ZIYAL M&A, YATIRIMCI ILIŞKILERI GENEL MÜDÜRÜ CAN INCI YÖNETICI ASISTANI CANER ÖZDURAK IŞ GELIŞTIRME YÖNETICISI BURAK KAZANCIYAN YÖNETICI ASISTANI TANLA DAĞTEKIN IŞ GELIŞTIRME MÜDÜRÜ BURÇ SEVEN ORTAK - BAĞIMSIZ DENETIM MESUT EMRE YALÇIN IŞ GELIŞTIRME MÜDÜRÜ ÖMER YÜKSEL BAĞIMSIZ DENETIM ŞIRKETI PERSONELI MUSTAFA TERCAN MALI IŞLER GENEL MÜDÜRÜ MESUT GÜCER BAĞIMSIZ DENETIM ŞIRKETI PERSONELI

8 8 13. Insan Kaynakları Politikası İnsan kaynaklarının temel politikası, bugüne kadar yapılanları baz alıp insan kaynağına yapılacak iyileştirme ve geliştirme çabalarıyla yüksek performansa sahip bir takım oluşturmaktır. Şirketimizce benimsenen insan kaynakları politikası genel olarak Yıldız Holding in benimsemiş olduğu politikalar olup, bu politikalara com.tr adresinde yer verilmektedir. Şirketimiz ve çalışanları arasındaki ilişkiler İnsan Kaynakları Müdürlüğü vasıtasıyla yürütülmektedir. Şirketimizin uyguladığı insan kaynakları politikasına bugüne kadar ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet olmamıştır. Şirket eğitim ve yüksek kaliteyi sürdürme konusuna verilen değerin uzun vadeli başarı için önemli olduğuna inanmaktadır. Bu amaçla, çalışanlarının sürekli geliştirilmesi şirketin ana ilkeleri arasındadır. Şirketimiz, görev tanımlarını ve dağılımını, performans ve ödüllendirme kriterlerini İnsan Kaynakları Müdürlüğü vasıtasıyla çalışanlarına duyurmaktadır İnsan Kaynakları olarak politikamız; Çevresel fırsat ve gelişim alanı analizleri yapılarak, kurumumuzun stratejilerine katkıda bulunmak, organizasyonun bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarını analiz etmek, bu ihtiyaçlara en uygun insan kaynağını geliştirecek sistemleri kurmak, Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. stratejilerini, faaliyet gösterdiği alanda (perakendecilik/ CASH&CARY) standartları yukarı çekecek müşteri memnuniyeti anlayışı ile sürdürülebilir kalite, saygınlık ve sektörel liderliği sağlamak üzere yapılandırarak, ülkemizin en çok çalışılmak istenen şirketlerinden olmak, Rekabet ortamında farkı yaratanın İnsan olduğu bilincinden hareket ederek, çalışanlarının memnuniyet ve motivasyon düzeyini yükseltmek, şirkete olan bağlılık ve çalışanlar arası işbirliğini sürekli geliştirerek rekabet gücünü ileriye taşımak, Mutlu Çalışan Mutlu Müşteri anlayışının sürdürülmesi üzerine kuruludur. 14. Etik Kurallar ve SosyaL Sorumluluk Şirketimizin benimsediği etik kurallar internet sitemizde yer almaktadır. Bizim Toptan olarak, kuruluşumuzdan bu yana çalışanlarına saygılı, ortak ve hissedarlarının, tedarikçilerinin ve müşterilerinin hakkını gözeten, hukuka bağlı, toplum değerlerine önem veren, sosyal sorumluluk taşıyan, yöneticilerçalışanlar-tedarikçiler-müşteriler arasında en üst düzeyde sevgi ve saygıya, işbirliğine, çalışma performansının yüksekliğine, dürüstlük, tutarlılık, güven ve sorumluluk prensiplerine dayalı yönetim esaslarını benimsemiş ve bu prensipleri geliştirmek çabasında olan bir şirketiz. Ayrıca Şirketimiz; çevre, spor, eğitim ve kamu sağlığına saygılı ve destekleyici politikalar uygulamaya azami özen göstermektedir.

9 9 BÖLÜM 4 YÖNETIM KURULU 15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu Yönetim Kurulumuz 3 si bağımsız olmak üzere 9 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu nda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan yöneticilerden oluşmaktadır. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri arasında Sermaye Piyasaları Kurulu düzenlemeleri ile belirlenmiş kriterlerin tamamını taşıyan ve görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip, şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve şirket işlerine üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde zaman ayırabilecek bağımsız üyeler bulunur. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değildir. Yönetim Kurulu nda Sn. Güven Obalı, Sn. Cengiz Solakoğlu ve Sn. Ersin Taranoğlu bağımsız üye sıfatıyla görev yapmaktadır. 31/12/2013 itibarıyla yönetim kurulu üyelerimize ait bilgiler aşağıda bulunmaktadıryönetim Kurulu üyelerimize ait bilgiler aşağıda bulunmaktadır. Adı Soyadı Görevi Seçildiği Tarih Görev Süresi Icracı Konumu Murat Ülker Yönetim Kurulu Başkanı yıl İcracı Değil Mustafa Yaşar Serdengeçti Yönetim Kurulu Başkan Vekili yıl İcracı Ali Ülker Yönetim Kurulu Üyesi yıl İcracı Değil Ahmet Özokur Yönetim Kurulu Üyesi yıl İcracı Değil Mehmet Atilla Kurama Yönetim Kurulu Üyesi yıl İcracı Değil Tahsin Pamir Yönetim Kurulu Üyesi yıl İcracı Değil Cengiz Solakoğlu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi yıl İcracı Değil Güven Obalı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi yıl İcracı Değil Ersin Taranoğlu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi yıl İcracı Değil Üst Yönetim Adı ve Soyadı Görevi Şirketteki Süresi Mesleki Tecrübesi Bayram Ali Yıldırım Genel Müdür 8 yıl 16 yıl Ziya Kayacan Mali ve İdari İşler Direktörü 3 yıl 24 yıl

10 10 Murat Ülker - Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker 2000 yılından beri Ülker grubunun İcra Kurulu Başkanı olarak yürüttüğü görevini 2008 yılından itibaren Yönetim Kurulu Başkanı olarak sürdürmektedir yılında iş hayatına başlayan Murat Ülker, iş hayatının başında yurtdışındaki çeşitli mesleki kurslara katılmış ve Amerika Birleşik Devletleri nde Continental Baking şirketinde staj yapmıştır. Ardından iki yıl süreyle Ortadoğu da ihracat konusunda çalışmış, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa da üç yıl boyunca bisküvi, çikolata, gıda sektörüyle ilgili yaklaşık 60 kadar fabrika ve tesiste incelemeler yapmıştır. Bu zaman zarfında ayrıca çeşitli International Executive Service Corps ( IESC ) projelerinde görev almıştır. Murat Ülker, Ülker grubundaki görevine 1984 yılında Kontrol Koordinatörü olarak başlamış, devam eden yıllarda İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür olarak görev yapmıştır. Daha sonra İcra Komitesi Üyeliği ve grubun çeşitli şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Bu süre zarfında, Dikey Entegrasyon ilkesine bağlı olarak birçok yeni yatırım gerçekleştirmiştir. Murat Ülker, Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü mezunudur. Mustafa Yaşar Serdengeçti - Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Yaşar Serdengeçti, 1982 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi`nden mezun olmuş, aynı yıl Deva Holding Finansal Kontroller bölümünde çalışma hayatına başlamıştır. Askerlik hizmetinin ardından yılları arasında İstanbul Gıda Dış Ticaret A.Ş. de Genel Müdür Yardımcısı, yılları arasında Genel Müdür olarak görev yapmış, Ülker grubunun dış ticaret şirketinin kurulmasına ve 12 yıl içerisinde 106 ülkeye 180 milyon Dolarlık ihracatın yapılmasına katkı sağlamıştır yılları arasında Ülker grubu şirketlerinin nakliye ve depolama operasyonlarının birleştirilmesinde çalışmış ve Netlog Lojistik Hizmetleri A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır yılları arasında Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. nin yeniden yapılanmasında görev almış, yeni vizyonun hayata geçirilmesi ve sektörün önemli kuruluşlarından birisi haline getirilmesi süreçlerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı görevini üstlenmiştir yılları arasında Ülker grubu bünyesinde modern kanal satış işinin konsolide edilmesini 010 yılında Ülker Perakende Grubu Başkanı görevini üstlenen Mustafa Yaşar Serdengeçti, aynı zamanda Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini üstlenmektedir.

11 11 Ali Ülker - Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ülker, 2005 yılında Ülker Şirketler Topluluğu (bisküvi, çikolata, şekerleme) Başkanlığına getirildi. İş hayatına 1985 yılında Ülker Gıda A.Ş. Kalite Kontrol Departmanı nda stajyer olarak başladı yılları arasında çikolata üretim tesislerinde ve Atlas Gıda Pazarlama A.Ş. de stajyer, Satış Yöneticisi, Satış Koordinatörü, Ürün Grup Koordinatörü ve Ürün Grup Müdürü olarak görev yaptı yılında Atlas Gıda Pazarlama A.Ş. nin Genel Müdürü, 2000 yılında Pazarlama ve Zincir Mağazalardan Sorumlu Tüketici Grup Başkan Yardımcısı, 2001 yılında Merkez Gıda Pazarlama A.Ş. nin Genel Müdürü sorumluluğunu üstlendi yılında Gıda Grubu Başkan Yardımcılığı na atandı. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat ve İş İdaresi bölümlerinde eğitim aldı. IMD, Harvard ve Wharton da çeşitli eğitim programlarına katıldı. De Boccard & Yorke Danışmanlık Şirketi ile Şirket İçi Kaizen Çalışması nda (1992) ve IESC Satış Sistemini Geliştirme ve Şirket İçi Organizasyon Projesi nde (1997) çalıştı yılında doğan Ali Ülker, evli ve üç çocuk babasıdır, İngilizce ve Almanca bilmektedir. Ahmet Özokur - Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özokur, Indiana Üniversitesi İşletme Fakültesi Lisans ve European Business School da işletme ve pazarlama dallarında yüksek lisans eğitimini tamamlamış ve 2004 yılında Hızlı Sistem A.Ş. de İcra Kurulu Üyesi olarak kariyerine başlamıştır yılında Datateknik Genel Müdürü olan Özokur, aynı yıl Datateknik Bilişim Grubu nun Üst Düzey Yöneticisi (CEO) olmuştur yılında gerçekleşen satın almalar ve birleşmeler ile Datateknik Bilişim Grubu, tam entegre bir grup olarak, sistem entegratörlüğü, bilgisayar bileşenleri dağıtımı, yazılım üretimi ve dağıtımı, interaktif uygulama geliştirmesi ve Exper markalı ürünlerin üretimi ve dağıtımını yapan sektöründe öncü ve yenilikçi bir işletme halini almıştır yılında Datateknik Bilişim Grubu nun Yıldız Holding A.Ş. bünyesinde yeniden yapılandırılması ile birlikte Ahmet Özokur Yıldız Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Asistanlığı görevine getirilmiş, aynı yıl Yıldız Holding A.Ş. Gayrimenkul Yatırımları Grubu nda Proje Lideri ve Beta Marina İşletmeciliği A.Ş. Murahhas Aza görevlerine atanmıştır. Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdüren Özokur, muhtelif grup şirketlerinde de Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer almaktadır.

12 12 Mehmet Atila Kurama - Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Atila Kurama, 1960 yılında Bolu da doğmuştur. Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden lisans ve Cardiff Business School da yüksek lisans (MBA) eğitimi görmüştür. Uzun yıllar yurtdışında bankacılık sektöründe üst düzey yönetici olarak çalışan Atila Kurama, sırasıyla National Commercial Bank ta Ürün Geliştirme Müdürü, Swiss Bank Corporation da Kredi Risk Yönetim Direktörü ve UBS Warburg`da Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesi Kredi Riski ında Ülker grubu bünyesinde görev almak üzere Türkiye ye dönen Atila Kurama, önce Family Finans Kurumu nda İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, daha sonra da Yıldız Holding de Finans Grubu Başkanı olarak çalışmıştır. Dr. Tahsin Pamir - Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin Pamir, 1942 Ordu doğumludur. Robert Kolej Yüksekokulu Kimya bölümünü bitirmiş, İstanbul Üniversitesi nde Fizikokimya doktorasını tamamlamıştır yılları arasında Yaşar Holding de çeşitli pozisyonlarda yönetici olarak çalışmış, Yaşar Holding den Yasaş ın Genel Müdürü olarak ayrılmıştır yılında Türkiye nin ilk Metro Cash & Carry Grossmarket ini açmış ve 6 yıl süresince Metro Türkiye nin Yönetim Kurulu Başkanlığı nı ve Ülke Müdürü görevlerini yürütmüştür yılında Pamir Danışmanlık Şirketi ni kurana kadar, Fiba Holding ve EGS Holding te Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür ve Koordinatör görevlerinde bulunmuş, Paşabahçe mağazalarının yenilenme ve değişim projesinde konsept danışmanlığı yapmıştır. Retailing Institute, Migros, Tansaş, Turkcell, Ülker, Soysal ve KMG başta olmak üzere pek çok kuruluşta perakendecilik yönetimi ilkeleri ve uygulamaları, stratejik perakendecilik yönetimi ve pazarlama kavramları üzerine eğitim programları ve seminerler vermiştir. Koç, Yeditepe ve Galatasaray Üniversitesi MBA programlarında öğretim görevlisi olarak yer almıştır. Turquality programında da eğitmen olarak görev alan Pamir, aynı zamanda Turkcell Gelişim Ortağı dır. Tahsin Pamir, Pamir Danışmanlık Şirketi nde stratejik konular ve rekabetçi perakendeci formatları üzerine danışmanlık ve yöneticilere eğitim hizmetleri vermektedir. Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği Genel Sekreteri görevini bir dönem üstlenmiş olan Pamir, halen aynı derneğin Danışma Konseyi üyesidir.

13 13 Cengiz Solakoğlu Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi nden 1964 yılında mezun olan Cengiz Solakoğlu, iş yaşamına Beko Ticaret A.Ş. de satış elemanı olarak başlamıştır yılında Bölge Satış Müdürü, 1975 yılında Genel Satış Müdürü ve 1977 yılında Şirket Genel Müdürü olarak görev almıştır yılına kadar sürdürdüğü bu görevin ardından yine Koç Topluluğu na ait Atılım Şirketi nin Genel Müdürlüğü görevine getirilmiştir. 8 yıl süren bu görevi sırasında Arçelik Yetkili Satıcılık Sisteminin Güçlendirilmesi çalışmalarına önderlik etmiştir yılında Koç Holding Tüketim Grubu Başkan Yardımcılığı na getirilmiştir yılları arasında Topluluk Yürütme Kurulu Üyeliği görevini de yürüttükten sonra 2002 yılında Koç Holding Tüketim Grubu Başkanlığı na atanmıştır. Aralıksız 37 yıl Koç Topluluğunda çalışan Solakoğlu, 60 yaş uygulaması nedeniyle emekliye ayrılmıştır Fenerbahçe Derneği ve Eğitim Gönülleri Vakfı nın kurucuları arasında yer alan Solakoğlu, Ekonomist Dergisi tarafından 2003 yılının Sivil Toplum Önderi seçilmiştir. Güven Obalı - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Güven Obalı, 1943`te doğmuştur yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Ortaokulu nu, 1960 yılında Ankara Gazi Lisesi ni, 1964 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve Ekonomi bölümünü bitirmiştir. Aynı yıl açılan Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlığı giriş sınavı ile Hesap Uzman Muavinliği ne atanmış, 1967 yılında Yeterlilik Sınavı ile Hesap Uzmanı olmuştur yılında 1 yıl süreyle Federal Almanya ya Katma Değer Vergisi Kanunu ve uygulamasını etüd etmek üzere gönderilmiş, 1975 yılında Maliye Bakanlığı ndaki görevinden ayrılarak Türkiye Sınai Kalkınma Bankası nda görev almıştır. Mali Analist olarak başladığı görevini, çeşitli birimlerde yöneticilik görevleri takip etmiştir. Bu görevleri sırasında Şişe Cam Grubu, Koruma Tarım İlaçları A.Ş., Çelik Halat A.Ş., Bakırsan A.Ş. gibi kuruluşlarda bankayı temsilen Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliklerinde bulunmuştur yılında emekliye ayrılarak ABC Yeminli Mali Müşavir Şirketi ni kurmuş, 2004 yılına kadar yaptığı Yeminli Mali Müşavirlik görevini kendi isteği ile bırakmıştır. Ersin Taranoğlu - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi 1953 yılında Konya da doğmuş olan Ersin Taranoğlu ilköğrenimini İstanbul ve Bingöl de, ortaöğrenimini Bingöl ve Konya da, lise öğrenimini Konya, İzmir ve Sakarya da tamamladı yılında Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Bölümünden mezun oldu yılları arasında 6. Kolordu da askerlik görevini yaptı yılları arasında özel sektörde yönetici olarak görev yaptı arasında serbest ticaret ile uğraştı yılında ilk kez milletvekili seçildi. 18., 19., 20. ve 21. dönemlerde Sakarya milletvekili olarak mecliste bulundu. 53. hükümette Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı, 55. hükümette Orman Bakanlığı yaptı. Halen Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu Genel Sekreterliği görevini yürütmekte olan Ersin Taranoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

14 14 Yönetim Kurulu bağımsız üyelerinin bağımsızlık beyanı örneği aşağıda sunulmaktadır: ( Son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla Yönetim Kurulu Üyeliği yapmadığımı, sinde doğrudan veya dolaylı olanak % 5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını, Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı, Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sa yönetim kurulu üyesi olmadığımı, Yönetim kurulu görevim dolayısıyla hissedar isem %1 ın altında hisseye sahip olduğumu ve bu payların imtiyazlı olmadığını, Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirilecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görevi süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu, Şirket faaliyetlerine olumlu katkıda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu; Ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi, grup içi ve grup dışı ayrımı yapılmak suretiyle seçiminin görüşüldüğü genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

15 15 Adı Soyadı Ünvanı Şirket Dışı Görevi Murat Ülker Yönetim Kurulu Başkanı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı Mustafa Yaşar Serdengeçti Yönetim Kurulu Başkan Vekili Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Ali Ülker Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Ahmet Özokur Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Mehmet Atila Kurama Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Tahsin Pamir Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Eğitmenlik ve Danışmanlık Cengiz Solakoğlu Yönetim Kurulu Üyesi Grup Dışı Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Güven Obalı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir Ersin Taranoğlı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Gıda ve İçecek San. Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri

16 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları Yönetim Kurulumuz 2013 yılı Ocak-Aralık dönemi içinde 4 adet toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantı tarihlerinin tüm üyelerimizin katılımına olanak sağlayacak şekilde tespit edilmesine özen gösterilmektedir. Şirket Esas Sözleşmesine göre, Yönetim Kurulu, Şirket in faaliyetlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır. Planlanan toplantı tarihinden en az 3 takvim günü önce bütün üyelere yazılı ihbarda bulunulması ve bu ihbarda toplantı gündeminin belirtilmesi gerekmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi biri Yönetim Kurulu Başkanından veya Yönetim Kurulu Başkan Vekilinden Yönetim Kurulu nun toplantıya çağırılmasını isteyebilir, bu durumda Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu nu toplantıya çağırmakla yükümlüdür. Türk Ticaret Kanunu madde 390/4 uyarınca Yönetim Kurulu kararla bir Yönetim Kurulu üyesine sunulması ve hiçbir üyenin bu teklif için toplantı talep etmemesi şartı ile, üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplantı yapılmaksızın da alınabilir. Yönetim Kurulu toplantıları şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde yapılabileceği gibi Yönetim Kurulu kararı ile başka bir şehirde de yapılabilir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında verecekleri bir kararla vazife taksimi yapıp yapmayacaklarını tespit etmektedirler. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantıya bizzat katılmaları esastır. Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur. Yönetim Kurulu görüşme ve kararlarının karar defterine bağlanacak toplantı tutanağına geçirilmesi ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanması zorunludur. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekmektedir. Yönetim Kurulu, üyelerinin en az yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır ve kararlarını katılan üyelerin oyçokluğu ile verir. Oyların eşitliği halinde, oylanan konu ertesi toplantının gündemine alınır, bu toplantıda da oyçokluğu sağlanamazsa öneri reddolunmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin, konum ve görevlerine bakılmaksızın, bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarından adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu nda yer alan Şirket Esas Sözleşmesi nde açıkça bahsedilmektedir. Yönetim Kurulumuz yetkilerini, görevini tam olarak yerine getirebilmesini teminen ihtiyaç duyulan her türlü bilgiye sahip bir şekilde, basiretli bir biçimde ve iyi niyet kuralları çerçevesinde kullanmaktadır yılı faaliyet döneminde yapılan toplantılarda, Yönetim Kurulu üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır. Kamuyla paylaşılması gereken konulara ilişkin önemli kararlar, toplantının hemen ardından kamuya açıklanmıştır.

17 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Yönetim Kurulu Komiteleri Yönetim Kurulumuz, tarih ve 303 karar no ile aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almış ve söz konusu karar 3 Ağustos 2012 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu nda Özel Durum Açıklaması olarak yayınlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) Seri:IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği nde ( Tebliğ ) yer alan hükümler çerçevesinde mevcut komitelerimiz gözden geçirilerek; 1)Yönetim Kurulu üyelerinden Cengiz Solakoğlu nun (Bağımsız Üye) ve Tahsin Pamir in yer aldığı Kurumsal Yönetim komitesinin aynı zamanda Riskin Erken Saptanması, Aday Gösterme ve Ücret Komitelerinin görevlerini de yerine getirmesine ve görev sürelerinin 6 Haziran 2014 tarihine kadar belirlenmesine, 2)Denetim Komitesi nde değişikliğe gidilerek, Yönetim Kurulu Üyelerinden Güven Obalı nın (bağımsız üye) ve Cengiz Solakoğlu nun (bağımsız üye) 6 Haziran 2014 tarihine kadarki süre için Denetim Komitesi ne atanmalarına karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuz daha sonra ayrıca, Kurumsal Yönetim Komitesi nden bağımsız olarak Riskin Erken Saptanması Komitesi nin de kurulmasına karar vermiştir. Komite üyeliklerine Cengiz Solakoğlu (Bağımsız Üye) ve Tahsin Pamir (Yönetim Kurulu Üye) seçilmiştir. Denetim Komitesi Denetim Komitesi, her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumlu olup özellikle aşağıda belirtilen hususların gerçekleştirilmesinden görevli ve sorumludur: - Bağımsız denetim şirketinin seçimiyle ilgili araştırmaların yapılması, ön onaydan sonra Yönetim Kurulu na sunulması, - Kamuya açıklanacak mali tabloların ve dipnotlarının mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun denetlenmesi ve onaylanması,- Şirket muhasebe sist bağımsız denetimin ve şirket iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi, -Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili şikayetlerin incelenmesi ve sonuçlandırılması. Denetim Komitesi en az üç ayda bir komite başkanının daveti üzerine toplanır. Gerekli gördüğü yönetici, iç ve bağımsız denetçiyi toplantılarına davet ederek bilgi alabilir. Denetim komitesi başkan ve üyeleri, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Denetim Komitesi gerekli gördüğü takdirde belirli hususları Şirket Genel Kurulu na bildirebilir. Denetim Komitesi en az iki (2) üyeden oluşur. Denetim Komitesi üyelerinin en az biri icrada görevli olmayan bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Şirketin 3 Ağustos 2012 tarih ve 303 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Denetim Komitesi üyeleri seçilmiş olup, itibarı ile görevde olan Denetim Komitesi üyeleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Denetim Komitesi Üyeleri Adı ve Soyadı Görevi Niteliği Güven Obalı Denetim Komitesi Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Cengiz Solakoğlu Denetim Komitesi üyesi Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

18 18 Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri Kurumsal Yönetim Komitesi Şirket in kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemekle sorumlu olup özellikle Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin ne ölçüde uygulandığını araştırıp uygulanmaması halinde bunu nedenlerini saptamak ve tam uygulamama sonucu gelişen olumsuzlukları belirleyerek iyileştirici önlemlerin alınmasını önermek hususlarının gerçekleştirilmesi ile görevlidir. Ayrıca, ücret, ödül ve performans değerlemesi, kariyer planlaması, yatırımcı ilişkileri ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yapmak suretiyle Yönetim Kurulu na destek vermektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi, en az iki (2) üyeden oluşur. Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişiler de Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanabilir. Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinin en az biri ise icrada görevli olmayan bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Şirketin 3 Ağustos 2012 tarih ve 303 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri seçilmiş olup, itibarı ile görevde olan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri Adı ve Soyadı Ünvanı Niteliği Çengiz Solakoğlu Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Tahsin Pamir Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi 3 Ağustos 2012 tarih ve 303 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Kurumsal Yönetim komitesinin aynı zamanda Aday Gösterme ve Ücret Komitelerinin görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiştir. Riskin Erken Saptanması Komitesi Riskin erken saptanması komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir. Yönetim Kurulumuz, Kurumsal Yönetim Komitesi nden bağımsız olarak Riskin Erken Saptanması Komitesi nin kurulmasına karar vermiştir.

19 19 Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri Adı ve Soyadı Ünvanı Niteliği Çengiz Solakoğlu Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Tahsin Pamir Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu yapısı ve bağımsız üye sayısı nedeniyle bazı Yönetim Kurulu üyeleri birden fazla komitede yer almaktadır. 18. Risk Yönetimi ve Iç Kontrol Mekanizması Şirketimizin risk yönetimine ilişkin faaliyetleri, Risk Komitesi adına Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmüş, daha sonra Yönetim Kurulumuz un kararı ile Risk Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi dışında oluşturulmuştur. Ayrıca, şirketimiz bünyesinde görev yapmak üzere İç Denetim Müdürlüğü oluşturulmuştur. Şirketimiz, ana ortağı Yıldız Holding A.Ş. nin denetim birimleri ve bağımsız denetim kuruluşu tarafından da düzenli olarak denetlenmektedir. Bu denetimlerden elde edilen bulgular denetimden sorumlu komite üyeleriyle birlikte diğer yönetim kurulu üyelerine bildirilir. Şirketimizin iş akışları, prosedürleri, çalışanlarımızın yetki ve sorumlulukları risk yönetimi çerçevesinde kontrol altına alınmış ve sürekli bir denetime tabi hale Şirketimiz ve Yıldız Holding e bağlı tüm şirketler Her insanın, hangi ülkede yaşarsa yaşasın, güzel bir çocukluk geçirme hakkına sahip olduğu inancı ile kurulmuştur. Bizim Toptan ın vizyonu Hızlı tüketim ürünleri sektöründe; yaygın, çağdaş ve güvenilir konsepti ile Türkiye nin bir numaralı toptancısı olmak tır. Misyonumuz ise Müşteri ve tedarikçilerinin maliyetlerini ve risklerini azaltıp onlara rekabet avantajı sağlayan stratejik iş ortağı olmak tır. Yıldız Holding in ve Şirketimizin kamuya açıklanmış vizyon ve misyonu ve Yönetim Kuruluna Sağlanan Maddi Haklar Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, Genel Kurul tarafından Şirket in mali durumuna göre her biri için ayrı ayrı tespit edilir yılında Yönetim Kurulu üyelerine ve üst yönetim kadrosuna sağlanan menfaatler toplamı TL olarak gerçekleşmiştir. Dönem içinde hiçbir Yönetim Kurulu üyesine ve yöneticiye borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir. 29 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı nda ortakların bilgisine sunulan Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarını belirleyen Ücretlendirme Politikası aşağıdaki şekildedir. Söz konusu politika Şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu nda (KAP) yayınlanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları, Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu mevzuatı gereğin dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanacak hakların yönetimini ve yürütülmesini tenin görüşleri de dikkate alınarak aylık brüt olarak belirlenir ve Genel Kurul onayına sunulur. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması esastır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Üst düzey yöneticilerin ücretleri ve kendilerine sağlanacak menfaatler ise Şirkette üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk, tecrübe ve performans göstergeleri dikkate alınarak, eş değer iş koşullarına uygun, şirketin strateji ve politikalarına uyumlu olacak şekilde belirlenir. Ödenen ücretler ile sağlanan tüm diğer menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuoyuna açıklanır. Üst düzey yöneticiler ve Yönetim Kurulu üyeleri için söz konusu esaslar kapsamında belirlenen aylık sabit ücretlerinin yanı sıra Şirketin uzun vadedeki performansına hizmet edecek şekilde yan haklar ve performansa dayalı primler verilmesi de imkan dahilindedir. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin politika ve bu politikada yapılan değişiklikler Yönetim Kurulu nun onayından geçerek Genel Kurul un bilgisine arz edilmekte ve Şirketin internet sayfasında kamuya açıklanmaktadır.

Bizim Toptan Satış Mağazaları A. Ş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Bizim Toptan Satış Mağazaları A. Ş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Bizim Toptan Satış Mağazaları A. Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu GİRİŞ: EKONOMİK DEĞERLENDİRME VE SEKTÖREL BİLGİLER TUİK tarafından açıklanan son verilere göre 2013 yılının 2. çeyreğinde

Detaylı

Bizim Toptan Satış Mağazaları A. Ş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Bizim Toptan Satış Mağazaları A. Ş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Bizim Toptan Satış Mağazaları A. Ş. 01.01.2013 30.06.2013 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu GİRİŞ: EKONOMİK DEĞERLENDİRME VE SEKTÖREL BİLGİLER TUİK tarafından açıklanan son verilere göre 2013 yılının 1. çeyreğinde

Detaylı

Bizim Toptan Satış Mağazaları A. Ş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Bizim Toptan Satış Mağazaları A. Ş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Bizim Toptan Satış Mağazaları A. Ş. 01.01.2013 31.03.2013 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu GİRİŞ: EKONOMİK DEĞERLENDİRME VE SEKTÖREL BİLGİLER TUİK tarafından açıklanan son verilere göre 2012 yılının 4. çeyreğinde

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanması

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu nun II-14.1

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Şirketimizin 2016 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurulu, Mahmutbey Mahallesi 2655..Sokak No:3 Bağcılar / İstanbul adresinde 28 Nisan 2017 günü saat 14:00 de aşağıda

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Bu düzenlemenin amacı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenlemeler

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ 2014 zc KRM-Y-04/19.06.2014/Rev.00 Madde 1/Amaç ve Kapsam Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor

Detaylı

Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Cad.No:1 Yunusemre/MANİSA Telefon ve Faks Numarası : TEL: FAX:

Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Cad.No:1 Yunusemre/MANİSA Telefon ve Faks Numarası : TEL: FAX: 21300 - Esas Sözleşme Tadili / KLMSN [] 20.04.2015 18:23:58 Esas Sözleşme Tadili 1 TEVFİK GÜNHAN GENEL MÜDÜR 20.04.2015 18:21:05 2 SERKAN UYANIK MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ 20.04.2015 18:23:35 Ortaklığın Adresi

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 16.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 22.05.2012 172553 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi Davutpaşa Cad. No10 Topkapı - Telefon ve Faks No. (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 24.05.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal

Detaylı

AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil no :79297 Mersis : 0-1190-0459-3000013 Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Yönetim Kurulumuzun 04 Nisan 2017 tarih 2017/350

Detaylı

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. NĐN 22 MART 2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ Sermaye Piyasası Kurulu nun, Kurumsal Yönetim Tebliğinin (II-17.1) sayılı Tebliğinin 1.3.1 maddesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda bilginize

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 31 MART 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI 12.01.2015;2015/001 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. 2015 YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI Şirket in Yatırımcı İlişkileri bölümü yöneticisi olan Zeynep Ece ARABUL GÜNEL in Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET 2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2013 günü saat 11:00

Detaylı

Sermayedeki Pay Oranı (%) Sermayedeki Pay Tutarı (TL) MEHMET ALİ YILMAZ 41,28 60.192.996,41 HALKA AÇIK 47,05 68.611.708,00 DİĞER 11,67 17.012.

Sermayedeki Pay Oranı (%) Sermayedeki Pay Tutarı (TL) MEHMET ALİ YILMAZ 41,28 60.192.996,41 HALKA AÇIK 47,05 68.611.708,00 DİĞER 11,67 17.012. SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ TEBLİĞİNİN (SERİ: II NO:17.1) 1.3.1 MADDESİ KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALAR SPK nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme

Detaylı

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. 04.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 yılına ilişkin pay sahipleri olağan genel kurul toplantısı,

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI 26.02.2016;2016/001 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. 2016 YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI Şirket Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KONU : KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ İÇ TÜZÜKLERİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KONU : KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ İÇ TÜZÜKLERİ 1/5 1. KURULUŞ KARARI Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) yürürlükte bulunan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca oluşturulan bu Komite, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nun tarihli ve 838 sayılı kararı

Detaylı

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELER VE ÇALIŞMA ESASLARI 1- AMAÇ Bu düzenlemenin amacı Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği. (Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri Çalışma Esasları dahil)

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği. (Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri Çalışma Esasları dahil) SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği (Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri Çalışma Esasları dahil) Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulu nun 25/04/2013 tarihli toplantısında

Detaylı

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ NİN TARİHİNDE YAPILAN 2013 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ NİN TARİHİNDE YAPILAN 2013 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ NİN 22.04.2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi nin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1 AMAÇ VE KAPSAM: Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş bilgilendirme politikasının amacı Sermaye piyasası Mevzuatı, ilke kararları ve Kurumsal Yönetim

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 30 EYLÜL 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. TARİH:14/02/2012 Mali Tablonun Hesap Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 Mali Tablonun Verilme Tarihi : 14.02.2012 Şirketimizin 31.12.2011 tarihli Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Büyük Mükellefler Vergi

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 31 TEMMUZ 2015 TARİHLİ YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 31 TEMMUZ 2015 TARİHLİ YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 31 TEMMUZ 2015 TARİHLİ 2013-2014 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 1. 31 TEMMUZ 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 27.05.2015 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2014 yılına ilişkin

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Yönetim Kurulu nun 21/03/2012 tarih ve 103/184 numaralı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara

Detaylı

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1 - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI ER-ÇİM-SAN HOLDİNG A.Ş. (Bundan böyle ortaklık diye anılacaktır) 1 Ocak 2014 31 Aralık 2014 döneminde "Kurumsal Yönetim

Detaylı

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA, 2014 [] :57:56 ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA, 2014 [] :57:56 ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA, 2014 [] 26.03.2014 16:57:56 Genel Kurul Toplantısı Sonucu 1 2 Mehmet Tekin SALT Mustafa Nafiz GÜRESTİ GENEL MÜDÜR MUHASEBE MÜDÜRÜ ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş. 13.06.2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki

Detaylı

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca şirketimiz bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2009 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2012 30.09.2012 Dönemi Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER I-ŞİRKET TANITIMI II- FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ VE SEKTÖRDE FFK FON LEASİNG III- İDARİ FAALİYETLER IV- KAR DAĞITIM

Detaylı

Dönem içinde 50 civarı pay sahibi ile telefon ile görüşülmüş ve gelen sorular cevaplandırılmıştır.

Dönem içinde 50 civarı pay sahibi ile telefon ile görüşülmüş ve gelen sorular cevaplandırılmıştır. 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Martı Otel İşletmeleri A.Ş. (Bundan böyle Şirket diye anılacaktır) 01 Nisan 2011 31 Mart 2012 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan "Kurumsal

Detaylı

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Dönemi:

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Dönemi: TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş 13.06.2013 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan II.14.1 Sayılı Finansal Raporlamalara İlişkin Esaslar Tebliği İle 03.01.2014 Tarihli ve 28871 Sayılı Resmi

Detaylı

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2014 31.12.2014 Dönemi Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 1 - Genel Bilgiler 2 - Yönetim Organı Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar 3 - Araştırma ve Geliştirme

Detaylı

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketimiz; Sermaye Piyasası Kurulu nun II.17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çalışmaları

Detaylı

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sk. No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul. : Hayır

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sk. No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul. : Hayır Özel Durum Açıklaması (Genel) Tarih: 11/03/2014 Ortaklığın Adresi : Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sk. No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul Telefon ve Faks No. E-posta adresi : : 0 216

Detaylı

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. / OZBAL [] :16:13 Özel Durum Açıklaması (Genel)

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. / OZBAL [] :16:13 Özel Durum Açıklaması (Genel) ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. / OZBAL [] 14.08.2012 16:16:13 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Göztepe Mah. Kartopu Cad. B226 B No:34 Kavacık-Beykoz Istanbul Telefon ve

Detaylı

626 No.lu Karar ekidir. 1 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1.

626 No.lu Karar ekidir. 1 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 626 No.lu Karar ekidir. 1 1.KURULUŞ Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:X, No:22 sayılı

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1- Amaç Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, tüm pay sahiplerimiz

Detaylı

AYEN ENERJİ A.Ş. DENETİM KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı Yeri: Hülya Sokak No.37 GOP Çankaya/ANKARA

AYEN ENERJİ A.Ş. DENETİM KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı Yeri: Hülya Sokak No.37 GOP Çankaya/ANKARA Toplantı Gündemi: Çalışma Esas ve Usulleri hakkında TOPLANTI TARİHİ:06.07.2012 Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Detaylı

KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI 1. DAYANAK Kurumsal Yönetim Komitesi nin görev ve çalışma esasları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2013 31 MART 2013 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] 19.12.2013 09:21:44 Hisse Alım Satım Bildirimi Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. No:185, Kanyon Ofis 34394 Levent -İstanbul Telefon ve Faks No.

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 10 MAYIS 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 10 MAYIS 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 10 MAYIS 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi, Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. Genel Kurul Bildirimi KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. Genel Kurul Bildirimi Özet Bilgi 2016 Mali Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu hakkında Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim İlgili

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 23 MART 2017 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 23 MART 2017 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 23 MART 2017 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2016 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 23

Detaylı

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 27/04/2017 tarihinde yapılacak 2016 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda 27/03/2017 tarihinde yayımlanmıştır.

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31/03/2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31/03/2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ Tarih : 09/03/2009 Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:54 sayılı Tebliğine uygun olarak yapılan açıklama Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu

Detaylı

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN 2016 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT GÜNDEM

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN 2016 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT GÜNDEM ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN 2016 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT GÜNDEM 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı nın seçilmesi, 2) Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması

Detaylı

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. Genel Bilgiler a) Rapor Dönemi b) Şirket Bilgileri c) Şirketin Sermaye ve Ortaklık

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu Denetim Komitesi'nin ("Komite") görev

Detaylı

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Dönemi:

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Dönemi: TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş 13.06.2013 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan II.14.1 Sayılı Finansal Raporlamalara İlişkin Esaslar Tebliği İle 03.01.2014 Tarihli ve 28871 Sayılı Resmi

Detaylı

Divan Başkanı Katip Oy Toplayıcı Hüseyin Topuzoğlu Mehmet Müstehlik Şükrü Aytekin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcisi Bahri Serhat Ünal

Divan Başkanı Katip Oy Toplayıcı Hüseyin Topuzoğlu Mehmet Müstehlik Şükrü Aytekin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcisi Bahri Serhat Ünal TESCO KİPA Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda Sanayi Şirketi nin 10 Ağustos 2011 Tarihinde Yapılan (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 01 Mart 2010 28 Şubat 2011 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu Toplantı

Detaylı

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu RAPORUN DÖNEMĐ : 01 OCAK 2012-31MART 2012 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : J.P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERĐ : XI NO: 29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU A-Giriş 1-Raporlama Dönemi:

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 08.05.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Sermaye

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Doğru mesajları farklı gruplara iletebilen en önemli kurumsal iletişim aracı Adres Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul www.tuyid.org Tel (212)

Detaylı

Divan Başkanı Katip Oy Toplayıcı Murat Kaynar Mehmet Müstehlik Mustafa Uluç Özen

Divan Başkanı Katip Oy Toplayıcı Murat Kaynar Mehmet Müstehlik Mustafa Uluç Özen TESCO KİPA Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda Sanayi Şirketi nin 15 Temmuz 2009 Tarihinde Yapılan (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 01 Mart 2008 28 Şubat 2009 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu Toplantı

Detaylı

2013 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

2013 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 2013 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyum düzeyine ilişkin değerlendirme ve tespitleriyle uyum düzeyinin kapsam

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. 12/05/2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BORSA İSTANBUL A.Ş. 12/05/2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BORSA İSTANBUL A.Ş. 12/05/2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları Şirket sermayesini temsil eden paylar A, B ve C olmak üzere

Detaylı

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Nisan 2011 Çarşamba günü Saat: 10.30 da Conrad Oteli Beşiktaş-İstanbul

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER, 2014 [] 04.04.2014 17:06:20 ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER, 2014 [] 04.04.2014 17:06:20 ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER, 204 [] 04.04.204 7:06:20 Genel Kurul Kararları Tescili 04.04.204 7:05:53 Adres Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon 22-5676800 Faks 22-302828 İlişkiler Birimi Telefon

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyum sağlanması yönündeki çalışmalar 2010 yılında da sürdürülmüş olup, Rhea Girişim

Detaylı

Koç Holding A. Ş Ara Dönem Faaliyet Raporu

Koç Holding A. Ş Ara Dönem Faaliyet Raporu Koç Holding A. Ş. 01.01.2010-31.03.2010 Ara Dönem Faaliyet Raporu BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER Yönetim Kurulu Şirketimizin 21.04.2010 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2010 yılı faaliyet ve sonuçlarının

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İZMİR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İZMİR EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İZMİR İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 2 2. Şirketin uyguladığı temettü politikası... 3 3. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 212 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve saygı duruşu, 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması

Detaylı

Yönetim Kurulu Üyeleri gündemde yazılı konuları sırasıyla müzakereye başladı.

Yönetim Kurulu Üyeleri gündemde yazılı konuları sırasıyla müzakereye başladı. TOPLANTI TARİHİ : 26.02.2014 TOPLANTI NUMARASI : YK/2014-03 TOPLANTI YERİ : Merkez YÖNETİM KURULU LERİ : Sn. SİNAN ERCAN GÜLÇUR : Sn. ASLI BALKIR : Sn. ÜNAL BOZKURT : Sn. MEHMET İMREGÜN : Sn. BABÜR GÖKÇEK

Detaylı

AYEN ENERJİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI

AYEN ENERJİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Gündemi: Komite Çalışma Esas ve Usulleri TOPLANTI TARİHİ:06.07.2012 Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Detaylı

a) Komite, şirket Ana Sözleşmesine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.

a) Komite, şirket Ana Sözleşmesine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. R İ S K İ N E R K E N S A P T A N M A S I K O M İ T E S İ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1.KURULUŞ Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin

Detaylı

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU EK(1) ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2012 Sayfa 1 1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal yönetim uygulamalarının

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 13:01:27. : Tel: 0(352) 3113511 Faks:0(352) 3113516

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 13:01:27. : Tel: 0(352) 3113511 Faks:0(352) 3113516 ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 130127 Anbar Mahallesi 895. Sokak No9 Melikgazi KAYSERİ Telefon ve Faks No. Tel 0(352) 3113511 Faks0(352) 3113516 Ortaklığın Biriminin

Detaylı

SİGORTA ŞİRKETİ VE REASÜRANS ŞİRKETİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN GENELGE (2011/8)

SİGORTA ŞİRKETİ VE REASÜRANS ŞİRKETİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN GENELGE (2011/8) Hazine Müsteşarlığı ndan: 27/04/2011 SİGORTA ŞİRKETİ VE REASÜRANS ŞİRKETİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN GENELGE (2011/8) Bir şirketin yönetim kurulu, yöneticileri, ortakları

Detaylı

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: AMAÇ VE KAPSAM İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Bu düzenlemenin amacı, İhlas Gazetecilik A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu bünyesinde kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş. NİN 22 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TEKSTİL BANKASI A.Ş. NİN 22 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TEKSTİL BANKASI A.Ş. NİN 22 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Piyasası Kurulu nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

https://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=519852

https://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=519852 https://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=519852 1 / 1 01.04.2016 18:56 English Ek dosyalar AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. / AKENR [] 01.04.2016 18:52:10 Özel Durum Açıklaması (Genel)

Detaylı