SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI HALK SAĞLIĞI ACİL DURUM TATBİKATI SONUÇ RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI HALK SAĞLIĞI ACİL DURUM TATBİKATI SONUÇ RAPORU"

Transkript

1 T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sabiha Gökçen Havalimanı Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliği SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI HALK SAĞLIĞI ACİL DURUM TATBİKATI SONUÇ RAPORU 13 MAYIS 2013 İSTANBUL

2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1.BÖLÜM Amaç Kapsam Dayanak 2.BÖLÜM Tatbikata Hazırlık I.Toplantı II.Toplantı III.Toplantı IV.Toplantı 3.BÖLÜM Halk Sağlığı Acil Durum Tatbikatı 4.BÖLÜM Tatbikatın Değerlendirilmesi Tatbikat Sonrası Yapılan Toplantılar Sıcak Toplantı Soğuk Toplantı Sağlık Denetleme Merkezi ve Terminal Değerlendirmesi Uçak içi Değerlendirmesi Apron Değerlendirmesi Tatbikat Geneli ve Kriz Merkezi Değerlendirmesi Halk Sağlığı Acil Durum Tatbikatı Genel Değerlendirmesi Tatbikatın Başarılı Yönleri Tatbikatın Geliştirilmesi Gereken Yönleri 5.BÖLÜM Tatbikat Katılımcı Kurumlar 6.BÖLÜM Sonuç Hazırlayanlar 1

3 GİRİŞ Günümüzde uluslararası seyahat, turizm, ticaret ve taşımacılığın artması kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer ve diğer etkenlerle oluşan uluslararası halk sağlığı acil durumlarının yayılımını artırmaktadır. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koordinasyonunda uzun süreli uluslararası çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalar sonucunda ülkemizin de dahil olduğu 194 üye ülke tarafından imzalanan Uluslararası Sağlık Tüzüğü (UST 2005) 2007 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu Tüzük ile, halk sağlığı risklerinin uluslararası yayılımının önlenmesi için alınacak ulusal, bölgesel ve küresel önlemlerin çerçevesi belirlenmiş ve ülkelerin bu tür durumlara karşı yanıt kapasitesinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede, ülkemizin uluslararası alanda halk sağlığı risklerine karşı hazır olmasına ve korunmasına, katkı sağlamak, kriz durumlarında kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu oluşturmak amacıyla Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık genel Müdürlüğünce ilgili tüm paydaşların katılımıyla Uluslararası Giriş Noktalarında Halk Sağlığı Acil Durumu Ulusal Eylem Planı hazırlanmıştır. Bu plan Avrupa Birliği uyum çalışmaları kapsamında İçişleri Bakanlığı nın liderliğinde 29 Kasım Nisan 2012 tarihleri arasında yürütülen Entegre Sınır Yönetimi (ESY) Projesi kapsamında hazırlanmış olup, 17 Nisan 2012 tarihinde ESY Koordinasyon Kurulu tarafından imzalanarak kabul edilmiştir. Uluslararası giriş noktaları, sınırları aşan halk sağlığı acil durumlarının ülkeler arasında yayılımını önlemek açısından oldukça önemli olup ve UST de belirtilen halk sağlığı çekirdek kapasitelerinin giriş noktalarında oluşturulması gerekmektedir. Oluşturulması gereken bu çekirdek kapasitelerin en önemlilerinden birisi de giriş noktalarında Halk Sağlığı Acil Durum Planları nın hazırlanması ve bu planların tatbikatlarla test edilerek güncellenmesidir. UST 2005 Gereği 13 BGN den biri olan Sabiha Gökçen Havalimanı için de Halk Sağlığı Acil Durum Planı hazırlanmış ve Mart 2013te SGHL Güvenlik komisyonunca onaylanmıştır. 13 Mayıs 2013 Tarihinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında Sabiha Gökçen Havalimanı Halk Sağlığı Acil Durum Planı nın test edilmesi amacıyla ilgili tüm sınır kurumlarının ve dış paydaş kurumların da katıldığı bir tatbikat gerçekleştirilmiştir. Halk sağlığını tehdit eden olası bir acil durumda Sabiha Gökçen Havalimanı Halk Sağlığı Acil Durum Planının uygulanabilirlik seviyesini ortaya koymak, halk sağlığıyla ilgili acil durumlarda meydana gelebilecek aksaklıkları tespit etmek ve tespit edilen aksaklıkların çözümü için etkin tedbirlerin alınabilmesini sağlamak, olası bir halk sağlığı acil durumunda ilgili tüm kurum ve kuruluşlar arasındaki iletişim, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve test etmek amacıyla düzenlenen tatbikat; planlara uygun olarak başarıyla tamamlanmıştır.ayrıca gerçekleştirilen bu tatbikatla Ulusal Eylem Planı ile giriş noktalarına özel hazırlanmış olan yerel planların uyumluluğu da test edilmiştir. 2

4 1.BÖLÜM AMAÇ Sabiha Gökçen Havalimanı Halk Sağlığı Acil Durum Planını test etmek, Yerel planın Ulusal plana uyumluluğunu test etmek, Sabiha Gökçen Havalimanı Sağlık Denetleme Merkezi ekipleri, 112 UMKE ve belirlenmiş hastanenin halk sağlığı acil durumuna karşı yanıt kapasitelerini test etmek, Sabiha Gökçen Havalimanında görev yapan kurum ve kuruluşların Halk Sağlığı Acil Durumuna karşı hazırlılık durumunu test etmek, Olası bir halk sağlığı acil durumunda ilgili tüm kurum ve kuruluşlar arasındaki iletişim, işbirliği ve koordinasyonu test etmektir. KAPSAM Sabiha Gökçen Havalimanında yapılan Halk Sağlığı Acil Durum Tatbikatı; SGHL Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliği ve Sabiha Gökçen havalimanında görev alan kamu kurumu ve özel kuruluşları kapsar.ayrıca Havalimanı dışı kurum olan İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğünü,İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünü,112 Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünü,İstanbul Güney Bölgesi Kamu Hastaneler Birliği Sekreterliğini ve UMKE'yi de kapsamaktadır. DAYANAK Uluslararası Sağlık Tüzüğü 2005 Entegre Sınır Yönetimi Koordinasyon Kurulunun Uluslararası Giriş Noktalarında Halk Sağlığı Acil Durum Ulusal Eylem Planı nın kabulüne dair 17 Nisan 2012 tarihli kararı, Sabiha Gökçen Havalimanı Halk Sağlığı Acil Durum Planı (SGHL Güvenlik Komisyonun Tarih ve 2013/03 Sayılı onayı) 2.BÖLÜM TATBİKATA HAZIRLIK 13 Mayıs 2013 Tarihinde yapılan Halk Sağlığı Acil Durum Tatbikatına hazırlık amacı ile "Tatbikat Çalışma Programı"na uygun olarak dört adet çalışma toplantısı düzenlenmiştir. I.Toplantı: İlk toplantı 26 Nisan 2013 tarihinde yapılmıştır.bu toplantıda planlanan tatbikat ile ilgili ilk bilgilendirmeler yapılmış olup "Tatbikat Çalışma Grubu "oluşturulmuştur.belirlenen çalışma grubuna tatbikat çalışma programı dağıtılarak bu program ve uygulamalar konusunda açıklamalar yapılmış,görev ve sorumluluklar konusunda bilgi paylaşımında bulunulmuştur. 3

5 II.Toplantı: İkinci toplantı 03 Mayıs 2013 tarihinde yapılmıştır.bu toplantıda daha önceki toplantıda belirlenen tatbikat çalışma grubu üyelerine hazırlanan "Taslak Tatbikat Senaryosu" dağıtılmış olup üzerinde görüşmeler yapılmıştır.ayrıca tatbikata katılacak olan personel,araç,ekipman ve iletişim cihazlarının tespiti ve temini konusunda kararlar alınmıştır.toplantıya katılan üyelere 2012 yılında yapılmış olan Adnan Menderes Havalimanı Halk Sağlığı Acil Durum Tatbikatı videosu izlettirilmiş olup havalimanımıza özgü nasıl bir tatbikat olması gerektiği konusunda görüşmeler yapılmıştır.ayrıca düzenlenen bu toplantıya havalimanı dışı kurumlardan Genel Müdürlüğümüz adına üç yetkili, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünden,UMKE'den ve Kamu Hastaneleri Birliği sekreterliği adına Dr.Lütfi KIRDAR Eğitim ve Araştırma Hastanesinden de bir yetkili katılmıştır. 4

6 III.Toplantı: Üçüncü toplantı SGHL ilgili kurum ve kuruluş yetkilileri ile Genel Müdürlüğümüzden, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünden ve Kamu Hastaneleri Birliği Sekreterliği adına Dr.Lütfi KIRDAR Eğitim ve Araştırma Hastanesinden de yetkililerin katılımı ile10 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir.bu toplantıda Tatbikat Bilgi Notu ve senaryonun son hali paylaşılmış,iş akışı ve senaryoya göre uygun araç ve ekipman (KKE,telsiz,telefon gibi) planlaması gözden geçirilmiş ve son hazırlıklar değerlendirilmiştir.toplantıda ayrıca Tatbikat için "Değerlendiriciler" belirlenmiş olup kullanılacak değerlendirme formları dağıtılmıştır. IV.Toplantı: Dördüncü ve son toplantı tatbikat günü 13 Mayıs 2013 tarihinde belirlenen tatbikat saatinden bir saat önce havalimanımız konferans salonunda yapılmıştır.bu toplantıya tatbikata katılacak bütün kurumlar ile birlikte tatbikatta rol alacak oyuncular da katılmıştır.tatbikatta rol alacak olan oyunculara rolleri anlatılmış olup son hazırlıklar gözden geçirilmiştir.bilgilendirmeyi müteakiben tatbikatın başlaması için ilgili personel görev yerlerine dağılmıştır. 3.BÖLÜM HALK SAĞLIĞI ACİL DURUM TATBİKATI Sabiha Gökçen Havalimanı Halk Sağlığı Acil Durum Tatbikatı planladığı şekilde 13 Mayıs 2013 Tarihinde 90 Personel,2 Ambulans,1 UMKE aracı,1 Uçak,2 Polis aracı,2 cobus ve 2 personel aracı ile Saat 14:50 de; Senaryo gereği Pegasus havayolu şirketine ait bir uçakta pilotun Uzakdoğudan gelen Ortadoğu aktarmalı bir yolcuda yüksek ateş,öksürük,baş ağrısı,titreme ve solunum güçlüğü olduğunu SGHL Kuleye bildirmesi ile başlamıştır. 5

7 14:51 Kule görevlisi almış olduğu hastalık ihbarını HEAŞ Nöbetçi Meydan Müdürüne bildirir. 14:53 Uçak ile irtibat kuran KULE görevlisi uçak ile ilgili daha detaylı bilgiler alarak Nöbetçi Meydan Müdürüne bilgileri aktarır. (Tipi,H.Yolu şirketi,yolcu sayısı gibi..) 14:54 HEAŞ Nöbetçi Meydan Müdürü kendisine ulaşan bilgileri HEAŞ İlkyardım Şefliğine bildirir ve birlikte durum değerlendirmesi yapar. 14:55 HEAŞ İlkyardım Şefliği durum değerlendirmesini takiben bulaşıcı hastalık şüphesinden dolayı durumu Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliğine bildirir. 14:57 Sağlık Denetleme Merkezi Tabibi Halk Sağlığı Acil Durumu Müdahale sürecini başlatır. 15:00 Sağlık Denetleme Merkezi Tabibi:SGHL Mülki İdare Amirini,THSSGM kontak kişisini,112 Acil Ambulans servisini,umke'yi arayarak oluşan Halk Sağlığı Acil durumunu bildirir,.mülki İdare Amirinden Kriz Merkezinin acil toplanmasını talep eder.sdm Acil Müdahale Ekibini aktive eder. 14:52 Acil Durum Sürecinin başlaması ile birlikte diğer kurumların da kendi bilgi akışları sağlanır. 15:00-15:10 Mülki İdare Amirliği sekreterliği tarafından Kriz Merkezi üyelerinin Kriz Merkezinde toplanması sağlanır. 15:00 Hasta yolcu bulunan uçağın havalimanımıza inişi gerçekleşir ve 32 nolu uçak park pozisyonuna çekilir. 15:00 SGHL Emniyet Müdürlüğü Personeli tarafından uçak etrafında güvenlik önlemleri alınır.gerektiğinde destek sağlamak amacıyla HEAŞ İlkyardım Şefliğine bağlı ambulans ve ekip uygun bekleme pozisyonunu alır. 15:10 Sağlık Denetleme Merkezi Tabibi tarafından oluşan Acil Durum ile ilgili Kriz Merkezi bilgilendirilir. 15:00 SDM Acil Müdahale Ekibi Uçak altına gelerek hazırlıklarının tam olduğu bilgisini Kriz Merkezine verir.. 15: Acil ambulansı ve UMKE ekipleri Uçak altına gelir. 15:00-15:05 Nöbetçi Meydan Müdürü tarafından uçak ile ilgili gelişmeler Kriz Merkezine aktarılır. 15:05 UMKE ve SDM Acil Müdahale Ekibi uçak kapısını açtırır. 15:06-15:16 Öncelikle UMKE Ekibi uçak içine girerek özel detektörle uçağı tarayarak, uçakta kimyasal biyolojik tanımlanmış herhangi bir tehlike bulunmadığını belirtir SDM Acil Müdahale Ekibi uçağa girer, kendini tanıtır,durumla ilgili yolcuları bilgilendirerek hasta yolcu öncelikli olmak üzere müdahaleye başlar.aynı anda 6

8 ekipten bir kişi yolcu bilgi formu ve kişisel sağlık beyanlarının yolcular tarafından doldurulup toplanmasını sağlar. Hasta yolcunun sevkine karar verilir.olası Bilgi Formu hasta yolcu için doldurularak 112 ekipleri uçağa çağrılır. 15:11-15: Ekipleri sevki düşünülen hasta için uçağa alınır ve hasta yolcu 112 ekiplerince uçaktan indirilir,negatif basınçlı sedye ile bulaşıcı hastalık için donanımlı ambulansa alınır.yolcunun, pasaport işlemleri uygun şekilde tamamlanarak,kartal Eğitim Araştırma Hastanesine(önceden belirlenmiş hastane) sevki sağlanır. 15:16-15:18 SDM Acil Müdahale Ekibi uçak altında koruyucu kıyafetlerini usulüne uygun olarak çıkartır. 15:18-15:25 Diğer yolcular COBUS ile dışhatlar gelen yolcu kapısından önceden belirlenmiş izolasyon odasına bilgilendirme için alınır.doldurulan yolcu bilgileri ve sağlık deklarasyonları Halk Sağlığı Kurumuna fakslanır 15:20-15:30 Havayolu şirketi ve terminal işletmesi tarafından uçağın,kullanılan COBUS'ın,izolasyon odasının dezenfeksiyonu sağlanır. 15:25-15:30 Tüm yolculara ve uçak personeline bilgilendirme yapılır. 15:30 SDM Sorumlu Tabibi tarafından Kriz Merkezine uçaktaki yolcular ile teması olan havalimanı personelinin bilgilendirilmesi için SDM de toplanması gerektiği söylenir. 15:35 Bilgilendirilen yolcuların pasaport işlemleri mümkün olduğu kadar az (tek)bankoda, gerekli kişisel koruyucuları kullanan pasaport polisi tarafından yaptırılarak çıkışları sağlanır. 15:40 Hasta yolcunun Dr.Lütfi KIRDAR Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine ayrı bir kapıdan alınıp, enfeksiyon hastalıkları servisinde izole bölüme yatırılarak gerekli müdahaleye başlandığı bilgisi SDM sorumlu tabibine ulaşır. 15:40 Kriz Merkezinin belirlemiş olduğu kişi oluşan acil durum süreci ile ilgili basını bilgilendirir.ilgili hava yolu şirketi yolcu yakınlarını bilgilendirir. 15:40 SDM Sorumlu Tabibi tarafından havalimanımızda oluşan Halk Sağlığı riskli durumunun sona erdiği konusunda Mülki İdare Amiri ve SGHLkriz Merkezine bilgilendirme yapılarak tatbikat sona erdirilir. 4.BÖLÜM TATBİKATIN DEĞERLENDİRİLMESİ Sabiha Gökçen Havalimanı Halk Sağlığı Acil Durum Tatbikatının başlangıcından tatbikatın bittiği anonsu yapılana kadar geçen sürede Tatbikatı değerlendirmek üzere 4 (Dört) kişi değerlendirici olarak belirlenmiştir. Değerlendirici olarak belirlenen kişiler, görevleri, değerlendirme noktaları ve değerlendirme sonuçları aşağıda gösterildiği gibidir. 7

9 Sıra No Adı Soyadı Görevi 1 Adnan GÜMÜŞ ISG Terminal Müdürü Tatbikat Değerlendirme Noktası SDM ve Terminal içi değerlendirme 2 Osman AKTAŞ TGS Yer Hiz.İst.Baş.Müd Uçak içi değerlendirme 3 Ercan TARAKÇI HEAŞ Güvenlik Eğitim Memuru Apron Polis Memuru ve EADB üyesi- Tatbikat Geneli ve Kriz 4 Özcan ÖZTÜRK Kriz Merkezi sekretaryası Merkezi değerlendirme Sıcak Toplantı: TATBİKAT SONRASI YAPILAN TOPLANTILAR Tatbikat icrasının hemen akabinde Kriz Merkezinde Saat 16:30-18:00 saatleri arasında Değerlendiriciler ve Gözlemciler ile yapılan tatbikatın geneli hakkında değerlendirmedir.değerlendirici notları gözden geçirilmiş olup tatbikat sürecinin nasıl işlediği yorumlanmıştır. Soğuk Toplantı: Tatbikat hakkında yapılan toplantılar ve yapılan değerlendirmeler ışığında hazırlanmış olan "Tatbikat Sonuç Raporunun" paylaşılacağı toplantıdır.sabiha Gökçen Havalimanı Haziran ayı Güvenlik Komisyon Toplantısı olarak planlanmıştır. 8

10 I.Sağlık Denetleme Merkezi ve Terminal Değerlendirmesi: Sağlık Denetleme Merkezi ve Terminal içi değerlendirilmesi için ISG Terminal Müdürü Adnan GÜMÜŞ belirlenmiştir.ilgili alan değerlendirme sonucu aşağıda olduğu gibidir. 9

11 II.Uçak içi değerlendirme: Uçak içi değerlendirme amacı ile TGS İstasyon Başmüdürü Osman AKTAŞ belirlenmiştir.ilgili alanın değerlendirme sonucu aşağıda olduğu gibidir. 10

12 III.Apron Değerlendirme: Apronun değerlendirilmesi amacı ile HEAŞ Güvenlik Eğitim Memuru Ercan TARAKÇI belirlenmiştir.ilgili alanın değerlendirme sonucu aşağıda olduğu gibidir. 11

13 IV.Tatbikat Geneli ve Kriz Merkezi Değerlendirme: Tatbikatın genelini ve Kriz Merkezinin değerlendirilmesi amacı ile Polis Memuru Özcan ÖZTÜRK belirlenmiştir.ilgili alanların değerlendirme sonucu aşağıda olduğu gibidir. 12

14 13

15 14

16 15

17 HALK SAĞLIĞI ACİL DURUM TATBİKATI GENEL DEĞERLENDİRMESİ Tatbikatın Başarılı Yönleri: Sabiha Gökçen Havalimanı Halk Sağlığı Acil Durum Tatbikatının geneli itibarı ile, planlara uygun şekilde sorunsuz olarak tamamlandığı, ve amacına ulaştığı değerlendirilmektedir. Tatbikat öncesi yapılan planlamanın ve yapılan hazırlıkların yeterli olduğu düşünülmektedir. Hazırlanmış olan Tatbikat Senaryosunun diğer kurumların katılımı ile hazırlanmış olmasının çıkabilecek olumsuzlukları en aza indirgediği düşünülmektedir. Tatbikata katılan ve görev alan kurum ve kuruluşların tam destek sağlaması sürecin eksiksiz ve sorunsuz bitirilmesine katkı sağlamıştır. Yapılan tatbikat ile Sabiha Gökçen Havalimanında Halk Sağlığı Riski nedeniyle oluşabilecek acil durumlarda müdahale şekli ve bu müdahale esnasında ilgili kurumlararası ve kuruluşlararası işbirliği iletişim ve eşgüdümlü çalışmanın önemi konusunda farkındalık oluşmuştur. Eğitim faaliyetlerinin düzenlenerek hazırlık seviyesinin her zaman üst düzeyde tutulmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Tatbikatın Geliştirilmesi Gereken Yönleri: Sabiha Gökçen Havalimanında oluşabilecek bir halk sağlığı riskine hazırlıklı olmak amacıyla kurumlar arası iletişim prosedürlerinin periyodik olarak güncellenmesinin önemli olduğu gözlemlenmiştir. Tatbikatın icrası esnasında profesyonel kamera ve kayıt ekibinin olmaması eksiklik olarak değerlendirilmiştir. Tatbikatın planlanması aşamasında tatbikat bütçesinin olması durumunda organizasyon ve uygulamaların kolaylaşabileceği değerlendirilmiştir. Sağlık Denetleme Merkezlerinin kendilerine ait telsizlerinin olması iletişimi kolaylaştıracağı ve müdahaleyi hızlandıracağı görülmüştür. 5.BÖLÜM TATBİKATA KATILAN KURUMLAR 1- Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki İdare Amirliği 2- Sabiha Gökçen Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü 3- Sabiha Gökçen Havalimanı Jandarma Bölük Komutanlığı 4- Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü 5- Sabiha Gökçen Havalimanı Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliği 6- İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 7- İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü 8- Dr. Lütfi KIRDAR Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği 16

18 9- HEAŞ Genel Müdürlüğü 10- ISG A.Ş Genel Müdürlüğü 11- AOC Başkanlığı 12- Türk Hava Yolları İstasyon Müdürlüğü 13- PEGASUS İstasyon Müdürlüğü 14- ÇELEBİ İstasyon Müdürlüğü 15- TGS İstasyon Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü 17- UMKE 6.BÖLÜM SONUÇ Yukarıda verilen bilgiler ışığında ve yapılan değerlendirmeler doğrultusunda Sabiha Gökçen Havalimanı Halk Sağlığı Acil Durum Tatbikatı herhangi bir sorun yaşanmadan amacına uygun şekilde başarılı olarak icra edilmiştir. Sağlık Denetleme Merkezimizin ve havalimanına ait diğer kurum ve kuruluşların Halk Sağlığı Acil Durumu karşısında hazırlık seviyesi test edilmiştir.ayrıca yapılmış olan tatbikat sonucunda havalimanına ait MSHGP Acil Durum Planının genel uygulamaları ve iş akışları da değerlendirilmiş,halk Sağlığı Acil Durum Planı ile diğer planların uyumluluğu gözden geçirilmiştir. Halk Sağlığı Acil Durum Tatbikatına katkı sağlayan havalimanı ve havalimanı dışı tüm kurumlara teşekkür ederiz.olası bir Halk Sağlığı Riskinin ülkemizde ve havalimanımızda yaşanmaması dileği ile; Saygılarımızı sunarız. HAZIRLAYANLAR İlyas ÖZCAN SGHL Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliği Sağlık Memuru Dr. Işık ÇAKIN ASLAN SGHL Sağlık Denetleme Merkezi Tabibi Dr. Özlem GÜNDÜZ SGHL Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliği Sorumlu Tabibi 17

ANTALYA HAVALİMANI HALK SAĞLIĞI ACİL DURUM TATBİKATI SONUÇ RAPORU

ANTALYA HAVALİMANI HALK SAĞLIĞI ACİL DURUM TATBİKATI SONUÇ RAPORU ANTALYA HAVALİMANI HALK SAĞLIĞI ACİL DURUM TATBİKATI SONUÇ RAPORU 16 MAYIS 2013 1 ANTALYA İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1.BÖLÜM Amaç Kapsam Dayanak 2.BÖLÜM Süreç -Toplantılar 3.BÖLÜM Halk Sağlığı Acil Durum Tatbikatı

Detaylı

MERSİN SAHİL SAĞLIK DENETLEME MERKEZİ TABİPLİĞİ MERSİN LİMANI HALK SAĞLIĞI ACİL DURUM PLANI

MERSİN SAHİL SAĞLIK DENETLEME MERKEZİ TABİPLİĞİ MERSİN LİMANI HALK SAĞLIĞI ACİL DURUM PLANI MERSİN SAHİL SAĞLIK DENETLEME MERKEZİ TABİPLİĞİ MERSİN LİMANI HALK SAĞLIĞI ACİL DURUM PLANI 2013 1 ÖNSÖZ Günümüzde uluslararası seyahat, turizm, ticaret ve taşımacılığın artması uluslararası halk sağlığı

Detaylı

YÖNETMELİK HAVA ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ (SHY-HUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK HAVA ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ (SHY-HUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28734 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK HAVA ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ (SHY-HUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

TELE SAĞLIK SERVİSİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

TELE SAĞLIK SERVİSİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE (26.03.2015 tarihli ve 38110390/010.04/644 sayılı Bakanlık Makam Onayı) TELE SAĞLIK SERVİSİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK 2 BASKI Anıl Matbaacılık Özveren Sokak No:13/A Demirtepe Kızılay / ANKARA Tel:

Detaylı

Fatıma ŞAHİN. Daire Başkanı

Fatıma ŞAHİN. Daire Başkanı Fatıma ŞAHİN Daire Başkanı Haziran, 2015 02/11/2011 tarih ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Madde 29- (1) Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak, ikinci ve üçüncü

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

T.C SAMSUN VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ

T.C SAMSUN VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ T.C SAMSUN VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ EYLÜL 2013 1 SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER

Detaylı

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) BU PLAN AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV ALACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA

Detaylı

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28681 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği

Detaylı

Ulusal Arama ve Kurtarma Planına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/4)

Ulusal Arama ve Kurtarma Planına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/4) 11 Temmuz 2002-Sayı :24812 Amaç Ulusal Arama ve Kurtarma Planına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/4) Madde 1- Bu Tebliğin amacı, 12.12.2001 tarihli ve 24611 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Türk Arama

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046

Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046 Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; acil sağlık hizmetlerinin

Detaylı

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANI HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI Ankara-2013 İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

d)(değişik: RG-24/3/2004-25412) Şube Müdürlüğü: Acil sağlık hizmetleri Şube Müdürlüğünü,

d)(değişik: RG-24/3/2004-25412) Şube Müdürlüğü: Acil sağlık hizmetleri Şube Müdürlüğünü, ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 30 EYLÜL 2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; acil sağlık hizmetlerinin yurt sathında eşit, ulaşılabilir, kaliteli,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ ve ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE 2010 AFETLERDE SAĞLIK

Detaylı

Dış Afet: Kurumun dışında gelişen bir afet olayıdır. Deprem, sel felaketi, yangın düşmesi gibi(2,4,6).

Dış Afet: Kurumun dışında gelişen bir afet olayıdır. Deprem, sel felaketi, yangın düşmesi gibi(2,4,6). AFETİN TANIMI Günlük çalışma düzenini bozan herhangi bir aktivite, mevcut imkanlar ile altından kalkılamayacak büyüklükte olaylardır. Bir olay sonucu, hastanedeki ekibin gücünü aşacak sayıda yararlı ve/veya

Detaylı

Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik

Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/7/1997 No: 97/9707 Dayandığı Kanunun

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 GİRİŞ Küresel düzeyde artan ekonomik ve siyasal rekabet, dünya kaynaklarının giderek azalmasına karşılık genel nüfus artışı, ekonomik sorunların

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ Ocak 2014, Ankara Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER 2 A- Misyon ve Vizyon. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....2 C- İdareye İlişkin Bilgiler.....2

Detaylı

HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI

HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sivas İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Suşehri İlçe Devlet Hastanesi HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI (2013) SUŞEHRİ DEVLET

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU GENEL KOORDİNATÖR Ali BAŞTÜRK

Detaylı

2014-2023 TEKNOLOJİK AFETLER Yol Haritası Belgesi

2014-2023 TEKNOLOJİK AFETLER Yol Haritası Belgesi l At klar ndan Maden ve Maden Kaynakl Kazalar Standartlar n Radyasyondan Korunma Geli tirilmesi ve Güçlendirilmesi Kritik Altyap Korunmas lar n Tehlikeli Madde Ta mac l Kazalar Deniz Kirlili Neden Olan

Detaylı

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ 2012 İÇİNDEKİLER KONULAR SAYFA NO İÇİNDEKİLER...I-II DAĞITIM PLANI...III DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ... V BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR

Detaylı

ULUSAL SİBER GÜVENLİK TATBİKATI SONUÇ RAPORU. 25-28 Ocak 2011

ULUSAL SİBER GÜVENLİK TATBİKATI SONUÇ RAPORU. 25-28 Ocak 2011 ULUSAL SİBER GÜVENLİK TATBİKATI SONUÇ RAPORU 25-28 Ocak 2011 ISBN: 978-605-62506-1-3 içindekiler KISALTMALAR...3 YÖNETİCİ ÖZETİ...4 1. TATBİKAT İHTİYACI VE İLGİLİ KURUMLAR...10 1.1. Amaç... 13 1.2. Kapsam...13

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Küçükçekmece Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri

Detaylı