DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO)"

Transkript

1 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GÜNEY EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2012 YILI RAPORU

2 Bu rapor; tarih ve 6085 sayılı Kanun ile tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulunun tarihli ve 73/1 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.

3 Kuruluş adı Merkezi İlgili bakanlık Esas sermaye Ödenmiş sermaye Ödenmemiş sermaye : Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü : Ankara : Maliye Bakanlığı : ,45 TL : ,63 TL : ,82 TL Yönetim Kurulu (Karar Organı) Karar Temsil ettiği Kuruluştaki Görevli bulunduğu süre organındaki Adı ve soyadı bakanlık veya görevi veya Başlama Bitiş unvanı kuruluş mesleği tarihi tarihi 1.Başkan Metin AKDAMAR DMO Genel Müdür V Devam ediyor 2.Üye Şeref ÇOLAK DMO Genel Md. Yrd Devam ediyor 3.Üye Ekrem CANDAN DMO Genel Md. Yrd Devam ediyor 4.Üye Erdoğan SÜLEYMANİYE Maliye Bakanlığı Emekli memur Üye Beşir BAYMAZ Maliye Bakanlığı Özel Sektör Devam ediyor 6.Üye Hasan CANPOLAT Hazine Müsteşarlığı İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yrd. " Edip YILMAZ Hazine Müsteşarlığı Hazine Müs Genel Md. Yrd.

4 Raporda yer alan kısaltmalar: BİLGEM : TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri teknoloji Araştırma Merkezi DMO : Devlet Malzeme Ofisi DPB : Devlet Personel Başkanlığı DPT : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ( tarih ve 641 sayılı KHK ile Kalkınma Bakanlığı olarak teşkilatlandırılmıştır.) EBYS : Elektronik belge yönetim sistemi EKAP : Elektronik Kamu Alımları Platformu ERP : Enterprise Resource Planning (Kurumsal kaynak planlaması) GSMH : Gayri safi milli hasıla GSYH : Gayri safi yurt içi hasıla HURDASAN : MKEK Hurda İşletmesi Müdürlüğü KDV : Katma değer vergisi MKEK : Makine Kimya Endüstrisi Kurumu MSO : Merkezi satın alma organı KİT : Kamu iktisadi teşebbüsü ÖİB : Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ÖTV : Özel tüketim vergisi ÖYK : Özelleştirme Yüksek Kurulu SPK : Sermaye Piyasası Kurulu TOKİ : Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TÜBİTAK : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜMAŞ : Türk Mühendislik Müşavirlik Müteahhitlik A.Ş. YPK : Yüksek Planlama Kurulu

5 İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa I. TOPLU BAKIŞ A- Üretilen malın veya hizmetin dünya ekonomisindeki yeri.. I B- Kuruluşun tarihçesi, Türkiye Ekonomisindeki yeri ve gelişimi. II C- Öneriler... VIII II. İDARİ BÜNYE... 1 A- Mevzuat... 1 B- Teşkilat... 7 C- Personel durumu III. MALİ BÜNYE A- Mali durum B- Mali sonuçlar IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI A- İşletme Bütçesinin genel durumu B- Finansman C- Giderler D- Tedarik işleri E- Üretim ve maliyetler F- Pazarlama G- Sigorta işleri H- İşletme sonuçları J- Kalkınma planı ve yıllık programlar V. BİLANÇO Aktif Pasif VI. GELİR TABLOSU VII. EKLER

6

7 I I. TOPLU BAKIŞ A- Üretilen malın veya hizmetin dünya ekonomisindeki yeri: Kamu kuruluşlarının ihtiyaç duydukları kâğıt, karton, kırtasiye gibi sarf malzemeleri ile büro makineleri, bilgisayar ve mobilya gibi demirbaş malzemelerin toplu olarak, tek elden ve uygun fiyatlarla tedarik edilmesi amacıyla pek çok ülkede merkezi satın alma teşkilatı bulunmaktadır. Ülkeler kamu alımlarında toplu alım fırsatlarından ve uzmanlaşmanın gücünden faydalanılarak kurum ve devlet bütçesi için tasarruf sağlanması, ihale süreçlerinin şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine göre açık olarak yapılması için kamu alımlarında düzenlemeler yapmaktadır. Ülkeler kamu alımlarında uygulanacak politikaların belirlenmesinde, kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarının tedarik edilmesinin yanında, kamu alımlarını ekonomik ve çevre sorunlarının çözülmesinde bir araç olarak kullanmaktadırlar. Kamu alımları; alımların düzenlenmesi, denetlenmesi ve satın alma fonksiyonlarından oluşmuştur. Kamu alımları organizasyonu konusunda ülkeler farklı politikalar izlemektedir. DMO tarafından, kamu alımları konusunda dünyanın farklı bölgelerindeki 24 ülkeyi kapsayan bir araştırma yapılmış, elde edilen sonuçlar Haziran 2013 tarihinde Kamu Alımları ve Merkezi Tedarik Hizmetlerinde Ülke Uygulamaları Ön Araştırma Raporu olarak yayınlanmıştır. Raporda; ülkelerin bir kısmında merkezi tedarik sistemleri bulunmadığı, tedarik sistemleri merkezi olmayan İngiltere ve İrlanda da da bu konuda ciddi çalışmalar yapıldığı, yarı merkezi tedarik sürecine doğru yönelindiği, yarı-merkezi tedarik sistemine sahip olan Portekiz, Finlandiya ve Slovenya da ise genellikle merkezi yönetim kurumlarının bazı tedariklerin toplu alım platformlarında ya da düzenlenen çerçeve anlaşmalar doğrultusunda yapılması konusunda düzenlemelerde bulunulduğu, Amerika Birleşik Devletleri nde, merkezi satın alma kuruluşu olan GSA, 11 Bölge Ofisi ve Washington D.C. deki Merkez Ofisi ile kamu kuruluşları için mal ve hizmet alımı ile birlikte bina ve araç kiralama hizmetlerini de sunmakta olduğu, ABD, Portekiz, Finlandiya, Slovenya, Letonya gibi ülkelerdeki merkezi idarelerin alımlarının bir kısmını çerçeve anlaşmalar yoluyla karşılaması zorunluluğu bulunduğu, tedarikle görevlendirilen kurumların genel olarak kâr amaçlı olmayıp hizmet için kurulduğu, kendi bütçesine sahip kurumlar olarak faaliyet gösteren kamu tedarik kurumlarının faaliyetlerini tedarikçilerden aldıkları düşük oranlı işlem ve danışmanlık ücretleriyle karşılamakta (yaklaşık %1-2) olanların olduğu gibi, ABD ve Fransa daki (UGAP) merkezî satın alma kurumlarının bütçeleri, sunmuş oldukları mal ve hizmetler üzerinden alınan kâr oranı ile sağlanmakta iken SAE (Fransa) ve CONSIP (İtalya) in giderlerinin devlet bütçesi dâhilinde karşılanmakta olduğu belirtilmiştir Kuruluş veri tabanı

8 II Sayıştay Çok sayıda ülkede kamu alımları yoluyla KOBİ Destekleme Programları devlet politikası olarak yürütülmekte ve KOBİ lere yönelik kolaylıklar getirilerek kamu alım sürecine dâhil edilmesine önem verilmektedir. Diğer taraftan, olumsuz çevresel değişimler, küresel ısınma, artan enerji ihtiyacı, su-hava-toprak kirlilikleri ve diğer zararlı değişimler hükümetleri «yeşil tedarik politikaları» geliştirmeye zorlamıştır. Ülkeler çevresel faktörleri gözetmenin yanı sıra kamusal alanda enerji ve kaynak tasarrufunun sağlanması için önlemler almaktadır. Avrupa Birliği bu konuya oldukça hassas yaklaşmakta ve kamu alımlarıyla ilgili yönetmeliklerinde Yeşil Alıma geniş yer vermektedir. Çoğu üye devlet ise bu kapsamda AB yönetmeliklerini temel alarak kendi eylem planlarını hazırlamaktadır. AB üyesi ülkelerde kamu alımları, AB Kamu Alımları Mevzuatına göre yürütülmektedir. 2004/18 sayılı AB direktifinde MSO 2 lar kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hukukuna tabi kuruluşlarla, bazı ülkelerde özel hastaneler gibi kamu hizmeti gören özel sektör kuruluşlarına hizmet vermektedir. MSO ların faaliyet konuları arasında; ofis malzemeleri, mobilya, bilgisayar, iletişim ürünleri, nakil vasıtaları, akaryakıt, tıbbi cihaz vb. mal alımlarının yanında, temizlik, güvenlik ve seyahat gibi hizmet alımları da bulunmaktadır. e-tedarik sistemini uygulayan MSO lar, yüklenicilerle çerçeve anlaşmalar yapmakta, müşteri daireler tercihlerini belirleyerek doğrudan yüklenicilerden siparişte bulunmakta ve ödemeyi gerçekleştirmektedir. MSO lar sözleşme sürecini yönetip denetlemek ve sözleşmeden kaynaklanan anlaşmazlıkları izlemek ve çözümü için devreye girmekle yükümlüdürler. MSO lar maliye, ekonomi ve hazine bakanlıklarına bağlı birimler olarak veya yine bu bakanlıklara bağlı şirketler şeklinde ya da bağımsız birimler olarak örgütlenmekte ve kamu tarafından denetlenmektedir. 3 Merkezi satınalma uygulamalarının sağlamış olduğu uzmanlaşma, etkinlik ve tasarruf gibi avantajlardan ülkenin yeterince yararlanabilmesi için, kamu kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu malzemeleri topluca satın almak, satışını ve dağıtımını yapmak üzere merkezi satın alma kurumu olarak yapılandırılan DMO nun, dünyadaki gelişmeleri de dikkate alarak, AB ülkelerindeki MSO lara benzer bir yapıya dönüştürülmesi için başlatılan çalışmaların sürdürülmesi gerekmektedir. B- Kuruluşun tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve gelişimi: Kamu kuruluşlarının kırtasiye ve diğer ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı konusunda ilk düzenleme, 1926 yılında Maliye Bakanlığı bünyesinde Kırtasiye Baş Memurluğu kurulmasıyla yapılmış, daha sonraları bu teşkilat Kırtasiye Müdürlüğü ve Devlet Kağıt ve Basım Genel Müdürlüğü adı altında faaliyet göstermiştir. 2- Merkezi satınalma organı 3- AB ülkelerinde merkezi satın alma kuruluşları konusunda daha fazla bilgi için bkz.; DMO 2012 yılı sektör raporu, Ankara

9 III Devletin kağıt, karton, kırtasiye, büro makineleri yanında diğer ihtiyaçlarının da tek elden, topluca ve uygun fiyatlarla karşılanması gereği, Devlet Kağıt ve Basım Genel Müdürlüğü nün daha bağımsız bir kuruluş şeklinde örgütlendirilmesini gerektirmiş ve tarih ve 6400 sayılı Devlet Malzeme Ofisi Kurulması Hakkında Kanun ile DMO; Maliye Bakanlığı na bağlı 100 milyon TL sermayeli bir iktisadi devlet teşekkülü olarak kurulmuştur. 4 Kamu iktisadi teşebbüsleri ile ilgili olarak 1983 yılında yürürlüğe giren 2929 sayılı Kanun çerçevesinde yürürlüğe konulan 121 sayılı Devlet Malzeme Ofisi Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ye göre faaliyetlerini sürdüren DMO, 1984 yılında 233 sayılı KHK nın yürürlüğe girmesi ile tarih ve sayılı Resmi Gazete de DMO nun ana statüsü yayımlanmıştır. DMO nun faaliyet alanlarını ve sunduğu ürün çeşitlerini artırarak, taşra teşkilatını daraltan yeni ana statüsü tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Devlet Malzeme Ofisi kendisine bağlı 22 Bölge Müdürlüğü ve 2 Müessese Müdürlüğü ile faaliyetini sürdürmekte iken, tarihi itibarıyla DMO İmalat Müessesesi, DMO Basım Müessesesine devredilerek tüzel kişiliği sona erdirilmiş, tarihinde İzmit ve Balıkesir Bölge Müdürlüklerinin faaliyetine son verilmiş, böylece müessese müdürlüğü sayısı 2 den bire, Bölge Müdürlüğü sayısı da 22 den 20 ye düşürülmüştür. DMO nun 2007 yılında yayımlanan ana statüsünün geçici 2 nci maddesi ile tarihi itibarıyla, Basım Müessesesi nin tüzel kişiliği sona erdirilerek İşletme Müdürlüğü haline dönüştürülmüştür. Ana statünün 31 inci maddesi kapsamında DMO Yönetim Kurulunun tarih ve 4/12 sayılı Kararı ile taşra teşkilatının 7 adet bölge ve 4 adet irtibat bürosu şeklinde yeniden yapılandırılması benimsenmiş ve mevcut bölge müdürlüklerinden Bursa, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Trabzon Bölge Müdürlüklerinin faaliyetlerine devam etmesi, Diyarbakır, Erzurum, Mersin ve Van Bölge Müdürlükleri yerine irtibat bürosu kurulması ve Ankara, Afyon, Isparta, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Tekirdağ ve Zonguldak Bölge Müdürlüklerinin kapatılması kararlaştırılmıştır. DMO, taşra teşkilatı olarak 7 Bölge Müdürlüğü, 4 İrtibat Bürosu ve Basım İşletmesi Müdürlüğü ile faaliyetini sürdürmektedir. Kamu kuruluşlarının yılları arasında gerçekleştirdikleri mal alımlarının sırasıyla %7, %5,6, %5,5, %3,4, %2,4, %3,6, %4,5, %4,9 ve %6,6 sı DMO tarafından karşılanmıştır. DMO nun son beş yıllık faaliyet sonuçlarıyla ilgili toplu bilgiler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 4 - Kuruluş veri tabanı

10 IV Sayıştay Toplu bilgiler Ölçü Son iki Artış veya yıl farkı azalış % Sermaye Bin TL Ödenmiş sermaye Bin TL Öz kaynaklar Bin TL ,0 Yabancı kaynaklar Bin TL ,8 Maddi duran varlıklar (edinme değeri) Bin TL (31.164) (17,2) Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı Bin TL (15.618) (24,0) Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL (2.384) (48,3) Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % (51) (60,7) Tüm alım tutarı Bin TL (49.737) (3,2) Başlıca (mal ve hizmet) üretim miktarı: - Baskı Bin m² (4.292) (15,2) - Klasör Bin Adet (393) (19,3) Tüm üretim tutarı Bin TL (2.139) (10,3) Üretım kapasitesi - Baskı Bin m² Klasör Bin Adet Kapasiteden yararlanma oranı: - Baskı % (5) (16,1) - Klasör % ,8 Üretim verimliliği: - Baskı m²/h ,6 - Klasör Ad/h ,1 Net satış tutarı Bin TL (41.922) (2,5) Stoklar: - İlk madde ve malzeme Bin TL ,4 - Yarı mamuller Bin TL ,0 - Mamuller Bin TL ,1 - Ticari mallar Bin TL ,3 - Diğer stoklar Bin TL (23.266) (45,7) Memur (ortalama) Kişi (1) (1,1) Sözleşmeli (ortalama) Kişi ,9 İşçi (Ortalama) Kişi (27) (12,7) Personel için yapılan tüm giderler Bin TL ,1 Cari yıla ilişkin: - Memurlar için yapılan giderler Bin TL ,5 - Memur başına aylık ortalama gider TL ,8 - Sözleşmeliler için yapılan gider Bin TL ,4 - Sözleşmeli başına aylık ortalama gider TL ,1 - İşçiler için yapılan giderler Bin TL (584) (5,3) - İşçi başına aylık ortalama gider TL ,4 Dönem kârına ilişkin vergi ve diğer yasal yükümlülükler Bin TL (3.886) (17,1) Tahakkuk eden vergiler Bin TL (2.108) (5,7) GSYH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) Bin TL (36.184) (27,7) GSYH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL (34.406) (23,7) GSMH'ya katkı alıcı fiyatlarıyla Bin TL (34.406) (23,7) Faaliyet kârlılığı (öz kaynak yönünden) % 15,5 13,3 20,0 28,2 21,1 (7) (25,2) Mali kârlılık (öz kaynak yönünden) % 39,7 46,7 27,7 41,9 31,1 (11) (25,8) Ekonomik kârlılık % 16,9 22,5 10,9 15,0 9,7 (5) (35,3) Faaliyet kârı veya zararı Bin TL (12.903) (17,0) Dönem kârı veya zararı Bin TL (19.932) (17,7) Bilanço kârı veya zararı Bin TL (16.046) (17,8)

11 V Devlet Malzeme Ofisi, Ana Statüsünde belirtildiği gibi; Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin kamu yararı gözetilerek, kamu kaynaklarının etkin ve verimli biçimde kullanılması, savurganlığın önlenmesi, faaliyet alanına giren ihtiyaç konusu malzemenin standart ve kalitesinin azami ölçüde sağlanması, şeffaflık, rekabet, hesap verebilirlik prensipleri doğrultusunda iç ve dış piyasadan tedarik edilmesi ve dağıtımı için kamu kurum ve kuruluşları adına merkezi satın alma işlevini yürütmeyi amaçlayan bir kuruluştur yılı konjonktürünün getirdiği imkânlar neticesinde, alımlarını %54,2, net satışlarını %50,4 ve işletme faaliyet kârını %28,1 oranında artıran DMO nun; 2012 yılında alımları %3,2, net satış hasılatı %2,5 ve faaliyet kârı %17 oranında azalmıştır yılında yakaladığı düzeyi korumaya çalışan DMO nun, faaliyet kârının diğer göstergelere göre daha büyük oranda düşmesinde, personel ücretlerinde yapılan iyileştirmelerin getirdiği yükler ile bazı mal gruplarına uygulanan kâr oranların düşürülmesi etkili olmuştur. DMO satış fiyatları maliyet + kâr esasına göre belirlendiğinden, faaliyet dönemleri kârla kapanmaktadır yılında satışların maliyetine göre, Hazine hasılat payı %2,4, faaliyet giderleri %4,9 ve faaliyet kârı %4,2 oranında olmak üzere, Hazine hasılat payı + faaliyet giderleri + faaliyet kârı toplamı %11,5 düzeyinde gerçekleşmiştir. Hazine hasılat payı ve verilen kârlılık hedefleri DMO nun performansını olumsuz yönde etkilemekte ve kamu alımlarının maliyetini artırmaktadır. DMO, iktisadi devlet teşekkülü statüsünde olmasına rağmen, piyasaya satış yapamamakta, kamu kurum ve kuruluşlarının DMO dan alım yapmak zorunluluğu bulunmamaktadır. DMO, piyasadan temin ettiği malları kamu kuruluşlarına satarken tedarikçi firmalar ile rekabet etmesi gerekmektedir. DMO, kamu kuruluşlarına yapılan satışlardan elde ettiği kârı, Hazineye temettü ve Maliye Bakanlığına vergi olarak aktarmaktadır. Mevzuat gereğince kamu maliyesinin DMO dan sağladığı kaynaklar fiktif nitelikte olup, kamu alımlarında kısmen de olsa referans alınan DMO satış fiyatlarının daha yüksek bir düzeyde dengelenmesine neden olmaktadır. Bu da, kamu kuruluşlarının tedarikçilerden yaptıkları alımların fiyatlarının da daha yüksek bir düzeyde gerçekleşmesine ve kamu maliyesine ilave yükler getirmesine yol açmaktadır. Dolayısıyla, Hazine hasılat payının kaldırılması, kârlılık hedefinin düşürülmesi ve faaliyet giderlerinde tasarruf sağlanması gerekli görülmektedir. Toplam kamu alımlarının DMO tarafından karşılanma oranı, 2008 yılında %2,4 seviyesine kadar gerilemiş iken, 2010 yılında %4,5, 2011 yılında %4,9, 2012 yılında da %6,6 olmuştur. Kamunun toplam mal alımları olan 25,3 milyar TL nin içinde yer alan doğrudan temin yoluyla yapılan 4,9 milyar TL tutarındaki alımlar hariç tutularak yapılan hesaplama neticesinde kalan 20,3 milyar TL nin DMO tarafından karşılanan kısmının %8,1 düzeyinde olduğu görülmektedir. Bu oran dahi, DMO nun kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını yeterli ölçüde karşılayamadığını göstermektedir.

12 VI Sayıştay DMO nun Ana statatüsünde belirlenen faaliyet konularının çeşide yakın malzeme grubunu kapsadığı dikkate alındığında, ürün gruplarına ait standartların belirlenmesi ve alımların bu standartlar çerçevesinde gerçekleştirilmesi DMO nun olduğu kadar kendi alımını yapan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının işlerini de daha organize hale getirecektir. Ancak, DMO Ana statüsünün 30 uncu maddesinde, Ana Statüde belirlenen mallarla ilgili standartların belirlenmesinin Başbakanlık, Milli Savunma, İçişleri, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskân (TC Çevre ve Şehircilik), Sağlık, Sanayi ve Ticaret (Bilim, Sanayi ve Teknoloji) bakanlıkları ile Türk Standartları Enstitüsü ve DMO tarafından seçilecek birer uzman temsilciden oluşan Standardizasyon Kurulunca yapılması öngörülmüş olmasına rağmen, söz konusu Kurul oluşturulamamıştır. Bu konuda gerekli çalışmalar yapılmalıdır. DMO, kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen malzemenin mümkün olan en kısa sürede teslimini sağlayabilmek amacıyla, katalog kapsamındaki ürünlerle ilgili olarak yapılan çalışmalardan olumlu sonuçlar elde etmesine karşılık, müteferrik ve ithalata dayalı malzeme ile üretim süreci uzun olan araç, üst yapılı araç, iş makinesi ve diğer malzemelerde teslim süresi yeterince kısaltılamamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına yönelik bazı alımların hedeflendiği şekilde hızlı bir şekilde yapılamaması, teslim sürelerinin göreceli uzunluğu veya ürün teslimatlarında muhtelif nedenlerden dolayı yaşanan gecikmeler, satışları olumsuz yönde etkilemektedir. Müşteri taleplerinin daha hızlı ve en kısa sürede karşılanabilmesi için ilave tedbirlere başvurulmalıdır. Satış işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesi iş süreçlerinin kısaltılması bakımından önemli katkılar sağlayacaktır yılında Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) uygulanmasına başlayan DMO nun, ticari alanda faaliyet gösterdiği de dikkate alındığında, elektronik ve bilişim teknolojisini etkin bir şekilde kullanması büyük katkılar sağlayacaktır. Alımların hızlı, en uygun kalite ve fiyatla yapılması konusunda bir denge kurulması gerektiğinden hareketle, tedarik sürecinin buna göre kurgulanması gerekmektedir. Bu konudaki aksaklıkların giderilmesi için, stoktan satışlar dahil mal grupları itibariyle piyasanın ve tedarik süreci yönünden DMO nun incelenmesi ve gerekli analizlerin yapılarak, optimal çözümler üretilmelidir. Diğer kamu kuruluşlarını bağlayıcı bir düzenleme olmayan, DMO Ana Statüsü nün 7/9 uncu maddesinde yer alan; Bu ana statü kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları, katalogda yer alan ürünleri piyasadan temin etmeleri halinde bunların teknik özelliklerini de belirten ayrıntılı listesini ve fiyatlarını on gün içinde Ofise bildirir. hükmünün uygulanması konusunda önceki yılar denetim raporlarında getirilen öneriler, TBMM KİT Komisyonu tarafından izlemeye alınmış ve ilgili kuruluşlardan konuyu değerlendirmeleri istenilmiştir. Bu konuda, Maliye Bakanlığı Bütçe Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından söz konusu önerinin ilgili kurumlar arasında görüşülerek çözüme kavuşturulması maksadıyla tarihinde DMO yetkililerinin, Kamu İhale Kurumu yetkilileri ile Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü yetkililerinin katılımının sağlandığı bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda;

13 VII DMO, KİK ve diğer ilgili kuruluşların iş birliği ile kurulacak olan sistemin gerçekleştirilen alımlar konusunda referans olabilecek şekilde geliştirilmesinin yararlı olabileceği, böyle bir sistemin hem hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanması, hem de rekabetin geliştirilmesi bakımından fiyat kontrolünün temini, kamu kaynaklarının daha tasarruflu kullanılması bakımından yarar sağlayacağı, ürün sayısallaştırılması neticesinde alımı gerçekleştiren kamu kurum ve kuruluşları için alım sürecinde kullanılmak üzere faydalı bir veri tabanı sağlanmış olacağı ve kamu alımlarında mukayeseli fiyat takibi ve kontrolünün, sadece DMO Genel Müdürlüğünce değil tüm kamu kurum ve kuruluşları, üst yöneticiler, harcama yetkilileri, satınalma ve denetim birimleri, kamuoyu vs. gibi taraflarca yapılabileceği, sonucuna varılmıştır. Konu ile ilgili olarak olumlu gelişmelerin devam etmesi kamu kaynaklarının verimli, etkin ve tasarruflu kullanılması açısından önemli bulunmaktadır. DMO nun (II) sayılı cetvele dahil kadrolarda çalışan sözleşmeli personel ücretlerinin diğer KİT lerdeki aynı görevlerdeki personele göre düşük kalması, bu nedenle personelin kalıcılığının sağlanmasında güçlüklerle karşılaşılması neticesinde, 2011 yılında kamu personeline yapılan yıllık iyileştirmelerin dışında, 2011/T-20 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararıyla sözleşmeli personel ücretlerinde yapılan iyileştirmenin, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun tarih ve 2012/1 sayılı kararıyla, 2012 ve 2013 yıllarında da uygulanmaya devam edileceği öngörülmüş ve 2012 yılında DMO Yönetim Kurulunun Kararıyla, sözleşmeli personel ücretlerinde %5 oranında artış yapılmıştır yılında da bu iyileştirmenin devam edeceği öngörülmektedir. DMO nun personel ihtiyacının karşılanması için açıktan atanan sözleşmeli personelin yanı sıra mevcut nitelikli personelin kalıcılığının sağlanabilmesi ve motivasyonu konusunda önemli bir unsur olan ücretlerin iyileştirilmesi önem arz etmektedir. DMO personelinin diğer KİT personeli düzeyine çıkarılması için yapılan çalışmaların sürdürülmesinde yararlı görülmektedir. DMO nun kamu kurum ve kuruluşları adına merkezi satın alma işlevini daha etkin bir şekilde yürütebilmesi ve kamu alımları içindeki payını artırması için; -Kârlılık hedefinin düşürülmesi ve Hazine hasılat payının kaldırılması suretiyle kamuya daha ekonomik girdi sağlanması, -Alım sürelerini kısaltıcı önlemler alınarak, müşteri daire siparişlerinin kısa sürede karşılanması, -Daha iyi hizmet verme çalışmalarının yanı sıra, müşteri dairelerle iletişimin geliştirilerek kamu alımları içinde DMO payının artırılması, -Kamu kurum ve kuruluşlarının piyasadan temin ettikleri ürünlerin teknik özellikleri ile fiyatlarının DMO da toplanmasının sağlanması, gerekli görülmektedir.

14 VIII Sayıştay Öneriler: Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün 2012 yılı çalışmaları üzerinde, Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aşağıdadır. 1-Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının tarih ve 331 sayılı yazısının 2 nci maddesinde yer alan yönetmeliğin ek 1 ve geçici 2 nci maddesiyle ilgili olarak bildirmiş olduğu görüşü ile gerek Danıştay 5. Dairesi gerekse Ankara 8. ve 14. İdare Mahkemelerinin kararları dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi (Sayfa: 13-17), 2-Satınalma komisyonları marifetiyle satın alınacak mal ve hizmetler konusunda uzman olan personelin katılması suretiyle satın alma kararlarının daha sağlıklı bir şekilde alınmasını temin etmek için, Satınalma Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin yeniden düzenlenmesi (Sayfa:52-53) 3-Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsünün Temel İlkeler başlıklı 7 nci maddesinin 9 uncu fıkrasında; Bu ana statü kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları, katalogda yer alan ürünleri piyasadan temin etmeleri halinde, bunların teknik özelliklerini de belirten ayrıntılı listesini ve fiyatlarını on gün içinde Ofise bildirir hükmünün tüm kamu alımlarını da kapsayacak şekilde uygulanabilmesini sağlamaya yönelik bir düzenleme yapılması için, ilgili merciler nezdindeki girişimlerin sürdürülmesi (Sayfa:67-69) 4-Devlet Malzeme Ofisi tarafından satın alınan özellikle bilgisayar yazılımları, bilgisayar ve sarf malzemeleri, beyaz eşyalar ve elektronik malzemeler gibi malzemelerin alım sürecinden sonra belli bir süre garanti kapsamında olduğu dikkate alındığında, müşteri dairenin satın aldığı malzeme ile ilgili olarak garanti süresi içerisinde her hangi bir mağduriyete uğramaması açısından, özellikle müteferrik alım sonrasında firmalarla yapılan sözleşmelerde, kesin teminat ile ilgili hükmün garanti teminatını da içerecek şekilde yeniden düzenlenmesi (Sayfa:69-71) 5-Raf ömrü ve kullanım alanı sınırlı olan malzeme alımlarının, müşteri dairelerin taleplerine göre gerçekleştirilmesi ve stok maliyetleri de dikkate alınarak hareket görmeyen malzeme birikimine meydan verilmemesi, elde kalmış stoklar ile ilgili olarak başlatılan çalışmaların bir an önce sonuçlandırılması (Sayfa: ), 6-Devlet Malzeme Ofisinin, kuruluş amacına daha uygun hizmet verebilmesi için; belirlenen satış fiyatlarının kamu alımlarında kısmen de olsa referans fiyatları oluşturduğu dikkate alınarak, satış fiyatlarının yüksek tespit edilmesine neden olan Hazine hasılat payı uygulamasının kaldırılması ve kârlılık hedefinin asgari düzeye çekilmesi konusunda ilgili merciler nezdindeki girişimlerin sürdürülmesi (Sayfa: ), 7-Raporun ilgili bölümlerinde bulunan ve rapor ekinde (Ek:15) listesi verilen diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. Sonuç: Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün 2012 yılı bilançosu ve ,04 Türk Lirası dönem kârı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur.

15 1 A-Mevzuat: II. İDARİ BÜNYE 1-Kanunlar ve kuruluş statüsüne ilişkin mevzuat: 1926 yılında Maliye Bakanlığı bünyesinde Kırtasiye Baş Memurluğu adı altında, daha sonra Kırtasiye Müdürlüğü ve Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğü adları altında faaliyet gösteren teşkilat, tarih ve 6400 sayılı Devlet Malzeme Ofisi Kurulması Hakkında Kanunla, Maliye Bakanlığı na bağlı, tüzel kişiliği haiz, faaliyetlerinde özerk, sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir iktisadi devlet teşekkülü olarak yeniden yapılandırılmış ve aynı yıl içerisinde DMO adı ile faaliyetlerine başlamıştır tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 121 sayılı KHK ile 6400 sayılı DMO Kuruluş Kanunu yürürlükten kaldırılmış ve DMO yeniden yapılandırılmış olmasına karşılık, 1984 yılında yürürlüğe giren 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin eki listede DMO iktisadi devlet teşekkülleri içinde yer almış ve 233 sayılı KHK gereğince hazırlanan Ana Statüsü tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. DMO nun, tarih ve 52/589 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen yeni Ana Statüsü, YPK nın tarih ve 2007/T-4 sayılı kararı ile onaylanmış ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Ana Statünün 27, 28 ve 29 uncu maddelerinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı kurulması ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri ve Ana Statü eki (I) sayılı cetvele Bilgi İşlem Daire Başkanlığı eklenmesine dair Ana Statü değişikliği, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. DMO Genel Müdürlüğü tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir iktisadi devlet teşekkülüdür. 233 sayılı KHK ve Ana Statüde saklı tutulan hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabidir. İlgili olduğu bakanlık Maliye Bakanlığı olup, genel müdürlük merkezi ise Ankara dadır. Ana Statü nün 6 ncı maddesinde; DMO nun amaç ve faaliyet konuları özetle; Kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan ya da kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının mal ve hizmet ihtiyaçlarının tedarik ve dağıtımını sağlamak için gerekli faaliyetlerde bulunmak olarak belirlenmiştir. DMO bu kapsamda, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan ya da kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının her çeşit kırtasiye ve büro malzemesi ile mefruşatı, büro makineleri, aydınlatma cihazları ve ısıtmasoğutma araçları, basılı formlar, sağlık karnesi, bildirim ve beyanname çeşitleri, temizlik malzemeleri ile temizlik araç ve ekipmanları, taşıt ve iş makineleri, bunların

16 2 Sayıştay iç ve dış lastikleri, akaryakıt, akü, tıbbi malzeme türünden benzer mal ve hizmet ihtiyaçlarının tedarik ve dağıtımını temin etmektedir. DMO da hizmetler; memur, sözleşmeli personel ve işçiler tarafından yürütülmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na tabi olarak çalışan memurlar ile 399 sayılı KHK ya tabi olarak çalışan sözleşmeli personel, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatına tabi olup; işçiler hakkında özlük ve sosyal hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve lokavt Kanunu uygulanmaktadır. DMO, 72 ve 233 sayılı KHK ler gereğince mali, idari, hukuki ve teknik yönden Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu nun sürekli denetimine tabi iken, tarihli Resmi Gazete de yayımlanan tarih ve 6085 sayılı Kanun ile Sayıştay ın denetim kapsamına alınmıştır. Kuruluş, TBMM nin denetimini düzenleyen 3346 sayılı Kanuna da tabi bulunmaktadır. 2-Tüzükler: 2012 yılı içerisinde Devlet Malzeme Ofisi nin görev ve yetkileriyle ilgili her hangi bir tüzük çıkartılmamıştır. 3-Bakanlar Kurulu kararları: 2012 yılında tüm kamu kurum ve kuruluşlarını ilgilendiren Bakanlar Kurulu kararları, DMO Genel Müdürlüğü ile ilgili birimlerinde de uygulanmıştır. Yine, Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait; 399 sayılı KHK nin eki I ve II sayılı cetvellerin ilgili bölümlerinde değişiklik yapılmasına dair tarih ve 2012/3777 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarıyla, DMO ya ait merkez ve taşra personel kadrolarının unvanlarında iptal ve ihdas değişikliği yapılmıştır. Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait; 399 sayılı KHK nin eki I ve II sayılı cetvellerin ilgili bölümlerinde değişiklik yapılmasına dair tarih ve 2013/5077 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarıyla, DMO ya ait merkez ve taşra personel kadrolarının unvanlarında iptal ve ihdas değişikliği yapılmıştır. 4-Uluslararası anlaşmalar: DMO nun, uluslararası anlaşmalardan dolayı herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. 5-Yüksek Planlama Kurulu kararları: 2012 yılında DMO ile ilgili Yüksek Planlama Kurulu Kararı bulunmamaktadır. 6-Özelleştirme Yüksek Kurulu ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kararları: ÖYK nın tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan tarih ve 2010/26 sayılı kararıyla; DMO ya ait İstanbul İli, Kadıköy İlçesi,

17 3 Merdivenköy Mahallesinde bulunan m 2 yüzölçümlü 1270 ada, 10 no lu parsel ile aynı ilçenin Bulgurlu Mahallesinde bulunan m 2 yüzölçümlü 1059 ada, 5 no lu parselin özelleştirme kapsam ve programına alınmasına, söz konusu taşınmazların satış yöntemiyle özelleştirilmesine, özelleştirme işlemlerinin bir yıl içinde tamamlanmasına karar verilmiştir. ÖYK nın tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan tarih ve 2011/66 sayılı kararıyla; 1-Kurulumuzun tarih ve 2007/15 sayılı, tarih ve 2008/43 sayılı, tarih ve 2010/26 sayılı kararları ile özelleştirme kapsam ve programına alınan mülkiyeti Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesi, 194 pafta, 1059 ada, 4, 5 no lu parseller ve mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesi, 194 pafta, 1059 ada, 6 no lu parsele yönelik Üniversite Alanı, Ortaöğretim Tesis Alanı, Kültürel Tesis Alanı, Teknik Altyapı Alanı, Park Alanı, İstasyon Alanı, Yol Emsal:3.00 ve Hmax: Serbest kullanım kararları getirilmesine ilişkin 2 (iki) paftadan oluşan 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve 1 (bir) paftadan oluşan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onaylanması, 2-Onaylanan imar planlarının Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Üsküdar Belediye Başkanlığı na gönderilmesi, kabul edilmiştir. ÖYK nın tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan tarih ve 2012/09 sayılı kararıyla; 1-Kurulumuzun tarih ve 2007/15 sayılı, tarih ve 2010/26 sayılı Kararları ile özelleştirme kapsam ve programına alınan, mülkiyeti Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mahallesi, 1270 ada, 7, 10 ve 11 no lu parsellere yönelik Üniversite alanı (Emsal: 3.00 ve Hmax:Serbest), Park Alanı, Metro İstasyonu Alanı, Kentsel Hizmet Alanı, Dere, Trafo Alanı, Yol kararları getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 4 (dört) paftadan oluşan 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı ve 1 (bir) paftadan oluşan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onaylanması, 2-Onaylanan imar planlarının Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip bilgi ve gereği için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Kadıköy Belediye Başkanlığı na gönderilmesi, kabul edilmiştir. ÖYK nın tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tarih ve 2012/21 sayılı kararıyla;

18 4 Sayıştay 1-Mülkiyeti Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesi, 194 pafta, 1059 ada, 4, 5 no lu parseller ve mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesi, 194 pafta, 1059 ada, 6 no lu parsele yönelik Üniversite alanı, Ortaöğretim Tesis Alanı, Kültürel Tesis Alanı, Teknik Altyapı Alanı, Park Alanı, İstasyon Alanı, Yol Emsal:3.00 ve Hmax: Serbest kullanım kararları getirilmesine ilişkin 2 (iki) paftadan oluşan 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve 1 (bir) paftadan oluşan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Kurulumuzun tarih ve 2011/66 sayılı Kararı ile onaylanarak tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Söz konusu nazım imar planı değişikliği paftaları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca tarihleri arasında askıya çıkarılmış olup, Üsküdar Belediye Başkanlığınca tarih ve 47 sayılı yazı ile yapılan itiraz, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı na iletilmiştir. Üsküdar Belediye Başkanlığınca yapılan itiraz, ilgili yasalar kapsamında değerlendirilmiş olup, Kurulun tarih ve 2011/66 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde; plan değişikliğinin çerçevesindeki plan kararları ile bütünleşmesini sağlamak adına meri planın üzerine yapılmasına ilişkin itiraz kabul edilmiş, 25 metre olarak belirlenen yola ilişkin itiraz reddedilmiş, 2-İstanbul VI Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 3628 sayılı Kararı ile belirlenen; 1059 ada, 4 no lu parselin güneyindeki şevli alanda; işaretli alanın imar planına Kazı Alanı olarak işlenmesi, 3-Yapılan itiraz sonucu yeniden düzenlenen 1/1.000 ölçekli imar planı değişikliği ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onaylanması, 4-Onaylanan imar planlarının Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip bilgi ve gereği için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Üsküdar Belediye Başkanlığı na gönderilmesi, kabul edilmiştir. ÖYK nın tarih ve 2012/27 sayılı kararıyla; 1-Devlet Malzeme Ofisi ne ait iken Kurulumuzun tarih ve 2007/15 sayılı Kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alınan İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Merdivenköy mahallesi, 1269 ada, 1 parselde bulunan taşınmazın eğitim öğretim hizmetlerinde kullanılması kaydıyla Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmek üzere Maliye Hazinesine devredilmesi, 2-Taşınmazın devir işlemlerinin DMO Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilmesi, 3-Tarafların devir işlemleri ile ilgili lüzum gördükleri sair konuları düzenleyecekleri bir protokol ile tespit etmeleri, kabul edilmiştir. ÖYK nın tarih ve 2012/83 sayılı kararıyla;

19 5 1-Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı iken, Kurulumuzun tarih ve 2007/15 sayılı Kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alınan İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesinde bulunan m2 yüzölçümlü 1059 ada, 4 no lu parsel, Kurulumuzun tarih ve 2010/26 sayılı Kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alınan İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesinde bulunan m2 yüzölçümlü 1059 ada, 5 no lu parsel, 2-Maliye Hazinesi adına kayıtlı iken Kurulumuzun tarih ve 2008/43 sayılı Kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alınan İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesinde bulunan m2 yüzölçümlü 1059 ada, 6 no lu parsel ile üzerindeki binaların mütemmim cüzleriyle birlikte Üniversite alanı olarak kullanılmak üzere, 4046 sayılı Kanun un 2/i maddesine istinaden, devir nedeninin tapuya derci suretiyle İstanbul Medeniyet Üniversitesine bilabedel devri, 3-Taşınmazların devir işlemlerinin DMO Genel Müdürlüğü ve Maliye Hazinesi tarafından yerine getirilmesi, 4-Tarafların devir işlemleri ile ilgili lüzum gördükleri sair konuları düzenleyecekleri bir protokol ile tespit etmeleri, kabul edilmiştir. ÖYK nın tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tarih ve 2012/100 sayılı kararıyla; 1-Mülkiyeti Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mahallesinde bulunan, m2 yüzölçümlü ada, 7 no lu, ,62 m2 yüzölçümlü 10 no lu ve ,38 m2 yüzölçümlü 11 no lu parsellere yönelik Üniversite alanı (Emsal: 3.00 ve Hmax:Serbest), Park Alanı, Metro İstasyonu Alanı, Kentsel Hizmet Alanı, Dere, Trafo Alanı, Yol kararları getirilmesine ilişkin Kurulun tarih ve 2012/09 sayılı Kararı ile onaylanan, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan nazım ve uygulama imar planına yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli Kararı ile belirlenen Fikirtepe ve çevresinde bina yüksekliklerinin 80 m 2 yi aşamayacağına ilişkin plan notunun eklenmesine ilişkin itiraz kabul edilmiş, diğer itirazlar reddedilmiş, 2-Bu doğrultuda Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 4 (dört) paftadan oluşan 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı ve 1 (bir) paftadan oluşan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onaylanması, 3-Onaylanan imar planlarının Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip bilgi ve gereği için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Kadıköy Belediye Başkanlığı na gönderilmesi, kabul edilmiştir.

20 6 Sayıştay ÖYK nın tarih ve 2012/121 sayılı kararıyla; -İstanbul ili, Kadıköy ilçesi Merdivenköy mahallesinde bulunan m2 yüzölçümlü 1270 ada, 7 no lu parsel, -İstanbul ili, Kadıköy ilçesi Merdivenköy mahallesinde bulunan ,62 m2 yüzölçümlü 1270 ada 10 no lu parsel, -İstanbul ili, Kadıköy ilçesi Merdivenköy mahallesinde bulunan m2 yüzölçümlü 1270 ada 11 no lu parsel ile üzerindeki binaların mütemmim cüzleriyle birlikte Üniversite Alanı olarak kullanılmak üzere 4046 sayılı Kanunun 2/i maddesine istinaden, devir nedeninin tapuya derci suretiyle İstanbul Medeniyet Üniversitesine bilabedel devrine karar verilmiştir. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının DMO ya gönderdiği tarih ve 7341 sayılı yazıda, ÖYK kararıyla devredilmesine karar verilen taşınmazlardan İstanbul ili, Kadıköy ilçesi Merdivenköy mahallesinde bulunan 1270 ada, 7 no lu parsel ile üzerindeki binaların İstanbul Medeniyet Üniversitesine devrinin iptal edilmesi amacıyla hazırlanan ÖYK Karar Taslağı Kurula sevk edildiği, 1270 ada 7 nolu parsel hariç diğer 10 ve 11 nolu parsellerin devrinin gerçekleştirilmesi istenilmiştir. DMO tarafından ÖİB na gönderilen tarih ve 2253 sayılı yazı ile 1270 ada, 7 no lu parsel hariç diğer 10 ve 11 nolu parsellerin tarihinde İstanbul Medeniyet Üniversitesine devir işlemlerinin tamamlandığı bildirilmiştir. İstanbul Bölge Müdürlüğü ve Basım İşletme Müdürlüğü, açıklanan gelişmeler çerçevesinde, Eylül/2011 ayında Gebze/Kocaeli ye taşınmıştır. 7-Yönetmelikler: DMO da faaliyetlerin yürütülmesinde; 9 adet yönetmelik, 14 adet yönerge uygulanmaktadır tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan, Devlet Malzeme Ofisi Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Yönetim Kurulunun tarih ve 21/168 sayılı, tarih ve 6/34 sayılı ve tarih ve 11/62 sayılı kararları ile kabul edilmiş ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan, Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Yönetim Kurulunun tarih ve 51/633 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

21 7 B-Teşkilat: 1-Teşkilat yapısı: 2007 yılında yürürlüğe giren Ana Statüsünde; DMO teşkilatı genel müdürlük merkezi Ankara olmak üzere, 7 bölge müdürlüğü ve 4 irtibat bürosu olarak yapılandırılmıştır. a)genel müdürlük teşkilatı (Merkez teşkilatı): Genel müdürlük teşkilatı; ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı hizmet birimlerinden oluşmaktadır. Ana hizmet birimleri; I Nolu Satınalma Daire Başkanlığı, II Nolu Satınalma Daire Başkanlığı, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığı, Katalog Daire Başkanlığı, Pazarlama Daire Başkanlığı, Muhasebe Daire Başkanlığı ve Kalite Kontrol Daire Başkanlığından oluşmaktadır. Danışma ve denetim birimleri; Hukuk Müşavirliği, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Teftiş Kurulu Başkanlığı şeklinde belirlenmiştir. Yardımcı hizmet birimleri; Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığından oluşmaktadır. DMO Genel Müdürlüğünün tarih ve 425 sayılı emrinde 9 daire başkanlığı ve Basım İşletme Müdürlüğü ile bölge ve irtibat müdürlükleri mevcut iki genel müdür yardımcısına bağlanmış, Hukuk Müşavirliği ve Teftiş Kurulu Başkanlığı dışında İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı ile Katalog Daire Başkanlığı doğrudan Genel Müdüre bağlanmıştır. Söz konusu değişiklik, Ana Statünün, Genel müdür yardımcıları başlıklı 13 üncü maddesinin (2) numaralı bendinde yer alan; genel müdür yardımcıları arasındaki iş bölümü Teşekkül Genel Müdürü tarafından belirlenir, hükmüne göre yapılmış olmakla birlikte, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı ile Katalog Daire Başkanlığının genel müdür yardımcılarından birine bağlanmayıp, doğrudan Genel Müdüre bağlanmış olması konusunun yeniden değerlendirilmesi gerekli görülmektedir. Ana Statü ye ve tarih ve 425 sayılı Genel Müdürlük emrine göre hazırlanan teşkilat şemasına, rapor ekleri arasında (Ek:1) yer verilmiştir. b)taşra teşkilatı: DMO nun taşra teşkilatı: İstanbul Basım İşletme Müdürlüğü, Bursa, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Trabzon bölge müdürlükleri ile Diyarbakır, Erzurum, Mersin ve Van irtibat bürolarından oluşmaktadır. İstanbul Bölge Müdürlüğü ve Basım İşletme Müdürlüğünün üzerinde bulundukları taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına alınması üzerine, ÖYK nın tarih ve 2007/15 sayılı Kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alınan İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesinde bulunan

22 8 Sayıştay m2 yüzölçümlü 1059 ada, 4 no lu parsel ile ÖYK nın tarih ve 2010/26 sayılı Kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alınan İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesinde bulunan m2 yüzölçümlü 1059 ada, 5 no lu parsel ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı iken, ÖYK nın 14.07,2008 tarih ve 2008/43 sayılı Kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alınan İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesinde bulunan m2 yüzölçümlü 1059 ada, 6 no lu parsel araziler ile üzerindeki binaların mütemmim cüzleriyle birlikte Üniversite alanı olarak kullanılmak üzere, 4046 sayılı Kanun un 2/i maddesine istinaden, devir nedeninin tapuya derci suretiyle, İstanbul Medeniyet Üniversitesine bilabedel devri sonrasında, Eylül/2011 ayında Gebze/Kocaeli ye taşınmıştır. 2-Karar organı: DMO nun karar organı olan yönetim kurulu, bir başkan ve beş üyeden oluşmakta olup, genel müdür aynı zamanda yönetim kurulunun da başkanıdır tarihinden itibaren vekâleten yürütülen Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan atama kararı ile asaleten atama yapılmıştır. DMO Genel Müdürlüğünce; Maliye Bakanlığına gönderilen; tarih ve 432 sayılı yazı ile bir yönetim kurulu üyesinin görev süresinin tarihinde sona ereceği, Hazine müsteşarlığına gönderilen, tarih ve 433 sayılı yazı ile de yönetim kurulunda bulunan temsilcilerinin tarihinde istifa ederek ayrılması nedeniyle boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı ve 8 inci maddeleri gereğince tarih ve 2012/665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile atanan üyenin görev süresinin tarihinde sona ereceği bildirilmiştir. Yapılan incelemelerde; ve tarihlerinde boşalan iki yönetim kurulu üyeliğine, inceleme tarihi (Temmuz/2013) itibarıyla atama yapılmadığı görülmüştür. DMO Genel Müdürlüğü Ana Statüsü nün 10 uncu maddesinin (5) nolu alt bendinde; yönetim kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu olan en az dört üyeyle toplanır ve kararlarını üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alır, hükmü gereğince karar yeter sayısı 4 kişidir. Yönetim Kurulu kararlarının alınmasında boşalan üyelikler nedeniyle sorunlarla karşılaşılmaması için, üye atamalarının zamanında yapılmasını sağlamak üzere, ilgili merciler nezdinde girişimlerin sürdürülmesi önerilir. Yönetim Kurulu, 2012 yılında yaptığı 55 toplantıda, çeşitli konularda 693 adet karar almıştır. 3-Yürütme organı: Yürütme organı; merkezde genel müdür ile üç genel müdür yardımcısı ve bunlara bağlı birimlerden oluşurken, taşrada bir genel müdür yardımcısına bağlı 7

23 9 bölge müdürlüğü, diğer genel müdür yardımcısına bağlı 4 irtibat bürosu ve 1 işletme müdürlüğünden oluşmaktadır. Genel müdür yardımcısı kadrolarından biri boş bulunmaktadır. Boş bulunan bir genel müdür yardımcılığı ve iki yönetim kurulu üyeliğine atama yapılmamıştır. Doğrudan genel müdüre bağlı teftiş kurulu başkanlığı, hukuk müşavirliği, insan kaynakları daire başkanlığı, katalog daire başkanlığı ve genel müdür müşavirleri bulunmaktadır yılında 3 kişi olan genel müdür müşaviri sayısı, 2012 yılında dörde yükselmiştir. 4-Servisler: Genel Müdürlüğe bağlı alt birimleri oluşturan servislerin görevleri DMO Görev ve Teşkilat Yönergesinde belirlenmiştir. Faaliyetleri, raporun ilgili bölümlerinde yer almayan ve teşkilat şemasında danışma ve denetim birimlerini oluşturan servisler hakkında, aşağıda bilgi verilmiştir. a)strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı; 1 daire başkanı, 1 şube müdürü, görevlendirilmiş 1 şube müdürü, 3 uzman, 8 uzman yardımcısı, 2 mütercim ve 1 memur olmak üzere toplam 17 personelden oluşmakta, 2 uzman ve 2 uzman yardımcısı daire başkanlığı dışında proje koordinatörlüğü biriminde görev yaptığından, daire başkanlığı 13 personelle görevini yürütmektedir. DMO nun dönemi stratejik planı taslağı tarih ve 80/5540 sayılı yazı ekinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilmiş ve DPT nin tarih ve 1288 sayılı yazı ile uygun bulunmuştur sayılı Bilgi Edinme Hakkında Kanun uyarınca; bilgi edinme hakkı ile ilgili olarak yapılan başvurular değerlendirilerek cevaplandırılmış ve anılan Kanunun 30 uncu maddesi ile Bilgi Edinme Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usuller Hakkında Yönetmeliğin 44 üncü maddesinde belirtilen usul ve esaslar dahilinde önceki yıl faaliyetleri, Maliye Bakanlığına bildirilmiştir. Maliye Bakanlığı nca istenilen Haftalık Faaliyet Raporları ile Aylık Faaliyet Raporları, Bakanlığın tarihli ve B.07.0.SGB /2168 sayılı yazısı üzerine hazırlanarak, Bakanlığa gönderilmiştir. DMO Stratejik Planı kapsamında hazırlanan 2011 Performans Programı tarihinde, 2012 Performans Programı ise tarihinde Kalkınma Bakanlığı, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığına gönderilmiş ve her iki program DMO internet sitesinde yayınlanmıştır tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlan 2011 Yılı Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların

24 10 Sayıştay Belirlenmesine Dair Tebliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca hazırlanan Ofisin 2010 yılı Sektör Raporu; tarihinde Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığına gönderilmiş ve DMO internet sitesinde yayınlanmıştır tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2012 Yılı Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ in 18 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca hazırlanan 2011 Yılı Sektör Raporu; tarihinde Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığına gönderilmiş ve DMO internet sitesinde yayınlanmıştır yılında Teftiş Kurulu Başkanlığına; DMO nun Mevcut Kontrol Süreçlerinin İncelenmesi, Değerlendirilmesi, Uluslararası Standartlar ve Kamu İç Kontrol Standartları Çerçevesinde Yeni Bir İç Kontrol Sisteminin Tasarlanmasına Yönelik Öneriler Geliştirilmesi konulu inceleme ve araştırma görevi verilmiştir. Kamu satın alımlarının geliştirilmesi amacıyla, Güney Kore Cumhuriyeti Merkezi Satınalma Kurumu ile Türkiye Cumhuriyeti Kamu İhale Kurumu koordinasyonunda başlatılan çalışmalar devam etmektedir. Söz konusu çalışmalar kapsamında, Kamu İhale Kurumu ve Devlet Malzeme Ofisi ile Güney Kore Cumhuriyeti Strateji ve Maliye Bakanlığı ve Kamu İhale Servis yetkililerinin katılımı ile Türkiye Cumhuriyeti ile Güney Kore Cumhuriyeti arasında tedarik, pazarlama ve ilgili pazarlarda yer alma yolları konularının yer alacağı Türkiye-Güney Kore İşbirliği Semineri tarihinde yapılmıştır. Kurumlar arası işbirliği ve bilgi paylaşımı ile küçük ve orta ölçekli sanayinin gelişimine katkı amacıyla, DMO ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı arasında Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin kamu alımlarındaki payının arttırılması, özellikle kamu kurum ve kuruluşlarının DMO aracılığıyla yaptıkları alım süreçlerine dahil edilmesi amacıyla, DMO tedarikçisi olabilmelerine yönelik yeni stratejiler ve yöntemler geliştirilmesi ve bu doğrultuda bilişim sistemlerinin karşılıklı olarak paylaşılma için ortak çalışmalar yürütülmüş ve işbirliğine ilişkin taslak protokol hazırlanmış olup, KOBİ Kataloğuna ve diğer hususlara ilişkin modelleme ve hukuki alt yapının oluşturulmasına yönelik çalışmalar ise sürdürülmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan protokol ile DMO tedarikçi firmalarının çeşitli bilgilerine ulaşılarak, daha sağlıklı bir tedarik zinciri oluşumu meydana getirmek amaçlanmıştır. Maliye Bakanlığı ile Maliye SGB Net Yazılımının kullanımına ilişkin imzalanan protokolle; demirbaş kayıtlarının daha sağlıklı ve güncel olarak takibi amacıyla, Maliye SGB net sisteminin DMO da kurulmasına çalışılmaktadır.

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2011 YILI RAPORU

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2011 YILI RAPORU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluş

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

Tedarik Sisteminin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi

Tedarik Sisteminin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi SUNUM LOGOSU Müşterin Kamu Olsun Tedarikçi firma ve ürün sayısının artırılması Genişleyen ürün yelpazesi Kamu ihtiyaçlarının karşılanması Rekabetçi fiyatlar Tedarik Sisteminin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU Kapsam ve istisnalar Tanımlar Temel ilkeler

KAMU İHALE KANUNU Kapsam ve istisnalar Tanımlar Temel ilkeler KAMU İHALE KANUNU Kapsam ve istisnalar Tanımlar Temel ilkeler Prof.Dr.Faruk AYDIN KTÜ TIP FAKÜLTESİ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı faraydin@ktü.edu.tr faraydin@yahoo.com TRABZON KAMU İHALE KANUNU VE

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Ağustos 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28743 Mükerrer YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 Konu: TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN İL ÖZEL İDARELERİNİN BULUNDUĞU İLLERDE MODEL YILI 1990 VE DAHA ESKİ OLAN MOTORLU TAŞITLARIN HURDAYA ÇIKARILMASI SONUCU

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar ..... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2011/27 İlgi: a) 23/07/2009 tarihli ve 2009/45 Sıra Nolu Genelge. b) 23/11/2009 tarihli ve 2009/71 Sıra Nolu Genelge. Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı

Detaylı

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 İstanbul, 08.04.2014 Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 08.04.2014 tarih ve 28966 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 3 Ocak 2014 Sayı : 28871 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 Karar No : 2013/201 Konu : Karayolları Genel Müdürlüğü ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı; İzmir ili, Bornova ilçesi, Kazımdirik Mahallesi, 14217 ada, 1 nolu

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜTÜN VE ALKOL PİİYASASII DÜZENLEME KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI Tarih : 25/01/2016 Karar No : 2016/01 Konu : Kütahya İli, Simav İlçesi, Çavdır Mah. (949 ada 5 no lu parsel) İmar Planı Değişikliği Özelleştirme Yüksek Kurulunca; Özelleştirme

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : 69358343-010.06.01[38-7]-122157 18/11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE TAHSİLAT İÇ GENELGESİ (SERİ NO:2016/3).VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. İlgi : 31/12/2014 tarihli ve 90192509-010.03-14955 sayılı genel yazı. 23/12/2014

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/24

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/24 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 10.05.2017 Sayı : 2017/24 Değerli Müşterimiz, Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize sunuyoruz. 1. Beyaz Eşya ve Mobilyada Vergi İndirim Süreleri

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DOĞU KARADENİİZ PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00;

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler 8 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28966 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

Endüstri İlişkileri Kapsamında

Endüstri İlişkileri Kapsamında Endüstri İlişkileri Kapsamında Mevzuattaki Değişiklikler Haziran-Temmuz 2009 Dönemi Hazırlayan: Av. Füsun GÖKÇEN 05 Haziran 2009 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı

Detaylı

413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15

413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15 İstanbul, 20.01.2012 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15 20.01.2012 tarih ve 28179 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DOĞU ANADOLU PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks:

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakanlık Sistemi Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakan Merkezi yönetim bakanlıklar biçiminde örgütlenmiştir ve her bakanlıkta en üst yönetici olarak bakan bulunur. Bakanlıklardaki yönetsel

Detaylı

657 S.K. Göre Net Aylık Tutar TH Mühendis ,89 TL. Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi

657 S.K. Göre Net Aylık Tutar TH Mühendis ,89 TL. Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi Karar Tarihi : 01.09.2016 Karar No : 41850698.301.05-150 : Ücretler ve Tarifeler KARAR : Belediyemiz Teknik Hizmetler Sınıfında münhal bulunan aşağıda detayı yazılı Mühendis kadrosunda; 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmelik, Konak Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü'nün,

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.01.2011/ 25-1 403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 403 No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin mizan

Detaylı

Sirküler Rapor / NO LU KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / NO LU KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 13.10.2014/188-1 34 NO LU KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde ; Vakıflara Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınabilmesi için

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (16.02.2011 gün ve 27848 Sayılı Resmi Gazete) Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Müsteşarlık. . VALĠLĠĞĠNE (Ġl Sağlık Müdürlüğü)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Müsteşarlık. . VALĠLĠĞĠNE (Ġl Sağlık Müdürlüğü) . VALĠLĠĞĠNE (Ġl Sağlık Müdürlüğü) 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 2/11/2011 tarihli ve 28103 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİÇİİŞLERİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

kullanılacak bina inşaat metrekare maliyet bedelleri açıklandı.

kullanılacak bina inşaat metrekare maliyet bedelleri açıklandı. SİRKÜLER TARİH : 25.08.201.2017 SAYI : 2017-08-01 KONU : Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 71) yayımlandı. ÖZETİ : Tebliğde, 2018 yılında binaların emlak vergisi değerinin hesaplamalarında kullanılacak

Detaylı

KONU: Kayıtlı Elektronik Posta Adresini Almayana TL İdari Para Cezası Uygulanacak Hakkındaki Açıklamalarımız

KONU: Kayıtlı Elektronik Posta Adresini Almayana TL İdari Para Cezası Uygulanacak Hakkındaki Açıklamalarımız Kayıtlı Elektronik Posta Adresini Almayana 10.000 TL İdari Para Cezası Uygulanacak Hakkındaki Açıklama Sirküler No :2014 / 019 Sirküler Tarihi :16.07.2014 KONU: Kayıtlı Elektronik Posta Adresini Almayana

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları

Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları 06.06.2017 Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları KARAR NO 66 TARİH VE NOSU 15.05.2017 / 4212 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DEVİR İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ne ait 15.05.2017

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI Bu yasa hazırlığı ile ilgili tartışmaya açılmış bir taslak bulunmamaktadır. Ancak hükümetin bir çalışma yaptığı ve bu çalışmanın tamamlanma

Detaylı

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 08.04.2014/99-1 44 SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 44 seri No lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde, 6447 sayılı Kanunla değişik 6360 sayılı Kanun

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 106 İST, 11.12.2012 420 SIRA NO LU VUK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 106 İST, 11.12.2012 420 SIRA NO LU VUK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 106 İST, 11.12.2012 ÖZET: Mükelleflere ait elektrik ve doğal gaz abonelikleri ve tüketim bilgileri vergi idaresince takip edilecektir. 420 SIRA NO LU VUK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015. Kırıkkale Valiliğine (Defterdarlık)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015. Kırıkkale Valiliğine (Defterdarlık) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. Kırıkkale Valiliğine (Defterdarlık) İlgi : 31/12/2014 tarihli ve 90192509-010.03-14955

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu üst yönetici tarafından cevaplandırılmak üzere hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu üst yönetici tarafından cevaplandırılmak üzere hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ONDOKUZ MAYIIS ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310)

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310) 15 Şubat 2007 tarih ve 26435 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310) Bilindiği üzere; Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ HACILAR BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETİ K A R A R

T.C. KAYSERİ İLİ HACILAR BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETİ K A R A R 10-Belediye Meclisimizin 06.02.2017 Pazartesi günü saat 14:00 de Şubat ayı toplantısında gündemin 1 inci Maddesinde yer alan Aslan ÇAVUŞOĞLU ve Mahalle Sakinlerinin 20.01.2017 Tarih ve 138 sayılı mahalle

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 02.05.2016 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı. 2-Mecliste verilecek önergeler. 3-Birimlerden gelen önergeler. 1-(68/16)-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 04.04.2016 tarihli

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 7 Mayıs 2014 Sayı : 28993 RESMÎ GAZETE KARAR NO : 2014/27 KONU : Sümer Holding A.Ş.ye ait İzmir/Bornova taşınmazı. Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) nca; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) nın 27/1/2014

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar Teşkilat MADDE-4- Müdürlüğün Görevleri MADDE-5-

İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar Teşkilat MADDE-4- Müdürlüğün Görevleri MADDE-5- T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DEPREM RİSK YÖNETİM VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1)

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) 6375-6377 TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 2983 Kabul Tarihi : 29/2/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/3/1984 Sayı : 18344 Yayımlandığı

Detaylı

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği S Đ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 19.01.2011 Sayı: 2011/08 Konu: 19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 403 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Özet: 19.01.2011

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YALOVA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

İÇİNDEKİLER Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

İÇİNDEKİLER Hata! Yer işareti tanımlanmamış. İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ...3 II- ETİ MADEN ETİK KOMİSYONU...4 III- 2014 YILI FAALİYETLERİ...4 a) Eğitim...4 b) Hediye ve Bağışlar...5 c) Eti Maden Birinci Seviye Etik İlkeleri...5 IV- SONUÇ...6 ETİ MADEN İŞLETMELERİ

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

DEVLET MALZEME OFĠSĠ TEK DÜZEN MUHASEBE SĠSTEMĠ TEġEKKÜL BÜTÇESI HAZIRLAMA VE UYGULAMA YÖNERGESĠ

DEVLET MALZEME OFĠSĠ TEK DÜZEN MUHASEBE SĠSTEMĠ TEġEKKÜL BÜTÇESI HAZIRLAMA VE UYGULAMA YÖNERGESĠ 1 DEVLET MALZEME OFĠSĠ TEK DÜZEN MUHASEBE SĠSTEMĠ TEġEKKÜL BÜTÇESI HAZIRLAMA VE UYGULAMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, yıllık genel yatırım

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/ Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12622 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BE6EBM83* Sayı : 15600670-010.99- Konu: Birim Görev Yetki ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN Karar Tarihi : 01.05.2015 24344638-301.05/ Karar No: 2015 / : 1. birleşim Türkeli Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi gereğince 01.05.2015 Cuma günü saat 15:00 da Belediye Başkanlığı

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

(8) Dolayısıyla, iç denetçi atamaları yapılabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler (mahalli idareler hariç) tamamlanmıştır.

(8) Dolayısıyla, iç denetçi atamaları yapılabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler (mahalli idareler hariç) tamamlanmıştır. İÇ DENETÇİ ATAMALARINDA UYULACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA TEBLİĞ 1. Giriş (1) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği olarak kamu idareleri bünyesinde

Detaylı