MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ POST (İLK AÇILIŞ) ANKARA 2007

2 Milli Eitim Bakanltarafndan gelitirilen modüller; Talim ve Terbiye Kurulu Bakanln tarih ve 269 saylkararile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eitim Okul ve Kurumlarnda kademeli olarak yaygnlatrlan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öretim programlarnda amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandrmaya yönelik gelitirilmiöretim materyalleridir (Ders Notlardr). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandrmak ve bireysel örenmeye rehberlik etmek amacyla örenme materyali olarak hazrlanm, denenmek ve gelitirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eitim Okul ve Kurumlarnda uygulanmaya balanmt Modüller teknolojik gelimelere paralel olarak, amaçlanan yeterlii kazandrmak koulu ile eitim öretim srasnda gelitirilebilir ve yaplmas önerilen deiiklikler Bakanlkta ilgili birime bildirili Örgün ve yaygn eitim kurumlar, iletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulalabilirle Baslmmodüller, eitim kurumlarnda örencilere ücretsiz olarak datl Modüller hiçbir ekilde ticari amaçla kullalamaz ve ücret karlnda satlamaz. Resim 1.1: Klavye

3 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...iii GİRİŞ BİLGİSAYARIN AÇILIŞINI SAĞLAYAN ELEMANLAR Klavye Klavye Nedir? Klavyenin İç Yapsve Çalma Prensibi Standart Klavye Tularn Görevleri Klavye Çeitleri Fare Fare Nedir? Farenin İç Yapsve Çalma Prensibi Fare Çeitleri Kesintisiz Güç Kayna(UPS) Kesintisiz Güç KaynaNedir? Kesintisiz Güç Kaynaklarn İç Yapsve Çalma Prensibi Kesintisiz Güç KaynaklarÇeitleri UYGULAMA FAALİYETİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...22 ÖĞRENME FAALİYETİ BIOS BIOS Nedir? BIOS Ne İe Yarar? POST Nasl Çalr? BIOS ta Yaplan Deiiklikler Nereye Kaydedilir? BIOS Çeitleri BIOS Yaplandrmasna Giri Post Ekra Cmos Setup Menüsü Standard Cmos Setup (Standart Cmos Ayarlar) Bos Features Setup Menüsü (Advanced BIOS Setup-BIOS Özellikler Ayar) Chipset Features Setup Menüsü (Advanced Chipset Features - Yonga Seti Özellikleri Ayar) Power Management Setup Menüsü (Güç Yönetimi Ayar) PNP/PCI Configuration Menüsü (Tak Çaltr/PCI Veri Yolu Konfigürasyonu) Integrated Peripherals Menüsü (Tümleik Çevre Birimler) Boot Setup Menüsü (AçlAyar Menüsü) Dier BIOS Seçenekleri UYGULAMA FAALİYETİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...51 ÖĞRENME FAALİYETİ HATA MESAJLARI Sesli Hata Mesajla Sesli Hata MesajNedir? Sesli Hata MesajlarNelerdir?...53 i

4 3.2. YazlHata Mesajla YazlHata MesajNedir? YazlHata MesajlarNelerdir? Hata Mesajlarn Bulunmas UYGULAMA FAALİYETİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...59 MODÜL DEĞERLENDİRME...60 CEVAP ANAHTARLARI...61 ÖNERİLEN KAYNAKLAR KAYNAKÇA...64 ii

5 KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI AÇIKLAMALAR 481BB0015 Biliim Teknolojileri Alan Ortak POST (İlk Açl) Bilgisayarn açlve giriçkaygtlarndan oluan örenme materyalidi SÜRE 40/16 ÖN KOŞUL Portlar modülünü almolmak. YETERLİK MODÜLÜN AMACI EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME AÇIKLAMALAR Bilgisayarn ilk açlyapmak Genel Amaç: Bu modül ile gerekli ortam salandnda bilgisayarn çalmas için gerekli balantlar ve ayarlamalaryapabileceksiniz. Amaçlar: 1. Bilgisayar açlsalayan elemanlar kullanabileceksiniz. 2. İlk açlsrasnda meydana gelebilecek hatalarve ikazlarbileceksiniz. 3. BIOS ayarlamalaryaparak uygun açl durumunu salayabileceksiniz. Anakart, fare, klavye, KGK, çalr vaziyette bir bilgisaya Uygulamal olarak laboratuar ortamnda ilenmelidi Her faaliyet sonrasnda o faaliyetle ilgili deerlendirme sorular ile kendi kendinizi deerlendireceksiniz. Modül içinde ve sonunda verilen öretici sorularla edindiiniz bilgileri pekitirecek, uygulama örneklerini ve testleri gerekli süre içinde tamamlayarak etkili örenmeyi gerçekletireceksiniz. Srasyla aratrma yaparak, grup çalmalarna katlarak ve en son aamada alan öretmenlerine daarak ölçme ve deerlendirme uygulamalargerçekletirin. iii

6 iv

7 GİRİŞ Sevgili Örenci, GİRİŞ Teknolojinin her geçen gün hzla ilerledii bu zamanda, toplum olarak çan gerisinde kalmama adna en yeni ve en geçerli teknolojik ürün olarak kabul edilen ve çamzn vazgeçilmezi olan bilgisayar teknolojisini toplum olarak ne derecede kabullendiimiz, millet olarak gelimiliimizin göstergelerinden birisi olacakt Bilgisayardonamsal olarak çok iyi analiz edebilen ve elde ettii analizleri sorun çözme aamasnda net olarak kullanabilen yetimibeyin gücünün eksiklii ülkemizde ciddi anlamda hissedilmektedi Ülkemizde birçok eve artk bilgisayar girmiti Bu bilgisayarlar ile insanlar ilerini artk daha kolay bir ekilde yapmaya balam, internetin yaygnlamasyla hem bilgiye çok kolay bir ekilde ulaarak zamandan kazanm, hem de bilgisayarbir elence aracolarak kullanmlard Fakat çok az insan bilgisayarlarkullanmamzda bize yardmcolan klavye ve fare gibi çevre birimlerinin nasl çaltmerak etmiveya bilgisayar açlrken ne tür ilemler olduunu sorgulamlard Modül sonunda edineceiniz bilgi ve beceriler ile klavye, fare ve kesintisiz güç kaynaklarn çalma prensiplerini, içyaplarve çeitlerini öreneceksiniz. Gene saylan bu cihazlarn kasa kablo balantlarnasl yapabileceiniz yeteneini kazanacaksz. Bunun yasra bilgisayarn ilk açlesnasnda yaplan ilemler ile açlesnasnda oluabilecek yazlveya sesli hata mesajlarn ne anlama geldiini örenecek ve açl srasnda olmasistediiniz ayar deiikliklerini kendi kendinize yapabileceksiniz. 1

8 2

9 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Bilgisayara ait çevre birimlerinden fare ve klavye ile kesintisiz güç kaynan (UPS Uninterruptible Power Supply KGK) çalma prensibini öreneceksiniz. ARAŞTIRMA Sevgili örenci, bu faaliyet öncesinde yapmaz gereken öncelikli aratrmalar unlardr: 1. Günümüzde ne tür klavye ve fare çeitleri olduunu, klavye ve fare üzerinde bulunan elemanlarn ne ie yaradaratrz. Klavye ve farenin kasaya ne ekilde balantyapldgözlemleyiniz. 2. Fare ve klavyenin tarihsel geliim sürecini aratrz ve elde ettiiniz bilgileri sf içerisinde arkadalarzla tartz. 3. Bir KGK n kasa ve çevre birimleri ile olan balanteklini inceleyiniz. Kesintisiz güç kaynaseçerken nelere dikkat edilmesi gerektiini aratrz. Aratrma ilemleri için bilgisayar laboratuarnda veya ev ortamnda bulunan hazr bir bilgisayarve internet ortamkullaz. 1. BİLGİSAYARIN AÇILIŞINI SAĞLAYAN ELEMANLAR 1.1. Klavye Klavye Nedir? Üzerinde harf, rakam ve sembolleri içeren tularbulunduran ve bunlara basldnda ekranda görüntüleyerek, bilgisayara veri ve komut giriini salayan birime klavye (keyboard) adverili Klavye, bilgisayarla kullacarasnda iletiim kurmaysalayan önemli bir aygtt Her ne kadar dokunmatik ekranlar ve sesli kumanda sist emleri yavayavabilgisayar dünyasna girmekteyse de klavye vazgeçilmez bir donamd Milli Eitim Bakanltarafndan gelitir 3

10 Klavyenin İç Yapsve Çalma Prensibi Klavye, üzerindeki tular araclile kullacn bilgisayara sinyaller göndermesini sala Klavyenin içerisinde, basit bir mikroilemci ve tampon bellek bulunmaktad Bir tua basldnda, tuun balolduu elektronik devre harekete geçerek hangi tua basld bilgisayara ileti Bilgisayar da bu bilgiyi ile Şekil 1.1: Klavyenin iç yaps Kullac, klavye üzerindeki plastik tuüzerine bastnda, tualtndaki plastik yay aaezilerek altndaki kömür tabaka içerisinde bulunan gümünitrat içerikli devreyi kapat Klavye içerisinde bulunan mikroilemciye iletilen sinyal, kablo yardmyla bilgisayara iletilir (Şekil 1.1). Resim 1.2: Plastik yay katma Anakart üzerindeki klavye denetleyicisi porttan gelen sinyali karakter seti üzerinden RAM (ana bellek) e kopyala Klavye kesme istei, ilemciyi durumdan haberdar ede İlemci de yaplmasgereken ilemi yapa Gerçekte kullacn bir plastik tua basmolmasgibi basit bir ilem olarak gözükse de bu bilgisayara 1 ve 0 lardan oluan bir veri kümesinin iletilmesinin ardndan, kümeye karlk gelen karakter kodunun, karakter setindeki karln ekrana yanstlmasile sonuçla 4

11 Resim 1.3: Klayenin iç yaps Resim 1.4: Klavye ilemcisi Standart Klavye Tularn Görevleri Resim 1.5: Klavye tular Klavye üzerinde bulunan tularn görevleri unlardr: 1. Esc tuu (Esc=Escape): O anda iletilmekte olan komutu veya aktif olan menüyü iptal ede 2. Tab tuu (Tab=Tabulate): Bir programda deiik konumlara atlamaya ya da yazlmkelimeyi veya cursor yani imleci genellikle 8 karakter saa atmaya yara 3. Caps lock tuu (Caps=Capitals): Basldnda devamlbüyük harfle yazyazmay sala Bu tua basldnda klavyenin saüst köesinde bulunan Caps Lock yana 4. Shift tuu: Klavyenin sol ve sanda birer tane bulunu Klavyeden geçici olarak büyük ve küçük harf yazmada kullal Ayrca üzerinde iki ayrkarakter bulunan tulardan, sol üst ksmdakileri yazdr 5

12 5. Ctrl tuu (Ctrl=Control): Dier tularla birlikte kullalr ve kullalan program tarafndan belirlenen ilevleri yerine getiri Genellikle ksayol tubirleiminde kullal 6. Windows tuu: Windows iletim sistemine ait Balat menüsünü aça Sada ve solda olmak üzere iki tanedi 7. a) Alt tuu (Alt=Alter): Komutlarn çaltrlmasnda dier tubirleimi ile birlikte kullal Genellikle ksayol amaçlkullal b) Alt Gr tuu (Gr=Group): Tularn saalt köesinde bulunan karakterleri yazdrmak için kullal 8. Space Bar tuu (En altta uzun simgesiz tu): Yazyazarken tek karakter boluk vermek için kullal 9. Satumenüsü: Farenin satuuna basldnda ekrana gelen menüye bu tu yardmyla da ulaabiliriz. 10. Enter tuu: Yazyazarken paragraf bayapmak için ve programlarda bir komutu çaltrmak amaçlkullal 11. Yön tular: İmlecin sola, saa, aave yukardoru hareketlerini yön tularile salarz. 12. Rakam ve ilem tular: Num Lock tuu aktifken burada bulunan rakam ve ilem tularkullal 13. Num Lock tuu: Rakam ve ilem tular kullanmak için Num Lock tuunun aktif edilmesi gereki Num Lock tuu aktif edildii zaman klavyenin saüst köesindeki ledlerden sol bataki yana 14. Tuaktivasyon ledleri: Num Lock, Caps Lock ve Scroll Lock tularn aktif olup olmadklarburada bulunan ledlerin yap yanmadklarndan anlal 15. a) Print screen tuu: Ekranda bulunan görüntüyü hafzaya al Daha çok eitim amaçlkullal (DOS modundayken ekranda ne varsa dorudan yazcya basa) b) Scroll lock tuu: DOS iletim sisteminde imleci sabit tutarak yön tularie ekran aave yukarkaymassala Günümüzdeki iletim sistemlerinde de bazprogramlarda aygörevi üstlenmektedi Scroll Lock tuu baslyken klavyenin saüst tarafnda Scroll Lock yana c) Pause tuu: Daha çok DOS ekrandayken yaplan ilemlerin bir tua baslncaya kadar durdurulmassala 6

13 16. Backspace tuu: Genellikle imlecin solundaki karakterleri silme ilevini görü 17. Fonksiyon tular: Bu tular her programlama dilinde ve iletim sisteminde farkl görevler almt F1 den F12 ye kadard Örnein; F1 tuu iletim sistemlerinde ve programlarda yardm dosyalarn açlmasamacile kullal Klavye Çeitleri Klavyeleri tularn sralana göre 2 ye ayrabiliriz: a) F klavye: Bilgisayarda F klavye kullamtürkçe doküman yazanlar için çok uygundur diyebiliriz. Çünkü F klavyede harfler Türkçe yazm diline uygun olarak sralandrlmt Türkçe bir kelimeyi oluturan harflere parmaklarn daha kolay ulamas mantyla kullal Daktiloya çok benzerdi Bu nedenle daktiloyu 10 parmak kullanabilen insanlar kolayca ve hzlekilde F klavye kullanabilmektedirler b) Q klavye: En çok kullalan klavye modeli Q klavyedi İngiliz diline göre düzenlenmiti Bir bilgisayar alrken eer seçiminizi özel olarak belirtmezseniz, gelen klavye tipi genellikle Q klavye olu Q klavye de kendi içerisinde İngilizce ve Türkçe olmak üzere ikiye ayrl Resim 1.6: Klavye Çeitleri 7

14 Kasa ile balantlarna göre de klavyeleri 2 ye ayrabiliriz: 1. Kablolu klavyeler Kablolu klavyeler kasa ile balantsoketlerine göre; 1- AT soketli klavyeler 2- PS/2 soketli klavyeler 3- USB soketli klavyeler olmak üzere 3 gruba ayrlrla Resim 1.7: PS/2 Soket Günümüzde PS/2 balantlklavyeler çounluktad 2. Kablosuz klavyeler Kablosuz klavyeler kasa ile haberlemelerine göre 2 ye ayrlr; 1- Infrared (kzl ötesi) klavyeler: Bu tür klavyelerde alcaygt ile klavye, tpk televizyon kumandalarnda olduu gibi, direk olarak birbirlerini görmek zorundadrla 2- Radyo frekanslklavyeler: Bu tür klavyelerde ise alcaygt ile klavyenin birbirini görme zorunluluu yoktu Onlarca metre alan içerisinde birbirleri ile haberleebilirle Resim 1.8: Kablosuz klavye 8

15 1.2. Fare Fare Nedir? Fare (mouse), klavyeden sonra bilgisayarda kullalan en yaygn girdi aygtdr ve klavyeye nazaran daha basitti Grafik arabirimi kullalmaya balandndan beri fare destei programlar içine yerletirilmeye balanmt Bilgisayar programlarn çou, özellikle Windows iletim sistemi altnda çalan programlar fareye gereksinim duymaktadrlar ve farelerin yaygnlamasda Windows 95 iletim sistemi ile birlikte balamt Resim 1.9: Fare Farenin İç Yapsve Çalma Prensibi Klasik farelerde mekanik parça, farenin altnda bir deliin içerisinde bulunan ve farenin hareketine göre yuvarlanan bir toptu Farenin içyapsve çalma prensibi öyledir; 1. Farenin altnda bulunan top, iki adet silindire deer ve fare hareket ettiinde bu silindirler dönerek uçlarna balçarklarçeviri Biri farenin yukar- aahareketini, dieri ise saa - sola hareketini sala Bu çarklarn iki yanda k yayclar (led) ve k alglayclar (detektör) bulunu 2. Bu silindirlerin ucuna balçarklar üzerinde delikler vard Bu delikler k yayc dediimiz led den çkan bir keser bir açarla 3. Ik alglaycdediimiz detektörler ise ledlerden gelen bu kesik kesik alglarla In kesilip tekrar gelme hzna göre bu bilgiyi bilgisayarn ilemcisine (CPU) gönderirle 4. İlemci (CPU), kendisine gelen bu bilgiyi ileyerek çarkn dönüsayshesapla Buna göre de, yani çarkn dönüsaysna göre de ekrandaki oku hareket ettiri Topun yandaki üçüncü bir silindir ise topu desteklemek içindi 5. Farenin dier elemanlarise butonlard Butonlara basldzaman farenin içerisinde bulunan ilemci, buna ait bir veri satroluturarak CPU ya (mikroilemci) gönderi CPU kendi içersinde bu komutu iler ve ilgili ilemi yürütü Topun salklhareket etmesi için farenin altna "pad" denilen lastik bir yüzey konulu 9

16 Resim 1.10: Farenin içyaps1 Çarklar Ik Yayclar (LED) Resim 1.11: Farenin içyaps2 Engelbart n ilk faresi tek tua sahipken çok ksa zamanda 3 tulu fareler gelitirilmiti En çok tercih edilenler iki tulu olan farelerdi Farelerde en çok kullalan tu, sol tutu Sol tuseçme görevi yapa Satuise yan menünün kullalmassala Üç tulu farelerde orta tuistenilen bir makroya veya fonksiyona atanabili Örnein ön bellee alnmmetnin kürsörün olduu yere yaptrlmassalanabili Tularda yaplmen büyük yenilii tekerlek (scroll) olarak söyleyebiliriz. Bu küçük tekerlek bir pencere veya programda yukar- aadoru hareket ettirildiinde pencere veya program ekraaave yukardoru hareket ede Uzun dokümanlarn gezilmesinde çok faydald Resim 1.12: Tekerlek ve tular 10

17 Fare Çeitleri Fareler balantçeitlerine göre 3 e ayrlrlar: 1. Seri soketli fareler 2. PS/2 soketli fareler 3. USB Soketli fareler Resim 1.13: PS/2 Soket Günümüzde PS/2 balantlfareler çounluktad Anakartlarn giriler ksmnda yer alan fare ve klavye balantsiçin olan PS/2 teknolojisi, u an için en çok kullalan klavye ve fare balantçeididi Klavye PS/2 Fare PS/2 Resim 1.14: PS/2 Giriler Fareler çalma sistemine göre 2 ye ayrlr: 1. Standart Fareler: Altnda bulunan top yardmile ekranda bulunan fare iaretçisini (mouse pointer) hareket ettiren klasik farelerdi Resim 1.10 da içyaps gösterilen resim, standart bir fareye aitti Günümüzde en çok kullalan fareler, bu tür farelerdi 2. Optik Fareler: Kullaclarn en çok kullandklarfare türü olan standart fareler günümüzde yerlerini optik farelere brakmaktadrla Standart fareden farklolarak altnda top bulunmayan, bu optik farelerin çalma prensibi daha deiikti 11

18 Resim 1.15: Optik fare 1999 ylnda üretilen ilk optik fare, küçük bir kamera tayordu. Saniyede tam 1500 kare fotoraf alarak hareketleri alglayabiliyordu. Günümüz teknolojisinde ise bu küçük kamera yerini kmzledlere (Light Emitting Diyote) brakmtr (Resim 1.16). Resim 1.16: KrmzLED Gönderdiimiz hareket komutlar bu ledlerden yansyan k ile CMOS (Complimantary Metal Oxide Semiconductor) adverilen sensöre ulaarak hareketleri alglayabilmektedi Alglanan hareketin yerine getirilmesi ve bilgisayara iletilmesi için yaplacak dier ilem ise DSP analizidi Açlm Digital Signal Processor (Saysal sinyal İlemcisi) olan DSP teknolojisi, CMOS tan gelen sinyalleri saniyede 18 milyon talimat ile örnekleyerek deerlendirir ve bilgisayara yerine getirilmesi gereken hareketi ileti Bilgisayar, pepee gelen görüntüleri ileyerek görüntüler arasndaki farkllk durumuna göre hareket miktaralglar ve bunu sinyaller ile ekrana aktar Böylece fare iaretçisi (mouse pointer) ekran üzerinde hareket ede Tabii optik farenin ileyisistemi ile ilgili tüm bu anlattklarmz saniyenin yüzde biri gibi bir zamanda ve oldukça düzgün bir ekilde gerçeklei Kablosuz fareler üç türe ayrlr: a) Kzlötesi fareler: Bu fareler, bilgisayar ile iletiiminde bir kzlötesi sistem kulla Sistem, bilgisayarn seri, PS/2 veya USB yuvasna taklr, fare ise sistemle kzlötesi 12

19 nlar ile iletiim kura Eer fare ile sistem arasna bir cisim girerse, fare hareketleri hissedilmeyecekti Bu tür farelerden günümüzde artk satlmamaktad Resim 1.17: Kablosuz fare b) Radyo dalgalfareler: Kzlötesi farelerden farklolarak bu fareler iletiim için kzlötesi n yerine radyo sinyalleri kullarla Kapsama alanlargenelde onlarca metre civarndad Kablosuz fareler bilgisayara taklolan alcaygtla iletiim kurmak için kendi içlerinde 2 adet pil bulundururlar (Resim 1.17). Resim 1.18: Piller c) Bluetooth fareler: Bu fareler, kimi bilgisayarlar ile entegre gelen Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanarak iletiim kurarla İlk iki türe göre en büyük avantajlar, standart bir protokol kullandiçin her cihazla kullalabilir olmalard Diz üstü bilgisayarlarda fare ilevi bilgisayar üzerine yerletirilmive elle döndürülen TrackBall adverilen küre tarafndan yerine getirilmektedi Parman baskhareketiyle imleci yönlendiren TouchPad de kullalan dier bir türdü 13

20 1.3. Kesintisiz Güç Kayna(UPS) Kesintisiz Güç KaynaNedir? Kesintisiz güç kaynaups adyla bilinmektedi UPS ifadesi, kesintisiz güç kayna anlamna gelen Uninterruptible Power Supply kelimelerinin baharflerinin birlemesinden meydana gelmiti Resim 1.19: Kesintisiz güç kaynaklar Kesintisiz güç kaynaklar(kgk UPS), elektriksel güç kaynaz ile bilgisayar sisteminiz arasnda bulunan ve bu sistemin dahilindeki bileenleri elektrik akmndaki anormalliklerden ya da ini çklardan koruyan bir donamd UPS ler sadece bilgisayar sistemleri için deil düzenli ve kesintisiz elektrie ihtiyaç duyan bütün sistemler için vazgeçilmez bir ihtiyaçtr (Resim ). 14 Resim 1.20: Kesintisiz güç kaynaklar KGK lar, bilgisayar sisteminizi besleyen akmn voltajdaki düme ya da bir elektrik kesintisi sonucu azalmasya da tükenmesi halinde sisteme belli bir süre yedek güç salarla Bunun yasra, elektrik akmnda ksa süreli ve hafif ya da uzun süreli ve yüksek artlar eklinde gözlenen dalgalanmalar srasnda yine UPS ler devreye girer ve bu dalgalanmalar sabitleyerek kendisine balbilgisayar sistemine bu dalgalanmalarhissettirmez. Voltaj miktarlarn, sistemin zarar görmesini engelleyecek ekilde düzenlenmesi ilemine regülâsyon (regulation) adverili Regülâsyon ile voltaj düzeyi daha yukarda ya da daha aada tutulabilir, böylece bilgisayar ekipmazn ömrünün uzatlmas mümkündü

21 UPS'de gücün sürekliliini salamak için aküler kullalmaktad Elektrik kesildiinde bilgisayar, kendisi için gerekli olan enerjiyi aküden salar ve çalmasna devam ede Akü ömrü 1 ile 5 yl arasolup bu süre kullacya, ortam ve çalma artlarna bald Resim 1.21: Kesintisiz güç kaynaklarnda kullalan aküler Elektriin kesildii an ile UPS den sisteme enerjinin verildii an arasnda geçen süreye transfer süresi deni Transfer süresi ne kadar düükse o kadar iyidi Transfer süresi, UPS çeidine göre 0 ms ile 20 ms arasnda deimektedi Transfer süresinin en fazla 4 ms olmasbekleni Kesintisiz Güç Kaynaklarn İç Yapsve Çalma Prensibi Şekil 1.2: Devre emas Kesintisiz güç kaynaklar(ups), ebekeden gelen AC gerilimi önce dorultucu ile DC gerilime dönütürü Dorultucu hem eviriciye gerekli olan enerjiyi salar, hem de akü için gerekli olan DC gerilimi salamolu Bu DC gerilim, akünün arj edilmesi için kullal Akü ancak DC gerilimle arj edilebili Dorultucudan çkan DC gerilim bu ekliyle bilgisayarmzn iine yaramaz. Çünkü bilgisayarlar AC gerilimle çalrla İte burada devreye evirici gire Eviricinin görevi, Dorultucudan salanan DC gerilimden, istenen standart efektif deerde ve frekansta, AC gerilim üretmektir (Şekil 1.2). 15

22 UPS lerin bir ksmnda, evirici güç katnda meydana gelen bir arza durumunda kritik yüklerin beslemesiz kalmamasiçin konulmu bypass anahtar olarak adlandrlan bir yapda mevcuttu Evirici katnda oluacak bir arza durumunda gerilim kesintisiz olarak bypass kaynana transfer edili Bypass anahtarile UPS, kendisine balsisteme genellikle ebeke gerilimini dorudan ileti Bypass anahtardaha çok online UPS lerde kullal Online UPS ler bir sonraki konuda anlatlacakt Şebeke geriliminin kesilmesi veya sr deerlerinin dna çkmasdurumunda dorultucu çalmasdurduru Evirici böyle bir durumda dorultucu ile arj edilmiolan aküden çektii DC gerilimi, yine AC gerilime çevirerek bilgisayar sistemini belli bir süre daha kesintisiz olarak istenen deerde beslemeye devam ede Bu süreye destek süresi (runtime) adverili Destek süresi, bilgisayarn çekecei yükün miktarna, UPS'in kapasitesine ve akü miktarna göre deii Tam yükle çalan ortalama bir masaüstü sistemi için 5 ilâ 15 dakikalk bir destek süresi yeterlidi Resim 1.22: UPS içerisinde bulunan akü ve dier üniteler UPS içerisinde bulunan kontrol elektronii ünitesi; ebeke, dorultucu, akü ve eviriciyi sürekli olarak denetleyerek bu birimlerin uyum içinde çalmassalar (Resim 1.20) Kesintisiz Güç KaynaklarÇeitleri Kesintisiz güç kaynaklarüç deiik topolojiye sahipti 1. Standby (Off - Line) UPS ler 2. Line - Interactive UPS ler 3. Online UPS ler 16

23 Standby (Off - line) UPS ler Elektrikler kesik olduu sürece aktif olan, elektrikler varken de temel yüksek voltaj korumasn haricinde voltaj dalgalanmalarnda herhangi bir ayarlama ya da düzenleme yapmadan, elektrik prizinin taklolduu duvardan çkan elektrik akmn direkt olarak PC ye ve çevre birimlerine ulamasna izin veren pasif sistemlerdi Standby UPS lerin devreye girmesi için elektrik hattnda bir güç kesintisi meydana gelmelidi Elektrikler kesilmedii sürece bu UPS ler kendi içlerinde bir enerji dönüümü yapmazla Elektrikler var olduu sürece aktif duruma geçmedii için kendisine off - line UPS de denmektedi Line - Interactive UPS ler Line - interactive sistemler, ebeke gerilimi kabul edilebilir aralkta iken standby UPS lerde olduu gibi offline modunda çalmassürdürü Offline sistemlerden farkl olarak gerilimdeki dalgalanmalarengellemek için kontrol mekanizmasna sahiptirle Yani elektrik varken oluabilecek voltaj dalgalanmalarstandby UPS lerde kontrol edilemezken (yüksek voltaj kontrolü hariç) line interactive sistemlerde bu dengesizlikler regülâsyon ilemine tabii tutulurla Resim 1.23: Line interactive UPS ler Line interactive UPS ler, sistemler için daha güvenilir bir koruma salarla Ayrca pil ömürleri de daha uzundu Online UPS ler Bu tür UPS lerin dönütürücüleri her zaman aktifti Sistemin ihtiyaç duyduu elektrik akm, duvardaki elektrik hattndan gelen akmla sürekli beslenen aküler ile sala Bir elektrik kesintisi ya da güç arzashalinde, online bir UPS sfr transfer zama na ulaabilme yeteneine sahiptir (Çünkü sistemin enerjisi daima UPS aküsünden salanmaktad). Online UPS ler, korumakla yükümlü olduklarsistemin hizmetine ani dalgalanmalardan uzak ve daha kararlbir elektrik akmsunarla Daha çok endüstriyel alanda daha büyük sistemlere kesintisiz ve düzenli enerji salama amaçlkullalrla 17

24 Resim 1.24: Online UPS ler Ne var ki online UPS lerin de bazdezavantajlaryok deildi UPS aküsünün sürekli kullam halinde olmas, akünün ömrünü büyük ölçüde ksalt Bunun yasra, online UPS ler tarafndan kullalan ikili dönüüm süreci de daha yüksek enerji kullamndan dolaydaha fazla elektrik faturalarna sebep olu 18

25 UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İlem Basamaklar Bilgisayara ait kasa, monitör, klavye, fare ve eer var ise kesintisiz güç kaynamasa üstüne yerletiriniz. Öneriler Klavye ve farenin portlara konektör balantlaryaparken yuvaya tam oturacak ekilde balantyyapz. Klavyenin kasa balants yaparken PS2 giriin port ile tam uyumlu olacak ekilde taklmasna dikkat ediniz. Klavyenin kablosunu resimde görüldüü gibi kasaya takz. Farenin kasa balantsyaparken PS2 giriin port ile tam uyumlu olacak ekilde taklmasna dikkat ediniz. Farenin kablosunu resimde görüldüü gibi kasaya takz. 19

26 Monitörün ekran kablosunu kasaya takarken balantn tam olarak yapldndan emin olunuz. Konektör üzerindeki vidalarport üzerindeki yuvalarna iyice sabitleyiniz. Monitörün ekran kablosunu kasan arkasnda bulunan ekran kartgiriine takz. Eer var ise kesintisiz güç kaynaile kasa ve monitörün balantlarara kablo ile yapz. Eer var ise kesintisiz güç kaynan arj olmuolduundan emin olunuz. UPS ünitesini hava akmn olduu, tozdan, pas dumandan uzak bir yere yerletiriniz. UPS i arscak ve çok nemli ortamlarda kullanmayn. UPS i 2 kutuplu 3 telli toprakl prizlere balayarak kullan. UPS arkasndaki paneldeki iki çk kullanarak sadece bilgisayar ve çevre birimlerini besleyin. Genellikle bilgisayara ait kasa ve monitör UPS e balanmaktad 20

27 Güç kablosunun kasa balants dier balantilemlerinden sonra yapz. Güç kablosunun kasa balants yapz. Monitörün güç kablosunu prize takz. Kasan güç kablosunu prize takz. Eer var ise kesintisiz güç kaynan güç kablosunu prize takz. Kasa ve monitöre ait güç kablolar prize takarken dikkatli olunuz. Eer var ise kesintisiz güç kaynan güç kablosunu prize takarken dikkatli olunuz. 21

28 ÖLÇME VE DEĞERLENDİ RME ÖLÇME VE DEĞERLENDİ RME A. OBJEKTİ F TESTLER (ÖLÇME SORULARI) A a daki sorular n cevaplar doru ve yanl olarak deerlendiriniz Klavyelerin kendi içlerinde mikro i lemcileri bulunmaktad (...) Q klavyede harfler, Türkçe yaz m diline uygun olarak s raland r lm t (...) Farelerde satu, yan menünün kulla lmas sa la (...) Dorultucular, DC gerilimi, AC gerilime dönü türen devrelerdi (...) Darbe, k sa süreli gerilim dü üklüüdü (...) Transfer süresi ne kadar yüksekse o kadar iyidi (...) Elektrik kesildi i andan itibaren UPS in sisteme enerji salayabildii süreye Destek Süresi deni (...) Online UPS ler sadece elektrik kesintisi olduunda devreye gire (...) 9. A a daki cümlelerde bulunan bo luklaren uygun ekilde doldurunuz Günümüzde ba lant lklavyeler ço unluktad Optik farelerin alt k sm nda top yerine bulunmaktad Elektri in kesildi i an ile UPS den sisteme enerjinin verildii an aras nda geçen süreye deni UPS içerisinde bulunan, elektrik kesildi i anda sisteme enerji salamaya devam ede Voltaj miktarlar n, sistemin zarar görmesini engelleyecek ekilde düzenlenmesi i lemine adverili, offline sistemlerden farklolarak gerilimdeki dalgalanmalarengellemek için kontrol mekanizmas na sahiptirle Online UPS ler, transfer süresine sahiptirle, dorultucudan veya aküden gelen DC gerilimi, AC gerilime dönü türü DEĞERLENDİ RME Cevaplar zcevap anahtarile kar la t r z. Doru cevap say zbelirleyerek kendinizi deerlendiriniz. Yanl cevap verdi iniz ya da cevap verirken tereddüt ya ad z sorularla ilgili konularfaaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz 22

29 ÖĞRENME FAALİ YETİ 2 ÖĞRENME FAALİ YETİ 2 AMAÇ BIOS un ne demek olduunu, ne i e yarad ve BIOS içerisindeki ayarlar n nas l yap ld öreneceksiniz. ARAŞTIRMA Bu faaliyet öncesinde yapma z gereken öncelikli ara t rmalar unlard r: 1. Anakart, i lemci ve RAM e ait terimlerin neler oldu unu ara t r z. 2. ROM un ve ROM çe itlerinin neler olduunu ara t r z. 3. Bilgisayar ilk aç ld nda olan i lemleri ekrandan gözlemleyiniz. Ara t rma i lemleri için bilgisayar laboratuar nda veya ev ortam nda bulunan haz r bir bilgisayarve internet ortam kulla z. BIOS taki ayarlartam olarak anlayabilmeniz için bilgisayar teknik servislerinde çal an ve dona m ile ilgili tüm özellikleri kullanan ki ilerden ön bilgi alma z gereki Kazanm oldu unuz bilgi ve deneyimleri arkada gurubunuz ile payla z. 2. BIOS 2.1. BIOS Nedir? BIOS terimi; Basic Input / Output System (Temel Giri/ Ç k Sistemi) kelimelerinin baharflerinin birle mesiyle meydana gelmi ti BIOS, bilgisayar ilk aç ld anda çal maya ba layan küçük bir yaz l md BIOS yaz l m, anakart üzerinde sabit olarak bulunan ROM (Read Only Memory Sadece Okunabilir Bellek) ad verdiimiz bir chip (yonga) içindedir (Resim 2.1). 23

30 Resim 2.1: Anakart üzerinde ROM un gösterili i BIOS yaz l m, sistemin ayr lmaz bir parças d Sistemin kapat lmasya da formatlanmasdurumunda BIOS silinmez. Bunun nedeni de, BIOS un diskte de il, anakart üzerine monte edilmi, salt okunabilir bir bellek olan ROM yongas nda kay tlolmas d Resim 2.2: EEPROM Günümüz anakartlar n çou imdilerde kulla c lar taraf ndan kolayca güncellenebilen, Flash BIOS olarak da bilinen EEPROM ( Electrically Erasable Programmable Read Only Memory - Elektrikle Silinebilir Programlanabilir Sadece Okunabilir Haf za) adlrom bellek kullanmaktad rlar (Daha önceki BIOS'lar n çipleri güncellenebilmek için anakarttan fiziksel olarak ç kart l r ve daha yenisi ile de i tirilirdi). (Resim 2.2) BIOS Ne İ e Yarar? Bilgisayarilk açt m zda çal t r lan ilk program BIOS tu İ lk olarak bilgisayar n dona m tarar ve test ede Bu i lem Power On Self Test ( İ lk aç l ta kendini s nama) veya POST olarak adland r l Bu test s ras nda BIOS, herhangi bir sorunla kar la t zaman bunu kulla c ya yaz lveya sesli hata mesajolarak bildiri Daha sonra BIOS, i letim sistemini yükle 24

31 POST; güç kayna n normal i levlerini, anakart, i lemciyi, giri /ç k denetleyicilerini, belle i, klavyeyi ve video bile enlerini kontrol eden birçok test çal t r Bilgisayar POST a amas tamamlarsa k sa tek bir bip ya da iki k sa bip sesi ç kar r (BIOS üreticisine ba lolarak ses say sde i ebili). POST, problem tespit ederse, ön yükleme sürecini yar da keser ve görüntüsel olarak ekrana yaz lya da duyulabilir bir seri bip sesi ile hata mesajveri BIOS ta yap labilecek ayarlar öyle s fland rabiliriz: 1. Anakart taraf ndan desteklenen özellikleri kapatmak/açmak ve bu özelliklerin deerlerini de i tirmek/gözlemlemek: BIOS, bilgisayar n dona mhakk nda tüm bilgiye sahip olur ve bu dona mlar n birbirleri ile haberle meleri i lemini üstleni Örnein ses kart, modem gibi parçalarüzerinde bar nd ran bir anakart ald zda, anakart z n üzerine tak lolan ayg tlar n listesini i letim sisteminize BIOS veri Anakart üzerinden desteklenen bir dona mbios yaz l miçerisinde iptal ettiimizde ise i letim sisteminiz bu ayg tart k görmeyecekti Örnein, on - board olarak ses kartta yan anakart n BIOS una girerek ses özelli ini iptal ettiimizde i letim sistemi art k bu ses kart alg layamayacakt 2. Anakart n üzerine tak lolan dona mlar n çak mamasve düzgün çal mas için gereken parametreleri ve adresleri tayin etmek: BIOS, anakart üzerine tak lolan dona mlar n çal ma adreslerini i letim sistemine bildirerek onlar n do ru düzgün çal mas na olanak ta Normal artlarda BIOS, ayg tlar n çal ma adreslerinin belirlenmesini i letim sistemine yapt r Fakat kalabal k ek dona ma sahip bir sistemde, bazdona mlar n çal ma adresleri, i letim sistemi taraf ndan ayatand nda, çak ma dedi imiz olay ortaya ç ka Çou zaman, ay çal ma adresine sahip dona mlar kendi aralar nda bu yeri payla arak sorun ç kartmazken, bazdurumlarda ayçal ma adresine ait dona mlar bu adresi payla mak istemezle Böyle bir durumda iki dona m da çal maz. Ama BIOS a girip, ayg tlar n kullanmasgerekti i çal ma adreslerini (IRQ, DMA vs.) kendimiz belirledi imizde her iki dona m da çal mas na devam ede 3. Anakart n, sistem aç l nda (BOOT) ilk olarak kullanacaayg t(cd ROM, Floppy, Hard disk) BIOS belirler: BIOS, ilk aç l i lemlerini tamamlad ktan sonra bilgisayar n bir i letim sistemi ile aç lmasiçin i lem s ras içerisinde i letim sistemi bulunduran bir ayg ta b rakmasgereki Burada bilgisayar, Disket sürücü, CD ROM veya hard disk gibi disk ortamlar ndan herhangi birisi ile aç lmak istenebili Burada bilgisayar n hangi ayg tta bulunan i letim sistemi ile aç lacaönceliini, yine BIOS içerisinde yap lm olan aç l (BOOT) ayarlarbelirle BOOT (Ba latma): Bilgisayar n, aç ld nda bir dizi s radan kontrolleri yap p bilgisayar n aç labilmesi için gerekli olan sistem dosyalar yükleyerek i letim sistemini devreye sokma i lemidi 25

32 POST Nas l Çal r? 1. Bilgisayar zaçt zda elektrik ak mcpu (Central Process Unit Merkezi İ lem Birimi) ünitesine gider ve orada bilgisayar n önceki kulla m ndan kalm bilgileri sile 2. CPU (Mikroi lemci), elektrik ak mtaraf ndan uyar ld nda ROM da yer alan BIOS yaz l m RAM (Random Access Memory - Rastgele Eri imli Bellek) e yükleyerek aktif hale getiri BIOS program ; kendi içindeki kay tlbilgilerden, önce kendini ve POST program kontrol eder, daha sonra System Bus (Bilgisayar n dona mlar birbirine ba layan devreler) a sinyal göndererek devrelerinin görevlerini yap p yapmad kontrol ede 3. POST testi, bundan sonra bilgisayar n ekran görünümünü kontrol eden video sinyallerini ve ekran kart n haf zas test ede İ te bu andan itibaren ekra m z görüntü vermeye ba la 4. POST, çal mas na devam eder ve RAM belleklerin gere i gibi vazife görüp görmediini belirlemek üzere bir dizi testler yapa Bütün belleklere s rasile bazbilgiler kaydederek daha sonra bu bilgileri okur ve yaz lan ile okunakar la t r Baz bilgisayarlarda, bu a amada ekranda haf za kapasitesini gösteren rakamlar n say ld görebilirsiniz. 5. Daha sonra POST, bilgisayara ba lklavyenin ba lant s ve herhangi bir tu unun bas l p olup olmad kontrol ede Bu s rada varsa klavye üzerindeki kontrol ledleri ya p söne 6. Floppy disk e (disket sürücü) ve sabit disklere sinyal göndererek, haz r ve çal r durumda olup olmad klar ve tepkilerini belirle Bu s rada floppy diskten ses geli 7. POST, yapt testin sonuçlar CMOS (hangi ekipmanlar n bilgisayara ba l olduunu belirleyen bilgilerin sabit olarak kay tloldu u yonga) ile kar la t rarak yeni bir dona m n varl ara t r Son i lem olarak ta CMOS daimi haf zas nda kayda geçe 8. Bundan sonra BIOS ta belirtilen ayara göre BOOT (ilk aç lma) i lemi gerçekle tirilerek i letim sistemi çal t r l 26

33 BIOS ta Yap lan Dei iklikler Nereye Kaydedilir? BIOS, ROM içerisinde bulunan bir yaz l md ROM ise sadece okunabilir bir bellek olduu için hiçbir dei iklik kaydedilemez. Bu yüzden BIOS üzerinde yapt m z de i ikliklerin bir yere kaydedilmesi gereki BIOS da ayarlarde i tirdi imizde bu ayarlar CMOS denilen bir bellek çe idine kaydedili CMOS (Complenmentary Metal Oxide Semiconductor), "E lenik Metal Oksit Yar iletken" in k saltmas d Bilgilerin burada tutulmasiçin bir pil ile CMOS sürekli beslenir ve kaydedilen ayarlar n burada sürekli kalmas sa la Resim 2.3: BIOS-CMOS Güç Dü mesine bas ld nda, CMOS da kay tlolan BIOS ayarlar na göre sistem aç l Kay tlolan ayarlar bir süre sonra kayboluyor ve s k s k CMOS Checksum error hatasekranda gözüküyor ise, anakart n üzerinde bulunan pilin de i tirilmesi gereki Bu da sorunu çözmezse, CMOS yongasbozulmudemekti BIOS Çe itleri Dei ik anakartlar, farklbios SETUP yaz l mlar içermektedi Farklfarkl markalar n ürettikleri farklbios lar bulunmaktad Farklfirmalar n BIOS ayarlarbu BIOS sistemlerine göre farkl l k gösteri Piyasadaki BIOS çe itleri unlard r; Award Software Phoenix BIOS AMI BIOS Award Medallion BIOS ( Phoenix BIOS + Award BIOS ). Award Medallion BIOS, Award BIOS ile Phoenix BIOS birle mesinden dolay Phoenix BIOS un arabirimi ile Award BIOS un özelliklerinin kar m ndan olu mu tu En çok kulla lan BIOS türü Award BIOS tu SETUP seçeneklerinin çou tüm BIOS larda ay eyi ifade etmektedi Fakat seçeneklerin ifade ekilleri ve BIOS SETUP MENÜ ara yüzü farkl olabilmektedi 27

34 BIOS Çe itleri BIOS Resimleri Award BIOS Resim 2.4 AMI BIOS Resim 2.5 Phoenix BIOS Resim BIOS Yap land rmas na Giri BIOS un ne oldu undan, görevinden ve öneminden bahsettik. Peki, BIOS ayarlar nas l dei tirebiliriz? BIOS ayarlar dei tirmek için BIOS a nas l girebiliriz? Şimdi de bunlar inceleyelim Post Ekra Güç dü mesine bast ktan sonra BIOS un bilgisayars nad bir ekran kar m za geli Bu ekrana POST ekraderiz. POST ekra nda, bize i lemcimizin h z, bellek miktarve veri saklama cihazlarbelirtili Tam bu esnada, ekra n alt nda Press DEL to Enter Setup ifadesi beliri BIOS ayarlar na eri mek için bu ifadeyi gördüümüz anda DEL tu una basmam z gerekir (Resim 2.7). 28

35 Resim 2.7: İ lk aç l ekra Bazgüncel anakartlarda POST ekrayerine, kendi markalar gösteren tam ekran logolar yer al Bu logolar n arka pla nda klasik POST i lemleri devam ede Böyle bir durumda, TAB tu una basarak bu logoyu atlat p klasik POST ekra na dönebilirsiniz. Farklanakart üreticilerinde BIOS a girmek için gereken tubirle imi farklolabiliyo Genelde DEL tu u kulla l rken, bazanakartlarda F1, F2, F10, Esc veya Ctrl + Esc tu lar ndan herhangi biri kulla labiliyo BIOS a girmek için kullanaca z tu (lar) POST ekra nda belirtili Önceki konuda, farklfirmalar n BIOS unun bulunduundan bahsedip, bunlar n AWARD, AMI ve Phoenix olduunu söyledik. Hemen akl m za bir soru gelecektir; BIOS ayarlar, bu BIOS sistemlerine göre farkl l k göstermiyor mu? Hepsinde aygörevleri yapan ayarlar bulunuyo Ama bu ayarlar n ifade edilme tarzlarbios modeline göre farkl l k gösterebili Biz en çok kulla lan BIOS modeli olan Award BIOS a göre tüm i lemleri gerçekle tirece iz Cmos Setup Menüsü BIOS Setup'ilk açt zda ekrana gelen menüye CMOS SETUP adverilir (Resim 2.8) Ok tu larile buradaki seçeneklerden birinin üzerine gelip enter tu una bast zda ya alt menülere geçilir, ya da bu seçenekler zaten birer komut oldu u için bu komut yerine getirili Herhangi bir ayar de i iklii yapmak isterseniz bunu Page Up, Page Down veya +, - tu lar ile gerçekle tirebilirsiniz. 29

36 BIOS Setup' n tüm pencerelerinde oldu u gibi bu pencereden de Esc tu una basarak ç kabilir veya F10 tu una basarak yapt z dei iklikleri kaydederek ç kabilirsiniz. Resim 2.8: BIOS ekra Not - 1: Her bir menü ile ilgili verilen ekran görüntüleri sadece fikir vermesi aç s ndan eklenmi ti Ayarlar anlat l rken ekran görüntülerinde var olan ayarlara ba l kal nmayacakt Çünkü her bir anakart markas n BIOS ayarlarbirbirinden farkl olabilmektedi Not - 2: BIOS ayarlar anlat rken "Enabled - Aktifle tirme" ve "Disabled Pasifle tirme" terimleriyle çok s k kar la aca z. Çou BIOS ayarlar n kar s nda bulunan bu seçeneklerden "Enabled" ayar n aktif oldu unu, "Disabled" ise o ayar n devreden ç kar lm oldu unu gösteri Not - 3: Sevgili ö renci, BIOS ayarlar n bir k smsizin çok fazla i inize yaramayacakt Bu yüzden burada en fazla i inize yarayabilecek menüleri ta tmakta yarar gördük. Bunun d nda kalan menüleri, önerilen kaynaklar bölümündeki internet sitelerine girerek ara t rabilirsiniz Standard Cmos Setup (Standart Cmos Ayarlar ) Ana menüden bu bölüme girdi inizde, IDE ayg tlar ayarlayabilir/ta tabilir, temel sistem ayarlarve sistem saati ile ilgili seçeneklere ula rs z. Bunlar n i levleri a a da sunulmu tu 30

37 Resim 2.9: Standart ayarlar a) Date/Time (Tarih/Saat): Sistem saatini ve tarihini buradan ayarlayabiliriz. Asl nda sistem saatini ve tarihini Windows veya DOS tan da ayarlayabilirsiniz. Tarih konusunda küçük bir not dü memiz gereki Y l hanesi iki basamaklgörünüyorsa 2000 y lproblemi olabili Yani 2000 y l nda tarih 00 olarak görünecekti Sistem ve uygulamalar z n tümü tarihi, 1900 y lgibi alg layabili Ancak uzunca bir süredir, anakartlarda bu sorun, y l dört haneye ç kar larak giderilmi ti b) Hard Disks (Sabit Diskler) : BIOS ve anakartlar 4 IDE sürücüyü (sabit disk veya CD - ROM) destekle IDE disklerinizin ayarlar HARD DISKS adlbu bölümde görebilirsiniz. Ancak sisteminizdeki IDE CD sürücüler veya SCSI sürücüler burada görünmez. Nadiren de olsa BIOS bazdiskleri otomatik ta mayabili Bu durumda disk türünü (Type) User (Kulla c ) olarak seçip disk üzerinde yazan bu parametreleri elle girerek diskinizi ta tabilirsiniz. Böyle bir durumda bilgisayar, hard diskler önceden ta t ld için sistemde hard disk arayarak zaman kaybetmeyecekti Bu bölümde bulunan Mode ayarise 4 seçenek içeri Normal, Large, LBA ve Auto. 528MB'tan küçük diskler için Normal seçeneine getirmelisiniz. 528MB'tan büyük ve LBA modunu destekleyen diskler için LBA, 528MB'tan büyük ve LBA modunu desteklemeyen diskler için Large seçene ini kullanmal s z. LARGE türü diskler sadece MS - DOS ile kulla labilir ve pek yayg n deildi Günümüzde tüm diskler LBA modunu desteklemektedi MODE ayarauto olarak b rak lsa bile BIOS, LBA modunu otomatik olarak ta E er istisnai bir durum yoksa TYPE ve MODE ayarlar "AUTO" yapmak en iyisidi Böylece BIOS, POST s ras nda diskinizin özelliklerini belirleyip sistemi ona göre açabili Hard Disk bölmesindeki parametreler diskinizin kafa, silindir, sektör say sve teknoloji ile ilgili bazbilgiler içerirle Günümüzde tüm yeni anakartlarda IDE HDD Auto Detection seçene i vard r ve hemen hemen hiçbir diski ta mazl k etmez. c) Drive A/B (A/B Sürücüsü): Bu bölüm disket sürücüleri içindi PC lere iki tane disket sürücü tak labildii için A ve B seçenekleri konmu tu Bir tane disket sürücünüz varsa, bunlardan bir tanesini ayarlay p, dierini None (yok) yapma z gereki Günümüzde disket sürücüler genelde 1.44 MB 3.5 inch oldu undan bu ayar bu ekilde yap l Eer A y 31

38 None yap p, B yi 1,44 MB 3.5 inch olarak ayarlarsa z, disket sürücünüzün harfi A de il, B olu d) Halt On: POST, yani BIOS un geçekle tirdi i dona m testleri s ras nda bir dona m hatasile kar la l rsa sistem duru Halt - On seçene i ile bazhatalar n dikkate al nmamas, POST i leminin devam ederek sistemin aç lmas sa layabilirsiniz. Bu seçenekler öyledir: No errors POST : Hiçbir hatada durmaz. All errors : BIOS bir hata tespit etti inde durur ve size bu hataydüzeltmeniz için uyar da bulunu All, But Keyboard : POST, klavye hatalard ndaki hatalarda duru All, But Diskette : POST, disket sürücüleri hatalard ndaki hatalarda duru All, But Disk / Key : POST, klavye ve disket sürücüsü hatalard ndaki hatalarda duru e) Memory (Bellek): Burada ayarlanacak bir ey yoktu Sistem sadece ne kadar ana bellek bulundu u konusunda bilgi veri Standart olarak ilk Megabyte 640K Base Memory (Esas Bellek) ve 384K Other Memory (Dier Bellek) için olan de erle beraber, "Total Memory" (Toplam Bellek) alt nda söz konusu toplam bellek olu u B os Features Setup Menüsü (Advanced BIOS Setup-BIOS Özellikler Ayar ) Bu k s mda i lemci ile ilgili yap land rma seçenekleri, bellek yap land rma seçenekleri, ekran yap land rma seçenekleri bulunmaktad Sistem özelliklerini belirleyen ayarlarbu bölümden de i tirebilir, etkin hale getirebilirsiniz. Sistemin hangi ayg ttan BOOT (aç lma) edilmesi için kullanmasgereken ayg t s ralamas da yine bu bölümden ayarlars z. Bu bölümdeki bazayarlar, default halde, yani BIOS un kendisinin önerdi i halde kalmal d Resim 2.10: BIOS Features setup menüsü a) CPU Internal Core Speed (CPU dâhili Çekirdek H z ): Burada i lemcinin h z görünür (233 Mhz, 300 Mhz, 350 MHz gibi). BazBIOS larda bu dei tirilerek i lemcinin daha h zlçal massalanabili Bu olaya overclock adverili Yeni bazanakartlarda i lemci terfileri için bu bir seçenek olarak verilmi tir ve i lemci h z anakart üzerindeki 32

39 karma k jumper lar ile deil dorudan BIOS yaz l m ndan ayarlama za izin veri Baz BIOS larda, CMOS Setup da CPU & CHIPSET SETUP adlayrbir bölümde de yer alabili Overclock: Overclock; bir i lemciyi, orijinal h z ndan daha yüksek h zlara ç karmakt 3000 MHz'lik i lemciyi 3200 MHz'e ç kart rsa z, bu bir overclock i lemidi Overclock i lemi yapmak için yeterli teknik bilgi sahibi olmak gerekmektedir b) Virus Warning (Virüs Uyar s ): Bu ayar etkin hale getirildi inde (Enabled - aktif), sabit disk(ler)in boot (aç l ) bölümüne bilgi yaz lmaya çal ld zaman bir uyarmesaj ç ka Boot virüsleri için güzel bir önlemdi Bu özellik normalde iptal edilmihalde [Disabled] (Pasif) geli İ letim sistemi yüklerken sorun ç kmamasiçin, bu ayar n [Disabled] konumunda olmasgereki İ letim sistemini yükledikten sonra bu ayar aktif konuma [Enabled] getirilebili Bu ayar bir virüs korumasde ildi c) CPU Internal Cache (İ lemci Dâhili Önbelle i): BazBIOS'larda "CPU Level 1 cache / CPU Level 2 Cache" olarak da görünü S k kulla lan bazbilgiler disk veya sistem belle i (RAM) yerine, geçici olarak Cache (önbellek) de tutulabili Böylece bazi lemler daha h zlgerçekle tirili Sisteminizin performans art rmak için bu seçene i sürekli "Enabled" konumunda tutmal s z. CACHE MEMORY - ÖNBELLEK Cache bellek, i lemcinin hemen ya nda bulunan ve RAM bellee oranla daha dü ük kapasiteye (genellikle 1MB civarveya daha az) sahip olmas na kar n daha h zl olan bir bellek türüdü Cache bellek, i lemcinin s k kulland veri ve uygulamalara en h zlbiçimde ula mas sa lamak üzere tasarlanm t İ lemcinin cache belle e eri mesi, RAM belle e eri mesine oranla daha k sa zaman al Eer aranan bilgi cache bellekte yoksa i lemci RAM belle e ba vuru Burada önce cache belle e bakmak çok k sa bir zaman al Bunu öyle aç klayabiliriz: Yiyecek bir eyler almak için markete gitmeden önce buzdolab kontrol edersiniz, e er istedi iniz yiyecek dolapta varsa markete gitmezsiniz, yoksa bile olup olmad anlamak sizin çok k sa bir a z al Ön Bellek - Cache Memory Nas l Çal r? Ön bellek adeta i lemcinin top 10 listesi gibi çal Bellek kontrolörü i lemciden gelen istekleri önbelle e kaydeder, i lemci her istekte bulundu unda ön belle e kaydedilir ve en fazla yap lan istek, listenin en üstüne yerle i Buna cache hit adverili Ön bellek doldu unda ve i lemciden yeni istem geldi inde; sistem, uzun süredir kulla lmayan (listenin en alt ndaki) kaydsiler ve yeni istemi kaydede Böylece sürekli kulla lan i lemler daima önbellekte tutulur ve az kulla lan i lemler önbellekten silini Önbellek i lemciye yak nl na göre farklseviyeler ile adland r l Örnein, i lemciye en yak n ön bellek Level 1 (L1) Cache bir sonraki L2, sonraki L3 biçiminde adland r l 33

40 d) External Cache (Harici Önbellek): Kulland z i lemci e er L2 Cache (ikincil seviye önbellek) ta yorsa ki günümüzde sat lan tüm i lemciler ta yor, bu ayarda [Enabled] konumuna getirmeniz gereki Performans aç s ndan çok önemli oldu undan, bu ayara dikkat etmelisiniz. e) Quick Power On Self Test (H zlaç l Testi): Bu ayar [Enabled - aktif] konumda iken BIOS, test - analiz etme süresini k saltarak, bilgisayar n aç lmas h zland r Örne in bu ayar [Enabled] konumunda iken, bellek sadece 1 kere say lacakt Aksi takdirde 3 kere say l (Bazbilgisayarlarda 4 kere say l ) AWARD Medallion BIOS da, Quick Power On Self Test ayar, Boot menüsünde bulunu f) Boot Sequence (Boot S ralamas ): BIOS un en çok kulla lan ve en önemli ayarlar ndan biridi PC'niz aç ld nda BIOS'un, i letim sistemi için önce hangi sürücüye bakmasgerektiini söyle Burada A harfi disket sürücüyü, C harfi ise hard diskinizi ifade ede Sisteminiz Hard diskten i letim sisteminizin yüklenmesi ile aç l yorsa buradaki ayar n C, A... olarak durmassistemin daha h zlaç lmas sa layacakt Sisteminizi aç l disketi ile açacaksa z bu s ray A, C... olarak dei tirmelisiniz. Bilgisayar zcdrom dan ba latmak isterseniz Boot Sequence ayar ilk ba ta CD - ROM olacak ekilde ayarlamal s z. Sistemin di er sürücülerden aç lmasiçin E, F, LS/ZIP gibi seçenekler de bulunu BOOT konusu ileride ayrbir ba l k alt nda daha ayr nt lbir eklimde ele al nacakt Not: AWARD Medallion BIOS'da, Boot s ras seçmek için BOOT menüsünden ayar yapmal s z. g) Boot Up Floppy Seek (Önyükleme Disket Aramas ): Bu seçenek Enabled konumunda ise aç l ta disket sürücü bir kez ara Ama Disabled konumunda ise sistem ara s ra disket sürücüyü yoklayarak doru çal p çal mad kontrol ede Sisteminizin ara s ra i lem yapmayb rak p disket sürücüyü aramas engellemek için bu ayar Enabled Aktif konumuna getirmek gerekir, çünkü default ayar Disabled Pasif ti h) Boot Up Numlock Status (Önyükleme Numlock Durumu): Bu ayar aktif hale geldi inde, aç l ta otomatik olarak klavye üzerindeki "Num Lock" tu u aç l Bu yüzden bu ayar n on olarak kalmas önerili ) Boot Up System Speed (Önyükleme Sistem H z ): Yeni bazbios'larda bulunan bu ayar, sistemin i lemci h z za uygun olarak aç lmasiçin "High" konumuna getirmelisiniz. "Low" konumda iken sistem dâhili veri yolu h z nda aç l Bunun nas l yap lacafrekans n azalt lmas, önbelle in kapat lmasve anakart n özellikleri ile ilgilidi Yavabir sistem, örne in; oynanamayacak derecede h zlçal an ve eski DOS oyunlariçin tercih edilebili Bazçok eski çevre birimleri ve oyunlar, sistemin i lemci h z na uyum sa layamad için, Low seçenei konulmu tu Normalde bu ayar "High" konumunda olmal d i) Security Option (Güvenlik Seçenei): BIOS a ifre koyduunuzda, güvenlik sorgulamas n nerede yap laca buradan seçiyorsunuz. [Setup] ayarseçildiinde, BIOS da ifre koysa z bile, sistem normal bir ekilde aç lacak ama BIOS Setup a 34

41 girdiinizde ifre isteyecekti Ay ekilde, [System] ayarseçilirse, ifre sorgulamas sistem aç l nda da yap lacakt (BazBIOS larda [Setup] yerine [Startup], [System] yerine ise [Always] ifadeleri kulla lmaktad ) İ lerleyen bölümlerde sisteme nas l ifre koyaca z anlataca z. j) Video BIOS Shadow (Video BIOS Gölgesi): Bu ayar Enabled yap ld nda ekran kartüzerindeki ROM Bellek te bulunan ve Ekran kart na ait olan BIOS yaz l m n RAM belle e aktar lmas sa la RAM bellek, ROM dan daha h zlolduu için BIOS daki bilgilere daha h zleri im sa la r ve Shadow adverilen bu i lem sayesinde sistem performansarta Seçebilece iniz 6 tane adres aral vard r: C CBFFF Shadow, CC000 - CFFFF Shadow, D D3FFF Shadow, D D7FFF Shadow, D8000 DBFFF Shadow, DC000 - DFFFF Shadow. Shadow (Gölge Bellek) Nedir: Standart ekran kartlar n ya da arabirim kartlar n BIOS larrom bellekte sakla ROM bellek de genellikle çok yava t Shadow özellii ile VGA kart n BIOS u CPU taraf ndan okunur ve RAM e kopyala CPU(i lemci), bu BIOS u RAM den çal t rd nda i lem h zla k) xxxxx - xxxxxx Shadow (xxxxx - xxxxxx Gölgesi): Bu ayar, ROM kullanan di er kartlara bir üstteki Video BIOS Shadow seçene indeki ayar n ay s uygulamak içindi Ancak kitapç klar na bakarak bu kartlar n hangi adresleri kulland örenmelisiniz. Ayr ca, her ROM'un belle e aktar m, 640K ile 1024K aras nda bir bellek ala tüketti inden, bu ayarlar n hepsinin [Disabled Pasif] konumunda olmasönerili Yeni anakartlarda bu seçenek yoktu l) Run VGABIOS if S3 Resume (S3 Devam nda VGABIOS u Çal t r): Sadece çok yeni anakartlarda görülen bu seçenek, Suspend-to-RAM (STR) (RAM'e Duraklatma) moduna girdikten sonra kendine gelemeyen ekran kart, yeniden çal maya ikna etmenizi sa la Sistem bekleme (stand - by) durumuna geçtikten sonra, yeniden sistem kulla lmak istenildi inde bütün cihazlar çal maya ba l yor ama monitöre görüntü bir türlü gelmiyorsa, bu seçenek aktif hale getirilmelidi Chipset Features Setup Menüsü (Advanced Chipset Features - Yonga Seti Özellikleri Ayar ) Chipset Features Setup bölümünde ortak olarak, bellek ayarlamalar, AGP ayarlamalarve bazbios larda i lemci h zayarlamalaryap labilmektedi Farkl anakartlarda ve farklchipsetlerde ayarlar de i ik olabildii için bu bölümdeki ayarlar da anakarta ba lolarak farkl l klar gösterebilmektedi Burada her chipset ve her anakart için bütün ayarlarlistelememiz mümkün olmad için, genel ayarlamalar n üzerinde duraca z. Burada anlatmad m z bir ayar ile kar la rsa z, bu ayar n kulla lan anakarta ve chipsete özgü bir ayar olduunu bilmelisiniz. 35

42 Resim 2.11: Chipset Features setup menüsü Bellek Ayarlamalar : Bellek ayarlamalarfarklbir ekilde sunulu Birinci bellek ayarlamas, bellein h züzerinedi Di eri ise belleklerin gecikmeleri üzerinedi Bellek h z ayargenelde Memory Frequency olarak geçe Memory Frequency (Bellek Frekans ), FSB h z na göre yüzdelik cinsinden ayarlanabili Örnein; FSB h z n %125'i, %100'ü veya %80'i gibi oranlarla ayarlamak mümkün olabili Dei tirdiiniz yüzdeye göre elde edece iniz bellek h zaymenüde sunulu Örne in; 100 MHz FSB'de çal an bir i lemci için bellek h z%125 yap ld nda, elde edilecek bellek h z133 MHz olacakt Eer bellek DDR ise, bellekler DDR266 modunda çal t r lm olu S k kulla lan yöntem ise, direkt bellek h z n seçilmesidi Örne in; 100, 133, 166 ve 200 MHz gibi ana deerler listeler halinde sunulup buradan seçim yap lmas istenebili Normal artlarda bellek ayarlar na dokunulmasgerekmez. Genelde bellekler, FSB h z yla senkronize olarak çal Yüksek h zda çal ma kapasitesine sahip bir bellek varsa, bellek h z yükseltip performans art elde edilebili Bellek ayarlamalar n di er k sm ise gecikme süreleri olu turu Bu ifadelere anakart n BIOS'unda CAS Latency, SDRAM Cycle Length, RAS to CAS Delay, RAS Precharge Time, RAS eklinde kar la labili Bellekler, sat rlar ve sütunlardan olu an hücrelerden olu u Bilgiler bu hücrelerdeki sat rlara ve sütunlara kay t edili Bir bilgi i lenecei zaman, bu sat r ve sütunlara eri im yap l RAS (Row address strobe): Aranan bilginin kay tlolduu sat ra ula rken ya anan gecikme zama d CAS (Column address strobe): Aranan bilginin kay tloldu u sütuna ula rken ya anan gecikme zama d RAS-to-CAS: RAS i leminden CAS i lemine geçerken ya anan gecikme zama d 36

43 Sistem belleini iki boyutlu bir tablo olarak dü ünerek kolayca nas l çal t anlayabiliriz. Veriye ula abilmek için öncelikle hangi sat rda olduunu sonra da hangi kolonda olduunu bulmak için s ras yla Row Address Strobe (RAS) ve Column Address Strobe (CAS) i lemleri gerçekle tirili Belle in do ru adresine ula ld ndan emin olabilmek için RAS ve CAS sinyalleri aras nda ufak bir gecikme süresine gerek duyulu Bu RAS-to-CAS gecikmesi normalde bir veya iki saat turudur (clock cycle). Bellek eri imi söz konusu oldu unda belle in do ru adresteki veriye ula masiçin bir miktar süre gerekir ve buna gecikme (latency) deni Bir bellek hücresi için bu aral k 2T iki saat turu, 3T üç saat turu vb. eklinde isimlendirili Bu aç klamalardan sonra CAS-2 nin 2 saat darbesi CAS-3 ün ise 3 saat darbesi beklemek anlam na geldiini ç karmak hiç de zor de ildi a) SDRAM RAS to CAS delay (SDRAM - RAS ile CAS aras ndaki gecikme): Bu ayar, tam olarak RAS sinyali ile CAS sinyali aras nda ne kadar saat turu olaca ayarlama za yar yo Genellikle ayarlar 2 en h zlolmak üzere 2 ile 5 aras nda de i iyo Bu de eri her seferinde bir saat turu olacak ekilde azaltmaya ba lay n ve her seferinde sistemin kararl l deneyin. Belle iniz ne kadar kaliteliyse bu de eri daha fazla küçültebilirsiniz demekti b) SDRAM CAS Latency (SDRAM CAS gecikmesi): Bu ayar için en doru ve uygun de er genellikle RAM belle in üzerindeki etikette veya üzerine kaz nm olarak yaza Dü ük fiyatlürünler için tipik de er 3T veya 2.5T'di Bu seçenei 2.5T veya 2T olarak dei tirin ve sisteminizin kararlçal p çal mad na bak n. Bazüreticiler 2T destekleyen belleklerinin daha yüksek saat h zlar desteklediklerini belirtiyorla Uyar : Her seferinde sadece bir de i iklik yap n, daha sonra sistemi yeniden ba lat n ve bir deney yaz l m(benchmark) çal t rarak yapt etkiyi gözleyin. Bu sayede ortaya ç kan bir karars zl k durumunda hangi ayarda sorun oldu unu kolayca anlay p eski haline getirebilirsiniz. c) SDRAM RAS Precharge Delay ( SDRAM - RAS ön arj gecikme zama ): Bu seçenekte doru ayarlaryapt zda bellek hücreleri çal malariçin gereken elektrik yükünü daha h zlal rla "2" gibi dü ük de erler h zartt r rken daha yüksek de erler daha kararlbir sisteme sahip olma zsala Her seferinde bir saat turu azaltarak sistemi yeniden ba lat n ve sistemin kararl oldu undan emin olun. d) SDRAM Active Precharge Delay (SDRAM aktif ön arj gecikme zama ): Bu ayar, saat turlarolarak ayarla r ve ard k bellek eri imleri aras nda geçmesi gereken süreyi belirle Yani bu deer ne kadar dü ük olursa sistem ba ar mo kadar arta Bu deer için genel kabul udur; Active Precharge Delay = CAS-Latency + RAS Precharge Delay + 2 (güvenlik için fazladan 2 eklenir) 37

44 Her zaman oldu u gibi bu ayar için de her seferinde bir dü ük de eri seçerek sistemin düzgün çal t ndan emin olun. Sistem kararl l koruyamad zaman bu ayarbir yüksek de ere getirin ve b rak n. e) DRAM Clock DRAM Timer(Dinamik RAM saati): Kulla lan belle in çal ma h zbu ayar ile belirlenebili Bu ayar Güncel VIA yonga setli anakartlarda bulunu Bu ayar ile bellekler, sistem çal ma h z yla asenkron çal t r labili Örne in Celeron i lemci kulla ld nda, normal de sistem h z66 MHz'di Bu ayar normalde [HostCLK] modunda geldi inden, bellekler de 66 MHz'de çal acakt Fakat bu ayar, [HostCLK+33MHz] moduna getirilirse, bellekler 33 MHz daha h zlyani 100 MHz de çal maya ba layacakt Ay ekilde, 100 MHz sistem veri yolu h zile çal an bir i lemci kulla ld nda, [HostCLK+33MHz] moduna geçildi inde bu sefer bellekler 133 MHz'de çal acak ve belleklerden maksimum performans al nacakt [HostCLK - 33MHz] ayar seçerek bellekler 66 MHz de çal t r labili f) AGP (Accelerated Graphics Port) Aperture Size (AGP (H zland r lm grafik portu) Aç kl k büyüklü ü): BIOS ayarlar n en çok tart lanlar ndan biridi Ço u zaman, performansa büyük etkisi oldu u yolunda ya da bellei tüketti i yönünde yanl ina lar vard Oysa durum böyle deildi AGP sistemi sayesinde, ekran kart z, sistem belle inizin bir k sm sanki kendi üzerindeki bellekmigibi kullanabili İ te AGP Aperture Size, ekran kart n sistem belle inin ne kadar kendisi için kullanabilece ini belirle Burada belirlenen limit, direkt olarak bloke edilmez. Ekran kart, bu miktara kadar olan bellek ala sadece gerek duyarsa kullanacakt Örne in ekran kart zda 64MB bellek var ve aperture size olarak da 64MB seçerseniz, uygulamalar sistemde toplam 128MB grafik belle i olduunu dü ünürle AGP Aperture Size n performansa etkisi olduu iddia edilse de, bu etki günümüz uygulamalar nda ciddi düzeyde de ildi Burada belirlenecek de er, ekran kart z n RAM miktar ndan az, sisteminizdeki bellek miktar ndan ise fazla olmamal d Normal olarak, 64MB seçilidi Bu ayarda kalmas n bir mahsuru yoktu g) AGP Fast Write (AGP h zlyazma): Bu ayar ile Fast Write(h zlyazma) özelli ini açarak, ekran kartperformans nda bir art elde edebilmek mümkündü Fast Write (h zl yazma) modunun özelli i, bilgiyi i lemciden dorudan AGP veri yoluna aktarmas d Araya sistem belle ini katmaz. Bundan dolay, performans art söz konusu olabili h) On Chip USB: Sistemde USB ayg t var ise, bu ayar aktif yap lmal d r; yok ise devre d b rak labili Seçenekler için sunulan otomatik modu, sistemde USB ayg t olup olmad kendisi kontrol eder ve ona göre USB özelli ini devre d b rak r veya etkinle tirir ama USB ayg t kulla l yorsa bu ayg t n aktif olarak kalmasuygun olacakt ) Onboard PCI Audio/Modem (Dahili PCI ses/modem): Anakart n üzerinde bütünle ik ses/modem giri i var ise, bu ayar ile onlaretkinle tirebilir veya iptal edebilirsiniz. 38

45 Power Management Setup Menüsü (Güç Yönetimi Ayar ) Güç tüketiminin ve tasarrufun ayarlanmasiçin konulmubir menüdü Bilgisayar n açma olaylarda buradan kontrol edilebili Resim 2.12: Güç yönetimi a) ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) Function (Geli mi yap land rma ve güç arabirimi fonksiyonu): Bu ayar ile geli migüç ve konfigürasyon yönetimi etkin/devre d edilebili Bazanakartlarda desteklenen, STR (Suspend To RAM) gibi özelliklerin çal abilmesi için, hem BIOS'dan ACPI fonksiyonunun etkinle tirilmesi hem de i letim sisteminin ACPI desteinin olmasgereki b) Power Management (Güç yönetimi): Bu bölüm ile güç yönetim modlaryönetili [Max Saving] (Maksimum Kazanç) modunda, sistem bir süre aktivitesiz kal rsa, güç tasarruf moduna geçe [Min saving] (Minimum kazanç) ayarise, yine güç tasarruf moduna geçirir ama güç tasarruf moduna geçmesi için gereken aktivitesiz kalma zama daha fazlad [User define] (Kulla cta ml ) modunda ise, güç koruma ayarlarelle seçili Bu ayar normalde [User define] modunda gelir ve u özellikleri ayarlanabilir: Doze Mode (Uyku modu) Suspend Mode (Ask modu) Standby Mode (Bekleme modu) HDD Power Down (Sabit disk güç kesme) Doze mode (Uyku modu) : Sistem burada belirlen süre zarf nda kulla lmazsa i lemci daha dü ük h zda çal rken dier ayg tlar tam h zda çal Standby mode (Bekleme modu) : Sistem burada belirlenen süre zarf nda kulla lmazsa sabit disk ve monitör kapa rken di er ayg tlar tam kapasite ile çal rla Suspend mode (Ask ya alma modu) : Sistem burada belirlenen süre zarf nda kulla lmazsa i lemci d nda tüm cihazlar kapa 39

BELLEK BİRİMLERİ BELLEK BİRİMLERİ

BELLEK BİRİMLERİ BELLEK BİRİMLERİ BELLEK BİRİMLERİ BELLEKLER BELLEK BİRİMLERİ Bellek Nedir İşlemcinin istediği bilgileri en hızlı şekilde işlemciye ulaştıran ve bilgileri geçici olarak saklayan depolama birimidir Belleğin Görevi İşlemcinin

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

Setup Yardımcı Programı

Setup Yardımcı Programı Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, sahibinin ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır.

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ POST (İLK AÇILIŞ) ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

BIOS, POST, BOOT. Bios çipi. Bios pili CR2032. uyarı(beep) buzzeri

BIOS, POST, BOOT. Bios çipi. Bios pili CR2032. uyarı(beep) buzzeri BIOS, POST, BOOT Bios pili CR2032 Bios çipi uyarı(beep) buzzeri BIOS Nedir? BIOS terimi; Basic Input / Output System (Temel Giriş/ ÇıkışSistemi) kelimelerinin baş harflerinin birleşmesiyle meydana gelmiştir.

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI Bilişim Teknolojileri İŞLEMİN ADI Bilgisayarın ilk açılış ayarlarını İŞLEM NUMARASI 2.1 İşletim sisteminin kurulumunu Montajı tamamlanmış bilgisayar, klavye, fare, monitör Sistemin ilk açılış

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Yrd.Doç.Dr. Serdar YILMAZ Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kursu Ders Notları, Kasım 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Başlat Düğmesi Bilgisayarınızı

Detaylı

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows Vista Ultimate, Vista'nın tüm özelliklerini içinde barındırıyor ve en pahalısürüm olarak listede yerini alıyor. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 1 GHz 32-bit işlemci

Detaylı

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet 57 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Şimdiye kadar C programlama dilinin, verileri ekrana yazdırma, kullanıcıdan verileri alma, işlemler

Detaylı

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM 1. Sistem 3 bileşenden oluşur a. Sunucu b. Koruma yazılımı c. Mobil anahtar ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM Sunucu yazılımı: sunucu yazılımı öncelikle yerel ağda et (etkileşimli tahtaların) bağlı

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03997 Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulamasını, ConnectKey özelliğine

Detaylı

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin.

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Cihazın ön tarafında orta kısımda 2 adet aralık tuşu yer

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

MODÜL : 1 BİLGİSAYAR KULLANMA

MODÜL : 1 BİLGİSAYAR KULLANMA Kullanımı ( İşletmenlik ) Kursu Yıllık Planı Kurs Gün Hafta Ders Saati 1 1 4 2 1 4 3 1 4 4 1 4 5 1 4 6 2 4 7 2 4 8 2 4 KONULAR 1. Temel Bilgiler a. Donanım yazılım bilişim teknolojisi b. Bilgi ve iletişim

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir falcon a type Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat?

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat? Yedi Karat Kullanım Klavuzu Yedi Karat nedir? Karat, fiziksel dünya ile iletişim ve etkileşim kurulabilmesini sağlayan, elektronik prototip geliştirme kartıdır. Karat, tek başına çalışabilen interaktif

Detaylı

Aşağıdaki sorularda doğru olan şıkları işaretleyerek değerlendiriniz.

Aşağıdaki sorularda doğru olan şıkları işaretleyerek değerlendiriniz. Aşağıdaki sorularda doğru olan şıkları işaretleyerek değerlendiriniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi ana kart üzerinde yer almaz? A) Bellek B) İşlemci C) Genişleme yuvaları D) Güç kaynağı 2. Aşağıdakilerden

Detaylı

Donanımlar Hafta 1 Donanım

Donanımlar Hafta 1 Donanım Donanımlar Hafta 1 Donanım Donanım Birimleri Ana Donanım Birimleri (Anakart, CPU, RAM, Ekran Kartı, Sabit Disk gibi aygıtlar, ) Ek Donanım Birimleri (Yazıcı, Tarayıcı, CD-ROM, Ses Kartı, vb ) Anakart (motherboard,

Detaylı

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI. Enformatik Bölümü

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI. Enformatik Bölümü TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Enformatik Bölümü - Bilgisayarın tanımı ve tarihçesi Bilgisayar, belirli komutlara göre veri işleyen ve depolayan bir makinedir. İlk bilgisayar 1950 yılında yapılmıştır.

Detaylı

YARDIMCI BELLEKLER VEYA DEPOLAMA BİRİMLERİ 1 HARD DİSKLER. Bilgilerin kalıcı olarak tutulduğu yerdir.

YARDIMCI BELLEKLER VEYA DEPOLAMA BİRİMLERİ 1 HARD DİSKLER. Bilgilerin kalıcı olarak tutulduğu yerdir. YARDIMCI BELLEKLER VEYA DEPOLAMA BİRİMLERİ 1 HARD DİSKLER Hard Disk Drive (HDD) Bilgilerin kalıcı olarak tutulduğu yerdir. Görevi, sayısal sinyallere çevrilmiş bulunan verileri manyetik ortamda saklamaktır.

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu 1 Kurulum Seçenekleri Aşağıdaki kısım farklı kurulum seçeneklerini tanımlamktadır. Not: Kurulum sırasında kurulum deliklerini kapatmayınız ve VSG nin ön ve arka

Detaylı

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

RAM ÇEŞİTLERİ... İLK RAM... ROM (Read Only Memory-Sadece Okunabilir Bellek)... ROM ÇEŞİTLERİ... CHIPSET (Yonga Seti)... İŞLEMCİ...

RAM ÇEŞİTLERİ... İLK RAM... ROM (Read Only Memory-Sadece Okunabilir Bellek)... ROM ÇEŞİTLERİ... CHIPSET (Yonga Seti)... İŞLEMCİ... ANAKART 06.11.2012 İçindekiler Tablosu ANAKART NEDİR?... ANAKART ÇEŞİTLERİ... BAŞLICA ANAKART ÜRETİCİLERİ... PORTLAR... PS/2 PORTU... PARALEL PORT... USB (Universel Serial Bus-Evrensel Seri Veriyolu):...

Detaylı

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu Hotel Info TV Kullanım Kılavuzu Info TV bilgisayarını network kablosu ile lokal networkunuze, VGA kablosu ile LCD monitörünüze veya televizyonunuza (PC girişinden) bağlayın. Bilgisayarı adaptör ile elektriğe

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

DENEY 2: PROTOBOARD TANITIMI VE DEVRE KURMA

DENEY 2: PROTOBOARD TANITIMI VE DEVRE KURMA A. DENEYİN AMACI : Protoboard kullanımını öğrenmek ve protoboard üzerinde basit direnç devreleri kurmak. B. KULLANILACAK ARAÇ VE MALZEMELER : 1. DC güç kaynağı, 2. Multimetre, 3. Protoboard, 4. Değişik

Detaylı

Computer Setup (Bilgisayar Kurulumu) Kullanıcı Kılavuzu

Computer Setup (Bilgisayar Kurulumu) Kullanıcı Kılavuzu Computer Setup (Bilgisayar Kurulumu) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 Bu faaliyette verilen bilgiler ile belgeye uygun nesne iģlemlerini (Ģekil, resim, grafik, metin kutusu vb.) planlı ve hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Kelime

Detaylı

Yazılım Kurulumu ve Yönetimi -2010

Yazılım Kurulumu ve Yönetimi -2010 ROM chipleri ana kart olarak adlandırılan sistem bileşenlerinin yerleştirildiği platforma ait programlar ve kodlar barındıran okunur bellek elemanlarıdır. Yerleşik olarak olarak bulunan program ve kodlar

Detaylı

İşletim Sistemleri Kurulumu

İşletim Sistemleri Kurulumu İşletim Sistemi Kurulumu Öğrt. Gör. Alper Aslan Bilgisayar Büro Programları İşletim Sistemi Kurulumu BIOS BIOS Ayarları Hata Mesajları İşletim Sistemleri İşletim Sistemleri Kurulumu Öğrt. Gör. Alper ASLAN

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

Bilgisayar (Computer) Bilgisayarın fiziksel ve elektronik yapısını oluşturan ana birimlerin ve çevre birimlerin tümüne "donanım" denir.

Bilgisayar (Computer) Bilgisayarın fiziksel ve elektronik yapısını oluşturan ana birimlerin ve çevre birimlerin tümüne donanım denir. Bilgisayar (Computer) Bilgisayarın fiziksel ve elektronik yapısını oluşturan ana birimlerin ve çevre birimlerin tümüne "donanım" denir. Bilgisayar ve Donanım Ana Donanım Birimleri Anakart (Motherboard,

Detaylı

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7 7. 30Ekim - 2Kasım 202 6. AFTA 22-23Ekim 202 5. 5-9 Ekim 202 4. 8-2 Ekim 202 3. -5 Ekim 202 EYLÜL 2. 24-28 Eylül 202 EYLÜL. 7-2 Eylül 202 202 203 ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE : : BİLGİ VE TEKNOLOJİ

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÖNSÖZ 1989 yılında Bandırma'da 150m2 alanda kuruldu. 2 mühendis ve 2 elektrik teknisyeni ile yem fabrikaları elektrik panoları ve kablo tesisatları

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

BCN 12..48V 15..50A MİKROİŞLEMCİLİ AKÜ ŞARJ CİHAZI

BCN 12..48V 15..50A MİKROİŞLEMCİLİ AKÜ ŞARJ CİHAZI BCN 12..48V 15..50A MİKROİŞLEMCİLİ AKÜ ŞARJ CİHAZI TANITIM DOSYASI *Bu dokümanda verilen resim,çizim ve diğer teknik bilgiler cihazların temel ortak özellikleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de kayıtlı ticari markasıdır. Ürün bildirimi Bu kullanıcı

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER AMAÇ Ö RENME FAAL YET - 6 Bu faaliyette verilen bilgiler do rultusunda, sunuya ses ve görüntü dosyalar eklemeyi, sayfalar aras ndaki geçi leri düzenleyebilmeyi, nesnelere animasyonlar ekleyebilmeyi ö renecek,

Detaylı

4. HAFTA. Öğr. Gör. KORAY AKİ

4. HAFTA. Öğr. Gör. KORAY AKİ 4. HAFTA Öğr. Gör. KORAY AKİ BIOS BIOS ROM chipleri ana kart olarak adlandırılan sistem bileşenlerinin yerleştirildiği platforma ait programlar ve kodlar barındıran okunur bellek elemanlarıdır. Yerleşik

Detaylı

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı Kurulum İşlemleri Hasp Driver Kurulumu Hasp Hatası Alıyorum - Unable to Access Sentinel Hasp Run-Time Environment (H0033) - Feature Not Found

Detaylı

Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY DİSK Disket Monitör LCD LED Projeksiyon Klavye Mouse Mikrofon Tarayıcı

Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY DİSK Disket Monitör LCD LED Projeksiyon Klavye Mouse Mikrofon Tarayıcı 1 Donanım Bileşenleri ve Çalışma Prensipleri Anakart (Mainboard) İşlemci (Cpu) Ekran Kartı Bellekler Ram Rom Ses Kartı Ağ Kartı TV Kartı Sabit Diskler HDD HHD SSD Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY

Detaylı

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com Hayatımıza hergün başka bir elektrikli cihaz girmekte. Ses sistemlerinden güvenlik sistemlerine, sinema sistemleri, akıllı televizyonlardan media oynatıcılara

Detaylı

ubat 2010 PANTERA 4-Eksen Unipolar Mikro-Step Motor Sürücü Kullan m Klavuzu www.gnexlab.com 1

ubat 2010 PANTERA 4-Eksen Unipolar Mikro-Step Motor Sürücü Kullan m Klavuzu www.gnexlab.com 1 PANTERA 4-Eksen Unipolar Mikro-Step Motor Sürücü Kullan m Klavuzu ubat 2010 1 çindekiler Genel Aç klama... 3 Özellikler... 3 Uygulamalar... 3 Dikkat... 4 Kart n Kullan lmas çin Gerekli ve Önerilen Di er

Detaylı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı DB-2180 Binocular LCD DigiCam Ürün bilgileri F D E L K J A B C G H I A: Dürbün mercekleri (8x sabit zum) B: Dijital kamera mercekleri (8x sabit zum) C: Dijital kamera odak ruleti D: LCD ekran E: İşlev

Detaylı

KALE GEÇ KONTROL SSTEMLER

KALE GEÇ KONTROL SSTEMLER KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU MODEL 10-300 SERVS HATTI (0212) 641 71 56 - E-mail:otelsistem@kaletrade.com KALE GEÇ KONTROL ÜNTES SSTEM ELEMANLARI KALE GEÇ KONTROL ÜNTES Kart Okuyucu Bölüm Gösterge Iıı nfrared,(kızıl

Detaylı

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar.

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar. BiberPOS Ana Menüsü: Sipari Al: Sipari alma ve ödeme i lemleri yap l r Kapat: Program kapat r. Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas

Detaylı

Setup Yardımcı Programı

Setup Yardımcı Programı Setup Yardımcı Programı Belge Parça Numarası: 389194 142 Aralık 2005 İçindekiler 1 Setup Yardımcı Programı erişimi 2 Setup Yardımcı Programı nın dili 3 Setup Yardımcı Programı varsayılan değerleri 4Setup

Detaylı

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 Sound Bar Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 İçindekiler Ayar 1 Kutunun içindekiler 4 2 Kurulum 5 3 Bağlantı 6 4 Sistemin açılması 8 5 Sesin dinlenmesi 9 Temel İşlemler Ses efektlerinin keyfini çıkarma 10 Sesin

Detaylı

Computer Setup (F10) Yardımcı Programı Kılavuzu - dx2300 Series Küçük Kasa Modelleri

Computer Setup (F10) Yardımcı Programı Kılavuzu - dx2300 Series Küçük Kasa Modelleri Computer Setup (F10) Yardımcı Programı Kılavuzu - dx2300 Series Küçük Kasa Modelleri HP Compaq Ofis Bilgisayarı Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler önceden uyarı

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

BÖLÜM 9. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde C ile gösterilir. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde: Yukarı sayıcı (Counter up CTU ),

BÖLÜM 9. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde C ile gösterilir. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde: Yukarı sayıcı (Counter up CTU ), BÖLÜM 9 SAYICILA ( Counters) ( C ) Sayıcılar, girişine verilen ve 0 sinyalinin belirli sayısından sonra çıkışını yapan elemanlardır Sayma işlemi yukarı olabildiği gibi aşağı da olabilir Sayıcılar, batarya

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye

İşaret Aygıtları ve Klavye İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede

Detaylı

BİLGİSAYARIN TEMEL BİLEŞENLERİ

BİLGİSAYARIN TEMEL BİLEŞENLERİ BİLGİSAYARIN TEMEL BİLEŞENLERİ Öğr. Gör. Özge Öztimur Karadağ 1 Bilgisayarın Tanımı 2 Bilgisayarın Tanımı Bilgisayar belirli komutlara göre veri işleyen ve depolayan bir makinedir. 2 Bilgisayarın Temel

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM

TEKNOLOJİ VE TASARIM TEKNOLOJİ VE TASARIM YAPIM KUŞAĞI SINIFLAR ODAK NOKTALARI 7. SINIF Üretiyoruz 8. SINIF Üretelim Tanıtalım Öğrencinin: Adı Soyadı: Aslı KARTAL Sınıf, No: 7/C, 2729 Yahya KARAKURT Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Detaylı

KWorld PlusTV Hybrid Stick

KWorld PlusTV Hybrid Stick KWorld PlusTV Hybrid Stick PlusTV Hybrid Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.3 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid Stick Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanımı Kurulumu...2

Detaylı

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU CER1000-A BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER 1. BAKIM ONARIM 2. KUTU İÇERİĞİ 3. EKLENEBİLEN EKİPMANLAR 4. ÜRÜN TANIMI 5. TEKNIK ÖZELLİKLER 6.

Detaylı

İşletim Sisteminin Katmanları

İşletim Sisteminin Katmanları İşletim Sistemi Bilgisayar donanımının doğrudan denetimi ve yönetiminden, temel sistem işlemlerinden ve uygulama yazılımlarını çalıştırmaktan sorumlu olan sistem yazılımıdır. Bütün diğer yazılımların belleğe,

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye

İşaret Aygıtları ve Klavye İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bu

Detaylı

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım.

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım. Uzem Eğitmen Girişi Sisteme eğitmen olarak giriş yapabilmek için http://uzem.uskudar.edu.tr adresini internet tarayıcımızın adres satırına yazdıktan sonra Şekil 1 deki ekranda ilgili alanlara kullanıcı

Detaylı

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM Meta Trader 4 mobil işlem platformunu cihazınıza kurmak için öncelikle uygulama marketine giriş yapmanız gerekmektedir. Girişin ardından

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin

QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin Xerox QR Code Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03999 QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin QR (Quick Response) Code Uygulamasını şu uygulamalarla birlikte kullanınız:

Detaylı

Multiboot. Belge Bölüm Numarası: 405530-141

Multiboot. Belge Bölüm Numarası: 405530-141 Multiboot Belge Bölüm Numarası: 405530-141 Ocak 2006 İçindekiler 1 Varsayılan önyükleme aygıtı sıralaması 2 Computer Setup'ta önyükleme aygıtlarını etkinleştirme 3 Önyükleme sırası değiştirme konuları

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış A-100 Teknik Özellikler Yük taşıma kapasitesi A100 : Tek kanat - 110 kg., çift kanat 140 kg. Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış vasıtasıyla.

Detaylı

BİLGİSAYAR DONANIMI. *** Gerçekleştirdikleri görev bakımından donanım birimleri ikiye ayrılır.

BİLGİSAYAR DONANIMI. *** Gerçekleştirdikleri görev bakımından donanım birimleri ikiye ayrılır. BİLGİSAYAR DONANIMI Donanım : Bilgisayarı meydana getiren fiziksel parçalara donanım denir. Bilgisayar donanımı ikiye ayılır. 1. Dış Donanım: Bilgisayar kasasının dışında bulunan, kablolar ya da bağlantı

Detaylı

Tablet PC Turu. Belge Parça Numarası: 405775-141. Mayıs 2006

Tablet PC Turu. Belge Parça Numarası: 405775-141. Mayıs 2006 Tablet PC Turu Belge Parça Numarası: 405775-141 Mayıs 2006 Bu kõlavuzda bilgisayarõn donanõm özellikleri açõklanmõştõr. İçindekiler 1 ler Üstteki bileşenler............................... 1 2 Işõklar.....................................

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

DONANIM 07-08 Bahar Dönemi TEMEL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

DONANIM 07-08 Bahar Dönemi TEMEL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DONANIM 07-08 Bahar Dönemi TEMEL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Donanım nedir? Donanım bilgisayarı oluşturan her türlü fiziksel parçaya verilen verilen addır. Donanım bir merkezi işlem biriminden (Central Processing

Detaylı

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK DANIġMAN: Faik GÖKALP SOSYOLOJĠ ALANI ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠ ARASI ARAġTIRMA PROJE YARIġMASI BURSA TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE

Detaylı

Digitus un alışılmış kutu tasarımı Powerline Wireless 300N Access Point in kutusu için de geçerli. Ürünün ön kısmında yeşil ve beyaz renkler

Digitus un alışılmış kutu tasarımı Powerline Wireless 300N Access Point in kutusu için de geçerli. Ürünün ön kısmında yeşil ve beyaz renkler Digitus DN-15018-1 Tanıtımını gerçekleştireceğimiz sıradaki Digitus ürünü ise Powerline Wireless 300N Access Point. Kısaca Access Point in görevini sizlere aktaralım. Bu cihazın görevini birçok bilgisayar

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

CUMHURİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ DERSİ DERS NOTLARI BELLEKLER

CUMHURİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ DERSİ DERS NOTLARI BELLEKLER BELLEKLER Genel olarak bellekler, elektronik bilgi depolama üniteleridir. Bilgisayarlarda kullanılan bellekler, işlemcinin istediği bilgi ve komutları maksimum hızda işlemciye ulaştıran ve üzerindeki bilgileri

Detaylı

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek ve Sistem Ayarlarnıı Değiştirmek 36 4 Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Bu bölümde Görev Çubuğu Özelliklerini kullanarak, Görev Çubuğu

Detaylı

ACENTE PORTAL QUICKRES/TROYA ACENTE BAŞVURU KILAVUZU

ACENTE PORTAL QUICKRES/TROYA ACENTE BAŞVURU KILAVUZU ACENTE PORTAL QUICKRES/TROYA ACENTE BAŞVURU KILAVUZU İÇERİK ACENTE PORTAL HAKKINDA GENEL BİLGİ... 3 QUİCKRES/TROYA ACENTESİNİN THY ACENTA PORTALINA BAŞVURU SÜRECİ... 4 BAŞVURU TAKİP NO HATIRLATMA... 19

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

Temel Bilgisayar Programlama

Temel Bilgisayar Programlama BÖLÜM 9: Fonksiyonlara dizi aktarma Fonksiyonlara dizi aktarmak değişken aktarmaya benzer. Örnek olarak verilen öğrenci notlarını ekrana yazan bir program kodlayalım. Fonksiyon prototipi yazılırken, dizinin

Detaylı

Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu

Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

DENEY Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ GEREKL TEÇH ZAT

DENEY Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ GEREKL TEÇH ZAT DENEY 14-1 Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron motorunun ba lant s ve motorun devir yönü kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir.

Detaylı