Özel Hat, Çerçeve Aktarıcı, ATM, Ethernet ve IP VPN leri Karşılaştırmak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Özel Hat, Çerçeve Aktarıcı, ATM, Ethernet ve IP VPN leri Karşılaştırmak"

Transkript

1 Özel Hat, Çerçeve Aktarıcı, ATM, Ethernet ve IP VPN leri Karşılaştırmak Yönetim Özeti En iyi performans gösteren, maliyet bakımından en etkin WAN hizmetleri karışımını uygulamak için, firmaların BT bölüm yöneticilerinin, geniş fiziksel iletişim ağı türlerini ve ağ hizmeti alternatiflerinin özelliklerini karşılaştırması gerekir. Farklı ağlar, işletmenin coğrafyasına ve elde bulunan uygulamalara bağlı olarak, en iyi şekilde çalışır. En önemli kararlardan biri de, bir işletmenin, WAN hizmet sağlayıcısının, hangi Açık Sistemler Arabağlaşım (Open Systems Interconnect OSI) katmanında veya operasyonel işlevde katılmasını istediğidir. 1., 2., ya da 3. Katmanın kullanılmasını zorunlu kılan nedenler vardır ve işletme bunlardan sadece bir tanesini ya da bu hizmet türlerinin bir karışımını kullanabilir. Bu makale, her katmanı, onlara eşlik eden hizmet türlerini ve birkaç kullanım örneği senaryosunu, kapsamlı bir şekilde ele almaktadır.

2 Özel Hat, Çerçeve Aktarıcı, ATM, Ethernet ve IP VPN leri Karşılaştırmak 2 İşletmelerin birden çok ve farklı bağlanırlık gereksinimlerini karşılayacak, bir takım erişim ve omurga hizmetleri mevcuttur. Fiziksel ve hizmet erişim bağlantısı türlerinde olduğu kadar, omurga hizmeti seçimlerinde de alınması gereken kararlar vardır. Bazı ağlar kullanıcıları kurumsal veri kaynaklarına bağlamak için seçilecekken, bazıları da, makineden makineye iletişim gibi, farklı uygulamalara hizmet edecektir. Bu makalenin 1. Bölümünde, bir işletmeyi WAN hizmetlerini iyileştirmek veya değiştirmek konusunda motive eden ya da işletmeye bir iyileştirmeye gerek olmadığını kavraması konusunda yardımcı olan durumlar tanımlanmıştır. Katmana göre WAN Hizmetleri 1. Katman: Özel hat hizmetleri 2. Katman: Paket anahtarlamalı çerçeve aktarıcı (packetswitched frame relay), ATM (Asynchronous Transfer Mode Eşzamansız Aktarım Modu) ve Ethernet hizmetleri 3. Katman: Yönlendirilen IP hizmetleri WAN Seçimlerinizi Anlamak ta tartışıldığı gibi, Açık Sistemler Arabağlaşım (OSI) katmanları, markalaşmış WAN hizmetlerini değil, teknik işlevleri tanımlar. OSI teknik katmanları ve iletişim ağı hizmetleri eş anlamlı olmamasına rağmen, terimler değiştirilebilir biçimde kullanılma eğilimindedir. Bu, genellikle, hangilerinin Teknolojiler, hangilerinin onların üzerinde oluşturulmuş hizmetler olduklarını sınıflandırmak konusunda karışıklık yaratmaktadır. Bu makale, bu farkları açıklayacak ve tam bir WAN hizmet stratejisi yaratmak için uygulandıkları bağlamda sınıflandıracaktır. Yüksek örgülü işletme ağlarında, bağlanan sitelerin sayısı ve bu siteler arasındaki mesafe arttıkça, özel hatlar giderek pahalılaşmaktadır. İşletme ağının siteden siteye bağlantılarının toplam sayısı, n in tam örgülü arabağlaşım gerektiren sitelerin toplam sayısını belirttiği, n(n 1)/2, formülüyle hesaplanabilir. Yani, beş boğumlu (node) bir ağ 10 devreye, 30 boğumlu bir ağ ise 435 devreye ihtiyaç duyacaktır. Özel hatların fiyatlandırılmasında (özellikle T1/T3 fiyatlandırmasında) göz önüne alınan bir diğer nokta ise, uzaklık açısından büyük ölçüde hassas olmasıdır: iki site arasındaki uzaklık arttıkça, aylık bağlantı hizmet ücreti de artar. Özel hatların uzaklık tabanlı fiyatlandırma modeli, işletmelerin birden çok siteyi nispeten daha yakın bir kurgulama (aggregation) noktasına ve son olarak veri merkezi içerisine besleyen birden çok kurgulama noktasına bağlamasını sağlayan, birçok sıradüzenli ağ tasarımını tetiklemektedir. Şekil 1 Katmanlar, İşlevler ve Hizmet Seçenekleri İşletmenin WAN hizmetleri için alması gereken en önemli karar, WAN hizmet sağlayıcısının, OSI katmanlarının hangisinde, erişimine ve omurga ağ operasyonlarına dahil olmasını istediğidir. Genel anlamda, katman numarası ne kadar az olursa, taşıyıcı (carrier) o kadar daha az dahil olacak ve sağlayıcı daha düşük gelişmişlik seviyesinde hizmetler sunacaktır. 1. Katman 1. katman hizmetleri, taşıyıcının iletişim ağı hattı sadece orta seviye noktadan noktaya aktarım sağlayacağı anlamına gelmektedir. Herhangi bir çift siteyi bağlamak için, ortada bulunan uzun erimli 1. Katman özel hat devresine bağlanan her bir sitedeki 1. Katman erişim hizmeti, özellikle o bağlantıya adanmış bant genişliği ile fiziksel olarak bir uçtan uca bağlantısı için kurulmak zorundadır (Şekil 1). Bu, küçük iletişim ağları veya iki site arasında doğrudan yüksek hızda iletişim gerektiren cepler için uygundur. Bunun sebebi, ağların nispeten daha basit olması, 1. Katman ağlarında sorunların daha kolay giderilebilmesi ve tüm iletişim devresinin sadece işletme tarafından kullanılabilmesidir. 1. Katman hizmetleri, destekleyen donanımın oturmuş ve nispeten daha basit olması ve kapasitenin bir birime atanması nedeniyle, genellikle yüksek derecede güvenilir ve güvenli olarak değerlendirilir. Sağlayıcının diğer hizmet katmanlarına dahil olan donanımı sağlamıyor olmasından dolayı, A noktası ve B noktası arasındaki güvenlik hassasiyetini kırabilecek ya da açabilecek daha az bileşen mevcuttur. 1. Katman hizmetlerinin ayırt edici özellikleri, aracılar ve borsa arasında olan dünyadaki birçok ticari iletişim ağının neden özel hatlar kullandığını açıklamaktadır. Şekil 1 Noktadan Noktaya Özel Hat Ağını göstermektedir. 1. Katman özel hat hizmetleri, tanımlanmış olan özelliklerinden dolayı, genellikle aşağıdaki örnek durumlarda kullanılır: 1) Nispeten daha az sayıda boğuma sahip ve tümünün diğer boğumlarla doğrudan bağlantısının gerekli olduğu iletişim ağlarında. 2) İki site arasında, veri merkezi eşleme ya da olağanüstü durum sonrası kendine getirme (disaster recovery) gibi yoğun bant genişliği kullanan operasyonlara atanmış yüksek hızda noktadan noktaya bağlantılarda. 3) Aracı ve alım satım arasındaki kat iletişimi gibi, yüksek hızda, zamanın çok önemli olduğu ve en yüksek seviyede güvenlik gerektiren aktarımlarda. 4) Yüksek güvenilirlik gerektiren ve tekrar yönlendirme konusunda nerdeyse sıfır toleransa sahip, televizyon sinyali yayınlamalarını desteklemede. Bu noktada, devreler çoğu zaman artık çift devre/yedeğe geçme (redundant dualcircuit/failover) tasarımı içerisinde uygulanmaktadır.

3 Özel Hat, Çerçeve Aktarıcı, ATM, Ethernet ve IP VPN leri Karşılaştırmak 3 5) İstatistiksel olarak bant genişliğini diğer müşterilerle paylaşmak istemeyen, kendin yap felsefesine sahip işletmelerde. Örneğin, dünya çapında bir üretim şirketi, yüksek bant genişliğinde bilgisayar destekli tasarımları (computer aided design CAD) ya da uygulamaları desteklemek için, mühendislik siteleri arasında özel hatlar çalıştırabilir. 6) Aşağıdaki alt bölümlerde açıklanan, paylaşılan siteleri bağlayan erişim hizmeti gibi, yüksek katman ağ hizmetleri olarak. 2. Katman 2. Katman hizmetleri, çerçeveleme paketleri, fiziksel devreye erişim ve hata tespitinden sorumludurlar. Bu katman kendi payına düşen ağ görevlerini, WAN erişim cihazları üzerinde çalışan yazılım tabanlı protokoller işletme ya da işletmenin yönlendirme sağlayıcısı tarafından kurulmuş ve biçimlendirilmiş kullanarak gerçekleştirir. Başka bir seçenek olarak, 2. Katman yazılımı, işletmenin taşıyıcısı tarafından, CPE kurulumu ve yönetimini içeren gözetimli hizmetinin bir parçası olarak, kurulabilir ve biçimlendirilebilir. 2. Katman protokollerinin örneklemesi, çerçeve aktarıcı, ATM, Ethernet ve Noktadan Noktaya Protokolü (Point to Point Protocol PPP) kapsar. Buna ek olarak, 2. Katman protokolleri, işletmenin WAN erişim donanımı üzerinde çalışarak, aynı zamanda taşıyıcının WAN omurga altyapısı donanımı içerisinde uygulanır. WAN omurga hizmeti olarak uygulandıklarında, bazı 2. Katman hizmetleri anahtarlama (switching) becerileri eklerler. Anahtarlama, ölçek ekonomilerinden ve birden çok müşteri tarafından paylaşılan, taşıyıcının ulusal veya dünya çapındaki omurgasının yayılmış kapsama alanından faydalanmak isteyen şirketlerin ilgisini çekme eğilimi göstermektedir. Bu noktada, bir işletme erişimin ve 1. Katman örneğinde satın aldığı omurga bağlantılarının sayısını en düşük seviyeye indirir. İşletme konumunu ulusal ya da dünya çapında yüksek hızda devre örgüsü içeren taşıyıcı omurga kümesinin sınırında bir erişim noktasına bağlayan tek bir fiziksel devre satın alabilir. Taşıyıcı erişim noktasından, bir siteden gerçekleşen akış, herhangi başka bir işletmenin sitesine yönlendirilebilir (Şekil 2) Şekil 2 Çerçeve Aktarıcı Erişimi ve ATM Omurgası Bu 2. Katman hizmetleri, söz konusu işletmenin trafik akışını diğer müşterilerden ayrı tutmak için, taşıyıcı kümesi (carrier cloud) aracılığıyla tüm katılımcı son noktalar arasında biçimlendirilen, kalıcı sanal devreler (permanent virtual circuits PVCs) üzerine dayanmaktadır. Buna ek olarak, her kurum sitesinde istenilen fiziksel erişim bağlantılarının sayısını azaltmak için, çerçeve aktarıcı ve ATM ağ maliyetini daha fazla düşüren, özel hat hizmetleri üzerinde patlayan bir avantaj sunmaktadır. Bu hizmetler için fiyatlandırma modeli, müşterinin erişim bağlantısı için bir bağlantı noktası hızını ya da bir veya birden fazla PVC hızını seçmesi ve aylık olarak ödemesi şeklinde yürür. PVC hız(lar)ı, bağlantı noktası hızından (örnek olarak, genelde, T1 ya da Mbps) düşük ve tam bir T1 erişim hattından daha ucuz olabilir. Fakat çoğu zaman, akışa olanak sağlamak için düşük hızdaki PVC lerde bağlantı noktası hızını patlatmak ve tüm erişim hattı ve omurga boyunca T1 ağ hızlarından tam olarak faydalanmak için, çerçeve aktarıcı/atm ağ omurgasında yeterli ağ kapasitesi bulunmaktadır. Biçimlendirme açısından, bir PVC, omurga boyunca bağlanmak isteyebilecek her çift site arasında önceden tanımlanmalı ve biçimlendirilmelidir. 3. Katman alt bölümünde tartışacak olan 3. Katman yönlendirmesi, yüksek örgülü ortamların kurulumunu ve biçimlendirmesini büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır. Ethernet Hizmetleri Bu 2. Katman hizmetleri, bir LAN ı taklit etmek için, anahtarlamalı hizmetler gibi işlev görebilirler. Fiber üzerinden sağlanarak, oldukça ölçeklenebilirlerdir, Ethernet teknolojisi 2 Mbps den 10 Gbps ye kadar olan hızlarda çalışmaktadır ve genellikle müşteriler, bant genişliği hızlarını arttırmak için, tesis tabanlı Ethernet anahtarları üzerindeki ara yüzleri basitçe iyileştirebilirler. Yerel Ethernet ağları için beceri kaynakları büyük ölçüde bulunabilirdir, böylece, aynı becerileri MAN veya WAN içerisindeki Ethernet e uygulamak için, personelin ya çok az eğitilmesi gerekir ya da hiçbir eğitim gerekmez. Fiber erişimi Kuzey Amerika işletmelerinin sadece %13 ünde bulunduğu da dikkate alınmalıdır. Bu yüzden, Ethernet erişimi hizmeti bulunabilirliği, söz konusu kurumun konuşlandırmak istediği yerdeki her siteye ulaşamayabilir. 2. Katman MPLS Hizmetleri Bu hizmetler, öncelikle, müşterilerin taşıyıcı omurgasındaki MPLS in örgülü bağlanırlığından faydalanmalarına ve henüz acil bir CPE iyileştirmesi gerektirmeyen müşteri sitelerindeki IP olmayan ara yüzleri sürdürmesine olanak sağlamak için mevcuttur. Örneğin, Ethernet, çerçeve aktarıcı ve ATM, işletmelerin çeşitli konumlardaki hedef noktaların ve erişim hizmetlerinin karışımı ile tek bir tutarlı omurgaya sahip olmalarını sağlayarak, MPLS aracılığıyla tünelden geçirilebilir. Şekil 2, bir 2. Katman anahtarlama hizmetini göstermektedir. Ancak, tıpkı özel hatlar gibi, sanal devreler de her ağ bağlantısı için önceden biçimlendirilmek zorundadır, böylece biçimlendirme karmaşıklığı nerdeyse aynı kalmış olur. Verimlilikler daha az fiziksel erişim ve uzun mesafe devreleri satın almakla ilişkili olarak, maliyet tasarrufundadır. 3. Katman 3. Katman hizmetleri, anahtarlamadan daha dinamik bir akış iletim formu olan yönlendirmeyi kapsar. Yönlendirme, her hangi bir anda ağ boyunca akışın izleyeceği en iyi (en hızlı veya en ucuz) yollara karar vermek için IP adreslerine ve akıllı yönlendirme protokollerine dayanır. 3. Katman hizmetleri IP paket başlığındaki bilgiler tarafından karşılanan zeka nedeniyleakışı bir noktadan diğerine iletmek dışında, ağlarına daha fazla seçenek arayan aboneler için, aynı zamanda yönlendirme ile ilgili gelişmiş beceriler de sunar. Aşağıda bazı 2. Katman servisleri tartışılmaktadır.

4 Özel Hat, Çerçeve Aktarıcı, ATM, Ethernet ve IP VPN leri Karşılaştırmak 4 Örneğin, 3. Katman hizmetleri, hatalar etrafında içsel tekrar yönlendirme, şifreleme, IP üzerinden ses (VoIP), yüksek kullanılabilirlik/yedeğe geçme protokolleri ve özellikleri ve her trafik akışının kontrolü adına her bir uygulama ve kullanıcı için bant genişliği yönetimini sunabilir. İşletme biçimlendirme açısından, devrelerin fiziksel ya da sanal her hangi iki hedef nokta arasında önceden tanımlanması gerekmediği için ağa site eklemek, 1. ve 2. Katman a göre daha kolay hale gelmektedir. Aynı zamanda, 3. Katman siteleri diğerinden bağımsız olarak çalışmaktadır. Yeni bir site basitçe ağ hizmetine bağlanabilir ve site tüm diğer sitelerle otomatik olarak iletişim kurar hale gelir. En iyi yol kararını vermek, yönlendiricilerin, ağ boyunca bir diğerini otomatik olarak keşfetmesini, yol bilgilerini paylaşmasını ve bir diğerinin yol ve yönlendirici elverişliliği hakkında bilgi sahibi olmasını gerektirdiği göz önünde bulundurmalıdır. Örneğin, doğal olarak, yönlendirme 2. Katman anahtarlamadan daha yavaştır. Her biri MPLS VPN hizmetlerinde kullanılabilir olan 3. ve 2. Katmanların birleşimi, ikisinin de güçlü yönlerini harmanlamaktadır. MPLS VPN leri IP yol bilgisi ve zekası kullandığından dolayı, 3. Katman hizmetler olarak dikkate alınır. MPLS VPN Hizmetleri MPLS genellikle, birçok yere dağılmış siteler arasında oldukça dinamik örgülü bağlanılırlığa ihtiyaç duyan kurumlar tarafından konuşlandırılır. Kimi zaman örgülü bağlanırlığa olan gereksinim, A noktasından B noktasına gitmek için merkezi göbek (hub) sitesini geçmek zorunda kalmadan (ilave bir atlama yaparak) daha iyi performans sergileyen, gerçek zamanlı çoklu ortam (multimedia) uygulamalarının konuşlandırılması tarafından tetiklenir. MPLS VPN hizmetleri IP yönlendirmesi ve hızlı anahtarlamanın bir karışımını kullanmaktadır: Ağ omurgasının ayrıtındaki IP yönlendirmesi, paket akışının nereye gitmesi gerektiğini belirler ve ağ yöneticilerini siteden siteye devreleri önceden tanımlamak zorunda olmaktan kurtarır (şekil 3). Ancak, omurga boyunca, hızlı anahtarlamalı 2. Katman teknolojisi, çoğu omurga donanımı sıçrama noktaları (hop) boyunca, çok yüksek yönlendirme hızları sağlamaktadır. Bu yolla, MPLS VPN ler, içsel güvenlik için sanal devre benzeri bölüntüleri (partition) kurar ve kimi zaman karma (hybrid) 2. Katman/3. Katman hizmeti olarak değerlendirilir. Şekil 3 MPLS VPN aynı zamanda, gerçek zamanlı akışın veri akışı içerisinde beklendiği gibi çalışmasını garanti altına almak için, hizmet sınıfı (class of service CoS) önceliklendirmesi yeteneklerini de sağlar. CoS, özellikle 3. Katman IP ve MPLS VPN ağları için önemlidir, çünkü bu tür ağ hizmetleri genellikle, örgülü bağlanırlılık ile oldukça dağılmış site gruplarına ulaşan ve tek ağ üzerine birleştirilmiş çoklu akış türlerini desteklemek için kullanılır. Her akış türünün, performansı sürdürmesi için farklı gereksinimleri ve eşikleri (treshhold) mevcuttur. Bu tür farklı hizmetler ortak bir omurgayı paylaştığından dolayı, hizmetlerin tutarlı ve verimli çalışması için, omurganın üzerinden geçen paketleri nasıl önceliklendireceğini ve paketlere nasıl davranması gerektiğini bilmesi oldukça önemlidir. Bunu gerçekleştirmek için, müşterinin bulunduğu yerdeki ağ yöneticisi, endüstriyel standartlarda IP öncelik işaretlendirmesiyle WAN sınır yönlendiricisini biçimlendirir. Bunlar, Differentiated Services Code Point (DSCP), DiffServ ve Type of Service (ToS) gibi, çeşitli isimlerle bilinir. Taşıyıcı omurga ağının ayrıtında, IP işaretleri, taşıyıcının MPLS anahtarı ile iletişim kurar ve müşterini uçtan uca öncelik işaretlerini korumak ve güçlendirmek için, ağ boyunca geçen bir etiket üzerinde saklanır. Eğer, çerçeve aktarıcı, ATM ya da Ethernet gibi bir 2. Katman erişim protokolü kullanıldıysa, 2. Katman protokol başlığı MPLS anahtarının ağ girişinde çıkarılır ve IP başlığı öncelik işaretleri ile güçlendirme için, WAN a maruz bırakılır. Internet VPN Hizmetleri Bu hizmetler, kamusal Internet hizmeti aracılığıyla Internet erişimi satın almayı ve tüm verileri ve yetki doğrulama akışını, şirketin akışını Internet in geri kalanından ayırmak adına, IP Güvenliği (IPSec) ile şifrelemeyi içerir (Şekil 4). MPLS hizmetlerinden daha ucuzdurlar, ancak, kamusal Internet üzerinden geçtikleri için, aynı düzeyde performans garanti edilmez. Performans, satın alınan hizmetin akışı tek bir taşıyıcı ağında tutmasına veya birden çok taşıyıcı tarafından yönetilen Internet bölütlerinden (segment) geçirmesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Tek taşıyıcı hizmeti, operasyonları tamamen, onu yönetilebilen ve sorunları çözebilen, tek bir operatör alanı içerisine düşürdüğünden dolayı, çok daha güvenilir ve daha iyi çalışır olacaktır. Şekil 4 Şekil 3, bir MPLS VPN Hizmetini göstermektedir Şekil 4, bir IPSec VPN hizmetini göstermektedir.

5 Özel Hat, Çerçeve Aktarıcı, ATM, Ethernet ve IP VPN leri Karşılaştırmak 5 1. Katman Özel Hatlar (fiziksel noktadan noktaya devreler) 2. Katman 3. Katman Hizmet türleri Tipik Uygulamalar Yararlar Olabilir Kısıtlar Veri tabanı eşleştirmesi Güvenilebilirlik. Bozulabilecek olan çok az unsuru var. Çerçeve Aktarımı (Frame Relay/ATM) Ethernet L2 MPLS MPLS VPN IPSec VPN SSL VPN Yerler arası olarak olağanüstü bozulmadan geri kurtarma (disaster recovery) Firmadan firmaya (B2B) ticari ağ işlemleri (Transactional) Trafiği yoğun uygulamaları olan dağınık ağlar Paylaşılan omurga hizmetine erişim Çok sayıda dağınık yerleri birleştirilmiş veri merkezi kaynaklarına bağlanabilir. Şubeden bölgesel siteye bağlanabilirlik Yerler arasında örgü bağlantısı. Kentsel (metro) veya geniş alanlı LAN (wide area LAN) bağlantısında VLAN kullanıcı gurubu ayarları kaybolmaz Bazı yerlerde, yeni MPLS hizmetleri eklerken, var olan WAN ara yüzleri korunur. Veri merkezleri arasında hızlı yedeğe geçme (failover) Çok dağınık yerler arasında tam örgülü bağlantı Kamusal ağ firma tarafından kullanılır Uzaktan çalışma ve extranet erişimi Hareket halinde olan çalışanlar kuruluşun web tabanlı uygulamalarına erişir Dinamik erişim, olağanüstü bozulmadan geri kurtarma (disaster recovery) Çok yüksek hızlarda kullanılabiilir Kuruluş tüm kapasiteyi kullanır. Diğer birimlerle kapasite paylaşımı yapılmaz. Paylaşılan ağın maliyet verimliliği: Özel hatlarda fiyat indirimi gerekiyor Birden çok yerde olan ağ kapsama alanı Hızlı ve kolay kapasite genişliği sağlanır ve çabucak hız değişimi yapılabilir Çok yüksek hızlarda kullanılabilir Hiç bir yerde ağır donanım yenilenmesini de zorunlu kılan bir CPE (Customer Premise Equipment) iyileştirmesi (forklift CPE upgrade) gerekmez. Hazır (plug in) bağlantılar büyük ağların ayarını kolaylaştırır Çoklu ortam (multimedia) trafik akışının önceliklerini uygulatır Akıllı ve katma değerli IP hizmetleri vardır Göresel olarak ucuz Web tarayıcısı yalnızca kullanıcıya gereklidir Uygulama katmanında denetler ve böylece erişim açısından IPSec den daha güvenli olarak görülür Uzaklığa bağlı fiyatlar büyük dağınık ağlarda etkili olur Tüm fiziksel bağlantılar önceden belilerinir. Büyük ağlarda ayarlar yoğundur. Tüm sanal bağlar önceden belirlenmelidir. Büyük ağlarda ayarlar yoğundur. Alçak kullanilabilirlik (fiber bağlantısı zayıf). İç gateway protokolu kısıtlamasından dolayı, 50 den çok örgülü ağlar ve 200 den çok hub spoke ağları için tavsiye edilmez En düşük ölçeklenirlik Müşteri IP yolu bilgisini taşıyıcı ile paylaşır Performans önceden tahmin edilemez IP bilgisinin saklanması katma değerli becerileri kısıtlar Geniş ağlarda ayarlar yoğun olur Müşteri IP yolu bilgisini taşıyıcı ile paylaşır Dimanik erişim yönetilmeyen aygıtların kullanımını teşvik eder ve bu ağ virüsleri tehlikesini arttırır Şekil 5 WAN Hizmetlerinin ağ gereksinimlerini karşılaştırmaktadır

6 Özel Hat, Çerçeve Aktarıcı, ATM, Ethernet ve IP VPN leri Karşılaştırmak 6 Güvenli Soketler Katmanı (Secure Sockets Layer SSL) VPN Hizmetleri SSL, çok çeşitli web uygulamaları için, tasarlanmış bir şifreleme protokolüdür. SSL birbirleriyle iletişim kuran iki uygulamayı güvenlik altına almakta ve uygulama seviyesinde kullanıcı erişimini kontrol ederek, hareketli kullanıcıların gereksinimlerine hitap etmektedir. Kullanıcı tarafından özel bir istemci yazılım gerektirmez; tarayıcı tabanlı donanımlar, ağ kaynaklarına erişimi sağlar. Kullanıcılar, uygulama seviyesinde şifrelenmiş tüneller aracılığıyla kamusal Internet ten geçerler. Erişim, ağ operatörü tarafından yönetilen ve barındırılan, SSL VPN sonlandırma donanımında onaylanır ya da reddedilir (Şekil 5). Genellikle, siteden siteye iletişimlerde kullanılmasa da, bu makalede SSL, uzaktan erişim veya seyahat eden kullanıcılar için bir seçenek olarak gösterilmiştir. Özet 1., 2. ve 3. Katman hizmetlerini kullanmayı zorunlu kılan sebepler mevcuttur ve herhangi bir işletme birini veya hizmet türlerinin bir karışımını kullanabilir. 1. Katmanda çalışan özel hat ağları, genellikle, kullanıcı kurumun (veya kurumun bir bölümünün), bant genişliğini diğer müşterilerle istatistiksel olarak paylaşmak istemediği, noktadan noktaya uygulama akışı için kullanılır. Bu da sıklıkla, makineden makineye iletişimler gibi, çok yüksek hızlardaki uygulamalar için olan bir durumdur. Özel hat hizmetleri aynı zamanda, güvenilirlik, performans ve güvenlik özellikleri nedeniyle de değerlendirilir. 2. Katman hizmetleri, oldukça dağılmış durumdaki işletmeleri, taşıyıcının omurga hizmetini diğer müşterilerle paylaşarak, WAN erişim devresi maliyetlerini düşürmelerine olanak sağlar. İşletme aynı zamanda, omurga ağında yeterli kapasite bulunduğu zaman, uçtan uca bağlantı noktası hızlarını tam olarak arttırmalarına olanak sağlayan, omurga boyunca ilave bant genişliği alabilir. 3. katman hizmetleri, büyük ölçüde dağılmış durumda bulunan kurumlara yöneliktir ve genellikle, tek bir ağ altyapısı üzerinden ses, veri ve görüntü yürüten kurumlar tarafından tercih edilir. 3. Katman akıllı yönlendirmesi, biçimlendirmeyi büyük ölçüde kolaylaştırarak, sadece omurgaya bağlanıp, her hangi bir sitenin bir diğerini bulmasına olanak sağlar. 3. Katman zekası, şifreleme ve diğer güvenlik özellikleri gibi, katma değer hizmetlerine de imkan tanırken, aynı zaman da artıklık ve akış yönetimi için, donanımlar arasında otomatik yedeğe geçme sağlar. Tüm kurumlara uyan tek bir hizmet bulmak mümkün değildir. Hatta bir kurum içinde bile tek bir hizmetin kullanılması beklenemez. İşletmeler kendi WAN stratejilerini konusunda ilerlerken, bu makalede yer alan tanımlamaları ve örnek uygulamaları akıllarında bulundurmaları ve kendi profillerini dikkatlice göz önünde bulundurmaları faydalarına olacaktır. Her hizmet türünün kendine özgü konumları mevcuttur ve her kurum, en uygun WAN stratejisini, uygulama karışımlarına, akış yapılarına, bağlantı hızı gereksinimlerine ve içsel oluştur ya da satın al ağ felsefelerine dayalı olarak oluşturacaktır. Daha fazla bilgi için AT&T Temsilcinizle iletişime geçin ya da bizi adresinden ziyaret edin. 07/02/08 AB AT&T Fikri Haklar. Tüm Hakları Sakıdır. AT&T ve AT&T logosu AT&T Fikri Haklar ın tescilli markalarıdır.

VPN NEDIR? NASıL KULLANıLıR?

VPN NEDIR? NASıL KULLANıLıR? VPN NEDIR? NASıL KULLANıLıR? VPN NEDIR? VPN, Virtual Private Network, yani Sanal Özel Ağ ın kısaltılmasıdır. VPN sayesinde ağlara uzaktan erişim sağlanır. VPN sanal bir ağ uzantısı oluşturduğu için ağa

Detaylı

TESLAKOM Bonding Çözümü

TESLAKOM Bonding Çözümü TESLAKOM Bonding Çözümü Bonding Multichannel VPN Router ve Hub lar Birden fazlan WAN bağlantısını Hızlı, erişilebilirliği yüksek ve güvenli tek bir bağlantıya dönüştürür. Ofis İSS Altyapıları Ana Merkez

Detaylı

Service) Anlamak GENEL BAKIŞ. Şekil 1

Service) Anlamak GENEL BAKIŞ. Şekil 1 GENEL BAKIŞ VPLS i (Virtual Private LAN Service) Anlamak VPLS ya da Sanal Özel Yerel Ağ Hizmeti (Virtual Private LAN Service), günümüzün iletişim ağı ortamında sıkça kullanılan bir terimdir. VPLS, genellikle

Detaylı

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1 Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net http://www.serkanaksu.net/ 1 Bu dersin amacı; bilgisayarların birbirleriyle haberleşmesi konusunda genel bir yaklaşım oluşturacak şekilde gerekli bilgileri

Detaylı

YÖNLENDİRİCİLER. Temel Bilgiler. Vize Hazırlık Notları

YÖNLENDİRİCİLER. Temel Bilgiler. Vize Hazırlık Notları YÖNLENDİRİCİLER Temel Bilgiler Vize Hazırlık Notları 1 Yönlendiriciler 1. YÖNLENDİRİCİLER 1.1. WAN Geniş Alan Bilgisayar Ağları (WAN, Wide Area Network) Bir ülke ya da dünya çapında yüzlerce veya binlerce

Detaylı

Dell PowerConnect 3500 serisi anahtarlar

Dell PowerConnect 3500 serisi anahtarlar Dell PowerConnect 3500 serisi anahtarlar Uygun maliyetli 10/100Base-T Küçük çalışma grupları ve uzak şube ofisleri için ideal olan eski, tümüyle yönetilen 10/100Base-T ağları için Dell PowerConnect 3500

Detaylı

Ağ Nedir? Birden fazla bilgisayarın iletişimini sağlayan printer vb. kaynakları, daha iyi ve ortaklaşa kullanımı sağlayan yapılara denir.

Ağ Nedir? Birden fazla bilgisayarın iletişimini sağlayan printer vb. kaynakları, daha iyi ve ortaklaşa kullanımı sağlayan yapılara denir. TEMEL AĞ TANIMLARI Ağ Nedir? Birden fazla bilgisayarın iletişimini sağlayan printer vb kaynakları, daha iyi ve ortaklaşa kullanımı sağlayan yapılara denir WAN ve LAN Kavramları Bilgisayarlar ve paylaşılan

Detaylı

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 Ders- 12 Bilgisayar Ağları Yrd. Doç. Dr. Burcu Can Buğlalılar Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Katmanları İçerik Bilgisayar ağı nedir? Yerel alan ağları

Detaylı

BÖLÜM 7. Telekomünikasyon, İnternet ve, Kablosuz Teknoloji. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 7. Telekomünikasyon, İnternet ve, Kablosuz Teknoloji. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 7 Telekomünikasyon, İnternet ve, Kablosuz Teknoloji Doç. Dr. Serkan ADA Bilgisayar Ağı Nedir? En yalın haliyle ağ, iki veya daha fazla birbirine bağlı bilgisayardan oluşur. Bilgisayar Ağı Nedir?

Detaylı

Bilgisayar Ağları. Bilgisayar Ağları. Modelleri. Main-Frame Client/Server

Bilgisayar Ağları. Bilgisayar Ağları. Modelleri. Main-Frame Client/Server Bilgisayar Ağları Ortama dahil olan tüm elektronik birimlerin birbirlerine mesaj alma/gönderme ilkesine göre yapılandırılmış ağlardır. Bilgisayar ağlarında yalnızca bilgisayarlar yoktur. Bilgisayarların

Detaylı

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME Akıllı şebekeleri ve akıllı sayaç okumaları hayata geçirebilmek için anahtar nitelikteki enerji değerlerini gerçek zamanlı olarak transfer edilebilecek bir haberleşme

Detaylı

Altyapı Güvenliği. Prof. Dr. Eşref ADALI www. Adalı.net

Altyapı Güvenliği. Prof. Dr. Eşref ADALI www. Adalı.net Altyapı Güvenliği Prof. Dr. Eşref ADALI www. Adalı.net Altyapı Elemanları İşistasyonu Göbek Yönlendirici Sunucu Yineleyici Telsiz Erişim Noktası Arabirim Köprü Güvenlik duvarı Anahtarlayıcı Modem İşistasyonu

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI Bilgisayar İletişimi Nedir? Veri İşleme Modelleri ve Ağ Gelişimi Merkezi İşleme

BİLGİSAYAR AĞLARI Bilgisayar İletişimi Nedir? Veri İşleme Modelleri ve Ağ Gelişimi Merkezi İşleme BİLGİSAYAR AĞLARI Bilgisayar ağlarının kullanımındaki temel amaç bilgi ve servislerin paylaşımıdır. Bu bölümde bilgisayar ağlarının sınıflandırılması ve kullanım amaçları anlatılmaktadır. Bu bilgi ve servislerin

Detaylı

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME DAĞITIM ŞİRKETİ Kontrol Odası Yönetimi IP Altyapısı MV Akıllı şebekeleri ve akıllı sayaç okumaları hayata geçirebilmek için anahtar nitelikteki enerji değerlerini gerçek zamanlı olarak transfer edilebilecek

Detaylı

Nagios XI Günümüzün talep gören kurumsal gereksinimleri için en güçlü BT altyapısı gözetim ve uyarı çözümüdür.

Nagios XI Günümüzün talep gören kurumsal gereksinimleri için en güçlü BT altyapısı gözetim ve uyarı çözümüdür. Nagios Enterprises, kurumsal ölçekte, BT altyapı gözetiminde endüstri standardı olan Nagios için resmi ürünler, hizmetler ve çözümler sunuyor. Dünya çapında yüz binlerce kullanıcıyla Nagios bilgi teknolojileri

Detaylı

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır:

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır: E L K I TA B I N I - 7 0 7 5 0 2 1 P A K E T I N I Ç I N D E K I L E R 4 T E K N I K Ö Z E L L I K L E R 4 U Y G U L A M A Y E L P A Z E S I 4 D O N A N I M K U R U L U M U 5 Y Ö N L E N D I R I C I YA

Detaylı

Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı Uzaktan Eğitim Programı e-bġlg 121 AĞ TEKNOLOJĠLERĠNĠN TEMELLERĠ Öğr. Gör. Bekir Güler E-mail: bguler@fatih.edu.tr Hafta 5: Ağ (Network) katmanı I 4. 1 Giriş 4.2 Sanal devre (virtual

Detaylı

PowerConnect 2800 Serisi Akıllı LAN Anahtarları

PowerConnect 2800 Serisi Akıllı LAN Anahtarları PowerConnect 2800 Serisi Akıllı LAN Anahtarları Yüksek değere sahip GbE erişimi. Basit, web üzerinden yönetilen son kullanıcı bağlantılarında, Dell PowerConnect 2800 Serisi Akıllı GbE anahtarlarıyla 10/100

Detaylı

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Ağları - 1 (BİL 403)

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Ağları - 1 (BİL 403) Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Ağları - 1 (BİL 403) GENEL DERS BİLGİLERİ Öğretim Elemanı : Yrd.Doç. Dr. Birim BALCI Ofis : MUH 310 Ofis Saatleri : Telefon : 0216 626 10

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: CME 4454

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: CME 4454 Dersi Veren Birim: Bilgisayar Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: AĞ SERVİSLERİ VE UYGULAMALARI Dersin Orjinal Adı: NETWORK SERVICES AND APPLICATIONS Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Detaylı

ETHERNET TEKNOLOJİSİ

ETHERNET TEKNOLOJİSİ ETHERNET TEKNOLOJİSİ ETHERNET TEKNOLOJİSİ İletişim, bir mesajın bir kanal aracılığıyla kaynaktan hedefe ulaştırılması işlemidir. Gerek insanlar arasında gerçekleşsin gerekse de bilgisayarlar arasında gerçekleşsin

Detaylı

TeraStation 3000/4000/5000/7000 ile Replikasyon. Buffalo Technology

TeraStation 3000/4000/5000/7000 ile Replikasyon. Buffalo Technology TeraStation 3000/4000/5000/7000 ile Replikasyon Buffalo Technology Giriş Replikasyon, bir klasörü iki ayrı TeraStation da neredeyse gerçek zamanlı senkronize etmeye denir. Çift yönlü çalışmaz; yalnızca

Detaylı

Protocol Mimari, TCP/IP ve Internet Tabanlı Uygulamalar

Protocol Mimari, TCP/IP ve Internet Tabanlı Uygulamalar Tabanlı Uygulamalar 3. Ders Yrd. Doç. Dr. İlhami M. ORAK Protocol Mimari, TCP/IP ve Internet Tabanlı Uygulamalar İletişimi tamamıyla ortadan kaldırmak için gönderici ile alıcı arasında hiçbir ortak kural

Detaylı

TEMEL NETWORK CİHAZLARI

TEMEL NETWORK CİHAZLARI TEMEL NETWORK CİHAZLARI LAN (Local Area Network); yüksek hızlı, düşük hatalı ve küçük coğrafi alan kaplayan (bir uçtan diğer uca beş bin metreye kadar) ağlardır. Yani LAN; bir binadaki ya da küçük bir

Detaylı

Yeni Nesil Ağ Güvenliği

Yeni Nesil Ağ Güvenliği Yeni Nesil Ağ Güvenliği Ders 6 Mehmet Demirci 1 Bugün Taşıma katmanı güvenliği (TLS, SSL) İnternet katmanı güvenliği (IPSec) Kablosuz bağlantı güvenliği Güvenlik duvarları 2 SSL/TLS SSL ilk olarak Netscape

Detaylı

Orta ölçekli şirketler için uçtan uca işbirliği sunuyoruz.

Orta ölçekli şirketler için uçtan uca işbirliği sunuyoruz. Orta ölçekli şirketler için uçtan uca işbirliği sunuyoruz. İletişiminiz ne kadar iyi? Bu, günümüzün mobil ve sanal iş alanı ortamında çalışanları iş ortakları ve müşterileri arasında kesintisiz iletişim

Detaylı

Ağ Donanımları NIC. Modem. Modem. Ağ Cihazları (Aktif Cihazlar) Repeater (Yineleyici) 03.03.2013

Ağ Donanımları NIC. Modem. Modem. Ağ Cihazları (Aktif Cihazlar) Repeater (Yineleyici) 03.03.2013 Ağ Donanımları NIC Kartlar NIC, Modem Ağ Cihazları (Aktif Cihazlar) Repeater,, Access Point (Wireless), Transceiver, Bridge, Switch, Router NIC (Network Interface Card) Ağ Arabirim(arayüz) Kartı Bilgisayarı

Detaylı

Meşrutiyet Caddesi 12/10 06540 Kızılay/ANKARA T: +90 (312) 417 0 254 info@cliguru.com

Meşrutiyet Caddesi 12/10 06540 Kızılay/ANKARA T: +90 (312) 417 0 254 info@cliguru.com ICND1 - Interconnecting Cisco Network Devices-1 1. Basit Ağ oluşturma Ağ Fonksiyonları Ağ Güvenliği Bilgisayardan bilgisayara iletişim modeli TCP/IP's İnternet Katmanı TCP/IP's Taşıma Katmanı Paket İletim

Detaylı

Bilgisayar Ağları ve Türleri

Bilgisayar Ağları ve Türleri Bilgisayar Ağları ve Türleri Bilgisayar ağı, birbirlerine bağlı ve birbirleri arasında metin, ses, sabit ve hareketli görüntü aktarımı yapabilen bilgisayarların oluşturduğu yapıdır. Ağlar sadece bilgisayarlardan

Detaylı

Yazılım Destek Hizmeti

Yazılım Destek Hizmeti Veri sayfası Yazılım Destek Hizmeti HP Care Hizmetleri kapsamında Care Pack ve Sözleşmeli Hizmetler Hizmetin sağladığı avantajlar Sorun çözme amacıyla HP teknik kaynaklarına Yazılım güncellemelerini ayrı

Detaylı

Bölüm 9. İletişim ve Ağlar. Bilgisayarların. Discovering. Keşfi 2010. Computers 2010. Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak

Bölüm 9. İletişim ve Ağlar. Bilgisayarların. Discovering. Keşfi 2010. Computers 2010. Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak İletişim ve Ağlar Bilgisayarların Discovering Keşfi 2010 Computers 2010 Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak İletişimler Bilgisayar iletişimi, iki veya daha fazla bilgisayarın veya aygıtın

Detaylı

Yönlendiriciler ve Yönlendirme Temelleri

Yönlendiriciler ve Yönlendirme Temelleri Yönlendiriciler ve Yönlendirme Temelleri 2/66 Yönlendiricilerin çalışma prensibini öğrenmek. Yönlendirici temellerini tanımlamak. Yönlendirici tablolarını tanımlamak ve kullanımını öğrenmek. 2 1 3/66 Yönlendirme,

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 GÜZ Yarıyılı. 17-18 Ara. 2013 Salı, Çarşamba Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 GÜZ Yarıyılı. 17-18 Ara. 2013 Salı, Çarşamba Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 GÜZ Yarıyılı 17-18 Ara. 2013 Salı, Çarşamba Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Aktarım katmanında TCP ve olmak üzere iki protokol kullanılır. iletiminde sağlama yapılmadığı

Detaylı

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Pakette şunlar bulunmalıdır:

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Pakette şunlar bulunmalıdır: E L K I TA B I N I - 7 0 7 5 1 3 1 P A K E T I N I Ç I N D E K I L E R 4 T E K N I K Ö Z E L L I K L E R 4 K U L L A N I M 4 D O N A N I M K U R U L U M U 5 Y Ö N L E N D I R I C I YA P I L A N D I R M

Detaylı

Servis olarak Altyapı

Servis olarak Altyapı Servis olarak Altyapı Servis olarak Altyapı (Infrastructure as a Servis, IaaS) fiziksel makineler, sanal makineler ve sanal depolama gibi temel kaynaklara erişebilmeyi sağlar. Bu kaynaklardan başka IaaS

Detaylı

N300 WiFi Yönlendirici (N300R)

N300 WiFi Yönlendirici (N300R) Easy, Reliable & Secure Kurulum Kılavuzu N300 WiFi Yönlendirici (N300R) Ticari markalar Marka ve ürün adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Bilgiler, herhangi

Detaylı

Remote access? Tabi ki!

Remote access? Tabi ki! Çözümlerin çözümü. saytrust ACCESS Remote access? Tabi ki! saytrust karşılaştırma Geleneksel VPN: IPSEC veya SSL VPN Client-Lisans saytrust ACCESS Internet CRM-Tüneli PowerPoint-Tüneli Excel-Tüneli Engellenen

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu

Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Mobil Cihazlardan Web Servis Sunumu Özlem Özgöbek Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2010 İnternet erişiminin yaygınlaşması ve artık mobil cihazlar üzerinden bile yüksek hızlı veri iletişimine

Detaylı

Modüler Yangın Paneli 5000 Serisi Planlarınız kadar esnek

Modüler Yangın Paneli 5000 Serisi Planlarınız kadar esnek Modüler Yangın Paneli 5000 Serisi Planlarınız kadar esnek 2 Modüler Yangın Paneli 5000 Serisi ile endişelerinizden kurtulun Sistemi ihtiyaçlarınız belirler sadece size gereken için ödeme yaparsınız Uzak

Detaylı

Google Cloud Print Kılavuzu

Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print Kılavuzu Sürüm 0 TUR ların açıklamaları Bu kullanıcı kılavuzunda aşağıdaki simgeyi kullanıyoruz: lar ortaya çıkabilecek durumu nasıl çözmeniz gerektiğini size bildirir veya işlemin diğer

Detaylı

NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf Eylül 2010

NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf Eylül 2010 NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf Eylül 2010 Copyright 2010 dojop Teknoloji Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Bilgi Teknolojilerinizde Devrim Yapın NComputing Erişim cihazları kişisel çalışma

Detaylı

Tarzan: A Peer-to-Peer Anonymizing Network Layer 1 EMRE YESĐRCĐ 2 KONULAR Giriş Anonimlik Nedir? Tasarım ve Hedefler Kural Tanımı Kodlama Sonuç 3 Giriş Tarzan her düğümünde bir karıştırıcı olan bir peer

Detaylı

Bölüm. Internet: Dayandığı Teknik Temeller

Bölüm. Internet: Dayandığı Teknik Temeller Bölüm Internet: Dayandığı Teknik Temeller 8 Bilgisayar Ağları Temelleri İletişim Ağları Yapısal Modeli Bu bölümde bilgisayar ağlarının birbirleri ile olan iletişimi (internetworking) konusunda bazı temel

Detaylı

N150 WiFi Yönlendirici (N150R)

N150 WiFi Yönlendirici (N150R) Easy, Reliable & Secure Kurulum Kılavuzu N150 WiFi Yönlendirici (N150R) Ticari markalar Marka ve ürün adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Bilgiler, herhangi

Detaylı

Prensipler Çoklu ortam uygulamalarının sınıflandırılması Uygulamaların ihtiyaç duyacağı ağ servislerini belirlemek Uygulamaların gerçek zamanlı

Prensipler Çoklu ortam uygulamalarının sınıflandırılması Uygulamaların ihtiyaç duyacağı ağ servislerini belirlemek Uygulamaların gerçek zamanlı İrfan Köprücü Prensipler Çoklu ortam uygulamalarının sınıflandırılması Uygulamaların ihtiyaç duyacağı ağ servislerini belirlemek Uygulamaların gerçek zamanlı olmasından dolayı ayrılan yüksek önceliklerden

Detaylı

GENİŞBANT VE IP TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKASYON PROGRAMI GAZİ ÜNİVERSİTESİ

GENİŞBANT VE IP TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKASYON PROGRAMI GAZİ ÜNİVERSİTESİ GENİŞBANT VE IP TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKASYON PROGRAMI GAZİ ÜNİVERSİTESİ İÇİNDEKİLER GENİŞBANT VE IP TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKASYON PROGRAMI 3 Sertifika Programının Amacı 4-5 Eğitim Haritası 6 Telekomünikasyon

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

Değişen ve Gelişen Türkiye nin, Yenilikçi ve Atılımcı Elektronik Üreticisi

Değişen ve Gelişen Türkiye nin, Yenilikçi ve Atılımcı Elektronik Üreticisi Değişen ve Gelişen Türkiye nin, Yenilikçi ve Atılımcı Elektronik Üreticisi IPTV'nin Tarihçesi IPTV IPTV'nin Gelişimi IPTV Nedir? IPTV'nin Sunduğu Servisler VoD (Video on Demand Talep Üzerine Görüntü) IPTV

Detaylı

Bilgi Servisleri (IS)

Bilgi Servisleri (IS) Bilgi Servisleri (IS) GRID Kullanıcı Eğitimi Boğaziçi Üniversitesi 2007, İstanbul Emrah AKKOYUN Konu Başlığı Neden ihtiyaç duyulur? Kullanıcılar kimlerdir? Bilgi Servisi türleri MDS ve BDII LDAP Bilgi

Detaylı

Kontrol Đşaretleşmesi

Kontrol Đşaretleşmesi Kontrol Đşaretleşmesi Dinamik değişken yönlendirme, çağrıların kurulması, sonlandırılması gibi ağ fonksiyonlarının gerçekleştirilmesi için kontrol bilgilerinin anahtarlama noktaları arasında dağıtılması

Detaylı

Bazı Kavramlar. Analog: Zaman içinde sürekli farklı değerler alabilir. Digital (Sayısal): Zaman içinde 1 ve 0 değerleri alabilir.

Bazı Kavramlar. Analog: Zaman içinde sürekli farklı değerler alabilir. Digital (Sayısal): Zaman içinde 1 ve 0 değerleri alabilir. WAN Teknolojileri IEEE IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers - Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) standartlar kurulu elektrik mühendisliği, elektronik, radyo, ilgili mühendislik,

Detaylı

Güvenli Doküman Senkronizasyonu

Güvenli Doküman Senkronizasyonu Güvenli Doküman Senkronizasyonu Güvenli Doküman Senkronizasyon sistemi, hızlı ve güvenli kurumsal doküman paylaşım ve senkronizasyon uygulamasıdır. GDS ne sağlar?» Kurumsal hafıza oluşturulmasını sağlar,»

Detaylı

HotelTV. HotelTV Kurulum Öngereksinimleri REV A0.2 D0264. 2014 Ekim

HotelTV. HotelTV Kurulum Öngereksinimleri REV A0.2 D0264. 2014 Ekim HotelTV HotelTV Kurulum Öngereksinimleri 2014 Ekim D0257 - HotelTV Kurulum Öngereksinimleri 1. Düzeltme Geçmişi Date Owner Version Reason & Change 14 Şubat 2014 Uğur Daltaban A0.1 İlk Oluşturma 8 Ekim

Detaylı

AĞ GÜVENLİĞİ VE GÜVENLİK DUVARINDA VPN UYGULAMASI

AĞ GÜVENLİĞİ VE GÜVENLİK DUVARINDA VPN UYGULAMASI AĞ GÜVENLİĞİ VE GÜVENLİK DUVARINDA VPN UYGULAMASI N. Özlem ÜNVERDİ 1 Zeynep YÜKSEL 2 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik Fakültesi Yıldız Teknik Üniversitesi, 34349, Beşiktaş,

Detaylı

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri ENDÜSTRİYEL Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri Rüzgar Çiftlikleri için Çözümler Enerji endüstrisinde değişim rüzgarları esiyor. Bugün ve gelecekteki başarı için yüksek kullanılabilirlik yönetilebilen

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ HOTSPOT İNTERNET ERİŞİMİ YAZILIM VE DONANIM ALTYAPISI KURULUMU VE BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ HOTSPOT İNTERNET ERİŞİMİ YAZILIM VE DONANIM ALTYAPISI KURULUMU VE BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ HOTSPOT İNTERNET ERİŞİMİ YAZILIM VE DONANIM ALTYAPISI KURULUMU VE BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. ŞARTNAMENİN KONUSU ŞİRKET tarafından, DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarına

Detaylı

Simülasyona Dayalı Ağ Temelleri Dersi Eğitimi

Simülasyona Dayalı Ağ Temelleri Dersi Eğitimi Simülasyona Dayalı Ağ Temelleri Dersi Eğitimi HEDEF Bilgisayar Programcılığı bölümünde yürütülen Ağ Temelleri dersi içeriğini incelemek Bilgisayar Ağları öğretiminde Simülasyon/emülasyon kullanımı hakkında

Detaylı

BASITLIK BAŞTAN TANIMLAYIN EN ÖNEMLİ NEDENLER: SANALLAŞTIRILMIŞ ORTAMLAR İÇİN EMC VSPEX BLUE

BASITLIK BAŞTAN TANIMLAYIN EN ÖNEMLİ NEDENLER: SANALLAŞTIRILMIŞ ORTAMLAR İÇİN EMC VSPEX BLUE BAŞTAN TANIMLAYIN BASITLIK ATIK. ÖLÇEKLENEBILIR. GÜVENILIR. EN ÖNEMLİ NEDENLER: SANALLAŞTIRILMIŞ ORTAMLAR İÇİN EMC VSPEX BLUE Basitliği Baştan Tanımlayın: Atik, Ölçeklenebilir ve Güvenilir. Orta Ölçekli

Detaylı

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Sistem ve Ağ Uzmanlığı Eğitimi İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Sistem ve Ağ Uzmanlığı Eğitimi İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU Sistem ve Ağ Uzmanlığı Eğitimi İçeriği BÖLÜM 1 KİŞİSEL BİLGİSAYAR DONANIMI 1.1. Kişisel Bilgisayarlar ve Uygulamalar Bilgisayarların Kullanım Şekli ve Yeri Bilgisayar Tipleri (Sunucular,

Detaylı

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr windesk.com.tr WINDESKCONCENTO Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları Kurumsal İş & Operasyonel süreçlerin performans tabanlı otomasyonu ile hizmet verimliliği ve kalitesinde artış sağlanır. sıgnum WINDESK

Detaylı

Edimax Gemini Ev Wi-Fi Dolaşım Güncelleme Kiti RE11 Hızlı Kurulum Kılavuzu

Edimax Gemini Ev Wi-Fi Dolaşım Güncelleme Kiti RE11 Hızlı Kurulum Kılavuzu Edimax Gemini Ev Wi-Fi Dolaşım Güncelleme Kiti RE11 Hızlı Kurulum Kılavuzu 06-2016 / v1.0 I. Ü rün Bilgileri I-1. Paket İçeriği - RE11S x 2 - Çok Dilli Hızlı Kurulum Kılavuzu (HKR) ve Kullanım Kılavuzu

Detaylı

5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall. Rekare Bilgi Teknolojileri

5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall. Rekare Bilgi Teknolojileri 5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall 5651 Sayılı Kanun Kanunun Tanımı : İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen

Detaylı

Ayni sistem(host) üzerinde IPC. Ağ(network) aracılığı ile IPC

Ayni sistem(host) üzerinde IPC. Ağ(network) aracılığı ile IPC Ayni sistem(host) üzerinde IPC Prosesler Host P 1 P 2 P 3 IPC mekanizması OS kernel Ağ(network) aracılığı ile IPC Host A Host B Host C P 1 P 2 P 3 Ağ(Network) 1 Temel TCP/IP protokolleri OSI katmanları(layers)

Detaylı

Bölüm 8 : PROTOKOLLER VE KATMANLI YAPI: OSI, TCP/IP REFERANS MODELLERİ.

Bölüm 8 : PROTOKOLLER VE KATMANLI YAPI: OSI, TCP/IP REFERANS MODELLERİ. Bölüm 8 : PROTOKOLLER VE KATMANLI YAPI: OSI, TCP/IP REFERANS MODELLERİ. Türkçe (İngilizce) karşılıklar Servis Kalitesi (Quality of Service, QoS) Uçtan-uca (end-to-end) Düğümden-ağa (host-to-network) Bölüm

Detaylı

Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ BSM 453 KABLOSUZ AĞ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Kablosuz Ağ Teknolojileri ve Uygulamaları 1 BSM 453 KABLOSUZ AĞ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI KABLOSUZ YEREL ALAN AĞ KURULUMLARI Kablosuz Ağ Teknolojileri

Detaylı

- Kablo gücünün uyulması zorunlu biçimde tanımlanması ve elektriksel izolasyon gereksinimlerinin açıklanması.

- Kablo gücünün uyulması zorunlu biçimde tanımlanması ve elektriksel izolasyon gereksinimlerinin açıklanması. IEEE1394-1995 aygıtı nasıl çalışır? Giriş FireWire olarak da bilinen IEEE1394, Apple Computer Inc. tarafından 1980'lerde piyasaya sürülmüştür. FireWire, mevcut paralel veri yollarına ucuz bir alternatif

Detaylı

ULAKNET VoIP Servisi ve VoIP Çalışma Grubu

ULAKNET VoIP Servisi ve VoIP Çalışma Grubu ULAKNET VoIP Servisi ve VoIP Çalışma Grubu Neşe Kaptan Koç III. ULAKNET Çalıştayı ve Eğitimi Adnan Menderes Üniversitesi Didim MYO/Aydın 31 Mayıs - 3 Haziran 2009 Gündem VoIP nedir? VoIP için Kullanılan

Detaylı

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz.

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz. VLAN Yapılandırma Değerli Müşterimiz, VLAN özelliği ile yerel ağınızı segmentlere ayırarak bölebilir ve aynı ağ geçidini kullanarak internete çıkabilen bu segmentlerin birbirlerine erişimlerini engelleyebilirsiniz.

Detaylı

Bulut Bilişim. Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Web Servisleri

Bulut Bilişim. Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Web Servisleri Bulut Bilişim Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Web Servisleri Ediz TÜRKOĞLU 05-07-8509 Özlem GÜRSES 05-07-8496 Savaş YILDIZ 05-07-8569 Umut BENZER 05-06-7670 İ çerik İçerik...2 Bulut Bilişim Nedir?...3

Detaylı

Nebim V3 Uyarlama Metodolojisi

Nebim V3 Uyarlama Metodolojisi Nebim, firmaların Nebim V3'e geçmeye karar vermelerinden itibaren karşılaşacakları sorulara yanıt bulmalarına yardımcı olmakta ve anahtar kullanıcıların Nebim V3'e geçerken en ideal kararları vermelerini

Detaylı

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS EL KITABI NI-707525 TÜRKÇE HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Öncelikle bu ICIDU Homeplug adaptörünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu 200 Mbps Homeplug

Detaylı

BĠLGĠSAYAR AĞLARI. 1-Bilgisayar ağı nedir? 2-Ağ türleri 3-Ağ bağlantıları 4-Ġnternet kavramı ve teknolojileri

BĠLGĠSAYAR AĞLARI. 1-Bilgisayar ağı nedir? 2-Ağ türleri 3-Ağ bağlantıları 4-Ġnternet kavramı ve teknolojileri BĠLGĠSAYAR AĞLARI 1-Bilgisayar ağı nedir? 2-Ağ türleri 3-Ağ bağlantıları 4-Ġnternet kavramı ve teknolojileri Ağ Kavramı Bilgisayarların birbirleri ile iletiģimlerini sağlamak, dosya paylaģımlarını aktif

Detaylı

EC-100. Ethernet RS232/422/485 Çevirici. İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri

EC-100. Ethernet RS232/422/485 Çevirici. İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri EC-100 Ethernet RS232/422/485 Çevirici İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri EC-100, cihazlarınıza veya bilgisayara RS232/422/485 hattından bağlayarak kullanabileceğiniz tak-kullan şeklinde tasarlanmış

Detaylı

BĠLGĠSAYARIN TEMELLERĠ

BĠLGĠSAYARIN TEMELLERĠ BĠLGĠSAYARIN TEMELLERĠ Bölüm-1 Resul DAġ rdas@firat.edu.tr BİLGİSAYARIN TEMELLERİ Bilgisayar Donanımının Temelleri Bilgisayar Yazılımının Temelleri Binary Sayı Sistemleri Network Teknolojilerinin Temelleri

Detaylı

SAP Mobile Documents. İlave Şartlar ve Koşullar

SAP Mobile Documents. İlave Şartlar ve Koşullar SAP Mobile Documents SAP ve Müşteri, belirli SAP ürünlerinin ve hizmetlerinin satın alınmasına ilişkin bir anlaşma ( Anlaşma ) imzalamıştır; bu Anlaşma uyarınca Müşteri, SAP Mobile Documents hizmetini

Detaylı

İÇİNDEKİLER TELEKOMÜNİKASYON TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI

İÇİNDEKİLER TELEKOMÜNİKASYON TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI İÇİNDEKİLER 5 TELEKOMÜNİKASYON TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA 6 SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI 8 SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI 10 YENİ NESİL ERİŞİM TEKNOLOJİLERİ E-ÖĞRENME EĞİTİMİ 11 TELEKOMÜNİKASYON

Detaylı

AĞ HİZMETLERİ. Öğr.Gör.Volkan ALTINTAŞ. Version 4.0

AĞ HİZMETLERİ. Öğr.Gör.Volkan ALTINTAŞ. Version 4.0 AĞ HİZMETLERİ Öğr.Gör.Volkan ALTINTAŞ Version 4.0 İSTEMCİ SUNUCU İLİŞKİSİ İnsanlar her gün başkalarıyla iletişim kurmak ve rutin görevlerini yerine getirmek için ağ ve İnternet üzerinden sağlanan hizmetleri

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Genel Yazdırma Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Genel Yazdırma Çözümleri İstemci Yönetimi ve Genel Yazdırma Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu

Detaylı

BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER

BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER Yazılımı ve Genel Özellikleri Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Kablosuz Ağların Modellemesi ve Analizi 1 OPNET OPNET Modeler, iletişim sistemleri ve

Detaylı

AĞ SĠSTEMLERĠ. Öğr. Gör. Durmuş KOÇ

AĞ SĠSTEMLERĠ. Öğr. Gör. Durmuş KOÇ AĞ SĠSTEMLERĠ Öğr. Gör. Durmuş KOÇ Ağ Ġletişimi Bilgi ve iletişim, bilgi paylaşımının giderek önem kazandığı dijital dünyanın önemli kavramları arasındadır. Bilginin farklı kaynaklar arasında transferi,

Detaylı

AĞ TEMELLERİ. 3.Hafta Ders Sunusu Öğr.Gör.Volkan ALTINTAŞ

AĞ TEMELLERİ. 3.Hafta Ders Sunusu Öğr.Gör.Volkan ALTINTAŞ AĞ TEMELLERİ 3.Hafta Ders Sunusu Öğr.Gör.Volkan ALTINTAŞ Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşeceğini, nasıl bağlanacağını, veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen genel yapıdır. Fiziksel

Detaylı

IPCop ile Ağ Güvenliği ve Yönlendirme. Kerem Can Karakaş. kerem.can.karakas@linux.org.tr

IPCop ile Ağ Güvenliği ve Yönlendirme. Kerem Can Karakaş. kerem.can.karakas@linux.org.tr IPCop ile Ağ Güvenliği ve Yönlendirme Kerem Can Karakaş kerem.can.karakas@linux.org.tr Neden Bir Ateş Duvarı Sahibi Olmalıyım? İç ağım dışarıdan korunabilmeli, Birden çok bilgisayar beraberce tek bağlantıdan

Detaylı

AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (9) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (9) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (9) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DATA ŞEBEKELERİ VE GENİŞBANT ERİŞİM TEKNOLOJİLERİ ISDN (INTEGRATED SERVICES DIGITAL NETWORK) ISDN (Bütünleştirilmiş

Detaylı

300 BANT KABLOSUZ ERİŞİM NOKTASI YÖNLENDİRİCİ

300 BANT KABLOSUZ ERİŞİM NOKTASI YÖNLENDİRİCİ 300 BANT KABLOSUZ ERİŞİM NOKTASI YÖNLENDİRİCİ Hızlı Kurulum Kılavuzu DN-7059-2 İçindekiler Paket İçeriği... Sayfa 1 Ağ Bağlantılarını Oluşturma... Sayfa 2 Ağ Kurulumu... Sayfa 3 Paket İçeriği Bu yönlendiriciyi

Detaylı

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi

Detaylı

Bölüm 9. İletişim ve Ağlar. Bilgisayarların. Discovering. Keşfi Computers Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak

Bölüm 9. İletişim ve Ağlar. Bilgisayarların. Discovering. Keşfi Computers Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak İletişim ve Ağlar Bilgisayarların Discovering Keşfi 2010 Computers 2010 Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak Hedefler Başarılı iletişim için gerekli olan bileşenlerin amaçlarını açıklamak

Detaylı

Paket Anahtarlamalı Radyo Hizmetleri. Sevil Yıldırım Mehmet Fatih Camcı Emrah Gündüz İlker Akarsu

Paket Anahtarlamalı Radyo Hizmetleri. Sevil Yıldırım Mehmet Fatih Camcı Emrah Gündüz İlker Akarsu Paket Anahtarlamalı Radyo Hizmetleri Sevil Yıldırım Mehmet Fatih Camcı Emrah Gündüz İlker Akarsu General Packet Radio Service Temel İlkleri Bu sunumda GPRS in temel ilkelerini, sistem özelliklerini, uygulama

Detaylı

Yaşar Tonta 2005.03.01 - SLAYT 1

Yaşar Tonta 2005.03.01 - SLAYT 1 Bilgi Ağlarına Giriş Yaşar Tonta 2005.03.01 - SLAYT 1 Plan Bilgisayar ağının tanımı Bilgisayar ağlarının sınıflandırılması / Örnekler 2005.03.01 - SLAYT 2 Ağ tanımı (bilgisayar) ağ iki ya da daha fazla

Detaylı

FortiGate IPSec VPN (Gateway-to-Gateway) v4.00-build0328-2012/02

FortiGate IPSec VPN (Gateway-to-Gateway) v4.00-build0328-2012/02 FortiGate IPSec VPN (Gateway-to-Gateway) v4.00-build0328-2012/02 0 Fihrist o VPN Hakkında Genel Bilgi o IPSec VPN Nedir? o IPSec VPN (Gateway-to-Gateway) o o Policy Based (Tunnel Mod) VPN Route Based (Interface

Detaylı

Google Cloud Print Kılavuzu

Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print Kılavuzu Sürüm 0 TUR Notların tanımı Bu kullanım kılavuzunda aşağıdaki not stilini kullanıyoruz: Notlar ortaya çıkabilecek durumu nasıl çözmeniz gerektiğini size bildirir veya işlemin

Detaylı

STRATO Load Balancing Ürün açıklaması Durum tarihi: Mayıs, 2015

STRATO Load Balancing Ürün açıklaması Durum tarihi: Mayıs, 2015 Ürün açıklaması Durum tarihi: Mayıs, 2015 İçindekiler 1... 2 2 Olası kullanım alanları... 2 2.1 Yük dağıtımı ve kullanılabilirlik artırımı... 2 2.2 Yük dağıtımı, kullanılabilirlik artırımı ve oturum senkronizasyonu...

Detaylı

VERİSİGN DAĞITILMIŞ HİZMET REDDİ TREND RAPORU SAYI 1-2014'ÜN 1. ÇEYREĞİ

VERİSİGN DAĞITILMIŞ HİZMET REDDİ TREND RAPORU SAYI 1-2014'ÜN 1. ÇEYREĞİ VERİSİGN DAĞITILMIŞ HİZMET REDDİ TREND RAPORU SAYI 1 - YÖNETİCİ ÖZETİ Bu rapor, Verisign DDoS Koruma Hizmetlerinin müşterileri adına ve onlarla işbirliği yaparak gerçekleştirilen azaltma işlemlerine ilişkin

Detaylı

TEKNİK RAPOR VERISIGN OPENHYBRID BULUT SİNYALLEME API TEKNİK ÖZELLİKLERİ. Sürüm 1.0 Ocak 2015. VerisignInc.com

TEKNİK RAPOR VERISIGN OPENHYBRID BULUT SİNYALLEME API TEKNİK ÖZELLİKLERİ. Sürüm 1.0 Ocak 2015. VerisignInc.com TEKNİK RAPOR VERISIGN OPENHYBRID BULUT SİNYALLEME API TEKNİK ÖZELLİKLERİ Sürüm 1.0 Ocak 2015 VerisignInc.com YASAL UYARI TELİF HAKKI BİLDİRİMİ Telif Hakkı 2015 VeriSign, Inc. Tüm hakları yayınlanmamış

Detaylı

ikiden çok nokta arasında uygulanan Kablosuz Ağlar (Point-to-Multipoint)

ikiden çok nokta arasında uygulanan Kablosuz Ağlar (Point-to-Multipoint) Noktalar Arası Kablosuz Network Uygulaması TinaX CPE-2400 TinaX CPE-2400 B Binası TinaX WP-2400 A Binası Server PC Merkez Bina ikiden çok nokta arasında uygulanan Kablosuz Ağlar (Point-to-Multipoint) IP

Detaylı

Ulak-CSIRT PC Yönlendirici ve Güvenlik Merkezi

Ulak-CSIRT PC Yönlendirici ve Güvenlik Merkezi Ulak-CSIRT PC Yönlendirici ve Güvenlik Merkezi Metro Ethernet Teknolojileri, PC Yönlendirici ve Güvenlik Merkezi Uygulamaları Gökhan Eryol TÜBİTAK ULAKBİM Hüsnü Demir Orta Doğu Teknik Üniversitesi - ULAK-CSIRT

Detaylı

Proticaret Exclusive Versiyon Yükseltme Dokümanı(v.3.2.0'dan v3.2.1'e)

Proticaret Exclusive Versiyon Yükseltme Dokümanı(v.3.2.0'dan v3.2.1'e) Proticaret Exclusive Versiyon Yükseltme Dokümanı(v.3.2.0'dan v3.2.1'e) Bu belge, Webmaster düzeyindeki kullanıcıların kurulu olan Proticaret Exclusive portalının versiyon v3.2.0'dan versiyon 3.2.1'e yükseltirken

Detaylı

Kullanım ve Yardım Kılavuzu

Kullanım ve Yardım Kılavuzu Kullanım ve Yardım Kılavuzu 2007 Genel Bakış TradeMaster International, uluslar arası piyasalardaki Hisse Senedi ve Futures işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde yapmanıza olanak sağlayan bir uygulamadır.

Detaylı

Ağ Teknolojileri. Ağ Temelleri. Bir ağ kurmak için

Ağ Teknolojileri. Ağ Temelleri. Bir ağ kurmak için Ağ Teknolojileri Ağ Temelleri Bir ağdan söz edebilmek için en az 2 bilgisayarın birbirlerine uygun bir iletişim ortamıyla bağlanması gerekmektedir. Üst sınır yok! Dünyadaki en büyük bilgisayar ağı İnternet

Detaylı

CENG 362 Computer Networks (2005) Midterm Exam 1 Çözümleri

CENG 362 Computer Networks (2005) Midterm Exam 1 Çözümleri CENG 362 Computer Networks (2005) Midterm Exam 1 Çözümleri 1. (20 puan) (Hepsi doğru cevaplanırsa 25 puan) Aşağıda verilen her bir ifade için D (Doğru) veya (anlış) şıklarından birini işaretleyin. Doğru

Detaylı