Pazarlamada Yeni Açılımlarla Üstünlük Sağlama / Business Success via New Visions on Marketing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Pazarlamada Yeni Açılımlarla Üstünlük Sağlama / Business Success via New Visions on Marketing"

Transkript

1 i Pazarlamada Yeni Açılımlarla Üstünlük Sağlama / Business Success via New Visions on Marketing F. Zeynep Bilgin * Marmara Üniversitesi, İstanbul Emine Çobanoğlu Marmara Üniversitesi, İstanbul A. Müge Yalçın Marmara Üniversitesi, İstanbul * Yazarların isimleri alfabetik sıralama ile yer almaktadır.

2 ii Yay n No : 1663 flletme-ekonomi Dizisi : Bas - Temmuz STANBUL ISBN X Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da- t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi Bask - Cilt Kapak Resim Kapak Tasar m : Beta Bas m A.fi. : Kahraman Ofset : F. Zeynep Bilgin : Gülgonca Çarp k Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 iii İÇİNDEKİLER Önsöz vii Bizden de bir Söz ix Katılımcılar Hakkında Notlar xi Giriş: Yeni Açılımlar F. Zeynep Bilgin, Emine Çobanoğlu & A. Müge Yalçın Bölüm I: Ürün Markası ve Değeri Türk Markalarının Uluslararası Pazarlardaki Durum Analizi İrem Eren-Erdoğmuş 2. Üretici Açısından Ürün ve Hizmetlerde Tüketici Çağırışımı Geliştirmek: Üretici Markası Oluşturmak T. Sabri Erdil 3. Pazarlama Varlıkları ve Muhasebesi Asuman Atik Bölüm II: Kurumsal Kimlik ve İmaj Perspektifleri Kurum Kimliği Boyutları ile Modelleme ve Üniversite Çevresi için Öneriler Emine Çobanoğlu & A. Müge Yalçın 5. Türkiye deki Dört Otomobil Üreticisinin Kurumsal İmaj Yönetimi Yaklaşımlarının Karşılaştırılması Elif Karaosmanoğlu & Zeynep Bilgin 6. Kurumsallaşma Pazarlama - Kurumsal Yönetim Üzerine Bir Yorum Mehtap Sümersan - Köktürk &, Şirin Odabaş - Kont Bölüm III: Ağ İlişkileri Pazarların Bir Ağ Olarak Araştırılması: Bazı Düşünce ve Yorumlar Gerhard A. Wührer

4 iv 8. Dağıtım Kanallarında İlişkisel Sermaye ve Yönetimi Serdar Pirtini 9. İnternet Bankacılığında E-Hizmet Kalitesi Boyutları: Ölçek Geliştirme ve Geçerliliği Aypar Uslu, E. Serra Yurtkoru & Beril Sipahi 10. Etnik Azınlıkların Girişimciliği: ABD den Bir Görüş Ven Sriram & Franklyn A. Manu Sonuç: Bütünsel Düşünceler F. Zeynep Bilgin, Emine Çobanoğlu & A. Müge Yalçın Ek: Ortak Kavramların Belirlenmesinde Bir Yöntem Meta Analizi

5 v CONTENTS Preface vii A word from us ix Notes on the Contributors xvii Introduction: New Visions F. Zeynep Bilgin, Emine Çobanoğlu & A. Müge Yalçın Part I: Product Brand and its Value Internationalization of Turkish Brands: A Strategic Evaluation İrem Eren-Erdoğmuş 2. Producers Consumer Recall Improvement for Goods and Services: Building Manufacturer Brands T. Sabri Erdil 3. Marketing Assets and their Accounting Asuman Atik Part II: Corporate Identity and Image Perspectives Building a Model With Corporate Identity Dimensions and Some Suggestions for a University Environment Emine Çobanoğlu & A. Müge Yalçın 5. Comparison of Corporate Image Management Approaches of Four Automobile Manufactures in Turkey Elif Karaosmanoğlu & Zeynep Bilgin 6. A Comment on Institutionalization Marketing Corporate Management Mehtap Sümersan - Köktürk &, Şirin Odabaş - Kont Part III: Network Relations Research in Markets as Networks: Some Thoughts and Comments Gerhard A. Wührer

6 vi 8. Relational Capital and its Management in Distribution Channels Serdar Pirtini 9. E-service Quality Dimensions at Internet Banking: Scale Development and its Validity Aypar Uslu, E. Serra Yurtkoru & Beril Sipahi 10. Ethnic Minority Entrepreneurship: A View from the US Ven Sriram & Franklyn A. Manu Conclusion: Holistic Thoughts F. Zeynep Bilgin, Emine Çobanoğlu & A. Müge Yalçın Appendix: Methodology for Determining the Common Concepts - A Meta Analysis

7 vii ÖNSÖZ Değerli meslektaşımız Prof. Dr. Tuncay Kocamaz, Türkiye de pazarlama ve işletmecilik bilim ve uygulamalarının gelişiminde önemli rol oynamış bir avuç akademisyenden biridir. Şöyle ki, 1960 lı yılların sonuna doğru, Türkiye İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri ile ABD Michigan State Üniversitesi arasında yapılmış bir Değişim Projesi kapsamında seçilmiş az sayıda genç asistan, işletmecilik eğitimi ve öğretiminin çok ileri olduğu bu üniversiteye gönderilerek değişik dallarda MBA programlarına katılmışlardır. Bu arkadaşlarımızın hemen hepsi büyük başarılarla yurda dönerek kendi akademilerinde ve faklı üniversitelerde görev almışlardır. Bugün bu gruptaki öğretim üyelerinin yetiştirdiği binlerce öğrenci, ülkenin çeşitli işletmelerinde yöneticilik ve önemli görevler üslenmişlerdir. Prof. Tuncay Kocamaz da, hatırlatılmasa kimsenin sözünü etmediği bu proje grubundaki isimsiz kahramanların en önemlilerinden biridir. Pazarlamayı anavatanında öğrenen ve uygulamalara da çok yakından vakıf olan, bunları öğrencilerine çok iyi bir şekilde aktaran Prof. Kocamaz, temel pazarlama, pazarlamanın dağıtım kanalları ve lojistik alanlarında binlerce öğrenci yetiştirmiş ve birçok öğretim üyesinin gelişimine de önemli katkılarda bulunmuştur. Üstelik de Marmara Üniversitesi gibi Türkiye nin en saygın eğitim kurumlarından birinde ve İngilizce olarak. Prof. Tuncay Kocamaz ın meslekî özgeçmişini ve eserlerini anlatmak bu yazının konusu dışında kalır ama kişiliği hakkında ben ve bütün meslektaşlarımızın kesinlikle söyleyeceği olumlu noktalara kısaca değinmeden geçemeyiz. Prof. Tuncay Kocamaz çok iyi üreten, verimli, işine düşkün ve ciddî bir bilim adamı olduğu gibi, aynı zamanda çok iyi bir aile babası, eş ve çok iyi bir dost ve arkadaştır. Hiç kimseyi kırmayacak kadar nazik, zarafet dolu bir kişilik yapısına sahiptir. Prof. Tuncay Kocamaz polemiklerden ve gereksiz beşerî hırslardan uzak durmuş, tertemiz ve dolu dolu bir akademik hayat yaşamıştır. Hocamız, bütün öğrencileri ve meslektaşları tarafından çok sevilen ve sayılan, akademik hayatımızda muhabbetini ve varlığını daima arayacağımız çok değerli bir insandır. Kendisine sağlıklı mutlu neşeli huzurlu bir emeklilik dilerken, bize ışık tutmaya devam etmesini arzuluyoruz. Prof. Dr. Ömer Baybars Tek Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Haziran 2006

8 ix BİZDEN DE BİR SÖZ Üniversitemize 35 yılı aşkın bir süre emek vermiş olan Sn. Prof. Dr. Tuncay Kocamaz hocamız; bu yıl emekli oluyor. Hocamız, yıllar boyu Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Başkanımız olarak görev yapmanın yanı sıra; son senelerde de bölüm başkanlık görevini de özveri ile yürüttü. Biz akademisyenlere ve öğrencilerine uzun senelerdir yaptığı çok değerli katkılarına bir teşekkür olarak Tuncay Hoca mıza bir sürpriz yapmak istedik ve bu kitabı hazırladık. Bu esere katkıda bulunan ve Tuncay Bey ile çeşitli dönemlerde bilimsel düşünce üretme şansına sahip değerli meslektaşlarımız, çalışmalarını hocamızın anısına bu kitap için hazırladılar. PAZARLAMADA YENİ AÇILIMLARLA ÜS- TÜNLÜK SAĞLAMA isimli bu eseri, değerli hocamız Prof. Dr. Tuncay Kocamaz a ithaf etmekten gurur ve mutluluk duyuyoruz. Hedef kitlesi bir yanda iş dünyasındaki yenilikleri yakından izleyen yöneticiler olan bu kitabın, çeşitli pazarlama derslerine ek kaynak olarak akademisyenler için de yararlı bir eser olacağı inancındayız. Bu kitap; aynı zamanda Türk pazarlama literatürüne de önemli bir katkıda bulunmaktadır. Kitabın düşünce aşamasında bize en güzel fikirlerle destek olan, anabilim dalımızın değerli hocalarından Prof. Dr. Mehtap Köktürk e; kitabın yayınlanabilmesi için desteğini sunan BETA Yayıncılık tan Sn. Seyhan Satar a, BAYMAK tan Sn. Murat Akdoğan a; İngilizce bölümleri hızla hatalardan arındıran Robert College eğitmenlerinden Sandra Çorbacıoğlu na ve Ron Mallinder a; yayına hazırlık sürecindeki dikkatli, hızlı, sabırlı ve titiz çalışmaları ile bize destek veren Araştırma Görevlisi Büke Korun a teşekkür ediyoruz. Bilgisi, deneyimi, birikimi ve insan sevgisi; Tuncay Hocamız ın bizlerle olan bağlarını daima sıcak tutacaktır. F. Zeynep Bilgin Emine Çobanoğlu Müge Yalçın Haziran 2006

9 xi KATILIMCILAR HAKKINDA NOTLAR Asuman Atik Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü nde Muhasebe ve Finansman anabilim dalında görev yapmaktadır. Lisans derecesini yine aynı bölümden, yüksek lisans ve doktora derecelerini M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce Muhasebe Finansman alanında almıştır. Yüksek lisans ve doktora çalışmaları sırasında bölümünde pazarlama alanında araştırma görevliliğini yürütmüştür. Muhasebe manipülasyonları, finansal raporlama, muhasebede etik gibi konularda akademik çalışmalar yapmakta olan Dr. Atik, uluslararası muhasebe ve vergi muhasebesi konularında dersler vermektedir. Muhasebe Bilim Dünyası ve Öneri dergilerinde yayınları bulunmaktadır F. Zeynep Bilgin İstanbul doğumludur. Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölüm ünde üretim yönetimi ve pazarlama anabilim dalında öğretim üyesidir. Avusturya Lisesi ndeki eğitiminden sonra Boğazici Üniversitesi İşletme Bölümü nden lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleri almıştır. Doktora çalışmaları sırasında DAAD bursuyla Almanya da Hamburg Üniversitesi nde 16 ay tez çalışmalarını yürütmüş ve Prof. Herbert Jacob un kürsüsünde misafir asistan olarak görev yapmıştır yılında doçent, 2001 yılında profesör olan Dr. Bilgin in çalıştığı diğer üniversiteler 1998 ve 1999 yıllarında ABD de West Georgia State Üniversitesi Carrollton Georgia ve Memphis Üniversitesi Tennessee ve akademik döneminde Boğaziçi Üniversitesi olup, kendisi Avusturya da Johannes Kepler Üniversitesi ve Slovenya da da Maribor Üniversitesi nde misafir öğretim üyesi olarak kısa dönemli dersler vermektedir. Araştırma ilgi alanları yükselen pazarlar, uluslararası pazarlama ve pazarlamada hizmet kalitesidir. Tüketici davranışları ve tez yazımı konularında, ve yükselen pazarların küresel işletme başarıları konusunda (ortak yayın) yayınlanmış kitapları ve çok çeşitli kitap bölümleri vardır. Araştırmaları Thunderbird International Business Review, The International Journal of Marketing, Journal of Business and Management, International Journal of Service Industry Management, Tourism Analysis Case Research Journal gibi uluslararası dergilerde yayımlanmış ve birçok uluslararası konferansta sunulmuştur. Emine Çobanoğlu İstanbul da doğmuş, 1983 yılında Amerikan Robert Lisesi nden 1983 de Boğaziçi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümünden 1987 de mezun olmuş, yüksek lisans ve doktora derecelerini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde İngilizce İşletme Anabilim Dalında pazarlamada uzmanlaşarak tamamlamıştır. Halen Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü üretim yönetimi ve pazarlama anabilim dalında yardımcı doçent olarak çalışmaktadır. Dr. Çobanoğlu nun çalışmaları pazarlama araştırmaları, dağıtım kanalları, lojistik, örgütsel pazarlama, etik, kurum kimliği ve imajı konularındadır. Eserlerini çeşitli ulusal ve uluslararası kongrelerde sunmaktadır.

10 xii T. Sabri Erdil Trabzon da doğmuş, ilk ve orta öğrenimini Trabzon ve İstanbul da tamamlamıştır. Lisans derecesini Yıldız Üniversitesi Mühendislik Fakültesi nde, yüksek lisans ve doktora derecelerini Marmara Üniversitesi nde Uluslararası Pazarlama alanında almıştır. Pazarlama odaklılık, uluslararası pazarlama, satış yönetimi, marka ve yeni ürün geliştirme gibi konularda otuzu aşkın yayınlanmış çalışması, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş onu aşkın tebliği bulunmaktadır. Halen Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü üretim yönetimi pazarlama anabilim dalında öğretim görevlisi olarak çalışmakta ve aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince yürütülen uluslararası ticaret ile ilgili çeşitli projelerde çalışmaktadır. İrem Eren-Erdoğmuş İstanbul da doğmuştur yılında Üsküdar Amerikan Lisesi nden, 1998 yılında da Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü nden mezun olmuştur. Akademik hayatına 1999 yılında Marmara Üniversitesi nde başlayan Dr. Eren-Erdoğmuş, halen bu üniversitede İngilizce İşletme Bölümü nde üretim yönetimi ve pazarlama anabilim dalında öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden yüksek lisans derecesi, 2005 yılında da Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü pazarlama dalında doktora derecesini almıştır. Akademik çalışmalarını Marka Yönetimi, Uluslararası Pazarlama, Yükselen Pazarlar ve Müşteri İlişkileri Yönetimi konularında yoğunlaştırmıştır ve bu alanlarda Marmara Üniversitesi nde lisans ve yüksek lisans seviyesinde ders vermektedir. Akademik çalışmaları ulusal ve uluslararası kitaplarda bölüm olarak yayınlanmış ve CIMAR 2006, Uluslararası Stratejik Yönetim Konferansı 2005, GBATA 2003 ve PICMET 2001 gibi konferanslarda sunulmuştur. Elif Karaosmanoğlu İstanbul doğumludur yılında İstanbul Çamlıca Kız Lisesi ni birincilikle bitirmiş, 1998 de İTU İşletme Mühendisliği nden lisans derecesini almıştır. Aynı yıl aynı fakültede Yönetim ve Organizasyon anabilim dalında araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine başlamış olan Karaosmanoğlu, 2001 yılında Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü ne bağlı İngilizce İşletme programından yüksek lisans derecesi ni almış ve ayni yıl İTÜ Rektörlüğü ve İşletme Fakültesi tarafından YÖK bursu ile ödüllendirilerek İngiltere deki doktora eğitimine başlamıştır. Halen İTÜ İşletme Fakültesi nde Üretim Yönetimi ve Pazarlama anabilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmakta ve Warwick Business School - University of Warwick de Dr. T.C. Melewar danışmanlığında doktora eğitimini tamamlamaktadır. Bugüne kadar EMAC, Decision Science Institute, Corporate Reputation, Identity and Competitiveness, Academy of Marketing Science gibi önde gelen konferanslarda bildirileri ve European Journal of Marketing, Journal of General Management dergilerinde makaleleri yayınlanmıştır. Şirin Odabaş Kont Ankara da doğmuştur yılında TED Ankara Koleji nden, 1991 de ODTÜ İstatistik Bölümü nden mezun olan Odabaş Kont, yüksek lisans eğitimini (MBA) Suffolk University de (ABD) Finans ve Muhasebe alanında tamamlamıştır. İstanbul da Rabobank-İstanbul, ABD de PricewaterhouseCoopers-Boston, State Street Bank ve Trust- Boston, ve Türkiye Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü nde çeşitli pozisyonlarda finans, danışmanlık ve denetim tecrübesi kazanmıştır. Halen Count Consulting Group da finans, iç kontrol ve kurumsal yönetim konularında çeşitli eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Risk Yöneticileri Derneği, Kurumsal Yönetim Derneği, Peryön, ODTÜ Mezunları Derneği, TED Ankara Koleji Mezunlar Derneği ve Pricewaterhouse Coopers-Boston

11 xiii Alumni derneklerine üye olan Odabaş Kont, Şirket Birleşmeleri isimli H. Sümer ve H Pernsteiner ın yayınladığı kitapta Prof. Mehtap Köktürk ile birlikte ortak bir çalışması bulunmaktır. Mehtap Sümersan- Köktürk Marmara İİBF İngilizce İşletme Bölümü üretim yönetimi ve pazarlama anabilim dalında profesör olarak görev yapmaktadır. Lisans derecesini 1971 yılında Robert Kolej iş idaresi pazarlama bölümünde, doktorasını 1977 de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi nde tamamlamıştır. Yine aynı yıl University of Michigan, Ann Arbor da misafir öğretim üyeliği yapmıştır. Birçok fakülte, program ve kuruma kuruculuk ve başkanlıklar yapmış olan Dr. Köktürk ün bu çalışmalar arasındaki en önemlilerinden biri Türkiye de ilk kez insan kaynakları yönetimi ve gelişimi yüksek lisans programının kuruculuğudur. İlgi alanları; pazarlama araştırması, stratejik pazarlama yönetimi, şehircilik, eğitim ve çevresel pazarlama, insan kaynakları yönetim ve gelişimi, sivil toplum örgütlerinde pazarlama, hizmet ve düşünce pazarlaması, proje yapma ve yönetimi, yaratıcılık, kadın istihdamı ve güçlendirme olarak sayılabilir. Bu konularda birçok kitap ve makalesi bulunmaktadır. Franklyn A. Manu, ABD de Morgan State Üniversitesi nde Earl Graves School of Business and Managment de profesör olarak görev yapmaktadır. İşletme lisansını Gana Üniversitesi, Gana İşletme Fakültesi nden ve yüksek lisans ve doktora derecelerini de New York Üniversitesi Stern School dan almıştır. Araştırma ilgi alanları Afrika ülkelerinde doğrudan yabancı yatırımlar, sosyal pazarlama programları ve turizmdir. Halen Morgan State Üniversitesi işletme doktora programı koordinatörüdür. Serdar Pirtini Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesidir. İstanbul doğumlu olan Doç. Dr. Pirtini, 1991 yılında Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Sanatları Bölümü nden lisans derecesi, 1993 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı nda yüksek lisans ve 1998 yılında da Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı nda doktora derecelerini almıştır. Akademik çalışmalarını ve temel çalışma alanlarını uluslararası pazarlama, dağıtım kanalları, pazarlama iletişimi ve müşteri ilişkileri üzerine yoğunlaştıran Doç. Dr. Pirtini, pazarlama yönetimi, pazarlama araştırmaları, ihracat yönetimi, dağıtım kanalları / lojistik yönetimi ve uluslararası pazarlama alanlarında lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler vermektedir. Yayın yaptığı dergiler arasında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi Öneri, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, Pazarlama Dünyası, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi sıralanabilir. Beril Sipahi, Istanbul doğumludur yılında Özel Şişli Terakki Lisesi nden 1995 de Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun olmuş, yüksek lisans derecesini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde Ekonometri anabilim dalı yöneylem bilim dalında, doktorasını İngilizce İşletme bilim dalında tamamlamıştır. Halen Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü sayısal yöntemler anabilim dalında yardımcı doçent olarak çalışmaktadır. Dr. Beril Sipahi nin çalışmaları veri madenciliği, araştırma yöntemleri, çok değişkenli istatistik ve parametrik olmayan istatistik üzerine olup; eğitim, liderlik, müşteri ilişkileri, yönetimi tüketici davranışları ve hizmet kalitesi alanlarında uygulamaları bulunmaktadır.

12 xiv Ven Sriram, ABD de Baltimore Üniversitesi, Pazarlama Bölümü nde öğretim üyesidir. Hindistan kökenlidir ve lisans eğitimini ekonomi dalında Madras Üniversitesinden, yüksek lisansını pazarlama alanında Bombay Üniversitesinde, doktorasını ise ABD de Maryland Üniversitesi nde pazarlama alanında tamamlamıştır. Nepal de Katmandu Üniversitesi nde ve İstanbul da Marmara Üniversitesi nde Fulbright bursuyla birer yıl süre ile görev yapmıştır. Ayrıca Arjantin Buenos Aires deki Universidad Nacional de Lomas de Zamora da ders vermiş ve İngiltere Cambrige Üniversitesi Center for International Studies de (Uluslararası Çalışmalar Merkezi) misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Araştırma alanları pazarlama stratejileri, bölgeselleşme, yükselen pazarlar ve küresel pazarlamadır. Çalışmaları birçok uluslararası konferanslarda sunulmuş ve International Marketing Review, Journal of Business Research, Journal of Retailing, Industrial Marketing Management, Omega and Case Research Journal gibi uluslararası dergilerde yayımlanmıştır. Z.Bilgin ve G.Wührer ile yükselen pazarlarda başarı stratejileri üzerine bir kitabı bulunmaktadır. Aypar Uslu lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Marmara Üniversitesi nden almıştır. Aynı üniversitede halen İşletme Bölümü üretim yönetimi ve pazarlama anabilim dalında profesör olarak görev yapmakta ve aynı zamanda İİBF dekan yardımcılığı görevini de yürütmektedir. Aypar Uslu nun pazarlama araştırmaları, reklamcılık, uluslararası stratejik birleşmeler, marka yönetimi ve perakendecilik konularında akademik çalışmaları bulunmaktadır ve bu konularda yüksek lisans ve doktora dersleri vermektedir. Prof. Uslu nun ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış birçok makalesi bulunmaktadır. Gerhard A. Wührer Johannes Kepler, Linz, Avusturya Üniversitesinde Pazarlama ve Ticaret Bölümü nde profesördür ve bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır. Stuttgart Üniversitesi nde yönetim bilimleri ve teknoloji alanında lisans ve yüksek lisans dereceleri almış ve yönetim bölümünde yardımcı doçent olmuştur. Roland Berger Danışmanlık firması nda Münih te danışman ve araştırmacı olarak çalışmıştır yılında Klagenfurt Üniversitesi pazarlama ve uluslararası yönetim bölümünde doçentliğe yükseltilmiştir. Northern Iowa Üniversitesi, ABD, Trujilo Üniversitesi, Peru ve Chang Jung Hristiyan Üniversitesi, Tayvan da misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Ayrıca Slovenya Maribor Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi nde misafir öğretim üyesi olarak katılımlarda bulunmaktadır. İlgi alanlarına uluslararası pazarlama, stratejik pazarlama yönetimi, ilişkisel pazarlama, ağ dokuları ve pazarlaması, pazarlama araştırmaları ağ araştırması ve araştırma metodolojisi girmektedir. Ayrıca JKU da birçok lisansüstü programlarında yürütücülük ve Avusturya daki birçok sektöre danışmanlık yapmaktadır. Buna ek olarak, birçok kitabın editörlüğünü üstlenmiş, birçoğunda bölümler yazmıştır. Çalışmalarını çok çeşitli uluslararası konferanslarda sunan Prof. Wührer in Z.Bilgin ve V. Sriram ile yazmış olduğu yükselen pazarlarda başarı stratejileri konulu kitabının yankılarına bağlı olarak Johannes Kepler Üniversitesi de Pazarlama Bölümü ne bağlı Yükselen Pazarlar isimli bir alt bölüm kurmuştur. A. Müge Yalçın lisansını Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünde tamamlamıştır. ABD de Ziraat Bankası New York şubesinde bir yıl çalıştıktan sonra yüksek lisans derecesini yine ABD de New York Institute of Technology Communication of Arts İletişim Sanatları dalında almıştır yılında Marmara Üniversitesi nde akademik kariyerine baş-

13 xv layan Dr. Yalçın, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü den İngilizce İşletme alanında pazarlama uzmanlık tezi ile 2002 yılında doktora derecesini almıştır ve halen Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünde üretim yönetimi ve pazarlama anabilim dalında öğretim görevlisi olarak ders vermektedir. İlgi alanlarına perakendecilik, reklam, tüketici davranışları, pazarlama iletişimi, firma imajı ve kimliği girmektedir. Çalışmaları birçok uluslararası konferansta sunulmuştur. E. Serra Yurtkoru Istanbul doğumludur yılında Özel Üsküdar Amerikan Kız Lisesi nden, 1990 da Istanbul Üniversitesi Ingilizce İşletme Bölümünden mezun olan Dr. Yurtkoru, Yüksek Lisans ını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde İngilizce İşletme Anabilim Dalı örgütsel davranış bilim dalında, doktorasını İngilizce İşletme Bilim Dalında tamamlamıştır. Halen Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü sayısal yöntemler anabilim dalında yardımcı doçent olarak çalışmaktadır. İngilizce ve Almanca bilen Dr.Yurtkoru nun çalışmaları araştırma yöntemleri, çok değişkenli istatistik ve parametrik olmayan istatistik üzerine olup eğitim, liderlik, örgütsel değişim, tüketici davranışları ve hizmet kalitesi alanlarında uygulamaları bulunmaktadır.

14 xvii NOTES ON THE CONTRIBUTORS Asuman Atik has graduated from Marmara University, Department of Business Administration. Then she got master and doctorate degrees in Finance and Accounting from the Social Sciences Institute of the same university. She has been a graduate assistant in the marketing department during her graduate studies. Her main study areas are earnings manipulations, financial reporting and ethics in accounting. Dr. Atik is working in the Deparment of Business Administration where the medium of instruction is English. She primarily teaches tax accounting and international accounting. Her articles are published in Muhasebe Bilim Dünyası and Öneri Journals. F. Zeynep Bilgin is Professor of Marketing at the Department of Business Administration in Marmara University Istanbul /Turkey, where the medium of instruction is English. She is a graduate of the Austrian High School St.Georgs Kolleg in Istanbul. She took her bachelors degree in accounting and finance and her Masters and PhD degrees in marketing in the Department of Management at Bogazici University. Based on DAAD scholarship, she worked on her PhD dissertation as a guest assistant to Prof. Herbert Jacob at the University of Hamburg, Germany for 16 months. Prof. Bilgin has worked at the State University of West Georgia, the University of Memphis, USA in the years 1998 and 1999 and at Boğaziçi University - Istanbul, Turkey in the academic year She is also a guest professor for Maribor University in Slovenia and Johannes Kepler Univeristy in Austria on a regular basis. Her research interests are international marketing with a special emphasis on emerging markets, and service quality in marketing. She has published a book on consumer behavior, a handbook for thesis writing and a joint book on emerging markets. She has published several book chapters and her studies have appeared in international journals such as Thunderbird International Business Review, The International Journal of Marketing, Journal of Business and Management, International Journal of Service Industry Management, Tourism Analysis and Case Research Journal and many of her studies have been presented in various international conferences. Emine Çobanoğlu was born in Istanbul. She graduated from Robert College in 1983 and Bogazici University, Department of Business Administration in She received both her masters and her PhD degrees from Marmara University Institute of Social Sciences from the Business Administration Department, with specialization in marketing. She has been a graduate assistant at Marmara University in the Department of Business Administration. For the time being she is Assistant Professor in the same department in the field Marketing where medium of instruction is English. Her research areas are marketing research, organizational marketing, distribution channels, logistics, ethics, and corporate image and identity.

15 xviii T.Sabri Erdil was born in Trabzon. He attended high school in Trabzon and İstanbul. He received his bachelor s degree in mechanical engineering at Yıldız Technical University. Then he joined Marmara University and completed masters and doctorate programs in the field of international marketing. He has over thirty articles published and over ten papers presented at national and international conferences and published in the proceedings books. His studies focus on international marketing, market orientation, sales management, brand management and new product development. Dr. Erdil works at the Marmara University, Department of Business and Administrative Sciences. Moreover, he participates in projects conducted by The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey. İrem Eren-Erdoğmuş was born in Istanbul. She graduated from Üsküdar American Academy in 1994, and from the Political Science and International Relations Department of Boğaziçi University in She started her academic career in Marmara University in 1999 as a graduate asssitant in the Department of Business Administration where the medium of instruction is English. After completing her MBA studies at the Marmara University Institute of Social Sciences in the program for Business Administration with specialization in marketing in the year 2000, she started a PhD at Boğaziçi University and completed there her PhD studies as a marketing major at in Dr. Eren-Erdoğmuş is currently lecturing in English at Marmara University, Department of Business Administration. Her teaching and research fields of interest are Strategic Brand Management, International Marketing, Emerging Markets, and Customer Relationship Management. She offers courses both at undergraduate and graduate level. Her academic work has been published as book chapters internationally and nationally and have been presented at international conferences such as CIMAR 2006, International Strategic Management Conference 2005, GBATA 2003, and PICMET She is married and has a son. Elif Karaosmanoğlu was born in Istanbul. She graduated from ITU Management Engineering Faculty in 1998 and started working in the same department as research assistant in the program Management and Organization. She completed her master s degree at Marmara University in the Institute of Social Sciences Business Administration program in The same year she was awarded the Higher Education Institute of Turkey s scholarship and started her doctoral studies in the Warwick Business School, UK. For the time being she is completing her PhD studies under the supervision of Dr. T.C. Melewar. And she is currently working at the ITU Management Engineering Faculty as research assistant in the Production Management and Marketing Program. She has published in the proceedings of leading marketing conferences such as EMAC, Decision Science Institute, Corporate Reputation, Identity and Competitiveness and Academy of Marketing Science. She is member of these organizations. She also co-authored a chapter in Communicating with Customers: Trends and Development, edited by Cleopatra Veloutsou and recently published in the European Journal of Marketing and the Journal of General Management. Şirin Odabaş Kont was born in Ankara. She graduated from TED Ankara Koleji in 1987 and METU Statistics Department in She received her master degree (MBA) from Suffolk University-USA concentrated on Finance and Accounting. She earned experience

16 xix in finance, consultancy and auditing while working in Rabobank-İstanbul, PricewaterhouseCoopers-Boston, State Street Bank and Trust-Boston in USA and Ziraat Bank in Turkey. She is currently working in Count Consulting Group and providing training and consultancy services on finance, internal control and corporate governance. She is a member of Risk Managers Association, Peryön, METU Alumni Association, TED Ankara Koleji Alumni Association and PricewaterhouseCoopers Boston Chapter Alumni Association. She is one of the contributors of a joint chapter with Prof. Köktürk which appeared in the book Şirket Birleşmeleri (Mergers and Acquisitions) edited by H.Sümer & H.Pernsteiner. Mehtap Sümersan- Köktürk is Professor of Marketing at the Department of Business Administration in Marmara University in Istanbul, Turkey, where the medium of instruction is English. She had her graduate degree from the department of marketing in Robert College in 1971 and her PhD from İstanbul University Department of Economy in At the same year she had worked as guest professor at University of Michigan, Ann Arbor. Prof. Dr. Mehtap Köktürk has worked as president and cofounder for a number of programs. One of the most important works she accomplished is the foundation of human resource management master program, which was the first in Turkey. Her areas of interest are; marketing research, strategic marketing management, education and environmental marketing, human resource management, marketing at civil society communities, service and idea marketing, project management, creativity, women workforce and development. She has published a great number of books and articles. Franklyn A. Manu is a professor in the Earl Graves School of Business and Management, Morgan State University, USA. He holds a BSc (administration) from the school of administration, University of Ghana School of Adminstration and MBA and PhD degrees from Stern School, New York University, USA. His research interests are in the areas of foreign direct investment in African countries, social marketing programs and tourism. He is currently the Coordinator of the PhD program in business administration at Morgan State University. Serdar Pirtini was born in Istanbul. He has graduated from the Faculty of Communication Sciences at Anadolu University in Pirtini earned his PhD in Marketing at Marmara University - Faculty of Economic and Administrative Sciences in He is associate professor of marketing in the same university at the Department of Business Administration. His areas of interest and specialization include international marketing, distribution channels, marketing communication and customer relations. Beril Sipahi was born in Istanbul. She graduated from Özel Şişli Terakki Lisesi in 1991 and Mimar Sinan University Statistics Department in She received her masters degree from the Marmara University Social Sciences Institute of Econometrics Department, operations research sub-department and her PhD from Marmara University Institute of Social Sciences Business Administration Program. She is working as assistant professor at the same university, in the Department of Business Administration in the quantitative methods sub-department where the medium of instruction is English. Her areas of interest are data mining, research methods, multivariate statistics and nonparametric statistics and applies these methods of analysis in the fields of leadership, CRM, consumer behavior and service quality.

17 xx Ven Sriram is professor of marketing at the University of Baltimore, USA. A native of India, he holds a BA in economics from Madras University, an MMS in marketing from Bombay University and a PhD in marketing from the University of Maryland, USA. He has been a Fulbright Scholar at Katmandu University in Nepal and Marmara University in Istanbul, Turkey. He has also thought at Universidad Nacional de Lomas de Zamora in Buenos Aires, Argentina, and has been a visiting fellow at the Center of International Studies at Cambrige University. His research interests are in the areas of marketing strategy, emerging markets, and global marketing. His work has been represented at several international conferences and has appeared in such journals as International Marketing Review, Journal of Business Research, Journal of Retailing, Industrial Marketing Management, Omega and Case Research Journal. Aypar Uslu has received her graduate, master degree and PhD from Marmara University. She is currently a professor of marketing in Department of Business Administration at Marmara University. She is also Vice Dean of the Faculty of Economics Administrative Sciences. Aypar Uslu has academic studies on subjects of marketing research, advertising, international strategic alliences, brand management and retailing and gives post graduate lessons on those subjects Prof. Uslu has number of articles published in national and international journals. Gerhard A. Wührer is professor and head of the department of marketing at the Johannes Kepler University, Linz, Austria. He studied management science and technology at the University of Stuttgart and became assistant professor in the department of management. He worked as a consultant and marketing researcher in Roland Berger Consultants, Munich. In 1988 he became associate professor in the department of marketing and international management at the University of Klagenfurt. He has been a visiting professor at the University of Northern Iowa, USA, the University of Trujilo, Peru and Chang Jung Christian University, Taiwan. He is also permanent visiting professor at the University of Maribor in Maribor, Slovenia and Marmara University in Istanbul, Turkey. His areas of interest include international marketing, strategic marketing management, relationship and network marketing, marketing and network research and research methodology. He is also supervisor of several postgraduate/ post experience programs at JKU and works as a consultant in several industries. In addition, he has edited a number of books and has contributed chapters to several books. Recently, based on the positive reflections of his co-authored book on emerging markets, he started the Emerging Markets department in his Institute for Marketing. A. Müge Yalçın has a BA degree in Business Administration from Boğaziçi University, İstanbul. She has worked at the Ziraat Bank New York Branch in USA for a year. After completing her master degree in Communication of Arts in the New York Institute of Technology, USA, she started her academic career in Marmara University in 1998 and completed her PhD studies in Institute of Social Sciences, Department of Business Administration with specialization in marketing in She is currently lecturing at Marmara University, Department of Business Administration where the medium of instruction is English. Her areas of interest include retailing, advertising, consumer behavior, marketing communication, corporate image and identity. Her work has been presented at several national and international conferences.

18 E. Serra Yurtkoru was born in Istanbul. She graduated from Üsküdar American Academy for Girls in 1986 and earned her undergraduate degree at the Istanbul University Faculty of Business Administration in She received her masters degree from the Marmara University Institute of Social Sciences Business Administration Department organizational behavior program and her PhD. from the same university s Business Administration Program. She is working as assistant professor at the Marmara University Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Business Administration, quantitative methods sub-department where the medium of instruction is English. She speaks English and German. Her working areas are research methods, multivariate statistics and nonparametric statistics and applies these methods of analysis in the fields of leadership, organizational change, consumer behavior, and service quality. xxi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ. November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim

PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ. November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim PANEL EUROPEAN DEBT CRISIS/ AVRUPA BORÇ KRİZİ November 19, 2012, Monday 19 Kasım 2012, Pazartesi Martı Hotel, Taksim KATILIMCILARIN KISA ÖZGEÇMİŞLERİ Harris Dellas doktora derecesini 1985 yılında Rochester

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YARIYILI: I FIRST SEMESTER ATA 101*** Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL 1. YARIYIL BUS 1101 Introduction to Business 3 0 3 4 BUS 1111 Micro Economics 3 0 3 4 BUS 1121 Financial Accounting I 3 0 3 5 BUS 1131 Introduction to Law 3 0 3 4 BUS 1141 Mathematics 3 0 3 4 BUS 1151

Detaylı

Department of Public relations and Publicity (TR)

Department of Public relations and Publicity (TR) ASST. PROF. DR. GÜLSELİ AYGÜL ERNEK ALAN Department of Public Relations and Publicity (Turkish) Contact: aygulalan@maltepe.edu.tr +90216 626 10 50 2726 Communication Faculty B 402 Education: Degree Department

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

- Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8

- Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8 Öğretim Planı Dönemi I Adı - - - - - - 8 - - - - - - 8 - - - - - - 8 - - - - - - 8 Toplam AKTS 32 Dönemi II Adı BUS797 Master Seminar Zorunlu 0 2 0 0 6 ISL797 Yüksek Lisans Seminer Zorunlu 0 2 0 0 4 ISL740

Detaylı

Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu, Avrupa Borç Krizi başlıklı bir konferans düzenleyecek

Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu, Avrupa Borç Krizi başlıklı bir konferans düzenleyecek 15 Kasım 2012 TS/BAS-BÜL/12-80 Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu, Avrupa Borç Krizi başlıklı bir konferans düzenleyecek Konferansta, Avrupa borç krizinin gelişimi, mevcut durum analizi,

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ

FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ www.izu.edu.tr 1 2 3 4 FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİMİZ Eğitim Fakültesi - İngilizce Öğretmenliği - Okul Öncesi Öğretmenliği - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - Türkçe Öğretmenliği - Üstün Zekalılar Öğretmenliği

Detaylı

INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES

INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ/BASKENT UNIVERSITY 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI/2016-2017 ACADEMIC YEAR LİSANSÜSTÜ ve DOKTORA PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI INTERNATIONAL STUDENTS QUOTAS FOR GRADUATE PROGRAMMES

Detaylı

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 TEK DÜZEN MUHASEBE UYGULAMALARI Serbest Muhasebeci Mali Müflavir Hamza KOÇAKO LU Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR I ÖZELLEŞTİRME Süleyman YAŞAR II Yay n No : 1558 flletme-ekonomi Dizisi : 154 Geniflletilmifl 2. Bas - Mart 2005 - STANBUL ISBN 975-295 - 443 - X Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Bölüm ve Görevi. Araştırma Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Proje Sorumlusu

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Bölüm ve Görevi. Araştırma Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Proje Sorumlusu Görev Değişiklikleri 1 Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Bölüm ve Görevi EMRAH GÖKER 01.07.2013 Araştırma Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Proje Sorumlusu Sosyal Politikalar

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TOPLANTI SAYISI:22 YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI KARAR TARİHİ:10.08.2012 KARAR: 5- İşletme, Maliye İktisat, Uluslararası Ticaret ve Finansman ve İngilizce İşletme

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Level Program University Year

CURRICULUM VITAE. Level Program University Year CURRICULUM VITAE 1. Name Surname: Figen Yeşilada 2. Date of birth: 24.02.1970 3. Academic Level: Assistant Professor Dr. 4. Educational Background: Level Program University Year Undergraduate Faculty of

Detaylı

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Dersin kodu : 1 : Güz Dersin Adı Dersin İngilizce Adı Z/S T U L ATI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Principles of Ataturk and History of Revolutions I Z 0 0

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL Adı (TR) Adı (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme Yönetiminin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Arzu ŞAHİN İletişim Bilgileri Adres : Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Ziyapaşa Yerleşkesi, Kurtuluş Mah. Sabuncu Bulv. MNS Plaza no:50, 01130, Seyhan / Adana / Türkiye Telefon

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Pervin ERSOY Unvanı: Öğretim Görevlisi Doktor E-Mail: pervin.ersoy@yasar.edu.tr; pervinersoy@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.)

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Dilek Sağlık Özçam 2. Doğum Tarihi: 06.04.1966 3. Ünvanı: Yrd.Doçent.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) Gıda Müh. ODTÜ 1989 Y. Lisans (MBA) İşletme

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Osman UNUTULMAZ 2. Doğum Tarihi: 22 Ocak 1950 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maden İşletme İstanbul Teknik Üniversitesi Y. Lisans Maden

Detaylı

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü BİRİNCİ YIL 1. Dönem (Güz) 2. Dönem (Bahar) Dersin Adı T U Kredi Dersin Adı T U Kredi Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1 0 1 Toplum ve Sağlık 0 Yönetim ve Organizasyon

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

ASSIST. PROF. ÖZLEM IŞIK

ASSIST. PROF. ÖZLEM IŞIK ASSIST. PROF. ÖZLEM IŞIK Date of Birth/Place :EDİRNE, 1975 E-Mail Adress : ozlem_melsel@hotmail.com ozlem.isik@bayar.edu.tr Education Programme/Department University Year Bachelor Faculty Of Economics

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gülmüş BÖRÜHAN Doğum Tarihi: 2 EKİM 1983 Ünvanı: Araştırma Görevlisi, Doktor E-Mail: gulmus.boruhan@yasar.edu.tr; gulmusboruhan@gmail.com Öğrenim Durumu:

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1.YARIYIL DERS LİSTESİ 101 Genel Muhasebeye Giriş I Zorunlu 3+0 3 4 105 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3+0 3 4 İKT 101 İktisada

Detaylı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi. Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi. Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı Atamalar 1 Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi AYCAN AKÇIN 01.04.2013 Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı Kadem Araştırma Merkezi Proje Koordinatörü ERTAÇ NEBİOĞLU

Detaylı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı PROG Bölü m Kodu Ders Kodu Ders Adı Grup Adı Zorunlu Duru m Öğre nci Sayıs ı Sınav Tarihi EKONOMETRİ PR. EAS 102 İktisada Giriş 2 B Zorunlu Aktif 80 11.04.2016 09:00 EKONOMETRİ PR. EC 360 Merkez Bankacılığı

Detaylı

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar Üniversite leşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS University Campuses Research Institutes Schools 47 EĞİTİM ve ARAŞTIRMA YAPILARI REFERANS

Detaylı

YAPI-EYLEYEN İKİLİĞİ VE KURUMSAL KURAM

YAPI-EYLEYEN İKİLİĞİ VE KURUMSAL KURAM YAPI-EYLEYEN İKİLİĞİ VE KURUMSAL KURAM Miraç Savaş Turhan Ali Danışman İstanbul - 2016 Beta Yay n No : 3425 İşletme - Ekonomi Dizisi : 819 1. Bask - Kasım 2016 - STANBUL ISBN 978-605 - 333-749 - 2 Copyright

Detaylı

** İktisat bölümü ikinci öğretim ders kodları İKTİÖ şeklinde başlamaktadır.

** İktisat bölümü ikinci öğretim ders kodları İKTİÖ şeklinde başlamaktadır. I. YIL HAFTALIK DERS (T + U) KREDISI İKT101 Z Davranış Bilimleri Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKT103 Z Genel Muhasebe I General Accounting I 3+0-3 5 İKT105 Z Matematik I Mathematics I 3+0-3 3 İKT107 Z Hukuka

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans İktisat Bilkent Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans İktisat Bilkent Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sıdıka Başçı 2. Doğum Tarihi: 1 Ocak 1970 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans

Detaylı

Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Şirketleşme ve Girişimcilik Yöneticisi. Satınalma Müdürlüğü Satınalma Sorumlusu

Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Şirketleşme ve Girişimcilik Yöneticisi. Satınalma Müdürlüğü Satınalma Sorumlusu Atamalar 1 Adı Soyadı Geçerlilik Tarihi Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi JASON NICK SHING LAU 22.07.2013 Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Şirketleşme ve Girişimcilik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

2013 MÜFREDATINA GÖRE ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ NÜN İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL -YANDAL MÜFREDATI

2013 MÜFREDATINA GÖRE ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ NÜN İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL -YANDAL MÜFREDATI 1 MÜFREDATINA GÖRE ULULARARAI TİCARET VE FİNANMAN BÖLÜMÜ NÜN İNGİLİCE İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL -YANDAL MÜFREDATI ınıfı :1 Yarıyıl :1 Adı / Teo. Uyg. Introduction to Business Introduction

Detaylı

İKRAMETTİN KARAMAN ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER

İKRAMETTİN KARAMAN ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER İKRAMETTİN KARAMAN Erzurum doğumlu. İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Resim iş Bölümü mezunu. Eskişehir Anadolu üniversitesinde Lisans tamamladı. 1985-1993 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE POLİTİKA DERGİSİ EDİTÖRLERİ

ULUSLARARASI HUKUK VE POLİTİKA DERGİSİ EDİTÖRLERİ ULUSLARARASI HUKUK VE POLİTİKA DERGİSİ EDİTÖRLERİ Alfabetik Sırayla / In Ayphabetical Order Sedat LAÇİNER Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) Başkanı, Uluslararası Hukuk ve Politika (UHP)

Detaylı

Personal Information Date of Birth, Place. Educational Background Bachelor Anadolu University, Business Administration, 1998

Personal Information Date of Birth, Place. Educational Background Bachelor Anadolu University, Business Administration, 1998 Assitant Professor Boran TOKER Personal Information Date of Birth, Place Foreign Language Marital Status E-mail : 1976, Đzmir Turkey : English : Single : borantoker@akdeniz.edu.tr Educational Background

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) MAN 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I MAN 171 İşletme

Detaylı

Türkiye nin ilk ve tek kentsel markalama ajansı. cels.us

Türkiye nin ilk ve tek kentsel markalama ajansı. cels.us Türkiye nin ilk ve tek kentsel markalama ajansı cels.us PROF. DR. ÖMER BAYBARS TEK ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Ömer Baybars Tek 1945 yılında İstanbul 'da doğmuştur. 1968-1969 yılları arasında Maliye Bakanlığı Bütçe

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI İKT101 İktisada Giriş I 3+0 5 İKT102 İktisada Giriş II 3+0 5 İŞL113 Genel İşletme 4+0 5 İŞL223 İşletme Yönetimi 3+0 5 MAT179 Matematik 3+0

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Faculty of Education Teacher Training in Sciences İlköğretim Matematik Öğretmenliği Teacher Training in Mathematics at Primary School Level Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

CURRICULUM VITAE. : Psychologist, Counsellor, Special Educationalist, : Psychology, Psychological Counseling, Special

CURRICULUM VITAE. : Psychologist, Counsellor, Special Educationalist, : Psychology, Psychological Counseling, Special CURRICULUM VITAE GENERAL Name : Ahmet İsmail ÖZÇELİK Place and Date of Birth : Ankara, 27.08.1954 Position and Title Professor, Ph.D. Field Education Marital Status : Psychologist, Counsellor, Special

Detaylı

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL. Academic and Social Orientation. 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL. Academic and Social Orientation. 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR 811000000001103

Detaylı

ENGELLERİ TASARIMLA AŞMAK OVERCOMING DISABILITIES BY DESIGN

ENGELLERİ TASARIMLA AŞMAK OVERCOMING DISABILITIES BY DESIGN KENT ve ENGELLER CITY and DISABILITIES ENGELLERİ TASARIMLA AŞMAK OVERCOMING DISABILITIES BY DESIGN 05 Aralık 2013, Perşembe / 05 December 2013, Thursday Selçuk Yaşar Kampüsü, Konferans Salonu / Selçuk

Detaylı

Yrd.Doç.Dr Ahmet Kesgin, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesii Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık

Yrd.Doç.Dr Ahmet Kesgin, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesii Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Yrd.Doç.Dr Ahmet Kesgin, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesii Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Adı Soyadı (Unvanı) Ahmet KESGİN (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö. BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRETİM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞLİÖ-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : BÖLÜM : Kodu 1301001352012-1501001352012 1301001292002-1501001192002 11320201E11677-21520201E11393 11320201E11239-1502002292011

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI

İŞLETME BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI İŞLETME BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1004101 1008101 2 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1 Zorunlu 1004102 1008102 2 2 TÜRK DİLİ I 1 Zorunlu 1004103 1008103

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Halil Rahman AÇAR. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Halil Rahman AÇAR. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Halil Rahman AÇAR Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Adı Soyadı (Unvanı) Halil Rahman AÇAR (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: ODTÜ, Sosyal

Detaylı

AHMET SELAMOĞLU Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü,

AHMET SELAMOĞLU Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, AHMET SELAMOĞLU, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, KİŞİSEL BİLGİLER 15.05.1964, İstanbul. Evli ve bir kızı var. EĞİTİM DURUMU 1990 1994 Doktora, Tez Konusu: Sendikacılığın Gücündeki Değişim (Gelişmeler-Nedenler-Eğilimler)

Detaylı

İŞLETME TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ DERSLERİ Dersin Dersin Adı Kredisi AKTS Z/S Sorumlu Öğretim Üyesi Kodu

İŞLETME TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ DERSLERİ Dersin Dersin Adı Kredisi AKTS Z/S Sorumlu Öğretim Üyesi Kodu İŞLETME ANABİLİM DALINA BAĞLI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA YÖNELİK 2016-2017 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AÇILAN DERSLER, SORUMLU ÖĞRETİM ÜYELERİ, BU PROGRAMLARA BAĞLI İNTİBAK DERSLERİ VE SEÇİLMESİ

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 5 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10

Özel Koşullar Requirements & Explanations Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 5 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 5 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10 Edebiyat Fakültesi Faculty of Letters İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) English Language and Literature

Detaylı

HAVACILIK İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI AVIATION MANAGEMENT COURSE CURRICULUM

HAVACILIK İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI AVIATION MANAGEMENT COURSE CURRICULUM BİRİNCİ YARIYIL / FIRST SEMESTER AVM 103 Havacılık Yönetiminin Temelleri I Fundamentals of Aviation Management I 3 0 3 6 MAN 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I 3 0 3 5 MAN 141 Matematik

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU FAKÜLTE : BÖLÜM : İKTİSAT Dersin Açıldığı Dersin Dersin 1301001322002-1501001152002 COMPUTER COURSE FEN BİYOLOJİ 402001732012 COMPUTER 11320201E11563- GLOBAL MARKETING

Detaylı

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT 1982 Anayasası Kıyı Kanunu Kıyı İle İlgili Diğer Kanunlar Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği Anayasa Mahkemesi Kararları İçtihadi Birleştirme Kararları Danıştay Kararları Yargıtay

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2015 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2015 OSYS BASE POINTS

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2015 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2015 OSYS BASE POINTS Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Arts and Sciences 203510094 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli) / English Translation and Interpretation ( English)) DİL-1 264,18889 34.900 323,58081 203510101

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2014 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2014 OSYS BASE POINTS

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2014 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2014 OSYS BASE POINTS İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2014 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2014 OSYS BASE POINTS Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Arts and Sciences 203510085 Matematik (İngilizce) (Tam Burslu)

Detaylı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Bölüm ve Görevi. İnsan Kaynakları Direktörlüğü İş Etiği Sorumlusu. İnsan Kaynakları Direktörlüğü HR Partner

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Bölüm ve Görevi. İnsan Kaynakları Direktörlüğü İş Etiği Sorumlusu. İnsan Kaynakları Direktörlüğü HR Partner Görev Değişiklikleri 1 Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Bölüm ve Görevi ARZU İNAN 01.09.2013 İş Etiği Sorumlusu İdari İşler Sorumlusu DUYGU UTLU 01.09.2013 İnsan Kaynakları Sorumlusu ELİF DURMUŞ

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL)

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL) Programın Adı BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Meslek Yüksekokulu Adalet Adalet (İÖ) Ağız ve Diş Sağlığı Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) Ameliyathane Hizmetleri Anestezi Anestezi (İÖ) Aşçılık Aşçılık (İÖ) Bankacılık

Detaylı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve ergi Uygulamaları Programı Listesi 1. YARIYIL Adı T L U 9905005 AIT105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Türkçe 2 0 0 2 2 9903309 YDB103 İngilizce I Zorunlu

Detaylı

Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages)

Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages) Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages) Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı umit.koc@bayar.edu.tr, kocumit1971@gmail.com

Detaylı

Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığı Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı Danışmanı

Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığı Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı Danışmanı Atamalar 1 Adı Soyadı Geçerlilik Tarihi Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi ENİS ERKEL 01.07.2013 Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığı Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İŞLETME BÖLÜMÜ 2014-2015 Öğretim Yılından Başlamak Üzere Uygulanacak Ders Programı I.Yıl 131211133 İşletme Bilimine Giriş I (S)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 2003. Y. Lisans İşletme (MBA) Kadir Has Üniversitesi 2005

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 2003. Y. Lisans İşletme (MBA) Kadir Has Üniversitesi 2005 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çiğdem Kaya. Doğum Tarihi : 8.10.1979 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 003 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Cevat ŞAYİN 2. Doğum Tarihi : 1965 3. Unvanı : Doktor (E) Albay 4. Öğrenim Durumu : sayincevat@gmail.com, 5352443369 Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik-Elektronik Kara

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/INTERNATIONAL STUDENT QUOTAS FOR ACADEMIC YEAR

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/INTERNATIONAL STUDENT QUOTAS FOR ACADEMIC YEAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) GAZI UNIVERSITY (ANKARA) 104110015 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 10 104110024 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10 11 Edebiyat Fakültesi Faculty of Letters

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI

TÜKETİCİNİN KORUNMASI I DOÇ.DR.EMRAH CENGİZ TÜKETİCİNİN KORUNMASI 4822 SAYILI KANUN İLE DEĞİŞİK 4077 SAYILI KANUN VE YARGI KARARLARI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ İŞL.102 Davranış Bilimleri II 3 4 İŞL.202 İşletme Yönetimi İŞL.104 Genel Muhasebe II İŞL.208 Örgütsel Davranış (Öġ: İŞL.102 Davranış Bilimleri II) İŞL.110 Borçlar

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) AKTS Dersin. Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) AKTS Dersin. Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ Dersin Ders AKTS Dersin İŞL.101 Davranış Bilimleri I İŞL.201 Genel İşletme ĠġL.203 Introduction to Business İŞL.103 Genel Muhasebe I SRV.211 Statistics I İŞL.207

Detaylı

ASSIST.PROF. SEMRA TETİK

ASSIST.PROF. SEMRA TETİK ASSIST.PROF. SEMRA TETİK Date of Birth/Place : Afyon/Sarıcaova Title : Assist. Prof.Dr. Foreign Language : English, French Field of Working : Business - Management and Organization - Organizational Behavior

Detaylı

CURRICULUM VITAE. DERYA AYDIN OKUR (PhD)

CURRICULUM VITAE. DERYA AYDIN OKUR (PhD) CURRICULUM VITAE DERYA AYDIN OKUR (PhD) Date of Birth: 21.06.1978 Address: TC Istanbul Kultur University, Faculty of Law International Law Dept., Sirinevler Campus, Bahcelievler, 34191 Istanbul, Turkey

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Maliye Anabilim Dalı Doktora Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi (1986-1989)

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Maliye Anabilim Dalı Doktora Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi (1986-1989) Prof. Dr. Coşkun Can Aktan Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Buca-İzmir TÜRKİYE http://www.canaktan.org E-Mail: ccan.aktan@deu.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM Doktora Maliye

Detaylı

ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ

ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ Özel Bütçeli İdareler Kapsamında ÜNİVERSİTE MUHASEBESİ Doç. Dr. Sinan ASLAN Yay n No : 2262 E itim Dizisi : 135 1. Bask Aral k 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-180 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n

Detaylı

EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR? EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR? Ekonomi Bölümünden mezun olanların ne iş yaptıkları sorusuna çoğu zaman çok geniş bir yelpazeden söz edilerek cevap verilir. Bu yelpaze: Dünya Bankası, IMF, Uluslararası

Detaylı

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) İstanbul

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) İstanbul I İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERNEĞİ (TÜRK MİLLİ KOMİTESİ) YARGITAYIN fi HUKUKUNA L fik N KARARLARININ DE ERLEND R LMES 2007 İstanbul - 2009 II Yay n No : 2251 Hukuk Dizisi : 1062 1. Bas Kas m

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi nde iktisat yüksek lisans eğitimi tezli ve

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2013 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2013 OSYS BASE POINTS

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2013 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2013 OSYS BASE POINTS İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2013 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2013 OSYS BASE POINTS Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Arts and Sciences 203510085 Matematik (İngilizce) (Tam Burslu)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Ekonomi Bölümü Girne Amerikan Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Ekonomi Bölümü Girne Amerikan Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ergin Akalpler 2. Doğum Tarihi: 13 Ekim 1962 3. Unvanı: Yardımcı Doçent/ Asst. Professor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Lisans Ekonomi Idari Bilimler Gazi Universitesi

Detaylı

İNGİLİZCE İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS GÖREVLENDİRMELERİ

İNGİLİZCE İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS GÖREVLENDİRMELERİ YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Dersin Adı Öğretim Üyesi Gün ve Saat Derslik Kadrosunu Bulunduğu Birim 1.Dönem MBA 7027 Research Methods and Statistics

Detaylı

Kriz Ortamında Finansal Riskin Yönetimi Eğitimi. 30 Haziran 2009 Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi

Kriz Ortamında Finansal Riskin Yönetimi Eğitimi. 30 Haziran 2009 Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi Kriz Ortamında Finansal Riskin Yönetimi Eğitimi 30 Haziran 2009 Ankara Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi Kriz Döneminde Finansal Planlama ve Risk Yönetimi Eğitimi 30 Haziran 2009, Bilkent Otel,

Detaylı

KARAR 5) Maliye Bölüm Başkanlığının Yrd.Doç.Dr.İsmail GÜNEŞ in maddi hata hakkındaki 04.02.2013 tarih ve 12.00/27 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR 5) Maliye Bölüm Başkanlığının Yrd.Doç.Dr.İsmail GÜNEŞ in maddi hata hakkındaki 04.02.2013 tarih ve 12.00/27 sayılı yazısı görüşüldü. 0.02.2013 0 KARAR 5) Maliye Bölüm Başkanlığının Yrd.Doç.Dr.İsmail GÜNEŞ in maddi hata hakkındaki 0.02.2013 tarih ve 12.00/27 sayılı yazısı görüşüldü. 2012-2013 öğretim yılı Güz yarıyılda PF 311 Kamu Bütçesi,

Detaylı

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com 1. Adı Soyadı : Orhan KOÇAK 2. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans

Detaylı

CURRICULUM VITAE AND PUBLICATIONS

CURRICULUM VITAE AND PUBLICATIONS CURRICULUM VITAE AND PUBLICATIONS CURRICULUM VITAE Name and Surname: Atilla Akbaba Date of Birth: 19 / January / 1969 Level of Education: Ph.D. Degree Department/Program University Year B.A. Tourism and

Detaylı