S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNE AİT İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE HİZMET BİNASI YAPILMASI İŞİNE AİT ŞARTNAMEDİR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNE AİT İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE HİZMET BİNASI YAPILMASI İŞİNE AİT ŞARTNAMEDİR."

Transkript

1 S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNE AİT İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE HİZMET BİNASI YAPILMASI İŞİNE AİT ŞARTNAMEDİR. S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Adres: I. Murat Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi No: 2 Posta kodu : EDİRNE Tel: (284) (7 hat),fax : E-Posta : MADDE 2 - KISALTILMIŞ İSİMLER : Bu şartnamede; S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği yalnız TRAKYA BİRLİK adı ile teklif verecek özel ve tüzel kişiler yalnız FİRMA adı ile anılmıştır. MADDE 3 - İHALE YAPILMASI : İhale S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği I. Murat Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi No: 2 Posta kodu : EDİRNE adresindeki Genel Müdürlük hizmet binasında 23/10/2013 tarihinde saat te Kapalı Zarf Açık Eksiltme usulü yapılacaktır. TRAKYA BİRLİK 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 Sayılı Kamu İhale Yasasına tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir. İhaleye katılabilmek için firmaların teklif mektuplarını belirtilen tarih ve saate kadar Trakya Birlik Genel Müdürlüğü ne ulaştırmış olmaları gerekir. Postada oluşabilecek gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. İhaleye teklif, şartname konusu işin tamamı için verilecek olup kısmı teklif verilemez. İhale saatinden veya ihale başladıktan sonra gelen tekliflerin kabul edilmeyeceği genel esas olmakla birlikte, teklif mektuplarının açılması sırasında İhale Komisyonuna ulaştırılan tekliflerin kabulü komisyonun takdirindedir. Alınan teklifler içerisinde, ihaleye katılma şartlarından herhangi birisini yerine getirmemiş olan teklif veya teklifler bulunduğu takdirde teklif değerlendirme dışı bırakılacak ve bu husus tutanağa geçirilecektir. İhaleye katılan firmalar bunu peşinen kabul eder. Bunun dışındaki gecikmeler ve yapılacak teminatsız teklifler kabul edilmeyecek ve bu nedenle Birliğimiz hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. İhalede açık eksiltmeye gidileceğinden ihaleye teklif veren firma yetkililerinin yetki belgesi ve imza sirküleri ile birlikte hazır bulunmaları gerekir. İhale salonunda bulunan firma yetkililerinin ihalenin hiçbir aşamasında müdahale yetkisi yoktur. MADDE 4 YASAK FİİL DAVRANIŞLAR : İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında istekli firma veya müşterinin; a-hile, desise, vait, nüfus kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmaları veya teşebbüs etmeleri, 1

2 b-açık eksiltme usulüyle yapılan ihalelerde diğer isteklileri tereddüte düşürecek veya rağbeti kıracak söz söylemeleri ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmaları veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme, tartışma yapmaları, c-ihale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmaları veya kullanmaya tesebbüs etmeleri, taahhüdünü kötü niyet kullanarak yerine getirmemeleri, taahhüdünü yerine getirirken Trakya Birlik e zarar verecek işlerde bulunmaları veya işin yapılması ya da teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmaları yasaktır. Bu fiil ve davranışlarda bulundukları anlaşılanlar, fiil ve davranışları ihale safhasında baki olmuşsa Trakya Birlik çe ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi fiil ve davranışların özelliğine göre haklarında bir yıla kadar Trakya Birlik in bütün ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Bu fiil ve davranışlar ihale yapıldıktan sonra vuku bulmuş ise yine bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir. Bu kararlar ilgili firmanın siciline işlenir ve bu durum Trakya Birlik çe ilgili merciilere bildirilir. MADDE 5 - PROJELER : Gerekli mimari,statik,jeolojik etüd ve jeofizik, yalıtım, makine tesisat, peyzaj projeleri TRAKYA BİRLİK tarafından verilecek olup, gerektiğinde ilave değişiklikler firma tarafından yapılacaktır. Firmanın hazırladığı her türlü detay, resim ve projenin geçerli olabilmesi için TRAKYA BİRLİK tarafından onaylanması gerekir. MADDE 6 - İŞİN KONUSU VE İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK UYGULAMA ESASLARI : TRAKYA BİRLİK e ait Ankara ili,yenimahalle ilçesi, Macun 1 mahallesi, ada, 31 parselde kayıtlı 750 m2 arsa üzerinde Hizmet Binası anahtar teslim (malzeme + işçilik) yapılması bu şartnamenin konusunu teşkil eder.proje ve mahal listelerinde belirtilen çevre şehircilik bakanlığı ve MSB pozları malzeme tanımları için kullanılmıştır.istenilen imalatlar bu tanımlara uygun olacaktır.ihaleye katılacak firmalar imalatın karşısındaki poz no ları bilmekle yükümlüdür. -Yapıda kullanılacak malzeme ve imalatlar Bayındırlık Bakanlığı teknik şartnamelerine ve T.S.E. normlarına uygun olacaktır. -Yapı bünyesinde kullanılacak tüm malzemeler (kaba ve ince işler dahil) TSE li 1. sınıf malzeme olacak olup TRAKYA BİRLİK in onayı alınacak ve renk seçimleri kooperatifçe yapılacaktır. -Yapılacak inşaatlar en son deprem yönetmeliğine uygun olarak projelendirilecektir. -Bayındırlık ve İskan Bakanlığının GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ ve Genel Şartnamesi esasları ile TS500, TS, 498, TS 3357 ve gerekli olan diğer TS standartları doğrultusunda hazırlanan projelere göre inşaatlar yapılacaktır. -Bayındırlık işleri tesisat genel şartnamesi, afet işleri yönetmeliği, mahalli idarelerin ilgili yönetmelikleri göz önüne alınacaktır. -İnşaat ilgili belediyeden alınan onaylı ruhsat eki ile projelere tam uyumlu yapılacaktır. -Temel inşaatı sırasında zeminde gerekli derinliğe inilerek hafriyat tamamlanacak ve yapının su izolasyonları yapılacak ve drenaj sorunu halledilecektir.drenaj çıkışı varsa şehir şebekesine bağlanarak suyun tahliyesi sağlanacaktır.suyun kendi cazibesi ile akması sağlanamıyorsa uygun bir yerde rogar açılarak, içerisine pompa konulacak ve suyun tahliyesi sağlanacaktır.çevre drenajında bina tretuavarları yaklaşım yolları imalatları yapımında yağmur sularının binadan en uygun ve kısa yoldan tahliye edilmesi için eğim verilecek ve bu mahallerin açık kanal gibi görev yapması sağlanacaktır.bu 2

3 mahallerden tahliye edilen suların varsa su toplama kanalları, yoksa kendi cazibesi ile su toplama rogarlarına bağlantısı sağlanacaktır.temel yalıtımı projesi ve tipine göre yapılacaktır. ZEMİN KAT I. HOL : Döşeme : Tesviye tabakası (27.581) + Gre seramik kaplaması 40x40 (26.007/111A) ebatlarında yapılabilir. Duvar : İç Sıva ( /1 ) + Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Plastik Boya (25.048/1B) Tavan : Alçı Yoklama (27.528/2) + Plastik badana (25.048/1B) Süpürgelik : Seramik 7 x 20, 7x30, 7x33 ebatlarında yapılabilir. (Döşeme kaplaması ile uyumlu) II. WC (Erkek ve kadın) : Döşeme : Tesviye tabakası ve şap (27.581/MK /MK) + Likit membran veya akrilik sürme su yalıtımı (Özel 4) + Seramik döşeme kaplaması 33x33 ebatlarında. ( /31A)+ Projesinde var ise10x10 cm oynar başlıklı yandan çıkışlı PVC yer süzgeci ( ) Duvar : Sıva (27.507) + Fayans duvar kaplaması 25x33, ebatlarında. (26.006/087A) (Asma tavanı 10 cm geçecek şekilde) Tavan : Baskı Çıtalı Asma tavan (Delikli)(23.243/1B) Eşik : 2 cm. kalınlıkta renkli mermer eşik(26.702/a)(mermer yapıştırıcısı ile yapıştırılacak) Not: Su izolasyonu döşemeden duvarlara 30 cm. Çıkarılarak uygulanacaktır. Havalandırma pencerelerinde Plastik menfez (özel-1) imalatı yapılacaktır. III BİNA GİRİŞİ - RÜZGARLIK MAHALLİ : Döşeme : Tesviye tabakası (27.581) + 40X40 Granit seramik kaplama (26.008/060A) Duvar : İç Sıva ( /1 ) + Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Akrilik esaslı (İnce) boya (25.036) Tavan : Saten alçı (27.528/2) + Plastik badana (25.048/1B IV MERDİVEN SAHANLIĞI VE KOVASI (ZEMİN VE N.KATLAR) : 3

4 Döşeme : Tesviye tabakası (27.581) + 2 cm Renkli mermer kaplama (26.206/A) Duvar : İç Sıva ( /1 ) + Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Akrilik esaslı (İnce) boya (25.036) Tavan : Saten alçı (27.528/2) + Plastik badana (25.048/1) Merdiven Basamakları : Tesviye tabakası (27.581) + Renkli mermer plaklarla merdiven basamağı (26.622/A) Merdiven Korkuluğu : Paslanmaz çelik korkuluk (MSB.805/A) Süpürgelik: Basamaklarda ve döşemede 7 cm yüksekliğinde döşeme kaplamasına uygun V KAT HOLLERİ (ZEMİN VE N.KATLAR) : Tesviye tabakası (27.581) + 40X40 Granit seramik kaplama (26.008/060A) İç Sıva ( /1 ) + Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Akrilik esaslı (İnce) boya (25.036) Saten alçı (27.528/2) + Plastik badana (25.048/1B) Süpürgelik: 7 cm yüksekliğinde döşeme kaplamasına uygun VI-İMALATHANE : Döşeme Duvar boya (25.036) Tavan : Epoksi kaplama (özel) veya 4mm kalınlığında Poliretan şap (özel) : İç Sıva ( /1 ) + Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Akrilik esaslı (İnce) : Saten alçı (27.528/2) + Plastik badana (25.048/1B) BODRUM KATI : I MERDİVEN SAHANLIĞI VE KOVASI : Tesviye tabakası (27.581) + 2 cm Renkli mermer kaplama (26.206/A) İç Sıva ( /1 ) + Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Akrilik esaslı (İnce) boya (25.036) Saten alçı (27.528/2) + Plastik badana (25.048/1) Merdiven Basamakları: Tesviye tabakası (27.581) + Renkli mermer plaklarla merdiven basamağı (26.622/A) Merdiven Korkuluğu: Paslanmaz çelik korkuluk (MSB.805/A) 4

5 Süpürgelik: Basamaklarda ve döşemede 7 cm yüksekliğinde döşeme kaplamasına uygun II KAT HOLLERİ (ZEMİN VE N.KATLAR) : Tesviye tabakası (27.581) + 40X40 Granit seramik kaplama (26.008/060A) İç Sıva ( /1 ) + Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Akrilik esaslı (İnce) boya (25.036) Saten alçı (27.528/2) + Plastik badana (25.048/1B) Süpürgelik: 7 cm yüksekliğinde döşeme kaplamasına uygun III DEPO, JENERATÖR, ASANSÖR MAKİNA DAİRELERİ, SU DEPOSU: Şap yapılması (27.583/MK) İç Sıva (27.531) + Akrilik esaslı (İnce) boya (25.036) Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Plastik Boya (25.048/1B) IV-SOĞUK HAVA DEPOSU VE 1 NOLU İMALATANEYE AİT DEPO : Döşeme : Epoksi kaplama (özel7) Duvar : İç Sıva ( /1 ) + Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Akrilik esaslı (İnce) boya (25.036) Tavan : Saten alçı (27.528/2) + Plastik badana (25.048/1B) 1. NORMAL KATI : I MERDİVEN SAHANLIĞI VE KOVASI : Tesviye tabakası (27.581) + 2 cm Renkli mermer kaplama (26.206/A) İç Sıva ( /1 ) + Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Akrilik esaslı (İnce) boya (25.036) Saten alçı (27.528/2) + Plastik badana (25.048/1) Merdiven Basamakları: Tesviye tabakası (27.581) + Renkli mermer plaklarla merdiven basamağı (26.622/A) Merdiven Korkuluğu: Paslanmaz çelik korkuluk (MSB.805/A) 5

6 Süpürgelik: Basamaklarda ve döşemede 7 cm yüksekliğinde döşeme kaplamasına uygun II KAT HOLLERİ : Tesviye tabakası (27.581) + 40X40 Granit seramik kaplama (26.008/060A) İç Sıva ( /1 ) + Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Akrilik esaslı (İnce) boya (25.036) Saten alçı (27.528/2) + Plastik badana (25.048/1B) Süpürgelik: 7 cm yüksekliğinde döşeme kaplamasına uygun III. WC (Erkek ve kadın) : Tesviye tabakası ve şap (27.581/MK /MK) + Likit membran veya akrilik sürme su yalıtımı (Özel 4) + Seramik döşeme kaplaması 33x33 ebatlarında. ( /31A)+ Projesinde var ise10x10 cm oynar başlıklı yandan çıkışlı PVC yer süzgeci ( ) Sıva (27.507) + Fayans duvar kaplaması 25x33, ebatlarında. (26.006/087A) (Asma tavanı 10 cm geçecek şekilde) Baskı Çıtalı Asma tavan (Delikli)(23.243/1B) Eşik: 2 cm. kalınlıkta renkli mermer eşik(26.702/a)(mermer yapıştırıcısı ile yapıştırılacak) Not: Su izolasyonu döşemeden duvarlara 30 cm. Çıkarılarak uygulanacaktır. Havalandırma pencerelerinde Plastik menfez (özel-1) imalatı yapılacaktır. IV. HOL : Tesviye tabakası (27.581) + Gre seramik kaplaması 40x40 (26.007/111A) ebatlarında yapılabilir. İç Sıva ( /1 ) + Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Plastik Boya (25.048/1B) Alçı Yoklama (27.528/2) + Plastik badana (25.048/1B) Süpürgelik: Seramik 7 x 20, 7x30, 7x33 ebatlarında yapılabilir. (Döşeme kaplaması ile uyumlu) V. ÇAY OCAĞI : Tesviye tabakası (27.581) + Gre seramik kaplaması 40x40 (26.007/111A) ebatlarında yapılabilir. 6

7 İç Sıva ( /1 ) + Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Plastik Boya (25.048/1B) yeri boyunca duvar, ( 60cm yüksekliğinde fayans kaplanacaktır. )} Alçı Yoklama (27.528/2) + Plastik badana (25.048/1B) Süpürgelik: Seramik 7 X 20, 7x30, 7x33 ebatlarında yapılabilir. (Döşeme kaplaması ile uyumlu ) NOT : MDF dolap ve tezgah yapılacaktır. {Tezgah VI İMALATHANE : Şap yapılması (27.583/MK) İç Sıva (27.531) + Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Plastik Boya (25.048/1B) Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Plastik Boya (25.048/1B) VII-OFİS, PORSONEL DİNLENME : Tesviye tabakası (27.581) + Laminant parke yapılması (özel5) İç Sıva (27.531) + Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Plastik Boya (25.048/1B) Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Plastik Boya (25.048/1B) NOT : Projesine göre modüler bölme duvar imalatı yapılacaktır. VIII. KORİDOR : Tesviye tabakası (27.581) + Gre seramik kaplaması 40x40 (26.007/111A) ebatlarında yapılabilir. İç Sıva ( /1 ) + Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Plastik Boya (25.048/1B) Alçı Yoklama (27.528/2) + Plastik badana (25.048/1B) Süpürgelik: Seramik 7 x 20, 7x30, 7x33 ebatlarında yapılabilir. (Döşeme kaplaması ile uyumlu) 2. NORMAL KATI : I MERDİVEN SAHANLIĞI VE KOVASI : Tesviye tabakası (27.581) + 2 cm Renkli mermer kaplama (26.206/A) İç Sıva ( /1 ) + Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Akrilik esaslı (İnce) boya (25.036) 7

8 Saten alçı (27.528/2) + Plastik badana (25.048/1) Merdiven Basamakları: Tesviye tabakası (27.581) + Renkli mermer plaklarla merdiven basamağı (26.622/A) Merdiven Korkuluğu: Paslanmaz çelik korkuluk (MSB.805/A) Süpürgelik: Basamaklarda ve döşemede 7 cm yüksekliğinde döşeme kaplamasına uygun II KAT HOLLERİ : Tesviye tabakası (27.581) + 40X40 Granit seramik kaplama (26.008/060A) İç Sıva ( /1 ) + Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Akrilik esaslı (İnce) boya (25.036) Saten alçı (27.528/2) + Plastik badana (25.048/1B) Süpürgelik: 7 cm yüksekliğinde döşeme kaplamasına uygun III. WC (Erkek ve kadın) : Tesviye tabakası ve şap (27.581/MK /MK) Likit membran veya akrilik sürme su yalıtımı (Özel 4) + Seramik döşeme kaplaması 33x33 ebatlarında. ( /31A)+ Projesinde var ise10x10 cm oynar başlıklı yandan çıkışlı PVC yer süzgeci ( ) Sıva (27.507) + Fayans duvar kaplaması 25x33, ebatlarında. (26.006/087A) (Asma tavanı 10 cm geçecek şekilde) Baskı Çıtalı Asma tavan (Delikli)(23.243/1B) Eşik: 2 cm. kalınlıkta renkli mermer eşik(26.702/a)(mermer yapıştırıcısı ile yapıştırılacak) Not: Su izolasyonu döşemeden duvarlara 30 cm. Çıkarılarak uygulanacaktır. Havalandırma pencerelerinde Plastik menfez (özel-1) imalatı yapılacaktır. IV. HOL : Tesviye tabakası (27.581) + Gre seramik kaplaması 40x40 (26.007/111A) ebatlarında yapılabilir. İç Sıva ( /1 ) + Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Plastik Boya (25.048/1B) Alçı Yoklama (27.528/2) + Plastik badana (25.048/1B) Süpürgelik: Seramik 7 x 20, 7x30, 7x33 ebatlarında yapılabilir. (Döşeme kaplaması ile uyumlu) 8

9 V. ÇAY OCAĞI : Tesviye tabakası (27.581) + Gre seramik kaplaması 40x40 (26.007/111A) ebatlarında yapılabilir. İç Sıva ( /1 ) + Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Plastik Boya (25.048/1B) {Tezgah yeri boyunca duvar, ( 60cm yüksekliğinde fayans kaplanacaktır. )} Alçı Yoklama (27.528/2) + Plastik badana (25.048/1B) Süpürgelik: Seramik 7 X 20, 7x30, 7x33 ebatlarında yapılabilir. (Döşeme kaplaması ile uyumlu) NOT : MDF dolap ve tezgah yapılacaktır. (özel2) VI İMALATHANE : Şap yapılması (27.583/MK) İç Sıva (27.531) + Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Plastik Boya (25.048/1B) Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Plastik Boya (25.048/1B) VII-OFİS, PORSONEL DİNLENME : Tesviye tabakası (27.581) + Laminant parke yapılması (özel5) İç Sıva (27.531) + Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Plastik Boya (25.048/1B) Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Plastik Boya (25.048/1B) NOT : Projesine göre modüler bölme duvar imalatı yapılacaktır. VIII. KORİDOR, GİRİŞ HOLÜ : Tesviye tabakası (27.581) + Gre seramik kaplaması 40x40 (26.007/111A) ebatlarında yapılabilir. İç Sıva ( /1 ) + Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Plastik Boya (25.048/1B) Alçı Yoklama (27.528/2) + Plastik badana (25.048/1B) Süpürgelik: Seramik 7 x 20, 7x30, 7x33 ebatlarında yapılabilir. (Döşeme kaplaması ile uyumlu) ÇATI ARASI KATI : I MERDİVEN SAHANLIĞI VE KOVASI : 9

10 Tesviye tabakası (27.581) + 2 cm Renkli mermer kaplama (26.206/A) İç Sıva ( /1 ) + Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Akrilik esaslı (İnce) boya (25.036) Saten alçı (27.528/2) + Plastik badana (25.048/1) Merdiven Basamakları: Tesviye tabakası (27.581) + Renkli mermer plaklarla merdiven basamağı (26.622/A) Merdiven Korkuluğu: Paslanmaz çelik korkuluk (MSB.805/A) Süpürgelik: Basamaklarda ve döşemede 7 cm yüksekliğinde döşeme kaplamasına uygun II KAT HOLLERİ : Tesviye tabakası (27.581) + 40X40 Granit seramik kaplama (26.008/060A) İç Sıva ( /1 ) + Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Akrilik esaslı (İnce) boya (25.036) Saten alçı (27.528/2) + Plastik badana (25.048/1B) Süpürgelik: 7 cm yüksekliğinde döşeme kaplamasına uygun III. WC (Erkek ve kadın) : Tesviye tabakası ve şap (27.581/MK /MK) + Likit membran veya akrilik sürme su yalıtımı (Özel 4) + Seramik döşeme kaplaması 33x33 ebatlarında. ( /31A)+ Projesinde var ise10x10 cm oynar başlıklı yandan çıkışlı PVC yer süzgeci ( ) Sıva (27.507) + Fayans duvar kaplaması 25x33, ebatlarında. (26.006/087A) (Asma tavanı 10 cm geçecek şekilde) Baskı Çıtalı Asma tavan (Delikli)(23.243/1B) Eşik: 2 cm. kalınlıkta renkli mermer eşik(26.702/a)(mermer yapıştırıcısı ile yapıştırılacak Not: Su izolasyonu döşemeden duvarlara 30 cm. Çıkarılarak uygulanacaktır. Havalandırma pencerelerinde Plastik menfez (özel-1) imalatı yapılacaktır. IV. HOL : 10

11 Tesviye tabakası (27.581) + Gre seramik kaplaması 40x40 (26.007/111A) ebatlarında yapılabilir. İç Sıva ( /1 ) + Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Plastik Boya (25.048/1B) Alçı Yoklama (27.528/2) + Plastik badana (25.048/1B) Süpürgelik: Seramik 7 x 20, 7x30, 7x33 ebatlarında yapılabilir. (Döşeme kaplaması ile uyumlu) V. MEKANİK ODA : Tesviye tabakası (27.581) + Gre seramik kaplaması 40x40 (26.007/111A) ebatlarında yapılabilir. İç Sıva ( /1 ) + Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Plastik Boya (25.048/1B) Alçı Yoklama (27.528/2) + Plastik badana (25.048/1B) Süpürgelik: Seramik 7 X 20, 7x30, 7x33 ebatlarında yapılabilir. (Döşeme kaplaması ile uyumlu) VI 1 NOLU İMALATHANE : Tesviye tabakası (27.581) + Laminant parke yapılması (özel5) İç Sıva (27.531) + Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Plastik Boya (25.048/1B) Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Plastik Boya (25.048/1B) VII 2 NOLU İMALATHANE : Şap yapılması (27.583/MK) İç Sıva (27.531) + Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Plastik Boya (25.048/1B) Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Plastik Boya (25.048/1B) VIII TERAS : Tesviye tabakası (27.581) + Likit membran veya akrilik sürme su yalıtımı (Özel 4) + 40X40 Granit seramik kaplama (26.008/060A) Sıva (27.501) + Akrilik esaslı kalın (grenli) dış cephe boyası (25.034/1) 11

12 X. ÇATI : Projesine göre ahşap oturtma çatı (21.210) + ince membran (18.466/1) (1 kat yapılacaktır) + marsilya tipi kiremit (18.211) + 12 Nolu çinkodan sıva eteği baca kenarı, çatı muayene kapakları +14 nolu çinkodan eğimli çatı deresi yapılması ve yerine konması (24.016) + Köşeli PVC yağmur oluğu (24.064) + Köşeli PVC yağmur iniş borusu ( Son kat tabliye betonu üzerine :Çatı ısı ve ses yalıtım malzemesi; TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları hesabı ile belirlenmiş kalınlıkta mineral yün esaslı, A sınıfı yanmaz, TS 901 e uygun üretilmiş asgari (14) kg/m 3 yoğunlukta, camyünü şilte olacaktır. XI. DIŞ CEPHE : Dış cephe : Projesine göre Aliminyum kompozit dış cephe kaplama yapılacaktır. (özel6) İÇ KAPILAR : Kapı kasaları :Ayarlanabilir ahşap kapı kasası bükme lastik contalı (özel 13). Kapılarda ahşap kör kasa uygulaması yapılacaktır. Kapı Kademeları :Ahşap kapı kanadı(özel11)(mutfak ve Salon Kapıları kum desenli olacak camlı olan kısım çıtalarla bölünerek yapılacaktır) Depolar, jeneratör, Su deposu: Duman sızdırmayacak şekilde Demir kapı olacak ve üzeri yağlı boya ile boyanacaktır ( ) Madeni Aksamlar (Ahşap Doğramada) : 1.sınıf kalite belgeli madeni aksam kullanılacak ve montajı yapılacaktır. Daire giriş, Çatı çıkış ve Sığınak Kapılarına; Silindirli trajlı dış kapı kilidi takılacak. Daire giriş kapıları çift kilitli, ayrıca emniyet kilitli ve 180 açılı dürbünlü olacak. Daire iç kapıları ile Sığınak Lavabo Kapılarına; Geniş tip Gömme iç kapı kilidi takılacak. Banyo ve wc kapılarına; wc tipi kilitli kol ve ayna takılacaktır. Tüm kapılarda, kapı kolu ve aynaları kromajlı veya pirinç olacaktır. Tüm kapı arkalarına,döşemeye veya kapı üstüne monteli lastik başlı tampon takılacaktır. İç kapılara, 2 şer adet, dış kapılara 3 er adet cıvatalı menteşe takılacaktır. Daire giriş kapılarına, kromajlı veya pirinç kapı tokmağı takılacaktır. 6-2.DOĞALGAZ İŞLERİ Ankara Bölge Müdürlüğüne Hizmet Binası inşaatında söz konusu mahallere doğalgaz hattı çekilmesi Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü şirketince yetkilendirilmiş firmalar tarafından yapılacak ve firma doğalgaz hattını Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü nün güncel Evsel ve Küçük Tüketimli Ticari Tesislerde Doğalgaz İç Tesisat Teknik Şartnamesi ne uygun olarak projelendirecek ve yapacaktır. Doğalgaz hattı çekilmesi sırasında gerekli olan delme, kırma, onarım ve doğalgaz hattının kabulüne müteakip boya işleri firma tarafından yerine getirilecektir. 12

13 Doğalgaz hattı Ankara Bölge Müdürlüğüne Hizmet Binasına bitişik olarak konulan servis kutusundan alınıp aşağıda belirtilen doğalgaz yakan cihazlara kadar teknik şartnameye uygun şekilde götürülecektir. 65 KW ( Kcal/h ) 2 adet doğalgazlı hermetik yoğuşmalı tip kombi ( min %107 verim ) Çay ocağı kısmı ( TSE belgeli doğalgaz uyumlu iki demlikli kahveci tip kazan ) Yukarıda belirtilen mahallerin dışında Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından öngörülen yerlerede branşman bırakılacaktır. Yakıcı Cihazlar ve Montajı Sistemin tesisat ve elektrik bağlantıları ilgili gaz kuruluşunun ve cihazların servislerinin şartnamelerine uygun olarak yapılarak, sistem komple çalışır vaziyette teslim edilecektir.(anahtar Teslim) Yapılan iş ve kullanılan malzemeler TSE belgeli ve min. 2 yıl garantili olacaktır.. Firma ısıtma amacı ile kullanılacak olan kombilerin montajını kombi sistemine göre uygun yerlere yapacaktır. Kullanılacak kombi markaları Viessmann, Buderus, Vaillant olacaktır. Yukarıda belirtilen cihazların kullanılacağı mahallere montaj ve devreye alınmaları yetkili servisleri takibinde yapılacaktır. Kombi Sisteminin Tesisata Bağlanması Firma ısıtma tesisatını sisteme uygun olarak dizayn edecek ve bu çerçevede uygun tip ve kapasite değerlerine sahip genleşme tankı, sirkülasyon pompaları, denge kabını teknik kurallara uygun olarak bağlayacaktır. Firma teklifinde ayrıntılı olarak sistemi ve teknik özelliklerini belirtecektir. Isıtma tesisatında kullanılacak boru, armatür ve fittings malzemeler TSE belgeli olacaktır. Borular iki kat antipas boya ile boyanacak ve gerekli armatürler ile beraber çapına uygun kalınlıkta izolasyon uygulaması yapılacaktır. Bu bölümde asgari şartlar belirtilmiş olup firma kombilerin emniyeti için gerekli gördüğü diğer armatür, ventil, flanş v.s. elemanları teklifinde belirtecektir. Kazan dairesinde bulunması gerekli tüm ventil, çekvalf, pislik tutucuları, vanalar, pompa bağlantıları flanşlı tipte olacaktır. Baca ve Havalandırma Firma baca bağlantılarını Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü teknik şartnamesine uygun olarak yapacak ve teklifinde ayrıntılı olarak belirtecektir. Kapsam içerisindeki tüm yakıcı cihazların bulunduğu ortam havalandırması Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü şartnamesine uygun olarak yapılacak ve tüm inşaat v.s. işleri firma tarafından yerine getirilecektir. Kontrol ve Devreye Alınması Bu şartname konusu montaj işleri Trakya Birlik tarafından belirlenecek kontrol elemanlarının nezaretinde yapılacaktır. Ancak herhangi bir işin kontrol elemanlarının nezaretinde yapılmış olması, imalatçı firmanın yüklendiği işi fen, sanat icaplarına şartname, sözleşme şart ve hükümlerine tamamen uygun olarak yapmak hususundaki mecburiyetini ortadan kaldırmaz. Şartname kapsamındaki tüm malzeme ve uygulama işleri firma tarafından gerçekleştirilecek olup Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü onayına müteakip çalışır durumda Trakya Birlik e teslim edilecektir. Garanti: 13

14 İmalatçı firma tarafından yapılacak olan cihaz, tesisat ve malzeme için garanti süresi 2(iki) yıl olacaktır. 6-3.ISITMA TESİSATI ( KALORİFER) İŞLERİ Tüm ısıtma tesisat işleri projesine uyun olarak yapılacak olup Isıtma sistemlerinde kullanılacak radyatörler panel tip ( PKKP ) olacaktır.( Demirdöküm, ECA,Baymak v.b. ) Projeye göre panel boyutlarında piyasada bulunmayan ölçüler bir üst değere tamamlanacaktır. Sistemin yer döşeme boruları oksijen bariyerli olacaktır. Gidiş dönüş kolektörlerinde her peteğin ayrı vanası olacaktır. Tesisatta kullanılacak tüm malzemeler TSE standartlarında olacaktır. Isıtma tesisatı yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda doğalgazla çalışacak şekilde tesis edilecektir 6-4.SIHHİ TESİSAT VE YANGIN TESİSATI İŞLERİ Tüm sıhhi tesisat işleri ve yangın tesisat işleri projesine uyun olarak yapılacak olup ; Sıhhi tesisat ve yangın tesisatında kullanılacak tüm malzemeler TSE belgeli olacak ve renk ve özellikleri Trakya Birlik tarafından belirlenecektir. Pis su tesisatında kullanılacak borular dublex olacak Temiz su tesisatında kullanılacak borular PPRC olacaktır Kullanım suyu ve yangın depoları çelik depo olacaktır. Yangın tesisatı borusu galveniz boru olacaktır. Proje uygulama aşamasında su depolarına otomatik su klorlama cihazının konulması mecburidir ELEKTRİK İŞLERİ 1-) Bina elektrik tesisatı onaylı elektrik projesine uygun olarak yapılacaktır. 2-) Projede belirtilen tesisatların uygulamasında ve kullanılacak ekipmanda aşağıda belirtilen standart ve yönetmenlikler, yetersiz kalması durumunda uluslararası standartlara bilgi için başvurulacaktır. a-iec ve EN Standartları b- Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği. c tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği. d tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği. 14

15 e- Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesi. f- Elektrik Tesislerinde Emniyet Yönetmeliği g tarihli ve sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 3-) Panolar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nın yayınlamış olduğu yönetmelik ve şartname hükümlerine uygun olarak imal edilecektir. Panolar IEC e uygun olacaktır. Pano içinde kullanılacak enerji, sinyal kabloları ile bara izolatör malzemeleri de halojenden arındırılmış tipte olacaktır. Tüm saç panolar, prizler ve armatürler projede belirtildiği gibi topraklı olacaktır. 4-) Panolarda tüm giriş-çıkış koruma ve kontrol ekipmanları ile bağlantı klemensleri projesine uygun şekilde etiketlenecektir. Ayrıca yardımcı (kontrol) devresi kabloları da hazırlanan bağlantı şemasına göre etiketlenecektir. Etiketler silinmez özellikte olacaktır. Kablo işaretlemesinde kullanılan etiketler kolayca sökülemeyecek özellikte olacaktır. Kablo işaretlemesinde üzerine kalemle yazılan yazılar kabul edilmeyecektir. 5-) Çok iletkenli kabloların klemenslere irtibatı için mutlaka kablo pabucu kullanılacaktır. 6-) Pano içi yerleşim planlanırken ileride olabilecek muhtemel ilaveler göz önüne alınarak kablo ve şalt cihazları için en az %25 kullanılabilir rezerv boşluk bırakılacaktır. 7-) Pano içlerinde kullanılan tüm malzemeler Siemens, Schneider, ABB, Moller, Legrand, Weidmüller (sigorta, kaçak akım koruma sigortası, kontaktör, kompanzasyon kondansatörü, vb.) elektrik sayaçları Makel veya Kohler, olacaktır. 8-) Kullanılacak kablolar ve sıva altı bütün tesisat TSE veya uluslararası standartlara uygun malzemeler olacaktır. PVC boru, priz, anahtar, buatlar vb. 9-) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik uyarınca bina içinde kullanılacak tüm kablolar halojenden arındırılmış (halogen free) izoleli ve halojenden arındırılmış dış kılıflı tip olacaktır. 10-) Kullanılacak kablo döşeneceği yerin uzunluğuna uygun yekpare olacak ve hiçbir surette parça parça kablolar eklenerek kullanılmayacaktır. 11-) Kabloların ek yerlerinde en az 5 cm fazlalık bırakılacaktır. 12-) Panolarda gerilim taşıyan çıplak kısımlar rastgele dokunmaya karşı muhafaza altına alınacaktır. 42 Volttan yüksek nominal gerilimlerde izolasyon maddesi ile örtülmüş olmayan bütün kısımlar yükseklikleri 180 cm den az olduğu takdirde rastgele dokunmayı engelleyecek saç tan veya tel kafes vb. gibi malzeme ile yapılmış bölümlerle emniyet altına alınacaktır. 13-) Buatlar zeminden en az 220 cm, prizler 40 cm, anahtarlar 150 cm yükseklikte olacak ve aynı oda ve koridorda bulunan buatların aynı seviyede olmalarına dikkat edilecek. 14-) Elektrik tesisat boruları yatay ve düşey yönelimde tesis edilecek, kesinlikle çapraz geçiş yapılmayacaktır. 15-) Tüm armatürler TSE standartlarına uygun olacaktır. İthal armatürler için ise uluslararası tanınmış standartlara uygunluk aranacaktır. 16-) Aydınlatma priz tesisatı yanında telefon ve data tesisatları ofis mahallerinde bulunacaktır. Proje de belirtilen detaylar aynen uygulanacaktır. 17-) Bunların dışında zikredilmeyen hususlar için TSE,EN,VDE,USE,IEC veyahut benzeri standartların hükümleri esas kabul edilecektir. 15

16 6-6. İNSAN VE YÜK ASANSÖR İŞLERİ Asansör malzemeleri yürürlükte olan Avrupa normlarına ve TSE standartlarına uygun olacaktır. İNSAN ASANSÖRLERİN ÖZELLİKLERİ G E N E L Ö Z E L L İ K L E R Asansör Sayısı Asansörün Cinsi Taşıma Kapasitesi Tahrik şekli Seyir (Anma) Hızı Kumanda Sistemi Acil Kata Getirme Sistemi Kat Adedi Durak Adedi Kuyu Ölçüleri Kuyu Boyu Seyir Mesafesi Makine Dairesi Yeri Güç Gereksinimi : 2 Adet : İnsan Asansörü (Engelli Kullanımına Uygun) : 320 kg.- 4kişi : Kapalı Çevrim VVVF (Kapalı devre Değişken Frekanslı) Kademesiz Hız Kontrollü Elektromanyetik Uyumlu : 1. m/s : Çift düğme çift yön selektif toplama kumandalı, elektronik özel kart dizaynlı, CE belgeli : Olacak : 4 (dört) : 4(dört) : Mevcut kuyu ölçüleri alınacak : Projesine göre : Yaklaşık mt : Kuyu üzerinde : 220/380 Volt 50 Hz. İNSAN ASANSÖRÜ KABİN ÖZELLİKLERİ: Kabin Girişi : Önden Kabin Kaplaması : Nokta Desenli Paslanmaz Çelik Kabin Tavanı : Firma üretimlerinden İdare tarafından seçilecek, Kabin Aksesuarları : Nokta Desenli Paslanmaz Çelik Kabin Aynası : Boy Kabin Kontrol Paneli : Boy Panel (Özürlü Kullanımına Uygun Brail Alfabeli) Kabin Aydınlatması : Endirekt K A B İ N K A P I S I Ö Z E L L İ K L E R İ: Kabin Kapısı : Tam Otomatik, Teleskopik kademeli ve frekans kontrollü Ve CE Belgeli Kabin Kapı Kaplaması : Nokta Desenli Paslanmaz Çelik 16

17 Koruma : Boy Fotosel K A T K A P I L A R I Ö Z E L L İ K L E R İ: Kat Kapısı : Tam Otomatik, Teleskopik kademeli ve frekans kontrollü Ve CE Belgeli Kapı Kasa Kaplaması : Nokta Desenli Paslanmaz Çelik Kapı Kademe Kaplaması : Nokta Desenli Paslanmaz Çelik Kapı Ölçüleri : Projesine göre yapılacaktır YÜK ASANSÖRÜ ÖZELLİKLERİ G E N E L Ö Z E L L İ K L E R Asansör Sayısı Asansörün Cinsi Taşıma Kapasitesi Tahrik şekli Seyir (Anma) Hızı Kumanda Sistemi Kat Adedi Durak Adedi Kuyu Ölçüleri Kuyu Boyu Seyir Mesafesi Makine Dairesi Yeri Güç Gereksinimi : 1 Adet : Yük asansörü : 1275 kg : Kapalı Çevrim VVVF (Kapalı devre Değişken Frekanslı) Kademesiz Hız Kontrollü Elektromanyetik Uyumlu : 0.63 m/s : Çağır- gönder düğmeli, elektronik özel kart dizaynlı, CE belgeli : 4 (dört) : 2 (iki) : Mevcut kuyu ölçüleri alınacak : Projesine göre : Yaklaşık 3.40 mt : Kuyu üzerinde : 220/380 Volt 50 Hz. YÜK ASANSÖRÜ KABİN ÖZELLİKLERİ: Kabin Girişi Kabin Kaplaması Kabin Tavanı Kabin Aksesuarları Kabin Aydınlatması : Projeye göre zemin katta önden bodrum kat arkadan : Nokta Desenli Paslanmaz Çelik : Firma üretimlerinden İdare tarafından seçilecek, : Nokta Desenli Paslanmaz Çe : Endirekt K A B İ N K A P I S I Ö Z E L L İ K L E R İ: Kabin Kapıları ekteki projeye göre, karşılıklı 2 adet olacaktır. Tam Otomatik, Teleskopik kademeli ve frekans kontrollü CE Belgeli Kabin Kapı Kaplaması : Nokta Desenli Paslanmaz Çelik Koruma : Boy Fotosel K A T K A P I L A R I Ö Z E L L İ K L E R İ: Kat Kapısı : Tam Otomatik, Teleskopik kademeli ve frekans kontrollü Ve CE Belgeli Kapı Kasa Kaplaması : Nokta Desenli Paslanmaz Çelik Kapı Kademe Kaplaması : Nokta Desenli Paslanmaz Çelik 17

18 Kapı Ölçüleri : Projesine göre yapılacaktır İnsan Asansörleri ve Yük Asansörü Genel Ortak Özellikleri TAHRİK SİSTEMİ Kademesiz hız ayarlı tahrik ünitesi Tahrik sisteminde dişli grubu bulunacaktır. Kabin redüktör miline direk bağlanmış kasnağa sarılı çelik halat ile hareket ettirilecektir. Kullanılacak tahrik motoru asansör teknolojisine uygun tarzda imal edilmiş 3 fazlı asenkron motor olacaktır. Motorun aşırı ısınmasına karşı korunması için, sargı içine yerleştirilmiş termo elemanlar bulunacaktır. Motor ile aynı mil üzerinde imal edilmiş ve motor ile müşterek gövdeli ikinci bir fren makinası ile asansörün duruşunda kademesiz hız düşüşü sağlanacaktır. Bu fren makinesinin momenti yola bağlı olarak ve istenilen duruş eğrisini sağlayacak şekilde bir elektronik kontrol devresinden beslenecektir. Sistemde bulunan mekanik fren esas olarak motoru sükunette tutma görevini görecektir. Ancak motor hareket halinde iken sistemdeki akımın kesilmesi halinde bu fren motoru tam yükte durduracak kadar güçlü olacaktır. Frenin tutma kuvveti ayarlanabilir tipte olacaktır. Ayrıca sistemde frenin açık veya kapalı olduğunu kumanda sistemine bildiren kontaklar bulunmalıdır. Fren sisteminde bulunan balatalar kolay değişen tipte olacaktır. Ayrıca frenin elle açılması için bir düzenek bulunmalıdır. Makine-motor gurubu, yüksek verimli olacaktır. Kademesiz hız sistemi frekans kontrollü ve Batı Avrupa menşeli olacaktır. Tahrik sistemi Tahrik sisteminin tahrik tekerleği çelik dökümden imal edilmiş olacaktır. Halatların kırılmaması için tahrik kasnağının çapı halat çapının 40 mislinden küçük olmayacaktır. Halat sarılma açısı, kasnak oluk şekli, halat sayısı ve çapı ilgili standartlardaki hesaplara uygun olarak seçilecektir. Tahrik kasnağının makine mili üstünde oynamaması için aralarında sıkı birleşme sağlanacak, emniyet için kama kullanılacaktır. Saptırma kasnakları Halatların çabuk kırılmaması için saptırma kasnaklarının çapı halat çapının 40 mislinden küçük olmayacaktır. Saptırma kasnakları pik dökümden ve mile yataklama usulü ile tespit edilecektir. Saptırma kasnaklarının rulmanları kolay değiştirilmeye imkan verecek şekilde imal edilecek ve yerleştirmede halatların kabin ve ağırlığa inişi tam düşey olacaktır. Makine-motor grubu şasesi Makine motor grubunun oturduğu kısım çelik şaseden imal edilecektir. Saptırma kasnağı da bu şaseye askılama yatakları ile monte edilecektir. Makine motorun şaseye söküp takılması kolay olacaktır. Şase profillerden yapıldığı takdirde birleşim yerindeki kaynaklar mukavim olacaktır. Makine motor ve saptırma kasnağı, şaseye civatalarla direkt olarak bağlanacak ancak şase ile beton ayaklar arasında izolasyon yapılacaktır. İzolasyon şekli Makine şasesiyle beton ayaklar arasına titreşimi önleyici lastik takozlar konulacaktır. Lastik takozlar ezilmeye karşı mukavim olacaktır. Şase ile beton ayakların birbirine bağlantısı sırasında izolasyon özelliği bozulmayacaktır. HIZ REGÜLATÖRÜ 18

19 CE sertifikalı olacaktır. Hız regülatörü merkezkaç kuvvet teorisine göre imal edilecektir. Regülatörün dönme hızı normal çalışmadaki hızın 1,40 misline çıktığı zaman sistem kilitlenecek ve dönmeyecektir. Bu kilitleme mekanik bir şekilde gerçekleşecek olup kilidin açılıp normal hale getirilmesi ancak elle yapılacak bir müdahaleyle mümkün olacaktır. Kilitleme esnasında asansörün akımını kesecek bir kontak da bulunacaktır. Regülatör, her iki yöndeki aşırı hızlanma durumunda da devreye girecektir. Hız regülatörü alt tekerleği gergi tertibatında halat gevşediği zaman asansörün hareketini engelleyen bir kontak da bulunacaktır. KABİN RAYLARI Özellikleri Kabin rayları, kabinde sarsıntı, sallantı titreşim ve sıkışmaya imkan vermeyecek nitelikte imal edilmiş olacaktır. Raylar TS veya Avrupa menşei ülke normlarına uygun malzemeden soğuk çekme yöntemiyle imal edilmiş olacak, özellikle rayın çalışma yüzeyleri en ufak bir bozukluğa haiz olmayacaktır. Tesbit şekli Rayın raya tesbit şekli: Rayların birleşme noktalarında bağlantı en iyi şekilde sağlanacak ve geçişlerde çıkıntı olmaması için rayların ek yerlerinde erkek ve dişi merkezlemeler olacaktır. Raylar bağlantı noktalarında ara parçayla birbirlerine civatalarla bağlanacak olup, ray ek yerleri karşılıklı raylarda aynı seviyede yapılmayacaktır. Rayın mesnete tespit şekli: Raylar duvarlara mesnetlerle tesbit edilecektir. Rayın mesnete tesbit şekli rijit olmayıp tırnaklar sayesinde dikey istikamette kayan tipte olacaktır. Ray tırnakları ısı değişiminde kaymayı kolaylaştırmak için ray ile tırnaklar ve mesnetler arası montaj esnasında yağlanacaktır. Rayın asansör kuyusuna tespit şekli: Raylar asansör kuyusunda ya zemine oturtulacak veya kuyu tavanına asılacaktır. Raylara aynı zamanda hem asma hemde oturtma sistemi yapılmayacaktır. Rayların asılma ve oturtma şekli binanın statik durumuna göre belirlenecek ve bağlantılar TSE normlarına uygun şekilde yapılacaktır. Ray ebadı ve hesap şekli: Ray ebatları TSE normlarına uygun kesitlerde seçilecektir. Ray kesitlerinin hesabında asılı raylarda çekmeye, zemine oturmuş raylarda ise flambaja göre hesap yapılacak ve kesit tayin edilecektir. Ray hesabı sonucunda bulunan kesit daha küçük çıksa bile, insan asansöründe 70 x 70 x 9 mm den az olmayacaktır. Ray mesnetleme mesafeleri ve hesabı: Ray mesnetleme mesafelerinin hesabı oturtma veya asma raya göre hangisi seçilmişse TS normlarına göre yapılacak ve hesap daha fazla çıksa dahi mesnetleme mesafesi 2 m den fazla olmayacaktır. KARŞI AĞIRLIK RAYLARI Özellikleri Kabin rayları, kabinde sarsıntı, sallantı titreşim ve sıkışmaya imkan vermeyecek nitelikte imal edilmiş olacaktır. Raylar TSE veya Avrupa menşei ülke normlarına uygun malzemeden soğuk çekme yöntemiyle imal edilmiş olacak, özellikle rayın çalışma yüzeyleri en ufak bir bozukluğa haiz olmayacaktır. Tesbit şekli 19

20 Rayın raya tesbit şekli: Rayların birleşme noktalarında bağlantı en iyi şekilde sağlanacak ve geçişlerde çıkıntı olmaması için rayların ek yerlerinde erkek ve dişi merkezlemeler olacaktır. Raylar bağlantı noktalarında ara parçayla birbirlerine civatalarla bağlanacak olup, ray ek yerleri karşılıklı raylarda aynı seviyede yapılmayacaktır. Rayın mesnete tespit şekli: Raylar duvarlara mesnetlerle tesbit edilecektir. Rayın mesnete tesbit şekli rijit olmayıp tırnaklar sayesinde dikey istikamette kayan tipte olacaktır. Ray tırnakları ısı değişiminde kaymayı kolaylaştırmak için ray ile tırnaklar ve mesnetler arası montaj esnasında yağlanacaktır. Rayın asansör kuyusuna tespit şekli: Raylar asansör kuyusunda ya zemine oturtulacak veya kuyu tavanına asılacaktır. Raylara aynı zamanda hem asma hemde oturtma sistemi yapılmayacaktır. Rayların asılma ve oturtma şekli binanın statik durumuna göre belirlenecek ve bağlantılar TSE normlarına uygun şekilde yapılacaktır. Ray ebadı ve hesap şekli: Ray ebatları TSE normlarına uygun kesitlerde seçilecektir. Ray kesitlerinin hesabında asılı raylarda çekmeye, zemine oturmuş raylarda ise flambaja göre hesap yapılacak ve kesit tayin edilecektir. Ray hesabı sonucunda bulunan kesit daha küçük çıksa bile, insan asansöründe 70 x 70 x 9 mm den az olmayacaktır. Ray mesnetleme mesafeleri ve hesabı: Ray mesnetleme mesafelerinin hesabı oturtma veya asma raya göre hangisi seçilmişse TS normlarına göre yapılacak ve hesap daha fazla çıksa dahi mesnetleme mesafesi 2 m den fazla olmayacaktır. MESNETLER Mesnetlerin ebat tespitindeki esaslar: Kabin ray mesnetlerinde ebat tespit esası: Kabin içinde işletmede olması gereken en gayri müsait yüklemeye göre ve kabinin mesnede en çok yük gelecek durumda bulunması hali için mesnede gelecek yük hesap edilecektir. Mesnet, yükün kendisine uygulandığı nokta ile binaya bağlandığı nokta arasında maruz kalacağı zorlama durumunda mukavim olacak şekilde hesaplanacaktır. Mesnet ebadının mukavemet yönünde yapılan bu ebatlandırmanın dışında asansör kuyusundaki şakülsüzlükten oluşacak boyut değişikleri de dikkate alınacaktır. Karşı ağırlık ray mesnetlerinde ebat tespit esası: Kabin ray mesnetlerinde ebat tespit esasına göre alınacaktır. Mesnetlerin beton perdeye ve birbirine tespit şekli:(ray arkası mesafe yeterli ise) mesnetlerin beton perdeye tespiti mutlaka 2 parçalı olarak yapılacaktır. Birinci parça en az iki adet mukavim çelik dübelle betona tespit edilecek, 2 inci parça, birinci parçaya ve raya cıvata ve tırnaklarla bağlanacaktır. Bu parçanın betona tespit edilen yerleri ayarlanabilir tipte olacaktır. Bu ayar, 3 yönde yapılabilmeli ve bağlantılarda en az düzeyde kaynak kullanılmalıdır. KAT KAPILARI Kapı Tipi Kapılar 90 dakika süre ile yangına karşı dayanıklılık sertifikasına (DIN 15309) sahip olacaktır. Kapı kademelerinin malzemesi: Kat Kapı kademelerinin taşlanmış nokta desenli paslanmaz çelik sac olacaktır. Otomatik Kapı kademelerinin camsız olacaktır. Kapı kasalarının ayrıca yük taşıyan kısımlarında gerekli takviyeler yapılacaktır. 20

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MEVKİİ : YAPI NİZAMI : BLOK : KAT : DAİRE : ARSA ALANI : Projedeki ölçülere uygun olarak inşaat yapılacaktır. TAŞIYICI SİSTEM : Betonarme karkas sistemi ile yapılacaktır.

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI İNSAN VE HASTA ASANSÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ A) ASANSÖRÜ TESİS EDECEK FİRMADA ARANACAK OLAN ASGARİ ŞARTLAR:

SAĞLIK BAKANLIĞI İNSAN VE HASTA ASANSÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ A) ASANSÖRÜ TESİS EDECEK FİRMADA ARANACAK OLAN ASGARİ ŞARTLAR: SAĞLIK BAKANLIĞI İNSAN VE HASTA ASANSÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ A) ASANSÖRÜ TESİS EDECEK FİRMADA ARANACAK OLAN ASGARİ ŞARTLAR: a) Asansörü tesis edecek olan firmanın kendisine ait(çok uluslu bir şirket ise

Detaylı

8- Makine Motor Şasesi : 100 lük NPU ile imal edilecek (NPU ların beton zemine bakan

8- Makine Motor Şasesi : 100 lük NPU ile imal edilecek (NPU ların beton zemine bakan Frekans Kontrolüü Engelli Asansör Şartnamesi 95/16/AT Asansör Yönetmeliği ile TSE 863 ve 8237 (Nisan 1995) Standartlarına uygun Yürüme Özürlü İnsan Asansörü İmal ve Montajı için aşağıdaki özellikler sağlanacaktır.

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO EĞİTİM BİNASI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO EĞİTİM BİNASI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO EĞİTİM BİNASI MAHAL LİSTESİ KASIM 2010 BODRUM KAT B01 Uygulama Projesi (Mevcut Projesinde B01 olarak numaralandırılmıştır.) DÖŞEME : Döşeme üzerinde bulunan tüm

Detaylı

ŞEHRİ SEYİR KONAKLARI TEKNİK ŞARTNAME

ŞEHRİ SEYİR KONAKLARI TEKNİK ŞARTNAME ŞEHRİ SEYİR KONAKLARI TEKNİK ŞARTNAME 1.SİTE GENELİ Projenin bitkisel ve yapısal peyzajı onaylı projeye göre Site içi kapalı otopark yaya yolları Yerleşim planında gösterilen yerde yüzme havuzu (taşmalı

Detaylı

AYSE YAPI VOGUE KURTKÖY TEKNİK ŞARTNAME MAHAL LİSTESİ MAHAL LİSTESİ. Sitenin bitkisel ve yapısal peyzajları yapılacaktır. BLOK GENELİNDE YAPILACAK

AYSE YAPI VOGUE KURTKÖY TEKNİK ŞARTNAME MAHAL LİSTESİ MAHAL LİSTESİ. Sitenin bitkisel ve yapısal peyzajları yapılacaktır. BLOK GENELİNDE YAPILACAK AYSE YAPI VOGUE KURTKÖY TEKNİK ŞARTNAME MAHAL ADI 1 Sitenin bitkisel ve yapısal peyzajları Projenin içerisinde dinlenme alanları, çocuk oyun grupları bulunacaktır. Projeye uygun Fitness Salonu Site içi

Detaylı

ASANSÖRLER Yapı Denetçisinin Görev Kapsamı İçine Giren Konular

ASANSÖRLER Yapı Denetçisinin Görev Kapsamı İçine Giren Konular ASANSÖRLER Yapı Denetçisinin Görev Kapsamı İçine Giren Konular ASANSÖRÜ OLUŞTURAN PARÇALAR VE İŞLEVLERİ Asansörler yüzlerce elemandan oluşmaktadır. Bu elemanların bazıları seri güvenlik elemanlarıdır;

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME KALE Mühendislik Mimarlık İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. yapma ve yaptırma yetkilerini elinde bulundurduğu, Bağlarbaşı mahallesi 269 ADA 373 PARSEL deki inşaatında aşağıda ve ekte belirtilen

Detaylı

enisehir yenisehir konakları

enisehir yenisehir konakları enisehir yenisehir konakları YENİŞEHİR KONAKLARI MAHAL ÖZELLİKLERİ LİSTESİ Temel Taşıyıcı Sistem Duvarlar Temel İzolasyonu ve Drenaj Çatı İç Mekan Duvar Kaplamaları Betonarme radye temel olacaktır. Deprem

Detaylı

ÜNİKENT 1. 40 Daire, 1 Sosyal Yaşam Alanı, Yetişkin ve Çocuk Yüzme Havuzları 2014 Aralık Anahtar Teslim

ÜNİKENT 1. 40 Daire, 1 Sosyal Yaşam Alanı, Yetişkin ve Çocuk Yüzme Havuzları 2014 Aralık Anahtar Teslim 5 ÜNİKENT 1 40 Daire, 1 Sosyal Yaşam Alanı, Yetişkin ve Çocuk Yüzme Havuzları 2014 Aralık Anahtar Teslim 3&6 5&8 4&7 ( 3-6-5-8 ) ( 4-7 ) B A D C E ÜNİKENT 1 İNŞAAT GENEL ÖZELLİKLERİ Çatılara

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO KAFETERYA BİNASI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO KAFETERYA BİNASI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO KAFETERYA BİNASI MAHAL LİSTESİ KASIM 2010 ZEMİN KAT (MEVCUT PROJE) Z01 GİRİŞ : Sahne kısmında bulunan ahşap kaplamanın sökülmesi : Ahşap asma tavan sökümü : Ahşap

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ MAYIS 2011 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

Detaylı

TİP 2 TİP 1. Hol ve Koridor : 21.5 m 2. Hol ve Koridor : 31.5 m 2 Salon : 40 m 2 Oturma Odası : 15 m 2 Mutfak : 18 m 2 Oda : 12 m 2

TİP 2 TİP 1. Hol ve Koridor : 21.5 m 2. Hol ve Koridor : 31.5 m 2 Salon : 40 m 2 Oturma Odası : 15 m 2 Mutfak : 18 m 2 Oda : 12 m 2 VAZİYET PLANI KAT KAT PLANI Tip 1 Daire Planı Tip 2 Daire Planı Mutfak Salon Mutfak Salon Hol ve Koridor Hol ve Koridor Banyo Banyo Eby Yatak sı Eby Banyo Eby Banyo Eby Yatak sı Giy. sı Giy. sı TİP 1 Hol

Detaylı

1) GENEL 2) YAPI NİTELİKLERİ

1) GENEL 2) YAPI NİTELİKLERİ 1) GENEL Site her katta 4 er adet olmak üzere 16 adet daire ve zemin katta 1 adet işyerinden oluşmaktadır. Tek ana girişe sahip 2 adet merdiven holü ve 2 adet asansör ile dağılım yapılarak her dairenin

Detaylı

DEĞİŞİM VİLLALARI / Teknik Şartname

DEĞİŞİM VİLLALARI / Teknik Şartname DEĞİŞİM VİLLALARI / Teknik Şartname Site Alanı Site ortak alanları Ruhsat ve Projelendirme Toplam site alanı 22.340 metrekareden oluşmakta olup 25 Adet birbirinden farklı veya aynı olabilecek şekilde parsellendirilip

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

5603 m² alan üzerinde toplam 5 blok, 54 daire ve 14 dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde 14 Adet 2+1 (89,83-101,37-101,90 m²), 20 Adet 3+1

5603 m² alan üzerinde toplam 5 blok, 54 daire ve 14 dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde 14 Adet 2+1 (89,83-101,37-101,90 m²), 20 Adet 3+1 Kocaeli nin gözde ilçesi Başiskele de yer alan doğanın içinde yer alan 0 m² alan üzerinde toplam blok, daire ve dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde Adet + (89,8-0, - 0,90 m²), 0 Adet + (,0 m²), Adet

Detaylı

G L O B A L L O F T. www.globalinsaat.com.tr

G L O B A L L O F T. www.globalinsaat.com.tr G L O B A L L O F T GLOBAL LOFT Şehirde kendini gösteren yeni mimari arayışların en son temsilcisi olan projemiz şehir merkezinde 8000m2 inşaat alanına sahiptir. Tek katlı ve dubleks dairelerin bulunduğu

Detaylı

YENİŞEHİR KONAKLARI MAHAL ÖZELLİKLERİ LİSTESİ

YENİŞEHİR KONAKLARI MAHAL ÖZELLİKLERİ LİSTESİ YENİŞEHİR KONAKLARI MAHAL ÖZELLİKLERİ LİSTESİ Temel Taşıyıcı Sistem Duvarlar Temel İzolasyonu ve Drenaj Çatı İç Mekan Duvar Kaplamaları Betonarme radye temel. Deprem Yönetmeliğine uygun dizayn edilmiş

Detaylı

637 Ada / 3 Parsel. Toplam İnşaat m² m² Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı. Başlık Yüzde Değer

637 Ada / 3 Parsel. Toplam İnşaat m² m² Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı. Başlık Yüzde Değer Tarih: 26.12.2016 637 Ada / 3 Parsel Toplam İnşaat m² 2.310 m² Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı 14 adet Toplam İnşaat Maliyeti 2.305.167 TL Yüzde İlk Ödemeler 4,6 % 105.000 TL İş makinesi 0,5 % 10.934 TL Ödemeler

Detaylı

Sayın Leyla Hanım, Özgün Gıda San.Tic.Ltd.Şti KABA İŞLER

Sayın Leyla Hanım, Özgün Gıda San.Tic.Ltd.Şti KABA İŞLER Sayın Leyla Hanım, İnşaatı devam etmekte olan Trabzon Marin City Projesi nde 2. parsel de bulunan B blok etabıyla ilgili güncel ilerleme raporunu bilgilerinize rica ederiz. Özgün Gıda San.Tic.Ltd.Şti KABA

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: FREZYA- FNR205-198,75 + 86,20 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM

Detaylı

MALL OF ISTANBUL OFIS TEKNİK ŞARTNAME

MALL OF ISTANBUL OFIS TEKNİK ŞARTNAME Bu dokümanda Mall Of İstanbul projesinin ofis bloğunun teknik şartnamesi tanımlanmaktadır. Teknik Şartname genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını tariflemektedir.

Detaylı

Mutluluğa Açılan Kapı

Mutluluğa Açılan Kapı Mutluluğa Açılan Kapı Yunuseli nin Yeni Yaşam Alanı Bostancıkent 35.Etap 4500 m2 Üzerinde 5 Er Katlı Binalarda Toplamda 76 Daire 5 Adet Ticari Alanıyla Sizlerin Yaşamına Değer Katıyor. Yaşamınıza Değer

Detaylı

YAPI GENEL: ISI, SU ve SES YALITIMI:

YAPI GENEL: ISI, SU ve SES YALITIMI: Bu doküman, Ege Yapı Ltd. Şti İz Park Projesi nin mahal listesini tanımlanmaktadır. Mahal listesi; A blok a ait genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını

Detaylı

ÇINARLI BAHÇE TUZLA - MAHAL LİSTESİ

ÇINARLI BAHÇE TUZLA - MAHAL LİSTESİ ÇINARLI BAHÇE TUZLA - MAHAL LİSTESİ Mahal Listesi, Tuzla Çınarlı Bahçe Konutları nda uygulanacak sistemlerin genel tasarım kriterlerini belirlemek ve kullanılacak malzemeleri tariflemek amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

2016 YILI İKİ KATLI OFİS KONTEYNER TASLAK ŞARTNAMESİ

2016 YILI İKİ KATLI OFİS KONTEYNER TASLAK ŞARTNAMESİ 2016 YILI İKİ KATLI OFİS KONTEYNER TASLAK ŞARTNAMESİ 1 - AMAÇ Zonguldak Limanında ofis olarak kullanılmak üzere bir adet iki katlı ofis konteyneri satın alınacaktır. 2 - TEKNİK ÖZELLİKLER 2.1 - İki Katlı

Detaylı

ERVES Nish Serdivan, 4 daire ve 2 mağazadan oluşan butik bir proje.

ERVES Nish Serdivan, 4 daire ve 2 mağazadan oluşan butik bir proje. ERVES Nish Serdivan, 4 daire ve 2 mağazadan oluşan butik bir proje. Konum Yeni Yazlık Kavşağı na komşu olan ERVES Nish Serdivan, Serdivan AVM ve Agora AVM ye yürüme mesafesinde yer alıyor. Burada yaşamak,

Detaylı

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIK VE ÖĞRETİM ELEMANLARI BİNASI VE G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DERSLİK VE LABORATUVAR

Detaylı

Bursa nın konut ihtiyaçlarını doğru belirleyip,

Bursa nın konut ihtiyaçlarını doğru belirleyip, www.astasaries.com Bursa nın konut ihtiyaçlarını doğru belirleyip, beklenen konfor, güven ve rahatlığı sağlamayı ilke edinen ASTAŞARİES Yapı ortakları gerek yurtiçi gerek yurtdışı birçok önemli projede

Detaylı

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: ARMİNA - 05705-126,40 + 7,50 TEKNİK ŞARTNAME-1 Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün Adı EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI

Detaylı

YAŞAM BURADA BAŞLIYOR...

YAŞAM BURADA BAŞLIYOR... YAŞAM BURADA BAŞLIYOR... GÜVENLİ YAŞAM BİZİMLE BAŞLIYOR BURGÜVEN İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. 2007 yılında Bursa da kurulmuştur. Büyük projelere imza atarak kurumsal kimliğine oluşturmuştur. MUTLU EDECEK

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME-1. Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

TEKNİK ŞARTNAME-1. Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri MODEL: LİLYUM - 07944-141,00 + 4,30 Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI KABA İNŞAAT

Detaylı

MALTEPE REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/13

MALTEPE REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/13 MALTEPE REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/13 1.0- İŞİN KONUSU : Maltepe rezidans ta bulunan 7 adet 18362144/01, 18362144/02 18362144/03 18362144/04 18362144/05

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: MİMOZA - 08437-185,65 + 29,30 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: DORA - 07666-129,60 + 12,85 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI

Detaylı

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTMveya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTMveya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: AKASYA - 10888-122,40 + 2,70 TEKNİK ŞARTNAME-1 Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün Adı EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME-1. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

TEKNİK ŞARTNAME-1. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL:HERA-20388-130,00+13,60 Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün Adı EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI KABA İNŞAAT PAKETİ

Detaylı

ERVES iadres, 2103 m 2 arsa içerisinde, 15 adet 3+1 daireden oluşmaktadır.

ERVES iadres, 2103 m 2 arsa içerisinde, 15 adet 3+1 daireden oluşmaktadır. ERVES iadres, 2103 m 2 arsa içerisinde, 15 adet 3+1 daireden oluşmaktadır. Üç cephesi açık ve aydınlık; konsept mutfak ve banyo tasarımları ile özel bir proje. Konum ERVES iadres, tamamen yeni ve merkeze

Detaylı

Em neller İnşaat modern ve güvenl mekanlar... Dört Dörtlük Bir Yaşam...

Em neller İnşaat modern ve güvenl mekanlar... Dört Dörtlük Bir Yaşam... Dört Dörtlük Bir Yaşam... www. verapark.com.tr Em neller İnşaat Doğayla, doğal olanla yaşamak için... Vera Park Konutları 4-1- www.verapark.com.tr Yeni bir daire alırken orada uzun bir hayat süreceğinizi

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI KONU VE KAPSAM: Alçak gerilim dağıtım panoları, bina içinde kullanılan, zemine montajlı, serbest dikili tip olarak prefabrik standart fonksiyonel

Detaylı

Yapıda uzman imzası. Make. projesi

Yapıda uzman imzası. Make. projesi Yapıda uzman imzası Make 30 projesi Yapıda uzman imzası Şirketimiz, alt ve üst yapı inşaatlarının projelendirme, fizibilite ve uygulama alanlarında faaliyet göstermektedir. Neden Make İnşaat? Projelerini

Detaylı

Y e n i k e n t.

Y e n i k e n t. Y e n i k e n t www.turkozinsaat.com.tr www.turkozinsaat.com.tr Yenikent in Yeni Gözdesi... Türköz İnşaat tarafından hayata geçirilen Yıldırım Park; Toplamda. mž arsa üzerine kurulu,.00 mž yeşil alan ve.00

Detaylı

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL:HAUS CORNER-15002-79,10 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Arfa- Taşıyıcı Magu Strüktür Yapı Donanımlı Sistemini Paket Ürün n

Detaylı

ASANSÖR SİSTEMLERİ. Asansör Makine Dairesi Asansörlerde Elle Açılan Kat Kapıları Asansörlerde Tam Otomatik Kapılar Kumanda Kasetleri

ASANSÖR SİSTEMLERİ. Asansör Makine Dairesi Asansörlerde Elle Açılan Kat Kapıları Asansörlerde Tam Otomatik Kapılar Kumanda Kasetleri ASANSÖR SİSTEMLERİ Dersin Modülleri Asansör Makine Dairesi Asansörlerde Elle Açılan Kat Kapıları Asansörlerde Tam Otomatik Kapılar Kumanda Kasetleri Asansör Kontakları Asansör Kabin Donanımları Asansör

Detaylı

www.sanberkinsaat.com

www.sanberkinsaat.com www.sanberkinsaat.com Alesta apartmanı Kocaeli nin gözde ilçesi Başiskele de, doğanın içinde yer alan 1066,85 m² alan üzerinde 12 daire ve 3 dükkandan oluşmaktadır. Alesta apartmanında 3 adet iş yeri (

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR 1. Kırım, Sökme ve Temizlik Zemin katta duvarda yer alan ahşaplar sökülecek, projeye

Detaylı

PARK VILLAGE MAHAL LİSTESİ

PARK VILLAGE MAHAL LİSTESİ PARK VILLAGE MAHAL LİSTESİ Proje 1- Proje yönetimi için ofis planlaması 2- Ortak alanların bitkisel ve yapısal peyzajları 3- Projenin içerisinde, dinlenme alanları, çocuk oyun grupları bulunacaktır. 4-

Detaylı

YAKLAŞIK MALİYET. Tarih REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLERİN ONARIM VE TADİLATI Kuvvetli Akım. Sayfa 1/1. Sıra No

YAKLAŞIK MALİYET. Tarih REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLERİN ONARIM VE TADİLATI Kuvvetli Akım. Sayfa 1/1. Sıra No Tarih 08.11.2017 REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLERİN ONARIM VE TADİLATI 03.01 - Kuvvetli Akım Poz Tanımı Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı 1 742.129 180 duvar tipi sıva üstü hareket sensörü AD 14 2 780.102

Detaylı

1000 m² alan üzerinde toplam 1 blok, 10 daire ve 3 dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde 2 Adet 2+1 (98,45 m²), 4 Adet 3+1 (110,66 m²), 4 Adet

1000 m² alan üzerinde toplam 1 blok, 10 daire ve 3 dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde 2 Adet 2+1 (98,45 m²), 4 Adet 3+1 (110,66 m²), 4 Adet Kocaeli nin gözde ilçesi Başiskele de yer alan 3 doğanın içinde yer alan 1000 m² alan üzerinde toplam 1 blok, 10 daire ve 3 dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde 2 Adet 2+1 (98,45 m²), 4 Adet 3+1 (110,66

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU MIDLINE MIDLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (PLANK) LAKE (h:12 cm) AÇIK MEŞE LAMİNAT PARKE KREM DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP TEZGAH VE TEZGAH

Detaylı

www.turkozinsaat.com.tr

www.turkozinsaat.com.tr www.turkozinsaat.com.tr Yenikent in Yeni Gözdesi... Türköz İnşaat tarafından hayata geçirilen Yıldırım Sitesi; Toplamda. mž arsa üzerine kurulu,.00 mž yeşil alan ve.00 mž açık otoparkdan oluşmaktadır.

Detaylı

ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1:TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK

Detaylı

www.biliminsaat.com MUTLULUK DOLU

www.biliminsaat.com MUTLULUK DOLU 3 MUTLULUK DOLU Bilim Kent Meşe Evleri aileniz ve sevdiklerinizle birlikte güvenli ve mutlu, hayattan soyutlanmadan huzur içerisinde sürdürebileceğiniz bir yaşamın kapılarını aralıyor. 5 HUZURLU Bilim

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HIGHLINE HIGHLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (PLANK) AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (İKİ STRİP) KREM DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP LAKE BOYALI LAKE

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri MODEL: İRİS - 10408-84,50 + 8,50 Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI KABA İNŞAAT

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA ÖZEL BAKIM ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/6

DARÜŞŞAFAKA ÖZEL BAKIM ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/6 DARÜŞŞAFAKA ÖZEL BAKIM ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/6 1.0- İŞİN KONUSU : Darüşşafaka Özel bakım binasında bulunan 3 adet 18361874/01, 18361874/02, 18361874/03 kimlik

Detaylı

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İşin Adı : KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ No İş Grubunun Adı Tutarı 01 INSAAT 1 İNŞAAT İMALATLARI 41.4519 2 KAZI İKSA VE ZEMİN İYİLEŞTİRME 47.0196 -- INSAAT Toplamı 88.4715

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KÜHAM BİNASI BAKIM ONARIM İŞİ İNŞAAT MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KÜHAM BİNASI BAKIM ONARIM İŞİ İNŞAAT MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KÜHAM BİNASI BAKIM ONARIM İŞİ İNŞAAT MAHAL LİSTESİ AĞUSTOS 2011 1 KÜHAM İDARİ BİNA İdari binada tüm pencerelerde açılır kanatlara sineklik takılacaktır. Zemin katta koridor

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU BASICLINE BASICLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE AÇIK MEŞE DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP TEZGAH VE TEZGAH ÜSTÜ DENİZ KABUĞU MUM IŞIĞI ISLAK KUM DENİZ KABUĞU

Detaylı

- Binanın bulunduğu belediyenin imar ve yangın yönetmelikleri incelenmeli ve göz önünde bulundurulmalıdır.

- Binanın bulunduğu belediyenin imar ve yangın yönetmelikleri incelenmeli ve göz önünde bulundurulmalıdır. ASANSÖR YAPTIRILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Planlama Aşamasında : - Binanın bulunduğu belediyenin imar ve yangın yönetmelikleri incelenmeli ve göz önünde bulundurulmalıdır. - Asansör avan projesi tercihen

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA YAKACIK REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/9

DARÜŞŞAFAKA YAKACIK REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/9 DARÜŞŞAFAKA YAKACIK REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/9 1.0- İŞİN KONUSU : Darüşşafaka Yakacık Rezidans ta bulunan 5 adet 18106476/01, 18106476/02,18106476/03

Detaylı

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE İŞ TAKİP ÇALIŞMA OFİSİ VE TABANCA AMBARI TADİLATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE İŞ TAKİP ÇALIŞMA OFİSİ VE TABANCA AMBARI TADİLATI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Fabrikamız Üretim Müdürlüğü İş Takip Çalışma Ofisi ve Tabanca Ambarı tadilatı işi. 2. TEKNİK ÖZELLİKLER A. YIKIM, SÖKÜM VE ÖRÜM İŞLERİ 1) Planda kesik çizgilerle belirtilen duvar yıkılacaktır.

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL TEKNİK ŞARTNAME YAPI GENEL Binada uygulanacak standartlar ve tasarım bileşenleri İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Master Plan El Kitabı nda belirlenen standartlara göre oluşturulacaktır. Ayrıca aşağıdaki

Detaylı

Sağlıklı, Güvenli ve Huzurlu Bir Hayat

Sağlıklı, Güvenli ve Huzurlu Bir Hayat Sağlıklı, Güvenli ve Huzurlu Bir Hayat 02 03 GÜVENLİ YAŞAM BİZİMLE BAŞLIYOR GÜVENLİ YAŞAM BURADA Burgüven İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. 1994 yılında Bursa da kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne kadar birçok

Detaylı

NORTHGATE ANKARA OFİS BLOKLARI MAHAL LİSTESİ EV-OFİSLER DÖŞEME: Birinci Sınıf Granit Seramik ve/veya Lamine Ahşap Kaplama DUVAR: Alçı Sıva +Saten Alçı + Su Bazlı Yarı Mat Plastik Boya ve/veya Ahşap İçerikli

Detaylı

C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 1. STANDARTLAR Bu şartname kapsamındaki dekoratif aydınlatma direkleri aşağıda verilen Türk Standartların yürürlükteki en son baskılarına göre imal ve test edilecektir.

Detaylı

İhale Makamı. Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı

İhale Makamı. Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı Sayfa: 1 1 32.12.1-030 1kV, 3x2.5 mm2 NYY Kablo (beton kanala, direğe, duvara) m 1.500,000 AG Kablolar: İlgili T.E. standardına uygun Y kablolar ve ilgili T.E. standardına

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 1/2/2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 339)

Resmi Gazete Tarihi: 1/2/2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 339) Resmi Gazete Tarihi: 1/2/2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 339) MADDE 1 26/5/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Millî Emlâk Genel Tebliği (Sıra No:

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ /04/010 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 0103070 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 9/04/010 TARİHİ, SAAT

Detaylı

KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası

KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası 2012 KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası Konya Karapınar da yapılması planlanan 300 Kişilik Öğrenci yurduna ait genel bilgi ve maliyet çalışması Halil ATLI ESEER İNŞAAT 03.02.2012

Detaylı

Yeni bir yaşam için...

Yeni bir yaşam için... Yeni bir yaşam için... 1 2 ÖZTOP kimdir? Hilmi ÖZTOP tarafından kurulan ÖZTOP TİCARET, 1972 ylından beri, kaliteli, sağlam ve güvenilir yapıların inşasında tercih edilen inşaat malzemelerinin satışını

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME MAHAL LİSTESİ

TEKNİK ŞARTNAME MAHAL LİSTESİ TEKNİK ŞARTNAME MAHAL LİSTESİ BİNA TAMAMLANMA TARİHİ : Aralık 2017 TOPLAM ALAN : 17.000 m 2 KONUT SAYISI : 77 adet (20 adet 1+1, 21 adet 2+1, 32 adet 3+1, 4 adet penthouse) BLOK SAYISI : 1 KAT SAYISI :

Detaylı

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 10metre ÇİFTLİ DEKORATİF AYDINLATMA DİREĞİ Direk Ana Gövde : Direk gövdesi kullanılan Ø114*3mm Ø139*4mm, Ø168*4mm çelik (S 235 JR) kalite borulardan imal edilecektir.

Detaylı

1) İdareye İlişkin Bilgiler

1) İdareye İlişkin Bilgiler DOĞRUDAN TEMİN İLANI ELAZIĞ KURS VE OKUL TALEBELERİNE YARDIM DERNEĞİNE Elazığ ili SODES Yarınlarımızın fidanlarını yeşeretelim. Projesi kapsamında Tadilat Yapımına ilişkin SODES 2012 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:1

Zeyilname. Zeyilname No:1 Zeyilname Zeyilname No:1 Zeyilname No:1 1 EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİNE (WB3-GÜÇL-ONAR-01) İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ZEYİLNAME NO :1 GİRİŞ Orijinal ihale dökümanları

Detaylı

Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı - Bakım Talimatları için Kurallar b) Yönetmelikler: RESMİ GAZETE YAYIN TARİHİ AÇIKLAMA

Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı - Bakım Talimatları için Kurallar b) Yönetmelikler: RESMİ GAZETE YAYIN TARİHİ AÇIKLAMA ASANSÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 - GENEL işindeki.. adet asansörün yapımına ilişkin şartnamedir. 1.2 - UYULMASI ZORUNLU STANDARTLAR, YÖNETMELİKLER ve ŞARTNAMELER Aşağıda belirtilen yerel Standart ve Yönetmeliklerin

Detaylı

V-2 TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

V-2 TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME V-2 TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 1. STANDARTLAR Bu şartname kapsamındaki dekoratif aydınlatma direkleri aşağıda verilen Türk Standartların yürürlükteki en son baskılarına göre imal ve test edilecektir.

Detaylı

Kullanıcı işverenler ve şehiriçin önceliğimiz iddialı değil özgün ve tutarlı yapılar oluşturabilmektir.

Kullanıcı işverenler ve şehiriçin önceliğimiz iddialı değil özgün ve tutarlı yapılar oluşturabilmektir. Arte İnşaat, 2001 yılındaki kuruluşundan bu yana vizyonlarından ödün vermeden, sektörde hızla gelişerek ilerleyen güvenilir ve başarılı bir isim haline gelmiştir. Konut, turizm, eğitim ve sağlık sektörü

Detaylı

KEŞĐF ÖZETĐ. <Ahır> : 100 Başlık süt Đnekçiliği Tesisi Kurulması. : Kars Đli Kağızman Đlçesi Değirmendere Köyü

KEŞĐF ÖZETĐ. <Ahır> : 100 Başlık süt Đnekçiliği Tesisi Kurulması. : Kars Đli Kağızman Đlçesi Değirmendere Köyü (Aşağıdaki Keşif özetine yazılan isimler, poz numaraları ve miktarlar sadece örnektir. Başvurunuza ait gerekliliklere göre teknik şartnamenizi oluşturunuz.) KEŞĐF ÖZETĐ Yatırımın Adı Yatırımın Adresi :

Detaylı

Toplamda 13.766m2 arsa üzerine kurulu Zirve Park;

Toplamda 13.766m2 arsa üzerine kurulu Zirve Park; Türköz İnşaat ın en gözde projelerinden olan Zirve Park ta birbirinden farklı ayrıcalıkları bir arada bulabileceğiniz kent yaşamının kargaşasından uzak, 0 Evler in en değerli bölgesinde Kocaeli'nin tüm

Detaylı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Systemair HSK Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi kısaca IGH olarak adlandırılmaktadır. IGH, ısı enerjisini eşanjörler ve fanlar yardımı ile geri kazanarak enerji

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 6/14/2017. Birim Fiyat Tutarı 1

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 6/14/2017. Birim Fiyat Tutarı 1 Sayı : / 012 Konu : Teklif Mektubu Hakkında T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 6/14/2017 Merkezimizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen

Detaylı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Systemair HSK Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi kısaca IGH olarak isimlendirilmektir. IGH, ısı enerjisini eşanjörler ve fanlar yardımı ile geri kazanarak enerji

Detaylı

MÜGE APARTMANI FENERBAHÇE

MÜGE APARTMANI FENERBAHÇE MÜGE APARTMANI FENERBAHÇE PROJE Tablo gibi ince ince işlendi. Müge Apartmanı'nın zarifliği ve yüksek tasarım kalitesi ilk adımda hissediliyor ve her adımda karşınıza çıkıyor. Müge Apartmanı'nda sizi ince

Detaylı

İNŞAAT, DEMİR, MEKANİK VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İNŞAAT, DEMİR, MEKANİK VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İNŞAAT, DEMİR, MEKANİK VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu teknik şartname aşağıdaki işleri kapsamaktadır: ASANSÖR VE ÇELİK KONSTRÜKSİYON İŞLERİ 1. Mevcut asansörün demontajı 2. 3 Duraklı Hidrolik

Detaylı

AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TESİSAT BİLGİLENDİRME AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş.

AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TESİSAT BİLGİLENDİRME AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TESİSAT BİLGİLENDİRME AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. 15.03.2014 SUNUM AKIŞI NASIL ABONE OLABİLİRİM? ABONE BAĞLANTI BEDELİ. TESİSATÇI FİRMA SEÇİMİ. TESİSATÇI FİRMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ.

Detaylı

ÇAMAŞIR MAKİNESİ / BULAŞIK MAKİNESİ KURUTMA MAKİNESİ BUZDOLABI

ÇAMAŞIR MAKİNESİ / BULAŞIK MAKİNESİ KURUTMA MAKİNESİ BUZDOLABI Su giriş bağlantıları Tahliye bağlantısı Gerektiği durumlarda uzun su giriş hortumu / uzun tahliye hortumu (İlk 30 gün içerisinde) ÇAMAŞIR MAKİNESİ / BULAŞIK MAKİNESİ Musluk temini ve montajı Temiz su

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-2 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter YIĞMA BİNA

Detaylı

ÖRNEK OLARAK İDARELER TARAFINDAN HAZIRLANACAK AKUSTİK MALZEME POZ NO.LARI

ÖRNEK OLARAK İDARELER TARAFINDAN HAZIRLANACAK AKUSTİK MALZEME POZ NO.LARI ÖRNEK OLARAK İDARELER TARAFINDAN HAZIRLANACAK AKUSTİK MALZEME POZ NO.LARI Burada hazırlanan akustik malzeme pozları örnektir. İncelenmesi amacıyla bilgilerinize sunulmuştur. Size özel pozların oluşturulması

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB3-GUCL-ONAR-02 ZEYİLNAME NO.1

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB3-GUCL-ONAR-02 ZEYİLNAME NO.1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (ISMEP) Kredi No: 8033-TU EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

www.arteinsaat.com www.pergekonutlari.com 1

www.arteinsaat.com www.pergekonutlari.com 1 www.arteinsaat.com www.pergekonutlari.com 1 Ankara nın en prestijli yerleşim bölgelerinden Çayyolu nda yer alan Perge Duru, modern mimari yapısı, geniş yeşil alanları, çevre düzeni ve az katlı bina yapısıyla

Detaylı

İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Halkapınar mahallesi 8510 ada 3 nolu parselde yapılacak olan 18 katlı 40.000 m2lik inşaatın sınırları içerisinde mevcutta izne tabi kesimi olan ağaçların sökülmesi, hali

Detaylı

ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI

ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ŞARTNAMELER PREFİ PREFABRİK YAPI ENDÜSTRİ BİLİŞİM VE TİCARET LTD.ŞTİ. 27/200 FORMLU TRAPEZOİDAL

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 05/12/2012 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20126591 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 07/12/2012 TARİHİ,

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA URLA REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME

DARÜŞŞAFAKA URLA REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME DARÜŞŞAFAKA URLA REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1.0- İŞİN KONUSU : DARÜŞŞAFAKA URLA REZİDANS da bulunan toplam 5 asansörün revizyondan geçirilerek kırmızı etiketten

Detaylı

GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI

GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI HÜCRELİ ASPİRATÖRLER MBS Hücreli Aspiratör MBS Hücreli Aspiratörler 500 m³/h ile 100.000 m³/h debiler arasında değişik boyutta standart

Detaylı

İÇİNDEKİLER/INDEX. College. College Rec. Electron. Electron Large Electron Water. College Class. Octagonal. Radon. Ecology.

İÇİNDEKİLER/INDEX. College. College Rec. Electron. Electron Large Electron Water. College Class. Octagonal. Radon. Ecology. ÜRÜN KATALOĞU 2015 İÇİNDEKİLER/INDEX Ecology Çekerocak Kimyasal Malzeme Dolabı Malzeme Dolabı Radon College College Rec 03 11 College Electron 15 Electron & Water Electron Large 17 Electron Large Electron

Detaylı

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 1. STANDARTLAR Bu şartname kapsamındaki dekoratif aydınlatma direkleri aşağıda verilen Türk Standartların yürürlükteki en son baskılarına göre imal ve test edilecektir.

Detaylı

Tel: Faks: Yürürlük Tarihi: Revizyon No: 07 Sayfa: 1/2

Tel: Faks: Yürürlük Tarihi: Revizyon No: 07 Sayfa: 1/2 İLGİLİ İDARENİN ADI ASANSÖR KİMLİK NUMARASI RAPOR NO / RAPOR REVİZYON NO PERİYODİK KONTROL TARİHİ T.C PENDİK BELEDİYESİ 104133434/01 KİE1.705.0.AS10516 31.05.2016 24 HAZİRAN 2015 tarih ve 29396 sayılı

Detaylı