Toplam Kalite Yönetimi nin ülke bazında yaygın ve etkin kullanımını sağlayarak dünyada örnek ve önder bir kuruluģ olmak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Toplam Kalite Yönetimi nin ülke bazında yaygın ve etkin kullanımını sağlayarak dünyada örnek ve önder bir kuruluģ olmak"

Transkript

1

2 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 MĠSYON-VĠZYON YILI DEĞERLENDĠRMESĠ... 3 KalDer YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ... 6 KalDer MERKEZ ÇALIġANLARI... 8 ÜYELĠK... 9 MÜKEMMELLĠK AġAMALARI YEREL KALĠTE ÖDÜLLERĠ TÜRKĠYE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠ ENDEKSĠ (TMME) ETKĠNLĠKLER VE TANITIM FAALĠYETLERĠ KALĠTE KONGRESĠ MEDYADA YERALMA EĞĠTĠM KIYASLAMA ĠġBĠRLĠKLERĠ YAYINLARIMIZ WEB SĠTEMĠZ (www.kalder.org) KÜTÜPHANE ÜRÜN VE HĠZMETLER ĠÇĠN GERĠ BĠLDĠRĠM ALINMASI

3 MĠSYON-VĠZYON MĠSYONUMUZ Tüm özel, kamu kurum ve kuruluģları ile sivil toplum örgütlerine, dünya çapında kalite seviyesine ulaģmaları ve rekabet güçlerini artırmaları için uygun ortamlar yaratmak VĠZYONUMUZ Toplam Kalite Yönetimi nin ülke bazında yaygın ve etkin kullanımını sağlayarak dünyada örnek ve önder bir kuruluģ olmak Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk 2

4 2006 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ Mükemmellik Kalitenin IĢığıyla Parlar Günümüzde refah, diğer deyiģle yaģam kalitesini artırma olanağı, ülkeler arasında rekabet güçleri oranında paylaģılmaktadır. Ülkenin rekabet gücü de ülkedeki kuruluģların rekabet güçlerine göre belirlenmekte, dolayısıyla küreselleģen dünya ekonomisinde yaģam kalitemiz, kuruluģlarımızın rekabet güçlerine bağlı kalmaktadır. Bir diğer deyiģle ülkenin rekabetçi olması, kuruluģlarının iģlerini büyütebilmelerine, uluslararası pazardan daha fazla pay alabilmelerine bağlıdır. Bunun için ise ülkede sağlıklı iģleyen pazar ekonomisine ve ülke dahilindeki tüm organizasyonlarda sürekli daha iyiyi hedefleyen yönetim yaklaģımlarına ihtiyaç vardır. Türkiye nin refah paylaģım tablosundaki yeri nedir? Dünya Ekonomik Forumu yayınladığı Küresel Rekabet Ġndeksinde Türkiye, 2006 yılında 117 ülke arasında 59. sıradadır. Geçtiğimiz yıl aynı indekste 71.ci sıradaydık. Sevindirici olan Türkiye nin 12 basamaklık sıçramayı gerçekleģtirmiģ olmasıdır. Bununla birlikte aynı indeksin alt baģlıklarına baktığımızda, makroekonomi de 117 ülke arasında 111 inci sıradayız. Eğitim alt baģlığında ise 78 inci sıradayız. Bu değerler ile birinci sınıf bir rekabetçi olamayız. YaĢam kalitemizin iyileģtirilmesinde, Ġstanbul dan Van a, holdinglerden kobilere, üretimden hizmete, sağlıktan yerel yönetimlere kadar her alan ve kiģinin sorumluluğu vardır. Sıralamadaki yerimizi değiģtirmek için nasıl bir toplumda yaģamak istediğimize toplum olarak biran önce karar vermek zorundayız. KalDer bu konuda kendisini nasıl konumlandırıyor? Neler yaptı ve neler yapmayı hedefliyor? KalDer, çağdaģ kalite felsefesinin yaygınlaģtırılması amacıyla, 1991 yılında kurulduğundan bu yana, çağdaģ kalite felsefesinin yaygınlaģtırılması amacıyla "yönetim kalitesinin ülke bazında yaygın ve etkin kullanımını sağlayarak dünyada örnek ve önder kurum olmak" vizyonu ile hareket etmiģtir. Ve "ülkemizdeki tüm özel kamu kurum ve kuruluģları ile sivil toplum örgütlerine dünya çapında kalite seviyesine ulaģmaları ve rekabet güçlerini artırmaları için uygun ortamlar yaratmak" misyonu doğrultusunda önemli adımlar atmıģtır. KalDer, 1998 yılında yurt genelinde baģlattığı Ulusal Kalite Hareketi ile Toplam Kalite Yönetimi'ni sanayi kuruluģlarının yanısıra, hizmet sektöründeki kuruluģlara, sivil toplum kuruluģlarına ve kamu kurumlarına kadar her alana yaymayı hedeflemiģtir. Ulusal Kalite Hareketi nin temelinde yatan felsefe; yaģam kalitesi nin sürekli zenginleģtirilmesi, yükseltilmesi ve yenilenmesidir. Belirli aģamalarla ilerleyen bir süreç olan Ulusal Kalite Hareketi, ülke çapında kalite bilincini ve örnek kuruluģları her sektörde ortaya çıkartmayı ve artırmayı ve bu sayede ulusal düzeyde zincirleme bir etki yaratmayı hedeflemektedir. Bir baģka deyiģle, Ulusal Kalite Hareketi, bireysel ve kurumsal sorumlukları yaygınlaģtırmakta ve ulusal bir sorumluluk platformunda bir araya getirmektedir. Söz konusu olan, ülkemizin yaģamsal hedeflerine yönelik olarak her yöreden, her kesimden, her çeģit kurum ve kuruluģun, ortak bir sorumluluk çerçevesinde iģbirliği yapmasıdır. Zira, ülkemizin 21'inci yüzyılda daha güçlü ve daha sağlam zeminlerde yer almasının temel koģulunun, kalite kavramının toplumun her kesimine yaygınlaģtırılması olduğuna yürekten inanıyoruz. 3

5 Bu temel yaklaģımdan hareketle; 1992 yılından itibaren düzenlenen Kalite Kongrelerinin katılımcı sayısı yıllık kiģiyi aģmıģtır. Ankara, Bursa, Ġzmir ve EskiĢehir de 2000 yılından itibaren planlı etkinlikler baģlatılmıģ, bu etkinliklerin katılımcı sayısı yıllık kiģiye ulaģmıģtır yılında ilk kez verilen Ulusal Kalite Ödülü ne bu güne kadar 193 kuruluģ baģvurmuģtur. Süreçte orta ve üst düzey yönetici değerlendirici olarak görev almıģ, deneyim kazanmıģlardır. Bu güne kadar, 17 i Büyük, 24 ü BaĢarı Ödülü olmak üzere toplam 41 ödül verilmiģtir. Bütün bu çalıģmalar Uluslararası arena da da yankı bulmuģ, 1993 yılında ilk ulusal kalite ödülünü kazanan Brisa, 1996 da Avrupa Kalite Ödülü nü kazanan ilk Türk KuruluĢu olmuģtur. Bu güne kadar Türk kuruluģları tarafından 5 i Büyük, 14 ü BaĢarı olmak üzere toplam 19 Avrupa Kalite Ödülü kazanılmıģtır. Türkiye Ģu anda kuruluģları en çok Avrupa Kalite Ödülü nü kazanan 2 ülkeden birisidir. Ülkemizin ve kuruluģlarımızın ihtiyacı olan eğitimli insan kaynağı sağlamak da önem verdiğimiz bir baģka konu; Ġlk eğitimimizi düzenlediğimiz 1992 den bu yana i aģkın kiģiye hizmet verdik. Eğitim alan bu kiģiler iģlerinde ihtiyaçları olan yetkinliği kazanırken aynı zamanda kalite kavramını evlerinde, mahallerinde, çocuklarının okullarında, her yerde yaģatan ve geliģime katkı sağlayan birer kalite gönüllüsüne dönüģmüģ olmaları ise ayrı bir kazanç oldu. KalDer, 2006 yılında bu kapsamda neler yaptı? 2006 yılında toplam 79 tüzel üye, 252 bireysel asıl üye kazandık. Tüzel Üye sayımız 1356 ya ulaģtı yılında Ulusal Kalite Hareketine 23 kuruluģumuz katılmıģtır. Bu kuruluģlardan 9 u UKH eğitimlerini tamamlamıģ, 7 tanesine rehber atanmıģtır; 4 kuruluģ Mükemmellikte Kararlılık, 5 KuruluĢ ise Mükemmellikte Yetkinlik Belgesini almıģlardır yılında yapılan süreç iyileģtirme çalıģmalarından sonra 2006 sonu itibari ile Ulusal Kalite Hareketine katılan kuruluģ sayısı 121 dir. KuruluĢların, mevcut yönetim sistemlerinin, EFQM Mükemmellik Modeli esaslı bir yapıyla geliģtirilmesi ve etkinleģtirilmesi için gerekli durum tespiti için DıĢ Değerlendirme hizmeti oluģturulmuģtur. Geçen yıl UKH sürecinde TüpraĢ, THY, ĠDO, Amerikan Hastanesi, Sakarya Üniversitesi DıĢ Değerlendirme hizmetinden yararlanmıģlardır. Ulusal Kalite Ödülü ne, 2006 yılında 15 baģvuru olmuģ, değerlendirme sonrası Bilim Ġlaç ĠĢletmeler Kategorisinde Büyük Ödülü, TNT Express BaĢarı Ödülü nü almıģtır. Kamu Kategorisinde ise, EskiĢehir Çoçuk ve Doğum Hastanesi Büyük Ödülü, Nilüfer Belediyesi BaĢarı Ödülü nü almıģtır yılında birbirinden yetkin 179 yöneticimiz Ulusal Kalite Ödülü nde Değerlendirici olmak için baģvurmuģlardır. Geçtiğimiz yıl Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi, Avrupa daki uygulamaya paralel, 3 yıldız, 4 yıldız ve 5 yıldız olmak üzere üçe ayrılmıģtır. Yıldız sayıları, kuruluģun yetkinlik seviyesini göstermektedir yılında Borusan Lojistik 5 yıldızlı, Barem Research, Av. Mahir Büyükerman Anaokulu ve Yunuskent Anaokulu 4 yıldızlı, ĠDO, Sakarya Üniversitesi ve TüpraĢ 3 yıldızlı Mükemmellikte Yetkinlik Belgesini almıģlardır. Mükemmellikte Kararlılık Belgesini ise Çelik Halat, Emas, FeniĢ Teknik Ürünler ve Ġnoksan almıģtır yılında düzenlediğimiz, 15. Kalite Kongresi nde DüĢünce Kalitesi temasını gündeme taģınmıģtır. Amacımız, uygulamadaki eksikliklerimizin düģünce kalitesi ile hızla kapatılabileceğini ortaya koymaktı. 15. Kalite Kongresi ne Almanya, Amerika BirleĢik Devletleri, Belçika, Brezilya, Çin Halk Cumhuriyeti, BirleĢik Arap Emirlikleri, Fransa, Ġngiltere, Ġran, Ġspanya, Ġsviçre, Ġtalya, Japonya ve ülkemizden toplam 134 konuģmacı katkıda bulunmuģtur. Kongre kapsamında ikinci kez Liderler Forumu ve ilk kez Kalite Organizasyonları ve Profesyonelleri Zirvesi düzenlenmiģtir. 25 çalıģtay, 3 özel ve 21 paralel oturuma, toplam 760 kuruluģtan toplam kiģi katılmıģtır. En sevindiricisi ise ülkemizin 43 üniversitesinden katılım olmasıdır. Kongremize 53 kuruluģ sponsor olmuģ, 56 kuruluģ stand açmıģtır. 4

6 ġubeler de dahil olmak üzere, 2006 yılında birbirinden baģarılı toplam 7 Sempozyum, Konferans ve Kongre gerçekleģtirilmiģtir. Antakya ve Balıkesir de Yerel Kalite Günleri düzenlenmiģtir, çok sayıda etkinlikte stand açılmıģ ve sunum yapılmıģtır yılında 250 nin üzerinde eğitim programı düzenledik ve toplam eğitim alan kiģi sayısı i geçti. AB MEDA "Türkiye de Kalite Altyapısının Desteklenmesi projesi kapsamında CE ĠĢaretlemesi ve AB Direktifleri Eğitim Akademisi KalDer in yönetimine devredildi. Eğitimlerin 2007 yılında baģlaması planlandı yılında aynı programdan 150,000 luk kaynakla Denetçi kayıt/sertifikasyon sistemi projesine de baģladık yılında bitecek projenin devamı için çalıģmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl iletiģim yaklaģımımızı da beklentiler doğrultusunda geliģtirmek üzere çalıģtık. KalDer ve faaliyetleri hakkında yazılı medyada 695 haber çıkarken, dakikalık TV yayını yapıldı. Ulusal Kalite Kongresi ĠĢletme Kategorisi Finalistleri ile birlikte Ellerin Üzerinde ilanını Hürriyet, Sabah, Radikal, Cumhuriyet, Referans, Dünya ve Yeni ġafak Gazetelerinde yayınladık yılının kuģkusuz en önemli faaliyeti ise, 2005 yılının 4. çeyreğinde pilot uygulamasını yaptığımız Türkiye MüĢteri Memnuniyeti Endeksi çalıģmasını baģlatmamızdır. Türkiye çapında 81 il ve tüm ilçelerde yapılan görüģmelerle Ģekillenen 2006 yılı 4. çeyrek TMME sonuçları, Yerel Yönetimler ve Emniyet TeĢkilatı nın yanı sıra özel sektörden Beyaz EĢya, Televizyon, Binek Otomobil, Beyaz EĢya, Bireysel Bankacılık, Ulusal Kargo Dağıtımı ve Zincir Market sektörlerini içermektedir. TMME çalıģmasının veri toplama aģamasında, Türkiye nin 81 ilinden, tam tesadüfi örnekleme ve CATI yöntemi ile çeyrek çalıģmasında toplam ve Yerel Yönetimler için görüģme yapıldı yılı toplam görüģme sayısı dir yılı 4. çeyrek sonuçlarına göre TMME Ulusal Endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 2 puan artarak 74.5 seviyesinde gerçekleģmiģtir. TMME de dördüncü çeyrekte ölçülen yerel yönetimler sektöründe 57 puanlık bir memnuniyet ölçülürken bu seviye geçtiğimiz yıl 54 puan olarak belirlenmiģti. Yerel yönetimlerde 68 puanla il bazında Kayseri BüyükĢehir Belediyesi birinciliği yakalarken, ilçe bazında 67 puanla Ġstanbul Fatih Belediyesi vatandaģlarını en memnun eden kurum oldu. Emniyet teģkilatına iliģkin çarpıcı sonuçlara da yer veren TMME de, genel olarak vatandaģ memnuniyeti 63 puanda kaldı. Emniyet teģkilatının verdiği Trafik hizmeti 57 puanla en düģük seviyede kalırken, bu hizmeti 64 puanla Kamu güvenliği, asayiģ ve 67 puanla diğer hizmetler izledi. TMME 2006 yılı 4. Çeyrek sektörel sonuçlarında en yüksek müģteri memnuniyeti 80 puanla Beyaz EĢya ve Televizyon sektörlerinde elde edildi: TMME 4. Çeyrek sektörel sonuçlarında en yüksek memnuniyet marka bazında televizyon sektöründe elde edildi. Televizyon sektöründe müģterisini en fazla memnun eden kurum 84 puanla Philips oldu. Beyaz eģya sektöründe aynı kuruluģun iki markası Arçelik ve Beko 83 puanla birinci sırayı paylaģırken, Binek Otomobilde 82 puanla Volkswagen, zincir marketlerde 77 puanla Migros, zincir indirim marketlerde 74 puanla Bim, Bireysel Bankacılıkta kamu bankalarında 80 puanla Halkbank, özel bankalarda 76 puanla Finansbank ve ulusal kargo dağıtım sektöründe 79 puanla Aras Kargo rakiplerini geride bırakarak bu çeyreği lider tamamladı. TeĢekkür 2006 yılında elde edilen sonuçlar, kazanılan baģarılan, baģlatılan faaliyetler için emeği geçen tüm kalite gönüllülerine, destekçilerine teģekkür ederiz. 5

7 KalDer YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ Yönetim Kurulu BaĢkanı Çetin Nuhoğlu TIRSAN A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanı Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcıları Ġbrahim Aybar Renault Mais A.ġ. Genel Müdür Mehmet Ali Berkman Akkök ġirketler Grubu Ġcra Kurulu BaĢkanı Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faruk Güler Cafer Sadık Abalıoğlu Holding A.ġ. CEO Yönetim Kurulu Asil Üyeleri Prof. Dr. Ali Rıza Kaylan Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Hasan Basri Aktan Maliye Bakanlığı MüsteĢar Dr. Levent Hatay Rixos ġirketler Grubu CEO Sedat Birol EczacıbaĢı Holding A.ġ. Ġlaç Grubu BaĢkanı Selma Akdoğan Akdoğan Eğitim Ve Proje Yönetim Dan. Ltd.ġti. ġirket Ortağı Mehmet Ali Neyzi Aygaz A.ġ. Genel Müdür Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri Ahmet Gökçümen KalDer EskiĢehir ġubesi Yönetim Kurulu BaĢkanı A. Hamdi Doğan Kocaeli Sanayi Odası Genel Sekreter AyĢe Sevger KalDer Ankara ġubesi Yönetim Kurulu BaĢkanı Bahadır Akın Arçelik A.ġ. Kalite Sistemleri Yöneticisi Prof. Dr. BarıĢ Tan Koç Üniversitesi ĠĢletme Enstitüsü Direktörü Hasan SubaĢı Koç Holding A.ġ. Yönetim Kurulu Üyesi Sami Erol KalDer Bursa ġubesi Yönetim Kurulu BaĢkanı Semavi Yorgancılar Yorim Cam San. Tic. A.ġ. Yönetim Kurulu Üyesi ġener Muter KalDer Ġzmir ġubesi Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgut Uzer H.Ö. Sabancı Holding A.ġ. Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv Grup BaĢkanı Dr. Yılmaz Argüden ARGE DanıĢmanlık A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanı Tayfun Bayazıt Fortisbank A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanı 6

8 KalDer DENETLEME KURULU VE YÜRÜTME KURULU ÜYELERĠ Denetleme Kurulu Denetleme Kurulu BaĢkanı Ali Kamil Uzun Oyak Mali Kontrolörlük ve Koordinasyon Grubu Mali Kontrolör Asil Üyeler Cumhur Güzel Süreç DanıĢmanlık Hizmetleri Ltd. ġti. Nerma Gökçe Kalite Sistem Laboratuarları Yönetim Kurulu BaĢkanı Yedek Üyeler Erhan Tunçay Türkiye Sigorta ve Reasürans ġirketleri Birliği Genel Sekreteri Lütfi Ensari YönetiĢim Yönetim Dan. Genel Müdür Önder Kıratlılar Baymak Makina San. ve Tic. A.ġ. Genel Müdür Yürütme Kurulu Yürütme Kurulu BaĢkanı Hakan Kilitçioğlu KalDer Genel Sekreter Yürütme Kurulu Üyeleri Ahmet Tunçay KalDer Ankara ġubesi Genel Sekreter Dr. Aydın Kosova KalDer Ulusal Kalite Ödül Sekreteri Aykan Kurkur KalDer Bursa ġubesi Genel Sekreter Canan Tezsezen KalDer Kurumsal Hizmetler Koordinatörü Çağrı Ataman KalDer EskiĢehir ġubesi Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. Esra Lagro DoğuĢ Üniversitesi Jean Monnet Kürsüsü BaĢkanı EĢber Çekiç Koç Holding A.ġ. Ġnsan Kaynakları Koordinatörü Fatih ġener Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu BaĢkan DanıĢmanı Ġrfan Onay KalDer BaĢkan a Yardımcı Ġçerik GeliĢtirme Kenan Keskinoğlu KalDer Ġzmir ġubesi Genel Sekreter Mehmet Yücel KalDer ĠĢ GeliĢtirme ve Projeler Koordinatörü Necati Hakoğlu Cognis Kimya A.ġ. Fabrika Müdürü Samih Yedievli KalDer Pazarlama ve ĠletiĢim Koordinatörü Tuncer Köklü Ata Holding A.ġ. Ġnsan Kaynakları ve Toplam Kalite Müdürü Prof. Dr. Yurdanur Tulunay ODTÜ - Havacılık Ve Uzay Mühendisliği Fakültesi Öğretim Üyesi 7

9 KalDer MERKEZ ÇALIġANLARI Hakan Kilitçioğlu Genel Sekreter Dr. Aydın Kosova Ulusal Kalite Ödül Sekreteri Burçin YeĢiltepe Ulusal Kalite Kongresi ve Etkinlikler Sorumlusu Bülent BektaĢ Bilgi Sistem Sorumlusu Canan Tezsezen Operasyonel Hizmetler Koordinatörü Elif Turan Muhasebe Sorumlusu (SözleĢmeli) Hacer Yıldırım Üyelik Hizmetleri Sorumlusu Ġrfan Onay BaĢkana Yardımcı Ġçerik Yönetimi Lale Evliyazade Kurumsal Hizmetler - Destek Mehmet Yücel ĠĢ GeliĢtirme ve Projeler Koordinatörü Neslihan Gök Pazarlama ve ĠletiĢim Sorumlusu Nezahat Eren Eğitim Operasyon Sorumlusu Orhan Argon Ulusal Kalite Ödül Sorumlusu Pınar Önal ĠK Sorumlusu ve Genel Sekreter Asistanı Sabriye Ersin Genel Hizmetler Sorumlusu Samih Yedievli Pazarlama ve ĠletiĢim Koordinatörü Sanem Sümer Üyelik Hizmetleri Sorumlusu Yılmaz BaĢ Muhasebe Sorumlusu Zülal KızıltaĢ Mükemmellik AĢamaları Sorumlusu (SözleĢmeli) 8

10 ÜYELĠK 2006 yılında KalDer ailesine 79 Tüzel Üye (bu kuruluģları temsilen 79 KuruluĢ Temsilcisi), ayrıca 150 si Bireysel Asıl, 34 ü Fahri ve 68 i Öğrenci olmak üzere toplam 252 Bireysel Üye katılmıģtır. Aramıza katılan yeni üyelerimize kalite konusundaki çalıģmalarında baģarılar dileriz sonu itibari ile üye sayımız, 610 u Bireysel Asıl, 676 sı Fahri, 451 i Öğrenci olmak üzere toplam 1737 Bireysel Üyeye ve 1356 Tüzel Üyeye ulaģmıģtır yılında Excellence One Kıyaslama Veri Tabanı üyelerimize sunduğumuz ücretsiz hizmetlerimiz arasında yerini almıģtır. Yeni üyelerimize, üye giriģleri sırasında, geçmiģte üye olan üyelerimize de, üyelik borcu olmadığı ve talep edildiği takdirde, Ģifre vererek, veri tabanından faydalanmaları sağlanmaktadır. Excellence One, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) tarafından yönetilen, Avrupa daki kuruluģların yönetim alanındaki iyi uygulamalarını içeren veri tabanıdır. YENĠ ÜYELERĠMĠZ (2006): YENĠ TÜZEL ÜYELER : AKDOĞAN EĞĠTĠM VE PROJE YÖNETĠM DANIġMANLIK LTD. ġtġ. AK ĠZO YALITIM AK-KĠM KĠMYA SAN. VE TĠC. A.ġ. ALBERK KALĠTE EKSPERTĠZ GÖZETĠM YAZI. EĞĠTĠM SĠS. VE TEK. BELGE. HĠZ.LTD. ġtġ. ANTALYA GAZĠ (ANADOLU) LĠSESĠ AROMSA BESĠN AROMA VE KATKI MAD. SAN. VE TĠC. LTD. ġtġ. AYTAÇ GIDA PAZARLAMA TĠC. SAN. A.ġ. BOTAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BORU HATLARI ĠLE PETROL TAġIMA A.ġ. BUREAU VERĠTAS GÖZETĠM HĠZ. LTD. ġtġ. BURSA COġKUNÖZ EĞĠTĠM VAKFI BURSA DEVLET HASTANESĠ BURSA NECATĠBEY MESLEK LĠSESĠ BURSA HÜRRĠYET ANADOLU MES.-ANADOLU TEKNĠK LĠSE BURSA ZÜBEYDE HANIM DOĞUMEVĠ C & Ç YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK LTD. ġtġ. ÇELEBĠ-IC ANTALYA HAVALĠMANI TERMĠNAL YATIRIM VE ĠġLETME A.ġ. ÇE-TUR ÇELEBĠ TURĠZM TĠC. A.ġ. DEMSAÇ DEMĠR SAÇ PROFĠL VE TĠC. LTD. ġtġ. DEÜ ĠZMĠR MESLEK YÜKSEK OKULU DÖRTÇELĠK ĠLKÖĞRETĠM OKULU ELSĠ ELEKTRĠK SĠSTEMLERĠ SAN.TĠC.LTD.ġTĠ. ERBAK ULUDAĞ ERDEMĠR MADENCĠLĠK SAN. VE TĠC. A.ġ. ETS ERSOY TURĠSTĠK SERVĠSLERĠ A.ġ. EZĠNÇ METAL SAN. VE TĠC. A.ġ. FENĠġ TEKNĠK ÜRÜNLER A.ġ. GÖKÇÜOĞLU OTOMOTĠV MAKĠNE ĠML. SAN. VE TĠC. A.ġ. GÖLCÜK DEVLET HASTANESĠ GÖRÜKLE BELEDĠYESĠ HEITEC ELEKTRONĠK VE ĠLETĠġĠM SĠSTEM ÇÖZÜMLERĠ SAN. VE TĠC. LTD. ġtġ. HEKTAġ ĠNġAAT ġġrketler GRUBU ISI ġah ELEKTRĠKLĠ ISITICI VE CĠHAZLARI SAN. TĠC. A.ġ. IQ ULUSLARARASI KALĠTE DANIġ. VE ORG. A.ġ. ĠDO ĠSTANBUL DENĠZ OTOBÜSLERĠ SAN. VE TĠC. A.ġ. ĠMORTAġ OTO YEDEK PARÇA ĠMALAT ORG. VE TĠC. A.ġ. ĠNCĠ AKÜ SAN. VE TĠC. A.ġ. ĠNTERKAN SAN. MALZ. ÜRETĠM VE PAZ. LTD. ġtġ. ĠSTANBUL TĠCARET ODASI KADĠFETEKS MENSUCAT SAN. A.ġ. KLĠMASAN KLĠMA SAN. VE TĠC. A.ġ. KÜLTÜR KĠTAP KIR. TAN.DAĞ.PAZ. TĠC. LTD. ġtġ. KÜTAHYA SERAMĠK (KÜTAHYA PORSELEN SAN. A.ġ.) MALĠYE BAKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI MAVĠ TANITIM VE PAZARLAMA LTD. ġtġ. MESA MESKEN SAN. A.ġ. MILLENNIUM BANK MĠLANGAZ LPG DAĞITIM TĠC. VE SAN. A.ġ. MĠLSOFT YAZILIM TEKNOLOJĠLERĠ A.ġ. M.KEMAL COġKUNÖZ ANADOLU TEKNĠK LĠSESĠ VE END. MESLEK LĠSESĠ NESE KĠMYA NĠLÜFER KOÇ ĠLKÖĞRETĠM OKULU NUMARĠNE DENĠZCĠLĠK SAN. VE TĠC. A.ġ. ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ PAKET TAġIMACILIK SĠS. VE TUR. BĠLG. TĠC. A.ġ. PARTNER-CRS PĠSTON GAZLI AMORTĠSÖR OTO YEDEK PARÇA SAN. TĠC. LTD. ġtġ. PRĠMA HAVACILIK HĠZMETLERĠ SAN. TĠC. A.ġ. REGNUM GAYRIMENKUL GELĠġTĠRME ĠNġAAT SAN. VE DIġ TĠC. A.ġ. RENTIP CERRAHĠ TIP MERKEZĠ SAHĠL GÜVENLĠK KOMUTANLIĞI SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ SĠGMA CENTER SÜPERPAR OTOMOTĠV SAN. VE TĠC. A.ġ. TEKNOSA ĠÇ VE DIġ TĠC. A.ġ. TCDD ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ TUNCA HAVACILIK A.ġ. (BESTAĠR) TÜBĠTAK (BURSA) TÜM NAKLĠYECĠLER GRUP ULUS. NAK. TUR. VE DIġ TĠC. LTD. ġtġ. TÜRK HENKEL KĠMYA SAN. VE TĠC. A.ġ. TÜRKĠYE BANKALAR BĠRLĠĞĠ TÜRKĠYE ÇĠMENTO MÜSTAHSĠLLERĠ BĠRLĠĞĠ TÜRKĠYE HALK BANKASI A.ġ. TÜRKĠYE PETROL RAFĠNERĠLERĠ A.ġ. ULUSAL LOJĠSTĠK ANTREPO HĠZ.DIġ TĠC.LTD.ġTĠ. UZEL HOLDĠNG A.ġ. ÜSKÜDAR ĠMKB KIZ MESLEK LĠSESĠ YILDIRIM KIRTASĠYE TĠC. VE SAN. A.ġ. YPS A.ġ. YÜCE ÖZEL EĞĠTĠM VE KÜLTÜREL HĠZ. A.ġ. 9

11 YENĠ TÜZEL ÜYE TEMSĠLCĠLERĠ : NUR TAġLICA ġeref NĠġANCI BETÜL BAYSAL TOPÇU AYġENUR ERTÜRK MUSTAFA AYKUT BULUT ALĠ EZĠNÇ RECEP SUSUZLU MUZAFFER ERDAL KILIÇ HALĠL ĠBRAHĠM GÖKÇÜOĞLU LATĠF MURAT YILMAZ N. GÜRHAN TUTLU SUAT SARI M. EMĠN DĠREKÇĠ AYġIL BAHAR ARICI SÜLEYMAN KARAMAN LEVENT YILDIRIM TALĠP AYDIN Z. MÜCELLA TOKATLIOĞLU MUSTAFA BĠLTEKĠN CĠHAT ÇETĠNKAYA BURHAN SAKALLI KAĞAN KALINYAZGAN MURAT ÖZTERMĠYECĠ B. BAHAR DĠNÇ SELMA AKDOĞAN DURMUġ BÜYÜKTUNCEL YILMAZ BAYRAKTAR OYA YÖNEY AHMET PAKSOY ERHAN YÜCE DR. EKREM KESKĠN METE EKġĠOĞLU ĠBRAHĠM EKġĠ SEDAT ORHAN YĠĞĠT ALANYALI RESUL PATAN EVREN S. BAYOĞLU BÜLENT YÜKSEL GÖKSEL PAKER RIZA BAġKAN HALĠL GÜLNAR DĠLEK BENTÜRK JANSET ALTAN CENGĠZ ERSUN AYLA OKUMUġ FERDA YAKAR ĠPEK ÇAKMAKÇI CÜNEYT GENÇ YILMAZ ALTAġ MELĠKE FATMA KAMACI ĠSMAĠL BAġYĠĞĠT MEHMET AYHAN OKTAY ERKUT ÇATIKOĞLU ÇAĞLAN BECAN YAġAR ATABEY ĠSMAĠL BAġARAN MUSTAFA ALCI ġerġfe GÜL BÜYÜKTANIR HASAN KESER ABDULLAH ÖZAY MELEK OKUR NAZMĠYE AYġĠN BAKIġKAN REFĠK SAĠT ÖNÜR OSMAN ARIOĞU ġenel USLU ġevkġnaz GÜMÜġOĞLU MURAT YASA HAKKI SERHAD ÖNKAL ERDAL DÖKER ġeref GÜÇER BÜLENT KORUK MEHMET DURMAN AHMET MÜNĠR GÖKMEN BĠROL YILDIZ HÜSAMETTĠN DANIġ EMĠN GÜRHAN ĠSKENDER ÜMĠT YAġAR ÖZEN FĠLĠZ TORUN NALBANT KERĠM TAġKIRAN Türkiye Kalite Derneği 2006 Yılı Faaliyet Raporu 10

12 YENĠ BĠREYSEL ASIL ÜYELER : BAYRAM ERTEM SEVGĠHAN MARAġLIGĠL MAHMUT GENÇ MÜZEYYEN ġġrġn LUCA RUBAGA GÜRSEL KAHRAMAN GÜLTEKĠN SAĞLAM CEMALETTĠN BAġAK SERAY TOPAL DERYA HATĠBOĞLU FATĠH TAġÇI RAFET DĠLMEN HAKAN GERDAN YASĠN TÜKEK SELMA BAġAYVAZ AYHAN ERYAZAR AHMET RASĠM TÜKEK ALĠ OSMAN ÖZBEK NEVAF KILIÇ HALĠL ÖZGÜR BAġEĞMEZ EROL ĠNAL NEZĠR AKGÜL SEDAT ERDAL MURAT ġeneken GÜROL ACAR MEHMET ALBAYRAK GONCA YILDIZ ĠSMAĠL HOCA EROL SAKARYA ERKĠN KANAR ALĠ ĠHSAN GÖKAY OSMAN KARAOKÇU SELÇUK KARADOĞAN UFUK TUĞCU ATĠLLA TOYGÜR VOLKAN TOYKAN NĠHAT ALPER TOKALP NAZMĠ KARYAĞDI HALĠL SELÇUK DÜLGAR VEYSĠ ÖKMEN BÜLENT TAġ HAKAN ĠSMAĠL ÇELĠKCAN ġener UNGAN JALE TAġKOY HAKAN MEHMET KABUL YÜKSEL ÇĠLĠNGĠR SEDAT AKTAġ SERDAR SEYMEN GÜNEġ AYDAN KONDU M.ERCĠHAN BAYIR MURAT AKDAġ ONURSAL ÜNAL NURCAN GENÇ A.SĠBEL KAVUNOĞLU HÜLYA TÜRKKOLU ĠREM KALKAVAN MERTOĞLU H.TÜZÜN AKYOL GÜNAL ĠġERĠ FĠKRET TAYFUN DEMĠRÖREN NĠHAN SERT OSMAN GÖKHAN ĠSKENDER YILMAZ KARAMÜRSEL ÜNAL TOKMAK ATAMER GĠYĠCĠ MURAT AKKAYA MEHMET ALTUNTAġ TOMRĠS ERTÜN MEHMET AKġĠN NĠLGÜN SARP ADNAN ÖZABACI SEDA KAYRAK AYDIN GÜNEġ AYġEN SÖNMEZ SALĠH OĞUZ ÖZÇETĠN ESRA GÜLBAY AYġE KARAKOÇ MUSA GÜNGÖREN ÇĠĞDEM ÖZPOLAT ÖZCAN ÇAVUġOĞLU MUSTAFA ERDOĞAN AHMET FERUDUN DALLI KURTULUġ TURAN HASAN ÖNDER ÇĠFTÇĠ ALĠZE DĠNÇKÖK SERHAT OLGAÇ HAYDAR ĠNAN NURSEMA ERYILMAZ FATMA KÜÇÜKERENKÖY ZAFER DEMĠR SELMA GÜNGÖR HÜNER MUZAFFER ELMAS MEHMET SALĠM KUMBARACI AHMET TEKTEN MEHMET ALĠ NEYZĠ HALĠT ZĠYA ERENAY ÖZÜM KARABACAK SERPĠL YURDUSEVEN EMRE GÜNAY BURAK DOĞANAY CUMHUR GÜZEL AYKUT ĠLKER ARSLAN YASEMĠN ÇAMUR YÜCEL KALINYAZGAN NĠL BAHADIR SADIK SERKAN PEKĠNCE TUĞRUL ARMAĞAN EBRU RAZGIRATLI KINAY FETHULLAH FETHĠ HĠNGĠNAR FĠLĠZ OKUMUġ MUTLU KUTLU CENT BOYACIGĠLLER ORHAN ÜNAL HACI ALSAÇ CÜNEYT ERTÜRK LERZAN ERKAN HASAN BASRĠ AKTAN ENDER HORATA SEMĠH YAġAR MAVĠġ NAĠL YAPA H.ġÜKRÜ AKTAġ EYÜP GÜREġ GÜLESER TURKO SERAP UZUNER YALÇIN ÖZEL KORAY GÜNER KUBĠLAY ÖZKAN KADĠR ÜSKÜP GÖKHAN SERĠN MERAL AKGÜN METE MELEKSOY ĠNCĠ DOĞUSAN KARUġAĞI Türkiye Kalite Derneği 2006 Yılı Faaliyet Raporu 11

13 YENĠ FAHRĠ ÜYELER : BERĠL FĠNCĠ GÜLHĠZ AYAZ AHMET FERHAT YELTEKĠN EBRU ÖZGÜN MUSTAFA GÜNDOĞDU ASLAN DEMĠR YAVUZ TAġANGĠL HÜLYA TERCAN CUMHUR DĠLEK HÜSEYĠN NUMAN BĠLĠR ALPASLAN ALPASLAN EROL SEVĠNÇ UĞUR FINDIK AYġE YASEMĠN ġanli AYġE NEġE TÜREYENGĠL BASRĠ KÖSELER SANEM ÖZGÜN ORBAY ERDEM ÖZGÜN ÖZLEM ARPACI SENEM KUTLUAT EYLEM ERCAN HÜSAM DEDE YAVUZ TOLGA KAYAOĞLU HALUK NEPTÜN UZUNEFE DEMET GÜNAYDIN HÜSNĠYE YARGITAY ADNAN KASAPÇI RECEP ALĠ ÖZÇELĠK REMZĠ YILDIZ DĠNÇER ALTINAY PERĠHAN ESRA LAGRO NAZAN KAYA NACĠ UMUT DURU ÜLFET ÇETĠN YENĠ ÖĞRENCĠ ÜYELER : MURAT KOBAK N.DĠDEM DURO ERDEM GÜN DĠLARA DEMĠRBAġ SERCAN ÇETMĠN ÖZGE ENKARA ġahġzer YAMAN TUĞÇE ÜNER MUSTAFA TOLUNAY ASLAN HAVVA KARABULUT SELDA YILMAZ SONER TEPE BETÜL KAN SELĠN VURAL CAN DURGUN OĞUZ RAġĠT TOGAY ÇĠĞDEM ÖLÜÇ SEVĠNÇ AKTAġ EKREM AKIN ÖNER HELVA ALĠM ERDOĞAN HASAN TAHSĠN KARABAġ SEÇKĠN ġahġn BURCU OKÇU ELĠF GÖKÇE ÖZKUYUMCU GAYE MAT ġafak AKYILDIZ AYDIN ġanal MEHMET RIZA ALTINDAĞ SĠNAN PESEN MURAT YAġAR HAFĠZE GÜLER MERVE KÖSOĞLU HASAN ERDEM ERGÜVEN SELVĠHAN MUTLU SÜLEYMAN MURAT KARAKOÇ EGEMEN AKIN SĠBEL ġanli ÖNDER KAHRAMAN GONCA BALCI BURCU OKUT EFSER ERCĠYAS OLGUN OÇAK KAMĠL BAYAR YASEMĠN AKAY MELĠS KOÇ ELĠF YILDIZALP BURÇĠN ÖZGÖR SELEN EROĞLU ADEM MUTLU ELÇĠN KUYUCU YÜCEL ÇAĞLAYANIRMAK ĠLGĠ GÜR SERDAR TOKGÖZ MÜGE GÜLTEKĠN MELĠS ġendġl FATĠH ĠLDEM ÖMER ġahġn KARAKAġ ECE CEREN YILMAZ MESUT ġentürk MEHMET KAĞAN AYDIN BĠRGÜL AKÇAY UĞUR KILIÇ ÖMER PATLAR ELĠF EROĞLU SEMA AKDEMĠR KIYMET FETTAH EMRE GÜN Türkiye Kalite Derneği 2006 Yılı Faaliyet Raporu 12

14 ULUSAL KALĠTE HAREKETĠ (UKH) KalDer in Yönetim Kalitesi ni ülke genelinde yaygınlaģtırmak amacıyla baģlattığı program 2003 yılında paydaģlardan alınan geri bildirimler doğrultusunda değerlendirilerek yeniden tasarlanmıģtır. Tasarlanan program etkinliklerimizde değiģik araçlarla tanıtılmıģ olup, 2006 yılında katılımcı kuruluģ olarak programa katılan firma sayısı 23 rakamına ulaģmıģtır. Bu program çerçevesinde; kuruluģ yöneticilerine yapılan tanıtımları takiben kuruluģ ve KalDer arasında karģılıklı sorumlulukların belirlenmesi ve kuruluģun TKY konusundaki kararlılığının ifadesi olan Ġyiniyet Bildirgesi imzalanır. KuruluĢun yönetim kadrosuna uygulanan anket ile TKY olgunluk aģaması ve eğitim ihtiyaçları belirlenir ve kuruluģa önerilir. ġirket içinde Mükemmellik Modeline uygun faaliyetleri baģlatacak ve sürdürecek proje grubunun eğitilmesi hedeflenmiģtir, eğitimlerin tamamlanmasından sonra ilk özdeğerlendirme deneyimlerinde kuruluģlara deneyimli değerlendiriciler 2 gün kolaylaģtırıcı rolü ile ücretsiz gönüllü rehberlik yaparlar. Eğer firma özdeğerlendirme çalıģmalarına devam kararı alırsa 6 gün boyunca ücretli olarak rehberlik hizmeti de verilebilir. Ulusal Kalite Hareketi nden baģlayarak Mükemmellik yolculuğunda çeģitli baģarılara imza atmıģ kuruluģlar, ilk özdeğerlendirmelerini yapanlar ve henüz bu sürece katılmamıģ kuruluģlar periyodik olarak bir araya gelerek deneyimlerini paylaģırlar. Ġlk özdeğerlendirmelerini tamamlayan Ģirketler bu toplantıda onurlandırılırlar. Sürecin değerlendirilme ve gözden geçirilmesi ise yıllık toplantıda ve gerektiğinde yapılabilmektedir. UKH Üyelerimizden özdeğerlendirmesini yapan ve 3 iyileģtirme projelerini uygulamaya geçiren kuruluģlarımız Mükemmellikte Kararlılık Belgesi almak için baģvuruda bulunabilmektedir. Yapılacak saha ziyareti sonrasında değerlendirme olumlu ise; Mükemmellikte Kararlılık Belgesini almaya hak kazanacaklardır. Bu süreçte; kuruluģlara talep ettikleri takdirde KalDer tarafından dıģ değerlendirme hizmeti verilmektedir. Bu uygulamamız 2006 yılında devreye alınmıģtır. DıĢ Değerlendirme de amaç: Mevcut uygulamaların EFQM Mükemmellik Modeli kapsamında değerlendirilmesidir. Programın AĢamaları; KuruluĢ Profili ve Performans göstergeleri raporu ile baģvuru Saha ziyareti planlaması Deneyimli değerlendiriciler tarafından saha ziyareti Geri Bildirim Raporu olarak planlanmaktadır. DıĢ Değerlendirme hizmetimiz ile Yetkinlik sertifikası entegre edilmiģtir. DıĢ Değerlendirme programı 2006 yılında TüpraĢ, Türk Hava Yolları, Ġstanbul Deniz Otobusleri, Sakarya Üniveristesi ve Amerikan Hastanesi firmaları ile çalıģılarak gercekleģtirilmiģtir. Türkiye Kalite Derneği 2006 Yılı Faaliyet Raporu 13

15 ġekil 1: UKH Süreci 2006 YILINDA ULUSAL KALĠTE HAREKETĠ NE KATILAN KURULUġLAR ÇAKABEY OKULLARI HAKKI DEMĠRÖRS TÜRK HAVA YOLLARI TÜRKĠYE BANKALAR BĠRLĠĞĠ GÖRÜKLE BELEDĠYESĠ TÜPRAġ ĠSTANBUL DENĠZ OTOBÜSLERĠ KADIKÖY ġġfa VEHBĠ KOÇ VAKFI SAĞLIK KURULUġU (AMERIKAN H.) NECATĠBEY MESLEK LĠSESĠ BURSA HURRĠYET ATL VE END. MESLEK LISESI NILÜFER KOÇ ILKÖĞRETIM OKULU DÖRTÇELĠK ILKÖĞRETIM OKULU PINAR ET MAY TOHUMCULUK SAKARYA UNĠVERSITESI BURSA ZUBEYDE HANIM DOĞUMEVI BURSA DEVLET HASTANESI M. KEMAL COSKUNOZ ANADOLU E.M.L. BURSA COSKUNOZ EGITIM VAKFI BOTAS BORU HATLARI PETROL TASIMA GAZĠ ANADOLU LISESI TCDD 2006 yılı UKH Katılımcı Profili BOI KOBI STK KAMU Katılımcı Sayısı ġekil 2: UKH Üyeleri Ölçek Dağılımı Türkiye Kalite Derneği 2006 Yılı Faaliyet Raporu 14

16 ULUSAL KALĠTE ÖDÜLÜ Bu yılki Ulusal Kalite Kongresi nde Ulusal Kalite Ödülleri nin ondördüncüsü verildi. Ulusal Kalite Ödülü değerlendirmeleri, Avrupa Kalite Ödülü nde de kullanılan EFQM Mükemmellik Modeli esas alınarak ve bu konuda özel olarak yetiģtirilmiģ değerlendiricilerden oluģan ekipler tarafından gerçekleģtiriliyor. On aya yayılan bu değerlendirme sürecinin ayrıntıları KalDer den ya da KalDer web sayfasından elde edilebilir. Ulusal Kalite Ödülleri ĠĢletme Kategorileri, Kamu Kategorisi ve Sivil Toplum KuruluĢları (STK) Kategorisi nde verilmektedir yılında ĠĢletme Kategorileri nde 6 kuruluģ, Sivil Toplum KuruluĢları Kategorisi nde 1 kuruluģ, Kamu Kategorisi nde ise 8 kurum olmak üzere toplam 15 kurum ve kuruluģ baģvuruda bulundu. BAġVURUDA BULUNAN KURUM VE KURULUġLAR ĠĢletme Kategorileri : (1 KuruluĢun ismi gizli) BĠLĠM ĠLAÇ SANAYĠ A.ġ. HELVACIZADE GIDA VE ĠHTĠYAÇ MADDELERĠ SAN. TĠC. A.ġ KÜTAHYA PORSELEN SANAYĠ A.ġ. SOYAK YAPI ĠNġAAT SANAYĠ TĠC. A.ġ. TNT EXPRESS Kamu Kategorisi: (1 KuruluĢun ismi gizli) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKĠġEHĠR DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESĠ T.C. BURSA NĠLÜFER BELEDĠYESĠ T.C. M.E.B. ANTALYA KOLEJĠ EĞĠTĠM TESĠSLERĠ A.ġ. T.C. M.E.B. OKULÖNCESĠ EĞĠTĠM KURUMU YUNUSKENT ANAOKULU T.C. M.E.B. OKULÖNCESĠ EĞĠTĠM KURUMU - AV. MAĠL BÜYÜKERMAN ANAOKULU T.C. M.E.B. ÖZEL KÜLTÜR LĠSESĠ T.C. M.E.B. ERENKÖY ĠLKÖĞRETĠM OKULU Sivil Toplum KuruluĢları Kategorisi: (KuruluĢun ismi gizli) ULUSAL KALĠTE ÖDÜLÜ KAZANAN KURULUġLAR ĠĢletme Kategorileri: BĠLĠM ĠLAÇ SANAYĠ A.ġ. BÜYÜK ÖDÜL TNT EXPRESS BAġARI ÖDÜLÜ Kamu Kategorisi: T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKĠġEHĠR DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESĠ BÜYÜK ÖDÜL T.C. BURSA NĠLÜFER BELEDĠYESĠ BAġARI ÖDÜLÜ Türkiye Kalite Derneği 2006 Yılı Faaliyet Raporu 15

17 MÜKEMMELLĠK AġAMALARI MÜKEMMELLĠKTE KARARLILIK Mükemmellik AĢamaları, kuruluģların EFQM Mükemmellik Modeli ni uygulama konusunda hangi aģamada olduklarını göstermek ve her düzeydeki baģarıyı tanımak adına oluģturulmuģ bir tanıma programıdır. Mükemmellik yolculuğununun henüz baģında olan kuruluģlar için tasarlanan Mükemmellikte Kararlılık ve EFQM Mükemmellik Modeli ni kullanarak özdeğerlendirme yapmada deneyim kazanan kuruluģlar için tasarlanan Mükemmellikte Yetkinlik aģamalarında belgelendirme yapılmaktadır. BaĢvuran kuruluģlar 1000 tam puan üzerinden 400 puan üstünde baģarı elde etme durumlarında Mükemmellikte Yetkinlik belgesi almaya hak kazanırken, 2006 yılı ikinci yarısından itibaren bu uygulamada değiģiklik yapılmıģtır. Saha ziyaret sonuçlarına göre; puan alan kuruluģlar Mükemmellikte Yetkinlik 3 *, puan alan kuruluģlar Mükemmellikte Yetkinlik 4 * ve 500 puan üzerindeki kuruluģlar Mükemmellikte Yetkinlik 5 * belgesi alabilmektedirler. Kalite Ödülü Mükemmellikte Yetkinlik puan 400 puan 300 puan Mükemmellikte Kararlılık ġekil 3: Mükemmellik AĢamaları Türkiye Kalite Derneği 2006 Yılı Faaliyet Raporu 16

18 BELGE ALAN KURULUŞ SAYISI BELGE ALAN KURULUŞ SAYISI MÜKEMMELLİKTE KARARLILIK YILLAR 5 4 HEDEF GERÇEK ġekil 4: Mükemmellikte Kararlılık Belgesi katılım yapısı MÜKEMMELLĠKTE KARARLILIK BELGESĠ ALAN KURULUġLAR ÇELĠK HALAT ve TEL SANAYĠĠ A. ġ EMAS MAKĠNA SANAYĠ A.ġ FENĠġ TEKNĠK ÜRÜNLER A. ġ ĠNOKSAN MUTFAK SANAYĠ ve TĠCARET A. ġ MÜKEMMELLİKTE YETKİNLİK HEDEF GERÇEK YILLAR ġekil 5: Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi katılım yapısı MÜKEMMELLĠKTE YETKĠNLĠK 5 * BELGESĠ ALAN KURULUġLAR BORUSAN LOJĠSTĠK A. ġ MÜKEMMELLĠKTE YETKĠNLĠK 4 * BELGESĠ ALAN KURULUġLAR BAREM PAZAR ARAġTIRMA ve ÖZEL EĞĠTĠM MERKEZĠ LTD. ġtġ T.C. MEB Okul Öncesi Eğitim Kurumu AV. MAHĠR BÜYÜKERMAN ANAOKULU T.C. MEB Okul Öncesi Eğitim Kurumu YUNUSKENT ANAOKULU MÜKEMMELLĠKTE YETKĠNLĠK 3 * BELGESĠ ALAN KURULUġLAR ĠSTANBUL DENĠZ OTOBÜSLERĠ SANAYĠ ve TĠCARET A. ġ T. C. SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRKĠYE PETROL RAFĠNERĠLERĠ A.ġ. - TÜPRAġ Türkiye Kalite Derneği 2006 Yılı Faaliyet Raporu 17

19 YEREL KALĠTE ÖDÜLLERĠ Yerel Kalite Ödülleri, Toplam Kalite Yönetimi ni bölgelerde yaygınlaģtırmak ve Ulusal Kalite Hareketi ne kuruluģların katılımını sağlamak üzere Ģubeler tarafından iģbirlikleri ile düzenlenmektedir. BURSA KALĠTE ÖDÜLÜ 1998 yılından bu yana KalDer Bursa ġubesi ve BUSĠAD iģbirliği ile yürütülmektedir. BaĢvuruda bulunan kurum ve kuruluģlar: Özel kuruluģlar kategorisinde; ÇĠMTAġ BORU ĠMALATLARI VE TĠCARET LTD. ġtġ. SKT YEDEK PARÇA VE MAKĠNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Kamu kuruluģları kategorisinde; BURSA TOPHANE ANADOLU ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ ĠNEGÖL GAZĠPAġA ĠLKÖĞRETĠM OKULU Bursa Kalite Ödülü nü kazanan kuruluģlar: 15 Nisan 2006 Cumartesi akģamı düzenlenen Bursa Kalite Ödülü Töreninde; ÇimtaĢ Boru Ġmalatları ve Ticaret Ltd. ġti BURSA KALĠTE BAġARI ÖDÜLÜ Bursa Tophane Endüstri Meslek Lisesi JÜRĠ TEġVĠK ÖDÜLÜ EGE BÖLGESĠ KALĠTE ÖDÜLÜ VE YILIN BAġARILI EKĠBĠ ÖDÜLÜ Büyük Ölçekli ĠĢletmeler Kategorisine baģvuran kuruluģlar: EGE FREN A.ġ YILIN BAġARILI EKĠBĠ ÖDÜLÜ HAYES LEMMERZ JANTAġ YILIN BAġARILI EKĠBĠ BÜYÜK ÖDÜLÜ TUKAġ SALÇACILAR EKĠBĠ TUKAġ KIRMIZI EKĠBĠ SÖKTAġ BĠRLĠK EKĠBĠ SUN TEKSTĠL GRUP SIR EKĠBĠ 2006 YILIN BAġARILI EKĠBĠ BAġARI ÖDÜLÜ 2006 EGE BÖLGESĠ KALĠTE ÖDÜLÜ EGE FREN A.ġ. - BAġARI ÖDÜLÜ Türkiye Kalite Derneği 2006 Yılı Faaliyet Raporu 18

20 TÜRKĠYE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠ ENDEKSĠ (TMME) 2005 yılında pilot proje olarak baģlatılan endeks çalıģmamız bir yılı aģmıģ ve Çeyrek sonuçlarıyla birlikte endekslerin yıllık kıyaslama aģamasına geçilmiģtir. Kurumsal üyelerimizin desteğiyle geliģen çalıģmamızın detaylı sektör raporları kuruluģlara kıyaslama imkanı vermektedir. 16 adet kurumsal üyeye ulaģan endeks çalıģmamıza yeni üyeler kazandırılması için çabalarımız sürmektedir Çeyrek sonuçları ile baģlayarak sektör içi kuruluģların endeks sonuçları ve sıralamaları da kamu oyuyla paylaģılmaktadır. Ayrıca eğitim, sağlık, yerel yönetimler ve emniyet teģkilatının vatandaģ memnuniyet endeksleri de yayınlanmaktadır. AĢağıda endeks hakkında kısa bir açıklama ve her çeyrekte sektör ortalamaları verilmiģtir. Türkiye MüĢteri Memnuniyeti Endeksi (TMME), 20 yi aģkın geliģmiģ ve geliģmekte olan ülkede yürütülmekte olan Ulusal MüĢteri Memnuniyeti Endeksi nin Türkiye uygulamasıdır. Tüm ülkelerde ana veya temel model olarak kabul edilen ACSI/Fornell Modeli ile yürütülmektedir. Ulusal Endeks'in oluģturulmasında, ülke içinde satın alınan belirli ürün ve hizmetleri sunan kuruluģlar için standart müģteri memnuniyeti anketleri yapılmakta, bu anket sonuçları özel bir ekonometrik model (ACSI Modeli) kullanılarak analiz edilmektedir. Analiz sonuçları kurumsal, sektörel ve ulusal bazda endeksler halinde hazırlanmaktadır. TMME, Türkiye Kalite Derneği-KalDer, KA AraĢtırma Limited Ortak GiriĢimi ile TMME Yürütme ve Üst Kurulları tarafından yürütülmektedir. TMME çalıģması, Türkiye çapında, değiģik sektörleri ve bu sektörlerdeki kurumları kapsayacak Ģekilde her 3 aylık dönemde yapılıyor. Cep telefonundan gıdaya, otomotivden sigortacılığa kadar, onlarca değiģik sektörde müģterilerin memnuniyet derecesinin güncel olarak ortaya konulması hedefleniyor. TMME'nin kurumsal üyeleri, araģtırma sonuçlarını sektör veya kurum/rakip bazında elde edebiliyorlar. Kurumsal Üyeler, TMME Modeli kapsamında, MüĢteri Memnuniyet Endeksi dıģında, MüĢteri Beklenti Endeksi, Algılanan Kalite Endeksi, Algılanan Değer Endeksi, MüĢteri ġikayet Endeksi ve MüĢteri Bağlılık Endeksi verilerine kurumsal, sektörel ve ulusal bazda ulaģabilmekte, ayrıca bu endeksler arası etki modeli ile strateji üretebilmektedir. TMME nin yılda 4 kez Ulusal GeliĢim Raporları da hazırlanmaktadır. ġekil 5: Türkiye MüĢteri Memnuniyeti Endeksi Modeli Genel Özelleştirilmiş Güvenilirlik 6 ana değişken / alt değişken Genel Özelleştirilmiş Güvenilirlik Algılanan Kalite Kaliteye göre fiyat Fiyata göre kalite Algılanan Değer TMME Müşteri Memnuniyeti Endeksi Müşteri Şikayetleri Yazılı Sözlü Müşteri Beklentileri Memnuniyet İdeal ile karşılaştırma Karşılanan ve karşılanamayan beklentiler Müşteri Bağlılığı Yeniden satın alma Fiyat Toleransı Türkiye Kalite Derneği 2006 Yılı Faaliyet Raporu 19

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON ĠÇĠNDEKĠLER İÇİNDEKİLER... 2 MİSYON-VİZYON... 3 2007 YILI DEĞERLENDİRMESİ... 4 KalDer YÖNETİM KURULU ÜYELERİ... 8 KalDer DENETLEME KURULU ve YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ... 9 KalDer MERKEZ ÇALIŞANLARI... 10

Detaylı

MÜKEMMELLİK YOLUNDA 20 YIL...

MÜKEMMELLİK YOLUNDA 20 YIL... MÜKEMMELLİK YOLUNDA 20 YIL... 2010 Çalışma Raporu i MÜKEMMELLİK YOLUNDA 20 YIL... KalDer Çalışma Raporu-2010 İşbirliklerimiz: ii İÇİNDEKİLER MİSYON-VİZYON ii 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ 1 MÜKEMMELLİK YOLCULUĞU

Detaylı

TÜRKİYE KALİTE DERNEĞİ 2013 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE KALİTE DERNEĞİ 2013 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE KALİTE DERNEĞİ 2013 FAALİYET RAPORU 2013 Yılı Faaliyet Raporu İŞBİRLİKLERİMİZ Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Ulusal İşbirliği Ortağı Amerikan Kalite Derneği (ASQ) Küresel İşbirliği Ortağı Ortadoğu

Detaylı

ESKİŞEHİR ŞUBESİ. 11. DÖNEM ÇALIġMA RAPORU (2012-2014)

ESKİŞEHİR ŞUBESİ. 11. DÖNEM ÇALIġMA RAPORU (2012-2014) ESKİŞEHİR ŞUBESİ ÇALIġMA RAPORU (2012-2014) ESKĠġEHĠR OCAK 2014 TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi 11. Dönem ÇalıĢma Raporu Yayımlayan TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi Derleyen Yönetim Kurulu adına

Detaylı

Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak

Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak MİSYONUMUZ Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak VİZYONUMUZ Cumhuriyetimizin 100. yılında sürdürülebilir kalkınma

Detaylı

11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013. ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU

11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013. ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU 11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013 ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No Bir Yıl Böyle Geçti 3 Merkez Büro Faaliyetleri 8 Komisyon Raporları 15 Basın Açıklamaları 52 Güncel Bilgi Notları 134 Etkinlikler

Detaylı

ĠLERLEME BĠLDĠRĠMĠ 2011. BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER KÜRESEL ĠLKELER SÖZLEġMESĠ

ĠLERLEME BĠLDĠRĠMĠ 2011. BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER KÜRESEL ĠLKELER SÖZLEġMESĠ ĠLERLEME BĠLDĠRĠMĠ 2011 BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER KÜRESEL ĠLKELER SÖZLEġMESĠ GELECEĞĠMĠZĠ ĠNġA EDĠYORUZ kaynaklarımızı ve enerjimizi geleceğe yönelttik Sürdürülebilir Kalkınma için temel attık, gelecek neslin

Detaylı

ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 16 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul

Detaylı

ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayın Üyelerimiz,

ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayın Üyelerimiz, ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 6 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

KONYA BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI

KONYA BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI Rekabetçilik Temelli Bölgesel Kalkınma Projesi KONYA BÖLGESİ TURİZM SEKTÖRÜ ALANSAL VARLIK, ULUSLARARASI REKABETÇİLİK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ÇALIŞMASI Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) nın Doğrudan Faaliyet

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 ŞUBAT 2011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 ġekġller LĠSTESĠ... 2 TABLOLAR LĠSTESĠ...

Detaylı

ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU

ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU TC ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ MĠMARLIK BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 TC ĐSTANBUL KÜLTÜR ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDĐRME

Detaylı

Ulusal Kalite Ödülü. KÖYK Kalite Ödülü Yürütme Kurulu. Ulusal Kalite Ödülü. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü. EFQM Mükemmellik Modeli

Ulusal Kalite Ödülü. KÖYK Kalite Ödülü Yürütme Kurulu. Ulusal Kalite Ödülü. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü. EFQM Mükemmellik Modeli 2011 Ulusal Kalite Ödülü Ulusal Kalite Ödülü Mükemmellikte Süreklilik Ödülü EFQM Mükemmellik Modeli Ulusal Kalite Ödülü ne Başvuran Kuruluşlar Ulusal Kalite Ödülü Değerlendiricilerimiz 2012 Ulusal Kalite

Detaylı

ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 28 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi i ĠÇĠNDEKĠLER ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi 1 SUNUġ... 1 1.1 GĠRĠġ... 1 1.2 OTSEP PROJE ÇALIġMA EKĠBĠ... 5 1.3 STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ VE KULLANILAN YÖNTEM...

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

2Sf. Değerli Rotary Ailem, Dördüncü mektubumla sizlerle yeniden buluģtuğum için mutluyum. Ekim ayında Bölgemizde pek çok organizasyon

2Sf. Değerli Rotary Ailem, Dördüncü mektubumla sizlerle yeniden buluģtuğum için mutluyum. Ekim ayında Bölgemizde pek çok organizasyon EKİM 12 Toplum Meslek ve Halkla ĠliĢkiler ÇalıĢtayı ve Koordinasyon Toplantısı 19-21 Ekim tarihlerinde Balıkesir Rotary Kulübü ev sahipliğinde Balıkesir Asya Termal Otel de gerçekleģtirildi. Yoğun katılımın

Detaylı

EGE SAĞLIK KURULUġLARI DERNEĞĠ 1359 Sok. No:1 Kat:4 D:14 Umut Sitesi Alsancak - ĠZMĠR TÜRKĠYE Tel Fax : +90 232 463 05 02 www.eskd.org.

EGE SAĞLIK KURULUġLARI DERNEĞĠ 1359 Sok. No:1 Kat:4 D:14 Umut Sitesi Alsancak - ĠZMĠR TÜRKĠYE Tel Fax : +90 232 463 05 02 www.eskd.org. EGE SAĞLIK KURULUġLARI DERNEĞĠ 1359 Sok. No:1 Kat:4 D:14 Umut Sitesi Alsancak - ĠZMĠR TÜRKĠYE Tel Fax : +90 232 463 05 02 www.eskd.org.tr ĠZMĠR MEDĠKAL TURĠZM SEKTÖR ANALĠZĠ PROJESĠ ARAġTIRMA RAPORU Bu

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-31.12.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) GAZĠANTEP ADIYAMAN - KĠLĠS (TRC1) 2011 YILI ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI YÖNETĠM KURULU BAġKANI NIN SUNUġU 2008 yılında kurulmuģ olmasına rağmen ilk personel alımını Mayıs 2010

Detaylı

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ 2000 Osmaniye Ġli Stratejik Yönelim Analizi Proje Yürütücüleri Prof. Dr. Orhan BÜYÜKALACA Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut GÜL Osmaniye Korkut

Detaylı

DĠYARBAKIR ĠLĠ TARIM, SANAYĠ VE HĠZMET SEKTÖRLERĠNĠN ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ANALĠZĠ

DĠYARBAKIR ĠLĠ TARIM, SANAYĠ VE HĠZMET SEKTÖRLERĠNĠN ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ANALĠZĠ DĠYARBAKIR ĠLĠ TARIM, SANAYĠ VE HĠZMET SEKTÖRLERĠNĠN ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ANALĠZĠ 1 2 ĠÇĠNDEKĠLER KISALTMALAR..... 7 PROJEDEN SORUMLU KOSGEB BĠRĠMĠ.. 8 PROJE EKĠBĠ..... 8

Detaylı

Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu

Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Yürütme Kurulu Prof. Dr. Yavuz COġKUN Prof. Dr. Ramazan KOÇ Prof. Dr. Canan ÖZGEN Prof. Dr. Erdem YAZGAN Prof. Dr. Ali DEMĠR Prof. Dr. Nail ÜNSAL Prof. Dr. Kemal

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi AYġE MELEK TOPALAK ĠSTANBUL, 2014 T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 0 ĠÇĠNDEKĠLER TABLO VE GRAFĠKLER LĠSTESĠ KISALTMALAR LĠSTESĠ ii iii 1. GĠRĠġ

Detaylı

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu tahvillerin halka arzı, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

Ulusal Kalite Ödülü. KÖYK Kalite Ödülü Yürütme Kurulu. Ulusal Kalite Ödülü. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü. EFQM Mükemmellik Modeli

Ulusal Kalite Ödülü. KÖYK Kalite Ödülü Yürütme Kurulu. Ulusal Kalite Ödülü. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü. EFQM Mükemmellik Modeli 2009 Ulusal Kalite Ödülü Ulusal Kalite Ödülü Mükemmellikte Süreklilik Ödülü EFQM Mükemmellik Modeli Ulusal Kalite Ödülü ne Başvuran Kuruluşlar Ulusal Kalite Ödülü Değerlendiricilerimiz 2010 Ulusal Kalite

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA Fatma

Detaylı