T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Manisa Yöresi Türk Tarih ve Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Manisa Yöresi Türk Tarih ve Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi"

Transkript

1 T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Manisa Yöresi Türk Tarih ve Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi ULUSLARARASI BALKANLARDA TÜRK VARLIĞI SEMPOZYUMU II MAYIS 2010 Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi MANİSA

2 Düzenleme Kurulu Onursal Başkan Prof.Dr. Semra ÖNCÜ Rektör Başkan Yrd.Doç.Dr. Ünal ŞENEL Merkez Müdürü Üyeler Prof.Dr. Ömer TURAN Prof.Dr. Mehmet ERSAN Prof.Dr. Turan GÖKÇE Prof.Dr. Ayşe ÜSTÜN Bilim Kurulu Prof.Dr. Emin BALKAN Prof.Dr. Osman BİLEN Prof.Dr. Adem CEYHAN Prof.Dr. Pervin ÇAPAN Prof.Dr. Mehmet DEMİRCİ Prof.Dr. Mehmet ERSAN Prof.Dr. İlhan GENÇ Prof.Dr. Turan GÖKÇE Prof.Dr. Fazıl GÖKÇEK Prof.Dr. Gürer GÜLSEVİN Prof.Dr. Ayşe İLKER Prof.Dr. Mustafa ÖKMEN Prof.Dr. Hakkı ÖNKAL Prof.Dr. İbrahim ŞAHİN Prof.Dr. Ömer TURAN Prof.Dr. Ahmet Nezihi TURAN Prof.Dr. Fikret TÜRKMEN Prof.Dr. Sema UĞURCAN Prof.Dr. Ayşe ÜSTÜN Prof.Dr. Hayriye SÜLEYMANOĞLU YENİSOY Yürütme Kurulu Yrd.Doç.Dr. Ünal ŞENEL Yrd.Doç.Dr. Anıl YILMAZ Yrd.Doç.Dr. Özlem NEMUTLU Sekreterya Dr.Ayşegül ALAYBEYOĞLU Tuba ARI Dr.Harika DURGUN Cüneyt ÇETİNKAYA Fevzi YETKİN İrfan SOY

3 ULUSLARARASI BALKANLARDA TÜRK VARLIĞI SEMPOZYUMU II MAYIS 2010 Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi MANİSA

4 ULUSLARARASI BALKANLARDA TÜRK VARLIĞI SEMPOZYUMU II 13 Mayıs 2010 Perşembe MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SALONU Kayıt Açılış Konuşmaları ve Şilt Takdimi Açılış Tebliği Prof.Dr. Mehmet DEMİRCİ Gazi Dervişler ve Balkanlar Ara Birinci Oturum Prof.Dr.Turan GÖKÇE Prof.Dr. Osman BİLEN Balkanlarda Osmanlı Öncesi Türk İzleri Gülten Abdula NAZAR Romanya da Türk Varlığı Arş. Gör.Selcen ÖZYURT ULUTAŞ Bulgaristan da Bir Türk Yurdu Deliorman (XIV.-XVI. yüzyıllar) Doç. Dr. İsmail DOĞAN Kara Kilise nin Ak İlmekleri Tartışma Öğle Tatili

5 YAHYA KEMAL BEYATLI SALONU 13 Mayıs 2010 Perşembe Birinci Oturum Prof.Dr. Sema UĞURCAN Yrd.Doç.Dr. Sabahattin ÇAĞIN Balkan Savaşlarının Trajik Şiirleri: Hakkın Sesleri Yrd.Doç.Dr. Rıza BAĞCI Ömer Seyfettin'in İki Hikâyesinde Balkanlar ve Balkan Türkleri Yrd.Doç.Dr. Ünal ŞENEL Sâmiha Ayverdi nin Balkan Seyahatleri Yrd.Doç.Dr.Muzaffer ÇANDIR Balkan Göçleri Bağlamında Orhan. Kemal in İsimli Roman Çalışması TARTIŞMA ARA 93 Harbi İkinci Oturum Prof.Dr. Osman BİLEN Prof. Dr. Feza TANSUĞ Balkanlarda Türk Musikisi Doç. Dr. Sibel PAŞAOĞLU Türk(Ü)lerin Dilinden 93 Harbi Leyla OSMANZADE - Doç. Dr. Sibel PAŞAOĞLU Vranje Müzik Kültürü Fenomeni Mecbure Hasanova EFRAİMOVA Rusçuk ta Ayakta Kalabilen Türk Varlığı Tartışma

6 MEHMET AKİF ERSOY SALONU 13 Mayıs 2010 Perşembe Birinci Oturum Doç.Dr. M. Murat HATİPOĞLU Yrd. Doç.Dr. Bilgin ÇELİK Büyük Güçlerin Balkanlardaki Rolü: Balkan İttifakının Kökenleri ve Sonuçları Yrd. Doç. Dr. Osman KARATAY Ortaçağda Macarlar Ve Boşnaklar: Zorlamalar ve Zoraki Tercihler Mehdi GURRA Osmanlıdan günümüze Balkanlarda din, kültür ve kimlik: Arnavutluk Gerçeği Maksud ALİ Tartışma Ara Makedonya Türklerinin Marjinalleşmesi İkinci Oturum Prof.Dr. Kâzım HACIMEYLİÇ Dr. Sabri İbrahim ALAGÖZ Bulgaristan da Türk Okullarının Tarihi Mehmet TÜRKER Bulgaristan da Demokrasi Yıllarında Türkçe Eğitim Yrd. Doç. Dr. Süleyman Sırrı TERZİOĞLU Tarihsel Süreç Çerçevesinde Bulgaristan daki Türk Azınlığın Ana Dilde Eğitim Hakkı Recep ÇAKO Cumhuriyetinde Azınlıklar Bağlamında; Makedonya da Türk Azınlığı Tartışma

7 Dr. SADIK AHMET SALONU 13 Mayıs 2010 Perşembe Birinci Oturum Prof.Dr. A. Nükhet ADIYEKE Yrd.Doç.Dr. Cengiz ÇAKALOĞLU Yemen İsyanının Bastırılmasında Üsküp, Gilan, Kalkandelen ve Preşova Taburları Dr. Ömer KUL 1544 Tarihli Tapu Tahrir Defterine Göre Köprülü/Titov-Vélés Kazası Dr. Emine KISIKLI Romanya Türkleri nin Atatürk ve Devrimlere Bakışı Dr. İsmail ARSLAN 20.Yüzyıl Başlarında Balkanlar dan Bir Ses: Kâinat Gazetesi Rifat SAİT Balkan Ülkeleri Arasında Ortak Bir Ağ Kurulmasında STK ve Düşünce Kuruluşlarının Rolü Tartışma

8 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SALONU 14 Mayıs 2010 Cuma Birinci Oturum Prof.Dr. Mehmet ERSAN Özcan PEHLİVANOĞLU Balkanlarda Türk Kimliğinin Ayrılmaz Bir Parçası : Soykırım Osman BAYMAK Eski Yugoslavya Topraklarından Türkiye ye Yapılan Göçler Yrd.Doç.Dr. Pınar YÜRÜR Batı İle Entegrasyon Sürecinde Eski Yugoslavya daki Türkler Dr. Ahmet ŞAHİDOV Tartışma Ara Oturum Başkanı Uluslararası İlişkiler, Balkanlar ve Türkiye nin Yaklaşımı İkinci Oturum Prof.Dr. Mehmet DEMİRCİ Prof.Dr. Kâzım HACIMEYLİÇ Eyüp SALİH Bosna Hersekte Tasavvuf ve Tekkeler Makedonya daki Tarikatler, Silsileleri, Maneviyat Büyüklerinin Hayatları ve Hizmetleri Yrd. Doç. Dr. Vicdan ÖZDİNGİŞ Esrar Dede Tezkire sinde Balkanlarda Dünyaya Gelen Mevlevî Şairler ve Şiirleri Yrd.Doç.Dr.A. Yılmaz SOYYER İki Milliyetçilik Arasında Rumeli Bektaşiliği Tartışma

9 YAHYA KEMAL BEYATLI SALONU 14 Mayıs 2010 Cuma Birinci Oturum Prof.Dr. Pervin ÇAPAN Prof. Dr. Âdem CEYHAN Üsküplü Mutasavvıf- Şair Sâdeddin Sırrî Hayatı, Bazı Manzum ve Mensur Eserleri Doç.Dr. Kenan ERDOĞAN Balkanlardaki Sefer, Zafer ve Bozgunlarımızla İlgili Kaimî nin Üç Murabba ı Yrd. Doç. Dr. Yasemin ERTEK MORKOÇ Taşlıcalı Yahya nın Divanı na Yansıyan Rumeli Yrd.Doç.Dr.Selami - TURAN - Kamile ÇETİN Tartışma Ara Üsküplü İshak Çelebi nin Dilinden Şiir ve Şairlik İkinci Oturum Doç.Dr. Candan NEMLİOĞLU Doç. Dr. Mehmet Zeki İBRAHİMGİL Rodos Adalarındaki Osmanlı Dönemi Eserleri Üzerine Bir Değerlendirme Yrd.Doç.Dr. Aşkın KOYUNCU Sofya daki Sofu Mehmed Paşa Camisi (Kara Cami) nin Kiliseye Dönüştürülmesi Arş. Gör. Bahriye GÜRAY Yeniden Keşfedilmeyi Bekleyen Bir Osmanlı Eseri: Cisrî Mustafa Paşa Hamamı Öğr.Gör.Neval KONUK Tartışma Karaferye Camileri ve Namazgâhı

10 MEHMET AKİF ERSOY SALONU 14 Mayıs 2010 Cuma Birinci Oturum Oturum Başkanı Doç.Dr. M. Murat HATİPOĞLU Sami Ali TORAMAN - Necmi KADİR Batı Trakya Türklerinin Eğitim Sorunları Yrd. Doç. Dr. A. Galip ALÇITEPE - Melih AKDENİZ Kıbrıs Barış Harekâtı ve Batı Trakya Türkleri Sinem TOKER Ege nin İki Yakasında Mübadelenin Bedeli Yrd. Doç. Dr. Turgay CİN Türk Azınlık Bakımından Avrupa Birliği Üyesi Yunanistan ın İnsan Hakları İhlâlleri Tartışma Ara İkinci Oturum Oturum Başkanı Prof.Dr. Mustafa ÖKMEN Prof. Dr. A. Nükhet ADIYEKE - Yrd. Doç. Dr. Nuri ADIYEKE Yılları Arasında Selanik te El Konulan Müslüman Vakıf Emlakı Ve Eşyası Doç. Dr. M. Murat HATİPOĞLU AB Üyesi Yunanistan ın Kıskacında İki Türk Topluluğu: Batı Trakya Türkleri ve Gagavuz Türkleri Abdülkadir İNALTEKİN Avrupalı Türkler ve Avrupada Yaşayan Balkan Türklerinin 21. Yüzyılda Avrupa daki Geleceği İbrahim BALTALI Batı Trakya da Tahrip Edilen Osmanlı Eserleri ve Kamulaştırılan Araziler Tartışma

11 Dr. SADIK AHMET SALONU 14 Mayıs 2010 Cuma Birinci Oturum Prof.Dr. Hayriye Süleymanoğlu YENİSOY Yrd. Doç. Dr. Ayşe DUVARCI Balkanlardan Derlenen Manilerde Kadın İmgesi Arş. Gör. Elif ZENGİN Kosova Türklerinin Atasözlerinde Ailede Eş Ve Anne Olarak Kadının Yeri Dr. H. Harika DURGUN ve Önemi Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Bir Dergi: Âyine Yrd.Doç.Dr. ELHAN YURDOĞLU(MEMMEDOV) Tartışma Ara Nahcivan ve Balkan Türklerindeki Maniler Üzerine Bazı Araştırmalar İkinci Oturum Prof.Dr. Fikret TÜRKMEN Hayriye Süleymanoğlu YENİSOY Bulgaristan Türklerinin Halk Kültürü Doç.Dr. Mehmet Naci ÖNAL Romanya Türklerinin Ninnileri Üzerine Bir Araştırma Arş. Gör. Esin HÜDAVERDİ Priştine Türklerinde Hayatın Dönüm Noktaları İle İlgili Kimi Gelenekler Dr.Mehseti İsmail RÜSTEMKIZI Balkan Efsanelerinin Nahçivan dan Derlenmiş Efsanelerle Tartışma Karşılıklı Mitolojik Değerlendirilmesi

12 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SALONU 14 Mayıs 2010 Cuma Üçüncü Oturum Prof.Dr. Ayşe ÜSTÜN Yrd. Doç. Dr. Gözde ÇELİK Mustafa GENÇ Dini Yapıda Mimari Tasvir Geleneği Bağlamında Anadolu-Balkan Kültür Ortaklığı Orta Asya dan Balkanlara Türk El Dokumalarında Görülen Değişimler Doç.Dr.Candan NEMLİOĞLU Bosna-Hersek, Foça Alaca Camii nin Türk-İslam San atındaki Yeri ve Önemi Nurten REMZİ Deliorman da Türk Kültürü Tartışma Ara Dördüncü Oturum Prof.Dr. Hakkı ÖNKAL Doç. Dr. Hüseyin MEVSİM Bulgar Bilim ve Siyaset Adamı Bogdan Filov un ( ) Fotoğraflarında Balkanlardaki Osmanlı Eserleri Behicüddin Şehabi Kalkandelen Şehrinde Halen Ayakta Olan Osmanlı (Türk) Evleri Yrd. Doç. Dr. Gülberk BİLECİK Balkanlarda Bir Osmanlı Eseri: Otman Baba Türbesi Doç. Dr. Mustafa ARSLAN Balkanlarda Türk Varlığının Sosyo-Kültürel Temelleri ve Otman Baba Tartışma

13 YAHYA KEMAL BEYATLI SALONU 14 Mayıs 2010 Cuma Üçüncü Oturum Prof.Dr. Adem CEYHAN Prof. Dr. Pervin ÇAPAN Safâyî Tezkiresi ne Göre Balkanlar Yrd.Doç.Dr. Rasih ERKUL Bosnalı Sükkerî nin Tarih Manzumeleri Üstüne Arş. Gör. Muhammet ÖZDEMİR Kesriyeli Mehmet Sıtkı Akozan ve Dîvançe-İ Şinâver i Hasan YILMAZ Filibeli Fânî den Bâkî Tavsiyeler Tartışma Ara Dördüncü Oturum Prof.Dr. Fazıl GÖKÇEK Prof.Dr. Sema UĞURCAN Panait İstirati de Türk İmajı ve Türk Okuyucusunun Panait İstrati ye Bakışı Doç. Dr. Nesrin TAĞIZADE-KARACA Ferit Muhiç ve Zirve den Sesler Yrd.Doç.Dr.Ayvaz MORKOÇ Emine Işınsu nun Azap Toprakları ile Ayşe Kulin in Sevdalinka Romanlarına Yansıyan Balkan Zulmü Yrd.Doç.Dr.Özlem NEMUTLU Mübadele Romanlarında Osmanlı-Türk İmajı Tartışma

14 MEHMET AKİF ERSOY SALONU 14 Mayıs 2010 Cuma Üçüncü Oturum Prof.Dr. A. Nükhet ADIYEKE Prof. Dr. Turan GÖKÇE Rodoplarda Türk İskânı: Değirmendere Köyü Örneği Galip ÇAĞ Osmanlı Balkan Tarihine Bir Katkı: Manastır'ın Fethi Meselesi Yrd.Doç.Dr.Mehmet GÜNAY Salih Erol Tartışma Ara Girit Kuşatması ( ) Sırasında Anadolu Şehirleri (Manisa Örneği) XIX. Yüzyıl başlarında Bir Rumeli Ayanının Doğuşu: Pehlivan İbrahim Ağa Ciden SENA Dördüncü Oturum Doç. Dr. Vehbi GÜNAY Romanya'da Türk - Tatar Varlığının Tarihi Necat ÇETİN Torbalı Nahiyesi Osmanlı Nüfus Kayıtlarına Göre Girit Doğumlular Üzerine İnceleme ( Yılları Arası) Ferhat BERBER Rumeli den Manisa ya Yapılan Göçler (93 Harbi nden Balkan Savaşı na) Arş. Gör. Bülent AKYAY Yunanistan ın Bağımsız Bir Devlet Olarak Kurulması Sürecinde Osmanlı Devleti İle Yunanistan Arasındaki Sınırın Çizilmesi Tartışma

15 Dr. SADIK AHMET SALONU 14 Mayıs 2010 Cuma Üçüncü Oturum Prof.Dr. Gürer GÜLSEVİN Doç. Dr. Oktay AHMED Ohri-Prespa Yöresi (Makedonya) Türk Ağızlarındaki Kelime Grupları Etkisi Prof.Dr. Ayşe İLKER Üzerinde Makedonca nın Tan Gazetesindeki Yeni Kelimeler (Neolojizmler) Hakkında Düşünceler Serdar BULUT Senem AKYOL Tartışma Ara Toroslarda Balkanlardan Bir İz Sekel Köyü Gebiz İzmir-Karakuzu ve Manisa-Araplıdan Balkanlara Şimdiki Zamanın Kullanım Şekilleri Dördüncü Oturum Prof.Dr.Ayşe İLKER Yrd.Doç.Dr. Necip Fazıl DURU Arnavut Atasözleri Ve Deyimlerinde Türkçe Unsurlar Abidin KARASU Çağdaş Bulgar Dilindeki Türkçe Kelimeler Öğr. Gör. EDİNA SOLAK Bosna da konuşulan Türkçe Arş. Gör. Hüseyin YILDIZ Boşnakçanın Söz Varlığında Türkçe Ekler Arş. Gör. Abdülkadir ÖZTÜRK Murfatlar Yazıtları Tartışma

16 ULUSLARARASI BALKANLARDA TÜRK VARLIĞI SEMPOZYUMU KATILIMCILAR - Prof. Dr. A. Nükhet ADIYEKE Mersin Üniversitesi -Yrd. Doç. Dr. Nuri ADIYEKE Dokuz Eylül Üniversitesi - Doç. Dr. Oktay AHMED Üsküp/ Makedonya - Arş. Gör. Bülent AKYAY Ege Üniversitesi Senem AKYOL Celal Bayar Üniversitesi - Dr.Sabri İbrahim ALAGÖZ Bulgaristan - Maksud ALİ Makedonya - Yrd. Doç. Dr. A. Galip ALÇITEPE Celal Bayar Üniversitesi -Melih AKDENİZ Celal Bayar Üniversitesi - Doç. Dr. Mustafa ARSLAN Pamukkale Üniversitesi - Dr. İsmail ARSLAN Balıkesir Üniversitesi - Yrd.Doç.Dr. Rıza BAĞCI Celal Bayar Üniversitesi - İbrahim BALTALI Rodop Rüzgârı Dergisi- Yunanistan - Osman BAYMAK Kosova - Arş.Gör. Ferhat BERBER Hacettepe Üniversitesi - Yrd. Doç. Dr. Gülberk BİLECİK İstanbul Üniversitesi -Prof.Dr. Osman BİLEN Dokuz Eylül Üniversitesi - Serdar BULUT Ordu Üniversitesi - Prof. Dr. Âdem CEYHA Celal Bayar Üniversitesi - Yrd.Doç.Dr.Turgay CİN Ege Üniversitesi - Galip ÇAĞ, Sakarya Üniversitesi - Yrd.Doç.Dr.Sabahattin ÇAĞIN Dokuz Eylül Üniversitesi - Recep ÇAKO Makedonya - Yrd.Doç.Dr.Muzaffer ÇANDIR Celal Bayar Üniversitesi -Yrd.Doç.Dr. Cengiz ÇAKALOĞLU Celal Bayar Üniversitesi - Prof. Dr. Pervin ÇAPAN Muğla Üniversitesi - Yrd. Doç.Dr. Bilgin ÇELİK Dokuz Eylül Üniversitesi - Yrd. Doç. Dr. Gözde ÇELİK Yeditepe Üniversitesi - Kamile ÇETİN Süleyman Demirel Üniversitesi - Necat ÇETİN Torbalı Kazımpaşa İlköğretim Okulu - İzmir - Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ Dokuz Eylül Üniversitesi - Doç. Dr. İsmail DOĞAN Ordu Üniversitesi - Dr. H. Harika DURGUN Celal Bayar Üniversitesi

17 - Yrd. Doç. Dr. Necip Fazıl DURU Ordu Üniversitesi - Yrd. Doç. Dr. Ayşe DUVARCI Başkent Üniversitesi - Mecbure Hasanova EFRAİMOVA Güneş Derneği Ruscuk / Bulgaristan - Doç.Dr. Kenan ERDOĞAN Celal Bayar Üniversitesi - Yrd.Doç.Dr.Rasih ERKUL Celal Bayar Üniversitesi - Salih Erol Anadolu Üniversitesi -Mustafa GENÇ Sakarya Üniversitesi - Prof. Dr. Turan GÖKÇE Ege Üniversitesi - Prof.Dr. Fazıl GÖKÇEK Ege Üniversitesi -Mehdi GURRA Arnavutluk - Yard.Doç.Dr.Mehmet GÜNAY Celal Bayar Üniversitesi - Prof.Dr. Gürer GÜLSEVİN Ege Üniversitesi - Arş. Gör. Bahriye GÜRAY Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi - Prof.Dr. Kâzım HACIMEYLİÇ Bosna Hersek - Doç. Dr. M. Murat HATİPOĞLU İzmir Ekonomi Üniversitesi - Arş. Gör. Esin HÜDAVERDİ Priştine Üniversitesi Kosova - Prof.Dr.Ayşe İLKER Celal Bayar Üniversitesi - Doç. Dr. Mehmet Zeki İBRAHİMGİL Gazi Üniversitesi - Abdülkadir İNALTEKİN Muğam Medeniyet Merkezi Berlin /Almanya - Doç. Dr. Nesrin TAĞIZADE-KARACA Başkent Üniversitesi - Abidin KARASU Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kocaeli Üniversitesi - Yrd. Doç. Dr. Osman KARATAY Ege Üniversitesi - Dr. Emine KISIKLI Başkent Üniversitesi - Öğr.Gör.Neval KONUK Marmara Üniversitesi - Yrd.Doç.Dr. Aşkın KOYUNCU Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - Dr. Ömer KUL Celal Bayar Üniversitesi - Doç. Dr. Hüseyin MEVSİM Ankara Üniversitesi - Yrd.Doç.Dr.Ayvaz MORKOÇ Celal Bayar Üniversitesi - Yrd. Doç. Dr. Yasemin ERTEK MORKOÇ Celal Bayar Üniversitesi -Gülten Abdula NAZAR Romanya - Doç.Dr.Candan NEMLİOĞLU Sakarya Üniversitesi - Yrd.Doç.Dr.Özlem NEMUTLU Celal Bayar Üniversitesi - Leyla OSMANZADE Trakya Üniversitesi - Prof.Dr. Mustafa ÖKMEN Celal Bayar Üniversitesi - Doç.Dr. Mehmet Naci ÖNAL Muğla Üniversitesi - Prof.Dr. Hakkı ÖNKAL Dokuz Eylül Üniversitesi - Arş. Gör. Muhammet ÖZDEMİR Ordu Üniversitesi - Yrd. Doç. Dr. Vicdan ÖZDİNGİŞ Celâl Bayar Üniversitesi - Arş. Gör. Abdülkadir ÖZTÜRK Ordu Üniversitesi

18 - Doç. Dr. Sibel PAŞAOĞLU Trakya Üniversitesi - Doç. Dr. Sibel PAŞAOĞLU Trakya Üniversitesi - Özcan PEHLİVANOĞLU Balkan Rumeli Göçmenleri Konfedarasyonu İstanbul - Nurten REMZİ Bulgaristan -Dr.Mehşeti İsmail RÜSTEMKIZI Azerbaycan - Rifat SAİT İzmir - Eyüp SALİH Makedonya - Ciden SENA Romanya - Öğr. Gör. EDİNA SOLAK Zenica Üniversitesi - Saraybosna - Yrd.Doç.Dr. A. Yılmaz SOYYER Süleyman Demirel Üniversitesi -Dr. Ahmet ŞAHİDOV Rusya -Behicüddin ŞEHABİ Makedonya - Yrd.Doç.Dr. Ünal ŞENEL Celâl Bayar Üniversitesi - Prof. Dr. Feza TANSUĞ Yeditepe Üniversitesi - Yrd. Doç. Dr. Süleyman Sırrı TERZİOĞLU Ege Üniversitesi - Sinem TOKER - Sami Ali TORAMAN Batı Trakya Türk Öğretmenler Bir.Yunanistan - Necmi KADİR Batı Trakya Türk Öğretmenler Bir.Yunanistan - Yrd.Doç.Dr.Selami TURAN Süleyman Demirel Üniversitesi -Mehmet TÜRKER -Prof.Dr. Fikret TÜRKMEN İstanbul Ege Üniversitesi - Prof.Dr. Sema UĞURCAN Marmara Üniversitesi - Arş. Gör. Selcen ÖZYURT ULUTAŞ Uşak Üniversitesi - Prof.Dr. Ayşe ÜSTÜN Uşak Üniversitesi - Prof.Dr. Hayriye Süleymanoğlu YENİSOY Ankara Üniversitesi - Arş. Gör. Hüseyin YILDIZ Ordu Üniversitesi - Hasan YILMAZ Manisa - Yrd.Doç.Dr. Pınar YÜRÜR Giresun Üniversitesi -Yrd.Doç.Dr. ELHAN YURDOĞLU(MEMMEDOV) Azerbaycan - Arş. Gör. Elif ZENGİN Selçuk Üniversitesi

19 Sempozyum Kapsamında Kültür Sanat Etkinlikleri v Sergi Orta Asya dan Balkanlara Türk Çini Sanatı Naciye Nur AVLUPINAR v Konser Kuruluştan Kurtuluşa Celal Bayar Üniversitesi Türk Sanat Müziği Korosu Şef: Prof.Dr. Ali Vefa YÜCETÜRK 13 Mayıs 2010 Perşembe v Mevlânâ ve Sema Konuşmacı: Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ Mevlevî Âyini ve Sema Töreni İzmir Türk Tasavvuf Mûsıkîsi Topluluğu Hazırlayan: Halil İbrahim YÜKSEL Süleyman Demirel Kültür Merkezi 14 Mayıs 2010 Cuma v Manisa Gezisi 15 Mayıs 2010 Cumartesi (Hareket Noktası Manisa Darrüşşifası) v Akhisar Belediyesi İlhan AYVERDİ Kültür Konağı Açılışı Konuşmacı: Prof. Dr. Mustafa FAYDA 15 Mayıs 2010 Cumartesi v Ravika Köyü gezisi Akhisar v Karaağaçlı Belediyesi Balkan Türkleri Tarihî Buluşması ve Bahar Şenliği 15 Mayıs 2010 Cumartesi 18.00

III. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 16-18 Aralık 2010 İZMİR I I I. U L U S L A R A R A S I S E M P O Z Y U M U. 16-18 Aralık 2010 İZMİR

III. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 16-18 Aralık 2010 İZMİR I I I. U L U S L A R A R A S I S E M P O Z Y U M U. 16-18 Aralık 2010 İZMİR I I I. U L U S L A R A R A S I D Ü N Y A D İ L İ T Ü R K Ç E S E M P O Z Y U M U 16-18 Aralık 2010 İZMİR DÜZENLEYEN KURUM Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi YER

Detaylı

I. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu. Mehmet Rüyan SOYDAN ın Mehmet Akif Ersoy Fotoğrafları Arşivinden

I. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu. Mehmet Rüyan SOYDAN ın Mehmet Akif Ersoy Fotoğrafları Arşivinden I. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu Mehmet Rüyan SOYDAN ın Mehmet Akif Ersoy Fotoğrafları Arşivinden M. Akif M. Akif 923 Kartposal Poster A.Rifat Bey in Diğer Bir İstiklal Marşı A.Rifat Bey in

Detaylı

VI. DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU

VI. DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU VI. DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 04-07 ARALIK 2013 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BURSA SEMPOZYUM PROGRAMI 04-07 ARALIK 2013 BURSA SEMPOZYUM PROGRAMI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VI. DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 04-07

Detaylı

Sempozyum Kurulu Başkan Osman Genç (Canik Belediye Başkanı)

Sempozyum Kurulu Başkan Osman Genç (Canik Belediye Başkanı) IV. ULUSLARARASI CANİK SEMPOZYUMU The 4th İnternational Canik Symposium Geçmişten Günümüze Şehir ve Çocuk (15-17 Mayıs 2015) City and Child from Past to Present (May 15-17, 2015) Sempozyum Kurulu Başkan

Detaylı

7. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU. 16-18 Ekim 2014 Fırat Üniversitesi ELAZIĞ Sempozyum Programı

7. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU. 16-18 Ekim 2014 Fırat Üniversitesi ELAZIĞ Sempozyum Programı 7. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 16-18 Ekim 2014 Fırat Üniversitesi ELAZIĞ Sempozyum Programı 09.00-10.30 : Sempozyum Açılışı 10.30-11.30 : Açılış Konuşmaları AÇILIŞ PROGRAMI AÇILIŞ OTURUMU

Detaylı

UTEK 14 DAVETLI KONUŞMACILAR. Yazar Hilmi YAVUZ Bilkent Üniversitesi Türkiye. Prof. Dr. Marcel ERDAL. Prof. Dr. Ali Fuat BİLKAN

UTEK 14 DAVETLI KONUŞMACILAR. Yazar Hilmi YAVUZ Bilkent Üniversitesi Türkiye. Prof. Dr. Marcel ERDAL. Prof. Dr. Ali Fuat BİLKAN Saraybosna Bosna Hersek Saraybosna DAVETLI KONUŞMACILAR Yazar Hilmi YAVUZ Bilkent Üniversitesi Türkiye Prof. Dr. Marcel ERDAL Freie Universität Almanya Prof. Dr. Ali Fuat BİLKAN İpek Üniversitesi Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. ÜNAL ŞENEL

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. ÜNAL ŞENEL ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. ÜNAL ŞENEL Eğitim Bilgileri: Derece Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Dokuz Eylül Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Tıp Tarihi ve Deontoloji Ege Üniversitesi 1988

Detaylı

M.Ü. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ TARAMA KATALOĞU*

M.Ü. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ TARAMA KATALOĞU* 2015 yılı ve öncesi biten tezlerdir. M.Ü. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ TARAMA KATALOĞU* TEZİN HAZIRLANDIĞI HAZIRLAYANIN DANIŞMANIN YILI TÜRÜ ANABİLİM DALI BİLİM DALI ADI SOYADI ADI SOYADI TEZİN

Detaylı

Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu-III (Germiyanoğulları Beyliği) 8-10 Mayıs 2014 KÜTAHYA PROGRAM

Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu-III (Germiyanoğulları Beyliği) 8-10 Mayıs 2014 KÜTAHYA PROGRAM Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu-III (Germiyanoğulları Beyliği) 8-10 Mayıs 2014 KÜTAHYA PROGRAM AÇILIŞ : 8 MAYIS 2014 PERŞEMBE SAAT : 09.30 YER : DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Atatürk Kültür Merkezi Başkanı, Doğumunun 100. Yılında Uluslararası Cahit Sıtkı Tarancı sempozyumu nu onurlandırmanızı dilerler.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanı, Doğumunun 100. Yılında Uluslararası Cahit Sıtkı Tarancı sempozyumu nu onurlandırmanızı dilerler. Ertuğrul GÜNAY Kültür ve Turizm Bakanı, Mustafa TOPRAK Diyarbakır Valisi, Prof. Dr. Ayşegül Jale SARAÇ Dicle Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Osman HORATA Atatürk Kültür Merkezi Başkanı, Doğumunun 100.

Detaylı

KUBBEALTI AKADEMİ MECMUASI İNDEKSİ (Yazarların soyadlarına göre düzenlenmiştir.)

KUBBEALTI AKADEMİ MECMUASI İNDEKSİ (Yazarların soyadlarına göre düzenlenmiştir.) KUBBEALTI AKADEMİ MECMUASI İNDEKSİ (Yazarların soyadlarına göre düzenlenmiştir.) ABAZİ, Ahmet Pirlepe deki Çarşı Câmii, Ekim 2001, Y. 30, S. 4, s. 89-93. ABDURRAHİMOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Erişah Osmanlı Devleti

Detaylı

PROF. DR. ALİ AKAR. Alanı Üniversite Tarih

PROF. DR. ALİ AKAR. Alanı Üniversite Tarih PROF. DR. ALİ AKAR Doğum Tarihi: 10.02.1965 İletişim Bilgileri Adres: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Kötekli-MUĞLA Tel: (0252) 211 15 55 (0252) 211 12

Detaylı

15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM

15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM 15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ 15-17 EYLÜL 2014 Ankara GENEL PROGRAM ANKARA, 2014 ATATÜRK

Detaylı

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ 18. GENEL KURUL FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ 18. GENEL KURUL FAALİYET RAPORU TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ 18. GENEL KURUL FAALİYET RAPORU 18 Ocak 2014 Ankara YÖNETİM KURULU İbrahim Ulvi Yavuz Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç Ahmet Fidan Atilla Mülayim Erbay Kücet Öner Buçukcu Murat Erol

Detaylı

ULUSLARARASI ORTA ANADOLU VE AKDENİZ BEYLİKLERİ TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE MEDENİYETİ SEMPOZYUMU - I EŞREFOĞULLARI. Program

ULUSLARARASI ORTA ANADOLU VE AKDENİZ BEYLİKLERİ TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE MEDENİYETİ SEMPOZYUMU - I EŞREFOĞULLARI. Program ULUSLRASI ORTA ANADOLU VE AKDENİZ BEYLİKLERİ TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE MEDENİYETİ SEMPOZYUMU - I EŞREFOĞULLARI Program 11. 09. 2014 / PERŞEMBE AÇILIŞ VE PROTOKOL KONUŞMALARI SEMPOZYUM PROGRAMI 10:00 11:30 Anadolu

Detaylı

PROGRAM. Dünden Bugüne Türkİye de Becerİ, AhlAk ve Değerler Eğİtİmİ Uluslararası Sempozyumu. 16-18 Nisan 2015 / BARTIN. Bartın Üniversitesi

PROGRAM. Dünden Bugüne Türkİye de Becerİ, AhlAk ve Değerler Eğİtİmİ Uluslararası Sempozyumu. 16-18 Nisan 2015 / BARTIN. Bartın Üniversitesi T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Bartın Üniversitesi Dünden Bugüne Türkİye de Becerİ, AhlAk ve Değerler Eğİtİmİ Uluslararası Sempozyumu 16-18 Nisan

Detaylı

Türkçe nin şairleri, Âkif in atayurdunda buluştu

Türkçe nin şairleri, Âkif in atayurdunda buluştu OCAK-ŞUBAT 2012 Türkçe nin şairleri, Âkif in atayurdunda buluştu Türkçe nin Uluslararası Şiir Şölenlerinin 9 uncusu Kosova nın Prizren şehrinde yapıldı. İstanbul da 3 üncü Edebiyat Mevsimi / 4-5 Türkçe

Detaylı

I. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU 18-21 Mart 2014 PROGRAM

I. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU 18-21 Mart 2014 PROGRAM I. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU 18-21 Mart 2014 PROGRAM Niğde Üniversitesi Üniversitesi M. Akmulla Devlet Pedagoji Üniversitesi Niğde Üniversitesi Kaşgarlı Mahmut Uygur-Çin Araştırma

Detaylı

TARİHSEL GELİŞİMİ İÇİNDEKİ OĞUZ TÜRKÇESİ VE KADI BURHANEDDİN ULUSLARARASI ÇALIŞTAYI

TARİHSEL GELİŞİMİ İÇİNDEKİ OĞUZ TÜRKÇESİ VE KADI BURHANEDDİN ULUSLARARASI ÇALIŞTAYI Türk Dil Kurumu Cumhuriyet Üniversitesi TARİHSEL GELİŞİMİ İÇİNDEKİ OĞUZ TÜRKÇESİ VE KADI BURHANEDDİN ULUSLARARASI ÇALIŞTAYI İletişim Bilgileri Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yerleşke 58140

Detaylı

100 Yıllık Acı Saraybosna da Konuşuldu

100 Yıllık Acı Saraybosna da Konuşuldu OCAK - ŞUBAT 2013 100 Yıllık Acı Saraybosna da Konuşuldu Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Bosna-Hersek in başkenti Saraybosna da 15 Aralık 2012 Cumartesi günü Balkan Savaşları nın 100.yılında Büyük

Detaylı

Uluslararası Dİl Eğİtİmİ VE Öğretİmİ Sempozyumu 1ST PROGRAM

Uluslararası Dİl Eğİtİmİ VE Öğretİmİ Sempozyumu 1ST PROGRAM 1. Uluslararası Dİl Eğİtİmİ VE Öğretİmİ Sempozyumu 1ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LANGUAGE EDUACATION & TEACHING 28-30 MAYIS/MAY 2015 PROGRAM SEMPOZYUM ONURSAL BAŞKANI Prof. Dr. Filiz KILIÇ Nevşehir Hacı

Detaylı

Büyük Göç ve Muhaceret Edebiyatı

Büyük Göç ve Muhaceret Edebiyatı OCAK - ŞUBAT 2013 Büyük Göç ve Muhaceret Edebiyatı 100 Yıllık Acı Saraybosna da Konuşuldu Bosna Hersek in başkenti Saraybosna da, 14-15 Aralık 2012 tarihlerinde Balkan Savaşları nın 100. yılında Büyük

Detaylı

VIII. MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ. (30 Eylül - 04 Ekim 2013) PROGRAM

VIII. MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ. (30 Eylül - 04 Ekim 2013) PROGRAM VIII. MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ (30 Eylül - 04 Ekim 2013) PROGRAM (30 Eylül - 4 Ekim 2013) ONUR KURULU Ömer Faruk AKÜN Kemal ERASLAN Zeynep KORKMAZ Günay KUT Orhan OKAY Nurhan ATASOY Semavi EYİCE

Detaylı

Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Tarafından. Düzenlenen Kongre, Sempozyum, Seminer, Anma ve Şükran Toplantıları

Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Tarafından. Düzenlenen Kongre, Sempozyum, Seminer, Anma ve Şükran Toplantıları Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Tarafından Düzenlenen Kongre, Sempozyum, Seminer, Anma ve Şükran Toplantıları 2014 Bir Asrın Ardından Harb-i Umumî Sempozyumu, (20-21 Ekim 2014) Prof.

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU (25-26 EYLÜL 2014) SEMPOZYUM PROGRAMI

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU (25-26 EYLÜL 2014) SEMPOZYUM PROGRAMI GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU (25-26 EYLÜL 2014) SEMPOZYUM PROGRAMI TOKAT-2014 1 ONUR KURULU Cevdet CAN (Vali) Av. Eyüp EROĞLU (Belediye Başkanı) Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN

Detaylı

İletişim ve Sekreterya Yrd.Doç.Dr.Nesrin FEYZİOĞLU Gsm: 0537 431 84 77 Yrd.Doç.Dr. Ali Çağlar GÜLLÜCE Gsm: 0532 513 72 66

İletişim ve Sekreterya Yrd.Doç.Dr.Nesrin FEYZİOĞLU Gsm: 0537 431 84 77 Yrd.Doç.Dr. Ali Çağlar GÜLLÜCE Gsm: 0532 513 72 66 2 Onursal Başkan Prof.Dr. Hikmet KOÇAK Atatürk Üniversitesi Rektörü Sempozyum Eş Başkanları Prof.Dr. Samih DİYARBAKIR Rektör Yardımcısı Doç.Dr. Mustafa ARIK Genel Sekreter Sempozyum Koordinatörü Doç.Dr.

Detaylı

HARPUT A DEĞER KATAN ŞAHSİYETLER SEMPOZYUMU

HARPUT A DEĞER KATAN ŞAHSİYETLER SEMPOZYUMU T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSLARARASI HARPUT A DEĞER KATAN ŞAHSİYETLER SEMPOZYUMU 14-16 Mayıs 2015 PROGRAM ELAZIĞ-2015 SEMPOZYUM ONUR KURULU Murat ZORLUOĞLU (Elazığ

Detaylı

ULUSLARARASI YAŞAYAN TÜRKÇE BİLGİ ŞÖLENİ

ULUSLARARASI YAŞAYAN TÜRKÇE BİLGİ ŞÖLENİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİL KURUMU Vefatının 30. Yılında Prof. Dr. Faruk Kadri TİMURTAŞ Hatırasına ULUSLARARASI YAŞAYAN TÜRKÇE BİLGİ ŞÖLENİ (İSTANBUL, 30 MAYIS-1 HAZİRAN 2012) BİLİM VE DANIŞMA KURULU

Detaylı

TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI

TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI TÜRKİYE KÜLTÜR VE SANAT YILLIĞI 2014 Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 30. Yıl Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 2014 Türkiye Yazarlar Birliği Türkiye Yazarlar Birliği Yayınları : 51 Yıllık Dizisi : 27 Türkiye

Detaylı

M.Ü. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ TARAMA KATALOĞU*

M.Ü. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ TARAMA KATALOĞU* GİRİŞ YILI 2009 YL 2010 YL 2010 YL 2011(AF) TÜRÜ ANABİLİM DALI BİLİM DALI ADI SOYADI ADI SOYADI YL 2011 YL 2010 YL YL YL 2007 DR 2009 DR 2010 DR 2010 DR M.Ü. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ TARAMA

Detaylı