Ali Kaya RÖPORTAJ. TELEKOM DÜNYASI: UYAP nedir?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ali Kaya RÖPORTAJ. TELEKOM DÜNYASI: UYAP nedir?"

Transkript

1 RÖPORTAJ Ali Kaya Avrupa birliği hukuk sistemlerinde elektronik adalet uygulamaları konusunda yapılan mukayeseli araştırmalar sonucunda, UYAP ile ülkemizin, yargıda bilişim teknolojilerinin kullanımı alanında çağdaş devletlerden eksiğinin değil fazlasının olduğu anlaşılmıştır. TELEKOM DÜNYASI: UYAP nedir? KAYA: Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP); günümüzün gerekli tüm teknolojik gelişmelerini kullanarak, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının, bağlı ve ilgili kuruluşlarının, tüm yargı ve yargı destek birimlerinin donanım ve yazılım olarak fonksiyonel entegrasyonunu gerçekleştiren, teknik altyapısı tamamlanmış, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile dış birim entegrasyonunu sağlayan bir bilişim sistemidir. TELEKOM DÜNYASI: UYAP ın başarısının sırrı nedir? KAYA: UYAP ın başarı faktörleri arasında en önemlisinin takım çalışması ve bu takımda yer alan insanların her According to comparative investigation results about electronic judiciary applications in European Union s judiciary systems, it is seen that our country does not fell short of utilizing informatics technology in judiciary but rather keep ahead of many modern countries. TELEKOM DÜNYASI: What is UYAP? KAYA: National Judiciary Informatics System (UYAP) is an informatics system that conducts functional integration of hardware and software of the Ministry of Justice s central and provincial organizations and its associated institutions, and all judicial support units by making use of available technological advancements. Its technical infrastructure is complete and provides the outer unit integration with many other public institutions. TELEKOM DÜNYASI: What is the secret of success of UYAP? KAYA: I believe that UYAP s most important factor for its success is teamwork and everybody in this team wants to bring in something enthusiastically to 56 TELEKOMDÜNYASI2010MART

2 Ali KAYA Hâkim, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Judge, the Head of Information Processing Department of the Ministry of Justice türlü zorluğa göğüs gererek ülkeye bir şeyler kazandırma heyecanının olduğuna inanmaktayım. Bu takım ise; projenin başlangıcından itibaren en üstte görev yapan Adalet Bakanlarımız ve müsteşarlarımız, Bakanlık merkezde ve yerel mahkemelerde çalışan hâkim- savcılar, her seviyedeki personelimiz ile bu projede görev almış şirketler ve çalışanlarından oluşmaktadır. Bu sisteme dâhil olan herkes yapılmak istenilenlerin yargıya ve dolayısı ile ülkemize çok büyük faydalar sağlayacağına inandılar ve bu inançla UYAP a sahip çıkarak gelişmesi ve büyümesi için ellerinden gelenleri yaptılar. Bilişim projelerinde kullanıcıların ortaya konulan eseri sahiplenmeleri büyük önem arz etmektedir. this country by confronting against many difficulties. This team is consisted of our Ministers of Justice and counselors that are on duty from the beginning of this project, judges and prosecutors working in central ministry and local courts, staff from every level, and corporations with its employees that take part in this project. Everyone involved with this system believes that the things we want to achieve will be a great benefit to our judiciary and to our nation accordingly. And with this faith they did all their best for UYAP s progress and growth. In information projects it is gravely important that users are adopting the product that is carried out. UYAP kullanıcıları, ilk defa 2004 yılında kullanmaya başladıkları bu sistemi, çok benimsediler ve gelişip serpilmesi için büyük gayret sarf ettiler. Düşünün UYAP ın başından gelen beri sistemin iyileştirilmesi için gelen resmi öneri sayısı civarındadır ki inancıma göre bu şifahi olarak gelen ve sisteme yansıtılan gayri resmi önerilerin ancak üçte birini oluşturmaktadır. Bu önerilerin ise yüzde 90 ı yapılmıştır. Yani bu sistem hâkim ve Cumhuriyet savcısı, ni aşkın personel, i aşkın avukat ve pek çok vatandaşımızdan ge- UYAP users, who began to use this system first in 2004, have adopted the system very well and made an effort for it to become developed. The number of official suggestions, received from the very beginning about UYAP s system improvement is around and I believe these are just the quarter of total unofficial and nuncupative suggestions that are reflected to the system. And %90 of these suggestions is taken into consideration. In other words, this system is continually developing with the suggestions that are received TELEKOMDÜNYASI2010MART 57

3 RÖPORTAJ len öneriler dikkate alınarak onların süregelen katkısı ile geliştirilmektedir. Sistemin merkezinde ise 200 ü aşkın personel, taşrada ise i aşkın uzman kullanıcı, teknik ofis ve UYAP hâkim-savcılarından oluşan bir destek ekibi sistem mükemmel olsun diye uğraşmaktadır. Bu ekibi oluşturan her bir ferdin işinde profesyonel ama ruhunda amatör olduğuna inanmaktayız. Ekibimiz, boş durmamayı alışkanlık haline getiren, çalışmayınca rahatsız olan özverili ve fedakâr insanlardan oluşmaktadır. TELEKOM DÜNYASI: UYAP kapsamında hangi uygulamalar var? KAYA: Bugün itibariyle UYAP ülkemizde yargı birimlerinin yaklaşık yüzde 100 ünde işletimde olup, yargı birimlerinin tüm yargısal, idari, mali ve personel uygulamaları istisna olmaksızın bu sistemle elektronik ortamda yürütülmektedir. UYAP sisteminde savcılık, ceza mahkemeleri, hukuk mahkemeleri, idari yargı, ceza evleri, denetimli serbestlik, adli tıp, idari işlemler ve personel, ayniyat, demirbaş, finans, eğitim işlemleri adı verilen temel modüller altında yüzlerce alt modüller vardır. UYAP uygulamaları elektronik imza alt yapısına uygun olarak geliştirilmiştir. Bu yapının sonucu olarak UYAP kapsamındaki yargı birimleri ile idari birimlerin tüm bilgi ve belgeleri doğru ve tutarlı, değişmez ve güvenli bir şekilde merkezi yapıda saklanmakta ve yetkisiz erişimlere izin verilmemektedir. UYAP ın tam entegrasyonu ve merkezi elektronik ortamda tutulan arşivi sayesinde, doğru ve tutarlı bilgi, mevzuatın tanıdığı yetkiler çerçevesinde başta hâkim ve savcılar ile yargı personeli olmak üzere tüm kullanıcıların paylaşımına açılmaktadır. Kullanıcılar bu bilgilere ihtiyaç duyduklarında hızlı ve kolayca ulaşabilmekte, keza, yargı birimleri de aralarında her türlü bilgi ve belge alış verişini elektronik ortamda ve anlık denebilecek sürelerde gerçekleştirmektedir. Öte yandan UYAP kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi sistemleriyle entegrasyon çalışmaları yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. Bu çerçevede sabıka kayıtları, nüfus kayıtları, adres kayıtları, ehliyet kayıtları, döviz kurları, sistem Düşünün UYAP ın başından gelen beri sistemin iyileştirilmesi için gelen resmi öneri sayısı civarındadır ki inancıma göre bu şifahi olarak gelen ve sisteme yansıtılan gayri resmi önerilerin ancak üçte birini oluşturuyor. The number of official suggestions, received from the very beginning about UYAP s system improvement is around and I believe these are just the quarter of total unofficial and nuncupative suggestions that are reflected to the system. from judges and public prosecutors, over staff members and from attorneys exceeding the number of besides a great number of citizens. At the heart of the system the staff number is over 200, and in the province there are expert users exceeding the number of besides of the support team consisted of judges and prosecutors who are working for the perfection of the system. We believe that each person in this group is professionally working but has an amateurish enthusiasm for his job. Additionally, our crew is very active in their work and far from idleness with complete devotion and dedication. TELEKOM DÜNYASI: Could you give some information about the applications carried out within the scope of UYAP? KAYA: As of today, UYAP is operating in nearly %100 of judiciary units and carrying out all judiciary, financial and administrative applications of these units in electronic environment. In the system of UYAP there are sub-modules available under the basic modules of prosecution, criminal courts, civil courts, administrative justice, prisons, supervised liberty, forensic medicine, administrative acts, belongings and fixtures, finance and educational procedures. UYAP applications are developed accordingly to the electronic signature substructure. With this structure all information and documents about the judiciary units and administrative units are saved coherently and securely in central structure and not permitted to unauthorized access. By full integration of UYAP and its archive that is kept in central electronic environment; reliable and true information is opened to the share of all users, foremost to the judges, prosecutors and judiciary personnel within the frame of the authorization that is allowed by regulation. When users need information they access to it fast and easily, and also judiciary units too could make information and document exchange in electronic area within a very short time. On the other hand there is an ongoing study of integration with other public institutions within the scope of UYAP. In this 58 TELEKOMDÜNYASI2010MART

4 üzerinden otomatik olarak alınabilmektedir 2009 yılı içerisinde yargı birimlerince araçların trafik sicil kayıtlarına Hak Mahrumiyeti ekleme ve kaldırma işlemlerinin elektronik ortamda yapılabilmesi ve araç hak mahrumiyeti ve sakınca bilgilerinin elektronik ortamda paylaşılması için Emniyet Genel Müdürlüğü-Araç Kayıt Sistemi ile entegrasyona ilişkin protokol tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. UYAP ile İçişleri Bakanlığı-KİHBİ sistemi arasında sağlanan entegrasyon sonucu, kolluk kuvvetleri tarafından UYAP üzerinden aranan (hakkında yakalama emri ya da tutuklama kararı bulunan) kişilerin sorgusu yapılabilmektedir. PTT ile sağlanan entegrasyon sonucu tebligatların akıbetleri hangi postacıda olduğuna varıncaya kadar UYAP sistemi üzerinden takip edilebilmektedir. UYAP ile Yargıtay Bilgi Sistemi arasında gerçekleştirilen entegrasyon ile temyiz edilen dosyaların sistem üzerinden Yargıtay a gönderilmesi ve geri dönüşü sağlanmaktadır. Yargıtay ın UYAP Sistem Merkezini, Yüksek Seçim Kurulu-SEÇSİS in ise UYAP bilişim ağı alt yapısını kullanabilmesi sağlanmaktadır. UYAP uygulamaları içerisinde yargının hızlanması için mahkemelerde ve Cumhuriyet savcılıklarında iş yoğunluğu, yasa değişikliği ve benzeri hususlardan kaynaklanan maddi hata ve usul hatalarının asgari seviyeye indirilebilmesi için tüm süreçlerde öneri ve uyarılarda bulunacak Karar Destek (Uyarı) Sistemi geliştirilmiştir. Sistemde ü aşkın akıllı uyarı (sanığın yaşının küçüklüğünden dolayı duruşmanın gizli yapılması gerektiği, sanığın öldüğü tespit edildiğinden dolayı davanın devam ettirilmesinin mümkün olamayacağı, aranan sanığın. Cezaevinde bulunduğu, sanık hakkında başka yerde aynı suçtan dosyanın varlığı, gibi.) bulunmakta olup, bunların artırılması ya da azaltılması mümkündür. Yine UYAP kapsamında e-imza alt yapısına uygun olarak çalışan, fonksiyonel kapsamdaki uygulamalara girdi olarak gelen veya bu uygulamalar dâhilinde üretilen tüm evrakların elektronik ortamda yönetimini, onay işlemlerinin gerçekleştirilmesini, arşivlenmesini sağlayan Doküman Yönetim Sistemi (DYS) geliştirilmiştir. TELEKOM DÜNYASI: UYAP ın mobil ayağını açıklayabilir misiniz? KAYA: UYAP nin mobil ayağını SMS bilgi sistemi oluşturmaktadır. Yargı hizmetinin vatandaşlara cep telefonları aracılığıyla hızlı bir şekilde ulaştırılabilmesi için UYAP SMS Bilgi Sistemi kurulmuş, tarihi itibariyle TÜRKCELL ve AVEA kullanıcılarının, 2008 yılı Kasım ayında da VODAFONE kullanıcılarının hizmetine sunulmuştur. UYAP SMS Bilgi Sistemi, dava dosyaları ve icra takibi bilgileri de dâhil olmak üzere, UYAP üzerinden yapılan işlemler ile ilgili uyarı, veri ve duyuruların, context, criminal registers, registers of person, address registers, driving license registers, exchange rates could be automatically received through the system. In 2009, transaction of applying and removing Deprivation of Rights to the traffic record registers in electronic environment became possible. Also electronic share opportunity for deprivation of rights for vehicles and prejudiciary information about the protocol of integration the Security Directorate Vehicle Register System is signed in and came into force. With the integration between UYAP and the Ministry of Internal Affairs-KIHBI system, police forces could investigate through UYAP about wanted people (about whom there is an escape or arrest warrant). Also by the integration with PTT, denouement of notifications, including postmen who have the post, could be tracked over the system of UYAP. The integration between UYAP and The Supreme Court Information System makes possible the transfer and return of appealed cases to the Supreme Court. Also The Supreme Court could use UYAP System Center and The Supreme Election Committee - SECSİS and UYAP informatics network substructure. UYAP developed the Decision Support System which could make suggestions and warnings in order for accelerating the judiciary and the workload of the Public Prosecution Office; and reducing the error of facts and misleads resulting from law amendments and such. In this system there are over smart alerts (such as the obligation of making a closed hearing because of underage, impossibility of continuing to the case because of the death of accused, informing about the accused that is already in jail or existence of the same case in another place about the same crime ) that could be increased or decreased in number. Again within the frame of UYAP, the Document Management System was developed which is working accordingly to the e-signature substructure, making entries into functional applications or managing all documents in electronic environment inside these applications or conducting and conducting approval procedures. TELEKOM DÜNYASI: Could you explain the mobile aspect of UYAP? KAYA: UYAP s mobile segment is formed by SMS data system. In order for communicating with citizens about judiciary services UYAP SMS data system is founded and this system is put in service by for TURKCELL and AVEA users and by November 2008 for VODAFONE users. Including information about court files and execution proceedings, UYAP SMS data system enables to send users information, alerts and TELEKOMDÜNYASI2010MART 59

5 RÖPORTAJ kısa mesaj (SMS) aracılığı ile kullanıcılara sunulabilmesi amacını taşımaktadır. UYAP SMS Bilgi Sistemiyle avukatlar ve vatandaşlar dava açılması, icra takibi başlatılması, dava safahatı, duruşma tarihi gibi bilgileri adliyeye gitmeden cep telefonlarına otomatik olarak gönderilen kısa mesajlarla öğrenebilmektedir. Söz konusu sistemde vatandaşların sisteme abone olarak UYAP ta kayıtlı tüm dosyalarının safahat bilgilerinin tamamını ya da bir kısmını kısa mesajla öğrenmesi ya da belirli bir dosyada belirli bir safahat bilgisini kısa mesajla sorgulayarak, öğrenmesi mümkündür. Avukatların da aynı şekilde sisteme abone olarak vekil sıfatıyla takip ettikleri dosyaların tüm safahat bilgilerini ya da sorgu SMS i ile belirli bir dosyanın belirli bir safahat bilgisini kısa mesajla öğrenmeleri mümkündür. Ayrıca soruşturma ve ceza dava dosyalarındaki taraflara (sanık, tanık, müdafii, vekil, şikâyetçi, müdahil vs.) yargı birimlerine gelmeleri için tebligat gerektiren durumlarda UYAP ekranlarından SMS gönderilebilmektedir. Bu SMS ler resmi tebligat yerine geçmemektedir. Söz konusu SMS e rağmen avukat ya da vatandaş mahkemeye gelmezse bilinen usulde tebligat çıkarılmaktadır. Ancak uygulamada vatandaşların yüzde 90 oranında bu SMS lere uyarak mahkemeye geldikleri görülmüştür. Bu çerçevede vatandaşların SMS lere uyarak mahkemeye gelmeleri sayesinde tebligat ücretlerinden önemli oranda tasarruf sağlandığını ve yargı sürecinin de hızlandığını söylemek mümkündür. Bunun yanında 2008 yılı Kasım ayı itibariyle UYAP SMS gönderme ekranından ev telefonlarına sesli mesaj gönderme uygulaması da başlatılmıştır. UYAP SMS Bilgi Sistemi, TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından ekonomide ve toplumsal yaşamda kalitenin, verimliliğin ve rekabet gücünün artırılmasına; şeffaf ve etkin yönetimin oluşturulması yolunda bilgi toplumuna dönüşümün gerçekleştirilmesine birer sivil toplum örgütü olarak katkıda bulunmak amacıyla, 2003 yılından bu yana düzenlenen e-tr Ödülleri yarışmasında Kamudan Vatandaşa e-hizmetler kategorisinde 2008 yılı birincilik ödülünü kazanmıştır. Son olarak İsveç in Malmö şehrinde Avrupa e-devlet Bakanlar Konferansı kapsamında düzenlenen 2009 Avrupa e-devlet Ödüllerinde, UYAP SMS Bilgi Sistemi Devletin Vatandaşı Güçlendiren Hizmetleri açısından Halk Ödülü kategorisinde Avrupa birinciliğini kazanmıştır. ( gov.tr/.) TELEKOM DÜNYASI: UYAP ın portallar ayağını açıklayabilir misiniz? KAYA: UYAP kapsamında bulunan Avukat Bilgi Sistemi (Avukat Portalı) ( memorandums about the operations made over UYAP through short message service. Thanks to UYAP SMS Data System, citizens and lawyers without going to the court have the opportunity to get information about bringing a lawsuit, execution proceedings or lawsuit phases and dates by short messages sent automatically to their mobile phones. In this system, by subscribing to it citizens are able to get information about the summary of all documents recorded in UYAP or check a specific lawsuit by short messages. By the same way, lawyers too can subscribe to the system and learn all about the lawsuits that they are tracking by SMS as a proxy. Apart from these, it is possible to send SMS from UYAP to the parties (accused, witness, defense, proxy, petitor, intervener, etc.) in the court files when notifications are needed to call them to judiciary units. These SMS are substitute for official notifications. If lawyers or citizens do not come to the court in spite of the short messages; further notifications are carried out accordingly. However, it is observed that %90 of citizens stick to the short messages and come to the court. In this context, this system provides disposition on a large scale and accelerates the judiciary process. Additionally, the application for sending voice messages to home phones is put into service by October UYAP SMS Information System, was honored with the award of e-services to Citizens in the contest of e-tr Awards in 2008 by TÜSİAD and Turkish Science Foundation for contributing to enhancing social life quality, productivity and competitive capacity; for providing effective management and contributing to transforming into a knowledge-based society as a civil society organization. Lastly, in European e- Government Ministers Conference in 2009, UYAP SMS Information System received European championship within the frame of Enriching Services of State for Citizens. ( TELEKOM DÜNYASI: Could you explain the portals aspect of UYAP? KAYA: By means of Lawyer Information System (Lawyer Portal) ( html) and Citizen Information System (Citizen Portal) ( online judiciary service for lawyers and citizens became possible. Lawyers, within their authorizations, could check the court cases (by taking the necessary permissions from the judge if they are not authorized), take copy of them, add documents to the court cases with e-signature, bring in a new court cases or pay charges online. 60 TELEKOMDÜNYASI2010MART

6 giris.html) ve Vatandaş Bilgi Sistemi (Vatandaş Portalı) ( tr/portal_giris.html) aracılığıyla avukatlara ve vatandaşlara da İnternet üzerinden online yargı hizmeti sunulmaktadır. Avukatlar, İnternet üzerinden, yetkileri dâhilinde sistemdeki vekâleti bulunan dava dosyalarını (vekâleti bulunmayan dava dosyalarını da ilgili hâkiminden onay alarak) inceleyebilmekte, bu dosyalardan suret alabilmekte; elektronik imza ile sistemdeki dava dosyalarına evrak katabilmekte, yeni dava dosyası açabilmekte ve on-line harç ödeyebilmektedirler. Vatandaşlar ise İnternet aracılığıyla T.C. kimlik numaralarını kullanarak UYAP kapsamında adli ve idari yargı birimlerinde görülmekte olan dava dosyalarının belli başlı safahat bilgilerini (duruşma günleri, dosyanın Yargıtay dan dönüp dönmediği gibi) görebilmektedirler. Ancak bu sistemde bilgi güvenliği bakımından vatandaşlara dosyalarının tüm ayrıntıları açılamamaktadır. İşte bu nedenle, vatandaşların avukatlarda olduğu gibi İnternet üzerinden e-imza ya da mobil imza ile UYAP Vatandaş Portalına bağlanarak yeni dava dosyası açabilmeleri, harç ödeyebilmeleri, yetkileri dâhilinde sistemdeki dava dosyalarını ayrıntılarıyla inceleyebilmeleri, dava dosyalarına evrak katabilmeleri ve bu dosyalardan suret alabilmeleri için 2009 yılı Ocak ayında UYAP Vatandaş Portalına e-imza ile erişim çalışmaları tamamlanarak vatandaşların kullanımına açılmış, ayrıca e-devlet Kapısı ile de entegrasyonu sağlanmıştır. TELEKOM DÜNYASI: UYAP şu anda hangi aşamaya geldi? KAYA: UYAP şu anda yurt dışına ihraç edilme aşamasına gelmiştir. Adalet Bakanlığı yargıyı modernleştirme çalışmalarına 1999 yılında başlamış ve çok kısa bir sürede yargıda bilişimden faydalanma konusunda çağdaş devletler seviyesini yakalamaktan öte onları aşmış bulunmaktadır. UYAP ile adalet hizmetlerinin daha etkin, hızlı, saydam ve verimli şekilde yapılması sağlanarak yargıya olan güvenin artması amaçlanmıştır. Avrupa birliği hukuk sistemlerinde elektronik adalet uygulamaları konusunda yapılan mukayeseli araştırmalar sonucunda, UYAP ile ülkemizin, yargıda bilişim teknolojilerinin kullanımı alanında UYAP SMS Bilgi Sistemiyle avukatlar ve vatandaşlar dava açılması, icra takibi başlatılması, dava safahatı, duruşma tarihi gibi bilgileri adliyeye gitmeden cep telefonlarına otomatik olarak gönderilen kısa mesajlarla öğrenebiliyor. Thanks to UYAP SMS Data System, citizens and lawyers without going to the court have the opportunity to get information about bringing a lawsuit, execution proceedings or lawsuit phases and dates by short messages sent automatically to their mobile phones. Citizens, by using their T.R. identity numbers could see the general summaries (such as hearing dates or return from Supreme Court) about court cases that are in judiciary courts or administrative justice units within UYAP, via internet. However, for security not all the details about cases are open to the citizens. For this reason, studies about creating an opportunity for citizens connecting to UYAP Citizen Portal by e-signature in order to bring in new lawsuits, paying charges, reviewing court cases in details, adding documents to cases and taking a copy, etc. was completed in January 2009 and integrated with e-government Gateway. TELEKOM DÜNYASI: Which stage UYAP has reached at the moment? KAYA: Now, the further step is to export UYAP to abroad. Ministry of Justice began to the modernization studies in 1999 and within a short time became well away from many other modern countries in terms of utilizing informatics in judiciary. By UYAP it is aimed that judiciary services are carried on effectively, reliably, efficiently and fast in order to make people s trust in law enhanced. According to comparative investigation results about electronic judiciary applications in European Union s judiciary systems, it is seen that our country does not fell short of utilizing informatics technology in judiciary but rather keep ahead of many modern countries. ( tr/edergi/sayi1/e-dergi/d2.htm). As John Hunter, Head of IT Department in European Court of Human Rights, states, UYAP is one of the most advanced judiciary systems in the world and bears the qualification of an exquisite example for the courts of other countries. (John Hunter, report, kasim08/uzman.htm ) UYAP was granted the award of e-tr in years of 2004,2005, 2008 and 2009 by its contributions to the Turkish judiciary. Also in 2008, in the contest of Crystal Scale has won the award of special prize. In Computerworld Honors Programme which took place in Washington DC in June 2009, UYAP was granted the award of Laureate and won a golden medal by TELEKOMDÜNYASI2010MART 61

7 RÖPORTAJ çağdaş devletlerden eksiğinin değil fazlasının olduğu anlaşılmıştır ( Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı John Hunter ın da dediği gibi; UYAP, ülke çapında kullanılan adalet sistemleri içinde dünyada en gelişmişlerden birisi olmak özelliğindedir ve diğer ülkelerin mahkemeleri için iyi bir uygulama örneği niteliği taşımaktadır (John Hunter, report, ). UYAP 2004, 2005, 2008 ve 2009 yıllarında Türk yargısında gerçekleştirdiği önemli gelişmelerden ötürü e-tr birincilik ödüllerine layık görülmüştür yılında ise Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen Kristal Terazi yarışmasında özel ödüle layık görülmüştür. 1 Haziran 2009 da ABD nin başkenti Washington DC de yapılan ve Dünya çapında üstün başarıya ulaşmış yenilikçi bilişim projelerinin ödüllendirildiği Bilgisayar Dünyası Onur Programı nda (The Computerworld Honors Program) Seçkin (Laureate) onuruna layık görülerek altın madalya alan UYAP, e-devlet alanında dünya çapında en iyi beş projeden birisi seçilmiş ve bu beş proje içerisinde, tek e-adalet projesi olma başarısını göstermiştir. ABD nin San Francisco şehrinde 12 Ekim 2009 tarihinde Oracle tarafından düzenlenen En Çevreci Projeler yarışmasında UYAP, Dünya daki 15 projeden birisi seçilmiştir. Oracle Açık Dünya etkinliğinde UYAP, çevreye faydalı bir etki oluşturan, kâğıt tüketimini azaltan, iş süreçlerini etkili hale getirip zaman, işgücü ve kâğıttan tasarruf sağlayan, maliyetleri düşüren, iş verimliliğini arttıran çevreci uygulamalardan biri olarak seçilmiş ve ödüllendirilmiştir. İsveç in Malmö şehrinde Avrupa e-devlet Bakanlar Konferansı kapsamında düzenlenen 2009 Avrupa e-devlet Ödüllerinde, UYAP SMS Bilgi Sistemi Devletin Vatandaşı Güçlendiren Hizmetleri açısından Halk ödülü kategorisinde Avrupa birinciliğini kazanmıştır.( Ulu önder Atatürk ün çağdaş medeniyetler seviyesini aşma ideali ve bu yöndeki direktiflerinin yerine getirmede UYAP önemli bir rol oynamakta, dahası yargıda teknoloji kullanımı açısından Türkiye yi çağdaş sayılan devletlere örnek bir hale getirmektedir. Almanya, İngiltere, Suriye, İran, Azerbaycan, Kosova, Makedonya, Polonya, Gürcistan gibi ülkeler UYAP kapsamında işbirliği talep edenler arasındadır. Ayrıca Bosna Hersek Cumhuriyeti Yargı sistemine UYAP nin bazı modülleri kurulmuş, bu ülke yargı bilişim uzmanlarına eğitim verilerek, Bosna Yargısı desteklenmiştir. Türk Yargısı bilişimden faydalanma anlamında diğer ülkelere destek verebilecek aşamaya gelmiştir. being selected as one of the best five projects in the field of e-government and was the only e-law project within these five projects. With The Most Ecologist Projects contest organized by Oracle and took place in San Francisco in 12 October 2009, was chosen as one of the fifteen projects. In Oracle Open World event UYAP was awarded because of its ecologist applications that reduce the paper use rate, and save labor force, time and paper by making business process effective. Also in Malmö European e-government Ministers Conference in 2009, UYAP SMS Information System received European championship within the frame of Enriching Services of State for Citizens. ( UYAP plays an important role for Atatürk s ideal of exceeding the limit of contemporary civilizations by taking into consideration his directions and depicts Türkiye as an example for other countries by using high technology in judiciary. Countries like Germany, England, Syria, Iran, Azerbaijan, Kosovo, Macedonia, Poland, Georgia demand cooperation with UYAP. Apart from this, UYAP applied some of its modules in Bosnia Herzegovinian Republic judiciary system and trained its judiciary information experts. So, Turkish Judiciary reached the level to support other countries. TELEKOM DÜNYASI: Could you tell us the coherence between e-government Gateway and the Project? KAYA: Now, citizens are able to review the court cases that they re a party to. (Cover information) The studies about enabling citizens, institutions and lawyers to review court cases through e-government Gateway are in progress and planning to be completed by the end of this month. Also while making online exam applications; verifying operations can be conducted through e-government Gateway. TELEKOM DÜNYASI: What are you doing for informing the citizens about UYAP and its functions? KAYA: UYAP performs important ease and services for citizens and it is significant to advertise these practices. Citizens now are able to reach court information via internet or mobile phones without going to courts. We know that hundreds of people are visiting courts for having information about things they need. Reducing this number to minimum rate will be a great benefit both to the judiciary and citizens also will be a help to the milieu by decreasing the transportation difficulties. Our Internet Services that was founded in the basis of IT Department carries out advertorial activities with this aim. Banners explaining the facilities that UYAP 62 TELEKOMDÜNYASI2010MART

8 TELEKOM DÜNYASI: Projenin e-devlet kapısı ile uyumu hangi aşamadadır? KAYA: Şu anda e-devlet Kapısı üzerinden vatandaşlar kendi taraf oldukları dosyalarını görebilmektedirler. (Kapak bilgilerini) Elektronik imza ile vatandaşların, avukatların ve kurumların davalarını e-devlet kapısı üzerinden görebilmeleri için çalışmalar devam etmekte olup, bu ay sonunda tamamlanması planlanmaktadır. Ayrıca online sınav başvurusu yapılırken de doğrulama işlemleri e-devlet Kapısı üzerinden yapılmaktadır. TELEKOM DÜNYASI: Vatandaşın UYAP ı ve fonksiyonlarını tanıyabilmesi için neler yapıyorsunuz? KAYA: UYAP, vatandaşlarımız için ciddi kolaylık ve hizmetler getirmekte olup, bu hizmetlerin tanıtılması önem arz etmektedir. Vatandaşlar artık adliyelere gitmeden İnternet üzerinden veya cep telefonlarından dava bilgilerine erişebilmektedirler. Her gün yüz binlerce insanın adliyelere uğradığını biliyoruz ki çoğu vatandaşımız bilgi almak için gelmektedir. Bu rakamın asgari seviyelere inmesi vatandaşlarımıza olduğu kadar yargıya, hatta seyahatleri minimize etmesi nedeni ile çevreye de fayda sağlayacaktır. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan İnternet Hizmetleri Birimimiz bu bilinçle tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Bu birim öncülüğünde hazırlanan ve UYAP sisteminin getirdiği kolaylıkları anlatan afişler Adliyelerimizde vatandaşlarımızın kolaylıkla görebileceği yerlere asılmakta ve vatandaşlarımızın sıkça uğradığı birimlerde kendilerine el broşürleri verilmektedir. Ağır Ceza Başsavcılıklarımız ve diğer adli birimlerimiz bu kapsamda teşvik edilerek kendilerinden adliyelerde bilgi işlem personeli vasıtası ile adliye girişinde tanıtım sergisi açmaları, yerel basın ve televizyon kanalları ile irtibata geçerek konunun yerel medya organlarınca duyurulmasının sağlanması istenmektedir. Hatta bu konu ile ilgili olarak Bilgi İşlem Dairesi Başkanı olarak şahsım, başkan yardımcılarım, hâkim arkadaşlarım ve bazen UYAP birim sorumluları ulusal kanallara da çıkarak sağlanan kolaylıkları bizzat anlatmışlardır. Bunun haricinde adliyelerde, bilişim sergi ve seminerlerinde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı olarak sergiler açmaktayız. Yine bu kapsamda çok izlenen TV dizilerinin yapımcıları ile görüşülerek popüler bazı dizilerde SMS sistemi ile ilgili bilgi verici repliklerin yer alması sağlanmıştır. Ayrıca GSM operatörleri ile de görüşülerek abonelerine SMS sistemi ile ilgili tanıtım mesajı göndermeleri sağlanmıştır. Şimdiye kadar yapılan tanıtım faaliyetleri ile ilgili bünyemizde ayrı bir İnternet system provides are posted to the places which could be easily seen by citizens and brochures are handed out to the most visited units. Heavy Criminal Lawyer General Office and other administrative units are being encouraged to have a promotional activity conducted by data processing personnel and requested to come into contact by local media and television in order to announce the facilities. Even me, as the Head of IT Department and co-heads, judges and some UYAP unit supervisors by going on national television channels to tells about these facilities. Apart from these, we as IT Department are giving exhibitions in courts, displays and seminars of informatics. In this context some informative cues about SMS systems are inserted into popular TV series and also GSM operators started to send information about SMS system to their subscribers after our negotiations. A web page about our advertorial activities so far is designed and could be reach by sms.uyap.gov.tr/smstan/smstan.htm link. TELEKOM DÜNYASI: What do you think about the e-government Law Draft? KAYA: Türkiye s budget for informatics area is approximately 847 million TL according to the May 2009 figures. Our country is around the rank of 70 according to the United Nations e-readiness Report and should make best of the budget by effective and planned expenditures also by planned managements. Currently, e-government and Information Society affairs are conducted by more than one authorities and the regulation that forms a basis to the authorizations are different from each other. For example; while the Executive Board formed by the Prime Ministry Notice is responsible for the e-transformation Türkiye Project, general coordination of e-transformation Türkiye Project is given to DPT by another Prime Ministry Notice for the tasks like defining policies, general coordination, publishing directories, defining standards or resource reservation. On the other hand, the configuration and operation task is given to TURKSAT by the Cabinet Decision, and the authorization for the betterment of public affairs and deducing the bureaucracy task and general coordination about this is given to the Prime Ministry Administrative Development Department. With another Prime Ministry Notice, task for making research about information security is given to TUBITAK; managing the sector of electronic communication and e-signature, domain name management and researches about information security tasks are committed to Information Technologies and Communications Authority. With the Electronic Communication Law, the assignment of formulating the electronic communication sector policy is bailed to the Ministry of Transportation. TELEKOMDÜNYASI2010MART 63

9 RÖPORTAJ sayfası da tasarlanmış olup, smstan/smstan.htm adresinden hizmet vermektedir. TELEKOM DÜNYASI: e-devlet Kanun Taslağı hakkında ne düşünüyorsunuz? KAYA: Türkiye nin Genel Bütçeden Mayıs 2009 rakamlarına göre bilişim alanına yaklaşık 847 milyon TL yıllık (590 milyon ABD doları) bütçe ayrılmaktadır. Ülkemizin Birleşmiş Milletlerin e-readiness Raporuna göre 2008 yılında 70 li sıralarda olması bilişim alanına ayırdığı bu kısıtlı bütçenin daha verimli ve planlı harcanmasını ve daha iyi yönetilmesini gerektirmektedir. Mevcut durumda ise e-devlet ve Bilgi Toplumu işleri Türkiye geneli için birden fazla otorite tarafından yürütülmekte olup bu yetkilerin dayanağını teşkil eden mevzuat faklılık arz etmektedir. Örneğin Başbakanlık Genelgesi ile kurulan İcra Kurulu e-dönüşüm Türkiye Projesi nin yönlendirilmesinden sorumlu iken, yine başka bir Başbakanlık Genelgesi ile e-dönüşüm Türkiye Projesi nin genel koordinasyonu Politika belirleme, genel koordinasyon, rehber yayımlama, standart belirleme, kaynak tahsisi gibi görevler DPT ye verilmiştir. Diğer taraftan ise e-devlet Kapısı teknik altyapısı kurulum ve işletme işi Bakanlar Kurulu Kararı ile TÜRKSAT a, kamunun genel olarak idari anlamda iyileştirilmesi ve bürokrasinin azaltılması görevi ile bu konuda genel koordinasyon yetkisi Kanun ile Başbakanlık İdareyi Geliştirme Dairesi Başkanlığına verilmiştir. Bir başka Başbakanlık Genelgesi ile bilgi güvenliği konusunda çalışma yapma görevi TÜBİTAK a, elektronik haberleşme sektörünün düzenlenmesi ve e-imza, alan adı yönetimi, haberleşme ile ilgili bilgi güvenliği konuları konusunda çalışma yapma görevi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığına tevdi edilmiştir. Elektronik Haberleşme Kanunu ile elektronik haberleşme sektörü politikasını belirleme görevi ise Ulaştırma Bakanlığına verilmiştir. Görüldüğü üzere e-devlet ve Bilgi Toplumu konusunda birden çok kurum ve kuruluş görevlidir. Yetki ve görev birden çok otoriteye dağıtılmıştır. Bu kadar çok dağıtık idari yapıda planlamadan başlamak üzere, bilişim alanındaki yatırımların dağıtılması, projelerin kabulü ve e-devlet projelerinin idamesini sağlamak oldukça zor bir iş olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle ülkemizde kıt kaynakları en verimli şekilde dağıtacak, e-devlet ülke sathında bir bütün olarak ele alacak, ortak bir vizyon çizerek kurumlara bu vizyon çerçevesinde bir yön ve sinerji verecek merkezi bir idareye, etkili bir koordinasyona ihtiyaç bulunmaktadır. e-devlet alanında ilk sıralarda yer alan ülkelere baktığımızda genelde en üst idareciye doğrudan bağlı, onunla sıkı bir ilişki içerisinde görev yapan chief infor- As you see, more than one institution is commissioned about the affairs of e-government and Information Society. Tasks and powers are shared by different authorities. So, it is very difficult for us to issue the investments about information area, adoption of projects and carrying out e-government projects in such a dispersed planning. For this reason, we need an effective coordination and a central administration that could distribute the scarce sources efficiently besides dealing with e-government as a whole and could determine a vision in order to direct the institutions and create a synergy within the frame of this vision. When we look at our country which is at the top of the field of e-government, we see the necessity to have chief information officer or as officially named in the project; an e-transformation Manager that is directly and closely connected to the high level management. This person, by being different from the common administrative structures, should be the head of a flexible and active core of the foundation. The anticipation of drafting is as such. e-government and Information Society Law Draft aims for making benefit of resources effectively that are allocated for the investments in this field, and by constructing a central planning and coordination intends to defragment the e-government services. Today, we see that whole services conducted in Ministry, public institutions and local governments are performed by utilizing information and communication technology. However, although there are many information projects and systems, It is a fact that society and citizens have not fully adopted these facilities yet, and the assumed acts about the strategies of e- Transformation and Information Society have not accomplished. As It is stated in the General Preamble document of e-government and Information Society Law Draft, our country has not reach the desired level for actualizing e-government services. Also we know that, by virtue of various data processing systems used in different institutions, the collaboration among the institutions could not be carried out efficiently. That is why a self regulating organization is needed for coordination and the planning of transforming in to an information society. We are defining fundamental principles in the law draft for e-transformation and It is our aim to construct an administrative structure in order to achieve information sharing among institutions (with exceptions), and by prioritizing the e-government Gateway preventing the request of receiving shareable data from citizens. This Agency will define standards for information and communication technologies and will 64 TELEKOMDÜNYASI2010MART

10 mation officer a yani Tasarıdaki adı ile e-dönüşüm Yönetici sine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu yöneticiyi tek bir idareci anlamında anlamamak gerekir. Bu kişiyi kendisine bağlı olarak çalışacak alışılmış idari yapılardan farklı, esnek ve aktif bir çekirdek yapının başı olarak düşünmek gerekir. Tasarı bunu öngörmektedir. E-Devlet ve Bilgi Toplumu Kanun Tasarısı Taslağı bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkânlardan en üst seviyede faydalanılmasını, bu alanda yapılan yatırımlar için harcanan kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını, merkezi planlama ve koordinasyon sağlayarak e-devlet hizmetlerini daha bütünleşik hale getirilmesini hedeflemektedir. Bu gün, bütün Bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerinde yürütülen her türlü kamu hizmetlerinin bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak sunulmaya çalışıldığını görmekteyiz. Ne var ki; birçok bilişim projesi ve sistemler kurulmasına rağmen, vatandaş ve toplumun bunları yeterince özümseyemediği, e- dönüşümün gerçekleşmesi ve bilgi toplumu stratejindeki öngörülen eylemlerin hayata geçirilemediği bir gerçektir. e- Devlet ve Bilgi Toplumu Kanun Tasarısı Taslağı nın Genel Gerekçe metninde de belirtildiği üzere maalesef ülkemiz e-devlet hizmetlerinin hayata geçirilmesi konusunda istenilen seviyeye henüz gelememiştir. Kamudaki farklı kurumlarda kullanılan farklı bilgi işlem sistemleri nedeniyle kurumlararası işbirliğinin de etkin bir şekilde sağlanamadığını biliyoruz. Bu nedenle bilgi toplumuna dönüşüm sürecini planlamak ve koordine etmek üzere özerk bir kuruluşun varlığına ihtiyaç bulunmaktadır. Söz konusu kanun tasarısında e-dönüşümü gerçekleştirmek için gerekli temel ilkeler belirlenmekte, bilginin kurumlar arasında paylaşımının-istisnalar dışında- sağlanması, hizmetlerin sunumunda, e-devlet Kapısının öncelikli hale getirilerek paylaşıma açık verinin vatandaştan istenmesini yasaklayan merkezi bir idari yapı kurulması hedeflenmektedir. Kurulması öngörülen Ajans, bilgi ve iletişim teknolojilerine standartlar getirecek, ulusal ve uluslararası standart kurumlarının belirlemiş olduğu kurallara ve standartlara uyulmasını temin ve bunların denetimine yönelik tedbirleri alabilecek dolayısı ile e dönüşüm hedefine dönük projeler daha hızlı şekilde hayata geçirilebilecektir. Taslak kanunda öngörülen e-devletin ileri hedefi olan Kurumlararası veri paylaşımı ve birlikte çalışabilirlik prensibi bugün Bakanlığımızın yürüttüğü UYAP kapsamında Kamuda yapılmış ve devam eden pek çok entegrasyonlarla hayata geçirilmiştir. Bu süreçte yazışmalar ortadan kalkarak doğrudan veri tabanları seviyesinde web servisleri ile bütünleşme sağlanarak mevcut bilgi ortak amaç doğrultusunda kullanılabilmektedir. Mayıs 2009 rakamlarına göre bilişim alanına yaklaşık 847 milyon TL yıllık (590 milyon ABD doları) bütçe ayrılmaktadır. Türkiye s budget for informatics area is approximately 847 million TL (590 million USD) according to the May 2009 figures. maintain to comply with regulations and standards determined by national and international institutions in addition by taking measures for controlling these compliances. So e-transformation projects will be actualized faster with these arrangements. Inter-institutional data sharing and interworking principles which are the targets of e-government in the law draft are put into action with much integration conducted by our Prime Ministry within the scope of UYAP. With these processes, government correspondences are left behind by databases with integrations of web services and information become able to be used for the common purposes. TELEKOMDÜNYASI2010MART 65

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

AGENDA. by Monday, March Journal Assignment Topics? - Choose the topic for your group project. - Role of Government in Public Policy

AGENDA. by Monday, March Journal Assignment Topics? - Choose the topic for your group project. - Role of Government in Public Policy AGENDA - Journal Assignment Topics? - Choose the topic for your group project by Monday, March 12 - Role of Government in Public Policy - The context - Attitudes Towards Government - Size of government

Detaylı

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI ANAYASA MAHKEMESİ CONSTITUTIONAL COURT Genel Kurul General Assembly 1. Bölüm 1st Chamber 2. Bölüm 2nd Chamber Bölümler Başraportürlüğü Office of the

Detaylı

UYAP SMS BİLGİ SİSTEMİ

UYAP SMS BİLGİ SİSTEMİ Yönetim Bilişim Sistemlerinden biri olan Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP), yargı birimlerinin ve Adalet Bakanlığı merkez birimlerinin iş süreçlerini hızlandırmayı, güvenilirliğini artırmayı ve kurumu

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Presentation Plan Possible Amendments Strategic Policies Performance Targets Activities Operational

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

What Is Team Leadership?

What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? Team leadership is the management of a group of people brought together to work to achieve a common goal.in order to get everyone to work as one functioning

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Online Talep Takip Sistemi

Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Online Talep Takip Sistemi Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Online Talep Takip Sistemi Cengiz Coşkun 1, Abdullah Baykal 2 1 Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Diyarbakır 2 Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi, Matematik

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

UYAP YARGITAY BİLGİ SİSTEMİ. Dr. Servet YETİM Genel Sekreter Yardımcısı Hakim

UYAP YARGITAY BİLGİ SİSTEMİ. Dr. Servet YETİM Genel Sekreter Yardımcısı Hakim UYAP YARGITAY BİLGİ SİSTEMİ Dr. Servet YETİM Genel Sekreter Yardımcısı Hakim YARGININ MODERNİZASYONU "İnsanların evlerinde bilgisayar bulundurmaları için herhangi bir neden göremiyorum." (Kenneth Olsen,

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN

BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN 1) http://obs.karatay.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yabanci_login.aspx Linkinden E-Mail adresini kullanarak şifrenizi oluşturunuz. Create

Detaylı

TURKCELL de Yoğun İçerik Yönetimi FileNet Burak MÜJDECİ-Satış ve Pazarlama Müdürü

TURKCELL de Yoğun İçerik Yönetimi FileNet Burak MÜJDECİ-Satış ve Pazarlama Müdürü TURKCELL de Yoğun İçerik Yönetimi FileNet Burak MÜJDECİ-Satış ve Pazarlama Müdürü 1994 den 2009 a Aksis 16 yıllık Kurumsal İçerik Yönetimi Tecrübesi 6 yıllık FileNet Tecrübesi 80 adet FileNet P8 Sertifikası

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

National Hydrologic Information Network

National Hydrologic Information Network Seminar on Water Information Systems of Turkey & EMWIS 15 December 2005 General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) Ankara / TURKIYE National Hydrologic Information Network Hamza ÖZGÜLER Person

Detaylı

QUESTIONNAIRE ON STEWARDING

QUESTIONNAIRE ON STEWARDING Is there any national law regulating stewards activity? (Özel Güvenlikle ilgili yasa varmı?) Law of particular security guards Law number 5188 Yes No (if yes, please enclose the official text) (ismini

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

UYAP BİLİŞİM SİSTEMİ. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

UYAP BİLİŞİM SİSTEMİ. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı UYAP BİLİŞİM SİSTEMİ Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı UYAP Nedir? UYAP nin Yargı Bürokrasisindeki Sera Etkisi, Şeffaflık, Eşitlik, Verimlilik ve 4060 UYAP SMS, Portallar, Kurum ve Avukatların

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

Computer Supported Central Voter Roll Project

Computer Supported Central Voter Roll Project Computer Supported Central Voter Roll Project Content 1. Main Objective 2. History 3. Infrastructure of SEÇSİS Software, Hardware, Security, Network 4. Components of SEÇSİS SEÇSİS Application System SEÇSİS

Detaylı

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi AKTS Başvurumuz Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirme Sistemi Her bir bölüm için verilen skorlar Kabul edilebilir: 3 Çok iyi : 4 Örnek çalışma : 5 Part 1.

Detaylı

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları Ders Kodu MGMT 418 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» DVE/İHE için Bilgi Bankası FLOW CHART Overall framework: Bologna Functional

Detaylı

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Yildiz Technical University, Environmental Engineering Dept., Istanbul-Turkey Aim and

Detaylı

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group October 2016 1 econn CONNECTED FOR SUCCESS Support If you have any questions or technical issues during the registration please contact: Teknik sorularınız

Detaylı

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi 4

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi 4 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET TÜRKIYE Beşiktaş Belediyesi Kadıköy Belediyesi INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi

Detaylı

D-Link DSL 500G için ayarları

D-Link DSL 500G için ayarları Celotex 4016 YAZILIM 80-8080-8081 İLDVR HARDWARE YAZILIM 80-4500-4600 DVR2000 25 FPS YAZILIM 5050-5555-1999-80 EX-3004 YAZILIM 5555 DVR 8008--9808 YAZILIM 80-9000-9001-9002 TE-203 VE TE-20316 SVDVR YAZILIM

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

Software R&D Center. Generate future softwares

Software R&D Center. Generate future softwares Software R&D Center Generate future softwares WHO WE ARE? Served in Bursa R&D Center and İstanbul Service Office with more than 70 qualified staff, Litera is a turkish software company that established

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Havayolu İşletmeciliği İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Airline Management Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi AKTS

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE

ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE ŞİRKET BİLGİLERİ VE İLETİŞİM COMPANY İNFORMATİON AND COMMUNİCATİON NİTRO TEKNOLOJİ LTD. ŞTİ. ADRES: ADİL YAŞAR CAD. ZİLAN AP. NO: 2A YENİMAHALLE / SİİRT

Detaylı

Vurgulanan Katılımcı Yöntemler Kaynakta, Macaristan da sivil toplum örgütlerinin yasama sürecine hangi yöntemlerle katıldıkları aktarılmamıştır.

Vurgulanan Katılımcı Yöntemler Kaynakta, Macaristan da sivil toplum örgütlerinin yasama sürecine hangi yöntemlerle katıldıkları aktarılmamıştır. YASADER NDI Türkiye The Civil Office of the Hungarian Parliament Macaristan Parlamentosu Sivil Toplum Ofisi Dokümanın Temel Konusu Macaristan Parlamentosu internet sitesinde yayınlanmakta olan bu kaynakta,

Detaylı

REPUBLIC OF TURKEY NAZİLLİ OFFICE OF PROSECUTOR. GRUNDTVIG LEARNING PARTNERSHIP EDUCATION for YOUNG SENTENCED ADULTS

REPUBLIC OF TURKEY NAZİLLİ OFFICE OF PROSECUTOR. GRUNDTVIG LEARNING PARTNERSHIP EDUCATION for YOUNG SENTENCED ADULTS REPUBLIC OF TURKEY NAZİLLİ OFFICE OF PROSECUTOR GRUNDTVIG LEARNING PARTNERSHIP EDUCATION for YOUNG SENTENCED ADULTS NAZİLLİ OFFICE OF PROSECUTOR STRUCTURE OF THE INSTITUTION It is a judiciary in the 2nd

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

UYAP FONKSİYONEL KAPSAMI UYAP IN NİHAİ HEDEFİ UYAP FONKSİYONEL KAPSAMI. Yargılama Hizmetleri. Kaynaklar / İdari Ynt. Destek Hizmetler Ynt.

UYAP FONKSİYONEL KAPSAMI UYAP IN NİHAİ HEDEFİ UYAP FONKSİYONEL KAPSAMI. Yargılama Hizmetleri. Kaynaklar / İdari Ynt. Destek Hizmetler Ynt. UYAP NEDİR? Yönetim Bilişim Sistemlerinden biri olan Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP), yargı birimlerinin ve Adalet Bakanlığının merkez birimlerinin iş süreçlerini hızlandırmayı, güvenilirliğini

Detaylı

4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017

4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017 25 MAYIS 2017 / 25 MAY 2017 4. ULUSLARARASI DEMİRYOLU ENDÜSTRİSİ VE TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI 4th INTERNATIONAL RAILWAY INDUSTRY & TECHNOLOGIES CONFERENCE THE ANKARA HOTEL, AHT TREN GARI ANKARA 08.00-09.00

Detaylı

Güz Dönemi AB Hukuku Yüksek Lisans Programı AB Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı Semineri. Seminer Konuları ve Zamanlama

Güz Dönemi AB Hukuku Yüksek Lisans Programı AB Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı Semineri. Seminer Konuları ve Zamanlama 2016-2017 Güz Dönemi AB Hukuku Yüksek Lisans Programı AB Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı Semineri Seminer Konuları ve Zamanlama ÖNNOT Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği ve

Detaylı

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Ortak Arama YöntemleriY TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi İçerik Katılım Kuralları Ortak Arama Yöntemleri Ağlar CORDIS UİN Ağları 7.ÇP Web sayfası- Profil Araştırmacı Kataloğu Diğer

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

LEARNING GOALS Human Rights Lessons

LEARNING GOALS Human Rights Lessons This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me LEARNING GOALS Human Rights Lessons Anton Senf May 2014 This project is co-financed

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

T-EST PROJECT Stakeholders' Analysis STEP-1

T-EST PROJECT Stakeholders' Analysis STEP-1 T-EST PROJECT Stakeholders' Analysis STEP-1 STEP-2 Please list all stakeholders that you can think of Please rate the importance and influence of the listed stakeholder Public institutions: Name of stakeholder

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl)

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) 04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Romanya Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'ün Onaylanması

Detaylı

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Ders Verme ve Eğitim Alma Faaliyeti Teaching and Training Mobility "Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.

Detaylı

OpenScape 4000 V7. Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014

OpenScape 4000 V7. Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014 OpenScape 4000 V7 Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014 OpenScape 4000 V7 Hibrit Dağıtık Yapı Örneği OpenScape 4000 V7 SoftGate IPDA AP 3700 OpenScape Access 3 OpenScape 4000 V7 Sanal Dağıtık

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

Proje ve Spor Genel Müdürlüğü Bundan sonraki yapılacak işler ve projenin başka bir şekilde evrilmesi

Proje ve Spor Genel Müdürlüğü Bundan sonraki yapılacak işler ve projenin başka bir şekilde evrilmesi Welcome Proje Arka Planı Partners Türkiye BIT ihtiyaçları 2011-2016 Science Technology and Inovation Strategy 2023 Vizyonu FATIH Projesi 10. Kalkınma Planı Proje ve Spor Genel Müdürlüğü Bundan sonraki

Detaylı

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey.

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey. Av. Serdar B. SADAY Tel : 0 216 290 13 16 GSM : 0 532 204 28 80 E-mail: serdar@bilgehukuk.gen.tr Av. A. Akın AYSAN Tel :0 216 290 12 20 Gsm :0 505 668 85 90 E- mail: akin@bilgehukuk.gen.tr Address : Bahariye

Detaylı

Jci Türkiye 2014 Genel Kurulu Ödül Programı Bodrum / Muğla / Türkiye Cihan ADA JCI TURKEY Most Outstanding Member

Jci Türkiye 2014 Genel Kurulu Ödül Programı Bodrum / Muğla / Türkiye Cihan ADA JCI TURKEY Most Outstanding Member Awards Entry Jci Türkiye 2014 Genel Kurulu Ödül Programı Bodrum / Muğla / Türkiye Cihan ADA JCI TURKEY Most Outstanding Member http://www.jci.cc/eawards2n/print.php?lang_id=1&u=39342 1/9 Page 1 Entry Information

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT I EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2012-BİL-032 AKDENİZ VE KARADENİZ DE EAF (EKOSİSTEM YAKLAŞIMLI BALIKÇILIK) UYGULAMASINI

Detaylı

Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program

Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program Awards Entry Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program http://www.jci.cc/eawards2n/print.php?lang_id=1&u=33941

Detaylı

ADLİ KOLLUK VE BİLİŞİM

ADLİ KOLLUK VE BİLİŞİM Dr. Ali Rıza ÇAM ADLİ KOLLUK VE BİLİŞİM Savcılık İle Kolluk Arasındaki Adli İşlemlerde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımının Ceza Soruşturma Sürecine Etkisinin Mukayeseli İncelenmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...

Detaylı

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Ders Verme ve Eğitim Alma Faaliyeti Teaching and Training Mobility Yıldız Technical University European Union Office 1 İkili anlaşma

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak FİRMAMIZ ; Mobilya İmalat&Satış taki 30 yıllık tecrübemizle, MKS MOBİLYA DEKORASYON SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. adı altında uzun yıllardır müşterilerimize hizmet

Detaylı

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 200001212010 YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı After attending the Foreign Language I, students will

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

Kamu ve özel sektördeki bilgi işlem merkezlerini (BİM) tanıttığımız bu

Kamu ve özel sektördeki bilgi işlem merkezlerini (BİM) tanıttığımız bu Ankara da bilişim uygulamalarının merkez üssü: Adalet Bakanlığı BİDB Aslıhan Bozkurt aslihanbozkurt@tbd.org.tr Her türlü yargısal ve idari faaliyetlerin elektronik ortamda yürütülmesini sağlayan UYAP,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.DİG.0.17.03.06.821.04 /3825 05/05/2010 Konu : Tokyo Dünya Çocuk Resimleri Yarışması..VALİLİĞİNE (İl Milî Eğitim Müdürlüğü) Dışişleri

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. WELCOME.

HOŞGELDİNİZ. WELCOME. HOŞGELDİNİZ. WELCOME. Öncelikle bu eğitim programının düzenlenmesi için gösterdikleri katkılardan dolayı UIC Uzmanlık Geliştirme Birimine, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne, İslam Ülkeleri

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

UYAP YARGITAY BİLGİ SİSTEMİ

UYAP YARGITAY BİLGİ SİSTEMİ UYAP YARGITAY BİLGİ SİSTEMİ (UYAP SUPREME COURT INFORMATION SYSTEM ) Dr. Servet YETİM Assistant Secretary General-Supreme Court YARGININ MODERNİZASYONU "İnsanların evlerinde bilgisayar bulundurmaları için

Detaylı

International Electronic Industry & Sector Relations Conference

International Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ULUSLARARASI ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI International Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center,

Detaylı

CHANGE GUIDE BSP Turkey

CHANGE GUIDE BSP Turkey IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE BSP Turkey CHECKLIST - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership/Legal Status of Ownership Commercial Registry Gazette ( Ticaret Sicil Gazetesi ) containing information

Detaylı

Biz Kimiz? Who are we?

Biz Kimiz? Who are we? Biz Kimiz? Who are we? Kuruluşumuz, alanında uzman ve deneyimli kişilerle takım ruhu içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Ekibimiz, 2000 yılından beri binlerce kişiye farklı konularda eğitimler vermiş,

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

Avrupa Birliği Bakanlığı İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı

Avrupa Birliği Bakanlığı İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Basic Project Activities: Avrupa Birliği Bakanlığı İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Ministry For Eu Affairs Provinces Preparing for the European Union Programme Kırıkkale on the Path to the EU 1 Avrupa

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd. 26.02.2001 Pazartesi Sayı: 24330 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Ukrayna Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'un Onaylanması

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 11 A/B SINIFI MESLEKİ İNGİLİZCE DERSİ YILLIK DERS PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 11 A/B SINIFI MESLEKİ İNGİLİZCE DERSİ YILLIK DERS PLANI 0-0 ÖĞRETİM YILI SİLİFKE OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ A/B SINIFI İ YILLIK PLANI Y ÖĞRENME ALANLARI VE EKİM -5 8/ Ekim- Kasım THEME THEME INTRODUCING YOURSELF DESCRIPTION OF THE DESCRIPTION OF THE

Detaylı

TÜM ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI (ERASMUS-MEVLANA-FARABİ) BAŞVURU AŞAMALARI AYNI SÜRECİ TAKİP ETMEKTEDİR.

TÜM ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI (ERASMUS-MEVLANA-FARABİ) BAŞVURU AŞAMALARI AYNI SÜRECİ TAKİP ETMEKTEDİR. TÜM ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI (ERASMUS-MEVLANA-FARABİ) BAŞVURU AŞAMALARI AYNI SÜRECİ TAKİP ETMEKTEDİR. ELİNİZDEKİ KLAVUZDA ÖRNEK OLARAK ERASMUS+ BAŞVURU SÜRECİ BELİRTİLMİŞTİR. ALL STUDENT WHO WILL APPLY

Detaylı

KARİYER PORT TÜRKLİM KARİYER - PORT: MESLEKİ YETERLİLİK VE PERSONEL BELGELENDİRME MERKEZİ KURULMASI

KARİYER PORT TÜRKLİM KARİYER - PORT: MESLEKİ YETERLİLİK VE PERSONEL BELGELENDİRME MERKEZİ KURULMASI TÜRKLİM KARİYER - PORT CENTER: ESTABLISHING A NATIONAL QUALIFICATIONS AND PERSONNEL CERTIFICATIONS CENTER TÜRKLİM KARİYER - PORT: MESLEKİ YETERLİLİK VE PERSONEL BELGELENDİRME MERKEZİ KURULMASI Limanda

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates EMLT Project Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates Yılmaz Kılıçaslan Anadolu University ykilicaslan@anadolu.edu.tr Nilgün Çağlarırmak Uslu Anadolu University ncaglarirmak@anadolu.edu.tr

Detaylı

Replica EMEA - Mission

Replica EMEA - Mission Replica EMEA Replica EMEA is a joint venture established between the European leading provider of WMS applications Replica Sistemi and Obase, major Turkish company specializing in IT solutions for Retail

Detaylı