Mete Galip SAYIL. Türkiye İMSAD İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı Dönemi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mete Galip SAYIL. Türkiye İMSAD İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı Dönemi 2004 2006"

Transkript

1 Mete Galip SAYIL Türkiye İMSAD İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı Dönemi

2 Türkiye İMSAD İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı Dönemi yılları arasında 2 dönem yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenme şerefine nail olduğum dönemde Türkiye İMSAD İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği olarak yürüttüğümüz faaliyetlerimizden önemli gördüklerimden bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Derneğimiz Türkiye İMSAD, AB konusunda ilk önemli adımını 2003 yılı sonunda CEPMC, Avrupa İnşaat Malzemesi Üreticileri Konseyi ne Türkiye yi temsilen üye kabul edilerek attı. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin inşaat malzemesi sanayisi ile ilgili üst kurumlarının üye olduğu CEPMC de, ayrıca birçok sektörel kurum da ortak üye sıfatıyla temsil edilmesi nedeniyle İMSAD ın Türkiye inşaat sektörünü temsilen üye olması büyük önem taşıyordu. O dönem İMSAD yönetim kurulu başkanımız olan çok değerli ağabeyimiz Doğan Hasol un ilişkileri ile tesis edilen bu üyelik sonrasında Brüksel de düzenlenen ilk CEPMC yönetim kurulu toplantısına İMSAD ı ve Türkiye yi temsilen katılmak İMSAD başkan yardımcısı olarak bana nasip oldu. Bu tarihten itibaren benim yönetim kurulu başkanı olduğum yılları ve sonrasında da İMSAD, CEPMC nin ilgili çalışma grubu toplantılarına ve diğer toplantılara Türkiye yi temsilen katılarak ve ülkemizin konularını, konusunda çok etkin bir kuruluş olan CEPMC aracılığıyla Avrupa Komisyonuna taşıma imkanı buldu. CEPMC üyeliği sonrasında, Temmuz 2004 de AB üyesi ülke yapılanmalarına paralel olarak, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından kurulan YAMTEK, Yapı Malzemeleri Teknik Komitesi nde de inşaat malzemesi sanayisini temsil eden üye olarak da İMSAD belirlendi. İMSAD faaliyetlerini Türk İnşaat Malzemesi Sanayisinin şemsiye örgütü olarak sürdürmeye başladı ve bu çalışmalarda da o dönem itibariyle AB süreci çok önemli bir yer tutuyordu. Sektörde AB ile ilgili yapılması gereken çalışmalar da bulunmaktaydı. Sektör temsilcilerinin AB kurumlarında, komisyonlarında birebir yer alması, daha fazla aktif temsil edilmesi ve CPD, İnşaat Malzemesi Yönetmeliği ile ilgili gelişmelerin takibi gerekiyordu. Yönetmeliğin zorunlu hale geçişi sürecinde ülkemizde Onaylanmış Kuruluşların AB onaylı olarak faaliyete geçebilmesi ve geniş bir belgelendirme yelpazesine sahip olabilmesi, laboratuar ve ARGE imkanlarının geliştirilmesi, CPD İnşaat Malzemesi Yönetmeliğinin zorunlu hale geçişi ile zorunlu olacak CE belgelendirmesi, TSE stardartlarının harmonize edilerek TSEN standartlarının oluşturulması ile ilgili özellikle sektörde kayıtiçi üretim yapan KOBİ lerin durumu, üreticilerin bilgilendirilmesi gibi konularda yapılması gereken çalışmalar vardı. Bu çalışmalar Yönetmeliğin yürütücüsü ve uygulayıcısı olan dönemin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından koordine ediliyor ve tüm sektörün katkısıyla sürdürülüyordu. İMSAD da bu sürecin birebir içinde yer aldı. İMSAD, ülkemiz adına müzakereden sorumlu Devlet Bakanlığı ile müktesebat fasılları tarama çalışmaları konusunda ilgili konularda birlikte çalışıp ilgili toplantılara katılarak sektörümüzü bilgilendirmeye çalışıyordu. Ayrıca gen o dönem Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen sektörel eğitim çalışmaları da IMSAD tarafından planlanmaya başlandı. CEPMC Brüksel toplantı katılımımız

3 İMSAD 2005 Yılında İnşaat Sektörü Paneli Şubat 2005 de İMSAD, İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği olarak düzenlediğimiz 2005 Yılında İnşaat Sektörü konulu yönetim kurulu başkanı olarak benim moderatörlüğünü yaptığım panele dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Sn. Doç.Dr. Adem Şahin, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşarı Sn. Sabri Erbakan,Toplu Konut İdaresi Başkanı Sn. Erdoğan Bayraktar, Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Erdal Eren, Marmara Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Sn. Hurşit Güneş, İNTES Türkiye İnşaat sanayicileri İşveren sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Şükrü Koçoğlu panelist olarak katılarak sunumlarıyla birlikte görüşlerini paylaştılar. Bu paneli düzenlemekteki amacımız İnşaat Malzemesi Sanayicileri olarak, son yıllarda kriz, küçülme, toparlanma derken yavaş da olsa büyüme noktasına geldiğimiz inşaat sektöründe, bulunduğumuz durumu kamu kurumları, sanayiciler, özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri olarak ortaya koymak; yaşadığımız problemleri hep birlikte tartışarak çözüm önerileri sunarak bu konularda kamuoyu ve bilinç oluşturmaktı. İnşaat sektörümüzün geleceği için ortak bir bilinç düzeyine ve topyekün bir harekete ihtiyacımız vardı ve bu amaca yönelik düzenlediğimiz bir paneldi. İMSAD Avrupa Birliği Sürecinde İnşaat Sektörü Paneli Derneğimiz İMSAD ın, Şubat 2006 da İstanbul da Ceylan Otel de düzenlediği Avrupa Birliği Sürecinde İnşaat Sektörü konulu panelde, kamu ve özel sektör kuruluşlarının sözcüleri, AB sürecindeki ülkemizin hazırlık düzeyi ve izlenecek stratejileri, Türkiye nin lokomotif sektörü konumundaki inşaat sanayiinin bu konudaki öncü rolünü vurgulayarak ele aldı. İstanbul da düzenlenen ve yönetim kurulu başkanı olarak gene benim moderatörlüğünü yaptığım panel, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı üst düzey yetkilileri ile inşaat sektörünün tüm işkollarından temsilcilerini bir araya getirdi. Sivil toplum örgütü şemsiyesi altında tek vücut olarak temsil edildiğinde hem sektörün hem de Türkiye nin AB sürecinde kazançlı çıkacağı vurgulanarak güçbirliği mesajı verildi.

4 Panelde konuşmacı olarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşarı Sabri Özkan Erbakan, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Sefer Akkaya, Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Aykar, Seremik Federasyonu ve Ege Seramik San. Ve Tic. AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, İZODER Yönetim Kurulu Başkanı ve İzocam AŞ. Genel Müdürü A. Nuri Bulut, Türk Ytong Sanayi AŞ. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Fethi Hinginar ile Boğaziçi Üniversitesi işletme Bölümü Öğretim Üyesi Deniz Gökçe katıldılar. İnşaat sektörünün farklı işkollarından kuruluşların temsilcileri, AB kurumlarıyla ilişkilerde izlenecek yöntem ve AB tarafından onaylanmış sivil toplum örgütü şemsiyesi altında tüm inşaat sektörünün tek vücut olarak temsili ile Türkiye nin kazanımları üzerinde durdu. İnşaat sektöründeki yöneticiler de panelde söz alarak AB ülkeleri ve kurumlarıyla uzun yıllara dayanan deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. AB sürecinde Türkiye'nin izlemesi gereken stratejilerin, ülke ekonomisinin lokomotif sektörlerinden inşaat sanayiinin bu strateji içerisinde nasıl bir rol üstlenebileceğinin ele alındığı panelde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşarı Sabri Özkan Erbakan ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Sefer Akkaya AB uyum süreci içerisinde kamunun yaptığı ve yapacağı düzenlemelere değindiler. İnşaat sektörünün Gümrük Birliği Anlaşması'nın imzalanmasından bu yana zaten AB içerisinde olduğunu vurgulayan konuşmacılar, tek şemsiye altında güç birliği yapmanın sektörü temsil etme açısından önemine değindiler. Bu panelimizin amacı ülkemizin Avrupa Birliği sürecinde Türk İnşaat sektöründe Avrupa Birliği nin koşullarına uyumu için yapılması gereken düzenlemeleri, bu doğrultuda ilgili kamu kurumlarının, sektörel dernek ve birliklerin, inşaat malzemesi sanayicilerinin, müteahhitlerin üzerine düşen görevleri, yapılanmaları ortaya koymak, olası fırsat ve problemleri her yönüyle tartışmaktı. İnşaat sektörümüzün AB ile ilişkilerinin çoktan başladığı, bu yeni süreçte Türk inşaat sektörünü diğer sektörlerden ayıran en önemli faktörün, sanayicilerin ve kurumların Avrupa Birliği ile ilişkilerinin çoktan başlamış olması ve hatta her yönüyle Avrupa Birliği içinde yer alması olduğu özellikle altını çizdiğimiz bir konuydu. Ocak 2006 da bu konuyu da içeren ilk İMSAD dergisi İMSAD Bakış ı, panelin hemen akabinde de panel konuşmacılarının sunumlarını ve konuyla ilgili değerlendirme raporlarımızı ve faaliyetlerimizi içeren Avrupa Birliği Sürecinde İnşaat Sektörü raporumuzu yayınladık.

5 AB Sürecinde İMSAD Çalışmaları Nisan 2005 de AB Sürecinde İMSAD Çalışmaları başlığı altında yapmış olduğumuz faaliyetleri Başbakanımıza arz eden bir mektup hazırladık ve yönetim kurulu başkanı olarak benim imzam ile ilettik. Mektubumuzda 20 yıldan beri ülkemiz inşaat malzemeleri sanayisini temsil etmekte olan derneğimizin, 2003 yılı sonunda CEPMC, Avrupa İnşaat Malzemesi Üreticileri Konseyi ne ülkemizi kendi sektöründe temsil eden tek üye olarak kabul edildiğini, o günden bugüne kadar gerek sektörümüzle ilgili ve gerekse ülkemiz menfaatleri doğrultusunda, hükümetimizin AB ilişkilerine paralel olarak, çalışmalarımızı sürdürmek gayreti içinde bulunduğumuz, Türk inşaat malzemeleri sektörü olarak Avrupa ve dünya çapında sürdürdüğümüz kalite ve rekabeti, AB sürecinde de sürdürmek, AB ülkeleri içinde sektörel kurum ve kuruluşlar nezdinde Türkiye mizin inşaat malzemeleri konusundaki gerçek kapasitesini, seviyesini, bulunduğu konumun stratejik önemini ortaya koyarak kamuoyu oluşturmak çabasında olduğumuzu belirttik. Bu doğrultuda son dönemde gerçekleşen çalışmalara ilişkin hazırlanan basın bültenimizi ve 17 Aralık 2004 zirvesi öncesinde CEPMC aracılığı ile tüm AB üyesi ülkelere iletilen AB sürecinde ülkemiz için istediğimiz destek mesajımızı ekte Başbakanımızın bilgilerine saygılarımızla arz ettik. Hemen akabinde Mayıs 2005 de IMSAD olarak AB Sürecinde yaptığımız bu çalışmalara ilişkin Başbakanımızdan aşağıda yer alan teşekkür yazısını aldık.

6 5 Ekim 2004 / İMSAD 20.Kuruluş Yıldönümü ve Basın Toplantısı, Hyatt Regency Oteli, İstanbul İMSAD ın 20.yılı, üyeler, sektör temsilcileri dernek/birlikler, CEPMC Avrupa İnşaat Malzemesi Üreticileri Konseyi Genel Sekreteri, Bayındırlık ve İskan Bakanı, Müsteşar Yardımcıları, Yüksek Fen Kurulu Başkanı ve üst düzey yetkilileri ile eşlerinin katılımıyla Hyatt Regency Otelinde düzenlenen akşam yemeği ile kutlanmıştır. Üyelikte 20.yılını dolduran 4 üyeye, katılımlarından ötürü Bayındırlık ve İskan Bakanı ile CEPMC Genel Sekreterine İMSAD 20.Yıl hatıra plaketi takdim edilmiştir. İMSAD 20. Yıl kutlama yemeği öncesinde düzenlenen basın toplantısında, İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı olarak tarafımca ve CEPMC Genel Sekreteri Philip Bennett tarafından AB sürecinde yürüttüğümüz faaliyetlerimize ve CEPMC üyeliğimizin önemine ilişkin ortak bir basın bildirisi sunulmuştur. Expochannel da Canlı Yayında İnşaat Sektörü konulu Tartışma Programı, 20 Nisan 2005 Mine Akcan ın sunduğu; IMSAD Yönetim Kurulu başkanı olarak benim, İMO İstanbul Şube Başkanı Cemal Gökçe nin, Demir Çelik Üreticileri Birliği Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan ın, İMSAD üyeleri Akçansa Genel Müdürü Mehmet Göçmen nin ve Onduline Avrasya Genel Müdürü Burhan Karahan ın katıldığımız programda iki saat boyunca canlı yayında inşaat sektörünün sorunları tartışılmıştır. TOKİ / Toplu Konut İdaresi & İMSAD Toplantıları 2005 yılında İnşaat Sektörü paneli esnasında İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı olarak dönemin TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar ile TOKİ tip şartnamelerinin inşaat malzemesi ile ilgili bölümlerinde iyileştirme, revizyon çalışmalarının gerekliliğine ilişkin yaptığımız görüşme doğrultusunda TOKİ şartnameleri alınarak IMSAD tarafından çalışma başlatılmış ve Haziran 2005 de üyelerden TOKİ şartname revizyonu için gelen bilgiler derlenerek hazırlanan çalışma bir sunum haline getirilmiş ve Ankara da TOKİ Başkan Yardımcısı ve Şube Müdürlerinin katıldığı toplantıda İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı olarak tarafımca yetkililere sunum yapılmıştır. Ayrıca bilgi, belgeler bir kitapçık halinde TOKİ yetkililerine teslim edilmiştir. Akabinde TOKİ şartnamelerinde önerilerimizin bazılarına ilişkin revizyonlar gerçekleşmiştir.

7 İMSAD & ACCE Avrupa Yapı Kimyasalları Birliği Sektörel Toplantısı, Mayıs 2005 Brüksel'de yapılan CEPMC, Avrupa İnşaat Malzemesi Üreticileri Konseyi toplantılarında, tanışma imkanı bulunan sektörel birliklerden birisi yeni kurularak yapılanmakta olan Avrupa Yapı Kimyasalları Birliği olmuştur. Avrupa Yapı Kimyasalları Birliği, yapı kimyasalları sektörünü Avrupa'da en üst düzeyde temsil etmek, karar aşamalarında rol almak, Avrupa Komisyonu ilgili komitelerinde sektörü temsil etmek vb. amaçlarla kurulmaktadır. Birçok sektör birliğindeki görevlerinin yanısıra, Avrupa Yapı Kimyasalları Birliği Başkanı olan Dipl.-Ing. Sn. Norbert Schröter Türkiye'de sektör temsilcileri ile İMSAD sektörel toplantısında biraraya gelmiştir. Yapı Kimyasalları sektöründeki üreticiler Avrupa da sektörleri ile ilgili oluşumlardan ve detaylarından bilgi sahibi olmuşlardır. İMSAD & UEPG Avrupa Agrega Birliği Sektörel Toplantısı, Mayıs 2005 Avrupa Agrega Birliği agrega sektörünü Avrupa'da en üst düzeyde temsil etmek, karar aşamalarında rol almak, Avrupa Komisyonu ilgili komitelerinde sektörü temsil etmek vb. amaçlarla üyeleri ve sektör adına faaliyet gösteren Avrupa Agrega Birliği nin Danışmanı olan Mr. Gregoire Poisson 6 Mayıs 2005 gününde Türkiye'deki sektör temsilcileri ile İMSAD-UEPG sektörel toplantısında biraraya gelmiştir. Toplantıya katılan Agrega Üreticileri Birliği temsilcisi ve TSE Türk Standartları Enstitüsü yetkilileri Türkiye de agrega üretiminin ve standartlarının sorunlarını aktarmışlardır. Her iki kuruluşun da UEPG ile iletişimleri bu toplantı sayesinde kurulmuştur YILLARINDA TÜRK İNŞAAT SEKTÖRÜ Türk inşaat malzemesi sanayisi hem Avrupa da hem de dünyada önemli bir konumda yer alıyor olması, sektörün en güçlü yanı dünya pazarlarında rekabet edebilir düzeyde kalite ve kapasiteye sahip olabilmesi o dönem itibariyle her platformda vurguladığımız konuların başında geliyordu. İnşaat sektörü 2004 yılını 2003 yılına göre daha iyi durumda bitirdi. İnşaat malzemesi sektöründe, inşaat sektörünün geneli için açıklanan 2004 yılı sektörel gelişme hızı olan yüzde 4.6 dan çok daha iyi bir tablo ortaya çıktı. Alt sektörlerde 2004 yılını bir önceki yıla göre karşılaştırdığımızda üretim miktarlarında minimum yüzde 10, maksimum yüzde 75 e varan artışlar söz konusu oldu ve 2004 yılı ortalamasında yüzde lerde bir üretim artışı gözlendi. Sektördeki büyümenin 2005 yılında da süreceğini tahmin ediyorduk. Üreticiler, 2005 yılı sonunda genelde yüzde 10 un üzerinde bir büyüme öngörüyorlardı. Faizlerin ve dövizin kısaorta vadeli yatırımlar için çekiciliğini yitirmesi yanında hükümetin ipotekli konut kredisi çalışmalarına hız vermesi ve konut kredi faizlerinin çekiciliği özellikle konut sektöründe yatırım sayısını arttırma yönünde önemli gelişmelerdi. Özellikle konut sektöründe yaşanan hareketliliğin inşaat malzemesi sanayicilerine olumlu yansımakta olduğunu ve bunun konutla ilgili üretimlerin tümüne yansıdığını gözlemlenmekteydi yılında konut sektöründeki hareketliliğin sürmesi yanında, AB sürecinin sektördeki büyümeye olumlu katkı sağlayarak, yatırımlarda artışa neden olmasını bekliyorduk. Türkiye de üretilen inşaat malzemesinin pek çok alanda kalite, çeşitlilik ve kapasite olarak Avrupa ve hatta dünya pazarında rekabet edebilir düzeyde olmasını büyük avantaj olarak değerlendirmekteydik. AB geçiş sürecinde standartlar ve kalite açısından daha da iyiye doğru bir gidiş olacağını öngörüyorduk. Sayısı sınırlı da olsa kalitesiz, standartlara uygun olmadan üretim yapanların, bu koşullarda iyileştirme sürecine gireceğini ümit ediyorduk. Ayrıca, sağlanacak teşvik ve yatırımlarla teknoloji ve donanım açısından da ilerlemeler kaydedilebileceğini düşünmekteydik.

8 Amacımızı faaliyetinin 20.yılını geride bırakan İMSAD ın önümüzdeki dönemde üyelerinin de katkılarıyla sektörde, değişen koşullar doğrultusunda, olduğundan daha etkin ve belirleyici olması için gerekli çalışmaların altyapısını oluşturmak ve gereği doğrultusunda planlama yapmak olarak belirlemiştik yıllarında iki dönem İMSAD yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüttükten sonra bu görevi o dönem itibariyle BAYMAK yönetim kurulu başkanı olan Dr. Murat Akdoğan a devrettim. İMSAD Yönetim Kurulu Başkanlık devir teslim töreni ve Galip Sayıl a yeni İMSAD Yönetim Kurulu Balkanı Dr. Murat Akdoğan tarafından takdim edilen teşekkür plaketi. Bu süreç içerisinde ülkemiz ve inşaat sektörümüz için yürüttüğümüz faaliyetlerden ötürü büyük mutluluk ve gurur duyduğumu belirtmek isterim. Benden önce Yönetim Kurulu Başkanımız olan ve yardımcılığını yürütme şerefine nail olduğum için kendisinden İMSAD kültürünü edinme imkanınına sahip olduğum çok değerli ağabeyimiz, duayenimiz Sn. Doğan Hasol a, benimle birlikte görev yapan değerli yönetim kurulu üyelerimize, İMSAD çalışanlarına ve özellikle başarılı ve özverili çalışmalarıyla beni destekleyen o dönemki genel sekreterimiz Sn. Selda Başbuğoğlu na en derin teşekkürlerimi sunarım. Gerçekten o dönem itibariyle mevcut imkanlar doğrultusunda tüm ekibimizin özveriyle çalışarak birçok zorluğu aştığını, İMSAD ın Türkiye de ve Avrupa da en iyi şekilde üst düzeyde temsil edildiğini ve sektördeki bilinirliğini, amaçları doğrultusunda işlevselliğini geliştirdiğini rahatlıkla ifade edebilirim. Bayrağı devrettiğim değerli yönetim kurulu başkanlarımızın ve yönetim kurulu üyelerimizin katkılarıyla İMSAD ın bugün daha da iyi seviyelere geldiğini görmek çorbada tuzu olan benim için ayrı bir mutluluk kaynağı teşkil ediyor. IMSAD a ve sektörümüze olan değerli katkılarından ötürü hepsine ayrıca teşekkür ederim. İMSAD a olan bağım ve İMSAD bünyesindeki çalışmalarım başkanlık dönemim sonrasında da bugüne kadar yönetim kurulu üyelikleri ve komite başkanlıkları ile devam etti. Halihazırda görev yapmakta olduğum BASF Türk Kimya firması ve Yönetim Kurulu üyesi olduğum Türkiye Deprem Vakfı ile birlikte Türkiye İMSAD Yapı Güvenliği ve Kentsel Dönüşüm Komitesi Başkanı olarak sektörümüze ve ülkemize hizmet etmekten büyük mutluluk duymaktayım. Saygı ve Sevgilerimle Mete Galip Sayıl, İnşaat Mühendisi

2012 Faaliyet Raporu

2012 Faaliyet Raporu 2012 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 4. 6. 9. 10. 12. 14. 16. 24. 28. 30. 32. 2012 ye Genel Bakış Önsöz ÇMD Hakkında Yönetim ve Denetim Kurulumuz Üyelerimiz Komisyonlarımız Projelerimiz ve Faaliyetlerimiz

Detaylı

14. 12. 10. 16. 30. 29. 36. # Çağrı Merkezleri Derneği Üyelik Avantajları İÇİNDEKİLER. 2013 Nasıl Geçti. ÇMD Hakkında. Önsöz

14. 12. 10. 16. 30. 29. 36. # Çağrı Merkezleri Derneği Üyelik Avantajları İÇİNDEKİLER. 2013 Nasıl Geçti. ÇMD Hakkında. Önsöz İÇİNDEKİLER 4. 2013 Nasıl Geçti 6. Önsöz 9. ÇMD Hakkında 10. Yönetim ve Denetim Kurulumuz 12. Üyelerimiz 14. Komisyonlarımız 16. Projelerimiz ve Faaliyetlerimiz 29. Çağrı Merkezi Fuarları 30. Düzenlediğimiz

Detaylı

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri MART 2012 YIL: 24 SAYI: 279 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi TÜSİAD Başkanı Ümit BOYNER ile Röportaj Sanayi Genel Müdürü Süfyan EMİROĞLU ile Röportaj Sanayimizin Yol Haritası:

Detaylı

ÇMD 2014 Faaliyet Raporu 1

ÇMD 2014 Faaliyet Raporu 1 ÇMD 2014 Faaliyet Raporu 1 2 ÇMD 2014 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 4 2014 Nasıl Geçti 6 Önsöz 9 Çağrı Merkezleri Derneği Hakkında 10 Yönetim ve Denetim Kurulumuz 12 Üyelerimiz 14 Projelerimiz ve Faaliyetlerimiz

Detaylı

Dergimizde Genel Kurulumuz ve sonuçlarına yer veriyoruz. Ardından 8 Aralık tarihinde ise seçimlerimiz yapıldı.

Dergimizde Genel Kurulumuz ve sonuçlarına yer veriyoruz. Ardından 8 Aralık tarihinde ise seçimlerimiz yapıldı. EDİTÖR Sevgili okurlar; Dergimizde Genel Kurulumuz ve sonuçlarına yer veriyoruz. Genel Kurulumuzun açılışı 06 Aralık 2013 tarihinde protokol konuşmaları ile başladı. 7 Aralık tarihinde üye firmalarımızın

Detaylı

Kamu alımlarında yerli katkı tartışmaları

Kamu alımlarında yerli katkı tartışmaları HAZİRAN 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Devlet Geleceği Gördü korhan@ostim.com.tr Kamu alımlarında yerli katkı tartışmaları gündemdeki sıcaklığını koruyor. KOBİ ler başta olmak üzere tüm sanayiciler,

Detaylı

Mesleki eğitim Sanayide ara eleman sıkıntısının çözümü olan mesleki eğitimi mercek altına aldık

Mesleki eğitim Sanayide ara eleman sıkıntısının çözümü olan mesleki eğitimi mercek altına aldık Nisan/Mayıs/Haziran 2013 - Sayı 24 Mesleki eğitim Sanayide ara eleman sıkıntısının çözümü olan mesleki eğitimi mercek altına aldık Pakpen, İstanbul Pencere 2013 Fuarı nda standıyla fark yarattı Ekonomi

Detaylı

İÇ MEKAN TASARIMI. Ekonomik ve Teknik Dergi Yıl:51 Sayı: 589 OCAK 2012 ISSN: 1300-8366

İÇ MEKAN TASARIMI. Ekonomik ve Teknik Dergi Yıl:51 Sayı: 589 OCAK 2012 ISSN: 1300-8366 İÇ MEKAN TASARIMI Ekonomik ve Teknik Dergi Yıl:51 Sayı: 589 OCAK 2012 ISSN: 1300-8366 Basyazı, Yıl: 51 Sayı: 596 OCAK 2012 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Detaylı

BOSCH TÜRKİYE TEMSİLCİSİ STEVEN YOUNG: DEĞİŞİMİ TAKİP EDEN, UYUM SAĞLAYAN VE UYGULAYABİLEN YARININ LİDERİ OLACAK

BOSCH TÜRKİYE TEMSİLCİSİ STEVEN YOUNG: DEĞİŞİMİ TAKİP EDEN, UYUM SAĞLAYAN VE UYGULAYABİLEN YARININ LİDERİ OLACAK MERKEZ Merkez Mahallesi Geçit Sokak No: 2 34381 Şişli / İSTANBUL Tel: (212) 232 01 04 (pbx) Faks: (212) 241 76 19 e-posta: mess@mess.org.tr www.mess.org.tr ANKARA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ Beştepeler Mahallesi

Detaylı

marka kent yapacak bir dosya oluşturduk.

marka kent yapacak bir dosya oluşturduk. Ocak 2014 Gazete Dizgi_Mizanpaj 1 27.02.2014 16:50 Page 1 SAYIN CUMHURBAŞKANIYLA SORUNLAR İSTİŞARE EDİLDİ Cumhurbaşkanı Sayın Abdulah Gül ün davetlisi olarak İtalya- Türkiye İş Formu na katılan TSO Yönetim

Detaylı

10. Dönem Faaliyet Raporu. Birlikte başardık...

10. Dönem Faaliyet Raporu. Birlikte başardık... 10. Dönem Faaliyet Raporu Birlikte başardık... 10. Dönem Faaliyet Raporu Sanayileşmek, en büyük milli davalarımız arasında yer almaktadır. Çalışması ve yaşaması için ekonomik elemanları memleketimizde

Detaylı

GOSB Genel Kurul Yönetimine Geçiyor

GOSB Genel Kurul Yönetimine Geçiyor GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERGİSİ KASIM 2011 l SAYI: 24 GOSB Genel Kurul Yönetimine Geçiyor Kuruluşumuzdan Bugüne Emeği Geçen Müteşebbis Heyet Üyelerimize Teşekkür Ederiz Başar Nuhoğlu:

Detaylı

DTO Dergisi'nin yeni sayısı ile yeniden sizlerle

DTO Dergisi'nin yeni sayısı ile yeniden sizlerle Genel Yayın Yönetmeni Denizli İş Dünyasının Büyük Başarısı DTO Dergisi'nin yeni sayısı ile yeniden sizlerle birlikteyiz. Üyeleri ile birlik ve beraberlik içerisinde hareket eden Denizli Ticaret Odası,

Detaylı

www.antalyabilgisistemi.org.tr

www.antalyabilgisistemi.org.tr ATSO Ocak 2013 1 Antalya ticaretinin nabzı bu adreste: www.antalyabilgisistemi.org.tr Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Bilgi Sistemi Projesi ile Antalya daki işletmelerin konum, faaliyet ve iletişim

Detaylı

ARAŞTIRMA RAPORU. TKYD XXXX www.tkyd.org. Kurumsal Yönetim Semineri, Ankara 29 Eylül 2014. Kurumsal Yönetim. Röportaj: Aile Danışmanı Barbara Hauser

ARAŞTIRMA RAPORU. TKYD XXXX www.tkyd.org. Kurumsal Yönetim Semineri, Ankara 29 Eylül 2014. Kurumsal Yönetim. Röportaj: Aile Danışmanı Barbara Hauser Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yayınıdır. 3 Ayda Bir Yayınlanır. Ücretsizdir. KurumsalYönetim SAYI 25 SONBAHAR 2014 TKYD XXXX www.tkyd.org ARAŞTIRMA RAPORU Kurumsal Yönetim Semineri, Ankara 29 Eylül

Detaylı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı Basyazı, Yıl: 52 Sayı: 611 NİSAN 2013 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bilal DURDALI Yayına Hazırlayanlar Semra AYTEMİZ Aslıhan KÖKER Canan DOĞAN Türkay

Detaylı

OSB'LERİ KİM YÖNETMELİ? GOSB kalitesini mükemmellikle taçlandırdı. Osman Erkan. Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı

OSB'LERİ KİM YÖNETMELİ? GOSB kalitesini mükemmellikle taçlandırdı. Osman Erkan. Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2009 SAYI: 16 GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERGİSİ GOSB kalitesini mükemmellikle taçlandırdı OSB'LERİ KİM YÖNETMELİ? Osman Erkan Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi

Detaylı

SALİHLİ ''SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ İLE GÖRÜŞTÜK'' TİCARET BORSASI YIL : 2015 SAYI : 2

SALİHLİ ''SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ İLE GÖRÜŞTÜK'' TİCARET BORSASI YIL : 2015 SAYI : 2 SALİHLİ TİCARET BORSASI 49 YIL : 2015 SAYI : 2 OCAK 2015 ''SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ İLE GÖRÜŞTÜK'' Borsamız 2014 2015 Çekirdeksiz Kuru Üzüm Sezonunu Törenle Açtı Bölgemizin Laboratuar İhtiyacına Akıllı

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI

2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI 2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI VE BAĞLI İŞTİRAKLER Eskişehir Endüstriyel Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu San. ve Tic. A.Ş. Eskişehir Bilişim İletişim San. ve Tic. A.Ş.

Detaylı

Pakpen, kalitesini uluslararası

Pakpen, kalitesini uluslararası Ekim/Kasım/Aralık 2012 - Sayı 22 TÜRKAK tarafından akredite edilen Pakpen laboratuvarı, daha profesyonel ve daha sistematik bir yapıya kavuştu Pakpen, kalitesini uluslararası standarda taşıdı İş Bankası

Detaylı

Diyalog. izocam. "İzocam Manto" ile kaliteli ve güvenilir çözümler

Diyalog. izocam. İzocam Manto ile kaliteli ve güvenilir çözümler Diyalog izocam Nisan Mayıs Haziran 2013 "İzocam Manto" ile kaliteli ve güvenilir çözümler İzocam geleceğin binalarını anlattı, Yalıtım sektöründe buluş sayısı çok az, İzocam 13. Yalıtım Yarışması nda dereceye

Detaylı

Geleceğimizin temelinde. Akçansa 2007-2009 Sürdürülebilirlik Raporu

Geleceğimizin temelinde. Akçansa 2007-2009 Sürdürülebilirlik Raporu Geleceğimizin temelinde 1 Rapor Hakkında Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Akçansa), 2007-2009 dönemini kapsayan ekonomik, çevresel ve sosyal performansını, 100. yılını kutlayan Türkiye çimento sektöründe

Detaylı

Türkiye de Şehir ve Bölge Planlama Eğitiminde Kalite Geliştirme ve Akreditasyon. ve Mesleki Yetkinlik ve Yeterlilik

Türkiye de Şehir ve Bölge Planlama Eğitiminde Kalite Geliştirme ve Akreditasyon. ve Mesleki Yetkinlik ve Yeterlilik Türkiye Planlama Okulları Birliği III. Koordinasyon Toplantısı İstanbul Teknik Üniversitesi Buluşması Notları Türkiye de Şehir ve Bölge Planlama Eğitiminde Kalite Geliştirme ve Akreditasyon ve Mesleki

Detaylı

TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ 09 Nisan 2004-05 Nisan 2006 YÖNETİM KURULU. Başkan M. Erdal EREN

TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ 09 Nisan 2004-05 Nisan 2006 YÖNETİM KURULU. Başkan M. Erdal EREN Teşekkürlerimizle TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ 09 Nisan 2004-05 Nisan 2006 YÖNETİM KURULU Başkan M. Erdal EREN Başkan Vekilleri Emre AYKAR Yaşar EREN Ali KANTUR Emin SAZAK Üyeler Erhan BOYSANOĞLU Adnan

Detaylı

ATO DAN S O M A 'YA YARDIM ELİ

ATO DAN S O M A 'YA YARDIM ELİ ^ bülten Ankara Ticaret Odası Haziran 2014, Sayı: 1, www.atonet.org, ISSN: 25 2552 2554 O/atobuLten Sf/atobulten ATO DAN S O M A 'YA YARDIM ELİ KOSGEB ATO da Temsilcilik Açacak Offset Uygulaması Zorunlu

Detaylı

D A H A İ Y İ B İ R D Ü N YA İ Ç İ N... 2011-2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

D A H A İ Y İ B İ R D Ü N YA İ Ç İ N... 2011-2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU D A H A İ Y İ B İ R D Ü N YA İ Ç İ N... 2011-2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SANAYİ A.Ş. Raporumuz Hakkında İçdaş ın bu ilk sürdürülebilirlik raporu ile 2011-2012 yıllarına

Detaylı

Şubat ayı meclis toplantımızda görüşlerimi sizlerle paylaşmadan önce hepinizi şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Şubat ayı meclis toplantımızda görüşlerimi sizlerle paylaşmadan önce hepinizi şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın Başkan, Meclisimizin Değerli Üyeleri, Meclisimizin Saygıdeğer Onur Üyeleri, Değerli Misafirler ve Kıymetli Basın Mensupları, Şubat ayı meclis toplantımızda görüşlerimi sizlerle paylaşmadan önce hepinizi

Detaylı

EKONOMİNİN YILDIZ KÜMELERİ. www.bebka.org.tr

EKONOMİNİN YILDIZ KÜMELERİ. www.bebka.org.tr www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 9 Ocak - Şubat - Mart 2014 EKONOMİNİN YILDIZ KÜMELERİ KÜMELER KURULUYOR GÜÇLER BİRLEŞİYOR Kümelenmenin rekabette

Detaylı

MACARiSTAN ile ViZE ANLASMASI KADIN GiRiSiMCi YÖNETiCiLiK OKULU TOBB HABER

MACARiSTAN ile ViZE ANLASMASI KADIN GiRiSiMCi YÖNETiCiLiK OKULU TOBB HABER DENIZLI TICARET ODASI IKI AYLIK HABER» FINANS» ARASTIRMA VE INCELEME DERGISI 83 83 DENIZLI TICARET ODASI YIL 09 SAYI 83 MART 2014 DENIZLI TICARET ODASI YIL 09 SAYI 83 MART 2014 7. Türkiye Sektörel Ekonomi

Detaylı

Türkiye nin Sabancı sı...

Türkiye nin Sabancı sı... Türkiye nin Sabancı sı... 1 sabancı holding 2009 faaliyet raporu Değer Yaratan... Sorumlu... 3 sabancı holding 2009 faaliyet raporu Aktif Katılımcı... 5 sabancı holding 2009 faaliyet raporu Yaratıcı...

Detaylı