RESİM İŞ EĞİTİMİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 ders saati GİRİŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RESİM İŞ EĞİTİMİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 ders saati GİRİŞ"

Transkript

1 RESİM İŞ EĞİTİMİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 ders saati GİRİŞ Öteden beri kişioğlunun resim çizme ve yaratıcı özelliğinin içinde gizlenmiş bir değer olarak varolduğu bilinmektedir. Böyle bir olguyu ilkel toplumlardan günümüze kadar süren zaman dilimi içinde görmek mümkün. Doğanın bir parçası olan insanoğlu çevresinde olup biten toplumsal ve doğal değişmeleri anlamaya ve onları açıklamaya uğraşmaktadır. Emekleme çağından sonra çocuklar ilk önce sekeleyerek yürür, daha sonra ise konuşur. Belli bir zaman sonra değişik fizik hareketleri yapar ve konuşmaya başlar. Daha sonraki evrede ise oyun sayesiyle şarkı söyleme ve çizme hünerlerini sergiler. Daha başka sözle çizimler sayesiyle karşımıza çıkan ilk çalışmalar aslında her çocuğun içinde var olan resim konuşmasının bir ifadesidir. Çocuklarda görülen intelijens düzeyi, kalıtım faktörleri, ortamı ve doğduğu yere bakmaksızın her çocukta mevcuttur. Eğitim sürecinde resim eğitimi dersine de yerin verilmesi sayesiyle öğrenilmesi gereken değişik ders birimleri arasında vizüel iletişimin kurulması temin edilmektedir. Evrensel ve herkesin anlayabileceği bir dile sahip olan resim sanatının mümkün olabileceği ölçüde geniş bir kitleye hitab etmesi yönünde eğitim sürecine ve bu sanat alanıyla içli dışlı olan öğretim görevlilerine büyük yük ve sorumluluk düşmektedir. Günümüz dünyasında her geçen gün gözlenen yenilikler ve hızlı değişiklikler Resim Sanatı alanında da görülmektedir. Elbette ki bu hızlı yeniliklere ve değişikliklere toplumumuz da ayak uydurmalıdır. Avrupa ve dünya standartlarına uyma yolunda Kosova daki eğitim sistemi de zaruri olan gerçek değerlere kendi programlarında yer vermelidir. Nitekim, resim eğitimi günümüzde yaşamımızın bir parçası haline gelmiş bulunmaktadır. 203

2 UZAK HEDEFLER Öğrencinin Resim sanatının bileşik dünyasına girebilmesini kolaylaştırıp sağlanması. Görsel iletişim ve resim okur yazarlığı öğrenen öğrencinin çağdaş toplumdaki insani değer ve hoşgörüyü içeren yaratıcı fikir ve ilham birikiminin öğrencide oluşması temin edilmelidir. ÖZEL HEDEFLER Beceri ve yetenek sahibi olan öğrencide resim elemanları, yaratıcılık, değişik malzemelerden yararlanma, estetik değerler, ifadenin görsel ve vizüel algılanması, yaratıcılığın ve yaratıcı fikirlerin desteklenmesi, yaşam ve çalışma ortamının daha güzel bir hal ve ortama dönüşmesi, insan oğlunun toplam edinimlerinin ilerletilmesine önemin verilmesi, çalışma kültürünün edinilmesi ve şahsi değerlerin tanıtılması hedeflenmektedir. 204 GENEL HEDEFLER Farketme ve algılama, yaratıcılık ve ifade yetisi, analiz ve değerlendirme Bu alanla ilgili öğrencilerin şu alanlarda yetenekleşmeleri öngörülmektedir: Doğada ve toplumda gözlenen olay ve fenomenleri anyalabilme ve canlı ile cansız doğa arasında farkı ayırd edebilmeli, Resim sanatı alanında klasik ve çağdaş ifade olanaklarından yararlanabilme ve bu sanat alanındaki alet, malzeme ve tekniklerin özelliklerini ve ayrıntıları hakkında bilgi sahibi olmalı, Eldeki malzeme, sergileme olanakları ve değişik ortamlarda yapılan eserlerin takdim edilmesi, resim sanatının aşılanması yönünde önemli bir faktörü oluşturduğunu kavramalı, Kompozisyonda ve uzay içindeki aheng ve güzelliği fark edip ayrıntıları hakkında fikir sahibi olmalı, Kendisinin yaptığı çalışmaları yanı sıra arkadaşların da çizmiş olduğu resimleri ve diğer sanat eserleri ve onlarda gözlenen değerler hakkında görüş beyan edebilecek düzeye erişen öğrenci, değişik zaman çağlarında ve kültür ortamlarında yaratılan sanat eserlerin oluşması

3 sırasında onları çizen ve yaratan sanat yaratıcıların duyguları ve ruhsal durumlarını daha güçlü bir şekilde ifade etmeleri için başvurdukları yöntemler hakkında fikir yürütebilme kabiliyetine öğrenciler ulaşmış olmalılar. Kategoriler Yüzey, Uzay, Şekil, Renk, Çizgi, Hacim, Harmoni, Kontrast (Zıddiyet) Bu alanlarla ilgili öğrenciler şunları bilmeli: Öğrenciler kendi başına veya gruplar halinde çalışarak şu çalışma sürecini gerçekleştirmekteler: Problemin saptanması, araştırma, öğrencinin diğer ders alanlarında edindikleri bilgiler esas alınarak problemin çözülmesi işlevinde olan içerik ve fikirler arasında irtibatın kurulması. Güzel sanatların şu alanlarında çalışmaları gerekir: Afiş, kostüm çözüm ve seçenekleri, kitap kapağı, ilüstrasyon, film, TV için reklamlar... Bu alanlarda çalışmalar yapılırken belli bir etki üreten efektlerden yararlanmaya özen gösterilmelidir. Resim sanatı alanında kaliteyi ayırd edebilecek seviyeye gelen öğrenciler, kendi yaratıcılıklarını kopya, sahtelik ve tekdüzelikten uzak tutmanın önemini kavramış olmalıdırlar. Yaşadıkları ortamda ve genellikle Kosova çapında görsel sanatlar alanında önemli eserler ve tarih ile kültür zenginlikleri konusunda bilgi sahibi olmalıdırlar. Mensubu oldukları halkın kültür değerleri hakkında bilgi sahibi olup Türk ve Osmanlı sanat tarihi ve gelenekleri hakkında tatmin edici seviyede birikime sahip olmaları yanı sıra diğer uygarlıklarla ve kültürlerle ortak değerlerin oluşturulmasının gelenek ve tarihçesini bilmelidirler. ÖDEVLER Öğrencinin şu yeteneklere sahip olması yönünde çalışılmalıdır: Şekil, renk ve uzay konumunu gözetleme, farketme ve yaşama kabiliyetine erişmesi, Doğada ve toplumda gözlenen olay ve kuralların Resim sanatı ile olan irtibat ve ilişkilerini ayırd edebilmesi, 205

4 Değişik malzemelerin çalışma süresinde kullanılması, Analitik gözlem ve onun resim ifadesi olarak ortaya çıkması, Estetik (güzel) değerlerin edinilmesi, Sanat eserlerinin anlamlarının kavranması. Selçuklu, Osmanlı ve Türk sanat eserleri için ilginin duyulması ve çağdaş Türk güzel sanatlar alanındaki akımlar ve onun diğer kültür ve sanat alanındaki devinimler hakkında bilgi sahibi olması. Şeffaflık, özgürlük ve refah bir gelecekle ilgili vizyonlardan hareket ederek yaşam çevresi ve çalışma ortamına çekidüzenin ve şeklin verilmesi yönünde bireysel atılım ve yeteneklerin ifade edilmesi, Toplum ve güzel sanatlar alanında yapıcı tavır ve davranışların önplana çıkmasında yardımcı olması. Resim sanatı alanındaki çağdaş hareketler ve modern akınlar hakkında bilgi sahibi olması. STANDARTLAR (ÖLÇEKLER) Resim sanatı elemanları ve resim dili ve ifadelerini ayırd edecek doğru bir yaklaşımın oluşturulması, Sanat yaratıcılığı vasıtasıyla çok kültürlü ilişkilerin gelişmesi, Değişik ulus, din, dil, cinsiyet mensubiyetine sahip olanlar arasında eşitlik, beraberlik ve hoşgörülüğü ifade eden duyguların aşılması, Kültür hayatının zenginleştirilmesi, Kişide yaratıcı kabiliyet ve yeteneklerin dile gelebilmesi için şu faaliyetlerin sürdürülmesi: Resim ve Güzel Sanatlar bölüm ve seksiyonlarının oluşturulması, resim sergileri ve diğer kültür olaylarının izlenmesi, toplum ve yaşam çevresi açısından önemi arzeden gelişme ve olaylara katılıp desteklenmesi vb. PROGRAM İÇERİĞİ (Ders Plan ve Programı) Bu yaştaki çocuklar için saptanan müfredatın (ders plan ve programlarının) programsal içeriklerinde belirlenen temel amaçlar olarak öğrencide yaratıcı olayları algılama yetisinin aşılanması yanı sıra, resim sanatı alanında meçhulu ve gizemi keşfetmede cesur davranması ve yeniliklere götüren yolda ilerlemesi için gereken potansiyel ve enerji gücünün aşılanması yer almaktadır. 206

5 Konu birimleri KOMPOZİSYON KONTRAST (ZIDDİYET) YEKVÜCUTLUK HAKİMİYET HEYKELTIRAŞÇILIK DİZAYN - TASARIM GÖRSEL İRTİBAT VE ANLAŞMA ANALİZ VE DEĞERLENDİRME KOMPOZİSYON (8 ders) Statik ve dinamik Ritim ve denge Seçenek Serbest çalışma Renk ve form açısından sade ritim-armoni kompozisyonu Soyut ekspresif ifade Çizgi, renk, şekil düzinelerinin belli şemaya göre diziliş sistemi. Öğrencilerin şunları öğrenmeleri gerekir: Kompozisyonda güzeli fark edip ayırd etmeli, Çizdikleri resimlerde ritim ve dengeyi sağlamalı, Çizgi ve renkleri kullanarak rahatça kompozisyon yapmaları, Soyut imgelerden yararlanabilmeli, Çalışmaları sırasında sade şekil ve form elementlerini kullanarak resim yapma kabiliyetine erişmiş olmalı. KONTRAST (ZIDDİYET) Resim değerlerinin ritim karşıtı olarak kontrasta başvurma, Zıddiyetlerden yararlanarak eserlerin oluşturulması Renklerin kontrast özellikleri Rengin diğer renge karşı kontrast özelliği Işık gölge kontrastı Sıcak soğuk kontrastı Tamamlayıcı unsur olarak kontrast Dürtü aracı olarak kontrast Kalite kontrastı Çokluktan (kvantiteden) kaynaklanan kontrast. 207

6 Öğrencilerin şunları öğrenmeleri gerekir: Kontrast ve zıddiyet olmasaydı insan gözü şekilleri fark edemeyecekti, Kontrast esere canlılık katıp onu daha zengin kılmaktadır, Kontrastan yararlanmayı bilmeli, Yedi adet olan kontrast özellikleri hakkında bilgi sahibi olmalı: Rengin renge karşı kontrastı, Soğuk sıcak kontrastı, Işık gölge kontrastı, Komplementar (tamamlayıcı) kontrast, Aynı anlık (simültan) kontrast, Kaliteden kaynaklanan kontrast, Kvantiteden (çokluktan) kaynaklanan kontrast. YEKVÜCUTLUK (4 ders) Kompozisyonun ortak paydası olarak yekvücutluk, Statik ve dinamik yekvücutluk, Yekvücutluk ve denge, Simetrik (formal) ve Asimetrik (informal) denge, Biçim ve ifadede süregenlik ve yekvücutluk. Öğrencilerin şunları öğrenmeleri gerekir: Resimin oluşumundaki tüm elemenları çizgi, şekil, biçim ile bir bütünlüğe dönüştürebilmeli, Tüm resim elemanlar arasında mantıksal bir bağ kurabilmeli, Gereken elemanları içermeyen ve bir bütünlüğü ifade etmeyen kompozisyonun aslında bir kompozisyon olamayacağını bilmeli, Statik ile dinamik bütünlüğü nelerin ifade ettiğini açıklayabilmeli, Bir resim eserindeki rakip konumunda olan resim elemanları arasında beliren gerginliğin yekvücutluk ve bütünlük ile aşıldığını kavrayabilmeli, Simetrik ve asimetrik denge unsurları hakkında bilgi sahibi olmalı, Kendi yaratıcılıkları sırasında bütünlüğü ve yekvücutluğu yakalayıp kendine has bir stil ve ifadeyi yakalabilmiş olmalı. 208

7 HAKİMİYET (2 ders) Değişik türdeki eleman ve unsurları bağlayan koşul olarak eserde gözlenen hakimiyet, Bir cisimin hakimiyetinin belirgin olduğu kompozisyonda resim eleman ve unsurlarının kaynaştırılıp birleştirilmesi. Öğrencilerin şunları öğrenmeleri gerekir: Bir sanat eserinde herhangi bir şeklin hakim olmasının belirgin olduğu durumda hakimiyetin sözkonusu olduğunu bilmeli, Hakimiyet aslında kontrasttan (zıddiyetten) kaynaklanmaktadır, Eserdeki mevcut kompozisyon değerlerinden birisinin diğerlerine oranla daha önemli kılınması veya baskın olarak vurgulanmasıyla hakimiyetin sağlandığını öğrenmiş olmalı, Kendi çalışması sırasında kullandığı resim unsurlarından birisinin daha belirgin bir şekilde vurgulanmasıyla hakimiyetin sağlandığını bilmeli. HEYKELTIRAŞÇILIK (6 ders) Güzel sanatlar olarak mimarcılık, Plastiklik derecesine göre farklılıklar, Relef, Alçak relef (Barelef), Yüksek relef, Tam plastik yöntemi (Heykel) Heykeltıraşçılıkta kullanılan malzeme. Öğrencilerin şunları öğrenmeleri gerekir: Heykeltıraşçılık nedir, Plastiklik esasınca ayrım ve farkları yapabilmeli, Relef, alçak relef ve yüksek relef nedir, Şeklin üç boyutlu oluşunun özelliklerini belirtebilmeli: uzuınluk, genişlik, yükseklik, Tam plastik (Heykel) ve relefin neler olduğunu ve aralarındaki farkları bilmeli, 209

8 Güzel sanatların bir dalı olan bu yaratıcılık dalının özellikleri ve başvurduğu çalışma teknikleri ile kullandığı malzemeler hakkında bilgi sahibi olmalı, Heykeltıraşçılıkta kullanılan malzemlerden hangisinin sert hangisinin ise yumuşak madde olduğunu bilmeli, Yukarıda belirtilen tüm sorunlar için çözüm yollarını öğrenmiş olmalı. DİZAYN TASARIM (5 ders) Endüstri ve ürün dizaynı, Dizayn süreci, Resim elemanmları ve kompozisyon elemanları, Şekil, renk, tekstür, ebatlar (boyutlar), Vizüel (görsel) irtibat ve anlaşma (2 ders) İşaretlerin psikolojik ve sosyolojik etkileri, Çağdaş dünyada simgelerin rolü, Simge olarak renkler, Simgelerin şekillendirilmesi (Piktogrami) Öğrencilerin şunları öğrenmeleri gerekir: Sanayi endüstri dizaynının önünde hangi ödevler durmaktadır, Sanayi üretimi olarak üretilecek cisimlerin dizaynları (tasarımları) yapılırken gözönünde bulundurulması gereken özellikler: amaç, strüktür ve temel özellikler, Dizaynın kapsadığı alanlar, Dizayn - tasarım sırasında kullanılan resim elemanları ve resim formlarının resim işlevi yanı sıra tasarımı yapılan cisimin toplam kullanılırlığını da gözönünde bulundurmalıdır, Simgeler (Piktogramlar) nedir ve onların insanın yaşamındaki rolü, Kendi çevresini saran cisimlerin krokilerini ve çizimlerini başarılı bir şekilde yapabilmeli. ANALİZ VE DEĞERLENDİRME (4 ders) Eleştiri ve iletişim, Estetik (güzellik) yönünde araştırmalar. 210

9 Öğrencilerin şunları öğrenmeleri gerekir: Resim sanatı hakkında görüş ifade edebilmeleri yanı sıra kendi çalışmaları ve arkadaşlarının çizdikleri eserler hakkında fikir beyan edebilmlidirler, Mensup oldukları ulusun sanatsal değerleri yanı sıra etrafında bulunan diğer halkların yaratıcılıkları hakkında da düşüncelerini ileri sürebilmeli, Resim galerisi, müze ve sergileri gezdikleri sırada gördükleri eserler hakkında bir sonuca varıp görüş beyan edebilmeli, Resim sanatında damgasını vuran ünlü resamlar ve onların eserlerini tanımalı, Güzel sanatlara ilişkin literatürden yararlanmayı bilmeli ve onun içeriği ve reprodüksiyonlarını kendini yetiştirmede kullanabilmeli, Renk, Yüzey, Uzay ve Hacim ile ilgili estetik ifadeler kullanabilmeli ve Çizim teknikleri (kalem, tuş, pene, lavire edilmiş tuş) ve Resim teknikleri (yağlı boya, pastel, tempera, akvarel, guvaş ve kombine teknikler) hakkında araştırma yapıp kullanabilecekleri malzeme ve teknikler hakkında serbest bir şekilde karar alabilmeli. RESİM ALANLARI, ELEMANLAR, TEKNİK VE MALZEMELER Resim çizme İfade aracı olarak çizgi, Çizgi çizgi ve ritim uyumu Doğada görülen olay olarak çizgi Zaman ve mekan işlevinde çizgi Resim elemanları: Form, Hareket, Kompozisyon Çizme teknikleri: Kalem, tuş, kombine çalışma... Malzeme: Kâğıt, kalem, pene, fırça... Resim yapma Renkler Renk kuşağı (Spektar) Renk Hromatik renkler Renk Ahromatik renkler Renk - Tonalite Renk Valer Renk Ayrımlar: soğuk ve sıcak renkler İfade aracı olarak renk Renk Malzemede ahengin (armoninin) sağlanması 211

10 Resim elemanları: Renk, Valer, Uzay, Kompozisyon, Ahenk Resim teknikleri: Akvarel, Tempera, Guvaş, Kolaj, Vitraj, Mozaik, Pastel, Akrilik, Kombine Teknikler Malzeme: Kâğıt, Karton, Fırça, Palet, Tempera Renkler, Akvarel, Karma Malzeme, Plastik, Taş... Heykeltıraşçılık: Heykeltıraşçılık Bir unsur olarak form Heykeltıraşçılık Bir unsur olarak hacim Heykeltıraşçılık Üç boyutluluk ve onun anlamı Heykeltıraşçılık Relef Doğa ürünü olarak Heykeltıraşçılık Fikir ürünü olarak Heykeltıraşçılık Resim elemanları: Form, Relef, Kompozisyon, Hareket Teknikler: Odun, Balçık, Plastelin, Alçı, Kil, Taş... Malzeme: Odun, Balçık, Plastelin, Tel, Alçı, Kil, Taş... Grafik Yüksek baskı Düz baskı Derin baski Monotipi Resim elemanları: Kontrast, Kompozisyon, Armoni, Tekstür Grafik teknikleri: Alçı Oyma, Saç Baskı, Bakır Baskı, Monotipi... Malzeme: Kâğıt, Renk, Linoleum, Alçı, Karton... Güzel sanatlar Rozet ornament Afiş Kitap düzenleme Kolaj Vitraj Mozaik Seramik Medya yaratıcılığı Resim elemanları: Kompozisyon, Simge, Hareket, Ritim, Kontrast, Tekstür 212

11 Teknik: Kolaj, Vitraj, Mozaik, Afiş, İlüstrasyon, Kitap Kapağı, Teknik Dizayn, Sanayi Tasarımı Malzeme: Renk, Kâğıt, Renkli Taş, Renkli Kâğıt, Karışık Malzeme... Estetik (güzellik) değerlendirmesi: Çoğaltma prodüksiyon Öğrencilerin çalışmaları Zirvedeki sanatçılar hakkında fikir değiş tokuşu Malzemeler ve teknik: Kuramsal bilgilerin benimsenmesi ve audiogörsel alıştırmalar. RESİM ESERLERİ Kosova, Türkiye ve dünya çapındaki resim sanatı alanındaki şaheserler Kosova da mevcut yüksek sanatsal değere sahip eserler, burada değişik dönemlerde cereyan eden olaylardan ilhamlanarak yaratılan sanatsal eserler ve özellikle Türk ve Osmanlı sanatı eserleri ile ilgili izlenimlerini ifade edebilme Sanatçılar: Piter Pol Rubens, Corcone, Rembrant Van Riyn, Ejen Delakroa, Klod Mone, Gustav Kurbe, Pablo Pikaso, Ethem Çalışkan, Fevzi Tüfekçi, Osman Baymak, Davut Hamolar, İsmet Bölükemini, Zeynel Beksaç,... Nuş, Süzan Payazit... Tarihi anıtlar: İstanbul (Sultanahmet Camii, Süleymaniye Camii, Ayasofya, Topkapı Sarayı, Yerebatan Sarayı, Dolmabahçe Sarayı); Priştine Fatih Camisi ve Çarşı Camisi, Prizren Sinan Paşa Camisi, Prizren Hamamı ve Taşköprüsü, İpek Patrikhanesi, Graçanitsa Manastırı. İLHAM (ESİN) VE DÜRTÜ İnsan çevresi, doğal şekiller, uzay, doğa değişiklikleri, Diğer derslerin içeriklerinden kaynaklanan ilham, Edebi eserlerden kaynaklanan ilham, Tarihi olaylar ve halk geleneklerinden esin, Kosova kültür mirasından ve burada yaşayan Türklerin varlıklarını ifade eden kültür zenginliği ve mirası, Resim sanatı dehalarının sanat eserleri, İnsanın iç dünyasından gelen ilham. 213

12 ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ Grup halinde çalışma, Bireysel olarak çalışma, Cephe yöntemiyle çalışma, Çiftler halinde çalışma, Medya üzerinde çalışma, Hafif zihinsel özürleri olan çocuklarla Özel çalışma: işitsel, görsel, işitme engelileri... Ek ve ilave çalışma. Ek ve ilave çalışma yöntemi olarak müze, sergi, tarih ve kültür anıtlarına ziyaretler yanı sıra çevreye düzenlenen piknik ve geziler yer almaktadır. KAZANIMLAR Öğrencilerin şunları öğrenmeleri gerekir: Kompozisyon ve uzayda güzelliği saptayıp ayırd etme, Canlı ve cansız doğa arasındaki farkları bilmeli, Çizgiler sayesiyle tasarı yapma, renkleri ve onun yoğunluklarını ayırd etme, Kontrast ve armoni özelliklerine göre nesneleri fark etme, Kompozisyonun ne olduğunu bilmeli, Ritim ve dengeyi sağlayacak unsurları tanımlama, Kontrast, yekvücutluk ve hakimiyet vasıflarını ayırd etme, Yekvücutluğun kompozisyonun temel değerini oluşturduğunu bilmesi, Pratik çalışma dahil heykeltıraşçılık teknikleri hakkında bilgi sahibi olması, Dizayn ve sanayi dizaynının ne olduğunu bilmeli, Simgelerin (Piktogram) ne olduğunu bilmeli ve bazı problem ve ödevleri çözecek düzeye erişmeli, Kendisinin ve diğerlerinin çalışmalarını değerlendirebilmeli, Öğrencilerde gözleme kabiliyeti aşılanarak hayal edilmiş sahnelerde veya resim eserlerinde esas strüktürü ve yapıyı ayırd etmek ve şekillerin kuramına göre resim eserlerinin açıklamasını yapabilmek, Resim sanatındaki esas unsurları tanıması ve bireysel veya toplu bir şekilde belli bir alanı düzenleyebilme yetisine sahip olması, Kosova daki sanat değerleri ve kültür varlığının değeri hakkında sağlıklı fikirlere sahip olması, Bu alanda gereken eğitimi alırken sanatın evrensel çapta gelişmesini yakından izleme ve tertiplenen değişik kültür olaylarını takip etmeli. 214

13 METODOLOJİK TALİMATLAR Bi kere çalışma yöntemi objektif bilimsel araştırma sonuçlarına dayanmalı ve resim sanatı alanında görülen muhtemel istem ve zıddiyetlerin uyumlaştırmasını sağlamalıdır, Kaliteli kreasyonlar sağlanarak bir bütünün uyumlaştırmasını sağlamalıdır, Bireysel ve tim çalışmaları sırasında didaktik-metodik, pedagoji psikoloji istemlere saygı göstermeli, Yaratıcı çalışma sırasında tüm katılımcıların güven ve özgüvenlerini sağlayacak önlemler alınmalıdır, Kullanılan yöntemlerin ve metotların iyi olduğuna ancak çalışma sonucuna varmak ve öngörülen tüm ödevleri yerine getirerek öğrencilerin kendilerinin çözüm yolunu bulmalarına yardımcı olmak DERSLER ARASI İLİŞKİ Devamda getirilen diğer ders birimleriyle koordinasyon sağlanmalıdır: Türk Dili ve Edebiyatı, diğer dillerle ilgili dersler, Tarih, Müzik, Beden Eğitimi vb. DEĞERLENDİRME VE NOTLAMA Tüm konusal bölümlerin işlenmesi sırasında öğretmenin görevi sadece yönlendiriciden ibarettir. Çalışmaları sırasında öğrencileri destekleyen öğretmen, onların gelişmesi ve ilerlemesinde yardımcı olmalıdır. Kosova da yaratılan resim sanatı alanında kaydedilen değerler hakkında öğrencinin doğru bilgi alması ve yönlendrilmesi gerekir. Aynı zamanda yaratılıştan herkesin içinde olan yaratıcı kabiliyetlerin önplana çıkması desteklenmelidir. Çevreye karşı sorumluluk ve duyarlılığın artırılması, tüm insanlar arasında ulus, dil, din, cinsiyet farkları yapılmaksızın eşitlik ve hoşgörünün sağlanması yolunda çalışılmalı, öğrencinin bu alanlarda katetiği başarıları izlenmeli ve kendisinde dirayetin ve özgüvenin artması yolunda çalışılmalıdır. Öğrencilerin şunları bilmeleri gerekir: Sunulan ders programlarından hareket ederek sanat eserlerinde resim değelerini farketme ve algılama kabiliyetine erişmeli. Diğer yandan 215

14 etrafında olup bitenleri gözleyerek kompozisyon ilkelerini geliştirecek aşamaya ulaşmalı. Yaratıcılık sırasında orijinalliği önplana çıkararak resim ile ilgili sorunlara duyarlılık göstermelidir. Aynı zamanda resim yaparken gözden kaçabilecek eksiklikleri fark edip ortadan kaldırma kabiliyetine ulaşmalı. Resim alanında çalışmalarını sürdürürken ugulayacağı teknik ve tercih edeceği uygun malzemelerin seçilmesini yapabilmeli ve bu sayede etrafını saran dünya hakkında görüşünü resimleri sayesiyle yansıtabilmeli. Resimlerin içeriği, konusu, işlendiği tekniği, estetik değerleri, sanat açısından taşıdığı mesajları bilmesi gereken öğrenci Kosova da yaratılan sanat eserleri için özel ilgi göstermelidir. İşe karşı sorumlu davranarak, yaratıcı çizgisinde bağımsız ve kararlı olmalıdır. EK ÇALIŞMALAR Özel yetenek sahibi olan öğrencilerin kendi ilgi alanlarındaki ihtiyaçlarını karşılamak, resim sanatı alanında kendi bilgi ufuklarını daha da genişletirmek ve resim sanatı alanında yeni yeni beceriler kazanmalarını mümkün kılacak şartların sağlanması yönünde çaba harcanmalıdır. Bu alana ilgi besleyen ve özel yetenek sahibi olan öğrencilerin uzmansal alanda sivrilmeleri ve sanat yaratıcılıklarında bir yerlere varmaları yanı sıra onların moral kişiliklerinin olgunlaşması yönünde çalışılmalıdır. Bu ders alanında çalışan öğretmen, ilk sırada, öğrencide mütevazilik, kararlılık ve dayanışma duygularının aşılanması yönünde çalışmalıdır. SERGİLERİN ÖRGÜTLENMESİ VE ONLARIN ZİYARET EDİLMESİ Sergi, müze, galeri, kültür merkezlerinin ve resim sanatıyla ilgili diğer ziyaretlerin yapılması ve benzer manifestasyonların okullar ve diğer yerlerde örgütlenmesi yönünde çaba harcanmalıdır. Bu yönde yapılacak çabalar resim dersi ile ilgili ders plan ve programları ile müfradatın gerçekleştirilmesinin bir parçası olarak sayılmaktadır. 216

RESİM İŞ EĞİTİMİ GİRİŞ. HEDEF Etrafımızdaki çevre ile uyumun sağlanması ÖZEL HEDEFLER HEDEFLER 1. GÖZLEM GÖRME, İŞİTME, DOKUNMA,

RESİM İŞ EĞİTİMİ GİRİŞ. HEDEF Etrafımızdaki çevre ile uyumun sağlanması ÖZEL HEDEFLER HEDEFLER 1. GÖZLEM GÖRME, İŞİTME, DOKUNMA, RESİM İŞ EĞİTİMİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 ders saati GİRİŞ Resim sanatı günümüzde hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş bulunmaktadır. Bu sınıflarda okuyan çocuklar, resim sanatı

Detaylı

Gözlem ve çağrışım; yaratıcılık ve ifade becerisi; analiz ve değerlendirme.

Gözlem ve çağrışım; yaratıcılık ve ifade becerisi; analiz ve değerlendirme. RESİM İŞ SANATI haftalık 1, yıllık toplam 37 ders saati GİRİŞ Dünya da çağdaş gelişmeler, yeni yeni atılımlarla resim sanatı alanına da yansımaktadır. Kosova toplumunun Avrupa ve dünya standartlarını yakalama

Detaylı

RESİM-İŞ EĞİTİMİ haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74

RESİM-İŞ EĞİTİMİ haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 RESİM-İŞ EĞİTİMİ haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 GİRİŞ Üçüncü milenyuma adım attığımız bu yıllarda, demokratik süreçler, yüksek teknolojik gelişim ve son derece gelişmiş medya iletişimi damgasını

Detaylı

SANAT EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ

SANAT EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ SANAT EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ Eğitimin Her Kademesine Yönelik Yöntem ve Tekniklerle Serap BUYURGAN Ufuk BUYURGAN 3. Baskı Prof. Dr. Serap BUYURGAN Ufuk BUYURGAN SANAT EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ ISBN 978-9944-919-66-1

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

Detaylı

YURTTAŞLIK EĞİTİMİ haftal. ders say. 1, yıll. Topl. 37 ders saati

YURTTAŞLIK EĞİTİMİ haftal. ders say. 1, yıll. Topl. 37 ders saati YURTTAŞLIK EĞİTİMİ haftal. ders say. 1, yıll. Topl. 37 ders saati GİRİŞ Yurttaşlık eğitimi dersi, öğrencilere yurttaş lık alanı için çok önemli olan bazı esas kavram ve içeriklerin tanınmalarını sağlar.

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ

Detaylı

YAYIN KONGRELERİ SONUÇ BİLDİRGELERİ I-V

YAYIN KONGRELERİ SONUÇ BİLDİRGELERİ I-V I. DİNÎ YAYINLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ DİNÎ YAYINLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN KONGRELERİ SONUÇ BİLDİRGELERİ I-V DİNİ YAYINLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 I. DİNÎ YAYINLAR KONGRESİ Sonuç Bildirgesi (31 Ekim - 02

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 132 TARİH: 09/09/2013 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 336 TARİH: 10/08/2006 KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 25/07/2013

Detaylı

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ 1 İçindekiler İçindekiler... 2 GİRİŞ... 4 BÖLÜM 1. MİSYON VE POLİTİKA... 5 1.1. Misyon... 5 1.2. Politika... 5 1.3. Gözlem ve Değerlendirme... 6 BÖLÜM 2. KAYNAKLAR...

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

Eğitici El Kitabı. aep. www. www. gov.tr. Yusuf ALPAYDIN. Parayla Satılmaz. Eğitici El Kitabı. Yusuf ALPAYDIN

Eğitici El Kitabı. aep. www. www. gov.tr. Yusuf ALPAYDIN. Parayla Satılmaz. Eğitici El Kitabı. Yusuf ALPAYDIN Yusuf ALPAYDIN Parayla Satılmaz. Yusuf ALPAYDIN www aep gov.tr www agoivl.etr Yusuf Alpaydın Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje İzleme ve Değerlendirme

Detaylı

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER BYT109 Temel Sanat Eğitimi I 3+2 7,0 Sanatın temel öğelerini ve ilkelerini bir sistem içinde inceleyerek uygulamak. Grafik

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

TEKNOLOJİ VE EĞİTİM, EĞİTİM TEKNOLOJİSİ ARAÇLARI VE OKULLARDA KULLANIMI

TEKNOLOJİ VE EĞİTİM, EĞİTİM TEKNOLOJİSİ ARAÇLARI VE OKULLARDA KULLANIMI TEKNOLOJİ VE EĞİTİM, EĞİTİM TEKNOLOJİSİ ARAÇLARI VE OKULLARDA KULLANIMI İÇİNDEKİLER 1.Giriş 2. Teknoloji Nedir? 3.Eğitim Teknolojisi Nedir? 3.1. Eğitim Teknolojisinde Kullanılan Araçlar 3.2.Eğitimde Teknolojinin

Detaylı

ERG RAPORLARI. elefltirel düflünme

ERG RAPORLARI. elefltirel düflünme ERG RAPORLARI elefltirel düflünme ele tirel dü ünme prof. dr. ipek gürkaynak prof. dr. füsun üstel prof. dr. sami gülgöz ele tirel dü ünme Eğitim Reformu Girişimi (ERG) iki önemli gereksinimin karşılanmasına

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Doktora Tezi YUSUF ŞAHİN

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Doktora Tezi YUSUF ŞAHİN T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL TARİH VE COĞRAFYA FAKÜLTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ UYGULAMALI DİLBİLİM ANABİLİM DALI YABANCI DİL ÖĞRETİMİ BİLİM DALI YABANCI DİL ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTBİLİMSEL VE ALAN BİLGİSİ AÇISINDAN

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ i T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ GÖSTERGEBİLİMİN GRAFİK TASARIM DERSİ ALAN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2009 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1. EĞİTİM Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, kalıcı izli istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.

Detaylı

ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE 10. SINIF SEÇMELİ TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE 10. SINIF SEÇMELİ TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE 10. SINIF SEÇMELİ TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2011 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Arş. Gör. Hasan Basri Kansızoğlu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD hbkansizoglu@bartin.edu.tr

Detaylı

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr Eğitim: Eyüboğlu eyuboglu.k12.tr Eyüboğlu Bir başarı öyküsü... Eğitim Kurumlarının yükselişinin ve başarısının arkasında hayatını eğitime adamış bir isim var: Dr. Yük. Müh. Rüstem Eyüboğlu. Dr. Yük. Müh.

Detaylı

İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 12 OKULÖNCESİ EĞİTİM

İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 12 OKULÖNCESİ EĞİTİM İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 12 OKULÖNCESİ EĞİTİM Dr. Şengül GENÇ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU OKULÖNCESİ EĞİTİM Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Hangi Yeterlikler Kazandırılmalıdır

Detaylı

Mustafa Ruhi Şirin. ÇOCUK ve İLK GENÇLİK EDEBİYATI DERS NOTLARI Mayıs, 2012

Mustafa Ruhi Şirin. ÇOCUK ve İLK GENÇLİK EDEBİYATI DERS NOTLARI Mayıs, 2012 1 Mustafa Ruhi Şirin ÇOCUK ve İLK GENÇLİK EDEBİYATI DERS NOTLARI Mayıs, 2012 2 ÇOCUK VE İLK GENÇLİK EDEBİYATI DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER 1. Ders ÇOCUK EDEBİYATI ÖĞRETİMİ/ 9 2. Ders ÇOCUK, ÇOCUKLUK VE ÇOCUĞUN

Detaylı

MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR

MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU Arazi 25,00 20,00 1 1 1 1 1 1 15,00 1 10,00 5,00 1 0,00 5 den az 5-9

Detaylı

5-6 YAŞ SANAT ETKİNLİKLERİNDE ÇASEY NİN UYGULANMASINA DAYALI DURUM ÇALIŞMASI

5-6 YAŞ SANAT ETKİNLİKLERİNDE ÇASEY NİN UYGULANMASINA DAYALI DURUM ÇALIŞMASI DOI: 10.7816/idil-01-05-09 5-6 YAŞ SANAT ETKİNLİKLERİNDE ÇASEY NİN UYGULANMASINA DAYALI DURUM ÇALIŞMASI ArĢ. Gör. H. Kübra ÖZALP 1 ÖZET Çocuğun var olan yaratıcılığının geliştirilmesinde ilk basamağı oluşturan

Detaylı