MALİ BÜLTEN SAYI : 113 AĞUSTOS Temmuz 2014 AYI I- MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALİ BÜLTEN SAYI : 113 AĞUSTOS 2014. Temmuz 2014 AYI I- MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER"

Transkript

1 KAPAK KAP

2 Temmuz 2014 AYI I- MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER / R.G. 2014/6460 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dominik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik ve Resmi Pasaport Hamillerine Karşılıklı Vize Muafiyeti Sağlanmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı. 15 Nisan 2014 tarihinde Santa Domingo da imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dominik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik ve Resmi Pasaport Hamillerine Karşılıklı Vize Muafiyeti Sağlanmasına Dair Anlaşma nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 13/5/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Kanunun 18 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 21/5/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. 2014/6464 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, 2

3 Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar yayımlandı. MADDE 1 13/4/1999 tarihli ve 99/12770 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Dışişleri Bakanlığına ait (3) ve (4) sayılı cetvellerde, ekli cetvelde yer alan ek ve değişiklikler yapılmıştır. MADDE 2 Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür / R.G. 2014/6495 sayılı Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar yayımlandı. Ekli listede imza yeri ve tarihleri ile adları yazılı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin aynı listede belirtildiği şekilde tespit edilmesi; Dışişleri Bakanlığının anılan listede tarih ve sayıları belirtilen yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 2/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. 3

4 / R.G. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 12/9/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son 4

5 cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir. Sermaye taahhütlerinin karşılanmasında ihtiyatlardan harcama yapılabilmesi, şirket hisselerinin yüzde yetmiş beşinden fazlasının kamu kurumu, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu veya üniversitelere ait olmasına bağlıdır. Laboratuar veya tarım ürünleri lisanslı depoculuk faaliyetinde bulunmak üzere kurulan/kurulacak şirketlerin sermaye taahhütlerinin karşılanmasında bu şart aranmaz. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı yürütür / R.G. TCS Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde (Tebliğ No: SGM-2014/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM 2014/18) yayımlandı. 12/2/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan TCS Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğin (SGM: 2014/1) birinci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir. g) Üretim Kalite Güvencesi (Modül D), ğ) Üretim Kalite Güvencesi (Modül D1), h) Ürün Kalite Güvencesi (Modül E), 5

6 ı) Ürün Kalite Güvencesi (Modül E1), i) Tam Kalite Güvencesi (Modül H), j) Tasarım İncelemesi ve Son Değerlendirmenin Özel Gözetimi ve Tasarım İncelemesi ile Tam Kalite Güvencesi (Modül H1), MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür / R.G. 2014/6513 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Liberya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı. 13 Mayıs 2014 tarihinde Ankara da imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Liberya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 4/6/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 16/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. 2014/6515 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı. 6

7 25 Ekim 2011 tarihinde İzmir de imzalanan ve 7/5/2014 tarihli ve 6542 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 9/6/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 16/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. 2014/6516 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Askerî Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı. 25 Ekim 2011 tarihinde İzmir de imzalanan ve 7/5/2014 tarihli ve 6542 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 9/6/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 16/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. 2014/6516 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Askerî Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı. 29 Nisan 2014 tarihinde Ankara da imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Askerî Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 4/6/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar 7

8 Kurulu nca 16/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. Reklam Kurulu Yönetmeliği yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı; Reklam Kurulunun ve ihtisas komisyonlarının kuruluşu, görevleri, çalışma usul ve esasları ile sekretarya hizmetleri ve diğer hususları düzenlemektir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. ALBERK QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde (Tebliğ No: SGM: 2009/5) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM 2014/19) yayımlandı. MADDE 1 7/4/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ALBERK QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Limited Şirketi'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğin (SGM: 2009/5) birinci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin (9) nolu alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki alt bentler eklenmiştir. 9) Tam Kalite Güvencesi (Yönetmeliğin EK III- Modül H) 10) Sabit bağlantı prosedürlerinin onayı (EK I-3.1.2), 11) Sabit bağlantı personelinin onayı (EK I-3.1.2) kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiştir. 8

9 MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür / R.G sayılı Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar yayımlandı. Dilekçe Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu sürede de çalışabilmesine, Genel Kurulun tarihli 110 uncu Birleşiminde karar verilmiştir / R.G. 2014/6466 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar yayımlandı. MADDE 1 (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolardan; ekli (3) sayılı cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ve ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan boş kadroların sınıf, unvan ve dereceleri aynı cetvellerde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir. MADDE 2 (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür / R.G. 2014/6504 sayılı Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulu Tarafından Yabancı Ülkelere Yönelik Nakdi ve Gayrinakdi Resmi Destekli İhracat Kredileri ile İki Yıl ve Daha Uzun Vadeli Sigorta İşlemlerine İlişkin Olarak

10 Yılı Programında Belirlenen Türk Eximbank 2014 Yılı Ülke Limitleri Listesinin Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı. Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulu tarafından yabancı ülkelere yönelik nakdi ve gayrinakdi resmi destekli ihracat kredileri ile iki yıl ve daha uzun vadeli sigorta işlemlerine ilişkin olarak 2014 Yılı Programında belirlenen ekli Türk Eximbank 2014 Yılı Ülke Limitleri Listesinin onaylanması; Başbakan Yardımcılığının 4/6/2014 tarihli ve 1893 sayılı yazısı üzerine, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu nca 16/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. 2014/6534 sayılı Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Karayolu veya Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlandı. Karara ekli Ekli Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Karayolu veya Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 24/6/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 55 inci maddesine göre, Bak anlar Kurulu nca 25/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. 10

11 / R.G. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. (2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dilleri için Mart, Nisan, Mayıs ayları içerisinde en az bir kez ve Eylül, Ekim, Kasım ayları içerisinde en az bir kez olmak üzere yılda en az iki kez; diğer diller için ise Mart, Nisan, Mayıs ayları içerisinde olmak üzere yılda en az bir kez yapılır / R.G. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) Ham Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesine Dair Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliği yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı, 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa tabi faaliyetler kapsamına giren BOTAŞ a ait ham petrol ve doğal gaz boru hattı tesislerinin ulusal ve/veya uluslararası standartlara uygun olarak tasarımı, inşası ve güvenli işletilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bu Yönetmelik, Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve Petrol Piyasası Kanununa tabi faaliyetler kapsamına giren; BOTAŞ a ait ham petrol ve doğal gazın (LNG dahil) iletimi ve depolanmasına ait tesislerin tasarımı, inşası ve güvenli işletilmesine dair gerekli çevre ve teknik güvenlik kuralları ile boru hatları güzergâhı boyunca oluşan imar planlama çalışmaları, yapılaşma, tesis kurma, ruhsatlandırma gibi durumlar için dikkate alınması gereken emniyet veya yaklaşım mesafelerini kapsar. 11

12 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Hazine Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Yönetmelik yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı; Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ve/veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler üzerinde yat çekek yeri hariç, yeni tersane, tekne imal ve çekek yeri yapılmak amacıyla irtifak hakkı tesis edilmesi veya kullanma izni verilmesi ile mevcut olan tersane, tekne imal ve çekek yerlerine ilişkin iş ve işlemler ve mevcut irtifak hakkı ve kullanma izni sözleşmelerinde yapılacak değişikliklere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. İnsan Doku ve Hücreleri ile Bunlarla İlgili Merkezlerin Kalite ve Güvenliği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 27/10/2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İnsan Doku ve Hücreleri ile Bunlarla İlgili Merkezlerin Kalite ve Güvenliği Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Bu Yönetmelik kapsamına giren merkezlerde, yürütülecek faaliyetin 12

13 niteliğine göre diğer nitelikleri Bakanlıkça belirlenmek ve en az iki yılı merkezin faaliyet yürüteceği alanda olmak üzere toplam beş yıllık sektör tecrübesine sahip olan; tıp fakültesi mezunları ile üniversitelerin eczacılık ve biyolojik bilimler alanlarında eğitim veren bölümlerinden mezun olanlardan merkezin faaliyeti ile ilgili alanda doktora düzeyinde eğitimini tamamlamış olanlar merkezde tam gün çalışmak kaydıyla merkez sorumlusu olarak atanır. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı yürütür / R.G. Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 7/6/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2014 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ yayımlandı. Tebliğde 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların 13

14 Üye Sayılarına İlişkin 2014 Temmuz İstatistikleri yer almaktadır / R.G. İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2013/2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. MADDE 1 23/7/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğin (Tebliğ No: 2013/2) 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 4 (1) Kota dağıtımı, başvuru sırasına göre, ilk gelen ilk alır yöntemiyle yapılır. Bir ithal lisansında verilebilecek miktar, kg ı aşamaz. MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür / R.G. Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2014/15) yayımlandı. Bu Tebliğ, tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak üzere, tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların desteklenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. 14

15 Hazine Arazilerinin Tersane Yatırımlarına Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. MADDE 1 18/2/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Hazine Arazilerinin Tersane Yatırımlarına Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür / R.G. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 30/6/2014 Tarihli ve 2014/56 Sayılı Kararı yayımlandı. Özelleştirme Yüksek Kurulunca; Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 30/5/2014 tarih ve 4029 sayılı yazısına istinaden; 1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Niğde İli, Merkez İlçesi, Yeşilburç Köyü sınırları içerisinde yer alan ,00 m² yüzölçümlü 291 no.lu parsel ile ,00 m² yüzölçümlü 292 no.lu parsele Gelişme t Alanı, İbadet Yeri, Park, Meydan, Trafo ve Yol fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanmasına, 2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Niğde İl Özel İdaresine gönderilmesine karar verilmiştir. 15

16 / R.G. Ulusal Havza Yönetim Stratejisi ( ) ile İlgili Yüksek Planlama Kurulunun 13/6/2014 Tarihli ve 2014/11 Sayılı Kararı yayımlandı. Orman ve Su İşleri Bakanlığının 6/12/2012 tarihli ve sayılı, 16/5/2013 tarihli ve sayılı, 1/4/2014 tarihli ve sayılı yazıları ile Kalkınma Bakanlığının 13/11/2013 tarihli ve 5548 sayılı yazısı dikkate alınarak; Orman ve Su İşleri Bakanlığı koordinatörlüğünde ilgili bütün kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak hazırlanan ekli Ulusal Havza Yönetim Stratejisi ( ) nin kabulüne, karar verilmiştir / R.G. 2014/6491 sayılı Türkiye Cumhuriyeti-İran İslam Cumhuriyeti Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı. 26 Şubat 2014 tarihinde Tahran da imzalanan Karara ekli Türkiye Cumhuriyeti-İran İslam Cumhuriyeti Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 27/5/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 10/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. 16

17 / R.G. 2014/6505 sayılı Hakeme ve Resmi Arabulucuya Başvurma Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük yayımlandı. MADDE 1 17/5/1984 tarih ve 84/8078 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hakeme ve Resmi Arabulucuya Başvurma Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür / R.G. 2014/6505 sayılı Hakeme ve Resmi Arabulucuya Başvurma Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük yayımlandı. MADDE 1 17/5/1984 tarih ve 84/8078 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hakeme ve Resmi Arabulucuya Başvurma Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür / R.G. 2014/6477 sayılı İçişleri Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale 17

18 Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esasların Yürürlüğe lması Hakkında Karar yayımlandı. Bu Esasların amacı, İçişleri Bakanlığı tarafından 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendinde yer alan istisna kapsamında yürütülecek ve desteklenecek her türlü araştırma ve geliştirme hizmet alımları ile ilgili alım süreçlerinde geçerli olacak esasları belirlemektir. Bu Esaslar, finansmanının tamamı İçişleri Bakanlığı tarafından karşılanacak ve sonuçlarından ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının faydalanacağı her türlü araştırma ve geliştirme hizmet alımlarının, yerli ve/veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerden 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (f) bendinde yer alan istisna kapsamında satın alımına ilişkin ihale süreçlerini kapsar Sayıştayın görüşü alınan bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. 2014/6468 sayılı Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir. EK MADDE 8 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü mühendis kadrolarına, KPSS (B) grubu puan sırası dikkate 18

19 alınarak, açıktan atama yapılacak kadro sayısının üç katına kadar belirlenecek adaylar arasından, yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavdaki başarı sırasına göre ilgili Genel Müdürlüklerce atama yapılır. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür / R.G. Tüketici Konseyi Yönetmeliği yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı; Tüketici Konseyinin kuruluş ve görevleri ile toplantı, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 64 ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tüketicinin sorunlarının ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ile çıkarlarının korunmasına ilişkin gerekli tedbirleri araştırmak ve Kanunun uygulanmasına yönelik tedbirlere dair görüşleri öncelikle ele alınmak üzere ve ilgili mercilere iletmek amacıyla Tüketici Konseyi kurulur. Tüketici Konseyi yılda en az bir kez Bakanlığın koordinatörlüğünde toplanır. 1/8/2003 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Tüketici Konseyi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır / R.G. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 19

20 20/3/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Millî Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik yayımlandı. 20/3/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik yayımlandı. 14/2/2013 tarihli ve sayılı Mükerrer Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. 20

21 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik yayımlandı. 14/2/2013 tarihli ve sayılı Mükerrer Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün Ekinde Yer Alan Ek-4 ün Değiştirilmesine İlişkin İçtüzük yayımlandı tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün ekinde yer alan (Ek-4), Anayasa Mahkemesinin günlü, E.2014/6 (Değişik İşler), K.2014/8 sayılı kararıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; MAHKEME AMBLEMİ Kırmızı Mor Sarı Yaldız 21

22 / R.G. TS İş Yerleri-Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım ve Dolum Hizmeti Veren Yerler İçin Kurallar Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2014/8) yayımlandı. Bu Tebliğin amacı, TS (Nisan 2014) Standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir. TS (Nisan 2014) Standardı; elde ve/veya araba ile taşınabilen yangın söndürme cihazlarına bakım ve dolum hizmeti veren iş yerlerinin yapısal özellik, işletmecilik, teknik donanım ve çalışanlar ile ilgili genel kurallarını kapsar. Bu Tebliğ yayımı tarihinden onbeş gün sonra yürürlüğe girer / R.G. İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. MADDE 1 7/1/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1) in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 1 Bu Tebliğ aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşılarında gösterilen gümrük kıymetlerinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir. G.T.İ.P. Eşya Tanımı Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Ton*) Sarımsaklar

23 Sarımsak / R.G. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Mevcut Damızlık Sığır ve Damızlık Koyun İşletmelerinin İnşaat ve Damızlık Erkek Materyal Temininin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2014/28) yayımlandı. Bu Tebliğin amacı; Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamındaki Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Elazığ, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illeri, Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illeri, Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamındaki Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray illeri ile Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamındaki Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane illerinde, mevcut büyükbaş-küçükbaş hayvancılık işletmelerinin modernizasyonu için ahır-ağıl tadilatı veya yeni inşaat ile koçteke alımı; Doğu Anadolu Projesi, Güneydoğu Anadolu Projesi ve Doğu Karadeniz Projesi kapsamındaki illerde, mevcut işletmelerin et üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılması ve bölgesel kalkınmayı sağlamaya yönelik etçi ve kombine ırklardan damızlık boğa alımı yatırımlarının desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir / R.G. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:100) nde Değişiklik 23

24 Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 113) yayımlandı. MADDE 1 13/11/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:100) nin 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. (6) Sadece petrol arama faaliyetlerinde kullanılmak üzere 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanununun 13 üncü maddesi çerçevesinde ithal edilecek olan bu Tebliğ kapsamı eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri geldiği gümrük müdürlüğünden yapılır. MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür / R.G. 2014/6503 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Özel Harekât Komutanlığı Arasında Türk Sualtı Taarruz (SAT)-A.B.D. Özel Harekât Kuvvetleri Müşterek Tatbikatlarının İcrasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı. 16/4/2014 tarihinde imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Özel Harekât Komutanlığı Arasında Türk Sualtı Taarruz (SAT)-A.B.D. Özel Harekât Kuvvetleri Müşterek Tatbikatlarının İcrasına İlişkin Mutabakat Muhtırası nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 30/5/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 24

25 üncü ve 6 ncı maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 16/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. 2014/6511 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı. 11 Şubat 2014 tarihinde Ankara da imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşma nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 5/6/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 16/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. 2014/6508 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Arasında Myanmar Yardım Katkısı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı. Ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Arasında Myanmar Yardım Katkısı Anlaşması nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 30/5/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 16/6/2014 tarihinde 25

26 kararlaştırılmıştır / R.G. 2014/6510 sayılı Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı. 12 Nisan 2012 tarihinde Strazburg da imzalanan ve 7/5/2014 tarihli ve 6539 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesine Ek Protokol ün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 5/6/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 16/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 12 Nisan 2012 tarihinde Strazburg da imzalanan ve 7/5/2014 tarihli ve 6539 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesine Ek Protokol ün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 5/6/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 16/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. 26

27 / R.G. Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 7/9/2001 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan listenin; 01 sıra numaralı Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri hizmet koluna 68 kurum kodu ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve 69 kurum kodu ile Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı ibareleri eklenmiştir. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan listenin; 05 sıra numaralı Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri hizmet kolunun 06 kurum kodundaki P.T.T Posta ve Telgraf Anonim Şirketi, ibaresi, PTT-Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. MADDE 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümleri Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Devlet Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan tarafından müştereken yürütülür / R.G. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 27

28 MADDE 1 12/9/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi 1 yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı yürütür / R.G. İl Genel Meclisinin Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 28/11/1987 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İl Genel Meclisinin Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür. 1 Madde 23 Bütçe denkliğinin sağlanmasında bütçe gelirleri esas alınır. Gelirlerin giderleri karşılamaması halinde aradaki fark, gider bütçesinde öngörülen tertiplerden indirim yapılmak veya yeni gelir kaynakları bulmak suretiyle giderilmeye çalışılır. Cari giderlerde kullanılmamak üzere hizmet binası, tarım ürünlerine yönelik depo, alım satım salonu, laboratuar yapımında ve bunların tefrişinde veya Bakanlıkça uygun görülmesi kaydıyla benzeri hususlarda ihtiyatlardan harcama yapılabilir. Tarihi varlıkların korunması, kuruluşlarca doğrudan ya da kurdukları vakıflar marifetiyle eğitim tesislerinin yapımı ve kurulan/kurulacak şirketlerin sermaye taahhütlerinin karşılanmasında da Bakanlığın izni ile ihtiyatlardan harcama yapılabilir. Sermaye taahhütlerinin karşılanmasında ihtiyatlardan harcama yapılabilmesi, bu şirketlerin kuruluş dışındaki ortaklarının yalnızca kamu kurumu, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu veya üniversiteler olmasına bağlıdır. İhtiyatlardan harcama, oda ve borsalarda meclis, Birlikte Genel Kurul kararıyla yapılır. Genel Kurul, bu yetkisini Birlik Yönetim Kuruluna devredebilir. 28

29 / R.G. Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliği yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Şûrasının teşkili ile çalışma esas ve usullerini belirlemektir.. 8/9/1995 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır / R.G. Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 18/2/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları 29

30 Kurumunda görevli personelin disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür / R.G. İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/6) yayımlandı. Yerli üreticiler tarafından, gümrük tarife istatistik pozisyonlu polietilen tereftalat, 78 ml/g veya daha fazla viskozitesi olanlar (PET) ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin süresinin uzatılması talebiyle Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü ne (Genel Müdürlük) başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu başvurunun gizli olmayan özetine Bakanlığın internet sitesi ( Ticaret Politikası Savunma Araçları sayfasında yer alan Korunma Önlemleri bağlantısından ulaşılabilmektedir. Karar MADDE 3 (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, yapılan başvuruyla ilgili olarak 8/6/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan PET ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin etkilerinin değerlendirilmesi ve söz konusu önlem uygulamasının devamının gerekli olup olmadığının incelenmesi amacıyla soruşturma açılmasına karar vermiştir. Soruşturma Genel Müdürlükçe yürütülerek dokuz ay içinde tamamlanır. Gerekli hallerde bu süre altı ay uzatılabilir. 30

31 / R.G. Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi Eylem Planı ( ) nda Yapılan Revizyon ile İlgili Karar yayımlandı. 10/12/2013 tarihli ve 2013/33 karar numarası ile Yüksek Planlana Kurulu tarafından onaylanan 14/12/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi Eylem Planı ( ) nda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yapılan revizyon yapılmıştır / R.G. Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi Eylem Planı ( ) nda Yapılan Revizyon ile İlgili Karar yayımlandı. 27 Nisan 2004 tarihinde Tahran da imzalanan ve 6/10/2005 tarihli ve 5405 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İran İslâm Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 30/5/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 23/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. 2014/6501 sayıılı 1972 Denizde Çatışmanın Önlenmesine İlişkin Uluslararası Kurallar Hakkında Sözleşme'nin Eki Kurallarda 31

32 Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün A.464(12), A.626(15), A.678(16), A.736(18), A.910(22) ve A.1004(25) Sayılı Kararları ile Yapılan Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı Denizde Çatışmanın Önlenmesine İlişkin Uluslararası Kurallar Hakkında Sözleşme nin eki Kurallarda Uluslararası Denizcilik Örgütü nün A.464(12), A.626(15), A.678(16), A.736(18), A.910(22) ve A.1004(25) sayılı Kararları ile yapılan ilişik değişikliklerin onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 24/12/2013 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 16/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. Doğal Çiçek Soğanlarının Üretimi, Doğadan Toplanması ve İhracatına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 19/7/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının Üretimi, Doğadan Toplanması ve İhracatına İlişkin Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (2) Doğal çiçek soğanlarının yeniden ihracatına Bakanlıkça izin verilebilir. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan (ç) bendi ifadesi, (c) bendi şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür. 32

33 / R.G sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi (BM Kadın) Arasında BM Kadın Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisinin İstanbulda Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun yayımlandı. MADDE 1 (1) 28 Şubat 2014 tarihinde New York ta imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi (BM Kadın) Arasında BM Kadın Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi nin İstanbul da Kurulmasına İlişkin Anlaşma nın onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2 (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür / R.G sayılı Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun yayımlandı. MADDE 1 (1) Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey tarafından düzenlenen Tam Yetkili Temsilciler Konferansında kabul edilen 28 Eylül 1954 tarihli Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme ye katılmamız uygun bulunmuştur. MADDE 2 (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 33

34 MADDE 3 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür / R.G sayılı Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun yayımlandı. MADDE 1 (1) Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey tarafından düzenlenen Tam Yetkili Temsilciler Konferansında kabul edilen 28 Eylül 1954 tarihli Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme ye katılmamız uygun bulunmuştur. MADDE 2 (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür / R.G sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun yayımlandı. Muafiyetler MADDE 16 (1) Araştırma altyapıları, bu Kanunda belirtilen amaçlarını gerçekleştirebilmek için Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde kullanılmak üzere ithal edilen mallar yönünden gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler yönünden damga vergisi ve harçtan muaftır. (2) Araştırma altyapıları, bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak taşınır ve taşınmaz malların alım, satım, kiralama ve devri, mal ve hizmet alımları ile alacakların tahsili kapsamında düzenlenecek kâğıtlar yönünden damga vergisinden, yapılacak işlemler yönünden harçtan, yapılacak bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal 34

35 vergisinden muaftır. (3) Araştırma altyapıları tarafından kurulan veya ortak olunan şirketler bu Kanun kapsamında tanınan muafiyet ve istisnalardan yararlanamaz. İndirim ve istisnalar GEÇİCİ MADDE 1 (1) 31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere; a) Araştırma altyapılarının bu Kanunun uygulanması kapsamında Ar- Ge ve yenilik faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları kurumlar vergisinden müstesnadır. b) Kamu personeli hariç olmak üzere, araştırma altyapılarında çalışan Ar-Ge ve destek personelinin bu görevleriyle ilgili ücretleri gelir vergisinden, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır. Bu teşvikten yararlanacak olan destek personeli sayısı Ar-Ge personeli sayısının yüzde onunu aşamaz. c) Özel sektör ve/veya sivil toplum kuruluşu ortak finansmanı ile kurulan araştırma altyapılarına ortak olan kurumlar vergisi mükellefleri, bu Kanun kapsamında yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamalarına katkı sağladıkları tutarlar için bu harcamaların yapıldığı dönemde 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yer alan Ar-Ge indirimi teşvikinden yararlandırılır. Bu kapsamda yararlanılabilecek Ar-Ge indirimi tutarı araştırma altyapısına konulan ortaklık payı tutarını geçemez. (2) Bu madde kapsamında sağlanan indirim ve istisnaların uygulama süresini ayrı ayrı ya da birlikte 10 yıla kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 35

36 / R.G. Deniz Kazalarını ve Olaylarını Araştırma ve İnceleme Yönetmeliği yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı; deniz kazalarının araştırılması ve incelenmesi ile bunlara ilişkin bildirimlerin yapılmasına yönelik usul ve esaslar ile görev, yetki ve sorumlulukları belirlemektir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / Mükerrer R.G. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/1) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. MADDE 1 12/1/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/1) in 42 nci maddesinde yer alan PT Indoroma ibaresi PT Indorama Synthetics TBK olarak değiştirilmiştir. MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür / Mükerrer R.G. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/20) yayımlandı. 36

37 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 30/10/1999 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, yerli üretici Evren Zincir İmalat Mak. San. ve Tic. A.Ş. firması, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli destekli halkalı zincirler ile kaynaklı halkalı zincirler in ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden tekrarına yol açacağı gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) açılması istemiyle başvuruda bulunmuştur. İlgili başvuru, söz konusu ürünün diğer yerli üreticileri olan Yapaş Zincir ve Döğme San. Tic. Ltd. Şti., ile Bumetsan Zincir Oto. Mak. Yed. Parça San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından da desteklenmiştir. Önleme tabi ürün MADDE 2 (1) Önleme tabi ürün, gümrük tarife istatistik pozisyonunda (GTP) yer alan destekli halkalı zincirler ile GTP de yer alan kaynaklı halkalı zincirler dir. Karar ve işlemler MADDE 6 (1) Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından ÇHC menşeli söz konusu ürün için Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir. (2) ÇHC menşeli ithalatta uygulanan soruşturmaya konu mevcut önlem, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder. 37

38 (3) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir / Mükerrer R.G. Serbest Bölgelerde Sağlık Sertifikalarının Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2002/38) in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/30) yayımlandı. MADDE 1 30/6/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Serbest Bölgelerde Sağlık Sertifikalarının Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (2002/38) yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür / Mükerrer R.G. İnsan Doku ve Hücre Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Bu Ürünlerin Üretim, İthalat, İhracat, Depolama ve Dağıtım Faaliyetlerini Yürüten Merkezler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. MADDE 1 30/6/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Serbest Bölgelerde Sağlık Sertifikalarının Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (2002/38) yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 38

39 yürütür / Mükerrer R.G. Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi (SBDS 2410) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 38 yayımlandı. Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi Standardının yürürlüğe konulmasıdır. Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. 2014/6575 sayılı Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Karara ekli Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 30/6/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu nca 30/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. 39

40 / R.G. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Tarafından Yapılacak Denetime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 22/7/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Tarafından Yapılacak Denetime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların kuracakları iç kontrol, iç denetim, risk yönetim sistemlerine, içsel sermaye yeterliliği değerlendirme sürecine ve bunların işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Kalibra International Metroloji Ltd. Şti. nin Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MSG-2013/38) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MSG-2014/7) yayımlandı. MADDE 1 (1) 29/11/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kalibra International Metroloji Ltd.Şti. nin Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT) kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ(Tebliğ No: MSG-2013/38) in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 40

41 MADDE 1 (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2418 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan Kalibra International Metroloji Ltd. Şti. (Adresi: İkitelli OSB Esenler San. Sit. 24 Blok No:10 İkitelli- Başakşehir/İSTANBUL), 7/8/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ölçü Aletleri Yönetmeliği(2004/22/AT) nin 11 inci maddesi çerçevesinde; Otomatik Tartı Aletleri(MI-006) ekinde yer alan; Otomatik Kütle Belirleme Terazileri, Otomatik Kontrol Terazileri ve Otomatik Gravimetrik Dolum Terazileri ürünlerine ilişkin, Ek F-Ürün Doğrulamasını Esas Alan Tipe Uygunluk Beyanı uygunluk değerlendirmesi ile Malzeme Ölçerler (MI-008) ekinde yer alan; Malzeme Uzunluk Ölçerler konusunda, Ek F1 Ürün Doğrulamasını Esas Alan Uygunluk Beyanı uygunluk değerlendirmesi yöntemleri kapsamında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiştir. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür / R.G. Türk Standardları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM 2009/14) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM 2014/24) yayımlandı. 13/9/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Standardları Enstitüsü nün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğin (Tebliğ No: SGM 2009/14) 1 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir. (e) Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelikte (94/9/AT) yer alan ürünler için; 41

42 1) İç Üretim Kontrolü + Teknik Dosyanın Onaylanmış Kuruluşa Teslim Edilmesi: 94/9/AT sayılı Yönetmeliğin Ek VIII i, 2) Ürün Kalite Güvencesi Modülü: 94/9/AT sayılı Yönetmeliğin Ek VII si, 3) Birim Doğrulama Modülü: 94/9/AT sayılı Yönetmeliğin Ek IX u, 4) Üretim Kalite Güvencesi Modülü: 94/9/AT sayılı Yönetmeliğin Ek IV ü, 5) Tipe Uygunluk Modülü: 94/9/AT sayılı Yönetmeliğin Ek VI sı, 6) Ürün Doğrulama Modülü: 94/9/AT sayılı Yönetmeliğin Ek V i, 7) AT Tip incelemesi Modülü: 94/9/AT sayılı Yönetmeliğin Ek III ü Kapsamında, MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür / R.G. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/16) yayımlandı. (1) 30/10/1999 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde Türk Demir Döküm Fabrikaları Anonim Şirketi (DemirDöküm A.Ş) tarafından sunulan ve diğer yerli üreticiler Baymak Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Baymak A.Ş) ile Emas Makina Sanayi A.Ş. (Emas A.Ş) tarafından desteklenen başvuru, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu (Kurul) tarafından değerlendirilmiş ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) altında sınıflandırılan Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli Gazla Çalışan Anında Su Isıtıcıları ürününe yönelik damping soruşturması başlatılmıştır. Damping belirlemesi için 1/1/ /12/2012 tarihleri arası soruşturma 42

43 dönemi (SD) olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlemelerinde ise veri toplama ve analiz için 1/1/ /12/2012 arasındaki dönem esas alınmıştır. MADDE 24 (1) Soruşturma sonucunda, soruşturmaya konu ülke menşeli ithalatın dampingli olduğu ve yerli üretim dalında maddi zarara yol açtığı ve her ikisi arasında illiyet bağının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu nun kararı ve Ekonomi Bakanı nın onayı ile aşağıda GTİP i, eşya tanımı, menşei ve üretici/ihracatçı firma ticaret unvanı ifade edilen eşyanın Türkiye ye ithalatında, tabloda belirtilen oranlarda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. Dampinge GTİP Eşyanın Tanımı Menşe Ülke Firma Karşı Önlem (CIF Bedelin %) Guangdong Vanward New Electric Co. Ltd. 53,41% Gazla çalışan anında su ısıtıcıları Çin Halk Cumhuriyeti Zhongshan Vatti Gas Appliance Stock Co. Ltd. Guangdong Macro Gas Appliance Co. Ltd. 51,38% 43,12% Ariston Thermo China Co. Ltd. 20,12% Diğerleri 59,65% Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45) yayımlandı.. Belediye meclisleri, 2464 sayılı Kanunun 96 ncı maddesinin (A) fıkrasının ikinci paragrafında sayılan vergi ve harçlar bakımından mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıkları dikkate almak suretiyle belediyelerini dört gruba ayırırlar. Bu ayırımda, dört grup zorunlu olmayıp 43

44 duruma göre daha az grup da belirlenebilir. Söz konusu gruplar bu Tebliğin ekinde yer alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerine İlişkin Tablo nun sağında 1 den 4 e kadar numaralanmış sütunlardan oluşmaktadır. Bu gruplar mahallin gelişmişlik düzeyine göre, en yüksek (1) numaradan başlamak suretiyle en düşük (4) numaraya doğru sıralanır. Bu kapsamda, Kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla söz konusu maktu vergi ve harçların miktar ve tutarları belirlenir ve belirlenen miktar ve tutarlar bahse konu dört gruba dağıtılır. Belediye meclislerince belediyenin (4) ten daha az bir gruba ayrılması halinde bu miktar ve tutarların belirlenen gruplar içerisinde dağıtılacağı tabiidir. Belediye meclisleri, miktar ve tutar belirlemenin yanı sıra, söz konusu maktu vergi ve harç miktar ve tutarların uygulanması bakımından bölge, semt, mahalle, bulvar, meydan, cadde veya sokağın hangi gruba gireceğine de karar verirler. Ancak, bu bilgiler ilgili Bakanlığa gönderilmez. Belirlenecek miktar ve tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağından söz konusu maktu vergi ve harçların miktar ve tutarlarının tespitinde bu durumun göz önünde bulundurulması gerekir. Bu şekilde hazırlanan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerine İlişkin Tablo lar, ilgili belediyelerce 01/10/2014 tarihine kadar İçişleri Bakanlığına (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) gönderilir. Bakanlıklarca Yapılacak İşlemler İçişleri Bakanlığı belediyeler tarafından gönderilen Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerine İlişkin Tablo ları uygun bir süre içinde değerlendirerek kendi görüşleri ile birlikte Maliye Bakanlığına bildirir. İçişleri Bakanlığının görüşleri ile birlikte belediye meclislerinin önerilerini Maliye Bakanlığına bildirmeleri sonucu söz konusu vergi ve harçlara ait maktu tarifelerin tespitine ilişkin teklif Maliye Bakanlığınca Bakanlar Kuruluna sunulur. 44

45 Ayrıca, belediye meclislerince konu ile ilgili önerilerde bulunulmaması ve bunun üzerine adı geçen Bakanlıkça herhangi bir görüş bildirilmemesi halinde bahse konu maktu vergi ve harç tarifeleri Bakanlar Kurulunca re sen tespit edilir. Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen söz konusu maktu vergi ve harç tarifeleri, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu(3) hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır. Vergi ve harç tarifelerinin yeniden değerleme oranında artırılması sonucu hesaplanan tutarların, virgülden sonraki iki hanesi dikkate alınarak uygulanır, ikinci haneden sonra gelen küsurat dikkate alınmaz. Öte yandan, söz konusu maktu vergi ve harçların miktar ve tutarlarının yeniden değerleme oranında artırılması sonucu hesaplanan değerlerin Kanunda hükme bağlanan en üst tutarı aşması halinde aşan tutar dikkate alınmaz, bu durumda Kanunda yer alan en üst tutar uygulanır sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile 2464 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 7 nci madde eklenmiştir. GEÇİCİ MADDE yılında uygulanmak üzere belediye meclislerince belirlenmiş olan bu Kanunun 15 inci maddesinde, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde, 56 ncı maddesinde, 60 ıncı maddesinde ve 84 üncü maddesinin birinci fıkrasının 3 numaralı bendinde yer alan maktu vergi ve harç tarifeleri, Kanunun 96 ncı maddesinin (A) fıkrasının ikinci paragrafı gereğince Bakanlar Kurulunca tespit edilecek karar yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam edilir. Bu madd hükmü uyarınca, yukarıda usul ve esasları belirtilen çerçevede Bakanlar Kurulu kararı yayımlanıncaya kadar söz konusu vergi ve harçların maktu tarifeleri olarak ilgili belediyelerin belediye meclislerince 2013 yılı için belirlenen tutarlar uygulanacaktır. Öte yandan, 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi 45

46 İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun(4) ile yeni kurulan belediyeler, ilk mahalli idareler genel seçimiyle tüzel kişilik kazanmışlardır. Bu durumda, yeni kurulan belediyelerin söz konusu vergi ve harçlar ile ilgili olarak 2013 yılı için maktu vergi ve harç tarifeleri olmadığından, bahse konu belediyelerin; İl belediye sınırları içinde yeni kurulan belediyelerin, il belediye meclislerince, Sınırları genişleyen veya belde belediyesi iken ilçe belediyesine dönüşen belediyelerin, kendi belediye meclislerince, Birden fazla belediye kısımlarından oluşan belediyelerin, ilçe merkezi olarak belirlenen belediye meclislerince, 2013 yılı için tespit edilen tarifeleri uygulamaları uygun bulunmuştur / R.G. 2014/6539 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında Birlik Programı Horizon 2020-Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programına ( ) Türkiye Cumhuriyeti nin Katılımı sunda Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı. 4 Haziran 2014 tarihinde İstanbul da imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında Birlik Programı Horizon 2020-Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programına ( ) Türkiye Cumhuriyeti nin Katılımı sunda Anlaşma nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 20/6/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 30/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. 46

47 2014/6341 sayılı Ambalajlarında Bandrol, Etiket, Hologram, Pul, Damga veya Benzeri İşaret Bulunmayan ya da Bunların Taklitlerini Taşıyan Tütün ve Alkol Ürünleri Yakalamalarında Ödenecek İkramiyelere İlişkin Karar yayımlandı. 4 Haziran 2014 tarihinde İstanbul da imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında Birlik Programı Horizon 2020-Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programına ( ) Türkiye Cumhuriyeti nin Katılımı sunda Anlaşma nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 20/6/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 30/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. 2014/6341 sayılı Ambalajlarında Bandrol, Etiket, Hologram, Pul, Damga veya Benzeri İşaret Bulunmayan ya da Bunların Taklitlerini Taşıyan Tütün ve Alkol Ürünleri Yakalamalarında Ödenecek İkramiyelere İlişkin Karar yayımlandı. Ambalajlarında bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunmayan ya da bunların taklitlerini taşıyan tütün ve alkol ürünleri yakalamalarında ödenecek ikramiyelere ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 27/2/2014 tarihli ve 581 sayılı yazısı üzerine, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 23 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 30/4/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. 2014/6544 sayılı Uyuşturucu Madde ve Uyuşturucu Madde Elde Etmek Amacıyla Ekilen Bitki Yakalamalarında Ödenecek İkramiyelere İlişkin Karar yayımlandı. 47

48 Uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki yakalamalarında ödenecek ikramiyelere ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 27/2/2014 tarihli ve 581 sayılı yazısı üzerine, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 23 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 30/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. 2014/6544 sayılı Uyuşturucu Madde ve Uyuşturucu Madde Elde Etmek Amacıyla Ekilen Bitki Yakalamalarında Ödenecek İkramiyelere İlişkin Karar yayımlandı. Uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki yakalamalarında ödenecek ikramiyelere ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 27/2/2014 tarihli ve 581 sayılı yazısı üzerine, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 23 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 30/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 9/11/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (1) Teftiş Kurulu Başkanı, Teftiş Kurulunda görev yapmakta olan başmüfettişler arasından atanır. 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki öğrenim şartını haiz olmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarında denetim hizmetleri ile ilgili görevlerde en az on yıl hizmeti bulunanlar ile daire başkanlığı, dengi veya üstü görevleri yapmış olanlar arasından Başkanlığa atama yapılabilir. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 48

49 MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür / R.G. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 9/11/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (1) Teftiş Kurulu Başkanı, Teftiş Kurulunda görev yapmakta olan başmüfettişler arasından atanır. 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki öğrenim şartını haiz olmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarında denetim hizmetleri ile ilgili görevlerde en az on yıl hizmeti bulunanlar ile daire başkanlığı, dengi veya üstü görevleri yapmış olanlar arasından Başkanlığa atama yapılabilir. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür / R.G. Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 25/6/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki bir Müsteşar Yardımcısının başkanlığında ibaresi en az Genel Müdür ya da Genel Müdür Yardımcısı düzeyinde birinin başkanlığında şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 49

50 MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür / R.G. Maliye Bakanlığı Maliye Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 19/4/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Maliye Bakanlığı Maliye Uzmanlığı Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki bir Müsteşar Yardımcısının ibaresi Personel Genel Müdürünün şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür / R.G. Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 28/5/2014 tarihli ve mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Elektrik Şebeke Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. GEÇİCİ MADDE 9 (1) Güç kalitesi izleme sistemi tesis edilmeksizin işletmeye alınmış iletim sistemi kullanıcıları, 1/7/2015 tarihine kadar bu Yönetmeliğin 9, 11 ve 13 üncü maddelerinde belirtilen IEC A sınıfı ölçüm standardına uyumlu ölçüm ve kayıt cihazlarını tesis etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen kullanıcılara, bu Yönetmeliğin 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddelerinde belirtilen sınır değerlerin aşılmasına ilişkin bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarının ilgili hükümleri doğrultusunda işlem tesis edilir. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 50

51 MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür / R.G. Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların elektronik haberleşme hizmeti yapabilmesi için kayıt altına alınmasına, kayıp, kaçak veya çalıntı cihazlara elektronik haberleşme hizmeti verilmesinin engellenmesine ve elektronik kimlik bilgisi başka cihazlara kopyalanan, bertaraf edilen veya ihraç edilen cihazlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik, uluslararası dolaşım hizmeti alan kullanıcılara ait elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar hariç olmak üzere işletmeciler tarafından hizmet sunulan elektronik kimlik bilgisini haiz tüm cihazları kapsar / R.G. Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların elektronik haberleşme hizmeti yapabilmesi için kayıt altına alınmasına, kayıp, kaçak veya çalıntı cihazlara elektronik haberleşme hizmeti verilmesinin engellenmesine ve elektronik kimlik bilgisi başka cihazlara kopyalanan, bertaraf edilen veya ihraç edilen cihazlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik, uluslararası dolaşım hizmeti alan kullanıcılara ait elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar hariç olmak üzere işletmeciler tarafından hizmet sunulan elektronik kimlik bilgisini haiz tüm cihazları kapsar. 51

52 27/6/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır / R.G. Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğde (Sayı: 2014/1) Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ yayımlandı. MADDE 1 25/1/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2014/1 sayılı Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğin Ön Ödeme İşlemleri başlıklı tablosunun Ç- Dış Temsilcilikler Emrine Verilecek Avans Sınırları bölümünün 4 üncü maddesinde yer alan Jandarma Genel Komutanlığına ibaresi Türk Silahlı Kuvvetlerine olarak değiştirilmiştir. MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür / R.G. Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğ yayımlandı. Bu Tebliğin amacı, ithal veya imal edilen ya da yurtdışından yolcu beraberinde getirilen elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların elektronik haberleşme yapabilmesi için elektronik kimlik bilgilerinin kayıt altına alınmasına, haberleşme hizmeti verilmesinin engellenmesine, bertaraf edilmesine veya ihraç edilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bu Tebliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası, 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası ve 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası Tebliğin yayımından dört ay sonra, diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 52

53 / R.G. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 10/7/2014 Tarihli ve 5941 Sayılı Kararı yayımlandı. Kurul Başkanlığının 9/7/2014 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 3/7/2014 tarih ve [25] sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Burgan Bank A.Ş. ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun geçici 3 üncü maddesi ve 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi uyarınca hızlı para transfer işlemlerine aracılık edilmesi hususunda izin verilmesine karar verilmiştir / R.G. 2014/6543 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Ulusal Yönetimi Lehine Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komite nin Anlaşma ya Ek Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin 2/2010 Sayılı Kararının Yürürlük Tarihinin 2 Nisan 2014 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar yayımlandı. 24/9/2012 tarihli ve 2012/3782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan ekli Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Ulusal Yönetimi Lehine Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komite nin Anlaşma ya Ek Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin 2/2010 Sayılı Kararı nın yürürlük tarihinin 2 Nisan 2014 olarak tespit edilmesi; Dışişleri Bakanlığının 23/6/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 30/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. 53

54 / R.G. 2014/6543 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Ulusal Yönetimi Lehine Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komite nin Anlaşma ya Ek Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin 2/2010 Sayılı Kararının Yürürlük Tarihinin 2 Nisan 2014 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar yayımlandı. 24/9/2012 tarihli ve 2012/3782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan ekli Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Ulusal Yönetimi Lehine Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komite nin Anlaşma ya Ek Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin 2/2010 Sayılı Kararı nın yürürlük tarihinin 2 Nisan 2014 olarak tespit edilmesi; Dışişleri Bakanlığının 23/6/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 30/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. Elektronik Haberleşme Sektöründe Şebeke ve Bilgi Güvenliği Yönetmeliği yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı, şebeke ve bilgi güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak işletmecilerin uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması, bu Yönetmelik kapsamı 54

55 dışındadır. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 28/11/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. İz Genişliği 1150 mm den Fazla Olan Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Sürücü Koltuğu Önüne Monte Edilen Koruma Çerçevesi sunda Ulusal Tip Onayı Belgesi Verilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 4/6/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İz Genişliği 1150 mm den Fazla Olan Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Sürücü Koltuğu Önüne Monte Edilen Koruma Çerçevesi sunda Ulusal Tip Onayı Belgesi Verilmesine İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 8/A maddesi eklenmiştir. Karşılıklı tanıma hükmü MADDE 8/A (1) Bu Yönetmelik hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz. (2) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 55

56 konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda bu Yönetmelik tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir veya piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür / R.G Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Kaçak Eşya Yakalanması Halinde Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 30/10/2007 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Kaçak Eşya Yakalanması Halinde Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2014/3) yayımlandı. Bu Tebliğ, 17/6/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2014/5 sayılı Tebliğ çerçevesinde gümrük tarife pozisyonunda yer alan eşyanın İran menşeli olanlarının ithalatında uygulanacak miktar kısıtlamasına (kota) ilişkin başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esaslarını içermektedir. 56

57 / R.G sayılı Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun yayımlandı. Bu Kanunun amacı, terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için yürütülen çözüm sürecine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Hükümet, çözüm süreci kapsamında aşağıdaki hususlarda gerekli çalışmaları yürütür. a) Terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik siyasi, hukuki, sosyoekonomik, psikolojik, kültür, insan hakları, güvenlik ve silahsızlandırma alanlarında ve bunlarla bağlantılı konularda atılabilecek adımları belirler. b) Gerekli görülmesi hâlinde, yurt içindeki ve yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlarla temas, diyalog, görüşme ve benzeri çalışmalar yapılmasına karar verir ve bu çalışmaları gerçekleştirecek kişi, kurum veya kuruluşları görevlendirir. c) Silah bırakan örgüt mensuplarının eve dönüşleri ile sosyal yaşama katılım ve uyumlarının temini için gerekli tedbirleri alır. ç) Bu Kanun kapsamında yapılan çalışmalar ile alınan tedbirlere ilişkin kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesini sağlar. d) Alınan tedbirlere ilişkin uygulama sonuçlarını izler ve ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlar. e) Gerekli mevzuat çalışmalarını yapar. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. 57

58 Elazığ İli Baskil İlçesi Merkez Bucağı Yürekli Köyünün Aynı İlin Merkez İlçe Merkez Bucağına Bağlanması Hakkında Karar yayımlandı. 1 Elazığ İli Baskil İlçesi Merkez Bucağı Yürekli Köyünün aynı ilin Merkez İlçe Merkez Bucağına bağlanması, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve (D) bentlerine göre uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür / R.G. Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi ve Eylem Planı ( ) ile İlgili Yüksek Planlama Kurulunun 13/5/2014 Tarihli ve 2014/7 Sayılı Kararı yayımlandı. Yüksek Planlama Kurulunca; Milli Eğitim Bakanlığının 29/1/2014 tarihli ve sayılı yazısı ile Kalkınma Bakanlığının 13/3/2014 tarihli ve 1463 sayılı yazısı dikkate alınarak; Milli Eğitim Bakanlığı koordinatörlüğünde ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile sosyal tarafların görüşleri alınarak hazırlanan ekli Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi ve Eylem Planı ( ) nın kabulüne, karar verilmiştir / R.G. 2014/6574 sayılı Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük yayımlandı. MADDE 1 27/11/1973 tarih ve 7/7551 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük 58

59 yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür / R.G. 2014/6537 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar yayımlandı. 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 25/6/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu nca 30/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. 2014/6565 sayılı Bazı Andlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar yayımlandı. Karara Ekli listede imza yeri ve tarihleri ile adları yazılı anlaşmaların 59

60 yürürlüğe girdiği tarihlerin aynı listede belirtildiği şekilde tespit edilmesi; Dışişleri Bakanlığının anılan listede tarih ve sayıları belirtilen yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 30/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. 60

61 / R.G. Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. 61

62 / R.G. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 1/7/2014 Tarihli ve 5104 Sayılı Kararı yayımlandı. MADDE 1 8/3/2012 tarih ve 3727 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı nın bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 2/12/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esasları Hakkında Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. 3D İncerta Belgelendirme Mühendislik Gözetim ve Denetim Ltd. Şti. nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/ ) yayımlandı. MADDE 1 (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2530 kimlik kayıt numarası 62

63 tahsis edilen ve Bağdat Cad. Soylu Apt. No: 161 Kat: 4 Daire: 8 Göztepe Kadıköy/İSTANBUL adresinde bulunan 3D İncerta Belgelendirme Mühendislik Gözetim ve Denetim Ltd. Şti., 10/7/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) çerçevesinde Ek-1 de yer alan kapsamda performansın değişmezliğinin değerlendirmesi ve doğrulaması faaliyetini yürütmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür / R.G. ERA Laboratuvarları A.Ş. nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/ ) yayımlandı. MADDE 1 (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2184 kimlik kayıt numarası tahsis edilen ve TOSB TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi 1.Cad. 15. Yol No:1 Şekerpınar-Çayırova/KOCAELİ adresinde bulunan ERA Laboratuvarları A.Ş. 10/7/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) çerçevesinde Ek- 1 de yer alan kapsamda performansın değişmezliğinin değerlendirmesi ve doğrulaması faaliyetini yürütmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür / R.G. BVA Belgelendirme ve Dış Ticaret Ltd. Şti. nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/ ) yayımlandı. 63

64 MADDE 1 (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2344 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan ve Gayrettepe Mah.Yıldız Posta Caddesi Akın Sitesi 1.Blok No:6 Kat:4 Daire Beşiktaş-İstanbul/TÜRKİYE adresinde bulunan BVA Belgelendirme ve Dış Ticaret Ltd. Şti. 10/7/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) çerçevesinde Ek-1 de yer alan kapsamda performansın değişmezliğinin değerlendirmesi ve doğrulaması faaliyetini yürütmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür / R.G. Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 27/3/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. GEÇİCİ MADDE 11 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 14 üncü maddesi çerçevesinde taşınırları, taşınmazları ve personeli Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna devredilen özel hastaneler, mezkur maddenin ikinci fıkrasında yer alan süre içerisinde ruhsatında yer alan hakları ile aynı il içerisinde taşınabilir veya faaliyette olma şartı aranmaksızın devredilebilir. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek 2 sayılı Özel Hastane Müeyyide Formu nun (3) numaralı satırının 1. Tespit sütununda yer alan yüzde ibaresi binde olarak, (20) numaralı satırının 1. Tespit sütununda 64

65 yer alan yüzde ibaresi binde olarak, (21) numaralı satırının 2. Tespit sütununda yer alan onu ibaresi altısı olarak ve aynı formun açıklamalar başlıklı bölümünün (d) bendinde yer alan ve (d) de ibaresi ve (ç) de olarak değiştirilmiştir. MADDE 3 Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesi 1/7/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür / R.G. Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği yayımlandı. Bu Tebliğin amacı, deniz araçları için işletmecilerinin veya donatanlarının yaptırmak zorunda oldukları mali sorumluluk sigortasına ilişkin tarife ve talimatı belirlemektir. Aşağıda belirtilen kaza başına maddi teminat tutarı ile ölüm, sakatlık ve tedavi giderleri teminat tutarları, yolcu dışındaki üçüncü şahıslara verilen zararlar için de uygulanır. a) Yolcu sayısı 13 ten az olan deniz araçları b) Yolcu sayısı 13 veya daha fazla olan deniz araçları Bagaj Başına Asgari Teminatlar (¹)(²) A. Maddi Teminat Araç Başına SDR SDR SDR SDR Kaza Başına (³) Yolcu/Araç Kapasitesi X 1.125/6.350 SDR Yolcu/Araç Kapasitesi X 2.250/ SDR B. Ölüm, Sakatlık ve Tedavi Giderleri Teminatı Kişi Kaza Başına Başına SDR SDR Yolcu Kapasitesi X SDR Yolcu Kapasitesi X SDR 65

66 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer / R.G. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/21) yayımlandı. Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde, 2015 yılının ilk yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanını kapsamaktadır.. * Ürün Flanşlar Dirsekler Kavisler Diğerleri Döşemelik mensucat Perdelik mensucat Döşemelik mensucat Perdelik mensucat Döşemelik mensucat Perdelik mensucat Döşemelik mensucat Perdelik mensucat Döşemelik mensucat Perdelik mensucat Döşemelik mensucat Perdelik Menşe veya İhracatçı Ülke Önlemin Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve No su Tebliğ No Önlemin Bitiş Tarihi Çin Halk Cumhuriyeti / / Çin Halk Cumhuriyeti / /

67 67 mensucat Döşemelik mensucat Perdelik mensucat Döşemelik mensucat Perdelik mensucat Döşemelik mensucat Perdelik mensucat Döşemelik mensucat Perdelik mensucat Döşemelik mensucat Perdelik mensucat Döşemelik mensucat Perdelik mensucat Döşemelik mensucat Perdelik mensucat Döşemelik mensucat Perdelik mensucat Döşemelik mensucat Perdelik mensucat Döşemelik mensucat Perdelik mensucat Döşemelik mensucat Perdelik mensucat Döşemelik mensucat Perdelik mensucat Döşemelik mensucat Perdelik mensucat Döşemelik mensucat Perdelik mensucat Döşemelik mensucat Perdelik mensucat Döşemelik mensucat Perdelik

68 mensucat Döşemelik mensucat Perdelik mensucat Döşemelik mensucat Perdelik mensucat Döşemelik mensucat Perdelik mensucat Döşemelik mensucat Perdelik mensucat Kıymeti kg.da (net ağırlık) 17,50 Euro'yu geçenler (Eni 150 cm'yi geçenler) Diğerleri (Eni cm'yi geçenler) Perdelik (tül perdeler dahil) Perdelik (tül perdeler dahil) Perdelik (tül perdeler dahil) Perdelik (tül perdeler dahil) Perdelik (tül perdeler dahil) Perdelik (tül perdeler dahil) Perdelik (tül perdeler dahil) Perdelik (tül perdeler dahil) Sentetik liflerden Sentetik liflerden Döşemelik mensucat Perdelik mensucat Döşemelik mensucat Perdelik mensucat Döşemelik mensucat Perdelik mensucat Döşemelik mensucat Perdelik mensucat Döşemelik mensucat 68

69 Perdelik mensucat Döşemelik mensucat Mono Etilen Glikol (MEG) Yalnızca camdan tencere, tava, çaydanlık kapaklar Transmisyon zincirleri Diğerleri Transmisyon zincirleri Diğerleri Bulgaristan / / Endonezya Hong Kong Çin Halk Cumhuriyeti / / Çin Halk Cumhuriyeti / / Aksamlar Bebek arabaları Çin Halk Cumhuriyeti Yalnızca bebek arabalarının şasileri Yalnız belirli salon tipi sıcak ve soğuk hava cihazları (fancoil) Çin Halk Cumhuriyeti Çin Halk Cumhuriyeti / / / / İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, 2 nci maddede belirtilen önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce tabloda yer alan maddelerin yerli üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların, ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını talep etme hakları mevcuttur. İlgili yerli üreticilerin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların başvurularını yeterli delillerle desteklemeleri esastır. 69

70 / R.G. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 17/7/2014 Tarihli ve 5951 Sayılı Kararı yayımlandı. Kurul Başkanlığının 16/7/2014 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 14/7/2014 tarih ve [70-01] sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; - Tasfiye Halinde Portigon A.G. Merkezi Düsseldorf İstanbul Merkez Şubesi nin kuruluş izninin, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 11 inci maddesinin (f) bendi uyarınca iptal edilmesine, - İşbu Kararın Resmî Gazete de yayımlanmasına karar verilmiştir / R.G. Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 17/7/2014 Tarihli ve 2014/2 Sayılı Kararı yayımlandı. 28 Haziran 2014 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 37. maddesi ile 2797 sayılı Yargıtay Kanununa eklenen Geçici 13. maddenin (b) bendi uyarınca; yeniden belirlenen Birinci Başkanlık Kurulunun tarih, 131 sayılı kararı ile hazırlanan iş bölümüne ilişkin karar tasarısını görüşmek üzere Yargıtay Büyük Genel Kurulu önceden belli edilen Perşembe günü saat: da 321 Üyenin katılımıyla gerçekleştirildi / R.G. 70

71 S & Q MART Kalite Güvenlik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2009/15) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2014/27) yayımlandı. MADDE 1 13/9/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan S & Q MART Kalite Güvenlik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2009/15) in 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki Geçici Madde 1 eklenmiştir. GEÇİCİ MADDE 1 (1) S & Q MART Kalite Güvenlik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2009/15) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM:2014/27) in yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla S & Q MART Kalite Güvenlik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nin Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) ve Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) kapsamındaki onaylanmış kuruluş statüsü 60 iş günü askıya alınmıştır. MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür / R.G. Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ yayımlandı. Bu Tebliğin amacı; 17/5/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında sera gazı emisyonlarının ve ilgili faaliyet verilerinin izlenmesi ve raporlanmasına dair usul ve esasları düzenlemektir. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 71

72 / İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/26) yayımlandı. (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan damping soruşturması başvurusu ile bu başvuruya ilişkin olarak söz konusu mevzuat kapsamında yapılan değerlendirmenin sonuçlarını içermektedir. (2) OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan başvuruda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) menşeli beyazlatılmamış kraftlayner kağıtlar ın Türkiye ye dampingli fiyatlarla ihraç edildiği ve bu durumun yerli üretim dalında zarara neden olduğu iddiasıyla anılan ülke menşeli söz konusu ürün ithalatına karşı önlem alınması talep edilmektedir. -- Karar ve işlemler MADDE 6 (1) Yapılan inceleme sonucunda; başvurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri içerdiği anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, ABD menşeli söz konusu ürün için, Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir. (2) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir. Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir. 72

73 / İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/28) yayımlandı. (1) 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yerli üretici Kale Kilit ve Kalıp Sanayii A.Ş. tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli topuzlu kapı kilidi (elektromekanik olanlar hariç), diğer kapı kilitleri (elektromekanik olanlar hariç), yalnız kapı kilitleri için silindir bareller ile kilit kasası maddelerinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin sona ermesi halinde damping ve zararın devam edeceği veya yeniden meydana geleceği gerekçesiyle nihai gözden geçirme soruşturması açılması istemiyle başvuruda bulunulmuştur. Başvuru aşamasında sunulan delillerden, başvurunun Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalının temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır. Mevcut önlem MADDE 4 (1) 31/7/2003 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2003/16 sayılı Tebliğ ile , , GTİP leri altında kayıtlı sırasıyla topuzlu kapı kilidi (elektromekanik olanlar hariç), diğer kapı kilitleri (elektromekanik olanlar hariç), yalnız kapı kilitleri için silindir 73

74 bareller ile kilit kasası ürünleri için ÇHC ye yönelik sırasıyla; 1,60 ABD Doları/Adet, 1,77 ABD Doları/Adet, 0,74 ABD Doları/Adet nispetlerinde ülke temelinde uygulanan dampinge karşı önlem mevcuttur. (2) 30/7/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/21 sayılı Tebliğ ile uygulamanın aynen devam etmesine karar verilmiş ve anılan önlem 30/7/2014 tarihine kadar uzatılmıştır. (3) 22/1/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2014/5) ile mevcut önlemin yürürlükte kalma süresinin sona ereceği ve bahse konu ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunabilecekleri ilan edilmiştir. Karar ve işlemler MADDE 6 (1) Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından ÇHC menşeli söz konusu eşya için Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir. (2) Başvuruya konu mevcut önlem, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir. (3) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir. 74

75 / Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No:3) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No:7) yayımlandı. MADDE 1 24/7/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No:3) nin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir. c) Türkiye den yabancı bir ülkeye karayolu veya demiryoluyla ihracına izin verilen bu Tebliğ kapsamı eşyanın sevkinde hareket gümrük idaresi tarafından belirlenen zorunlu güzergâh takip edilir. MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür / İlgili Hizmetler Standardı 4400 (İHS 4400) Finansal Bilgilere İlişkin, Üzerinde Mutabık Kalınan Prosedürlerin Uygulanmasına Yönelik İşler Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 39 yayımlandı. Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Finansal Bilgilere İlişkin, Üzerinde Mutabık Kalınan Prosedürlerin Uygulanmasına Yönelik İşler Standardının yürürlüğe konulmasıdır. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğin kapsamı, ekte yer alan İHS 4400 metninde belirlenmiştir. Dayanak 75

76 MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Tebliğde geçen; a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını, b) Denetçi: Bağımsız denetçiyi, c) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu, ifade eder. Yürürlük MADDE 5 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 6 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurum Başkanı yürütür / Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/7/2014 Tarihli ve 2014/58 Sayılı Kararı yayımlandı. TARİH : 16/7/2014 KARAR NO : 2014/58 KONU : Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi, Pınarbaşı ve Çiçek Mah. (Elbistan Şeker Fabrikası Alanına ait Parseller) İmar Planı Değişikliği Özelleştirme Yüksek Kurulunca; Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 17/6/2014 tarih ve 4379 sayılı yazısına 76

77 istinaden; 1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi, Pınarbaşı ve Çiçek Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 1/5000 ölçekli nazım imar planında ,97 m2 yüzölçümlü, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise ,87 m² yüzölçümlü Elbistan Şeker Fabrikası alanına, - Kentsel Gelişme Alanı, Sanayi Alanı, Küçük Sanayi Sitesi ve Bölgesel Park Alanı fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin, - Gelişme t Alanı, Ticaret Alanı, Sanayi Alanı, Küçük Sanayi Sitesi, t Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Tarımsal Niteliği Korunacak Alan, Dini Tesis Alanı, İlköğretim Alanı, Ortaöğretim Alanı, Sağlık Tesisi Alanı, Resmi Kurum Alanı, Aktif Yeşil Alan (Park), Teknik Altyapı Alanı, Dere (Kanal), Yol ve Otopark fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, - Gelişme t Alanı (E:2.00, Hmax:10 Kat), Ticaret Alanı (E:1.50, Hmax:5 Kat), Sanayi Alanı (E:1.00, Hmax: Yapının Teknolojik Özelliklerine Göre Belirlenecektir.), Küçük Sanayi Sitesi (E:0.60, Hmax:2 Kat), t Dışı Kentsel Çalışma Alanı (E:0.50, Hmax:6.50 m.), Dini Tesis Alanı, İlköğretim Alanı, Ortaöğretim Alanı, Sağlık Tesisi Alanı, Resmi Kurum Alanı, Aktif Yeşil Alan (Park), Teknik Altyapı Alanı, Dere (Kanal), Yol ve Otopark fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planının, onaylanmasına, 2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için ilgili Belediye Başkanlıklarına gönderilmesine karar verilmiştir. 77

78 / Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/7/2014 Tarihli ve 2014/59 Sayılı Kararı yayımlandı. TARİH : 16/7/2014 KARAR NO : 2014/59 KONU : İmar Planı. Özelleştirme Yüksek Kurulu nca; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nın 18/6/2014 tarih ve 4418 sayılı yazısına istinaden; 1- Kurulumuzun 2/4/2004 tarih ve 2004/22 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Tekel Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Göre Beldesi, Çayırlık Mahallesi, 7.432,02 m² yüzölçümlü, 80 ada, 3 no.lu parsele yönelik t Dışı Kentsel Çalışma Alanı (Emsal: 0,50; Hmax: 2 Kat) kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına, 2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Göre Belediye Başkanlığı na gönderilmesine, karar verilmiştir / Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/7/2014 Tarihli ve 2014/60 Sayılı Kararı yayımlandı. 78

79 TARİH : 16/7/2014 KARAR NO : 2014/60 KONU : İmar Planı. Özelleştirme Yüksek Kurulu nca; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nın 2/6/2014 tarih ve 4072 sayılı yazısına istinaden; 1- Kurulumuzun 18/7/2013 tarih ve 2013/106 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, İzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2876 ada 12 no.lu parsele yönelik Merkezi İş Alanı (MİA) (A-9, TAKS: 0.40, KAKS: 3.50), Park ve Yol kullanım kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan, Kurulumuzun 24/2/2014 tarih ve 2014/07 sayılı Kararı ile onaylanan, 11/3/2014 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin askı sürecinde yapılan itirazların reddedilmesine, 2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Konak Belediye Başkanlığı na gönderilmesine, karar verilmiştir / Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/7/2014 Tarihli ve 2014/60 Sayılı Kararı yayımlandı. TARİH : 16/7/2014 KARAR NO : 2014/60 KONU : İmar Planı. Özelleştirme Yüksek Kurulu nca; 79

80 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nın 2/6/2014 tarih ve 4072 sayılı yazısına istinaden; 1- Kurulumuzun 18/7/2013 tarih ve 2013/106 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, İzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2876 ada 12 no.lu parsele yönelik Merkezi İş Alanı (MİA) (A-9, TAKS: 0.40, KAKS: 3.50), Park ve Yol kullanım kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan, Kurulumuzun 24/2/2014 tarih ve 2014/07 sayılı Kararı ile onaylanan, 11/3/2014 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin askı sürecinde yapılan itirazların reddedilmesine, 2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Konak Belediye Başkanlığı na gönderilmesine, karar verilmiştir / Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/7/2014 Tarihli ve 2014/61 Sayılı Kararı yayımlandı. TARİH : 16/7/2014 KARAR NO : 2014/61 KONU : Niğde ili, Merkez ilçesi, Sarıköprü Mahallesi, 493 ada, 208 parsel no.lu gayrimenkulün özelleştirilmesi hk. Kurulumuzca; Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 29/5/2014 tarih ve 4023 sayılı yazısına istinaden; tta Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı, Niğde ili, Merkez ilçesi, Sarıköprü Mahallesi, 493 ada, 208 no.lu parseldeki 8.230,44 m² 80

81 yüzölçümlü Ticaret Alanı imarlı gayrimenkulün üzerindeki binalar ile birlikte bir bütün halinde, 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde Satış yöntemi ve Pazarlık Usulü uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca; 1. Satışa konu varlıkların, özelleştirme ihalesinde (Yedimilyonyediyüzseksenbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Mustafa GÖRÜŞ e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mustafa GÖRÜŞ ün sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, (Yedimilyonyediyüzotuzbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Aytekin TURCAN a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Aytekin TURCAN nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, (Yedimilyonbeşyüzyetmişsekizbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Zentar Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Zentar Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, (Yedimilyondörtyüzyetmişsekizbin) Türk Lirası bedelle dördüncü teklifi veren Metin IŞIL a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Metin IŞIL ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline dair verilen kararın onaylanmasına, 2. Bu karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına, karar verilmiştir / Özelleştirme Yüksek Kurulunun 16/7/2014 Tarihli ve 2014/62 Sayılı 81

82 Kararı yayımlandı. TARİH : 16/7/2014 KARAR NO : 2014/62 KONU : Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Yüksekalan Mahallesi, ada, 5 no.lu parseldeki 4.900,00 m2 yüzölçümlü ticaret alanı imarlı gayrimenkul Kurulumuzca; Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 28/5/2014 tarihli ve 3984 sayılı yazısına istinaden tta Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı, Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Yüksekalan Mahallesi, ada, 5 no.lu parseldeki 4.900,00 m2 yüzölçümlü ticaret alanı imarlı gayrimenkulün üzerindeki binalar ile birlikte satış yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca; 1- Satışa konu varlıkların özelleştirme ihalesinde (Onaltımilyonbeşyüzkırkbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ka Tasarım İnşaat ve Taahhüt Turizm Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ka Tasarım İnşaat ve Taahhüt Turizm Sanayi Ticaret Ltd. Şti. nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline ilişkin verilen kararın onaylanmasına, 2- Bu karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdare nin yetkili kılınmasına karar verilmiştir / Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 21 inci 82

83 Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlandı. MADDE 1 24/5/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 21 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usullerin (3.1) bölümünde yer alan şehir ve bölge plancı, ibaresinden sonra gelmek üzere matematikçi, ibaresi eklenmiştir / Mükerrer R.G. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmelik yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde görevlendirilme, şirket kurabilme, kurulu bir şirkete ortak olabilme ve/veya bu şirketlerin yönetimlerinde görev alabilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Bu Yönetmelik, Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde görevlendirilme, şirket kurabilme, kurulu bir şirkete ortak olabilme ve/veya bu şirketlerin yönetimlerinde görev alabilmelerine ilişkin hükümleri kapsar. Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 12/3/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır / R.G. 2014/6506 sayılı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük yayımlandı. MADDE 1 4/12/1973 tarih ve 7/7583 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü yürürlükten 83

84 kaldırılmıştır. MADDE 2 Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür / R.G. 2014/6582 sayılı Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Sığır Eti İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar yayımlandı. Ekli Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Sığır Eti İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 4/7/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri, 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu nca 9/7/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır / R.G. 2014/6579 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik yayımlandı. Ekli Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 26/6/2014 tarihli ve 3159 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu nca 30/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. 84

85 / R.G. 2014/6589 sayılı Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Ekli Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 80 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 30/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır / Mükerrer R.G. Gazze Yardım Kampanyası ile İlgili 2014/12 Sayılı Başbakanlık Genelgesi yayımlandı. İsrail in Filistin e bağlı Gazze Şeridi nde başlatmış olduğu askeri harekatta yüzlerce masum insan hayatını kaybetmekte, binlerce insan barınma, açlık, susuzluk ve sağlık problemleri ile yüz yüze gelmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, yardımlaşma ve dayanışma duygusunun yoğun olarak yaşandığı mübarek Ramazan ayında, halkımızın da beklentileri doğrultusunda; zor durumdaki dost ve kardeş Filistin halkı için her türlü yardım ve desteği sağlayacaktır. Bu amaçla, Başbakanlık tarafından bir yardım kampanyası başlatılmıştır. Yardım kampanyasına ait banka hesap numaraları genelge ekinde belirtilmiştir. Yardım kampanyası, Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından koordine edilecek; toplanan yardımlar Başbakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde bölgeye ulaştırılacaktır. Başlatılan bu yardım kampanyasında; 1. Valiliklerimiz, belediyelerimiz ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızca toplanan yardımlar ekte belirtilen hesap numaralarına aktarılacaktır. 85

86 2. Gerçek ve tüzel kişiler bu hesaplara doğrudan bağış yapabileceklerdir. 3. Sivil toplum kuruluşlarımızdan istekli olanlar, topladıkları yardımı bölgeye ulaştırmak üzere, şartlı veya şartsız bu hesaplara aktarabileceklerdir. 4. Tüm yardım toplama faaliyetleri, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacaktır. Halkımızın, ulusal ve yerel basınımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, kamu kurum ve kuruluşları ile her düzeydeki kamu görevlilerinin, meslek odalarının ve birliklerin, bir insanlık görevi olan bu yardım kampanyasına gönüllü olarak her türlü desteği vereceklerine inancımız tamdır. Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim. GAZZE YARDIM KAMPANYASI BANKA HESAP NUMARALARI Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi SWİFT TCZBTR2A Vakıfbank Ankara Meşrutiyet Şubesi SWİFT TVBATR2A TR TL TR USD TR EUR TR GBP TR TL TR USD TR EUR Gerçek ve tüzel kişiler bu hesaplara havale ücreti ödemeksizin doğrudan bağış yapabilecekleri gibi, Diyanet İşleri Başkanlığınca duyurulacak GSM operatörlerinin SMS numarasına Gazze yazarak belirlenen miktarda bağışta bulunabileceklerdir. 86

87 / R.G. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/64) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/36) yayımlandı. MADDE 1 4/9/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/64) in 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 10 (1) Yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 1/12/2013 tür. Bu tarihe kadar tamamlanamayan projeler yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde kendi kaynakları ile on dört ayı aşmamak üzere verilecek süre içinde tamamlanır. MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür / R.G. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 21/7/2014 Tarihli ve 2014/64 Sayılı Kararı yayımlandı. Özelleştirme Yüksek Kurulu nca, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) nın 10/06/2014 tarihli ve 4246 sayılı yazısına istinaden; Kurulumuzun 15/03/2013 tarihli ve 2013/56 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Çatalağzı Termik Santrali (Santral) nin ve Santral tarafından kullanılan taşınmazların Varlık Satışı yöntemiyle özelleştirilmek üzere 29/04/2014 tarihinde yapılan ihale 87

88 sonucunda İhale Komisyonu tarafından; 1) Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Santral ile Santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme ihalesinde; (Üçyüzellibirmilyon) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Demir Madencilik Petrol Ürünleri Enerji İnşaat Liman Gemi-Yat Yapım Turizm Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Demir Madencilik Petrol Ürünleri Enerji İnşaat Liman Gemi-Yat Yapım Turizm Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, (Üçyüzellimilyon) ABD Doları bedelle ikinci teklifi veren Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, (Üçyüzyirmibeşmilyon) ABD Doları bedelle üçüncü teklifi veren Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline şeklinde verilen nihai kararın onaylanmasına, 2) Satış Sözleşmesi ve konu ile ilgili diğer hususların belirlenmesi, Satış Sözleşmesinin imzalanması ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi hususunda İdare nin yetkili kılınmasına karar verilmiştir. 88

89 / R.G. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 21/7/2014 Tarihli ve 2014/65 Sayılı Kararı yayımlandı. Özelleştirme Yüksek Kurulu nca; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) nın 18/06/2014 tarih ve 4427 sayılı yazısına istinaden, Kurulumuzun tarih ve 2011/17 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Zühtüpaşa Mahallesi, Kalamış-Fener Caddesi mevkiinde bulunan Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı nın, bir bütün halinde 30 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi yöntemi ile özelleştirilmesine ilişkin İhale Komisyonu tarafından yapılan tarihli nihai pazarlık görüşmeleri sonucunda; 1) (Altıyüzaltmışdörtmilyon) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. ye İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının verilmesine, Tek- Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. nin İşletme Hakkı Devri Sözleşmesi ni imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 2) (Altıyüzellidörtmilyon) ABD Doları bedelle ikinci yüksek teklifi veren Safi Gayrimenkul ve Yatırımları Sanayi Ticaret A.Ş. ye İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının verilmesine, Safi Gayrimenkul ve Yatırımları Sanayi Ticaret A.Ş. nin İşletme Hakkı Devri Sözleşmesi ni imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 3) (Altıyüzmilyon) ABD Doları bedelle üçüncü yüksek teklifi veren Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. - Yılport Holding A.Ş. Ortak Girişim Grubu na İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının 89

90 verilmesine, Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. - Yılport Holding A.Ş. Ortak Girişim Grubu nun İşletme Hakkı Devri Sözleşmesi ni imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline, 4) İşletme Hakkı Devri Sözleşmesi nin imzalanması ve devir ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında İdare nin yetkili kılınmasına, karar verilmiştir. 26 Temmuz 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : DÜZELTME 24/7/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete nin 89 uncu sayfasında yer alan ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI ibaresi KARAR şeklinde, 176 ncı sayfasında yer alan Yüksek Kurulunun ibaresi ise İdaresi Başkanlığının olarak düzeltilmiştir / R.G. Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulunun 19/6/2014 Tarihli ve 2014/1 Sayılı Kararı yayımlandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı nın 3/6/2014 tarihli ve sayılı davet yazısı ve toplantı gündemi çerçevesinde 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun un 3 üncü maddesine göre Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu nca 19/6/2014 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda ekte yer alan 2014/1 sayılı karar alınmıştır. 90

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 )

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 45 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Taslağı Maliye Bakanlığından: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 45) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 10/07/2014 Sayı: 2014/35 Ref : 6/35. Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/20 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 10/07/2014 Sayı: 2014/35 Ref : 6/35. Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/20 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 10/07/2014 Sayı: 2014/35 Ref : 6/35 Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/20 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 10/07/2014 tarihli ve 29056 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

vergisi, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde yer alan eğlence

vergisi, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde yer alan eğlence 11.07.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/93 KONU: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 15 inci maddesindeki ilan ve reklam vergisi, 21 inci maddesinin birinci

Detaylı

01.01.2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 6 PUANA KADAR SOSYAL SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

01.01.2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 6 PUANA KADAR SOSYAL SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26/07/2013/153-1 01.01.2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 6 PUANA KADAR SOSYAL SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 5084 sayılı Kanun un sigorta primi işveren

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

Plastik Sektörüne Profesyonel Bakış Açısı

Plastik Sektörüne Profesyonel Bakış Açısı Plastik Sektörüne Profesyonel Bakış Açısı HİZMETLERİMİZ ve Hızlı Çözümler Gümrük Müşavirliği İthalat İşlemleri, İhracat İşlemleri, Transit İşlemleri, Antrepo İşlemleri, Devir İşlemleri, Serbest Bölge İşlemleri

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 07/11/2014 Sayı: 2014/84 Ref : 6/84. Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/34 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 07/11/2014 Sayı: 2014/84 Ref : 6/84. Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/34 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 07/11/2014 Sayı: 2014/84 Ref : 6/84 Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/34 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 07/11/2014 tarihli ve 29168 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

Konu: 2017/9917 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar da bazı değişiklikler yapılmıştır.

Konu: 2017/9917 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar da bazı değişiklikler yapılmıştır. No: 2017/24 Tarih: 27.02.2017 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:1 Flora Residence K:11 D.141-142 Ataşehir/İSTANBUL Tel : 0.216.340

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 31/07/2014 Sayı: 2014/43 Ref : 6/43

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 31/07/2014 Sayı: 2014/43 Ref : 6/43 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 31/07/2014 Sayı: 2014/43 Ref : 6/43 Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/22 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. 25/07/2014 tarihli ve 29071 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 22/07/2014 Sayı: 2014/41 Ref : 6/41. Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/28 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 22/07/2014 Sayı: 2014/41 Ref : 6/41. Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/28 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 22/07/2014 Sayı: 2014/41 Ref : 6/41 Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/28 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 22/07/2014 tarihli ve 29068 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 05.04.2012/78-1 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI ÖZET : Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen Geçici 29 uncu maddede - 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet- Devret

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Çeşitli Vergi Düzenlemeleri İçeren 6519, 6525 ve 6527 Sayılı Kanunlar Hakkında Bilgilendirme DUYURU NO:2014/18

Çeşitli Vergi Düzenlemeleri İçeren 6519, 6525 ve 6527 Sayılı Kanunlar Hakkında Bilgilendirme DUYURU NO:2014/18 İstanbul, 17.03.2014 Çeşitli Vergi Düzenlemeleri İçeren 6519, 6525 ve 6527 Sayılı Kanunlar Hakkında Bilgilendirme DUYURU NO:2014/18 1. 6519 Sayılı Kanun ile Yapılan Vergi Düzenlemeleri: 6519 sayılı Askerlik

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ enel Teşvi Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları üyük Ölçekli Yatırımların Teşviki S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S Vergi

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.10.2016/114-1 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ de 28/2/2008 tarihli

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

Söz konusu değişikliklerin yürürlük tarihi 6728 sayılı Kanunun yayım tarihi (9/8/2016) olarak belirlenmiştir

Söz konusu değişikliklerin yürürlük tarihi 6728 sayılı Kanunun yayım tarihi (9/8/2016) olarak belirlenmiştir 1 Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında bina inşaat harcı istisnası Damga Vergisi- Emlak vergisi Durumu Belediye Gelirleri Kanunu 48 nolu Genel Tebliği ile ( 29.09.2016) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7557 YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4283 Kabul Tarihi : 16/7/1997 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ ÖZET : Belediye Gelirleri Kanunun 96/B Maddesinin, bazı vergi ve harçların

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32.

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32. Büyük Ölçekli Yatırımlar & Bölgesel Teşvikler & Stratejik Yatırımlar Genel Açıklamalar 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

BAZI KANUNLAR İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI KANUNLAR İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 12113 BAZI KANUNLAR İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6487 Kabul Tarihi : 24/5/2013 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 11/6/2013 Sayı : 28674 Yayımlandığı

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5)

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) 30 Eylül 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29843 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ

Detaylı

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Dair Tebliğ (No: 2016/1) (06.02.2016 t. 29616 s. R.G.) MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 5

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Dair Tebliğ (No: 2016/1) (06.02.2016 t. 29616 s. R.G.) MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 5 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Dair Tebliğ (No: 2016/1) (06.02.2016 t. 29616 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Betonstar Mak. San. ve Tic. A.Ş. tarafından

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2005-12

SİRKÜLER RAPOR 2005-12 ULUSLARARASI DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. www.dmf.com.tr dmf@dmf.com.tr Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya, Ankara Tel: 0.312.428 67 50 Faks: 0.312.428 67 53 SİRKÜLER RAPOR 2005-12

Detaylı

Sirküler Rapor 08.10.2014/182-1

Sirküler Rapor 08.10.2014/182-1 Sirküler Rapor 08.10.2014/182-1 KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 37) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 20) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 22 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 12/12/2014 Sayı: 2014/117 Ref : 6/117

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 12/12/2014 Sayı: 2014/117 Ref : 6/117 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 12/12/2014 Sayı: 2014/117 Ref : 6/117 Konu: MALEZYA VE VİETNAM MENŞELİ/ÇIKIŞLI BAZI EŞYANIN İTHALATINA YÖNELİK SORUŞTURMA AÇILMIŞTIR 12/12/2014 tarihli ve 29203 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2014/9)

KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2014/9) Ekonomi Bakanlığından: KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2014/9) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; ek-1/a, ek-1/b ve ek-2 deki listelerde gümrük

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 Konu: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANMIŞTIR. A. Genel Bilgi 30/06/2014 tarihli ve 29046 sayılı

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 11/08/2014 Sayı: 2014/55 Ref : 6/55

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 11/08/2014 Sayı: 2014/55 Ref : 6/55 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 11/08/2014 Sayı: 2014/55 Ref : 6/55 KONU: ÇEŞİTLİ ÜLKELER MENŞELİ 54.07 GTP Lİ EŞYANIN İTHALİNDE UYGULANAN DAMPİNGE KARŞI ÖNLEMLERİN BULGARİSTAN ÜZERİNDEN YAPILAN İTHALAT NEDENİYLE

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59 KONU: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA AÇILAN TARİFE KONTENJANININ BAŞVURU, DAĞITIM VE KULLANIM USUL VE ESASLARI BELİRLENMİŞTİR. A. Genel Bilgi 30/06/2014

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 05/05/2014 Sayı: 2014/8 Ref : 6/8

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 05/05/2014 Sayı: 2014/8 Ref : 6/8 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 05/05/2014 Sayı: 2014/8 Ref : 6/8 Konu: 4202 GTP Lİ EŞYANIN İTHALATINDA AÇILAN TARİFE KONTENJANININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BELİRLENMİŞTİR. A. Genel Bilgi 08/04/2014 tarihli

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2016/147

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2016/147 28.12.2016/ÇARŞAMBA ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2016/147 Konu: 15/7/2016 Tarihli ve 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENĐ TEŞVĐK K SĐSTEMS STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVĐK SĐSTEMĐ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 55, 2005 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * I. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 29 Aralık 2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazete de; Anadolu Finans Kurumu

Detaylı

Sirküler Rapor /232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor /232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor 31.12.2014/232-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 287 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2015 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2015/22

SİRKÜLER NO: 2015/22 27.04.2015 SİRKÜLER NO: 2015/22 Konu: Yatırım Teşvik Uygulamalarında Değişiklik Hk. 8 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/7496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda

Detaylı

İstanbul, DUYURU NO:2013/15

İstanbul, DUYURU NO:2013/15 İstanbul, 02.01.2013 Bazı Vergi Kanunlarında Yer Alan Tevkifat Nispetleri, Damga Vergisi ve Harç Oranları ile Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Çeşitli Vergi, Fon ve Kesintilere İlişkin Oran ve Tutarların

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili bazı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN 7387 BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3996 Kabul Tarihi : 8/6/1994 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/6/1994 Sayı: 21959 Yayımlandığı

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 22/07/2014 Sayı: 2014/40 Ref : 6/40

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 22/07/2014 Sayı: 2014/40 Ref : 6/40 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 22/07/2014 Sayı: 2014/40 Ref : 6/40 Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/26 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR (ABD MENŞELİ BEYAZLATILMAMIŞ KRAFTLAYNER KAĞITLAR İÇİN

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: 25 Ocak 2014 Sayı : 28893 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 Maliye Bakanlığından: PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2014/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Ağustos 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28743 Mükerrer YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ

Detaylı

Sirküler Rapor /17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor /17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor 02.01.2014/17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 285 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2014 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) TARİH //2016 SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU 5746 Sayılı

Detaylı

DUYURU. Üyelerimize ve Kamuoyuna önemle duyurulur.

DUYURU. Üyelerimize ve Kamuoyuna önemle duyurulur. DUYURU 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

SİRKÜLER 2017/16. : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapan Karar Yayımlandı.

SİRKÜLER 2017/16. : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapan Karar Yayımlandı. SİRKÜLER 2017/16 24.02.2017 KONU : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapan Karar Yayımlandı. 22 Şubat 2017 tarihli ve 29987 sayılı Resmi Gazete de 2017/9917 sayılı Yatırımlarda

Detaylı

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/51) ( T R.G.)

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/51) ( T R.G.) Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam (TEBLİĞ NO: 2016/51) (21.12.2016 T. 29925 R.G.) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları

Detaylı

SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI)

SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI) SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI) MADDE 1-6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun; 1) 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde

Detaylı

SİRKÜLER 2016/13. : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı.

SİRKÜLER 2016/13. : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı. SİRKÜLER 2016/13 04.03.2016 KONU : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı. 26 Şubat 2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmi Gazete de Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Detaylı

No: 2012/54 Tarih:

No: 2012/54 Tarih: No: 2012/54 Tarih: 05.04.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE

45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE 45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE ĠLĠġKĠN TABLONUN DOLDURULMASINDA BELEDĠYELERCE YAPILACAK ĠġLEMLERE ĠLĠġKĠN REHBER 1. Amaç 6527 sayılı Bazı

Detaylı

KONU: 2014 YILINDA KULLANILACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ VE GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN DİĞER HAD VE TUTARLAR

KONU: 2014 YILINDA KULLANILACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ VE GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN DİĞER HAD VE TUTARLAR KONU: 2014 YILINDA KULLANILACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ VE GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN DİĞER HAD VE TUTARLAR 285 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre belirlenen had ve tutarlar aşağıdaki gibidir;

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

2016 ARALIK AYINDA RESMİ GAZETE DE YAYINLANAN MEVZUAT İCMALİ

2016 ARALIK AYINDA RESMİ GAZETE DE YAYINLANAN MEVZUAT İCMALİ 2016 ARALIK AYINDA RESMİ GAZETE DE YAYINLANAN MEVZUAT İCMALİ 1 Aralık 2016 / Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2016/39) nde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

/ TL nin altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı,

/ TL nin altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, 28.12.2017/160-1 MALUL VE ENGELLİLERE MOTOR SİLİNDİR HACMİNE BAKILMAKSIZIN, HESAPLANMASI GEREKEN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VE DİĞER HER TÜRLÜ VERGİLER DÂHİL BEDELİ 200.000 TL NİN ALTINDA OLAN TAŞITLARDA ÖTV

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yazı ekinde olup, eskiye göre değişen hususları şu şekilde özetleyebiliriz:

2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yazı ekinde olup, eskiye göre değişen hususları şu şekilde özetleyebiliriz: Sayı: YMM.03.2010-73 Konu: 2010/926 sayılı BKK (30 Eylül 2010 tarihli 27715 sayılı Resmi Gazete) İZMİR. 8.10.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 6009 sayılı Kanunla yapılan değişiklik gereği Geçici 67. Maddeyle

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

Sirküler Rapor 17.03.2014/81-1 BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sirküler Rapor 17.03.2014/81-1 BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 17.03.2014/81-1 BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 10.02.2014 tarihli ve 2014/ 5973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 19.12.2012

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2017/007 03.02.2017 Konu: Konutlarda KDV Oranlarını Değiştiren ve Bazı Beyaz Eşyaların ÖTV Oranını Sıfırlayan BKK Yayımlandı. 03.02.2017 Tarih ve 29968 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2017/9759 Sayılı

Detaylı

2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR

2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR Sirküler Rapor 27.05.2013/117-1 2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR ÖZET : 2013 yılı Emlak Vergisi ile Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/32) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/32) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler 30 Aralık 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26392 Dış Ticaret Müsteşarlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/32) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor Mevzuat /5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 290 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2016 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda

Detaylı

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK 1891 SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.11.1970, No : 7/1564 Dayandığı

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN KANUN NO: 4957 TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 24 Temmuz 2003 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 1 Ağustos 2003 - Sayı: 25186 MADDE 1.- 12.3.1982 tarihli ve 2634

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 02.09.2016 Sayısı 51 Özü İlçemiz Merkez mahallelerini kapsayan toplamda 103 adet sokak ve mevcutta bulunan caddelerin isimlerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, Gündemin 3. Maddesi; Gündemimizin

Detaylı

5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5)

5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Yasal Düzenleme

Detaylı

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Ekonomist 1/1 1 1.428,00 TL.

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Ekonomist 1/1 1 1.428,00 TL. Karar Tarihi : 01.09.2014 Karar No : 41850698.301.05-159 Konu : Sözleşmeli Personel Ücreti Belirlenmesi. KARAR : Belediyemiz Teknik Hizmet sınıfında münhal bulunan birinci (1.) dereceli Ekonomist kadrosunda,

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/1 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/1 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/1 TARİH: 02.01.2014 KONU Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had Ve Tutarlar İle Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulamasına İlişkin 285 No.lu

Detaylı

HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Altyapı ve Çevre İzleme Daire Başkanlığı ANKARA / 25 AĞUSTOS 2014

HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Altyapı ve Çevre İzleme Daire Başkanlığı ANKARA / 25 AĞUSTOS 2014 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Altyapı ve Çevre İzleme Daire Başkanlığı ANKARA / 25 AĞUSTOS 2014 DAP GAP KOP VE DOKAP KALKINMA BÖLGELERİNDE HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ AMAÇ Bölgesel gelişmişlik

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı

* Serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV den istisna edilmiştir. (Madde:5, yürürlük 25 Kasım 2016),

* Serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV den istisna edilmiştir. (Madde:5, yürürlük 25 Kasım 2016), TARİH : 25/11/2016 SİRKÜLER NO : 2016/137 6761 SAYILI KANUNLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI: 25 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda

Detaylı

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU 2017-005 Konu : Belediye Gelirleri Kanunu nda yer alan çevre temizlik vergisi ile ilgili maktu tutarlar yeniden değerleme oranında artırılması ve 2017 yılında uygulanacak emlak

Detaylı