SEÇİMLERE KATILIMIMIZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEÇİMLERE KATILIMIMIZ"

Transkript

1 SEÇİMLERE KATILIMIMIZ İki Topumu Radika So İşbiriği (Drasy/Eyem) farkı poitik aanardan geen ve aşağıdaki teme ekseneri kapsayan ortak bir siyasi öneride biraraya gemiş insanarın birikteiğinden ouşan bir seçim ouşumudur. Söz konusu Avrupa Biriği Paremento seçimeri oduğundan, şu noktaya değinmemiz önemidir: Drasy/Eyem faaiyeterini, sosya devet anayışını bozan ve Avrupa topumarını yere bir eden neoibera kapitaizme karşı direnç oarak doğan, veya yeniden cananan dinamik topumsa hareketerin ve So anayışı adı atında gerçekeştirmektedir. Hedefimiz, özeike Güney Avrupa da ve diğer bögeerdeki hareketere işbiriği hainde iki topumu dinamik bir hareketin ükemizde yaratımasına katkı koymaktır. Kıbrıs sorunu konusunda, topumdaki vatandaşarın katıımıya yeni bir iki topumu dinamik ouşturmak istiyoruz. Adamızdaki iki topumun siyasi eiteri, onyıar boyunca Kıbrıs sorununu çözmekte yetersiz odukarını kanıtamışardır. Hatta çözüm bir yana, büyük bir kısmı böücü anayışı kaıcıaştırmak için çaışmaktadırar. Drasy/Eyem e biriğiye ükemizin tekrar bireşmesi için çaışacak oan iki topumu bir hareketin yaratımasını önermektedir. Oayarı hak çıkarını öçüt aarak değerendiren, emperyaist metropoerin emeerine, yere siyasi kuruuşarın mii uzaşı arına ve mii merkezer e boyun eğmeyen iki topumu bir hareketten bahsediyoruz. İki Topumu Radika So İşbiriği nin yapmış oduğu ekonomik anaizere dayaı oarak, ekonomik ve topumsa kriz geecek yıarda derineşecek, işsizik artarken maaşar ve ödeneker azaacaktır. Hükümetin ve bankacıarın öngördüğü, bankaarı düze çıkarma ve kakınma poitikaarı da başarı oasıığından uzak bir bahis gibidir. Aynı durum, Kıbrısıtürk topumunda da hüküm sürmektedir. Sadece Troyka nın memorandumu deği de, Türkiye nin empoze ettiği benzer ekonomik kemer sıkma poikaarı mevcuttur. Kıbrısı emekçieri, her iki tarafta da kemer sıkma poitikaarını yıkmak, maaşı çaışanarın aım gücünü tekrardan yerine getirmek, kamusa sağığı ve eğitimi herkese sunmak, hak tabakaarının çıkarına dayaı oarak zenginiğin tekrar dağıtmak amacıya topumsa direniş cephesinde güç biriği yapmaya çağırıyoruz. Drasy/Eyem bütün çağdaş so hareketerin faşizm, ırkçıık, yabancı düşmanığı gibi konuarda savunduğu tezeri benimser ve cinsiyet eşitiğini, topumarın ve azınıkarın çok kütürüüğünü, cinse yöneim özgürüğünü tüm samimiyetiye desteker. Ekooji ve doğa çevrenin korunması için de gereki yöneimere aynı öneme yakaşmaktadır. Kıbrıs Cumhuriyeti çerçevesinde Avrupa Biriği Paremento seçimerine iki topumu bir ouşuma katımamızın hiçbir şekide Kıbrısıtürk topumunu, Kıbrısırumarın boyunduruğu atında bırakan bir çözüm anamına geemeyeceğinin üstüne basarak beirtmek istertiz. Seçimere katıımımız, bizim için BM nin igii karararında da (716 ve 750) beirtidiği gibi, iki topumun eşitiğine dayaı, iki bögei, iki topumu federasyonun ouşumu için tabandan geecek oan ortak dinamik bir cephenin gerekiiğini öne sürmek için bir araçtır.

2 DİRENİŞ VE TOPLUMSAL HAREKET AVRUPASI KIBRIS SORUNU EKONOMİK KRİZ DÜNYA VE AVRUPA ÇAPINDADIR Kıbrıs a acı çektiren ekonomik kriz, daha geniş boyutarda dünya ve Avrupa çapındaki krizin bir parçasıdır. Bu krizin her ükede farkı bir şekide yansıması ouyor. Avro Bögesi nde ise, bu kriz bütünükü oarak doğrudan Avro Bögesi nin krizi haine gedi. Kriz, ik başta ABD tarafından Kuzey Avrupa ükeerine taşındı ve bu ükeerin önceike finans sistemerinde, özeike bankaarında baş gösterdi. Bu deveter ise banka sistemerini kurtarmak içinaceeye bankaarı kurtarma bedeini vergi ödeyen sade vatandaşa, yani işçiye yükedier. Öte yandan, yıardır muazzam miktararda kazanç ede eden kar güden kuruuşar, öze şirketer ise; egemen eiter zarar açıkar açıkamaz bu zararı eerinden gediğince topuma yükedier. KAMU BORÇLARININ SİLİNMESİ Avro Bögesi ve sermayenin serbest doaşımı, Avro bögeesi ükeeri arasında haksız rekabeti artırdı. Bu, üretimin birçok farkı boyutunda ortaya çıkıyor. Ha böyeyken, Avrupaı eiter daha az rekabetçi ekonomiere sahip deveteri destekemek üzere gereki dayanışma mekanizmaarını yaratmıyorar. Fakat, Avrupa Hakarı yaşam düzeyinin yakınaştırımasının önkoşuu bu amacın gerçekeştirimesine iişkin spesifik poitikaarın uyguanmasıdır. Ancak Avrupaı eiter bu poitikaarı uyguayacakarına piyasaarı denetimsiz bıraktıar. Deveter sermayeyi çekmek için sermayeyi vergiden muaf tutmaya özen gösterirken bunun sonucunda her yerde devet borçarı artma eğiimi gösteriyor. Bu şekide, devet tahvierine dahi neredeyse hiçvergisi omayan kazançara yatırım yapıan ve bunun karşıığında devet ve topumdan faiz taep edien bir durum yaratıdı. Sermaye gitgide daha faza tefeci ve sorumsuz hae geiyor. Kriz yokken dahi büyük kamu borcu üst topumsa katmanarın vergi muafığının ve vergi kaçırmasının diğer görünümüdür. Kriz ie birikte, bu sorun daha keskin hae geiyor, zira krize başa çıkımasının ağırığı,şu şekidekrizin kurbanarının omuzarına biniyor: sade işçierin maaşarının traşanmasının yanısıra işsizer, hastaar, engeier, emekier, tek üyei aieer ve devet desteğine ihtiyaç duyan diğer topumsa gruparın avantajarının azatıması. Devet borcu sosya oarak meşru kıınmıyor. Muhasebe denetemesi şeffaf prosedürere mümkün kıınmaı ve yozaşmışığı ortadan kadırımaıdır: Devet borcunun haka faydası oması gerekir. Devet borcu vergiden kaçanar ve kar amacı güdener için aternatif bir yatırım fırsatı omamaıdır. Ayrıca, devet borcu, hak çıkarını bataayan şantajcı ve antidemokratik poitikaarın empoze edimesi amacıya da kuanımamadır. REFAH DEVLETİ MAHVEDİLİYOR Kriz özeike Kuzey Avrupa ükeerini etkiedi. Bu ükeerde işsizik ko geziyor, maaşar çok düşük düzeyere indiriiyor, kamusa sağık, kamusa eğitim, barınma, sosya yardım ve uaşım çöküyor. Kısacası, refah devetinden geriye ne kadıysa yere bir ediiyor. Sosya devet Avrupai özeikerini kaybederken, gitgide daha faza Avrupa vatandaşına üçüncü dünyayaşam koşuarı dayatııyor. DEMOKRASİDEN UZAKLAŞILIYOR Refah devetinin yere bir edimesine parae oarak demokratik süreçer de bundan payını amaktadır. Hakar için yaşamsa önem taşıyan konuara iişkin karararı artık meciseri deği, Troyka veriyor. Troyka bu karararı büyük sermayenin tekineriye veriyor. Brükse deki obierin anayışarının ve IMF mantığının hüküm sürmesi adına hakar itiip kakııyor. Bu IMF özeike Latin Amerika ve Afrika da omak üzere onarca geişmekte oan ükeyi feakete sürükedi. EVRENSEL DEĞERLER AŞAĞILANIYOR Bireşik bir Avrupa nın üzerine inşa ediebieceği yegane değerer oan demokrasi, dayanışma, eşitik, topumsa adaet gibi değerer Resmi Avrupa tarafından değersizeştiriiyor. Bu koşuar içerisinde, yabancı düşmanı, ırkçı, aşırı sağ, hatta neo nazi gruparın geişmesi hiçbir şekide garip değidir. Sermayenin, sorumuuktan kurtumak adına krizi yükeyeceği kesimere ihtiyacı var. İşte bu yüzden aşırı sağ hezeyanara müsamaha gösteriyor ve sık sık körüküyor. TOPLUMSAL HAREKETLER AVRUPASI Resmi Avrupa, üzerine inşa ediebieceği değerer zeminini erozyona uğratarak kendi ouşumunu bataıyor. İşte bu yüzden, memorandumara, yoksuuğa, topumsa ve ekoojik feaketere, otoriter anti demokratik rejimerekarşı ouşan topumsa hareketer hiç de Avrupa karşıtı hareketer değidirer. Biakis, başka bir Avrupa için; demokratik, sosya adaete sahip, eşit, ekoojik biince ve kütüre sahip bir Avrupa için mücadee ediyorar.istediğimiz Avrupa, İspanya daki öfkeier hareketinin, Yunanistan ve İtaya da greve gidenerin, Portekizi göstericierin, AİK ve ATİK, gibi Kamu İktisadi TeşebbüserininKıbrıs Türk topumunda Kıbrıs Türk Eektrik Kurumu (KIBTEK) ve Teekomünikasyon Dairesi nin kamusa niteiğini savunmak için yoara döküen Kıbrısıarın ve kendi özeeştirmenin getirdiği korkunç tecrübenin ardından kendi muadikurumarının yeniden kamuaşması için mücadee eden Amanarın istediği Avrupadır. Topumsa hareketer, insanarın renkerine, dinerine, ırkarına, cinse yöneimerine göre yargıamadıkarı; açık, çok kütürü, yabancı dostu bir Avrupa için mücadee ediyorar. YUNANİSTAN DAKİ TOPLUMSAL HAREKET Yunan topumsa hareketi bu mücadeenin öncüsü konumundadır, zira so değerere sahip bir hükümet taep etmek suretiye siyasi düzeyde de mücadee veriyor. Yunanistan da, topumsa hareketin etkin katıımı ie so programa ouşacak bir hükümet değişikiği, aternatif ekonomi poitikaarı sunabiir, tüm Avrupa yapısında odukça oumu sonuçar doğurabiirdi; çünkü hakarın Troykaarın ve zengin takımarının ve siyasi miiyetçierin kurdukarın düzene karşı dikimeerine iişkin somut bir örnek oacaktı. FEDERASYON UYGUN ÇÖZÜMDÜR Kıbrıs meseesinin çözüm koşuarında, topumarın sorumuukarını ve son on yıık diimerde geişen ayrııkçı anayışı da göz önünde buundurarak iki bögei iki topumu federasyonu doğru bir boyut oarak görüyoruz. TAKSİME HAYIR- İKİ TOPLUMLU İŞBİRLİĞİNİN ZAMANI GELDİ İki topum iderikerinin, şu ana kadar yapıan müzakereerdeki başarısızıkarını beirtiyoruz. Bu müzakereerin niteiği gizi dipomasidir ve mii birik kurumarı müzakereeri denetiyor. Fakat, aynı zamanda özeike sağ güçerin müzakereeri neredeyse bir oyaanma sürecine dönüştürecek derecede miiyetçiiği ve ayrııkçı mantaiteeri besedikerini de beirtiyoruz. Bunarın yanında, her iki taraftan da retçi güçerin poitikaarı ie taksimi ve iki devetiiği sağamaştırdıkarını beirtiyoruz. Bazı güçer 60 koşuarına dönme taebinde buunma cesaretini sergiiyorar. Bunu isteyener, bazı süreçerde kan döküen 50 yıık tarih yokmuş ve bir ima hatasıymışçasına sonsuza dek siinebiirmiş gibi davranıyorar. Her iki topumun resmi sounun sorumuukarını da beirtiyoruz. Resmi so, iki topumu bir mücadee çerçevesi ouşturacağına her iki tarafın mii biriğinin kucağına bırakıdı. BÖLGEDE BARIŞ KÖPRÜSÜ OLARAK KIBRIS Askersizeştirmeyi çözüm için teme önkoşu oarak görüyoruz ve Barış İçin Ortakık ve NATO ya üyeiğe şiddete karşı çıkıyoruz. Askersizeştirme ie herhangi bir askeri mekanizmaya katıım çeişen kavramardır. Kıbrıs ın bögede büyük güçerin sadırganığının

3 batmayan bir uçak gemisi deği, bir barış köprüsü omasını istiyoruz. Ayrıca, gerek hegomonik güçerin gerekse ana vatanarın Kıbrıs meseesinin doğumunda ve geişiminde kendi beireyici roeri vardır. GÜVEN YARATICI ÖNLEMLER Drasy/Eyem şu an iki taraf arasında tartışıan güven yaratıcı önemeri destekiyor. Fakat bunun yanında iki topumu yakınaştıracak, vatandaşarın çoğunuğunu harekete geçirecek ve seserinin ayrııkçı ve aşırı sağ akımar karşısında daha gür çıkmasını sağayacak birçok küçük adımın atımasını kaçınımaz oarak addediyoruz. Bu doğrutuda atıacak bir adım Lefkoşa nın surariçinin askersizeştirimesi, yeşi hattın yeniden yapıandırıması ve Kıbrısı Rumar ie Kıbrısı Türkerin askersizeştirimiş bögede özgürce doaşmaarı ve iki Beediye başkanının işbirikeridir. Bunara ek oarak şunarı taep ediyoruz -Kıbrısı Türkerin Kıbrısı Rumar gibi devet hastanaerini ücretsiz oarak kuanabimeeri -Okuarda Türkçe ve Yunanca eğitiminin ieriye götürümesi -AB nin de pratik rehberiği ie en at düzeyden üniversiteere kadar okuar arasındaki işbiriğinin ieriye götürümesi -Tarih kitaparının; etnik çatışmaarı bağnaz miiyetçiike işenen basma kaıpara deği, gerçek koşuarı yansıtacak şekide gözden geçirimesi - Bir topumun aşırı miiyetçi gruparının diğer topum aeyhine işediği cinayeterin tanınması ve resmi oarak kınanması DOĞALGAZ Kıbrıs sorununun çözümü, gene oarak ekonomide ve özeike doğa gaz konusunun yönetimesinde çok oumu sonuçar doğurabiir: Türkiye den geçecek bir boru hattı ie doğa gazın dağıtım maiyeti etkin bir şekide düşürüebiir. Doğa gaz Kıbrıs Hakınındır. Doayısıya, doğa gazın aka yatkın yegane yönetimi, bir devet şirketi tarafından üstenimesi ve bu şirketin faaiyeterinin açık prosedürere ve topumsa denetim ie sürdürümesidir. Ancak, doğa gazdan faydaanıması, gayet açık sebepere çok ciddi ekoojik ve ekonomik sorunara gebedir. İşte bu yüzden, gazın çıkarıması ve dağıtıması sürecinde çok sıkı ekoojik denetim yapıması zorunudur. KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN ORTAK CEPHE VE KEMER SIKMAYA KARŞI ORTAK DİRENİŞ Drasy/Eyem inisiyatifine göre, Kıbrısı Rum ve Kıbrısı Türkerin ortak kavga cephesi, Kıbrıs sorununun taksim omayan çözümünün, yabancı birikerin kovumasının ve yabancı bağımıığına direnme potansiyeinin uygun aracıdır. Arzumuz, her iki tarafın da siyasi idererinin takip ettikeri mii birik poitikaarına karşıiki topumu bir hareket inşa etmektir. Biz, gerek Kıbrıs sorunu, gerekse sosya ve ekonomik konuara iişkin hususarı hakarın çıkararı çerçevesinden görüyoruz. Bu konuara egemen eiterin, mii merkezerin ya da emperyaist metropoerin arzuarını öçüt aarak yakaşmıyoruz. Bir mücadeenin nesnesinin, o mücadeenin hedefi ie örtüşebimesi gerektiği basit bir gerçektir. İki topumu hareketaynı zamanda, geçmişte hüküm süren ve iki topumun karşıtığını beseyen miiyetçi poitikaara veriecek yegane cevaptır. Kıbrıs sorunundaki müzakereere parae oarak, Kıbrıs Rum topumu daha büyük öçüde omak üzere her iki topum da kendi ekonomik krizerinin ve neo iberaizmin yaşam seviyesine ve işçierin kazanımarına iişkin sadırısının girdabına tutumuş durumdadırar. Kıbrıs sorununun ortak mücadee cephesinde kemer sıkmaya karşı ortak direniş cephesinin de dahi oması kaçınımaz bir gerekiiktir. Eski so değerer, sogan oarak deği, aci bir gerekiik oarak karşımıza çıkıyor: Uusararası kapitaist sistemde hüküm süren barbarığın sonucu oarak Avrupa ve dünya çapında yeniden doğan harekete benzer bir şekide, eyemde ve dayanışmada dinamik bir bütünüğe sahip bireşik Kıbrıs hareketinin organize edimesi. KIBRIS EKONOMİSİ: KRİZİN KISIR DÖNGÜSÜ DEFLASYON DÖNEMİ VE TOPLUMSAL SONUÇLARI Kıbrıs taki memorandumun, fesefik oarak diğer Arupa ükeerine uyguanan memorandumardan tek bir konu dışında herhangi bir farkı yoktur: Farkı nokta, şu anda ifas etmiş oan ve Kıbrıs Bankası nı da batıran eski Laiki Bankası ndaki sigortasız mevduatara da traşamanın empoze edimesiydi. Memorandum Kıbrıs ı uzun vadei bir defasyona batırdı ve 2013 yıında defasyon % 6 oranına uaştı. Kamu ve özedeki maaşar azaıyor, kırıp geçiren işsiziğin 2014 yıında % 19,2 ye uaşması bekeniyor, kamusa sağık ve kamusa eğitim kesintierin ağırığı atında can çekişiyor, sosya yardımar sefi aieerin en asgari ihtiyaçarına yanıt vermekte güçük çekiyor. Eş zamanı oarak, orta öçeki işetmeer kapanıyor, zira bankaar bu işetmeere hayatta kamaarı için gereki oan düşük faizi kredieri sağamıyor. Kıbrıs ekonomisinin üretken yapıarı mahvediiyor ve tüm resmi öngörüere göre Kıbrıs Hakı nın yaşam düzeyi uzun yıar boyunca krizden önceki seviyesine geemeyecek. Kıbrıs Türk ekonomisinde, kuzeyinde akaryakıt, tüp gaz gibi teme tüketim maddeerinin fiyatarıya döviz kurarı artarken ükenin ideriği seyirci kamaktadır. Ükenin Türk Lirasında yaşanan değer kaybı ve buna bağı oarak döviz kurarında yaşanan artış, adanın kuzeyinde teme tüketim fiyatarına zam oarak yansımakta ve vatandaşı günden güne fakireşmektedir. Hakın cebindeki para her geçen gün erirken, aım gücü düşerken, büyük bir çoğunuk ay başını zor getirirken, yöneticier önem amak için en ufak bir inisiyatif amamaktadırar. Geinen aşamada, ükenin kendi ekonomik programı ve yere unsurarı dikkate aınarak igii tüm tarafarın katıımıya, Türkiye de veya başka bir merkezde deği, Kıbrıs da hazıraması gerekmektedir. KAR UĞRUNA TOPLUMSAL KURBANLAR Kıbrıs ın büyük sermayesi krizden, hükümet ve Troyka tarafından idare edime şekinden iki katı faydaanmaktadır: Orta çapı işetmeerin birbiri arkasına geen ifasarı ve aynı zamanda maaşarın düşmesi sebebiye, pazarın büyük bir kısmını garantiemektedir. Maaşın Gayri Safi Yurtiçi Hasıadaki payı döneminde göze görüür biçimde azadı, 2009 dan itibaren çok yüksek bir hıza azamaya devam ediyor. Fakat, maaşarda uyguanan düşüş, aynı şekide ürünerin fiyatarında da bir düşüşe yo açmamaktadır. Eğer böye osaydı Kıbrıs ekonomisindeki rekabeti biraz osun iyieştirebiirdi. Neden? Çünkü sermaye kazançarını düşürmeyi reddetmektedir yıında, kazanç/maaş oranı 1995 yıından sonra en yüksek seviyeye uaştı ve 2014 ve 2015 yıarında daha da yüksemesi bekeniyor.bir diğer değişe, egemen eiterin iddia ettikeri gibi birçok kişinin refahı Kıbrıs ekonomisinin rekabet edebiiriği uğruna kurban edimiyor. Asında bu insanarın kazançarı için Kıbrıs ekonomisi kurban ediiyor. Bu kişier ekonomik ve siyasi terciheri sebebiye, Avrupa ve Yunanistan daki defasyona karşı memeketin ekonomisini dayanaksız bıraktıar. BANKACILIK KRİZİ KALICILAŞTIRILIYOR Vergi ödeyen sade vatandaşın parasıya öze bankaarı kurtarmak adına doğan şişirimiş kamu borcuna, sigortasız yatırımarın traşanmasına ve sermayenin serbest doaşımına konuan sınırandırmaara karşın bankacıık krizi kontro atında aınmadı. Ödenemeyenkredier süreki oarak artıyor yıında tüm borçarın %44 ü, topam yatırımarın % 60 ı ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıa nın % 171 i oranına dayandı. Aynı anda, AB deki ortaama borç GSYİH nın % 140 ını aşmıyor. Diğer yandan,bankaar sağ hükümetin ve gene oarak sağın desteği ie, ikamet yasasının değiştirimesi yöntemerine başvuruyorar. Bu şekide bankaar krizin

4 kurbanarını everinden daha koay çıkarabieceker. Aynı anda,traştan ve temerrüde düşmüş kredierden (faizsiz, veya çok düşük faizere) istifade eden büyük işverener, büyük ote sahiperi, bankaarın goden boyarı, pütokratik ve siyasi rejimin tüm bu imtiyazı kişieri, tüm sorumsuzukarı ve yozaşmış haeriye finansa sistemin krizine katkı koyan bu kişier tuzu kuru bir şekide duruyorar ve paraarını Zürih veya Londra bankaarına taşımaarına yardımcı ounuyor. Bu durum ekonomik oarak feaket anamına geiyor ve etik oarak kabu ediemezdir: Düzende adaetsiz hakar yaratmak vatandaşın eşitiğini yok eder ve her anamda demokrasiyi sabote eder. ALTERNATİF EKONOMİ POLİTİKASI ÖNERİLERİ TOPLUMSAL HAKLAR KIBRIS TA Biz, Troyka nın ve buradaki işbirikçierinin ve destekçierinin önünde eğimeyiz. Defasyondan çıkaracak ve defasyonu şişiren memorandum poitikaarından kurtaracak tamamanmış ve hesapanmış programımız vardır. Bunun göstergesi oarak, aşağıdaki kısa ve orta vadei önemeri öneriyoruz: SERMAYE KENDİ KRİZİNİ ÖDESİN Sermaye sahiperi ve zenginerden aınan vergierin yüksetimesi ie yapıacak vergi düzenemesi. Kazanca göre dereceendirimiş vergi sistemi maarın fiyatarının düşürümesi için önemi bir kataizör omaka birikte iki kat oumu sonuç doğurur: işçierin aım gücünü büyük öçüde eski haine getirir ve ekonomideki rekabeti güçendirir. Ayrıca ivedi şekide vergiye iişkin önemere ihtiyaç vardır. Bu önemerde yatırımarın traşanması öncesinde son dakika adaetsiz bir şekide yatırımarını dışarıya taşıyanarın mükerine e konuması da omaıdır. Bu şekide son gün bigiendirimiş imtiyazıar paraarını Kıbrıs a döndürmek zorunda kaırar. BANKACILIK SİSTEMİNİN ACİLEN KAMULAŞTIRILMASI Banka sisteminin Kıbrıs Bankası ie başayarak, topumsa denetim ie kamuaştırıması. Kamuaştırımış bankacıık sistemi ie, bankaarın güveniirik krizi ie çok daha koay mücadee ediebiir. Ayrıca,faizerin aşağıya doğru düzenenmesi ve krize başa çıkmaarı için küçük öçeki işetmeere düşük faizi kredi verimesi suretiye borçarın büyük bir böümü çok daha koay bir şekide yeniden yapıandırıabiir. BÜYÜK YARAR SAĞLAYANLAR ÖDESİNLER Öze bir kötü bankanın ouşturuması. Büyük işverenerin ve diğer büyük imtiyazı kesimin ödemedikeri kredierin bu bankaya transfer edimesi ve bunarın traşanan yatırımara birbirini dengeemesi. Bu traşanan yatırımarın bu bankanın hisseeri haine gemesi. Hisse sahiperi bu bankayı diedikeri gibi kuanabieceker: Ödeme sürecini uzatarak veya istedikeri şekide borçarı konsoide edebiirer, yatırıan borçarı değerendirebiirer. SORUMLULAR KOVUŞTURULSUNLAR VE MÜLKLERİNE EL KOYULSUN Bankaardaki durumdan sorumu oanarın, spesifik oarak usüe aykırı oarak kredi aınmasından ve borçarın siinmesinden, bonus adı atında muazzam paraar aınmasından ve maaş ödenmesinden fayda sağayanarın kovuşturumaarı. Bundaki amaç yanızca ahaki düzenin yeniden kuruması deği, aynı zamanda bankacıık sisteminin ekonomik açıdan sağığının yerine getirimesidir. Bu kişierin mükerine e konuması için yasa düzenemeer gerekmektedir. DEVLETE MECBURİ BORÇLAR Devete zorunu borç biçimiye (bankaara büyük miktarda yatırımarın muadi bir kamu bankasına transfer edimesi de dahi omak üzere) boşa giden zenginiğin değerendirimesi. Bu, bankacıık krizinin yönetiebimesi ve işsizik ie fakirike mücadee ediebimesine iişkin bir dayanışma fonu yaratıması açısından zorunu birşeydir. Krizin kurbanarına haysiyeti bir yaşam sağamak ve sağık ie eğitim gibi devet hizmeterinin kaitesini yüksetmek önceiktir. KİLİSENİN OSMANLI DÖNEMİ NDEN KALMA İMTİYAZLARI İPTAL EDİLSİN VE MÜLKİYETİ KIBRIS HALKINA İADE EDİLSİN Kıbrıs Deveti nin aikeşmesi yanızca siyasi bir taep deği, aynı zamanda ekonomik bir taeptir. Kiisenin birikmiş mükü, onun güçü konumunun ve imtiyazarının bir sonucudur. Bunun kökeni Osmanı Dönemi ne dayanıyor. Kiisenin mükü Kıbrıs Hakı na aittir ve Kıbrıs Hakı na iade edimeidir. Kıbrıs Deveti nin aikeşmesi süreci sonuç oarak kiise maarının büyük bir kısmının, yani doğrudan dini amaçara kuanımayan maarının kamuaştırıması anamına geir.din her kişinin kendi öze meseesidir, fakat topumsa dayanışma kiisenin sık sık atıfta buunduğu gibi bir hayırseverik deği, demokratik oarak denetenen bir süreçtir. Topumsa dayanışma uygarığın bir kazanımıdır ve demokratik devet tarafından garanti atına aınmaıdır. BORCUMUZ YOKTUR ÖDEMİYORUZ Kıbrıs Deveti nin tarihse oarak borcu Avro Bögesi nde oan borcundan çok daha az omuştur yıında ik kez GSYİH miktarı Avro Bögesi nin borcunu aştı. Kıbrıs ın 2009 yıında % 60 ın atında oan borcu 2013 yıında % 120 yi aştı. Ancak, bu durumun başıca sebebi büyük sermayenin vergiden muaf oması ve vergi kaçırmasıdır. Geçenerde beirsiz ve antidemokratik süreçere bu borcun artması neredeyse yanızca bankacıık krizine ve bu krizi eiterin yönetme poitikasına bağıdır. İşçier borcun bu şekide şişmesinden hiçbir fayda sağamadıar. Doayısıya, ana borcun finansa oarak kontro edimesi ve büyük, iğrenç kesiminin siinmesi meseesi sözkonusudur. AVRO Avro bögesinden çıkmak istemiyoruz. Mamafih Avro uğruna refah devetinin ve sosya kazanımarın yere bir edimesine müsamaha göstermeyiz. Hükümetin ve Troyka nın şantajarını kabu etmiyoruz, reddediyoruz. Sırf Avro Bögesi nde kamak için insanarın kurban edimesini kabu etmiyoruz, reddediyoruz. MÜCADELEMİZ YEREL, AVRUPA DA VE ULUSLARARASIDIR Bu önemer, krizin rejim yanısı oarak yönetimesine karşı uusa bir direniş poitikasına deği; Avrupai bir direniş poitikasına dahidir. Söz konusu oan, yanızca Kıbrıs ta deği tüm Avrupa da tutarı ve onuru çaışma koşuarı omayan, işi omayan, sağık güveniği omayan, çatısı omayan bir orduya hizmet edimesine yöneik bir dizi önemdir. Mücadeemiz sadece yere değidir, en başta Avrupa sınırarı içinde ve uusararasıdır. Topumsa oarak Ortaçağ a dönümesine müsaade etmeyeceğiz. Avrupa nüfusunun ezici çoğunuğuyuz ve maum hakarımız ie kütürümüz için topumsa hareket Avrupası ie birikte mücadee ediyoruz. Lefkoşa, Brükse ve Berin saonarında diz çökmüyoruz. YABANCI DÜŞMANLIĞINA VE IRKÇILIĞA HAYIR Kriz kurbanarının, güvensiz koşuarda çaışan veya işsizike boğuşan binerce emekçinin yaşadığı ve yeni nesieri de etkisine amış oan topumsa haya kırıkığı ve umutsuzuk, aşırı sağcı ve faşist fikirerin geişmesi için zemin hazıramaktadır. Hükümet ve

5 neoibera düzen, kriz üzerindeki sorumuukarından feragat etmek için göçmeneri, sığınma arayanarı ve diğer kriz mağduru savunmasız gruparı hedef aarak kamuoyunu yanış yönendirmeye çaışmaktadır. Birçok kite ietişim aracında oduğu gibi, ırkçı söyem, yabancı düşmanığı ve isamofobi poitikaarında baskın ro oynamaktadır. Böyece ELAM (Atın Şafak Partisi nin Kıbrıs şubesi) gibi nazi örgüterinin yoarını açmakta ve onarı güçendirmektedir. Göç sorunu, daha iyi bir geecek arayan insanarın kurbanaştırıması, insanarın topu oarak sınır dışı edimesi veya göçmen kamparı inşa edimesiye çözüemez. Etnik köken, renk, din, cinsiyet ve cinse tercihe dayaı her türü ayrımcıığa karşıyız. Bütün insanarın eşit muamee görmesini ve ırkçı söyemi yasakayan yasaarın ve Avrupa direktiferinin uyguanmasını taep ediyoruz. ENGELLİ KİŞİLER DE EŞİT HAKLARA SAHİPTİRLER Engeierin hakarıya igii bütün beyanarına, uusa anaşmaara karşı çıkan, onarı görmezden geen hükümet, kamusa yardımarı azatarak ve diğer sosya hizmeteri yürürükten kadırarak engeierin hayatta kama hakarını çiğnemektedir. Engei vatandaşarın hakarının korunması ve var oan hakarından yararanabimeeri için Kıbrıs taki ve Avrupa daki ekonomik ve sosya poitikaarın yeniden düzenenmesini taep ediyoruz. Buna parae oarak, bütün hizmeterin ve nimeterin «Engesiz Avrupa Tebiği» yasası çerçevesince erişiebiir oması için Avrupa Engei Forumu nun (EDP) istemerinin benimsenmesinin gereki oduğunu düşünüyoruz. Ayrıca kamusa internet siteerinin erişiebiir oması için AB nin yönergesi kabu edimeidir. Engei kişierin bütün hizmetere, atyapıara ve uaşım araçarına erişebimeeri sağanmaı, serbest doaşımarını veya onarın AB fonarından yararanmaarını engeeyebiecek unsurarın ortadan kadırıması gerekmektedir. FİİLİ OLARAK CİNSİYET EŞİTLİĞİ Hukuksa kısıtamaara ve retorik cezaara rağmen, ayırımcıık ve iş yererindeki maaşarın eşitsiziği var omaya devam etmekte, topumda defakto kabu ediebiir sayımaktadır.iş yererindeki ayrımcıık, kadınarın daha düşük ücreti işerde çaıştırımaarı, gerek ekonomi gerekse siyasi kurumarda kadın yönetici sayısının çok az oması ogusu, erkeğin otoriter oduğu geenekse aie oguarı önemi öçüde yaşatımakta, şüphesiz doğru kabu edimektedir. Tüm bunar, kadını ve gene oarak aieyi destekeyen tatmin edici sosya yapıya ve hizmetere sahip omayan bir devette gün geçtikçe kaıcıaştırımaktadır. Bunardan öte, çoğunuka anneer ve çocukarından ouşan tek ebeveyni aieer, bugün devet tarafından terk edimiş durumdadırar. Kriz koşuarı içinde, her aanda en ağır bedeeri kadınar ödemektedirer (maaşarın düşmesi, güvensiz iş koşuarı, işsizik ve benzeri konuar). Bu yüzden memorandum poitikaarına karşı direnişin ayrımaz ve öncü parçasıdırar. CİNSEL YÖNELİM FARKLILIĞINA SAYGI LGBT bireyer, (ezbiyen, gey, biseksüe ve transseksüe) hor görümeye, sosya ayırımcıığa ve diğer vatandaş gruparın faydaandığı insan hakarından dışanmaya maruz kamaktadırar. Farkııkarı, kabu görmemekte ve saygı duyumamaktadır. Üstüne üstük, iş yererinde ve gene oarak sosya ve siyasi hayatarında ayırımcıığın kurbanı haine getirmektedir. Cinse terciheri ne oursa osun, bütün kişierin eşit şekide muamee görmesini ve kendierini tanımadıkarı biçimde kabu görmeerini taep ediyoruz. Aynı cinsiyetten kişierin birikte yaşamaarı için gereken yasa düzenemenin yapımasını istiyoruz. ASKERLİK SÜRESİNİN KISALTILMASI VE MİLİSLERİN KORUNMASI Esas hedefimiz oan Kıbrıs ın tamamen askersizeştirimesine kadar, askerik süresinin azatımasını ve orduda görev yapmak istemeyener için aynı süre zarfında, askerik vazifesini sosya hizmet uyguamasıya yapımasının yürürüğe konumasını istiyoruz. Rum Mii Muhafız ordusunun demokratikeştirimesini, kökü bir şekide yeniden düzenenmesi çerçevesinde ideoojik yöneimerinin günceenmesini taep ediyoruz. Şeffafığın artırıması, hem askererin insani varouşunu, hem de Kıbrıs topumun geneini aşağıayan psikoojik ve fizikse şiddet, şantaj, baskının ve faşist tutumarın yok oması gerekidir. Mii Muhafız ordusundaki miiyetçi / ırkçı soganarın, tekinin ve ayrıca intihar, işkence oayarının kararı bir biçimde araştırıması gerekmektedir. Yukarıdaki önerierin gerçekeştirimesi için bağımsız bir organ ouşturumasını taep ediyoruz. Bu organ tüm kışaara her an girebime, soruşturma yapabime hakkına sahip oacak, ererin ve rütbeierin şikayeterini ve diekerini dineyecektir. Devet bütçesinde kaıcı bir yara oarak yer aan bir rüşvet ve yosuzuk mekanizması oduğu biinen bir gerçektir. Hem Yunanistan, hem de uusararası deneyimden de görüdüğü gibi bu rüşvetin miktarı, siahanma anaşmaarını beireyebiecek, savunma ihtiyaçarı için sahte yazışmaar yaratabiecek boyuttadır. Siah ve askeri teçhizat aımı ie igii oarak adı geçen bütün komutanara karşı esası bir araştırma yapımasını da taep ediyoruz. KAR ELDE ETME UĞRUNA ÇEVREYİ FEDA ETMİYORUZ Kıbrıs ekonomisinin bağımsızığın ik yıarından itibaren kaydettiği hızı geişme sırasında çevrenin korunması hiçe sayımış ve turizm sektörü çerçevisinde çevrenin pazaranması destekenmişti. Türk işgainin ardından Kıbrıs Cumhuriyeti nin kontroü atında oan bögeer de yoğun bir geişme sürecine girmişti. Fakat, oteciik sektörü, tıpkı toprağın kakındırıması gibi doğru bir şekide ouşturumuş, çevreyi koruyan ve mahvedimesini öneyen bir imar panı çerçevesine dayandırımadı. Çevrenin ve ekosistemin korunma poitikasını taep ediyoruz. Yanızca kar amacı ie yapıan kontrosüz geişmenin feakete yo açtığı kanıtandı. Tüm kamu projeeri ve öze projeer çevre inceemeeri ie kontro edimei ve uyumaştırımaıdır. ΗAYVANLARIN KORUNMASI VE İYİ YAŞATILMASI KÜLTÜRÜ Hayvanarın korunması ve iyi yaşatıması konusunda hükümet poitikasında boşuk buunmakta, beediyeer ve diğer yetkiier bu yönde herhangi bir çözüm getirecek önem amakta yetersiz kamaktadır. Kıbrıs, Avrupa da hayvanarın korunması ve iyi yaşatıması için uyguanan poitikaar konusunda en kötü yererden birine sahiptir. Hayvansever Örgüter Biriği nin (Kıbrıs ın Hayvanarı için Seseniş / Cyprus Voice for Animas) yapmış oduğu öneri kapsamında, hayvanarın korunma ve kontroü için öze hizmet ouşturumasını taep ediyoruz. Bu öze hizmet, hayvan barınağı, veteriner kinikeri, hayvan poisi, hayvanarın bakım hizmeti, eğitse merkezer ve parkarın ouşturumasını da kapsaması gerekmektedir. *** Bu işbiriğinde buuşan bizer için; tüm bu yazıanar bir seçim öncesi bidirisi deği, bei başı faaiyeterde bize rehber oacak oan poitik bir duruştur. Bizi yıardır bir araya getiren bu faaiyeterdir. Seçim sonuçarı ne oursa osun, ian edimiş hedeferimiz için mücadee etmeyi sürdüreceğiz. AB Paramento seçimeri, bize daha geniş bir kiteye hitap etme ve daha sonuç getirici bir şekide sesimizi duyurma fırsatını sağamaktadır. Bu seçimer aynı zamanda sizere de sesinizi daha faza duyurma şansı tanıyor. Sizeri, bizime hemfikir oduğunuz öçüde, önümüzdeki süreçte; topumsa mücadeeere ve siyasa geişmeere daha sonuç getirici bir şekide katıacak şekide kitese, iki topumu bir hareket inşa etme çabamıza daha büyük bir destek vermeye davet ediyoruz.

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Enerji Verimiiği 5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU; 02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayıı Resmi Gazetede yayımanarak yürürüğe girmiştir. Enerji Verimiiği: Binaarda yaşam standardı ve hizmet kaitesinin,

Detaylı

Toplumsal cinsiyet, özel istihdam büroları geçici iş ilişkisi, sendikalar

Toplumsal cinsiyet, özel istihdam büroları geçici iş ilişkisi, sendikalar Ortak tepki: Öze istihdam büroarı ik konuşumaya başadığı andan itibaren Türkiye'deki işçi konfederasyonarının ortak tepkisini çekti. DİSK, Türk-İş, Hak-İş üç büyük konfederasyon kendi çizgieri doğrutusunda,

Detaylı

Türkiye'nin Tükenmeyen Kalemi. Adalet Meslek Yüksekokulu

Türkiye'nin Tükenmeyen Kalemi. Adalet Meslek Yüksekokulu Türkiye'nin Tükenmeyen Kaemi Adaet Mesek Yüksekokuu Atatürk, 1923 yıında çağdaş ve aik anayışa temeendirien Genç Cumhuriyetimizin, aydınanma younda ışığını gençerden aması gereğinin biinci ie eğitime yönedi.

Detaylı

TEKNOPAZAR TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI

TEKNOPAZAR TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE TEKNOLOJİ TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI Biim, Sanayi ve Teknooji Bakanığı Biim ve Teknooji Gene Müdürüğü Biim, Sanayi ve Teknooji Bakanığı Biim ve Teknooji

Detaylı

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM)

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) 2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) (Şubat 2011-2641 Miî Eğitim Bakanığı Tebiğer Dergisi 113 Değişikikeri ie) 2012-2013 öğretim yıından itibaren 8. sınıfta uyguanacak oan yeni sistemde

Detaylı

Kurumsal KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU

Kurumsal KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI Kurumsa Kasim 2013-01 BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU Rapor Hakkında; Bursa Kurumsa Yönetim Agı Araştırması Raporu, Türkiye Kurumsa Yönetim Derneği (TKYD)

Detaylı

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruuşar) 2015 Yıı Tekif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/BGM Son Başvuru Tarihi:

Detaylı

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 ISBN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 94 Yoksuuğun Pençesindeki Çocukar İşyeri Hekimine Erişimde Adaetsiziker - II E ve Taşınabiir Eektriki E Aeteri www.fisek.org.tr Eyü - Ekim 2007

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ. 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI

KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ. 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI VII. Kurumsa Uusararası KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI VII. ULUSLARARASI KURUMSAL..... YONETIM ZIRVESI 15 Ocak 2013 Şirketerin Piyasa

Detaylı

Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR. Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı. Hibe Uygulama Rehberi

Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR. Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı. Hibe Uygulama Rehberi Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR Türkiye de Meseki ve Teknik Eğitimin Kaitesinin Arttırıması Hibe Programı Hibe Uyguama Rehberi Temmuz 2014 Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR Türkiye de Meseki ve Teknik

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010. Çocuk Hakları Nerede Kaldı?

ÇALIŞMA ORTAMI. İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010. Çocuk Hakları Nerede Kaldı? ISSN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010 Dünyadaki Çirkinikerin Yükünü Çocukar Taşıyor Çocuk Hakarı Nerede Kadı? İnşaatarda Yatıp Kakma Yereri İş Sağığı ve Güveniği

Detaylı

3. İşbirliği için etkin bir yapı, deneyimler ve alınan dersler, Kjell LARSSON... 82

3. İşbirliği için etkin bir yapı, deneyimler ve alınan dersler, Kjell LARSSON... 82 İÇİNDEKİLER Avrupa Biriği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen BAĞIŞ ın Önsözü... 1 I. Giriş. 2 II. Konferans Programı... 3 III. Açıış Konuşmaarı... 4 IV. Yönetici Özeti... 25 V. Üst Düzey Yuvarak Masa

Detaylı

İçindekiler. Sendikaya katılmamın en büyük nedeni kadın olmaktı Düzce de DESA nın direnen kadınları ile konuştuk. Sendikayı DESA ya koyana kadar devam

İçindekiler. Sendikaya katılmamın en büyük nedeni kadın olmaktı Düzce de DESA nın direnen kadınları ile konuştuk. Sendikayı DESA ya koyana kadar devam - s petro - İçindekier 3 4 5 7 10 12 2 Merhaba Kriz faturasının işçiye kesimesini engeeyeceğiz Petro-İş Sendikası 26. Dönem 3. Genişetimiş Başkanar Kuruu Ayrı bir kadın yapısı omaı Güneydoğu Avrupa Enerji

Detaylı

Alsancakıizmir/TÜRKiYE Tel :+90(232)464 30 40 (PBX) Fax:+90(232)464 39 19. Web site : http://www.hlbsaygin.com.lre-posta:mailbox@hlbsaygin.com.

Alsancakıizmir/TÜRKiYE Tel :+90(232)464 30 40 (PBX) Fax:+90(232)464 39 19. Web site : http://www.hlbsaygin.com.lre-posta:mailbox@hlbsaygin.com. ID!B Saygın Yemini Mai Müşavirik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Rapor N : SYMM 116/1795-184 BÜYÜME AMAÇLI HİsSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİşKİN

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr.

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr. ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 110 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Çaışan Çocukar

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Dünyanın Bütün Irmakları. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yanıltıcı Sayılar. Büyüteç: Bakanlıkların Yeniden Örgütlenmesi.

ÇALIŞMA ORTAMI. Dünyanın Bütün Irmakları. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yanıltıcı Sayılar. Büyüteç: Bakanlıkların Yeniden Örgütlenmesi. ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 118 Dünyanın Bütün Irmakarı İş Sağığı ve Güveniğinde Yanıtıcı Sayıar Büyüteç: Bakanıkarın Yeniden Örgütenmesi Mardin Yaz Okuu Çağrımız Şu: Gençer,

Detaylı

Yükseköğretimde Akademik Özgürlük

Yükseköğretimde Akademik Özgürlük DOI: 10.5961/jhes.2013.074 Yükseköğretim ve Biim Dergisi/Journa of Higher Education and Science Yükseköğretimde Akademik Özgürük Academic Freedom in Higher Education Tokay GEDİKOĞLU Öz Bu çaışmada akademik

Detaylı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Türkiye Hak Sağığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Türkiye Hak Sağığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Vatandaşın sağığı ve sağamığı her zaman üzerinde dikkate duruacak uusa sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet

Detaylı

6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet

6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet Aziz ÇEL K Krista- f Sendikas E itim Müdürü Avrupa Sosya fiart ve Türkiye nin Çekinceeri 6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet taraf ndan imzaanan Gözden Geçirimif Avrupa Sosya fiart, Hükümet taraf ndan onayanmak

Detaylı

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Ethernet özeiki 1000 Serisi yazıcıar için Üretkeniği artırmak için verierin ve bağantının gücünü kuanın Artık yazıcınızın verierine anında erişerek daha hızı yanıt

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çocukları Soracak Olursanız; Umutlarını Yitiriyorlar

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çocukları Soracak Olursanız; Umutlarını Yitiriyorlar ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 130 ISSN 1302-3519 Eyü - Ekim 2013 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çalışma Ortamının Belgesi: İş Cinayetleri Almanağı 2013

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çalışma Ortamının Belgesi: İş Cinayetleri Almanağı 2013 ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 135 ISSN 1302-3519 Temmuz - Ağustos 2014 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA

Detaylı

2 0 1 5 / 3. D Ö N E M

2 0 1 5 / 3. D Ö N E M MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK KURSLARI YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDANYARARLANIN Hedeferinize bizime uaşın KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi) Kadıköy (Hasanpaşa Mh.)

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? Güvenliği

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? Güvenliği İş SağığıISBN 1302-3519 Güveniği ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 98 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK

Detaylı

INVESTIGATION OF VARIATION OF SURFACE WATER QUALITY PARAMETERS IN WESTERN BLACK SEA BASIN AND CLASSIFICATION OF STATIONS USING CLUSTER ANALYSIS

INVESTIGATION OF VARIATION OF SURFACE WATER QUALITY PARAMETERS IN WESTERN BLACK SEA BASIN AND CLASSIFICATION OF STATIONS USING CLUSTER ANALYSIS 5. Uusararası İeri Teknoojier Sempozyumu (IATS 09), 1315 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye BATI KARADENİZ SULARI HAVZASINDAKİ YÜZEY SUYU KALİTESİ PARAMETRELERİNDEKİ DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ VE CLUSTER ANALİZİ

Detaylı

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 İstismar ve Şiddetin Kurbanları

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 İstismar ve Şiddetin Kurbanları ISBN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 92 İstismar ve Şiddetin Kurbanarı Cinseiğin Ticarieşmesi : Kürese Sömürünün Yeni Boyutu İşyeri Hekimine Erişimde Adaetsiziker - I HAZOP (Tehike

Detaylı

2 0 1 6 / 1. D Ö N E M

2 0 1 6 / 1. D Ö N E M MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK KURSLARI YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDANYARARLANIN bizime uaşın KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi) Kadıköy (Hasanpaşa Mh.) Şirinever Eğitim

Detaylı

EKOIQ SEÇİMLERİMİZ & GELECEĞİMİZ. Kim Bu Bilinçli Elektrik Tüketicisi? Yerel Adaylara 32 Soru. Yerel Seçimler için Sürdürülebilir Kentler Şartı

EKOIQ SEÇİMLERİMİZ & GELECEĞİMİZ. Kim Bu Bilinçli Elektrik Tüketicisi? Yerel Adaylara 32 Soru. Yerel Seçimler için Sürdürülebilir Kentler Şartı EKOIQ Y E Ş İ L İ Ş / Y E Ş İ L Y A Ş A M MART 2014 SAYI:37 İkim Değişiyor; Ya Davos un İkimi? Kim Bu Biinçi Eektrik Tüketicisi? Mesa Ararat: Geeceğin Şirket Hukuku, Topumsa Fayda Odakı Oacak www.ekoiq.com

Detaylı

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Nazar Boncuğu Sağık Sigortası Öze Şartarı ve Sağık Sigortası Gene Şartarı Sayın Sigortaımız, Sağık Sigortası aanındaki öncüüğümüzü sürdürerek sizere modern sağık kuruuşarında, en hızı sağık hizmetini,

Detaylı

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak Sağık ISSN 1302-3519 Güvenik Çevre ÇALIŞMA ORTAMI Çaışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010 SÖYLEŞİ Ercüment Erbay Gürhan Fişek Çocuk İşçiiğinden İşvereniğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü : Erda Burak İki Ayda

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi)

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi) ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 124 Göz Göre Göre Kuanıan Çocuk Emeği Eyü - Ekim 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Toplum Hekimliğine Gönül Verenler: Sıtma Mücadelesinde Bir Öncü : Yüzbaşı Şahin

ÇALIŞMA ORTAMI. Toplum Hekimliğine Gönül Verenler: Sıtma Mücadelesinde Bir Öncü : Yüzbaşı Şahin ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 115 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Topum Hekimiğine

Detaylı

Hiçbir hukuk kuralı olmadığında, özgür konuşma suç olduğunda, çeşitli kutsal mazeretlere işkence ve kötü muamele uygulamalarını haklı çıkarmak için

Hiçbir hukuk kuralı olmadığında, özgür konuşma suç olduğunda, çeşitli kutsal mazeretlere işkence ve kötü muamele uygulamalarını haklı çıkarmak için Hiçbir hukuk kuraı omadığında, özgür konuşma suç oduğunda, çeşiti kutsa mazeretere işkence ve kötü muamee uyguamaarını hakı çıkarmak için başvuruduğunda, hiçbir e kitabı ya da prensip bireyeri koruyamaz.

Detaylı

DÜNYA da vetürkiye de İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Sorunu ve Çözümler..

DÜNYA da vetürkiye de İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Sorunu ve Çözümler.. DÜNYA da vetürkiye de İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Sorunu ve Çözümer.. Dr. Ahmet SALTIK AÜTF Hak Sağığı AbD www.ahmetsatik.net, profsatik@gmai.com 2014-15 Ders Yıı, Ankara EMEK EN YÜCE DEĞERDİR VE EMEĞE

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Yeni Yılda, Çocukların Dünyasındaki Yenilik Yalnızca Takvim Yapraklarından İbaret

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Yeni Yılda, Çocukların Dünyasındaki Yenilik Yalnızca Takvim Yapraklarından İbaret ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 133 ISSN 1302-3519 Mart - Nisan 2014 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA

Detaylı

Türkiye'de Mesken Tipleri

Türkiye'de Mesken Tipleri Zeus tarafndan yazd. Perembe, 06 Austos 2009 18:53 - Son Günceeme Sa, 01 Arak 2009 15:20 Türkiye'de Mesken Tiperi Türkiye'de en ike saz meskenden en modern gökdeenere kadar çok çeiti mesken tiperi buunur.

Detaylı

Ortaokul_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 1

Ortaokul_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 1 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 1 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 2 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page i AFETE HAZIR OKUL Bu kitap, Başbakanık Afet ve Aci Durum

Detaylı

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması Bina Isıtmada Tüketiminin Optimum Kontroü JAGA Araştırması İç mekan ısıtma ve soğutma sistemerinde enerji tüketiminin kontro edimesi ısınma ve ikimeme teorisinde daima önemi ro oynayan bir konu omuştur.

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 123 Adaet ve Çocuk Basından Esirgenen Çırakar, Bir İyi Uyguama Örneği Temmuz - Ağustos 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenliği. Yüksek Sesle Söyle. Devrim İçin Eğitim. Yeterli Güvenlik Önlemi Alınmayan Yükün Altına Girme. Can Kaygısı İle İşi Reddetme

ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenliği. Yüksek Sesle Söyle. Devrim İçin Eğitim. Yeterli Güvenlik Önlemi Alınmayan Yükün Altına Girme. Can Kaygısı İle İşi Reddetme ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 139 Yüksek Sese Söye Sanat ve Baskıcı Yöntemer Can Kaygısı İe İşi Reddetme O Bizerden Biri - Hukuk Tutkunu Bir Hukuk Adamı:

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 141 Sevgi Yumağı Çocuk İşçiiğine Hayır, Kaitei Eğitime Evet Ai Osman Abacı : Zor Yoardan Geçtik Temmuz - Ağustos 2015 İŞÇİ SAĞLIĞI

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Hak Partisi İşte Türkiye nin hai! Tarih : 26.04.2012 i s i i k r Bakanığı nın yürüttüğü Türkiye de Aie Yapısı Araştırması nda Türkiye geneinde topam 12 bin 56 hane ie anket çaışması yapıdı.

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çocuk Gelinler. İnsan Uyur, Tehlike Uyumaz. Nükleer Kazalar Perdeler Kapalı Kaldı. Kedi Gözü

ÇALIŞMA ORTAMI. Çocuk Gelinler. İnsan Uyur, Tehlike Uyumaz. Nükleer Kazalar Perdeler Kapalı Kaldı. Kedi Gözü ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 117 Çocuk Geiner Nükeer Kazaar Perdeer Kapaı Kadı BÜYÜTEÇ : Kaçak Göçmen İşçier İnsan Uyur, Tehike Uyumaz İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. ANNEM Dr. Şahende Köymen (1916-1997) Keçiören Çocuk Esirgeme Yuvası nın Kurucu Başhekimi

ÇALIŞMA ORTAMI. ANNEM Dr. Şahende Köymen (1916-1997) Keçiören Çocuk Esirgeme Yuvası nın Kurucu Başhekimi ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 114 Ocak - Şubat 2011 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK

Detaylı

HEDEFLERİNİZE BİZİMLE ULAŞIN

HEDEFLERİNİZE BİZİMLE ULAŞIN YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDAN YARARLANIN HEDEFLERİNİZE BİZİMLE ULAŞIN KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi) Kadıköy (Hasanpaşa Mh.) Şirinever (Mahmutbey Cd.) S E R B E S T M U H

Detaylı

Et ve Kümes Hayvanı Eti Sektörü

Et ve Kümes Hayvanı Eti Sektörü Markaama, kodama ve sistem çözümeri Et ve Kümes Hayvanı Eti Sektörü Üretim hatarınızda karşıaştığınız benzersiz güçükeri biiyoruz Çeşiti ambaaj mazemeerini ve biçimerini yönetmekten yıkama sırasında aşırı

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Devletimizin Çocuklara Bakış Açısı. Suçlu Ayağa Kalk! Çalışma ve Yürüme Yüzeyleri. Mustafa TAŞYÜREK

ÇALIŞMA ORTAMI. Devletimizin Çocuklara Bakış Açısı. Suçlu Ayağa Kalk! Çalışma ve Yürüme Yüzeyleri. Mustafa TAŞYÜREK ISSN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 121 Devetimizin Çocukara Bakış Açısı Mustafa TAŞYÜREK Topum Hekimiğine Gönü Verener - 8 Cüzzamıarın Babası Etem Utku Çingeneer ve Sosya Poitika

Detaylı

cdc.de Almanca Kursları Fiyatlar ve Tarihler 2009 Berlin Köln Münih Radolfzell

cdc.de Almanca Kursları Fiyatlar ve Tarihler 2009 Berlin Köln Münih Radolfzell cdc.de Amanca Kursarı ar ve Tariher 2009 Berin Kön Münih Radofze Gene Bigier Ön bigiye sahip kursiyerer kursarına her defasında, Pazartesi güneri başayabiirer. Kursun başangıcında bir seviye tespit sınavı

Detaylı

Orijinal metin Önerilen metin Gerekçe. Wrong terminology

Orijinal metin Önerilen metin Gerekçe. Wrong terminology 1 2 Kamu istişaresi / TR2010.0315.01/ Şebeke Yönetmeiğinin ENTSO-E ie uyumaştırıması / Exce şabonu yorumarı İgii Yönetmeik Madde Paragraf At Paragraf Yorum sahibinin Tam Adı Yorum sahibinin bağı oduğu

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. İnşaat Malzemeleri

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. İnşaat Malzemeleri Markaama, kodama ve sistem çözümeri İnşaat Mazemeeri 2 Neredeyse süreki çaışma süreeri, tozu ortamar ve aşırı sıcakık koşuarında sizin kadar çok çaışan bir kodama çözümüne ihtiyaç duyarsınız. Zoru ortamar

Detaylı

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ 2. Türkiye Deprem Müendisiği ve Sismooji Konferansı 25-27 Eyü 213 MKÜ HATAY GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ ÖZET: K. Pençereci 1, S. Yıdırım 1, Y.İ. Tonguç 1 1 İnş. Yük. Mü.,Promer

Detaylı

Seramiklerin, metallerin ve plastiklerin ısıl özellikleri nasıl değişkenlik gösterir? Isı Kapasitesi. Malzemenin ısıyı emebilme kabiliyetidir.

Seramiklerin, metallerin ve plastiklerin ısıl özellikleri nasıl değişkenlik gösterir? Isı Kapasitesi. Malzemenin ısıyı emebilme kabiliyetidir. Terma Özeiker Mazemeer ısı etkisi atında nası bir davranış sergierer? Isı özeikeri nası öçeriz ve tanımarız... -- ısı kapasitesi? -- terma uzama? -- ısı ietkenik? -- ısı şok direnci? Seramikerin, metaerin

Detaylı

Ergene Havzas Kirlilikten Ar nd r lmal

Ergene Havzas Kirlilikten Ar nd r lmal > KAPAK Savafl M. Özaydemir TOBB Sanayi Odaar Konsey Sözcüsü Hai fiahin TOBB TSO Konsey Sözcüsü Ai Duru TOBB Ticaret Odaar Konsey Sözcüsü V. Türkiye Ticaret Ve Sanayi fiuras nda Bögeerin Sorunar Masaya Yat

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar Markaama, kodama ve sistem çözümeri Kimyasaar Üretim hatarınızda karşıaştığınız zorukarın farkındayız Kimyasa imaatında kodama, sıcak, tozu ve ısak oabien zoru üretim ortamarı nedeniye zor oabiir. Güveniir

Detaylı

Seçimin medya karnesi

Seçimin medya karnesi Mimar Sinan Mahaesi nde KADIN DAYANIŞMASI GALiP GELDi Hasan Can, ustaık dönemi zaferini Ümraniyeiere kutadı FLASHABER / Ümraniye Beediye Başkanığı için 3 üncü kez %49,5 oya hakın güvenoyunu aan Başkan

Detaylı

KOB LER N ÜRET M VE F NANSAL POTANS YELLER NE YÖNEL K SINIFLANDIRILMASINDA YEN B R YAKLA IM: D SKR M NANT UYGUNLUK ANAL Z

KOB LER N ÜRET M VE F NANSAL POTANS YELLER NE YÖNEL K SINIFLANDIRILMASINDA YEN B R YAKLA IM: D SKR M NANT UYGUNLUK ANAL Z KOB LER N ÜRET M VE F NANSAL POTANS YELLER NE YÖNEL K SINIFLANDIRILMASINDA YEN B R YAKLA IM: D SKR M NANT UYGUNLUK ANAL Z Funda SEZG N stanbu Üniversitesi Eif Özge ÖZDAMAR Mimar Sinan G. S. Üniversitesi

Detaylı

3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM

3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM 3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM İLKOKULLAR İÇİN ÇEVRE EĞİTİMİ KİTABI Şubat 2016 ISBN 978-605-83720-1-6 ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambaaj Atıkarı Değerendirme Vakfı 2016 Cenap Şahabettin

Detaylı

AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM

AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM 68 AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM Öğr. Gör. Yavuz Tansoy YILDIRIM ÖZET DeğiĢim ie karģı karģıya kaan topumarda sadece maddi unsurar deği aynı zamanda değerer gibi manevi

Detaylı

Sason ilçesi Dörtbölük köyünde G-3. çarpıştı. Yaralı kadın, karda mahsur kaldı! Kurtarma ekipleri seferber oldu. ışık ihlali yapan iki otomobil

Sason ilçesi Dörtbölük köyünde G-3. çarpıştı. Yaralı kadın, karda mahsur kaldı! Kurtarma ekipleri seferber oldu. ışık ihlali yapan iki otomobil GENEL İLETİŞİM MEDIA SEMBOL VE YÖNLER GELİŞTİRİCİLER İKONLARI ARAÇLAR AYARLAR VE GÖRÜNÜM DOSYA VE KLASÖR ZAMAN VE SAAT OFİS ARAÇLARI OYUN Hava Meydan Komutanığı nda asker kavgası G-3 Vatani görevini yapan

Detaylı

20. YÜZYIL BAŞINDA SÖMÜRGELEŞTİRİLMİŞ AFRİKA DA TOPLU KATLİAM POLİTİKALARI: NAMİBYA DAKİ SOYKIRIM VE ÇIKARILAN DERSLER

20. YÜZYIL BAŞINDA SÖMÜRGELEŞTİRİLMİŞ AFRİKA DA TOPLU KATLİAM POLİTİKALARI: NAMİBYA DAKİ SOYKIRIM VE ÇIKARILAN DERSLER 16 20. YÜZYIL BAŞINDA SÖMÜRGELEŞTİRİLMİŞ AFRİKA DA TOPLU KATLİAM POLİTİKALARI: NAMİBYA DAKİ SOYKIRIM VE ÇIKARILAN DERSLER Prof. Joseph B. Diescho nun Mayıs 2015 de Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve AVİM

Detaylı

2) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER

2) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER ) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER Çeik yapıarda kuanıan hadde ürüneri için, aşağıdaki sebepere bireşimer yapıması gerekmektedir. Farkı taşıyıcı eemanarın (koon-koon, koon-kiriş, diyagona-koon, kiriş-kiriş,

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Her Yer Kan ve Barut Kokuyor; Gözyaşı Seller Gibi Akıyor. OSTİM Patlamalarının İlk Düşündürdükleri. Çim Biçerken İş Güvenliğini Düşün

ÇALIŞMA ORTAMI. Her Yer Kan ve Barut Kokuyor; Gözyaşı Seller Gibi Akıyor. OSTİM Patlamalarının İlk Düşündürdükleri. Çim Biçerken İş Güvenliğini Düşün ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 116 Her Yer Kan ve Barut Kokuyor; Gözyaşı Seer Gibi Akıyor OSTİM Patamaarının İk Düşündürdükeri İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE

Detaylı

Öztürk Oran ve İlçe Yönetimi nden

Öztürk Oran ve İlçe Yönetimi nden Seami Öztürk Başkan Atınok Öz ü ZİYARET ETTİ FLASHABER / Karta Beediye Başkanı Op. Dr. Atınok Öz ü, Kadıköy eski Beediye Başkanı Av. Seami Öztürk makamında ziyaret etti. 30 Mart yere seçimerinde Kartaıar

Detaylı

EKOIQ. Sürdürülebilirliğin İletişimi İletişimin Sürdürülebilirliği. Bu Kampüste Mavi ile Yeşil Bir Arada. Merkez(den) Kaç Kuvveti

EKOIQ. Sürdürülebilirliğin İletişimi İletişimin Sürdürülebilirliği. Bu Kampüste Mavi ile Yeşil Bir Arada. Merkez(den) Kaç Kuvveti EKOIQ Y E Ş İ L İ Ş / Y E Ş İ L Y A Ş A M MAYIS 2014 SAYI:39 www.ekoiq.com 9 TL (KDV DAHİL) Doğa Ormanarı Sigortaadıar Tedarik Zincirindeki Kayıp Nokta Buundu Enerjiyi Uçurtma dan Amak... Merkez(den) Kaç

Detaylı

- 3 - İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ BÖLÜM 2014 YILI İŞ PROGRAMI 1- GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜM...3 Dünya Ekonomisinde Eksen Değişikiği...3 Türkiye Ekonomisi için 2014...4 2- TÜRKİYE EKONOMİSİNE İSTANBUL

Detaylı

BASEL KRÝTERLERÝ ÇERÇEVESÝNDE ÝÞLETMELERÝN YATIRIM BÜTÇELERÝNÝN OLUÞUMUNDA VERGÝ PLANLAMASI

BASEL KRÝTERLERÝ ÇERÇEVESÝNDE ÝÞLETMELERÝN YATIRIM BÜTÇELERÝNÝN OLUÞUMUNDA VERGÝ PLANLAMASI 20_29_Layout 1 30.11.2011 16:23 Page 8 BASEL KRÝTERLERÝ ÇERÇEVESÝNDE ÝÞLETMELERÝN YATIRIM BÜTÇELERÝNÝN OLUÞUMUNDA VERGÝ PLANLAMASI Güran YAHYAOÐLU 1, Murat KORKMAZ 2 Ümit ÇATULAY 3 1 Çanakkae 18 Mart Üniversitesi

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Şekerleme

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Şekerleme Markaama, kodama ve sistem çözümeri Şekereme Üretim hatarınızda karşıaştığınız benzersiz zorukarı biiyoruz Birçok farkı ambaaj türünü yönetmekten, havada uçuşan şeker parçacıkarının buunduğu bir ortamda

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenliği. Çalışma Ortamı Sayı 137 Kasım-Aralık 2014. Halk Sağlığı Önderi Prof.Dr.Nusret H.Fişek 100 Yaşında

ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenliği. Çalışma Ortamı Sayı 137 Kasım-Aralık 2014. Halk Sağlığı Önderi Prof.Dr.Nusret H.Fişek 100 Yaşında ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği Çaışma Ortamı Sayı 137 Kasım-Araık 2014 ÇOCUK HABER Everdeki Acı ANIMSA Prof.Dr.Nusret H.Fişek 100 Yaşında İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ Taner Akpınar Güze Ödüer

Detaylı

/ 2. D Ö N E M

/ 2. D Ö N E M MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK KURSLARI YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDANYARARLANIN Hedeferinize bizime uaşın 2 0 1 4 / 2. D Ö N E M KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi)

Detaylı

Kurumu Genel Müdür l üğü vb. kuruluş lar gibi devlet bünyesi içinde özerk bir. yapıya kavuşturulması ve Diyanet İşleri

Kurumu Genel Müdür l üğü vb. kuruluş lar gibi devlet bünyesi içinde özerk bir. yapıya kavuşturulması ve Diyanet İşleri DiYANET işleri BAŞKANLIGI sayıı Resmf Gazete'de yayımanan E: 1970/ 53 - K: 197 1/ 76 sayı ı karar). Gerekçedeki, "başkanık mensupa rının memur sayı arak maaşarının bütçeden karşı an ması devetin din işerini

Detaylı

5 yıldızlı tesiste, 5 yıldızlı hizmet veriyorlar Afyonkarahisar Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü hizmete girdi.

5 yıldızlı tesiste, 5 yıldızlı hizmet veriyorlar Afyonkarahisar Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü hizmete girdi. C M Y K Parsak tan şehit ve gaziere vefa MHP Afyonkarahisar Mietvekii Mehmet Parsak, şehiterimizin ve terör sadırısı nedeniye Gazi oan asker ve poiserimizin banka borçarının devet tarafından karşıanması

Detaylı

Gelecek Trendler. Sadece yenilenebilir enerjiyle çalışmak

Gelecek Trendler. Sadece yenilenebilir enerjiyle çalışmak & Geecek Trender Yeniikçiik ve geecek araşt rmaar dergisi Araık 2014 www.siemens.com.tr Laboratuvar ada Sürdürüebiir enerji, sadece eektrikten tasarruf etmek kadar basit bir iş deği. Danimarka nın Bornhom

Detaylı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı ve yűk dengei forkifter 4 Tekeri, Pnömatik Lastiki 1.5 3.5 ton FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Üstün performans... paranızın tam karşıığı Operatörün maksimum verim aması

Detaylı

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan ISSN 1302-3519 İş Sağığı Güveniği ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 140 Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü Isparta Gü Sektörünün Yapısa Sorunarı ve Topumsa Cinsiyet Eşitsiziği

Detaylı

Aydınlatmada Son LED Teknolojisi

Aydınlatmada Son LED Teknolojisi www.osram.com.tr Ayınatmaa Son LED Teknoojisi OSRAM LED aiesi ie hem bütçeen hem enerjien tasarruf ein. DÜNYAYA YENİ BİR IŞIKLA BAKIN Osram LED Lambaar LED Yeteriiği ve Başarı Faktöreri Öncü teknooji,

Detaylı

Sivil Havacılıkta Ürün ve Organizasyon Sertifikasyonu

Sivil Havacılıkta Ürün ve Organizasyon Sertifikasyonu İk uçuşunu 29 Ağustos 2o13 tarihinde gerçekeştirmiş oan HürKuş-A uçağı ie Araık 2o13 itibarı ie 15 sortide yakaşık 8oo sorti uçuş gerçekeştirimiş oup Ağustos 2o15 ayında EASA dan Tip Sertifikası aınması

Detaylı

SAYI:21 ARALIK-OCAK-ŞUBAT 2014 HANGİ YAŞTA, HANGİ SPOR. yapilir? ALTUĞ: STRESİN EN İYİ İLACI, KIZIM. Kışın formda. kalmanın yolları. Muhteşem.

SAYI:21 ARALIK-OCAK-ŞUBAT 2014 HANGİ YAŞTA, HANGİ SPOR. yapilir? ALTUĞ: STRESİN EN İYİ İLACI, KIZIM. Kışın formda. kalmanın yolları. Muhteşem. SAYI:21 ARALIK-OCAK-ŞUBAT 2014 PINAR ALTUĞ: STRESİN EN İYİ İLACI, KIZIM HANGİ YAŞTA, HANGİ SPOR yapilir? Kışın formda kamanın yoarı Muhteşem Göer İçindekier Araık-Ocak-Şubat Derginin Adı Nesté Benime İmtiyaz

Detaylı

> KAPAK. de kolayl kla nüfuz edebilece i düflünülüyor.

> KAPAK. de kolayl kla nüfuz edebilece i düflünülüyor. > KAPAK sektörerine biraz osun nefes ad racak. Türk müteahhiterimizin odukça etkin odu u bu pazararda, ticari engeerin kad r mas ie birikte Türk inflaat ürünerinin de koay ka nüfuz edebiece i düflünüüyor.

Detaylı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı DİZEL VE YŰK DENGELİ FORKLİFTLER 4 Tekeri, Pnömatik Lastiki 1,5 3,5 ton S FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Üstün performans... paranızın tam karşıığı Maksimum verim ede etmek

Detaylı

GETIRDI. Nevroz tarihsel olarak Kürtlerin böl~:enin diker. özgürlüğe kavuşnıalarıyla ~:erçek anlamını bulmuştur. Onun hakkında anlatılan çeşitli

GETIRDI. Nevroz tarihsel olarak Kürtlerin böl~:enin diker. özgürlüğe kavuşnıalarıyla ~:erçek anlamını bulmuştur. Onun hakkında anlatılan çeşitli r '1 i Sa : 7 1! Hejmar : 39! Guan 1993 j YÜZYILLAR SONRA NEWROZ NiHAYET GERÇEK ANLAMINA KAVUŞTU!... 1993 NEWROZ'U ve 1 MA YIS'I HALKMZA BiRLiK ve BERABERLiK,. #.,..._,.,...,...,...,.,..,,...,,...,,...,,.,,.,...,

Detaylı

VATANDAŞ TEPKi GÖSTERDi!

VATANDAŞ TEPKi GÖSTERDi! Çekmeköy AK Parti de SÜRPRİZ geişmeer! FLASHABER / AK Parti Çekmeköy İçe Başkanı Şahmettin Yükse istifa etti. Çekmeköy Beediyesi teknik başkan yardımcısı oarak görev yapacak oan Yükse e Siyasi ve Hukuk

Detaylı

KALBE DÜŞÜNCE PROGRAMI HABERİ SAYFA: 7 DE. FLASHABER / Çekmeköy Belediye Meclisi nin ilk toplantısı Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet

KALBE DÜŞÜNCE PROGRAMI HABERİ SAYFA: 7 DE. FLASHABER / Çekmeköy Belediye Meclisi nin ilk toplantısı Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Başkan Keskin; Projeerimizi İdris Güüce Şırnakı öğrenciere birikte ÇEKSiAD I ZiYARET ETTi FLASHABER / Çevre ve Şehirciik Bakanı İdris Güüce, Şırnak tan Çanakmeköy Beediyesi nin hayata geçirdiği etti. Çekmeköy

Detaylı

Emici Torbalar. Ev Bakımında ya da Huzur Evlerinde hijyen ve konfor için eşsiz çözümler. Durulama Gerektirmeyen Banyo. www.cleanis.

Emici Torbalar. Ev Bakımında ya da Huzur Evlerinde hijyen ve konfor için eşsiz çözümler. Durulama Gerektirmeyen Banyo. www.cleanis. Ev Bakımında ya da Huzur Everinde hijyen ve konfor için eşsiz çözümer Emici Torbaar Duruama Gerektirmeyen Banyo www.ceanis.com Emici Torbaar Yatak Sürgüsü Kapaması Daha iyi dezenfeksiyon sağamak için,

Detaylı

Sor.Hemşire Ayla Uysal Özerkaya FMC Nasır Diyaliz Merkezi

Sor.Hemşire Ayla Uysal Özerkaya FMC Nasır Diyaliz Merkezi Tite, Page Subject, 1 Author Copyright, 18/04/2012 Optimum Diyaiz Mi? Maksimum Diyaiz Mi? Sor.Hemşire Aya Uysa Özerkaya FMC Nasır Diyaiz Merkezi Sunum panı *KBY nedir? *KBY de tedavi seçenekeri neerdir?

Detaylı

HEDEF : TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE SAĞLIK (1)

HEDEF : TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE SAĞLIK (1) ISSN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 152 Mayıs - Haziran 2017 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA

Detaylı

BAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TASLAĞI

BAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TASLAĞI BAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TASLAĞI BAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI SÜREÇ RAPORU Kurumumuz stratejik pan çaışmaarına 3 Nisan tarihinde yapıan topantı neticesinde başamış Bağar Beediye

Detaylı

ACACIA MADEN İŞLETMELERİ GÖKIRMAK BAKIR MADENİ Paydaş Katılım Planı 2017

ACACIA MADEN İŞLETMELERİ GÖKIRMAK BAKIR MADENİ Paydaş Katılım Planı 2017 ACACIA MADEN İŞLETMELERİ GÖKIRMAK BAKIR MADENİ Paydaş Katıım Panı 2017 Doküman Numarası ACACIA-2017-E&S-SRM-STR-201 Yayınanma Tarihi 29.09.2017 Hazırayan Çevre ve Haka İişkier Departmanı, SRM Danışmanık

Detaylı

Robot Kaynağı. Lazer Kesim. Üstün Teknoloji. KOZLUSAN Önce kalite, önce hizmet, önce memnuniyet anlayışı ile çalışıyor.

Robot Kaynağı. Lazer Kesim. Üstün Teknoloji. KOZLUSAN Önce kalite, önce hizmet, önce memnuniyet anlayışı ile çalışıyor. LUSN firması Saih Kozu tarafından 978 yıında Manisa'nın khisar içesinde tarım makinaarı imaatı ie faaiyeterine başamıştır. 000 yıında kaorifer kazanı üretimine adım atan firmamız, şu an.000 m² kapaı aan

Detaylı

Korozyon ve Kimyasal Madde Etkilerine Karşı. En Üst Düzey Koruma. 3M Scotchkote

Korozyon ve Kimyasal Madde Etkilerine Karşı. En Üst Düzey Koruma. 3M Scotchkote 3M Scotchkote Korozyon ve Kimyasa Madde Etkierine Karşı En Üst Düzey Koruma Copon ve Thortex, 3M Scotchkote ürün yepazesi kapsamında yeniden adandırıarak piyasaya sürümüşerdir. 3 Giriş 3M, kuanım aanı

Detaylı

CI/SfB Ro8. (Aq) Eylül 2012. Geliştirilmiş Yeni Temperli Cam. Pilkington Pyroclear Yangın Camı

CI/SfB Ro8. (Aq) Eylül 2012. Geliştirilmiş Yeni Temperli Cam. Pilkington Pyroclear Yangın Camı CI/SfB Ro8 (Aq) Eyü 2012 Geiştirimiş Yeni Temperi Cam Pikington Pyrocear Yangın Camı Pikington Pyrocear, yangın camı cephe: bütünük içeren tipik bir uyguama (E30) Pikington Pyrocear Yeni nesi Pikington

Detaylı

1. MESNET TEPKİSİ VEYA KESİT ZORU TESİR ÇİZGİLERİNİN KUVVET YÖNTEMİ İLE ÇİZİLMESİ

1. MESNET TEPKİSİ VEYA KESİT ZORU TESİR ÇİZGİLERİNİN KUVVET YÖNTEMİ İLE ÇİZİLMESİ 1. ESNET TEPKİSİ VEYA KESİT ZORU TESİR ÇİZGİLERİNİN KUVVET YÖNTEİ İLE ÇİZİLESİ Yapı sistemerindeki herhangi bir mesnet tepkisinin veya kesit zorunun tesir çizgisinin kuvvet yöntemi ie çiziebimesi için,

Detaylı

Bihter Daş Accepted: March 2010. ISSN : 1308-7231 muzeyyen_bulut@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Bihter Daş Accepted: March 2010. ISSN : 1308-7231 muzeyyen_bulut@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journa of New Word Sciences Academy 2010, Voume: 5, Number: 2, Artice Number: 2A0042 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Müzeyyen Buut Özek eceived: Setember 2009 Bihter Daş Acceted: March

Detaylı

Dört Çubuk Mekanizması Kullanarak Mikro Hava Aracı İçin Kanat Mekanizması Tasarımı

Dört Çubuk Mekanizması Kullanarak Mikro Hava Aracı İçin Kanat Mekanizması Tasarımı Uusararası Katıımı 7. Makina Teorisi Sempoumu, İmir, 4-7 Hairan 5 Dört Çubuk Mekaniması Kuanarak Mikro Hava Aracı İçin Kanat Mekaniması Tasarımı A. İşbitirici * E. Atuğ İTÜ İTÜ İstanbu İstanbu Öet Kuşarın

Detaylı

1.9.2. Koordinat Sisteminin İfade Edilişi

1.9.2. Koordinat Sisteminin İfade Edilişi Şeki.4: Robot koordinat sistemi.9.. Koordinat Sisteminin İfade Ediişi Koordinat sistemi, dikdörtgen, siindirik ve kutupsa koordinatara göre ayrı ayrı ifade ediir. Şeki.5: Koordinat tarifi Örnek : Dikdörtgen

Detaylı

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İLLER İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 [AYDIN BALIKESİR DENİZLİ HATAY KAHRAMANMARAŞ MALATYA MANİSA MUĞLA TEKİRDAĞ TRABZON]

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İLLER İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 [AYDIN BALIKESİR DENİZLİ HATAY KAHRAMANMARAŞ MALATYA MANİSA MUĞLA TEKİRDAĞ TRABZON] GAYRİMENKUL ARAŞTIRMA RAPORU - 5 GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE İLLER İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 [AYDIN BALIKESİR DENİZLİ HATAY KAHRAMANMARAŞ MALATYA MANİSA MUĞLA TEKİRDAĞ TRABZON] Dr. Can Fat Gürese Stratejik Araştırmaar

Detaylı

Y ö n e. Ko mi te. Komite ve Talepleri. Sonuç 39. MESLEK KOMİTESİ - YOLCU TAŞIMACILIĞI 39 TARİH KARAR Y

Y ö n e. Ko mi te. Komite ve Talepleri. Sonuç 39. MESLEK KOMİTESİ - YOLCU TAŞIMACILIĞI 39 TARİH KARAR Y Ko mi t 39 Tarih Komit v Tapri YSERİ 39 TİCARET ODASI OLARAK YAPILAN İŞLER 39 TARİH KARAR Y Y ö n Sonuç A 39 04.07.2013 TIR Karnri v Oda hizmt bdrinin krdi kartı i ödnbimsi Ödnbimktdir. d2 K bgrindki ytki

Detaylı

Başkanlar Mazbatalarını. alıp göreve başladılar

Başkanlar Mazbatalarını. alıp göreve başladılar Bakan Güüce den Başkan Keskin e HAYIRLI OLSUN ZiYARETi Mehmet Özdi Oda nın devrini aıp STARTI VERDi ATAŞEHİR DE KENTSEL DÖNÜŞÜM MAĞDURU YAŞLI TEYZENİN FLASHABER / Çevre ve Şehirciik Bakanı İdris Güüce

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası SANAYİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ MMO Yayın No: 134/1

tmmob makina mühendisleri odası SANAYİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ MMO Yayın No: 134/1 tmmob makina mühendiseri odası 1989 SANAYİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ MMO Yayın No: 134/1 tmmpb makina mühendiseri odası YAYIN NO: 134/1 Sümer Sok.36/1-A Kızıay-ANKARA Te: 231 31 59-230 11 66 Fax: 231 31 65

Detaylı

HACİM HESAPLARI. Toprak İşlerinde Karşılaşılan Hacim Hesapları

HACİM HESAPLARI. Toprak İşlerinde Karşılaşılan Hacim Hesapları 03..04 İnşaat Mühendisiği Böümü HACİM HEAPLARI Hacim hesabı, İnşaat Mühendisiğinde apıan toprak işerinin temeini ouşturur. Zira, toprak işeri ödemeeri, hacim (m 3 ) bazında apıır. oprak İşeri ers Notarı

Detaylı

TRAFO YAĞ GAZ ANALİZ (DGA), ONLİNE İZLEME VE ARIZA TESPİT SİSTEMLERİ. İLK BİZ YAPTIK. Hala en iyisini biz yapıyoruz. 50 yılı aşkın DGA deneyimi.

TRAFO YAĞ GAZ ANALİZ (DGA), ONLİNE İZLEME VE ARIZA TESPİT SİSTEMLERİ. İLK BİZ YAPTIK. Hala en iyisini biz yapıyoruz. 50 yılı aşkın DGA deneyimi. TRAFO YAĞ GAZ ANALİZ (DGA), ONLİNE İZLEME VE ARIZA TESPİT SİSTEMLERİ İLK BİZ YAPTIK. Haa en iyisini biz yapıyoruz. 50 yıı aşkın DGA deneyimi. ONLİNE YAĞ GAZ ANALİZ ÇÖZÜNMÜŞ GAZ ANALİZİ DGA (DISSOLVED GAS

Detaylı