Pazarlamada Yeni Açılımlarla Üstünlük Sağlama / Business Success via New Visions on Marketing

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Pazarlamada Yeni Açılımlarla Üstünlük Sağlama / Business Success via New Visions on Marketing"

Transkript

1 i Pazarlamada Yeni Açılımlarla Üstünlük Sağlama / Business Success via New Visions on Marketing F. Zeynep Bilgin * Marmara Üniversitesi, İstanbul Emine Çobanoğlu Marmara Üniversitesi, İstanbul A. Müge Yalçın Marmara Üniversitesi, İstanbul * Yazarların isimleri alfabetik sıralama ile yer almaktadır.

2 ii Yay n No : 1663 flletme-ekonomi Dizisi : Bas - Temmuz STANBUL ISBN X Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da- t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi Bask - Cilt Kapak Resim Kapak Tasar m : Beta Bas m A.fi. : Kahraman Ofset : F. Zeynep Bilgin : Gülgonca Çarp k Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 iii İÇİNDEKİLER Önsöz vii Bizden de bir Söz ix Katılımcılar Hakkında Notlar xi Giriş: Yeni Açılımlar F. Zeynep Bilgin, Emine Çobanoğlu & A. Müge Yalçın Bölüm I: Ürün Markası ve Değeri Türk Markalarının Uluslararası Pazarlardaki Durum Analizi İrem Eren-Erdoğmuş 2. Üretici Açısından Ürün ve Hizmetlerde Tüketici Çağırışımı Geliştirmek: Üretici Markası Oluşturmak T. Sabri Erdil 3. Pazarlama Varlıkları ve Muhasebesi Asuman Atik Bölüm II: Kurumsal Kimlik ve İmaj Perspektifleri Kurum Kimliği Boyutları ile Modelleme ve Üniversite Çevresi için Öneriler Emine Çobanoğlu & A. Müge Yalçın 5. Türkiye deki Dört Otomobil Üreticisinin Kurumsal İmaj Yönetimi Yaklaşımlarının Karşılaştırılması Elif Karaosmanoğlu & Zeynep Bilgin 6. Kurumsallaşma Pazarlama - Kurumsal Yönetim Üzerine Bir Yorum Mehtap Sümersan - Köktürk &, Şirin Odabaş - Kont Bölüm III: Ağ İlişkileri Pazarların Bir Ağ Olarak Araştırılması: Bazı Düşünce ve Yorumlar Gerhard A. Wührer

4 iv 8. Dağıtım Kanallarında İlişkisel Sermaye ve Yönetimi Serdar Pirtini 9. İnternet Bankacılığında E-Hizmet Kalitesi Boyutları: Ölçek Geliştirme ve Geçerliliği Aypar Uslu, E. Serra Yurtkoru & Beril Sipahi 10. Etnik Azınlıkların Girişimciliği: ABD den Bir Görüş Ven Sriram & Franklyn A. Manu Sonuç: Bütünsel Düşünceler F. Zeynep Bilgin, Emine Çobanoğlu & A. Müge Yalçın Ek: Ortak Kavramların Belirlenmesinde Bir Yöntem Meta Analizi

5 v CONTENTS Preface vii A word from us ix Notes on the Contributors xvii Introduction: New Visions F. Zeynep Bilgin, Emine Çobanoğlu & A. Müge Yalçın Part I: Product Brand and its Value Internationalization of Turkish Brands: A Strategic Evaluation İrem Eren-Erdoğmuş 2. Producers Consumer Recall Improvement for Goods and Services: Building Manufacturer Brands T. Sabri Erdil 3. Marketing Assets and their Accounting Asuman Atik Part II: Corporate Identity and Image Perspectives Building a Model With Corporate Identity Dimensions and Some Suggestions for a University Environment Emine Çobanoğlu & A. Müge Yalçın 5. Comparison of Corporate Image Management Approaches of Four Automobile Manufactures in Turkey Elif Karaosmanoğlu & Zeynep Bilgin 6. A Comment on Institutionalization Marketing Corporate Management Mehtap Sümersan - Köktürk &, Şirin Odabaş - Kont Part III: Network Relations Research in Markets as Networks: Some Thoughts and Comments Gerhard A. Wührer

6 vi 8. Relational Capital and its Management in Distribution Channels Serdar Pirtini 9. E-service Quality Dimensions at Internet Banking: Scale Development and its Validity Aypar Uslu, E. Serra Yurtkoru & Beril Sipahi 10. Ethnic Minority Entrepreneurship: A View from the US Ven Sriram & Franklyn A. Manu Conclusion: Holistic Thoughts F. Zeynep Bilgin, Emine Çobanoğlu & A. Müge Yalçın Appendix: Methodology for Determining the Common Concepts - A Meta Analysis

7 vii ÖNSÖZ Değerli meslektaşımız Prof. Dr. Tuncay Kocamaz, Türkiye de pazarlama ve işletmecilik bilim ve uygulamalarının gelişiminde önemli rol oynamış bir avuç akademisyenden biridir. Şöyle ki, 1960 lı yılların sonuna doğru, Türkiye İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri ile ABD Michigan State Üniversitesi arasında yapılmış bir Değişim Projesi kapsamında seçilmiş az sayıda genç asistan, işletmecilik eğitimi ve öğretiminin çok ileri olduğu bu üniversiteye gönderilerek değişik dallarda MBA programlarına katılmışlardır. Bu arkadaşlarımızın hemen hepsi büyük başarılarla yurda dönerek kendi akademilerinde ve faklı üniversitelerde görev almışlardır. Bugün bu gruptaki öğretim üyelerinin yetiştirdiği binlerce öğrenci, ülkenin çeşitli işletmelerinde yöneticilik ve önemli görevler üslenmişlerdir. Prof. Tuncay Kocamaz da, hatırlatılmasa kimsenin sözünü etmediği bu proje grubundaki isimsiz kahramanların en önemlilerinden biridir. Pazarlamayı anavatanında öğrenen ve uygulamalara da çok yakından vakıf olan, bunları öğrencilerine çok iyi bir şekilde aktaran Prof. Kocamaz, temel pazarlama, pazarlamanın dağıtım kanalları ve lojistik alanlarında binlerce öğrenci yetiştirmiş ve birçok öğretim üyesinin gelişimine de önemli katkılarda bulunmuştur. Üstelik de Marmara Üniversitesi gibi Türkiye nin en saygın eğitim kurumlarından birinde ve İngilizce olarak. Prof. Tuncay Kocamaz ın meslekî özgeçmişini ve eserlerini anlatmak bu yazının konusu dışında kalır ama kişiliği hakkında ben ve bütün meslektaşlarımızın kesinlikle söyleyeceği olumlu noktalara kısaca değinmeden geçemeyiz. Prof. Tuncay Kocamaz çok iyi üreten, verimli, işine düşkün ve ciddî bir bilim adamı olduğu gibi, aynı zamanda çok iyi bir aile babası, eş ve çok iyi bir dost ve arkadaştır. Hiç kimseyi kırmayacak kadar nazik, zarafet dolu bir kişilik yapısına sahiptir. Prof. Tuncay Kocamaz polemiklerden ve gereksiz beşerî hırslardan uzak durmuş, tertemiz ve dolu dolu bir akademik hayat yaşamıştır. Hocamız, bütün öğrencileri ve meslektaşları tarafından çok sevilen ve sayılan, akademik hayatımızda muhabbetini ve varlığını daima arayacağımız çok değerli bir insandır. Kendisine sağlıklı mutlu neşeli huzurlu bir emeklilik dilerken, bize ışık tutmaya devam etmesini arzuluyoruz. Prof. Dr. Ömer Baybars Tek Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Haziran 2006

8 ix BİZDEN DE BİR SÖZ Üniversitemize 35 yılı aşkın bir süre emek vermiş olan Sn. Prof. Dr. Tuncay Kocamaz hocamız; bu yıl emekli oluyor. Hocamız, yıllar boyu Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Başkanımız olarak görev yapmanın yanı sıra; son senelerde de bölüm başkanlık görevini de özveri ile yürüttü. Biz akademisyenlere ve öğrencilerine uzun senelerdir yaptığı çok değerli katkılarına bir teşekkür olarak Tuncay Hoca mıza bir sürpriz yapmak istedik ve bu kitabı hazırladık. Bu esere katkıda bulunan ve Tuncay Bey ile çeşitli dönemlerde bilimsel düşünce üretme şansına sahip değerli meslektaşlarımız, çalışmalarını hocamızın anısına bu kitap için hazırladılar. PAZARLAMADA YENİ AÇILIMLARLA ÜS- TÜNLÜK SAĞLAMA isimli bu eseri, değerli hocamız Prof. Dr. Tuncay Kocamaz a ithaf etmekten gurur ve mutluluk duyuyoruz. Hedef kitlesi bir yanda iş dünyasındaki yenilikleri yakından izleyen yöneticiler olan bu kitabın, çeşitli pazarlama derslerine ek kaynak olarak akademisyenler için de yararlı bir eser olacağı inancındayız. Bu kitap; aynı zamanda Türk pazarlama literatürüne de önemli bir katkıda bulunmaktadır. Kitabın düşünce aşamasında bize en güzel fikirlerle destek olan, anabilim dalımızın değerli hocalarından Prof. Dr. Mehtap Köktürk e; kitabın yayınlanabilmesi için desteğini sunan BETA Yayıncılık tan Sn. Seyhan Satar a, BAYMAK tan Sn. Murat Akdoğan a; İngilizce bölümleri hızla hatalardan arındıran Robert College eğitmenlerinden Sandra Çorbacıoğlu na ve Ron Mallinder a; yayına hazırlık sürecindeki dikkatli, hızlı, sabırlı ve titiz çalışmaları ile bize destek veren Araştırma Görevlisi Büke Korun a teşekkür ediyoruz. Bilgisi, deneyimi, birikimi ve insan sevgisi; Tuncay Hocamız ın bizlerle olan bağlarını daima sıcak tutacaktır. F. Zeynep Bilgin Emine Çobanoğlu Müge Yalçın Haziran 2006

9 xi KATILIMCILAR HAKKINDA NOTLAR Asuman Atik Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü nde Muhasebe ve Finansman anabilim dalında görev yapmaktadır. Lisans derecesini yine aynı bölümden, yüksek lisans ve doktora derecelerini M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce Muhasebe Finansman alanında almıştır. Yüksek lisans ve doktora çalışmaları sırasında bölümünde pazarlama alanında araştırma görevliliğini yürütmüştür. Muhasebe manipülasyonları, finansal raporlama, muhasebede etik gibi konularda akademik çalışmalar yapmakta olan Dr. Atik, uluslararası muhasebe ve vergi muhasebesi konularında dersler vermektedir. Muhasebe Bilim Dünyası ve Öneri dergilerinde yayınları bulunmaktadır F. Zeynep Bilgin İstanbul doğumludur. Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölüm ünde üretim yönetimi ve pazarlama anabilim dalında öğretim üyesidir. Avusturya Lisesi ndeki eğitiminden sonra Boğazici Üniversitesi İşletme Bölümü nden lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleri almıştır. Doktora çalışmaları sırasında DAAD bursuyla Almanya da Hamburg Üniversitesi nde 16 ay tez çalışmalarını yürütmüş ve Prof. Herbert Jacob un kürsüsünde misafir asistan olarak görev yapmıştır yılında doçent, 2001 yılında profesör olan Dr. Bilgin in çalıştığı diğer üniversiteler 1998 ve 1999 yıllarında ABD de West Georgia State Üniversitesi Carrollton Georgia ve Memphis Üniversitesi Tennessee ve akademik döneminde Boğaziçi Üniversitesi olup, kendisi Avusturya da Johannes Kepler Üniversitesi ve Slovenya da da Maribor Üniversitesi nde misafir öğretim üyesi olarak kısa dönemli dersler vermektedir. Araştırma ilgi alanları yükselen pazarlar, uluslararası pazarlama ve pazarlamada hizmet kalitesidir. Tüketici davranışları ve tez yazımı konularında, ve yükselen pazarların küresel işletme başarıları konusunda (ortak yayın) yayınlanmış kitapları ve çok çeşitli kitap bölümleri vardır. Araştırmaları Thunderbird International Business Review, The International Journal of Marketing, Journal of Business and Management, International Journal of Service Industry Management, Tourism Analysis Case Research Journal gibi uluslararası dergilerde yayımlanmış ve birçok uluslararası konferansta sunulmuştur. Emine Çobanoğlu İstanbul da doğmuş, 1983 yılında Amerikan Robert Lisesi nden 1983 de Boğaziçi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümünden 1987 de mezun olmuş, yüksek lisans ve doktora derecelerini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde İngilizce İşletme Anabilim Dalında pazarlamada uzmanlaşarak tamamlamıştır. Halen Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü üretim yönetimi ve pazarlama anabilim dalında yardımcı doçent olarak çalışmaktadır. Dr. Çobanoğlu nun çalışmaları pazarlama araştırmaları, dağıtım kanalları, lojistik, örgütsel pazarlama, etik, kurum kimliği ve imajı konularındadır. Eserlerini çeşitli ulusal ve uluslararası kongrelerde sunmaktadır.

10 xii T. Sabri Erdil Trabzon da doğmuş, ilk ve orta öğrenimini Trabzon ve İstanbul da tamamlamıştır. Lisans derecesini Yıldız Üniversitesi Mühendislik Fakültesi nde, yüksek lisans ve doktora derecelerini Marmara Üniversitesi nde Uluslararası Pazarlama alanında almıştır. Pazarlama odaklılık, uluslararası pazarlama, satış yönetimi, marka ve yeni ürün geliştirme gibi konularda otuzu aşkın yayınlanmış çalışması, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş onu aşkın tebliği bulunmaktadır. Halen Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü üretim yönetimi pazarlama anabilim dalında öğretim görevlisi olarak çalışmakta ve aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince yürütülen uluslararası ticaret ile ilgili çeşitli projelerde çalışmaktadır. İrem Eren-Erdoğmuş İstanbul da doğmuştur yılında Üsküdar Amerikan Lisesi nden, 1998 yılında da Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü nden mezun olmuştur. Akademik hayatına 1999 yılında Marmara Üniversitesi nde başlayan Dr. Eren-Erdoğmuş, halen bu üniversitede İngilizce İşletme Bölümü nde üretim yönetimi ve pazarlama anabilim dalında öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden yüksek lisans derecesi, 2005 yılında da Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü pazarlama dalında doktora derecesini almıştır. Akademik çalışmalarını Marka Yönetimi, Uluslararası Pazarlama, Yükselen Pazarlar ve Müşteri İlişkileri Yönetimi konularında yoğunlaştırmıştır ve bu alanlarda Marmara Üniversitesi nde lisans ve yüksek lisans seviyesinde ders vermektedir. Akademik çalışmaları ulusal ve uluslararası kitaplarda bölüm olarak yayınlanmış ve CIMAR 2006, Uluslararası Stratejik Yönetim Konferansı 2005, GBATA 2003 ve PICMET 2001 gibi konferanslarda sunulmuştur. Elif Karaosmanoğlu İstanbul doğumludur yılında İstanbul Çamlıca Kız Lisesi ni birincilikle bitirmiş, 1998 de İTU İşletme Mühendisliği nden lisans derecesini almıştır. Aynı yıl aynı fakültede Yönetim ve Organizasyon anabilim dalında araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine başlamış olan Karaosmanoğlu, 2001 yılında Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü ne bağlı İngilizce İşletme programından yüksek lisans derecesi ni almış ve ayni yıl İTÜ Rektörlüğü ve İşletme Fakültesi tarafından YÖK bursu ile ödüllendirilerek İngiltere deki doktora eğitimine başlamıştır. Halen İTÜ İşletme Fakültesi nde Üretim Yönetimi ve Pazarlama anabilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmakta ve Warwick Business School - University of Warwick de Dr. T.C. Melewar danışmanlığında doktora eğitimini tamamlamaktadır. Bugüne kadar EMAC, Decision Science Institute, Corporate Reputation, Identity and Competitiveness, Academy of Marketing Science gibi önde gelen konferanslarda bildirileri ve European Journal of Marketing, Journal of General Management dergilerinde makaleleri yayınlanmıştır. Şirin Odabaş Kont Ankara da doğmuştur yılında TED Ankara Koleji nden, 1991 de ODTÜ İstatistik Bölümü nden mezun olan Odabaş Kont, yüksek lisans eğitimini (MBA) Suffolk University de (ABD) Finans ve Muhasebe alanında tamamlamıştır. İstanbul da Rabobank-İstanbul, ABD de PricewaterhouseCoopers-Boston, State Street Bank ve Trust- Boston, ve Türkiye Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü nde çeşitli pozisyonlarda finans, danışmanlık ve denetim tecrübesi kazanmıştır. Halen Count Consulting Group da finans, iç kontrol ve kurumsal yönetim konularında çeşitli eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Risk Yöneticileri Derneği, Kurumsal Yönetim Derneği, Peryön, ODTÜ Mezunları Derneği, TED Ankara Koleji Mezunlar Derneği ve Pricewaterhouse Coopers-Boston

11 xiii Alumni derneklerine üye olan Odabaş Kont, Şirket Birleşmeleri isimli H. Sümer ve H Pernsteiner ın yayınladığı kitapta Prof. Mehtap Köktürk ile birlikte ortak bir çalışması bulunmaktır. Mehtap Sümersan- Köktürk Marmara İİBF İngilizce İşletme Bölümü üretim yönetimi ve pazarlama anabilim dalında profesör olarak görev yapmaktadır. Lisans derecesini 1971 yılında Robert Kolej iş idaresi pazarlama bölümünde, doktorasını 1977 de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi nde tamamlamıştır. Yine aynı yıl University of Michigan, Ann Arbor da misafir öğretim üyeliği yapmıştır. Birçok fakülte, program ve kuruma kuruculuk ve başkanlıklar yapmış olan Dr. Köktürk ün bu çalışmalar arasındaki en önemlilerinden biri Türkiye de ilk kez insan kaynakları yönetimi ve gelişimi yüksek lisans programının kuruculuğudur. İlgi alanları; pazarlama araştırması, stratejik pazarlama yönetimi, şehircilik, eğitim ve çevresel pazarlama, insan kaynakları yönetim ve gelişimi, sivil toplum örgütlerinde pazarlama, hizmet ve düşünce pazarlaması, proje yapma ve yönetimi, yaratıcılık, kadın istihdamı ve güçlendirme olarak sayılabilir. Bu konularda birçok kitap ve makalesi bulunmaktadır. Franklyn A. Manu, ABD de Morgan State Üniversitesi nde Earl Graves School of Business and Managment de profesör olarak görev yapmaktadır. İşletme lisansını Gana Üniversitesi, Gana İşletme Fakültesi nden ve yüksek lisans ve doktora derecelerini de New York Üniversitesi Stern School dan almıştır. Araştırma ilgi alanları Afrika ülkelerinde doğrudan yabancı yatırımlar, sosyal pazarlama programları ve turizmdir. Halen Morgan State Üniversitesi işletme doktora programı koordinatörüdür. Serdar Pirtini Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesidir. İstanbul doğumlu olan Doç. Dr. Pirtini, 1991 yılında Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Sanatları Bölümü nden lisans derecesi, 1993 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı nda yüksek lisans ve 1998 yılında da Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı nda doktora derecelerini almıştır. Akademik çalışmalarını ve temel çalışma alanlarını uluslararası pazarlama, dağıtım kanalları, pazarlama iletişimi ve müşteri ilişkileri üzerine yoğunlaştıran Doç. Dr. Pirtini, pazarlama yönetimi, pazarlama araştırmaları, ihracat yönetimi, dağıtım kanalları / lojistik yönetimi ve uluslararası pazarlama alanlarında lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler vermektedir. Yayın yaptığı dergiler arasında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi Öneri, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, Pazarlama Dünyası, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi sıralanabilir. Beril Sipahi, Istanbul doğumludur yılında Özel Şişli Terakki Lisesi nden 1995 de Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun olmuş, yüksek lisans derecesini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde Ekonometri anabilim dalı yöneylem bilim dalında, doktorasını İngilizce İşletme bilim dalında tamamlamıştır. Halen Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü sayısal yöntemler anabilim dalında yardımcı doçent olarak çalışmaktadır. Dr. Beril Sipahi nin çalışmaları veri madenciliği, araştırma yöntemleri, çok değişkenli istatistik ve parametrik olmayan istatistik üzerine olup; eğitim, liderlik, müşteri ilişkileri, yönetimi tüketici davranışları ve hizmet kalitesi alanlarında uygulamaları bulunmaktadır.

12 xiv Ven Sriram, ABD de Baltimore Üniversitesi, Pazarlama Bölümü nde öğretim üyesidir. Hindistan kökenlidir ve lisans eğitimini ekonomi dalında Madras Üniversitesinden, yüksek lisansını pazarlama alanında Bombay Üniversitesinde, doktorasını ise ABD de Maryland Üniversitesi nde pazarlama alanında tamamlamıştır. Nepal de Katmandu Üniversitesi nde ve İstanbul da Marmara Üniversitesi nde Fulbright bursuyla birer yıl süre ile görev yapmıştır. Ayrıca Arjantin Buenos Aires deki Universidad Nacional de Lomas de Zamora da ders vermiş ve İngiltere Cambrige Üniversitesi Center for International Studies de (Uluslararası Çalışmalar Merkezi) misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Araştırma alanları pazarlama stratejileri, bölgeselleşme, yükselen pazarlar ve küresel pazarlamadır. Çalışmaları birçok uluslararası konferanslarda sunulmuş ve International Marketing Review, Journal of Business Research, Journal of Retailing, Industrial Marketing Management, Omega and Case Research Journal gibi uluslararası dergilerde yayımlanmıştır. Z.Bilgin ve G.Wührer ile yükselen pazarlarda başarı stratejileri üzerine bir kitabı bulunmaktadır. Aypar Uslu lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Marmara Üniversitesi nden almıştır. Aynı üniversitede halen İşletme Bölümü üretim yönetimi ve pazarlama anabilim dalında profesör olarak görev yapmakta ve aynı zamanda İİBF dekan yardımcılığı görevini de yürütmektedir. Aypar Uslu nun pazarlama araştırmaları, reklamcılık, uluslararası stratejik birleşmeler, marka yönetimi ve perakendecilik konularında akademik çalışmaları bulunmaktadır ve bu konularda yüksek lisans ve doktora dersleri vermektedir. Prof. Uslu nun ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış birçok makalesi bulunmaktadır. Gerhard A. Wührer Johannes Kepler, Linz, Avusturya Üniversitesinde Pazarlama ve Ticaret Bölümü nde profesördür ve bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır. Stuttgart Üniversitesi nde yönetim bilimleri ve teknoloji alanında lisans ve yüksek lisans dereceleri almış ve yönetim bölümünde yardımcı doçent olmuştur. Roland Berger Danışmanlık firması nda Münih te danışman ve araştırmacı olarak çalışmıştır yılında Klagenfurt Üniversitesi pazarlama ve uluslararası yönetim bölümünde doçentliğe yükseltilmiştir. Northern Iowa Üniversitesi, ABD, Trujilo Üniversitesi, Peru ve Chang Jung Hristiyan Üniversitesi, Tayvan da misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Ayrıca Slovenya Maribor Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi nde misafir öğretim üyesi olarak katılımlarda bulunmaktadır. İlgi alanlarına uluslararası pazarlama, stratejik pazarlama yönetimi, ilişkisel pazarlama, ağ dokuları ve pazarlaması, pazarlama araştırmaları ağ araştırması ve araştırma metodolojisi girmektedir. Ayrıca JKU da birçok lisansüstü programlarında yürütücülük ve Avusturya daki birçok sektöre danışmanlık yapmaktadır. Buna ek olarak, birçok kitabın editörlüğünü üstlenmiş, birçoğunda bölümler yazmıştır. Çalışmalarını çok çeşitli uluslararası konferanslarda sunan Prof. Wührer in Z.Bilgin ve V. Sriram ile yazmış olduğu yükselen pazarlarda başarı stratejileri konulu kitabının yankılarına bağlı olarak Johannes Kepler Üniversitesi de Pazarlama Bölümü ne bağlı Yükselen Pazarlar isimli bir alt bölüm kurmuştur. A. Müge Yalçın lisansını Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünde tamamlamıştır. ABD de Ziraat Bankası New York şubesinde bir yıl çalıştıktan sonra yüksek lisans derecesini yine ABD de New York Institute of Technology Communication of Arts İletişim Sanatları dalında almıştır yılında Marmara Üniversitesi nde akademik kariyerine baş-

13 xv layan Dr. Yalçın, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü den İngilizce İşletme alanında pazarlama uzmanlık tezi ile 2002 yılında doktora derecesini almıştır ve halen Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünde üretim yönetimi ve pazarlama anabilim dalında öğretim görevlisi olarak ders vermektedir. İlgi alanlarına perakendecilik, reklam, tüketici davranışları, pazarlama iletişimi, firma imajı ve kimliği girmektedir. Çalışmaları birçok uluslararası konferansta sunulmuştur. E. Serra Yurtkoru Istanbul doğumludur yılında Özel Üsküdar Amerikan Kız Lisesi nden, 1990 da Istanbul Üniversitesi Ingilizce İşletme Bölümünden mezun olan Dr. Yurtkoru, Yüksek Lisans ını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde İngilizce İşletme Anabilim Dalı örgütsel davranış bilim dalında, doktorasını İngilizce İşletme Bilim Dalında tamamlamıştır. Halen Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü sayısal yöntemler anabilim dalında yardımcı doçent olarak çalışmaktadır. İngilizce ve Almanca bilen Dr.Yurtkoru nun çalışmaları araştırma yöntemleri, çok değişkenli istatistik ve parametrik olmayan istatistik üzerine olup eğitim, liderlik, örgütsel değişim, tüketici davranışları ve hizmet kalitesi alanlarında uygulamaları bulunmaktadır.

14 xvii NOTES ON THE CONTRIBUTORS Asuman Atik has graduated from Marmara University, Department of Business Administration. Then she got master and doctorate degrees in Finance and Accounting from the Social Sciences Institute of the same university. She has been a graduate assistant in the marketing department during her graduate studies. Her main study areas are earnings manipulations, financial reporting and ethics in accounting. Dr. Atik is working in the Deparment of Business Administration where the medium of instruction is English. She primarily teaches tax accounting and international accounting. Her articles are published in Muhasebe Bilim Dünyası and Öneri Journals. F. Zeynep Bilgin is Professor of Marketing at the Department of Business Administration in Marmara University Istanbul /Turkey, where the medium of instruction is English. She is a graduate of the Austrian High School St.Georgs Kolleg in Istanbul. She took her bachelors degree in accounting and finance and her Masters and PhD degrees in marketing in the Department of Management at Bogazici University. Based on DAAD scholarship, she worked on her PhD dissertation as a guest assistant to Prof. Herbert Jacob at the University of Hamburg, Germany for 16 months. Prof. Bilgin has worked at the State University of West Georgia, the University of Memphis, USA in the years 1998 and 1999 and at Boğaziçi University - Istanbul, Turkey in the academic year She is also a guest professor for Maribor University in Slovenia and Johannes Kepler Univeristy in Austria on a regular basis. Her research interests are international marketing with a special emphasis on emerging markets, and service quality in marketing. She has published a book on consumer behavior, a handbook for thesis writing and a joint book on emerging markets. She has published several book chapters and her studies have appeared in international journals such as Thunderbird International Business Review, The International Journal of Marketing, Journal of Business and Management, International Journal of Service Industry Management, Tourism Analysis and Case Research Journal and many of her studies have been presented in various international conferences. Emine Çobanoğlu was born in Istanbul. She graduated from Robert College in 1983 and Bogazici University, Department of Business Administration in She received both her masters and her PhD degrees from Marmara University Institute of Social Sciences from the Business Administration Department, with specialization in marketing. She has been a graduate assistant at Marmara University in the Department of Business Administration. For the time being she is Assistant Professor in the same department in the field Marketing where medium of instruction is English. Her research areas are marketing research, organizational marketing, distribution channels, logistics, ethics, and corporate image and identity.

15 xviii T.Sabri Erdil was born in Trabzon. He attended high school in Trabzon and İstanbul. He received his bachelor s degree in mechanical engineering at Yıldız Technical University. Then he joined Marmara University and completed masters and doctorate programs in the field of international marketing. He has over thirty articles published and over ten papers presented at national and international conferences and published in the proceedings books. His studies focus on international marketing, market orientation, sales management, brand management and new product development. Dr. Erdil works at the Marmara University, Department of Business and Administrative Sciences. Moreover, he participates in projects conducted by The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey. İrem Eren-Erdoğmuş was born in Istanbul. She graduated from Üsküdar American Academy in 1994, and from the Political Science and International Relations Department of Boğaziçi University in She started her academic career in Marmara University in 1999 as a graduate asssitant in the Department of Business Administration where the medium of instruction is English. After completing her MBA studies at the Marmara University Institute of Social Sciences in the program for Business Administration with specialization in marketing in the year 2000, she started a PhD at Boğaziçi University and completed there her PhD studies as a marketing major at in Dr. Eren-Erdoğmuş is currently lecturing in English at Marmara University, Department of Business Administration. Her teaching and research fields of interest are Strategic Brand Management, International Marketing, Emerging Markets, and Customer Relationship Management. She offers courses both at undergraduate and graduate level. Her academic work has been published as book chapters internationally and nationally and have been presented at international conferences such as CIMAR 2006, International Strategic Management Conference 2005, GBATA 2003, and PICMET She is married and has a son. Elif Karaosmanoğlu was born in Istanbul. She graduated from ITU Management Engineering Faculty in 1998 and started working in the same department as research assistant in the program Management and Organization. She completed her master s degree at Marmara University in the Institute of Social Sciences Business Administration program in The same year she was awarded the Higher Education Institute of Turkey s scholarship and started her doctoral studies in the Warwick Business School, UK. For the time being she is completing her PhD studies under the supervision of Dr. T.C. Melewar. And she is currently working at the ITU Management Engineering Faculty as research assistant in the Production Management and Marketing Program. She has published in the proceedings of leading marketing conferences such as EMAC, Decision Science Institute, Corporate Reputation, Identity and Competitiveness and Academy of Marketing Science. She is member of these organizations. She also co-authored a chapter in Communicating with Customers: Trends and Development, edited by Cleopatra Veloutsou and recently published in the European Journal of Marketing and the Journal of General Management. Şirin Odabaş Kont was born in Ankara. She graduated from TED Ankara Koleji in 1987 and METU Statistics Department in She received her master degree (MBA) from Suffolk University-USA concentrated on Finance and Accounting. She earned experience

16 xix in finance, consultancy and auditing while working in Rabobank-İstanbul, PricewaterhouseCoopers-Boston, State Street Bank and Trust-Boston in USA and Ziraat Bank in Turkey. She is currently working in Count Consulting Group and providing training and consultancy services on finance, internal control and corporate governance. She is a member of Risk Managers Association, Peryön, METU Alumni Association, TED Ankara Koleji Alumni Association and PricewaterhouseCoopers Boston Chapter Alumni Association. She is one of the contributors of a joint chapter with Prof. Köktürk which appeared in the book Şirket Birleşmeleri (Mergers and Acquisitions) edited by H.Sümer & H.Pernsteiner. Mehtap Sümersan- Köktürk is Professor of Marketing at the Department of Business Administration in Marmara University in Istanbul, Turkey, where the medium of instruction is English. She had her graduate degree from the department of marketing in Robert College in 1971 and her PhD from İstanbul University Department of Economy in At the same year she had worked as guest professor at University of Michigan, Ann Arbor. Prof. Dr. Mehtap Köktürk has worked as president and cofounder for a number of programs. One of the most important works she accomplished is the foundation of human resource management master program, which was the first in Turkey. Her areas of interest are; marketing research, strategic marketing management, education and environmental marketing, human resource management, marketing at civil society communities, service and idea marketing, project management, creativity, women workforce and development. She has published a great number of books and articles. Franklyn A. Manu is a professor in the Earl Graves School of Business and Management, Morgan State University, USA. He holds a BSc (administration) from the school of administration, University of Ghana School of Adminstration and MBA and PhD degrees from Stern School, New York University, USA. His research interests are in the areas of foreign direct investment in African countries, social marketing programs and tourism. He is currently the Coordinator of the PhD program in business administration at Morgan State University. Serdar Pirtini was born in Istanbul. He has graduated from the Faculty of Communication Sciences at Anadolu University in Pirtini earned his PhD in Marketing at Marmara University - Faculty of Economic and Administrative Sciences in He is associate professor of marketing in the same university at the Department of Business Administration. His areas of interest and specialization include international marketing, distribution channels, marketing communication and customer relations. Beril Sipahi was born in Istanbul. She graduated from Özel Şişli Terakki Lisesi in 1991 and Mimar Sinan University Statistics Department in She received her masters degree from the Marmara University Social Sciences Institute of Econometrics Department, operations research sub-department and her PhD from Marmara University Institute of Social Sciences Business Administration Program. She is working as assistant professor at the same university, in the Department of Business Administration in the quantitative methods sub-department where the medium of instruction is English. Her areas of interest are data mining, research methods, multivariate statistics and nonparametric statistics and applies these methods of analysis in the fields of leadership, CRM, consumer behavior and service quality.

17 xx Ven Sriram is professor of marketing at the University of Baltimore, USA. A native of India, he holds a BA in economics from Madras University, an MMS in marketing from Bombay University and a PhD in marketing from the University of Maryland, USA. He has been a Fulbright Scholar at Katmandu University in Nepal and Marmara University in Istanbul, Turkey. He has also thought at Universidad Nacional de Lomas de Zamora in Buenos Aires, Argentina, and has been a visiting fellow at the Center of International Studies at Cambrige University. His research interests are in the areas of marketing strategy, emerging markets, and global marketing. His work has been represented at several international conferences and has appeared in such journals as International Marketing Review, Journal of Business Research, Journal of Retailing, Industrial Marketing Management, Omega and Case Research Journal. Aypar Uslu has received her graduate, master degree and PhD from Marmara University. She is currently a professor of marketing in Department of Business Administration at Marmara University. She is also Vice Dean of the Faculty of Economics Administrative Sciences. Aypar Uslu has academic studies on subjects of marketing research, advertising, international strategic alliences, brand management and retailing and gives post graduate lessons on those subjects Prof. Uslu has number of articles published in national and international journals. Gerhard A. Wührer is professor and head of the department of marketing at the Johannes Kepler University, Linz, Austria. He studied management science and technology at the University of Stuttgart and became assistant professor in the department of management. He worked as a consultant and marketing researcher in Roland Berger Consultants, Munich. In 1988 he became associate professor in the department of marketing and international management at the University of Klagenfurt. He has been a visiting professor at the University of Northern Iowa, USA, the University of Trujilo, Peru and Chang Jung Christian University, Taiwan. He is also permanent visiting professor at the University of Maribor in Maribor, Slovenia and Marmara University in Istanbul, Turkey. His areas of interest include international marketing, strategic marketing management, relationship and network marketing, marketing and network research and research methodology. He is also supervisor of several postgraduate/ post experience programs at JKU and works as a consultant in several industries. In addition, he has edited a number of books and has contributed chapters to several books. Recently, based on the positive reflections of his co-authored book on emerging markets, he started the Emerging Markets department in his Institute for Marketing. A. Müge Yalçın has a BA degree in Business Administration from Boğaziçi University, İstanbul. She has worked at the Ziraat Bank New York Branch in USA for a year. After completing her master degree in Communication of Arts in the New York Institute of Technology, USA, she started her academic career in Marmara University in 1998 and completed her PhD studies in Institute of Social Sciences, Department of Business Administration with specialization in marketing in She is currently lecturing at Marmara University, Department of Business Administration where the medium of instruction is English. Her areas of interest include retailing, advertising, consumer behavior, marketing communication, corporate image and identity. Her work has been presented at several national and international conferences.

18 E. Serra Yurtkoru was born in Istanbul. She graduated from Üsküdar American Academy for Girls in 1986 and earned her undergraduate degree at the Istanbul University Faculty of Business Administration in She received her masters degree from the Marmara University Institute of Social Sciences Business Administration Department organizational behavior program and her PhD. from the same university s Business Administration Program. She is working as assistant professor at the Marmara University Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Business Administration, quantitative methods sub-department where the medium of instruction is English. She speaks English and German. Her working areas are research methods, multivariate statistics and nonparametric statistics and applies these methods of analysis in the fields of leadership, organizational change, consumer behavior, and service quality. xxi

Seyit Ahmet BAŞ KGK Başkanı

Seyit Ahmet BAŞ KGK Başkanı Seyit Ahmet BAŞ KGK Başkanı 1968 yılında Karaman da doğdu. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2001-2003 yılları arasında ABD Boston Üniversitesinde

Detaylı

Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi. Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community

Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi. Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi Körfez Ülkelerinden, Irak tan ve Türkiye den İyi Örnekler Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community Selected Cases from the

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

ULUSLARARASI. sempozyumu. 29-31 Mayıs 2015. AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma. Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015

ULUSLARARASI. sempozyumu. 29-31 Mayıs 2015. AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma. Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015 RAHMETKAPISI DOOROFMERCY ULUSLARARASI sempozyumu 29-31 Mayıs 2015 AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015 Cemal Reşit Rey Konser Salonu 9:00-18:00 Halka açık

Detaylı

PROGRAM KİTABI / PROGRAM BOOK

PROGRAM KİTABI / PROGRAM BOOK PROGRAM KİTABI / PROGRAM BOOK Değerli Misafirler, Uluslarası Kadın ve Adalet Zirvesi, kadın ve adalet ana başlıklarında kadın sorunları ve çözüm yolları yanında, değişen dünya şartlarına bağlı olarak ortaya

Detaylı

Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER

Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER Doğum tarihi, Yeri : 1952, Simav / Kütahya Adresi : İ.T.Ü. İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü 34367 MAÇKA / İSTANBUL. Telefon : 0212-293 13 00 / 2005 veya 2051 Fax

Detaylı

Akıl yaşta değil. baştadır.

Akıl yaşta değil. baştadır. New Life Yaşam Sigorta A.Ş. Faaliyet Raporu / Annual Report 2007 Akıl yaşta değil baştadır. İçerik / Table Of Content Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Mesaj Message from the Chairman New Life Yaşam Sigorta

Detaylı

ULUSLAR ARASI LİDERLİK SEMPOZYUMU THE INTERNATIONAL LEADERSHIP SYMPOSIUM

ULUSLAR ARASI LİDERLİK SEMPOZYUMU THE INTERNATIONAL LEADERSHIP SYMPOSIUM ULUSLAR ARASI LİDERLİK SEMPOZYUMU THE INTERNATIONAL LEADERSHIP SYMPOSIUM 1 İÇİNDEKİLER Uluslar Arası Liderlik Sempozyumu Programı... 4 Özel Bildiri Konuları... 10 Paneller... 12 ÖZGEÇMİŞLER ve KONUŞMA

Detaylı

İstanbul Tasarım Merkezi

İstanbul Tasarım Merkezi İstanbul Tasarım Merkezi İstanbul Tasarım Merkezi Küratörden.. İslami Geometrik Desenler İslam coğrafyalarında oldukça geniş çaplı ele alınarak birçok farklı sanat eserinde çeşitli tekniklerle uygulanmıştır.

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ WIDEN YOUR WORLD WIDEN YOUR WORLD Üç aylık dergi / Quarterly magazine Aralık 2013 / December 2013 Sayı / Issue 09 TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ THE PIONEERING ROLE OF TURKISH AIRLINES

Detaylı

Sizin Hikayeniz Ne? Sizin Hikayeniz Ne? Sahne 1: Harekete Geçiren Pazarlama Hikayeleri. Sahne 2: Muhteşem Sonuçlar Alan İş Hikayeleri

Sizin Hikayeniz Ne? Sizin Hikayeniz Ne? Sahne 1: Harekete Geçiren Pazarlama Hikayeleri. Sahne 2: Muhteşem Sonuçlar Alan İş Hikayeleri Sizin Hikayeniz Ne? Türkiye nin danışmanlık şirketi MCT Danışmanlık tarafından düzenlenen ve binlerce üst düzey yöneticiyi bir araya getiren Pazarlama Zirvesi nin 13 üncüsü 5-6 Aralık 2012 tarihleri arasında

Detaylı

FAALiYET RAPORU. annual report

FAALiYET RAPORU. annual report FAALiYET RAPORU 2014 annual report İçindekiler Table of Content 12 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Message From The Chairman Of The Board Of Directors 14 Genel Müdür Mesajı Message From The General Manager

Detaylı

Deprem Yalıtımı Yöntemleri ve Uygulamaları Sempozyumu

Deprem Yalıtımı Yöntemleri ve Uygulamaları Sempozyumu Deprem Yalıtımı Yöntemleri ve Uygulamaları Sempozyumu Seismic Isolation Methods and Practices Symposium 28 Şubat - 1 Mart 2013 ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi ODTÜ-TEKNOKENT işbirliğiyle Değerli Meslektaşım,

Detaylı

Ana Sponsor Main Sponsor

Ana Sponsor Main Sponsor Ana Sponsor Main Sponsor İnsan Kaynakları Zirvesi 2015 İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı 11-12 Şubat 2015 SAHNE SENiN VARLIĞINLA FARK YARAT İnsan Kaynakları Zirvesi nde sizlerle

Detaylı

CONFERENCE ON COLLABORATION OF TECHNICAL CONSULTANCY COMPANIES IN BALKAN COUNTRIES

CONFERENCE ON COLLABORATION OF TECHNICAL CONSULTANCY COMPANIES IN BALKAN COUNTRIES BALKAN ÜLKELERİ TEKNİK MÜŞAVİRLİK KURULUŞLARI İŞBİRLİĞİ KONFERANSI CONFERENCE ON COLLABORATION OF TECHNICAL CONSULTANCY COMPANIES IN BALKAN COUNTRIES 19-20 Nisan/April, 2012 Ankara/TURKEY TürkMMMB HAKKINDA

Detaylı

seramik sergisi ceramic exhibition day by day

seramik sergisi ceramic exhibition day by day seramik sergisi ceramic exhibition day by day Yıldızevler Mah. Tagore Cad. (4. Cad.) Şehit Mustafa Doğan Sk. 82/A -B Yıldız 06550 Çankaya - ANKARA Tel +90 (312) 438 86 70 Fax +90 (312) 438 86 72 GSM +90

Detaylı

Proceedings of the 1st Cyprus International Congress of Education Research

Proceedings of the 1st Cyprus International Congress of Education Research PROCEEDINGS of The 1 ST CYPRUS INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATION RESEARCH Interdisciplinary Studies and New Approaches in Education 06-09 December 2012 Kyrenia, North Cyprus Full Text Book Cyprus Education

Detaylı

Insta SİTESİ 2014-2015 ÖZYEĞİN ÜNİVER

Insta SİTESİ 2014-2015 ÖZYEĞİN ÜNİVER Insta Ö Z Y E Ğ İ N Ü N İ V E R S İ T E S İ 2 0 1 4-2 0 1 5 İçindekiler Türkiye nin En Yenilikçi Üniversitesi 2-3 Hüsnü M. Özyeğin, Mütevelli Heyeti Başkanı 4 Prof. Dr. Esra Gençtürk, Rektör 5 Mütevelli

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS 2 6 8 10 12 17 22 28 30 33 34 36 38 39 39 40 41 42 46 50 Hüseyin Avni Lifij - Biyografi Hüseyin Avni Lifij - Biography Grup Yapısı Group Structure

Detaylı

Faaliyet Raporu. Annual Report

Faaliyet Raporu. Annual Report Faaliyet Raporu 2013 Annual Report Faaliyet Raporu 2013 Annual Report Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Yönetim Kurulu İş Ortakları 2014 Yılına Girerken Türkiye Ekonomisi Otomotiv Sektörü

Detaylı

Prof. Dr. Selime Sezgin

Prof. Dr. Selime Sezgin Prof. Dr. Selime Sezgin Date of Birth : 29.11.1951 Academic Title : Prof. Dr. Contact (e-mail): selime.sezgin@bilgi.edu.tr 4-EDUCATION: Name of thr Institution Year Degree Conferred Secondary School English

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT

2013 FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mayor of Istanbul Metropolitan Municipality Sevgili İstanbullular, Yaşanabilir bir İstanbul için pek çok dev projeye imza attık. Hayata geçireceğimiz her projeyi çevre

Detaylı

INTERPACK 2014 AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ FUARINA DAMGASI

INTERPACK 2014 AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ FUARINA DAMGASI AMBALAJIN OSCARLARI SAHPLERN BULDU TÜRK ÖĞRENCLERN BAŞARISI DEVAM EDYOR DEPOZTOLU OLMAK YA DA OLMAMAK www.ambalaj.org.tr YIL:28 SAYI:155 NSAN-MAYIS-HAZRAN 2014 Year:28 Issue:155 FİYATI: 25TL INTERPACK

Detaylı

42 nd Annual Conference

42 nd Annual Conference 42 nd Annual Conference İSTANBUL / June 4-7, 2013 LOST IN TRANSLATION marketing in an interconnected world SPONSORLUK DOSYASI İstanbul Technical University Management Engineering Department www.emac2013.org

Detaylı

ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT. bugünü anlamak yarına ilham vermek understanding today inspiring tomorrow

ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT. bugünü anlamak yarına ilham vermek understanding today inspiring tomorrow 2 0 1 5 5. ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT bugünü anlamak yarına ilham vermek understanding today inspiring tomorrow 2 0 1 5 5. ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT

Detaylı

EXIM. Global Eğitim Programları Global Eğitim Programları Global Eğitim. l Eğitim Programları. amlari. Global Eğitim Programları

EXIM. Global Eğitim Programları Global Eğitim Programları Global Eğitim. l Eğitim Programları. amlari. Global Eğitim Programları Education ProgramGlobal Education Program gitim Programları amlari Global Eğitim Programları Global Eğitim Programları Global Eğitim Programları Global Eğitim Global Egitim ProgramlarıGlobal Eğitim Pr

Detaylı

GENÇ GĠRĠġĠMCĠLER KURULU. ÜYELERĠ ÖZGEÇMĠġ BĠLGĠLERĠ

GENÇ GĠRĠġĠMCĠLER KURULU. ÜYELERĠ ÖZGEÇMĠġ BĠLGĠLERĠ ÜYELERĠ ÖZGEÇMĠġ BĠLGĠLERĠ 1 Ali SABANCI / Pegasus Hava Yolları, Yönetim Kurulu BaĢkanı TOBB Genç GiriĢimciler Kurulu BaĢkanı 1969 yılında Adana da doğdu. 1987-1991 yılları arasında ABD Tufts Üniversitesi

Detaylı

ALMAMATER 2014 / 01. söyleşiler

ALMAMATER 2014 / 01. söyleşiler 2014 / 01 üaa yıla hızlı başladı ÜAA HAD a Successful start at Internatıonal unıversıtıes söyleşiler INTERVIEWS ahmed akgiray aylin sezgin ALISON STENDHAL ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ'NİN KURUMSAL YAYINIDIR.

Detaylı

Belli Oldu PACKAGING WORLD. Ambalaj sektörü. ASD Genel Kurulu İftarda Buluştu STAND NO: 715B. www.ambalaj.org.tr FİYATI: 25TL

Belli Oldu PACKAGING WORLD. Ambalaj sektörü. ASD Genel Kurulu İftarda Buluştu STAND NO: 715B. www.ambalaj.org.tr FİYATI: 25TL ASD Genel Kurulu Gerçekleştirildi Ambalaj Sektörü İftarda Buluştu Ambalaj sektörü CARİ AÇIĞA İLAÇ OLDU www.ambalaj.org.tr YIL:28 SAYI:156 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2014 Year:28 Issue:156 FİYATI: 25TL Ambalajın

Detaylı

Prof. Dr. E. Ahmet Tonak - EKONOMİ Yeni Ortam Asyalı ASPAVA - TİYATRO Osmantan Erkır/ TV Prodüktörü Mutlunur Lafçı/ Oyuncu Sinan Mutlu/ Oyuncu

Prof. Dr. E. Ahmet Tonak - EKONOMİ Yeni Ortam Asyalı ASPAVA - TİYATRO Osmantan Erkır/ TV Prodüktörü Mutlunur Lafçı/ Oyuncu Sinan Mutlu/ Oyuncu Prof. Dr. E. Ahmet Tonak - EKONOMİ 1951 İstanbul doğumlu olan E. Ahmet Tonak, 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-73 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı.1973

Detaylı