NEUZUGÄNGE BIBLIOTHEK 2013

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NEUZUGÄNGE BIBLIOTHEK 2013"

Transkript

1 AR AR 147 AR 148 AR 149 AR 150 AR 151 AR 152 AR 153 AR 154 AR 155 Armenica T'êodik; Malhasyan, Sirvart; İncidüzen, Arlet (2012): Baskı ve harf. Ermeni matbaacılık tarihi. 1. Aufl. İstanbul: Birzamanlar Yayıncılık. Manok, Yervant Baret; Uslu, Mehmet Fatih (2013): Doğu ile batı arasında San Lazzaro Sahnesi. Ermeni Mıkhitarist Manastırı ve ilk Türkçe tiyatro oyunları. 1. Aufl. İstanbul: BGST Dpir, Pagtasar (1867): Sowrb Grigor Lowsaworič'in êvvêlintên axẹrẹnaték' olan t'arixi ve êrmêni millet'inin tini isaviyê ilê šafk'lanmasẹ pêyanẹntê. Gowts Šerif: Êrmêni Mar Eagowp Manast'ẹrẹn Pasmaxanêsintê. P'êyġampêrlerin êomiwrlêrinin nagliyêt'lêri. Aziz k'it'aplarta powlowntowġow kipi (1854). İst'ampolta: A.P. Čẹrčẹlẹn pasmaxanêsintê. Aṙakelean, Karapet Vargapet (1898): K'awaran čanlarẹnẹn eartẹmẹna sownowlmowš noyember ayẹ. [Ankara]: Y. T'ôlayean Matp'aasẹ. Pêrahin-i hagigat'. Sowal čêvap t'êrt'ipintê ashapẹ agl ow insafa xit'apên eazẹlmẹš olowp hêr atêm iǰiwn ġayêt'le mowhimm mêvattẹ havi tir (1882). İst'anpol: Mat'paa-i Aramean. Êmmanowêlean, Pôġos Vargapet (1880): Ilm-i ilahi. Mowxt'asar Astowacabanowt'iwn. Ist'anpôl: T'pxane-i Karapet G. Piperean. Montepin, avier de (1876): Bariz pat'aghanêlêri. Asit'anê [İstanbul]: K'irišc ean Pôġos T'apxaanesi. T'êvarixi tin vê k'ilisêi mêsihiyê. Amêrigan misionêrlêrin êmr vê sahapêt'i ile t'êêlif olownmowš towr (1872). Ist'anpôl: Mat'paai Aramean. AR 156 Montepin, avier de (1890): Gayım valitê, 1. gẹsm. Ašg ow mowhappet' hik'eaeêsi. [İstanbul]: Y. T'ôlayean Mat'paasẹ. AR 157 AR 158 AR 159 AR 160 AR 161 AR 162 AR 163 AR 164 AR 165 AU AU 20 AU 21 AU 22 AU 23 AU 24 AU 25 Sue, Eugène ( ): Serseri eahowti. St'anpôl: K. Pipêrean Mat'paasẹ. Sêfêrean, A. G. (1927): Miwnt'êxap rowhani ilahilêr. Ẹntrowac hogewor erger ew šarakanner. Halêp: [s.n.]. Karaca, Birsen (2001): Ermeni edebiyatı seçkisi. 1. Aufl. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı. Zekiyan, Boğos Levon (2013): Venedik'ten İstanbul'a modern Ermeni tiyatrosunun ilk adımları. Ermeni Rönesansı ve Mıkhitaristlerin tiyatro faaliyetleri. 1. Aufl. Beyoǧlu/İstanbul: BGST Akinean, Ara; Yarman, Arsen (2013): Sultan II. Mahmud ve Kazaz Artin Amira. İstanbul: Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Kültür Zohrab, Krikor (2001): Öyküler. İstanbul: Aras Yayıncılık. Surmelian, Leon Z. (2013): Soruyorum size hanımlar ve beyler. Roman. İstanbul: Aras. Bardakjian, Kevork B. (2013): Modern Ermeni edebiyatı. İstanbul: Aras. Baronyan, Hagop (2013): Baronyan oyunları. Bağdasar Ağpar ve Haşmetlü dilenciler. 1. Aufl. İstanbul: BGST Audiovisuelles Material Örtülü, Cenk (2010): İşkenceyi gördük. İstanbul: Asifilm. İşbilen, Tahsin (2012): İzmir 1922 Belgesel film: İzmir yangını. İzmir: İzmir Büyükşehir Belediyesi. Yazman, Ahmet Turgut (2010): Göbeklitepe. Dünya'nın ilk tapınağı. Şahin, Özay; Greve, Martin (2012): Erfahrungsaustausch Deutsch-Türkischer Musiktherapie. Istanbul: Orient-Institut Istanbul. Şahin, Özay; Greve, Martin (2012): Türk Alman Müzik Terapi Tecrübelerinin Paylaşımı. Istanbul: Orient- Institut Istanbul. Dündar, Can; Sevgili, Soner; Arat, Tannur (1999): Sine-i millet. Ilk meclis. İstanbul: Milliyet 1

2 AU 26 AU 27 AU 29 BI BI 324 BI 325 BI 326 Shaw, Stanford J. (2002): From empire to republic. The Turkish war of national liberation A documentary study. Ankara: Turkish Historical Society. Azem, İmre (2012): Ekümenopolis. Ucu olmayan şehir = City without limits. İstanbul: Tiglon. Küçük, Özkan (2005): Nohutlu pilav = Pîlava binok = Rice with chick peas. İstanbul: Mezopotamya Sinema. Bibliographien Landau, Jacob M. (2013): Bibliography of published works. Jerusalem: Graphit Press. Binark, İsmet (1995): Bosna-Hersek bibliyografyası = A bibliography of Bosnia-Herzegovina. Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü. Grannes, Alf (1994): Opyt bibliografii sovetskoj chudozestvennoj literatury na krimskotatarskom jazyke s pervych izdanij v ssylkd po konca sovetskogo perioda ( ). Bergen: Bergenskij universitet. BI 327 Venkova-Ilieva, Liljana (1978): Rusko-turskata vojna i osvoboždenieto na Bŭlgarija : bibliografija. Sofija: Voenno Izd. BI 328 Tetik Işık, Seher; Uslu, Recep (2013): Müzik bibliyografyası. Yabancı dil yayınlar = Music bibliography : related to Turkey, Balkan, Middle East, Northern Africa focused on Turkish music. Books and journals and foreign languages. 1. Aufl. İstanbul: Pan Yayıncılık. BI 329 BI 330 BI 331 Fisch, Michael (2013): Umm-al-kitâb. Ein kommentiertes Verzeichnis deutschsprachiger Koran-Ausgaben von 1543 bis 2013 ; 470 Jahre europäisch-abendländische Koran-Rezeption. 1. Aufl. Berlin: Schiler. Bulgaristan'da Türk basını (1980). [Ankara]: [Basın Yayın Genel Müdürlüğü]. Yıldırım, Hüseyin (1997): Türk Donanma Cemiyeti (Vakfı) Türk Deniz Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ve Derya Dergisi dizini. Ankara: Dz.K.K.lığı Karargah Basımevi. BI 332 Ağuiçenoğlu, Hüseyin; Adam, Volker (2004): Die turko-tatarische Presse der Dobrudscha Annotierter Katalog. Frankfurt am Main: Lang. BI 333 BI 335 BI 336 BI 337 BI 338 BI 339 BK İşli, Emin Nedret (2012): İstanbul'un 100 kitabı. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Çelik, Kasım (2004): Yapı Kredi Bir bibliyografya denemesi: 1. kitaptan kitaba. İstanbul: Yapı Kredi Solak, Fahri (2007): Türkistan ve Kafkasya bibliyografyası. İstanbul: TDBB Türk Dünyası Belediyeler Birliği. Turan, Fikret (2000): The Crimean War, A bibliography of monographs. Istanbul: Isis Press. Çınar, Ergun (2010): İstanbul'un 100 süreli yayını. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Perk, Haluk; Paksoy, İsmail Günay (2012): İstanbul'un 100 gazetesi. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Kataloge BK 167 Duman, Hasan (1986): İstanbul kütüphaneleri Arap harfli süreli yayınlar toplu kataloğu = Union catalogue of the periodicals in Arabic script in the libraries of Istanbul. Istanbul: [s.n]. BK 169 BK 170 BK 171 Görür, Hüseyin ( ): Osmanlı-Rus Harbi ( ) kolleksiyonu kataloğu, v. 1, 3, 4, 7. Ankara: Genelkurmay Basımevi. 47. Internationale Frankfurter Buchmesse. Türkei (1995). Ankara: Ministerium für Kultur der Türkischen Republik Direktorat der Publikationsabteilung. İstanbul Ticaret Odası (2012): İstanbul Ticaret Odası yayın kataloğu İstanbul: İstanbul Ticaret Odası. 2

3 FE FE 215 FE 216 FE 217 FE 218 FE 219 FE 220 Festschriften Cihangir, Erol; İrevanlı, Sevil (2012): Atilla Jorma armağanı. 1. Aufl. İstanbul: Doğu Kütüphanesi. Alkan, Mehmet Ö. (2006): Prof. Dr. Bülent Tanör armağanı. 1. Aufl. İstanbul: Oğlak Yayıncılık. Emecen, Feridun M. (2013): Osmanlı'nın izinde Prof. Dr. Mehmet İpşirli armağanı. 1. Aufl. İstanbul: Timaş. Seyirci, Musa (1994): Antalya Müzesi kurucusu Süleyman Fikri Erten armağanı. Antalya: Antalya Müzesi. Ülker, Mustafa Birol (2012): Yavuz Argıt armağanı. 2. Aufl. [Kocaeli]: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi. Zeki Kuneralp : a tribute by friends and family (1998). İstanbul: İsis. FE 221 Reindl-Kiel, Hedda; Kenan, Seyfi (2013): Deutsch-türkische Begegnungen : Festschrift für Kemal Beydilli = Alman Türk tesadüfleri : Kemal Beydilli'ye armağan. Berlin: EB-Verl. FE 222 FE 224 FE 225 FE 226 FE 227 FE 228 GEb GEb 271 GEb 272 GEb 273 GEb 274 GEb 275 GEb 276 GEb 277 GEb 278 GEb 279 GEb 280 Clayer, Nathalie; Kaynar, Erdal (2013): Penser, agir et vivre dans l'empire ottoman et en Turquie. Études réunies pour François Georgeon. Paris: Peeters. Kolobos, Elias (2007): The Ottoman Empire, the Balkans, the Greek lands. Toward a social and economic history. Studies in honor of John C. Alexander. 1. Aufl. Istanbul: Isis Press. Miyasoğlu, Mustafa (2012): Ahmet Midhat Efendi armağanı. İstanbul: Beykoz Belediyesi Kültür Närimanoğlu, Kamil Veli; Aliyeva, Minara (2013): Edhem Rahimoğlu Tenişev ( ). Doğumunun 90. yılına armağan. 1. Aufl. Ankara: Türk Dil Kurumu Brunner, Rainer (2002): Islamstudien ohne Ende. Festschrift für Werner Ende zum 65. Geburtstag. Würzburg: Ergon-Verl. Žumakunova, Gülzura (2013): Bübüyna Oruzbayeva armağanı. 1. Aufl. Ankara: Türk Dil Kurumu. Geschichte: Balkantürken/Zypern Vırmiça, Raif (1996): Prizren camileri. Prizren: Türk Demokratik Birliği Demiryürek, Mehmet (2005): İngiliz devrinde Kıbrıs'ta eşkıyalar ve devlet ( ). İstanbul: Deniz Plaza Yayınevi. Acaroğlu, M. Türker (1999): Bulgaristan Türkleri üzerine araştırmalar. Ankara: Kültür Bakanlığı Eren, Halit (1997): Batı Trakya Türkleri. İstanbul: Eren. Özsoy, Ali (2012): Balkanlar'da Türk soykırımı. 1. Aufl. İstanbul: İleri Yorulmaz, Hüseyin (2007): Osmanlı'nın batı yakası. Bosna. 1. Aufl. İstanbul: 3F Yayınevi. Galip, Salahaddin (1998): Batı Trakya'da yazabildiklerimden 1. Aufl. İstanbul: Kastaş Yayınevi. Toğrol, Beğlân (1991): Direniş. Bulgaristan Türklerinin 114 yıllık onur mücadelesinin karşılaştırmalı psikolojik incelemesi. İstanbul: Selbstverlg. des Autors. Vırmiça, Raif (1997): Priştine camileri. Prizren: [s.n.]. Kalafat, Yaşar (1994): Makedonya Türkleri (Türkmenler, Torbeşler/Türkbaş, Çenkeriler ve Yörükler) arasında yaşayan halk inançları. İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı. GEb 281 Şimşir, Bilâl N. (1966): Contribution à l'histoire des populations turques en Bulgarie ( ). Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü. GEb 282 GEb 283 Çavuşoğlu, Halim (1993): Balkanlar'da Pomak Türkleri. Tarih ve sosyo-kültürel yapı. 1. Aufl. Ankara: Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı. Željazkova, Antonina L. (1997): Relations of compatibility and incompatibility between Christians and Muslims in Bulgaria. Sofia: International Centre for Minority Studies and Intercultural Relations' Foundation. 3

4 GEb 284 GEb 285 GEb 286 GEb 287 GEb 288 GEb 289 GEb 290 GEb 291 GEb 292 GEb 293 GEb 294 GEb 295 GEb 296 GEb 297 GEb 298 GEb 299 GEb 300 GEb 305 GEb 307 GEb 308 GEb 309 GEh GEh 140 GEh 141 GEh 142 GEh 143 GEi GEi 502 Berber, Engin (2002): Rumeli'den İzmir'e yitik yaşamların izinde. İzmir: İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını. Malcolm, Noel (1998): Kosovo. A short history. London: Papermac. Danova, Nadja Christova (2007): Istorijata i knigite kato prijatelstvo. Sbornik v pamet na Mitko Lačev. Unter Mitarbeit von Mitko Iliev Lačev. 1. Aufl. Sofija: Izdat. Gutenberg. Özgüç, Âdil (1974): Batı Trakya Türkleri. İstanbul: Kutluğ Baymak, Osman (2012): Kosova'da tarikatlar ve tekkeler. 1. Aufl. Prizren: Bay Koro, Bedrettin (2011): Kosova Türkçe eğitiminde gelişmeler. 1. Aufl. Prizren: Türk Öğretmenler Derneği Türbedar, Erhan (2003): Balkan Türkleri. Balkanlar'da Türk varlığı. Ankara: Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi yayınları. Recepoğlu, Altay Suroy (2001): Kosova'da Türk kültürü veya Türkçe düşünmek. 1. Aufl. Ankara. Akarslan, Mediha (1993): Bosna-Hersek ve Türkiye. Çemberlitaş, İstanbul: Ağaç Yayıncılık. Yıldız, Zekeriya (1993): Geçmişten günümüze Bosna Hersek. Yenibosna, İstanbul: Yeni Asya Şimşir, Bilâl N. ( ): The Turks of Bulgaria in international fora. Documents, v Ankara: Türkish Historical Society. Ekrem, Mehmet Ali; Lajos, Demény (1994): Din istoria turcilor dobrogeni. Bucureşti: Editura Kriterion. Pezo, Edvin (2013): Zwangsmigration in Friedenszeiten? München, Jena: Oldenbourg. Cyprus and the European Union: the Turkish Cypriot view and some selected articles (1996). Lefkoşa: United Nations Association of Northern Cyprus. Beratlı, Nazım (2013): Kıbrıs miskinhanesi. Cüzzam ve Kıbrıs ( ). 1. Aufl. İstanbul: Kalkedon. Oruç, Zülküf (2013): Balkanlarda Türk olmak. 1. Aufl. Ankara: Vadi Featherstone, Kevin (2011): The last Ottomans. The Muslim minority of Greece, Basingstoke: Palgrave Macmillan. Rodop - Bulgaristan Türkleri tarihten siliniyor mu? (1976). İstanbul: Rodop Tuna Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği. İnginar Kemaloğlu, Ayşegül (2012): Bulgaristan'dan Türk göçü ( ). Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayını. Aymes, Marc (2014): A provincial history of the Ottoman Empire. Cyprus and the Eastern Mediterranean in the nineteenth century. London: Routledge. Yavuz, M. Hakan (2013): War and nationalism. The Balkan wars, , and their sociopolitical implications. Salt Lake City: Univ. of Utah Press. Historische Hilfswissenschaften Çiçek, Niyazi (2009): Modern belgelerin diplomatiği. 1. Aufl. İstanbul: Derlem Olsen, Niklas (2012): History in the plural. An introduction to the work of Reinhart Koselleck. New York, NY: Berghahn. Arat, Melih (2012): El yazısındaki sır. 5. Aufl. İstanbul: Hayykitap. Koloğlu, Orhan (2013): Tamga pençe tuğra imza. 1. Aufl. İstanbul: Tarihçi Kitabevi Geschichte: Islamische Welt Anīs, Muḥjī-ad-Dīn (1930): Buḥrān wa-naǧāt. [o.o. ]: Maṭbaʿa-i Anīs. 4

5 GEi 504 GEi 505 GEi 506 GEi 507 GEi 508 GEi 509 GEi 510 GEi 511 GEi 512 GEi 513 GEi 515 GEi 516 GEi 517 GEi 518 GEi 519 GEv GEv 132 GEv 133 GEv 134 GEv 135 GEv 136 GEv 137 GEx GEx 5 GEx 35 Barth, Fredrik; Şengül, Serap Rûken; Özsoy, Hişyar (2001): Kürdistan'da toplumsal örgütlenmenin ilkeleri. 1. Aufl. İstanbul: Avesta. Farmayan, Hafez F. (1971): The foreign policy of Iran. A historical analysis 559 B.C. - A.D Salt Lake City, Utah: Middle East Center, University of Utah. Georgeon, François; Kreiser, Klaus (2007): Enfance et jeunesse dans le monde musulman. Childhood and youth in the Muslim world. Paris: Maisonneuve & Larose. Roux, Jean-Paul (2006): Histoire de l'iran et des Iraniens. Des origines à nos jours. Paris: Fayard. Hokayem, Antoine (1996): La genèse de la constitution libanaise de 1926 : le contexte du mandat français, les projets préliminaires, les auteurs, le texte final. Antélias: Les Editions universitaires du Liban. Lewis, Bernard; Itéanu, André; Briand, Françoise (1982): Race et couleur en pays d'islam. Paris: Payot. La Révolution française, la Turquie et l'iran (1991). Paris: AFEMOTI. Özcan, Azmi (1997): Pan-Islamism. Indian Muslims, the Ottomans and Britain ( ). Leiden: Brill. Batur, D. Ahsen (2011): Kürdoloji yalanları. İstanbul: Selenge Mandaville, Peter (2006): Transnational Muslim politics. London: Routledge. Ardıç, Nurullah (2012): Islam and the politics of secularism. The Caliphate and Middle Eastern modernization in the early 20th century. London: Routledge. Kayılı, Ali Gökhan (2008): The Iraqi Turkmen. ( ). 1. Aufl. İstanbul: Kerkük Vakfı. Bozan, Metin (2012): Şeyh ʿAdî Bin Müsâfir. Hayatı, menkıbevî kişiliği ve Yezidi inancındaki yeri. 1. Aufl. İstanbul: Nûbihar. Ortadoğu Stratejik Araştırma Merkezi (2012): Irak istatistikleri = Statistics of Iraq = Al-Iḥṣāʾīyāt almutaʿlaqa bi-'l-irāq. Ankara: ORSAM. Posch, Walter (2013): Osmanisch-safavidische Beziehungen ( ). Der Fall Alḳâs Mîrzâ. 2 Bände. Wien: Verl. der Österr. Akad. der Wiss. Geschichte: Vorosmanisches Anatolien Redford, Scott (2008): Anadolu Selçuklu bahçeleri. (Alaiyye/Alanya). 1. Aufl. İstanbul: Eren. Turan, Refik (2005): Türkiye Selçuklularında hükûmet mekanizması. 2. Aufl. İstanbul: M.E.B. Smbat (1980): La chronique attribuée au connétable Smbat. Paris: Geuthner. Peacock, Andrew C. S.; Yıldız, Sara Nur (2013): The Seljuks of Anatolia. Court and society in the medieval Middle East. London: Tauris. Hüseyin, Sapancalı Hasan; Topal, Nevzat (2010): Karamanoğulları. Hayât ve vakâyi' tarihiyyeleri. 1. Aufl. Konya: Kömen Şahin, Halil İbrahim (2013): Çepniler. Tarih, inanış ve halkbilimi. 1. Aufl. Ankara: Altınpost Yayıncılık. Geschichte: Allgemein Clark, Christopher Munro (2013): The sleepwalkers. How Europe went to war in London: Penguin. Tuğlacı, Pars (2009): Tarih boyunca batı Ermenileri, cilt 4 ( ). İstanbul: Pars Yayın. GEx 74 Schlögel, Karl (1994): Der große Exodus. Die russische Emigration und ihre Zentren 1917 bis München: Beck. GEx 428 GEx 429 Malcolm, Noel (1996): Bosnia. A short history. New, updated ed. London: Papermac. Çayhan, Esra; Guney, Nurşin Ateşoğlu (1996): Avrupa'da yeni güvenlik arayışları NATO - AB - Türkiye. İstanbul: AFA Yayıncılık. 5

6 GEx 432 GEx 433 GEx 434 GEx 435 GEx 436 GEx 437 GEx 438 GEx 439 GEx 440 GEx 441 GEx 442 GEx 443 GEx 444 GEx 445 GEx 446 GEx 447 GEx 448 GEx 449 GEx 450 GEx 451 GEx 452 Meimarēs, Theodōros A. (2012): Ethnikos prosdiorismos kai aitumena sto elladiko kratos. Ta kath' heauton Nikandrou Zannouviou kai hē epochē tou ( ). Thessalonikē: Stamoulēs. Ruben, Walter (1944): Eski Hind tarihi. Ankara: Ideal Matbaa. Badaev, A. Y.; Daş, Bülent; Oral, Meral (1999): Çarlık Dumasında Bolşevikler. 1. Aufl. İstanbul: Evrensel Basım Yayın. Castellan, Georges (1991): Histoire des Balkans. (XIVe- e siècle). Paris: Fayard. Kreutzer, Stefan M. (2012): Dschihad für den deutschen Kaiser. Max von Oppenheim und die Neuordnung des Orients ( ). 1. Aufl. Graz: Ares Verl. Macartney, Carlile Aylmer (1968): The Habsburg Empire London: Weidenfeld, Nicolson. Greene, Molly (2010): Catholic pirates and Greek merchants. A maritime history of the Mediterranean. Princeton: Princeton Univ. Press. Hovannisian, Garin K.; Uygun, Pınar (2012): Anıların gölgesinde. Bir Ermeni ailesinin yüzyılı. İstanbul: Belge Alieva, Svetlana (1993): Tak ėto bylo. Nacionalʹnye repressii v SSSR gody ; v 3-ch tomach. Moskva: "Insan". Dilan, H. Berke (1998): Siyasi tarih Aufl. İstanbul: Alfa. Senay, Banu (2012): Beyond Turkey's borders. Long-distance Kemalism, state politics and the Turkish diaspora. London: I. B. Tauris. Seton-Watson, Hugh (1967): The Russian Empire : Oxford: Clarendon Press. Ozil, Şeyda; Hofmann, Michael; Dayıoğlu-Yücel, Yasemin (2012): 51 Jahre türkische Gastarbeitermigration in Deutschland. Göttingen: V & R Unipress. Krayblis, Nikerled; Okur, Mehmet; Ural, Selçuk; Naci İsmail (2001): Rusya'nın şark siyaseti. İstanbul: Aktif. Kohlndorfer-Fries, Ruth (2009): Diplomatie und Gelehrtenrepublik. Die Kontakte des französischen Gesandten Jacques Bongars ( ). Tübingen: Niemeyer. Kevork Abdullah; Tuğlacı, Pars (2002): Kızıl Kayzer. 1. Aufl. İstanbul: Belge Taşkın, Hasan (2004): İstihbarat raporlarında İsrail'in GAP senaryosu. Güneydoğu topraklarında neler oluyor? 4. Aufl. İstanbul: Ozan Yayıncılık. Dursteler, Eric R. (2011): Renegade women. Gender, identity, and boundaries in the early modern Mediterranean. Baltimore, Md: Johns Hopkins Univ. Press. Sèbe, Charles (1996): Les pays de la mer Noire. Dans la crainte des conflits à venir. Paris: L'Harmattan. Cercle de Réflexion et d'études sur les Problèmes Internationaux; Institut de Relations Internationales et Stratégiques (1992): Disparition et renaissance des empires au Moyen-Orient et en Asie Centrale. Paris: Dunod. Lumperdean, Ioan; Felezeu, Călin (1995): Les Valaques du nord de la Péninsule balcanique. Esquisse historique. [Bucarest?]: Galaxia. GEx 453 Kuneralp, Zeki Kemal (1992): Les débuts de la soviétisation de la Roumanie, août août Témoignage d'un diplomate turc. Istanbul: Éditions Isis. GEx 454 GEx 455 GEx 456 Valinakis, Yannis (1999): La région de la mer Noire. Défis et opportunités pour l'europe. Paris: Institut d'etudes de Sécurité. Sousa, Ahmed (1995): Introduction to a study entitled Arabs and Jews in history. Historical facts revealed by archaeology. Damascus: Al-Arabi. Ruben, Walter (1944): Indisches Mittelalter = Hindistan ortaçağ tarihi. Zürich [u.a.]: Europa Verlag. 6

7 GEx 457 GEx 458 GEx 460 GEx 462 GEx 463 GEx 464 GEx 465 GEx 466 GEx 467 GEx 468 GEx 469 GEx 470 GEx 472 GEx 473 GEz GEz 616 GEz 617 GEz 618 GEz 619 GEz 620 GEz 621 GEz 622 GEz 623 GEz 624 GEz 625 GEz 626 İndoloji araştırmaları (1941). İstanbul: Indoloji Enstitüsü Neşriyatı. Bayur, Yusuf Hikmet ( ): Hindistan tarihi. 3 Bände. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. Reeves-Ellington, Barbara (2013): Domestic frontiers. Gender, reform, and American interventions in the Ottoman Balkans and the Near East. Amherst: Univ. of Massachusetts Press. Özkaya, Ömer (2013): Amerikan istihbarat belgeleriyle Kürtler. 1. Aufl. İstanbul: Pegasus Kreutz, Michael (2013): Das Ende des levantinischen Zeitalters. Europa und die östliche Mittelmeerwelt, Hamburg: Kovač. Göckenjan, Hansgerd; Zimonyi, István (2001): Orientalische Berichte über die Völker Osteuropas und Zentralasiens im Mittelalter. Die Ǧayhānī-Tradition (Ibn Rusta, Gardīzī, Ḥudūd al-ʿālam, al-bakrī und al- Marwazī). Wiesbaden: Harrassowitz. Bostan, İdris (2009): Adriyatik'te korsanlık. Osmanlılar, Uskoklar, Venedikliler Aufl. İstanbul: Timaş Hess, Andrew C. (2010): The forgotten frontier. A history of the sixteenth century Ibero-African frontier. 6. Aufl. Chicago: Univ. of Chicago Press. Cabanes, Bruno; Duménil, Anne (2013): Der Erste Weltkrieg. Eine europäische Katastrophe. Stuttgart: Theiss. Feldmann, Otto von von (2013): Türkei, Weimar, Hitler. Lebenserinnerungen eines preußischen Offiziers und deutschnationalen Politikers. Borsdorf: Ed. Winterwork. Ionescu, Adrian-Silvan (2006): Războiul Crimeii. 150 de ani de la încheiere. Brăila: Muzeul Brăilei. Umar, Ömer Osman (2013): Bağdat Paktı. Ankara: AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi. Yavi, Ersal; Yazıcıoğlu Yavi, Necla (1996): Tarih öncesi çağlardan günümüze Mısır. 2. Aufl. İzmir: Yazıcı Yayınevi. Krumeich, Gerd; Hirschfeld, Gerhard (2013): Deutschland im Ersten Weltkrieg. Frankfurt am Main: Fischer. Geschichte: Zentralasien, Kaukasus Duman, Oğuz Şaban (1999): Doğu-Batı meselesi ve Sultan Galiyev. İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı. Kaymak, Erol (1993): Sultan Galiyev ve sömürgeler enternasyonali. İstanbul: İrfan. Türkoğlu, İsmail (1997): Sibiryalı meşhur seyyah Abdürreşid İbrahim. 1. Aufl. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı. Öke, Mim Kemal; Nezihoğlu, Halim (1999): Geçiş sürecinde Orta Asya Türk cumhuriyetleri. 1. Aufl. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım. Akış, Ali (2002): Aklımda kalanlar. Hatıralar, konuşmalar. Ankara: s.n; Neyir Matbaacılık. Selvi, Zafer; Teyci, Mansur; Kara, Abdulvahap (1996): Kazakların Doğu Türkistan'dan Anadolu'ya göçü ve Osman Taştan. İstanbul: Kazak Türkleri Vakfı Yayını. Öztürk, Yücel (2000): Osmanlı hakimiyetinde Kefe. ( ). Ankara: Kültür Bakanlığı. Roy, Oliver (2001): L'Asie centrale contemporaine. 1. Aufl. Paris: Presses Univ. de France. Türkoğlu, İsmail (2000): Rusya Türkleri arasındaki yenileşme hareketinin öncülerinden Rızaeddin Fahreddin ( ). İstanbul: Ötüken. Özcan, Kemal (1996): Dr. Baymirza Hayit'in Türkistan araştırmaları ve milli mücadelesindeki rolü. İstanbul: Turan Vakfı Ekinci, Yusuf (1997): Gaspıralı Ismail. Ankara: Ocak 7

8 GEz 627 GEz 629 GEz 630 GEz 631 GEz 632 GEz 633 GEz 634 GEz 635 GEz 636 GEz 637 GEz 638 GEz 639 GEz 640 GEz 641 GEz 642 GEz 643 GEz 644 GEz 645 GEz 646 GEz 647 GEz 648 GEz 649 GEz 650 GEz 651 GEz 652 Kürenov, Sapar (1995): Kafkasya Oğuzları veya Türkmenleri. (Çovdurlar, İgdirler, Söyüncacılar). İstanbul: Ötüken. Bobrovnikov, Vladimir Olegovič (2002): Musulʹmane Severnogo Kavkaza. Obyčaj, pravo, nasilie, očerki po istorii i ėtnografii prava Nagornogo Dagestana. Moskva: Izdat. Firma Vostočnaja Literatura RAN. Carrère d'encausse, Hélène (1981): Réforme et révolution chez les musulmans de l'empire russe. 2. Aufl. Paris: Pr. de la Fondation des Sciences Polit. Abdülhamitoğlu, Necip (1974): Yüzbinlerin sürgünü. Türksüz Kırım. İstanbul: Boğaziçi Abašin, Sergej Nikolaevič (2003): Podvižniki islama. Kulʹt svjatych i sufizm v Srednej Azii i na Kavkaze. Moskva: Izdat. Firma Vostočnaja Literatura RAN. Uzaq keçmişdǝn 1870-ci illǝrǝ qǝdǝr (1996). Bakı: Azǝrbaycan nǝşriyyatı. Dato, Joseph; Shihab, Sophie (2003): Tchétchénie. Dix clés pour comprendre. Paris: La Découverte. Balivet, Thomas (2005): Géopolitique de la Géorgie. Souveraineté et contrôle des territoires. Paris: L'Harmattan. Bennett, Vanora (2001): Crying wolf. The return of war to Chechnya. Updated ed. London: Pan Books. Taḣirli, Abid (2002): Azärbaycan mühacirät mätbuati, hissä 1. "Yeni Qafqasya", "Azärbaycan" (Paris), "Odlu Yurd", "Azärbaycan Yurd Bilgisi", "İstiqlal", "Azärbaycan" (Ankara). Bakı: Qapp-Poliqraf. Čičagova, M. N. (1990): Šamil' na Kavkaze i v Rossii. Moskva: Ključ. Bgažnokov, B. Ch (1990): Mir kulʹtury, vyp. 1. Nalʹčik: Ėlʹbrus. Chasanov, Mansur Khasanovich (1999): Sadri Maksudi. Nasledie i sovremennostʹ, materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii. Kazanʹ: Akademija Nauk Tatarstana Institut istorii. Çağla, Cengiz (2002): Azerbaycan'da milliyetçilik ve politika. 1. Aufl. İstanbul: Bağlam Yayıncılık. Rasanayagam, Johan (2011): Islam in post-soviet Uzbekistan. The morality of experience. Cambridge: Cambridge Univ. Press. Osmanov, Achmed Ibragimovič (1994): Sojuz Ob"edinennych Gorcev Severnogo Kavkaza i Dagestana ( gg.), Gorskaja Respublika ( gg.). dokumenty i materialy. Machačkala: Dagestanskij Naučnyj Centr Rossijskoj Akad. Nauk. Enikeev, Said Murza (1999): Očerk istorii tatarskogo dvorjanstva. Ufa: Gilem. Šachbiev, Zajndi (1996): Sudʹba čečeno-ingušskogo naroda. Moskva: Rossija Molodaja. Caratini, Roger (1992): Dictionnaire des nationalités et des minorités de l'ex-u.r.s.s. 2. Aufl. Paris: Larousse. van der Leeuw, Charles (1999): Storm over the Caucasus. In the wake of independence. Richmond: Curzon. Wright, John F. R.; Goldenberg, Suzanne; Schofield, Richard (1996): Transcaucasian boundaries. London: UCL Press. Resulzade, Mehmet Emin; Akpınar, Yavuz; Yıldırım, İrfan Murat; Çağın, Sabahattin (1993): Kafkasya Türkleri. İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı. Eker, Süer (2012): Avrasya'da Yeniden Çizilen Sınırlar, İnşa Edilen Kimlikler Projesi, c Ankara: Atatürk Kültür Merkezi. Tahirli, Abid (2001): Sözlǝ yarananlar, sözü yaşadanlar. Bakı: Ǝbilov Zeynalov vǝ oğulları. Sbornik svěděnij o kavkazskich gorcach (1992). Reprintnoe vosproizvedenie izdanija 18xx goda. Moskva: Adir. 8

9 GEz 653 GEz 654 GEz 655 GEz 656 GEz 657 GEz 658 GEz 659 Hızal, Ahmet Hazer (1961): Kuzey Kafkasya. [Hürriyet ve istiklâl dâvası]. Ankara: Orkun Sinor, Denis (1990): The Cambridge history of early Inner Asia. Taipei: SMC Publishing Inc. Ablay, Mehmet; Ciachir, Nicolae (1997): Din istoria tătarilor de la Ginghis Han la Gorbaciov. Bucureşti: Editura Kriterion. Kalafat, Yaşar (2000): Güney Kafkasya. Sosyal antropoloji araştırmaları ; [Kuzey Azerbaycan, Gürcistan, Nahcıvan gezi notları ve Türk halk inançları]. Ankara: Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Yunusov, Arif (2004): Islam in Azerbaijan. Baku: Zaman. Avşar, B. Zakir; Solak, Ferruh (1998): Türkiye ve Türk cumhuriyetleri. 2. Aufl. Konya: Vadi Ülkü, İrfan (2000): Bağımsızlıktan sonra Azerbaycan. 1. Aufl. Güneşli, İstanbul: Doğan Kitapçılık. GEz 660 Ahmed, Cemal Reşid (1998): Ataların karşılaşması. Derbend ve Şervan ülkesinde Kürtler ve Alanlar. 1. Aufl. İstanbul: Avesta. GEz 661 GEz 662 GEz 663 GEz 664 GEz 665 GEz 666 GEz 667 GEz 668 GEz 669 Komatsu, Hisao (1993): 20. yüzyıl başlarında Orta Asya'da Türkçülük ve devrim hareketleri. Kızılay, Ankara: Turhan Kitabevi. Karibi, P. P. (2007): Ermeni iddialarına yanıt. Gürcü devleti'nin kırmızı kitap'ı. İstanbul: Kaynak Lalayan, A. A.; Yükseler, Kayhan (2006): Taşnak Partisi'nin karşıdevrimci rolü. ( ). 3. Aufl. İstanbul: Kaynak Mathossentz, Nikita (1998): Il venait de la ville noire. Souvenirs d'un Arménien du Caucase. Paris: Inventaire. İdiler, Raville (2000): Harbin'den İstanbul'a ve Eskişehir'de beş yıl. İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı. Altunay, Nuh (1996): Tarihten günümüze Çeçenistan cihadı. İstanbul: Ravza Esin, Emel (1986): The culture of the Turks : the initial inner Asian phase. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. Dulait, André; Thual, François (1998): La nouvelle Caspienne. Les enjeux post-soviétiques. Paris: Ellipses. Kırımer, Cafer Seydahmet (1991): Nurlu kabirler. [İstanbul]: Emel Türk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı. GEz 670 Kırımlı, Hakan (1996): National movements and national identity among the Crimean Tatars ( ). Leiden: Brill. GEz 671 GEz 673 GEz 676 GEz 677 GEz 678 GEz 679 GEz 680 GEz 682 Coppieters, Bruno (1996): Spornye granicy na Kavkaze. Moskva: Izd. "Ves Mir". Mark, Rudolf A. (2012): Im Schatten des "Great Game". Deutsche "Weltpolitik" und russischer Imperialismus in Zentralasien Paderborn: Schöningh. Güngör, Ebubekir (2011): Türkistan'da fikir akımları. Ceditçilik, Türkçülük, İslamcılık. 1. Aufl. İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık. Gayretullah, Hızırbek (2013): Sömürülen vatan Türkistan. 1. Aufl. İstanbul: Töre-Devlet Erşahin, Seyfettin (2007): Türkistan'da İslâm ve müslümanlar. (Sovyet dönemi). 2. Aufl. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Qazbegi, Giorgi (1995): Sami tʿve Tʿurkʿetʿis Sakʿartʿveloši. Batʿumi: Gamomcʿemloba Ačara. Vačagaev, Majrbek M. (2003): Čečnja v kavkazskoj vojne I st. Sobytija i sud'by. Kiev: Fond "Ist.-Kulʹtur. Nasledie Čečencev". Staudinger, Katrin (2012): Freie Nomaden, edle Räuber, skrupellose Sklavenjäger. Zur Darstellung von Turkmenen in Reiseberichten aus dem 19. Jahrhundert. Wien: Verl. der Österr. Akad. der Wiss. 9

10 GEz 683 GEz 684 ISm Avagyan, Arsen (2013): Türk dış siyasetinde Kuzey Kafkasya siyasi muhacereti ( ). İstanbul: Belge Bilge, Sadık Müfit (2012): Osmanlı çağı'nda Kafkasya Aufl. İstanbul: Kitabevi. Islamwissenschaft: Moderner Islam ISm 654 Çalışlar, Oral; Çelik, Tolga (2000): Erbakan - Fethullah Gülen kavgası. Cemaat ve tarikatların siyasetteki 40 yılı. 1. Aufl. İstanbul: Sıfır Noktası ISm 655 ISm 656 ISm 657 ISm 658 ISm 659 ISm 660 ISm 661 ISm 662 ISm 663 ISm 664 ISm 665 ISm 666 ISm 667 ISm 668 ISm 669 ISm 670 ISm 671 ISm 672 Demir, Mustafa; Anar, Mahmut; Mandal, Özgür (2011): Müslüman reformcular. İslami reform üzerine kritik düşünceler. İstanbul: Ozan Yayıncılık. Yahya, harun (2006): İslam ve karma felsefesi. 2. Aufl. İstanbul: Araştırma Yayıncılık. Türkeri, Mehmet (2013): Muhammed Hamdi Yazır Elmalılı'nın ahlak felsefesi. 3. Aufl. Ankara: Lotus. Çalmuk, Fehmi (2004): Merak edilen kızlar. 1. Aufl. Ankara: Merdiven. Göle, Nilüfer; Riegel, Jeanine (1993): Musulmanes et modernes. Voile et civilisation en Turquie. Paris: Éd. la Découverte. Demirel, Emin (2005): Türkiye'de radikal İslami hareketler. 1. Aufl. İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık. Köse, Ali; Ayten, Ali (2010): Türbeler. Popüler dindarlığın durakları. 1. Aufl. İstanbul: Timaş. Öztoprak, Sadreddin; Öztoprak, Sirâceddin (2003): Şark medreselerinde bir ömür. İstanbul: Beyan. Yalman, Hakan; Aktaş, Kubilay (2006): Sözlerin ve renklerin gizemi. 3. Aufl. İstanbul: Nesil Kalyoncu, Cemal A. (2005): Nurlu hayatlar. 5. Aufl. İstanbul: Zaman Kitap. Demirci, Mehmet (2013): İyiler ve iyilikler. İstanbul: Nefes Dikmen, Mehmet (2012): Peygamberimizin insan kazanma metodu. 35. Aufl. İstanbul: Cihan Taslaman, Caner (2011): Küreselleşme sürecinde Türkiye'de İslam. İstanbul: İstanbul Yayınevi. Subaşı, Necdet (2003): Öteki Türkiye'de din ve modernleşme. Ankara: Vadi Vahide, Şükran (1992): Bediuzzaman Said Nursi. The author of the Risale-i Nur. İstanbul: Sözler Publications. Zaman, Muhammad Qasim (2012): Modern Islamic thought in a radical age. Religious authority and internal criticism. Cambridge: Cambridge Univ. Press. Alacacıoğlu, Hasan (2000): Deutsche Heimat Islam. Münster: Waxmann. Boos-Nünning, Ursula; Bultmann, Christoph; Ucar, Bülent (2011): Die Gülen-Bewegung. Zwischen Predigt und Praxis. Münster: Aschendorff. ISm 673 Yüksel, Edip (2008): İslami reform için manifesto. İstanbul: Ozan Yayıncılık (Yayın, 140). ISm 674 ISm 675 ISm 676 ISm 678 ISm 679 ISm 680 ISm 681 Demir, Ahmet İshak: Cumhuriyet dönemi aydınlarının İslâm'a bakışı. 1. Aufl. İstanbul: Ensar Neşriyat. Akgül, Ahmet (2006): Ruhlar, sırlar ve uzaylılar. İstanbul: Bilge Karınca. Merad, Ali (1995): Çağdaş İslam. İstanbul: İletişim Kaya, Kamil (1998): Sosyolojik açıdan Türkiye'de din - devlet ilişkileri ve Diyanet İşleri Başkanlığı. İstanbul: Kaya. Çiçek, Halil (1998): Farklı kültürlerin birlikte yaşama formülü. İstanbul: Nesil. Yavuz, M. Hakan (2013): Toward an Islamic enlightenment. The Gülen movement. Oxford, New York N.Y: Oxford Univ. Press. Turner, Colin (1997): Bir iman inkılabı. Risale-i Nur. İstanbul: Risale-i Nur Enstitüsü. 10

11 ISm 682 ISm 683 ISm 684 ISm 685 ISm 686 ISm 687 ISm 688 ISm 689 ISm 690 ISm 691 ISm 692 ISm 693 ISm 694 ISm 695 ISm 696 ISm 698 ISm 699 ISm 700 ISm 701 ISm 702 ISm 703 ISm 704 ISm 705 ISm 706 ISm 707 ISm 708 ISm 709 Ucar, Bülent; Sarıkaya, Yaşar (2009): Entwicklung der modernen islamischen Religionspädagogik in der Türkei im 20. Jahrhundert. Hamburg: Kovač. Özdoğan, Kâzım; Akkoç, Derviş Aydın (2013): Sol ilahiyat. Dini soldan okumak. 1. Aufl. İstanbul: Birikim Roy, Olivier (2004): Globalized Islam. The search for a new ummah. New York, NY: Columbia Univ. Press. İhsanoğlu, Ekmeleddin (2013): Yeni yüzyılda İslam dünyası. İslam Konferansı teşkilatı ( ). 1. Aufl. İstanbul: Timaş Özer, Kemal (2013): Müslüman'ın diyeti. 6. Aufl. İstanbul: Hayykitap. Özer, Kemal (2013): Şeytan ye diyor. 5. Aufl. İstanbul: Hayykitap. Saraç, M. Ender (2013): Artık ruhunu da besle! 6. Aufl. İstanbul: Hayykitap. Sifil, Ebubekir (2013): Modern İslâm düşüncesinin tenkidi. 5. Aufl. 2 Bände. İstanbul: Rıhle Kitap. Okumuş, Ejder (2005): Gösterişçi dindarlık. İstanbul: ARK Kitapları. Özdinç, Rıdvan (2013): Akıl irade hürriyet. Son dönem Osmanlı dinî düşüncesinde irade meselesi. 1. Aufl. İstanbul: Dergâh Kara, İsmail (2005): Sözü dilde hayali gözde. 2. Aufl. İstanbul: Dergâh Çıtlak, M. Fatih (2013): Nur kandili. Veli Gönenli Mehmed Efendi. 1. Aufl. İstanbul: Sufi Kitap. Albayrak, Sadık (2013): Türkiye'de İslâmcılık-batıcılık mücadelesi. Şeriatten lâikliğe. İstanbul: İz Yayıncılık. Çobanoğlu, Mehmet (2013): Rabb'in nefesi. "Esma ül-hüsna". İstanbul: Destek Yayınevi. Erdem, Eren (2012): Nurjuvazi. Din elbisesini tersten giyenler İstanbul: Destek Yayınevi. Çağlar, Ismail (2013): From symbolic exile to physical exile. Turkey's Imam Hatip Schools, the emergence of a conservative counter-elite, and it's knowledge migration to Europe. Amsterdam: Amsterdam-Univ.- Pr. Gözaydın, İştar (2009): Diyanet. Türkiye Cumhuriyeti'nde dinin tanzimi. 1. Aufl. İstanbul: İletişim yayınları. Chittick, William C. (2013): Divine love. Islamic literature and the path to god. New Haven: Yale University Press. Bayramoğlu, Ali (2009): Modernity does not tolerate superstition. The religious and seculars in the democratization process. Istanbul: TESEV Publications. Eliaçık, Recep İhsan (2012): Mülk yazıları. Gökler ve yer Allah'tan başkasına mı kalacak? Hadid/ Aufl. İstanbul: İnşa Eliaçık, Recep İhsan (2012): Kur'an'a giriş. Gerçeğe, hayata ve topluma dönüş. İstanbul/Ankara konuşma metinleri 2008/ Aufl. İstanbul: İnşa Eliaçık, Recep İhsan (2012): İlk mesajlar. Nüzul sırasına göre ilk 37 surenin meal - tefsiri. İstanbul: İnşa Eliaçık, R. İhsan (2013): Devrimci İslam. 1. Aufl. İstanbul: Doğu Kitabevi. Aktaş, Ümit (2013): Bir kriz sürecinde strateji arayışları. Bırakın ölüler ölülerini gömsün. 1. Aufl. İstanbul: Okur Kitaplığı. Beşer, Faruk (2013): Risâle-i Nur'da kadın, aşk, evlilik. 3. Aufl. İstanbul: Paradoks Eith, Kathrin (2013): Koranexegese bei Yaşar Nuri Öztürk. Ein traditionskritischer Entwurf des Islams in der Türkei. Würzburg: Ergon-Verl. Erdem, Eren (2013): Devrim ayetleri. Egemenlerin İslam'ı değil ezilenlerin İslam'ı. 5. Aufl. İstanbul: Kırmızı Kedi. 11

12 ISm 710 ISm 711 ISm 712 ISr ISr 399 ISr 401 ISr 402 Hendrick, Joshua D. (2013): Gülen. The ambiguous politics of market Islam in Turkey and the world. New York: New York Univ. Press. Leaman, Oliver (2014): Controversies in contemporary Islam. London: Routledge. Bayraktar Karahan, Fatma (2013): Dua ve kader. İstanbul: Ötüken. Islamwissenschaft: Theologie, Recht Özel, Ahmet (1996): İslâm devletler hukukunda savaş esirleri. 1. Aufl. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı. Özdemir, Harun (2003): Tarihin izinde şeriat. 1. Aufl. İstanbul: Zvi-Geyik Inhorn, Marcia C. (2012): Islam and assisted reproductive technologies. Sunni and Shia perspectives. New York, NY: Berghahn Books. ISr 403 Öztürk, Yaşar Nuri (2013): Din maskeli Allah düşmanlığı şirk ve şirke tepkinin felsefeleşmesi: deizm. 4. Aufl. İstanbul: Yeni Boyut. ISr 404 ISr 405 ISr 409 ISr 410 ISr 411 ISr 412 ISr 416 ISt ISt 596 ISt 702 ISt 703 ISt 704 Şeyh Bedreddîn; Apaydın, Yunus (2012): Letâifu'l-işârât fî beyâni'l-mesâili'l-hilâfiyyât. 2 Bände. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Şeyh Bedreddîn; Apaydın, Yunus (2012): Letâifu'l-işârât şerhi. 3 Bände. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Özay, Hilâl (2012): İslâm hukuku açısından bedensel engellilik. 1. Aufl. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Esen, Bilal (2012): Hanefî usûlcülerinde ictihad teorisi. 1. Aufl. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı. Aksekili Ahmed Hamdi; Özalp, Ertuğrul (2012): ʿAsr sûresi tefsirî. 3. Aufl. İstanbul: Özgü Yayıncılık. Siddiqui, Mona (2012): The good Muslim. Reflections on classical Islamic law and theology. Cambridge: Cambridge Univ. Press. Kellner, Martin (2010): Islamische Rechtsmeinungen zu medizinischen Eingriffen an den Grenzen des Lebens. Ein Beitrag zur kulturübergreifenden Bioethik. Würzburg: Ergon-Verl. Islamwissenschaft: Tasavvuf, Orden, Aleviten Çakır, Adalet (2013): Geydim hırkayı. Safer efendi'nin sohbetleri. 1. Aufl. İstanbul: Dergâh Saltık, Veli (2004): İz bırakan erenler ve Alevi ocakları. Ankara: Kuloğlu Matbaacılık. Gezik, Erdal (2012): Dinsel, etnik ve politik sorunlar bağlamında Alevi Kürtler. İstanbul: İletişim İbn İsa-yi Saruhânî; Küçük, Sezai; Muslu, Ramazan (2010): Akhisarlı Şeyh Îsâ menâkıbnâmesi. ( VI. yüzyıl), İlyas İbn Îsâ Akhisârî Saruhânî (ö. 967/1559). 2. Aufl. Akhisar: Akhisar Belediyesi. ISt 705 Zarcone, Thierry; Berktay, Ali (2005): İslam'da sır ve gizli cemiyetler. Türkiye, İran ve Orta Asya, yüzyıllar, Masonluk, Carboneria ve Sufi tarikatlar. 2. Aufl. İstanbul: Alkım. ISt 706 ISt 708 ISt 709 ISt 710 ISt 711 ISt 712 Alevi çalıştayları. Nihai rapor (2010). Ankara: T.C. Devlet Bakanlığı. Munzuroğlu, Doğan (2012): Toplumsal yapı ve inanç bağlamında Dersim Aleviliği. 2. Aufl. İstanbul: Fam Mehmed Murâd Nakşbendî; Altaytaş, Muhammet (2012): Pendnâme-i Attâr şerhi. Kitâb-ı mâ-hazar, şerhi alâ Pend-i Attâr. İstanbul: Dar üt-tıbat ül-amire. Ambrosio, Alberto Fabio; Meral, Ayşe (2012): Bir Mevlevinin hayatı. 17. yüzyılda sufilik öğretisi ve ayinleri. 1. Aufl. İstanbul: Kitap Yayınevi. Bashir, Shahzad; Şen, Ahmet Tunç (2013): Fazlullah Esterabâdî ve Hurufilik. 1. Aufl. İstanbul: Kitap Yayınevi. Gölpınarlı, Abdülbâki (1973): Mevlâna. Hayatı ve eserlerinden seçmeler. 4. Aufl. İstanbul: Varlık Yayınevi. 12

13 ISt 713 ISt 714 ISt 715 ISt 716 ISt 717 ISt 718 ISt 719 ISt 720 ISt 721 ISt 722 ISt 724 ISt 725 ISt 726 ISt 727 ISt 728 ISt 729 ISt 730 ISt 731 ISt 732 ISt 733 ISt 734 ISt 735 ISt 736 ISt 737 ISt 738 ISt 739 ISt 740 ISt 741 ISt 742 ISt 743 Yağmur, Sinan (2012): Aşkın gözyaşları-ii. Hz. Mevlâna. Biyografik roman. 3. Aufl. Konya: Karatay Akademi Önder, Mehmet (2005): Mevlana ve Mevlevilik. İstanbul: Milliyet Doğan Gazetecilik. Baydın, Metin (2011): Mevlana'nın yedi mesajı. 8. Aufl. Ankara: Tutku Yayınevi. Çıkar, Hasan (2006): Mevlana sohbetleri. İstanbul: Cem Vakfı. Douglas-Klotz, Neil; Geels, Züleyha (2010): Sufi'nin hayat rehberi. 99 derste Sufilik. 4. Aufl. İstanbul: Doğan Kitap. Bayraktaroğlu, Tosun Bekir (2012): Amerika'da bir Türk. Şeyh Tosun'un hatıratı. 1. Aufl. İstanbul: Sufi Kitap. van Bruinessen, Martin; Day Howell, Julia (2007): Sufism and the 'modern' in Islam. London: Tauris. Güner, Ahmet (1997): Tarikatler ve toplum. [S.l.]: [Selbstverl. des Verf.]. Bayrak, Tosun; Chittick, William C.; Çolakoğlu, Ömer (2012): Esmâü'l-Hüsnâ. 1. Aufl. İstanbul: Sufi Kitap. Kocaman, Mesut; Dinçel, Ömer Faruk (2011): Tavşanlı Mevlevihanesi. Tavşanlı: Tavşanlı Ticaret Odası. Zenger, Erkal (2000): Postmodern şamanizm, Alevilik, ve ozanlar. Zenger Paşa'nın konağından. 2. Aufl. Ankara: İtalik. Deweese, Devin (2012): Studies on Sufism in Central Asia. Farnham: Ashgate Variorum. Filiz, Lütfi ( ): Noktanın sonsuzluğu. İstanbul: Pan Yayıncılık. Guénon, René (1989): İslâm maneviyatı ve taoculuğa toplubakış. İstanbul: İnsan Önder, Mehmet (1972): Mevlana. Hayatı - eserleri. [İstanbul]: Tercüman Gazetesi. Aktaş, Kubilay (2013): "Celcelutiye". Sufilerin saklı hazinesi. 1. Aufl. İstanbul: Selis. Vett, Carl (2004): Dervişler arasında iki hafta. Danimarkalı parapsikoloğun 1925 yılında İstanbul'daki Kelâmî Dergâhı'nda başından geçen son derece ilginç olaylar. 1. Aufl. İstanbul: Kaknüs Kurnaz, Cemâl; Tatcı, Mustafa (2000): Yesevîlik bilgisi. Ankara: Milli Eğitim Basımevi. Ali-Shah, Omar; Hayter, Augy (2006): La tradition soufie en Occident. Paris: Oxus. Zarcone, Thierry; Hobart, Angela (2013): Shamanism and Islam. Sufism, healing rituals and spirits in the Muslim World. London: Tauris. Şeyh Bedreddin (2012): Yargılama usulüne dair. Câmiu'l-fusûleyn. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Aflākī, Shams al-dīn Aḥmad (1976): Legends of the Sufis. Selected anecdotes from the work entitled The acts of the adepts. 3. Aufl. London: Theosophical Pub. House. Çubukçu, İbrahim Agâh (1995): Hoşgörü yılı'nda Mevlânâ. 1. Aufl. Ankara: Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı. Knyš, Alexander D. (2000): Islamic mysticism. A short history. Leiden: Brill. Karakoç, Sezai (2006): Mevlâna. 3. Aufl. İstanbul: Diriliş Ǧalāl-ad-Dīn Rūmī; Pala, İskender (2012): Mevlana. 10. Aufl. İstanbul: Kapı Yeşiltaş, Kevser (2012): Arif için din yoktur. Muhyiddin İbn-i Arabi. 1. Aufl. İstanbul: Sınır Ötesi Yeşiltaş, Kevser; Dinç, Nilüfer (2011): Bâtıni Mevlâna. 1. Aufl. İstanbul: Sınır Ötesi Çıtlak, M. Fatih (2012): 18 beyit dinle. Mesnevî'nin ilk 18 beytinin şerhiyle sesleniş. 3. Aufl. İstanbul: Sufi Kitap. Aydın, Erdoğan (2013): Kimlik mücadelesinde Alevilik. 5. Aufl. İstanbul: Literatür. 13

14 ISt 744 ISt 745 ISt 746 ISt 747 ISt 748 Bayzan, Ali Rıza (2013): Sûfî ile terapist. Psikoterapiler ve tasavvuf üzerine bir karşılaştırma denemesi. İstanbul: Etkileşim. Ahmet Rifat; Çift, Salih (2007): Gerçek Bektaşilik. Mir'âtü'l-mekâsid fî def'i'l-mefâsid. 2. Aufl. Istanbul: İz Yayıncılık. Ballı, Hasan Hüseyin (2013): Hurûfiliğin doğuşu ve Fazlullah Hurûfî. 1. Aufl. İstanbul: Hikmetevi Hasan Nazîf Dede; Karakuş, Gülbeyaz (2013): Mevlevî Nazif Dede dîvânçe ve risâlesi. 1. Aufl. Istanbul: Revak Kitabevi. Ecevitoğlu, Pınar; Yalçınkaya, Ayhan (2013): Aleviler 'artık burada' oturmuyor! Alevi çalıştayları ve sonrası. 1. Aufl. Ankara: Dipnot ISt 749 Sirriyeh, Elizabeth (2011): Sufi visionary of Ottoman Damascus. ʿAbd al-ghanī al-nābulusī, London: RoutledgeCurzon. ISt 751 ISt 752 ISt 753 ISt 754 ISt 755 ISt 756 ISt 757 ISt 758 ISt 759 ISt 760 ISt 761 ISt 762 Abdullah el-ensârî el-herevî (2008): Tasavvufta yüz basamak. Menâzilü's-sâirîn. 1. Aufl. Bursa: Emin Yılmaz, Burhan (2004): Bilinmeyen Hz. Mevlâna. Ölümsüzlerin şehri. 2. Aufl. Konya: Nüve Kültür Merkezi. Haksever, Ahmet Cahid (2009): Modernleşme sürecinde Mevleviler ve Jön Türkler. 1. Aufl. İstanbul: H Gündüzkanat, Munzur Muzaffer (2013): Hoca Ahmed Yesevi şeceresi. 1. Aufl. İstanbul: Köz Karabaş-ı Velî Ali Alâaddîn; Ahmed Rif'at Nevrekobî; Yiğitbaşı Veli; Tatcı, Mustafa (2013): Halvetî şabânî yolunun adâbı. Miyâr-ı tarîkat. 1. Aufl. İstanbul: H İnançer, Ö. Tuğrul (2013): Dinle neyden. Manevî sohbetleri. 7. Aufl. İstanbul: Sufi Kitap. Işık, Emin; Yurdanur, Cengizhan (2013): Aşkı meşk etmek. 3. Aufl. İstanbul: Sufi Kitap. Kutlu, Hüseyin (2013): Efe Hazretleri. Alvar İmamı Muhammed Lutfî Efendi. 1. Aufl. İstanbul: Sufi Kitap. Uzgur, Yavuz Selim; Yalsızuçanlar, Sadık (2012): Anadolu'nun kalbi. Harakânî. 1. Aufl. İstanbul: Sufi Kitap. Yıldırım, Kazım (2010): Türk İslam düşüncesinde Muhyiddin İbn'ül Arabî. Gazzali-Sühreverdi-Mevlana- Sadreddin Konevi ile mukayeseler. 1. Aufl. İstanbul: H Yıldırım, Ahmet (2012): Hoca Ahmed Yesevî'nin hadis kültürü. 1. Aufl. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı. Çıtlak, M. Fatih (2012): Huzur defteri. 1. Aufl. İstanbul: Sufi Kitap. ISt 763 Kastamonulu Ahmet Mahir; İbn Atâullah İskenderî, Aḥmad Ibn-Muḥammad; Seraltı, Tahir Galip (2010): Hikem-i Atâiyye şerhi. El-Muhkem fi şerhi'l-hikem. 2. Aufl. İstanbul: Sufi Kitap. ISt 764 ISt 765 ISt 766 ISt 767 ISt 768 ISt 769 ISt 772 Şahin, İlkay (2013): Online Alevi topluluklar. Ritüel desenli bir gruptan mit desenli bir inanç topluluğuna. Konya: Çizgi Kitabevi. Şeker, Fatih M. (2010): İslâmlaşma sürecinde Türklerin İslâm tasavvuru. 1. Aufl. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı. Dressler, Markus (2013): Writing religion. The making of Turkish Alevi Islam. Oxford: Oxford University Press. Üsküdarlı Aşkî; Yazar, Sadık (2012): Üsküdarlı Aşkî'nin iki tasavvufî mesnevîsi. İstanbul: Okur Akademi. Kuddusi İhsan (2013): Tasavvuf yolunun sırları. Hatim duası ilaveli. İstanbul: Ahir Zaman. İsmail Hakkı; Ak, Suat (2013): Şerh-i rümuzât-ı Hacı Bayram Veli. Çalab'ım bir şâr yaratmış. Hacı Bayram Velî hazretleri'ne ait mânası gizli sözlerin şerhi. 1. Aufl. İstanbul: Büyüyenay Langer, Robert (2013): Ocak und Dedelik. Institutionen religiösen Spezialistentums bei den Aleviten. Frankfurt am Main: PL Acad. Research. 14

15 ISt 773 ISt 774 ISt 776 ISt 777 ISt 778 ISt 779 ISt 780 ISt 781 ISt 782 ISt 783 ISt 784 ISt 785 ISt 786 ISt 787 ISt 788 ISt 789 Yahyâ Âgâh bin Sâlih el-islâmbolî; Tayşi, Mehmet Serhan (2002): Tarikat kıyafetlerinde sembolizm. Mecmû'atü'z-zarâ'if sandûkatu'l-ma'ârif. 2. Aufl. İstanbul: Ocak Yayıncılık. Akman, Zekeriya (2013): Meclis-i meşâyih. Osmanlı'da devlet tekke münasebetleri. 1. Aufl. Ankara: Elis Kitap. Çınar, Erdoğan (2011): Kayıp bir Alevi efsanesi. 4. Aufl. İstanbul: Kalkedon. Çınar, Erdoğan (2012): Aleviliğin kayıp bin yılı ( ). Yolcu ateşte yanmak ile yol yanmaz. 7. Aufl. İstanbul: Kalkedon Çınar, Erdoğan (2012): Aleviliğin kökleri. 5. Aufl. İstanbul: Kalkedon Çınar, Erdoğan (2012): Dergâhın sırrı. Aleviliğin kayıp hafızası. 2. Aufl. İstanbul: Kalkedon Saltık, Turabi (2007): Anadolu Alevi kültü ve sol'un "politikası". 1. Aufl. İstanbul: Sorun Çınar, Erdoğan (2011): Bahçe bizim gül bizdedir. Eski çağ'dan Cumhuriyet'e Alevilik. 4. Aufl. İstanbul: Kalkedon Koşar, Uğur (2012): Beş rahmet kapısı. 5 Bände. İstanbul: Ganj. Hardal, İsmail (2013): Köylü sosyalizmi. Kızılbaş-Alevi Hareketi ve Sosyalist Alevi Hareketi'nin zorunluluğu. 1. Aufl. İstanbul: Sorun Sargut, Cemâlnur (2013): Sohbetler. İstanbul: Nefes Sargut, Cemâlnur (2011): Hz. Şit. İstanbul: Nefes Sargut, Cemâlnur (2012): Hz. Nûh. İstanbul: Nefes Sargut, Cemâlnur (2013): Hz. İdris fassı. İstanbul: Nefes Köstüklü, Nuri (2010): Vatan savunmasında Mevlevîhaneler. (Balkan Savaşları'ndan Millî Mücâdele'ye). Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi. Sargut, Cemâlnur (2012): İnsân-ı kâmil'in hakîkati. İstanbul: Nefes ISt 790 Taşğın, Ahmet (2012): Klasik kaynaklarda heterodoks dervişler ve heterodoksi. Araştırma - inceleme. 1. Aufl. İstanbul: Dün Bugün Yarın ISt 791 ISt 792 ISt 793 ISt 794 ISt 795 ISt 796 ISx ISx 278 ISx 324 ISx 325 ISx 326 ISx 327 Taşğın, Ahmet (2013): Dediği Sultan ve menakıbı. Konya ve çevresinde Ahmet Yesevi halifelerinin izleri. Konya: Çizgi Kitabevi. Canpolat, Cemal (2013): Şeyh Bedreddin. "İris Dede Sultan". 1. Aufl. İstanbul: Avrupa Yakası Çem, Munzur (2010): Dêrsim merkezli Kürt Aleviliği. (Etnisite, dini inanç, kültür ve direniş). 2. Aufl. İstanbul: Vate Gezik, Erdal; Özcan, Mesut (2013): Alevi ocakları ve örgütlenmeleri. Ankara: Kalan Aytav, Erkam Tufan (2012): Alevi-Sünni evlilikleri. Sevdim seni bir kere. 2. Aufl. İstanbul: Ufuk Sarı Abdullah Efendi (1871): Semarat ül-fuad fî 'l-mebda' ve 'l-mead li-şerh ül-mesnevi-i Abdullah Efendi. [İstanbul]: Matbaa-i Amire. Islamwissenschaft: Allgemein Lory, Pierre (2003): Le rêve et ses interprétations en Islam. Paris: Michel. Yılmaz, Ahmet Reyiz (2012): Bir İbrahim kavgası. Türk-İslam davası. 1. Aufl. İstanbul: Cinius Ende, Werner; Steinbach, Udo (1991): Der Islam in der Gegenwart. 3. Aufl. München: Beck. Ünlü, Ahmet Mahmut (2011): Çörek otu mûcizesi ve şifâ duâları. İstanbul: Arifan Çelakıl, Ömer (2003): Kur'an-ı kerim'in sırları. İstanbul: Merkez Gazete Dergi Basım Yayıncılık. 15

16 ISx 328 ISx 329 ISx 330 ISx 331 ISx 332 ISx 333 ISx 334 ISx 335 ISx 336 ISx 337 ISx 339 ISx 340 ISx 341 ISx 342 ISx 346 ISx 347 ISx 348 ISx 349 ISx 350 ISx 351 ISx 352 ISx 353 ISx 354 ISx 355 ISx 356 ISx 357 ISx 358 Şanal, R. (2009): Kuantum ve Kur'an. 1. Aufl. İstanbul: Ladybirds Production. Coşkun, Arif (1995): İslam'a göre sihir, cin çarpması teşhis ve tedavi usulleri. 4. Aufl. İstanbul: Mutlu Ofset. Tan, Serhat Ahmet (2011): Zaman yolcusu Hızır. 1. Aufl. İstanbul: Şira Dupret, Baudouin (2012): Ethnographies of Islam. Ritual performances and everyday practices. Edinburgh: Edinburgh Univ. Press. Bozgeyik, Burhan (2012): Ölüm sonrası hayat. Ölüm anı, kabir hayatı, kıyamet alâmetleri, kıyamet, ölümden sonra diriliş, hesap günü, cennet, cehennem. 73. Aufl. İstanbul: Türdav Yayın Grubu. Dönmez, Kâzım (2004): O'nun günleri. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hayat kronolojisi. İstanbul: Okul. Planhol, avier de (1968): Les fondements géographiques de l'histoire de l'islam. Paris: Flammarion. Erdoğan, Nâim; Pamuk, Arif (2003): Cinler âlemi. Büyüden, nazardan ve cinlerden korunma çâreleri. İstanbul: Pamuk Yayıncılık. Güler, Zekeriya (2010): 40 hadis'te iş ve ticaret ahlâkı. 1. Aufl. İstanbul: İGİAD Aktaş, Kubilay (2012): Gizli telkinle Kur'an terapisi. Bilinçaltını yeniden inşâ etmek. 7. Aufl. İstanbul: Elest Kitaplar. Yıldız, Ahmet; Tumay, Murat (2012): Islam, human rights and secular values. Ankara: Liberte Elver, Hilal (2012): The headscarf controversy. Secularism and freedom of religion. Oxford: Oxford Univ. Press. Öztürk, Mustafa (2011): Tefsirde bâtınîlik ve bâtınî te'vil geleneği. 1. Aufl. İstanbul: Düşün Yayıncılık. Allievi, Stefano; Nielsen, Jørgen (2003): Muslim networks and transnational communities in and across Europe. Leiden: Brill. Şerîfî; Mücahit Kaçar (2012): Hadîkatü'l-fünûn. Türkçe te'lîf edilmiş bir belâgat kitabı. 1. Aufl. İstanbul: Okur Akademi. Çetin, Abdurrahman (2012): Kur'an ilimleri ve Kur'ân-ı Kerîm tarihi. 2. Aufl. İstanbul: Dergâh Uludağ, Süleyman (2012): İslâm düşüncesinin yapısı. Selef/kelâm/tasavvuf/felsefe. 7. Aufl. İstanbul: Dergâh Dönmez, Ömer Mustafa (2010): Kitap ve sünnetin ışığında dualarla kendini tedavi et. İstanbul: Pamuk Yayıncılık. Mohr, Irka-Christin; Kiefer, Michael (2009): Islamunterricht - islamischer Religionsunterricht - Islamkunde. Viele Titel - ein Fach? Bielefeld: Transcript-Verl. Afsaruddin, Asma (2013): Striving in the path of God. Jihād and martyrdom in Islamic thought. Oxford: Oxford University Press. Ay, Halil İbrahim (2013): Kur'an'da şifre aldatmacası. 2. Aufl. Ankara: Sınırsız. Öztürk, Yaşar Nuri (2012): Kur'an'daki İslam. 45. Aufl. İstanbul: Yeni Boyut. Eliaçık, Recep İhsan (2012): Adalet devleti. Ortak iyinin iktidarı. 5. Aufl. İstanbul: İnşa Eliaçık, Recep İhsan (2012): Hanginiz Muhammed. Sihirbaz, kâhin, ruhban, din adamı değil. Arkadaş peygamber. 5. Aufl. İstanbul: İnşa Eliaçık, R. İhsan (2012): İslâm'ın yenilikçileri. İslâm düşünce tarihinde yenilik arayışları. Kişiler, fikirler, akımlar. 5. Aufl. 2 Bände. İstanbul: İnşa. Eliaçık, R. İhsan (2013): İslâm ve devrim teorisi. 1. Aufl. İstanbul: Doğu Kitabevi. Sena, Cemil (1967): Hazreti Muhammed'in felsefesi. İstanbul: Oktay Yayınevi. 16

17 ISx 359 ISx 360 ISx 361 ISx 362 ISx 363 ISx 364 ISx 365 ISx 366 ISx 367 ISx 368 ISx 369 ISx 370 KA KA 148 KA 166 KA 214 KA 422 KA 423 KA 424 KA 425 KA 426 KA 427 KA 428 KA 429 KA 430 KA 431 KA 432 KA 433 KA 435 KA 436 Özyiğit, Güngör (2007): Dinci değil dindar olmak. "Türkiye'nin görevi". 1. Aufl. İstanbul: Arıtan Yayınevi. Eliaçık, R. İhsan (2013): Sosyal İslam. Dinin direği paylaşımdır. 6. Aufl. İstanbul: Destek Yayınevi. Kikizade, Erol (2013): Kozmik altın oran. 1. Aufl. İstanbul: Sokak Kitapları Gül, Esan (2010): Huzura daha yakın. 6. Aufl. İstanbul: Çıra Beşer, Faruk (2013): Hanımlara özel ilmihal. 50. Aufl. İstanbul: Paradoks Beşer, Faruk (2013): Hanımlara özel fetvalar. 42. Aufl. İstanbul: Paradoks Hart, Kimberly (2013): And then we work for God. Rural Sunni Islam in Western Turkey. Stanford, Calif.: Stanford Univ. Press. Şeker, Fatih M. (2013): Osmanlı İslâm tasavvuru. 1. Aufl. İstanbul: Dergâh Ḥalabi, İbrahim ibn Muhammad (1863): Ḥalabī ṣaġīr. İstanbul: Muḥarram al-busnawī. Bauer, Thomas (2011): Die Kultur der Ambiguität. Eine andere Geschichte des Islams. 1. Aufl. Berlin: Verl. der Weltreligionen. Mayeur-Jaouen, Catherine; Papas, Alexandre (2014): Family portraits with saints. Hagiography, sanctity, and family in the Muslim world. 1. Aufl. Berlin: Schwarz. Yusufoğlu, Abdullah (2013): Ruh terbiyesi. 1. Aufl. İstanbul: Çıra Kulturanthropologie Alpman, Nazım (1997): Çingeneler. "Başka dünyanın insanları". 2. Aufl. İstanbul: Ozan Yayıncılık. Oğuz, Burhan (1995): Türkiye halkının kültür kökenleri, 2: Tarım - hayvancılık - meteoroloji, 3: Teknikler, üretim aile ilişkileri. İstanbul: İsis. Kafesoğlu, İbrahim (1997): Türk millî kültürü. 15. Aufl. İstanbul: Ötüken Neşriyat. Kahraman, Âtıf (1989): Cumhuriyete kadar Türk güreşi. 1. Aufl. Ankara: Kültür Bakanlığı. Gürsoy-Naskali, Emine (2012): Defin. 1. Aufl. İstanbul: Tarihçi Kitabevi. Nicolas, Michèle (1972): Croyances et pratiques populaires turques concernant les naissances. (Région de Bergama). Paris: Publ. Orientalistes de France. Bazin, Marcel (1980): Le Tâlech. Une région ethnique au nord de l'iran. Paris: Ed. ADPF. Bazin, Marcel; Bromberger, Christian; Askari, Asghar (1982): Gilân et Âzarbâyjân oriental. Cartes et documents ethnographiques = Gīlān wa Aḏarbāyǵān-i šarqī. Paris: [s.n.]. Matsubara, Masatake; Sugihara, Kiyotaka; Egawa, Hikari; Şahin, İlhan (2012): Göçebeliğin dünyası. Türk göçebelerinden Çoşlu yörüklerinin etnografyası. 1. Aufl. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi. Rao, Aparna (1982): Les Ġorbat d'afghanistan. Paris, Paris: Ed. Recherche sur les civilisations. Dole, Christopher (2012): Healing secular life. Loss and devotion in modern Turkey. 1. Aufl. Philadelphia, Pa: PENN Univ. of Pennsylvania Press. Mutluay, Nazmiye (2011): İlkçağın gizemli dünyası Uzak Doğu uygarlıkları. Ankara: Alter Yayıncılık. Soysü, Hâle (1992): Kavimler kapısı, v. 1. Lazlar, Yahudiler, Sudanlılar, Asurlar, Ermeniler, Hemşinliler, Çeçen-İnguşlar, Pomaklar, Gagauzlar, Karamanlılar. 1. Aufl. Cağaloğlu, İstanbul: Kaynak Akçura, Gökhan (2003): Evvel zaman bisiklet. 1. Aufl. İstanbul: Om Yayınevi. Erden, Z. Bilge (1999): Türk halkoyunları giysileri. Ankara: Millî Eğitim Basım Evi. Gök Aksamaz, Nuray (2001): Nartlardan beri. Kuzey Kafkasya mitolojisi. 1. Aufl. İstanbul: Sorun Bayrakdar, Mehmet (2012): Bilinmeyen bir Türk ulusu Kayânîler. Konya: Atatürk Kültür Merkezi Yayını. 17

18 KA 437 KA 438 KA 440 KA 441 KA 442 KA 443 KA 444 KA 445 KA 446 KA 447 KG Bilgili, Ahmet Emre (2010): Rituals of condolence as sociological dimension of death. Cases from east and south-east Anatolia. 1. Aufl. Istanbul: Isis Press. Koca, A. Erkan (2013): Polisliğin kitabını yazmak. Antropolojik açıdan polis bürokrasisi ve görünümleri. Ankara: Atıf Yenipınar, Uysal; Tunç, Mehmet Sait (2013): Güneydoğu Anadolu geleneksel dövme sanatı beden yazıtları. 1. Aufl. İzmir: Etki Pieroni, Andrea; Vandebroek, Ina (2009): Traveling cultures and plants. The ethnobiology and ethnopharmacy of human migrations. New York: Berghahn. Hsu, Elisabeth; Harris, Stephen (2012): Plants, health and healing. On the interface of ethnobotany and medical anthropology. 1. Aufl. New York: Berghahn Books. Banerjee, Madhulika (2009): Power, knowledge, medicine. Ayurvedic pharmaceuticals at home and in the world. Hyderabad, India: Orient Blackswan. Bayrak, Mehmet (2013): Kürt ve Alevi tarihinde Horasan. (Tarih - etnoloji - müzik - edebiyat). 1. Aufl. Ankara: Özge. Olcaytu, İbrahim (2000): Folklor defterleri. 2 Bände. Kızılay, Ankara: Kalan Bentzin, Anke (2013): Von der ersten in die zweite Heimat. Usbekische Migranten in Istanbul zwischen türkischer, türkistanischer und usbekischer Identität. Würzburg: Ergon-Verl. Gürsoy Naskali, Emine (2013): Yemin kitabı. 1. Aufl. İstanbul: Kitabevi. Kunstgeschichte KG 122 Özsezgin, Kaya; Aslier, Mustafa (1989): Başlangıcından bugüne çağdaş Türk resim sanatı tarihi, 4. İstanbul: Tiglat Basımevi. KG 175 KG 795 KG 829 KG 830 KG 831 KG 832 KG 833 Scognamillo, Giovanni (2003): Türk sinema tarihi. 2. Aufl. İstanbul: Kabalcı Yayınevi. Köker, Osman (2013): 100 yıl önce Türkiye'de Ermeniler. Orlando Carlo Calumeno koleksiyonu'nda kartpostallarla. Cilt Aufl. İstanbul: Birzamanlar Yayıncılık. Gierlichs, Joachim; Hagedorn, Annette (2004): Islamic art in Germany. Mainz am Rhein: von Zabern. Nadar, Paul (1995): Paul Nadar. De la Turquie au Turkestan. [Ankara]: VakıfBank. Inanoğlu, Türker (2004): 5555 afişle Türk sineması. 1. Aufl. İstanbul: Kabalcı Yayınevi. Kıcıklar, Serdar (1993): Bosna-Hersek karikatür albümü. İstanbul: [s.n.]. Fetvacı, Emine (2013): Sarayın imgeleri. Osmalı sarayın gözüyle resimli tarih. İstanbul: Yapı Kredi KG 834 Brailašvili, Nino (1990): Gruzija, kakoj ja ee pomnju. Etnografičeskie zarisovki = Georgia as I saw it : ethnographic sketches = Aset'i maxsovs Sak'art'velo : et'nograp'iuli č'anaxatebi. Thbilisi: Izd. "Chelovneba". KG 835 KG 836 Hükm-ü şerif. Remzi Gür koleksiyonu'ndan Padişah fermanları (2010). İstanbul. Aysan, Yılmaz (2013): Afişe çıkmak : solun görsel serüveni. 1. Aufl. İstanbul: İletişim. KG 837 Atti del Convegno. Facoltà di Architettura dell'università Mimar Sinan, Istanbul Novembre 1995 (1996). Istanbul. KG 838 KG 839 KG 840 KG 841 I. ulusal çizgilerde Anadolu karikatür yarışması 2009 (2009). 1. Aufl. İstanbul: Rezan Has Müzesi. Özel, Gülseren (2011): Bergama Müzesi etnografik eserleri. (Geleneksel giyim kuşam - işlemeler). Bergama: Bergama Kültür ve Sanat Vakfı. Kärimov, Lätif (1983): Azerbajdžanskij kover, v Baku: Gjandžlik u.a. Kerimov, Ljatif; Rubinčik, Isaj; Mamedov, F. (1985): Azärbajǧan chalčasy = Azerbaijan carpet. Baky: Jazyčy. 18

19 KG 842 KG 843 KG 844 KG 845 KG 846 Hager, Martin (2002): Abseits der Seidenstraße. Kunst und Kultur aus Zentralasien. Berlin: Haus der Kulturen der Welt. İleri, Cem (2005): 2006 sürekli sergi. Kesişen zamanlar = 2006 permanent exhibition. Intersecting times. İstanbul: İstanbul Modern Sanat Müzesi. Damiani, Giovanna; Scalini, Mario (2003): Fascinazione Ottomana. Nelle collezioni statali fiorentine dai Medici ai Savoia, Università Sabancı, Museo Sakıp Sabancı, 21 Dicembre Marzo İstanbul: Sabancı Üniv. Sakıp Sabancı Müzesi. Chodžamuchamedov, Nury; Dovodov, N. (1983): Türkmen halylary ve haly önümleri. Carpets and carpet products of Turkmenistan. Ašchabad: Turkmenistan. Aslanapa, Oktay (1996): Türk cumhuriyetleri mimarlık abideleri. Ankara: TÜRKSOY. KG 849 Atalay Franck, Oya (2012): Architektur und Politik. Ernst Egli und die türkische Moderne Zürich: gta Verlag. KG 850 Başkan, Seyfi (1994): Osmanlı Ressamlar Cemiyeti. Ankara: Çardaş. KG 851 Ersoy, Ahmet (2013): Oryantalizmin 1001 yüzü. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, 25 Nisan Ağustos 2013, İstanbul. İstanbul: Sakıp Sabancı Müzesi. KG 852 KG 853 KG 854 KG 855 KG 856 KG 857 KG 858 KG 861 KG 862 KG 863 KG 864 KG 865 KG 866 KG 868 KG 869 KG 870 Borusan Kültür ve Sanat (1999): Joseph Kosuth. konuklar ve yabancılar: Rossini Türkiye'de. İstanbul. Sandalcı, Mert (2000): The postcards of Max Fruchtermann. 3 Bände. İstanbul: Koçbank. II. Abdülhamid'in İstanbul'u. ( ) (2010). [İstanbul]: Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. Rozen, Minna (1994): Hasköy cemetery. Typology of stones. Tel Aviv, Pennsylvania, awinona Lake, Indiana: Diaspora Research Institute Tel Aviv University; Center for Judaic Studies University of Pennsylvania; Distributed in North America by Eisenbrauns. Moral, Şükran; Haydaroğlu, Mine (2009): Şükran Moral "Aşk ve şiddet". "Love and violence". İstanbul: YKY. Koyunoğlu, Arif Hikmet; Kuruyazıcı, Hasan (2013): Kitabe-i seng-i mezar. Türk-İslam mezar taşlarından bir kesit. 1. Aufl. İstanbul: Turkuaz Gabriel, Albert (1935): En Turquie. Cent cinquante - huit photographies. Paris: Hartmann. Frommel, Sabine; Dumas, Juliette; Tassin, Raphael (2013): Bâtir au féminin? Traditions et stratégies en Europe et dans l'empire ottoman. Paris: Picard. Osma, Kıvanç (2003): Cumhuriyet dönemi anıt heykelleri. ( ). 1. Aufl. Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi. Bolloch, Joëlle (2004): War photography. Milan: 5 Continents. Berk, Nurullah; Gezer, Hüseyin (1973): 50 yılın Türk resim ve heykeli. 1. Aufl. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Onuk, Taciser (2005): Osmanlı'dan günümüze oyalar = Oya culture since the Ottomans. 1. Aufl. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı. Karadağ, Recep (2007): Doğal boyamacılık. Ankara: Dösim. Triggs, Teal (2010): Fanzines. The DIY revolution. San Francisco, Calif.: Chronicle Books. Aksoy, Rojat (2013): Barbülün taş bülbülleri. 1. Aufl. Ankara: TMMOB Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi Özendes, Engin (2013): Osmanlı İmparatorluğu'nda fotoğrafçılık ( ). 1. Aufl. İstanbul: YEM Yayın. 19

20 KO KO 206 KO 378 KO 492 KO 694 KO 790 KO 791 KO 792 KO 793 Kongresse Keseroğlu, Hasan S. (1991): Kütüphane, enformasyon, arşiv alanında yeni teknolojiler ve TÜRKMARC sempozyumu bildiri metinleri. 1-4 Ekim 1991, Beyazıt Devlet Kütüphanesi. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği, İstanbul Şubesi. Clayer, Nathalie (1992): Presse turque et presse de Turquie. Actes des trois colloques. Istanbul: Ed. Isis. Mustafa Reşid Paşa ve Dönemi Semineri. Bildiriler Mart 1985 in Ankara (1987). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. Ünlü, Tülin Selvi (2013): 4. Tarih içinde Mersin Kolokyumu. Akdeniz Kentleri: Gelecek için Geçmişin Birikimi, Mersin, Türkiye, Ekim 2011 = 4th Mersin in History Colloquium. Mediterranean Cities: Antiquity as Future? Mersin, Turkey, October Mersin: T.C. Mersin Üniversitesi Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi. Saybaşılı, Kemâli; Özcan, Gencer (1997): Yeni Balkanlar, eski sorunlar. İstanbul: Bağlam Yayıncılık. Özkan, Ümmühan (2009): Mültecilik. Sorunlar, tanıklıklar ve çözüm önerileri. İstanbul: İHH İnsani Yardım Vakfı. Sultan II. Abdülhamid ve Devri Semineri. Bildiriler, Mayıs 1992 // İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi (1994). İstanbul: Edebiyat Fakültesi Basımevi. Ateş, Toktamış (2000): Yaşasın Cumhuriyet. Konferanslar. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi KO 794 Ağanoğlu, H. Yıldırım (2002): Türklerin Rumeli'ye çıkışının 650. yıldönümü. 31 Mayıs-9 Haziran İstanbul: Rumeli Dernek ve Vakıfları. KO 795 KO 798 KO 799 Türkiye; Bilkent Üniversitesi; Kafkasya ve Orta Asya: Bağımsızlıktan Sonra Geçmiş ve Gelecek Konferansı (1996): Kafkasya ve Orta Asya. Bağımsızlıktan sonra geçmiş ve gelecek konferansı, (25-27 Mayıs 1995, Ankara). Ankara: TİKA. Şahin, Seval (2013): "Ne güzel suçluyuz biz hepimiz!". Sevgi Soysal için yazılar. 1. Aufl. İstanbul: İletişim. Develi, Hayati; Kaçalin, Mustafa S.; Kıral, Filiz; Ölmez, Mehmet; Çulha, Tülay (2011): Maḥmūd al- Kāşġarī'nin doğum yıldönümü dolayısıyla uluslararası Dīvānu Luġāti't-Turk sempozyumu, 5-7 Eylül 2008, İstanbul. The Dīvānu Luġāti't-Turk international symposium: in commemoration of Maḥmūd al-kāşġarī's 1000th birthday, 5th - 7th September 2008, Istanbul. 1. Aufl. İstanbul: Eren. KO 800 Çağmar, M. Edip; Gürhan, Veysel; Gümüş, Ercan (2012): Uluslarararası Silvan Sempozyumu kitabı, Nisan/April Aufl. Mardin: Mardin Artuklu Üniversitesi. KO 801 Özcoşar, İbrahim (2012): Uluslararası Midyat Sempozyumu (7-9 Ekim 2011). Sempozyum bildirileri. 1. Aufl. Mardin: Mardin Artuklu Üniversitesi. KO 802 KO 803 KO 804 Hakkâri Üniversitesi; Uluslararası Kürt Kadını Kongresi (2009): Uluslararası Kürt kadını kongresi. Hakkâri: Hakkâri Üniversitesi Yayıncılık. Gümüş, Ercan; Gürhan, Veysel (2012): Bildirileri = Sempozyuma Navnetewî ya Omerli/Omeran û Derûdora wê = International Omerli/Omeran and Surroundings Symposium. İstanbul: Kent Işıkları. Kellner-Heinkele, Barbara (2012): Man and nature in the Altaic world. Proceedings of the 49th Permanent International Altaistic Conference, Berlin, July 30 August 4, Aufl. Berlin: Schwarz. KO 805 Gemil, Tahsin (1997): Originea tătarilor. Locul lor în România şi în lumea turcă, (Constanţa, noiembrie 1994), Lucrările Simpozionului Internaţional. Bucureşti: Ed. Kriterion. KO 806 KO 807 Aksu, Fuat; Guney, Nurşin Ateşoğlu (2004): Proceedings international conference on the potential crisis and conflicts in the Western Balkans, December 14, İstanbul: OBİV. Osmangazi Üniversitesi; Uluslararası Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Türk-Bulgar İlişkileri Sempozyumu (2005): Bildiriler kitabı Mayıs 2005, Eskeşehir, Türkiye. Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi. 20

Neuzugänge Bibliothek Orient-Institut Istanbul. 1.1. Allgemein GEx. Signatur: GEx 83

Neuzugänge Bibliothek Orient-Institut Istanbul. 1.1. Allgemein GEx. Signatur: GEx 83 Neuzugänge Bibliothek Orient-Institut Istanbul 2009 1. Geschichte 1.1. Allgemein GEx Belçika-Türkleri : Türkiye ile AB arasında köprü mü, engel mi? Kaya, Ayhan ; Kentel, Ferhat Gökçe, Suna İstanbul : İstanbul

Detaylı

NEUZUGÄNGE BIBLIOTHEK JAN.-FEB. 2015

NEUZUGÄNGE BIBLIOTHEK JAN.-FEB. 2015 AR AR 170 AR 171 AU AU 38 AU 39 AU 40 AU 41 FE FE 239 GEi GEi 538 GEi 539 GEv GEv 143 GEz GEz 699 ISm ISm 768 ISm 769 ISm 770 ISm 771 ISm 772 ISm 773 ISm 774 Armenica Emerson, Ralph Waldo (1913): Tipar

Detaylı

Bitlis Eren Üniversitesi Fuad Sezgin Kütüphanesi. 2014 Yılında Talep Edilen Kitapların Listesi

Bitlis Eren Üniversitesi Fuad Sezgin Kütüphanesi. 2014 Yılında Talep Edilen Kitapların Listesi Bitlis Eren Üniversitesi Fuad Sezgin Kütüphanesi 2014 Yılında Talep Edilen Kitapların Listesi GV 301./A35 Akın, Yiğit "Gürbüz ve Yavuz Evlatlar" : Erken Cumhuriyet'te beden Terbiyesi ve Spor İstanbul İletişim

Detaylı

İNTERNETTE YER ALAN TÜRKİYE DE YAYINLANMIŞ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Şubat 2009 İÇİNDEKİLER KONULAR... 4 ARKEOLOJİ... 4 ARŞİVCİLİK... 4 ASKERLİK... 4 ASTRONOMİ... 5 BASIN... 5 BİLGİ TEKNOLOJİSİ...

Detaylı

YAYINLAYAN YER NUMARASI. 2009 9789751028419 İnkılap DR 728/.A168 83093. Merkezi. Dorsay, Atilla 2005 9751406900 Remzi PN 1998.2/.

YAYINLAYAN YER NUMARASI. 2009 9789751028419 İnkılap DR 728/.A168 83093. Merkezi. Dorsay, Atilla 2005 9751406900 Remzi PN 1998.2/. 1 2 3 4 KİTAP ADI %100 İstanbul : tarih, mekan ve sırlar YAZAR Acarer, Erk, 1972- YAYIN TARİHİ ISBN YAYINLAYAN YER NUMARASI DEMİRBAŞ NO 2009 9789751028419 İnkılap DR 728/.A168 83093...izmler: sanatı anlamak

Detaylı

YAYINA KATEGORİ YENİ FİYAT HAZIRLAYAN

YAYINA KATEGORİ YENİ FİYAT HAZIRLAYAN BARKOD KİTAP ADI YAZAR TERCÜME YAYINA SAYFA EBAT KATEGORİ YENİ FİYAT HAZIRLAYAN SAYISI (BOYUT) KAĞIT CİNSİ KAPAK 9789754370904 Çağlayanlar A. Hikmet Müftüoğlu Hikâye 5,00 TL 141 12x19,5 60 gr. Enso Creamy

Detaylı

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/22075 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/22075 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/22075 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Os, Nicolina Anna Norberta Maria van Title: Feminism, philanthropy and patriotism

Detaylı

Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini

Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini., S. (1324). "Meşrutiyetten Sonra Maarif Tarihi". Muallim, (19), 654-665, Işıksal, C. (). "Türkiye'de Açılan İlk Yabancı Dil Okulları". Belgelerle Türk Tarihi Dergisi,

Detaylı

Toprak, Z. (2002). "Ankara'nın İlk Özel Koleji (1928-1938)". Toplumsal Tarih Dergisi, (105), 54 59,

Toprak, Z. (2002). Ankara'nın İlk Özel Koleji (1928-1938). Toplumsal Tarih Dergisi, (105), 54 59, Türkiye Cumhuriyeti Toprak, Z. (2002). "Ankara'nın İlk Özel Koleji (1928-1938)". Toplumsal Tarih Dergisi, (105), 54 59, Erkin, F. C. (2008). Dışişlerinde 34 Yıl, III. Cilt (Madrid, Paris, Londra Büyükelçiliği).

Detaylı

15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM

15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM 15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ 15-17 EYLÜL 2014 Ankara GENEL PROGRAM ANKARA, 2014 ATATÜRK

Detaylı

GENEL (DİN-FİLATELİ- DİL- EDEBİYAT- TARİH- ŞEHİR) YAYIN LİSTESİ (G)

GENEL (DİN-FİLATELİ- DİL- EDEBİYAT- TARİH- ŞEHİR) YAYIN LİSTESİ (G) GENEL (DİN-FİLATELİ- DİL- EDEBİYAT- TARİH- ŞEHİR) YAYIN LİSTESİ (G) 1- Hz. MUHAMMED ve HADİSLERİ (OKAT Yayınları-Abdulbaki GÖLPINARLI-4.Basım-İstanbul 1971) 2- KUR AN (OKAT Yayınları-10.Basım-İstanbul

Detaylı

Geçmişten Geleceğe Belgeler... Bilgiler...

Geçmişten Geleceğe Belgeler... Bilgiler... Geçmişten Geleceğe Belgeler... Bilgiler... 1968/2008 1 Geçmişten Geleceğe belgeler... bilgiler... 1968/2008 ISBN 978-975 - 7655-87 - 9 Baskı: Aydoğdu Ofset Matbaacılık Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti. Proje

Detaylı

ULUSLARARASI. sempozyumu. 29-31 Mayıs 2015. AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma. Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015

ULUSLARARASI. sempozyumu. 29-31 Mayıs 2015. AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma. Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015 RAHMETKAPISI DOOROFMERCY ULUSLARARASI sempozyumu 29-31 Mayıs 2015 AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015 Cemal Reşit Rey Konser Salonu 9:00-18:00 Halka açık

Detaylı

Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi nde Yayınlanan Yazılar Bibliyografyası (1-30. sayılar)

Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi nde Yayınlanan Yazılar Bibliyografyası (1-30. sayılar) Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi nde Yayınlanan Yazılar Bibliyografyası (1-30. sayılar) -Makale Adına Göre- Ahlâk düşüncesinde siyaseti aramak: İbn Miskeveyh te adalet kavramının siyasî yansımaları

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI

TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI İstanbul Üniversitesi Yayın No.: 4737 CiltXXXVI ISSN 1015-2091 İSTANBUL ÜNiVERSiTESi Edebiyat Fakültesi TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI Dergisi 2007 Kurucu: A. Caferoğlu TÜRK DİLİ VE EDEBiYATI DERGİSİ HAKEMLİ BİR

Detaylı

Kültür Araştırmaları Derneği Bülten 18. Mart Nisan 2005. İki ayda bir yayımlanır

Kültür Araştırmaları Derneği Bülten 18. Mart Nisan 2005. İki ayda bir yayımlanır İçindekiler... editörden Onur İNAL... 2 Kültür Araştırmaları Derneği (KAD) Kuruldu... 3 Kimlik ve Kültür Sempozyumu-Son Gelişmeler... 4 Altın Orda ve Varisleri İkinci Uluslararası Konferansı... 19 Eğitim,

Detaylı

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ANKARA

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ANKARA T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ANKARA GENELKURMAY ASKERÎ TARİH VE STRATEJİK ETÜT (ATASE) DAİRE BAŞKANLIĞI YAYIN KATALOĞU Genelkurmay Personel Başkanlığı Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı

Detaylı

Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi. Hasan Âli Yücel. Özel Koleksiyonu

Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi. Hasan Âli Yücel. Özel Koleksiyonu Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Hasan Âli Yücel Özel Koleksiyonu Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Hasan Âli Yücel Özel Koleksiyonu Bilkent Üniversitesi 2014 Hasan Âli Yücel in Yaşamı ve Yapıtları (1897-1961)

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ ETİK VE İŞ ETİĞİ KONULU KİTAP LİSTESİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ ETİK VE İŞ ETİĞİ KONULU KİTAP LİSTESİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ ETİK VE İŞ ETİĞİ KONULU KİTAP LİSTESİ Sınıflama Eser Adı Yazar Yayın Yeri Yayınlayan Yayın B 21/E85 Etik kuramları A. Stroll... [ve öte.] ; çev. Ankara Lotus Yayınevi

Detaylı

Kültür Araştırmaları Derneği Bülten 19. Mayıs Haziran 2005 İki ayda bir yayımlanır

Kültür Araştırmaları Derneği Bülten 19. Mayıs Haziran 2005 İki ayda bir yayımlanır İçindekiler... editörden Onur İNAL... 2 Kimlik ve Kültür Sempozyumu Katılım ve Konaklama Bilgileri... 3 Kimlik ve Kültür Sempozyumu-Program ve Bildiriler... 5 Türk(iye) Kültürleri Kimlik ve Kültür kitabı

Detaylı

DESTEKLEME KURULU TOPLANTISI

DESTEKLEME KURULU TOPLANTISI Tarih : 30 Nisan-2 Mayıs 2013 Yer : Ankara Top. Sayısı : 2013/1 KARAR T.C. DESTEKLEME KURULU TOPLANTISI Sinema Destekleme Kurulu, ilke kararlarını almak ve gündemindeki projeleri değerlendirmek üzere 30

Detaylı

2010 YILINDA KÜTÜPHANEMĐZE SATIN ALINAN KĐTAPLAR

2010 YILINDA KÜTÜPHANEMĐZE SATIN ALINAN KĐTAPLAR 2010 YILINDA KÜTÜPHANEMĐZE SATIN ALINAN KĐTAPLAR YAYIN YAZAR SIRA NO DEMĐRBAŞ NO YAYIN ADI TARĐHĐ YAYINLAYAN YER NO 1 69975 101 Türk efsanesi Sakaoğlu, Saim, 1939-2003 Ankara : Akçağ GR 280/.S158 70500

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 12 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 14-16 Aralık 2 0 1 1 PROGRAM 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kısaltmalar (haftalık ders saatleri): T (teorik), U (uygulama), K/AKTS (Kredi/AKTS) I. SINIF I. YARIYIL TAR 101 OSMANLI TÜRKÇESİ I T U K/AKTS: 4 0 6 Osmanlı Türkçesi nin, harflerle

Detaylı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Kütüphanesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Kütüphanesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 56848 İktisat nedir? : iktisat üzerine söyleşiler

Detaylı

Sinema Destekleme Kurulu'nun 2012/2 Sayılı Kararı

Sinema Destekleme Kurulu'nun 2012/2 Sayılı Kararı Sinema Destekleme Kurulu'nun 2012/2 Sayılı Kararı Destekleme Kurulu, gündemindeki projeleri değerlendirmek üzere 27-28 Haziran 2012 tarihlerinde Ankara da toplanarak, yapılan başvuruları görüşmüş ve aşağıdaki

Detaylı

TARİH NASIL YAZILIR? Tarihyazımı İçin Çağdaş Bir Metodoloji. Editör: Ahmet Şimşek

TARİH NASIL YAZILIR? Tarihyazımı İçin Çağdaş Bir Metodoloji. Editör: Ahmet Şimşek TARİH NASIL YAZILIR? Tarihyazımı İçin Çağdaş Bir Metodoloji Editör: Ahmet Şimşek İSTANBUL, 2011 Ta rih çi Ki ta be vi Sa hi bi ve Ge nel Ya yın Yö net me ni Ne cip Aza koğ lu Düzelti: Ha di ye Yıl maz

Detaylı

25. İSTANBUL KİTAP FUARI ETKİNLİK PROGRAMI 28 EKİM 2006 CUMARTESİ. Interexpo Salonu

25. İSTANBUL KİTAP FUARI ETKİNLİK PROGRAMI 28 EKİM 2006 CUMARTESİ. Interexpo Salonu 28 EKİM 2006 CUMARTESİ Interexpo Salonu Saat: 14:00-15:30 Söyleşi: Uğur Dündar dan Günümüze Soruşturmacı ve Araştırmacı Gazetecilik Konuşmacılar: Belma Akçura, Haluk Şahin, Nedim Şener, Uğur Dündar Düzenleyen:

Detaylı

TÜRKİYE DE YAYINLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ MÜCADELESİNİN 20 YILI

TÜRKİYE DE YAYINLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ MÜCADELESİNİN 20 YILI TÜRKİYE DE YAYINLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ MÜCADELESİNİN 20 YILI Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri ve Yayınlama Özgürlüğü Raporları 1994-2014 İÇİNDEKİLER Önsöz...5 Yayınlama Özgürlüğü Raporu 1994...9 Düşünce ve

Detaylı

Biz Buradayız! Türkiye de Romanlar, Ayr mc Uygulamalar ve Hak Mücadelesi. Yay na Haz rlayanlar

Biz Buradayız! Türkiye de Romanlar, Ayr mc Uygulamalar ve Hak Mücadelesi. Yay na Haz rlayanlar Biz Buradayız! Türkiye de Romanlar, Ayr mc Uygulamalar ve Hak Mücadelesi Yay na Haz rlayanlar Ebru Uzpeder Savelina Danova/Roussinova Sevgi Özçelik Sinan Gökçen Kapak resmi: Ressam Su Yücel in Sulukuleli

Detaylı