AIP AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATIONS HAVACILIK ENFORMASYON YAYINLARI TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS (TRNC) PART 1 GENERAL (GEN)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AIP AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATIONS HAVACILIK ENFORMASYON YAYINLARI TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS (TRNC) PART 1 GENERAL (GEN)"

Transkript

1 AIP AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATIONS HAVACILIK ENFORMASYON YAYINLARI TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS (TRNC) PART 1 GENERAL (GEN)

2 AIP GEN TRNC 18 APR BÖLÜM - GENEL (GEN) GEN 0. GEN 0.1 GİRİŞ PART 1 - GENERAL (GEN) GEN 0. GEN 0.1 PREFACE 1. Yayınlayan otoritenin adı KKTC'de, havacılık bilgilerinin yayınlanmasından ve dağıtımından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğü sorumludur. KKTC AIP'sini yayınlayan: Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğü Lefkoşa (via Mersin 10 TÜRKİYE) 2. Kullanılan ICAO dokümanları KKTC AIP'si, Uluslararası Sivil Havacılık Konseyinin Enformasyon Hizmetleri kılavuzu (ICAO Doc.8126) ve Annex-15 te belirttiği Standart ve Tavsiye edilen uygulamalarına göre hazırlanmıştır. AIP'de yer alan haritalar ise Uluslararası Sivil Havacılık Antlaşması uyarınca Annex-4 ve Havacılık Harita Kılavuzuna (ICAO Doc. 8697) göre yapılmaktadır. ICAO standartlarında, tavsiye edilen uygulamalarda ve yöntemlerde olan farklılıklar GEN 1-7'de verilmiştir. 3. AIP nin yapısı ve belirlenen düzenli AIP ek süreleri 3.1 AIP nin yapısı AIP, Entegre Havacılık Bilgi Paketinin bir bölümü olup detayları GEN 3.1 de verilmiştir. AIP nin temel yapısı GEN teki tabloda gösterilmiştir. AIP, GEN (Genel), ENR (Yol) ve AD (Meydanlar) olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır. Her bir bölüm, çeşitli bilgi ve konu başlıklarına göre kısımlara ayrılmıştır. 1. Name of the publishing authority The authority responsible for collecting, publishing and distributing of all kind of aeronautical information in TRNC is the Civil Aviation Department of the Ministry of Communications and Public Works. AIP TRNC is published by: Ministry of Communication and Public Works- Civil Aviation Department Lefkoşa (via Mersin 10 TURKEY) 2. Applicable ICAO documents The AIP is prepared in accordance with the Standards and Recommended Practices (SARPs) of Annex 15 to the Convention on International Civil Aviation and the Aeronautical Information Services Manual (ICAO Doc 8126). Charts contained in the AIP are produced in accordance with Annex 4 to the Convention on International Civil Aviation and the Aeronautical Chart Manual (ICAO Doc 8697). Differences from ICAO Standarts, Recommended Practices and Procedures are given in subsection GEN The AIP structure and established regular amendment interval 3.1 The AIP structure The AIP forms part of the Integrated Aeronautical Information Package, details of which are given in subsection GEN 3.1. The principal AIP structure is shown in graphic form on page GEN The AIP is made up of three Parts,General (GEN), Enroute (ENR) and Aerodromes (AD), each divided into sections and subsections as applicable, containing various types of information subjects. CIVIL AVIATION DEPARTMENT AIP AMDT 00/02

3 GEN AIP 18 APR 02 TRNC Bölüm I - Genel (GEN) 1. Bölüm aşağıda kısaca tanımlandığı gibi beş bölümden oluşmaktadır. GEN 0. - Giriş; AIP Eki Kayıtları; AIP SUP Kayıtları; AIP sayfaları Kontrol Listesi; AIP el düzeltmeleri listesi ve 1. bölümün içindekiler çizelgesi. GEN 1. Ulusal Düzenlemeler ve Gerekler - Yetkili otoriteler; Hava araçlarının giriş, çıkış ve transit geçişleri; yolcu ve mürettebatın giriş, çıkış ve transit geçişi kargo giriş, çıkış ve transit geçişi; hava araçlarında bulunması gereken alet, teçhizat ve uçuş belgeleri; ulusal tüzük ve uluslararası anlaşmaların özeti; ICAO standartları, tavsiye edilen uygulamalar ve yöntemleriyle farklılıklar. GEN 2. Çizelgeler ve Kodlar - Ölçüm Sistemi; Hava aracı işaretleri, Tatil günleri; AIS yayınlarında kullanılan kısaltmalar; Harita sembolleri; Yol göstergeleri, Radyo seyrüsefer yardımcılarının listesi, Dönüşüm tabloları ve Gün doğumu/ Gün batımı tabloları. GEN 3. Hizmetler - Havacılık Enformasyon Hizmetleri; Havacılık Haritaları; Hava Trafik Kontrol Hizmetleri; İletişim (Muhabere) Hizmetleri; Meteoroloji Hizmetleri; Arama ve Kurtarma. GEN 4.Havaalanları/Heliportlar ve Hava Seyrüsefer Hizmetleri için ücretler; Havaalanı/heliport ücretleri; Hava Seyrüsefer Hizmet Ücretleri Bölüm 2 - Yol (ENR) 2. Bölüm aşağıda kısaca tanımlandığı gibi yedi kısımdan oluşmaktadır. ENR 0. - Giriş; AIP AMDT kayıtları; AIP SUP kayıtları; AIP sayfalarının kontrol listesi; AIP el düzeltmeleri listesi; 2. Bölümün içindekiler çizelgesi. ENR 1. Genel Kurallar ve Yöntemler - Genel Kurallar; Görerek uçuş kuralları; Aletli uçuş kuralları; ATS hava sahası sınıflandırmaları; bekleme, yaklaşma ve kalkış yöntemleri; Radar hizmet ve yöntemleri, Altimetre ayar yöntemleri, Bölgesel tamamlayıcı yöntemler; Hava Trafik Akış Yönetimi; Uçuş Planlama; Uçuş Plan mesajlarının adreslenmesi; Sivil hava Part I - General (GEN) Part I consists of five sections containing information as briefly described hereafter. GEN 0. - Preface; Record of AIP Amendments; Record of AIP Supplements; Checklist of AIP pages; List of hand amendments to the AIP; and the Table of Contents to Part I. GEN 1. National regulations and requirements - Designated authorities; Entry, transit and departure of aircraft; Entry, transit and departure of passengers and crew; Entry, transit and departure of cargo; Aircraft instruments; equipment and flight documents; Summary of national regulations and international agreements/conventions; and Differences from ICAO Standards, Recommended Practices and Procedures. GEN 2. Tables and codes - Measuring system, aircraft markings, holidays; Abbreviations used in AIS publications; Chart symbols; Location indicators; List of radio navigation aids; Conversion tables; and Sunrise/Sunset tables. GEN 3. Services - Aeronautical information services; Aeronautical charts; Air traffic services; Communication services; Meteorological services; and Search and Rescue. GEN 4. Charges for aerodromes/heliports and air navigation services - Aerodrome/heliport charges; and Air navigation services charges Part 2 - En-route (ENR) Part 2 consists of seven sections containing information as briefly described hereafter. ENR 0. - Preface; Record of AIP Amendments; Record of AIP Supplements; Checklist of AIP pages; List of hand amendments to the AIP; and the table of Contents to Part 2. ENR 1. General rules and procedures - General rules; Visual flight rules; Instrument flight rules; ATS airspace classification; Holding, approach and departure procedures; Radar services and procedures; Altimeter setting procedures; Regional supplementary procedures; Air traffic flow management; Flight planning; Addressing of flight plan messages; Interception AIP AMDT 00/02 CIVIL AVIATION DEPARTMENT

4 AIP GEN TRNC 18 APR 02 araçlarının önlenmesi; yasa dışı girişimler; Hava Trafik olayları. ENR 2. Hava Trafik Hizmetleri Sahası - Uçuş bilgi bölgeleri (FIR); Tavsiyeli Havasahası; Terminal Kontrol Sahaları (TMA) ve Düzenlenmiş diğer hava sahaların detaylı tanımları. ENR 3. ATS yolları - Alt seviye ATS yolları, üst seviye ATS yolları, saha seyrüsefer yolları; helikopter yolları, Diğer yollar ve yolda bekletmenin detaylı tanımları. Not. - Havaalan veya Heliportlardaki trafiğe ilişkin yöntemleri açıklanan diğer tip yollar; 3. Bölüm - Havaalanları ilgili kısım veya alt bölümlerinde tanımlanmıştır. ENR 4. Radyo Seyrüsefer Yardımcıları/ Sistemleri - Yol Radyo Seyrüsefer Yardımcıları; Özel seyrüsefer sistemleri; Önemli noktaların isim-kod tanımlamaları; Yolla ilgili Havacılık yer ışıkları. ENR 5. Seyrüsefer Uyarıları - Yasak, tahditli ve tehlikeli sahalar; Askeri tatbikat ve eğitim sahaları; Tehlike arz eden diğer etkinlikler; yolla ilgili Hava seyrüsefer engelleri; Havacılık sporları ve eğlence kabilinden etkinlikler; Kuş göçleri ve kuşların yoğun olduğu hassas alanlar. ENR 6. Yol Haritaları - ICAO - Yol Haritası ve Harita fihristi Bölüm 3 - Havaalanları (AD) 3. Bölüm aşağıda kısaca tanımlandığı gibi dört kısımdan oluşmaktadır. AD 0. - Giriş; AIP AMDT (Eki) kayıtları; AIP SUP kayıtları; AIP sayfalarının Kontrol Listesi;AIP el düzeltmeleri listesi 3. Bölüm içindekilerin çizelgesi. AD 1. Havaalanları/Heliportlar Tanıtımı - Havaalanları/Heliport elverişliliği; Kurtarma ve yangınla mücadele hizmetleri ile Kar planı; Havaalanların/Heliportların fihristi ve gruplandırılması. AD 2. Havaalanları- 24. alt bölümde listelenen havaalanı sınırları içinde yer alan helikopter iniş sahalarıda dahil olmak üzere havaalanlarına ait detaylı bilgiler. of civil aircraft; Unlawful interference; and Air traffic incidents. ENR 2. Air traffic services airspace - Detailed description of Flight Information Regions (FIR); Advisory Airspace; Terminal control areas (TMA); and Other regulated airspace. ENR 3. ATS routes - Detailed description of Lower ATS routes; Upper ATS routes; Area navigation routes; Helicopter routes; Other routes; and En-route holding. Note. - Other types of routes which are specified in connection with procedures for traffic to and from aerodromes/heliports are described in the relevant sections and subsections of Part 3 - Aerodromes. ENR 4. Radio navigation aids/systems - Radio navigation aids - en-route; Special navigation systems; Name-code designators for significant points; and Aeronautical ground lights - en-route. ENR 5. Navigation warnings - Prohibited, restricted and danger areas; Military exercise and training areas; Other activities of a dangerous nature; Air navigation obstacles - en-route; Aerial sporting and recreational activities; and Bird migration and areas with sensitive fauna. ENR 6. En-route - En-route Chart - ICAO and index charts Part 3 - Aerodromes (AD) Part 3 consists of four sections containing information as briefly described hereafter. AD 0. - Preface; Record of AIP Amendments; Record of AIP Supplements; Checklist of AIP pages; List of hand amendments to the AIP; and the Table of Contents to Part 3. AD 1. Aerodromes/Heliports - Introduction - Aerodrome/heliport availability; Rescue and fire fighting services and Snow plan; Index to aerodromes and heliports; and Grouping of aerodromes/heliports. AD 2. Aerodromes - Detailed information about aerodromes, including helicopter landing areas, if located at the aerodromes, listed under 24 subsections. CIVIL AVIATION DEPARTMENT AIP AMDT 00/02

5 GEN AIP 07 MAR 13 TRNC AD 3. Heliportlar alt bölümde listelenen ve havaalanı sınırları dışında yer alan heliportlara dair detaylı bilgiler. 3.2 Düzenli Düzeltmelerin yayın tarihleri AIP ekleri AIRAC yayın tarihlerine göre yayınlanacaktır. 4. AIP de Hata ve Eksiklikler Olduğunda Temas Edilecek Birim AIP sayfaları veya Entegre Havacılık bilgi paketiyle ilgili her hangi bir hata veya eksiklik olduğunda aşağıda belirtilen adreslere bildirilebilecektir. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğü Ercan via Mersin 10 TÜRKİYE Tel : (CAA) (Ercan ATC) Fax : (Ercan ATC) e.mail: AD 3. Heliports - Detailed information about heliports (not located aerodromes), listed under 23 subsections. 3.2 Regular amendment interval Amendments to the AIP will be issued as AIRAC effective dates. 4. Service to contact in case of detected AIP errors or omissions In the compilation of the AIP, care has been taken to ensure that the information contained therein is accurate and complete. Any errors and omissions which may nevertheless be detected, as well as any correspondence concerning the Integrated Aeronautical Information Package, should be referred to: The Ministry of Communication and Public Works Civil Aviation Department Ercan via Mersin 10 TURKEY Tel : (CAA) (Ercan ATC) Fax : (Ercan ATC) e.mail: AIP AMDT 01/13 CIVIL AVIATION DEPARTMENT

6 AIP GEN TRNC 18 APR 02 ENTEGRE HAVACILIK BİLGİ PAKETİ THE INTEGRATED AERONAUTICAL INFORMATION PACKAGE NOTAM and PIB AIP including Amendments and Supplements AIC Checklist and Summaries PART 1 GENERAL (GEN) PART 2 EN-ROUTE (ENR) PART 3 AERODROMES (AD) GEN 0 ENR 0 AD 0 GEN 1 National Regulations and Requirements ENR 1 General Rules and Procedures AD 1 Aerodromes/Heliports- Introduction GEN 2 Tables and Codes ENR 2 ATS Airspace AD 2 Aerodromes GEN 3 Services ENR 3 ATS Routes AD 3 Heliports GEN 4 Charges for Aerodromes/Heliports and Air Navigation Services ENR 4 Radio Navigation Aids/Systems ENR 5 Navigation Warnings ENR 6 En-route Charts CIVIL AVIATION DEPARTMENT AIP AMDT 00/02

7 AIP GEN TRNC 15 NOV 12 AIP EKİ / AIP AMENDMENT GEN 0.2 AIP EKİ DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Nosu/Yılı NR/Year Yayın tarihi Publication date Yerleştirme Date inserted Yerleştiren Inserted by CIVIL AVIATION DEPARTMENT AIP AMDT 03/12

8 GEN AIP 15 NOV 12 TRNC AIRAC AIP EKİ / AIRAC AIP AMENDMENT RECORD OF AIP AMENDMENTS Nosu/Yılı NR/Year Yayın tarihi Publication date Yerleştirme Date inserted Yerleştiren Inserted by AIP AMDT 03/12 CIVIL AVIATION DEPARTMENT

9 AIP GEN TRNC 18 APR 02 GEN 0.3 AIP EK KAYITLARI / RECORD OF AIP SUPPLEMENTS Nosu/Yılı NR/Year Konusu Subject Etkilenen bölüm AIP section(s) affected Geçerliliği Period of validity İptal kayıdı Cancellation record CIVIL AVIATION DEPARTMENT AIP AMDT 00/02

10 AIP GEN TRNC 07 MAR 13 PART 1 - GENERAL (GEN) GEN APR APR APR MAR 13* APR NOV NOV APR MAR 13* MAR 13* APR APR APR 02 GEN MAR 13* JAN APR APR APR APR APR APR APR APR JAN APR APR APR APR APR APR APR APR APR MAR 13* GEN APR APR JUN APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR 02 GEN 0.4 CHECKLIST OF AIP PAGES APR APR APR JAN APR APR JAN JAN JAN JAN JAN 12 GEN JUL JAN MAR 13* MAR 13* JAN JAN JAN MAR 13* JAN JAN JAN APR MAR 13* JUL MAR 13* APR JAN JAN JAN JAN JAN JAN JAN JAN JAN JAN JAN APR JAN 12 GEN NOV NOV APR 02 PART 2 - EN-ROUTE (ENR) ENR APR NOV 12 ENR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR JUL NOV AUG AUG APR APR APR APR APR APR APR MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* CIVIL AVIATION DEPARTMENT AIP AMDT 01/13

11 GEN AIP 07 MAR 13 TRNC MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR APR 02 ENR APR APR 02 ENR MAR 13* MAR 13* NOV MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* MAR 13* APR APR JAN 12 ENR JAN APR NOV NOV NOV 12 ENR APR APR APR APR APR APR 02 PART 3- AERODROMES (AD) AD APR 02 AD MAR 13* JUL APR APR APR APR APR 02 AD 2 INTERNATIONAL LEFKOŞA/ERCAN / LCEN AD 2 LCEN-1 15 NOV 12 AD 2 LCEN-2 15 NOV 12 AD 2 LCEN-3 15 NOV 12 AD 2 LCEN-4 15 NOV 12 AD 2 LCEN-5 15 NOV 12 AD 2 LCEN-6 15 NOV 12 AD 2 LCEN-7 15 NOV 12 AD 2 LCEN ADC 15 NOV 12 AD 2 LCEN PRKG 15 NOV 12 AD 2 LCEN SID-1 15 NOV 12 AD 2 LCEN STAR-1 15 NOV 12 AD 2 LCEN IAC-1 15 NOV 12 AD 2 LCEN IAC-2 15 NOV 12 AD 2 LCEN IAC-3 15 NOV 12 AD 2 LCEN IAC-4 15 NOV 12 AD 2 LCEN IAC-5 15 NOV 12 GAZİMAGOSA/GEÇİTKALE / LCGK AD 2 LCGK-1 26 JUL 12 AD 2 LCGK-2 26 JUL 12 AD 2 LCGK-3 15 NOV 12 AD 2 LCGK-4 15 NOV 12 AD 2 LCGK-5 18 APR 02 AD 2 LCGK-6 30 JUN 06 AD 2 LCGK-7 15 NOV 12 AD 2 LCGK ADC 12 JAN 12 AD 2 LCGK SID-1 15 NOV 12 AD 2 LCGK STAR-1 15 NOV 12 AD 2 LCGK IAC-1 15 NOV 12 AD 2 LCGK IAC-2 15 NOV 12 AD 2 LCGK IAC-3 15 NOV 12 AD 2 LCGK IAC-4 15 NOV 12 ENR MAR 13* AIP AMDT 01/13 CIVIL AVIATION DEPARTMENT

12 AIP GEN TRNC 18 APR 02 GEN 0.5 LIST OF HAND AMENDMENTS TO THE AIP AIP EL DÜZELTMELERI LİSTESİ AIP page(s) affected Etkilenen AIP sayfası Amendment text / Düzeltme Metni Introduces by AIP Amendment NR AIP Eki nosunu giriş CIVIL AVIATION DEPARTMENT AIP AMDT 00/02

13 AIP GEN TRNC 18 APR 02 GEN 0.6 BÖLÜM 1 İN İÇERİK TABLOSU1+ TABLE OF CONTENTS TO PART 1 GEN 1. NATIONAL REGULATIONS AND REQUIREMENTS / ULUSAL DÜZENLEME VE GEREKLER Page GEN 1.1 Designated authorities GEN GEN 1.2 Entry, transit and departure of aircraft GEN GEN 1.3 Entry, transit and departure of passengers and crew GEN GEN 1.4 Entry, transit and departure of cargo GEN GEN 1.5 Aircraft instruments, equipment and flight documents GEN GEN 1.6 Summary of national regulations GEN GEN 1.7 Differences from ICAO Standards, Recommended Practices and Procedures GEN GEN 2. TABLES AND CODES / ÇİZELGE VE KODLAR GEN 2.1 Measuring system, aircraft markings, holidays GEN GEN Units of measurement GEN GEN Time system GEN GEN Geodetic reference datum GEN GEN Aircraft nationality and registration marks GEN GEN Public holidays GEN GEN 2.2 Abbreviations used in AIS publications GEN GEN 2.3 Chart symbols GEN GEN 2.4 Location indicators GEN GEN 2.5 List of radio navigation aids GEN GEN 2.6 Conversion tables GEN GEN 2.7 Sunrise/Sunset tables GEN GEN 3. SERVICES GEN 3.1 Havacılık Enformasyon Hizmetleri / Aeronautical Information Services (AIS) GEN GEN Responsible service GEN GEN Area of responsibility GEN GEN Aeronautical publications GEN GEN Sale of publications GEN GEN Pre-flight information service at aerodromes/heliports GEN GEN3.2 Aeronautical charts GEN GEN Responsible service(s) GEN GEN Maintenance of charts GEN GEN Purchase arrangements GEN GEN Aeronautical chart series available GEN GEN List of aeronautical charts available GEN CIVIL AVIATION DEPARTMENT AIP AMDT 00/02

14 GEN AIP 18 APR 02 TRNC Page GEN 3.3 Air traffic services GEN GEN Responsible service GEN GEN Area of responsibility GEN GEN Types of services GEN GEN Co-ordination between the operator and ATS GEN GEN Minimum Flight altitude GEN GEN ATS units address list GEN GEN 3.4 Communication services GEN GEN Responsible service GEN GEN Area of responsibility GEN GEN Types of services GEN GEN Requirements and conditions GEN GEN 3.5 Meteorolojik hizmetler / Meteorological services GEN GEN Responsible service GEN GEN Area of responsibility GEN GEN Meteorological observations and reports GEN GEN Types of services GEN GEN Notification required from operators GEN GEN Aircraft reports GEN GEN VOLMET service GEN GEN SIGMET service GEN GEN Other automated meteorological services GEN GEN 3.6 Search and rescue GEN GEN Responsible service(s) GEN GEN Area of responsibility GEN GEN Types of services GEN GEN SAR agreements GEN GEN Conditions of availability GEN GEN Procedures and signals used GEN GEN 4. CHARGES FOR AERODROMES/HELIPORTS AND AIR NAVIGATION SERVICES GEN 4.1 Aerodrome/heliport charges GEN GEN Landing of aircraft GEN GEN 4.2 Air navigation charges GEN AIP AMDT 00/02 CIVIL AVIATION DEPARTMENT

15 AIP GEN TRNC 07 MAR 13 GEN 1. MİLLİ DÜZENLEME VE GEREKLİLİKLER GEN 1.1 YETKİLİ OTORİTELER Yetkili otoritelerin adresleri aşağıdaki gibidir: HAVACILIK YETKİLİSİ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde (KKTC) havacılık bilgilerinin yayınlanmasından ve Sivil Havacılıktan sorumlu otorite, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Dairesidir. Posta adresi : Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğü (SHD) Ercan KKTC (via MERSİN 10 TÜRKİYE) TEL : : FAX : AFS : LCENYAYX (via Ankara AFTN LTACERCX) e.mail: HAVACILIK ENFORMASYON HİZMETLERİ (AIS) Havacılık Enformasyon Hizmetleri, Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğüne bağlı ATS tarafından yürütülmekte ve 24 saat hizmet vermektedir. Uluslararası NOTAM ofisi aynı adreste bulunmaktadır. Posta adresi: Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğü, AIS birimi Ercan Havalimanı Lefkoşa-KKTC (via MERSİN 10 TÜRKİYE) TEL : : /5321 FAX : ve AFS : LCENYNYX (via Ankara AFTN LTACERCX) GEN 1. NATIONAL REGULATIONS AND REQUIREMENTS GEN.1.1 DESIGNATED AUTHORITIES The addresses of the designated authorities concerned with facilitation of international air navigation are as follows: AERONAUTICAL AUTHORITY The authority responsible for Civil Aviation in Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) is the the Civil Aviation Department of the Ministry of Communications and Public Works. Postal address: Ministry of Communication and Public Works Civil Aviation Department (CAD) Ercan KKTC (via MERSİN 10 TÜRKİYE) TEL : : FAX : AFS : LCENYAYX (via Ankara AFTN LTACERCX) e.mail: AERONAUTICAL INFORMATION SER- VICES(AIS) The Aeronautical Information Service forms part of the Air Traffic Services Division of the Department of Civil Aviation. 24 hours service is provided. The international NOTAM Office is located at the same address. Postal address : Ministry of Communication and Public Works Civil Aviation Department, AIS Division Ercan Airport, Lefkoşa-TRNC (via MERSİN 10 TURKEY) TEL : : /5321 FAX : ve AFS : LCENYNYX (via Ankara AFTN LTACERCX) CIVIL AVIATION DEPARTMENT AIP AMDT 01/13

16 GEN AIP 12 JAN 12 TRNC Meteoroloji / Meteorology Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü Ercan/KKTC (via MERSİN 10 TÜRKİYE) TEL : , FAX : , AFS : LCENYMYX (via Ankara AFTN LTACYMYX) Gümrük / Customs KKTC Maliye Bakanlığı- Department of Customs - Gümrük Dairesi Müdürlüğü Lefkoşa/KKTC (via MERSİN 10 TÜRKİYE) TEL : FAX : Göç / Immigration Uçak Kazalarını Araştırma / Aircraft Accidents Investigation Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğü (CAD) Ercan/KKTC (via Mersin 10 TÜRKİYE) TEL : , FAX : , AFS : LCENYAYX(via Ankara AFTN LTACERCX) Zirai Karantina/Agricultural Quarantine Tarım ve Orman Bakanlığı Salih Mecit Sok. No:16 Lefkoşa/KKTC via Mersin 10 Türkiye) TEL : FAX : Emniyet Genel Müdürlüğü Muhaceret Dairesi Müdürlüğü-Immigration Department Lefkoşa/KKTC (via MERSİN 10 TÜRKİYE) TEL : ve TELEFAX : ve (at Ercan Airport) Sağlık / Health KKTC Sağlık Bakanlığı Bedrettin Demirel Cad. No:142 Lefkoşa/KKTC (via MERSİN 10 TÜRKİYE) TEL : FAX : Yol ve Havaalanı/Heliport ücretleri En-route and aerodrome / heliport charges Ministry of Finance Revenue and Tax Office KKTC Gelir ve Vergi Dairesi 0860 Lefkoşa KKTC Ziraat Bankası Hesap No: Lefkoşa/KKTC (via MERSİN 10 TÜRKİYE) TEL : FAX : AIP AMDT 01/12 CIVIL AVIATION DEPARTMENT

17 AIP GEN TRNC 18 APR 02 GEN 1.2 HAVA ARAÇLARININ GİRİŞ, KALKIŞ VE TRANSİT GEÇİŞ KURAL- LARI 1.1 Genel KKTC'ye inen-kalkan ya da KKTC Hava Sahasını kullanarak transit geçen tüm uluslararası uçuşlar; Sivil Havacılıkla ilgili yürürlükteki KKTC yönetmeliklerine tabi olacaklardır. Bu düzenlemeler, ICAO tarafından yayınlanan standart ve tavsiye edilen uygulamalarla uygunluk içerisinde yürütülecektir KKTC'ye inen ve kalkan hava araçları ilk iniş ve son kalkışlarını Uluslararası bir hava limanından yapacaklardır. (Bakınız AD 1.3 AD 2 ) KKTC hava sahası içinde aşağıdaki uygulamaların ilgili otoriteden (Bkz.Adresler GEN 1.1.1) izin alınmaksızın yapılması yasaktır: a-tehlikeli zorunlu durumlar hariç paraşütle atlamak. b- Akrobatik uçuş veya benzeri hava gösterileri yapmak, c- Zirai ve yangınla mücadele dışında yerden herhangi bir madde almak yere herhangi bir madde atmak, dökmek veya boşaltmak, d- Havadan fotoğraf ve film çekimi yapmak, e- Her hangi bir madde veya nesneyi çekmek veya hava aracını nizami kullanma şekli dışında taşımak, GEN 1.2.PROCEDURES FOR ENTRY,TRANSIT AND DEPARTURE OF AIRCRAFT 1.1. General International flights into, from or over the territory of TRNC shall be subject to the current TRNC Regulations relating to Civil Aviation. These regulations correspond in all essentials to the Standart and Recommended Practices issued by ICAO Aircraft flying into or departing from TRNC shall make their first landing at, or final departure from, an international aerodrome. (AD 1.3, AD 2) Unless authorised by the appropriate authority ( See GEN for Addresses ) the following operations are prohibited in the TRNC airspace: a- Parachute Jumping except in cases of dangers and emergencies, b- Acrobatic flights or similar air demonstrations, c- Except for agricultural spraying or firefighting purposes, picking up any objects from ground or throwing, pouring or discharging any matters to the ground, d- Shooting pictures or films, e- Towing any object or material or holding the aircraft in an irregular position of use, f - Her türlü reklam ve propaganda faaliyette bulunmak, niteliğinde f- Conducting all kinds of advertising and propaganda activities, g- Silah,cephane her nevi harp malzemeleri, patlayıcı, yanıcı, tahrip edici ve aşındırıcı madde, zehirli gaz,nükleer yakıt, radyoaktif madde, can ve mal güvenliği yönünden tehlikeli olduğu saptanmış her nev i katı, sıvı ve gaz halinde madde taşımak, h- Görülen hizmetin ve içinde bulunulan durumun gerektirdiğinin dışında yayın ve haberleşme yapmak. g- Carrying weapons, ammunition, all kinds of war materials, explosives, destructive and abrasive substances and all kinds of solid, liquid an gaseous substances determined to be hazardous to safety of life and property, h- Broadcasting and communicating for purposes other than those required for the performance of the service or the existing situation. CIVIL AVIATION DEPARTMENT AIP AMDT 00/02

18 GEN AIP 18 APR 02 TRNC Yukarıdaki yasaklara istisna getirmek üzere, Özel veya Genel nitelikte izin vermeye, Bayırdırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğü yetkilidir Exceptions to the bans mentioned above may be granted on a special or general basis only the Ministry of Public Works and Communications Civil Aviation Department KKTC deki havalimanlarını kullanacak sivil hava araçlarından, uçuş planı vermiş olsalar dahi özel anlaşmalar olmadıkça iniş kalkışlarda uçuş müsaadesi istenecektir Ercan Tavsiyeli Hava sahası ve meydanları kullanılarak yapılacak olan sivil hava araçlarının uçuşlarında Şikago konvansiyonu madde 29 da belirtilen dökümanların bulundurulması zorunludur Aşağıdaki durumlarda, transit geçiş veya iniş müsaade başvuruları planlanan uçuştan 10 iş günü önce, diplomatik kanaldan Dışişleri Bakanlığına yapılacaktır: a- Yabancı Devlet ve Hükümet Başkanlarını taşıyan hava araçları, b- Herhangi bir patlayıcı madde, silah veya cephane taşıyan hava araçları, c-hava aracı için standart teçhizat sayılmayan ilave silah taşıyan hava araçları, d- Hava fotoğrafı çekmede kullanılan fotoğraf makinesi taşıyan hava araçları, e- Yurt dışından yeni satın alınıp, ana üssüne ilk kez uçan savaş uçakları, f-tanker uçakları ( Boş veya dolu ) KKTC hava sahasını ve havaalanlarını kullanmak isteyen her türlü devlet hava aracı için önceden izin alınması zorunludur All civil aircraft to use TRNC airports without a special agreement shall be prevented from doing, so, even if a flight plan has been submitted; a flight authorisation is required at landing and departure Aircraft to operations must carry on board the documents specified in Article 29 of the Chicago Convention In the following cases applications for diplomatic transit flights or landing authorisation shall be made 10 workdays before the planned flight: a- Aircraft carrying foreign Heads of State or goverment, b- Aircraft carrying explosives,weapons or ammunition, c- Aircraft carrying additional weapons not considered to be a standard airborne equipment, d- Aircraft carrying photographic equipment used to shoot air photographs, e- Military aircraft newly purchased from abroad making their fırst flight to their airbase, f - Tanker aircraft (full or empty ) Prior authorisation must be obtained for all state aircraft intending to use TRNC Airspace and airports Yukarıdaki paragrafta belirtilen uçuşlarla ilgili olarak yapılacak başvurular için sıralı maddede öngörülen kriterler aynen geçerlidir The criteria set forth in para shall be applicable as well to applications to be filed for flights specified in subparagraph above. AIP AMDT 00/02 CIVIL AVIATION DEPARTMENT

19 AIP GEN TRNC 18 APR Nisan 1956 tarihli Avrupa Dahili Tarifesiz Hava Servislerinin Hakları konusundaki çok taraflı anlaşma (ECAC ) gereğince, 12 koltuk kapasiteye kadar olan ve ECAC üye devletlerinin özel uçuş, iş seyahati, ambulans uçuşu ve tabii afetlerde yardım malzemesi taşıyacak hava araçları işleticilerinin KKTC hava sahasına girmeden, en az 3 saat önce uçuş planlarını göndermeleri; ilgili hava aracının uluslararası hava trafiğine açık bir havalimanına inmesi ve en son uluslararası hava trafiğine açık bir havalimanından kalkması koşuluyla ülkemizin bütün sivil havaalanlarına inmesine ve hava sahamızı kulllanmasına müsaade edilir ECAC ülkeleri dışındaki ülkelerin tek bir kiralayan ile havaaracının tamamını kapsayan bir kira sözleşmesine dayanarak veya kişinin kendi hava aracı ile özel uçuş, iş seyahati, ambulans uçuşu ve tabii afetlerde yardım malzemesi taşıyacak hava araçları için, KKTC hava sahasını ve havaalanını kullanmaları halinde ön müsaade alınacaktır. Müracaat usulleri için Madde ye bakınız Tek bir kiralayanla özel kullanıma tahsisli yabancı tescilli her türlü hava aracının ülkemiz havaalanları arasında yapacağı seferlerde, hava aracının her hangi bir bölümü üçüncü şahıslara satılamaz ve / veya üçüncü şahıslara kiralanamaz KKTC Hava sahasını ve havaalanlarını kullanmaya yönelik her türlü uçuş müsaade talebi ile tamamlayıcı belgelerin ingilizce veya Türkçe olması zorunludur Pursuant to the multilateral (ECAC) agreement on Rights of Intra-European nonscheduled Air Services dated 30 April 1956,aircraft with a capacity up to 12 seat belonging to operators of ECAC Member States performing private flights, business trips, ambulance flights and carrying relief assistance to disaster stricken areas, shall be permitted to land in all airports and use the airspace of our country, provided that they have submitted their flight plans 3 HRS before entering TRNC airspace and provided that the aircraft shall land at an airport open to international air traffic and shall make its last departure from an airport open to international air traffic Aircraft belonging to operators, sole lessees with a lease contract covering the whole aircraft or to private persons in non-ecac countries on private flights, business flights, ambulance flights and carrying relief assistance to disaster-stricken areas, will have to obtain preauthorisations in order to use TRNC airspace and airport. For application procedures see item No section of any kind of foreign-registered aircraft leased to a sole lessee or allocated for a special purpose use to operate flights between airports in our country, can be sold or sub-leased to third parties persons Requests for all kinds of flight permission to use TRNC airspace and airports and their accompanying documents must be filed in the English or Turkish languages. CIVIL AVIATION DEPARTMENT AIP AMDT 00/02

20 GEN AIP 18 APR 02 TRNC 2-TARİFELİ UÇUŞLAR 2.1.GENEL : KKTC havasahası ve havaalanları kullanılarak yapılacak tüm tarifeli hava seferleri takip eden maddelerde belirtilen usuller çerçevesinde, Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğünün ( Bkz.GEN Adresler ) iznine tabidir Kendi ülkelerinden geçerli işletme izni (AOC- Airline Operation Certificate ) almamış olan hava taşıyıcıları için, KKTC hava sahasının ve havaalanlarının kullanımına izin verilmez KKTC ve Türkiye hava taşıyıcılarına, uçuş izni vermeyen veya kısıtlayan ülkeler için ikili anlaşmalarda aksine bir hüküm yoksa karşılıklılık esasları uygulanır Müracaat Usülleri : Uçuş izinleri için müracaatlar ikili anlaşmalarda aksine bir hüküm bulunmadıkça tarife döneminden en geç 30 gün önce yapılacak olup, tarife talepleri 3 kopya halinde mektupla gönderilecektir Onaylanmış tarifelerdeki münferit değişiklik ve ilave sefer talepleri için en geç 2 iş günü öncesinden müracaat edilecektir İstenilen Belgeler : Hava aracında bulunması gereken belgeler; a- Şikago Konvansiyonu madde 29 da belirtilen dökümanlar, b- Üçüncü şahıs mali mesuliyet ve yolcu koltuk sigorta belgeleri, c- Hava aracı gürültü sertifikası, d- İlgili otoriteden alınan uçuş müsaadesi (permi numarası ) Tarifeli uçuş için yapılacak müracaatlarda yer alması gerekli bilgi ve belgeler; a- İşleticinin ticari ünvanı ve adresi, b- Uçuş noktaları, 1.2.SCHEDULED FLIGHTS: 2.1 GENERAL : All scheduled air services using TRNC airspace and airports are subject to the authorisation of the Civil Aviation Department ( See Section-GEN ) within the procedures described in the following paragraphs; Air carries who have not obtained a valid AOC ( Airline Operator s Certificate ) in their countries shall not be authorised to use TRNC airspace and airport Reciprocal action shall be applied to countries who do not authorise or restrict flights of TRNC and Turkish Air Carries, if not otherwise stipuladet in the bilateral agreements Application Procedures : Applications for flight authorisations shall, if not otherwise provided for in the bilateral agreements, be submitted no later than 30 days in advance to the commencement of the timetable period. Requests for scheduled flights shall be transmitted by letter in 3 copies Applications for individual amendments and requests for additional flights in already approved scheduleds must be filed nolater than 2 workdays in advance Documents Required : Documents that must be available on board the aircraft ; a-documents required by Article 29 of the Chicago Convention, b-insurance policies on third party financial liability and passenger s seat, c-aircraft noise certificate d- Flight authorisation obtained from appropriate authority ( Permit number ) Information and documents to accompany applications for scheduled flights; a- Commercial title and address of operator, b- Flight destinations, AIP AMDT 00/02 CIVIL AVIATION DEPARTMENT

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA 10/13 NUMARALI İHALE DOSYASI KAPSAMINDA YAPILACAK 343 KALEM GEMİ YEDEK MALZEMESİ TEDARİKİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS

Detaylı

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN)

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TULOMSAS STANDARD AGREEMENT FOR GOODS PROCUREMENTS (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) SÖZLEŞME TARİHİ: CONTRACT DATE:

Detaylı

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR)

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI

Detaylı

ISPS Code. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu. ve SOLAS Değişiklikleri. Kaptan Kader TERZİ. (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir)

ISPS Code. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu. ve SOLAS Değişiklikleri. Kaptan Kader TERZİ. (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir) ISPS Code Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu ve SOLAS Değişiklikleri (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir) Kaptan Kader TERZİ Önsöz Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS

Detaylı

TASLAK İNSANSIZ HAVA ARACI SİSTEMLERİNİN TESCİL, OPERASYON, SEYRÜSEFER, BAKIM VE UÇUŞA ELVERİŞLİLİK USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT-İHA)

TASLAK İNSANSIZ HAVA ARACI SİSTEMLERİNİN TESCİL, OPERASYON, SEYRÜSEFER, BAKIM VE UÇUŞA ELVERİŞLİLİK USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT-İHA) TASLAK İNSANSIZ HAVA ARACI SİSTEMLERİNİN TESCİL, OPERASYON, SEYRÜSEFER, BAKIM VE UÇUŞA ELVERİŞLİLİK USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT-İHA) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde

Detaylı

UÇAK TİP İNTİBAK EĞİTİMİ ORGANİZASYONU (TRTO) TALİMATI (SHT-1 B REV.2) (07/09/2012) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalar

UÇAK TİP İNTİBAK EĞİTİMİ ORGANİZASYONU (TRTO) TALİMATI (SHT-1 B REV.2) (07/09/2012) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalar Amaç UÇAK TİP İNTİBAK EĞİTİMİ ORGANİZASYONU (TRTO) TALİMATI (SHT-1 B REV.2) (07/09/2012) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Hukuki Dayanak Tanım ve Kısaltmalar Madde 1- Bu talimatın amacı, tip intibak eğitimi gerektiren

Detaylı

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

Teknik Hizmetler & Kurallar. Technical Services & Regulations

Teknik Hizmetler & Kurallar. Technical Services & Regulations Teknik Hizmetler & Kurallar Technical Services & Regulations Yıl Year 2013 Hoşgeldiniz! Teknik Hizmetler ve Kurallar Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenmiştir. Teknik Hizmetler ve

Detaylı

Teknik Hizmetler & Kurallar. Technical Services & Regulations

Teknik Hizmetler & Kurallar. Technical Services & Regulations Teknik Hizmetler & Kurallar Technical Services & Regulations Yıl Year 2013 Hoşgeldiniz Teknik Hizmetler ve Kurallar Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenmiştir. Teknik Hizmetler ve Kurallar

Detaylı

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS)

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ HELAL GIDA BELGELENDĠRMESĠ BAġVURU FORMU HALAL FOOD CERTIFICATION APPLICATION FORM

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ HELAL GIDA BELGELENDĠRMESĠ BAġVURU FORMU HALAL FOOD CERTIFICATION APPLICATION FORM Doküman No: ÜBM-06-FR-001 ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ HELAL GIDA BELGELENDĠRMESĠ BAġVURU FORMU HALAL FOOD CERTIFICATION APPLICATION FORM A1A. BELGE TALEP EDEN KURULUġ / License Requested By (1) KuruluĢun

Detaylı

Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties

Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties About the law Law 67/2005 Consolidated in Turkish Law 67/2005 Main in English About the law This is a consolidating law incorporating

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ ÜRÜN BELGELENDĠRME BAġVURU FORMU CERTIFICATION APPLICATION FORM

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ ÜRÜN BELGELENDĠRME BAġVURU FORMU CERTIFICATION APPLICATION FORM Doküman No: ÜBM-00-FR-024 ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ ÜRÜN BELGELENDĠRME BAġVURU FORMU CERTIFICATION APPLICATION FORM Yayın Tarihi:17/08/2011 Rev. Tarihi : Rev. No : 00 Sayfa : 1 / 3 A1A. BELGE TALEP EDEN

Detaylı

Bölüm II: Servis Merkezi İletişim Bilgileri

Bölüm II: Servis Merkezi İletişim Bilgileri GENEL SART, VE KOSULLAR, (TR) Bölüm II: Servis Merkezi İletişim Bilgileri Yerel Hizmet Masanızın telefon numarası ve e-posta adresi için aşağıdaki çizelgede belirtilen web sitesine gidin. Easy Service

Detaylı

Genel Bilgiler. General Information

Genel Bilgiler. General Information Genel Bilgiler General Information Yıl Year 2014 İÇERİK TABLE OF CONTENTS 1. Organizasyon 2. Hoşgeldiniz! 3. Fuar Alanı 4. Fuar Yerleşimi 4.1. Fuara Ulaşım 5. Fuara Katılım Koşulları ve İşleyiş. Fuara

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir.

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türk Tuborg tarafından da benimsenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin aşağıda belirtilenler

Detaylı

UÇUŞ EĞİTİMİ TEORİK BİLGİ ÖĞRETMENİ YETKİLENDİRME TALİMATI (SHT-TEORİK BİLGİ)

UÇUŞ EĞİTİMİ TEORİK BİLGİ ÖĞRETMENİ YETKİLENDİRME TALİMATI (SHT-TEORİK BİLGİ) UÇUŞ EĞİTİMİ TEORİK BİLGİ ÖĞRETMENİ YETKİLENDİRME TALİMATI (SHT-TEORİK BİLGİ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Talimatın amacı, uçak ve/veya helikopter pilotu lisansı

Detaylı

GEN 4.2 AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES GEN 4.2 HAVA SEYRÜSEFER HİZMETİ ÜCRETLERİ AIP GEN 4.2-1 TURKEY 14 FEB 08

GEN 4.2 AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES GEN 4.2 HAVA SEYRÜSEFER HİZMETİ ÜCRETLERİ AIP GEN 4.2-1 TURKEY 14 FEB 08 AIP GEN 4.2-1 GEN 4.2 HAVA SEYRÜSEFER HİZMETİ ÜCRETLERİ 4.2-1 Yol Ücretleri Sistemi Uygulama Şartları Madde 1 1. Akit Devletlerin sorumluluğundaki havasahasında Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatının

Detaylı

1 2 3 4 5 6 7 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! We need but one thing, to work hard! 8 9 Lütfi ELVAN Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Minister of

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme. İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme'nin

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme. İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme'nin Milletlerarası Sözleşmeler İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme ile İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2004/6958

Detaylı

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Employee Handbook and Rules of Business Ethics Şubat 2012 Rev: 01 İçindekiler 1 Kurumsal Değerlerimiz 5 Kurumsal Misyonumuz Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 7 Performans

Detaylı

KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM 07-10.11.2013 İSTANBUL. Katılımcı / Exhibitor. Kayıt ve Katılım Sözleşmesi

KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM 07-10.11.2013 İSTANBUL. Katılımcı / Exhibitor. Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Stand alanı için başvurduğumuzu bildiririz. Ekte bulunan, İstanbul EXPO Center da tarihlerinde düzenlenecek olan DOMOTEX Middle East, Halı ve Zemin Kaplamaları Ticari Fuarı

Detaylı

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/A 06570 Maltepe / ANKARA. : in TBÖ olarak yetkilendirilmesi

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/A 06570 Maltepe / ANKARA. : in TBÖ olarak yetkilendirilmesi 1. EK: ÖRNEK DĠLEKÇE SHT-TBÖT REV 02 (08.2015)././ SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/A 06570 Maltepe / ANKARA Ref : Sayı Konu İlgi : in TBÖ olarak yetkilendirilmesi

Detaylı

Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi. Consumer Banking Services Agreement

Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi. Consumer Banking Services Agreement Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Consumer Banking Services Agreement Müşteri Adı Soyadı: Client s First & Last Name: Müşteri No: Client s Number: Müşterek Hesap mı? Is it joint account? Evet /

Detaylı

GTC_V_14.01_Eng-Tur SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENERAL TERMS AND CONDITIONS SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR

GTC_V_14.01_Eng-Tur SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENERAL TERMS AND CONDITIONS SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR İşbu Genel Hükümler ve Şartlar (bundan sonra GHŞ olarak söz edilecektir), SIBUR International GmbH ile Alıcı arasında akdedilecek tüm sözleşmelerin ayrılmaz

Detaylı

Bolu nun Üretici KOBİ leri Dışa Açılıyor

Bolu nun Üretici KOBİ leri Dışa Açılıyor Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Bolu nun Üretici KOBİ leri Dışa Açılıyor Dış Ticaret El Kitabı / Foreing Trade Manual Giray Reşat 2014 1.1 İHRACAT İŞLEMLERİ 1.1.1 İHRACAT NEDİR? Bir malın veya hizmetin yürürlükteki

Detaylı

Genel Bilgiler. General Information

Genel Bilgiler. General Information Genel Bilgiler General Information Yıl Year 20 ÇERK TABLE OF ONTENTS 1. Organizasyon 2. Hoşgeldiniz 3. Fuar Alanı 4. Fuar Yerleşimi 4.1. Fuara Ulaşım 5. Fuara Katılım Koşulları ve şleyiş. Fuara Hazırlık,

Detaylı

Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefi,

Detaylı

2. Acceptance of Purchase Orders. 3. Price Changes. 4. Payment Terms

2. Acceptance of Purchase Orders. 3. Price Changes. 4. Payment Terms POLİMER KAUÇUK SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ EMEA Standard Terms and Conditions of Sale (dated August 2014) These terms and conditions of sale ( Terms and Conditions of Sale ) are between POLİMER

Detaylı