AIP AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATIONS HAVACILIK ENFORMASYON YAYINLARI TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS (TRNC) PART 1 GENERAL (GEN)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AIP AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATIONS HAVACILIK ENFORMASYON YAYINLARI TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS (TRNC) PART 1 GENERAL (GEN)"

Transkript

1 AIP AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATIONS HAVACILIK ENFORMASYON YAYINLARI TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS (TRNC) PART 1 GENERAL (GEN)

2 AIP GEN TRNC 18 APR BÖLÜM - GENEL (GEN) GEN 0. GEN 0.1 GİRİŞ PART 1 - GENERAL (GEN) GEN 0. GEN 0.1 PREFACE 1. Yayınlayan otoritenin adı KKTC'de, havacılık bilgilerinin yayınlanmasından ve dağıtımından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğü sorumludur. KKTC AIP'sini yayınlayan: Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğü Lefkoşa (via Mersin 10 TÜRKİYE) 2. Kullanılan ICAO dokümanları KKTC AIP'si, Uluslararası Sivil Havacılık Konseyinin Enformasyon Hizmetleri kılavuzu (ICAO Doc.8126) ve Annex-15 te belirttiği Standart ve Tavsiye edilen uygulamalarına göre hazırlanmıştır. AIP'de yer alan haritalar ise Uluslararası Sivil Havacılık Antlaşması uyarınca Annex-4 ve Havacılık Harita Kılavuzuna (ICAO Doc. 8697) göre yapılmaktadır. ICAO standartlarında, tavsiye edilen uygulamalarda ve yöntemlerde olan farklılıklar GEN 1-7'de verilmiştir. 3. AIP nin yapısı ve belirlenen düzenli AIP ek süreleri 3.1 AIP nin yapısı AIP, Entegre Havacılık Bilgi Paketinin bir bölümü olup detayları GEN 3.1 de verilmiştir. AIP nin temel yapısı GEN teki tabloda gösterilmiştir. AIP, GEN (Genel), ENR (Yol) ve AD (Meydanlar) olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır. Her bir bölüm, çeşitli bilgi ve konu başlıklarına göre kısımlara ayrılmıştır. 1. Name of the publishing authority The authority responsible for collecting, publishing and distributing of all kind of aeronautical information in TRNC is the Civil Aviation Department of the Ministry of Communications and Public Works. AIP TRNC is published by: Ministry of Communication and Public Works- Civil Aviation Department Lefkoşa (via Mersin 10 TURKEY) 2. Applicable ICAO documents The AIP is prepared in accordance with the Standards and Recommended Practices (SARPs) of Annex 15 to the Convention on International Civil Aviation and the Aeronautical Information Services Manual (ICAO Doc 8126). Charts contained in the AIP are produced in accordance with Annex 4 to the Convention on International Civil Aviation and the Aeronautical Chart Manual (ICAO Doc 8697). Differences from ICAO Standarts, Recommended Practices and Procedures are given in subsection GEN The AIP structure and established regular amendment interval 3.1 The AIP structure The AIP forms part of the Integrated Aeronautical Information Package, details of which are given in subsection GEN 3.1. The principal AIP structure is shown in graphic form on page GEN The AIP is made up of three Parts,General (GEN), Enroute (ENR) and Aerodromes (AD), each divided into sections and subsections as applicable, containing various types of information subjects. CIVIL AVIATION DEPARTMENT AIP AMDT 00/02

3 GEN AIP 18 APR 02 TRNC Bölüm I - Genel (GEN) 1. Bölüm aşağıda kısaca tanımlandığı gibi beş bölümden oluşmaktadır. GEN 0. - Giriş; AIP Eki Kayıtları; AIP SUP Kayıtları; AIP sayfaları Kontrol Listesi; AIP el düzeltmeleri listesi ve 1. bölümün içindekiler çizelgesi. GEN 1. Ulusal Düzenlemeler ve Gerekler - Yetkili otoriteler; Hava araçlarının giriş, çıkış ve transit geçişleri; yolcu ve mürettebatın giriş, çıkış ve transit geçişi kargo giriş, çıkış ve transit geçişi; hava araçlarında bulunması gereken alet, teçhizat ve uçuş belgeleri; ulusal tüzük ve uluslararası anlaşmaların özeti; ICAO standartları, tavsiye edilen uygulamalar ve yöntemleriyle farklılıklar. GEN 2. Çizelgeler ve Kodlar - Ölçüm Sistemi; Hava aracı işaretleri, Tatil günleri; AIS yayınlarında kullanılan kısaltmalar; Harita sembolleri; Yol göstergeleri, Radyo seyrüsefer yardımcılarının listesi, Dönüşüm tabloları ve Gün doğumu/ Gün batımı tabloları. GEN 3. Hizmetler - Havacılık Enformasyon Hizmetleri; Havacılık Haritaları; Hava Trafik Kontrol Hizmetleri; İletişim (Muhabere) Hizmetleri; Meteoroloji Hizmetleri; Arama ve Kurtarma. GEN 4.Havaalanları/Heliportlar ve Hava Seyrüsefer Hizmetleri için ücretler; Havaalanı/heliport ücretleri; Hava Seyrüsefer Hizmet Ücretleri Bölüm 2 - Yol (ENR) 2. Bölüm aşağıda kısaca tanımlandığı gibi yedi kısımdan oluşmaktadır. ENR 0. - Giriş; AIP AMDT kayıtları; AIP SUP kayıtları; AIP sayfalarının kontrol listesi; AIP el düzeltmeleri listesi; 2. Bölümün içindekiler çizelgesi. ENR 1. Genel Kurallar ve Yöntemler - Genel Kurallar; Görerek uçuş kuralları; Aletli uçuş kuralları; ATS hava sahası sınıflandırmaları; bekleme, yaklaşma ve kalkış yöntemleri; Radar hizmet ve yöntemleri, Altimetre ayar yöntemleri, Bölgesel tamamlayıcı yöntemler; Hava Trafik Akış Yönetimi; Uçuş Planlama; Uçuş Plan mesajlarının adreslenmesi; Sivil hava Part I - General (GEN) Part I consists of five sections containing information as briefly described hereafter. GEN 0. - Preface; Record of AIP Amendments; Record of AIP Supplements; Checklist of AIP pages; List of hand amendments to the AIP; and the Table of Contents to Part I. GEN 1. National regulations and requirements - Designated authorities; Entry, transit and departure of aircraft; Entry, transit and departure of passengers and crew; Entry, transit and departure of cargo; Aircraft instruments; equipment and flight documents; Summary of national regulations and international agreements/conventions; and Differences from ICAO Standards, Recommended Practices and Procedures. GEN 2. Tables and codes - Measuring system, aircraft markings, holidays; Abbreviations used in AIS publications; Chart symbols; Location indicators; List of radio navigation aids; Conversion tables; and Sunrise/Sunset tables. GEN 3. Services - Aeronautical information services; Aeronautical charts; Air traffic services; Communication services; Meteorological services; and Search and Rescue. GEN 4. Charges for aerodromes/heliports and air navigation services - Aerodrome/heliport charges; and Air navigation services charges Part 2 - En-route (ENR) Part 2 consists of seven sections containing information as briefly described hereafter. ENR 0. - Preface; Record of AIP Amendments; Record of AIP Supplements; Checklist of AIP pages; List of hand amendments to the AIP; and the table of Contents to Part 2. ENR 1. General rules and procedures - General rules; Visual flight rules; Instrument flight rules; ATS airspace classification; Holding, approach and departure procedures; Radar services and procedures; Altimeter setting procedures; Regional supplementary procedures; Air traffic flow management; Flight planning; Addressing of flight plan messages; Interception AIP AMDT 00/02 CIVIL AVIATION DEPARTMENT

4 AIP GEN TRNC 18 APR 02 araçlarının önlenmesi; yasa dışı girişimler; Hava Trafik olayları. ENR 2. Hava Trafik Hizmetleri Sahası - Uçuş bilgi bölgeleri (FIR); Tavsiyeli Havasahası; Terminal Kontrol Sahaları (TMA) ve Düzenlenmiş diğer hava sahaların detaylı tanımları. ENR 3. ATS yolları - Alt seviye ATS yolları, üst seviye ATS yolları, saha seyrüsefer yolları; helikopter yolları, Diğer yollar ve yolda bekletmenin detaylı tanımları. Not. - Havaalan veya Heliportlardaki trafiğe ilişkin yöntemleri açıklanan diğer tip yollar; 3. Bölüm - Havaalanları ilgili kısım veya alt bölümlerinde tanımlanmıştır. ENR 4. Radyo Seyrüsefer Yardımcıları/ Sistemleri - Yol Radyo Seyrüsefer Yardımcıları; Özel seyrüsefer sistemleri; Önemli noktaların isim-kod tanımlamaları; Yolla ilgili Havacılık yer ışıkları. ENR 5. Seyrüsefer Uyarıları - Yasak, tahditli ve tehlikeli sahalar; Askeri tatbikat ve eğitim sahaları; Tehlike arz eden diğer etkinlikler; yolla ilgili Hava seyrüsefer engelleri; Havacılık sporları ve eğlence kabilinden etkinlikler; Kuş göçleri ve kuşların yoğun olduğu hassas alanlar. ENR 6. Yol Haritaları - ICAO - Yol Haritası ve Harita fihristi Bölüm 3 - Havaalanları (AD) 3. Bölüm aşağıda kısaca tanımlandığı gibi dört kısımdan oluşmaktadır. AD 0. - Giriş; AIP AMDT (Eki) kayıtları; AIP SUP kayıtları; AIP sayfalarının Kontrol Listesi;AIP el düzeltmeleri listesi 3. Bölüm içindekilerin çizelgesi. AD 1. Havaalanları/Heliportlar Tanıtımı - Havaalanları/Heliport elverişliliği; Kurtarma ve yangınla mücadele hizmetleri ile Kar planı; Havaalanların/Heliportların fihristi ve gruplandırılması. AD 2. Havaalanları- 24. alt bölümde listelenen havaalanı sınırları içinde yer alan helikopter iniş sahalarıda dahil olmak üzere havaalanlarına ait detaylı bilgiler. of civil aircraft; Unlawful interference; and Air traffic incidents. ENR 2. Air traffic services airspace - Detailed description of Flight Information Regions (FIR); Advisory Airspace; Terminal control areas (TMA); and Other regulated airspace. ENR 3. ATS routes - Detailed description of Lower ATS routes; Upper ATS routes; Area navigation routes; Helicopter routes; Other routes; and En-route holding. Note. - Other types of routes which are specified in connection with procedures for traffic to and from aerodromes/heliports are described in the relevant sections and subsections of Part 3 - Aerodromes. ENR 4. Radio navigation aids/systems - Radio navigation aids - en-route; Special navigation systems; Name-code designators for significant points; and Aeronautical ground lights - en-route. ENR 5. Navigation warnings - Prohibited, restricted and danger areas; Military exercise and training areas; Other activities of a dangerous nature; Air navigation obstacles - en-route; Aerial sporting and recreational activities; and Bird migration and areas with sensitive fauna. ENR 6. En-route - En-route Chart - ICAO and index charts Part 3 - Aerodromes (AD) Part 3 consists of four sections containing information as briefly described hereafter. AD 0. - Preface; Record of AIP Amendments; Record of AIP Supplements; Checklist of AIP pages; List of hand amendments to the AIP; and the Table of Contents to Part 3. AD 1. Aerodromes/Heliports - Introduction - Aerodrome/heliport availability; Rescue and fire fighting services and Snow plan; Index to aerodromes and heliports; and Grouping of aerodromes/heliports. AD 2. Aerodromes - Detailed information about aerodromes, including helicopter landing areas, if located at the aerodromes, listed under 24 subsections. CIVIL AVIATION DEPARTMENT AIP AMDT 00/02

5 GEN AIP 07 MAR 13 TRNC AD 3. Heliportlar alt bölümde listelenen ve havaalanı sınırları dışında yer alan heliportlara dair detaylı bilgiler. 3.2 Düzenli Düzeltmelerin yayın tarihleri AIP ekleri AIRAC yayın tarihlerine göre yayınlanacaktır. 4. AIP de Hata ve Eksiklikler Olduğunda Temas Edilecek Birim AIP sayfaları veya Entegre Havacılık bilgi paketiyle ilgili her hangi bir hata veya eksiklik olduğunda aşağıda belirtilen adreslere bildirilebilecektir. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğü Ercan via Mersin 10 TÜRKİYE Tel : (CAA) (Ercan ATC) Fax : (Ercan ATC) e.mail: AD 3. Heliports - Detailed information about heliports (not located aerodromes), listed under 23 subsections. 3.2 Regular amendment interval Amendments to the AIP will be issued as AIRAC effective dates. 4. Service to contact in case of detected AIP errors or omissions In the compilation of the AIP, care has been taken to ensure that the information contained therein is accurate and complete. Any errors and omissions which may nevertheless be detected, as well as any correspondence concerning the Integrated Aeronautical Information Package, should be referred to: The Ministry of Communication and Public Works Civil Aviation Department Ercan via Mersin 10 TURKEY Tel : (CAA) (Ercan ATC) Fax : (Ercan ATC) e.mail: AIP AMDT 01/13 CIVIL AVIATION DEPARTMENT

6 AIP GEN TRNC 18 APR 02 ENTEGRE HAVACILIK BİLGİ PAKETİ THE INTEGRATED AERONAUTICAL INFORMATION PACKAGE NOTAM and PIB AIP including Amendments and Supplements AIC Checklist and Summaries PART 1 GENERAL (GEN) PART 2 EN-ROUTE (ENR) PART 3 AERODROMES (AD) GEN 0 ENR 0 AD 0 GEN 1 National Regulations and Requirements ENR 1 General Rules and Procedures AD 1 Aerodromes/Heliports- Introduction GEN 2 Tables and Codes ENR 2 ATS Airspace AD 2 Aerodromes GEN 3 Services ENR 3 ATS Routes AD 3 Heliports GEN 4 Charges for Aerodromes/Heliports and Air Navigation Services ENR 4 Radio Navigation Aids/Systems ENR 5 Navigation Warnings ENR 6 En-route Charts CIVIL AVIATION DEPARTMENT AIP AMDT 00/02

7 AIP GEN TRNC 15 NOV 12 AIP EKİ / AIP AMENDMENT GEN 0.2 AIP EKİ DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Nosu/Yılı NR/Year Yayın tarihi Publication date Yerleştirme Date inserted Yerleştiren Inserted by CIVIL AVIATION DEPARTMENT AIP AMDT 03/12

8 GEN AIP 15 NOV 12 TRNC AIRAC AIP EKİ / AIRAC AIP AMENDMENT RECORD OF AIP AMENDMENTS Nosu/Yılı NR/Year Yayın tarihi Publication date Yerleştirme Date inserted Yerleştiren Inserted by AIP AMDT 03/12 CIVIL AVIATION DEPARTMENT

9 AIP GEN TRNC 18 APR 02 GEN 0.3 AIP EK KAYITLARI / RECORD OF AIP SUPPLEMENTS Nosu/Yılı NR/Year Konusu Subject Etkilenen bölüm AIP section(s) affected Geçerliliği Period of validity İptal kayıdı Cancellation record CIVIL AVIATION DEPARTMENT AIP AMDT 00/02

10 AIP GEN TRNC 07 MAR 13 PART 1 - GENERAL (GEN) GEN APR APR APR MAR 13* APR NOV NOV APR MAR 13* MAR 13* APR APR APR 02 GEN MAR 13* JAN APR APR APR APR APR APR APR APR JAN APR APR APR APR APR APR APR APR APR MAR 13* GEN APR APR JUN APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR 02 GEN 0.4 CHECKLIST OF AIP PAGES APR APR APR JAN APR APR JAN JAN JAN JAN JAN 12 GEN JUL JAN MAR 13* MAR 13* JAN JAN JAN MAR 13* JAN JAN JAN APR MAR 13* JUL MAR 13* APR JAN JAN JAN JAN JAN JAN JAN JAN JAN JAN JAN APR JAN 12 GEN NOV NOV APR 02 PART 2 - EN-ROUTE (ENR) ENR APR NOV 12 ENR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR JUL NOV AUG AUG APR APR APR APR APR APR APR MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* CIVIL AVIATION DEPARTMENT AIP AMDT 01/13

11 GEN AIP 07 MAR 13 TRNC MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR 02 ENR APR APR 02 ENR MAR 13* MAR 13* NOV MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* APR APR JAN 12 ENR JAN APR NOV NOV NOV 12 ENR APR APR APR APR APR APR 02 PART 3- AERODROMES (AD) AD APR 02 AD MAR 13* JUL APR APR APR APR APR 02 AD 2 INTERNATIONAL LEFKOŞA/ERCAN / LCEN AD 2 LCEN-1 15 NOV 12 AD 2 LCEN-2 15 NOV 12 AD 2 LCEN-3 15 NOV 12 AD 2 LCEN-4 15 NOV 12 AD 2 LCEN-5 15 NOV 12 AD 2 LCEN-6 15 NOV 12 AD 2 LCEN-7 15 NOV 12 AD 2 LCEN ADC 15 NOV 12 AD 2 LCEN PRKG 15 NOV 12 AD 2 LCEN SID-1 15 NOV 12 AD 2 LCEN STAR-1 15 NOV 12 AD 2 LCEN IAC-1 15 NOV 12 AD 2 LCEN IAC-2 15 NOV 12 AD 2 LCEN IAC-3 15 NOV 12 AD 2 LCEN IAC-4 15 NOV 12 AD 2 LCEN IAC-5 15 NOV 12 GAZİMAGOSA/GEÇİTKALE / LCGK AD 2 LCGK-1 26 JUL 12 AD 2 LCGK-2 26 JUL 12 AD 2 LCGK-3 15 NOV 12 AD 2 LCGK-4 15 NOV 12 AD 2 LCGK-5 18 APR 02 AD 2 LCGK-6 30 JUN 06 AD 2 LCGK-7 15 NOV 12 AD 2 LCGK ADC 12 JAN 12 AD 2 LCGK SID-1 15 NOV 12 AD 2 LCGK STAR-1 15 NOV 12 AD 2 LCGK IAC-1 15 NOV 12 AD 2 LCGK IAC-2 15 NOV 12 AD 2 LCGK IAC-3 15 NOV 12 AD 2 LCGK IAC-4 15 NOV 12 ENR MAR 13* AIP AMDT 01/13 CIVIL AVIATION DEPARTMENT

12 AIP GEN TRNC 18 APR 02 GEN 0.5 LIST OF HAND AMENDMENTS TO THE AIP AIP EL DÜZELTMELERI LİSTESİ AIP page(s) affected Etkilenen AIP sayfası Amendment text / Düzeltme Metni Introduces by AIP Amendment NR AIP Eki nosunu giriş CIVIL AVIATION DEPARTMENT AIP AMDT 00/02

13 AIP GEN TRNC 18 APR 02 GEN 0.6 BÖLÜM 1 İN İÇERİK TABLOSU1+ TABLE OF CONTENTS TO PART 1 GEN 1. NATIONAL REGULATIONS AND REQUIREMENTS / ULUSAL DÜZENLEME VE GEREKLER Page GEN 1.1 Designated authorities GEN GEN 1.2 Entry, transit and departure of aircraft GEN GEN 1.3 Entry, transit and departure of passengers and crew GEN GEN 1.4 Entry, transit and departure of cargo GEN GEN 1.5 Aircraft instruments, equipment and flight documents GEN GEN 1.6 Summary of national regulations GEN GEN 1.7 Differences from ICAO Standards, Recommended Practices and Procedures GEN GEN 2. TABLES AND CODES / ÇİZELGE VE KODLAR GEN 2.1 Measuring system, aircraft markings, holidays GEN GEN Units of measurement GEN GEN Time system GEN GEN Geodetic reference datum GEN GEN Aircraft nationality and registration marks GEN GEN Public holidays GEN GEN 2.2 Abbreviations used in AIS publications GEN GEN 2.3 Chart symbols GEN GEN 2.4 Location indicators GEN GEN 2.5 List of radio navigation aids GEN GEN 2.6 Conversion tables GEN GEN 2.7 Sunrise/Sunset tables GEN GEN 3. SERVICES GEN 3.1 Havacılık Enformasyon Hizmetleri / Aeronautical Information Services (AIS) GEN GEN Responsible service GEN GEN Area of responsibility GEN GEN Aeronautical publications GEN GEN Sale of publications GEN GEN Pre-flight information service at aerodromes/heliports GEN GEN3.2 Aeronautical charts GEN GEN Responsible service(s) GEN GEN Maintenance of charts GEN GEN Purchase arrangements GEN GEN Aeronautical chart series available GEN GEN List of aeronautical charts available GEN CIVIL AVIATION DEPARTMENT AIP AMDT 00/02

14 GEN AIP 18 APR 02 TRNC Page GEN 3.3 Air traffic services GEN GEN Responsible service GEN GEN Area of responsibility GEN GEN Types of services GEN GEN Co-ordination between the operator and ATS GEN GEN Minimum Flight altitude GEN GEN ATS units address list GEN GEN 3.4 Communication services GEN GEN Responsible service GEN GEN Area of responsibility GEN GEN Types of services GEN GEN Requirements and conditions GEN GEN 3.5 Meteorolojik hizmetler / Meteorological services GEN GEN Responsible service GEN GEN Area of responsibility GEN GEN Meteorological observations and reports GEN GEN Types of services GEN GEN Notification required from operators GEN GEN Aircraft reports GEN GEN VOLMET service GEN GEN SIGMET service GEN GEN Other automated meteorological services GEN GEN 3.6 Search and rescue GEN GEN Responsible service(s) GEN GEN Area of responsibility GEN GEN Types of services GEN GEN SAR agreements GEN GEN Conditions of availability GEN GEN Procedures and signals used GEN GEN 4. CHARGES FOR AERODROMES/HELIPORTS AND AIR NAVIGATION SERVICES GEN 4.1 Aerodrome/heliport charges GEN GEN Landing of aircraft GEN GEN 4.2 Air navigation charges GEN AIP AMDT 00/02 CIVIL AVIATION DEPARTMENT

15 AIP GEN TRNC 07 MAR 13 GEN 1. MİLLİ DÜZENLEME VE GEREKLİLİKLER GEN 1.1 YETKİLİ OTORİTELER Yetkili otoritelerin adresleri aşağıdaki gibidir: HAVACILIK YETKİLİSİ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde (KKTC) havacılık bilgilerinin yayınlanmasından ve Sivil Havacılıktan sorumlu otorite, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Dairesidir. Posta adresi : Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğü (SHD) Ercan KKTC (via MERSİN 10 TÜRKİYE) TEL : : FAX : AFS : LCENYAYX (via Ankara AFTN LTACERCX) e.mail: HAVACILIK ENFORMASYON HİZMETLERİ (AIS) Havacılık Enformasyon Hizmetleri, Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğüne bağlı ATS tarafından yürütülmekte ve 24 saat hizmet vermektedir. Uluslararası NOTAM ofisi aynı adreste bulunmaktadır. Posta adresi: Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğü, AIS birimi Ercan Havalimanı Lefkoşa-KKTC (via MERSİN 10 TÜRKİYE) TEL : : /5321 FAX : ve AFS : LCENYNYX (via Ankara AFTN LTACERCX) GEN 1. NATIONAL REGULATIONS AND REQUIREMENTS GEN.1.1 DESIGNATED AUTHORITIES The addresses of the designated authorities concerned with facilitation of international air navigation are as follows: AERONAUTICAL AUTHORITY The authority responsible for Civil Aviation in Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) is the the Civil Aviation Department of the Ministry of Communications and Public Works. Postal address: Ministry of Communication and Public Works Civil Aviation Department (CAD) Ercan KKTC (via MERSİN 10 TÜRKİYE) TEL : : FAX : AFS : LCENYAYX (via Ankara AFTN LTACERCX) e.mail: AERONAUTICAL INFORMATION SER- VICES(AIS) The Aeronautical Information Service forms part of the Air Traffic Services Division of the Department of Civil Aviation. 24 hours service is provided. The international NOTAM Office is located at the same address. Postal address : Ministry of Communication and Public Works Civil Aviation Department, AIS Division Ercan Airport, Lefkoşa-TRNC (via MERSİN 10 TURKEY) TEL : : /5321 FAX : ve AFS : LCENYNYX (via Ankara AFTN LTACERCX) CIVIL AVIATION DEPARTMENT AIP AMDT 01/13

16 GEN AIP 12 JAN 12 TRNC Meteoroloji / Meteorology Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü Ercan/KKTC (via MERSİN 10 TÜRKİYE) TEL : , FAX : , AFS : LCENYMYX (via Ankara AFTN LTACYMYX) Gümrük / Customs KKTC Maliye Bakanlığı- Department of Customs - Gümrük Dairesi Müdürlüğü Lefkoşa/KKTC (via MERSİN 10 TÜRKİYE) TEL : FAX : Göç / Immigration Uçak Kazalarını Araştırma / Aircraft Accidents Investigation Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğü (CAD) Ercan/KKTC (via Mersin 10 TÜRKİYE) TEL : , FAX : , AFS : LCENYAYX(via Ankara AFTN LTACERCX) Zirai Karantina/Agricultural Quarantine Tarım ve Orman Bakanlığı Salih Mecit Sok. No:16 Lefkoşa/KKTC via Mersin 10 Türkiye) TEL : FAX : Emniyet Genel Müdürlüğü Muhaceret Dairesi Müdürlüğü-Immigration Department Lefkoşa/KKTC (via MERSİN 10 TÜRKİYE) TEL : ve TELEFAX : ve (at Ercan Airport) Sağlık / Health KKTC Sağlık Bakanlığı Bedrettin Demirel Cad. No:142 Lefkoşa/KKTC (via MERSİN 10 TÜRKİYE) TEL : FAX : Yol ve Havaalanı/Heliport ücretleri En-route and aerodrome / heliport charges Ministry of Finance Revenue and Tax Office KKTC Gelir ve Vergi Dairesi 0860 Lefkoşa KKTC Ziraat Bankası Hesap No: Lefkoşa/KKTC (via MERSİN 10 TÜRKİYE) TEL : FAX : AIP AMDT 01/12 CIVIL AVIATION DEPARTMENT

17 AIP GEN TRNC 18 APR 02 GEN 1.2 HAVA ARAÇLARININ GİRİŞ, KALKIŞ VE TRANSİT GEÇİŞ KURAL- LARI 1.1 Genel KKTC'ye inen-kalkan ya da KKTC Hava Sahasını kullanarak transit geçen tüm uluslararası uçuşlar; Sivil Havacılıkla ilgili yürürlükteki KKTC yönetmeliklerine tabi olacaklardır. Bu düzenlemeler, ICAO tarafından yayınlanan standart ve tavsiye edilen uygulamalarla uygunluk içerisinde yürütülecektir KKTC'ye inen ve kalkan hava araçları ilk iniş ve son kalkışlarını Uluslararası bir hava limanından yapacaklardır. (Bakınız AD 1.3 AD 2 ) KKTC hava sahası içinde aşağıdaki uygulamaların ilgili otoriteden (Bkz.Adresler GEN 1.1.1) izin alınmaksızın yapılması yasaktır: a-tehlikeli zorunlu durumlar hariç paraşütle atlamak. b- Akrobatik uçuş veya benzeri hava gösterileri yapmak, c- Zirai ve yangınla mücadele dışında yerden herhangi bir madde almak yere herhangi bir madde atmak, dökmek veya boşaltmak, d- Havadan fotoğraf ve film çekimi yapmak, e- Her hangi bir madde veya nesneyi çekmek veya hava aracını nizami kullanma şekli dışında taşımak, GEN 1.2.PROCEDURES FOR ENTRY,TRANSIT AND DEPARTURE OF AIRCRAFT 1.1. General International flights into, from or over the territory of TRNC shall be subject to the current TRNC Regulations relating to Civil Aviation. These regulations correspond in all essentials to the Standart and Recommended Practices issued by ICAO Aircraft flying into or departing from TRNC shall make their first landing at, or final departure from, an international aerodrome. (AD 1.3, AD 2) Unless authorised by the appropriate authority ( See GEN for Addresses ) the following operations are prohibited in the TRNC airspace: a- Parachute Jumping except in cases of dangers and emergencies, b- Acrobatic flights or similar air demonstrations, c- Except for agricultural spraying or firefighting purposes, picking up any objects from ground or throwing, pouring or discharging any matters to the ground, d- Shooting pictures or films, e- Towing any object or material or holding the aircraft in an irregular position of use, f - Her türlü reklam ve propaganda faaliyette bulunmak, niteliğinde f- Conducting all kinds of advertising and propaganda activities, g- Silah,cephane her nevi harp malzemeleri, patlayıcı, yanıcı, tahrip edici ve aşındırıcı madde, zehirli gaz,nükleer yakıt, radyoaktif madde, can ve mal güvenliği yönünden tehlikeli olduğu saptanmış her nev i katı, sıvı ve gaz halinde madde taşımak, h- Görülen hizmetin ve içinde bulunulan durumun gerektirdiğinin dışında yayın ve haberleşme yapmak. g- Carrying weapons, ammunition, all kinds of war materials, explosives, destructive and abrasive substances and all kinds of solid, liquid an gaseous substances determined to be hazardous to safety of life and property, h- Broadcasting and communicating for purposes other than those required for the performance of the service or the existing situation. CIVIL AVIATION DEPARTMENT AIP AMDT 00/02

18 GEN AIP 18 APR 02 TRNC Yukarıdaki yasaklara istisna getirmek üzere, Özel veya Genel nitelikte izin vermeye, Bayırdırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğü yetkilidir Exceptions to the bans mentioned above may be granted on a special or general basis only the Ministry of Public Works and Communications Civil Aviation Department KKTC deki havalimanlarını kullanacak sivil hava araçlarından, uçuş planı vermiş olsalar dahi özel anlaşmalar olmadıkça iniş kalkışlarda uçuş müsaadesi istenecektir Ercan Tavsiyeli Hava sahası ve meydanları kullanılarak yapılacak olan sivil hava araçlarının uçuşlarında Şikago konvansiyonu madde 29 da belirtilen dökümanların bulundurulması zorunludur Aşağıdaki durumlarda, transit geçiş veya iniş müsaade başvuruları planlanan uçuştan 10 iş günü önce, diplomatik kanaldan Dışişleri Bakanlığına yapılacaktır: a- Yabancı Devlet ve Hükümet Başkanlarını taşıyan hava araçları, b- Herhangi bir patlayıcı madde, silah veya cephane taşıyan hava araçları, c-hava aracı için standart teçhizat sayılmayan ilave silah taşıyan hava araçları, d- Hava fotoğrafı çekmede kullanılan fotoğraf makinesi taşıyan hava araçları, e- Yurt dışından yeni satın alınıp, ana üssüne ilk kez uçan savaş uçakları, f-tanker uçakları ( Boş veya dolu ) KKTC hava sahasını ve havaalanlarını kullanmak isteyen her türlü devlet hava aracı için önceden izin alınması zorunludur All civil aircraft to use TRNC airports without a special agreement shall be prevented from doing, so, even if a flight plan has been submitted; a flight authorisation is required at landing and departure Aircraft to operations must carry on board the documents specified in Article 29 of the Chicago Convention In the following cases applications for diplomatic transit flights or landing authorisation shall be made 10 workdays before the planned flight: a- Aircraft carrying foreign Heads of State or goverment, b- Aircraft carrying explosives,weapons or ammunition, c- Aircraft carrying additional weapons not considered to be a standard airborne equipment, d- Aircraft carrying photographic equipment used to shoot air photographs, e- Military aircraft newly purchased from abroad making their fırst flight to their airbase, f - Tanker aircraft (full or empty ) Prior authorisation must be obtained for all state aircraft intending to use TRNC Airspace and airports Yukarıdaki paragrafta belirtilen uçuşlarla ilgili olarak yapılacak başvurular için sıralı maddede öngörülen kriterler aynen geçerlidir The criteria set forth in para shall be applicable as well to applications to be filed for flights specified in subparagraph above. AIP AMDT 00/02 CIVIL AVIATION DEPARTMENT

19 AIP GEN TRNC 18 APR Nisan 1956 tarihli Avrupa Dahili Tarifesiz Hava Servislerinin Hakları konusundaki çok taraflı anlaşma (ECAC ) gereğince, 12 koltuk kapasiteye kadar olan ve ECAC üye devletlerinin özel uçuş, iş seyahati, ambulans uçuşu ve tabii afetlerde yardım malzemesi taşıyacak hava araçları işleticilerinin KKTC hava sahasına girmeden, en az 3 saat önce uçuş planlarını göndermeleri; ilgili hava aracının uluslararası hava trafiğine açık bir havalimanına inmesi ve en son uluslararası hava trafiğine açık bir havalimanından kalkması koşuluyla ülkemizin bütün sivil havaalanlarına inmesine ve hava sahamızı kulllanmasına müsaade edilir ECAC ülkeleri dışındaki ülkelerin tek bir kiralayan ile havaaracının tamamını kapsayan bir kira sözleşmesine dayanarak veya kişinin kendi hava aracı ile özel uçuş, iş seyahati, ambulans uçuşu ve tabii afetlerde yardım malzemesi taşıyacak hava araçları için, KKTC hava sahasını ve havaalanını kullanmaları halinde ön müsaade alınacaktır. Müracaat usulleri için Madde ye bakınız Tek bir kiralayanla özel kullanıma tahsisli yabancı tescilli her türlü hava aracının ülkemiz havaalanları arasında yapacağı seferlerde, hava aracının her hangi bir bölümü üçüncü şahıslara satılamaz ve / veya üçüncü şahıslara kiralanamaz KKTC Hava sahasını ve havaalanlarını kullanmaya yönelik her türlü uçuş müsaade talebi ile tamamlayıcı belgelerin ingilizce veya Türkçe olması zorunludur Pursuant to the multilateral (ECAC) agreement on Rights of Intra-European nonscheduled Air Services dated 30 April 1956,aircraft with a capacity up to 12 seat belonging to operators of ECAC Member States performing private flights, business trips, ambulance flights and carrying relief assistance to disaster stricken areas, shall be permitted to land in all airports and use the airspace of our country, provided that they have submitted their flight plans 3 HRS before entering TRNC airspace and provided that the aircraft shall land at an airport open to international air traffic and shall make its last departure from an airport open to international air traffic Aircraft belonging to operators, sole lessees with a lease contract covering the whole aircraft or to private persons in non-ecac countries on private flights, business flights, ambulance flights and carrying relief assistance to disaster-stricken areas, will have to obtain preauthorisations in order to use TRNC airspace and airport. For application procedures see item No section of any kind of foreign-registered aircraft leased to a sole lessee or allocated for a special purpose use to operate flights between airports in our country, can be sold or sub-leased to third parties persons Requests for all kinds of flight permission to use TRNC airspace and airports and their accompanying documents must be filed in the English or Turkish languages. CIVIL AVIATION DEPARTMENT AIP AMDT 00/02

20 GEN AIP 18 APR 02 TRNC 2-TARİFELİ UÇUŞLAR 2.1.GENEL : KKTC havasahası ve havaalanları kullanılarak yapılacak tüm tarifeli hava seferleri takip eden maddelerde belirtilen usuller çerçevesinde, Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğünün ( Bkz.GEN Adresler ) iznine tabidir Kendi ülkelerinden geçerli işletme izni (AOC- Airline Operation Certificate ) almamış olan hava taşıyıcıları için, KKTC hava sahasının ve havaalanlarının kullanımına izin verilmez KKTC ve Türkiye hava taşıyıcılarına, uçuş izni vermeyen veya kısıtlayan ülkeler için ikili anlaşmalarda aksine bir hüküm yoksa karşılıklılık esasları uygulanır Müracaat Usülleri : Uçuş izinleri için müracaatlar ikili anlaşmalarda aksine bir hüküm bulunmadıkça tarife döneminden en geç 30 gün önce yapılacak olup, tarife talepleri 3 kopya halinde mektupla gönderilecektir Onaylanmış tarifelerdeki münferit değişiklik ve ilave sefer talepleri için en geç 2 iş günü öncesinden müracaat edilecektir İstenilen Belgeler : Hava aracında bulunması gereken belgeler; a- Şikago Konvansiyonu madde 29 da belirtilen dökümanlar, b- Üçüncü şahıs mali mesuliyet ve yolcu koltuk sigorta belgeleri, c- Hava aracı gürültü sertifikası, d- İlgili otoriteden alınan uçuş müsaadesi (permi numarası ) Tarifeli uçuş için yapılacak müracaatlarda yer alması gerekli bilgi ve belgeler; a- İşleticinin ticari ünvanı ve adresi, b- Uçuş noktaları, 1.2.SCHEDULED FLIGHTS: 2.1 GENERAL : All scheduled air services using TRNC airspace and airports are subject to the authorisation of the Civil Aviation Department ( See Section-GEN ) within the procedures described in the following paragraphs; Air carries who have not obtained a valid AOC ( Airline Operator s Certificate ) in their countries shall not be authorised to use TRNC airspace and airport Reciprocal action shall be applied to countries who do not authorise or restrict flights of TRNC and Turkish Air Carries, if not otherwise stipuladet in the bilateral agreements Application Procedures : Applications for flight authorisations shall, if not otherwise provided for in the bilateral agreements, be submitted no later than 30 days in advance to the commencement of the timetable period. Requests for scheduled flights shall be transmitted by letter in 3 copies Applications for individual amendments and requests for additional flights in already approved scheduleds must be filed nolater than 2 workdays in advance Documents Required : Documents that must be available on board the aircraft ; a-documents required by Article 29 of the Chicago Convention, b-insurance policies on third party financial liability and passenger s seat, c-aircraft noise certificate d- Flight authorisation obtained from appropriate authority ( Permit number ) Information and documents to accompany applications for scheduled flights; a- Commercial title and address of operator, b- Flight destinations, AIP AMDT 00/02 CIVIL AVIATION DEPARTMENT

PART 1 - GENERAL (GEN) 1. BÖLÜM - GENEL (GEN) GEN 0. GEN 0. GEN 0.1 PREFACE GEN 0.1 GİRİŞ. 1. Name of the publishing authority

PART 1 - GENERAL (GEN) 1. BÖLÜM - GENEL (GEN) GEN 0. GEN 0. GEN 0.1 PREFACE GEN 0.1 GİRİŞ. 1. Name of the publishing authority AIP GEN 0.1-1 1. BÖLÜM - GENEL (GEN) GEN 0. GEN 0.1 GİRİŞ PART 1 - GENERAL (GEN) GEN 0. GEN 0.1 PREFACE 1. Yayınlayan otoritenin adı KKTC'de, havacılık bilgilerinin yayınlanmasından ve dağıtımından Bayındırlık

Detaylı

PART 1 - GENERAL (GEN) 1. BÖLÜM - GENEL (GEN) GEN 0. GEN 0. GEN 0.1 GİRİŞ GEN 0.1 PREFACE. 1. Name of the publishing authority

PART 1 - GENERAL (GEN) 1. BÖLÜM - GENEL (GEN) GEN 0. GEN 0. GEN 0.1 GİRİŞ GEN 0.1 PREFACE. 1. Name of the publishing authority AIP GEN 0.1-1 TURKEY 01 MAY 14 1. BÖLÜM - GENEL (GEN) GEN 0. GEN 0.1 GİRİŞ PART 1 - GENERAL (GEN) GEN 0. GEN 0.1 PREFACE 1. Yayınlayan otoritenin adı Türkiye de, havacılık bilgilerinin toplanıp, yayınlanmasından

Detaylı

GEN 1.2 HAVA ARAÇLARININ GİRİŞ, KALKIŞ VE TRANSİT GEÇİŞ KURAL- LARI GEN 1.2.PROCEDURES FOR ENTRY,TRANSIT AND DEPARTURE OF AIRCRAFT

GEN 1.2 HAVA ARAÇLARININ GİRİŞ, KALKIŞ VE TRANSİT GEÇİŞ KURAL- LARI GEN 1.2.PROCEDURES FOR ENTRY,TRANSIT AND DEPARTURE OF AIRCRAFT AIP GEN 1.2-1 GEN 1.2 HAVA ARAÇLARININ GİRİŞ, KALKIŞ VE TRANSİT GEÇİŞ KURAL- LARI 1.1 Genel 1.1.1 KKTC'ye inen-kalkan ya da KKTC Hava Sahasını kullanarak transit geçen tüm uluslararası uçuşlar; Sivil Havacılıkla

Detaylı

GEN 3.2 HAVACILIK HARİTALARI GEN 3.2 AERONAUTICAL CHARTS. 1. Yetkili birimler. 1. Responsible Services. 2. Haritaların Güncelleştirilmesi:

GEN 3.2 HAVACILIK HARİTALARI GEN 3.2 AERONAUTICAL CHARTS. 1. Yetkili birimler. 1. Responsible Services. 2. Haritaların Güncelleştirilmesi: AIP GEN 3.2-1 GEN 3.2 HAVACILIK HARİTALARI 1. Yetkili birimler 1.1 KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğü sivil havacılık alanında kullanılan haritaların büyük bir bölümünü sağlar. ICAO havacılık haritalar

Detaylı

GEN 3-3 HAVA TRAFİK HİZMETLERİ GEN 3-3 AIR TRAFFIC SERVICES. 1. Responsible Authority. 1. Sorumlu Otorite. 2. Sorumluluk Sahası

GEN 3-3 HAVA TRAFİK HİZMETLERİ GEN 3-3 AIR TRAFFIC SERVICES. 1. Responsible Authority. 1. Sorumlu Otorite. 2. Sorumluluk Sahası AIP GEN 3.3-1 TURKEY 07 JAN 16 GEN 3-3 HAVA TRAFİK HİZMETLERİ 1. Sorumlu Otorite Türkiyede, Hava Trafik Hizmetlerinden (ATS) sorumlu otorite DHMİ Genel Müdürlüğüdür. Sorumluluk alanı aşağıda 2. maddede

Detaylı

GEN 1.2 HAVA ARAÇLARININ GİRİŞ, KALKIŞ VE TRANSİT GEÇİŞ KURALLARI

GEN 1.2 HAVA ARAÇLARININ GİRİŞ, KALKIŞ VE TRANSİT GEÇİŞ KURALLARI AIP GEN 1.2-1 TURKEY 02 APR 15 GEN 1.2 HAVA ARAÇLARININ GİRİŞ, KALKIŞ VE TRANSİT GEÇİŞ KURALLARI GEN 1.2.PROCEDURES FOR ENTRY, TRAN- SIT AND DEPARTURE OF AIRCRAFT 1. Genel 1.1. Türk hava sahası ve havalimanları

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Havayolu İşletmeciliği İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Airline Management Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi AKTS

Detaylı

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU)

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) Account: Müşteri: Date: Tarih: MATERIAL TRANSPORTED TAŞINAN MADDELER Amount per Year Yıllık Miktar Trips per Year Yıllık Sefer Sayısı Distance

Detaylı

GEN 1.7 DIFFERENCES FROM ICAO STANDARDS,RECOMMENDED PRACTICES AND PROCEDURES GEN 1.7 ICAO STANDART, ÖNERİLEN UYGULAMA VE YÖNTEMLERİYLE FARKLILIKLAR

GEN 1.7 DIFFERENCES FROM ICAO STANDARDS,RECOMMENDED PRACTICES AND PROCEDURES GEN 1.7 ICAO STANDART, ÖNERİLEN UYGULAMA VE YÖNTEMLERİYLE FARKLILIKLAR AIP GEN 1.7-1 GEN 1.7 ICAO STANDART, ÖNERİLEN UYGULAMA VE YÖNTEMLERİYLE FARKLILIKLAR Annex 1 - Personel Lisansı - Annex 2 - Hava Kuralları GEN 1.7 DIFFERENCES FROM ICAO STANDARDS,RECOMMENDED PRACTICES

Detaylı

CHANGE GUIDE BSP Turkey

CHANGE GUIDE BSP Turkey IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE BSP Turkey CHECKLIST - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership/Legal Status of Ownership Commercial Registry Gazette ( Ticaret Sicil Gazetesi ) containing information

Detaylı

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi AKTS Başvurumuz Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirme Sistemi Her bir bölüm için verilen skorlar Kabul edilebilir: 3 Çok iyi : 4 Örnek çalışma : 5 Part 1.

Detaylı

PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI

PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI BİRİNCİ YARIYIL ATA 103 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Principles of Atatürk and History of the Rev I 2 0 0 2 ENG 105 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation

Detaylı

HAVACILIK KURALLARI. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN

HAVACILIK KURALLARI. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN HAVACILIK KURALLARI Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN İÇERİK Havacılık Operasyonları EASA - Regulation (EU) NO 965/2012 HAVACILIK OPERASYONLARI ICAO Annex 6: Operation of Aircraft ICAO üyesi olan ülkelerde sivil hava

Detaylı

AIP GEN 3.6-1 TURKEY 28 APR 16

AIP GEN 3.6-1 TURKEY 28 APR 16 AIP GEN 3.6-1 TURKEY 28 APR 16 GEN 3.6 ARAMA VE KURTARMA 1. Sorumlu Birimler 1.1 Ankara ve İstanbul FIR ları dahilinde Arama ve Kurtarma Hizmetleri ICAO uluslararası standart ve tavsiye edilen usullere

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü EK-1 AOC SAHİBİ TÜRK İŞLETİCİLERİN YABANCI İŞLETİCİLERDEN KISA SÜRELİ HAVA ARACI KİRALAMASI

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü EK-1 AOC SAHİBİ TÜRK İŞLETİCİLERİN YABANCI İŞLETİCİLERDEN KISA SÜRELİ HAVA ARACI KİRALAMASI EK- TÜRK İŞLETİCİLERİN YABANCI İŞLETİCİLERDEN KISA SÜRELİ HAVA ARACI KİRALAMASI.. Daha önceden izinlendirilmiş bir uçuş için, uçuşa elverişli bir hava aracının işleticinin kontrolü dışındaki sebeplerden

Detaylı

GEN 1.2 HAVA ARAÇLARININ GİRİŞ, KALKIŞ VE TRANSİT GEÇİŞ KURALLARI

GEN 1.2 HAVA ARAÇLARININ GİRİŞ, KALKIŞ VE TRANSİT GEÇİŞ KURALLARI AIP GEN 1.2-1 TURKEY 02 APR 15 GEN 1.2 HAVA ARAÇLARININ GİRİŞ, KALKIŞ VE TRANSİT GEÇİŞ KURALLARI GEN 1.2.PROCEDURES FOR ENTRY, TRAN- SIT AND DEPARTURE OF AIRCRAFT 1. Genel 1.1. Türk hava sahası ve havalimanları

Detaylı

BAŞVURU FORMU (APPLİCATION FORM)

BAŞVURU FORMU (APPLİCATION FORM) BAŞVURU FORMU (APPLİCATION FORM) Türkiye de; karada, havada, denizde, akarsu ve göllerde arkeolojik, tarihi, jeolojik, sosyolojik ve tabiata ait konularda yapılacak bilimsel araştırmalar, bilimsel incelemeler,

Detaylı

PİLOTAJ YÜKSEK LİSANSI PROGRAMI HAVAYOLU NAKLİYE PİLOTU LİSANSI ATPL(A) DERS MÜFREDATI

PİLOTAJ YÜKSEK LİSANSI PROGRAMI HAVAYOLU NAKLİYE PİLOTU LİSANSI ATPL(A) DERS MÜFREDATI PİLOTAJ YÜKSEK LİSANSI PROGRAMI HAVAYOLU NAKLİYE PİLOTU LİSANSI ATPL(A) FLT 502 Uçak ve Uçuş Aircraft and Flight 3.00 0.00 3.00 5.00 FLT 506 Seyrüseferin Temelleri Fundamentals of Navigation 2.00 0.00

Detaylı

Kuruluşun Adı / Name of Organisation: Onay Referansı / Approval Reference: Form 13 Referansı / Form 13 Reference: Bölüm 1 Genel / Part 1: General

Kuruluşun Adı / Name of Organisation: Onay Referansı / Approval Reference: Form 13 Referansı / Form 13 Reference: Bölüm 1 Genel / Part 1: General Bölüm 1 Genel / Part 1: General Intermediate audit Change Change Continuation Continuation Kuruluşun Posta Adresi / CAMO s postal address: Kuruluşun email Adresi / CAMO s email address: Kuruluşun Yönetim

Detaylı

AIP AD TURKEY 28 APR 16

AIP AD TURKEY 28 APR 16 AIP AD 1.1-1 TURKEY 28 APR 16 AD 1.HAVAALANLAR/HELİPORTLAR AD 1.1 KULLANIMA AÇIK HAVAALANLAR/ HELİPORTLAR 1. Havaalanları/heliportlar ve ilgili kolaylıkların genel kullanım şartları 1.1 Bu bölümde, Türkiye'de

Detaylı

DOC Doküman Kodu:Doc-007. Yayınlanma Tarihi:

DOC Doküman Kodu:Doc-007. Yayınlanma Tarihi: DOC -007 Doküman Kodu:Doc-007 Yayınlanma Tarihi:31.07.2017 Yürürlük Tarihi:31.07.2017 BÖLÜM 1 GENEL Bölüm: 1 Sayfa:1 BÖLÜM 1 GENEL 1.1 KONU Bu talimat Ercan Havalimanı nda İTFAİYE KAPISI (A-KAPISI) GİRİŞ-ÇIKIŞ

Detaylı

FLIGHT TRAINING DEPARTMENT UNDERGRADUATE COURSE PROGRAM

FLIGHT TRAINING DEPARTMENT UNDERGRADUATE COURSE PROGRAM FLIGHT TRAINING DEPARTMENT UNDERGRADUATE COURSE PROGRAM FIRST SEMESTER ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Principles of Atatürk and History of the Revolution I 2.00 0.00 2.00 2.00 COM 121 Bilgisayar

Detaylı

YABANCI ARAŞTIRMACILAR İÇİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA İZİN PROSEDÜRÜ

YABANCI ARAŞTIRMACILAR İÇİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA İZİN PROSEDÜRÜ YABANCI ARAŞTIRMACILAR İÇİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA İZİN PROSEDÜRÜ Flora elemanları ve kara avcılığı kanunu kapsamında olmayan fauna elemanları ile ilgili Türkiye de bilimsel araştırma yapmak isteyen yabancı

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Sinema Genel Müdürlüğü

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Sinema Genel Müdürlüğü 1 Aşağıdaki form Türkiye de yapılacak tanıtım amaçlı ses bandı, video kayıt ve belgesel çekimleri ile ticari film çekimleri için doldurulur. (Türkiye de karada, havada, denizde, akarsu ve göllerde arkeolojik,

Detaylı

DECLARATION OF PERFORMANCE No CPD-1958 REV 1.02

DECLARATION OF PERFORMANCE No CPD-1958 REV 1.02 DECLARATION OF PERFORMANCE No. According to Construction Products Regulation EU No. 305/2011 This declaration is available in the following languages: English Declaration of Performance Page 2-3 Turkish

Detaylı

STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP

STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP Standby nedir? Standby kısaca bir taahhüdün güvence altına alınmasıdır. Bir şeyin arkasında durmaktır. Bu taahhüt Bir ödeme Bir iş Bir sigorta vs. olabilir.

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI

PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI BİRİNCİ YARIYIL Ders Kodu Türkçe Ders Adı İngilizce Ders Adı Teori Uygulama ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Principles of Atatürk and History of the Revolution

Detaylı

ENR 1-3 ALETLi UÇUŞ KURALLARI ENR 1-3 INSTRUMENT FLIGHT RULES AIP ENR 1.3-1 TRNC 18 APR 02 1. TÜM IFR UÇUŞLARA UYGULANAN KURAL- LAR

ENR 1-3 ALETLi UÇUŞ KURALLARI ENR 1-3 INSTRUMENT FLIGHT RULES AIP ENR 1.3-1 TRNC 18 APR 02 1. TÜM IFR UÇUŞLARA UYGULANAN KURAL- LAR AIP ENR 1.3-1 TRNC 18 APR 02 ENR 1-3 ALETLi UÇUŞ KURALLARI 1. TÜM IFR UÇUŞLARA UYGULANAN KURAL- LAR 1.1 Havaaracı Techizatı Uçaklar, uçuşla ilgili seyrüsefer techizatları ve uygun aletlerle donanmış olacaklardır.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ŞİLİ CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ŞİLİ CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 2016/8761 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ŞİLİ CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 1/2013 SAYILI KARARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (07.05.2016 T. 29705 R.G.) Karar

Detaylı

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Ders Verme ve Eğitim Alma Faaliyeti Teaching and Training Mobility Yıldız Technical University European Union Office 1 İkili anlaşma

Detaylı

HAVACILIK GENEL HAVACILIK

HAVACILIK GENEL HAVACILIK HAVACILIK KURALLARI BU SUNUMUN İÇERİĞİ Havacılık faaliyetleri kaça ayrılır? Nasıl Sınıflanır? Kuralar neden koyulmaktadır? Havacılık kurallarını kim koyar? Havacılık kurallarında rol alan havacılık organizasyonları

Detaylı

HAVACILIK GENEL HAVACILIK

HAVACILIK GENEL HAVACILIK HAVACILIK KURALLARI BU SUNUMUN İÇERİĞİ Havacılık faaliyetleri kaça ayrılır? Nasıl Sınıflanır? Kuralar neden koyulmaktadır? Havacılık kurallarını kim koyar? Havacılık kurallarında rol alan havacılık organizasyonları

Detaylı

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Aon Global Risk Consulting Yangın Güvenliği Kursları için belirlenmiş tarihler, lokasyon, ücret bilgileri ve iletişim bilgileri bu kayıt formunda bulunmaktadır.

Detaylı

AIP ENR TRNC 08 AUG Introduction

AIP ENR TRNC 08 AUG Introduction AIP ENR 1.7-1 TRNC 08 AUG 02 ENR 1.7 KKTC HAVASAHASI İÇİNDE ALTİMETRE AYAR USULLERİ 1. Giriş Genelde kullanılan altimetre ayar usuleri, ICAO DOC 8168 Cilt I, Kısım 6 da ve aşağıda tümü verilenlerle uyumludur.

Detaylı

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS Cilt C Part C Kısım 20 - Kablo Döşeme Gemileri Chapter 20 - Cable Laying Vessels EKİM 2001 November 2001 KABLO DÖŞEME GEMİLERİ İÇİNDEKİLER Sayfa A - Genel...

Detaylı

Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan:

Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: 13 Eylül 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26642 Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: YÖNETMELİK NÜKLEER VE NÜKLEER ÇİFT KULLANIMLI EŞYALARIN İHRACATINDA İZNE ESAS OLACAK BELGENİN VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

Detaylı

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Ders Verme ve Eğitim Alma Faaliyeti Teaching and Training Mobility "Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

(MONTHS) Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden

(MONTHS) Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Tablo 1. K.K.T.C.'ne hava ve deniz limanlarından gelen ve giden yolcuların uyruklara ve aylara göre dağılımı.(2012) (Number of arrivals and departures to and from T.R.N.C. by nationality and months) (MONTHS)

Detaylı

LTAB - ANKARA / GÜVERCİNLİK

LTAB - ANKARA / GÜVERCİNLİK AD 2 LTAB1 TURKEY 19 NOV 09 LTAB AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LTAB AD 2.2 LTAB ANKARA / GÜVERCİNLİK AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1 ARP coordinates and site at AD 395607N

Detaylı

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş.

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş. Sayfa (Page): 2/9 LVD Deney Raporu LVD Testing Report İÇİNDEKİLER (Contents) 1 Dokümantasyon Sayfa (Documentation) 1.1 DGC, Çevre Koşulları ve Sembollerin Tanımları 3 (Conditions/Power Utilized,Description

Detaylı

BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN

BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN 1) http://obs.karatay.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yabanci_login.aspx Linkinden E-Mail adresini kullanarak şifrenizi oluşturunuz. Create

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student Last name (s) Soyadınız First name (s) Adınız Date of birth Doğum Tarihiniz Nationality 1 Uyruğunuz Sex [M/F] Cinsiyetiniz Academic year 2015/2016 Study cycle

Detaylı

DOC 002. Döküman Kodu:002. Yayınlanma Tarihi:22.12.2014

DOC 002. Döküman Kodu:002. Yayınlanma Tarihi:22.12.2014 DOC 002 Döküman Kodu:002 Yayınlanma Tarihi:22.12.2014 Yürürlük Tarihi:01.01.2015 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 GENEL İÇİNDEKİLER 1.1 KONU 1 1.2 REFERANSLAR 1 1.3 TANIMLAR VE KISALTMALAR 1-5 1.4 KAPSAM 6 1.5 GÖREV

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial

Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial Analysis Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri

Detaylı

Ek 1 Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği Kapsamında Frekans ve/veya Lisans Kısıtlaması Olan Ürünlerin Listesi

Ek 1 Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği Kapsamında Frekans ve/veya Lisans Kısıtlaması Olan Ürünlerin Listesi Ek 1 Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği Kapsamında Frekans ve/veya Lisans Kısıtlaması Olan Ürünlerin Listesi Pozisyon No 8517.11.00.00.11 Otomatik olanlar Eşyanın Tanımı 8517.69.31.00.00

Detaylı

HAVACILIK KURALLARI. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN

HAVACILIK KURALLARI. Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN HAVACILIK KURALLARI Öğr. Gör. Gülaçtı ŞEN İÇERİK Uçakta Bulundurulması Gereken Evraklar Gerekli dokümanların uçakta bulundurulması ve kontrollerde gösterilmesi gerekir. Bu belgelerin/evrakların eksik olması

Detaylı

AIP ENR 1.9-1 TRNC 18 APR 02

AIP ENR 1.9-1 TRNC 18 APR 02 AIP ENR 1.9-1 ENR 1.9.1 VHF RADYO MUHABERE BAN- DINDA 8.33 KHZ KANAL ARALIĞI UYGULA- MASI 1. Genel ICAO SUPPS DOC 7030/4 EUR/RAC-4 Dökümanı gereği ve sonrasında EUROCONTROL ACG de alınan erteleme kararı

Detaylı

BAŞVURU FORMU (APPLICATION FORM)

BAŞVURU FORMU (APPLICATION FORM) BAŞVURU FORMU (APPLICATION FORM) Türkiye de yapılacak tanıtım amaçlı ses bandı, ses bandı, video kayıt ve belgesel çekimleri ile ticari film çekimleri için doldurulur. (Türkiye de karada, havada, denizde,

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ 1. Staj yapmak istenilen tarihten en az üç ay önce bölümlerin onayladığı alanlarda uygun bir işletmeye / kuruluşa başvurulur.

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

ENR 1.6 RADAR HAVA KONTROL HİZMETLERİ ENR 1.6 RADAR AIR TRAFFIC CONTROL SERVICES AIP ENR 1.6-1 TRNC 18 APR 02. 1. Kontrol servislerinin yetkileri

ENR 1.6 RADAR HAVA KONTROL HİZMETLERİ ENR 1.6 RADAR AIR TRAFFIC CONTROL SERVICES AIP ENR 1.6-1 TRNC 18 APR 02. 1. Kontrol servislerinin yetkileri AIP ENR 1.6-1 ENR 1.6 RADAR HAVA KONTROL HİZMETLERİ 1. Kontrol servislerinin yetkileri TRAFİK ENR 1.6 RADAR AIR TRAFFIC CONTROL SERVICES 1. Delegation of services 1.1 Radar hizmetleri, Yaklaşma Kontrol

Detaylı

AYLAR TÜRKİYE İNGİLTERE K.K.T.C.-U.K.* ALMANYA İRAN HOLLANDA DİĞER TOPLAM K.K.T.C. TOPLAM YOLCU

AYLAR TÜRKİYE İNGİLTERE K.K.T.C.-U.K.* ALMANYA İRAN HOLLANDA DİĞER TOPLAM K.K.T.C. TOPLAM YOLCU Tablo 1. K.K.T.C.'ne hava ve deniz limanlarından gelen ve giden yolcuların uyruklara ve aylara göre dağılımı.(2013) (Number of arrivals and departures to and from T.R.N.C. by nationality and months) AYLAR

Detaylı

a) Sicil Limanları: Liman Başkanlıklarına bağlı olan sicil limanlarını ifade eder.

a) Sicil Limanları: Liman Başkanlıklarına bağlı olan sicil limanlarını ifade eder. GEMİ YAKITLARINDAN KAYNAKLANAN PETROL KİRLİLİĞİ ZARARININ HUKUKİ SORUMLULUĞU HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞME 2001 (BUNKER 2001) SERTİFİKASININ DÜZENLENMESİNE VE DENETİMİNE YÖNELİK USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE

Detaylı

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl)

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) 04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Romanya Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'ün Onaylanması

Detaylı

KONTROLSÜZ HAVAALANLARININ YAPIMI VE İŞLETİMİNDE UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN TALİMAT (SHT-14A.02 Revizyon 02)

KONTROLSÜZ HAVAALANLARININ YAPIMI VE İŞLETİMİNDE UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN TALİMAT (SHT-14A.02 Revizyon 02) KONTROLSÜZ HAVAALANLARININ YAPIMI VE İŞLETİMİNDE UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN TALİMAT (SHT-14A.02 Revizyon 02) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Talimatın

Detaylı

97/23/AT BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ BAŞVURU BİLGİ FORMU INFORMATION FORM FOR 97/23/EC PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE

97/23/AT BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ BAŞVURU BİLGİ FORMU INFORMATION FORM FOR 97/23/EC PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE PROJE KAYIT NO: PROJECT REGISTRY NUMBER (PGM tarafından doldurulacaktır /To be filled by PGM) SAYFA/PAGE: 1/15 Başvuru Sahibi Kuruluş Applicant Company Ürün Adı Product Name 1.EKİPMANIN TİPİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında 2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.03.2015 tarihli toplantısında kabul edilen;

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title INTERNATIONAL TRADE I Course Unit Code 821 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third

Detaylı

KKTC ULUSAL FREKANS PLANI (TRNC NATIONAL FREQUENCY PLAN) İlk Yayım tarihi : (Effective Date) 07/04/2014. Güncelleme tarihi: (Last Update) 07/10/2015

KKTC ULUSAL FREKANS PLANI (TRNC NATIONAL FREQUENCY PLAN) İlk Yayım tarihi : (Effective Date) 07/04/2014. Güncelleme tarihi: (Last Update) 07/10/2015 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU (TURKISH REPUBLIC OF NORTHEN CYPRUS INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AUTHORITY) KKTC ULUSAL FREKANS PLANI (TRNC NATIONAL

Detaylı

Güneydoğu Havacılık İşletmesi A.Ş. Safety Performance Indicators (SPI)

Güneydoğu Havacılık İşletmesi A.Ş. Safety Performance Indicators (SPI) Güneydoğu Havacılık İşletmesi A.Ş Safety Performance Indicators (SPI) NO DEPT. INDICATOR MEASUREMENT METHOD DATA SOURCE 1 OPS Diversion 2 OPS Airmiss 3 OPS 4 OPS Exceeding duty times of flight crew Exceeding

Detaylı

311188J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

311188J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 311188J Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by

Detaylı

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU İlgi: T.C. Dışişleri Bakanlığı nın 21.01.2015 tarih ve 26835889-621

Detaylı

İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK BULGULAR VE UYGULANACAK CEZA MİKTARLARI

İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK BULGULAR VE UYGULANACAK CEZA MİKTARLARI İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK BULGULAR VE UYGULANACAK CEZA MİKTARLARI Ek-1 Ceza Maddesi Muhatap Kurum/Kuruluş/Şahıs İhlalin Açıklaması Uygulanacak ceza miktarı (TL) 1 Bakım Kuruluşları Tesis ve ekipman

Detaylı

Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored

Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored Hakan Hatipoglu Antalya, 9 October 2015 Requirements and specifications (TOR) Web based database application that will: Support Inventory

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

DENİZ ARAÇLARI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI BAŞVURU FORMU / WATERCRAFT COMPULSORY INSURANCE APPLICATION FORM

DENİZ ARAÇLARI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI BAŞVURU FORMU / WATERCRAFT COMPULSORY INSURANCE APPLICATION FORM DENİZ ARAÇLARI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI BAŞVURU FORMU / WATERCRAFT COMPULSORY INSURANCE APPLICATION FORM BÖLÜM 1 / SECTION 1 - BROKER İLE İLGİLİ BİLGİLER / PRODUCING BROKER Brokerin Unvanı / Company

Detaylı

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Aon Global Risk Consulting Yangın Güvenliği Kursları için belirlenmiş tarihler, lokasyon, ücret bilgileri ve iletişim bilgileri bu kayıt formunda bulunmaktadır.

Detaylı

Draft CMB Legislation Prospectus Directive

Draft CMB Legislation Prospectus Directive Draft CMB Legislation Prospectus Directive Ayşegül Ekşit, SPK / CMB 1 Kapsam İzahname Konulu Taslaklar İzahname Yayınlama Zorunluluğu ve Muafiyetler İzahnamenin Onay Süreci İzahname Standartları İzahnamenin

Detaylı

Pre-departure Clearance Manual 2017

Pre-departure Clearance Manual 2017 Pre-departure Clearance Manual 2017 This document provided by TRvACC and SHOULD NOT BE USED FOR REAL LIFE AVIATION TURKISH PDC MANUAL Pre Departure Clearance Tanımı Yoğun trafiği olan meydanlarda DELIVERY

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES Higher Education yerine öğrencinin ismi ve soyismi yazılacak The Student LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES Last name (s) Soyadınız First name (s) Adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality Uyruğunuz

Detaylı

TÜRKAK TÜRK AKREDITASYON KURUMU TURKISH ACCREDITATION AGENCY. TÜV Rheinland. Tel: Fax: Deney Raporu Test report

TÜRKAK TÜRK AKREDITASYON KURUMU TURKISH ACCREDITATION AGENCY. TÜV Rheinland. Tel: Fax: Deney Raporu Test report TÜRKAK TÜRK AKREDITASYON KURUMU TURKISH ACCREDITATION AGENCY tarafından akredıte edilmiştır. TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertıfıkasyon ve Denetım A.Ş. Saniye Ermutlu Sokak Çolakoğlu Plaza B

Detaylı

EFET. European Federation of Energy Traders. Annex 2a to the General Agreement Confirmation of Individual Contract. (Fixed Price) between.

EFET. European Federation of Energy Traders. Annex 2a to the General Agreement Confirmation of Individual Contract. (Fixed Price) between. EFET European Federation of Energy Traders Annex 2a to the General Agreement Confirmation of Individual Contract (Fixed Price) between as Seller and as Buyer. concluded on: / /,. hours Delivery Schedule

Detaylı

Grundtvig Programı 2012 Öğrenme Ortaklıkları Ara Dönem Toplantısı. 17 Haziran 2013 - Ankara

Grundtvig Programı 2012 Öğrenme Ortaklıkları Ara Dönem Toplantısı. 17 Haziran 2013 - Ankara Grundtvig Programı 2012 Öğrenme Ortaklıkları Ara Dönem Toplantısı 17 Haziran 2013 - Ankara Grundtvig Programı 2012 Öğrenme Ortaklıkları Ara Rapor 17 Haziran 2013 - Ankara Grundvig Programı 2012 Öğrenme

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 19011:2011 Ocak 2012 ICS 13.120.10;13.020.10 KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ TETKİK KILAVUZU Guidelines for quality and/or environmental management systems

Detaylı

AD 2 LTBA-21 TURKEY 05 MAY 11

AD 2 LTBA-21 TURKEY 05 MAY 11 AIP AD 2 LTBA-21 TURKEY 05 MAY 11 LTBA AD 2.21 GÜRÜLTÜ ÖNLEME USULLERİ Pilotlar 3000 FT i katedinceye kadar ICAO Doc 8186 Vol-1 de açıklanan Noise Abatement Departure Procedures 1 (NADP1) usulünü uygulayacaklardır.

Detaylı

KKTC ULUSAL FREKANS PLANI (TRNC NATIONAL FREQUENCY PLAN) Geçerli olduğu tarih : (Effective Date) 07/04/2014

KKTC ULUSAL FREKANS PLANI (TRNC NATIONAL FREQUENCY PLAN) Geçerli olduğu tarih : (Effective Date) 07/04/2014 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU (TURKISH REPUBLIC OF NORTHEN CYPRUS INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AUTHORITY) KKTC ULUSAL FREKANS PLANI (TRNC NATIONAL

Detaylı

Sayı: KHK/0/00/46/65/4-A/16 8 Aralık, 2016 GENELGE NO: 42/2016

Sayı: KHK/0/00/46/65/4-A/16 8 Aralık, 2016 GENELGE NO: 42/2016 KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI Sayı: KHK/0/00/46/65/4-A/16 8 Aralık, 2016 GENELGE NO: 42/2016 SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜNHAL TERFİ KADROLARI İLANI VE SINAVLARI DUYURUSU Münhal Kadro Adı III. Derece

Detaylı

TÜBİTAK 1512 Hava Trafik Yönetim Sistemi CPT. PİLOT SERGUN ÖZMEN SYSTEM DESİGN & SOLUTİON ARCHİTECT

TÜBİTAK 1512 Hava Trafik Yönetim Sistemi CPT. PİLOT SERGUN ÖZMEN SYSTEM DESİGN & SOLUTİON ARCHİTECT TÜBİTAK 1512 Hava Trafik Yönetim Sistemi CPT. PİLOT SERGUN ÖZMEN SYSTEM DESİGN & SOLUTİON ARCHİTECT HACACILIK SERVİS HİZMETLERİ KONSEPTİ Airport Enroute ATS Oceanic, remote, Polar OPERATIONAL SERVICES

Detaylı

DOC 005. Döküman Kodu:005. Yayınlanma Tarihi:

DOC 005. Döküman Kodu:005. Yayınlanma Tarihi: DOC 005 Döküman Kodu:005 Yayınlanma Tarihi:28.04.2016 Yürürlük Tarihi:01.05.2016 BÖLÜM 1 GENEL Bölüm:Bölüm 1 Sayfa:1 BÖLÜM 1 GENEL 1.1 KONU Bu talimat KKTC Hava Sahası içerisinde İnsansız Hava Aracları

Detaylı

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM ENG111 2016-2017 ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM Exam Type Date / Classes / Time Written Thursday, September 22 nd, 2016 Classes & Time to be announced on September 20th.

Detaylı

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey.

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey. Av. Serdar B. SADAY Tel : 0 216 290 13 16 GSM : 0 532 204 28 80 E-mail: serdar@bilgehukuk.gen.tr Av. A. Akın AYSAN Tel :0 216 290 12 20 Gsm :0 505 668 85 90 E- mail: akin@bilgehukuk.gen.tr Address : Bahariye

Detaylı

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali İÇİNDEKİLER 06 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 07 Genel Müdür ün Mesajı 10 Altınbaş Grubu Hakkında 13 Creditwest Bank Hakkında 14 Creditwest Bank ın Vizyonu, Misyonu, Stratejisi ve Temel Değerleri 15

Detaylı

Havacılık Emniyeti. 1. Hafta. Öğr. Gör. Tevfik Uyar, Uçak Müh. & MBA

Havacılık Emniyeti. 1. Hafta. Öğr. Gör. Tevfik Uyar, Uçak Müh. & MBA Havacılık Emniyeti 1. Hafta Öğr. Gör. Tevfik Uyar, Uçak Müh. & MBA İstanbul Kültür Üniversitesi Hava Lojistiği ve Sivil Havacılık Yer Hizmetleri Bölümleri Tanışma Tevfik UYAR, Uçak Mühendisi & MBA E-posta

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

QUESTIONNAIRE ON STEWARDING

QUESTIONNAIRE ON STEWARDING Is there any national law regulating stewards activity? (Özel Güvenlikle ilgili yasa varmı?) Law of particular security guards Law number 5188 Yes No (if yes, please enclose the official text) (ismini

Detaylı

DİPLOMA EKİ ETİKET BAŞVURUSU: DEĞERLENDİRME 8 TEMMUZ 2013, ULUSAL AJANS / ANKARA. Prof. Dr. Süheyda ATALAY

DİPLOMA EKİ ETİKET BAŞVURUSU: DEĞERLENDİRME 8 TEMMUZ 2013, ULUSAL AJANS / ANKARA. Prof. Dr. Süheyda ATALAY T.C. Yükseköğretim Kurulu DİPLOMA EKİ ETİKET BAŞVURUSU: DEĞERLENDİRME 8 TEMMUZ 2013, ULUSAL AJANS / ANKARA Prof. Dr. Süheyda ATALAY 1 DİPLOMA EKİ ETİKETİ: DEĞERLENDİRME BAŞVURU Diploma Supplement Label

Detaylı

HAVACILIK KURALLARI İÇERİK İÇERİK DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVE DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVE DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVE 15.04.2015. Öğr. Gör. Volkan Yavaş

HAVACILIK KURALLARI İÇERİK İÇERİK DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVE DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVE DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVE 15.04.2015. Öğr. Gör. Volkan Yavaş İÇERİK HAVACILIK KURALLARI Öğr. Gör. Volkan Yavaş 10.1 Düzenleyici Çerçeve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün Rolü; Avrupa Komisyonlarının Rolü; EASA'nın Rolü; AB Üye Ülkelerinin ve Ulusal Havacılık

Detaylı

EFET. European Federation of Energy Traders

EFET. European Federation of Energy Traders EFET European Federation of Energy Traders Annex 2a to the General Agreement Confirmation of Individual Contract (Fixed Price) between as Seller and _ as Buyer concluded on / /,. hours Delivery Schedule:

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

Law 32/1983 Properties of the Treasury. About the law Law 32/1983

Law 32/1983 Properties of the Treasury. About the law Law 32/1983 Law 32/1983 Properties of the Treasury About the law Law 32/1983 About the law The law was passed on 20 May 1983 by the Assembly of the Turkish Federated State of Cyprus which operated under the Constitution

Detaylı

ERASMUS GÜZ TOPLANTISI

ERASMUS GÜZ TOPLANTISI ERASMUS GÜZ TOPLANTISI Diploma Eki Çalıştayı Prof. Dr. Süheyda Atalay 5Kasım 2010 5 Kasım 2010 ERZURUM BAŞVURU SÜRECİ VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ İki Aşamalı Değerlendirme Prosedürü Türk Ulusal Ajansı Avrupa

Detaylı

BORU DÖŞEME GEMİLERİ. Cilt C. Kısım 16 - Boru Döşeme Gemileri

BORU DÖŞEME GEMİLERİ. Cilt C. Kısım 16 - Boru Döşeme Gemileri BORU DÖŞEME GEMİLERİ Cilt C Kısım 16 - Boru Döşeme Gemileri BORU DÖŞEME GEMİLERi İÇİNDEKİLER Sayfa A - Genel... 1 B - Klaslama, Klaslama İşaretleri... 1 C - Onaylanacak Dokümanlar... 1 D - Tekne Yerleştirmesi

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları Ders Kodu MGMT 418 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0

Detaylı

LOGO USING INSTRUCTION

LOGO USING INSTRUCTION REVISION TABLE Revision Revision Date Reason of Revision No 00 06.11.2012 First issue 01 16.03.2013 The instruction was revised according to document review of JAS-ANZ. 02 13.07.2016 ISO 17021-1:2015 sistem

Detaylı

EFET. European Federation of Energy Traders. Annex 2a to the General Agreement (Fixed Price) Individual Contract

EFET. European Federation of Energy Traders. Annex 2a to the General Agreement (Fixed Price) Individual Contract EFET European Federation of Energy Traders Annex 2a to the General Agreement (Fixed Price) Individual Contract This Individual Contract (the Individual Contract ) was executed by and between [ ] whose

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd. 26.02.2001 Pazartesi Sayı: 24330 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Ukrayna Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'un Onaylanması

Detaylı