Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l"

Transkript

1 e A þ t ý m Benign Postt Hipeplzisi Tedvisinde Kullnıln Döt Alf Blokö Ajnın Etkinlikleinin Kşılştıılmsı l n i j i O O i g in Compison the Efficcy of Fou Diffeent Alph Blockes in the Tetment of Benign Posttic Hypeplsi h c s Re l Benign Postt Hipeplzisi Tedvisinde Alf Blokö Tedvisi The Alph Blockes in the Tetment of Benign Posttic Hypeplsi Doğn Atılgn, Adem Yş, Fiket Edemi, Beki Süh Plktş, Niht Uluock, Ftih Fıt Üoloji Anbilim Dlı, Gziosmnpş Ünivesitesi, Tıp Fkültesi, Tokt, Tükiye. Özet Amç Nodüle hipeplzi olk d dlndııln benign postt hipeplzisi (BPH), ot ve ilei yştki ekeklede göülen postt boyutlındki tış olk tnımlnmktdı. Benign postt hipeplzisi tedvisinde kullnıln 4 fklı spesifik lf blokö olmsın ğmen kullnıln bu lf blokö jnl içeisinden hngisinin diğeleine göe dh etkin olduğu ttışmlı olk klmktdı. Bu çlışmnın mcı, BPH tedvisinde kullnıln 4 fklı lf bloköün etkinlikleinin kşılştıılmsıdı. Geeç ve Yöntemle Hzin 2005 ile Alık 2008 tihlei sınd BPH tnısı ile kliniğimizde tkip edilen toplm 135 hst değelendiildi. Hstl 4 gub yıldı. Gup I (n=26) dokszosin 4 mg, gup II (n=37) tmsulosin 0.4 mg, gup III (n=33) tezosin 5 mg ve gup IV te (n=39) lfuzosin 10 mg tedvisi bşlnn hstldn oluşmkt idi. Hstl tedvinin 3. yındki yşm klitesi, mksimum id kım hızı ve Uluslsı Postt Semptom Skound (IPSS) sptnn değişimle ve yn etkile çısındn değelendiildile. Bulgul Hstlın yş otlmsı gup I, gup II, gup III ve gup IV te sısı ile 59.8±5.4 yıl, 58.9±6.4 yıl, 58.7±5.1 yıl ve 59.2±5.5 yıl idi (p>0.05). En z üç ylık tedvi sonsı değelendimede, IPSS de gup I de 2.73, gup II de 3.73, gup III de 3.55 ve gup IV de de 4.44 punlık zlm gözleniken, mksimum id kım hızınd gup I de 2.81 ml/sn, gup II de 3.24 ml/sn, gup III de 3.88 ml/sn ve gup IV de ise 4.49 ml/sn tış sptndı. Alf bloköle sınd mksimum kım hızınd tm ve IPSS de zlm sdece dokszosin ve lfuzosin sınd isttistiksel çıdn nlmlı olk fklıydı. Gupl sınd yn etkile kşılştııldığınd sdece tmsulosin gubund nlmlı değişim sptndı. Sonuç Sonuç olk tmsulosin yn etkilee göe sdece etogd ejkülsyon çısındn diğe gupldn nlmlı olk fklı bulundu. Ayıc lf bloköle sınd mksimum kım hızınd tm ve IPSS de zlm sdece dokszosin ve lfuzosin sınd isttistiksel çıdn nlmlı olk fklıydı. Anht Kelimele Benign Postt Hipeplzisi, Tedvi, Alf Blokö, Etkinlik. Abstct Aim Benign posttic hypeplsi (BPH) lso known s nodul hypeplsi, benign enlgement of the postte efes to the incese in size of the postte in middle ged nd eldely men. Although fou diffeent types of specific lph blocke hve been used in the tetment of BPH it emins contovesil tht which lph denegic blocke is effective thn othes. The im of this study is to compe the efficcy of 4 diffeent lph blockes gents on the tetment of BPH. Mteil nd Methods Between June 2005 nd Decembe 2008 totl of 135 consecutive ptients with dignosed of BPH wee evluted in ou clinic. Ptients wee ndomized into fou goups ccoding to lph blocke types s fllows: goup I, doxzosin 4 mg; goup II, tmsulosin 0.4 mg; goup III, tezosin 5 mg; nd goup IV, lfuzosin 10 mg. All ptients wee followed up with Intentionl Posttic Symptom Scoe (IPSS), mximl uiny flow tes (Qmx) nd dvese effects wee detemined t bseline nd gin t lest 3 months s efficcy pmetes. Results The men ge of the ptients wee 59.8±5.4 yes, 58.9±6.4 yes, 58.7±5.1 yes, nd 59.2±5.5 yes in goup I, goup II, goup III, nd goup IV, espectively (p>0.05). Afte 3 months tetment with lph blockes the impovements in IPSS wee found s 2.73, 3.73, 3.55 nd 4.44 in goup I, goup II, goup III, nd goup IV, espectively. Mximum uine flow tes incesed s 2.81 ml/sec, 3.24 ml/sec, 3.88 ml/sec nd 4.49 ml/sec in goup I, goup II, goup III, nd goup IV, espectively. Howeve, mong 4 lph blockes sttisticlly significnt diffeence ws found only between doxzosin nd lfuzosin goups ccoding to uoflowmety nd IPSS esults. Accoding to these esults, when comped dvese effect, the significnt diffeence ws obseved only in tmsulosine goup. Conclusions As esult we cn sy tht except etogde ejcultion in tmsulosine goup, dvese effects e not diffeent between the goups. In ddition, ccoding to IPSS nd uoflowmety esults the only significnt diffeence ws found between lfuzosin nd doxzosin goups. Keywods Benign Posttic Hypeplsi, Tetment, Alph Blockes, Efficcy. DOI: /JCAM.259 Received: Accepted: Pinted: J Clin Anl Med 2011;2(2):27-31 Coesponding Autho: Adem Yş, Gziosmnpş Ünivesitesi, Tıp Fkültesi, Üoloji Anbilim Dlı., 60100, Mekez, Tokt, Tükiye. Phone: E-mil: Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 27

2 Giiş Stoml ve glndüle nodüle hipeplzi olk dlndııln benign postt hipeplzisi (BPH) 40 yş üzei ekeklede üine sistemde tş hstlıklı ve infeksiyonl ile bilikte en sık göülen üç ptolojiden biini oluştumktdı [1]. İlei yş hstlığı olk kbul edilen BPH ın 40 yş öncesi oldukç ndi olduğu bildiiliken yş sı göülme onının %30-40 ve 80 yş üzei göülme onının ise %80-90 sınd değiştiği bildiilmektedi [2]. Sıklığı bu kd fzl oln BPH, kişilein yşm kliteleini de bozmktdı [3]. Benign postt hipeplzisi tedvisinde izlem, medikl tedvile, tnsüetl postt ezeksiyonu ve temotepi gibi miniml invziv yklşıml ile çık cehi yöntemle gibi yklşıml bulunmktdı. Medikl tedvi yöntemlei içeisinde postt volümünün zltılmsın yönelik veilen 5-lf edüktz inhibitölei ile peiüetl bölge ve postt kpsülünde bulunn düz ks tonusunun zltılmsı ve bun bğlı olk semptomlın gideilmesinin hedeflendiği lf blokö kullnımı bulunmktdı. Bundn bşk, fitotepötik jnl gibi medikl yklşıml ols d günümüzde lf blokölein dünyd BPH tedvisinde yygın olk kullnıldığı bilinmektedi [4]. Spesifik lf blokö jnl oln lfuzosin, tmsulosin, dokszosin ve tezosin içeisinde hngileinin tedvi etkinliği ve yn etki pofili çısındn diğeleine göe dh vntjlı olduğu hl ttışmlı olk klmktdı. Bu konud sınılı syıd kşılştımlı çlışm ols d bizim bilgileimize göe Tükçe yzıln litetüde BPH tedvisinde üoloji ptiğinde utin olk kullnıln döt lf blokö jnın kşılştııldığı bi çlışm bulunmmktdı. Bu çlışmd, kliniğimize depolm ve boşltım ykınmlı ile bşvun olgul sınd ypıln değelendimele sonucu BPH tnısı ile fklı lf blokö tedvi bşlnn olguld veilen lf blokö jnlın tedvi sonsı etkinliklei ile yn etkileinin kşılştıılmsı mçlnmıştı. Geeç ve Yöntemle Hzin 2005 ve Alık 2008 tihlei sınd sık id çıkm, id ypken zolnm, gece id çıkm, kesik kesik id ypm ve id klibsyonund zlm gibi depolm ve boşltım semptomlı ile kliniğimize bşvun ve ypıln incelemele sonsı BPH tnısı konuln toplm 135 olgu 4 gub yılk değelendiildi. Bun göe gup I (n=26) dokszosin 4 mg, gup II Tblo 1. Alf blokö tedvisi veilen olgulın klinik ve demogfik özelliklei Gupl Yş (yıl) PSA* (ng/ml) Postt Volümü (g) Dokszosin (n=26) 59.8± ± ±3.4 Tmsulosin (n=37) 58.9± ± ±4.2 Tezosin (n=33) 58.7± ± ±3.2 Alfuzosin (n=39) 59.2± ± ±.2.8 *Postt Spesifik Antijen Şekil 1. Alf blokö tedvisi veilen olgulın klinik ve demogfik özelliklei Dokszosin Tmsulosin Tezosin Alfuzosin 28 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine (n=37) tmsulosin 0.4 mg, gup III (n=33) tezosin 5 mg ve gup IV de (n=39) lfuzosin 10 mg bşlnn hstldn oluşmkt idi. Hstl kliniğimizde yıntılı öykü, pmkl ektl muyeneyi de içeen fizik muyene, id sedimenti, id kültüü, seum Postt Spesifik Antijen (PSA) düzeyi, id kım hızı, üine sistem ultsonogfisi (USG) ve geektiğinde üetoskopi ve sistoskopi y d tnsektl ultsonogfi (TRUS) eşliğinde ypıln postt biyopsisi ile değelendiildile. Postt semptomlının deecesinin oty konulmsınd Uluslsı Postt Semptom Sklsı (IPSS) kullnıldı. Hstlığın şiddetini belilemek, tedviye veilen ynıtı değelendimek ve semptomlın ilelemesini sptmk mcıyl kullnıln IPSS, Ameikn Üoloji Deneği (AUA) ve Avup Üoloji Deneği (EAU) tfındn öneilen en uygun skolm yöntemi olup elde edilen sko göe 0-7 sı olnl hfif, 8-19 sı olnl ot ve sı olnld şiddetli semptomtik hstlık olk sınıflndıılmktdı [5]. Hstlın cinsel işlev değelendiilmesinde Uluslsı Eektil Fonksiyon Sklsı (IIEF) kullnıldı. Uluslsı Eektil Fonksiyon Sklsı, cinsel işlevsizlik nedeniyle bşvun hstld en yygın kullnıln fomldn biisidi. Bun göe IIEF skou 1-10 sı olnl ğı, sı olnl ot, sı olnl hfif ot, sı olnl hfif ve sı olnl d noml olk kbul edilmektedi. Çlışmy IPPS skou >7 oln olgul ile 50 yş üzeindeki olgul dhil edildi. Dibetes mellitus, konik kciğe hstlığı ve böbek yetmezliği gibi konik sistemik bi hstlığı oln olgul ile psikiytik bi bozukluk nedeni ile ntidepesn, nksiyolitik ve ntipsikotik ilç ln olgul, kut üine infeksiyonu olnl, üine etnsiyon öyküsü olnl, postt volümü 60 g ve üzei oln olgul, postmiksiyonel ezidüsü beligin oln olgul, dh önceden hehngi bi lf blokö kullnn olgul, 5 lf edüktz inhibitöü kullnnl, mesne tşı oln olgul ile dh önceden postt cehisi geçien olgul, üet dlığı tespit edilen olgul ve nöolojik hstlığı oln olgul çlışmy dhil edilmedile. Hstl tedvinin en z 3. yınd yşm klitesi, mksimum id kım hızı ve IPSS de sptnn değişimle ile değelendiildile. Tedvi öncesi ve tedvi sonsı lf bloköleinin etkinlikleinin kşılştıılmsınd Anov ve Chi-sque testlei kullnıldı. p<0.05 değei isttistiksel olk nlmlı kbul edildi. İsttistiksel değelendime SPSS 14 pogmı ile ypıldı. Bulgul Çlışmy lınn tüm hstlın otlm yşı 59.1±5.9 yıl olk sptnıken gup I, gup II, gup III ve gup IV te yş otlmlı sısı ile 59.8±5.4 yıl, 58.9±6.4 yıl, 58.7±5.1 yıl ve 59.2±5.5 yıl olk tespit edilmiş olup gupl sınd yş çısındn isttistiksel olk nlmlı fk olmdığı sptndı (p=0.59). Hstlın klinik ve demogfik özelliklei tblo 1 de göülmektedi. Tedvi öncesi otlm semptom skou gup I, gup II, gup III ve gup IV te sısı ile 17.7, 16.9, 18.2 ve 18.3 olk sptnıken mksimum id kım hızlı ynı gupl için sısı ile otlm 14.3 ml/sn, 14.1 ml/sn, 13.8 ml/sn ve 14.3 ml/ sn olk tespit edilmiş olup he iki pmete göz önüne lındığınd gupl sınd isttistiksel olk nlmlı Libido zlmsı fk olmdığı sptndı Eektil disfonksiyon (p>0.05). Hstlın Retogd ejkülsyon 3 ylık tedvi sonsı değelendiilmesinde IPSS de gup I de 2.73, gup II de 3.73,

3 Tblo 2. Alf blokö veilen gupldki tedvi sonuçlının kşılştıılmsı Gupl Yş (yıl) Tedvi sonsı Mksimum id kım hızınd tm (ml/sn) Tedvi sonsı IPSS* zlmsı Dokszosin (n=26) 59.8± ± ±0.3 Tmsulosin (n=37) 58.9± ± ±0.3 Tezosin (n=33) 58.7± ± ±0.4 Alfuzosin (n=39) 59.2± ± ±0.4 * Uluslsı Postt Semptom Skou gup III de 3.55 ve gup IV te de 4.44 punlık zlml olduğu tespit edildi. Genel olk bkıldığınd kullnıln lf blokö jnl içeisinde en etkilisinin lfuzosin olk göülmesine ğmen yıntılı değelendimede sdece lfuzosin ve dokszosin sınd fkın nlmlı olduğu nlşılıken (p=0.02), diğe ikili kşılştımld isttistiksel olk nlmlı fkın olmdığı sptndı. Veilen tedvile sonsı mksimum id kım hızınd ise gup I de 2.81 ml/sn, gup II de 3.24 ml/sn, gup III de 3.88 ml/sn ve gup IV te de 4.49 ml/sn tış sptndı. Bun göe lfuzosin ve dokszosin sınd nlmlı fk olduğu sptndı (p=0.012). Alf blokö veilen gupldki tedvi sonuçlının kşılştıılmsı tblo 2 de göülmektedi. Libido zlmsı gup I, gup II, gup III ve gup IV de sısı ile %7.7, %2.7, %9.1 ve %5.9 olk sptnıken ejkültö disfonksiyon onlı d sısı ile %0, %13.5, %0 ve %0 olk sptndı. Alf blokö veilen hstld oty çıkn cinsel fonksiyonl ile ilgili yn etkilein dğılımı şekil 1 de göülmektedi. Gupl değelendiiliken he gup için libido zlmsı çısındn isttistiksel olk nlmlı fk tespit edilmezken, ejkültö disfonksiyon değelendiilmesinde tmsulosinde göülen onın diğe gupl göe isttistiksel olk nlmlı olck şekilde yüksek olduğu bulundu (p=0.004). Diğe yn etkile olk kbul edilen bş ğısı ve sesemlik ise gup 1, gup 2, gup 3 ve gup 4 de sısı ile %3.84, %2.7, %3.03 ve %2.56 olk sptndı (p>0.05). Ttışm Posttın hstlıklı infeksiyonl, knsele ve iyi huylu postt büyümesi olk biliniken, BPH olk dlndııln iyi huylu postt büyümesinin ilei yştki ekeklede bu ognd en sık stlnn htsızlık olduğu göülmektedi [1]. Bun göe 70 yş üzeinde he 4 ekekten biinde BPH htsızlığının olduğu ve 40 yşındki bi ekeğin BPH nedeniyle 80 yşın kd bu hstlıktn opee olm olsılığının %80 civınd olduğu bildiilmektedi [6,7]. Ülkemizde, Müezzinoğlu ve kdşlının yptığı bi çlışmd 40 yş üzei toplm 255 ekek olgunun incelenmesi sonucu BPH pevlnsının %81.8 olduğu gösteilmişti [8,9]. Ameik Bileşik Devletlei nde ypıln bi bşk çlışmd ise BPH göülme sıklığı ştıılmış ve göülme onının pogesif olk ttığı ve 8. dektt yklşık %50 ye kd yükseldiği gösteilmişti [10]. Yukıd d belitildiği üzee yşl bilikte göülme onı tn ve yüzyılldı bilinen BPH ın etiyolojisi ve ptogenezi hl tm olk ydınltılmmıştı [11,12]. Benign postt hipeplzisi, hstlın yşm kliteleini bozmsının ynısı uzun dönemde teklyn üine infeksiyonl, üst üine sistem diltsyonu ve böbek yetmezliği gibi ptolojilee yol çmsı çısındn d önemli klinik ve ekonomik sonuçl içemektedi [13]. Benign postt hipeplzisi gelişiminde litetüde fklı teoile ilei süülmektedi. Bun göe ndojenle, östojenle, polktin, stoml epitelyl ilişki ile testiküle ve büyüme fktölei gibi hücesel ve doku düzeyindeki fktöle ile ile öyküsü, genetik ypı, hipetnsiyon, sig içimi, fiziksel ktivite ve obezite gibi klinik fktölein BPH gelişiminde etkili olbileceği belitilmektedi. Bu göüşle içeisinde ndojenle ile stoml epitelyl ilişkinin biz dh öne çıktığı göülmektedi [11,12,14,15]. İntutein dönemde 12. hftdn bşlmk üzee testislede leydig hüceleinden luteinizn homon (LH) etkisi ile kolesteolden testosteon sentezlendiği ve sentezlenen bu testosteonun postt epitelyl hücelei içeisine gieek 5-lf edüktz etkisi ile dihidotestosteon dönüştükten son nükleust deoksiibonükleiksit (DNA) sentezi ve hüce büyümesini uydığını biliyouz. Bu sonuçl göe, BPH gelişiminde dihidotestosteonun dh önemli olduğu bilinmektedi [11,16]. Benign postt hipeplzisi gelişiminde iki temel meknizm söz konusudu. Bunldn bii sttik obstüksiyon olk bilinen ve yukıd belitilen fktölein etkisiyle oluşn postt kitlesinin büyümesi olk biliniken diğei de postt kpsülü, peiüetl bölge ve mesne boynund bulunn düz kslın denejik ktiviteye ikincil oty çıkn kontksiyonun bğlı geliştiği bildiilen dinmik obstüksiyondu [17]. Benign postt hipeplzisinde sttik obstüksiyonun etkisi %60 iken dinmik obstüksiyonun etkisi %40 olk bildiilmektedi. Postt knsei genelde, posttın peifel bölgesinden köken lıken, BPH ın peiüetl bölgeden kynklndığı bilinmektedi [11,12,18]. Postt kpsülünde, mesne boynund ve peiüetl bölgedeki düz ksld lf eseptölein olduğu oty konulmuştu. Alf eseptöle temelde nodenlinin kontolündeki düz ks kontksiyonundn soumludul. Alf bloköle, nodenlin ile yışmlı olk heket edip bu ypının lf 1 eseptölele bileşmesini engelleyeek düz ks kontksiyonunu engellemektedile. Postt büyümesine bğlı olk söz konusu bu lf eseptölein uyılmsı sonucu postt kpsülü, mesne boynu ve peiüetl bölgede bulunn düz ksld kontksiyon meydn geldiği ve dinmik obstüksiyon neden olduğu ştımcıl tfındn litetüde fklı çlışmld bildiilmişti [19]. Düz kslın postt kpsülünün %40 kdını oluştuduğu oty konulmuştu. Bununl ilgili ilk çlışml 1975 yılınd Cine tfındn ypılmış olup bu ştımcı yptığı deneysel çlışmld postt kpsülündeki lf eseptölein lf gonistlele uyıldığını ve lf ntgonist veilmesiyle de bu kontksiyonlın önlendiğini göstemişti [19]. Budn heketle, lf eseptölein BPH tedvisinde kullnılbileceği fiki oty çıkmış ve tkip eden yılld bşlngıçt spesifik olmyn dh sonki yılld d spesifik lf eseptö blokölein BPH tedvisinde kullnılmy bşlndığı göülmektedi [20-22]. Alf blokölein klinik kullnım gimesiyle bilikte 1994 lü yılld oln BPH tedvisine yönelik cehi giişim syısının 2000 li yılld civın indiği bun kşın 1992 li yılld %11 oln medikl tedvi onının d 1996 yılı ve sonsınd %53 ün üzeine çıktığı göülmüştü [13]. Alf blokölein BPH tedvisindeki kullnım endiksyonlı yıll içeisinde dh iyi oty konulmuş ve hngi hstlın dh çok fyd göeceği belilenmişti. Bun göe kesin bi değe olmmkl bilikte PSA düzeyi yüksek olmyn hstl (<2.5 ng/ml), postt volümü 40 cc nin ltınd olnl, hfif y d ot deecede IPSS skou oln olgul, işeme sonsı ezidü id miktı yüksek olmynl ile mksimum id kım hızı 10 ml/sn ve üzeindeki olgul, kesin cehi endiksyon olk bilinen teklyn knm, üine infeksiyonl ve böbek yetmezliği gibi kitelei tşımyn hst gubund lf blokölein kullnımının dh etkili olcğı düşünülmektedi [24-26]. Çlışmmızdki Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 29

4 olgulın klinik özellikleinin de bu kitelele uyumlu olduğu göülmektedi. Litetüde, BPH tedvisinde kullnıln lf blokölein etkinliklei ile ilgili çok syıd çlışm bulunmktdı. Bun göe, lf blokölein BPH tedvisinde kullnılmlı ile %30-50 sınd semptom skolınd zlm olduğu, id kım hızındki tışın ise ml/sn sınd bildiildiği göülmektedi [27]. Litetüde, bununl ilgili olk geniş olgu syısın ship bi çlışmd, Lepo ve kdşlı tmsulosin tedvisi ln 756 olguluk hst gubund tedvi sonsınd semptom skound zlmnın 2.8 pun olduğunu, id kım hızındki tışın ise 1.3 ml/sn olduğunu bildimişledi [28]. Benze şekilde bi bşk çlışmd, otlm postt volümü 33.5 g ve otlm yşı 61.5 yıl oln toplm 30 hstnın tezosin tedvisi veilmesi sonsı semptom skolınd %65 ve id kım hızınd d 3.9 ml/sn düzelme olduğu bildiilmektedi [29]. Çlışmmızd d tezosin, lfuzosin, tmsulosin ve dokszosin gibi lf blokö jnlın kullnılmsıyl elde edilen semptom skolınd ve mksimum id kım hızlındki düzelmelede de yukıdki sonuçl benze bulgul elde edilmişti. Çlışmmızd, en yüksek düzelmenin lfuzosin kullnılmsıyl elde edildiği göülse de bu değelein isttistiksel olk sdece dokszosin kullnn gup ile nlmlı olk fklı olduğu diğe gupll kşılştımlı sonuçld isttistiksel olk nlmlı sonuçlın olmdığı nlşılmıştı. Yukıd belitilen şekilde lf blokö kullnılmsı ile ilgili etkin sonuçlın lınmsı için çlışmmızdki olguld olduğu ve litetüde tnımlndığı gibi bu ilçlın en z 4-6 hft boyunc kullnılmlı geekmektedi. Litetüde, lf blokölein BPH tedvisinde tek bşlın kullnılmlının kontol guplıyl ypıln kşılştımlı sonuçlını içeen çok syıd çlışm olmsın ğmen lf blokölein bibileiyle kşılştııldıklı çlışmlın son deece sınılı olduğu göülmektedi. Dhsı, bizim bilgileimize göe Tükçe yzıln litetüde, BPH tedvisinde, üoloji ptiğinde sık olk kullnıln döt fklı lf blokö jnl ilgili olk bu şekilde düzenlenmiş kşılştımlı bi çlışmnın olmdığı göülmektedi. Litetüde N ve kdşlının BPH tnısı ile tezosin ve tmsulosin kullnn hstlı kşılştıdıklı bi çlışmd he iki lf bloköün kullnılmsıyl elde edilen klinik sonuçlın kontol gubun göe nlmlı olk dh iyi olduğu göülmektedi. Yine bu çlışmd, tmsulosin kullnımının tezosin kullnımın göe dh etkin olduğu göülmektedi [30]. Bun kşın, fklı lf blokölein kşılştııldığı bi bşk çlışmd ise dokszosin ve tezosin sınd etkinlik çısındn nlmlı fk olmdığı gösteilmişti [31]. Yukıdki sonuçl d göz önünde bulunduulk üologl sınd, dünyd stndt olk kullnıln toplm 4 spesifik lf blokö jn içeisinde hngi lf bloköün dh etkin olduğu konusund tm bi fiki biliğinin henüz net olk oty konulmdığı söylenebili. Avup Üoloji Deneği Kılvuzlı ile AUA kılvuzlınd d bununl ilgili knıt düzeyi yüksek ndomize klinik çlışmlın olmdığı nlşılmktdı. Geçekten de litetüde he 4 lf bloköün kullnıldığı çlışmlın son deece sınılı olduğu göülmektedi. Bununl ilgili olk, 2004 yılınd 281 olgu syısın ship bi çlışmd, BPH nedeniyle tedvi veilen olgul lfuzosin, dokszosin, tmsulosin ve tezosin kullnnl olmk üzee 4 gub yılk 6 y boyunc tkip edilmişledi. Çlışm sonund he 4 lf blokö kullnımının klinik etkinlik çısındn isttistiksel olk nlmsız olck şekilde fklılık göstediklei nlşılmıştı [32]. Yine Li ve kdşlının 906 hst üzeinde yptıklı ndomize, plel kontollü ve çok mekezli bi ştımd tezosin, dokszosin tmsulosin, nftopidil, finsteid, episteid ve kenilton bşlnn hstld semptom düzelmesinin nlmlı olk kenilton, dokszosin ve nftopidil veilenlede dh fzl olduğu gösteilmişti [33]. Bizim çlışmmızd ise lfuzosin ve dokszosin sınd etkinlik çısındn nlmlı fk bulunmsın ğmen bu fkın önek gup syısındki tış ile nlmsız hle gelebileceği y d bu duumun çlışmmızdki olgulın demogfik özellikleinin fklı olmsıyl ilişkili olbileceği düşünülmektedi. Yine de bu konud dh etkili ifdelein kullnılbilmesi için knıt düzeyi yüksek oln metnlizle ile geniş olgu syısın ship pospektif ve ndomize çlışmlın ypılmsının geekli olduğu söylenebili. Benign postt hipeplzisi tedvisinde veilen lf blokölein kullnımın bğlı olk bş dönmesi, bş ğısı, senkop, postül hipotnsiyon, steni, nzl konjesyon, komodsyon bozukluklı ve cinsel işlev bozukluklı gibi yn etkilein %1-14 sınd göüldüğü ve bunl bğlı olk hstlın %1-5 inin veilen tedviyi yım bıktıklı bildiilmektedi [34-36]. Djvn ve kdşlının toplm 507 olguyu içeen plsebo kontollü çlışmlı değelendidiklei bi metnlizde, sesemlik olk bilinen yn etkinin tmsulosin ve lfuzosin kullnn hstld, tezosin ve dokszosin kullnn hstl göe dh z oty çıktığı bun kşın hemodinmik stbilitenin kounmsınd lfuzosinin diğeleinden dh güvenili olduğu bulunmuştu [37]. Chpple ve kdşlının 575 hstyı incelediklei bi bşk metnlizde ise ilc bğlı yn etkilein onı %12-13 olk bildiilmişti. Bu çlışmd en sık yn etkile sesemlik (%6.2) ve ejkülsyon bozukluğu (%5.1) olk bildiilmişti [38]. Alf blokölein kullnımın bğlı olk göülebilen cinsel işlev bozukluklı dh çok ejkülsyon bozukluğu olk bilinmektedi. Beyin ve spinl kod bulunn nodenejik sistem, ekeklede cinsel işlevin düzenlenmesinden soumludu [39]. Nodenlin, denejik eseptölein endojen ligndıdı ve lf (lf 1 ve lf 2) eseptöle üzeinden pime ntieektil nöotnsmitte olk bilinmektedi. Alf bloköle, nodenlinin lf eseptöle üzeinden geçekleştidiği etkilei bloke edeek cinsel işlevlei etkileyebilile. Alf blokölein, mesne boynu ve üetdki lf eseptölei bloke etmesi ile etogd ejkülsyon gelişebilmekte y d vezikülo seminlis ve vz defeensteki lf eseptölein bloke olmsı, ejkült tnspotunu bozbilmektedi. Ejkült hcminin %70 ini oluştun vezikülo seminliste lf eseptölein bloke olmsı, ejkült hcminde zlmy neden olbilmektedi [40]. Cinsel fonksiyonll ilişkili yn etki çısındn en yüksek onın tmsulosin kullnımın bğlı olduğu göülmektedi. Hellstom ve kdşlının yptığı bi çlışmd ejkült hcminde zlm, lfuzosin kullnımı ile %21 onınd göülüken bu onın tmsulosin kulnımı ile %90 ı bulduğu bildiilmektedi [41]. Çlışmmızd d tmsulosin kullnımın bğlı etogd ejkülsyon %13.5 olk bulunuken diğe lf blokölede bu yn etkinin olmdığı göülmüştü. Tmsulosinin neden olduğu ejkültö disfonksiyon, doz bğlı olk değişmektedi. Günde 0.4 mg tmsulosin kullnımı ile %8.4 oln ejkülsyon bozukluğu onının, 0.8 mg tmsulosin kullnımı ile %18.1 onın yükseldiği bildiilmişti [42]. Çlışmmızd ise tmsulosin 0.4 mg olk kullnılmıştı. Tmsulosinin ejkültö disfonksiyon ypm sıklığı, ejkülsyonu kontol eden peifeik ve sntl meknizml oln etkisi ile çıklnmktdı. Tmsulosin, lf 1A eseptöleini yüksek finite ve selektivite ile bloke etme özelliği ile postt benze ond lf 1A eseptöü içeen vezikülo seminlis kontksiyonlını zltbilmektedi [43]. Tmsulosinin etkisi vz defeens düzeyinde de beligindi. Kontksiyon stimülsyonu modelinde tmsulosinin, lfuzosinin ksine vz defeens kontksiyonlını ntgonize edeek ksılm itmini bozduğu sptnmıştı [44]. Yukıd bhsedilen peifeik meknizml etkisinin ynınd tmsulosin, ejkülsyonu kontol eden sntl meknizmlı d bloke etmektedi. Bun göe 5HT-1A ve D2 eseptöleinin ejkülsyonun sntl kontolünden soumlu 30 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine

5 olduklı ve tmsulosin tfındn güçlü bi şekilde bloke edildiklei bildiilmişti [45,46]. Sonuç olk, BPH tedvisinde kullnılmy bşlndıklı yılldn itiben cehi tedvi onlını dmtik olk değiştiip etkinliklei çeşitli çlışmld gösteilen lf blokö jnlın ltentifleinin gideek genişlediği ve spesifikleştiği göülmekle bilikte tmsulosin, lfuzosin, tezosin ve dokszosin olk bilinen spesifik lf denejik eseptö blokölei içeisinde hngisinin dh etkin olduğu konusund ttışmlı sonuçl ols d ilk kşılştımlı sonuçl BPH tedvisinde değişik lf blokö kullnn gupl sınd nlmlı fk olmdığını oty koymktdı. Bu duumun kliniğe ynsımsı BPH tnısı ile bi lf blokö kullnıp fyd gömeyen olgul fklı bi lf blokö bşlnmsının etkili sonuç vemeyeceği yönündedi. Bununl bilikte klinik ptiğimizde sık olk göz önünde bulunduduğumuz kılvuzld belitilen knıt düzeyi yüksek olk kbul edilen bşt metnlizle olmk üzee iyi düzenlenmiş klinik çlışml içeisinden olgu syısı yüksek oln ndomize, çift kö, kontollü ve plsebo çlışmlın sonuçlının bu konuy dh fzl ışık tutcğı çıktı. Kynkl 1. Özkeçeli R, St N, Anft K: Üine sistem tş hstlığı. Bölüm 15, Temel Üoloji Kitbı. 1998: Roehbon CG ve McConnell JD: Etiology, pthophysiology, epidemiology, nd ntul histoy of benign posttic hypeplsi. In Cmpbell s Uology, 2002; Schwinn Deb A, Roehbon CG: 1-Adenocepto subtypes nd lowe uiny tct symptoms. Int J Uol. 2008;15: Roehbon CG, McConnell JD, By MJ: AUA guideline on mngement of benign posttic hypeplsi. J Uol. 2003;170: By MJ, Fowle FJ, O Ley MP, Buskewitz RC, Holtgewe HL, Mebust WK: The Ameicn Uologicl Assocition symptom index fo benign posttic hypeplsi. The Mesuement Committee of the Ameicn Uologicl Assocition. J Uol. 1992;148: By MJ: Epidemiology nd ntul histoy of benign posttic hypeplsi. Uol Clin Noth Am. 1994;17: Kiby RS: The ntul histoy of benign posttic hypeplsi: wht hve we lened in the lst decde? Uology. 2000;56: Müezzinoğlu T, Lekili M, Gümüş B, Büyüksu C, Atby B: Mnis İli Selçikli Köyü ekekleinde lt üine sistem ykınm pevelnsı, postt ğılığı ve tık id ile bğlntısı: toplum dylı çlışm. Tük Üoloji Degisi. 2000;26: Müezzinoğlu T, Lekili M, Gümüş B, Atby B: Mnis İli Selçikli Köyü ekekleinde lt üine sistem ykınm pevelnsı, postt ğılığı ve tık id ile bğlntısı: toplum dylı çlışm. Tük Üoloji Degisi. 2000;26: McVy KT: BPH: Epidemiology nd comobidities. Am J Mng Ce. 2006;12: Wlsh P: Epidemiology, Etiology, pthophsiology nd dignosis of benign posttic hypeplsi, in Cmpbell s Uology, R. Wlsh, Vughn, Wein: Edito. 1998: Akdş A, Çm H, Özvei H: Benign Postt Hipeplzisi, Temel Üoloji, Anft K, Editos. 1998: Wei JT, Clhoun E, Jcobsen SJ: Uologic diseses in Ameic poject: benign posttic hypeplsi. J Uol. 2005;173: Di WS, Guti JP, Kulle LH, Culey JA: Cigette smoking nd seum homones in men. Am J Epidemiol. 1988;128: Chop IJ, Tulchinsky D, Geenwy FL: Estogenndogen imblnce in heptic cihosis. Ann Inten Med. 1973;79: Husmnn DA, Wilson CM, McPhul MJ, Tilley WD, Wilson JD: Antipeptide ntibodies to two distinct egions of ndogen ecepto loclize the ecepto potein to the nuclei of tget cells in the t nd humn postte. Endocinology. 1990;126: Mudiyl R, Ahmed A: Effect of tezosin on clinicl benign posttic hypeplsi in olde dults. Division of geontology nd geitic medicine, School of Medicine, Univesity of Albm of Biminghm, USA. J Am Geit Soc. 2003;51: McNel J., Pthology of benign posttic hypeplsi: Insight into etiology. Uol Clin Noth Am. 1990;17: Cine M: Alph-denegic blockes fo the tetment of benign posttic hypeplsi. Uol Clin Noth Am. 1990;17: Abms P, Holliste P, Lwence J, Doyle PT, Shewood T, Whitke RH: Bldde outflow obstuction teted with phenoxybenzmine. B J Uol. 1982;54: Cine M, Pelbeg S, Shpio A: Phenoxybenzmine fo benign posttic obstuction; Review of 200 cses. Uology. 1981;17: Smli MM, Dincel C: Tezosin nd doxzosin in the tetment of BPH: esults of ndomized study with cossove in non-espondes. Uol Int. 2004;73: Both CS, Beiko DT, Nickel JC: Impct of medicl thepy on tnsuethl esection of the postte: decde of chnge. Uology. 2001;57: Fitzptick JM, Deikon K, Khovy S: The medicl mngement of BPH with gents othe thn homones o lph-blockes. Poceedings of the 2nd Intentionl Consuittion on Benign Posttic Hypeplsi (BPH) (Cockett ATK, Aso Y, Chtelin C.) Jesey Scientific Communiction Intentionl. 443, Andesen JT: Posttism. III. Detuso hypeeflexi nd esidul uine. Clinicl nd uodynmic spects nd the influence of sugey on the postte. Scnd J Uol Nephol. 1982;16: Anikwe RM: Pttens of uiny flow in benign posttic hypeplsi. Int Sug. 1976;61: Embeton M, Zinne N, Michel MC, Gittelmn M, Chung MK, Mdesbche S: Mnging the pogession of lowe uiny tct symptoms/benign posttic hypeplsi: thepeutic options fo the mn t isk. BJU Int. 2007;100: Lepo H: Phse III multicente plcebo-contolled study of tmsulosin in benign posttic hypeplsi. Tmsulosin Investigto Goup. Uology. 1998;51: Kipe A, İmmoğlu A, Tuygun C, Gücük A: Benign postt hipeplzisinin semptomtik tedvisinde tezosinin etkinliği ve güveniliği. Ank Ünivesitesi Tıp Fkültesi Mecmusı. 56;3,2003: N YJ, Guo YL, Gu FL: Clinicl compison of selective nd non-selective lph 1A-denocepto ntgonists fo bldde outlet obstuction ssocited with benign posttic hypeplsi: studies on tmsulosin nd tezosin in Chinese ptients. The Chinese Tmsulosin Study Goup. J Med. 1998;29: Öztük U, Eoğlu M, Tuygun C, İmmoğlu A, Kipe A: Benign Postt Hipeplzisinin Semptomtik Tedvisinde Dokszosin ve Tezosinin Etkinlik ve Yn Etki Kşılştımsı. İnönü Ünivesitesi Tıp Fkültesi Degisi. 2005;12: Bozlu M, Ulusoy E, Cyn S, Akby E, Göü S, Akby E: A compison of fou diffeent lph1-blockes in benign posttic hypeplsi ptients with nd without dibetes. Scnd J Uol Nephol. 2004;38: Li NC, Wu SL, Jin J, Qiu SP, Kong CZ, Song YS, Ye ZQ, Sun G, Sun YH, Sun YC, Wng XF, N YQ: Compison of diffeent dugs on the tetment of benign postte hypeplsi. Zhonghu Wi Ke Z Zhi. 2007;15;45: Chute CG, Pnse LA, Gimn CJ: The pevlence of posttism: popultion-bsed suvey of uiny symptoms. J Uol. 1993;150: Lowe F: Alph 1-denocepto blockde in the tetment of benign posttic hypeplsi. Posttic Disese. 1999;2: McDonld R nd Wilt TJ. Alfuzosin fo tetment of lowe uiny tct symptoms comptible with benign posttic hypeplsi: A systemtic eview of efficcy nd dvese effects. Adult Uology. 2005;66: Djvn B, Mbege M: A met-nlysis on the efficcy nd tolebility of α1-denocepto ntgonists in ptients with lowe uiny tct symptoms suggestive of benign posttic obstuction. Eu Uol. 1999;36: Chpple CR, Wyndele JJ, Nodling J, Boeminghus F, Abms P: Tmsulosin, the fist postte-selective α1-denocepto ntgonist. Eu Uol. 1996;29: Andesson KE, Hedlund P, Alm P: Symphtetic pthwys nd denegic innevtion of the penis. Int J Impot Res. 2000;12: Mnn T, Lutwk Mnn C: Mle epoductive function nd semen. Belin: Spinge-Velg 1981;1: Hellstom WJG, Sik SC: Effects of Acute Tetment With Tmsulosin Vesus Alfuzosin on Ejcultoy Function in Noml Voluntees. J Uol. 2006;176: Nyn P, Lepo H: Long Tem, open lbel phse III multicente Study of tmsulosin in benign posttic hypeplsi. Uology. 2001;57: Giulino F, Benbe J, Doupy S: A compison of the effects of tmsulosin nd lfuzosin on neully evoked inceses in bldde neck nd seminl vesicle pessue in ts, BJU Int. 2004;93: Tmbo S, Ruiu S, Dessi C: Evlution of tmsulosin nd lfuzosin ctivity in the t vs defeens: Relevnce to ejcultion delys. J Phmcol Exp The. 2005;312: Pulito V, Li X, Vg SS: An investigtion of the uoselective popeties of fou novel lph 1-denegic ecepto subtype-selective ntgonists. J Phmcol Exp The. 2000;294: Andesson KE, Willie MG: Ejcultoy dysfunction: Why ll the lph-blockes e not equl. BJU Int. 2003;92:876. Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 31

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3 e in A þ t ý m Use of Emegency Deptment by Eldely Ptients l n i j i O O i g Geitik Hstlın Acil Sevisi Kullnımı h c s Re l Acil Sevisde Geitik Hst / Eldely Ptients in Emegency Deptment Ohn Akpın 1, Kenn

Detaylı

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain e l A þ t ý m The Effect of Bck School Pogm on Fe Avoidnce Behvio, Disbility nd Pin in Chonic Mechnic Low Bck Pin n i j i O O i g in Konik Meknik Bel Ağısınd Bel Okulu Pogmının Ağı, Özü ve Koku Kçınm Dvnışı

Detaylı

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l e A þ t ý m Significnce of C-ective Potein in the Endoscopic Retogd Cholngiopncetogphy Relted Pncetitis l n i j i O O i g in Endoskopik Retogd Kolnjiopnketogfi Sonsı Pnketitin Tkibinde C-ektif Poteinin

Detaylı

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Does D2 Lymph Node Dissection Incese Mobidity nd Motlity in Gstic Cnces? Mide Knseinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Mobidite ve Motliteyi Attıı mı? h c s Re l Mide Knseleinde

Detaylı

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h e A þ t ý m Symptom Modifying Effect of Colchicine in Ptients with Knee Osteothitis l n i j i O O i g in Diz Osteotitli Hstld Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h c s Re l Diz Osteotitinde Kolşisin

Detaylı

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye e l n i j i O A þ t ý m O i g in Review of the Ptients Hospitlized fom the Emegency Sevice nd Applying to the Emegency Sevice: A Coss-Sectionl Anlysis of Tining Hospitl Acil Sevis Bşvuulının ve Acil Sevisten

Detaylı

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty e in A þ t ý m Results of Totl Hip Athoplsty l n i j i O O i g Totl Klç Potezi Sonuçlımız h c s Re l Klç Potezi / Totl Hip Athoplsty Hlil Gökçe 1, Tık Altunkılıç 2, Snc Sebest 1 1 Vn Bölge Eğitim Aştım

Detaylı

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1 e A þ t ý m Investigtion of Thyoid Metbolism Diseses in Küthy Region l n i j i O O i g in Küthy Bölgesinde Tioid Metbolizmsın Bğlı Hstlıklın Aştıılmsı h c s Re l Tioid / Thyoid Mehmet Yk 1, Zuhl Yıldıım

Detaylı

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h e A þ t ý m The Efficcy of Mew Scoe in Renl Tnsplnt Recipients Refeed to Emegency Deptment l n i j i O O i g in Acil Sevise Bşvun Renl Tnsplnt Hstlınd Mew Skounun Mobidite Belileme Etkinliği h c s Re l

Detaylı

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Cp nd Feitin Levels in Petem Lbo nd Pemtue Membne Ruptued Cses l n i j i O O i g in Petem Eylem ve Petem Eken Membn Rüptüü Olgulınd Feitin ve Cp Düzeyleinin Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3 e in A þ t ý m Ou Sedtion Expeience on Mentlly Retded Ptients l n i j i O O i g Mentl Retde Hstldki Sedsyon Deneyimleimiz h c s Re l Mentl Retdsyon ve Sedsyon / Mentl Retdtion nd Sedtion Metin Alkn 1,

Detaylı

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l e A þ t ý m Pin, Depession nd Qulity of Life in Ptients with Chonic Cevicl Miyofscil Pin Syndome l n i j i O O i g in Konik Sevikl Miyofsiyl Ağı Sendomlu Hstld Ağı, Depesyon ve Yşm Klitesi h c s Re l Konik

Detaylı

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l e A þ t ý m Uine Iodine Excetion nd Iodine Deficiency Sttus in School Age Childen t Ispt Povince l n i j i O O i g in Ispt İli Okul Çğı Çocuklınd İd İyot Atılımı ve İyot Eksikliği Duumu h c s Re l Ispt

Detaylı

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i.

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i. e A þ t ý m Anlysis of Depession nd Anxiety Levels in Ptients with Dyspne l n i j i O O i g in Dispneli Hstlın Depesyon ve Kygı Düzeyleinin Anlizi h c s Re l Dispne ve Kygı / Dyspne nd Anxiety Sevet Kyhn

Detaylı

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l e A þ t ý m Compison of Rnge of Motion Afte Totl Knee Posthesis Accoding to Diffeent Type of Posthesis l n i j i O O i g in Totl Diz Potezi Sonsı Heket Açıklığının Fklı Potez Tipleine Göe Kşılştıılmsı

Detaylı

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Re The Effects of Sugicl Tetment on Elbow nd Hnd Functions in Gtlnd Type 3 Childen s Humeus Supcondyl Fctues with Posteio Appoch Posteio Giişimle Tedvi Edilen Gtlnd

Detaylı

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l e A þ t ý m Musculoskeletl Pin nd Qulity of Life Among Obese Childen l n i j i O O i g in Obez Çocukld Ks İskelet Sistemi Ağılı ve Yşm Klitesi h c s Re l Obez Çocukld Muskuloskeletl Ağı / Musculoskeletl

Detaylı

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients e A þ t ý m Evlution of HbA1c Levels nd Postoetive Atil Fibilltion in Dibetic Ptients l n i j i O O i g in Diybetik Hstld HbA1c ile Postoetif Atiyl Fibilsyon İlişkisinin Değelendiilmesi h c s Re l Postoetif

Detaylı

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of 30 Ptients with Gynecomsti Sugiclly Teted Cehi Tedvi Uygulnn 30 Jinekomstili Hstnın Değelendiilmesi h c s Re l Jinekomsti Cehisi / Sugey of Gynecomsti Nuettin

Detaylı

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O e in A þ t ý m Agophobi nd Pnic Disode: A Comptive Study l n i j i O O i g Agofobi ve Pnik Bozukluk: Kşılştımlı Bi Çlışm h c s Re l Agofobi ve Pnik Bozukluk / Agophobi nd Pnic Disode Ayşegül Kt¹, M. Hkn

Detaylı

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h e A þ t ý m Choosing the Access Site in ecuneous Nepholithotomy: Is Intecostl Appoch s Sfe s Subcostl? l n i j i O O i g in ekütn Nefolitotomi de Giiş Yeinin Seçimi: İntekostl Giiş Subkostl Kd Güvenli

Detaylı

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l e A þ t ý m In Pimy Helth Ce Childhood Immuniztion Sevices Costs, Pctices l n i j i O O i g in Biinci Bsmk Sğlık Hizmetleinde Çocukluk Çğı Bğışıklm Hizmetlei Mliyetlei, Uygulmlı h c s Re l Çocukluk Çğı

Detaylı

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l e A þ t ý m The Evlution of Fiboblst Gowth Fcto 23 Levels in Hypogondotopic Hypogondism l n i j i O O i g in Hipogondotopik Hipogondizmde Fiboblst Gowth Fktö 23 Seviyesinin Değelendiilmesi h c s Re l (Hipogondotopik

Detaylı

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results e A þ t ý m Ostium Secundum Type Atil Septl Defect Afte Sugicl Tetment of Ely nd Long-Tem Results l n i j i O O i g in Ostium Sekundum Tipi Atiyl Septl Defektlein Cehi Tedvisi Sonsı Eken ve Uzun Dönem

Detaylı

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l e A þ t ý m The Pevlence of Obesity in Fist Ye Pimy School Students in Nine Disticts of İzmi Povince l n i j i O O i g in İzmi e Bğlı Dokuz İlçede İlköğetim Biinci Sınıf Öğencileinde Obezite Sıklığı h

Detaylı

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l e A þ t ý m Feeding Behvio nd Nutition Eduction in Pimy School Students: A School-Bsed Study l n i j i O O i g in İlköğetim Öğencileinde Beslenme Dvnışlı ve Beslenme Eğitimi: Okul Tbnlı Bi Çlışm h c s

Detaylı

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l e A þ t ý m Compison of Lumb Disc Henition nd Degenetion Reltionship with the Sgittl Mophology of the Spine l n i j i O O i g in Omugnın Sgittl Mofolojisi ile Lombe Disk Henisi ve Dejenesyonun Kşılştıılmsı

Detaylı

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h e A þ t ý m Pemenstul Symptom Sceening Tool: A Useful Tool fo DSM-5 Pemenstul Dysphoic Disode l n i j i O O i g in Aybşı Öncesi Belitilei Tm Geeci: DSM-5 Aybşı Öncesi Disfoi Bozukluğunu Tmd Kullnışlı bi

Detaylı

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium e A þ t ý m Investigtion of Some Hemtologicl nd Biochemicl Pmetes in Pegnncy nd Ely Puepeium l n i j i O O i g in Hmilelikte ve Eken Puepeiumd Bzı Hemtolojik ve Biyokimysl Pmetelein Aştıılmsı h c s Re

Detaylı

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood e in A þ t ý m Çocukluk Çğınd Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı l n i j i O O i g Chest Tums due to Bicycle ccident in Childhood h c s Re l Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı / Chest Tums due to Bicycle Accident

Detaylı

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h e A þ t ý m Mlignnt Mesotheliom: Clinicl, Pthologicl nd Rdiologicl Findings l n i j i O O i g in Mlign Plevl Mezotelyom: Klinik, Ptolojik ve Rdyolojik Bulgul h c s Re l Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom

Detaylı

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years?

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years? e A þ t ý m How did the Genel Sugey Deptment of Tining Hospitl Chnge in Ten Yes? l n i j i O O i g in Eğitim Hstnesi Genel Cehi Kliniği 10 Yıld Nsıl Değişim Göstedi? h c s Re l Cehi Kliniğinde Değişim

Detaylı

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l e A þ t ý m Refel to the Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses Pttens of the Inmtes nd Convicts l n i j i O O i g in Tutuklu ve Hükümlülein Hstneye Sevk Nedenlei ve Acil Ambulns Kullnımı Özelliklei

Detaylı

Tip 3 Kronik Prostatit (Kronik Pelvik Ağrı Sendromu) Üzerine Üç Farklı Tedavi Protokolünün Etkinliğinin Karşılaştırılması

Tip 3 Kronik Prostatit (Kronik Pelvik Ağrı Sendromu) Üzerine Üç Farklı Tedavi Protokolünün Etkinliğinin Karşılaştırılması n i j l A þ t ý m Tip 3 Konik Posttit (Konik Pelvik Ağı Sendomu) Üzeine Üç Fklı Tedvi Potokolünün Etkinliğinin Kşılştıılmsı i O O The Compison of the Efficcy of Thee Diffeent Tetment Potocols h c e s Re

Detaylı

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4 Geltine Solutions in Mjo Othopedic Sugey l n i j i O O i g in Mjo Otopedik Cehide %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of Tblets Divisibility in Phmcoeconomic Aspects Tbletlede Bölünebililiğin Fmkoekonomik Açıdn Değelendiilmesi h c s Re l Tbletlei Bölmek Ekonomik mi? / Is it Cost-Sving

Detaylı

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h e A þ t ý m Efficcy of Kefi on the Relese of Lysosoml Poteses Afte Expemintl Spinl Cod Tum l n i j i O O i g in Deneysel Omuilik Ylnmlınd Kefiin Lizozoml Poteslın Slınımı Üzeine Etkisi h c s Re l Kefi,

Detaylı

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Employee Stisfction in Hospitls with Afilsyo; Smple of Tining nd Resech Hospitl of Univesity of Muğl Sıtkı Koçmn Afilisyon Uygulnn Hstnelede Çlışn Memnuniyeti; Muğl

Detaylı

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n l A þ t ý m Blneotepi Göen Yşlı Hstld Cilt Anlizi n i j i O O i Demtologic Anlysis in Eldely Ptients Duing Blneothepy h c e s Re g in l Blneotepi / Blneothepy Selçuk Özdogn 1, Ekn Ky 1, Ali Hikmet Ky 1,

Detaylı

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1 e l A þ t ý m A Study on Qulity of Life in Ptients with Dibetes n i j i O O i g Dibet Hstlın Kliteli Yşmsı Üzeine Bi Aştım in h c s Re l Diybet ve Yşm Klitesi / Dibetes nd Qulity of Life Müchit Sbi Bilgin

Detaylı

Keywords Fall, Childhood, Trauma.

Keywords Fall, Childhood, Trauma. e in l A þ t ý m Çocukluk Çğınd Düşmeye Bğlı Toks Tvmlı n i j i O O i g Chest Tums due to Fll in Childhood h c s Re l Çocukluk Çğınd Toks Tvmlı / Chest Tums in Childhood Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Melek 2

Detaylı

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h e A þ t ý m Multiple Anlyses of the Fctos Affecting the Utiliztion of Antentl Ce: A Middle Antoli Smple l n i j i O O i g in Doğum Öncesi Bkım Almyı Etkileyen Fktölein Çoklu Anlizi: Bi İç Andolu Öneği

Detaylı

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ 233 JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ Hüly SARAK Abduhmn SATMAN ÖZET Litetüde jeoteml ezevu dvnışlını modelleyen çeşitli modelle mevcuttu. Bunl üetim debisi zlm yöntemi, boyutsuz ezevu modellemesi

Detaylı

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l e A þ t ý m Mtue Cystic Tetom of the Ovy Clinicl, Rdiologicl nd, Histopthologic Aspects l n i j i O O i g in Ovein Mtü Kistik Tetomunun Klinik Rdyolojik ve Histoptolojik Özelliklei h c s Re l Ovein Mtü

Detaylı

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l e A þ t ý m Effect of Electomgnetic Field (Wi-Fi) on the Pnces: Role of Selenium nd L-Cnitine l n i j i O O i g in Elektomnyetik Alnın (Wi-Fi) Pnkes Dokusun Etkisi: Selenyum ve L-Cnitin in Rolü h c s Re

Detaylı

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır.

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır. RİJİT (KTI) CİSMİN KİNEMTİĞİ Ktı cisimlein heketleinin tnımlnmsı e nlizi iki yönden önem tşı. iincisi sıkç kşılşıln bi duum olup mç, değişik tipte km, dişli, çubuk e bu gibi mkin elemnlını kullnk belili

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ2 FİZİK-II Ank Ünivesitesi Fen Fkültesi Kimy Bölümü 24-25 Bh Yıyılı Bölüm-4 Ank Aysuhn OZANSOY Bölüm 4. Elektiksel Potnsiyel. Elektiksel Potnsiyel Eneji 2. Elektiksel Potnsiyel ve Potnsiyel Fk 3. Noktsl

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee zi ke si e e M sit esi ı y ltü nive edi nlığ ü l K k iz Ü Be şk ü n t e y ı B At Akd Aln s Od t e c i T y n Al Düzenleme Kuulu Ognizing Committee Pof. D. Osmn HORATA Pof. D. İsfil KURTCEPHE Pof. D. Muhem

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU FRÇASZ DOĞRU AKM MOOR SİSEMİNİNİN DENEYSE OARAK GERÇEKEŞİRİMESİ VE SİMÜASYONU Es KANDEMİR 1 H.ık DURU 2 Si ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esoy BEŞER 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fkültesi Koceli Ünivesitesi,

Detaylı

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study e l A þ t ý m Is Sugicl Biopsy Necessy fo Dignosis of Intestitil Lung Diseses: A Retospective Clinicl Study n i j i O O i g in İntestisyel Akciğe Hstlıklınd Cehi Biyopsi Geekli Midi: Retospektif Klinik

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Sugmmdex nd Neostigmine in Shot Tem Sugey l n i j i O O i g in Kıs Süeli Cehide Sugmmdeks ile Neostigminin Kşılştıılmsı h c s Re l Sugmmdeks ile Neostigmin Kşılştıılmsı / Compison

Detaylı

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ .. (,! Z ) min için! `, j LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp:. {,,,,,, 7,, 9} Z/'te $ 7,,. $,,. $ 9,,. k ve k ve k ve k f p f p f p f pf pf p evp:. ` j! k 7 ` j! ` j` j 7 ` j!! `-j! `- j!!!.. b. c b c b

Detaylı

Araştırmalar / Researches. Sibel Serin 1, Yıldız Okuturlar 2, Ayşe Gözkaman 2, Belkıs Nihan Coşkun 2, Vehbi Yağız 1, Kamil Dilek 3

Araştırmalar / Researches. Sibel Serin 1, Yıldız Okuturlar 2, Ayşe Gözkaman 2, Belkıs Nihan Coşkun 2, Vehbi Yağız 1, Kamil Dilek 3 Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB.20141014064600 Romtoid Artritli ve Ankilozn Sondilitli Hstlrd Adlimumb ve İnfiliksimb Kullnımının İnflmtuvr Belirteçler, Sitokinler ve Mtriks Metlloroteinz-3 Düzeylerine

Detaylı

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases e l A þ t ý m Yüzyedi Spontn Pnömotoks Olgusund Klinik Deneyimimiz n i j i O O i g in A Review of ou Clinicl Expeience: 107 Spontneus Pneumothox Cses h c s Re l Spontn Pnömotoks / Spontn Pnömotoks Ufuk

Detaylı

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti X U1 US D/ TRY (S ğ t f ) Mt 13 Cum Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 1 8,373.9 Piys Değei-TÜM ($m) 319,91.9 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,4.4 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,61.47 Yutdışı piysl Bosl Kpnış

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji AD, Sakarya, 2 Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Konya, 3

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji AD, Sakarya, 2 Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Konya, 3 e l A þ t ý m The Compison of BCG Mintennce Tetments in High Gde Bldde Tumo Ptient n i j i O O i g in Yüksek Riskli Mesne Tümölü Hstld Uygulnn İdme BCG Tedvileinin Kşılştıılmsı h c s Re l Tm Doz ve Yım

Detaylı

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment e l A þ t ý m Foot Disbility in Ptients with Ankylosing Spondylitis: A Clinicl nd Ultsonogphic Assessment n i j i O O i g in Ankilozn Spondilitli Hstld Ayk Dizbilitesi: Klinik ve Ultsonogfik Değelendime

Detaylı

Salter s Innominate Osteotomy in the Treatment of Congenital Hip Dislocation

Salter s Innominate Osteotomy in the Treatment of Congenital Hip Dislocation e l A þ t ý m Slte s Innominte Osteotomy in the Tetment of Congenitl Hip Disloction n i j i O O i g in Gelişimsel Klç Çıkığının Cehi Tedvisinde Açık Redüksiyon ve Slte Innominte Osteotomisinin Sonuçlı

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI V. Ulusl Üetim Aştımlı Sempozyumu, İstbul Ticet Üivesitesi, 25-27 Ksım 2005 ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Tme EREN Kııkkle Üivesitesi

Detaylı

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l e r Ar þ t ý r m Comprison of Intubtion with Double Lumen nd Single Lumen Tube in Terms of Hemodynmic Response l n i j ri O O i g in Çift Lümenli ve Tek Lümenli Tüple Entübsyonun Hemodinmik Ynıt Açısındn

Detaylı

ÇÖZÜM SORU. Küpün yan yüzünü açal m. En k sa yol, do rusal uzakl k oldu undan, Bir dikdörtgenler prizmas n n ayr tlar a, b, c dir.

ÇÖZÜM SORU. Küpün yan yüzünü açal m. En k sa yol, do rusal uzakl k oldu undan, Bir dikdörtgenler prizmas n n ayr tlar a, b, c dir. GMTR eginin bu sy s nd Uzy Geometi, isimlein ln ve Hcimlei konusund çözümlü soul ye lmktd. u konud, ÖSS de ç kn soul n çözümü için geekli temel bilgilei ve ptik yoll, soul m z n çözümü içinde t ltmy mçld

Detaylı

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90 X U 00 USD/ T RY (S ğ t f ) 03 Nisn 203 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 00 86,026.7 Piys Değei-TÜM ($m) 334,67. Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 95,660.3 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m),648.89 TÜFE'de Mt yınd

Detaylı

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Kriz Dergisi 1(3): 129-133 HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Dr. Ahmet Rıft ŞAHİN*, Dr. Aysen ÖZKAN** Özet: İntihr girişimi nedeniyle medikl vey cerrhi tedvi gerektiren 3 hstnın dosylrı incelendi.

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak X U10 0 US D/ TRY (S ğ t f ) 26 Mt 2013 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 82,765.6 Piys Değei-TÜM ($m) 321,134.8 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,731.9 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,258.63 Yutdışı piysl

Detaylı

LYS1 / 4.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 4.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ . İki bsmklı toplm sı vdı. ile lınd sl olmsı için ve e tm bölünmemeli e bölünen sıl 8 det e bölünen sıl det LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLİ 8. - ` j - 8 k - 8 8-8 8 nck ʼin ktı oln sıl ( tne) kee lındı. -

Detaylı

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2 e l A þ t ý m Ely Results of Antomic Double Bundle Anteio Cucite Ligment Reconstuction n i j i O O i g in Antomik Çift Demet Ön Çpz Bğ Rekonstüksiyonunun Eken Dönem Sonuçlı h c s Re l Çift Demet Ön Çpz

Detaylı

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1 e l A þ t ý m A Five Ye Motlity Anlysis in Chest Disese Hospitl Locted in Est Blckse Region n i j i O O i g in Doğu Kdeniz Bölgesindeki Bi Göğüs Hstlıklı Hstnesinde Beş Yıllık Motlite Anlizi h c s Re l

Detaylı

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging e l A þ t ý m Compsion of Optic Neve Hed with Steeophotometic nd Scnning Lse Ophthlmoscopic Imging n i j i O O i g in Optik Sini Bşının Steeofotometik ve Scnning Lse Oftlmoskopik Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı. Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı. Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi Batman Ünivesitesi Beden Eğitimi ve Spo Yüksekokulu 2014 Yılı Özet: Özel Yetenek Sınavı Sonuçlaının Değelendiilmesi Mehmet Emin YILDIZ 1* Buak GÜRER 2 Ubeyde GÜLNAR 1 1 Batman Ünivesitesi Beden Eğitimi

Detaylı

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4 BASİ AİNEER BÖÜ 4 ODE SORU DE SORUARIN ÇÖZÜER fi ip fiekil-i fi fiekil-i ip N fiekil-ii fiekil-ii Çuuklın he iinin ğılığın diyelim Şekil-I de: Desteğe göe moment lısk, Şekil-I de: Şekil-II de: 4 ESEN AINARI

Detaylı

Comparison of Levobupivacaine and Levobupivacaine-Fentanyl in Inguinal Herniorrhaphy

Comparison of Levobupivacaine and Levobupivacaine-Fentanyl in Inguinal Herniorrhaphy e l A þ t ý m Compison of Levobupivcine nd Levobupivcine-Fentnyl in Inguinl Heniohphy n i j i O O i g in İnguinl Heni Onımınd Levobupivkin ile Levobupivkin-Fentnil nin Kşılştıılmsı h c s Re l Levobupivkin,

Detaylı

Günlük Bülten. 09 Nisan 2013. TÜİK Şubat ayı sanayi üretim rakamlarını açıkladı

Günlük Bülten. 09 Nisan 2013. TÜİK Şubat ayı sanayi üretim rakamlarını açıkladı X U10 0 USD/T RY (S ğ t f ) 09 Nisn 2013 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 83,346.5 Piys Değei-TÜM ($m) 327,914.7 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 93,738.0 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,470.23 Yutdışı

Detaylı

a 2 =h 2 +r 2 DERS: MATEMATĐK 8 KONU:KONĐ FORMÜLLERĐ ANLATIMI HAZIRLAYAN: ÖMER ASKERDEN ADI: SOYADI:

a 2 =h 2 +r 2 DERS: MATEMATĐK 8 KONU:KONĐ FORMÜLLERĐ ANLATIMI HAZIRLAYAN: ÖMER ASKERDEN ADI: SOYADI: 1) KONĐ: Bi çembein bütün noktlının çembein dışındki bi nokt ile bileştiilmesinden elde edilen cisme koni deni. Kısc Koni, tbnı die oln pimitti. DĐK KONĐ PĐRAMĐT 1-A)DĐK KONĐ: Bi dik üçgenin, dik kenlındn

Detaylı

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540 Önek 1 1.8 kn yük altında 175 dev/dak dönen bi mil yatağında çalışacak bilyeli ulman için, 5 saat ömü ve %9 güvenililik istemekteyiz. Öneğin SKF kataloğundan seçmemiz geeken inamik yük sayısı (C 1 ) nedi?

Detaylı

BENİGN PROSTAT HİPERLAZİSİ ve. Üroonkoloji Derneği YAŞAM KALİTESİ. Dr. H. Kamil ÇAM

BENİGN PROSTAT HİPERLAZİSİ ve. Üroonkoloji Derneği YAŞAM KALİTESİ. Dr. H. Kamil ÇAM BENİGN PROSTAT HİPERLAZİSİ ve YAŞAM KALİTESİ Dr. H. Kamil ÇAM Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı BPH & QoL? BPH BPH İnfravezikal obstrüksiyon Detrüsör disfonksiyonu

Detaylı

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women e r l Ar þ t ý r m The Knowledge About Nutrition During Pregnncy, the Eting Hbits nd the Affecting Fctors in the Pregnnt Women n i j ri O O i g in Gebelerin Gebelikte Beslenme Konusundki Bilgi Düzeyleri,

Detaylı

Velilere Yönelik Soru Formu

Velilere Yönelik Soru Formu Velilere Yönelik Soru Formu Eğitim Stndrtlrı Pilot Çlışmsı 4. Sınıf Mtemtik Okul Sınıf Öğrenci Sevgili veliler, Sevgili velyet shipleri, Çocuğunuzun sınıfı, mtemtik eğitim stndrtlrın ilişkin bir pilot

Detaylı

1997 ÖYS A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50. olduğuna göre, k kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

1997 ÖYS A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50. olduğuna göre, k kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 7 ÖYS. 0,00 0,00 k 0,00 olduğun göre, k kçtır? 6. Bir ust günde çift ykkbı, bir klf ise günde çift ykkbı ypmktdır. İkisi birlikte, 8 çift ykkbıyı kç günde yprlr? 0 C) 0 D) 0 C) D). (0 ) ( 0) işleminin

Detaylı

Comparison of ATP-MgCl 2. and Methylprednisolone in Experimentally Induced Spinal Cord Trauma l

Comparison of ATP-MgCl 2. and Methylprednisolone in Experimentally Induced Spinal Cord Trauma l e r Ar þ t ý r m Comprison of nd Methylprednisolone in Experimentlly Induced Spinl Cord Trum l n i j ri O O i g in Deneysel Spinl Kord Trvmlrınd ve Metilprednizolonun Krşılştırılmsı h c r s Re l Deneysel

Detaylı

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Yüz İfdelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullnılbilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Filiz İŞLEYEN, K. Hkn GÜLKESEN, Neşe ZAYİM, M. Keml SAMUR Buket CİNEMRE b Biyoisttistik ve Tıp Bilişimi AD, Akdeniz

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL FİZK 14-22 Des 7 ELEKTRIKSEL POTANSIYEL D. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölümü Kynkl: -Fizik 2. Cilt (SERWAY) -Fiziğin Temellei 2.Kitp (HALLIDAY & RESNIK) -Ünivesite Fiziği (Cilt 2) (SEARS ve ZEMANSKY) www.ovgun.com

Detaylı

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer e l A þ t ý m The Effects of Tumou Thickness nd Size on Cevicl Lymph Node Metstsis in Tongue Cnce n i j i O O i g in Dil Knseleinde Tümö Klınlığı ve Boyutun Sevikl Lenf Nodu Metstzın Etkilei h c s Re l

Detaylı

İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin Uygulaması ile Mesanede Oluşan Ultrastrüktürel Değişiklikler

İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin Uygulaması ile Mesanede Oluşan Ultrastrüktürel Değişiklikler Derleme 84 İntrvezikl Bcillus Clmette-Guerin Uygulmsı ile Mesnede Oluşn Ultrstrüktürel Değişiklikler Gökhn Sönmez, Adullh Demirtş Erciyes Üniversitesi Tıp Fkültesi, Üroloji Anilim Dlı, Kyseri, Türkiye

Detaylı

LYS 1 / GEOMETRİ DENEME ÇÖZÜMLERİ

LYS 1 / GEOMETRİ DENEME ÇÖZÜMLERİ YS / GMTİ NM ÇÖZÜMİ eneme -.. 70 70 b desek olu. b Ç ` j cm olduğundn + b b - dı. de 6 @ ot tbnı çizilise benzelik ydımıyl biim bulunu. 6@ ' 6@ olduğundn m^\ h m ^\ h 70c di. ikiz ken üçgen çıktığındn

Detaylı

ZOONOTİK ENFEKSİYONLARDAN Q ATEŞİ, LİSTERİOZ, TOKSOPLAZMOZ VE KİSTİK EKİNOKOKKOZ'UN RİSK GRUBUNDA SEROPREVALANSININ ARAŞTIRILMASI

ZOONOTİK ENFEKSİYONLARDAN Q ATEŞİ, LİSTERİOZ, TOKSOPLAZMOZ VE KİSTİK EKİNOKOKKOZ'UN RİSK GRUBUNDA SEROPREVALANSININ ARAŞTIRILMASI Arştırm Mklesi/Originl Article ZOONOTİK ENFEKSİYONLARDAN Q ATEŞİ, LİSTERİOZ, TOKSOPLAZMOZ VE KİSTİK EKİNOKOKKOZ'UN RİSK GRUBUNDA SEROPREVALANSININ ARAŞTIRILMASI Investigtion of Q fever, Listeriosis, Toxoplsmosis

Detaylı

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases e r Ar þ t ý r m Eş zmnlı Bilterl Spontn Pnömotorks: 11 Olgunun Retrospektif Anlizi l n i j ri O O i g in Simultneus Bilterl Spontneus Pneumothorces: A Retrospective Anlysis of 11 Cses h c r s Re l Bilterl

Detaylı

l İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Tanısında VATS VATS for the Diagnosis of Interstitial Lung Diseases

l İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Tanısında VATS VATS for the Diagnosis of Interstitial Lung Diseases e l A þ t ý m An Idel Choice in the Dignosis of Intestitil Lung Diseses: Video-Assisted Thocoscopic Sugey n i j i O O i g in İntestisyel Akciğe Hstlıklının Tnısınd İdel Bi Tecih: Video Ydımlı Tokoskopik

Detaylı

Jüvenil Miyasteni Gravis: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi h

Jüvenil Miyasteni Gravis: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi h e r Ar þ t ý r m Juvenile Mystheni Grvis: A Report of Three Cses nd Literture Review l n i j ri O O i g in Jüvenil Miysteni Grvis: Üç Olgu Sunumu ve Litertürün Gözden Geçirilmesi h c r s Re l Jüvenil Miysteni

Detaylı

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2009,26(2):1-10 ISSN 1300-3496 DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Nfiye ADAK Mustf PEKMEZCİ Hmide GÜBBÜK Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

Surgical Treatment of Hemoptysis: Analysis of 17 Cases. Hemoptizide Cerrahi Tedavi:17 Olgunun Analizi. n i. j O. r l

Surgical Treatment of Hemoptysis: Analysis of 17 Cases. Hemoptizide Cerrahi Tedavi:17 Olgunun Analizi. n i. j O. r l e l A þ t ý m Sugicl Tetment of Hemoptysis: Anlysis of 17 Cses n i j i O O i g Hemoptizide Cehi Tedvi:17 Olgunun Anlizi in h c s Re l Hemoptizide Cehi Tedvi / Sugicl Tetment of Hemoptysis Ufuk Çobnoğlu

Detaylı

KATI CİSİMLER. Aşağıdaki şekilde, ABCDEFGH tabanlı ABCDEFGHA B C D E F G H sekizgen dik prizması verilmiştir.

KATI CİSİMLER. Aşağıdaki şekilde, ABCDEFGH tabanlı ABCDEFGHA B C D E F G H sekizgen dik prizması verilmiştir. I İSİMLR tı isimlein İsimlendiilmesi ve Özeliklei şğıdki şekilde, tnlı sekizgen dik pizmsı veilmişti. Pizml tnlındki çokgene ve diklikeğiklik duumun göe ' ' ' ' isim lıl., ' ' ' ', dikdötgenleine ynl yüzey

Detaylı

l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia

l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia e l A þ t ý m The Effect of Lidocine Eniched Cdioplegi on Myocdil Ischemi-Repefusion Injuy n i j i O O i g in Lidokin İle Zenginleştiilmiş Kdiyoplejinin Miyokdiyl İskemi-Repefüzyon Hsı Üzeine Etkisi h

Detaylı