KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 18 MART 2010

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 18 MART 2010"

Transkript

1 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 18 MART yılında kurulan Karayolları Genel Müdürlüğü otoyollar, devlet ve il yolları ağına giren güzergahları tayin ve tespit etmek ve bu ağlar üzerindeki yol, köprü ve sanat yapılarının planlama, tasarım, yapım, bakım ve işletimi ile yolların güvenli bir şekilde sürekli açık tutulmasını sağlamakla görevlendirilmiştir. 1

2 Teşkilat Yapısı Merkezde; 11 Daire Başkanlığı 44 Şube Müdürlüğü Taşrada; 17 Bölge Müdürlüğü, 1 İkmal Müdürlüğü, 1 Atölye Müdürlüğü, 25 Otoyol Bakım ve İşletme Merkezi, 118 Şube Şefliği 285 Bakım Evi km yol ağı (2010 km otoyol) personel makine 2

3 KGM nin bilgi alışverişinde bulunduğu Kuruluşlar: Harita Genel Komutanlığı, Devlet Su İşleri Gn.Md., Emniyet Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Gn.Md., Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, İller Bankası Gn.Md. Orman Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Türk Telekominükasyon A.Ş., PTT, Enerji Bakanlığı, Belediyeler.. Temel karayolu bilgilerinin toplaması ve analiz edilmesinde güçlüklerle karşılaşılması, verilere ulaşımın yetersiz ve veri paylaşımının zor olması nedeniyle kendi çalışmalarımızın daha sağlıklı olması ve bunun yanı sıra kuruluşumuz ile ilgili bilgilere ihtiyaç duyan diğer kuruluşlara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla kurmakta olduğumuz Karayolu Bilgi Sisteminde Coğrafi Bilgi Sistemi teknolojilerinin uygulama çalışmalarına başlanmıştır. 3

4 COĞRAFİ TABANLI KARAYOLU BİLGİ SİSTEMİ Karayolu Bilgi Sistemi; Uydu görüntüleri ve haritalar kullanılarak tüm sistemlere altlık teşkil edecek olan Karayolları Coğrafi Altlığının Oluşturulması, arazide koordinatlı olarak toplanan yol ekseni ve yol envanter bilgilerinin coğrafi altlık ile ilişkilendirilmesi ve yol veri tabanının kurulması Proje, köprü, üstyapı, trafik, otoyol, tesis, tünel,personel, makine, malzeme, v.b. bilgi sistemlerinin kurulması, Bakım, üst yapı, köprü, trafik, proje, v.b. karar destek ve yönetim sistemlerinin kurulmasını içermektedir. Karayolları Coğrafi Altlığı ile bazı bilgi sistemlerinin oluşturulması tamamlanmış olup karar destek ve yönetim sistemleri kurulumu için analiz çalışmaları devam etmektedir. 4

5 COĞRAFİ TABANLI KARAYOLU BİLGİ SİSTEMİ KARAR DESTEK ve YÖNETİM SİSTEMLERİ (BAKIM, ÜST YAPI,KÖPRÜ, TRAFİK, PROJE V.B.) KBO B İ L G İ S İ S T E M L E R İ MAKİNE PROJE ÜSTYAPI PERSONEL PROJE KÖPRÜ BAKIM KAP.DURUMU TRAFİK YOL VERİ TABANI ( ENVANTER BİLGİLERİ) COĞRAFİ ALTLIK BİLGİ İLETİŞİM AĞI (NETWORK) KCA COĞRAFİ TABANLI KARAYOLU BİLGİ SİSTEMİ KGM Kullanıcıları / İntranet Yetkiler ölçüsünde analiz, sorgulama Sağlıklı karar alınması, Kaynağından doğru, tutarlı, güncel bilgi erişimi ve paylaşılması, Kaynakların verimli ve ekonomik kullanımı Acil durumlarda hızlı müdahale Bütçenin daha dengeli, ve önceliklere göre planlanması, Daha iyi ve kaliteli hizmet Dış kullanıcılar / İnternet Yol, trafik, harita v.b. sorgulama (yol durumu, mesafe, güzergah, ) Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Bilgi Paylaşımı Bilgi Toplumu Stratejisi eki eylem planı kapsamında kurulacak sistemlere bilgi sağlanması: Eylem 59 - Ulusal Ulaştırma Portalı Eylem 61 - Ulaştırma Talep Yön. Sistemi Eylem 75 - CBS Altyapısı Kurulumu.. 5

6 KARAYOLLARI COĞRAFI ALTLIĞI OLUŞTURULMASI PROJESİ 5 m çözünürlüklü uydu görüntüleri, 1/25000 ölçekli raster haritalar, sayısal yükseklik paftaları KARAYOLLARI COĞRAFI ALTLIĞI OLUŞTURULMASI Devlet ve İl Yolları, Otoyollar Köprüler, kavşaklar, İl,İlçe, Bölge,Şube sınırları sayısallaştırılmıştır. 6

7 UYDU GÖRÜNTÜSÜ ÜZERİNDE YOL KATMANI SEÇİLEN YOLUN UYDU GÖRÜNTÜSÜ, 1/25000 ÖLÇEKLİ HARİTA ÜZERİNDEKİ KONUMU VE ÖZNİTELİK BİLGİLERİ 7

8 TÜRKİYE MOZAİK UYDU GÖRÜNTÜSÜ KARAYOLLARI BÖLGE MD. SINIRLARI MEVCUT VERİ DÖNÜŞÜMÜ Mevcut envanter verileri uygun formatta düzenlendi, kağıt ortamında ki bilgiler bilgisayar ortamına aktarıldı. Yaklaşık 5500 Köprü envanter kartı taranarak veriler sisteme girildi. 8

9 VERİ TOPLAMA Envanter verilerinin arazide toplanması, Tüm verilerin DGPS ile koordinatlandırılması Bilgilerin coğrafi altlık üzerine entegrasyonu için Mobil Uygulama Yazılımı geliştirildi. VERİ TOPLAMA Arazi çalışmalarında kullanılan donanımlar 0,60 m yatay 1.20 m dikey DGPS ANTENİ VE ALICI LAZER METRE SAYISAL FOTOĞRAF MAKİNESİ TABLET PC 9

10 VERİ TOPLAMA Tablet PC, DGPS cihazı donanımlı araçlarla yaklaşık Km yol ağında arazi çalışması ile; Devlet ve İl yolları, Otoyollar ve köprülerde envanter bilgilerinin güncellenme ve koordinatlandırılması çalışmaları yapılmıştır. VERİ TOPLAMA 1. Yol orta eksenin alınması 2. Yol envanter verilerinin toplanması 10

11 VERİ TOPLAMA Devlet ve il yollarında 34, Otoyollarda 39, Köprülerde 48 ana başlıkta bilgi toplanmıştır. Tüm köprülerin mansap ve menba yönünden fotoğrafları çekilerek sisteme aktarılmıştır. YOL ENVANTER BİLGİLERİ 1. Yön 2. Yol Ekseni 3. Refüj - Cinsi, Genişliği 4. Banket Refüj (Orta Banket) - Cinsi, Genişliği 5. Kaplama - Cinsi, Genişliği, Şerit Sayısı, Durumu 6. Banket - Cinsi, Genişliği 7. Geçit - Tipi,Uzunluğu,Açıklık Adedi, Genişliği, Gabarisi,Tonajı, Yan Geçit Olanağı 8. Menfez - Tipi,Uzunluğu, Açıklık Adedi, Genişliği, Yüksekliği,Tonajı 9. Kamulaştırma - Yol Eksenine olan Mesafe 10.Trafik Levhası - Kodu, Konumu 11

12 YOL ENVANTER BİLGİLERİ 11. Trafik Lambası - Konumu 12. Dolgu Yarma - Konumu, Yüksekliği, Palye Sayısı (Yarma için) 13. İstinat Tahkimat - Konumu, Yüksekliği 14. Bakımevi - Konumu, Tipi, İsmi 15. Tank - Konumu, Tipi, kapasitesi 16. Sundurma - Konumu, Tipi 17. Tartı İstasyonu - Konumu, Kapasite 18. Drenaj - Konumu, Tipi,Şekli,Uzunluğu (dikine drenajlar için) 19. Kavşak - Konumu, Ayrılan yol kesimi (Köy yolu, Fab. yolu gibi), Tipi, Yerleşim YOL ENVANTER BİLGİLERİ 20. Sıra Ağaç - Orman - Konumu, Çeşidi 21. Demiryolu - Konumu, Yol eksenine mesafesi 22. Akarsu, Göl,Su, Çeşme - Konumu, Cinsi,Mesafesi,Adı 23. Karayolu Kritik Kesim - Konumu, Cinsi 24. Kar Buz Mücadele - Konumu, Mücadele Aracı 25. Önemli Yer - Konumu, Tipi, Adı 26. Otokorkuluk - Konumu, Cinsi 27. Toplama Yol - Konumu, Kaplama Cinsi, Kaplama Genişliği, Kaplama Durumu 28. Tırmanma Şeridi - Konumu, Kap.Cinsi,Kap. Gen, Kap. Durumu 29. Telçit - Konumu, Tipi, Yükseklik, Mesafe 12

13 YOL ENVANTER BİLGİLERİ 30. Aydınlatma - Konumu, Cinsi, Gücü, Gerilimi 31. Yerleşim - Konumu,Adı 32. Açıklama - Konumu,Açıklama Notu 33. Ses - Konumu, Sesli Not 34. Tünel (Devlet ve il yolları) -Konumu, Adı,Uzunluğu, Eğimi, Yaya yolu gen(g1-g2),taşıt yolu Gen, Minimum Yük, Maks. Yük, Şekli, Zemin Jeolojik Yapısı, Açılma yöntemi, Destek türü, Elevasyon kaplama Cinsi, Aydınlatma Sistemi, Havalandırma, Satıh Durumu, Yan geçit Olanağı, Yapım Tarihi, OTOYOL ENVANTER BİLGİLERİ 1. Otoyol Gişe - Konumu, Adı, kabin sayısı, Manüel Giriş, OGS Giriş, KGS Giriş, Max Şerit Genişliği Giriş, Manüel Çıkış, OGS Çıkış, KGS Çıkış, Max Şerit Genişliği Çıkış 2. Hizmet Tesisi - Konumu, Adı, Tesis Tipi, Tesis Cinsi, Yüklenici, Teklif Bedeli, Süresi, İşletici, Petrol Firması, Benzinli Pompa, LPG Pompa, Tabanca Sayısı, İlk Yardım, Yol yardım, Tamir Bakım, Turizm İnfo, Ankesör Tel, Piknik Alanı (m 2 ), WC Alaturka, WC Alafranga, WC Engelli, Duş, Lavabo, Park Hafif Araç, Park Ağır Araç, Kapalı Alan (m 2 ) Çocuk O.A. Açık, Çocuk O.A. Kapalı, Açıklama 3. Otoyol Kavşak - Konumu, No, Tipi, Gabari 13

14 4. Otoyol Kavşak Kolu - Konumu, Kavşak No, Kol No, Şerit sayısı, Platform Gen., Kol Uzunluğu, Cep Boyu, Cep Genişliği 5. Otoyol Tünel - Konumu, Adı, Yönü, Uzunluğu, Seri Genişliği, Platform Genişliği, Kontrol merkezi, Kontrol Merk. Km. Sığınma Cebi, Cep KM, Cep Eni, Cep Boyu, Top Genişlik, Acil Haberleşme, Yangın Söndürme, Havalandırma Cinsi, Havalandırma Çap, Havalandırma Güç, Havalandırma Reverse, Aydınlatma Cinsi, Aydınlatma Sayısı, Trafik İşaret, Elektronik Algı KM, Su Deposu Kapasite, Trafo Odası Km, CCTV Km, Radyo Anons Km, Radyo Frekans, Radyo Anons Tipi, Üst Yapı, Cepheli Kaplama, Eğim,Gabari, Kesit Alanı, Açıklama KÖPRÜ ENVANTER BİLGİLERİ Konumu, Adı, Yönü, Bölgesi, ili, Kesim No, Proje Adı, Mahalli Adı, Yolu, Su Adi, Cinsi,Tipi, Verevi, Yapım Tarihi, Döşeme Uz., Döşeme Cins., Temel Yapısı, Proje H. Yük., Aşırı Yük Kapasitesi, Bor. Arası Yol Gen. Mes Arası en Uzun Açıklık, Açıklık Adedi, Açıklık Uzunluğu, Kiriş Cinsi, Kiriş Adet, Kiriş Eksen Arası Boy, Ayak yapısı,yatay Gabari, Düşey Gabari, Dever, Yan Geç Mes. Alçak Su Sev.,Yüksek Su Sev, Temel Oyulma, Tahkimat Hasar, Mesnet Hasar, Pandül Hasar, Ayakta Çatlak, Kirişde Çatlak, Döşemede Çatlak, Korkuluk Hasar, Garguy Çalışıyor, Donatı Açıkta, Yangeçit İmkanı, Dere Yat. Ada. Tahrip Haznesi, Açıklama, Foto 14

15 TARİHİ KÖPRÜ ENVANTER BİLGİLERİ Konumu, Adı, Yönü, Bölgesi, ili, ilçesi/beldesi, Kesim No, Mahalli Adı, Yolu, Cinsi, Tipi, Pafta/Ada/Parsel, Kayır No, Proje No, Dosya No, Sıra No, Çevre Düzenleme İhtiyacı, Onarıma ihtiyacı, Onarılacak Yeri, Yapan /Yaptıran, Yapım Tarihi/Dönemi, Mimari Üslup, Kullanım Durumu, Korunma Durumu, Taşıyıcı Yapı, Dış Yapı, Üst Yapı, İç Yapı, Süsleme E., Rutubet, Döşeme Uz. Döşeme En, Döşeme Cins, Kemer Cins, Kemer Tipi, Kemer Yük, Kemer Açıklık, Hafiflet. Bos. Gözü, Kitabe, Korkuluk, Korniş, Çörten, Baba Taşları, Tahrip Haznesi, Verev, Ayak Tem yap, Üzerindeki Tesis., Servis Yolu, Su/Yol Adı,Su Seviyesi, Dere Yat. Durumu, Kum Ç.Ocak D. Kum Ocak M. Yak. Köprü D. Yak. Köprü M. Onarımlar ve Tahribatlar, İhale Bedeli ve Tarihi, Not / Açıklama TOPLANAN VERİLERİN ÖRNEK GÖRÜNTÜSÜ 15

16 TOPLANAN VERİLERİN ÖRNEK GÖRÜNTÜSÜ KONTROL KESİM NUMARASI : ENVANTER TOPLAMA YAZILIMI YOL ENVANTER EKRAN GÖRÜNTÜSÜ 16

17 17

18 ENVANTER TOPLAMA YAZILIMI KÖPRÜ ENVANTER EKRAN GÖRÜNTÜSÜ Toplanan verilerin kontrol edilip düzenlenmesi Yol envanterindeki ani daralma ve genişleme çizgilerinin sadeleştirilmesi ve eksen birleşme noktalarının kavuşturulması. Ham veri Düzenlenmiş veri 18

19 UYDU ÜZERİNDE YOL ENVANTER KATMANI EKRAN GÖRÜNTÜSÜ KARAYOLU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ALTLIĞI SİSTEM MİMARİSİ KGM Birimleri/İntranet Dış Kurumlar/İnternet WEB Uygulaması Veri Yöneticisi VPN Saha Ekibi DGPS Konum Bilgisi / Koordinat Veri Giriş 19

20 İNTRANET ÜZERİNDEN SORGULAMALAR 20

21 OTOYOL VİYADÜK KONUMU EKRAN GÖRÜNTÜSÜ GÜZERGAH SORGULAMA Güzergah Sorgulama web uygulaması ARCGIS Server 9.3 üzerinde Network Analysis aracı kullanılarak Visual Studio 2008 ortamında geliştirilmiştir. 21

22 YOL DURUMU UYGULAMASI YOL DURUMUNUN İZLENMESİ 23

23 YOL DURUMUNUN İZLENMESİ YOL DURUMUNUN İZLENMESİ 24

24 YOL DURUMUNUN İZLENMESİ Günlük Yol Durumu Web Uygulaması Adobe FLEX kullanılarak geliştirilmiştir. YOL DURUMUNUN İZLENMESİ KAPALI YOLLAR Bu uygulama oluşturulurken ArcMap üzerindeki CREATE ROUTE aracından yararlanılmıştır. 25

25 YOL DURUMUNUN İZLENMESİ ÇALIŞMA YAPILAN YOLLAR KARAYOLLARI COĞRAFİ ALTLIĞI İLE ENTEGRE ÇALIŞMALAR BÖLÜNMÜŞ YOL ÇALIŞMALARI Bölünmüş yol kesimleri ArcMap üzerindeki CREATE ROUTE aracı kullanılarak ADD XY EVENTS komutuyla oluşturulmuştur. 26

26 KARAYOLLARI COĞRAFİ ALTLIĞI İLE ENTEGRE ÇALIŞMALAR BÖLÜNMÜŞ YOL ÇALIŞMALARI KARAYOLLARI COĞRAFİ ALTLIĞI İLE ENTEGRE ÇALIŞMALAR TRAFİK KAZA BİLGİLERİ 27

27 KARAYOLLARI COĞRAFİ ALTLIĞI İLE ENTEGRE ÇALIŞMALAR Kaza bilgilerinin Coğrafi Altlık üzerinde gösterimi Trafik Kaza Bilgileri harita üzerine aktarılırken, ArcMap üzerindeki CREATE ROUTE aracı ve ADD XY EVENTS komutu kullanılmıştır. KARAYOLLARI COĞRAFİ ALTLIĞI İLE ENTEGRE ÇALIŞMALAR Sembolojiler ArcMap kullanılarak yaratılmıştır. 28

28 KARAYOLLARI COĞRAFİ ALTLIĞI İLE ENTEGRE ÇALIŞMALAR Yol boyu tesisleri envanter veri tabanı - akaryakıt istasyonları KARAYOLLARI COĞRAFİ ALTLIĞI İLE ENTEGRE ÇALIŞMALAR Trafik Hacim Haritası Trafik Hacim Haritası ArcMap üzerindeki CREATE ROUTE aracı kullanılarak dynamic segmentler ile oluşturulmuştur 29

29 KARAYOLLARI COĞRAFİ ALTLIĞI İLE ENTEGRE ÇALIŞMALAR Trafik Hacim Haritası KARAYOLLARI COĞRAFİ ALTLIĞI İLE ENTEGRE ÇALIŞMALAR Trafik Hacim Haritası 30

30 Proje ile Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyacağı temel verileri kapsayan coğrafi veri tabanı oluşturulmuştur. Sistemin devreye alınması ile sahada yapılan envanter değişikliklerinin en kısa sürede sayısal olarak kaydedilmesi ve sorgulanabilmesine imkan sağlanmıştır. Sistem üzerinde envanterler koordinatlı olarak ve Kontrol Kesim Yol Numarası ile Km (Başlangıç-Bitiş) şeklinde tanımlanabilmektedir. Diğer kamu kurumları ile veri paylaşımına imkan sağlanmıştır. ABD Federal Karayolları İdaresince 1990 yılında verilen " Karayolu Bilgi Sistemleri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri" kursu, 1999 yılında bir ay süre ile Amerika Birleşik Devletlerinde "Bilgi ve Yönetim Sistemleri" eğitimi, JICA tarafından 28/9-19/10/2004 tarihleri arasında düzenlenen ve Japan Society of Photogrammetry & Remote Sensing Başkanı Prof.Dr. Shunji MURAI tarafından verilen Coğrafi Bilgi Sistemleri eğitimi JICA tarafından 24/8-14/9/2005 tarihleri arasında düzenlenen ve Japan Society of Photogrammetry & Remote Sensing Başkanı Prof.Dr. Shunji MURAI tarafından verilen Uzaktan Algılama eğitimi 31

31 ArcGIS e Giriş Eğitimi (Introduction to ArcGIS I and II ) ArcGIS 3D Analiz, Konumsal Analiz Eğitimi (3D Analyst And Spatial Analyst) ArcGIS Server Eğitimi ArcObject ile Programlama Eğitimi (Introduction to Programing ArcObject with.net ) GeoMedia a Giriş Eğitimi MapInfo Eğitimi CBS-A projesi ile Veriye hızlı erişim sağlanacaktır Verilerin tekrarlı üretimi önlenecektir Veriler belli bir standarda kavuşacak, böylece veri editleme ve dönüşüm yükü kalkacaktır Kurumlar arası işbirliğini artıracaktır. Verilerin satışı ve pazarlanması sağlanacaktır. Verilerin karşılıklı projelerde kullanımı sağlanacaktır. Veriler üzerinden katma değerli ürünler üretilebilecektir. 32

32 KGM de CBS nin kullanım alanları Diğer kuruluşlarla teknik bilgi alışverişinde, Bölgesel ölçekteki çalışmalarda, Askeri coğrafya çalışmalarında, Yeni karayolu güzergah koridorlarının araştırılmasında, Vaziyet planlarının hazırlanmasında, Hidrolik sanat yapılarının tespiti için yağış alanlarının bulunmasında, Jeolojik etütlerde, Heyelanlar, fay hatları gibi zemin ile ilişkili sorunların belirlenmesinde, çözümlenmesinde ve izlenmesinde, KGM de CBS nin kullanım alanları Ocak ve depo yerlerinin tespitinde, Yapım ve bakım çalışmalarının takibinde Çevresel Etki Çalışmalarında, Kültür ve Tabiat varlıkları sınırlarının proje ile ilişkilendirilmesinde, Proje çalışmalarında, orman alanları ve bitki türlerinin dikkate alınmasında, Kentsel planlama aşamasında arazi kullanım bilgilerinin dikkate alınmasında, Şehir geçişlerinin daha sağlıklı planlanmasında, Yerleşim ve kavşak yerlerinin daha detaylı izlenmesinde, Kaza kara noktalarının izlenmesi ve analizinde, Trafik yoğunluklarının harita üzerinde izlenmesinde, 33

33 KGM de CBS nin kullanım alanları Doğal afetlerde, ulaşımın acilen sağlanabilmesi için alternatif güzergahların ve makine parkının belirlenerek sevkiyatların planlanmasında, Tehlikeli madde taşıyan araçların güzergahlarının tespitinde, Kış şartlarında kapalı yolların, Yol, köprü envanter bilgilerinin, sanat yapılarının, Otoyol hizmet tesisleri, aydınlatma ve acil haberleşme tesislerinin görüntülenmesinde, Coğrafi veri konusunda kurumsal beklentilerimiz Paylaştığımız ve paylaşacağımız verilerin doğruluğu ve güvenirliği Teknik beklentilerimiz Verilerin ülkemiz ve uluslararası standartlara uygunluğu Teknolojik beklentilerimiz Verilerin yeni internet teknolojileri ile sunulması (web servisleri, WCF gibi) Politik beklentilerimiz Verilerin kolay ulaşılabilir olması Coğrafi verinin paylaşımı konusundaki beklentilerimiz Kamu Hizmetine olabildiğince doğru ve kolay kullanılabilir verilerin sunulması 34

34 Başka bir kurumun coğrafi verisi Internet üzerinden indirmeden web servisi olarak ve Internet üzerinden indirip, gerekli dönüşümleri yaparak kullanılabilmelidir. Aynı coğrafi verinin toplanması, depolanması ve güncellenmesi Sorumlu bir kurum toplamalı, toplayan kurumda depolanmalı ve güncellenmeli Coğrafi metaverilerin toplanması, depolanması ve güncellenmesi Sorumlu bir kurum toplamalı, toplayan kurumda depolanmalı ve güncellenmeli Coğrafi veri üretiminde, sunumunda ve kullanımında sahip olduğumuz ticari yazılımlar : ARCGIS DESKTOP ARCGIS SERVER SERVER MAPINFO 9 3 MAPXTREME 6.5 SERVER NETCAD 5 18 Sahip olduğumuz ticari yazılımların işletim sistemi ve üzerinde çalıştığı veritabanı: WİNDOWS İŞLETİM SİSTEMİ, ORACLE VERİ TABANI 35

35 KGM nin ürettiği harita verileri Etüt Proje Dai.Bşk.lığına bağlı Jeodezi ve Fotoğrametri Şb.Md.'ünde hava fotoğraflarından, Sayısal Fotoğrametri ile karayolu projesine temel altlık teşkil edecek 1/1000 ve 1/2000 ölçekli yol koridor haritaları elde edilmektedir. Buna ek olarak yol projelerinin hazırlanmasında yersel elektronik ölçü aletleri kullanılarak projeye altlık teşkil edecek karayolu güzergah haritaları elde edilmektedir. Kurumsal olarak ürettiğimiz veya elimizde bulunan temel coğrafi veriler Raster Haritalar 1: Uydu görüntüleri ( 5 metre) Hava Fotoğrafı İdari Sınırlar 1/25000 Sayısal Vektör Karayolları 1/25000 Sayısal Vektör, Basılı Harita Yol Yapıları 1/25000 Sayısal Vektör Coğrafi Yer İsimleri (Gazetteer) Sayısal Vektör Sayısal Arazi Yükseklik Verileri 1/25000 Sayısal Vektör Sayısal Arazi Yükseklik Modeli 1/25000 Sayısal Vektör Jeolojik Alanlar Basılı Harita 36

36 Kurumsal olarak ürettiğimiz veya elimizde bulunan temel vektör verilerin veri kaynağı İdari Sınırlar CBS VERİSİ Karayolları UYDU GÖRÜNTÜSÜ, ARAZİ ÖLÇMELERİ Yol Yapıları (köprüler, viyadükler, vb.) ARAZİ ÖLÇMELERİ Coğrafi Yer İsimleri (Gazetteer) ARAZİ ÖLÇMELERİ Sayısal Arazi Yükseklik Verileri CBS VERİSİ Sayısal Arazi Yükseklik Modeli CBS VERİSİ Kurumsal olarak ürettiğimiz veya elimizde bulunan temel vektör verilerin geometri tipi,formatı, datumu İdari Sınırlar Alan, ESRI-SHP, MAPINFO-TAB, WGS84 Karayolları Çizgi, Öznitelik, Ağ Topolojisi, ESRI-SHP MAPINFO-TAB,WGS84 Yol Yapıları (köprüler, viyadükler, vb.) nokta,çizgi,öznitelik, ESRI-SHP MAPINFO-TAB WGS84 Sayısal Arazi Yükseklik Verileri çizgi, ESRI-SHP MAPINFO-TAB, ED50 Sayısal Arazi Yükseklik Modeli ESRI-SHP MAPINFO-TAB, WGS84 Uydu görüntüleri WGS84 37

37 Coğrafi veri toplama amaçlı kullandığımız mevcut donanımlarımız ve sayıları Raster Tarayıcı: 1 ADET Tablet PC : 18 ADET Desktop Bilgisayar (PC): 4 ADET Analog Fotogrametrik Sistem:1 ADET Dijital Fotogrametrik Sistem: 1 ADET Coğrafi veri depolama ve sunumu amaçlı kullandığımız mevcut donanımlarımız ve sayıları Dosya Sunucusu: 3 ADET Veritabanı Sunucu: 1 ADET Internet Sunucusu: 1 ADET 38

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI TEBLİĞ NO: 292 Ankara 2008 ~ 0 ~ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu ERZURUM İLİ, OLTU VE OLUR İLÇELERİ, ARTVİN İLİ YUSUFELİ İLÇESİ ANKARA - TEMMUZ 2013 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ ii iii 1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ PLANLAMA YAKLAŞIMI Bu Plan, 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı doğrultusunda İl bütününde

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ Or. Müh.

Detaylı

KARAYOLLARI KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM

KARAYOLLARI KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç ve Kapsam KARAYOLLARI KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 - (Değişik: 06.01.1998/23222 Sayılı Resmi Gazete) Bu

Detaylı

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU ANKARA TEMMUZ 2004 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 4 2. ÖZET DEĞERLENDİRME 5 2.1. Sismik Ağların Rehabilitasyonu ve Bütünleştirilmesi 5 2.2. Diri Fay - Neotektonik - Paleosismoloji

Detaylı

T.C. ISPARTA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA İL AFET MÜDAHALE PLAN TASLAĞI

T.C. ISPARTA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA İL AFET MÜDAHALE PLAN TASLAĞI T.C. ISPARTA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA İL AFET MÜDAHALE PLAN TASLAĞI OCAK- 2014 T.C. ISPARTA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 AFET ACİL MÜDAHALE PLANI ONAY SAYFASI HAZIRLAYANLAR

Detaylı

CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ

CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ BÜ KRDAE JEODEZİ ANABİLİM DALI KAVRAMLAR Bilgi: Verinin işlenmiş hali Sistem: Ortak bir amaç için etkileşimli faaliyetlerin ve varlıkların oluşturduğu bir gruptur. Bilgi Sistemi:

Detaylı

JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ

JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ Ders Planı Yolun Tarihçesi YOL İNŞAATLARINDA ŞANTİYE YÖNETİMİ Karayollarında Kullanılan Terimler Yol

Detaylı

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ REHBER NO: 006 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası

Detaylı

ŞANLIURFA BRT YOL GÜVENLİĞİ VE ERİŞİLEBİLİRLİK İNCELEME RAPORU

ŞANLIURFA BRT YOL GÜVENLİĞİ VE ERİŞİLEBİLİRLİK İNCELEME RAPORU ŞANLIURFA BRT YOL GÜVENLİĞİ VE ERİŞİLEBİLİRLİK İNCELEME RAPORU Haziran 2015 www.embarqturkiye.org Raporu Hazırlayanlar: Celal Tolga İmamoğlu, Proje Yöneticisi, Ulaştırma Yüksek Mühendisi Merve Akı, Yüksek

Detaylı

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Aralık 2014 Ankara İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ŞEKİLLER LİSTESİ...2 TABLOLAR LİSTESİ...2 KUTULAR LİSTESİ...3 KISALTMALAR...4 I. GİRİŞ...9 II. BİLGİ TOPLUMU

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU Akıllı Ulaşım Sistemleri OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU VERSİYON 3.0 (08.2014) i Akıllı Ulaşım Sistemleri İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 II. OTOMOTİV TEKNOLOJİ

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5.000 ölçekli Cendere Vadisi Nazım İmar Planı

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde alınacak asgari

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, can ve mal güvenliği yönünden;

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2009/15316 Ekli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Bayındırlık

Detaylı

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI 1. Genel Şekil ve Yazım Planı 1.1. Kâğıt Boyu Güvenlik raporları, A4 (21 x 29,7 cm) standardında ve birinci hamur beyaz kâğıda yazılır. 1.2. Yazı Karakteri

Detaylı

2014-2023 TEKNOLOJİK AFETLER Yol Haritası Belgesi

2014-2023 TEKNOLOJİK AFETLER Yol Haritası Belgesi l At klar ndan Maden ve Maden Kaynakl Kazalar Standartlar n Radyasyondan Korunma Geli tirilmesi ve Güçlendirilmesi Kritik Altyap Korunmas lar n Tehlikeli Madde Ta mac l Kazalar Deniz Kirlili Neden Olan

Detaylı

11. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ŞÛRASI SONUÇ BİLDİRGESİ

11. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ŞÛRASI SONUÇ BİLDİRGESİ 11. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ŞÛRASI SONUÇ BİLDİRGESİ 11. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Şûrası; Herkes için Ulaşım ve Hızlı Erişim teması ile 5-7 Eylül 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ Meclis Kararı Tarihi ve Sayısı : 15.06.2007-1512 Yürürlük Tarihi : 23.06.2007 (Değişik: 14.10.2011-2354 sayılı Meclis Kararı ile) (Değişik:

Detaylı

Use of Geographic Information System For Designing of Natural Form of Open Pit Mines In Accordance With Original Contour Lines (Çeşme Germiyan Case)

Use of Geographic Information System For Designing of Natural Form of Open Pit Mines In Accordance With Original Contour Lines (Çeşme Germiyan Case) Bakanlık Yayın No : 335 Müdürlük Yayın No : 49 AÇIK MADEN OCAKLARININ DOĞAL FORMUNUN ORİJİNAL TESVİYE EĞRİLERİNE UYGUN OLARAK TASARLANMASINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİ KULLANMA OLANAKLARI (ÇEŞME GERMİYAN

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Denetimi Raporu Ocak 2007 Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama

Detaylı