S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNE AİT İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE HİZMET BİNASI YAPILMASI İŞİNE AİT ŞARTNAMEDİR.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNE AİT İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE HİZMET BİNASI YAPILMASI İŞİNE AİT ŞARTNAMEDİR."

Transkript

1 S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNE AİT İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE HİZMET BİNASI YAPILMASI İŞİNE AİT ŞARTNAMEDİR. S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Adres: I. Murat Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi No: 2 Posta kodu : EDİRNE Tel: (284) (7 hat),fax : E-Posta : MADDE 2 - KISALTILMIŞ İSİMLER : Bu şartnamede; S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği yalnız TRAKYA BİRLİK adı ile teklif verecek özel ve tüzel kişiler yalnız FİRMA adı ile anılmıştır. MADDE 3 - İHALE YAPILMASI : İhale S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği I. Murat Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi No: 2 Posta kodu : EDİRNE adresindeki Genel Müdürlük hizmet binasında 23/10/2013 tarihinde saat te Kapalı Zarf Açık Eksiltme usulü yapılacaktır. TRAKYA BİRLİK 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 Sayılı Kamu İhale Yasasına tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir. İhaleye katılabilmek için firmaların teklif mektuplarını belirtilen tarih ve saate kadar Trakya Birlik Genel Müdürlüğü ne ulaştırmış olmaları gerekir. Postada oluşabilecek gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. İhaleye teklif, şartname konusu işin tamamı için verilecek olup kısmı teklif verilemez. İhale saatinden veya ihale başladıktan sonra gelen tekliflerin kabul edilmeyeceği genel esas olmakla birlikte, teklif mektuplarının açılması sırasında İhale Komisyonuna ulaştırılan tekliflerin kabulü komisyonun takdirindedir. Alınan teklifler içerisinde, ihaleye katılma şartlarından herhangi birisini yerine getirmemiş olan teklif veya teklifler bulunduğu takdirde teklif değerlendirme dışı bırakılacak ve bu husus tutanağa geçirilecektir. İhaleye katılan firmalar bunu peşinen kabul eder. Bunun dışındaki gecikmeler ve yapılacak teminatsız teklifler kabul edilmeyecek ve bu nedenle Birliğimiz hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. İhalede açık eksiltmeye gidileceğinden ihaleye teklif veren firma yetkililerinin yetki belgesi ve imza sirküleri ile birlikte hazır bulunmaları gerekir. İhale salonunda bulunan firma yetkililerinin ihalenin hiçbir aşamasında müdahale yetkisi yoktur. MADDE 4 YASAK FİİL DAVRANIŞLAR : İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında istekli firma veya müşterinin; a-hile, desise, vait, nüfus kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmaları veya teşebbüs etmeleri, 1

2 b-açık eksiltme usulüyle yapılan ihalelerde diğer isteklileri tereddüte düşürecek veya rağbeti kıracak söz söylemeleri ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmaları veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme, tartışma yapmaları, c-ihale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmaları veya kullanmaya tesebbüs etmeleri, taahhüdünü kötü niyet kullanarak yerine getirmemeleri, taahhüdünü yerine getirirken Trakya Birlik e zarar verecek işlerde bulunmaları veya işin yapılması ya da teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmaları yasaktır. Bu fiil ve davranışlarda bulundukları anlaşılanlar, fiil ve davranışları ihale safhasında baki olmuşsa Trakya Birlik çe ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi fiil ve davranışların özelliğine göre haklarında bir yıla kadar Trakya Birlik in bütün ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Bu fiil ve davranışlar ihale yapıldıktan sonra vuku bulmuş ise yine bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir. Bu kararlar ilgili firmanın siciline işlenir ve bu durum Trakya Birlik çe ilgili merciilere bildirilir. MADDE 5 - PROJELER : Gerekli mimari,statik,jeolojik etüd ve jeofizik, yalıtım, makine tesisat, peyzaj projeleri TRAKYA BİRLİK tarafından verilecek olup, gerektiğinde ilave değişiklikler firma tarafından yapılacaktır. Firmanın hazırladığı her türlü detay, resim ve projenin geçerli olabilmesi için TRAKYA BİRLİK tarafından onaylanması gerekir. MADDE 6 - İŞİN KONUSU VE İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK UYGULAMA ESASLARI : TRAKYA BİRLİK e ait Ankara ili,yenimahalle ilçesi, Macun 1 mahallesi, ada, 31 parselde kayıtlı 750 m2 arsa üzerinde Hizmet Binası anahtar teslim (malzeme + işçilik) yapılması bu şartnamenin konusunu teşkil eder.proje ve mahal listelerinde belirtilen çevre şehircilik bakanlığı ve MSB pozları malzeme tanımları için kullanılmıştır.istenilen imalatlar bu tanımlara uygun olacaktır.ihaleye katılacak firmalar imalatın karşısındaki poz no ları bilmekle yükümlüdür. -Yapıda kullanılacak malzeme ve imalatlar Bayındırlık Bakanlığı teknik şartnamelerine ve T.S.E. normlarına uygun olacaktır. -Yapı bünyesinde kullanılacak tüm malzemeler (kaba ve ince işler dahil) TSE li 1. sınıf malzeme olacak olup TRAKYA BİRLİK in onayı alınacak ve renk seçimleri kooperatifçe yapılacaktır. -Yapılacak inşaatlar en son deprem yönetmeliğine uygun olarak projelendirilecektir. -Bayındırlık ve İskan Bakanlığının GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ ve Genel Şartnamesi esasları ile TS500, TS, 498, TS 3357 ve gerekli olan diğer TS standartları doğrultusunda hazırlanan projelere göre inşaatlar yapılacaktır. -Bayındırlık işleri tesisat genel şartnamesi, afet işleri yönetmeliği, mahalli idarelerin ilgili yönetmelikleri göz önüne alınacaktır. -İnşaat ilgili belediyeden alınan onaylı ruhsat eki ile projelere tam uyumlu yapılacaktır. -Temel inşaatı sırasında zeminde gerekli derinliğe inilerek hafriyat tamamlanacak ve yapının su izolasyonları yapılacak ve drenaj sorunu halledilecektir.drenaj çıkışı varsa şehir şebekesine bağlanarak suyun tahliyesi sağlanacaktır.suyun kendi cazibesi ile akması sağlanamıyorsa uygun bir yerde rogar açılarak, içerisine pompa konulacak ve suyun tahliyesi sağlanacaktır.çevre drenajında bina tretuavarları yaklaşım yolları imalatları yapımında yağmur sularının binadan en uygun ve kısa yoldan tahliye edilmesi için eğim verilecek ve bu mahallerin açık kanal gibi görev yapması sağlanacaktır.bu 2

3 mahallerden tahliye edilen suların varsa su toplama kanalları, yoksa kendi cazibesi ile su toplama rogarlarına bağlantısı sağlanacaktır.temel yalıtımı projesi ve tipine göre yapılacaktır. ZEMİN KAT I. HOL : Döşeme : Tesviye tabakası (27.581) + Gre seramik kaplaması 40x40 (26.007/111A) ebatlarında yapılabilir. Duvar : İç Sıva ( /1 ) + Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Plastik Boya (25.048/1B) Tavan : Alçı Yoklama (27.528/2) + Plastik badana (25.048/1B) Süpürgelik : Seramik 7 x 20, 7x30, 7x33 ebatlarında yapılabilir. (Döşeme kaplaması ile uyumlu) II. WC (Erkek ve kadın) : Döşeme : Tesviye tabakası ve şap (27.581/MK /MK) + Likit membran veya akrilik sürme su yalıtımı (Özel 4) + Seramik döşeme kaplaması 33x33 ebatlarında. ( /31A)+ Projesinde var ise10x10 cm oynar başlıklı yandan çıkışlı PVC yer süzgeci ( ) Duvar : Sıva (27.507) + Fayans duvar kaplaması 25x33, ebatlarında. (26.006/087A) (Asma tavanı 10 cm geçecek şekilde) Tavan : Baskı Çıtalı Asma tavan (Delikli)(23.243/1B) Eşik : 2 cm. kalınlıkta renkli mermer eşik(26.702/a)(mermer yapıştırıcısı ile yapıştırılacak) Not: Su izolasyonu döşemeden duvarlara 30 cm. Çıkarılarak uygulanacaktır. Havalandırma pencerelerinde Plastik menfez (özel-1) imalatı yapılacaktır. III BİNA GİRİŞİ - RÜZGARLIK MAHALLİ : Döşeme : Tesviye tabakası (27.581) + 40X40 Granit seramik kaplama (26.008/060A) Duvar : İç Sıva ( /1 ) + Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Akrilik esaslı (İnce) boya (25.036) Tavan : Saten alçı (27.528/2) + Plastik badana (25.048/1B IV MERDİVEN SAHANLIĞI VE KOVASI (ZEMİN VE N.KATLAR) : 3

4 Döşeme : Tesviye tabakası (27.581) + 2 cm Renkli mermer kaplama (26.206/A) Duvar : İç Sıva ( /1 ) + Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Akrilik esaslı (İnce) boya (25.036) Tavan : Saten alçı (27.528/2) + Plastik badana (25.048/1) Merdiven Basamakları : Tesviye tabakası (27.581) + Renkli mermer plaklarla merdiven basamağı (26.622/A) Merdiven Korkuluğu : Paslanmaz çelik korkuluk (MSB.805/A) Süpürgelik: Basamaklarda ve döşemede 7 cm yüksekliğinde döşeme kaplamasına uygun V KAT HOLLERİ (ZEMİN VE N.KATLAR) : Tesviye tabakası (27.581) + 40X40 Granit seramik kaplama (26.008/060A) İç Sıva ( /1 ) + Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Akrilik esaslı (İnce) boya (25.036) Saten alçı (27.528/2) + Plastik badana (25.048/1B) Süpürgelik: 7 cm yüksekliğinde döşeme kaplamasına uygun VI-İMALATHANE : Döşeme Duvar boya (25.036) Tavan : Epoksi kaplama (özel) veya 4mm kalınlığında Poliretan şap (özel) : İç Sıva ( /1 ) + Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Akrilik esaslı (İnce) : Saten alçı (27.528/2) + Plastik badana (25.048/1B) BODRUM KATI : I MERDİVEN SAHANLIĞI VE KOVASI : Tesviye tabakası (27.581) + 2 cm Renkli mermer kaplama (26.206/A) İç Sıva ( /1 ) + Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Akrilik esaslı (İnce) boya (25.036) Saten alçı (27.528/2) + Plastik badana (25.048/1) Merdiven Basamakları: Tesviye tabakası (27.581) + Renkli mermer plaklarla merdiven basamağı (26.622/A) Merdiven Korkuluğu: Paslanmaz çelik korkuluk (MSB.805/A) 4

5 Süpürgelik: Basamaklarda ve döşemede 7 cm yüksekliğinde döşeme kaplamasına uygun II KAT HOLLERİ (ZEMİN VE N.KATLAR) : Tesviye tabakası (27.581) + 40X40 Granit seramik kaplama (26.008/060A) İç Sıva ( /1 ) + Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Akrilik esaslı (İnce) boya (25.036) Saten alçı (27.528/2) + Plastik badana (25.048/1B) Süpürgelik: 7 cm yüksekliğinde döşeme kaplamasına uygun III DEPO, JENERATÖR, ASANSÖR MAKİNA DAİRELERİ, SU DEPOSU: Şap yapılması (27.583/MK) İç Sıva (27.531) + Akrilik esaslı (İnce) boya (25.036) Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Plastik Boya (25.048/1B) IV-SOĞUK HAVA DEPOSU VE 1 NOLU İMALATANEYE AİT DEPO : Döşeme : Epoksi kaplama (özel7) Duvar : İç Sıva ( /1 ) + Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Akrilik esaslı (İnce) boya (25.036) Tavan : Saten alçı (27.528/2) + Plastik badana (25.048/1B) 1. NORMAL KATI : I MERDİVEN SAHANLIĞI VE KOVASI : Tesviye tabakası (27.581) + 2 cm Renkli mermer kaplama (26.206/A) İç Sıva ( /1 ) + Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Akrilik esaslı (İnce) boya (25.036) Saten alçı (27.528/2) + Plastik badana (25.048/1) Merdiven Basamakları: Tesviye tabakası (27.581) + Renkli mermer plaklarla merdiven basamağı (26.622/A) Merdiven Korkuluğu: Paslanmaz çelik korkuluk (MSB.805/A) 5

6 Süpürgelik: Basamaklarda ve döşemede 7 cm yüksekliğinde döşeme kaplamasına uygun II KAT HOLLERİ : Tesviye tabakası (27.581) + 40X40 Granit seramik kaplama (26.008/060A) İç Sıva ( /1 ) + Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Akrilik esaslı (İnce) boya (25.036) Saten alçı (27.528/2) + Plastik badana (25.048/1B) Süpürgelik: 7 cm yüksekliğinde döşeme kaplamasına uygun III. WC (Erkek ve kadın) : Tesviye tabakası ve şap (27.581/MK /MK) + Likit membran veya akrilik sürme su yalıtımı (Özel 4) + Seramik döşeme kaplaması 33x33 ebatlarında. ( /31A)+ Projesinde var ise10x10 cm oynar başlıklı yandan çıkışlı PVC yer süzgeci ( ) Sıva (27.507) + Fayans duvar kaplaması 25x33, ebatlarında. (26.006/087A) (Asma tavanı 10 cm geçecek şekilde) Baskı Çıtalı Asma tavan (Delikli)(23.243/1B) Eşik: 2 cm. kalınlıkta renkli mermer eşik(26.702/a)(mermer yapıştırıcısı ile yapıştırılacak) Not: Su izolasyonu döşemeden duvarlara 30 cm. Çıkarılarak uygulanacaktır. Havalandırma pencerelerinde Plastik menfez (özel-1) imalatı yapılacaktır. IV. HOL : Tesviye tabakası (27.581) + Gre seramik kaplaması 40x40 (26.007/111A) ebatlarında yapılabilir. İç Sıva ( /1 ) + Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Plastik Boya (25.048/1B) Alçı Yoklama (27.528/2) + Plastik badana (25.048/1B) Süpürgelik: Seramik 7 x 20, 7x30, 7x33 ebatlarında yapılabilir. (Döşeme kaplaması ile uyumlu) V. ÇAY OCAĞI : Tesviye tabakası (27.581) + Gre seramik kaplaması 40x40 (26.007/111A) ebatlarında yapılabilir. 6

7 İç Sıva ( /1 ) + Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Plastik Boya (25.048/1B) yeri boyunca duvar, ( 60cm yüksekliğinde fayans kaplanacaktır. )} Alçı Yoklama (27.528/2) + Plastik badana (25.048/1B) Süpürgelik: Seramik 7 X 20, 7x30, 7x33 ebatlarında yapılabilir. (Döşeme kaplaması ile uyumlu ) NOT : MDF dolap ve tezgah yapılacaktır. {Tezgah VI İMALATHANE : Şap yapılması (27.583/MK) İç Sıva (27.531) + Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Plastik Boya (25.048/1B) Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Plastik Boya (25.048/1B) VII-OFİS, PORSONEL DİNLENME : Tesviye tabakası (27.581) + Laminant parke yapılması (özel5) İç Sıva (27.531) + Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Plastik Boya (25.048/1B) Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Plastik Boya (25.048/1B) NOT : Projesine göre modüler bölme duvar imalatı yapılacaktır. VIII. KORİDOR : Tesviye tabakası (27.581) + Gre seramik kaplaması 40x40 (26.007/111A) ebatlarında yapılabilir. İç Sıva ( /1 ) + Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Plastik Boya (25.048/1B) Alçı Yoklama (27.528/2) + Plastik badana (25.048/1B) Süpürgelik: Seramik 7 x 20, 7x30, 7x33 ebatlarında yapılabilir. (Döşeme kaplaması ile uyumlu) 2. NORMAL KATI : I MERDİVEN SAHANLIĞI VE KOVASI : Tesviye tabakası (27.581) + 2 cm Renkli mermer kaplama (26.206/A) İç Sıva ( /1 ) + Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Akrilik esaslı (İnce) boya (25.036) 7

8 Saten alçı (27.528/2) + Plastik badana (25.048/1) Merdiven Basamakları: Tesviye tabakası (27.581) + Renkli mermer plaklarla merdiven basamağı (26.622/A) Merdiven Korkuluğu: Paslanmaz çelik korkuluk (MSB.805/A) Süpürgelik: Basamaklarda ve döşemede 7 cm yüksekliğinde döşeme kaplamasına uygun II KAT HOLLERİ : Tesviye tabakası (27.581) + 40X40 Granit seramik kaplama (26.008/060A) İç Sıva ( /1 ) + Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Akrilik esaslı (İnce) boya (25.036) Saten alçı (27.528/2) + Plastik badana (25.048/1B) Süpürgelik: 7 cm yüksekliğinde döşeme kaplamasına uygun III. WC (Erkek ve kadın) : Tesviye tabakası ve şap (27.581/MK /MK) Likit membran veya akrilik sürme su yalıtımı (Özel 4) + Seramik döşeme kaplaması 33x33 ebatlarında. ( /31A)+ Projesinde var ise10x10 cm oynar başlıklı yandan çıkışlı PVC yer süzgeci ( ) Sıva (27.507) + Fayans duvar kaplaması 25x33, ebatlarında. (26.006/087A) (Asma tavanı 10 cm geçecek şekilde) Baskı Çıtalı Asma tavan (Delikli)(23.243/1B) Eşik: 2 cm. kalınlıkta renkli mermer eşik(26.702/a)(mermer yapıştırıcısı ile yapıştırılacak) Not: Su izolasyonu döşemeden duvarlara 30 cm. Çıkarılarak uygulanacaktır. Havalandırma pencerelerinde Plastik menfez (özel-1) imalatı yapılacaktır. IV. HOL : Tesviye tabakası (27.581) + Gre seramik kaplaması 40x40 (26.007/111A) ebatlarında yapılabilir. İç Sıva ( /1 ) + Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Plastik Boya (25.048/1B) Alçı Yoklama (27.528/2) + Plastik badana (25.048/1B) Süpürgelik: Seramik 7 x 20, 7x30, 7x33 ebatlarında yapılabilir. (Döşeme kaplaması ile uyumlu) 8

9 V. ÇAY OCAĞI : Tesviye tabakası (27.581) + Gre seramik kaplaması 40x40 (26.007/111A) ebatlarında yapılabilir. İç Sıva ( /1 ) + Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Plastik Boya (25.048/1B) {Tezgah yeri boyunca duvar, ( 60cm yüksekliğinde fayans kaplanacaktır. )} Alçı Yoklama (27.528/2) + Plastik badana (25.048/1B) Süpürgelik: Seramik 7 X 20, 7x30, 7x33 ebatlarında yapılabilir. (Döşeme kaplaması ile uyumlu) NOT : MDF dolap ve tezgah yapılacaktır. (özel2) VI İMALATHANE : Şap yapılması (27.583/MK) İç Sıva (27.531) + Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Plastik Boya (25.048/1B) Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Plastik Boya (25.048/1B) VII-OFİS, PORSONEL DİNLENME : Tesviye tabakası (27.581) + Laminant parke yapılması (özel5) İç Sıva (27.531) + Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Plastik Boya (25.048/1B) Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Plastik Boya (25.048/1B) NOT : Projesine göre modüler bölme duvar imalatı yapılacaktır. VIII. KORİDOR, GİRİŞ HOLÜ : Tesviye tabakası (27.581) + Gre seramik kaplaması 40x40 (26.007/111A) ebatlarında yapılabilir. İç Sıva ( /1 ) + Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Plastik Boya (25.048/1B) Alçı Yoklama (27.528/2) + Plastik badana (25.048/1B) Süpürgelik: Seramik 7 x 20, 7x30, 7x33 ebatlarında yapılabilir. (Döşeme kaplaması ile uyumlu) ÇATI ARASI KATI : I MERDİVEN SAHANLIĞI VE KOVASI : 9

10 Tesviye tabakası (27.581) + 2 cm Renkli mermer kaplama (26.206/A) İç Sıva ( /1 ) + Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Akrilik esaslı (İnce) boya (25.036) Saten alçı (27.528/2) + Plastik badana (25.048/1) Merdiven Basamakları: Tesviye tabakası (27.581) + Renkli mermer plaklarla merdiven basamağı (26.622/A) Merdiven Korkuluğu: Paslanmaz çelik korkuluk (MSB.805/A) Süpürgelik: Basamaklarda ve döşemede 7 cm yüksekliğinde döşeme kaplamasına uygun II KAT HOLLERİ : Tesviye tabakası (27.581) + 40X40 Granit seramik kaplama (26.008/060A) İç Sıva ( /1 ) + Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Akrilik esaslı (İnce) boya (25.036) Saten alçı (27.528/2) + Plastik badana (25.048/1B) Süpürgelik: 7 cm yüksekliğinde döşeme kaplamasına uygun III. WC (Erkek ve kadın) : Tesviye tabakası ve şap (27.581/MK /MK) + Likit membran veya akrilik sürme su yalıtımı (Özel 4) + Seramik döşeme kaplaması 33x33 ebatlarında. ( /31A)+ Projesinde var ise10x10 cm oynar başlıklı yandan çıkışlı PVC yer süzgeci ( ) Sıva (27.507) + Fayans duvar kaplaması 25x33, ebatlarında. (26.006/087A) (Asma tavanı 10 cm geçecek şekilde) Baskı Çıtalı Asma tavan (Delikli)(23.243/1B) Eşik: 2 cm. kalınlıkta renkli mermer eşik(26.702/a)(mermer yapıştırıcısı ile yapıştırılacak Not: Su izolasyonu döşemeden duvarlara 30 cm. Çıkarılarak uygulanacaktır. Havalandırma pencerelerinde Plastik menfez (özel-1) imalatı yapılacaktır. IV. HOL : 10

11 Tesviye tabakası (27.581) + Gre seramik kaplaması 40x40 (26.007/111A) ebatlarında yapılabilir. İç Sıva ( /1 ) + Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Plastik Boya (25.048/1B) Alçı Yoklama (27.528/2) + Plastik badana (25.048/1B) Süpürgelik: Seramik 7 x 20, 7x30, 7x33 ebatlarında yapılabilir. (Döşeme kaplaması ile uyumlu) V. MEKANİK ODA : Tesviye tabakası (27.581) + Gre seramik kaplaması 40x40 (26.007/111A) ebatlarında yapılabilir. İç Sıva ( /1 ) + Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Plastik Boya (25.048/1B) Alçı Yoklama (27.528/2) + Plastik badana (25.048/1B) Süpürgelik: Seramik 7 X 20, 7x30, 7x33 ebatlarında yapılabilir. (Döşeme kaplaması ile uyumlu) VI 1 NOLU İMALATHANE : Tesviye tabakası (27.581) + Laminant parke yapılması (özel5) İç Sıva (27.531) + Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Plastik Boya (25.048/1B) Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Plastik Boya (25.048/1B) VII 2 NOLU İMALATHANE : Şap yapılması (27.583/MK) İç Sıva (27.531) + Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Plastik Boya (25.048/1B) Saten Alçı Kaplama (27.528/2) + Plastik Boya (25.048/1B) VIII TERAS : Tesviye tabakası (27.581) + Likit membran veya akrilik sürme su yalıtımı (Özel 4) + 40X40 Granit seramik kaplama (26.008/060A) Sıva (27.501) + Akrilik esaslı kalın (grenli) dış cephe boyası (25.034/1) 11

12 X. ÇATI : Projesine göre ahşap oturtma çatı (21.210) + ince membran (18.466/1) (1 kat yapılacaktır) + marsilya tipi kiremit (18.211) + 12 Nolu çinkodan sıva eteği baca kenarı, çatı muayene kapakları +14 nolu çinkodan eğimli çatı deresi yapılması ve yerine konması (24.016) + Köşeli PVC yağmur oluğu (24.064) + Köşeli PVC yağmur iniş borusu ( Son kat tabliye betonu üzerine :Çatı ısı ve ses yalıtım malzemesi; TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları hesabı ile belirlenmiş kalınlıkta mineral yün esaslı, A sınıfı yanmaz, TS 901 e uygun üretilmiş asgari (14) kg/m 3 yoğunlukta, camyünü şilte olacaktır. XI. DIŞ CEPHE : Dış cephe : Projesine göre Aliminyum kompozit dış cephe kaplama yapılacaktır. (özel6) İÇ KAPILAR : Kapı kasaları :Ayarlanabilir ahşap kapı kasası bükme lastik contalı (özel 13). Kapılarda ahşap kör kasa uygulaması yapılacaktır. Kapı Kademeları :Ahşap kapı kanadı(özel11)(mutfak ve Salon Kapıları kum desenli olacak camlı olan kısım çıtalarla bölünerek yapılacaktır) Depolar, jeneratör, Su deposu: Duman sızdırmayacak şekilde Demir kapı olacak ve üzeri yağlı boya ile boyanacaktır ( ) Madeni Aksamlar (Ahşap Doğramada) : 1.sınıf kalite belgeli madeni aksam kullanılacak ve montajı yapılacaktır. Daire giriş, Çatı çıkış ve Sığınak Kapılarına; Silindirli trajlı dış kapı kilidi takılacak. Daire giriş kapıları çift kilitli, ayrıca emniyet kilitli ve 180 açılı dürbünlü olacak. Daire iç kapıları ile Sığınak Lavabo Kapılarına; Geniş tip Gömme iç kapı kilidi takılacak. Banyo ve wc kapılarına; wc tipi kilitli kol ve ayna takılacaktır. Tüm kapılarda, kapı kolu ve aynaları kromajlı veya pirinç olacaktır. Tüm kapı arkalarına,döşemeye veya kapı üstüne monteli lastik başlı tampon takılacaktır. İç kapılara, 2 şer adet, dış kapılara 3 er adet cıvatalı menteşe takılacaktır. Daire giriş kapılarına, kromajlı veya pirinç kapı tokmağı takılacaktır. 6-2.DOĞALGAZ İŞLERİ Ankara Bölge Müdürlüğüne Hizmet Binası inşaatında söz konusu mahallere doğalgaz hattı çekilmesi Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü şirketince yetkilendirilmiş firmalar tarafından yapılacak ve firma doğalgaz hattını Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü nün güncel Evsel ve Küçük Tüketimli Ticari Tesislerde Doğalgaz İç Tesisat Teknik Şartnamesi ne uygun olarak projelendirecek ve yapacaktır. Doğalgaz hattı çekilmesi sırasında gerekli olan delme, kırma, onarım ve doğalgaz hattının kabulüne müteakip boya işleri firma tarafından yerine getirilecektir. 12

13 Doğalgaz hattı Ankara Bölge Müdürlüğüne Hizmet Binasına bitişik olarak konulan servis kutusundan alınıp aşağıda belirtilen doğalgaz yakan cihazlara kadar teknik şartnameye uygun şekilde götürülecektir. 65 KW ( Kcal/h ) 2 adet doğalgazlı hermetik yoğuşmalı tip kombi ( min %107 verim ) Çay ocağı kısmı ( TSE belgeli doğalgaz uyumlu iki demlikli kahveci tip kazan ) Yukarıda belirtilen mahallerin dışında Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından öngörülen yerlerede branşman bırakılacaktır. Yakıcı Cihazlar ve Montajı Sistemin tesisat ve elektrik bağlantıları ilgili gaz kuruluşunun ve cihazların servislerinin şartnamelerine uygun olarak yapılarak, sistem komple çalışır vaziyette teslim edilecektir.(anahtar Teslim) Yapılan iş ve kullanılan malzemeler TSE belgeli ve min. 2 yıl garantili olacaktır.. Firma ısıtma amacı ile kullanılacak olan kombilerin montajını kombi sistemine göre uygun yerlere yapacaktır. Kullanılacak kombi markaları Viessmann, Buderus, Vaillant olacaktır. Yukarıda belirtilen cihazların kullanılacağı mahallere montaj ve devreye alınmaları yetkili servisleri takibinde yapılacaktır. Kombi Sisteminin Tesisata Bağlanması Firma ısıtma tesisatını sisteme uygun olarak dizayn edecek ve bu çerçevede uygun tip ve kapasite değerlerine sahip genleşme tankı, sirkülasyon pompaları, denge kabını teknik kurallara uygun olarak bağlayacaktır. Firma teklifinde ayrıntılı olarak sistemi ve teknik özelliklerini belirtecektir. Isıtma tesisatında kullanılacak boru, armatür ve fittings malzemeler TSE belgeli olacaktır. Borular iki kat antipas boya ile boyanacak ve gerekli armatürler ile beraber çapına uygun kalınlıkta izolasyon uygulaması yapılacaktır. Bu bölümde asgari şartlar belirtilmiş olup firma kombilerin emniyeti için gerekli gördüğü diğer armatür, ventil, flanş v.s. elemanları teklifinde belirtecektir. Kazan dairesinde bulunması gerekli tüm ventil, çekvalf, pislik tutucuları, vanalar, pompa bağlantıları flanşlı tipte olacaktır. Baca ve Havalandırma Firma baca bağlantılarını Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü teknik şartnamesine uygun olarak yapacak ve teklifinde ayrıntılı olarak belirtecektir. Kapsam içerisindeki tüm yakıcı cihazların bulunduğu ortam havalandırması Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü şartnamesine uygun olarak yapılacak ve tüm inşaat v.s. işleri firma tarafından yerine getirilecektir. Kontrol ve Devreye Alınması Bu şartname konusu montaj işleri Trakya Birlik tarafından belirlenecek kontrol elemanlarının nezaretinde yapılacaktır. Ancak herhangi bir işin kontrol elemanlarının nezaretinde yapılmış olması, imalatçı firmanın yüklendiği işi fen, sanat icaplarına şartname, sözleşme şart ve hükümlerine tamamen uygun olarak yapmak hususundaki mecburiyetini ortadan kaldırmaz. Şartname kapsamındaki tüm malzeme ve uygulama işleri firma tarafından gerçekleştirilecek olup Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü onayına müteakip çalışır durumda Trakya Birlik e teslim edilecektir. Garanti: 13

14 İmalatçı firma tarafından yapılacak olan cihaz, tesisat ve malzeme için garanti süresi 2(iki) yıl olacaktır. 6-3.ISITMA TESİSATI ( KALORİFER) İŞLERİ Tüm ısıtma tesisat işleri projesine uyun olarak yapılacak olup Isıtma sistemlerinde kullanılacak radyatörler panel tip ( PKKP ) olacaktır.( Demirdöküm, ECA,Baymak v.b. ) Projeye göre panel boyutlarında piyasada bulunmayan ölçüler bir üst değere tamamlanacaktır. Sistemin yer döşeme boruları oksijen bariyerli olacaktır. Gidiş dönüş kolektörlerinde her peteğin ayrı vanası olacaktır. Tesisatta kullanılacak tüm malzemeler TSE standartlarında olacaktır. Isıtma tesisatı yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda doğalgazla çalışacak şekilde tesis edilecektir 6-4.SIHHİ TESİSAT VE YANGIN TESİSATI İŞLERİ Tüm sıhhi tesisat işleri ve yangın tesisat işleri projesine uyun olarak yapılacak olup ; Sıhhi tesisat ve yangın tesisatında kullanılacak tüm malzemeler TSE belgeli olacak ve renk ve özellikleri Trakya Birlik tarafından belirlenecektir. Pis su tesisatında kullanılacak borular dublex olacak Temiz su tesisatında kullanılacak borular PPRC olacaktır Kullanım suyu ve yangın depoları çelik depo olacaktır. Yangın tesisatı borusu galveniz boru olacaktır. Proje uygulama aşamasında su depolarına otomatik su klorlama cihazının konulması mecburidir ELEKTRİK İŞLERİ 1-) Bina elektrik tesisatı onaylı elektrik projesine uygun olarak yapılacaktır. 2-) Projede belirtilen tesisatların uygulamasında ve kullanılacak ekipmanda aşağıda belirtilen standart ve yönetmenlikler, yetersiz kalması durumunda uluslararası standartlara bilgi için başvurulacaktır. a-iec ve EN Standartları b- Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği. c tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği. d tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği. 14

15 e- Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesi. f- Elektrik Tesislerinde Emniyet Yönetmeliği g tarihli ve sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 3-) Panolar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nın yayınlamış olduğu yönetmelik ve şartname hükümlerine uygun olarak imal edilecektir. Panolar IEC e uygun olacaktır. Pano içinde kullanılacak enerji, sinyal kabloları ile bara izolatör malzemeleri de halojenden arındırılmış tipte olacaktır. Tüm saç panolar, prizler ve armatürler projede belirtildiği gibi topraklı olacaktır. 4-) Panolarda tüm giriş-çıkış koruma ve kontrol ekipmanları ile bağlantı klemensleri projesine uygun şekilde etiketlenecektir. Ayrıca yardımcı (kontrol) devresi kabloları da hazırlanan bağlantı şemasına göre etiketlenecektir. Etiketler silinmez özellikte olacaktır. Kablo işaretlemesinde kullanılan etiketler kolayca sökülemeyecek özellikte olacaktır. Kablo işaretlemesinde üzerine kalemle yazılan yazılar kabul edilmeyecektir. 5-) Çok iletkenli kabloların klemenslere irtibatı için mutlaka kablo pabucu kullanılacaktır. 6-) Pano içi yerleşim planlanırken ileride olabilecek muhtemel ilaveler göz önüne alınarak kablo ve şalt cihazları için en az %25 kullanılabilir rezerv boşluk bırakılacaktır. 7-) Pano içlerinde kullanılan tüm malzemeler Siemens, Schneider, ABB, Moller, Legrand, Weidmüller (sigorta, kaçak akım koruma sigortası, kontaktör, kompanzasyon kondansatörü, vb.) elektrik sayaçları Makel veya Kohler, olacaktır. 8-) Kullanılacak kablolar ve sıva altı bütün tesisat TSE veya uluslararası standartlara uygun malzemeler olacaktır. PVC boru, priz, anahtar, buatlar vb. 9-) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik uyarınca bina içinde kullanılacak tüm kablolar halojenden arındırılmış (halogen free) izoleli ve halojenden arındırılmış dış kılıflı tip olacaktır. 10-) Kullanılacak kablo döşeneceği yerin uzunluğuna uygun yekpare olacak ve hiçbir surette parça parça kablolar eklenerek kullanılmayacaktır. 11-) Kabloların ek yerlerinde en az 5 cm fazlalık bırakılacaktır. 12-) Panolarda gerilim taşıyan çıplak kısımlar rastgele dokunmaya karşı muhafaza altına alınacaktır. 42 Volttan yüksek nominal gerilimlerde izolasyon maddesi ile örtülmüş olmayan bütün kısımlar yükseklikleri 180 cm den az olduğu takdirde rastgele dokunmayı engelleyecek saç tan veya tel kafes vb. gibi malzeme ile yapılmış bölümlerle emniyet altına alınacaktır. 13-) Buatlar zeminden en az 220 cm, prizler 40 cm, anahtarlar 150 cm yükseklikte olacak ve aynı oda ve koridorda bulunan buatların aynı seviyede olmalarına dikkat edilecek. 14-) Elektrik tesisat boruları yatay ve düşey yönelimde tesis edilecek, kesinlikle çapraz geçiş yapılmayacaktır. 15-) Tüm armatürler TSE standartlarına uygun olacaktır. İthal armatürler için ise uluslararası tanınmış standartlara uygunluk aranacaktır. 16-) Aydınlatma priz tesisatı yanında telefon ve data tesisatları ofis mahallerinde bulunacaktır. Proje de belirtilen detaylar aynen uygulanacaktır. 17-) Bunların dışında zikredilmeyen hususlar için TSE,EN,VDE,USE,IEC veyahut benzeri standartların hükümleri esas kabul edilecektir. 15

16 6-6. İNSAN VE YÜK ASANSÖR İŞLERİ Asansör malzemeleri yürürlükte olan Avrupa normlarına ve TSE standartlarına uygun olacaktır. İNSAN ASANSÖRLERİN ÖZELLİKLERİ G E N E L Ö Z E L L İ K L E R Asansör Sayısı Asansörün Cinsi Taşıma Kapasitesi Tahrik şekli Seyir (Anma) Hızı Kumanda Sistemi Acil Kata Getirme Sistemi Kat Adedi Durak Adedi Kuyu Ölçüleri Kuyu Boyu Seyir Mesafesi Makine Dairesi Yeri Güç Gereksinimi : 2 Adet : İnsan Asansörü (Engelli Kullanımına Uygun) : 320 kg.- 4kişi : Kapalı Çevrim VVVF (Kapalı devre Değişken Frekanslı) Kademesiz Hız Kontrollü Elektromanyetik Uyumlu : 1. m/s : Çift düğme çift yön selektif toplama kumandalı, elektronik özel kart dizaynlı, CE belgeli : Olacak : 4 (dört) : 4(dört) : Mevcut kuyu ölçüleri alınacak : Projesine göre : Yaklaşık mt : Kuyu üzerinde : 220/380 Volt 50 Hz. İNSAN ASANSÖRÜ KABİN ÖZELLİKLERİ: Kabin Girişi : Önden Kabin Kaplaması : Nokta Desenli Paslanmaz Çelik Kabin Tavanı : Firma üretimlerinden İdare tarafından seçilecek, Kabin Aksesuarları : Nokta Desenli Paslanmaz Çelik Kabin Aynası : Boy Kabin Kontrol Paneli : Boy Panel (Özürlü Kullanımına Uygun Brail Alfabeli) Kabin Aydınlatması : Endirekt K A B İ N K A P I S I Ö Z E L L İ K L E R İ: Kabin Kapısı : Tam Otomatik, Teleskopik kademeli ve frekans kontrollü Ve CE Belgeli Kabin Kapı Kaplaması : Nokta Desenli Paslanmaz Çelik 16

17 Koruma : Boy Fotosel K A T K A P I L A R I Ö Z E L L İ K L E R İ: Kat Kapısı : Tam Otomatik, Teleskopik kademeli ve frekans kontrollü Ve CE Belgeli Kapı Kasa Kaplaması : Nokta Desenli Paslanmaz Çelik Kapı Kademe Kaplaması : Nokta Desenli Paslanmaz Çelik Kapı Ölçüleri : Projesine göre yapılacaktır YÜK ASANSÖRÜ ÖZELLİKLERİ G E N E L Ö Z E L L İ K L E R Asansör Sayısı Asansörün Cinsi Taşıma Kapasitesi Tahrik şekli Seyir (Anma) Hızı Kumanda Sistemi Kat Adedi Durak Adedi Kuyu Ölçüleri Kuyu Boyu Seyir Mesafesi Makine Dairesi Yeri Güç Gereksinimi : 1 Adet : Yük asansörü : 1275 kg : Kapalı Çevrim VVVF (Kapalı devre Değişken Frekanslı) Kademesiz Hız Kontrollü Elektromanyetik Uyumlu : 0.63 m/s : Çağır- gönder düğmeli, elektronik özel kart dizaynlı, CE belgeli : 4 (dört) : 2 (iki) : Mevcut kuyu ölçüleri alınacak : Projesine göre : Yaklaşık 3.40 mt : Kuyu üzerinde : 220/380 Volt 50 Hz. YÜK ASANSÖRÜ KABİN ÖZELLİKLERİ: Kabin Girişi Kabin Kaplaması Kabin Tavanı Kabin Aksesuarları Kabin Aydınlatması : Projeye göre zemin katta önden bodrum kat arkadan : Nokta Desenli Paslanmaz Çelik : Firma üretimlerinden İdare tarafından seçilecek, : Nokta Desenli Paslanmaz Çe : Endirekt K A B İ N K A P I S I Ö Z E L L İ K L E R İ: Kabin Kapıları ekteki projeye göre, karşılıklı 2 adet olacaktır. Tam Otomatik, Teleskopik kademeli ve frekans kontrollü CE Belgeli Kabin Kapı Kaplaması : Nokta Desenli Paslanmaz Çelik Koruma : Boy Fotosel K A T K A P I L A R I Ö Z E L L İ K L E R İ: Kat Kapısı : Tam Otomatik, Teleskopik kademeli ve frekans kontrollü Ve CE Belgeli Kapı Kasa Kaplaması : Nokta Desenli Paslanmaz Çelik Kapı Kademe Kaplaması : Nokta Desenli Paslanmaz Çelik 17

18 Kapı Ölçüleri : Projesine göre yapılacaktır İnsan Asansörleri ve Yük Asansörü Genel Ortak Özellikleri TAHRİK SİSTEMİ Kademesiz hız ayarlı tahrik ünitesi Tahrik sisteminde dişli grubu bulunacaktır. Kabin redüktör miline direk bağlanmış kasnağa sarılı çelik halat ile hareket ettirilecektir. Kullanılacak tahrik motoru asansör teknolojisine uygun tarzda imal edilmiş 3 fazlı asenkron motor olacaktır. Motorun aşırı ısınmasına karşı korunması için, sargı içine yerleştirilmiş termo elemanlar bulunacaktır. Motor ile aynı mil üzerinde imal edilmiş ve motor ile müşterek gövdeli ikinci bir fren makinası ile asansörün duruşunda kademesiz hız düşüşü sağlanacaktır. Bu fren makinesinin momenti yola bağlı olarak ve istenilen duruş eğrisini sağlayacak şekilde bir elektronik kontrol devresinden beslenecektir. Sistemde bulunan mekanik fren esas olarak motoru sükunette tutma görevini görecektir. Ancak motor hareket halinde iken sistemdeki akımın kesilmesi halinde bu fren motoru tam yükte durduracak kadar güçlü olacaktır. Frenin tutma kuvveti ayarlanabilir tipte olacaktır. Ayrıca sistemde frenin açık veya kapalı olduğunu kumanda sistemine bildiren kontaklar bulunmalıdır. Fren sisteminde bulunan balatalar kolay değişen tipte olacaktır. Ayrıca frenin elle açılması için bir düzenek bulunmalıdır. Makine-motor gurubu, yüksek verimli olacaktır. Kademesiz hız sistemi frekans kontrollü ve Batı Avrupa menşeli olacaktır. Tahrik sistemi Tahrik sisteminin tahrik tekerleği çelik dökümden imal edilmiş olacaktır. Halatların kırılmaması için tahrik kasnağının çapı halat çapının 40 mislinden küçük olmayacaktır. Halat sarılma açısı, kasnak oluk şekli, halat sayısı ve çapı ilgili standartlardaki hesaplara uygun olarak seçilecektir. Tahrik kasnağının makine mili üstünde oynamaması için aralarında sıkı birleşme sağlanacak, emniyet için kama kullanılacaktır. Saptırma kasnakları Halatların çabuk kırılmaması için saptırma kasnaklarının çapı halat çapının 40 mislinden küçük olmayacaktır. Saptırma kasnakları pik dökümden ve mile yataklama usulü ile tespit edilecektir. Saptırma kasnaklarının rulmanları kolay değiştirilmeye imkan verecek şekilde imal edilecek ve yerleştirmede halatların kabin ve ağırlığa inişi tam düşey olacaktır. Makine-motor grubu şasesi Makine motor grubunun oturduğu kısım çelik şaseden imal edilecektir. Saptırma kasnağı da bu şaseye askılama yatakları ile monte edilecektir. Makine motorun şaseye söküp takılması kolay olacaktır. Şase profillerden yapıldığı takdirde birleşim yerindeki kaynaklar mukavim olacaktır. Makine motor ve saptırma kasnağı, şaseye civatalarla direkt olarak bağlanacak ancak şase ile beton ayaklar arasında izolasyon yapılacaktır. İzolasyon şekli Makine şasesiyle beton ayaklar arasına titreşimi önleyici lastik takozlar konulacaktır. Lastik takozlar ezilmeye karşı mukavim olacaktır. Şase ile beton ayakların birbirine bağlantısı sırasında izolasyon özelliği bozulmayacaktır. HIZ REGÜLATÖRÜ 18

19 CE sertifikalı olacaktır. Hız regülatörü merkezkaç kuvvet teorisine göre imal edilecektir. Regülatörün dönme hızı normal çalışmadaki hızın 1,40 misline çıktığı zaman sistem kilitlenecek ve dönmeyecektir. Bu kilitleme mekanik bir şekilde gerçekleşecek olup kilidin açılıp normal hale getirilmesi ancak elle yapılacak bir müdahaleyle mümkün olacaktır. Kilitleme esnasında asansörün akımını kesecek bir kontak da bulunacaktır. Regülatör, her iki yöndeki aşırı hızlanma durumunda da devreye girecektir. Hız regülatörü alt tekerleği gergi tertibatında halat gevşediği zaman asansörün hareketini engelleyen bir kontak da bulunacaktır. KABİN RAYLARI Özellikleri Kabin rayları, kabinde sarsıntı, sallantı titreşim ve sıkışmaya imkan vermeyecek nitelikte imal edilmiş olacaktır. Raylar TS veya Avrupa menşei ülke normlarına uygun malzemeden soğuk çekme yöntemiyle imal edilmiş olacak, özellikle rayın çalışma yüzeyleri en ufak bir bozukluğa haiz olmayacaktır. Tesbit şekli Rayın raya tesbit şekli: Rayların birleşme noktalarında bağlantı en iyi şekilde sağlanacak ve geçişlerde çıkıntı olmaması için rayların ek yerlerinde erkek ve dişi merkezlemeler olacaktır. Raylar bağlantı noktalarında ara parçayla birbirlerine civatalarla bağlanacak olup, ray ek yerleri karşılıklı raylarda aynı seviyede yapılmayacaktır. Rayın mesnete tespit şekli: Raylar duvarlara mesnetlerle tesbit edilecektir. Rayın mesnete tesbit şekli rijit olmayıp tırnaklar sayesinde dikey istikamette kayan tipte olacaktır. Ray tırnakları ısı değişiminde kaymayı kolaylaştırmak için ray ile tırnaklar ve mesnetler arası montaj esnasında yağlanacaktır. Rayın asansör kuyusuna tespit şekli: Raylar asansör kuyusunda ya zemine oturtulacak veya kuyu tavanına asılacaktır. Raylara aynı zamanda hem asma hemde oturtma sistemi yapılmayacaktır. Rayların asılma ve oturtma şekli binanın statik durumuna göre belirlenecek ve bağlantılar TSE normlarına uygun şekilde yapılacaktır. Ray ebadı ve hesap şekli: Ray ebatları TSE normlarına uygun kesitlerde seçilecektir. Ray kesitlerinin hesabında asılı raylarda çekmeye, zemine oturmuş raylarda ise flambaja göre hesap yapılacak ve kesit tayin edilecektir. Ray hesabı sonucunda bulunan kesit daha küçük çıksa bile, insan asansöründe 70 x 70 x 9 mm den az olmayacaktır. Ray mesnetleme mesafeleri ve hesabı: Ray mesnetleme mesafelerinin hesabı oturtma veya asma raya göre hangisi seçilmişse TS normlarına göre yapılacak ve hesap daha fazla çıksa dahi mesnetleme mesafesi 2 m den fazla olmayacaktır. KARŞI AĞIRLIK RAYLARI Özellikleri Kabin rayları, kabinde sarsıntı, sallantı titreşim ve sıkışmaya imkan vermeyecek nitelikte imal edilmiş olacaktır. Raylar TSE veya Avrupa menşei ülke normlarına uygun malzemeden soğuk çekme yöntemiyle imal edilmiş olacak, özellikle rayın çalışma yüzeyleri en ufak bir bozukluğa haiz olmayacaktır. Tesbit şekli 19

20 Rayın raya tesbit şekli: Rayların birleşme noktalarında bağlantı en iyi şekilde sağlanacak ve geçişlerde çıkıntı olmaması için rayların ek yerlerinde erkek ve dişi merkezlemeler olacaktır. Raylar bağlantı noktalarında ara parçayla birbirlerine civatalarla bağlanacak olup, ray ek yerleri karşılıklı raylarda aynı seviyede yapılmayacaktır. Rayın mesnete tespit şekli: Raylar duvarlara mesnetlerle tesbit edilecektir. Rayın mesnete tesbit şekli rijit olmayıp tırnaklar sayesinde dikey istikamette kayan tipte olacaktır. Ray tırnakları ısı değişiminde kaymayı kolaylaştırmak için ray ile tırnaklar ve mesnetler arası montaj esnasında yağlanacaktır. Rayın asansör kuyusuna tespit şekli: Raylar asansör kuyusunda ya zemine oturtulacak veya kuyu tavanına asılacaktır. Raylara aynı zamanda hem asma hemde oturtma sistemi yapılmayacaktır. Rayların asılma ve oturtma şekli binanın statik durumuna göre belirlenecek ve bağlantılar TSE normlarına uygun şekilde yapılacaktır. Ray ebadı ve hesap şekli: Ray ebatları TSE normlarına uygun kesitlerde seçilecektir. Ray kesitlerinin hesabında asılı raylarda çekmeye, zemine oturmuş raylarda ise flambaja göre hesap yapılacak ve kesit tayin edilecektir. Ray hesabı sonucunda bulunan kesit daha küçük çıksa bile, insan asansöründe 70 x 70 x 9 mm den az olmayacaktır. Ray mesnetleme mesafeleri ve hesabı: Ray mesnetleme mesafelerinin hesabı oturtma veya asma raya göre hangisi seçilmişse TS normlarına göre yapılacak ve hesap daha fazla çıksa dahi mesnetleme mesafesi 2 m den fazla olmayacaktır. MESNETLER Mesnetlerin ebat tespitindeki esaslar: Kabin ray mesnetlerinde ebat tespit esası: Kabin içinde işletmede olması gereken en gayri müsait yüklemeye göre ve kabinin mesnede en çok yük gelecek durumda bulunması hali için mesnede gelecek yük hesap edilecektir. Mesnet, yükün kendisine uygulandığı nokta ile binaya bağlandığı nokta arasında maruz kalacağı zorlama durumunda mukavim olacak şekilde hesaplanacaktır. Mesnet ebadının mukavemet yönünde yapılan bu ebatlandırmanın dışında asansör kuyusundaki şakülsüzlükten oluşacak boyut değişikleri de dikkate alınacaktır. Karşı ağırlık ray mesnetlerinde ebat tespit esası: Kabin ray mesnetlerinde ebat tespit esasına göre alınacaktır. Mesnetlerin beton perdeye ve birbirine tespit şekli:(ray arkası mesafe yeterli ise) mesnetlerin beton perdeye tespiti mutlaka 2 parçalı olarak yapılacaktır. Birinci parça en az iki adet mukavim çelik dübelle betona tespit edilecek, 2 inci parça, birinci parçaya ve raya cıvata ve tırnaklarla bağlanacaktır. Bu parçanın betona tespit edilen yerleri ayarlanabilir tipte olacaktır. Bu ayar, 3 yönde yapılabilmeli ve bağlantılarda en az düzeyde kaynak kullanılmalıdır. KAT KAPILARI Kapı Tipi Kapılar 90 dakika süre ile yangına karşı dayanıklılık sertifikasına (DIN 15309) sahip olacaktır. Kapı kademelerinin malzemesi: Kat Kapı kademelerinin taşlanmış nokta desenli paslanmaz çelik sac olacaktır. Otomatik Kapı kademelerinin camsız olacaktır. Kapı kasalarının ayrıca yük taşıyan kısımlarında gerekli takviyeler yapılacaktır. 20

Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı - Bakım Talimatları için Kurallar b) Yönetmelikler: RESMİ GAZETE YAYIN TARİHİ AÇIKLAMA

Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı - Bakım Talimatları için Kurallar b) Yönetmelikler: RESMİ GAZETE YAYIN TARİHİ AÇIKLAMA ASANSÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 - GENEL işindeki.. adet asansörün yapımına ilişkin şartnamedir. 1.2 - UYULMASI ZORUNLU STANDARTLAR, YÖNETMELİKLER ve ŞARTNAMELER Aşağıda belirtilen yerel Standart ve Yönetmeliklerin

Detaylı

İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP)

İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP) ZEMİN KAT VE NORMAL KATLAR I. SALON İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP) Döşeme : Tesviye tabakası (27.581) + Şap (27.583) + Laminant parke (Özel 16)+Koridor birleşimlerine metal kot profili Duvar

Detaylı

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün IV- ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ BÖLÜM 1 Genel Esaslar 1.1 Kapsam Bu Genel Teknik Şartname, özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda olması gereken

Detaylı

SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05)

SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 8033-TU SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

İTİMAT ASANSÖR YAK.İNŞ. VE NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ELEKTRİK MOTORLU İNSAN ASANSÖRÜ KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU

İTİMAT ASANSÖR YAK.İNŞ. VE NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ELEKTRİK MOTORLU İNSAN ASANSÖRÜ KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU İTİMAT ASANSÖR YAK.İNŞ. VE NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ELEKTRİK MOTORLU İNSAN ASANSÖRÜ KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU İTİMAT 2012 İTİMAT ASANSÖR.TM.TD.70.Rev.00 Sayfa 1 / 23 İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. AMAÇ ve

Detaylı

KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ

KONUT İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ 1 14/10/2008 ONAY 0 20/01/2006 C 19/01/2006 ONAY B 08/01/2006 Ş.İ. A 07/01/2006 Ş.İ. REV TARİH TANIM Ö.KURT E.DUMAN B.YANDIMATA F.İLTİR HAZIRLAYAN KONTROL ONAY ONAY İZMİRGAZ İZMİRGAZ PROKON KONTROL FİRMASI

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖN PROTOKOL

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖN PROTOKOL T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖN PROTOKOL (15 yıla kadar bina kiralanması genel ve teknik şartları, değerlendirme kriterleri, ön protokol ve kira sözleşmesi ) 2015 1/22 T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Detaylı

ÖN PROTOKOL. Karatay İlçesi. Mahallesi pafta, ada,.. parsel nolu

ÖN PROTOKOL. Karatay İlçesi. Mahallesi pafta, ada,.. parsel nolu ÖN PROTOKOL Karatay İlçesi. Mahallesi pafta, ada,.. parsel nolu m 2 lik gayrimenkulün hissedarları olarak hissemi. daire karşılığında Karatay Belediyesine vermeyi kabul ediyoruz. 1: Bu ön anlaşmaya göre

Detaylı

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R TS 2510 (Nisan 1977) TS 11386 (Nisan 1994) Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları III- MAKİNE TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 Kapsam

Detaylı

S.S.ANTALYA PALM CİTY KONAKLARI ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ TARAFINDAN YAPTIRILACAK VİLLA VE DAİRELERİN İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİDİR.

S.S.ANTALYA PALM CİTY KONAKLARI ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ TARAFINDAN YAPTIRILACAK VİLLA VE DAİRELERİN İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİDİR. S.S.ANTALYA PALM CİTY KONAKLARI ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ TARAFINDAN YAPTIRILACAK VİLLA VE DAİRELERİN İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİDİR. İŞİN KONUSU : Birinci etap olarak DöşemealtI 654 ada 1 parselde yapılması

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEKNİK ŞARTNAME AMAÇ KAPSAM 1. TANIMLAR 2. Gaz Teslim Noktası 3. Malzeme Seçimi 4. Borulama ve yerleştirme kuralları

İÇİNDEKİLER TEKNİK ŞARTNAME AMAÇ KAPSAM 1. TANIMLAR 2. Gaz Teslim Noktası 3. Malzeme Seçimi 4. Borulama ve yerleştirme kuralları İÇİNDEKİLER TEKNİK ŞARTNAME AMAÇ... 4 KAPSAM... 4 1. TANIMLAR... 4 2. Gaz Teslim Noktası... 8 2.1. Servis kutusu ve regülatör tipleri... 9 3. Malzeme Seçimi... 9 4. Borulama ve yerleştirme kuralları...

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) EIB-WB4-YAPIM-33 ZEYİLNAME NO: 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP) EĞİTİM

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2014 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR Dernek : Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü İstekli : Tadilat

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Gençlik ve Spor Genel

Detaylı

İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ

İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ KİRACI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Giriş 1.1. Hoş geldiniz 1.2. Bu Teknik Şartname neden okunmalı? 1.3. Teknik Şartnameyi nasıl kullanmalıyım? 1.4. Terimler ve Tanımlar

Detaylı

İNŞAAT İŞLERİ. Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı. Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü. Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi.

İNŞAAT İŞLERİ. Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı. Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü. Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi. İNŞAAT İŞLERİ 0 Yeni Şartname Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü REV. AÇIKLAMA HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN 01.10.2013 00

Detaylı

Mobil Mutfak Teknik Şartnamesi

Mobil Mutfak Teknik Şartnamesi TÜRKKIZILAYI Mobil Mutfak Teknik Şartnamesi 1. KONU 1.1 Bu teknik Şartname Türk Kızılayı nın olası afet ve acil durumlarda beslenme hizmet kapasitesini arttırmak üzere alınacak Mobil Mutfak ta kullanılacak

Detaylı

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname 2012 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI T.C. Maliye Bakanlığı Dikmen Kampüsü N Blok 06100 Çankaya, ANKARA ĠÇĠNDEKĠLER 1 GİRİŞ... 5 2 TANIM ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 6 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6 1.1 İşin Kapsamı... 6 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 1.3 Uygulanabilir Standartlar-Yönetmelikler-Mevzuatlar... 7 1.4 Ölçü Birimleri... 7 1.5 Toleranslar...

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2012 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci bir enerji kaynağının kullanımının her geçen gün daha da yaygınlaşıyor olması, insanımız ve ülkemiz için sevindirici

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2013 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI

KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI ÖNSÖZ Ekolojik dengenin korunması için kullanılan enerji kaynaklarının çevresel etkilere önem verilmesi gerekliliği, bilinçli bir

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1. 1.1 İşin Kapsamı... 1. 1.2 İlgili Dökümanlar... 1. 1.3 Şantiye Tesisleri... 1

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1. 1.1 İşin Kapsamı... 1. 1.2 İlgili Dökümanlar... 1. 1.3 Şantiye Tesisleri... 1 İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1 1.1 İşin Kapsamı... 1 1.2 İlgili Dökümanlar... 1 1.3 Şantiye Tesisleri... 1 1.4 Uygulanacak Standartlar... 1 1.5 Markalama ve İsim Plakaları... 2 1.6 Projelendirme...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Savunma Sekreterliği MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Savunma Sekreterliği MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Savunma Sekreterliği MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi ANKARA 2009 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Savunma Sekreterliği

Detaylı

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları,

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları, Asansör Yönetmeliği Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İmar Kanunu ve buna bağlı imar yönetmeliklerine

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ NİSAN, 1996 2013 REVİZE ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM

Detaylı

AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN)

AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN) AGDAŞ İÇ TESİSAT DOĞALGAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ (BİNALAR İÇİN) İTS001 YAYIN TARİHİ: 01/11/2004 /REV:4 / REV TAR.16.09.2013 SAYFA NO: 1 / 71 İÇİNDEKİLER Ekler listesi....3 Şekiller Listesi ve Çizelgeler Listesi...4

Detaylı

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE ANKARA 2013 (BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR) II T.C MİLLÎ SAVUNMA

Detaylı