OKULLARDA GÖZLEM DERSİ ÇALIŞMA DOSYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OKULLARDA GÖZLEM DERSİ ÇALIŞMA DOSYASI"

Transkript

1 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ABD OKULLARDA GÖZLEM DERSİ ÇALIŞMA DOSYASI PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYININ ADI-SOYADI: NUMARASI: DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ: Kdz. EREĞLİ-2015

2 İÇİNDEKİLER Sorumlu Öğretim Elemanları Dersin Tanımı Hedefler Uyulması Gereken Kurallar Raporların Hazırlanması Uygulamaların Değerlendirilmesi Önerilen Kaynaklar Okullarda Gözlem Dersi Çalışma Planı Devam Çizelgesi Öğrenci Uygulama Formları Öğrenci Değerlendirme Formu

3 UYGULAMA OKULU: ÖĞRETİM ELEMANI: BEÜ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ABD DERSİN TANIMI Rehberlik Araştırma Merkezleri, İlköğretim ve ortaöğretim okullarında rehberlik hizmetlerinin organizasyonu, personeli, uygulama durumu, eğitim örgütü içindeki yeri ve işleyişinin gözlenmesi ve değerlendirilmesini yapmak. Rehberlik ilke ve kavramları açısından öğrenci davranışlarının gözlenmesi. Okul Deneyimi I Rehberlik ve Psikolojik Danışman adayı uygulama yapacağı okulu, öğrencileri, okul rehberlik hizmetlerini, faaliyetlerini, programı ve öğretmenleri genel olarak tanımasını sağlamak için sunulan gözlem ve görüşmelere dayalı bir derstir. Bu derste PDR öğrencisi okulu, öğrencileri ve rehberlik hizmetlerini değişik yönleriyle tanıması ve lisans programında alacağı PDR ağırlıklı diğer derslere bir temel oluşturması amaçlanmaktadır. Bu dersi alan öğrencinin okulun rehberlik hizmetleri ile birlikte öğretimini ve örgütlenme sistemini tanımış olması, okullarda düzenli olarak yapılan rehberlik hizmet ve faaliyetleri ve okulun olanaklarına ilişkin bilgi sahibi olması ve rehberlik hizmetleri ile ilgili uygulama ve etkinlikleri gözlem yoluyla tanıyabilme yeteneği kazanmış olması beklenir. Öğrencilerin mümkün olduğu kadar erken bir aşamada, bir PDR uzmanı nezaretinde okulu, öğrencileri ve yürütülen rehberlik hizmetlerini, etkinliklerini, okulda yaşanan temel sorunları, öğrenci davranışlarını, bireysel ve grup rehberliği etkinliklerini çeşitli yönlerden gözlemle yaparak incelemesi bilgi sahibi olması beklenmektedir. Bu ders kapsamı içinde öğrencilerimiz gözlemlerini rehberlik hizmetlerinin genel uygulama sahası olan Rehberlik Araştıra Merkezleri ve Okul Rehberlik Servislerinde yapacaklardır. Bu nedenle öğrencilerimiz dersin gereği olarak iki ayrı kurumda gözlem yapıp gözlemlerini rapor olarak yazmaları beklenmektedir. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında rehberlik hizmetlerinin organizasyonu, personeli, uygulama durumu, eğitim örgütü içindeki yeri ve işleyişinin gözlenmesi ve değerlendirilmesi. Rehberlik ilke ve kavramları açısından öğrenci davranışlarının gözlenmesi. DERSİN AMAÇLARI: "Okullarda Gözlem" dersinde öğrencilerin; 1. Gözlem becerilerini geliştirmeleri, 2. Bu becerilerini kullanarak öncelikle bir sistem olan "okul"u gözlemlemeleri ve buna da okuldaki "davranış alanlarını" saptayarak başlamaları, 3. Okul rehberlik servisini ve en az bir dershaneyi bir "davranış alanı" olarak ayrıntılı bir biçimde gözlemlemeleri, 4. Rehber öğretmenlerin icra ettikleri mesleki rolleri, 5. Rehber öğretmenlerin rutin görevlerini,

4 6. Öğrencileri ve 7. Etkileşim sürecini gözlemlemeleri amaçlanmaktadır. DERSİN HEDEFLERİ: 1. Çağdaş okul sistemi içersinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yeri ve önemini kavrayabilme. 2. Bireye yardım sürecinde nereden başlanması gerektiğine ilişkin farkındalık kazanabilme. 3. Okul psikolojik danışmanın mesleki rehberlik ile ilgili yaptığı etkinlikleri tanıma. 4. Okul psikolojik danışmanın eğitsel rehberlik ile ilgili yaptığı etkinlikleri tanıma 5. Okul psikolojik danışmanın kişisel rehberlik ile ilgili yaptığı etkinlikleri bilme. 6. Bireyi tanımada kullanılan tekniklerin kullanılma gerekçelerini açıklayabilme. 7. Okul psikolojik danışma ve rehberlik programlarının hazırlanmasındaki süreçleri kavrayabilme. 8. Özel eğitim hizmetlerinde psikolojik danışmanların görev ve sorumluluklarını söyleyebilme. 9. Rehberlik ve araştırma merkezlerinin ve okul rehberlik servislerinin yapısını ve işleyişini kavrayabilme. 10. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde görev alan personelin görev ve sorumluluklarını açıklayabilme. UYULMASI GEREKEN KURALLAR Staj süresince psikolojik danışman adaylarının bazı kurallara uymaları ve dikkat etmeleri önemlidir. Bunlardan bazıları şunlardır. 1. Okullarda uygulanan yönetmeliklere uymalısınız. 2. Okulda iletişim kuracağınız kişilerle saygıya dayalı olumlu iletişim kurmalısınız. 3. Mesleki ve kişisel anlamda okul psikolojik danışmanını ya da kendinizi zor durumda bırakacak tutum ve davranışlardan uzak durmalısınız. 4. Okula düzenli giderek programda verilen etkinlikleri gerçekleştirmelisiniz. 5. Okuldaki süreçlerinizde uzman değil, aday psikolojik danışman olduğunuzu dikkate alarak okuldaki işleyişe ilişkin tutumlarınızı belirlemelisiniz. 6. Uygulama için gittiğiniz okullarda İmza Formunu doldurmakla yükümlüsünüz. 7. Öğretim Üyesi tarafından verilen haftalık Gözlem Etkinliklerini aksatmadan yapmalısınız. RAPORLARIN HAZIRLANMASI 1. Raporlarda istenilen bilgilerin dışında bilgilere yer verilmemelidir. 2. Uygulama Formatı örnek sayfa olarak verilmiştir. 1 Etkinlik birkaç sayfa sürebilir. Tek sayfa sınırı yoktur. 3. Raporlar, ayrıntılı yazılmalıdır. Asla, kısa olmamalıdır. 4. Çeşitli nedenlerden dolayı (örneğin, Psikolojik Danışman Adayının ya da Okul Psikolojik Danışmanının rahatsızlanması) vb haftalık etkinliğin aksaması durumunda yapılması istenilen etkinlikler bir sonraki hafta telafi edilmelidir. 5. Haftalık olarak hazırlanan Etkinlik Formları, her hafta Dersin Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlileri tarafından imzalanacaktır. 6. Yapılmayan Etkinlik için 0 (sıfır) puan verilecektir. 7. Raporlar bilgisayarla yazılacaktır. Haftalık etkinlikler dosyalara konularak vize dönemlerinde dersin öğretim üyesine teslim edeilmelidir. Final döneminde ise, hazırlanmış olan dosyanın bütünü teslim edilmelidir.

5 UYGULAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. Haftalık raporlardan elde edilen puanların toplanmasıyla öğrencinin vize, final ve genel puanı elde edilecektir. Haftalık raporları eksik olan ya da geç gelen öğrencilerin toplam puanları bu doğrultuda oluşacaktır. ÖNERİLEN KİTAPLAR 1. Ragıp Özyürek (2012).Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları. Ankara: Pegem 2. Binnur Yeşilyaprak (2001). Eğitimde Rehberlik Hizmetleri. Ankara: Nobel Yayın 3. M. Engin Deniz ve Atılgan Erözkan (2012) Psikolojik Danışma Ve Rehberlik. Ankara: Maya Akademi. 4. Gürhan Can (Editör). (2004) Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Hizmetleri. Ankara: Pegem 5. Samuel T.Gladding (2013). Psikolojik danışma, kapsamlı bir meslek (Çev Ed:N. Voltan- Acar). Ankara: Nobel Yayın. 6. Rengin Akboy ve Ebru İkiz (2007). Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Çağdaş Bir Anlayış. Ankara: Nobel Yayın. 7. Alim Kaya (Editör) (2004). Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Ankara: Anı Yayıncılık. 8. Mehmet Güven (Editör). (2008). Psikolojik Danışma Ve Rehberlik. Ankara: Anı Yayıncılık. 9. Sırrı Akbaba (2012). Psikolojik Sağlığı Koruyucu Rehberlik.. Ankara: Pegem Yayıncılık. 10. PDR Alanında Çalışanlar İçin Etik Kurallar (2000). Ankara: Türk PDR Derneği.

6 OKULLARDA GÖZLEM DERSİ ÇALIŞMA PLANI VE ETKİNLİKLER İLKÖĞRETİM-ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA YAPILACAK ETKİNLİKLER 1. ETKİNLİK Okul Psikolojik Danışmanı İle Tanışma ve Görüşme Yapma (Form 1) Okulun ve PDR Servisinin Fiziksel Özelliklerini ve Donanımı İnceleme (Form 2) 2. ETKİNLİK Okul PDR Programının İncelenmesi (Form 3) 3. ETKİNLİK Psikolojik Danışmanın Okulda Bir Gün Boyunca Görevi İle İlgili Olarak Yaptığı Etkinlikleri Ve Görevi Olmayan Etkinlikleri İnceleme (Form 4) 4. ETKİNLİK Okul Psikolojik Danışmanın Eğitsel Rehberlik İle İlgili yaptığı çalışmaların incelenmesi. (form 5) 5. ETKİNLİK Danışanların PDR Servisine Başvuru Biçimlerinin Ve Nedenlerinin İncelenmesi (Form 6) PDR Yardımını almış olan bir danışanın, sınıf-içindeki davranışlarının İncelenmesi (Form 7) 6. ETKİNLİK Okul Psikolojik Danışmanının Ailelere Verdiği PDR Hizmetlerinin İncelenmesi (Form 8) 7. ETKİNLİK 8. ETKİNLİK 9.ETKİNLİK 10.ETKİNLİK 11.ETKİNLİK Psikolojik Danışmanın verdiği Konsültasyon Hizmeti (Form 9) Okul Psikolojik Danışmanının verdiği Özel Eğitim Hizmetleri nin İncelenmesi (Form 10) Bireyi tanımada kullanılan test ve test dışı tekniklerin incelenmesi, sınıf içi bir uygulamanın gözlenmesi ya da yapılan bir uygulamanın incelenmesi (form 11) Okul Psikolojik Danışmanının yapmış olduğu bir Grup Rehberliği Programının Gözlemi (Form 12) NOT: Psikolojik Danışmanla görüşerek, bu etkinliğin ne zaman yapılacağı planlanmalıdır. Okul Psikolojik Danışmanın Mesleki Rehberlik İle İlgili Yaptığı çalışmaların incelenmesi (form 13) Şiddet, Zorbalıklar ve Kurban (şiddet ve zorbalığa maruz kalan kişi) hakkında bilgi edinilerek, bu konulara dönük olarak ne tür önlemler alındığı, bu sorunları yaşayan öğrencilerin kişisel özellikleri, ailevi durumları vb kısaca öğrencilerin şiddet ve zorbalığa neden yönlendikleri, bu öğrencilere ve kurbanlara nasıl yardımcı olunduğu, genel kurban profili vb hakkında bilgi edinilerek raporlaştırılacak (form 14) 12.ETKİNLİK Rehberlik ve Psikolojik Danışma İle İlgili Yasal Düzenlemelerin İncelenmesi

7 (form 15) Uygulama ile ilgili not: Yukarıda verilmiş olan etkinlikler okuldaki uygulama sırasına göre gerçekleştirilecektir. BEÜ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ABD. OKULLARDA GÖZLEM DERSİ PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYI DEVAM ÇİZELGESİ (Bu form iki nüsha olarak doldurulacak ve bir nüshası okul psikolojik danışmanında kalacaktır) Öğrencinin Adı Soyadı: Okulun İletişin Bilgileri: Psikolojik danışma ve rehberlik servisi Personel Sayısı: Tarih Etkinlik Gözlem Yapılan Okulun Adı: Okuldaki Öğrenci Sayısı: Okul Psikolojik Danışmanının Adı- Soyadı Okul Psikolojik Danışmanının İmzası

8 Adı Soyadı/İmza Okul Müdürü OKULLLARDA GÖZLEM DERSİ TEORİ VE UYGULAMA ÇALIŞMA PLANI VE ETKİNLİKLERİ Teorik Uygulama 1 Derse Giriş a)ders İçeriğinin Açıklaması yapılacaktır. b) Aday Psikolojik Danışmanlar, Okula Giderek Okul Müdürü ve Okul Psikolojik Danışmanı ile tanışacak, görüşecek ve elde ettikleri bilgileri forma yazacaktır. 1 Raporların İncelenmesi ve 1. Uygulama İle İlgili Bilgilerin Verilmesi: a)aday Psikolojik Danışmanların Psikolojik Danışmanla yapmış olduğu Görüşmeye ilişkin (1. Etkinlik) hazırladıkları raporların incelemesi yapılacaktır. b)aday Psikolojik Danışmanların Uygulama Okulunda yapacakları 1)Aday Psikolojik Danışmanlar, Okul Psikolojik Danışmanı ile tanışacaktır. Yapılandırılmış Görüşme yapacaktır. Görüşme sonuçları raporlaştırılacaktır. Okul Psikolojik Danışmanına sorulacak sorular şunlardır: a) Okul Psikolojik Danışmanın Eğitimi: Üniversite, Fakülte Bölümü ve ABD nedir? b)okul Psikolojik Danışmanı Olarak Kaç Yıldır Görev Yapıyorsunuz? c)okuldaki Psikolojik Danışman Sayısı ve Öğrenci Sayısı nedir? d) Psikolojik Danışman olarak, Psikolojik Danışma ve Rehberlikle ilgili olarak hangi hizmetleri veriyorsunuz? Örneğin: *Bireyi Tanıma (Psikolojik Testler ve Test Dışı Tekniklerin uygulanması). Hangi Testleri ve Test-Dışı Teknikleri uyguluyor? * Psikolojik Danışma (Bireysel-Grupla-Aile), *Mesleki Rehberlik (Bireysel- Grupla), *Eğitsel Rehberlik (Bireysel- Grupla), * Konsültasyon, * Koordinasyon (Eşgümleme), * Veli Görüşmesi ve Veli Konferansı, * Vak a Yönetimi, * Sevk Etme- Refere Etme v.b. d)mesleğinizi yaparken karşılaştığı zorluklar nelerdir? 1) Aday Psikolojik Danışmanlar PDR Servisinin Fiziksel Özellikleri ve Donanımı ile ilgili bilgi edinilecek ve raporlaştırılacaktır. a) Okul PDR Servisinin Fiziksel Özelliği, Donanımı ve Okuldaki Yeri ayrıntılı olarak incelenecek ve raporlaştıracaktır.

9 ile ilgili bilgiler verilecektir. (PDR Servisinin Fiziksel Koşulları-Donanımı) 2 Raporların İncelenmesi ve 2. Uygulama İle İlgili Bilgilerin Verilmesi: a)aday Psikolojik Danışmanların 2. Etkinliğe ilişkin hazırladıkları raporların incelemesi yapılacaktır. b)aday Psikolojik Danışmanların Uygulama Okulunda yapacakları ile ilgili bilgiler verilecektir. 2) Aday Psikolojik Danışmanlar, PDR ile İlgili Programların İncelemesi yaparak, raporlaştırılacaktır. a)okul PDR Programının İncelenmesi (Fotokopisini Alınız) * PDR Programının nasıl hazırlandığı konusunu psikolojik danışmanla görüşünüz. *Eğitsel PDR Hizmetlerine ne kadar yer verilmiş? *Mesleki PDR Hizmetlerine ne kadar yer verilmiş? *Kişisel PDR Hizmetlerine ne kadar yer verilmiş? *Psikolojik Danışmanların Uygulamada karşılaştıkları sorunları öğreniniz. MEB in hazırladığı Rehberlik Etkinliklerinin, Programlarında ne kadar yer aldığını görüşünüz. Görüşme sonuçlarını Forma kaydediniz. b)sınıf Rehberlik Programlarının İncelemesi yapılacaktır. Genel değerlendirmelerinizi Forma yazınız. (Fotokopisini Alınız) c)psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinin İncelenmesi (Öğretim Üyesi verecektir. Bilgi edinmeniz için) d)rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) ların Görevlerinin İncelenmesi (Öğretim Üyesi verecektir. Bilgi edinmeniz için) 3 Raporların İncelenmesi ve 3. Uygulama İle İlgili Bilgilerin Verilmesi: a)aday Psikolojik Danışmanların 3. Etkinliğe ilişkin hazırladıkları raporların incelemesi yapılacaktır. b) Aday Psikolojik Danışmanlar, Psikolojik Danışmanın okulda bir gün boyunca görevi ile ilgili olarak yaptığı etkinlikleri ve görevi olmayan etkinlikleri ayrıntılı gözlemleyerek, gözlem sonuçlarını Forma yazacaktır. 3)Aday Psikolojik Danışmanlar, Psikolojik Danışmanın okulda bir gün boyunca görevi ile ilgili olarak yaptığı etkinlikleri ve görevi olmayan etkinlikleri gözlemleyerek, gözlem sonuçlarını Forma yazacaktır. *Okul Psikolojik Danışmanının PDR ile ilgili olarak verdiği hizmetler ayrı-ayrı Forma yazılacaktır. *Örneğin: Bireyi Tanıma(Psikolojik Testler ve Test Dışı Teknikler), (Psikolojik Danışma (Bireysel-Grupla-Aile), Mesleki Rehberlik ve Eğitsel Rehberlik (Bireysel-Grupla), Konsültasyon, Koordinasyon (Eşgümleme), Veli Görüşmesi ve Veli Konferansı,Vak a Yönetimi, Sevk Etme- Refere Etme v.b. *Okul Psikolojik Danışmanının PDR ile ilgili olmayan yaptıkları etkinlikler de ayrı-ayrı Forma yazılacaktır. 3 a) Aday Psikolojik Danışmanlar, Aday Psikolojik Danışmanlar, Psikolojik Danışmanın Psikolojik Danışmanın okulda bir okulda bir gün boyunca görevi ile ilgili olarak yaptığı

10 gün boyunca görevi ile ilgili olarak etkinlikleri ve görevi olmayan etkinlikleri gözlemleyerek, yaptığı etkinlikleri ve görevi olmayan gözlem sonuçlarını Forma yazacaktır. etkinlikleri ayrıntılı gözlemleyerek, gözlem sonuçlarını Forma yazacaktır. 4 Raporların İncelenmesi ve 4. Uygulama İle İlgili Bilgilerin Verilmesi: a)aday Psikolojik Danışmanların Etkinliğe ilişkin hazırladıkları raporların incelemesi yapılacaktır. b)aday Psikolojik Danışmanların Uygulama Okulunda yapacakları ile ilgili bilgiler verilecektir. 4) Okul Danışmanının eğitsel rehberlik ile ilgili olarak yaptığı çalışmaların incelenmesi. a) Raporda, şu soruların cevabı olmalıdır: * Okulda hangi oryantasyon çalışmaları yapılmaktadır? *Akademik açıdan başarılı ve başarısız öğrencilere hangi eğitsel rehberlik hizmetler verilmektedir? * Okulda akademik başarıyı olumsuz etkileyen hangi sorunlar tespit edilmiş ve bu sorunlara hangi çözüm önerileri getirilmiştir? * Okulda özel öğrenme güçlüğü olan öğrenci var mıdır? Varsa ne gibi destek hizmetleri verilmektedir? *Okuldaki öğrencilerin, kişiden veya özel kurumdan özel ders alma oranı nedir?

11 5 Raporların İncelenmesi ve 5. Uygulama İle İlgili Bilgilerin Verilmesi: a)aday Psikolojik Danışmanların 6.Etkinliğe ilişkin hazırladıkları raporların incelemesi yapılacaktır. b)aday Psikolojik Danışmanların Uygulama Okulunda yapacakları ile ilgili bilgiler verilecektir. 5. Raporların İncelenmesi ve 5. Uygulama İle İlgili Bilgilerin Verilmesi: a)aday Psikolojik Danışmanların 7.Etkinliğe ilişkin hazırladıkları raporların incelemesi yapılacaktır. b)aday Psikolojik Danışmanların Uygulama Okulunda yapacakları ile ilgili bilgiler verilecektir. 5) Danışanların PDR Servisine Başvuru Biçimleri Ve Nedenleri incelenerek, raporlaştırılacaktır. a) Danışanların (Öğrenci, Aile, Öğretmen, Yöneticiler) PDR servisine başvuru biçimleri ve nedenleri Okul Psikolojik Danışmanından öğrenilerek ve (mümkünse gözlenilerek) Forma yazıp, raporlaştırılacaktır. b) Aşağıdaki sorulara cevap veriniz: *Danışanın Cinsiyeti nedir? *Başvuru Biçimi nasıldır? (kendisi başvurdu, öğretmeni, yönetici personel ya da velisi gönderdi vb.) *Başvuru amacı nedir? *Yardım süreci ile ilgili bilgiler nelerdir? 5) Psikolojik Danışma (tercihtir) ya da Rehberlik Yardımını almış olan bir danışanın, sınıf-içindeki davranışları gözlemlenecek, sonuçları Forma yazılacak ve raporlaştırılacaktır. *PDR yardımını almış olan danışan, sınıf-içinde gözlemlendiğinin farkında olmaması gerekir. a) Şu sorulara cevap aranmalıdır? * Öğrencinin derse katılımı nasıldır? *Dersi dinleme alışkanlıkları nasıldır? *Akademik konularda kendini ifadesi nasıldır? *Kişisel konularda kendini ifadesi nasıldır? *Sınıf kurallarına uyma (derse zamanında gelme, izin isteyerek konuşma vs) nasıldır? *Öğretmeniyle iletişimi nasıldır? *Arkadaşlarıyla iletişimi nasıldır? *Sözel becerileri(kendisini ifade etmesi) nasıldır?

12 *Dikkat düzeyi nasıldır? *Danışanda (Öğrencide) gözlemlediğiniz özellikler (çekingen, mutlu, depresif vs) nelerdir? *Öğrenci hakkında sizin eklemek istediklerinizi Forma yazınız. 6. Raporların İncelenmesi ve 6. Uygulama İle İlgili Bilgilerin Verilmesi: a)aday Psikolojik Danışmanların 9. Etkinliğe ilişkin hazırladıkları raporların incelemesi yapılacaktır. b)aday Psikolojik Danışmanların Uygulama Okulunda yapacakları ile ilgili bilgiler verilecektir. 6. Raporların İncelenmesi ve 6. Uygulama İle İlgili Bilgilerin Verilmesi: a)aday Psikolojik Danışmanların 10. Etkinliğe ilişkin hazırladıkları raporların incelemesi yapılacaktır. 6) Aday Psikolojik Danışman, Okul Psikolojik Danışmanı ile Ailelerin İlişkileri ve PDR uygulamalarına yönelik Yapılandırılmış Görüşme (Psikolojik Danışmanla ve Eğer mümkün olursa ailelerle) ve Gözlem yolu ile bilgi toplayarak, raporlaştıracaktır. a)aşağıdaki sorulara cevap veriniz: *Ailelerin psikolojik danışma ve rehberlik servisine ilişkin tutumları nasıldır? *Okul psikolojik danışma ve psikolojik danışma ve rehberlik servisinin velilere yönelik çalışmaları nelerdir?: *Psikolojik Danışman, Ailelerle Veli Görüşmesi Yapıyor mu? *Psikolojik Danışman, Sorunları olan öğrencilerin aileleri ile Görüşme yaparak öğrencinin sorununu çözmede aile ile işbirliği yapıyor mu? *Psikolojik Danışman, Gerek görürse, Aile Danışması Yapıyor mu? *Psikolojik Danışman, Anne-Babalara yönelik Psiko-eğitim Grup Çalışmalarını yapıyor mu? *Psikolojik Danışman, Aile-içi İletişim, Ergenlik Dönemi, Anne- Baba Tutumları, Sınav Sistemi, Etkin Çalışma Yöntemlerinde Anne-Babaya Düşen Görevler v.b. Konularda Veli Konferansı yapıyor mu? 6) Psikolojik Danışmanın verdiği Konsültasyon Hizmeti incelenecektir. Psikolojik Danışmanının, Öğretmenler ve Yöneticilerle Olan İlişkilerine yönelik Yapılandırılmış Görüşme ve Gözlem yolu ile bilgi toplayarak, raporlaştıracaktır. a)aşağıdaki sorulara cevap veriniz: b)aday Psikolojik Danışmanların Uygulama Okulunda yapacakları ile ilgili bilgiler verilecektir. *Okul Psikolojik Danışmanı Öğretmenlere ve Yöneticilere Grup Konferansları yolu ile PDR hizmetlerini tanıtıyor mu? *Psikolojik Danışman, Öğretmenlere öğrencilerine yardımcı olmaları için v.b gibi konularda Konsültasyon Hizmetini veriyor

13 mu? *Öğretmenlerin ve Yöneticilerin psikolojik danışma ve rehberlik servisine ilişkin tutumları nasıldır? *Okul Psikolojik Danışmanının, PDR Hizmetleri ile ilgili olarak Öğretmen ve Yöneticilerle yaşadığı olumlu yanlar ve zorluklar nelerdir? Raporlaştırın. 7. Raporların İncelenmesi ve 7. Uygulama İle İlgili Bilgilerin Verilmesi: a)aday Psikolojik Danışmanların a)aşağıdaki sorulara cevap veriniz: 7.Etkinliğe ilişkin hazırladıkları 1.Okulda özel alt sınıf var mı? Varsa yeri nerede, sınıf düzeni raporların incelemesi yapılacaktır. nasıl? Kaç öğrenci var? b)aday Psikolojik Danışmanların Uygulama Okulunda yapacakları ile ilgili bilgiler verilecektir. 7) Okul Psikolojik Danışmanı ile Yapılandırılmış Görüşme yaparak, verdiği Özel Eğitim Hizmetleri ni Forma yazarak, raporlaştırın. 2.Okuldaki kaynaştırma öğrenci sayısı kaç? 3.Her sınıfa düşen kaynaştırma öğrenci sayısı kaç? 4.Kaynaştırma öğrencilerine yönelik olarak yapılan eğitsel rehberlik ve psikolojik danışma etkinlikleri neler? 5.Kaynaştırma öğrencilerine yönelik olarak mesleki rehberlik ve psikolojik danışma etkinlikleri neler? 6.Kaynaştırma öğrencilerine yönelik olarak yapılan kişisel-sosyal rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri neler? 7.Özel eğitime gereksinimi olan öğrencilerin ailelerine yönelik yapılan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri neler? 8.Özel eğitime gereksinimi olan öğrencilerin öğretmenlerine yönelik rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri neler? 9.Okul Psikolojik Danışmanı olarak, Okulunuzda verilen özel eğitim hizmetlerini genel olarak değerlendiriniz. 8. Raporların İncelenmesi ve 8. Uygulama İle İlgili Bilgilerin Verilmesi: 8.Bireyi tanımada kullanılan test ve test dışı tekniklerin incelenmesi, Uygulamalarına İlişkin Gözlem Yapılması a)aşağıdaki sorulara cevap veriniz: Amaç Yapılan etkinlikler Uygulanan Testler Kullanım amaçları ve test içeriği hakkında

14 bilgi verilecek. İstenilen etkinliklerin nasıl uygulamaya döküldüğü ayrıntılı olarak açıklanacak Kişisel Gözlemler Yorum ve Değerlendirme (Uygulama sonrasında öğrencilerden elde edilen verilerin nasıl değerlendirildiği her bir ölçüm aracı için raporlaştırılacak.) İstenilen etkinliklerden herhangi birinin eksik kalması durumunda gerekçelerine yer verilecek ve yapılan etkinlik her ne ise raporlaştırılacak. Kültürel duyarlılığın psikolojik danışmadaki etkisi üzerine okul danışmanlarının görüşlerinin yapılandırılmış görüşme tekniği ile raporlaştırılması. 9. Raporların İncelenmesi ve 10. Uygulama İle İlgili Bilgilerin Verilmesi: 9) Okul Psikolojik Danışmanının yapmış olduğu bir Grup Rehberliği Programının gözlemi yapılarak sonuçları kaydedilecektir ve raporlaştırılacaktır. a)aday Psikolojik Danışmanların 8. NOT: Psikolojik Danışmanla görüşerek, bu etkinliğin ne Etkinliğe ilişkin hazırladıkları zaman yapılacağı planlanmalıdır. raporların incelemesi yapılacaktır. b)aday Psikolojik Danışmanların Uygulama Okulunda yapacakları ile ilgili bilgiler verilecektir. a) Raporda, şu soruların cevabı olmalıdır: * Rehberlik Uygulamasının Adı: *Uygulamanın Kimlere Yapıldığı: *Uygulamanın Amacı: *Uygulamada Kullanılan Araç Gereçler: *Süreç (Yapılan Uygulamayı Aşamalı Olarak Yazınız): *Değerlendirme (uygulama esnasındaki grup atmosferi,

15 danışanların tepkileri, etkinliğin amacına ulaşıp ulaşmadığı vs): *Grup Rehberliği Uygulaması ile ilgili Olarak Kendi görüşlerinizi Forma yazınız. 10. Raporların İncelenmesi ve 10. Uygulama İle İlgili Bilgilerin Verilmesi: a)aday Psikolojik Danışmanların 10.Etkinliğe ilişkin hazırladıkları raporların incelemesi yapılacaktır. b)aday Psikolojik Danışmanların okullarda yapacakları ile ilgili bilgiler verilecektir. 10.Okul psikolojik danışmanının mesleki rehberlik ile ilgili yaptığı çalışmaların incelenmesi. Raporda, şu soruların cevabı olmalıdır: Mesleki rehberlik kapsamında okula konuşmacı davet edildi mi? Mesleki rehberlik kapsamında işyeri ziyaretleri yapıldı mı? Meslekler hakkında bilgi toplama ve yayma hizmeti nasıl sunulmaktadır? Yetenek ve ilgilerin ölçülmesi adına okullarda yapılan çalışmalar nelerdir? 11. Raporların İncelenmesi ve 11. Uygulama İle İlgili Bilgilerin Verilmesi: a)aday Psikolojik Danışmanların 11.Etkinliğe ilişkin hazırladıkları raporların incelemesi yapılacaktır. b)aday Psikolojik Danışmanların Okullarda yapacakları ile ilgili bilgiler verilecektir. 11) Şiddet, Zorbalıklar ve Kurban (şiddet ve zorbalığa maruz kalan kişi) hakkında bilgi edinilerek, bu konulara dönük olarak ne tür önlemler alındığı, bu sorunları yaşayan öğrencilerin kişisel özellikleri, ailevi durumları vb kısaca öğrencilerin şiddet ve zorbalığa neden yönlendikleri, bu öğrencilere ve kurbanlara nasıl yardımcı olunduğu, genel kurban profili vb hakkında bilgi edinilerek raporlaştırılacak a)aşağıdaki sorulara cevap veriniz: Bu çalışma iki aşamada gerçekleştirilerek raporlaştırılacak. a) Birinci aşamada Şiddet, Zorbalıklar ve Kurban (şiddet ve zorbalığa maruz kalan kişi) hakkında çeşitli kaynaklardan yararlanılarak ve kaynakça gösterilerek bir rapor ve sunum (slayt şeklinde) hazırlanacak. (Not; en az 10 kaynaktan yararlanılması istenilmektedir ve internetten yararlanıldığı taktirde kaynakçaya alıntı yapılan internet adresi açık link olarak konulacaktır.) b) İkinci aşamada okullardan konuyla ilgili bilgi (şiddetin nedenleri, şiddet ve saldırganlık nedenleri, şiddet ve zorbalık şekilleri, şiddet ve zorbalık eğiliminde bulunan öğrenci profilleri, alınan önlemler, karşılaşılma sıklığı, yardım modelleri vb) alınarak alt başlıklar altında raporlaştırılacak. 4. Karşılaştırma (Okuldan elde edilen bilgilerle ilk aşamada

16 raporlaştırılan bilgiler karşılaştırılacaktır.) 5. Kişisel gözlemler raporlaştırılacak 6. Yorum ve Değerlendirme 7.İstenilen bilgilerin elde edilememesi durumunda gerekçelerine yer verilecek ve yapılan etkinlik her ne ise raporlaştırılacak. 12. Raporların İncelenmesi ve 12. Uygulama İle İlgili Bilgilerin Verilmesi: a)aday Psikolojik Danışmanların 12. Etkinliğe ilişkin hazırladıkları raporların incelemesi yapılacaktır. 12) Rehberlik ve Psikolojik Danışma İle İlgili Yasal Düzenlemelerin İncelenmesi Okul rehberlik hizmetlerinin etkinleştirilmesine yönelik gereken yasal düzenlemeler 2524 sayılı millî eğitim bakanlığı rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yönetmeliğinin incelenmesi b)aday Psikolojik Danışmanların okullarda yapacakları ile ilgili bilgiler verilecektir. Yönetmeliğe ilişkin okul psikolojik danışmanının görüşlerinin alınması. FORM 1 OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANI İLE TANIŞMA VE DANIŞMANI TANITMA Okul Psikolojik Danışmanı ile Yapılandırılmış Görüşme yaparak, sonuçlarını Forma yazınız.

17 Aday Psikolojik Danışman Öğretim Üyesi FORM 2 PDR SERVİSİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ VE DONANIMI PDR Servisinin Ayrıntılı Fiziksel Özellikleri ve Donanımı ile ilgili bilgileri Forma yazınız.

18 Aday Psikolojik Danışman Öğretim Üyesi FORM 3 PDR İLE İLGİLİ PROGRAMLARIN İNCELEMESİ Okul PDR Programını ve Sınıf Rehberlik Programını İnceleyerek ve Okul psikolojik Danışmanı ile görüşerek sonuçları Forma yazınız.

19 Aday Psikolojik Danışman Öğretim Üyesi FORM 4 OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANININ OKULDAKİ BİR GÜNÜ Psikolojik Danışmanın okulda bir gün boyunca görevi ile ilgili olarak yaptığı etkinlikleri ve görevi olmayan etkinlikleri gözlemleyerek, gözlem sonuçlarını Forma yazınız.

20 Aday Psikolojik Danışman Öğretim Üyesi FORM 5 GRUP REHBERLİK UYGULAMASININ İNCELENMESİ Okul Psikolojik Danışmanının yapmış olduğu bir Grup Rehberliği Programının gözlemini yaparak, sonuçları Forma yazınız

21 Aday Psikolojik Danışman Öğretim Üyesi FORM 6 DANIŞANLARIN (ÖĞRENCİLERİN) PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİNE BAŞVURU BİÇİMLERİ VE NEDENLERİ Öğrencilerin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisine Başvuru Biçimleri Ve Nedenlerini gözlemleyerek, sonuçlarını Forma yazınız.

22 Aday Psikolojik Danışman Öğretim Üyesi FORM 7 PDR YARDIMINI ALMIŞ OLAN DANIŞANIN SINIF-İÇİNDE GÖZLENMESİ Psikolojik Danışma (tercihtir) ya da Rehberlik Yardımını almış olan bir danışanın, sınıf-içindeki davranışlarını gözlemleyerek sonuçları Forma yazınız.

23 Aday Psikolojik Danışman Öğretim Üyesi FORM 8 OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANININ AİLELERE VERDİĞİ PDR HİZMETLERİ Okul Psikolojik Danışmanın ailelere verdiği PDR Hizmetleri hakkında Yapılandırılmış Görüşme ve Gözlem yolu ile bilgi toplayarak, Forma yazınız.

24 Aday Psikolojik Danışman Öğretim Üyesi FORM 9 PSİKOLOJİK DANIŞMAN, ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ İLİŞKİLERİ Psikolojik Danışmanın verdiği Konsültasyon Hizmetini inceleyiniz. Psikolojik Danışmanının, Öğretmenler ve Yöneticilerle Olan İlişkilerine yönelik Yapılandırılmış Görüşme ve Gözlem yolu ile topladığınız bilgileri Forma yazınız.

25 Aday Psikolojik Danışman Öğretim Üyesi FORM 10 ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ Okul Psikolojik Danışmanı ile Yapılandırılmış Görüşme yaparak, verdiği Özel Eğitim Hizmetleri ni Forma yazın.

26 Aday Psikolojik Danışman Öğretim Üyesi FORM 11 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELERİN İNCELENMESİ Rehberlik ve Psikolojik Danışma İle İlgili Yasal Düzenlemelerin İnceleyerek forma yazarak, kaydediniz.

27 Aday Psikolojik Danışman Öğretim Üyesi FORM 12 RAM İŞLEYİŞİ, BÖLÜMLERİ, ÇALIŞAN UZMANLAR VE GÖREV TANIMLARI, AĞIRLIKLI OLARAK ÇALIŞILAN KONULAR, İŞLEYİŞTE AKSAKLIK YARATAN ETMENLER Ayrıntılı değerlendirmenizi Forma yazınız.

28 Aday Psikolojik Danışman Öğretim Üyesi FORM 13 ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN BİR ÖĞRENCİNİN İNCELENMESİ. Ayrıntılı değerlendirmenizi Forma yazınız.

29 Aday Psikolojik Danışman Öğretim Üyesi FORM 14 ŞİDDET, ZORBALIKLAR VE KURBAN (ŞİDDET VE ZORBALIĞA MARUZ KALAN KİŞİ), ALINAN ÖNLEMLER, BU SORUNLARI YAŞAYAN ÖĞRENCİLERİN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ, AİLEVİ DURUMLARI, ÖĞRENCİLERİN ŞİDDET VE ZORBALIĞA NEDEN YÖNLENDİKLERİ, BU ÖĞRENCİLERE VE KURBANLARA NASIL YARDIMCI OLUNDUĞU, GENEL KURBAN PROFİLİ VB

30 Ayrıntılı değerlendirmenizi Forma yazınız. Aday Psikolojik Danışman Öğretim Üyesi FORM 15 TEST UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖZLEM YAPILMASI Ayrıntılı değerlendirmenizi Forma yazınız.

31 Aday Psikolojik Danışman Öğretim Üyesi BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK GENEL GÖZLEM ÖZETİ

32 Okul: YÖNERGE: Gözlemlerinizi genel özet olarak yazınız. Okulda görmeyi beklediğiniz neleri gözlemlediniz? PDR servisinde görmeyi beklediğiniz neleri gözlemlediniz? Okulda hiç beklemediğiniz neleri gözlemlediniz? PDR servisinde hiç beklemediğiniz neleri gözlemlediniz? Gözlemlediğiniz en önemli olay veya davranış neydi?

33 Yaptığınız gözlemle ilgili olarak özellikle neleri söylemek veya neleri vurgulamak isterdiniz? Yaptığınız gözlemden sonra ortaya çıkan en önemli soru nedir?

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTRESİ. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü OKULLARDA GÖZLEM

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTRESİ. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü OKULLARDA GÖZLEM T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTRESİ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI OKULLARDA GÖZLEM DERSİ YÖNERGESİ ve UYGULAMA PLANI İçindekiler: 1. Dersin Genel Tanımı

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü OKULLARDA GÖZLEM

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü OKULLARDA GÖZLEM 1 T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI OKULLARDA GÖZLEM DERSİ YÖNERGESİ ve UYGULAMA PLANI Ġçindekiler: 1. Dersin Genel Tanımı

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ANABİLİM DALI OKULLARDA GÖZLEM DERSİ YAPILACAK ETKİNLİKLER VE DEVAM

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ANABİLİM DALI OKULLARDA GÖZLEM DERSİ YAPILACAK ETKİNLİKLER VE DEVAM KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ANABİLİM DALI OKULLARDA GÖZLEM DERSİ YAPILACAK ETKİNLİKLER VE DEVAM ÇİZELGESİ Öğrenci Ad-Soyad: Sınıf: Uygulama Okulu: Yapılacak

Detaylı

Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma servisince tutulan dosyaların, formların; okul rehberlik hizmetleri mevzuatının incelenerek raporlaştırılması.

Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma servisince tutulan dosyaların, formların; okul rehberlik hizmetleri mevzuatının incelenerek raporlaştırılması. PDR 213 Okullarda Gözlem Dersi Güz Yarı Yılı Etkinlik Planı Çalışma Konuları Formu Etkinlik Konuları Etkinliğin İçeriği Okul Psikolojik Danışmanının İmzası 1 Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisini

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I Doç. Dr. Günseli GİRGİN ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMLERİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK... 1 Giriş... 2 Çağdaş Eğitimde Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Yeri... 2 Psikolojik Danışma

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Bahar Dönemi ECE 302 Okul Deneyimi

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Bahar Dönemi ECE 302 Okul Deneyimi Değerli Öğretmenimiz; Hacettepe Üniversitesi 2013-2014 Bahar Dönemi ECE 302 Okul Deneyimi 3. Sınıf öğrencimiz 2013-2014 Akademik Yılı Bahar Dönemi Okul Deneyimi dersinin uygulamasını sınıfınızda yapacaktır.

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA - I

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA - I OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA - I 1 1. ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI PLANI 1.1. Uygulama Yeri: MEB e bağlı bağımsız anaokulu, ilköğretime bağlı anasınıfları ve özel anaokulları. 1.2. Uygulama Süresi:

Detaylı

SINIF REHBERLİK PLANLARI

SINIF REHBERLİK PLANLARI 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SINIF REHBERLİK PLANLARI 7.SINIF REHBERLİK PLANI Sınıf Rehber Öğretmeninin Görevleri Madde 51 - *Sınıf rehber öğretmeni aşağıdaki görevleri yapar a) Okulun rehberlik ve psikolojik

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ ÇALIŞMA VE UYGULAMA YÖNERGESİ Aralık, 2016 Bu yönerge, Pedagojik Formasyon Sertifika Programında

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Okullarda Gözlem Dersi Programı. (PDR-OG Programı) Arş. Grv. Cemal KARADAȘ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Okullarda Gözlem Dersi Programı. (PDR-OG Programı) Arş. Grv. Cemal KARADAȘ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Okullarda Gözlem Dersi Programı (PDR-OG Programı) Arş. Grv. Cemal KARADAȘ Malatya 2015 PDR-OG Programı İle İlgili Okul Psikolojik Danışmanı Adayı Görevleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 1 Çağdaş Anlayışa Göre Eğitim...3 Eğitimin Amaçları...3 İşlevi....4 Okulun Yapısı...4 Öğrenci Kişilik Hizmetleri (Ö.K.H.)....5

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI DERSİ

ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI DERSİ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI DERSİ Öğretmen Adayına Öğretmenlik Uygulamasına başlayıp öğretmenlik görevini tam olarak üstlenmeden

Detaylı

8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ. Abdullah ATLİ

8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ. Abdullah ATLİ 8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ Rehberlik hizmetleri planlı, programlı ve sistemli yürütülmesi gereken hizmetlerdir. Bu nedenle programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZLERİ (OKUL) I. KADEME YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZLERİ (OKUL) I. KADEME YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI Ankara Yenimahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezi 01-015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZLERİ () I. KADEME YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI Her okul, bulunduğu

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK..

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. 11 Rehberliğin Amacı... 13 Psikolojik Danışma Ve Rehberlik

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

Yüksek lisans ve Doktora Tez Konusu. Bilgisayar var mı?

Yüksek lisans ve Doktora Tez Konusu. Bilgisayar var mı? T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARI İÇİN REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILSONU ÇALIŞMA RAPORU Okulunuzda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında yürütülen

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ BES ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERS YÖNERGESİ

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ BES ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERS YÖNERGESİ T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ BES 434 - ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERS YÖNERGESİ AKSARAY - 2017 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETMENİ DOSYASI

UYGULAMA ÖĞRETMENİ DOSYASI UYGULAMA ÖĞRETMENİ DOSYASI Sayın Uygulama Öğretmeni; 1. Bu dosyada örneği sunulan ve öğretmen adayı tarafından temin edilecek olan ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ ETKİNLİK PLANI nı (Ek 1) haftalık olarak

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

Eylül Ayı tatil olduğundan sadece planlama ve koordinasyon çalışmalarına yer verilmiştir.

Eylül Ayı tatil olduğundan sadece planlama ve koordinasyon çalışmalarına yer verilmiştir. T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI RAŞİT ÖZKARDEŞ İLKU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA YILLIK ÇERÇEVE PLANI AY Program Geliştirme, Araştırma, Müşavirlik ve Profesyonel Gelişim 1-4 EYLÜL

Detaylı

T.C. ÇANAKKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

T.C. ÇANAKKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI T.C. ÇANAKKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ÇANAKKALE 2017 T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : REHBERLİK Ders No : 0310400210 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD. 2013 2014 GÜZ YARIYILI OKULLARDA GÖZLEM DERSİ UYGULAMALARI Dersin Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Ramin ALİYEV

Detaylı

ÖĞRETMEN UYGULAMASI DOSYASI

ÖĞRETMEN UYGULAMASI DOSYASI TC ÖĞRETMEN UYGULAMASI DOSYASI Öğretmenlik Uygulaması Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler: Çalışma Plânı (Ek-5), Ders Gözlem Formu (Öğretmen adayının kendisinin, gözlem yaptığı derslerde dolduracağı

Detaylı

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİL DERSHANELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI AY HAFTA YAPILACAK FAALİYETLER AMAÇLAR YÖNTEM- TEKNİKLER KAYNAKLAR SINIFLAR EYLÜL *Oryantasyon amaçlı Rehberlik

Detaylı

Ek 1. BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİ GÖZLEM FORMU Uygulama Okulu : Gözlem Yapılan Sınıf : Gözlem Yapan BEÖA : Gözlem Saati/ Tarih :

Ek 1. BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİ GÖZLEM FORMU Uygulama Okulu : Gözlem Yapılan Sınıf : Gözlem Yapan BEÖA : Gözlem Saati/ Tarih : BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİ GÖZLEM FORMU Uygulama Okulu : Ek 1 Gözlem Yapılan Sınıf : Gözlem Yapan BEÖA : Gözlem Saati/ Tarih : Beden Eğitimi Ders Sürecinde; 1. Güler yüzlü enerjik ve otoriter bir tavır sergilenmiştir.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE REHBERLİK PROGRAMI İHTİYAÇ ANALİZİ FORMU (Anne-Baba Formu) Çocuğun Kaç Aylık Olduğu :. /. / 20 Cinsiyeti :

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE REHBERLİK PROGRAMI İHTİYAÇ ANALİZİ FORMU (Anne-Baba Formu) Çocuğun Kaç Aylık Olduğu :. /. / 20 Cinsiyeti : FORM-A ÖLÇME DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ FORMLAR EK-4 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE REHBERLİK PROGRAMI İHTİYAÇ ANALİZİ FORMU (Anne-Baba Formu) Çocuğun Kaç Aylık Olduğu :. /. / 20 Cinsiyeti : Sayın anne-baba / veli,

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ndeki tüm fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görmekte olan öğrencilere

Detaylı

T.C. Kaymakamlığı. Milli Eğitim Müdürlüğü...Lisesi BİRESELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI DOSYASI. ÖĞRENCİNİN Doğum Tarihi Numarası Ev Telefonu

T.C. Kaymakamlığı. Milli Eğitim Müdürlüğü...Lisesi BİRESELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI DOSYASI. ÖĞRENCİNİN Doğum Tarihi Numarası Ev Telefonu T.C. Kaymakamlığı Milli Eğitim Müdürlüğü....Lisesi BİRESELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI DOSYASI Adı Soyadı Cinsiyeti Ev Adresi ÖĞRENCİNİN Doğum Tarihi Numarası Ev Telefonu Kaynaştırma Kararına Esas Olan

Detaylı

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI EK 1 BEDEN EĞİTİMİ DERSİ GÖZLEM FORMU

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI EK 1 BEDEN EĞİTİMİ DERSİ GÖZLEM FORMU ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI EK 1 BEDEN EĞİTİMİ DERSİ GÖZLEM FORMU Uygulama Okulu : Gözlem Yapan Öğretmen Adayı Adı Soyadı : Gözlem Yapılan Öğretmen Adayı : Gözlem Yapılan Sınıf Düzeyi : Gözlem Yapılan Tarih:..

Detaylı

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

NAMIK KEMAL ORTAOKULU T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI NAMIK KEMAL ORTAOKULU -SOSYAL OKUL, SOSYAL İNSAN- 2014 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAMIK KEMAL ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MESLEKİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI Ders No : 0310360121 Teorik : 1 Pratik : 4 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri

Detaylı

2013-2014 Bahar Dönemi ECE 204 Erken Çocukluk Eğitimi Kurumlarında Gözlem

2013-2014 Bahar Dönemi ECE 204 Erken Çocukluk Eğitimi Kurumlarında Gözlem 2013-2014 Bahar Dönemi ECE 204 Erken Çocukluk Eğitimi Kurumlarında Gözlem Değerli Öğretmenimiz; 2. Sınıf öğrencimiz 2013-2014 Akademik Yılı Bahar Dönemi Erken Çocukluk Eğitimi Kurumlarında Gözlem dersinin

Detaylı

BEYŞEHİR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

BEYŞEHİR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BEYŞEHİR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİR ÖĞRENCİNİN BEP DOSYASINDA BULUNMASI GEREKENLER. Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu. İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu Yerleştirme Kararı. Bireyselleştirilmiş

Detaylı

Okul Deneyimi Dersi. Eser Çeker (Uz.)

Okul Deneyimi Dersi. Eser Çeker (Uz.) Okul Deneyimi Dersi Eser Çeker (Uz.) Okul Deneyimi Dersi Kaynakça: Aday Öğretmenler İçin Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Editör: Yrd.Doç.Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu ANI Yayıncılık Okul Deneyimi

Detaylı

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması.

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması. LÜLEBURGAZ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013/2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ANALARI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAM TASLAĞI EYLÜL 23-27 EYLÜL 16-20 EYLÜL 9-13 EYLÜL

Detaylı

MEB ÖZEL EĞİTİM REHBERLİK ve DANIŞMA HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MEB ÖZEL EĞİTİM REHBERLİK ve DANIŞMA HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEB ÖZEL EĞİTİM REHBERLİK ve DANIŞMA HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ../. Eğitim-Öğretim Yılı Öğrencinin Adı Soyadı Sınıfı T.C.Kaymakamlığı/ Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü Okulu/Lisesi BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM

Detaylı

3. OKULLARDA REHBERLİK SERVİSLERİ HİZMETLER. Abdullah ATLİ

3. OKULLARDA REHBERLİK SERVİSLERİ HİZMETLER. Abdullah ATLİ 3. OKULLARDA REHBERLİK SERVİSLERİ HİZMETLER Abdullah ATLİ Okullardaki rehberlik hizmetleri, öğrenciyi merkez alan bir anlayışla ve öğrencinin bütün yönlerinin gelişimini ve kendini gerçekleştirmesini amaçlayan

Detaylı

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 2012 ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI OKUL DENEYİMİ DERSİ DANIŞMAN UYGULAMA YÖNERGESİ

OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI OKUL DENEYİMİ DERSİ DANIŞMAN UYGULAMA YÖNERGESİ OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI OKUL DENEYİMİ DERSİ DANIŞMAN UYGULAMA YÖNERGESİ Sayın danışman; Milli Eğitim Bakanlığı Okulöncesi Eğitim Programı yenilenerek 2013-2014 öğretim yılından itibaren

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ OKUL DENEYİMİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ OKUL DENEYİMİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ OKUL DENEYİMİ 2015 T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMEN ADAYI ÖĞRETMENLİK UYGULAMA EĞİTİMİ KOMİSYONUNUN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI VE UYGULAMA İLKELERİ

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMEN ADAYI ÖĞRETMENLİK UYGULAMA EĞİTİMİ KOMİSYONUNUN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI VE UYGULAMA İLKELERİ T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMEN ADAYI ÖĞRETMENLİK UYGULAMA EĞİTİMİ KOMİSYONUNUN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI VE UYGULAMA İLKELERİ Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu kurulun amacı;

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ BÖLÜMÜ OKUL DENEYİMİ DOSYASI

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ BÖLÜMÜ OKUL DENEYİMİ DOSYASI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ BÖLÜMÜ OKUL DENEYİMİ DOSYASI Aday Öğretmenin Adı Soyadı Numarası Uygulama Okulu Uygulama Öğretmeni :. :. :. :. 2 EK - 1 GİRESUN

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA Ders No : 0310360047 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Zihin Engelliler Öğretmenliği. İlkbahar 2015

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Zihin Engelliler Öğretmenliği. İlkbahar 2015 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Zihin Engelliler Öğretmenliği İlkbahar 2015 Zihin Engellilere İletişim Becerilerinin Kazandırılması 3 kredi Ders sorumlusu : Macid Ayhan MELEKOĞLU Ofis

Detaylı

ADÜ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ OKULLARDA UYGULAMA ÇALIġMALARI

ADÜ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ OKULLARDA UYGULAMA ÇALIġMALARI ADÜ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ OKULLARDA UYGULAMA ÇALIġMALARI EK 1 Uygulama Okulu:. Yıl: Dönem:. Uygulama Öğretim Elemanı:. Bölüm: Uygulama Öğretmeni:. Tel. No:.. Grup Sorumlusu:... Tel. No:.. ÖĞRETMEN ADAYI DÖNEM

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik BAHÇELİİEVLER İİLKOKULU PDR HİİZMETLERİİNİİN TANIITIIMII 1. REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik servisi; bireysel veya grupla psikolojik danışma, veli görüşmesi, rehberlik çalışmalarının dokümanlarının oluşturulması,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KILAVUZU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KILAVUZU Ekim, 2017 Ankara Önsöz Bu kılavuz, 20.-20. öğretim yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi nde Öğretmenlik

Detaylı

Rehberlik Servisi Tanıtımı

Rehberlik Servisi Tanıtımı Rehberlik Servisimiz, öğrencilerimizin gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri problem haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmak, kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerisine sahip, çevresine

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ Öğretmenlik uygulaması, öğretmen adayının kazanmış olduğu bilgi ve becerilerini bir okul ortamında deneyip geliştirebilmesi ve mesleğinin gerektirdiği özellikleri kazanabilmesi

Detaylı

Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığın Doğuşu 8 Okul Psikolojik Danışmanlığının Genişlemesi 14 Yirmi Birinci Yüzyıl 19

Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığın Doğuşu 8 Okul Psikolojik Danışmanlığının Genişlemesi 14 Yirmi Birinci Yüzyıl 19 İçindekiler 1 Okul Psikolojik Danışmanlığı Mesleği 1 Bir Meslek Olarak Psikolojik Danışmanlık 2 Tarihsel Geçmiş 3 Kimlik 5 Okul Psikolojik Danışmanlığının Gelişimi 6 Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığın

Detaylı

BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ

BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖZEL EĞİTİM DERSİ ÖĞRETİM PLANI Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 3 Haftalık Uygulama

Detaylı

Öğrenci Koçluğu El Kitabı Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi

Öğrenci Koçluğu El Kitabı Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi Öğrenci Koçluğu El Kitabı Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi 1 İÇİNDEKİLER Öğrenci Koçluğu Nedir Öğrenci Koçunun Sorumlulukları Nelerdir Okullarda Koçluk Süreci Nasıl İşleyecek Koç Öğretmenlerin

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ Eylül 2016 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I. Dersin Amacı Okul uygulaması çalışmalarının ikinci basamağını oluşturan

Detaylı

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME SÜRECİ

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME SÜRECİ EĞİTSEL SÜRECİ EĞİTSEL NEDİR? Özel Eğitimde Değerlendirme, genel olarak çocukla ilgili sorunların (Akademik, davranışsal ya da fiziksel) belirlenip incelenmesi ve bireyle ilgili eğitimsel kararlar alınması

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ

T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ OKUL DENEYİMİ DERS YÖNERGESİ Amaç Madde 1. Bu yönergenin amacı Beden Eğitimi Spor Öğretmenliği lisans programında

Detaylı

KURBAN BAYRAMI (24-27 EYLÜL)

KURBAN BAYRAMI (24-27 EYLÜL) E Y L Ü L 201.HAFTA 4.HAFTA 3.HAFTA 2.HAFTA AY HAFTA T.C ADIYAMAN VALĠLĠĞĠ ADIYAMAN REHBERLĠK VE ARAġTIRMA MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ 201-201 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YARIMBAĞ

Detaylı

Yapılan çalışmalar Eylül Haziran Yapılan çalışmalar Eylül Ekim Yapılan çalışmalar. Öncelik haritası. Yapılan Çalışmalar

Yapılan çalışmalar Eylül Haziran Yapılan çalışmalar Eylül Ekim Yapılan çalışmalar. Öncelik haritası. Yapılan Çalışmalar KUMLUCA CUMHURİYET ORTAOKULU EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI STRATEJİ VE EYLEM PLANI ÇALIŞMA TAKVİMİ ( - 2014 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI) S.N FAALİYETLER EĞİTİM ORTAMI VE ÇEVRESİ GÖSTERGELER

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA - II

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA - II OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA - II 1 1. ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II PLANI 1.1. Uygulama Yeri: MEB e bağlı bağımsız anaokulu, ilkokullara bağlı anasınıfları ve özel anaokulları. 1.2. Uygulama Süresi:

Detaylı

ÇEŞME REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETİM YILI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ

ÇEŞME REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETİM YILI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ÇEŞME REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 201 ÖĞRETİM YILI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ İLKOKULLAR İÇİN ÇERÇEVE PROGRAMI Bu program Çeşme Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından

Detaylı

ALAN incelemesi DERSi YÖNERGESi

ALAN incelemesi DERSi YÖNERGESi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ ALAN incelemesi DERSi YÖNERGESi HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Yüksel BAYKARA-ACAR Arş. Gör. Nurgül CERTEL Öğr. Gör. Elvan ATAMTÜRK ŞUBAT,

Detaylı

ÖZEL ATAFEN LİSESİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI

ÖZEL ATAFEN LİSESİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI ÖZEL ATAFEN LİSESİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR MESLEKİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI ANNE BABALARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR ÖĞRETMENLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJELERİ ÖĞRENCİLERE

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YAZ STAJI RAPOR DOSYASI Adı ve Soyadı Bölümü Okul No Yaz Stajı Sorumlusu Kurum Yetkilisi Yaz Stajı Yürütücüsü ÖĞRENCİ STAJI YAPTIRACAK

Detaylı

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN)

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN) TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına, kendilerine açık eğitim, meslek ve iş olanakları hakkında

Detaylı

Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Aliağa Rehberlik ve Araştırma Merkezi 2004 yılında Hükümet konağının 5. katında 4 oda tahsis edilerek kurulmuştur.

Detaylı

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise:

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise: REHBERLİK SÜREÇLERİ REHBERLİK NEDİR? Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir

Detaylı

Ders Adı : ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Ders No : Teorik : 2 Pratik : 8 Kredi : 6 ECTS : 16. Ders Bilgileri

Ders Adı : ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Ders No : Teorik : 2 Pratik : 8 Kredi : 6 ECTS : 16. Ders Bilgileri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Ders No : 0310500149 Teorik : 2 Pratik : 8 Kredi : 6 ECTS : 16 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı

T.C. ALANYA KAYMAKAMLIĞI Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

T.C. ALANYA KAYMAKAMLIĞI Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü T.C. ALANYA KAYMAKAMLIĞI Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ II. DÖNEM REHBER ÖĞRETMENLER TOPLANTI KARARLARI ALANYA - 2015 ALANYA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI EK-2 1. ETKİNLİĞİN ADI Rehberlik Kursu 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan

Detaylı

STAJ BİLGİLENDİRME ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

STAJ BİLGİLENDİRME ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ STAJ BİLGİLENDİRME ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ Lisans Stajının Amacı Psikolojinin farklı uygulama ve araştırma alanları konusunda bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak. Lisans öğrenimi boyunca

Detaylı

ÖN SÖZ I ÖN SÖZ II ÖN SÖZ II BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK

ÖN SÖZ I ÖN SÖZ II ÖN SÖZ II BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ I... iii ÖN SÖZ II...iv ÖN SÖZ II...vi 1. BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK...1 ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ...2 KİŞİLİK HİZMETLERİNİN UZMANLIK MESLEĞİ OLMA NİTELİKLERİ...3

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU KİMLİK FORMU(Tablo 3)

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU KİMLİK FORMU(Tablo 3) T.C. STAJ RAPORU KİMLİK FORMU(Tablo 3) Adı Soyadı:.. No:. Staj Yapılan Kulüp/Kurum: Staj Yapılan Spor Dalı: Staj Yılı ve Dönemi:./ Staj Süresi :.Hafta,.Saat Staj Değerlendirme Notu:.. Sorumlu Öğrt. Elemanı

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Ders No : 0310360157 Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

TC GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖZLEM DOSYASI

TC GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖZLEM DOSYASI TC GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖZLEM DOSYASI Okul Deneyimi Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler: 1. Çalışma Plânı (Ek-1) 2. Ders Devam Formları (Ek-7,8) 3. Etkinlik Raporları (Ek-2)

Detaylı

Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi Süleyman SÜRÜL Rehberlik Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Bölüm Başkanı Trabzon 2013 Nelerden Bahsedeceğiz *Rehberlik Nedir? *Rehberlikte Hizmet Alanları *Mesleki

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER VE ÖZEL EĞİTİM

İÇİNDEKİLER ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER VE ÖZEL EĞİTİM İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER VE ÖZEL EĞİTİM GİRİŞ...1 ÖZEL EĞİTİMİN İLKELERİ...3 YETERSİZLİĞİN NEDENLERİ...4 Doğum Öncesinde Oluşan Nedenler... 4 Doğum Anında Oluşan Nedenler...

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİNDE UYGULAMA (2. SINIF 2. DÖNEM)

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİNDE UYGULAMA (2. SINIF 2. DÖNEM) ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİNDE UYGULAMA (2. SINIF 2. DÖNEM) 1 1. ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II PLANI 1.1. Uygulama Yeri: MEB e bağlı özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezleri. 1.2. Uygulama

Detaylı

T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü

T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü -2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖSYS YILLIK ÇALIŞMA PLANI SN İL ÇALIŞTAY KONULARI BULANCAK BAHÇELİEVLER ANADOLU LİSESİ 3 4 Okullarda,

Detaylı

ORTAÖĞRETİMDE KARİYER VE YETENEK YÖNETİMİ KONUSUNDA YASAL ÇERÇEVE

ORTAÖĞRETİMDE KARİYER VE YETENEK YÖNETİMİ KONUSUNDA YASAL ÇERÇEVE ORTAÖĞRETİMDE KARİYER VE YETENEK YÖNETİMİ KONUSUNDA YASAL ÇERÇEVE OKUL AİLE BİREY/ ÖĞRENCİ AKRAN GRUBU SOSYAL ÇEVRE MESLEKİ REHBERLİK Her yaştan bireylere yaşamlarının herhangi bir döneminde Eğitsel ve

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, din görevlisi adaylarının, din görevliliği

Detaylı

ANTRENÖRLÜK DENEYİMİ DEFTERİ

ANTRENÖRLÜK DENEYİMİ DEFTERİ 1 ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ YARDIMCI UZMANLIK ANTRENÖRLÜK UYGULAMASI ANTRENÖRLÜK DENEYİMİ DEFTERİ ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI NUMARASI SINIFI :. :. :. :. AKSARAY 2 ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞI Yapmakla

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ Mart 2016 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I. Dersin Amacı Okul uygulaması çalışmalarının ikinci basamağını oluşturan Öğretmenlik

Detaylı

DAYANAK Tekirdağ ilindeki sınavsız öğrenci alan meslek Liseleri

DAYANAK Tekirdağ ilindeki sınavsız öğrenci alan meslek Liseleri Projenin Adı: Projenin Sloganı TEKİRDAĞ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PROJENİN GEREKÇESİ PROJENİN ÖZETİ Çatışmadan kaynaklanan disiplin sorunlarının çokluğu. Meslek Liselerinde disiplin sorunlarının önüne geçebilmek,

Detaylı

OMÜ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ OKULLARDA UYGULAMA ÇALIŞMALARI YÖNERGESĐ

OMÜ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ OKULLARDA UYGULAMA ÇALIŞMALARI YÖNERGESĐ OMÜ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ OKULLARDA UYGULAMA ÇALIŞMALARI YÖNERGESĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; öğretmen adaylarının, öğretmenlik mesleğine daha iyi hazırlanmalarını; öğrenimleri

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KILAVUZU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KILAVUZU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI KILAVUZU EREĞLİ- 2012 Bu ders öğretmen adayının bizzat öğretmenlik formasyonunu edinebilmesi için düzenlenmiştir.

Detaylı

STAJ DOSYASI HAZIRLAYANIN ADI SOYADI : PROGRAMI : ÖĞRENCİ NO : STAJ YERİ :... İKAMET ADRESİ : EV TELEFONU : CEP TELEFONU : E-POSTA : PROGRAM DANIŞMANI

STAJ DOSYASI HAZIRLAYANIN ADI SOYADI : PROGRAMI : ÖĞRENCİ NO : STAJ YERİ :... İKAMET ADRESİ : EV TELEFONU : CEP TELEFONU : E-POSTA : PROGRAM DANIŞMANI (Form-STJ 03) STAJ DOSYASI HAZIRLAYANIN ADI SOYADI PROGRAMI ÖĞRENCİ NO STAJ TARİHİ../../20.. -../../20.. STAJ YERİ.... İKAMET ADRESİ.. EV TELEFONU CEP TELEFONU E-POSTA PROGRAM DANIŞMANI ÖĞR.GÖR. (Form-STJ

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6. Ders Bilgileri

Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6. Ders Bilgileri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : 0310500073 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÇUMRA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞYERİ UYGULAMALI EĞİTİM RAPORU ÇUMRA-KONYA

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÇUMRA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞYERİ UYGULAMALI EĞİTİM RAPORU ÇUMRA-KONYA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÇUMRA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞYERİ UYGULAMALI EĞİTİM RAPORU ÇUMRA-KONYA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÇUMRA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞYERİ UYGULAMALI EĞİTİM RAPORU 2016-2017 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

İLETİŞİM. Rehberlik Servisi E-Dergisi 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 17.EYLÜL-30.EYLÜL. 2012 2013 Eğitim Öğretim yılı Rehberlik Hizmetleri Okul

İLETİŞİM. Rehberlik Servisi E-Dergisi 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 17.EYLÜL-30.EYLÜL. 2012 2013 Eğitim Öğretim yılı Rehberlik Hizmetleri Okul 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK HİZMETLERİ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 17.EYLÜL-30.EYLÜL Oryantasyon hizmetleri kapsamında 2012 2013 Eğitim Öğretim yılı Oryantasyon planı 1.-6.sınıf rehber öğretmenlerine

Detaylı