RESİM İŞ EĞİTİMİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 ders saati GİRİŞ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RESİM İŞ EĞİTİMİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 ders saati GİRİŞ"

Transkript

1 RESİM İŞ EĞİTİMİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 ders saati GİRİŞ Öteden beri kişioğlunun resim çizme ve yaratıcı özelliğinin içinde gizlenmiş bir değer olarak varolduğu bilinmektedir. Böyle bir olguyu ilkel toplumlardan günümüze kadar süren zaman dilimi içinde görmek mümkün. Doğanın bir parçası olan insanoğlu çevresinde olup biten toplumsal ve doğal değişmeleri anlamaya ve onları açıklamaya uğraşmaktadır. Emekleme çağından sonra çocuklar ilk önce sekeleyerek yürür, daha sonra ise konuşur. Belli bir zaman sonra değişik fizik hareketleri yapar ve konuşmaya başlar. Daha sonraki evrede ise oyun sayesiyle şarkı söyleme ve çizme hünerlerini sergiler. Daha başka sözle çizimler sayesiyle karşımıza çıkan ilk çalışmalar aslında her çocuğun içinde var olan resim konuşmasının bir ifadesidir. Çocuklarda görülen intelijens düzeyi, kalıtım faktörleri, ortamı ve doğduğu yere bakmaksızın her çocukta mevcuttur. Eğitim sürecinde resim eğitimi dersine de yerin verilmesi sayesiyle öğrenilmesi gereken değişik ders birimleri arasında vizüel iletişimin kurulması temin edilmektedir. Evrensel ve herkesin anlayabileceği bir dile sahip olan resim sanatının mümkün olabileceği ölçüde geniş bir kitleye hitab etmesi yönünde eğitim sürecine ve bu sanat alanıyla içli dışlı olan öğretim görevlilerine büyük yük ve sorumluluk düşmektedir. Günümüz dünyasında her geçen gün gözlenen yenilikler ve hızlı değişiklikler Resim Sanatı alanında da görülmektedir. Elbette ki bu hızlı yeniliklere ve değişikliklere toplumumuz da ayak uydurmalıdır. Avrupa ve dünya standartlarına uyma yolunda Kosova daki eğitim sistemi de zaruri olan gerçek değerlere kendi programlarında yer vermelidir. Nitekim, resim eğitimi günümüzde yaşamımızın bir parçası haline gelmiş bulunmaktadır. 203

2 UZAK HEDEFLER Öğrencinin Resim sanatının bileşik dünyasına girebilmesini kolaylaştırıp sağlanması. Görsel iletişim ve resim okur yazarlığı öğrenen öğrencinin çağdaş toplumdaki insani değer ve hoşgörüyü içeren yaratıcı fikir ve ilham birikiminin öğrencide oluşması temin edilmelidir. ÖZEL HEDEFLER Beceri ve yetenek sahibi olan öğrencide resim elemanları, yaratıcılık, değişik malzemelerden yararlanma, estetik değerler, ifadenin görsel ve vizüel algılanması, yaratıcılığın ve yaratıcı fikirlerin desteklenmesi, yaşam ve çalışma ortamının daha güzel bir hal ve ortama dönüşmesi, insan oğlunun toplam edinimlerinin ilerletilmesine önemin verilmesi, çalışma kültürünün edinilmesi ve şahsi değerlerin tanıtılması hedeflenmektedir. 204 GENEL HEDEFLER Farketme ve algılama, yaratıcılık ve ifade yetisi, analiz ve değerlendirme Bu alanla ilgili öğrencilerin şu alanlarda yetenekleşmeleri öngörülmektedir: Doğada ve toplumda gözlenen olay ve fenomenleri anyalabilme ve canlı ile cansız doğa arasında farkı ayırd edebilmeli, Resim sanatı alanında klasik ve çağdaş ifade olanaklarından yararlanabilme ve bu sanat alanındaki alet, malzeme ve tekniklerin özelliklerini ve ayrıntıları hakkında bilgi sahibi olmalı, Eldeki malzeme, sergileme olanakları ve değişik ortamlarda yapılan eserlerin takdim edilmesi, resim sanatının aşılanması yönünde önemli bir faktörü oluşturduğunu kavramalı, Kompozisyonda ve uzay içindeki aheng ve güzelliği fark edip ayrıntıları hakkında fikir sahibi olmalı, Kendisinin yaptığı çalışmaları yanı sıra arkadaşların da çizmiş olduğu resimleri ve diğer sanat eserleri ve onlarda gözlenen değerler hakkında görüş beyan edebilecek düzeye erişen öğrenci, değişik zaman çağlarında ve kültür ortamlarında yaratılan sanat eserlerin oluşması

3 sırasında onları çizen ve yaratan sanat yaratıcıların duyguları ve ruhsal durumlarını daha güçlü bir şekilde ifade etmeleri için başvurdukları yöntemler hakkında fikir yürütebilme kabiliyetine öğrenciler ulaşmış olmalılar. Kategoriler Yüzey, Uzay, Şekil, Renk, Çizgi, Hacim, Harmoni, Kontrast (Zıddiyet) Bu alanlarla ilgili öğrenciler şunları bilmeli: Öğrenciler kendi başına veya gruplar halinde çalışarak şu çalışma sürecini gerçekleştirmekteler: Problemin saptanması, araştırma, öğrencinin diğer ders alanlarında edindikleri bilgiler esas alınarak problemin çözülmesi işlevinde olan içerik ve fikirler arasında irtibatın kurulması. Güzel sanatların şu alanlarında çalışmaları gerekir: Afiş, kostüm çözüm ve seçenekleri, kitap kapağı, ilüstrasyon, film, TV için reklamlar... Bu alanlarda çalışmalar yapılırken belli bir etki üreten efektlerden yararlanmaya özen gösterilmelidir. Resim sanatı alanında kaliteyi ayırd edebilecek seviyeye gelen öğrenciler, kendi yaratıcılıklarını kopya, sahtelik ve tekdüzelikten uzak tutmanın önemini kavramış olmalıdırlar. Yaşadıkları ortamda ve genellikle Kosova çapında görsel sanatlar alanında önemli eserler ve tarih ile kültür zenginlikleri konusunda bilgi sahibi olmalıdırlar. Mensubu oldukları halkın kültür değerleri hakkında bilgi sahibi olup Türk ve Osmanlı sanat tarihi ve gelenekleri hakkında tatmin edici seviyede birikime sahip olmaları yanı sıra diğer uygarlıklarla ve kültürlerle ortak değerlerin oluşturulmasının gelenek ve tarihçesini bilmelidirler. ÖDEVLER Öğrencinin şu yeteneklere sahip olması yönünde çalışılmalıdır: Şekil, renk ve uzay konumunu gözetleme, farketme ve yaşama kabiliyetine erişmesi, Doğada ve toplumda gözlenen olay ve kuralların Resim sanatı ile olan irtibat ve ilişkilerini ayırd edebilmesi, 205

4 Değişik malzemelerin çalışma süresinde kullanılması, Analitik gözlem ve onun resim ifadesi olarak ortaya çıkması, Estetik (güzel) değerlerin edinilmesi, Sanat eserlerinin anlamlarının kavranması. Selçuklu, Osmanlı ve Türk sanat eserleri için ilginin duyulması ve çağdaş Türk güzel sanatlar alanındaki akımlar ve onun diğer kültür ve sanat alanındaki devinimler hakkında bilgi sahibi olması. Şeffaflık, özgürlük ve refah bir gelecekle ilgili vizyonlardan hareket ederek yaşam çevresi ve çalışma ortamına çekidüzenin ve şeklin verilmesi yönünde bireysel atılım ve yeteneklerin ifade edilmesi, Toplum ve güzel sanatlar alanında yapıcı tavır ve davranışların önplana çıkmasında yardımcı olması. Resim sanatı alanındaki çağdaş hareketler ve modern akınlar hakkında bilgi sahibi olması. STANDARTLAR (ÖLÇEKLER) Resim sanatı elemanları ve resim dili ve ifadelerini ayırd edecek doğru bir yaklaşımın oluşturulması, Sanat yaratıcılığı vasıtasıyla çok kültürlü ilişkilerin gelişmesi, Değişik ulus, din, dil, cinsiyet mensubiyetine sahip olanlar arasında eşitlik, beraberlik ve hoşgörülüğü ifade eden duyguların aşılması, Kültür hayatının zenginleştirilmesi, Kişide yaratıcı kabiliyet ve yeteneklerin dile gelebilmesi için şu faaliyetlerin sürdürülmesi: Resim ve Güzel Sanatlar bölüm ve seksiyonlarının oluşturulması, resim sergileri ve diğer kültür olaylarının izlenmesi, toplum ve yaşam çevresi açısından önemi arzeden gelişme ve olaylara katılıp desteklenmesi vb. PROGRAM İÇERİĞİ (Ders Plan ve Programı) Bu yaştaki çocuklar için saptanan müfredatın (ders plan ve programlarının) programsal içeriklerinde belirlenen temel amaçlar olarak öğrencide yaratıcı olayları algılama yetisinin aşılanması yanı sıra, resim sanatı alanında meçhulu ve gizemi keşfetmede cesur davranması ve yeniliklere götüren yolda ilerlemesi için gereken potansiyel ve enerji gücünün aşılanması yer almaktadır. 206

5 Konu birimleri KOMPOZİSYON KONTRAST (ZIDDİYET) YEKVÜCUTLUK HAKİMİYET HEYKELTIRAŞÇILIK DİZAYN - TASARIM GÖRSEL İRTİBAT VE ANLAŞMA ANALİZ VE DEĞERLENDİRME KOMPOZİSYON (8 ders) Statik ve dinamik Ritim ve denge Seçenek Serbest çalışma Renk ve form açısından sade ritim-armoni kompozisyonu Soyut ekspresif ifade Çizgi, renk, şekil düzinelerinin belli şemaya göre diziliş sistemi. Öğrencilerin şunları öğrenmeleri gerekir: Kompozisyonda güzeli fark edip ayırd etmeli, Çizdikleri resimlerde ritim ve dengeyi sağlamalı, Çizgi ve renkleri kullanarak rahatça kompozisyon yapmaları, Soyut imgelerden yararlanabilmeli, Çalışmaları sırasında sade şekil ve form elementlerini kullanarak resim yapma kabiliyetine erişmiş olmalı. KONTRAST (ZIDDİYET) Resim değerlerinin ritim karşıtı olarak kontrasta başvurma, Zıddiyetlerden yararlanarak eserlerin oluşturulması Renklerin kontrast özellikleri Rengin diğer renge karşı kontrast özelliği Işık gölge kontrastı Sıcak soğuk kontrastı Tamamlayıcı unsur olarak kontrast Dürtü aracı olarak kontrast Kalite kontrastı Çokluktan (kvantiteden) kaynaklanan kontrast. 207

6 Öğrencilerin şunları öğrenmeleri gerekir: Kontrast ve zıddiyet olmasaydı insan gözü şekilleri fark edemeyecekti, Kontrast esere canlılık katıp onu daha zengin kılmaktadır, Kontrastan yararlanmayı bilmeli, Yedi adet olan kontrast özellikleri hakkında bilgi sahibi olmalı: Rengin renge karşı kontrastı, Soğuk sıcak kontrastı, Işık gölge kontrastı, Komplementar (tamamlayıcı) kontrast, Aynı anlık (simültan) kontrast, Kaliteden kaynaklanan kontrast, Kvantiteden (çokluktan) kaynaklanan kontrast. YEKVÜCUTLUK (4 ders) Kompozisyonun ortak paydası olarak yekvücutluk, Statik ve dinamik yekvücutluk, Yekvücutluk ve denge, Simetrik (formal) ve Asimetrik (informal) denge, Biçim ve ifadede süregenlik ve yekvücutluk. Öğrencilerin şunları öğrenmeleri gerekir: Resimin oluşumundaki tüm elemenları çizgi, şekil, biçim ile bir bütünlüğe dönüştürebilmeli, Tüm resim elemanlar arasında mantıksal bir bağ kurabilmeli, Gereken elemanları içermeyen ve bir bütünlüğü ifade etmeyen kompozisyonun aslında bir kompozisyon olamayacağını bilmeli, Statik ile dinamik bütünlüğü nelerin ifade ettiğini açıklayabilmeli, Bir resim eserindeki rakip konumunda olan resim elemanları arasında beliren gerginliğin yekvücutluk ve bütünlük ile aşıldığını kavrayabilmeli, Simetrik ve asimetrik denge unsurları hakkında bilgi sahibi olmalı, Kendi yaratıcılıkları sırasında bütünlüğü ve yekvücutluğu yakalayıp kendine has bir stil ve ifadeyi yakalabilmiş olmalı. 208

7 HAKİMİYET (2 ders) Değişik türdeki eleman ve unsurları bağlayan koşul olarak eserde gözlenen hakimiyet, Bir cisimin hakimiyetinin belirgin olduğu kompozisyonda resim eleman ve unsurlarının kaynaştırılıp birleştirilmesi. Öğrencilerin şunları öğrenmeleri gerekir: Bir sanat eserinde herhangi bir şeklin hakim olmasının belirgin olduğu durumda hakimiyetin sözkonusu olduğunu bilmeli, Hakimiyet aslında kontrasttan (zıddiyetten) kaynaklanmaktadır, Eserdeki mevcut kompozisyon değerlerinden birisinin diğerlerine oranla daha önemli kılınması veya baskın olarak vurgulanmasıyla hakimiyetin sağlandığını öğrenmiş olmalı, Kendi çalışması sırasında kullandığı resim unsurlarından birisinin daha belirgin bir şekilde vurgulanmasıyla hakimiyetin sağlandığını bilmeli. HEYKELTIRAŞÇILIK (6 ders) Güzel sanatlar olarak mimarcılık, Plastiklik derecesine göre farklılıklar, Relef, Alçak relef (Barelef), Yüksek relef, Tam plastik yöntemi (Heykel) Heykeltıraşçılıkta kullanılan malzeme. Öğrencilerin şunları öğrenmeleri gerekir: Heykeltıraşçılık nedir, Plastiklik esasınca ayrım ve farkları yapabilmeli, Relef, alçak relef ve yüksek relef nedir, Şeklin üç boyutlu oluşunun özelliklerini belirtebilmeli: uzuınluk, genişlik, yükseklik, Tam plastik (Heykel) ve relefin neler olduğunu ve aralarındaki farkları bilmeli, 209

8 Güzel sanatların bir dalı olan bu yaratıcılık dalının özellikleri ve başvurduğu çalışma teknikleri ile kullandığı malzemeler hakkında bilgi sahibi olmalı, Heykeltıraşçılıkta kullanılan malzemlerden hangisinin sert hangisinin ise yumuşak madde olduğunu bilmeli, Yukarıda belirtilen tüm sorunlar için çözüm yollarını öğrenmiş olmalı. DİZAYN TASARIM (5 ders) Endüstri ve ürün dizaynı, Dizayn süreci, Resim elemanmları ve kompozisyon elemanları, Şekil, renk, tekstür, ebatlar (boyutlar), Vizüel (görsel) irtibat ve anlaşma (2 ders) İşaretlerin psikolojik ve sosyolojik etkileri, Çağdaş dünyada simgelerin rolü, Simge olarak renkler, Simgelerin şekillendirilmesi (Piktogrami) Öğrencilerin şunları öğrenmeleri gerekir: Sanayi endüstri dizaynının önünde hangi ödevler durmaktadır, Sanayi üretimi olarak üretilecek cisimlerin dizaynları (tasarımları) yapılırken gözönünde bulundurulması gereken özellikler: amaç, strüktür ve temel özellikler, Dizaynın kapsadığı alanlar, Dizayn - tasarım sırasında kullanılan resim elemanları ve resim formlarının resim işlevi yanı sıra tasarımı yapılan cisimin toplam kullanılırlığını da gözönünde bulundurmalıdır, Simgeler (Piktogramlar) nedir ve onların insanın yaşamındaki rolü, Kendi çevresini saran cisimlerin krokilerini ve çizimlerini başarılı bir şekilde yapabilmeli. ANALİZ VE DEĞERLENDİRME (4 ders) Eleştiri ve iletişim, Estetik (güzellik) yönünde araştırmalar. 210

9 Öğrencilerin şunları öğrenmeleri gerekir: Resim sanatı hakkında görüş ifade edebilmeleri yanı sıra kendi çalışmaları ve arkadaşlarının çizdikleri eserler hakkında fikir beyan edebilmlidirler, Mensup oldukları ulusun sanatsal değerleri yanı sıra etrafında bulunan diğer halkların yaratıcılıkları hakkında da düşüncelerini ileri sürebilmeli, Resim galerisi, müze ve sergileri gezdikleri sırada gördükleri eserler hakkında bir sonuca varıp görüş beyan edebilmeli, Resim sanatında damgasını vuran ünlü resamlar ve onların eserlerini tanımalı, Güzel sanatlara ilişkin literatürden yararlanmayı bilmeli ve onun içeriği ve reprodüksiyonlarını kendini yetiştirmede kullanabilmeli, Renk, Yüzey, Uzay ve Hacim ile ilgili estetik ifadeler kullanabilmeli ve Çizim teknikleri (kalem, tuş, pene, lavire edilmiş tuş) ve Resim teknikleri (yağlı boya, pastel, tempera, akvarel, guvaş ve kombine teknikler) hakkında araştırma yapıp kullanabilecekleri malzeme ve teknikler hakkında serbest bir şekilde karar alabilmeli. RESİM ALANLARI, ELEMANLAR, TEKNİK VE MALZEMELER Resim çizme İfade aracı olarak çizgi, Çizgi çizgi ve ritim uyumu Doğada görülen olay olarak çizgi Zaman ve mekan işlevinde çizgi Resim elemanları: Form, Hareket, Kompozisyon Çizme teknikleri: Kalem, tuş, kombine çalışma... Malzeme: Kâğıt, kalem, pene, fırça... Resim yapma Renkler Renk kuşağı (Spektar) Renk Hromatik renkler Renk Ahromatik renkler Renk - Tonalite Renk Valer Renk Ayrımlar: soğuk ve sıcak renkler İfade aracı olarak renk Renk Malzemede ahengin (armoninin) sağlanması 211

10 Resim elemanları: Renk, Valer, Uzay, Kompozisyon, Ahenk Resim teknikleri: Akvarel, Tempera, Guvaş, Kolaj, Vitraj, Mozaik, Pastel, Akrilik, Kombine Teknikler Malzeme: Kâğıt, Karton, Fırça, Palet, Tempera Renkler, Akvarel, Karma Malzeme, Plastik, Taş... Heykeltıraşçılık: Heykeltıraşçılık Bir unsur olarak form Heykeltıraşçılık Bir unsur olarak hacim Heykeltıraşçılık Üç boyutluluk ve onun anlamı Heykeltıraşçılık Relef Doğa ürünü olarak Heykeltıraşçılık Fikir ürünü olarak Heykeltıraşçılık Resim elemanları: Form, Relef, Kompozisyon, Hareket Teknikler: Odun, Balçık, Plastelin, Alçı, Kil, Taş... Malzeme: Odun, Balçık, Plastelin, Tel, Alçı, Kil, Taş... Grafik Yüksek baskı Düz baskı Derin baski Monotipi Resim elemanları: Kontrast, Kompozisyon, Armoni, Tekstür Grafik teknikleri: Alçı Oyma, Saç Baskı, Bakır Baskı, Monotipi... Malzeme: Kâğıt, Renk, Linoleum, Alçı, Karton... Güzel sanatlar Rozet ornament Afiş Kitap düzenleme Kolaj Vitraj Mozaik Seramik Medya yaratıcılığı Resim elemanları: Kompozisyon, Simge, Hareket, Ritim, Kontrast, Tekstür 212

11 Teknik: Kolaj, Vitraj, Mozaik, Afiş, İlüstrasyon, Kitap Kapağı, Teknik Dizayn, Sanayi Tasarımı Malzeme: Renk, Kâğıt, Renkli Taş, Renkli Kâğıt, Karışık Malzeme... Estetik (güzellik) değerlendirmesi: Çoğaltma prodüksiyon Öğrencilerin çalışmaları Zirvedeki sanatçılar hakkında fikir değiş tokuşu Malzemeler ve teknik: Kuramsal bilgilerin benimsenmesi ve audiogörsel alıştırmalar. RESİM ESERLERİ Kosova, Türkiye ve dünya çapındaki resim sanatı alanındaki şaheserler Kosova da mevcut yüksek sanatsal değere sahip eserler, burada değişik dönemlerde cereyan eden olaylardan ilhamlanarak yaratılan sanatsal eserler ve özellikle Türk ve Osmanlı sanatı eserleri ile ilgili izlenimlerini ifade edebilme Sanatçılar: Piter Pol Rubens, Corcone, Rembrant Van Riyn, Ejen Delakroa, Klod Mone, Gustav Kurbe, Pablo Pikaso, Ethem Çalışkan, Fevzi Tüfekçi, Osman Baymak, Davut Hamolar, İsmet Bölükemini, Zeynel Beksaç,... Nuş, Süzan Payazit... Tarihi anıtlar: İstanbul (Sultanahmet Camii, Süleymaniye Camii, Ayasofya, Topkapı Sarayı, Yerebatan Sarayı, Dolmabahçe Sarayı); Priştine Fatih Camisi ve Çarşı Camisi, Prizren Sinan Paşa Camisi, Prizren Hamamı ve Taşköprüsü, İpek Patrikhanesi, Graçanitsa Manastırı. İLHAM (ESİN) VE DÜRTÜ İnsan çevresi, doğal şekiller, uzay, doğa değişiklikleri, Diğer derslerin içeriklerinden kaynaklanan ilham, Edebi eserlerden kaynaklanan ilham, Tarihi olaylar ve halk geleneklerinden esin, Kosova kültür mirasından ve burada yaşayan Türklerin varlıklarını ifade eden kültür zenginliği ve mirası, Resim sanatı dehalarının sanat eserleri, İnsanın iç dünyasından gelen ilham. 213

12 ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ Grup halinde çalışma, Bireysel olarak çalışma, Cephe yöntemiyle çalışma, Çiftler halinde çalışma, Medya üzerinde çalışma, Hafif zihinsel özürleri olan çocuklarla Özel çalışma: işitsel, görsel, işitme engelileri... Ek ve ilave çalışma. Ek ve ilave çalışma yöntemi olarak müze, sergi, tarih ve kültür anıtlarına ziyaretler yanı sıra çevreye düzenlenen piknik ve geziler yer almaktadır. KAZANIMLAR Öğrencilerin şunları öğrenmeleri gerekir: Kompozisyon ve uzayda güzelliği saptayıp ayırd etme, Canlı ve cansız doğa arasındaki farkları bilmeli, Çizgiler sayesiyle tasarı yapma, renkleri ve onun yoğunluklarını ayırd etme, Kontrast ve armoni özelliklerine göre nesneleri fark etme, Kompozisyonun ne olduğunu bilmeli, Ritim ve dengeyi sağlayacak unsurları tanımlama, Kontrast, yekvücutluk ve hakimiyet vasıflarını ayırd etme, Yekvücutluğun kompozisyonun temel değerini oluşturduğunu bilmesi, Pratik çalışma dahil heykeltıraşçılık teknikleri hakkında bilgi sahibi olması, Dizayn ve sanayi dizaynının ne olduğunu bilmeli, Simgelerin (Piktogram) ne olduğunu bilmeli ve bazı problem ve ödevleri çözecek düzeye erişmeli, Kendisinin ve diğerlerinin çalışmalarını değerlendirebilmeli, Öğrencilerde gözleme kabiliyeti aşılanarak hayal edilmiş sahnelerde veya resim eserlerinde esas strüktürü ve yapıyı ayırd etmek ve şekillerin kuramına göre resim eserlerinin açıklamasını yapabilmek, Resim sanatındaki esas unsurları tanıması ve bireysel veya toplu bir şekilde belli bir alanı düzenleyebilme yetisine sahip olması, Kosova daki sanat değerleri ve kültür varlığının değeri hakkında sağlıklı fikirlere sahip olması, Bu alanda gereken eğitimi alırken sanatın evrensel çapta gelişmesini yakından izleme ve tertiplenen değişik kültür olaylarını takip etmeli. 214

13 METODOLOJİK TALİMATLAR Bi kere çalışma yöntemi objektif bilimsel araştırma sonuçlarına dayanmalı ve resim sanatı alanında görülen muhtemel istem ve zıddiyetlerin uyumlaştırmasını sağlamalıdır, Kaliteli kreasyonlar sağlanarak bir bütünün uyumlaştırmasını sağlamalıdır, Bireysel ve tim çalışmaları sırasında didaktik-metodik, pedagoji psikoloji istemlere saygı göstermeli, Yaratıcı çalışma sırasında tüm katılımcıların güven ve özgüvenlerini sağlayacak önlemler alınmalıdır, Kullanılan yöntemlerin ve metotların iyi olduğuna ancak çalışma sonucuna varmak ve öngörülen tüm ödevleri yerine getirerek öğrencilerin kendilerinin çözüm yolunu bulmalarına yardımcı olmak DERSLER ARASI İLİŞKİ Devamda getirilen diğer ders birimleriyle koordinasyon sağlanmalıdır: Türk Dili ve Edebiyatı, diğer dillerle ilgili dersler, Tarih, Müzik, Beden Eğitimi vb. DEĞERLENDİRME VE NOTLAMA Tüm konusal bölümlerin işlenmesi sırasında öğretmenin görevi sadece yönlendiriciden ibarettir. Çalışmaları sırasında öğrencileri destekleyen öğretmen, onların gelişmesi ve ilerlemesinde yardımcı olmalıdır. Kosova da yaratılan resim sanatı alanında kaydedilen değerler hakkında öğrencinin doğru bilgi alması ve yönlendrilmesi gerekir. Aynı zamanda yaratılıştan herkesin içinde olan yaratıcı kabiliyetlerin önplana çıkması desteklenmelidir. Çevreye karşı sorumluluk ve duyarlılığın artırılması, tüm insanlar arasında ulus, dil, din, cinsiyet farkları yapılmaksızın eşitlik ve hoşgörünün sağlanması yolunda çalışılmalı, öğrencinin bu alanlarda katetiği başarıları izlenmeli ve kendisinde dirayetin ve özgüvenin artması yolunda çalışılmalıdır. Öğrencilerin şunları bilmeleri gerekir: Sunulan ders programlarından hareket ederek sanat eserlerinde resim değelerini farketme ve algılama kabiliyetine erişmeli. Diğer yandan 215

14 etrafında olup bitenleri gözleyerek kompozisyon ilkelerini geliştirecek aşamaya ulaşmalı. Yaratıcılık sırasında orijinalliği önplana çıkararak resim ile ilgili sorunlara duyarlılık göstermelidir. Aynı zamanda resim yaparken gözden kaçabilecek eksiklikleri fark edip ortadan kaldırma kabiliyetine ulaşmalı. Resim alanında çalışmalarını sürdürürken ugulayacağı teknik ve tercih edeceği uygun malzemelerin seçilmesini yapabilmeli ve bu sayede etrafını saran dünya hakkında görüşünü resimleri sayesiyle yansıtabilmeli. Resimlerin içeriği, konusu, işlendiği tekniği, estetik değerleri, sanat açısından taşıdığı mesajları bilmesi gereken öğrenci Kosova da yaratılan sanat eserleri için özel ilgi göstermelidir. İşe karşı sorumlu davranarak, yaratıcı çizgisinde bağımsız ve kararlı olmalıdır. EK ÇALIŞMALAR Özel yetenek sahibi olan öğrencilerin kendi ilgi alanlarındaki ihtiyaçlarını karşılamak, resim sanatı alanında kendi bilgi ufuklarını daha da genişletirmek ve resim sanatı alanında yeni yeni beceriler kazanmalarını mümkün kılacak şartların sağlanması yönünde çaba harcanmalıdır. Bu alana ilgi besleyen ve özel yetenek sahibi olan öğrencilerin uzmansal alanda sivrilmeleri ve sanat yaratıcılıklarında bir yerlere varmaları yanı sıra onların moral kişiliklerinin olgunlaşması yönünde çalışılmalıdır. Bu ders alanında çalışan öğretmen, ilk sırada, öğrencide mütevazilik, kararlılık ve dayanışma duygularının aşılanması yönünde çalışmalıdır. SERGİLERİN ÖRGÜTLENMESİ VE ONLARIN ZİYARET EDİLMESİ Sergi, müze, galeri, kültür merkezlerinin ve resim sanatıyla ilgili diğer ziyaretlerin yapılması ve benzer manifestasyonların okullar ve diğer yerlerde örgütlenmesi yönünde çaba harcanmalıdır. Bu yönde yapılacak çabalar resim dersi ile ilgili ders plan ve programları ile müfradatın gerçekleştirilmesinin bir parçası olarak sayılmaktadır. 216

RESİM İŞ EĞİTİMİ yıllık toplam 18 ders saati

RESİM İŞ EĞİTİMİ yıllık toplam 18 ders saati RESİM İŞ EĞİTİMİ yıllık toplam 18 ders saati GİRİŞ Öteden beri kişioğlunun resim çizme ve yaratıcı özelliğinin içinde gizlenmiş bir değer olarak varolduğu bilinmektedir. Böyle bir olguyu ilkel toplumlardan

Detaylı

RESİM İŞ EĞİTİMİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 ders saati

RESİM İŞ EĞİTİMİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 ders saati RESİM İŞ EĞİTİMİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 ders saati GİRİŞ Yapısı ve uğraşı alanı ne olursa olsun tüm dersler, insan için ve insanlık adına sevgi, saygı, dayanışma ve rahat yaşama için

Detaylı

RESİM SANATI GİRİŞ. haftalık 1, yıllık toplam 37 ders saati

RESİM SANATI GİRİŞ. haftalık 1, yıllık toplam 37 ders saati RESİM SANATI haftalık 1, yıllık toplam 37 ders saati GİRİŞ Resim Eğitimi ve Resim Kültürünün evrensel değerler taşıdığı ve sınırlar tanımadığı için, tutumlu değerler içeren Resim dilinin öğrenilebileceği

Detaylı

RESİM İŞ EĞİTİMİ 6. Sınıf Yıllık toplam 18 ders saati 7. Sınıf Yıllık toplam 18 ders saati

RESİM İŞ EĞİTİMİ 6. Sınıf Yıllık toplam 18 ders saati 7. Sınıf Yıllık toplam 18 ders saati RESİM İŞ EĞİTİMİ 6. Sınıf Yıllık toplam 18 ders saati 7. Sınıf Yıllık toplam 18 ders saati 6. Sınıf GİRİŞ Yapısı ve uğraşı alanı ne olursa olsun tüm dersler, insan için ve insanlık adına sevgi, saygı,

Detaylı

CUMHURİYET ORTAOKULU 7. SINIF GÖRSEL SANATLAR GÜNLÜK DERS PLANI

CUMHURİYET ORTAOKULU 7. SINIF GÖRSEL SANATLAR GÜNLÜK DERS PLANI CUMHURİYET ORTAOKULU 7. SINIF GÜNLÜK PLANI Süre 40 dakika Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) ALT LERİ KONU: Ders Araç Gereçlerinin Tanıtımı Görsel sanatlar kavramı, bazen bir amaca yönelik olarak

Detaylı

TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR?

TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR? TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR? Temel sanat eğitimi çizgi, form, mekân, renk, üç boyutlu yapı, görsel algılama ve inceleme ile ilgilenir. Temel sanat eğitimi derslerinin temeli Bauhaus a, Johannes Itten in

Detaylı

Not: Öğretmenimizin elinden taşlar üzerinde sanat!

Not: Öğretmenimizin elinden taşlar üzerinde sanat! Not: Öğretmenimizin elinden taşlar üzerinde sanat! SANAT EĞİTİMİ NEDİR? Sanat eğitimi, çizgi, form, mekan, renk, üç boyutlu yapı, görsel algılama ve inceleme ile ilgilenir. Temel sanat eğitimi derslerinin

Detaylı

Gözlem ve çağrışım; yaratıcılık ve ifade becerisi; analiz ve değerlendirme.

Gözlem ve çağrışım; yaratıcılık ve ifade becerisi; analiz ve değerlendirme. RESİM İŞ SANATI haftalık 1, yıllık toplam 37 ders saati GİRİŞ Dünya da çağdaş gelişmeler, yeni yeni atılımlarla resim sanatı alanına da yansımaktadır. Kosova toplumunun Avrupa ve dünya standartlarını yakalama

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Temel Tasarım Ders No : 0907009 : 5 Pratik : Kredi : 5.5 ECTS : 7 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

CUMHURİYET ORTAOKULU 8. SINIF GÖRSEL SANATLAR GÜNLÜK DERS PLANI

CUMHURİYET ORTAOKULU 8. SINIF GÖRSEL SANATLAR GÜNLÜK DERS PLANI CUMHURİYET ORTAOKULU 8. SINIF GÜNLÜK PLANI Süre 40 dakika Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) ALT LERİ KONU: Ders Araç Gereçlerinin Tanıtımı Görsel sanatlar kavramı, bazen bir amaca yönelik olarak

Detaylı

RESİM İŞ EĞİTİMİ GİRİŞ. HEDEF Etrafımızdaki çevre ile uyumun sağlanması ÖZEL HEDEFLER HEDEFLER 1. GÖZLEM GÖRME, İŞİTME, DOKUNMA,

RESİM İŞ EĞİTİMİ GİRİŞ. HEDEF Etrafımızdaki çevre ile uyumun sağlanması ÖZEL HEDEFLER HEDEFLER 1. GÖZLEM GÖRME, İŞİTME, DOKUNMA, RESİM İŞ EĞİTİMİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 ders saati GİRİŞ Resim sanatı günümüzde hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş bulunmaktadır. Bu sınıflarda okuyan çocuklar, resim sanatı

Detaylı

RESİM-İŞ EĞİTİMİ GİRİŞ

RESİM-İŞ EĞİTİMİ GİRİŞ RESİM-İŞ EĞİTİMİ (haftalık ders sayısı 1 yıllık toplam 37 ders saati) GİRİŞ Resim sanatı günlük hayatımızın ayrılmaz bir bölümü şeklini almış bulunmaktadır. Toplumsal bir varlık olan insanın ister toplumsal

Detaylı

Moda ve Tekstil Tasarımında Temel Tasarım II (MTT102) Ders Detayları

Moda ve Tekstil Tasarımında Temel Tasarım II (MTT102) Ders Detayları Moda ve Tekstil Tasarımında Temel Tasarım II (MTT102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Moda ve Tekstil Tasarımında Temel Tasarım II MTT102

Detaylı

RESİM-İŞ EĞİTİMİ haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74

RESİM-İŞ EĞİTİMİ haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 RESİM-İŞ EĞİTİMİ haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 GİRİŞ Üçüncü milenyuma adım attığımız bu yıllarda, demokratik süreçler, yüksek teknolojik gelişim ve son derece gelişmiş medya iletişimi damgasını

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... ix BİRİNCİ BÖLÜM... 1 OKUL ÖNCESİNDE RESİM EĞİTİMİ Okul Öncesi Eğitim... 1

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... ix BİRİNCİ BÖLÜM... 1 OKUL ÖNCESİNDE RESİM EĞİTİMİ Okul Öncesi Eğitim... 1 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... ix BİRİNCİ BÖLÜM... 1 OKUL ÖNCESİNDE RESİM EĞİTİMİ... 1 Okul Öncesi Eğitim... 1 Okul Öncesinde Resim Eğitiminin Gerekliliği... 3 Okul Öncesi Resim Eğitiminde Temel İlke ve Yaklaşımlar...

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 4. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 4. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL 26-30 EYLÜL (2. Hafta) olarak programda EYLÜL 9-23 EYLÜL (. Hafta) olarak programda 206-207 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU. Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü, şiir, öykü, masal, anı, efsane gibi

Detaylı

TEMEL GRAFİK TASARIM AÇIK-KOYU, IŞIK-GÖLGE

TEMEL GRAFİK TASARIM AÇIK-KOYU, IŞIK-GÖLGE TEMEL GRAFİK TASARIM AÇIK-KOYU, IŞIK-GÖLGE Öğr. Gör. Ruhsar KAVASOĞLU 23.10.2014 1 Işık-Gölge Işığın nesneler, objeler ve cisimler üzerinde yayılırken oluşturduğu açık orta-koyu ton (degrade) değerlerine

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Perspektif Ders No : 069017006 Teorik : 2 Pratik : 1 Kredi : 2.5 ECTS : Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

İ ÇİNDEKİ LER 1. BÖLÜM

İ ÇİNDEKİ LER 1. BÖLÜM İ ÇİNDEKİ LER 1. BÖLÜM ESTETİK ve SANAT 1.1 Düşünürlerin Estetik Kuramına İlişkin Genel Görüşleri... 3 1.1.a. Estetik Düşüncesine Genel Bakış... 5 1.1.b. Gerçekliğin Estetiksel Olarak Algılanması... 6

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel plastik sanat eğitimi I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı RESİM KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı RESİM KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı RESİM KURS PROGRAMI ANKARA 2011 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI : Resim Kurs Programı PROGRAMIN DAYANAĞI :

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANA SANAT ATÖLYE I (RESİM) Ders No : 0310380039 Teorik : 2 Pratik : 4 Kredi : 4 ECTS : 9 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

SANAT VE TASARIM ALANI

SANAT VE TASARIM ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM ALANI SULU BOYA RESİM KURS PROGRAMI Ankara, 2017 1 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI....3 PROGRAMIN DAYANAĞI... 3 PROGRAMA GİRİŞ

Detaylı

Yapay malzemelerden model işleme ve de kaynak, tüketici ve anahtardan yola çıkarak model üretme becerisini geliştirebilme.

Yapay malzemelerden model işleme ve de kaynak, tüketici ve anahtardan yola çıkarak model üretme becerisini geliştirebilme. TEKNOLOJİ haftalık 1, yıllık toplam 37 ders saati GİRİŞ Yedinci sınıf teknoloji dersi bu alanda önceden kazanılan bilgilerin devamı niteliğindedir. Bu derste nesnelerin grafiksel gösterimi, yapay malzemeler

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİ Ders No : 0310400204 Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ GÖRSEL SANATLAR DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI

TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ GÖRSEL SANATLAR DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI 2. Kazanımlarla ilgili olarak programda örneklerine bakınız.. ÖĞRENME ALANI: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.).Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü, şiir, öykü, masal, anı, efsane gibi türlerinden

Detaylı

Mühendislik Tasarımı İlkeleri (MFGE 202) Ders Detayları

Mühendislik Tasarımı İlkeleri (MFGE 202) Ders Detayları Mühendislik Tasarımı İlkeleri (MFGE 202) Ders Detayları Ders Adı Mühendislik Tasarımı İlkeleri Ders Kodu MFGE 202 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 2 1 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DERS PROFİLİ. Asker-Sivil İlişkileri POLS 436 Bahar Yrd. Doç. Dr. Özlem Kayhan Pusane

DERS PROFİLİ. Asker-Sivil İlişkileri POLS 436 Bahar Yrd. Doç. Dr. Özlem Kayhan Pusane DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Asker-Sivil İlişkileri POLS 6 Bahar 8 +0+0 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

Yakın çevre ile işlevsel bağların kurulması

Yakın çevre ile işlevsel bağların kurulması RESİM İŞ EĞİTİMİ haftalık 2, yıllık toplam 74 ders saati GİRİŞ Psiko fiziksel bakımdan birinci ve ikinci sınıf arasında büyük farklar yoktur. Dolayısıyla, ikinci sınıflara ait ders plan ve programları

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM ALANI GUAJ BOYA RESİM KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM ALANI GUAJ BOYA RESİM KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM ALANI GUAJ BOYA RESİM KURS PROGRAMI Ankara, 2017 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI..1 PROGRAMIN DAYANAĞI... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

Sosyal Psikolojiye Giriş (PSY 201) Ders Detayları

Sosyal Psikolojiye Giriş (PSY 201) Ders Detayları Sosyal Psikolojiye Giriş (PSY 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyal Psikolojiye Giriş PSY 201 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 1. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 1. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL : 9.09.206 30.09.206 2.HAFTA programda verilen etkinlik.hafta programda verilen etkinlik HAFTA ÖĞRENME ALANI: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) 206-207 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU. SINIF

Detaylı

TEKNOLOJİ 7. Sınıf Ders sayısı: 18

TEKNOLOJİ 7. Sınıf Ders sayısı: 18 TEKNOLOJİ 7. Sınıf Ders sayısı: 18 Giriş Yedinci sınıf teknoloji dersi bu alanda önceden kazanılan bilgilerin devamı niteliğindedir. Bu derste nesnelerin grafiksel gösterimi, yapay malzemeler ve işlemleri,

Detaylı

TEKNOLOJİ 7. Sınıf Ders sayısı: 18

TEKNOLOJİ 7. Sınıf Ders sayısı: 18 TEKNOLOJİ 7. Sınıf Ders sayısı: 18 GİRİŞ Yedinci sınıf teknoloji dersi bu alanda önceden kazanılan bilgilerin devamı niteliğindedir. Bu derste nesnelerin grafiksel gösterimi, yapay malzemeler ve işlemleri,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Bölüm Adı: Dersin Adı: Bilgisayar Grafiği II

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Bölüm Adı: Dersin Adı: Bilgisayar Grafiği II DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI Dersi Veren Birim(ler): Dersi Alan Birim(ler): Bölüm Adı: Dersin Adı: Bilgisayar Grafiği II Dersin Düzeyi: Doktora

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

Kodu: OCGL210 Adı: Çocuk Edebiyatı ve Medya Teorik+Uygulama: AKTS: 3

Kodu: OCGL210 Adı: Çocuk Edebiyatı ve Medya Teorik+Uygulama: AKTS: 3 Kodu: OCGL210 Adı: Çocuk Edebiyatı ve Medya Teorik+Uygulama: 2 + 0 AKTS: 3 Sınıf/Yarıyıl Ders Düzeyi Ders Türü Programı Öğretim Sistemi Ders Süresi Öğretim Elemanı 2 / Güz Önlisans Mesleki Çocuk Gelişimi

Detaylı

Grafik Tasarımında Desen I (GRT111 ) Ders Detayları

Grafik Tasarımında Desen I (GRT111 ) Ders Detayları Grafik Tasarımında Desen I (GRT111 ) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Grafik Tasarımında Desen I GRT111 Güz 2 2 0 3 7 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri II MMR 104 Bahar 2 2 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Temel Tasarım I (EÜT 101) Ders Detayları

Temel Tasarım I (EÜT 101) Ders Detayları Temel Tasarım I (EÜT 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel Tasarım I EÜT 101 Güz 4 6 0 7 12 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin

Detaylı

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YAPI BİLGİSİNE GİRİŞ Ders No : 0010120012 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü - Seçiniz - Öğretim

Detaylı

Teknik Çizim I (ICM 111) Ders Detayları

Teknik Çizim I (ICM 111) Ders Detayları Teknik Çizim I (ICM 111) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Teknik Çizim I ICM 111 Güz 2 2 0 3 7 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI YÖK ten 1 Mart 2 de Doktora programımıza olur alınması ile Fakültemizin dikey kuruluşu tamamlanmış olmaktadır. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLKOKULU 1/. SINIFI GÖRSEL SANATLAR YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLKOKULU 1/. SINIFI GÖRSEL SANATLAR YILLIK PLANI EYLÜL 25 EYLÜL 29 EYLÜL (2. Hafta) EYLÜL 18 EYLÜL 22 EYLÜL (1. Hafta) 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLKOKULU 1/. SINIFI GÖRSEL SANATLAR YILLIK PLANI ÖĞRENME ALANI: 1.1. Görsel İletişim ve Biçimlendirme

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Desen II (GRT 104) Ders Detayları

Desen II (GRT 104) Ders Detayları Desen II (GRT 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Desen II GRT 104 Bahar 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Desen 1 Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Endüstri Grafiği (GRT374 ) Ders Detayları

Endüstri Grafiği (GRT374 ) Ders Detayları Endüstri Grafiği (GRT374 ) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Endüstri Grafiği GRT374 Seçmeli 1 2 0 2 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Dersin Adı: Grafik Tasarımında Tipografi II

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Dersin Adı: Grafik Tasarımında Tipografi II DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI Dersi Veren Birim(ler): Bölüm Adı: Dersi Alan Birim(ler): Dersin Adı: Grafik Tasarımında Tipografi II Dersin

Detaylı

Endüstri Ürünleri Tasarımı II (EÜT 202) Ders Detayları

Endüstri Ürünleri Tasarımı II (EÜT 202) Ders Detayları Endüstri Ürünleri Tasarımı II (EÜT 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Endüstri Ürünleri Tasarımı II EÜT 202 Bahar 4 6 0 7 13 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

EBELİKTE BİLGİNİN UYGULAMAYA DÖNÜŞÜMÜ

EBELİKTE BİLGİNİN UYGULAMAYA DÖNÜŞÜMÜ EBELİKTE BİLGİNİN UYGULAMAYA DÖNÜŞÜMÜ Yrd Doç. Dr. Handan GÜLER Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü BİLGİ Öğrenme, araştırma veya gözlem yoluyla elde edilen gerçek ve zekanın

Detaylı

GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI NIN GENEL AMAÇLARI

GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI NIN GENEL AMAÇLARI GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI NIN GENEL AMAÇLARI Öğretim Programı, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu nun 2. maddesinde ifade edilen Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ile Türk Millî Eğitiminin

Detaylı

Bitkisel Tasarım Đlkeleri -2

Bitkisel Tasarım Đlkeleri -2 Bitkisel Tasarım Đlkeleri -2 Zıtlık Uygunluğun tersidir. Objeler arasında herhangi bir açıdan ortak yada yakın etkinliklerin olmamasına zıtlık denir. Yön, ölçü, biçim, renk, aralık ve doku açısından zıtlık

Detaylı

Ekolojik Tasarımlar ve Sanat

Ekolojik Tasarımlar ve Sanat Ekolojik Tasarımlar ve Sanat Çevre, çok geniş kapsama sahip olan bir kavram olduğu için, tek bir tanım yerine bu konuda yapılmış araştırmalarda kullanılan çeşitli tanımları bulunmaktadır. Çevre: İnsanın

Detaylı

ACIBADEM DOĞA KOLEJİ BİLİM OKULU

ACIBADEM DOĞA KOLEJİ BİLİM OKULU Lego ile Yaratıcı Yazarlık Türkçe derslerimizde öğrencilerimizin yaratıcı okuryazarlık alanında gelişimlerini güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Yaratıcı yazarlık dersi içerisinde gerçekleştirdiğimiz lego uygulamalarımızda,

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tasarım Psikolojisi GRT 312 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Kişilik Değerlendirmesi (PSY 417) Ders Detayları

Kişilik Değerlendirmesi (PSY 417) Ders Detayları Kişilik Değerlendirmesi (PSY 417) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Kişilik Değerlendirmesi PSY 417 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i PSY

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Bölüm Adı: Dersin Adı: Bilgisayar Grafiği III

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Bölüm Adı: Dersin Adı: Bilgisayar Grafiği III DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI Dersi Veren Birim(ler): Dersi Alan Birim(ler): Bölüm Adı: Dersin Adı: Bilgisayar Grafiği III Dersin Düzeyi:

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Dersin Adı: Grafik Tasarımında Tipografi I

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Dersin Adı: Grafik Tasarımında Tipografi I DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI Dersi Veren Birim(ler): Bölüm Adı: Dersi Alan Birim(ler): Dersin Adı: Grafik Tasarımında Tipografi I Dersin

Detaylı

Çağdaş Yapı Malzemeleri (MMR 353) Ders Detayları

Çağdaş Yapı Malzemeleri (MMR 353) Ders Detayları Çağdaş Yapı Malzemeleri (MMR 353) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çağdaş Yapı Malzemeleri MMR 353 Seçmeli 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

TEKNOLOJİ 6. Sınıf Ders sayısı: 18

TEKNOLOJİ 6. Sınıf Ders sayısı: 18 TEKNOLOJİ 6. Sınıf Ders sayısı: 18 GİRİŞ 6. sınıf teknoloji dersi bu alanda önceden kazanılan bilgilerin devamı niteliğindedir. Bu derste nesnelerin grafiksel gösterimi, yapay malzemeler ve işlemleri,

Detaylı

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU BRANŞ DERSLERİMİZ ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU eğitiminde uygulanan programda Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve öğretim müfredatında yer alan çalışmalar ve bu çalışmalara ek olarak çağın gerekleri

Detaylı

Öğretim Materyali Tasarımı

Öğretim Materyali Tasarımı Öğretim Materyali Tasarımı Öğrenci gereksinimlerini tam olarak karşılayacak hazır materyallerin seçilmesi ve kullanılması gerekir. Bu sağlanamıyorsa, var olan materyalin uygun hale getirilmesi gerekir.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Ders No : 0310380124 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Tek düze düşünmek yerine çok boyutlu düşünebilme.

Tek düze düşünmek yerine çok boyutlu düşünebilme. Drama Yetenekleri Nelerdir? Sabit fikirler yerine yaratıcı fikirler üretebilme. Tek düze düşünmek yerine çok boyutlu düşünebilme. Tek başına karar verebilme. Bilgiyi her yerde kullanabilme. Ezbercilik

Detaylı

İllüstrasyon (GRT 303) Ders Detayları

İllüstrasyon (GRT 303) Ders Detayları İllüstrasyon (GRT 303) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İllüstrasyon GRT 303 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Dersin Amaçları. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Dersin Amaçları. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANASANAT ATÖLYE III (RESİM) Ders No : 0310380091 Teorik : 2 Pratik : 4 Kredi : 4 ECTS : 10 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

Modelaj-Maket (GTM 024) Ders Detayları

Modelaj-Maket (GTM 024) Ders Detayları Modelaj-Maket (GTM 024) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Modelaj-Maket GTM 024 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı M A T E R Y A L S E Ç M E V E G E L I Ş T I R M E S Ü R E C I D R. M. B E T Ü L Y I L M A Z Etkili İletişim İçin Ortak yaşantı alanı oluşturma Mesajı anlaşılır şekilde

Detaylı

Bilgisayar Destekli Çizim I (ICM 213) Ders Detayları

Bilgisayar Destekli Çizim I (ICM 213) Ders Detayları Bilgisayar Destekli Çizim I (ICM 213) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Çizim I ICM 213 Güz 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 25-29 Eylül 207 ( 2. Hafta) EYLÜL programda verilen etkinlik 8-22 Eylül 207 (.Hafta) 207-208 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU ÖĞRENME ALANI: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.).Çeşitli sanat alanlarının

Detaylı

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti 1 SF SF 2 Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Eğitimin temel basamağı olan Okul Öncesi Eğitim nitelikli ve çok yönlü bir eğitim sürecini gerektirir. Çocukların keyifli zengin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇMELİ SANAT ATÖLYE I (GRAFİK TASARIM)* Ders No : 0310380042 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: GSH 1003

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: GSH 1003 Dersi Veren Birim: ORTAK ZORUNLU DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI Dersin Türkçe Adı: Halk Oyunları Dersin Orjinal Adı: Halk Oyunları Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu:

Detaylı

Evet evet yanlış duymadınız, Haydi matematik oynayalım... Bugünlerde. birçok çocuğun ağzından dökülen cümle bu, diğer birçok çocuğun aksine bu

Evet evet yanlış duymadınız, Haydi matematik oynayalım... Bugünlerde. birçok çocuğun ağzından dökülen cümle bu, diğer birçok çocuğun aksine bu 'HAYDİ MATEMATİK OYNAYALIM' Evet evet yanlış duymadınız, Haydi matematik oynayalım... Bugünlerde birçok çocuğun ağzından dökülen cümle bu, diğer birçok çocuğun aksine bu çocuklar için matematik, problem

Detaylı

çocuk ve çocuk resminin gelişim aşamalarını öğrenir.

çocuk ve çocuk resminin gelişim aşamalarını öğrenir. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇOCUĞUN SANATSAL GELİŞİMİ Ders No : 0310380072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Malzeme Bilgisi ve Üretim Yöntemleri (EÜT 251) Ders Detayları

Malzeme Bilgisi ve Üretim Yöntemleri (EÜT 251) Ders Detayları Malzeme Bilgisi ve Üretim Yöntemleri (EÜT 251) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Malzeme Bilgisi ve Üretim Yöntemleri EÜT 251 Güz 3 0 0 3 3

Detaylı

Temel Tasarım I (MTT101) Ders Detayları

Temel Tasarım I (MTT101) Ders Detayları Temel Tasarım I (MTT101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel Tasarım I MTT101 Güz 4 4 0 6 8 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Duyum ve Algı II (PSY 306) Ders Detayları

Duyum ve Algı II (PSY 306) Ders Detayları Duyum ve Algı II (PSY 306) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Duyum ve Algı II PSY 306 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin

Detaylı

TEKNOLOJİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37

TEKNOLOJİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 TEKNOLOJİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 GİRİŞ Altıncı sınıf Teknoloji dersi önceki senelere ait bilgilerin devamı ve genişlemiş halidir. Teknoloji dersi, öğrencileri değişik tecrübe ve etkinliklerin

Detaylı

Plastik Sanatlar vb.) Müzik Spor ve Fiziki Etkinlikler Drama

Plastik Sanatlar vb.) Müzik Spor ve Fiziki Etkinlikler Drama ZORUNLU DERSLER ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ (OKUL) HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ (AĞIR VEYA ORTA DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER/ OTİSTİK ÇOCUKLAR) SINIFLAR DERSLER İlkokul Ortaokul 1 2 3 4 5 6 7 8 Toplumsal Uyum

Detaylı

Sinema ve Tasarım (GTM 002) Ders Detayları

Sinema ve Tasarım (GTM 002) Ders Detayları Sinema ve Tasarım (GTM 002) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sinema ve Tasarım GTM 002 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Grafik Tasarım III (GRT301 ) Ders Detayları

Grafik Tasarım III (GRT301 ) Ders Detayları Grafik Tasarım III (GRT301 ) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Grafik Tasarım III GRT301 Güz 2 4 0 4 10 Ön Koşul Ders(ler)i GRT202 Dersin Dili

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ (BİT) Dil Ağırlıklı Liseler Haftalık 2, yıllık toplam 74 ders saati

BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ (BİT) Dil Ağırlıklı Liseler Haftalık 2, yıllık toplam 74 ders saati BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ (BİT) Dil Ağırlıklı Liseler Haftalık 2, yıllık toplam 74 ders saati Giriş Bilişim Teknolojisi, çağdaş insan hayatının ana alanlarından birini, günlük etkinliklerin ayrılmaz parçası

Detaylı

Otomotiv Tasarımı (GTM 072) Ders Detayları

Otomotiv Tasarımı (GTM 072) Ders Detayları Otomotiv Tasarımı (GTM 072) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Otomotiv Tasarımı GTM 072 Seçmeli 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili

Detaylı

Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım (ORY 400) Ders Detayları

Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım (ORY 400) Ders Detayları Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım (ORY 400) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım ORY 400 Bahar 0

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

PEYZAJ TASARIM İLKELERİ

PEYZAJ TASARIM İLKELERİ PEYZAJ TASARIM İLKELERİ FONKSİYON-İŞLEVSELLİK DİZİ, RİTM, TEKRAR UYGUNLUK VE ÇEVREYE UYGUNLUK ZITLIK-KONTRAST KORAM-HİYERARŞİ-UYUMLAŞTIRMA VURGU-EGEMENLİK DENGE ÖLÇÜ VE PROPORSİYON SADELİK BİRLİK KOMPOZİSYON

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Ders No : 0310380096 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

7.YARIYIL (4. SINIF GÜZ DÖNEMİ)

7.YARIYIL (4. SINIF GÜZ DÖNEMİ) DERSİN KODU DERSİN ÖN KOŞULU 7.YARIYIL (4. SINIF GÜZ DÖNEMİ) Zorunlu Dersler ve Ders Programı DERSİN ADI T* U* AKTS ETB401 ETB302 Endüstri Ürünleri Tasarımı Proje V 6 6 12 ETB403 Fikri Haklar 2 0 3 SERBEST

Detaylı

1,2 ve 3. sınıf seviyesinde öğrencinin;

1,2 ve 3. sınıf seviyesinde öğrencinin; Sosyal Takip Programı: Öğrencilerin Uygulamalı derslerde 1-4. sınıf ve sonrasında spor ve sanat eğilimlerini takip eden yeteneklerin keşfedilmesini sağlayan ve arşivleyen bir programdır. Öğrencilerin bu

Detaylı

Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan (MMR 446) Ders Detayları

Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan (MMR 446) Ders Detayları Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan (MMR 446) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan MMR 446 Seçmeli 2 0 0 2 3

Detaylı

TEKNOLOJİ 6. Sınıf Ders sayısı: 18

TEKNOLOJİ 6. Sınıf Ders sayısı: 18 TEKNOLOJİ 6. Sınıf Ders sayısı: 18 GİRİŞ 6. sınıf teknoloji dersi bu alanda önceden kazanılan bilgilerin devamı niteliğindedir. Bu derste nesnelerin grafiksel gösterimi, yapay malzemeler ve işlemleri,

Detaylı

Serbest El Çizim Teknikleri (EÜT 142) Ders Detayları

Serbest El Çizim Teknikleri (EÜT 142) Ders Detayları Serbest El Çizim Teknikleri (EÜT 142) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Serbest El Çizim Teknikleri EÜT 142 Bahar 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DEĞERLER EĞİTİMİ (Teorik Çerçeve) Yrd. Doç. Dr. Mahmut ZENGİN Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

DEĞERLER EĞİTİMİ (Teorik Çerçeve) Yrd. Doç. Dr. Mahmut ZENGİN Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi DEĞERLER EĞİTİMİ (Teorik Çerçeve) Yrd. Doç. Dr. Mahmut ZENGİN Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Değerler Eğitimi Değer Kavramı? Okullar Değer Öğretimi Yapmalı mı? - Niçin Değerler Eğitimi? Hangi

Detaylı

Mimarlıkta Temel Tasarım II (MMR 102) Ders Detayları

Mimarlıkta Temel Tasarım II (MMR 102) Ders Detayları Mimarlıkta Temel Tasarım II (MMR 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimarlıkta Temel Tasarım II MMR 102 Bahar 4 8 0 8 10 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı