O-bOt ile Uygulamalı Deneyler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "O-bOt ile Uygulamalı Deneyler"

Transkript

1 O-bOt ile Uygulamalı Deneyler Deney 1: Tekerlek Çapı Gidilen Yol Đlişkisinin Bulunması

2 1 AMAÇ Bu deneyde, robotu hareket ettirmek için kullandığımız tekerleklerin çaplarının ve motorların dakikada attıkları tur sayılarının, robotun hareketi esnasında gideceği yolu nasıl etkilediğini araştıracağız. Öncelikle tekerleklerin çaplarını ölçerek not edeceğiz. Daha sonra, tekerleğin çapından yola çıkarak tekerleğin çevresini hesaplayacağız. Bunun ardından motorların bir dakikada kaç tam tur attığını deneyerek bulacağız. Tüm bu aşamalar sonucunda elde ettiğimiz veriler ile robotun bir metrelik parkur üzerinde hareket etmesi için motorlarının kaç saniye çalışması gerektiğini tahmin edeceğiz. Ölçüm ve hesaplamalarımızın sonuçlarını programlayacağımız ObOt üzerinde deneyeceğiz. Kazanım ve Amaçlar: - Tekerleklerin çaplarının ve motorların dakikada attıkları tur sayılarının robot tarafından alınan mesafe üzerindeki etkilerini bulmak, - Tekerleklerin çaplarını ölçerek çevresini bulmak; motorların kaç saniye dönmesi gerektiğini hesaplamak ve robotu tahmini olarak bir metrelik parkur üzerinde hareket ettirebilmek, - Hesaplamış olduğumuz değerlerle, uygulama sonucu elde ettiğimiz değerleri karşılaştırmak, - Matematiksel denklemlerde hesapladıklarımız ve uygulamadaki ölçümlerimizin varsa farklılıklarının nedenlerini bulmak ve incelemek,

3 2 GĐDĐLEN YOLUN HESAPLANMASI Tekerlek Çapı Gidilen Yol deneyi için kullanacağımız denklem aslında çok yaygın olarak bilinen basit bir geometri kuralıdır. Bu kurala göre tekerlek, her bir tam tur dönüşünde çevresi kadar yol almış olur. Diğer bir deyişle, tekerlek bir tur dönmüşse çevresi kadar, iki tur dönmüşse çevresinin iki katı kadar, üç tur dönmüşse çevresinin üç katı kadar mesafe ilerleyecektir. Bu kuralı aşağıdaki gibi formül haline dönüştürebiliriz: ROBOTUN ALDIĞI MESAFE = (TEKERLEĞĐN ÇEVRESĐ) x (MOTORUN TUR SAYISI) 3 KULLANACAĞIMIZ MALZEMELER Deney esnasında, incelemelerimizi yapmak üzere bir O-bOt kullanacağız. Bunun yanı sıra, robotumuzu programlamak için idea yazılımı gerekecek. Tekerleklerin çapının ölçülmesi için bir adet kumpas veya cetvel, mesafeleri ölçmek için bir adet metre ve işaretleme işlemlerini yapmak için bir adet siyah şerit bant deney sırasında bize yardımcı olacak. Deney için gerekli malzeme listemiz: - O-bOt - idea Yazılımı - Kumpas veya Cetvel - Şerit Metre - Siyah Bant ObOt Kumpas, Şerit Metre ve Siyah Bant Şekil 1 Deney için gerekli malzemelerimiz. idea Yazılımı

4 4 UYGULAMA ADIMLARI 1. ADIM: TEKERLEKLERĐN ÇEVRESĐNĐN HESAPLANMASI Bu adımda kumpas veya cetvel kullanarak tekerleğin çapını ölçeceğiz. Tekerleğin çapından yola çıkarak çevresini hesaplayacağız. Hesapladığımız bu değer, tekerleğin bir tam turunda alacağı mesafe değeri olacaktır. Đşlem Basamakları: 1. Robotun hareketi için kullanılmış olan tekerleklerden birini çıkararak çapını bir cetvel veya kumpas yardımı ile ölçünüz ve elde ettiğiniz değeri not ediniz: Şekil 2 Tekerlek çapının ölçülmesi. 2. Bir çemberin çevresi, o dairenin çapı ile pi sayısının (π = 3,14) çarpılması ile elde edilir. Tekerleğin çevresini, ölçtüğünüz çapı ve aşağıdaki denklemi kullanarak hesaplayınız: Çemberin Çevresi = pi x Çemberin Çapı veya Çemberin Çevresi = 2 x pi x Çemberin Yarıçapı

5 2. ADIM: MOTORLARIN DAKĐKADA ATTIKLARI TUR SAYISININ BELĐRLENMESĐ Bu adımda robotta kullanılan motorların dakikada attıkları tam tur sayılarını tespit edeceğiz. Bir dakika için hesaplayacağımız bu değeri, idea programında saniye değeri kullanıldığı için daha sonra saniye değerlerine dönüştüreceğiz. Đşlem Basamakları: 1. Robotun hareket etmesini sağlayan temel bileşenler olan motorlardan bir tanesini robotun üzerinden çıkarınız ve motorun üzerindeki tekerleğin herhangi bir yerini kalem ile işaretleyiniz. Bu işaret motorun dönüşü esnasında her bir turu sayabilmenizi sağlayacaktır. Şekil 3 Motor ve işaretleme işlemi. 2. Daha sonra motoru güç kaynağına bağlayarak bir dakika süresince hiç duraklatmadan çalıştırın ve motorun bu süre içerisinde kaç tur attığını gözlemleyerek not alın. 3. Bu aşamadan sonra bulduğunuz değer, motorun bir dakika çalışması süresinde ölçülen değerdir. Bize ise saniyedeki tur sayısı gerektiği için doğru orantı denklemi kullanarak bu değeri bir saniye için dönüştürünüz: 60 SANĐYEDE (1 Dk.) X TUR DÖNÜYORSA 1 SANĐYEDE KAÇ TUR DÖNER?

6 3. ADIM: MOTORLARIN KAÇ SANĐYE ÇALIŞACAĞININ HESAPLANMASI Artık, tekerleklerin çevresini, motorların saniyede kaç tur döndüğünü ve motorlara bağlı olan tekerlekler ile tam bir tur atıldığında alınacak mesafeyi biliyoruz. Elimizdeki bu bilgilere dayanarak ObOt un bir metrelik mesafeyi ilerleyebilmesi için motorlarının kaç saniye çalışması gerektiğini hesaplayacağız. Đşlem Basamakları: 1. Öncelikle tüm uzunluk birimlerini mm ye cinsine çeviriniz. Daha sonra, deneye başlarken verilen matematiksel denklemde, elde ettiğiniz verileri yerlerine koyunuz. Robotun alacağı mesafe; parkurun uzunluğu (1 metre), tekerleklerin çevresi ise birinci adımda hesapladığınız değerdir. Bu işlem sonunda motorların tur sayılarını bulacaksınız: ROBOTUN ALDIĞI MESAFE = (TEKERLEĞĐN ÇEVRESĐ) x (MOTORUN TUR SAYISI) - Robotun Aldığı Mesafe: 1 metre = 1000 mm. - Tekerleğin Çevresi: 1. Adımda hesapladığınız değer. - Motorun Tur Sayısı: Bulmak istediğimiz değer. 2. Buradan motorların tur sayısını bulduktan sonra kaç saniye çalışmaları gerektiğini hesaplamak artık çok kolay. Çünkü 2. adımda motorların saniyede kaç tur attıklarını bulmuştuk. Artık motorların kaç tur atması gerektiğini bildiğinize göre doğru orantı denklemi ile kaç saniye çalışacaklarını hesaplayabilirsiniz.

7 ÖRNEK HESAPLAMA 1. Elimizde çapı 100 mm olan tekerlek olduğunu varsayalım. Öncelikle tekerleğin çevresini hesaplıyoruz: Dairenin Çevresi= ( pi ) x ( Dairenin Çapı ) Dairenin Çevresi = 3,14 x 100 Dairenin Çevresi = 314 mm 2. Daha sonra motorların dakikada kaç tur attığını sayıyoruz. Elimizdeki motorların dakikada 120 tur attığını varsayalım. Programlama esnasında bize saniye cinsinden değerler gerekeceği için dakika için ölçtüğümüz bu değeri saniyeye çeviriyoruz: 60 Saniyede (1 dakika) 120 tur dönüyorsa, 1 saniyede Kaç tur döner? Bu işlem sonucunda motorun bir saniyede 2 tur döndüğünü buluruz. 3. Robotun izleyeceği parkurun uzunluğunun 1570 mm olduğunu varsayalım. Deneyin başında verilen denklemde verileri yerlerine yazıyoruz: Robotun Aldığı Mesafe = (Tekerleğin Çevresi) x (Motorun Tur Sayısı) 1570 = 314 x Motorun Tur Sayısı Motorun Tur Sayısı = 5 Bu işlem sonucunda mevcut tekerlek ve motorların 1570mm lik parkuru gidebilmesi için motorların 5 tur atması gerektiğini buluyoruz. 4. Son olarak motorları kaç saniye çalışması gerektiğini hesaplayacağız. Motorlar bir saniyede iki tur attığına göre beş turu kaç saniyede atacaklarını doğru orantı denklemi ile hesaplıyoruz: 2 turu 1 saniyede atıyorsa 5 turu Kaç saniyede atar? Buradan motorların 5 turu 2,5 saniyede atacağını buluruz ve programımızı bu bilgiye göre hazırlayabiliriz.

8 4. ADIM: DENEYĐN O-bOt ĐLE UYGULANMASI Artık robotun parkur üzerindeki hareketi için ihtiyacımız olan tüm bilgilere sahibiz ve bunları robot üzerinde uygulayarak kullandığımız denklemlerin geçerli olup olmadığını kontrol edeceğiz. Đşlem Basamakları: 1. Öncelikle yaptığınız hesaplar ile elde ettiğiniz bilgiler doğrultusunda idea yazılımı ile O- bot a yüklenecek olan programı yazınız ve robota yükleyiniz. 2. Bir yüzey üzerine, metre ve siyah şerit bant yardımı ile bir metrelik parkurun başlangıç ve bitiş noktalarını çiziniz: Şekil 4 Parkur Başlama ve Bitiş Çizgilerinin Çizilmesi. 3. Daha sonra robotu çizginin üzerine koyunuz: Şekil 5 Robotun Çizgi Üzerine Konulması. 4. Robotu çalıştırınız ve gittiği mesafeyi ölçerek not ediniz. Bu işlemi üç kere tekrarlayınız ve sonuçları not etmeyi unutmayınız. Şekil 6 Robotun ilerlemesi.

9 5. ADIM: ANALĐZ 1. Yaptığınız üç denemede robot her seferinde aynı uzunlukta mesafeye gitti mi? Sonuçlarını ve sebeplerini tartışınız. 2. Üç denemede elde ettiğiniz sonuçların ortalamasını hesaplayınız. Bu hesaplama için aşağıdaki formülü kullanınız: 3. Üç deneme sonucunun ortalamasının alınmasındaki amaç nedir? Tartışınız. 4. Uygulamada robotun gittiği mesafe ile parkur uzunluğu (1 metre) arasındaki fark ne kadar? Aşağıdaki formülü kullanarak, ölçülen değer ile hesaplanan değer arasındaki yanılmayı % cinsinden hesaplayınız.

O-bOt ÖRNEK UYGULAMALAR

O-bOt ÖRNEK UYGULAMALAR O-bOt ÖRNEK UYGULAMALAR 1 ĐÇĐNDEKĐLER 1 ÇĐZGĐ ĐZLEYEN ROBOT... 3 1.1 Genel Bilgiler... 3 1.2 O-bOt un Çizgi Đzleyen Robot Haline Getirilmesi... 3 1.3 Algoritma ve Programlama... 6 2 ENGELDEN KAÇINAN ROBOT...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALTERNATİF AKIM ESASLARI ANKARA 007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ÜRETİMDE ARA STOK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA

ÜRETİMDE ARA STOK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA Beykoz Akademi Dergisi, 1(2), s.47-75. doi: 10.14514/BYK.m.21478082.2013.1/2.47-75 MAKALE ÜRETİMDE ARA STOK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA UMUT RIFAT TUZKAYA (1), İREM AKSU (2) ÖZ

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi Bil101 Bilgisayar Yazılımı I Bilgisayar Yüksek Mühendisi Sözde kod, algoritmalar ve programlar oluşturulurken kullanılan, günlük konuşma diline benzer ve belli bir programlama dilinin detaylarından uzak

Detaylı

SAYISAL ÜRETİLMİŞ, YA DA SAYISALLAŞTIRILMIŞ PAFTALAR ÎLE UYGULAMALAR

SAYISAL ÜRETİLMİŞ, YA DA SAYISALLAŞTIRILMIŞ PAFTALAR ÎLE UYGULAMALAR 20 SAYISAL ÜRETİLMİŞ, YA DA SAYISALLAŞTIRILMIŞ PAFTALAR ÎLE UYGULAMALAR Ahmet YAŞAYAN. GİRİŞ Büyük ölçekli haritaların alışılmış yöntemlerle üretiminde, arazide uygulama amacı ile de kullanılabilecek poligon

Detaylı

Atek ADR-10 Serisi YÜKSEK PERFORMANS DİJİTAL KOORDİNAT OKUMA EKRANI KULLANMA KILAVUZU

Atek ADR-10 Serisi YÜKSEK PERFORMANS DİJİTAL KOORDİNAT OKUMA EKRANI KULLANMA KILAVUZU Atek ADR-10 Serisi YÜKSEK PERFORMANS DİJİTAL KOORDİNAT OKUMA EKRANI KULLANMA KILAVUZU İçindekiler 1. ATEK DİJİTAL KOORDİNAT OKUMA SİSTEMLERİ... 3 1.1. ATEK lineer enkoder ve dijital koordinat okuma ünitesi

Detaylı

Ö Z E L E G E L İ S E S İ

Ö Z E L E G E L İ S E S İ ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM OKULU 2003-2004 ÖĞRETİM YILI 5. C MATEMATİK PROJESİ KONU: MATEMATİĞİN GELİŞİMİ Proje Danışman Öğretmeni: Zeliha ÇETİNEL HAZIRLAYANLAR Belir Beliz DERMAN Ece AYDIN Gözde ÖZKEBAPÇI Günsu

Detaylı

Deneyin Adı Brinel Sertlik Deneyi. Deneyin Amacı Malzemenin sertlik değerinin brinell cinsinden ölçülmesi

Deneyin Adı Brinel Sertlik Deneyi. Deneyin Amacı Malzemenin sertlik değerinin brinell cinsinden ölçülmesi 1 www.koumakina001.8m.com Deneyin Adı Brinel Sertlik Deneyi Deneyin Amacı Malzemenin sertlik değerinin brinell cinsinden ölçülmesi Deneyin Yapılışı Belli çaptaki sert bir bilya malzeme yüzeyine belli bir

Detaylı

EEEN 213 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ DERS NOTU

EEEN 213 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ DERS NOTU EEEN EEKTİK-EEKTONİK MÜHENDİSİĞİNİN TEMEEİ DES NOT 00-0 DOĞ AKM DEVE ANAİZİ BÖÜM DİENÇ, OHM KANN, İŞ VE GÜÇ. EEKİK ENEJİSİ ve ÖZEİKEİ Bugün elektrik çağında yaşamaktayız. Kullandığımız enerjinin büyük

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin İçerik Alternatif Gerilim Faz Kavramı ın Fazör Olarak İfadesi Direnç, Reaktans ve Empedans Kavramları Devresinde Güç 2 Alternatif Gerilim Alternatif gerilim, devre üzerindeki

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DOĞRU AKIM ESASLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) AHŞAP TEKNOLOJİSİ TABİİ ŞEKİL OYMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) AHŞAP TEKNOLOJİSİ TABİİ ŞEKİL OYMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) AHŞAP TEKNOLOJİSİ TABİİ ŞEKİL OYMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Temel Neden Analizi ile Sorun Çözme

Temel Neden Analizi ile Sorun Çözme Temel Neden Analizi ile Sorun Çözme Üretim ve paketleme işlemlerinde, üretim hattındaki planlanmayan arıza süresi üretkenliği ve karlılığı ciddi anlamda etkileyebilecek doğrudan ve dolaylı maliyetler oluşturur.

Detaylı

Yukarıdaki fonksiyonun anlamı: Bulunulan hücreye, B2 hücresinden B17 hücresine kadar olan hücreleri toplam ve yaz.

Yukarıdaki fonksiyonun anlamı: Bulunulan hücreye, B2 hücresinden B17 hücresine kadar olan hücreleri toplam ve yaz. DERS 14: FONKSİYONLAR (İŞLEVLER) Amaçlar: -Fonksiyon Sınıflamasını Tanımak. -Fonksiyonları Kullanmak. -Fonksiyon Sihirbazını Kullanmak. I. FONKSİYONLAR NE İŞE YARAR? Daha önceki haftalarda da Microsoft

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ. 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak.

EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ. 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak. EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ: 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak. 2. Bu eş potansiyel çizgileri kullanarak elektrik alan çizgilerinin

Detaylı

Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic

Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic BİLGİSAYAR DONANIM Donanım birimleri ekran, klavye, harddisk, ram YAZILIM Yazılımlar ise bilgisayarın donanım yapısını kullanılır hale

Detaylı

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır?

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? **Bu e kitap www.kutuphanem.net ve www.odevsitesi.com adreslerinden ücretsiz olarak indirilebilir. ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI

Detaylı

Aks yük hesaplamaları. Aks yükleri ve yük hesaplamaları ile ilgili genel bilgi

Aks yük hesaplamaları. Aks yükleri ve yük hesaplamaları ile ilgili genel bilgi Aks yükleri ve yük hesaplamaları ile ilgili genel bilgi Kamyonları kullanan tüm taşıma tipleri kamyon şasisinin belli bir üstyapı tarafından desteklenmesini gerektirir. Aks yükü hesaplamalarının amacı

Detaylı

Başarıya doğru adım adım SKEET ATMA SANATI Tonino Blasi

Başarıya doğru adım adım SKEET ATMA SANATI Tonino Blasi Başarıya doğru adım adım SKEET ATMA SANATI Tonino Blasi Hiçbir meslekte başarının sırrı yoktur, buna skeet atışı dahildir, başarı sadece çalışma şekline bağlıdır der Blasi. Kaçırılmış hedefler problemine

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALT AĞLAR 481BB0051 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Mtack 201 ile mflor zeminler için montaj önerileri. Alt zeminin kontrolü ve ön işlemden geçirilmesi

Mtack 201 ile mflor zeminler için montaj önerileri. Alt zeminin kontrolü ve ön işlemden geçirilmesi Mtack 201 ile mflor zeminler için montaj önerileri Alt zeminin kontrolü ve ön işlemden geçirilmesi Kontroller Alt zemin DIN 18365'te açıklandığı şekilde kuru, engebesiz ve temiz tutulmalıdır. Alt zemin

Detaylı

BÖLÜM 5 TRANSİSTÖRLERİN DC ANALİZİ. Konular: Amaçlar:

BÖLÜM 5 TRANSİSTÖRLERİN DC ANALİZİ. Konular: Amaçlar: ÖLÜM 5 5 TRANSİSTÖRLRİN D ANALİZİ Konular: Amaçlar: 5.1 Transistörde D çalışma noktası 5.2 Transistörde temel polarama 5.3 eyz polarma 5.4 Gerilim bölücülü polarma devresi 5.5 Geribeslemeli polarma devresi

Detaylı

OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ

OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ KAZANIMLAR Örnek uzay Olasılık kavramı Bir olayın olasılığının hesaplanması Teorik olasılık kavramı Deneysel olasılık kavramı Öznel olasılık kavramı Bağımsız olay Bağımlı olay

Detaylı

PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI

PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 25 CİLT 2 SAYI 1 (19-36) PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI Elmas ANLI Uçak Müh. Böl İstanbul Teknik Üni. anli@itu.edu.tr Hüseyin

Detaylı

Faktöriyel: 1'den n'ye kadar olan tüm pozitif tamsayıların çarpımına, biçiminde gösterilir. Aynca; 0! = 1 ve 1!=1 1 dir. [Bunlar kabul değildir,

Faktöriyel: 1'den n'ye kadar olan tüm pozitif tamsayıların çarpımına, biçiminde gösterilir. Aynca; 0! = 1 ve 1!=1 1 dir. [Bunlar kabul değildir, 14. Binom ve Poisson olasılık dağılımları Faktöriyeller ve kombinasyonlar Faktöriyel: 1'den n'ye kadar olan tüm pozitif tamsayıların çarpımına, n! denir ve n! = 1.2.3...(n-2).(n-l).n biçiminde gösterilir.

Detaylı

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ ÖLÇME VE KONTROL Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, kendi cinsinden bilinmeyen bir değeri kıyaslamaya (karşılaştırmaya) ÖLÇME denir. Parçaların istenilen ölçü sınırları içersinde yapılıp yapılmadıkları

Detaylı

İNŞ 331 ULAŞIM 1. Dr. Neslihan SEÇKİN

İNŞ 331 ULAŞIM 1. Dr. Neslihan SEÇKİN İNŞ 331 ULAŞIM 1 Öğr.. Gör. G Dr. Neslihan SEÇKİN 1.GİRİŞ İyi bir karayolu ağının sağladığı ulaşım kolaylığı bir ülke için çok yönlü kalkınma açısından büyük bir itici güçtür. ilk insanlar için yer değiştirme

Detaylı