MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ POST (İLK AÇILIŞ) ANKARA 2007

2 Milli Eitim Bakanltarafndan gelitirilen modüller; Talim ve Terbiye Kurulu Bakanln tarih ve 269 saylkararile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eitim Okul ve Kurumlarnda kademeli olarak yaygnlatrlan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öretim programlarnda amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandrmaya yönelik gelitirilmiöretim materyalleridir (Ders Notlardr). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandrmak ve bireysel örenmeye rehberlik etmek amacyla örenme materyali olarak hazrlanm, denenmek ve gelitirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eitim Okul ve Kurumlarnda uygulanmaya balanmt Modüller teknolojik gelimelere paralel olarak, amaçlanan yeterlii kazandrmak koulu ile eitim öretim srasnda gelitirilebilir ve yaplmas önerilen deiiklikler Bakanlkta ilgili birime bildirili Örgün ve yaygn eitim kurumlar, iletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulalabilirle Baslmmodüller, eitim kurumlarnda örencilere ücretsiz olarak datl Modüller hiçbir ekilde ticari amaçla kullalamaz ve ücret karlnda satlamaz. Resim 1.1: Klavye

3 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...iii GİRİŞ BİLGİSAYARIN AÇILIŞINI SAĞLAYAN ELEMANLAR Klavye Klavye Nedir? Klavyenin İç Yapsve Çalma Prensibi Standart Klavye Tularn Görevleri Klavye Çeitleri Fare Fare Nedir? Farenin İç Yapsve Çalma Prensibi Fare Çeitleri Kesintisiz Güç Kayna(UPS) Kesintisiz Güç KaynaNedir? Kesintisiz Güç Kaynaklarn İç Yapsve Çalma Prensibi Kesintisiz Güç KaynaklarÇeitleri UYGULAMA FAALİYETİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...22 ÖĞRENME FAALİYETİ BIOS BIOS Nedir? BIOS Ne İe Yarar? POST Nasl Çalr? BIOS ta Yaplan Deiiklikler Nereye Kaydedilir? BIOS Çeitleri BIOS Yaplandrmasna Giri Post Ekra Cmos Setup Menüsü Standard Cmos Setup (Standart Cmos Ayarlar) Bos Features Setup Menüsü (Advanced BIOS Setup-BIOS Özellikler Ayar) Chipset Features Setup Menüsü (Advanced Chipset Features - Yonga Seti Özellikleri Ayar) Power Management Setup Menüsü (Güç Yönetimi Ayar) PNP/PCI Configuration Menüsü (Tak Çaltr/PCI Veri Yolu Konfigürasyonu) Integrated Peripherals Menüsü (Tümleik Çevre Birimler) Boot Setup Menüsü (AçlAyar Menüsü) Dier BIOS Seçenekleri UYGULAMA FAALİYETİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...51 ÖĞRENME FAALİYETİ HATA MESAJLARI Sesli Hata Mesajla Sesli Hata MesajNedir? Sesli Hata MesajlarNelerdir?...53 i

4 3.2. YazlHata Mesajla YazlHata MesajNedir? YazlHata MesajlarNelerdir? Hata Mesajlarn Bulunmas UYGULAMA FAALİYETİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...59 MODÜL DEĞERLENDİRME...60 CEVAP ANAHTARLARI...61 ÖNERİLEN KAYNAKLAR KAYNAKÇA...64 ii

5 KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI AÇIKLAMALAR 481BB0015 Biliim Teknolojileri Alan Ortak POST (İlk Açl) Bilgisayarn açlve giriçkaygtlarndan oluan örenme materyalidi SÜRE 40/16 ÖN KOŞUL Portlar modülünü almolmak. YETERLİK MODÜLÜN AMACI EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME AÇIKLAMALAR Bilgisayarn ilk açlyapmak Genel Amaç: Bu modül ile gerekli ortam salandnda bilgisayarn çalmas için gerekli balantlar ve ayarlamalaryapabileceksiniz. Amaçlar: 1. Bilgisayar açlsalayan elemanlar kullanabileceksiniz. 2. İlk açlsrasnda meydana gelebilecek hatalarve ikazlarbileceksiniz. 3. BIOS ayarlamalaryaparak uygun açl durumunu salayabileceksiniz. Anakart, fare, klavye, KGK, çalr vaziyette bir bilgisaya Uygulamal olarak laboratuar ortamnda ilenmelidi Her faaliyet sonrasnda o faaliyetle ilgili deerlendirme sorular ile kendi kendinizi deerlendireceksiniz. Modül içinde ve sonunda verilen öretici sorularla edindiiniz bilgileri pekitirecek, uygulama örneklerini ve testleri gerekli süre içinde tamamlayarak etkili örenmeyi gerçekletireceksiniz. Srasyla aratrma yaparak, grup çalmalarna katlarak ve en son aamada alan öretmenlerine daarak ölçme ve deerlendirme uygulamalargerçekletirin. iii

6 iv

7 GİRİŞ Sevgili Örenci, GİRİŞ Teknolojinin her geçen gün hzla ilerledii bu zamanda, toplum olarak çan gerisinde kalmama adna en yeni ve en geçerli teknolojik ürün olarak kabul edilen ve çamzn vazgeçilmezi olan bilgisayar teknolojisini toplum olarak ne derecede kabullendiimiz, millet olarak gelimiliimizin göstergelerinden birisi olacakt Bilgisayardonamsal olarak çok iyi analiz edebilen ve elde ettii analizleri sorun çözme aamasnda net olarak kullanabilen yetimibeyin gücünün eksiklii ülkemizde ciddi anlamda hissedilmektedi Ülkemizde birçok eve artk bilgisayar girmiti Bu bilgisayarlar ile insanlar ilerini artk daha kolay bir ekilde yapmaya balam, internetin yaygnlamasyla hem bilgiye çok kolay bir ekilde ulaarak zamandan kazanm, hem de bilgisayarbir elence aracolarak kullanmlard Fakat çok az insan bilgisayarlarkullanmamzda bize yardmcolan klavye ve fare gibi çevre birimlerinin nasl çaltmerak etmiveya bilgisayar açlrken ne tür ilemler olduunu sorgulamlard Modül sonunda edineceiniz bilgi ve beceriler ile klavye, fare ve kesintisiz güç kaynaklarn çalma prensiplerini, içyaplarve çeitlerini öreneceksiniz. Gene saylan bu cihazlarn kasa kablo balantlarnasl yapabileceiniz yeteneini kazanacaksz. Bunun yasra bilgisayarn ilk açlesnasnda yaplan ilemler ile açlesnasnda oluabilecek yazlveya sesli hata mesajlarn ne anlama geldiini örenecek ve açl srasnda olmasistediiniz ayar deiikliklerini kendi kendinize yapabileceksiniz. 1

8 2

9 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Bilgisayara ait çevre birimlerinden fare ve klavye ile kesintisiz güç kaynan (UPS Uninterruptible Power Supply KGK) çalma prensibini öreneceksiniz. ARAŞTIRMA Sevgili örenci, bu faaliyet öncesinde yapmaz gereken öncelikli aratrmalar unlardr: 1. Günümüzde ne tür klavye ve fare çeitleri olduunu, klavye ve fare üzerinde bulunan elemanlarn ne ie yaradaratrz. Klavye ve farenin kasaya ne ekilde balantyapldgözlemleyiniz. 2. Fare ve klavyenin tarihsel geliim sürecini aratrz ve elde ettiiniz bilgileri sf içerisinde arkadalarzla tartz. 3. Bir KGK n kasa ve çevre birimleri ile olan balanteklini inceleyiniz. Kesintisiz güç kaynaseçerken nelere dikkat edilmesi gerektiini aratrz. Aratrma ilemleri için bilgisayar laboratuarnda veya ev ortamnda bulunan hazr bir bilgisayarve internet ortamkullaz. 1. BİLGİSAYARIN AÇILIŞINI SAĞLAYAN ELEMANLAR 1.1. Klavye Klavye Nedir? Üzerinde harf, rakam ve sembolleri içeren tularbulunduran ve bunlara basldnda ekranda görüntüleyerek, bilgisayara veri ve komut giriini salayan birime klavye (keyboard) adverili Klavye, bilgisayarla kullacarasnda iletiim kurmaysalayan önemli bir aygtt Her ne kadar dokunmatik ekranlar ve sesli kumanda sist emleri yavayavabilgisayar dünyasna girmekteyse de klavye vazgeçilmez bir donamd Milli Eitim Bakanltarafndan gelitir 3

10 Klavyenin İç Yapsve Çalma Prensibi Klavye, üzerindeki tular araclile kullacn bilgisayara sinyaller göndermesini sala Klavyenin içerisinde, basit bir mikroilemci ve tampon bellek bulunmaktad Bir tua basldnda, tuun balolduu elektronik devre harekete geçerek hangi tua basld bilgisayara ileti Bilgisayar da bu bilgiyi ile Şekil 1.1: Klavyenin iç yaps Kullac, klavye üzerindeki plastik tuüzerine bastnda, tualtndaki plastik yay aaezilerek altndaki kömür tabaka içerisinde bulunan gümünitrat içerikli devreyi kapat Klavye içerisinde bulunan mikroilemciye iletilen sinyal, kablo yardmyla bilgisayara iletilir (Şekil 1.1). Resim 1.2: Plastik yay katma Anakart üzerindeki klavye denetleyicisi porttan gelen sinyali karakter seti üzerinden RAM (ana bellek) e kopyala Klavye kesme istei, ilemciyi durumdan haberdar ede İlemci de yaplmasgereken ilemi yapa Gerçekte kullacn bir plastik tua basmolmasgibi basit bir ilem olarak gözükse de bu bilgisayara 1 ve 0 lardan oluan bir veri kümesinin iletilmesinin ardndan, kümeye karlk gelen karakter kodunun, karakter setindeki karln ekrana yanstlmasile sonuçla 4

11 Resim 1.3: Klayenin iç yaps Resim 1.4: Klavye ilemcisi Standart Klavye Tularn Görevleri Resim 1.5: Klavye tular Klavye üzerinde bulunan tularn görevleri unlardr: 1. Esc tuu (Esc=Escape): O anda iletilmekte olan komutu veya aktif olan menüyü iptal ede 2. Tab tuu (Tab=Tabulate): Bir programda deiik konumlara atlamaya ya da yazlmkelimeyi veya cursor yani imleci genellikle 8 karakter saa atmaya yara 3. Caps lock tuu (Caps=Capitals): Basldnda devamlbüyük harfle yazyazmay sala Bu tua basldnda klavyenin saüst köesinde bulunan Caps Lock yana 4. Shift tuu: Klavyenin sol ve sanda birer tane bulunu Klavyeden geçici olarak büyük ve küçük harf yazmada kullal Ayrca üzerinde iki ayrkarakter bulunan tulardan, sol üst ksmdakileri yazdr 5

12 5. Ctrl tuu (Ctrl=Control): Dier tularla birlikte kullalr ve kullalan program tarafndan belirlenen ilevleri yerine getiri Genellikle ksayol tubirleiminde kullal 6. Windows tuu: Windows iletim sistemine ait Balat menüsünü aça Sada ve solda olmak üzere iki tanedi 7. a) Alt tuu (Alt=Alter): Komutlarn çaltrlmasnda dier tubirleimi ile birlikte kullal Genellikle ksayol amaçlkullal b) Alt Gr tuu (Gr=Group): Tularn saalt köesinde bulunan karakterleri yazdrmak için kullal 8. Space Bar tuu (En altta uzun simgesiz tu): Yazyazarken tek karakter boluk vermek için kullal 9. Satumenüsü: Farenin satuuna basldnda ekrana gelen menüye bu tu yardmyla da ulaabiliriz. 10. Enter tuu: Yazyazarken paragraf bayapmak için ve programlarda bir komutu çaltrmak amaçlkullal 11. Yön tular: İmlecin sola, saa, aave yukardoru hareketlerini yön tularile salarz. 12. Rakam ve ilem tular: Num Lock tuu aktifken burada bulunan rakam ve ilem tularkullal 13. Num Lock tuu: Rakam ve ilem tular kullanmak için Num Lock tuunun aktif edilmesi gereki Num Lock tuu aktif edildii zaman klavyenin saüst köesindeki ledlerden sol bataki yana 14. Tuaktivasyon ledleri: Num Lock, Caps Lock ve Scroll Lock tularn aktif olup olmadklarburada bulunan ledlerin yap yanmadklarndan anlal 15. a) Print screen tuu: Ekranda bulunan görüntüyü hafzaya al Daha çok eitim amaçlkullal (DOS modundayken ekranda ne varsa dorudan yazcya basa) b) Scroll lock tuu: DOS iletim sisteminde imleci sabit tutarak yön tularie ekran aave yukarkaymassala Günümüzdeki iletim sistemlerinde de bazprogramlarda aygörevi üstlenmektedi Scroll Lock tuu baslyken klavyenin saüst tarafnda Scroll Lock yana c) Pause tuu: Daha çok DOS ekrandayken yaplan ilemlerin bir tua baslncaya kadar durdurulmassala 6

13 16. Backspace tuu: Genellikle imlecin solundaki karakterleri silme ilevini görü 17. Fonksiyon tular: Bu tular her programlama dilinde ve iletim sisteminde farkl görevler almt F1 den F12 ye kadard Örnein; F1 tuu iletim sistemlerinde ve programlarda yardm dosyalarn açlmasamacile kullal Klavye Çeitleri Klavyeleri tularn sralana göre 2 ye ayrabiliriz: a) F klavye: Bilgisayarda F klavye kullamtürkçe doküman yazanlar için çok uygundur diyebiliriz. Çünkü F klavyede harfler Türkçe yazm diline uygun olarak sralandrlmt Türkçe bir kelimeyi oluturan harflere parmaklarn daha kolay ulamas mantyla kullal Daktiloya çok benzerdi Bu nedenle daktiloyu 10 parmak kullanabilen insanlar kolayca ve hzlekilde F klavye kullanabilmektedirler b) Q klavye: En çok kullalan klavye modeli Q klavyedi İngiliz diline göre düzenlenmiti Bir bilgisayar alrken eer seçiminizi özel olarak belirtmezseniz, gelen klavye tipi genellikle Q klavye olu Q klavye de kendi içerisinde İngilizce ve Türkçe olmak üzere ikiye ayrl Resim 1.6: Klavye Çeitleri 7

14 Kasa ile balantlarna göre de klavyeleri 2 ye ayrabiliriz: 1. Kablolu klavyeler Kablolu klavyeler kasa ile balantsoketlerine göre; 1- AT soketli klavyeler 2- PS/2 soketli klavyeler 3- USB soketli klavyeler olmak üzere 3 gruba ayrlrla Resim 1.7: PS/2 Soket Günümüzde PS/2 balantlklavyeler çounluktad 2. Kablosuz klavyeler Kablosuz klavyeler kasa ile haberlemelerine göre 2 ye ayrlr; 1- Infrared (kzl ötesi) klavyeler: Bu tür klavyelerde alcaygt ile klavye, tpk televizyon kumandalarnda olduu gibi, direk olarak birbirlerini görmek zorundadrla 2- Radyo frekanslklavyeler: Bu tür klavyelerde ise alcaygt ile klavyenin birbirini görme zorunluluu yoktu Onlarca metre alan içerisinde birbirleri ile haberleebilirle Resim 1.8: Kablosuz klavye 8

15 1.2. Fare Fare Nedir? Fare (mouse), klavyeden sonra bilgisayarda kullalan en yaygn girdi aygtdr ve klavyeye nazaran daha basitti Grafik arabirimi kullalmaya balandndan beri fare destei programlar içine yerletirilmeye balanmt Bilgisayar programlarn çou, özellikle Windows iletim sistemi altnda çalan programlar fareye gereksinim duymaktadrlar ve farelerin yaygnlamasda Windows 95 iletim sistemi ile birlikte balamt Resim 1.9: Fare Farenin İç Yapsve Çalma Prensibi Klasik farelerde mekanik parça, farenin altnda bir deliin içerisinde bulunan ve farenin hareketine göre yuvarlanan bir toptu Farenin içyapsve çalma prensibi öyledir; 1. Farenin altnda bulunan top, iki adet silindire deer ve fare hareket ettiinde bu silindirler dönerek uçlarna balçarklarçeviri Biri farenin yukar- aahareketini, dieri ise saa - sola hareketini sala Bu çarklarn iki yanda k yayclar (led) ve k alglayclar (detektör) bulunu 2. Bu silindirlerin ucuna balçarklar üzerinde delikler vard Bu delikler k yayc dediimiz led den çkan bir keser bir açarla 3. Ik alglaycdediimiz detektörler ise ledlerden gelen bu kesik kesik alglarla In kesilip tekrar gelme hzna göre bu bilgiyi bilgisayarn ilemcisine (CPU) gönderirle 4. İlemci (CPU), kendisine gelen bu bilgiyi ileyerek çarkn dönüsayshesapla Buna göre de, yani çarkn dönüsaysna göre de ekrandaki oku hareket ettiri Topun yandaki üçüncü bir silindir ise topu desteklemek içindi 5. Farenin dier elemanlarise butonlard Butonlara basldzaman farenin içerisinde bulunan ilemci, buna ait bir veri satroluturarak CPU ya (mikroilemci) gönderi CPU kendi içersinde bu komutu iler ve ilgili ilemi yürütü Topun salklhareket etmesi için farenin altna "pad" denilen lastik bir yüzey konulu 9

16 Resim 1.10: Farenin içyaps1 Çarklar Ik Yayclar (LED) Resim 1.11: Farenin içyaps2 Engelbart n ilk faresi tek tua sahipken çok ksa zamanda 3 tulu fareler gelitirilmiti En çok tercih edilenler iki tulu olan farelerdi Farelerde en çok kullalan tu, sol tutu Sol tuseçme görevi yapa Satuise yan menünün kullalmassala Üç tulu farelerde orta tuistenilen bir makroya veya fonksiyona atanabili Örnein ön bellee alnmmetnin kürsörün olduu yere yaptrlmassalanabili Tularda yaplmen büyük yenilii tekerlek (scroll) olarak söyleyebiliriz. Bu küçük tekerlek bir pencere veya programda yukar- aadoru hareket ettirildiinde pencere veya program ekraaave yukardoru hareket ede Uzun dokümanlarn gezilmesinde çok faydald Resim 1.12: Tekerlek ve tular 10

17 Fare Çeitleri Fareler balantçeitlerine göre 3 e ayrlrlar: 1. Seri soketli fareler 2. PS/2 soketli fareler 3. USB Soketli fareler Resim 1.13: PS/2 Soket Günümüzde PS/2 balantlfareler çounluktad Anakartlarn giriler ksmnda yer alan fare ve klavye balantsiçin olan PS/2 teknolojisi, u an için en çok kullalan klavye ve fare balantçeididi Klavye PS/2 Fare PS/2 Resim 1.14: PS/2 Giriler Fareler çalma sistemine göre 2 ye ayrlr: 1. Standart Fareler: Altnda bulunan top yardmile ekranda bulunan fare iaretçisini (mouse pointer) hareket ettiren klasik farelerdi Resim 1.10 da içyaps gösterilen resim, standart bir fareye aitti Günümüzde en çok kullalan fareler, bu tür farelerdi 2. Optik Fareler: Kullaclarn en çok kullandklarfare türü olan standart fareler günümüzde yerlerini optik farelere brakmaktadrla Standart fareden farklolarak altnda top bulunmayan, bu optik farelerin çalma prensibi daha deiikti 11

18 Resim 1.15: Optik fare 1999 ylnda üretilen ilk optik fare, küçük bir kamera tayordu. Saniyede tam 1500 kare fotoraf alarak hareketleri alglayabiliyordu. Günümüz teknolojisinde ise bu küçük kamera yerini kmzledlere (Light Emitting Diyote) brakmtr (Resim 1.16). Resim 1.16: KrmzLED Gönderdiimiz hareket komutlar bu ledlerden yansyan k ile CMOS (Complimantary Metal Oxide Semiconductor) adverilen sensöre ulaarak hareketleri alglayabilmektedi Alglanan hareketin yerine getirilmesi ve bilgisayara iletilmesi için yaplacak dier ilem ise DSP analizidi Açlm Digital Signal Processor (Saysal sinyal İlemcisi) olan DSP teknolojisi, CMOS tan gelen sinyalleri saniyede 18 milyon talimat ile örnekleyerek deerlendirir ve bilgisayara yerine getirilmesi gereken hareketi ileti Bilgisayar, pepee gelen görüntüleri ileyerek görüntüler arasndaki farkllk durumuna göre hareket miktaralglar ve bunu sinyaller ile ekrana aktar Böylece fare iaretçisi (mouse pointer) ekran üzerinde hareket ede Tabii optik farenin ileyisistemi ile ilgili tüm bu anlattklarmz saniyenin yüzde biri gibi bir zamanda ve oldukça düzgün bir ekilde gerçeklei Kablosuz fareler üç türe ayrlr: a) Kzlötesi fareler: Bu fareler, bilgisayar ile iletiiminde bir kzlötesi sistem kulla Sistem, bilgisayarn seri, PS/2 veya USB yuvasna taklr, fare ise sistemle kzlötesi 12

19 nlar ile iletiim kura Eer fare ile sistem arasna bir cisim girerse, fare hareketleri hissedilmeyecekti Bu tür farelerden günümüzde artk satlmamaktad Resim 1.17: Kablosuz fare b) Radyo dalgalfareler: Kzlötesi farelerden farklolarak bu fareler iletiim için kzlötesi n yerine radyo sinyalleri kullarla Kapsama alanlargenelde onlarca metre civarndad Kablosuz fareler bilgisayara taklolan alcaygtla iletiim kurmak için kendi içlerinde 2 adet pil bulundururlar (Resim 1.17). Resim 1.18: Piller c) Bluetooth fareler: Bu fareler, kimi bilgisayarlar ile entegre gelen Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanarak iletiim kurarla İlk iki türe göre en büyük avantajlar, standart bir protokol kullandiçin her cihazla kullalabilir olmalard Diz üstü bilgisayarlarda fare ilevi bilgisayar üzerine yerletirilmive elle döndürülen TrackBall adverilen küre tarafndan yerine getirilmektedi Parman baskhareketiyle imleci yönlendiren TouchPad de kullalan dier bir türdü 13

20 1.3. Kesintisiz Güç Kayna(UPS) Kesintisiz Güç KaynaNedir? Kesintisiz güç kaynaups adyla bilinmektedi UPS ifadesi, kesintisiz güç kayna anlamna gelen Uninterruptible Power Supply kelimelerinin baharflerinin birlemesinden meydana gelmiti Resim 1.19: Kesintisiz güç kaynaklar Kesintisiz güç kaynaklar(kgk UPS), elektriksel güç kaynaz ile bilgisayar sisteminiz arasnda bulunan ve bu sistemin dahilindeki bileenleri elektrik akmndaki anormalliklerden ya da ini çklardan koruyan bir donamd UPS ler sadece bilgisayar sistemleri için deil düzenli ve kesintisiz elektrie ihtiyaç duyan bütün sistemler için vazgeçilmez bir ihtiyaçtr (Resim ). 14 Resim 1.20: Kesintisiz güç kaynaklar KGK lar, bilgisayar sisteminizi besleyen akmn voltajdaki düme ya da bir elektrik kesintisi sonucu azalmasya da tükenmesi halinde sisteme belli bir süre yedek güç salarla Bunun yasra, elektrik akmnda ksa süreli ve hafif ya da uzun süreli ve yüksek artlar eklinde gözlenen dalgalanmalar srasnda yine UPS ler devreye girer ve bu dalgalanmalar sabitleyerek kendisine balbilgisayar sistemine bu dalgalanmalarhissettirmez. Voltaj miktarlarn, sistemin zarar görmesini engelleyecek ekilde düzenlenmesi ilemine regülâsyon (regulation) adverili Regülâsyon ile voltaj düzeyi daha yukarda ya da daha aada tutulabilir, böylece bilgisayar ekipmazn ömrünün uzatlmas mümkündü

21 UPS'de gücün sürekliliini salamak için aküler kullalmaktad Elektrik kesildiinde bilgisayar, kendisi için gerekli olan enerjiyi aküden salar ve çalmasna devam ede Akü ömrü 1 ile 5 yl arasolup bu süre kullacya, ortam ve çalma artlarna bald Resim 1.21: Kesintisiz güç kaynaklarnda kullalan aküler Elektriin kesildii an ile UPS den sisteme enerjinin verildii an arasnda geçen süreye transfer süresi deni Transfer süresi ne kadar düükse o kadar iyidi Transfer süresi, UPS çeidine göre 0 ms ile 20 ms arasnda deimektedi Transfer süresinin en fazla 4 ms olmasbekleni Kesintisiz Güç Kaynaklarn İç Yapsve Çalma Prensibi Şekil 1.2: Devre emas Kesintisiz güç kaynaklar(ups), ebekeden gelen AC gerilimi önce dorultucu ile DC gerilime dönütürü Dorultucu hem eviriciye gerekli olan enerjiyi salar, hem de akü için gerekli olan DC gerilimi salamolu Bu DC gerilim, akünün arj edilmesi için kullal Akü ancak DC gerilimle arj edilebili Dorultucudan çkan DC gerilim bu ekliyle bilgisayarmzn iine yaramaz. Çünkü bilgisayarlar AC gerilimle çalrla İte burada devreye evirici gire Eviricinin görevi, Dorultucudan salanan DC gerilimden, istenen standart efektif deerde ve frekansta, AC gerilim üretmektir (Şekil 1.2). 15

22 UPS lerin bir ksmnda, evirici güç katnda meydana gelen bir arza durumunda kritik yüklerin beslemesiz kalmamasiçin konulmu bypass anahtar olarak adlandrlan bir yapda mevcuttu Evirici katnda oluacak bir arza durumunda gerilim kesintisiz olarak bypass kaynana transfer edili Bypass anahtarile UPS, kendisine balsisteme genellikle ebeke gerilimini dorudan ileti Bypass anahtardaha çok online UPS lerde kullal Online UPS ler bir sonraki konuda anlatlacakt Şebeke geriliminin kesilmesi veya sr deerlerinin dna çkmasdurumunda dorultucu çalmasdurduru Evirici böyle bir durumda dorultucu ile arj edilmiolan aküden çektii DC gerilimi, yine AC gerilime çevirerek bilgisayar sistemini belli bir süre daha kesintisiz olarak istenen deerde beslemeye devam ede Bu süreye destek süresi (runtime) adverili Destek süresi, bilgisayarn çekecei yükün miktarna, UPS'in kapasitesine ve akü miktarna göre deii Tam yükle çalan ortalama bir masaüstü sistemi için 5 ilâ 15 dakikalk bir destek süresi yeterlidi Resim 1.22: UPS içerisinde bulunan akü ve dier üniteler UPS içerisinde bulunan kontrol elektronii ünitesi; ebeke, dorultucu, akü ve eviriciyi sürekli olarak denetleyerek bu birimlerin uyum içinde çalmassalar (Resim 1.20) Kesintisiz Güç KaynaklarÇeitleri Kesintisiz güç kaynaklarüç deiik topolojiye sahipti 1. Standby (Off - Line) UPS ler 2. Line - Interactive UPS ler 3. Online UPS ler 16

23 Standby (Off - line) UPS ler Elektrikler kesik olduu sürece aktif olan, elektrikler varken de temel yüksek voltaj korumasn haricinde voltaj dalgalanmalarnda herhangi bir ayarlama ya da düzenleme yapmadan, elektrik prizinin taklolduu duvardan çkan elektrik akmn direkt olarak PC ye ve çevre birimlerine ulamasna izin veren pasif sistemlerdi Standby UPS lerin devreye girmesi için elektrik hattnda bir güç kesintisi meydana gelmelidi Elektrikler kesilmedii sürece bu UPS ler kendi içlerinde bir enerji dönüümü yapmazla Elektrikler var olduu sürece aktif duruma geçmedii için kendisine off - line UPS de denmektedi Line - Interactive UPS ler Line - interactive sistemler, ebeke gerilimi kabul edilebilir aralkta iken standby UPS lerde olduu gibi offline modunda çalmassürdürü Offline sistemlerden farkl olarak gerilimdeki dalgalanmalarengellemek için kontrol mekanizmasna sahiptirle Yani elektrik varken oluabilecek voltaj dalgalanmalarstandby UPS lerde kontrol edilemezken (yüksek voltaj kontrolü hariç) line interactive sistemlerde bu dengesizlikler regülâsyon ilemine tabii tutulurla Resim 1.23: Line interactive UPS ler Line interactive UPS ler, sistemler için daha güvenilir bir koruma salarla Ayrca pil ömürleri de daha uzundu Online UPS ler Bu tür UPS lerin dönütürücüleri her zaman aktifti Sistemin ihtiyaç duyduu elektrik akm, duvardaki elektrik hattndan gelen akmla sürekli beslenen aküler ile sala Bir elektrik kesintisi ya da güç arzashalinde, online bir UPS sfr transfer zama na ulaabilme yeteneine sahiptir (Çünkü sistemin enerjisi daima UPS aküsünden salanmaktad). Online UPS ler, korumakla yükümlü olduklarsistemin hizmetine ani dalgalanmalardan uzak ve daha kararlbir elektrik akmsunarla Daha çok endüstriyel alanda daha büyük sistemlere kesintisiz ve düzenli enerji salama amaçlkullalrla 17

24 Resim 1.24: Online UPS ler Ne var ki online UPS lerin de bazdezavantajlaryok deildi UPS aküsünün sürekli kullam halinde olmas, akünün ömrünü büyük ölçüde ksalt Bunun yasra, online UPS ler tarafndan kullalan ikili dönüüm süreci de daha yüksek enerji kullamndan dolaydaha fazla elektrik faturalarna sebep olu 18

25 UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İlem Basamaklar Bilgisayara ait kasa, monitör, klavye, fare ve eer var ise kesintisiz güç kaynamasa üstüne yerletiriniz. Öneriler Klavye ve farenin portlara konektör balantlaryaparken yuvaya tam oturacak ekilde balantyyapz. Klavyenin kasa balants yaparken PS2 giriin port ile tam uyumlu olacak ekilde taklmasna dikkat ediniz. Klavyenin kablosunu resimde görüldüü gibi kasaya takz. Farenin kasa balantsyaparken PS2 giriin port ile tam uyumlu olacak ekilde taklmasna dikkat ediniz. Farenin kablosunu resimde görüldüü gibi kasaya takz. 19

26 Monitörün ekran kablosunu kasaya takarken balantn tam olarak yapldndan emin olunuz. Konektör üzerindeki vidalarport üzerindeki yuvalarna iyice sabitleyiniz. Monitörün ekran kablosunu kasan arkasnda bulunan ekran kartgiriine takz. Eer var ise kesintisiz güç kaynaile kasa ve monitörün balantlarara kablo ile yapz. Eer var ise kesintisiz güç kaynan arj olmuolduundan emin olunuz. UPS ünitesini hava akmn olduu, tozdan, pas dumandan uzak bir yere yerletiriniz. UPS i arscak ve çok nemli ortamlarda kullanmayn. UPS i 2 kutuplu 3 telli toprakl prizlere balayarak kullan. UPS arkasndaki paneldeki iki çk kullanarak sadece bilgisayar ve çevre birimlerini besleyin. Genellikle bilgisayara ait kasa ve monitör UPS e balanmaktad 20

27 Güç kablosunun kasa balants dier balantilemlerinden sonra yapz. Güç kablosunun kasa balants yapz. Monitörün güç kablosunu prize takz. Kasan güç kablosunu prize takz. Eer var ise kesintisiz güç kaynan güç kablosunu prize takz. Kasa ve monitöre ait güç kablolar prize takarken dikkatli olunuz. Eer var ise kesintisiz güç kaynan güç kablosunu prize takarken dikkatli olunuz. 21

28 ÖLÇME VE DEĞERLENDİ RME ÖLÇME VE DEĞERLENDİ RME A. OBJEKTİ F TESTLER (ÖLÇME SORULARI) A a daki sorular n cevaplar doru ve yanl olarak deerlendiriniz Klavyelerin kendi içlerinde mikro i lemcileri bulunmaktad (...) Q klavyede harfler, Türkçe yaz m diline uygun olarak s raland r lm t (...) Farelerde satu, yan menünün kulla lmas sa la (...) Dorultucular, DC gerilimi, AC gerilime dönü türen devrelerdi (...) Darbe, k sa süreli gerilim dü üklüüdü (...) Transfer süresi ne kadar yüksekse o kadar iyidi (...) Elektrik kesildi i andan itibaren UPS in sisteme enerji salayabildii süreye Destek Süresi deni (...) Online UPS ler sadece elektrik kesintisi olduunda devreye gire (...) 9. A a daki cümlelerde bulunan bo luklaren uygun ekilde doldurunuz Günümüzde ba lant lklavyeler ço unluktad Optik farelerin alt k sm nda top yerine bulunmaktad Elektri in kesildi i an ile UPS den sisteme enerjinin verildii an aras nda geçen süreye deni UPS içerisinde bulunan, elektrik kesildi i anda sisteme enerji salamaya devam ede Voltaj miktarlar n, sistemin zarar görmesini engelleyecek ekilde düzenlenmesi i lemine adverili, offline sistemlerden farklolarak gerilimdeki dalgalanmalarengellemek için kontrol mekanizmas na sahiptirle Online UPS ler, transfer süresine sahiptirle, dorultucudan veya aküden gelen DC gerilimi, AC gerilime dönü türü DEĞERLENDİ RME Cevaplar zcevap anahtarile kar la t r z. Doru cevap say zbelirleyerek kendinizi deerlendiriniz. Yanl cevap verdi iniz ya da cevap verirken tereddüt ya ad z sorularla ilgili konularfaaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz 22

29 ÖĞRENME FAALİ YETİ 2 ÖĞRENME FAALİ YETİ 2 AMAÇ BIOS un ne demek olduunu, ne i e yarad ve BIOS içerisindeki ayarlar n nas l yap ld öreneceksiniz. ARAŞTIRMA Bu faaliyet öncesinde yapma z gereken öncelikli ara t rmalar unlard r: 1. Anakart, i lemci ve RAM e ait terimlerin neler oldu unu ara t r z. 2. ROM un ve ROM çe itlerinin neler olduunu ara t r z. 3. Bilgisayar ilk aç ld nda olan i lemleri ekrandan gözlemleyiniz. Ara t rma i lemleri için bilgisayar laboratuar nda veya ev ortam nda bulunan haz r bir bilgisayarve internet ortam kulla z. BIOS taki ayarlartam olarak anlayabilmeniz için bilgisayar teknik servislerinde çal an ve dona m ile ilgili tüm özellikleri kullanan ki ilerden ön bilgi alma z gereki Kazanm oldu unuz bilgi ve deneyimleri arkada gurubunuz ile payla z. 2. BIOS 2.1. BIOS Nedir? BIOS terimi; Basic Input / Output System (Temel Giri/ Ç k Sistemi) kelimelerinin baharflerinin birle mesiyle meydana gelmi ti BIOS, bilgisayar ilk aç ld anda çal maya ba layan küçük bir yaz l md BIOS yaz l m, anakart üzerinde sabit olarak bulunan ROM (Read Only Memory Sadece Okunabilir Bellek) ad verdiimiz bir chip (yonga) içindedir (Resim 2.1). 23

30 Resim 2.1: Anakart üzerinde ROM un gösterili i BIOS yaz l m, sistemin ayr lmaz bir parças d Sistemin kapat lmasya da formatlanmasdurumunda BIOS silinmez. Bunun nedeni de, BIOS un diskte de il, anakart üzerine monte edilmi, salt okunabilir bir bellek olan ROM yongas nda kay tlolmas d Resim 2.2: EEPROM Günümüz anakartlar n çou imdilerde kulla c lar taraf ndan kolayca güncellenebilen, Flash BIOS olarak da bilinen EEPROM ( Electrically Erasable Programmable Read Only Memory - Elektrikle Silinebilir Programlanabilir Sadece Okunabilir Haf za) adlrom bellek kullanmaktad rlar (Daha önceki BIOS'lar n çipleri güncellenebilmek için anakarttan fiziksel olarak ç kart l r ve daha yenisi ile de i tirilirdi). (Resim 2.2) BIOS Ne İ e Yarar? Bilgisayarilk açt m zda çal t r lan ilk program BIOS tu İ lk olarak bilgisayar n dona m tarar ve test ede Bu i lem Power On Self Test ( İ lk aç l ta kendini s nama) veya POST olarak adland r l Bu test s ras nda BIOS, herhangi bir sorunla kar la t zaman bunu kulla c ya yaz lveya sesli hata mesajolarak bildiri Daha sonra BIOS, i letim sistemini yükle 24

31 POST; güç kayna n normal i levlerini, anakart, i lemciyi, giri /ç k denetleyicilerini, belle i, klavyeyi ve video bile enlerini kontrol eden birçok test çal t r Bilgisayar POST a amas tamamlarsa k sa tek bir bip ya da iki k sa bip sesi ç kar r (BIOS üreticisine ba lolarak ses say sde i ebili). POST, problem tespit ederse, ön yükleme sürecini yar da keser ve görüntüsel olarak ekrana yaz lya da duyulabilir bir seri bip sesi ile hata mesajveri BIOS ta yap labilecek ayarlar öyle s fland rabiliriz: 1. Anakart taraf ndan desteklenen özellikleri kapatmak/açmak ve bu özelliklerin deerlerini de i tirmek/gözlemlemek: BIOS, bilgisayar n dona mhakk nda tüm bilgiye sahip olur ve bu dona mlar n birbirleri ile haberle meleri i lemini üstleni Örnein ses kart, modem gibi parçalarüzerinde bar nd ran bir anakart ald zda, anakart z n üzerine tak lolan ayg tlar n listesini i letim sisteminize BIOS veri Anakart üzerinden desteklenen bir dona mbios yaz l miçerisinde iptal ettiimizde ise i letim sisteminiz bu ayg tart k görmeyecekti Örnein, on - board olarak ses kartta yan anakart n BIOS una girerek ses özelli ini iptal ettiimizde i letim sistemi art k bu ses kart alg layamayacakt 2. Anakart n üzerine tak lolan dona mlar n çak mamasve düzgün çal mas için gereken parametreleri ve adresleri tayin etmek: BIOS, anakart üzerine tak lolan dona mlar n çal ma adreslerini i letim sistemine bildirerek onlar n do ru düzgün çal mas na olanak ta Normal artlarda BIOS, ayg tlar n çal ma adreslerinin belirlenmesini i letim sistemine yapt r Fakat kalabal k ek dona ma sahip bir sistemde, bazdona mlar n çal ma adresleri, i letim sistemi taraf ndan ayatand nda, çak ma dedi imiz olay ortaya ç ka Çou zaman, ay çal ma adresine sahip dona mlar kendi aralar nda bu yeri payla arak sorun ç kartmazken, bazdurumlarda ayçal ma adresine ait dona mlar bu adresi payla mak istemezle Böyle bir durumda iki dona m da çal maz. Ama BIOS a girip, ayg tlar n kullanmasgerekti i çal ma adreslerini (IRQ, DMA vs.) kendimiz belirledi imizde her iki dona m da çal mas na devam ede 3. Anakart n, sistem aç l nda (BOOT) ilk olarak kullanacaayg t(cd ROM, Floppy, Hard disk) BIOS belirler: BIOS, ilk aç l i lemlerini tamamlad ktan sonra bilgisayar n bir i letim sistemi ile aç lmasiçin i lem s ras içerisinde i letim sistemi bulunduran bir ayg ta b rakmasgereki Burada bilgisayar, Disket sürücü, CD ROM veya hard disk gibi disk ortamlar ndan herhangi birisi ile aç lmak istenebili Burada bilgisayar n hangi ayg tta bulunan i letim sistemi ile aç lacaönceliini, yine BIOS içerisinde yap lm olan aç l (BOOT) ayarlarbelirle BOOT (Ba latma): Bilgisayar n, aç ld nda bir dizi s radan kontrolleri yap p bilgisayar n aç labilmesi için gerekli olan sistem dosyalar yükleyerek i letim sistemini devreye sokma i lemidi 25

32 POST Nas l Çal r? 1. Bilgisayar zaçt zda elektrik ak mcpu (Central Process Unit Merkezi İ lem Birimi) ünitesine gider ve orada bilgisayar n önceki kulla m ndan kalm bilgileri sile 2. CPU (Mikroi lemci), elektrik ak mtaraf ndan uyar ld nda ROM da yer alan BIOS yaz l m RAM (Random Access Memory - Rastgele Eri imli Bellek) e yükleyerek aktif hale getiri BIOS program ; kendi içindeki kay tlbilgilerden, önce kendini ve POST program kontrol eder, daha sonra System Bus (Bilgisayar n dona mlar birbirine ba layan devreler) a sinyal göndererek devrelerinin görevlerini yap p yapmad kontrol ede 3. POST testi, bundan sonra bilgisayar n ekran görünümünü kontrol eden video sinyallerini ve ekran kart n haf zas test ede İ te bu andan itibaren ekra m z görüntü vermeye ba la 4. POST, çal mas na devam eder ve RAM belleklerin gere i gibi vazife görüp görmediini belirlemek üzere bir dizi testler yapa Bütün belleklere s rasile bazbilgiler kaydederek daha sonra bu bilgileri okur ve yaz lan ile okunakar la t r Baz bilgisayarlarda, bu a amada ekranda haf za kapasitesini gösteren rakamlar n say ld görebilirsiniz. 5. Daha sonra POST, bilgisayara ba lklavyenin ba lant s ve herhangi bir tu unun bas l p olup olmad kontrol ede Bu s rada varsa klavye üzerindeki kontrol ledleri ya p söne 6. Floppy disk e (disket sürücü) ve sabit disklere sinyal göndererek, haz r ve çal r durumda olup olmad klar ve tepkilerini belirle Bu s rada floppy diskten ses geli 7. POST, yapt testin sonuçlar CMOS (hangi ekipmanlar n bilgisayara ba l olduunu belirleyen bilgilerin sabit olarak kay tloldu u yonga) ile kar la t rarak yeni bir dona m n varl ara t r Son i lem olarak ta CMOS daimi haf zas nda kayda geçe 8. Bundan sonra BIOS ta belirtilen ayara göre BOOT (ilk aç lma) i lemi gerçekle tirilerek i letim sistemi çal t r l 26

33 BIOS ta Yap lan Dei iklikler Nereye Kaydedilir? BIOS, ROM içerisinde bulunan bir yaz l md ROM ise sadece okunabilir bir bellek olduu için hiçbir dei iklik kaydedilemez. Bu yüzden BIOS üzerinde yapt m z de i ikliklerin bir yere kaydedilmesi gereki BIOS da ayarlarde i tirdi imizde bu ayarlar CMOS denilen bir bellek çe idine kaydedili CMOS (Complenmentary Metal Oxide Semiconductor), "E lenik Metal Oksit Yar iletken" in k saltmas d Bilgilerin burada tutulmasiçin bir pil ile CMOS sürekli beslenir ve kaydedilen ayarlar n burada sürekli kalmas sa la Resim 2.3: BIOS-CMOS Güç Dü mesine bas ld nda, CMOS da kay tlolan BIOS ayarlar na göre sistem aç l Kay tlolan ayarlar bir süre sonra kayboluyor ve s k s k CMOS Checksum error hatasekranda gözüküyor ise, anakart n üzerinde bulunan pilin de i tirilmesi gereki Bu da sorunu çözmezse, CMOS yongasbozulmudemekti BIOS Çe itleri Dei ik anakartlar, farklbios SETUP yaz l mlar içermektedi Farklfarkl markalar n ürettikleri farklbios lar bulunmaktad Farklfirmalar n BIOS ayarlarbu BIOS sistemlerine göre farkl l k gösteri Piyasadaki BIOS çe itleri unlard r; Award Software Phoenix BIOS AMI BIOS Award Medallion BIOS ( Phoenix BIOS + Award BIOS ). Award Medallion BIOS, Award BIOS ile Phoenix BIOS birle mesinden dolay Phoenix BIOS un arabirimi ile Award BIOS un özelliklerinin kar m ndan olu mu tu En çok kulla lan BIOS türü Award BIOS tu SETUP seçeneklerinin çou tüm BIOS larda ay eyi ifade etmektedi Fakat seçeneklerin ifade ekilleri ve BIOS SETUP MENÜ ara yüzü farkl olabilmektedi 27

34 BIOS Çe itleri BIOS Resimleri Award BIOS Resim 2.4 AMI BIOS Resim 2.5 Phoenix BIOS Resim BIOS Yap land rmas na Giri BIOS un ne oldu undan, görevinden ve öneminden bahsettik. Peki, BIOS ayarlar nas l dei tirebiliriz? BIOS ayarlar dei tirmek için BIOS a nas l girebiliriz? Şimdi de bunlar inceleyelim Post Ekra Güç dü mesine bast ktan sonra BIOS un bilgisayars nad bir ekran kar m za geli Bu ekrana POST ekraderiz. POST ekra nda, bize i lemcimizin h z, bellek miktarve veri saklama cihazlarbelirtili Tam bu esnada, ekra n alt nda Press DEL to Enter Setup ifadesi beliri BIOS ayarlar na eri mek için bu ifadeyi gördüümüz anda DEL tu una basmam z gerekir (Resim 2.7). 28

35 Resim 2.7: İ lk aç l ekra Bazgüncel anakartlarda POST ekrayerine, kendi markalar gösteren tam ekran logolar yer al Bu logolar n arka pla nda klasik POST i lemleri devam ede Böyle bir durumda, TAB tu una basarak bu logoyu atlat p klasik POST ekra na dönebilirsiniz. Farklanakart üreticilerinde BIOS a girmek için gereken tubirle imi farklolabiliyo Genelde DEL tu u kulla l rken, bazanakartlarda F1, F2, F10, Esc veya Ctrl + Esc tu lar ndan herhangi biri kulla labiliyo BIOS a girmek için kullanaca z tu (lar) POST ekra nda belirtili Önceki konuda, farklfirmalar n BIOS unun bulunduundan bahsedip, bunlar n AWARD, AMI ve Phoenix olduunu söyledik. Hemen akl m za bir soru gelecektir; BIOS ayarlar, bu BIOS sistemlerine göre farkl l k göstermiyor mu? Hepsinde aygörevleri yapan ayarlar bulunuyo Ama bu ayarlar n ifade edilme tarzlarbios modeline göre farkl l k gösterebili Biz en çok kulla lan BIOS modeli olan Award BIOS a göre tüm i lemleri gerçekle tirece iz Cmos Setup Menüsü BIOS Setup'ilk açt zda ekrana gelen menüye CMOS SETUP adverilir (Resim 2.8) Ok tu larile buradaki seçeneklerden birinin üzerine gelip enter tu una bast zda ya alt menülere geçilir, ya da bu seçenekler zaten birer komut oldu u için bu komut yerine getirili Herhangi bir ayar de i iklii yapmak isterseniz bunu Page Up, Page Down veya +, - tu lar ile gerçekle tirebilirsiniz. 29

36 BIOS Setup' n tüm pencerelerinde oldu u gibi bu pencereden de Esc tu una basarak ç kabilir veya F10 tu una basarak yapt z dei iklikleri kaydederek ç kabilirsiniz. Resim 2.8: BIOS ekra Not - 1: Her bir menü ile ilgili verilen ekran görüntüleri sadece fikir vermesi aç s ndan eklenmi ti Ayarlar anlat l rken ekran görüntülerinde var olan ayarlara ba l kal nmayacakt Çünkü her bir anakart markas n BIOS ayarlarbirbirinden farkl olabilmektedi Not - 2: BIOS ayarlar anlat rken "Enabled - Aktifle tirme" ve "Disabled Pasifle tirme" terimleriyle çok s k kar la aca z. Çou BIOS ayarlar n kar s nda bulunan bu seçeneklerden "Enabled" ayar n aktif oldu unu, "Disabled" ise o ayar n devreden ç kar lm oldu unu gösteri Not - 3: Sevgili ö renci, BIOS ayarlar n bir k smsizin çok fazla i inize yaramayacakt Bu yüzden burada en fazla i inize yarayabilecek menüleri ta tmakta yarar gördük. Bunun d nda kalan menüleri, önerilen kaynaklar bölümündeki internet sitelerine girerek ara t rabilirsiniz Standard Cmos Setup (Standart Cmos Ayarlar ) Ana menüden bu bölüme girdi inizde, IDE ayg tlar ayarlayabilir/ta tabilir, temel sistem ayarlarve sistem saati ile ilgili seçeneklere ula rs z. Bunlar n i levleri a a da sunulmu tu 30

37 Resim 2.9: Standart ayarlar a) Date/Time (Tarih/Saat): Sistem saatini ve tarihini buradan ayarlayabiliriz. Asl nda sistem saatini ve tarihini Windows veya DOS tan da ayarlayabilirsiniz. Tarih konusunda küçük bir not dü memiz gereki Y l hanesi iki basamaklgörünüyorsa 2000 y lproblemi olabili Yani 2000 y l nda tarih 00 olarak görünecekti Sistem ve uygulamalar z n tümü tarihi, 1900 y lgibi alg layabili Ancak uzunca bir süredir, anakartlarda bu sorun, y l dört haneye ç kar larak giderilmi ti b) Hard Disks (Sabit Diskler) : BIOS ve anakartlar 4 IDE sürücüyü (sabit disk veya CD - ROM) destekle IDE disklerinizin ayarlar HARD DISKS adlbu bölümde görebilirsiniz. Ancak sisteminizdeki IDE CD sürücüler veya SCSI sürücüler burada görünmez. Nadiren de olsa BIOS bazdiskleri otomatik ta mayabili Bu durumda disk türünü (Type) User (Kulla c ) olarak seçip disk üzerinde yazan bu parametreleri elle girerek diskinizi ta tabilirsiniz. Böyle bir durumda bilgisayar, hard diskler önceden ta t ld için sistemde hard disk arayarak zaman kaybetmeyecekti Bu bölümde bulunan Mode ayarise 4 seçenek içeri Normal, Large, LBA ve Auto. 528MB'tan küçük diskler için Normal seçeneine getirmelisiniz. 528MB'tan büyük ve LBA modunu destekleyen diskler için LBA, 528MB'tan büyük ve LBA modunu desteklemeyen diskler için Large seçene ini kullanmal s z. LARGE türü diskler sadece MS - DOS ile kulla labilir ve pek yayg n deildi Günümüzde tüm diskler LBA modunu desteklemektedi MODE ayarauto olarak b rak lsa bile BIOS, LBA modunu otomatik olarak ta E er istisnai bir durum yoksa TYPE ve MODE ayarlar "AUTO" yapmak en iyisidi Böylece BIOS, POST s ras nda diskinizin özelliklerini belirleyip sistemi ona göre açabili Hard Disk bölmesindeki parametreler diskinizin kafa, silindir, sektör say sve teknoloji ile ilgili bazbilgiler içerirle Günümüzde tüm yeni anakartlarda IDE HDD Auto Detection seçene i vard r ve hemen hemen hiçbir diski ta mazl k etmez. c) Drive A/B (A/B Sürücüsü): Bu bölüm disket sürücüleri içindi PC lere iki tane disket sürücü tak labildii için A ve B seçenekleri konmu tu Bir tane disket sürücünüz varsa, bunlardan bir tanesini ayarlay p, dierini None (yok) yapma z gereki Günümüzde disket sürücüler genelde 1.44 MB 3.5 inch oldu undan bu ayar bu ekilde yap l Eer A y 31

38 None yap p, B yi 1,44 MB 3.5 inch olarak ayarlarsa z, disket sürücünüzün harfi A de il, B olu d) Halt On: POST, yani BIOS un geçekle tirdi i dona m testleri s ras nda bir dona m hatasile kar la l rsa sistem duru Halt - On seçene i ile bazhatalar n dikkate al nmamas, POST i leminin devam ederek sistemin aç lmas sa layabilirsiniz. Bu seçenekler öyledir: No errors POST : Hiçbir hatada durmaz. All errors : BIOS bir hata tespit etti inde durur ve size bu hataydüzeltmeniz için uyar da bulunu All, But Keyboard : POST, klavye hatalard ndaki hatalarda duru All, But Diskette : POST, disket sürücüleri hatalard ndaki hatalarda duru All, But Disk / Key : POST, klavye ve disket sürücüsü hatalard ndaki hatalarda duru e) Memory (Bellek): Burada ayarlanacak bir ey yoktu Sistem sadece ne kadar ana bellek bulundu u konusunda bilgi veri Standart olarak ilk Megabyte 640K Base Memory (Esas Bellek) ve 384K Other Memory (Dier Bellek) için olan de erle beraber, "Total Memory" (Toplam Bellek) alt nda söz konusu toplam bellek olu u B os Features Setup Menüsü (Advanced BIOS Setup-BIOS Özellikler Ayar ) Bu k s mda i lemci ile ilgili yap land rma seçenekleri, bellek yap land rma seçenekleri, ekran yap land rma seçenekleri bulunmaktad Sistem özelliklerini belirleyen ayarlarbu bölümden de i tirebilir, etkin hale getirebilirsiniz. Sistemin hangi ayg ttan BOOT (aç lma) edilmesi için kullanmasgereken ayg t s ralamas da yine bu bölümden ayarlars z. Bu bölümdeki bazayarlar, default halde, yani BIOS un kendisinin önerdi i halde kalmal d Resim 2.10: BIOS Features setup menüsü a) CPU Internal Core Speed (CPU dâhili Çekirdek H z ): Burada i lemcinin h z görünür (233 Mhz, 300 Mhz, 350 MHz gibi). BazBIOS larda bu dei tirilerek i lemcinin daha h zlçal massalanabili Bu olaya overclock adverili Yeni bazanakartlarda i lemci terfileri için bu bir seçenek olarak verilmi tir ve i lemci h z anakart üzerindeki 32

39 karma k jumper lar ile deil dorudan BIOS yaz l m ndan ayarlama za izin veri Baz BIOS larda, CMOS Setup da CPU & CHIPSET SETUP adlayrbir bölümde de yer alabili Overclock: Overclock; bir i lemciyi, orijinal h z ndan daha yüksek h zlara ç karmakt 3000 MHz'lik i lemciyi 3200 MHz'e ç kart rsa z, bu bir overclock i lemidi Overclock i lemi yapmak için yeterli teknik bilgi sahibi olmak gerekmektedir b) Virus Warning (Virüs Uyar s ): Bu ayar etkin hale getirildi inde (Enabled - aktif), sabit disk(ler)in boot (aç l ) bölümüne bilgi yaz lmaya çal ld zaman bir uyarmesaj ç ka Boot virüsleri için güzel bir önlemdi Bu özellik normalde iptal edilmihalde [Disabled] (Pasif) geli İ letim sistemi yüklerken sorun ç kmamasiçin, bu ayar n [Disabled] konumunda olmasgereki İ letim sistemini yükledikten sonra bu ayar aktif konuma [Enabled] getirilebili Bu ayar bir virüs korumasde ildi c) CPU Internal Cache (İ lemci Dâhili Önbelle i): BazBIOS'larda "CPU Level 1 cache / CPU Level 2 Cache" olarak da görünü S k kulla lan bazbilgiler disk veya sistem belle i (RAM) yerine, geçici olarak Cache (önbellek) de tutulabili Böylece bazi lemler daha h zlgerçekle tirili Sisteminizin performans art rmak için bu seçene i sürekli "Enabled" konumunda tutmal s z. CACHE MEMORY - ÖNBELLEK Cache bellek, i lemcinin hemen ya nda bulunan ve RAM bellee oranla daha dü ük kapasiteye (genellikle 1MB civarveya daha az) sahip olmas na kar n daha h zl olan bir bellek türüdü Cache bellek, i lemcinin s k kulland veri ve uygulamalara en h zlbiçimde ula mas sa lamak üzere tasarlanm t İ lemcinin cache belle e eri mesi, RAM belle e eri mesine oranla daha k sa zaman al Eer aranan bilgi cache bellekte yoksa i lemci RAM belle e ba vuru Burada önce cache belle e bakmak çok k sa bir zaman al Bunu öyle aç klayabiliriz: Yiyecek bir eyler almak için markete gitmeden önce buzdolab kontrol edersiniz, e er istedi iniz yiyecek dolapta varsa markete gitmezsiniz, yoksa bile olup olmad anlamak sizin çok k sa bir a z al Ön Bellek - Cache Memory Nas l Çal r? Ön bellek adeta i lemcinin top 10 listesi gibi çal Bellek kontrolörü i lemciden gelen istekleri önbelle e kaydeder, i lemci her istekte bulundu unda ön belle e kaydedilir ve en fazla yap lan istek, listenin en üstüne yerle i Buna cache hit adverili Ön bellek doldu unda ve i lemciden yeni istem geldi inde; sistem, uzun süredir kulla lmayan (listenin en alt ndaki) kaydsiler ve yeni istemi kaydede Böylece sürekli kulla lan i lemler daima önbellekte tutulur ve az kulla lan i lemler önbellekten silini Önbellek i lemciye yak nl na göre farklseviyeler ile adland r l Örnein, i lemciye en yak n ön bellek Level 1 (L1) Cache bir sonraki L2, sonraki L3 biçiminde adland r l 33

40 d) External Cache (Harici Önbellek): Kulland z i lemci e er L2 Cache (ikincil seviye önbellek) ta yorsa ki günümüzde sat lan tüm i lemciler ta yor, bu ayarda [Enabled] konumuna getirmeniz gereki Performans aç s ndan çok önemli oldu undan, bu ayara dikkat etmelisiniz. e) Quick Power On Self Test (H zlaç l Testi): Bu ayar [Enabled - aktif] konumda iken BIOS, test - analiz etme süresini k saltarak, bilgisayar n aç lmas h zland r Örne in bu ayar [Enabled] konumunda iken, bellek sadece 1 kere say lacakt Aksi takdirde 3 kere say l (Bazbilgisayarlarda 4 kere say l ) AWARD Medallion BIOS da, Quick Power On Self Test ayar, Boot menüsünde bulunu f) Boot Sequence (Boot S ralamas ): BIOS un en çok kulla lan ve en önemli ayarlar ndan biridi PC'niz aç ld nda BIOS'un, i letim sistemi için önce hangi sürücüye bakmasgerektiini söyle Burada A harfi disket sürücüyü, C harfi ise hard diskinizi ifade ede Sisteminiz Hard diskten i letim sisteminizin yüklenmesi ile aç l yorsa buradaki ayar n C, A... olarak durmassistemin daha h zlaç lmas sa layacakt Sisteminizi aç l disketi ile açacaksa z bu s ray A, C... olarak dei tirmelisiniz. Bilgisayar zcdrom dan ba latmak isterseniz Boot Sequence ayar ilk ba ta CD - ROM olacak ekilde ayarlamal s z. Sistemin di er sürücülerden aç lmasiçin E, F, LS/ZIP gibi seçenekler de bulunu BOOT konusu ileride ayrbir ba l k alt nda daha ayr nt lbir eklimde ele al nacakt Not: AWARD Medallion BIOS'da, Boot s ras seçmek için BOOT menüsünden ayar yapmal s z. g) Boot Up Floppy Seek (Önyükleme Disket Aramas ): Bu seçenek Enabled konumunda ise aç l ta disket sürücü bir kez ara Ama Disabled konumunda ise sistem ara s ra disket sürücüyü yoklayarak doru çal p çal mad kontrol ede Sisteminizin ara s ra i lem yapmayb rak p disket sürücüyü aramas engellemek için bu ayar Enabled Aktif konumuna getirmek gerekir, çünkü default ayar Disabled Pasif ti h) Boot Up Numlock Status (Önyükleme Numlock Durumu): Bu ayar aktif hale geldi inde, aç l ta otomatik olarak klavye üzerindeki "Num Lock" tu u aç l Bu yüzden bu ayar n on olarak kalmas önerili ) Boot Up System Speed (Önyükleme Sistem H z ): Yeni bazbios'larda bulunan bu ayar, sistemin i lemci h z za uygun olarak aç lmasiçin "High" konumuna getirmelisiniz. "Low" konumda iken sistem dâhili veri yolu h z nda aç l Bunun nas l yap lacafrekans n azalt lmas, önbelle in kapat lmasve anakart n özellikleri ile ilgilidi Yavabir sistem, örne in; oynanamayacak derecede h zlçal an ve eski DOS oyunlariçin tercih edilebili Bazçok eski çevre birimleri ve oyunlar, sistemin i lemci h z na uyum sa layamad için, Low seçenei konulmu tu Normalde bu ayar "High" konumunda olmal d i) Security Option (Güvenlik Seçenei): BIOS a ifre koyduunuzda, güvenlik sorgulamas n nerede yap laca buradan seçiyorsunuz. [Setup] ayarseçildiinde, BIOS da ifre koysa z bile, sistem normal bir ekilde aç lacak ama BIOS Setup a 34

41 girdiinizde ifre isteyecekti Ay ekilde, [System] ayarseçilirse, ifre sorgulamas sistem aç l nda da yap lacakt (BazBIOS larda [Setup] yerine [Startup], [System] yerine ise [Always] ifadeleri kulla lmaktad ) İ lerleyen bölümlerde sisteme nas l ifre koyaca z anlataca z. j) Video BIOS Shadow (Video BIOS Gölgesi): Bu ayar Enabled yap ld nda ekran kartüzerindeki ROM Bellek te bulunan ve Ekran kart na ait olan BIOS yaz l m n RAM belle e aktar lmas sa la RAM bellek, ROM dan daha h zlolduu için BIOS daki bilgilere daha h zleri im sa la r ve Shadow adverilen bu i lem sayesinde sistem performansarta Seçebilece iniz 6 tane adres aral vard r: C CBFFF Shadow, CC000 - CFFFF Shadow, D D3FFF Shadow, D D7FFF Shadow, D8000 DBFFF Shadow, DC000 - DFFFF Shadow. Shadow (Gölge Bellek) Nedir: Standart ekran kartlar n ya da arabirim kartlar n BIOS larrom bellekte sakla ROM bellek de genellikle çok yava t Shadow özellii ile VGA kart n BIOS u CPU taraf ndan okunur ve RAM e kopyala CPU(i lemci), bu BIOS u RAM den çal t rd nda i lem h zla k) xxxxx - xxxxxx Shadow (xxxxx - xxxxxx Gölgesi): Bu ayar, ROM kullanan di er kartlara bir üstteki Video BIOS Shadow seçene indeki ayar n ay s uygulamak içindi Ancak kitapç klar na bakarak bu kartlar n hangi adresleri kulland örenmelisiniz. Ayr ca, her ROM'un belle e aktar m, 640K ile 1024K aras nda bir bellek ala tüketti inden, bu ayarlar n hepsinin [Disabled Pasif] konumunda olmasönerili Yeni anakartlarda bu seçenek yoktu l) Run VGABIOS if S3 Resume (S3 Devam nda VGABIOS u Çal t r): Sadece çok yeni anakartlarda görülen bu seçenek, Suspend-to-RAM (STR) (RAM'e Duraklatma) moduna girdikten sonra kendine gelemeyen ekran kart, yeniden çal maya ikna etmenizi sa la Sistem bekleme (stand - by) durumuna geçtikten sonra, yeniden sistem kulla lmak istenildi inde bütün cihazlar çal maya ba l yor ama monitöre görüntü bir türlü gelmiyorsa, bu seçenek aktif hale getirilmelidi Chipset Features Setup Menüsü (Advanced Chipset Features - Yonga Seti Özellikleri Ayar ) Chipset Features Setup bölümünde ortak olarak, bellek ayarlamalar, AGP ayarlamalarve bazbios larda i lemci h zayarlamalaryap labilmektedi Farkl anakartlarda ve farklchipsetlerde ayarlar de i ik olabildii için bu bölümdeki ayarlar da anakarta ba lolarak farkl l klar gösterebilmektedi Burada her chipset ve her anakart için bütün ayarlarlistelememiz mümkün olmad için, genel ayarlamalar n üzerinde duraca z. Burada anlatmad m z bir ayar ile kar la rsa z, bu ayar n kulla lan anakarta ve chipsete özgü bir ayar olduunu bilmelisiniz. 35

42 Resim 2.11: Chipset Features setup menüsü Bellek Ayarlamalar : Bellek ayarlamalarfarklbir ekilde sunulu Birinci bellek ayarlamas, bellein h züzerinedi Di eri ise belleklerin gecikmeleri üzerinedi Bellek h z ayargenelde Memory Frequency olarak geçe Memory Frequency (Bellek Frekans ), FSB h z na göre yüzdelik cinsinden ayarlanabili Örnein; FSB h z n %125'i, %100'ü veya %80'i gibi oranlarla ayarlamak mümkün olabili Dei tirdiiniz yüzdeye göre elde edece iniz bellek h zaymenüde sunulu Örne in; 100 MHz FSB'de çal an bir i lemci için bellek h z%125 yap ld nda, elde edilecek bellek h z133 MHz olacakt Eer bellek DDR ise, bellekler DDR266 modunda çal t r lm olu S k kulla lan yöntem ise, direkt bellek h z n seçilmesidi Örne in; 100, 133, 166 ve 200 MHz gibi ana deerler listeler halinde sunulup buradan seçim yap lmas istenebili Normal artlarda bellek ayarlar na dokunulmasgerekmez. Genelde bellekler, FSB h z yla senkronize olarak çal Yüksek h zda çal ma kapasitesine sahip bir bellek varsa, bellek h z yükseltip performans art elde edilebili Bellek ayarlamalar n di er k sm ise gecikme süreleri olu turu Bu ifadelere anakart n BIOS'unda CAS Latency, SDRAM Cycle Length, RAS to CAS Delay, RAS Precharge Time, RAS eklinde kar la labili Bellekler, sat rlar ve sütunlardan olu an hücrelerden olu u Bilgiler bu hücrelerdeki sat rlara ve sütunlara kay t edili Bir bilgi i lenecei zaman, bu sat r ve sütunlara eri im yap l RAS (Row address strobe): Aranan bilginin kay tlolduu sat ra ula rken ya anan gecikme zama d CAS (Column address strobe): Aranan bilginin kay tloldu u sütuna ula rken ya anan gecikme zama d RAS-to-CAS: RAS i leminden CAS i lemine geçerken ya anan gecikme zama d 36

43 Sistem belleini iki boyutlu bir tablo olarak dü ünerek kolayca nas l çal t anlayabiliriz. Veriye ula abilmek için öncelikle hangi sat rda olduunu sonra da hangi kolonda olduunu bulmak için s ras yla Row Address Strobe (RAS) ve Column Address Strobe (CAS) i lemleri gerçekle tirili Belle in do ru adresine ula ld ndan emin olabilmek için RAS ve CAS sinyalleri aras nda ufak bir gecikme süresine gerek duyulu Bu RAS-to-CAS gecikmesi normalde bir veya iki saat turudur (clock cycle). Bellek eri imi söz konusu oldu unda belle in do ru adresteki veriye ula masiçin bir miktar süre gerekir ve buna gecikme (latency) deni Bir bellek hücresi için bu aral k 2T iki saat turu, 3T üç saat turu vb. eklinde isimlendirili Bu aç klamalardan sonra CAS-2 nin 2 saat darbesi CAS-3 ün ise 3 saat darbesi beklemek anlam na geldiini ç karmak hiç de zor de ildi a) SDRAM RAS to CAS delay (SDRAM - RAS ile CAS aras ndaki gecikme): Bu ayar, tam olarak RAS sinyali ile CAS sinyali aras nda ne kadar saat turu olaca ayarlama za yar yo Genellikle ayarlar 2 en h zlolmak üzere 2 ile 5 aras nda de i iyo Bu de eri her seferinde bir saat turu olacak ekilde azaltmaya ba lay n ve her seferinde sistemin kararl l deneyin. Belle iniz ne kadar kaliteliyse bu de eri daha fazla küçültebilirsiniz demekti b) SDRAM CAS Latency (SDRAM CAS gecikmesi): Bu ayar için en doru ve uygun de er genellikle RAM belle in üzerindeki etikette veya üzerine kaz nm olarak yaza Dü ük fiyatlürünler için tipik de er 3T veya 2.5T'di Bu seçenei 2.5T veya 2T olarak dei tirin ve sisteminizin kararlçal p çal mad na bak n. Bazüreticiler 2T destekleyen belleklerinin daha yüksek saat h zlar desteklediklerini belirtiyorla Uyar : Her seferinde sadece bir de i iklik yap n, daha sonra sistemi yeniden ba lat n ve bir deney yaz l m(benchmark) çal t rarak yapt etkiyi gözleyin. Bu sayede ortaya ç kan bir karars zl k durumunda hangi ayarda sorun oldu unu kolayca anlay p eski haline getirebilirsiniz. c) SDRAM RAS Precharge Delay ( SDRAM - RAS ön arj gecikme zama ): Bu seçenekte doru ayarlaryapt zda bellek hücreleri çal malariçin gereken elektrik yükünü daha h zlal rla "2" gibi dü ük de erler h zartt r rken daha yüksek de erler daha kararlbir sisteme sahip olma zsala Her seferinde bir saat turu azaltarak sistemi yeniden ba lat n ve sistemin kararl oldu undan emin olun. d) SDRAM Active Precharge Delay (SDRAM aktif ön arj gecikme zama ): Bu ayar, saat turlarolarak ayarla r ve ard k bellek eri imleri aras nda geçmesi gereken süreyi belirle Yani bu deer ne kadar dü ük olursa sistem ba ar mo kadar arta Bu deer için genel kabul udur; Active Precharge Delay = CAS-Latency + RAS Precharge Delay + 2 (güvenlik için fazladan 2 eklenir) 37

44 Her zaman oldu u gibi bu ayar için de her seferinde bir dü ük de eri seçerek sistemin düzgün çal t ndan emin olun. Sistem kararl l koruyamad zaman bu ayarbir yüksek de ere getirin ve b rak n. e) DRAM Clock DRAM Timer(Dinamik RAM saati): Kulla lan belle in çal ma h zbu ayar ile belirlenebili Bu ayar Güncel VIA yonga setli anakartlarda bulunu Bu ayar ile bellekler, sistem çal ma h z yla asenkron çal t r labili Örne in Celeron i lemci kulla ld nda, normal de sistem h z66 MHz'di Bu ayar normalde [HostCLK] modunda geldi inden, bellekler de 66 MHz'de çal acakt Fakat bu ayar, [HostCLK+33MHz] moduna getirilirse, bellekler 33 MHz daha h zlyani 100 MHz de çal maya ba layacakt Ay ekilde, 100 MHz sistem veri yolu h zile çal an bir i lemci kulla ld nda, [HostCLK+33MHz] moduna geçildi inde bu sefer bellekler 133 MHz'de çal acak ve belleklerden maksimum performans al nacakt [HostCLK - 33MHz] ayar seçerek bellekler 66 MHz de çal t r labili f) AGP (Accelerated Graphics Port) Aperture Size (AGP (H zland r lm grafik portu) Aç kl k büyüklü ü): BIOS ayarlar n en çok tart lanlar ndan biridi Ço u zaman, performansa büyük etkisi oldu u yolunda ya da bellei tüketti i yönünde yanl ina lar vard Oysa durum böyle deildi AGP sistemi sayesinde, ekran kart z, sistem belle inizin bir k sm sanki kendi üzerindeki bellekmigibi kullanabili İ te AGP Aperture Size, ekran kart n sistem belle inin ne kadar kendisi için kullanabilece ini belirle Burada belirlenen limit, direkt olarak bloke edilmez. Ekran kart, bu miktara kadar olan bellek ala sadece gerek duyarsa kullanacakt Örne in ekran kart zda 64MB bellek var ve aperture size olarak da 64MB seçerseniz, uygulamalar sistemde toplam 128MB grafik belle i olduunu dü ünürle AGP Aperture Size n performansa etkisi olduu iddia edilse de, bu etki günümüz uygulamalar nda ciddi düzeyde de ildi Burada belirlenecek de er, ekran kart z n RAM miktar ndan az, sisteminizdeki bellek miktar ndan ise fazla olmamal d Normal olarak, 64MB seçilidi Bu ayarda kalmas n bir mahsuru yoktu g) AGP Fast Write (AGP h zlyazma): Bu ayar ile Fast Write(h zlyazma) özelli ini açarak, ekran kartperformans nda bir art elde edebilmek mümkündü Fast Write (h zl yazma) modunun özelli i, bilgiyi i lemciden dorudan AGP veri yoluna aktarmas d Araya sistem belle ini katmaz. Bundan dolay, performans art söz konusu olabili h) On Chip USB: Sistemde USB ayg t var ise, bu ayar aktif yap lmal d r; yok ise devre d b rak labili Seçenekler için sunulan otomatik modu, sistemde USB ayg t olup olmad kendisi kontrol eder ve ona göre USB özelli ini devre d b rak r veya etkinle tirir ama USB ayg t kulla l yorsa bu ayg t n aktif olarak kalmasuygun olacakt ) Onboard PCI Audio/Modem (Dahili PCI ses/modem): Anakart n üzerinde bütünle ik ses/modem giri i var ise, bu ayar ile onlaretkinle tirebilir veya iptal edebilirsiniz. 38

45 Power Management Setup Menüsü (Güç Yönetimi Ayar ) Güç tüketiminin ve tasarrufun ayarlanmasiçin konulmubir menüdü Bilgisayar n açma olaylarda buradan kontrol edilebili Resim 2.12: Güç yönetimi a) ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) Function (Geli mi yap land rma ve güç arabirimi fonksiyonu): Bu ayar ile geli migüç ve konfigürasyon yönetimi etkin/devre d edilebili Bazanakartlarda desteklenen, STR (Suspend To RAM) gibi özelliklerin çal abilmesi için, hem BIOS'dan ACPI fonksiyonunun etkinle tirilmesi hem de i letim sisteminin ACPI desteinin olmasgereki b) Power Management (Güç yönetimi): Bu bölüm ile güç yönetim modlaryönetili [Max Saving] (Maksimum Kazanç) modunda, sistem bir süre aktivitesiz kal rsa, güç tasarruf moduna geçe [Min saving] (Minimum kazanç) ayarise, yine güç tasarruf moduna geçirir ama güç tasarruf moduna geçmesi için gereken aktivitesiz kalma zama daha fazlad [User define] (Kulla cta ml ) modunda ise, güç koruma ayarlarelle seçili Bu ayar normalde [User define] modunda gelir ve u özellikleri ayarlanabilir: Doze Mode (Uyku modu) Suspend Mode (Ask modu) Standby Mode (Bekleme modu) HDD Power Down (Sabit disk güç kesme) Doze mode (Uyku modu) : Sistem burada belirlen süre zarf nda kulla lmazsa i lemci daha dü ük h zda çal rken dier ayg tlar tam h zda çal Standby mode (Bekleme modu) : Sistem burada belirlenen süre zarf nda kulla lmazsa sabit disk ve monitör kapa rken di er ayg tlar tam kapasite ile çal rla Suspend mode (Ask ya alma modu) : Sistem burada belirlenen süre zarf nda kulla lmazsa i lemci d nda tüm cihazlar kapa 39

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme 1C: letme 8.2 Uygulama Geli tirme lavuzu stanbul 1TÇ irketi 2011 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu Bas m numaras : 82.1.1.001 Bas m tarihi: 05.10.2011 Orijinal bask : Maxim Radchenko, Elena Khrustaleva.

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ. ĠġLETĠM SĠSTEMĠ KURULUMU 481BB0093

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ. ĠġLETĠM SĠSTEMĠ KURULUMU 481BB0093 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ĠġLETĠM SĠSTEMĠ KURULUMU 481BB0093 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1 Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Elektronik devrelerden oluflan, bilgiyi iflleyen tüm cihazlar bilgisayar olarak adland r labilir. Kolumuzdaki dijital saatler, basit hesap makinalar, dizüstü bilgisayarlar

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ARIZA GİDERME - 1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ARIZA GİDERME - 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ARIZA GİDERME - 1 ANKARA, 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİNDE HACCP (Kritik Kontrol Noktalarnda Risk Analizi) ANKARA

Detaylı

KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU

KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU E-DÖNÜ ÜM YE TÜRK KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU ALTERNAT F M ER TEKNOLOJ LER Teknik Altyap ve Bilgi Güvenli i Çal ma Grubu EYLÜL 2005 NDEK LER 1- G 3 2- INTERNETE ERI EBILMENIN ALTERNATIF YOLLARI 4

Detaylı

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR?

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR? SAYI 24 TEMEL B LG LER B LG SAYARLA Ö REN M E T MDE B LG SAYARDAN FAYDALANMA LASER VE LED YAZICILAR LASER KULLANAN YAZICILAR VER DEPOLAMA D SKETE YEN ALTERNAT FLER 25. SAYIDA NELER VAR? WINDOWS D SK TEM

Detaylı

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46 Ç NDEK LER AÇIKLAMALAR... iii G R...1 Ö RENME FAAL YET -1...3 1. YAZI VE RAKAM...3 1.1. Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tan m...3 1.1.1. Endüstriyel Teknik Resmin Önemi...4 1.1.2. Teknik Haberle

Detaylı

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri Ö RET M STRATEJ LER, YÖNTEMLER VE TEKN KLER Ö retim Stratejileri Ö retim Yöntemleri Ö retim Teknikleri Öğretim stratejisi: Bir dersin hedeflerine ulaşmak için belirlenen, yöntem seçimine yön veren genel

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

Lojistik Bili im Sistemleri

Lojistik Bili im Sistemleri Lojistik Bili im Sistemleri G R Bili im Sistemleri, verinin toplanmas, i lenmesi, depolanmas ve bilgisayar a lar üzerinden istenen bir uca güvenli bir ekilde iletilerek kullan c lar n hizmetine sunulmas

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz rl

Detaylı

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R?

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R? SAYI 41 TEMEL B LG LER PROGRAM KURULUMU PROGRAM KURMANIN NCEL KLER. WINDOWS S STEM ANAL Z PROGRAMLARI WINDOWS Ç N ÖZEL ARAÇLAR. PROJELER V DEO KONFERANS INTERNET ÜZER NDE CANLI GÖRÜfiME YAPMAK. INTERNET

Detaylı

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIGI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE TİCARİBELGELER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlğtarafndan gelitirilen modüller; Talim

Detaylı

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BELLEK BİRİMLERİ 481BB010 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

DocuMate 152. kullan m k lavuzu

DocuMate 152. kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu Telif hakk 2006 Visioneer, Inc ye aittir. Telif hakk kanunlar nda izin verilen flartlar d fl nda ön yaz l izin al nmadan ço

Detaylı

AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS

AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS 5. Uluslararas leri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 May s 2009, Karabük, Türkiye AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS Mehmet Yumurtac

Detaylı

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Bu uygulaman n k s mlar taraf ndan kullan lan yaz l m a a daki lisans beyan n gerektirir: [The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Tüm haklar sakl d r. Kaynak ve

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270 Bili im Hukuku Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören Yay n No: 270 stanbul, 2010 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel. : 212-282 09 73

Detaylı

EMN YETL B R ULUSAL A YAPISI MODEL ÖNER VE

EMN YETL B R ULUSAL A YAPISI MODEL ÖNER VE EMN YETL B R ULUSAL A YAPISI MODEL ÖNER VE ALTYAPI S STEMLER N B RLE LMES NAN NCE YÜKSEK L SANS TEZ LG SAYAR MÜHEND SL ANAB M DALI HAZ RAN 2013 TRAKYA ÜN VERS TES FEN B MLER ENST TÜSÜ i KABUL ve ONAY S

Detaylı

Prepared By IcEN. www.frtrk.org >> IcEN. Bu makalemizde 80x86 gerçek mod komutlar inceleyece iz.

Prepared By IcEN. www.frtrk.org >> IcEN. Bu makalemizde 80x86 gerçek mod komutlar inceleyece iz. Prepared By IcEN www.frtrk.org >> IcEN Bu makalemizde 80x86 gerçek mod komutlar inceleyece iz. 80x86 KOMUT SET (Bölüm 1) X86 tabanl mikroi lemcilerin icra etti i makine kodlar sabit olmas na ra men, programlama

Detaylı

M BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİ

M BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ TAŞIMA VE BOŞTOPLAMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlğtarafndan geliştirilen modüller;

Detaylı

SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU

SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU BASINÇLI HAVA SERV SLER N SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU Guide to the Selection and Installation of Compressed Air Services TÜRKÇEYE ÇEV REN : ERDO AN TAN TAHA TAZY KL HAVA SAN. VE T C. A.. STANBUL

Detaylı

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu

Detaylı

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1 Kullan c K lavuzu Bu kullan m k lavuzu yaln zca bilgi vermek amac yla oluşturulmuştur. Burada verilen tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Xerox Corporation, bu k lavuzun kullan m

Detaylı

1. KULLANICI VE B LG SAYAR HESAPLARINA GÖRE ORGAN ZASYON B R MLER YARATMAK VE GRUPLAMAK AMAÇ ARA TIRMA

1. KULLANICI VE B LG SAYAR HESAPLARINA GÖRE ORGAN ZASYON B R MLER YARATMAK VE GRUPLAMAK AMAÇ ARA TIRMA ÖRENME FAALYET 1 ÖRENME FAALYET 1 AMAÇ Kullanc ve bilgisayar hesaplarna göre organizasyon birimleri yaratma ve gruplama ilemini gerçekletirebileceksiniz. ARATIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanz gereken

Detaylı