zelkalemler S A D E C E A N A H T A R L A R I 2 0 D E V E Y Ü K Ü Y I L : 5 I S A Y I : 1 4 I 3 A Y L I K Y A Y I N O R G A N I I Y A Z

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "zelkalemler S A D E C E A N A H T A R L A R I 2 0 D E V E Y Ü K Ü Y I L : 5 I S A Y I : 1 4 I 3 A Y L I K Y A Y I N O R G A N I I Y A Z 2 0 1 4"

Transkript

1 zelkalemler Y I L : 5 I S A Y I : 1 4 I 3 A Y L I K Y A Y I N O R G A N I I Y A Z S A D E C E A N A H T A R L A R I 2 0 D E V E Y Ü K Ü

2

3

4 İÇİNDEKİLER İmtiyaz Sahibi Özel Kalem Müdürleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Adına Ünal Kaya Yazişleri Müdürü Arzu Efilti Yayın Kurulu Tarkan Alpay Mustafa Aydınalp Mustafa Bayrak Yasin Erdoğan Mehmet Karasu Mustafa Orhan Hikmet Özkan Cihan Pektaş Cemil Yalman Berrin Yolsal Genel Koordinatör Ali Akgün Reklam Rezervasyon Tel: Yönetim Yeri Ziya Gökalp Cad 28/10 Kızılay, Çankaya/Ankara Tel : Fax : Hedefimiz Sağlıklı Nesiller Yetiştirmek Türkiye, Sağlık Bakanlığı öncülüğünde sağlıkta büyük değişimler geçiriyor. Şehir hastanelerinin kurulması, anne ve bebek sağlığı konusunda atılan adımlar, aile hekimliği uygulaması, tütünle mücadele ve daha birçok konuda Sağlık Bakanlığı nın çok önemli çalışmaları bulunuyor. 20 Y A P I M ara group M E D I A Ataç 1 Sk. 25/11 Kızılay/Ankara Tel : Fax: Genel Yayın Yönetmeni Arzu Akgün Editör Fatoş Dervişoğlu vakıf YUNUS EMRE 30 Üstün Zekalı Çocuklar Bir çok ailenin hayalidir, yaşıtlarından farklı, üstün zekalı bir çocuğa sahip olmak. Doğduğu andan itibaren hareketlerinde, davranışlarında, konuşmalarında farklılık ararlar. Aslında bu çok doğru bir davranıştır. Çünkü bir çok üstün zekaya sahip çocuk ilk yıllarda farkedilip, uygun eğitim almadığından maalesef toplum içinde kaybolup gitmektedirler. Üstün zekalı çocukların fark edilmesi ve doğru eğitim görebilmeleri için, ailelere... Basım Yeri TDV Basım Yayın ve Ticaret İşletmeleri Alınteri Bulvarı Sk. No: 4 Ostim/Ankara Tel: Okur önerileri ve yorumlar için Dernek üyelerine ücretsiz dağıtılmaktadır. Yazıların hukuki mesuliyeti röportaj sahiplerine ve yazarlarına aittir. Yıl: 5 Sayı: 14 Basım Tarihi: gezi malezya 46

5 14 Y A Z kurum eti maden 24 el sanatı çinicilik 16 tarih karun hazineleri 50 vizörden nur yücel 3

6

7 başyazı PROTOKOL Çinlilerin milattan 2500 yıl önce, (günümüzde Büyükelçi denilen) delegeleri tam yetki ile donatarak diğer devletlere gönderdikleri ve Çin devleti adına müzakerelerde bulundukları bilinmektedir. M.Ö yılında Mısır da II. Ramses ile Hititler arasında imzalanan anlaşmanın arabuluculuğunu da üst düzeyde bir sefir yapmıştır. Devlet büyüklerinin denkliği, karşılama, görüşme ve uğurlama konusunda Osmanlı İmparatorluğu ndaki uygulamaların bu günkü protokol kurallarının oluşumu ve gelişmesine kaynak oluşturduğu bilinmektedir. Protokol kurallarının uygulanmaması, aynı ülkenin fertlerinden çok devletler arasında ciddi uyuşmazlıklara ve çatışmalara sebebiyet vermiştir. Osmanlı da ilk kez Fatih Sultan Mehmet döneminde düzenlenen Kanunname-i Al-i Osman ile protokol (teşrifat) kuralları belirlenmiştir. Osmanlı Devleti nde protokole büyük önem verilmiş protokol kuralları Teşrifat Dersi adıyla Osmanlı ya devlet adamı yetiştiren Mekteb-i Enderun da yüzyıllarca okutulmuş; tanzimattan sonra Teşrifat Nazırlığı (Protokol Bakanlığı) kurulmuş; Devletin Protokol işlerinden Teşrifat Nazırı (Protokol Bakanı) sorumlu olmuştur. Protokol Osmanlılarda resmi alanda teşrifat sosyal alanda adab-ı muaşeret deyimi ile kullanılmıştır. Türkçe de resmi alanda protokol sosyal alanda Saygı ve Nezaket kuralları yada Görgü kuralları terimi kullanılmaktadır. Yönetimde protokol Resmi görgü kuralları dır. Geniş anlamda protokol, kamusal alan ve yaşamdaki törenlerde ve törensel etkinliklerde, resmi ilişki ve görüşmelerde, resmi yazışmalarda ve toplantılarda, kabul ve ziyaretlerde, davet ve ziyafetlerde yöntem ve biçim yönünden uyulması ve uygulanması gereken kurallar bütünü olarak ifade edilir. Türkiye Cumhuriyeti nde devlet protokolünü düzenleme ve yürütme görevi tarihli ve 4511 sayılı Atatürk ün imzaladığı Kararname ile Dışişleri Bakanlığına verilmiştir. Ayrıca tarihli ve 4009 sayılı Dışişleri Bakanlığının kuruluş ve görevleri hakkında kanunun 1/j maddesi gereğince Türkiye Cumhuriyeti nin Devlet ve Dışişleri protokolünü düzenlemek ve yürütmek görevi Dışişleri Bakanlığına aittir. Türkiye de (Başkentte) uygulanmakta olan Devlet protokol listesi 4009 sayılı yasa gereğince Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmaktadır. Resmi protokol kurallarına uymama hiyerarşiye riayet etmeme, resmi ortamlarda davranışlara dikkat etmeme, protokol listelerinde yapılan düzenlemeler kimi kişi ve kuruluşları rahatsız etmekte, resmi törenlerde ve törensel etkinliklerde, resmi davet ve ziyafetlerde, kabullerde, giriş ve oturma düzenlerinde sorunlar oluşmakta, kamuda huzursuzluklara ve sıkıntılara yol açmaktadır. Günümüzde bu kuralların uygulayıcıları olan kamu kurum ve kuruluşlarındaki protokolden sorumlu protokol müdürleri, protokol uzmanları veya makamların Özel Kalem müdürlerinin bu alanda kendilerini yetiştirmiş olmaları meslektaşlarımız açısından önem arz etmektedir. Bütün bu konuları ihtiva eden ve kamuoyunu bilgilendirmek için Üniversitelerimizin sahasında uzman olan değerli bilim adamlarının da katkıları ile bir panel yapmayı ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmayı planlamaktayız. Mesleğimizle ilgili konularda bir nebze de olsa katkı sağlayabilirsek bizim için büyük mutluluk vesilesi olacağı inancıyla selam ve saygılarımı sunarım. Ünal KAYA Özel Kalem Müdürleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 5

8 Hedefimiz Sağlıklı Nesiller Yetiştirmek Dr. Mehmet Müezzinoğlu Sağlık Bakanı Türkiye, Sağlık Bakanlığı öncülüğünde sağlıkta büyük değişimler geçiriyor. Şehir hastanelerinin kurulması, anne ve bebek sağlığı konusunda atılan adımlar, aile hekimliği uygulaması, tütünle mücadele ve daha birçok konuda Sağlık Bakanlığı nın çok önemli çalışmaları bulunuyor. Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye de bugüne kadar sağlıkta atılan adımlar, halen devam eden projeleri ve yapılması planlanan çalışmaları dergimiz için kaleme aldı. 6 YAZ2014

9 B A K A N L I K sanların menfaatleri için birlikte yaşama zorunluluğundan doğan bu değişim, yönetim olgusunun yolunu açmıştır. Bu süreç, günümüz dünyasında modern ve kurumsal bir tarzda arz eden devlet yapısıyla bütünleşmiştir. Yasal dayanakları olan, meşruiyetini varlık sebebi olan milletten alan devlet, kendisine ayrıca yaptırım gücü imkânı da vermiştir. Ancak birlikte yaşama kültürünün ortaya çıkardığı ve kimi bilim insanları tarafından soyut olarak tanımlanan bu kült, çağın koşullarına uygun bir dönüşüm ortaya koymasının gerekliliğini fark etmiştir. Başka bir ifadeyle devlet, içinde bulunduğu çağın koşullarına cevap verirken aynı zamanda gelecek vizyonu belirleyecektir. Yani 50 yıl, 100 yıl ya da daha uzun bir süre öngörülerek, ülkenin sosyal, siyasal, ekonomik, eğitim ve sağlık alanlarında dünyada en iyisi olmanın mücadelesini şimdiden masaya yatırabilmelidir. İnce elenip sık dokunması gereken bu gelecek vizyonu tartışması aynı zamanda ciddi bir motivasyon ve artı değer sağlamanın da kaynağı olacaktır. Somutlaştırmak gerekirse, gelecek vizyonunu ortaya koyamayan bir ülke, gideceği limanda kendisini ne tür sürprizlerin beklediğini bilmeyen rotasız bir gemiden farklı olmayacaktır. ratıcı tarafından insanlara bahşedilen en büyük hazine olduğu noktasında hemfikir olunacaktır. Bu gerçeklik salt öznel bir değerlendirmenin ötesinde evrensel bir değer olarak karşımızda durmaktadır. Sağlık insanlık için vazgeçilmezdir. Dünyada bir nefes sıhhatten daha değerli hiçbir şeyin olmayacağı ifadesi bunun en iyi izahıdır. Sağlıklı bir ruh ve beden taşıyan bireyler ülkeleri için her zaman artı değerdir. Bu gerçeğin bilinciyle sağlık hizmeti sunan devlete büyük bir titizlik isteyen sorumluluk düşmektedir. Zira kaybedilince yeniden kazanılması oldukça zahmetli olan bir fizyolojik değişim söz konusudur. Modern tıbbın geldiği nokta itibariyle en etkili tedavi yöntemi, hastalanmadan önce gerekli tedbirleri almak ve bunun gereğini yapmaktır. Tedavi, vücudun hastalanmaya başladığında onu eski haline getirebilmek için gösterilen çaba olsa da hastalıklara karşı önceden korunmak aslında ilk basamak tedavi yöntemi olarak kabul edilebilir. Bu noktada en kıymetli hazine olarak tanımladığımız sağlığın korunması iki taraflı bir sorumluluğu beraberinde getirmektedir. Hazinenin sahibi olan bireye başta sağlık olmak üzere bütün sosyal ve ekonomik imkânları tanıyan devlet bu sorumluluğu aynı oranda paylaşırlar. Bu kapsamda devlet, elindeki imkânları kullanarak, bireyin sağlıklı bir hayatı nasıl yaşayacağını aşılarken bir taraftan da gerekli fiziki ve teknolojik donanım olanaklarını sunar. Bu aşamadan sonra birey de kendi sağlığını korumaya yönelik sorumluluğunu yerine getirmek için gerekli duyarlığı göstermelidir. Bu durumu, koruyucu sağlık hizmetlerinin kamunun bireyle birlikte yürüteceği bir sağlık politikası şeklinde özetleyebiliriz. Bütün kutsal inançlara göre insan, yaratılanların içinde en güzeli ve en şereflisidir. Onu, bu denli iltifatlara mazhar kılan ise hiç şüphesiz irade/akıl sahibi olmasıdır. Olaylar arasında neden sonuç ilişkilerini, edindiği birikim ve değer yargıları doğrultusunda yorumlayabilmesi, başka bir deyişle sorguluyor olması onu farklı kılmaktadır. Kendisini ve yaşadığı çevreyi anlamlandırmaya çalışırken, zamanla doğa karşısında yaşama tutunabilmek için salt aklın yeterli olmadığı gerçeğini fark edip, kolektif yaşamdan doğan güce yönelmiştir. Ancak güdüleri ve duygularıyla da hareket eden insanların bir arada yaşayabilmesinin belirli kurallarının olması gerekmektedir. Bu bağlamda, yerleşik düzenle birlikte ortaya çıkan toplumsal yaşam arzusu, kimi normların oluşmasına kaynaklık etmiştir. İn- Bahşedilen en büyük hazine: Sağlık Hayatın her alanında hazırlanan bu projelerin Sağlık Bakanlığı yönünü değerlendireceğim. Dünya Sağlık Örgütü, (DSÖ) sağlık için insanın hem ruhen hem bedenen tam bir iyilik halinde olmasıdır tanımı yapmaktadır. Aslında sağlığın kavramsal olarak izahı için binlerce tanım bulunabilir. Bu noktada yapılacak bir çalışmanın sonunda, sağlığın Yüce Ya- Sağlıkta yeni bir sayfa Hükümetimizle birlikte yaşanan değişim ve dönüşümü anlatmadan önce bizden önce Türkiye nin sağlık tablosunun hangi boyutta olduğunu hatırlatmanın yerinde olacağı kanısındayım. 12 yıl önce mevcut sağlık sistemine göz attığımızda, bugünkü sistemle karşılaştırmanın bile mümkün olmadığını görüyoruz. Aslında herkesin yaşadığı ve çok iyi bildiği bir tablo vardı: Muayene için sabah ezanıyla sıra almaya gidenlerin, günün yarısını ilaç kuyruğunda geçirenlerin, boş yatak olmadığı için serumuyla hastane bahçesinde iyileşmeyi umut edenlerin olduğu bir tablo Hastane masrafları ödenemediği için hayatını kaybedenlerin morglarda rehin alındığı, yeteri kadar ambulans olmadığı için hastaların elden ele taşındığı bir sağlık gerçeği vardı. Hiçbir zaman ülkemize yakıştıramadığımız bir sağlık anlayışı söz konusuydu. 7

10 B A K A N L I K İktidara geldiğimiz gün buna son vermemiz gerekiyordu. Zira milletimize verilmiş sözümüz, ilklerin kaynağı olacak projelerimiz vardı. İnsanımıza hakkaniyetli, erişebilir ve sürdürülebilir bir sağlık hizmetinin lütuf olmadığını, en temel hak olduğunu göstermeliydik. Şükürler olsun ki o gün verdiğimiz sözleri bugün yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 12 yıl önce, sağlıktan eğitime, ulaşımdan enerjiye kadar bugün gerçekleştirdiğimiz projeleri tek tek sıraladığımızda kimseyi inandıramazdık. Örneğin inşaatı devam eden 3 bin 600 yatak kapasitesiyle Avrupa nın en büyük hastanesi olan Etlik kampüsünün yapılacağını söyleseydik bize, hayal diyeceklerdi. Hayal bile edilmeyecekleri bugün bir bir hayata geçiriyoruz. Bununla da yetinmiyor, eserler zincirimize her gün bir yenisini ekliyoruz. Avrupa nın en büyük sağlık merkezinin inşa edilmesi, koruyucu sağlık hizmetlerinin en üst seviyeye çıkartılması, kara, hava ve deniz ambulanslarından oluşan büyük ulaşım filosu, ücretsiz acil sağlık hizmetleri, yüz binlerce kişiye evde sağlık hizmeti, mobil eczaneler, 81 ilde kanser tarama merkezleri, Türkök çalışmaları, yine Avrupa'nın en büyük Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve daha nicesi İnsan sağlığını merkeze alan bu hizmetlerimizin sonucunda sağlıktaki memnuniyet oranı yüzde 39,5'ten 75'e çıktı. Bu da doğru yolda olduğumuzun en iyi göstergesi olarak bize güç verdi. Temel hedefimiz, halkımızın sağlık hizmetlerine erişimini daha da kolaylaştırmak, önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerinde yepyeni bir dönem yürütmektir. Bu hedefler doğrultusunda, Türkiye nin sağlık alanındaki 2023 hedeflerini adım adım ele almak, kat ettiği yolu başlıklar halinde özetlemek istiyorum. Kamu Hastaneleri Birliği Kurumu Reformlarımızın bir parçası olan Kamu Hastane Birlikleri, Türkiye nin sosyo-ekonomik şartları, bölgedeki dağılım ve ihtiyaçlarına göre şekillenen yerinde bir örgütlenme biçimi olarak da tanımlayabiliriz. Bu sistemin ilk adımını aslında Bölge Hastaneleri projesi ile atmıştık. Devamını ise Kamu Hastaneleri Kurumu ve bağlı birlikler ile getirdik. Bu sistem ile kamu hastanelerimizi tek çatı altına alarak kamu kaynaklarını daha verimli ve etkin kullanmayı hedefledik. Bu modelimiz, daha yeni olmasına rağmen öngörülerimizi boşa çıkarmadığı gibi gelecek adına da ciddi bir motivasyon sağladı. Şehir Hastaneleri Edirne den Kars a; İstanbul dan Diyarbakır a, Trabzon a; Aydın dan Van a kadar her bölgede 35 dev şehir hastanesi inşa edeceğiz. Kamu Özel İşbirliği modelinin sağladığı finansman avantajlarıyla devlete yük olmadan çok kısa bir zamanda tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunacağız. En ileri teknolojiye sahip şehir hastaneleri etkili uzman kadrolarıyla, modern konforlu ve verimli entegre sağlık hizmetlerini ülke geneline yaygınlaştırarak herkes için erişebilir kılacak. Genel hastaneler, kadın doğum ve çocuk hastaneleri, rehabilitasyon hastaneleri, ruh sağlığı hastaneleri, yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi, onkoloji hastanesi, KVC hastaneleriyle hizmet sunacağız. Bu proje ile 20 milyar TL yeni yatırım yapmış olacağız. 44 bin yeni yatak ve 100 bin yeni istihdam sağlayacağız. Sayın Başbakanımız Ankara Bilkent, Ankara Etlik ve İstanbul da Başakşehir şehir hastanelerimizin temel atma törenlerine bizzat teşrif ederek bu proje için siyasi kararlılık göstermiştir. Öte yandan Yozgat, Adana, Manisa, Elâzığ, Gaziantep, Mersin, İzmir ve Isparta Şehir Hastanelerimizin de temellerini attık. Başka illerimiz için ise gerekli çalışmalar devam ediyor. Söz konusu sağlık yerleşkeleri tamamlandığında Türkiye adeta bir yaşam merkezi üssü olacaktır. Acil Sağlık Hizmetleri Vatandaşlarımıza acil sağlık hizmetlerini ücretsiz bir şekilde sunuyoruz. Birçok ülkeyi şaşırtan bu uygulamadan vatandaşlarımızın en iyi şekilde yararlanabilmesi için kara, deniz ve hava ambulans filomuzu genişlettik. Bu kapsamda 4 bin 59 kara ambulansı, 17 helikopter ambulansı, 3 uçak ambulansı, 316 kar paletli ambulansı, 64 aynı anda dört yaralı taşıyabilen ambulansı ve 60 obez-yoğun bakım ambulansı 7/24 hizmet vermektedir deki ambulansların toplamı, şu an hizmet veren sadece kara ambulanslarımızın üçte biri kadardı. Bu gerçek, yaşanan değişimin rakamsal izahı adına güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Koruyucu Hekimlik ve Sağlıklı Yaşam Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamını her geçen gün genişletiyoruz. Suçiçeği aşısını da aşı takvimine alarak, aşısı yapılan hastalık sayısını 13 e çıkardık. Biraz önce de belirttim, acil sağlık hizmetleri gibi birinci basamaktaki bütün koruyucu hekimlik hizmetlerini ücretsiz sunuyoruz. Dünyada ilk kez karekod destekli elektronik aşı takip ve soğuk zincir izleme sistemini uygulamaya başladık. Anne ve Çocuk Sağlığı Yenidoğan taramalarının kapsamını genişlettik. Artık Kistik Fibroz hastalığı tarama programımızda koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerini de alıyoruz. İşitme taramasını okul çağı çocuklarında da başlatıyoruz. Okul öncesi çocuklarda görme taraması yapıyoruz. Ergen Sağlığı Danışma Merkezlerimizi yaygınlaştırıyoruz. 55 ilde, 85 sağlık tesisinde 600 yataklı Anne Oteli hizmeti sunuyoruz. Aile Hekimliği uygulaması Aile Hekimliği sayımız 2013 itibariyle 21 bin 200 e ulaştı. Aile Hekimi başına düşen nüfusu 2017 ye kadar 3 binin altına düşüreceğiz. Aile Hekimliğinde yaşa özel periyodik muayeneleri başlatıyoruz. Aile Hekimlerini; diyetisyen, psikolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimciden oluşan bir ekiple desteklemeyi planlıyoruz. 8 YAZ2014

11 2014 Hareket Yılı 2017 ye kadar obez nüfus oranını yüzde 25 e, egzersiz yapmayan nüfus oranını yüzde 50 ye indireceğiz. Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı dâhilinde 2013 Ekim ayında Dünya Yürüyüş günüyle başlattığımız etkinliklerimizi 2014 Hareket Yılı ilanı ile taçlandırdık. Aile hekimlerimiz aracılığı ile halkımızın daha hareketli bir yaşam tercihine teşviki anlamında 2 milyon adımsayarın dağıtık. Vatandaşlarımıza sağlıklı beslenme alışkanlığının kazandırılması, uygun çevre koşullarının hazırlanması amacıyla bir dizi program başlattık. Ekmekte kepek oranının artırılması, yüksek enerjili gıdaların ve tuzun azaltılması, toplu yemek tüketilen yerlerde sağlıklı menü uygulamaları, okullarımızda sağlıklı beslenme bilinci kazandırma faaliyetlerine hız verdik. Tütünle Mücadelede Zirvedeyiz Türkiye tütünle mücadelede DSÖ tarafından belirlenen bütün kriterleri yerine getiren ilk ve tek ülke olma başarısını yakaladı. Türkiye nin bu başarısı, DSÖ tarafından dünyaya örnek olarak gösteriliyor. Türkiye nin tütün ürünlerine karşı yaptığı başarılı çalışmalar dolayısıyla DSÖ Genel Direktörü Margaret Chan, Dünya Tütünsüz Günü nde Başbakanımız Recep Tayip Erdoğan a "Küresel Tütün Kontrolü Özel Prestij Ödülü" verdi. Bu ödül, 10 Temmuz 2013 tarihinde Panama da belgelendirilerek dünyaya ilan edildi. Bu konudaki mücadelemize aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Tütünle mücadele kapsamında yaptığımız yasal düzenlemelere nargileyi de dahil ettik. Buna göre 18 yaşından küçüklere nargile servisi yapılamayacağı gibi tütün dışında diğer bitkisel ürünlerin kullanıldığı nargilelerin kapalı mekânlarda içilmesinin önüne geçtik. Sigara paketleri ve alkol şişlerinin üzerinde yer alan sağlığa zararlıdır uyarıcı yazı ve simgeler bundan böyle nargilelerin üzerinde de yer alacak. Bununla birlikte nargilenin sigaradan daha fazla zararlı etkilerinin olduğuna dikkat çekmek için önümüzdeki günlerde Yeşilay ın ev sahipliğinde Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı yla bir araya gelerek geniş kapsamlı bir lansman yapacağız. Amacımız daha önce olduğu yine geniş kitlelere ulaşarak nargilenin sigaradan daha zararlı olduğuna dikkat çekmek. Zira bir nargiledeki zararlı madde oranı 50 paket sigaradaki orana tekabül ediyor. Ancak bazı mecralarda ticari kaygıyla nargilenin daha masum gösterilmeye çalışıldığını görüyoruz. Her şeye rağmen Bakanlık olarak tütün ve tütün ürünlerine karşı göstermiş olduğumuz mücadeleyi paydaşlarımızla birlikte aynı kararlıkla devam ettireceğiz. Evde Sağlık Hizmetleri Kimi durumlarda yapılması gereken tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini evlerde veriyoruz te yaklaşık 383 bin kişiye bu hizmeti sunduk. İhtiyacı olan herkese bu hizmeti ücretsiz vermeye devam edeceğiz. Sağlık hizmet felsefemiz; adil, kaliteli, erişebilir ve sürdürülebilir bir model üzerine kurulmuştur. Bunun gereği Türkiye nin en ücra köşesindeki vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine ulaşması bizim için son derece önemlidir. Merkezi Hastane Randevu Sistemi Hastanelerdeki kuyruklara son vermek için Merkezi Hekim Randevu Sistemi Alo 182 yi kurduk. Vatandaşlarımızın kısa bir sürede uyum sağladığı bu yeni sistem üzerinden günlük 300 bin işlem gerçekleşiyor. Randevu alarak muayene olma oranı yüzde 45 lere ulaştı hedefimiz yüzde 65 tir. Akılcı İlaç Kullanımı 2017 yılını kapsayan Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planını hazırladık ün sonuna kadar bütün hekimlerimiz bu sisteme dâhil olacak. Bunun yanında Mobil İlaç Takip Uygulaması ile piyasaya sahte ilaç sürümünün önüne geçmiş olduk. Vatandaşlarımız cep telefonlarına yükleyecekleri uygulama ile ilaç kutularının karekodunu okutarak ilaçla ilgili her türlü bilgiye ulaşabilecektir. Organ Bağışı, Nakli ve TÜRKÖK Projesi Tedavisi, organ ve doku nakli ile mümkün olan hastalıklar, dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi bir sağlık sorunu halini almaktadır. Bu sorunu önüne geçmek için Sağlık Bakanlığı olarak yoğun bir çalışma içindeyiz. Bu yıl Organ Bağışı ve Nakli konusundaki etkinliklere Sağlık Bakanlığı olarak proaktif katılım sağladık. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığımız ile birlikte dinimizde organ bağışının meşruiyetini ve faziletini ortaya koyan çalışmalar yapıyor ve insanımızı aydınlatıyoruz. Bir başka önemli projemiz olan TÜR- KÖK için gerekli teknik çalışmaları tamamladık. Türk Kızılayı ile bir protokol imzalayarak, Ulusal Kemik İliği Bankası nın kurulması için ilk adımı attık. Kemik İliği Bankası na gönüllü olarak kemik iliği veya periferik kök hücre bağışlamak isteyen bağışçı adayları bulmak amacıyla Türkiye çapında 12 gönüllü verici merkezi kuracağız. Erken Uyarı ve Cevap Sistemi Halk sağlığı tehditlerini izlemek ve yönetmek üzere 7/24 esaslı çalışan erken uyarı ve cevap sistemini hayata geçirdik. Halk Sağlığı tehdidini erken tespit ederek kaynağında kontrol etmeyi hedefliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olarak 2013 yılında yalnızca ülkemizde değil uluslararası toplantılar 9

12 B A K A N L I K ve ziyaretlerde de Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Gelecek Vizyonunu paylaştık. Özet başlıklar halinde anlattığım sağlık sistemimizde yaşanan gelişmeleri, yeni sağlık tablosunun başlangıcı sayıyoruz ve bu tablo hiç şüphesiz 2023 Türkiye Sağlık Vizyonu olacaktır. Bugünün koşulları gereği en modern ve etkili sağlık hizmetini sunarken geleceği de göz ardı etmedik. Zira böyle bir durum büyük Türkiye idealine giden yolda büyük bir gedik olarak kalacaktı. Böyle bir sistemi kurgularken, günü kurtarma adına ucuz bir politikanın içine girmedik. Ciddi bir fizibilite çalışması, yoğun bir emek sarf edilen bu modelin gelecekte sağlık hizmeti alanında nasıl bir yer edineceğinin de hesaplarını yaparak 2023 vizyonunu belirledik. Kamu sağlık tesislerinin altyapısını, kapasitesini, kalitesini, dağılımını daha da geliştireceğiz. Aile Hekimliği sistemine bütün nüfusa ulaşılması sağlanarak, birinci basamak hizmetine daha fazla insanımızın yararlanacaktır. Anne ve bebek ölümleri analiz edilerek, bu süreçte yaşanan sorunların öncelikli olarak çözülmesi sağlanacaktır. Bu bağlamda illerimizde Gebe Okullarının açılması koordine edilecektir. Ayrıca şu an 55 ilde 85 merkezde 600 yatak kapasitesine ulaşmış olan Anne Misafirhanelerinin sayısı arttırılacaktır. Hastanelerimizde doğan her bebek için gerekli temel ihtiyaçlar Bakanlığımız tarafından karşılanacaktır yılından itibaren sağlık hizmetinin kalitesi ve etkinliğini artıracak çalışmalar periyodik olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kalite ve verimliliğini artırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, hasta ve çalışan memnuniyetini üst seviyede tutmak için bütün imkanlar seferber edilecektir. Bedensel, zihinsel ve sosyal şartları sebebiyle destek ihtiyacı olan kişilerin uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak adına ilk etapta ülke genelinde işaret dili iletişim ağı kurulacaktır. Yanık Merkezleri ve Robotik Cerrahi gibi özellikli sağlık hizmetlerinin 29 sağlık bölgesine yaygınlaştırılması ve kapasitelerinin geliştirilmesini sağlanacaktır. Sağlık tesislerinin bütün fonksiyonlarını bünyesinde barındıran "Dijital Hastane" konseptinin kurulması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması projelerimiz arasındaki yeri aldı. İnsanımızın temel sağlık sorularına en kolay ve güvenilir cevabı alabilmesine imkan tanıyan web tabanlı bilgilendirme sistemimiz de hizmete girecektir. Ayrıca aile hekimlerimizin sunduğu hizmetin daha kaliteli ve bilimsel verilerle sunulmasına imkân tanıyacak Kanıta Dayalı Tıp Rehberi tamamlanmış ve yakın bir zaman sonra uygulanacaktır. Türkiye deki modern sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için dünya insanlığına da kapımızı açıyoruz. Bu kapsamda, sağlık turizminden elde edilen gelirlere vergi muafiyeti getirdik. 6 dilde hizmet veren yurtdışı Hasta Danışma Hattını kurduk. Konaklama tesislerinde sağlık birimleri işletme imkânı tanıdık. Türkiye nin sağlık potansiyelini geliştirme, katma değere dönüştürme ve hizmet sunumunu iyileştirme çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu gelişmeler doğrultusunda sağlık turizmi kapsamında Türkiye milyonlarca turist için yaşam merkezi olacaktır. Bu sürece ivme kazandıracak olan Sağlık Bölgelerinin kurulabilmesinin önünü açtık. Sağlık alanında bölgesel cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Yabancı sermaye ve yüksek teknoloji girişi, geçmiş yıllara göre daha hızlanacaktır. Bununla birlikte yerli sanayi katıklılarıyla ilaç ihraç edebilen bir sağlık sektörünün temellerini atıyoruz. AR-GE Teknolojik işbirliği Off set uygulamalarını hızlandırıyoruz. Sağlık hizmetlerine ulaşımda her türlü kolaylığı sağlayan Bakanlığımız, gemi hastane projesini de gelecek vizyonu kapsamında uygulayacaktır. Bu gemi, 200 yatak kapasiteli, her türlü ameliyatın yapılabildiği tam teşekküllü bir hastane niteliğinde olacaktır. Türkiye nin son 12 yılda sağlık alanında elde ettiği başarılar, vatandaşlarımız başta olmak üzere bütün dünyanın takdirini kazanmıştır. Öyle ki sağlık alanında söz sahibi uluslararası kurumlar tarafından örnek ülke olarak gösterilmekteyiz ve sağlık politikalarımız merak konusu edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü ve OECD gibi kuruluşlar, Türkiye deki sağlık reformlarının diğer ülkeler için ders kitabı vasfı taşıdığını vurgulamaktadır. Bugün dünya çapında bize özgün bir model olan bu gelişmeler ile Türkiye, küresel sağlık gündeminde söz sahibi bir ülkedir. Hiçbir zaman kendimizi yaptıklarımızla sınırlamadık. Bilakis kaliteli ve adil bir hizmet sunumu için sınırları zorladık. Sağlık gibi hayati bir alanda istenileni verebilmeniz için uzun vadeli projelerinizin olması gerekiyor. Bu bağlamda, Türkiye nin 2023 Vizyonu na yakışan bir sağlık misyonunun alt yapısını oluşturduk. Bu süreçte, önce insan, önce sağlık diyerek, birey odaklı sağlık politikalarının geliştirilmesine öncelik veren Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan ın liderliği ve siyasi kararlılığı en güçlü desteğimiz oldu. Bu güç ve destek ile son 12 yılda sağlıkta önemli gelişmeler kaydettik. Bundan sonra da alanında ilk olacak projelere imza atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Sağlık hizmetini lüks ve ayrıcalıklı olmaktan çıkardığımız gibi bütün vatandaşlarımıza zengin fakir ayrımı gözetilmeden adil ve kaliteli bir sağlık sistemi geliştirdik. Vatandaşlarımızın güçlü bir sağlık sistemine sahip olmanın ayrıcalığını bundan sonra da yaşayacaktır. 10 YAZ2014

13

14 K U R U M Borda Dünya Lideri ETİ MADEN Dr. Orhan Yılmaz Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Dünya bor sektörünün lider kuruluşu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, üretiminde ithal girdi kullanmadığında Türkiye nin en büyük net ihracatçısı konumunda. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Dr. Orhan Yılmaz, Eti Maden, bora dayalı sanayinin ülkemizde kurulup gelişmesi için yoğun çaba sarf etmektedir. Bu kapsamda, gelecekte otomobillerde yakıt olarak kullanılması tasarlanan sodyum bor hidrür gibi potansiyel alanlara dönük laboratuvar ve pilot tesis çalışmaları yürütülmektedir. diyor. 12 YAZ2014

15 K U R U M BOR REZEVRLERİMİZ Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Orhan Yılmaz, Eti Matik Borlu deterjandan AR-GE çalışmaları, ihracat rakamları, maden sahalarının durumu ve daha birçok bilgiyi bizlerle paylaştı Kurumunuzun tarihçesinden kısaca bahseder misiniz? Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü; 1935 yılında ülkemiz madenlerini (kömür, demir-çelik, alüminyum, bakır, krom, gümüş vs.) ekonomiye kazandırmak amacıyla Etibank adı ile kurulmuş, 1998 yılının başında Eti Holding A.Ş. adını almış, 2004 yılından itibaren Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ETİ MADEN) adıyla, ana faaliyet alanı olarak belirlenen bor sektöründe faaliyetlerini sürdüren bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür. Kuruluşundan günümüze kadar kendisine verilen Madencilik Sektöründe Öncü misyonu doğrultusunda, ülkenin madencilik altyapısının kurulmasında çok önemli roller üstlenerek ekonomiye önemli katkılar sağlamıştır. Eti Maden; sermayesi 600 milyon TL ve bor kimyasalı üretim kapasitesi 2,1 milyon ton olan, ürün portföyünde 16 farklı bor kimyasalı bulunan, 2005 yılından itibaren Dünya Bor Sektöründe lider olan, ürettiği ürünlerin %97 sini 80 den fazla ülkeye ihraç eden, 4000 civarında kadrolu çalışanı bulunan bir kuruluştur. ETİ Maden in faaliyet gösterdiği maden sahaları hakkında bilgi verir misiniz? Doğada yaklaşık 230 dan fazla bor minerali mevcut olup bunların ticari öneme sahip olan başlıcaları; tinkal, kolemanit, kernit, üleksit, pandermit, borasit, szaybelit ve hidroborasit tir. Eti Maden bor madeni üretim faaliyetlerini Balıkesir (Bigadiç), Bursa (Kestelek), Kütahya (Emet) ve Eskişehir (Kırka) daki sahalarında yürütmektedir. Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü; Balıkesir iline bağlı Bigadiç ilçesinde bulunmaktadır yılında faaliyete başlamış olup, halen üç adet açık işletme maden ocağından çıkarılan tüvenan kolemanit ve üleksit cevheri konsantratör tesisinde zenginleştirilerek konsantre kolemanit, konsantre üleksit, öğütülmüş kolemanit ve öğütülmüş üleksit üretilmektedir. Emet Bor İşletme Müdürlüğü; Kütahya nın Emet ilçesinde 1958 yılından bu yana faaliyette bulunmaktadır. İşletmenin Hisarcık ve Espey Açık ocaklarından tüvenan kolemanit cevheri üretilmektedir. Üretilen kolemanit cevherinin büyük kısmı işletme bünyesinde Borik Asit üretiminde kullanılmaktadır. Ayrıca, Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü ne sevk edilerek buradaki tesislerde de borik asit üretimi gerçekleştirilmektedir. Kırka Bor İşletme Müdürlüğü; Eskişehir ili Seyitgazi ilçesi, Kırka beldesinde bulunmaktadır yılında şantiye faaliyetine geçilen işletmede; 1975 yılından beri konsantratör tesisinde Konsantre Tinkal üretilmekte olup, 1984 yılında devreye alınan Bor Türevleri Tesisi ile katma değeri yüksek bor kimyasalları üretimine geçilmiştir. Ayrıca uhdemizde Eskişehir ili Sivrihisar ilçesinde bulunan İR-3360 sayılı ruhsat alanı var. Saha, 1959 yıllarından itibaren MTA tarafından yürütülen arama çalışmaları sonrasında Toryum sahası olarak belirlenmiş ve ilgili yasa uyarınca 1990 yılında Teşekkülümüze devredilmiştir. Sahada Barit+Florit+NTE (Nadir Toprak Elementleri) ve Toryum içeren bir kompleks cevherleşme belirlenmiştir. Son yıllarda tarafımızca sahadaki maden varlığının HAVZA ADI Görünür + Muhtemel Toplam Mümkün EMET (Kolemanit+Probertit+Üleksit) KIRKA (Tinkal) BİGADİÇ (Kolemanit+Üleksit) KESTELEK (Kolemanit) TOPLAM ekonomiye kazandırılması için çalışma başlatılmıştır. ETİ Maden Türkiye nin en büyük ihracatçıları arasında yer alıyor. Bu bağlamda yurt dışı faaliyetlerinizden bahseder misiniz? Daha önce de belirtildiği üzere, Eti Maden; 2005 yılından itibaren Dünya Bor Sektöründe lider olan, ürettiği ürünlerin %97 sini 80 den fazla ülkeye ihraç eden bir kuruluştur. Kuruluşumuz, 2012 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi nin yapmış olduğu Türkiye nin En Büyük 1000 İhracatçı Firma sıralamasında; İhracatta 15. sırada, Karlılıkta ise 3. sırada yer almıştır. Eti Maden üretiminde ithal girdi kullanmadığından Türkiye nin en büyük net ihracatçısı konumundadır. Üretimin yanı sıra, yatırımlarda da yurtdışından makine-ekipman ithalatı yerine yerli sanayinin oluşmasına ve gelişmesine ciddi katkılar sağlanmıştır. Bugün tesislerimizin ana ekipmanlarının tamamına yakını, ülkemizde tasarlanmakta ve üretimi gerçekleştirilmektedir yılında ihracatımız bölgesel olarak: %58,5 Asya, %27,1 Avrupa, %12,5 Amerika, %1,6 Orta Doğu ve %0,3 Afrika ya yapılmıştır yılında 252 milyon ABD$ olan ihracatı 2013 yılında 800 milyon ABD$ mertebesine ulaşmış, 2014 yılında ise 1 milyar ABD$ ihracat yapılması hedeflenmektedir. Maden sektöründe ön önemli çalışmalardan birisi de AR-GE dir. ETİ Maden in AR- GE çalışmaları hakkında neler söylemek istersiniz? Ar-Ge bizim en fazla odaklandığımız alanlardan birisidir. Hatta biz sadece Ar-Ge yapmıyoruz, aynı zamanda teknoloji geliştiriyoruz. Ancak, felsefe olarak ticarileştirme potansiyeli olmayan konularla enerjimizi harcamak istemiyoruz. Bu noktada, kamuoyunda yanlış bilinen bazı gerçeklerden söz etmek istiyorum. Kamuoyunda, borları yabancılara ham olarak satıp işlenmiş olarak geri alıyoruz diye bir şehir efsanesini sıkça duyarsınız. Bu husus gerçeği yansıtmamaktadır. Borla ilgili olarak; borun stratejik bir maden olduğu ve bor uç ürünü diye bir kavramdan söz edilmektedir. Bu kavram ne yazık ki yanlış bir şekilde değerlendirilmektedir. Zira, ürün niteliği kullanılan alana göre değişiklik göstermektedir. Bir ürün ne kadar işlem görürse görsün kullanıcısı için hammadde, üreticisi için ise nihai üründür. Bor kimyasallarının tüketildiği alanlarda nihai ürün fiberglasstır, seramiktir, borlu gübredir, borlu camdır. Bu sektörlerin kendi içinde arz-talep den- 13

16 K U R U M geleri, pazar şartları vardır. Ayrıca, ülkemizde bu sektörlerde de üretimler yapılmaktadır. Bu nedenle; tekrar etmekte yarar var, bor sektöründe yapılması gereken bizim ürettiğimiz ve lideri olduğumuz temel bor kimyasalları tüketimini artıracak yeni tüketim alanları bulmaktır. Borun daha az kullanıldığı ileri teknoloji ürünlerinde ise esas olan bor içeriği değil, o ürünün teknolojik bilgisi (know-how) dir. Eti Maden, bora dayalı sanayinin ülkemizde kurulup gelişmesi için yoğun çaba sarf etmektedir. Bu kapsamda, gelecekte otomobillerde yakıt olarak kullanılması tasarlanan sodyum bor hidrür gibi potansiyel alanlara dönük laboratuvar ve pilot tesis çalışmaları yürütülmektedir. Gelişmek için İnovasyon anlayışı benimsenerek yeni bor ürünleri ve/veya yeni tüketim alanları geliştirmek üzere Ar-Ge faaliyetlerine ağırlık verilmektedir. Eti Maden, tamamen kendi personel bilgi birikimi ve teknolojik altyapısını kullanarak son 10 yılda kalsine tinkal, bor oksit, zirai bor, çinko borat, susuz boraks gibi ürünleri geliştirmiş ve üretimine başlamıştır. Son 5 yılda kurum adına 5 adet patent alınmıştır. Demir-çelik sektöründe tozlaşan cürufa kolemanit ilave edilerek kompakt yapıda cüruf elde edilmesi amacıyla endüstride deneme çalışmaları gerçekleştirilmiş ve sanayide uygulanması sağlanmıştır. Yine Ar-Ge çalışmalarımız sonucu bor esaslı temizlik ürünü Eti Matik Borlu deterjan üretilmiştir. Ürünün pazara giriş stratejileri üzerinde çalışmalarımız sürmektedir. Bu üründen büyük beklentilerimiz bulunmakta olup, daha şimdiden önemli siparişler almaktayız yılında 7 ana başlıkta 48 Ar-Ge projesi yürütülmekte olup, bazı önemli projelerimiz şunlardır: - Üretilen tüvenan kolemanitin başka herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın ısıl işlem ile zenginleştirilmesi amacıyla Kolemanit Kalsinasyon tesisi kurulması, - Proses fazlası zayıf çözelti ve barajlardaki değişik sebeplerle toplanan çözeltilerdeki lityumun kazanılarak ürün portföyüne katma değeri yüksek yeni satılabilir ürün ilavesi amacıyla Lityum Karbonat pilot tesisi kurulması, - Kömüre dayalı enerji santralindeki baca gazı kullanılarak Borlu Soda üretimi, - Tinkal Cevherlerinden Boraks Pentahidrat Üretimi İçin Tane Boyutu ve Çözme Optimizasyonu İle Uygun Kimyasalların Tespiti, - Baryum Metaborat Üretim Prosesinin Araştırılması, - Sodyum Borat Bileşiklerinden Sodyum Nitrat Üretimi, - Borlu Nanokompozit Üretimi, - Mekanokimyasal Yöntemle Kalsiyum Borhidrür Üretilmesi ve Katalitik Desorpsiyonla Hidrojen Eldesi, - Susuz Çinko Borat, - Metal Borür Üretimi ve Metal Yüzeylerin Kaplanması, - Düşük Alkali ve Düşük Sülfat İçeren Borik Asit Üretim Teknolojisinin Geliştirilmesi, - Üleksitten CO2 Gazı Geçirilmesi İle Sodyum Pentaborat Üretimi, - Tarımda Borlu Gübre Kullanım Alanlarının Yaygınlaştırılması, - Borik Asit ve Pentahidratın Kristalizasyon Mekanizmasının İncelenmesi, - Borun İnsan Sağlığına Etkilerinin Belirlenmesi ETİ Maden içinde bor madeninin de bulunduğu deterjan üretimini gerçekleştirdi. Bu çalışma hakkında bilgi verir misiniz? Kuruluş bünyesinde 2012 yılında alınan karar ile Bor Katkılı Deterjan Geliştirilmesi çalışması için Teknoloji Geliştirme Dairesi Proses Laboratuvarında denemeler başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde; leke çıkarma ve hijyen açısından piyasadaki çamaşır deterjanlarıyla rekabet edebilen, insan 14 YAZ2014

17 K U R U M sağlığı ve çevreye hassas bor esaslı doğal bir temizlik ürünü ortaya çıkmıştır. Bağımsız laboratuvarlarda yaptırılan deneme test çalışmaları ve analizler sonucunda, Eti Matik Borlu temizlik ürünü performans test ve analizlerinin olumlu çıkmasına istinaden Eti Matik Borlu Deterjan için Türk Patent Enstitüsü ne Patent, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu na ise piyasaya arz edilmesi kapsamında Tescil başvurusunda bulunulmuş, gerekli işlem ve prosedürler tamamlanarak 28 Ekim 2013 tarihinde Sağlık Bakanlığından Bildirim Kayıt Belgesi alınarak tescili yaptırılmıştır. Piyasadaki diğer deterjanların içeriklerinde %5-15 anyonik ve %<5 noniyonik yüzey aktif madde ve petrol türevi fosfat bulunurken, yapılan analizde doğal deterjan olarak üretilen Eti Matik Borlu Deterjan içerisinde noniyonik madde tespit edilmemiş, anyonik madde ise %1 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca herhangi bir petrol türevi ve katkı maddesi içermeyen Eti Matik Borlu Deterjanın biyolojik parçalanabilirliği %84 olarak tespit edilmiştir. Bu durum Eti Matik Borlu Deterjanın TS 518 e uygun olduğunun göstergesidir. Deterjanlar insan ve çevre açısından zararları bilinen yaklaşık 10 farklı kimyasalın bileşiminden oluşmaktadır. Deterjanların içerisindeki bu kimyasallar insan vücudunda tamiri imkânsız hastalıklara yol açarlar. Eti Matik Borlu deterjan kimyasal katkı maddesi içermemesi ve doğal bir deterjan olmasıyla beraber içerdiği çok az miktardaki yüzey aktif madde sebebiyle doğada kolaylıkla bozunabildiği için sağlıklı ve çevre dostu bir üründür. Bor madeninin kullanımının insan sağlığı üzerinde herhangi bir etkisi bulunuyor mu? Avrupa Birliği tarafından borik asit ve sodyum boratlar yeterli bilimsel çalışma ve araştırmalar yapılmadan üremeye toksik etkili maddeler olarak sınıflandırılmıştır. Toksikolojinin temellerini atan meşhur bilim adamı Paraselsus Her şey toksiktir. Önemli olan miktar ve maruz kalınan süredir der. Bu bağlamda normal şartlarda, insanların hiçbir zaman deney hayvanlarının aldığı miktarlarda bora maruz kalması mümkün değildir. Çünkü laboratuvar deneylerinde hayvanlara ağız yoluyla, çok yüksek miktarlarda ve uzun sürelerde bor verilmektedir (hatta bir çalışmada doğrudan vücuda enjekte edilmiştir). Oysa insanlar bora ağız yoluyla (yani yiyerek) değil solunum yoluyla veya deri temasıyla maruz kalmakta ve kasti veya hatalı kullanımlar dışında hiçbir zaman deney hayvanlarına uygulanan dozlarda bora maruz kalmamaktadırlar. Kuruluşumuz ve Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) eşgüdümünde Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi nden Prof. Nurşen Başaran ve Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi nden Prof. Yalçın Duydu tarafından Bor Maruziyetinin İnsanların Üreme Fonksiyonu Üzerindeki Toksik Etkilerinin Araştırılması konulu proje başlatılmıştır. Bu grubun başında Dortmund Üniversitesinden Prof. Dr. Hermann Bolt bulunmaktadır. Söz konusu bilimsel çalışma 2010 yılı içinde tamamlanmış olup, proje neticeleri borların insan üremesi üzerinde olumsuz bir etkisinin olmadığını göstermektedir. Önümüzdeki dönemde üzerine çalıştığınız projeleriniz var mı? Bor zenginliğimizden daha fazla katma değer yaratabilmek için bor pazarının büyümesini beklemek yerine yeni bor ürünleri ve yeni kullanım alanlarının bulunması yönünde Ar-Ge faaliyetlerine daha fazla ağırlık verilmektedir. Ayrıca; borla ilgili yeni vizyonumuz endüstriye hammadde sağlamanın yanı sıra, bor içeren nihai ürünleri üretmek ve kendi pazarını oluşturmaktır. Bu süreçte, borun nihai ürün haline getirileceği nihai ürün (cam, cam elyafı, deterjan vb.) üretimine yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi hedeflenmektedir. Eti Maden yatırımlarda önceliğini, tesislerin makine ve ekipmanlarını ülkemizde kamu ve yerli özel kuruluşlardan temin ederek döviz tasarrufu sağlamak ; yatırım stratejisini, pazarda oluşacak fırsatları değerlendirebilmek için, yeni ve modern teknoloji ile büyük ölçekli yatırımlar yapmak ve yatırım metodunu, tesis yatırımlarını anahtar teslimi yapmak olarak belirlemiştir. Eti Maden, uygulamaya koyduğu stratejik yönetim anlayışının bir gereği olarak kısa, orta ve uzun vadeli yatırım hedeflerini belirlemiştir döneminde toplam tutarı yaklaşık 1,4 milyar TL olan projelerin gerçekleştirilmesi programlanmıştır. Ürün çeşitliliğinin artırılmasına odaklanılarak gerçekleştirilecek olan söz konusu yatırımların yanı sıra, çevrenin korunması ve sürdürülebilir olmasını sağlayacak yatırımlar da Eti Maden in öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu kapsamda; Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü ndeki kömüre dayalı enerji santralinde atmosfere düşük emisyonlu baca gazı salınımının sağlanacağı; küresel ısınma, toprak ve yer altı su kirliliği gibi büyük çevre sorunlarına yol açan çevre kirliliğinin ekonomik bir yöntemle önleneceği Borlu Soda Üretimi projesi önem verdiğimiz projelerden birisidir. Bu proje ile çevresel kazanımların yanı sıra endüstride önemli değişimlere yol açabilecek yeni bir ürün geliştirilmesi de söz konusudur. Projenin gerçekleştirilmesi için çalışmalara başlanmıştır. 15

18 T A R İ H Sadece Anahtarları 40 Deve Yükü Karun Hazineleri Parayı icat ederek insanlık tarihinde önemli bir yere sahip olan Lidya İmparatorluğu nun akıl almaz zenginliği ile tanınan son Kralı Kroisos dan, yani Karun dan (2500 yıl öncesinden) geriye kalanlar Yüzlerce altın sikkeden oluşan Karun Hazineleri nin en değerli parçalarından birisi ise kanatlı denizatı broşu. 16 YAZ2014

19 T A R İ H Günümüzde halen parası, malı çok olan kişiler için Karun kadar zengin deyimi kullanılır. Bu sözün yaratıcısı, kutsal kitaplarda da adından söz edilen Lidya İmparatorluğu nun son kralı Karun dur. Karun un hazineleri o kadar çoktur ki, bu hazinelerin anahtarlarını taşımak bile hayli güçtür. Bu zenginliği ile böbürlenen Karun a hazinesi ne yazık ki mutluluk getirmez. Hiç bir zaman aradığı huzuru bulamayan Karun acılar içinde kıvranarak ölür. Anadolu nun batısında yer alan, tarihçi Heredot a göre üç sülalenin yönettiği Lidya İmparatorluğu nun son sülalesi Mermnadlar, ülkeye yaklaşık 141 yıl egemen olmuşlar, Lidya nın bölgede siyasi ve ekonomik yönden en önemli ülke olmasını sağlamışlardır. M.Ö. 7. yy başında parayı icat ederek insanlık tarihindeki en önemli buluşlardan birini gerçekleştiren Lidya nın, devrinin en zengin ülkesi olmasının önemli nedeni, Tmolos (Bozdağlar) dağlarından çıkan ve Hermos (Gediz) nehrine karışan Sart Deresi nin alüviyonları içerisindeki altındır. Birtakım entrikalarla ülkeyi ele geçiren üçüncü sülalenin son kralı Kroisos, M.Ö 560 yılında tahta geçmiş ve akıl almaz zenginliği ile Karun kadar zengin deyimi ile ününü günümüze kadar taşımıştır. Karun Hazineleri, M.Ö yılları arasında ülkesini yöneten bu kralın dönemine ait, Uşak ilinin 25 km. batısında, Uşak-İzmir karayolunun üzerinde bulunan Güre Köyü yakınlarındaki Lidya Tümülüsleri nden çıkan eserlerdir. Kaçak kazılarda bulunan ve yurtdışına kaçırılan eserler, mahkeme yolu ile ülkemize tekrar geri getirilerek, Uşak Müzesi nde sergilenir. Lidya döneminin en görkemli eserleri olarak bilinen bu eserler altın, gümüş, bronz ve mermerden meydana geliyor. Halk arasında bu hazineler hakkında o kadar çok efsane dolaşıyor ki, hepsi bir filme konu olacak derecede ilgi çekici. Toprağı kazıp kapalı mezarların içinden altınları çıkaranların başına olmadık şeyler gelmiş. Hava birden değişmiş ve biri orada ölmüş, biri korkudan aklını kaçırmış, birinin gözleri görmez olmuş. Hazinenin laneti yayılmaya başlamış ama başkaları ne olursa olsun altınları çıkarmaya niyetlenmiş. Karun un hazinesini satarak neredeyse Karun kadar zengin olmuşlar ama hayatları boyunca belalardan ve felaketlerden kurtulamamışlar. Amansız hastalıklar sonucunda ölürlerken hiç paraları da kalmamış. Hazineler ABD ye Satılıyor Hazinelerin ortaya çıkarılma hikâyesi de hayli ilginç. Hazineler Uşak a 25 kilometre uzaklıkta Güre Köyü nde yılları arasında yapılan üç kaçak kazıyla ortaya çıkarılıyor. İlk kez 1965 te 5 köylü, tünel kazıp, orada bulunan mezara giriyor. Sadece bir tutam saçı kalmış olan prensesin tüm mücevherlerini alıp, 65 bin liraya satıyorlar. Bir yıl sonra aynı bölgede bir soygun daha oluyor. Soyguncular 150 parça altın takı, gümüş kap ve tütsü kabını alıp, gidiyor ve 160 bin liraya satıyorlar. Güre deki üçüncü soygun ise 1968 de oluyor. Mezar odasında bu kez altın bulunmuyor. Soyguncular 40 bin liraya satacakları duvar resimlerini ve diğer tarihi kalıntıları çalıyorlar. Bu eserlerden 55 adeti, ABD de, Metropolitan Müzesi nde sergilendi. Diğer eserler ise aynı müzenin depolarında saklanıyordu. 17

20 T A R İ H Bu eserlerin kaçırıldığından 1985 te haberi olan Türkiye, Metropolitan Müzesi nde bulunan eserleri almak için 1987 de uluslararası dava açıyor. Müze, 6 yıl süren davayı kaybedeceğini anlayınca 1993 te Karun Hazineleri ni iade ediyor. Altın, gümüş, bronz ve mermerden oluşan 450 adet eserden 300 ü Uşak Arkeoloji Müzesi ne getiriliyor. Kaçak kazıları gerçekleştirenlerin ifadelerine göre; mezar odasına girildiğinde, yerdeki bir gümüş testi ile çok sayıda mermer alabastron tavandan düşen bir hatıl nedeniyle tahrip olmasına karşın, hazinenin büyük bölümü ölünün yatırıldığı kline üzerinde bir tutam saç ve toz haline gelmiş kemiklerle birlikte bulunmuş. Müzede sergilenen parçalardan en önemlilerinden biri sayılan Kanatlı Denizatı Broşu, 2006 yılında sahtesiyle değiştirildi. Mahkeme 8 kişiye 10 ay ile 12 yıl arasında değişen cezalar verdi. Eser 2012 de Almanya da ortaya çıktı ve Interpol aracılığı ile Türkiye ye iade edilmesi için çalışma başlatıldı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ne teslim edildi. Hazinenin bulunan bazı parçalar şöyle; İnsan kulplu gümüş oinochoe, sfenks ve altın başlı tutamaklı kepçe, tamamı altın sallanınca ses veren makara, altından yapılmış içleri boş iğneli altın küpe, aynı tip ancak daha küçük boyutta iğneli küpe, sallamalı altından yapılmış kanatlı at şeklinde broş, meşe palamutu sallamalı altın ve renkli taştan yapılma kolye, akik ve taştan yapılmış geometrik şekilli kolye, mavi renkli camdan yapılmış uçları, aplike arslanbaşı şeklinde bir çift bilezik, uçları taş boncuklu püskül şeklinde altın gerdanlık.. AB Tarafından Desteklendi Uşak Arkeoloji Müzesi nde 41 bin 600 tarihi eserden ancak 2 bini sergileniyor. Bu nedenle de tam tanıtımı yapılamayan Karun Hazineleri, AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog bileşeni programı doğrultusunda hazırlanan Karun, Barış ve İşbirliği Yolu Projesi ile dünyaya açıldı. İtalya Prato Tekstil Müzesi ve Yunanistan Tragilos Müzesi nin ortak olarak yer aldığı proje kapsamında Karun Hazineleri nin en önemli 50 parçasından oluşan fotoğraflar dünya genelinde ziyaret edilen müzelerde sergilendi. 18 YAZ2014

Standard. Başyazı. Standard. Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı

Standard. Başyazı. Standard. Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı Başyazı Standard Yıl: 53 Sayı: 622 Eylül 2014 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Doğan YAZAR Yayına Hazırlayanlar Halkla İlişkiler ve Yayın Müdürlüğü Yönetim

Detaylı

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM POLİTİKALARI VE TIP MERKEZLERİ

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM POLİTİKALARI VE TIP MERKEZLERİ TÜM SAĞLIK KURULUŞLARI DERNEĞİ YAYINIDIR HAZİRAN 2011 SAYI:1 SAĞLIK ARAŞTIRMA VE HABER DERGİSİ SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM POLİTİKALARI VE TIP MERKEZLERİ Sağlık Bakanı Prof.Dr. Recep AKDAĞ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM SÜRECEK

Detaylı

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri MART 2012 YIL: 24 SAYI: 279 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi TÜSİAD Başkanı Ümit BOYNER ile Röportaj Sanayi Genel Müdürü Süfyan EMİROĞLU ile Röportaj Sanayimizin Yol Haritası:

Detaylı

Kamu alımlarında yerli katkı tartışmaları

Kamu alımlarında yerli katkı tartışmaları HAZİRAN 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Devlet Geleceği Gördü korhan@ostim.com.tr Kamu alımlarında yerli katkı tartışmaları gündemdeki sıcaklığını koruyor. KOBİ ler başta olmak üzere tüm sanayiciler,

Detaylı

ELDER- Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği İletişim Çalışma Grubu Dergisi 3 Aylık Süreli Yayın

ELDER- Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği İletişim Çalışma Grubu Dergisi 3 Aylık Süreli Yayın ELDER- Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği İletişim Çalışma Grubu Dergisi 3 Aylık Süreli Yayın YIL:1 SAYI:1 HAZİRAN 2015 Elektrik sadece elektrik degildir. Taner YILDIZ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Detaylı

Çaycuma nın 3 bin yıllık tarihi hayranlık uyandırıyor. TSO Konsey toplantısı Ankara da yapıldı. Ergün: Şimdi reformları hayata geçirme zamanı

Çaycuma nın 3 bin yıllık tarihi hayranlık uyandırıyor. TSO Konsey toplantısı Ankara da yapıldı. Ergün: Şimdi reformları hayata geçirme zamanı Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi Dergisi u Yıl: 2 Sayı: 5 u Sahibi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat SARSIK u Sorumlu Müdür Önder ALKAN u Yayın Kurulu Rıfat SARSIK

Detaylı

KAPSAMLI GÜVENLİK HİZMETİ

KAPSAMLI GÜVENLİK HİZMETİ KALE DEN KAPSAMLI GÜVENLİK HİZMETİ SUNUŞ GELİŞMEYE, YENİLİĞE VE SOSYAL SORUMLULUKLARIMIZI GERÇEKLEŞTİRMEYE ARA VERMEDEN İLERLEMEYE DEVAM EDİYORUZ Kale Kilit ve Kale Endüstri Holding ailesi olarak 60 ıncı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 ARALIK - 2012 BAKAN SUNUŞU İnsan Önce İnsan Eşref-i mahlûkat insan Bu düstur ile yola çıktık. Rehberimiz İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir.

Detaylı

Çaycuma. TSO Filyos Limanı ile ilgili Raporunu Ulaştırma Bakanlığı na iletti. Odamız I. Meslek Grubu Toplantısı yapıldı

Çaycuma. TSO Filyos Limanı ile ilgili Raporunu Ulaştırma Bakanlığı na iletti. Odamız I. Meslek Grubu Toplantısı yapıldı Ekonomi 1 Ekonomi 2 Ekonomi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi Dergisi u Yıl: 1 Sayı: 2 u Sahibi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat SARSIK u Sorumlu Müdür Önder ALKAN

Detaylı

Prof. Dr. Vural KAVUNCU. MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Burada Hayat Var! Eray KAPICIOĞLU. Seksenler in Rukiye si: Özlem TÜRKAD. Çikolata ve Dantel Şehri: BRÜJ

Prof. Dr. Vural KAVUNCU. MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Burada Hayat Var! Eray KAPICIOĞLU. Seksenler in Rukiye si: Özlem TÜRKAD. Çikolata ve Dantel Şehri: BRÜJ AYLIK SAĞLIK VE YAŞAM DERGİSİ / SAYI 12 / ARALIK 2012 Röportaj: Prof. Dr. Vural KAVUNCU Hayatın İçinden: Seksenler in Rukiye si: Özlem TÜRKAD Portre: Dünyagöz Yönetim Kurulu Başkanı: Eray KAPICIOĞLU Kurumlarımız:

Detaylı

Nisan - Mayıs - Haziran 2014. Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu kentin sağlık turizmi potansiyelini değerlendirdi.

Nisan - Mayıs - Haziran 2014. Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu kentin sağlık turizmi potansiyelini değerlendirdi. Nisan - Mayıs - Haziran 2014 Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 2005 dergisi ABANA ADALAR AKÇAY ALTINOVA AMASRA ANTAKYA ANTALYA AVANOS AYDIN BALÇOVA BANDIRMA BUHARKENT BURDUR BURSA ÇANKAYA DENİZLİ DERİNCE

Detaylı

D A H A İ Y İ B İ R D Ü N YA İ Ç İ N... 2011-2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

D A H A İ Y İ B İ R D Ü N YA İ Ç İ N... 2011-2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU D A H A İ Y İ B İ R D Ü N YA İ Ç İ N... 2011-2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SANAYİ A.Ş. Raporumuz Hakkında İçdaş ın bu ilk sürdürülebilirlik raporu ile 2011-2012 yıllarına

Detaylı

Kadoil in Ücretsiz Dergisidir SAYI. Her yıl emin adımlarla ilerliyoruz Başarımıza başarı, gücümüze güç katıyoruz

Kadoil in Ücretsiz Dergisidir SAYI. Her yıl emin adımlarla ilerliyoruz Başarımıza başarı, gücümüze güç katıyoruz Kadoil in Ücretsiz Dergisidir SAYI 4 Her yıl emin adımlarla ilerliyoruz Başarımıza başarı, gücümüze güç katıyoruz 2012 kadolife1 2 kadolife2012 İçindekiler 4 - BAŞKANIN MESAJI 6- GÜNDEM: Kadoil Satış Toplantısı

Detaylı

Tarımda küçük işletme kalmasın!

Tarımda küçük işletme kalmasın! Antalya ve Isparta, 112 Acil de birbirinin yedeği olacak Aynı kalkınma ajansındaki iki il, otomasyonlu acil çağrı sisteminde de birbirini destekleyecek Tüm acil çağrı numaralarının tek numarada birleştirileceği

Detaylı

2012 FAALİYET RAPORU

2012 FAALİYET RAPORU 2012 FAALİYET RAPORU İTTİFAK HOLDİNG 2 25 yıldır kapılar açıyoruz! Kolektif hareket etmenin en güzel örneklerinden birisi olan ve kapılarını her zaman herkese açık tutan İttifak, çeyrek asırdır, birlikteliğin

Detaylı

1 Temmuz tarihi itibariyle ticaret hayatımızda yeni bir dönem başladı. Yürürlüğe giren yeni Türk

1 Temmuz tarihi itibariyle ticaret hayatımızda yeni bir dönem başladı. Yürürlüğe giren yeni Türk BAŞLARKEN > Değerli Üyelerimiz; 1 Temmuz tarihi itibariyle ticaret hayatımızda yeni bir dönem başladı. Yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu ile özel sektörümüz dünya ile rekabetinde büyük bir avantaja

Detaylı

1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi

1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi 1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi İçindekiler 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 3 İcra Başkanı nın Mesajı 4 Yaşar

Detaylı

Business. Nano Teknoloji Farkındalığı. Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanı Nihat Ergün: Kalkınma İçin Yerli Sanayi Üniversite-Sanayi İşbirliği

Business. Nano Teknoloji Farkındalığı. Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanı Nihat Ergün: Kalkınma İçin Yerli Sanayi Üniversite-Sanayi İşbirliği Business Sanayici ve İşadamları Derneği Aralık 2013 / Sayı:2 /ISSN: 2247-9593 Nano Teknoloji Farkındalığı Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanı Nihat Ergün: Kalkınma İçin Yerli Sanayi Üniversite-Sanayi İşbirliği

Detaylı

Sosyal sorumluluk hedefleri salt iyi niyet beyanı olmamalı, iş stratejilerine entegre edilmelidir. Dosya: Turizm ve Sağlıkta KSS

Sosyal sorumluluk hedefleri salt iyi niyet beyanı olmamalı, iş stratejilerine entegre edilmelidir. Dosya: Turizm ve Sağlıkta KSS CSR Turkey Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Mart-Nisan 2012 Sayı: 2 Dosya: Turizm ve Sağlıkta KSS Sosyal sorumluluk hedefleri salt iyi niyet beyanı olmamalı, iş stratejilerine entegre edilmelidir Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI OSMAN HAMDİ BEY MÜZESİ GTO NUN 4 ÜYESİ DAHA İHRACATA İLK ADIMINI ATTI

TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI OSMAN HAMDİ BEY MÜZESİ GTO NUN 4 ÜYESİ DAHA İHRACATA İLK ADIMINI ATTI TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI AKBANK İLE PROTOKOL İMZALADIK: Özel ürün ve hizmetler sizlerle Dünyayı Umutlandıran Buluş Hannover Fuarına na - GTO Damgası - OSMAN HAMDİ

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

Genel Kurullara Katıl Oy Kullan. Türkiye, Sağlık Turizminde Marka Olma Yolunda. Kağan Arı. Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Çıta Yükseliyor.

Genel Kurullara Katıl Oy Kullan. Türkiye, Sağlık Turizminde Marka Olma Yolunda. Kağan Arı. Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Çıta Yükseliyor. www.boryad.org Mart - Nisan - Mayıs Yıl: 10 Sayı: 58 Pages, 47-58 Türkiye, Sağlık Turizminde Marka Olma Yolunda Borusan Mannesmann CFO su Kağan Arı Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Çıta Yükseliyor Gedik Yatırım

Detaylı

DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU

DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU TÜRKİYE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI İÇ KAPAK DEĞERLENDİRME RAPORU (2003-2010) Prof. Dr. Recep AKDAĞ 1 2 Editör Prof. Dr. Recep AKDAĞ İçindekiler SUNUŞ... 9 ÖNSÖZ... 11 AÇIKLAMALAR... 13 GİRİŞ... 15 DÜNDEN

Detaylı

Pakpen, kalitesini uluslararası

Pakpen, kalitesini uluslararası Ekim/Kasım/Aralık 2012 - Sayı 22 TÜRKAK tarafından akredite edilen Pakpen laboratuvarı, daha profesyonel ve daha sistematik bir yapıya kavuştu Pakpen, kalitesini uluslararası standarda taşıdı İş Bankası

Detaylı

Ilhan ISMAN. Kurum Kültürü

Ilhan ISMAN. Kurum Kültürü ISSN: 1307-4415 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ADINA SAHİBİ İlhan İŞMAN YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Ömer GÜLTER YAYINA HAZIRLAYANLAR Selda DEMİR Ayşe Nur KUNDUZ Nazan ÇEPNİLİ Durdu BENLİ Hasan Galip YALÇIN Mahmut YILDIZ

Detaylı

Ecz. Tarkan BİR / Güney Ecza Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ayrıntıları Sayfa 2 de. Farmavizyon Eczacılık Fuarında. Devamı Sayfa 5 de GUNEY

Ecz. Tarkan BİR / Güney Ecza Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ayrıntıları Sayfa 2 de. Farmavizyon Eczacılık Fuarında. Devamı Sayfa 5 de GUNEY Kuruluşunun 25. Yılında güney bölgesinde Mersin, Adana, Hatay, İskenderun, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Osmaniye, Kilis, Kayseri, Karaman illerine faaliyet gösteren 3 şubemiz, 234 personelimiz,100

Detaylı

Ayın röportajı bölümümüzü ise bu ay, aynı zamanda Samsunlu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Fatih Acar a ayırdık.

Ayın röportajı bölümümüzü ise bu ay, aynı zamanda Samsunlu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Fatih Acar a ayırdık. STSO AÇILIM Ekim - Kasım 2013 Yıl 5 Sayı 33 Yerel Süreli Yayın İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Necmi ALIÇ Yayın Kurulu Haluk AKYÜZ Mustafa

Detaylı

En Önemlisi Adam Olma Sanatı Fuat Başar. Âlim Unutmuş, Kalem Unutmamış Ecz. Müjgân Üçer. Şairin Harman Olduğu Yer Sivas

En Önemlisi Adam Olma Sanatı Fuat Başar. Âlim Unutmuş, Kalem Unutmamış Ecz. Müjgân Üçer. Şairin Harman Olduğu Yer Sivas Selçuk Ecza ve As Ecza Depolarının ücretsiz kurumsal yayınıdır. Yıl:10, Sayı:38/2014-1 En Önemlisi Adam Olma Sanatı Fuat Başar Âlim Unutmuş, Kalem Unutmamış Ecz. Müjgân Üçer Şairin Harman Olduğu Yer Sivas

Detaylı

Sağlıkta dünyanın Ö dikkatini çektik

Sağlıkta dünyanın Ö dikkatini çektik 28 EKİM 2014 SALI 4.BÖLÜM 13 YIL GERİDE KALDI SAĞLIK HİZMETLERİ - YATIRIMLAR - TURİZM - EĞİTİM Buca Tıp ve Tınaztepe kuruluşlarını kutladı Sağlıkta dünyanın Ö dikkatini çektik zel Tınaztepe Hastanesi ve

Detaylı

OSTİM bünyesindeki kümelere gerek ulusal

OSTİM bünyesindeki kümelere gerek ulusal EYLÜL 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Avrupa'dan Afrika'ya korhan@ostim.com.tr OSTİM bünyesindeki kümelere gerek ulusal gerekse uluslararası ilgi artarak devam ediyor. 6 farklı sektörde güç birliğine

Detaylı