ALTYAPI ÖZEL İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALTYAPI ÖZEL İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 ALTYAPI ÖZEL İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ ÖZ-AY-1 7 cm sıkışmış kalınlıkta 1 m² asfalt betonu için astar yapılması, binder tabakası yapılması (bitüm bedeli dahil) (kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile)(m2) Karayolları teknik şartnamesindeki esaslar ve şartlar dahilinde, 7 cm sıkışmış kalınlıkta 1 m2 sıcak karışım asfalt betonu için astar yapılması, binder tabakası yapılması (bitüm bedeli dahil) Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar : Gerekli makine ve teçhizatın işbaşında temini, montajı ve demontajı, taşın ocaklardan çıkartılması, konkasöre verilecek ebatta kırılması, vasıtalara yüklenmesi, ocak - konkasör arasında taşınması, boşaltılması, konkasöre verilmesi, şartnamesinde belirtilen veya İdarece istenilen granülometriyi elde edecek şekilde konkasörle kırılması ve elenmesi, gerektiğinde ilave filler ve doğal kum temini, munzam elemeler ve granülometri ayarlama işlerinin yapılması, konkasör altının boşaltılması, agreganın vasıtalara yüklenmesi, plent sahasındaki depo yerine taşınması ve boşaltılması, depo yerinde taşıma vasıtalarına yüklenmesi, plent silosuna kadar taşınması, siloya boşaltılması, ısıtılması, kurutulması, elenerek gruplara ayrılması, karıştırıcıya nakli, buhar jeneratörü için gerekli suyun işbaşında temini, bitümlü malzemenin depo tankına aktarılması, depo tankında emiş derecesine kadar ısıtılması ve servis tankına aktarılması, depo ve servis tankında depolanması, tatbik derecesine kadar ısıtılması, miksere istenilen miktarda püskürtülmesi, agrega ve bitümlü malzemenin şartnamesine göre karıştırılması, kaplama yapılacak yol sathının ve kaplama anında ek yerlerinin süpürülmesi ve çıkan süprüntü malzemesinin platform dışına atılması veya tretuvar üzerine konulması,temel tabakası üzerine 1 m2 alana 1,5 kg MC-30 sınıfında orta hızda kür olabilen sıvı asfaltın püskürtülmesi malzeme ve işçilik bedeli, bitümlü yapıştırıcı (RC-250) hazırlanması, depolanması, distribütöre aktarılması, tatbik derecesine kadar distribütörde ısıtılması ve püskürtme borusu ile veya borunun yanaşmadığı yerlerde el ile püskürtülmesi, sıcak bitümlü karışımın taşıma vasıtalarına yüklenmesi, finişere boşaltılması, elektronik duyargalı finişerle serilmesi, tokmaklanması, demir merdaneli ve lastik tekerlekli silindirlerle sıkıştırılması, gerektiğinde ek yerlerinin ısıtılması, kesilmesi, kenarların ve ek yerlerinin tanzimi, geometrik standardın temini için aletli ölçmelerin yapılması, elektronik duyargalı finişer için yan baz hattının yerleştirilmesi. kot almaya yarayacak ayarlı ofset hattının teşkili, aplikasyon, nivelman vs. yapılması, taşıma kamyonlarının plentte bekletilmeleri, finişerle beraber çalışmaları ve sırası gelinceye kadar beklemelerinin karşılığı, araştırma ve teknik nezaret işlerinin yapılması suretiyle binder tabakasının teşkili ile Bitümlü malzeme bedeli, bitümlü malzemenin teslim yerinden depo tankına kadar taşınması, taşıma dolayısıyla soğuyan bitümlü malzemenin emiş derecesine kadar ısıtılması, bitümlü yapıştırıcının yol boyunca taşınması, bitümlü karışımın işbaşına kadar taşınması, yapılan süpürme işlerinde tretuvara konan süprüntü malzemesinin vasıtalara yüklenmesi, taşınması ve boşaltılması, doğal kumun plente taşınması,idarece öngörülen test ve deneylerin masraf bedeli ve nakliyeler dahil diğer bütün işlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat masrafları. ÖLÇÜ 7 cm. sıkışmış kalınlıktaki binder karışımının metrekare cinsinden alanıdır. Not: (1) Binder, projede belirtilen sıkışmış 7 cm. kalınlıkta serilecektir. Tolerans olarak ± 0.7 cm. kabul edilecek olup tabaka kalınlığının toleranstan fazla serilmesi halinde fazlası için ödeme yapılmayacaktır. (2) Tüm makine,teçhizat,işçilik,malzeme ve nakliye vb. giderleri birim fiyata dahildir. (3) Bitümlü karışım içindeki agrega karışım oranlarının değişmesi veya ilave filler ve/veya kum gerekmesi halinde, herhangi bir munzam ödeme veya yeni fiyat yapılmaz. (4)Reklaj bedeli birim fiyata dahildir. (5)Yapılan imalatlar Afyonkarahisar mevsim koşullarına dayanıklı olmalıdır. (6)Karayolları teknik şartnamesi şartları sağlanarak uygulanacak granülometri için gerekli bitüm miktarı kullanılacaktır.bitüm bedeli birim fiyata dahildir.

2 7 cm sıkışmış kalınlıkta 1 m² asfalt betonu için astar yapılması, binder tabakası yapılması (bitüm bedeli dahil) (kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM ASFALT KAPLAMAYA AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME Temelin üzerine yapılacak asfalt betonu kaplama, kırılmış ve elenmiş kaba agrega, ince agrega, mineral fillerin belli gradasyon limitleri arasında işyeri karışım formülü esaslarına uygun olarak bitümlü bağlayıcı ile plentte karıştırılarak oluşturulan temeller üzerine bir veya birden fazla tabakalar halinde sıcak olarak tatbik edilecektir. Asfalt betonuna gerekli kaba agrega, ince agrega, mineral filler, bitümlü malzeme, gradasyon limitleri, işyeri karışım formüllerinin esasları, inşa metodu, kullanılacak araç ve gereçler, gerekli diğer tüm özel ve genel şartlar aşağıdaki tariflere uygun olarak eksiksiz bir şekilde uygulanacaktır. ASFALT BETONUNA GEREKLİ MİNERAL MALZEMELER: MİNERAL AGREGA : Kaba agrega, ince agrega ve mineral filler olmak üzere üç ayrı dane grubuna ayrılacak ve bu dane gruplarının düzgün bir derecelenme verecek şekilde belli oranlarda karıştırılmasından oluşacaktır. Kaba agrega, ince agrega ve mineral filler ilgili esaslara uygun olarak hazırlanacak, ana gradasyon limitlerinden birine uyacak şekilde belli oranlarda harmanlama yapılarak kullanılacaktır. MİNERAL AGREGA İLE İLGİLİ GENEL ÖZELLİKLER: Kaba agrega, ince agrega ve mineral fillerden oluşan karışıma esas mineral agrega aşağıdaki genel ve özel fiziki özelliklere haiz olacaktır. Agrega kırmataş, kırılmış çakıl veya bunların karışımından ibaret olacaktır. Karışım içindeki kırmataş veya kırma çakıl temiz, sert, sağlam ve dayanıklı tanelerden ibaret olacak, bütün malzemede kil toprakları, bitkisel maddeler ve diğer zararlı maddeler bulunmayacaktır. Ana gradasyon limitleri içerisinde karışıma girecek mineral agregalara uygulanacak laboratuar deneyleri ile bu deneylerin sonucu elde edilecek fiziki bulgular Karayolu teknik Şartnamesinde belirtilen minimum ve maksimum değerlere uygun olacaktır Sıcak karışıma esas asfalt betonu binder tabakası mineral agrega ana gradasyon limitleri olarak Karayolları Teknik şartnamesindeki ilgili tablolar kullanılacaktır.

3 KARIŞIMDA KULLANILACAK BİTÜMLÜ MALZEME: TS 1081 EN Bitümler ve bitümlü bağlayıcılar- kaplama sınıfı bitümler özellikler şart ve tariflerini tümüyle kapsayacak özellikte olacaktır..işyeri karışım formülü ile kullanılacak bitümlü bağlayıcı 50/70 penetrasyonlu bitüm Müteahhit Firma tarafından temin edilecektir. ASTAR OLARAK BİTÜMLÜ MALZEME T.S.E TS 1083 ile belirlenen tüm şartlara uyan MC-30,bitümlü, yapıştırıcı malzeme Müteahhit Firma tarafından temin edilecektir. YAPIŞTIRMA TABAKASI Yapıştırma tabakası aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 1. Yapıştırma tabakası uygulanacak satıh mekanik süpürgelerle iyice temizlenmelidir. 2. Yapıştırıcı malzeme distribütörlerde satha düzgün ve uniform bir biçimde 0,150-0,500 lt/m olacak şekilde püskürtülmelidir. 3. Satıhta göllenme ya da aşırı yapıştırıcı bulunan kısımlar sökülüp atılmalıdır. 4. Yapıştırıcının çabuk kür olması ve asfalt tabakası uygulanmasına geçilebilmesi için çabuk kür olabilen tipten RC-250 sıvı asfalt olmalı ve uygulama sıcaklığı C civarında bulunmalıdır İŞYERİ KARIŞIM FORMÜLÜ: İdare tarafından yükleniciye binder için işyeri karışım formülü Karayolları Genel Müdürlüğü veya Bölge Müdürlükleri nden alınacak ve İdare ye bildirdikten sonra kesinleşerek asfalt betonu imalinde esas alınacaktır. Asfalt betonu yapımında kullanılacak mineral agrega karışımının granülometrisi binder tabakası için Karayolları Teknik Şartnamesinde verilen gradasyon sınıflarından birine uygun olacaktır. Kullanılacak granülometri sınırları içindeki agrega karışımı, kabadan inceye doğru muntazam bir dereceleme gösterilecek ve herhangi bir elekte alt seyretmeyecektir. Asfalt betonu imalinde işyeri karışım formülü esas alınacak ve işyeri karışım formülünde verilen soğuk beslemedeki agrega oranlarına aynen uyulacaktır. İNŞAAT METODU: Asfalt betonu inşaatında aşağıdaki her bölümde tarif edilen gereklilikler eksiksiz yerine getirilecektir. Hava sıcaklığına bağlı olarak asfalt betonu karışımının plent altında vasıta üzerindeki sıcaklığı aşağıdaki limitler arasında olacaktır.

4 HAVA SICAKLIĞI KARIŞIMIN SICAKLIĞI C arası için 155 C C arası için 145 C 35 C yukarısı için 140 C YOLUN HAZIRLANMASI: Bütünüyle mevcut yerindeki boykesit ve enkesit dikkate alınarak inşa edilecek, bombe ve dever şartnamelere uygun olacaktır. Üst yapı kalınlıkları tatbik edilmiş olacaktır. Satıhta gevşek ve serbest malzeme olmayacaktır. Yolun boyuna ve enine kesitlerini kontrolünde 5 m içinde 2 cm den fazla tümsek veya çukurlar bulunmayacaktır.satıhta kil, organik madde, nebati toprak bulunmayacak, mevcutlar kazınacaktır. Yukarıdaki şartlara uymayan temeller üzerine asfalt betonu inşa edilmeyecektir. İşyeri formülüne göre karıştırma; İdare tarafından verilmediği takdirde Kara Yolları Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğünden alınarak İdareye sunulan işyeri karışım formülüne uyan mineral agrega ve bitümlü malzeme plentte karıştırılacaktır. Mineral agrega, bitümlü malzeme karışımı homojen olacaktır, hiçbir karışmamış malzeme bulunmayacaktır. Plentte karışıma girecek mineral agrega C arasında, bitümlü malzeme C arasında ısıtılacaktır. Isıtma ve karıştırma süresince mineral agreganın ve bitümlü malzemenin öz yapısını da hiçbir değişiklik olmayacaktır. Bitümlü astar malzemesinin uygulanması: Bitümlü astar malzemesi uygulanmadan önce yol yüzeyi döner mekanik süpürge ile en az iki kere süpürülecektir. Döner mekanik süpürgenin temizleyemediği yerler el süpürgesi ile temizlenecektir. Yol yüzeyindeki gevşek noktalar ve serbest malzeme bulunmayacak kil, toz hayvan pisliği ve benzeri maddeler kazınarak, süpürülerek atılacaktır. Yol yüzeyinin temizlenmesi serme genişliğinden yarım metre fazla yapılacaktır. Bitümlü astar malzeme distribütörle yol yüzeyine püskürtülecektir. Püskürtme birim alana eşit düşecek miktarda uygulanacaktır. Bitümlü astar malzeme tatbik edilecek granül temellerde üst yüzeyden derinliğe 0,5 ile 2,5 cm lik kısmın rutubeti %2 den fazla olmayacaktır. Bitümlü astar malzemesi temelin cinsine göre deney yolu ile bulunacak miktar esas alınarak m2 ye ortalama 1,5 kg uygulanacaktır. Bitümlü astar malzemesi +5 C altında hiçbir suret ve şekilde tatbik edilmeyecektir. Astar malzemesi distribütörle püskürtülürken sıcaklığı C olacaktır.astar malzeme gün ışığında tatbik edilecektir.astar malzeme püskürtülürken sonra kür etmesi için en az 24 saat bekletilecektir..

5 Karışımın İşyerine Nakli: Asfalt betonu karışımın naklinde kullanılan araçlar temiz, muhafazalı damper şasesi düz ve madeni olacaktır. Karışımın nakli yapılmadan önce araçların damper şaseleri yapışmayı önleyecek ince bir yağla yağlanacaktır. Kullanılacak yağlama maddesi karışımı ayrıştırmayacağı gibi herhangi bir fiziksel ve kimyasal etkisinde olmayacaktır. Karışımın Serilmesi: Karışımın plentten iş yerine nakli süresince sıcaklık kaybı 10 C den fazla olmayacaktır. Serme yapılacak yol yüzeyi her türlü yabancı maddelerden arıtılmış olacaktır. Karışım serilmesi ile ilgili diğer tüm hususlar Karayolları Genel müdürlüğü bitümlü kaplamalar fenni şartnamesinde belirtilen hususlara müteahhit aynen uymak mecburiyetindedir.. KARIŞIMIN SIKIŞTIRILMASI Karışımın yolda serilir serilmez silindiraja geçilecektir. Silindiraja başlandığında karışım sıcaklığı 130 C nin altında olmayacaktır. Silindiraja şartnamelerdeki sıkıştırma şartları yerine getirilene kadar devam edilecektir.sıcak karışımın silindirajı süresinde 8 saatlik serme kapasitesi 600 tona kadar sermelerde en az iki adet silindir kullanılacaktır. 600 tondan fazla sermelerde her 400 ton için bir silindir ilave edilecektir. Silindirlerin statik ağırlığı 8-12 ton arasında olacaktır. Üç silindir kullanıldığında silindirlerden biri kendisinden yürür lastik tekerlekli olacaktır. Silindiraj esnasında silindirlerin çizgesel baskı kuvveti 50 kg/ cm den az olmayacaktır. Karışımın silindirajı aşağıda tarif edilen üç safhada tamamlanacaktır. İlk silindiraj: Sıcak karışımın elle, greyderle, serici ile serilmesini takiben beklemeksizin ilk silindiraj yapılacaktır. İlk silindiraj yapılacak ve bir noktadan en az iki geçiş olacak şekilde uygulanacaktır. Ara silindiraj: İlk silindirajı takiben yapılacaktır. Bir noktadan en az iki geçiş olacak şekilde uygulanacaktır. Demir tekerlekli silindir kullanılabilecektir. Son silindiraj: Demir tekerlekli silindirlerle yapılacaktır. Bir noktadan en az iki geçiş olacak şekilde uygulanacaktır. İlk silindirajdan yarım saat sonra yapılacaktır.iki silindir kullanıldığında ilk silindirajla ara silindir birlikte uygulanacaktır. Silindirajla uygulanacak sıra: Karışım serildikten sonra aşağıda tarif edilen sıra takip edilerek silindirleme yapılacaktır.

6 Birinci şerit serildikten sonra takip edilecek sıra, Varsa önce enine ek yeri silindirlenecek. Serilen şeridin yüksek kenarının yola tespit silindirajı yapılacaktır. Serilen şeridin düşük kenarından silindirlenmeye başlanacak ve her geçişte bir evvelki ize en az 50 cm bindirme yapılarak kenara doğru uygulanacaktır. İkinci şerit serildikten sonra takip edilecek sıra: Varsa önce enine ek yeri silindirlenecek Boyuna ek yeri silindirlenecek Serilen şeridin düşük kenarından başlanarak her geçişte bir önceki ize en az 50 cm bindirme yapılarak yüksek kenara kadar silindiraja devam edilecek. SİLİNDİRAJDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: Şeritlerin kenarlarını silindirlenmesinde tekerin en az 10 cm dışarı taşması temin edilecektir. Silindirlemede ani duruş ve kalkış yapılmayacaktır. Silindirleme süresinde silindirler taze karışım üzerinde bekletilmelerine müsaade edilmeyecektir. Silindirleme süresince silindirler zikzak hareketler yaptırılmayacaktır. Silindirlemede silindirlerin hareket aktaran tekeri serme yönünde olacaktır. Silindirin tekerlekleri karışımın yapışmasını önlemek için yeter miktarda su ile ısıtılacaktır. Sudan başka bir sıvı kullanılmayacaktır. Silindirle sıkıştırılmayan yerler en az 10 kg ağırlığındaki el tokmaklarıyla veya kompaktörlerle sıkıştırılacaktır. EK YERLERİN YAPILMASI : Boyuna ve enine ek yerleri silindirajdan sonra belli olmayacak şekilde inşa edilecektir. Günlük çalışma sonunda tek şerit halinde serilmiş kısım bırakılmayacaktır. İkinci şerit serilmeden önce birinci şeritin boyuna ve enine kenarları kontrol edilecek, kenarları dik olması temin edilecektir.boyuna ve enine kenarlardan 3 m içinde 2,5 cm den fazla bir doğru çizgiye göre dalgalanmalara müsaade edilmeyecektir. İkinci şerit serilirken birinci şeride yapılacak bindirme 5 cm den fazla olmayacaktır. Bindirme sonucu fazla karışım yeni şeridin üzerine usulüne gelberi ile çekilmelidir. Gerektiğinde boyuna ve enine ek yerlerinin daha iyi yapılması için yan satıh ısıtma tertibatı sericiye takılarak birleşme yüzeyi ısıtılacaktır. Ek yerlerinin yapılmasında kalifiye işçi kullanılarak ve yerlerinin geçirimsiz, düzgün ve pürüzsüz olması temin edilecektir. YÜZEYİN DÜZGÜNLÜĞÜ: Karışım serilip sıkıştıktan sonra yol, plan, profil ve en kesitlere aynen uyacaktır.yol yüzeyinde renk farkı, çatlamalar, çökmeler, tümsekler ve teker izleri bulunmayacaktır. Yüzey düzgünlüğü kontrolü Karayolları Genel Müdürlüğü Bitümlü Kaplamalar Fenni Şartnamesi hükümlerine uygun olarak yapılacaktır.

7 YOLUN TRAFİĞE AÇILMASI: Serme ve sıkıştırma süresince yolun serme yapılan kısmı trafiğe kapalı tutulacaktır. Son silindirajdan sonra serilen tabaka normal çevre sıcaklığına düşene kadar üzerinden yaya ve araç trafiği geçirilmeyecektir. Normal sıcaklığa ulaşıldığından yol/saha trafiğe açılacaktır. Kaplamaya başlamadan evvel yolların süpürülmesi, kaplama yapılacak satıhların tamamen temizlenmesi ve pisliklerin tamamen atılması işi müteahhitlikçe yapılacaktır. Kullanılacak agrega karışım oranları Karayolları Genel Müdürlüğü Bitümlü Kaplamalar Fenni Şartnamesindeki şekliyle uygulanacaktır. İdarece gerek görüldüğü takdirde Müteahhit, karışım oranlarını ve malzemelerin fenni şartname hükümlerine uygun olup olmadığını karayolları veya yetki belgeli özel ve kamu kurumları laboratuarlarında kontrol ettirecektir. Yol platform sathının temizlenmesi, granülometrisine göre mıcır, kum filler ve bitümden oluşan sıcak karışımın plentte karıştırılması ve sıcak malzemenin kaplama yapılacak yola finişerle serilmesi, astarlama nakliye her türlü malzeme ve işçilik dahil yerine dökülmesi müteahhide aittir. İkmal edilen asfalt betonu kaplaması tamamen soğuyup sertleşmedikçe trafiğe açılmayacaktır. Trafik ikazı için lüzumlu işaret levhalarının trafik kurallarına göre yerleştirilmesi ve yaptırılması müteahhide ait olup bunlar için ayrıca bir bedel ödenmez. Silindiraj işine yol alınmasında ise evvela banket kenarında başlanacak, kurbta ise deverin düşük tarafından başlanacaktır. Silindirin tekerlek izi de serme ek çizgisi yok oluncaya kadar silindire devam edilecektir. Bu hususi ve fenni şartnamede belirtilmeyen diğer hususlar Yapım İşleri Genel Şartnamesine ve Karayolları Teknik Şartnamesi hükümlerine tabidir Müteahhit yeni asfalt betonu yapılacak yerlerde mutlaka yolun etüdü yapılacak yüzeysel sularının kolayca kanalizasyona verilmesi için yolda eğimlerinin nivo ile verilmesi, asfalt yapıldıktan sonrada nivo ile kontrol edilmesi gerekmektedir. Müteahhit buna uymaya mecburdur. Bu kontrollerin yapılabilmesi için şantiyeden çalışır durumda nivo ve diğer yardımcı aletleri hazır bulunduracaktır. Asfalt betonu altında pik kazan ızgara ve diğer kapakların kaldırılmasına müteahhit azami dikkat edecektir. Aksi takdirde asfalt altında kalan kapak ve ızgaralardan müteahhit sorumludur. Asfalt kaplama yapılan yollardan idarenin istediği miktarda karot numuneleri ilgili yüklenici tarafından alınacak ve bu karot numuneleri karayolları veya yetki belgeli özel ve kamu kurumları tarafından deneyleri yapılarak idareye teslim edilecektir. Yapılan imalatların kontrolü ve ölçülmesi için her türlü ölçme aleti müteahhit firma tarafından sağlanacaktır.

8 ÖZ-AY-2 Ocak taşının konkasörle kırılması suretiyle en büyük boyutu 75 mm. (3") lik alt temel malzemesi ile alt temel yapılması( M3) Karayolları teknik şartnamesindeki esaslar ve şartlar dahilinde en büyük boyutu 75 mm. (3") lik alt temel malzemesinin temini, gerekli şantiye yerine kadar nakli,, (yükleme, boşaltma vb.., dahil); 30'ar cm. aralıklarla tabaka tabaka serilmesi, sulanması, sıkıştırılması ve proje kotlarına uygun hale getirilmesi.gerektiğinde numune alınıp, deneye tabi tutulması. ÖLÇÜ: Yerinde sıkışmış kalınlıktaki malzemenin metreküp cinsinden hacmi hesaplanır ÖZ-AY-3. Mekanik Temel Yapılması (1 inç kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile)(m3) Karayolları teknik şartnamesindeki esaslar ve şartlar dahilinde 1 mekanik temel malzemesinin temini, gerekli şantiye yerine kadar nakli,mevcut alt temel malzemesinin tesviyesi, (yükleme, boşaltma vb.., dahil); 15'er cm. aralıklarla tabaka tabaka serilmesi, sulanması, sıkıştırılması ve proje kotlarına uygun hale getirilmesi.gerektiğinde numune alınıp, deneye tabi tutulması. ÖLÇÜ: Yerinde sıkışmış kalınlıktaki malzemenin metreküp cinsinden hacmi hesaplanır ÖZ-AY-4 Çim saha teşkili(m2) Ek-1'deki şartname hususları geçerlidir.

9 Ek-1 AKÜ KAMPÜSLERİ ÇİM SAHA TEŞKİLİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME Yeni Çim Saha Tesisi yapılabilmesi için uygulanması gereken işlemler aşağıdaki şekilde yapılacaktır: 1- Mevcut bitkisel toprak serilmiş alan kaba tesviyesini sağlamak amacıyla el ile tırmıklanır, düzeltilir.yeni üst tabaka ile alttaki tabakanın karıştırılması ile homojenlik sağlanması ve çukur-tümseklerin düzeltilmesi için cm derinliğinde belleme yapılır. 2- Bu şekilde kaba tesviyesi yapılan alana ortalama 7-10 cm. kalınlığında bitkisel toprak-mil-organik gübre karışımı elenip-karıştırılarak çim saha teşkili ve tohum yatağı hazırlanması işlemine başlanır. Bu işlemlerde şöyle uygulanacaktır: a) Organik üst materyal serilen alan söz konusu organik materyalin alttaki bitkisel toprağa karıştırılması için tekrar cm. derinliğinde bellenir, traktöre monte edilen rototillerle kesekler kırılır ve bastırılır. b) Alan tekrar tırmıklanarak ince tesviyesi yapılır ve mastarlanmış şekilde düz hale getirilir. İnce tesviyesi yapılmış olur. c) İnce tesviyesi yapılan alan elle tokmaklanarak ve kg. lık demir silindirlerle silindirlenerek sıkıştırılır ve tohum yatağı hazırlanır. 3- İnce tesviyesi yapılan ve tohum yatağı hazırlanan alanda; ilimizin iklim koşulları, alanın özellikleri ve kullanım amacına göre seçilen çim tohumu çeşitleri aşağıdaki oranlarda karıştırılarak temin edilerek sahaya taşınmalı ve m2 ye ortalama en az gr. gelecek şekilde meleke kasvetmiş usta bir bahçıvana homojen şeklinde ektirilecektir. İstenilen çim tohumu karışımı oranları; %20 lolium paranne (I. varyete) %20 lolium paranne (II. varyete) %20 Festuca rubra rubra (..) %15 Festuca rubra mommutata (..) %20 Poa pratensis (.) %5 Agrotis capillaris-çeşitlerinden karıştırılarak elde edilecek T.C. Tarım Bakanlığı onaylı orjinal, ithal sertifikalı 6 karışımlı seleksiyondan geçmiş, çimlenme gücü yüksek, yeni mahsul olacaktır. Bu karışım ince yapraklı, basılmaya dayanıklı, yavaş boyanan ve boşlukları süratle dolduran, güçlü kök yapısı ve sık dokusu ile mükemmel yüzey oluşturup iyi sulanan alanlarda çok iyi sonuçlar verecektir. 4- Çim tohumu ekimi yapılan alana m2 ye gr. isabet edecek şekilde toprağın ve nem durumuna göre yavaş çözünen orijinal çim gübresi veya TSP-DAP gibi suni gübre serpilmelidir. 5- Ekilen alanların rüzgar etkisiyle uçmasını kuşlar ve karıncalar tarafından taşınmasını önlemek için üzerine ortalama en az 2 cm. kalınlığında serilecek olan örtü malzemesi (yanmış-patozlamış koyun keçi gübresinden oluşan, elenip karıştırılarak sahaya nakli yapılan, boşaltılan organik madde) serilerek tahta tokmak ve kg. lık demir silindirle tokmaklanıp, silindirlenerek pekiştirilir ve ekim tamamlanarak ince süzgeç veya fiskiye ile can suyu verilmelidir.can suyu kısa aralıklarla tekrarlanarak toprakta en az 8-10 cm. derinliğe suyun inmesi sağlanmalıdır. 6- Çim saha teşkili tamamlanan alan en az gün süre ile itina ile sulanarak çim tohumu çeşitlerinin tümünün çıkışı tamamlanmalı, ekimden sonra çayır alanlarında meydana gelebilecek boşluklar bölgesel ekim yapmak suretiyle tamamlanmalıdır gün sulanarak sahayı kapatan, çıkışı tamamlanan çimler kg. lık demir silindirle silindirlenerek keskin bıçaklı çim makinesi ile ilk biçimi yapılarak alan idareye teslim edilmelidir. Not:Çim saha teşkili için gereken tüm malzeme,işçilik ve nakliye giderleri birim fiyata dahildir.

10 ÖZ-AY-5 Panel çit temini ve montajının yapılması(yükseklik 0,8 mt,genişlik 2,5 mt) Ekteki şartnamesine uygundur. 1-İş A.K.Ü. Kampüsleri Afyonkarahisar içerisindedir. 2- Her türlü malzeme temini, makine, yakıt, parça, zaiyat, işçilik, nakliye, yükleme, boşaltma ve genel giderler fiyatlara dahildir. H: 0,80 MT, B=2,50 MT EBATLARINDA PANEL ÇİTE AİT ŞARTNAME 1 Panel ebadı= yükseklik 0,80 mt, genişlik ( 2 direk arası ) 2,,50 mt olacaktır. 2 Direk: 60 X60X1,5 mm ebadında olacak ve her 2,50 metrede bir konulacaktır. 3 Panel ve direk malzemesi : Sıcak daldırma galveniz üzeri RAL 6005 yeşil standart renkte polyester boyalı olacaktır. 4 Direk altlarında 10X10X5 mm lamadan ankraj kullanılacaktır 5 Direklerin üst kısmına plastik şapka montaj edilecektir. 6 Panel tel çapı : Ø 4,5 mm, göz aralığı 5X15 cm olacaktır. 7 Bağlantı : UV dayanımlı plastik kelepçe sistemi olacaktır. 8 Tel çit panelin büküm sayısı 2 olacaktır. 9 Her türlü malzeme temini, makine, yakıt, parça, işçilik, nakliye, yükleme,boşaltma ve genel giderler fiyatlara dahildir. ÖZ-AY-6 Toprak dolgu yapılması (m3) İdarenin uygun gördüğü evsafta toprağın temini, gerekli şantiye yerine kadar nakli, (yükleme, boşaltma vb.., dahil); 30'ar cm. aralıklarla tabaka tabaka serilmesi, sulanması, sıkıştırılması ve proje kotlarına uygun hale getirilmesi. NOT:Toprak üstündeki yapılara(alttemel,üsttemel,yaya kaldırımı vb.) zarar verebilecek konsolidasyon oluşmaması için gerekli tedbirler müteahhitce alınacaktır. ÖLÇÜ: Yerinde sıkışmış kalınlıktaki malzemenin metreküp cinsinden hacmi hesaplanır

11 ÖZ-AY-7 Şantiye içi dolgu toprak nakli, serilmesi,sıkıştırılması(m3) Şantiye mahallinde yapılan kazılardan çıkan ve şantiye içerisinde ort.1000 m. mesafelere taşınacak olan her cins dolgu toprağının vasıtalara yüklenmesi,nakli, boşaltımı, 30'ar cm. aralıklarla tabaka tabaka serilmesi, sulanması, sıkıştırılması ve proje kotlarına uygun hale getirilmesi. ÖLÇÜ: Yerinde sıkışmış kalınlıktaki malzemenin metreküp cinsinden hacmi hesaplanır ÖZ-AY-8 45 cm.lik P.Ü. delinatör montajı(adet) P.Ü. Malzemeden üretilmiş, kırılmaz, esnek reflektif uyarıcılı 45 cm lik delinatör temini, nakli ve montaj dahil bedeli ÖZ-AY-9 75 cm.lik P.Ü. delinatör montajı(adet) P.Ü. Malzemeden üretilmiş, kırılmaz, esnek reflektif uyarıcılı 75 cm lik delinatör temini, nakli ve montaj dahil bedeli ÖZ-AY-10 PPC oval yol butonu(adet) PPC malzemeden üretilmiş, reflektif mercekli oval yol butonu temini ve projesine uygun olarak özel burgulu çivi ile montajı dahil bedeli. ÖZ-AY-11 Stabilize malzeme veya elenmesi gerekmeyen ince agrega malzeme ile temel tabanı ve hendek dolgusu yapılması (m3) Stabilize malzeme veya elenmesi gerekmeyen ince agrega malzeme (kum) temini,nakliyesi, hendek içine tesviye edilerek serilmesi ve sıkıştırılması NOT: Geri kalan hendek boşluklarının kanal kazısından çıkan malzemeyle doldurulup sıkıştırılması birim fiyata dahildir. ÖLÇÜ: Yerinde sıkışmış kalınlıktaki kumun iller bankası şartnamelerindeki kanal taban genişliği göz önünde bulundurularak metreküp cinsinden hacmi hesaplanır

12 ÖZ-AY-12 Makinalı beton perdahlama yapılması(m2) Dökülmüş betonun perdah makinesi ile yüzeyinin düzeltilmesi,perdah bıçakları ile perdahlanarak düzgün bir yüzey elde edilmesi ve fırça çekilmesi işi. ÖZ-AY-13 İdare malı panel çit ve direklerin sökülmesi,söküldüğü yerden iş mahalline nakledilmesi ve montajının yapılması(m2) İdare malı panel çit ve direkler hasar verilmeden sökülüp,söküldüğü yerden iş mahalline nakledilip, mevcut temel betonuna ankrajlanması işi. ÖZ-AY-14 Panel çit temini ve montajının yapılması(yükseklik 1 mt,genişlik 2,5 mt) Ekteki şartnamesine uygundur. 1-İş A.K.Ü. Kampüsleri Afyonkarahisar içerisindedir. 2- Her türlü malzeme temini, makine, yakıt, parça, zaiyat, işçilik, nakliye, yükleme, boşaltma ve genel giderler fiyatlara dahildir. H: 1,00 MT, B=2,50 MT EBATLARINDA PANEL ÇİTE AİT ŞARTNAME 1 Panel ebadı= yükseklik 1,00 mt, genişlik ( 2 direk arası ) 2,50 mt olacaktır. 2 Direk: 60 X60X1,5 mm ebadında olacak ve her 2,50 metrede bir konulacaktır. 3 Panel ve direk malzemesi : Sıcak daldırma galveniz üzeri RAL 6005 yeşil standart renkte polyester boyalı olacaktır. 4 Direk altlarında 10X10X5 mm lamadan ankraj kullanılacaktır 5 Direklerin üst kısmına plastik şapka montaj edilecektir. 6 Panel tel çapı : Ø 4,5 mm, göz aralığı 5X15 cm olacaktır. 7 Bağlantı : UV dayanımlı plastik kelepçe sistemi olacaktır. 8 Tel çit panelin büküm sayısı 2 olacaktır. 9 Her türlü malzeme temini, makine, yakıt, parça, işçilik, nakliye, yükleme,boşaltma ve genel giderler fiyatlara dahildir.

13 ÖZ-AY-15 Şantiye içi idare malı alt temel malzemesi nakli, serilmesi,sıkıştırılması(m3) Şantiye mahallinde idare malı olan ve şantiye içerisinde ort.1000 m. mesafelere taşınacak olan alt temel malzemesinin vasıtalara yüklenmesi,nakli, boşaltımı, 30'ar cm. aralıklarla tabaka tabaka serilmesi, sulanması, sıkıştırılması ve proje kotlarına uygun hale getirilmesi. ÖLÇÜ: Yerinde sıkışmış kalınlıktaki malzemenin metreküp cinsinden hacmi hesaplanır ÖZ-AY-16 Bitkisel toprak temin, nakli, serme,sıkıştırma(m3) Çim saha teşkilinde ve ağaçlandırma sahalarında kullanılacak toprağın temini, yerinden kazılarak taşıtlara yüklenmesi ve şantiye mahalline taşınması, projesine uygun kotlarda serilmesi ve elle sıkıştırılması işidir. ÖLÇÜ: Yerinde sıkışmış kalınlıktaki malzemenin metreküp cinsinden hacmi hesaplanır ÖZ-AY cm çaplı dairesel veya eşkenar üçgen Trafik Levhası ve Omega Direk Montajı(Adet) 60 cm çaplı dairesel veya eşkenar üçgen trafik levhası imali,şantiye sahasına nakli ve omega direk kullanılarak zemine çakılarak yerine montaj bedeli 2-Trafik levhalarında 2 mm kalınlığında galvanizli sac plaka üzerine reflektifli transparan yapıştırma yapılmak suretiyle imal edilmiş olması,yedi yıl görünürlük özelliğine haiz olması,omega montaj direğinde ise 3 metre boyunda ve 4 mm et kalınlığında sıcak daldırma galvaniz ile kaplanmış olması, 50 cm zemine çakılmak suretiyle montajı ve trafik işaretlerinin Karayolları Standartlarına uygunluğu olacaktır. ÖZ-AY-18 50*75 cm Trafik Levhası ve Omega Direk Montajı(Adet) 50*75 trafik levhası imali,şantiye sahasına nakli ve omega direk kullanılarak zemine çakılarak yerine montaj bedeli 2-Trafik levhalarında 2 mm kalınlığında galvanizli sac plaka üzerine reflektifli transparan yapıştırma yapılmak suretiyle imal edilmiş olması,yedi yıl görünürlük özelliğine haiz olması,omega montaj direğinde ise 3 metre boyunda ve 4 mm et kalınlığında sıcak daldırma galvaniz ile kaplanmış olması, 50 cm zemine çakılmak suretiyle montajı ve trafik işaretlerinin Karayolları Standartlarına uygunluğu olacaktır.

14 ÖZ-AY-19 Kauçuk esaslı kasis montajı(mt) 60 cm eninde siyah renkli kauçuk şaseli sarı reflektif bantlı kasis imali,nakli ve projesine uygun montaj bedeli ÖZ-AY-20 Bordür boyanması uygulaması(m2) Klor kauçuk ve selülozik özellikli yol çizgi boyası ile bordür yüzeylerin temizlendikten sonra makine ile boyasının yapılması bedeli ÖZ-AY-21 8*8*6 cm Boyutlarında Gri Renkli Granit Küp Taş Temini ve Her Desende Yerine Döşenmesi( M2) 8*8*6 Boyutlarında Gri Renkli Granit Küp Taş Temini, gerekli şantiye yerine kadar nakli,, (yükleme, boşaltma vb.., dahil);şartnamesine ve projesine uygun olarak döşenmesi. Granit Küp taş uygulamalarında metrekareye 0,05 ile 0,06 m³ taş tozu sarfedilecektir. Beton yüzeyler için kullanılacak taş tozu yıkanmış üç (3) numara taş tozu olacaktır. Uygulama esnasında taş tozu yüzeye serilip mastar çekildikten sonra yerine döşenecek ve sonrasında yüzeyi kompaktör ile sıkıştırılacaktır.. İlk sıkıştırma işlemi bittikten sonra taşlar arasındaki derz boşluklarının dolması amacıyla yüzeye taş tozu serpiştirilecek, ikinci sıkıştırma işlemi yapılacak ve en son olarak yüzey çek pas aracılığıyla temizlenecektir. ÖZ-AY cm çaplı Her Renkte Podima Çakılı Temini ve Her Desende Dikine Döşenmesi( M2) 3-5 cm çaplı her renkte Podima Çakılı Temini, gerekli şantiye yerine kadar nakli, (yükleme, boşaltma vb.., dahil); ve projesine uygun olarak dikine harçlanarak döşenmesi.

15 ÖZ-AY-23 20*60 cm Bilgilendirme levhası imali,şantiye sahasına nakli ve yerine montajı(adet) 2-Bilgilendirme levhaları 2 mm kalınlığında galvanizli sac plaka üzerine yedi yıl görünürlük özelliğine sahip reflektifli transparan yapıştırma yapılmak suretiyle imal edilerek mevcut direklere montajı yapılacaktır.bilgilendirme yazıları birim fiyata dahildir. ÖZ-AY-24 50*75 cm trafik levhası imali,şantiye sahasına nakli ve mevcut omega direğe montajı(adet) 2-Trafik levhalarında 2 mm kalınlığında galvanizli sac plaka üzerine reflektifli transparan yapıştırma yapılmak suretiyle imal edilmiş olması,yedi yıl görünürlük özelliğine haiz olması ve trafik işaretlerinin Karayolları Standartlarına uygunluğu olacaktır. ÖZ-AY-25 İdare malı sökülmüş parke,bordür vb. malzemenin ANS kampüsü içindeki (ortalama 1 km mesafeye kadar ) idarenin belirleyeceği döküm sahasına makinayla yükleme,nakli ve boşaltılması(m3) ÖLÇÜ: Nakledilen depoda yerinde topoğrafik ölçüm neticesinde metreküp cinsinden hacmi hesaplanır Not:Nakledilen malzeme döküm sahasına düzenli bir şekilde boşaltılacaktır Not:Tüm ihale kapsamında yer alan pozlardaki inşaat imalatlarının nakliyeleri ve malzemelerin konulması ile ilgili her türlü taşımalar, işçilik, makine ve teçhizat giderleri birim fiyatlara dahildir. Beton kaldırımlarda 2 metrede bir soğuk derz uygulaması yapılacaktır.

İNŞAAT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

İNŞAAT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME 1 Alt temel malzeme Makineli Alt temel malzemenin gerekli şantiye yerine kadar nakli, temini, temini, nakli, (yükleme, boşaltma vb.., dahil); 30'ar cm. aralıklarla tabaka tabaka serilmesi, serilmesi sulanması,

Detaylı

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET SAHASINDA BULUNAN ASFALT YOLLARIN TAMİR VE BAKIMININ YAPILMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET SAHASINDA BULUNAN ASFALT YOLLARIN TAMİR VE BAKIMININ YAPILMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET SAHASINDA BULUNAN ASFALT YOLLARIN TAMİR VE BAKIMININ YAPILMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ A. İŞİN YERİ : Eskişehir ili Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka beldesinde faaliyette bulunan Kırka

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA MEYDANLARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ 2014

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA MEYDANLARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ 2014 T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA MEYDANLARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ 2014 MEYDAN YAPIM DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FİYATLARI POZ NO 15.001/H

Detaylı

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Yapı İşleri Müdürlüğü -II YILI

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Yapı İşleri Müdürlüğü -II YILI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Yapı İşleri Müdürlüğü -II- 2005 YILI YAPI -YOL VE KANALİZASYON İŞLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ (01.01.2002 tarihinden itibaren ihale edilen

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü ASFALT YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü ASFALT YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü ASFALT YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MEVCUT ASFALTIN ASFALT KAZIMA MAKİNASI İLE KAZINMASI İdarenin belirlemiş olduğu güzergah üzerinde gerekli emniyet

Detaylı

BİRİM FİYAT ANALİZLERİ ( Tarihinden Önceki İşler İçin)

BİRİM FİYAT ANALİZLERİ ( Tarihinden Önceki İşler İçin) No Poz No Tanımı Birimi Birim Fiyat B.F. Tarihi 1 07.005/1 1 TON YÜKÜN KAMYONLA 1 KM.YE NAKLİ TON 1.29 01/01/2006 2 07.005/2 1 TON YÜKÜN KAMYONLA 2 KM.YE NAKLİ TON 1.83 01/01/2006 3 07.005/3 1 TON YÜKÜN

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2014/167988 A 1 B 2 Sıra No Iş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2014/167988 A 1 B 2 Sıra No Iş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2014/167988 A 1 B 2 Sıra No Iş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 KGM/2200/T-1 Her cins ve zeminde yarma ve yan ariyet kazısı ve altgeçit

Detaylı

ANTALYA ÇEVRE YOLU (KM:0+000-23+500) ARASI TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI, BSK ÜSTYAPI İŞLERİ VE HAL, DEMOKRASİ, ALTINOVA, HAVAALANI, AKSU, EXPO

ANTALYA ÇEVRE YOLU (KM:0+000-23+500) ARASI TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI, BSK ÜSTYAPI İŞLERİ VE HAL, DEMOKRASİ, ALTINOVA, HAVAALANI, AKSU, EXPO ANTALYA ÇEVRE YOLU (KM:0+000-23+500) ARASI TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI, BSK ÜSTYAPI İŞLERİ VE HAL, DEMOKRASİ, ALTINOVA, HAVAALANI, AKSU, EXPO KÖPRÜLÜ KAVŞAKLARI İLE CIRNIK GRUP KÖPRÜLERİ VE TEHNELLİ

Detaylı

ASFALT ÜZERİNE AKRİLİK ZEMİN KAPLAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

ASFALT ÜZERİNE AKRİLİK ZEMİN KAPLAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ ASFALT ÜZERİNE AKRİLİK ZEMİN KAPLAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ Asfalt üzeri akrilik zemin kaplaması özellikle tenis kortları, basketbol, voleybol saha zeminleri için geliştirilmiş zemin kaplama sistemidir. Açık

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü 2013 YILINDA ÇORLU MÜCAVİR ALANINDA İHTİYAÇ DUYULAN YAYA VE ARAÇ YOLLARININ 4.5, 6 ve 8 CM'LİK KİLİTLİ PARKE TAŞI, KARE TAŞ, KUMLAMALI TAŞ, KÜP TAŞ,

Detaylı

BÖLÜM 6. ASFALT BETONU KAPLAMALARDA MEYDANA GELEN BOZULMALAR, NEDENLERİ VE İYİLEŞTİRİLMELERİ 6.1. Giriş Her çeşit kaplamada; -trafik etkisi -iklim

BÖLÜM 6. ASFALT BETONU KAPLAMALARDA MEYDANA GELEN BOZULMALAR, NEDENLERİ VE İYİLEŞTİRİLMELERİ 6.1. Giriş Her çeşit kaplamada; -trafik etkisi -iklim BÖLÜM 6. ASFALT BETONU KAPLAMALARDA MEYDANA GELEN BOZULMALAR, NEDENLERİ VE İYİLEŞTİRİLMELERİ 6.1. Giriş Her çeşit kaplamada; -trafik etkisi -iklim şartları - don etkisi - yol inşaatının uygun olmayan mevsimde

Detaylı

BSK Kaplamalı Yollarda Bozulmalar P R O F. D R. M U S T A F A K A R A Ş A H İ N

BSK Kaplamalı Yollarda Bozulmalar P R O F. D R. M U S T A F A K A R A Ş A H İ N BSK Kaplamalı Yollarda Bozulmalar P R O F. D R. M U S T A F A K A R A Ş A H İ N Çatlaklar Yorulma çatlağı Blok kırılma Kenar kırılması Boyuna kırılma (tekerlek izinde) Boyuna kırılma (tekerlek izi dışında)

Detaylı

Lapta Belediyesi ne Bağlı Lapta ve Köylerde Asfalt Kaplama Projesi 2017 LAPTA BELEDİYESİ

Lapta Belediyesi ne Bağlı Lapta ve Köylerde Asfalt Kaplama Projesi 2017 LAPTA BELEDİYESİ LAPTA BELEDİYESİ Lapta Belediyesi ne Bağlı Lapta ve Köylerde Asfalt Kaplama Projesi ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1/10 1. GENEL ŞARTLAR : Bu şartname, Genel şartname, İdari Şartname, Planlar ve detayları ile

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK SPOR SAHALARI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK SPOR SAHALARI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK SPOR SAHALARI MAHAL LİSTESİ HAZİRAN 2011 1 AÇIK TENİS KORTU AÇIK BASKETBOL SAHASI VE AÇIK VOLEYBOL SAHASI SAHA VE EKİPMAN ÖZELLİKLERİ Akrilik spor sahaları imalatı Tenis

Detaylı

TEKLİF İSTEMEYE DAVET

TEKLİF İSTEMEYE DAVET TEKLİF İSTEMEYE DAVET İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Adı, Adresi Telefon-Faks No Piyasa Fiyat Araştırmasını Yapan Personelin Adı, Unvanı : Karabük İl Özel İdaresi- Destek Hizmetleri Müdürlüğü : 0 370 415 1722-412

Detaylı

Bu Teknik Şartname Karayolları Genel Müdürlüğü nün izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. BÖLÜM 400 YOL ÜSTYAPISI

Bu Teknik Şartname Karayolları Genel Müdürlüğü nün izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. BÖLÜM 400 YOL ÜSTYAPISI BÖLÜM 400 YOL ÜSTYAPISI KISIM 401 401. ALTTEMEL 401.01 Tanım Bu kısım; Tablo-401-1 de belirtilen gradasyon limitleri içerisinde (kullanılması durumunda kazınmış asfalt malzemesi kullanımı dahil) sürekli

Detaylı

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.!

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.! ÜRÜN TANIMI; Granülometrik karbonat tozu, portlant çimentosu ve çeşitli polimer katkılar ( yapışma, esneklik, suya karşı direnç ve aşırı soğuk ve sıcağa dayanmı arttıran ) birleşiminden oluşan, seramik,

Detaylı

ANS KAMPÜSÜ İZOLASYONLU PPRC 80 PAKET BORU ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANS KAMPÜSÜ İZOLASYONLU PPRC 80 PAKET BORU ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ANS KAMPÜSÜ İZOLASYONLU PPRC 80 PAKET BORU ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1/5 ÖN İZOLASYONLU PAKET BORU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu ihalenin amacı; ANS Kampüsüne ait, jeotermal su dağıtım projesi için gerekli

Detaylı

DSİ 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ

DSİ 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı DSİ 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ Bu birim fiyatlar; 01.01.2002 tarihinden önce ihale edilen veya ihalesi

Detaylı

T.R.T TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KURUMU KARTEPE VERİCİ BİNASI TADİLATI

T.R.T TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KURUMU KARTEPE VERİCİ BİNASI TADİLATI T.R.T TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KURUMU KARTEPE VERİCİ BİNASI TADİLATI İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL ŞARTLAR Yüklenici, kesin kabul tarihinden sonrada malzemelerin kalitesinden, yapım

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Emet Bor İşletme Müdürlüğü Borik Asit Tesisi Yemekhane Binası Çevre Düzenlemesi Yapım İşi Teknik Şartnamesi

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Emet Bor İşletme Müdürlüğü Borik Asit Tesisi Yemekhane Binası Çevre Düzenlemesi Yapım İşi Teknik Şartnamesi ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Emet Bor İşletme Müdürlüğü Borik Asit Tesisi Yemekhane Binası Çevre Düzenlemesi Yapım İşi Teknik Şartnamesi 1 1. İŞİN KONUSU VE YERİ Emet Bor İşletme Müdürlüğü Borik

Detaylı

TEKLİF İSTEME MEKTUBU ÜYE ÜYE ÜYE

TEKLİF İSTEME MEKTUBU ÜYE ÜYE ÜYE T.C. KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ F İ R M A K A Ş E S İ TEKLİF İSTEME MEKTUBU ÜYE ÜYE ÜYE Süleyman CÜCE Ahmet YOĞURT Bülent ALKAN Aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri

Detaylı

Bitümlü sıcak karışımlar; - aşınma - binder - bitümlü temel. tabakalarında kullanılır.

Bitümlü sıcak karışımlar; - aşınma - binder - bitümlü temel. tabakalarında kullanılır. BÖLÜM 4. BİTÜMLÜ KARIŞIMLAR Bitümlü sıcak karışımlar hem asfalt bağlayıcının hem de reganın uygun ısıya kadar ısıtılıp uygun oranlarda plentte karışımı ile elde edilmekte ve yüksek standartlı esnek kaplamaların

Detaylı

BETON YOL Hasdal-Kemerburgaz

BETON YOL Hasdal-Kemerburgaz BETON YOL Hasdal-Kemerburgaz 1 İçerik 1. Beton yol lokasyonu 2. Beton yol özellikleri 2.1) Beton tabaka kalınlığı 2.2) Yolun enkesitinin şematik gösterimi 3. Mevcut beton karışım dizaynı 4. Beton yol yapım

Detaylı

DENEYİN YAPILIŞI: 1. 15 cm lik küp kalıbın ölçüleri mm doğrulukta alınır. Etiket yazılarak içine konulur.

DENEYİN YAPILIŞI: 1. 15 cm lik küp kalıbın ölçüleri mm doğrulukta alınır. Etiket yazılarak içine konulur. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TAZE BETON DENEYLERİ DENEY ADI: TAZE BETON BİRİM HACİM AĞIRLIĞI DENEY STANDARDI: TS EN 12350-6, TS2941, ASTM C138 DENEYİN AMACI: Taze

Detaylı

BÖLÜM 2. ESNEK ÜSTYAPILAR

BÖLÜM 2. ESNEK ÜSTYAPILAR BÖLÜM 2. ESNEK ÜSTYAPILAR Esnek üstyapılar, taşıtlar için gerekli performansı (sürüş konforu ve emniyeti sağlayabilme özelliğine) sağlayan ve taşıtların neden olduğu gerilmelere karşı yeterince stabiliteye

Detaylı

Resim 1: Finişer (Samsun, Turkey)

Resim 1: Finişer (Samsun, Turkey) Finişerler 1. Görevleri: Serici ve ataşmanları kullanarak bağlayıcısız ve hidrolik bağlayıcılı granüller malzemeleri ve asfalt karışımlarını istenilen kalınlık, eğim ve yüzey düzgünlüğünde seren iş makinesidir.

Detaylı

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802)

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802) 1 5.5 Beton Karışım Hesapları 1 m 3 yerine yerleşmiş betonun içine girecek çimento, su, agrega ve çoğu zaman da ilave mineral ve/veya kimyasal katkı miktarlarının hesaplanması problemi pek çok kişi tarafından

Detaylı

GRE EPOXY BORUNUN İZOLASYONU ŞARTNAMESİ

GRE EPOXY BORUNUN İZOLASYONU ŞARTNAMESİ GRE EPOXY BORUNUN İZOLASYONU ŞARTNAMESİ 1.1. GENEL HUSUSLAR GRE Epoxy Borular İdare tarafından temin edilecek olup borular yüklenici fabrikasına araç üstü teslim edilecektir. İzole edilmiş borular İDARE

Detaylı

ULAŞTIRMA SİSTEMLERİNE İLİŞKİN GENEL TANIMLAR

ULAŞTIRMA SİSTEMLERİNE İLİŞKİN GENEL TANIMLAR 1 ULAŞTIRMA SİSTEMLERİNE İLİŞKİN GENEL TANIMLAR Ulaştırma Mühendisliğinde kullanılan teknik terimlerin ve ulaştırma sistemlerine ilişkin genel tanımların bir özeti aşağıdaki satırlarda verilmektedir. 1.

Detaylı

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İşin Adı : KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ No İş Grubunun Adı Tutarı 01 INSAAT 1 İNŞAAT İMALATLARI 41.4519 2 KAZI İKSA VE ZEMİN İYİLEŞTİRME 47.0196 -- INSAAT Toplamı 88.4715

Detaylı

Plentte hazırlanan sıcak bitümlü karışımların yola serilmesinden önce aşağıdaki işlemler yapılmalıdır.

Plentte hazırlanan sıcak bitümlü karışımların yola serilmesinden önce aşağıdaki işlemler yapılmalıdır. Bsk ASFALT KARIŞIMLARIN YOLA SERİLMESİ Plentte hazırlanan sıcak bitümlü karışımların yola serilmesinden önce aşağıdaki işlemler yapılmalıdır. 1. İnce reglaj 2. Süpürme 3. Astar 4. Yapıştırma tabakası İNCE

Detaylı

TRT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORAN YERLEŞKESİ MİNİ FUTBOL SAHASI YENİLENMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORAN YERLEŞKESİ MİNİ FUTBOL SAHASI YENİLENMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 ORAN YERLEŞKESİ MİNİ FUTBOL SAHASI YENİLENMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ GENEL HÜKÜMLER: A-) İdarece tadilat yapılmak üzere, teslim edilen mahalde, iş güvenliği kurallarına uygun tedbirler

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mert EKŞİ

Yrd.Doç.Dr. Mert EKŞİ PEYZAJ YAPILARI 1 DERSİ Zemin hazırlığı Peyzaj Mimarlığında Zemin Kaplamaları Zemin hazırlığı Derinlik Öngörülen trafiğe Toprak koşullarına İklime Döşeme malzemesine bağlıdır. Yrd.Doç.Dr. Mert Eksi İstanbul

Detaylı

Sathi Kaplamalar. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Sathi Kaplamalar. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Sathi Kaplamalar Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Sathi Kaplama Mevcut BSK kaplama üzerine veya granüler temel tabaka üzerine astar tabakası ve yapıştırma tabakası seriminden sonra, uygun oranda kübik şekle yakın

Detaylı

Taş ocağının şantiyeye mümkün olduğu kadar yakın olması istenir. Ayrıca mevcut bir yola yakınlığı her çeşit ocaklar içinde tercih sebebidir.

Taş ocağının şantiyeye mümkün olduğu kadar yakın olması istenir. Ayrıca mevcut bir yola yakınlığı her çeşit ocaklar içinde tercih sebebidir. TAŞ OCAKLARI Taş ocakları kuruluşu ve işletmesi bakımından şantiyeye benzer ve bağımsız bir birimdir. Kırma taş ve agrega üretilir ve üretilen malzeme çeşitli imalat kalemleri içinde tüketir. Belli başlı

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

HAS METALLER

HAS METALLER www.hasmetaller.com.tr info@hasmetaller.com.tr 2000 m2 kapalı alanımızda sizlere hizmek vermekteyiz. KESİM BÜKÜM Sac, profil, köşebent, kesim, büküm şekil ve ebatları tamamen ihtiyaç duyulan özelliğe

Detaylı

ŞANTİYE TEKNİĞİ BİRİM FİYATLAR. İmalat veya malzemeden bir birim elde edilmesi için ödenen bedel olarak açıklanmaktadır.

ŞANTİYE TEKNİĞİ BİRİM FİYATLAR. İmalat veya malzemeden bir birim elde edilmesi için ödenen bedel olarak açıklanmaktadır. VIII. HAFTA ŞANTİYE TEKNİĞİ BİRİM FİYATLAR 1 Birim Fiyat: İmalat veya malzemeden bir birim elde edilmesi için ödenen bedel olarak açıklanmaktadır. Bir imalatın birim fiyatını bulmak için fiyat analizi

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü ÖZEL BETONLAR RCC-SSB Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ SİLİNDİRLE SIKI TIRILMI BETON (SSB) Silindirle sıkıştırılmış beton (SSB),

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü 2011 YILINDA ÇORLU MÜCAVİR ALANINDA İHTİYAÇ DUYULAN YAYA VE ARAÇ YOLLARININ 8 CM'LİK KİLİTLİ PARKE TAŞI, BORDÜR VE OLUK TAŞI İLE DÖŞETİLMESİ İŞİ TEKNİK

Detaylı

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR Rijit Üstyapı: Oldukça yüksek eğilme mukavemetine sahip ve Portland çimentosundan yapılmış, tek tabakalı plak vasıtasıyla yükleri taban zeminine dağıtan üstyapı tipidir. Çimento

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)

TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri) Sayfa: 1 İş Grubu: Ana Grup>TAVŞANLI MERKEZ 97 EVLER S.No Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı Havalandırma Boru Ve Şapkası (Çinko Sacdan, Çap 1 113-103 Adet 41 125 mm) Çatı arasında tavandan çatı örtüsü

Detaylı

ALÇI DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

ALÇI DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ALÇI DUVAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ALÇI BLOK DUVAR Alçı panel, alçının belirli oranda suyla karıştırılıp

Detaylı

-Teknoser 100, yapısında bulunan kuvars agregadan dolayı yük ve trafik durumuna göre aşınma direnci istenen mahallerde uygulanır.

-Teknoser 100, yapısında bulunan kuvars agregadan dolayı yük ve trafik durumuna göre aşınma direnci istenen mahallerde uygulanır. TEKNOSER 100 Bayındırlık Poz No: 4.613/F04 gri Yüzey Sertleştirici Ürün Tanımı: Taze beton yüzeylere uygulanan, çimento, sert kuvars agrega, kimyasal katkılar, özel renklendirici pigment ve polimer katkılardan

Detaylı

DOĞUMHANE PADOKSU İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

DOĞUMHANE PADOKSU İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 DOĞUMHANE PADOKSU İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 2 1.0 GENEL ŞARTLAR Yüklenici, kesin kabul tarihinden sonrada malzemelerin kalitesinden, yapım ve onarım tekniğine uygun olarak yapılmamasından

Detaylı

TOPRAK İŞ KONU-5 SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ

TOPRAK İŞ KONU-5 SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ TOPRAK İŞ KONU-5 SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ; İki grupta incelenir. 1. Dinamik sıkıştırma makineleri 2. Statik sıkıştırma makineleri Dinamik sıkıştırma makineleri. Vibrasyonlu Silindirler:

Detaylı

RULO ÜZERİ AKRİLİK ZEMİN KAPLAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

RULO ÜZERİ AKRİLİK ZEMİN KAPLAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ RULO ÜZERİ AKRİLİK ZEMİN KAPLAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ Rulo üzeri akrilik zemin kaplama özellikle tenis kortları, basketbol, voleybol saha zeminleri için geliştirilmiş zemin kaplama sistemidir. Açık hava şartlarında

Detaylı

DSİ 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ

DSİ 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ T.C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı DSİ 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ - AĞAÇLANDIRMA - PARK VE FİDANLIK İŞLERİ - YABANCI OT SAVAŞIMI VE

Detaylı

Full Poliüretan SW Sistem Profesyonel EPDM Koşu Pisti Teknik Şartnamesi

Full Poliüretan SW Sistem Profesyonel EPDM Koşu Pisti Teknik Şartnamesi Full Poliüretan SW Sistem Profesyonel EPDM Koşu Pisti Teknik Şartnamesi ZENGER FULL POLİÜRETAN SİSTEM ( YERİNDE DÖKÜM ) Uygulama projesinde belirtilen kot, eğim ve ölçü değerlerine göre uygulamaya hazırlanmış

Detaylı

DSİ 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ

DSİ 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı DSİ 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ Bu birim fiyatlar; 01.01.2002 tarihinden sonra ihaleye çıkılan işlerde

Detaylı

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Agregalar, beton, harç ve benzeri yapımında çimento ve su ile birlikte kullanılan, kum, çakıl, kırma taş gibi taneli farklı mineral yapıya sahip inorganik

Detaylı

C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 1. STANDARTLAR Bu şartname kapsamındaki dekoratif aydınlatma direkleri aşağıda verilen Türk Standartların yürürlükteki en son baskılarına göre imal ve test edilecektir.

Detaylı

TRAFİK GÜVENLİĞİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ DELİNATÖRLER

TRAFİK GÜVENLİĞİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ DELİNATÖRLER Üstün Baskı Tekstil Plastik Uluslararası Tic. A.Ş. Akçaburgaz Mah. 85. Sk. No: 8 Esenyurt - 34522 İstanbul /TR Tel: +90 212 325 55 44 (Pbx 119) Fax: +90 212 325 55 40 www.ustunas.com ŞUBAT 2015 TRAFİK

Detaylı

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE İŞ TAKİP ÇALIŞMA OFİSİ VE TABANCA AMBARI TADİLATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE İŞ TAKİP ÇALIŞMA OFİSİ VE TABANCA AMBARI TADİLATI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Fabrikamız Üretim Müdürlüğü İş Takip Çalışma Ofisi ve Tabanca Ambarı tadilatı işi. 2. TEKNİK ÖZELLİKLER A. YIKIM, SÖKÜM VE ÖRÜM İŞLERİ 1) Planda kesik çizgilerle belirtilen duvar yıkılacaktır.

Detaylı

POLİÜRETANKAPLAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

POLİÜRETANKAPLAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 Genel Notlar: Betonun mukavemeti epoksi kaplamalar için uygun olmalıdır, dolayısıyla kaplama yapılacak beton en az C 25 tercihen C 30 C 35 standardında olmalı,yüzeyde ( kaymak tabakası ) gevşek kısım

Detaylı

ÇATILARDA ISI YALITIMI

ÇATILARDA ISI YALITIMI ÇATILARDA ISI YALITIMI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ÇATILARDA ISI YALITIMI Çatılarda ısı yalıtımı için; cam

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802)

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) Beton karışım hesabı Önceden belirlenen özellik ve dayanımda beton üretebilmek için; istenilen kıvam ve işlenebilme özelliğine sahip; yeterli dayanım ve dayanıklılıkta olan,

Detaylı

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 10metre ÇİFTLİ DEKORATİF AYDINLATMA DİREĞİ Direk Ana Gövde : Direk gövdesi kullanılan Ø114*3mm Ø139*4mm, Ø168*4mm çelik (S 235 JR) kalite borulardan imal edilecektir.

Detaylı

Plastra bir Asya Trafik A.Ş. markasıdır. Katalogda yer alan ürünler Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenmiştir. www.asyatrafik.com.

Plastra bir Asya Trafik A.Ş. markasıdır. Katalogda yer alan ürünler Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenmiştir. www.asyatrafik.com. Plastra bir Asya Trafik A.Ş. markasıdır. Katalogda yer alan ürünler Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenmiştir. 20 2016 www.asyatrafik.com.tr ÜRÜN KATALOĞU 2016 Hakkımızda Plastra markalı yol güvenliği

Detaylı

TOPRAK İŞLERİ- 2A 1.KAZI YÖNTEMLERİ 2.DOLGULARIN OLUŞTURULMASI

TOPRAK İŞLERİ- 2A 1.KAZI YÖNTEMLERİ 2.DOLGULARIN OLUŞTURULMASI TOPRAK İŞLERİ- 2A 1.KAZI YÖNTEMLERİ 2.DOLGULARIN OLUŞTURULMASI KAZI YÖNTEMLERİ Yarma kazıları, doğal zemin üzerindeki bitkiler, ağaç kökleri, tüm organik maddelerle, bitkisel zemin kısmının kaldırılmasıyla

Detaylı

T.C. KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ MUHTELİF SOKAKLARDA BARİYER VE ENGELLİ RAMPASI YAPILMASI İŞİ NE AİT ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

T.C. KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ MUHTELİF SOKAKLARDA BARİYER VE ENGELLİ RAMPASI YAPILMASI İŞİ NE AİT ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME T.C. KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ MUHTELİF SOKAKLARDA BARİYER VE ENGELLİ RAMPASI YAPILMASI İŞİ NE AİT [A]-YIKIM, SÖKÜM VE KAZILAR: ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME Mevcut Tretuvarların önünde

Detaylı

PARKE TAŞI VE BORDÜR KAPLAMALARI DERSİ. Yerleşim röleve ölçüsü almak. Çalışma sahalarında emniyet tedbirleri almak. Beton üretmek ve bakımını yapmak

PARKE TAŞI VE BORDÜR KAPLAMALARI DERSİ. Yerleşim röleve ölçüsü almak. Çalışma sahalarında emniyet tedbirleri almak. Beton üretmek ve bakımını yapmak PARKE TAŞI VE BORDÜR KAPLAMALARI DERSİ Dersin Modülleri Yerleşim Röleve Ölçüsü Alma Zemin Sıkıştırma Saha Emniyet Tedbirleri Beton Üretim Ve Bakım Kaldırım Ve parklarda Kaplama Yeşil Alan Ve Bina Dışı

Detaylı

Master Panel NOVA 5TM Çatı

Master Panel NOVA 5TM Çatı Master Panel NOVA 5TM Çatı Ürün Tanımı Yangın riskinin yüksek olduğu yapılarda ve azami yangın dayanımı istenen binalarda güvenle kullanılırken beş hadveli formuyla geniş açıklıkların güvenle geçilmesini

Detaylı

MTD 27A AHŞAP ÇOCUK OYUN GRUBUNA AİT TEKNİK ŞARTNAME

MTD 27A AHŞAP ÇOCUK OYUN GRUBUNA AİT TEKNİK ŞARTNAME MTD 27A AHŞAP ÇOCUK OYUN GRUBUNA AİT TEKNİK ŞARTNAME 1) GENEL BİLGİLER MTD 27A AHŞAP ÇOCUK OYUN GRUBU PERSPEKTİF GÖRÜNÜŞ PLAN OYUN GRUBU MALZEME LİSTESİ Kare Ahşap platform 3 Adet Merdiven 1 Adet Köprü

Detaylı

İNŞAAT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

İNŞAAT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İNŞAAT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME 15.140/3A:Kiremit irmiği ve curüf golgu ile yürüyüş parkuru Projedeki detayına uygun olarak hazırlanacaktır.10 cm stablize-20 cm curüf-6 cm kiremit irmiği (0-3 mm) Malzemeler

Detaylı

KOMPOZİT LEVHA YAPIŞTIRMA

KOMPOZİT LEVHA YAPIŞTIRMA KOMPOZİT LEVHA YAPIŞTIRMA Yalıtımlı kompozit levhalar ile Mevcut duvar yüzeyine, Yalıtımlı Kompozit Levhaların ADERTEK yapıştırma alçısı kullanılarak yapıştırılmasıyla oluşturulan Giydirme Duvar GDY-KL

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü BORDÜR, PARKE TAŞI VE YAĞMUR OLUĞU ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 1 1. İŞİN KAPSAMI 1.1 Bordür, Parke Taşı Ve Yağmur Oluğu Alımı İşi 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

BAYINDIRLIK POZ NUMARALARI: 04.032/20A,20B,20C/21A

BAYINDIRLIK POZ NUMARALARI: 04.032/20A,20B,20C/21A BLOK KAUÇUK ZEMİN KAPLAMA MALZEMELERİ STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ BAYINDIRLIK POZ NUMARALARI: 04.032/20A,20B,20C/21A ÖNEMLİ UYARI:..! HER ÜRÜNÜN KENDİ ŞEKİL, ÖLÇÜ, TASARIM VE KALINLIKLARINA

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU

ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU İSTAÇ A.Ş. Fatih Mehmet KARACA 26 Nisan 2012 ANTALYA (Sueno Otel / SİDE) YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN ATIK TÜRLERİ -----------------------------------------------------------------------

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MASLAK YERLEŞKESİ ÇEŞİTLİ İNŞAAT İŞLERİ YAPILMASI

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MASLAK YERLEŞKESİ ÇEŞİTLİ İNŞAAT İŞLERİ YAPILMASI DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MASLAK YERLEŞKESİ ÇEŞİTLİ İNŞAAT İŞLERİ YAPILMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- İşin Tanımı İş bu Teknik Şartname, Darüşşafaka Cemiyeti Maslak Yerleşkesinde yapılacak olan çeşitli inşaat, elektrik

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat A dresi:... / /2014 Bağlı Olduğu

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK İŞLER 1- Proje Yaklaşık Maliyet ASFALT EKİBİ 1-1. Kat Asfalt Ekibi 2-2. Kat Asfalt Ekibi 3- Sıkıştırma 4- Büz Ekibi 5- Sanat Yapıları YAMA EKİBİ 1- Sıkıştırma

Detaylı

Ses Yalıtımlı Alçı Plaka Duvar Yapılması

Ses Yalıtımlı Alçı Plaka Duvar Yapılması Ses Yalıtımlı Alçı Plaka Duvar Yapılması İşveren ve temsilcisi tarafından onaylanmış proje ve detay çizimlerine göre; duvar U profillerinin, altına 4mm kalınlığında Index Fonostrip veya muadili yapıştırılması,

Detaylı

CRM ve SMR DENEYSEL ÇALIŞMALARI

CRM ve SMR DENEYSEL ÇALIŞMALARI CRM ve SMR DENEYSEL ÇALIŞMALARI Y.Doç.Dr. Murat KARACASU Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalı Nisan 2011 TÜRKİYE DE SON 6 YILDA

Detaylı

ANKARA RADYOEVİ DIŞ CEPHE ve ÇATI ONARIMI

ANKARA RADYOEVİ DIŞ CEPHE ve ÇATI ONARIMI T.C. TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA RADYOEVİ DIŞ CEPHE ve ÇATI ONARIMI İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Temmuz - 2009 GENEL TANIM: ANKARA RADYOEVİ ÇATI ve DIŞ CEPHE TADİLATI

Detaylı

Plastra bir Asya Trafik A.Ş. markasıdır. Katalogda yer alan ürünler Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenmiştir.

Plastra bir Asya Trafik A.Ş. markasıdır. Katalogda yer alan ürünler Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenmiştir. Plastra bir Asya Trafik A.Ş. markasıdır. Katalogda yer alan ürünler Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenmiştir. 202017 www.asyatrafik.com.tr ÜRÜN KATALOĞU 2017 Hakkımızda Plastra markalı yol güvenliği

Detaylı

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE TADİLAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE TADİLAT TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Revir Tuvalet ve Mutfak Tadilatı İşi. 2. TEKNİK ÖZELLİKLER 1) Kırım, örüm, alçı ve boya işleri; a) Lavabo ve Tuvalet kısmında bulunan mevcut seramikler ve yapıştırıcı kalıntıları kırılarak temizlenecektir.

Detaylı

Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları:

Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W625 - W626 Duvar Giydirme Sisteminde Metal Konstrüksiyon, Duvar U (DU) ve sadece 75mm ve 100mm Duvar U ve Duvar C profiller

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON BETON KARIŞIM HESABI Beton; Çimento, agrega (kum, çakıl), su ve gerektiğinde katkı maddeleri karıştırılarak elde edilen yapı malzemesine beton denir. Çimento Su ve katkı mad. Agrega BETON Malzeme Türk

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. İngiltere Büyükelçiliği Okulu Kapalı Spor Alanının zemininde yapılacak işler

TEKNİK ŞARTNAME. İngiltere Büyükelçiliği Okulu Kapalı Spor Alanının zemininde yapılacak işler TEKNİK ŞARTNAME İngiltere Büyükelçiliği Okulu Kapalı Spor Alanının zemininde yapılacak işler SPOR SALONU ZEMİN UYGULAMA İMALAT AŞAMALARI; 1.) Zemin Hazırlığı, 2.) Beton Hazırlığı, 3.) Primer (Astar) uygulaması,

Detaylı

Mukayeseli Keşif Cetveli

Mukayeseli Keşif Cetveli Sayfa :1 Sıra No Poz No Tanımı i 1.Keşif 1 14.002 EL İLE SERT TOPRAK KAZILMASI,SER.DÜZ.BOŞLUKL.DOLD URULMASI M3 9337.73 1.71 15,967.52 0.00 0.00 15,967.52 2 14.003 EL İLE YUMUŞAK KÜSKÜLÜK KAZILMASI,SER.DÜZ.BOŞL.DOLDUR

Detaylı

İnşaat Nakliye iş kalemleri/iş grupları için Örnek Analiz Formatı

İnşaat Nakliye iş kalemleri/iş grupları için Örnek Analiz Formatı Format 1 grubu 15.001/2B Örnek Formatı in Adı: Makine ile her derinlikte yumuşak ve sert toprağın kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli kil, kumlu kil, gevşek kil, killi kum

Detaylı

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 1. STANDARTLAR Bu şartname kapsamındaki dekoratif aydınlatma direkleri aşağıda verilen Türk Standartların yürürlükteki en son baskılarına göre imal ve test edilecektir.

Detaylı

BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ

BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ Sıra No 1 Özel -1 100x40x25 cm boyutlarında ASMOLEN STRAFOR İLE( 8-10 DNS YOGUNLUKLU) DÖŞEME YAPILMASI 1,05 m2 herboyutta ve 0,25 m yüksekliğinde hafif asmolen stafor malzemenin

Detaylı

TEKLİF. Özel Tek Kompenant Dolgulu Yapıştırıcı Dahil..(1 M/ TÜL)..8 TL+KDV T.C.BAYINDIRLIK POZ NUMARALARI: 04.032/20A,20B,20C/21A

TEKLİF. Özel Tek Kompenant Dolgulu Yapıştırıcı Dahil..(1 M/ TÜL)..8 TL+KDV T.C.BAYINDIRLIK POZ NUMARALARI: 04.032/20A,20B,20C/21A TEKLİF Sayın : SATINALMA YETKİLİSİ Referans No : 887/88/4851/./0.../2013 Aşağıda teknik özellikleri ölçü ve (Kalınlık,m2/kg.)ayrıntıları bulunan, Yoğun Yaya Trafiği Kullanım Onaylı Kilitli Anti statik,

Detaylı

Karayolu Üstyapı Mühendisliğine Giriş. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Karayolu Üstyapı Mühendisliğine Giriş. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Karayolu Üstyapı Mühendisliğine Giriş Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN What is pavement? Bir karayolu üstyapısı, doğal zemin veya dolgu üzerine (taban zemini) üzerine, taşıt yüklerini dağıtma amacıyla yapılan

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT CETVELİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT CETVELİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT CETVELİ 2015 Bu fiyatlar, 1.1.2002 den sonra ihaleye çıkılan işler için geçerli olup 1.1.2002

Detaylı

Plastra bir Asya Trafik A.Ş. markasıdır. Katalogda yer alan ürünler Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenmiştir. www.asyatrafik.com.

Plastra bir Asya Trafik A.Ş. markasıdır. Katalogda yer alan ürünler Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenmiştir. www.asyatrafik.com. Plastra bir Asya Trafik A.Ş. markasıdır. Katalogda yer alan ürünler Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenmiştir. 20 2015 www.asyatrafik.com.tr ÜRÜN KATALOĞU 2015 Hakkımızda Plastra markalı yol güvenliği

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT CETVELİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT CETVELİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT CETVELİ 2013 Bu fiyatlar, 1.1.2002 den önce ihaleye çıkılan işler için geçerli olup 1.1.2002

Detaylı

Master Panel 1000 R5T Çatı

Master Panel 1000 R5T Çatı GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS: 0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 R5T Çatı Ürün Tanımı Yangın riskinin yüksek olduğu yapılarda ve azami yangın dayanımı istenen

Detaylı

Toprak Barajlarda Filişlerden Geçirimsiz Çekirdek Malzemesi Yapımı

Toprak Barajlarda Filişlerden Geçirimsiz Çekirdek Malzemesi Yapımı Toprak Barajlarda Filişlerden Geçirimsiz Çekirdek Malzemesi Yapımı TALİP KARAGÛUDLARINDAN DMj, Aslantaş Barajı Kontrol Amirliği, Adana GİRİŞ Aslantaş Barajı ve HES, İnşaatı kesin proje aşamasında DSİ adına

Detaylı

Bitümlü Karışımlar. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Bitümlü Karışımlar. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Bitümlü Karışımlar Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Bitümlü Sıcak Karışımlar (BSK) Belli orandaki, Bitüm ve aggrega, asfalt plentinde belli bir sıcaklıkta karıştırılarak elde edilir. BSK: - Aşınma tabakası -

Detaylı

Baumit ArtlinePutz. Kaplama

Baumit ArtlinePutz. Kaplama Baumit ArtlinePutz Kaplama Ürün Cephelerin dekoratif tasarımında kullanılan, kullanıma hazır, kıvamlı, organik bağlayıcılı, ince kat örtücü bir kaplamadır. Dış ve iç cepheler için tane dokuya sahip bir

Detaylı

ÖRNEK OLARAK İDARELER TARAFINDAN HAZIRLANACAK AKUSTİK MALZEME POZ NO.LARI

ÖRNEK OLARAK İDARELER TARAFINDAN HAZIRLANACAK AKUSTİK MALZEME POZ NO.LARI ÖRNEK OLARAK İDARELER TARAFINDAN HAZIRLANACAK AKUSTİK MALZEME POZ NO.LARI Burada hazırlanan akustik malzeme pozları örnektir. İncelenmesi amacıyla bilgilerinize sunulmuştur. Size özel pozların oluşturulması

Detaylı

RULO ÇİM ÜRETİMİ DR TOHUMCULUK 2013

RULO ÇİM ÜRETİMİ DR TOHUMCULUK 2013 RULO ÇİM ÜRETİMİ DR TOHUMCULUK 2013 TOPRAK İyi drenajlı, Kumlu ve hafif killi, Ayrık türleri,tarla sarmaşığı,darıcan gibi yabani otlardan ari olmalı. İyi kaliteli yer altı suyu veya yakınında akarsu bulunmalı.

Detaylı

2-B)DUVAR DIŞTAN ISI YALITIMI (MANTOLAMA) (POZ NO:19.055/C1-C2)

2-B)DUVAR DIŞTAN ISI YALITIMI (MANTOLAMA) (POZ NO:19.055/C1-C2) 2-B)DUVAR DIŞTAN ISI YALITIMI (MANTOLAMA) (POZ NO:19.055/C1-C2) Sağlıklı ve rahat yaşam sadece uygun ısı ve nem şartlarına sahip olan mekanlarda mümkündür. Yapılarda görülen rutubetli alanlar, küf oluşması

Detaylı

TRAFİK GÜVENLİĞİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ DELİNATÖRLER

TRAFİK GÜVENLİĞİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ DELİNATÖRLER Üstün Baskı Tekstil Plastik Uluslararası Tic. A.Ş. Akçaburgaz Mah. 3032 Sk. No:7 Esenyurt - 34522 İstanbul /TR Tel: +90 212 325 55 44 (Pbx 119) Fax: +90 212 325 55 40 www.ustunas.com ŞUBAT 2016 TRAFİK

Detaylı

APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ

APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ Zemin hakkında gerekli etütlerin yapılması ve bilgi edinilmesinden sonra yapının projesi hazırlanır. Hazırlanan projenin uygulanabilmesi inşaat sahasının kenarlarının arsa üzerinde

Detaylı

Baumit SilikatTop. (SilikatPutz) Kaplama

Baumit SilikatTop. (SilikatPutz) Kaplama Baumit SilikatTop (SilikatPutz) Kaplama Ürün Kullanıma hazır, macun kıvamında, mineral esaslı, silikat ince son kat dekoratif kaplamadır. Dış ve iç cepheler için, Tane veya Çizgi dokuya sahip sıva dokulu

Detaylı