AVS ACİL VAKALAR SİGORTASI. Başa Dön

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVS ACİL VAKALAR SİGORTASI. Başa Dön"

Transkript

1 AVS ACİL VAKALAR SİGORTASI Başa Dön

2 Teminat Kapsamı Ani bir hastalık veya bedensel yaralanma sonucunda ortaya çıkan ve dolayısıyla geciktirilmesi mümkün olmayacak tıbbi veya cerrahi bakım gerektiren sağlık durumlarının tümü ACİL durum olarak tanımlanmış olup bu poliçenin teminat konusunu oluşturmaktadır. Teminat kapsamına dahil olan bu acil durumlar poliçede belirtilmiştir.

3 Neden AVS? - 7 gün 24 saat Tıbbi Danışmanlık Hizmetinden faydalanma. Sigortalılarımız her türlü sağlık sorunları hakkında Medikal İşlem Merkezi mizdeki doktorlarımızdan 7/24 saat tıbbi danışmanlık hizmeti alabilirler. ( ) - WHO tarafından belirlenen Acil Durumların teminat altına alınması. Acil Durum tanımındaki tüm hallerde, Cerrahi ve Dahili müdahale için teminat avantajı. - Ambulans Hizmeti Acil Sağlık Hizmetleri çerçevesinde, doktorlu ve yoğun bakım donanımlı S.O.S. ambulansları ile acil müdahale, sağlık kuruluşuna nakil hizmeti. -Müşteri Hizmetleri Destek Hizmetleri Mesai saatleri içinde, poliçe ve sigortalılık bilgileri hakkında için destek alma avantajı.

4 AVS Teminat Tablosu TEMİNATLAR LİMİT Ödeme oranı ACİL VAKALAR TEDAVİ TEMİNATI 8.000,00 TL 100% ACİL CERRAHİ YATIŞ 8.000,00 TL 100% ACİL DAHİLİ YATIŞ 1.600,00 TL 100% ODA YEMEK 160,00 TL 100% YOĞUN BAKIM GİDERLERİ 480,00 TL 100% AMBULANS Limitsiz 100%

5 AVS Prim Tablosu / yıl YAŞ 8.000,00-TL ,50.-TL ,00.-TL

6 Acil Durumlar tanımı nelerdir? Teminat kapsamına dahil olan bu acil durumlar poliçede belirtilmiştir. Bu durumlar Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tanımlanmış olan ve ACİL DURUM olarak değerlendirilen hallerdir. 1) Suda boğulma, 2) Trafik kazası, 3) Terör, sabotaj, kurşunlanma, bıçaklanma, kavga v.b. (Kendisinin olayın hazırlayıcısı yada tarafı olmadığı, kazaen maruz kaldığı durumlarda geçerli) 4) Tecavüz, 5) Yüksekten düşme, 6) Ciddi iş kazaları, uzuv kopmaları, 7) Elektrik çarpması, 8) Donma, soğuk çarpması, 9) Isı çarpması, 10)Ciddi Yanıklar

7 Acil Durumlar tanımı nelerdir.? 11) Ciddi göz yaralanmaları, 12) Zehirlenmeler, 13) Anafilaktik şok (Kalp ritminde bozulma, solunum yollarında tıkanmaya yol açabilecek ciddiyette allerji ya da tansiyon düşmesi durumları) 14) Omurga ve alt ekstremite kırıkları (Büyük dış veya iç kanamaya yol açan bacak kırıkları ve her türlü omurga kırıkları.) 15) Kalp krizi ve ritim bozuklukları, hipertansiyon krizleri, (Geçirilmekte olan kalp krizi, acil tedavi gerektiren kalp ritmi Bozukluğu türleri, kan basıncının beyin kanaması vb. ciddi durumlara yol açabilecek derecede yükselmesi.) 16) Akut solunum problemleri, 17) Şuur kaybına neden olan her türlü organik kusur, 18) Ani felçler, 19) Ciddi genel durum bozukluğu, (Yaşlılık, besin yetersizliği, yetersiz bakım, uzun süren ağır hastalık veya sebebi belli olmayan nedenlerle kişinin sağlığının genel anlamda tehlikeli olabilecek derecede bozulması.)

8 Acil Durumlar 20) Yüksek ateş (39.5 C ve üzeri), (Zehirlenme, infeksiyon hastalıkları, sıcak çarpması vb. nedenlerle vücut ısısının konvizyona (havale) ya da kalp ritim bozukluklarına Yol açabilecek derecede yükselmesi.) 21) Diabetik ve üremik koma, (şeker hastalığına yada üre fazlalığına bağlı koma) 22) Genel durum bozukluğunun eşlik ettiği dializ hastalığı, 23) Akut batın, (iç organların (mide, bağırsak vs) delinmesi, tıkanması, düğümlenmesi, iltihaplanması gibi acil müdahale gerektiren durumlar) 24) Akut masif kanamalar, (Genellikle travma sonucu ortaya çıkan, hayatı tehdit edecek boyutlarda iç veya dış kanamalar.) 25) Menenjit, (beyni saran zarların iltihabıdır), ensefalit, (beyin iltihaplanması), beyin apsesi, 26) Renal kolik (Böbrek taşlarının yol açtığı, ilerlemesi durumunda idrar yolu ya da böbrek hasarına yol açabilecek, Şiddetli ağrı oluşturan durum. )

9 Tazminat Süreci Sigortalının teminat kapsamına dahil bir durumdan dolayı; - Anlaşmalı Kuruluşa gitmesi halinde Sigortacı, yapılan harcamaları doğrudan Anlaşmalı Kuruluş a ödeyecektir. - Sigortalının Anlaşmasız Kuruluşa gitmesi halinde ise tedavi harcamalarını önce kendisi ödeyecek daha sonra tazminat talebinde bulunacaktır. Sigortalı, tazminat talebinde bulunurken tedaviyi uygulayan Doktor tarafından doldurulmuş Tazminat Talep Formunu ve harcama belgelerinin asıllarını Sigortacı ya ulaştırmalıdır.

10 İstisnalar 1) Madde 2 Teminatlar bölümünde belirtilen, Teminat kapsamına dahil olarak tanımlanan acil durumlar dışındaki tüm durumlar ve bunların neticesi, devamlılık arz eden halleri, 2) Medikal İşlem Merkezi (MİM) tarafından onaylanmayan Acil Durumlar, özel hemşirelik giderleri ve ambulans giderleri. 3) Medikal İşlem Merkezince onaylanmış Acil durumlar sonrası sigortalının durumunun stabil hale getirilmesinden sonra süre gelen tedavi giderleri. 4) Sigortacılık mevzuatı ile sağlık sigortası genel şartlarına aykırı düşen tüm haller 5) Sigorta başlangıç tarihinden önce varolan hastalıklarla ilgili her türlü gider, periyodik devamlılık ve nükslere ait harcamalar, kronik hastalıklara ait giderler, 6) Poliçe başlangıç tarihinden önce var olan ve beyan edilmeyen mevcut rahatsızlık / hastalıklar ve bu hastalıkların nüks ve komplikasyonları dahil (tanı ve/veya tedavi yapılmış olsun olmasın) stabil hale geldikten sonraki her türlü sağlık gideri,

11 İstisnalar 7) Sağlık kurumlarının veya doktorların uyguladıkları tanı, tedavi veya her türlü cerrahi müdahalelerdeki hatalar sonucu doğacak sağlık giderleri, 8) Tıp Doktoru olmayan kişiler, diş hekimleri veya Sağlık Bakanlığı çalışma ruhsatı bulunmayan merkezlerce yapılmış ve/veya istenmiş olan tanı amaçlı inceleme, tedavi ve muayene giderleri, reçete edilmiş tüm ilaç ve malzemeler. 9) Tanımlamalar kısmında belirtilen Gereksiz Yatarak Tedavi işlemleri ve belirli bir şikayet ve/veya hastalığa bağlı olmayan, şikayetle ilgisiz yapılan tanı ve tedaviler ile ilgili harcamalar (Check up, rutin kontrol vb), 10) Refakatçi giderleri, 11) İntihar veya intihara teşebbüs (Hangi akıl ve ruh hali ile olursa olsun), 12) Psikiyatrik tedavi gerektiren ruh hastalıkları ve psikolojik rahatsızlıklar, 13) Alkolizm, alkol, uyuşturucu, uyarıcı, halusinojen ve diğer madde bağımlılığı ve bu maddelerin kullanımı sonrası oluşabilecek her türlü rahatsızlık ve oluşan kazalara ait giderler,

12 İstisnalar 14) Profesyonel, amatör veya hobi amaçlı olsun olmasın tüm tehlikeli spor faaliyetleri ve/veya bunlarla sınırlı olmayan tehlikeli faaliyetlerden doğan ve 1500 USD. ı aşan tedavi giderleri istisnadır (dağcılık, solunum cihazıyla dalma, uçak ve planör pilotluğu, paraşütçülük, parapant, delta kanatla uçma,ata binme,kayak yapma, ulaşım amaçlı olsa dahi motosiklet kullanma, vb.) 15) Poliçe başlangıç tarihinden sonra belirlenmiş, ileri yaşta ortaya çıksa dahi doğumsal rahatsızlıklar (Konjenital) anomali ve hastalıklar,genetik hastalıklar, her türlü genetik hastalık/durum araştırılması, taranması ile ilgili tetkikler (kabul edilen hamilelik takibi hariç), yapı bozuklulukları, motor mental gelişim ve büyüme bozuklukları, prematüre bebek ve kuvez masrafları) 16) Alzheimer, yaşlılıktan ileri gelen bunama ile Alzheimmer, Parkinson, Sara (Epilepsi) ve bu rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan Antipsikotik, Antisiyolitik, Antikonvülzan ve tüm Psikotrop ilaçlar.

13 İstisnalar 17) İlaç olarak kabul edilmeyen malzemeler, Tarım Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış her türlü madde ve kimyasallar, resmi ithal edilmemiş tüm ilaçlar ile her türlü external protezler ve destek protezleri (Yatarak Tedavi Teminatı bünyesinde değerlendirilemeyecek olanlar), vücudun günlük ihtiyacını karşılamak ve/veya genel sağlığı korumak amacıyla kullanılan vitamin mineral kombinasyonları ve/veya beslenme düzenleyici preparatlara (baston, bileklik, topuk, askılık, evde kullanılan nemlendiriciler, vücuda dışarıdan takılan cihazlar sargı bezleri, ilaçla alınmayan enjektörler, bantlar, gözlük-lens, lens solüsyonu, diş macunu ağız ve diş bakım preperatları, steril deniz suları,vb.) ait masraflar ile telefon, TV, kafeterya, idari hizmet paramedikal hizmet ve servis ücreti gibi tedavi için gerekli olmayan sair giderler,

14 İstisnalar 18) HIV virüsü - AIDS ve bunlarla ilgili tüm tetkik ve tedavi giderleri 19) Organ ve kan naklinde verici ile ilgili masraflar, 20) Resmen ilan edilmiş salgın hastalıklar ve kötü niyetle başlatılmış salgın hastalıklar 21) Poliçe nin geçerlilik süresinde adli bir kaza sonucu meydana gelmedikçe; plastik ve rekonstüriktif cerrahi, işitme kusuru cerrahisi, diş - diş eti, kırılma kusuru ve tüm bunlarla ile ilgili yapılan tetkik ve tedavi işlemleri (kaza sonucu oluşsa dahi implant, değerli metal masrafları )

ACĠL SAĞLIK SĠGORTASI

ACĠL SAĞLIK SĠGORTASI ACĠL SAĞLIK SĠGORTASI Genel Özellikler Acil Sağlık Sigortası ürününün yüksek sağlık sigorta primlerini karģılayamayan müģterilerimiz için sunulmaktadır. MüĢterilerin acil müdahale gerektiren bir durumla

Detaylı

Lokman Hekim Acil Sağlık Sigortası

Lokman Hekim Acil Sağlık Sigortası Lokman Hekim Acil Sağlık Sigortası Yaygın acente ağı ile Türkiye nin her köşesinde hizmet sunan HDI Sigorta, Sigortacılıkta yeni bir döneme imza atıyor. Lokman Hekim Sigortası sağlık hizmetlerini cinsiyet,

Detaylı

Yıllık Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu

Yıllık Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu Hayat ve Emeklilik Yıllık Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : İlaç : Acil Diş Tedavisi : Tıbbi Nakil :

TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : İlaç : Acil Diş Tedavisi : Tıbbi Nakil : TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : Sigortalı'nın, bu poliçe kapsamındaki acil hastalıklardan birinin gerçekleşmesi (acil hastalıklar listesi Ek-1 de sunulmuştur) veya yaralanması

Detaylı

NAKLİYAT ŞOFÖRÜ SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

NAKLİYAT ŞOFÖRÜ SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI NAKLİYAT ŞOFÖRÜ SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Teminatların tamamı, olayların poliçenin satın alınmasına sebep olan kara taşımacılığı amacıyla yapılan seyahat sırasında meydana gelmesi halinde Türkiye

Detaylı

YURTİÇİ SEYAHAT SİGORTASI

YURTİÇİ SEYAHAT SİGORTASI YURTİÇİ SEYAHAT SİGORTASI TEMİNATLAR Teminat Limiti Tıbbi Tedavi Teminatı + Gıda Zehirlenmesi + Sigortalının Tıbbi Nedenlerle Nakli + Geri Dönüş Seyahati + Sigortalının Cenazesinin Nakli Limit: Azami 2.000.-TL

Detaylı

YURTDIŞI SEYAHAT GÜVENCE PAKET POLİÇESİ

YURTDIŞI SEYAHAT GÜVENCE PAKET POLİÇESİ YURTDIŞI SEYAHAT GÜVENCE PAKET POLİÇESİ TEMİNATLAR Teminat limiti- Coğrafi Alan Dünya (Abd,Kanada,Japonya ve Türkiye hariç) 30.000.-EUR ABD,Kanada,Japonya 50.000.-USD Tıbbi Tedavi Teminatı Sigortalı'nın,

Detaylı

YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Teminatların tamamı, olayların poliçenin satın alınmasına sebep olan öğrenim amacıyla yapılan seyahat sırasında meydana gelmesi halinde tercih edilen

Detaylı

YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI

YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI Tüm Dünya (Afganistan, Irak, Türkiye hariç) 30.000 EURO coğrafi alanı kapsamaktadır. TEMİNAT VE LİMİTLER Tıbbi tedavi teminatı TEMİNATLAR Sigortalının tıbbi

Detaylı

Eviniz. görmesin GÜVENLİ HAYAT PAKETİ ABONE BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

Eviniz. görmesin GÜVENLİ HAYAT PAKETİ ABONE BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Eviniz görmesin GÜVENLİ HAYAT PAKETİ ABONE BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI D-SMART GÜVENLİ HAYAT PAKETİ ABONE BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Katılmış olduğunuz D-Smart Güvenli Hayat Paketi Kampanyası Acıbadem Mobil

Detaylı

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI TANIMLAR Acil Durum: Poliçede kapsam dışı olmayan ani bir hastalık veya bedensel yaralanma sonucunda ortaya çıkan ve geciktirilmesi mümkün olmayacak tıbbi veya cerrahi bakım gerektiren,

Detaylı

KONUT ASİSTANS HİZMETLERİ KLOZU. Asistans Hizmeti, Poliçe nin yürürlükte bulunduğu belirtilen süre (vade) içerisinde geçerlidir.

KONUT ASİSTANS HİZMETLERİ KLOZU. Asistans Hizmeti, Poliçe nin yürürlükte bulunduğu belirtilen süre (vade) içerisinde geçerlidir. KONUT ASİSTANS HİZMETLERİ KLOZU 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Tanımlar Asistans Hizmeti Asistans Şirketi Poliçe Sigortalı : Poliçede öngörülen rizikonun gerçekleşmesi halinde işbu Kloz kapsamında Sigortalılara

Detaylı

A. ARAÇ YARDIM HİZMETLERİ

A. ARAÇ YARDIM HİZMETLERİ A. ARAÇ YARDIM HİZMETLERİ 1) Asistans'ın Coğrafi Sınırları Asistans, Sigortalıların ferdi ve tıbbi teminatlardan, Sigortalı nın aracıyla seyahati esnasında hastalanması, yaralanması veya kaza geçirmesi

Detaylı

ACIBADEM MOBİL SAĞLIK HİZMET SERVİSİ ve DORO PHONE EASY 332 GSM CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ( TAAHHÜTNAME )

ACIBADEM MOBİL SAĞLIK HİZMET SERVİSİ ve DORO PHONE EASY 332 GSM CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ( TAAHHÜTNAME ) ACIBADEM MOBİL SAĞLIK HİZMET SERVİSİ ve DORO PHONE EASY 332 GSM CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ( TAAHHÜTNAME ) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Acıbadem Mobil Sağlık Hizmeti Servisinden ( Servis

Detaylı

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI Sayın Sigortalımız, Güvenilir, dürüst ve müşteri memnuniyeti ilkelerinin esas alındığı, hizmet politikası ile sigorta sektöründe lider konumda bulunan

Detaylı

ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU

ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU TEMİNATLAR AYAKTA TEDAVİ ANLAŞMALI KURUM B TİPİ( EKO PLAN ) KURUMLARDA GEÇERLİDİR. A TİPİ KURUMLAR KAPSAM DIŞIDIR. Uygulama Sigortalı Katılım

Detaylı

SOMPO JAPAN SĠGORTA ELĠT(YABANCILAR ĠÇĠN)SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari

SOMPO JAPAN SĠGORTA ELĠT(YABANCILAR ĠÇĠN)SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU TEMİNATLAR AYAKTA TEDAVİ ANLAŞMALI KURUM B TİPİ( EKO PLAN ) KURUMLARDA GEÇERLİDİR. A TİPİ KURUMLAR KAPSAM DIŞIDIR. Uygulama Sigortalı Katılım

Detaylı

EKO SAĞLIĞIM KRİSTAL ÖZEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI A.SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

EKO SAĞLIĞIM KRİSTAL ÖZEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI A.SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI EKO SAĞLIĞIM KRİSTAL ÖZEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI A.SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1.SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI AXA SİGORTA A.Ş. poliçede/zeyilnamede belirtilen Sigortalı/Sigortalıların poliçede/zeyilnamede

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI VE AÇIKLAMALARI

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI VE AÇIKLAMALARI SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI VE AÇIKLAMALARI MADDE 1 - SİGORTA KONUSU Bu sigorta sözleşmesi Demir Sigorta A.Ş (Bundan sonra Sigortacı olarak anılacaktır.) ve sigortalı arasında akdedilmiştir.

Detaylı

SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ ÖZEL UYGULAMALAR EKİ

SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ ÖZEL UYGULAMALAR EKİ SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ ÖZEL UYGULAMALAR EKİ Bu ek, sahibi olduğunuz SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ Özel Uygulamalarını düzenler ve Sağlık Sigortası Poliçe Kitapçığı nın tamamlayıcı ekidir.

Detaylı

İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ)

İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ) 1 - SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ) Güneş Sigorta A.Ş, Sigorta Ettiren ve/veya Sigortalının poliçe/zeyilnamede belirtilen başlangıç ve bitiş tarihleri

Detaylı

SÜPER SAĞLIĞIM KRİSTAL ÖZEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI A.SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

SÜPER SAĞLIĞIM KRİSTAL ÖZEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI A.SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI SÜPER SAĞLIĞIM KRİSTAL ÖZEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI A.SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1.SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI AXA SİGORTA A.Ş. poliçede/zeyilnamede belirtilen Sigortalı/Sigortalıların poliçede/zeyilnamede

Detaylı

TEMİNAT DETAYLARI. Vefat Eden Sigortalının Cenazesinin Tıbbi Şartlara Uygun Nakli

TEMİNAT DETAYLARI. Vefat Eden Sigortalının Cenazesinin Tıbbi Şartlara Uygun Nakli TEMİNATLAR TEMİNAT DETAYLARI Ayakta ve Yatarak (Hastanede) Tıbbi Tedavi Teminatı Sigortalının, sigorta kapsamında olmak şartı ile sigorta süresi içinde oluşan seyahati esnasında aniden hastalanması veya

Detaylı

ÖZEL ŞART KARŞILAŞTIRMA KILAVUZU 1

ÖZEL ŞART KARŞILAŞTIRMA KILAVUZU 1 ÖZEL ŞART KARŞILAŞTIRMA KILAVUZU KONU: ANLAŞMALI SAĞLIK KURULUŞUNDA KADROLU OLMAYAN DOKTORLAR ANADOLU SİGORTA: Yurt içindeki anlaşmalı sağlık kuruluşlarında sigortalıları, o tedaviyi yapabilecek kadrolu

Detaylı

GROUPAMA SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER

GROUPAMA SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER GROUPAMA SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER GROUPAMA SİGORTA ÖZEL ŞARTLARI 1.Sigortanın Konusu ve Kapsamı 2 2.Tanımlar 2 3.Teminatlar 4 3.1.Yatarak Tedavi Masrafları Teminatı 4 3.1.1.Yurtdışında

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1- SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI: Groupama Sigorta, poliçe ve poliçe ekinde isim ve doğum tarihi belirtilen sigortalı/sigortalıların poliçede veya eklerinde belirtilen

Detaylı

ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1. SİGORTA KONUSU ve KAPSAMI 1.1. Sigortacı, işbu sigorta ile, sigortalı ve/veya sigortalıların, sigorta sözleşmesi dönemi içerisinde sigorta süresi içinde hastalanmaları

Detaylı

YURTDIŞI EK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

YURTDIŞI EK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI YURTDIŞI EK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, Sigortalı ve/veya Sigortalı

Detaylı

Sizlere en iyi hizmeti, en kısa sürede sunabilmemiz için bazı hususlara da değinmek istiyoruz :

Sizlere en iyi hizmeti, en kısa sürede sunabilmemiz için bazı hususlara da değinmek istiyoruz : Değerli Sigortalımız, Şirketimizi tercih ettiğiniz için öncelikle size teşekkür ederiz. GroupamaSigorta olarak amacımız, siz değerli sigortalılarımıza en iyi hizmeti sunmak ve beraberliğimizi uzun yıllar

Detaylı

VOLKSWAGEN KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

VOLKSWAGEN KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI VOLKSWAGEN KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Volkswagen Kasko, 0 (sıfır) -10 yaş arası Volkswagen marka otomobil, kamyonet, minibüs ve midibüs kullanım tarzı araçlar için kapsamı ve teminatları özel olarak

Detaylı