Organizasyon: INTERLINK fi RKETLER GRUBU.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Organizasyon: INTERLINK fi RKETLER GRUBU. www.interlink.com.tr"

Transkript

1

2 NASIL ÜYE OLACAKSINIZ? Katalo un arkas ndaki üyelik formunu doldurup INTERLINK thalat hracat ve Pazarlama A.fi. adresine göndererek veya sitesinden üyelik ifllemlerinizi gerçeklefltirerek üye olabileceksiniz. NASIL KAZANACAKSINIZ? Gerçekleflen ürün al mlar yla birlikte belirlenmifl olan oranda hediye puanlar kazanacak ve puanlar n z diledi iniz zaman harcayabileceksiniz. HED YEN Z NASIL SEÇECEKS N Z? Biriktirdi iniz puanlar, Hediye Katalo u'nda hedefledi iniz hediyenin puan na ulaflt nda, Hediye Katalo u'nun arkas ndaki Hediye istek Formu'nu doldurarak servis sa lay c m z INTERLINK thalat hracat ve Pazarlama A.fi. brahim Karao lano lu Cad. Yay nc lar Sok. No: Seyrantepe/ STANBUL adresine posta yoluyla veya a faks yolu ile iletebilirsiniz. Ayr ca taleplerinizi isterseniz adresinden bildirebilirsiniz. HED YEN Z NASIL ALACAKSINIZ? Yurtbay Seramik taraf ndan onaylanan hediyeleriniz adresinize kargo ile ulaflt r lacakt r. Kargo bedelleri Yurtbay Seramik taraf ndan karfl lanacakt r. D KKAT ED LECEK HUSUSLAR! 1. Yurtbay Seramik taraf ndan haz rlanan bu kampanya tarihleri aras nda geçerli olup, Yurtbay Seramik önceden bildirim yapmadan ve herhangi bir neden göstermeden bu kampanyay durdurabilir veya uzatabilir. 2. Bu katalogdan hediye taleplerinizi en son tarihine kadar verebilirsiniz. 3. Kazand n z puanlar adresinden ö renebilirsiniz. 4. Hediye stek Formu, hediyeyi talep eden kifli taraf ndan doldurulup imzalanmal d r. Club Üyesi, Hediye stek Formunun do ru olarak dolduruldu unu ve formda belirtilen bilgilere göre teslimatlar n yap lmas n kabul eder. 5. Hediye stek Formuna yazaca n z hediyenin yollanaca adres, hafta içi saatleri aras nda bulunaca n z adres olmal d r. 6. stenilirse Hediye stek Formu fotokopi ile ço alt labilir ancak bilgilerin form ço alt ld ktan sonra doldurulmas gerekmektedir. 7. Katalogta yer alan ürünler üretici ve ithalatç firmalar n garantisi alt nda olup, garanti belgelerindeki hükümlere tabidir. 8. Kurulum gerektiren ürünler için, ürünü ald ktan sonra ilgili servis hatt n n aranmas gerekmektedir. 9. Hediye Katalo u nda yer alan ürünler stoklarla s n rl d r. Gerekli görüldü ünde model, desen, özellik ve renklerde de ifliklik olabilir. 10. Seçilen hediyelerde herhangi bir de ifliklik yap lamaz. Seçti iniz hediyenin herhangi bir nedenle sa lanamamas durumunda, eflde erde bir ürün ya da bir üst modeli taraf n za gönderilir. 11. Seçti iniz hediyelerin sipariflini katalogda bulunan formu doldurarak verebilece iniz gibi adresinden de sizin için tan mlanm fl kullan c ad ve flifre ile sisteme girifl yaparak da ayn ifllemi gerçeklefltirebilirsiniz. 12. Teslimat s ras nda hediyelerinizin hasarl olup olmad n kontrol ediniz. Hasarl ürünleri teslim almay n z ve kargoya hasar tespit tutana tutturunuz. 13. Yurtbay Seramik ürünlerinden yapm fl oldu unuz iadelerde o ürünler için kazanm fl oldu unuz puanlar puan hesab n zdan düflücektir. 14. Hediye puanlar n z nakde çevrilemez. 15. Katalog bask s nda oluflabilecek Tipografik ve bask hatalar ndan kaynaklanan sorunlardan dolay Yurtbay Seramik ve INTERLINK thalat hracat ve Pazarlama A.fi. sorumlu de ildir. 16. Kampanyan n bafllamas n takiben teknik destek ile ilgili durumlarda adresine e-posta gönderebilir, di er tüm sorular n z için Aktif Sat fl Sorumlunuz ile irtibata geçebilirsiniz. 17. Hediye talep formunu doldurarak hediye siparifli verilmesi, burada yer alan tüm kampanya flartlar n n kabulü anlam na gelir. TAT L KATILIM fiartlari 1. Tatil taleplerinin tatil bafllamadan en az 30 gün önceden belirtilmesi gerekmektedir. 2. Tatil tarihleri, talep edenin istedi i tarih öncelikli olmakla birlikte, anlaflmalar çerçevesinde TUR fi RKET baflka tarih önerebilir. 3. Tatil taleplerini iptal etmek mümkün de ildir. 4. Yurt d fl tatillerde vize, alan vergileri, yurtd fl ç k fl fonlar vs. gibi ekstra ödemeler ve ifllemler, tatil talebinde bulunan kifli/kiflilere aittir. Bunlardan dolay do abilecek sorunlar talebi iptal etmez. 5. Yurtiçi ve Yurtd fl gezi programlar fuar, kongre, dini ve resmi tatil, y lbafl /noel dönemleri haricinde olmal d r. Organizasyon: INTERLINK fi RKETLER GRUBU 2

3 SONY PORTAT F DVD PLAYER KOD DVD/CD/VCD/MP3/JPEG oynatabilme, yüksek çözünürlüklü LCD ekran, dokunmatik tufllar, h zl flarj. SONY BLU-RAY OYNATICI KOD Blu-Ray 3D dönüfltürme, BDLive, DVD/XviD/JPEG/MP3/MPEG2/MPEG4 formatlar n oynatabilme, 2 adet HDMI, 2 adet USB girifli, Wi-Fi SONY PORTAT F RADYO KASET ÇALAR KOD CD-R/RW/MP3 formatlar n oynatabilme, 20 istasyon haf zal dijital FM radyo, 2x1 W ses ç k fl gücü, ses yüksekli i kontrolü. SONY M KRO MÜZ K SET KOD CD oynatabilme, fl k ve kompakt tasar m, USB girifli, dijital gösterge paneli SONY EV S NEMA S STEM KOD W, HD görüntüde DVD izleme, HDMI ve USB giriflleri, USB den izleme ve USB ye kay t. SONY EV S NEMA S STEM KOD W güç ç k fl, Bluetooth, Dolby Digital Plus, MP3/BluRay/WMA/DVD/JPEG formatlar n destekler, HDMI girifli. 3

4 PHILIPS 32" LED TV KOD x1080 çözünürlük, LED ekran, Smart TV, Wi-Fi, 2 adet USB ve HDMI girifli, 2x10 W ses ç k fl gücü SONY 32" LED TV KOD x768 çözünürlük, BRAVIA Sync özelli i, USB girifli, 2x5 W ses ç k fl gücü. SONY 40" LED TV KOD x1080 çözünürlük, LED ekran, 4 adet HDMI girifli, 3 adet USB girifli, Wi-Fi, 2x10 W ses ç k fl gücü PHILIPS 42" LED TV KOD x1080 çözünürlük, Full HD, 4 adet HDMI girifli, USB girifli, Wi-Fi, Smart TV özelli i. SONY 42" LED TV KOD x1080 çözünürlük, LED ekran, 2 adet HDMI, 1 adet USB girifli, 2x5 W ses ç k fl gücü SONY 47" LED TV KOD x1080 çözünürlük, LED ekran, 4 adet HDMI, 3 adet USB girifli Wi-Fi, 2x10 W ses ç k fl gücü. 4

5 NAVKING NAV GASYON C HAZI KOD ARM9 550 Mhz ifllemci, 4 Gb bellek, 4.3 TFT ekran, Microsoft Windows CE 6.0 iflletim sistemi, Türkiye haritas dahil güncel 104 ülke haritas ALPINE MULT MEDYA NAV GASYON ÜN TES KOD ekran, navigasyon özelli i, DVD oynat c, FM radyo, MP3 çalma, USB girifli, Bluetooth SONY ALARMLI SAATL RADYO KOD radyo band nda ön ayarl kanallar, saat, LCD ekran, 6.6 cm çapl hoparlör PHILIPS MP4 ÇALAR KOD Gb kapasite, 1.8 ekran, USB girifli, pil flarj göstergesi, MP3/WAV/WMA/FLAC formatlar n destekler SONY RECEIVER KOD p video yükseltici, 100 W, 7.1 kanal, 4 adet HDMI girifli, 3D, gelifltirilmifl otomatik ses düzeyi SONY 3D K fi SEL S NEMA S STEM KOD x720 çözünürlük OLED panel, 45 derece görüntü alan, 3D, 105 db/mw kulakl k, Blu-Ray oynatabilme.

6 APPLE IPAD MINI KOD ekran, 1024x768 piksel çözünürlük, 16 Gb haf za, A5 ifllemci, Bluetooth 4.0, Wi-Fi, 308 gr. APPLE IPAD MINI KOD ekran, 1024x768 piksel çözünürlük, 16 Gb haf za, 4G, A5 ifllemci, Bluetooth 4.0, Wi-Fi, 308 gr. APPLE IPAD MINI KOD ekran, 1024x768 piksel çözünürlük, 32 Gb haf za, 4G, A5 ifllemci, Bluetooth 4.0, Wi-Fi, 308 gr APPLE IPAD RETINA KOD retina ekran, 16 Gb, 4G, Wi-Fi, A6X çipli çift çekirdek ifllemci, 2048x1536 piksel ekran çözünürlü ü, 9.4 mm kal nl k, 652 gr a rl k SAMSUNG TABLET KOD Gb haf za, 1 Gb RAM, 7 ekran, 1.0 GHz çift çekirdekli ifllemci, Wi-Fi, Bluetooth, 3.2 megapiksel ön kamera SONY TABLET KOD TFT ekran, NVIDIA Tegra 3 mobil ifllemci, 16 Gb haf za, SD bellek kart yuvas, Bluetooth, 8 megapiksel arka kamera. SONY NOTEBOOK KOD Intel Core U ifllemci, 750 Gb HDD, 15.5 LED ekran, USB girifli, SD kart yuvas, Microsoft Windows 8 iflletim sistemi SONY NOTEBOOK KOD Intel Core i7-3632qm 2.20 GHz ifllemci, 750 Gb HDD, 17.3 LED ekran, 1 adet HDMI girifli, Microsoft Windows 8 iflletim sistemi. 6

7 5.305 SONY TAfiINAB L R HAR C HARD D SK KOD , 500 Gb, USB 3.0 ile yüksek veri h z CASIO MASA ÜSTÜ HESAP MAK NES KOD haneli, geri silme tuflu, otomatik üç virgülleme, çift s f r tuflu, ondal k seçici, pilli ve günefl enerjili BROTHER FAKS MAK NES KOD Faks ve kopyalama, 99 adet çoklu kopya, %50 - % 150 aras büyütme küçültme, arayan bilgisini gösteren ekran, hoparlör, arayan kayd FINE LIGHT CD KUTUSU KOD CD lik. HP ÇOK FONKS YONLU YAZICI KOD Yazd rma, fotokopi, tarama, 1200 dpi tarama, 300 dpi fotokopi, 4800x1200 dpi yazd rma, dakikada 4 sayfa renkli, 12 sayfa siyah/beyaz bask CANON ÇOK FONKS YONLU YAZICI KOD Yaz c, fotokopi, tarama, faks, Wi-Fi, internet üzerinden bask, TFT ekran, çift tarafl bask, 250 sayfa faks belle i, tekrar arama, USB ba lant s. 7

8 SONY D J TAL FOTO RAF MAK NES KOD x optik zoom, 18.2 megapiksel, Full HD video çekimi, 3.3 OLED dokunmatik ekran, suya, toza, donmaya ve darbeye dayan kl, ak ll çekim modlar, USB girifli SONY D J TAL FOTO RAF MAK NES KOD megapiksel, 5x optik zoom, HD video çekimi, SteadyShot özelli i, 2.7 LCD ekran, k rm z göz düzeltme. SONY KAMERA KOD megapiksel, Exmor R CMOS sensör, dahili projektör, 10x optik zoom, 3 dokunmatik LCD ekran SONY D J TAL FOTO RAF MAK NES KOD x optik zoom, 52x dijital zoom, 3 LCD ekran, 20.1 megapiksel, Smile Shutter özelli i, SteadyShot özelli i. SONY KAMERA KOD Full HD, Exmor CMOS sensör, 8.9 megapiksel kamera, 32x geniflletilmifl zoom, 27x optik zoom, 2.7 ekran SONY D J TAL FOTO RAF ÇERÇEVES KOD LED ekran, MS Duo/SD/SDHC kart yuvalar, USB ba lant s, JPEG/TIFF/BMP/RAW dosyalar n görüntüleme, 4 adet slayt gösterisi. 8

9 NOKIA CEP TELEFONU N500 KOD saat konuflma, 480 saat bekleme süresi, 5 megapiksel kamera, 3.2 dokunmatik ekran, RDS özellikli FM Radyo, Entegre GPS, geniflletilebilir haf za, 111x54x14mm, 93 gr BLACKBERRY CEP TELEFONU 9360 KOD saat konuflma, 336 saat bekleme süresi, 5 megapiksel kamera, Wi-Fi, Bluetooth, 2.4 TFT ekran, QWERTY klavye, 109x60x11 mm, 99 gr SAMSUNG CEP TELEFONU S5830 ACE KOD saat konuflma, 640 saat bekleme süresi, Android iflletim sistemi, dokunmatik TFT ekran, MP3, Bluetooth, Wi-Fi, 5 megapiksel kamera, 112x60x11 mm, 113 gr. GIGASET DUVAR T P TELEFON KOD adet h zl arama girifli, son aramay tekrar arama, 0.40 metreden 3 metreye uzanan esnek kablo, duvara monte özelli i, LED li tufl tak m GIGASET DECT TELEFON KOD saat konuflma 170 saat bekleme süresi, 2 sat rl ekran, 20 isim ve numara haf za GIGASET DECT TELEFON KOD dokunmatik ekran, 500 kiflilik telefon rehberi, Bluetooth ve mini USB ba lant s, 14 saate kadar konuflma, 200 saate kadar bekleme süresi, Handsfree özelli i. 9

10 APPLE IPHONE 5 16 GB KOD saat konuflma, 225 saat bekleme süresi, 8 megapiksel kamera, 16 Gb haf za, 4 renkli ekran, 124x58x7.6 mm, 112 gr SONY CEP TELEFONU XPERIA L C2105 KOD saat konuflma, 498 saat bekleme süresi, 8 megapiksel kamera, Bluetooth, Wi-Fi, 128x65x10 mm, 137 gr SAMSUNG GALAXY S4 KOD saat konuflma süresi, Android 4.2, 5 SUPER AMOLED ekran, 13 megapiksel kamera, 16 Gb kapasite, W -F, NFC, Buletooth, 137x70x8 mm, 130 gr NOKIA CEP TELEFONU LUMIA 820 KOD saat konuflma, 330 saat bekleme süresi, 8 megapiksel kamera, Windows 8 iflletim sistemi, 4.3 AMOLED ekran, Wi-Fi, Bluetooth, USB girifli, 124x68x10 mm, 160 gr BLACKBERRY CEP TELEFONU 9900 KOD QWERTY klavye, TFT dokunmatik ekran, 5 megapiksel LED flafll kamera, 3G, Wi-Fi, USB ba lant s, Blackberry OS 7.0, 115x66x10 mm, 130 gr SONY CEP TELEFONU XPERIA S KOD saat konuflma, 450 saat bekleme süresi, 12 megapiksel kamera, Android iflletim sistemi, Wi-Fi, 3G, Bluetooth, HDMI girifli, 4.3 LCD ekran, 128x64x11 mm, 144 gr. 10

11 645 HOBBY FINE S GARA KUTUSU KOD adet sigara kapasiteli, deri kapl, kilitli HOBBY FINE PURO KUTUSU KOD Ahflap kutu, puronun kurumas n engelleyen nem dengeleyici HOBBY FINE PURO TAfiIYICI KOD adet puro yeri, kapakl, deri kapl. 245 GREAT PROGRESS AHfiAP ÇERÇEVE KOD x12 cm, küçük boy. SEDEF TAVLA KOD Kaplamal, orta boyutta. 760 HOBBY FINE OKEY TAKIMI KOD Plastik staka, PVC tafl ma çantas

12 CASIO BAYAN KOL SAAT KOD CASIO BAYAN KOL SAAT KOD Su geçirmez, mineral cam, metal kay fl Uzun pil ömrü, su geçirmez, mineral cam CASIO BAYAN KOL SAAT KOD Su geçirmezlik, mineral ve bombeli cam, çelik kordon, 3 katmanl klips. CASIO BAYAN KOL SAAT KOD Çelik kasa, deri kordon, mineral cam, analog CASIO BAY KOL SAAT KOD Uzun pil ömrü, deri kordon, su geçirmez, mineral cam CASIO BAY KOL SAAT KOD Çelik kasa, çelik kordon, mineral cam, analog, 5 metre su geçirmezlik. CASIO FONKS YONLU BAY KOL SAAT KOD Alarm, kronometre, 200 m su geçirmezlik, rak m ölçümü, barometrik bas nç ölçümü, mineral cam, pil seviye göstergesi CASIO BAY KOL SAAT KOD Çelik kordon, 3 katlamal tek basmal klips, bombeli cam, 50 m su geçirmezlik, tam otomatik takvim. 12

13 4.405 BLACK&DECKER fiarjli ARAÇ SÜPÜRGES KOD V, 610 ml toplama haznesi kapasitesi, çift filtre sistemi, 5 mt kablo uzunlu u AND OLTA SET KOD metre kam fl, düz rulmanl, ultra hafif gövde, uzun döküm makara sistemi. LEYE OTO BEBEK KOLTU U KOD Kg kapasiteli, emniyet kemeri özelli i, extra destekli omuz koruma bölümü, dayan kl ve sa lam gövde yap s EZETIL OTO BUZDOLABI KOD V, 2 Lt kapasite, 22x10.5x22 cm KITCHEN KING BARBEKÜ KOD cm zgara çap, 56 cm yükseklik, tekerlekli, kolay temizlenebilir, zgaral k, çelik gövdeli AND OTOMAT K PLAJ ÇADIRI KOD Kolay kurulum, su geçirmez, 190x130 cm, yükseklik 90 cm. 13

14 AMSTERDAM TAT L KOD gece 4 gün, çift kiflilik odada kifli bafl, oda-kahvalt, vize, alan vergileri, harçlar tatil talebinde bulunan kiflilere aittir. BUDAPEfiTE TAT L KOD gece 4 gün, tek kiflilik oda, oda-kahvalt, vize, alan vergileri, harçlar tatil talebinde bulunan kiflilere aittir. BUDAPEfiTE TAT L KOD gece 4 gün, çift kiflilik odada kifli bafl, oda-kahvalt, vize, alan vergileri, harçlar tatil talebinde bulunan kiflilere aittir PAR S TAT L KOD saat, 2 gece, butik otel, çift kiflilik odada kifli bafl, vize, alan vergileri, harçlar tatil talebinde bulunan kiflilere aittir. KIEV TAT L KOD gece, 5 gün, tek kiflilik oda, oda-kahvalt, vize, alan vergileri, harçlar tatil talebinde bulunan kiflilere aittir AFYON KARAH SAR THERMAL RESORT ORUÇO LU KOD gece, 3 gün, çift kiflilik odada kifli bafl, yar m pansiyon. JABA 3 LÜ BAVUL SET KOD Büyük boy, 71x20x47 cm, orta boy, 60x17x40 cm, küçük boy, 50x34x14 cm, su geçirmeyen kumafl, çift fermuarl, bilyal traktör teker

15 BLACK&DECKER CIRCIRLI TORNAV DA SET KOD parça MEIJIA ALET SET KOD Çok amaçl, 10 fonksiyon, ahflap kaplama tutma yerleri, özel tafl ma çantal BOSCH AKÜLÜ MATKAP VE V DALAMA KOD Nm maksimum tork, 8 mm çelik, 20 mm ahflap delme kapasitesi, dak. boflta devir say s, entegre PowerLight özelli i. BLACK & DECKER fiarjli TORNAV DA KOD V, 6 saat akü flarj süresi, 180 dev/dak yüksüz h z, otomatik mil kilidi, döner kafa. 865 NEFTLIFT ALET ÇANTASI KOD , kilitli kapak, alet tak mlar hariçtir ATTLAS KARIfiTIRICI KOD W girifl gücü, 700 dev/dk yüksüz h z, 55 Lt kar flt rma kapasitesi, 1 adet kar flt r c uç. 15

16 VOIT BASKETBOL TOPU KOD PU malzeme, %100 kauçuk iç lastik, su tutmaz yüzey VOIT FULBOL TOPU KOD Standart ölçülerde VOIT VOLEYBOL TOPU KOD Yumuflak yüzey, IVF standartlar na uygun HASBRO MONOPOLY KOD Dünya n n en popüler aile oyunu, emlak sat n alma, kiralama ve satma yoluyla ak ll yat r mlar ve anlaflmalar yap n, zengin olun SONY PS3 OYUN KONSOLU KOD DVD player, kablosuz oyun ve internet imkan, Dolby Digital/Dolby Digital Plus, 500 Gb HDD, AV ç k fl, 1 adet oyun FINE PAINT BOYA SET KOD Kalemtrafl, makas, ataç, sulu boya, pastel boya, kuru boya, keçeli kalem, 150 parça, ahflap çantal ORB S 26 JANT B S KLET KOD jant, 21 vites. AL fi AKÜLÜ JEEP KOD yafl, 85x50x45 cm, 9 kg, 6 V, 4 km/h, ileri/geri vitesli, elektronik korna. 16

17 FELIX TIRAfi MAK NES KOD Islak/kuru kullan m, flarjl, tüy toplama haznesi, 24 V, kesici bloklar ç kar l p temizlenebilir, koruyucu kapak BLACK&DECKER fiarjli EL SÜPÜRGES KOD V, slak ve kuru kullanabilme, 175 ml toz haznesi kapasitesi. ARZUM SAÇ KURUTMA MAK NES KOD W, 2 kademeli h z ve s cakl k ayar, so uk hava üfleme, y kanabilir filtre BOSCH BUHARLI ÜTÜ KOD W, 3 aflamal buhar düzeni, 40 g/dk sabit buhar ç k fl, 180 g/dk flok buhar ç k fl, 400 ml su tank, damla emniyet sistemi. BOSCH ELEKTR K SÜPÜRGES KOD W, elektronik emifl gücü ayar, Air Clean II hijyenik filtre, 4 Lt toz torba kapasitesi, toz torbas doluluk göstergesi S NBO D J TAL BASKÜL KOD kg maksimum kapasite, ultra ince tasar m, genifl LCD ekran, otomatik aç lma-kapanma özelli i. 17

18 BOSCH ÇAMAfiIR KURUTMA MAK NES KOD B s n f enerji, buhar fonksiyonlu, 8 kg kapasite, 1400 dev/dak, özel programlar, k r fl k azaltma, LED ekran. BAYMAK KL MA KOD A s n f enerji, so utma kapasitesi Btu, s tma kapasitesi Btu BOSCH SEB L KOD Lt so uk su, 1.2 Lt s cak su kapasitesi, LED gösterge, enerji tasarruflu açma kapama tufllar BOSCH BULAfiIK MAK NES KOD A s n f enerji, 14 Lt su tüketimi, 12 kiflilik, 3 adet programl, 1 adet özel fonksiyonlu, LED li program takip göstergesi, su taflma emniyeti, servo kilit BOSCH FIRIN KOD gözü gazl ocak, gaz emniyet sistemi, 58 Lt f r n iç hacmi, manuel h zl ön s tma, elektronik saat, 8 piflirme program, dü meden otomatik ateflleme BOSCH Ç FT KAPILI BUZDOLABI KOD A s n f enerji, toplam brüt hacim 514 Lt, so utucu bölmesi net hacmi 400 Lt, LED li elektronik s ayar, CrisperBox. 18

19 HOMEND SU ISITICI KOD W, paslanmaz çelik gövde, gizli rezistans, 1.7 litre kapasite, otomatik kapanma fonksiyonu BOSCH TOST MAK NES KOD W, alt-üst s tma ile zgara, tost ve s cak tutma imkan, özel kaplamal döküm plaklar. BOSCH KATI MEYVE PRES KOD W, 2 kademeli h z ayar, paslanmaz çelik süzgeç ve b çaklar BOSCH MUTFAK ROBOTU KOD W, 4 kademeli h z ayar, dilimleme, rendeleme, püreleme, ö ütme ve do rama b çaklar INDESIT BÜRO T P BUZDOLABI KOD A s n f enerji, 94 Lt so utucu, 14 Lt dondurucu bölümü hacmi, 1 adet sebzelik, de ifltirilebilir kap yönü BOSCH M KRODALGA FIRIN KOD W mikrodalga, 1200 W zgara, dijital ekran ve saat, 4 deforst program, 3 piflirme program, 25 Lt kapasite. 19

20 KITCHEN KING ÇAYDANLIK TAKIMI SARI LAC VERT KOD Paslanmaz çelik su haznesi, ayr renklerde porselen demlik, estetik özel silindir form. KITCHEN KING ÇAYDANLIK TAKIMI SARI KIRMIZI KOD Paslanmaz çelik su haznesi, ayr renklerde porselen demlik, estetik özel silindir form KITCHEN KING TAVA SET KOD Yap flmaz teflon yüzey, 23 cm, 25 cm, 27 cm ebatlar nda CHEF MASTER BIÇAK SET KOD Özel kesme tahtas, paslanmaz çelik bileylenmeye ihtiyaç olmayan b çaklar, 6 adet ergonomik b çak. KITCHEN KING Ç.K.B. SET KOD parça, yemek çatal, yemek b ça, tatl çatal, tatl kafl, bordo renginde. 390 KITCHEN KING BAHARAT SET KOD parça, kapakl, metal tafl ma standl KITCHEN KING TENCERE SET KOD parça, seramik kaplama. KITCHEN KING BULAfiIKLIK KOD Çatal, kafl k, b çak koyma yeri, su damlama tepsisi, 43x32x33 cm. 20

21 ÜYEL K BAfiVURU FORMU Lütfen büyük harflerle ve okunakl olarak doldurunuz. Bu formu fotokopi ile ço altabilirsiniz. Baflvuru Tarihi Sat fl Noktas Ad ve Kodu Firma Ad Ad n z Soyad n z Do um Tarihiniz Haketti iniz hediyelerin gönderimi bu adrese yap laca ndan adresinizi tam ve do ru giriniz. fiehir Ad Semt Cadde Bina No Posta Kodu Cep Telefonu Fax Vergi Dairesi lçe Mahalle Sokak Daire No E-Posta fl Telefonu T.C. Kimlik No Vergi No *Formdaki Alt Çizgili Alanlar n Doldurulmas Zorunludur. Lütfen bu formu INTERLINK THALAT HRACAT ve PAZARLAMA A.fi. brahim Karao lano lu Cad. Yay nc lar Sok. No: 4 Seyrantepe / stanbul adresine iadeli taahhütlü olarak gönderiniz veya (0212) a fakslay n z. Form Gelifl Tarihi : Sisteme Girifl Tarihi : BU BÖLÜM INTERLINK TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR Aç klama : fllemi Yapan : fllemi Yapan mza : 21

22 HED YE STEK FORMU Lütfen büyük harflerle ve okunakl olarak doldurunuz. Bu formu fotokopi ile ço altabilirsiniz. Tarih : Yurtbay Club Card No: Firma : Ad n z : Soyad n z : Adresiniz : (Lütfen hafta içi 09:00-18:00 aras nda bulunaca n z adresi yaz n z.) fiehir : Semt : Posta Kodu : Telefonunuz: Cep : fl : Faks : 1 Hediye Kodu : Hediye Puan : Hediye Kodu : Hediye Puan : Hediye Kodu : Hediye Puan : Hediye Kodu : Hediye Puan : 243 BU BÖLÜM INTERLINK TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR mza: Form Gelifl Tarihi : Sisteme Girifl Tarihi : fllemi Yapan : fllemi Yapan mza : Aç klama : Lütfen bu formu INTERLINK thalat hracat ve Pazarlama A.fi. brahim Karao lano lu Cad. Yay nc lar Sok. No:4 Seyrantepe - STANBUL adresine iadeli taahhütlü olarak gönderiniz veya (0212) no ya fakslay n z. 22

23

24

STAR TAVLA KOD 221-19753 CITIZEN D J TAL TANS YON ALET KOD 221-30682

STAR TAVLA KOD 221-19753 CITIZEN D J TAL TANS YON ALET KOD 221-30682 1.500 TL L K ALIMLARINIZDA BLACK&DECKER CIRCIRLI TORNAV DA SET KOD 221-22185 45 parça. STAR TAVLA KOD 221-19753 Kenarlar ahflap, oyun zemini ise orjinal kaplama, uzun ömürlü, 25 cm en, 47.5 cm uzunluk,

Detaylı

SONY BLUETOOTH SPEAKER KOD 268-70480 S-Master dijital amplifikatör, NFC tek dokunuflla Bluetooth ba lant s, USB girifli, 30 W ses ç k fl gücü.

SONY BLUETOOTH SPEAKER KOD 268-70480 S-Master dijital amplifikatör, NFC tek dokunuflla Bluetooth ba lant s, USB girifli, 30 W ses ç k fl gücü. SONY ALARMLI SAATL RADYO KOD 268-62306 LED ekran, alarml, FM radyolu, 490 gr a rl k, fl k ve modern tasar m. 27.500 TL 1.150 TL 5.350 TL SONY BLUETOOTH SPEAKER KOD 268-70480 S-Master dijital amplifikatör,

Detaylı

2017 y l nda yapaca n z lastik al mlar nda sizlere avantaj sa lamak üzere yepyeni bir hediye katalo u haz rlad k.

2017 y l nda yapaca n z lastik al mlar nda sizlere avantaj sa lamak üzere yepyeni bir hediye katalo u haz rlad k. De erli fl Orta m z, 2017 y l nda yapaca n z lastik al mlar nda sizlere avantaj sa lamak üzere yepyeni bir hediye katalo u haz rlad k. 1 fiubat 2017-31 May s 2017 tarihleri aras nda, detaylar afla da belirtilen

Detaylı

NASIL PUAN KAZANACAKSINIZ? HED YEN Z NASIL ALACAKSINIZ? HED YEN Z NASIL TESL M ALACAKSINIZ?

NASIL PUAN KAZANACAKSINIZ? HED YEN Z NASIL ALACAKSINIZ? HED YEN Z NASIL TESL M ALACAKSINIZ? NASIL KAZANACAKSINIZ? Koramic Yap Kimyasallar A.fi. CERMIX markal ürünlerini Türkiye pazar na yetkili da t c ve sat c lar kanal ile pazarlamaktad r. Koramic Yap Kimyasallar taraf ndan belirlenen ve duyurulacak

Detaylı

UZAKTAN YÜKLEMEL PROMOSYON KONTÖR

UZAKTAN YÜKLEMEL PROMOSYON KONTÖR De erli fl Ortaklar m z; Bir k fl sezonunu daha geride b rakt k. Önümüzdeki s cak yaz günlerine, serinletici bir Valvoline Kampanyas ile merhaba demek istiyoruz. Valvoline markal ürünlerimizin afla da

Detaylı

HEDİYE KATALOĞU BORU 26 78

HEDİYE KATALOĞU BORU 26 78 BORU 26 78 1050 1480 3330 320 SONY 32 LED TV / KOD 134-62303 SONY 40 LED TV / KOD 134-62302 SONY 55 LED TV / KOD 134-56961 SONY BLURAY / KOD 134-61084 1388x768 çözünürlük, LED ekran, 24p gerçek sinema,

Detaylı

AKÇANSA Ç MENTO YAPI CLUB ÜYEL K SÖZLEfiMES

AKÇANSA Ç MENTO YAPI CLUB ÜYEL K SÖZLEfiMES AKÇANSA Ç MENTO YAPI CLUB ÜYEL K SÖZLEfiMES Madde 1- Yap Club sistemi (Yap Club) ve Yap Club Card (Kart) Mülkiyeti AKÇANSA Ç MENTO SAN. ve T C. A.fi. ye aittir. Yap Club sistemine kay tl üyeler veya üyelik

Detaylı

De erli Boya Profesyoneli,

De erli Boya Profesyoneli, De erli Boya Profesyoneli, Casati olarak size ayr cal klarla dolu, rengarenk bir dünyan n kap lar n açman n mutlulu unu yafl yoruz. Casati'm ad n verdi imiz bu sistemde ayn tak m n oyuncular olarak gördü

Detaylı

www.vitrafix.com.tr internet sitemizden ve ücretsiz dan flma hatt m zdan nas l faydalanaca m?

www.vitrafix.com.tr internet sitemizden ve ücretsiz dan flma hatt m zdan nas l faydalanaca m? Club VitrA Fix Avrupa normalar nda kaliteli ürünleri siz de erli ustalar m zla buluflturmak amac yla 2007 y l nda faaliyetlerine bafllad m z Club VitrA Fix zengin hediye seçenekleriyle kampanyalar na devam

Detaylı

De erli Erifl Yem Müflterisi,

De erli Erifl Yem Müflterisi, De erli Erifl Yem Müflterisi, Sizlerden gelen yo un talep üzerine sistemini tekrar bafllatt k. Bu senede sizler için özel olarak haz rlad m z ve birbirinden de erli hediyeler kazanaca n z kampanyam za

Detaylı

FAYDALI MODEL TESCiLi. SM5 ERA JETT {Elektrikli Piflirici} www.eraizgara.com. Ekonomik Cimri Sa l kl Zahmetsiz

FAYDALI MODEL TESCiLi. SM5 ERA JETT {Elektrikli Piflirici} www.eraizgara.com. Ekonomik Cimri Sa l kl Zahmetsiz Çift yönlü piflirme ile yiyeceklerin her iki taraf n da çevirmeden piflirebilen yeni sistem! FAYDALI MODEL TESCiLi Zamanlay c (Timer) Otomatik kapanma ve uyar zili Üstte ve altta ayr ayr rezistanslar Yap

Detaylı

De erli fl Ortaklar m z,

De erli fl Ortaklar m z, De erli fl Ortaklar m z, IMMERGAS olarak 2008 y l ndan bu yana %100 kendi sermayemiz ile girdi imiz Türkiye pazar nda kalitemizden asla ödün vermeden günümüze kadar gelmifl ve hemen her ilde bayi, servis

Detaylı

15 Eylül - 31 Ekim 2013. Makel de Yılın Kampanyası başlıyor Muhteşem Hediyeler kazandırıyor...

15 Eylül - 31 Ekim 2013. Makel de Yılın Kampanyası başlıyor Muhteşem Hediyeler kazandırıyor... 15 Eylül - 31 Ekim 2013 Makel de Yılın Kampanyası başlıyor Muhteşem Hediyeler kazandırıyor... Toplam kalite anlayışını çalışanlarından tüm dünyadaki iş ortaklarına kadar bir bütün olarak gören Makel Şirketler

Detaylı

80 PUAN 1 ÇUVAL. De erli Yetifltiricilerimiz,

80 PUAN 1 ÇUVAL. De erli Yetifltiricilerimiz, De erli Yetifltiricilerimiz, Sizlere hediye puanlar kazand racak, bir çok özel hediyelere sahip olabilece iniz Çaml Club n kuruldu unu müjdelemek isteriz. Üye kartlar n z en k sa zamanda sizlere ulaflt

Detaylı

www.vitrafix.com.tr internet sitemizden ve ücretsiz dan flma hatt m zdan nas l faydalanaca m?

www.vitrafix.com.tr internet sitemizden ve ücretsiz dan flma hatt m zdan nas l faydalanaca m? Club VitrA Fix Avrupa normalar nda kaliteli ürünleri siz de erli ustalar m zla buluflturmak amac yla 2007 y l nda faaliyetlerine bafllad m z Club VitrA Fix zengin hediye seçenekleriyle kampanyalar na devam

Detaylı

www.cermix.com.tr İnternet Sitesinden Nasıl Faydalanacağım?

www.cermix.com.tr İnternet Sitesinden Nasıl Faydalanacağım? CLUB CERMIX Avrupa normlarında kaliteli ürünleri siz değerli ustalarımızla buluşturan Cermix Yapı Kimyasalları bundan böyle birbirinden değerli hediyeler kazandırıyor. Karo seramik uygulama sektörünün

Detaylı

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox Solo Ürünler 2 Tamboy Fırınlar 1227 multi turbo 4g - inox 0+6 pişirme programlı grill fonksiyonlu multi turbo fırın 24 Saat programlanabilir dijital saat çıkartılabilir ve temizlenebilir full iç cam sistemi

Detaylı

Kameralar. Pazarizyon Online Al??veri? http://www.pazarizyon.com/

Kameralar. Pazarizyon Online Al??veri? http://www.pazarizyon.com/ URUN ADI: Wireless USB DVR 4 Kanal Destekli 2.4GHz Kablosuz Video ve Ses Aktar?m? Sa?lay?n MODEL: 130328033225 FIYAT: 94.90? URUN ADI: Çok Fonksiyonlu Hareket Alg?lama Özellikli Spy Kamera DVR R/C Alarml?

Detaylı

De erli fl Orta m z, TÜRK DEM RDÖKÜM FABR KALARI A.fi.

De erli fl Orta m z, TÜRK DEM RDÖKÜM FABR KALARI A.fi. De erli fl Orta m z, Türkiye s tma sektörünün lider firmas olarak, siz de erli ifl ortaklar m za özel olarak oluflturdu umuz yeni sistemimiz DEM R CLUB ile sektörümüzdeki öncülük misyonunu sürdürüyoruz.

Detaylı

www.vitrafix.com.tr internet sitemizden ve ücretsiz dan flma hatt m zdan nas l faydalanaca m?

www.vitrafix.com.tr internet sitemizden ve ücretsiz dan flma hatt m zdan nas l faydalanaca m? Club VitrA Fix Avrupa normalar nda kaliteli ürünleri siz de erli ustalar m zla buluflturmak amac yla 2007 y l nda faaliyetlerine bafllad m z Club VitrA Fix zengin hediye seçenekleriyle kampanyalar na devam

Detaylı

www.loobex.com İÇİNDEKİLER Buhar Makinaları 1-4 Ateş Ölçerler 5-14 15-19 Bebek Tesizleri 20-23 Kameralı Bebek Telsizleri Sterilizatörler 24-26

www.loobex.com İÇİNDEKİLER Buhar Makinaları 1-4 Ateş Ölçerler 5-14 15-19 Bebek Tesizleri 20-23 Kameralı Bebek Telsizleri Sterilizatörler 24-26 2014 www.loobex.com www.loobex.com İÇİNDEKİLER Buhar Makinaları Ateş Ölçerler Bebek Tesizleri Kameralı Bebek Telsizleri Sterilizatörler Mama Isıtıcılar 1-4 5-14 15-19 20-23 24-26 27-29 buhar makinaları

Detaylı

Bulaşık Makineleri 31 Tam Ankastre Bulaşık Makineleri 31 Yarı Ankastre Bulaşık Makineleri 31

Bulaşık Makineleri 31 Tam Ankastre Bulaşık Makineleri 31 Yarı Ankastre Bulaşık Makineleri 31 Fırınlar 2-7 60 cm Fırınlar 2-5 Ethos Kompakt Buharlı Pişirici / Kompakt Fırın/ Kompakt Mikrodalga 6 Expression Kompakt Buharlı Pişirici 7 Classic Kompakt Fırın 7 Mikrodalgalar 8-10 Kahve Makinası 11 Isıtma

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAME TİP 1

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAME TİP 1 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAME TİP 1 İŞLEMCİSİ EN AZ Intel Core i5 işlemci OLMALIDIR. 15,6" EKRANA SAHİP OLMALIDIR. EN AZ 2 GB HARİCİ EKRAN KARTINA SAHİP OLMALIDIR. 1920X1080 EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNE SAHİP

Detaylı

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar DARBES Z MATKAP D 6SH 6.5 mm / 240 W 6.5mm mandren kapasitesi yüksek delme h z ; 4500 dev/dak. kompakt yap tümü ile izoleli yap

Detaylı

PERFORMANS UYGUN F YAT

PERFORMANS UYGUN F YAT YÜKSEK Nisan 2011 PERFORMANS UYGUN F YAT * 76 TL fiyat ; PC 2210 A2 DC model Grundig masaüstü bilgisayar n Worldcard ile al mlar nda geçerlidir. Bu modelin peflin fiyat na 3 taksit fiyat 834 TL dir. Grundig

Detaylı

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah.

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3A, 2.0 Ah / 26 Nm 2.0 Ah, 2.0 Ah Ni-Cd akü tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 10 mm anahtars z mandren, sa

Detaylı

Puan: 1000 KOD:AKT-162. Puan: 1000 KOD:AKT-163

Puan: 1000 KOD:AKT-162. Puan: 1000 KOD:AKT-163 HEDİYE KATALOĞU 2017 Aktif_Hediye_Kataloğu_20x20cm.indd 1 14.02.2017 13:22:22 Puan: 1000 KOD:AKT-161 LG 47 LED TV 1920x1080p çözünürlük, 3D, Smart TV, dahili Wi-Fi. Puan: 1000 KOD:AKT-163 Puan: 1000 KOD:AKT-162

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 7MFA 190 mm / 1010 W 190 mm b çak çap, 68 mm kesme derinli i paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl

Detaylı

DÜŞÜK FİYATLARA TATİL YOK! VPCEH3J1E/B.CEU Dizüstü bilgisayar TAKSİTLİ FİYAT

DÜŞÜK FİYATLARA TATİL YOK! VPCEH3J1E/B.CEU Dizüstü bilgisayar TAKSİTLİ FİYAT TATİL YOK! Intel Core i3-2350 İşlemci (2,3 GHz, 3 MB ön bellek)., 15 ran ek 4 GB bellek / 500 GB harddisk Gültigkeitstext: Bu fiyat listesindeki fiyatlar 23.08.2012-2.08.2012 için geçerlidir. Bu fiyat listemizde

Detaylı

Bakmadan almam. 42" Led TV. 400 Hz PMR. Şİmdİ Türkİye'de 22 yerde Size en yakın mağaza adresi için: www.mediamarkt.com.tr

Bakmadan almam. 42 Led TV. 400 Hz PMR. Şİmdİ Türkİye'de 22 yerde Size en yakın mağaza adresi için: www.mediamarkt.com.tr 400 Hz PMR 42" 106 cm Led TV media markt FİyaTi 10 159, 90 TakSİTLİ FİyaT 1899,- 42Lm640 3D LED TV Derinlik kontrolü. 3D Sound Zooming. Dual Play fonksiyonu. Smart Share özelliği. Toplam stok adedi: 500.

Detaylı

Fatura ile beraber bayi hesab na puan Profi Club üyesi perakendeci veya kullan c ya sat fl

Fatura ile beraber bayi hesab na puan Profi Club üyesi perakendeci veya kullan c ya sat fl Henkel Yap Kimyasallar ve Yap flt r c lar Bölümü ürünlerini tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Henkel Profi Club bayi hediye katalo unda size yepyeni hediyeler sunmaktan mutluluk duyuyoruz. HENKEL

Detaylı

D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE D J TAL TERMO-H GROMETRE IN/OUT TERMOMETRE D J TAL

D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE D J TAL TERMO-H GROMETRE IN/OUT TERMOMETRE D J TAL D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N G da için dizayn edilen bu termometre; genellikle ev mutfaklar nda, pikniklerde ve g da sanayinde g da s cakl k ölçümünde kullan l r. Ölçüm Hassasiyeti: ± 1 C, Prob uzunlu u:

Detaylı

ELEKTRONİK ve ARAÇ PROMOSYON ÜRÜNLERİ

ELEKTRONİK ve ARAÇ PROMOSYON ÜRÜNLERİ 2016 ELEKTRONİK ve ARAÇ PROMOSYON ÜRÜNLERİ www.elektropromosyon.com COMEKS ELEKTRONİK VE MEDİKAL SİSTEMLERİ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. 2006 yılında Türkiyedeki teknoloji mağazalarına en yeni teknolojik ürünleri

Detaylı

De erli Eternity Kulüp Üyesi;

De erli Eternity Kulüp Üyesi; De erli Eternity Kulüp Üyesi; 2005 Eylül ay nda bafllayan Eternity Kulüp uygulamas 2008 y l nda da cazip hediyelerle devam ediyor. Hediye katalo umuz, sizlerin ihtiyaçlar ve daha çok talep edilen ürünler

Detaylı

FIRSATLAR ÇARŞAMBA GÜNLERİ BAŞLAR!

FIRSATLAR ÇARŞAMBA GÜNLERİ BAŞLAR! FIRSATLAR ÇARŞAMBA GÜNLERİ BAŞLAR! 23.90 19 HAZİRAN-2 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR. dakikalarınızı ŞOK ta yükleyebilirsiniz. Yüklemelerinizde işlem ücreti alınmamaktadır. Omo Active Fresh 5 kg

Detaylı

www.cermix.com.tr İnternet Sitesinden Nasıl Faydalanacağım?

www.cermix.com.tr İnternet Sitesinden Nasıl Faydalanacağım? CLUB CERMIX Avrupa normlarında kaliteli ürünleri siz değerli ustalarımızla buluşturan Cermix Yapı Kimyasalları bundan böyle birbirinden değerli hediyeler kazandırıyor. Karo seramik uygulama sektörünün

Detaylı

1 Aral k 2006-31 Ocak 2007 tarihli al mlarda geçerlidir.

1 Aral k 2006-31 Ocak 2007 tarihli al mlarda geçerlidir. 1 Aral k 2006-31 Ocak 2007 tarihli al mlarda geçerlidir. De erli SONY Dostu, Sony yetkili sat fl noktalar ndan yapt n z al flverifli daha keyifli, daha e lenceli hale getirmeyi amaçlad m z bu kampanyam

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU izmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU izmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU izmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Tel: 452 52 52 - Fax: 487 31 27 İhale No : 2014/ 1249 İlgili Birim : DÖN.SER.AYNİYAT

Detaylı

6 HaZİraN. saat 08:00'de. Bakmadan almam. 10. MaĞa. İstaNBUl'dakİ. smart tv. 100 Hz. Media Markt Fİyati 10. satlar! 99,90.

6 HaZİraN. saat 08:00'de. Bakmadan almam. 10. MaĞa. İstaNBUl'dakİ. smart tv. 100 Hz. Media Markt Fİyati 10. satlar! 99,90. Bu fiyat listesindeki fiyatlar 24.05-26.05.2013 için geçerlidir. Bu fiyat listemizde yer alan ürünlerimiz stoklarımızla sınırlıdır. Tüm ürünlerde KDV oranı, promosyon tarihinde belirtilen oranlar çerçevesinde

Detaylı

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence GARANTİÖTESİ Çok düşük bir bedel karşılığında Ekstra Güvence Gönül rahatlığıyla keyfini çıkarın! Dürüst olmak gerekirse, yeni bir elektronik cihaz bizim için çok değerli değil midir? Uzun süre arayıp fiyatları

Detaylı

3M Sa l k Ürünleri. Masa Üstü Buhar Otoklav

3M Sa l k Ürünleri. Masa Üstü Buhar Otoklav 3M Sa l k Ürünleri Masa Üstü Buhar Otoklav Güvenlik, performans ve uyum aç s ndan ideal Gözenekli malzemeler B170N PRO P 3M Masa Üstü Buhar Otoklav kullan m çok kolay olan, teknolojik aç dan geliflmifl

Detaylı

Güncel Kurumsal Fiyat Listesi MİNİtek Teknoloji Ürün ve Çöz. Telek. Tic. Ltd. Şti.

Güncel Kurumsal Fiyat Listesi MİNİtek Teknoloji Ürün ve Çöz. Telek. Tic. Ltd. Şti. MİNİtek Teknoloji Ürün ve Çöz. Telek. Tic. Ltd. Şti. Tel: (212) 267 4011-18 (212) 267 4454 (212) 267 4018 info@minitek.com.tr proje@minitek.com.tr Fax (212) 267 4009 2 Nisan 2013 Sizin için Seçtiklerimiz:

Detaylı

Değerli TREND CARD Sahipleri;

Değerli TREND CARD Sahipleri; Değerli TREND CARD Sahipleri; İnegöl Alışveriş Merkezi nden yapacağınız alışverişlerde puan dönemi başladı ve Trend Card ile yapılan alışverişler şimdi çok daha avantajlı. Artık alışverişiniz sonucu puan

Detaylı

Bu sisteme yeni üye olan tüm kullan c lar m za bafllang ç olarak 30 hoflgeldin puan hediye edilecektir.

Bu sisteme yeni üye olan tüm kullan c lar m za bafllang ç olarak 30 hoflgeldin puan hediye edilecektir. Henkel Yap Kimyasallar ve Yap flt r c lar Bölümü ürünlerini tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Henkel Profi Club kullan c ve uygulamac hediye katalo unda size yepyeni hediyeler sunmaktan mutluluk

Detaylı

ÖZGÜRLÜ E KDV S Z SAH P OLUN

ÖZGÜRLÜ E KDV S Z SAH P OLUN Eylül 2011 Ürün görseli temsilidir. ÖZGÜRLÜ E KDV S Z SAH P OLUN Eylül ay nda tüm ürünlerde %18 KDV indirimi sizi bekliyor. GNB 1445 A2 P6 942 TL798 TL Bonus kampanyas 01/09/2011-31/10/2011 tarihleri aras

Detaylı

Ankastre Kış Fırsatları

Ankastre Kış Fırsatları Ankastre Kış Fırsatları Ankastre Setler 3.769 7060 Multi Turbo Fırın 1.361 3904 Vitroseramik Ocak 972 8743 Davlumbaz 1.436 0+15 Fonksiyon Dijital programlanabilir dokunmatik kontrol paneli Fırın içi sökülebilir

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5)

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5) DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5) 1. Dizüstü Bilgisayar en az Intel Core i5 2,3 GHz hızında işlemcisi olmalıdır. 2. Dizüstü bilgisayarın 4 GB DDR3 1333 MHz belleğe sahip olmalıdır. 3. Dizüstü bilgisayar ekran kartının

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda monitörler için kumanda Masaüstü TFT piyasada standart bulunan TFT'lere göre, zorlu endüstriyel ortamlarda dahi sürekli olarak sorunsuz çalışırlar.

Detaylı

MODEL STAR SERİSİ IR BULLET IP KAMERALAR FİYAT TL RESİM 4 MEGAPİKSEL 992,00 TL IPC2124SR3-DPF36. IPC242E-IR-Z-IN Motorize Lens 1.937,00 TL 1.

MODEL STAR SERİSİ IR BULLET IP KAMERALAR FİYAT TL RESİM 4 MEGAPİKSEL 992,00 TL IPC2124SR3-DPF36. IPC242E-IR-Z-IN Motorize Lens 1.937,00 TL 1. NETWORK ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ KASIM 2015 RESİM Kontrolümüz dışında olağanüstü ekonomik koşulların gerçekleşmesi ve vergi yasalarında değişiklik olması hallerinde NEUTRON un fiyatlarda değişiklik yapma

Detaylı

MODEL STAR SERİSİ IR BULLET IP KAMERALAR FİYAT TL RESİM 4 MEGAPİKSEL 992,00 TL IPC2124SR3-DPF36. IPC242E-IR-Z-IN Motorize Lens 1.937,00 TL 1.

MODEL STAR SERİSİ IR BULLET IP KAMERALAR FİYAT TL RESİM 4 MEGAPİKSEL 992,00 TL IPC2124SR3-DPF36. IPC242E-IR-Z-IN Motorize Lens 1.937,00 TL 1. NETWORK ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ ARALIK 2015 RESİM Kontrolümüz dışında olağanüstü ekonomik koşulların gerçekleşmesi ve vergi yasalarında değişiklik olması hallerinde NEUTRON un fiyatlarda değişiklik yapma

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG

Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG İlan no: 302363 Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG Sahibinden Garantisi Devam eden, SEAT LEON 1.6 TDI 105 HP DSG S&S, 2013 64.000 TL İlan tarihi: 9 Haziran 2016 İlan detayları İlan detayları İl Adana,

Detaylı

GRAM ALTIN 1 GR 140.000 NETLİFT MANUEL TRANSPALET KOD 223-63440 2500 kg. kaldırma kapasitesi, 185x50 mm yön tekerleği, 80x70 mm yük tekerleği, 160x60 mm çatal ölçüsü. 696.000 NETLIFT TRANSPALET KOD 223-71300

Detaylı

Sony FY14 BRAVIA B2B. Yeni FY14 Bravia B2B serisi tanıtımı

Sony FY14 BRAVIA B2B. Yeni FY14 Bravia B2B serisi tanıtımı Yeni FY14 Bravia B2B serisi tanıtımı Sony FY14 BRAVIA B2B Uygun maliyetli kurumsal ekran, eğitim ve kurumsal TV uygulamaları için etkileşimli seçeneklere sahip ince, dikkat çekmeyen, enerji tasarruflu

Detaylı

29, 90 19, 7, 50 39, 90 5, 90 24, 90 6, 90 29, 90 ÜRÜN GELECEK. Kütahya Porselen Atatürk İmzalı Fincan Seti 2 Kişilik. /adet /adet

29, 90 19, 7, 50 39, 90 5, 90 24, 90 6, 90 29, 90 ÜRÜN GELECEK. Kütahya Porselen Atatürk İmzalı Fincan Seti 2 Kişilik. /adet /adet Kütahya Porselen Atatürk İmzalı Fincan Seti 2 Kişilik 24, 90 19, 90 9, 90 /adet 7, 50 /adet Güral Porselen Atatürk Kupa Stok adedi: 5.500 Stok adedi: 3.000 29, 90 19, 15, 90 29, 90 4, 90 6, 90 90 LAV Derin

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

MEDIA MARKT FİYATI 9 366, 55 TAKSİTLİ FİYAT 55LA620 3D LED TV

MEDIA MARKT FİYATI 9 366, 55 TAKSİTLİ FİYAT 55LA620 3D LED TV Kaçrlmayacak fratlar 3799 MCI 200 Hz Smart TV 4 adet 3D gözlük 55" 50 cm 3D Bu fiyat liteideki fiyatlar 06-0.02.204 tarihide geçerlidir. Bu fiyat litemizde yer ala ürülerimiz toklarmzla rldr. Tüm ürülerde

Detaylı

Değerli Eriş Yem Müşterisi,

Değerli Eriş Yem Müşterisi, Değerli Eriş Yem Müşterisi, Sizden gelen yoğun talep üzerine puan sistemini tekrar başlattık. Bu sene sizler için özel olarak hazırladığımız ve birbirinden değerli hediyeler kazanacığınız kampanyamıza

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Özel Amaçlı Taşınabilir Bilgisayar (7 adet)

TEKNİK ŞARTNAME. Özel Amaçlı Taşınabilir Bilgisayar (7 adet) Özel Amaçlı Taşınabilir Bilgisayar (7 adet) 1) İşlemci : En az 2.3 GHz 6 MB paylaşımlı L3 önbelleğe sahip, Intel Core i7 işlemci (3.5 GHz'e kadar Turbo Boost) olmadır. 2) Ram : En az 16 GB 1600 MHz DDR3L

Detaylı

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK LT1001260 LT1001270 LT1001280 LT1001290 LT1001300 LT1001310 LT1001320 LT1001330 LT1001340 LT1001350 1 400 ml 600 ml 800 ml LT1001510

Detaylı

Tafllamalar Polisajlar Kal pç tafllama

Tafllamalar Polisajlar Kal pç tafllama Tafllamalar Polisajlar Kal pç tafllama AVUÇ TAfiLAMA G 12SS / 580 W çok açılı kullanılabilen siperlik kompakt yapı; 254 mm uzunluk, 1.4 kg a ırlık mil kilitleme mekanizması güçlü fan so utması uzun ömürlü

Detaylı

PERFORMANS DÜfiÜK F YAT

PERFORMANS DÜfiÜK F YAT YÜKSEK Mart 2011 PERFORMANS DÜfiÜK F YAT * 76 TL fiyat ; PC 2210 A2 DC model Grundig masaüstü bilgisayar n Worldcard ile al mlar nda geçerlidir. Bu modelin peflin fiyat na 3 taksit fiyat 834 TL dir. Grundig

Detaylı

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ Dijital Fotoğraf Makinesi Nasıl çalışır? Dijital fotoğraf makineleri 4 elemandan oluşur. Bu elemanlar Objektif,

Detaylı

Fiyat Listesi V2.0.7_8

Fiyat Listesi V2.0.7_8 Fiyat Listesi V2.0.7_8 AHD Kameralar KST - K3 - AHD2006 KST - K8 - AHD2006 KST - K9 - AHD2006 260,00 TL 260,00 TL IR Mesafesi 12-15 metre 2 Hidden Led, Smart IR Özelliği, İkili Cam, Defog Sabit Lens: 3.6mm

Detaylı

MODEL STAR SERİSİ IR BULLET IP KAMERALAR FİYAT TL RESİM 4 MEGAPİKSEL 992,00 TL IPC2124SR3-DPF36. IPC242E-IR-Z-IN Motorize Lens 1.937,00 TL 1.

MODEL STAR SERİSİ IR BULLET IP KAMERALAR FİYAT TL RESİM 4 MEGAPİKSEL 992,00 TL IPC2124SR3-DPF36. IPC242E-IR-Z-IN Motorize Lens 1.937,00 TL 1. NETWORK ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ ARALIK 2015 RESİM Kontrolümüz dışında olağanüstü ekonomik koşulların gerçekleşmesi ve vergi yasalarında değişiklik olması hallerinde NEUTRON un fiyatlarda değişiklik yapma

Detaylı

HAFTANIN FIRSATLARI. 19-25 ARALIK TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR. dakikalarınızı ŞOK ta yükleyebilirsiniz. 750 ml Sıvı Bulaşık Deterjanı EN İYİ FİYAT

HAFTANIN FIRSATLARI. 19-25 ARALIK TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR. dakikalarınızı ŞOK ta yükleyebilirsiniz. 750 ml Sıvı Bulaşık Deterjanı EN İYİ FİYAT HAFTANIN FIRSATLARI 19-25 ARALIK TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR. dakikalarınızı ŞOK ta yükleyebilirsiniz. Yüklemelerinizde işlem ücreti alınmamaktadır. 5 kg Matik Çamaşır Deterjanı 16.50 400 gr Krem Deterjan

Detaylı

STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE. YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU. www.bilgim.org.

STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE. YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU. www.bilgim.org. STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU www.bilgim.org.tr Lütfen form içerisindeki sizden istenen bilgileri eksiksiz

Detaylı

HAZİRAN-TEMMUZ 2011 HEDİYE KATALOĞU KDV Hariç Ciro/Puan TL. No. ÜRÜN MARKA MODEL RESİM 1 48 EKRAN LCD TV VESTEL 19VH

HAZİRAN-TEMMUZ 2011 HEDİYE KATALOĞU KDV Hariç Ciro/Puan TL. No. ÜRÜN MARKA MODEL RESİM 1 48 EKRAN LCD TV VESTEL 19VH 1 48 EKRAN LCD TV VESTEL 19VH5906 9.700 2 82 EKRAN LCD TV VESTEL 32VH3004 23.250 3 106 EKRAN LCD TV PHILIPS 42PFL5405H/12 46.250 4 106 EKRAN LED TV PHILIPS 40PFL5605H/12 59.500 5 106 EKRAN LCD TV VESTEL

Detaylı

BORUUstalar Kulübü 26 78 Dan flma Hatt. Hafta içi 08:00-17.00 HED YE KATALO U USTALAR KULÜBÜ

BORUUstalar Kulübü 26 78 Dan flma Hatt. Hafta içi 08:00-17.00 HED YE KATALO U USTALAR KULÜBÜ BORUUstalar Kulübü 26 78 Dan flma Hatt Hafta içi 08:00-17.00 HED YE KATALO U USTALAR KULÜBÜ USTALAR KULÜBÜ De erli Ustalar Kulübü Üyeleri, Bugüne kadar sundu umuz yüksek kalitedeki ürün ve hizmetlerimize,

Detaylı

NETAFIM VIP CLUB PROMOSYON KATALOGU

NETAFIM VIP CLUB PROMOSYON KATALOGU NETAFIM VIP CLUB PROMOSYON KATALOGU NETAFİM VIP CLUB NEDİR? NETAFİM VIP CLUB Netafim Yelek - 001 Netafim T-Shirt - 002 Netafim Şapka - 003 Netafim Gömlek - 004 NETAFİM ayrıcalıklı dünyasını çiftçilerinin

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer Toprak PH Metre Ölçer PH- 220S 17.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan

Detaylı

CNL ALT TAKIM VE KAUÇUK

CNL ALT TAKIM VE KAUÇUK CNL ALT TAKIM VE KAUÇUK HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS DÖNEMİ HEDİYE KATALOĞU 15.000 TL + KDV CNL ALT TAKIM VE CNL KAUÇUK ÜRÜNLERİ ALIMINIZA YUKİ KR-11 3 TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOTORSİKLET DEMİRDÖKÜM DD A410 45000

Detaylı

HXR-MC1500P. 1/4 inç Exmor R CMOS sensörlü HD / SD AVCHD video kamera. Genel Bakış HXR-MC1500P 1

HXR-MC1500P. 1/4 inç Exmor R CMOS sensörlü HD / SD AVCHD video kamera. Genel Bakış HXR-MC1500P 1 HXR-MC1500P 1/4 inç Exmor R CMOS sensörlü HD / SD AVCHD video kamera Genel Bakış Profesyonel bir izlenim bırakb rakın HXR-MC1500P 1 Sony nin G Lensi, Exmor R sensör ve en son Aktif Optik SteadyShot ile

Detaylı

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir.

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Kroze Maflas Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. 02.1221.00 OM101001 200 02.1222.00 OM101002 250 02.1223.00 OM101003 300 02.1224.00 OM101004 350 02.1225.00 OM101005 400 02.1226.00 OM101006 500 Pens Küt

Detaylı

MEDİKAL LAMBALAR. En zorlu tedavilere ışık tutuyoruz. Birlikte daha iyiyiz. MEDİKAL LAMBALAR

MEDİKAL LAMBALAR. En zorlu tedavilere ışık tutuyoruz. Birlikte daha iyiyiz. MEDİKAL LAMBALAR MEDİKAL LAMBALAR MEDİKAL LAMBALAR Birlikte daha iyiyiz. En zorlu tedavilere ışık tutuyoruz. AMELİYATHANE TAVAN LAMBALARI IP 5 4 < DUO LED CC DUO LED X1 DUO LED X2 DUO LED X3 S.K.: 22.1001 S.K.: 22.1002

Detaylı

NOEL BABA DA BURADAN ALDI!

NOEL BABA DA BURADAN ALDI! BEşİkTaş Bu fiyat listesindi fiyatlar 05.12-09.12.2012 için geçerlidir. Bu fiyat listemizde yer alan ürünlerimiz stoklarımızla sınırlıdır. Tüm ürünlerde KDV oranı, promosyon tarihinde belirtilen oranlar

Detaylı

hatalardan veya eksikliklerden veya burada bulunan bilgilerin.

hatalardan veya eksikliklerden veya burada bulunan bilgilerin. 2012. e... hiçbir biçimde yeniden üretilemez. hatalardan veya eksikliklerden veya burada bulunan bilgilerin. faydalanabilirsiniz., Ba. öneririz. herhang. i Güvenlik...1 Güvenlik Önlemleri...1 EMC...5...7...7...7...9...10

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ŞEHZADE GENÇLİK İZCİLİKVE SPOR KULUBÜ DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ŞEHZADE GENÇLİK İZCİLİKVE SPOR KULUBÜ DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI ŞEHZADE GENÇLİK İZCİLİKVE SPOR KULUBÜ DERNEĞİ Elazığ ili SODES BİR ELDE SEN TUT Projesi kapsamında Elektronik Ürünler mal alımına ilişkin SODES 2012 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde

Detaylı

TOSHIBA C55-C- 11RSatellite Ci5-5200U 2.20GHz 8GB 1TB 2GB 930M 15.6" INTEL CI5-5200U 2,2GHZ

TOSHIBA C55-C- 11RSatellite Ci5-5200U 2.20GHz 8GB 1TB 2GB 930M 15.6 INTEL CI5-5200U 2,2GHZ C55-C- 11JSatellite Ci5-8GB 1TB 2GB 930M 15.6" C55-C- 11RSatellite Ci5-8GB 1TB 2GB 930M 15.6" C55-C- 13HSatellite Ci5-920M 15.6'' C55-C- 14FSatellite 500GB 15.6" İşletim Sistemi DOS DOS MS WINDOWS DOS

Detaylı

DÖKÜM FIRINI (22 Lt.) ERC-01

DÖKÜM FIRINI (22 Lt.) ERC-01 Döküm Fırını Tamir ve İmalatı Sağlık Bakanlığı Onaylı Toz Maskeleri Toz ve Çapak Gözlükleri İş Güvenliği Malzemeleri Santrifüj Bakın ve Onarımı Her Türlü Kumlama Bakım ve Onarımı www.sertekniklab.com DÖKÜM

Detaylı

16,50 Adet 5 kg Çamaşır Makinesi Deterjanı Çeşitlerinden Birini Alana 750 ml Sıvı Bulaşık Deterjanı HEDİYE!

16,50 Adet 5 kg Çamaşır Makinesi Deterjanı Çeşitlerinden Birini Alana 750 ml Sıvı Bulaşık Deterjanı HEDİYE! www.sokmarket.com.tr www.facebook.com/sokmarketler www.twitter.com/sokmarketler dakikalarınızı ŞOK ta yükleyebilirsiniz. Yüklemelerinizde işlem ücreti alınmamaktadır. 4-10 16,50 5 kg Çamaşır Makinesi Deterjanı

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI TÜRKİYE SAKATLAR DERNEGİ ELAZIĞ ŞUBESİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI TÜRKİYE SAKATLAR DERNEGİ ELAZIĞ ŞUBESİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI TÜRKİYE SAKATLAR DERNEGİ ELAZIĞ ŞUBESİ Elazığ ili SODES ENGELSİZ YAŞAMLA SAĞLIKLI GÜNLERE Projesi kapsamında Bilgisayar Ekipman alımına ilişkin SODES 2012 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 6MFA 165 mm / 1010 W 1010 W güçlü motor paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl tungsten karbid uçlu

Detaylı

MEDİKAL LAMBALAR MEDİKAL LAMBALAR

MEDİKAL LAMBALAR MEDİKAL LAMBALAR MEDİKAL LAMBALAR MEDİKAL LAMBALAR Birlikte daha iyiyiz. En zorlu tedavilere ışık tutuyoruz. AMELİYATHANE TAVAN LAMBALARI DL-62CM Kola Bağlı Monitör S.K.: 22.1107 DL-6A DL-6D DL-62A DL-62D DL-662A DL-662D

Detaylı

ESKİŞEHİR Espark Alışveriş Merkezi Eskibağlar Mah. Üniversite Cad. No:21 26170 Eskişehir. Bakmadan almam. 10 ve 6 Taksit. 6 Taksit

ESKİŞEHİR Espark Alışveriş Merkezi Eskibağlar Mah. Üniversite Cad. No:21 26170 Eskişehir. Bakmadan almam. 10 ve 6 Taksit. 6 Taksit Bu fiyat listesindeki fiyatlar 17-20.01.2013 için geçerlidir.bu fiyat listemizde yer alan ürünlerimiz stoklarımızla sınırlıdır. Tüm ürünlerde KDV oranı, promosyon tarihinde belirtilen oranlar çerçevesinde

Detaylı

TCP/ IP Video İntercom Monitörleri

TCP/ IP Video İntercom Monitörleri TCP/ IP Video İntercom Monitörleri 1.04.2017 VTH1510CH 8 kanal alarm girişi Dahua PoE güç kaynağı desteği Yüzey montajlı ve lı 250 VTH1550CH VTH1560B VTH1560BW VTH1520A - SD Card girişli SD kart takılabilir,

Detaylı

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm LARA KOMPAKT S STEM 155x120 cm Ebat (cm) Yükseklik (cm) A rl k (kg) : 155x120 cm : 220 : 150 kg Dikkat Edilecek Noktalar: Kompakt Sistemler in garanti kapsam nda olabilmesi için montajlar n n VitrA-Artema

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir falcon a type Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

EVOTRON EVOTRON D EVOTRON SOL EVOTRON SAN

EVOTRON EVOTRON D EVOTRON SOL EVOTRON SAN EVOTRON 40-60 - 80 EVOTRON D 60-80 EVOTRON SOL 40-60 - 80 EVOTRON SAN 40-60 - 80 EVOTRON SER S POMPALAR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr UYARI! Lütfen cihazınızı kullanmaya bafllamadan önce

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

TYSSO. Insist on the best. TYSSO Türkiye Distribütörü VEGAPOS OT/VT. www.vegapos.com.tr info@vegapos.com.tr

TYSSO. Insist on the best. TYSSO Türkiye Distribütörü VEGAPOS OT/VT. www.vegapos.com.tr info@vegapos.com.tr TYSSO TYSSO Türkiye Distribütörü VEGAPOS OT/VT www.vegapos.com.tr info@vegapos.com.tr Tel : +90(356)276-10-76 Fax : +90(356)276-50-65 QR Kod POS Sistemleri POP-650 Modüler ve Fansız Soğutma Hepsi Bir Arada

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI PALU GÖKDERE DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI PALU GÖKDERE DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI PALU GÖKDERE DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ Elazığ ili SODES ÇOCUKLARIMIZ, GENÇLERİMİZ VE GELECEĞİMİZ YENİDEN DOĞUYOR Projesi kapsamında çocuk merkezi oluşturulmasına yönelik Elektronik

Detaylı

Samsung Galaxy S3 ve Apple iphone 4S Karşılaştırması

Samsung Galaxy S3 ve Apple iphone 4S Karşılaştırması Samsung Galaxy S3 ve Karşılaştırması Samsung Galaxy S 3 Genel Özellikler Ağırlık 133 Gr 140 Gr Genişlik 70.6 mm 58.6 mm Yükseklik 136.6 mm 115.2 mm Kalınlık 8.6 mm 9.3 mm Şebeke frekansı GSM850 - GSM900

Detaylı

RESİM MODEL STAR SERİSİ IR BULLET IP KAMERALAR FİYAT TL 4 MEGAPİKSEL 992,00 TL IPC2124SR3-DPF36. IPC242E-IR-Z-IN Motorize Lens 1.937,00 TL 1.

RESİM MODEL STAR SERİSİ IR BULLET IP KAMERALAR FİYAT TL 4 MEGAPİKSEL 992,00 TL IPC2124SR3-DPF36. IPC242E-IR-Z-IN Motorize Lens 1.937,00 TL 1. NETWORK ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ KASIM 2015 RESİM Kontrolümüz dışında olağanüstü ekonomik koşulların gerçekleşmesi ve vergi yasalarında değişiklik olması hallerinde NEUTRON un fiyatlarda değişiklik yapma

Detaylı

55 All-in-One Etkileşimli e- Poster Dijital Kiosk EP5520T

55 All-in-One Etkileşimli e- Poster Dijital Kiosk EP5520T 55 All-in-One Etkileşimli e- Poster Dijital Kiosk EP5520T ViewSonic EP5520T, şık, ince tasarımlı, All-in-One ayakta duran 20 nokta çoklu dokunmatik özellikli interaktif e-posterdir. İşlek, yüksek trafikli

Detaylı

BU KAMPANYAYA YILDIZLI PEK Y Grundig bilgisayar* alana BiRi den 365 TL ye varan

BU KAMPANYAYA YILDIZLI PEK Y Grundig bilgisayar* alana BiRi den 365 TL ye varan Ocak 2011 BU KAMPANYAYA YILDIZLI PEK Y Grundig bilgisayar* alana BiRi den 365 TL ye varan avantajlardan yararlanma imkân! * Kampanyam z Ocak 2011 den itibaren üretime al nan ve ilgili insert ve sirkülerlerde

Detaylı

Bakmadan almam. MEdia MarkT FİyaTi 10. 1.4Ghz işlemci. 8 MP kamera. hemen aramiza katil! 99,90. ErTEr PEndİk üm. Xperia arc S Cep telefonu

Bakmadan almam. MEdia MarkT FİyaTi 10. 1.4Ghz işlemci. 8 MP kamera. hemen aramiza katil! 99,90. ErTEr PEndİk üm. Xperia arc S Cep telefonu Bu fiyat listesindeki fiyatlar 28.09-01..2012 için geçerlidir. Bu fiyat listemizde yer alan ürünlerimiz stoklarımızla sınırlıdır. Tüm ürünlerde KDV oranı, promosyon tarihinde belirtilen oranlar çerçevesinde

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

Motorola XOOM Tablet Kampanyası

Motorola XOOM Tablet Kampanyası Motorola XOOM Tablet Kampanyası Sıkça Sorulan Sorular BİREYSEL PAZARLAMA DİREKTÖRLÜĞÜ BİREYSEL SES & YAKINSAMA 03 Haziran 2011 Versiyon: 1.0 Motorola XOOM Tablet Kampanyası Sıkça Sorulan Sorular 1. Kampanya

Detaylı