ALTYAPI ÖZEL İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALTYAPI ÖZEL İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 ALTYAPI ÖZEL İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ ÖZ-AY-1 7 cm sıkışmış kalınlıkta 1 m² asfalt betonu için astar yapılması, binder tabakası yapılması (bitüm bedeli dahil) (kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile)(m2) Karayolları teknik şartnamesindeki esaslar ve şartlar dahilinde, 7 cm sıkışmış kalınlıkta 1 m2 sıcak karışım asfalt betonu için astar yapılması, binder tabakası yapılması (bitüm bedeli dahil) Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar : Gerekli makine ve teçhizatın işbaşında temini, montajı ve demontajı, taşın ocaklardan çıkartılması, konkasöre verilecek ebatta kırılması, vasıtalara yüklenmesi, ocak - konkasör arasında taşınması, boşaltılması, konkasöre verilmesi, şartnamesinde belirtilen veya İdarece istenilen granülometriyi elde edecek şekilde konkasörle kırılması ve elenmesi, gerektiğinde ilave filler ve doğal kum temini, munzam elemeler ve granülometri ayarlama işlerinin yapılması, konkasör altının boşaltılması, agreganın vasıtalara yüklenmesi, plent sahasındaki depo yerine taşınması ve boşaltılması, depo yerinde taşıma vasıtalarına yüklenmesi, plent silosuna kadar taşınması, siloya boşaltılması, ısıtılması, kurutulması, elenerek gruplara ayrılması, karıştırıcıya nakli, buhar jeneratörü için gerekli suyun işbaşında temini, bitümlü malzemenin depo tankına aktarılması, depo tankında emiş derecesine kadar ısıtılması ve servis tankına aktarılması, depo ve servis tankında depolanması, tatbik derecesine kadar ısıtılması, miksere istenilen miktarda püskürtülmesi, agrega ve bitümlü malzemenin şartnamesine göre karıştırılması, kaplama yapılacak yol sathının ve kaplama anında ek yerlerinin süpürülmesi ve çıkan süprüntü malzemesinin platform dışına atılması veya tretuvar üzerine konulması,temel tabakası üzerine 1 m2 alana 1,5 kg MC-30 sınıfında orta hızda kür olabilen sıvı asfaltın püskürtülmesi malzeme ve işçilik bedeli, bitümlü yapıştırıcı (RC-250) hazırlanması, depolanması, distribütöre aktarılması, tatbik derecesine kadar distribütörde ısıtılması ve püskürtme borusu ile veya borunun yanaşmadığı yerlerde el ile püskürtülmesi, sıcak bitümlü karışımın taşıma vasıtalarına yüklenmesi, finişere boşaltılması, elektronik duyargalı finişerle serilmesi, tokmaklanması, demir merdaneli ve lastik tekerlekli silindirlerle sıkıştırılması, gerektiğinde ek yerlerinin ısıtılması, kesilmesi, kenarların ve ek yerlerinin tanzimi, geometrik standardın temini için aletli ölçmelerin yapılması, elektronik duyargalı finişer için yan baz hattının yerleştirilmesi. kot almaya yarayacak ayarlı ofset hattının teşkili, aplikasyon, nivelman vs. yapılması, taşıma kamyonlarının plentte bekletilmeleri, finişerle beraber çalışmaları ve sırası gelinceye kadar beklemelerinin karşılığı, araştırma ve teknik nezaret işlerinin yapılması suretiyle binder tabakasının teşkili ile Bitümlü malzeme bedeli, bitümlü malzemenin teslim yerinden depo tankına kadar taşınması, taşıma dolayısıyla soğuyan bitümlü malzemenin emiş derecesine kadar ısıtılması, bitümlü yapıştırıcının yol boyunca taşınması, bitümlü karışımın işbaşına kadar taşınması, yapılan süpürme işlerinde tretuvara konan süprüntü malzemesinin vasıtalara yüklenmesi, taşınması ve boşaltılması, doğal kumun plente taşınması,idarece öngörülen test ve deneylerin masraf bedeli ve nakliyeler dahil diğer bütün işlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat masrafları. ÖLÇÜ 7 cm. sıkışmış kalınlıktaki binder karışımının metrekare cinsinden alanıdır. Not: (1) Binder, projede belirtilen sıkışmış 7 cm. kalınlıkta serilecektir. Tolerans olarak ± 0.7 cm. kabul edilecek olup tabaka kalınlığının toleranstan fazla serilmesi halinde fazlası için ödeme yapılmayacaktır. (2) Tüm makine,teçhizat,işçilik,malzeme ve nakliye vb. giderleri birim fiyata dahildir. (3) Bitümlü karışım içindeki agrega karışım oranlarının değişmesi veya ilave filler ve/veya kum gerekmesi halinde, herhangi bir munzam ödeme veya yeni fiyat yapılmaz. (4)Reklaj bedeli birim fiyata dahildir. (5)Yapılan imalatlar Afyonkarahisar mevsim koşullarına dayanıklı olmalıdır. (6)Karayolları teknik şartnamesi şartları sağlanarak uygulanacak granülometri için gerekli bitüm miktarı kullanılacaktır.bitüm bedeli birim fiyata dahildir.

2 7 cm sıkışmış kalınlıkta 1 m² asfalt betonu için astar yapılması, binder tabakası yapılması (bitüm bedeli dahil) (kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM ASFALT KAPLAMAYA AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME Temelin üzerine yapılacak asfalt betonu kaplama, kırılmış ve elenmiş kaba agrega, ince agrega, mineral fillerin belli gradasyon limitleri arasında işyeri karışım formülü esaslarına uygun olarak bitümlü bağlayıcı ile plentte karıştırılarak oluşturulan temeller üzerine bir veya birden fazla tabakalar halinde sıcak olarak tatbik edilecektir. Asfalt betonuna gerekli kaba agrega, ince agrega, mineral filler, bitümlü malzeme, gradasyon limitleri, işyeri karışım formüllerinin esasları, inşa metodu, kullanılacak araç ve gereçler, gerekli diğer tüm özel ve genel şartlar aşağıdaki tariflere uygun olarak eksiksiz bir şekilde uygulanacaktır. ASFALT BETONUNA GEREKLİ MİNERAL MALZEMELER: MİNERAL AGREGA : Kaba agrega, ince agrega ve mineral filler olmak üzere üç ayrı dane grubuna ayrılacak ve bu dane gruplarının düzgün bir derecelenme verecek şekilde belli oranlarda karıştırılmasından oluşacaktır. Kaba agrega, ince agrega ve mineral filler ilgili esaslara uygun olarak hazırlanacak, ana gradasyon limitlerinden birine uyacak şekilde belli oranlarda harmanlama yapılarak kullanılacaktır. MİNERAL AGREGA İLE İLGİLİ GENEL ÖZELLİKLER: Kaba agrega, ince agrega ve mineral fillerden oluşan karışıma esas mineral agrega aşağıdaki genel ve özel fiziki özelliklere haiz olacaktır. Agrega kırmataş, kırılmış çakıl veya bunların karışımından ibaret olacaktır. Karışım içindeki kırmataş veya kırma çakıl temiz, sert, sağlam ve dayanıklı tanelerden ibaret olacak, bütün malzemede kil toprakları, bitkisel maddeler ve diğer zararlı maddeler bulunmayacaktır. Ana gradasyon limitleri içerisinde karışıma girecek mineral agregalara uygulanacak laboratuar deneyleri ile bu deneylerin sonucu elde edilecek fiziki bulgular Karayolu teknik Şartnamesinde belirtilen minimum ve maksimum değerlere uygun olacaktır Sıcak karışıma esas asfalt betonu binder tabakası mineral agrega ana gradasyon limitleri olarak Karayolları Teknik şartnamesindeki ilgili tablolar kullanılacaktır.

3 KARIŞIMDA KULLANILACAK BİTÜMLÜ MALZEME: TS 1081 EN Bitümler ve bitümlü bağlayıcılar- kaplama sınıfı bitümler özellikler şart ve tariflerini tümüyle kapsayacak özellikte olacaktır..işyeri karışım formülü ile kullanılacak bitümlü bağlayıcı 50/70 penetrasyonlu bitüm Müteahhit Firma tarafından temin edilecektir. ASTAR OLARAK BİTÜMLÜ MALZEME T.S.E TS 1083 ile belirlenen tüm şartlara uyan MC-30,bitümlü, yapıştırıcı malzeme Müteahhit Firma tarafından temin edilecektir. YAPIŞTIRMA TABAKASI Yapıştırma tabakası aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 1. Yapıştırma tabakası uygulanacak satıh mekanik süpürgelerle iyice temizlenmelidir. 2. Yapıştırıcı malzeme distribütörlerde satha düzgün ve uniform bir biçimde 0,150-0,500 lt/m olacak şekilde püskürtülmelidir. 3. Satıhta göllenme ya da aşırı yapıştırıcı bulunan kısımlar sökülüp atılmalıdır. 4. Yapıştırıcının çabuk kür olması ve asfalt tabakası uygulanmasına geçilebilmesi için çabuk kür olabilen tipten RC-250 sıvı asfalt olmalı ve uygulama sıcaklığı C civarında bulunmalıdır İŞYERİ KARIŞIM FORMÜLÜ: İdare tarafından yükleniciye binder için işyeri karışım formülü Karayolları Genel Müdürlüğü veya Bölge Müdürlükleri nden alınacak ve İdare ye bildirdikten sonra kesinleşerek asfalt betonu imalinde esas alınacaktır. Asfalt betonu yapımında kullanılacak mineral agrega karışımının granülometrisi binder tabakası için Karayolları Teknik Şartnamesinde verilen gradasyon sınıflarından birine uygun olacaktır. Kullanılacak granülometri sınırları içindeki agrega karışımı, kabadan inceye doğru muntazam bir dereceleme gösterilecek ve herhangi bir elekte alt seyretmeyecektir. Asfalt betonu imalinde işyeri karışım formülü esas alınacak ve işyeri karışım formülünde verilen soğuk beslemedeki agrega oranlarına aynen uyulacaktır. İNŞAAT METODU: Asfalt betonu inşaatında aşağıdaki her bölümde tarif edilen gereklilikler eksiksiz yerine getirilecektir. Hava sıcaklığına bağlı olarak asfalt betonu karışımının plent altında vasıta üzerindeki sıcaklığı aşağıdaki limitler arasında olacaktır.

4 HAVA SICAKLIĞI KARIŞIMIN SICAKLIĞI C arası için 155 C C arası için 145 C 35 C yukarısı için 140 C YOLUN HAZIRLANMASI: Bütünüyle mevcut yerindeki boykesit ve enkesit dikkate alınarak inşa edilecek, bombe ve dever şartnamelere uygun olacaktır. Üst yapı kalınlıkları tatbik edilmiş olacaktır. Satıhta gevşek ve serbest malzeme olmayacaktır. Yolun boyuna ve enine kesitlerini kontrolünde 5 m içinde 2 cm den fazla tümsek veya çukurlar bulunmayacaktır.satıhta kil, organik madde, nebati toprak bulunmayacak, mevcutlar kazınacaktır. Yukarıdaki şartlara uymayan temeller üzerine asfalt betonu inşa edilmeyecektir. İşyeri formülüne göre karıştırma; İdare tarafından verilmediği takdirde Kara Yolları Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğünden alınarak İdareye sunulan işyeri karışım formülüne uyan mineral agrega ve bitümlü malzeme plentte karıştırılacaktır. Mineral agrega, bitümlü malzeme karışımı homojen olacaktır, hiçbir karışmamış malzeme bulunmayacaktır. Plentte karışıma girecek mineral agrega C arasında, bitümlü malzeme C arasında ısıtılacaktır. Isıtma ve karıştırma süresince mineral agreganın ve bitümlü malzemenin öz yapısını da hiçbir değişiklik olmayacaktır. Bitümlü astar malzemesinin uygulanması: Bitümlü astar malzemesi uygulanmadan önce yol yüzeyi döner mekanik süpürge ile en az iki kere süpürülecektir. Döner mekanik süpürgenin temizleyemediği yerler el süpürgesi ile temizlenecektir. Yol yüzeyindeki gevşek noktalar ve serbest malzeme bulunmayacak kil, toz hayvan pisliği ve benzeri maddeler kazınarak, süpürülerek atılacaktır. Yol yüzeyinin temizlenmesi serme genişliğinden yarım metre fazla yapılacaktır. Bitümlü astar malzeme distribütörle yol yüzeyine püskürtülecektir. Püskürtme birim alana eşit düşecek miktarda uygulanacaktır. Bitümlü astar malzeme tatbik edilecek granül temellerde üst yüzeyden derinliğe 0,5 ile 2,5 cm lik kısmın rutubeti %2 den fazla olmayacaktır. Bitümlü astar malzemesi temelin cinsine göre deney yolu ile bulunacak miktar esas alınarak m2 ye ortalama 1,5 kg uygulanacaktır. Bitümlü astar malzemesi +5 C altında hiçbir suret ve şekilde tatbik edilmeyecektir. Astar malzemesi distribütörle püskürtülürken sıcaklığı C olacaktır.astar malzeme gün ışığında tatbik edilecektir.astar malzeme püskürtülürken sonra kür etmesi için en az 24 saat bekletilecektir..

5 Karışımın İşyerine Nakli: Asfalt betonu karışımın naklinde kullanılan araçlar temiz, muhafazalı damper şasesi düz ve madeni olacaktır. Karışımın nakli yapılmadan önce araçların damper şaseleri yapışmayı önleyecek ince bir yağla yağlanacaktır. Kullanılacak yağlama maddesi karışımı ayrıştırmayacağı gibi herhangi bir fiziksel ve kimyasal etkisinde olmayacaktır. Karışımın Serilmesi: Karışımın plentten iş yerine nakli süresince sıcaklık kaybı 10 C den fazla olmayacaktır. Serme yapılacak yol yüzeyi her türlü yabancı maddelerden arıtılmış olacaktır. Karışım serilmesi ile ilgili diğer tüm hususlar Karayolları Genel müdürlüğü bitümlü kaplamalar fenni şartnamesinde belirtilen hususlara müteahhit aynen uymak mecburiyetindedir.. KARIŞIMIN SIKIŞTIRILMASI Karışımın yolda serilir serilmez silindiraja geçilecektir. Silindiraja başlandığında karışım sıcaklığı 130 C nin altında olmayacaktır. Silindiraja şartnamelerdeki sıkıştırma şartları yerine getirilene kadar devam edilecektir.sıcak karışımın silindirajı süresinde 8 saatlik serme kapasitesi 600 tona kadar sermelerde en az iki adet silindir kullanılacaktır. 600 tondan fazla sermelerde her 400 ton için bir silindir ilave edilecektir. Silindirlerin statik ağırlığı 8-12 ton arasında olacaktır. Üç silindir kullanıldığında silindirlerden biri kendisinden yürür lastik tekerlekli olacaktır. Silindiraj esnasında silindirlerin çizgesel baskı kuvveti 50 kg/ cm den az olmayacaktır. Karışımın silindirajı aşağıda tarif edilen üç safhada tamamlanacaktır. İlk silindiraj: Sıcak karışımın elle, greyderle, serici ile serilmesini takiben beklemeksizin ilk silindiraj yapılacaktır. İlk silindiraj yapılacak ve bir noktadan en az iki geçiş olacak şekilde uygulanacaktır. Ara silindiraj: İlk silindirajı takiben yapılacaktır. Bir noktadan en az iki geçiş olacak şekilde uygulanacaktır. Demir tekerlekli silindir kullanılabilecektir. Son silindiraj: Demir tekerlekli silindirlerle yapılacaktır. Bir noktadan en az iki geçiş olacak şekilde uygulanacaktır. İlk silindirajdan yarım saat sonra yapılacaktır.iki silindir kullanıldığında ilk silindirajla ara silindir birlikte uygulanacaktır. Silindirajla uygulanacak sıra: Karışım serildikten sonra aşağıda tarif edilen sıra takip edilerek silindirleme yapılacaktır.

6 Birinci şerit serildikten sonra takip edilecek sıra, Varsa önce enine ek yeri silindirlenecek. Serilen şeridin yüksek kenarının yola tespit silindirajı yapılacaktır. Serilen şeridin düşük kenarından silindirlenmeye başlanacak ve her geçişte bir evvelki ize en az 50 cm bindirme yapılarak kenara doğru uygulanacaktır. İkinci şerit serildikten sonra takip edilecek sıra: Varsa önce enine ek yeri silindirlenecek Boyuna ek yeri silindirlenecek Serilen şeridin düşük kenarından başlanarak her geçişte bir önceki ize en az 50 cm bindirme yapılarak yüksek kenara kadar silindiraja devam edilecek. SİLİNDİRAJDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: Şeritlerin kenarlarını silindirlenmesinde tekerin en az 10 cm dışarı taşması temin edilecektir. Silindirlemede ani duruş ve kalkış yapılmayacaktır. Silindirleme süresinde silindirler taze karışım üzerinde bekletilmelerine müsaade edilmeyecektir. Silindirleme süresince silindirler zikzak hareketler yaptırılmayacaktır. Silindirlemede silindirlerin hareket aktaran tekeri serme yönünde olacaktır. Silindirin tekerlekleri karışımın yapışmasını önlemek için yeter miktarda su ile ısıtılacaktır. Sudan başka bir sıvı kullanılmayacaktır. Silindirle sıkıştırılmayan yerler en az 10 kg ağırlığındaki el tokmaklarıyla veya kompaktörlerle sıkıştırılacaktır. EK YERLERİN YAPILMASI : Boyuna ve enine ek yerleri silindirajdan sonra belli olmayacak şekilde inşa edilecektir. Günlük çalışma sonunda tek şerit halinde serilmiş kısım bırakılmayacaktır. İkinci şerit serilmeden önce birinci şeritin boyuna ve enine kenarları kontrol edilecek, kenarları dik olması temin edilecektir.boyuna ve enine kenarlardan 3 m içinde 2,5 cm den fazla bir doğru çizgiye göre dalgalanmalara müsaade edilmeyecektir. İkinci şerit serilirken birinci şeride yapılacak bindirme 5 cm den fazla olmayacaktır. Bindirme sonucu fazla karışım yeni şeridin üzerine usulüne gelberi ile çekilmelidir. Gerektiğinde boyuna ve enine ek yerlerinin daha iyi yapılması için yan satıh ısıtma tertibatı sericiye takılarak birleşme yüzeyi ısıtılacaktır. Ek yerlerinin yapılmasında kalifiye işçi kullanılarak ve yerlerinin geçirimsiz, düzgün ve pürüzsüz olması temin edilecektir. YÜZEYİN DÜZGÜNLÜĞÜ: Karışım serilip sıkıştıktan sonra yol, plan, profil ve en kesitlere aynen uyacaktır.yol yüzeyinde renk farkı, çatlamalar, çökmeler, tümsekler ve teker izleri bulunmayacaktır. Yüzey düzgünlüğü kontrolü Karayolları Genel Müdürlüğü Bitümlü Kaplamalar Fenni Şartnamesi hükümlerine uygun olarak yapılacaktır.

7 YOLUN TRAFİĞE AÇILMASI: Serme ve sıkıştırma süresince yolun serme yapılan kısmı trafiğe kapalı tutulacaktır. Son silindirajdan sonra serilen tabaka normal çevre sıcaklığına düşene kadar üzerinden yaya ve araç trafiği geçirilmeyecektir. Normal sıcaklığa ulaşıldığından yol/saha trafiğe açılacaktır. Kaplamaya başlamadan evvel yolların süpürülmesi, kaplama yapılacak satıhların tamamen temizlenmesi ve pisliklerin tamamen atılması işi müteahhitlikçe yapılacaktır. Kullanılacak agrega karışım oranları Karayolları Genel Müdürlüğü Bitümlü Kaplamalar Fenni Şartnamesindeki şekliyle uygulanacaktır. İdarece gerek görüldüğü takdirde Müteahhit, karışım oranlarını ve malzemelerin fenni şartname hükümlerine uygun olup olmadığını karayolları veya yetki belgeli özel ve kamu kurumları laboratuarlarında kontrol ettirecektir. Yol platform sathının temizlenmesi, granülometrisine göre mıcır, kum filler ve bitümden oluşan sıcak karışımın plentte karıştırılması ve sıcak malzemenin kaplama yapılacak yola finişerle serilmesi, astarlama nakliye her türlü malzeme ve işçilik dahil yerine dökülmesi müteahhide aittir. İkmal edilen asfalt betonu kaplaması tamamen soğuyup sertleşmedikçe trafiğe açılmayacaktır. Trafik ikazı için lüzumlu işaret levhalarının trafik kurallarına göre yerleştirilmesi ve yaptırılması müteahhide ait olup bunlar için ayrıca bir bedel ödenmez. Silindiraj işine yol alınmasında ise evvela banket kenarında başlanacak, kurbta ise deverin düşük tarafından başlanacaktır. Silindirin tekerlek izi de serme ek çizgisi yok oluncaya kadar silindire devam edilecektir. Bu hususi ve fenni şartnamede belirtilmeyen diğer hususlar Yapım İşleri Genel Şartnamesine ve Karayolları Teknik Şartnamesi hükümlerine tabidir Müteahhit yeni asfalt betonu yapılacak yerlerde mutlaka yolun etüdü yapılacak yüzeysel sularının kolayca kanalizasyona verilmesi için yolda eğimlerinin nivo ile verilmesi, asfalt yapıldıktan sonrada nivo ile kontrol edilmesi gerekmektedir. Müteahhit buna uymaya mecburdur. Bu kontrollerin yapılabilmesi için şantiyeden çalışır durumda nivo ve diğer yardımcı aletleri hazır bulunduracaktır. Asfalt betonu altında pik kazan ızgara ve diğer kapakların kaldırılmasına müteahhit azami dikkat edecektir. Aksi takdirde asfalt altında kalan kapak ve ızgaralardan müteahhit sorumludur. Asfalt kaplama yapılan yollardan idarenin istediği miktarda karot numuneleri ilgili yüklenici tarafından alınacak ve bu karot numuneleri karayolları veya yetki belgeli özel ve kamu kurumları tarafından deneyleri yapılarak idareye teslim edilecektir. Yapılan imalatların kontrolü ve ölçülmesi için her türlü ölçme aleti müteahhit firma tarafından sağlanacaktır.

8 ÖZ-AY-2 Ocak taşının konkasörle kırılması suretiyle en büyük boyutu 75 mm. (3") lik alt temel malzemesi ile alt temel yapılması( M3) Karayolları teknik şartnamesindeki esaslar ve şartlar dahilinde en büyük boyutu 75 mm. (3") lik alt temel malzemesinin temini, gerekli şantiye yerine kadar nakli,, (yükleme, boşaltma vb.., dahil); 30'ar cm. aralıklarla tabaka tabaka serilmesi, sulanması, sıkıştırılması ve proje kotlarına uygun hale getirilmesi.gerektiğinde numune alınıp, deneye tabi tutulması. ÖLÇÜ: Yerinde sıkışmış kalınlıktaki malzemenin metreküp cinsinden hacmi hesaplanır ÖZ-AY-3. Mekanik Temel Yapılması (1 inç kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile)(m3) Karayolları teknik şartnamesindeki esaslar ve şartlar dahilinde 1 mekanik temel malzemesinin temini, gerekli şantiye yerine kadar nakli,mevcut alt temel malzemesinin tesviyesi, (yükleme, boşaltma vb.., dahil); 15'er cm. aralıklarla tabaka tabaka serilmesi, sulanması, sıkıştırılması ve proje kotlarına uygun hale getirilmesi.gerektiğinde numune alınıp, deneye tabi tutulması. ÖLÇÜ: Yerinde sıkışmış kalınlıktaki malzemenin metreküp cinsinden hacmi hesaplanır ÖZ-AY-4 Çim saha teşkili(m2) Ek-1'deki şartname hususları geçerlidir.

9 Ek-1 AKÜ KAMPÜSLERİ ÇİM SAHA TEŞKİLİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME Yeni Çim Saha Tesisi yapılabilmesi için uygulanması gereken işlemler aşağıdaki şekilde yapılacaktır: 1- Mevcut bitkisel toprak serilmiş alan kaba tesviyesini sağlamak amacıyla el ile tırmıklanır, düzeltilir.yeni üst tabaka ile alttaki tabakanın karıştırılması ile homojenlik sağlanması ve çukur-tümseklerin düzeltilmesi için cm derinliğinde belleme yapılır. 2- Bu şekilde kaba tesviyesi yapılan alana ortalama 7-10 cm. kalınlığında bitkisel toprak-mil-organik gübre karışımı elenip-karıştırılarak çim saha teşkili ve tohum yatağı hazırlanması işlemine başlanır. Bu işlemlerde şöyle uygulanacaktır: a) Organik üst materyal serilen alan söz konusu organik materyalin alttaki bitkisel toprağa karıştırılması için tekrar cm. derinliğinde bellenir, traktöre monte edilen rototillerle kesekler kırılır ve bastırılır. b) Alan tekrar tırmıklanarak ince tesviyesi yapılır ve mastarlanmış şekilde düz hale getirilir. İnce tesviyesi yapılmış olur. c) İnce tesviyesi yapılan alan elle tokmaklanarak ve kg. lık demir silindirlerle silindirlenerek sıkıştırılır ve tohum yatağı hazırlanır. 3- İnce tesviyesi yapılan ve tohum yatağı hazırlanan alanda; ilimizin iklim koşulları, alanın özellikleri ve kullanım amacına göre seçilen çim tohumu çeşitleri aşağıdaki oranlarda karıştırılarak temin edilerek sahaya taşınmalı ve m2 ye ortalama en az gr. gelecek şekilde meleke kasvetmiş usta bir bahçıvana homojen şeklinde ektirilecektir. İstenilen çim tohumu karışımı oranları; %20 lolium paranne (I. varyete) %20 lolium paranne (II. varyete) %20 Festuca rubra rubra (..) %15 Festuca rubra mommutata (..) %20 Poa pratensis (.) %5 Agrotis capillaris-çeşitlerinden karıştırılarak elde edilecek T.C. Tarım Bakanlığı onaylı orjinal, ithal sertifikalı 6 karışımlı seleksiyondan geçmiş, çimlenme gücü yüksek, yeni mahsul olacaktır. Bu karışım ince yapraklı, basılmaya dayanıklı, yavaş boyanan ve boşlukları süratle dolduran, güçlü kök yapısı ve sık dokusu ile mükemmel yüzey oluşturup iyi sulanan alanlarda çok iyi sonuçlar verecektir. 4- Çim tohumu ekimi yapılan alana m2 ye gr. isabet edecek şekilde toprağın ve nem durumuna göre yavaş çözünen orijinal çim gübresi veya TSP-DAP gibi suni gübre serpilmelidir. 5- Ekilen alanların rüzgar etkisiyle uçmasını kuşlar ve karıncalar tarafından taşınmasını önlemek için üzerine ortalama en az 2 cm. kalınlığında serilecek olan örtü malzemesi (yanmış-patozlamış koyun keçi gübresinden oluşan, elenip karıştırılarak sahaya nakli yapılan, boşaltılan organik madde) serilerek tahta tokmak ve kg. lık demir silindirle tokmaklanıp, silindirlenerek pekiştirilir ve ekim tamamlanarak ince süzgeç veya fiskiye ile can suyu verilmelidir.can suyu kısa aralıklarla tekrarlanarak toprakta en az 8-10 cm. derinliğe suyun inmesi sağlanmalıdır. 6- Çim saha teşkili tamamlanan alan en az gün süre ile itina ile sulanarak çim tohumu çeşitlerinin tümünün çıkışı tamamlanmalı, ekimden sonra çayır alanlarında meydana gelebilecek boşluklar bölgesel ekim yapmak suretiyle tamamlanmalıdır gün sulanarak sahayı kapatan, çıkışı tamamlanan çimler kg. lık demir silindirle silindirlenerek keskin bıçaklı çim makinesi ile ilk biçimi yapılarak alan idareye teslim edilmelidir. Not:Çim saha teşkili için gereken tüm malzeme,işçilik ve nakliye giderleri birim fiyata dahildir.

10 ÖZ-AY-5 Panel çit temini ve montajının yapılması(yükseklik 0,8 mt,genişlik 2,5 mt) Ekteki şartnamesine uygundur. 1-İş A.K.Ü. Kampüsleri Afyonkarahisar içerisindedir. 2- Her türlü malzeme temini, makine, yakıt, parça, zaiyat, işçilik, nakliye, yükleme, boşaltma ve genel giderler fiyatlara dahildir. H: 0,80 MT, B=2,50 MT EBATLARINDA PANEL ÇİTE AİT ŞARTNAME 1 Panel ebadı= yükseklik 0,80 mt, genişlik ( 2 direk arası ) 2,,50 mt olacaktır. 2 Direk: 60 X60X1,5 mm ebadında olacak ve her 2,50 metrede bir konulacaktır. 3 Panel ve direk malzemesi : Sıcak daldırma galveniz üzeri RAL 6005 yeşil standart renkte polyester boyalı olacaktır. 4 Direk altlarında 10X10X5 mm lamadan ankraj kullanılacaktır 5 Direklerin üst kısmına plastik şapka montaj edilecektir. 6 Panel tel çapı : Ø 4,5 mm, göz aralığı 5X15 cm olacaktır. 7 Bağlantı : UV dayanımlı plastik kelepçe sistemi olacaktır. 8 Tel çit panelin büküm sayısı 2 olacaktır. 9 Her türlü malzeme temini, makine, yakıt, parça, işçilik, nakliye, yükleme,boşaltma ve genel giderler fiyatlara dahildir. ÖZ-AY-6 Toprak dolgu yapılması (m3) İdarenin uygun gördüğü evsafta toprağın temini, gerekli şantiye yerine kadar nakli, (yükleme, boşaltma vb.., dahil); 30'ar cm. aralıklarla tabaka tabaka serilmesi, sulanması, sıkıştırılması ve proje kotlarına uygun hale getirilmesi. NOT:Toprak üstündeki yapılara(alttemel,üsttemel,yaya kaldırımı vb.) zarar verebilecek konsolidasyon oluşmaması için gerekli tedbirler müteahhitce alınacaktır. ÖLÇÜ: Yerinde sıkışmış kalınlıktaki malzemenin metreküp cinsinden hacmi hesaplanır

11 ÖZ-AY-7 Şantiye içi dolgu toprak nakli, serilmesi,sıkıştırılması(m3) Şantiye mahallinde yapılan kazılardan çıkan ve şantiye içerisinde ort.1000 m. mesafelere taşınacak olan her cins dolgu toprağının vasıtalara yüklenmesi,nakli, boşaltımı, 30'ar cm. aralıklarla tabaka tabaka serilmesi, sulanması, sıkıştırılması ve proje kotlarına uygun hale getirilmesi. ÖLÇÜ: Yerinde sıkışmış kalınlıktaki malzemenin metreküp cinsinden hacmi hesaplanır ÖZ-AY-8 45 cm.lik P.Ü. delinatör montajı(adet) P.Ü. Malzemeden üretilmiş, kırılmaz, esnek reflektif uyarıcılı 45 cm lik delinatör temini, nakli ve montaj dahil bedeli ÖZ-AY-9 75 cm.lik P.Ü. delinatör montajı(adet) P.Ü. Malzemeden üretilmiş, kırılmaz, esnek reflektif uyarıcılı 75 cm lik delinatör temini, nakli ve montaj dahil bedeli ÖZ-AY-10 PPC oval yol butonu(adet) PPC malzemeden üretilmiş, reflektif mercekli oval yol butonu temini ve projesine uygun olarak özel burgulu çivi ile montajı dahil bedeli. ÖZ-AY-11 Stabilize malzeme veya elenmesi gerekmeyen ince agrega malzeme ile temel tabanı ve hendek dolgusu yapılması (m3) Stabilize malzeme veya elenmesi gerekmeyen ince agrega malzeme (kum) temini,nakliyesi, hendek içine tesviye edilerek serilmesi ve sıkıştırılması NOT: Geri kalan hendek boşluklarının kanal kazısından çıkan malzemeyle doldurulup sıkıştırılması birim fiyata dahildir. ÖLÇÜ: Yerinde sıkışmış kalınlıktaki kumun iller bankası şartnamelerindeki kanal taban genişliği göz önünde bulundurularak metreküp cinsinden hacmi hesaplanır

12 ÖZ-AY-12 Makinalı beton perdahlama yapılması(m2) Dökülmüş betonun perdah makinesi ile yüzeyinin düzeltilmesi,perdah bıçakları ile perdahlanarak düzgün bir yüzey elde edilmesi ve fırça çekilmesi işi. ÖZ-AY-13 İdare malı panel çit ve direklerin sökülmesi,söküldüğü yerden iş mahalline nakledilmesi ve montajının yapılması(m2) İdare malı panel çit ve direkler hasar verilmeden sökülüp,söküldüğü yerden iş mahalline nakledilip, mevcut temel betonuna ankrajlanması işi. ÖZ-AY-14 Panel çit temini ve montajının yapılması(yükseklik 1 mt,genişlik 2,5 mt) Ekteki şartnamesine uygundur. 1-İş A.K.Ü. Kampüsleri Afyonkarahisar içerisindedir. 2- Her türlü malzeme temini, makine, yakıt, parça, zaiyat, işçilik, nakliye, yükleme, boşaltma ve genel giderler fiyatlara dahildir. H: 1,00 MT, B=2,50 MT EBATLARINDA PANEL ÇİTE AİT ŞARTNAME 1 Panel ebadı= yükseklik 1,00 mt, genişlik ( 2 direk arası ) 2,50 mt olacaktır. 2 Direk: 60 X60X1,5 mm ebadında olacak ve her 2,50 metrede bir konulacaktır. 3 Panel ve direk malzemesi : Sıcak daldırma galveniz üzeri RAL 6005 yeşil standart renkte polyester boyalı olacaktır. 4 Direk altlarında 10X10X5 mm lamadan ankraj kullanılacaktır 5 Direklerin üst kısmına plastik şapka montaj edilecektir. 6 Panel tel çapı : Ø 4,5 mm, göz aralığı 5X15 cm olacaktır. 7 Bağlantı : UV dayanımlı plastik kelepçe sistemi olacaktır. 8 Tel çit panelin büküm sayısı 2 olacaktır. 9 Her türlü malzeme temini, makine, yakıt, parça, işçilik, nakliye, yükleme,boşaltma ve genel giderler fiyatlara dahildir.

13 ÖZ-AY-15 Şantiye içi idare malı alt temel malzemesi nakli, serilmesi,sıkıştırılması(m3) Şantiye mahallinde idare malı olan ve şantiye içerisinde ort.1000 m. mesafelere taşınacak olan alt temel malzemesinin vasıtalara yüklenmesi,nakli, boşaltımı, 30'ar cm. aralıklarla tabaka tabaka serilmesi, sulanması, sıkıştırılması ve proje kotlarına uygun hale getirilmesi. ÖLÇÜ: Yerinde sıkışmış kalınlıktaki malzemenin metreküp cinsinden hacmi hesaplanır ÖZ-AY-16 Bitkisel toprak temin, nakli, serme,sıkıştırma(m3) Çim saha teşkilinde ve ağaçlandırma sahalarında kullanılacak toprağın temini, yerinden kazılarak taşıtlara yüklenmesi ve şantiye mahalline taşınması, projesine uygun kotlarda serilmesi ve elle sıkıştırılması işidir. ÖLÇÜ: Yerinde sıkışmış kalınlıktaki malzemenin metreküp cinsinden hacmi hesaplanır ÖZ-AY cm çaplı dairesel veya eşkenar üçgen Trafik Levhası ve Omega Direk Montajı(Adet) 60 cm çaplı dairesel veya eşkenar üçgen trafik levhası imali,şantiye sahasına nakli ve omega direk kullanılarak zemine çakılarak yerine montaj bedeli 2-Trafik levhalarında 2 mm kalınlığında galvanizli sac plaka üzerine reflektifli transparan yapıştırma yapılmak suretiyle imal edilmiş olması,yedi yıl görünürlük özelliğine haiz olması,omega montaj direğinde ise 3 metre boyunda ve 4 mm et kalınlığında sıcak daldırma galvaniz ile kaplanmış olması, 50 cm zemine çakılmak suretiyle montajı ve trafik işaretlerinin Karayolları Standartlarına uygunluğu olacaktır. ÖZ-AY-18 50*75 cm Trafik Levhası ve Omega Direk Montajı(Adet) 50*75 trafik levhası imali,şantiye sahasına nakli ve omega direk kullanılarak zemine çakılarak yerine montaj bedeli 2-Trafik levhalarında 2 mm kalınlığında galvanizli sac plaka üzerine reflektifli transparan yapıştırma yapılmak suretiyle imal edilmiş olması,yedi yıl görünürlük özelliğine haiz olması,omega montaj direğinde ise 3 metre boyunda ve 4 mm et kalınlığında sıcak daldırma galvaniz ile kaplanmış olması, 50 cm zemine çakılmak suretiyle montajı ve trafik işaretlerinin Karayolları Standartlarına uygunluğu olacaktır.

14 ÖZ-AY-19 Kauçuk esaslı kasis montajı(mt) 60 cm eninde siyah renkli kauçuk şaseli sarı reflektif bantlı kasis imali,nakli ve projesine uygun montaj bedeli ÖZ-AY-20 Bordür boyanması uygulaması(m2) Klor kauçuk ve selülozik özellikli yol çizgi boyası ile bordür yüzeylerin temizlendikten sonra makine ile boyasının yapılması bedeli ÖZ-AY-21 8*8*6 cm Boyutlarında Gri Renkli Granit Küp Taş Temini ve Her Desende Yerine Döşenmesi( M2) 8*8*6 Boyutlarında Gri Renkli Granit Küp Taş Temini, gerekli şantiye yerine kadar nakli,, (yükleme, boşaltma vb.., dahil);şartnamesine ve projesine uygun olarak döşenmesi. Granit Küp taş uygulamalarında metrekareye 0,05 ile 0,06 m³ taş tozu sarfedilecektir. Beton yüzeyler için kullanılacak taş tozu yıkanmış üç (3) numara taş tozu olacaktır. Uygulama esnasında taş tozu yüzeye serilip mastar çekildikten sonra yerine döşenecek ve sonrasında yüzeyi kompaktör ile sıkıştırılacaktır.. İlk sıkıştırma işlemi bittikten sonra taşlar arasındaki derz boşluklarının dolması amacıyla yüzeye taş tozu serpiştirilecek, ikinci sıkıştırma işlemi yapılacak ve en son olarak yüzey çek pas aracılığıyla temizlenecektir. ÖZ-AY cm çaplı Her Renkte Podima Çakılı Temini ve Her Desende Dikine Döşenmesi( M2) 3-5 cm çaplı her renkte Podima Çakılı Temini, gerekli şantiye yerine kadar nakli, (yükleme, boşaltma vb.., dahil); ve projesine uygun olarak dikine harçlanarak döşenmesi.

15 ÖZ-AY-23 20*60 cm Bilgilendirme levhası imali,şantiye sahasına nakli ve yerine montajı(adet) 2-Bilgilendirme levhaları 2 mm kalınlığında galvanizli sac plaka üzerine yedi yıl görünürlük özelliğine sahip reflektifli transparan yapıştırma yapılmak suretiyle imal edilerek mevcut direklere montajı yapılacaktır.bilgilendirme yazıları birim fiyata dahildir. ÖZ-AY-24 50*75 cm trafik levhası imali,şantiye sahasına nakli ve mevcut omega direğe montajı(adet) 2-Trafik levhalarında 2 mm kalınlığında galvanizli sac plaka üzerine reflektifli transparan yapıştırma yapılmak suretiyle imal edilmiş olması,yedi yıl görünürlük özelliğine haiz olması ve trafik işaretlerinin Karayolları Standartlarına uygunluğu olacaktır. ÖZ-AY-25 İdare malı sökülmüş parke,bordür vb. malzemenin ANS kampüsü içindeki (ortalama 1 km mesafeye kadar ) idarenin belirleyeceği döküm sahasına makinayla yükleme,nakli ve boşaltılması(m3) ÖLÇÜ: Nakledilen depoda yerinde topoğrafik ölçüm neticesinde metreküp cinsinden hacmi hesaplanır Not:Nakledilen malzeme döküm sahasına düzenli bir şekilde boşaltılacaktır Not:Tüm ihale kapsamında yer alan pozlardaki inşaat imalatlarının nakliyeleri ve malzemelerin konulması ile ilgili her türlü taşımalar, işçilik, makine ve teçhizat giderleri birim fiyatlara dahildir. Beton kaldırımlarda 2 metrede bir soğuk derz uygulaması yapılacaktır.

Bu Teknik Şartname Karayolları Genel Müdürlüğü nün izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI

Bu Teknik Şartname Karayolları Genel Müdürlüğü nün izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI KISIM 201 201. AĞAÇ KESME, KÖK SÖKME VE TEMİZLEME İŞLERİ 201.01 Tanım Bu kısım; plan ve projelerde tanımlanan, yol yapım sınırları dahilinde yer alan her türlü ağaç, dal, çalı,

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DSİ JEOTEKNİK HİZMETLER VE YERALTISULARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMEL SONDAJ VE ENJEKSİYON TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DSİ JEOTEKNİK HİZMETLER VE YERALTISULARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMEL SONDAJ VE ENJEKSİYON TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DSİ JEOTEKNİK HİZMETLER VE YERALTISULARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMEL SONDAJ VE ENJEKSİYON TEKNİK ŞARTNAMESİ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Basım ve Foto - Film Şube

Detaylı

,$1i$ :.4. ,'llra. a,l

,$1i$ :.4. ,'llra. a,l a,l :.4.,$1i$,'llra.' Türkiye nin İlk Beton Karayolları TÇMB / AR-GE / Y 09.02 Prof. Asım YEĞİNOBALI Ağustos 2010, ANKARA 2. Baskı ISBN 978-975-8136-27-8 TÇMB / AR-GE ENSTİTÜSÜ Yerleşim Adresi: Cyberpark,

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME YER ALTI TESİSLERİ REFERANS DÖKÜMANI

ELEKTRONİK HABERLEŞME YER ALTI TESİSLERİ REFERANS DÖKÜMANI ELEKTRONİK HABERLEŞME YER ALTI TESİSLERİ REFERANS DÖKÜMANI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU 1 Amaç Elektronik Haberleşme Altyapısına İlişkin Yer Altı Tesisleri Referans Dokümanı, 27/12/2012 tarihli

Detaylı

JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ

JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ Ders Planı Yolun Tarihçesi YOL İNŞAATLARINDA ŞANTİYE YÖNETİMİ Karayollarında Kullanılan Terimler Yol

Detaylı

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI TEBLİĞ NO: 292 Ankara 2008 ~ 0 ~ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL

Detaylı

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün IV- ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ BÖLÜM 1 Genel Esaslar 1.1 Kapsam Bu Genel Teknik Şartname, özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda olması gereken

Detaylı

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak 6. TOPRAK MÜHENDİSLİĞİ 6.1 Orman Yolları Yapımında Toprak Mühendisliği Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak orman yollarının, yapım ve bakım masraflarının minimize

Detaylı

VAN URARTU MÜZESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

VAN URARTU MÜZESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ VAN URARTU MÜZESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE.1-200 DZ. DEMİRSİZ BETON VAN URARTU MÜZESİNDE KULLANILACAK OLAN TEMEL ALTI BETONLARININ TAMAMI 16.002 POZ YAPIM ŞARTLARINA UYGUN OLARAK YAPILACAKTIR. MADDE.2-250

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ NİSAN, 1996 2013 REVİZE ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER 1 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 1 Amaç Kapsam Dayanak

Detaylı

TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ. Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01. Prof. Asım YEĞİNOBALI. Temmuz 2009, ANKARA

TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ. Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01. Prof. Asım YEĞİNOBALI. Temmuz 2009, ANKARA TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01 Prof. Asım YEĞİNOBALI Temmuz 2009, ANKARA 1. BASKI TÇMB / ARGE ENSTİTÜSÜ Yerleşim Adresi: Cyberpark, Cyberplaza C Blok Zemin, Kat

Detaylı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Hazırlanma Tarihi: 18.09.2013 İÇERİK 1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. İşlem 6. Taşeron Firmalardan İstenilen Belgeler 7. Referanslar

Detaylı

2013 YILI ATIKSU TESİSLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ

2013 YILI ATIKSU TESİSLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI ATIKSU TESİSLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANKARA - 2013 AÇIKLAMALAR : 1- Bu birim fiyatların kullanıldığı hesaplardaki

Detaylı

İNŞ 331 ULAŞIM 1. Dr. Neslihan SEÇKİN

İNŞ 331 ULAŞIM 1. Dr. Neslihan SEÇKİN İNŞ 331 ULAŞIM 1 Öğr.. Gör. G Dr. Neslihan SEÇKİN 1.GİRİŞ İyi bir karayolu ağının sağladığı ulaşım kolaylığı bir ülke için çok yönlü kalkınma açısından büyük bir itici güçtür. ilk insanlar için yer değiştirme

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, MKE Kurumunun bütün

Detaylı

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-061(TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-061(TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ - 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Standartlar 1.3. Yönetmelikler 1.4. Çalışma Koşulları

Detaylı

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Yayın No: 43 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak

Detaylı

KARAYOLLARI KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM

KARAYOLLARI KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç ve Kapsam KARAYOLLARI KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 - (Değişik: 06.01.1998/23222 Sayılı Resmi Gazete) Bu

Detaylı

YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR

YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR Cilt D Kısım 55 Yük Konteynerlerinin Yapımı, Onarımı ve Testlerine Ait Esaslar 2005 Yük Konteynerlerinin Yapımı, Onarımı ve Testlerine Ait

Detaylı

FİDANLIK KURULUŞUNA VE ÇALIŞMALARINA AİT TEMEL ESASLAR VE FİDAN, TOHUM ÜRETİMİ VE AĞAÇ ISLAHI ÇALIŞMALARI

FİDANLIK KURULUŞUNA VE ÇALIŞMALARINA AİT TEMEL ESASLAR VE FİDAN, TOHUM ÜRETİMİ VE AĞAÇ ISLAHI ÇALIŞMALARI FİDANLIK KURULUŞUNA VE ÇALIŞMALARINA AİT TEMEL ESASLAR VE FİDAN, TOHUM ÜRETİMİ VE AĞAÇ ISLAHI ÇALIŞMALARI 1-GİRİŞ: Belirli bir amaç doğrultusunda, daha sonra başka yerlere dikilmek üzere, ihtiyaç duyulan

Detaylı

ALT İŞVEREN İSG TEKNİK ŞARTNAMESİ

ALT İŞVEREN İSG TEKNİK ŞARTNAMESİ TSayfa ihi No 1/9 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TAŞERON / ALT YÜKLENİCİ TAAHHÜTNAMESİ AMAÇ DARÜŞŞAFAKA CEMİYİYETİ VE BAĞLI KURUMLARI çalışanlarının ve iş yeri güvenliğinin sağlanması amacıyla; çalışanların sağlık

Detaylı

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL YÖNERGESİ

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL YÖNERGESİ T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL YÖNERGESİ ANKARA 2011 DAĞITIM PLANI GÖNDERİLEN MAKAM MİKTAR MİLLÎ SAVUNMA

Detaylı

Dur işaret levhası, beyaz kenarlı kırmızı zemin üzerinde beyaz renkli dur yazısının olduğu sekizgen şekle sahiptir.

Dur işaret levhası, beyaz kenarlı kırmızı zemin üzerinde beyaz renkli dur yazısının olduğu sekizgen şekle sahiptir. 24- TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ (TT GRUBU) Genel: Trafik Tanzim İşaretleri, yol kullanıcılarını uymaları gereken özel yükümlülükler, çeşitli yasaklama ve kısıtlamalar hakkında bilgilendirmek için kullanılır.

Detaylı

TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Bu Yönetmelik 25/02/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuştur. İÇİNDEKİLER Konular Sayfa no Genel Esaslar... 7 Genel Kurallar... 20 Çalışma İzni Gerektiren Hallerde

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa: 1 / 22 1 AMAÇ 3 2 KAPSAM 3 3 İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 3 4 PROJE AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ 4 4.1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU/ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 4 4.1.1 ÇED Olumlu/ÇED

Detaylı

AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ VE ÖZEL AĞAÇLANDIRMA MEVZUATI II.TÜRKİYE DE AĞAÇLANDIRMANIN BAŞLANGICI

AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ VE ÖZEL AĞAÇLANDIRMA MEVZUATI II.TÜRKİYE DE AĞAÇLANDIRMANIN BAŞLANGICI AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ VE ÖZEL AĞAÇLANDIRMA MEVZUATI A. AĞAÇLANDIRMANIN TARİHÇESİ: I. DÜNYADA İLK AĞAÇLANDIRMALAR: Ağaçlandırma çalışmalarının tarihi XIV. yüzyılın ikinci yarısına uzanmaktadır. 1368

Detaylı

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ REHBER NO: 006 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde alınacak asgari

Detaylı