1. GİRİŞ 2. ETÜT ALANI JEOLOJİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. GİRİŞ 2. ETÜT ALANI JEOLOJİSİ"

Transkript

1 1. GİRİŞ 1.1 Raporun Amacı Bu rapor, Ödemiş-Aktaş Barajı Kat i Proje kapsamında yer alan baraj gövde dolgusunun oturacağı temel zeminini incelemek, zemin emniyet gerilmesi ve proje yükleri altında temelde oluşacak oturmaları saptamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu konuda, 3 adet m. derinliğinde açılan sondaj kuyularından 2 tanesinde KSK-3P ve KSK-4P no lu sondaj kuyularında m derinliğe kadar her 2.00 m de bir olmak üzere presiyometre deneyleri, diğer KSK-5 no lu sondaj kuyusunda ise SPT deneyleri yapılmış ve bu deney sonuçları değerlendirilmiştir. KSK-5 no lu sondaj kuyusunda örtü malzemesinin sıkılık durumunu tespit etmek amacıyla yapılan SPT deneyleri, 3.00 m. den sonra zeminin kil, silt, kum, çakıl ve bloklu olmasından dolayı refü vermiştir. Hesaplamalar presiyometre deney sonuçlarına göre yapılmıştır. Presiyometre deney sonuçları ve özet tablo ekte verilmiştir. 2. ETÜT ALANI JEOLOJİSİ Çalışma alanında yer alan mikaşistleri biyotit şistler oluşturmaktadır m derinliğinde açılan KSK-3P no lu sondaj kuyusunda, m arasında örtü malzemesi geçilmiştir. Örtü malzemesi planlama aşamasında Neojen depozitleri olarak tanımlanmıştır. Örtü malzemesi yeşil-sarı renkli olup, kil, silt, çakıl ve blok karışımından oluşmuştur. Birim içinde kuvars ve şistin çakıl ve bloklarına rastlanmaktadır. Kuvars çakılları 2-6 cm boyutunda köşeli, yuvarlak ve kötü boylanmalıdır m ve metreler arasında kuvars bantları geçilmiştir. Kuyuda m arasında yeşil-sarı renkli kloritleşmiş biyotit şist geçilmiştir. Çatlak yüzeyleri turuncu renkli, az ayrışmış ( m arasında ortaçok ayrışmış), zayıf-orta dayanımlı, çok çatlaklı, çatlak yüzeyleri dalgalı-pürüzlü, çatlaklar hematit ve kil sıvalı veya dolguludur. Çatlak eğimleri arasında değişmektedir. Kuyuda m arasında koyu gri renkli, az ayrışmış biyotit şist geçilmiştir. Birim metreden sonra taze kaya görünümünde olup, orta yer yer iyi dayanımlıdır. Çatlak yüzeyleri dalgalı-pürüzlü yer yer kapalıdır. Çatlak eğimleri arasında değişmektedir. 1

2 60.00 m derinliğinde açılan KSK-4P no lu sondaj kuyusunda, m arasında örtü malzemesi geçilmiştir. Örtü malzemesi planlama aşamasında Neojen depozitleri olarak tanımlanmıştır. Örtü malzemesi yeşil-sarı renkli olup, kil, silt, çakıl ve blok karışımından oluşmuştur. Birim içinde kuvars ve şistin çakıl ve bloklarına rastlanmaktadır. Şistin çakıl ve blokları tamamen ayrışmış olup, dayanımı çok düşüktür. Kuvars çakılları 2-10 cm boyutunda köşeli, yuvarlak ve kötü boylanmalıdır metreler arasında kuvars bantları geçilmiştir. Kuyuda m arasında yeşil-sarı renkli kloritleşmiş biyotit şist geçilmiştir. Orta ayrışmış, zayıf dayanımlı, çok çatlaklı, kırıklı yer yer parçalanmış durumdadır. Çatlak yüzeyleri dalgalı, pürüzlü olup, çatlak yüzeyleri kil sıvalıdır. Yer yer düşey eklemlidir. Kuyuda m arasında koyu gri renkli biyotit şist geçilmiştir m arasında orta ayrışmış, metreden sonra az ayrışmıştır. Zayıf yer yer orta dayanımlı, çok çatlaklı ve kırıklıdır. Çatlak yüzeyleri pürüzlü-dalgalı yer yer kapalı ve kalsit sıvalıdır. Çatlak eğimleri arasında değişmektedir. 3. PRESİYOMETRE İLE TAŞIMA GÜCÜ VE OTURMA HESABI : Zeminin taşıma gücü, temel altında oluşacak oturma ve farklı oturma miktarlarını hesaplamak için bilhassa çakıllı, kumlu, killi, siltli, alüvyon zeminlerde ve bozuşmuş, ayrışmış kayalar ile yumuşak kaya temellerde, uygulanan bir yöntemdir. I - Presiyometre Deneyi cihazı; Dairesel basınç verilerek zeminde dairesel deformasyon oluşturan silindir şeklinde bir sonda ( prob) ve buna bağlı kumanda panosundan oluşan Menard Tipi presiyometre aleti ile deney yapılır. Menard Tipi presiyometre aleti ; Yerüstü ölçme cihazı Prop Kuyu ağzından verilen basıncı ileten plastik borulardan oluşmaktadır. Yerüstü ölçme cihazı; Açılan sondaj deliğine indirilen proba verilen basınç değerlerini gösteren manometreler, uygulanan basınç altında deney yapılan seviyedeki hacimsel değişmeleri gösteren volümetreler, basıncı temin eden 200 kg/cm 2 basınçla sıkıştırılmış hava veya NO 2 tüplerinden meydana gelmiştir. Ayrıca kuyu içine indirilen 2

3 proba giden su ile istenilen basıncı uygulamaya yarayan dedantör, vana ve prizler bulunmaktadır. Bu donanım bir koruyucu kutu içindedir. Prob; Deneyin istenilen seviyede yapılmasını sağlar. 3 hücreden oluşmuştur. Alt ve üst hücreler koruyucu hücreler olup, ortadaki hücre ise ölçme hücresi vazifesini görür. Lastik bir kılıf içindeki koruyucu ve ölçme hücreleri ayrı ayrı volümetrelere bağlı olup, üç hücreye eşit miktarda su basılır. Deney sonrası suyun geri dönmesi yani probun kuyu içinde sıkışmaması ve kuyudan rahat çıkartılabilmesi için lastik kılıf ile hücreler arasına ayrı bir hava kanalıyla hava verilerek deney tamamlanır. Basınç ileten borular: Yer üstü ölçme cihazları ile probun bağlantısını sağlayan plastik borulardır. II - Presiyometre deneyinin yapılması Standart GB tipi presiyometrede efektif basınç 70 kg/cm 2 olup, kg/cm 2 arası zemin ve kaya deformasyon modülleri ölçülmektedir. NO 2 tüpleri ile plastik borular vasıtası ile iletilen basınçlar; ölçme hücresinde basınç artışını ve dolayısıyla hacim artışını, hacim artması ise volümetredeki sıvı sütunundaki yükselme ile takip edilir. Sondaj kuyusuna yerleştirilen proba kademeli olarak 1, 2, 3 kg/cm 2 ve gittikçe artan dairesel basınçlar verilerek, her basınç kademesi için, saniyelerde ölçme hücresinde oluşan hacimsel değişimler kaydedilir. Gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra x eksenine-basınç, y eksenine-genellikle 60 saniyedeki hacimsel değişimler bir grafik üzerine işaretlenir. Bu grafikte ilk yükseliş kesimi probun zemine oturması ve zeminin P 0 içsel basıncını gösterir. Daha sonra lineer hale geçen eğrinin bu safhasına elastik safha denir. Menard Elastik Modülü ( Em) her seviye için grafik yardımı ile saptanır. Bu elastik safhadan sonra eğri yükselmeye başlar ki bu noktadan itibaren deney yapılan birimin plastik safhası başlamıştır. Limit basınç (P L ) hacimsel artışların teorik olarak sonsuza vardığı nokta olup, bu değer teorik olarak deney yapılan kesimin Nihai taşıma gücü ne karşılık gelmektedir. 3

4 III Presiyometre deney sonuçlarına göre hesaplama yöntemleri PRESSUREMETER AND DILATOMETER TESTS INTERPRETATION AND RESULTS ROCTEST TAŞIMA GÜCÜ : Presiyometrik verilere göre Menard ın yarı ampirik formülü ile hesaplanır: q 0 L 0 q k.(p P ) (Dr. L.Menard, 1967 ) q : Temel zeminin taşıma gücü q 0 : Zeminin temel seviyesindeki düşey içsel basınç ( sürsaj basıncı ) q 0 h.γ h : Temelin derinliği : Zeminin yoğunluğu k : Temelin geometrik karakteristiklerine ve zeminin özelliklerine bağlı katsayı k = h / B R : Temel yarı genişliği P L P 0 * P L = Limit basınç = Yatay içsel Basınç = Net Limit Basınç ( P L P 0 ) F = Güvelik Katsayısı (3 alınmıştır ) Bu durumda ; k q em q 0.(PL P0 ) 3 P LE = ( P L1 x P L2 x P L3 ) 1/3 P L1 = Temel Seviyesinin +R, +3R arasıdaki limit basınç değerlerinin geometrik ortalaması ( R = B/2) 4

5 P L2 = Temel seviyesinin +R, -R arasındaki limit basınç değerlerinin geometrik ortalaması P L3 = Temel seviyesinin -R, - 3R arasındaki limit basınç değerlerinin geometrik ortalaması KSK 3P NO LU SONDAJ KUYUSU VE CİVARI İÇİN ; Mütemadi Temel ( 10,00 x 20,00 m. ) H = 4,00 m için : h = Temel Seviyesi B = Temel Genişliği P L2 = 16,69 P L3 = 20,84 P LE = (16,69x20,4) 1/2 = 18,64 Mütemadi temeller için kazı ve su etkisinden dolayı P L değeri % 20 azaltılmıştır. P LE = 14,91 kg/cm 2 q 0 = 400 cm x 1,7 x 10-3 = 0,68 kg/cm 2 k q em q 0.(PL P0 ) 3 q em = 0,68 + 0,8 /3 (14,91) = 4,65 kg/cm 2 H = 10,00 m için : h = Temel Seviyesi B = Temel Genişliği P L1 = 13,50 kg/cm 2 P L2 = 22,00 P L3 = 18,00 5

6 P LE = 17,43 kg/cm 2 Mütemadi temeller için kazı ve su etkisinden dolayı P L değeri % 20 azaltılmıştır. P LE = 13,94 kg/cm 2 q 0 = 1000 cm x 1,7 x 10-3 = 1,7 kg/cm 2 k q em q 0.(PL P0 ) 3 q em = 1,7 + 1 /3 (13,94) = 6,34 kg/cm 2 KSK 4P NO LU SONDAJ KUYUSU VE CİVARI İÇİN ; Mütemadi Temel ( 10,00 x20,00 m ) H = 4,00 m için : h = Temel Seviyesi B = Temel Genişliği P L2 = 18,00 P L3 = 14,8 P LE = (18x14,8 ) 1/2 = 16,32 Mütemadi temeller için kazı ve su etkisinden dolayı P L değeri % 20 azaltılmıştır P LE = 13,05 kg/cm 2 q 0 = 400 cm x 1,7 x 10-3 = 0,68 kg/cm 2 k q em q 0.(PL P0 ) 3 q em = 0,68 + 0,8 /3 x (13,05) = 4,16 kg/cm 2 6

7 H = 10,00 m için : h = Temel Seviyesi B = Temel Genişliği P L1 = 14,71 P L2 = 16,3 P L3 = 16,29 P LE = (14,71x16,3x16,29 ) 1/3 = 15,74 Mütemadi temeller için kazı ve su etkisinden dolayı P L değeri % 20 azaltılmıştır. P LE = 12,59 kg/cm 2 q 0 = 1000 cm x 1,7 x 10-3 = 1,7 kg/cm 2 k q em q 0.(PL P0 ) 3 q em = 1,7 + 1 /3 (12,59) = 5,89 kg/cm 2 q em = 5,89 kg/cm OTURMA HESABI S = S 1 + S 2 + S 3 S 2 = 1+ μ x P x R 0 x ( λ d R ) α 3 E B R 0 S 3 = α x Px R 4,5 x E A x λ c S 1 = Mikro deformasyonlarla ilgili elastik oturmalar (ihmal edilebilir) S 2 = Hacim değişmesi olmaksızın kama deformasyonlarına bağlı oturmalar S 3 = Hacimsel Değişmelere bağlı oturmalar 7

8 P = Net taşıma basıncı (Proje Yükü) R = Yarı genişlik (B/2) R 0 = Röper Çapı (30,00 cm) μ = Poisson oranı (0,33) λ 2, λ 3 = Temel tipi ve şekline bağlı katsayılar α = Zemin yapısı ve E/P L oranına bağlı reolojik faktör E A = Hacimsel Etki bölgesine karşılık eşdeğer E p modülü E B = Deviatorik etki bölgesine karşılık eşdeğer E p modülü E 1 = E A E B = 3, E 1 0,85 x E 2 E 3/4/5 E B = 3, E 1 0,85 x E 2 E 3/4/5 2,5 E 6/7/8 KSK 3P NO LU SONDAJ KUYUSU VE CİVARI H = 4,00 m R = 5,00 m için ; E 1 = Temel seviyesi ile R arası eşdeğer E p modülü E 1 = E A = 190 kg/ cm 2 E 2 = - R - 2R arasındaki eşdeğer E p modülü = 281 kg/cm 2 E 3/4/5 = - 2 R - 5 R arasındaki eşdeğer Ep modülü = 192 kg/cm 2 E B = 3, E 1 0,85 x E 2 E 3/4/5 E B = 218,5 kg/cm 2 8

9 λ 2 = 1,53 λ 3 = 1,2 α = 1/3 W = 1+ μ x P x R 0 x ( λ 2 R ) α + α x Px R x λ 3 3 E B R 0 4,5 x E A W = 0,402 P P = 4,65 kg /cm 2 proje yükü için Oturma miktarı W = 1,87 cm H =10 m için; E 1 = Temel seviyesi ile R arası eşdeğer E p modülü E 1 = E A = 279 kg/ cm 2 E 2 = - R - 2R arasıdaki eşdeğer E p modülü = 205 kg/ cm 2 E 3/4/5 = - 2 R - 5 R arasındaki eşdeğer Ep modülü = 422,3 E B = 266,6 kg/ cm 2. λ 2 = 1,53 λ 3 = 1,2 α = 1/3 W = 1+ μ x P x R 0 x ( λ 2 R ) α + α x Px R x λ 3 3 E B R 0 4,5 x E A W = 0,302P P = 6,34 kg /cm 2 proje yükü için Oturma miktarı W = 1,919 cm. 9

10 KSK 4P NO LU SONDAJ KUYUSU VE CİVARI H = 4,00 m R = 5,00 m için ; E 1 = Temel seviyesi ile R arası eşdeğer E p modülü E 1 = E A = 234 kg/ cm 2 E 2 = - R - 2R arasıdaki eşdeğer E p modülü = 128 kg/ cm 2 E 3/4/5 = - 2 R - 5 R arasındaki eşdeğer Ep modülü = 213,kg / cm 2 E 6/7/8 = - 5 R - 8 R arasındaki eşdeğer Ep modülü = 313 kg / cm 2 E B = 3, E 1 0,85 x E 2 E 3/4/5 2,5 E 6/7/8 E B = 185 kg / cm 2 λ 2 = 1,53 λ 3 = 1,2 α = 1/3 W = 1+ μ x P x R 0 x ( λ 2 R ) α + α x Px R x λ 3 3 E B R 0 4,5 x E A W = 0,395P P = 4,16 kg /cm 2 Proje yükü için Oturma miktarı W = 1,65 cm H =10,00 m için; E 1 = Temel seviyesi ile R arası eşdeğer E p modülü E 1 = E A = 158,7 kg/ cm 2 E 2 = - R - 2R arasıdaki eşdeğer E p modülü = 194 kg/ cm 2 10

11 E 3/4/5 = - 2 R - 5 R arasındaki eşdeğer Ep modülü = 247 kg / cm 2 E 6/7/8 = - 5 R - 8 R arasındaki eşdeğer Ep modülü = 325 kg / cm 2 E B = 3, E 1 0,85 x E 2 E 3/4/5 2,5 E 6/7/8 E B = 204 kg /cm 2 λ 2 = 1,53 λ 3 = 1,2 α = 1/3 W = 1+ μ x P x R 0 x ( λ 2 R ) α + α x Px R x λ 3 3 E B R 0 4,5 x E A W = 0,466 P P = 5,89 kg /cm 2 proje yükü için Oturma miktarı W = 2,75 cm. Hesaplanan oturma miktarlarına De / B ye bağlı yüzey etkisi, titreşimli periyodik yüklemeler ve ıslanmalara bağlı oturma etkileri dahil edilmemiştir. 3.3 İÇSEL SÜRTÜNME AÇISI HESABI Kohezyon C= 0 için ; PL - P0 ( 24) 2,5x2. 4 B = 2,5 ortalama değer alınmıştır. 11

12 KSK 3P NO LU SONDAJ KUYUSU VE CİVARI m. derinlik Arası P L = 16,69 kg /cm 2 Ø = 34, m. derinlik Arası P L = kg /cm 2 Ø = m. den sonra kuyu kaya zemine girmektedir. Kayalar için bu yöntem kullanılmamaktadır. KSK 4P NO LU SONDAJ KUYUSU VE CİVARI m. derinlik Arası P L = 14,71 kg /cm 2 Ø = 34, m. derinlik Arası P L = 16,30 kg /cm 2 Ø = 34, m. derinlik Arası P L = 16,29 kg /cm 2 Ø = 34, m. derinlik Arası P L = 25,40 kg /cm 2 Ø = 37, DEFORMASYON MODÜLÜ E oed = E p / α α = 1/3 E p - Presiyometre Modülü KSK 3P NO LU SONDAJ KUYUSU VE CİVARI m. derinlik Arası E p = 190 kg /cm 2 E oed = 570 kg /cm m. derinlik Arası E p = 281 kg /cm 2 E oed = 843 kg /cm 2 12

13 m. derinlik Arası E p = 192 kg /cm 2 E oed = 576 kg /cm 2 KSK 4P NO LU SONDAJ KUYUSU VE CİVARI m. derinlik Arası E p = 234 kg /cm 2 E oed = 702 kg /cm m. derinlik Arası E p = 128 kg /cm 2 E oed = 384 kg /cm m. derinlik Arası E p = 213 kg /cm 2 E oed = 639 kg /cm m. derinlik Arası E p = 313 kg /cm 2 E oed = 939 kg /cm 2 4- TEMEL İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Raporun ön bölümlerinde çalışma alanının ve presiyometre kuyuları açılan zeminin jeolojik ve jeoteknik özellikleri detaylı olarak verilmiştir. Bu bölümlerde belirtildiği gibi temel zemini kil, silt, kum, çakıl ve blok karmaşığından oluşan örtü malzemesi şişt orijinli ve suya karşı duyarlıdır. KESİT m. ve m. de KSK-3P no lu sondaj kuyusu ve civarında örtü malzemesinde 4.00 m. temel kazısı yapıldıktan sonra baraj dolgu malzemesinden gelen proje yükü yaklaşık 7 kg /cm 2 bulmakta buda aynı kottaki KSK-3P no lu sondaj kuyusunun zemin emniyet gerilmesini (q em = 4,65 kg/cm 2 ) geçmektedir. Aynı şekilde örtü malzemesinde m. temel kazısı yapıldıktan sonra baraj dolgu malzemesinden gelen proje yükü yaklaşık 8 kg /cm 2 bulmakta buda aynı kottaki zemin emniyet gerilmesini (q em = 6,34 kg/cm 2 ) geçmektedir. Bu durumda KSK-3P no lu sondaj kuyusu ve civarında örtü malzemesi proje yüklerini taşımadığından örtü malzemesi kaya zemine kadar ve kaya zeminde sıyırma kazısı yapılarak kaldırılmalıdır. 13

14 KSK-4P no lu sondaj kuyusu ve civarında örtü malzemesinde yapılan şevli kazı sonrasında, 335 kotlarında proje yükü 6 kg/cm² için; P L = 28,98 kg /cm 2 E p = kg /cm 2 q q0 k.(pl P0 ) q o = 5.1 kg /cm 2. q em = kg/cm 2 14

15 KSK - 4P KSK - 3P ÖDEMİŞ AKTAŞ BARAJI PRESİYOMETRE VERİLERİ ÖZET TABLOSU Kuyu No Metre (m) Elastisite Modülü Ep (kg/cm 2 ) Limit Basınç PL (kg/cm 2 ) Net Limit Basınç PL* (kg/cm 2 ) Yatay İçsel Basınç P 0 (kg/cm 2 ) Ep / PL* (kg/cm2) 2 287,7 20,9 18,8 2,1 15, ,7 11,6 9,7 1,9 10, ,2 24,8 22,9 1,9 10, ,2 20,6 18,6 2,0 9, ,8 24,5 22,6 1,9 12, ,6 26,5 24,6 1,9 12, ,5 24,8 21,8 3,0 11, ,4 11,6 9,6 2,0 12, ,3 35,7 33,8 1,9 12, ,5 109,3 107,2 2,1 30, ,0 77,4 75,2 2,2 30, ,0 105,0 103,3 1,7 30, ,0 102,0 100,3 1,7 30, ,4 30,7 28,9 1,8 12, ,0 120,0 117,9 2,1 30, ,0 127,0 125,2 1,8 30, ,0 111,0 109,2 1,8 30, ,0 107,0 104,6 2,4 30, ,0 141,0 139,3 1,7 30, ,0 136,0 134,3 1,7 30, ,0 15,6 13,7 1,9 9, ,0 17,6 15,8 1,8 9, ,0 27,7 25,8 1,9 10, ,0 20,7 18,8 1,9 13, ,7 9,6 7,9 1,7 11, ,0 14,8 12,9 1,9 10, ,0 26,6 23,8 2,8 12, ,0 18,6 16,8 1,8 14, ,0 20,9 17,9 3,0 12, ,0 11,7 9,8 1,9 11, ,0 18,6 15,8 2,8 10, ,0 26,6 24,7 1,9 13, ,0 20,7 17,9 2,8 14, ,0 30,5 28,7 1,8 10, ,0 23,6 20,9 2,7 15, ,0 27,5 25,7 1,8 10, ,0 33,5 31,7 1,8 11, ,0 27,6 25,8 1,8 11, ,0 33,5 29,8 3,7 11, ,0 113,0 110,9 2,1 30,55 15

16 SONUÇLAR 1 - Bu rapor, Ödemiş-Aktaş Barajı Kat i Proje kapsamında yer alan baraj gövde dolgusunun oturacağı temel zeminini incelemek, zemin emniyet gerilmesi ve proje yükleri altında temelde oluşacak oturmaları saptamak amacıyla hazırlanmıştır. 2 - Çalışma alanında yer alan mikaşistleri biyotit şistler oluşturmaktadır m derinliğinde açılan KSK-3P no lu sondaj kuyusunda, m arasında örtü malzemesi geçilmiştir. Örtü malzemesi planlama aşamasında Neojen depozitleri olarak tanımlanmıştır. Örtü malzemesi yeşil-sarı renkli olup, kil, silt, çakıl ve blok karışımından oluşmuştur. Birim içinde kuvars ve şistin çakıl ve bloklarına rastlanmaktadır. Kuvars çakılları 2-6 cm boyutunda köşeli, yuvarlak ve kötü boylanmalıdır m ve metreler arasında kuvars bantları geçilmiştir. Kuyuda m arasında yeşil-sarı renkli kloritleşmiş biyotit şist geçilmiştir. Çatlak yüzeyleri turuncu renkli, az ayrışmış ( m arasında ortaçok ayrışmış), zayıf-orta dayanımlı, çok çatlaklı, çatlak yüzeyleri dalgalı-pürüzlü, çatlaklar hematit ve kil sıvalı veya dolguludur. Çatlak eğimleri arasında değişmektedir. Kuyuda m arasında koyu gri renkli, az ayrışmış biyotit şist geçilmiştir. Birim metreden sonra taze kaya görünümünde olup, orta yer yer iyi dayanımlıdır. Çatlak yüzeyleri dalgalı-pürüzlü yer yer kapalıdır. Çatlak eğimleri arasında değişmektedir m derinliğinde açılan KSK-4P no lu sondaj kuyusunda, m arasında örtü malzemesi geçilmiştir. Örtü malzemesi planlama aşamasında Neojen depozitleri olarak tanımlanmıştır. Örtü malzemesi yeşil-sarı renkli olup, kil, silt, çakıl ve blok karışımından oluşmuştur. Birim içinde kuvars ve şistin çakıl ve bloklarına rastlanmaktadır. Şistin çakıl ve blokları tamamen ayrışmış olup, dayanımı çok düşüktür. Kuvars çakılları 2-10 cm boyutunda köşeli, yuvarlak ve kötü boylanmalıdır metreler arasında kuvars bantları geçilmiştir. Kuyuda m arasında yeşil-sarı renkli kloritleşmiş biyotit şist geçilmiştir. Orta ayrışmış, zayıf dayanımlı, çok çatlaklı, kırıklı yer yer parçalanmış durumdadır. Çatlak yüzeyleri dalgalı, pürüzlü olup, çatlak yüzeyleri kil sıvalıdır. Yer yer düşey eklemlidir. 16

17 Kuyuda m arasında koyu gri renkli biyotit şist geçilmiştir m arasında orta ayrışmış, metreden sonra az ayrışmıştır. Zayıf yer yer orta dayanımlı, çok çatlaklı ve kırıklıdır. Çatlak yüzeyleri pürüzlü-dalgalı yer yer kapalı ve kalsit sıvalıdır. Çatlak eğimleri arasında değişmektedir. 3 - KSK-5 no lu sondaj kuyusunda m kalınlıkta örtü malzemesinde yapılan SPT deneylerinde 3.00 m. den sonra zeminin kil, silt, kum, çakıl ve bloklu olmasından dolayı refü vermiştir. Kuyuda örtü malzemesinde yapılan permeabilite deneyleri sonucuna göre örtü malzemesinin permeabilitesi 1.03x10-5 cm/sn ile 9.28x10-6 cm/sn arasında değişmektedir. Buna göre örtü malzemesi az geçirimlidir. Kuyuda m arasında geçilen biyotit şistlerde yapılan basınçlı su deneylerine göre, m arası geçirimli, diğer seviyeleri az geçirimli özellik göstermektedir. KSK-3P no lu sondaj kuyusunda m arasında biyotit şistlerde yapılan basınçlı su deneylerine göre, m arası geçirimli, m arası ise az geçirimlidir. KSK-4P no lu sondaj kuyusunda m arasında biyotit şistlerde yapılan basınçlı su deneylerine göre, m ile m arası geçirimli, m arası ise az geçirimlidir. 4 - Aktaş Barajının kret kotu m dir. KSK-3P ve KSK-4P no lu presiyometre kuyuları ise sırası ile m ve m kotlarındadır. 5- KSK-3P no lu sondaj kuyusunda geçilen m lik örtü malzemesinde yapılan presiyometre deneylerinde elde edilen net limit basınç (PL*) değerleri kg/cm² arasında değişmektedir. Menard Elastik Modül (E p ) değerleri ise kg/cm² arasındadır. KSK-4P no lu sondaj kuyusunda m arasında geçilen örtü malzemesinde yapılan presiyometre deneylerinde elde edilen net limit basınç (PL*) değerleri kg/cm² arasındadır. Menard Elastik Modül (E p ) değerleri ise kg/cm² arasında değişmektedir. 6- KSK-3P no lu sondaj kuyusu ve civarında yapılan Presiyometre deney sonuçlarına göre, m kalınlıktaki örtü malzemesinin, 4.00 m temel kazısı için; q em = 4.65 kg/cm², P = 4.65 kg /cm² proje yükü için Oturma miktarı 17

18 W = 1.87 cm dir. Aynı şekilde m temel kazısı için; q em = 6.34 kg/cm², P = 6.34 kg /cm² proje yükü için Oturma miktarı W = cm dir. KSK-4P no lu sondaj kuyusu ve civarında m arası yer alan yeşilsarı renkli killi, siltli, çakıl ve blok karmaşığından oluşan örtü malzemesi için, 4.00 m kazı derinliğinde; q em = 4.16 kg/cm², P = 4.16 kg /cm² proje yükü için Oturma miktarı W = 1.65 cm dir. Aynı şekilde 10,00 m temel derinliğinde ise q em = 5.89 kg/cm², P = 5.89 kg /cm² proje yükü için Oturma miktarı W = 2.75 cm dir. 7 - Çalışma alanında temel zemini kil, silt, kum, çakıl ve blok karmaşığından oluşan örtü malzemesi, şist orijinli ve suya karşı duyarlıdır. KESİT m. ve m. de KSK-3P no lu sondaj kuyusu ve civarı için 4.00 m. temel kazısı yapıldıktan sonra dolgu malzemeden gelen proje yükü yaklaşık 7 kg /cm 2 bulmakta buda aynı kottaki KSK-3P no lu sondaj kuyusunun zemin emniyet gerilmesini (q em = 4,65 kg/cm 2 ) geçmektedir. Aynı şekilde örtü malzemesinde m. temel kazısı yapıldıktan sonra baraj dolgu malzemesinden gelen proje yükü yaklaşık 8 kg /cm 2 bulmakta buda aynı kottaki zemin emniyet gerilmesini (q em = 6,34 kg/cm 2 ) geçmektedir. Bu durumda KSK-3P no lu sondaj kuyusu ve civarında örtü malzemesi proje yüklerini taşımadığından örtü malzemesi kaya zemine kadar ve kaya zeminde sıyırma kazısı yapılarak kaldırılmalıdır. KSK-4P no lu sondaj kuyusu civarında örtü malzemesinde yapılan şevli kazı sonrasında, 335 kotlarında proje yükü 6 kg/cm² için; P L = 28,98 kg /cm 2 E p = kg /cm 2 q q0 k.(pl P0 ) q o = 5.1 kg /cm 2. q em = kg/cm 2 18

19 8- KSK 3P NO LU SONDAJ KUYUSU VE CİVARI Ø değerleri; m. derinlik Arası P L = 16,69 kg /cm 2 Ø = 34, m. derinlik Arası P L = kg /cm 2 Ø = m. den sonra kuyu kaya zemine girmektedir. Kayalar için bu yöntem kullanılmamaktadır. KSK 4P NO LU SONDAJ KUYUSU VE CİVARI Ø değerleri ; m. derinlik Arası P L = 14,71 kg /cm 2 Ø = 34, m. derinlik Arası P L = 16,30 kg /cm 2 Ø = 34, m. derinlik Arası P L = 16,29 kg /cm 2 Ø = 34, m. derinlik Arası P L = 25,40 kg /cm 2 Ø = 37,40 KSK 3P NO LU SONDAJ KUYUSU VE CİVARI DEFORMASYON MODÜLÜ E oed değerleri; m. derinlik Arası E p = 190 kg /cm 2 E oed = 570 kg /cm m. derinlik Arası E p = 281 kg /cm 2 E oed = 843 kg /cm m. derinlik Arası E p = 192 kg /cm 2 E oed = 576 kg /cm 2 19

20 KSK 4 P NO LU SONDAJ KUYUSU VE CİVARI DEFORMASYON MODÜLÜ E oed değerleri; m. derinlik Arası E p = 234 kg /cm 2 E oed = 702 kg /cm m. derinlik Arası E p = 128 kg /cm 2 E oed = 384 kg /cm m. derinlik Arası E p = 213 kg /cm 2 E oed = 639 kg /cm m. derinlik Arası E p = 313 kg /cm 2 E oed = 939 kg /cm 2 dir. 20

T.C. Adalet Bakanlığı Balıkesir/Kepsut Cezaevi inşaat sahasındaki presiyometre deney sonuçlarının incelenmesi

T.C. Adalet Bakanlığı Balıkesir/Kepsut Cezaevi inşaat sahasındaki presiyometre deney sonuçlarının incelenmesi BAÜ FBE Dergisi Cilt:9, Sayı:2, 34-47 Aralık 2007 T.C. Adalet Bakanlığı Balıkesir/Kepsut Cezaevi inşaat sahasındaki presiyometre deney sonuçlarının incelenmesi Ahmet ÇONA 1, 1 Balıkesir Üniversitesi Müh.

Detaylı

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER EK- BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER Rüştü GÜNER (İnş. Y. Müh.) TEMELSU Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A.Ş. ) Varsayılan Zemin Parametreleri Ovacık Atık

Detaylı

Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA)

Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) İçerik Yarmalarda sondaj Dolgularda sondaj Derinlikler Yer seçimi Alınması gerekli numuneler Analiz

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu HAFTALIK DERS PLANI Hafta Konular Kaynaklar 1 Zeminle İlgili Problemler ve Zeminlerin Oluşumu [1], s. 1-13 2 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri [1], s. 14-79; [23]; [24]; [25] 3 Zeminlerin Sınıflandırılması

Detaylı

10. KONSOLİDASYON. Konsolidasyon. σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar).

10. KONSOLİDASYON. Konsolidasyon. σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar). . KONSOLİDASYON Konsolidasyon σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar). σ nasıl artar?. Yeraltısuyu seviyesi düşer 2. Zemine yük uygulanır

Detaylı

Zemin Gerilmeleri. Zemindeki gerilmelerin: 1- Zeminin kendi ağırlığından (geostatik gerilme),

Zemin Gerilmeleri. Zemindeki gerilmelerin: 1- Zeminin kendi ağırlığından (geostatik gerilme), Zemin Gerilmeleri Zemindeki gerilmelerin: 1- Zeminin kendi ağırlığından (geostatik gerilme), 2- Zemin üzerine eklenmiş yüklerden (Binalar, Barağlar vb.) kaynaklanmaktadır. 1 YERYÜZÜ Y.S.S Bina yükünden

Detaylı

Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon

Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon 2 Yüklenen bir zeminin sıkışmasının aşağıdaki nedenlerden dolayı meydana geleceği düşünülür: Zemin danelerinin sıkışması Zemin boşluklarındaki hava ve /veya suyun

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu B - Zeminlerin Geçirimliliği Giriş Darcy Kanunu Geçirimliği Etkileyen Etkenler Geçirimlilik (Permeabilite) Katsayısnın (k) Belirlenmesi * Ampirik Yaklaşımlar ile * Laboratuvar deneyleri ile * Arazi deneyleri

Detaylı

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Zemindeki mühendislik problemleri, zeminin kendisinden değil, boşluklarında bulunan boşluk suyundan kaynaklanır. Su olmayan bir gezegende yaşıyor olsaydık, zemin

Detaylı

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU SAHĐBĐ ĐLĐ ĐLÇESĐ KÖYÜ MEVKĐĐ : BĐGA MERMER SANAYĐ VE TĐC. LTD. ŞTĐ : ÇANAKKALE : BĐGA : KOCAGÜR : SARIGÖL PAFTA NO : 6 ADA NO : -- PARSEL NO : 1731-1732-1734 ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT

Detaylı

Bahar. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1.

Bahar. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1. Su Yapıları II Dolgu Barajlar Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli

Detaylı

ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN

ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN Bu çalışmada; Gümüşhane ili, Organize Sanayi Bölgesinde GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK tarafından

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 Zemin incelemesi neden gereklidir? Zemin incelemeleri proje maliyetinin ne kadarıdır? 2 Zemin incelemesi

Detaylı

8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS)

8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS) 8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS) TEMELLER (FOUNDATIONS) Temel, yapı ile zeminin arasındaki yapısal elemandır. Yapı yükünü zemine aktaran elemandır. Temeller, yapıdan kaynaklanan

Detaylı

Zemin Suyu. Yrd.Doç.Dr. Saadet BERİLGEN

Zemin Suyu. Yrd.Doç.Dr. Saadet BERİLGEN Zemin Suyu Yrd.Doç.Dr. Saadet BERİLGEN Giriş Zemin içinde bulunan su miktarı (su muhtevası), zemin suyundaki basınç (boşluk suyu basıncı) ve suyun zemin içindeki hareketi zeminlerin mühendislik özelliklerini

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSİLİĞİ BÖLÜMÜ UYGULAMALI JEOLOJİ ANABİLİMDALI JEO 583 JEOTEKNİK SAHA İNCELEMESİ PRESİYOMETRE DENEYİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSİLİĞİ BÖLÜMÜ UYGULAMALI JEOLOJİ ANABİLİMDALI JEO 583 JEOTEKNİK SAHA İNCELEMESİ PRESİYOMETRE DENEYİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSİLİĞİ BÖLÜMÜ UYGULAMALI JEOLOJİ ANABİLİMDALI JEO 583 JEOTEKNİK SAHA İNCELEMESİ PRESİYOMETRE DENEYİ Hazırlayan Özgür SATICI Jeoloji Mühendisi (MBA) Ders Sorumlusu

Detaylı

TOPRAK İŞ KONU-5 SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ

TOPRAK İŞ KONU-5 SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ TOPRAK İŞ KONU-5 SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ; İki grupta incelenir. 1. Dinamik sıkıştırma makineleri 2. Statik sıkıştırma makineleri Dinamik sıkıştırma makineleri. Vibrasyonlu Silindirler:

Detaylı

Su seviyesi = ha Qin Kum dolu sütun Su seviyesi = h Qout

Su seviyesi = ha Qin Kum dolu sütun Su seviyesi = h Qout Su seviyesi = h a in Kum dolu sütun out Su seviyesi = h b 1803-1858 Modern hidrojeolojinin doğumu Henry Darcy nin deney seti (1856) 1 Darcy Kanunu Enerjinin yüksek olduğu yerlerden alçak olan yerlere doğru

Detaylı

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER FORMAT Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nın Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar

Detaylı

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Farklı sonlu eleman tipleri ve farklı modelleme teknikleri kullanılarak yığma duvarların

Detaylı

Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ

Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ 1 Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ.. 2 2. GENEL KISIMLAR 2.1. YATAY YATAK KATSAYISI YAKLAŞIMI Yatay yüklü kazıkların analizinde iki parametrenin bilinmesi önemlidir : Kazığın rijitliği (EI) Zeminin yatay yöndeki

Detaylı

Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları. Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA)

Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları. Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Zeminler Zeminler iri daneli ve ince daneli olarak iki ana grupta incelenebilir. İri daneli malzemeler

Detaylı

INM 405 Temeller. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN. Yüzeysel Temellerde Taşıma Gücü; Arazi Deneyleri ile Taşıma Gücü Hesaplamaları. Hafta_5

INM 405 Temeller. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN. Yüzeysel Temellerde Taşıma Gücü; Arazi Deneyleri ile Taşıma Gücü Hesaplamaları. Hafta_5 Hafta_5 INM 405 Temeller Yüzeysel Temellerde Taşıma Gücü; Arazi Deneyleri ile Taşıma Gücü Hesaplamaları Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com TEMELLER Hafta Konular 1

Detaylı

DETAYLI İNCELEMELER. (Zeminde-Numune Alma) Ertan BOL-Sedat SERT-Aşkın ÖZOCAK 1 İNCE CİDARLI SHELBY TÜPÜ KUYU AĞZI HELEZON SPT KAŞIĞI

DETAYLI İNCELEMELER. (Zeminde-Numune Alma) Ertan BOL-Sedat SERT-Aşkın ÖZOCAK 1 İNCE CİDARLI SHELBY TÜPÜ KUYU AĞZI HELEZON SPT KAŞIĞI İNCE CİDARLI SHELBY TÜPÜ DETAYLI İNCELEMELER (Zeminde-Numune Alma) KUYU AĞZI SPT KAŞIĞI HELEZON Ertan BOL-Sedat SERT-Aşkın ÖZOCAK 1 NUMUNELERİN KORUNMASI UD TÜPTE PARAFİNLEME Ertan BOL-Sedat SERT-Aşkın

Detaylı

AKADEMİK BİLİŞİM Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI

AKADEMİK BİLİŞİM Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI AKADEMİK BİLİŞİM 2010 10-12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI 1 ZEMİN İNCELEME YÖNTEMLERİ ZEMİN İNCELEMESİ Bir alanın altındaki arsanın

Detaylı

2.5.2. MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİ UYGULAMALARI

2.5.2. MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİ UYGULAMALARI 2.5.2. MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİ UYGULAMALARI 2.5.2.1. Sismik Refraksiyon (Kırılma) Etüdleri İstanbul ili Silivri ilçesi --- sınırları içinde kalan AHMET MEHMET adına kayıtlı Pafta : F19C21A Ada : 123 Parsel

Detaylı

Akifer Özellikleri

Akifer Özellikleri Akifer Özellikleri Doygun olmayan bölge Doygun bölge Bütün boşluklar su+hava ile dolu Yer altı su seviyesi Bütün boşluklar su ile dolu Doygun olmayan (doymamış bölgede) zemin daneleri arasında su ve hava

Detaylı

ARAZİ DENEYLERİ İLE GEOTEKNİK TASARIM

ARAZİ DENEYLERİ İLE GEOTEKNİK TASARIM ARAZİ DENEYLERİ İLE GEOTEKNİK TASARIM STANDART PENETRASYON DENEYİ ( SPT ) Y.Doç.Dr. Devrim ALKAYA PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ GİRİŞ Kohezyonsuz zeminlerden standart ve klasik numune alıcılarla örselenmemiş

Detaylı

INM 305 Zemin Mekaniği

INM 305 Zemin Mekaniği Hafta_9 INM 305 Zemin Mekaniği Gerilme Altında Zemin Davranışı Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com Haftalık Konular Hafta 1: Zeminlerin Oluşumu Hafta 2: Hafta 3: Hafta

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

ZEMİNLERİN GEÇİRİMLİLİĞİ YRD. DOÇ. DR. TAYLAN SANÇAR

ZEMİNLERİN GEÇİRİMLİLİĞİ YRD. DOÇ. DR. TAYLAN SANÇAR ZEMİNLERİN GEÇİRİMLİLİĞİ YRD. DOÇ. DR. TAYLAN SANÇAR Suyun Toprak ve Kayalar içerisindeki hareketi Suyun Toprak ve Kayalar içerisindeki hareketi Hatırlanması gereken iki kural vardır 1. Darcy Kanunu 2.

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 5/29/2017 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 5/29/2017 2 BÖLÜM 9 KÜTLE HAREKETLERİ 5/29/2017 3 9.1.

Detaylı

Şev Stabilitesi. Uygulama. Araş. Gör. S. Cankat Tanrıverdi, Prof. Dr. Mustafa Karaşahin

Şev Stabilitesi. Uygulama. Araş. Gör. S. Cankat Tanrıverdi, Prof. Dr. Mustafa Karaşahin Şev Stabilitesi Uygulama Araş. Gör. S. Cankat Tanrıverdi, Prof. Dr. Mustafa Karaşahin 1) Şekilde zemin yapısı verilen arazide 6 m yükseklikte ve 40⁰ eğimle açılacak bir şev için güvenlik sayısını belirleyiniz.

Detaylı

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ 1 ZEMİNLERİN SIKIŞMASI, KONSOLİDASYON ve OTURMALAR 2 3 4 ZEMİNLERİN SIKIŞMASI ve KONSOLİDASYON 1. Giriş 2. Kohezyonsuz ve Kohezyonlu

Detaylı

Seyrantepe Yaya Tünelleri Seyrantepe Pedestrian Tunnels

Seyrantepe Yaya Tünelleri Seyrantepe Pedestrian Tunnels Seyrantepe Yaya Tünelleri Seyrantepe Pedestrian Tunnels Özgür KURUOĞLU 1 Atilla HOROZ 2 Anıl ERCAN 3 Kürşad ELMALI 3 ÖZ Bu makale kapsamında, İstanbul Metrosu 3. Aşama - 4.Levent Ayazağa Kesimi İnşaat

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, GEOTEKNİK ABD ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, GEOTEKNİK ABD ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ DANE BİRİM HACİM AĞIRLIK DENEYİ _ W x y ' f c - f c - w j ] Numune No 1 4 5 Kuru Zemin Ağırlığı (g), W, Su + Piknometre Ağırlığı (g), W Su + Piknometre + Zemin Ağırlığı (g), W Dane Birim Hacim Ağırlığı

Detaylı

ZEMİNLERİN SIKIŞMASI, KONSOLİDASYONU VE OTURMASI. Yrd. Doç. Dr. Taylan SANÇAR

ZEMİNLERİN SIKIŞMASI, KONSOLİDASYONU VE OTURMASI. Yrd. Doç. Dr. Taylan SANÇAR ZEMİNLERİN SIKIŞMASI, KONSOLİDASYONU VE OTURMASI Yrd. Doç. Dr. Taylan SANÇAR Zeminlerin herhangi bir yük altında sıkışması ve konsolidasyonu sonucu yapıda meydana gelen oturmalar, yapının mimari ve/veya

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERİSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERİSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ GEBZE TEKNİK ÜNİVERİSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MİM 142 YAPI BİLGİSİ I Prof.Dr.Nilay COŞGUN Arş.Gör. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL Arş.Gör.Ayşegül ENGİN Arş.Gör. Selin ÖZTÜRK

Detaylı

INM 305 Zemin Mekaniği

INM 305 Zemin Mekaniği Hafta_12 INM 305 Zemin Mekaniği Sıkışma ve Konsolidasyon Teorisi Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com Haftalık Konular Hafta 1: Zeminlerin Oluşumu Hafta 2: Hafta 3: Hafta

Detaylı

JEM 302 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ UYGULAMA NOTLARI

JEM 302 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ UYGULAMA NOTLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JEM 302 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ UYGULAMA NOTLARI Dr. Koray ULAMIŞ Şubat 2010 Ankara Ad Soyad : Numara : JEM 302 Mühendislik Jeolojisi

Detaylı

DERS SORUMLUSU Yrd. Doç. Dr. Ahmet ŞENOL. Hazırlayanlar. Hakan AKGÖL Ümit Beytullah ELBİR Lütfü CALTEPE

DERS SORUMLUSU Yrd. Doç. Dr. Ahmet ŞENOL. Hazırlayanlar. Hakan AKGÖL Ümit Beytullah ELBİR Lütfü CALTEPE DERS SORUMLUSU Yrd. Doç. Dr. Ahmet ŞENOL Hazırlayanlar Hakan AKGÖL Ümit Beytullah ELBİR Lütfü CALTEPE Katı Atıkların Sıkışma ve Deformasyon Özellikleri Katı atıklar kendi ağırlıklarının altında yüksekliklerinin

Detaylı

YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı. Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR. Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN

YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı. Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR. Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN İçten Destekli Kazılar İçerik: Giriş Uygulamalar Tipler Basınç diagramları Tasarım Toprak Basıncı Diagramı

Detaylı

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1)

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1) BETON TASARIMI (Beton Karışım Hesabı) İstenen kıvamda İşlenebilir İstenen dayanımda Dayanıklı Hacim sabitliğinde Ekonomik bir beton elde edebilmek amacıyla gerekli: Agrega Çimento Su Hava Katkı Maddesi:

Detaylı

INM 308 Zemin Mekaniği

INM 308 Zemin Mekaniği Hafta_12 INM 308 Zemin Mekaniği Zeminlerin Taşıma Gücü; Kazıklı Temeller Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com www.inankeskin.com ZEMİN MEKANİĞİ Haftalık Konular Hafta

Detaylı

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU SINIRLI SORUMLU KARAKÖY TARIMSAL KALKINMA KOOP. MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ BAYRAMİÇ İLÇESİ KARAKÖY KÖYÜ Pafta No : 1-4 Ada No: 120 Parsel No: 61 DANIŞMANLIK ÇEVRE

Detaylı

Ders Notları 2. Kompaksiyon Zeminlerin Sıkıştırılması

Ders Notları 2. Kompaksiyon Zeminlerin Sıkıştırılması Ders Notları 2 Kompaksiyon Zeminlerin Sıkıştırılması KONULAR 0 Zemin yapısı ve zemindeki boşluklar 0 Dolgu zeminler 0 Zeminin sıkıştırılması (Kompaksiyon) 0 Kompaksiyon parametreleri 0 Laboratuvar kompaksiyon

Detaylı

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları SIVILAŞMA Sıvılaşma Nedir? Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Sıvılaşmanın Etkileri Geçmiş Depremlerden Örnekler Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Detaylı

İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜTLER, JEOFİZİK ETÜTLER, JEOTEKNİK HİZMETLER İLE ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ Oğuzhan YILDIZ

Detaylı

2015 YILI JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜT VE HİZMET İŞLERİ, JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ, ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ

2015 YILI JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜT VE HİZMET İŞLERİ, JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ, ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ İLLER BANKASI A.Ş. YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜT VE HİZMET İŞLERİ, JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ, ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ

Detaylı

PRATİKTE GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ KURSU. Zemin Etütleri ve Arazi Deneyleri. Prof. Dr. Erol Güler Boğaziçi Universitesi

PRATİKTE GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ KURSU. Zemin Etütleri ve Arazi Deneyleri. Prof. Dr. Erol Güler Boğaziçi Universitesi PRATİKTE GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ KURSU Zemin Etütleri ve Arazi Deneyleri Prof. Dr. Erol Güler Boğaziçi Universitesi Sondaj içinden numune alma Örselenmiş veya örselenmemiş numuneler alınır.

Detaylı

2011 BİRİM FİYAT CETVELİ

2011 BİRİM FİYAT CETVELİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı Su Sondajları, Temel Sondajları, Enjeksiyon İşleri, Kaya-Zemin Mekaniği Deneyleri

Detaylı

Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması.

Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması. 1 Deneyin Adı Çekme Deneyi Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması. Teorik Bilgi Malzemelerin statik (darbesiz) yük altındaki mukavemet özelliklerini

Detaylı

9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI

9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI 9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI Birçok mühendislik probleminin çözümünde, uygulanan yükler altında toprak kütlesinde meydana gelebilecek gerilme/deformasyon özelliklerinin belirlenmesi

Detaylı

Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1. Analiz Yapı Tel:

Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1.  Analiz Yapı Tel: Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1 BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI HESAP RAPORU GEOMETRİ BİLGİLERİ Duvarın zeminden itibaren yüksekliği H1 6 [m] Ön ampatman uç yüksekliği Ht2 0,4 [m] Ön ampatman dip yüksekliği

Detaylı

9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI

9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI 9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI Birçok mühendislik probleminin çözümünde, uygulanan yükler altında toprak kütlesinde meydana gelebilecek gerilme/deformasyon özelliklerinin belirlenmesi

Detaylı

İSTİNAT YAPILARI TASARIMI

İSTİNAT YAPILARI TASARIMI İSTİNAT YAPILARI TASARIMI İstinat Duvarı Tasarım Kriterleri ve Tasarım İlkeleri Yrd. Doç. Dr. Saadet BERİLGEN İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı Devrilmeye Karşı Güvenlik Devrilmeye Karşı

Detaylı

Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Neden gerekli? Hat üstyapısının drenajı için Yer altı suyunu kontrol etmek için Şevlerin drene edilmesi için gereklidir. Yüzeyaltı drenaj,

Detaylı

NOKTA YÜKLEME DAYANIM İNDEKSİ TAYİNİ. Bu deney, kayaların nokta yükleme dayanım indekslerinin tayinine ilişkin bir deneydir.

NOKTA YÜKLEME DAYANIM İNDEKSİ TAYİNİ. Bu deney, kayaların nokta yükleme dayanım indekslerinin tayinine ilişkin bir deneydir. NOKTA YÜKLEME DAYANIM İNDEKSİ TAYİNİ KONU Bu deney, kayaların nokta yükleme dayanım indekslerinin tayinine ilişkin bir deneydir. KAPSAM Nokta yük deneyi, kayaçların dayanımlarına göre sınıflandırılmasında

Detaylı

MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİ UYGULAMALARI

MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİ UYGULAMALARI 2.5.2. MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİ UYGULAMALARI 2.5.2.1. Sismik Refraksiyon (Kırılma) Etüdleri İstanbul ili Silivri ilçesi --- sınırları içinde kalan AHMET MEHMET adına kayıtlı Pafta : F19C21A Ada : 321 Parsel

Detaylı

HİDROJEOLOJİ. Akifer Özellikleri Kuyulara Yeraltısuyu Akışı. 7.Hafta. Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT

HİDROJEOLOJİ. Akifer Özellikleri Kuyulara Yeraltısuyu Akışı. 7.Hafta. Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT HİDROJEOLOJİ 7.Hafta Akifer Özellikleri Kuyulara Yeraltısuyu Akışı Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr Akifer Özellikleri Gözeneklilik (n)-etkin gözeneklilik (ne) Hidrolik iletkenlik katsayısı

Detaylı

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ 1 2 Zeminde gerilmeler 3 ana başlık altında toplanabilir : 1. Doğal Gerilmeler : Özağırlık, suyun etkisi, oluşum sırası ve sonrasında

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI YORULMA P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L İ HOĞ LU Aloha Havayolları Uçuş 243: Hilo dan Honolulu

Detaylı

ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ

ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ ZEMİNLERİN KYM İRENİ Problem 1: 38.m çapında, 76.m yüksekliğindeki suya doygun kil zemin üzerinde serbest basınç deneyi yapılmış ve kırılma anında, düşey yük 129.6 N ve düşey eksenel kısalma 3.85 mm olarak

Detaylı

7.3 ELASTĐK ZEMĐNE OTURAN PLAKLARIN DAVRANIŞI (BTÜ DE YAPILAN DENEYLER) BTÜ de Yapılan Deneyler

7.3 ELASTĐK ZEMĐNE OTURAN PLAKLARIN DAVRANIŞI (BTÜ DE YAPILAN DENEYLER) BTÜ de Yapılan Deneyler 7. ELASTĐK ZEMĐNE OTURAN PLAKLARIN DAVRANIŞI (BTÜ DE YAPILAN DENEYLER) 7..1 BTÜ de Yapılan Deneyler Braunscweig Teknik Üniversitesi nde [15] ve Tames Polytecnic de [16] Elastik zemine oturan çelik tel

Detaylı

KARADENİZ MÜHENDİSLİK

KARADENİZ MÜHENDİSLİK KARADENİZ MÜHENDİSLİK BAĞLIK MAH. ŞEHİT RIDVAN CAD. NO:25/1 KDZ EREĞLİ / ZONGULDAK TEL & FAX : 0 (372) 322 46 90 GSM : 0 (532) 615 57 26 ZONGULDAK İLİ EREĞLİ İLÇESİ KIYICAK KÖYÜ İNCELEME ALANI F.26.c.04.c.4.d

Detaylı

ZEMİNDE GERİLMELER ve DAĞILIŞI

ZEMİNDE GERİLMELER ve DAĞILIŞI ZEMİNDE GERİLMELER ve DAĞILIŞI MALZEMELERİN GERİLME ALTINDA DAVRANIŞI Hooke Yasası (1675) σ ε= ε x = υε. E τzx E γ zx= G= G 2 1 z ( +υ) BOL 1 DOĞAL GERİLMELER Zeminler elastik olsalardı ν σx = σz 1 ν Bazı

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yüzeysel Temeller 2015 2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Doç. Dr. Sadık ÖZTOPRAK Mayne et al. (2009) 2 ÖZTOPRAK, 2014 1 Zemin İncelemesi Sondaj Örselenmiş

Detaylı

Ders: 1 Zeminlerin Endeks Özellikleri. Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı

Ders: 1 Zeminlerin Endeks Özellikleri. Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı 0423111 Ders: 1 Zeminlerin Endeks Özellikleri Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı Zeminlerin Oluşumu Temel zemini; masif kaya ve kayaların parçalanarak gelişmesinden

Detaylı

İMO Teknik Dergi, 2015 7023-7026, Yazı 431, Tartışma. Akın ÖNALP ve Ersin AREL in katkıları*

İMO Teknik Dergi, 2015 7023-7026, Yazı 431, Tartışma. Akın ÖNALP ve Ersin AREL in katkıları* TARTIŞMA İMO Teknik Dergi, 2015 7023-7026, Yazı 431, Tartışma Silt Biriminde (Kastamonu, Türkiye) Yapılan Menard Presiyometre, Standart Penetrasyon ve Laboratuvar Deney Sonuçları Arasındaki İlişkilerin

Detaylı

INM 405 Temeller. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN. Temel Çukuru Güvenliği; Destekli Kazıların Tasarımı. Hafta_13

INM 405 Temeller. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN. Temel Çukuru Güvenliği; Destekli Kazıların Tasarımı. Hafta_13 Hafta_13 INM 405 Temeller Temel Çukuru Güvenliği; Destekli Kazıların Tasarımı Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com TEMELLER Hafta Konular 1 Ders Amacı-İçeriği, Zemin

Detaylı

Şev Stabilitesi I. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Şev Stabilitesi I. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Şev Stabilitesi I Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Farklı Malzemelerin Dayanımı Çelik Beton Zemin Çekme dayanımı Basınç dayanımı Kesme dayanımı Karmaşık davranış Boşluk suyu! Zeminlerin Kesme Çökmesi

Detaylı

JEOLOJİK-JEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ

JEOLOJİK-JEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ JEOLOJİKJEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ A. Yalçın 1, C. Gökçeoğlu 2, H. Sönmez 2 1 Aksaray Üniversitesi, Jeoloji Müh. Bölümü, Uygulamalı Jeoloji ABD, Aksaray 2 Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

Konsol Duvar Tasarımı

Konsol Duvar Tasarımı Mühendislik Uygulamaları No. 2 06/2016 Konsol Duvar Tasarımı Program: Konsol Duvar Dosya: Demo_manual_02.guz Uygulama: Bu bölümde konsol duvar tasarımı ve analizine yer verilmiştir. 4.0 m yüksekliğinde

Detaylı

inşaat mühendisliğinde de tünel kazımı esnasında gevşek zeminlerin ve parçalı kayaların stabilizasyonunda,

inşaat mühendisliğinde de tünel kazımı esnasında gevşek zeminlerin ve parçalı kayaların stabilizasyonunda, ENJEKSİYON Buradaki amaç zeminin ya da kaya kütlesinin mühendislik özelliklerini iyileştirmektir. Nitekim bu iyileştirme zeminin gerilmedeformasyon ve dayanım gibi mekanik özellikleri ile geçirimlilik

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI İnce Daneli Zeminlerin Kıvamı ve Kıvam Limitleri. Yrd.Doç.Dr. SAADET A. BERİLGEN

ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI İnce Daneli Zeminlerin Kıvamı ve Kıvam Limitleri. Yrd.Doç.Dr. SAADET A. BERİLGEN ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI İnce Daneli Zeminlerin Kıvamı ve Kıvam Limitleri Yrd.Doç.Dr. SAADET A. BERİLGEN Ders İçeriği Kıvam (Atterberg) Limitleri Likit Limit, LL Plastik Limit, PL Platisite İndisi,

Detaylı

jeolojik özelliklerin yýkýmlar üzerindeki etkisi van depreminde

jeolojik özelliklerin yýkýmlar üzerindeki etkisi van depreminde Prof. Dr. Tamer Topal- ODTÜ Jeoloji Mühendisliði Bölümü van depreminde jeolojik özelliklerin yýkýmlar üzerindeki etkisi 6 Van depremlerine jeolojik açýdan bakýldýðýnda, alüvyonlu alanlardaki hasarlarýn

Detaylı

Elastisite modülü çerçevesi ve deneyi: σmaks

Elastisite modülü çerçevesi ve deneyi: σmaks d) Betonda Elastisite modülü deneyi: Elastisite modülü, malzemelerin normal gerilme (basınç, çekme) altında elastik şekil değiştirmesinin ölçüsüdür. Diğer bir ifadeyle malzemenin sekil değiştirmeye karşı

Detaylı

Geometriden kaynaklanan etkileri en aza indirmek için yük ve uzama, sırasıyla mühendislik gerilmesi ve mühendislik birim şekil değişimi parametreleri elde etmek üzere normalize edilir. Mühendislik gerilmesi

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta: orhan.arkoc@kirklareli.edu.tr Web : http://personel.kirklareli.edu.tr/orhan-arkoc 2 BÖLÜM 12 Baraj Jeolojisi 3 Barajlar ve Baraj inşaatlarında

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR-II BORU ve DİRSEKLERDE ENERJİ KAYBI DENEYİ 1.Deneyin Adı: Boru ve dirseklerde

Detaylı

2. Amaç: Çekme testi yapılarak malzemenin elastiklik modülünün bulunması

2. Amaç: Çekme testi yapılarak malzemenin elastiklik modülünün bulunması 1. Deney Adı: ÇEKME TESTİ 2. Amaç: Çekme testi yapılarak malzemenin elastiklik modülünün bulunması Mühendislik tasarımlarının en önemli özelliklerinin başında öngörülebilir olmaları gelmektedir. Öngörülebilirliğin

Detaylı

ORMANCILIKTA SANAT YAPILARI

ORMANCILIKTA SANAT YAPILARI 1 ORMANCILIKTA SANAT YAPILARI SANAT YAPISI NEDİR? 2 Orman yollarının yapımında bu yollara zarar veren yer üstü ve yer altı sularının yol gövdesinden uzaklaştırılması amacıyla yüzeysel ve derin drenaj yapılması;

Detaylı

Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran

Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran temel derinliği/temel genişliği oranı genellikle 4'den büyük olan temel sistemleri derin temeller olarak

Detaylı

ÇEVRE GEOTEKNİĞİ DERSİ

ÇEVRE GEOTEKNİĞİ DERSİ ÇEVRE GEOTEKNİĞİ DERSİ ATIK VE ZEMİNLERİN OTURMASI DERSİN SORUMLUSU YRD. DOÇ DR. AHMET ŞENOL HAZIRLAYANLAR 2013138017 ALİHAN UTKU YILMAZ 2013138020 MUSTAFA ÖZBAY OTURMA Yapının(dolayısıyla temelin ) düşey

Detaylı

2015 YILI SU SONDAJLARI

2015 YILI SU SONDAJLARI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı 2015 YILI SU SONDAJLARI BİRİM FİYAT CETVELİ FORMASYON POZ NO: FORMASYONUN YAPISI 10

Detaylı

TEMEL İNŞAATI TAŞIMA GÜCÜ

TEMEL İNŞAATI TAŞIMA GÜCÜ TEMEL İNŞAATI TAŞIMA GÜCÜ Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 2 Tekil Temel tipleri Bir Tekil Temel Sistemi 3 Sığ Temeller 4 Sığ Temeller 5 Sığ Temeller 6 Sığ Temeller 7 Sığ

Detaylı

REZA SHIRZAD REZAEI 1

REZA SHIRZAD REZAEI 1 REZA SHIRZAD REZAEI 1 Tezin Amacı Köprü analiz ve modellemesine yönelik çalışma Akberabad kemer köprüsünün analizi ve modellenmesi Tüm gerçek detayların kullanılması Kalibrasyon 2 KEMER KÖPRÜLER Uzun açıklıklar

Detaylı

Burma deneyinin çekme deneyi kadar geniş bir kullanım alanı yoktur ve çekme deneyi kadar standartlaştırılmamış bir deneydir. Uygulamada malzemelerin

Burma deneyinin çekme deneyi kadar geniş bir kullanım alanı yoktur ve çekme deneyi kadar standartlaştırılmamış bir deneydir. Uygulamada malzemelerin BURMA DENEYİ Burma deneyinin çekme deneyi kadar geniş bir kullanım alanı yoktur ve çekme deneyi kadar standartlaştırılmamış bir deneydir. Uygulamada malzemelerin genel mekanik özelliklerinin saptanmasında

Detaylı

ANTALYA - ARAPSUYU MEVKİİNDEKİ BİR BÖLGENİN GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ

ANTALYA - ARAPSUYU MEVKİİNDEKİ BİR BÖLGENİN GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ ANTALYA ARAPSUYU MEVKİİNDEKİ BİR BÖLGENİN GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ Ömür ÇİMEN ve S.Nilay KESKİN Süleyman Demirel Üniv., İnşaat Mühendisliği Bölümü, Isparta ÖZET Bu çalışmada, Antalya Merkez Arapsuyu Mevkii

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GEOTEKNİK ANABİLİM DALI İNCE CİDARLI SHELBY TÜPÜ DETAYLI İNCELEMELER (Zeminde-Numune Alma) KUYU AĞZI SPT KAŞIĞI HELEZON ERTAN

Detaylı

5. KONSOLİDAS YON DENEYİ:

5. KONSOLİDAS YON DENEYİ: 5. KONSOLİDAS YON DENEYİ: KONU: İnce daneli zeminlerin kompresibilite ve konsolidasyon karakteristikleri, Terzaghi tarafından geliştirilen ödometre deneyi ile elde edilir. Bu alet Şekil 1 de şematik olarak

Detaylı

KİLLİ ZEMİNLERE OTURAN MÜNFERİT KAZIKLARIN TAŞIMA GÜCÜNÜN MS EXCEL PROGRAMI KULLANILARAK HESAPLANMASI. Hanifi ÇANAKCI

KİLLİ ZEMİNLERE OTURAN MÜNFERİT KAZIKLARIN TAŞIMA GÜCÜNÜN MS EXCEL PROGRAMI KULLANILARAK HESAPLANMASI. Hanifi ÇANAKCI KİLLİ ZEMİNLEE OTUAN MÜNFEİT KAZIKLAIN TAŞIMA GÜCÜNÜN MS EXCEL POGAMI KULLANILAAK HESAPLANMASI Hanifi ÇANAKCI Gaziantep Üniersitesi, Müh. Fak. İnşaat Mühendisliği Bölümü. 27310 Gaziantep Tel: 0342-3601200

Detaylı

DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü M={(1- )/[(1+ )(1-2

DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü M={(1- )/[(1+ )(1-2 DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü = M={(1- )/[(1+ )(1-2 )]}E E= Elastisite modülü = poisson oranı = yoğunluk V p Dalga yayılma hızının sadece çubuk malzemesinin özelliklerine

Detaylı

Universal Tip Susturucu Yuvarlak Şekil

Universal Tip Susturucu Yuvarlak Şekil Universal Tip Susturucu Yuvarlak Şekil ÖZET ÜRÜN BİLGİSİ EGSAN ürünü Üniversal Tip Susturucu: olumsuz iç ve dış etkenlere ve korozif koşullara dayanıklı, tamamen alüminyum kaplı sac gövde ve borudan oluşur.

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI. Yrd. Doç. Dr. SAADET A. BERİLGEN

ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI. Yrd. Doç. Dr. SAADET A. BERİLGEN ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL İNŞAATI Yrd. Doç. Dr. SAADET A. BERİLGEN 1 Temel zemini; masif kaya ve kayaların parçalanarak gelişmesinden doğan ufak daneciklerin yığınından oluşmuştur. Zeminler, kayaların ayrışarak

Detaylı

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR:

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR: BURULMA DENEYİ 1. DENEYİN AMACI: Burulma deneyi, malzemelerin kayma modülü (G) ve kayma akma gerilmesi ( A ) gibi özelliklerinin belirlenmesi amacıyla uygulanır. 2. TANIMLAMALAR: Kayma modülü: Kayma gerilmesi-kayma

Detaylı

Açık Drenaj Kanallarının Boyutlandırılması. Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK

Açık Drenaj Kanallarının Boyutlandırılması. Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK Açık Drenaj Kanallarının Boyutlandırılması Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK Drenaj kanalları, drenaj alanına ilişkin en yüksek yüzey akış debisi veya drenaj katsayısı ile belirlenen kanal kapasitesi gözönüne alınarak

Detaylı

(z) = Zemin kütlesinden oluşan dinamik aktif basıncın derinliğe göre değişim fonksiyonu p pd

(z) = Zemin kütlesinden oluşan dinamik aktif basıncın derinliğe göre değişim fonksiyonu p pd BÖLÜM 6 TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.0. SİMGELER A o C h C v H I i K as K ad K at K ps K pd K pt P ad P pd = Bölüm 2 de tanımlanan Etkin Yer İvmesi Katsayısı = Toprak

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA, ÇUBUK KURUÇAY BARAJ YERİNDEKİ ÇÖKELLERİN JEOTEKNİK ÖZELLİKLERİNİN VE YAMAÇ STABİLİTESİNİN İNCELENMESİ AŞİYAN DOĞRU JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

ZeminJeofizikAnaliz PROGRAMI. Kullanma Kılavuzu

ZeminJeofizikAnaliz PROGRAMI. Kullanma Kılavuzu ZeminJeofizikAnaliz PROGRAMI Kullanma Kılavuzu ZeminJeofizikAnaliz PROGRAMI Kullanma Kılavuzu Genel Bilgiler Bu program, jeofizik ve geoteknik parametreleri elde etmek için ölçümlerin nasıl değerlendirileceğini

Detaylı