KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İHALESİ -TEKNİK ŞARTNAME-

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İHALESİ -TEKNİK ŞARTNAME-"

Transkript

1 Madde 1. Genel Maddeler KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İHALESİ -TEKNİK ŞARTNAME- 1.1.Teknik Şartnamedeki tüm maddeler sırası ve madde numarası ile birlikte Kurumsal Güvenlik Duvarı Sistemi Alımı İşi Teknik Şartlar Taahhütnamesi'nde detaylı bir şekilde teker teker cevaplanacak, hiçbir madde boş bırakılmayacak, cevaplar açık, anlaşılır, yeterli teknik düzeyde olacaktır. Okunmuştur, anlaşılmıştır, evet, hayır gibi cevaplar ve ifadeler yerine, şartnamenin ilgili maddesine Kabul edilmiştir. ifadesi kullanılacak ve nasıl sağlanacağı da, yeterli teknik düzeyde açıklanacaktır.) İhale şartnamesinde kullanılan ifadeler cevap içinde tekrar edilmeyecek, firma teknik şartnamenin tüm maddelerine kendi ifadelerini kullanarak cevap verecektir. Şartname içerisinde belirtilecektir vb. ifadesi ile biten maddelere verilen cevaplarda konu ile ilgili gerekli açıklamalar ayrıca yapılmalıdır. Teknik şartnamede yazılı desteklemeli veya sağlamalı gibi ifadeler herhangi bir şart olmaksızın karşılanacaktır. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve şartname cevapları Türkçe, sisteme ilişkin diğer dokümanlar İngilizce veya Türkçe olacaktır. İstekliler teknik şartnameye cevaplarını belirtilen şekilde vermezlerse teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 1.2.İdare, tekliflerin değerlendirilmesi sırasında ek açıklama isteme hakkına sahiptir. Teklif edilen ürünlerin tamamı kendi ürün aileleri içerisinde E.O.L (End Of Life) duyurusu yapılmamış ürünler olacak, üretimden kalkmış ürünler kesinlikle teklif edilmeyecektir. Bu teknik şartname kapsamında teklif edilecek tüm ürünler ve aksamları hiç kullanılmamış, orjinal ambalajında, yeni ürünler olacaktır. Refurbished ürünler teklif edilmeyecektir. Teklif edilen donanım ürünleri ve yazılımlar ana firmanın piyasaya sürdüğü en son sürümler olmalıdır. 1.3.Teklif edilen Kurumsal Güvenlik Duvarı Sistemi üretici firması, Enterprise Firewall için hazırlanmış 2014 yılı içinde yayınlanan Gartner Magic Quadrant tablosunda yer alan markalardan biri olmalı veya önerilecek ürünün, son yapılan NSS Labs Next Generation Firewall testlerine girmiş ve genel değerlendirme sonucunda "önerilen" ürünler arasında yer alması gereklidir. Uluslararası düzeyde kabul gören muadil diğer teknik değerlendirme sistemleri ve raporlar, İdarenin uygun görmesi halinde, değerlendirmeye alınabilir. 1.4.Teklif edilen Kurumsal Güvenlik Duvarı Sistemi, bütünleşik yedekli güç kaynağı (Redundant Power Supply) ile verilecektir. Teklif edilen tüm cihazlar İngiliz voltaj standardı olan 240 Volta kadar çalışabilir olacaktır. Teklif edilen ürünlerin güç kabloları üç pinli İngiliz fişi standartlarına uygun olacak şekilde Firma tarafından temin edilecektir. 1.5.Teklif edilen Kurumsal Güvenlik Duvarı rack kabine takılabilir yapıda olacaktır; bunun için gerekli her türlü donanım cihazlarla beraber teslim edilecektir. Sistem birimlerinin bağlantıları için gerekli her türlü ara kablo, güç kablosu, soket, konnektör, vb. gerekli donanım Firma tarafından temin edilecektir. 1.6.Firma, İdare nin belirleyeceği 2 kişiye en az 4 gün süre ile (32 saat), alınacak cihazların ve yazılımların eğitimini, işletme, bakım, kurulum, idame ve yönetim, (operation, maintainence, installation ve management) konularında verilecektir. Eğitim en az; güvenlik duvarı, uygulama kontrol, IPS, içerik kontrolü ve URL filtreleme, virus/zararlı içerik ve bot kontrolü, IPsec VPN ve SSL VPN servislerinin/özelliklerinin tamamının yapılandırma ve yönetimi, gelişmiş tehlike tespit mekanizmaları, WAN/LAN arayüz tanımlama ve yapılandırma ve LAN/WAN yönlendirme protokolleri yapılandırması, sanal sistem yönlendirme yapılandırmaları, IPV6 yapılandırmaları, NAT yapılandırma, kullanıcı yönetim, yetkilendirme ve ağ kaynaklarına erişim ayarları, trafiği ve bağlantıları izleme, servis güncellemelerinin nasıl yapıldığı, sorun çözme araçları ile sorun tespiti ve performans izleme, yönetim ve bakım işlemleri (komut satırından ve ilgili diğer arayüzlerden) ve loglama, analiz ve raporlama konularını içermelidir. Eğitim, sözleşmenin imzalanması ile ürünün muayene ve kabulü arasında verilecektir. Üreticinin uluslararası yetkili eğitim merkezlerinde 1

2 kullanılan üretici firmanın standart sertifikalı yöneticilik/uzmanlık eğitimi resmi eğitim materyalleri söz konusu eğitimler sırasında kullanılacaktır. Eğitmen, vereceği eğitimleri ilk kez veriyor olmayacak, vereceği eğitimlerin hepsini daha önce vermiş olacaktır. Eğitime katılacak tüm personele eğitime ait resmi dokümanlar sağlanacaktır. Bu eğitim materyali eğitime başlanmadan önce elektronik ortamda (CD/DVD ortamında) 3 (üç) nüsha olarak İdareye teslim edilecektir. Eğitim sadece teorik anlatımlardan ibaret olmamalı, yerinde uygulamalı olarak verilmeli, örnek projelerle desteklenmelidir. Eğitim yazılımlarda kullanılan tüm terimleri, komutları, menüleri, menülerdeki ekranları, ve bir ekrandaki her işlevi detaylı olarak açıklamalı, ne işe yaradıklarını, hangi durumlarda ve nasıl kullanılmaları gerektiğini içermelidir. Eğitim için gerekli tüm araçlar ile katılımcıların eğitim dokümantasyonları ve ders malzemeleri Firma tarafından sağlanacaktır. Eğitim sonunda katılımcılara, eğitim sonunda elde ettikleri yetkinlik ile ilgili hak ettikleri belgeler (katılım belgesi veya sertifika) verilecektir. Kullanıcılar verilen eğitimden memnun kalmaz veya eğitim sırasında aksaklık çıktığından eğitimden gerekli verim alınamaz veya eğitim süresi tüm içeriği anlatmaya yetmez ise, eğitimler İdare nin uygun göreceği şekilde tekrarlanacaktır Bu şartnamede belirtilen maddelerden her birinin sağlanması için ek bir ürün (yazılımdonanım) ve/veya lisans alınması gerekiyor ise madde cevabında ayrıca belirtilecektir. Gerekli ek donanım/yazılım/lisansın teklife dahil edilip edilmediği de ayrıca belirtilmelidir. 1.8.Garanti, Teknik Destek ve Onarım servisleri sözleşmede belirtildiği çerçevede verilecektir. Bu şartnamede belirtilmeyen diğer hükümler konusunda idari şartname hükümleri geçerli olacaktır. 1.9.Teklif edilen ürünün, ürün resmi web sitesinde de iletişim detayları duyurulmuş, Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde faaliyet gösteren resmi bir ofisi bulunmalıdır ODTÜ KKK Bilişim altyapısında kullanılmak üzere, aşağıda her biri için aranan minimum teknik özellikleri belirtilen 1 (bir) adet kurumsal güvenlik duvarı sistemi, ilgili yazılım ve lisanları ve bu cihazların kurulumu, konfigürasyonu, ilgili eğitimlerinin verilmesi ve garanti süresince devam edecek teknik destek ve onarım hizmetleri için teklif verilecektir Söz konusu iş ile ilgili tüm çalışmalar ÜNİVERSİTE genel işleyişini aksatmayacak şekilde ve İdare nin gerekli gördüğü durumlarda normal mesai saatleri dışında ve hafta sonları yapılacaktır. Madde 2.Teknik Özellikler 2.1.Kurumsal Güvenlik Duvarı Sistemi (1 Adet) Teklif edilen ürünlerin, lisans ve yazılımların ve ürün üzerinde gelen aksamların ve ilave olarak alınabilecek her türlü ürünün (aksam, modül, yazılım, servis vb.); her birinin parça ve model numarası/adı ve versiyonu, açıklaması, teklifte (verilmişse) verilen kapasitesi, alınabilecek en yüksek kapasitesi gibi bilgiler Kurumsal Güvenlik Duvarı Alım İşi Teknik Şartlar Taahhütnamesi nin Madde 2.1 sayfasında (Sheet) istendiği şekilde listelenecektir Teklif edilen sistem bir donanım ve yazılım bütünü (appliance) olarak teklif edilecektir. Sistemin teknik özelliklerini gösteren datasheet (veri sayfası), broşür, katalog, web sayfası gibi dokümanlar madde cevabına ek olarak eklenecektir. Verilen dokümanlar istekli tarafından kaşelenmeli ve imzalanmalıdır. Teklif edilen sistem, kurumsal güvenlik duvarı özellikleri olarak en az; Güvenlik Duvarı (Firewall) AD veya LDAP veya RADIUS Entegrasyonu ile Kullanıcı Yetkilendirme ve Tanıma IPSec VPN Sonlandırma Sistemi SSL VPN Sonlandırma Sistemi Saldırı Tespit ve Engelleme Sistemi (IPS) Uygulama Kontrolü Sistemi (Application Control) Ağ Geçidinde Virüs/Zararlı İçerik Kontrolü (Anti-Virus, Malware ve Anti-bot) 2

3 İçerik ve URL Kategori Filtreleme özelliklerine sahip olacaktır. Teklif edilen sistemin marka ve modelleri, lisanslama yöntemi bu madde cevabında verilecektir Teklif edilen Ağ Güvenlik Duvarı, ileride ikinci bir cihaz alınması durumunda High-Availability için (yedeklilik ve süreklilik) Aktif-Aktif veya Aktif-Pasif olarak çalışmayı destekleyecektir Sistemin; Firewall, IPSec VPN, IPS, Antivirus/Malware kontrol, Uygulama kontrol/tanıma fonksiyonlarının hiç biri için kullanıcı sınırı olmayacak ve sınırsız kullanıcı lisansı ile teklif edilecektir. Sistemin 3 yıl süre ile Yazılım/işletim sistemi güncellemelerini ve en az 3 yıl süre için IPS, Uygulama Tanıma ve Kontrolü, AntiVirus ve Zararlı İçerik (Malware) ve Anti-bot Kontrolü, URL Kategori Filtreleme servis ve güncellemelerini yapacak lisanslar sistemle birlikte verilecektir Teklif edilecek ürünün yeni nesil firewall (bütün yeni nesil firewall özellikleri (uygulama kontrolü, kullanıcı yetkilendirme ve kontrol entegrasyonu vb. ) devrede iken) throughput değeri minimum 10 Gbps olacak veya RFC 2544 standartlarına (UDP 1518 Byte) göre minimum 75 Gbps network throughput değeri sağlayacaktır. Teklif edilen cihazın yeni nesil firewall throughput değerinin ne kadar olduğu veya RFC 2544 standartlarına (UDP 1518 Byte) göre network throughput değerinin ne olduğu belirtilmelidir Sistem aynı anda en az (iki milyon) oturumu destekleyecek ve saniyede en az (yüz yirmi bin) yeni oturum açabilme performansına sahip olacaktır. Bu değerler teklif edilen ürün dokümanlarında belirtilmiş olacaktır. Bu değerler teklif edilen ürün ile ilgili dokümanlarında belirtilmiş ve üretici bu değerleri kendi web sitesinde herkese açık bir şekilde yayınlamış olacaktır Sistem en az 5 Gbps IPS throughput performans değerine sahip olacaktır. Bu değerler teklif edilen ürün ile ilgili dokümanlarında belirtilmiş ve üretici bu değerleri kendi web sitesinde herkese açık bir şekilde yayınlamış olacaktır Sistemin Common-Criteria EAL-4/4+ veya ICSA sertifikasyonu olacaktır Sistem üzerinde; En az 8 adet Gigabit Ethernet RJ45 ara yüz desteği olacaktır. En az 4 adet SFP ara yüz olacaktır En az 4 adet SFP+ 10Gb/s ara yüz bulunacaktır. En az 200 Gbyte kapasitede depolama alanı bulunacaktır. Sistem Syslog sunuculara veya sistem ile birlikte kullanılabilecek Kayıt/Raporlama sistemlerine kayıt gönderebilecek ve sistem üzerindeki depolama biriminde de kayıt tutabilecektir Sistemle birlikte 4 adet SFP LX Gigabit Transceiver ve 2 adet SFP+ LR Gigabit Transceiver verilecektir Cihaz tek bir fiziksel güvenlik duvarı olarak çalışabileceği gibi, kurumun ihtiyaç duyması durumunda, lisans güncellenmesi ile en az 100 adet sanal sistem çalıştıracak şekilde yapılandırılabilecektir. Sistem üzerinde yapılandırılmaya hazır en az 5 sanal sistem olacaktır Sistem üzerindeki fiziki ve sanal ara yüzler sanal sistemler arasında paylaştırılabilecek, sanal sistemler birbirinden bağımsız yönetilebilecek ve bu sanal sistemler üzerinde birbirinden bağımsız kurallar yaratılabilecektir. Sistem üzerinde sanal güvenlik duvarı sistemlerinden istenilenler Layer3 te çalışabilirken, aynı anda istenilen sanal güvenlik duvarları Layer2 de transparent olarak çalışabilecektir. 3

4 Sistem istenildiğinde (bu özellik için ek lisans gerekiyorsa bu özellik aktive edilmek istenildiğinde gerekli lisans alımı yapılarak) veri kaybı koruma desteği (kurum dışına çıkan yada kurum dışından indirilen dosya türlerine göre engelleme desteği) verebilecek şekilde yapılandırılabilecektir Sistemin bu şartnamede aranan teknik özellikleri karşılayabilmesi için (aksi belirtilmedikçe (gerekli alım ileride yapılacak denmedikçe)) ek lisans/yazılım/donanım gerekiyor ise, (garanti süresi boyunca geçerli ve güncel olacak şekilde) teklife dahil edilecektir. Güncelleme gerektiren servis/özellikler için garanti süresi boyunca ücretsiz güncelleme sağlanacaktır. Bu madde kapsamında teklife dahil edilen lisans/yazılım/donanımlar bu madde cevabında belirtilecektir Teklif edilen sistemin IPV6 desteği olacaktır. IPv6 kapsamında en az: IPv6 Adresleme, IPv6 Statik Yönlendirme, IPv6 DNS, IPv6 Güvenlik kuralları, IPv6 Log ve Raporlama, Authentication, SNMP, IPv6 Packet Sniffing, IPv6 hata belirleme, Ping6 ve NAT64 destekleyecektir. Sistem, IPv4 ile IPv6 protokollerinin aynı anda kullanımına izin verecektir Sistem SPI(Stateful Packet Inspection) ve DPI (Deep Packet Inspection) Firewall özellikleriyle çalışabilecektir Sistem üzerinde kişi ve grup bazlı kural yazılabilecektir Sistem güvenlik duvarı üzerinde en az 20,000 (yirmi bin) politika (direktif) yazılabilecekdir Sistem, Kural Tabanlı Yönlendirme (Policy Based Routing) destekleyecektir Sistem başka bir networke yönlendirme yaparken hedef erişim noktası erişilemez olduğunda farklı bir hedef noktaya yönlendirme yapabilecektir Sistemin en az 2 adet WAN link desteği olacaktır. Sistem, en az 2 adet Internet bağlantısını yedekli olarak kullanabilecektir Sistemin Jumbo Frame desteği olacaktır Sistem üzerinden geçen trafiğin MTU değerlerinin değiştirilmesi yapılabilecektir Sistemin Stealth Mode (ağ geçidinin saklanması) desteği olacaktır Sistemin üzerinde sanal network ara yüzleri ( VLAN ) tanımlanabilecektir. Sanal ağlar (VLAN) arası geçişler kontrol edilebilecektir Sistem, RIP, OSPF ve BGP Yönlendirme protokollerini destekleyecektir. Bununla birlikte multicast routing desteği de olacaktır Sistem üzerinde zaman bağlı Erişim Kontrol Listesi ( Access Control List, ACL) yapılandırılabilecektir Sistem; kendi üzerinde tanımlanan kullanıcı veri tabanı, RADIUS veya LDAP üzerinden veya AD entegrasyonu ile yetkilendirme yapabilecektir Sistemin DHCP Server ve DHCP Relay özelliği olacaktır Sistem uygulama kontrolü yapabilecektir. 4

5 Sistem peer-to-peer; P2P (DC++, bittorrent, edonkey, Gnutella. ve benzeri) trafiğini kontrol edebilmeli, belirlenen bant genişliği içinde bu trafiklere sınır getirebilmelidir Sistem VPN Gateway olarak IPSec destekleyecektir DES, AES, Kriptolama ve MD5, SHA-1 desteklenecektir. IKE ve PKI desteği olacaktır Sistem üzerinde, kullanıcıların kurum kaynaklarına güvenli olarak erişimini sağlayabilmek için, sistem ile bütünleşik olarak çalışacak SSL VPN Gateway özelliği bulunacaktır SSL VPN Gateway üzerine erişen kullanıcılar, sistem üzerinde tanımlı kullanıcı veritabanı, RADIUS veya LDAP üzerinden yetkilendirilebilecektir SSL VPN Gateway TCP ve UDP tabanlı trafikleri tünelleyebilecektir Sistemin HUB and SPOKE VPN desteği olacak ve Full Mesh topology çalışabilecektir Sistem, eş zamanlı en az 2000 VPN tünelini destekleyebilir özellikte olacaktır. Sistem üzerinde SSL VPN Gateway e ihtiyaca binaen yapılacak ek alım (lisans, aksam vb.) ile mobil kullanıcıların kurum bağlantısı sağlanabilecektir Sistem yerel ağdaki bir ya da birden fazla adres aralığındaki birçok IP'yi istenirse tek bir adres arkasında, istenirse her bir aralığı başka bir tek adres arkasında saklayabilecek veya bire bir adres çevrim özelliği olacaktır Sistemin NAT-T, PAT-T ve PAT (Port adres çevrim ) desteği olacaktır Sistem trafik ve protokol anomalilerini tespit edip durdurabildiği gibi, imza tabanlı saldırıları da tanıyıp durdurabilecektir. Özelleştirilebilir saldırı tanımları yapılabilecektir. IDS/IPS imzaları internet üzerinden otomatik olarak güncellenebilecektir Sistem casus yazılım (spyware) ve diğer zararlı kodlar da dâhil olmak üzere HTTP cevap ataklarına karşı ağ tarayıcıları için koruma sağlayacaktır. Sistem Ağ girişinde HTTP, SMTP, FTP, POP3 ve MSN trafiğini tarayarak virüsleri engelleyebilecektir. Sistem, anılan protokoller içinde tarama yaparak; Worm, Trojan, Keylogger, Spy, Dialer, Hacker tool türünden tehditleri tanıyıp durdurabilecektir. Virüs kontrolü, sistem üzerinde bulunan bütün ağ segment leri arasında yapılabilecektir Sistem DoS, DDos, DNS, Exploit, ICMP, IMAP, JAVA, LDAP, NETBIOS, SMTP, SQL INJECTION, TELNET vs. gibi önemli saldırı tiplerine ve SYN Flood, UDP Flood, ICMP Flood, ICMPv6 Flood ve diğer IP protokolleri bazlı Flood ataklarına karşı koruma sağlayacaktır Sistem IP spoofinge, backdoor saldırılarına ve tcp port taramalarına karşı koruma sağlayacaktır. Sistem zararlı trafik akışını anlayabilecek şekilde normalizasyon kabiliyetlerine sahip olacaktır Sistem botnet aktivitesini tespit edip, engelleyebilecektir, bilinen botnet komuta kontrol merkezlerine doğru irtibat trafiğini kesebilecektir Sistem içerik ve URL kategori bazlı filtrelemeyi destekleyecektir. Web trafiği denetlenmesinde farklı kaynak ve hedef adreslerine ve/veya farklı gruplara farklı politikalar uygulanabilecektir. İlgili URL kategori tanımları internet üzerinden otomatik olarak güncellenebilecektir. 5

6 Sistem gereğinde detaylı trafik log u ürettirilebilecektir.(tcpdump seviyesinde) Sistem konsol port üzerinden, web arayüz üzerinden (https), kendi yönetim arayüzünden ve ssh bağlantı ile komut satırı (command line) üzerinden yapılandırılabilecektir. Sistemi yönetmek için gerekli tüm yazılımlar ve lisanslar teklife dahil edilecektir Mean Time Between Failure değeri en az 6 yıl olacaktır Sistem üzerinde trafik, atak, Virus/zararlı içerik, URL Filtreleme, uygulama kontrol gibi loglar monitör edilebilecektir. Sistemi üzerinde log filtreleme yapılabilecektir O anda aktif bağlantılar veya cihaz üzerindeki loglar, cihaz üzerinden izlenebilmeli, üzerinde aynı anda birden çok filtreleme ve basit analiz işlemleri yapılabilmelidir. 3. Kurulum, Konfigürasyon ve Entegrasyon 3.1.Kurulum ve konfigürasyon yapılmadan önce, kurumumuzun topoloji ve altyapısı Bilişim Teknolojileri Müdürlüğü görevlileri ve Firma ile birlikte etüt edilerek, en ideal yapılandırma, best practices ve kampüs topolojisine entegrasyon için bir yol haritası oluşturulmuş ve geçilecek yapı ve gerekçeleri dökümante edilmiş olacaktır. 3.2.Halen kullanılmakta olan güvenlik duvarı cihazı ve alınacak olan sistem İdare nin istekleri doğrultusunda konfigüre edilerek mevcut yapıya dahil edilecektir. 3.3.Sistemin kurulum ve konfigürasyonu maddesinde anılan tüm fonksiyonları aktif olarak kullanılacak sekilde yapılacaktır. Oluşacak yeni topoloji yüklenici tarafından dijital ortamda dökümante edilecek ve en az 5 kopya halinde İdare ye teslim edilecektir. 3.4.Firma, kesin Kabul ve muayeneden itibaren garanti sürecini kapsayacak şekilde; sistem planlaması, sistemin daha performanslı çalışması, kurumun ihtiyaçlarına yönelik çalışması ve ince ayarların yapılması (cihazın üzerinden geçen trafiğin analiz edilerek, ihtiyaçlara yönelik ayarların yapılması) ve tüm yazılımsal özelliklerin ihtiyaca göre yapılandırılması gibi konularda telefon/eposta ile ve gerektiği takdirde yerinde teknik danışmanlık ve rehberlik hizmeti verecektir. 6

ahmeteksi@tff.org mail adresinden veya 0 212 362 22 98 no lu telefondan detaylı bilgi alınabilir.

ahmeteksi@tff.org mail adresinden veya 0 212 362 22 98 no lu telefondan detaylı bilgi alınabilir. ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2014/1164 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU AĞ GÜVENLİK DUVARI SİSTEMİ VE LOGLAMA İŞİ 15.01.2014 SON BAŞVURU TARİHİ : 27 Ocak 2014 Saat 15.00 Türkiye Futbol Federasyonu

Detaylı

Güvenlik Duvarı Teknik Şartname

Güvenlik Duvarı Teknik Şartname 1. Güvenlik Duvarı Teknik Özellikleri Güvenlik Duvarı Teknik Şartname 1.1. Güvenlik duvarı cihazları donanım ve yazılım bütünü (appliance) olarak teklif edilecektir 1.2. Güvenlik duvarı cihazları üretici

Detaylı

IP TELEFON ve AĞ GÜVENLİK SİSTEMLERİ

IP TELEFON ve AĞ GÜVENLİK SİSTEMLERİ IP TELEFON ve AĞ GÜVENLİK SİSTEMLERİ A B S.NO ÜRÜN ADI MİKTARI IP TELEFON SİSTEMİ 1 Çağrı Sunucusu 2 2 PRI Modem 1 3 Telekom Ses Geçidi (Voice Gateway) 1 4 IP Telefon TİP1 100 5 IP Telefon TİP2 300 6 IP

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİL Gİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜVENLİK D UVARI ALIMI TEKNİK ŞAR TNAMESİ

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİL Gİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜVENLİK D UVARI ALIMI TEKNİK ŞAR TNAMESİ T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİL Gİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜVENLİK D UVARI ALIMI TEKNİK ŞAR TNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. Kapsam 2. Tanımlar 3. Genel Hükümler 4. Teknik Koşullar 5. Ödemeler 6. İşin Süresi 7. Diğer

Detaylı

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI E-SINAV SİSTEM ALTYAPISINA YÖNELİK DONANIM VE HİZMET ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR... 3

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GÜVENLİK VE LİSANS İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GÜVENLİK VE LİSANS İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GÜVENLİK VE LİSANS İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Ocak 2009 İŞKUR Güvenlik ve Lisans İhalesi Teknik Şartnamesi Sayfa 1 / 11 1. KONU, AMAÇ VE KAPSAM 1.1. KONU Bu teknik şartname, Türkiye İş

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi Haziran -2013 t Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU İŞ SÜREKLİLİĞİ ve SİSTEM ALTYAPISI GELİŞTİRİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU İŞ SÜREKLİLİĞİ ve SİSTEM ALTYAPISI GELİŞTİRİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU İŞ SÜREKLİLİĞİ ve SİSTEM ALTYAPISI GELİŞTİRİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Kurumumuz bünyesinde aynı lokasyonda yer alan iki veri merkezinin aktif olarak kullanılmasını sağlayarak

Detaylı

T.C ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI KAMERA, PARMAK İZİ VE YÜZ TANIMA SİSTEMLERİNİN BİLİŞİM ALTYAPISINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR...

Detaylı

TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1. KONU KAPSAM 1.1. Bu projenin konusu ve kapsamı; Türkiye de faaliyet gösteren Çimento Fabrikalarının

Detaylı

GENEL HUSUSLAR. SIRA MALZEME Birim Miktar 1 Merkez Omurga Anahtar Adet 1 2 10 Gigabit DMZ Dağıtım Anahtarı Adet 1

GENEL HUSUSLAR. SIRA MALZEME Birim Miktar 1 Merkez Omurga Anahtar Adet 1 2 10 Gigabit DMZ Dağıtım Anahtarı Adet 1 GENEL HUSUSLAR 1. Teklif edilecek tüm anahtarlar aynı üreticiye ait olacaktır ve ihale tarihinde üreticinin WEB sayfasında yayınlanmış olan ürünler olacaktır. Üretimi bitmiş (End of Life] cihazlar kesinlikle

Detaylı

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Çağrı Merkezi Sistemi Alımı Teknik Şartnamesi 2007, Ankara Atatürk Bulvarı Kızılay

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. OMURGA ANAHTAR ve KENAR ANAHTAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. OMURGA ANAHTAR ve KENAR ANAHTAR TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ OMURGA ANAHTAR ve KENAR ANAHTAR TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde Kartlı Geçiş Sistemi ve IP Tabanlı Kapalı Devre Kamera Güvenlik

Detaylı

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü nün bir ucu İzmir diğer ucu Ankara (Devamlılık fiber odası) olmak üzere, üzerinden video&audio

Detaylı

TFF BİLGİ İŞLEM DEPARTMANI GÜVENLİK YAZILIMI ALIMI TEKLİF ŞARTNAMESİ. Adı: Türkiye Futbol Federasyonu Sanal Sunucu ve Uygulama Güvenlik Yazılımı.

TFF BİLGİ İŞLEM DEPARTMANI GÜVENLİK YAZILIMI ALIMI TEKLİF ŞARTNAMESİ. Adı: Türkiye Futbol Federasyonu Sanal Sunucu ve Uygulama Güvenlik Yazılımı. ÜNİTESİ Satın Alma Müdürlüğü 11.01.2012 SAYI :2013/871 KONU :Sanal Sunucu ve Uygulama Güvenlik Yazılımı SON BAŞVURU TARİHİ: 18.01.2013 Saat15:00 TFF BİLGİ İŞLEM DEPARTMANI GÜVENLİK YAZILIMI ALIMI TEKLİF

Detaylı

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nün görevi ve konumu nedeniyle bilgi çağı gereklerine

Detaylı

Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Politikası İÇİNDEKİLER GİRİŞ KISALTMALAR TABLOSU 1. E-POSTA POLİTİKASI 2. ŞİFRE POLİTİKASI 3. ANTİ-VİRÜS POLİTİKASI 4. İNTERNET ERİŞİM VE KULLANIM POLİTİKASI 5. SUNUCU GÜVENLİK POLİTİKASI 6. VERİTABANI GÜVENLİK POLİTİKASI

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan ve Sağlık Kampüs ağına hizmet

Detaylı

İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ YÖNETİMLİ WIRELESS CONTROLLER ve ACCESS POINT SİSTEMİ LOGLAMA YAZILIMI MİSAFİR HOTSPOT UYGULAMASI İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ OCAK 2014 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı A.

Detaylı

KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME Madde 1- İşin Tanımı: Kayseri Ticaret Odası web sayfasının portal alt yapısında fikir, içerik ve konseptlerin oluşturulması

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ ve HEDEFLER Başbakanlığın 16 Temmuz 2008 gün ve 2816 sayılı, Elektronik

Detaylı

Enerjimiz Herseye Yeter

Enerjimiz Herseye Yeter ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN KONUSU Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılımı Hizmet Alımı İşi; ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (İDARE) standart dosya planının oluşturulması, oluşturulan

Detaylı

antikor Yönetim Panelleri

antikor Yönetim Panelleri 1 antikor Yönetim Panelleri AntiKor G100, S100, S200, P100, P200, E100, E200 ve E300 sürümünde de 15 ana kategori bulunmaktadır. Modeline göre bazı kategoriler ve menüler lisans kapsamı dışında olabilir.

Detaylı

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. 2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ e-devlet Kapısı 160 İletişim Merkezi Hizmeti İhalesi Teknik Şartnamesi 2

Detaylı

Haberleşme Genel Müdürlüğü

Haberleşme Genel Müdürlüğü Haberleşme Genel Müdürlüğü Kurumsal SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi Sürüm 1 Temmuz 2014 1 İÇİNDEKİLER 1 Giriş... 8 1.1 Amaç... 8 1.2 Kapsam... 8 1.3 Tanımlar ve Kısaltmalar... 8 1.4 Dayanak... 9 1.5 İlgili

Detaylı

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME 1. KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra TRT olarak

Detaylı

1. Teklif edilecek cihazlar, donanım ve yazılım olarak tek parça olacaktır.

1. Teklif edilecek cihazlar, donanım ve yazılım olarak tek parça olacaktır. Network Trafik Yük Dengeleme Cihazı Teknik Şartname 1. Teklif edilecek cihazlar, donanım ve yazılım olarak tek parça olacaktır. 2. Butun moduller cihaz üzerinde eş zamanlı çalışacaktır. 3. Cihazın throughput

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ İÇİN HBYS, MÜDÜRLÜK İÇİN LBYS, FATURALANDIRMA VE İNSAN KAYNAKLARI MODÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GİRİŞ Sağlık Bakanlığı Tedavi

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde bina içi

Detaylı

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Ali Rıza EKİCİ, Denizcilik

Detaylı